Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ, София, четвъртък, 02 юли 1025 г. Открито в 10.40 ч.
02/07/1925
Форма за търсене
Ключова дума
21 Обикновено народно събрание
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания