Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 10 април 2008 г.
Открито в 9,05 ч.
10/04/2008
  Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Любен Корнезов
  Секретари: Иван Илчев и Мирослав Мурджов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Имаме необходимият кворум.
  Откривам заседанието. (Звъни.)
  Уважаеми колеги народни представители, има смущение в пултовете за гласуване. Ще отменим регистрацията и ще я направим отново. Моля всички колеги да проследят внимателно дали работят пултовете и ако има някъде смущения – специалистите са тук. Те веднага ще се отзоват на вашия сигнал.
  Моля за малко време, за да уточним с господин Щерев един въпрос, който той би искал да постави.
  Моля отново режим на регистрация.
  Имаме необходимия кворум, откривам заседанието – няма сигнали за смущения при работата на пултовете за гласуване. Ако някъде има такива притеснения, ще ги проследим в хода на следващите гласувания. Предполагам, че ще има гласуване по предложение за пряко предаване – виждам, че господин Мерджанов иска да направи такова предложение. Той сподели това свое намерение с мен преди откриването на заседанието.
  Имате думата, господин Мерджанов.
  АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение за обичайната процедура – пряко предаване по Българското национално радио и Българската национална телевизия, на днешните дебати по вота на недоверие, внесен от опозицията. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Предложението се прави по т. 6 от нашата седмична програма, гласувана вчера сутринта, която днес е т. 1 от дневния ред на Народното събрание за днешния ден – 10 април 2008 г.
  Гласувайте процедурното предложение за пряко предаване на обсъждането на проекта за решение, включен по т. 6 в седмичната програма.
  Гласували 208 народни представители: за 205, против 1, въздържали се 2.
  Предложението е прието – ще има пряко предаване на разглеждането на тази точка.

  Уважаеми колеги, пристъпваме към процедурата на разглеждането, но преди всичко да обявя още веднъж точката от дневния ред:
  РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ОБВЪРЗАНОСТТА МУ С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
  Внесено е предложение от 60 народни представители на 4 април т.г., петък. То е раздадено на парламентарните групи, както и на всички народни представители.
  Има и регистрирано писмо за присъединяване към подписите за искане на вот на недоверие от народния представител Волен Сидеров. Писмото е със същата дата – 4 април 2008 г., 12, 22 ч. Това писмо е било раздадено само на парламентарните групи.
  Следва да ви обявя времето за изказванията. То е било обявено вчера от господин Корнезов в съответствие със съгласуваното становище на парламентарните групи на заседанието на Председателския съвет вчера. То е с удължението и е както следва: Коалиция за България – 60 минути, Национално движение Симеон Втори – общо 33 минути, Движението за права и свободи – 32 минути, Парламентарната група на Българска нова демокрация – 24 минути, Обединени демократични сили – 23 минути, Демократи за силна България – 23 минути, Български народен съюз – 21 минути, Парламентарната група на „Атака” – 20 минути, и независимите народни представители имат общо 15 минути.
  Ще предоставя думата на вносителите на предложението, за да представят мотивите и проекта за решение за вота.
  Искам да ви информирам, че досега при мен са постъпили искания за участие в дискусията на Парламентарната група на Движението за права и свободи и независимите народни представители. Седем души са направили заявка. Това означава много висока дисциплинираност на изказващите се, тъй като, за да спазим равнопоставеността, ще мога да дам не повече от две минути на народен представител. Току-що постъпва заявка от Българска нова демокрация, представили са заявка и от Коалиция за България. Засега последователността е: ДПС, БНД, КБ, ОДС. Ще очаквам по-нататък заявките.
  Пак повтарям, че ще давам думата по парламентарни групи, така както са заявили желание да вземат думата, по списъка с ротация.
  Давам думата за представяне на мотивите. Разбирам, че господин Лъчезар Иванов ще ги представи.
  Имате думата, господин Иванов. Заповядайте. (Силен шум и реплики от мнозинството.)
  Моля за тишина! Уважаеми колеги, моля ви за тишина!
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри!
  Мотиви за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради обвързаността му с организираната престъпност:
  Българските граждани и европейски ни партньори разбраха, че ръководството на МВР е свързано и защитава скритата власт на сивата икономика, защото управляващите получават пари от нея.
  Разразилата се криза в управлението е резултат от разкрити реални факти за срастване на организираната престъпност и ръководството на МВР. Вместо да провежда безкомпромисна политика срещу престъпността, ръководството на МВР провежда кадрова политика, при която на възлови длъжности в службите на министерството се назначават лица за прикриване, а не за разкриване на престъпления. Потулва се всяка информация, отнасяща се до лица, които трупат доходи чрез престъпления и финансират управляващите.
  Министърът на вътрешните работи се среща с лица от подземния свят под претекст, че защитава националните интереси. (Силен шум в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля ви, запазете тишина, колеги!
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: В резултат на това при сегашното управление се създават условия да вирее основно бизнесът, който плаща на управляващите. Това освен всичко друго убива конкуренцията и блокира пазарната икономика, демотивира служителите на Министерството на вътрешните работи да изпълняват задълженията си и да оставят гражданите на страната без всякаква защита от престъпни посегателства.
  Поведението на Румен Петков превръща не само Сергей Станишев и неговото правителство, но и целия български народ в свой заложник. Неспособността на министъра в продължение на близо три години да се справи с организираната престъпност и корупцията ще доведе не само до временно, но и до окончателно спиране на парите от европейските фондове за всички български граждани.
  Правителството на Сергей Станишев трябва да си отиде, защото застраши сигурността на българските граждани и превърна Министерството на вътрешните работи в свързваща ос между власт и престъпност. Благодаря. (Смях и шум в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Пристъпваме към изказванията. Както ви съобщих, първа постъпи заявката на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Първи е заявил желание да се изкаже господин Касим Дал. След това думата ще има народният представител Пламен Панайотов.
  Имате думата, господин Дал. Заповядайте.
  КАСИМ ДАЛ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги народни представители! Истинско предизвикателство за управляващата коалиция и особено за нас от Движението за права и свободи като мандатоносители е възможността да дебатираме днес, при петия вот на недоверие към правителството на господин Станишев, по тема с изключително силен обществен резонанс - темата за кардиналните реформи в Министерството на вътрешните работи. Според мен именно това би трябвало да бъде акцентът на днешната дискусия. Говоря и за предизвикателство, защото ако всички народни представители, които ще вземат думата днес, пренебрегнат поне за малко теснопартийните си интереси и акцентират своите усилия върху обективните процеси на довършване на промените в сферата на МВР, българското общество ще успее да разбере защо толкова трудно и мъчително се извършват тези промени. И мисля, че е нормално при дебати по такава тема да се стремим да търсим истинския генезис на причините, а не да се ограничим с персонални или корпоративни оценки.
  Уважаеми колеги, вече и за неспециалистите по темата е кристално ясно, че затвореността на системата на МВР противоречи на философията и развитието на реформите в България. През всичките години на прехода, въпреки ясните сигнали, които страната получаваше и продължава да получава от Европейската комисия, тази система остана затворена за себе си. Тя черпеше сили за своето привеждане в служба на обществото единствено от вътрешните си кадрови ресурси и за съжаление от съветници в сянка.
  Политическите промени и чистки не премахнаха основата на проблема, наследена от тоталитаризма, а именно събирането под една шапка на всички служби, призвани да пазят спокойствието и реда в държавата. Гражданският контрол не съумя да навлезе в системата на МВР, ведомството ревниво пазеше вътрешната си структура, а и подчертавам – специфичната си култура, независимо от цвета на всяко правителство, и задействаше накрая съпротивителни сили при всеки опит за промяна.
  Опозицията с ръка на сърцето трябва да си признае, че също е уволнявала ценни и предани, обещаващи професионалисти, само защото не са били готови да рушат, без да знаят какво създават. Трябва да се запитаме кой изгони на улицата средното поколение служители в разцвета на професионалните им възможности, без да провери техните качества, морал и готовност да служат по правилата на променящата се държава?! Резултатът е налице – почти 60 000 служители са извън системата на МВР за последните 18 години, а това е почти целият сегашен състав на ведомството. И къде ли се реализират в последствие тези хора, и чий ли пожар жънат в момента, и кой ли пожарникар може да го потуши?
  Не може да не признаем и друго – че именно в първите години на демократичните промени стана така, че политиката създаде първичния пазар за търгуване с тайните на държавата – досиетата, които се използваха по политическа целесъобразност. С технологичния напредък, на който сме свидетели, използването на все по-мощни технически средства ни доведе сега дотук – със свръхцентрализирано управление на информацията, но с лесен и нерегламентиран достъп до нея. С болка трябва да припомня, че имаше правителства, които унизително молеха за материално и финансово подпомагане на МВР, когато държавата беше в невъзможност да осигури достойно заплащане и място на служителите на реда. Такива спонсорства в кавички винаги носят със себе си риск във времето. Държавата и политическите сили не направиха достатъчно през цялото това време.
  Уважаеми колеги, за нас от Движението за права и свободи е неоспорим фактът, че е настъпил моментът за конкретни съгласувани действия, които изискват широко обществено и политическо съгласие. Ние ще подкрепим всяка необходима промяна, въпреки че като партия през изминалия период не сме имали пряко отношение към оперативното ръководство на структурите на вътрешното ведомство. Дори тук ще си позволя по този повод да изразя и недоволството на Движението за права и свободи от политиката на министерството за недопускане до кадрови назначения на представители от други етнически групи. (Шум и реплики от КА.)
  Движението за права и свободи винаги открито е поставяло на вниманието на обществото проблемите пред държавата и управлението. Такъв държавнически подход предлагаме и сега, когато има разколебаване и срив на общественото доверие към такава основна институция каквато е МВР. Какво предлагаме?
  Реформирането на действието на закона, регламентиращ използването на специалните разузнавателни средства, е от първостепенно значение. Именно тук е опъната до скъсване обществената търпимост за целесъобразността и законосъобразността на използването им. Привеждането на закона към най-добрите европейски примери ще свие черния пазар на информация, който в момента съществува, ще позволи повишаване на качеството на събираната информация, която се представя пред съда, ще върне доверието на гражданите, че не живеем в света на Джордж Оруел.
  Забелязвам също така една формална логическа грешка на общественото мнение - че щом има обвинени за корупция ръководители в МВР, то всички служители са такива, което не е вярно. Това води до намаляване на мотивацията у тези хора, а някои от тях започват да се възприемат и като марионетки, живеещи в един базисно несправедлив свят. Разбира се, това води до формиране на отрицателни нагласи, в това число и до преминаване от другата страна на барикадата.
  Движението за права и свободи ще настоява за стриктно спазване на правилата, по които се движат и подлежат на отчет документите и файловете в системата на МВР. Строгата наказателна отговорност, която трябва да носят хората, които боравят с нея – това е мярката, която ние като законодатели сме длъжни да приемем, за да се пресече изтичането на класифицирана информация.
  В противен случай тя се оказва не толкова служеща в името на закона и реда, колкото обслужваща сенчестия бизнес или користните политически интереси. Ние ще подкрепим законопроектите, които ще структурират добре службите, боравещи с оперативна информация, и използването им по предназначение.
  С довършването на реформата в тази й част ще се даде възможност на нормалния бизнес да действа като пазарен субект, а не като обект на постоянно наблюдение. Мисля, че примерът от влизането в сила на Закона за досиетата и ефектът от пресичането на черния пазар на досиетата е достатъчно мотивиращ в това отношение.
  Движението за права и свободи смята, че ако създаването на финансова полиция би било излишна бюрокрация, то поне задължително трябва да бъде променено законодателството в частта, касаеща засиления контрол на Министерството на вътрешните работи върху акцизните стоки, горива, алкохол, цигари и други. По този начин информациите, които в момента битуват в МВР като чадър над подобна престъпна дейност, значително ще намалеят, а приходите в бюджета значително ще се увеличат.
  Мотивите на искания вот на недоверие от опозицията почиват върху разбираеми тревоги на гражданите, задаващи си въпроси: „Гарантирана ли е сигурността ни?”, „Мога ли като честен и предприемчив човек да живея добре и да получавам защита от държавата?”. Но крепител на тази защита е системата на вътрешните работи. Затова ми се струва, че опозицията цели вместо гаранции за това да постигне други користни цели – дестабилизация на правителството, която отново да отложи довършването на реформата в МВР съгласно изискванията на Европейската комисия. Крайната цел на опозицията не е обществено здраве в сферата на сигурността, а още някой и друг месец, година, през която да не се случва нищо. Действията издават отново немощ и недалновидност, както се е случвало много пъти през последните 18 години. Безпринципните нападки срещу МВР са атака срещу държавността. Пресичането на възможността да се довърши реформата в МВР сега е именно израз на отказ от държавност, с която Движението за права и свободи не може да се съгласи и няма никога да подкрепя.
  Съвсем друг е въпросът с какви персонални промени ще бъде довършена реформата. Скъпи колеги от опозицията, това не е ваша работа! Това е въпрос на управляващата коалиция.
  В заключение, ние заставаме зад всяко действие, което ще осигури надеждност и законност на придобиването и използването на оперативна информация чрез СРС-та, конструирането на работещ дознателски апарат, за който в момента според нас несъстоятелно се твърди, че няма достатъчно кандидати, задължителни мерки за укрепване на професионалните качества и морал на служителите на МВР, които трябва да чувстват, че държавата и обществото стоят зад тях и им вярват, а те изпълняват единствено закона.
  Напоследък в МВР понятията за честност, коректност, почтеност и законност за съжаление се превърнаха в склонност към присвоявания, корупция, подкупи, злоупотреби с класифицирана информация. Именно затова е необходимо да въведем задължително преминаване всяка година на тестове за лоялност, в това число използване на полиграф за ръководните служители, а през три години – изследване на всички лица, които работят с класифицирана информация. Такава е практиката с водещите служби в света. Това ще има не само профилактичен ефект, но и оздравително въздействие за работещите в системата на вътрешното министерство.
  Уважаеми колеги, това е, което очакват българските граждани. Това е, което иска да види, и то не само на думи и в законови текстове, но и в реални действия Европейската комисия.
  Като не подкрепя вота на недоверие, искан от опозицията, Движението за права и свободи ще гласува заедно със своите коалиционни партньори, с воля за кардинална промяна. Само такива ясни действия могат да бъдат оценени от българското общество и от европейските ни партньори. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от управляващото мнозинство.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има ли реплики към господин Дал? Няма.
  Давам думата на господин Панайотов.
  ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! За първи път от началото на демократичните промени в България сме изправени пред дебатирането и гласуването на вот на недоверие, който на практика вече единодушно е подкрепен от българските граждани.
  Разбира се, ние от Българска нова демокрация считаме, че най-добре е вотът да бъде подкрепен и от Народното събрание, но дори това и да не се случи, както може да се очаква след вчерашните решения на управляващата коалиция, за нас е важно дебатът да отрази голямата обществена тревога относно обвързаността на правителството с организираната престъпност. Днес сме в ситуация, в която аритметичните сметки относно броя на депутатите от мнозинството не трябва да ви успокояват и не могат да решат проблема, който не само парализира борбата с престъпността, но и застрашава основни принципи на демокрацията, държавността и върховенството на закона. Свидетели сме на тотален срив в правоохранителната функция на държавата и институциите, с които Конституцията и законите на страната са натоварили с тези отговорности. А това означава само едно – безправие. Това не е просто провал на управлението на България, но е провал и на държавата България.
  Вече станаха общоизвестни нарушенията и отклоненията в МВР, където съвсем нерегламентирано се смесиха политическите функции с експертните, където управленските функции се смесиха с изпълнителните. Но по-същественият проблем е, че тези отклонения осигуряват комфорт единствено на организираната престъпност. Ако сегашното статукво се запази, не само няма да има стабилизация, да не говорим за реформа в системата на Министерството на вътрешните работи, но и останалите честни служители и истински професионалисти в системата ще бъдат изцяло демотивирани по отношение на изпълнението на професионалните си задължения.
  Господин премиер, от кого да очакваме да осъществи реформата в Министерството на вътрешните работи? Имате ли в лицето на МВР дори в минимална степен обществено доверие и подкрепа? Очевидно не! Или смятате, че реформата в МВР ще се изчерпи с изваждането на службите ДОИ и ДОТИ?
  Склонен съм да мисля, че не може да се прави операция „Чисти ръце”, когато едната ръка е заета да се здрависва с престъпниците, а другата ръка е заета да прибира полагаемия й се дял от тяхната незаконна дейност. Тогава какво остава? Ако не предприемете необходимите мерки, остава единствено възможността, уважаеми колеги, за операция „Чисти крака” – като БСП просто си отиде от управлението. (Частични ръкопляскания от опозицията.)
  Господин премиер, болно ми е да го кажа, но ако нямате доверие на българския народ и на българската опозиция, то моля Ви, поне вслушайте се в оценката на нашите партньори от Европейския съюз и НАТО. Страната ни вече получи безпрецедентни сигнали от най-високо равнище. Да припомня само, че за България вече спряха парите от предприсъединителните фондове. Само преди няколко дни председателят на Европейската комисия Барозу недвусмислено заяви тук, в София, че комисията вече спира само да говори за необходимостта от продължаване на реформите, което означава само едно – преминаване към по-радикални мерки, налагане на предпазни клаузи и предстоящо спиране на парите по структурните фондове и Кохезионния фонд.
  Нещо повече, в потвърждение на това само преди три дни говорителят на Европейската комисия изрази както тревогата на комисията от последните показни убийства в страната, така и неудовлетворение от липсата на резултати по разкриването на поръчителите и извършителите на предумишлени убийства през последните две години.
  Вече има и достатъчно сигнали за недоверие в българските институции по отношение на обмена на информация в рамките на Европейския съюз, свързана с трансграничната сигурност и противодействието на международната престъпност.
  Какви още знаци да чакаме? Да излязат хората по улиците както през 1997 г. ли? Но сега, господин премиер, сме 2008 г., българските граждани вече са европейци, макар и засега повече по дух, отколкото по жизнен стандарт.
  Да, гласовете на опозицията не стигат за този вот, но се обръщам специално и към колегите от НДСВ и ДПС: помните, уважаеми колеги, какви усилия коства на България и на българските граждани реализирането на националните приоритети през предишния мандат – членството на страната в НАТО и приключване на преговорите за членство в Европейския съюз.
  Целта на предходния мандат на управление на страната беше именно присъединяването на страната към Европейския съюз. Сега обаче тройната коалиция е близо до постигането на обратната цел – изолирането на страната от Европейския съюз. Със затваряне на очите през фундаментални проблеми като срастването на властта с престъпността и с проявата на някаква криворазбрана коалиционна лоялност може би ще се удържи управлението до края на този мандат, но ще се пропилеят уникални възможности пред страната, които тя е в състояние да реализира в първите години на членството в Евросъюза. Ще се пропилее и възможността всеки български гражданин в кратък срок да усети по собствения си стандарт факта, че е член на голямото европейско семейство.
  Уважаеми госпожи и господа! Днес не става въпрос за отговорността на един само министър, а за отговорността на премиера и цялото правителство, за отговорността на управляващото мнозинство. Защото на карта са поставени не един или друг член на кабинета, а националните интереси на всички българи. А това, което тройната коалиция демонстрира до момента, по никакъв начин не може да бъде наречено отговорност, по-скоро граничи с престъпление. Благодаря ви. (Ръкопляскания в БНД.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли?
  Първа реплика – господин Гороломов.
  ИВАН ГОРОЛОМОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Панайотов, много странно ми е точно Вие да се правите на най-яростната опозиция в сегашния парламент. Разбирам Вашите намерения, желания – следващата година идват избори, сигурно трябва да се доказвате по някакъв начин. Но защо се дистанцирате така от управлението, в което Вие бяхте доскоро, и от един период, когато Вие бяхте вицепремиер и отговаряхте точно за тези структури? Когато показните убийства бяха два пъти повече, отколкото сега, когато един главен секретар – в медиите изтече информация – се среща с небезизвестния Фатик. Какви мерки взехте тогава? Сега ли разбрахте, че има такива проблеми в МВР? И когато сега управляващото мнозинство има волята, решимостта да довърши реформата в Министерството на вътрешните работи, Вие се обявявате против това. Ако искате, заповядайте, ще работим заедно и ще обсъждаме Вашите идеи. Но Вие сигурно сте си избрали друга позиция. Това не е нашата философия, нашата философия е сериозна – да довършим реформите в МВР. Благодаря. (Ръкопляскания в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Втора реплика има ли? Заповядайте, д-р Георгиев.
  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим): Благодаря, господин председателю.
  Искам да се обърна към така наречената опозиция. Нека се върнем назад във времето, още от зората на демокрацията и нека да погледнем всички тези радетели, като се тръгне от ДСБ, мине се през СДС, НДСВ и другите така наречени опозиционни партии, и новосъздалата се „Атака”, какво направиха? Те подготвиха тази почва, тази ситуация, в която България се намира в момента. Те подготвиха да се засее плевелът на бандитизма и в момента се правят ни лук яли, ни лук мирисали. (Ръкопляскания в КБ, „Браво!”.) И вие не ръкопляскайте, вие също не сте извън това, което казвам. (Смях и реплики.)
  Този дебат е безполезен. Единственото нещо, което следва да направим сега всички тук, е управляващото мнозинство начело с правителството и така наречената опозиция да седнат съвсем отговорно на маса, както искате, така я наричайте – кръгла, осмоъгълна, четириъгълна и т.н. – да се седне и отговорно да се обсъди ситуацията, в която се намира България, и да се състави служебно правителство. Но правителство от технократи, не от партократи. И тогава този парламент да започне да работи в името на България заедно със служебното правителство да изведат България от това положение, в което се намира сега. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трета реплика има ли? Няма.
  Господин Панайотов, заповядайте за дуплика.
  ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ (БНД): Уважаемите колеги, които направиха реплика, очевидно не са обърнали внимание на това, което казах в основното си изказване. Не само че не се разграничавам от това, което беше направено в предходния мандат на управление, напротив, много ми е болно, че това, което беше направено в предходния мандат на управление, в момента пред очите ни се разпилява и профанизира. (Шум и реплики в КБ.) Това е истината, уважаеми дами и господа!
  Вие си спомняте, че, слава на Бога, предходният парламент успя не само да приключи преговорите с Европейския съюз, но и да ратифицира Договора за членство. Защото ако бяхме послушали тогава БСП, сега България нямаше да бъде член на Европейския съюз и щеше евентуално да разсъждава по възможностите дали след около 30 години заедно с Република Турция може да стане такъв. Това е истината, уважаеми дами и господа! Спомняте си, че само за една година от настоящото управление България, която беше преди Румъния при изпълняване на критериите за членство, остана след нея. Спомняте си също така, че на втората година вече ни поставиха под специален мониторинг за надзор на всичко онова, което се случва в областта на правосъдието и вътрешните работи.
  Припомних в основното си изказване, че не друг, а председателят на Европейската комисия направи безпрецедентно посещение в София, за да ни каже, че спират да приказват и започват да действат. Само преди три дни говорителят на Европейската комисия посочи същото. И вие казвате, че се разграничаваме. Не, не се разграничаваме, напротив, боли ни, че националните приоритети в момента са поставени под условие и се плаща дан на криворазбран, пак да кажа, партиен и коалиционен интерес. За това става дума. Благодаря ви. (Ръкопляскания в БНД.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Мая Манолова.
  МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Азбучна истина е, че вотът на недоверие може да преследва две цели – персонални промени и промени в политиката. В съвременните европейски демокрации отдавна практиката е насочена към представяне на политики. Така, чрез вот на недоверие, европейската опозиция има възможност да покаже и представи как и каква политика ще прилага, ако и когато дойде на власт.
  Позволявам си да започна по този начин, защото използването и времето на прилагането на инструментите за правене на политика, какъвто е и вотът на недоверие, много често крият в себе си истинския отговор на този въпрос: какви всъщност политически цели се преследват?
  На всички е ясно, че персоналните промени не са постижима цел за опозицията. Тогава, питам се: политика ли иска да представи българската опозиция? Даже и да е така, на мен ми е трудно да си представя, че хората, които създадоха днешното МВР, че хората, които го употребяваха за вътрешнопартийни цели, хората, които го превърнаха в системата, хората, които са отговорни за създаването на паралелните структури, точно тези хора днес ще ни дават акъл как да променим стореното от тях. Някак си ни е трудно да им повярваме и се съмнявам, че и те самите си вярват.
  Защо точно сега се внася този вот? Защото този път въпросът за това кога се внася вотът, не е просто въпрос технически, не е въпрос на тактика. Той е въпрос същностен и показва истинските цели на опозицията.
  Защо точно сега? Защо след като до дни ще бъде готова проверката на ДАНС и на прокуратурата за това какво се случва в МВР и има ли извършени нарушения от ръководството на МВР? Защо точно сега, когато едва вчера беше приет докладът на Вътрешната комисия? Защо точно сега, когато едва вчера беше представен докладът на вътрешния министър, който съдържа задълбочен, откровен и даже болезнен анализ за проблемите в МВР и предложения за радикални промени, които тепърва следва да бъдат осмислени? Защо сега?
  Не искам да ставам подозрителна и не искам да давам ухо на това, което се говори в десния кулоар – за уплътняването на вота с трагичните събития през последните дни. Но тогава, защо сега? Защото, очевидно, опозицията – тези, които предизвикахте скандала, и тези, които създадохте настоящото положение в МВР, имате интерес от това статуквото да се запази, от това да няма реформа, да се затвори темата „МВР”. Защото, както всички ние добре видяхме, бившите генерали, сега партийни функционери, имат своето влияние в МВР, имат своите информатори, получават редовно поща с класифицирана информация, имат своите механизми да използват МВР и то ги устройва такова, каквото е. Нещо повече, те даже се хвалят с това. Защото искате скандали. Скандали всеки ден от сутрин до вечер, да няма празен ден.
  Знае се, че мнозинството е стабилно и че пробив в гласуването по вота не е възможен. Видя се, че не можете да изкарате хората на улицата и че нямате ресурс за външен натиск върху правителството и върху парламента. Затова скандали до дупка – СРС-та, дискове, злоупотреба с класифицирана информация. Да се клати МВР, да се клати правителството. Защото, когато няма спокойствие, не могат да се взимат решения и трудно се прави реформа, а реформата на МВР е толкова нужна. Защото, както всички видяхме, тече едно съревнование сред опозицията, още необединена, но в битка кой да води бащина дружина, кой пръв да поиска вота, кой да го представи, кой да бъде най-активен. С други думи, съревнованието „Кой е пò, пò, пò, най” в опозицията тече с пълна сила.
  Разбирам, че имате нужда от медиен интерес, но така политически битки не се печелят, защото хората гласуват за политика, а не за героите от жълтите рубрики. Жалкото обаче е, че една такава тема, каквато е МВР и която би следвало да обедини всички български граждани, е поредното упражнение за обединяване на опозицията, защото борбата срещу престъпността е национален приоритет. Тя не може и не следва да бъде приоритет на една партия, а още по-малко – поле за състезание за лидерство на опозицията. А че проблеми в МВР има и то тежки и хронични проблеми, това е ясно за всеки български гражданин. Но кога са възникнали тези проблеми? Кои са тези проблеми?
  Кой превърна системата на МВР в оръжие за теснопартийни цели? Страшно е подозрението за връзки на служителите на МВР със сенчестия бизнес и с мафиотските структури. Но кога възникнаха тези структури, кой им даде възможност да избуят и да станат толкова силни политически, икономически и властово? Кой в продължение на дълги години ги отглеждаше и кой ги покровителстваше и къде бяха предишните професионални и политически ръководства на МВР?
  Трябва ли да припомням, че контрабандата се централизира и организира по време на управлението на СДС, че звездният миг на Косьо Самоковеца дойде с идването на власт на СДС, че практиката да се образуват фиктивни разработки срещу престъпни босове с цел те да бъдат покровителствани от службите започна именно оттогава?
  Някак си не мога да не припомня и случая „Куйович”, при разследването на който стана ясно, че службите разработват и наблюдават, разбирайте, прикриват този престъпен бос, начиная от 1997 г. та чак до неговото експулсиране през 2005 г. и неговото арестуване по време на това управление на МВР в края на миналата година.
  Ами какво да кажем за професионалното ръководство на МВР през предния мандат? Скандали тогава гърмяха периодично. Спомнете си яхтения скандал, взрива в колата на Доктора, операция „Гном”, многобройните показни убийства. Но проблемите се замитаха и се забравяха. Нещо повече, професионалното ръководство на МВР обяви, че се е преборило с престъпността и е ликвидирало групировките. Дали това е било така или просто така са представени нещата?
  Защо сега това ръководство мълчи? Защото проблемите с мафиотските структури няма как да възникнат само за две години, защото няма как да бъде създаден проблемът за корупцията с пагон. Истината е, че сега започна истинската битка срещу тях. Сега за първи път проблемите бяха осветени и изкарани на показ и тяхната грозота и уродливост стресна обществото. Нека все пак си дадем сметка, че сега за първи път бяха арестувани престъпни босове като Маргините; че за първи път бяха произнесени осъдителни присъди срещу босове като Митьо Очите и неговото обкръжение; за първи път бяха арестувани и започна наказателно преследване срещу висши ръководни служители на МВР – главен секретар, заместник- шеф на БОП и други ръководни кадри. За първи път, в рамките на това управление, наистина започна реформа в МВР със създаването на ДАНС, която показа своята ефективност още с първите си стъпки. За първи път след осемнадесет години вътрешният министър предлага радикални промени в системата и изнасянето на службите, които боравят със СРС-та извън шапката на МВР; преструктуриране на БОП; ефективен граждански и обществен контрол върху тази система; развитие на модела „Полицията в близост до хората”.
  Не мога да отмина и обвинението срещу ръководството на МВР за неговата кадрова политика. Признавам, че поведението на така наречените бивши генерали потресе и мен, както и всички български граждани. И тук не става дума за безпрецедентното изнасянe и злоупотреба с класифицирана информация. Тук става дума за морала и честта на тези български офицери, които направиха всичко, за да дискредитират една важна институция, каквато е МВР. Но и тук проблемите не започват отсега, защото висшето професионално ръководство на МВР не се събира от улицата. МВР е йерархична структура, която има своите правила за издигане на кадрите. Всеки един от тези генерали е бил най-малкото полковник в предишните управления. Всеки един от тях е бил на достатъчно висока позиция. Дали тези хора са били безгрешни по време на предишното управление или проблемите старателно са прикривани? А и откъде да се съхранят честни и професионални кадри в МВР след безумните чистки, които извършиха предишните управления? За справка, само по време на управлението на Иван Костов са освободени 22 000 служители на МВР.
  Не мога да отмина и един друг проблем, който отсъства в мотивите на вота и това едва ли е случайно – проблемът с приватизирането на информация, проблемът със създаването на частни и партийни МВР-та, със собствен архив, с дискове, с пощенски кутии, с влияние в официалното МВР. Свидетели сме на това как функционират, как се изнася класифицирана информация, как се злоупотребява със СРС-та, как се провеждат активни мероприятия. Но когато се засегнаха техните хора и когато се посегна на статуквото в МВР, се нададе един вой, се надигна една пяна с една-единствена цел – промените да не се случват и нещата в МВР да останат същите.
  Затова, когато става дума за борба с престъпността, интересите на партиите трябва да бъдат оставени встрани. Това е проблем, който не може да се реши партийно и не е предмет на лява или дясна политика. Защото и битката срещу престъпността, както и борбата срещу корупцията нямат цвят. Има два отбора и всеки сам решава в кой отбор да застане – по съвест. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За първа реплика думата има господин Димитров.
  ИЛКО ДИМИТРОВ (БНД): Благодаря Ви, господин председател.
  Госпожо Манолова, заставам в отбора, който не прави търговия с политическа власт, защото Вие започнахте Вашето изказване с политики. Аз твърдя, че същността на това, което се случва в момента, е, че се позволява търговия с политическа власт, което е най-опасното и най-лошото явление, което може да се случи в една демократична държава, без значение дали се изпълнява сделка с европейски структури, с натовски структури и т.н. Не може да се търгува с политическа власт – това, което се случва в МВР, което беше внимателно позагърбено. Това е големият проблем, като говорим за политики.
  Вие сте, на второ място, юрист и много добре знаете, че политическата отговорност се носи независимо от наказателна, административна и т.н. Затова е повече от смешно да твърдите, че трябва да изчакваме някой да си свърши работата за наказателна отговорност за друг орган да поеме политическа отговорност.
  Пак казвам, не правете така, че ние да мислим, че не сте достатъчно интелигентни, за да не схващате какво става в момента. В момента ние констатираме търговия с политическа власт, която вие нямате способността да коригирате.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За втора реплика думата има господин Любен Дилов.
  ЛЮБЕН ДИЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми министри, колеги!
  Уважаема госпожо Манолова, правейки реплика към Вас, всъщност имам и пожелание към тази зала: ако може днес в този дебат да извадим аргумента за преди. И ще ви кажа защо.
  Ако според някои от вас по времето на СДС е било по-лошо за хората, от това на тях днес не им става по-добре. Казвате, че опозицията не може да изкара хората на улицата. Как да ги изкара? Те ще ги застрелят. (Смях и ръкопляскания от КБ.) На улицата се стреля, госпожо Манолова. За два дни има двама убити, от които единият е в 11,30 на обяд, на „Плиска”.
  От началото на вашия мандат има 30 знакови престъпления, убийства, по които няма никакво движение. Не споменавайте Митьо Очите, защото това е знаме на пълната капитулация на държавата пред престъпността. Защото прокурорът по делото на Митьо Очите излезе и каза: направихме споразумение, защото иначе не можем да го вкараме. Това означава, че няма доказателства, това означава, че сме неспособни да го вкараме. Митьо Очите получи споразумение, защото мълча, а не защото издаде някого. Това е истината за Митьо Очите. Всяко негово споменаване е присъда и едновременно диагноза за ситуацията в момента.
  Това, което искам да ви кажа, е да се съсредоточим върху днешния ден и върху днешния проблем. Да, има служби, които ще правят своите разследвания, да, има експертни доклади, но има елементарен термин в политиката и без него тя е безсмислена – морал. Морална отговорност, с която някакъв човек се изправя и казва: аз си подавам оставката, защото очевидно не се справям, а не ни обяснява, че е оздравителен процес. Защото този оздравителен процес е като болницата за симуланти на Хашек. Много симуланти умряха в тази болница. Много умряха от началото на вашия мандат и няма никакво разкритие. И за да съм конкретен, нека да говорим за днес, а не за това колко е било лошо вчера, защото хората живеят днес, а не живеят вчера.
  Да Ви попитам - Вашият кмет Дангов каза, че Вие сте ходила да го карате да работи с братя Галеви по поръка на БСП. Не на мен, на него отговорете така ли е или не е така. Благодаря. (Ръкопляскания от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За трета реплика думата има господин Жеков.
  ЕВГЕНИЙ ЖЕКОВ (БНС): Уважаема госпожо Манолова, благодаря Ви, че за пореден път излязохте и ни разказахте приказката за Червената шапчица, където БСП е в ролята на добрата Червена шапчица с малката кошничка и един голям лош вълк Иван Костов й пречи да управлява. Само че искам да Ви припомня някои неща.
  Проблемите в МВР очевидно не са от управлението на Иван Костов. След като БСП и БКП от 1946 г. не са излизали от ръководството на управлението на МВР, питам Ви: досега кой ви пречи да правите реформи? Или последните три години, когато имахте абсолютната власт? И сега каква е гаранцията, че за годината, която остава, ще направите тези реформи?
  Искам да ви припомня също, че контрабандните канали и каналите на наркотиците са от времето на Тодор Живков, после пак вие ги наследихте и ги покровителствахте. Така или иначе, ако сега ще излизаме да си разправяме приказки пред българските избиратели, няма да направим нищо в тяхна полза. Затова ще кажат утре, че имаме ялов дебат.
  Ако има конкретни предложения, то ситуацията е ясна. Не знам какво трябва повече да се случи, за да се засрамите малко. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Мая Манолова за дуплика.
  МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Димитров, някак си ми е трудно да разговарям с Вас в новото Ви качество, защото най-малко страдате от раздвоение на личността, според мен, когато протестирате срещу корупцията или поставяте проблеми за борбата с организираната престъпност, след като имахте възможност да работите за тези два проблема в продължение на последните шест години.
  Освен това, според мен, най-наглата форма на политическа търговия е преминаването от една политическа партия в друга, защото по този начин се злоупотребява с доверието на българските граждани.
  Що се касае до невъзможността на опозицията да мотивира хората да излязат на улицата, мисля, че хората са по-умни от политиците и те сами преценяват кога наистина има неща, заради които трябва да се излезе на улицата. Най-малкото би следвало да бъдете по-самокритични, защото според мен е очевидно, че те не виждат във вас хората, които ще ги поведат, а още по-малко хората, които ще им решат проблемите.
  Няма как, по повод и на другата част от Вашата реплика, проблеми, които са трупани през последните 17 години, да бъдат решени с магическа пръчка. За първи път наистина се прави предложение за радикална реформа в изключително важната система на МВР.
  Ако си бяхте направили труда, всъщност вие нямахте възможност с оглед момента на искането на вота, да се запознаете с предложенията, които прави ръководството на МВР, сигурно щяхте да се убедите, че наистина има заявена политическа воля нещата в МВР да се променят, независимо дали това устройва вашите колеги вдясно или не, и да се воюва за връщането на доверието на българските граждани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Йордан Бакалов.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Искам да се обърна към управляващото мнозинство, което днес в България, благодарение на гласовете си, е на страната на защитеното малцинство, на тези, които са си осигурили привилегията да пренебрегват законите и да не се интересуват от съдбата на българите и на държавата.
  С управлението си докарахте народа до там да се страхува от собствената си държава, превърнахте България в гнездо на корупция и престъпност. Насадихте се в това гнездо и не се интересувате, че българското общество и Европейският съюз приемат властта у нас като развъдник на кражби и заплахи - заплахи за живота на всеки човек, който не си е позволил да напусне страната, заплахи за сигурността на една общност от държави, на която сме дали дума, че ще бъдем демократична, правова и спокойна страна.
  Изумен съм от твърдението на президента Първанов, който онзи ден от Полша каза, че България е оазис на сигурността! Каза го, след като за 18 часа станаха две убийства, а всеки редови българин видя с очите си, че може да бъде застрелян дори ако си позволи „наглостта” да върви безнаказано по улиците на българската столица или да чака на спирката на градския транспорт. Това не е просто убийство, това е демонстрация на пълната липса на държавност, на абсолютния отказ на властта да защитава гражданите си. Това е резултат от разпадането на държавата, който, незнайно защо, премиерът го обяви за оздравяване. Снишавате се, господа управляващи, така както ви поръча първия секретар на партията, за да мине бурята. (Шум и реплики от КБ.)
  Това че бедствието опустошава държавата, не ви интересува и вълнува. Държите се по един и същи начин и когато българите се давят в пороите, и когато системата за национална сигурност и защита на гражданите се оказва едно непреодолимо тресавище. Разбира се, че в една страна, в която няма ред и сигурност, винаги има какво още жестоко събитие да се случи, за да се заглуши сриването на държавността. Разбира се, че две убийства няма как да не отклонят вниманието от същинските скандали в МВР. Кой не би забравил за срещите с оперативно интересни лица, за кадровия провал и срастването на властта с престъпниците, като иначе могат да го застрелят посред бял ден? Тези убийства са триумф на липсата на държавност. Никой и никъде в България не е сигурен за собствения си живот, живота на децата си и за сигурността на дома си. Напъхали сте си главите в пясъка и чакате да отмине бурята или да дойде нова, за да забравят хората за вашите грешки, за корупцията, за сивата икономика. Да, те забравят, но на каква цена? На цената на страха да живееш в България, на отнетото право на законност и сигурност и този страх не е случайност. Този страх е от това, което се случва в политиката, от това, че позволихте тя да се превърне в производство на ментета, а не на действащи закони. Министерството на вътрешните работи се оказа не крепостта, която пази хората, живота им, надеждите им за правова държава, МВР се оказа подземието на политиката, там където вие се чувствате комфортно да управлявате - тайно и на тъмно. Скандалът със срещите на министъра на вътрешните работи и прояденото от интересни връзки министерство са само плочката от доминото, която срина цялата бутафорна и прогнила конструкция на управлението на тройната коалиция.
  Разбирам желанието на БСП да запази министъра си. Ще е прекалено голяма загуба за тази партия да отстрани втора важна партийна фигура от правителството. Разбираме и това, че коалицията има очевиден разкол и силно желание на ДПС и НДСВ да оставят БСП да поема разрушенията, нанесени с тройни усилия на държавата. Разбират го ясно и в БСП, затова е и протакането на решенията, които може и да помогнат на социалистите да се консолидират, но те вредят на държавата, вредят на България.
  За съжаление на управляващите, а и на цялото общество, страната ни стигна до момента, от който няма изход, трябва да се понесе персонална отговорност за задънената улица, до която докарахте държавата. С предложения за законодателни промени този път няма да се размине. Има едно правило, в което вярвам, и то е, че един добър пример е по-ценен от хиляди теории. Вярно обаче е и обратното: един лош пример е достатъчен, за да събори всички тези, независимо колко експертно и сладкодумно са обяснявани.
  Освен това съм сигурен, че хората вярват и се променят в резултат на това, което виждат, а не само онова, което им се говори. По време на управлението на тройната коалиция лошият пример не е само един. Освен това всеки ден хората са обект на тоталното разминаване между това, което виждат, и това, което им се говори от управляващите. А лошият пример от скандалите в МВР не може да бъде заличен с хиляди теории. Едва ли има някой българин, който вече може да бъде убеден, че по високите етажи на политиката и полицията няма здрави приятелски отношения със сенчестия бизнес. Вече не е ясно къде е границата и има ли изобщо такава. Не е ясно кой управлява най-важния сектор на държавата – сигурността, както не е ясно вече и кой управлява държавата. Когато гласуват хората, свързват надеждите си за по-добър живот с имената на лидери и партии. Когато видят, че животът им е съсипан, а държавата се руши, те също очакват да чуят имената на тези, които са предали доверието им.
  Както ви казах и преди седмица, не можете да замажете провала си със Сульо и Пульо. Трябва да си понесете отговорността поименно, като партии, като лидери, като министри и като депутати. Трябва с имената си да отговорите на българите защо живеят в държава със сива политика и сива икономика, където не се знае кой е мафия и кой е легитимна власт.
  Тройната коалиция е създателят на сенчестата политика и съвсем скоро на избори ще трябва да каже на хората за кого е предназначена тази политика, кого пази и кого облагодетелства. Сенчестата политика е по-опасна дори от сенчестия бизнес. Тройната коалиция го засенчи, като започнем от узаконяването на обръчите от фирми, като преминем през скандалите с Овчаров и отстраняването на вицепремиер и стигнем до последните разкрития за скандала в МВР – това е сенчестата политика.
  Сенчеста политика е да се събират някакви хора по курортите и оттам да излязат новини за плановете на управляващата коалиция. Сенчеста политика е, когато нарушиш оздравителен процес и наричаш „оздравителен процес” очевидно топлите връзки между високопоставени политици и висши служители на МВР с оперативно интересни лица. Сенчеста политика е когато от Европейския съюз спират на България парите от фондовете, а наказани за това няма, както няма и политическа отговорност за това, че по всички ресурсни министерства поголовно се източват пари към семейни сметки, към братя, съпрузи и партийни каси. Сенчеста политика е, когато премиерът ни е само табела. Вече е ясно, че не той управлява нито държавата, нито коалицията, нито дори и собствената си партия.
  Като гледам какво става, няма как да не си задам въпроса: кой всъщност управлява страната, кой е силният в БСП и кой взема решенията и замита следите? Под чий натиск работи премиерът, от кого зависи той и от какво зависи партията му? И останалият тук въпрос днес е: къде в тази разпадаща се конструкция е президентът, архитектът на тази коалиция? Защо се държи сякаш нищо не се случва? Това е само още един лош пример. Ако се правиш, че не забелязваш един такъв голям скандал, това не те оневинява автоматично, напротив, хората започват да си задават въпроси и да намират отговорите за несигурния си живот, за заплахите, които ги дебнат навсякъде.
  Основният въпрос, който стои сега пред управляващите и който заплашва да взриви държавността, е: категорично и ясно срастване на сенчестия бизнес с лица, натоварени с политическа отговорност. Ако това не е достатъчна причина за премиера да поеме отговорност за това, което се случва в МВР и за президента да свика Консултативния съвет за национална сигурност, не знам какво още трябва да се случи.
  Необходима е цялостна реформа в сектора за сигурност, но и преди да бъде политическата отговорност за назначенията на висши ръководни постове в самата система, тоест, ясно трябва да се поеме политическата отговорност. България като член на Европейския съюз трябва да произвежда и изнася сигурност. Питам лидерите на коалицията, премиера и президента: какво според вас произвежда и изнася днес България, господа? Благодаря. (Ръкопляскания от ОДС и единични ръкопляскания от ДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи за реплики? Няма.
  Давам думата на народния представител Иван Костов.
  ИВАН КОСТОВ (ДСБ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги народни представители! България е болният човек на Европа. Така е според европейците. Така е и според европейците българи. Болни сме от мафия! Вярно е, че не сме болни от вчера, но симптомите вече говорят за опасен изход. Симптомът е, че президентът Първанов–Гоце окуражи мафията, като застана зад нейния защитник Румен Петков.
  Всички честни служители в Министерството на вътрешните работи и в държавната администрация гледат това, което се случва, виждат на коя страна застава президентът, на коя страна застава министър-председателят, на коя страна застава управляващото мнозинство. Защото вярно е, че тук се гради и се изгради тези дни впрочем, зад гърба ни е, изгради се барикада. Хората гледат кой къде стои и това ги обезкуражава – за честните хора, говоря. И обратното, тези – другите, другите се окуражават, другите набират сили.
  Отслабват съпротивителните сили на българското общество след такова поведение на управляващите. Заради тази наша обща слабост, организираната престъпност поиска да се узакони като властващ в България партньор на Европейския съюз - да приемат европейците конфликта на интересите, парите на брата, злоупотребите на спонсорите на президента. Всичко да приемат! Да приемат, че не работят разплащателните агенции; да приемат, че парите се харчат за мутри и за престъпници; да приемат всичко това! Това е големият напън в момента. Това няма да стане! Във всички случаи няма да стане по време на това управление! Този опит ще причинява непрекъснато политическа криза. Защото демократичните институции не могат да бъдат леговище на престъпността!
  Кризата няма институционален отговор. Народното събрание не може да реши такава криза. Отхвърленият вот няма да бъде нейният край! Въобще не се лъжете тук от управляващото мнозинство – борбата срещу узаконяването на мафията, като българска форма на управление, ще продължи дълго както вътре в страната, така и вън от нея! Дебатът по този вот на недоверие се проведе в обществото преди да стане в парламента. Този дебат бе напълно загубен от управляващите, най-вече защото престъпността на власт е страшно и отвратително нещо!
  Напълно разбираем беше първоначалният страх в обществото и опозицията да бъде поискан този вот на недоверие. Наглото и безочливо лице на управляващи престъпници, витаещите около тях стотици поръчкови убийства, не може да не плаши всички. Вярно е, че вотът ще консолидира управляващите. Вярно е, че ще ги консолидира. Това също плаши! Плаши консолидацията на управляващите около Петков и неговите хора.
  Но нека не забравяме кой ще остане от другата страна на барикадата. Там ще останат омерзени и погнусени хората, които не искат да живеят в мафиотска държава.
  Демократи за силна България ще бъдем при хората. Няма да бъдем участници в опита, казвам го съвсем ясно – няма да бъдем участници в опита на политическата класа да потуши тази криза.
  Демократи за силна България няма да станем примирена и страхлива опозиция! Хората имат свещеното право да излязат на улицата и да се борят срещу управляващата ги мафия. Това право никой не може да им го отнеме и няма нужда (ръкопляскания и тропане по банките от опозицията) никой тук да ги зарича ще излизат ли, или няма да излизат, защото Мая Манолова е казала нещо друго. Ние ще бъдем с хората, ако те тръгнат в тази посока. Но ние вярваме, продължаваме да вярваме, в съпротивителната сила на българската демокрация и в нетърпимостта на Европейския съюз към мафията!
  Другият изход от кризата, която причиняват напъните на мафията да направи без алтернатива властта си в България, са следващите избори. Нека хората знаят, че борбата „за” и „срещу” мафията ще се води на и след тези избори. На избирателите им предстои труден избор, но нека знаят, че те ще решават кризата в държавата си, а не Петков и компанията му в МВР. Те трябва да разпознаят алтернативата за управление на България.
  В тази връзка искам да напомня, че винаги, когато БСП дойде на власт, всичко се скапва! Разликата от последния път е, че при Виденов от парична и ценова криза се отиде към лична несигурност, а сега ще стане точно обратното – от личната и обществена несигурност ще се отиде към висока инфлация и към покачване на лихвените проценти.
  Отново в тази връзка за алтернативата, призовавам хората да си спомнят, че за да бъде избегнато всяко подозрение за обвързаност на управлението на страната с корупция и престъпност през 1999 г. от правителството на ОДС бяха отстранени вътрешният министър и двама заместник-председатели на Съюза на демократичните сили. Само, за да се избегнат подозренията! С това показахме тогава, че не сме зависими от никой.
  Призоваваме хората да си спомнят също, предвид понеслите се вече във въздуха стари клевети, че ние свалихме стикерите на СИК и на ВИС от магазинчетата и от фирмите, а не ги поставихме, както казват днешните управляващи. Ние ги сваляхме! Те бяха поставени по времето на предишното управление на Виденов.
  Да напомня, да си спомнят, че залавяхме на границата по 2 2,5 т хероин, а сега залавят 300 кг!? Че водихме битка срещу контрабандата на спирт, а сега четири пъти са спаднали приходите от бандероли. Да припомня, да си спомнят, че за целия период от 1997 до 2001 г. допуснахме четири гангстерски убийства срещу сто и петдесет за последните шест години!
  И пак във връзка с изясняване на алтернативата, поздравявам Демократи за силна България за това, че далече преди събуждането на общественото мнение, далече преди тези дебати, застанаха на върха на атаката срещу мафията!
  Поздравявам голямото мнозинство от колегите си за решителността, с която водиха обществените дебати, за смелостта в разобличаването на срастването на престъпността с управляващите! Поздравявам ги за това, че като истински свободни хора останаха недосегаеми за рекета и заплахите! Благодаря ви. (Ръкопляскания в ДСБ и опозицията.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Червеняков – първа реплика.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Има просто определени изказвания, които не могат да бъдат оставени без отговор. Защото много странно звучи в тази зала тогава, когато в една национална служба е забранено да се работи по приватизационните сделки, а се продават предприятия за 1 лв., днес се говори за ниска ефективност на тези служби!? Тук е господин Атанасов, господин Иванов – той ще ви обясни в кой период беше забранено това!
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Позор!
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Странно е тогава, когато по проверки на прокуратурата се установява, че масово се използват СРС-та и всяко пето от тях е незаконосъобразно, днес да се говори за недостатъци в системата на МВР! Странно е да се говори днес за грешки тогава, когато се разкриваха митнически пунктове в Самоков, за да може Косьо Самоковеца да си прекарва стоката оттам или да се използват волните отряди на СИК или на ВИС за атака срещу българския парламент. И днес да се говори, че е прекъсната тази връзка в този период от време!?
  Уважаеми господа от опозицията, реформа ще направим със или без вас! Искаме да я направим с вас, защото проблемът за престъпността не е нито червен, нито син, нито жълт. (Реплика от опозицията.)
  Ако искате, дайте да я правим! Ако не искате, ние ще я направим и без вас! Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Втора реплика – господин Камов.
  НИКОЛАЙ КАМОВ (независим): Уважаеми господин Костов, дебатът днес не е за министъра на вътрешните работи. Тази тема приключи вчера. Ако той беше поел отговорността и си беше подал оставката, до голяма степен днес дискусията нямаше да бъде необходима.
  Дебатът днес е за отговорността на цялото правителство, за това: защо се срещна с бандитите, защо поддържа черен пазар на класифицирана информация, защо няма воля за борба с престъпността, защо подслушва тотално всичко без да е необходимо това за борбата с престъпността, и най-накрая, за деморализирането на системата!
  Сега всеки служител в системата може да каже: „Какво искате от мен? Вижте министъра!”. Ако утре повечето от присъстващите представители – защото ние сме представители на някакъв обществен интерес, партиите подкрепят това състояние, отговорността ще се пренесе тук. И тогава всеки български гражданин ще може да каже: „Какво искате от мен? Вижте правителството, вижте управлението на страната, вижте всички нас!”.
  Позицията на политическо движение „Социалдемократи” е за вота на недоверие, но поради твърде ограниченото време за независимите народни представители тя ще бъде предоставена на медиите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За трета реплика – Христо Бисеров, доколкото това беше реплика. Репликата е несъгласие с тезата на изказващия се, с аргументи, аз не чух това. Нямам право да коментирам.
  ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тогава, когато Иван Костов говори за излизане на улицата, се изкушавам да взема тази реплика.
  Искам да му припомня, а на тези, които не знаят, да кажа, че когато преди девет години хората излязоха на улицата и оградиха този парламент, Иван Костов избяга от стаята на СДС и се скри в стаята на Юнал Лютфи и тогава Ахмед Доган беше този, който го изкара на улицата, за да оглави СДС в това движение. (Силен шум и реплики.)
  РЕПЛИКИ ОТ ДСБ: Това не е вярно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Право на дуплика.
  Давам думата на народния представител Иван Костов.
  РЕПЛИКА ОТ ДПС: Това е фактологията.
  ИВАН КОСТОВ (ДСБ): Никаква фактология не е, това са глупости. Човекът иска да обясни защо служи, защо се е качил на другата каруца – това обяснява човекът в момента. Оставете го, нека си има някакви обяснения за себе си.
  РЕПЛИКА ОТ ДПС: Ти недей с късата памет!
  ИВАН КОСТОВ: Вижте, господин Червеняков, има барикада. В обществото барикадата се изгради тези дни, ако не сте я видели, толкова по-зле за Вас като политик, толкова по-зле за Вас като общественик. Това означава, че вече витаете в някакъв свой собствен свят, което е лошо за управляващите.
  Имаше барикада, има спорове. Ако Вие сте умен човек, а Вие сте такъв, погледнете и си припомнете какво говорят ключови фигури на собствената ви партия, уважавани професори, политолози, социолози. Вижте какво говорят те! Оставете Демократи за силна България! Какво ви казват те? Отворете собствените си форуми! Вижте какво говорят вашите хора във вашите форуми! Ако вие това не сте разбрали, какъв диалог ще водите с мен?! Вие сте от другата страна на барикадата, застанал заедно до Галеви, Маджо и пр. Моето място винаги ще бъде при обикновените хора. Благодаря ви. (Шум и реплики от КБ: „Е-е-е!”. Реплики на народния представител Йордан Цонев.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Стефан Софиянски.
  СТЕФАН СОФИЯНСКИ (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Не исках да се връщам назад, но колегата Гороломов ми даде повод да напомня все пак някои неща, които всъщност и той каза.
  С какво се отличаваше миналото правителство – правителството на НДСВ? Колегата Гороломов го каза. Безпрецедентен брой на поръчковите, на публичните убийства. Отличаваше се с висока битова престъпност. Основните забележки на Европейската комисия бяха за съдебната система и за МВР, изградено по време на правителството на НДСВ. И те сега ни висят като предпазна клауза.
  Миналото правителство създаде условията и превърна главния прокурор Филчев в оръжие за политически поръчки. (Шум и реплики от КБ, ДПС и НДСВ.)
  РЕПЛИКА ОТ ДПС: Кой го сложи?!
  СТЕФАН СОФИЯНСКИ: И тук искам да напомня и се обръщам към министър Петков, към министър-председателя, че това, което говоря аз днес, това, което говори опозицията днес, едно към едно преди шест години от тази година го говореше БСП, господин министър-председател. Това, което аз ви казвам – за системата на МВР, за критиките – всичко това вие оттук го говорехте. Оттук Филчев каза: „Престъпниците са в лявата страна”. Оттук го каза, от тази трибуна. Вие какво му отговорихте? Вие го изпратихте и го издигнахте на пиедестала на посланик. Тоест, казахте: „Да, прав е господин Филчев”. Свършвам дотук.
  Но искам да ви обясня къде е коренът на проблема, който има днес в МВР. Той е в създадената система. В това, че вие през цялата кампания казвахте: „Няма да сме заедно”, критикувахте този начин на работа и накрая се прегърнахте, събрахте две маси и поставихте министър Петков на гнездото на осите и чакате резултати. Е, какви резултати можете да имате?! Какви, какви?! Мъртвородено дете, мъртва любов, мъртвородено дете – това е резултатът!
  Но това е малкото измерение на днешното управление. Това може би е само един щрих от това, което става.
  Аз ще ви напомня, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, последната година и нещо на вашето управление. Вътрешнокоалиционен конфликт – Овчаров-Александров, съответно БСП-НДСВ-ДПС; безпрецедентна инфлация в края на годината; учителска стачка; конфликт в МВР; безпрецедентна инфлация в средата на годината. Това са резултатите от вашата работа. Кажете нещо сериозно да е свършено, освен една година кръгова отбрана и конфликти?!
  Как се отразява това на обществото? Висока битова престъпност; обедняване на населението; спиране на еврофондовете. И нещо, което вие, колеги, сигурно не знаете. Не знам дали и министър-председателят го знае. България е задържана, България е спряна в преговорите си за влизане в Еврозоната. Ние трябваше да влезем в двугодишния мониторинг. Не получихме покана от Европейската централна банка, няма и да получим. Формалната причина е високата инфлация, а истинската причина е недоверието в страната. Ако не знаете това, аз мога да ви кажа, че при това положение важният ангажимент за влизане до 2010 г. в Еврозоната отпада, за съжаление. За съжаление отпада. Защото при това стечение на обстоятелствата, при тази финансова и икономическа криза, нестабилност, еврото в България не може процедурно да бъде въведено преди 2012-2013 г. – удар върху българското общество, удар върху българската икономика.
  Във всяка една ситуация има изход. Вие искате да го търсите, въпреки че три години не го намерихте.
  Но аз ще ви кажа моите измерения на стъпките, които трябва да се направят оттук нататък. Безспорно: реформата в МВР се очаква от обществото. Но истинският, болният проблем е ежедневието на хората. Първото нещо, което вие трябва да направите, е една много силна антиинфлационна политика. Разберете: потреблението намалява, хората обедняват. Силна антиинфлационна политика; рязко усвояване на еврофондовете, за да влязат безлихвени пари в страната; инвестиции през общините, инвестиции в инфраструктурата; увеличаване на доходите, за да се увеличи покупателната способност. Това са стъпките, които ви предстоят и трябва да направите. Но вие не можете да ги направите.
  Господин министър-председател, ще Ви кажа нещо от моя личен опит. Когато работиш добре, ти се прощава и голямата грешка. Когато работиш лошо и когато не работиш, и малката грешка става един огромен конфликт и огромен балон.
  Това, което вие постигнахте в рамките на три години, беше, че получихте вот на недоверие от обществото. Получихте вот на недоверие от медиите. Всеки ден сте на първа страница – конфликт след конфликт. Вие получихте вот на недоверие от Еврокомисията с очакваната предпазна клауза, със спирането на еврофондовете. Вие получихте вот на недоверие от Европейската централна банка с изхвърлянето ви от преговорите за влизане в Еврозоната.
  Какво чакате повече, господин министър-председател?! Вие сте този, който трябва да гледате с наведена глава в тази зала! Вие сте този, който първи трябва да си подаде оставката, защото не се справихте през тези три години с нито един проблем на тази държава!
  Оттеглете се! Назначете едно правителство да изкара мандата! Очевидно е, че не искате избори. Потърсете професионалисти, потърсете хора, които обичат и ще защитават честта на България в интерес на нашата родина! (Ръкопляскания от ДСБ и БНС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? Няма.
  Давам думата на народния представител Мария Капон.
  МАРИЯ КАПОН (независим): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри!
  Кой в тази зала смята, че връзката между властта и организираната престъпност ще бъде разкрита днес? Извън залата не вярват в това.
  Кой в тази зала смята, че Румен Петков е вършил оперативна работа вместо подчинените си? Извън залата не вярват в това.
  Кой в тази зала смята, че министърът на вътрешните работи до вчера е мълчал, а днес е обобщил фактите в доклад от загриженост за държавата? Извън залата не вярват на това.
  Кой в тази зала смята, че бивши генерали говорят и млъкват по команда за едната чест на пагона, а не за да завземат властта? Извън залата не вярват на това.
  Кой в тази зала смята, че организираната престъпност е свързана само с днешната власт и е пропуснала вчерашната, или онзиденшната или ще пропусне утрешната така, както върви? Извън залата не вярват на това.
  Кой в тази зала смята, че ако утре сменим кабинета сме свалили от власт милиционерската олигархия и гарантираме чисто управление? Извън залата не вярват в това.
  Единна народна партия предлага на всички да стартираме операция „чисти ръце”. Това е истинската разделителна линия не между власт и опозиция, а между почтени и непочтени. Да сложим бариера между почтените граждани – били те прокурори, полицаи, политици, и от другата страна мафията. Тези, които искаме подобен процес, трябва да заявим готовност да бъдем напълно изложени на морален показ с контактите си, доходите си, интересите си. Защото ние сме мнозинството в тази страна. Не искам пак да ме убеждават, че всички сме маскари и съм готова да започнем с мен.
  Надявам се господин министър-председателят да чуе думите ми като държавник, а не като лидер на БСП. И да се осмели да започне кампания „чисти ръце” между прокурори, държава и всички останали. (Ръкопляскания от ДСБ и БНС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Няма.
  Уважаеми народни представители, от всички парламентарни групи народни представители взеха отношение по разглежданата тема с изключение на Парламентарната група на „Атака”, които ще говорят за това. Следователно започваме по ротацията, както обявихме.
  Давам думата на господин Али от Парламентарната група на ДПС.
  НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Вотът на недоверие, който разискваме днес има едно малко по-особено политическо измерение. На мен ми е извънредно трудно да позная сред вносителите политическата сила, която не е имала пряко отношение към МВР в качеството си на управляващ. Апропо, тази констатация е приложима и към основната извънпарламентарна опозиция в лицето най-малкото на нейния лидер, който в продължение на цял мандат държеше в ръцете си професионалното ръководство на МВР. Така че, за да искаш вот на недоверие на сегашното правителство по тази тема означава минимум да имаш претенцията, че си завещал реформирана система, която днешните управляващи са влошили. Слава Богу не чух подобна оценка. И ако все пак някой таи в себе си такава претенция, по-добре наистина да си я таи и да не я изказва. Защото ще звучи смешно.
  Уважаеми госпожи и господа, проблемите на МВР не са от вчера и те са системни. Парламентарната група на ДПС ще отхвърли вота на недоверие не защото смятаме, че управлението на БСП, НДСВ и ДПС е безгрешно, а защото мнозинството има ясно съзнание за несвършеното. Но наред с това има политическата воля да завърши реформите и да продуцира нови, адекватни на реалностите на европейска България радикални промени. Адресатът на тези промени не са само външните ни партньори, а преди всичко българската общественост, българският гражданин, който е в правото си да иска по-решително противодействие на престъпността. За да се чувства сигурен в своята собственост и за живота си. Не можем да очакваме от българския гражданин да прояви снизхождение, когато вижда, че генералите се цакат помежду си, вместо заедно да борят престъпниците.
  Затова политическото ръководство на МВР е задължено, наред с прилагането на радикални системни мерки да проявява решителност и нетърпимост към служителите си, независимо колко е висок рангът им, когато са нарушили служебното си задължение. Необходима е още по-голяма непримиримост в случаите на уличаване във връзка с престъпни елементи. Тези язви на системата трябва да бъдат отстранени, ако се налага и хирургически, защото те разяждат не само физически, но и морално.
  Уважаеми колеги, вярвам, че управляващото мнозинство има не само политическата воля, но и компетентността да прекъсне връзката между облечени във власт служители и престъпни елементи, да сложи край на произвола в използването на СРС, да спре изтичането на класифицирана информация като условие за съхраняване, ако щете за възстановяване на доверието на българските граждани и международните ни партньори. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? Няма.
  Давам думата на народния представител Младен Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Изключително важно е в днешния вот какво ще поставим в центъра на нашата дискусия. Защото редица от изказващите се казаха, че има барикади. Да, има барикади, и въпросът е всеки един от нас да определи от коя страна на барикадата ще застане. Защото тази барикада е границата на държавността. Въпросът е дали ние ще преминем оттатък и ще се наредим в онези редици, които всячески тези години се стремяха да рушат държавността, или в редиците на онези, които искат да направят необходимите реформи, така че българският гражданин, обикновеният човек да почувства, че има хора и институции, които се грижат за неговите интереси.
  От тази гледна точка този пети вот на недоверие е достатъчно странен. В неговите мотиви има много неща, които предизвикват най-малкото въпросителни или ни връщат във времена, които безвъзвратно отминаха.
  Може ли да се иска вот на недоверие заради неспособността на министъра в продължение на близо три години да се справи с организираната престъпност и корупцията? Това ни връща в 1991-1992 г., когато същата тази десница вършеше чистка в съдебната система и като мотиви за освобождаването на редица професионалисти се сочеше: поради това, че не са ликвидирали престъпността в град София. Ако искате да се върнем в тези времена, то бихме могли, но всички знаем какви са последиците от този подход.
  Има ли проблеми в системата на МВР? Има ли обществени настроения в страната, които да налагат тези промени? Да, безспорно има и тези проблеми са неколкократно дискутирани в последно време. Те ще бъдат посочени и тук, в тази зала – проблемите с кадрите, с корупцията в МВР, със структурните, организационните дисбаланси, които, между другото, по времето на предишни управления доведоха до ликвидиране на цели направления в централни служби. Като например Икономическото направление в Националната служба за сигурност, което беше явен показател за нежелание да се борим с тези явления.
  Господин Иванов, касае се за лидера на вашата политическа сила, който закри това направление.
  Така че проблеми има, има и обществени настроения. Въпросът е как ще решаваме тези проблеми.
  Това, което се предлага днес да дискутираме, е кардиналната реформа в системата на Министерството на вътрешните работи и в сектора „Сигурност”.
  Има ли забавяне на реформата? Аз честно ще призная, че според мен такова забавяне има. Можеше значително по-рано да бъдат извършени тези промени, но нека да видим и стъпките. Обособяването на дирекция „Вътрешен контрол”, изграждането на ДАНС и въвеждането на проактивен метод в работата на органите за сигурност, разкритите престъпни групи, наказаните вече ръководители и организатори на такива престъпни групи – всичко това показва, че пътят, по който се върви, има своите основания да бъде продължен.
  Днес обаче се предлага и нещо друго – да седнем най-сетне да извършим това, което дълго време сме си говорили като политици и по някакъв начин сме отлагали. Структурните реформи в министерството повече не могат да бъдат отлагани. Стига сме говорили, че осемнадесет години това е същата обрасла структура. Изваждането на „Противопожарна охрана”, изграждането на три национални служби в системата на МВР, изваждането в отделна агенция на службите ДОТИ и ДОИ са стъпки, които заслужават сериозно обсъждане и то тук, в тази зала, като народни представители.
  Тази система, която се прави, няма да бъде система за това управление. Тя ще бъде система на държавата, която ще служи на всяко едно управление. Ако ние искаме да кажем „Стоп на тази организирана престъпност! Дотук бяхте, има вече ясни правила и ние ще ги наложим!”, то трябва днес да заявим това от тази трибуна.
  Разбира се, вие знаете, че този вот няма да мине. Аз не искам да се спирам на подробностите в неговите мотиви. Някои от тях са събрани по познатия начин: неправомерно използване на СРС-та, констатации, които ясно са посочени в доклади на прокуратурата. Не искам да се спирам на това.
  Въпросът е днес да стане ясно дали опозицията ще бъде съгласна заедно да извършим тази реформа, да имаме необходимата обществена и политическа подкрепа за нея или така или иначе ние ще я направим, а вие ще продължите по онзи път, по който нищо старо не сте забравили и нищо ново не сте научили. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ. Реплика от народния представител Лъчезар Иванов.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики?
  Господин Димитров, заповядайте – първа реплика.
  ИЛКО ДИМИТРОВ (БНД): Благодаря Ви, господин председателю.
  Господин Червеняков, не мислите ли, че премиерът до известна степен демонстрира политически садизъм? Не е ли по-безболезнено министър Петков просто да бъде преместен от това чердже, което постъпателно, бавно и на глътки му се отдръпва, и това да реши по-добре проблема и по-безболезнено за самия министър Петков? Както върви от една година насам и може би ще продължи, министър Петков ще остане министър без министерство.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Втора реплика – господин Агов.
  АСЕН АГОВ (ДСБ): Уважаеми господин председателю! Господин Червеняков, аз ще започна с едно съгласие и след това ще изразя несъгласието си. Съгласието е с много от Вашите идеи, които имате за реформа в сектора за сигурност. Няма никакво съмнение, че тези реформи трябва да бъдат извършени. Несъгласието ми обаче идва, когато говорим за волята да бъдат извършени. Аз знам, че Вие говорите за необходимостта от тези реформи и имате ясно очертани в съзнанието си реформите в продължение на дълги години, но, за жалост, никой не Ви слушаше досега. Днес чувам гласът Ви да се извисява веднъж по телевизията и сега – в тази пленарна зала. Какви са гаранциите на българското общество - тук е моето несъгласие с Вашата позиция, че тези реформи могат да бъдат извършени от това правителство, когато то проявява толкова много колебливост при толкова много фрапиращи факти, за които говорите впрочем и Вие?
  НЕНКО ТЕМЕЛКОВ (КБ, от място): Създаването на ДАНС е един пример!
  АСЕН АГОВ: Имам много сериозни съмнения, че има способност, политическа воля всичко това да бъде извършено. Ето къде е моето несъгласие. Знам Вашите думи, знам Вашите идеи, само че те досега не бяха реализирани и това поражда силни подозрения и силно недоволство в обществото.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трета реплика има ли? Желание от народните представители? Няма.
  Право на дуплика – народният представител Младен Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Грешите тематиката, господин Димитров. Вотът е за недоверие към правителството, а не към министър Петков. Ако така бяхте формулирали вашето искане, сигурно по друг начин можехме да дебатираме.
  Господин Агов, Вие поставяте изключително сериозен въпрос. Ще Ви кажа къде са моите съображения. По решение на политическото ръководство на управляващите от четири месеца работи работна група, която да подготви структурните промени в министерството. Имам честта да бъда член на тази работна група и да работя с нея. Голяма част от идеите днес ги виждаме реализирани като подкрепа от страна на управляващата коалиция, от съвета като насоки за бъдещата реформа.
  Оттам идва и моята вяра, че просто времето е дошло или дотам сме стигнали, че повече не можем да отлагаме. Лично аз вярвам, че можем да направим тези реформи. Дано да успеем. Дано с ваша помощ успеем най-сетне да изградим тази държава и тази система „Сигурност”. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Както обявих преди изказването на господин Червеняков, уважаеми народни представители, давам почивка до 11,30 ч. След почивката първи ще говори доц. Щерев.

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с разискванията. (Звъни.)
  За сведение на народните представители – на балкона в пленарната зала са студенти от Нов български университет. Да ги приветстваме с „Добре дошли в българския парламент!”. (Ръкопляскания.)
  Както обявих преди това – давам думата на д-р Щерев за изказване.
  Обръщам се към парламентарните групи – моля да подадете имената на ораторите си.
  Имате думата, господин Щерев.
  АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Господин председател, къде е министър-председателят и къде са министрите от кабинета?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Виждате министъра на правосъдието. Той е пред Вас.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Това е неуважение към Вас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Министърът на вътрешните работи е също тук, министър-председателят – също, така че да започнем с изказването, д-р Щерев.
  АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! (Изказването на народния представител е съпроводено с прожекция на поредица от слайдове.)
  Петият вот на недоверие срещу сегашното правителство се предхождаше от масирано публично лансиране на тезата, че то е безсмислено, защото няма шансове да мине. Нейната манипулативна цел бе да убеди обществото в несъстоятелността на вота поради факта, че той няма да може да свали правителството и ще доведе най-вече до консолидация на управляващите.
  На първо място искам да кажа, че тройната коалиция, водена от БСП, дотолкова се е вкопчила във властта и завършването на мандата си, че и без друго е достатъчно консолидирана.
  На второ място, едва ли има представител на опозицията, който при наличието на едно подкрепящо правителството мнозинство от 150 депутати, да си е правил някакви илюзии, че кабинетът ще падне. (Шум и реплики от КБ.)
  Също така едва ли има някой от опозицията, който да смята, че това е основната цел на сегашния вот. Нека си припомним, че в новата българска история няма случай на успешен вот на недоверие.
  Фактът обаче, че обективната парламентарна конфигурация прави минаването на вота невъзможно в никакъв случай не маха неговата оздравителна функция. (Шум и реплики отляво при смяна на слайдовете.)
  Опозицията в един парламент и в едно демократично общество... (Реплики от КБ.)
  По-добре слушайте! ... има като цяло функция, подобна на имунната система на един управленски организъм – алармираща и защищаваща от зловредните инфекции, които могат да се развият и поставят под въпрос просперитета на страната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Щерев, извинявайте, но сега надали е допустимо това да се дава на екрана!
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Именно опозицията чрез своята функция предупреждава... (Реплики отляво.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, графики, да...
  АТАНАС ЩЕРЕВ: ... за недалновидни управленски решения, предупреждава и информира обществеността и спомага за прекратяване на всяка злоупотреба и грешен ход на властимащите. Само така могат да бъдат защитени интересите на българското общество и да бъде гарантирано нормалното развитие на България.
  Изхождайки от това разбиране ние, от Българска нова демокрация, заедно с останалите десни парламентарни сили в светлината на тежката криза в Министерството на вътрешните работи, заплашваща устоите на държавността у нас, приехме за свое задължение да искаме оставка на кабинета чрез вот на недоверие.
  В настоящия момент правителството може да разчита на стабилно мнозинство, но на свой ред основната сила, върху която опозицията основава своето влияние, е общественото мнение.
  Факт е, че кризата през последните седмици и липсата на решителни политически действия за нейното разрешаване ясно отграничиха два вида мнозинства – едното е в парламента, 150 души депутати. Другото е на българските граждани, които страдат от водената политика и все повече губят доверие в институцията, призвана да бди над тяхната сигурност и законността в страната.
  Настоящият вот на недоверие е израз на желанието за промяна на цялото българско общество, защото няма разумен човек в страната, който да е съгласен със ситуацията днес в МВР. Дясната опозиция, която внесе вота, е само изразител на това желание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Щерев, извинявайте, но надали това е позволено!
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Опозицията предлага на правителството и на министър-председателя алтернативата да избира между две възможности – едната е да се вслуша в сигналите от имунната система и да чуе общественото мнение... (Шум и реплики от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля Ви, ще прекратя изказването, д-р Щерев! Явно са недопустими такива нагледни материали!
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Извинете, но това са неща от ...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Дайте графици, факти, но не и снимки и карикатури!
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Обществото ясно иска поемане на политическа отговорност. Подобна смяна обаче не заменя необходимостта от генерален ремонт на целия кабинет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Дончев, моля Ви! (Шум и реплики в залата.)
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Както и подмяна на всички неработещи министри, а те са повече от половината от неговия състав.
  Втората възможност, разбира се, е, поради вътрешнопартийни сметки в Българската социалистическа партия и поради това, че има паралелни структури, които осъществяват контрол над действията на министър-председателя да се запази статуквото чрез имитация на промени. Така ще продължи досегашната стратегия на снишаване. С подобно действие обаче „оздравителния процес”, който твърдите, че се случва в МВР, ще остане една химера. В едно демократично общество такова управленско поведение неминуемо ще доведе до срив на доверието.
  Господин министър-председател, ако сега отново се скриете зад комфорта на стабилното си мнозинство и не предприемете мерки, то може да сте сигурни, че на следващите избори българските гласоподаватели много ясно ще Ви посочат, че сте сбъркали. Ако изберете възможността да действате решително, вероятно Ви очакват неприятности, главоболия и разправии във Вашата партия от влиятелните кръгове в нея, представител на които очевидно е господин Румен Петков, щом е толкова трудна неговата смяна. Вслушвайки се в това, което Ви казва опозицията с настоящия вот на недоверие, Вие имате шанса да продължите реформаторските процеси във Вашата партия, като по този начин защитите едновременно и обществените интереси. (Реплики от КБ.)
  Обратното би означавало да запазите Вашето и това на хората около Вас спокойствие разчитайки, че лобитата в БСП ще се консолидират и се разберат кой какво ще прави и какви изгоди ще има. Обществото обаче ще страда от арогантността на престъпните групи и добиващото застрашителни размери срастване на държавата с организираната престъпност.
  Крайно време е управляващите от Социалистическата партия да се запитат дали оперирането на властта на всяка цена е по-важно от просперитета на България? (Шум и реплики в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля Ви, господин Дончев.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Разбираемо е, че БСП иска да се отърве от комплекса си на политическа сила, която не може да довърши един цял мандат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Още веднъж Ви правя забележка, доцент Щерев, и на Вас, господин Дончев.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Това обаче не бива да става, като се поставят приоритетите на партията пред приоритетите на България и българското общество. Няма логика след една година да се тупате в гърдите, твърдейки: “ние завършихме мандата”, ако оставите след себе си висока инфлация, ширеща се престъпност и корупция, лошо здравеопазване, недобре работеща икономика и спрени средства от Европейския съюз.
  За финал искам да кажа, че умишлено в изказването си не обърнах внимание на партньорите от тройната коалиция от НДСВ и ДПС. По време на развиващите се скандали в МВР и двете партии не представиха своя ясна позиция по темата и не настояха за по-решителни политически действия. В този смисъл подкрепата, която техните представители ще дадат на правителството при гласуване на вота, не е аргументирана, а просто е продиктувана от желанието за оставане във властта докрай. Фактът, че НДСВ и ДПС не реагираха по адекватен начин, макар да осъзнават че това, което се случва в МВР, е нередно и вредно за страната, може да означава само едно – че те са се превърнали в заложници на червените теснопартийни интереси и скритите сили, стоящи зад тях. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в опозицията.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, изключете уредбата. Въпросът с използването на такива средства трябва да бъде уреден в правилника. (Шум и реплики в залата.) Досега са използвани, макар и рядко, но надали по този начин е допустимо.
  Моля, господин Дончев, изключете.
  Първа реплика – госпожо Тенева, заповядайте.
  АТАНАСКА ТЕНЕВА (КБ): Господин Щерев, във Вашата презентация пишеше, че Германия е загрижена. България е обезпокоена, че ние заставаме от двете страни на барикадата, когато става дума за българската държавност, за авторитета на институциите на Република България.
  Аз съм човек толерантен и обикновено казвам: отнасяй се с другите така, както искаш те да се отнасят с теб. Вие в момента демонстрирахте как искате да изкажа своята реплика.
  Винаги съм твърдяла, че този вот на недоверие е, първо, политически, след това отваря и много професионални въпроси. Обаче тук се оказва, че този вот на недоверие поставя и много морални въпроси. И аз смятам, че от политическа гледна точка е много важно вашата парламентарна група, която носи такова хубаво име, да каже какво е нейното становище по предложенията за преструктуриране на МВР, за онова как да застанем заедно, за да се решават тези проблеми. Това във Вашето изказване го няма, а да не говорим, че и данните Ви не бяха съвсем точни. Вие казвате: 150 убийства. Не знам за какъв период. Обаче аз имам тук справка, която съм си поискала, и за последните 15 години по тази официална справка те са 144 и ако взема периода 2002-2005 г., като икономисам една от годините, те са 68, и разкрити само 17 от тях. А доколкото си спомням, тогава Вашият асистент и наш колега Владимир Дончев беше председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, а Вие също бяхте председател на парламентарна комисия. (Шум и реплики в КБ.) (Реплика на народния представител Борислав Китов.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Китов, моля Ви!
  Втора реплика – госпожо Фудулова, заповядайте.
  СИЯНА ФУДУЛОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин Щерев, много е забавно Вашето изпълнение в стил политагитация от времето, когато бяхте партиен секретар в Стара Загора. (Ръкопляскания в КБ.) Възмутително е от вашите редици да се чуват точно такива мнения, защото през изминалите шест години къде бяхте Вие, господин Щерев? Във вашите редици бяха двама председатели на парламентарна комисия – по вътрешна сигурност и обществен ред. (Реплика на народния представител Борислав Китов.)
  Да, господин Дончев още има спомен. Какво направиха те?! Някой да има спомен да са поемали такива отговорни, важни и решителни крачки за реформа на системата?
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Доведоха и Бойко Борисов.
  СИЯНА ФУДУЛОВА: Да, доведоха и Бойко Борисов.
  Но тук имам много пресен спомен от 2003 г. за среща на тогавашния главен секретар с Доктор. От 2003 г., когато има взрив и яхтен скандал, когато една услужлива ръка хвърля снимки в един багажник. (Шум и реплики в залата.)
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим, от място): Чети закона.
  СИЯНА ФУДУЛОВА: Не е законът. Това са факти, господин Иванов, и Вие нищо не може да кажете по това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля за тишина. По-спокойно, д-р Иванов, по-спокойно!
  СИЯНА ФУДУЛОВА: Възмутително е и Вашето поведение, защото Вие също сте от тази част.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим, от място): Слабо четете.
  СИЯНА ФУДУЛОВА: Не, не, въпросът е, че Вие слабо четете и слабо си спомняте.
  Въпросът е, че наистина вашето неморално поведение няма връзка с това какво иска обществото, защото вие дори в тази формация не отговаряте и на парламентарен вот, защото вие предадохте общественото доверие. Много е хубаво, че сега всеки един от вас може да излезе да покаже на обществото какво представлявате в действителност. (Ръкопляскания в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трета реплика – Ненко Темелков.
  НЕНКО ТЕМЕЛКОВ (КБ): Благодаря, господин председателю.
  Аз няма да припомням, че господин Щерев беше партиен секретар и в пернишката болница (смях в залата), в момента имам справка понеже съм председател на тази организация. Но искам да изкажа своето възмущение, защото очевидно не само групата, в която той в момента членува, е ин витро създадена (смях и ръкопляскания в залата), а и неговото поведение и това, което демонстрира пред народните представители – пред най-висшия форум на държавата, говори не само за неговия морал като политик, но и за неговия морал за съжаление като хуманен лекар. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Доктор Щерев, заповядайте. Имате право на дуплика в рамките на 3 минути.
  АТАНАС ЩЕРЕВ (БНД): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители! На госпожа Фудулова и на господин Темелков ще отговоря по следния начин. Когато едно време се говореше за недъзите на социализма, нашите социалистически фактори говореха: „А защо вие биете негрите в Съединените щати?”. И това беше единственият въпрос, който зададоха. (Шум и реплики в залата.) Ако това са вашите възражения, това означава, че сте много жалки. Това означава, че вие наистина нямате мотиви, за да възразите срещу нещо, което се предлага тук.
  НЕНКО ТЕМЕЛКОВ (КБ, от място): Тук няма срещу какво да се възразява.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: А на госпожа Тенева бих отговорил, като се обърна отново към господин министър-председателя. Аз направих едно конструктивно изказване, съгласувано с моите колеги от нашата парламентарна група, господин министър-председател.
  Ние искаме да ви помогнем, считайки опозицията за имунната система на управляващите. Управляващите не могат да видят всички проблеми. Вие срещате трудности в оздравителните процеси в правителството, които биха могли да станат и при това мнозинство да изкарате до края на мандата. Вие обаче сте под силите на хората на една паралелна власт. Можете да го признавате и да не го признавате, но когато слушат нашия дебат, утре, господа от БСП, ще чуете, ще видите и ще слушате какъв е коментарът на хората. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев иска от името на парламентарна група да направи декларация. Това е допустимо, но не и по темата, по която се води дебат.
  ЯНЕ ЯНЕВ (ОДС): Това е така. Благодаря за пояснението, господин председател.
  Декларацията е от името на Парламентарната група на Обединените демократични сили. Ние сме силно улеснени от идването на министъра на финансите, тъй като тя е изцяло в неговия ресор.
  Парламентарната група на Обединените демократични сили счита, че корупцията в българските митници се е превърнала във висша държавна политика. Милиардите левове загуби от митниците стават реална опасност за правовия ред и националната сигурност на Република България. Няма друга страна в Европейския съюз, която така явно да толерира корупционните практики в митническата администрация. Няма митници в Европейския съюз, в които да е установено такова масово съучастие на ръководни и редови митнически служители в осъществяването на стокова контрабанда и митнически измами с високостойностни и акцизни стоки, в т.ч. и през обектите на безмитната валутна търговия.
  АТАНАС МЕРДЖАРОВ (КБ, от място): Това е по темата, господин председател!
  ЯНЕ ЯНЕВ: Измамите и контрабандата с акцизни стоки ежегодно лишават държавния бюджет от приходи за стотици милиони левове. През 2006 г. Агенция „Митници” иззе от НАП администрирането и събирането на вътрешния акциз, в резултат на което по официални данни през 2007 г. митниците са събрали от акциз върху алкохола едва 101 млн. лв., а са пропуснали да съберат още над 170 млн. лв., защото 85% от пазара е нелегален. За съжаление социалистическото правителство на Ахмед Доган се прави, че не вижда този факт, защото част от корупционните схеми действат чрез множество техни фирми – спонсори, част от които с репутация на големи данъкоплатци. Те поръчват нужното или по-малка част от действително необходимото им количество бандероли, но облепват с тях между 20 и 30% от търгуваните бутилки.
  АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Господин председател, декларацията е по вота!
  ЯНЕ ЯНЕВ: Останалата част са с фалшиви бандероли, които се произвеждат в Турция и се внасят през Капитан Андреево, а в по-редки случаи се внасят и като пощенски пратки. Неслучайно миналата година бяха заловени наведнъж 300 хиляди имитации на български бандероли, отпечатани в Турция. След продажбата на количествата с фалшивите бандероли, съответстващи на бройките, получени от държавата, се връщат с мотив, че не е осъществена предвидената търговска реализация. От Агенция „Митници” се съставя протокол за унищожаването им, респективно на съответната фирма се възстановяват парите за акциза на уж нереализираните в търговската мрежа количества алкохол. Мафиотската схема се реализира и от производители, които поръчват и закупуват нереално малък брой български бандероли, за да ги допълват с контрабандно внесените от Турция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев, не навлизайте в темата на разискванията.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Да им се приспадне от времето на вота!
  ЯНЕ ЯНЕВ: От митницата не правят проверка на такива производители и търговци, които няма как да докажат производствени мощности и обороти, съответстващи на официално обявените от тях продажби.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Янев, изказването Ви ще бъде включено във времето на вашата парламентарна група.
  ЯНЕ ЯНЕВ: Според нашите финансови анализатори продължава източването на ДДС при внос на стоки посредством българските митнически власти, което свидетелства за неотслабващото действие на контрабандните канали. Събраният от Агенция „Митници” ДДС през 2007 г. е с около 100 млн. лв. По-малко от реално дължимия. За последните години точната сума на загубите за държавния бюджет от недосъбрани от българските митници ДДС са както следва: 1 млрд. 150 млн. лв. за 2004 г.; 1 млрд. 300 млн. лв. за 2005 г.; 1 млрд. 405 млн. лв. за 2006 г.; или общо загубите от несъбран ДДС само за три години са над 4 млрд. лв. А какъв всъщност е истинският размер на неоповестените официално загуби от контрабанда и митнически измами през този период? Според експертите ни общият размер е не по-малко от 10 млрд. лв. Ако се прибавят и загубите от контрабанда в петролния сектор, ще стане ясно, че всеки трети литър гориво у нас е контрабанда.
  Освен това у нас за последните осемнадесет години държавната хазна е ощетена с не по-малко от 50 млрд. лв. само от контрабандни канали и незаловен наркотрафик. Тези милиарди са в сиво-черната икономика и през последните седем години с тях разполагаше най-вече Сакскобургготски и велчевата му чета. Българските митници вече са се превърнали в мафиотски картел, в държава в държавата, която е извън всякакъв контрол на закона и на гражданското общество. В Европейската комисия знаят, че този пирамидален картел се управлява от мафиоти с бели якички, представители на НДСВ, БСП и ДПС. Няма защо да се учудваме, че Жозе Мануел Барозу остро предупреди за необходимостта от борба с корупцията по върховете, а вчера заплаши България със санкции. Говорителят на европейската комисия Марк Грей неслучайно заяви в прав текст, че Европа очаква от българското правителство реални резултати от борбата с престъпността, защото такива досега няма.
  Председателят на Парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов по време на четвъртия вот на недоверие обяви, че контрабандата и корупцията в митниците стават все по-големи и все по-опасни за държавата. Затова ОДС ще продължи да търси гаранции, че българските митници ще спрат да бъдат разградения двор на Европа.
  Ние, народните представители от СДС, „Ред, законност и справедливост”, „Гергьовден” и БЗНС, очакваме премиерът Станишев още днес да отговори: на кого се отчитат постъпленията от контрабандата и кои длъжностни лица, в т.ч. политици от висок ранг, са замесени в нея? Вярно ли е, че политическата протекция над определени контрабандни канали се предава по приемственост между министри и зам.-министри при смяна на правителствата? Какво е общото количество на върнатите от акцизните оператори и унищожени под контрола на Агенция „Митници” бандероли до момента? Как така директорът на Агенция „Митници” Асен Асенов демонстративно, продължително и неправомерно прикрива и протежира ръководни митнически служители, съдени за тежки длъжностни престъпления?!
  Парламентарната група на Обединените демократични сили категорично настоява министър-председателят в най-кратки срокове да оповести какви структурни и персонални промени ще предприеме във връзка със спирането на грандиозните кражби в митниците. Кога агенцията ще има ново ръководство? Какви административни и наказателни мерки ще бъдат предприети срещу длъжностните лица, замесени в осъществяването на мафиотските митнически схеми?
  Ако това не се случи, ние ще считаме, че цялото правителство начело с премиера е част от контрабандните канали. Даваме му шанс да докаже, че не е. Благодаря. (Ръкопляскания от блока на ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, това беше типично изказване по темата на разискванията за вот на недоверие. Следователно това се отнася за господин Янев. Той говори седем минути. Те се прибавят към говоренето на цялата парламентарна група в рамките на допустимото. (Реплики в блока на опозицията .)
  ЯНЕ ЯНЕВ (ОДС, от място): Няма нищо общо!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не може да се злоупотребява с права! Това е недопустимо, господин Янев. Казах! (Ръкопляскания от мнозинството, реплики в опозицията.)
  Давам думата на господин Сотиров.
  ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Господин Корнезов, Вие манипулирате по недопустим начин заседанието. Ако смятахте, че изказването на господин Янев е противоречало на регламента, трябваше да го прекратите, а не да допуснете да говори 7 минути и да го прехвърляте към времето на парламентарната група. Това е недопустима манипулация по време на воденето от Ваша страна!
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Господин Корнезов му каза!
  ИВАН СОТИРОВ: Има си начин – прекратява се изказването, а не да направи забележка и да допусне да се говори 7 мин. и да отнеме от времето на ОДС.
  Така че, господин Корнезов, смятам, че това Ваше предложение за прехвърляне на времето е недопустимо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Напротив, господин Сотиров, аз предупредих господин Янев, че говори по разискваната тема. След това го предупредих, че това ще бъде във времето на парламентарната група. Проверете стенографския протокол.
  ИВАН СОТИРОВ: Вие му направихте забележка, за да влезе в темата, и оттам нататък приключихте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата за изказване, господин Сотиров.
  ИВАН СОТИРОВ: А сега – по същество.
  Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Какъв е реално сериозният проблем, който стои пред държавата? Че реално срещата на министър Румен Петков с мафията беше в Хисаря, а не в Дупница. В Дупница беше регионална среща с регионални мафиоти. Това е големият проблем, който го вижда целият български народ. И проблемът е, че няма как и министър-председателят, и правителството, и вие, управляващата коалиция, да водите борба с мафията, след като мафията – това сте вие! Това е големият проблем на държавата и аз затова не държа ние да бъдем от една страна на барикадата. Иначе няма обяснение, че се извършват редица публични убийства на улицата. Защото това е типично, когато се борят мафиотски кланове.
  Още миналата година от СДС и ОДС ви предупредихме при скандала около Румен Овчаров, че тук става въпрос за битка между мафии вътре в самото управление – милиционерската мафия и олигарсите около президента и партийните мафии от тройната коалиция, които имат лоби в правителството. За това става въпрос. А когато в една държава има институции, когато имаме правова държава, тогава битката с престъпността се води институционално - престъпниците се задържат, престъпниците се съдят и биват осъждани. А тук има убийства и няма никакво правосъдие и никакво присъствие на институциите. Не можете да говорите, като че ли сте дошли на власт преди един месец. Тези три партии, които днес управлявате, управлявате вече втори мандат. Седем години сте на власт и да се оправдавате като хора, които вчера са заварили държавата, е неморално, недопустимо и абсурдно. Това е вашият голям проблем.
  Докъде се стигна в структурата на МВР? Че там политическата кариера е полковник – генерал – арестуван генерал. Това е най-висшата степен на кариера на службите в МВР. Дотам докарахте държавата!
  Тук се каза, 60 години вие контролирате кадрово системата на МВР. Преди 18 години се заяви, че преструктурираме и ликвидираме Държавна сигурност. Държавна сигурност не е ликвидирана, Държавна сигурност я преструктурирахте, като част от Държавна сигурност ръководи действащите служби, на които само сменихте имената, дори и в новосъздадената има представители на Държавна сигурност, Държавна сигурност оглави групировките, срещу които вие уж се борите, и Държавна сигурност има пълен контрол върху политическата система. Тази роля на Държавна сигурност доведе до това тотално срастване на мафията, правителството, Президентството и на всички институции. И затова не може да има ефективна борба, ако няма радикално решение.
  Каква реформа на системата ще предложи господин Станишев, след като той запазва Румен Петков? Какво? Ще се приемат критерии и ще се въведе ограничение министърът да консумира не повече от един литър водка на ден? С този министър така може да се реформира системата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Сотиров, нека взаимно да се уважаваме.
  ИВАН СОТИРОВ: Мисля, че се уважаваме и затова, за да се уважаваме, не трябва да допускаме такива хора да бъдат министри на вътрешните работи. За да уважаваме парламента, да уважаваме институциите, да уважаваме българските граждани. Затова реформата на системата първо трябва да започне с оставка на това правителство, с отстраняването на тези кадри, защото те не могат да реформират системата. Проблемът в България е, че от 18 години се променят структури, но едни и същи хора дърпат конците и управляват държавата. По време на управлението на Комунистическата партия, когато управлявахте не като БСП, трафикът на наркотици беше държавна политика. Това беше политика за износ на революция и за попълване на вашия бюджет, това беше и политика за поддържане на резидентура зад граница. И когато същите служби и същата партия, които водеха тази политика, управляват днес, е съвсем нормално България действително да бъде една трафикантска държава. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? Няма.
  ОДС има още 1 минута.
  Давам думата за изказване на господин Българинов.
  БОРИСЛАВ БЪЛГАРИНОВ (БНС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Днешният вот на недоверие е много по-различен от всички до настоящия момент. Многократно от медиите, от колеги и от други хора, с които се срещам, ми бяха задавани въпросите смятам ли, че този път това правителство ще падне, ще бъде ли отстранен министърът на вътрешните работи, ще има ли предсрочни избори, дали опозицията ще напусне парламента и с това ще предизвика парламентарна криза, която да доведе до нови избори и ново правителство, и т.н., и т.н. Въпросите бяха в тази посока. Еднозначни отговори не можеше да бъдат дадени.
  Моето желание, както и желанието на колегите ми от Парламентарната група на Българския народен съюз, е за това да има промяна към по-добро в Министерството на вътрешните работи. Като предистория ще заявя, че не случайно преди около два месеца пожелахме създаването на парламентарна комисия, която да се занимае с проблемите на производството, разпространението, употребата и трафика на наркотици. Данните сочеха, че дейността на МВР в тази сфера е неефективна.
  Какво стана? Бяхме вкарани в един криминален случай, в който националният парламент на една парламентарна държава, каквато е България, трябваше да се занимава с лице от криминалния контингент. Благодарение на колегите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и по-специално на колегите от опозицията се започна едно по-задълбочено и всестранно разглеждане на този проблем. С помощта на бивши служители на МВР, настоящи такива и информация от други служби и ведомства се стигна до това, че Министерският съвет и по-точно премиерът да иска от вътрешния си министър доклад за състоянието на Министерството на вътрешните работи. Явно нашето желание за информация и сигналите ни за множество нарушения в Министерството на вътрешните работи, извършени престъпления от служители на това министерство, бивши и настоящи, доведоха до започване на този дебат Забележете, това стана две години и половина след като е избран този Министерски съвет и след огромния натиск, оказан от нас. Затова аз смятам, че този вот е несравним по размери и проблематика с останалите.
  Стигна се дотам, че не само народни представители от опозицията, а и колегите от НДСВ в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да застанат зад това и да сочат изводите, че са налице тревожни тенденции в работата на Министерството на вътрешните работи, а именно слаба разкриваемост, изтичане на класифицирана информация към определени престъпни структури и видни бизнесмени, странни контакти на ръководни служители в МВР с лица, обект на оперативна разработка, лошо, бих казал, безразборно взаимодействие в самата система, както и във взаимодействието с други органи и организации.
  Тези изводи водят към незачитане на действащи нормативни актове, законови и подзаконови, намаляване на доверието между служителите, слаба разкриваемост на престъпленията, демотивация и незаинтересованост. Отклоняването на темата за лошите резултати в МВР ставаше с отправяне на нападки към парламента за лоши закони. Тук искам да отворя скоба, че тези закони, примерно Законът за Министерството на вътрешните работи е приет с активното участие на самото министерство и управляващата коалиция. Стигна се дотам да се неглижира работата на полицая вследствие неправилния подход на приемане на подзаконови нормативни актове, Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, както и други такива. Мога да заявя, че се стигна дотам, че в момента в малките населени места няма районни инспектори и младши районни инспектори, което най-малкото е тревожна тенденция.
  Скъсва се връзката и прокламираните обещания на ръководството на министерството за близостта на полицая до народа и до обществото. В този смисъл, доколкото съм запознат с доклада на министъра, кажете ми за каква сигурност на българина може да се говори, когато не са защитени правата, дадени му по Конституция?
  Освен организираната престъпност за повечето хора битовата престъпност е много по-важна. Той иска да види полицая в селото, на улицата си, пред къщата си, да сподели с него болките. Оттук започва и другата информация, която може да се получи, а именно това полицаят да научи необходимата информация за движението на хора, за извършени противоправни прояви, които така или иначе не са стигнали до съответното полицейско управление, за състоянието, движението и контрола на престъпния контингент и да се реагира в момент на извършено нарушение на обществения ред или престъпление. Тази връзка е скъсана и затова няма необходимите резултати.
  Друг важен момент, това е използването на специалните разузнавателни средства. Кажете ми в коя държава, не само в Европейския съюз, но в коя държава може да се посочат и са искани толкова много, десетки хиляди специални разузнавателни средства, а малко над 1% от тях да бъдат използвани? Явно целта на всичко това е ясна, а именно да се упражнява определена зависимост върху определени лица.
  Пределно ясно е, че тук куца контрола относно унищожаването на неразрешените специални разузнавателни средства или може би това се прави умишлено. Неслучайно човек от Българската социалистическа партия – няма да споменавам името му, говори, че наближава търг за специални разузнавателни средства. Явно той знае за това нещо и може би участва.
  Друг голям проблем пред премиера, защото проблемите излязоха извън рамките на Министерството на вътрешните работи, е досъдебното производство. Първо, в разстояние на повече от половин година след приемането на Закона за МВР голяма част от работещите като дознатели не бяха преназначени. Друга от тях бяха преназначени с по-ниско заплащане и това доведе до тяхното напускане на самата система.
  Друг проблем е относно това, че когато поискахме да бъде даден различен статут на дознателите и едно по-високо заплащане, за да може да има качествени кадри за това, се стигна до там, че бяха сравнявани, че дознателят не следва да получава по-голямо заплащане отколкото оперативния работник. Ами нормално е при положение, че на дознателят са необходими специално образование и специални знания, които са му дадени по НПК, както и това, че той извършва друга, по-специфична дейност. Тази бомба, която е заложена, може да експлоадира в скоро време и това е ясно от новите предложения на Министерския съвет за удължаване срока с още една година на разследването на хора, които нямат необходимата професия. При цялото ми уважение към всички професии, не може един завършил агроном или един, който е завършил ВИФ, да разследва дела. Това просто е смешно. От това възниква сериозния проблем. Ако решим да извършим тази поправка, ние ще извършим нарушаване на друг закон, а именно Наказателнопроцесуалният кодекс.
  Неслучайно по наш адрес получаваме упреци от кого ли не за тези драстични нарушения. Аз заявявам от тази трибуна, че ние не участваме в тия циркове.
  Минаха повече от две години от приемането на Наказателнопроцесуалният кодекс и Закона за МВР, а тези кадрови проблеми, съществуващи в министерството, не са приключили. Това е недопустимо. Мога да ви заявя, че това дори е престъпление, защото работата на полицаите се изразява в едно добре приключило дело с една осъдителна присъда. За да има такъв резултат е необходимо да има подготвени и назначени кадри.
  Друго грозно, което става в страната ни, са взаимните нападки между бивши и настоящи ръководни кадри в министерството. Това е недопустимо, не говори за морал, а знаем , че работата в МВР е изградена на принципа на единоначалието, на спазване на законите и подзаконовите нормативни актове и етични норми. Едва ли не тези хора, които си тръгват от службата, си тръгват с цялата информация, която знаят. Явно това се предава на лица, които имат интерес от това нещо.
  Липсва контрол за движението на документите, да не говорим за лошата деловодна дейност. Не може да се издават заповеди през главата на съответния началник, той да се прескача и да се използва мотивът, че по този начин може да изтече информация. Смело в тази посока мога да кажа, че това разложение в МВР е започнало не от сега, а от предишното управление на НДСВ. Това е ясно. Преди малко видяхте и цифрите от 2001 г. до настоящият момент колко убийства са станали. Това са показни разстрели и взривявания на публични места. Тогава, при встъпването на настоящото правителство, което така или иначе се опитва по някакъв начин – от изказванията на представителите на управляващите и по-точно на БСП, да се дистанцира от предното управление, защо не се изготви тогава един доклад и да може да се излезе с проблемите, които са съществували, с една реална програма за развитие, а се чакаше да се развие този дебат, да се демотивират всички служители в МВР, за да се стигне до някакво започване на някакви действия?
  Виждам, че днес неангажираността на настоящото правителство в борбата с всякакъв вид престъпност – това е видно от убийствата, които стават по улицата, показните убийства в последните няколко дни – вече прекалява и мога да ви кажа, че за първи път Европейската комисия си позволява официално да коментира и да изказва съмнение и притеснение относно показните убийства, извършени в България последните няколко дни.
  Смятам, че всичко позитивно, което е направено в хода на предприсъединяването на България към Европейския съюз и в началото, по някакъв начин е неглижирано и се изпари.
  В този смисъл искам да заявя, че ние, от Български народен съюз, искаме да предприемете спешни мерки за промяна на необходимата организация на работа в Министерството на вътрешните работи, което да започне да работи като един добре смазан механизъм. Затова са необходими промени в Закона за специалните разузнавателни средства, където да е ясен регламента за даване на решения, използване и унищожаване на специални разузнавателни средства; промяна в Закона за Министерството на вътрешните работи; правилникът за прилагането му, както и други подзаконови нормативни актове. Трябва да се вземат спешни мерки за незабавни промени в ръководството на Министерството на вътрешните работи – политическото и професионално, разбира се; да се започне работа по отношение на координацията в службите с оглед доброто им взаимодействие. Спрямо служителите, за които има данни за извършени нарушения или престъпления, да се вземат бързи и незабавни мерки за наказване или предаване на органите на прокуратурата.
  Да се предприемат мерки, смятам, че на първо място това трябва да бъде извършено от министър-председателят – за намиране на възможност за увеличаване заплащането на служителите на Министерството на вътрешните работи, както и допълнителното им финансово или материално стимулиране. В този смисъл смятам, че възможностите за това са разнообразни.
  Не на последно място по категоричен начин трябва да бъдат установени и формите на взаимодействие в самата система и с други органи и организации.Това, което заяви и господин Дал – че очаква само опозицията по някакъв начин да атакува правителството, ние, от Български народен съюз, освен че ви показвахме проблемите, ви дадохме и някаква насока за решаване на същите. Ако се вслушвате в тези добри предложения, смятам, че може да се започне една реална промяна.
  Относно вота на недоверие, в пълна степен, като член на опозиционна партия и на коалиция, заявявам от мое име и от името на Българския народен съюз, че ще го подкрепим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: С това парламентарната група на БНС изчерпа своето време, даже го надхвърли с една минута.
  Има ли желаещи за реплики към господин Българинов? Няма.
  Заповядайте за процедура, господин Бакалов.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да изразя протеста на нашата парламентарна група, защото Вие нарушихте правилника, който самият Вие сте писали. От името на група е направена декларация, която не касае вота, това не може да влиза в общото ни време. (Реплики от КБ.)
  В момента, в който Вие, уважаеми господин председател, ни го прибавихте към общото време на нашата парламентарна група, Вие признавате, че всичко това, което се изнесе, е вярно. Така че от тази гледна точка моята парламентарна група Ви е благодарна донякъде.
  В тази декларация, която се направи, бяха поставени конкретни въпроси към конкретни хора, които трябва да отговорят. Но Вие направихте всичко възможно това оттук нататък да не се състои и нашата група да не може да участва пълноценно в действителния вот на недоверие, така както са го правили вашите предшественици 60 години по-рано.
  Така че от тази гледна точка ние не виждаме абсолютно никакъв смисъл да продължаваме дебата. (Реплики от КБ.) Защото ни отнехте и времето, и думата, така както е правено много години преди 40-ото Народно събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Даже надхвърлихте времето си с 1 минута, но да не издребняваме.
  От вашата парламентарна група се изказаха господин Бакалов, господин Сотиров, господин Любен Дилов, господин Янев. Какво повече? (Депутатите от Парламентарната група на ОДС напускат залата.)
  Господин Иванов, имате думата. Заповядайте.
  Обръщам се към независимите уважаеми народни представители – общо разполагате с 10 минути. Този списък няколко пъти се приписва, предлага ми се, моля ви се да се разберете кой да се изкаже в рамките, разбира се, на тези 10 минути. Както знаете, в правилника е не повече от 5. Тук ми се пише по 2 минути. Ако искате, по 2 минути да ви давам думата, нямам нищо против. Но аз няма да ставам арбитър на независимите народни представители – кой кога да се изказва.
  Имате думата, господин Иванов.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, уважаеми граждани! България е на ръба на поредна криза – политическа, на морални ценности и икономическа. Държавата няма арбитър. Президентът абдикира като национален и социален, той застана зад тройната коалиция и зад Румен Петков. А как иначе, нали той бе неговият верен слуга на предизборната кампания.
  Структурата на МВР, призвана да пази обществото и държавността, е силно разклатена, общественото доверие в институциите е разрушено. Държавният глава не свика Съвета по сигурността. Защо? Няма отговор. Европейският съюз в същото време деликатно и достатъчно строго отправи упреци към министър-председателя. Това видяхме и във вчерашното изказване на Джоузеф Дол.
  Считам, че това вече не е вътрешен проблем и не може премиерът да излиза и да казва, че БСП ще разгледа реформите в МВР. Това е скандално. Защото Министерството на вътрешните работи не е на БСП и на Висшия съвет на партията, а е призвано да пази цялото общество, господа.
  Важно за обществото ще бъде Румен Петков да отговори дали е нарушил чл. 21 от Закона за МВР и чл. 30 от Правилника за неговото приложение? И като заемащ най-високия политически пост, може ли да извършва дейности, формулирани по чл. 140 от Закона за МВР? Надявам се компетентните органи в лицето на прокуратурата да се произнесат има ли такова нарушение или няма. Не може Румен Петков да мени лицето си като Мефистофел – да взема отношение ту като политик, ту като професионален ръководител в МВР, което обърква кадровите служители в МВР. Някак всичко това е сбъркано – Валентин Петров да говори като политик!
  България в момента е поставена в унизително положение пред партньорите си от Европейския съюз и НАТО. България не е длъжна да търпи негативни оценки, а вероятно и санкции от Европейския съюз, и в цялата тази история да бъде заложник на Румен Петков.
  Призовавам министър-председателя да подаде оставка, да свика консултации за нови избори и нека народът определи пътя на България. (Смях от КБ.) Сега можете да се смеете и да ръкопляскате. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики?
  Господин Добрев има думата за реплика.
  КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин Иванов, лично мен щеше да ме е срам да застана на тази трибуна и да обяснявам на българския народ все едно сте негов глава. Вашата партия е пълна с бивши ченгета, вашият патрон е олицетворение на съчетанието на мафията и МВР. Мен лично би ме било срам да застана тук и да говоря. (Реплики и ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За втора реплика думата има господин Темелков.
  НЕНКО ТЕМЕЛКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Понеже господин Иванов обикновено е говорителят ту на формалния, ту на неформалния, ту на главния секретар, не зная в какво качество обикновено се явява, но зная един факт, споделен от полицаи от Перник, които ми казаха, че не са смеели да отворят вратата на местопрестъплението, докато господин Бойко Борисов не е дошъл с камерите на bТV. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Трета реплика има ли? Няма.
  Господин Иванов, имате право на дуплика.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим): Уважаеми колеги от БСП, изключително ми е приятна репликата, която беше отправена към мен от един човек, който, знаете добре, беше арестуван и беше освободен, благодарение на БСП, което отново доказва тъмните кръгове около БСП.
  Що се отнася до това, което казвате за моя лидер, да, моят лидер, за разлика от вашия министър, беше награден от всички европейски държави с най-високите отличия и беше в редиците на отличените в НАТО, забележете. (Шум и реплики от КБ.) И всички онези постижения имиджът на България да бъде измит, бяха благодарение на неговата безупречна работа, денонощно - от сутрин до вечер. Ето това вас ви мъчи и затова виждам във вашите усмивки прекалено много гняв. (Реплики от КБ.) Успокойте се и вижте народът какво прави навън – сеете страх и хората отново не могат да излязат спокойни на улиците, страхът отново е на дневен ред. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Камен Костадинов.
  КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Сред подписалите искането за вот на недоверие на правителството прави впечатление присъствието на имената на трима председатели на Вътрешната парламентарна комисия, осъществяваща контрол върху работата на Министерството на вътрешните работи през последните седем години и половина в рамките на три правителства. Естествено възниква въпросът: кога според тях се е появило това срастване между Министерството на вътрешните работи и организираната престъпност, тъй като това обвинение е основният мотив на искания вот?
  Има ли проблеми в МВР? Въпросът, уважаеми колеги, е реторичен. Разбира се, че има. Същностният въпрос е откога датират тези проблеми.
  Позволих си да ви обърна внимание на профила на вносителите на вота, защото почти всички, без изключение, са имали отношение към тази проблематика през годините – било като министър-председатели, било като вицепремиери, наблюдаващи силовите министерства, било като председатели на парламентарни комисии, а ако щете дори и като членове на управляващото мнозинство.
  Не ви приляга ролята на непорочни, уважаеми колеги от опозицията! Тази роля, апропо, не приляга и на преждеговорившия, представилия днес мотивите за вота, тъй като неговия партиен лидер четири години държеше кормилото на професионалното управление на министерството на вътрешните работи – период, известен със своята нееднозначна оценка.
  Уважаеми колеги, тази тема, която разглеждаме днес, не търпи прецизиране Казвам го не за да смекча отговорността на управляващата коалиция. Ние като парламентарно мнозинство носим своята политическа отговорност за това, че поставяйки си в началото на мандата ясния политически приоритет за решаване на проблемите с престъпността и корупцията, може би в недостатъчна степен конкретизирахме инструментариума за постигането на този приоритет и оценихме донякъде необходимостта от дълбока реформа в МВР. Но именно сегашното мнозинство, уважаеми колеги, все пак е извършило най-значимата част от реформата през последните 18 години, а именно приемането на Закона за Държавната агенция за национална сигурност, приемане на Закона за Министерството на вътрешните работи от 2006 г., създаването на Дирекция вътрешна сигурност в МВР, бореща се с корупцията в самата система. Сегашното управление практически показа, че в България недосегаеми хора няма. Арестите в професионалното ръководство на МВР и Службата за борба с организираната престъпност, арестуваните прокурори и магистрати, арестите във фонда „Републиканска пътна инфраструктура” показват, че това мое твърдение е основателно. Системата на МВР, уважаеми колеги, изграждана толкова години като най-консервативната система в държавата, се съпротивлява на нашето желание за реформа. Лицата от системата, свикнали безнаказано през последните години на прехода да работят и от двете страни на барикадата, се видяха застрашени и реагираха типично по ченгеджийски – с активни мероприятия, а опозицията чрез някои свои представители реши да ги обслужи политически.
  Уважаеми колеги, естествено възниква въпросът защо точно сега се внася този вот и какво се цели с него? Това е поредният вот, който се състои единствено от критики и не предлага никаква алтернатива. Този вот се внася, за да отклони вниманието от истинските проблеми, а започналите промени след създаването на Държавната агенция за национална сигурност да бъдат блокирани. Тук обаче, уважаеми колеги, е разликата между сегашното мнозинство и опозицията от времето, когато беше мнозинство- ние, разбира се, ще подкрепим своето правителство, но няма да постъпим както би постъпил един министър-председател и неговото мнозинство отпреди десетина години, а именно да се опияним от чувството за собствената си политическа непогрешимост и да загърбим проблема. Ние ще довършим с бързи темпове и радикални мерки реформата в Министерството на вътрешните работи. Мнозинството има воля, ресурси, решимост да извърши дълбока реформа в системата на сигурността на българския гражданин, както и да отговори на очакванията на външните партньори на България.
  Ако опозицията е отговорна и има държавническо поведение – да заповяда, ще извършим реформата заедно, ако ли не – ще си остане задълго време опозиция. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи за реплики?
  По искане на министър Орешарски му давам думата.
  Господин Дончо Цончев, министърът има предимство пред народните представител, така пише в Конституцията – при изказванията, разбира се. След това ще Ви дам думата.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря, господин председатели.
  Уважаеми господин премиер, колеги, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата по отношение на изложените преди около половин час хипотези относно приходните агенции, особено локирани в частта на митниците. Бяха коментирани големи числа, които държавата губи. Тези числа в размер на милиарди обаче не бяха потвърдени с никакви аргументи или доказателства, а по-скоро с литературни характеристики. Затова реших да споделя с вас няколко цифри и няколко коментара, които не са вътрешни, тъй като е очевидно, че всеки коментар вътре в страната го подлагаме на съмнение. Надявам се, че коментарите на Европейската комисия, на Световната банка и на Трансперанс интернешънъл ги приемаме за малко по-достоверни.
  По отношение на двата ключови данъка, обект на многобройни коментари и по пресата, и тук преди около един час, данните са следните. През 2006 г. ръстът на данък добавена стойност в сравнение с 2005 г. е 22,4 %, а през 2007 г. спрямо 2006 г. – 13,3 %, въпреки смяната на режима на ДДС и загубата по същество на един месец по обективни причини от приходната част. Това го подчертавам, за да имаме една сравнима база. През 2006 г. ръстът на приходите от другия приходоизточник – обект на спекулация – акциза, спрямо 2005 г. и 22,7 %, а през 2007 г. в сравнение с 2006 г. е 32,7.
  Уважаеми дами и господа, ако действително фискът губеше такива огромни суми, за които се споменаваше, откъде са тези ръстове? Те не показват ли, че приходната администрация, без да абсолютизирам нейните качества, работи все по-добре?
  В тази посока ще си позволя да цитирам, не да коментирам, няколко, струва ми се, важни оценки, получени отвън, тъй като и с такива оценки се спекулира.
  В Заключителния мониторингов доклад на Европейската комисия от 2006 г. беше отчетен значителен напредък, направен по отношение на развитието на митническия административен и оперативен капацитет. Там беше отбелязано, че България във висока степен изпълнява ангажиментите и изискванията, произтичащи от преговорите за присъединяване. В резултат на тази оценка глава „Митнически съюз” беше първата от преговорните глави, изнесена в така наречената „Зелена част” – без констатирани проблеми.
  По отношение на междинния доклад от м. февруари тази година – няма да си позволя въобще да коментирам, цитирам: „Превантивните мерки, обучението и внедряването на най-добри практики намалиха възможностите за корупция в Граничната полиция и митниците” и „Борбата с корупцията по границите продължава да показва напредък”.
  Според независимо изследване на Световната банка от 2007 г. за условията на бизнес в 178 държави, България е на десето място сред реформаторите, на първо място по показателя за успешни реформи в администрирането и плащането на данъци - тема, по която най-често се спекулира относно пропуснати ползи, загуби и т.н.
  По отношение на ефективността предприетите мерки и действия можем да намерим потвърждение и от световния корупционен барометър на Трансперънс интернешънъл за 2007 г. Отбелязват се 0,4 % пункта по 5 степенна скала, почти половин процент подобряване в сравнение с 2006 г. както за Националната агенция за приходите, така и за митническата администрация. В същия доклад за корупцията в 60 държави митническата администрация не е включена между секторите и институциите в България, които са засегнати от корупционни практики.
  Благодаря за вашето внимание! Съжалявам, че си позволих... (Шум и реплики от ДСБ, реплика от народния представител Иван Иванов.)
  Ето, това само показва, че съм бил прав, когато цитирам само външни автори, защото вие дори и тях не приемате! (Ръкопляскания от КБ.)Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Дончо Цончев.
  ДОНЧО ЦОНЧЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа, уважаеми министри, уважаеми колеги! Още като студент бях си приготвил една красива тетрадка с твърди корици и написах едно заглавие отгоре: „Животът ни разделя”. Имах намерение да смая света. Ако триста пъти съм започвал да я пиша, точно триста – текстът ми се изхлузваше някъде, не ставаше работата, докато кандисах и я изоставих.
  Трябваха ми петдесет години, докато разбера, че лъжата е заложена в самото ми заглавие. Не е животът, който ни разделя. Напротив, той ни събира - всяко живо същество се появява някъде и се изгражда, развива се в средата си. И за растенията важи. А сега вече съм убеден, че дори и генетиката - тази божия частица в нас, не е толкова важна, колкото средата. Имам хубав пример с Маугли на Киплинг, а неотдавна се случи нещо – същото гледах по вестниците, за тези деца, които ги отглеждат общо. Фатална е средата. Тя ни събира, тя ни прави. Това е животът.
  Тогава откъде идва разделението? От нас самите. Ние имаме неясна велика страст да се конфронтираме, да се борим, нещо да счупим. Не искам да упреквам само българите и да го кажа, че е национална черта, общо взето човечеството е склонно така да прави.
  Не мога да си обясня защо го правим, обаче знам защо именно политиката е най-подходящият терен, особено във времена като сегашното, когато думата „демокрация” завзе съзнанието ни, свободата отиде на слободия, всеки крещи, каквото си иска. И бедата не е само в това на това игрище така да се държим, а начинът, по който го правим, езикът ни, обноските ни.
  Хората ни гледат и ни слушат – ние сме под лупа. Авторитетът на отделен човек и на цяла институция се прави от самия човек и от самата институция. Какво да кажат хората, освен това, което са получили. Знаете го всички: „Абе, онези там, в парламента!”. И гримасата, знаете, с която го казват, и епитетите към нас: „Всички в кюпа!”. И леко абсурдно ми е това, че теренът за разделението е тук, а друго пише на сградата, завещана от предците.
  Има нещо фалшиво в общото ни поведение. Този вот е пети. И той е осъден. И децата знаят, че няма да мине. Питам се, защо е? Хайде, аз съм свикнал тук, но не мога да отговоря на хората със здрав разум, питат: „Какво правите сега, защо е този вот?”. Свивам рамене, какво да отговоря? Пак страстите, пак думите, пак лошият тон! А се знае, че няма да стане.
  Мислих си сутринта по пътя насам: ами, нещо като опит за изкуствено дишане, ама сам да си го правиш! Това е на опозицията. (Смях в КБ.) Ще търпим, ще пъшкаме, ще се изслушваме!
  А този, техният призив: „Да си ходи Румен Петков! Абе, всички да си ходят, цялото правителство!”. Защо? Ами, ясно, за да дойдем ние! Кои сте вие? Една част управлявахте, знаем как. А другата се изгражда като държавници. Напоследък наистина ми е забавно – с тези заешки скокове от партия в партия (смях в КБ), от група в група (ръкопляскания в КБ). Големи държавници ще излезе от тях, всички места опитаха. На практика те нямат електорат, те нямат един избирател, избираха ги за друго! Има хора, лица - отсреща ми сега, като гледам, помня партийни секретари от БКП. Същото лице през 1989 г. – страстен тъмносин активист и крещи: „Долу! Комунистите – в Сибир!”. Същият човек – лице, очи. Човек!
  РЕПЛИКА ОТ КБ: Доктор Щерев!
  ДОНЧО ЦОНЧЕВ: Не съм казал, не персонифицирам. Ама, като продължа, някои ще се разпознаят – там, в НДСВ: страхотен активист, сега пък против НДСВ. Имам една дума „трипартиец”. Сашо Паунов ми помогна. Вика: „Четири!” –„Какво четири, бе Сашо?” – „Ами, четирипартиец!”. Има и такива. И когато някой от тях застане на трибуната – тази, която трябва да е свещена, както цялата сграда и институция, аз моментално излизам да пуша или просто да се разкарам от залата. Не мога да си позволя от такива хора да приемам акъл или да ме учат на морал, на поведение. Не ща да чуя!
  Какво още? Този тон няма да се смени, хората няма да си променят мнението за нас. Ние ще продължим, поне от Кубрат насам, примера с пръчките – гоним това разделяне, събаряне, чупим. С нещо понякога си приличаме – дори и в тази зала, този състав на тези циганета, които замерват влаковете, за да счупят стъклото, ето така. Има го в нас, трябва да си го признаем.
  А пък народът от векове повтаря, мъдрият ни народ, при всички случаи, че Господ е събирач. Ние правим тъкмо обратното. Само че Господ недейте да го търсите на небето. Когато го има, Него го има в душите ни – душите, които всеки божи ден затлачваме с така, леко парадна, фалшивичка ярост, особено тук, и една откровено просташка ненавист. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Може би, след думите на Дончо Цончев, трябва малко да замълчим.
  Господин Свинаров, имате думата - парламентарната група на БНД разполага с шест минути и половина.
  НИКОЛАЙ СВИНАРОВ (БНД): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Дадоха ми думата, когато ни призоваха да мълчим, но аз трябва да я използвам по някакъв начин.
  Защо има вот на недоверие? Както всички в тази зала знаят, опозицията винаги е права, но и винаги безсилна. Да напомним, че през последните двадесет години нито един вот на недоверие не е успял. Както ви е добре известно, не успя и единственият вот на доверие, поради което едва ли този експеримент ще бъде повторен.
  Аз работих повече от две години с министър Румен Петков като председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и по тази причина мисля, че сега имам какво да кажа.
  Много му се събра на министъра: крайна необходимост от бърза реформа или поне добра нейна симулация във връзка с пълноправното членство в Европейския съюз; необходимостта да работи с изпитани кадри от МВР отпреди 1989 г. по кадровата схема: „Проба - грешка”; липса на политически кабинет зад гърба му; професионално ръководство, което очевидно иска да прави политика; европейски натиск; членство: „не” или „да”; предпазна клауза: „да” или „не”; подкрепа, ако си прав, подкрепа, и ако сгрешиш; привидна политическа стабилност и над 90% от хората не те искат; спиране на европейски фондове, замразяване, липса на перспектива; говорител на Европейската комисия, който си позволява изказване, което не е правено никога по отношение на нито една държава членка; необходимост от спешна промяна на позицията: ДОИ и ДОТИ в МВР - ДОИ и ДОТИ извън МВР; всички в Министерския съвет го обичат – и премиерът го обича, и президентът го обича, но никой не му помага; тежка криза в МВР, но само този министър може да реши проблемите.
  В тази държава или управляващите, или опозицията бъркат по простата причина, че и управляващи, и опозиция смятат, че министър Румен Петков трябва да остане министър до края на мандата. Но българите живеят в страх – в страх за живота и здравето си, за имотите си, за всичко. Страх! Но ние всъщност живеехме в страх и преди 1989 г. Ние – гражданите. Преходът бил приключил. Страх от това, че не го разбира. Има и нещо позитивно – страхуват се всички – и управляващи, и опозиция; и бедни, и богати; и граждани, и селяни. Това вече е въпрос на справедливост. А страхът не ражда нищо. И целта е тази: управляващите да управляват, опозицията да е в опозиция, бедните – по-бедни, богатите – по-богати. А народът, нацията, племето или гражданското общество, да няма думата. Да няма думата сега. Но при следващите избори? Страх! Страх и пари. Ако се намали страхът, се увеличават парите.
  Аз съм бил адвокат и сега гледам по по-различен начин на съдебната система. Бил съм в управлението и сега гледам по по-различен начин на системата на управление. Не обичам да давам непоискани съвети. Но време ви е, господа управляващи, да погледнете и по друг начин, за да ви има като хора и за да я бъде България. На второто държа особено. (Ръкопляскания от БНД.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Няма.
  Давам думата на народния представител Минчо Христов.
  МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Уважаеми колеги, господа министри, всичко онова, което наблюдаваме през последните седмици, може да се обобщи така – срастване на организираната престъпност с политическата власт. Това се нарича мафия. Доказват го разпечатките на разговорите на бившия заместник-началник на Главна дирекция за борба с организираната престъпност Иван Иванов. Вместо да се бори с престъпниците, този човек активно ги е подпомагал. Питам: какви действия са предприети спрямо лицата, с които е говорил Иван Иванов? Питам също: какви действия са предприети спрямо онези, които направиха сделката с външния дълг през 2002 г., от която България загуби милиарди? Това го каза господин Орешарски тук, в тази зала в отговор на мой въпрос.
  Какви действия са предприети спрямо онези, които приватизираха „Кремиковци”, „Балкан”, БТК, Енергото, онези, които закриха блоковете на АЕЦ „Козлодуй”, които договориха грабежа с магистрала „Тракия”? Вашият премиер господин Станишев го нарече грабежът на века. Колеги, проблемът е и тук, в тази зала. Колко пъти ви предлагаме със Стела Банкова конкретни законопроекти за пълна ревизия и спиране на приватизационните сделки, наказателна отговорност за раздаване на необезпечени кредити и разследване на кредитните милионери, отнемане на незаконно придобитото имущество, включително това на господин Кобургготски, прекратяване на строителството в междублоковите пространства и спиране на строителната мафия. Всичко това сме го внесли като конкретни законопроекти. Защо, колеги, не само вие от управляващото мнозинство, но и части от опозицията отхвърляте тези разумни предложения?
  Ще ви кажа и друго. Присъствах на изслушването на министър Петков и активиста на ГЕРБ и съратник на Бойко Борисов ген. Ваньо Танов. Питам тук от тази зала и искам конкретен отговор: защо господин Танов е крил месеци наред информация за връзки с организираната престъпност и ръководни кадри на МВР? Защо не ги е споделил незабавно с главния прокурор, или, ако не му е вярвал, защо не ги е дал на медиите? Това е въпросът, на който, уважаеми колеги, ние трябва да отговорим тук, в тази зала. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики към народния представител, който се изказа? Няма.
  Ще съобщя времето, за да ориентираме народните представители и ръководствата на парламентарните групи.
  Коалиция за България разполага с 27 минути, НДСВ разполага с 33 минути, ДПС – с 8 минути, БНТ – с 2 минути, ОДС изчерпи своето време, Демократи за силна България разполагат с 13 минути, БНС е изчерпила своето време, „Атака” разполага с 20 минути, и независимите народни представители – 5 минути.
  По заявките, които са пред мен и съгласно ротацията, има думата народният представител Христо Бисеров.
  Заповядайте, господин Бисеров
  ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа министри, колеги народни представители! Вие знаете, че Движението за права и свободи няма да подкрепи този вот на недоверие, защото правителството на Република България не е обвързано с организираната престъпност, както е написано в проекторешението. Друг е въпросът, че реформата в Министерството на вътрешните работи не е тази, която очакваме да бъде. Друг е въпросът, че в управлението на това министерство има допуснати грешки, има допуснати слабости, има допуснати нарушения. Вероятно има и извършени престъпления. Точно затова са сезирани компетентните държавни органи, които вече започват да се произнасят – едни като органи по оперативната работа, други като органи по парламентарния контрол, трети като органи в рамките на съдебната власт. Точно затова аз смятам, че днешният дебат не е дебат върху вота, който сте внесли. Днешният дебат е неумела политическа акция да предизвикате правителствена и парламентарна криза. Съжалявам, че го правите по този начин, защото всички знаем, че не е този начинът. Всъщност това е начинът да консолидирате управлението. Независимо от това кой как се държи в тази зала днес като отделен народен представител и като колективна група.
  Господин Свинаров излезе, но ще му кажа, че и аз като него съм бил адвокат, и аз като него съм бил в управлението, макар и не като министър, но като председател на комисия. И аз като него не обичам да давам съвети, когато не ми ги искат. Обаче ще кажа на него и на неговата парламентарна група: не участвайте в чужди игри, защото този вот е внесен не от вас, а е внесен от Иван Костов и група народни представители. Защото този вот е поредна игра с проблемите на държавата.
  Ние от Движението за права и свободи не отричаме, че реформата в МВР не е свършена. Ние не отричаме нещо повече от това, че и ние като политическа сила и като парламентарна група имаме отношение, имаме отговорности за това нещо.
  Движението за права и свободи, за разлика от нашите колеги от Национално движение Симеон Втори, участва във вота и казва: да, реформата в МВР не е извършена и не е довършена. Защото министърът направи това и това, и това, но не направи това и това, и това.
  Но и ние като парламентарна група и коалиция, която пое мандата и като мандатоносители не казахме, че, примерно, до приемането ни в Европейския съюз в това министерство задължително трябва да станат пет неща. Ние не го казахме. Не го поставихме като задача на министъра. Ние се предоверихме и си казахме: той е силният човек там, един от силните хора и ще свърши нещата.
  Оказа се, че не е точно така. И сега, когато искаме да коригираме, да довършим този наш общ пропуск, няма как да ни накарате да гласуваме срещу кабинета, разбирате ли?! За това става въпрос днес.
  Когато политическата отговорност е споделена, резултат ще има.
  Ще завърша с това. Пак някой ще ме упрекне, че връщам темата за Иван Костов, но ще го направя.
  Проектът „ДСБ” е лешоядски проект. Иван Костов се опита върху предполагаемия труд на десницата да създаде политически проект. Той не успя, защото за щастие все пак десницата успява да оживее. И аз вярвам, че тя ще се възстанови, ще укрепне и няма да участва в такива вотове.
  И когато се появяват нови политически формирования, за каквото преди малко споменах, те не трябва да влизат в тази чужда тям игра. Интересът е на държавата, а не на една или друга политическа партия.
  А дали оставката на Румен Петков ще помогне за реформата е друг въпрос. Вероятно няма да помогне за реформата. Може би и оставането му няма да помогне за реформата. Но това не е тема за днешния ден.
  Затова този вот няма да мине! (Ръкопляскания от ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Парламентарната група на ДПС разполага с две минути и половина.
  За реплика – господин Дончев. Вашата парламентарна група разполага с две минути.
  ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ (БНД): Благодаря Ви, господин председателю.
  Парламентарната група на БНД няма комплекс, че е свързана с името Иван Костов.
  Парламентарната група на БНД беше един от инициаторите за внасяне на този вот, а поредността на подписите няма никакво значение по отношение на активността и движението на този дебат, както може би забелязахте в залата, господин Бисеров?
  Но тъй като Вие смятате и казвате нещо, с което аз съм съгласен, че политиката по сигурността не може да бъде политика на една партия, искам да изразя своето съгласие с Вас, като искам да Ви кажа, че обществото, държавата, всички ние, включително и парламентът, не трябва да научаваме новините във връзка със сигурността на тази държава и реформата на системата за сигурност от партийните форуми на „Позитано”. В това отношение близката практика, която съществуваше в последните години, по никакъв начин не се е променила и ние действително трябва да я променим.
  Ако действително този вот беше подписан от лидера на Национално движение Симеон Втори, можеше да ни отправите тези упреци и така нататък. Но тъй като в момента ние – Българска нова демокрация, сме едни от инициаторите на този вот в дясното пространство, не знам към кого насочихте своите призиви за дясно пространство, защото не виждам тук вашите опоненти и вашите сътрудници.
  Искам да ви кажа, че реформата, която започва в края на един мандат, не може да бъде извършена. Въобще не персонализирам дали този министър или някой друг може да я извърши. Нелепо и смешно е да се твърди, че в последната година от мандата на това правителство може да бъде извършена реформа в сферата на сигурността. Това е нещо конюнктурно, предизвикано от обстоятелствата и от тази правителствена криза, която се превърна в национална криза.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Дончев, вашата парламентарна група изчерпа времето.
  Това беше първа реплика.
  Има ли втора реплика? Няма.
  Желаете ли дуплика, господин Бисеров? Отказвате се, добре.
  Останаха няколко от независимите народни представители, които са направили заявка. Общо те разполагат с пет минути.
  По списъка следващият е Йордан Величков.
  РЕПЛИКИ: Няма го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожо Николова, заповядайте.
  ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днешният дебат е необичаен. Не е дебат за партийно надмощие, а е дебат за българската държава. И ние не можем да бъдем разделени на сини, червени и жълти. За първи път разделението е между народ и мафия - система на срастване на криминалния свят с политическата власт. Затова ние призоваваме за операция „Чисти ръце”, но не операция, извършена от милиционерите, а операция, извършена от прокурорите, които да бъдат пазени от полицаите. Такава операция, каквато извършиха в Италия, Сърбия, Унгария, Румъния.
  Нека само да си припомним какво се случи в Италия през 1992 г. На съд бяха изправени общо 8 бивши премиери, 5000 бизнесмени и политици, общо обвинените бяха 1063, а постановените присъди 460.
  Ние не искахме да бъдем заедно с Румъния, защото те изоставаха. Но Румъния има Департамент по антикорупция. Тя има своя прокурор Даниел Мора, наречен от румънците с благодарност „Корадо Катани”. Те имаха своята министърка Моника Маковейс – независим министър на правосъдието.
  Безсмислено е в този момент да търсим аналози в българската прокуратура, съд и МВР.
  Прочетох в електронните български издания извадки от рода на немския разследващ журналист Юрген Рот, посветени на българската организирана престъпност и сливането й с високите етажи на изпълнителната и съдебната власт.
  От публикувания текст съм се спряла на два въпроса, които искам да задам на вътрешния министър и да го призова: ако написаното не е вярно, да заведе дело за клевета, с което да очисти своето име и името на българската държава. Защото там има два факта.
  Единият, за който питам господин министъра, е: вярно ли е, че заедно с простреляния на 11 юли 2007 г. президентски съветник Манол Велев, сте закупили парцели от 16 хил. кв.м площ в Холандия? И че това е станало по времето на командировка в рамките на официална делегация? Пак призовавам: ако това не е вярно, Вие трябва да заведете дело за клевета!
  И другото, за което искам да попитам, господин министър. Искам да предоставите на Народното събрание справки за точното количество и точното химическо наименование на внесените суровини, употребени във Фармацевтичния завод в град Дупница; производствената листа и количествата реализирана продукция в едногодишен период, както и разходните норми.
  Любопитството ми е продиктувано от разкритията за отклоняване на метаамфетамин от страна на служители на „Актавис”, съобщени от вашето ведомство.
  За колегите ще обясня, че трудно се прави разлика между кокаин и амфетамин според справката, която съм направила.
  В заключение, искам да призова колегите вляво: независимо от местостоенето в залата ние трябва да направим своя избор – стоим ли на страната на мафията или стоим на страната на българските граждани. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики към госпожа Николова? Няма.
  Една минута и половина за независимите народни представители.
  Следващият независим народен представител, който се е записал, е Станчо Тодоров. – Отсъства от залата.
  ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Той е на обяд!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следващият народен представител е Стела Банкова, която се е записала. Вие се отказвате.
  Уважаеми народни представители, поне по списъците, които ми бяха предоставени тук, няма записани народни представители. Затова ще се обърна към тези парламентарни групи, които имат необходимото време: имат ли желание за изказвания?
  Първо – Коалиция за България.
  Заповядайте, госпожо Балева. Коалиция за България има 27 минути. Спокойно можете да развиете Вашата теза.
  НАДКА БАЛЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Днес дебатираме поредния вот на недоверие, внесен от опозицията с мотивировката „обвързване на правителството с организираната престъпност”. Да, не всички проблеми, свързани с престъпността, са решени и това тежи на цялото общество.
  Обсъждайки вота, не можем да си затворим очите пред очевадната истина за генезиса на този проблем. Откога възникна той? От тази година? От миналата? Или може би от средата на м. август 2005 г., когато беше сформирано това правителство?
  Горчивата истина, колкото и да е неприятна за вносителите на вота, е, че става дума за натрупвани с години проблеми, които не само че предишните управления не желаеха да разрешат, а напротив, съзнателно и целенасочено задълбочаваха в интерес на теснопартийните си интереси и на практика рушаха държавността.
  Само през периода 1997-2001 г. бяха уволнени около 22 хил. служители от МВР, тоест цифра, равняваща се на една трета от числения състав на това министерство.
  Министерството на вътрешните работи започна да се използва като инструмент за политическа разправа. Тук не може да не припомним доклада на Върховната касационна прокуратура, изготвен в началото на 2001 г. в изпълнение на решение на Тридесет и осмото Народно събрание за използването на специалните разузнавателни средства. За тези, на които по понятни причини паметта изневерява, ще припомня констатациите от този доклад.
  Само за две години – 1999 и 2000, са направени 10 хил. 20 искания за прилагане на специални разузнавателни средства, като 1245 от тях са подписани само със запетая за ръководител, без никакви данни за лицето, което ги е подписвало.
  По отношение на 243 лица не са били налице основания за използване на специални разузнавателни средства. В 220 случая липсват каквито и да било данни за това кой точно е разрешил подслушването. Деветдесет процента от разпорежданията на Дирекция „Оперативно издирване” са без дата. Всяко пето искане за ползване на СРС-та е приключвало с нарушение.
  Оттогава, уважаеми дами и господа от опозицията, оттогава започва сатанизирането и сривът в доверието на гражданите в Министерството на вътрешните работи, за което сега така горко плачете. Вие не можете да избягате от своята политическа отговорност спрямо редовите честни, почтени и всеотдайни служители на Министерството на вътрешните работи, които сега в резултат на вашите действия са демотивирани в своята работа в борбата с престъпността. А само в Министерството на вътрешните работи ли?
  Понеже искате смяна на цялото правителство, ще дадете ли отговор на обществото за поразиите, които направихте в правосъдната система? Колко отлично подготвени професионално магистрати, съдии, прокурори и следователи уволнихте или принудихте да напуснат работа само през 1992 г.? Симулирайки нещо като реформи, на практика проведохте безпринципна чистка с последвали чисто политически назначения, чиито плодове берем и досега.
  Колко пъти променяхте законите и ограничавахте или увеличавахте правомощията на прокуратурата, единствено в зависимост от това дали и доколко е послушен назначеният от самите вас главен прокурор?
  Толерирайки престъпността, до 2000 г. дори няма статистика за корумпираните магистрати. Дисциплинарните производства се влачеха с години. Някои съдилища се превърнаха в частни.
  Едва това правителство, чиято оставка днес искате, предприе дългоочакваната и в интерес на обществото реална съдебна реформа. По инициатива на този именно Министерски съвет беше приет нов Закон за съдебната власт, който определи Висшия съдебен съвет като постояннодействащ орган, който осигурява независимост на съдебната власт и регламентира взаимоотношенията й с изпълнителната власт. Създаде се Инспекторат към Висшия съдебен съвет. Въведоха се ясни и точни правила за назначенията в съдебната система и за кариерното израстване, както и мандатност за административните ръководители.
  Предвиди се само функционален имунитет за съдиите, прокурорите и следователите. Въведоха се кратки срокове за произнасяне по дисциплинарните производства. Премахна се възможността корумпираните магистрати да получават обезщетения при освобождаване от системата.
  Това не са само законодателни промени. Те вече дават резултати и медиите периодично информират за уволнени и предадени на съд погазили закона магистрати, по отношение на които наистина вече не се разтваря политически чадър.
  По предложение на това правителство се прие Законът за Търговския регистър, с който се въведе прозрачност при регистрацията на фирмите. Прекъсна се схемата на плащания под масата в съда и прехвърляне на фирми с цел замитане на следите при данъчни измами.
  Всичко това вие наричате обвързаност с организираната престъпност!
  Кой има интерес от този вот и чии интереси обслужва този вот? Частичен отговор дадохте сами още с определянето от вас на колегата, който да представи мотивите за вота. Представител на извънпарламентарната партия ГЕРБ, чиито провалили се и професионално, и политически представители са най-яростните обвинители.
  За мен е странно и необяснимо дистанцирането на неформалния лидер на тази партия от словоохотливостта на Ваньо Танов предимно пред медиите, а не пред компетентните органи. В Русе все още можете да видите предизборни плакати с лика на господин Танов като кандидат за кмет с подписа до него на господин Бойко Борисов под текста „Аз гарантирам!”.
  От СДС ни предлагате ново, честно управление. С кого? С господин Иван Костов? С господин Евгений Бакърджиев? А може би и с Антоан Николов?
  Що се отнася до позицията на колегите от новата група „Българска нова демокрация”, то хората все още усещат мириса им на власт, с който са дълбоко пропити за последните шест години реално участие във властта, за да повярват на воплите и изживяванията им като опозиция.

  Уважаеми колеги, отношението ни към този вот ще се определи от отношението ни не към теснопартийните, а към националните ни приоритети. Лидери се сменят, цели партии отиват безвъзвратно в небитието, но държавата остава. Това трябва да е водещото.
  Проблемът днес не е отношението към министъра на вътрешните работи, а отношението към проблемите, осигуряващи възстановяването и укрепването на рушената повече от 16 години държавност. В тази връзка демагогията на опозицията е напълно прозрачна – запазване на статуквото, което да мине през смяната, по първоначалните искания, на един министър, а вече и на целия Министерския съвет.
  По тези съображения не можем и няма да подкрепим искания вот на недоверие на правителството на Република България. Призоваваме колегите, които наистина радеят за страната ни, също да не го подкрепят. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли? Няма.
  Давам думата на народния представител Йордан Величков, който сега е в залата.
  Господин Величков, да Ви съобщя, както направих и преди това, че разполагате с минута и половина.
  ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ (независим, встрани от микрофоните): Сега как да си представя изказването като съм го написал предварително?! (Реплики.)
  Господин председател, ощетявате ни. Ние – независимите, сме вече четвъртата сила, а на нас давате общо 15 минути. На по-малки от нас групи давате 20 минути.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, сложете си картата за отчитане на времето.
  ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, госпожи и господа министри, колеги!
  Макар и добра, идеята на господин премиера за ревизия в дейността на МВР, чрез която ще се открехне поне част от мащабните престъпни процеси през последните две десетилетия, е недостатъчна.
  Обществеността е впечатлена от срещата на министър Петков – Галеви. Укорима наистина постъпка, но това ли е най-тревожният проблем? Не е ли далеч по-важно обществото да знае кой създаде Галеви и десетките подобни на тях? Сега в обективите са Галеви от Дупница, но всички знаем, че по един-двама галевци има в много български градове. Това са хората, които не само ръководят по места, а в значителна степен дерибействат. За тях няма местна, няма централна съдебна власт, защото те са и власт, и съд, и дори Господ.
  Кой създаде тези ликвидатори на българската държавност? Естествено, архитектите на прехода – тези, които проектираха и заложиха най-криминалният, най-престъпният начин на ограбване на България. Това са родоначалниците на галевци, маджовци, маргиновци и т. н. Това са тези, които извършиха този антидържавен начин на кръстосване власт – престъпност.
  Господин премиер, ще намерите ли сили да прекъснете пъпната връв на част от структурите на властта, казвам „на част от структурите”, защото не всички са вътре в това нещо, с тези престъпни личности? И ако Вие имате куража и желанието, аз Ви заявявам, че Съюза на патриотичните сили, който беше създаден преди десет години именно за това – за битката с престъпността, ще бъде във Ваша подкрепа. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики? Няма.
  Няма и заявки за изказване, затова аз вече се обърнах към Коалиция за България, народният представител Надка Балева се изказа.
  Обръщам се към Парламентарната група на НДСВ: има ли желаещи народни представители да вземат думата? Не виждам желаещи.
  Парламентарната група на ДПС разполага с две минути и половина. Има ли някой, който желае да вземе думата от Парламентарната група на ДПС? (Реплики.) Вие оставяте времето за реплика, добре. Това е въпрос на тактика.
  Парламентарната група на БНД – понеже имаше спор тук и спорът беше за 10 секунди, все пак се обръщам към тях. Хайде, нека да не е бил за 10 секунди. От мен ще им дам една минута, след като ми се оспорва, че е изчерпано времето. Има ли желаещи от Парламентарната група на БНД да вземат думата? Няма. Казаха ми преди малко, че господин Дончев държал да вземе думата, но него пък сега го няма. (Шум и реплики в залата.)
  ОДС е изчерпало своето време.
  От Демократи за силна България разполагат с 13 минути. Има ли желаещи народни представители от Демократи за силна България да вземат думата?
  Уважаеми колеги, в противен случай, с цялото ми уважение, но ще обявя дискусията за приключена. (Шум и реплики в залата.)
  Парламентарната група на „Атака” не е взимала думата. Тя разполага с 20 минути. Има ли желаещи народни представители от Парламентарната група на „Атака” да вземат думата?
  Господин Моллов имате думата.
  ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители!
  Ако днес има смисъл този публичен дебат, смисълът според НДСВ е в поемането на политическа отговорност и в намирането на радикален изход от кризата в МВР чрез дълбоки структурни промени. Само такова поведение на политическата класа ще внуши на нашите избиратели, че те могат да разчитат на нас и че сме решени да отвоюваме държавата от мафията. Ние, политиците сме длъжници на обществото без разлика в каква роля сме днес – дали сме от управляващите, или сме от опозицията. Ние всички в парламента сме тук по волята на хората и сме длъжни да се вслушваме в техния глас и в техните очаквания.
  Длъжни сме да се вслушаме и в очакванията на европейските ни партньори, които прозвучаха предупреждаващо от Брюксел, че за съжаление България не е постигнала нищо през последните три години в борбата с престъпността и корупцията.
  Каква е логиката днес в политическото говорене за кризата в МВР? В какво участваме – в скандал или в оздравителен процес? Само липсата на морал и мъжество ли ни кара едни и същи факти и доказателства да тълкуваме по взаимно изключващи се начини, продиктувани от политическа конюнктура и теснопартийни интереси?
  Ние от НДСВ считаме, че МВР е разтърсено не от скандал, а от дълбока криза, която застрашава стабилността на самата държава. Доверието на обществото в тази институция е силно ерозирано. Вместо да работи за националните интереси и най-вече за защита на гражданите, МВР се превърна в терен на междуличностни конфликти, зад които прозират интереси на организираната престъпност. Мафиотски босове се опитват да се легитимират като информатори на службите. Хората и семействата на улицата и у дома не се чувстват защитени и сигурни. Продължават показни убийства.
  Неприемлива е отговорността за всичко, което се случва с негативен знак да се носи само от професионалното ръководство на МВР. Отговорността е политическа и следва от политическото ръководство, затова ние очаквахме, че и докладът на вътрешния министър трябваше да е много по-конкретен и самокритичен, с много по-точни анализи и параметри на кризата в тази мощна държавна институция.
  Ние от НДСВ се придържаме към един от вече редактираните изводи на доклада на Вътрешната комисия, който насочва определено вниманието на министър-председателя към етичните параметри на политическото поведение. Факт е обаче, че МВР е нереформирана система и изпитанието тя да бъде модернизирана е силно предизвикателство пред управлението. НДСВ подкрепя именно тази линия на действие, защото ние като европейска либерална партия искаме страната да бъде модерна, системите за сигурност да работят в полза на гражданите и да отговаряме на стандартите, наложени от европейските ни партньори.
  През последните три години обаче няма нито един управленски документ, който да очертае промени в системата на МВР, и затова отговорност носят и трите партии в управляващата коалиция. Това е най-важният фактор, заради който губим обществено доверие.
  Ние обаче смятаме, че България трябва да възвърне доверието както на собствените си граждани, така и на европейските си партньори. Ще бъдем непримирими и последователни да възвърнем това доверие. Съзнавайки, че нашата партия плати висока цена за участието си в тройната коалиция, няма да позволим да се ерозира стабилността на държавата – нещо, заради което направихме своя труден избор, и нещо, което отстояваме и днес. Няма да допуснем да ерозира доверието на европейските ни партньори и да поставим на карта европейското бъдеще на България. Условие за това е страната да има стабилно правителство и смисълът на коалицията е да се управлява добре. Затова НДСВ подкрепя бързите, радикални, всепроникващи структурни промени в МВР.
  Сега Министерството на вътрешните работи трябва да намери вътрешен ресурс, а управляващата коалиция – политическа воля да възвърне държавата на гражданите й. Много важно е в този момент да защитим обществения интерес, а не интереса на когото и да било от нас и на която и да е партия. Става въпрос за обществен и държавен интерес. Затова значението на днешния ни дебат е от най-висока степен на отговорност. Кризата в МВР силно засегна оголения нерв на обществото към престъпността и връзката й с институциите. Ние смятаме, че не трябва да се лишим от чувствителността, която води до оздравителни промени, но не сме съгласни да прекаляваме с обезболяващите, защото можем да стигнем до медикаментозна наркоза.
  Уважаеми колеги народни представители, въпросът сега е за какво ще работим – за ограничаване или за задълбочаване на кризата в държавността? И понеже сме част от управлението отговорът е ясен: НДСВ не е съгласно със силно хиперболизирания вот на недоверие към целия кабинет Станишев. Защо да гласуваме, че обвързано с организираната престъпност е цялото правителство, например Гергана Грънчарова, Миглена Тачева, Стефан Данаилов и т.н.? Защо заради няколко бълхи да горим юргана?! (Шум и реплики в залата.) По-добре е да дезинфекцираме. Вотът на недоверие няма да мине, и това е ясно на всички участници в днешния дебат, но не този процедурен вот е важен от гледна точка на либералните ценности, които НДСВ изповядва. По-важно е отново да си върнем вота на доверие, който българските граждани и европейските партньори вече веднъж ни дадоха. Ние смятаме, че днешният дебат от парламентарен трябва да стане обществен, трябва да се изнесе извън тази сграда. В него трябва да се въвлекат гражданите и неправителствените организации.
  По време на предишния вот на недоверие НДСВ от тази трибуна предложи да бъде създаден антикорупционен алианс и сега е моментът това да се случи. Само така може да се осъществи нужният обществен контрол върху системите за сигурност. Във всяка криза има шанс за извличане на дивиденти. Може би това, което в момента се случва в МВР и всички доклади и обсъждания около него, е най-висша форма на обществен контрол. Но да подкрепиш вота на недоверие към кабинета е все едно да дадеш знак от тук, от парламентарната зала, на организираната престъпност, че й даваш следващия толеранс от време. Помислете само: точно една година ще трябва да се разпусне парламентът, да се насрочат и проведат нови избори, да се конституира ново правителство. Не е ли по-добре да съсредоточим градивните си усилия заедно – управляващи и опозиция, в намирането на радикален изход от кризата чрез неотложни структурни промени в МВР, а не чрез опити да се бламира цялото правителство?!
  Уважаеми колеги, ние от Парламентарната група на НДСВ поддържаме и предлагаме идеите за реформи, а именно отделяне на службите за събиране на информация със СРС в отделна агенция, равноотдалечена от органите възложители – МВР, ДАНС, прокуратура, следствие.Това радикално ще повиши сигурността на информацията. Така ще се даде възможност и за контрол чрез бюджета на органите възложители, тъй като всяко ползване на СРС ще бъде остойностено. Ние сме за въвеждане не само на предварителен, но и на последващ съдебен контрол при ползване на СРС. Така съдът ще получи обратна връзка и няма да дава разрешенията безрезервно. Така се надяваме рязко да се редуцира броят на СРС-тата, които не стават част от съдебни производства. Настояваме за ежемесечен личен доклад на министъра пред парламентарната комисия за хода на реформите и дейността в МВР. Предлагаме също така въвеждане на механизми за медийно-обществен контрол върху работата със СРС, подслушванията и задържанията на данни за интернет трафика. Смятаме, че е нужно да се повиши ефективността в прилагането на закона, а не концентрация само върху нови закони. Трябва да се повиши разкриваемостта не само на печатниците и лабораториите, но и на печатарите и лаборантите и техните поръчители.
  Според нас са необходими незабавни организационно-технически мерки от страна на МВР за прекратяване изтичането на информация към престъпния свят чрез конкретни технически решения за наблюдения и контрол върху служителите, работещи с класифицирана информация. Настояваме всички планирани и предприети мерки да се докладват в двуседмичен срок пред Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. (Реплика на народния представител Михаил Миков.)
  Позволете ми към края на изказването си да споделя собствената си интерпретация на един кулоарен анекдот от тези дни. Попитали вътрешния министър трябва ли да си подаде оставката? А той отговорил: не ми харесва въпросът! А можеше да стане така, че отговорът да се хареса на всички.
  Уважаеми колеги, НДСВ се появи като алтернатива на познатите подходи за управление у нас. Показахме толерантност, умереност, търсене на баланс и спокойствие, последователност. Време е да вземем отговорно решение да се поеме отговорност по обективен и спокоен начин. Това не пречи да се предприемат бързи, радикални и ефективни действия за преструктуриране на МВР. Искаме политика не на думи, а политика на действие. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли?
  Първа реплика – заповядайте, господин Бисеров.
  ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Уважаеми господин Моллов, вземам тази реплика, само защото Движението за права и свободи е мандатоносител, иначе вероятно щях да я спестя.
  Мисля, че последната година от този мандат е време НДСВ да говори за това, че понася негативи от участието си в управлението, колко неудобно се чувства, а в крайна сметка питате ли БСП как се чувства в коалиция с царя?! Така че тази тема трябва да падне от дневния ред на участващите в управлението на тази държава.
  Аз адмирирам позицията на НДСВ за сериозни реформи в сектора сигурност, специално в МВР. Поддържам критиките, които имате към управлението на министерството, но нека да спрем с това, че понасяме негативи от участието в управлението. Ами, да не участваме в управлението тогава! Да ви попитам: защо попречихте тогава да стане двойна коалиция? За да влезете в тройна коалиция. Така че това е моята реплика. Пак казвам, подкрепям и адмирирам вашата позиция за реформа в Министерството на вътрешните работи. (Ръкопляскания в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли втора реплика? Няма.
  Господин Моллов, имате право на дуплика, ако желаете.
  ПЛАМЕН МОЛЛОВ (НДСВ): Уважаеми господин Бисеров, не знам защо влизате в ролята на арбитър между БСП и НДСВ. Аз не знам дали БСП се чувства дискомфортно от коалицията с царя. Нека те да кажат. (Ръкопляскания от НДСВ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, има ли други желаещи от парламентарните групи, които разполагат с време, да вземат отношение по разискваната тема?
  Някой от министрите, ако желае, би могъл да се включи в дебата.
  Давам думата на министъра на вътрешните работи Румен Петков.
  Господин министър, само ще обявя, че вчера, когато гласувахме седмичната ни програма, казахме, че днес ще бъдат разискванията до тяхното приключване, независимо от часа. Това е гласувано, така че продължаваме нашата работа докато изчерпим разискванията.
  Имате думата, господин министър.
  МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Повече от три месеца Министерството на вътрешните работи е подложено на огромен натиск, в това число и от свои бивши служители. И въпреки това, а може би и заради това бяха постигнати много сериозни, много силни реализации, в това число – разкритото брутално убийство от Столичната дирекция за по-малко от 24 часа, свързано с отвличане преди това. Това е показател за защитна сила, за защитна реакция. (Реплика от народния представител Атанас Атанасов.) Това е показател за функционалностите на системата.
  Уважаеми дами и господа, тази защитна сила, има свое второ измерение. За това второ измерение ние не говорим вече 18 години. Това второ измерение на тази защитна сила е свързано със съпротива в годините срещу дълбочинната реформа, реформа, която да има в основата си политика, реформа, която да постави ясни политически параметри, които да не са пряко зависими от изпълнителите на тази политика, реформа, която в крайна сметка стига до манталитета, до чистотата в работата, до ефективния граждански контрол. И тази съпротива се преодолява с политическа воля и енергия.
  Бих отбелязал една стара арабска мъдрост – „Дните са дълги, годините летят”. Изминаха много дълги дни – и за МВР, и за мен лично. Отлетяха 18 години – дълги дни на клевета и помия, откровени лъжи и спекулации. Авторите в общи линии са известни. И те не са толкова много. Факт е, че в обществото има чуваемост за лъжата и клеветата. Тази чуваемост донякъде е обяснима. Катарзисни дни! Българското общество, институции и държава се нуждаят от този катарзис.
  В рамките на тези две години и половина се създадоха условия на нетърпимост към корупцията. Ще бъда щастлив, ако станем нетърпими към лъжата и клеветата. Ще дам своя принос, като заведа дела за клевета срещу две лица. Едното е Михаил Михайлов от Плевен, другото е Юрген Рот, за който вече стана дума.
  Отлетяха 18 години, сложили своя отпечатък върху българското общество, върху българската държава, върху всеки от нас. В този отпечатък своето място има и Министерството на вътрешните работи. Това място не винаги е било на почетната стълбичка.
  Тук се говориха прекалено много лъжи, прекалено много откровени спекулации. Беше запитано и даден нелеп отговор на въпроса какво е участието на Държавна сигурност днес в управлението на държавата. И то от представител на политическата сила, която четири години имаше абсолютната власт и не показа нищо от тази обвръзка на Държавна сигурност! Давам го като пример. Разбира се, по-бляскавият пример е твърдението на господин Костов, че ще отиде при хората. Преди няколко години той каза, че ще чака хората да дойдат при него. Нито той ще отиде при хората, нито хората ще дойдат при него, защото това са реалностите в живота и защото в този живот българските граждани със своята емоционална натура може да се поддадат на лъжата и клеветата днес, но винаги отдават дължимото тогава, когато това се очаква от тях.
  Бяха изговорени много неверни неща, свързани с противодействието и ефективността в противодействието на организираната престъпност, в т.ч. и твърдението, че за последните три години България не се е справила с организираната престъпност. Нима тя е възникнала преди 4, нима е възникнала преди 5 години, нима този проблем не съпътства обществото ни преди повече от 20 години?! Има отговори защо България не се е справила с организираната престъпност още. Защото една част от тези организирани престъпни групи не са работени във времето. Аз дадох достатъчно ясно примера с Куйович по време на дебата. Когато едно правителство му казва „Добре дошъл!”, когато му създава пълен комфорт, когато му създава условия за работа, възниква въпросът защо това правителство го прави и каква е обвръзката на това правителство с този доказан вече наркотрафикант?! Възниква въпросът колко време е работено по убития Фатик и работено ли е въобще в годините?! Възниква въпросът по една немалка част от тези организирани престъпни групи, включително хората, които бяха брутално убити - работено ли е преди това по тях или им е създавана обстановка на пълен комфорт?! И аз съм готов да извадя тази информация пред Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, което за мен е сериозна гаранция, че тя ще добие публичност и ще стигне до всеки български гражданин.
  Нещо повече, аз считам, че тази комисия трябва да прояви интерес как е използвано Министерството на вътрешните работи в годините. Аз твърдя, че има периоди от време, в което политизацията е достигнала извратени размери, периоди от време, в които съзнателно и системно са подслушвани политици от опозицията, периоди от време, в които министерството и една от неговите служби са хвърлили огромен ресурс, за да подслушват и разработват политици от опозицията за сметка на реализирането на този ресурс в ефективността на борбата с организираната престъпност.
  Ще кажа нещо по-лошо и то трябва да се знае от българските граждани – има периоди на поведение на Министерството на вътрешните работи, които са откровено насочени срещу нашите стратегически партньори, брутални действия, за които би завидяла Държавна сигурност. И това също трябва да се знае от тази зала. В тези периоди, в които този ресурс е хвърлен, за да се работи по политическата опозиция, за да се работи по нашите стратегически партньори, е хвърлен огромен капитал, който не е насочен към борбата с организираната престъпност, а към самоцелното и самостойно оставане във властта!
  Каква е целта на реформите, които се предлагат? В техния център са гражданите и държавата. И основната задача е водеща да е политиката, невъзможността отделни личности да излизат извън рамките на политиката и на нормативната уредба.
  Не случайно казах за съпротивителната сила, която по различни причини 18 години е вземала връх над политическата воля за реализирането на сериозни, на фундаментални промени, свързани с организацията и нормативната уредба на работата на правоохранителната система на Република България.
  Промените, които се предлагат, са съдържателни, качествени и функционални. Вече стана дума за една част от тези промени, свързани с концентрирането на отговорностите и контрола върху заявяването и ползването на специални разузнавателни средства, включително трябва да има ясен контрол – а това прозвуча в няколко от парламентарните изказвания – не само по заявяването и ползването, но и по последващото използване в работата на специалните служби и на структурите на правоохранителните органи, или най-общо казано – на службите заявители.
  По тази радикална реформа днес прозвучаха от опозицията два взаимноизключващи се въпроса: единият - защо чак днес, другият – не е моментът днес.
  Защо чак днес? Първо, трябва да е съвършено ясно, че обвързаността на висш служител от Главната дирекция за борба с организираната престъпност с корупционната обвързаност не е обикновен инцидент. Този инцидент не просто буди тревога, този инцидент е фрапантен. Става въпрос не само че е извършено тежко нарушение на закона, последвано от предприемането на решителни мерки за неговото разследване. Този конкретен случай извежда на преден план проблеми, акумулирани в системата близо 20 години, проблеми, върху които не е посегнато в резултат именно на тази втора страна на защитната сила на системата, на готовността тази система да се противопостави с целия ресурс, с който разполага, срещу дълбочинните промени вътре в нея.
  Реорганизацията и трансформацията на службата за борба с организираната престъпност. Първо, един от изводите, който се налага, направен в анализа на предходния период, е свързан с рязкото намаляване на ефективността на оперативната работа за сметка на увеличенията на използването на специални разузнавателни средства. Разликата в последните години не е драматична, има определен период, в който има спад. Една от основните цели на реформата, която се предлага, е да се акцентира върху организационната и оперативна работа, върху възможностите за ползване на секретните сътрудници, върху организацията и реализацията на конкретни полицейски операции. За нас е много важно всичко това да бъде проведено в условията на един широк обществен и политически дебат, дебат, обвързан с неправителствените организации, с които министерството за съжаление през годините не е работило достатъчно ефективно и динамично. Параметрите на тези реформи трябва да гарантират изграждането на една ефективна криминално-разузнавателна служба за борба с организираната престъпност. Дебатът за структурата на тази дирекция е в голямата си основа резултат на проблемите, пред които сме изправени днес. България трябва да направи решителна крачка в оформянето на общ регистър на заплахите, пред които е изправен отделният гражданин, населеното място, държавата като цяло, включително отчитайки спецификата на региона, в който е разположена страната.
  Говори се за наркопроизводството и наркоразпространението. Бих искал все пак да спомена, че в последните три години, бих казал четири години, България постигна два много сериозни успеха. Първият е свързан с производството и печатането на неистински парични знаци. България беше свалена от картите на европейските и на световните служби като основен производител на неистински парични знаци. И вторият е свързан с ефективността в борбата срещу наркопроизводството и наркоразпространението. В продължение на повече от десетилетия България е сочена като страна все повече производител на наркотици. За пръв път през тази година в доклада на Държавния департамент на Съединените щати България е определена като страна все по-малко производител на наркотици, разбира се, оставаща на транзитния път.
  И ако днес ние говорим за тези успехи, трябва да отдадем дължимото на огромната част честни и почтени служители на Министерството на вътрешните работи.
  Структурните промени, броят на служителите, изпълняващи задачи по противодействие на престъпните посегателства срещу финансовите средства на Европейския съюз. В тази система следва да бъдат ангажирани 700 служители на Икономическа полиция. Това е, първо, знак към българските граждани, знак към българските потребители, знак към българската държава, но и знак към нашите европейски партньори за волята, с която ние сме изпълнени при защитата на финансовите интереси на Европейската общност. Двеста и четиридесет служители от Национална служба “Полиция” следва да преминат на работа в криминалната разузнавателна служба за борба с организираната престъпност по линия на наркопроизводтвото и наркотрафика. Това са сериозни, още веднъж подчертавам, дълбочинни промени, промени, които са отлагани с години и резултатът днес е налице.
  В края на изказването си бих искал да се обърна към служителите на Министерството на вътрешните работи. (Реплика на народния представител Атанас Атанасов.) На Вас ще Ви кажат “сбогом”, господин Атанасов, както вече веднъж Ви казаха.
  В огромната си част това са честни и почтени хора. Да служиш в Министерството на вътрешните работи е тежък избор. Днес това не е престижно. Вероятно влияе и това, че не е добре платено. Тези хора са направили своя избор съзнателно. Те са решили да служат на държава и общество. Те са решили да отдадат силите, с които разполагат, своя интелектуален потенциал в грижа за другите, в грижа за обществото.
  Един от резултатите, които преследва тази реформа, е свързан с модернизацията, отлагана повече от 15 години, и със социалния статус на служителите. Защото тази професия не е привлекателна, тя е свързана с много рискове. Във всички случаи тя не е и добре платена. Ние трябва да създадем условия тези хора, които са на държавата, да видят срещу себе си държавата с цялата й отговорност, ресурс и възможност. И това е първото българско правителство, което направи изключително сериозни инвестиции в модернизацията на министерството. Който и каквото ще да каже, много ясно е разписано в бюджета.
  Искам да благодаря на тези служители, които независимо от всичко, които въпреки трудностите направиха много и за пълноправното членство на България в Европейския съюз, правят много и ежедневно за сигурността и спокойствието на българските граждани и държава. Спекулацията и клеветата няма да свършат, вероятно ще е трудно да се обяснят нещата такива каквито са.
  Без съмнение има три основни грешки в моята работа. Едната очевидно е кадровата политика. Тя няма нужда от обяснение, тя може да има много мотиви, може да има много съображения, но очевидно е тежка грешка.
  Второ, невъзможността да обясним на гражданите на чуваем и на разбираем език това, което правоохранителните органи на България постигат. Днес звучат нагли твърдения за показни убийства. Да се върнем назад във времето, това са престъпления, които не могат да бъдат скрити, и да направим сравнение година по година. Днес говорим за изтичане на информация от Министерството на вътрешните работи. Да се върнем назад във времето и да направим сравнение година по година. Да направим анализ защо унищожителният доклад на прокуратурата, който е проверявал периода 1999-2000 г. – тогава няма никакви мерки от онова правителство. Тежки, груби нарушения, абсолютен хаос, включително разрешаване на ползване на специални разузнавателни средства без дата и без да е ясно кой е високопоставеният служител в министерството, който е разрешил ползването на тези средства.
  От 10 000 проверени специални средства 2000 са нередовни. Това е достатъчно ясен показател за манталитета на тази държава, която трябва да е зад гърба на всички ни. Тази държава, в която месечно ставаха убийство и половина. Всеки месец! Аз знам, че тези убийства дойдоха дюшеш на някои от участниците в днешния дебат. Разбира се, задавам си въпроса както защо, така и как се стигна до тях? И всеки един нормален и трезвомислещ гражданин ще има за себе си своя отговор.
  Години, в които корупцията в съдебната система не се отчита в статистики. Години, в които към корупцията държавната политика няма отношение. Изборът е на всеки един от нас.
  Ако ние искаме да върнем България в онова безвремие, да кажем, че арестуването на високопоставен служител в държавната администрация, която и да е тя, е скандал, това означава, че ние искаме да обърнем пирамидата. Скандално е, ако има сигнал ... (Реплики от народния представител Атанас Атанасов.)
  Вие, господин Атанасов, шест месеца сте се опитвали да ме арестувате. Вие сте ми гаранцията за некорупционно поведение, защото и сте ме подслушвали, и сте ме следели, и не сте доказали нищо. Не е въпрос само на Вашата некадърност, въпросът е в това, че няма какво да докажете.
  Но въпросът е в нещо друго – ако ние продължаваме да наричаме ареста на високопоставен служител скандал и да не разбираме, че е скандално, когато не се арестуват висши прокурори, когато не се арестуват високопоставени служители с корупционно поведение, значи ние говорим за деформирано мислене, което не е нужно да демонстрирате ежеминутно, хората ви познават достатъчно добре.
  Тъй че днес дебатът действително е политически – искаме дебат за реформата, искаме дълбочинна промяна, дълбочинно реформиране на МВР, дълбочинно реформирана правоохранителна система на Република България или ще продължим да ръсим клюки, клевети и обиди? Това е въпрос на манталитет, това е въпрос на възпитание, но това е въпрос и на отношение към българската държава. Аз своя избор съм направил. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Обръщам се за последен път към народните представители в залата и съответно парламентарните групи, които разполагат с време: има ли желаещи народни представители да вземат отношение по разискваната тема?
  Заповядайте, господин Шопов, имате право.
  ПАВЕЛ ШОПОВ (КА): Господин председателю, взимам думата, за да направя процедурно предложение – от името на Парламентарната група на „Атака” искам 15 минути почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Почивка до 14,17 ч.
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: (Звъни.) Продължаваме пленарното заседание.
  Още веднъж се обръщам към народните представители от съответните парламентарни групи, които разполагат с време – има ли желаещи народни представители да вземат отношение по разискванията?
  Заповядайте, господин Сидеров. Имате думата.
  ВОЛЕН СИДЕРОВ (КА): Дами и господа народни представители, преди да дойда тук да се изкажа направих една малка анкета сред близки и познати, които са обикновени хора, както се изрази тук един политически лидер, при които той иска да отиде. Оказа се, че те не гледат днешните дебати. Не им е интересно, защото знаят, че те са предрешени. Знаят, че този вот ще бъде с оцеляване на правителството и че утре медиите ще напишат „седем часа безплодни дебати”, по-малко, и „правителството отново оцеля”. И тук ви казвам най-откровено, че аз бях против този вот. Аз не бях съгласен този вот да бъде вкаран сега и да бъде оставен в момента, в който не е ясно още как ще завърши проверката на Прокуратурата срещу господин вътрешния министър, която се осъществява от ДАНС – новата Агенция за национална сигурност.
  В този план е изключително нелепо подкрепа от страна на тройна коалиция, лидери или висше ръководство на партията, която управлява БСП, спрямо вътрешния министър, преди да е завършила прокурорската проверка.
  Дами и господа управляващи, вие предрешавате едно решение на Прокуратурата, която би трябвало да е независима институция – би трябвало, но българската прокуратура не е. Вие предрешавате, включително работата на служителите от ДАНС, които ще извършат тази проверка, защото те, когато видят едно политическо решение, че господин министърът е невинен, ще си насочат разследването така, че да го изкарат невинен. Ето това е обръщането и деформацията в България, която днес в днешните световни агенции доведе дотам, че вече възмущението от тукашната корупция доведе до много ясни предупреждения, че с България няма да може да се работи. Това са изводите, които правят нашите партньори в Брюксел.
  Много често сме чували, спрямо „Атака”, единствената политическа сила, която критикува Европейския съюз, че ние сме били възпрепятствали нашето интегриране в Европейския съюз. Сега се оказа, че го възпрепятстват точно управляващите – коалицията, която управлява, партията, която се води начело на тази коалиция – БСП.
  Нещата, които станаха в МВР и които възмутиха българското общество днес възмущават и световното общество, европейското общество. Оттам има ясни знаци, че с България оттук нататък ще се говори много трудно, почти невъзможно, ако не бъде сменено ръководството на МВР. Но господин министър-председателят, не го виждам в залата, пропусна случая да бъде европейски политик и държавник. Той пропусна този шанс и смятам, че това е най-фаталния пропуск в кариерата му, която не е много дълга, но той имаше шанс да се прояви като европейски държавник, отстранявайки от поста вътрешен министър – господин Румен Петков. Докато тече тази проверка, назначена от Прокуратурата, дали там има нарушения от негова страна, закононарушения, евентуално престъпления. Тази защита, която господин Станишев, която лидерите на тройната коалиция осъществиха спрямо вътрешния министър ще се върне към тях и ще им струва спад на доверието.
  Тук искам да обърна внимание на нещо друго – на това, че занимавахме хората днес няколко часа подред с дебати, които те ще нарекат безплодни, те ще нарекат излишни, те ще нарекат с право абсолютно ненужни.
  Аз бих участвал в такива дебати с много голямо желание, ако тук ставаше дума за реални промени в България. Тук обаче стана дума през всички тези часове за прехвърляне на топката от днешното правителство, което продължава да реализира корупция и връзки с подземния свят, към други правителства, които са го правили – и предишното, и по-предишното.
  Аз питам: защо хората да вярват на една опозиция, голямата част, основната част, тук не включвам „Атака” в нея? Партия „Атака” не е участвала нито в ръководството на МВР, нито в управлението на България, нито има представители в магистратурата, нито има главен прокурор, нито има дори следовател или обикновен пътен полицай в институцията, наречена МВР. Така че Партия „Атака” е единствената присъстваща тук в този парламент партия, която може да говори с пълно морално право за това, че трябва да има промени не само в МВР, а и в цялата държава. Едва тогава би имало смисъл да правим вотове, да правим обсъждания, да отиваме на каквито и да е политически действия, иначе те девалвират.
  Днешният вот е вот на девалвирано политическо действие. Затова вина имат тези, които го инициираха, те знаят кои са. Затова те трябва да си понесат вината като опозиционери и да се откажат от това да бъдат на първа линия, когато става дума за острекиране на правителството, защото много добре знаят, че те носят негативите на предишни правителства. С това не защитавам днешната власт и днешното правителство, защото прехвърлянето на топката към предишни правителства не те оневиняват теб днес, който си на власт през м. април 2008 г. Не можеш с оправданието „те и други са правили лоши работи”, да правиш и ти лоши работи.
  На кого да вярват хората като гледат дебатите ни – на опозиционери, които носят на гърба си негативите от престъпно управление, приватизация, която е криминална, от насърчаване на наркотрафик и подземен свят и са ги предали като щафета тези негативи на следващото правителство, което беше преди това и това пък на сегашното, защото те едни и същи хора горе-долу управляват. Ние си спомняме скандалните снимки с министъра от предишното правителство – бяха с престъпници на яхта. Този министър сега е част от това управление и продължава да е такъв, продължава да се среща с подобни хора. Така че, ако визираме връзките на престъпността с МВР и с управляващи, политици и с висши кръгове от МВР, то трябва наистина да разровим много години назад от 1990 г. Да започнем от разбиването на тези структури, да започнем от това, че умишлено беше направено така, че на престъпността да й се даде свобода, да не бъде закачена дотогава, докогато тя ни се качи на главите. Днешното управление обаче не прави нищо, за да спре тази престъпност. То просто удобно пое щафетата, която му беше подадена от предишния кабинет и продължи да се състезава в пистата – покровителство на мафията и печалби от нейните мръсни, черни пари.
  Всички знаем, че постъпленията за черните каси на партиите, които днес са на власт, идваха от тези пари. Всички знаем и кой ги осигуряваше – този, когото не могат сега да свалят от поста. Ами няма как да го свалят, защото ако си отвори устата, той ще каже много нелицеприятни неща и за господин президента, и за господин премиера, вероятно и за други хора, тогава ще стане много страшно, тогава ще се получи срив с девета степен по скалата на Рихтер. Точно това е причината господин министърът на вътрешните работи днес да остава на поста си, да продължава с доволна физиономия да обяснява, че всичко е наред и че ще бъде направена реформа и с това да се съгласяват управляващите партии.
  Това, което днес се разигра, доказва правотата на моята теза, на нашата теза – на Партия „Атака”, която, пак ще повторя, е единствената досега ненатоварена с негативи на управление, тъй като всички останали политически сили, които участваха в подписката на този вот, всички до една, без изключение, са били участници в някакво управление.
  Искам тук да се обърна към българските избиратели, които ще трябва да дадат доверието си още веднъж на редовните избори, които най-вероятно ще последват, тъй като днешните дебати между опозиция и управляващи бяха ялови, те бяха като любовна сцена между импотентен мъж и фригидна жена. Те не можаха да възбудят дори вниманието на журналистите. От тези дебати, от този вот хората ще бъдат още по-демотивирани да гласуват на вече очертаващите се редовни избори, тъй като основната част от пишещата се за опозиция българска опозиция просто не иска предсрочни избори. Това стана ясно и днес, и вчера, и оня ден, и по-оня ден, когато ги питах: защо не искате да бойкотираме този парламент, да покажем непримиримост към него и да излезем от него за неопределено време с една-единствена тема „Предсрочни избори, процедура по предсрочните избори и отиване на нови избори”, но не искат. Господата колеги опозиционери не искат. Няма какво да прикривам това от някаква зле разбрана колегиалност, защото това прикриване се отразява на доверието на хората, което те имат, ще бъдат подлъгани, че тук в тази зала има опозиционни партии, които искат наистина промяна в България.
  Такава партия има една и тя се казва „Атака”. Други няма. Не виждам. Ако искат това, ако искат да се появят в ролята си на такива, тези партии трябва, на първо място, да се отърват от всички хора и кръгове, които са замесени в досегашното управление, били са замесвани, които са участвали в грабежа на България, във връзки с подземния свят, да ги отстранят от политически и други постове и тогава да излязат като пречистени партии. Защото всяка българска партия има правото да участва и да претендира за властта, но едва когато се отреже опашката, както казваше един покойник вече, а понякога не само опашката, а трябва да се реже много по-дълбоко.
  Това, което остане, ще бъде вече годно да прави нова политика в България. Това, което остане, ще бъде в състояние да направи истинска реформа, радикална, такава, каквато трябва, не само на МВР. Там наистина трябва реформа, но няма да я направи сегашното ръководство. Не само на съдебната система – да, там трябва реформа, но няма да я направят сегашните магистрати в този вид, с тези структури. Трябва реформа в икономиката, в пенсионното дело, в здравеопазването и в образованието. За да я направим, ние трябва сега да започнем разговори по тази тема.
  И аз призовавам не към барикади, както тук един опозиционен лидер призова, който не е бил никога на барикади наистина, а призовавам към съгласие за това как да формираме национално съгласие и обединение от хора, не участвали в никаква структура досега, държавна, за да може тези хора да излъчат модела на управление и екипа, който ще осъществи това управление. Не го ли направим това, да, днешното правителство ще се срине, доверието към БСП може би ще отиде и под 10% на следващите избори, не го казвам със злорадство, казвам го като констатация, която е логична. Да, ще се появи един нов феномен или партия, която ще претендира за властта, но в името на какво? Какво ще направят тези, които идват? Тук някой го каза – ще искат да вземат това, което е сега властта, или ще искат нов модел с гаранции, контрол и върху служби, и върху полиция, и върху съдебна система, и нова икономическа политика.
  Хайде да говорим за това, хайде да започнем да говорим на хората в България за това какво искаме да направим и как искаме да управляваме. Хайде да ги уверим, че ще приложим санкции към тези, които са прегазили лука досега, които са извършвали кражби, които са ощетили българския народ, които са подписали лоши сделки за България, които наистина са били във връзки с мафията и са й помагали да бъде мафия. Хайде да видим кой е отборът, който може да го каже, и да оставим хората да преценят на кого да дадат доверието си. Останалото е парламентарно безсмислие, за което няма полза да хабим нито времето на държавната телевизия, скъпото телевизионно време, нито скъпото парламентарно време.
  Това е засега. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КА.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За реплика думата има господин Паунов.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Господин Сидеров, Вие критикувате Европейския съюз, като сте в коалиция с лидера на италианските фашисти – внучката на Бенито Мусолини, и лидера на френските фашисти Льо Пен.
  Не бих искал да защитавам опозицията, те сигурно ще се защитят сами, но Вие казвате, че хората не вярват на опозицията, а трябва да вярват на Вас, Волен Сидеров, защото сте професионален лъжец.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нека да употребяваме по-други термини.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Вие като политически номад, прескачайки от партия в партия, като главен редактор на „Демокрация”, след това като кандидат на земеделците на Яне Янев за кмет и сега като лидер на „Атака”, имате морал да давате акъл на цялата зала и на правителството.
  Вие бягате от правосъдие поради една проста причина – защото излъгахте, когато сте давали показания. Аз ще прочета Вашия протокол, който е тук.
  „Шофьорът Павел Чернев овладя колата и успя да излезе напред, без да спира до София.”
  ВОЛЕН СИДЕРОВ (КА, от място): Каква връзка има това?
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Има, има, защото учите хората на морал.
  И след това казвате: „В този разговор месец май записах редица фактори и обстоятелства, които не отговарят на истината. При размисъл в спокойна атмосфера реших, че трябва да кажа истината и се отказвам от своите думи.” (Реплики от КА.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Спокойно! Спокойно!
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: От друга страна, сега защитавате пенсионерите като искате да бъде снета точковата система. А когато бяхте главен редактор на вестник „Демокрация”, пишехте „Алчни старци изпълзяха на припек”. Когато лъжете и когато казвате това, имайте поне малко морал.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли втора реплика? Няма.
  За дуплика думата има господин Сидеров.
  ВОЛЕН СИДЕРОВ (КА): Паунов си е приготвил едно малко изказванийце, което си го е написал предварително, с мисълта да ме обиди и засегне, но аз не мога да се обидя от човек, който е по-скоро плазмодий, отколкото човек. Връщам Ви обидата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля Ви, недейте така.
  ВОЛЕН СИДЕРОВ: Вие трябваше да направите бележка на него, когато ме обиждаше.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направих му.
  ВОЛЕН СИДЕРОВ: Ще Ви кажа нещо, което е истината относно прескачането от партия в партия. Партия „Атака” е първата партия, в която членувам през живота си. Това може да се намери много лесно и да се удостовери. Това е партията, която създадох, учредих, която е първата, в която членувам през моя живот, за разлика от много от вас, които сте прескачали от много партии в други партии.
  Относно правосъдието, с което искате да ме засегнете много страшно с това листче, което показахте, това правосъдие е плод на един министър, който не се поколеба да впрегне цялата държавна машина, за да мачка мен и моето семейство. Един министър, който не се спира пред нищо, дори пред трупове в аферата „Акран” в Плевен. Има трупове в тази афера и той е главно действащо лице там – аферата, чрез която бяха източени парите от много български банки.
  Този министър организира постановката, наречена инцидент на магистрала „Тракия”, но той вече иска, ако може, да поправи това, защото то заработи в негова вреда.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Обръщам се към народните представители! Разбира се, тук можем да развиваме тези, аргументи, но нека взаимно се уважаваме, а не обиждаме.
  Господин министър, разбира се, имате право. Министрите могат да вземат думата когато пожелаят.
  МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! (Парламентарната група на КА напуска залата.)
  Не мислех да вземам думата, но бяха произнесени няколко лъжи, които, разбира се, през последните години в една или друга форма се тиражират от различни мераклии.
  Първо, трябва да кажа съвършено категорично, че никога не съм се занимавал с финансирането на БСП. Тази лъжа се внушава достатъчно системно, достатъчно упорито и вероятно за нея има чуваемост.
  Второ, по никой начин твърдението, че президентът и премиерът могат да имат някакви притеснения в отношенията си с мен, не са верни. Това са достатъчно солидни и почтени хора, всеки от тях доказал се в много трудни и за себе си, и за партията ни, и за страната ни години.
  Трето, подсъдимите, тези, върху които ще повдигна обвинение, току-що станаха трима.
  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ (независим): Според мен трябваше да им изпратиш охрана, защото сега ще обвинят, че пак нещо им се е случило!
  МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Има хора, на които им се е случило преди много години и продължава да им личи.
  Тези, срещу които ще повдигна обвинение, току-що станаха трима. Наистина на клеветата трябва да се сложи край.
  Много е показателно, че господин Сидеров системно бяга от съдебната зала. Или не се явява той, или не се явява адвокатът му. Това е отказ от правосъдие. Този отказ от правосъдие като пример го дава един народен представител. Българските граждани действително трябва много внимателно да правят своя избор, когато отиват на гласуване – да изберат лъжеца, този, който клевети, който лъже съдебните, правоохранителните органи, този, който бяга от правосъдие, или да гласуват за тези, които нямат притеснение от каквито и да са дебати.
  Ще се възползвам от това, че взех думата отново, за да кажа две неща.
  Първо, в рамките на лъжите, инсинуациите и клюките относно срещи и връзки на правителството с подземния свят – искам да ги отхвърля абсолютно категорично. Днес ако бъде изнесена пред мен подобна мотивация, ако бъдат изнесени подобни аргументи, няма да се колебая и ще направя среща, която отговаря на интереса на държавата. Аз съм човек с чувство за отговорност, знам че това, което казвам, не е добре, че не е добре за мен лично. Но всеки трябва да направи своя избор. Аз казах в предното си изказване, че своя избор съм го направил. От тази среща нямам никакви притеснения, нито от темите, които са коментирани, нито от това, което се е случило след нея. Напротив, дълбоко убеден съм, че тя беше полезна за страната ни.
  И второ, пропуснах да кажа третата грешка, която съм допуснал. Тя е в понякога не съвсем прецизното ми отношение с представителите на средствата за масова информация. Разбира се, сигурно този процес е взаимен и сигурно всяка една от страните има своя „принос”. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по точката, която разискваме – проект за решение за вот на недоверие? Ако няма, ще обявя дебатите за приключили. (Реплика от народния представител Георги Георгиев.)
  Доктор Георгиев, няма как! Независимите народни представители изчерпаха времето си. Но Вие веднъж даже взехте думата, спомням си – още сутринта.
  Заповядайте, господин Миков. (Парламентарната група на КА влиза в залата. Единични ръкопляскания от КА.)
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Благодаря и на колегите от „Атака”, които влизат в залата.
  Уважаеми дами и господа! Пети вот на недоверие срещу правителството с министър-председател Сергей Станишев! Дебатите са към края си, приключват. Как можем да го дефинираме? Странен, неискрен вот, странна, неискрена подкрепа в една петорна, или в началния етап четворна коалиция по този повод, а по-късно с присъединяването на „Атака” – петорна коалиция, срещу правителството на Българската социалистическа партия, Движението за права и свободи и НДСВ.
  Всъщност и петият, и четвъртият партньор – Борисов, чийто представител докладва вота на недоверие, по обяд се разграничи от този вот, ще ви цитирам: „Парламентът губи енергия вместо да приема важни за обществото закони”. Вие уважаеми дами и господа, защото вотът е инициатива на парламентарната опозиция, сте изгубили времето на парламента днес, вместо да разгледате закона за етажната собственост, закона за публично-частното партньорство и промени в Закона за екологията. Ако вие бяхте поискали днес с това да се занимаваме, сигурно щяхме да се съобразим.
  Всъщност може би да кажете на патрона Борисов, господин Иванов, че тези закони вече са приключили, но все още не са постъпили докладите от комисии, така че го запознавайте по-подробно с това, което се случва в Народното събрание.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (независим): Какво е това, господин председател!? Няма право!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има право на изказване!
  МИХАИЛ МИКОВ: От тази коалиция по петия вот на недоверие се оттегли преди малко и Коалиция „Атака”. Всъщност в стенограмите най-добре може да се прочете какво заяви лидерът на парламентарната група.
  Необходимо ли беше това? Оценките ги чухме от част от тези, които участваха във внасянето на вота. Защото, уважаеми дами и господа, не се случва за първи път такова шизофренно отношение – хем се подписваш пред вота, хем казваш, че е ненужен вот. Извинявайте, изяснете се в говоренето в петорната коалиция.
  Уважаеми дами и господа! Ние, от Социалистическата партия и нашите партньори от коалицията сме наясно, че скандалите, разразили се в последните месеци, доведоха до сериозна криза на доверие в работата на Министерството на вътрешните работи – криза, която по един или друг начин беше допълнително разпалвана, често инсинуирана от тези, които искат дестабилизация на България, от тези, които прогнозираха отлагане на членството, от тези, които прогнозираха предпазна клауза в началото на 2007 г., и от тези, които в момента полагат всички усилия чрез европейските си партньори България да бъде в ситуация на предпазна клауза.
  Уважаеми дами и господа! Проблемите с правосъдието и вътрешните работи на България не са от вчера и това не е опит за прехвърляне на отговорността от мандата на днешното управление. Но тези проблеми се решават решително именно в този мандат. Именно заради решаването на тези проблеми, включително с участието на много представители на опозицията, ние успяхме да постигнем пълноправното членство и неналагането на предпазна клауза именно по Правосъдие и вътрешни работи.
  Ние очаквахме от вас да чуем как е функционирало Министерството на вътрешните работи, да речем в скорошния му период, поне при главния секретар Борисов. Много странно, той мълча през целия скандал и се интересуваше от етажната собственост, публично частното партньорство или някаква друга тема. Човекът, който най-много разбира какви папки е имало, какви са останали, какви са изнасяни, какви дискове, записи или информация за този или онзи са се търкаляли в предишния мандат, когато той с красивото прилагателно „професионален ръководител” е ръководел службите в Министерството на вътрешните работи.
  Всъщност, уважаеми дами и господа, главен секретар - спомнете си имената им, и ще видите къде отидоха – се превърна в добър трамплин или за успешен бизнес, или за политическа кариера, или и за двете. Ето, това е още едно доказателство, че тази реформа, която ние трябва да задълбочим, да продължим, за която декларираме, че имаме воля, е била необходима. И този скандал може да се разглежда като един солиден катализатор на това, което коалицията има решимост да направи.
  Защото от началото на мандата ние тръгнахме с девоенизация, която никой преди това – всеки говореше ш не искаше да я направи в МВР. От началото на мандата ние направихме постоянно действащ Висш съдебен съвет и Инспекторат.
  От началото на мандата ние отворихме досиетата, уважаеми дами и господа – това, за което всички говориха, но не го сториха.
  Наскоро по ваше искане - имахме дебати миналата седмица, направихме комисията „Куйович”, тук, в парламента, на най-публичното място, за да видим как, разхождащи се дълги години, наблюдавани лица спокойно са вършили престъпна дейност.
  Уважаеми дами и господа, оттук насетне вярвам, пак с вас, имаме волята, подкрепата на колегите от тройната коалиция, на мнозинството да приемем структурни промени и премахване на дублиране на функции и дейности в МВР - изваждане на ДОТИ и ДОИ на еднакво отстояние на поръчителите на тази толкова деликатна и смущаваща, плашеща българския гражданин информация и блазнеща тези политици и бизнесмени, които са минали през така нареченото професионално ръководство, със засилен граждански контрол, включително от страна на Народното събрание; промени в реда за ползване на специални разузнавателни средства, в законовия ред, гарантиращ да не се злоупотребява с тях. Разбира се, никога не може законът да наложи едно правомерно поведение. Това е въпрос и на кадрови решения, и на засилен вътрешен контрол в тези системи, които се занимават с тази толкова деликатна за обществото дейност.
  Един сериозен преглед на правилата за оперативно-разузнавателна дейност трябва да ни подскаже решения, които да гарантират на обществото, че тази дейност се върши само за разследване на престъпността в къс отрязък, относително, от време, а не писмените материали - обосновани или необосновани, десетилетия да продължават да се търкалят и в един или друг случай да се вадят по един или друг повод. Това иска обществото и от нас, и от вас.
  Необходимо е укрепване на разследващия потенциал на Министерството на вътрешните работи, включително предпазливо въвеждане на полицейското разследване за по-леки престъпления.
  И най-сетне, желая от името на всички да се обърна към прокуратурата, чийто състав е вече 1600 души, за едно по-активно участие в разследването, за една помощ на дознателите, за засилване на резултатите, които очакваме от предварителното производство.
  Уважаеми дами и господа, това са част от решенията, които ви предлагаме. Сигурно вие имате други, които също могат да бъдат одобрени и приети. Но в крайна сметка вотът стана повод още веднъж да кажем, че само продължаване, задълбочаване на радикалните промени в системата за сигурност, в частност на Министерството на вътрешните работи, в съдебната система, са гаранции за оздравяване на системата.
  Всъщност пропуснах да кажа създаването на Държавната агенция за национална сигурност. Голяма част от вас възразяваха срещу това структурно решение. То беше също част от тази последователна системна работа за промени, за по-добри резултати в борбата с престъпността.
  Уважаеми дами и господа, ние от мнозинството, ние от Социалистическата партия също сме обезпокоени във висока степен от това, което хората говорят, от това, което скандалите предизвикаха като отлив на доверие не само от работата на МВР, от държавността. Но искаме да стигнем докрай в рязането на корените на това. И аз съм убеден, че нашите коалиционни партньори ще ни дадат пълната подкрепа. И затова ние ще дадем подкрепата на кабинета - за продължаване на тази политика.
  Уважаеми дами и господа коалиционни партньори, солидарността в нашата коалиция, която е съставена на доброволен принцип, е част от отговорността за реформите. И не само в тази сфера. И упражняването на отговорното управление означава солидарна отговорност от всички негови субекти.
  Всъщност добре е, уважаеми дами и господа, че ще продължи партньорската проверка от Брюксел. Защото и в рамките на сътрудничеството с нашите европейски партньори ние успяхме да постигнем много от нещата, за които самите ние не бяхме узрели и готови като решение. А ние имахме силата и волята да ги наложим. И резултатите и от съдебния Инспекторат, и от ДАНС, и от други такива решения - остро дискутирани по опозицията, отричани от опозицията, вече са налице и те се оценяват и в България, и от Европа.
  И накрая, уважаеми дами и господа министри, дами и господа народни представители! Аз съм убеден, че ние от Българската социалистическа партия, от Коалиция за България, заедно с колегите от управляващото мнозинство, имаме ресурса в къси срокове за тези дълбоки промени, които предлагаме на вашето внимание.
  Всъщност, благодарим ви за инициативата да предизвикате днешната дискусия! За мен тя не беше безсмислена, както за столичния кмет или за някой от самите подписали проекта за решение за вот на недоверие на правителството. И тя не беше безсмислена, мисля си, и за българските граждани, които трябва да са наясно кой може да носи политическа отговорност – дали управляващото мнозинство на тройната коалиция или, както го нарече един от представителите, присъединили се към вота, проекта за вот на девалвираното доверие към опозицията. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли реплики?
  Първа реплика – господин Сидеров, заповядайте.
  ВОЛЕН СИДЕРОВ (КА): Господин Миков, вашите коалиционни партньори, към които така умилително се обръщате, май ще ви изоставят утре в гласуването. Чувам, че ви готвят изненади. Това ще бъде сигурно лош ден за вас, но това няма да ви спре да демонстрирате тази арогантност, която днес видяхме отново в лицето на вътрешния министър.
  Петков, искам само да ти кажа, че на магистрала „Тракия” трябваше да довършите работата си докрай с твоите две мекерета Докови - трябваше да ме убиете. Това, че не го направихте...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Сидеров, много Ви моля ...
  ВОЛЕН СИДЕРОВ: ... е голяма грешка.
  До края на живота ти ще дишам във врата и няма да се успокоя докато не си намериш мястото, където трябва да отидеш! (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Надали това е мястото да се отправят обиди и заплахи.
  Има ли втора реплика? Няма.
  Право на дуплика, ако желаете, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
  Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин Сидеров! Малко странно за мен прозвуча ползването на парламентарните форми в този случай, но всеки сам разбира степента на това, което върши.
  Що се отнася до квалификацията за отношенията с нашите коалиционни партньори, тя не е тема на квалификации от опозицията.
  Тя е тема на нашите отношения и приказките за нашите отношения през тези три години – знам, че те са по-интересни за широката публика и за някои от медиите, постоянно беше тема на коментар. Но пак казвам, аз съм убеден, че и трите партии от тройната коалиция имаме достатъчно политическа зрялост, имаме достатъчно разбиране за солидарност, за лоялност, за отговорност на момента, и то отговорност не само тогава, когато трябва да се отчитат успехи, а отговорност тогава, когато трябва да се понасят негативи пред обществото, пред гражданите, пред тези, които наричаме собствени симпатизанти. И аз смятам, че в тройната коалиция в никакъв случай не е изчерпан ресурсът за постигането на тези отношения. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, желаещи да вземат думата?
  Господин Атанасов, заповядайте.
  Както вече ви съобщих, Парламентарната група на Демократи за силна България разполага с 13 минути.
  АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми дами и господа, уважаеми дами и господа министри! Днес много се говори в тази зала. Казаха се много истини, много тежки неща.
  Искам да започна с това, че през последните седмици около скандалите, които се разгоряха, се заговори за оздравителен процес, който трябвало да протече в Министерството на вътрешните работи. От това, което чувам и виждам, ми се струва, че е доста унизителен този процес, на който сме свидетели.
  Искам да ви върна в лятото на 2005 г., когато се конституира това Народно събрание, есента на 2005 г. Тогава нямаше ваканция и всички трябваше да работим за българската евроинтеграция и основно да приемем закони, с които да дадем в ръцете на Министерството на вътрешните работи оръжие за борбата с организираната престъпност и сивата икономика, с корупцията. Беше приет нов Закон за Министерство на вътрешните работи, който действа и сега. Беше приет нов Наказателнопроцесуален кодекс. Тези отчети се отчитаха в Брюксел от правителството. И днес, в края на мандата казвате: “искаме подкрепа за нова реформа”. Вие ще станете рекордьори – в един мандат да се опитате да направите две реформи.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): За довършване.
  АТАНАС АТАНАСОВ: Знаете ли, във всички тези скандали изплува на повърхността нещо много важно, изплуваха срамните тайни на една държава. Секретността се използва като спасение. Зад нея се крият престъпления. И казват: “Много са лоши тези, които оповестяват тази информация публично”.
  Както беше направен един паралел по отношение на агенциите на Държавна сигурност, че били добри и лоши, по този начин започна да се говори, че имало добри и лоши генерали. Добрите са тези, които изпълняват политическите поръчки и си траят, а лошите са тези, които си позволяват да говорят публично за срамните тайни.
  Аз искам да кажа нещо от тази трибуна. Тези генерали, за които говорите, всичките вие ги назначихте. Защо сега се отказвате от тях?! (Шум и реплики от КБ.)
  Господин министърът каза, че бил допуснал тежки кадрови грешки, за това, че издигнатите от него генерали го уличават в престъпление.
  Искам да ви кажа, че този вот се състоя преди тази зала. Хората си казаха тежката дума. Над 60% от тях считат, че този вътрешен министър трябва незабавно да си отиде. Не искате?! Както искате.
  Ще ви посоча нещо, което ми направи впечатление. Не ми е работа да вбивам клинове, но слушах внимателно какво каза господин Моллов. Той говореше за бълхите в юргана. Няма го министър-председателят тук, за да го попитам той счита ли, че някои от министрите са му бълхи?! Трябва ли да изгорим юргана заради тях?!
  РЕПЛИКА: Проблемът е в закона.
  АТАНАС АТАНАСОВ: Проблемът никога не е в закона, уважаеми дами и господа. Проблемът винаги е във волята за неговото прилагане. Така че какви закони ще внасяте сега, когато няма воля, след като в началото на мандата получихте закони, три години ги прилагахте и сега в един момент казвате: “Катастрофирахме”.
  Един голям проблем, който днес беше споменат тук само мимоходом – голямата катастрофа на Министерството на вътрешните работи се нарича досъдебното производство. Деветдесет и седем процента от делата дадохме да се разследват в МВР. И днес – пълен заден. Защо?! Защото няма капацитет?! Защото един мандат мина без разследване на тежките престъпления.
  Сега ще си позволя да се спра върху трите скандални момента, които доведоха до този вот.
  Първият е свързан с арестувания заместник-директор на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”. Започна да се говори за оздравителен процес, работила Държавна агенция “Национална сигурност”, прокуратурата. Ако този скандал не беше получил публичност, никой нямаше да си мръдне пръста, уважаеми дами и господа, защото това е част от срамните тайни на държавата.
  Тук искам да посоча конкретно, за да видите за какво става дума и да чуят българските граждани. На 26 и 27 ноември миналата година – тези дати са много важни – информацията, касаеща Иван Иванов, е била докладвана последователно на министър-председателя, на президента и на главния прокурор.
  ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Позор!
  АТАНАС АТАНАСОВ: Питам аз: какво правеха те до м. февруари? Една седмица преди това е докладвано на вътрешния министър.
  ИВАН ИВАНОВ (ДСБ, от място): Позор! Шест месеца го крият!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Иванов, моля Ви!
  АТАНАС АТАНАСОВ: В тази връзка искам да ви посоча още един факт – за ареста на бившия главен секретар Илия Илиев. Арестувахте го, за да не разкрие пред комисията на парламента кой го изпращаше на срещи с братя Галеви и какво разказа на премиера, президента и главния прокурор един ден преди да си подаде оставката? Той си подаде оставката на 28 ноември. Разбирате ли за какво става дума?!
  Братя Галеви – много била важна тази среща, страшно важна информация за националната сигурност била споделена. Защо, господин министър, я спестихте пред парламентарната комисия?! Защо не казахте ние, народните представители да разберем какво толкова важно той е направил за България?! Може би заслужава адмирации? Защо спестихте тази информация? Защото попадна на специални разузнавателни средства, за които не е знаел, че се провеждат. Ето, заради това.
  И последно – и този въпрос ще го напомням постоянно. Но преди това едно отклонение. От публичността се знае, че аз нямам много добро отношение към бившия министър на вътрешните работи Георги Петканов, имаме конфликт. Съобщавам това не за друго, а защото, след като вътрешният министър Румен Петков обясни защо се е срещал с братя Галеви, министър Петканов – прави му чест – излезе пред медиите и каза: “Недопустимо”. Той ви е коалиционен партньор.
  Алексей Петров бил назначен за служител в Държавна агенция “Национална сигурност” – това чета днес във вестниците. Ако това е вярно, е категорично потвърждение за това, че е издадена държавна тайна.
  Питам: кой ще потърси наказателна отговорност за този, който издаде държавна тайна? Защото в процеса на тези скандали си позволихте, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство и правителството, отново да употребите прокуратурата за политически цели. Кой ще потърси отговорност?!
  Тази проверка можеше да бъде направена от прокуратурата за два часа. Но мен не ме интересува прокуратурата – казвам ви откровено. Интересуват ме действията на министър-председателя. Той можеше само за един час да установи бил ли е Алексей Петров офицер под прикритие и кой издаде държавна тайна. И ако това е вътрешният министър, моментално да му поиска политическа отговорност, оставка и вън. Защото е недопустимо министър да върши престъпления. Ще очакваме българските граждани да спазват закона, а тези, които го управляват, грубо го газят.
  Между другото, каквито и реформи да предлагате сега на българското общество, то ви няма доверие. Няма ви доверие, защото знае, че се крият срамни тайни.
  Знае и това: всеки български гражданин, който има автомобил, ходи периодично да го зарежда в бензиностанциите. По времето на целия ви мандат няма сертифицирана лаборатория за изпитване качеството на горивата. И знаете ли защо е това? Заради контрабандата.
  Искам да ви кажа, че част от парите от контрабандата отиват в касата на БСП. Това е разпределението 3:5:8. (Шум и реплики.)
  Стана ясно какво се случва с “Пещера”. Стана ясно какво се е случвало със “Селект”. Ясно е какво се случва с алкохола, който се произвежда и в Карнобат. Вие мислите, че хората, които живеят в тези населени места, не знаят?! Или хората не знаят кой контролира дървената мафия?!
  Има едно оперативно дело, чувал съм случайно от приятели, което носи наименованието на едни нощни грабливи птици, в което е събрана информация, включително и за хора в тази зала. И това дело беше прехвърляно тихомълком от една служба в друга, за да се скрие. Но не можете да скриете всичко. Защото тези, които са работили, те са живи и здрави и се възмущават. Тази информация излиза в публичното пространство, защото тези хора, които си вършат работата заради парите и заплатата, която получават, в един момент в отчаянието си престават да докладват на ръководството, защото виждат, че информацията, която са събирали за престъпния контингент се търгува. И търсят други пътища тя да стане обществено достояние.
  Така че утре гласувайте за това правителство, но, както се усеща, твърде кратко време ви остава. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДСБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплики има ли?
  Заповядайте, госпожо Хитова.
  ДИАНА ХИТОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
  Всеки оратор, колкото и да е осведомен той, трябва да държи сметка за нивото на осведоменост и на аудиторията, която го слуша. Имам предвид не само министрите и депутатите, които са в тази зала, но и гражданите, които са извън нея.
  Пощенските услуги, които Вие ползвате, явно не са от добро качество и затова нито Вие, нито Вашият лидер сте разбрали, че тези, които Ви слушат, не са теменужки. (Ръкопляскания от КБ.)
  Когато става въпрос за специални разузнавателни средства, трябва да си спомним, че по време на Вашето управление се подслушваха поголовно посолства, се подслушваше главния прокурор.
  Казвате, че не се разследват тежки престъпления. Ами, да, така е. И каква е причината за това? По време на Вашето управление бяха разбити службите на МВР, беше разбита съдебната система. И аз мисля, че това не е само по чисто идеологически причини. То е и с оглед прикриване на тежка престъпност, която е извършена по време на Вашето управление. По време на Вашето управление беше извършен този пладнешки грабеж, наречен приватизация. Ето затова трябва всички да си спомнят и всички го знаят. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН К ОРНЕЗОВ: Има ли втора реплика? Няма.
  Имате право на дуплика, господин Атанасов.
  АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, не искам да влизам в такава риторика, защото смятам, че са много сериозни проблемите в държавата. Но ще си позволя да кажа, не знам какви са пощенските услуги, които ползвам, дали са добри или лоши, но разтресоха държавата. И не го казвам със самочувствие, а с болка. Защото и аз съм гражданин на тази държава и имам приятели, имам семейство, искам да живея в нормална европейска държава. А не в държава, в която икономиката се контролира от мафията.
  По отношение на специалните разузнавателни средства, много неща се изприказваха в тази насока, какво ли не, всякакви внушения. Искам обаче да ви кажа един факт – аз винаги съм се въздържал по тази тема да излизам от нормалните граници, защото в крайна сметка не може всичко да се изнася. Но искам да припомня на вас, на вашата партия, които правихте митинги в защита на Милошевич, че 1999 г. на Балканите имаше война и българската държава трябваше да действа, за да защити своите национални интереси. Направили сме това, което е необходимо.
  За съдебната система. Спомням си, че по време на онова управление 1997-2001 г. имаше една оценка на Венецианската комисия, която даде много висока оценка за направеното тогава в България. Проблемът е в това, че не се продължи. Но аз искам отново да ви върна на това, което говорих преди малко. Най-добре ще ме разберат юристите. Никога проблемът не е в законите. Винаги проблемът е във волята на тези, които ги прилагат. Това исках да ви кажа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на вътрешните работи по негово искане.
  МИНИСТЪР РУМЕН ПЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа народни представители! Съжалявам, че за трети път трябва да взема думата. Ще бъда кратък по три въпроса.
  БСП правила ли е митинги да защитава Милошевич или е проявила загриженост към сигурността, спокойствието и целостта на съседна Сърбия? Господин Атанасов, това е единият въпрос. Другият въпрос е, че вие доведохте Куйович. И това е една особена форма на сърбоманство. Вие доведохте в България един наркотрафикант - господин Куйович, и му създадохте пълен комфорт. И това българските граждани трябва да разберат. Дадохте му статут на временно пребиваващ, дадохте му статут на постоянно пребиваващ при положение, че е осъден. Така че тази особена форма на сърбомания трябва да стигне до съзнанието на всеки нормален български гражданин.
  Тук много уместно прозвуча идеята човек да се съобразява с аудиторията. Вашата некомпетентност не смайва никого. Но да твърдите, че аз, който съм подписвал специалните разузнавателни средства, не знам кое е на контрол и как, особено в такъв случай, това е нелепо, господин Атанасов. Което всъщност се вписва в рамките на цялостното Ви поведение и твърдение.
  Твърдите, че са информирани президентът, министър-председателят за случая с Иван Иванов. Това е част от тази лъжа. Излиза някой, казва го на микрофона от авторитетната трибуна на Народното събрание, произнася една откровена лъжа със съзнанието, че е откровена лъжа, включително че е бил информиран и вътрешният министър. И след това тази лъжа се завърта – информирали са този, този ... Интересно защо не е информиран Патриархът.
  Затова се спрях изрично на въпроса с лъжата и клеветата. Хвърляме една лъжа, впоследствие я тиражираме чрез средствата за масова информация, впоследствие я тиражираме чрез още няколко говорителя – кой от тях по-креслив, кой не толкова креслив и в един следващ момент го твърдим като истина от последна инстанция отново от трибуната на Народното събрание. Такъв тип лъжи трябва като граждани и като общество да им кажем „Не!”, за което аз нямам никакво съмнение, че специално при вашия случай ще се реализира на следващите избори.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по разискваната тема? Няма.
  В такъв случай, уважаеми народни представители, обявявам дебатите за приключени.
  Както беше съобщено, трябва 24 часа след приключване на дебатите да се състои гласуването на решението. Следователно, обявявам, че проектът за решение ще бъде гласуван утре в 15,30 ч.
  Както беше гласувано в седмичната програма, утре парламентът ще започне работа от 11,00 ч.
  От 11,00 до 11,30 ч. ще бъдат гласуванията по редицата закони, които сме приели, включително и от миналата седмица. От 11,30 ч. ще започне парламентарният контрол, който вероятно ще продължи до около 15,30 ч. Искам само да обявя, че първи ще отговаря министър-председателят на Република България господин Сергей Станишев, а след това и останалите вицепремиери и министри.
  Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

  (Закрито в 15,23 ч.)

  Председател:
  Георги Пирински


  Заместник-председател:
  Любен Корнезов

  Секретари:
  Иван Илчев
  Мирослав Мурджов


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Избор на омбудсман

   Последни заседания