Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/12/2017 - 21/12/2017 1. Прекратяване на пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Ивайло Константинов, 19.12.2017 г.).
 2. Проекти на решения за промени в постоянни делегации (Вносител: Цветан Цветанов, 14.12.2017 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносители: Маргарита Николова и група народни представители, 25.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 1.12.2017 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Георги Колев и група народни представители, 3.11.2017 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Министерски съвет, 6.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 25.10.2017 г.) – продължение.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. (Вносители: Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ, Албена Найденова и Волен Сидеров, 20.12.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 21.12.2017 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки (Вносител: Министерски съвет, 9.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 23.11.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 21.12.2017 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет, 25.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 23.11.2017 г.) – точка трета за четвъртък, 21.12.2017 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2017 г.) – точка четвърта за четвъртък, 21.12.2017 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (Вносител: Министерски съвет, 27.11.2017 г.).
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 4.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Станислава Стоянова и група народни представители, 15.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 29.11.2017 г.).
Форма за търсене
Ключова дума