Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 18 април 2006 г.
Открито в 9,01 ч.


18/04/2006
  Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов
  Секретари: Светослав Спасов и Мирослав Мурджов
   
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Разполагаме с необходимия кворум. Откривам заседанието.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри! Откривам днешното извънредно заседание по решение на Народното събрание, гласувано миналата седмица, с дневен ред от две точки:
  1. Разисквания по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България. Вносители: Петър Стоянов и група народни представители. Проектът е внесен на 11 април 2006 г.
  2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – продължение.
  Преди да преминем към дневния ред, ще ви прочета едно съобщение. На 17 април 2006 г., въз основа на чл. 23 от Закона за Икономическия и социален съвет, в Народното събрание е внесен отчетът за дейността на Икономическия и социален съвет за 2005 г. С мое писмо този отчет е пратен на две комисии – по икономическата политика и гражданското общество и медии, с предложение при необходимост по линия на комисиите да бъдат предприети съответните действия, въз основа на правомощията на комисиите по правилника за нашата дейност.
  Искам да ви съобщя, че този отчет е бил обсъден и приет на 3 април т.г. на тържествена пленарна сесия в присъствието на госпожа Ане Мари Зигмунд – председател на Европейския икономически и социален комитет, от членовете на Икономическия и социален съвет. Текстът на отчета, както се досещате, е на ваше разположение в библиотеката на Народното събрание.
  Преминаваме към точка първа от нашия дневен ред:
  РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  Процедурно предложение - заповядайте, господин Малинов.
  СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа народни представители и министри! Правя предложение дебатите по т. 1 да се предават директно по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има процедурно предложение за пряко предаване по Националното радио и Националната телевизия. Противно предложение няма.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 188 народни представители: за 177, против 5, въздържали се 6.
  Решението е прието. Заседанието по тази точка ще се предава пряко.
  Пристъпваме към процедурата по т. 1. Тя предвижда представяне на мотивите на проекта за решение от вносителите. Предполагам, че господин Петър Стоянов ще направи това, след което преминаваме към обсъждане. Както знаете, този проект за решение ще бъде гласуван не по-рано от 24 часа от приключването на дебатите. Молбата ми е парламентарните групи да имат готовност да представят списъци с желаещите да вземат участие в дебатите.
  Давам думата на господин Петър Стоянов да изложи пред Народното събрание мотивите за проекта за решението.
  Заповядайте, господин Стоянов. Имате думата.
  ПЕТЪР СТОЯНОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри! В основата на този вот на недоверие стои очевидното несправяне на правителството с последиците от последните наводнения. Слава Богу, те не бяха от най-катастрофалните, нямаше човешки жертви, но участта на хората, загубили къщи и имущество, трудно може да бъде определена другояче освен като трагична.
  Ние твърдим, че ако правителството и в частност министърът на държавната политика при бедствия и аварии, бяха взели адекватни мерки, щетите и трагичните последици щяха да бъдат по-малки. Ние твърдим, че липсата на адекватни мерки се дължи както на некомпетентността на това правителство, така и на наследените проблеми от предишното правителство. Каква е връзката? Връзката е, че и тогава, и сега политиката при бедствия и аварии е поверена в ръцете на една и съща партия - Движението за права и свободи, коалиционен съуправник на България и тогава, и сега.
  Какво точно се случи миналата година? Какво се случи при последните наводнения? Какви мерки трябваше да бъдат взети, но не бяха и колко пари трябваше да бъдат вложени, но се разпиляха и потънаха в джобовете на близки фирми и ортаци, е въпрос, който изказващите се след мен ще обосноват с цифри и факти?
  Моята цел с тези встъпителни думи е да заявя ясно, че последните наводнения показваха като в огледало цялата немощ и неспособност на правителството да се справя със сериозни задачи; неспособността му да се справя със задачи, които изискват компетентност, решителност и чувство за отговорност; неспособността му да се справя със задачи, които са свързани с пари, с фондове и с начините на тяхното усвояване. Казах неспособност, а българските медии определиха това още по-безпощадно – те го нарекоха корупция, модел на обръчи от фирми.
  Възмутиха се граждани, възмутиха се кметове, възмутиха се граждански сдружения, дори отделни народни представители от партиите, които участват в тройната коалиция.
  И ето въпрос първи: ако правителството не може да се справи с криза от сравнително ниска степен като тази, какво да очакваме от него, ако страната бъде изправена пред по-голямо и унищожително природно бедствие или пред криза от друг характер?
  И въпрос втори: ако правителството позволява да се злоупотребява със средства, предназначени за ликвидиране на последици, които са свързани с човешки трагедии, как да му вярваме, че ще управлява отговорно и справедливо нашите пари оттук нататък? Как да му вярваме, че ще усвои в полза на българската държава и българските граждани милиардите евро от фондовете на Европейския съюз?
  Уважаеми госпожи и господа, отговорите и на двата въпроса внушават недоверие към правителството. Това недоверие вече се формира съвсем ясно от страна на българското общество. Българските граждани все повече осъзнават безпомощността на правителството, и което е още по-лошо – тежките последици, които може да има за България тази безпомощност девет месеца преди евентуалното ни членство в Европейския съюз. Похвално е, че правителството публично заявява своето намерение да реализира това членство на 1 януари следващата година, но става все по-очевидно, че вместо да увеличи напредъка на страната на последната финална права, правителството на България загуби инерцията и увереността, с която страната вървеше към европейския финал.
  Затова изглеждат направо глупави твърденията, че с този вот на недоверие се пречи на кабинета да осъществи членството ни в Европейския съюз. Точно обратното. Днешното управляващо мнозинство със сигурност няма да позволи този вот да мине. Но да не поискаме вот на недоверие към правителство, което търпи поражения във всички чувствителни сфери на политическия и обществен живот, означава не просто да бъдем свидетели, а съучастници в тези поражения. И тук въпросът е не в това какви доклади и какви оценки ще дойдат от Брюксел. Оценките за правителството личат от настроенията на хората в страната. Няма го обещаното увеличение на заплатите. Впрочем има ново обещание – този път увеличение на пенсиите, защото се задават нови, президентски избори. Обявените намерения за борба с организираната престъпност изглеждат комични на фона на уличните разстрели и гангстерските войни. Корупцията, която в такава висока степен тежи на българските граждани, се превърна в емблема и на това правителство.
  Така че, уважаеми госпожи и господа, въпросът не е само в несправянето с последиците от наводненията. Правителството не се справи с наводненията, защото не може да се справи с нито едно сериозно предизвикателство, а не може да се справи с нито едно сериозно предизвикателство, защото коалиционните партньори в него имат различни политически нагласи, различни философии за управлението на страната, давали са различни обещания на своите избиратели и своите финансови спонсори и в крайна сметка имат различни интереси. Осъществяването на тези партийни и кланови интереси, както се вижда обаче, противоречи на трайните интереси на България.
  Затова ние сме длъжни да поискаме днес този вот на недоверие, за да кажем ясно на тройната коалиция: “Имате парламентарно мнозинство, което може да ви запази на власт и след този вот на недоверие, но нямате доверието на българските граждани, нямате доверието, че можете да се справите с проблемите на страната. И това, което еврокомисарят Оли Рен констатира при всяко свое идване в България – липсата на напредък във всички важни сфери, се констатира всеки ден от нашите граждани”.
  Несериозно е твърдението, че вотът е продиктуван от желание да бъде злепоставено правителството. Вотът е продиктуван единствено от желанието да не бъде злепоставена България. Вотът е продиктуван от желанието да не бъдат злепоставени усилията и постиженията на правителства, политици, експерти и граждани, които работеха не просто за навременната евроинтеграция на страната, но за изграждането на една по-сигурна, по-богата и по-уверена в себе си България. За съжаление България днес нито е по-сигурна, нито по-богата, нито по-уверена в своето бъдеще страна.
  За пръв път от деня, в който подадохме молба за членство в Европейския съюз, стои въпросът за разделянето на България от Румъния. Ако България не бъде приета в Европейския съюз на 1 януари следващата година или ако бъде приета с предпазни клаузи, ще отпадне и единственото политическо алиби за съставянето на този кабинет – че той е кабинет на усилието за европейска интеграция на страната. Провалът на това усилие ще превърне правителството в правителство на националното поражение и затова този вот е съвсем навременен. Все още има време да се опомните и заработите. След това ще бъде късно. Ще трябва да слезете от политическата сцена и без вот на недоверие, но България ще плати много висока цена за това.
  Уважаеми госпожи и господа, днес от пленарната зала отсъства президентът Георги Първанов – политическият баща и ментор на това правителство. Още в първия ден на създаването заявих, че господин Първанов е политически заложник на Движението за права и свободи и за да изпълни ангажиментите си към тази политическа сила, и за да получи още веднъж дисциплинираните гласове на неговия електорат за следващите избори, той направи и правителство – заложник на ДПС. Така агресивното и дори цинично отношение към властта като към средство за партийно и лично обогатяване от емблема на ДПС се превърна в емблема на цялото управление на България. И това неизбежно породи противоположните реакции – отрицание на всичко, което страната е постигнала досега в евроатлантическата ни интеграция, роди нови партии и лидери, които най-арогантно експлоатират националните чувства на българския народ и които открито призовават за политика на твърда ръка, с което поставят под съмнение самия фундамент на българската демокрация, за чието изграждане всички ние в тази зала положихме толкова много усилия.
  Уважаеми госпожи и господа, този вот на недоверие няма за цел просто да консолидира българската опозиция. Той е длъжен да консолидира българската опозиция (смях в блока на мнозинството), защото на фона на това управление и това правителство в България трябва да има опозиция, която да е готова да защитава интересите на българския народ сега, което изглежда малко вероятно при това монолитно мнозинство, но което ще изглежда много вероятно след всеки следващ избор в България. Благодаря ви. (Ръкопляскания от десницата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Преминаваме към обсъждане на проекта за решение.
  Разпределям времето по групи, както следва: Коалиция за България – 45 минути, Национално движение Симеон Втори – 32 минути, Движение за права и свободи – 24 минути, Обединени демократични сили – 17 минути, Демократи за силна България – 17 минути, Коалиция “Атака” – 15 минути, Български народен съюз – 15 минути, и независимите народни представители – до 15 минути, като всеки от тях – до 5 минути.
  До мен постъпиха вече две заявки за изказвания.
  Давам думата на господин Михаил Миков, а след него – Николай Свинаров. Моля ви да дадете списъци, ако имате, или да заявите желание.
  Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Днес за първи път в Четиридесетото Народно събрание сме изправени пред употреба на форма на опозиционно поведение, каквато е вотът на недоверие. И никой не отрича правото на опозицията да критикува, но, уважаеми дами и господа, опитът с негодно средство винаги е обречен на неуспех. И ние сме наясно защо сега внесохте това предложение – когато България прави финалните усилия за оценка в доклада за напредъка, която да отвори вратите ни за пълноправно членство в Европейския съюз през януари 2007 г. и когато до доклада остава по-малко от месец. Защото членството през 2007 г. е не само усилие на кабинета. То е усилие и цена, платена дълги години през различни кабинети от българския народ. Докато в други присъединили се страни и управляващи, и опозиция консолидираха усилия за пълноправно членство, у нас отделните опозиционни групи от десницата събраха подписи за вот на недоверие с ясното съзнание, че това излъчва лош сигнал от България. Но частните партийни интереси на разединената десница се поставиха над националните за обединение около голямата европейска цел. Защото някои от подписалите вота хвърлиха преди това доста усилия за резилене на страната в чужбина. Защото с този вот обединението на десницата заменя обединението на политическите сили, нужно на България сега.
  Уважаеми дами и господа, когато се избираше правителството и бе предложено Министерство на бедствията и авариите, имаше много скептици, въпреки европейската практика в тази посока, въпреки явните климатични промени в последните години, които налагат друго отношение на държавата към организирането, превенцията и подготовката за справяне с природните стихии. И за какво ни обвинява опозицията? Че стартът на правителството бил белязан с безпрецедентни наводнения.
  Уважаеми дами и господа, бъдете по-сериозни и поне не ни приписвайте контрол върху природните сили!
  Какво бе наследството, когато се състави правителството? Директно справяне с бедствената ситуация, причините за която са и годините на липса на политическо виждане, на ясен стратегически подход и на занемарено финансиране. Защото за 15 години всички тези съоръжения бяха разглеждани като веднъж-завинаги дадени, без нужната поддръжка, без грижата за тях, без законова уредба и управленски подход.
  Днес всички са убедени, че България се нуждае и от политика в тази област, и от национална стратегия, и от ресурси, които да заделя за решаване на проблемите. Включително и този вот показва още веднъж, че тази теза е правилна.
  Аз съм народен представител от Видинския регион. В почивните дни бях при хората от моя край, заедно с тези, които денонощно се борят със стихията. Коментирахме това, което България изгради за десетина години, между 1968 г. и 1982 г. Само във Видинско това са 37 км диги, бетонни стени, съоръжения за отводняване, уникални станции за поливане и отводняване. Това е перфектна канализация, която функционира, уважаеми дами и господа, 3 м под нивото на реката.
  Казвам ви това, не за да ви отегчавам с факти, а защото това е гордост за България! Защото тези дни не намерихте добра дума за всичко това! Защото ние винаги поглеждаме към Европа с балкански комплекс, въпреки че изграденото може да бъде гордост за всяка модерна държава. Защото само силна държава може да направи това. То не е изградено по вашето управление. По-лошото е, че не е и поддържано през тези 15 години.
  Организацията на хората от "Бедствия и аварии", „Напоителни системи”, Противопожарната безопасност, армията, синхронът между различните органи, човешката солидарност бяха впечатляващи. Те заслужават дълбок поклон и благодарност, и то на фона на всичко това, което се случи в Сърбия и Румъния, което се случи преди известно време в Чехия и Германия, всички видяхме по телевизията Ню Орлеанс как изглежда.
  Това е другият сигнал, който трябва да чуят българските граждани и нашите външни партньори. (Шум и реплики в опозицията.) И той е по-силен от дребното опозиционерство, господин Атанасов! Това е сигналът на разума и реализма.
  За жалост днес опозицията се опитва да съчетае своите политически цели с естествената човешка тревога и да насочи тази енергия срещу правителството с едно абсолютно неаргументирано твърдение за несправяне с бедствената ситуация.
  Днес българската държава посреща с цялата оскъдност на наличните ресурси изпитанията на природата, и то хладнокръвно, организирано и успешно. Българските граждани са тези, които най-добре могат да оценят усилията на правителството и на всички структури на изпълнителната и местната власт. Защото свършеното от хилядите хора, които са по дигите на р. Дунав от Видин до Силистра, едва ли може да се подмени от опозиционното говорене. Едва ли оценките на опозицията могат да повлияят съществено на тази човешка преценка.
  Уважаеми дами и господа, и след този вот правителството има своята готовност да съдейства при отстраняването на щетите от сполетелите ни бедствия. Българските граждани наистина ще се убедят в тази готовност, когато водите се оттеглят. Защото, драги дами и господа от десницата, вие, които всеки ден говорите за по-малко държава, би трябвало да отговорите как биха се справили хората с такива ситуации, като днешната – без отговорната държава! Какво би сторил дори и най-добрият кмет без силата на държавата? Но вие години наред разграждахте държавата и сега е време някой пак да я строи.
  Опозицията днес има и една друга цел – точно преди Великден отново да експонира темата с корупцията. Това е ваше право и ние от Коалиция за България сме също твърдо решени да свием докрай изтичането на държавни средства и в този смисъл да заявим, че не ще има никакви политически чадъри, за някой, който е решил, че може със средствата за бедствия да гради собствено благополучие и без значение дали се пише от управляващите или от опозицията.
  Уважаеми дами и господа, нашата опозиция има и една друга цел – раздор в коалицията. Днес сме свидетели на пореден антикорупционен популизъм, и то съчетан с естествена обществена тревожност. Защото с този вот се търсят политическите дивиденти от изпитанията на хората, а те са достатъчно разумни, за да не ви простят това!
  Предстоят президентски избори и десницата, натежала от лидерски конфликти, се опитва да търси нова енергия от политическото противопоставяне на мнозинство и правителство. Защото градивната й енергия отсъства. Тя изчезна във вашите безспирни скандали, тресящи дясното пространство. Защото дълго събираните гласове за този вот са всъщност гласове за президентските избори, а не за истинските грижи и проблеми на хората и за болните проблеми на страната.
  Ето защо ние, социалистите и Коалиция за България, няма да дадем гласа си за този вот. (Шум и реплики в опозицията.) Какво ще стане утре след гласуването? Правителството ще излезе по-силно със своята парламентарна подкрепа, защото можем да приемем разумните критики на опозицията, но можем и да отхвърлим нападките! А опозицията пак ще си остане да търси своята идейна платформа и лидерска група, които могат да бъдат политическа алтернатива, припозната от някого. И така до следващия вот, до следващото изпитание на коалицията, която днес е нужна на България. Благодаря ви. (Ръкопляскания в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Не виждам желаещи за реплики.
  Давам думата на господин Николай Свинаров.
  НИКОЛАЙ СВИНАРОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! И аз ще започна с новината – Национално движение Симеон Втори няма да подкрепи този вот на недоверие, внесен от опозицията. (Оживление в опозицията.)
  Не знам, господин Стоянов, дали внесеният вот ще обедини опозицията, но няма да обедини и управляващите, защото те са достатъчно обединени, макар че в подобен вот на недоверие се поставят по принцип ясни политически тези. В днешния дебат, според мен, те ще отсъстват и ние ще бъдем изправени пред обвинения, които нямат място в пленарната зала на българския парламент.
  Не е тайна за никой от присъстващите, както и за всички български граждани, че през последните няколко години бедствията не отминават нито по-бедните, нито по-богатите държави в Европа. Те са изпитание за всяка нация. През последните години и през последните седмици наблюдаваме ясни тенденции в държави, като Чехия, Унгария, Австрия и Германия за обединяване на усилията на всички институции и граждани за преодоляване на сполетелите ги беди.
  Кой знае защо нас и бедствията не могат да ни обединят! Ние се опитваме да реагираме и като институции, и като гражданско общество, но винаги има противопоставяне, което не прави резултатите най-добри или най-малкото – най-желани.
  Настоящото искане за вот на недоверие на правителството е за несправяне с тези природни стихии и практически демонстрира ново желание за управление чрез разединение и противопоставяне, а целяната пирова политическа победа чрез разединение отдавна вече е в историята. Такава победа българските граждани не биха допуснали занапред!
  Не е тайна за никого от нас, че България се намира в един решаващ момент от своето развитие. Сега повече от всякога и повече от всичко е необходимо да съхраним политическа стабилност в страната, а това означава и стабилността в българския парламент и българското правителство. Исканият вот може би цели именно такава дестабилизация на страната. Ние обаче от управляващата коалиция сме наясно, че това в този момент е пагубно за националните интереси и не бихме могли да си позволим да го допуснем.
  Що се отнася до обвиненията в корупция и злоупотреби с помощите, отделени от държавата за пострадалите райони и граждани, разбира се, както винаги досега ще проявяваме липса на каквато и да било търпимост към подобни нарушения, ще се противопоставяме на всякакви политически чадъри. Тези обвинения, разбира се, не само подлежат на проверка и доказване на тяхната истинност, но трябва категорично да доведат до яснота и, разбира се, до съответни законови санкции. Подобни обвинения обаче, отправени само в пленарната зала на българския парламент, са опити за лоша политика, а не за добри резултати в борбата против престъпността.
  Национално движение Симеон Втори вече пет години по никакъв начин не се свързва с предоставяне на привилегии и облагодетелстване на едни за сметка на други. Ние винаги сме отстоявали принципа за равнопоставеност на икономическите субекти, за реално действащ пазар в интерес на всички български граждани, а не на пазар, доминиран от политиката в интерес на определена партия или личности.
  Виновните при всяко едно престъпление, разбира се, трябва да бъдат изправени от прокуратурата пред съда. Тази наша политическа позиция ще отстояваме и в днешния ден по повод на мотивите към искания вот на недоверие.
  Мотивите и вотът поставят един много важен политически въпрос и той е въпросът за капацитета на българските общини за противопоставяне на подобни природни бедствия. Като либерална политическа сила Национално движение Симеон Втори винаги е заставало зад принципа на отдаване на повече правомощия и финансова независимост на общините. Децентрализацията беше и основен елемент от предложенията ни за третата поправка на Конституцията, която, както добре си спомняте, не срещна необходимата подкрепа и разбиране и беше отложена за по-късен етап. Национално движение Симеон Втори ще продължи да настоява и да работи за следващи конституционни промени, които да осигурят така необходимата финансова независимост на местната власт.
  Биха могли да се приведат много доводи и аргументи за политическото решение за неподкрепа на внесения вот. Смятам обаче, че казаното дотук дава ясна представа за политическата оценка на Национално движение Симеон Втори и за неговата решимост ясно и категорично да не подкрепя внесения вот. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Давам думата на господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Сред разточителните мотиви, с които опозицията внася вота на недоверие на трипартийния кабинет БСП-НДСВ-ДПС с министър-председател Сергей Станишев, има една-единствена коректна констатация – че наводненията, които съпътстват старта на сегашното правителство, са били безпрецедентни. Да, това е вярно. И експертите са категорични – през 2005 г. и сега България бе залята от няколко вълни, които са най-разрушителни от столетия насам. Разрушенията са оценени за над 1 млрд. 100 млн. лв. Предишното правителство на НДСВ и ДПС бе заделило едва 55 млн. 500 хил. лв. и впоследствие бяха намерени още 200 млн. лв. Те, разбира се, не стигат и това обяснява недоволството на пострадалите граждани, което още не означава, че човешкото нещастие, причинено от природната стихия, може да бъде политически аргумент за вот на недоверие.
  Да искате вот за нещо, което иде от небето, означава да държите сметка за онази тънка граница, където свършва Божията воля и започва отговорността на човека-управленец. Мотивите ви, колеги отдясно, не ми създадоха доверие, че имате усет за тази граница, защото не наводненията са мотивирали вота ви. Не ме напуска лепкавото усещане, че тази напаст Божия бе за вас политически благодат за реализиране на дребни партийни интереси. Казвам това, защото за пореден път се оказвате далеч от отговорностите на конкретното политическо време. Не за първи път не познахте нито темата, нито времето на вота. Остават само девет дни до 27 април, когато мандалото ще хлопне и каквото сме отчели – отчели. Това ще влезе в мониторинговия доклад на Европейската комисия за членството на България в Европейския съюз. Вие избрахте точно този момент. Няма как да нарека отговорно това поведение, когато на север от нас – в Румъния, с която ни сравняват, диалогът с Европа се води от позиция на вътрешнополитическо обединение между управляващи и опозиция. Толкова за видимите, писаните мотиви. Всъщност истинските мотиви и цели на вота трябва да се търсят отвъд писмено заявените. Другаде ви е дертът. И това пролича при представянето от тази трибуна на мотивите. Чрез вота на недоверие дясното в България се опитва да разреши собствените си проблеми.
  Предстоят президентски избори, на които идейно и организационно разединеното дясно по някакъв начин трябва да се яви обединено. Преди това обаче нещо трябва да ги обедини и съглашателски решиха да поискат вот на недоверие, обвинявайки правителството в управленска немощ и корупция.
  Много е интересно обаче кой хули по този начин? Сред подписалите вота разпознах имената на експрезидента Петър Стоянов – лидер на СДС, и на експремиера Иван Костов – лидер на ДСБ. Те говорят за корупция. Не само аз, но и всички в тази зала, и милионите български граждани, които може би следят тези скучни дебати, помнят, че между двамата има един емблематично незавършен диалог: “Иване, кажи си отвисоко и нависоко!” – призова тогавашният президент и сегашен опозиционен лидер. (Бурни ръкопляскания от мнозинството.) Иван тогава мълча и сега продължава да мълчи. По този въпрос, разбира се. По другите той отдавна проговори високо и назидателно, менторски. Но за корупцията, която превърна в държавна политика, мълчи и това мълчание разложи не само идейно, но и организационно цялото дясно пространство. Изглежда и Петър Стоянов вече не е така настоятелен да чуе отговорите на въпроса си от него, защото му е по-удобно да ги задава на сегашното правителство. Но не разбирам как постига съзвучност с този, който се превърна в политическа еманация на корупцията? Затова в дясната половина на парламента на местата, на които обикновено виждахме видни представители на българската десница, сега седи “Атака”, колкото и да са трогателни опитите ви да я представите като разочарована и разярена левица.
  Мотивите за вота са своеобразна еклектика. За нас не е трудно да декодираме къде свършва почеркът на Петър Стоянов и къде започва ходенето след Иван Костов. Всъщност – нищо ново. Откак ДСБ реши да се самоотлюспи от СДС, забелязваме едно задъхано подтичване след лидера му от страна на лидерите на СДС. Анти-ДПС редовете в мотивите са ДСБ-патент, под който вече се подписват и от Съюза на демократичните сили. Изборът им обаче е зареден с политически фатализъм, защото който тича след другите, няма собствена писта. Тичането след ДСБ, колеги от СДС, ще ви заведе до противопоставянето, омразата и деструкцията, защото това е тяхната политическа писта. Ще кажа, при това без грам куртоазия, че България се нуждае от силно дясно. За да е силно, то вероятно трябва да е обединено, но горко на дясното, ако единствената идейна нишка, която ги свързва, е противостоенето на ДПС. От друга, силна десница се нуждае България – на градивните идеи и принципи, ако щете и с претенция да е алтернатива на сегашното управление. Защото тази алтернатива би била за предпочитане пред националпопулизма.
  За съжаление анти-ДПС говоренето ви вкарва и вас в тази ниша, където и без това вече е достатъчно гъсто. Някак си успявам да видя Костовите хора там, но ми е доста по-трудно по отношение на Филип Димитров, например.
  Господин Димитров, ще се съглася с Ваши колеги, които говорят за необходимата ферментация вдясно, но ще подчертая, че ферментационните процеси вдясно ще са толкова по-продължителни, колкото по-дълго вървите след. И докато идеологическият материал е заразен с омраза и неприязън, няма да ферментира продукт, който да опияни отново българските избиратели.
  Затова дълго още ще отлежавате в опозиция и вместо да управлявате, ще внасяте вотове на недоверие.
  В ДПС сме категорични: кой да управлява и кой вотове да иска решават избирателите. С отговорността за управлението на страната в този исторически важен за нея период българските граждани натовариха трипартийната коалиция БСП – НДСВ – ДПС. Тя ще остане единна, въпреки опитите да забиете клин в нея чрез подобни вотове. Независимо че е първата разноидеологическа коалиция в историята на България, тя ще остане стабилна, защото стабилността и на парламента, и на правителството е условие държавата ни да реализира стратегическите си цели. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от БСП, НДСВ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Давам думата на господин Христо Кирчев.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! С Решение на Четиридесетото Народно събрание от 16 август – преди 7-8 месеца, се създаде специално Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, родено при преговорите за съставяне на правителството от тройната коалиция на БСП, НДСВ и ДПС и за задоволяване на властовите амбиции на ДПС. Министърът на ведомството е и заместник министър-председател – изключително важен пост. За тази отговорна длъжност е избрана госпожа Емел Етем, която е знакова фигура в ДПС и дясната ръка на лидера.
  Следва Постановление на Министерския съвет № 234 от 3 ноември 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и толкова. Дотук спира цялата законодателна и нормотворческа дейност. Разбира се, бюджетът на новото министерство е задействан на 1 януари 2006 г., като се предвиждат 195 щатни бройки, разпределени в седем дирекции, създава се и политически кабинет с 4 заместник-министри, предвиден и е и инспекторат, който трябва да контролира дейността на ведомството и който го няма въобще. Всичко дотук е на книга, министерството няма сграда, не е назначен един служител. Новите дрехи на краля – римейкът.
  Природата обаче не чака. Все още не бяха отстранени пораженията от миналите бедствия и започнаха новите наводнения. Междувременно министър Емел Етем пое невралгичната постоянна Комисия за защита на населението при бедствия и аварии, катастрофи и кризисния щаб на Министерския съвет – там, където се разпределят парите. Потъна в спорове и претенции за пожарна и аварийна безопасност, която си е към МВР, естествено, погледна и към БЧК. Оказа се, че вицепремиерът и министър госпожа Емел Етем завзе широк периметър, без да е осигурила необходимата администрация – самотният крал от приказката на Андерсен.
  Липсва всякакъв контрол върху изплатените средства, да не говорим за качеството на извършените работи – нали го няма инспекторатът, не е решен и този проблем. Липсва всякаква методика и ред за работа на ведомството, както и съгласуване на действията с Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика – всичките навързани с бедствията и авариите.
  Дългоочакваният нов закон, който трябваше да се яви, за управление при кризи, така и не се появи. Не се появи и правилникът за стария закон. При настъпилия всеобщ хаос се прехвърлят отговорностите, разбира се, като го няма законът, между ведомствата, агенциите, областни управители, кметове. Никой обаче не предвиди, че ще има и промяна на стотици нормативни актове, които са свързани с това министерство. Вместо ред се създаде безпрецедентен хаос. Никой не се замисли как да се извършва строителният контрол – отпускат се само пари, обаче с пари не се спират наводнения, със съоръжения се спират. Засега това остана в Закона за устройство на територията в чл. 64, ал. 3, което въобще не решава проблема с контрола.
  Накрая се питаме: защо се създаде това министерство? Заедно с другите ръководени от ДПС министерства да отстоява само парите ли?
  Разбира се, как се усвояват парите казаха кметовете – излязоха със свои изявления.
  И така, нашенският римейк отново на приказката на Андерсен за новите дрехи на краля – това, което е министерството, Министерският съвет е тази работилница, която така и не успя да разпредели функциите и се вдигна шум в борбата. Разбира се, стана господин Станишев, трака, нищо не се прави.
  В суетата си, знаете, кралят се разхожда гол, а пък на госпожа Етем правителството и ДПС само ръкопляскат. Затова, че за да задоволи властовата амбиция на ДПС тази коалиция и този Министерски съвет допусна управленски хаос, господа управляващи, за невъзможността да се справи с бедствията и авариите, искаме този вот на недоверие! Благодаря. (Ръкопляскания от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо Манева.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, министри, колеги! Чухте нашите ясни и конкретни мотиви. Отново обаче сме свидетели на опитите ви да оправдаете вашата некомпетентност и злоупотреби със странни аргументи. Отново сме свидетели как демонстративно се опитвате да не разберете какво ви питаме и в какво ви обвиняваме. Вече два месеца ясно ви питаме:
  Първо, колко средства изразходвахте за предотвратяване на наводненията и за преодоляване на последствията от тях? В многобройните си интервюта министърът на държавната политика при бедствия и аварии съобщава различни числа и никога две еднакви за едно и също нещо. Огромни суми – 250-260-240 млн.
  На въпрос по време на парламентарния контрол същият министър обявява вече 208 млн. 824 хил. и демонстративно предоставя справка за разпределение на средствата по области за 98 млн. Фактите не се нуждаят от коментар.
  Втори въпрос: за какво изразходвахте стотиците милиони левове? Къде отидоха оскъдните ресурси на държавата?
  Министърът на бедствията и авариите твърди, че са финансирани 2962 искания, а като се вземе предвид, цитирам, всички други бедствия и аварии, сполетели страната, обектите са 4667.
  Получихме водопад от противоречиви числа и нито един конкретен отговор, нито един конкретен обект, нито един град, село, дига, язовир, където проблемите са решени. Защо ли? Защото веднага хората ще видят лъжата.
  Защо Министерството на държавната политика при бедствия и аварии няма Интернет страница? Защо няма никакви данни? Защо не прави нищо? Може би защото е създадено единствено за портфейла на министър Емел Етем.
  Трети въпрос: какви са критериите, на основата на които са разпределени средствата? Същия въпрос задават кметовете на общините, задават пострадалите хора. Защо община Ветово е получила средства, без да има необходимост от тях? Защо община Дулово е получила многократно надвишаващи потребностите й средства? Защо сумата за Смолянска област значително надхвърля средствата за София-област, независимо че София-област е значително по-пострадала? Защо средствата за Шумен, Търговище, Разград значително надвишават средствата за Велико Търново, Видин, Стара Загора, Монтана? Какви са критериите – питат хората от Кесарово, Горна Оряховица, от Красно градище, Стражица и редица други села?
  Четвърти въпрос: министърът разпределя средствата и контролира изразходването им по закон, но не в нашия случай, какво се случва с прозрачността на управление, господин министър-председател? Защо няма резултати от изразходваните 240 милиона? Огромна сума!
  На 10 март т.г. в интервю господин Каменов от „Напоителни системи” признава, че проблемите са на същите места, както и през миналата година. Авансово са приведени огромни суми на фирмите и нищо не е направено, контрол няма - съзнателно. Проектите са остойностени за огромни суми, неколкократно превишаващи реалния размер на потребностите. Отново контрол няма и отново съзнателно.
  Пети въпрос: защо фирмите от обръча на ДПС са получили преобладаващия брой поръчки? Многобройни информации по този въпрос. На какво основание са предпочетени фирмите: „Антора” – Разград, „Искър” – Своге, „Палмар” – Ботевград, „Балканагросервиз”, „Етрострой”, „Агромаш” – Благоевград, „Илиян Стоянов”, „Ванко”, „Хебробулболкан” и други?
  Защо няма отговор на нито един от сигналите в медиите? Може би защото, както твърдят редица кметове, им е било казано ясно, че парите вървят с фирмите.
  Защо заклинанията, че няма да има политически чадър над никого, нямат никакъв резултат? Може би защото чадърът е трипластов.
  На всички въпроси, които ние задаваме през последните месеци, министърът на бедствията и авариите арогантно отказва отговор. Ще ви предоставя писмените откази на министъра да предостави информация. Отговаря, че няма правомощия, че няма отговорности. За какво тогава е това министерство? Очевидно то нищо не върши. Не е ли твърде скъпа и компрометираща тази брошка на Вашия ревер, господин министър-председател?
  И накрая ще кажа, че какъвто и поток от думи днес, колеги от мнозинството, да излеете, хората знаят и виждат. Похарчени са огромни суми и резултат няма! Това е злоупотреба с нещастието на хората! Това е корупция, некомпетентност, безотговорност и арогантност. А те винаги се наказват. Ние не вярваме в това правителство, вие сте пречка за нормалното развитие на страната, господа управляващи. (Ръкопляскания в ДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Госпожо министър, желаете думата. Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМЕЛ ЕТЕМ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми депутати! Днешният вот на недоверие е поредният вот, който се състои единствено от критики и не предлага никаква алтернатива. Надявах се да има някаква конструктивност, да се оспорва властта на правителството, чрез готова нова алтернативна политика, а не само с критики към грешки. Очаквах вотът да бъде сблъсък на предложения за политики. Къде е алтернативата, която предлагате с този вот? Няма я, няма такава!
  Преди по-малко от година вашата политика беше подложена на най-важния вот – този на народа. (Реплики от ДСБ.)
  Ще ви припомня накратко как народът гласува за вас. Всяка от вашите три формации получи поотделно по-малко гласове от Движението за права и свободи. Сборът от гласовете на трите ваши формации е с 22 000 гласа по-малко от този на Национално движение Симеон Втори и с 425 000 по-малко от гласовете за БСП.
  Така оцениха избирателите вашата „алтернатива” и аз няма да коментирам тези красноречиви цифри. Но въпреки че този вот е ненавременен, въпреки че не е конструктивен и поради това е политически безсмислен, въпреки това дебатът върху темата за природните бедствия аз считам, че е общественополезен. Този дебат е полезен, защото ще привлече вниманието на всички български граждани в България върху непрекъснато нарастващата опасност от природни бедствия. Ще направя едно сравнение.
  През 1970 г. по статистика на ООН е имало 78 природни бедствия, които са засегнали 80 млн. души и са нанесли икономически щети за 10 млрд. долара. През 2004 г. са регистрирани 384 природни бедствия, засегнати са над 200 милиона души и са нанесени пет пъти по-големи щети от 1970 г. – 50 млрд. долара. Очаква се до 2010 г. 50 милиона души да напуснат домовете си заради природни бедствия.
  България не е изключение от тази тенденция. Затова аз искрено се надявам, че всички, които слушат този дебат, ще си дадат сметка за необходимостта от предварително знание и подготовка на всеки един – семейство, институции, за това какви са заплахите и как бихме могли да ги избегнем или поне да намалим последствията от тях.
  Аз съм убедена, че държавната политика при бедствия и аварии е преди всичко политика на национална сигурност. Не знам дали ви е известно, но в западната преса дори се появи терминът „природен тероризъм”. В Европа и Америка не са запомнени бедствия от такъв мащаб. Тероризмът и природните бедствия се смятат за еднакво опасни по своята внезапност и последствия.
  В България, Румъния и Сърбия се случиха наводнения и затова ние говорим преди всичко за тях. Но следващите бедствия ще бъдат различни и ние трябва отсега да се готвим за тях. Защото те в повечето случаи са уникални и поради това трудно управляеми. При тях ефективната импровизация е невъзможна.
  За съжаление излезе, че предварителната подготовка – превенцията, инвестиции в инфраструктурата и технологии за преодоляване на природни бедствия, не е политически привлекателна. Особено в едно общество по време на преход, когато изискванията на ежедневието поглъщат всички наши усилия и не оставят място за дългосрочно планиране. Честотата на природните бедствия често надскача политическата времева рамка за взимане на решения и точно тук е изворът на политическото изкушение да кажем: да, това бедствие ще се случи, но през следващия мандат, когато аз не съм отговорен, защото така е най-лесно. И ако бедствието се случи в мандата на нашия политически противник, ние се качваме на вълната и крещим: „България се дави, а управляващите спят и не правят нищо!”, без да признаваме, че ако се беше случило на нас, резултатът няма да е по-различен, че ако бяхме инвестирали навреме в критичната инфраструктура, последствията нямаше да са опустошителни.
  Решението на Четиридесетото Народно събрание да се създаде Министерство на държавната политика при бедствия и аварии беше продиктувано от горчивия опит от наводненията през 2005 г. и от необходимостта да се конституира орган за превенция и координация на централно и местно ниво за реагиране при ситуации на бедствие. Това ведомство не е самоцел. То се създаде в отговор на очакванията на бедстващите граждани, за да ги закриля и подпомага.
  На 17 август м.г. – първият ден от работата на новия кабинет, със заповед на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев бе сформиран кризисен щаб. Щабът се представлява от мен като заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии, а членове на щаба са представители на всички ведомства и организации, имащи отношение към проблема, включително и областни управители от засегнатите райони, включително и Националното сдружение на общините в България.
  С оглед на по-добра организация бе създаден оперативен щаб към кризисния, който включва представители на деветте най-ангажирани с въпроса ведомства за вземане на спешни решения по възникващите проблеми. Сформиран е и секретариат, който осъществява координационни функции между институциите. За оперативен и ефективен обмен на данни между членовете на щаба и съвместно ползване на общия поток от информация бе създаден самостоятелен електронен сайт.
  В изпълнение на решение на кризисния щаб бе разработен план за действие, състоящ се от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Съществува непрестанен обмен между Националното сдружение на общините, институциите и академичните среди. Резултатите са показателни.
  Ще дам пример само с факта, че голяма част от засегнатите обекти бяха училища, детски градини и социални домове. Както сами видяхте, учебната година стартира успешно и никъде не бе нарушен учебният процес. Друга част от спешните задачи, които изпълнихме, беше възстановяването проводимостта на речните корита и дерета, на открити канали и ВиК-системи, язовирни стени, предпазни диги, брегоукрепване, възстановяване или премахване на разрушените прагове, както и на съоръжения по водоснабдителни, хидромелиоративни и хидротехнически обекти. Колегите министри ще представят на вашето внимание по-подробна информация.
  Важно е да съобщя, че нито едно от изградените съоръжения не беше компрометирано от наводненията през м. март 2006 г.
  Статистиката за отминалия период сочи, че не са отпускани средства за поддържане и изграждане на инфраструктура в рамките на последните 20 години. Кризисният щаб изготви редица мерки и указания, които стриктно се изпълняват от органите на държавната власт и от органите на местното самоуправление.
  Паралелно с тези първи дни на управленския мандат започна и изграждането на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. С решение на Министерския съвет беше утвърден Устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Въпреки сложната обстановка в страната в разработването на структурата на министерството участваха представители на всички ведомства и академичните среди. Паралелно със структурирането на министерството Министерският съвет одобри две концепции – Концепция за защита на населението и националното стопанство в Република България и Концепция за изграждане и внедряване на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Тук е редно да призная, че все още не са изградени напълно системите за ранно предупреждение и мониторинг. Разработен е само пилотен проект. Поради ограничения финансов ресурс в републиканския бюджет ще е необходимо повече време за цялостното им изграждане.
  Говорейки за постигнатите резултати, ще отчета най-важното, което се случи. За осем месеца Министерството на държавната политика при бедствия и аварии формира политика, която изисква от всички ведомства да очертаят проблемите, свързани с критичната инфраструктура, да предложат мерки и да поемат финансови ангажименти за възстановяването на морално остарялата, неподдържана от години структура. Проблемът със свлачищата и контрола на ВиК-системите са пример за съгласувани действия между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Надявам се министър Гагаузов да засегне тази тема в изложението си.
  Друг позитивен пример от практиката е отправената към Министерството на здравеопазването препоръка за непрестанен анализ на питейната вода в засегнатите от наводненията райони с цел ограничаване на рисковете от епидемии.
  Преди да говоря за постигнатите и предстоящи цели на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, бих искала да очертая нещо много важно – системата за защита на населението при бедствия и аварии институционално се състои от три органа - Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, което разработва политики за защита на населението и следи за спазването им, съгласно управленската програма на правителството; кризисен щаб, който координира действията на институциите по време на криза, Законът за управление при кризи дава възможност за създаване на национален кризисен щаб за всяка конкретна ситуация след обявяване на криза от Министерския съвет; и Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет, която разпределя средствата за аварийно-възстановителни дейности, за преодоляване на последствията при бедствия и аварии и издава указания и предписания. Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии е колективен орган към Министерския съвет, в който участват 28 представители на различни министерства, областни управители, кметове и неправителствени организации. Еднолично решение за разпределение на средствата в тази комисия е невъзможно. В контекста на всичко казано до момента колегите министри ще предоставят подробна информация за получените средства, изразходването им и упражнения от тяхна страна контрол.
  Ще си позволя още веднъж да припомня цифрите, които неведнъж сте чували, за разпределение на средствата за преодоляване на щетите от наводненията по линия на постоянната комисия към Министерския съвет. Обща стойност – 86 млн. 618 хил. 137 лв. от м. май миналата година, когато започнаха наводненията, до м. декември 2005 г. Само за периода 17 август до м. декември миналата година от началото на нашия мандат сумата е 50 млн. 656 хил. лв. Иначе казано, по данни на областните администрации са завършени 4433 обекта. Незавършени, в ремонт са 205 обекта, а незапочнати – само 29, поради обективни причини, в повечето случаи неподходящи климатични условия за възстановяване на обектите. Четири хиляди четиристотин тридесет и три напълно възстановени обекта, за които имаме информация на база ползотворната координация с кметовете, с областните управители и служителите на Държавна агенция “Гражданска защита”.
  Сигурна съм, че министър Орешарски ще ви информира за изразходваните средства в рамките на републиканския бюджет и контрола на разходите. Това включва както средствата по линия на постоянната комисия, така и по публичните инвестиционни проекти. Ще получите и цялостна информация за средствата по линия на Европейския съюз и фонд “Солидарност”.
  Затова съвсем категорично искам да заявя – нещо, което вероятно ще ми се наложи да повторя няколко пъти по време на този дебат: Министерството на държавната политика при бедствия и аварии не разпределя никакви средства за компенсиране на щетите и не сключва договори с фирми-изпълнители. Политиката за възстановяване се провежда от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при Министерския съвет. Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи също не сключва договори с фирми-изпълнители. Всяко противоположно твърдение е лъжа!
  Бюджетът на министерството, би трябвало да знаете, защото вие го гласувахте в Народното събрание, е в рамките на 5 млн. лв. Бюджетът на постоянната комисия към Министерския съвет за 2006 г. е 110 милиона – два пъти повече, отколкото миналата година. Десет процента от тази сума е предвидена за превенция.
  Искам да ви информирам, че в периода 1997-2001 г. няма стотинка, предвидена за превенция по линия на постоянната комисия. Останалите средства се разпределят за аварийно-възстановителни дейности.
  Предложението на Министерството на държавната политика в законопроекта за държавен бюджет за 2006 г. беше за превенция да се отделят 20% от бюджета на постоянната комисия. За съжаление, Народното събрание не възприе това предложение.
  Правилникът за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, по който работим днес, е приет с Постановление на Министерския съвет № 18 от 23 януари 1998 г. от правителството, управлявало през 1997-2001 г. С този правилник, който действа и понастоящем, се уреждат организацията, основните функции, задачите в борбата с бедствия, аварии и катастрофи, както и критериите за разпределяне на финансите. Ето защо се учудвам на твърдението в мотивите за вота, че е налице безпрецедентен организационен хаос.
  По времето на министър Праматарски се преобразува служба “Гражданска защита” на Република България към министъра на отбраната в Държавна агенция “Гражданска защита”. Вследствие на това преобразуване спасителите на “Гражданска защита” губят статута си на служители на Министерството на отбраната. Не се отчита нито спецификата на труда на спасителите, свързана с изключително тежките и вредни за здравето условия, при които те полагат ежедневно труд, спасяват човешки живот, здраве и имущество, нито факта, че те не могат да полагат труда си, както останалите държавни служители – при редовен работен ден. Затова и в проекта на Закона за защита при бедствия, който ще се внесе в Народното събрание в най-близко бъдеще, се обръща особено внимание на служителите. Предложените текстове са една нова управленска визия, която да постави на нужното място достойния труд на спасителите. А по повод на критериите, по които се разпределят финансите, приоритетите, по които ще се определят превенциите. Постоянната комисия, съвместно с Националното сдружение на общините и Министерството на финансите, има работна група, с която ще предложи на Министерския съвет промени в Правилника за работа на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии.
  В областта на защитата на населението и критичната инфраструктура от бедствия и аварии през 2005 г. очертахме мерки за подобряване на координацията.
  Уважаеми дами и господа от опозицията, от години не са набелязвани подобни мерки и аз не видях в нито един нормативен акт по време на вашето управление опит за разрешаването им. Слабостите, които констатираме са:
  1. Отсъствие на превенция, която е важна, за да не се допуска бедствие.
  2. Подготовката на органите за управление и силите за участие в мероприятията по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствени ситуации.
  3. На централно и регионално ниво не се обръщаше достатъчно внимание за подготовката за действие при кризи.
  4. Липсваше подготовка на населението и участие при ликвидиране на последствията от бедствия.
  5. Министерства, ведомства и общини с малки изключения не планираха в бюджетите си финансови средства за изпълнение на законово възложените им функции.
  6. Съществуващата нормативна база е крайно недостатъчна, което затруднява работата по защита на населението. Сега политиката по защита на населението и националното стопанство при бедствия е насочено към отстраняване на посочените от мен по-горе констатации. Тя се реализира чрез развитие и хармонизиране на нормативната база, изграждане на организационни структури, придобиване на системи, подготовка на специалисти, провеждане на операции, адекватно ресурсно осигуряване и активно международно сътрудничество.
  За подобряване на дейността по защита на населението ние предприехме:
  1. Изграждане на единна спасителна система, въвеждане на принципа на единоначалие.
  2. Чрез Дирекция “Национален учебен център” към Министерството на държавната политика при бедствия и аварии се обучават всички областни управители, кметове, предстои въвеждането, съвместно с Министерството на образованието и науката, на обучение по гражданска защита на учителите и учениците.
  3. Задължихме министерствата и ведомствата в рамките на своята компетентност да разработват и реализират съгласувани планове при ситуация на бедствие.
  4. Утвърдихме изграждането на система за ранно оповестяване за видовете опасности и единна система за спешни повиквания.
  5. Създаване на доброволчески формирования и възможности за привличане в дейността по защитата при бедствия на частния сектор, неправителствените организации и населението.
  6. Подготвихме проект на нормативна рамка за взаимодействие между институциите.
  Министерството на държавната политика при бедствия и аварии предприе “безпрецедентни мерки” за организация на работата на всички компетентни органи в ситуация на граждански кризи. Всички те продължават работата си по одобрените концепции. Резултатите са налице – няма изненади по поречието на р. Дунав. Българските държавни институции са подготвени като получават денонощно данни както от външни, така и от вътрешни информационни източници. Сърбия и Румъния вече дадоха жертви в борбата с водната стихия. Единствената причина, поради която това не се случи у нас, е, че България е подготвена. И в момента служители на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, гражданска защита, структури на Министерството на вътрешните работи, структури на Министерството на земеделието и горите, “Напоителни системи”, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ВиК системи, Министерството на околната среда и водите, както и Министерството на отбраната спасяват хора и имущество, докато опозицията безнадеждно се бори за политическото си бъдеще. (Оживление в ДСБ.)
  Дами и господа от опозицията. Спекулацията с търпението на българския гражданин при тежката криза, обявена на територията на дунавските общини, няма да ви донесе повече избиратели. Всички виждат, че вие нехаете за живота и здравето на българския народ. Политическият PR води единствено до загуба на доверие. Вие не предлагате алтернатива, вие предлагате тотална разруха не само на здравето на хората и на инфраструктурата, но и на ценностите на българина.
  Днес от тази трибуна бих искала да благодаря на Националното сдружение на общините за доброто партньорство и да подчертая, че ще продължа и занапред сътрудничеството си с местните власти.
  Уважаеми кметове, и в момента телефонът ми е на разположение. Дебатът в парламента не трябва да ни пречи да изпълняваме координирани действия за запазване живота на хората в бедстващите райони. Искам днес от парламентарната трибуна да благодаря лично на гражданите Иван Владимиров, Милчо Иванов, Мирко Иванов, Сашо Денкин, Димитър Нейков, Цветан Димитров, Атанас Танев, Георги Душолов от с. Врачеш, Ботевград, и на председателя на Антикорупционния съвет в гр. Мадан за подадените сигнали за нарушения, които проверихме и по които предприехме съответните действия, съобразно закона.
  Уверявам ви, че политически чадър няма, няма и да има. В Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и Министерството на държавната политика при бедствия и аварии не предвиждаме толерантност към корупционните практики. Мои водещи принципи и на всички служители на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии са контрол, откритост, честност, ефикасност и ефективност. Това са част от ценностите и на обединена Европа, заложени и в управленската програма на правителството на европейската интеграция, иконочическия растеж и социалната отговорност.
  Информирам ви, че от началото на 2006 г. при нас постъпиха 176 писма, жалби, сигнали и питания. На 84 от тях е отговорено, 41 от тях се оказаха неоснователни, а 10 са неправилно насочени. По направени проверки констатирахме нарушения във Велинград, Белово, Вятово, Мадан, Ботевград. За всички констатирани нарушения са сезирани компетентните органи. Отправям молба към съдебната власт – нека съдът да вземе своите компетентни решения във възможно най-кратки срокове. По пътя към европейското членство на България трябва да изградена нулева толерантност към корупцията, която е част от политическите ни критерии за пълноправно членство.
  Предприсъединителният процес, който приключва, не беше лек. Той е резултат от много усилия на всички правителства за последните 16 години. И беше съпътстван от грешки. Днешният вот на недоверие се случва един месец преди доклада на Европейската комисия за готовността на България да стане пълноправен член на Европейския съюз. В исторически план той ще остане само един фрагмент от политическото ни ежедневие. Това, което е важно вече, е, че водещите политически партии трябва да имат волята да произвеждат обществена стабилност. Те трябва да предлагат политиката на сътрудничество, а следователно и на споделена отговорност. Водещите политически партии трябва да престанат да подменят дългосрочните цели на държавата заради краткотрайна теснопартийна политическа изгода. Само така ще постигнем националните идеали на нашата държава.
  Дами и господа, казват, че политик е човек, с който другите политици не са съгласни. А когато се съгласят, той става държавник. Затова в заключение искам да цитирам Томас Джеферсън (оживление в ДСБ): “Големите постижения на една нация не трябва да се основават на незначителни мнозинства”. Едва ли някой би се противопоставил на това твърдение. Именно затова настоящото правителство, изградено върху най-широкото мнозинство в българския парламент от 16 години насам, ще бъде правителството, което ще успее да реализира най-големия политически проект на страната ни за предишния и настоящия век. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Каракачанов.
  КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, колеги! Аз очаквах да чуем доста по-сериозен отговор от госпожа Етем, но тя явно по практиката на своя лидер се опита да ни чете философски трактати – както преди месец чухме философията на обръча от фирми, сега чухме и Томас Джеферсън за наводненията в България. (Ръкопляскания от БНС.)
  Защо ние искаме този вот? (Реплика от ДПС.) Много ви моля! Какво ми е ясно на мен – можем да се изпитваме, но какво не ви е ясно на вас, стана ясно на целия български народ. Не ви е ясно как трябва да управлявате и това е ясно! Ние не си правим илюзия за този вот. На нас ни е ясно, че правителството, в което няма единство между коалиционните партньори, ще демонстрира единство в пленарната зала, за да спаси положението и да продължи да управлява.
  Понеже колегите от ДПС ме репликират какво ми е ясно и какво не ми е ясно, аз ще ги попитам, а чрез вас и от тази трибуна ще попитам цялото българско общество: кой през последните пет години се занимава с бедствията и авариите в България? Не чувам отговор. Отговорът е прост и ясен – ДПС се занимава с бедствията и авариите в България. Първият, който се занимаваше с това, беше господин Неждет Моллов, след това – госпожа Филиз Хюсменова, сега – госпожа Емел Етем.
  Мисля, че вместо да слушаме поучения и цитати от Томас Джеферсън, трябваше да чуем и риториката на уважавания колега Местан, който е много загрижен за проблемите в дясното пространство. Да, в дясното пространство има проблеми, но те едва ли ще бъдат решени от господин Местан и от ДПС. Ще ги решат хората, които подкрепят десните политически формации.
  Аз очаквах от Движението за права и свободи ясен отчет за това как последните пет години техните министри, отговарящи за този ресор, не се справиха с положението. Проблемът с наводненията не възникна снощи, не възникна м. февруари, той възникна лятото на миналата година, той е следствие от дългогодишно нехайство на онези институции, които трябваше да поддържат съоръженията, които трябваше да се грижат за безопасността на хората. Това явно не е станало.
  Вместо да чуем от ДПС за обръча от фирми и философията му и как обръчът от фирми ще се бори с олигархията, а според мен същият този обръч от фирми създава олигархията в България, ние чуваме нравствени поучения за преди 7-8 години кой на кого какво казал вдясно. Несериозно, несериозно!
  Един пример ще дам само, няма да влизам в много примери, които бяха изнесени в медиите. Аз се опитах да систематизирам това, което само медиите са изнесли и се оказа, че е много трудно, тъй като става въпрос за стотици страници.
  Един прост пример: Русенска област. В Русенска област общините, които са заявили, са получили около 10% от това, което са заявили. Две общини, забележете, са тези, които са получили пари – една от тях беше спомената, община Ветово, която няма сериозни щети, е получила 200 хил. лв. Според становището на Икономическа полиция от 4 април т.г. от 200 хил. лв. са оползотворени малко повече от 50, другите 150 са източени. Сега ще ви прочета фирмите, които са правили тези ремонти, две – “Интертранс 21” ЕОOД, с управител Сайфедин Пирев, и “ЕСЮ” ЕОOД от Цар Калоян, с управител Ебазер Салиев Юнузов.
  Е, ако това не е част от обръча от фирми, здраве му кажете! В същото време за цялата Русенска област бяха необходими 200 хил. лв., с които да се извършат възстановителни работи, да се поправят дигите по протежение на цялата р. Русенски Лом и така десетилетия наред да се реши проблемът с опасността от наводнения. Но това не става. Вместо това ние получаваме сега уроци по философия. Ясно е, че хората, които през последните пет години са се занимавали с бедствията и авариите в България, са използвали тази си възможност не толкова за да решат проблемите на хората, колкото като че ли да направят поредното колелце от обръча от фирми.
  Понеже ни учеха каква била корупцията 1997-1998 г., аз очаквах да се говори, някой да спомене за държавния резерв, който беше също едно от колелцата от обръча от фирми на ДПС. Никой не каза дума по това.
  Апелът ми е следният: нямаше да направя това изказване, госпожо Етем, ако Вие и Вашите колеги бяхте подходили професионално. Аз съм съгласен с едно от Вашите заключителни изречения – проблемът с наводненията не може да се обръща в политически дебат, от който една или друга политическа сила черпи някакви дивиденти, защото тези дивиденти могат да бъдат кратки. Без значение дали ще са за правителството или за опозицията. Проблемът са десетки хиляди хора, които живеят във фургони, на които бяха обещани пари за къщи, а впоследствие им беше казано, че проблемът на давещите се е проблем на самите давещи се. Тези хора остават с нерешените проблеми.
  Колкото и да се обяснява от тази трибуна какви мерки, какви системи, колко хубаво било всичко и как било решено, това не е така – проблемът за хората остава. Аз исках и настоявам в този дебат да се говори ясно и конкретно какво е направено и какво ще бъде направено за преодоляване на последствията. Кои са тези фирми, които използваха възможността, че бяха отделени десетки милиони левове от държавния бюджет, от джоба на българския данъкоплатец за преодоляване на щетите от бедствията, авариите и наводненията, но тези пари не стигнаха до застрашените или до пострадалите райони, а влязоха в някакви джобове?
  Докато не се отговори на тези въпроси, в общественото съзнание, в мнението на обикновения български гражданин, без значение дали той е българин, турчин или друг, ще остане в съзнанието, че това е поредното правителство, което използва възможността да дръпне едни милиони от държавния бюджет и да ги вложи не в решаването на проблемите, а в джобовете на един или друг близък до властта другар. Това е големият проблем.
  Нормалното е да говорим ясно, конкретно и по същество. Тъй като опозицията иска този вот, отговарящите сте вие – правителството, хората, които сте облечени с властта и отговорността най-вече да решите проблема, но и да отговаряте на хората. А не да ни четете философски лекции и да се връщаме от Адам и Ева, минавайки през правителствата на десните политически сили. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ОДС и ДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Думата има госпожа Капон. Ако обичате, в рамките на пет минути, госпожо Капон.
  МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер, уважаеми министри! Много лесно е да ни занимавате с политически анализи и скърби по дясното. За съжаление, не сме избрани за това всички тук – в тази зала. И ние скърбим за него. Не ни обяснявайте, че небесата са ни виновни за това, което се случи.
  Тъй като през последните месеци с моите колеги обикаляме страната, през последните дни решихме да обиколим министерствата в качеството си на народни представители.
  Знаете ли – навсякъде ме посрещнаха изключително любезно два типа хора: едни, които не искат нищо да се промени или такива, които не вярват, че нещо може да се промени. Стори ми се обаче, че вторите са много повече. Защото е безумие някой да вярва, че шест човека могат да подготвят експертиза за 4667 обекта. Кой да ви повярва?
  Безумие е в ХХІ век изграждането на обекти да се отчита с оперативни данни, неговото качество. Преведено на прост език: някъде някой звъни по телефона – “Вдигат ли дигата?”, “Вдигат я, господин началник” и ние я отмятаме. Простете ми, но така са отчитали колективизацията партийни секретари само преди 50 години.
  Безумие е гаранцията за участници в търг да е равна на 1% при 2 млн. 20 хил. лв. Вие изумихте и бизнеса, и всички данъкоплатци.
  За да говоря с факти, искам да ви кажа, че 1 кв.м жилищна площ на фургон, простете ми – контейнер, това са контейнери, това не са фургони за живот на хора – струва между 500 и 900 лв. Фактите са в тази папка! По-евтино е да построите апартаменти и някак си щеше да стане и по-кратко.
  Безумно е да тъпчете хората във фургони без отопление, когато правите търг на 26 октомври. Нима не разбрахте, че предстои зимата?
  Аз съм наясно, господин премиер, къде е корупцията в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. И тъй като господин Станишев го няма, днес денят е достатъчно дълъг, за да мога аз тук, в парламента, и без Държавния финансов контрол, защото смятам, че той сам ще разбере какво съдържа тази папка.
  Понеже в няколко минути няма как да ви обясня къде е скрита комисионната, безочливо скрита, записана от 300 000 лв., как две лица са всъщност едно в търг и от мързел дори не променят част от тръжната документация, дори ползват една и съща фирма за превод в Асеновград. Едната фирма е от София, а другата – от Пловдив. Дори не сменят техническото оборудване, което е тяхната референция, и представете си там, вътре е записана „бормашина и нивелир”. И става въпрос за поръчка от 2 млн. лв.
  Спомняте ли си, госпожо вицепремиер, моста в Чепеларе? И Вие застанахте пред храма, когато любезно Ви снимаха, за да имате кадър в началото на вашето правителство, загрижени за аварията на хората. И това беше събота, и застанахте пред храм, казвам го. Затворихте службата за тези хора, но те бяха с надежда, че нещо ще направите. И ако не си спомняте, госпожо вицепремиер, можете и днес да се снимате там. Снимката ще изглежда по същия начин, защото състоянието е същото.
  Можете да си прегласувате кабинета, но няма да убедите нито хората, които плащат данъци, нито хората, които живеят в тази държава, че не им крадете парите.
  Няма да убедите хората, че сте кабинет на социалната отговорност, госпожо Масларова, когато Вие виждате как живеят те в тези фургони. Защото отговорността, както разбрахме, не я носи министърът на бедствията и авариите – носи я целият кабинет. И това не е вот срещу ДПС, това е вот срещу социалистическото правителство под мандата на ДПС. И няма да убедите гражданите, че така изглежда правителството на европейската перспектива, защото, освен правителство, ще намразят дори и перспективата си.
  И ако вземем тази папка с официалния търг на „Гражданска защита”, предоставен ни след срок: 17,00 ч. от вчера, от министър Етем.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМЕЛ ЕТЕМ: Не лъжете! Пет без двадесет.
  МАРИЯ КАПОН: Добре, в пет без двадесет ни беше предоставен.
  Заради тези папки, господа, България ще влезе като втори вид член в Европейския съюз. Заради тези папки България няма да е равноправният член на Европейския съюз, а не заради вота на десницата и както искате да я наричате. Хората знаят къде живеят и това няма да ви помогне, защото и от Господ не ви е страх. (Ръкопляскания в ОДС и ДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Засега има заявки за изказвания само от Парламентарната група на Обединените демократични сили. Има ли от другите парламентарни групи, желаещи да се изкажат? (Шум и реплики в залата.) Моля за тишина! Не виждам желаещи.
  Госпожо Николова, заповядайте. Имате думата.
  ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Една от последните новини за действията на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, работеща под непосредственото ръководство на вицепремиера и министър на държавната политика при бедствия и аварии, е отказът да се одобрят средства, предвидени за довършване на църквата „Св. Четиридесет мъченици” в гр. Велико Търново. Ще кажете: няма пари! За мен този отказ е знаков.
  В същото време на фирма „Трансстрой” АД – Бургас, собственост на панамската „Майдакорпорейшън”, люксембургската „Недора” АД, „Трансстрой-2000” и група физически лица, за която злите езици и медиите твърдят, че е в личния обръч на господин Йордан Цонев, са възложени шест обекта в област Пазарджик на обща стойност 926 000 лв., от които 278 000 лв. са преведени авансово. Срещу този аванс има само една завършена дига при Огняново. Хората от Калугерово дори не повярвали на очите си, когато в края на м. март т.г. видели представител на фирмата да се появява и да търси обекта.
  Съжалявам, че господин Местан го няма в залата, за да му кажа: това, което казвате, господин Местан, е цинично! Вярно е, че председателят на Съюза на демократичните сили преди години произнесе фразата: „Кажи си, Иване!” и той имаше предвид няколко лица, няколко обществено признати носители на корупцията. И затова СДС има моралното право и днес да говори за корупция, (шум и реплики в залата), защото носителите на ноу-хауто на корупцията са винаги определени личности. Те не могат да бъдат цели партии, госпожи и господа. А носителите на корупцията в момента са в тристранната коалиция и вие ги знаете.
  Госпожа Емел Етем поиска и получи министерство, каквото никога не е имало в политическата история на България от 1878 г. насам. Ако сравним изказванията й в края на м. август 2005 г. и сегашните й реакции, ще видим едни и същи думи, които никога не се превърнаха в дела – за системата на мониторинг на нивата на реките и водния дебит; за метеорологичните прогнози; за координацията с министрите и областните управители; за ролята на кметовете и местните бюджети; дори за реакцията на медиите. Работата на госпожа Етем не е да строи диги, да почиства корита и отводнява населени места. Нейно задължение е да коригира другите министри, да координира областни управители и кметове, а провалът на координацията е очевиден. За това свидетелстват реакциите на хората, предизвикани от липсата на ефективни резултати през февруарските дъждове.
  Тридесет и един червени кметове от Пазарджик искат оставката на Айдън Абаз – шеф на „Напоителни системи” АД, под шапката на министъра на земеделието и горите Нихат Кабил, за некачествени възстановителни работи, за изпращане на фирми, за които никой не е чувал в тази област, които изграждат диги без никой да е предупреден и без да ги има тези диги, за непочистени корита на реките, за безсилието да контролират концесионерите на микроязовирите. Кметовете държат отговорен господин Абаз и за наводнението на цялото Тракийско поле при наводненията през лятото, не заради друго, а заради това, че не са били в изправност изпускателните кранове.
  Областните управители на Пловдив, Пазарджик и Кърджали поискаха повече права при кризи, защото се оказа, че те също нямат информация за фирмите, които се наемат, за парите, които се плащат. Те само констатират липсата на дейност. Можем да изброяваме скъсаната отново дига при с. Мало Конаре, за залетите къщи в с. Мирянци, за постройките в Огняново, където се издавиха животни. Можем да гледаме сигнала от с. Врачеш, за това, че направената дига е без арматури и отново е напукана. Можем да вярваме на хората от Калояново, които загубиха 168 къщи през лятото и които имаха възможността да получат 54 фургона. В тези 54 фургона живеят 200 човека от общо 1000 нуждаещи се. Кметът Александър Абрашев напразно очаква да одобрят проект за изграждане на 53 нови къщи и за ремонт на 400. Отказът на комисията е ясен: дадени са фургони!
  Госпожа Емел Етем заяви, че проблемът на хората, останали без къщи, си е техен проблем. Макар че в постоянната комисия през м. октомври 2005 г. заяви, че ще отпуска до 13 000 лв. за построяване на временни къщи, тази идея беше изоставена, защото трябваше да се направи търг с турската фирма „Хаким импорт-експорт” за над 1 милион и да се закупят фургони без комин, втора употреба, и хората завинаги да останат без къщи. Но тази фирма, нейните собственици, не се посвениха да кажат, че „да”, те подкрепят ДПС.
  Мога да говоря за кмета на Мирянци, за кмета на Ихтиман – Маргарита Петкова, която заявява, че направените канали всъщност с нищо не са помогнали на населеното място, защото реката не е почистена и защото отново Ихтиман беше наводнен. Мога да говоря за кмета на Оряхово, който заяви, че повече няма да плаща данъци, защото сто семейства са оставени без подслон и защото държавата и правителството са го изоставили.
  Управителният съвет на Асоциацията на дунавските общини, кметовете от дунавските общини излязоха с декларация, с която изразиха протест, породен от неефективното и непрозрачно отпускане на средства за преодоляване на последствията от природните бедствия през 2005 и 2006 г. Кметовете предупреждават, че недаването на пари за държавна и общинска публична инфраструктура поставя живота на хората в опасност.
  Списъкът може да продължи. Изводите са, че предприетите действия са изключително некомпетентни. Нека да видим становището на заместник-декана на Хидротехническия факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия доц. Стефан Модев, който твърди, че корекциите на речните корита, които са направени, са изключително неграмотни, че се работи “на око”, че се бърза да се усвоят държавни пари, без от това да има видимо подобрение за хората.
  Всички тези случаи, уважаеми госпожи и господа, действително трябва да бъдат на вниманието на българската прокуратура. Казват, че лошият пример е особено заразителен, защото вече се говори за създаване на обръч от фирми във Варненска област с червен знак.
  Арогантността и самочувствието, че сте много, че владеете властта и парите, са илюзорни. Извън парламента текат процеси, които са изключително опасни за България. Корените на тези процеси са и в тази зала и от нас зависи да ги овладеем.
  За разлика от олигархизма, обръчът като формат и структура възниква и се развива заедно с демократично общество, пазарната икономика и конкуренцията в нея. Най-важният генератор на мотивация чрез обръча от фирми е ефективната инвестиционна дейност, особено в частта на нейната иновативна стратегия. А с всеки реализиран инвестиционен проект в даден регион, един получава одобрение, доверие, влияние. Това са философските напъни на носителя на мандата на сегашното правителство. Десятъкът е въведен при всеки потенциален инвеститор в смесените региони. Двадесет и пет процента от общинската и държавната администрация е в ръцете на ДПС. Нашият извод е, че всичко оттук нататък е в ръцете на министър-председателя. (Частични ръкопляскания от десницата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Пред мен са още два списъка с желаещи за изказване.
  Давам думата на господин Яни Янев от Националното движение Симеон Втори.
  ЯНИ ЯНЕВ (НДСВ): Господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Управлението на процесите по повод възникването на бедствия и аварии е тема сама по себе си достатъчно значима, независимо от мотивите и изводите в искането на вота за недоверие.
  Сгъстяването на събитията с характер на природно бедствие през последните години показа, че да говорим по въпросите за защита на населението от бедствия и аварии се явява непрекъснато актуална тема. Днес този въпрос е заложен като основополагащ в искания вот на недоверие.
  Макар и да отчитам важността на темата, виждането ми е, че времето на искането на вота не е най-подходящото с оглед на обществено-политическите акценти на страната.
  Затова моето становище е, че вотът не следва да бъде подкрепен, защото сега всяка промяна, всяко отклонение от съществените процеси в страната биха поставили на карта така необходимата ни позитивна оценка, отчитаща хода на напредъка на България към присъединяването ни към Европейския съюз.
  Аз призовавам всички, които сме в залата, все пак с оглед на важността на темата – нека времето, което ще отделим за този дебат, да бъде спечелено за полезни доводи и намирането на по-добри решения с цел усъвършенстване на законодателството и функционирането на системата.
  Ето защо аз бих съпоставил два ефекта – ефекта от дебата и ефекта от вота на недоверие. Какъв би бил ефектът от приемането на вота? Дали това ще разреши проблемите с реакцията на бедствията и тяхното преодоляване? Очевидно и категорично – не. Защото проблемите, които се явяват в някаква степен пречка за ефективна работа на институциите при такива ситуации, са натрупани десетки години на пренебрегване и на недостатъчно внимание към разрешаването на тези проблеми.
  Не можем да избегнем и факта, че новото законово уреждане на материята за бедствията и авариите все още не е започнало да функционира в своя пълен обем, имайки предвид Закона за управление при кризи. Необходимо е да се разработи неговата подзаконова рамка.
  За съжаление в момента и в предходния дебат, който беше по повод на създаването на Временната комисия за защита на населението от бедствия и аварии към парламента, се повдигна темата за това, че следва да се създаде и нов закон, а именно Закон за защита на населението и националното стопанство при бедствия и аварии. Моята теза и тогава, и сега е, че ние не трябва да разпиляваме както усилията на парламента, така и усилията на правителството. Считам, че създадената законова рамка всъщност трябва да бъде доразвита и да бъде подкрепена.
  Една от основните тези в мотивите на искането на вот на недоверие е твърдението за напълно неадекватната политика на правителството спрямо общините. Като не приемам крайността на оценката относно взаимодействието между местната и централната власт, считам, че това е една от териториите на взаимодействие, където може и следва да се търси ресурсът на по-бързото, по-адекватно и по-ефективно реагиране на бедствията и авариите и преодоляване на последствията от тях. Както е известно, общините не предвиждат в бюджетите си средства за преодоляването на бедствия и аварии, тъй като това в много от случаите надхвърля значително техните финансови възможности, буквално казано – техните бюджети, а исканията за отпускане на тези средства се правят пред постоянната комисия, действаща при Министерския съвет.
  На първо място тук може да се каже, че се смесват щети от две състояния. Първо, щети от природно явление, без да е обявено бедствено положение, и щети от бедствия, при обявено бедствено положение.
  На второ място тук се очертава още един проблем – че всяка най-малка щета в рамките буквално казано до няколко хиляди лева – 3-4-5000 лв., и щети в размер на 500 000 и над 1 000 000 лв., всъщност се искат да бъдат отпуснати като средства от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия и аварии при Министерския съвет.
  Както през предходния мандат, така и понастоящем Национално движение Симеон Втори изхожда от тезата за необходимостта да се развива политиката за финансовата и административната децентрализация. Считаме, че и в тази сфера, а именно за преодоляването на бедствията и авариите, има място за провеждането на такава политика. Още при обсъждането на бюджета за настоящата година ние предложихме допълнителните средства, които бяха отпуснати в бюджета за преодоляването на бедствията и авариите в размер на 55 млн. лв. (всъщност през 2005 г. бяха 55 млн. 500 хил. лв., а тази година допълнително в тази сфера бяха включени нови 55 млн. лв.), да бъдат предоставени на общините.
  Народното събрание не прие тази логика, но аз искам да изложа няколко аргумента, които считам, че в контекста на днешния дебат имат своето място и значение.
  Отделянето на средства от държавния бюджет и предоставянето им на общините, както и приемането на правила, които да разпределят отговорностите между държавата и общините за предотвратяване и преодоляване на бедствените състояния, ще се постигне възможността за гъвкаво, по-бързо и ефективно реагиране. Така например отпуснатите средства на една община могат да бъдат използвани не само за организиране на необходимите превантивни дейности на територията на общината, но на второ място и особено важно, ще могат да се използват за възстановяване на щети с единична стойност, което бихме могли да регламентираме законово, в рамките на 50 хил. лв. За щети от по-голям размер тези искания съвсем нормално е да бъдат отправени към постоянната Комисия за защита на населението от бедствия и аварии.
  На второ място, едно от ограниченията, което би могло да се възприеме в тази насока, е тези щети да бъдат само в рамките на една община. Разбира се, съзнавам, че веднага би имало и противодействие на тази теза, защото ще се каже, че прекалено много средства ние ще разпределим на общините, които ще стоят мъртви пред тях и невинаги ще имат необходимостта да ги ползват. В този случай бих казал, че е възможно такива средства да бъдат предоставени на областните администрации и за щети, които са с определен, ограничен размер, по-гъвкаво, по-бързо и по-адекватно решенията за възстановяването на тези щети да бъдат вземани от постоянните областни комисии за защита на населението от бедствия и аварии.
  Не на последно място тук би следвало да се засегне темата за упражняване на адекватен контрол върху разходването на средствата с оглед на посочените в мотивите и твърденията за корупция. На практика действеният контрол се осъществява от постоянната комисия към Министерския съвет по два пътя – с изпращането на комисии, които предварително правят оценка за нивото на щетите и впоследствие, когато трябва да се оцени извършеното, но това практически е невъзможно да бъде направено в обема на обектите, които се гласуват и за които се отпускат средствата. Ние имаме информацията, която ни беше предоставена от министър Емел Етем, за това, че с решенията на постоянната комисия при Министерски съвет с номера от СБ-5 до номера СБ-19, практически са одобрени 2962 искания. Това всъщност са исканията, които касаят обезщетяването на хората и преодоляването на бедственото състояние в периода май – декември миналата година във връзка с проливните дъждове в страната.
  Очевидно е, че върху толкова много искания както в самата система на постоянната комисия, така в рамките на новосъздаденото министерство, така и в рамките на областните администрации по места, е невъзможно да има абсолютно действен контрол за изпълнение на това, което е направено. Поради тази причина тези контролни функции, за да бъдат ефективни, трябва да бъдат и финансово подкрепени.
  Съществено съдействие, по моя преценка, за отпадане на съмненията в корупция, ще допринесе и създаването на единна информационна система, достъпна чрез интернет, по отношение на решенията и мотивите за предоставяне на средства за преодоляването на бедствия и аварии, както и особено важно, неща, които се повдигат като теми в обществото, е за това, как се определят приоритетите – за финансирането на едни обекти пред други обекти.
  На следващо място, в тази система би било добре да има достатъчно информация относно изпълнителите на обществените поръчки, защото не е тайна, че не са малко случаите, когато в крайна сметка обектите не се изпълняват по най-добрия начин и би било добре да е ясно кои не изпълняват добре задълженията си и за тях да бъде ограничена възможността впоследствие да участват в подобни обществени поръчки.
  В заключение бих казал, че се надявам този дебат да има два полезни резултата. Първият от тях да бъде за изводите относно усъвършенстване на законодателството и функционирането на системата за предотвратяване и преодоляване на бедствията и последиците от аварии и катастрофи.
  Вторият възможен резултат, който в никакъв случай считам, че не може да бъде подценен - той също би бил полезен за нашето общество, е да положи развитието на процеса за обединяване на десницата. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Думата има господин Неджми Али, заповядайте.
  НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Днес разискваме по вота на недоверие, внесен от опозицията за действията на българското правителство за бедствията, причинени от наводненията през 2005 г. и началото на 2006 г.
  Изказването ми най-вече е провокирано от скромния ми опит като наблюдател в Европейския парламент, защото не е без значение какъв е политическият прочит на подобни ситуации в общността, част от която имаме амбицията да бъдем от 1 януари 2007 г.
  Уважаеми колеги отдясно, в Европа никоя опозиция – било то дясна, лява или центристка, не иска вот на недоверие за наводнения или природни бедствия! Тъкмо обратното! (Реплики в ДСБ.)
  Разрушителните стихии на природата в Европа отключват воля за съзидателност, съпричастност и взаимодействие между управляващи и опозиция. С това разбира се, не отричам правото на българската опозиция да говори чрез този краен способ с управляващите. Просто темата – човешката трагедия, ми се струва, че не е най-удачно избраната.
  Бих разбрал опозицията, ако в своите аргументи бе убедителна да представи по-реални аргументи, че сегашното правителство е влошило някаква успешна досега държавна политика в тази област. За съжаление, по-скоро бихме могли да кажем, че Бог знае каква нарочна политика е нямало. Тази ми констатация се потвърждава от анализа на действията на всички правителства, управлявали в страната преди днешната тройна коалиция. Нека да започнем от предишното правителство на НДСВ и ДПС, в което участвахме пряко.
  В периода 2001-2005 г. годишно са заделяни между 50 и 60 млн. лв. за ликвидиране на последствията от стихийни бедствия. Забележете, за пръв път, през 2003 г. стартира процесът на заделяне на целеви средства за превенция между 5 и 10 млн. лв.
  Какво е било състоянието по време на управлението на тези, които искат днес вот на недоверие – 1997-2001 г.? Любопитни числа!
  Господин Костов, Вие и вашето правителство сте заделяли между 15 и 30 млн. лв. Не, не Ви критикувам самоцелно. Като че ли тези средства стигаха, но с едно много важно уточнение – не защото бяха достатъчни или защото Вие ги управлявахте по-добре, просто годините бяха благоприятни като природа. Тоест, Господ бе милостив. Това приспа вниманието на редица правителства за необходимите превантивни мерки.
  За съжаление 2005 г. бе екстремална. Като такава се очертава и 2006 г.
  Те проявиха недостатъчната превантивна способност на българската държава да посреща екстремални бедствия. Това го разбирам и го споделям коректно. Но няма как да разбера и да споделя некоректният Ви опит да стоварите върху сегашното правителство, и по-конкретно върху двама-трима негови министри, отговорността за десетилетия бездействие на редица български правителства!
  Сегашното трипартийно правителство на България е първото, което се опитва да систематизира държавна политика в тази област. Неслучайно в структурата му има нарочно Министерство за държавната политика при бедствия и аварии.
  Накрая ми позволете да призова всички в тази зала, вместо да упражняваме политическата си риторика на гърба на пострадалите български граждани, да насочим обединените си, както и в Европа, усилия за изработването на добре премислена и финансово обезпечена програма за превенция от природни бедствия и за ефективна защита, ако все пак Всевишният е решил те да се случат. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Има ли реплики към господин Али? Не виждам.
  Постъпи заявка за едно кратко изказване от господин Йовко Йовков. Желаете ли сега да се възползвате, господин Йовков?
  ЙОВКО ЙОВКОВ (КБ, от място): Ще са ми необходими десет минути.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Обявявам 30 минути почивка. Ще продължим в 11,30 ч. (Звъни.)
  (След почивката.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Давам думата на господин Йовков.
  ЙОВКО ЙОВКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Добре е, когато някой народен представител днес дава оценка на правителството и компетентните органи за дейността им в кризисни и аварийни ситуации, но да има предвид, че случайно или не в тази зала има хора, които помнят и могат да сравнят усилията и реалните действия на всички правителства през последните 10-12 години по разглежданата тема. Един от тези хора съм и аз в качеството си на кмет на община, където почти всичко случило се в държавата ни не ни е подминавало.
  Кризисните и аварийни ситуации са едни от тези събития, които трудно се забравят. Те се помнят не заради безсънните нощи и преживените премеждия на аварийните екипи, а най-вече заради нещастието, сполетяло обикновените хора, заради погубеното имущество и мъката, трайно настанила се в очите им. В тези ситуации разбираш колко е важно да имаш подготвени екипи, навременна и вярна информация, специализирана помощ, както и да усетиш помощта на държавата.
  Това, което в действията на сегашното правителство е важно и значимо, е не само голямата сума финансови средства, предоставени за възстановяване на разрушената инфраструктура, които през 2005 г. достигнаха близо 250 млн. лв., а работата на правителството в посока на изграждане на трайна политика за решаване на кризисните ситуации в държавата. Опитът през последните години показа, че решаването самостоятелно на всеки отделен случай, без да се създават трайни решения, е временно и неефективно. Именно това, което се случи през 2005 г., показа колко слаба, непоследователна и недалновидна е била политиката през изминалите години на всички български правителствени институции в тази посока. Безспорно е, че обективните обстоятелства през миналата година – огромните валежи, излели се за рекордно кратко време на определени територии, бяха налице. Но основната причина е, че от 1990 г. досега в инфраструктурата, поддържаща и обслужваща хидротехническите съоръжения по поречията на реки, диги, пътища, мостове и отводнителни канали, не са влагани нужните средства, не са провеждани мероприятия за поддържане и профилактика, слаб е бил контролът върху строителството на жилища в заливни зони. Това е истината. Дали тя се признава или не от някого, не я омаловажава. Това е истинският проблем. И когато днес народни представители от опозицията искат вот на недоверие на правителството за невъзможността да се справи с последиците от наводненията, не е лошо да си припомнят какво сториха по тези въпроси, когато бяха във властта. Не е толкова важно по време на кое управление се стовариха тези проблеми върху населението, което пострада незаслужено. Важното е, че всичко това беше допуснато да се случи. Вината не е само на тези, по време на които това стана, а най-вече на управляващите държавата, държавните институции и общините, които от 1990 г. насам не създадоха условия за поддържане на изградената инфраструктура. Нещо повече, създаваха се условия и за съзнателното й рушене. Няма да припомням отделни случаи и да се връщам назад във времето. Примери много.
  Държавата ни не е била по-богата през средата на 70-те години на миналия век, когато е изградила диги и язовири, които сега дори само не можем да поддържаме. Тя просто е имала държавна политика по бедствията и авариите. Две важни неща, които настоящото правителство се опита да реши – осигуряване на средства за възстановяване на инфраструктурата и на щетите, понесени лично от хората, както и създаването на държавна политика при бедствия, заслужават да бъдат подкрепени.
  Извършеният критичен анализ от институциите, предложените и приети законови промени, строгият контрол върху отпуснатите средства за преодоляване на щетите са действия на сегашното правителство, които трябва да бъдат оценени положително. Политическото звучене на дебатите по настоящия вот на недоверие сигурно е важно, жалко, че е важно само за нас в тази зала. Казвам го като човек бил от другата страна – там, където политическите тези не са решаващи, а решаващи са конкретните действия и грижите за хората. Времето, което днес отделяме за този дебат, не е загубено, поне само заради това българските избиратели да могат да преценят кой как реално мисли за проблемите на пострадалите или ги използва чисто политически.
  Лично аз ще гласувам против вота, защото пътят, по който тръгна правителството, е по-трудният, но по-правилният. Неговите действия са в посока решаване на проблеми и въпроси, заобикаляни през последните години. Това е по-важното и гаранция, макар и за бавен, но сигурен и траен успех. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.
  Обединените демократични сили разполагат с 8 минути заедно с продължението.
  Думата има господин Дилов.
  ЛЮБЕН ДИЛОВ (ОДС): Уважаеми господин премиер, министри, уважаеми господин председател, колеги! В дните, откакто внесохме този вот на недоверие, много хора ме питаха: има ли смисъл да се пренареждат мебелите на “Титаник”? Шегата е малко мрачна не само заради участта на прочутия кораб, но и заради близостта с характера на бедствията, които тормозят България вече втора година поред. Може да ви се струва в момента от силата на вашето парламентарно мнозинство, че сте стабилни, но всъщност с всеки изминал ден и особено в тези дни вашият кабинет потъва.
  Тук се изнесоха много конкретни факти и затова ще си позволя да направя едно политическо предложение и то именно към социалистите в тази зала. Знаете, че най-вече от вашите гласове зависи дали този кабинет ще остане или не. Знаете също така, че всичко се пише именно на ваш гръб, вие ще платите най-голямата политическа цена от неговата работа. В подходящ момент НДСВ ще се изнижат мълчаливо, по царски, а пък ДПС не са свикнали да плащат, по-скоро обратното. Така че вие ще плащате, просто няма кой друг. Помислете си тогава: не е ли добре да използвате този вот, за да пренаредите кабинета си?
  Отново една водна аналогия ще направя: когато един кораб потъва, капитанът му има две възможности – да изхвърли излишните неща от борда или да заеме горда поза. В момента виждам, че сте си облекли новите костюмчета и репетирате гордите пози. Дали това е разумното решение обаче – за вас, за българските социалисти? За България като цяло определено не е разумно. България намери много начини вече не само чрез опозицията, за да ви каже, че поведението на ДПС като част от управляващата коалиция е неуместно. Това е най-меко казано. То е вредно за всички ни, вредно е и за самото ДПС в момента.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Твоето участие в парламента полезно ли е?
  ЛЮБЕН ДИЛОВ: Играта 3-5-8 е известна още с името “блато”. Приемете този вот на недоверие не само като недоверие, а и като възможност – възможност да се измъкнете от блатото. Можете ли да се организирате в рамките на три седмици и да съставите нов кабинет, който да се ползва с по-голямо обществено доверие? Имате ли сили, хора и най-вече политическа доблест за това? Отдава ви се уникален шанс в момента да предоговорите отношенията си и да представите нов кабинет и да го направите почтено с вашия си мандат, с нова енергия и със сигурност с по-голямо обществено доверие. Може би просто трябва да се вслушате в гласа на разума. Опитайте се да чуете какво ви казват хората, включително вашите гласоподаватели, оставете нашите. Помислете си наистина сериозно и не слушайте само оркестъра на политическите си чиновници. От съдбата на “Титаник” се знае, че този оркестър свири до последния момент и след като е потънал корабът. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Реплика към господин Дилов – господин Йорданов.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, госпожи и господа министри, госпожи и господа народни представители!
  Господин Дилов, като човек литератор аз искам да сложа в основата на моята реплика едно филмово заглавие – “Широко затворени очи”. Вие тръгвате към вашия вот с широко затворени очи – какво виждате и какво ни показвате? Вие ни казвате: птичия грип го няма, патките отлетяха. Патките отлетяха, дойдоха папките. Но какво има в папките – доказателства, че някой краде? Е – и? (Оживление в ОДС.) Е – и? (Шум и реплики от ОДС и ДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля за тишина!
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Оттам нататък вие поставяте като последица от това, че някой краде, задължението да бутне правителството. Защо? (Шум и реплики от ДСБ и ОДС.) Да дойде друго. Идвайки друго, то ще работи ли при същите условия, при които някой краде? Ще работи.
  Големият проблем, господин Дилов, е, че обърнахме ценностната система и при тази ценностна система хората, които крадат, са много повече и по-организирани от тези, които искат да им попречат. А още по-лошо, господин Дилов – тези, които искат да им попречат, не им пречат от честност, една част от тях пречат от завист. Затова, когато разсъждаваме има ли хора, които крадат и кажем, че има, трябва да направим така, че специализираните органи да могат да си свършат работата, защото съдебната власт е тази, която ще каже кой е крив и кой е прав и ще сложи всеки на мястото му. Целта е да създадем условия, за да може това правителство, което дотук дава достатъчно ясни знаци, че има волята да внесе промени, да има възможността да го направи. Тогава ценностната система ще стане такава, каквато ние с вас искаме да бъде!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли желаещи за втора реплика? Няма.
  Заповядайте за дуплика, господин Дилов.
  ЛЮБЕН ДИЛОВ (ОДС): Благодаря за възможността да направя дуплика на Вашата реплика.
  Аз не съм адвокат на БСП. Мисля, че в България хората са прекалено малко, щото само една партия да може да извади от състава си достатъчно почтени и компетентни хора да приемат не само предизвикателствата на новия век, но, както виждаме, предизвикателствата на природата.
  Направих ви едно политическо предложение – да, в човешката природа е да се краде, но в природата на политическата воля е, когато крадците са в твоя кабинет, да направиш нещо, за да не се случва това. Десницата и до ден-днешен прави това нещо. Тя продължава да плаща цената за факта, че имаше доблестта да се изправи срещу своите си избиратели и в София, и в правителството, и на много други места. И във вашата история го е имало.
  С това направих едно политическо предложение, а не предложение или предположение за характера на човешката природа. Тя е такава, каквато казахте Вие. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Думата има народният представител Борислав Великов.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители и министри! Преди няколко дни бях в Лом, където присъствах на заседание на кризисния щаб под ръководството на кметицата Пенка Пенкова с участието на председателя на Общинския съвет Валери Стоичков, полковника от резерва от Гражданска защита Николай Пенчев, заместник-областните управители Крумов и Статков, офицерите Минчев и Кръстев. Говореше се за още 20 хиляди чувала с пясък, които са приготвени за доброволците и войниците, които участват, за водолазите, които трябва да укрепят дигите откъм р. Дунав. Чувстваше се координираност и себеотрицание, единодействие на практика между държавните, регионалните и местните власти, неправителствените организации, всички граждани.
  В този момент опозицията внесе вот на недоверие. Може би за да помогне за предотвратяване на щетите или за успокояване на болката на хората, а може би за да се получи по-висока оценка на България в Доклада на Европейската комисия, който ще е готов в средата на м. май? Това са риторични предположения с ясен отрицателен отговор.
  И понеже тук в залата опозицията се стреми, както нееднократно бе подчертавано, да решава по-скоро вътрешнопартийните си проблеми, а не проблемите на страната, ние трябва ясно да кажем: да, подобни природни бедствия са непознати за нашите географски ширини. От 1848 г. в момента са налице най-високите документирани стоежи на река Дунав по нашите брегове.
  Противно на мотивите към внесения проект за гласуване на недоверие на Министерския съвет, смятам, че взетите мерки от трипартийното коалиционно правителство със законодателната подкрепа на 40-ото Народно събрание показват политическата воля на мнозинството да издигнат в първостепенен държавен приоритет защитата на населението и критичната инфраструктура от бедствия и аварии. Тук имам предвид не само новосъздаденото специално Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, което постепенно разгръща своя потенциал и което още през есента на 2005 г. разработи и представи в правителството подробен доклад, в който за първи път след подобни събития, като тежките наводнения през лятото миналата година, бе направен обстоен анализ на мащабите на кризисната обстановка, нанесените щети, организацията по ликвидирането на последствията, допуснатите слабости и причините за тях. В доклада бяха разработени съответните мерки за преодоляване на слабостите и създаване на ефективна система за защита на населението при бедствия и аварии.
  За първи път бяха осигурени средства за прочистване на речните корита в най-засегнатите области. Това позволи по много места да се възстанови и подобри проводимостта на тези корита, а също така да се намалят щетите от пролетните наводнения през тази година. Добър пример в това отношение е почистването на коритото на река Огоста след язовир Огоста, както и на други поречия на територията на област Монтана, засегнати от миналогодишните наводнения. Благодарение на тази предохранителна мярка по време на пролетното снеготопене и обилните дъждове, независимо от големия брой преливащи язовири речните корита в област Монтана проведоха безаварийно високата вълна и практически не се допуснаха наводнения.
  Отпускането на финансови средства от държавата за ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи се извършва по-точно определен регламент, в който пряко са ангажирани и кметовете на общини в подготовката на документите, областните управители с представяне на становища относно целесъобразността и законосъобразността на исканията и представителите на министерствата и ведомствата, включени като членове на комисията. Те участват във вземането на решения за финансиране на обектите.
  Извършени бяха конкретни действия за сътрудничество и получаване на помощи от редица международни организации.
  България подписа Меморандум за сътрудничество с Обединения изследователски център към Европейската комисия ИСТРА и стана един от партньорите в създаването на Европейската комисия за ранно предупреждение при наводнения.
  В това сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите бе подготвен проект по линия на Програма ФАР за подобряване на възможностите за прогнозиране наводненията по река Марица и притоците й. Последният е вече финансиран в рамките на Меморандум 2005 г., а също и някои други проекти по ФАР, като например този за подобряване на работата при кризи, който се движи от министерството на госпожа Етем.
  В сътрудничество с Държавната агенция по гражданска защита Министерството на държавната политика при бедствия и аварии е извършена подготовка за членството на България в Европейския съюз за средносрочни прогнози. България ратифицира и Конвенцията за ЕОМЕТ “САТ” – този геостационарен спътник, от който получаваме снимки на всеки 15 минути за нашата територия в 12 спектрални канала, както и специализирана програма за анализ на тази информация и за диагностика на цяла поредица опасни явления.
  Разбира се, ние сме в правото си – Народното събрание, всички граждани на България, да очакваме от нашите великолепни хидролози, метеоролози, климатолози и други специалисти, работещи предимно в институтите на Българската академия на науките и в Университета за архитектура, строителство и геодезия, да въоръжат държавните, регионалните и местните власти с достоверни прогнозни оценки и анализ на риска от катастрофални наводнения и други бедствия. И ако те – специалистите, се нуждаят от повече и по-добро оборудване и от повече и по-добре оборудвани станции за комплексни системи за мониторинг на хидроложките и метеороложките характеристики на околната среда и за ранно оповестяване на потенциални бедствия, ние трябва да осигурим необходимите средства, иначе мерките по предотвратяване на тези бедствия няма да са достатъчно ефективни.
  Тук могат да се дадат и допълнителни примери за ефективно използване на еврофондовете за подобни системи за мониторинг, какъвто например е проектът по Програма ФАР за трансгранично сътрудничество, движена съвместно от Министерството на околната среда и водите и Националния институт по метеорология и хидрология за водите в Добруджа.
  Противно на изказаните в мотивите мнения от вносителите, ние в Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори смятаме, че Министерството на държавната политика при бедствия и аварии е едно полезно за страната министерство. Смятаме, че правителството на тройната коалиция е компетентно и стабилно и че има политическата воля да защити и в дългосрочен план интересите на българските граждани.
  Ето защо вотът на недоверие е обречен на провал! Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Великов.
  Няма желаещи за реплика.
  Давам думата на народния представител госпожа Хюсменова.
  ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Конкретно се обръщам и към вас, уважаеми дами и господа, вносители на вота на недоверие към настоящото правителство. Искам като колега и бивш министър без портфейл, отговарящ и по проблемите за бедствията и авариите, да ви поздравя. Всяко действие има свой замисъл и цели. И аз смятам, че целите, които вие се поставихте с внасянето на вот на недоверие, формално са постигнати. Защо?
  На първо място трябва да се отбележи, че все пак разпокъсаната и трудно примирима десница успя да роди общо дело. Именно това беше една от целите й – да се изпробва лакмусът за възможността лидерите на дясното да седнат на една маса и да заговорят на един език, преди да започнат преговорите за президентската надпревара. И по-важното, тези, за които е предназначено говоренето, да разберат какво се е случило.
  Събирането на достатъчен брой подписи за внасяне на вота на недоверие се реализира успешно. Но, разбира се, на всеки е ясно, че една стъпка не е достатъчна, за да се заслужи доверието и всенародната любов.
  Поздравления и за избраната тема на вота на недоверие. Сигурно някой му се е сторила особено актуална на фона на покачващия се Дунав, на залетите земи и дворове. Само популисти биха разсъждавали по този начин. Точно в настоящата изключително сложна ситуация българските граждани много добре осъзнават случващото се. Понастоящем са сплотени денонощните тревоги и усилия на правителството, общините, гражданите, в готовност за смело и професионално посрещане на водните стихии.
  Аз съм уверена, че точно на фона на евентуалните бедствия българите в момента имат усещането, че всеки в държавата е заинтересован и полага необходимата грижа. Но е вярно и не може да бъде оспорено друго, а именно, че в сравнение с всички други теми, които опозицията можеше да измисли като повод за недоверие, в тази има най-голяма степен обективни причини, ситуации и по-малко участие на субективния фактор в сравнение с всяка друга област на обществено-политическия ни живот. Най-трудно, понякога за съжаление невъзможно, е да се устои или да се пребориш с последиците от природните стихии. Най-добрата превенция и най-професионалните действия не могат да бъдат гарант за спасение. Това доказаха и наводненията в редица европейски държави, повечето доста по-напреднали в законодателството си, материално и технически в борбата с бедствията. Но вотът на недоверие е повод да припомним, че едва през 2003 г. 10% от бюджета на правителствената Комисия за защита на населението при бедствия и аварии бяха отделени за превенция – 5 млн. лв.
  През 2005 г., когато започнаха по-големите природни бедствия, месечните искания от страна на общини, ведомства, министерства, граждани, забележете, се равняваха на годишния бюджет на комисията. Ситуациите ясно подсказаха, че се налага преструктуриране и внедряване на иновационни методи. Най-добрите български специалисти в рамките на научно-координационен съвет подновиха своите разработки за подпомагане на дейността при овладяването на кризи. Беше приет принципът на степенуване на приоритетите и се насочихме към подмяна на остарялата нормативна база в тази област. Започнаха проучвания за създаване на единна система за управление на кризи, която се оказва най-необходимият елемент за борба с бедствията.
  Почти два месеца бяха необходими на опозицията, за да постигне споразумение и фактически да внесе вотът на недоверие. Добре че правителството и отговорните хора действаха бързо, че за приблизително толкова време беше създадено и така необходимото министерство, което да координира действията. Стихиите не чакат!
  Налагането на единен механизъм на координация и управление на кризи беше належаща и никак не лесна задача на фона на продължаващите природни бедствия. Министерството сформира екип от специалисти и разработва адекватна и ефективна система за управление на кризи. Усилено се работи по изграждането на единна система за защита на населението, на система за ранно предупреждение, уточнява се разпределението на отговорностите за изпълнението на мерките на защита. Твърде лесно е, особено при обществената чувствителност за бедствията, да се парадира, че парите за бедствия и аварии не са използвани по предназначение. Същото важи и за обвиненията, че нищо не е свършено и че парите са потънали.
  Да се твърди, че липсва контрол върху разходването на средствата е невярно! Сметната палата и Държавен финансов контрол са органите, които одитират публичните финансови средства. Правителствената комисия за защита на населението при бедствия и аварии също в рамките на правомощията и ресурсите си е осъществявала такъв, без да налага санкции за нарушения, тъй като няма такива права. Отговорността е не само на комисията. Преди седмица стана ясно, че 51 общини все още не са отчели изразходването на средствата за справянето с наводненията през миналата година.
  Що се отнася до нарушенията, смея да твърдя, че това съвсем не е практика в усвояването на средствата за борба с бедствията, както и че ако бъдат доказани нарушения, виновните носят отговорността си.
  Госпожи и господа народни представители, нашите съграждани отдавна се умориха да слушат патетични речи и обвинения, които по-често обиждат институциите ни, отколкото да водят до решения, които да правят живота ни нормален, сигурен и предвидим. Никой не си прави илюзии, че работата по управлението на кризи е лесна, но това, което трябва да даваме на българските граждани, са гаранции. Считам, че настоящите съвместни действия за предотвратяване на кризите от страна на правителството, на общините и на гражданите, са най-голямата гаранция. В трудните моменти ни трябват кураж и воля да си помагаме, както в момента го правят хиляди българи. Мисля, че пред прага на Европейския съюз опозицията ни има какво да научи и от тях. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  Господин Димитров, заповядайте за първа реплика.
  МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Като слушам управляващите дами и господа, сега на 26 април в Брюксел се гледа докладът за България, дайте по един представител от всяка партия – от БСП, от ДПС и от НДСВ, да дойде и да каже как в България няма проблеми. Защото там казват други неща. Там казват, че има големи проблеми с корупцията в България. Там казват, че има организирана престъпност. Вас като ви слушам, такива неща няма.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Вие го казвате.
  МИХАИЛ МИКОВ: Пратете Костов да обясни.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Така че, уважаеми дами и господа, дайте да подходим по-сериозно, по същество. (Шум и реплики от ДПС.)
  Още един въпрос. Госпожо Хюсменова, от тези 80 милиона, похарчени за бедствия и аварии, ами да бяхме видяли конкретните проекти, които са реализирани. Така и не можахме да ги видим. Дайте ни един списък с тези проекти и да видим: тук – мост, там – дига, и да разберем за какво става въпрос. И дайте списък с контролираните обекти. Ходихме тук с колегите по разните министерства и един проект не можахме да намерим.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): На жълтите павета ли го търсите този проект?
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Така че, дайте по-конкретно да видим какво е свършено. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това е първа реплика.
  Има ли втора реплика? Няма.
  Право на дуплика, ако желаете, да се възползвате.
  Да, заповядайте.
  ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Димитров, ако бяхте си направили труда, вместо да обикаляте министерствата, ведомствата и институциите, да се поразходите в общините, чиито кметове принадлежат точно на дясната опозиция, бихте могли да направите много интересни справки, бихте могли да се запознаете с всичко онова, което е свършено до този момент. Надявам се, че вашите кметове щяха да бъдат коректни и щяха да ви предоставят цялата информация. Апропо, ще ви подаря един диск на правителствената информационна служба. Вие сте технически грамотен човек и се надявам, че ще имате възможност да се запознаете по-подробно с всичко онова, което е направено от м. май 2005 до м. март 2006 г. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Дарението е извършено. (Оживление.)
  Давам думата на народния представител Стефан Софиянски. Заповядайте, господин Софиянски.
  СТЕФАН СОФИЯНСКИ (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри! За съжаление, и днес в парламента по един толкова сериозен проблем не бяхме отминати от сериозни тези, аргументирани с политически аргументи. Не се посвениха нито отляво, нито отдясно, нито от центъра да използват съвсем странични аргументи за защита на много сериозни тези. И след това нека не се сърдим един на друг, че е нисък рейтингът на парламента.
  Ще се спра на един по-сериозен въпрос. Ако погледнем основата на причините, поради които днес дебатираме, те са много прости. Едната е остарялата инфраструктура, неподдържана години наред, от друга страна, природните събития и по средата седи най-важното, адекватните или неадекватните реакции на едно или друго правителство в един по-продължителен период.
  Това, което ме безпокои, е, че в аргументите, които чух за защита на това, което е свършено, отново пролича една много стара, за съжаление неприятна слабост – подценяване ролята на общините. Говори се за направено. Веднага ще ви кажа: единственото сериозно и конкретно предложение за промяна на бюджетите в общините, което не засягаше една община, а засягаше всички общини, защото много колеги направиха предложения за конкретни общини, това предложение беше от Парламентарната група на Българския народен съюз. Там ние поискахме, пред мен е предложението, повече със 120 млн. лв. за всички общини. Изрично подчертахме да се даде възможност за покриване поне на 3-3,3%, съвсем скромно за покриване на последиците от бедствията с около 10 млн. лв. Тридесет и пет милиона – на равнището на 2002 г. по абсолютна стойност – са средствата за четвъртокласната пътна мрежа! Какво искате?! Падне дъжд, дупките се открият. С 35 млн. лв. между две нормални селища нищо не можеш да закърпиш!
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Само Бог може!
  СТЕФАН СОФИЯНСКИ: Нека не коментираме, говорим за сериозни неща!
  Тридесет и пет милиона бяхте предвидили. Мога да съм благодарен – не аз, а колегите от общините, че от 35 млн. лв. за четвъртокласната пътна мрежа вие казахте: добре, може да са 45 млн. лв., но пак сме на ниво далеч, далеч преди вас, и то по абсолютни цифри. Отново подчертавам – по абсолютни цифри!
  Помислете си! Какво да си помислим, нали всички ходим и виждаме междуселските пътища в какво състояние са. Мостове не се възстановиха, средствата от държавния бюджет просто не се отпуснаха.
  Дори в разумните аргументи, за които таях надежда и чух от господин Яне Янев за общините, отново изскочи старата слабост – ние ще дадем толкова, ще дадем по 50 хил. лв. Никой не дава, уважаеми господа! Бюджетът взима от хората, взима от хората брутния вътрешен продукт, който те създават по места, и само го преразпределя.
  Затова в края на това изказване, понеже все ми се иска отнякъде нещо да излезе, аз отново се обръщам към вас: нека да не вземаме от общините. Нека да им дадем, нека при тях да остане това, което създават, малко повече. Убеден съм, че кметът, който е най-близо до ежедневието на хората, знае дали това ежедневие се нуждае от дига, дали се нуждае от път, дали се нуждае от детска градина!
  И отново ви призовавам, и отново казвам, понеже чух разумни реплики по отношение на подценяване на ролята на местната власт, четвъртите промени в Конституцията са инициирани, подписани са от Българския народен съюз, от ОДС, мисля, че ние ще съберем една достатъчна аргументирана основа, за да оставим на общините тези средства, които те създават. Ако им ги оставим, бъдете сигурни, че те ще бъдат много по-добри стопани и много от проблемите, пред които днес сме изправени, просто няма да съществуват. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не виждам желаещи за реплики.
  Има думата народният представител Йордан Величков.
  ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ (независим): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Няколко неща са сериозно впечатляващи в българския политически живот. Един от основните белези е констатация на случилото се, а не анализ на причините и мерките, които са необходими за тяхното ликвидиране.
  Последните 15 години ние констатираме какво ли не: приватизацията е криминална, икономиката е съсипана, социалният статус на българина е сринат, организираната престъпност и корупцията застрашават дори държавността ни. Констатираме, че България е изостанала дори от такива държави, които водеха войни, както Хърватска, на която 6-годишната война струваше 32 млрд. и днес е в пъти по-добре от България. Ние констатираме, а в същото време не беше направен дори опит да се обяснят причините, довели до възникването на тези тежки, негативни явления. Впрочем, очевидно това е невъзможно, защото причините се коренят именно в тези, които управляваха през последните десетилетия и половина. Нима изтичането на милиарди лева от бюджета чрез източването на ДДС може да стане без участието на управляващите? Нима продажбата на обекти в пъти под реалната им стойност не е дело на най-висши управленци?! Нима контрабандата, която ощетява българския народ с по няколко милиарда годишно и това всички го знаем, може да бъде извършена от някакви дребни бизнесмени? Нима прането на суми от порядъка на 100 млрд. лв. може да бъде реализирано без съответната властова поддръжка?! Нима харченето на десетки милиони за изборни кампании са средства, събрани от членски внос?!
  Цялата тази невероятна по мащаби престъпна дейност можеше и да не бъде извършена, ако бяха създадени необходимите условия и механизми за контрол, и ако не беше създадена тази безнаказаност!
  Днес парламентът нямаше да се занимава с въпроса кой отклони и кой открадна значителна част от средствата, които отпуска правителството за бедстващите райони, ако за далеч по-мащабната престъпност беше потърсена отговорност и виновниците бяха наказани! Днес ние нямаше да се занимаваме с този въпрос, ако кметът, който през миналата година отклони 50 хил. лв. от общо 60-те хил. лв., които са му дадени за възстановяване на пораженията от бедствията, ако той беше в затвора! Но ние не направихме това!
  Уважаеми колеги, очевидно климатичните промени на планетата все по-често ще засягат и България. Бедствия, подобни на тези през последните години, ще налагат все по-големи грижи и средства, които трябва да бъдат заделяни за пострадалите. За да се пресече това изключително негативно явление – да се отклоняват, да се крадат средства, явление, което е с изключително висока степен на обществена опасност, трябва да се изградят ясни механизми за контрол. Рязко трябва да бъде повишено наказанието на виновниците.
  Последиците от бедствията често пъти са равни на пораженията и дори по-тежки от пораженията, нанесени по време на война. В тази връзка, след като за една открадната вещ по време на война виновникът се наказва от 3 до 15 години, в особено тежки случаи – от 10 до 15 години – известният текст на чл. 404 от Наказателния кодекс, аз бих попитал: защо да не потърсим отговорност на този, който краде в пъти и пъти повече от лицето, което по време на война открадва един велосипед, след като сега кражбите от един човек са на стойност на десетки и хиляди велосипеди?!
  В това отношение аз бих предложил и бих бил инициатор за включване на текст в Наказателния кодекс, който наистина сериозно да повиши наказанието за отклоняване на средства, дадени на бедстващи хора. Това наистина е едно опасно явление, което трябва да бъде пресечено незабавно, за да не се занимаваме тук с въпроси, които действително са важни, но има много повече и по-важни въпроси, които този парламент трябва да решава! А не да се подменят понякога темите, както например една от темите, която се опитаха да подменят: кой какъв е, кой откъде е, какво е създал, кой го е създал политически и т.н. – едни внушения, които не правят чест на парламента. Това са внушения, които наистина подронват името и авторитета на тази институция.
  Това, което се приказва и често пъти се тиражира, от типа, че еди-кой си е от еди-кои си служби – абсолютно неверни твърдения, очевидно трябва да бъде пресечено. Затова защото да се приказва в този парламент, че тук има непоправими комунисти и някакви опасни неофашисти, извинете, а какво правим ние в този парламент?! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Няма.
  Има думата независимият народен представител господин Минчо Христов.
  Господин Христов, разполагате с 4 минути, тъй като независимите народни представители имат общо 15 минути.
  МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, аз няма да използвам политически декларации като някои от хората, които говориха досега. Истина е, че не можем да виним правителството за природните бедствия. Но можем да виним някои министри за тяхното поведение, за това, че не са си взели поуки от предишните наводнения, че не са изградили диги, че не са почистили коритата на реките, че се занимават със заменки на принципа “кон за кокошка”. Ето за това можем да ги виним.
  По-важното за мен е, че правителството няма социална политика и че то не защитава интересите на обикновените хора. Все още около един милион българи са без здравни осигуровки. Цените на някои лекарства са в пъти по-високи от други, съседни нам страни. Цената на тока е по-висока от тази в съседна Гърция. Тук тя е 17,5 стотинки, там е 14 стотинки дневната тарифа. Няма да говоря за цените на парното, където, колеги, се извършва невероятен грабеж. Ако са верни някои от сметките на “Топлофикация”, това означава, че водата трябва да изтича със 130° С.
  Някои от министрите тук обясняваха разследване на криминалната сделка с магистрала “Тракия”, която позволи да бъдем ограбени ние,...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Все пак да влезем по темата, господин Христов.
  МИНЧО ХРИСТОВ: Това е конкретно по темата.
  ... нашите деца и внуци с около 30 млрд. лв. в продължение на 35 години. Няма да говоря тук за БТК, за енергоразпределителните дружества. Днес тези министри защитават същата тази концесия.
  Това правителство изпрати нов контингент в Ирак, въпреки предизборните обещания на някои водещи партии.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Христов, много Ви моля, темата е за несправяне с бедствената ситуация в България вследствие на наводненията от лятото на 2005 г. и пролетта на 2006 г. Къде е Ирак, къде е темата?
  МИНЧО ХРИСТОВ: Не ме прекъсвайте, господин председател.
  Това правителство договори разполагането на американски военни бази на българска територия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не ме принуждавайте да Ви отнема думата.
  МИНЧО ХРИСТОВ: Това силно ще увеличи опасността от терористични актове спрямо България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Говорете по темата.
  МИНЧО ХРИСТОВ: Това е точно по темата. Ако някоя ракета попадне...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За наводнения говорим, не за ракети. (Оживление в залата.)
  МИНЧО ХРИСТОВ: Това правителство прие една Наредба за задължителна пререгистрация на автомобилите (оживление в залата), задължаваща най-бедните български граждани да плащат 60 лв. за същата тази пререгистрация.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: С цялото ми уважение, господин Христов, говорете по темата. Не ме принуждавайте да Ви отнема думата.
  МИНЧО ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, трябва да признае обаче, че не само правителството носи отговорност за всичко това. Тази отговорност я носим всички ние в тази зала. Ще ви дам няколко примера. Когато предложих от тази трибуна да задължим правителството да предприеме стъпки за връщането на иракския дълг, само тридесетина народни представители ме подкрепиха. Когато предложих да задължим това същото правителство да предприеме действия за запазване на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, отново тридесетина народни представители ме подкрепиха. Мнозинството не ме подкрепи и за отмяна на задължителната пререгистрация на автомобилите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Времето Ви изтече, господин Христов.
  МИНЧО ХРИСТОВ: Завършвам.
  Надявам се искрено, колеги, утре да получа вашата подкрепа за това българската държава да поеме разходите за пререгистрацията на инвалидите, социално слабите и пенсионерите. Благодаря ви предварително за вашето гласуване утре.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така, уважаеми народни представители, ще ви ориентирам за времето, което се остава: Коалиция за България разполага с 44 минути, заедно с удължението с една трета, НДСВ – 19 минути, ДПС – 13 минути, “Атака” – не е използвала времето си, така че разполага с 20 минути, ОДС разполага с 4 минути, Демократи за силна България – 18 минути и Българския народен съюз – 9 минути. Независимите народни представители са изчерпали своето време.
  Давам думата на народния представител Яне Янев, ако желае да вземе думата.
  ЯНЕ ЯНЕВ (ОДС): Накрая трябваше да взема думата, господин председател, тъй като нашето време е изтекло.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин премиер, разбрахме къде е Вашия покровител – във Видин, но не разбрахме къде е Вашият политически патрон и мандатоносител господин Дон Доган. Защо го няма тук днес в залата? (Оживление в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля Ви, господин Янев, с уважение да се отнасяте към всички народни представители. (Реплики от ДПС.)
  ЯНЕ ЯНЕВ: Разбира се, господин Корнезов. Искам да Ви помоля да не ме прекъсвате, защото и без това имам четири минути.
  До момента от управляващите не чухме нищо друго, освен празни констатации, ретроспекции и гузни оправдания. За осем месеца това правителство доказа, че ще остане в историята не като правителство на европейската интеграция, икономически растеж и социалната отговорност, както помпозно се самоопредели, а като правителство на Бедствията – с Б голямо, на Корупцията – с К голямо и на Престъпността – с П голямо. Както искате, така тълкувайте абревиатурата. Срам и позор е държава пред прага на пълноправното си членство в Европейския съюз да е толкова безпомощна и неадекватна като започнем от бялото манто на госпожа Емел Етем, която се развяваше по бедстващите райони, и стигнем до това все пак кой управлява бедствията и авариите. Цяла Европа ще се чуди и мае, защото, забележете, министърът на бедствията и авариите е технолог по металорежещи машини. Била е член на Комисията по култура, по медии, по етнически въпроси и така нататък. И като капак на всичко, по нареждане на Движението за пари и служби стана и министър на бедствията и със замах започна да действа.
  ЧЕТИН КАЗАХ (ДПС, от място): А ти си специалист по пиротехника.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев, забележка Ви правя.
  ЯНЕ ЯНЕВ: Господин Корнезов, аз никого не съм обидил, защо пак ме спирате? (Оживление в залата.) Просто констатирам някои факти и обстоятелства. (Оживление.)
  Още в първите месеци госпожа Емел Етем направи голяма услуга най-вече на ДПС, защото в нейното министерство цъфнаха 200 души чиновници. Тези 200 души чиновници до 8 месеца са похарчили повече от 3 милиона, забележете, за заплати и командировки.
  Уважаеми колеги народни представители, това ми го казаха отговорни дипломати и хора от Европейския парламент – че това е единственото министерство в Европа, което няма уеб сайт, няма интернет страница. Всичко, което се върши там, е анонимно! Никой нищо не знае! Моля журналистите да проверят това и ще се убедят, че всичко се върши тайно и никой не е наясно с нищо, каквото се случва там.
  За тези осем месеца може би това министерство е по-добре да се кръсти не министерството на Емел Етем, а на МL-лимузините, на черните МL-лимузини, които чрез подставените фирми на подизпълнители, близки до знаете кои кръгове, направиха това, за което създадоха и самото министерство! (Реплики от ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Времето!
  ЯНЕ ЯНЕВ: Останалите от БСП и НДСВ мълчат, защото най-вероятно и комисионните се разпределят на 8-5-3. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Няма.
  Давам думата на министър Асен Гагаузов.
  МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа, уважаеми колеги! Това, което господин Яне Янев каза, може само да предизвика съжаление.
  Вижте, колеги, може да е простено на господин Минчо Христов да говори като независим, защото, първо, от него нищо не зависи и, второ, зад него няма политическа сила. Но представители на политически партии да говорят абсолютно безотговорно, считам, че първо те не пазят авторитета на собствените си политически партии, не пазят авторитета на парламента, а оттук не пазят и авторитета на държавата. (Ръкопляскания от ДПС.)
  Няма да оспорвам правото на опозицията по всяко време да поиска вот на недоверие по който си иска въпрос, защото това е нейно законно право. Ние сме демократична държава, тя преценява така, демонстрира присъствието си в парламента, иска да реши някакъв свой вътрешен проблем – всичко това е нормално. Нека да го реши.
  Постарайте се малко повече при искането на вота на недоверие. Не разчитайте само на съмнителни публикации в някои провинциални вестничета, в които е написано, че еди-кой си е направил еди-какво си. Първо, не е проверено, второ, не се знае дали е така или не е така. Затова не постъпвайте толкова мързеливо, направете си труда да проверите какво и как е станало. Информация може да получите от всяко едно министерство, не от сайта, господин Янев, на министерство, което все още няма сграда...
  ЯНЕ ЯНЕВ (ОДС, от място): Сградата не пречи за сайта, господин Гагаузов! Влезте в сайта на министъра на държавната администрация!
  МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ: ... и няма назначени никакви 200 души, не е похарчило никакви 3,5 милиона, защото има 17 човека персонал. Така че, ако не си проверявате информацията, бъдете така добри да говорите истината от трибуната на Народното събрание. В противен случай си правите това, което и в момента обществото говори за Народното събрание. Вие сте отговорни хора, вие сте представители на политически сили, които ще бъдат в парламента много дълго време след като вас лично няма да ви има тук. Така че защитавайте и позицията на политическите си сили.
  Няма да говоря за това кой и как има право или няма право да иска вот на недоверие, но ще ви кажа няколко неща, които дотук колегите не казаха. Вие се мъчите да кажете, че един от коалиционните партньори е разпределил за себе си или за собствените си общини – от 260 млн. лв., които бяха разпределени миналата година за бедствия и аварии, 113 млн. лв. отидоха директно в общините. Сто и тринадесет милиона лева!
  За министерството, което аз ръководя, бяха определени 45 млн. лв. Ще ви кажа кои са областите, които получиха най-много средства, за да видите дали има някакво политическо разпределение.
  Това е Софийска област – 8 млн. 203 хил. лв., Смолянска – 10 млн. 849 хил. лв., Пазарджишка – 2 млн. 800 хил. лв., за Благоевград – 2 млн. 138 хил. лв., Бургас – 1 млн. 900 хил. лв., 1 милион е за Перник, 1 млн. 458 – за Пловдив.
  Виждате ли някакво отношение? Всички останали са около 500 или под 500 хил. лв. Парите са разпределяни там, където има поражения и където трябваше да се възстановяват. Питайте господин Колчаков да ви каже. Когато аз обикалях обектите в Пазарджишка област и когато пътищата бяха скъсани до средата и се възстановиха за три седмици, всичко това е направено с труда на хората. Ако някъде някой е отклонявал някакви средства, възможно е да го има това, въпреки че по пътищата нямаме такива оплаквания, но това не е практика нито на правителството, нито на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, нито пък на Комисията по бедствия и аварии!
  Искам сериозно отношение, защото ние вършим сериозна работа. Не бих се съгласил с нито едно от твърденията ви, защото те не са проверени. Вие даже този труд не сте си направили.
  Аз твърдя, че правителството се отнесе отговорно. Вярно, трябват още доста средства, за да се възстановят всички поражения. Само в Кумарица имаме 4 съборени моста, които в момента се проектират и трябва да се възстановяват; имаме пътища, които са в застрашено положение, които също трябва да се възстановяват. Трябва да се направят дигите, но тези диги, ако искаме сериозно да решим въпроса, трябва и с помощта на Народното събрание да вземем решение, че програмата се приема. Трябват 1 млрд. лв. за това.
  Ако се съгласим, че за десет години ще се влагат по 100 млн. лв., ще се направи трайна инфраструктура, която няма да се подава на поражения от такъв род.
  Съжалявам много за неподготвеността ви и считам, че трябва повече да гледаме на това – какво е направено и какво предстои да се прави.
  Господин Янев, много съжалявам, Вашето изказване беше под всякаква критика. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Петя Гегова.
  ПЕТЯ ГЕГОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри и народни представители! В дебата дотук чухме много тежки думи и оценки по повод поредица от природни събития през изминалата и тази година, които поставиха на изпитание живеещите в десетки населени места, общини и области. Поставиха на изпитание органи и институции на местно, регионално и национално ниво. Така че да си дадем ясна сметка доколко сме способни да разчетем глобалните екологични промени и да предприемем адекватни бързи мерки. Доколко институциите работят в синхрон и най-важното според мен – доколко се осъзнава човешката болка и се съумява да се действа така, че да се положат всички усилия и да се възстанови нормалният ритъм на живот на хората от пострадалите райони. Да се възстановят техните домове, да се изградят пътищата до населените места, да се възстанови водоподаването, достъпът до медицински и образователни услуги и др.
  Временната комисия, която Народното събрание излъчи през м. август миналата година и на която възложи да проучи щетите от наводненията, да направи предложение за оптимизиране на модела на действие, извърши преглед на оперативните и административните действия, на процедурите по финансирането и осъществяването на контрол на действащата нормативна уредба и на структурата на звената на изпълнителната власт.
  Комисията предложи и Народното събрание реши и предложи на Министерския съвет да извърши необходимите промени в законовите и подзаконовите нормативни актове. Вярно е, че не бяха поставени конкретни срокове, но е факт, че в парламентарната Комисия по политиката при бедствия и аварии все още не са депозирани за разглеждане нови законопроекти, които да подобрят нормативната среда.
  Всички декларираме, че разбираме изпитанията и човешката трагедия, на които са подложени нашите съграждани от бедстващите региони. Но само декларация на думи едва ли е достатъчна. Необходими са реални действия и обединени усилия – според мен на всички, независимо от тяхната политическа принадлежност. Това е възможност да докажем на себе си и на нашите европейски партньори, че като политици сме близо до тези, които са ни избрали, и че можем да бъдем отговорни управляващи.
  Затова парламентарната Комисия по политиката при бедствия и аварии разгледа на свое заседание въпроси, като обучението на специализираните кадри и на гражданите, въпросите, свързани със застраховането на имуществото при бедствия и аварии, подобряването на контрола и координацията и има изработена позиция.
  Пак с решение на Народното събрание от м. ноември миналата година, по предложение на Временната комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията, се възложи преодоляването на щетите и предприемането на превантивни мерки да се извърши от бюджета за 2005-2006 г.
  Национално движение Симеон Втори внесе предложение между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет за настоящата година на общините да бъдат предоставени 55 млн. лв. За съжаление, това предложение не получи необходимата подкрепа в пленарната зала, а за да изпълнят своите задължения по ликвидиране на щетите, кметовете трябва да разполагат и с необходимите финансови ресурси. Вярваме, че при управлението на кризи общините могат да реагират много по-адекватно и бързо, разбира се, при спазването на национално определени стандарти и норми. Могат да провеждат ефективен контрол, така че да има реално възстановяване на пострадалите обекти при ефективно изразходване на средствата.
  В този контекст НДСВ предложи и съответните конституционни промени. Явно още не сме готови да ги приемем и приложим на практика, но ще продължим да работим в тази посока за извършване на промяна в отношението към местната власт, за промяна и предоставяне на повече правомощия на общините, повече финансови ресурси, повече гражданско участие и по-голяма прозрачност. Защото вярваме, че това ще е реалният израз на европейската интеграция – за развитите региони, на силното местно самоуправление, което да е близо до хората и да реагира ефективно и адекватно и при бедствени ситуации. Затова са необходими целенасочени и системни усилия и не приемаме, че си заслужава те да бъдат спрени от настоящия вот на недоверие.
  Няма да подкрепим внесения вот, защото считаме, че предприетите действия от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии са в правилната посока, изпълняват се от компетентни специалисти и вярвам, че те ще бъдат подкрепени от комисията и ще бъдат продължени на местно и регионално ниво, за да бъдат изцяло разгърнати и да доведат до реални резултати при защита от бедствия и тяхната превенция. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
  Не виждам желаещи за реплики.
  Господин Гущеров, имате думата.
  ДОБРОМИР ГУЩЕРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Особено когато вземаш думата след нашия умствен титан и колега Яне Янев, но за мен е много важно днес да си отговорим на някои въпроси.
  Днешният вот за нас е един класически пример, христоматиен пример на теснопартийно поставяне на личните партийни въпроси над държавните. Нещо повече, задавам си въпроса: всъщност какво се иска, какво се цели? Падане на правителството или легитимация? Ще започна с втория факт – той е необходим, той е изключително необходим на несъществуващото дясно.
  Но си задавам и един друг въпрос: дали това всъщност е вот на недоверие към правителството? Не, това е спасителен вот на дясното срещу някои нови граждански структури, отнемащи вашите привърженици и симпатизанти. Всъщност това е вотът. И цялото това преливане на ваши бивши членове, кадри и симпатизанти търси спасителната формула чрез тази нова легитимация за вот на недоверие към правителството. Това е нормално. Отдавна разбита десница – разбита от корупция и себична жажда за власт именно в десницата. Жалка дясна картина, свързана с невъзможността, именно тези псевдолидери да си формират групи. (Реплики от залата.)
  Кои са тези, които искат легитимирането? Тези, които ликвидираха националните напоителни и хидросистеми в България. Тези, които разбиха и закриха някогашните местни структури за защита на населението от бедствия и аварии. Тези, които закриха в името на личните си и бизнес интереси стъкларската индустрия в България – стъклото също е елемент на „Гражданска защита”. Тези лидери, тези в дясно, които през 1997 г. критикуваха Филип Димитров, че като лидер на СДС и министър-председател в неговото правителство, не е могъл в достатъчна степен да осигури държавни средства на СДС и нейните централни и местни лидери – факт, който съм го чувал с ушите си. Тези, при правителството на които се смениха 70% от министрите. Защо? Заради бизнес противоречия. Много добре си го спомням.
  Ако има конкретни данни и факти за корупция и нарушения, те трябва неминуемо да бъдат проверени, предадени на компетентните органи, господин министър-председател. По тях трябва да има санкции. Зад това заставам самият аз и мисля, че и цялата наша парламентарна група. (Ръкопляскания в КБ и ДПС.) Но да не застанеш зад борбата с корупцията, зад борбата с финансовите далавери и престъпността е недопустимо не само за парламентарист, за политик, но и за всеки гражданин. Същевременно да гласуваш днес за свалянето на правителството – какво представлява, какъв е този акт?
  Какво следва без правителство в сегашната ситуация на бедствия и аварии, които имаме в момента; без правителство при старта на разплащателната агенция; без правителство в процеса на икономическа подготовка за 2007-2008 г.; без правителство в последния етап на преговорите за Европейския съюз?! Всеки, който гласува за този вот, е национален предател. Това гласуване е срещу Европейския съюз и срещу проблемите на хората. Но всичко това е нормално. Когато цялата десница, взета заедно, не може да събере едни нормални проценти, и това показва рейтингът ви, това е абсолютно нормално. Нещо повече, много е опасно, защото необединени, не знам в един следващ парламент, кой ще седне вдясно?! (Реплики от ОДС.)
  А що се отнася до този вот. Той е много важен, тъй като най-сетне ще има нещо, около което да се обедините. Нека това не бъде вашият крах. Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ, ДПС, ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не виждам желаещи за реплики.
  Давам думата на народния представител госпожа Понева.
  АНТОНЕЛА ПОНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
  Господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Искам да попитам: след като правителството така добре се е подготвило да отговори на внесения вот на недоверие, защо в Северна България не се излъчва този дебат? Моля да проверите. В Северна България не се излъчва дебатът по телевизията. От Ботевград нататък са спрели ретранслаторите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По Националното радио и Националната телевизия не се излъчва дебатът в Северна България, така ли?
  АНТОНЕЛА ПОНЕВА: Да. Обаждат се хора и журналисти от тези региони.
  РЕПЛИКА ОТ КБ: Сигурно има някаква авария.
  АНТОНЕЛА ПОНЕВА: Дами и господа, това, което чухме днес, е едно писание, което министър Етем прочете изразително, но от него разбрахме, че причините за огромните щети от наводненията са в глобалното затопляне, международното положение и проблемите в десницата. Аз като човек не мога да си дам обяснение как е възможно такова безразличие към страданието на хората, но като народен представител намерих това обяснение. То се нарича корупция по високите етажи на властта. Днес управляващите трябва да разберат, че този вот на недоверие не е заради бедствията и наводненията, а именно за злоупотребите със средствата, които бяха отпуснати за щетите от тези наводнения.
  Чуваме най-различни числа. До момента не съвпаднаха поне две числа, представени от различните министри. Аз мога да дам конкретни данни какво представлява тази корупция. Средства, отпуснати от Постоянната комисия за бедствия и аварии за София-област, за община Елин Пелин: четири фирми от гр. Неделино, които са регистрирани странно защо на един и същи адрес, фирма “Илятекстрой” с основна дейност производство на горно облекло без работно, фирма “Христопулис импекс” – занимаваща се с търговия на всякакви стоки, фирма “Вик 66” – занимаваща се с хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия, фирма “Даяна 2005” от с. Игнатиево – Варненско. И тук казваме: “Нерде Ямбол, нерде Стамбул”. “Автоситомир” – гр. Никопол, която идва в София-област, за да отстранява проблемите със свлачище около с. Габър. Фирма “Ломел” от гр. Велинград, фирма “Екоинженеринг” – Кърджали. Забележете – фирма “Фреш фрут”, която се занимава с търговия с плодове и зеленчуци, работи в Софийска област за отстраняване на щетите за изграждане на диги и почистване на коритата на реките! Също така фирмата “Мостстрой” – фирмата на Васил Божков, която трябваше да построи моста пред Елин Пелин. Там има струпана техника, фургони на “Мостстрой” и един временен мост, който се очертава да стане постоянен от внесените френски мостове. Не ми казвайте, господа министри, че кметовете от София-област са възхитени от уменията на пекари, шивачи и шофьори от Родопите и са ги повикали да отстраняват щетите от наводненията. Ето това е едно от доказателствата на репликата, че парите вървят с фирмите.
  Каквото и да ни кажете, каквото и да ни покажете, господа министри, то е от вашия нереален свят на самодоволство и самозабравяне, а хората отвън живеят истинския живот. Те живеят и се опитват да оцеляват въпреки вас. На този диск са записани снимки с ужасяващи кадри от реалния, от истинския живот на с. Голяма Раковица и с. Лесново, където хората осем месеца отчаяно отправят зов за помощ и не им е обърнато никакво внимание. Живеят сред кал, пясъци и тиня. Тези фирми, които преди малко прочетох, за симулация на някаква дейност са извадили баластрата от коритото на р. Лопушна, натрупали са я около реката и малко по-силните дъждове на 12 и 13 март отново вкараха баластрата, тинята и калта в къщите. Тези хора молят да им се помогне, защото те не могат да се справят сами. Няма кой обаче да чуе и да види, защото вашите очи и уши са затворени за страданията на хората. Аз давам този диск, за да видите всъщност какво представляват щетите от наводненията и бедствието, което наистина се случи на България, но това бедствие се нарича социалистическото управление, което днес е тук пред нас.
  РЕПЛИКИ ОТ КБ: Е-е-е!
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Има предаване по телевизията!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не виждам желаещи за реплика.
  Давам думата на народния представител Ремзи Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Може би нямаше да направя това изказване, ако в мотивите за вота на недоверие вносителите не бяха посочили, че липсва превантивна политика от страна на правителството, че съществуват корупционни схеми, и то от депутати и парламентарни групи, които отричаха превантивната мярка, а се занимаваха само със субективно разпределение на средства по общини, без даже веднъж да се вслушат в Националното сдружение на общините, когато управляваха нашата страна. Не е имало и един случай, когато да се вслушат в препоръките на сдружението!
  За разлика от вас, колеги от СДС и от Демократи за силна България, управляващото мнозинство създаде министерство, което да разработи цялостна програма, която да послужи за провеждане на превантивна държавна политика и преодоляване на последствията. Така че твърденията ви, с които сте започнали своите мотиви – че липсват превантивни мерки, не само че не са верни, но са и една голяма лъжа! Едно от основните задължения на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии е да подготви концепция за защита на населението и стопанството при бедствия, привличайки Националното сдружение на общините като партньор, а не както когато вие управлявахте – отричахте и не е имало един случай, когато господин Костов е бил министър-председател, да покани Националното сдружение на общините на подобни разговори.
  За първи път бяха определени, уважаеми господин Костов и уважаеми господин Стоянов, критичните точки в техническата инфраструктура на страната и другите обекти, каквито липсваха преди. И тези хора от СДС и от Демократи за силна България имат смелостта да кажат, че това не е важно. Бяха определени рисковите фактори, принципите и задачите на държавната политика в тази област. Ако вие, господин Костов, като бивш премиер можете да посочите, че по време на Вашето управление са били определени такива точки, аз ще си оттегля думите публично. Но няма такова решение на правителството, няма такава програма.
  Голямата разлика между управлението на СДС, сега в случая Демократи за силна България, и сегашното правителство се състои в това, че вие според мен си въобразявахте, че можете да се справите с природните бедствия, без да има държавна политика, без да съгласувате действията си с Националното сдружение на общините, без да съгласувате действията си с местните власти. Част от назначените от вас областни управители бяха като политкомисари, обикаляха държавата и изнудваха кметовете на общини, действаха преди всичко като ЗКПЧ-та, дори обратното – пречеха на кметовете на общините, замразяваха се по тяхно предложение и на тогавашния Министерски съвет неотложни ремонтни дейности по населени места само за това, че в тези населени места не са гласували за СДС. Има такива села, господин Костов, има и трагични случаи. След като общини са направили искане във връзка с дигата на един малък язовир, след това има трагичен смъртен случай. (Реплики в блока на ДСБ.)
  И вие си въобразявате, че сегашното правителство не си е свършило работата?! Това не е сериозно. Предишното и сегашното правителство привлякоха общините заедно да решават тези проблеми, включвайки представители на общините във всички работни групи. Няма и един случай, когато Иван Костов управляваше, да са поканили в работна група представители на Националното сдружение на общините. (Шум в блока на ДСБ.)
  За първи път е направен анализ на цялото законодателство. Нито един път, когато СДС управляваше, не е направен този анализ. Заедно с Националното сдружение на общините този анализ с техните препоръки вече вижда бял свят и стартира промени в законодателството.
  Твърдението, че правителството има неадекватно поведение спрямо общините не отговаря на истината, защото има решение представителите на сдружението да бъдат включени в различни работни групи. Те активно се включиха в подготовката за реализиране на държавната политика при бедствия и аварии, включително и в работата на Кризисния щаб.
  На една от поредните работни срещи между Министерството на държавната политика по бедствия и аварии и Управителният съвет на сдружението са обсъдени резултатите от съвместната дейност и са набелязани по-нататъшните действия. Решението е тези срещи да бъдат регулярни с всички отраслови министерства – с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с Министерството на финансите и т.н.
  Аз помня навремето, когато Илиян Попов беше председател на тази комисия и бях негов заместник, Вие присъствахте само един път на заседание на Националното сдружение на общините - само един път, като бивш премиер.
  РЕПЛИКА ОТ ДСБ: Не е вярно.
  РЕМЗИ ОСМАН: Заявявате, че могат да се предотвратят нови бедствия. Жалко е, че се опитвате да влияете на Божията воля. Само атеисти могат да си позволят да кажат това, че могат да предотвратят бедствия! Бедствия е имало и ще има. Въпросът е разликата между нас и вас, като управляващи и опозиция, ние говорим по какъв начин да бъдат минимизирани последствията от стихийните бедствия. Това може да стане само с превантивната политика, която министерството от няколко месеца насам започна да прави. А по ваше време нямаше и такова министерство. Вие отричахте такава политика.
  Твърденията ви, че има тотална централизация в политическата и финансовата област, са абсурдни, дами и господа! По ваше време даже няма един желон поставен във връзка с децентрализацията. За първи път предишното правителство стартира децентрализацията. Сегашното правителство продължава децентрализацията. По ваше време, господин Костов, като премиер и по времето на президента Петър Стоянов, това беше забранена тема! В момента в Съвета по децентрализация са включени много представители на местните власти, те участват активно и дългосрочната стратегия вече е почти готова. От 5-6 години, даже няма и шест години, от около пет години реалните резултати се виждат сега. Това не е станало. Тогава президентът нито веднъж не е заявявал, че е необходимо.
  Не само, че не ви прави чест, но и паметта ви наистина, колеги от СДС и ДСБ, е много къса. Обвинявате ни, че отношенията на Националното сдружение на общините и правителството са били много слаби. Това не е вярно! Прочетете вестниците – не знам дали имате време, господин Костов, а и господин Стоянов – Вас Ви няма в залата, може би трябва да сте вътре в залата. Има изявления на изпълнителния директор и на председателя на Националното сдружение на общините в България, които изрично изтъкват добрата съвместна работа с представителите на централната власт, включително и с парламента. А при вас е точно обратното. Няма да намерите по ваше време, когато СДС е било на власт, един такъв случай. Просто не може да посочите! Аз вярвам на Националното сдружение на общините, на техните изявления. Не вярвам на въображението на господин Петър Стоянов и на господин Иван Костов. Това е въображение все едно на Дон Кихот.
  Трябва да отбележа, че ако по ваше време бяхте се вслушали в препоръките на Националното сдружение, колеги от СДС, ДСБ и други вече не знам колко групи сте, днес пораженията щяха да бъдат минимални, затова, за което всички се борим - използва се Божието решение за безпрецедентните наводнения за атака срещу правителството и в частност срещу ДПС. Опитвате се да създавате впечатлението, че още малко ДПС е управлявало 15 години.
  Господин Костов, аз Ви помня като млад депутат, Вие бяхте вечно ангажирани като министър в почти всички правителства. Тези неща трябва да бъдат чути от по-младите ни колеги. Цялата общественост трябва да разбере – точно обратното. Заедно с Петър Стоянов, винаги сте били хора, които са дърпали конците в едни или други правителства! Имахме чувството, че една част от вас бяха абонирани за тези столове. (Шум и реплики в ДСБ.) Знам, колеги, че това не ви харесва! Обективен е фактът, че най-голямата корупция и злоупотреби бяха по време на хиперинфлацията и по време управлението на СДС.
  Господин Костов, когато тотално имахте цялата власт, един човек не осъдихте за източването на банките. По ваше време продадохте една авиокомпания на цената на един апартамент в кв. “Люлин” и един човек от вашите редици не се намери да отговаря за това. А тогава опозицията реагира – тези, които днес сме една част от управляващото мнозинство. А вие ги стимулирахте, даже се стигна дотам, че стимулирахте и дървената мафия. Имаше пожари в страната, а не направихте нищо, за да спрете дървената мафия!? Изнасяха за огрев. Цяла България виждахме ТИР-овете, които излизаха за чужбина. (Реплики от народния представител Евдокия Манева.) Къде беше правителството, което ни обвинява в корупция? Това правителство има смелостта да ни обвинява в корупция, когато чрез РМД-та източиха милиони-милиарди левове. А когато бяхте в опозиция, бяхте против РМД-та. Така се случи, че като министър-председател, Вие ги стимулирахте и те си сложиха кепенците и продадоха машините, за да могат парите да влязат в касата на господин Иван Костов и на СДС. Това направихте Вие, уважаеми господин Костов!
  Колеги, посочете дали ДПС е фалирало банки, или е докарало страната до фалит? (Реплики в ДСБ.) Дали ДПС е стимулирало продажба на предприятия с РМД-та, които след това продадоха машините, и то на партийни секретари на СДС? Даже назначихте хора с осми клас за областни управители, господин Иван Костов! Къде беше тогава президентът, а днес има смелостта да обвинява сегашното правителство!?
  Уважаеми колеги, вотът на недоверие е опит на една умираща десница. Тази десница е в своя край. В момента има една борба – кой води бащината дружина в опозицията? Има синове на родителя, но няма дружина! Останали сте само вождове и лидери. (Ръкопляскания в ДПС и КБ.) Нямате дружина в дясното пространство!
  Този вот е една хватка в редиците на опозицията, за да се разбере кой всъщност е лидерът, но такъв няма! Народът вече със своето гласуване показа, че вождовете са повече, отколкото народните представители в дясното пространство. (Ръкопляскания в ДПС.)
  Това е един личен двубой между Петър Стоянов и Иван Костов. Това е истината на вота! Преди малко Петър Стоянов го каза изрично, че целта е да се види кой е в опозиция. Борбата е между Петър Стоянов и Иван Костов, но няма нищо общо с политиката на държавата в тази област.
  Виждаме, че господин Стоянов и господин Костов се обединяват, когато трябва да атакуват правителството, но не се обединяват, когато трябва да изберат заместник-председател на Народната партия в европейските структури. Тогава ги няма! Тогава, когато трябват лобисти на България в Европа, те са разединени. Те са единни, само когато критикуват правителството. (Реплики от народния представител Атанас Атанасов.)
  Господа, вие се осмелявате да кажете, че можете да предотвратите бедствия, които са по Божията воля. Недейте! Вие не може да победите егоизма си! Онзи отгоре, въпреки че има таван, вижда от прозорците, господин Костов и господин Петър Стоянов! (Смях в ДПС.) Той вижда всичко! Наистина се надявам, че този вот няма да мине. Благодаря ви. (Ръкопляскания в ДПС и КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не виждам желаещи за реплики.
  Давам думата на министър Веселин Близнаков.
  МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Една от основните цели на отбраната, като част от националната сигурност, е защитата на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната и чужбина. Това е записано в Закона за отбраната и въоръжените сили.
  През мандата на това правителство, Министерството на отбраната своевременно и активно изпълнява задълженията си при подпомагане на населението за преодоляване на последствията от природните бедствия.
  Природните бедствия и катастрофи са трудно предвидими и борбата с тях изисква много човешки, материални и финансови ресурси. В голяма част от случаите пострадалата страна не е в състояние да се справи сама с последиците от подобни катастрофи и трябва да разчита не само на собствените си сили, но и на международна подкрепа. Мащабите на тези бедствия изискват огромни усилия на правителствата на съответните страни. Ще посоча за пример наводненията в Чехия през 2002 г., ураганът “Катрина” в Съединените щати, горските пожари в Гърция, Италия и Португалия през 2005 г. Последният пример за ангажиране на НАТО с оказване на помощ бе при земетресението в Пакистан, където бяха използвани силите за отговор на Алианса!
  Що се отнася до България, ние активно използваме предоставените от Алианса възможности за координиране на усилията ни в борбата с природните стихии и за получаване при необходимост на помощ от партньорите и от съюзниците на НАТО. Страната ни се възползва от участието си в гражданското планиране при извънредни ситуации в рамките на НАТО и се обърна за помощ чрез Евроатлантическия координационен център за реагиране при бедствия, както и към Международния център за мониторинг на Европейския съюз. В резулатат на тези действия през 2005 г. бяха получени помощи на обща стойност 1 млн. 680 хил. евро.
  В първите часове на миналогодишното бедствие Министерството на отбраната предприе решителни мерки за оказване на помощ на населението в бедстващите райони. Основните усилия бяха насочени в Софийското поле, по течение на реките Тунджа, Марица, Искър, Вит и Лесновска и в районите на градовете Смолян, Велинград и Шумен. Установено беше, че са разрушени 9700 м диги, 4150 м пътни платна, 51 моста, затрупани са 7290 м пътища. На основа на това беше разработен план за провеждане на операция „Феникс” с цел създаване на организация за оказване на помощ от Българската армия на държавните и местните органи по ликвидиране на последствията от наводненията в кризисните райони и възстановяване на инфраструктурата. Основните усилия бяха насочени към възстановяване на диги по поречията на реките, почистване на речни корита, водоскоци, напоителни канали, отводнителни канавки, възстановяване на пътища, построяване на временни мостови съоръжения, почистване на свлачища, построяване на временни дървени къщи, оказване на помощ при провеждане на противоепидемиологични мероприятия.
  От Българската армия взеха участие 17 тактически инженерни модула с личен състав и техника с широк спектър за възстановителни работи: 2 модула за изграждане на сглобяеми къщи, 2 модула за изграждане на мостове, 2 модула за аварийно-възстановителни работи, 8 разчета за оказване на помощ в санитарно отношение, 8 екипа за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, вертолет за разузнаване и наблюдения.
  Общо участваха 900 души личен състав и 151 единици техника. Бяха изпълнени следните основни задачи: укрепване на участъци от диги – 7000 м; разчистване на речни корита – 6000 м; разчистване на пътища – 7000 м. За нуждите на операция „Феникс” бяха изразходвани само 630 хил. лв. Общите разходи на Българската армия за преодоляване на последиците са 1 млн. лв. Това са пари само за консумативи, тъй като за храна, квартира, заплати и амортизация на техниката не се изразходват допълнителни средства.
  В хода на планирането и провеждането на операция „Феникс” беше използван широко натрупаният опит от Българската армия по ликвидиране на последствия от природни бедствия в страната и придобит опит от участието на български военнослужещи в мисиите в Косово, Босна, Афганистан и Ирак.
  Тази година при възникване на заплахата от наводнения в българския участък на р. Дунав на 14 април страната ни първа информира Евроатлантическия координационен център на НАТО за действия при бедствия. Оттогава се поддържа непрекъсната връзка с този център, който има за задача да координира действията и оказване на необходимата помощ на страните в поддръжка на евакуираното население и ликвидиране на последствията.
  Към 17 април 2006 г. в задачи по оказване на помощ на населението при ликвидиране на последствията от наводненията участват 380 военнослужещи от Българската армия и 48 единици военна техника и са изразходвани само 11 200 лв. Изпълняват се задачи от товарене, транспортиране, разтоварване на чували за укрепване на диги, укрепване на диги съвместно с екипи на „Гражданска защита”, патрулиране и наблюдение на дигите, превоз на хранителни продукти и болни хора.
  Природните бедствия, уважаеми дами и господа, са основно предизвикателство пред всяка една държава. Въпреки че те не зависят от нас, ние правим максималното за ограничаване на щетите и за възстановяване на засегнатите райони, бих казал, при една много добра координация и съгласуване на действията на институциите, които участват в тази дейност.
  В заключение искам да ви уверя, че на Българската армия може да се разчита, може да се разчита при всякакви случаи и по всяко време, защото българските военнослужещи с професионализъм и с чест изпълняват възложените им задачи. Благодаря ви. (Ръкопляскания от НДСВ и КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Позволете ми още веднъж да ви съобщя оставащите минути: КБ – 37 мин.; НДСВ – 14 мин.; ДПС – 2 мин.; „Атака” – 20 мин.; ДСБ – 13 мин.; БНС – 9 мин.; ОДС и независимите са изчерпали времето, което им се полага.
  Към този момент няма постъпило в писмен вид искане за изказване. Има ли други народни представители от съответните парламентарни групи, разбира се, които желаят да вземат отношение по разискваната тема?
  Господин Чачев, заповядайте.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа министри, в програмата на вашето правителство, госпожо Етем, тъй като министър-председателят го няма, в Раздел VІІІ „Ефективно управление при кризи” пише, цитирам: „Ние вярваме, че българските граждани имат право да очакват по-ефективни и по-навременни действия на правителството при кризи. Ето защо създадохме Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, което осигурява ефективна и ефикасна система за предотвратяване, подготовка, реагиране и възстановяване при кризисни ситуации, постигане на ефективна комуникация и повишаване на прозрачността в действията на администрацията, което да отговори на реалните нужди на българските граждани.”
  Това пише във вашата програма, госпожо Етем. Днес, след осем месеца управление на тройната коалиция, тази програма звучи цинично и арогантно, защото резултатите от нейното изпълнение ясно показват, че тя е създадена единствено и само за усвояване на милиони левове и за трайно насаждане на корупционни модели в управлението на държавата по подобие на автомагистрала „Тракия”.
  Неслучайно медиите изнесоха скандални данни за обръчи от фирми. Аз съм изненадан от изявлението на министър Гагаузов за провинциалните вестничета. Това е в. „Дума”, уважаеми колеги. Къде потънаха парите за пороите, уважаеми министри?
  Ще ви цитирам само някои от тях. „Трансстрой – Бургас” е получила 1 млн. 200 хил. лв. за ремонт на дига на р. Марица и три диги на р. Тополница; 35 млн., разпределени от „Напоителни системи”, господин Кабил, по така наречените възстановителни проекти; 1 млн. 200 хил. за фирмата „Палмър”; 1 млн. 356 хил. за фирмата „Искър 2000” – с управител кмета от ДПС в Своге, господин Кабил. За фирмата „Ардастрой” – половин милион лева; за вилната зона на язовир „Кърджали”; за фирмата „Саварона”, която ежегодно ремонтира училищата в Кърджали и нейният собственик Мукадес Налбант – заместник-министър на образованието и науката, който е дал тези пари, уважаеми колеги.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Не е той.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ: Не е ли той?
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Тя е.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ: За фирмата „Искър 2000”. Всички тези фирми, които са спечелили, имат връзка с депутати от Движението за права и свободи.
  Само тези фирми печелят, господин Кабил. (Реплика от министър Нихат Кабил.) Ще ми ги дадете после, и аз ще Ви ги дам.
  За фирмата „Родопстрой”, която изгражда микроязовира в с. Тихомир. Така ли е, господин Кабил?
  Знаете ли кой е осигурил тази оферта? Ексшефът на „Хидромелиорации” Себатин Юсуф. Помните ли го? Помните го.
  За фирмата „Омега”. Знаете ли я фирмата, „Омега”? Тя е на кмета Айдък Секри, който е дал офертата на своя тъст, уважаеми господин министре. Да не говорим за фирмата „Софт Ю” в Крумовград, която е близка до Юнал Тасим.
  Да не говорим за 1 млн. 380 хил. лв., дадени за фирмата “Антора” – Разград.
  Ще спра дотук с изброяванията. Те са на страниците на провинциалните вестници, господин Станишев, като в. “Дума”. Къде отидоха парите за пороите? Провинциално вестниче, както го нарече вашият министър господин Гагаузов.
  Но преди да завърша, господин премиер, искам да Ви задам въпроса на група преподаватели от Университета по архитектура, строителство и геодезия, на група пенсионери, на които целият трудов път е минал в хидромелиорации и напоителни системи. Давате ли си сметка, уважаеми господин премиер, че с парите, които хвърлихте досега, можеше да бъде изградена 5000-километрова дига или 2 милиона кв. м жилища, или да бъде завършена автомагистрала “Тракия”? Но Вие явно не си давате сметка и аз виждам, че брошката на ревера Ви ще се превърне в едно мазно петно. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи за реплика? Няма.
  Давам думата на народния представител господин Узунов.
  ВЕНЕЛИН УЗУНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри и народни представители. В началото на 90-те години Збигнев Бжежински предрече, че с отпадането на блоковото противопоставяне светът няма да стане по-сигурен, а напротив – сигурността значително ще намалее. Специалистите определиха последвалите етнически конфликти, ескалиращия тероризъм, наркотрафика и природните бедствия като четирите сфери, потвърждаващи неговата прогноза. Сега, в началото на 21 век учените са установили, че светът е изправен пред две ключови тенденции, с които се свързва опасността за обществото.
  Първата е извънредно мащабната и активна дейност на човечеството, която променя света и се отразява значително върху състоянието на природата.
  Втората е глобализацията в социалноикономически, политически, географски и екологичен аспект. Така се налага изводът, че разчитайки днес въпроса за човек как и по какъв начин правителството се е справило с природните бедствия, по този въпрос значително трябва да се обвържем с проявлението в световните фактори. За нулев риск, за абсолютна безопасност в съвременните условия вече не можем да говорим. Земетресенията, природните бедствия и наводненията не можем да ги спрем, но можем да работим за намаляване на нашата уязвимост. Това беше един от мотивите на управляващата коалиция – да предложи съставянето както на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, така и на парламентарната комисия със същите функции.
  Ако анализираме 15 години назад как се ръководеше държавата, ще установим, че цялата организация, планиране, формиране, подготовка на сили и средства и финансово осигуряване са били насочени основно, да не кажем изцяло, към ликвидиране последствията след възникване на бедствия и аварии.
  Превантивната дейност е била застъпена в отделни ограничени програми, които често поради недостиг на финансови средства не са се реализирали.
  Показателен в това отношение беше бюджетът на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет за 2005 г., от които само 10% бяха предвидени за превантивна работа. Това е основната причина, поради която след бедствия успяваме да финансираме само 15-20% от исканията за ликвидиране на пораженията.
  Събитията през 2005 г. потвърдиха това – от щети за над 1 млрд. 100 млн. лв. държавата успя да задържи пряко силите си около 200 млн. лв. И правителството, и парламентът осъзнават огромната работа, която ни предстои за години напред. По тази причина в републиканския бюджет за 2006 г. предвидихме над два пъти увеличение на бюджета за Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии спрямо предходната година. Завишени бяха и средствата за превантивна работа от 10 на 20%. Това отново е крайно недостатъчно, но по-важното е, че се постави началото на един нов подход, а той е да се измъкнем от тежестта за влагане на огромни суми във възстановяването на амортизирани и неподдържани инфраструктурни системи и да заложим на предварителната им реконструкция и укрепване с по-малко средства. Тази превантивна дейност следва да се осъществява от всички отраслови министерства и общините. Това разбиране на нашата парламентарна комисия беше облечено с конкретно предложение – още в настоящата година всички бюджетни организации да насочат 5% от капиталовите си разходи за превантивна работа. За съжаление, това не беше прието, но в духа на новия подход, убеден съм, че за бюджет 2007 г. всички ще осъзнаем тази необходимост.
  Няма да влизам в спор кой и как през годините на прехода унищожи селското стопанство и индустрията на България, а заедно с тях и всички онези системи и съоръжения, които гарантираха максимална защита на населението при стихийни и природни бедствия.
  Безсмислено е да коментирам може ли с отделените през 2005 г. пари само за няколко месеца да се възстанови онова, което е разрушавано с години.
  Искам обаче да цитирам всепризнат наш хидроинженер, който съвсем наскоро припомни, че активите на България само в хидромелиорацията възлизаха до 1989 г. на 40 млрд. лв. Повтарям тази цифра: 40 млрд. лв. Ако някой сега счита, че с отделените през миналата година 20 млн. лв. за напоителни системи може да се възстановят или да се поддържат цитираните по-горе съоръжения, голяма част от които сигурно вече ги няма, то е все едно да твърди, че с една бака латекс може да се направи ремонт на сградата на Народното събрание.
  Имаме представа какъв огромен проблем наред с всички други има да решава България по защита на населението от природни бедствия като елемент на вътрешната ни сигурност, особено днес, когато понятието “вътрешна сигурност” излиза от рамките на една държава.
  Събитията през последните няколко години и в Европа, и в света потвърждават това.
  Българската държава трябва да положи в пъти повече усилия спрямо други страни и в пъти повече средства, за да имаме хидросъоръжения и защитна инфраструктура, отговаряща на стандартите за надеждност и безопасност. Снабдяването на специализираните органи и служби, Гражданска защита, Пожарна и аварийна безопасност с нова и модерна техника е не по-малко важно за държавата от превъоръжаването на армията ни. Защото ако използването на военната техника в реални условия е хипотеза, то използването на съвременна техника за борба със стихиите е чиста реалност, а вече и ежедневие.
  Значим е и един друг проблем: в много кратък период хиляди домове бяха сериозно увредени, а броят на напълно разрушените е значителен. Пострадаха и много инфраструктурни и технически съоръжения. Недостатъчният материален и финансов ресурс на държавата за покриване на последиците от тези катастрофални за България наводнения изисква въвеждане на механизъм за намаляване на финансовия натиск върху държавния бюджет в изпълнение на социалните му функции. Не е ли време да проведем широк обществен дебат за създаване на национална програма за компенсиране на щетите в резултат на природни бедствия с набор от инструменти, един от които да бъде механизмът на застраховането? Това е нова възможност за развитие на публично-частното партньорство за защита на обществените и частни интереси и е част от общите усилия за предотвратяване и ограничаване на загубите.
  Трябва ли и при нас да се случи тази мащабна трагедия, която сполетя съседна Турция, за да създадем и ние застрахователен катастрофичен пулт – такъв, какъвто имат отдавна всички европейски страни?
  Няколко думи за контрола на предоставените средства от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии към Министерския съвет за възстановяване на щетите и наводненията.
  Този въпрос неизменно присъстваше в дневния ред на ръководената от мен комисия. Реагирахме на всички сигнали, независимо откъде идват те. По настояване на областния управител на Пазарджик – една от най-засегнатите от наводнението области, проведохме изнесено заседание на парламентарната комисия. Изслушахме информация за изпълнението на обектите, констатирахме пропуски и нарушения в договорите, организирахме наша експертна проверка, а за резултатите сигнализирахме Стопанската полиция, Сметната палата, Агенцията за вътрешен финансов контрол, Прокуратурата.
  Подобни проверки извършихме и в Изпълнителна агенция “Хидромелиорации” и в “Напоителни системи”. Започваме изслушвания и проверки на областни управители за това как са изразходвани отпусканите им средства за почистване на речните корита. Предстои да проверим някои общини и други бюджетни организации, които са усвоявали средства по този ред. За резултатите от проверките информираме медиите и компетентните органи.
  Ако някой е пипал от парите на хората, на пострадалите, нека да си получи заслуженото. Успоредно с това завишаваме контрола върху специализираните държавни органи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които имат отговорността за контрола и качеството на ремонтно-възстановителните работи.
  И накрая искам да кажа нещо от личен опит, като човек, който е водил немалко заседания на кризисния щаб и е реагирал също в екстремални условия.
  Наблюдавах какво беше противодействието срещу наводненията през лятото на миналата година. По понятни, но недопустими причини, действията на държавните органи и институции бяха некоординирани, а често дори и хаотични. Сега, през последните две седмици, участвах в няколко заседания на кризисни щабове, имам и косвена информация от колеги народни представители – членове на комисията, как се организираха силите срещу бедствието.
  Отговорно мога да заявя, че поведението на държавата отпреди осем месеца и днес е коренно различно и е в полза на днешните координирани действия на всички институции, министерства, служби, общини и т.н.
  Във всички критични точки по поречието на р. Дунав денонощно има министри, техни заместници, ръководители на общини и области, водещи експерти. На място се вземат управленски решения, реагира се професионално, бързо и адекватно на динамично променящата се обстановка. (Единични ръкопляскания в ДСБ.) Хората от засегнатите райони са притеснени, но няма паника, защото усещат зад себе си държавата в лицето на кмета, на областния управител, на ръководителите.
  Пропуски може да има, грешки – също, но те са в рамките на допустимите за хора, които вече 20 дни и нощи са по дигите. Някой може да отрича техния труд, друг може да ги ругае неудържимо. Правят го тези, които не са били никога на тяхното място. Аз като човек, който познавам такива усилия, искам просто да им благодаря.
  През изминалите осем месеца това правителство показа, че полага основите на една целенасочена и дългосрочна държавна политика в областта на бедствията и авариите. Никой от нас не е имал свръхочаквания. Моделът, към който се стремим, другите държави са го постигнали с много повече финансови възможности за десетилетия.
  Оценявам, че първите ни стъпки са във вярната посока и затова ще подкрепим правителството на господин Станишев. (Ръкопляскания в мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Процедура?
  Добре, заповядайте за процедура.
  МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, предлагам ви на основание чл. 35, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да вземем решение за удължаване на днешното пленарно заседание до изчерпване на точка първа от дневния ред – дебат по внесения от опозицията вот на недоверие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чухте процедурното предложение.
  Има ли обратно предложение? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 138 народни представители: за 137, против няма, въздържал се 1.
  Процедурното предложение е прието.
  И така, дебатите продължават, но няма записани народни представители, желаещи да вземат отношение по разглежданата тема. Затова още веднъж се обръщам към народните представители от съответните парламентарни групи, които имат време, желаят ли да вземат отношение по разискваната тема – вот на недоверие. Ако няма, ще приключим.
  Коалиция за България разполага с 24 минути, НДСВ – с 14, ДПС – с 2, “Атака” – с 20, ДСБ – със 7, БНС – с 9.
  Господин Абаджиев, заповядайте.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, днес в пленарната зала ги няма две от лицата, които са основно отговорни за това управление – мандатоносителят или човекът, който е свързан с този мандат – Ахмед Доган, и президентът Георги Първанов, който е в основата на съставянето на това правителство.
  Няма ги, защото за разлика от повечето от вас, от управляващото мнозинство, те може би знаят за какво е днешният вот. И той не е за това да се броят наводненията и да се прави статистика дали това са най-големите наводнения през последните години. Той е за това как се изразходват и как са похарчени държавните пари – парите от данъците на хората, тогава когато са се случили тези наводнения, за възстановяването на щетите от тях.
  Вотът е за това къде са изразходвани тези средства и от тези 250 милиона, за които се говори тук, къде са онези 150 милиона, госпожо Етем, за които не се говори? Защото Вие постоянно говорите за около 90 милиона, които е друг въпросът как са похарчени. Но къде са онези 150 милиона? Затова е вотът. Вотът е за цинизма, който се изрича от министрите, от вицепремиера от Движението за права и свободи, която каза, че проблем на хората без къщи, било това защо са без къщи.
  Това, което се случва през последните месеци във връзка с наводненията – изразходването на парите, всъщност разкрива иманентната същност, сърцевината на това управление, което между другото съществува вече пет години – управлението на НДСВ, ДПС и БСП. През последните няколко месеца само поредността се смени, но винаги в средата е Движението за права и свободи. Иманентната същност, сърцевината на това управление се нарича корумпираност, прояждане на държавата, корумпираност по високите етажи, неясно изразходване на държавните средства, липса на политическа воля.
  И това го казваме не ние. За разлика от критиките, които се отправяха по време на други правителства, по времето на правителството на Иван Костов, критиките сега не са оттук, от България, не са само от опозицията. Тези критики и тези оценки са от външни наблюдатели, от международните медии, от Европейския съюз. Но по-важното е, че днес отново четем поредния доклад за България на ООН, в който се казва, че правителството в България е прогнило от корупция. Но по-важните са не тези оценки, по-важното е това, че хората, които живеят в тези региони, чувайки днес вашите възторжени постсоциалистически доклади за това колко било направено, те излизат на улицата и виждат всичко онова, което се случва в реалния живот. А то не е свързано с възстановени щети. Сега хората и Европейският съюз, за който вие много говорите, ви казват: “Кажете си, кажете си това, което ви се случва, а не само опозицията да го казва”.
  Какъв беше отговорът на управляващите? Един възторжен, прочетен преждевременно от министър Етем доклад в началото на този дебат. Той беше очевидно предвиден за края, защото там се говореше за анализ на дебата, но министър Етем не издържа и го прочете към 10,00 ч. днес, вместо да го прочете в края на дебата. Вие, госпожо Етем, дори не отговорихте на препоръките, които даде Временната комисия по политиката при бедствия и аварии тук, в парламента, която се председателстваше от господин Йордан Цонев, депутат от вашата политическа сила, Движението за права и свободи. Дори и това не си направихте труда да кажете, да отговорите на тези препоръки.
  Другата причина, която изтъкнахте, беше глобалното затопляне, въобще глобализацията, разединената десница. Направи се един политологичен анализ от политолозите Манджуков, Лютви Местан…
  РЕПЛИКИ: Кой Манджуков?! (Оживление.)
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ: Не Манджуков, а депутатът Гущеров, който се изказа. Гущеров беше големият политолог на десницата! Той се изказа! (Шум, смях и оживление.)
  Обаче не дадохте отговор за кражбите, които се извършват, не дадохте нито един отговор на конкретните факти, които изложиха моите колеги. Защото това, което се случи през последните месеци, се нарича кражба.
  Една от причините, които изтъкнахте, беше членството в Европейския съюз. Не разбрахте ли, че точно корупцията по високите етажи, точно стилът на управление е една от основните пречки и една от основните опасности България наистина да не бъде приета сега?! Или, ако бъде приета, да бъде получлен с предпазни клаузи.
  Не дадохте отговор на основните въпроси, които си задават хората. Всъщност, един от отговорите го даде тук депутатът Руденко Йорданов, който каза: “Е, какво като се краде, какво от това? Важно е дали съдебната система ще стигне до това, за което хората говорят!”.
  Вие, уважаеми госпожи и господа, живеете във ваш измислен, нереален свят, в него е нормално Ахмед Доган да мародерства! Нормално е неговите фирми да стават все по-богати! Нормално е всичко онова, което се случва ежедневно, като отклоняване на средства към тези фирми, да се случва!
  В този свят на вас постоянно ви се привижда как депутати от десницата бягат и изпращат имейли, за да кепазят онова, което вие сте направили, хубавото, което вие сте направили! В този свят Европейската комисия не ви разбира колко хубава Конституция сте приели и колко хубави неща правите!
  В този свят вие ще си останете днес, когато гласувате “против” този вот на недоверие! Защото вие не направихте поне едно признание, една критика към себе си! В този свят вие ще си останете заедно с президента Първанов и с Ахмед Доган!
  Остава обаче другият, реалният свят, в който единствени хората се опитват да се справят сами с премеждията и предизвикателствата, които стоят пред тях. За това трябва да им благодарим. Те сами правят това.
  В този свят ще остане и корумпираното правителство, ще остане и мародерството, което извършва Ахмед Доган и неговите фирми, и неговите министри! В този свят ще останат проблемите!
  Ние ще гласуваме “за” вота на недоверие, защото не желаем този свят, защото не желаем това правителство и това статукво заедно с президента Първанов и Ахмед Доган! И искаме то да се промени! Затова ще гласуваме “за” вота на недоверие. Това статукво е вредно за България! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДСБ и БНС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Заповядайте, господин министър.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Позволете ми да ви информирам, тъй като тук по много поводи стана въпрос за цифри, за точното разпределение на средствата, заделени от бюджета за покриване на щетите от наводненията, и тяхното разпределение по бенефициенти.
  Само за миналата година пряко от републиканския бюджет са отпуснати 118,5 млн. лв., от публични инвестиционни проекти – 120 млн. лв. и допълнително от Министерството на труда и социалната политика – 9 млн. лв. за еднократни помощи на пострадали семейства.
  Всички тези средства са насочени общо към 257 общини, 28 областни административни центрове, 13 министерства и 4 ведомства. Още през м. февруари тази година съм разпоредил на Държавния финансов контрол извънпланово да извърши проверки на всички бенефициенти на средства, без изключение, като към настоящия момент са открити извънпланови тематични проверки в приблизително от 40 на сто от цитираните ведомства. Останалите ще бъдат проверени през следващите месеци. Въпросът е на капацитет на самата институция, за която всички знаете, че в момента е в процес на реорганизация.
  Първите резултати от тематичните проверки не свидетелстват за извършени закононарушения. За всяка консултация ще бъдете информирани в хода на приключване на съответните ревизии.
  Използвам повода, за да ви информирам за предприетите действия от страна на правителството по отношение на помощта на Европейския съюз, тъй като в мотивите на вота се твърди, че правителството е отклонило помощ от Европейския съюз. Още през м. август миналата година правителството подаде две апликационни форми до Фонд “Солидарност” на Европейския съюз с искане за компенсиране на щети общо около 700 млн. лв. До този момент, тъй като процедурите в рамките на Европейския съюз са бавнички, са одобрени 20 млн. евро, които чакаме до края на м. април тази година да минат през Европейския парламент и към м. юни – юли тази година да бъдат изплатени на България.
  Отделно в отговор на тези молби по ФАР бяха прелокирани 20,5 млн. евро. В момента тече и е в ход процедура по търгове и усвояване на тези средства, тоест по определяне на фирми-изпълнители.
  Извън тези средства холандското правителство отпусна гранд в размер на 2,2 млн. евро. Преобладаващата част от тях вече са усвоени. Всички те са под контрола и на холандското посолство в София. Нямаме оплаквания от холандските власти за допуснати нарушения.
  Накратко, това е информацията. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на Павел Шопов, народен представител от Парламентарната група на “Атака”.
  ПАВЕЛ ШОПОВ (КА): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми българи, отново не мога да кажа „уважаеми господин президент”, който трябваше да бъде тук, гласува се вот на недоверие. (Реплики от КБ: „А Волен къде е?”.)
  Това е най-рано внесеният вот на недоверие в хронологията на вотовете против правителствата в следдесетоноемврийска България. И обяснението за това е ясно – не е имало досега правителство, което само на седмия-осмия месец от създаването си, да е толкова нестабилно и с толкова изчерпан ресурс, с толкова нисък кредит на доверие. И политологично и логично е нормално, че толкова скоро се внася този вот на недоверие, без значение дали той ще мине или няма да мине. Въпреки че ако се вгледаме в технологията на консолидирането на самия вот, събирането на подписи за внасянето му, ще видим, че той наистина е съшит с бели конци, че беше резултат на долни и смешни пазарлъци. И аз ще ви припомня някои факти.
  Първа „Атака”, още по време на летните наводнения, разкри, че почти всички шефове на напоителните системи в България са неграмотни активисти на ДПС, разкри и продължава да разкрива непрекъснатите злоупотреби със средства, отпуснати за преодоляване на последиците от наводненията. При последните наводнения „Атака” първа заяви, че един вот на недоверие по този повод е актуален и наложителен. Тогава партията на Иван Костов, спомняте си всички, заяви, че иска ни повече, ни по-малко оставката на госпожа Емел Етем. Така ли беше? Така беше. И оттам тръгнаха нещата.
  След това за вота заговори ОДС. И истината е, че ОДС направи всичко възможно този вот на недоверие да влезе в залата. ОДС започна да събира подписи и ние водихме разговори „Атака” също да участва в тях. Но сега ще ви кажа неща от кухнята защо цял месец продължи тази драма – да се внесе или да не се внесе този вот на недоверие. Ами, защото партията на господин Костов правеше всевъзможни въртели, всевъзможни обструкции и депутатите на господин Костов не се подписваха. (Ръкопляскания от КБ.) И това беше не за друго, а защото господин Костов и партията му си въртяха техните сметки – партийни сметки, които имат за едно. Те нямаха за цел този вот на недоверие. Този вот на недоверие е част от тяхната стратегия, която осъществяват в този парламент, за разбиване на дясното пространство. Защото господин Костов, докато разбиваше СДС, това беше неговата стратегическа задача, и той беше агент-провокатор за разбиването на СДС, сега просто е агент-провокатор за разбиването на дясното пространство. (Оживление и частични ръкопляскания в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля за тишина! Без емоции!
  ПАВЕЛ ШОПОВ: С триста зора, с огромни кандърми миналата седмица вотът най-после влезе. Но, така или иначе, те се погнусиха изглежда искането за вота да бъде подписано и от нас – депутатите от „Атака”. И това е сигурно така. (Оживление.)
  Днес обаче тук се разиграва поредният фарс, поредната игра за заблуда на врага. А врагът за всички вас в тази зала, с изключение на „Атака”, не е друг, врагът е българският народ. (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ.) За вас всичките врагът е България. (Реплики от залата.) Продължавате да си играете на опозиция и на управляващи, а в действителност сте едно и също нещо. Вие всички сте управляващи и всичките имате вина за състоянието на дигите, на язовирите, изсичането на горите, които са довели до това положение, което ние в момента коментираме. Играете си на леви, на десни, на либерали, на социалисти, а в същото време сте едно и също.
  Но все пак този вот е нещо полезно. И полезното е в това, че в тази зала се чуха някои неща, зададоха се някои въпроси, които са актуални не само днес, те са актуални от много години.
  Искам да припомня едно събитие от времето на управлението на Иван Костов, което отмина и което е свързано също с наводнения. Тогава такъв вот за наводненията не се състоя. (Смях в ДСБ.) И голямо постижение на демокрацията е, че днес все пак такъв проблем съществува и такъв въпрос има.
  Малко хора си спомнят по времето на най-голямата идилия по времето на управлението на Иван Костов, когато всички медии блюдолизничеха и когато той обядваше с главните редактори на българските вестници и това се съобщаваше като събитие в ресторант „Крим” или „При орлите”, назначаваше и качваше шефовете на Българското радио, на Българската телевизия, и задаваше въпрос за втори канал: „Няма на кой да дам тази телевизия” - се беше загрижил Иван Костов. Точно по това време се случи нещо грозно и страшно, което ще ви припомня и което сигурно само роднините и близките на пострадалите си спомнят. Тогава се скъса язовирна стена. И тази язовирна стена беше на един язовир над Айтос. И водата помете цялото поле до морето, до Ахелой (оживление в ДСБ), по поречието на р. Ахелой. И загинаха хора. Откъслечно, едвам се разбра, че 7 души се бяха удавили. И коли бяха отнесени в морето... И нито дума за това. И нещата се потушиха. И вестниците бяха пестеливи. И затова този вот е нещо много добро за българската демокрация. Защото коментираме. Защото за онова, което стана тогава – за скъсването на язовирна стена, в нормална държава правителството си подава оставка. (Реплики от ДСБ.)
  Този вот е нещо добро и заради друго, защото преди малко в залата не от „Атака”, от друга политическа сила, се зададе въпрос, който „Атака” много често задава. И този въпрос беше: „Кажи си, Иване, как ограби България?”, което означава, че може да се зададе и въпросът: „Кажи, Ахмеде, как ограби България?”, и „Кажи си, Симеоне, как ограби България?”. И такива въпроси вече се задават. Затова този вот е нещо полезно. И ние от „Атака” сме непрекъснато между хората и по-добре от вас знаем какво мислят и какво говорят. Защото вие съвсем сте се откъснали от тях. (Реплики от залата.) И съвсем сте се ояли.
  Вие имате в главите си две-три интимни мисли. Две-три нишки. Едната от тях е как да си пратите децата в чужбина да учат в колкото се може по-престижно и скъпо учебно заведение. Но не за добро образование, а как по-добре да се устроят там и да останат завинаги, хич да не се връщат в България. (Реплики от залата.) За да не се върнат в България – пак повтарям. А другата ви нишка, другата ви мисъл в главите е как да краднете нещо – я предприятие, я хотел, банките вече се отнесоха от чужденци, я земя... Сега хитът са концесиите. Затова ДПС толкова държи в момента на Закона за концесиите.
  И най-големият въпрос е как да усвоите еврофондовете. Затова ви е най-големият зор да влезете в Европейския съюз – защото ще дойдат еврофондовете. Не за друго, не е за цивилизационния избор на България.
  Истинският вот се провежда не тук, а между хората, между милионите българи, които са ви отхвърлили и които са ви отрекли, и които са ви заклеймили. (Реплики от залата.)
  Ние ще гласуваме не за вота или против вота. Ние от „Атака” утре, след 24 часа, ще гласуваме не за вота, не против вота и ще ви обясним защо е така. Ние ще гласуваме просто против правителството, против тройната коалиция, против догановци, станишевци, първановци, и костовци, и симеоновци (оживление), против смешната жена Мозер, против александърбожковци и темподобни, Соломон Паси, против хелзинкски комитети, атлантически клубове...
  АСЕН АГОВ (ДСБ, от място): ООН-та.
  ПАВЕЛ ШОПОВ: Тоест, против разни неправителствени организации, щедро хранени отвън и работещи против България.
  Ние ще гласуваме против продажни медии, против търгаши на обществената съвест – журналисти, ние ще гласуваме против хилядите и хиляди продажници, крадци, предатели, стари и нови муцуни, смешни палячовци с папийонки или без папийонки, кириакстефчовци, поставени на различни служби, българофоби, българоубийци, които, за жалост, така щедро наспори българската земя (смях в ДСБ) в последните години. Кабинетът и цялото това мръсно петно са едно и също нещо. Няма управление на Костов или на Симеон, или на Станишев – има едно перманентно управление, което е противобългарско, което е геноцид за България! Ние ще гласуваме против правителството, защото ако говорим за наводненията, то наводненията са нищо в сравнение с онова обществено бедствие, което сте всичките вие – и управляващи, и опозиция, псевдоуправляващи и псевдоопозиция! Не си въобразявайте, че тези, които в момента сте управляващи, сте наистина управляващи. Вие сте също псевдоуправляващи, защото вие служите на всичките господари – на които служат и тези, които се считат за опозиция.
  Понеже “Атака” се е опълчила срещу цялото това зло, понеже “Атака” хвърли не камък, а скала в блатото, в 16-годишното вонящо блато – българският народ казва: “камък в лайното”. Когато лайното е рядко, то ви опръсква!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Шопов! Господин Шопов! В парламент се намираме сега!
  ПАВЕЛ ШОПОВ: Малко по-цветисто…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Цветисто! (Оживление, шум и реплики.)
  ПАВЕЛ ШОПОВ: Тече една гнусна инсинуация, едно активно мероприятие, което цели разправата с “Атака” и възвръщането на предишната идилия: аз на тебе, ти на мене, да си менкаме властта – Костов, Станишев, Симеон. Ето това е целта на занятието ви, което ние разобличаваме. Това е статуквото, против което ние идваме и което ние ще разбием.
  Колкото повече биете по “Атака”, тя толкова повече ще върви напред, защото Господ ви е взел ума, та не го разбирате!
  От един банален автотранспортен магистрален инцидент (ръкопляскания и викове: “Е-е-е!” от залата) вие надигнахте вой едновременно от всички страни – както го правите и в момента, всички едновременно, заедно. Чудо на природата – и вълци, и псета заедно! (Смях.) Превърнахте самия парламент в зверилник, в конвент или в другарски съд…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля Ви, господин Шопов, мерете си думите! Правя Ви забележка!
  ПАВЕЛ ШОПОВ: … на който както повече му харесва. На комунистите сигурно им харесва повече “другарски съд”, на някои тук апологети и правещи аналогия с отминали събития ще им хареса повече “конвент”. Има мъдреци, които словославят много Френската революция. Знам, имам предвид кои са. На тях сигурно сравнението за конвент ще им бъде по-подходящо.
  Всичко това при положение, че в България се ограбиха, откраднаха, отнесоха милиарди, за което сте виновни всички тук – и управляващи, и опозиция. Самите вие активно участвахте в този грабеж. За това, че държавата се изгриза навсякъде като от термити. Че я обезбългарихте, че я турцизирате и това е факт, който никой не може да отрече!
  Пак ще ви припомня, всяка вечер в предаването на телевизия “Скат” в рубриката “Атака” се завършва с думите “Атаката продължава!”. Колкото и да не ви харесва, колкото и да ви е неприятно. Пак ви повтарям, атаката продължава. За втори път ви предупреждавам за една вълна, която е жестока и непреодолима вълна, която не могат да спрат никакви диги, никакви чували с пясък. Това е приливна вълна от българи, която най-после ще ви помете всички – и опозиция, и управляващи!
  РЕПЛИКА ОТ ДПС: Автор – Капка Георгиева.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не виждам реплики.
  Давам думата за изказване на народния представител Борислав Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, колеги! Имам чувството, че се намирам в една менажерия, достойна за Берона, но искам да ви кажа честно, че ако така продължаваме, няма да е прецедент депутати да бият граждани, а гражданите че ще набият нас.
  Че има страховита вълна, има, но тя е на Дунава, уважаеми колеги. В момента във Видин и не само във Видин внимателно следят нивото на реката. Когато говорим за този проблем, мисля че беше съвсем редно малко да спрем с емоциите, а наистина да погледнем нещата такива, каквито са.
  Началото на това правителство беше белязано от едно доста безпрецедентно наводнение, за което правихме специална комисия. Мисля, че тя до голяма степен даде някои неща, на които трябваше най-малкото да отговорим какво е свършено. Ако на Господ Бог не можем да му се бъркаме, ние трябва да видим кое обаче причинява това и какви превантивни мерки можем да вземем, за да не допуснем да бъдат подобни бедствени състояния, от които остават, за съжаление, немалко хора в критично състояние.
  Уважаеми колеги, освен природното явление дъжд, трябва да видим в какво състояние са нашите язовири, дали всичките им съоръжения работят и дали те са готови. Дали се следи внимателно нивото им и дали се вземат превантивни мерки. Оттам насетне е много добре да видим какво е състоянието на каналната мрежа. Това не е отсега, не е от вчера, то е от доста години. Ясно да си отговорим, че при това състояние както на коритата на реките, така и на водоканалната мрежа, с развалените съоръжения, които има, рискуваме, уважаеми господин министър-председател, при всеки по-силен дъжд да се получават същите неща. Ето това е големият проблем и вместо да говорим ляво и дясно, да говорим, че са национални предатели тези, които в момента искат този дебат, да видим какво да се свърши.
  Когато говорим, че са отделени средства, има две възможности. Да видим дали наистина има контрол и тези средства са отишли по предназначение и по технология, защото има данни и няма какво да си крием главата в пясъка, че част от съоръженията се правят по технологии, които не са съвременни и които крият риск наново да се получи това, което стана през февруари. Ако контролът е слаб, има фирми, които усвояват средства, без да свършат работата. Това вече е чиста корупция!
  Тези неща са които притесняват българските граждани, защото българският гражданин в село еди-кое си се интересува дали утре реката пак няма да го наводни. Той не се интересува кой ще свърши работата, но иска да е свършена. Тя не е свършена!
  Да не говорим, че има повишаване на подпочвените води, уважаеми господин министър-председател. Има села в Пловдивска област като Дълго поле, в което тя е толкова висока, че е постоянно в избите на хората. Там трябва да се направи отводняване, а това го няма.
  По-нататък, уважаеми колеги. Става въпрос за следното: виждате какво е времето, има реален риск наново да се повторят тези неща. Това е смисълът на този дебат и ми се струва, че трябва много ясно правителството и парламентът да си отговорят следното – след като с единодушие и относително съгласие подкрепихме да има Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, на базата на решенията на комисията, след като направихме комисия в Народното събрание – за първи път, нека да си отговорим дали тя си върши достатъчно работата, дали имаме ясен план за действия по време на авария.
  На тези неща трябва да отговори българското правителство, защото в противен случай рискувате след няколко месеца отново да сме поставени в същата ситуация.
  Ето така аз възприемам този дебат и затова подписах да се направи дебат, защото трябва да се отговори и да се направи нещо, за да може утре хората да не са в състоянието, в което изпаднаха м. февруари. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Китов.
  Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по разискваната тема?
  Господин министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! С оглед на многократно повдигнатите въпроси и на това, което току-що доц. Китов постави като въпрос: какво се прави от страна на правителството и от страна на Министерството на околната среда и водите, най-вече по отношение на това какво е предприето, какво е реализирано, като действие, като стъпки от страна на правителството, бих искал да уведомя и вас, уважаемите народни представители и цялата ни общественост, със следното. Още при първата информация, която получихме за покачване нивото на водите в р. Дунав, аз, като министър на околната среда и водите, който води мониторинга, наблюдава и реализира тази дейност в координация с вицепремиера госпожа Етем и с другите колеги от кабинета, каквато е процедурата, изпратих писмо до вицепремиера господин Калфин. Веднага се чухме по телефона и от своя страна той веднага препрати нота до Сърбия и до Румъния.
  В обръщението, което имахме ние, първо, искахме да бъдат предприети всички възможни, необходими мерки от страна на двете наши съседни страни, с оглед на това, доколкото е възможно да бъдат изпускани по-малко води или най-малкото това да става регулярно. Аз веднага получих обратна информация, че това е сторено и към настоящия момент ние поддържаме активен информационен обмен с нашите съседи. Такава, каквато е практиката, получавахме ноти и от нашите съседи от Гърция и Турция. По същия начин ние реагирахме и това, което е във възможностите, с оглед безпрецедентните валежи, регулирахме контролните обеми в язовирите, за които ще стане въпрос след малко.
  Както преди малко посочих, Министерството на околната среда и водите наистина реализира мониторинга на водите на национално ниво, естествено, под ръководството на Министерския съвет. В това отношение мога да посоча, че още на 18 август, след избирането на настоящото правителство, първата заповед, която съм издал, е свързана именно с наводненията. Ние активизирахме мониторинга върху водите и най-вече за получаване на информация от всички комплексни и значими язовири на територията на нашата страна за нивата на реките и съобразно прогнозите за времето, подходихме там, където е възможно, да бъдат реализирани изпускания, тоест да бъдат освобождавани обеми от тези язовири, така че да се поемат високи вълни, доколкото е възможно.
  Всички знаем, че валежите, които се изсипаха, са прецедент, който има цикличност и в последните 100 години – от 1948 г. насам, това е една от най-високите вълни. Потвърждение на това са и данните, които получаваме тези дни за изключително високата вълна по р. Дунав, така че възможностите, които ни се предоставят от природата и от Господ Бог, не са кой знае какви, но ние наистина реализираме всичко, което е възможно от наша страна, с оглед на това да се извърши необходимата превенция и да се намали вредното въздействие от водите.
  От 14 март т.г. съм издал заповед, с която е сформирано оперативно звено в Министерството на околната среда и водите. Това звено получава, добре е да знаят всички наши граждани, 24 часа информация. Има дежурства в Министерството на околната среда и водите в Дирекция “Води”, получава се информация за обемите на язовирите, за наличието на водни обеми и се следят контролните обеми на всички тези комплексни и значими язовири. Още веднъж повтарям, следим и нивото на реките, които са на територията на нашата страна, също така и трансграничните, и съобразно прогнозите за времето, които получаваме от Националния институт по метеорология и хидрология ние актуализираме графиците за изпускането на водите от всички тези язовири.
  Бих искал да ви предоставя, който желае, естествено, да получи и да види, че през този период от време ние не определяме графиците ежемесечно, а това става почти ежедневно, с оглед на възможности, които ни се предоставят от валежите и прогнозите за времето, така че целта е само една – да подсигурим възможности за ретензионни обеми, тоест за свободни обеми в язовирите, така че да поемат високите вълни. Ние ще продължим тази наша работа. В тези дни ще бъдат предложени от моя страна промени в устройствения правилник, така че това оперативно звено да заработи целогодишно.
  Това, което можем още да постигнем в това отношение, е, че ние подготвяме, заедно с вицепремиера госпожа Етем и с другите колеги от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на транспорта да се абонираме и към Центъра за средносрочни прогнози в гр. Рединг, Германия. Сега прогнозите, които ни се подават от НИМХ са в рамките на 3-4 дена. След като се абонираме в този център, годишната абонаментна такса от наша страна ще бъде някъде към 65-70 хил. евро, ние ще получаваме информация за времето в един период от 8-10 дена и това ще ни даде възможност да бъдем още по-оперативни. Всичко това е в ход и тези дни ще финализираме тази процедура. След като се обърнахме към този център в Германия, получихме положителен анонс.
  Бих искал да посоча, че в трансграничен аспект, ситуацията, в която ние се намираме в момента по отношение на р. Дунав, бяха нашите съседи само преди няколко дни и миналата година. По време на наводненията ние бяхме изключително коректни и съобразно възможностите, които имахме, в добрия тон на добросъседство направихме необходимото като правителство и като министерство.
  Искам да информирам също така всички народни представители и цялата ни общественост, че Министерството на околната среда и водите, Централното управление в лицето на Дирекция “Води” и басейновите дирекции реализирахме множество проверки, при които има констатации. Всяка една от басейновите дирекции, които са четири, има по няколкостотин проверки, констатации и предписания за почистване на речните русла, за поддържането на хидротехническите съоръжения на язовирни стени, на диги, за почистване на речните русла, както преди малко посочих. Естествено всичко това не може да бъде сторено само за няколко дни и ние следваме програмата, която заложихме като правителство и с оглед на реалните възможности, които биха могли да се реализират като действие, така че този процес е в ход. Там, където е било най-необходимо това да става и не е сторено, са предписани и са назначени от наша страна санкции към съответните субекти, които експлоатират съответната част от руслата.
  Сутринта като слушахме мотивите за вота, имам предвид първите изказвания и представянето на мотивите, а също така и коментариите, които днес се направиха, се посочва, че по отношение на собствеността правителството няма ясна визия. Бих искал само да посоча, че по отношение на язовирите всеки един може да направи справка в Закона за водите, Приложение № 1, по какъв начин е разпределението на комплексните и значими язовири. Все пак ще си позволя да ви посоча точно по какъв начин се експлоатират, стопанисват и в чии активи са тези язовири. В Министерството на икономиката и енергетиката са 20 от тези комплексни и значими язовири; в Министерството на земеделието и горите – 22; в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 8; общинските язовири, които се водят на отчет в басейновите дирекции и в Централното управление на Министерството на околната среда и водите, са 2167; също така в четирите басейнови дирекции се водят и като частни 49 язовира.
  Настоящият статут на язовирите и собствеността на язовирите и водоемите е определен със Закона за водите от 1999 г. Единственият проблем, това е видно от всички докладни, които получавам аз, и докладните, които съм предоставил и на вниманието на господин министър-председателя, за съжаление се оказват общинските язовири.
  Защо? Когато е предприета тази крачка и е взето това управленско решение, явно е подходено с добри намерения, но се оказва, че административният и технически капацитет на ниво общини явно не е достатъчен на този етап.
  Следващият недостатък е по отношение на финансовия ресурс за поддръжката и за подобряването на експлоатационните качества на тези язовири. В това отношение ние имаме волята и готовността като правителство, като министерство при разглеждането на настоящия Законопроект за управление на водите, да водим активен диалог с Националното сдружение на общините в Република България, така че да намерим най-правилната форма, формула, формат и решение, така че субектите, които отново ще стопанисват това, може да бъдат отново общините, само че наистина да бъде изграден необходимият административен капацитет и също така да бъдат ясно дефинирани и финансовите потребности, които ще подсигурят едно безаварийно, едно безопасно експлоатиране на този вид язовири.
  Бих искал да взема отношение по мотивите, които сутринта лидерът на СДС господин Стоянов изрази по отношение на нашето членство в Европейския съюз и това, което е казал господин Оли Рен.
  Аз бих искал само да напомня, че на 10 април т.г. в страната беше един от комисарите на Европейската комисия господин Ставрос Димас. Това стана по наша покана. Още от началото на мандата всички от нашето правителство колеги-министри, както и министър-председателят много добре знаят, че ние водим изключително активен диалог с Европейската комисия и с господин Ставрос Димас. Той бе на посещение в нашата страна след поканата, която му отправихме. Организацията беше такава, че страната ни се посети и от други еврокомисари. На срещите, които той имаше - първо с президента на Република България, с министър-председателя, с мен като министър на околната среда и водите, с министъра по евроинтеграция и по европейските въпроси, господин Димас посочи, че страната е реализирала сериозен напредък и прогрес в сферата на околната среда и водите. И не за това, че аз съм министър на околната среда и водите. Всички ние много добре знаем колко чувствителна е Европа, Европейският съюз по тази тема и какъв ресурс е необходим, за да достигнем ние съответните критерии, които сме поели като ангажимент в преговорния процес. Бих искал да бъда коректен тук и да отчета работата и на предишните правителства. Най-вече от м. август м.г. насам ние положихме неимоверни усилия да преодолеем бележките, които бяха отправени към нас в тази сфера, в този сектор. Ние вече днес сме в позиция да изпълняваме нашите ангажименти като пълноправни членове от 1 януари 2007 г. Междупрочем, това беше изказано ясно и еднозначно от господин Ставрос Димас. В това отношение ние имаме неговата лична подкрепа, за което аз му благодаря, възползвайки се от трибуната на Народното събрание.
  Ние ще работим за тази кауза така както като политическа сила сме работили и отстоявали тези наши цели, тази наша ориентация и от позицията на опозиция, и от позицията на управление.
  Бих искал днес тук да дам само една кратка информация, едно напомняне, че каузата на България не трябва да се отстоява само от позиция на опозиция. Това пролича по време на нашата работна среща – визита, когато ние бяхме на посещение в Страсбург през м. ноември 2002 г. под ръководството и председателството на народния представител от Тридесет и деветото Народно събрание господин Огнян Герджиков. Тогава имаше представители на всички парламентарно представени политически сили.
  Искам да напомня, че и в доклада на господин Брок за нашата страна преди срещата на върха в Копенхаген, нямаше дата, както и докладчикът за България нямаше предвидена дата за България – 1 януари 2007 г. Само искам да напомня, че въпросният господин Брок е от Европейската народна партия, тоест от консервативната група в Европейския парламент. От всички народни представители, които участвахме в това посещение, в тези работни срещи, вечерта всеки един се връщаше и говореше със задоволство за това, че в либералната група ще срещнем пълна подкрепа.
  Делегацията от страна на БСП се водеше от госпожа Ирина Бокова и след срещата с Партията на европейските социалисти също дойдоха изключително усмихнати и щастливи.
  Единствено нашите представители, които участваха и на работната вечеря, и на срещите с Европейската народна партия, дойдоха оклюмали. Това бяха госпожа Екатерина Михайлова и госпожа Росица Тоткова. Когато всички в хор ги запитахме какво е станало, защото имахме информация, че тяхната позиция е много резервирана по отношение на даването, на излъчването на дата за България, те свиха рамене и нищо не отговориха.
  Ние не бива да продължаваме по този начин. Аз съм далеч от мисълта да давам препоръки и наставления, но каузата на България трябва да бъде наша кауза. Аз бих искал наистина щом ще работим за европейското бъдеще на страната, да работим коректно и там, където са необходими критики, нека да ги има, стига да са обективни, стига да са коректни. Ние ще се вслушаме в тях.
  Говорим днес за реализация по отношение на бедствия и аварии, които ни сполетяха, последици от наводненията. Да, фирмите и субектите, бенефициентите, които са получили тези средства и коректно са ги реализирали съобразно правилата – да, да им се приемат отчетите, но там където има пропуски, там където има нарушения, всички трябва да бъдат равни пред закона. Аз съм убеден, че цялото правителство, цялата съдебна система ще има тази позиция и ние ще отстояваме тази позиция.
  Едва ли е необходимо да припомням тук в тази зала по време на косовските събития нашата политическа сила тогава каква ключова позиция имаше и реализира. Само тя ли е? Не е само тя! Наистина България изисква всички да работим задружно за доброто бъдеще за всички наши граждани към настоящия момент и за доброто бъдеще. А европейското бъдеще, евроатлантическата ни ориентация дават тези възможности и ние трябва да работим за това!
  ДПС и правителството ще продължим да работим за това! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър Мутафчиев.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа министри!
  Аз внимателно слушах днешния дебат за искания вот на недоверие на правителството. Очаквах, че в този дебат ясно и категорично ще прозвучи виждането на българската опозиция за сериозните проблеми, които стоят пред България по отношение бедствията и авариите, които се случиха в страната и проблемите, които възникнаха на база на тези бедствия и аварии.
  Аз внимателно прочетох и мотивите и честно да ви кажа, очаквах, че поне в частта, която касае пряко това, че правителството е злоупотребило със средствата, ще има ясни и категорични доказателства от страна на опозицията вдясно; че тук в залата ще се посочи, че тази и тази фирма са източили толкова средства и то неправомерно; очаквах, че в тази зала ще бъде предоставена информация и искане да се направят проверки по конкретни сделки.
  За съжаление, това не прозвуча, но прозвучаха общи политически квалификации без ясно и категорично да има доказателства.
  Второ, чуха се и по-тежки думи. Чуха се думи за мародерство – ползване на бедствието на хората, така че някой да се обогати, но отново няма ясни доказателства. Тогава защо се прави?
  Мен ми намирисва на нещо друго. Мен ми намирисва на политическо мародерство, господа от десницата! Тогава когато има един сериозен проблем в страната, когато голяма част от българските граждани са засегнати и страдат, когато правителството прави всичко възможно, за да реши тези проблеми, десницата се опитва да трупа политически дивиденти, а не да се включи в решаването на тези проблеми. Това наистина е политическо мародерство!
  От друга страна кой е вторият мотив за вота – вторият мотив е, че правителството не може да се справи с проблемите, които възникнаха от бедствията. Защо ли е това твърдение от дясната страна? Може би от къса памет. И аз ще си позволя да ви кажа някои неща за железницата с риск да ви отегча.
  Уважаеми дами и господа, вероятно забравихте, че когато дойдохме на власт на 17 август, пред нас стояха големите проблеми по решаването на нарушенията на железопътната инфраструктура, на пътната инфраструктура, проблемите, които възникнаха с наводняването на селата и бедствията на гражданите по отношение на засегнати и разрушени къщи от тези наводнения. Спомняте си и прогнозите, които се даваха – че няма да можем да се справим месеци наред с тези бедствия.
  Спомняте си, че се твърдеше линията Пловдив–София да не бъде пусната за три месеца. На 6 септември беше възстановено движението по линията Пловдив–София в участъка Костенец– Белово. Това го направи сегашното правителство заедно с усилията на българските железничари. Вероятно забравихте, че за две седмици спряното движение по линията София–Варна беше възстановено. Вероятно забравихте, че българските железничари при взаимодействието на НКЖ и “БДЖ” като превозвач успяха да поддържат непрекъснато движението по тези линии, независимо че движението беше нарушено – имаше прехвърляне с автобуси. Мога да ви кажа колко влака се движеха в това време, за да могат българските граждани да ползват тази услуга и да не се спира придвижването на пътници. Само по линията Пловдив–София са трансбордирани 8 бр. пътнически влакове за целия период, в който беше прекъснато движението. Велинград–Аврамово – една второстепенна линия; трансбордирани са 4 чифта влакове чрез прехвърляне на пътници с автомобилен и отново на железопътен транспорт. Това са бързи и ясно осъзнати действия, които администрацията извършваше в този момент.
  Искате ли да ви съобщя колко бяха и докога бяха възстановени нарушенията на железопътната инфраструктура? Ще спомена само някои от тях, защото те са дванадесет: извършване на аварийно-възстановителни работи на железния път и съоръжения по жп линията Ихтиман–Немирово–Костенец; по първа и втора линия движението беше прекъснато изцяло; извършване на аварийно-възстановителни работи Сестримо–Белово; отстраняване на последствията от стихийното бедствие във Великотърновско – Велико Търново-Дебелец. Това са свлачища, прекъснати линии. И всичко това по тези дванадесет проекта беше отстранено до края на 2005 г. На 12 декември бяха последните срокове.
  Ще спомена само няколко неща, които се извършиха по първа линия, за да добиете впечатление за какъв обем работа става дума.
  ИВАН СОТИРОВ (ОДС, от място): Починете си малко.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Почива си опозицията от Обединените демократични сили с този вот в момента. Ние работим, уважаеми господа! (Реплики от ОДС и ДСБ.)
  Подновен е текущият път на първа и втора линия. Сменени са осем стрелки на гара Белово. (Оживление в блока на десницата, реплика от народния представител Иван Сотиров.)
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Какво ли означават за вас стрелките?!
  МИНИСТЪР ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Брегоукрепените стени са 380 м. Възстановени са конуси на моста, който беше почти разрушен. Изградени са 17 бр. подпорни стени с обща дължина 920 м, уважаеми господа! И това е за краткото време! Облицовани са 9000 м канавки, които бяха разрушени, направени са предпазни над 5 км канали, за да не могат да се задействат свлачищата и т.н.
  Много често си задаваме въпроса: щеше ли да има в железницата, за която аз отговарям, такива сериозни последствия? Можехме ли по някакъв начин да предотвратим тези последствия? Можехме, но ще ви съобщя нещо. От 1989 до 2001 г. в железопътния транспорт на България не е постъпил нито един лев за превенция и отстраняване на авария от природни бедствия. През 2002 г. – 722 хил. лв.; през 2003 г. – 1 млн. 172 хил. лв. Защо казвам това? Защото в момента точно към нашето правителство има упреци, когато в комисията са отделени над 11 млн. лв. за превенция! Господа, ако вашите правителства също бяха извършвали тази превантивна дейност, щяхме ли да достигнем до тази ситуация?! Щяхме ли да възстановяваме канавки?! Щяха ли да се задействат свлачищата?! Така че огледайте първо себе си – какво сте правили в това време, пък тогава обвинявайте в бездействие сегашното правителство!
  Убеден съм, че е трудно, но ние ще успеем да се справим с тези проблеми.
  Вероятно има и нерешени проблеми, но по-важно е да осъзнаваме къде сме успели и къде не сме успели, за да успяваме да си поправим грешките. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ИВАН СОТИРОВ (ОДС, от място): И по-малко да се краде! Това е важното.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител господин Мурджов. Разполагате с 4 минути.
  МИРОСЛАВ МУРДЖОВ (БНС): Уважаеми господин председателстващ, господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Господин Мутафчиев, и аз очаквах от вашето правителство днес да показва колко хубави неща е свършило с тези 250 млн. лв., а не как е купило фургони от турска фирма, които са по-скъпи от къщи, които се градят. Но това Вие не го казвате. Вие ми говорите за канавки и колко железопътен път бил поправен. Това, което вашето правителство в крайна сметка не успя да направи, за съжаление то не се твърди. То се вижда. Хората го виждат. Не ние. Ние също го виждаме, но по-важното е, че хората го виждат. И това е трагичното.
  Другото, което българското правителство не ни показа, е каква ще му бъде стратегията. Имам чувството, че се намирам на предизборно събрание. Пак се обещава: ще докараме система за превенция от Германия, ще направим това, ще направим онова. Дайте да видим какво сме направили до момента.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Това беше казано, но теб те нямаше.
  МИРОСЛАВ МУРДЖОВ: Фактите, които се показват тук, се виждат от всички. Вярно е, че в правителството започна безпрецедентна криза. Наводнения. Вярно е, че имаше постоянна комисия от всички партии, които се намираха в парламента, че те подсказаха грешките и на предишното правителство, което не си беше добре свършило работата, за което носите вина и вие, господа от ДПС, защото от пет години управлявате този ресор. Но за това няма да говорим. Няма да говорим за обръчите от фирми, защото вие публично си признавате, че ги имате и публично си признавате, че крадете. Това всичко е ясно.
  Сериозният въпрос се намира някъде другаде, но днес не го чухме нито от правителството, нито от управляващото мнозинство. И то е как заедно да си подадем ръка, и не да използваме вота и да го наричаме политическо мародерство, а да се вслушаме в критиките на опозицията и да постигнем онова, за което в крайна сметка тук са ни избрали – българският народ да живее по-добре. За съжаление от ваша страна виждаме, че едва ли не опозицията е виновна, че допуска този вот в един много важен момент. Приемете този вот като шанс да се поправите и да работите по-добре.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Петър Стоянов каза друго!
  МИРОСЛАВ МУРДЖОВ: Приемете този вот като шанс да си свършите работата по-добре оттук нататък, защото тази, която до момента сте свършили, не е добра и това е видимо. Колегите ми ясно и категорично подсказаха – фирмите, начините за източване на тези пари от държавния бюджет и резултатите от това източване. Това не е никак добре, за съжаление, господин министър-председател.
  Оттук нататък следва един логичен въпрос и ще го задам лично към Вас.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Контролът!
  МИРОСЛАВ МУРДЖОВ: Контролът е ясен, господин Миков. Вие давате парите, вие осъществявате контрола, вие крадете парите.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Фирмите са на опозицията!
  МИРОСЛАВ МУРДЖОВ: Като опозиция Ви питаме, господин министър-председател: Вие доволни ли сте от това, което свършиха вашите министри при положение, че имаха възможност да свършат чудеса? Имаха необходимия ресурс. Не мога да се съглася с твърдението, че България била бедна държава. Според мен е цинизъм да твърдим, че България е бедна държава, щом такава бедна държава може да си позволи да похарчи 250 млн. лв. и да няма никакъв ефект от тях.
  Моят въпрос е: доволни ли сте от Вашето управление, господин министър-председател?
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Нали за твоята община ти отиде да искаш пари?! Нали кандидатствахте?!
  МИРОСЛАВ МУРДЖОВ: За Вашата община Вие искате пари. Всички фирми, господин Осман, са със странни имена, с много трудна българска транскрипция. Въпреки че вземате парите, не правите нищо тези пари да бъдат в полза на хората, които живеят там. Тези пари потъват във Вашите джобове. За съжаление това е голата истина. Благодаря. (Ръкопляскания от опозицията.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, да се ориентираме към приключване.
  Мога да съобщя оставащото време: за Парламентарната група на Коалиция за България – 24 минути, НДСВ – 14 минути, ДПС – 2 минути, “Атака” – 3 минути.
  Има думата министърът на труда и социалната политика госпожа Емилия Масларова.
  МИНИСТЪР ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Слушам дебата в продължение на няколко часа и започва да ми горчи – горчи ми, заради хората, които в този период, за който става реч във вота, работеха денонощно, помагаха, тичаха, бяха съпричастни и не се съобразяваха с работното си време, не се съобразяваха с никакви ангажименти, а изпълняваха поръките – не, а човешките си и професионални ангажименти.
  Струва ми се, че по време на бедствията, обикаляйки страната, видяхме няколко вида действия. На едни места, имаше хора, които всички заедно, съпричастно помагаха на пострадалите. На други места, имаше такива, които стояха и като онези братя само викаха неволята и чакаха някой друг да разреши ситуацията, в която бяха изпаднали. На трети места, имаше хора, които съзнателно рушаха, за да получат от държавата повече, отколкото могат да получат по правилата. На четвърти места, имаше хора, които се опитваха да излъжат държавата.
  Но никъде, уважаеми госпожи и господа, аз не видях някой от вас! Не ви видях там, нито с областните управи, нито с кметовете, нито с гражданите. Не ви видях тогава, когато сядахме да обсъждаме какво да се направи и как да се направи.
  Аз съжалявам, че я няма госпожа Капон, за да й кажа, че е добре, все пак, че има вот, за да отиде да види, че има и фургони, защото предполагам, че не е ходила да види, но това са неща, които се направиха възможно най-бързо за хората. Повярвайте ми, знам каква е ситуацията за тези хора.
  Съжалявам, че го няма и господин Кирчев, който се изрази, че сме се “навързали”, за да му кажа, че работихме в синхрон и координация.
  Уважаеми колеги, тук се коментираше за хората! Хайде да ви кажа само няколко неща за хората, за да може да продължи дебатът в посока към хората. Правителството чрез Министерството на труда и социалната политика – Агенцията за социално подпомагане, осигури ресурси и в 93 общини 8 хил. 256 семейства получиха помощ до 1000 лв., за да възстановят най-необходимото – това, което беше пострадало.
  Това правителство, за което говорите, че не е направило нищо, осигури допълнително чрез програмите за заетост над 9000 работни места по общините, за да може да се помогне на хората да поправят щетите от бедствията. В момента, към днешна дата, за няколко дни са предоставени на общините по Дунавското крайбрежие 244 допълнителни работни места, за да помагат хората в тази посока.
  Уважаеми колеги, когато станаха бедствията, НОИ чрез “Профилактика, рехабилитация и отдих” осигури почивка на децата на пострадалите семейства; на над 800 семейства сме дали допълнителен финансов ресурс по 275 лв. – това, което позволява законът, за да им помогнем, тъй като те не бяха на работа в този период.
  Просто цинично е да коментирате, че не сме поискали пари от европейските структури и Европейската общност! Срамота е да се говори от тази трибуна, при положение че правителството на Гърция даде помощ, с която купихме дрехи и помагала на няколко хиляди ученици; срамота е, при положение че правителството на Германия даде помощ; че Американската агенция за международно развитие даде помощ!
  Забравихте ли холандското дарение от 2 млн. 200 хил. евро, с които 51 обекта в 39 общини вече се ремонтират? До няколко дни ще прережем лентата на първия вече ремонтиран в този период обект. Не може да се говори просто така неотговорно! Не може да се коментира и аз се учудвам, откровено ви казвам, в дясната половина има един бивш президент, има двама бивши министър-председатели, има няколко министри и те поставят въпроса, че не са взети никакви мерки!
  Мисля си, че в този момент всички ние трябва да насочим поглед и да ни е срам за това, че сега десетки–хиляди очи наблюдават нивото на р. Дунав; да ни е срам за това, че сега десетки–хиляди лопати пълнят чувалите с пясък; да ни е срам за това, че десетки–хиляди хора опъват палатки, а ние тук с вас дебатираме нещо, където никъде по света не се дебатира по този, извинете ме за израза, некоректен и непочтен начин.
  Мисля си, че с този дебат никой от нас не печели! С този дебат ние не градим просперитет на правителството, на едната партия, на другата партия или на третата партия! Ние оттук трябва да осъществим дебат с хората за просперитета на българския народ. Българският народ очаква от народното представителство, от правителството в този момент да бъдем близко до тях и да помагаме, а не да ги използваме като предизборни или следизборни; като предпартийни и следпартийни знамена.
  Така че, уважаеми колеги, нека да не ни горчи повече, а действително да бъдем съпричастни към проблемите на хората и да направим всичко онова, което до този момент не е направено, с общи усилия, с волята, мъдростта, с разума на цялото политическо и държавно ръководство в страната. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на земеделието и горите господин Нихат Кабил.
  МИНИСТЪР НИХАТ КАБИЛ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Не вярвам днес в тази зала да има човек, който да се учудва от факта, че парламентарната опозиция поиска вот на недоверие още преди да е изтекла първата година от мандата му и дни преди оповестяването на най-важния за страната ни доклад на Европейската комисия. Също така не вярвам, че в тази зала има и човек, който след трезв анализ да приеме, че аргументите за този вот, поискан от десните политически сили, са състоятелни.
  Състоятелността на мотивите може да се търси само в една посока – в опита им да убедят себе си и своите поддръжници, че са преодолели вътрешната си политическа криза (реплика от народния представител Красимир Каракачанов) и са в състояние да демонстрират не само на думи обща политика.
  КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (БНС, от място): Стига за дясното, кажи за далаверите.
  МИНИСТЪР НИХАТ КАБИЛ: Много сте изнервен, господин Каракачанов. По-спокойно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, господин Каракачанов.
  МИНИСТЪР НИХАТ КАБИЛ: За жалост тази политика се гради не върху конструктивизма, а върху търсенето непременно на някаква вина от представителите на ДПС в това правителство.
  По същество този вот не е толкова израз на несъгласие с политиката на изпълнителната власт. Той е неприкрит опит за дискредитация на една политическа сила, която вече втори мандат доказва, че може и умее да носи отговорността за управлението на страната. Аз обаче не съм човек, който съди прибързано за постъпките на околните и няма да отхвърля автоматично мотивите на колегите от дясната страна. Напротив! В посочените от тях причини за искането на вот на недоверие има една неоспорима истина. Тя обаче не се крие във “вината” на ДПС или в “неспособността” на правителството да се справи с възникналите кризи в страната.
  Истината, посочена в мотивите на колегите отдясно, е, че България преживява най-тежките наводнения през последните десетилетия, а някъде – и столетия, а миналата година в басейна на язовир “Тополница” – и за хилядолетие.
  Това нещо, господин Чачев, като бивш министър, знаете какво означава – за 48 часа, 250-300 куб.м валеж на квадратен метър в един водосбор от 1380 квадратни километра! Много добре го знаете!? И недейте да манипулирате!
  Да вменявате вина за наводненията, е все едно ние да ви обвиним, че през 2000-2001 г. умишлено подпалихте горските пожари, при които изгоряха 775 хил. 585 дка гори, от които 223 хил. 291 дка върхови пожари, които много добре знаете, че не се възстановяват, от което спечелиха фирми от чий обръч, господа?! От износа на обгоряла дървесина за Гърция, купувана на безценица в България и изнесена на безценица, цяла Северна Гърция се беше превърнала в дъскорезници, за да обработва българския материал. Обаче ние не ви обвинявахме за това.
  Тогава загинаха и хора. При умишлено подпаления пожар в Разложко загинаха военни пилоти и пожарникари. Вечна им памет! Тогава Европа не гореше от пожари. И сега да искате вот на недоверие за наводненията, за несправянето, ако не е смешно, е жалко. Защото по тази логика на словашкото ДПС, или това е Унгарският алианс в Словакия, отдавна да му е поискан вот на недоверие, защото в Словакия има наводнения. От две години насам румънското ДПС или сиреч румънските либерали, които управляват, досега да са паднали от власт много пъти. Господин Каракачанов го знае, макар че много хубаво ми се усмихва отсреща.
  С Постановление № 59 от 11 март 2002 г. тази практика за износ на обгоряла дървесина беше прекъсната.
  Уважаеми дами и господа, всички ние сме свидетели на притесненията, които преживяват нашите сънародници, които живеят по поречието на река Дунав, която покачва нивото си непрекъснато през последните две седмици. Всички с тревога следим всеки ден данните на “Гражданска защита”, нивото на река Дунав при Видин и другите градове, десетките хиляди кубически метра вода, които се изпускат от Хидровъзел “Железни врата”, които звучат като военна сводка. В този напрегнат момент обаче вие трябваше да признаете усилията на това правителство, че то се стреми да се справи максимално бързо и с грижа за населението за преодоляване на пораженията от прииждането на високите води на река Дунав. Не смятам, че в подобен тежък момент действията на представителите на изпълнителната власт могат да бъдат обвързани с политическата или етническата им принадлежност. Тези действия могат да бъдат преценявани само от гледна точка на своята ефективност. Политизирането и етнизирането на въпроса за наводненията и човешката трагедия, която произтича от тях, е един пошъл сценарий с ясен почерк на авторите му и с много лош политически привкус.
  Но нека да се върнем към въпроса: направи ли правителството достатъчно, за да осигури необходимата сигурност на гражданите и да ги предпази от пораженията на прииждащите води? Категорично не – ще отговори дясната част на залата, а категорично да – ще отговорят другите. И едните, и другите имат своите аргументи. Аз обаче твърдя, че аргументите на вносителите на този вот, колкото и да са добре политико-идеологическо подплатени, не почиват на реални факти. Хората са ни избрали да ги представляваме не за да боравим с политически сложни за разбиране от тях съображения, а с логиката на ясните, подплатени с факти анализи и действия и да търсим и намираме най-добрите за тях решения.
  И защото винаги съм изхождал от максимата, че фактите са свещени, ще се спра само на тях, без да се опитвам да обяснявам политическата състоятелност на присъствието на ДПС в изпълнителната власт. Логиката на това присъствие се корени в изразеното на последните избори желание на хората, а както са казали древните “Вокс попули, вокс Деи”.
  Уважаеми дами и господа, според изложените от парламентарната опозиция аргументи, много от които чухме днес, държавната фирма “Напоителни системи” носи вина за наводненията още от миналата година, залели страната ни. Това твърдение не почива на реални факти. Напротив, това е една фикция. Всъщност близо 2000 души, които работят в “Напоителни системи”, са част от тези българи, които не жалят сили и прекарват и днес по 24 часа в денонощието на работните си места, за да запазят страната от разрушителната сила на наводненията. Тези хора с високия си професионализъм отговарят, обърнете внимание, а ако искате си запишете, за инженерни съоръжения, чрез които се осигурява предпазване от наводнения, като част от обекти за предпазване от вредното въздействие на водите: дунавски предпазни диги – 254 км, а ако искате да го обърнете – 254 000 линейни метра; корекции на реки извън населените места – 3 130 км; андигирани участъци на вътрешни реки (нов израз, може да го проверите) – 259 км; ретензионни язовири – 16 бр.; площи, предпазени от заливане – 1 млн. 662 хил. декара; съоръжени системи за отвеждане на излишните води – 90 бр. отводнителни помпени станции, отводнителни канали – 4 330 км.
  Уважаеми дами и господа, заявявам ви най-отговорно, запомнете го добре и не търсете под вола теле, нито едно от тези съоръжения, които тази фирма стопанисва, не подаде при последните обилни валежи и усилено снеготопене от началото на тази пролет. Също така не подадоха и съоръженията, ремонтирани през миналата година, колкото и да ви се иска това нещо да не е така. Това е факт, който може да бъде проверен от всеки, който иска да бъде обективен в твърденията си. С удоволствие бих приел да видя една снимка на вносител на този вот от някоя дига, която се ремонтира или е ремонтирана.
  Дами и господа, като отговорен министър за тези ремонти и като човек твърдо заявявам, че корупция в ремонтите на съоръженията на “Напоителни системи” няма. Има свършена работа и тази свършена работа е със снимки и таблици, а също така и в становищата, вижте от цялата страна, и благодарствените писма на кметове на населени места и общини. Тук е таблицата на всички обекти със срокове на сключване на договори по процедури и по средства, и фирми кой колко е изпълнил. Накрая на моето изказване с най-голямо удоволствие ще ги предам на господин Петър Стоянов, като вносител на този вот.
  Съжалявам, че господин Костов го няма, но той беше премиер на България през 1997-2001 г. и вероятно той или финансовият му министър Муравей Радев, или колегата ми Венцислав Върбанов, не го виждам, който ръководеше Министерството на земеделието в онзи период, може да каже колко пари са отделени за поддръжката на обектите от хидромелиоративната структура, стопанисвана от “Напоителни системи”. На вас ще кажа, че за годините на това управление са отделени малко над 14 млн. лв. бюджетни средства. С тези пари според тогавашните управляващи трябва да бъдат приведени в експлоатационна готовност близо 8 милиона линейни метра съоръжения и 16 ретензионни язовира. В залата има много икономисти, математици и могат да пресметнат, че с тези заделени средства се падат по-малко от 2 стотинки на линеен метър, а трябва да се поддържат съоръжения, строени преди 30 години.
  Истината е, че по време на това управление нямаше наводнения, защото нямаше условия за това, имаше условия за пожари. Ако по онова време страната ни беше изправена пред природната криза, която се изживява в момента, уверен съм, че последствията щяха да бъдат по-страшни от тези, които виждаме в момента.
  Вие ни обвинявате в неспособност да се справим с бедствието. Само за последната година обаче правителството отдели над 23 млн. лв. за ремонт на съоръженията на „Напоителни системи”, а не 35, господин Чачев. Тази сума е близо три пъти по-голяма от най-високата държавна субсидия, отделяна за тази дейност от вашето управление. Да!
  Предпазването от вредното въздействие на водите е скъпо занимание, изключително скъпо, от което няма възвръщаемост на пари. Единствената възвръщаемост обаче за която си струва тези пари да бъдат оползотворявани, това е с вложените средства да се постигне максимално спокойствие на българските граждани и това е целта на провежданата от това правителство политика.
  Още през 2004 г. поисках допълнително финансиране за този сектор като заместник-министър и вашите колеги, които бяха членове на Комисията по бюджет и финанси, могат да потвърдят това. Тогава ние искахме 10 млн. лв. с мотива, не дай си Боже, да дойде висока вълна, слава Богу, получихме 3. Ако тогава обаче – през 2004 г. управляващите бяха продължили политиката на пестене на средства за поддръжка, наложена от предишни правителства, сега нито Вие, нито аз щяхме да можем да застанем пред хората, които са ни избрали и представляваме.
  Уважаеми дами и господа, както ви е известно, държавата пое отговорността за финансиране на предпазването от вредното въздействие на водите, защото те имат и това въздействие едва през 1999 г. Преди това средствата за тези мероприятия се набираха чрез създадения още през 1983 г. от фонд мелиорации, в който се събираха средства, отчислявани от печалбата на всички държавни фирми. Така на практика изпълнителната власт не носеше отговорността за осигуряване на средства за борба с бедствията. И въпреки че в този специално създаден фонд всяка държавна фирма внасяше своята лепта, парите отново не стигаха.
  Сега, когато държавата носи отговорността за осигуряване на пари, вие, колеги, от дясната част на залата, ни обвинявате, че не сме направили достатъчно, за да се справим с бедствията.
  Уважаеми колеги, не хвърляйте вината върху партиите, които носят отговорността за управлението в този момент, а си признайте очевидната истина – от 2001 г. насам парите, отделяни за поддръжка на хидромелиоративните съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите непрекъснато се увеличават.
  Да, има проблем с наводненията, мога да се съглася, че има известни проблеми с преодоляването на щетите от тях, но тези проблеми са свързани не с лошата работа на фирмите, които възстановяват разрушените предпазни съоръжения, а в липсата на последователно провеждана в годините политика за поддръжка на тези съоръжения и на цялата тази мрежа.
  Вероятно колегите от залата ще ме репликират: добре, след като е нямало политика, защо не я проведохте през последните пет години? Проведохме я и я провеждаме, дами и господа, но възможно ли е за пет години да се подновят изцяло съоръжения на капиталова стойност приблизително 40 млрд. лв., които през последните 30 години са само експлоатирани? Вероятно ако за ремонтни дейности бяха заделени повече средства, нямаше да има толкова скъсани диги и поддали съоръжения през миналата година. Повече пари обаче нямаше откъде да се заделят, защото бюджетът е един и трябва да стигне в максимална степен за всички нужди на държавата и това най-добре го знае господин Костов, чиято кариера започна като министър на финансите преди 15-16 години.
  В рамките на средствата, с които разполагахме, направихме най-доброто за поддръжка на предпазните съоръжения. Огромна заслуга за това имат и хората, работещи в „Напоителни системи”.
  От тази трибуна искам отново да им благодаря за всеотдайността и професионализма, които демонстрираха и продължават да демонстрират до момента на Дунавските диги. Да, искам да им благодаря специално и искрено, защото обвиненията на опозицията към политиката за справяне с бедствията всъщност омаловажават и принизяват усилията, които те полагат. Засягайки професионалната им чест и достойнство, вместо да ги оцените подобаващо, ви ги обидихте незаслужено. Само за последната една година бяха възстановени и са в процес на възстановяване 150 обекта от хидромелиоративната водоотвеждаща инфраструктура на страната. Сто и единадесет от тях са завършени, актувани и приети, по 44 от тях още се работи. Ремонтът на всички тези съоръжения струва на държавата общо 20 млн. лв. Смятам, че тези цифри говорят сами за себе си и дават отговор на въпроса дали са разхищавани пари при преодоляването на щети от наводненията, а вие ще имате възможност да разгледате и всички снимки на всички обекти по този списък, ако желаете, можем да ви изпратим и DVD.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вече наближава 15,00 ч.
  МИНИСТЪР НИХАТ КАБИЛ: Всъщност от общо 150-те обекта за възстановяване на частните фирми са проверени 48 – по-малко от една трета от всички обекти. Ремонтът на всички тези съоръжения бе предоставен на частни фирми след публични процедури, в които участие взе Министерството на финансите. Частните дружества бяха привлечени с една-единствена цел – да помогнат за преодоляване на щетите максимално бързо и ефективно, защото капацитетът на „Напоителни системи” не достигаше. Тук обаче искам да ви призная и да подчертая нещо: срещнахме огромни трудности, докато намерим фирми, готови да се включат във възстановяването на щетите. Много от дружествата се отказаха от заявеното си желание да се включат в ремонтите, защото работата, която искахме да им възложим, беше тежка, с кратки срокове на места, до които няма пътища. В крайна сметка 15 дружества взеха участие при възстановяването на пораженията от миналогодишните бедствия и аз не съм съгласен с желанието на някои в тази зала тези фирми да бъдат очернени. Голяма част от тях вече свършиха работата си съвестно и аз им благодаря за това.
  Държа да отбележа, че противно на твърденията, част от фирмите, взели участие във възстановителните работи не само че не спечелиха от работата си, но и все още не са получили изработените средства за вече предадените обекти. Това е същността на тази корупционна схема, за която днес цял ден слушаме. Равносметката от всичко това е в недвусмисления отговор на въпроса: кой спечели от наводненията? Тъжната и реална равносметка е, че загубихме и продължаваме да губим днес всички. Губят гражданите, пострадали от наводненията, защото се похаби имуществото им и преживяха и преживяват ужасите на бедствията; губи държавата, която трябваше в кратки срокове да се справи с последствията от потопа и да осигури, доколкото това е възможно, нормален живот на пострадалите, а също да подпомогне онези земеделски производители, чиято продукция остана под водата. Губят и някои от фирмите, които взеха участие във възстановяването на щетите, защото, както вече казах, все още не са получили средствата за предадените обекти.
  Колкото и да е неприятно да го изрека, от нещастието на страната печалба се опитва да извлече единствено опозицията – тя има право на това, която експлоатира вече месеци наред тази тема, за да я подчини на политическите си цели и да търси аргументи за атака срещу правителството.
  Дами и господа народни представители, добре знам, че основната задача на всяка опозиция е да се опита в рамките на възможностите да бъде коректив на управлението. Нека обаче тази задача да е насочена не към фабрикуването на празни обвинения, целящи извличането на съмнителни политически дивиденти, а към конструктивна критика, която да помогне на страната ни да върви напред и да постигне основната си задача в настоящия момент – няма да я кажа, всички я знаем. Защото, убеден съм в това, и никой не може да ме разубеди, че конструктивната критика е инвестиция в бъдещо партньорство. Обратното е път без изход, а по този път има само злоба, конфронтация и омраза.
  И накрая – уважаеми господин Стоянов, преди известно време казахте, че фабриката за илюзии затвори. Аз бих Ви препоръчал да проверите през този период от време да не би някой да я е приватизирал по-така, защото напоследък у вас има много илюзии и илюзионисти. Вие съвсем скоро ще разберете кои са те. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител госпожа Татяна Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, дами и господа министри, колеги! Да уважим господа министрите, те очевидно изпитват липсата на парламента, което ги кара да говорят дълго до степен да забравим за какво сме се събрали.
  Проблемът в този вот не е с гласовете и никой не е поставял под въпрос гласовете. Нито някой постави под въпрос правото на опозицията да внася вотове на недоверие, независимо колко е малобройна тя, защото задължение на всяка опозиция е да може да се форматира като алтернатива, да сочи недостатъците в политиката и в действията на правителството и съответно, да предлага нови решения.
  Но, господа от опозицията, вие позволихте на министрите да се изказват един час произволно, защото по никакъв начин не дадохте доводи за това, за което ни обвинявате в мотивите.
  РЕПЛИКА ОТ ОДС: Времето ни е толкова.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Проблемът не е с времето. Това, което сте изложили тук, в тези мотиви, не успяхте да обосновете по никакъв начин! Защото квалификацията по адрес на министрите не е довод сама по себе си. Тя е израз на отношение. А че опозицията има негативно отношение към правителството, това е нещо естествено. Може би най-автентично го изрази „Атака”.
  Този вот трябва да се разгледа поне в три плоскости – по отношение на международните му измерения, по отношение вътрешнополитическите измерения и по отношение на онова, което касае гражданите.
  Започвам с третото. Това, което касае гражданите, е: създава ли правителството подходящата организация за справяне с един голям проблем, какъвто са бедствията и авариите, пред перспективата този проблем да се задълбочава както у нас, така и по света? Предложени ли са достатъчно финансови ресурси? Разумно ли са разпределени те? Свършена ли е работата, за която са дадени? Има ли механизми правителството за контрол върху парите, които е дало?
  Какъв отговор се получава на тези въпроси от изложенията на залата?
  Новият подход, който е предложило правителството, е да има Министерство на политиката при бедствия и аварии. Това в никакъв случай не е управленски ход за източване на пари в полза на тройната коалиция – нещо, което се пише в мотивите, поне поради един прост факт: това правителство не раздава парите, парите се раздават с държавния бюджет, раздават се през няколко министерства и затова са отговорни няколко министри. Така че не можете да тълкувате един разумен управленски ход по създаването на министерство като създаване на корупционна практика в министерството! (Реплика от народния представител Христо Кирчев.)
  Това, че министерството има достатъчно малък персонал, че то не е разгърнало възможности, това може само да ви отговори на въпроса: има ли правителството резерви и отнася ли се безкритично към досегашната си работа?
  Извинете ме, но това министерство е на няколко месеца. Дето е речено, още няма сграда. Но вие не обвинявате правителството в това, че много бавно е структурирало министерството, много бавно е намерило персонал или сграда. Вие обвинявате, че това министерство е създадено за усвояване на средства от тройната коалиция и за трайно насаждане на корупционни практики. Извинете ме, но поради каква причина твърдите това? Поради функциите, които сте му дали, поради нещо, което е станало до момента, или поради това, че трябва да се намери проблем от бедствията и авариите, за да се твърди, каквото желаете?
  Вторият проблем, през кого са дадени парите? През министерствата, в рамките на държавния бюджет. Министърът на финансите е осигурил система от ревизии на всички реципиенти. Може ли да се изключат случаите на корупция? Не, не могат! Защото всяка строителна дейност, независимо къде се извършва, е потенциален източник на такова нещо. Потенциален източник е самата дейност по разпределяне на пари и раздаване на помощи, защото обикновено става бързо, обикновено става при недостатъчна финансова дисциплина. Тук са резервите. Министрите бяха така добри да кажат какво са направили, в някои случаи дори бяха многословни.
  Но, извинете ме, какво конкретно чухме днес в залата по това какво е нарушено, от кого е нарушено, на кого е дадено?
  РЕПЛИКА ОТ ОДС: Фирмите са свързани с депутати!
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Да, имаше споменати десет фирми, които са свързани с ДПС. Имаше такова нещо. Но няма ли да ни кажете от кого са взети парите, имало ли е процедура за търг или конкурс, при която тези фирми са спечелили? Спечели ли са в нарушение? Свършили ли са работата, за която са взели поръчката? Има ли проверка върху извършената работа, има ли проверка върху парите?
  Извинете ме, но принадлежността на една фирма към ДПС, към БСП, към ДСБ, към каквато искате друга политическа сила нито е основание за преференция, нито е основание за дискриминация. Има си поръчки и конкурси. Моля да бъдат така добри да спазват закона!
  Кажете има ли случай в един цял дебат, а пък, ако не ви е стигнало времето, и отвън, на трибуната, на нарушен търг или конкурс, за да го проверим. Пиарските упражнения на разходки с папки са познати в цялата 15-годишна демократична практика.
  Да извадим и фургоните. Някой разбра ли всъщност за какви фургони става дума? Ако твърдите, че са купени фургони на цена, по-скъпа от квадратен метър жилищна площ, дайте случая, дайте да видим откъде са купени, през кое министерство, за какви пари, на коя фирма? Ще го търсим отделно през компетентните държавни органи извън вота.
  РЕПЛИКА ОТ ОДС: Това е следващата крачка.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Какво не приемам категорично във вота? Това са две неща и са свързани с вътрешно и външнополитическите ви мотиви. Можете да целите обединение на тези, дето не сте се обединили! Но да го правите за сметка на националните интереси, клепайки България по света, защото един вот, в който се твърди, че днес корупцията е тема номер едно на правителството, да се раздават квалификации по света и у нас, да се клепа България, това смятам, че е недопустимо! Колегите от ДСБ са специалисти, те са най-големите специалисти в това нещо и флагманите на тази дейност! Но не знам защо и дали трябва! Лошото е само, че международните ви партньори никога не искат доказателства, защото нямат време да ги слушат. И смятат, че когато един сериозен политик раздава квалификации и криминални обвинения, той не говори голословно! Това е ефектът от вашата дейност! Това е ефектът от внасянето на вота днес – 20 април т.г., когато чакаме доклада след по-малко от месец! Това беше и дейността ви по вкарване на определени думи в устата на определени хора – наши международни партньори, или в определени доклади! Халал да са ви! Смятам, че човеците след 20 години не могат да бъдат променяни и партиите, в които има такива човеци – също.
  По отношение на вътрешнополитическия елемент, прозрачна цел на вота е да цели разбиване на трипартийната коалиция, примерно със следните обвинения. Основният носител на корупцията в правителството е ДПС. Виновни са министрите на ДПС. Отговорност за това носи министър-председателят, защото не ги е отстранил. Защо носи отговорност? Защото отказал два пъти да отговори на питания. А защо той е отказал? Просто защото парламентарният контрол не е по всяко време, а в петък, в останалото време се занимаваме със законодателна дейност. В петък министър-председателят отговаря относително регулярно, а аз бих казала, че от доста години той е най-регулярно отговарящият министър-председател, всеки петък! (Реплика от ДСБ.)
  Дали той трябва да направи нещо на министрите на ДПС? Във вота се твърди, че тройната коалиция е злоупотребила с помощите. Извадете случай, в който да обвините министър, депутат, свързан с фирма, получил пари, осигурил им поръчка и те му дали, това аз го разбирам. Но никой колега от никоя политическа сила не би желал да се свързва с това и няма и да го толерира. Комисията за борба с корупцията в парламента работи много консенсусно, с участието на всички политически сили. Мисля, че никой няма да си изкриви душата и да каже, че са прикривани сигнали, че са гледани избирателно и политически тенденциозно.
  Има ново ръководство на Върховната касационна прокуратура. Има достатъчно механизми за търсене на отговорност. Ако някой си позволи, използвайки политическо влияние, да препятства това, кажете кой е той, за да можем ние да определим своето отношение. Но голословни обвинения, извинете ме, са нещо крайно несериозно.
  Да се вбива клин в тройната коалиция на етнически признак, бих казала е най-тежкото нещо на този вот.
  АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ, от място): Кой го казва?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Казвам го аз, господин Атанасов. Моята биография във връзка с ДПС Ви е известна. (Реплики от ДСБ.)
  По този въпрос смятам следното. Задължението на министър-председателя, на депутатите от тройната коалиция е да имат еднакво отношение помежду си. Който е министър в правителството, отговаря за това, за което отговаря и ще бъде преценяван по това, което е свършил, а не по това дали се казва Хасан, Иван, Драган или някакъв си друг. И смятам, че това е и задължение помежду ни.
  Смятам, че политически сили, които бяха дълги години активни партньори на Движението за права и свободи и то в годините, когато беше под въпрос това етническа формация ли е, трябва ли да съществува, не трябва ли да съществува, сега, в 2006 г., 16 години след началото на прехода, когато то е неоспорим факт в българския политически живот, да ни занимават с това кой къде да бъде или да не бъде и кой с кого има право да бъде партньор, намирам за крайно несериозно, а пък експлоатацията на етническа тема – за много глупава работа.
  Позволявам си в заключение да ви кажа две думи по тази тема. Ако има виновни министри за корупция, дайте доказателствата, ще поискаме и ние ще ви подкрепим министър-председателят да ги отстрани. Но нека това не се прави по етнически признак, защото няма основание.
  Движението за права и свободи е агресивна партия. Имат амбиция, имат воля, имат желание, стремеж за доказване. Начинът те да бъдат стопирани, е всички останали да бъдат добри – толкова добри, колкото могат. И ако искаме нещо, трябва да поискаме и от себе си, всички останали политически партии, тук и извън тази зала, да сме добри, да сме с политически капацитет. Като сме – ще постигнем влияние. Като не сме – няма какво да се сърдим, че някой си в игрището играел по-добре от нас и е заел терен.
  Другото, което искам да ви кажа в заключение, за да затворим тази тема, защото това е и много грозна работа. Питах един стар комунист на честване на Балванската битка, който живее в едно от двете турски села в Севлиево. И там си живее от дълги години. “Как, казвам, гледаш ти на коалицията? Ти отдавна си я направил тази коалиция”. И този стар комунист ми каза следното: “Нямам коалиция и никога не съм имал. Имам приятели. Спасявали са ме в най-тежките ми години и тук съм довел осем души – четири турци и четири българи. И сред тях е ходжата на селото. Те идват тук пета година, защото са ми приятели.”
  Смятам, че някъде нещо сме сбъркали в тези 15 години в нашите междуетнически отношения. Не смятам, че са били верни нито 1990 г., може би нито преди пет, може би нито тази. Но смятам, че върху тези две неща, за които ви говорих накрая, трябва да се помъчим да ги организираме – върху инвестиция в човешките отношения на хората, без оглед на етническата принадлежност, в оценка на хората по онова, което реално правят и реално могат, без да им забраняваме да могат и да искат повече. И в това да има толерантност, точно и еднакво отношение и да качим нивото на българските политически партии, а не да си завиждаме едни на други.
  Иначе резултатът от вота е ясен. А що се отнася до това можем ли да се променим и поне накрая, на прага на Евросъюза да покажем едно единомислие и единодействие като маса, като нация – малко се съмнявам. Но, имате още малко време, господа от ДСБ. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не разполагате с време, господин Каракачанов. Вашата парламентарна група е изчерпала времето си. Съжалявам.
  Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по разискваната тема?
  ИВАН СОТИРОВ (ОДС, от място): Желание има, но време няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Времето ви е изчерпано.
  ПЕТЪР СТОЯНОВ (ОДС, встрани от микрофоните): В правилника нямаше ли текст, който казва, че ако името ти многократно е споменавано, можеш да направиш обяснение?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Така е, но след гласуването.
  Има ли желаещи за изказвания? Няма.
  Обявявам разискванията за приключени.
  На основание чл. 92, ал. 3, гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. И, както се уточнихме на Председателския съвет, това трябва да стане утре в 15,30 ч. Това означава, че утре редовното заседание ще бъде от 9,00 ч. с удължаване и в 15,30 ч. ще гласуваме внесения вот на недоверие.
  Закривам заседанието. (Звъни.)
   

  (Закрито в 15,21 ч.)

   
  Председател:
  Георги Пирински
   
  Заместник-председател:                                               
  Любен Корнезов
   
  Секретари:
  Светослав Спасов
  Мирослав Мурджов
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Избор на омбудсман

   Последни заседания