Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/02/2018 - 16/02/2018  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Георги Колев и група народни представители, 3.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 20.12.2017 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 19.1.2018 г. Приет на първо гласуване на 31.1.2018 г.).
  3. Законопроект за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз (Вносител: Министерски съвет, 7.12.2017 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 28.7.2017 г. Приет на първо гласуване на 12.10.2017 г.).
  5. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от Народното събрание на 24 януари 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 25 от 1 февруари 2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 15.2.2018 г.
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет, 16.1.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 15.2.2018 г.
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет, 20.12.2017 г.) – точка трета за четвъртък, 15.2.2018 г.
  8. Парламентарен контрол – петък, 16.2.2018 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания