Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 30 май 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
30/05/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров

Секретари: Пламен Нунев и Деница ЗлатеваПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Регистрирани са 171 – има кворум. Откривам заседанието! (Звъни.)
Заповядайте за процедура, господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за разместване на точки 5 и 4.
Точка 5 е Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), да стане т. 4 от седмичната програма. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли противно предложение? Не виждам.
Режим на гласуване, като отпаднат в предложението за дневен ред и думите „Точка втора за четвъртък, 30.05.2013 г.” и „Точка първа за четвъртък, 30.05.2013 г.” Това вчера на Председателския съвет просто не го съобразихме с развитието на Програмата.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Мерджанов.
Гласували общо 183 народни представители: за 165, против 2, въздържали се 16.
Предложението се приема.
По дневния ред за днес започваме с първа точка.
Заповядайте за декларация от името на парламентарна група, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Декларация от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ остро възразява срещу безпрецедентното унизяване и поругаване на българското Народно събрание. По време на вчерашното заседание, на което беше избрано новото правителство на тройната коалиция – БСП, ДПС и „Атака”, един български депутат си позволи да заплашва открито народен представител в лицето на заместник-председателя на партия ГЕРБ Цветан Цветанов. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Лицето Дилян Пеевски… (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Лицето Делян Пеевски пропадна дотам, че да отправя заплахи под формата на нецензурни подвиквания от първите редове на българското Народно събрание. Тази гнусна сцена се разигра пред погледите на българския Президент, българския Патриарх, представителите на вероизповеданията и чуждестранните посланици в България.
Очевидно е, че нервите на новите управляващи не издържат на напрежението още в първите дни на тяхното управление. Безпрецедентни заплахи, отправяни на висок глас в пленарната зала на парламента, са поредното доказателство колко са опасни тези хора за демокрацията, правовия ред и европейското бъдеще на България. (Провиквания: „Е-е-е!”, реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Лицето Делян Пеевски не спря дотук и многократно нарушаваше реда в пленарната зала с подвиквания. Дори новият му ментор Лютви Местан не успя да усмири питомника си и наглостта на Пеевски стигна до своя връх,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, без лични нападки!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: ... когато сам си взе думата от пленарната трибуна, въпреки плахите възражения на заместник-председателя на Народното събрание Мая Манолова. (Силен шум, реплики, провиквания от КБ и ДПС.)
Защо иначе безкомпромисната към реда в залата госпожа Манолова остави лицето Делян Пеевски да безчинства от трибуната, да погазва грубо парламентарния правилник и да сипе обиди и закани от най-високата трибуна в Република България? (Силен шум в залата, провиквания: „Е-е-е!”, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина, уважаеми народни представители!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Манолова, защо и този път не бяхте коректив? Госпожо Манолова, от страх ли позволихте подобно арогантно и гангстерско поведение в пленарната зала или от някакво чувство на задължение към коалиционния Ви партньор? По време на този гнусен акт на председателските места до госпожа Манолова стояха и самият председател на Народното събрание Михаил Миков, и заместникът му от ДПС – Христо Бисеров.
Господин Миков, срам ли Ви е от поведението на коалиционния Ви партньор?
Господин Бисеров, защо си затворихте очите и ушите за цинизмите на лицето Делян Пеевски? От страх от гнева на истинския Ви бащица Доган и от страх от финансовите кукловоди на това голямо момче?
Заради честта на българското Народно събрание дължите отговори на тези въпроси!
Обяснимо е, че четирите години през миналия мандат като депутат не са стигнали на лицето Делян Пеевски да научи Правилника на Народното събрание. Той се появи само няколко пъти, като учителя си Доган. Грозното обаче е, че с поведението си Пеевски демонстрира неуважение не само към народен представител от Парламентарна група на ГЕРБ, но и към Конституцията и институцията Народно събрание. Подобно арогантно поведение е абсолютно недопустимо за един народен представител!
Трагичното в случая обаче е, че действията на този български депутат поставят новата тройна коалиция в сериозно ценностно противоречие с европейските ценности и идеи.
Политическа партия ГЕРБ предупреждаваше и продължава да алармира, че поемането на новите управници по такъв път още от първия им ден на власт заплашва катастрофално цялостното развитие на демокрацията в България.
От Парламентарна група на Политическа партия ГЕРБ очакваме ръководствата на ДПС, БСП и „Атака” да вземат незабавно и категорично отношение по действията на лицето Делян Пеевски.
Поставяме въпроси към председателя на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев: как се вписват ругатните в Народното събрание срещу политическите опоненти в ценностите на ПЕС, господин Станишев? (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, тишина!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Призоваваме Лютви Местан, Сергей Станишев и Волен Сидеров да реагират срещу безпрецедентното, грубо, унизително погазване на парламентаризма от страна на българския депутат Делян Пеевски.
И не на последно място призоваваме българската Прокуратура да защити достойнството си, като се разграничи от изявленията на лицето Делян Пеевски, което от парламентарната трибуна отправяше заплахи за съдебна саморазправа.
Господа прокурори, ще позволите ли печалната слава на един компрометиран следовател, изплувала от скандала с бившия шеф на Националното следствие Ангел Александров и енергийния министър от БСП Румен Овчаров, да хвърли сянка върху Вашата независимост и безпристрастност?
Господа прокурори, ще позволите ли един български депутат да се изживява като Ваш говорител или адвокат пред българското общество.
Господа прокурори, моля да реагирате на словесните изблици на лицето Делян Пеевски, за да разсеете дори и най-малките съмнения, че българската Прокуратура е зависима или управляема от едно лице със спорна репутация. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Вярно е, че декларацията дава основание за поредица от лични обяснения. Аз моля народното представителство да не започваме деня в един обяснителен порядък. Много имена, много хора, включително отсъстващи от залата…
Моля Ви да продължим делово по дневния ред. (Реплики.)
Очевидно молбата ми не е приета.
Има думата за лично обяснение Мая Манолова. После – господин Пеевски за лично обяснение. (Шум и реплики.)
Дайте си заявките за лични обяснения, ако има други.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Караянчева! Мога да бъда обвинявана във всичко друго, но не и в страхливост, затова няма да си премълча, седейки удобно на парламентарната трибуна.
Не съм страхливец и го доказах по време на предишното управление – тогава, когато МВР… (Силен шум в залата, реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, не подвиквайте в залата!
МАЯ МАНОЛОВА: … от Вашите ментори и шефове беше превърнато в инструмент на политическа репресия, за натиск, за дискредитиране на всеки политически опонент.
Не се уплаших тогава нито от МВР, нито от господин Цветанов, който нееднократно си позволяваше да идва в пленарната зала, да сее обиди и клевети срещу опозицията. Неведнъж съм била обект на неговите заплахи в качеството му на вицепремиер и на министър на вътрешните работи, напълно неоснователни.
Защо тогава, уважаема госпожо Караянчева, Вие не станахте да защитите авторитета на българския парламент? Защо не защитихте демокрацията? Защо тогава не се разграничихте от господин Цветанов, който обиждаше и клеветеше без всякакви доказателства?
Всъщност неоснователността на неговите измислени обвинения лъсна в началото на това управление.
Аз ще направя една крачка и ще кажа, че наистина поведението на господин Пеевски беше неприемливо, но също така неприемливо беше поведението на господин Михов.
Питам: защо не се възмутихте от безобразното поведение на депутата от ГЕРБ Михов, който подвикваше, крещеше, викаше в пленарната зала и също си взе думата не по предвидения за това ред? Какъв е този двоен стандарт? Какво си мислите, че правите? Защо не осъдихте вчера Михов? Защо всеки път удобно си мълчахте в предишното Народно събрание, когато се вихреше бившият вътрешен министър Цветанов? Защо?
И ако вчера някой е обидил българската Прокуратура, това беше отново господин Цветанов. И той е човекът, който й дължи извинение. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Да се надяваме, че няма да се увеличава кръгът на засегнатите лица в днешното заседание.
Господин Пеевски, заповядайте.
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ (ДПС): Господин председател, колеги! Вчера казах на господин Цветанов: виждам, че се страхувате, господин Цветанов. Да Ви кажа нещо: Вие сте извършили много незаконни неща. И не се подсмихвайте! (Шум и реплики.)
И аз не говоря от името на Прокуратурата. И ако ми видите точно изказването, ще го разберете.
За разлика от Вас, за нещата, които цитирахте – аз съм проверен и за всичко има актове, че нямам вина, а за Вас се вижда, че тепърва имате да доказвате нещата, които сте извършвали. Това искам да Ви кажа.
Аз уважавам българския Парламент, но Вас, господин Цветанов, със сигурност не Ви уважавам. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Пеевски.
Уважаеми народни представители, преди да преминем към приетата точка от дневния ред, няколко съобщения.
Съгласно разпоредбата на чл. 82 и чл. 85 от действащия в момента правилник, с който сме приели да работим до приемане на нов, въпросите и питанията следва да се отнасят до дейността на министър-председателя, заместник министър-председателя или министрите на съответния кабинет. Въпросите и питанията, зададени до този момент от народни представители към министър-председателя и министрите от служебния Министерски съвет, не се поемат от новоизбрания Министерски съвет, който ще работи по своя програма и не носи отговорност за дейността на служебния кабинет. В този смисъл, народните представители, има такива, задали въпроси и питания към членове на служебния кабинет, по своя преценка, ако смятат, че още са актуални, могат да ги преработят с оглед дейността на новоизбраните членове на Министерския съвет и съответната структура и да ги отправят към тях. От ръководството правим това съобщение на база и на досегашната практика в предишни народни събрания.
Още едно съобщение, постъпило от страна на кабинета.
В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили министърът на отбраната ни уведомява, че със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна на учебен кораб от състава на Военноморските сили на Република Полша за периода от 18 юни до 21 юни 2013 г. включително.
Искам да Ви запозная и с писмото, или всъщност аз най-общо Ви предадох съдържанието. Става въпрос за учебен кораб „Водник” в състава на Военноморските сили на Полша.

Да преминем към дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНА ТЪРГОВСКА СТРУКТУРА – ОПЕРАТОР НА НОВИЯ КОМБИНИРАН (ПЪТЕН И ЖЕЛЕЗОПЪТЕН) МОСТ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ НА РЕКА ДУНАВ МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ ВИДИН (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) И КАЛАФАТ (РУМЪНИЯ).
Заповядайте, господин Казак, за процедура.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с предстоящата точка от дневния ред правя предложение за допускане в пленарната зала на: госпожа Албена Лазарова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и на господин Христо Монев – ръководител на звеното за управление на „Дунав мост”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
Противно предложение? Няма.
Режим на гласуване за допускане в залата.
Гласували 162 народни представители: за 158, против няма, въздържали се 4.
Квесторите, моля поканете гостите в залата.
От името на комисията – господин Казак, заповядайте да представите внесения законопроект.
ДОКЛАДЧИК ЧЕТИН КАЗАК: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, представям Ви
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), № 302-02-1, внесен от Министерския съвет на 27 май 2013 г.
На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин и Калафат.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Законопроектът беше представен от госпожа Албена Лазарова – заместник-министър.
Съгласно разпоредбите на подписаното през 2000 г. Споразумение между правителствата на Република България и Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран мост между двете страни на река Дунав, е предвидено страните да сключат последващи двустранни споразумения относно определяне органа, който ще отговаря за събирането и разпределянето на приходите от експлоатацията на бъдещото съоръжение.
В хода на проведените преговори бяха изяснени и решени всички спорни въпроси и окончателният проект на Споразумението беше одобрен от страните, като българската страна успя да защити позицията си седалището на бъдещото дружество да бъде във Видин.
Споразумението беше подписано през февруари 2013 г. и негов основен предмет е учредяването на съвместно българо-румънско търговско дружество, което да бъде оператор на бъдещия мост между двете държави, като осигури поддържането, експлоатацията и контрола на цялото мостово съоръжение, както и събирането на такси от преминаването на моста с цел осигуряване на възвръщаемост на инвестицията, направена за изграждането на моста.
Икономическият ефект от създаването на съвместното българо-румънско дружество върху Република България е свързан с факта, че по-голямата част от печалбата на дружеството ще постъпва в България, тъй като разпределението на средствата, постъпили от събраните такси за преминаване през моста, ще се извършва правопропорционално на вложените от всяка от двете страни средства за изграждане на моста.
Косвеният ефект, който дейността на дружеството би оказал върху развитието на транспортния сектор на България, е свързан с възможността за по-всеобхватно и цялостно интегриране на българската транспортна инфраструктура с тази на страните от Западна, Централна и Югозападна Европа, а също и с възможността за повишаване конкурентоспособността на българската икономика.
След проведената дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), № 302-02-1, внесен от Министерския съвет на 27 май 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Московски, имате думата.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на ГЕРБ подкрепя така внесената ратификация.
Хубаво е малко ретроспекция да дадем по хронологията на изпълнение на този проект, тъй като тази ратификация е крайната фаза на неговото приключване, а именно създаването на смесената компания за управление на моста. Тук е добре все пак, въпреки всички упреци към управлението и кабинета на Бойко Борисов, че е оставил една съсипана държава, да се припомнят няколко факта.
Когато ние поехме Министерството на транспорта, мостът беше след четири или пет години изпълнение на проекта на около 24% изпълнен, с изключително тежки проблеми, оставени и нерешени, а именно извършени строителни действия, които оскъпиха моста с почти 50 милиона, за които ние платихме сметката, и ред други административни неуредици, които забавиха изпълнението. На практика, тъй като голяма част от това финансиране беше по Предприсъединителната програма ИСПА, съществуваше голям риск да бъдат загубени около 100 милиона по изпълнение на този проект, а именно усилията на двамата тогавашни премиери господин Борисов и господин Бок от румънска страна помогна да се удължи срокът за изпълнение на проекта с две години.
Европейската комисия тогава прие аргументите като основателни и на практика усилията на кабинета Борисов помогнаха тези 100 милиона да бъдат усвоени.
За по-малко от 3 години от 24% изпълнение мостът вече е готов.
Уважаеми дами и господа, надявам се на обективност и на мярка в приказките, когато се тиражира постоянно в пространството, че сме оставили една разрушена държава. Напротив, хората виждат. Самите Вие ще видите много скоро, тъй като проектите, които са стартирани, предстои да излизат като готови тази и следващата година. Ще видите, че е изградено толкова много, колкото не е градено за последните 20 години. (Смях в блока на КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Московски.
Заповядайте за реплика, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Провокиран съм от тази кратка историческа „Ода на радостта”, която се изказа тук преди малко. Държа да отбележа, че „Дунав мост-2” е плод на усилия на много правителства. „Дунав мост-2” е на хората, а не на някое правителство. Благодаря. (Възгласи в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Попов.
Заповядайте за дуплика, господин Московски.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Аз само казвам фактите. За 4 или 5 години изпълнение, като правителство на Тройната коалиция бяхте направили 24% от проекта с всички рискове в него. С всички рискове в него – загуба на 100 милиона от ИСПА и неуредени въпроси за концесии и така нататък. (Смях и възгласи в КБ, реплика на народния представител Петър Мутафчиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля без реплики от залата. Не влизайте в диалог! Господин Мутафчиев, ще имате възможност да се изкажете след малко.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Само за 3 години от 24% проектът е готов на 100%. Само това искам да кажа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Московски.
Заповядайте за изказване, уважаеми господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Дами и господа народни представители! Аз мислех, че днес ще приемем бързо това решение, което се забави близо 4 години. Близо 4 години, защото то е подписано от бившия министър на транспорта, забележете, на 28 февруари 2013 г., а без това решение не може да бъде пуснат Дунав мост. Не може да бъде пуснат, защото този мост трябва да се управлява. Трябва някой да определи таксите.
Говори се, че ще получим точни данни от Министерството на транспорта, от експертите какво е свършено. Виждам тук и заместник-министър.
Бихте ли ми казали румънската страна ратифицирала ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, ратифицирала го е. Вчера е публикувано в Румънския държавен вестник.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Чудесно. Ако ратификацията от румънската страна е направена, да се надяваме, че до 15 дни ще могат да се определят таксите и мостът да заработи.
Тук пише, че ще се печели от моста. Това може да стане единствено, ако предишното правителство се беше погрижило за останалата инфраструктура. Защото преди 3 години ние ясно и категорично казахме – тогава господин Тошев се съгласи с мен – че не е важно да построиш само моста, а да направиш връзките с моста, да оправиш пътната инфраструктура и така нататък.
Не очаквах, че това самохвалство, което дълги години слушахме от трибуната – меко го казвам, господин Московски –ще продължи толкова безцеремонно на тази трибуна. Искате ли да Ви кажа нещо? Вие непрекъснато се хвалите, че Вие построихте ...
Къде е Бойко Борисов, за да му задам въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: По въпроса, ако обичате.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: За да му задам въпроса: строихме метро... Искате ли да Ви кажа няколко неща, и на господин Московски също. Знаете ли как построихте метрото? (Реплики в ГЕРБ.) Знаете ли, че лично с Бойко Борисов – надявам се да ме чуе, да дойде и да отговори – лично с него като кмет три пъти ходихме до министър-председателя, включително обиколихме метрото, а правителството на Сергей Станишев отпускаше за първия етап на метрото по 20 милиона годишно допълнително, за да бъде то завършено. Никога не казахте: „Правителството ни помогна, защото иначе щяхме да загубим този проект”. Защото правителството на Сергей Станишев и тогавашното Министерство на транспорта осигури 137 милиона...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Мутафчиев, нека да се включим в разискванията, защото дискусията излезе извън рамките на Дунав мост.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Ще дойдем и до Дунав мост, господин председателю. Сто тридесет и седем милиона за втория етап до Надежда! Проект – готов, изпълнители и договори – сключени от онова Министерство на транспорта. Вие никога не казахте, че някой преди Вас е направил нещо.
Ами за Дунав мост – от пет спогодби, за да бъде подготвен мостът, Вие подписахте една след 4 години мъки, уважаеми дами и господа! Да, винаги е имало проблеми, но не казахте, че проектът беше готов, че беше започнало строителството, че се изгради Завод за частите, които се сглобяват при строителството на моста. Всичко Ви беше подготвено и парите – осигурени. Един лев осигурихте ли Вие? А сега да говорите, че Вие сте най-големите строители!
Ами аз мога да Ви кажа много други неща. Предишното правителство подписа четири спогодби за 1 година за Дунав мост. Тук много добре колегата от Видин каза кой какви заслуги има. Това е във Ваш стил. От Вас почва всичко и с Вас свършва, но не свършва, господа! Да го знаете! И поне в това Народно събрание го осъзнайте! Важно е да има мост, но мост, който да има инфраструктура, която Вие не можахте да направите, така че този мост да бъде ефективен, да бъде транспортен възел в свободната европейска територия, без каквито и да било проблеми.
Ние ще подкрепим споразумението, ще подкрепим тази ратификация, защото знаем, че мостът трябва да започне да работи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Мутафчиев.
Има думата за реплика господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, много странно ми беше изказването, в което тук преди малко господин Мутафчиев се опита да формулира нещата за Дунав мост, като мина и през метрото. Искам да Ви кажа, че метрото е нагледна ситуация на въпиюща некомпетентност от министрите по времето, когато министър беше и господин Мутафчиев. Защото, уважаеми господа, ние спечелихме този проект, като доказахме, че трябва да свържем гарата в София с Аерогара София и Автогарата. Това, господин Мутафчиев, се нарича интермодалност на пътници. Вие, господин Мутафчиев, казахте, че няма да дадете толкова пари на кмета на София – господин Борисов, и взехте част от парите, нарушавайки европейските норми, тъй като – пак казвам – мярката, по която кандидатствахме, е интермодалност на пътници. Но Вие тези работи не ги знаете и тогава спряхте част от парите, като ги изпратихте на „Батин” – Белене. Какво се случи в „Батин” – Белене? Нищо!
А фактът, че Вие не сте министър в новото правителство, явно е оценката на Вашите другари за това какво можете. (Ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Иванов.
Заповядайте за дуплика, господин Мутафчиев.
Моля да се върнем от метрото на темата по дневния ред днес.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин председателю, щяхме да се върнем, ако бяхте направили забележка на господин Иванов. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Господин Иванов, знаете ли кое правителство включи интермодалността в защитата на програмния период 2013.... (Реплика от народния представител Станислав Иванов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, господин Иванов, имахте думата, не викайте в залата.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Не знаете! Интермодалността беше защитена от нашето правителство и беше подписана през 2007 г. (Реплика от народния представител Станислав Иванов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Иванов, не се провиквайте от залата! Имахте думата, ще имате пак възможност.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Проектът беше ... (реплики) от правителството по искане на общината още преди да бъде Бойко Борисов. Стига сме спорили кой колко некомпетентен е. Хората знаят кой какво е направил. Само един факт за компетентността Ви искам да кажа.
Спомняте ли си как господин Борисов дойде, отряза лентата и каза: „От 50 години никой не е правил ремонт на Дунав мост-1. Ние направихме ремонта, дадохме милион и 200 и отрязахме лентата.” И какво стана, господа? След шест месеца – дупка. След шест месеца между България и Румъния нямаше възможност да се премине. Това е Вашата компетентност. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИХОВ: Моля Ви диалогът да става през трибуната.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Господин Иванов, ще се радвам Вие в скоро време да станете министър, но не мисля, че с подобно поведение това може да се случи, уважаеми господин Иванов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мутафчиев.
Господин Михалевски, заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Учудвам се на хъса на някои колеги да обръщат тема, изключително процедурна – да вземем това решение днес, и да започват да търсят кой какво точно бил направил и кой какво бил заслужил.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Кажи го на Мутафчиев.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Вижте, действително този проект е важен. Той е и един много важен знак за това как ние в последните пет години поне не можахме да осъзнаем, че когато се изграждат съоръжения по европейските коридори, трябва да наблюдаваме не само какво става в страната и политическите партии да се бият помежду си – кой бил заслужил и кой не е, а да внимаваме какво се случва примерно на Балканския полуостров паралелно на тези коридори. Обръщам внимание, защото в момента по коридор № 10, паралелен на коридор № 4, на който стои Дунав мост-2, кипи интензивна работа и много скоро този коридор ще бъде факт. През това време обаче, независимо от апелите – няма да започвам кой, защо, как и така нататък, ние не осъзнахме примерно, че трябва да концентрираме и фокусираме усилия върху тунела Петрохан, а не върху тунела Шипка, за да можем да осмислим Дунав мост-2, автомагистрала „Люлин”, автомагистрала „Струма”. Ето това е оценката. Тоест всички ние сме в огромен дълг към българското общество и към българската икономика, че това не го направихме и дано сега малко по-бързичко се сетим да го направим.
А иначе по техническите съоръжения – колко бил процентът, фактите са ясни. Към средата на месец юли 2009 г., по справки на Министерството на финансите към тази дата, реалното разплащане, Национален фонд – 30% платени, което означава, че физическото изпълнение е от порядъка на 37-38%. Бях много учуден, когато гледах коментара на бившия премиер Борисов и казваше: „Ами те нищо не бяха направили, само едни основи”.
Колеги, основите на един мост, особено на най-голямата река в Европа, са съществената част. Така наречената „връхна конструкция” на мостовото съоръжение е лесната част. Това обаче не бива да бъде предмет на наш спор. Предмет на наш спор трябва да бъде колко по-бързо изграждаме съоръженията и да вържем коридорите. Днес коридор № 4 е фатално изостанал спрямо коридор № 10, който минава през Сърбия и Македония. Това е фактът!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Московски, заповядайте за реплика.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, колеги, единственият аргумент, заради който исках да дам ретроспекция на изграждането на проекта ... (Реплика от КБ.)
Окей, ще се съглася с Вас, щом искате и Вие да участвате в неговото реализиране – 24% за Вас, останалите за нас. (Възгласи от КБ.)
Единственият аргумент, поради който исках да дам тази ретроспекция, е фактът, че през последните дни и месеци се наслушахме на говоренето от Ваша страна как ние сме разрушили и разсипали държавата – това е единственото! Така че, ако искате коректност от наша страна и споделяне на постигнати успехи, говорете и Вие коректно. Когато кажете, че има и от нас изградено и надградено над нещо, започнато от Вас, тогава и ние ще си коригираме говоренето. Но в продължение на няколко месеца да говорите, че едва ли не ГЕРБ е виновник за разрухата на тази държава, което въобще не отговаря на истината, съжалявам много, такова ще e и нашето говорене. (Реплика от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други реплики? Желание за дуплика има ли?
Господин Михалевски, заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми колега Московски, спорът за Вашите и нашите проценти е жалък и за Вас, и за нас, защото това са средства, които държавата ни е успяла да договори в период – поне две правителства преди това на тройната коалиция, е започнал процесът и винаги има надграждане, както ще има и довършване на тези проекти. Към днешна дата пред нас виси Дамоклевият меч, че тази година ще загубим над 750 милиона. Ето това е голямата оценка за всички нас, не само за Вашето управление. Само че трябва да кажа ... (реплики от ГЕРБ), господин Дончев, ще коментираме навън, ако искате.
Въпросът е следният: понеже провокирате – защо вдигнахте цената на Дунав мост-2? Тогава експертите смениха пилотните с ясния ангажимент на Еф Си Си, че няма да искат вдигане на цената. Дойдохте Вие и им вдигнахме с 50 милиона като държава. Това е факт! Това го има. (Реплика от народния представител Ивайло Московски.) Не, ние одобрихме смяната от метални на стоманобетонни, но не вдигнахме цената – условието беше, че ние им разрешаваме, ако Еф Си Си няма финансови претенции. Смени се правителството, Еф Си Си имаше финансови претенции – 50 милиона заминаха.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ, от място): Ти си инженер, защо говориш такива неща?
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Не се оправдавайте с инженера! Вие бяхте държавата тогава! Вие трябваше да го защитите! Вие не го защитихте! Това е истината!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Други изказвания?
Господин Московски, ще се изкажете след господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председателстващ.
Уважаеми народни представители, леко започвам да се учудвам, защото малко са народните представители в това Народно събрание, които са гласували всичките необходими ратификации по Дунав мост в последните над 10 години. Може би са малко, господин Московски, и тези, които си спомнят историята, която отива в далечната 2000 г., когато е взето решение за изграждането на такъв мост от тогавашното правителство на България.
Може би и малко си спомнят всичките перипетии, през които мина България, за да стигне до факта на този мост – да съществува такъв, какъвто е. Може би още по-малко си спомнят и какви усилия бяха направени през 2007 г. за съкращаване на сроковете, за да не бъдат изгубени средствата по ИСПА. Процесът, който Вие сте открили през 2011 г. – не си спомням откога сте министър, този процес и проблем стоеше пред две правителства подред и пред предшественика на Вашето правителство, Вие бяхте третото.
Аз си спомням, че през всички тези над 10 години всички народни представители са подкрепяли ратификациите, подкрепяли са създаването, подкрепяли са изграждането. В предишното Четиридесет и първо Народно събрание ние подкрепихме оскъпяването – спомням си, тук експремиерът Борисов се притесняваше, че нямало да го подкрепим. Ние го подкрепихме. Вторият и третият въпрос е, че в момента, при среща със строителите, разбираме, че има доста сериозни неизплатени средства. Може би си струва да се види как са харчени парите за моста. Това ще се види, аз съм убеден.
Предлагам Ви да отидем към финалната ратификация, без да се опитваме да дръпнем моста към Плевен, към Видин, към софийското метро. Правилно каза господин Попов: „То е предмет на усилия на поколения български политици”. Защото идеята за „Дунав мост 2” при Видин е отпреди 100 години и геостратегическата и политическата обстановка в края на миналия век дадоха възможността той да се случи. Поредица от правителства направиха така, че да го има там това инфраструктурно съоръжение.
Затова предлагам да отидем към ратифициране на това финално споразумение, на структурата, която да приеме готовия обект, и да не се правят частни и политически упражнения.
Стърчали железа. Съжалявам, че господин Борисов го няма. Той даде тон като дойде във Видин – стърчали железа. Ами като има 80 м пилони, от водата железа стърчат ли? И всякакви такива ерзац политически упражнения.
Затова апелът ми е: нека да приемем тази ратификация, която е по-скоро от технически характер, за да има на кого да се предаде готовото съоръжение и да има кой да го експлоатира от името на Република България. Малко да намалим състезанието на „направено повече, направено по-малко”.
Иначе историята е обективна. Там фактите са подредени и гръмогласното им озвучаване през медиите не ги подменя като финанси, защото те са в счетоводните отчети и в кубиците пръст, и в договора, който е сключен през 2007 г., а трябваше да приключи през средата на 2010 г. Укоряваме ли Ви ние за това, че договорът, който сключихме с ФСС, не е изпълнен? Не Ви укоряваме. Анексирахте, удължихте срока с две-три години. Важното е, че мостът е станал. Ако искате да се упражняваме в реторика върху „Дунав мост 2”, няма да ни стигнат едно и две заседания. Но мисля, че по-важното е сега, след като румънската страна прояви изключително добра воля, румънските институции, включително румънският парламент в изключително къси срокове ратифицира споразумението, след като се постигна това съгласие седалището да е на българска страна, а клонът за управлението на моста да бъде в Калафат, да вървим нататък и да се зарадваме, че едно нещо се случи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли реплики към изказването на господин Миков? Не.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, наистина не бива да правим политическа реторика върху темата „Дунав мост 2”. Нека да направим една тема на държавност на темата „Дунав мост 2”.
Аз мисля, че тук се казаха доста верни неща и като факти, и като изводи, но вярното е, че мостът го има. Господин Миков каза преди мен, мостът трябваше да бъде готов в средата на 2010 г. Вярното е, че когато е подписван договорът, е подписан за 102 милиона и моментално изпълнителят, който печели, е направил 5% отстъпка и пада на 99. Фактът е, че сега в момента мостът струва 252 млн. евро, но ние тук сме коментирали тези теми – за ратификации за удължаване, за оскъпяване, за промяна на инженерните решения и така нататък, и така нататък. Мостът го има.
По оценка на наднационална медия, мостът е един от най-красивите в света. Той е и много функционален. Само че да не виси във въздуха „Дунав мост 2”, нека да продължим напред с това, което и Вие казахте – да направим Е 79 – четирилентово скоростно до Ботевград, както сме го планирали и както е заложено в европейското финансиране, и както трябва да стане готов до 2018 г. Това е заложено като на трето място в европейското финансиране за европроектите на България – след Струма и Места. Нека да направим нова жп линия, за да не виси във въздуха жп участъкът над „Дунав мост 2” с една линия, която от 1936 г. на миналия век не е пипана освен да е поддържана и поддържа средна скорост около 40 км в час в момента. Нека да продължим и с възстановяването на Видинското летище, което с областния управител на област Видин сме започнали, защото в този регион най-близките летища са на Крайова – на около 160 км, и Белград – на 200 км, София е на 250. Нека да продължим и с възстановяването на дейността на Видинското пристанище, което в момента се укрепва и разширява неговата дейност, така че Видин, който географски е пресечна точка на воден коридор – Трансевропейски 7 и шосе на 4, да стане наистина една пресечна точка на движение от Гърция, Турция и Близкия изток към Централна и Западна Европа и да си свършим по този начин работата.
Другото, което досега говорихме – темата беше създаването на едно търговско дружество, което да управлява моста. Темата е започната наистина 2000-та година, много преди да има решение за изграждането на този мост. Тогава темата е била „по равно”. Затова предишното българско правителство трябваше да положи огромни усилия, за да върнем нещата в истинската им пазарна оценка – този, който е дал парите, да ги получава като печалба до изплащане на моста. Това е истината. По-предишното правителство 2000 та година знаете кой е бил, сега го няма в залата, така е сключил – по равно да се дават нещата. Истината е, че за моста България е свършила цялата работа, включително и по финансирането. Румънците са изграждали само инфраструктурата. Така че това сега е договорирано.
Нека да вземем решение за изграждане на това дружество и мостът да стартира. Разбрахме, че последната или предпоследна дата – вече не знам, за откриване на моста е 14 юни. Дай Боже, да се случи това нещо. Нека това прекрасно съоръжение, защото то е огромно и е важно за Европа, не само за България и за региона ни, да заработи и наистина Е 79 и новата жп линия да станат факт като продължение на политиката на предишното правителство. Нека да има някаква приемственост и това правителство да продължи да работи по тези проекти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Давам думата за процедура на госпожа Боруджиева, като остава възможността за реплики към изказването на господин Тошев.
ТАТЯНА БОРУДЖИЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не чувам някой да изказва възражения срещу предложеното решение. Така че предлагам да прекратим разискванията по тази точка от дневния ред, да преминем към гласуване, защото така рискуваме да изкараме цялото заседание в слушане на това кой колко знае и може. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Няма как да подложа на гласуване това предложение, защото при разискванията на законопроекти и ратификации на първо гласуване групите имат право да използват цялото си време и няма как народните представители да бъдат ограничени да се изказват или да правят реплики в рамките на тази процедура.
Който има реплика към господин Тошев, има възможност да заяви и да я направи. Няма.
Има ли други искания за изказвания?
Да приемем тогава, че в резултат на призива на народния представител Татяна Боруджиева ще прекратим разискванията и ще преминем към гласуване, но в рамките на парламентарната процедура.
Режим на гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 158 народни представители: за 158, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Казак и господин Попов. Заповядайте, господин Казак. Предполагам, че за едно и също вдигате ръка – за процедура. Имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЧЕТИН КАЗАК: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, въпреки разгорещените дебати по първото гласуване на законопроекта, не бяха изказани никакви противни становища по отношение необходимостта от ратифициране на това споразумение. Това ми дава основание да направя процедурно предложение на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Законопроектът за ратифициране на Споразумението между правителствата на Република България и правителството на Румъния да бъде подложен и на второ гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Моля Ви режим на гласуване за преминаване към второ четене на законопроекта.
Гласували 162 народни представители: за 162, против и въздържали се няма.
Преминаваме към второ четене на законопроекта. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Господин Казак.
ДОКЛАДЧИК ЧЕТИН КАЗАК: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, представям Ви:
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния)
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), подписано на 28 февруари 2013 г. в София.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Има ли някакви предложения за изменение, допълнение на текстовете? Не виждам. Благодаря Ви.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване за второ четене на Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния).
Гласували 168 народни представители: за 168, против и въздържали се няма.
Финални ратификации – да Ви е честит мостът. (Ръкопляскания.)

Уважаеми народни представители, предлагам да преминем към следващата точка от дневния ред на седмичната ни програма, а именно:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Вносители: Лютви Местан, Нигяр Сахлим и Хасан Адемов; втори законопроект – Мая Манолова и група народни представители; трети законопроект – Десислава Атанасова и Цецка Цачева; четвърти законопроект – господин Волен Сидеров и група народни представители.
Имат думата вносителите. Кой от вносителите ще излезе?
Заповядайте, госпожо Атанасова, за процедура.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, днес разглеждаме една от важните точки в дневния ред на пленарното ни заседание. Радостно е, че всички парламентарни групи се обединихме и внесохме свои законопроекти и с тях предлагаме защита на българските лекари. Добре е, че и залата е пълна, но има и един отсъстващ и това е госпожа Андреева. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Извинявайте, прекъсвам Ви, не съм информирал залата, но госпожа Андреева дойде по-рано и чака в моя кабинет. Поканих я на кафе. Извинявам се, това е за сведение на залата. Продължете.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, господин председател, на Вас и на ръководството на Събранието, че сте осигурили нейното присъствие. Надявах се, че ще бъде в залата и ще подкрепи тези законопроекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще я поканя. Предполагам, че сега дори чува това, което дискутираме тук.
Да поканим министъра на здравеопазването, за което не е необходимо нарочно решение. Знаете, че министрите по всяко време могат да влизат.
Уважаеми народни представители, давам думата за доклада.
Господин Казак, от името на Временната правна комисия ще запознаете представителството с доклада. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЧЕТИН КАЗАК: Благодаря.
Уважаеми дами и господа народни представители, представям Ви:
„ДОКЛАД
на Временната комисия по правни въпроси относно: законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-4, внесен от Лютви Местан, Нигяр Джафер и Хасан Адемов на 27 май 2013 г., № 354-01-5, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 27 май 2013 г., № 354 01-8, внесен от Десислава Атанасова и Цецка Цачева на 28 май 2013 г., и № 354-01-9, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г.
На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-4, внесен от Лютви Местан, Нигяр Джафер и Хасан Адемов на 27 май 2013 г., № 354 01 5, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 27 май 2013 г., № 354-01-8, внесен от Десислава Атанасова и Цецка Цачева на 28 май 2013 г., и № 354-01-9, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г.
На заседанието присъства д-р Цветан Райчинов – председател на Българския лекарски съюз.
С внесените законопроекти се предлага по-висока степен на закрила на медицинските специалисти. Те са резултат на обективна обществена потребност, тъй като все повече стават случаите на агресивно поведение и насилие над медицински специалисти при и по повод изпълнение на задълженията им за оказване на медицинска помощ.
Един от мотивите, с който бе отхвърлен предходен подобен законопроект – че медицинските специалисти по принцип са длъжностни лица, е несъстоятелен с оглед тълкувателно решение № 2 от 2011 г. по тълкувателно дело № 2 от 2011 г. на Върховния касационен съд. Според приетото решение лекарите, които изпълняват ръководни функции или такива по управление на чуждо имущество, са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, ал. 1, б. „б” от Наказателния кодекс единствено в това си качество, с оглед кръга и обема на правата и задълженията, с които конкретният субект е ангажиран.
Законопроектите са аналогични по своето съдържание и се предлага по-висока степен на закрила на медицинските специалисти по аналогия на квалифицираните състави, отнасящи се до причиняване на телесни повреди на длъжностно лице, съдия, прокурор, следовател и др.
В законопроектите, внесени от народния представител Мая Манолова и група представители и от народните представители Десислава Атанасова и Цецка Цачева, се предлага в приложното поле на закона да попадне и квалифицираният състав, отнасящ се до убийство по чл. 116 на медицинските специалисти.
В законопроекта, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители, се предвижда обект на особена закрила в квалифицирания състав при различните по степен телесни повреди да бъдат и учителите, чрез което се разширява групата на служители, подложени на риск при изпълнение на служебните им задължения, като в същото време се гарантира здравето и живота им.
В хода на дискусията д-р Цветан Райчинов подкрепи внесените законопроекти и благодари за проявеното разбиране за нуждата от промяна в закона, като подчерта, че се надява същите да станат факт.
Членовете на Временната комисия по правни въпроси се обединиха около становището за подкрепа на всички внесени законопроекти, както и че е необходимо да бъдат прецизирани текстовете между първо и второ четене.
След проведената дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-4, внесен от Лютви Местан, Нигяр Джафер и Хасан Адемов на 27 май 2013 г.
С 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-5, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 27 май 2013 г.
С 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-8, внесен от Десислава Атанасова и Цецка Цачева на 28 май 2013 г.
С 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-9, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
Уважаеми колеги, ще пристъпим към представянето на четирите законопроекта.
Преди това ще направя едно съобщение. В Секретното деловодство на Народното събрание е внесено искане за даване на разрешение от страна на Народното събрание за започване на наказателно преследване спрямо народния представител Цветан Генчев Цветанов. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и „Атака”.)
Госпожа Нигяр Джафер има думата, за да представи законопроекта.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Дълга е предисторията на този Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Коректността изисква да се върнем малко назад и да припомним, че колеги от Синята коалиция и Движението за права и свободи за последен път внесоха този законопроект на 3 май 2012 г. След дълго разтакаване по комисиите той стигна до зала за първо четене на 29 ноември 2012 г., но без доклад на основната Правна комисия, единствено с доклад по текста и предложението от Комисията по здравеопазване.
Изключително позитивно би било посланието, което днес Народното събрание може да даде към обществото, към лекарите, към медицинското съсловие, приемайки днес тези четири законопроекта. Надяваме се, че между първо и второ четене те ще бъдат прецизирани и обединени в един законопроект, който ще доведе до дългоочакваното решение и искане от съсловието да бъде защитен техният труд.
Многобройни са случаите на агресивно поведение и насилие над медицински специалисти при и по повод изпълнение на задълженията им за оказване на медицинска помощ. Обществено известни са нападения над екипи на Спешна медицинска помощ, довели до получаване на различни по тежест телесни повреди. Липсата на законодателно определяне на медицинските специалисти като обект на закрила ги поставя в неравностойно положение спрямо други категории лица и ги демотивира да работят в Република България.
На 24 май 2013 г. беше последният красноречив случай, когато екип на Спешна медицинска помощ – София, бе нападнат и пребит след повикване на адрес по повод изпадане в безпомощно състояние на 15-годишно лице след употреба на алкохол.
Преди това имаше поредица от подобни случаи. В Медицински център – 1 в Гоце Делчев, в Диагностично-консултативния център – 3, в Плевен, в Благоевград, в реанимацията на Университетска болница „Д-р Георги Странски” – Плевен, Център за спешна медицинска помощ – Свищов, в Пазарджик, в Кюстендил.
В предлагания законопроект за трети път, в рамките на три години, в Народното събрание се предлага по-висока степен на закрила на медицинските специалисти по аналогия на квалифицираните състави, отнасящи се до причиняване на телесни повреди на длъжностно лице, съдия, прокурор, следовател, служители на НАП, горски служители и така нататък.
Един от мотивите, с който бе отхвърлен предходен подобен законопроект, а именно, че медицинските специалисти по принцип са длъжностни лица, е несъстоятелен след Решение № 2 от 2011 г. на Върховния касационен съд, че длъжностни лица са единствено лекарите, които изпълняват ръководни функции или функции по управление на чуждо имущество. Засилената наказателноправна защита би следвало да бъде предоставена не само на длъжностните лица, а на всички лекари и медицински специалисти при и по повод изпълнение на задълженията им като такива.
Ние очакваме легална дефиниция на медицински екип, защото съществуващите досега дефиниции за „медицински специалисти” в някои от законите – Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина, както и „медицинска помощ” в Закона за здравното осигуряване, не са достатъчни. В екипите, които оказват медицинска помощ, има лица, които не са медицински специалисти в тесния смисъл на думата, защото там има санитари и шофьори.
Надявам се, че днес сме готови да отправим позитивното послание, което очакват от нас лекарите, медицинските служители, хората, които ежедневно – 24 часа, седем дни в седмицата, работят при много тежки условия срещу мизерно заплащане в условия на агресивност, обслужвайки в големия си процент хора, които са под въздействието на алкохол или на дрога. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема д-р Джафер.
Има думата народният представител Мая Манолова да представи внесения законопроект.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! По принцип всяко посегателство, всяко престъпление срещу хора, които изпълняват своите служебни задължения, е неприемливо и възмутително, но посегателство и престъпление срещу хора, които са дошли и са се отзовали да се погрижат за живота и здравето на един човек, наистина е възмутително.
Няма никакъв спор и няма да изпадам в дълги обяснения и аргументи, че е необходимо по отношение на всички, които си позволяват посегателство върху лекари и медицински специалисти при и по повод изпълнение на техните задължения да се приложи една сериозна и по-висока наказателна репресия, така както е предвидена в Наказателния кодекс за причиняване на телесна повреда на други длъжностни лица – полицаи, съдии, прокурори, следователи, магистрати. По този въпрос няма спор.
Безспорно е, че защитата на медицинските специалисти, на екипите на Спешна помощ трябва да бъде засилена и всички, които си позволят посегателство върху такива хора, да получат своите тежки наказания.
Това се налага предвид растящата агресия в българското общество, изразяваща се в зачестили нападения върху медицински специалисти напоследък. Според мен наистина е добър знак, че Четиридесет и второто Народно събрание започна законодателната си дейност с обсъждане и приемане именно на такъв закон, който и към днешна дата, и във всеки един друг момент, когато е бил обсъждан в Народното събрание, е бил безспорен.
Но няма как, радвайки се на това съгласие в пленарната зала на Четиридесет и втория Парламент, да не си зададем един елементарен въпрос – защо един закон, който е безспорен, може да бъде приет буквално за две седмици в това Народно събрание и защо на този закон не му стигнаха три и половина години да бъде приет в предишния Парламент? Няма как, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, да не зададем този въпрос и да не кажем истината. Защото в предишния Парламент имахме парламентарно мнозинство, което работеше на инат, което не се интересуваше какво е законодателното предложение, а се интересуваше кой го е внесъл. По отношение на всички предложения на опозицията, отговорът от парламентарното мнозинство на ГЕРБ в Четиридесет и първия Парламент беше ясен, предварително известен – гласуване „против”. По отношение на аналогични предложения от мнозинството на ГЕРБ, в много случаи гласуването беше „за”. Така се стигна до този парадокс един безспорен законопроект да бъде отхвърлян на два пъти от мнозинството в предишното Народно събрание.
Използвам случая да кажа следното. В този Парламент много се надявам, че няма да се работи така. Аз, от името на нашата парламентарна група, заявявам, че независимо кой е вносителят, ние ще подкрепяме всички добри предложения, всички решения, които са в интерес на българските граждани, независимо дали ги внасяме ние, дали ги внася „Атака”, ГЕРБ или ДПС. Защото това е нормалното поведение и единствено и само такова поведение ще повиши авторитета на Българския парламент. Още повече, ние не страдаме от комплекси, нямаме мания за величие и не се мислим за непогрешими, каквото усещане имаше мнозинството в предишния Парламент. Така че всякакви забележки и критики по отношение на наши законопроекти и предложения ние ще слушаме и ще приемаме всичко, което наистина има своите основания.
Нека да се върнем към конкретните текстове на внесения от нас законопроект. Ще кажа, че в интерес на юридическата прецизност освен квалифициращи състави за нанасяне на телесна повреда на медицински специалисти предлагаме, за разлика от народните представители от ДПС, и такива за съставите на убийство. Не го правим под натиска на общественото мнение, защото, слава Богу, въпреки растящата агресия до убийство на лекари, екипи и медицински специалисти напоследък не се е стигнало, но скандалният случай с побоя над екип на Бърза помощ на 24 май 2013 г. наистина създава сериозни основания за размисъл и за тревога.
Мисля, че тук мнозинството трябва да се замисли – ако текстовете за повишени наказания бяха приети в Наказателния кодекс от предишното Народно събрание, дали това нямаше да действа превантивно и предупредително към извършителите?
От друга страна, няма как да не призная, че единствено и само повишаването на наказанията в наказателното законодателство не решава проблема. Защото, ако пак погледнем случая от 24 май, се оказва, че след като разследващите органи не са си свършили работата – арестувани са едни, пуснати са, след това се задържат други лица, в крайна сметка разследването е до такава степен компрометирано, че може и да не се стигне до наказване на виновните лица. Но българският парламент, независимо от това, е необходимо да свърши своята работа и да въведе завишени санкции за посегателства върху медицински специалисти и върху педагогически кадри, каквото е предложението на третия вносител от Политическа партия „Атака”.
И накрая, преди да завърша своето представяне на внесения от нас законопроект, искам в интерес и на политическата коректност, и на нормалните отношения на взаимно уважение, да кажа, че моторът и движеща сила на този законопроект в предишния Парламент беше доктор Ваньо Шарков, който наистина направи много законопроектът да бъде поставян нееднократно на вниманието на Парламента. С чиста съвет мога да кажа, че ние винаги сме подкрепяли тази негова законодателна инициатива и сме гласували „за” и в Правната комисия, и в пленарната зала, но истинският двигател на този законопроект беше доктор Ваньо Шарков. Преди аз да внеса нашето законодателно предложение, разбира се му звъннах, за да го попитам има ли нещо против да внесем това, което той беше разработил, макар че законопроектът е публичен, след като вече веднъж е влязъл в Народното събрание. Забележително е, че той каза: – няма значение кой е авторът, няма значение кой го внася, важно е този законопроект да бъде приет, защото е в защита на българските лекари и медицинските специалисти, и на екипите от Спешната помощ. С това приключвам. Само ще кажа, че наистина доктор Шарков ще липсва и на Парламента, и на Здравната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаема госпожо Манолова – Вие представихте Вашия законопроект, внесен от Вас, Филип Попов, Емиляна Нитова, д-р Иван Ибришимов и д-р Баташки.
Само за сведение на представителството, авторски права няма върху проекти за нормативни актове, изрично е указано в закона, но Вие сте подходили много джентълменски към господин Ваньо Шарков.
Давам думата на представител на вносителите Десислава Атанасова и Цецка Цачева да представи законопроекта.
Има думата народният представител Десислава Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви.
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Андреева! Да, наистина, добре е, че Народното събрание и всички народни представители са се обединили днес в защита на българските лекари и имаме една обща кауза.
С настоящите промени аз и госпожа Цачева, като вносители, предлагаме по-висока степен на закрила на медицинските специалисти по аналогия с квалифицираните състави на Наказателния кодекс, отнасящи се до убийство или причиняване на телесни повреди на длъжностно лице.
За съжаление, все повече зачестяват случаите на деяния, свързани с агресивно поведение и насилие над медицински специалисти при и по повод задълженията им за оказване на медицинска помощ. Наистина особено фрапиращ случай бе посегателството, извършено на един от най-светлите български празници 24 май в София с екип на Спешна помощ.
В Четиридесет и първото Народно събрание два пъти бяха предлагани законодателни промени в тази връзка. Първият законопроект не бе подкрепен поради очакване Върховният касационен съд да излезе с тълкувателно решение относно това дали медицинските специалисти са длъжностни лица. Коректният тон изисква да кажем, че той беше предложение на народни представители от няколко парламентарни групи, включително на колеги от Парламентарната група на ГЕРБ, които вече не са членове на Четиридесет и второто Народно събрание.
Безспорно да, моторът на промяната в Наказателния кодекс и оказване на по-ефективна защита беше доктор Ваньо Шарков. Но е безспорно и това, че Комисията по здравеопазването в Четиридесет и първото Народно събрание с председател от Политическа партия ГЕРБ подкрепи единодушно този законопроект и той беше приет на първо четене.
Безспорно също така е, че аз като министър на здравеопазването тогава не спирах да убеждавам колегите министри – и колегата министър на правосъдието, и на вътрешните работи, в подкрепа на този законопроект. И те винаги са стояли зад тезата, че трябва да има наистина особена защита над хората, които работят най хуманната професия и които са навсякъде и във всяка ситуация.
За да не се връщам повече назад, бих призовала всички – нека да покажем поведение като парламентаристи, въпреки че през последните няколко дни то доста липсваше от тази зала. Нека да се обединим и да защитим българските лекари! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
Има думата господин Волен Сидеров като представител на вносителите – Волен Сидеров, Десислав Чуколов, Деница Гаджева, Калина Балабанова, Миглена Александрова, Илиан Тодоров, Павел Шопов, Станислав Станилов и Магдалена Ташева.
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря, господин председател.
Аз ще изляза от трогателно-умилителния тон на досегашните изказвания. Да, добре е, че има съгласие по приемането на този законопроект, на тази поправка, но не е добре, че това става чак сега. А това, че става сега, е по вина на Политическа партия ГЕРБ, която го отхвърляше. И това трябва поне да се признае от преди малко говорилата тук бивша министърка на здравеопазването – тежката артилерия на Политическа партия ГЕРБ.
Между другото, искам да призова към повече отговорност, защото днес е вторият ден след избора на правителството и виждам залата полупразна. Редиците на партия „Атака” са плътно заети, ние сме тук, присъстваме. Не виждам основните хора от основните партии тук, които са най-големи в Парламента. Къде са лидерите Борисов, Станишев? Защо тези политически опоненти – дали са опоненти или са съглашатели, вече не мога да разбера – ги няма в залата? Къде са представителите на тези партии, които претендират, че са отговорни? Отново показват своята безотговорност. Сега остава да направите номера с излизането от залата, за да провалите гласуването на този законопроект, за да покажете още веднъж колко сте безотговорни, дами и господа от ГЕРБ.
Поправката, която партия „Атака” предлага, съдържа допълнителни моменти, освен защитата на лекарите и защита на всички членове на екипите на Спешна помощ. Там има и немедицински лица – има шофьори, има спомагателен персонал. Но всички те са обект на агресия. И тази агресия тук, ако обичате дами и господа, и колеги, да Ви се пречупи езикът най-после да кажете ясно, че обикновено медицинските екипи от Спешна помощ са жертва на агресия на пияни цигани. И това се знае от цялата страна и се знае от всички малки и големи в страната. Защо обаче ние се правим на...? Аз ще кажа защо. Защото с циганските гласове управляващата до вчера партия ГЕРБ купуваше изборите. И затова бавеше този законопроект, защото циганските босове веднага се противопоставяха, защото техните хора трябва да отидат в затвора. Това е простата логика.
Сега обаче виждаме парадокса – една партия трябва да падне от власт, за да се съгласи с нещо, което е отхвърляла 2 или 3 години. Много интересна е тази логика.
Новото, което предлагаме, тоест допълнителното, което предлага „Атака”, е в тази категория защитени длъжностни лица да влязат и учителите, които също са жертва на циганско насилие. В редица училища в България учителки стават жертва на цигани, родители на ученици, които биват помолени от учителката да си напишат домашното. Те отказват да го направят, идва бащата бабаитски и започва да се разправя с учителката – блъска я, удря я и я унижава по всякакъв начин. Това се случва в българските училища и се случваше, и нямаше никаква намеса от страна на властите. Властите са МВР, прокуратура, училищен инспекторат и така нататък. Никаква намеса! Ние сме се занимавали като политическа партия и като медия на политическата партия с такива случаи и се убедихме, че държавата просто е абдикирала в такива случаи. Затова добавяме учителския персонал към тези защитени длъжностни лица.
В защитените лица в досега действащия закон бяха сложени, според мен, това трябва да се преразгледа, частните съдебни изпълнители. Това ГЕРБ го вкара в Наказателния кодекс, което според мен е излишно, защото по принцип институцията на частните съдебни изпълнители просто подлежи на преразглеждане в България, тъй като тази гилдия беше превърната в рекетьорски инструмент. Те обаче са защитени от закона, не можеш да ги пипнеш с пръст – учителите, медицински лица, фелдшери, шофьори, са незащитени и всеки може да ги бие както си иска.
Тази несправедливост най-после се поправя и дано да се поправи. Надявам се групата от ГЕРБ да не излезе от залата и да провали кворума и по тази причина да не бъде гласувана тази важна поправка в Наказателния кодекс.
И отново в заключение призовавам към повече отговорност. Едва втори ден след избора на кабинета е, Народното събрание трябва да работи с пълен капацитет. Не виждам и медии. За тях беше интересно да изслушат интригите на някои интриганти тук, днес ги няма. Не е интересно вече – няма интрига. Само че това е истинската работа на Парламента. Бъдете отговорни, колеги. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Сидеров, аз се присъединявам към Вашия призив за едно по-сериозно присъствие в залата въпреки отсъствието на медиен интерес. Работата е тук, в залата.
Имаше доклад на комисията, имаше становище на вносителите. Предлагам да открием разискванията по внесените четири законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, д-р Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Платон е казал, че демокрацията избира не най-добрите, а себеподобните. За съжаление агресията в обществото ни тези дни намира отражение в ситуацията и дебатите в Народното събрание. Ясно е, че този законопроект с идентични текстове е подкрепен от всички парламентарни групи. Непрекъснатото натякване на някои грешки или на това, че имало някакви противоречия, които са били единствено от правно-технически характер, в никакъв случай по смисъла на законопроекта, наистина дава лош знак на обществото.
Аз смятам, че днес ние трябва да дадем знак не само за това какво трябва да бъде отношението към лечителите на България, ние трябва да дадем знак и за това какви трябва да бъдат отношенията в обществото, за да може наистина да преодолеем този нарастващ темп на агресията. И аз призовавам всички народни представители желанието за консенсус да не бъде само една празна декларация.
Факт е, че Четиридесет и първото Народно събрание и Комисията по здравеопазване единодушно подкрепиха законопроекта за инкриминиране на посегателствата срещу медицински екипи. Факт е, че имаше наистина недостатъчно време, за да се разгледа този законопроект на второ четене. Нека днес постигнем консенсус, макар и крехък, по един въпрос, който силно интригува и вълнува обществото и наистина да дадем добър знак, защото обществото ни се нуждае от спокойствие, нуждае се от консенсус, от приоритети, които народните представители да следват. И затова аз категорично заявявам, че Парламентарната група на ГЕРБ въпреки всички инсинуации и критики ще подкрепи категорично този законопроект. Още повече, че имаме и ние внесени такива предложения.
Предлагам наистина да покажем на обществото какво трябва да бъде отношението към всички, които практикуват медицинска дейност в България!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, д-р Дариткова.
Заповядайте за реплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Дариткова, разбира се, е добре, че по редица въпроси за няколко месеца ГЕРБ е преосмислил своята позиция, своето мнение, своето поведение, но, уважаема госпожо Дариткова, ние не страдаме от амнезия и няма как да сме забравили какво правихте не миналото лято, но преди няколко месеца.
Аз разбирам, че Вие искате час по-скоро и ние, и българските граждани да забравят управлението на ГЕРБ и действията на парламентарното му мнозинство, които могат да бъдат охарактеризирани с една дума: наглост, високомерие и несъобразяване с чуждо мнение. Тук говорят фактите.
Ето, пред мен е една от парламентарните стенограми за обсъждане на този законопроект, когато беше внесен за първи път. Имам и втората стенограма, имаме ги всички срокове, всички настоявания на д-р Шарков, на Павел Шопов да бъде включен този законопроект в седмичната програма. Абсолютно всичко беше отхвърлено от парламентарното мнозинство на ГЕРБ с измислени мотиви, както измисленото тълкуване от Върховния касационен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Без квалификации по отношение на независимата съдебна власт, моля Ви. (Оживление.)
МАЯ МАНОЛОВА: Не съм обидила по никакъв начин Върховния касационен съд. Само че за всеки юрист в пленарната зала и тогава беше ясно, че няма как медицинските специалисти да попаднат в категорията „длъжностни лица”! Просто се търсеха някакви формални аргументи да се тупа топката и този закон да не се приема. Както и последният опит на д-р Шарков да го внесе и да бъде приет в пленарната зала се сблъска с категоричния инат на Правната комисия – просто да не разгледа и да не вкара в залата този законопроект.
Моля Ви, когато става дума за преобърната на 180 градуса Ваша позиция в рамките на няколко месеца, излизайки на парламентарната трибуна, най-малкото се извинявайте за проблемите, които сте създали и за поведението си, което вече сте преосмислили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Виждам желание за дуплика.
Госпожо Дариткова, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, коректността изисква да припомним, че Комисията по здравеопазването единодушно прие законопроекта и той беше приет от пленарната зала на първо четене. Това са фактите. Че е имало дебати и различни мнения – това също е факт и няма как да не може да се изкажат различни мнения. Това беше факт в Четиридесет и първото Народно събрание.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Прие ли се такъв закон?
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Надявам се, че ще бъде факт и в Четиридесет и второто Народно събрание, на чието ръководство Вие сте член. Затова смятам, че тонът, който се задава тук, трябва да бъде коренно различен, ако наистина сте си поставили амбицията да промените визията и представите на гражданите, да вдигнете рейтинга на Четиридесет и второто Народно събрание. Отговорност за това имаме всички ние, но преди всичко – ръководството на Събранието.
Колеги, нека не нарушаваме тона с непрекъснати забележки и да се отдаваме на характеровите си особености, а като отговорни народни представители да покажем на обществото поне минута съгласие. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Дариткова.
Господин Казак, заявихте желание за изказване – заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, естествено темата е консенсусна и подобни заяждания на дребно едва ли биха допринесли с нещо за постигането на по-добро и трайно решение на отдавна наболял проблем.
Няма да се връщам назад в историята на казуса и законодателните инициативи, които бяха направени. Хората помнят. Както казваше и господин Миков, архивите са живи. Може да се провери и в Деловодството на Народното събрание.
Искам само да обърна внимание на правната и практическата страна на въпроса, а тя е, че за пореден път сме изправени пред ситуация, при която обществото има очаквания към Народното събрание да реши обществен проблем с особена острота, поставян многократно през годините.
За пореден път искам да обърна внимание на факта, че Народното събрание е законодателният орган в страната, но той няма правомощията да гарантира ефективното и правилно прилагане на законите, които приема. За това има други органи – изпълнителна власт, правоохранителна система, съдебна система и така нататък. Неведнъж е ставало дума от тази трибуна, че дори когато Народното събрание приеме най-добрия закон, ако след това по веригата неговото изпълнение не бъде осъществено по качествен, ефективен и отговарящ на обществените очаквания начин, усещането в обществото не е удовлетворително и обществото не е доволно от този закон.
В случая силно се надявам, след като бъдат приети измененията в Наказателния кодекс, да не станем свидетели на същата съдба на поправките, както стана по отношение на други подобни промени. Основание за това ми очакване и надежда дава и развитието на събитията по конкретния казус, който стана непосредствен повод за тези последни законодателни инициативи.
Всички, които следят казуса в „Овча купел”, видяха какво се случи – пълна некадърност и некомпетентност на разследващите полицаи от Шесто РПУ, които освободиха част от заподозрените предварително, задържаха други и ги представиха пред Софийския районен съд с искане за налагане на мярка за неотклонение. Софийският районен съд направи на пух и прах тезата на обвинението и на разследването – освободи и тези задържани с много сериозни критики по отношение въобще на начина, по който са събирани доказателствата за виновност и така нататък.
Какво се оказа? Има бити – безспорно, членове на медицинския екип на Бърза помощ, няма уличени, няма доказана вина на нито един от заподозрените, която да бъде подкрепена със сериозни доказателства, аргументиращи тяхното предварително задържане под стража.
Ето това е, уважаеми колеги, опасността, която тегне пред всяка промяна в закона, пред всяко свръхочакване, което се създава по отношение на законодателния орган, когато след това по веригата съответните органи не си вършат качествено работата. Затова мисля, че е крайно време новото ръководство на МВР, вместо да се занимава с това, което правеше предишното ръководство – да превръща МВР в политически репресивен орган, да се заеме най-после с ефективна работа по квалификация, по подготовка – експертна, правна, на онези полицаи, които имат разследващи функции, за да могат те да бъдат в състояние да извършват качествено разследване, да събират по съответния начин годни за пред съда доказателства, за да може съдът да прилага ефективно Наказателния кодекс в унисон с очакванията на обществото. Иначе и най-блестящите поправки в Наказателния кодекс да приемем, най-тежките наказания да предвидим, ако разследващите органи, ако съдебната система не си свърши работата, отново обществото ще бъде недоволно и отново Народното събрание ще бъде виновно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Други народни представители?
Доктор Лъчезар Иванов има думата за изказване.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Внимателно слушах изказванията на всички колеги. Фактът, че от всички парламентарни групи има представени законопроекти говори за едно-единствено нещо, което ме кара да бъда оптимист. Обществото ни постави една задача, един ребус, а именно как да отговорим на предизвикателствата на живота, когато се посяга срещу лекари, срещу лекарски екипи – всички онези, които са призвани да пазят живота и здравето на хората.
Тук многократно беше споменат инцидентът на 24 май. Общество, което вдига ръка да посегне върху лекари, които са се отзовали на помощ, да спасят човешки живот – това говори много лошо за обществото. Може би фактът, че днес имаме законопроекти от всички парламентарни групи е своеобразен тест за това как ще издържим на очакването на обществото да приемем законопроект, който се протака още от предното Народно събрание.
В интерес на истината, аз винаги съм бил обективен, и ще кажа, че в Комисията по здравеопазването два пъти беше поставян въпросът за наказанието на всички онези, които посягат на личността на лекарите. Беше прието единодушно и в пленарната зала също.
Искам да призова всички народни представители днес – първият важен законопроект, който е обект на Вашето внимание, да бъде приет с пълно единодушие. Това се очаква от обществото. Това ще бъде нашият отговор на очакванията на обществото.
Господин председател, ще си позволя да направя едно предложение. Обръщам се към Вас, тъй като виждам, че имаме единомислие по тези законопроекти, те са предоставени на Вашето внимание, предлагам да прекъснем дебата, да ги гласуваме единодушно. По този начин да покажем на обществото, че можем да се обединяваме около едни благородни цели и очаквания на обществото. Виждам, че тук е и представителят на Лекарския съюз.
Парламентът създава закони, които да удовлетворяват обществото. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Разбирам Вашето изказване като предложение за прекратяване на разискванията.
Всъщност, има ли други желаещи да се изкажат? Не виждам.
Аз имах едно такова желание, но нямам възможността, така че обявявам разискванията за приключени.
Уважаема госпожо министър, желаете ли да вземете отношение по четирите внесени законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс?
Има думата министър Андреева.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми д-р Райчинов! За мен е изключително удовлетворителна днешната дискусия по повод промените в Наказателния кодекс от гледна точка на това, че и аз съм български лекар. Не само аз, но и много мои колеги са преживявали такива инциденти.
И по време на предизборната кампания със съсловните организации имахме подобни разговори. Изключително радостна съм, че в най-кратки срокове тази промяна ще се случи.
Моят призив е и към Министерството на вътрешните работи, и към правораздавателните органи – да се спазват тези промени в закона и тяхната работа също да доведе до резултат в най-кратък срок. Безспорно е не само за българските лекари и медицински специалисти, но и за всеки български гражданин, че трябва да има справедливост и трябва да има правосъдие! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Уважаеми народни представители, с риск да наруша малко правилата, само две думи във връзка с това, което каза госпожа министърът – нека все пак да не правим законодателство по казуси. Всички подкрепяме този флагрантен, тежък случай, но това е един общ призив.
Ако си спомняте в началото на Народното събрание, когато ми дадохте това доверие да застана тук, аз Ви казах, помолих Ви, че трябва да се опитаме да спрем правенето на законодателство по казуси, така че единодушно подкрепяйки, все пак да имаме винаги едно наум по този въпрос. Това е призив.
Преминаваме към гласуване.
Моля народните представители да влязат в залата.
Поставям на първо гласуване законопроектите в поредността, в която са внесени.
Гласуваме законопроекта с вносители Лютви Местан, Нигяр Сахлим и Хасан Адемов.
Гласували 179 народни представители: за 179, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания.)
Гласуваме законопроект, внесен от Мая Манолова и група народни представители.
Гласували 179 народни представители: за 179, против и въздържали се няма. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
Гласуваме Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Десислава Атанасова и Цецка Цачева.
Гласували 183 народни представители: за 183, против и въздържали се няма. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
И гласуваме законопроекта, внесен от господин Волен Сидеров и група народни представители.
Гласували 175 народни представители: за 175, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания.)
Да благодарим на министър Андреева за участието й в заседанието.
Предлагам да прекъснем нашето заседание с почивка до
11,30 ч.
(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Преминаваме към следващата точка от програмата за работа на Народното събрание, а именно:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 г.
Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители; Сергей Станишев и група народни представители.
От Временната правна комисия кой ще представи доклада по двата законопроекта?
Добре дошъл на министър Адемов.
Заповядайте, господин министър.
Господин Казак, виждам, че Вие ще представите доклада.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Първо процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Имате думата за процедура, господин Четин Казак.
ДОКЛАДЧИК ЧЕТИН КАЗАК: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Режим на гласуване за допускане в залата на подуправителя на Националния осигурителен институт.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Моля да поканите подуправителя на Националния осигурителен институт в пленарната зала.
Господин Казак, имате ли готовност?
Има думата господин Четин Казак да представи доклада на Временната комисия по правни въпроси.
ДОКЛАДЧИК ЧЕТИН КАЗАК: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
на Временната комисия по правни въпроси относно законопроекти за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 354-01-3, внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 23 май 2013 г., и № 354-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 22 май 2013 г.
На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди законопроекти за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 354-01-3, внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 23 май 2013 г., и № 354-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 22 май 2013 г.
Първият законопроект беше представен от народния представител госпожа Валентина Богданова. Тя припомни, че през предходния управленски мандат е била поставена алтернативата – да се избира между пари за майките или за построяване на детски градини, а именно необходимите 30 млн. лв. за увеличение на обезщетението до размера на минималната работна заплата.
Според госпожа Богданова не е необходимо да се противопоставят две необходими политики, а да се направи преглед на бюджета на държавното обществено осигуряване – какви са истинските приходи, какво е изпълнението на бюджета, и да се предприеме пакет от социални мерки.
Тя припомни, че през 2006 г. обезщетението за отглеждане на малко дете е изравнено с минималната работна заплата и тази политика е стриктно прилагана до 2009 г. При приемането на бюджетите на държавното обществено осигуряване за периода 2010 2013 г. тази политика е преустановена, независимо от настойчивата политическа и обществена дискусия в нейна подкрепа.
Като продължение на последователно провежданата през 2005 2009 г. политика, със законопроекта се предлага да се възстанови мярка с доказан положителен ефект, а именно увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете до навършването на двегодишна възраст на детето от 240 лв. на 310 лв. Също така се предлага увеличението на обезщетението за отглеждане на малко дете да се осъществи от 1 октомври 2013 г., което кореспондира с очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване, политиките за насърчаване и подкрепа на семействата и родителите. Законопроектът не изисква допълнителни финансови средства от републиканския бюджет по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Необходимите за прилагането му допълнителни средства в размер на 7,5 млн. лв. до 8,3 млн. лв. могат да бъдат осигурени за сметка на очакваните за 2013 г. икономии в разходите на държавното обществено осигуряване.
Вторият законопроект беше представен от народния представител Владислав Горанов, който от името на Политическа партия ГЕРБ призна със смирение допусната политическа грешка, тъй като обществото очаква и търси решаването на проблемите, а не противопоставянето между две еднопосочни социални политики, за което ГЕРБ носи своята политическа отговорност и плати своята политическа вина.
Той уточни, че законопроектът е със същия предмет и обхват, с изключение на срока – увеличението на обезщетението за отглеждане на малко дете до навършването на двегодишна възраст на детето от 240 лв. на 310 лв. да важи от 1 юли 2013 г. Аргументите, обосноваващи този срок, са анализ на изпълнението на бюджета на ДОО за 2013 г. за първите 4 месеца, според който се очертават определени икономии както в разходите за краткосрочни обезщетения, така и в разходите за пенсии до края на 2013 г. Това според вносителите дава възможност, без да се налага да се коригира утвърденият със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. трансфер от републиканския бюджет за бюджета на държавното обществено осигуряване, да се увеличи размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване от 240 лв. на 310 лв., считано от 1 юли 2013 г.
Очакваният допълнителен разход по бюджета на ДОО до края на 2013 г. е в размер на около 15 млн. лв. и би могъл да се извърши в рамките на разходите по консолидирания бюджет на ДОО за 2013 г. за сметка на очертаващите се икономии по реда на § 1, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
По двата законопроекта се проведе обсъждане, в което взеха участие народните представители Янаки Стоилов, Мая Манолова, Хамид Хамид и Четин Казак, които се обединиха около следните принципни въпроси:
- единодушна подкрепа за предлаганата социална мярка;
- обсъждането на срока на предлаганата мярка – 1 юли или 1 октомври 2013 г., да се извърши след необходим преглед и анализ от страна на правителството на финансовото състояние на държавата, които ще дадат отговор на въпроса за срока на въвеждане на предлаганото увеличение на обезщетението за отглеждането на дете до навършването на двегодишна възраст от 240 лв. на 310 лв.;
- обсъждането на срока на предлаганата социална мярка да се проведе между първо и второ четене на законопроектите чрез съпоставянето с пакет от социални мерки и плащания за различни социални групи и адресати с цел разширяване на този кръг, обоснован от финансовите възможности;
- възприемането на критерия минимална работна заплата за обезщетението за отглеждане на дете до навършването на двегодишна възраст е адекватният критерий за социални плащания.
След проведеното обсъждане, с единодушие от 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Временната комисия по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекти за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 354-01-3, внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 23 май 2013 г., и № 354-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 22 май 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Казак.
Вносителите са доста. Предполагам, че техни представители имат готовност да вземат отношение.
Има думата народният представител Светлана Ангелова да представи в рамките на 10 минути внесения Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Темата за увеличаване на обезщетението за гледане на малко дете от една- до двегодишна възраст е изключително гореща тема, която дебатирахме още в края на миналата година, когато разглеждахме бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Тогава ние, управляващите, не заложихме и не гласувахме увеличаването на тези пари. Няма как да не признаем като грешка това, което направихме, а именно отказът да вдигнем парите за майките. Съзнаваме какво сме направили, платихме висока цена за това, но същевременно бързахме да си поправим грешката и в нашата управленска програма заложихме повече пари и увеличаване на финансовата подкрепа за майките, както и възстановяване на практиката обезщетението за гледане на дете да бъде равно на минималната работна заплата.
Изборите свършиха. Предизборните надпреварвания приключиха. Време е вече всички партии да изпълняват своите предизборни обещания и послания, които дадоха на хората. Ние от ГЕРБ сме отговорна партия (реплика от КБ: „Знаем, знаем!”), затова още в първия работен ден на Четиридесет и второто Народно събрание внесохме Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., с който предлагаме парите за обезщетение за гледане на дете от една- до двегодишна възраст да бъдат увеличени от 240 на 310 лв., считано от 1 юли тази година.
С този си акт ние показахме, че сме партия не на думи, а на дела, партия, която не дава напразни, неизпълними и популистки обещания, а реални действия. (Реплика от ДПС: „Хайде, стига бе!”)
Същевременно искам да подчертая, че няма как да избягаме от отговорност по отношение на това, което не направихме за майките. Напротив, ние съзнаваме какво сме направили, признаваме си грешките, затова и основният мотив на нашия законопроект е, че искаме да поправим една грешка, тоест ние сме длъжници на майките.
Очакваният допълнителен разход за тази социална мярка от 1 юли до края на 2013 г. е в размер на близо 15 млн. лв. От справката, която ни беше дадена от Националния осигурителен институт, както и от отчета за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за първото тримесечие на НОИ стана ясно, че има икономии. Тези икономии са главно във фонд „Пенсии”. Това ни дава основание да считаме, че има резерви за покриването на тази мярка и не се налага да се правят корекции в държавния бюджет.
Надявам се, че този законопроект ще бъде приет единодушно от всички народни представители. Това е реверанс от страна на Политическа партия ГЕРБ – извинение към майките. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. (Народни представители от ДПС искат думата за реплика.)
Не може да Ви дам реплика сега, защото това е представяне на законопроекта от вносителите.
Госпожа Богданова ще представи законопроекта от името на другата група вносители. Заповядайте.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, госпожи и господа народни представители! Когато във Временната правна комисия с господин Горанов трябваше да представим двата си законопроекта, аз се пошегувах, че от гледна точка на реда на внасянето на мен се полага правото да бъда първа, тъй като в най-лошия случай нашият законопроект с подобно предложение датира още от края на миналата година, когато се обсъждаше бюджетът за държавното обществено осигуряване.
Мислех си, че аргументите днес за подкрепа на този законопроект в тази зала са изговорени, много разпалено и дълго време.
Ще се опитам да повторя част от тях. В отговор на призива, който създава духа на днешната дискусия, ще си позволя да се върна към истините, фактите и цитатите, ако щете – във вида, в който са се случили тук.
Защо внасяме подобен законопроект? Защото смятаме за справедлива практиката, която е работила в България през периода 2006 - 2009 г. Тогава Четиридесетото Народно събрание по предложение на Министерския съвет с министър-председател Сергей Станишев, отчитайки сериозното изоставане на обезщетението за майчинство, внесе предложение то да бъде в размер на минималната работна заплата и както справедливо в доклада на Правната комисия бе отразено, това решение работеше до 2009 г. Неслучайно, ако погледнете статистиката, това е и времето, в което раждаемостта в България бележи своя пик. Ще видим, че имаме очевидни проблеми с едно решение, което Вие взехте – аз ще търся резултата му – с осигуряване на по-голям кръг детски градини за децата от три години нагоре, но така или иначе от 2009 г. обезщетението за отглеждане на малко дете до две години не мръдна с лев, независимо че всяка година при обсъждане на проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване добросъвестно сме подписвали, и аз в това число, предложения това обезщетение да бъде в размера на минималната работна заплата – в нито една от тези четири години, четири пленарни заседания, приемали бюджета на ДОО.
Между другото, последното предложение при обсъждането на бюджета на държавното обществено осигуряване е при обсъждане на бюджета за 2013 г.
Ще кажа и още нещо. Не можем да не си дадем сметка, че 2013 г. вече разполага с бюджет за ДОО, в който обезщетението за майчинство за първи път е под границата на бедността. Това беше един от аргументите, с който ние водихме дискусия. Повтарям – под границата на бедността, в България, в която всяка от последните три години се раждат пет хиляди бебета по-малко в сравнение с предходната година. Демографска перспектива – изключително обезкуражаваща, много тревожна, цифри, които звучаха в тази зала – че ние не можем да се отнасяме с безразличие или с чиста аритметика към проблем, който показва, че за три години, към края на миналата година, са починали, за съжаление, 230 хиляди български граждани, а ние плащаме тези малко пари на около 40 хиляди български майки и техният брой очевидно намалява, и че няма да има проблем да бъде предвидена в бюджета тази сума, която прозвуча в изказванията тогава и на господин Адемов – радвам се, че той е тук, и на Коалиция за България, и на Синята коалиция, на три политически групи, които убеждаваха колегите си от ГЕРБ, че такова решение може да бъде взето, че бюджетът може да го понесе, че има резерви в него и че той е въпрос на много сериозна отговорност към бъдещето на България. И това въобще не е клише.
Уважаеми госпожи и господа, аз съм православна християнка. Вярвам в смирението, вярвам в разкаянието, но ще си позволя да кажа нещо. Когато човек осъзнава грешката си, той може да я поправи. Четири пъти ние Ви дадохме възможност да поправите грешката си, ако сте я приели като грешка – в четири бюджета на държавното обществено осигуряване.
Искам обаче днес да кажа, че това не е грешка – това беше повтаряното четири години Ваше разбиране как и за кого работи социалната система в България. Не оспорвам правото Ви да имате философия, различна от нашата.
Пред мен е част от стенограмата от второ четене на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. И без да се връщам към нашите аргументи, ще си позволя да цитирам Вашите. Те не са емоционални, те са прагматични и изключително ясни, включително и Вашите реакции в средствата за масова информация, които Вие, като политици от управляващото тогава мнозинство, сте давали.
Госпожа Менда Стоянова като председател на Бюджетната комисия казва пред радио „Пловдив”: „Държавата няма ангажименти да гледа децата. Това е отговорност на семействата. Държавата може само да ги подпомага. Като човек Ви разбирам, но бюджетът няма възможности да понесе увеличаване на майчинските”.
Госпожа Светлана Ангелова, повтаряйки тогава министър Тотю Младенов, казва, че е лошо, че не е добре да се създава професия майка и че е важно да бъдат създадени условия жените бързо да се върнат на пазара на труда.
Аз ще кажа нещо и по позицията на ексминистър Тотю Младенов, но искам бързо да кажа две неща, за да спрем да спекулираме. Грозно е, че хора, които знаят текстовете на законите, говорят глупости. С този закон парламентът не създава професия майка. Това обезщетение получават само осигурени майки, работещи български жени, които са внасяли своя коректен, законово уреден внос в осигурителната система, във Фонд „Общи заболявания и майчинство” и те имат осигурителни права, извинявайте, с които Вие се изгаврихте. Това е смисълът на този фонд. Не става дума за неработещи майки. Грозно беше, отново в изказване и аз добросъвестно ще го цитирам, за да се уточним кое е грешка и кое е управленска философия, защото оттам насетне трябва очевидно да говорим с този си тип разбиране.
Министър Тотю Младенов: „България има една голяма придобивка, която в кризата ние запазихме. Аз се гордея с това”. Между другото, това е мярка, въведена от предишно Народно събрание по предложение на Министерския съвет с друг министър-председател – Сергей Станишев. Това са 410 дни, от които 45 дни преди раждане, майките получават през първата година 90%. Това го няма никъде освен в Швеция и България. Това е много добра социална придобивка. Аз бързам да Ви напомня, че тази социална придобивка Вие много сериозно променихте като възможност, увеличавайки двойно срока, на база на който се изчислява обезщетението – от 12, на 24 месеца, така че нямаше как да не падне. „По-добре да не вземаме от тази придобивка за първата година, за да даваме за втората година допълнителни социални услуги”. И отдолу ни обяснява колко са нараснали приемните семейства, какви социални услуги се предлагат, какво отделя Програма „Човешки ресурси” за подпомагане на младите родители, за да има кой да гледа техните деца, отново схемата на работа и така нататък.
Уважаеми госпожи и господа, казвам това, защото аз, а мисля, че и моите колеги ще подкрепим Вашия законопроект, защото това изисква парламентаризмът. Те са общо-взето с идентично съдържание – имаме разлика в датата, от която да започне действието на този проектозакон. Приемам, че между двете четения може да се води разговор.
Но да твърдите днес, че това трябва да стане безапелационно от 1 юли, със заявлението отново, тогава на вносителя на този проект за бюджет ексминистър Тотю Младенов: „Що се отнася специално до общественото осигуряване, аз казах – толкова са приходите в системата, толкова е осигурителната вноска за общо заболяване и майчинство, в която се разпростираме, въпреки че дефицитът в този фонд ще бъде 46 милиона. Толкова. Благодаря”, цитирам дословно.
Как точно за шест месеца Вие бързо скокнахте, променихте своето виждане за възможностите на фонд на ДОО и решихте, че точно от 1 юли това решение трябва да бъде взето? Ние поне сме били последователни. Това повтаряме четири години в опозиция, правим го в първата си година в това Народно събрание и това не е просто клише на опозицията. Това е наше разбиране, което сме защитавали и което отново ще защитим.
За да не бъда голословна, да се върна към цифрите. На моето изказване, че Вие като народни представители трябва да подкрепите това решение, защото има каузи, около които Народното събрание следва да се обедини, а българските деца са такава кауза и че икономии на гърба на майките и на децата не бива да се правят, чета стенограмата: „Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): „Ех, разплакахме се!”
Аз ще дам възможност, ако господин Велчев е тук, да обясни дали в това е имало ирония, дали е имало сарказъм, дали е имало неглижиране – това не е важно, приемам, че е констатация. И затова в рамките на тази констатация разплаканото мнозинство на ГЕРБ отхвърли това предложение, а по-разплаканите се въздържаха. Така че Ви предлагам да приемете законопроекта ни, защото това е общо наше разбиране и се радвам, че Вие дораснахте дотук. Това, че се опомнихте и днес се разкайвате, не Ви дава право да бъдете ничии – нито мои, нито наш, нито чиито и да е ментор. Просто си го спестете. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Просрочените минута и половина нека да се приспаднат от времето на Парламентарната група на Коалиция за България за коректност към дебатите.
Откривам дебата.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Ще започна изказването си с извинение за острия тон, с който ще продължа нататък, първо, защото имаше, да го наречем „покаяние”, но нещата, които ще кажа, трябва да се изговорят, за да сме наясно и да не се повтарят по-нататък.
Социалната политика е сложно занимание, то не е по силите на Политическа партия ГЕРБ. Защо казвам това?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Кажи го, не го чети.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Защото три и половина години Вие, дами и господа, водихте политика, изцяло подчинена на идеята за макроикономическа стабилност и социалната политика Ви беше последна грижа. (Реплики от ГЕРБ.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Не го чети! Това са ти го написали. Кажи го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина в залата. Всички ще имате възможност да се изкажете от трибуната.
Продължавайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Очаквам декларация от групата на ГЕРБ, каквато беше направена сутринта. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Нали ще ми разрешите да кажа, каквото съм написал? Нали ще ми разрешите да се изкажа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля Ви, не влизайте в диалог с изказващия се. Това е депутат, който е за първи път в Парламента, оставете го да се изкаже спокойно. Ще се изкажете след него.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Социалната политика Ви беше последна грижа – не дясна, не социална, а политика на геноцид спрямо хората, които се нуждаеха от закрилата на държавата, вашата политика стимулираше богатите, олигарсите, монополите, които изсмукваха и последните жизнени сили на българите. По Ваше време бедните понасяха тежестта на кризата и ставаха по-бедни, а богатите – все по-богати.
Излишно е да споменавам всички социални групи, които са потърпевши от водената от Вас политика. Само ще попитам вносителите на това предложение: Вие спомняте ли си сериите от протести на български майки и особено на тези от февруари 2013 г.? Спомняте ли си какво искаха те от Вас? Нещо съвсем простичко – да бъде увеличен размерът на майчинството и на детските надбавки. Месечното обезщетение за отглеждане на дете до две години от 240 лв. да стане 310 лв. или равно на минималната работна заплата, надбавките от 35 лв. да се увеличат на 50 лв. и да се получават за всяко българче, без оглед на доходите в семейството. Удовлетворяването на всичките тези искания щеше да насърчава и да създава по-добри условия за раждане и отглеждане на дете именно сред средната класа български родители, които обичайно са работещи данъкоплатци.
Реакцията Ви към протеста на българските майки и отказът техните искания да бъдат дебатирани са доказателство за късогледството на правителството на ГЕРБ по проблем, който не се измерва с управленския мандат на една или друга политическа сила.
Помните ли какво им каза тогава заместник-председателят на Комисията по социална политика на брифинг в Русе по повод на техните искания? Ако не си спомняте, аз ще Ви припомня. Заявихте, че е необходима алтернатива на настоящия модел на майчинство у нас, но не сега е моментът. Заявихте, че ползват доста по-големи придобивки от европейските майки, защото майчинството в Европейския съюз продължава средно 15 седмици, а у нас е 410 дни – придобивка, която беше получена от майките по време на управлението на тройната коалиция. Казахте им, че трябва да се прилага европейска практика за харчене според постъпленията в бюджета и че не трябва финансовите стимули да са в основата на раждаемостта.
В паралелен коментар пред радио „Пловдив” председателят на Бюджетната комисия в Четиридесет и първото Народно събрание заяви, че държавата няма ангажимент да отглежда децата. По думите й това е ангажимент преди всичко на семействата, а държавата само ги подкрепя и че в бюджет 2013 г. не са предвидени средства за тези увеличения и не се работи и по вариант за семейно подоходно облагане.
Тогава от Конфедерация на труда „Подкрепа” излязоха с декларация, в която поискаха поне 15% ръст на майчинството. Вместо това „загрижеността”, която дойде от депутатската група на ГЕРБ, предложиха на Финансовото министерство да отпусне допълнително 30 млн. лв., които да отидат към общините за изграждане на детски ясли и детски градини. Искането бе обявено на брифинг в Парламента от заместник-шефа на Социалната комисия веднага след протеста. Така щял да се реши трайно въпросът с недостига на местата в детските градини в страната. Иначе, според собствените Ви сметки, 15 милиона бяха необходими и достатъчни, за да се увеличи обезщетението за отглеждане на дете през втората година от 240 на 310 лв. Имаше и моменти, в които обвинихте родителите в пиянство, тоест изпивали детските надбавки.
Равносметката от тези обществени дебати е: нямаше увеличение на детските; нямаше увеличение на месечното обезщетение за отглеждане на дете до две години. Ако майките искат повече пари, ще трябва да се връщат на работа по-рано – така ги посъветвахте тогава.
Както знаем, надделява този, в който са хлябът и ножът. Отгатнете сами децата на България загубиха или спечелиха от този обществен спор и от Вашите действия. Какво след всички тези Ваши действия само след три месеца по-късно Ви накара коренно да промените мнението си по въпроса, че вече не само изпитвате желание да увеличавате майчинските, ами ги обличате в Законопроект за изменение на Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2013 г., който бързо, бързо депозирахте в Деловодството, за да не Ви изпревари някой.
Отговорът е много прост: популизъм и това, че друг ще плаща тези разходи, които предлагате. Само че ние не сме с къса памет, българският народ не е с къса памет, майките не са с къса памет. Те помнят какво правихте за тях три години и половина. Няма да Ви позволим да говорите за това как се прави социална политика. Малко памет, много малко памет трябва на хората, за да си спомнят за това какво правихте до последния ден на Вашето управление – цялостната Ви социална политика, която само преди няколко месеца изкара хората на улицата и стана повод правителството да прекрати предсрочно мандата си.
Извинявам се още веднъж, че говоря по този начин, но това е, защото искам това Народно събрание да работи в консенсус, що се касае до въпросите на социалната политика. Позволявам си да говоря така, първо, защото няма директно излъчване по медиите. Второ, защото на Вас, които три години и половина все Ви беше виновна тройната коалиция, някой трябва да Ви каже: провалихте се в социалната си политика и въпреки майсторството Ви по прехвърляне на вината върху други, когато се говори за социална политика, трябва мълчаливо да сведете глави и да се извинявате на българския народ за всичко, което му причинихте.
В заключение ще кажа, че ще подкрепя и двата проекта. Призовавам и колегите народни представители да подкрепят и двата проекта. Дали от 1 юли или от 1 октомври, може би това решение ще дойде след консултации с Националния осигурителен институт, с министъра на труда и социалната политика и с министър-председателя. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Имате думата за реплики. Няма желаещи.
Други изказвания ще има ли?
Заповядайте, господин Младенов, имате думата.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, съвсем накратко искам да припомня някои неща, тъй като преди малко стана въпрос. В Националния съвет за тристранно сътрудничество преди две години синдикатите и работодателите настояваха правителството тогава да направи откъсване на минималната работна заплата от други плащания, което направихме, с цел в тежката икономическа криза да може по-бързо да расте минималната работна заплата. Въпреки кризата, както знаете, ние успяхме, макар и с малко – от 240 на 310 лв., каквато е в този момент. Това ни позволи да го направим по-бързо и това, пак казвам, беше по настояване на синдикатите и работодателите в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Второто нещо, което искам да кажа, е следното – кога входирахме това искане за промени в Кодекса за социалното осигуряване. Входирахме го няколко дни след като публично Националният осигурителен институт обяви резултатите за първите четири месеца на бюджета на държавното обществено осигуряване, а именно на консолидирана основа те са, че с над 15 млн. лв. са плюс. Именно от тази гледна точка ние преценихме, че е възможно от първи юли да предложим това увеличаване от 240 на 310 лв. за майките, тъй като това прави точно около 15 милиона до края на тази година, без да се налага да се коригира бюджетът на държавното обществено осигуряване. Това бяха нашите мотиви.
По отношение на това, което говори преди малко колегата. Ако си спомням, доскоро той беше шеф на Осигурителния институт в Стара Загора?! Колега, ако не сте били съгласен с управлението на Националния осигурителен институт, защо бяхте четири години там? Но това е друга тема, не искам да влизам в спорове по нея. (Шум и реплики в КБ и ДПС.)
Това, с което винаги съм се гордял, когато е имало дискусия в Съвета на министрите на труда и социалната политика на Европейския съюз – искам да го кажа и на доктор Адемов да го знае, е, че в тежката икономическа криза ние бяхме една от малкото страни, които запазихме тези привилегии за майките – за първата и втората година. Това е най-доброто постижение на България в Европейския съюз. Няма друга страна в Европейския съюз с толкова дълго платено майчинство. Това е един успех на всички – и на парламентаризма, и на всички правителства досега. Ние успяхме да го запазим въпреки кризата. Сега има възможност в бюджета на държавното обществено осигуряване да се увеличат тези пари, без да се коригира бюджетът. На базата на пенсионната реформа, която направихме от 1 януари 2012 г., това ни позволява да имаме повече пари сега и за майките от първи юли. Затова го предлагаме. Пак повтарям, без да нарушаваме бюджета на държавното обществено осигуряване, на базата на това, че благодарение на пенсионната реформа вече резултатите почват да се отчитат и виждате, че имаме повече спестени пари, които ни дават тази възможност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви.
Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!
За разлика от колегата Богданова няма да се извинявам за острия си тон, защото мисля, че имам аргументи за него. Аз също не вярвам в смирението и разкаянието на ГЕРБ. Смятам, че е поза. Тази поза не буди нито умиление, нито уважение.
Сега към господин Младенов ще се аргументирам защо, по всеки един от неговите аргументи.
Първият, че по настояване на работодатели и синдикати е отвързано обезщетението за отглеждане на дете от минималната работна заплата. Да Ви кажа какви са Ви били аргументите преди – на 15 декември 2013 г. тук, от парламентарната трибуна. Не е бил този аргумент, а е бил: това, че дефицит от 46 милиона в НОИ пречи на вземането на такова решение, че толкова е размерът на обезщетенията, че не може да се направи такава политика с парите, които има.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ, от място): А сега може!?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Не, и сега не може.
Ще Ви кажа по втория аргумент, който оттук споделихте – че НОИ има спестени 15 млн. лв. Преди сте твърдели, че думите на господин Дянков са: „Основание за увеличение на пенсии и детски добавки ни дава това, че 2012 г. приключи по-добре от очакваното. Вместо дефицит от 1 млрд. 200 милиона, имаме само 400 милиона и имаме на разположение 800 милиона повече приходи, което ще ни позволи през 2013 г. да развържем кесиите за пенсии и детски добавки.”. Тогава, когато ние внесохме предложението, Вие не го направихте. Значи и вторият Ви аргумент – че има пари, отпада.
Третият Ви аргумент е за запазените привилегии на майките по време на Вашето управление. Да припомням ли каква беше позицията Ви тогава? – „Повече пари за майките, но само при по-кратко майчинство” – Бойко Борисов, 15 януари 2013 г.
Тоест Вие искахте да посегнете на една привилегия, която предишното правителство беше осигурила на майките – срокът на обезщетение, дългото обезщетение. Е как да повярваме сега, че позицията Ви е искрена и е продиктувана от загриженост към майките и децата? Няма как!
Откажете се от това, наистина тази позиция не е убедителна, не буди уважение. Оставете на хората, които последователно са отстоявали тази теза, да я реализират сега в политиката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Втора реплика? Заповядайте, имате думата.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! В българската и в световната история майката винаги е била поставена на пиедестал. Тя е свещена. Моля Ви с днешните действия и говорения днес, тук от тази част на залата (посочва вдясно блока на ГЕРБ), не продължавайте да уронвате престижа на българската майка. (Шум и реплики от ГЕРБ.).
Интересно е как бяха намерили стотици милиони за подслушване, но нямаше 8 милиона за българските майки. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина. Ще имате възможност да се изкажете от трибуната.
ФИЛИП ПОПОВ: Аз ще подкрепя и двата законопроекта, защото считам, че сме длъжници на българските майки, особено длъжник е управлението на ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други реплики?
Господин Младенов – за дуплика.
След това господин Гьоков – за лично обяснение.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, искам да повторя: трябваше да направим пенсионната реформа, която вече дава резултати, за да може да има пари, без да увеличаваме дефицита в Националния осигурителен институт и да има повече пари за майките. Ние това направихме от 1 януари 2012 г. Именно поради тази причина, тъй като на консолидирана основа за първите четири месеца Националният осигурителен институт е на плюс, можем да си позволим това и затова го вкарваме от 1 юли. Никога не бихме си позволили популистки да го направим това.
Понеже чувам от един-два дена насам, че планът Орешарски включва стопиране на пенсионната реформа, уважаеми господин министър, моля Ви, недейте да правите това. Ако направите това в тази демографска криза, няма да имате пари нито да увеличавате пенсиите, даже ще застрашите Осигурителния институт.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Говорим за майчинството.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Затова направихме тази реформа, за да бъде по-устойчива пенсионната система, за да има повече пари за майките, за безработните и за възрастните хора. Това е изключително важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Гьоков – за лично обяснение. (Реплики от народния представител Цветомир Михов.)
Моля? Господин Михов, следете по-внимателно изказванията. Аз преценявам, а на Вас след това ще Ви дам стенограмата от заседанието. (Реплики от народния представител Цветомир Михов.)
Заповядайте, господин Гьоков.
Моля Ви, запазете тишина.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, господин Младенов, с изключително уважение към Вас – не работя в Националния осигурителен институт. Държавен служител съм и съм изпълнявал държавната политика по заетостта и безработицата като такъв без значение дали съм съгласен с нея, или не съм.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Защо не си подаде оставката?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Освен това искам да кажа, че всичко, което казах, е истина. Нямаше никакви реплики към това, което казах. Всичко, което съм казал, е абсолютно точно, ясно и истина. Вашите изказвания са цитирани от медиите тогава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Имате думата за изказвания. Има ли желаещи?
Заповядайте, господин Имамов.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители!
Не знам дали темата е популистка, или не, но ще Ви предложа данни, които излязоха тези дни за изпълнението на бюджета в Република България. Сами преценете до каква степен има популизъм и до каква степен едно или друго предложение е реализируемо, или не е.
Данните се отнасят за първите четири месеца на годината. Дефицитът по консолидираната фискална програма за тези първи четири месеца за 2013 г. е около 300 млн. лв. Забележете, при 200 млн. лв. дефицит за същия период на 2012 г. Някой ще каже, че за трите месеца дефицитът е много голям – около 900 млн. лв. Да, така е, но тук става дума за сезонни фактори и причини, свързани с плащанията в началото на годината.
Още по-тревожно обаче е обстоятелството, че този дефицит има много интересна структура. По-голямата част от този дефицит се дължи на дефицит в републиканския бюджет. Какво означава това, уважаеми колеги? Какво е положението в републиканския бюджет? Дефицит за четири месеца: 150 млн. лв. Забележете, през 2012 г. за същия период републиканският бюджет има излишък за тези четири месеца около 20 млн. лв.
Може някой тук да каже: защо ни занимаваш с милиони в един бюджет, в който има милиарди, но не е така. Една много елементарна сравнителна характеристика ни води до извода, че последните месеци в Министерския съвет, подчертавам, защото става дума за републиканския бюджет, са правени харчове – яки харчове!
Обръщам се към сегашния министър на финансите да провери какво точно е ставало с републиканския бюджет през последните два месеца. За какво са се харчили тези стотици милиони? Това е важен въпрос.
А сега, дали става дума за популизъм? Има правила, уважаеми дами и господа, според които във фискалната област не могат да се предлагат големи допълнителни разходи, без да имаме ясна картинка за състоянието на изпълнението на бюджета в средата на годината. Никой досега не си е позволявал да предлага допълнително разходи във вече приет бюджет с много тревожни тенденции по отношение на разходи и приходи, даже и да прави предложение за допълнителни разходи.
Ще Ви припомня, уважаеми колеги от ГЕРБ, че миналата година Вие приехте един Закон за публичните финанси, който забранява подобни разходи по време на годината. Не можете Вие да предлагате допълнителни разходи, и то разходи, които са значителни при тези тревожни тенденции за изпълнение на бюджета, и да твърдите, че това не е популизъм. Популизъм е!
Така че, първо, сметките в бюджета за текущата година, след това евентуално допълнителни разходи по този бюджет. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Има ли желаещи за реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми д-р Адемов! Ясно е, че всички се обединяват около целесъобразността на подобно предложение и единственият, основният дебат, който ще се води дали днес, дали в продължение на разглеждането на законопроекта преди неговото приемане, ще бъде датата на влизане в сила.
Аз искам да Ви дам няколко аргумента защо няма да е фатално за изпълнението на консолидираната фискална програма, ако това стане така, както е входирано предложението от Светлана Ангелова и група народни представители.
Междувременно с риск това да се счете като реплика към някои от изказалите се преди мен колеги, ще дам някои статистически факти в името на добрия ред.
Госпожа Богданова спомена, че в четири поредни бюджета е била разкъсана връзката между паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст по чл. 53 на Кодекса за социално осигуряване, което не е съвсем истина, тъй като минималната работна заплата стана от 240 на 270 лв. с Постановление № 180 от 2011 г., считано от 1 септември 2011 г. Тоест, през по-голямата част от мандата предлаганите законопроекти за бюджет на държавното обществено осигуряване са спазвали традицията, незаконово установена, подчертавам, да има връзка между размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2 години и установения към началото на годината размер на минималната работна заплата.
Следва да се има предвид, че в края на месец април 2013 г. с оглед струпването на повече празнични дни, служебното правителство и ръководството на Националния осигурителен институт взе решение за по-ранно изплащане на пенсиите за месец май. Над 100 милиона от разходите, които трябваше да се появят в отчета на консолидираната фискална програма през месец май, се показаха в цитираните данни, има и краткосрочни обезщетения, които са изплатени през месец май, за сметка на месец април, което показва следното: консолидираният дефицит за месец април е близък и по-нисък от този, отчетен през април 2012 г., която знаете, че приключи изключително успешно от гледна точка на консолидацията на бюджета.
Налице са и известни икономии в разхода, за което тук министърът веднага би опонирал: „Да, но трябва да гледаме общия баланс на бюджета на държавното обществено осигуряване”. Аз цитирах данни за общия баланс на консолидираната фискална програма. По аргумента на колегите от БСП, че трябва да се балансира между отделни социални мерки, бих могъл да кажа само следното: колеги, икономията в разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване няма да Ви даде автоматична възможност, ако не извършите актуализация на бюджета, за допълнителни разходи по републиканския бюджет, ако желаете там да разширите определени социални мерки. Обръщам Ви внимание, когато анализирате какви допълнителни социални мерки в пакет искате да предложите до края на годината.
В този смисъл икономията в разхода на фонд „Пенсии”, вероятно такава ще се прояви и в бюджета на НОИ, е източник, който би могъл да бъде използван за подобно увеличение. Много по-лесно, разбира се, е, когато си в опозиция и над главата ти не тегне пряката отговорност да държиш фискалната позиция, да предлагаш по-либерални решения, но аз Ви уверявам, че Парламентарната група на ГЕРБ никога няма да предложи и подкрепи законодателни решения, които поставят под съмнение фискалната стабилност на държавата, като основа за всяка друга надграждаща политика.
В първите месеци на тази година, според официалните данни на Министерството на финансите, са постъпили над 700 милиона повече приходи спрямо предходната година. Разликата между двете предложения, които ще се дебатират вероятно в хода на второто гласуване на законопроекта, е между 7 и 9 милиона. Въпрос на целесъобразност и общо решение.
Ние ще продължаваме да отстояваме тази позиция, независимо че повечето от Вас смятат, че не ни се полага. Оттук занапред ще имате много време да реферирате към управлението на ГЕРБ, но през същото време ще тече и времето, в което Вие трупате Вашата управленска история. Затова ние ще изчакаме достатъчно дълго да спрете да реферирате към скоро приключилия мандат на ГЕРБ, но няма да пропуснем да напомняме, че и на Вас ще Ви се налага да взимате трудни решения, и то съвсем скоро. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Имате думата за реплики, уважаеми колеги.
Заповядайте, госпожо Богданова.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, колеги! Колега Горанов, хубаво е, когато при определени обстоятелства и двамата сме прави. Разликата е в това и аз ще го повторя, че 4 години ние държим да бъде запазен нормативно уреденият ред, според който минималната работна заплата трябва да измерва обезщетението за отглеждане на дете до 2 години. Спорът за това доколко сме последователни Ви предлагам да не го водим, защото той е ясен като отговор и е безспорен, но ми се ще, ако ми позволите, да Ви кажа нещо, тъй като част от коментара Ви беше свързан с едни мои думи накрая.
Уважаеми колеги, тъй като сме го ударили на спомени, аз съм си позволявала да Ви кажа, че всички бивши някога са били настоящи, че и Вие ще станете бивши и че е добре да си давате сметка, че следващите ще си позволяват да Ви укоряват по начин и ред, който те считат за правилен. На мен много би ми се искало тогава, когато ГЕРБ не отстоява, а формира сега своята нова позиция, моите уважения за това, всеки има право да вземе решение в зависимост от ситуацията, да си даде сметка, ще повторя – че менторството не е добър тон, защото в края на краищата Вие близо 4 години коментирахте какво са направили предишните и не успяхте да разберете какво сте направили Вие самите. Имате време за анализ, а анализ правим всички ние тогава, когато политическата ситуация го изисква. Важно е да можеш да направиш правилния. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Богданова.
Заповядайте, господин Малинов.
РОСЕН МАЛИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Не мога да не направя реплика, тъй като с изказването на господин Горанов ни пуснаха в една посока на технология, параграфи и допълнителни неща, които са включени, бих казал, в технократската страна.
Репликата ми е в посока – това е жива фарисейщина. Тук продължава да властва духът на Дянков, на Вашето слънчице Дянков, по думите на господин Борисов.
Защо казвам „фарисейщина”? Не може дясната ръка на Дянков – този, който непрекъснато го поддържаше и непрекъснато доказваше неговите погрешни теории, които се оказаха пагубни за българските майки, сега да ни обяснява как трябвало да се работи поновому. Това си е фарисейщина! Извинявайте, може да звучи силно, но трябва да се сложи край на това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Малинов.
Още една реплика?
Госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Горанов, не мога да приема тезата Ви, че ГЕРБ няма да си позволи в опозиция да прави предложения, които не са финансово обосновани, и ще се аргументирам защо не приемам тази теза. Вие правехте такива предложения, когато бяхте управляващи, което беше още по-недопустимо.
Да припомня ли, че дефицитите във всички бюджети се покриваха с резервите? Да припомня ли, че увеличихте външния, вътрешния дълг с над 4 милиарда? Това не бяха действия в посока на финансова стабилност. Така че в още по-голяма степен не вярваме, че в опозиция ще правите предложения, които да са насочени към финансовата стабилност.
И още един аргумент. Защо ако тази политика беше насочена към финансова стабилност, вкупом всички се отказахте от господин Дянков в момента, в който той беше сменен и вкупом всички хвърлихте вината персонално върху него за сбърканата финансова политика на ГЕРБ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Желаете ли дуплика, господин Горанов?
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин министър! Под формата на дуплика ще коментирам, че паричните обезщетения за отглеждане на малко дете не са били обвързани с минималната заплата нормативно, те са я следвали.
Ще потвърдя изказаната във Временната правна комисия позиция, че законодателят трябва, ако счете за целесъобразно, да намери обвръзка между определени икономически показатели и размерите на краткосрочните обезщетения. Но не трябва минималната работна заплата, която е измерител на най-ниското трудово възнаграждение в държавата, да бъде основа за определяне на социални плащания, тъй като те като икономически категории са съвършено различни.
Що се отнася до това дали от тази трибуна ще има цитиране на норми и на параграфи, повярвайте, че бюджетната материя е много техничарска и на който не му харесва, да не се захваща с нея.
Що се отнася до това дали сме се отрекли от Дянков, или не, и дали фискалната и финансовата политика, които са различни, на правителството на ГЕРБ, е била правилна или не, ще цитирам само данните, които и вчера се опитах да загатна. До голяма степен, ако беше спазено швейцарското правило през всичките години на тройната коалиция, и правителството на ГЕРБ щеше да има възможност да го спазва. Но промените, които се извършиха в края на 2008 г. и се проявиха през 2009 г., направиха така, че за разлика от периода 2005 - 2008 г., когато годишният размер на изплащаните пенсии не надхвърляше 8,2-8,3% от брутния вътрешен продукт, в мандата на ГЕРБ те винаги бяха мечтаните от лявата опозиция тогава 10% и нагоре от брутния вътрешен продукт. (Реплика на министър Хасан Адемов.) Това не ни даде възможност да прилагаме швейцарското правило във всяка от годините, защото то не беше приложено коректно през 2009 г. Благодаря. (Реплики между народния представител Владислав Горанов и министър Хасан Адемов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин министърът поиска думата – заповядайте, господин Адемов.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, темата за паричните обезщетения за гледане на малко дете от една- до двегодишна възраст е тема, която трябва по принцип да обединява Народното събрание, а не да разделя позициите по един толкова важен въпрос. За съжаление, тази тема ни разделяше през годините, и то през последните четири години.
Във връзка с това аз искам да Ви кажа, че най-важното от тази тема е, че става въпрос за демографската политика в България; става въпрос за изпълнението на Националната стратегия за демографска политика, приета 2006 г., до 2020 г.; става въпрос за това в България да се отглеждат деца в семействата; става въпрос за това да подобрим доверието в осигурителната система. Защото ако няма адекватни на осигурителния принос обезщетения в осигурителната система, при всички положения доверието в тази система ще се понижава. А тази система не може да съществува без доверие в нея – винаги ще има проблеми с приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване. Затова ако има последователна политика, както по отношение на краткосрочните, така и на дългосрочните плащания в държавното обществено осигуряване, ако има предвидимост, ако има достатъчно яснота по отношение размера на тези плащания, тогава доверието в тази система може да бъде възстановено.
Във връзка с това аз искам да Ви приведа и коректната информация, с която разполагам към този момент, защото тук се чуха някои неща от рода на „повече пари в осигурителната система” и така нататък.
Уважаеми колеги, към днешна дата изпълнението на разходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване е със 101 млн. 100 хил. лв. преразход, господин Младенов!
На следващо място, във фонд „Пенсии” преразходът е 161 млн. 400 хил. лв. Аз приемам коректната бележка на господин Горанов тези 92 милиона и 800 хиляди с другите краткосрочни – около 100 милиона, ако ги извадим от тази сума, става въпрос за преразход от 61 млн. 400 хил. лв.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ, от място): Към коя дата?
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Към 30 април 2013 г., уважаеми господин Младенов. После ще Ви предоставя коректната информация.
На следващо място, единствената икономия, която съществува в момента, е в перото за парични обезщетения за отглеждане на малко дете от една- до навършване на двегодишна възраст. Там икономията е 1 млн. 500 хил. лв., така че когато говорим на тема „Има ли ги парите, или ги няма”, трябва да прочетем коректно това, което ни предоставят институциите в България. Неслучайно в приоритетите на програмата „Орешарски” е записано, че трябва да възстановим доверието в институциите и трябва да имаме доверие в нашите приходни агенции, трябва да имаме доверие в публичните институции, каквато институция е Националният осигурителен институт. Това е информация, предоставена от него.
На следващо място, що се отнася до разхода за парични обезщетения за отглеждане на малко дете, по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. тези пари са 114 млн. 518 хил. 817 лв. При положение, че приемам увеличението да бъде от 1 юли, необходимите средства и ефект за повишаване на разхода спрямо бюджета за 2013 г. са 16 млн. 700 хил. 660 лв., при положение че се базираме на около 40 000 майки месечно.
На следващо място, ако приемем втория вариант – повишаване на разходите спрямо Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. от 1 октомври, както предлагат колегите от Коалиция за България, става въпрос за 8 млн. 350 хил. 330 лв. повече средства, които трябва да бъдат намерени в бюджета на държавното обществено осигуряване.
Уважаеми колеги, затова аз съм длъжен да кажа тук позицията на българското правителство и на Министерството на труда и социалната политика. Предлагаме към днешна дата това да се случи в рамките на стабилизиращите социални мерки, които да бъдат ориентирани българските граждани да поемат тежестите на зимния период от 1 октомври.
Но тук отварям една скоба – когато става въпрос за майки, когато става въпрос за толкова чувствителна тема, каквато е майчинството, ние заедно с колегата от Министерството на финансите господин Чобанов ще направим всичко възможно да преровим, както се казва, изтърсените джобове на Министерството на финансите и да се опитаме да намерим тези пари. Между първо и второ четене на този законопроект ще направя писмено предложение към водещата комисия, с което ще дадем окончателната позиция на Министерството на труда и социалната политика, респективно на правителството на Република България.
Пак повтарям, преди да сме наясно точно за състоянието на бюджетните приходи и разходи към днешна дата ми е трудно да се ангажирам с прогнозата дали това увеличение да бъде от 1 юли или от 1 октомври, но, пак повтарям, оставаме открити за диалог, включително с колегите от ГЕРБ, включително с всички останали вносители, за да можем да намерим най-доброто решение за българските майки и да можем да ги зарадваме, след като в продължение на четири години, независимо от това как ще дефинираме – дали това плащане е било обвързано с минималната работна заплата, или е било определяно с бюджета на държавното обществено осигуряване всяка година, най-важното е майките да получат това обезщетение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин министър.
Заповядайте, имате думата за изказване.
МИНЧО МИНЧЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Казват, че когато лъжата е на другия край на света, истината тепърва започва да я гони. Утехата е в това, че тя в края на краищата винаги я застига.
Вчера беше един добър ден за българската демокрация, в която истината застигна лъжата и аз от тази трибуна искам да благодаря на господин Волен Сидеров, че даде възможност на българската държавност… (Възгласи и ръкопляскания от ГЕРБ.) Не бързайте да се радвате, драги приятели.
Днес сме свидетели на една социална мимикрия. Това управление, тази политическа партия, които са символ на разрухата, които са символ на социалната безчувственост, които са символ на всичко онова, което докара българския народ до пълно отчаяние, се опитват да намерят правия път. Но правият път на съгласието от тяхна страна днес ми прилича сякаш вълкът се е наметнал с овча кожа.
Когато говоря за разрухата, аз искам да бъда конкретен – ние предупредихме българския народ преди четири години, че „Ако подкрепиш Бойко – получаваш Костов” и то не като персонално участие в управлението, драги приятели, а като символ на разрухата. Образът на Костов е именно символ на разрухата. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Заради това искам да Ви кажа, че във Ваше лице...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Фидосова, ще имате възможност от трибуната след малко.
МИНЧО МИНЧЕВ: Във Ваше лице българската демокрация има едно доказателство за поредния бастард. Не Ви псувам, драги приятели. Бастард значи незаконно родено дете. (Реплика от народния представител Ивайло Московски) Господин Московски, сега ще Ви кажа какво общо има.
Когато става дума за българското дете, когато става дума за демографския срив, в който България е пропаднала, когато става дума за бъдещето на България, ние имаме само един принцип „Всичко за България, а за враговете на България – законът”. За онези, които докараха този народ до просешка тояга – законът е Вашето бъдеще.
Затова аз приветствам и ще подкрепя двата внесени законопроекта. Искам да кажа, че това обединение на усилията не означава, че всичко е забравено. В канализацията на историята, към която сте се устремили, има място. Там Ви чакат великите сенки на Иван Костовци и на всички, които разгромиха България. Бъдете щастливи! (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Минчев.
Реплики? Няма.
Заповядайте, господин Цветков, за участие в разискванията.
Има думата Борис Цветков от Коалиция за България.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми колеги! Дължим уважение към българските майки, които освен че родиха деца по време на антисоциалното управление на ГЕРБ, но имаха смелостта да си защитят правата, протестирайки и в цялата страна, и пред Народното събрание, а и в него, и защитавайки своите интереси. Затова нека да припомним хронологията.
Със старта на бюджетната процедура за 2013 г., на 5 октомври 2012 г. Сдружението на настоящите и бъдещи майки реагираха с писмо, с което изразяваха тревога от неувеличението на обезщетението за отглеждане на деца между една и две години. На 22 октомври майки излязоха на национален протест в повечето областни градове и доста от по-малките. Там се сформира Инициативният комитет за повече грижи за децата в България. Председателят на този комитет се радваме, че и днес е в залата на Народното събрание – Кристина Милтенова. Там, освен формирането на комитета, те написаха писмо до всички парламентарни групи. Внесоха си исканията в Парламента. На среща бяха поканени от Парламентарната група на Коалиция за България с председател Сергей Станишев, на която се изразиха исканията. Не знам защо, но от ГЕРБ тогава бяха обидени защо се срещали със Станишев, в същото време имахте писмо до всички групи, включително и до Вашата. Следваше флашмоб пред Парламента на 8 ноември. Редица други срещи със синдикатите – с Тренчев и Руска Бъчварова от „Подкрепа” и така нататък.
На 6 декември м.г. по време на гласуването на бюджета те бяха с децата си около Парламента и за пореден път се изгаврихте с тях, като им казвахте, че поради несъвършенство...
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): А ти къде беше тогава?
БОРИС ЦВЕТКОВ: Бях също около тях. Оказа се, че се скрихте, госпожо Фидосова и госпожа Цачева…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не влизайте в диалог на подвикванията. Моля Ви, не подвиквайте. Имате право, колеги, на реплики, на дуплики. Нека процедурата да върви. И Вие не се увличайте да отговаряте на залата.
Заповядайте, господин Цветков
БОРИС ЦВЕТКОВ: Да, благодаря. Извинявайте.
Те искаха да си защитят интересите, когато се решаваше в Парламента проблем, който ги засяга директно. И им беше обяснено, че могат да влязат, но без децата си. Извинявайте, за майки, които са без работа поради Вашите умения в управлението, на второ място, са без места в детските градини поради уменията на няколко кмета на ГЕРБ, които със стотици милиони изразходвани пари не могат да решат този проблем години наред, тоест те нямат място в детската градина за детето, нямат работа, за да работят и да му платят издръжката и гледачката, примерно, но не могат и да влязат в Парламента, защото са с детето си, или могат да влязат, ако го оставят на студа навън, това беше гавра с тях, както и да го погледнете.
След тази хронология като обобщение какво направихте? Вие казахте: „Няма да Ви удовлетворим исканията”, не приехте тези искани, необходими 30 милиона за 2013 г. за това обезщетение. Основно под натиска на техните протести в София, в цялата страна приехте, че с 30 милиона спешно ще строим детски градини през 2013 г., за да осигурим места за децата. И стигаме до въпроса: какво става с тези 30 милиона? Аз съм внесъл отделно питане. Понеже касае бюджетни пари на Министерския съвет, надявам се в следващ парламентарен контрол да се отговори по-точно.
По наблюдение и информация, която досега имаме, в София бяха предвидени 14 млн. лв. за седем градини. Повечето от тях не само че не са построени, а и не се строят – например в „Дружба” 2. Има депутат от ГЕРБ от „Дружба”, от район „Искър” – София. Дори е обяснено на родителите, че въобще няма да се строи там градина, а тя е от този списък.
За една от градините разбрах, че ще бъде завършена в края на 2014 г. Властимащите ще отговорят конкретно какво е правило досегашното, а и предишното правителство по този въпрос.
Междувременно при проверени пет районни кмета на ГЕРБ, засега всичките разведени с ГЕРБ, сигурно затова само те са проверени, точно при строеж и ремонт на детски градини, ясли и детски спортни площадки има констатирани нарушения по сигнали на общински съветници от БСП от София. Те са констатирани не от мен, а от Агенцията за държавна финансова инспекция, от Сметната палата и от вътрешния одит на Столична община. Фактуриран е примерно платен асансьор за инвалиди, а такъв не е построен, и други по-малки или по-големи нарушения.
Тоест оказа се, че сте превели едни 30 милиона с някаква спешна, пожарна цел и минимум някакъв резултат от тях ще видим в края на тази година или началото на другата. Естествено, превели сте ги там, сигурно защото са Ви трябвали средства за предизборната кампания.
Знаем за „Котараците”, които се навъртат около строежа на детските градини и доставките на храна. Това е много грозно, когато се закача човек на такова ниво – от малкия порцион на детето да се опитва да печели някакви пари; и Вие да монополизирате всички доставки и всички строежи на детски градини.
Мисълта ми е, че при всичките тези усилия резултатът се оказва никакъв и точно затова подкрепям изказването на госпожа Валентина Богданова. Никакво смирение не видях от Ваша страна. Не възразявам, че имате право да си еволюирате вижданията, да сте си оценили грешката.
Прочетох с интерес мотивите на Вашия законопроект. В една трета от тях наистина се казва ден по ден как и къде сте си отчели Вашите грешки. В тази връзка усилията трябва да продължат. Радвам се, че има проверка в Столична дирекция на вътрешните работи, сега сигурно ОДП се казва, в Икономическа полиция точно по сигналите, които са – че при строеж и ремонт на детски градини с бюджетни средства на Столична община има злоупотреба за десетки и стотици хиляди лева точно от кметовете на ГЕРБ. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цветков.
Уважаеми народни представители, има ли желаещи за реплики на господин Борис Цветков? Не виждам.
Друг желаещ за участие в разискванията? Не виждам.
Обявявам разискванията за приключени.
Преминаваме към гласуване по реда на постъпилите законопроекти.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 354-01-3, внесен от Сергей Станишев и група народни представители.
Гласували 161 народни представители: за 158, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо четене.
Подлагам на гласуване следващия законопроект, № 354-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители.
Гласували 167 народни представители: за 164, против 1, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо четене.
Приети са и двата законопроекта.
Уважаеми народни представители, с това приключваме днешното заседание.
Утре в 9,00 ч. заседанието ще започне със следващата точка от седмичната ни програма.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,07 ч.)


Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова Христо Бисеров

Секретари:
Пламен Нунев
Деница Златева
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания