Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 3 септември 2020 г.
Открито в 9,01 ч.
03/09/2020
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Валери Симеонов

Секретари: Александър Ненков и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, уважаеми колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието. (Възниква проблем с пулта за гласуване на народния представител Хамид Хамид.)
Квесторите, моля Ви, вижте какво има с пулта на господин Хамид.
Процедура имаше – госпожа Александрова.
АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение… (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, колеги, за тишина!
АННА АЛЕКСАНДРОВА: …за разместване на точка пета от Програмата за работа на Народното събрание за тази седмица, а именно „Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за съдебната власт. Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 16 юли 2020 г. законопроекти с вносител Министерският съвет“, която е точка четвърта за днес, да стане точка първа за днешното пленарно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Александрова.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура за промяна в Програмата.
Гласували 187 народни представители: за 126, против 54, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Госпожо Александрова, имам да изчета малко съобщения и тогава ще Ви дам думата.
През това време моля да видите…
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Декларация? Ще дам думата.
Междувременно, вижте пултовете на колегите, които вдигнаха ръка, че имат проблем.
Заповядайте за декларация.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Днес ние не се регистрирахме в зала и смятам, че ще продължим да го правим, защото смятаме, че този парламент няма никаква политическа логика и е напълно обезсмислен. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Заседание днес има заради ГЕРБ и „Обединени патриоти“. (Викове, шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Декларацията ми обаче е посветена на друго. (Реплики от ОП.)
Декларацията ми е посветена на това, което се случи снощи, тъй като днес чух много интересни политически интерпретации (шум и реплики от ОП), затова че било нощ на позор (реплики от ОП), затова че всичко…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги! Колеги! Колеги!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Моля Ви, осигурете тишина!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, чакайте малко.
Колеги, моля за тишина!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Това било нощ на позор, било нощ, която показала не знам си какви лумпени има по улиците. (Реплики от ГЕРБ и ОП.) Не мога да приема и няма да приема действията на 100 лумпени да бъдат приписвани на целия протест! (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Преди да се случи това, което стана снощи, на площада пред парламента… (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: …имаше 100 хиляди души – млади, от цялата страна (силен шум и реплики от ГЕРБ и ОП), които казаха ясно: „Оставка!“ (Ръкопляскания от „БСП за България, възгласи: „Браво, браво!“, силни викове от ГЕРБ и ОП, тропане по банките.)
Между другото, една от причините тези хора да се съберат на площада е именно този солипсизъм, който проявявате тук – самозатворени в тази реалност, и си мислите, че тропайки по банките, Вие изразявате нещо. Вие не изразявате нищо! (Продължаващи и непрекъснати викове от ГЕРБ и ОП.)
Тази власт в момента се крепи на полицейските щитове. И най-лошото е, че това е несправедливо към самите полицаи! Не можете да ги сложите като граница между Вас и хората! Не може всяка вечер те да Ви отбраняват от глупостите, които правите през деня! Хората, които се събират, не са лумпени!
Между другото, от цял месец насам постоянно слушам, 56 дни слушаме как властта е готова на диалог, как иска да говори с протестиращите. Само че вместо протегната ръка, вместо диалог, протестиращите получиха думи, като: „маймуни“, „стадо“, „лумпени“, „пияници“, „алкохолици“ (викове от ГЕРБ и ОП) и какво ли още не! Това ли е поканата за диалог?!
Това са думите, които родиха насилието! Това са думите, които Ви докараха дотам, че само полицейските палки да Ви отбраняват от народната любов! (Реплики от ГЕРБ и ОП.) Точно заради това ние и аз в лично качество продължавам да подкрепям усилията на протестиращите да постигнат така жадуваната от всички оставка!
Между другото, има и нещо много важно – 127 подписа, събрани за Проекта на Конституцията!? (Реплики от ГЕРБ и ОП.) Предполагаше се, че това трябва да успокои хората. Това се оказа капката с бензин, която преля чашата на търпението. Това нагорещи страстите, това ни превърна в заложници на полицията в момента! Защото, ако не са полицаите, няма кой да Ви спаси от народната любов. И го казвам не в насилническия смисъл, а в политическия смисъл на думата! (Реплики от ГЕРБ и ОП.)
Този парламент е обезсмислен! Мнозинството е обезсмислено! Власт, която се крепи на полицейските палки, е власт, враждебна на своя народ. Заради това, моля Ви, отървете се от тези мъки! Оставка! (Бурни и продължителни ръкопляскания от „БСП за България“, викове от ГЕРБ и ОП: „Ууу!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симов.
Декларация от името на група – господин Биков, заповядайте. (Възгласи от „БСП за България“: „Еее!“)
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля да запазим тишина!
ТОМА БИКОВ: През последните няколко дни имаше многократни призиви от страна на организаторите на протеста за проява на насилие, за преминаване отвъд вербалните атаки и превръщането им във физически. В неделя един от организаторите на протеста призова да дойдат винкелите!?
През цялото време, през последните няколко месеца президентът Радев призовава за радикализация на протеста. Вчера тази радикализация се случи. Всички ние видяхме лицето на тази радикализация в тези платени футболни агитки, които се състоят от представители на криминалния контингент и които атакуваха не само сградата на парламента, но и полицаите, които опитваха да охраняват обществения ред.
Ние изказваме пълна подкрепа за действията на полицията от вчера. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Тези хора с риск за живота и здравето си успяха да опазят реда и да предотвратят (реплика от „БСП за България“: „Кой да опазят?“)… плана на онези, които организират тези агитки.
Ние знаем кой стои зад агитките. (Реплики от „БСП за България“: Кой? Кой? Кой?“) Този, чийто разговор чухме всички ние…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина!
ТОМА БИКОВ: …подслушан със законни разузнавателни средства, и който каза, че може да мести хора от едно място на друго. Това бяха тези хора вчера, които хвърляха бомбички, които искаха да убиват. (Реплики от „БСП за България“.) Казва се Васил Божков! (Реплики от „БСП за България“: „Бойко, Борисов се казва!“)
От днес нататък има няколко политически факта. (Шум.) Президентът Румен Радев (реплики от „БСП за България“) носи политическата отговорност…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина!
ТОМА БИКОВ: …за това, което се случи вчера, в цялата му съвкупност. (Реплики от „БСП за България“.)
Организаторите на протеста носят техническата отговорност и ние ще настояваме да бъдат разследвани техните връзки с криминалния контингент, който вчера очевидно беше взаимодействал с тях. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Трето, след вчерашните ексцесии ние няма да подадем оставка (ръкопляскания от ГЕРБ и ОП), ние спираме този дебат (ръкопляскания от ГЕРБ и ОП), защото, ако го направим, означава, че всяко следващо правителство може да бъде свалено от власт от представители на криминалния свят. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Това ние няма да допуснем не заради сегашното правителство, а заради следващото, по-следващото и всяко следващо правителство, което може да бъде избирано и сваляно само в тази зала, не на улицата, не през платени агитки.
Оттук нататък ние започваме дебата за Велико народно събрание и очакваме от всяка политическа сила да изрази своите аргументи в тази зала. Това е възможност за възстановяване на политическия диалог, който от няколко месеца насам не може да намери своето място.
Поради провала на президента Радев (смях от „БСП за България“) по отношение на неговите функции като медиатор на политическия протест и на Президентството, като място, в което може да се осъществява прекъснатият политически диалог и да се възстановява, ние смятаме, че единственото място, където този диалог може да бъде възстановен, е Великото народно събрание. Така се случи през 1990 г., когато се пораждаше българската демокрация.
Не приемаме, че този парламент, който е легитимно избран и всички ние тук сме легитимно избрани, няма легитимност да свика Велико народно събрание. Припомням, че Тридесет и петото народно събрание, което свика последния велик парламент, имаше много по-ниска степен на легитимност от сегашното просто защото то беше избрано, в него имаше само две партии – БКП и БЗНС. След като то успя да свика Велико народно събрание, всяко следващо Велико народно събрание има право най-малкото да дебатира този въпрос.
Уважаеми колеги, нека всички заедно да върнем дебата там, където му е мястото. Ние категорично отричаме тезата на президента, че Народното събрание е на улицата. Народното събрание съществува, за да не се води дебатът на улицата. Защото дебатът на улицата се води със средствата, които видяхме вчера. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Дотам, винаги дотам стига този дебат и затова по-старите демокрации са измислили парламентарната форма на управление.
Призовавам всички Вие, разбира се, и нашата парламентарна група, да положим усилия да успокоим нашите членове и симпатизанти, да върнем политиката в нейния нормален вид, за да може да осигурим що-годе нормалното развитие на България. Тепърва ни предстоят предизвикателства. Благодаря. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Господин Веселинов искаше от името на парламентарна група – заповядайте.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За нас вчерашният ден беше апотеоз на политиката на изгорените мостове, със съжаление днес чувам, че откриваме заседанието си по същия начин.
Всичко това, което беше правено месеци и години преди това, нежеланието за нормален политически диалог, желанието за ерозиране изобщо на политическата система с цел врагът да загуби повече, ние по-малко и по някакъв начин да се докопаме до властта доведе до това. От това не печели нито една парламентарно представена партия, от това печелят тези, които се представят за извънсистемни и които преди това са били вероятно в парламента или желаят да бъдат. Но във всеки случай това са скритите мотиви на всички, които днес обикалят протестите, въпреки че многократно са били, да речем, в този парламент – някои са били министри, други са били на други властови позиции.
Институциите заедно образуват държавността и те имат обща работа. Те трябва да си говорят, а не да воюват, защото в тази война жертва не е представителят на определената институция, жертва е националното единство и изобщо единството на обществото. Не е важно всъщност на днешния етап кой е започнал първи, а кой ще спре първи и кой ще тръгне по пътя към нормализацията.
Протестът, знаем, започна като реакция на народа срещу нещо, което беше възприето за посегателство от една институция срещу друга, но постепенно беше превзет, беше превърнат просто в едно политическо оръжие на едни срещу други, просто в един от инструментите за сдобиване с власт. Всички тези мантри, които са крайни и чиято единствена цел е да радикализират още повече обществото, имат като мотив единствено надеждата на определени хора да се сдобият с повече и повече власт. Ако допуснем тази война – и на институциите, и по улиците, да продължи, то абсолютно се обезсмисля представителната демокрация и нашата функция.
Така че, уважаеми колеги, които не се регистрирате, според мен това е грешен ход, това е ход във вреда (реплика от ГЕРБ) на тези, които декларираха, че не се регистрират. Очевидно виждат в това някаква дълбока политика и някакъв дълбок начин да се почерпи от енергията на протеста.
Ние, като положихме клетва в този парламент, казахме, че ще служим в името на народа, и мисля, че част от тази служба е леко да смиряваме политическото си, пък и личното его, и да правим неща, които може би не са ни приятни, не са в полза на нашата партия, но са в полза на обществото като цяло.
Така че моят призив е към всички политически партии за нормален диалог, ако трябва – за нова кръгла маса. Защото заговорихме за Велико народно събрание, а то беше предшествано от една кръгла маса, която по някакъв начин понижи страстите и вкара диалога в някакви рамки. Нека да мислим като държавници, за да преодолеем всичката тази негативна енергия, която се генерира от безотговорно политическо поведение. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
Господин Ципов, заповядайте за процедура.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моята процедура, госпожо Председател, е да поканите министъра на вътрешните работи да представи информация за всичко, което се случи през вчерашния ден, през вечерта, за да са наясно и народните представители, и цялото българско общество какво всъщност стана през вчерашния ден. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ципов.
Ще информирам министъра на вътрешните работи, ще информирам и Вас кога може да дойде в парламента.
Заповядайте, господин Свиленски, за процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Председател! Използвам възможността и аз да направя процедура: обаждайки се на министъра на вътрешните работи, да се обадите и на министър-председателя (възгласи от ГЕРБ: „Еее!“) да дойде също тук, да информира българските народни представители какво се случва през тези 56 дни и как българското правителство се крепи на власт благодарение на щитовете и на палките на полицията.
Така че няма нужда (шум и реплики от ГЕРБ) през един месец да викаме министрите на вътрешните работи, които след това подават оставки или са сменявани, а да дойде отговорникът, който е виновен за всички тези протести (реплики от ГЕРБ: „Това е Радев!“), за всички тези действия на полицията…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Разбрах Вашето предложение. (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …и да се яви в пленарната зала. Молбата ми е да го поканите най-учтиво да дойде, да види новата зала и да даде разяснение какво се случи снощи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще поканя министъра на вътрешните работи, който отговаря за реда в страната.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: И министър-председателя, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
По начина на водене – заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Госпожо Председател, обръщам се към Вас с това да прочетете Правилника за работа на Народното събрание, за да видите, че когато има процедура, времето за изказване не е ограничено до Вашите интелектуални възможности да разберете какво се иска от тази процедура… (Шум и реплики от ГЕРБ: „Еее! Не, не! Извинете се!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ерменков, позволявате си да ме обиждате!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Госпожо Председател, похвалих Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не сте Вие човекът, който ще оценявате моя интелект! (Шум и реплики.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Госпожо Председател, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Очаквам да се държите пристойно в Народното събрание като народен представител! (Реплики от ГЕРБ: „Извини се!“)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Госпожо Председател, похвалих Ви, ако забелязахте. Похвалих Ви, че Вие по-бързо от аргументацията на господин Свиленски разбрахте за какво става въпрос. Не знам защо така гузно решихте, че Ви обиждам?! (Шум и реплики.)
Става въпрос за следното. Господин Свиленски излезе…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Много добре разбрах какво ми каза господин Свиленски.
Ще се свържа с министър-председателя и ще Ви информирам.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Господин Свиленски имаше право на две минути да аргументира своята процедура и Вие не му дадохте тази възможност. Това е недопустимо! Нито в един момент той не се отклони от аргументацията на своето процедурно предложение и това, което Вие правите, в това число с моето изказване и моята процедура, е опит за затваряне на устата на опозицията и въвеждане на диктат на управление оттук! Не го правете, защото по този начин не само че няма да успокоите обществото, не само че няма да ни убедите, че искате диалог, а напротив – правите всичко възможно да се самовзривите! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ерменков, винаги съм била изключително толерантна към изказванията на народните представители и дори съм позволявала над допустимото време да продължат изказванията им, така че абсолютно не приемам Вашата процедура по начина на водене.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 29 юли 2020 г. до 1 септември 2020 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител е Полина Цанкова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по земеделието и храните.
Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител е Искрен Веселинов. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по регионалната политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по земеделието и храните.
Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори през 2019 г. Вносител е Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносител е Валери Симеонов и група народни представители. Водеща е Комисията по енергетика. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по сигурност и обществен ред, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по външна политика, Комисията по образование и наука и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител е Стефан Апостолов и група народни представители. Водеща е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Юлиан Ангелов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нация. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по културата и медиите.
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм. Вносител е Даниела Дариткова.
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните. Вносител е Даниела Дариткова.
Проект на решение за попълване състава на Комисията за наблюдение над приходните агенции и борбата със сивата икономиката и контрабандата. Вносител е Даниела Дариткова.
Проект на решение за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването на „Българска банка за развитие“ АД със съответните акции от капитала на Първа инвестиционна банка. Вносител е Дора Христова.
Проект на решение за попълване състава на Комисията по културата и медии. Вносител е Даниела Дариткова.
Проект на решение за попълване състава на Комисията по енергетика. Вносител е Даниела Дариткова.
Проект на решение за попълване състава на Комисията по политиките на българите в чужбина. Вносител е Даниела Дариткова.
Годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2019 г. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител е Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България.
Проект на решение за внасяне на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. с оглед необходимите мерки за преодоляване на кризата от пандемията на COVID-19. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по икономическа политика и туризъм и на Комисията по правни въпроси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Законопроект за ратифициране на доброволното споразумение между Европейската комисия и Република България за гаранции съгласно чл. 11 от Регламент ЕС 2020/672 на Съвета – „Европейски инструмент за временна подкрепа“, с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността, преодоляването и отстраняването на екологични щети. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за Индустриалните паркове. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисията по регионалната политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по правни въпроси, Комисията по енергетика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по земеделието и храните.
Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносител е Даниела Дариткова. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по образованието и науката, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистъра на БУЛСТАТ. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, която е водеща, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители са Мустафа Карадайъ и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси.
Съобщения:
На 2 септември 2020 г. 127 народни представители от парламентарните групи на ГЕРБ, „Обединени патриоти“, „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и нечленуващи в парламентарни групи са внесли Проект на Конституция на Република България и Проект на решение за провеждане на избори за Велико народно събрание за приемане на нова Конституция на Република България. Проектите са предоставени в електронен вид на народните представители на служебните им електронни пощи.
На 1 септември 2020 г. е постъпил и изпратен на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приети на първо гласуване на 22 юли 2020 г. Проектът е изпратен на Комисията по правни въпроси на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС.
За периода от 1 август до 3 септември 2020 г. в Народното събрание са постъпили уведомления от заместник министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България с вх. № 003-09-55 до 003-09-65 в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Материалите са предоставени на Комисията по отбрана.
На 30 юли 2020 г. на Народното събрание е предоставен, разработен и приет от Икономическия социален съвет анализ на тема: „Проблеми на полагането и заплащането на нощния труд в България“. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по здравеопазването, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
От Националния статистически институт е постъпила информация за: наблюдение на потребителите през юли 2020 г.; индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през юни 2020 г.; индекси на промишленото производство през юни 2020 г.; индекси на строителната продукция през юни 2020 г.; наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г.; брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 г.; експертни оценки; основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2020 г.; инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2020 г.; предварителни данни; стопанска конюнктура през август 2020 г.; индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар на промишлеността за юли 2020 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Господин Ченчев, заповядайте за процедура.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми гости! Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас с два съвсем добронамерени призива.
Вчера в словото си при тържественото откриване на новата сесия Вие казахте, че от фасадата на тази сграда ще бъдат премахнати някои символи. Аз Ви призовавам час по-скоро да се разпоредите да се добави един символ на фасадата на тази сграда, а именно надписът от онази сграда: „Съединението прави силата“, защото смятам, че на тази сграда ще ѝ подхожда.
Вторият ми призив към Вас е да обясните на народното представителство, респективно и на българските граждани, които следят заседанието, защо Министерският съвет заседава онлайн, а ние – 240 народни представители, сме в залата и работим в присъствен режим. Обяснете, защото иначе ще си помислим, че е свързано с протестите и страха на премиера да мине в триъгълника на властта лично и физически. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ченчев.
Присъединявам се към Вашия призив надписът над Народното събрание от площад „Народно събрание“ № 2 да се премести тук. Това ще бъде направено. Вече съм го поръчала. (Оживление и реплики.)
Нов, разбира се. Няма да го местим.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Само да не объркате словореда и да стане „Силата прави съединението“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Става дума, че идеята е много добра. Тук също ще имаме този надпис.

Продължаваме със:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„Доклад относно Общ законопроект, № 053-03-39, внесен на 22 юли 2020 г., на приетите на 16 юли 2020 г. на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт, № 002-01-24, внесен от Министерския съвет на 26 юни 2020 г., и Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт, № 002-01-25, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2020 г.
„Закон за допълнение на Закона за съдебната власт“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Предложение на народния представител Хамид Хамид.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадe нов § 1:
„§ 1. Член 28 ал. 1 се изменя така:
Чл. 28 (1) При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България изборният член на Висшия съдебен съвет, подал молба до съответната колегия в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, се възстановява на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора или на равна по степен. Изборен член на Висшия съдебен съвет, който отговаря на изискванията на чл. 164 и при наличие на положителна комплексна оценка „много добра“ от последното проведено атестиране преди избора по чл. 19-20, може да бъде назначен на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт. Времето, през което лицето е било член на Висшия съдебен съвет, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1–7.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Нека първо за протокола: много исках да се регистрирам тази сутрин, колеги. Не можах. Всички видяхте.
Госпожо Председател, моля да осигуряваме условия за народните представители да се регистрират сутрин, защото нова сграда със стари апарати не се прави. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще има нови, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД: Да се върнем на предложението по Закона за съдебната власт.
Уважаеми колеги, с предложение за изменение на чл. 28 от Закона за съдебната власт правим предложение, с което смятаме, че в настоящия текст законодателят е стигнал много напред, като императивно е обвързал и разпоредил на Висшия съдебен съвет при изтичане мандата на членовете или при предсрочно прекратяване на мандата им задължително те да бъдат назначавани една степен по-нагоре. Смятаме, че това противоречи на правилата за функциониране на независимата съдебна власт, когато в съдебната власт ВСС с критериите, които приема, да преценява дали един магистрат отговаря, или не отговаря на изискванията за заемане на тази длъжност.
Затова заменяме тази императивна разпоредба на думите „назначават се“ с „могат да бъдат назначени“. В това се състои смисълът на предложението ни.
Направих си труда да видя мотивите на последната сега действаща редакция. В мотивите си вносителите са имали точно това предвид, но незнайно защо, може би поради техническа грешка или нещо друго, е допуснат настоящият текст.
Текстът уеднаквява и режима на членовете на ВСС с членовете на Инспектората към ВСС. Моля да подкрепите предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
Реплики? Не виждам.
Изказвания?
Заповядайте, господин Зарков, за изказване.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днешното заседание започна с дебат: има ли смисъл от парламент и кога той се пренася на улицата? Пренася се на улицата, когато разговорът в него се върти или около врели-некипели, или просто никой не слуша какво казва другият.
Разглеждаме закон, който е показателен за това. Два закона за съдебната власт бяха внесени от Министерския съвет преди месеци с два правилни мотива и с две правилни решения за създаване на две информационни системи – съответно за съдебното изпълнение и единен регистър на вещите лица. Като част от необходимите мерки те бяха подкрепени.
Сега на второ четене § 1 третира коренно различен въпрос – въпрос, който е третиран много пъти и винаги със скандал. Става дума за чл. 28 от Закона за съдебната власт, който урежда какво, къде и на каква длъжност ще работят членовете на Висшия съдебен съвет, когато са завършили своя мандат като представители в кадровия орган.
Знаете, че едни от реформите в последните 30 години направиха Висшия съдебен съвет постоянно действащ орган. Магистратите, които заседават в него, спират да бъдат такива и въпросът, който уреждаше чл. 28, е: на каква длъжност в йерархията на съдебната система те ще се връщат, след като са завършили своя мандат. Още през 2007 г. решението беше намерено и то беше напълно логично, а именно: връщат се на длъжността, която са заемали преди това. Направили са собствен избор, познавайки правилата – напускат магистратската си кариера, прекратяват я за четири години, служат във Висшия съдебен съвет и се връщат там, откъдето са дошли и продължават развитието на своята кариера. Никой не ги кара насила.
През годините този текст е изменян четири или пет пъти винаги в посока на така наречения кариерен бонус, а именно: когато се връщат, те да бъдат наградени, да бъдат качени с пост нагоре. Това се развиваше, докато стигнем до миналата година, когато този
бонус беше засилен по предложение на депутатите от ГЕРБ с подкрепата на депутатите от ДПС и се създаде. Помните големия дебат за кариерния бонус и за този вид награждаване.
Какво прави сега уважаемият господин Хамид? Осъзнали своята грешка, той връща назад, обяснявайки, че това не може да бъде автоматично – нещо, което ние изтъквахме тогава, че това трябва да бъде проблем на дебат. И предлага да не бъде автоматичен този бонус, а да бъде по преценка на самия кадрови орган – на ВСС.
Какъв е проблемът?
Първо, съмнявам се, че става дума за осъзнаване на първоначалния проблем защо този кариерен бонус е вреден. По-скоро става дума за реакция на искане на пленума на Върховния касационен съд от 27 май тази година, с което те твърдят, че този текст е противоконституционен с много сериозни мотиви, един от които е, че Народното събрание не може да изземва функциите по назначаване и повишаване, а друг по-лош е, че Народното събрание, или по-скоро, ако трябва да бъдем честни, мнозинството в него с приетите от месец март миналата година промени е нарушило специфичния авторитет и престижа на съдебната власт. Тогава тези аргументи бяха изтъквани и от нас и не бяха чути.
Още едно нещо. Давайки власт на Висшия съдебен съвет да прецени къде и на каква длъжност ще работят колегите, които са заседавали между тях в последните четири години, не само че не се поправя проблемът, той се задълбочава. Защото, ако сега кариерният автоматичен законов бонус беше гледан като награда за вярна служба, то сега ще има вече и награда, но и наказание за онези членове на Висшия съдебен съвет, които са си позволили през годините да изказват теза, различна от мнозинството, което ще вземе решение накрая.
Затова аз и парламентарната група на БСП предлага този текст да бъде отхвърлен, да поемете цялата отговорност за приемането на предишния текст, а тя ще бъде поета с решението на Касационния съд по неговата противоконституционност. И когато Конституционният съд потвърди очевидното, този текст да бъде отменен и да се върнем към нормалността, която е: когато някой е решил да бъде съдебен кадровик, да извършва тази високо отговорна дейност, след което да продължава магистратската си кариера там, откъдето я е напуснал доброволно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Благодаря Ви, че бяхте точен – 4 минути и 59 секунди.
Реплики?
Господин Хамид, заповядайте за реплика.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Зарков, в тези четири минути Вие изтъкнахте достатъчно аргументи, с които това предложение да бъде подкрепено, тоест как действащият текст не бил правилен и отнемал тази възможност на ВСС, казахте, че даваме крачка назад или сме осъзнали грешка. Аз не разбирам завършека на изказването Ви – призива той да не бъде подкрепен, да бъде отхвърлен. Тоест Вие изтъкнахте доста повече аргументи от мен самия предложението да бъде подкрепено.
Не съм запознат с искането за противоконституционност, не знам дали съществува такова решение или не, не съм запознат и дали има отворено дело, но мисля, че за текстове, които са открито противоконституционни, ние ще говорим в следващата точка, не в тази. След малко ще чуете наистина противоконституционни текстове, които си струва да бъдат изменени в закон, защото, когато Конституцията осигурява права и законът ги отрича, е страшничко. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика, господин Зарков, ще има ли?
Заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател!
Уважаеми господин Хамид, благодаря Ви за репликата. Аз вярвам, че Вие не се нуждаете от допълнителни аргументи в подкрепа на Вашите предложения. Практиката показва, че Вашите предложения обичайно се приемат. За разлика от над 102 законопроекта, които ние сме внасяли. Нивото на успеваемост, особено в частта „съдебна власт“, е във Ваша полза.
По отношение на моето предложение мисля, че е по-редно да се произнесе Конституционният съд, защото той ще внесе най-накрая яснота по тази много болезнена тема, която периодично се прокарва и доста конюнктурно се променя именно чл. 28, с което се създават съмнения, и то основателни, че не става дума за осъзнаване на грешка, а просто за поредната конюнктурна промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Александрова, за изказване.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моето изказване е предложение за редакционна поправка в наименованието на Закона – да стане „Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт“.
Правя редакционна поправка в заглавието, в наименованието на Закона – вместо „Закон за допълнение на Закона за съдебната власт“, да се чете „Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт“.
Господин Зарков иска разделно гласуване – на Закона и на параграфите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване редакционната поправка на наименованието на Закона.
Гласували 108 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона със съответната редакционна поправка, която приехме преди малко.
Гласували 104 народни представители: за 95, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване създадения нов § 1.
Гласували 101 народни представители: за 91, против 3, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
„Предходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 1, 2, 3 и 4, които стават съответно параграфи 2, 3, 4 и 5, както и текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Гласували 110 народни представители: за 103, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
„§ 6. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон:
1. Министерският съвет приема измененията и допълненията в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, произтичащи от този закон.
2. Министърът на правосъдието издава наредбата по чл. 360у, ал. 1.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Александрова.
АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател! Отново имам редакционно предложение: в § 8 думите „параграфи 3 и 4“ да се четат „параграфи 4 и 5“ поради направено в Доклада вътрешно преномериране на параграфите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване редакцията на § 5, който става § 6 по Доклада на Комисията; текста на вносителя за § 6, който става § 7; § 7, който става § 8.
Гласували 103 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакционната поправка на § 8, която направи госпожа Александрова;
Гласували 106 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който става § 9 със съответната редакционна поправка, която гласувахме преди малко.
Гласували 105 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Александрова.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС. ВНОСИТЕЛИ: ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 17 АВГУСТ 2020 Г.; МУСТАФА КАРАДАЙЪ, ХАМИД ХАМИД И АХМЕД АХМЕДОВ НА 28 АВГУСТ 2020 Г.
Заповядайте, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
„ДОКЛАД
За първо гласуване
Относно Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, внесен от Даниела Атанасова Дариткова – Проданова и група народни представители на 17 август 2020 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-86, внесен от Мустафа Сали Карадайъ, Хамид Бари Хамид и Ахмед Реджебов Ахмедов на 28 август 2020 г.
На свое заседание, проведено на 1 септември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 17 август 2020 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-86, внесен от Мустафа Сали Карадайъ, Хамид Бари Хамид и Ахмед Реджебов Ахмедов на 28 август 2020 г.
На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи: госпожа Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на Европейския съюз“, господин Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на Европейския съюз“ и господин Веселин Младенов – началник отдел „Охранителна полиция“ в Главна дирекция Национална полиция; от Министерството на външните работи: господин Васил Дурев – началник отдел „Процесуално представителство“ в дирекция „Правна“; от Информационно обслужване „АД“ – професор Михаил Константинов – председател на Съвета на директорите, и господин Ивайло Филипов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор; от Държавна агенция „Електронно управление“: господин Атанас Темелков – председател, госпожа Мариана Цвяткова – директор на дирекция „Електронна идентификация“, госпожа Росица Георгиева – началник на отдел „Правни дейности“, и госпожа Антоанета Лозенска-Георгиева – държавен експерт от Българския институт за стандартизация, и господин Ивелин Буров – председател на Управителния съвет; от Българския институт по метрология: господин Златко Халваджиев – главен секретар; от Асоциация „Прозрачност без граници“: госпожа Ваня Нушева – програмен директор и преподавател по Избирателни системи и изборна администрация в СУ „Свети Климент Охридски“; от Обществения съвет към Централната избирателна комисия: госпожа Росица Матева; от Сдружение „Ние гражданите“ – госпожа Мария Асими, госпожа Вани Асими и господин Стоян Грозданов; господин Стоил Стоилов – експерт по Избирателни системи.
Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, беше представен от госпожа Александрова, която посочи, че с него се предлага въвеждане на машинно гласуване във всички секции в страната, с изключение на избирателните секции с по-малко от 300 избиратели, избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, избирателните секции на плавателните съдове под българско знаме, избирателните секции извън страната и при гласуване с подвижна избирателна кутия. Създава се възможност всеки български гражданин да избере лично за себе си начина, по който иска да упражни правото си на вот – с машина за гласуване или с хартиена бюлетина. Предвижда се одитът, тестването и сертифицирането на устройствата за гласуване да се извършва от Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с представители на Българския институт за стандартизация и на Българския институт по метрология.
Със Законопроекта се въвежда забрана за образуване на избирателни секции извън страната при прекратена или преустановена дейност на задграничното представителство, както и при наличие на становище от ръководителя на задграничното представителство да не се образува избирателна секция в дипломатическото или консулското представителство, намиращо се на територията на държава във военнополитическа криза или въоръжен конфликт.
Госпожа Александрова посочи, че се предвижда директно възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването на „Информационно обслужване“ АД, както и издаването на бюлетин с резултатите от изборите. Тя посочи, че на конкурсите за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването през последните 10 години е имало един-единствен участник – търговското дружество. Госпожа Александрова отбеляза, че това на практика е довело до предложението за законодателна промяна и е използвана разпоредбата на чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс, която по аналогичен начин регламентира отпечатването на хартиените бюлетини от печатницата на Българската народна банка, която е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон.
Предлага се наблюдателите да имат възможност да присъстват освен при получаването на изборните книжа и материали и при подготовката на помещенията за гласуване, също и при поставянето на техническите устройства за машинно гласуване, с цел осигуряването на публичност и прозрачност във всички етапи на изборния процес. Предлагат се и изменения, които да улеснят попълването на протоколите и да облекчат работата на членовете на секционните избирателни комисии.
Със Законопроекта се създава нова глава в Изборния кодекс, с която се въвежда смесена избирателна система при провеждането на избори за Велико народно събрание. Предвижда се 200 народни представители да се избират по пропорционалната избирателна система с регистрирани кандидатски листи на партии и коалиции и инициативни комитети в многомандатни избирателни райони, и 200 народни представители да се избират в едномандатни избирателни райони по мажоритарна избирателна система.
Предлага се след приключване на изборния ден при отчитане на машинното гласуването секционните избирателни комисии да сравняват данните, отчетени от техническото устройство за машинно гласуване, с отпечатаната контролна разписка, пусната в специалната кутия за машинно гласуване.
Предвижда се при обявена извънредна епидемична обстановка в страната изборният ден да може да се удължава до 48 часа, като сроковете, свързани с отчитането на изборните резултати, да се удължават пропорционално на срока на удължаване на изборния ден.
Предлага се допълнение в Наказателния кодекс с цел уеднаквяване на разпоредбите, отнасящи се до активния и пасивния изборен подкуп, като се предвижда наказание за лицата, поискали или получили имотна облага, за да упражнят избирателното си право не само в полза на определен кандидат, но и в полза на политическа партия или коалиция.
Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-86, беше представен от господин Хамид, който посочи, че с него се цели да се възстановят правилата за образуване на избирателни секции извън страната, действали през 2014 г. и 2015 г., което ще допринесе за нарастване на избирателната активност сред българските общности в Западна Европа и Северна Америка.
Със Законопроекта се създава възможност предизборната кампания да се води и на друг език, но след осигуряване на превод на български език. Предлагат се промени в избирателните списъци и в списъците на заличените лица по отношение на лицата, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз. Предлага се отпадане на изискването за уседналост при осъществяване на пасивното избирателно право при избори за Европейски парламент от Република България и при избори за общински съветници и за кметове, както и при осъществяване на активното избирателно право при избори за общински съветници и за кметове.
Законопроектът предвижда преференциите за отделните кандидати за народни представители, за членове на Европейския парламент и за общински съветници да се определят според районната избирателна квота, съответно националната избирателна квота и общинската избирателна квота. Предвижда се и осъществяване на онлайн наблюдение през целия изборен ден, включително при преброяване на гласовете и изготвяне на протоколите, но по начин, който не нарушава тайната на вота.
В обсъждането взеха участие всички гости и народните представители Йордан Цонев, Христиан Митев и Крум Зарков, които заявиха, че няма да подкрепят предложения от госпожа Дариткова и група народни представители Законопроект.
Господин Цонев заяви, че Законопроект, № 054-01-85, не решава основни проблеми в изборния процес, а предложените текстове са спорни. Той посочи, че отговорността за снабдяването с машини за гласуване и тяхното сертифициране, както и установяването на стандарта на софтуера, е на Министерския съвет.
Господин Зарков посочи, че в предложения от госпожа Дариткова Законопроект липсва яснота по редица въпроси, а връщането на хартиената бюлетина в изборния процес ще обезсмисли машинното гласуване.
Господин Митев заяви, че е против създаването на специални правила за избор на Велико народно събрание и изтъкна, че Конституцията на Република България предвижда провеждането на такива избори по общия ред.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси:
- с 11 гласа „за“, 9 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 17 август 2020 г.;
- с 2 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-86, внесен от Мустафа Сали Карадайъ, Хамид Бари Хамид и Ахмед Реджебов Ахмедов на 28 август 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Становище от името на вносител – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, на Вашето внимание ще представя Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от доктор Даниела Дариткова и група народни представители.
Законодателната инициатива, колеги, е продиктувана от искането на множество граждани, политически сили, партии и неправителствени организации за провеждане на машинно гласуване. С изменението, което предлагаме, запазваме духа и философията на Кодекса, като даваме възможност на всеки един български гражданин да избере лично за себе си начина, по който иска да упражни правото си на вот – било то чрез машинно гласуване или хартиена бюлетина.
Предлагаме машинното гласуване да се провежда само в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, за изборите на Народно събрание на Република България, изборите за Европейски парламент, като се доставят машини във всяка изборна секция с над 300 избиратели в избирателна секция, в лечебни заведения, домове за стари хора и услуги, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната.
Въвеждаме одитът, тестването и сертифицирането на устройствата за гласуване да се извършват от Държавната агенция „Електронно управление“ съвместно с представители на Българския институт за стандартизация и на Българския институт по метеорология. Предлагаме въвеждането на директно възлагане на компютърна обработка на данни от гласуването, издаването на бюлетини с резултат от изборите на „Информационно обслужване“ АД.
През последните 10 години, колеги, в конкурса за възлагане на компютърна обработка на данни от гласуването единствен участник е бил търговското дружество „Информационно обслужване“ АД. На практика това ни доведе до идеята за законодателна промяна, като се възползвахме от разпоредбата на чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс, където по аналогичен начин е регламентирано отпечатването на хартиените бюлетини от печатницата на Българската народна банка, която също е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон.
Предлагаме също така и въвеждане на забрана за образуване на избирателни секции извън страната при прекратяване или преустановена дейност на задграничното представителство, както и при наличие на становище от ръководителя на задграничното представителство да не се образува избирателна секция в дипломатическо или консулско представителство, намиращо се на територията на държава във военнополитическа криза или въоръжен конфликт.
Считаме, че е нецелесъобразно и същевременно опасно от гледна точка на сигурността на гражданите да се образуват избирателни секции в такива държави. До този момент Централната избирателна комисия е вземала решения адхок, няма установена трайна практика, затова целим създаването на изрично законодателна разпоредба в такива случаи.
Със Законопроекта целим, колеги, да постигнем оповестяване и опростяване на протокола и улесняване работата на членовете на секционните избирателни комисии, за да не се допускат грешки при попълването на изборните протоколи. Като пример ще дадем премахването на регламентираното в Изборния кодекс разпределение на недействителните гласове по кандидатски листи, което ще опрости протокола, ще преодолее ненужното забавяне на комисиите при попълването на протоколите и обявяването на изборните резултати.
Предлагаме също така при удължаване на епидемичната обстановка изборният ден да бъде удължаван до 48 часа, като сроковете, свързани с отчитането на изборните резултати, да се удължат пропорционално на срока на удължаването на изборния ден.
Предлагаме да се създаде нова глава в Изборния кодекс за избори на Велико народно събрание, в която се въвежда смесена изборна система. Тази разпоредба, колеги, е съществувала в закон, който е отменен през 2015 г. и Изборният кодекс в момента няма глава, която да регламентира избор на народни представители за Велико народно събрание.
Именно ние предлагаме да се създаде тази глава, като изборите да се провеждат по смесена изборна система и 200 народни представители се избират по пропорционална изборна система, регистрирани в многомандатни изборни райони, в кандидатски листи на партии и коалиции и издигнати от инициативни комитети. А останалите 200 народни представители да се избират по мажоритарна изборна система в едномандатни изборни райони, както е било и при изборите за последното Велико народно събрание на Република България.
Предлагаме след приключване на изборния ден при отчитане на машинното гласуване секционните избирателни комисии да сравняват отчетените данни от техническото устройство за машинно гласуване с отпечатаната контролна разписка, пусната в специална кутия за машинно гласуване, за да се гарантира прозрачност и почтеност на изборите.
В Наказателния кодекс, колеги, също предлагаме допълнение с цел уеднаквяване на разпоредбите, отнасящи се до активен и пасивен изборен подкуп относно упражняването на изборното право в полза на определена политическа партия или коалиция. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Иванов.
Становище от името на вносител за втория Законопроект.
Давам думата на господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин Председател на „Движението за права и свободи“, уважаеми колеги народни представители! Представям на Вашето внимание Законопроект, който внасяме за пореден път – вече четвърти или пети, и заявяваме, че ще продължим да го внасяме, докато тези текстове бъдат приети.
Смятаме, че тези текстове са особено важни за гарантиране, спазване и упражняване на конституционно закрепени права в българската Конституция. Вече цял месец говорим за нова Конституция, а каква нова Конституция, уважаеми колеги, когато Народното събрание приема закони и промени в закони, които пряко нарушават сегашната Конституция на Република България? Внесли сме три групи предложения в тази посока. Смятаме, че текстът, с който се въвежда забрана за извършване на агитация на език, различен от българския в изборния процес, е противоконституционен. Това не е само наша констатация, това се съдържа в многобройни доклади на различни мисии и различни организации на Съвета на Европа. От пет години и повече всички те препоръчват на българската държава и на българския парламент да премахне този противоконституционен текст.
Наясно сме, че българският език е официалният език в Република България и подхождаме с нужното уважение към това, затова в предложението ни се съдържа задължение към всеки, който извършва агитация на език, различен от българския, да осигури превод на официалния български език. Няма как този текст да бъде разбран от цялата демократична общност по целия свят.
Ще Ви припомня само как откри кампанията си кандидатът за президент на Съединените щати – госпожа Хилъри Клинтън. Тя откри своята кампания на мексикански език. (Реплика от народния представител Юлиан Ангелов.) Никой нищо не каза за това.
Никой не прояви уважение към гостите на различните групи от европейските семейства, които да могат да поздравят в изборната кампания партиите, на които гостуват. (С ръкопляскания народните представители от ГЕРБ приветстват влизащия в залата министър на вътрешните работи Христо Терзийски.)
Никой не прояви уважение към всички онези български граждани, за които конституционната разпоредба гарантира правото на изучаване и ползване на майчиния им език. Случвало се е тук да получаваме ехидни подмятания: „Ами ако смятате, че този текст е противоконституционен, отнесете го до Конституционния съд.“
Да, в този парламент може да нямаме 48 народни представители – с 25 човека сме, но в следващия можете да сте сигурни, че ще имаме 48.
И когато говорим за нова Конституция, редица институции говорят за основни права, за внасяне на конституционни жалби. Как не се намери никой от особено активните в последно време да отнесе този въпрос до Конституционния съд? Как Висшият адвокатски съвет, който има това право, не го използва за такъв важен въпрос? Как в иначе многобройните речи на държавния глава за човешки права няма думичка по този въпрос?
Друг такъв текст, уважаеми колеги, е текстът, който регламентира така наречената уседналост. Казвам „така наречената“, защото това не е уседналост – това е лишаване от право на гласуване на български граждани, конституционно закрепеното право на глас. Уседналост има по цял свят, но уседналостта урежда къде има и къде няма право да гласува едно лице. Нашият Изборен кодекс урежда само къде няма право и по този начин води до абсолютна невъзможност милиони български граждани по света да не могат да гласуват! Разбира се, мотивите на вносителите тогава са ясни – заради една група български граждани, които живеят в Република Турция, да не бъдат допускани до изборния процес. С тази забрана не допускате до изборния процес и милиони, които са в Западна Европа и Северна Америка. Тоест европейският Ви подход е: „Я не сакам язе да съм добре, а на Вуте да му е зле.“ До това води този текст.
До това води, колеги, и следващият текст, който ограничава и лимитира откриването на секции извън Република България и територията на Европейския съюз. С лимитирането на броя на секциите в тези държави лишавате от право да гласуват милиони граждани, които си плащат данъците в България, граждани, които според всеки са най-големият инвеститор в Република България, които всяка година пращат милиарди левове в националния бюджет и на своите роднини.
Затова смятаме, че тези предложения рано или късно ще бъдат подкрепени може би от мнозинство, което има малко пό европейски възгледи, за което думите „Граждани за европейско развитие“ имат някакво съдържание и някакъв смисъл.
Предлагаме и текст, с който да се започне дебат за прага на преференцията – кога тя да е валидна, защото при сегашните прагове преференцията не изпълни и не оправда надеждите, за които беше въведена, а се превърна в инструмент за корпоративен вот и контролиран такъв. Благодарение на тази преференция в протоколите се появиха стотици хиляди недействителни бюлетини, които може би съставляват една средна парламентарна група в българския парламент.
Нещо повече, в много общини и общински съвети преференцията даде възможност на корпоративни играчи да имат свои представители в различни политически групи и даде възможност да се осъществи диктат на няколко малки фамилии върху цели политически организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето.
ХАМИД ХАМИД: Приключвам, госпожо Председател.
Затова, уважаеми колеги, обръщам се към Вас да подкрепите нашите предложения и да започнем дебат по поставените въпроси, защото това са основните конституционни проблеми, основните въпроси, които не търпят отлагане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
Реплики? Не виждам.
Ще прекъснем дебата по тази точка. (Реплики от ДПС.)
Процедура имаме ли, или не?
Господин Иванов първо беше…
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Това е становище по вносител!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това беше становище на вносител ли? Прощавайте.
Прощавайте, господин Хамид – понеже влязох в процеса, когато Вие се изказвахте.
Специално отношение към Вас – после ще Ви дам думата, колеги.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, предлагам предстоящата процедура за представяне на информация от вътрешния министър господин Терзийски да се излъчва по БНТ 2 и БНР. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Моля, режим на гласуване по направената процедура от господин Иванов.
Гласували 140 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля, включете камерите на БНТ 2 и микрофоните на БНР.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски има процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! За втори път правя процедура да бъде поканен министър-председателят да ни информира по темата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): И Радев, и Радев!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Два часа вече заседаваме. Виждам, че министърът на вътрешните работи е дошъл.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Радев да дойде да обясни!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нека и министър-председателят да дойде – пред народните представители да каже какво се случва в държавата и каква е неговата отговорност. (Оживление в ГЕРБ.)
Втората процедура, която искам да направя, уважаема госпожо Председател, е изслушването и на министъра на вътрешните работи, а и на министър-председателя, когато дойде, да бъде с възможност на народните представители да задават въпроси. (Оживление в ГЕРБ.)
Защото журналистите, както всички знаем, са събрани долу в зала – те не знаят какво се случва в тази зала. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Народните представители няма да могат да питат и ние ще бъдем превърнати в едни слушатели на това какво си мисли правителството какво се случва в държавата, а не поставени реални въпроси. Тоест процедурата ми е да има възможност българските народни представители да зададат важните въпроси, които вълнуват обществото, и към министъра на вътрешните работи, а и към министър-председателя, ако се престраши да дойде в тази зала. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. Относно начина на изслушване има ясно разписани правила в нашия Правилник, така че нищо не Ви възпрепятства да се възползвате от тях.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Още една процедура – заповядайте, господин Зарков. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Не само да го изслушваме – искаме да го чуем.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Зарков, Радев ли ще поканиш?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Наричам Ви „уважаеми“, макар че Вие подхвърляхте реплики, които не говорят за взаимно уважение.
Вземам процедура, госпожо Председател, защото Вие не взехте отношение по втория въпрос, който постави господин Свиленски, във връзка с процедурата за изслушване, а и работата на българския парламент.
От вчера има сериозно напрежение, включително официални позиции на хора, защитаващи свободата на словото, и журналистически организации, които не са доволни от начина, по който е организирана работата им в новата сграда на Народното събрание. Това, че журналистите не са свободни – да се движат свободно из сградата и да задават своите въпроси, не може да бъде заместено с включването на програмата БНТ 2 (шум и реплики от ГЕРБ), когато Вие решите, че е удобно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги.
КРУМ ЗАРКОВ: Затова моля да вземете отношение и по този въпрос, както и да позволите да се задават въпроси и на министри, и на народни представители. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (встрани от микрофоните): Още малко остана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Тази зала не е конструирана от мен – не аз, администрацията и изпълнителят са изпълнили проекта, по който е зададена да функционира залата. Така че нямам какво повече да Ви кажа по въпроса. (Шум и реплики.)
Какво има, господин Ченчев? Не искате ли да чуем актуалната информация, която ще ни даде министър Терзийски?
Заповядайте. (Реплики от ГЕРБ и ОП.)
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Госпожо Председател, обръщам се към Вас, тъй като след малко министърът ще бъде изслушан от Народното събрание по отношение на снощните събития.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ, от място): Ще изнесе информация – няма да бъде изслушан!
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Тъй като, предполагам, никой в тази зала, нито уважаемите журналисти искат да чуят само суха статистика, за съжаление, за пострадали протестиращи и пострадали полицаи, моля Ви да призовете министъра да не влиза в ролята, както негови предходни колеги на тази позиция, на един статистик на информация, която вече се съдържа в медиите. (Шум и реплики от ГЕРБ. Председателят изключва микрофоните. Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ченчев, нека да дадем възможност да чуем какво ще ни каже министърът и тогава ще вземете отношение, но няма възможност в момента да работим по процедурата, по която предложи господин Свиленски.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: …да запознае Народното събрание с това кой какво е разпоредил на снощните протести, кой е разпоредил да се… (Председателят изключва микрофоните. Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ченчев. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
Нека да чуем какво ще каже министърът – може да има точно тези данни, с които ще ни запознае.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (встрани от микрофоните): Няма да даде тези данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Седнете си. Няма откъде да знаете какви данни ще изнесе министърът.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (встрани от микрофоните): Сигурен съм, че няма да даде тези данни. И Вие няма откъде да знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колегите журналисти имат монитори в стаята, където се намират – по същия начин, по който работеха в старото Народно събрание.
Господин Терзийски, заповядайте да ни запознаете с данните за случилото се на 2 септември вечерта.
МИНИСТЪР ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! На 2 септември 2020 г. на територията на столицата са проведени две заявени мероприятия в Столична община, едно от които не е съгласувано в цялост, както и други нерегламентирани мероприятия. Във връзка с провежданите протести за обезпечаване на обществения ред при провеждане на тези мероприятия в Столичната дирекция на вътрешните работи е бил изготвен план на разстановка. Още от ранните часове на сутринта е започнало събиране на хора, които са се установили в района на сградата на Народното събрание – 2. След 9,00 ч. обособилото се множество е започнало да проявява агресия спрямо полицейските служители, осигуряващи опазването на обществения ред в този район. Част от протестиращите граждани започнаха да хвърлят множество предмети и бомбички по служителите на реда. Опитаха се да повредят полицейски автомобили, бяха извадени жълти павета и използвани срещу полицейските служители, след което беше изсипана слама пред тях и беше направен опит да бъде запалена. След това от част от протестиращите беше използван и спрей към самите полицейски служители.
Към 14,00 ч. на вчерашния ден за нарушаване на обществения ред бяха задържани 36 лица. Около 18,30 ч. вечерта в района на площад „Независимост“ започнаха да се събират множество хора, като част от тях проявиха агресия, започнаха да хвърлят срещу полицейските служители, охраняващи обществения ред в столицата, множество пиротехнически средства – самоделни взривни устройства, химически газове, замеряни бяха с всякакви твърди предмети, като бутилки, камъни, столове, пейки, велосипеди, тротинетки, пътни знаци, знамена, транспаранти, табели и други. След ескалиране на напрежението полицейските служители трябваше да реагират. След тези часове на пасивност и тактически действия използваха тактическите си действия, изразяващи се в разцепване и изтласкване на събралото се множество за възстановяване на обществения ред.
След преглед на видеозаписите от деня се установи, че в палаткови лагери се съхраняват опасни предмети, вследствие на което в 3,00 ч. на 3 септември 2020 г. бяха предприети действия по премахване на блокадите на кръстовища и обособените палаткови лагери. (Ръкопляскания.) При проведените протести за различните противообществени прояви са задържани общо 126 лица, като 62 от тях са с криминални прояви. От всичките задържани лица 35 са с постоянен и настоящ адрес извън град София. Образувани са 16 бързи производства, както следва: 12 за извършено престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс – хулиганство; по едно от тях е осъществен и втори състав на престъпление по чл. 131 от Наказателния кодекс за нанесена лека телесна повреда на полицейски служител и четири бързи производства за извършено престъпление по чл. 216 от Наказателния кодекс – увреждане на чуждо имущество. Пострадали са 80 служители на Министерството на вътрешните работи. Транспортирани са, както следва: трима в болница „Пирогов“, 23 в Медицинския институт на МВР, 13 в болница „Царица Йоанна“ и 41 са прегледани на място. Служителите са със следните наранявания: фрактура на крайници, травматични наранявания и увреждания, химически изгаряния от пиротехника и обгазяване.
Уважаема госпожо Председател, разрешете ми от трибуната на Народното събрание да благодаря на всички редови полицаи, техните командири и ръководители за това, че не позволиха да се пролее кръв и овладяха всички провокации! Благодаря. (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България, от място): Едно нещо ми кажете, което да не е в медиите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само за информация на господин Ченчев относно това какви права имат журналистите в това Народно събрание. Те имат монитори, имат възможност по всяко едно време да получават информация тук, от залата, където имат камери и репортери. Те могат по всяко едно време да заявяват желание към пиарите на отделните парламентарни групи да получават информация. Вие също имате право да бъдете до тях – когато пожелаете, можете да ги търсите, имаме място, в което се правят и изявления. Така че няма нищо по-различно от това, което беше въведено в предната зала с цел епидемичната обстановка, и по принцип, както се работи в европейските парламенти.
Господин Иванов, заповядайте – процедура.
Моля, спрете камерите на БНТ 2 и на Българското национално радио.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Защо да ги спират?! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Иванов, за процедура.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
По начина на водене, госпожо Председател.
Госпожо Председател, когато допуснахте тази процедура по изслушване на министъра, очаквахме от него да чуем…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Представяне на информация, не изслушване!
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: … очаквахме да чуем от него не тази информация, която излезе по медиите и е общодостъпна, а да чуем това, какво реално направи Министерството на вътрешните работи, най-вече дали то изпълни своите ангажименти по Закона за МВР, чл. 6, ал. 1, т. 7 и 8, именно контрол и превенция? Дали МВР направи необходимото, за да може да бъдат преодолени тези сблъсъци снощи? Защото чухме всякакви информации както от директора на Столичната дирекция, така и от главния секретар, че има предварителна информация за готвени провокации на протеста. Какво направи Министерството на вътрешните работи? Дали направи опит да ги осуети, защото те знаят кой е този криминален контингент, за да не се допуснат тези сблъсъци снощи? Това искахме да чуем днес от трибуната на Народното събрание.
Моля да влезете в своите ангажименти като председател, да може министърът да ни изнесе тази информация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Иванов, аз и на господин Свиленски казах, че има надлежно разписан ред в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля да се възползвате, ако желаете наистина да чуете в подробности всичко това, което искате. Министърът… (Шум и реплики.)
Процедурата беше процедура по даване на информация, не по изслушване. Това мога да отговоря по Вашата тема.
Процедура – господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Наистина процедурата е разписана в Правилника, но тя е разписана за нормална атмосфера, за нормална държава с нормални управляващи (възгласи от ГЕРБ: „Еее!“) и се работи тогава по тази процедура.
Когато държавата и хората са на улицата, когато има противопоставяне между власт и народ, ситуацията не е нормална и процедурата не е нормална. И не беше нормално заместник-председателят на Народното събрание да слезе и да изведе министъра на вътрешните работи, който беше готов да остане и да отговори на въпросите на опозицията, на управляващите. Защото не чухме от тези 126 задържани лица колко са нормално, спокойно протестиращи граждани, попаднали в обхвата на операциите, които провеждаше МВР, и колко са доведените от ГЕРБ провокатори (възгласи от ГЕРБ: „Еее!“, шум и реплики) да опорочат това мероприятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ние това очаквахме да чуем, госпожо Председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ами като очаквате, направете процедура, господин Свиленски…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Сводката, сводката…
Госпожо Председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: …и не потъпквайте Правилника! (Шум и реплики.)
Защо упорито не искате да спазвате Правилника?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Госпожо Председател, въздържайте си нервите. Опитвам се да спазвам Правилника, но когато българският народ е на улицата и властта се крепи на щитовете на полицията, няма как всичко да върви по правилата, разписани, казах Ви, за нормална ситуация и за нормална държава! Трябва ние, народните представители, да бъдем тези, които да успеем да кажем на хората какво се случва – от тези 126 задържани, колко са попаднали случайно, защото видяхме млади момичета, млади жени задържани, пуснати – това искахме да чуем. Иначе сводката всички български граждани я чуха сутринта в 8,00 ч. – статистическата сводка: колко бяха доведените провокатори, кой ги доведе, кой ги прати, каква беше целта на тези провокатори? Да се използва полицията, за да се разчисти целият мирен протест. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Така че, госпожо Председател, процедурата е към Вас…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски, времето!
АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ, от място): Времето Ви изтече!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Добре де, спокойно! (Шум и реплики.) Времето Ви изтече, уважаеми колеги! (Шум и реплики.) Времето Ви изтече и чакаме министър-председателя!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Продължаваме с дебатите по втора точка от дневния ред.
Заповядайте, господин Рашидов, за изказване. (Председателите се сменят.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателстващ! Колеги, имам чувството, че Вие наистина не виждате какво става, какво стана снощи и говорите оттук, без въобще да си давате сметка, че не полицаите замеряха с камъни, с газ, а протестиращите замеряха с камъни, с газ полицаите. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Каква е процедурата?“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: За процедура ли сте или за изказване, за да знаем какво правим? (Реплика от ГЕРБ: „Изказване.“)
Изказване.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Второ, да Ви кажа какво се случи снощи. (Шум и реплики.)
Това, което снощи се случи по време на поредния протест, иницииран и провокиран от едно самозвано трио (шум и реплики), които са синове на тежката номенклатура – комунистическа… (Шум и реплики.)
Не се притеснявайте, ще Ви разкажа по-нататък кои са! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Бяхме свидетели на неконтролирана грозна, възмутителна агресия към българската полиция, чиято основна работа е да осигури законността и реда в страната. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Повече от 50 дни българските полицаи са в позиция на пасивност…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изчакайте!
Колеги, ние достатъчно вече притиснахме този Правилник от всички страни.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: …стискайки зъби срещу замеряния с павета, боклуци, срещу храчките и обгазявания на „мирните“ протестиращи. (Реплики от народния представител Георги Гьоков.)
Колега, малко по-тихо и по-възпитано! (Реплики от народния представител Георги Гьоков.) Не си ми на нищо. И по-тихо! Ааа! (Шум, реплики, ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Рашидов, моля Ви се! Продължете изказването си по Законопроекта.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Снощи границата беше премината, колеги. Десетки ранени полицаи бяха в коридорите на болниците. Ненужна агресия и екзалтация на една примитивна част на платения протест! Подложиха българските полицаи на крайно унижение.
Българските полицаи заслужават уважението на всички българи за достойното си поведение! Поразен бях след махането на палатките да видя гледка, от която човек може единствено да изпита погнуса – шишета от алкохол… (Реплики от народния представител Георги Гьоков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Добре, господин Гьоков, ще Ви отговоря след това. (Реплики от народния представител Георги Гьоков.)
Разбирам Ви…
ВЕЖДИ РАШИДОВ: …захвърлени и счупени бутилки, мръсотия, самоделни бомби, погром. Оставаш с чувството, че като че ли там е живяло всичко друго, но не и хора. Цяла нощ общински служители на Столичната община бяха принудени да почистват тази гнусна гледка, да се опитват да възстановят съсипаните павета в историческия център на София, да върнат незаконно отнетите кофи и откраднатите от парковете пейки на техните места. Свидетели сме на денонощна работа на лекарите и медицинския персонал на „Пирогов“ – там имам връзки, ИСУЛ, Военна болница, да помагат на пострадалите. Всичко това струва скъпо на българските данъкоплатци, а не на хора, които 50 дни стоят по българските улици, неизвестно какво работят. Безотговорността лесно руши, а отговорност е да се възстановява!
Именно затова апелирам към властите, Столичната община – сметката за всички разходи, които са свързани с протестите, блокадите и спешната медицинска помощ, оказана на българските полицаи, да бъде връчена на инициаторите на тези незаконни метежи! Тази сметка изцяло е на гърба, на отговорността на организаторите – онова бездарно и безотговорно трио, защото държавата и общинската собственост принадлежи на всички български граждани и тя е неприкосновена.
А за посегателството върху българските полицаи предлагам държавата и полицията да даде под съд безотговорното трио. То е длъжно, когато поема едно действие, да знае, че поема и отговорността за това действие. От опит зная, че най-лесното нещо е да плюеш и да рушиш за сметка на това, което създаваш.
А колкото до така нареченото Трио, аз не зная с какво друго те биха могли да се похвалят. Това са хора, които станаха известни единствено с отрицание и плюене. У нас с такова поведение бързо се добива известност.
И накрая – президентът и неговата гениална в кавички реплика „Мутри, вън!“, която реплика му създаде измамно себелюбие, то снощната вакханалия, през която президентът мина с вдигната ръка, ясно показа къде са мутрите, които посягат върху българската държавност и българските полицаи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Рашидов.
Колеги, когато разпъваме Правилника на кръст, поне да го правим елегантно.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България, от място): Така ли трябва да го правим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, точно това имах предвид, господин Недялков, точно това.
Реплика – господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Рашидов, справедливият гняв на българските граждани, за съжаление, снощи беше опорочен. Българските полицаи, които бяха докарани от цялата страна, бяха превърнати в пушечно месо. Ние затова искахме министърът да обясни защо когато имаха информация, господин Рашидов, че това нещо ще се случи, те не го предотвратиха, а трябваше да докарат тук тълпи микробуси, автобуси с български полицаи, които да бъдат обругавани, бити и по всякакъв начин унижавани. Нещо, което те не заслужават, защото Министерството на вътрешните работи има строго определена и фиксирана роля в тази държава съгласно Конституцията и съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.
Вината за всичко случило се е именно на управляващите и на ръководството на Министерството на вътрешните работи, защото те допуснаха да се случи това нещо, господин Рашидов, не някой друг. Полицаите нямат никаква вина за тази работа, нито протестиращите, защото всичко това можеше да се избегне. Вина носи това управление, защото то не се вслушва в гласа на народа, който вече 56 дни иска оставка. Сметката, господин Рашидов, за всичко това нещо трябва да се даде на Министерския съвет, на господин Борисов и на управляващото мнозинство, защото те предизвикаха този хаос навън на улицата. И в никакъв случай не трябва да се настройваме едни срещу други. Това е най-грешната политика – най-грешният подход, който може да се направи към днешна дата. Нито полицаите са виновни, нито протестиращите. Беше допуснато по неясни причини за нас. Ние искахме да знаем защо снощи да бъдат вкарани, имплантирани провокатори в този мирен иначе протест, който тук се провежда 56 дни. Това е проблемът.
И ние всички искаме да разберем защо тези полицаи бяха снощи така обругани, така бити и кой ще плати за това нещо. На тях дори няма да им се плати извънредният труд, идването дотук и много добре го знаете това нещо. Това е основният проблем. Така че моите уважения, господин Рашидов, но това е истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтече. Благодаря.
Друга реплика има ли?
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България, от място): Искам реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще Ви дам думата.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): По коя тема започна дебатът, аз не разбрах, за да има реплики и дуплики? По какъв Правилник е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Прав сте, господин Карадайъ.
Имате думата, господин Генов.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Научете този Правилник!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще се опитам да върна дебата, просто малко търпение от всички.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председателстващ! Господин Карадайъ е много прав, но всичко това… (Реплики от народния представител Мустафа Карадайъ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, господин Карадайъ.
МАНОЛ ГЕНОВ: …е в резултат, господин Карадайъ, на изказването на господин Рашидов. На господин Рашидов искам да му напомня недалечната 2001 г., когато един софийски общински съветник счупи носа на един полицай. И точно сега, господин Рашидов, мисля, че в този момент да реагирате по този начин не е лицеприятно в залата, така че това исках само да Ви кажа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Има ли трета реплика?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Рашидов, сам видяхте, че има нужда някой път от нарушаване на Правилника, защото и Вие има какво да кажете по темата. Само че не съм съгласен, че тези хора, които протестират навън, трябва да платят всички щети, причинени във връзка с протестите. Тези щети трябва да ги плати един-единствен човек и той се казва Бойко Методиев Борисов. Причината за всички тези щети, за всички тези неудобства на българските граждани, за всички неудобства на столичани да ползват градски транспорт, кръстовища, улици и булеварди е само на Бойко Методиев Борисов. И сметката моля Столична община да я предяви на Бойко Методиев Борисов. Той е човекът, който е виновен за всичките скандали. Той е човекът, който е виновен за тези проблеми, които имаме в пленарната зала, за тези противопоставяния, защото успя да противопостави българския народ по всякакви възможни разделителни линии. Няма линия, по която Борисов да не раздели българското общество. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Дуплика – господин Рашидов, имате думата.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Само да направя една поправка, когато ползваме думата народ. Аз по-скоро искам да видя онзи народ, който наричаме лекари, които работят денонощно за нашето здраве – хиляди, хиляди хора, учители, които подготвят учебната година, инженери, строители, които всеки ден работят, за да сме добре, земеделците, които събират житото, за да се храним всички зимата, учените. На протестите трябва да Ви уведомя, че един сериозен творец няма – един. Нито един!
Така че за мен народът е този, който работи по 24 часа на ден. Много скоро ще Ви разкажа кои са водачите, пак Ви казах, деца на тежката комноменклатура, пораснали в станциите на ЦК на БКП. Нямам нищо против това, но сега да са крайни демократи – имам нещо против.
А колкото до полицаите, колега, много ниско паднахте, Вие сте водопроводчици, много подземни. Няма такова съдебно решение и мога да Ви осъдя за кеф, за удоволствие. И този, който удари полицай, той има присъда и това ще Ви го докажа. Аз нямам присъда за такова нещо. И не се дръжте като управлението на Костов. Аз бях поредна жертва на такова управление, когато хвърляте думи, без да носите отговорност.
Второ, продължавам – президентът да се извини, защото той нарече управляващите мутри, а Вие също сте в тази гилдия. И какво – правите изключение от българския парламент и управлението ли? Не мутрите бяха с черни фланелки зад него, след като вчера излезе от залата. Това имах предвид. (Реплики от „БСП за България“.) Как? Не го ли видяхте? Нима Бойко Борисов, дето толкова го желаете – ще се влюбвате ли в него? Той ли вадеше паветата? Той ли хвърляше пейките? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Какво трябва да Ви плати? Ще платят тези, които, като имат мерака да правят протести и въстания, да носят и отговорността за поведението на това въстание. Това искам да кажа.
Вие каквото хванете – Бойко Борисов Ви е виновен. То накрая ще се окаже, че всичко Ви е оцапано, защото Бойко Борисов го е оцапал. Хайде, моля Ви, дръжте се сериозно! (Реплики и подвиквания от „БСП за България“.)
Моля Ви, не подвиквайте така селски, а дайте да се държим като хора, защото моята съпруга работи в „Пирогов“ и искам да Ви кажа, че 24 часа лекуват – вчера 30 полицаи. Кой ще Ви пази утре? Искате я властта. Ако ми се падне Вие да ме пазите – горко ми. Нали искаме техният авторитет да се вдигне? Нали тези хора трябва да се грижат всеки ден за нашите деца?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Рашидов, времето Ви изтича – моля, завършете.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Нима снощи те хвърляха камъните? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Процедура – господин Хамид.
Ще Ви дам думата и на Вас, господин Генов. Молбата ми е обаче след процедурите наистина да започнем да успокояваме малко напрежението и да преминем към нормална работа.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Христов, за да се успокоим, първо трябва да спазваме Правилника. Не знам на български ли да Ви го кажа, на чист мексикански ли да Ви го обясня обаче и на този монитор (посочва монитора на трибуната), и на този пред Вас, темата е ЗИД на Изборния кодекс. Трябваше да прекъснете изказващите се няколко човека, а Вие продължихте да нарушавате Правилника. Вече при четвърто изказване – три реплики, изказване, дуплика, и нито думичка от Ваша страна.
И докато аз съм направил езиков лапсус, Вие май съзнателно нарушавате Правилника. Не мога да допусна, че не го знаете. Ако искате, починете си малко, пийте едно кафе, иначе ще си самоадресирате по Ваш адрес думите на класика Вежди Рашидов. Той нещо за чепове за зеле говореше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Хамид.
Надявам се с това – прав беше господин Хамид, аз ще се опитам да върна дискусията към точката от дневния ред.
Господин Генов, имате процедура, нали? Заповядайте.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председателстващ.
Процедурата ми е към Вас. Искам да припомните на господин Рашидов, че някой снощи доведе ултрасите на площада. Не президентът Радев се срещаше с футболните босове. (Викове и смях от ГЕРБ.)
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): А кой е?
МАНОЛ ГЕНОВ: Обяснете на господин Рашидов кой правеше срещи с футболните босове. Кой раздаваше пари за стадиони? Помним кадрите с футболните босове, отиваха при един човек да правят срещи. У този човек – може би всички се сещате кой е, притеснението е изключително голямо и футболните агитки знаят под чий контрол са. Така че припомнете ги тези работи, за да не си хвърляме взаимни обвинения и да противопоставяме хората едни на други.
Хулиганите винаги са си били хулигани. Полицията – нашите уважения към нея, не можа да се справи докрай, както каза колегата, с превенцията, но тези хора изпълняват заповеди, те съхраняват реда, здравето на гражданите, собственото си и собствения живот.
Така че уважение към целия личен състав, който успя донякъде, както подчерта тук и колегата Иванов преди малко, да се справи със ситуацията, но явно нещо ни куца с превенцията и това трябваше да го чуем от министъра, а Вие така уважително го изведохте, за да не става обект на въпроси, на които трябваше да се дават и неудобни отговори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Надявам се да спрем дотук.
Продължаваме с дискусията. Изказване – точно това имах предвид. Имате думата.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нарушихме Правилника, разбира се, но може би грешката е вярна, тъй като това, което се случва през последните месеци, може би и повече, де факто е част от предизборната ситуация, от предизборната кампания, а ние говорим за проекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс, така че вероятно сме си точно в тази точка, която обсъждаме.
Иначе по същество по това, което е внесено от две парламентарни групи, имаме забележки, разбира се, и по Законопроекта на Политическа партия ГЕРБ. Тях ще споделим и ще направим своите предложения между първо и второ четене върху този законопроект, но ми се ще малко повече да обърна внимание на предложението на „Движението за права и свободи“.
Уважаеми колеги от ДПС, има един много хубав македонски филм, казва се „Подгряване на вчерашния обяд“. Не знам, дали сте го гледали, но когато наближат избори, Вие винаги подгрявате манджата с едни и същи предложения и те звучат така: „Премахване на задължителното гласуване, премахване на квадратчето „не подкрепям никого“, връщане на старите правила за изборните секции в чужбина, премахване на уседналостта, въвеждане агитация на майчин език и премахване на преференциите“. Това са конкретните Ви предложения сега.
Какво целите с това? Мисля, че няма български гражданин, който да не е наясно, че Вие използвате методи обикновено в кризисни ситуации чрез извиване на ръце, изнудване, чрез някакви задкулисни договорки да си прокарвате такива решения, каквито сте предложили и в момента.
Ако мине нещо, това е добре дошло за Вас. Имате някакви позитиви пред Вашите избиратели, за да кажете, че сте постигнали нещо. Обаче ако не си постигнете идеите и целите, Вие имате още по-голям мотив да кажете: ето ги лошите националисти, лошите ксенофоби, които мразят част от българското общество, които не обичат различните и които наистина са една ретроградна политическа формация във Вашите очи. Това се опитвате да внушите и на Вашите избиратели.
Само че в това няма нищо вярно, защото задължителното гласуване, ако си спомняте, беше въведено с една-единствена цел – да има по-голяма представителност в избираемите органи на българската власт – местна, централна, президентска и така нататък. Към момента мисля, че е във Ваша угода да има по-ниска избирателна активност и да може етническият, купеният, корпоративният вот да имат много по-голяма тежест и Вие да може да получавате значително по-голямо представителство от това, което българските граждани биха Ви отредили при нормална ситуация. Затова не Ви харесва задължителното гласуване.
Квадратчето „Не подкрепям никого“. Стара Ваша теза е, че то не трябва да съществува, поддържате го и сега. Но какво да кажем за връщането на старите правила за избори в чужбина, за разкриване на изборни секции. Ние знаем откъде идваха основно или голяма част от Вашите гласове, преди да променим Изборния кодекс – идваха от съседна нам държава. Сега сте облекли предложението си в малко по-деликатна форма, говорейки за страни – членки на Европейския съюз, как там трябва да става това нещо. Ами аз не мисля, че българското общество ще е много радостно от това да се провеждат избори във фризьорски салони, в баничарници, в бозаджийници или в някакви други такива заведения, където се организират секции в други държави. Мисля, че това, което сме въвели като правила със секциите в чужбина, е изключително обективно, изключително много се следи за контрола от българската държава, от българските дипломатически служби и това гарантира честността на вота. Сигурно искате да върнете пак такива секции, където да има по повече от две хиляди души гласували, в които това да става за по-малко от минута на човек – може би това е Вашата цел?
Уседналостта. Искате да я премахнете, искате да върнете изборния туризъм, да потеглят отново автобусите и да ги разкарвате по села и паланки, за да могат да натежат за този или онзи Ваш представител в съответния регион. Аз мога да Ви дам и конкретен пример, тъй като със собствените си очи съм видял тези автобуси в Северозападна България, където знаете, че по принцип нямате особена тежест като политическа формация и като подкрепа, но въпреки това през последните години с тези автобуси успявахте да си осигурите едно сериозно представителство и дори изпращахте и народни представители в няколко парламента поред.
Агитацията на майчин език. Тук искам да поздравя господин Хамид за неговите филологически открития и постижения в областта на езикознанието, тъй като той откри един нов език – мексиканския език – да ни е честит този нов език! (Ръкопляскания от ОП.) Искате отново под мека форма да въведете правото на агитация на майчин език, въпреки че Конституцията на Република България много ясно е посочила кой е официалният език, законодателството на страната дава абсолютно ясна картина на какъв език може да се агитира – ще превеждаме със субтитри, ще има превод в ефир или не знам какво друго ще се случва.
Не е за пренебрегване и желанието Ви да опорочите преференциалния вот. Ако си спомняте, в едно предишно Народно събрание преференцията беше въведена като елемент на мажоритарност в избор. Сигурно си спомнят колегите народни представители, че Вие дори, ако не се лъжа, и в настоящия парламент имате свой колега, който е изключен именно заради това, че за него са гласували преференциално и той е станал част от Четиридесет и четвъртото народно събрание. Искате партийната централа да подрежда листите и да решава, да определя 100% гарантирано кой ще бъде Ваш представител в Народното събрание.
Ние от ВМРО, разбира се, сме против това. Защитаваме тезата, че освен гласуване със съответните партийни листи хората трябва да имат право и да преподреждат кандидатите там, за да може истинската картина в парламента да покрива това, за което са гласували, и това, за което са дали вота си българските избиратели.
Така че, уважаеми колеги от „Движението за права и свободи“, ние няма как да подкрепим тези Ваши предложения. Смятаме, че те са опит за намеса на чужди сили в изборния процес на Република България. Чужди сили, които ще финансират, ще поддържат провеждането на изборите, ще изпращат автобусите, ще осигуряват съответните парични средства – не само за транспорт, но и за една екскурзия до България, до родните места. Не отричаме правото на тези хора да посещават своите родни места, разбира се, уважаваме тяхното право, те все пак са български граждани, но това няма как да бъде част от българския Избирателен кодекс и да подменя истинския вот на българските граждани под диктат на чужди държави. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Богданов.
Реплики?
Първа реплика, втора реплика.
СМИЛЯНА НИТОВА (БСП за България): Уважаеми господин Богданов, Вие знаете ли как гласува Вашият представител в Правна комисия по Законопроекта на ГЕРБ? Аз ще Ви разкажа нещо. Преди заседанието на Комисията същият колега даваше обилни интервюта в посока, че няма да подкрепи този законопроект. В такава посока беше изказването му в Правна комисия. И накрая познайте –подкрепи Законопроекта на ГЕРБ! (Реплики от ОП.) Но може би това е начин и стил на политическо поведение, защото така постъпихте и с предложението на ГЕРБ за нова Конституция: давате интервюта в тази посока, че няма да подпишете предложението, ако в него не влязат точките, които Вие държите да бъдат разгледани, и в същото време… (Шум и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, запазете малко търпение.
Продължете, госпожо Нитова.
СМИЛЯНА НИТОВА: …давате своите подписи в подкрепа на Законопроекта за нова Конституция.
Но като стана въпрос за Конституция, наред със становищата на всички наши видни конституционалисти, които критикуват това предложение, има и едно нещо хубаво, и хубавото е, че господин Борисов разбра, че Република България има Конституция, защото той досега не се е явил в парламента… (Реплики от ГЕРБ.) Да, не се явява в парламента, нито написания….
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Нитова, аз Ви дадох толкова много време да обосновете репликата си. Вие в момента бягате от темата. Приключихме вече с изнасилването на Правилника. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Моля Ви, влезте в темата.
СМИЛЯНА НИТОВА: Имам още време, което мога да ползвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, влезте в темата!
СМИЛЯНА НИТОВА: Така че господин Борисов разбра най-после въпреки неговото отношение към сега действащата Конституция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Втора реплика?
Колеги, давам достатъчно време да аргументирате изказване, да аргументирате и реплика. Моля Ви! (Реплики от „БСП за България“.)
Да, вярно е, но аз спазвам Правилника. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Запазете само мъничко, дайте ми възможност да говоря.
Аз спазвам Правилника и не е само времето, което ограничава оратора. Там има изисквания относно същността на изказването или същността на репликата. (Реплики от „БСП за България“.)
Не, следях внимателно. (Реплики от „БСП за България“.) Следях внимателно!
Моля, продължете и поставете карта.
МАРИЯ ЦВЕТКОВА (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Богданов, съгласна съм с всичко и подкрепям всичко, което казахте. Аз недоумявам как е възможно партия като ДПС, която системно и на абсолютно всички избори нарушава и погазва изборното законодателство, Изборния кодекс (шум и смях в „БСП за България“), като системно агитира на турски език, недоумявам каква е тази наглост да излязат Ваши представители тук от ДПС, които да пледират, че са неоправдани и които да искат да бъде легализирано в Изборния кодекс да има право да се провеждат агитации по време на предизборните кампании на майчин език. Това е абсолютна наглост!
Ако Вие, уважаеми представители на ДПС, сте тук в тези удобни кресла, това е само защото Вие сте спечелили тези гласове и сте намерили мястото си тук, в парламента, именно от доведените под строй рейсове от Турция. И сега Вие искате, уважаеми господа от ДПС, да бъде променен Изборният кодекс и да отпадне уседналостта, което означава, че това ще се случва на всички избори.
Официалният език в Република България е българският. Запомнете го! България е еднонационална и едноетнична държава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, обърнете се… Репликата Ви се изчерпа с увода.
Заповядайте за трета реплика.
СТОЯН БОЖИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател! Явно колежката в Правна комисия не е внимавала. Аз като представител на Политическа партия ВМРО съм гласувал против. И ако не знаете, Красимир Богданов… (Шум.)
По телефона, господине. (Смях в „БСП за България“.) По телефона. Има протокол, вижте. Не е смешно. Има протокол, прочетете го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Божинов, репликата Ви не я разбрах.
Господин Богданов, имате думата за дуплика.
Господин Божинов, не влизайте в пререкания.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ОП): Уважаеми госпожи и господа, виждам, че се възбуди залата след последните изказвания.
Моята дуплика е в посока на това, че не виждам какво общо има първата реплика с моите думи. Аз единствено коментирах Законопроекта на ГЕРБ в посока на това, че имаме известни несъгласия с него, и то по отношение на смесената избирателна система – както е гласувал, между другото, и нашият колега в Правната комисия. Ние ще внесем своите предложения за промени между двете четения.
А иначе приемам мотивите на госпожа Цветкова в репликата ѝ към мен. Да, може би трябваше малко повече подробности да дам за начина, по който ДПС организира изборния процес, и за начина, по който изпраща една немалка част от своите народни представители в Народното събрание и в другите избираеми органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Богданов.
Продължаваме с изказванията.
Господин Цонев, имате думата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! По разглежданите законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс, без да засягаме актуалната обстановка, защото имаме Правилник все пак, „Движението за правата и свободи“ няма да подкрепи Законопроекта, внесен от госпожа Дариткова и група народни представители – в Правната комисия аргументирахме това свое решение. Смятаме, че в тази обстановка една от важните задачи, които има да реши това Народно събрание, е начинът, по който ще бъдат организирани следващите избори. Разбира се, това трябва да стане максимално в широк консенсус, трябва да стане, разбира се, и като отчитаме положителния глас на тези, които протестират. Не на тези, които вандалстват, а на тези, които протестират.
Трябва да отчетем дефектите на досегашното изборно законодателство и затова е нужна наистина сериозна работа от всички парламентарна групи. Достатъчно е само да споменем темата за машинното гласуване. Тема, която „Движението за права и свободи“ първа постави от 2012 г. насам – по-точно от 2013 г., макар че още 2009 г. имаше експериментално такова. През 2013 г. по инициатива на ДПС бяха организирани – с участието на колеги от Левицата, беше организирано паралелно преброяване на изборните гласове, в което ние направихме една широка организация и, така да се каже, дублирахме дейността на ЦИК. Получихме копие от всички протоколи на секционните избирателни комисии, респективно на районните избирателни комисии, за да сверим резултата с този от ЦИК.
Изключително голямо беше учудването ни, когато видяхме – и оттогава насам това е практика – че над 65 – 66%, две трети от протоколите на СИК бяха сгрешени, бяха подправяни, бяха подписвани, бяха преподписвани, липсваха подписи, нямаше контроли, които се изискват, които да бъдат правилно направени – отсъстващи контроли, грешни контроли.
Казах и в Правната комисия, да го кажа и от тази трибуна – не твърдим непременно, че това е фалшификация или че е умишлен процес, но твърдим, че това ерозира доверието в изборния процес в страната. И по тази причина оттогава ние започнахме да предлагаме различни начини, единият от които е машинното, да се минимизира работата на секционните избирателни комисии с преброяването, хартията, съставянето на протоколите, респективно грешките.
Много пъти сме говорили, че в секционните избирателни комисии има голямо текучество, има хора без опит, има огромно напрежение до среднощ, до сутринта и грешките са неминуеми. По тази причина и настоящият текст, действащ текст в Изборния кодекс за 100% машинно гласуване, без хартия, е внесено от „Движението за права и свободи“ и е подкрепено от мнозинството.
Но нека да кажа тук – ние не сме съгласни с начина, по който се организира машинното гласуване, и сме го казвали още когато приемахме тези текстове. Работа на изпълнителната власт е да осигури машините. Работа на държавата е да осигури сертифицирането, софтуера – всичко онова, което е нужно за легитимен изборен процес чрез машинно гласуване. Не е работа на Централната избирателна комисия и ние не приемаме изпълнителната власт и управляващото мнозинство в законодателния орган да прехвърля топката към ЦИК. ЦИК нито има такива възможности, нито има как да направи това.
Аз предполагам, че по темата за машинното гласуване тепърва ще говорим, но да кажа на всички, че тази тема е сложена от ДПС и ние ще продължим да работим за това да има машинно гласуване, но то да бъде правилно организирано, машините да бъдат произведени от наш производител, сертифицирани и така нататък, и така нататък.
Има още много причини да не подкрепим Законопроекта на ГЕРБ. Една от тях е, че вътре има отделна глава за организиране на избори във Велико народно събрание. Ние смятаме, че това сега не е нужно, не е навременно. Предполагам, разбрахте, че решение за свикване на Велико народно събрание от това обикновено Народно събрание няма да се случи. Ние сме заявили позицията си, колегите от Левицата също. Това предопределя изхода на това решение.
Но да се върнем към Законопроекта, внесен от „Движението за права и свободи“. Искам, в съвсем спокоен тон, да Ви обясня още веднъж кои са мотивите ни за тези предложения.
В последния месец актуалната дума в българския политически и обществен живот е „конституция“. Вчера подписахте и със 127 подписа внесохте Проект за нова конституция – обръщам се към управляващото мнозинство. Добре е да се научим обаче да спазваме старата и тогава може би ще имаме основание да искаме и нова.
И понеже господин Зарков – многоуважаваният от мен господин Зарков и като юрист, и като политик, при предната точка говори за Конституцията, за Конституционния съд, за това, че определени решения, касаещи съдебната власт, ще бъдат точно регламентирани от Конституционния съд.
Господин Зарков, обръщам се към Вас, защото сте добър юрист. Как четем чл. 42 на Конституцията, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1, защото Вие като юрист знаете, че тези неща се четат във връзка?
Член 42 казва: „Гражданите, навършили 18 г., с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.“
Този текст, който е в Главата „Основни права и задължения на гражданите“, ние го четем във връзка с чл. 26, ал. 1 от същата глава, която казва: „Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция.“
Е, уважаеми колеги, питам: защо гражданите на Република България, които се намират извън Европейския съюз, нямат всички права и задължения по тази Конституция, при положение че Конституцията го прогласява? Защо?! Казано е, че не могат да им се отнемат права и задължения. Независимо от това къде се намират, имат тези права! На какво основание? На какво конституционно основание? Питам юристите, не питам другите. Никъде не е казано, че могат да се отнемат основни права и задължения на българските граждани в зависимост от това къде те се намират. Напротив – забранено е.
Друго, което искат хората навън. Говорим, че в много страни от света хората протестират. Цитират се тези протести от Левицата и от извънпарламентарните сили. Те искат да гласуват, искат въвеждане на дистанционно гласуване. Добре, как ще въведем дистанционно гласуване, като им е отнето правото да гласуват?! Какъв е смисълът – на тези в Канада и Щатите, които не могат да гласуват, ще им дадем дистанционно да гласуват?! Те пак няма да могат да гласуват. Това е абсолютен нонсенс за тези неща. Основна цел на който и да е изборен закон – на Изборния кодекс, е да направи нормални условия максимален брой хора да гласуват.
И тук идваме до следващото – защо ние предлагаме да отпадне задължителното гласуване. Защото е кух текст; защото е неработещ текст; защото с други текстове отнемаме права на български граждани да гласуват, а с този текст лицемерно ги задължаваме всички да гласуват.
Не, уважаеми колеги от тази част на залата – дясната, не, ние не сме против задължителното гласуване, защото ще Ви кажа: ако гласуват всички наши избиратели, съотношението ще бъде същото. (Реплика от ОП.)
Ние знаем кои са нашите избиратели и Вие знаете кои са. Според идеологията, според идеите! (Шум и реплики от ОП. Ръкопляскания от ДПС.) Ние нямаме никакви опасения от това, че ще гласуват всички български граждани. Нямаме такива опасения!
Имаме опасения от лицемерието: да задължим българските граждани да гласуват, но една част от тях. Друга част не са български граждани. И тези, които са в Република Турция, и тези, които са в Щатите, и тези, които са в Канада, и тези, които са в Австралия, няма как да гласуват, те не са български граждани. Така че като говорим за Конституция, нека да спазваме настоящата, да четем правилно текстовете, както би следвало, на законодателния орган и да се придържаме към основните права и задължения на българските граждани.
А колкото до агитацията на език, различен от българския – на майчин език, колеги, никога не сме искали това. Искаме следното: да се агитира на български език. Когато се говори на друг език, различен от българския, да има превод на български. Задължителен превод! Когато дойде Ханс ван Баален и на английски поздрави избирателите на ДПС, ние правим превод на думите му от английски език. Когато наш колега говори на майчиния език – на турски език, на майчиния си език, на избирателите, на своите родители, на братя и сестри, ние имаме винаги превод. Той винаги превежда думите си. Винаги сме искали това и Вие винаги го пропускате.
Да, официалният език е българският, в това няма никакво съмнение. Да, ние искаме всичко каквото се казва по време на избори, да бъде преведено на официалния български език. (Шум и реплики от ОП.) Защото никъде в Европейския съюз не е казано, че не могат да се използват по време на избори други езици. Никъде, в нито една страна – ето затова! (Шум и реплики от ОП.)
Както и преди малко, като се питаше – да се върна към една тема…
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС, от място): Удължете времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Удължете времето.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Удължаване на времето, благодаря. Ок, виждам, че напредна много времето.
Тези неща, които „Движението за права и свободи“ предлага, не са претопляне на манджа. Или ако използвам Вашия израз, уважаеми колега, манджата е Конституцията – всеки път ще я претопляме. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Цонев.
Реплики? Не виждам. (Реплика.)
Уважаеми колеги, ще имате думата.
Съгласно утвърдилата се в годините добра парламентарна практика прекъсваме заседанието за 30 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, продължаваме работа.
Господин Михов – за изказване. Няма го.
Ще продължим тогава с други изказвания.
Моля за изказвания.
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Изборният процес е динамичен процес и има обаче една повтаряща се противоправна закономерност, а именно – няколко месеца преди избори управляващите обичайно вкарват предложения за промени в този процес. Вместо да внесат яснота и предвидимост посредством законодателните мерки, те всъщност създават един организиран хаос, който води до затлачване на този процес.
В случая ни се предлагат доста промени, които противоречат на досегашната добра практика, каквато имаме в България, а бих казал и в Европа. Ще започна с бленуваното Велико народно събрание, което стана ясно, че няма да го има…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): От кое стана ясно?
ТОДОР БАЙЧЕВ: …но така или иначе предложенията за промени в тези текстове са наистина противоречиви на добрата практика, която имаме в момента. Не става ясно от предложенията как точно ще се гласува – в един тур или в два тура?
Не става ясно и как ще се определят районите. Районите ще бъдат многомандатни и едномандатни, но забележете, критериите за определянето на тези райони ще бъдат различни – многомандатните ще се определят на база данните на Националния статистически институт и постоянната регистрация, докато едномандатните само ще бъдат на база Национален статистически институт.
Също така в тези райони ще действат партийни листи и ще има възможност за листи, подадени от инициативни комитети. Само да кажа на колегите, че това нещо до момента го няма в нашата изборна практика в България, а както се оказва и в Европейския съюз. Не знам откъде са черпили този челен опит?!
Преди 30 години Великото народно събрание е избирано по друга методология, при друга действаща Конституция и при друг действащ закон. Забележете, действащ закон, който е бил прилаган, а не както ние правим сега – да не прилагаме действащото законодателство.
Другото предложение е по отношение на продължителността на изборния ден да продължава за 48 часа, в случай че има например усложнена епидемиологична обстановка. Добре, но не се дава отговор на въпроса за организационните проблеми, които ще възникнат. Този процес, тези 48 часа как ще бъдат – непрекъснати, дали ще бъдат прекъсвани, дали в такъв случай могат да се подменят част от секционните избирателни комисии? Кой ще охранява бюлетините? Може би колегите, които разнасяха чувалите в зала „Армеец“ например? Няма лошо.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Ципов, това за теб ли беше?
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Явно.
ТОДОР БАЙЧЕВ: Продължаваме нататък.
Искате да съвместим машинно и хартиено гласуване, като и двете гласувания бъдат провеждани едновременно. Сигурно е така, колеги, но все пак ние взехме решение в секции с над 300 гласоподаватели гласуването да бъде машинно. Тъй като доста гласове се чуха в посока… и се опитвате да се скриете зад предприетите здравни мерки – как ще гласуват еди колко си души с една машина, аз тук мога да кажа и следното: гласуването с два химикала в тъмната стаичка е не по-малко опасно. Подписите ще бъдат полагани в книгата само с един-единствен химикал. Така че ще има достатъчно, бих казал общи точки между гласоподавателите, за да пренебрегнем машинното гласуване, да не кажем, че те ще бъдат съветвани въобще да не гласуват с машини.
Другото, което също ми направи впечатление на казаното от вносителя, е, че ЦИК няма да упражнява контрол върху софтуера и хардуера. Контролът ще се осъществява от Българския институт по стандартизация и Българския институт по метрология. Дотук добре, но получихме писмо, има становище от Българския институт по стандартизация, който твърди, че няма нито капацитета, нито възможността да извършва тези проверки. Как тогава? На кого го възлагаме? Това е един мъртвороден текст на практика, който няма да проработи, или този институт впоследствие ще бъде заменен с някой удобен, който ще направи софтуера такъв, какъвто желаят управляващите.
Също така ЦИК няма да дава и задължителни указания на изпълнителите в процеса нещо, което не е било до настоящия момент. Също се премахва гражданският контрол от страна на наблюдателите върху системата за машинно гласуване. Не ми е понятно защо наблюдателят може да наблюдава тефтера, откъдето се късат бюлетините, може да наблюдава списъците, но не може да наблюдава машината. Поражда се едно съмнение за предварително подготвено манипулиране.
Нарушен е и стандартът на Съвета на Европа за стабилно законодателство на изборния процес или казано с други думи да не се пипа Изборният кодекс. Премахнато е съдебното оспорване на решението на ЦИК относно компютърната обработка на изборните резултати. Или казано с други думи няма как да стигнем до хоризонта, наречен честни избори, докато вървим с бодри крачки назад. Няма как да се случи!
Към настоящия момент, към настоящите проведени избори имаме констатирани проблеми, но тези проблеми не се решават, не се предприемат стъпки за тяхното решаване, а именно организационните нарушения по време на изборния ден, купеният вот, контролираният вот. Напротив, колеги, предлаганите от Вас промени ще затлачат изборния процес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Байчев.
Реплики има ли?
Изказване – господин Михов, заповядайте.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Ще бъда кратък и ще се изкажа по въпроса за предложенията за промени, направени от ДПС. Ще бъда кратък, защото този дебат вече няколко пъти е воден в няколко народни събрания и няколко пъти в няколко народни събрания парламентът се е произнасял.
Ще бъда кратък във връзка само на един пункт в аргументите на вносителите – това е въпросът, че регламентът за гласуване в чужбина ограничава права. Когато иска да се атакува една норма, най-лесното е тя да бъде атакувана чрез принцип, само че принципите, регламентирани в Конституцията, действат в реална среда и не бих искал да изземвам ролята на юристите, но е ясно, че правото трябва да се упражнява. Конституцията на Република България е гарантирана и нейните права се осъществяват, за съжаление, единствено и само на границите на Република България.
В чужбина зад тези граници действат други политически и обществени реалности и ключът към всичко това е въпросът: как се осъществяват тези права в Република Турция? Нека не се заблуждаваме, зад фасадата за правата на българите в чужбина ДПС преследва единствено собствените си политически интереси – разбираемо е, това са техните избиратели в Република Турция. (Реплики от ДПС.)
Въпросът е: могат ли да бъдат гарантирани честни и демократични избори в Република Турция извън територията на българските дипломатически представителства? Въпросът е риторичен, но нашият отговор е – не. Ще кажа две неща. Критиката към политическия режим в Република Турция на президента Ердоган е много сериозна и тя идва не от тук стоящите националисти, а от много правоохранителни и международни институции, организации и държави с утвърдени демократични принципи.
Вторият – последните местни избори в Република Турция бяха доста широко коментирани с намесата на държавата в този изборен процес. Припомням Ви само случая на касирането на изборите в най-големия град на тази държава – Истанбул. Ето защо, ние продължаваме да твърдим, че правата на българските граждани могат да бъдат гарантирани единствено и само там, където българската администрация, българската държава може да осигури нормални и честни избори, а в Република Турция това са българските дипломатически представителства и затова няма да подкрепим вашето предложение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Михов.
Реплики?
Господин Зарков, имате думата за реплика.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Михов, репликата ми се състои в следното – от Вашата парламентарна група доста напоително дискутирате Законопроекта, внесен от ДПС.
„Движението за права и свободи“ за пореден път прави своите предложения, те са дискутирани тук много пъти. Те имат своите аргументи и всички сме изразили становище по тях. Ще продължим да го правим. Но съзнателно бягате от обсъждане на Законопроекта, който има шанс да мине, благодарение на Вас събра мнозинство, а именно Законопроектът на ГЕРБ, така че, моля Ви, преди да се грижите за изборите в Турция, кажете българската администрация има ли възможност и капацитет да осигури честни и справедливи избори в България? В България – с шестстотин и кусур хиляди невалидни бюлетини, с непрекъснатите репортажи за купуване на гласове?
Затова преди да ни обясните геополитическата обстановка, моля, отговорете следното: „Обединени патриоти“ – „за“ или „против“ машинното гласуване сте? „За“ или „против“ Законопроекта на ГЕРБ? „За“ или „против“ хартията? „За“ или „против“ институтите, които да сертифицират? „За“ или „против“ избори в два дни? Защото в Правната комисия Вие направихте това, което и с Конституцията – пред камерите бяхте „против“, зад камерите гласувахте „за“ по телефона или по друг начин?!
В парламента гласувате по телефона, а машини за хората не може?! Престанете да лицемерничите и недейте да отклонявате темата към Законопроекта на „Движението за права и свободи“, който и без това не събра мнозинство. И кажете честно на българските граждани, че крепите това управление и начина, по който то се създава, именно чрез фалшификация на изборите. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков.
Втора реплика? Не виждам.
Господин Михов – дуплика.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Високоуважаеми господин Председател, госпожи и господа! Господин Зарков, разбирам Вашата позиция, но не разбирам защо Вие направихте реплика на нещо, което не съм казал. Обикновено се прави реплика и се изразява несъгласие на нещо, което сте казали. В този смисъл Вашата реплика беше по-скоро изказване.
Вие правилно поставяте въпроса: кой може да гарантира честни и демократични избори сега? Тези, които идват. Вие имате отговор. Този отговор обаче е Ваш. И аз Ви задавам пък простия въпрос: в тази остра поляризация, когато една институция, призвана по силата на Конституцията, трябва да бъде пряко избрана от народа и стояща над политическите борби и партийните боричкания, може ли да гарантира тя свободни и честни избори? Вашият отговор е ясен, но Вие трябва да си зададете въпроса: той единен ли е за българското общество? Той не се споделя от цялото българско общество. И тук е много важният въпрос: как да гарантираме свободни и честни избори?
А историята досега ни показва, че изборите, каквито и определения да им сложим отпред, в последните години водят до разнопосочни резултати – на едни печелят едни политически сили, на други – други политически сили. Това ми дава основание да заключа, че тезата за тоталната манипулация на изборите в България не е вярна. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Михов.
Продължаваме с изказванията.
Имате думата.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, след онова, което наричате Конституция, а то не е такова, ни предлагате нещо, което наричате промени в Изборния кодекс, но това са просто избори по гербаджийски, както и Конституцията Ви е един откровен гербаджийски ред. Конституцията Ви беше унищожена от критика от всички конституционалисти и този проект срещна отпор от експертите в държавата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
От държавните органи и от неправителствения сектор. Прочетете си становищата, колеги.
С този проект прехвърляте цялата отговорност към ЦИК и получихте отговор – оставка, в опит председателят на ЦИК да се спаси от това, което се задава. Прехвърлихте отговорността към държавните органи, прочетете техните становища.
И защо го правите това? Ако с Конституцията искате да спечелите още два месеца политическо време и да въведете този гербаджийски ред, тук искате да се възпроизведете. И нещо повече – да спечелите легитимност, защото знаете, че не сте легитимни и не можете да произведете легитимни избори и хората да признаят резултата. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Затова използвате машините, които са нещо хубаво, но ги въвеждате по Вашия си начин – некадърно.
По същество. Предвидили сте фирмата, която прави компютърна обработка на данните от гласуването, вече да не се избира с конкурс, защото една и съща фирма печелела. Ами, колеги, тя е една и съща фирма и винаги предизвестен победител има и в обществените поръчки. Защо не го закрепите направо в Конституцията и в Изборния кодекс и да е ясно – лично Бойко Борисов обявява победителите. Конкурс на кого е нужен?! Така и така сте започнали, стигнете до край.
Предлагате смесване на машини и хартия, предлагате два дни пореден вот и още много безумия предлагате, колеги. Но нека Ви зачета становищата, като започнем от държавните органи: „С голяма изненада научихме“ – тези, които трябва да прилагат Закона, са изненадани какво трябва да направят. Не е коректно да се възлага на дадена институция каквото и да е, без да бъде консултирана дали може да го изпълни. Въпросните технически устройства за машинно гласуване трябва да отговарят на европейски стандарти, а не ЦИК тепърва да ги определя. И по-нататък са Ви обяснили като за хора, които схващат по-трудно – със скоби, обяснения с простички думи. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Еее!“)
Нека Ви прочета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: За кого се отнася това, господин Божанков? Имате ли конкретен пример?
ЯВОР БОЖАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Термините „одит“, „тестване“ и „сертифициране“ са абсолютно несъвместими както към апаратната, така и към програмната част на техническите устройства.
Колеги, „одит на техническо устройство“ е абсолютен оксиморон, тъй като одитът се извършва от експерти, наречени одитори, обикновено сертифицирани, и те проверяват документи и задават въпроси. Как техническото устройство ще им отговори на въпросите?
Колкото до софтуера, той може да бъде оценен дали отговаря на заданието с правилата на ЦИК – в скоби, това се нарича верифициране, поясняват Ви с простички думи. И дали отговаря на предназначението си – отново скоби, това се нарича валидиране. Точно мисля, че като за Вашето ниво на експертиза е обяснено в становището, което Вие, предполагам, не приемате. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Отново ще Ви напомня, втори път, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ: И завършвам, колеги, със становището на „Трансперънси интернешънъл“: „Предложеният текст създава рискове за изборния процес, които изразяват пълно неразбиране на проблемите в тази област и създават условия да разрушат изцяло общественото доверие към изборите в страната“ – това е мнението за Вашия Изборен кодекс. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Божанков.
Хубаво е, че завършихте преди да Ви напомня за трети път.
Реплики, колеги?
Изказване – господин Ангелов, заповядайте.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Понеже БСП питат какво е нашето отношение по тези предложения, които ГЕРБ е направил – ние много ясно сме го заявявали, особено за това да има мажоритарен избор на народни представители, защото считаме, че по този начин обществото, примерно, няма да бъде представено реално за следващото Велико народно събрание, защото една или две партии ще вземат тези места и ще променят вота на хората. Това сме го казвали и затова дори един от нашите представители гласува и „против“ в Комисията. И това го знаете много добре.
Но на мен ми е странно, защо Вие от БСП мълчите по предложенията на ДПС? Значи Вие сте отново за екскурзиите с автобуси от Турция, Вие сте за това Турция да се намесва във вътрешните работи на България. Ами аз не чух във Вашето изказване нещо срещу техния законопроект. Кажете! (Силен шум и реплики.) Вие сте значи против преференциите. Вие отново сте направили, ще използвам – къде е, няма го господина – мексиканската дума „достлук“ с ДПС и затова не се нападате един друг. Явно се гласите отново да управлявате заедно с определен контингент отвън, неолиберален – контингент, който изповядва джендърски идеологии, които искат Истанбулската конвенция, както и голяма част от Вашата група, въпреки че сега не е прието да го казвате, защото обществото не го иска.
Така че, когато критикувате нас, проверете какво сме казвали, какви са били нашите реакции и какво е било нашето гласуване. А когато трябва да се защити националният интерес на държавата, защото това, което предлагат ДПС, е срещу националните интереси на българската държава…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтича, господин Ангелов. Завършете мисълта си. (Ръкопляскания от ОП.)
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: …Вие мълчите отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Реплики има ли?
Заповядайте – по начина на водене.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Процедурата е по начина на водене и е изцяло към Вас.
Днес ставаме свидетели на перманентно нарушаване на Правилника и на Конституцията. Конституцията е върховен закон и всички останали закони не могат да му противоречат.
Преди малко господин Зарков каза, че е имало едно общо съгласие, в което общо съгласие тук, в пленарната зала, а и в Правната комисия, се е постигнало – за нарушаване на Конституцията. Всички вкупом мълчат за това, всички вкупом бягат от тази отговорност. Колегите националисти, както господин Михов сам окачестви (реплика от народния представител Юлиан Ангелов), нарушиха Конституцията и Правилника многократно… (Силен шум и реплики от ОП. Реплики от народния представител Юлиан Ангелов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изчакайте, господин Ангелов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Нарушаването на Правилника, господин Христов, става с Вашата подкрепа. Правилникът е със силата на закон и той не може да противоречи на Конституцията.
Господин Христов, откакто сме започнали работа, ние единствено и само нарушаваме правилата, нарушаваме законите, нарушаваме Конституцията, нарушаваме правата на българските граждани. Не правете тази грешка като Вашия председател. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Летифов.
Не знам каква грешка е допуснал председателят на българския парламент. Вие не се аргументирахте и по отношение на това как аз като водещ по време на изказването на господин Ангелов съм нарушил Правилника. Мисля, че Вашето изказване и бележката към мен бяха нерелевантни. (Реплика от народния представител Халил Летифов: „По начина на водене.“)
Заповядайте, но Ви моля да бъдете конкретен.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Господин Председател, ако наистина не разбирате къде нарушавате Правилника, значи мястото Ви не е там.
Господин Божанков направи изказване, господин Ангелов му направи реплика. През цялото време той се обръщаше към „Движението за права и свободи“. (Силен шум от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Запазете тишина, моля!
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Това беше по същество, господин Христов. Вие кажете.
След това го направи наистина, в разрез с Правилника (реплика от народния представител Юлиан Ангелов), и извън времето, което Правилникът им дава право, но понеже сте си коалиционни партньори, а те са си националисти, за тях е позволено. (Реплики от народния представител Юлиан Ангелов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Запазете тишина, господин Ангелов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Не, национализмът не позволява да се нарушават правилата, господин Христов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Летифов, ще се въздържа да отговоря.
Изказване – господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Цялата история на обсъжданията на Изборния кодекс в този мандат е доста срамотна и продължава да е такава.
Първа причина за това е, че ние обсъждаме едновременно два законопроекта, които касаят един и същи кодекс, но много различни материи. За да покажа на хората как се отговаря ясно, когато питате какво е отношението на БСП към Законопроекта на ДПС, то беше изразено на Комисията, ще бъде изразено и днес – то е „против“. Против!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, от място): С какви мотиви?
КРУМ ЗАРКОВ: Мотиви сме изказвали десетки пъти. (Силен шум и реплики от ОП. Реплика от народния представител Юлиан Ангелов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, не ме предизвиквайте, моля, да въвеждам ред в залата в съответствие с Правилника.
КРУМ ЗАРКОВ: ДПС внесоха своя законопроект на 28 август тази година – внасят го за пореден път в Народното събрание, където се борят за интересите на хората, които искат да гласуват в чужбина, а атакуват разпоредбата за забрана на агитиране на чужд език и преференциите. По трите въпроса ние ясно сме заявили. Но има разговор и той трябва да се води по отношението на това как се гласува в чужбина, защото считаме, че българите, които живеят в чужбина, трябва да бъдат привличани към българския политически живот, защото иначе, уважаеми колеги, те се връщат през август и септември и може да ги видите на улицата.
Но има нещо друго, което опорочава дебата. Дебатът е следният: Законопроектът на ДПС няма да мине. Законопроектът, който обаче най-вероятно ще стане право, е този на ГЕРБ, този, който Вие от Патриотите подкрепяте. И този законопроект е много важен в контекста на задаващите се избори.
Какво трябваше да се направи? Трябваше да се гарантира машинното гласуване и да се улесни начинът за провеждането му. Как трябваше да се направи е ясно на всички, защото беше описано в серия доклади на Централната избирателна комисия в различни нейни състави. Защо те знаят? Защото в България го има машинното гласуване по закон вече шест години и са проведени експерименти. И сега да ни питате ама коя машина и каква машина, е все едно нищо не се е случило дотук, което е грешно. Защо Вие сте гласували през годините различни експерименти, ако не се вглеждате какво са показали? Ясно е какво и как трябва да се направи. Ясно е какви са въпросите.
Между другото, без абсолютно никакви промени в Изборния кодекс също е възможно да се проведе машинно гласуване, стига обаче правителството да спомага за процеса, а да не го саботира, както се случва.
И сега какво предлагат тези колеги от ГЕРБ с помощта на „Обединени патриоти“, които казват ту едно, ту друго, но накрая гласуват с властимащите, за да бъдат част от тях, и ще стане най-вероятно факт? Вместо да се улесни процесът, той се усложнява. Вместо постижението навсякъде с над 300 избиратели да има само машинно гласуване, сега ще се върнем назад и ще внесем хартия. Внасяйки хартия, ние внасяме и всички проблеми, които искаме да отстраним с машинното гласуване. Защото най-полезната дейност на машинното гласуване е, че не позволява недействителна бюлетина, не позволява неотчетена преференция, не позволява грешен протокол. Когато го дублирате с хартия, то най-малкото ще дублирате и тези проблеми, и харчът за машини, и цялото организационно обслужване и усилие до голяма степен се обезсмислят.
Идеята на този закон е и друга: да спаси от отговорност изпълнителната власт. Правителството и Министерският съвет – служебно или редовно, имат отношение към изборния процес, винаги са имали, и чл. 18 на сега действащия Изборен кодекс в сила от 2014 г. споделя отговорността между Централната избирателна комисия и правителството. Така, както имат най-различни институции отношение към бюлетините, така трябва да имат и към машините.
Само че правителството откровено не помага, да не кажа, че пречи. Последен факт е отказът за разговор по тези въпроси. Сега със закон всичко трябва да се прави от Централната избирателна комисия, от „Информационно обслужване“, от бог знае кого, само правителството да не е вътре в процеса, защото се търси не кой да изпълни закона, а кой да поеме отговорност за предварително заложеното му неизпълнение! И това е истината! (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.) И тази истина Вие я знаете и ще Ви го кажа защо аз знам, че знаете – чух я от Вас. Вашият представител в Правната комисия го обясни, само че пред камерите обясни какво няма да направи и направи обратното, когато камерите си тръгнаха. Но в крайна сметка какво е един Изборен кодекс за хора, които си менят позицията за Конституцията? (Реплики от ГЕРБ: „Име? Кой?“)
Каква е целта също, която се преследва, и защо ще усложни процеса? Когато знаете, че има само машини в една изборна секция с определен брой избиратели, когато знаете колко време отнема за гласуване на машини и сте правили експерименти, когато можете да прецените колко човека максимум могат да гласуват на една машина, тогава може да направите и много ясна сметка за това колко машини точно са Ви нужни. Когато вкарате хартия в този процес, вече не може да прецените с точност и оставате на нечия преценка да каже колко машини ще купи. И между 60 милиона и 120 милиона има разлика, нали? И между тези, които ще участват в обществената поръчка, също има разлика, защото ще се окаже, че само един изведнъж може в такива срокове.
Още един вариант. Президентът на Републиката Ви предложи този разговор в края на миналата година, за да може – Вие не дойдохте там, на този разговор – за да може предварително да се изчистят тези въпроси и да не са обект на скандал 48 часа преди провеждането на изборния ден, както се е случвало. Отказахте този разговор. Казахте, че ще направим работна група, за да ги решим тук, тук се решават. На тази работна група ние дойдохме и поставихме своите проблеми, поставихме и решението, внесохме Ви текстове, само дето не я нарисувахме тази машина, само дето не я сглобихме пред Вас! Истината е, че Вие непрекъснато саботирахте процеса и го карахте да се върти. В интерес на истината тежките теми, които и ДПС поставят волно или неволно, помагат на това разговорът да не се завърти там, където могат да се намерят решения.
Резултатът от всичко това е, че Изборният ни кодекс ще бъде още по-объркан, че изпълнението му ще бъде още по-трудно. И към това като прибавите и факта, че председателката на Централната избирателна комисия, избрана от Вас, уважаван стойностен човек и юрист, за който никой не може да каже лоша дума нито в гилдията, нито като председател на ЦИК, каза, че заради този закон напуска! Не по лични причини, както някой се опита да обясни, макар че не ги омаловажавам – моите уважения към съдия Стоева. Истината е, че тя беше поставена в невъзможност, и видя, че не може да очаква нищо друго от сегашното правителство, освен да я посочат с пръст и да ѝ кажат, че е виновна.
Не знам до кога си мислите, че може да заблуждавате българските граждани и нас, но според мен крайният момент приключва. Машините не са панацея, но те са важна гаранция за някои от най-елементарните и срамни процеси в България – страна в 2020 г., където повече от половината протоколи са сгрешени! Страна, в която на над 600 хил. души – повече, отколкото трябват, за да вкарат партия в този парламент, не са им отчетени гласовете заради недействителност. Страна, която непрекъснато върти едни и същи теми, без да ги решава. В крайна сметка не знам докога и колко време мислите да си играете с този процес, но знам как ще завърши: ще Ви постави там, където Ви е мястото – извън избирателния процес. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков.
Реплики има ли? Не виждам реплики.
Господин Карадайъ, имате думата за изказване.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! В опит да бъдем полезни и ние ще изкажем нашето мнение. Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс е поредно доказателство за некомпетентност, липса на политическа воля и тотално лицемерие – ярък пример за политическо и управленско безсилие на ГЕРБ.
От ДПС последователно подкрепяме машинното гласуване. ДПС е вносител на предложението изцяло да се гласува машинно, но при гарантиране на гласа на всеки български гражданин, при гарантиране на тайната на вота и сигурността на изборния процес, за да не може действителни гласове да бъдат превръщани в недействителни, за да не бъде откраднат нито един глас, за да не бъде подменено политическото представителство. Това означава: държавата да закупи машините, държавата да направи софтуера, държавни органи да извършат одит и сертификат на машините, държавата да обезпечи съхранението и охраната на тези машини.
Какво всъщност се случва? Само за една година управляващите сътвориха истински хаос относно машинното гласуване. Последно преди местните избори през 2019 г. се реши да се гласува само машинно в секции с над 300 избиратели. И така допреди няколко дни, до месец август тази година, когато ГЕРБ внесе обсъждания днес законопроект. С него се връща и хартиеното гласуване, без да се реши основният проблем с отразяването на резултатите от гласуването в протоколите на СИК, дебело подчертан като проблем с анализа на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент през 2019 г. Този ход напред-назад на принципа проба – грешка, толкова характерен за управлението на ГЕРБ, е на път да създаде безпрецедентна ситуация след изборите с отхвърляне на изборните резултати и създаване на недоверие в избраните органи.
Госпожи и господа от ГЕРБ, за десет години пребиваване във властта трябваше да сте научили урока за скъпата цена на лъжите в политиката. Кого лъжете? Няма как да твърдите, че искате да осигурите машинно гласуване, като го възлагате на ЦИК, без да е осигурен необходимият властови ресурс и административен капацитет на ЦИК. Какъв административен капацитет има ЦИК? Каква администрация?
Няма кой да Ви повярва, че искате машинно гласуване. Вие обричате машинното гласуване на провал с този проект! Нещо повече, Вие залагате много капани за след изборите, създавайки условия за оспорване на изборните резултати и в крайна сметка нестабилност в държавата. Традиционно при произвеждането на избори като основен демократичен инструмент за конституиране на държавните органи, предвидени в Конституцията, организационно техническата подготовка се извършва от изпълнителната власт. Ето го – правилно решение на Министерския съвет, № 100 от февруари месец: възлага на заместник министър-председател – вицепремиер, на основание чл. 6 и чл. 18 от Изборния кодекс да отговаря и да изпълнява тази работа! Това е правилното. Вие какво правите сега с тези предложения?
С Изборния кодекс някои важни технически дейности са възложени на органа за управление на изборите. ЦИК има специфичните правомощия по управление на процеса – осъществява методическо ръководство и контрол по изпълнение на закона, затова е недопустимо да му се възлагат технически дейности.
Но не спирате дотук. Проекта за закон възлага на този орган и осигуряването на машините, без да реши кой ще извършва одита, сертификацията на тези машини, кой ще осигурява цялата логистика, кой и къде ще ги съхранява тези машини, кой ще ги охранява! Всички тези въпроси в крайна сметка, ако не намерят решение в този закон, Вие обричате машинното гласуване на провал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето, господин Карадайъ. Извинявам се, но то беше увеличено вече веднъж.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Това, че сте заложили ЦИК да бъде удобния виновник, няма как да Ви спаси от отговорност. Дайте да организираме едни нормални избори! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Реплики?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Карадайъ! Вие говорите за лицемерието на ГЕРБ в този проект за изменение на Изборния кодекс, свързан с машинното гласуване. То това лицемерие, господин Карадайъ, не е отсега. Три години колегите от ГЕРБ лъжат българското Народно събрание, лъжат и българските граждани, а март месец и министър-председателят направи същото, като увещават как на следващите избори ще има само машинно гласуване и когато наближат предстоящите избори, винаги го отменят. И така три години.
Спомняте си при всяка процедура по правене на държавния бюджет как настояваме да има включени пари в бюджета за машини и те всяка година ги отхвърлят. След това се обажда Борисов по телефона, през нощта приемаме 60 милиона, идват изборите, оказва се обаче, че машини няма и така до ден днешен, когато вече лъсва истината: да няма машинно гласуване, да има гласуване по цветановски, да има гласуване по гербаджийски с грешните протоколи, със 600 хиляди фалшиви бюлетини и с толкова много недействителни български гласове, които, за съжаление, не присъстват в тази зала като парламентарно представителство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Свиленски.
Не Ви направих забележка, но се надявам, че когато същият език бъде употребен по отношение на Вашата група – имам предвид лъжа, да не реагирате, защото сега те Ви изтърпяха.
Други реплики има ли?
Дуплика, уважаеми господин Карадайъ.
Имате думата.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Свиленски, мисля, че няма какво да отговоря на Вашата реплика не за нещо друго, а защото Вие посочихте факти в потвърждение на моето изказване.
Но в това време, в което ми се полага дуплика, колеги, ми позволете да призова… Защото Вие правите реплика за машинното гласуване, но първо трябва да гарантираме правата на българските граждани да могат да гласуват, да имат правото да гласуват, както е записано в Конституцията. И затова, уважаеми колеги, първо бих искал да призова всички онези 127 народни представители, които са се подписали под проект за нова Конституция, докато някога във времето стане новата Конституция, дотогава, колеги, поне покажете, че искате да спазвате тази нова Конституция, спазвайки сегашната! И гласувайте за предложенията, които направи „Движението за права и свободи“, защото за езика, колеги, лицемерието на тази зала сме го коментирали! Ние сме членове на Европейския съюз. Съгласно Конституцията – чл. 5 и изборните правила, които действат в Европейския съюз, граждани, които не са български граждани, но граждани на държави – членки на Европейския съюз, без да имат задължението да знаят български, имат правото не само да гласуват в нашите местни избори – избори за членове в Европейския парламент, те имат правото дори да бъдат кандидати в местните избори в България, могат да бъдат кандидати и за членове на Европейския парламент от България. Това го позволяват европейските правила, без да имат задължението да знаят български. И криейки се… Не, няма да влизам… Щях да Ви правя квалификации, няма нужда да Ви правя, но призовавам да спазваме Конституцията. За езика, за това става въпрос.
Да, аз съм български гражданин и съм турчин и говоря на турски там, където трябва да говоря, и говоря на български там, където трябва да говоря на български. Няма какво да ми ограничават тези права. Нали ме разбирате?
Но тук исках да кажа, че с предразсъдъците си ние нарушаваме европейските правила. По време на почивката говорих с някои колеги отляво и отдясно – те знаят кои са…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: И те казват: „Вие сте прави с Вашите предложения, че…
РЕПЛИКИ ОТДЯСНО: Времето, времето!
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: …нарушаваме Конституцията, но ние пак няма да гласуваме за тях“, тоест съзнателно пак, за пореден път, ще нарушават българската Конституция. Благодаря Ви и извинявайте. (Бурни ръкопляскания и възгласи от ДПС: „Браво, браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Продължаваме с изказванията.
Госпожо Караянчева, имате думата.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Аз участвам в избори от 2007 г. В началото, когато влязох в парламента, започнахме работа по Изборния кодекс. След това работата продължи. Имаше много хора от Вас – не знам дали са тук, в тази зала, но имаше доста хора, които участваха, и даваха примери за вредни практики, които във времето отстранихме в съответните изборни книжа, които представихме тук, пред народните представители.
Затова обаче искам да Ви разкажа как точно преминава един изборен процес, защото много се спекулира. Аз знам, че Вие всички сте участвали, но не зная колко сте организирали такъв процес, как се набират членове на избирателни комисии, по какви квоти вътре се вкарват тези членове, защото във всяка една избирателна комисия има представители на различните парламентарно представени партии плюс представител на партия, която има членове в Европейския парламент. Има изключително много наблюдатели, застъпници, които участват както по време на процеса на избори, така и по време на броенето те получават съответните книжа за съответното гласуване. Тук донякъде, не казвам на 100%, тук донякъде се ограничава възможността за фалшификации на вота.
Второ, протоколите наистина са много сложни и аз съм за опростяване на протоколите. Защо се получиха толкова недействителни бюлетини на предните избори? Някои се опитват да внушат, че едва ли не това е, защото комисията фалшифицира или някоя партия се опитва да фалшифицира. Не, просто имаше задраскани „не“-квадратчета за партии, а квадратчета само за преференции. Или обратно – когато бюлетината е валидна. Но по време на тези дебати във всички тези години и аз искам от тази трибуна да заявя, че активно съм подкрепяла вкарването на протокола в тип на карнет – да се къса, да има вътре уникален номер, както и самата бюлетина. Да, наистина е имало времена, когато протоколът беше само ксерокопие и можеше да се подменя. Сега обаче не е така и нека всички да си го признаят, включително и някои дами, които писаха онзи закон! Включително президентът да си признае. Не знам той колко е организирал избори и доколко е участвал? Аз само Ви изброявам това, което трябва да се отбележи, че наистина е отметнато като порочна практика и го няма и мисля, че всички колеги ще ме подкрепят в това.
Когато се коригира протокол, вътре са всички наблюдатели, застъпници. Вътре са членовете на комисиите. Всеки се подписва след тази корекция. (Реплика на народния представител Йордан Цонев.)
Когато отидат в ОИК, по същия начин, за да се промени даден протокол, се събират поне трима членове на комисията.
Минавам на машинното гласуване.
Уважаеми колеги, Вие само говорите за машинно гласуване. Ние на миналите избори имахме над 3000 машини. Сега отново има средства, за да се закупят машини и аз Ви призовавам – парламентарната група на БСП, понеже сега имате избори, ами, хайде направете ги на машини, за да видим колко ефективни са тези машини!
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Дайте пари и ще го направим!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, имаме готови машини, ще Ви ги предоставим.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Дайте пари!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Поискайте ги от ЦИК. (Ръкопляскания от ГЕРБ и възгласи: „Браво, браво!“ Реплика от ГЕРБ към „БСП за България“: „Много командвате!“)
За мен лично гласуването само на машини е проблем. Ще Ви кажа защо. Предвид на извънредната епидемична обстановка, първо, тези машини ще се дезинфекцират, възможно е и да се повредят. (Оживление и смях от „БСП за България“.)
Ами, добре, пръскайте си телефоните по няколко пъти със спиртни препарати и ще видите за какво става дума!
Колко машини трябва да има в секция? Това значи ли, че изборният процес ще бъде спрян? При положение че има такава опасност!
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: А колко химикалки ще трябват?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това е първата ми причина, която изтъквам, колеги!
По-възрастните хора. Визирам моите родители и родителите на много от Вас, Ваши избиратели, всички наши избиратели – хора, които не са свикнали така свободно да боравят с дисплей, с възможност за… Аз Ви казвам, че моята майка се притеснява, когато работи с моя телефон, няма да казвам каква е марката. (Шум и реплики.) Убедена съм, че и Вашите родители са по този начин. Хайде, практически да говорим. Нека да не си говорим тук, сякаш сме паднали от Марс. Влиза тази дама или господин вътре, застава пред машината и започва да търси къде да гласува. Оказва се обаче, че в притеснението си не успява да намери номера или по някакъв начин да се ориентира. Кой ѝ помага, къде е тайната на вота? Не може да си отиде вкъщи, защото тази жена или този мъж иска да упражни своя вот! А отвън чакат млади хора, които боравят перфектно с това устройство. Ами, те си тръгват, защото 20 минути някой да се чуди какво да прави – ще се изнервят и ще си тръгнат.
По-умни хора от нас, които са в тази област, казват, че в един изборен ден при най-доброто темпо повече от 200 човека не могат да минат. Нали искаме голяма представителност, нали искаме висока избирателна активност?!
Има още много причини, които мога да изтъкна, за да кажа защо ние искаме да има и хартиена бюлетина – и да не се прекъсва процесът, и да не лишаваме нашите съграждани от възможността да изразят своя вот по друг начин!
Затова не подценявайте ролята и на секционните избирателни комисии. Мина времето, когато в смесените региони БСП въобще не пращаше хора по селата, даваха членове само в градските секции. Тогава имаше възможност от една или две политически сили да си направят изборите, както иска съответната избирателна секция и в рамките на до 9,00 ч. имаме 100% гласували. Сега няма такова нещо и искам всички да си го признаем. Има или няма машини, вотът на българските граждани трябва да е гарантиран!
Но има нещо много манипулативно, което върви навсякъде. Навсякъде върви, че едва ли не ГЕРБ иска да открадне изборите, да ги манипулира! Е, как бе, колеги, ще стане това нещо? (Реплики от „БСП за България.“)
Хайде да си направим една равносметка. Аз съм си направила труда как са се случвали изборите и кога е печелила ГЕРБ на парламентарни избори. През 2009 г. при Тройната коалиция, ГЕРБ – първа политическа сила; през 2013 г. – служебно правителство, ГЕРБ – първа политическа сила; през 2014 г. – правителство Орешарски, ГЕРБ – първа политическа сила; през 2017 г. – друго, на президента Радев, служебно правителство, който пък, видите ли, спечели през 2016 г., когато изборите ги правеха ГЕРБ. (Реплики от „БСП за България“, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Е, какво излиза? Когато ГЕРБ правеха изборите, Вие печелихте! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Така че не се опитвайте да манипулирате българските граждани. В Изборния кодекс има много неща, които са пипнати и които не позволяват това, което е било преди време. Не си търсете оправдание за това, че ще загубите изборите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Работете! Давайте идеи! Не правете визия за България, защото тя не става! Направете нещо, отправено към хората. Вижте какво искат те! Ние печелим благодарение на това – позволявам си да Ви дам един съвет, като много печелила партия: стойте повече при хората, не им говорете високопарни приказки и не им хващайте шарени пилета! Просто чуйте какво искат, обещайте това, което ще изпълните – така, както правим ние, вече трето правителство!
Така че, колеги, желая Ви успех на следващите редовни парламентарни избори (ръкопляскания от ГЕРБ), когато ще гласуваме с машини и с бюлетини, за да не отнемем възможността на българските граждани да дадат своя вот. Защото търсим широко представителство и наистина българските граждани да изберат по-добрия политически проект. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, уважаема госпожо Караянчева.
Има ли реплики? Реплика – господин Байчев, втора реплика – господин Иванов, и трета реплика – господин Жаблянов.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Караянчева, радвам се, че сте запозната с технологичния процес. Този призив за опростяване води до по-лесното попълване на протоколите – това е безспорно, но все пак и до по-лесното попълване на протоколите с неверни данни. Именно затова при попълването на протокола съществува и една графа, наречена „Контрола“, където се проверяват данните. Тук задължение на партията е да създаде една, да го наречем, изборна администрация от хора, които да са грамотни и да си вършат работата, а не да търсим верните, които да изпълняват политическите поръчки и задължения.
И веднага давам пример. В Холандия изборната бюлетина е така направена, че има скрит образователен ценз, тоест трябва да четеш отгоре, примерно: „Попълваш на петия ред, на седмия ред“, така че холандците не са по-малко глупави от нас и са постигнали много повече в демокрацията. (Оживление в ГЕРБ.)
Що се отнася до COVID, зад който се крием, бих Ви казал следното. Всички се подписват с един и същи химикал, когато ходят да гласуват, така че няма защо да се притесняваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Господин Иванов, имате думата за реплика.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караянчева, наистина подробно запознахте народните представители и нашите зрители и слушатели с технологичния процес по провеждане на изборите. Съжалявам, че другите колеги – от лявата страна на залата, продължават да злоупотребяват с манталитета, с интелигентността на българските граждани и продължават да твърдят, че секционните избирателни комисии участват в някакви фалшификации на избори, без да споменават, че те имат по трима-четирима представители в тези секционни избирателни комисии.
И да уточним още веднъж! През 2017 г. има 169 хиляди недействителни бюлетини при провеждането на избори за парламент на Република България от 3 млн. 682 хил. 151 подадени действителни гласове. През 2014 г. е имало 218 хиляди недействителни гласове от 3 млн. 501 хил. 269 български граждани. Тоест наистина в течение на времето даже българските граждани по-малко грешат в изборните книжа и при отчитане на изборните резултати.
И да споменем, че през 2018 г., когато се споменават 600 хиляди недействителни бюлетини, защото колегите неправилно споменаха, че тези гласове не са представени в този парламент, тогава да споменем, колеги, че бяха избори – и госпожа Караянчева може да Ви потвърди, че тогава бяха избори за местна власт, тоест няма как да има представители в местния парламент. (Реплики от „БСП за България“.)
Недейте да злоупотребявате с това! Тогава изборите, пак да кажем от кого е писан този Изборен кодекс – от едно светило на изборното право, една госпожа, която беше и омбудсман – от госпожа Мая Манолова, тогава представител от БСП. Тогава, понеже аз бях на тези избори и си спомням как български граждани – членове на секционни избирателни комисии, особено в София, поради много доброто изборно законодателство седяха в „Арена Армеец“ пет дни и им носеха храна, вода и лекарства. Така че благодаря Ви за Вашата изборна експертиза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето, господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря Ви за Вашите изборни квалификации, но не се оправдавайте за предстоящата си загуба на следващите парламентарни избори. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Жаблянов, имате думата за реплика.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караянчева, благодаря от името на БСП за всички съвети, които ни дадохте.
Връщайки се назад в годините, от всички победи на ГЕРБ, които Вие изтъкнахте, една голяма част от тях са постигнати в ненормална, бих казал, политическа и обществена среда.
Причините за това са няколко. Спомняме си кризите, спомняме си Вашето поведение в парламента, спомняме си и други протести и всичко това, което не би следвало да пропускате днес. Така че провеждането на изборите не е въпрос само на това колко машини ще има в секцията, а какви са общите политически условия, в които те се провеждат, доверието на политическите партии, които ги провеждат. Нито една секция не е тръгнала да манипулира резултата самостоятелно. Затова гаранти за честните избори би трябвало да бъдат ръководствата на парламентарните и извънпарламентарните политически партии, които се явяват. Тоест да не са те инициаторите на фалшифицирането на изборите. (Реплика от ОП.)
Реплика е, разбира се!
Поради тази причина се обръщам към Вас, защото отговорността на честните избори – предсрочни или редовни, които неминуемо ще се състоят, е огромна и е Ваша.
Голяма част от протестите на улицата се дължат на това, че българските граждани не вярват, че резултатът съответства на политическите реалности в обществото. Не знам машините дали могат да помогнат в тази ситуация, или хартиените бюлетини. С технически средства не могат да се решат политическите дефекти на българската демокрация. Аз се надявах, че дискусията по промените в Изборния кодекс ще засегне…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Жаблянов, моля завършете мисълта си.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Приключвам, господин Председател.
…ще засегне и този аспект на изборите, а ние отново се занимаваме с чисто техническата страна. Тя няма да доведе до повишаване на активността на българските граждани, до повишаване на представителността на политическите партии и на политическите органи на Републиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Господин Байчев, наистина е важно членовете на комисиите да са много обучени. Аз мисля, че ние трябва да обърнем внимание на Централната избирателна комисия и методиките, както се правят. Въпросът обаче е, че в големите градове Вашите представители в СИК не желаят да участват в предаването на протоколи, на урните, когато се носят в Общинската избирателна комисия. Това трябва да го проверите и да вземете съответните мерки.
Не става дума за ковид проблема с машините. По принцип само 200 човека на ден могат да минат при най-добра организация. Примерно не само в моя избирателен район, в други избирателни райони има секции по 1200 – 2000 човека, които минават за един ден. Добре, една, две, три, шест – развалят се машините, какво правим? Проваляме изборите ли? Все пак трябва да се мисли в тази посока.
Нещо, което пропуснах в речта си и тук искам да кажа, аз не подкрепям 48-часовото гласуване, което е предложено в Проекта на ГЕРБ. За мен също това е недопустимо и аз ще настоявам това да отпадне. Изборите да бъдат само в един ден.
Благодаря Ви, господин Иванов, за изнесените данни.
Господин Жаблянов, радвам се, че съм била полезна за изборния процес на партия БСП. (Смях от ГЕРБ.) Пожелавам Ви на 12 септември да победи най-добрият от Вашата партия и да стане ръководител на партията и на парламентарната група.
Прав сте, че доверието към политическите партии трябва да се доказва и да се гради всеки ден, само че няма как, как да кажа, ние сами трябва да прозрем това нещо и взаимно да си градим авторитета, като водим дебати, които наистина са полезни за обществото и като народни представители да бъдем на висотата, която изискват нашите избиратели. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караянчева.
Продължаваме с изказванията.
Има ли други желаещи за изказване?
Госпожо Нитова, заповядайте.
СМИЛЯНА НИТОВА (БСП за България): Уважаеми народни представители, във внесения Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс би следвало да се изчистят някои текстове, които пораждат противоречива практика при прилагането им с цел провеждането на честни избори. Аз искам да обърна Вашето внимание на един текст и благодаря на госпожа Караянчева, че мислим в една посока. Новопредложеният § 22 гласи, че при извънредна епидемиологична обстановка изборите се провеждат два дни – 48 часа. И тъй като сега се намираме в такава епидемиологична обстановка, уважаеми колеги от ГЕРБ, мога ли да мисля, че Вие сте в готовност да подадете оставка и сега да провеждаме избори, както иска суверенът вън? (Реплики от ГЕРБ.) Но не сте отговорили на други въпроси: кой как ще гарантира честността на вота точно в провеждане на избори в два последователни дни, тъй като европейската практика в тази връзка е друга? Ще дам пример с провеждане на изборите във Франция тази година, които въпреки такава епидемиологична обстановка, се проведоха в един ден. Така че вместо гаранция за провеждане на честни избори, някои от текстовете навеждат на други мисли и създават може би предпоставка за манипулация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Нитова.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, внесен от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители.
Гласували 170 народни представители: за 98, против 72, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-86, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Гласували 172 народни представители: за 23, против 130, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моята процедура е да удължим работното време на пленарната зала до изчерпване на днешния дневен ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ципов.
Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Красимир Ципов.
Гласували 158 народни представители: за 112, против 35, въздържали се 11.
Предложението е прието.

Продължаваме със следващата точка:
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.
Ще Ви запозная със заявлението на госпожа Стоева – председател на Централната избирателна комисия, до председателя на Народното събрание госпожа Караянчева.
„Уважаема госпожо Караянчева, уважаеми госпожи и господа народни представители, с Решение на Народното събрание от 20 март 2019 г. на основание чл. 84 т. 8 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 46, ал. 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс съм избрана за председател на Централната избирателна комисия считано от 21 март 2019 г.
Заявявам, че подавам оставка по лични причини и на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс моля Народното събрание да прекрати предсрочно мандата ми като председател на Централната избирателно комисия.“
Сега ще Ви представя

Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на председателя на Централната избирателна комисия
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Стефка Савова Стоева като председател на Централната избирателна комисия.“
Господин Зарков, имате думата.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще бъда съвсем кратък, няма да си позволя лоша дума срещу председателя на Централната избирателна комисия в оставка. Естествено, трябва да уважим волята ѝ. Вече споменахме в преходния дебат, че причините са колкото лични, толкова и професионални, но тя пое своя дълг и го изпълняваше досега. Дори и напускането ѝ също може да бъде интерпретирано като акт на достойнство.
Взимам думата, за да кажа следното важно нещо, струва ми се. Ще подкрепим желанието на съдия Стоева да напусне заемания пост, но се обръщам към Вас като председател и към мнозинството като основна отговорна политическа сила, че много бързо трябва да започне процедурата за избор на нов председател на Централната избирателна комисия. Този орган не бива сега да бъде оставян в безтегловно положение и в неясноти по начина, по който ще работи, защото искате или не искате, изборите чукат на вратата и това няма и не бива – един от основните органи, заедно с Министерския съвет, който се грижи за тяхното провеждане, да бъде оставен в ситуацията, в която се намира сега.
И още един апел към правителството, което и да е то: дали става дума за Централна избирателна комисия, или за друг орган, когато си поел отговорността да си част от изпълнителната власт, трябва да умееш да работиш с всички органи, а не да търсиш да се скатаеш от по-сложните въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Карадайъ, заповядайте.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От „Движението за права и свободи“ също ще подкрепим желанието на госпожа Стоева и ще подкрепим предложения Проект за решение. Има и един друг важен въпрос, който вече се произвежда от това решение, а именно – до избирането на новия председател на Централната избирателна комисия какво се случва и кой е председател.
Според нас, „Движението за права и свободи“, заместващият председател на ЦИК трябва да е заместник-председател от управляващата коалиция, за да е ясна отговорността на управляващите за произвеждането на честни, свободни и демократични избори, независимо кога са те. Защото организационно-техническата подготовка на изборите се извършва от изпълнителната власт. Все пак призивът ми е: недейте да се криете и да прехвърляте тази отговорност на някой друг, както го правите обикновено.
Но по повод на тази оставка се обръщам към госпожа Караянчева. Госпожо Караянчева, поне тази оставка трябваше да Ви подсети, че повече от една година не изпълнявате задълженията си и по този начин поставяте под риск легитимността на избора, който конституира държавните органи, предвидени в Конституцията на Република България. Повече от една година Вие не внасяте в залата за разглеждане внесения в Народното събрание сигнал за несъвместимост на член на Централната избирателна комисия. Сигналите за несъвместимост се разглеждат от органа по назначаване, както в момента се разглежда и подадената оставка от органа по назначаване.
Вие, госпожо Караянчева, играейки си на криеница, не знам дали си давате сметка как подлагате на риск легитимността на решенията на Централната избирателна комисия, легитимността на произвежданите избори, избора на държавните и местните органи, които избираме чрез тези избори и всичко, което следва от това. Ако осъзнавате и разбирате какво сте извършила с бездействието си, ще подадете оставката си без някой да Ви я иска и без да питате когото и да е. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Има ли реплики и изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване представения Ви Проект на решение.
Моля, режим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласували 147 народни представители: за 145, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Правя предложение за допуск на госпожа Ахладова в залата.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 138 народни представители: за 132, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, поканете госпожа Ахладова в залата.
Процедура – заповядайте, господин Свиленски.
Аз дори се досещам каква ще е процедурата. Ако искате, аз да направя процедурата. (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Явно днес ще трябва няколко пъти с Вас да се увещаваме и да свършим една полезна работа съвместно, като аз предложа, а Вие се обадите, възложите, помолите господин Борисов да дойде в Народното събрание. (Реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България“.) Господин Борисов го е страх и от новата зала. На господин Борисов му кажете, че има коридор между Министерския съвет и тази сграда, и може да дойде необезпокояван от никого. Ние поискахме господин Борисов, а той ни изпрати шестима министри.
Моите уважения, госпожо Председател, но въпросите, които трябва да се поставят при днешните персонални промени, са към господин Борисов – не са нито към господин Димитров, нито към министъра на културата, нито към министъра на икономиката.
Госпожо Аврамова, добър ден! Към Вас имаме въпроси по тол системата, но те ще бъдат после зададени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не после, а утре, когато имаме парламентарен контрол.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Така че, госпожо Председател, моля Ви, обадете се на господин Борисов, дайте пет – десет минути почивка на народните представители. Ето тук столът го чака, вероятно ще има възможността да седне, така че да дойде и да присъства на обсъждането на персоналните промени.
Надявам се за последен път днес да каня господин Борисов, но положете и Вие усилие като председател на Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Свързала съм се с господин Борисов и той няма възможност да дойде. Затова тук е госпожа Захариева, която е вицепремиер. Тя ще направи представянето на кандидатурата на госпожа Ахладова и освобождаването на господин Кирилов.
Заповядайте, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Сезирам Ви, че след сигнал към мен от страна на журналисти, предполагам, че и с много от колегите са говорили в залата. Там, където е обособеното за тях място мониторът им не разполага със звуков сигнал към момента, нямат и Wi-Fi и се затрудняват да вършат работата си. Казвам Ви, че това е сигнал, който дойде буквално преди минути от страна на журналистите.
И още нещо, нека това гласуване и тези дебати бъдат излъчвани пряко по основния канал на Националната телевизия и радиото. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Правите предложение за пряко излъчване.
Благодаря, господин Ченчев.
Веднага ще проверим каква е ситуацията с мониторите и Wi Fi. Не е допустимо журналистите да нямат възможност да чуват какво се случва в залата и да нямат интернет. Веднага ще проверя и дори ще помоля господин Христов веднага да информира администрацията, за да видим какво се случва.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ченчев за пряко излъчване на тази точка по БНТ 2 и БНР.
Гласували 138 народни представители: за 49, против 54, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Давам думата на вицепремиера госпожа Захариева да представи Проекта на решение в рамките на десет минути.
Заповядайте, госпожо вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги министри! Във връзка с подадена оставка на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република от името на министър-председателя представям на Вашето внимание Проект на решение на Народното събрание за освобождаването на Данаил Кирилов като министър на правосъдието и избирането на Десислава Ахладова за министър на правосъдието.
Госпожа Ахладова е магистър по право, като цялата ѝ професионална кариера е свързана с работа в съдебната система. Като магистрат се е развивала последователно като съдебен кандидат, младши районен съдия съответно в Окръжния и в Районния съд на Перник. Има богат опит като административен ръководител – първо като заместник-административен ръководител, а по-късно и като ръководител на Районен съд – Перник. С решение на Софийската колегия на Висшия съдебен съвет е избрана за административен ръководител на Административния съд – Перник.
На 23 май 2017 г. е назначена от министър-председателя за заместник-министър на правосъдието.
На основание гореизложеното предлагам на Народното събрание да приеме Проекта на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Вицепремиер.
Имате думата за изказвания, колеги.
Само да информирам господин Ченчев, че за много кратко по техническа причина е било спряно излъчването на сигнала по телевизията долу, в стаята на медиите. Всичко е възстановено, Wi-Fi също работи.
Господин Зарков, заповядайте
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Когато се избира нов министър на правосъдието в ситуация, в която има масови протести с основно искане за справедливост, това трябва да е обект на особено внимание. Когато това е вторият министър на правосъдието, който си отива в един кабинет, това трябва да е достатъчно заключение за неговия провал в областта. Когато въобще не се казва нито дума от представящите новото предложение защо си е тръгнал предишният министър, това може да говори за няколко неща: първо, защото ги е срам от резултата на работата в този мандат, или, второ, защото причините не са за изричане.
Много е важно защо един министър си тръгва, за да знаем какво ще изискваме от следващия. Много е важно да знаем дали си тръгва, защото не може да пише във Фейсбук, или защото не може да пише Конституция. Много е важно да знаем дали си тръгва, защото медийното му поведение му вреди, или си тръгва, защото законотворчеството му потроши правната ни система?
Много е важно да можем да се върнем назад и да погледнем какво се случи в последните три години и половина. Още когато се избираше този кабинет, ни направи впечатление, че вицепремиер, отговарящ за съдебната реформа, ще бъде външният ни министър. Признайте, това не е много логична комбинация – вицепремиер, външен министър, пък вътрешна съдебна реформа, освен ако не предположим, че ще правим съдебна реформа за пред чужденците. Само че и на тези чужденци не можахме да им обясним.
Въпреки политическата ни близост с предишния председател на Европейската комисия и неговото доста фриволно обещание, че всичко ще е наред до края на неговия мандат – мандатът му приключи, мониторингът над България остана – формално още е в сила, и въпреки неколкократното повтаряне, че е отпаднал, истината е, че не е. Но дори и да отпадне мониторингът, няма да отпаднат дълбоките причини, които карат хората да вярват и да знаят, че в България в правосъдната система нещата не се развиват на добре. А в една държава, в която правосъдната система не е добре, нищо не може да бъде добре.
Какво се случи през последните години? Мога да изреждам сигурно до края на удълженото ни заседание различните малки и големи проблеми, които разтърсваха Правосъдното министерство –от срива на Агенцията по вписванията, през неясните реформи, през състоянието и непрекъснатите брожения в Главна дирекция „Изпълнение и наказание“, Главна дирекция „Охрана“, през обещанията, които са давани и не са изпълнявани, през начина, по който бяха третирани както законодателната дирекция, така и важни дирекции, като например тези, които представляват страната ни пред Съда в Страсбург, по изпълненията на решенията на Съда в Страсбург и какво ли още не.
Трябва обаче може би да кажем следното: никой министър, пък бил той най-великият, не може да проведе реформа като тази в правосъдието, която се налага в България, ако няма правителство, което, първо, да знае какво иска да се случи там, второ, да има волята да го изпълни, и, трето, да се отърси от страха, че нещо лошо може да му се случи. Нито една от тези три предпоставки не е налице в това правителство и който и да изберете днес за министър, неговият провал е предварително заложен, защото разглеждаме точка за персонални промени в Министерския съвет, а истината е, че промените, от които има нужда България, не са персонални, а са генерални и те изискват хора, които знаят какво трябва да се направи, и имат доблестта първо да го обяснят, а после да го свършат.
Вие, уважаеми дами и господа, не сте тези хора! (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията. (Реплика от народния представител Явор Божанков.)
Закрих разискванията, господин Божанков.
Ще имате възможност на отрицателен вот, господин Божанков.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България на 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 г. (ДВ, бр. 91 от 2017 г.), Решения на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 септември 2018 г. (ДВ, бр. 78 от 2018 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 21 ноември 2018 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 декември 2018 г. (ДВ, бр. 107 от 2018 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 5 април 2019 г. (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 15 май 2019 г. (ДВ, бр. 40 от 2019 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 3 декември 2019 г. (ДВ, бр. 96 от 2019 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 15 януари 2020 г. (ДВ, бр. 5 от 2020 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 24 юли 2020 г. (ДВ, бр. 67 от 2020 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Данаил Димитров Кирилов като министър на правосъдието.
2. Избира Десислава Христова Ахладова-Атанасова за министър на правосъдието.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 144 народни представители: за 98, против 45, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Честито на госпожа Ахладова!
Ще има ли отрицателен вот?
Заповядайте, господин Божанков. (Част от народните представители напускат пленарната зала.)
Колеги, нека да изчакаме и клетвата на госпожа Ахладова.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Гласувах „против“, защото е странно поведението на лица, които имат много важни функции в настоящата ситуация. Всички напускат в мълчание, всички напускат в страх сякаш напускат някаква мафиотска организация без мотиви и без да кажат защо?
Аз твърдя, че тези две оставки са в пряка причинно-следствена връзка с проваления Ви проект за нова Конституция и с проваления Ви проект за промени в Изборния кодекс. Но явно никой няма смелост да го каже и затова никой не се радва на тези две оставки. Една е оставката, която ще зарадва българските граждани, и тя е на министър-председателя. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не всички граждани!
Заповядайте, госпожо Ахладова, за да се закълнете.
Колеги, моля да се изправим.
Повтаряйте след мен. (Всички стават.)
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА АХЛАДОВА-АТАНАСОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Честито!
Колеги, моля да заемете местата си.
Давам думата на министъра на правосъдието – госпожа Ахладова.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, искам само да благодаря за оказаната ми отговорност. Надявам се, че ще оправдая доверието Ви! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Желаем Ви успех!
Съобщение за парламентарен контрол на 4 септември 2020 г., петък:
1. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на три въпроса от народните представители Георги Гьоков и Нона Йотова; Анна Славова; и Валентина Найденова и Филип Попов.
2. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на един въпрос от народните представители Никола Динков и Виолета Желева.
3. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов ще отговори на два въпроса от народните представители Румен Гечев; и Георги Гьоков.
На основание чл. 96, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на народното събрание, отлагане на отговор със седем дни е поискал:
- министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Чавдар Велинов.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- едно питане от народните представители Драгомир Стойнев, Антон Кутев и Крум Зарков към заместник министър-председателя Томислав Дончев;
- един въпрос от народния представител Кръстина Таскова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- един въпрос от народния представител Димитър Георгиев към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов.
С това дневният ред за днес приключи.
Утре редовно пленарно заседание – 4 септември 2020 г., петък.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,49 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Валери СимеоновСекретари:
Александър Ненков
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания