Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/01/2018 - 26/01/2018 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 7.12.2017 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за измерванията (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 7.12.2017 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (Вносител: Министерски съвет, 11.12.2017 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Искрен Веселинов, Емил Христов и Дора Янкова, 15.12.2017 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл „В и К“ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2017 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане (Вносител: Министерски съвет, 22.12.2017 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.) - продължение.
 8. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева (Вносител: Министерски съвет, 5.1.2018 г.).
 9. Гласуване на Проект на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители; 17.1.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 25.1.2018 г.
 10. Проект на решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г. (поверително) (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 25.1.2018 г.; – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ПОДНС, заседанието в тази му част е закрито, тъй като доклада е с ниво на класификация „поверително“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
 11. Проект на решение за приемане на Годишния доклад за дейността на служба „Военна информация“ за 2016 г. (секретно) (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2017 г.) – точка трета за четвъртък, 25.1.2018 г.; – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ПОДНС, заседанието в тази му част е закрито, тъй като доклада е с ниво на класификация „секретно“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 19.12.2017 г.) – точка четвърта за четвъртък, 25.1.2018 г.
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет, 24.11.2017 г.) – точка пета за четвъртък, 25.1.2018 г.
 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Христиан Митев и група народни представители, 13.12.2017 г.) – точка първа за петък, 26.1.2018 г.
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания