Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/01/2018 - 02/02/2018 1. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносители: Даниела Дариткова и Данаил Кирилов, 19.1.2018 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 21.12.2017 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2017 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 19.1.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 24.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 13.12.2017 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Вносител: Министерски съвет, 28.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 11.1.2018 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (Вносител: Министерски съвет, 2.1.2018 г.)– точка първа за четвъртък, 1.2.2018 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за държавните такси (Вносители: Михаил Христов и Крум Зарков, 22.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 11.1.2018 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (Вносител: Министерски съвет, 2.1.2018 г.) – точка първа за петък, 2.2.2018 г.
 10. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, 1.2.2018 г.) – точка втора за петък, 2.2.2018 г.
 11. Парламентарен контрол, включващ: 11.1. Разисквания по питане № 754-05-57 от 23 ноември 2017 г. от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници; 11.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания