Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 21 май 2004 г.
Открито в 9,02 ч.


21/05/2004
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова, Любен Корнезов и Юнал Лютфи
  Секретари: Светослав Спасов и Веселин Черкезов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители, започваме днешната работа с отложената от вчера точка:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ДАННИТЕ ПО ТВЪРДЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ РЕЖИМА НА САДДАМ ХЮСЕИН В ИРАК.
  Има представен проект за решение, обаче председателят на комисията Борислав Ралчев не е в пленарната зала.
  Има думата членът на комисията господин Тошо Пейков да представи проекта за решение.
  ДОКЛАДЧИК ТОШО ПЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Ние вече удължихме с два месеца срока за работа на тази комисия. Оказа се обаче, че колеги са възпрепятствани и не посещават комисията и справедливо заместник-председателят на Народното събрание господин Юнал Лютфи предложи да съобщим на залата, че има такива колеги. Провалят се няколко поредни заседания, както и вчерашното заседание. Имаше съвпадане на почивни и празнични дни и затова комисията не може да свърши своята работа и не може да изготви своя доклад. Натрупаха се доста проблеми с изслушване на поканени вече началници на разузнавателни служби, началника на контраразузнаването, директора на Националната служба за сигурност, граждани, които са споменати в български и в чуждестранни медии, свързани с темата и с този проблем. Затова в комисията ние на по-предишното заседание взехме решение срокът за нейната дейност да бъде удължен до 22 юли, който срок съвпада с приключване на нашата лятна сесия, а има и почти един месец от предполагаемото влизане на новото правителство в Ирак, което също ще даде допълнителна информация.
  Междувременно Преходният управляващ съвет на Ирак започна разследване за предполагаемо отклоняване на средства от програмата на ООН “Петрол срещу храни”. То определи одиторски компании, които да разследват прилагането на незаконни практики и отклоняване на средства. Атентатите и убийствата едва ли ще спрат това разследване. Организацията на обединените нации прие резолюция, даваща ход на разследване на афери на ръководни дейци в ООН, подкрепена и от Русия, съвместно с режима на Саддам Хюсеин.
  Сметната палата на Съединените щати обяви, че с помощта на външни организации режимът в Багдат е източил близо 10 млрд. долара от програмата “Петрол срещу храни”.
  Ние получихме, благодарение на усилията на някои членове на комисията от наша страна, от Багдат оригиналния вестник “Ал Мада”. Той беше преведен от заклет преводач и в него ясно се виждат дванадесетте милиона барела петрол, получени от Българската социалистическа партия. И тъй като някои оспорваха наличието на такава конкретна информация, преводът е при нас, но никой от комисията или много малко членове на комисията искат да четат този превод. Те още не са готови за изготвяне на заключителния доклад. Затова аз повтарям това предложение, което направихме с решение на нашата комисия – срокът на дейност на комисията да бъде удължен до 22 юли 2004 г. Благодаря.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Дайте да й удължим срока до края на мандата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата уважаеми народни представители.
  Има думата господин Асен Гагаузов.
  АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Едва ли този срок ще стигне на господин Пейков. Аз мисля, че така, както сме тръгнали, днес ще гледаме предложения за още две временни комисии, сигурно ще има колеги, които ще участват в по 5-6 временни комисии. Мисля, че нещата започват да стават твърде несериозни.
  И, за да не удължаваме постоянно сроковете, аз мисля, че трябва да вземем едно решение комисията да работи до края на мандата и в навечерието на изборите да дадем правото на господин Пейков каквото е видяла според него комисията, а не според цялата комисията, той да обяви резултатите, защото той още сега е готов с тези резултати. Вижда ми се несериозно. От една страна казваме, че няма средства за други комисии, които приемаме в момента, което е правилно и не би трябвало въобще да има средства за тези временни комисии, защото те стават вече източник за препитание на някои колеги. Затова аз предлагам да се даде последно краен срок не повече от две седмици тази комисия да си приключи работата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Всъщност предложенията са две. Едното е за до края на мандата, другото за две седмици. Разбираме, че второто предложение е това което ще бъде подложено на гласуване.
  Заповядайте, господин Петко Ганчев.
  ПЕТКО ГАНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не се съмнявам в силата на аргументите, които господин Тошо Пейков приведе за продължаване срока на тази комисия. Може би действително трябва да се намерят всички възможности, за да се открие истината и да се докаже пред обществото. Но тъй като действително стана практика непрекъснато да се създават временни комисии и някои хора да битуват в по няколко такива временни комисии с всичките му атрибути, които се полагат на една комисия, процедурното ми предложение е да не се заплаща, независимо от срока, в който ще бъде взето решението на тази комисия, повече а не се заплаща за участието на членовете в тази комисия. Да се прекрати заплащането и всякакви други дивиденти, които се ползват от тях. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Ганчев, Вие откъде знаете, че се плаща? Аз досега един лев не съм дал на депутат, участник във временна комисия. Вие ли плащате?
  ПЕТКО ГАНЧЕВ: Аз не плащам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Никой не плаща. Създавате грешно впечатление в българското общество, че депутатите получават пари от участие във временни комисии. Това не е вярно. (Ръкопляскания от НДСВ и ОДС.)
  Господин Дъбов, заповядайте.
  ДИМИТЪР ДЪБОВ (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Вече половин година продължава тази сага с “Петролгейт”. Аз мисля, че е безсмислено удължаването на срока, след като комисията не може да се организира. Вижте какви смешни аргументи бяха изнесени. Като е имало някакво мероприятие този ден, комисията ще се събере на другия ден. Това са несериозни аргументи. Още по-смешно е, че в Ирак щяло да има друго правителство, не знам си какви щяло да стане, та да излязат някакви допълнителни факти.
  Аз мисля, че определени лица от тази комисии използват участието ни в нея за лични и за партийни политически цели. Не ми е ясно, след като комисията няма оформено становище, след като председателят на комисията мълчи, след като говорителят на комисията мълчи, как отделни нейни членове си позволяват да правят изявления при неща, които не са становище на комисията?
  Никак не е трудно в някои от континенталните вестници – дали това ще бъде из Азия, Африка или Латинска Америка например, да излезе публикация, това не струва скъпо, за някоя друга политическа партия, че е намерено името й в тефтерчето на някой наркодилър в Латинска Америка. Струва ми се, че всички тези неща са несериозни, ситуацията вече става смешна. Тези, които трябва да знаят, имам предвид управляващите, са наясно, че преди повече от месец беше направена пълна данъчна ревизия във Висшия съвет на БСП – всички касови и банкови преводи от 1 януари 1999 г. до 31 декември 2003 г. са проверени. Никоя от споменатите фирми, лица или служители в тях не са извършвали преводи или касови плащания. Оттук нататък всичко е безсмислено и е ненужно, и е неоправдано удължаването за пореден път на срока на действието на комисия, която не може да организира своята работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дъбов.
  Заповядайте, господин Жотев.

  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПГОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Излизайки на трибуната искам да заявя, че не ме водят никакви пристрастия, за да изразя своята позиция по отношение на това дали да се удължи срокът на комисията “Петролгейт”. Но аз съм убеден, че в интерес на цялата страна и на социалистическата партия е в доклада на тази комисия да се потвърди, че няма данни и факти, които уличават която и да било българска партия във взаимоотношения с престъпния режим на Саддам Хюсеин. Това обаче не означава, че комисията трябва да приключи своята работа, защото не се е вместила в първоначалния срок, който ние сме утвърдили.
  Съвсем не е за подценяване информацията, която вече е изтекла в арабската преса, защото става въпрос за аудитория от стотици милиони или милиарди жители и съвсем не става въпрос за тефтерчето на един наркодилър, за публикация в един уважаван арабски вестник. И няма нужда Социалистическата партия тук да омаловажава свършеното от комисията. Не съм член на комисията, не съм бил член на нито една временна комисия, но не бива да омаловажаваме дейността на хората, които ние сме избрали да вършат работи в тези временни комисии. Изненадах се, че господин Ганчев не е запознат с начина, по който функционира Народното събрание. За какви пари тук става въпрос не е ясно.
  РЕПЛИКА ОТ КБ: За експерти, за сътрудници.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Хората работят, късат от свободното си време, за да защитят българското общество, в т.ч. и Социалистическата партия, да намерят истината, да покажат пред нас. И доколкото парламентът все пак има някакво обществено признание, със заключенията си темата да бъде свалена от дневния ред на българското общество. Затова не разбирам двете изказвания, които дойдоха от страна на БСП против удължаване на срока.
  Да, аз съм убеден, че комисията трябва да работи, трябва да разчита на всяка информация, в т.ч. и информация, която може да дойде от новото правителство след предаване на властта в Ирак. Защо трябва да се подценява едно ново правителство? Какво значи това? Току-що господин Дъбов каза: “Какво може да се получи оттам?” Естествено, това е правителство на една независима държава, която желае да си върне част от загубите, които е понесла от предишния режим. Те не искат да злепоставят партии и правителства от целия свят. Те искат да си върнат парите. И ако има такива средства, които са източени от Ирак…
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): И ние искаме да си върнем загубите от вашата приватизация, но ни е трудно.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Моля Ви да не ме прекъсвате. (Реплики от КБ.)
  Господин председател, бихте ли ми помогнали да продължа изказването си?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Много ви моля отляво!
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Госпожа Масларова ми пречи, не мога да разбера защо така?
  Аз призовавам колегите да подкрепят предложението, което преди малко господин Пейков направи, и да удължим срока за работа на комисията. Убеден че не с лоши намерения и не с политически цели комисията продължава да работи. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от ПГОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  За реплика – господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Жотев! Като Ви слушах, добих представа, че Вие навярно наистина вярвате, че тази комисия работи и че тя има върху какво да работи. Довчера тя още не е видяла превода на тази статия, за която Вие говорите, а цялото останало време тя слуша инсинуации за един или друг представител на държавата или един или друг български гражданин. Последната инсинуация е, че един от българските граждани сега се укрил в Щатите, за да не отговаря пред комисията.
  Трябва да ви кажа, че аз лично се чувствам ужасно в тази комисия, тъй като там не се води този диалог, за който Вие говорите, а се търсят неща, тъй като няма с какво да се занимава комисията и от информацията, която получихме от съответните служби стана ясно това, търсят се неща да се продължава нейната дейност и да се използва тя за една трибуна за немного чисти цели. Така че аз Ви призовавам наистина, ако Вие подкрепите това предложение, което аз не мога да подкрепя, да идвате в тази комисия и може би през следващото удължаване на срока, защото тя отново нищо не може да свърши и няма да свърши, тогава да чуя Вашето изказване. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Папаризов.
  За втора реплика – господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин Жотев, простата справка показа, че от 24 януари досега колкото заседания са проведени, толкова и не са проведени, защото не се събират членовете на комисията.
  ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ, от място): Вашите хора не идват.
  МИХАИЛ МИКОВ: Нашите не идват! Да не би на БСП да се крепи кворумът на тази комисия, уважаеми дами и господа! (Весело оживление.) Извинявайте, ако зависи от БСП тази работа, тази комисия отдавна да е приключила. Ама нали разбирате, че тя зависи от вас и вие не ходите в комисията и постоянно искате удължаване на сроковете. Смешна работа. Хайде, да се удължи, да речем, срокът с още един месец, да се види за последно, ако има нещо наистина да изнесете пред пленума, за да има някакви основания, да имате нещо свършено като работа. Нито междинен доклад, нито нищо! Смешна работа! И БСП виновна?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Да разчитам ли, че имате предложение за един месец?
  МИХАИЛ МИКОВ: Да, да се съберат поне един път за този един месец, да се видят за последно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Едномесечен срок е предложението на господин Миков.
  За трета реплика – господин Тошо Пейков.
  ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Жотев! Вие не сте прав, когато казвате, че трябва да бъдат оневинени всички български партии. Посочете една българска партия, която е получила квота за търговия с петрол от триъгълните операции “Петрол срещу храни”. Единствено Българската социалистическа партия се споменава във в. “Ал Мада” и членът на Висшия партиен съвет на Българската социалистическа партия Захари Захариев, който на път от Москва отпътува за Вашингтон и не пожела да дойде в нашата комисия, въпреки че Конституцията задължава всички български граждани да се явяват в комисията. Къде е Захари Захариев – членът на Висшия партиен съвет?
  И аз искам да Ви припомня, господин Жотев, че в арабската преса пише следното: “Изразът “Петрол срещу храна” е израз “Петрол срещу душа вярна”. И още: “Президенти, политици, журналисти и партии са получили милиони барели петрол от Саддам. Съществуват текстове в документите на компанията за пласмент на петрол. Отпускането на квотите ставало, както се посочва в документите от началото на третия етап на действието на нотата. (Реплики от КБ: “Това не е реплика!”) През първия и втория етап са се отпускали квоти за компаниите, които са притежавали рафинерии, през другите етапи за партии като БСП. (Силен шум и реплики от КБ.) Информациите, които публикуват, са за инстанции, които не притежават рафинерии и не са краен потребител, а за техни посредници. (Шум и реплики от КБ.) Личат имена, които нямат никакво отношение нито към петрола, нито към неговото разпространение, събиране и продажба, а са дали само политическа подкрепа за режима на Саддам Хюсеин.”
  Посочете, господин Жотев, друга партия, освен БСП, която да се е занимавала с такава дейност. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Госпожо Масларова, обръщам Ви внимание. Бъдете много по-любезна.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Извинявайте, господин Лютфи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Жотев, Вие получихте три реплики. Сега имате думата за дуплика.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПГОДС): Благодаря, господин председател.
  Не знам с какво заслужих наведнъж три реплики. Толкова мирно и кротко се опитах да изразя своята лична позиция, уважаеми дами и господа.
  Господин Папаризов, ще Ви кажа, че когато излизам на трибуната, пък и не само на трибуната, а изобщо – където и да било, и в частния си живот, винаги говоря само това, което мисля. Компромиси на политическа основа не съм правил и няма да направя с каквато и да е партия. Ако проблемът е не особено голям, а малък, който допуска компромиси, просто няма да изляза на трибуната, ако имам различна позиция. Тук обаче аз съм убеден и твърдя, че е в интерес на българското общество истината да излезе наяве.
  ЕМИЛЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Коя истина?
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Не зная коя е истината, госпожо Масларова. На една анкетна комисия това й е работата – да проучи фактите и твърденията относно определена дейност. Аз не знам каква е истината. Не съм член на тази комисия и общо взето съм далеч от тази тематика. Да ви кажа честно – имам други приоритети и не бих влязъл в такава комисия. Тук има по-големи специалисти. Ние ги избрахме.
  Така че, господин Папаризов, не виждам противоречие. Аз не съм наивник. Смятам, че всяка анкетна комисия трябва да направи максималното, да проучи всички факти и твърдения, ако трябва – да се отиде и в командировка, да се събере информацията и да се каже има или няма злоупотреба, има или няма нарушение на ембаргото, което беше наложено на Ирак, има или няма нарушение от страна на българи, участвали в незаконен трафик на петрол. Трафик, а не търговия с петрол.
  Господин Миков, Вие казахте, че ако комисията се водеше от БСП, отдавна да е приключила своята работа. Аз ще Ви кажа, че ако комисията имаше доминираща роля, изобщо нямаше да има комисия “Петролгейт”. В това Вие сте също така убедени, както и цялата зала.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Тогава защо комисията не се събира?
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: Това не мога да кажа. Господин Папаризов е член на тази комисия и би трябвало като експерт, който много уважавам, да направи максималното и да допринесе фактите да бъдат установени. (Шум в залата.)
  Господин Пейков, на Вас какво да отговоря? Съгласен съм, че може би не съм бил точен в израза си като казах, че едва ли има българска партия. Исках да кажа, че се надявам да няма българска политическа сила, която да е нарушила законите и да е участвала в незаконна търговия с петрол. Много се надявам, че Вашата комисия ще покаже точно това. Ако обаче, господин Пейков, някой е нарушил процедурите, по които се търгува в рамките на програмата на ООН “Петрол срещу храни”, той ще си носи последствията, колко и неприятен политически ефект да имат тези последствия. Благодаря.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Ако не го намерим, тогава какво ще правим?! До безкрайност ли ще търсим?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата за изказване народният представител Петър Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, исках да направя реплика на господин Жотев, но тъй като не успях, искам да продължа с това, с което свърших.
  Наклеветена е България, че чрез най-голямата политическа партия тя е грабила иракския народ и е получавала даром нефт. Това е клевета преди всичко срещу България.
  На втори план е, че е оклеветена и определена политическа сила и че е в интерес на тази политическа сила да защити името си. Това е същността. Тук съм съгласен с господин Жотев, че трябва да търсим истината. Тя е в интерес на България, тя е в интерес на Българската социалистическа партия, дори и за това, което каза господин Атанасов – “Дей ги тия пари да дойдат”.
  Колеги, господин Жотев, комисията не търси истината. Председателят на комисията непрекъснато повтаря, че комисията няма за задача да констатира истината, че такава задача не е поставена в предмета на дейност, че предметът на дейност на комисията е да събира данни. Някой е казал нещо в “Ал Мада”- комисията пише, че има данни БСП да е финансирана от режима на Саддам Хюсеин. Тошо Пейков е направил 25 изявления в медиите, че БСП е финансирана - и ето ви данни, че БСП е финансирана от режима на Саддам Хюсеин! (Ръкопляскания от блока на КБ.) В момента комисията се занимава с това – тя събира данни, а не търси истината.
  Затова, господин Жотев, аз лично съм против не с два месеца, а с два дни да продължаваме действието на тази комисия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Димитров, говорете към залата, а не към господин Жотев, ако обичате. Това е изказване.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Той ми е симпатичен. Затова говоря, а не го нападам.
  Нормално беше комисията като започне работа, тъй като публикацията е в “Ал Мада” – а имаше и обратна публикация в друг иракски вестник, че това са измислици на багдадския пазар – като действие номер едно да изпрати писмо до редакцията на “Ал Мада” и да каже: “Уважавани, известни, авторитетни издатели в арабския свят, бихте ли ни предоставили доказателствата по вашата публикация?”. Най-простото нещо!
  Питам управляващите и дясната опозиция, която толкова яростно работи в тази посока: направиха ли това просто действие?
  Стъпка номер две. Там е американската администрация. Тя управлява страната в момента. Беше много елементарно да отправим запитване към тази администрация дали има такива доказателства или няма. Просто и ясно!
  Трета стъпка. Какво да чакаме м. юни?! Там и сега има иракско управление. Да се обърнем към тези хора, които управляват Ирак, колкото и минимално да го управляват, и да ги запитаме дали има такива доказателства или няма.
  Вместо това какво правим? Разхождаме българските служби. Разхождаме шефовете на службите, които в момента трябва да ни пазят от терористични атаки, и то 4-5 пъти, за да може комисията да не се събере и да не чуем шефовете на тези служби. Във всички материали на тези служби изрично се казва, че няма такива данни!
  ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ, от място): За какви служби става дума?
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Прекрасно знаете кои са службите. Това са българските служби. Господин Пейков, понеже сте много пристрастен, една от истините, която изскочи по време на срещите с ръководителите на тези служби е, че по времето на господин Иван Костов, тогавашният шеф на разузнаването, който беше бивш депутат от Съюза на демократичните сили, е разпуснал службите, които са следели тези процеси в арабския свят. Затова хората казват: “Поради унищожаването на тази агентурна мрежа дори да е имало такива данни, такива данни няма”. (Шум в блока на СДС и на ОДС.)
  Ето такава е истината, която изскача по време на заседанията на комисията. Затова ако комисията ще търси истината, мисля, че можем действително да продължим работата й с един месец, за да финализира направеното и да бъде внесено в пленарната зала. Ако комисията ще събира данните, които се раждат в блещукащия политически авторитет на господин Тошо Пейков, аз категорично съм срещу продължаването на мандата на тази комисия. (Ръкопляскания от блока на КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата за реплика господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПГОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, вземам думата, за да Ви направя реплика. Първо, службите не са разпускани никога. Истината е, че вие укрихте агентурата след промените. Затова един генерал отиде в затвора и излежа присъда, затова друг генерал се самоуби, затова трети генерал също беше осъден с четвърти генерал – шефа на архива по ваше време. Така че недейте да преиначавате нещата.
  Аз разбирам тревогите на БСП. Не съм съгласен с господин Жотев, че той не разбирал защо такава е реакцията на БСП. Има ли доказателства освен публикацията в един авторитетен арабски вестник? Ами има. Захари Захариев! Той каза: “Аз получих един милион, нека другите да кажат къде са другите 11 милиона”. Това не сте ли го чели? Та той е член на вашия Висш съвет.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Надежда му даде лиценза. (Смях в блока на КБ.)
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Може тя да му го е дала, ама той го е направил.

  С оглед на всичко това нека наистина да се изясни истината. БСП първа заяви, че тя е за истината, да се установи истината. БСП прави всичко възможно, за да не се установи истината. Може ли това да е една достойна позиция в българския парламент? Много пари се харчели, не знам си какво, защо не работела комисията! Защо не се е явил Захари Захариев пред комисията? Искайте му партийна отговорност. Той злепоставя вашата партия. И не е само той!
  Господин Дъбов вместо тук да отправя призиви, нали той е ковчежникът на БСП? Той най-добре може да помогне на комисията, като каже кой е взел пари, колко пари е взел и къде са отишли. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За втора реплика има думата господин Владислав Костов.
  ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Димитров! Слушам една поляризация на мненията и си мисля, че така да се хвърляте пред амбразурата, за да защитавате яростно това комисията да прекрати своята дейност, без да е свършила своята работа, сигурно има защо.
  Има едно стихотворение от Христо Ботев, сигурно всички сте го чели, но може би трябва да го прочетете. То се казва "Смешен плач". Вижте го и се намерете в него. (Реплики от БСП: "Това не е стихотворение! Това е статия!".)
  ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Смешен плач".
  Вие знаете много добре много неща, които се мъчите да ги прикривате. Много са нещата. Неведнъж сме ги казвали тук. Едно от последните неща, които обаче вие трудно ще прикриете, защото обстановката вече не е тази, в която се замазваха нещата, това е скандалът с петрола и с боновете на Саддам Хюсеин. Това нещо ние, народните представители като представители на българското общество трябва да разнищим докрай. Истината трябва да излезе наяве. Много истини успяхте да замажете, обаче за тази истина аз като народен представител, надявам се и всички останали мислещи хора, трябва да дадем необходимата гаранция комисията да продължи своята работа и да можем действително да излезем с данни пред българската общественост.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За трета реплика има думата господин Пейков.
  ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Димитров! На специална пресконференция президентът, Негово Превъзходителство Първанов, бивш председател на Висшия партиен съвет на БСП, отговори на въпроси, поставени от нас с колегата Димитър Абаджиев. Той каза, че архивите са живи. Всъщност архивите на Народното събрание наистина са живи и те съдържат следния доклад:
  "Другарю Първанов, в Багдад можах да се срещна със Садуш Шакир, съветник на Хюсеин от Бюрото за международни отношения на партията БААС – доктор Ал Касали – директор на Бюрото на БААС. От иракска страна положиха усилия да ми организират среща с господин Тарик Азис."
  В доклада си депутатът Велко Вълканов опровергава своя лидер Първанов, застъпвайки се открито за режима на Саддам, като казва следните добри думи за него, въпреки че господин Първанов каза, че не са казвали добри думи за него и не са получили петрол:
  "Другарю Първанов, при срещата ми с ръководството на БААС бе заявена готовност да се активизират отношенията между БСП и управляващата в Ирак партия БААС, във връзка с което бе изразено желанието на БСП да покани представители на БААС на приятелско посещение у нас."
  Това става през март 1998 г.
  "Смятам за необходимо, първо, Парламентарната група на Демократичната левица да инициира пред националните и международни органи мерки за отмяна на ембаргото."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Пейков, каква Ви е репликата?
  ТОШО ПЕЙКОВ: Ето това е помощта, за която БСП е получила 12 милиона барела петрол. В сравнение с Жириновски, който е получил 79,8 милиона барела, вие сте като просяци на Киевската гара, господин Димитров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Димитров, желаете ли думата за дуплика?
  Заповядайте.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря много на господин Соколов, че със солидни юридически аргументи ме репликира.
  Господин Соколов, и други осем члена от бюрото се скриха в Щатите, за да не бъдат разследвани от комисията.
  Смешно е пари, отпуснати на една българска фирма, в която господин Захариев работи, по схемата петрол срещу пари, вие да ги товарите върху гърба на Българската социалистическа партия. Точно на Вас, бившия председател на парламента не му отива. Да не говорим за вашите сделки с Македония и със Сирия и за скандалите, които гърмяха по времето на вашето управление. Но това е друга тема.
  В отговор на господин Владислав Костов ще кажа. Господин Костов, аз си мисля, че по времето, когато Вие учехте, Ботев все още не беше забранен във вузовете. Няма такова стихотворение "Смешен плач". Ботев е прекрасен публицист, но не е плакал в стихотворна форма, за каквато Вие в случая говорите.
  Удиви ме безкрайно много господин Тошо Пейков. Това може би е, защото той в своето политическо движение все още не е стигнал до БСП. Ако беше стигнал до БСП, щеше да знае, че господин Велко Вълканов никога не е членувал нито в БКП, нито в Българската социалистическа партия. Никога. И това, че партията БААС е изразила желание да сътрудничи с БСП, не значи, че БСП е изразила желание да сътрудничи с БААС.
  Така че вижте, фарсът продължава и тук в залата. Сами разбирате защо няма смисъл да продължаваме действието на тази комисия. Погледнете какво става. Ако вървим по тази логика, ето я публикацията в Канада. Дайте да направим комисия на секундата. Ето я публикацията за Чорните пари. Дайте веднага да направим комисия. Дайте изобщо да закачим българския парламент към чуждите клевети. И щом някъде нещо се появи, ние да правим тук комисии.
  Тук се твърди, че не се плаща на комисията. А как функционира комисията, господин председател? Нали има щатни сътрудници, нали се изразходват материали? Тук се поставя въпросът да се отиде командировки в Ирак, да харчим парите на българския данъкоплатец, които, за съжаление, не са постъпили от Саддам Хюсеин дори чрез Българската социалистическа партия.
  Затова отново повтарям: Българската социалистическа партия категорично е за това да се прояви истината. И ако господин Ралчев и господин Пейков работят за установяването на тази истина, чест и слава! Дайте да продължим тази комисия. Но, пак ви повтарям, ако това е местният хайд-парк на господин Пейков, аз съм против.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви.
  Има ли други изказвания?
  Заповядайте, господин Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа! Аз също разбирам поведението на БСП и нейната тревога за работата на тази комисия. Но не разбирам онази част от Българската социалистическа партия, която твърдеше, че не иска да носи вината за греховете на предишни ръководства.
  Всъщност поведението на БСП и на нейните депутати в комисията и на днешното заседание са най-силното основание за това, че трябва да продължи работата на комисията. Най-силното доказателство за това е, че има основателни съмнения, които трябва да продължат да бъдат проверявани. Поведението е истерично, гузно, нервно, насочено към това по никакъв начин комисията да не продължи да работи. Гузността винаги е най-силният признак за това, че има нещо, което е извършено. В продължение на всички заседания на комисията членовете на БСП се занимават единствено с процедурни въпроси, с това да се изяснява какво значело "данни". Друг е въпросът и е тъжно, че председателят на комисията се поддава на това поведение на Българската социалистическа партия.
  Ако БСП съдействаше, ако депутатите от БСП в комисията кажеха, че са съгласни да дойде президентът, като бивш председател на БСП, да дойде Захари Захариев, тогава аз лично щях да повярвам, че наистина те са сигурни, че няма нищо. Във всичките си действия и днес те винаги са против идването на тези хора. На предишното заседание се постави отново въпросът за идването на президента, бивш председател на БСП към този момент, който очевидно трябва да даде показания. Депутатите на БСП са категорично против. Не трябвало да идва. Бил президент. Това поведение е най-силното доказателство за това, че комисията трябва да продължи.
  Освен тези искания за идването на президента, на Захари Захариев, има и ред други искания, които не са удовлетворени и чиито процедури не са довършени – за идването на шефа на Бюрото за финансово разузнаване. Посочени са конкретни сметки в комисията. Всичко това трябва да се извърши, поради което срокът трябва да бъде продължен. Иначе попадаме в много недостойна ситуация. Вече се появяват твърдения в медиите, че отново започват да се сключват сделки. Заплашено е ръководството на НДСВ с това, което преди малко каза господин Димитров, със създаването на комисия за Канада. Тези похвати отново показват, че действително има данни, които трябва да продължат да бъдат проверявани, за да се опитаме максимално да изясним обективната истина, каквато и да е тя. А тя е в полза и на Българската социалистическа партия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин Димитров, имате думата за реплика.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин Абаджиев, за голямо съжаление Вие сте от най-редовно отсъстващите (протести от народния представител Димитър Абаджиев), в това число не бяхте и на миналото заседание на комисията, където трябваше да се изслушат представителите на службите.
  И второ, Вие прекрасно разбрахте как е призован господин Захари Захариев – гражданин на Република България, когото призовават като гражданин на Република България, му изпратили поканата във фондация “Славяни”. Една администрация, която не може да научи домашния адрес на господин Захари Захариев, много се извинявам! И след това се правят заключения, че той бил поканен, но не се явил.
  И още нещо, господин Абаджиев. Когато сега питаме за това какво са правили министрите на СДС, кого питаме? Питаме действащите министри. Ако искаме да попитаме какво е правил господин Соколов като председател на парламента, питаме сегашния председател на парламента. Българската социалистическа партия има ръководство. Двама от членовете на това ръководство са членове на комисията. Какъв проблем имате да поканите това ръководство да даде отговор от името на Българската социалистическа партия? Не, правят се инсинуации Георги Първанов да бъде обвинен като гражданин и да се направят намеци, че той е получил нещо и трябва да отговаря като гражданин. Искате отговор от ръководството на Социалистическата партия, моля, но вие искате да превърнете поканването на президента в унижаване на държавния глава на Република България. Е, с това няма как да се съгласим. (Силен шум и реплики от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Абаджиев, заповядайте за дуплика.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин Димитров, за репликата, защото с нея Вие всъщност доказахте истинността на моите думи, че поведението ви е точно такова – против събирането на доказателства. Благодаря Ви и за наглата лъжа, която отправихте оттук, която е типично поведение на Вашата партия. Имам само едно отсъствие и то по уважителни причини, които съм посочил. Едно-единствено. Вижте протоколите. Ако това е системно отсъствие, пожелавам на всички членове на комисията да отсъстват по толкова.
  А що се отнася до президента, много добре съзнавате защо се иска той да даде показания. Аз даже вярвах и си мислех, че той самият ще настоява да дойде пред комисията. Той е бил председател на партията към този период, за който се твърди, че са получени сумите. Много добре съзнавате защо се прави това – за да отговори на въпроси, свързани с този период. Неговото поведение, както и Вашето поведение днес и Вашата реплика още повече засили моето убеждение, че са много основателни твърденията и съмненията за това, че БСП е била финансирана от режима на Саддам Хюсеин. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата народният представител Валентин Василев.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Съюзът на демократичните сили счита, че тази комисия трябва да си свърши наистина работата в интерес на всички нас, в интерес на България и в интерес на политическите сили. През 70-те – 80-те години България беше обвинявана, и то много често с право, че снабдява терористични режими с оръжия. В началото на 90-те години – че нарушава ембаргото. По-късно имахме обвинение срещу износ на продукция, която не бива да се изнася в определени страни. След като България е тръгнала вече по друг път, след като ние сме членове на НАТО и ще станем членове на Европейския съюз, след като се стремим към едно гражданско общество, аз считам, че в интерес на всички е тази комисия да свърши своята работа. Затова ние ще подкрепим удължаването на нейния мандат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата за изказване народният представител Теодора Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Наистина доста е неприятно усещането в тази зала, когато се разисква един много сериозен въпрос, който до голяма степен ще се отрази върху името на българския парламент, върху името на българските институции, един въпрос, който касае една от най-големите политически партии в България, а оттам и името на България.
  Струва ми се, че в тази зала трябва да бъдат решени два въпроса. От една страна, институцията Народно събрание и нейните органи, които са упълномощени да решават въпросите, и функционирането на временните комисии. И да не постъпваме по начина, по който понякога се случва, въпреки че ние самите даже не го забелязваме. Искам да припомня нещо. Аз бях член на Временната комисия по вероизповеданията. Докладът на тази комисия е внесен преди повече от година и половина и не е стигнал още до залата на Народното събрание. Може би една от причините е, че докладът, който аз изработих по отношение на ефорията “Зограф”, почти отпадна от сборния доклад и този въпрос не беше лицеприятен за разискване в тази пленарна зала. Не бих искала същото да се случи и при разглеждането на един много важен въпрос, който е свързан с публикациите в авторитетния арабски вестник и последващите действия, които бяха предприети в различните държави, включително и в ООН, свързани с тази публикация. Бих искала да си припомним последвалите оставки на видни политици само на базата на тези публикации и започналото разследване, което тече и в ООН във връзка с тези публикации.
  Затова, за да изчистим името на България и в частност на Българската социалистическа партия, тази комисия трябва да работи и да излезе с решение. Струва ми се, че Българската социалистическа партия е най-заинтересована от това истината да излезе наяве. Не би трябвало да си припомняме някакви други причини като основание тази комисия да престане да работи. Не трябва да се връщаме в миналото и да определяме коя от политическите сили какви грешки е направила по време на своето управление. Защото ние, българският народ, забравихме мрачното минало на тези 45 години и бяхме в състояние да простим. Защото, ако обърнем страниците на Народното събрание, ще видим как БСП не искаше например 6 май, Денят на храбростта, да бъде честван само заради връзка с миналото ни преди 45 години.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Говорете по същество, госпожо Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА: Мисля, че БСП извървя своя път и е длъжна в момента да докаже своята невинност. А това ще стане единствено по пътя на работата на тази комисия.

  Струва ми се, че публикациите, които са тук, и публикациите, които бяха направени в България, изказванията, които дадоха видни деятели на Българската социалистическа партия, и не само проф. Захариев, сами признаха в известен смисъл участието на Българската социалистическа партия или в частност на нейни функционери в триъгълните операции, в сделки с режима на Саддам Хюсеин.
  Нека да си припомним как господин Манджуков спаси в. “Дума”. Защо го спаси и защо точно той беше участникът в триъгълните операции?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Излизате от темата, госпожо Литрова. По същество.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА: Така че ми се струва, че всички хора, които са замесени по някакъв начин и които са декларирали своята отговорност пред българските институции, би трябвало да дойдат в комисията и да дадат своята информация такава, каквато я знаят и каквато се изисква от закона и Конституцията, както тук много често обичат да цитират моите колеги. Защото и в Конституцията, и в правилника на Народното събрание е казано какви са задълженията на комисиите, включително и на председателя на временната комисия, който след подаване на искане на 1/3 от членовете трябва да задължи съответните лица да се явят в комисията и да дадат обяснения.
  Затова предлагам комисията да продължи да работи и да излезе с доклад пред Народното събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, искам да ви припомня, че 55 минути дискутираме по един проблем, а днес е петък и ни остава само половин час за законодателна дейност.
  За реплика има думата господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо Литрова, проблемът е да работи, ама да работи комисията, а не да продължава да не работи. Именно един по-скъсен срок ще накара тази комисия да поработи малко и да даде нещо действително, а не да словославите някакви вестници, за които нямаше да разберем, ако не беше се случило това – за такива известни вестници и общи приказки. Да се изнесат действителни факти. Виждате, че тук всичко са политически инсинуации.
  Така че нека да приемем един разумен срок, в който тази комисия да излезе с нещо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, има направени три предложения.
  За дуплика думата има госпожа Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (независим): Уважаеми господин председателю, това, че комисията не работи изобщо не прави чест нито на комисията, нито на Народното събрание. Бих очаквала от Ваша страна да направите процедурно предложение да бъдат сменени тези членове на комисията, които не участват в заседания.
  Струва ми се, че трябва да се поучим от институциите в другите страни. Тук се зададе въпросът за това, че искате комисия за разследване за анонимката, която дойде от Канада. Мога да ви кажа, че канадският парламент работи по този въпрос, следствието в Канада тече, изявленията, които направи едно лице от канадската фирма е също от тези уличени, които са вземали подкупи. Но аз смятам, че истината винаги трябва да бъде докрай и заради това достатъчно основание е да се продължи дейността на тази комисия и да работи ефективно, така както задължава Народното събрание.
  Мисля, че БСП има само полза от това работата на комисията да завърши и да завърши по подобаващ начин, за да можем да стигнем до истината колкото се може повече, защото това задължава не само всички институции в страната, а и името на нашата страна като цяло. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата народният представител Борислав Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (ПГНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние вече един час разискваме по този повод, но на мен ми се струва, че над бедна България беше хвърлена една сянка, една сянка на съмнение има и над една основна политическа сила в българския политически живот. И в интерес на България, и в интерес на Българската социалистическа партия е този въпрос да бъде разрешен.
  От друга страна, обаче, аз бих искал да кажа, че би следвало да се дадат наистина някакви разумни срокове на комисията. Защото, като че ли, ние започнахме да отговаряме на старата българска поговорка “Правим комисия, за да не вършим нищо”. И не е тайна, че почти всички комисии, които направихме, дори да са си свършили работата, след това не хваща никакъв декиш в парламента.
  Затова, господин председател, аз правя също процедурно предложение да преустановим дебатите и да гласуваме един разумен срок.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Китов.
  Не виждам желание за изказване.
  Има направени три предложения за удължаване на срока на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак.
  Народният представител Асен Гагаузов е направил предложение срокът да бъде удължен с 14 дни.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 193 народни представители: за 42, против 138, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Моля, гласувайте предложението, направено от народния представител Михаил Миков, срокът за дейността на временната комисия да бъде удължен с един месец.
  Гласували 190 народни представители: за 118, против 64, въздържали се 8.
  Предложението на Михаил Миков с прието.
  Думата за процедура за прегласуване има господин Пейков.
  ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, от изказването на Димитър Абаджиев стана ясно, той цитира колега от БСП, че има някакъв шантаж, има някакво извиване на ръце, затова аз предлагам да прегласуваме това предложение. Официалното предложение на комисията, която взе това решение преди една седмица, беше да продължим срока, и Вие присъствахте там и това беше и Ваше предложение, господин председателю, до 22 юли, до края на лятната сесия на Народното събрание.
  Затова предлагам прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Михаил Миков за удължаване на срока с един месец
  Моля, гласувайте.
  Гласували 191 народни представители: за 117, против 67, въздържали се 7.
  Предложението се приема. Работата на временната комисия се удължава с един месец.

  Продължаваме нашата работа с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – продължение.
  Заповядайте, господин Дурмишев.

  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! От миналото заседание са останали няколко предложения на комисията.
  Има предложение на комисията за § 9, чл. 14…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Той беше прочетен, но няма пречка още веднъж да го припомним, само трета алинея. (Неразбираема реплика от народния представител Петър Димитров.)
  Знам, че беше отложено, господин Димитров.
  Ако не е минавало през комисията, това е друга тема.
  Докладвайте текста на ал. 3, господин председателю на комисията, ще направим разисквания и установим…
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ:
  “§ 9. Член 14, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Учредителите по ал. 1 учредяват право на ползване върху недвижимите имоти по ал. 2 за срока на съществуване на висшето училище или могат да прехвърлят правото на собственост върху вещите и имотите по ал. 2 след обнародване на решението на Народното събрание за неговото създаване в “Държавен вестник”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, има четири алинеи, тук се докладва само третата, тъй като другите са по-безспорни и бяха докладвани още преди няколко дни, когато се разглеждаше този законопроект.
  Заповядайте за процедурно предложение, господин Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, радвам се, че Вие председателствахте и вчера. Тогава пленарната зала гласува поради антиконституционност на този текст комисията да изработи нов текст, който няма да противоречи на Конституцията. Това беше гласувано в пленарна зала.
  Виждам, че отново се внася същият текст. Няма такава процедура, според мен, по която председателят на комисията без обсъждане в комисията да внесе текст, който е отхвърлен от залата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не разбрах процедурното Ви предложение.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ, от място): Комисията трябва да го обсъди и може да го внесе същото, но трябва да се събере!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин председателю на комисията, все пак се поставя въпрос. Да е ясно и на цялата зала – тази трета алинея в този допълнителен доклад, който е раздаден преди няколко дни, разисквана ли е в комисията? Твърди се, че не е разисквана. Нека председателят или някой, който е участвал, да каже.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Господин председател, господин Димитров! Миналият петък имаше заседание на комисията, на което всички тези текстове бяха гласувани от нея, допълнителният доклад беше раздаден на колегите народни представители на 14-и, ако не се лъжа.
  Няма никакви основание за Вашите твърдения. Текстът, който се предлага, е съгласуван със Съвета по законодателство и не е антиконституционен.
  И третото нещо – моето впечатление от вчерашното Ви изказване. Вие нищо не предлагате, няма основания за отлагане на текстовете. Ако действително проявявате загриженост за тези текстове, господин Димитров, да бяхте дошли в комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за реплика, господин Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин председател, все пак имам въпрос към Вас: какво гласува вчера Народното събрание?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чакайте, спокойно!
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ето текста, който всички частни вузове са съгласували, дали са го и на председателя на комисията, и на госпожа Калканова. Помолих да ме поканят, когато ще бъде обсъждан текстът – не бях поканен. Ето го текстът, той не е измислен. Не знам комисията да го е отхвърлила.
  Повтарям – вчера пленарната зала отложи този текст. След като се отложи…
  Аз съм за това да се провери какво пише в протокола на Народното събрание, какво отхвърлихме с последното гласуване по този закон! (Неразбираема реплика от народния представител Татяна Калканова.)
  То си има стенограма за тази работа, не става с голословни твърдения.
  След отхвърлянето на текста от пленарната зала, за да бъде прецизиран от комисията, не може да влезе отново в пленарната зала, без да е минал през комисията. Комисията може да потвърди, може да го промени, може да внесе трети текст, но не може същият текст да ни се внесе, без да е обсъден от вчера – от 13,57 ч. до днес. Това са фактите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте за дуплика, госпожо Калканова.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Професор Корнезов, Вие председателствахте вчерашното заседание.
  Господин Димитров, това, което казвате като процедура, не е вярно. Вчера беше гласувано от пленарната зала единствено да бъде прекратено заседанието, тъй като, знаете, беше точно 14,00 ч. По същество тези текстове вчера пленарната зала не ги е гласувала. Моля, не въвеждайте народните представители в заблуждение.
  Господин председателстващ, моля да продължим разискванията по така предложения текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбира се, продължаваме разискванията по § 9.
  Всъщност вчера беше направено предложение от госпожа Калканова за удължаване на работното време след 14,00 ч. до приемането на закона. В края на краищата залата отхвърли това нейно предложение и тъй като стана точно 14,00 ч. прекратих заседанието.
  Така че продължаваме разискванията по § 9.
  Имате думата, господин Ганчев.
  ПЕТКО ГАНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително това, което каза госпожа Калканова, е така. Вчера прекратихме заседанието и дискусията по този § 9, чл. 14, ал. 3, просто защото беше изтекло времето за дискусия.
  Мисля, че трябва да се изкажат разумни аргументи в подкрепа или против на този § 9, чл. 14, ал. 3. Не може в последния момент по чисто необясними мотиви да се внасят предложения и да се блокира работата на комисията и на парламента, просто защото някой е имал съвсем други намерения и интереси. Ние сме обсъждали много време този член, този параграф и тази алинея. Имаше предложения, внесени от мен, които бяха обсъждани на много заседания и бяха отлагани непрекъснато, заради консултации с Комисията по правни въпроси и с нейните юристи. Стигнахме до едно предложение, което беше внесено в основното тяло на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, където беше формулиран само принципът да се прехвърля правото на собственост върху вещите и имотите по ал. 2.

  Съгласни сме, че това беше едно много крайно решение, което създава нагласи за премахване възможността за функционирането на редица частни висши училища. И във връзка с това трябваше да се търсят по-флексибилни формулировки и вариантите, които се предлагаха след това, се сведоха до тази норма да се предостави право на собственост и да се предостави право на ползване. Мисля, че правото на ползване е възможност, която учредителите като принципал на това висше учебно заведение, могат да използват пълноценно за функционирането му, именно учредителите, а не собствениците, които ще дадат това право на ползване, или това право на собственост, ако желаят, разбира се, при определени условия и при съответно компенсиране.
  Така че мисля, че нормата, която сме предложили, е достатъчно точна и даваща възможност за решение в една или друга посока, да се прекратят практиките на частни висши училища, които са като пирамиди, функционират в отделни апартаменти и не се знае докога ще функционират, докога ще има възможност да се обучават студентите и да се прекратят всякакви възможности след това държавата да поема отговорността за завършването на образованието им.
  Така че правото на ползване е достатъчно голяма възможност, която позволява на университетите, след като вече са започнали да функционират, да решат проблемите с пълноценното си функциониране и упражняване на тази възможност за даване на образование на студентите, записали се там.
  Така че, господин председател, предлагам, ако има разумни аргументи, ако има други аргументи, те да бъдат изказани в залата, а не да бъдат внасяни в последния момент и да се разбива позицията на комисията, която е дълго изстрадана, дълго мислена и търсена, и да се предлагат непрекъснати отлагания, т.е. да се проваля работата на комисията и на парламента.
  Благодаря ви и искам този текст да се гласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Димитров, Вие се изказахте вчера. Обръщам се към народния представител Петър Димитров, вчера той поиска изказване.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ, от място): Вчера, господин председателю, поисках отлагане на текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, направете справка дали изказването е по същество или е процедурно. Ако е процедурно, разбира се, господин Димитров, ще Ви дам думата.
  Заповядайте, господин Станилов.
  ГЕОРГИ СТАНИЛОВ (ПГНС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, безспорно това беше текстът в този закон, който отне най-много време на комисията. Връщахме се 6-7 пъти на този текст, искаха се много мнения, направиха се много консултации.
  Професор Ганчев е прав и аз бях един от привържениците на този, по-твърдия вариант, защото всеобщо е мнението, че в момента във висшето образование цари хаос. И това трябва да си го признаем. Големият въпрос е, че в този проблем няма политика. Големият въпрос е имаме ли политическата воля да въведем някакъв ред във висшето образование. Защото наистина има пирамиди и то много пирамиди. Защото има висши учебни заведения в апартаменти, в почивни станции, в зали в НДК и къде ли не.
  Затова именно режимът по регистрация трябва да бъде перфектен, контролът трябва да бъде завишен, защото някой злоупотребява с исконното желание на българина да изучи децата си. В момента точната дума е обирджийство в голяма част от частните ВУЗ-ове. И това ни наведе на мисълта да търсим едни много строги санкции по регистрирането на висшите учебни заведения.
  Аз съм почти сигурен, че на голяма част от колегите от академичните среди в комисията беше оказан натиск от техни колеги. То е нормално. Нормално е да се лобира по едни такива текстове, защото не е тайна, че дори и колеги тук преподават в частни ВУЗ-ове, пътуват събота и неделя. Знаете, че основно лекциите в частните ВУЗ-ове са в петък, събота и неделя, защото тогава тези преподаватели имат свободно време. И е нормално да има един такъв натиск върху комисията и да се отиде на този по-либерален и по-лек вариант.
  Убеден съм, че този проблем след 10-15 години няма да го има. След 12 години по-точно. Защото тази година на училище тръгнаха 60 000 първокласници. Ако приемем, че 30-35% от тези хора продължават да учат, сами направете сметка колко ще бъдат кандидатите във висшите учебни заведения. И тези над 100 вече висши учебни заведения, които ги има в страната, просто ще останат без кандидати. Тогава наистина ще има пазар на висшето образование и тези университети, които предлагат качественото обучение, доброто обучение, те от само себе си ще останат на мястото си и ще поемат хората, които имат желание и искат да продължат обучението си.
  Въпросът е точно в този период, в тези 10-12 години да избегнем всякакви спекулации. И в тази връзка съм склонен да подкрепя едно такова предложение – текстът да бъде още веднъж разгледан и да бъде върнат в комисията. Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Няма.
  Заповядайте, господин Стоилов, имате думата.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! По принцип споделям идеята на комисията да се предвиди посоченото изискване с оглед гарантиране на качеството на учебния процес. Струва ми се обаче, че досегашната дискусия е твърде едностранчива, защото много от ораторите наричат голяма част от частните висши училища пирамиди. Според мен за някои от тях това е неоснователно, но за други като че ли има аргументи да се използват и подобни категоризации. Само че средството за противодействие срещу това не е единствено материалната база, с която разполагат такива училища, а прилагане на законовите изисквания за провеждания на учебен процес. И аз се питам: има ли воля в Министерството на образованието и в Комисията по образование за такава взискателност, тъй като въпросите могат да се решават и с оглед на материалните изисквания, но не само на тях.
  Освен това не знам защо в комисията не е поставен и един друг много актуален проблем - че ръководители на учебни звена, специално на факултети, на държавни висши училища, създават паралелни частни образователни структури. В търговската дейност подобна конкуренция е недопустима. Още по-малко допустима тя би трябвало да бъде в сферата на образованието. Но този въпрос като че ли не вълнува днешната общественост, ръководеща образователния процес.
  Сега специално по текста. Казах, че неговата идея е добра – да се учреди право на ползване върху недвижимите имоти от лицата, които стават учредители на такива висши учебни заведения.
  Има обаче два въпроса, които, според мен, тук заслужават допълнително внимание, с оглед на това ползвателят да не злоупотреби с предоставеното му право.
  Единият е, че самото висше училище в процеса на своята дейност би могло да изгради или да придобие друга материална база. Но текстът не го задължава в този случай то да отстъпи тази, която ползва, или пък, ако липсва двустранно съгласие, собственикът да може да промени предназначението на предоставеното имущество.
  Вторият проблем е, че ако бъдат констатирани някакви сериозни пропуски в учебната дейност и, например, бъде направено искане за прекратяване на тази дейност, но това е една продължителна процедура, в този период ползвателят да продължава да ползва предоставеното имущество, и то не винаги по предназначението, за което е учредено правото на ползване.
  Тези два въпроса за мен нямат отговор. Затова вероятно е по-добре да се предвиди някакъв определен срок за учредяване на правото на ползване, да речем, не по-малко от пет години, като той трябва да бъде удължаван впоследствие или пък да се предвидят допълнително текстове, които да уредят как да се регламентират отношенията между собственика и ползвателя при възникване на конфликти между тях в процеса на осъществяване на дейността.


  В заключение, според мен принципът, който е заложен тук, е добър, но липсва допълнителна разпоредба, която да урежда усложняването на отношенията между собственика и ползвателя в процеса на ползването на това имущество. Може би само в тази насока комисията има основания да помисли и да предложи допълнения с оглед на текста, който днес е представен на нашето внимание и който по принцип решава един важен въпрос.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За процедура има думата госпожа Калканова.
  ТАТЯНА КАЛКАНОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Колеги! Както вече беше споменато, този текст беше многократно обсъждан и съгласуван в комисията, включително, както се каза, и в Съвета по законодателство. Страхувам се, че тук дебатът се води в посока, която ни отвлича от посоката на основния текст, така както изтъкнаха и колеги от комисията, а именно да се гарантира качествено обучение в частните висши учебни заведения.
  Затова, господин председател, бих искал да направя процедура да прекратим разискванията. Достатъчно мнения колегите чуха по този конкретен текст, който предлагаме. Нека да видим волята на пленарна зала. Нека да пристъпим към гласуване на този текст.
  Правя процедурно предложение за прекратяване на разискванията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли обратно процедурно предложение?
  Има думата народният представител Петър Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Госпожо Калканова, аз мисля, че това е един от най-важните дебати, който се води за българското частно висше образование. И на тази основа прекъсването на дебата няма да е в полза на частното висше образование.
  Вие не можете да отговорите и няма кой да отговори как може да има частен ВУЗ без частен собственик. Вие не можете да отговорите и няма как да отговорите, ако няма акредитация и частният ВУЗ се закрива, кой получава собствеността. Вие не можете да кажете в момента, че ръководствата на частните ВУЗ-ове прехвърлят подарените им имоти по схемата на “Софийски имоти”, апортират я в други лични дружества и върви ограбването на тези дружества. И ще върви, понеже няма частен собственик. Това е абсурдна ситуация – как можем да правим частна структура, без да има частен собственик! Обяснете ми го!
  И тук десницата, която трябва да настоява за тази теза, мълчи, а Вие предлагате изобщо да спрем да дебатираме. Тези въпроси нямат отговор. Текстът, който предлагате, е лош и аз съм категорично против прекъсването на дебата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е процедурно предложение от народния представител госпожа Калканова на основание чл. 42, ал. 2, т. 3 да се прекратят разискванията по § 9.
  Моля, гласувайте за това предложение.
  Гласували 122 народни представители: за 92, против 25, въздържали се 5.
  Процедурното предложение за прекратяване на разискванията е прието.
  Уважаеми народни представители, моля за внимание.
  Първо, поставям на гласуване само трета алинея на § 9, чл. 14, която е спорна, макар че можем да гласуваме текст по текст, но можем и алинея по алинея, за да бъдем ясни и прецизни.
  Нека да гласуваме първо спорната трета алинея така, както е по допълнителния доклад на комисията, прочетен преди малко от проф. Дурмишев.
  Моля, гласувайте за този текст.
  Гласували 117 народни представители: за 100, против 3, въздържали се 14.
  Алинея 3 на чл. 14 е приета.
  Моля, гласувайте чл. 14, алинеи 1, 2 и 4 така, както са в доклада на комисията.
  Гласували 125 народни представители: за 120, против 4, въздържал се 1.
  И тези алинеи са приети.
  Следователно § 9, чл. 14 със своите четири алинеи е приет.
  Ще можем ли да завършим до 10,30 ч. или имате процедура?
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Уважаеми господин председател, моля да бъде удължено времето до приемането на тези три параграфа, които ни остават, за да можем да приключим преди 24 май със Закона за висшето образование.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има процедурно предложение да поработим след 10,30 ч. за приемането на тези три параграфа. Всъщност ще поработим през част от почивката.
  Моля, гласувайте за това процедурно предложение.
  Гласували 119 народни представители: за 117, против 2, въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: По § 16 предлагам първо да гласуваме т. 5 на чл. 26, ал. 10, която да се измени така:
  “(10) Изискването по ал. 1 за броя на членовете на академичния състав не се прилага за факултетите, които провеждат обучение в областта на висшето образование “Изкуства”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Всъщност § 16 има пет точки. Става въпрос за т. 5, в която се създава ал. 10 със съдържанието от допълнителния доклад на комисията.
  Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по този текст? Няма, което показва, че т. 5 е безспорна.
  Моля, гласувайте тогава целия § 16, включително и това, което се докладва тук от председателя на комисията.
  Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
  Параграфът е приет.
  Вчера отложихме § 79. Става дума за Европейското приложение към дипломите, за да се уточни един текст. Всички изказвания бяха в една посока – въпросът е за прецизност на текста.
  Имате думата, господин председател.


  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ:
  “§ 79. Европейското дипломно приложение по чл. 7, ал. 1 се издава от висшето училище безплатно от 1 юли 2004 г. на лицата с образователна и квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, получени по силата на Закона за висшето образование”.
  ГЕОРГИ ПАНЕВ (ПГОДС, от място): Заковахме го!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да го отразите в протокола – заковано е! С какво, обаче? (Весело оживление в залата.)
  Уважаеми дами и господа, има ли желаещи за изказване по този текст? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
  Параграф 79 е приет.
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Комисията предлага § 81 да гласи:
  “§ 81. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”… (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Един момент!
  Прощавайте, господин Дурмишев, но господин Панев има някакво уточняване да направи.
  Имате думата, господин Панев.
  ГЕОРГИ ПАНЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Вчера за половин час не бях в залата и са се случили някои неща.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Затова не трябва да излизате от залата!
  ГЕОРГИ ПАНЕВ: Сега разбирам, че последното ми предложение по закона е било прието вчера, в смисъл, че навсякъде в Закона за висшето образование думата “инвалиди” и т.н. …
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чакайте! За какво става дума?
  ГЕОРГИ ПАНЕВ: За последното предложение по закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тук пише, че то е оттеглено: “Оттегля предложението си”.
  ГЕОРГИ ПАНЕВ: А, не! Гласувано ли е това нещо вчера или не? Говоря за това мое предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Става въпрос за § 51а. Тук пише: “Народният представител Георги Панев оттегля предложението си”, следователно затова не е гласувано. Ако сте го оттеглили, как да се гласува?
  ГЕОРГИ ПАНЕВ: Разбирам. Следователно, добре направих, че се обадих за уточняване на нещата.
  Аз го оттеглих навремето още, преди месеци, когато въпросът се разискваше в комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, но какво предлагате сега?
  ГЕОРГИ ПАНЕВ: Предлагам, което е общо съгласие на комисията и е съгласувано с Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, това предложение да бъде прието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Въпреки че сте го оттеглили?
  ГЕОРГИ ПАНЕВ: Да! Защото вече и в онази комисия по Закона за инвалидите има единодушие относно това как трябва да бъдат назовавани инвалидите, за да има етичност, а именно “лица с увреждания”.
  Затова моето предложение е следното: навсякъде в Закона за висшето образование думата “инвалиди” да се замени с “лица с увреждания”, думите “инвалиди от първа група” да се заменят с “лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност над 70 на сто” и, трето, думите “инвалиди от втора група” да се заменят с “лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност от 70 на сто”. (Шум и реплики в залата.)
  По този въпрос имаше съгласие и в залата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин председател на комисията, вземете отношение. Господин Панев сега прави предложение, което всъщност е оттеглено.
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа!
  Ще бъда кратък. Аз вчера не бях… (Шум и реплики в залата.)
  Аз бях обещал на господин Панев, че този текст ще влезе в закона. Когато се консултирахме с Комисията по труда и социалната политика ми обясниха, че законът, който те приемат във връзка с инвалидите, не е приет все още. Но, те обещаха, че в Преходните и заключителните разпоредби ще има текст, който да гласи, че тези промени ще влязат и в Закона за висшето образование, както и в други закони. Аз не съм Ви го казал, защото в момента получих информацията, така че моля Ви да оттеглите сега предложението си.
  ГЕОРГИ ПАНЕВ (ПГОДС, от място): Оттеглям го!
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Благодаря Ви.
  Разрешете ми да премина нататък.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля да се отрази в стенографския протокол, че народният представител Георги Панев оттегля за втори път предложението си.
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ:
  “§ 81. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на § 30, който влиза в сила от учебната 2004-2005 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това е финалът на закона.
  Имате ли желание да се изкажете по този последен параграф? Няма.
  Моля, гласувайте текста на § 81.
  Все пак в стенографския протокол да се отрази, че номерацията на параграфите ще бъде прегледана внимателно и текстовете ще бъдат редактирани, тъй като има препращане.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
  Параграф 81 е приет, а с това и на второ четене Законът за висшето образование.
  Да благодарим на председателя на комисията, на цялата комисия и на всички народни представители, които сега са в залата и взеха активно участие в приемането му.
  Господин Дурмишев, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, искам да благодаря на членовете на комисията, на всички присъстващи за тримесечната дейност по изготвяне на поправките по този закон.
  Аз мисля, че този закон е добър и той ще служи на висшето образование в България.
  Радвам се, че в навечерието на големия български празник – 24 май, ние успяхме да го приемем. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  Висшето ни образование вече има по-съвременен закон. Дано всичко да върви по вода, както казва народът.
  До 11,00 ч. – почивка.
  В 11,00 ч. – парламентарен контрол. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с:
  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Има за връчване писмени отговори: от министър Кунева на актуален въпрос на народния представител Евгени Чачев, от министър Кунева на актуален въпрос на народния представител Стойчо Кацаров, писмен отговор от министъра на здравеопазването Славчо Богоев на актуален въпрос от народния представител Стойчо Кацаров, писмен отговор от министър Кунева на актуален въпрос от народния представител Владислав Костов, писмен отговор от министъра по европейските въпроси Меглена Кунева на актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев, писмен отговор от министъра по европейските въпроси Меглена Кунева на актуален въпрос от народния представител Евдокия Манева, писмен отговор от министъра по европейските въпроси Меглена Кунева на актуален въпрос на народния представител Екатерина Михайлова, писмен отговор от министъра по европейските въпроси Меглена Кунева на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова, писмен отговор от министър Кунева на актуален въпрос на народния представител Васил Паница, писмен отговор от министър Кунева на актуален въпрос на народния представител Елиана Масева, писмен отговор от министър Кунева на актуален въпрос от народния представител Мария Стоянова, писмен отговор от министър Кунева на два въпроса от народния представител Благой Димитров, писмен отговор от министър Кунева на два актуални въпроса от народния представител Веселин Черкезов, писмен отговор от министър Кунева на актуален въпрос от народния представител Петър Жотев, писмен отговор от министър Кунева на втори актуален въпрос на господин Жотев, писмен отговор от Меглена Кунева на актуални въпроси на госпожа Кина Андреева, писмен отговор от министъра на здравеопазването Славчо Богоев на актуален въпрос на народния представител Румяна Георгиева, писмен отговор от министъра на здравеопазването Славчо Богоев на актуален въпрос от народния представител Ангел Найденов, писмен отговор от министъра на здравеопазването Славчо Богоев на питане от народния представител Васил Василев, писмен отговор от министъра на здравеопазването Славчо Богоев на актуален въпрос на народния представител Петър Димитров, писмен отговор от министър Богоев на актуален въпрос на народния представител Теодора Константинова, писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на актуален въпрос на народния представител Николай Камов, писмен отговор от министър Церовски на актуален въпрос на народния представител Ангел Найденов, писмен отговор от министър Церовски на актуален въпрос от народния представител Димитър Дъбов, писмен отговор от министъра на образованието и науката Игор Дамянов на актуален въпрос от народните представители Иван Иванов и Кина Андреева, писмен отговор от министър Дамянов на актуален въпрос на народния представител Евгения Живкова, писмен отговор от министър Дамянов на питане от народния представител Кирил Милчев, писмен отговор от министъра на правосъдието Антон Станков на актуален въпрос на народния представител Стойко Танков, писмен отговор от министър Станков на актуален въпрос от народния представител Димитър Димитров, писмен отговор от министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова на актуален въпрос на народния представител Лъчезар Тошев, писмен отговор от министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова на актуален въпрос от народния представител Евдокия Манева, писмен отговор от министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев на актуален въпрос на народния представител Стефан Мазнев, писмен отговор от министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев на актуален въпрос на народния представител Лъчезар Тошев, писмен отговор от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме на актуален въпрос на народния представител Христо Кирчев, писмен отговор от министър Дикме на актуален въпрос от народния представител Димитър Дъбов, писмен отговор от министъра на външните работи Соломон Паси на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов, писмен отговор от министъра на отбраната Николай Свинаров на питане на народния представител Димитър Йорданов, писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Христина Христова на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов, писмен отговор от министъра на финансите Милен Велчев на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов, писмен отговор от министъра на културата Божидар Абрашев на актуален въпрос от народния представител Елка Анастасова.
  Новопостъпили питания за периода 14-20 май са следните:
  - постъпило е питане от народния представител Иво Атанасов към Игор Дамянов – министър на образованието и науката, относно договорените позиции по Глава “Образование” от преговорите на България с Европейския съюз. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 май;
  - постъпило е питане от народния представител Емилия Масларова към Христина Христова – министър на труда и социалната политика, относно договореностите по Глава “Социална политика и заетост”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 май;
  - постъпило е питане от народния представител Георги Божинов към Долорес Арсенова – министър на околната среда и водите, относно приключване на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз по Глава двадесет и втора “Околна среда” и основните задачи на Министерството на околната среда и водите, произтичащи от поетите в преговорите договорености. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 май;
  - постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Милко Ковачев – министър на енергетиката и енергийните ресурси, относно прогнозите на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за износа на електроенергия за съседни страни. Следва да се отговори писмено до 1 юни;
  - постъпило е питане от народния представител Димитър Игнатов към Славчо Богоев – министър на здравеопазването, относно състоянието на Специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 май;
  - постъпило е питане от народния представител Елка Анастасова към Соломон Паси – министър на външните работи, относно работата на българските посолства по света за популяризирането на страната ни в съответните държави и преодоляването на негативните представи за нея там, където ги има. Следва да се отговори писмено до 2 юни;
  - постъпило е питане от народния представител Иван Иванов към Мехмед Дикме – министър на земеделието и горите, относно изменение в устройствения правилник на Националния център за аграрни науки. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 май;
  - постъпило е питане от народния представител Тошо Пейков към Николай Свинаров – министър на отбраната, относно възможностите на Министерството на отбраната да предостави чрез безвъзмездно прехвърляне на кметства, подлежаща на продажба тракторна техника. Следва да се отговори писмено до 3 юни;
  - постъпило е питане от народния представител Петър Димитров към Соломон Паси – министър на външните работи, относно разследването на трагедията с кораба “Хера”. Следва да се отговори писмено до 3 юни;
  - постъпило е питане от народния представител Васил Маринчев и Мария Стоянова към Мехмед Дикме – министър на земеделието и горите, относно недостатъци и нарушения в работата на общинската служба “Земеделие и гори” в район “Кремиковци”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 юни;
  - постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Милко Ковачев – министър на енергетиката и енергийните ресурси, относно мотивацията на правителството за вземане на решение за строеж на АЕЦ “Белене”. Следва да се отговори писмено до 4 юни.
  За процедурно предложение имате думата, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, преди известно време мои колеги от Парламентарната група на Обединените демократични сили отправиха писмени въпроси до министъра по европейските въпроси госпожа Меглена Кунева с молба да получим договорените от българското правителство позиции по главите, по които ние водим преговори за присъединяване към Европейския съюз.
  Днес получихме своите писмени отговори, в които се съдържа отказ от даване на такава информация. Мотивите на госпожа Кунева са, че Постановление № 33 на Министерския съвет не й позволява да ни даде подобна информация. Тя казва в отговора си: “Предвид засиления интерес към съдържанието на преговорните позиции по всички глави както от страна на политическите сили, така и от страна на широката общественост в последните месеци, въпросът за оповестяване на съдържанието на тези документи е поставен от мен пред председателя на Съвета по европейска интеграция към Министерския съвет. Досега аз нямам такова правомощие и бих нарушила нормативен акт”.
  Доколкото ми е известно, чл. 62 на българската Конституция казва, че когато народен представител поиска информация, всички длъжностни лица, към които той се обръща, са задължени да му я предоставят. Според мен това е много сериозно нарушение. Ние изразяваме нашия протест и настояваме да получим информация по тези въпроси, защото не може народните представители да узнават информации, промъкнали се в пресата, за преговорните позиции, които българското правителство защитава. Ние представляваме българските избиратели и по този начин нямаме възможност да дадем тази информация и на тях.
  Моля Ви да предприемете всички необходими мерки, за да получим отговори на поставените от нас въпроси. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря. Приемам го като процедурно предложение.
  Актуален въпрос към Пламен Панайотов – заместник министър-председател, е отправил народния представител Евгени Кирилов, относно достъпа до пълната информация, свързана с поетите ангажименти на България към временно затворените глави от преговорите с Европейския съюз.
  Господин Кирилов, имате думата, заповядайте.
  ЕВГЕНИ КИРИЛОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Господин заместник министър-председател, току-що колежката засегна въпрос, който аз съм подал към Вас от преди месец, тъй като Коалиция за България почти повече от три месеца вече поставя този въпрос в Комисията по европейска интеграция – да се даде пълна информация
  Съвсем естествено колежката цитира отговора – вчера или онзи ден получен в комисията, където се казва защо госпожа Кунева не може да предостави тази информация. Преди малко седях и слушах как се връчват писмените отговори и зная, че колегите няма да получат нищо.
  Точно по този въпрос внесох този актуален въпрос още през м. април, тъй като се оказва, че освен постановлението, което възспира госпожа Кунева, има и някаква заповед на министър-председателя от юли 2003 г. Госпожа Кунева в ответ на нашето искане от комисията цитира тази заповед и казва в писмо до Вас, господин Панайотов: “Моля за Вашите разпореждания относно това дали да бъдат изпратени и в какъв обем – отбележете, обидно, това значи цензура! – посочените документи в Комисията по европейска интеграция на Тридесет и деветото Народно събрание”.
  Удивен съм, господин Панайотов, защото това е общ процес. Ние всички участваме в него. Тук не става дума само за достъп за депутатите. Става дума за подготовка на цялата страна, на българските фирми, на българските граждани по поети вече ангажименти. Някой може да каже: “Ами не всичко е договорено”. Ами тези глави са затворени. По тях някои ангажименти трябва да се изпълняват и сега. Удивен съм защо нещата спират при Вас. Какво се получава и как ние ще се готвим и ще изпълняваме тези ангажименти в процес на пълна непрозрачност, меко казано?! Значи в тъмнина! Разбирам, че някои министерства може би знаят за тези ангажименти, но тук става дума – пак повтарям – за цялостна подготовка на страната. Удивителното в случая е, че вече някои от тези ангажименти настъпват за изпълнение, други предстоят. Дали вие ще продължите да ги изпълнявате или някое друго правителство след една година, няма никакво значение. Поетите ангажименти се изпълняват от всички. Да дадем колкото си щете примери. Аз не знам каква е причината за това затъмнение, но тук не става дума за един или друг ангажимент, а за цялостната подготовка на страната.
  Моля да ми отговорите, господин заместник министър-председател, на какво се дължи всичко това и кога ще предоставите тази информация? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Кирилов.
  Господин Панайотов, имате думата за отговор. Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Кирилов, дами и господа народни представители! Първо искам да подчертая, че за никакво затъмнение не може и дума да става. (Силен шум на неодобрение с изключение на блока на НДСВ и ДПС.)
  Ще бъда съвсем конкретен и ясен. Паралелно с провеждането на преговорите за членство в Европейския съюз, правителството е предприело и предприема конкретни мерки за информирането както на народните представители, така и на цялата българска общественост за поетите ангажименти и постигнатите договорености с Европейския съюз.
  В тази връзка бих желал да откроя следните основни направления, в които се концентрират нашите усилия.
  Хармонизираното българско законодателство най-напред се публикува в “Държавен вестник”. В допълнение – конкретната нормативна уредба на Европейския съюз се превежда и редактира на български език от Центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация. Редактираните преводи на нормативната уредба на Европейския съюз се публикуват на електронната страница на Бюрото за техническа помощ и обмен на информация “ТАЕКС”. По този начин българските граждани и социалноикономически субекти получават достъп до необходимата информация за правната рамка и изискванията на Европейския съюз, които ще са валидни за нас след приемането ни за пълноправен член. Към началото на 2004 г. на страницата са публикувани общо около 44 хил. страници текст – все нормативен, от които са редактирани около 16.
  За да илюстрирам значението, което отдава правителството на своевременното запознаване на българската общественост с правото на Европейския съюз, бих желал да ви информирам, че на своето последно заседание Съветът по европейска интеграция прие конкретни мерки за ускорено превеждане на цялата нормативна уредба на Европейския съюз, която на настоящия етап възлиза на 177 150 стандартни страници.
  Второ. Информация относно хода на преговорите и постигнатите договорености по отделните преговорни глави се съдържа в електронната страница “Европортал”, администрирана от Министерството на външните работи. В нея е налична основната информация по отношение на процеса на европейска интеграция за преговорните глави, за договорените преходни периоди, за правата и задълженията на гражданите и бизнеса във връзка с европейското законодателство и поетите ангажименти в съответната област.

  Съветът по европейска интеграция на своето последно заседание набеляза дейности за обогатяване на тази информация и своевременното й актуализиране.
  Същевременно същият съвет предприе и мерки за уеднаквяване на електронните страници на министерствата и институциите и включването в тях на секции в областта на европейската интеграция, в които също ще се предостави детайлно секторна информация за процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз.
  В края на миналата година в администрацията на Министерския съвет започна активното изграждане и на системата за мониторинг на изпълнението на поетите ангажименти от Република България в хода на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Разбира се, тази информация също осигурява необходимите възможности за ориентиране на гражданите и бизнеса в страната. На електронната страница на системата, която ще е с открит достъп, ще може да бъде проследено кой български нормативен акт на кой нормативен акт от европейското законодателство съответства, ще бъде публикувана информация за развитието на процеса на европейска интеграция в тази посока, както и всички основни документи.
  Правителството отделя съществено значение на активната политика по повишаване информираността на българските граждани като цяло по въпросите на Европейския съюз.
  В тази връзка с Решение № 69 от 6 февруари 2002 г. правителството прие и Комуникационна стратегия за подготовка членството на Република България в Европейския съюз, а с Решение № 272 от 30 април 2002 г. прие и плана за действие към нея.
  Основните цели на стратегията са насочени именно към информиране на гражданите и бизнеса както за ползите от настоящото членство на България в Европейския съюз, така, разбира се, и за изискванията и задълженията, които са свързани с него.
  По линия на стратегията се провеждат широк кръг от инициативи с участието на представители на обществеността. Реализират се многообразни форми на обучение, публикуват се множество информационни материали и брошури.
  Уважаеми господин Кирилов, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да подчертая, разбира се, че тясното и пълноценно взаимодействие на правителството с народните представители в процеса на евроинтеграция е задължително условие за постигане на нашата обща цел – пълноправното членство на България в Европейския съюз от 2007 г. Посочих само някои от конкретните мерки, свързани със създаването на максимална прозрачност на този процес, която ще способства не само за вашата ефективна ангажираност и съдействие, но и ще позволи на всички български граждани, както с основание Вие посочихте, да бъдат своевременно подготвени за своите права и задължения като граждани на Европейския съюз.
  Искам още веднъж да Ви уверя, уважаеми господин Кирилов, че правителството ще продължи да полага и за в бъдеще сериозни усилия в тази област, тъй като сме убедени, че и по този начин ще спомогнем за заемането на достойно място на страната ни в европейското семейство.
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Панайотов.
  Имате право на реплика, господин Кирилов. Заповядайте.
  ЕВГЕНИ КИРИЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател! Много витиевато отговорихте. Прекалено – бих казал, в един стил, който не е работен стил в парламента. Вие говорите много общо. В случая днес сме свидетели на това, че се отказва отговор на конкретни въпроси, които са поставени, и се цитира това, че има нормативен акт. Вижте, нещата са много прости. Аз, може би, за да Ви насоча по-конкретно, ще Ви кажа, че и на последното заседание на комисията колегите реагираха така, че ще спрем да работим, ако не ни предоставите тази информация. Вие отговаряте по един съвсем друг начин.
  Едно писмо е изпратено от госпожа Кунева към Вас още през м. март – да дадете Вашите разпореждания доколко трябва да бъдат информирани депутатите, а вчера в това писмо-отговор до господин Даниел Вълчев се казва: "Аз съм поставил въпроса пред председателя на Съвета по европейска интеграция към Министерския съвет. Досега аз нямам такова правомощие и бих нарушил нормативен акт."
  За какво говорим? Аз просто не мога да разбера. Въпросът вече стои при Вас повече от два месеца и половина. Дайте нещо по-конкретно.
  Например, можете ли да ни кажете какво казва тази знаменита Заповед № 9418 от м. юли 2003 г. на министър-председателя, която се цитира като спирачка за информацията? Какво казва тази заповед? Въобще дайте нещо по-конкретно и по-реално. Аз мисля, че няма нужда взаимно да се заблуждаваме.
  Пак ще повторя това, с което и Вие завършихте – че това е наше общо дело, това е в наш общ интерес. Примерно, ако са поети някакви неизпълними задължения в екологията и засягат, да кажем, транспорта, знаят ли нашите граждани в тази посока какво трябва да се прави още следващия месец?
  Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, имате право на дуплика, господин Панайотов.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ: Уважаеми господин Кирилов! Ако трябва да започна с отговор на последния от поставените от Вас въпроси, да, всеки, който желае, би могъл да знае информацията относно главите, които Вие посочихте.
  Аз не бих искал в момента да пренасяме спора от такъв по същество, какъвто смятам, че няма, в такъв по процедури. Ако госпожа Кунева е дала отговор в този смисъл, тя би желала да се съобрази с процедурите, които са установени и по които се вземат решения за качване на съответната информация. Нищо повече. С други думи, не става въпрос за непредоставяне на информация по същество, а госпожа Кунева се позовава на определен ред, по който това да става.
  Разбира се, Вие сте абсолютно прав, че в крайна сметка никой не може да откаже на народен представител, на Народното събрание като цяло, исканата информация и никой не го прави.
  Що се отнася до съответната заповед, искам само да споделя, понеже и това е част от Вашия въпрос, че не става дума за нищо друго, освен за разпределяне на функции по координация на дейността на министрите и органите на изпълнителната власт от страна на министър-председателя. И тъй като функциите по координация на дейността на министрите и на органите на изпълнителната власт, свързани с осъществяването на евроатлантическата интеграция, са възложени в случая на мен в качеството ми на заместник министър-председател, това касае тази заповед. Тя касае, разбира се, и разпределение на функции в други ресори и на другите заместник министър-председатели. Нищо повече, тоест, в съответствие със съответния текст от Конституцията.
  Пак искам да Ви уверя, че ако Вие бихте имали конкретни въпроси по която и да е глава, цялата информация, с която ние разполагаме към момента, ще Ви бъде предоставена и тя се предоставя, защото Вие, както днес станахте сам свидетел, има отговори за съществото на информацията по отделни глави, които са дадени.
  Ако има допълнителни въпроси, както аз, така и ресорните министри сме на разположение. Нещо повече, бих казал, че аз днес ще давам отговор по Глава "Конкуренция" на господин Папаризов. И каквото имам понастоящем като информация, разбира се, ще я кажа тук пред вас, пред народните представители.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Как да питаме конкретно, като не знаем елементарните неща?
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ: Как господин Папаризов е питал по Глава шеста? Може да вземете, ако искате, отговора. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Актуален въпрос към заместник министър-председателя господин Панайотов е отправил народният представител Атанас Папаризов относно преговорите по Глава "Конкуренция".
  Господин Папаризов, моля Ви, заповядайте.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател!
  Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми господин заместник министър-председател! Да, аз питам чрез трибуната на Народното събрание какво става по Глава "Конкуренция", защото получих официално писмо от ръководителката на Работна група шест Весела Антонова, че тя тази информация не може да я предостави на мен. Тук пише: "Следва да се обърнете с официално искане към председателя на Съвета по европейска интеграция и заместник министър-председател господин Пламен Панайотов".

  Считам, че този подход за информиране на народните представители за хода на преговорите е най-малкото неуместен. Ето го писмото. Мисля, че изключително важно беше ние да имаме информация за разговорите между правителството и Европейската комисия по Глава “Конкуренция”, когато например в Комисията по икономическата политика приемахме Закона за изменение на Закона за чуждестранните инвестиции, Закона за малките и средни предприятия и редица други актове, по които имаше въпроси в преговорите. Много е странно ние тези дни да получаваме Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, когато по това са се водили преговори с вашата работна група в течение на цялата последна година. И сега ние в парламента спешно, за три дни, трябва да решим един или друг въпрос. Считам, че това не помага за това Народното събрание да защитава интересите на страната, на гражданското общество, на всички социални групи, за които се отнасят тези преговори. Десет дни до края на м. май ние ще получим нов правилник от 300 страници за прилагане на Закона за държавните помощи. Вие пак две години преговаряте по него, защото сегашният не се приема от комисията. Но никой от нас не знае за това.
  Как е възможно по такива важни закони, които е приело Народното събрание, ние да получаваме информация постфактум и в крайна сметка да не знаем как ще се прилагат най-важните за страната закони? Как е възможно ние да не знаем кой вид облекчаване на данък печалба се счита за недопустима или допустима държавна помощ и да научаваме за това в последния момент в някакви проекти за закони? Как ние можем да развиваме нашата законодателна дейност и да защитаваме интереса на тези, които са ни избрали, без информация?
  Може би сега вие ще ни дадете малко повече информация. Разбира се, в отговора на един актуален въпрос Вие не можете да ни представите цялото това изменение на законодателството, което по същество ще извършите с правилника, тези промени в Закона за малките и средни предприятия, които ще бъдат одобрени от комисията и които ние се борим да прекараме под някаква форма в Комисията по икономическата политика. Такъв начин на работа и на взаимоотношения между парламент и правителство в никакъв случай не съдейства за утвърждаване на процеса на европейска интеграция и за подготовка на страната за прилагане на приетите договорености. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Папаризов.
  Имате думата за отговор, господин Панайотов.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Папаризов, дами и господа народни представители! Бих искал най-напред да подчертая, че всички знаем, че правителството не само си поставя, но и систематически преследва и реализира амбициозни цели за реализиране на националните приоритети на страната. В тази връзка бих искал да допълня, че преговорите не само по Глава VI “Политика на конкуренцията”, но като цяло са в своя заключителен етап.
  Във връзка със заявения от българското правителство график за приключване на преговорите в рамките на ирландското председателство и по повод на поставения въпрос бих желал да Ви информирам за следното. Последната допълнителна информация по Глава VI беше представена в Европейската комисия на 12 март 2004 г. На 1 април 2004 г. бяха проведени по искане на българската страна консултации. Въз основа на тях на 30 април 2004 г. българската страна депозира официална информация по повдигнатите на цитираните консултации въпроси като допълнение към допълнителната информация от средата на м. март 2004 г. В нея са отчетени последните развития в областта на държавните помощи. Досега, както добре ви е известно, оценката на Европейската комисия се изготвяше въз основа на подробна информация за постановените през годината решения за оценка на държавните помощи. До 2004 г. информацията се представяше през м. февруари на следващата съответния период година.
  Графикът на правителството за приключване на преговорите като цяло и в частност по Глава VI “Политика на конкуренцията” наложи българската страна да настоява за промяна в установената процедура и срокове за оценка. За целта още от м. септември 2003 г. България започна ежемесечно да представя информация за приетите решения по Закона за държавните помощи. Същият ред се спазва и през 2004 г. Българската страна работи изключително целенасочено, за да докаже, че качеството на правоприлагането в областта на държавните помощи е значително подобрено. Можем да бъдем доволни от факта, че представителите на Европейската комисия се съобразиха с настояването на българската страна да извършат нов преглед и оценка на практиката на Комисията за защита на конкуренцията в областта на държавните помощи, която да обхване и новоприетите през 2004 г. решения. За целта на 28 април 2004 г. Европейската комисия изиска да й бъдат предоставени анотации на по-голямата част от постановените през 2004 г. решения. Тези анотации незабавно бяха изготвени и на 4 май 2004 г. бяха внесени в Европейската комисия.
  Уважаеми господин Папаризов, същевременно Вие поставяте въпрос и относно това внесени ли са проекти от правителството в Народното събрание, които да имат отношение към приключване на преговорите по тази глава. Сам посочихте, че ключови в това отношение се явяват законопроектите за изменение и допълнение на част от данъчните закони. Това е във връзка с привеждането на действащите фискални мерки в съответствие с acquis communautaire. Вече са изготвени проекти в това отношение. Те са одобрени на първо четене от парламента. Става въпрос за фискални мерки, които се съдържат в Закона за корпоративното подоходно облагане, в Закона за данъка върху добавената стойност, в Данъчно-процесуалния кодекс, които са оценени от Комисията за защита на конкуренцията като несъвместими с правилата за държавните помощи. Разбира се, аз вярвам, че в най-близко време Народното събрание ще разгледа и приеме и на второ четене въпросния законопроект за изменение в посочените закони и Данъчно-процесуалния кодекс.
  Наред с това Вие задавате и един допълнителен въпрос, свързан с факта дали и в каква степен са съобразени наскоро приетите от Народното събрание изменения и допълнения в Закона за чуждестранните инвестиции с коментара на комисаря по конкуренцията господин Марио Монти. Бих искал да ви уверя, че новият Закон за насърчаване на инвестициите отразява изцяло бележките на Европейската комисия, направени преди гледането му на второ четене в парламента. Изменено е, разбира се, не само заглавието на закона като “Закон за насърчаване на инвестициите”, с което чуждестранните и местните инвестиции са подложени на един и същ режим. Законът за насърчаване на инвестициите не предвижда фискални мерки за насърчаване на инвестициите и експортно подпомагане, каквото беше по същество изискването на Европейската комисия.
  В Раздел “Общи положения” е включена изрична разпоредба, която дава гаранции, че всяко едно насърчаване на инвестиции по този закон ще бъде съобразено с разпоредбите на Закона за държавните помощи. Препращането към Закона за държавните помощи, разбира се, предполага съобразяване и на Правилника за прилагането му с изискванията и очакванията на Европейската комисия, което Вие съвсем основателно и точно посочихте. Очаквам съобразно графика за работата на заседанията на Министерския съвет този правилник да бъде поставен за обсъждане и приет на 30 май т.г. Бих искал да Ви уверя, че той е подготвен по начин, който изцяло да отговаря на стандартите на Европейския съюз.

  Без да се спирам върху други подробности по бележките от писмото на комисаря Монти и тяхното отразяване в закона, бих искал да ви уверя, че като цяло той съответства на Закона за държавните помощи, на правото на Европейския съюз и отразява коментарите на Европейската комисия.
  Уважаеми господин Папаризов, наистина бих искал да Ви уверя, че българското правителство не само че предоставя своевременно информацията, от която всеки народен представител би се поинтересувал, но и силно заинтересувано е занапред да продължи това изключително взаимодействие, което имаме в лицето на българския парламент с кабинета, и в частност с Комисията по европейска интеграция, разбира се. Вие знаете, че не десетки, а стотици нормативни актове минават, и то с единодушие, през комисията и през парламента, за което специално бих искал още веднъж да благодаря, тъй като, преди да преминем към фактическо прилагане на стандартите на Европейския съюз, очевидно условие за това е сближаването на българското с европейското законодателство. Благодаря още веднъж за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Панайотов.
  Имате право на реплика, господин Папаризов.
  АТАНАС ПАПАРИЗОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри! За съжаление миналата седмица в Комисията по бюджет и финанси не беше представен този проект за правилник, господин Панайотов, който правителството ще приеме в края на м. май, а той има много пряко отношение към Закона за корпоративното подоходно облагане. Народните представители не могат да работят само с уверението Ви, че всичко е наред, че всичко е съобразено с международните норми. Това обезсмисля по същество работата на парламента и възможностите навреме всички български фирми и граждани да бъдат информирани за това, което се приема.
  Вчера ние в комисията за “Кремиковци” получихме писмо от ръководството на “Кремиковци”, в което се заявява, че признаването от Комисията за конкуренция на държавна помощ за “Кремиковци” в размер на 450 млн. лв. променя същността на приватизационния договор. Би трябвало Вие да информирате всеки, който участва в процеса на приватизацията, че приватизацията съдържа елементи на държавна помощ и това беше едно от исканията на Европейската комисия към Вас, да го заявите ясно и Комисията по конкуренцията да го прилага ясно. Може би именно поради тези решения сега признаха последните дела на тази комисия, но това не означава, че тя е заработила по-добре.
  Трябва да ви кажа, че липсата на информация за това, което се приема от правителството и необходимостта да се променят данъчни облекчения, дадени особено в районите, където има голяма безработица, в резултат на новия закон, отново ще отблъсне инвеститорите в един такъв район като Търговище. Тези неща трябва да бъдат известни далеч преди Министерският съвет да приеме един правилник на 30 май т.г. Вашият отговор, за съжаление, потвърди, че отсега нататък Вие нямате желание да давате своевременно информация на парламента за преговорите и да давате възможност на народните представители да съдействат на процеса за присъединяване, като своевременно информират своите избиратели, в своите райони съответните делови среди за това, което се приема в преговорите, и за това, което ще трябва да се осъществява в близките месеци.
  Не мога да приема Вашия отговор. Той не дава отговор на тези въпроси, които вълнуват мен и моите колеги.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Папаризов, съобразявайте се с времето.
  Имате право на дуплика, господин Панайотов.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ: Уважаеми господин Папаризов, в първата част на допълнително поставените въпроси, според мен, се съдържа подозрение към правителството, приемайки един подзаконов нормативен акт, че няма да се съобрази със закона, който е приет от парламента. Искам да ви уверя, че основание за такова подозрение няма. Както досега, така и в този конкретен случай, разбира се, кабинетът ще се съобрази, приемайки правилника за прилагане на закона, с параметрите, зададени съобразно стандартите на Европейския съюз в самия закон.
  Що се отнася до проектотекстовете на този правилник, щом представляват конкретно интерес преди приемането им в Министерския съвет, аз лично ще се погрижа още днес до края на деня да разполагате с тях.
  Искам и на друго да ви обърна внимание. Дори и ако правителството би допуснало по погрешка, поради недобра експертна подготовка, такова противоречие на подзаконов нормативен акт със стандарти, с правила, установени със закон, както добре е известно по нашата Конституция, то съдебната власт би могла да се намеси и при констатиране на такова противоречие да отмени съответния акт. Но в никакъв случай, казвам ви, нямате основание да смятате, че българското правителство няма да се съобрази със стандартите, заложени от парламента, в закона, който очевидно е по-висш по ранг нормативен акт.
  Що се отнася до втората част на допълнително поставените от Вас въпроси, свързани конкретно с развитието на стоманодобивния отрасъл и в частност “Кремиковци”, искам да Ви уверя в истината, а истината е, че поемането на какъвто и да е ангажимент от страна на България в хода на преговорния процес, касаещ стоманодобивния отрасъл, става след предварително съгласуване и след подписване на съответните документи от адресатите, в т.ч. и от фирма “Кремиковци”. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Панайотов.
  Господин Иво Атанасов иска думата от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Заповядайте, господин Атанасов.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Формалните до голяма степен отговори на вицепремиера Пламен Панайотов ми дават основание да направя декларация от името на нашата парламентарна група.
  Една парламентарна демокрация е несъвършена, непълна и дори немислима без парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Това е още по-значимо за избирателна система като нашата, където обикновено бъдещият премиер като партиен лидер подписва кандидат-депутатските листи, а след това народните представители го избират за министър-председател. Това е още по-значимо за страна като България, чийто премиер е бивш цар и който цял живот е възпитаван да царува, а не да бъде контролиран.
  За съжаление за пореден път сме принудени да отбележим, че редовно и без основания се отклоняват актуални въпроси и питания на депутати от опозицията както отляво, така и отдясно. Така например четири пъти се опитахме да включим точка в дневния ред на парламента за изслушване на премиера и на ресорните министри относно ситуацията в Ирак, относно задачите на българската мисия в Кербала, относно рисковете, които съществуват там, в една обстановка, в която всяка вечер нашата база се подлага на обстрел. Четири пъти мнозинството отхвърли този въпрос, който интересува всички българи. Четирима народни представители от Коалиция за България внесоха питане до министър-председателя във връзка с нашия контингент в Ирак. Това питане е отклонено по некомпетентност, трябвало да се адресира към военния министър. На нас ни додея да ни казват, че министър-председателят е некомпетентен. В повечето случаи не сме оспорвали това, но в този случай трябва да оспорим, защото министър-председателят е завършил военна академия и не може да бъде по-некомпетентен от военния министър, който няма военно образование. (Ръкопляскания от КБ.) Ако трябва, сменете им местата, но да може всеки да работи в сферата, в която е компетентен.
  Преди няколко дни беше уволнен председателят на Комисията за регулиране на съобщенията. Нашият народен представител Петър Мутафчиев отправи актуален въпрос към премиера във връзка с това, че смяната на председателя на КРС е в нарушение на чл. 22, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията, не са обявени мотиви и е допуснато предварително изпълнение на решението, без да се изчакат каквито и да е срокове за обжалването му.
  Комисията за регулиране на съобщенията е независим орган и председателят й има мандат. Въпросът е отклонен, като проф. Герджиков се е подписал, че има дело в съда и докато едно дело се разглежда от съд не може да се разглежда от друг орган. Извинявайте, но парламентът не е съд и не се опитва да изземе функциите и задълженията на съдебната власт. Ние сме в правото си да упражняваме парламентарен контрол върху всяко едно решение на изпълнителната власт и имаме право да знаем дали са спазени изискванията на Закона за далекосъобщенията и принципа на независимост на регулаторния орган и дали това не е натиск върху една независима комисия, и дали, сменяйки председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, не се подсказва и на Комисията за защита на конкуренцията как да постъпи? Дали е случайно това, че тази комисия вчера е взела решение за концентрация между БТК и нейния купувач?
  Неколкократно задаваме въпроси и питания, свързани с имотите, които бяха дадени на представителя на бившата царска династия. До един тези въпроси и питания са отклонени.
  Вероятно се смята за маловажно да дойде един човек в България, да получи имоти за 169 млн. долара и това да не се допуска до парламентарната трибуна и до пленарната зала.
  Отклонен бе актуален въпрос от наши народни представители във връзка с координацията на работата на държавните институции за установяване на причините за трагичния инцидент с група ученици от Свищов. Толкова ни е неудобно да коментираме този отказ, че направо се учудваме как на ръководството на парламента не е неудобно да го направи.
  Кой друг координира общата политика в България и действията на държавните институции, освен нейният министър-председател?
  Отклонен е въпрос на господин Румен Петков до вицепремиера Лидия Шулева във връзка с това, как се работи за ресурсното осигуряване на нашата отбрана, има ли общ държавен план за материално-техническо осигуряване на отбраната на страната, който да отговаря на военната доктрина на България и да гарантира съвместимост с НАТО? Господин Герджиков изпраща писмо до госпожа Шулева с настояване да отговори на този актуален въпрос. Госпожа Шулева връща отговор, че въпросът трябва да бъде пренасочен към господин Свинаров като министър на отбраната и господин Герджиков като председател на Народното събрание се съгласява с това. Но тук се забравя от всички споменати, че има Постановление № 193 на Министерския съвет от 12 октомври 1993 г. Член 2, ал. 1 на това постановление казва, че се създава Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет, който да разработва принципите и да осъществява координацията по провеждането на държавната политика в областта на производството и търговията със специално и военно имущество и по мобилизационната готовност на страната. Според чл. 4, ал. 2 на същото постановление председателят на Междуведомствения съвет е заместник министър-председателят и министър на икономиката. Министърът на отбраната е само негов заместник-председател.
  Извинявайте, или госпожа Шулева не знае, че е председател на този Междуведомствен съвет… (Ръкопляскания от КБ.) Ако тя не знае, че е негов председател, всички сме наясно как той работи. Или тя откровено се глези и председателят на Народното събрание я насърчава в този неин каприз.
  Много е важно, уважаеми господин Панайотов, ако сте още тук, да знаем ние, като народни представители, а чрез нас и българския народ какво се договаря в тези затваряни една след друга глави в преговорния процес с Европейския съюз. Тук не става дума само за това какви подзаконови нормативни актове ще приеме българското правителство и отделните министерства. Тук става дума за фактическата работа по изпълняване на ангажиментите, поети от България. Дали тези ангажименти са изпълними, дали ще бъдат изпълними в срока, който остава до 2007 г., тъй като не по всички въпроси има гратисен период? Дали не е предрешена съдбата на българската ядрена енергетика? Дали сме приели такива ангажименти за вредните емисии, че на практика да останем без топлоелектрически централи? Какво ще правят българските граждани, които притежават стари коли? Какво е договорено по отношение на българския автомобилен парк? Редица въпроси, които интересуват българския народ. Той има право да ги знае, отивайки на референдум за присъединяването на България към Европейския съюз. Много правилно референдумът трябва да се направи, след като е договорено всичко, за да се знае какво българските политици са осигурили като условия за съществуване и участие на България в Европейския съюз. Вместо това получаваме едни бланкетни отговори, че се работи по въпроса, че се затварят нови и нови глави, че всеки, който иска, може да получи конкретна информация.
  И как, уважаеми господин Панайотов, да получим конкретна информация, като Вие говорите общо? Не виждате ли парадокса, заключен във Вашето изказване? Заставате на трибуната, отговаряте по Глава “Конкуренция”, а не казвате нищо конкретно, а след това се обръщате към народните представители почти ехидно и се извинявате, че не сте бил попитан по конкретни въпроси. Може да са сто седемдесет и няколко хиляди страници, но има няколко въпроса, които живо интересуват българския гражданин, които ще променят неговото битие и ежедневие и ние като народни представители искаме отговор на тези въпроси. Онова, което е договорено, не трябва да се крие от българския народ. Не трябва мнозинството да продължава с практиката в петъчните дни вместо парламентарен контрол да прави неуспешни опити за избор на омбудсман и други теми, само не и парламентарен контрол.
  Категорично настояваме в петъците до края на сесията Народното събрание да се занимава само с парламентарен контрол с оглед на суперважните въпроси, чиито отговори българските граждани чакат. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте от името на парламентарна група, госпожо Костадинова.
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Учудвам се на изказването от името на Парламентарната група на КБ. Така и не можах да разбера декларацията.
  Вие каква декларация направихте, уважаеми колеги! Декларирахте вашето присъствие в залата в рамките на 10 минути и ни разказахте от какво не сте доволни.
  Има и друг въпрос, който самата аз си задавам и най-вероятно моите колеги също – кога успяхте да напишете тази декларация – преди да чуете отговорите на господин Панайотов или след като чухте отговорите на вицепремиера…
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Вие сте спяла, не сте видяла, че сме чели текста!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Атанасов, на Вас никой не ви пречеше, като говорехте!
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА: От името на НДСВ категорично възразяваме за това, че смятате, че процедурите в Народното събрание са нарушени и нашите министри отговарят с бланшетни отговори, както вие…
  Банкетни или бланшетни – не знам точно процедурите ви, как ги наричате във вашата партия. Ние спазваме процедурите. В Народното събрание има актуални питания и актуални въпроси.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Няма актуални питания!
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Тук процедурата не е нарушена, има отговори на тези актуални въпроси и на актуалните питания.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Няма актуални питания!
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Не виждам в какъв аспект намесвате Комисията за регулиране на съобщенията, имотите на Симеон Втори и свищовските трагедии.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Слушайте, как не виждате! То се чува, не се вижда!
  МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Слушаме, уважаема госпожо Масларова, и се чудим, защо слушаме един нормален отговор на вицепремиер, а вие не разбирате този отговор.
  Не смятам, че петъците наистина трябва да се превърнат в декларативни изявления на парламентарни групи, а да се изслушват актуалните питания и актуалните въпроси на нашите министри. Благодаря. (Ръкопляскания от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Костадинова.
  Актуален въпрос към министър Церовски е отправен от народния представител Евдокия Манева относно забавянето на изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в Димитровград и Стара Загора.
  Заповядайте, госпожо Манева, имате думата да отправите своя актуален въпрос.

  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! През миналата година беше затворена глава “Околна среда”. Съгласно поетите ангажименти до 2010 г. всички градове с население над 10 хил. жители трябва да имат пречиствателни станции. Това означава 53 нови пречиствателни станции за тези градове. До 2015 г. всички населени места с над 2000 жители трябва да имат пречиствателни станции и това означава и 283 пречиствателни станции.
  Очевидно е, че тези числа показват, че е необходима изключително добра организация, необходимо е сериозно финансово обезпечение и синхрон в работата на отделните министерства.
  Моят въпрос е свързан точно с нарушение на тези предпоставки, които показват, че е много съмнително, че ние ще изпълним поетите ангажименти.
  През 2000 г. по програма ИСПА беше одобрен проектът за изграждане на три пречиствателни станции – в Хасково, Димитровград и Стара Загора. Ако беше създадена добра организация, вече щяхме да бъдем пред пуск на тези пречиствателни станции. За съжаление, първият търг е провален, и то поради толериране на фирми. Турската фирма, която се е класирала на пето място, беше представена за изпълнител и естествено не беше одобрена от Европейската комисия.
  В резултат на лоша работа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, защото тези проекти се координират от Вашето министерство, и досега няма сключени договори за изпълнение на тези обекти.
  На заседание на парламента, по време на парламентарен контрол, на 6 декември 2000 г. министър-председателят обявява пред Народното събрание, че предстои сключване на договор за тези пречиствателни станции.
  В отговор Вие на 16 май 2003 г. твърдите същото – че предстои сключване на договор за тези три пречиствателни станции. За съжаление нищо подобно не се случва. В момента от пресата е известно, че вървят търгове за тези пречиствателни станции, отново същите хора, които са провалили и предишните търгове, се занимават с тази изключително отговорна процедура, и затова аз искам тук Вие да отговорите пред депутатите на изключително важния въпрос кои са причините за проваляне и забавяне изграждането на пречиствателните станции в трите града и как ще гарантирате прозрачност и обективност на предстоящите търгове или на търговете, които се водят в момента, за да не се окаже, че отново търгът ще бъде провален и отново средствата, които са предвидени за тази цел, няма да бъдат усвоени. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Манева.
  Имате думата за отговор министър Церовски. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаема госпожо Манева, уважаеми колеги! Проект “Марица” за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково, се финансира както следва: за Стара Загора и Димитровград – по програма ИСПА на Европейския съюз – 32 млн. 549 хил. 766 евро; от републиканския бюджет са осигурени 4 млн. 430 хил. евро; от Европейската инвестиционна банка – 6 млн. 509 хил. 953 евро.
  За Хасково – 18 млн. евро за осигурени чрез заем от Европейската инвестиционна банка. Договорът за заем с европейската инвестиционна банка по проект “Марица” е подписан през 1999 г. от министъра на околната среда и водите, тоест от Вас, госпожо Манева, и министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Евгений Бакърджиев. Финансовият меморандум за предоставяне на средства по програма ИСПА за пречиствателната станция за отпадни води в Стара Загора и Димитровград е подписан през м. декември 2000 г.
  Какви бяха причините за забавяне на изпълнението на ИСПА-мярката?
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПГОДС, от място): За забавянето на търговете, а не за забавянето на изпълнението.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Аз много добре и много внимателно съм прочел Вашият въпрос. Въпросът е за забавяне: какви са причините за огромното забавяне на изграждането на пречиствателните станции? Или Вие не можете да четете, или аз не мога да чета.
  Категорично трябва да подчертая, между другото има и комисия, която работи по случая, че до голяма степен редица от проблемите са възникнали много извън мандата на моето управление и това ще стане видно.
  В периода 1999–2001 г. не са подготвени с необходимото качество тръжни досиета за строителство и супервизия на нито една от пречиствателните станции, което е една от основните причини за забавянето на проекта. Проектът тръгва през този период, през който Вашето правителство е управлявало доста несръчно.
  Търгът за строителство на пречиствателна станция на отпадни води в двата града е обявен за първи път през м. юли 2002 г. Крайният срок за подаване на оферти е 7 октомври 2002 г. Тръжната процедура за строителство на пречиствателната станция в Стара Загора и Димитровград е анулирана на 10 юли 2003 г. по настоятелна препоръка на делегацията на Европейската комисия в България.
  Тръжната процедура е анулирана поради нарушаване на принципа на конфиденциалност по време на оценката на офертата през м. декември 2002 г., отново не съм бил министър, и поради несъответствие на тръжните документи с европейските изисквания за чувствителните зони.
  Актуализирането на тръжното досие за строителство на пречиствателната станция за отпадни води в Стара Загора и Димитровград, съгласно препоръките на Делегацията на Европейската комисия, включително и изискванията на Европейската директива за чувствителните зони, е извършено в периода м. юли – ноември 2003 г. Тук нашият екип започва да наваксва това, което моите предшественици са пропилели във времето.
  Подготовката на тръжните документи за строителство отнема четири месеца, тъй като Министерството на регионалното развитие и благоустройството обсъжда с Главна дирекция “Околна среда” и Главна дирекция “Регионална политика” към Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите какво стъпало на пречистване на отпадните води е необходимо да бъде заложено като изискване към бъдещите оферти.
  През м. ноември 2003 г., след постигане на съгласие с Европейската комисия относно степента на пречистване на отпадните води, окончателният вариант на тръжното досие е представено за одобрение в делегацията на Европейската комисия. Тръжното досие за строителство на пречиствателната станция за отпадни води в двата града е одобрена от делегацията на Европейската комисия на 13 януари 2004 г.
  Мерките за гарантиране на прозрачност и обективност на търговете, които сме предприели, са следните: обявата за открит международен търг за строителство на пречиствателна станция на отпадни води в Стара Загора и Димитровград е публикувана на 28 януари 2004 г. в официалния журнал на Европейската комисия. На същата дата обявата е публикувана и в Интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а на 29 и 30 януари – в два национални и три местни ежедневника. От момента на обявяване на търга до крайния срок на подаване на офертите – 3 май 2004 г., се спазва принципът на прозрачност. Всички фирми, подали оферти, имат право да присъстват и на тяхното отваряне. На 4 май 2004 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството официално в присъствието на наблюдател на делегацията на Европейската комисия са отворени получените оферти на 13 европейски консорциума.
  И сега искам да ви прочета нещо много важно: “След публичното заседание по отваряне на офертите, по време на тяхната оценка, до момента на подписване на договорите за строителство от трите заинтересовани страни - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Европейската комисия и спечелилите търга оферти, се спазва принципът на конфеденциалност”.
  Тоест, цялата информация в този период се счита за поверителна и е единствено от компетенциите на членовете на комисията за оценка, министъра на регионалното развитие и благоустройството, който подписва заповед за назначаване на оценителната комисия, и делегацията на Европейската комисия, която одобрява състава й.
  И тук има една голяма скоба: как българският парламент успя за един ден, за първи път в историята на този парламент, защото аз съм имал удоволствието два пъти в моя живот да бъда парламентарист, да направи анкетна комисия, да избере членовете й, да насрочи първото заседание в рамките на един много-много сгъстен срок и трябва да кажа, че имам много сериозни съмнения дали няма преки интереси към провалянето на този търг точно в периода, в който трябва да спазваме европейските изисквания.
  С оглед гарантиране обективната оценка на офертите, съставът на оценителната комисия се пази в тайна, а в нея се включват, за да разберете, че няма начин как да й се въздейства, един независим наблюдател на Европейската комисия от Брюксел, един експерт от независимите европейски консултанти от рамковия договор, един експерт от международните консултанти към Изпълнителната агенция по ИСПА към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и български експерти по пречистване на отпадни води и тръжни процедури по програма ИСПА. След одобрение на оценителния доклад от Европейската комисия се пристъпва към преговори за сключване на договори с класираните на първо място оферти, а след подписването на договорите резултатите от проведената тръжна процедура се огласяват публично в Интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и в медиите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Церовски, имахте пет минути, вече доста време мина…
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Съжалявам, но материалът е дълъг.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля да привършвате, ако обичате.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Между другото цялата тази информация за извънредно създадената комисия ще бъде предоставена.
  Само с няколко думи искам да допълня, че всичко, което е нужно, е направено от екипа, който ръководя, за което аз благодаря. В момента след 4 май тези 13 според мен водещи компании в световен мащаб гарантират, че ще имаме един добър краен победител, който по всяка вероятност ще съумее да изпълни в сроковете съответния договор. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Церовски.
  Госпожо Манева, имате две минути за реплика.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПГОДС): Уважаеми господин министър, аз не приемам опита Ви да прехвърляте пропуските в работата на вашето ведомство на друг екип, но за съжаление това е маниер в работата на настоящото правителство.
  Това, което Вие разказахте тук от трибуната, са известни стандартни процедури. Въпросът е как те ще се спазват. И при предишните търгове беше декларирано, че всички процедури, които се налагат от Европейския съюз, се спазват. А след това се каза, че има нарушения и откровени корупционни схеми, които се прилагат във вашето министерство.
  В момента аз не приемам Вашия отговор като гаранция за това, че изходът и този път ще бъде благоприятен и напълно прозрачен. И моите възражения и опасения почиват на няколко факта.
  На първо място, съществува изключително лоша организация в работата на Вашия отдел – най-големия отдел от всички отдели, които се занимават с проекта ИСПА, 25 души, който досега ръководи само един проект!
  Ръководителят на Вашия отдел е бивш служител от моето министерство, който съм освободила за лоша работа и поведение, пораждащо съмнения в корупция. Странно ми е, че такива хора изведнъж, след основателни причини за уволнението им, се оказват ръководители на такъв важен отдел.
  И на трето място, вече има достатъчно доказателства, че този отдел, вместо да работи в синхрон с останалите министерства, системно противодейства на метода на работа на Министерство на околната среда и водите и на другите министерства.
  Тоест, имаме всички предпоставки да се съмняваме, че работата ще бъде успешно завършена, както и че там наистина се прилагат откровено корупционни процедури.
  Аз апелирам към Вас да вземете мерки, защото загубата на парите от Европейския съюз са най-малко хиляди работни места и нерешаване на изключително важни проблеми в областта на околната среда. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин министър, желаете ли думата за дуплика? Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Госпожо Манева, нали знаете, че обвиненията в корупция са много сериозно нещо, което трябва да се доказва?
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ПГОДС, от място): Да.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Освен това Вие персонифицирате личности. Аз не знам как би реагирала въпросната персона, но ако аз бях, щях да имам директни отношения с Вас през една друга независима институция в Република България. (Неразбираеми реплики от място на народния представител Евдокия Манева.)
  Второто нещо, което искам да Ви кажа, госпожо Манева, е, че всичко това, за което Вие говорите, за мое щастие се е случвало много преди аз да стана министър. Това са фактите, това е положението, няма как да върнем датите, това е проблемът!
  Вторият момент, който искам да подчертая, е, че именно този екип спасява този проект, а не го проваля, както Вие искате да втълпите на българската широка публика. И това ще се види. Именно този екип спасява този проект! И аз съм убеден, че ако няма друго намесване и всякакви политически интриги, които се сучат и се въртят и всякакви персонални или корпоративни интереси, които се отбиват от нас по различен начин, защото ние сме се превърнали в една крепост, за да се браним от корпоративните ви интереси, търгът просто ще приключи и фирмата, която, дай Боже, спечели, съм сигурен, че ще си изпълни ангажиментите по договора.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Преминаваме към актуалния въпрос от народния представител Васил Маринчев относно преписките за довършване на пътя през Старопланинския проход “Кашана”, свързващ градовете Етрополе и Златица.
  Заповядайте, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПГОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Този въпрос съм го задал преди четири месеца и няколко дни, но аз не мога да се обиждам чак толкова много, че не му е отговорено своевременно, защото въпросът все пак не е от чак толкова супер актуалните, но моите съграждани от моя роден град, пък и от другата страна на Балкана – Златица и Пирдоп, живо се интересуват от бъдещето на този проход. И аз се надявам, че в отговора си няма да употребите острите думи, които употребихте към един депутат от българския парламент, плюс това жена, а ще отговорите какво точно се прави.
  В моето детство имаше периодичен транспорт от случайни товарни автомобили, които караха дървен материал за гарата в Златица, но все пак населението ги ползваше. По-късно се пусна и редовна автобусна линия и тя беше една добра автобусна връзка между Северна и Южна България в този край на страната.
  За съжаление, поради това, че пътят окончателно се развали, тази транспортна връзка беше прекъсната. Години наред вече този проход – Златишкият проход, или както го наричат местните хора “Кашана” не работи. Преди повече от 20 години е построен тунел под най-високите, последните най-стръмни завои на старото шосе, който според мен с много малко средства и много малко усилия би могъл да влезе в експлоатация. Но южната част на трасето в този момент стои на практика неизползваема. Вярно е, че лятно време може да се преминава, но все пак хората се интересуват какво е бъдещето.
  И за да не ме упреквате и мен, както госпожа Манева, че не си е задала въпроса, аз ще го повторя така, както съм Ви го задал писмено: Предвижда ли се в обозримо бъдеще проектирането и изграждането на южната част от шосейната отсечка Етрополе-Златица през прохода “Кашана” с използване на самия тунел? Аз съм задал този въпрос и на Изпълнителна агенция “Пътища”, но досега не съм получил отговор, който да удовлетвори населението. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин министър, имате думата.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Маринчев! Направлението на второкласен път 37 Етрополе – Златица или Златишки проход, както е известно, е разположено на територията на Софийска област и е с приблизителна дължина около 28 км. Началото на прохода е при 18-и километър, а краят при 46-и километър. Билото на прохода е на около 36-и километър, като надморската височина е 1395 м. На билото на прохода е реализиран тунел, който не се използва, както Вие казахте, поради незавършени пътни работи по направлението. Самото направление на пътя е включено в програмите на Изпълнителна агенция “Пътища” за актуализиране на проектите и започване на строителни мероприятия, както следва: към настоящия момент състоянието на обекта е тунел с дължина 630 м, изграден на около 75%, като бетоновото му покритие е в добро състояние. Участъците с обща дължина 4,9 км са с изпълнени пътни работи. За същите участъци е пред финализиране техническият проект с тръжна документация за обявяване на търг за строителство. За участъци с дължина 5,3 км не са извършени строително-монтажни работи и участъкът е спрян от реализация с писмо от 9 юли 1992 г. на Министерството на околната среда поради наличие на каптаж. През 2003 г. е изработен доклад за ОВОС, който е неразделна част от проектните материали и предстои внасянето му за вземане на решение в Министерство на околната среда и водите. Очаква се през 2004 г. да се започнат отчуждителни процедури и след завършването им да се обяви търг за строителство.
  За останалите участъци в зависимост от финансовите възможности на Изпълнителна агенция “Пътища” предстои възлагане за проектиране.
  Само за строителството на посочените по-горе участъци по експертна оценка ще са необходими около 19 млн. 695 хил. лв., както следва: за рехабилитация – 5 млн. 855 хил. лв., за реконструкция – 7 млн. 860 хил. лв.; общо за тунела – 5 млн. лв.; за отчуждаване – 700 хил. лв.; за супервизия – 280 хил. лв.
  Уважаеми господин Маринчев, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно Изпълнителна агенция “Пътища” поддържа намеренията си да изпълни поетите ангажименти за реализация на този инвестиционен проект. Големият обхват на проучването и проектирането, както и необходимите средства за реализация на строителството, ограничава възможностите на министерството, респективно на агенция “Пътища” да определи окончателни срокове за изпълнение. Уверявам Ви, че що се касае до нас, ние ще търсим всякакви възможности в кратко бъдеще за реализиране на проекта и най-вече за финансиране, за да можем да реализираме поетапно тези етапи, които подробно Ви описах.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Маринчев, имате думата за реплика.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПГОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър, аз общо взето съм в течение на проблема. Този проблем беше поставен и беше вкаран в плана за регионално развитие през 2000 г. на Софийска област. Но оттогава минаха четири години, по въпроса на практика не се работи нищо или поне няма видим резултат. Знам за този доклад по ОВОС и знам, че той е негативен и че избраното първоначално трасе едва ли би могло да се реализира именно заради това, че има екологични проблеми – каптаж, и диви кози, и т.н. Но все пак ме учудва, че за четири години, откакто беше включен по принцип в плана за регионално развитие, този въпрос не се придвижва. Аз мога да Ви уверя, ако искате вземете и картата и ще видите, че това би било най-късата отсечка, най-късия път между Видин и Капитан Андреево. Сметнете дори прохода през Шипка пътят е по-дълъг. Плюс това, излизайки през Видин, през Ботевград, покрай Златица, Панагюрище и се излиза отново на магистрала. Това е най-късата и според мен тя ще стане най-бързата отсечка.
  Що се отнася до парите, това са разчети, на които аз не мога да кажа нищо, не съм компетентен колко струва това нещо. Но вероятно са точни числата, които цитирахте. Но все пак ще ми се да се ангажирате с някакви по-конкретни срокове. Разбирам, че това едва ли сега ще стане, макар че Вие намекнахте за 2004 г.
  И един допълнителен въпрос. Докладът по ОВОС е негативен по отношение на новото трасе. Но обсъждано ли е да се мине по старото трасе, като то се коригира и се разшири. Според мен има такава възможност. Може би тогава докладът по ОВОС няма да бъде негативен. Чакам Вашия отговор и в тази насока. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин министър, имате думата за дуплика.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин Маринчев, Вие сам казахте, че проблемът е от 20-ина години. Аз съм много учуден как изведнъж всички искат това правителство да реши проблемите от 50 години насам точно в неговия мандат?
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Така обещахте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Ако вие смятахте, че е толкова приоритетен проектът, защо не го направихте по време на вашия четиригодишен мандат? Защо не го реализирахте.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Осемстотин дни поискахте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Подхвърлянията отляво въобще не ги коментирам, защото много добре знаем как отляво ни управляваха 45 години и след туй знаем много добре как две години ни управляваха.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Стигнете и вие до това ниво и тогава говорете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля ви!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: По втората част на въпроса наистина съжалявам, но не съм подготвен да отговоря в момента. Ще проверя какви са възможностите за това ново трасе, за което Вие говорите, и, ако ми разрешите, ще Ви напиша няколко реда и ще Ви ги изпратя писмено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Преминаваме към актуални въпроси от народните представители Георги Божинов и Александър Арабаджиев относно контрола, упражняван от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защитата на държавната собственост.
  Заповядайте, господин Божинов, да развиете Вашия въпрос в рамките на три минути.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Съгласно Закона за държавната собственост, управлението и разпореждането с недвижими имоти държавна собственост се извършва под общото ръководство на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който упражнява контрола за законосъобразното упражняване от всички юридически и физически лица на представените им права върху държавните недвижими имоти.
  Уважаеми господин Церовски, Вие днес сте българския министър с тези правомощия. В три различни периода от последните 100 години на новата българска история въпросът за имотите на българската корона е придобивал особена актуалност. Общото и характерното за тях е отсъствието на титуляра на короната от страната или отсъствие на самата корона от правното и обществено-политическото пространство на България.
  Първият период – 1919–1923 г., когато Фердинанд абдикира. Какво прави българското правителство тогава? Тогавашното българско правителство приема решение за запазването управлението и ползването на тези имоти.

  Вторият период – 1946-1947 г. След референдума, с който монархията е премахната въпросът за имотите – подчертавам – на българската корона е решен със закон.
  Третият период е след 1998 г., когато Конституционният съд с Решение № 12 отменя закона.
  Какво прави тогава правителството, господин министър и какво трябва да направи? Съгласно чл. 123 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация в случаите – цитирам – “Когато Конституционният съд обяви закон или неговите отделни разпоредби за противоконституционен, Министерският съвет в границите на своите правомощия приема мерки за осигуряване на съответното правно регулиране на обществените отношения, засегнати от решението на Конституционния съд”.
  Питам Ви – какви мерки предприе правителството за осигуряване на съответното правно регулиране на обществените отношения? Да или не, господин министър? Отговорът може да бъде едносричен – приехме или не приехме такива мерки. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Имате думата за отговор на актуалния въпрос, господин министър.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Арабаджиев, господин Божинов!
  Понеже Вие сте царе да мътите главите на хората, аз ще се помъча да дам фактологията.
  Както е широко известно на 20 март 1998 г. по искане на Главна прокуратура е образувано дело пред Конституционния съд по повод закона от 31 декември 1947 г. за обявяване за държавна собственост на имотите на семейството на бившите български царе Фердинанд и Борис III и техните наследници.
  В искането на главния прокурор е оспорена коноституционосъобразността на това одържавяване, като е отбелязано, че по силата на този закон е отчуждено имущество, частна собственост и то принудително, че тази отчуждителна мярка е репресивна и е приета по явно политически мотиви и чрез нейното прилагане са били грубо погазени правата на тези лица при отсъствието на каквато и да била правна възможност за защита.
  Обърнете внимание – 1998 г.! Надали премиерът е имал представа, че ще бъде премиер.
  С Решение № 13 от 4 април 1998 г. Конституционният съд е обявил Законът за отчуждаване на царското имущество за противоконституционен, с което е отменил действието му, обезценени са били неговите правни последици и на практика е бил отменен и актът на отчуждаването.
  Известно е също така, че Законът за реституция на имотите на българските граждани от 1992 г., както и решението на Конституционния съд за царските имоти бяха посрещнати положително от българската и международна общественост и се приеха като актове, отразяващи демократичните процеси и реформи в страната.
  На основание на конституционното решение и други законови разпоредби, наследниците на бившите български царе Фердинанд и Борис III са отправили молби до съответните оторизирани институции за деактуване на имотите, които са били тяхна собственост. В по-голямата си част тези молби са били подадени в период от м. ноември 1999 г. до края на м. януари 2000 г. Отново обръщам внимание, че премиерът и хабер е нямал, че може да бъде премиер.
  Възстановяването на част от имотите е било осъществено още през 2000 г. Други преписки са били предмет на продължително проучване и деактуавнето е осъществено преди края на 2002 г.
  След като е налице решение на Конституционния съд следва да имаме предвид, че то има по-висша юридическа сила от законите, следователно с обявяването на противоконституционност на закона от 1947 г. се възстановява положението от преди приемането на този закон със съществуващите тогава правни отношения относно собствеността върху всички конфискувани имоти.
  Самото конфискуване с техническите подробности при извършването му – описи, списъци и т.н., легитимира сегашните наследници на царете Фердинанд и Борис III като собственици. Ако все пак има някакво съмнение относно процедурата при възстановяване на имотите, то нека не забравяме, че актовете по отписване на имотите – държавна собственост, само удостоверяват настъпилия правен ефект по силата на съответните юридически факти и не засягат абсолютното вещно право на собственост. Това ще рече, че няма никакво значение какви грешки е правила или е допуснала администрацията. Правото на собственост си е право на собственост! (Реплики от КБ.)
  Има административен съд за тази работа!
  Що се касае до повдигнатия в публичното пространство въпрос за необходимостта от специален акт на Народното събрание смятам, че такъв не е необходим, защото решението на Конституционния съд е част от действащото право и е задължително за правните субекти. Един последващ закон дори би могъл да бъде противоконституционен.
  Вярно е, че съгласно Закона за държавната собственост управлението и разпореждането с недвижими имоти – държавна собственост, се извършва под общото ръководство на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но аз не отговарям, не контролирам и не се занимавам – подчертавам дебело – с частни имоти, за които става дума в настоящия въпрос на уважаемите народни представители!
  Уважаеми народни представители, ако прочетем отново мотивите в така наречения Закон за одържавяване на царското имущество през 1947 г. ще си припомним стария, отживял, до болка познат болшевишки модел. Страхувам се, че е налице политическа кампания, която ползва похвати и стилистиката на отживялото време на тоталитаризма. Страхувам се, че зад пъстрата юридическа риторика, зад многобройните екзотични юридически аргументи, с които се атакува реституцията на така наречените царски имоти, се крие политическа кампания, целяща изместване на фокуса на обществения интерес в определени моменти, когато правителството реализира значителни успехи.
  Напомням, че докато определени среди се стремят да реализират подобни планове, правителството работи в изпълнение на своята политическа програма за модернизация на българската държава.
  Не искам да ви припомням колко от реституираните имоти бяха преотстъпени от премиера.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Божинов, заповядайте, имате думата за реплика.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин министър, Вие не ми отговорихте нито едносрично, нито съдържателно на въпроса - предприело ли е правителството мерки? Но аз, българският народен представител Георги Божинов, предлагам на Вас, българския министър Цеовски, тук, пред очите на публиката едно интелектуално и професионално състезание, за да отговорите тук на тези, които Ви слушат.
  Това е Законът за собствеността на горите в България. Според неговия чл. 8 само български физически и юридически лица могат да притежават земи.
  Аз твърдя, че в този момент по никакъв начин 16 хил. декара гора не могат да бъдат в активите на дружеството “Кардам” – собственост на сестрата и сина на министър-председателя. Защо? Защото баща му е починал преди дядо му, а дядо му е имал и други наследници, които са чуждестранни граждани. Те никога не са подавали и не са придобили това наследство. По закон за три години трябва да го прехвърлят на държавата и по правилник, контролиран от вас, държавата трябва да го изкупи, ако не са го прехвърлили на другите сънаследници. Това не е направено, и другото не е направено.
  Следователно, по закон по никакъв начин днес тези гори, които струват 100 милиона долара не могат да се управляват от господин Ушанов в полза на фамилията Сакскобургготски.
  Чухте ме. Тук слушате едни младежи. Ако в България никой не гледа…
  Изправете се и ми отговорете по този казус като български министър, който трябва да защитава българските държавни интереси! (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Божинов.
  Господин министър, имате две минути за дуплика. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Ще Ви отговоря много простичко. Аз не отговарям за частни имоти. Като докажете, че са държавни, правим това, което е необходимо.
  Само че искам да ви кажа следното, господа социалисти, комунисти или не знам какви сте. Излезте от 1945 година! Отдавна мина тази 1945 година! Спрете с тези кьорфишеци.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): То затова е имало Народен съд.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Да, затова е имало Народен съд. Народният съд бръмчи още в главите ви.
  Искам да ви кажа много простичко – толкова сте деформирани, че дори за един нищожен апартамент, какъвто беше моят… Господин Атанасов, защо си оттеглихте въпроса? Защото няма да Ви мине пропагандата.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Защото сте неспасяем случай!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин министър, моля по същество.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Вие трябва да направите всичко възможно, за да докажете, че сте социалисти. По актовете, които правите – какво искате, пак да национализирате?!… Опазил ни Господ, ако дойдете на власт. В момента премиерът е един обикновен гражданин на тази държава, който има някакво имущество. И вие искате отново да му го национализирате, това ли е?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Преминаваме по-нататък.
  Актуален въпрос от народния представител Янаки Стоилов относно построяване на бензиностанция в жк "Бели брези" – гр. София.
  Господин Стоилов, имате думата за три минути да развиете Вашия въпрос.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Господин министър, тъй като Вие искате да бъдем в днешното време, моят въпрос е точно от днешното време и най-после след три месеца мога да задам актуалния си въпрос към Вас.
  През това време между столичните квартали "Бели брези", "Хиподрума" и "Стрелбище" се построи и заработи поредната бензиностанция в София. Появата на тази бензиностанция е в резултат на използването на вече познатата схема на апортиране на общинска земя в търговско дружество "Софийски имоти". След това "Софийски имоти" се включва в ново дружество – "Софийска компания за строителство и развитие". Земята е оценена по балансова стойност 192 хил. лв. за 3,5 дка, тоест по около 55 лв. за квадратен метър. Застроената площ земя в същия квартал е повече от десет пъти по-скъпа. По-късно "Софийски имоти" прехвърля своите акции на мажоритарния съдружник в дружеството, неизвестно на каква цена. Одобряването и издаването на строителните книжа е станало без преди това да има влязло в сила изменение в подробния устройствен план. Срещу заповедта за изменение на плана за регулация и застрояване е образувано дело в Софийския градски съд. Съгласно общото правило на чл. 37, ал. 3 от Закона за административното производство жалбата спира изпълнението на обжалвания акт. Това обаче не е направено и въпреки протестите на гражданите строежът на бензиностанцията е завършен. Жалби са отправени и към Столичната районна дирекция по строителен контрол и до подчинената Ви дирекция "Национален строителен контрол", както и до Вас лично, но те не знам защо остават без всякакъв отговор. Изграждането на бензиностанцията води до унищожаването на зелена площ и до замърсяване на въздуха в гъсто населени жилищни райони. Не са изпълнени изискванията за нормативно определената дължина на транспортно-помощните съоръжения. Създава се конфликтна зона в движението, където преминават няколко средства на обществения транспорт, оживен трафик от леки автомобили, пешеходци, като сега съществуващият подлез не може да бъде използван за преминаване на цялото разстояние. Вероятно затова досега Столичната районна дирекция по строителен контрол не е издала разрешение за ползване на бензиностанцията. Подчертавам този факт. Тя вече работи, без такова разрешение да съществува.
  Накрая искам да Ви напомня, че съгласно постановление на Министерския съвет от 1998 г., с което е приет Правилникът за прилагане на общия градоустройствен план за промяна в главната улична мрежа – към нея безспорно се отнася бул. "България" в София - е необходимо разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройство и от министъра на околната среда. Вместо това одобрението е направено от главния архитект на София.
  Господин министър, ще разпоредите ли на Държавния национален строителен контрол да направи пълна проверка по случая и ако се потвърдят посочените нарушения, ще разпоредите ли да се преустанови незаконната дейност?
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): "Гарван гарвану око не вади."
  ЯНАКИ СТОИЛОВ: И накрая Ви връчвам подписката от граждани – над 2000 души, които са засегнати от това решение. Надявам се, че тя ще Ви мотивира да обърнете сериозно внимание. (Връчва му подписката.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин Стоилов.
  Господин министър, имате думата за отговор.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаеми господин председател, колеги! Уважаеми господин Стоилов, във връзка с Вашия актуален въпрос относно построяването на бензиностанцията в жк "Бели брези" – гр. София, Ви уведомявам, че от представените от Дирекцията за национален строителен контрол в министерството документи по случая е установено следното.
  По повод жалба, постъпила от господин Цветан Дичев – от негово име и като представител на живущите в кв. 45 – "Бели брези", район "Красно село", с искане за спиране на строителството в посочения урегулиран поземлен имот, от Министерството на регионалното развитие и благоустройство е разпоредена проверка по случая. Проверката се е съсредоточила по въпроси дали извършеното строителство е законно и дали има основание за спиране на същото. В тази връзка е поискан доклад от Дирекцията за национален строителен контрол, която осъществява правомощия, свързани с недопускане и отстраняване на незаконно строителство.
  От постъпилата информация от дирекцията се установява следното. ДНСК вече е била сезирана с жалбата на господин Цветан Дичев с искане за спиране на строителството. В жалбата се твърди, че строежът е незаконен, тъй като строителните книжа за строежа, одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж са издадени при наличие на невлязла в сила и неподлежаща на изпълнение Заповед № РД 09-50-185 от 21 април 2003 г. на главния архитект на София, с която е одобрено изменение на плана за регулация и застрояване на местността "Бели брези", кв. 45, урегулирани поземлени имоти I, II и III, тъй като последната е обжалвана по съдебен ред и жалбата срещу заповедта спира изпълнението й. В представеното по административната преписка в ДНСК съдебно удостоверение по административно дело № 2293 от 2003 г. на Софийския градски съд, административно отделение III-г състав, кодирано в дирекция "Архитектура и градоустройство" при Столична община от 10 юли 2003 г., е записано, че съгласно чл. 217, ал. 1 от Закона за устройство на територията жалбите пред съда не спират изпълнението на обжалваните актове. Има се предвид актовете, изброени в същата разпоредба. Към момента на издаване на съдебното удостоверение съгласно чл. 217, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на решения, на заповеди за одобряване на подробни устройствени планове. Към този момент са одобрени и издадени строителните книжа за строежа, одобрени и съгласувани инвестиционни проекти и разрешение за строеж № 410 от 23 юли 2003 г., издадено от главния архитект на София за бензиностанция и търговска сграда – първи етап, и супермаркет на два етажа – втори етап. Разрешението за строеж е издадено от "Софийска компания за строителство и развитие" АД.
  С влизането в сила на новия Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, разпоредбата на чл. 217, ал. 1 е изменена, като текстът, че жалбите не спират изпълнението на индивидуалните административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, е отменен.
  Следователно, съгласно общото правило на чл. 37, ал. 3 от Закона за административното производство, жалбата спира изпълнението на обжалвания пред съда индивидуален административен акт. Суспензираният ефект на жалбата отлага влизането в сила на обжалвания акт, в случай на заповед за одобряване на изменение за плана за регулация и застрояване.
  В този смисъл е и постановеното определение от 1 декември 2003 г. на Софийски градски съд. В мотивите на определението е записано, че, цитирам: "Според разпоредбите на Закона за устройство на територията жалбата има суспензивен характер, тоест спира изпълнението й". В този смисъл съдът е приел, че искането на спиране на строително-монтажните работи е недопустимо, поради което го е оставил без разглеждане.
  Но спирането на изпълнението и отлагането на влизане в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план или на неговото изменение не води автоматично до отмяна на одобрените и издадени строителни книжа, в това число одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж като незаконосъобразни. Тази отмяна трябва да е постановена изрично по реда на чл. 216 от ЗУТ при подадена жалба срещу строителните книжа от заинтересовано лице по смисъла на Закона за устройство на територията.
  В чл. 225, ал. 2 от Закона за устройството на територията са изчерпани изрично и изброени случаите кога един строеж е незаконен и в този смисъл разпоредбата представлява легална дефиниция на понятието “незаконен строеж”. Основен момент за незаконността на даден строеж е липсата на строителни книжа, което е определящо за неговата незаконност – чл. 225, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за устройство на територията.
  В конкретния случай от жалбите е видно, че за строителството има разрешение за строеж и следователно не може да се направи директен извод, че строежът е незаконен. Не може да се сподели и становището за незаконосъобразност на разрешението за строеж, тъй като, първо, няма произнасяне на съда с влязло в сила съдебно решение за незаконосъобразност на заповедта за одобряване на изменението на ИПРЗ, второ, разрешението за строежа не е отменено по реда на чл. 156 или чл. 216 от Закона за устройство на територията като незаконосъобразно.
  С писмо ….
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Ние загубихме идеята. Загубихме нишката.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Такава е материята. Аз само чета юридическите аргументи. Нищо друго не мога да направя.
  С писмо № С-3 от 14… 1974 г. и 12.12.2003 г. на началника на Столичния РДНСК се уведомява, че с молбата от Цветан Дичев е поискана отмяна на разрешението за строеж, издадено от главния архитект на София, за бензиностанция и търговска сграда. Началникът на Столичната РДНСК е отказала образуване на административно производство по молбата, тъй като, цитирам: “Не може да бъде разгледана поради факта, че същата е подадена от лице, което към момента няма правен интерес от обжалване на административния акт, тъй като не е заинтересовано по смисъла на чл. 149, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията.
  Както беше изтъкнато, в заповед № РД 09-50-185 от 21.04.2003 г. на главния архитект на София, с която е одобрено изменението на плана за регулация и застрояване, е обжалвана по съдебен ред, за което е образувано административно дело. От друга страна, отказът на началника на Столичното РДНСК…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин министър, ориентирайте се към приключване.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: … е обжалвана по съдебен ред, с което въпросът е изнесен от администрацията в съда.
  В този смисъл съществува забрана за административните органи да разглеждат въпроси, които са разглеждани от съда съгласно императивната разпоредба на чл. 6, ал. 3 от ГПК. С други думи, все пак трябва съдът да се произнесе. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин Стоилов, заповядайте за реплика към министъра.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин министър, аз съм напълно недоволен от Вашия отговор. Има образувани две съдебни дела, по които, така или иначе, съдът ще се произнесе. Но аз Ви попитах дали Вие ще са ангажирате с допълнителна проверка по случая, още повече, че Ви изнасям допълнителни данни, като оставам донякъде настрана тази сложна аргументация, която, разбира се, е важна, но нещата се свеждат до някои много по-ясни въпроси. Защо не е издадено от Вас разрешение за промяната в общия градоустройствен план, както изисква посоченият нормативен акт? Защо Вие не ми отговаряте на въпроса как ще реагирате на това, че обектът работи, без да е получил разрешение за ползване, без да навлизаме в дискусията как са оформени строителните книжа. Това са актуални факти, от които Вие не можете да избягате.
  Ако не Ви интересува това, че София масово се залива с бензиностанции от “Младост” до южните райони, защото Столичният общински съвет и кметът не проявяват загриженост за бъдещето на града и за интересите на гражданите, но и държавата ли не проявява интерес за това? Или пък също не трябва да ни смущава, че тези въпроси се решават понякога на ръба на закона, а в някои случаи – и в негово нарушение, защото има големи финансови интереси, мотивирани от групировки с трибуквени абривиатури, които господин Софиянски много добре обединява на територията на столицата, или пък обстоятелството, че Столичната комисия за безопасност на движението се е отнесла изглежда с пренебрежение към създаването на такава конфликтна зона в града.
  Затова моят апел е наистина да направите необходимото, за да не ставате съучастник в действия, които могат да бъдат квалифицирани и по чл. 283а от Наказателния кодекс, защото то визира именно действия, когато се внася в търговски дружества държавна или общинска собственост, без да са спазени всички изисквания по предшестващите членове.
  Това, разбира се, е една друга интерпретация и анализ на въпроса. Но смятам, че трябва да се загрижите за защитата на държавните интереси и мисля, че 2000 души са достатъчно заинтересовани, дори и да не са пряко заинтересовани по смисъла на лицата, които обжалват пряко заповедите.
  Това е моят апел, защото аз се опасявам, че ще се наложи след време да Ви задам сигурно и въпроси как пък държавна собственост се отдава на подобни компании и се апортира имущество, което ще доведе до подобни тежки последици. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Имате право на дуплика, министър Церовски. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Аз ще бъда много кратък.
  Обещавам, че ще насроча пълна проверка, след като казвате, че има и нови данни. В това няма никакъв проблем.
  Моето впечатление е, че е много сложен юридически казусът, затова си позволих да прочета така скучния материал, който експертите са подготвили. Не можех да го коментирам по друг начин, помъчих се да го прочета дословно.
  Но абсолютно поддържам тезата, че ако има и най-малко съмнение за закононарушение, трябва нещата да се огледат в детайли и да бъде спазен законът. Това го гарантирам.
  Така че ще насроча проверка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Церовски.
  Господин Мазнев, имате думата да отправите своя актуален въпрос към министър Церовски относно рехабилитация на участъка от първокласен път 1-5 Стара Загора до Казанлък.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър! Още на 23 септември м.г. Ви зададох един актуален въпрос, свързан с обходния път край Стара Загора. Тогава Ви споменах, че целият автомобилен поток от София и цяла Западна България за Черноморието и обратно минава през града и особено натоварен е през летните месеци. Ето, сега пак наближават летните месеци, но за съжаление въобще нищо не е предприето по този актуален въпрос, макар че тогава Вие се ангажирахте с някакви срокове. Нищо не се прави по този обходен път. Просто Ви го напомням, тъй като Ви обещах да Ви обърна внимание, ако работите не вървят.
  Разбрах, че има проблеми с процедурите по отчуждаване на терени.
  Сегашният ми актуален въпрос е свързан с важен проблем както за жителите на градовете Стара Загора и Казанлък, така и за цяла България. Става въпрос за пътя Стара Загора-Казанлък, който е в окаяно състояние и пътуването по него е по-скоро проява на силни усещания за водачите, което е причина за постоянни повреди по техните автомобили.
  Този участък е особено важен и като се има предвид, че не само е част от първокласен път 1-5, свързващ централната част на Северна и Южна България, но е и част от транспортен коридор № 9, свързващ Балтийско и Средиземно море. Аз знам и в момента направих проверка, че в момента се работи по този участък. Това е добре. Но искам все пак да Ви попитам как ще продължи изпълнението на проекта от този участък и кога ще завърши цялостната програма по изпълнението му. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Мазнев.
  Имате думата за отговор, министър Церовски. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Колеги, уважаеми господин Мазнев! Става дума за част от направлението на този път в предишния актуален въпрос, повдигнат от Вас, доколкото си спомням. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Изпълнителна агенция “Пътища” са в течение за състоянието на пътя, за който питате. И както се досещате, повече от всяка институция сме заинтересовани от поддържането на пътната мрежа на страната в добро състояние. За целта, разбира се, са необходими значителни средства.
  Конкретно на въпроса. Има проблеми с отчуждителните процедури, но аз мисля, че вече ги преодоляваме. Създадена е нужната организация и вече постигаме добър ритъм на работа.
  Но да се върнем на въпроса за участъка Казанлък – Стара Загора, който фактически е част от лот 3 на група от обекти, включен в проекта “Програма транзитни пътища 3”. Програмата включва рехабилитация на пътните отсечки по направление на общоевропейските транспортни коридори. Обектите включват съответно лот 3, 4, 8 и 9, това са направленията Видин – Монтана; Стара Загора – Казанлък; Сливен – Бургас и част от магистрала “Хемус”. Обектите се съфинансират и от програма ИСПА.
  Лот 3 или в случая направлението Стара Загора – Казанлък включва два участъка от направлението на съществуващия първокласен път 5 с обща дължина 45 км и обхода на Стара Загора с дължина 20 км.
  След проведените открити международни търгове в края на 2003 г. бяха избрани изпълнители на строителството на лот 3 – българският консорциум “Виа сефт”, както и “Строителен надзор”, който ще упражнява супервизията и на останалите три лота, това е английско-гръцкото сдружение “Хил интернешънъл ладо”. Хубавото тук е това, за първи път българска компания успява да се наложи в един международен търг над силната конкуренция. Строителният надзор започна своята работа през м. февруари 2004 г. Подготвителните работи за издаване на разрешение за строителство на отсечките приключиха и вече започнаха реалните строителни процеси. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Стартирането на проекта стана възможно вследствие усилията на ръководения от мен екип. Надявам се Вие знаете, че тази програма беше доста забавена във времето, но аз се надявам компанията да изпълни договорните си отношения в съответните срокове, които са 18 месеца.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за реплика, господин Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПГОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Аз силно се надявам, господин министър, тези срокове наистина да бъдат спазени, защото е много важно. Този коридор не е само български проблем, той свързва Балтийско със Средиземно море. Но все пак Вие засегнахте въпроса за процедурите по отчуждаване на тези терени. От една страна, техниката е вече в действие, а тези процедури не са приключили. Това е един голям проблем.
  Ще ви помоля за един кратък отговор: по какъв начин Вие виждате разрешаването на този проблем в най-скоро време и кога наистина ще бъдат приключени тези процедури? Защото иначе техниката ще се наложи да бездейства на обекта. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате право на дуплика, министър Церовски. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Аз подчертах, че сме се постарали да направим стегната организация, такава, че да не възпрепятстваме строително-монтажните работи. Графикът е, уверявам ви, ежедневен и се контролира. Искрено се надявам, че наистина няма ние да сме причината, ако не дай си Боже, по някакъв начин се наложи удължаване на сроковете в поетите договорни задължения. Организацията и начинът, по който върви работата по отчуждителните процедури, ме кара да изкажа с известна доза на сигурност предположение, че няма да има съществени проблеми по изпълнението на този лот.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Церовски.
  Народните представители, които са задали следващия въпрос, го няма в залата.
  Преминаваме към питането, отправено от господин Иван Иванов и Кина Андреева, относно въвеждането на винетни такси за всички пътни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация.
  Заповядайте, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми господин министър, вече измина повече от един месец, откакто с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пътищата беше въведено задължението за всеки един собственик или наемател на пътно превозно средство да закупи винетка, която измества досегашния пътен данък. От 1 април започна продажбата и закупуването на винетки и ние станахме свидетели за пореден път на хаоса, който предизвика този акт сред българските граждани. Появиха се, разбира се, веднага и публикации, които посочиха редица неуредици и най-вече това, че в областните центрове беше създаден само по един пункт за закупуване на тези винетки. Примерно в Пловдивска област има 10 хил. превозни средства, които трябваше да закупят подобни винетки, през м. април имаше 21 работни дни, което значи, че трябваше на ден да бъдат закупувани по 454 винетки при положение, че има един регулярен процес и на всяка една минута идва по един собственик на превозно средство. Разбира се, това е невъзможно и станахме свидетели на огромни опашки, излишна загуба на време и нерви на активните и предприемчиви български граждани, които трябваше да застанат на опашка и часове наред да чакат да си купят винетка. Ако тези данни за Пловдив звучат доста отчайващо, то данните за София са още по-страшни, защото тук и броят на превозните средства е много по-голям. Хората трябваше да избират дали да прекарат тук 5-6 часа на опашка, за да си купят винетка или пък да отидат до Калотина или Кулата, където бяха другите възможности за подобно закупуване.
  Искам само да припомня, че законът беше приет преди Коледа и имаше достатъчно много време, за да се създаде необходимата организация. И вместо държавата в лицето на подчинените Ви институции отново да издевателства над българските граждани, като ги карат да губят своето време, можеше да бъде създадена добра организация, която да проявява загриженост към предприемачите.
  Разбира се, че това е един въпрос с голям обществен резонанс, защото в един момент, когато всички говорим, особено вашето правителство, че хората са основната грижа на България, че вие подкрепяте средния и дребния бизнес и създавате условия за неговото успешно развитие, действията, които предприемате, говорят точно обратното. Отново административен хаос. Отново губене на време и протакане.
  Ето защо ние си позволихме да отправим към Вас нашия актуален въпрос. Между другото, същата ситуация беше наблюдавана и около 31 април, когато изтече срокът за закупуване на тези винетки. И това беше поводът да отправим към Вас нашия актуален въпрос, а именно какви мерки бяха предприети от Вашето министерство и лично от Вас, за да бъде създадена добра организация за закупуване на винетки от собствениците и ползвателите на пътни и превозни средства по чл. 10а от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата и създадоха ли според Вас тези мерки необходимите условия за изпълнение на разпоредбите на § 18 от Преходните и заключителните разпоредби. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Андреева.
  Имате думата за отговор на актуалния въпрос, министър Церовски. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Андреева, господин Иванов! В съответствие с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пътищата, считан от 1.04.2004 г., бяха въведени винетни такси за ползване на пътната инфраструктура за товарните автомобили, автобусите с чуждестранна и българска регистрация. Стартирането на проекта “Винетна система в Република България” е част от поетите ангажименти пред Европейския съюз по Глава девет “Транспортна политика”. Изпълнението на тази обемна и обхватна задача отне много усилия и средства. Създадена бе организация за практическото реализиране на винетната система. Освен привеждането в готовност за продажба на винетки на съществуващите 22 пункта по гранично контролно-пропускателните пунктове за събиране на пътни такси бяха създадени нови 27 пункта за събиране на винетни такси. В тази връзка бяха осигурени работни помещения в областните пътни управления, подходящо обезопасени и оборудвани. Гранично контролно-пропускателните пунктове работят 24 часа в денонощието, а пунктовете в областните пътни управления – всеки ден от 9,00 до 16,00 ч.
  В създадените 49 пункта за продажба на винетни такси беше доставен необходимият хардуер и защитена хартия, върху която се отпечатваха хартиените варианти за 2004 г. Пунктовете за продажба на винетките бяха подходящо сигнализирани със съответни маркировки във всички окръжни пътни управления и гранични пунктове, бяха монтирани указателни табели с видове категории превозни средства и съответния размер на винетните такси. Отпечатани бяха информационни брошури, които бяха предоставени на палзвателите на пътната инфраструктура, асоциации, фирми и други. Те създават информация за обхвата на винетната система, категориите превозни средства, видовете винетки и тяхната стойност, периодите за тяхната валидност и т.н. Открит беше телефон на потребителя. Създадена е директна телефонна линия до централното управление в София за сигнали и оплаквания от превозвачи, шофьори и пътници, влизащи или излизащи от страната. В периода преди стартирането на винетната система бяха изпратени писмени указания до органите на КАТ за нейното прилагане. Съвместно с КАТ беше договорен едномесечен преходен период за закупуване на винетките от потребителите на пътната инфраструктура. В този период органите на КАТ не санкционираха водачите на превозни средства при установяване липсата на винетка, а само ги информираха, че съгласно Закона за пътищата след 1 април за ползване на републиканската пътна мрежа е необходимо закупуването на винетка за съответния период от време.
  Това е фактологическият материал.
  Колкото до въпроса и искането да направя оценка дали организацията е била на нужното ниво, аз трябва да кажа следното. Финансовият ресурс, с който разполагахме и беше предвиден чрез Закона за бюджета за първоначалното въвеждане на винетната система, не позволяваше да разкрием повече на брой пунктове. Без да се крия зад това и без да упреквам българските граждани, които като по старо правило отново накрая на сроковете решават да бъдат активни, напротив, бих искал да се извиня на всички граждани, които са почувствали това неудобство от тази преходна година. Искам обаче да ви уверя, че за следващата финансова година, когато ще бъдат факт винетките, такива каквито трябва да бъдат – под формата на стикер, и след като приключат съответните тръжни процедури за разпространяването на тези стикери, на тези винетни стикери, аз мисля, че догодина просто няма да има никакъв проблем, защото почти навсякъде ще може безпрепятствено този винетен стикер да бъде закупен.
  Съжалявам още веднъж. Извинявам се от екипа, който организира в края на краищата и успя да се пребори с това предизвикателство с ограничените средства, с които разполагахме, на всички тези български граждани, на които сме причинили някакво неудобство и се надявам такова неудобство в бъдеще да няма в никакъв случай.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Церовски.
  Думата има господин Иванов за уточняващи въпроси към министъра.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми господин министър, Вашият отговор на поставеното от колежката Андреева и мен питане е поредното доказателство, че в момента министерствата на Република България нямат административния капацитет да изпълнят законодателните актове, които се гласуват в залата на Народното събрание. За да потвърдя това с конкретно доказателство, искам да Ви заявя, че в крайна сметка в “Държавен вестник” промените в Закона за пътищата бяха публикувани на 23 януари. Запомнете, колеги, 23 януари! След това наредбата, по която беше извършено ползването на заплащане на винетни такси, беше публикувана на 23 март. Тази наредба е само страница и половина. Вие знаехте още от последния ден на работа на Народното събрание, непосредствено преди Коледа, че законът ще влезе в сила с необходимостта от въвеждане на винетната система.
  Аз питам: защо не беше подготвена наредбата? И два месеца ли ви трябваха, за да бъде тя публикувана седем дни преди влизането на изискването в сила от 1 април?
  По този повод, господин министър, имам следните допълнителни въпроси.
  1. Какво попречи Министерството на регионалното развитие и благоустройството да издаде истинските винетни стикери, които трябваше да бъдат залепени и които улесняваха и правеха видим контролът на превозните средства, които са си платили винетната такса, а се използва една допълнителна разпоредба, § 3 от Наредбата, за да се издадат хартиени удостоверения?
  2. Съгласно наредбата и закона, създаден ли е фонд “Регионална пътна инфраструктура” и каква сума е събрана в него на база на въведените винетни такси от 1 април т.г.? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Иванов.
  Имате думата да отговорите на уточняващите въпроси, министър Церовски.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Понеже първият въпрос е закачливо политически, аз ще Ви отговоря също закачливо политически. Попречи липсата на средства. Парите. Това е. Бюджетът, който ни отпуснахте, даде възможност по такъв начин да реагираме през тази преходна финансова година. Попречи и късното приемане на Закона за пътищата. Не искам да се връщам към този неприятен период от моя и от вашия живот – края на миналата година и началото на сегашната. (Реплики от КБ.) Както искате, така го тълкувайте, това попречи. Не се знаеше точно какъв ще бъде окончателният текст на закона. Но като отминавам тази част на въпроса, тя е съществена, казвам: да, така е, и мисля, че пред всички вас казах, че аз самият не съм очарован от това, което на практика се получи през тази преходна година, но това беше възможното.
  По втория въпрос искам да кажа следното. Да, създаден е фондът и към момента, ако не се лъжа, постъпленията са около 22-23 млн.
  Защо не можахме да започнем от самото начало с такава стикерна организация? Отговорът е много прост и вие го знаете: нямаше начин, нямаше как да бъдат организирани съответните тръжни процедури в този срок, който самият закон ни поставя.

  Благодаря за разбирането на парламента, че даде възможност да излезем от тази ситуация чрез тази технологична организационна мярка, която добре или зле приложихме. Надявам се, за последен път го казвам, да няма повече неудобства за българските граждани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Церовски.
  Господин Иванов, имате право да изразите своето отношение към отговора на министъра.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Наистина се удивлявам, че казвате неистини, да не кажа, че заблуждавате както пленарната зала, така и зрителите на Националната телевизия. Защото знаете много добре, че забавянето в края на годината се дължи на факта, че не бяхте в София, за да участвате в заседанието на Народното събрание! И това го знаят всички депутати, както от опозицията, така и от мнозинството.
  Второ, когато се водиха разговорите тогава, и настоявах за дневна винетна такса, Вие и Вашият заместник Митов ми съобщихте лично, че имате пълна готовност за въвеждане на винетките – истински винетни стикери, за седмична, месечна и годишна винетна такса, но не и за дневна, поради което поискахте това отсрочване. Така че в това отношение извинение няма.
  Когато казвате, че в крайна сметка тези организационни неудачи не са могли да бъдат избегнати – не е вярно. Дори ако използвате примера на данъчната администрация, знаете, че тя работи с удължено работно време в последните дни преди крайния срок за заплащане на данъците и работи в събота и неделя, за да покрие нуждите на граждани, които искат да си платят данъците. Защо това не беше използвано от вас? Защо във всичките 28 регионални управления “Пътища”, както Вие самият казахте, са се приемали само от 9,00 до 16,00 ч. сумите, на базата на които е издаден само хартиен документ за платена винетна такса?
  Действително Вие и Вашите заместници показахте липса на административен капацитет да организирате една дейност, каквато се появи пред Вас с необходимостта от издаване на винетки и заплащане на винетните такси.
  От друга страна, уважаеми господин министър, начинът, по който тръгна работата на фонда, липсата на организация – ето, вече два месеца след 1 април по никакъв начин не е стартирана процедура за сключване на договори между министерството, респективно Фонд “Пътища” и дистрибутори, които да покрият тази нужда от винетки. В страните от Европейския съюз, към които ние ще се присъединим, винетките могат да бъдат получени в пощата, в различни пунктове, в супермаркетите, в бензиностанциите. В България това го ограничихте до 28 регионални управления “Пътища” и в 22 гранично-пропускателни пунктове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля Ви, господин Иванов!
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Завършвам, като ви покажа, че в един вестник …
  Именно след ваша пресконференция беше записано: “От 1 март т.г. започва продажбата на винетки”. Но тя не се осъществи от 1 март, защото самата наредба беше публикувана на 23 март!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля Ви, господин Иванов, говорихте с 1 мин. повече.
  Ще се върнем на актуалния въпрос, който е зададен от народните представители Клингов, Цеков и Ралица Агайн относно скандалния случай на подписване на предварителен договор за продажба на жилищен блок в столичния квартал “Дружба”, тъй като народните представители са вече в залата.
  Заповядайте, госпожо Агайн.
  РАЛИЦА АГАЙН (ПГНВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Господин министър, само преди броени седмици българската общественост отново беше скандализирана по повод одобрен от Вас предварителен договор за продажбата на жилищен блок № 156 в столичния квартал “Дружба”.
  От медийните публикации стана ясно, че цената, по която ще се сключи сделката, е значително по-ниска от данъчната оценка за това имущество. Също така стана ясно, че живеещите в блока 88 семейства ще трябва да останат на улицата.
  Актуалният ни въпрос към Вас конкретно е: бяха ли направени независими оценки за справедливата пазарна стойност на това имущество и как беше определена цената, по която да се сключи сделката с Пловдивската фирма?
  По-важният въпрос е: какви мерки и действия ще предприемете Вие, за да осигурите на тези 88 семейства правото да получат жилище на справедлива цена или на цена, по която Вие сам сте си купили своето жилище и да запазят правото си да живеят в този блок?
  Също така бихте ли ни отговорили дали е вярно, че сметките за ток, вода и парно, които са събирани от повереното Ви дружество “Метални конструкции” не са били плащани навреме и какви действия бихте предприели или вече сте предприел в отговор на това неспазване на поверените условия?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за отговор, министър Церовски.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаема госпожице Агайн! Недвижимият имот, подчертавам – общежитие, в гр. София, жк “Дружба” 1, бл. 156 е включен в капитала и е собственост на търговско дружество “Метални конструкции” ЕАД – гр. София, на което едноличен собственик се явява “Метални конструкции холдинг” ЕАД – гр. София. По тази причина министърът на регионалното развитие и благоустройството не упражнява правата за собственост на държавата в търговското дружество “Метални конструкции” ЕАД.
  В този случай съгласно действащото законодателство решението за извършване на разпоредителните сделки с дълготрайни материални активи, в това число продажба на недвижими имоти или обособени части от капитала на ТК “Метални конструкции” ЕАД не е от компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството, а на Съвета на директорите на “Метални конструкции холдинг” ЕАД, което притежава 100 процента от акциите на дъщерното си дружество. Следователно невярно беше тиражирана информацията, че аз съм разпоредил еднолично сделката. Защо беше необходима продажбата на дълготрайни материални активи от “Метални конструкции холдинг” ЕАД и дъщерните му дружества? “Метални конструкции холдинг” ЕАД и съответно дъщерното дружество “Метални конструкции” ЕАД имат задължения към физически и юридически лица в обект “Орешково 3200” – Русия, възникнали още през 1994 г. вследствие на сключен търговски договор за строителство на три акционерни дружества, участници в корсорциум “Интерпартньор”. При сключването на договора за възлагане на строителството на обект “Орешково” държавата не е била ангажирана чрез междуправителствени спогодби и не е участвала като гарант за изпълнение на строителството. Независимо от това, че не е страна по договорите, поради социалната значимост на проблема Министерството на регионалното развитие и благоустройството полага усилия в рамките на предоставените му прерогативи и търси всички законови възможности за изплащане на възнагражденията на работниците и служителите. В тази връзка с моя заповед съм назначил комисия, която да прецени и предложи законовите възможности за решаване на проблемите по обекта “Орешково”. Една от възможностите за изплащане на задълженията се явява разпореждане с дълготрайните материални активи, несвързани с производствената и търговска дейност на участниците в консорциума “Интерпартньор” и дъщерните му дружества. В цитираната комисия в периода от 24 септември 2003 г. до 6 февруари 2004 г. неколкократно са разглеждани предложения на “Метални конструкции холдинг” ЕАД, последното от 17 ноември 2003 г. в министерството относно продажбата на общежитието, собственост на неговото дъщерно дружество “Метални конструкции” ЕАД. Особено внимание е обърнато на условията в предложения от холдинга проект за предварителен договор за продажба с цел погасяване на задълженията на “Метални конструкции” ЕАД към работниците и служителите от обект “Орешково” и същевременно максимална защита на интересите на живущите в 8-етажната сграда. От документите, представени от “Метални конструкции холдинг” ЕАД се установи, че съгласно акт за държавна собственост сградата е общежитие, а не жилищна сграда, респективно помещенията в нея не са жилища и не отговарят на изискванията на Закона за устройството на територията и Наредба № 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
  По тази причина, подчертавам, помещенията или част от общежитията не могат да бъдат продавани като жилища на настанените наематели по реда на Глава шеста от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Предвид това от “Метални конструкции” ЕАД е изработен инвестиционен проект за реконструкция на въпросното общежитие в жилищен блок, който е одобрен от район “Искър” и е издадено разрешение за строеж от м. декември 1997 г. Част от предвидените строително-монтажни работи в проекта са изпълнени, но поради липса на финансови средства строителството е било спряно. Освен това се налага преработването на проекта с оглед спазване на нормативните изисквания за икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта, което налага одобряването на преработения проект и презаверяване на разрешителните за строеж.
  Беше разпоредено от мен да се извърши проверка на договорите и настанителните заповеди за помещенията в общежитието. От представената от изпълнителния директор на “Метални конструкции” ЕАД справка се установи, че в общежитието са настанени, обърнете внимание, 106 броя наематели, от които 82 са външни лица, тоест не са настоящи или дори бивши работници и служители в “Метални конструкции” ЕАД. По тази причина те не са правоимащи по Закона за държавната собственост.
  Също така се установи, че задълженията на общежитието на електроенергия, вода, наеми и други консумативи към 30.03.2004 г., възлизат на 183 хил. 58 лв., като в това число 39 хил. 819 лв. – за неплатени наеми. Шестдесет и един наемателя не са плащали наемите си повече от два месеца. Сто и три наематели не си плащали топлата вода за периода от м. 11.2001 г. до 30.03.2004 г. на обща стойност 82 хил. 766 лв. Старите задължения от наемателите за периода 1994-1998 г. за топлоенергия са в размер на 56 хил. 534 лв. В сградата е спряно отоплението и има издаден изпълнителен лист за изплащане на тези суми и т.н.
  От м. декември 2003 г. до м. март 2004 г. от Съвета на директорите на “Метални конструкции холдинг” ЕАД са проведени преговори с потенциални купувачи - “АIS” ЕООД – гр. Пловдив, който е приел всички условия за коригирания от комисията проект на предварителен договор за продажба с цел защита интересите на наемателите в общежитието и интересите на дружеството, както следва: продажната цена за общежитието е определена от лицензиран от Агенцията за приватизация оценител в размер на 600 хил. лв. без ДДС. От тази сума купувачът се е задължил да изплати на ЕТ “Т. М. Раш – Константин Станев”, гр. Пловдив, сумата 313 хил. 526 лв. плюс 1051 лв. остатък от продажната цена да се приведе на “Метални конструкции” ЕАД, която да се използва за погасяване на задълженията му към работниците от обекта “Орешково” – Русия, които са знаели и имат влезли в сила изпълнителни дела.
  Купувачът да изплати за своя сметка всички задължения на недвижимия имот, изписани по-горе, към “Софийска вода”, “Топлофикация” АД, главници и лихви; да поеме за своя сметка всички разноски по монтирането на самостоятелни измервателни уреди и постъпките по узаконяването им. В срок от две години купувачът да извърши саниране и реконструкция на общежитието в жилищен блок. След извършването на реконструкцията купувачът да предложи апартаментите за продажба на живущите наематели в общежитието на цени, не по-високи от пазарните за този район, като до приключване на процедурата от реконструкцията остави живущите наематели да ползват наетите от тях помещения и сключи с тях договор за наем при запазване на досегашните условия на наемните договори.
  При тези текстове на предварителния договор са защитени максимално интересите както на търговското дружество, така и на наемателите в общежитието.
  Едноличен търговец Костадин Славчев от гр. Пловдив има осъдително решение на арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата – София, издаден изпълнителен лист от Софийски градски съд от 4.09.2000 г., и заведено изпълнително дело по описа на Софийска изпълнителна служба при Софийския районен съд, Четвърто отделение, срещу “Метални конструкции” ЕАД за неразплатени строително-монтажни работи от обекта “Орешково” – Русия.
  Дължимата сума на “Метални конструкции” ЕАД…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля Ви, концентрирайте отговора, господин Церовски, защото вече много превишихте времето.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Съжалявам, но фактологията е огромна.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Кажи го със свои думи.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: И с мои думи мога да кажа, че това е една огромна манипулация, която познат вестник тиражира.
  В отговор мога да кажа, че има два типа съдби, които са заложени на карта.
  В отговор мога да кажа, че хората от “Орешково” сега протестират на свой ред.
  В отговор мога да кажа, че след като установих, че окончателният договор не е включен в рамките на това, което аз и моето министерство сме се постарали чрез предварителния договор да зададем като рамка, съм дал сделката на прокуратурата.
  Това е отговорът. И аз не знам какво друго мога да направя. В зависимост от произнасянето на прокуратурата ще предприемем съответните мерки за по-нататъшно разрешаване на този доста комплициран и сложен въпрос, който е от 1994 г. насам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Церовски.
  Реплика – господин Цеков.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (ПГНВ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Церовски! Съгласен съм с Вас само в едно, че случаят наистина е комплициран и има доста фактология по него. Не мога нито аз, нито колегите, които зададохме този актуален въпрос преди известно време, да бъдем доволни обаче от Вашия отговор, а едва ли са доволни и тези семейства, които са заплашени, при това много от тях, за съжаление, социално слаби, да останат на улицата в резултат на действията на това дружество.
  Фактите, за съжаление, говорят различно от това, което Вие споменахте, премълчавайки някои неща, други неща пък бяха поставени в известен манипулативен контекст.
  Има едно пловдивско дружество, забележете, създадено броени седмици преди да сключи сделката с “Метални конструкции”, одобрена от вас. Никой не твърди, че дружеството вие го контролирате пряко. Вие участвате като министерство в холдинга, който контролира това дружество. Интересно какъв е капацитетът на тази фирма – мениджърски, бизнес историята, така че броени седмици след като е създадена, тя изведнъж става съконтрагент по такава сделка. Блокът е заложен срещу кредит, както сочи справката от службата по вписванията.
  Някога имаше един термин “административно бездушие”. За съжаление, Вашите действия в случая говорят за такова административно бездушие към съдбата на тези хора. Защото както е вярно, че има семейства, които поради недоимък не са плащали свои сметки, така е вярно и това, че дружеството не е превеждало платените от живущите в общежитието сметки на водоснабдителните, топлофикационните и прочие дружества. Това е едно безобразие, за съжаление отново свързано с Вашата дейност и аз Ви пожелавам най-искрено, не заради Вас лично, а заради хората, които са засегнати, наистина да им осигурите възможност да си закупят жилищата на преференциални цени, такива каквито Вие си осигурихте като пазарен човек, както твърдите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Дуплика – господин Церовски.

  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Възхищавам се на медийните умения на Новото време, но никъде няма да стигнете и ви го казвам отсега. И това ще видите от изборните резултати. (Шум и реплики от ПГНВ.) Новото време, старото време, доникъде няма да стигнете, защото не сте принципни и защото заигравате.
  Искам да ви кажа следното. Като има някакви притеснения, защо не постъпихте така, както аз направих? Аз се притесних от публикациите и дадох сделката на прокуратурата. Защо Вие не я дадохте на прокуратурата?
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (ПГНВ, от място): Защото затова Ви плащат. Затова получавате заплата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Цеков, моля, не от залата.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Освен това, господин Цеков, доколкото Вие сте юрист, би трябвало да знаете какви са отговорностите Ви към тези търговски дружества, още повече – дъщерни. Но това е един друг разговор, много дълъг разговор и сигурно ще имаме време да го говорим.
  Искам обаче отговорно да кажа, че пролемът с Орешково е толкова сериозен, че не може разни PR-акции и разни медийни изяви да се мъчат да манипулират големи групи хора.
  В това общежитие над 60 на сто незаконно са живели и са се преотстъпвали наеми, това общежитие, подчертавам, щеше да се срути на главата на хората и трябваше да се направят съответните рехабилитационни мероприятия. Без да искам да влизам в същината на проблематиката, защото вие не ми дадохте възможност да прочета дори фактологията, това е процедура, съобразявам се с нея, но искам да ви кажа, че с PR-акции не се решават сериозните проблеми в обществото, натрупани през последните 15 години.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, почти установихме съгласие за това, което ще предложа. Има още няколко въпроса към министър Церовски. Предлагам да удължим работното време с не повече от два часа, докато завършат и те, за да не се налага отново специално заседание с въпроси към министър Церовски.
  Вярвам, че Българската национална телевизия и Българското национално радио ще излъчат тази част от парламентарния контрол след 14,00 ч., ако това процедурно предложение бъде прието. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Атанасов.
  Има още два въпроса към министър Церовски, така че нека гласуваме процедурното предложение за удължаване на работното време до изчерпване на въпросите към него.
  Има две питания, третият актуален въпрос е отложен.
  ГЕОРГИ ЮРУКОВ (КБ, от място): Аз съм тук, защо е отложен?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Тогава няма да го отлагаме.
  Моля, гласувайте за това предложение.
  Гласували 75 народни представители: за 68, против 7, въздържали се няма.
  Процедурното предложение се приема.
  Госпожо Андреева, заповядайте да отправите своето питане към министър Церовски относно контрола, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството упражнява върху фирмите, получили лиценз за извършване на строителен надзор.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПГОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин министър, повод за това питане ми даде един конкретен инцидент, който се случи в нощта на 15-и срещу 16-и април 2004 г. в кв. "Лозенец", на ул. "Стоян Михайловски" № 28, когато се срути стената на една къща в резултат на извършени изкопни работи в съседния парцел. Слава Богу, тогава никой от обитателите на тази къща не пострада, защото можеше наистина да стане трагедия.
  Аз зная, че тази къща е общинска собственост и че тя се намира в така наречения "режим на търпимост" до момента, когато върху този терен започнат да се извършват строителни работи. Но е факт, че тя се срути не защото там започнаха строителни работи, а защото строителните работи се извършваха в съседния парцел в нарушение на всички изисквания по Закона за устройство на територията за отстояние от съседни сгради, от съседни парцели и т.н.
  В същото време сме свидетели на едно изключително интензивно застрояване на гр. София, в което, разбира се, няма нищо лошо. От друга страна, често пъти това застрояване се извършва в нарушение на плътността, която е предвидена за дадените райони. И много често от различните медии научаваме за подобни инциденти, за щастие, без да има пострадали хора.
  Този въпрос е много сериозен. И тъй като Вие по закон сте оторизиран да издавате лицензите на фирмите, които имат право да извършват строителен надзор, аз отправям към Вас следното питане: какви мерки предприемате за упражняване на контрол върху фирмите, получили лиценз за извършване на строителен надзор? И какви ще са конкретните последствия за фирмите, които извършват строителен надзор на посочения обект в кв. "Лозенец"? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
  Господин Церовски, моля да отговорите на питането и да се съобразите с времето.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, госпожо Андреева! Строителният надзор по време на изпълнение на строителство се извършва от юридически лица или еднолични търговци, които упражняват надзор по време на строителството на основание издаден лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и сключен договор с възложителя за всеки отделен строеж. Съгласно Закона за устройство на територията лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за законосъобразното започване и изпълнение на строежа съобразно приетите инвестиционни проекти, спазването на условията за безопасност на труда, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, оценка за годност на строежа и въвеждането му в експлоатация.
  Лицето, упражняващо строителен надзор по време на строителството, участва при предприемане изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строежа и подписва актовете и протоколите, съставени по време на строителството, необходими за оценка на строежите относно изискванията за безопасност и законосъобразност при изпълнението.
  Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на технологичните правила и норми, одобрени с проекта.
  От постъпилите в ДНСК жалби и сигнали, касаещи извършващото се строителство, ДНСК извършва проверки на строежите относно законосъобразността на изпълнението им, както и относно дейността на участниците в строителния процес, към които се отнасят и лицата, упражняващи строителен надзор върху строежите. При установени нарушения ДНСК образува административно-наказателни производства към виновните лица, участници в строителството, в това число и на лицензираните фирми.
  При извършването на изкопни работи за строеж на жилищна сграда с магазин с административен адрес ул. "Стоян Михайловски" № 26 е възникнала авария, изразяваща се в срутване на част от жилищна сграда, находяща се на ул. "Стоян Михайловски" № 28, съседната сграда, разположена в близост до изкопа. Налице е забрана за продължаване на строителството.
  За проучване и документиране на възникналата авария и за ликвидиране на последиците от нея със заповед на заместник-началника на ДНСК е назначена техническа експертна комисия, която съвсем скоро ще приключи дейността си. Предстои предприемане на последващи действия във връзка с приключване работата на техническата експертна комисия и в съответствие с разпоредбата на Наредба № 8 за проучване авариите в строителството тези действия ще бъдат съобразени с фактите и констатациите, които ще направи самата техническа комисия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Церовски.
  Заповядайте за уточняващи въпроси, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПГОДС): Уважаеми господин министър, Вие хубаво ми прочетохте задълженията на лицата, извършващи строителен надзор. Аз и сама си ги бях прочела. И очаквах от Вас не това, а да отговорите конкретно на поставения въпрос. Защото вярно е, че фирмите и лицата, които упражняват строителен надзор носят отговорност за всичко онова, което Вие прочетохте, но не мислите ли все пак, че някаква отговорност носи и лицето, което е издало този лиценз, когато подобни фирми, подобни юридически лица непрекъснато извършват нарушения. И по този начин застрашават живота на множество български граждани.
  Впрочем ние сме свидетели непрекъснато и на онова, което се случва по българското Черноморие в последно време. Там също се строи в нарушение на устройствените планове. Строи се като се разрушава съществуващата инфраструктура, не се спазва плътността на застрояване, но до този момент аз не съм чула нито една фирма за строителен надзор, на която да бъде отнет лицензът. Затова аз отново поставям към Вас своя въпрос. Той беше основен, но Вие не отговорихте и затова аз го поставям като допълнителен въпрос – какви конкретни последствия ще има както за конкретната фирма, извършила надзора в Лозенец, така и за всички онези фирми, които по закон трябва да извършват строителния надзор, но всъщност не изпълняват своите задължения? Вие сте човекът, който издава лиценза. Вие сте и този, който може да отнеме подобен лиценз.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за отговор, министър Церовски.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Абсолютно сте права. Точно така е и никой не казва нещо друго. Ама сега не мога да разбера Вие ми препоръчвате да отнема лиценза на тази фирма преди експертната комисия да си каже становището ли? Не можах да разбера.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПГОДС, от място): Не, просто питам.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: И аз Ви отговарям. Когато приключи експертната комисия условно казано с разследването на случая, и аз ще изляза със съответните разписания. И естествено ще предприема съответните мерки. Може да не е виновен единият или другият. Как сега да Ви обещая, че ще отнема лиценза? Това ли искате от мен не можах да разбера? Естествено, че министерството ще спазва българския закон и когато той се нарушава съответната санкция ще бъде наложена в рамките на закона и на правомощията ни. Ако това значи отнемане на лиценз на някой, ще бъде отнет лицензът на този някой. Ако това значи нещо друго, ще бъде направено това, което законът повелява. Аз не виждам никакво разминаване между това, което Ви казах и това, което Вие питате. За конкретния случай, като приключат проверките, ще бъдат взети съответните мерки. И ако искате, ще Ви уведомим, естествено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Госпожо Андреева, имате право да изразите отношение.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПГОДС): Аз Ви благодаря, господин министър, и наистина ще разчитам да бъда държана в течение, за да проследя каква е причината и да бъда запозната със становището на тази експертна комисия. Но, съгласете се, че когато изкопът на един строителен обект стигне до стената на съседната сграда и случаите, в които непрекъснато сме свидетели как стабилни сгради се пропукват, защото се копае в основите им в съседен обект, не зная колко време трябва да минава, за да заседават подобни комисии и какви толкова оценки трябва да се правят при положение, че вече мина повече от един месец от този случай. Впрочем тази къща там вече не съществува. Тя изчезна. Утре може да се окаже, че изобщо я е нямало и никой няма да понесе отговорност за това, което се е случило.
  Ето за това става въпрос, че когато се нарушават законите в България, този, който ги нарушава, трябва да получава и съответните санкции. За съжаление, с фирмите, които извършват строителен надзор, много често това не е така. А защо не е така мисля, че всички се досещат. Защото неслучайно данните показват, че през последните няколко години корупцията в България силно се е увеличила. И тя се е увеличила именно защото подобни личности получават пари, затварят си очите и не може да се получи справедливост за българските граждани. Благодаря ви.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Кои са тези личности, които получават пари? Кажете имената им.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Димитров, заповядайте да отправите своето питане към министър Церовски относно завършването на автомагистрала “Тракия”.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин министър, автомагистрала “Тракия” е известно, че е част от транспортен коридор № 8. Същевременно завършването на автомагистрала “Тракия” в частта й “Оризово – Бургас” е инфраструктурен обект, който е включен в Националния план за регионално развитие 2000-2006 г. Този обект се финансира със заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 100 млн. евро. Заем, който беше подписан от правителството на господин Костов в 2000 г., в 2001 г. мина на ратификация в Народното събрание и според тази ратификация обектът трябваше да се изпълни 2002-2004 г. Както и да е, реално беше проведен търгът в края на 2002 г. Обектът е с възложител Изпълнителна агенция “Пътища”, с главен изпълнител консорциума “Runway BG”. Обектът започна реално строителството през март 2003 г. Неговото времетраене е 30 месеца. Тоест, обектът трябва да завърши август 2005 г. В момента сме почти на средата на времетраенето на обекта – 50% от времето за изпълнение на строителството е приключило.
  Този обект, предполагам, е един от най-важните приоритетни инфраструктурни обекти на министерството. Затова моят въпрос към Вас е към днешна дата с какви темпове се усвояват средствата за фаза 1 с дължина 74 км за частта “Оризово – Стара Загора” и “Карнобат – Бургас”? Какъв процент от средствата са усвоени до момента? И каква е подготовката за започване на строителството на фаза 2 с дължина 120 км “Стара Загора – Карнобат”? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Димитров.
  Заповядайте за отговор на отправеното питане, министър Церовски.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Благодаря, госпожо председател.
  Колеги, уважаеми господин Димитров! Реализацията на проекта магистрала “Тракия” е разделен на две фази, както Вие казахте. Първа фаза, включваща Лот-1 – 38,74 км “Оризово – Стара Загора”, и Лот-5 “Карнобат - пътен възел Бургас-запад” с дължина 35 км. Втората фаза са Лот-2, Лот-3, Лот-4 – отсечките “Стара Загора – Нова Загора” - 32,35 км, “Нова Загора – Сливен” с дължина 35 км, и “Сливен – Карнобат” с дължина 50,6 км. В изпълнение на финансовия договор F-1 20.680 с Европейската инвестиционна банка беше проведена открита международна тръжна процедура за избор на изпълнители по Лот-1 “Оризово – Стара Загора” и Лот-5 “Карнобат - Бургас” по автомагистрала “Тракия. За Лот-1 спечели споменатият от Вас български консорциум “Runway BG”, а за изпълнител на Лот-5 – турският консорциум “Dogus  Еко”, като Лот-1 е на стойност 53,5 млн. лв., а Лот-5 е на стойност 45.8 млн. евро без ДДС.
  След приключване на процедурите и подписване на договорите с изпълнителите общата стойност на двата Лот-а е около 100 млн. евро – 99.376 хил. евро без ДДС.
  Изграждането на база първа започва през м. март 2003 г. и, както споменахте, 900 дни в унисон с условията на ФИДИК, фактически крайният срок е м. август 2005 г. В момента от обекта на Лот-1 “Оризово – Стара Загора” основно се изпълняват земни работи. Изпълнителните строително-монтажни работи са на стойност 7 млн. 962 хил. 116 евро, което представлява 15% от общата стойност на договора без ДДС. Към момента на обекта на Лот-5 “Карнобат – Бургас” се изпълняват земни работи, отводните работи, изграждане на мостове и съоръжения и изместване на съществуващите комуникации от техническата инфраструктура. Изпълнените строително-монтажни работи до момента са на обща стойност 10 млн. 334 хил. 963 евро, което представлява 23% от общата стойност на договора без ДДС.
  Това са фактите към момента. Те показват известно забавяне. Ние сме направили съответни разговори и съответни графици с фирмите-изпълнители и те продължават да твърдят, че ще съумеят да спазят крайните срокове по договорните ни отношения. Има известни проблеми от гледна точка на археологията и на части от отчуждителните процедури, които смятам, че до края на тази година, даже по-рано ще бъдат отстранени.

  По реализацията на втора фаза – това са трите лота на обща дължина 118 км. В момента техническите проекти са в процес на утвърждаване от Изпълнителна агенция "Пътища". Понастоящем се извършват ускорени отчуждителни процедури, за което има изготвени графици за приключването им в съкратени срокове. Началото на процедурата по отчуждаване е 1 април 2004 г., а прогнозната дата за завършването е към 10 ноември 2004 г. при едни много сгъстени срокове.
  След приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата бе отворен пътят за концесиониране на автомагистралите. Ние искрено се надяваме, че ще успеем да концесионираме автомагистрала "Тракия".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Господин Димитров, имате право да зададете два уточняващи въпроса на министър Церовски.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин министър, аз съм шокиран от оптимистичния тон във Вашия отговор!
  Както казах, от 30-месечното времетраене на обекта са изтекли 50 процента, от 100 милиона заем от Европейската инвестиционна банка са усвоени 17 процента, което е трагедия! И Вие говорите за някакво леко забавяне, което щяло да бъде ускорено.
  Обектът е провален! С темповете, с които се изгражда този обект, магистралата ще се строи още поне четири години. И ако Вас Ви заблуждават, говорете с консултантската фирма и нейните представители, които са наясно с този обект. Пълна трагедия на обекта!
  До момента вие нямате подписани договори за археологическите разкопки, към днешна дата – за 2004 г. Или, както през 2003 г. вие ще им изпратите средствата в края на м. септември, когато свършва археологическият сезон. Пълен хаос е на обекта!
  Моите допълнителни въпроси са: кога ще сключите договор и ще предадете средствата, предвидени за археологически разкопки на обекта, на който вече 50 процента от времетраенето е изтекло? Кога ще приключите отчуждителните процедури на обекта, на който вече 50 процента от времетраенето е изтекло? Това са процеси, които трябва да предхождат реалното строителство! Това са процеси, след които трябва да говорим за втората фаза, където вие още и ОВОС нямате! Това е пълно елементарно незнание за инвестиционния процес!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за отговор на допълнителните въпроси, министър Церовски.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Хората казват, че пилците се броят наесен!
  Ако по програма ФАР "Икономическо и социално сближаване" бях свалил знамето при двегодишната забава и при ясното съзнание, че ми остават 10-12 месеца да контрактувам, сега просто нямаше да имаме тези 407 договора, които функционират и вече към днешна дата, доколкото знам, голяма част от тях са изпълнени.
  Уверявам ви, както и в доклада ви казах, че до м. ноември смятаме да приключим отчуждителните процедури по цялото трасе, уверявам ви, че договор за археологическата компонента ще има. Друг е въпросът с кого ще бъде сключен този договор и дали ще се поддадем на шантажа, който ни се предлага непрекъснато, но има изход. Всяка задача, знаете, че има поне два отговора. Има изход от ситуацията! (Шум и реплики от КБ.)
  Така си мислите Вие, но не e единствена институцията, която Вие визирате. Има и други оторизирани компетентни институции, които също могат да направят в рамките на закона нужното, за да приключим този проблем.
  Аз съм оптимист по простата причина, че сме проанализирали всички капани.
  Направили сме срещи с когото трябва. Уверявам ви!
  Най-големият капан винаги е времето, но ако Вие ме съветвате да спра, да чакам и да гледам как ще се провали проектът, просто няма да стане. Не съм аз този човек. Аз съм убеден, че фирмите имат потенциала и възможностите все още да изпълнят договорните си ангажименти към държавата и докато това не се изчерпи, докато не се изчерпи и последната възможност, не е коректно.
  Самите фирми не са искали предоговаряне на договорите, така че не мисля, че е коректно от моя страна да инициирам такова предоговаряне. Между другото, ние доста активно комуникираме с фирмите, непрекъснато проанализираме всяка смяна на ситуацията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Димитров, моля да изразите отношението си към отговора на министър Церовски.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин министър, както казах, аз съм шокиран от Вашето спокойствие и оптимизъм на фона на цифрите, които говорят за един провален обект.
  Ако нещата не се променят, отново повтарям, обектът ще се строи далеч след неговия пусков срок – м. август 2005 г. Въпросът е не Вие да инициирате предоговаряне на обекта. Вие това го правите, в това число и с промени на ратификации тук, в Народното събрание, за други обекти. Вероятно и тук ще има нещо такова, а въпросът е Вие да си свършите работа по предварителни процеси в управлението на този сложен инвестиционен процес.
  В това число, по същия начин Вие решавате и проблемите и за Фаза-2 и вероятно знаете, че в това ратификационно споразумение има клауза, съгласно която след м. април 2006 г. кредитът се спира в неусвоената му част. И когато липсват средства за пътно строителство, когато месеци наред разигравахте пътно-строителни фирми с 50 милиона неплатени, когато за тази година реално не сте заделили нищо за ремонт на пътища, е престъпление да не се усвояват средства!
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Това е лъжа!
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не е лъжа, тъй като специално комисията се занимава с Вас и с Министерството на финансите за неизплатени 50 млн. лева. Благодаря.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Това е лъжа! Платени са 50-те милиона!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Моля ви, разговорите в залата са възможни само от микрофона!
  Господин Юруков, заповядайте, за да зададете актуален въпрос към министър Церовски относно откриване на граничен контролно-пропускателен пункт по пътя Гоце Делчев – Драма.
  ГЕОРГИ ЮРУКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Благодаря на всички колеги, които проявиха разбиране, за да удължим работното време, защото един актуален въпрос се задава, когато той е наистина актуален към времето и събитията, които протичат.
  Уважаема госпожо председател, господин министър! Аз няма да чета въпроса. Той е известен на Вас, господин Церовски. Вие сте участвали в част от мероприятията по откриване на пътните връзки. Тук има още един участник в тези събития – господин Чачев. През 2000 г. тържествено беше направена копка на един строящ се път – пътната връзка Гоце Делчев – Драма. От 1998 г. досега всички министри и правителства дават едни бодряшки отговори, че всеки момент пътната връзка Гоце Делчев - Драма ще бъде открита, като при това от 16 юни 2002 г. пътната отсечка е предадена вече за експлоатация, построено е необходимото КПП, но ние се намираме в едно спокойно състояние и не знаем какво става.
  Преди около месец имах лична среща с областния управител на област Драма господин Константин Евмеридис. Между другото, той днес има имен ден – да е жив и здрав! Той ми изтъкна толкова несериозни доводи, които се явяват като пречка за откриване на КПП-то, че ми е просто неудобно да ги споделя.
  Вие знаете много добре, че на КПП има четири сгради и се водят преговори между двете страни две от сградите да бъдат предоставени на гръцката страна, две от сградите – на българската, и да се извършва необходимият пътнико- и товаропоток.
  Сега се повдига въпросът за юрисдикцията на участъка от КПП-то до тунела, който във ваше присъствие господин Куплос и господин Евмеридис дадоха уверение, че ще бъде завършен до 1 юни 2004 г., тоест само след девет дни. И от 1 юли, когато ще започне Олимпиадата, дневно между 100 и 150 тежки товарни транспортни машини, тирове, да бъдат отклоняване с оглед да се намали натоварването на КПП – Кулата.
  Тази неяснота поражда много въпроси, господин министър. Имайте уверението ми, вярвайте ми, че въпреки празната зала, въпреки недотам пълната зала, в Благоевградска област този въпрос наистина е актуален и интересен. Хората чакат с интерес Вашия отговор и затова въпросът ми е по-скоро – Вие наясно ли сте с новата позиция на новото гръцко правителство? От м. март там има смяна на правителството. Какво е тяхното отношение по този въпрос? И най-вече – какво прави българската страна за ускоряване пускането на КПП "Илинден"? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Юруков.
  Заповядайте да отговорите на актуалния въпрос, министър Церовски.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Уважаема госпожо председател! Господин Юруков, във връзка с подписаното през 1995 г. Споразумение между Република България и Република Гърция за откриване на нови пътни връзки и гранични контролно-пропускателни пунктове, през м. юни 2000 г. започна строителството на граничния контролно-пропускателен пункт по направление Гоце Делчев – Драма, финансирано по програма ФАР – трансгранично сътрудничество, между България и Гърция. В съответствие с подписания договор за строителство пунктът беше изграден в срок през 2002 г. и е изготвен констативен акт. С него е удостоверено, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената документация, изискванията към строежите и условията на сключения договор. Проведени бяха успешно единичните изпитания на монтираните машини и съоръжения. През 2003 г. след проведените процедури по Закона за обществените поръчки бяха сключени договори за строителство на довеждащата инфраструктура към граничния пункт и строителен надзор по изпълнението им. Срокът, в който следва те да бъдат въведени в експлоатация, е средата на м. юни 2004 г.
  Гръцката страна не предприе никакви действия по изграждането на сградите и съоръженията, в резултат на което българската страна направи предложение за съвместна експлоатация на пункта. През м. октомври 2003 г. в Министерството на външните работи е получена вербална нота от Посолството на Република Гърция в София № 1066/53 AS 1221, с която гръцката страна предлага на 17 октомври 2003 г. в 11,00 ч. в района на изграждащото се ГКПП “Илинден – Ексохи” да се проведе среща на експерти на двете страни, на която да бъде обсъдена възможността за съвместна експлоатация на сградите на граничния пункт, както и въпроси, свързани с регулиране на съвместното експлоатиране на строящото се пътно съоръжение – тунел по открит способ. На срещата е взето решение юридически екипи на министерствата на външните работи на двете страни да подготвят в най-кратък срок проект за спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за изнесен на територията на Република България нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете страни. Взето е решение българската страна да представи копие от проектната документация на пункта за предварително запознаване на гръцките гранични и митнически служби. В тази връзка с писмо № 99-00-99 от 18.12.2003 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи на Министерството на външните работи копия от екзекутивните чертежи по част “Архитектурна”, вертикална планировка и трасировъчен план на ГКПП “Илинден” след направеното официално искане от страна на Посолството на Република Гърция.
  Имам информация, че Министерството на външните работи е готово с проект за спогодба и ще предприеме необходимите действия по нейното съгласуване и подписване.
  По отношение на сроковете за изпълнение на пътното съоръжение – тунел по открит способ, съм длъжен да ви уведомя, че частта, която българската страна изгражда, ще бъде завършена съгласно изискванията на договора през м. юни 2004 г. Разчитам на усилията на колегите от Министерството на външните работи, подпомагани от екипа на МРРБ за сключване на спогодбата.
  Това мога да кажа към дадения момент. Имаме и някои индикации за намеренията на новото гръцко правителство, но те са неофициални и не мога да ги коментирам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за реплика, господин Юруков.
  ГЕОРГИ ЮРУКОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
  Моята реплика е в един уточняващ въпрос. Господин Церовски, казахте, че последната кореспонденция и контакт с гръцкото правителство е на 18.12.2003 г. – точно преди повече от пет месеца. От тази дата насам каква инициатива има от българската страна? Ние знаем, че по договореност тунелът трябва да бъде построен, че гръцката страна се забавя със своето строителство. Въпросът е за инициативата от наша страна. Това, което цитирахте, ми е ясно, защото на 25 октомври аз съм задал питане на Вашия предшественик и трябваше да направите забележка на Вашите чиновници да не Ви повтарят написаното за господин Паскалев и написаното за Вас, защото се цитира едно и също.
  Допълнителният въпрос ми е следният: какво е направено от българска страна след 18 декември 2003 г.?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Имате право на дуплика, господин Церовски. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: На Вас Ви е ясно, че аз фактически отговарям за строителната част на нещата. Ясно Ви е, че международните отношения в тази страна се ръководят и управляват чрез Министерството на външните работи. А какво е направило Министерството на външните работи – сигурно имате възможност да зададете този въпрос на колегата ми Паси. Той ще Ви отговори.
  Всичко, което трябва да се направи от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да се свърши работата и да пуснем проекта в съответните срокове по съответните договори, е факт. И ние го правим. Ние не участваме в международните разговори. Ние само ги подпомагаме с документите, които се изискват от нас. Това, което е било изисквано от мен, за да подпомогна тези разговори, аз съм го направил.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Церовски.
  С това актуалните въпроси и питанията към министър Церовски се изчерпаха.
  Парламентарният контрол приключва.
  Следващото пленарно заседание ще бъде в сряда от 9,00 ч.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14, 23 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Любен Корнезов

  Юнал Лютфи

  Секретари:
  Светослав Спасов

  Веселин Черкезов


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания