Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 7 ноември 2014 г.
Открито в 9,02 ч.
07/11/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствал: председателят Цецка Цачева

Секретари: Айхан Етем и Димитър Делчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, както е известно, във вчерашния ден в Народното събрание постъпи Указ № 244 на президента на Република България, с който се предлага Народното събрание да избере министър-председател с конкретни кандидати за Министерския съвет.
На това основание и на основание чл. 49, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам следния дневен ред на пленарното заседание днес:
1. Избиране на министър-председател на Република България.
2. Приемане на структура на Министерския съвет.
3. Избиране на Министерски съвет на Република България.
Моля, режим на гласуване.
(Влизат служебният министър-председател господин Георги Близнашки и членовете на служебния кабинет.)
Гласували 231 народни представители: за 214, против 12, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Съгласно установената парламентарна традиция, предлагам директно излъчване по Българската национална телевизия и Българското национално радио на точките и проектите за решения, които се надявам да станат решения на Четиридесет и третото народно събрание днес.
Подлагам на гласуване това процедурно предложение за директно излъчване.
Гласували 229 народни представители: за 229, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Моля камерите и микрофоните, съответно на Националната телевизия и Националното радио, да бъдат включени.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, на 6 ноември 2014 г. до председателя на Четиридесет и третото народно събрание е постъпило писмо от главния секретар на президента на Република България господин Росен Кожухаров, в което се казва:
„Приложено, Ви изпращам Указ на президента на Република България № 244 от 6 ноември 2014 г., с който на основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България държавният глава предлага на Народното събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.” (Ръкопляскания от парламентарните групи на ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, Български демократичен център.)
Ето и самия указ:
„УКАЗ № 244
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Предлагам на Четиридесет и третото народно събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.”
Указът е издаден на 6 ноември 2014 г.
Президент на Републиката – господин Росен Плевнелиев.
Давам думата на господин Цветан Цветанов, който да представи биографични данни за предложения за министър-председател господин Борисов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Президент, уважаема госпожо Вицепрезидент, Ваши Превъзходителства, Ваше Преосвещенство, уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми господин Министър-председател на служебния кабинет, уважаеми дами и господа министри от служебния кабинет! В изпълнение на процедура по чл. 99, ал. 3 от Конституцията на Република България и в съответствие с Указ № 244 от 6 ноември 2014 г. на президента на Република България имам високата чест да Ви представя биографичната справка на кандидата за министър-председател на Република България господин Бойко Методиев Борисов.
Бойко Методиев Борисов е роден на 13 юни 1959 г. Дипломира се във Висшата специална школа на Министерството на вътрешните работи. От 1985 до 1990 г. е преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертация на тема „Психофизическата подготовка на оперативния състав” и му е присъдена научна степен „доктор”.
През 1990 г. напуска системата на Министерството на вътрешните работи, а през 1991 г. основава една от най-големите охранителни фирми в страната, която членува в Световната организация на охранителите и на която господин Борисов е персонален член.
През 2001 г. е назначен на длъжност главен секретар на Министерството на вътрешните работи с Указ на президента на Република България.
С Указ от 2002 г. на президента на Република България господин Петър Стоянов е удостоен със званието „генерал-майор”, а през 2004 г. с Указ на президента Георги Първанов е удостоен със званието „генерал-лейтенант”.
По време на професионалната си реализация в Министерството на вътрешните работи е награждаван многократно от министъра на вътрешните работи и е удостоен с множество международни награди на правоохранителните органи на евроатлантическите страни и Русия, сред които: „Червен кръст” – от министъра на вътрешните работи на Кралство Испания за заслуги към испанската полиция; „Почетен жезъл” – от генералния директор на полицията на Кралство Испания; Почетен медал на френската полиция – от името на президента на Република Франция и от името на министъра на вътрешните работи на Франция; медал за бойно сдружение – от зам.-директора на ФСБ на Русия (Федералната служба за сигурност на Руската федерация); почетна титла „Командир на Ордена на звездата на италианската солидарност” – от президента на Република Италия.
През 2005 г. е избран за кмет на град София.
През 2007 г. в редовния местен вот е избран отново за кмет на столицата.
През 2009 г. господин Борисов е избран от Четиридесет и първото народно събрание за министър-председател на Република България.
През май 2013 г. е избран за народен представител в Четиридесет и второто народно събрание и председател на най-голямата парламентарно представена група – ГЕРБ.
След проведените предсрочни парламентарни избори през октомври тази година господин Борисов отново е избран за народен представител и председател на най-голямата парламентарно представена партия – ГЕРБ.
Днес господин Борисов отново е номиниран за министър-председател и е призван да състави правителство на Република България. Убедени сме, че министър-председателят на България ще бъде изправен пред сериозни предизвикателства, предвид тежкото икономическо състояние на страната и натрупаните проблеми. Отговорността е огромна, но аз съм сигурен в твърдата воля и решителност на господин Борисов, в отдадеността, с която ще работи за излизане на страната от тази тежка криза.
Вярвам, че заедно с екипа на Министерския съвет, с парламентарната подкрепа, която ще получи днес бъдещото правителство на България, ще може действително да се постигне политическа и институционална стабилност, което е най-важно за страната ни в този труден момент.
Искам да благодаря за вниманието на всички.
Искам да пожелая успех за избора на господин Борисов и неговия състав в Министерския съвет и се надявам, че от днес полагаме началото на едно ново, добро бъдеще за България. Убеден съм, че заедно с парламентарната подкрепа и, разбира се, с опозицията ще можем да градим България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Уважаеми господин Борисов, имате думата да се обърнете към народните представители и да представите структурата на Министерския съвет и неговия персонален състав.
Заповядайте.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Президент, госпожо Вицепрезидент, Ваше Светейшество, представители на вероизповеданията, уважаеми господин Премиер, министри, колеги, Ваши превъзходителства! След един месец консултации в парламента, в който народът изпрати рекорден брой партии, се опитваме да Ви представим едно проевропейско реформаторско правителство за стабилна България.
След почти двегодишен период на политическа нестабилност днес България е изправена пред поредица предизвикателства – трудна икономическа ситуация, криза в публичните финанси и банковия сектор, дефицити в енергийния сектор, блокирано финансиране по ключови оперативни програми и забавено начало на новия програмен период 2014-2020 г., тежки социални проблеми за голяма част от българските граждани, липса и забавяне на реформи в редица сектори – образование, здравеопазване, правосъдие, публична администрация, загуба на доверие от страна на основните ни партньори в Европейския съюз. Много от тези теми могат да се прехвърлят не само върху последните две години, а и в последните двадесет.
Съзнавайки тези трудности, ние от ГЕРБ, нашите партньори от Реформаторския блок, политическите сили, които декларираха своята подкрепа за новото правителство – Патриотичният фронт и коалиция АБВ, поемаме отговорността да работим за тяхното преодоляване. С правомощията на мандата на ГЕРБ формираме проевропейско реформаторско правителство и още веднъж изтъквам, че извън този мандат, днес просто трябваше да обявим, че отиваме на избори. Така че да се съобразим всички с това.
Проевропейско, защото споделяме убеждението, че за България няма други външнополитически сценарии, освен евроатлантически, защото вярваме, че посоката за развитие на страната ни следва европейския път и развитието напред зависи от непоколебимото й следване. Защото дори на седмата година на членството ни в Европейския съюз все още имаме нужда от модернизация на инфраструктурата, на публичната администрация, на политическите правила и стандарти. И защото всичко това няма как да бъде постигнато без отговорното ни отношение към средствата от Европейския съюз.
Правителството ни е реформаторско, защото констатираме, че структурата, начинът на организация и контрол в редица сектори са безвъзвратно остарели и не отговарят на нуждите и изискванията на гражданите. Защото парите на данъкоплатците се изразходват неефективно и поради тази причина дори увеличаването на финансирането не води до по-добри услуги, както в здравеопазването. Защото зад нашия проевропейски реформаторски кабинет стои политически и обществен консенсус, че реформите са необходими.
Ние знаем, че за да дадат резултат след няколко години, реформите трябва да започнат незабавно и срокът им е от днес.
Правителството ще постави основите и ще работи, и се надяваме да гарантираме стабилно развитие на България. Това зависи не само от тези четири партии – зависи и от опозицията, зависи и от всички, които сме тук.
Нашият работодател – българският гражданин, нашият партньор – българският бизнес и чуждите инвеститори, имат право да видят устойчива и дългосрочна перспектива за бъдещето си. Време е за работа, време е да строим.
За да го постигнем, да си поставим следните основни политически цели:
1. Да дадем сигурност за функционирането на държавата, като стабилизираме институциите, предотвратим срастването на икономическата, политическата и съдебната власт против интереса на гражданите.
2. Да мобилизираме своите усилия и потенциала на публичния, на частния сектор, на гражданската енергия за определяне на най-добрите решения за реформиране на държавата.
3. Да очертаем ясна перспектива за развитие за поне едно десетилетие напред.
4. Да направим България добро място за живеене, да я превърнем в стабилна и силна държава, да подобрим публичната среда, за да не допуснем демокрацията да бъде подменена.
5. Да модернизираме управлението в синхрон с развитието на съвременните глобални процеси и технологии. Чрез образованието на младите българи да формираме поколения, способни да се грижат за бъдещето на държавата.
6. Да постигнем бърз и значим икономически растеж – на тази база да създадем нови работни места и устойчиво да увеличаваме доходите.
7. Да осигурим социални права на гражданите и достигнатите нива на социални плащания, като използваме всяка възможност за тяхното повишаване.
8. Да провеждаме социална политика, която помага на уязвимите групи и безработни.
9. Да използваме средствата от европейската солидарност и по най-ефективния начин да ги разпределяме честно и прозрачно. Да засилим ефекта от инфраструктурните ресурси в проекти, които подобряват публичната бизнес- и инвестиционна среда и съхраняват природата на България.
10. Да гарантираме националната и енергийна независимост на страната.
11. Да се водим от върховенството на закона, като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда.
Вярвам, че тези точки до една могат да влязат или са в програмите на всички партии, които са в този парламент.
Политиките, които ще реализират тези приоритети, са отразени и развити в програмна декларация на проевропейското реформаторско правителство. Тя е разработена на базата на политическата програма на ГЕРБ и е съчетана с политики, идеи и мерки от програмата на Реформаторския блок. Съществен е приносът към програмната декларация и на приоритетите от програмите на АБВ и Патриотичния фронт.
С изработването на този програмен документ и приемането му от четири политически сили се ангажираме с най-важните национални политики. Категорично сме убедени, че тази програма е най-добрата възможна основа за стабилно развитие и национално разбирателство.
Моделът на проевропейското реформаторско правителство и общата му политическа програма нямат аналог след началото на прехода.
Амбицирани сме политиката, която ще провеждаме, да доведе до конкретни резултати и да постави ново начало за положителна промяна в политическата и обществена среда в България, защото днес повече от всякога българските граждани, българският бизнес и българската държава се нуждаят от дух на разбирателство и толерантност, от много работа и конкретни резултати от нея.
Резултатите от последните парламентарни избори ни дадоха сложна задача, изпращайки в парламента много и различни политически сили. При подобна ситуация всички ние имахме основанието като политици да кажем, че това сложно парламентарно представителство не може да излъчи стабилно правителство. Всеки един от нас може да го каже и да потърсим като единствен оставащ изход повторните избори с надеждата те да родят по-устойчива формула. Всички и най-вече аз имахме правото на тази нормална и разбираема политическа стъпка, но не като политици, а като държавници ние днес не трябва да говорим за нови парламентарни избори. Между другото, това го заявиха – без една партия, всички останали.
Затова днес поемам тежката отговорност да оглавя и ръководя новото българско правителство. Удовлетворен съм, че водени от отговорността на най-голямата политическа сила успяхме да съчетаем принципите и целите, за които получихме подкрепа с възможни политически компромиси.
Благодаря на всички, които замениха гръмките политически речи – с диалога, лозунгите – с аргументи.
Благодаря на всички, които се отказаха от догмите в името на съгласието и които поеха риска да понесат политическите щети в името на това България да има правителство.
Искам да благодаря и на тези, с които водехме разговори, но по една или друга причина не постигнахме съгласие. Пожелавам да бъдат силен и принципен коректив на управлението, защото резултатите от едно управление зависят и от качеството на опозицията.
Стигнахме до днешния ден след тежки разговори и дебати, но сме удовлетворени, че в хода на консултациите и преговорите, които проведохме върнахме истинския смисъл на политиката като спор на програми, принципи и приоритети, като открит и честен диалог. Всички ние имахме желание въпреки различията да изградим съгласие, за да изведем България по пътя на прогреса и успеха. Затова днес поемаме своята отговорност.
Бог да е с нас и да е за доброто на България! (Прекръства се. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми дами и господа народни представители! Представям на Четиридесет и третото народно събрание следния проект на структура и персонален състав на Министерския съвет на Република България.
Структура:
- Министерският съвет на Република България се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели и министри.
- Министрите ръководят отделни министерства.
Министерствата са:
- Министерство на финансите;
- Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на външните работи;
- Министерство на правосъдието;
- Министерство на образованието и науката;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на културата;
- Министерство на околната среда и водите;
- Министерство на земеделието и храните;
- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Министерство на икономиката;
- Министерство на енергетиката;
- Министерство на туризма;
- Министерство на младежка и спорта.
Преобразуват се: Министерство на регионалното развитие в Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Министерство на икономиката и енергетиката се разделя на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката; създава се ново Министерство на туризма, така както бяхме обещали на бранша, и се закрива Министерството на инвестиционното проектиране.
Предлагам да бъдат избрани за членове на Министерския съвет на Република България следните дами и господа:
- Румяна Генчева Бъчварова – за заместник министър-председател по коалиционната политика и държавната администрация;
- Меглена Щилянова Кунева – за заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси;
- Томислав Пейков Дончев – за заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика;
- Ивайло Георгиев Калфин – за заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика;
- Владислав Иванов Горанов – за министър на финансите;
- Веселин Бориславов Вучков – за министър на вътрешните работи;
- Лиляна Павлова Николова – за министър на регионалното развитие и благоустройството;
- Николай Нанков Ненчев – за министър на отбраната;
- Даниел Павлов Митов – за министър на външните работи;
- Христо Любомиров Иванов – за министър на правосъдието;
- проф. Тодор Александров Танев – за министър на образованието и науката;
- Петър Стефанов Москов – за министър на здравеопазването;
- Вежди Летиф Рашидов – за министър на културата;
- Ивелина Веселинова Василева – за министър на околната среда и водите;
- Десислава Жекова Танева – за министър на земеделието и храните;
- Ивайло Ангелов Московски – за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Божидар Цецов Лукарски – за министър на икономиката;
- Теменужка Петрова Петкова – за министър на енергетиката;
- Николина Панайотова Ангелкова – за министър на туризма;
- Красен Кирилов Кралев – за министър на младежта и спорта.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Борисов.
Уважаеми колеги, предлагам да подложа на гласуване предложението ми за допускане в пленарната зала на номинираните за членове на Министерски съвет, които не са народни представители.
Моля, да гласуваме допускането им в пленарната зала.
Гласували 218 народни представители: за 216, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете кандидатите за министри в пленарната зала.
Моля поканените да заемат места в залата. Има време до клетвата. (Оживление.)
Както е сложена парламентарната практика, предстои общ дебат по трите проекта за решения, съответно по трите точки, които са в програмата ни за днес.
Искам да припомня какво е разпределението на времето между различните парламентарни групи: Парламентарната група на ГЕРБ разполага с 30 минути; Парламентарната група на „БСП лява България” – 21 минути; Парламентарната група на Движение за права и свободи – 21 минути; Парламентарната група на Коалиция „Реформаторски блок” – 17 минути; Парламентарната група на Патриотичен фронт – 17 минути; Парламентарната група на Български демократичен център – 16 минути; Парламентарната на Партия „Атака” – 15 минути; Парламентарната група на АБВ – 15 минути; нечленуващи в парламентарни групи – имаме един народен представител, който има 5 минути.
Разискванията са открити.
Процедура – господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Госпожо Председател, уважаеми колеги! От Партия „Атака” предлагаме днес да има три дебата, защото имаме какво да кажем по всяка отделна точка, по всяко отделно гласуване – първо, за избор на министър-председател, след това за структурата на кабинета, след това и за състава на самия кабинет.
Нека да направим три дебата, за да може ясно и българските зрители, и всички ние да видим, да дебатираме и най-накрая да бъде ясно за всички какво гласуваме днес, а не в един дебат да гласуваме три изключително важни точки.
Това е нашето процедурно предложение, госпожо Председател. Моля да го поставите на гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Чуколов.
Обратно предложение има ли? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на господин Чуколов по трите точки от дневния ред да бъдат проведени самостоятелни разисквания.
Режим на гласуване.
Гласували 204 народни представители: за 55, против 138, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Дебатите са открити.
Моля представителите на парламентарните групи, които желаят да участват в тях, да дадат заявка.
Процедура – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Министър-председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми високи гости на това заседание! Мисля, че дебатите по избиране на министър-председател, на структура и състав на Министерския съвет, като поредност на изказванията не могат да следват например едно тържествено заседание по откриване на едно или друго издание на Народното събрание.
Това са дебати, в които, първо, трябва да се чуе управленска концепция на партиите, които формират мнозинството, което ще избере новия български кабинет, и едва тогава опозицията да изрази своето отношение към предложения акт, но в съдържателен план. Съвършено естествено е, нормално е първо да чуем партиите, които ще управляват страната през следващите години и ще застанат зад кабинета, и после да се чуе скромното мнение на нас, останалите партии, които явно ще бъдем опозиция в Четиридесет и третото Народно събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан.
Известно Ви е, че нямаме конкретна, разписана процедура при гласуването на министър-председател, структура и членове на Министерския съвет.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Никого не можем да задължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Приемам Вашата процедура като предложение по този начин и ред да протекат разискванията.
Приканвам представители на парламентарните групи да вземат отношение към предложения кандидат за министър-председател, структура и членове на Министерския съвет.
Господин Цветан Цветанов – от името на Парламентарната група на ГЕРБ.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Президент, уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин Министър-председател от служебния кабинет! Разбира се, че днес е важен ден за България, защото, когато се представя структурата и персоналният състав за Министерски съвет, това винаги дава огромни очаквания за българските избиратели и за българските граждани. Но днес повече от всякога мога да кажа, че в парламентарната практика в последните 22-23 години за първи път имаше изключително висока отговорност от всички парламентарно представени партии. Имаше изключителна прозрачност в разговорите, които бяха водени тук, в българския Парламент, за да се стигне до днешното предложение за структура и персонален състав на Министерския съвет от кандидата за министър-председател, излъчен от Парламентарната група на ГЕРБ, господин Бойко Методиев Борисов.
Това, което направихме в тези дебати, е действително да видим какви са разликите, но да потърсим и това, което би могло да ни обедини и да гарантираме едно бъдещо проевропейско правителство, което да даде тази стабилност, от която днес България се нуждае. Точно затова от името на Парламентарната група на ГЕРБ ние ще подкрепим правителството, предложено в структура и състав от кандидата за министър-председател и председател на Политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов. Смятам, че всяка една от парламентарните партии, която ще подкрепи бъдещото правителство, ще може да изложи и своите аргументи от постигнатите резултати в разговорите, които бяха водени от преговорните екипи в последните три седмици.
Но тук искам специално да се обърна към българската опозиция – днешното заседание и парламентарният ден ще бъдат модел за партньорство и възможност да бъдат чути всички различни мнения, дори и на българската опозиция.
Смятам, че когато всеки един от нас се върне година и половина назад и види, че за 434 дни управление на кабинета Пламен Орешарски и 93 дни, в които имаше служебен кабинет, ние знаем, че трябва да наваксаме изоставането. Това, което всъщност за всички е ясно – че единственият възможен път за България е европейският, който не се споделя може би само от една парламентарно представена партия, но аз съм убеден, че всички останали, изповядвайки подобни ценности, ще можем винаги да намираме диалог и политическия консенсус, който е необходим, за да може да има това стабилно правителство, което имаме днес и което искаме да имаме от днес.
Уважаеми дами и господа, мога да заявя категорично, че от Парламентарната група на ГЕРБ ще бъдем диалогични, ще бъдем много аргументирани в позициите си и политиките, които трябва да прави българското правителство и, разбира се, законодателството, което трябва да бъде приемано в българския Парламент. Нека да забравим периода, в който противопоставянето и всичко това, което беше излагано като аргументи, без абсолютно никакви доказателства, в политическото говорене от тази парламентарна трибуна в Четиридесет и второто Народно събрание, да бъде забравена страница за българската политика. Нека всеки един да направи своя избор и да преосмисли, разбира се, поведението на всички нас, които бяхме част от Четиридесет и второто Народно събрание, защото повече от всякога България се нуждае от стабилност и от стабилно управление.
Нека това многообразие от партии, които ще подкрепят правителството и състава на Министерския съвет, който ще бъде ръководен от министър-председателя Бойко Борисов, да получи парламентарна подкрепа на принципна основа, а не на задкулисието и не на безотговорността. Искаме да спазваме принципите на европейския път. Искаме да бъдем заедно и, въпреки различията, да намираме този консенсус, който ще е полезен за България.
Заявявам категорично, че Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи проектосъстава и структурата на Министерския съвет и ще гласува „за” министър-председател Бойко Борисов. Благодаря Ви.
Желая успех на бъдещото българско правителство! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Реплики? Не виждам желаещи за реплики.
Заявка за изказване – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Ако няма желаещи от управляващите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди това – господин Радан Кънев.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаеми господин Президент, уважаема госпожо Председател на Народното събрание, господин Премиер, дами и господа министри, уважаеми почетни гости на днешното заседание, дами и господа народни представители! През изминалите 10 дни Четиридесет и третият Парламент успя много бързо да изпълни една от основните си задачи, а тя е да се превърне в открито и публично поле на обществения компромис и в център на реалната власт в българската Република.
Днес пред нас е резултатът на компромиса, а зад гърба ни – неговата тежест. За компромисите всички ние ще платим сериозна политическа цена. От успеха ни да сформираме стабилно мнозинство и да излъчим здраво правителство обаче полза ще има всеки българин. Това е честното политическо решение – това, от което губят партиите, а печелят гражданите.
Ние от Реформаторския блок както обещахме тук от първия ден, направихме всеки компромис, за да стигнем до този момент. Аз лично след броени минути ще наруша пряко предизборно обещание към избирателите. Ние знаем, че тези компромиси ще ни струват скъпо, но знаем и колко щеше да струва на всеки българин провалът за съставяне на правителство или съставянето на правителство без стабилно мнозинство зад него. Днес ние ще гласуваме обърнати не към политическия си интерес, разбран в тесен смисъл, а към нуждите и интересите на българските граждани. И успешният вот на Народното събрание днес ще донесе реална полза и ще бъде реална победа за всеки, който вярва в разумната постепенна политическа промяна. Той ще даде шанс за реформи във всички сфери, в които промяната беше спряна и забатачена за повече от десетилетия. В здравето, в образованието, в правосъдието, в администрацията България ще има реформаторски настроени министри и екипи. Ние от Реформаторския блок се преборихме не за ресурсни министерства – и тук искам да кажа, че тази дума ме отблъсква сама по себе си и фактът, че я използваме, е много тревожен – а за отговорността на министерствата, които носят основна тежест за ежедневния живот на българските граждани.
Успешният вот днес ще даде най-важното – старт на реформата в съдебната система и път към установяване на еднакви честни правила за всички български граждани. Това е компромисът, който казахме, че няма да направим, не направихме и в мандата на това Народно събрание нито за миг няма да направим.
Успешният вот днес ще засили добрите тенденции в българката външна и отбранителна политика, ще направи България по-силен, по-отговорен и пълноценен член на Европейския съюз и НАТО. И не казвайте, моля, нито на българските граждани, нито на европейските ни партньори, че това правителство ще отдалечи България от Европа. Това, че България ще има първото си коалиционно управление, в което БСП и ДПС не са фактор, не отдалечава България от Европа. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.) И то не отдалечава българските етнически турци и мюсюлмани от упражняването на политическата власт. Нашите съграждани с друг етнос и друга вяра ще бъдат интегрирани във властта повече, защото ще бъде без монополисти и посредници. И ние от Реформаторския блок ще бъдем гарант и за това участие, и за липсата на монополисти и посредници. И промяната в правосъдието, и политическата промяна въобще със сигурност не отдалечава България от Европа, а напротив, приближава ежедневието на всеки български гражданин до ежедневието на средния европеец.
Обещанието ни да извадим ДПС и БСП от изпълнителната власт и да осигурим стабилно мнозинство и правителство без бившите управляващи е всичко друго, но не и антиполитика. То е предпоставка за провеждане на реформи в правосъдието, в сигурността и в администрацията. Политика над противопоставяне ние няма да водим. Тук в парламента ще запазим духа на умереност, на компромис, на търсене на максимално съгласие и максимално мнозинство за всяко добро решение. Ще търсим всеки глас, независимо от парламентарната група, за всяко решение, което смятаме, че е в интерес на българските граждани.
Но няма да отстъпим, повтарям го, нито сантиметър и нито за миг от реформата в правосъдието и от прекъсването на незаконните връзки между икономическа, политическа, съдебна и медийна власт, които са оплели българското общество. Няма да отстъпим, защото Европа свършва там, където свършва върховенството на закона. Държавата свършва там, където започва властта на мафията.
Уважаеми колеги, вчера благодарение на дългогодишното бездействие на българските институции, аз ще кажа поименно – БНБ, ДАНС, МВР, НАП, Комисията за финансов надзор – четвъртата българска банка вчера фалира и загроби спестявания на хилядите икономически перспективи на десетки хиляди българи. С това бездействие на институциите, с този риск ние компромис не можем да правим. И това го казвам не на бившите управляващи. Те в момента по волята на българските избиратели са в опозиция. Казвам го на нас, бъдещите управляващи, защото вчера и днес вече видях достатъчно зачервени и самодоволни физиономии сред нас. Защото явно вече мнозина забравиха думите за смирение само преди десет дни. Моля Ви, не ги забравяйте! Помнете ги! Нашата власт може да е много за кратко и може да не е за доброто на българите, ако е за нашите привилегии, а не за промените, които интересуват българите.
И ако се върна към началото на изказването си, днес повече от всякога реалната власт е в Парламента. Всеки народен представител – и от мнозинството, и от опозицията, ще получи Програмната декларация на правителството, за да можем да следим всеки ден изпълнението на неговите програмни намерения.
Вярвам, че днес ние ще дадем властта на втория кабинет Борисов. Аз ще гласувам за него и депутатите от Реформаторския блок ще гласуват за него. Аз дори бих благодарил на господин Борисов за променения стил на поведение на ГЕРБ, който видяхме през последните седмици. Надявам се той да остане променен и след днешния ден, защото тук, в Народното събрание ще се упражнява контролът върху това дали стилът наистина е променен.
Господин Борисов, дами и господа, кандидати за министри в бъдещото правителство! Бог с Вас в тежките времена, които предстоят. А моят музикален поздрав ще бъде днес по-късно с една песен на „Стинг”. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кънев.
Реплики? Няма желаещи.
Други народни представители, които желаят да участват в разискванията?
От името на Парламентарната група на Патриотичния фронт – господин Валери Симеонов. Заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости на тържественото заседание! С това свое изказване искам да декларирам, че Парламентарната група на Патриотичния фронт ще подкрепи предложения състав на кабинет в името на изпълнението на Програмната декларация, която беше съгласувана и изготвена в продължение на едномесечни заседания и съвместни усилия.
Както декларирахме в самото начало на този едномесечен период, за Патриотичния фронт от първостепенно значение е съставянето на програмен документ, в който да се заложат приоритетите за спасяването на България от тежката криза, в която се намира. Ние желаехме около този програмен документ да се обединят максимален брой политически сили, които да проявят висока национална отговорност, да отстъпят от партийния си егоизъм, да направят компромиси, за да се постигне общ документ, който да бъде основополагащ за работата на правителството, единствено и само в името на интересите на България. Поради тази причина в доскоро провеждащите се преговори ние се постарахме да търсим общото и да игнорираме това, което ни разделя. Такова беше посланието на Патриотичния фронт не само към четирите партии, които се обединяват в подкрепата си към правителството, а и към останалите колеги.
Това наше послание остава. Ние желаем да търсим общите пътища за решаването на проблемите, а не да търсим по какъв начин да извадим теснополитически дивиденти от опозиционното си или каквото и да било друго поведение, защото интересите на България са над всичко останало.
Независимо от каква политическа платформа, от какъв политически полюс влязохме в Народното събрание, ние всъщност бяхме избрани от нашите избиратели за едно-единствено нещо, с една единствена задача – да облекчим живота на нашите сънародници. Всичко останало е безмислено и несъществено.
Доволен съм, че с партии, с които сме били в остър конфликт, с партии, с които сме били в сериозни сблъсъци в продължение на години, успяхме да намерим общи идеали, общи цели и да изработим обща платформа.
Доволен съм, че основните приоритети от Програмата на Патриотичния фронт влязоха и залегнаха в основата на програмния документ, върху който ще работи правителството.
Ако позволите съвсем накратко ще припомня, че една от най-важните задачи, които поставиха пред нас нашите избиратели, беше прекратяването на участието във властта на антибългарската партия ДПС. За първи път за този двадесетгодишен период има много сериозни основания и причини да сме сигурни, че на този процес –непрекъснато изнасилване на властта от ДПС, вече ще бъде сложен край. (Ръкопляскания от ПФ. )
Доволен съм, че в програмната декларация е заложено изпълняване на приоритети във външната политика, във вътрешната политика и във всяка друга област в името единствено на интересите на страната.
Няма как да не съм доволен затова, че се обединихме около спешно променяне на Избирателния закон, както и провеждане на референдум за задължително гласуване едновременно с местните избори, тъй като това ще промени коренно картината в българското Народно събрание и ще даде една реална картина на политическо участие, на политически предпочитания на българския народ.
Доволен съм, че успяхме да се обединим и около защитата на нашата граница с Република Турция от непрекъснато нарастващите потоци на незаконна имиграция чрез изграждането на защитни съоръжения.
Доволен съм, че се обединихме около ограничаването на раждаемостта, която вече е превърната в бизнес от определени етноси, чрез насърчаване на тридетния модел. (Реплики от БСП ЛБ.)
Доволен съм, че всички големи енергийни проекти, които всъщност в по-голямата си част представляват големи енергийни балони, с които се заблуждава общественото мнение, ще бъдат реализирани само и единствено, когато има пряка икономическа полза от това за нашата родина България.
Доволен съм, че се споразумяхме за ограничаване на сечта на българската гора и ограничаване на износа до прилагане на мораториум, ако е необходимо.
Доволен съм, че се обединихме около изграждането на единна българска нация, въпреки наличието на различни етноси в българската държава.
Доволен съм и от това, че сме обединени около желанието си да ограничим битовата престъпност чрез прилагането на съответните организационни и технически мерки.
Доволен съм, че пенсионната реформа ще бъде съобразена с конкретните демографски обстоятелства в нашата Родина.
В заключение, искам да пожелая успех на новото правителство!
Искам да се обърна към господин Борисов: господин Борисов, ако този път управлението с мандата на ГЕРБ се провали, трети път няма да има. Във връзка с това искам да помоля Вас и Вашите министри, след като встъпят в длъжност, да положат изключително сериозни усилия за смислен, отговорен труд в своите кабинети, в своите ресори; да намалите демонстративното рязане на лентички, обикаляне на цялата страна за щяло и нещяло, както и телевизионните студия. (Оживление в ДПС.) По-важна е работата в кабинетите, а не показната страна. (Оживление.) Моля за внимание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за тишина в залата!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Вие имате нашата подкрепа, но бих желал да спечелите нашето доверие.
Когато след малко гласуваме, ние не само подкрепяме всички Вас, но всъщност го правим защото подкрепяме една перспектива за България, една възможност за България. Правим го в името на България, като залагаме най-ценното, което до момента самите ние сме изградили – своите имена. Благодаря. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Симеонов.
Реплики? Не виждам реплики.
Други представители на парламентарни групи?
Професор Борисов от името на групата на АБВ.
БОРИСЛАВ БОРИСОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми господин Президент, Ваше Светейшество и уважаеми ръководители на другите вероизповедания в България, уважаеми господин Премиер, госпожи и господа министри на служебното правителство, Ваши превъзходителства, уважаеми колеги и гости!
Правителството, което ще избираме днес, е резултат на нов подход във взаимоотношенията между парламентарно представените партии – подход, бих казал, непознат повече от 20 години между политическите сили, на които народът беше поверил управлението на страната.
Не е необходимо дори да се връщам към крайно изостреното напрегнато и враждебно политическо противопоставяне от началото на 90-те години. Напълно достатъчно е да си припомним само обстановката в Народното събрание през първата половина на настоящата година.
Каква беше тя? Крайна политическа нетърпимост, безсмислено противопоставяне и на най-разумните предложения, защото са на другия. Пълно отсъствие на конструктивизъм, безпардонно отношение към опонента, сарказъм, обидни изрази, жаргонни фрази, поведение и речников фонд, характерен за „улицата”, но далече от същността на парламентарния дух и на парламентаризма.
Едва ли е нужно да изброявам повече, защото дори само казаното дотук в голяма степен характеризира работната атмосфера в предишния Парламент, създадена не от друг, а от действията на самите политическите сили в Народното събрание. Резултатът е известен на всички.
Уважаеми госпожи и господа, основното, същността, сърцевината в работата на предишния Парламент, беше задкулисието. Не че не го е имало и в други, предходни парламенти – имало го е. В предишния Парламент обаче задкулисието стигна своя връх, то стана еманация на системата от действия на вземането на решенията, на морала на политическите сили.
Когато казвам, че днес избираме правителство в резултат на нов подход, имам предвид, че до неговия избор се стигна преди всичко и основно чрез диалог между парламентарно представените партии, повтарям, диалог, уважаеми колеги, базиран на три съществени фактора.
Първо, на зачитане и толерантност към позициите и идеите на другия.
Второ, на откритост и прозрачност на водените преговори.
Трето, на търпение в търсенето на разумния компромис в полза на държавата и нейния народ, а не в битката за тесния партиен или личен интерес.
Затова ми позволете от името на Парламентарната група на АБВ да поздравя и да благодаря на всички политически сили в парламента, взели участие в този нов подход на политически диалог и разбирателство, независимо от това дали подкрепят под една или друга форма правителството или остават в опозиция.
Коректно ще бъде да посоча, че основната роля в реализацията на този нов подход на политически диалог и търсене на разбирателство бе на мандатоносителя. Считаме, че политическа партия ГЕРБ в рамките на възможното и при тези сложни реалности се справи успешно с тази непривична и трудна задача.
Уважаеми госпожи и господа, вероятно ще приемете като известна нескромност от наша страна това, което ще кажа, но още при създаването на Гражданското движение АБВ през месец януари тази година ние формулирахме основната цел на АБВ като: постигане на политическо споразумение по стратегическите приоритети на държавата на основата на диалог между основните политически сили.
Не претендираме за авторски права. Напълно е възможно всяка една политическа сила самостоятелно и по свой път да е стигнала до извода, че това е единствено разумният подход за осигуряване на просперитета на държавата и нацията. Действията на политическите сили през последния месец го доказаха на практика. Резултатът е налице – имаме Проект за избор на ново правителство; налице е парламентарно мнозинство по ключовите приоритети и проблеми в развитието на Република България. Надяваме се така да бъде до края на мандата на настоящия парламент. За тази цел обаче е необходимо този нов подход на диалог и търсене на разбирателство, за което говорих, да продължи вече на друго равнище и в други структури – правителство, парламентарни комисии, териториални структури и така нататък.
Нашето убеждение и увереност са, че съставянето и избора на новото правителство на Република България е повече от нужно. Всякакъв друг вариант като нови избори например или какъвто и да е друг вариант, биха били с катастрофално разрушителен резултат. Не е толкова важно, че катастрофата ще застигне някои политически сили, важното и страшното е, че разрухата ще се стовари върху държавата с нейните немощни икономически и финансови ресурси, а още по-лошото е, че ще падне с цялата си тежест върху българския народ – най-бедният от всички народи в Европейския съюз. Четиридесет и осем процента население, живеещи на и под границата на бедността, и който процент със сигурност щеше да се увеличи. Това е страшното. На този етап успяхме да предотвратим тази опасност. Надяваме се да постигнем и позитивни резултати за в бъдеще.
Накрая, уважаеми госпожи и господа, съставянето и избора на новото правителство в коалиции и с подкрепата на партии от десния сектор на политическото пространство, но и с подкрепата на партия от левицата в лицето на АБВ, доказа на практика, че политическата култура в България вече се намира в нов, по-висок етап на своето развитие – етап, в който освен дълбаенето на преодолими пропасти между лявото и дясното започнаха да се строят и мостове между двата бряга. Етап, в който безкомпромисното противопоставяне между лявото и дясното във всички негови разновидности, довело до разрушителното разделение на нацията, политическите сили започват да търсят не само линиите на омерзението, но и допирните точки на разбирателството и сътрудничеството, при това без да губят своята идейна основа и политическа идентичност. Типичен пример за това е подкрепата на Програмната декларация от АБВ, в която с изключение на два въпроса, всички останали, съществени и принципни постановки от предизборната платформа на АБВ намериха своето отражение, при това като АБВ си запазва правото по всички въпроси, по които не е постигнато съгласие, а те са основно два, да действа съобразно своята политическа платформа и идейни разбирания. Ето това е същността на подкрепата на правителството при запазване на лявата идентичност на партията.
АБВ счита, че това е пътят, по който българска политика действително се доближава до практиката и примера, който ни дава структурирането на Европейската комисия, съставянето на правителството на Германия, както и на поне още една трета от правителствата на държавите в Европейския съюз.
Пожелаваме успех в избора на новото правителство! На добър час! Благодаря Ви. (Ръкопляскания в дясно и център.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, проф. Борисов.
Реплики?
Процедура – господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, искам да информирам всички Вас и Вас, госпожо председател, специално, че в момента около Народното събрание има стотици протестиращи срещу съставянето на тази безпринципна коалиция. (Смях и реплики отдясно.) Не се смейте! Това е много сериозно. Не се смейте!
Искам също така да знаете, че напрежението стана сериозно.
Затова, госпожо Председател, още повече, че номинираният за министър-председател отиде да си пуши пурата и да си пие кафето, нека бъде тук, в залата, и да чуе какво имат да му кажат партиите, които са в опозиция. Но, за да се избегне това напрежение отвън, за да дойде господин Борисов тук, в залата – да има време да си изпуши пурата, и Вие, госпожо Председател, да приемете делегация от тези протестиращи хора, защото те имат какво да Ви кажат, от името на партия „Атака” искаме 30 минути почивка.
Моят призив към Вас, госпожо Председател, е да приемете делегация от протестиращите хора отвън срещу тази неморална коалиция. (Шум и реплики отдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Чуколов.
От останалите парламентарни групи има ли желаещи?
Господин Миков, имате думата. (Реплика от народния представител Десислав Чуколов встрани от микрофоните.)
Дадох думата на господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Президент, госпожо Вицепрезидент, Ваше Светейшество, уважаеми господин Министър-председател и министри, Ваши Превъзходителства, уважаеми гости! БСП лява България няма да подкрепи структурата на правителството, защото при деветдесет и първия кабинет в правителството на България се наблюдава едно увеличение на ресорите, очевидно заради широкия формат на четворната коалиция, в която влизат 26 политически формации.
Ние ще гласуваме и „против” избора на едно дясно центристко правителство. Ще гласуваме с ясното съзнание, че въпреки опитите за намиране на диалог тук, в парламента, не е достатъчно да има диалог. Диалогът трябва да се пренесе на много места, а чухме вече и от някои от лидерите на партиите, подкрепящи правителството, че тяхната задача била да извадят БСП и ДПС от изпълнителната власт.
Уважаеми господа, порочният кръг на 25-те години на вадене и слагане очевидно ще продължи – това беше изявление от тук.
Господин Кънев, аз имам по-дълга политическа памет и това не е първия случай, в който нито БСП, нито ДПС са извън властта. Декларирането на едни такива цели, ако те наистина се подкрепят и от най-голямата група, и от кандидата за министър-председател, няма да реши проблемите, които стоят днес в нашето разделено общество, защото то не е разделено само политически.
На първо място, то е разделено социално-икономически. Защото е хубаво, и ние подкрепяме евроатлантическите ценности, но можем ли да подкрепяме евроатлантическата бедност в България? (Ръкопляскания от БСП ЛБ.) Защото беше споменато, че 20% от българските граждани живеят в бедност, а около 50% – в риск от бедност.
Защото без промяна на данъчното облагане, за едно по-справедливо данъчно облагане, ние трудно ще се доближим до Европа, където повечето страни имат прогресивно данъчно облагане. (Шум и реплики отдясно.)
Да, ние имаме своя грях в това отношение, но в предишния мандат направихме първата стъпка. И сега разбираме, че Агенцията по приходите тълкува закона за връщане на необлагаемия минимум по неин си начин. Съмнявам се, че правителството ще може да осигури такъв натиск върху администрацията, който да накара гражданите да усетят едно по-справедливо общество.
Уважаеми госпожи и господа! Не чухме нищо как Вие виждате социалните неравенства, защото те пораждат социалните конфликти. Как виждаме социалните неравенства, базирани на етническа принадлежност и на неграмотност? Защото това са големите заплахи пред България и те трудно могат да бъдат решавани с дясна политика, защото прилагането на трудовото законодателство днес в България е един от големите проблеми. И той не се решава от нашето разбирателство, независимо дали в управляващата коалиция, или на управляващата коалиция с опозицията, защото българските граждани на тези избори – над половината от тях, не пожелаха да участват в това съгласие, а днес стоят и наблюдават как ние политиците ще им дадем основание на следващи избори, независимо кога са те, да отидат до избирателните секции.
Уважаеми госпожи и господа! Българската социалистическа партия лява България ще продължи и в този Парламент да подкрепя социалните мерки и действия, които предприема правителството. Ще настояваме за коледните и великденски надбавки за пенсионерите не като реверанс или ухажване, а като разбиране, че тази социална категория е в графата под линията на бедността.
Ще настояваме за ръст на обезщетенията за отглеждане на дете. Тук само ще отворя една скоба: за нас е крайно неприемливо разбирането, че след третото дете няма да има социални помощи. Мисля, че партиите в управляващата коалиция трябва да се разграничат по някои въпроси, които ги поставят в тежък конфликт не само с европейските и атлантическите ценности, а въобще с хуманизма и световните стандарти за отношение към хората, към обществото.
Уважаеми народни представители! Ще настояваме средствата за младите семейства за отглеждане на дете да бъдат част от държавния бюджет не на остатъчен принцип, защото без инвестиция в социален капитал приказките за демографско развитие, за преодоляване на демографската криза, са празни приказки.
Ще настояваме да продължи публичната инвестиционна програма за регионите, защото регионалните диспропорции и развитие са един от тежките проблеми на противопоставянето в българското общество и без целенасочена политика – дано дясното правителство да намери решенията в тази посока, няма да могат да бъдат преодолявани тези различия, защото под линията на бедността във Видин живеят 50%, при средно за страната 20%. Има и други такива региони и ако не погледнем сериозно, съсредоточено и със съответните мерки и решения – нашето, Вашето съгласие няма никакво значение за хората.
Уважаеми народни представители! Ще настояваме за регулация на монополите, които не дават перспектива на българския производител и предприемач. И ако в предното събрание – оплювано, атакувано, сочено като пример от преждеговорившия за несъгласие – ние приехме един закон, който Президентът върна, аз смятам, че в това Народно събрание трябва да дадем истинските доказателства за подкрепа на българския производител.
Ще продължим да настояваме за защита на придобитите социални права, защото, когато бедността е голяма, когато разслоението е голямо, когато противопоставянето е крайно, отнемането на социални права в името на фискалната стабилност е взривоопасно. Видяхте вчера улиците на Белгия – една далеч по-богата страна.
И нека Вие, които днес ще гласувате и ще подкрепите това правителство, да знаете, че не е важна договорката между Вас, не е важна даже договорката с опозицията по някои въпроси, които имат етикета „евроатлантически” или някакви други националноотговорни – важно е как гражданите оценяват нашата работа и как те възприема тази политика, която Вие ще имате отговорността да провеждате.
Уважаеми народни представители! Ние ще очакваме от това правителство да постигне поне онзи ръст на икономиката от 1,8%, който го имаше за предните шест месеца, в условията на икономическата нестабилност; да разкрие тези 40 000 работни места (шум и реплики от ГЕРБ) за същия срок в условията на онази политическа нестабилност, защото сега има мощна подкрепа и политическа стабилност (реплики от народните представители Делян Добрев и Вежди Рашидов); да достигне онзи ръст на инвестициите от близо 5%, който беше постигнат в условията на политическа нестабилност, и ще Ви подкрепяме във всички решения, които движат страната в тази посока.
Но от едно нещо няма да отстъпим – фискалната стабилност, която ще подкрепяме, не може да бъде императив в поведението дори на дясното правителство, защото изчерпването на неолибералния модел поставя други предизвикателства – и европейски, и национални, предизвикателства, на които ние отляво имаме своя отговор. И отговорът ни в този парламент ще бъде: конструктивна, градивна и остра, истинска автентична лява опозиция! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Миков.
Реплики? Няма.
Заповядайте, господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Госпожо Председател, направих процедура, с която поисках да дадете почивка, в която да приемете делегация от протестиращите отвън.
Сега до нас достигна информация, че още един автобус с полицаи и жандармерия е при протестиращите. Има информация, че вече има бити протестиращи. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
Моля Ви да изпълните чл. 60, ал. 2 от ето този Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (показва Правилника), където императивно е казано, че трябва да дадете почивка.
Моята молба е по време на тази почивка да се срещнете с протестиращите отвън.
Изпълнете Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чуколов, наистина съгласно чл. 60, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, по искане на представител на парламентарна група, председателстващият заседанието е длъжен да даде такава, не по-кратка от 15 минути и не повече от 30 минути.
Направена е такава заявка от Ваша страна, но характерът на разискванията днес по точките, които обсъждаме, е малко по-особен. (Реплики от „Атака”.) Притеснявам се, че ако дам почивка, ще бъде нарушена равнопоставеността между парламентарните групи, защото предварително не бе обявено (реплики от „Атака”) в каква последователност ще бъдат заявени позициите на парламентарните групи.
Вие сте прав, че след като няма изрична друга норма, при своевременно искане от страна на народен представител, от страна на парламентарна група, председателствуващият заседанието е длъжен да даде почивка.
Обявявам 15 минути почивка до 10,35 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си, заседанието продължава.
Има ли народни представители, които желаят да участват в разискванията?
Господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители, Ваши Превъзходителства, Ваши Светейшества – глави на вероизповеданията в Република България, уважаеми гости!
Българското общество и партньорите на България в Европейския съюз и НАТО днес не могат да бъдат заблудени. В Четиридесет и третия български Парламент ще се гласува не кабинет на двупартийното коалиционно малцинство на ГЕРБ и Реформаторския блок, не дори трипартийно коалиционно правителство на малцинството ГЕРБ, Реформаторски блок и АБВ, а четирипартийно правителство на парламентарното мнозинство с прякото формализирано с подпис участие на националпопулистката формация Патриотичен фронт. (Ръкопляскания и викове от ПГ на Патриотичния фронт: „Браво, браво!”.)
Това мнозинство не е повод за ръкопляскания и бурни възгласи, защото не е продукт на политическия компромис, защото нерядко компромисът е необходим и по тази причина градивен, а е продукт на грубо, безпринципно съглашателство, което не гради, а разгражда европейската легитимност на България.
Може би най-важното послание от днешния ден от гледна точка на Движението за права и свободи е: след 25 години днешният акт на Парламента ще е първият, който ще ревизира цивилизационния избор на България да се развива като модерна евроатлантическа държава. За това ще се носи отговорност – не само морална, политическа, но и историческа отговорност.
Господин Президент, отговорността ще е не само на преките участници в тази коалиция, но и на техните покровители. Никъде в Европа модерното, нормалното дясно и ляво не се съюзяват с националпопулизма, с ксенофобията. България се завръща в лоното на преддемократизма – маските са свалени, политическите лица оголени, на първо място на десния политически субект, който си бе присвоил правото на морално-политически цензор с претенция да е носител на абсолютната истина, да представи един своеобразен морален десен абсолютизъм.
Казвам го отговорно от името на Движението за права и свободи и никакви политически ходове, като подписването поотделно на споразумението за общо управление от страна на кандидата за премиер господин Бойко Борисов и лидерите на Патриотичния фронт и АБВ не могат да прикрият тази теза, нито да я оспорят. Защото фактът е факт и той е неоспорим.
България за първи път ще се управлява с участието на националпопулистка ксенофобска партия.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е вярно.
РЕПЛИКИ ОТ ПФ: Браво, браво! (Ръкопляскания.)
ЛЮТВИ МЕСТАН: Защо все пак се прибегна до този странен ритуал? Много просто – мандатоносителят знае, че коалицията е порочна. Тя противоречи на високата – и политически, и хуманно, позиция на Джузеф Дол.
Но каква е стойността на подобни позиции, били те на председателя на ЕНП пред българските политически страсти – страстта за властта на всяка цена? Ако ще и с дявола да се съюзите, както бе изречено неотдавна. Само че за съжаление не в името на националния интерес.
Българският национален интерес е свързан неразривно с Европа и НАТО. Ние нямаме възможност да дефинираме друг национален интерес.
Втората причина, поради която господин Бойко Борисов си пое отговорността уж само той да е подписал с Патриотичния фронт и с АБВ, се свежда до невъзможния опит да се съхрани политическата непорочност на Реформаторския блок, който инак дължи отговори на много въпроси. Аз не знам дали медията ще ги зададе, защото не бих искал отново да бъде предупредена да не започва да наскача боя си. Но ние ще ги зададем, защото това е ролята на една опозиция.
След 2005 г. президентът Георги Първанов според нас абсолютно необосновано и незаслужено бе упорито обвиняван от десните, че е архитектът на тройната коалиция БСП-НДСВ-ДПС. Винаги сме отговаряли, че архитектът на тройната коалиция е избирателят и тук президентът Първанов не носи отговорност.
Вие обаче години наред изграждахте политическа идентичност с аргументи точно срещу президента Първанов, точно заради ролята му на архитект. Незаслужено, но го правихте!
Сега, госпожи и господа от ГЕРБ, как се чувствате в прегръдката с него и с неговото АБВ? Важен въпрос!
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Много добре.
ЛЮТВИ МЕСТАН: „Много добре.” – Благодаря за отговора.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Браво, браво!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Апропо, двама от министрите, при това вицепремиери, предложени от господин Борисов, бяха министри на тройната коалиция. Припомням, че мандатоносителят на тройната коалиция бяхме ние – ДПС. Движението за права и свободи! Движението за права и свободи беше мандатоносителят на тройната коалиция.
Госпожо Кунева, господин Калфин, няма нужда да се притеснявате. Сам по себе си този факт никак не е позорящ. Освен това по наша оценка на мандатоносител Вие се справихте прилично и може би ще бъдете полезни и в този кабинет без непременно да Ви уличавам в ренегатство. (Ръкопляскания от ДПС.)
Ще спестя, разбира се, ретроспекцията на изключително тежките квалификации от страна на предишните „сини”, сега реформатори, по адрес на господин Бойко Борисов. Не отричам правото на никого да се развива по посока на една по-висока политическа култура.
И въобще, уважаеми госпожи и господа, днес бележките и анализът на Движението за права и свободи не са по отношение на коалиционната формула. Тя е зададена от вота. Така и ще бъде занапред – България ще се управлява от коалиции, въпросът не е в коалиционността, а в съдържанието, в безпринципността точно на тази коалиция, която ни предлагате. Защото националната отговорност предполагаше да се състави кабинет. Тази отговорност лежеше върху плещите на господин Бойко Борисов и той трябваше да намери решението на този сложен казус в най-пъстрия Парламент в демократичната история.
Точно предвид на вота кабинетът не можеше да не е на ГЕРБ, не можеше да е на друг министър-председател, освен на самия господин Бойко Борисов.
Но продължаваме да твърдим и това е нашата категорична позиция: не непременно тази коалиция. Имахте и друг избор, други, европейски цивилизационни решения. Не е нужно да Ви припомням примери от историята на самата Европа, как през 2002 г. социалистите подкрепиха кандидата на десницата на втори тур за президент на Франция. Има ситуации, в които се налага съюз между разноидеологически политически сили. И не тук е проблемът отново на тази коалиция.
Предполагам, по някакъв начин може да се обясни дори съюзът с АБВ.
Аз обаче продължавам да твърдя: внушението, че архитектът и на тази коалиция е избирателят, е некоректно. Коалицията, която ни предлагате, не бе зададена от избирателя. Тя е Ваше решение и Ваша отговорност, защото във вота на избирателя няма императив да се съюзят непременно първата, четвъртата, петата и осмата политически сили. Проблемът далеч не е в разноидеологическия характер на политическите сили – казах вече, че той също бе неизбежен пак заради вота.
Проблемът на тази коалиция е, че представя съюз между демократични ценности, каквито ГЕРБ, Реформаторският блок и АБВ имат претенцията, че представят, и антидемократичното, антиевропейското, антинатовското и антисистемното представяне от Патриотичния фронт. Би следвало да имаме съзнанието, че сме изправени пред не идеологически, а ценностен разлом, който, разбира се, няма да е наличен само ако не сме истински демократи, ако властовата жажда не е изместила националния интерес.
Бих искал да Ви успокоя. Когато говоря за други варианти, не визирам ДПС като възможен участник. Ние бяхме част от предишното управление и ни прилича сега да сме в опозиция.
Имам предвид, че можехте да чуете господин Дол и да не прибегнете до Патриотичния фронт. Вие обаче не го чухте. Дали бяхте заставени?!... Интересен е въпросът от кого (реплики от залата), това е въпрос на който времето ще даде категоричния си отговор.
Но ние приехме с дълбоко удовлетворение посланието към Политическа партия ГЕРБ и към Реформаторския блок на господин Жозеф Дол да не допускат под каквато и да е форма обвързването с Патриотичния фронт, чиито идеи и политическа програма бяха определени и от него, и от господин Борисов като неприемливи. С безпокойство видяхме как веднага след отпътуването на господин Дол от страната опитите за сближаване във формула за общо управление между ГЕРБ, реформатори и Патриотичен фронт продължиха и дори представители на Патриотичния фронт неприкрито заявиха, че целта на подновените срещи и евентуалното партньорство е изолацията на либералната партия ДПС по пътя на етнорелигиозната нетърпимост и омраза.
Аз днес с цялата отговорност, която носи тази партия, с равен тон, лишен от емоция, заявявам, че създаването и поддържането на разломи чрез противопоставяне на етноси и конфесии е практически взривяване на гражданското общество и подриване на върховенството на закона чрез замяна на политиката на интеграция с политиката на дискриминация и сегрегация. Подобен род политики са особено рискови на Балканите, особено в контекста на цивилизационните разломи, пред които е изправен светът.
Ние виждаме, че днес на прицел е Движението за права и свободи. Затова Ви трябваше този четвърти участник в управлението, защото, както официално се изразяват коалиционните Ви партньори, ДПС трябва да бъдат непременно изстъргани. (Смях, ръкопляскания, оживление от дъното на залата.) Още възгласи на доволство в Четиридесет и третия парламент на европейска България – колко тъжно!
Изстъргани не само от властта, но забележете – от общественополитическия живот. Съюзът с Патриотичния фронт Ви прави съучастници на тази откровена ксенофобия.
Няма нужда да бъдем извадени от властта. Ние имахме политическото мъжество сами да се откажем от нея в името на политическата стабилност. Не можете да ни изстържете от общественополитическия живот, защото сме неотменима част от него.
Подобни заклинания са стилистика от отминали времена или може би това ни предстои?! Ето какво имах предвид, когато предупредих за ревизия на цивилизационния избор на България и за завръщане в лоното на преддемократизма.
„Не на ДПС” е лесно послание, но не е програма за управление, а емоция, страст. ДПС е необходимият универсален виновник, който ще свърже в едно инак идеологически и ценностно несъвместими политически сили. С този универсален виновник не от вчера се оправдават политически провали, за да стигнем до нещо, което звучи като максима: „Който се прегърне с ДПС, умира”.
Аз не знам кои са вампирите на българската политика, но ще припомня, че след последната самостоятелна победа на БСП от далечната 1994 г. със спечелено самостоятелно мнозинство от 125 мандата БСП се провали. Жан Виденов не управляваше с Движението за права и свободи, бяхме му опозиция.
В следващия Парламент столетницата влезе с четиридесет и кусур мандата, два пъти и половина по-малко. Колеги, и тогава ли ДПС беше виновно, или едни други фараони ограбиха 13 банки и доведоха до колапс българската икономика и държава?! Не съм сигурен дали и в днешния Парламент няма тяхно политическо представителство, но този аспект на задкулисието едва ли Ви интересува, а може и да Ви е по вкуса.
Още по-непоносимо категоричен е примерът с управлението на ОДС, с Иван Костов. През 1997 г. той печели изборите с огромно мнозинство от 137 мандата! След четири години самостоятелно управление, на което ДПС бе не просто опозиция, но бе определено за проклятието на България, в Тридесет и деветото народно събрание същият Костов ще влезе с едва 51 народни представители! Тоест губи близо три пъти, при това след управление, което не бих определил като неуспешно!
В България властта изхабява, дори след успешно управление и това е обективна даденост, бих казал – закономерност, която не може да се припише на ДПС. Не ни надценявайте толкова.
Четиридесет и третият парламент е изпитание, и ще завърша с това. Тежък разговор между гражданите и партиите за 25-те години време и в тази предизвикана чрез вота на 5 октомври дискусия най-гласовити и речовити са ритори, лидери и държавници с биографии, чиято публичност е от преддемократичната епоха на България. Това е важно, за съжаление, и обяснява разноговоренето в опита да се състави кабинет.
Най-високият регистър на анализаторите се посвещава на ДПС. Тоест доктрината на деня не е бъдещото управление на България, а е Движението за права и свободи – самоцелно, безцелно, абстрактно, на всяка цена!
С други думи, междупартийният егоизъм и идеологическият комплекс – всеки по своему се препъва в Движението за права и свободи и „се бои” от ДПС.
По следите на предизборната кампания и изгубените на 5 октомври илюзии се разбра, че политическата координатна система в България е дебалансирана, да не кажем – осечена с националпопулизма и прочее маргинали на демокрацията. Всъщност настъпи часът на отмъщението за политически инженерингови прототипи, все едно къде се разполага лабораторията. А може би е полезна за демокрацията ни ирония на прехода, която оголва притворството на личностите и двойствеността да пребиваваш елитарно и от двете страни на 10 ноември 1989 г. (Ръкопляскания от ДПС.)
Спирам дотук. Ще кажа само, че Вие поискахте ДПС да бъде опозиция. Това е разбираемо. (Реплика от народния представител Георги Андонов.) Но Вие поискахте да бъдем опозиция и на политиките.
Днес това звучи красиво, емоционално, като своеобразно угощение, с което ще нахраните избирателите си. Но от тук нататък за модерното управление на България (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) – дясноцентристко, изолирането на ДПС е проблем.
Завърших предишното си изказване с призив в първо лице – „Бог да ни дари просветление”. Ще го направя и сега, само че във второ лице – Бог да Ви дари с просветление!
Ние сме тук с тези 38 народни представители и ще защитаваме правата и свободите, защото ги поставяме над политическите различия – те са универсални.
Бихме разбрали протести срещу един или друг кабинет! Бихме разбрали дори протест срещу един или друг министър заради негова политика! Но не бихме разбрали и протестираме срещу протест срещу един министър, само защото се казва Вежди! Ето това е ДПС, това е величието на тази партия! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Москов.
ПЕТЪР МОСКОВ (РБ): Уважаеми господин Президент, госпожо Вицепрезидент, дами и господа министри, госпожо Председател, дами и господа! Нямах намерение да вземам думата днес, но бях провокиран от изказването на уважаемия господин Местан! Ще бъда екзактен по хода на Вашето изказване – поне в първата му част, защото втората беше...
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Изтъркано е!
ПЕТЪР МОСКОВ: Извинете? Екзактен ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не влизайте в диалог помежду си.
ПЕТЪР МОСКОВ: Разбирам, ще трябва да го променим, заедно с господин Местан. (Реплика от народния представител Алиосман Имамов.)
Имате ли нещо по същество, или? Благодаря Ви.
Ще се стремя да бъда екзактен върху първата част от изказването на господин Местан, защото втората беше някаква мемоаристика.
Първо, относно това на кого дължи отговори за поведението си Реформаторският блок – той ги дължи на избирателите си.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Колко избиратели имаш?
ПЕТЪР МОСКОВ: Господин Местан, Вие по мой спомен не сте между тях.
Второ, говорите за евроатлантизъм и че подкрепата за това управление не е евроатлантическа. Това го казвате вероятно с ясния спомен, че в предишния парламент Вие управлявахте със златния пръст (ръкопляскания от ГЕРБ и РБ) на може би най-разгулната, най-разгулната от гледна точка на невъзможност да бъде част от какъвто и да бил цивилизационен избор, партия „Атака”, която освен че е антиевроатлантическа, беше и най-проевразийската (смях от ГЕРБ и РБ), на котлова храна в руското посолство.
И Вие твърдите, че новото мнозинство може да бъде обвинено в липса на евроатлантизъм на базата на това! Извинете, но не го разбирам.
Трето, разбирам от всичко, което казвате, че проблемът не е че мнозинството е такова, такова и такова – проблемът е, че някак си Вие не сте нито формална, нито възможна теоретична част от това мнозинство.
Нека да обясня. Смисълът да има ясно мнозинство (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), обединено около ясна програма – секунда, госпожо Председател, е да насочи прожекторите върху прозрачността на начина на вземане на решения, защото плаващите мнозинства всъщност са мнозинства на сенките, а сенките раждат чудовища. Нали, господин Пеевски?
Предпоследно, ако трябва да бъдем част от високия наратив, господин Дол – той е французин, името му се произнася – Жозеф, другото би било нарушение на човешките права на французите.
И да, ДПС е проклятието на България, не защото обединява някак ефектно, а защото държи един етнос в буквално феодални условия, за да може върхушката му да управлява. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ. Реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Москов, моля да се ориентирате към приключване.
Втора реплика?
Заповядайте, д-р Шишков.
ДИМИТЪР ШИШКОВ (РБ): Уважаеми колеги! Първо, към Вас от ДПС – Вие предадохте Вашите избиратели. Предадохте Вашите избиратели, когато се съюзихте по поръчение на Вашите създатели от БСП – да бъдете заедно в управлението и да изпълнявате техните поръчки. Вие много бързо забравихте, когато Вашите избиратели бяха бити, когато бяха сменяни имената и по най-бързия начин се сдружихте с другарите от лявата страна.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Вие сте с „Атака” и патриотите! С АБВ сте – с Първанов!
ДИМИТЪР ШИШКОВ: Не бързайте да си вадите изводите, защото демагогията, която чуваме тук постоянно от ДПС и БСП, е ясна – първо 45 години, след това още 25 години.
Извинявайте много, но по-богатата част от това Народно събрание стои тук, в тази лява моя част и Ваша дясна. (Ръкопляскания от РБ.)
Вие имате един проблем. Проблемът е, че няма да можете да участвате този път във властта – това е ужас. (Реплика от ДПС.)
Не Ви е проблем, разбира се. Вие сте осребрили това, което трябва да осребрите. (Реплика от ДПС.)
Вероятно, но 100% съм малко по-умен от Вас. (Смях от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, без оценки. Моля Ви!
ДИМИТЪР ШИШКОВ: Още нещо, дяволът и вампирите бяхте Вие досега. Това сте Вие.
Относно госпожа Кунева – съжалявам много, но „прилично” е меко казано. Тя беше човекът, който направи с всички свои усилия влизането в Европейския съюз. (Възгласи: „Е-е-е!” от ляво.)
По повод онези глупости оттатък, които ги чувам, от цирк Балкански, който отново се е настанил в Народното събрание, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да се придържаме към добрия тон в пленарната зала.
ДИМИТЪР ШИШКОВ: ...и постоянно трябва да търпим едно нещо, което наистина е цирк Балкански, аз имам едно друго предложение – последно: квесторите да късат билетчета – можем да си оправим и бюджета на Народното събрание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма желаещ за трета реплика.
Дуплика – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
На втория оратор не съм в състояние да отговоря. Непосилен ми е неговият интелект (оживление), понеже се обяви за много умен! (Частични ръкопляскания, весело оживление.)
Предполагам, че би могъл по-прецизно, екзактно да съгласува например израза: „Дяволът и вампирът бяха Вие”. Трябва да се казва: „Бяхте Вие”. Но вероятно това е Вашето разбиране за българската граматика. (Шум и реплики.)
Що се отнася до господин Москов – и той беше екзактен. Така – без маски, стоите много по-добре, господин Москов. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
С истинската си същност, без маската на моралния цензор, стоите много по-добре. Струи омраза от Вас. Ама, истинска, неподправена! А твърдят, че омразата и интелектът не се срещат. Не знам как ще управлявате като министър една сфера, която би трябвало да не познава омразата, а хуманността. Благодаря. (Оживление. Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания от други народни представители има ли?
Господин Велизар Енчев иска думата.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (ПФ): Госпожо Председател, господа министри, колеги, уважаеми представители на българските медии!
Аз ще гласувам против избора на господин Бойко Борисов за министър-председател на Република България (ръкопляскания от ПФ), защото съм убеден, че така изразявам чувствата на огромното мълчаливо мнозинство български граждани, които не желаят завръщането му във властта като министър-председател.
Нима сте забравили, че само преди 20 месеца господин Борисов подаде оставка като премиер след окървавения протест на Орлов мост?
Как да забравим, че след неоправданото увеличаване на цените на тока хиляди гневни граждани в София и във Варна заляха улиците на тези градове, бунтувайки се срещу едно управление, което обслужваше избрани банкови и енергийни олигарси?
В последните дни на управлението на Партия ГЕРБ – не забравяйте, бяха продадени държавните дялове в трите ЕРП-та, трите електроразпределителни дружества и форсирано бяха дадени лицензи за откриване на ВЕИ-та, продаващи ток на безбожно високи цени.
Нима сте забравили, уважаеми колеги, че управлението на господин Борисов бе белязано с полицейщина от неговия вътрешен министър, за съжаление, за негово съжаление, вече осъден на първа инстанция?
И как да забравим, че при управлението на този премиер за първи път след 1989 г., казвам го това като говорител на Обединените пенсионерски съюзи, за първи път пенсиите на българските пенсионери три години не бяха индексирани, след което нашите бащи и майки бяха наречени „лош човешки материал”?
Имаме ли право да забравим, че с одобрението на премиера Борисов финансовият министър на ГЕРБ Симеон Дянков посегна на резерва на Здравната каса, прехвърляйки милиард и четиристотин милиона лева от Касата към фискалния резерв, което, подчертавам, Конституционният съд определи като незаконно? Подчертавам: Конституционният съд квалифицира този акт като незаконен. (Реплики от ГЕРБ: „Това е лъжа! Лъжа е!”) Това не бива да се забравя точно в днешния ден, когато даваме втори мандат за управление на господин Борисов.
Прави сте! Аз не оспорвам правото на Партия ГЕРБ да управлява. Точно обратното – Партия ГЕРБ има правото и трябва да управлява. Тя получи най-много гласове на тези парламентарни избори, но не с този премиер.
И, моля Ви, не забравяйте кадровата политика на господин Борисов през тези години, когато беше премиер – как избираше своите министри на бензиностанциите, как назначаваше калинки с фалшиви дипломи. Нима е толкова къса паметта Ви за тези кадрови решения, които, моля Ви, не трябва да се повтарят?
Впрочем, като казвам „не трябва да се повтарят”, нима днес не виждаме, че някои от предлаганите министри, с цялото уважение към тях като личности, са класически калинки, без никакъв сериозен стаж в своя ресор? Това, уважаеми колеги, не е кадрова политика по европейски стандарти. Това е политика по балкански стандарти.
Като казах „Балкани” – много Ви моля да не забравяме, че при управлението на господин Борисов, неговият външен министър господин Николай Младенов провеждаше политика, която в много случаи противоречеше на политиката на Франция и Германия по отношение на ислямисткия премиер Реджеп Таип Ердоган, по отношение политиката на Република Турция, чиято официална доктрина е неоосманизмът.
Не забравяйте каква беше външната политика при господин Николай Младенов – външният министър на господин Борисов. И аз се надявам, аз призовавам новия външен министър, който ще бъде избран след малко – господин Митов, да не следва тази балканска политика – одобрявана, санкционирана от уважаемия господин Борисов, политика, която даде безрезервно съгласие на членството на Сърбия в Европейския съюз, без да се зачитат правата на българите в Западните покрайнини, без да се отчитат техните права! Политика, която по отношение на Република Македония не беше изправна. Слава Богу, в последните месеци от управлението на господин Борисов тази политика беше коригирана, за което го поздравявам!
Господа, досега говорих за професионалните качества на господин Борисов, но искам да кажа нещо и за неговите етични характеристики.
Знаете, че във всяка що-годе цивилизована, демократична държава един премиер не може да остане на своя пост след аферата Мишо Бирата, лека му пръст на Михаил Михов – афера, в която господин Борисов погази закона, като осуети митническа проверка на свой приятел. (Реплики и провиквания.)
След подобна улика във всяка цивилизована държава, и в Европейския съюз, както казах, такъв човек, такова длъжностно лице би трябвало да бъде преследвано от закона. Това е нормата. Това е нормалното, но в България обаче ненормалното е норма, а нормалното, за съжаление, е изключение!
И накрая, но не по важност, е биографията на господин премиера, която преди малко чухме от господин Цветанов – една биография, която е свидетелство за този тъжен парадокс в България. У нас – в България, казвам го с дълбоко съжаление, достойните, образованите и почтените хора са запратени в периферията на обществения живот, а оперативно интересните лица стават министри. Ето защо, уважаеми колеги, хората са отвратени от политиката и мразят политиците.
Ето защо три милиона българи не гласуваха, а останалите гласуват с омерзение, избирайки по-малкото зло, избирайки не достойните, а тези, които, както казах, са по-малкото зло.
Като желая успех на министрите в новото правителство в тяхната много отговорна работа в условия на тежка финансова и икономическа криза и оставяйки лоялен на своята парламентарна група аз ще гласувам срещу кандидатурата на господин Бойко Борисов за премиер и съм убеден, убеден съм – ако имаха възможност стотици хиляди български граждани биха гласували като мен. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Изказвания има ли?
От името на Парламентарната група на Български демократичен център – господин Росен Петров.
РОСЕН ПЕТРОВ (БДЦ): Понеже съм нов в политиката, все съм си мислел, че това, което пише отвън на Събранието, че „Съединението прави силата”, е изпълнено с някакво съдържание. Напоследък откривам, че това не е така. В лично качество се надявах на една широка коалиция между дясното и лявото.
Не знам дали знаете, но на Траурния марш на Българската армия, който е изписан на „Незнайния войн”: „Българийо, за тебе те умряха!”, текстът е написан от Иван Вазов, а музиката е написана от Иван Минков – герой от Балканската война, с три Георгиевски кръста, става член на Военната организация на БКП, участник в атентата в църквата „Света Неделя”.
От името на Парламентарната група на Български демократичен център ние заявяваме, че групата на ГЕРБ като такава – спечелила най-много гласове на тези избори, трябва да състави правителство и премиер по всички правила на демокрацията трябва да бъде господин Бойко Борисов.
Структурата на кабинета е добра – за първи път се обръща внимание на демографския проблем, на държавната администрация. Но същевременно искам да заявя, че ние няма да подкрепим този състав на кабинета, тъй като в него наистина има хора, лишени от опит, лишени от експертност, лишени от възможността да участват в управлението на България в толкова важен за нея момент, когато тя е в такава криза.
Пожелавам на господин Борисов успех и както се казва: Бог да е с него! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от БДЦ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Петров.
Реплики? Няма.
Господин Волен Сидеров, имате думата. (Шум и реплики.)
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Ваше Светейшество, дами и господа народни представители, дами и господа журналисти и гости! Парламентарната група на Партия „Атака” ще гласува против номинацията на Бойко Борисов за министър-председател, против състава на този кабинет и против това правителство като правителство.
За разлика от други, преди това говорили оратори, аз не мога да разделя лицето Бойко Борисов от Партия ГЕРБ. Някой каза преди мен, че, да, Партия ГЕРБ била спечелила най-много гласове, да управлява, но Бойко Борисов е такъв и такъв. Изброиха се верни неща между другото. (Шум, реплики и оживление.) Няма как да се отдели Партия ГЕРБ от Борисов.
И когато казвам, че ще гласуваме против, имам много ясна аргументация. През 2009 г. беше даден шанс на господин Борисов и на Партия ГЕРБ. Тогава с много повече депутатски мандати, тогава с много повече народно доверие и с подкрепа на парламентарни групи в по-предишния Парламент Партия ГЕРБ получи властта и не оправда доверието както на 1 600 000 българи, избиратели, така и на парламентарните групи, които дадоха своето доверие на тогавашното правителство Борисов-1, и през 2013 г. то беше свалено с протести, със самозапалвания на хора, с проливане на кръв.
Това не може да бъде подминато и забравено, защото, виждате ли, трябвало някакво правителство да се състави. Последните седмици чувахме само този рефрен: „Ми то трябва някакво правителство да се състави! Не, няма, не може да отиваме на избори”.
Защо бе, дами и господа, не можем да отиваме на избори?!
Искам да Ви кажа, че като участник и наблюдател в политическия процес от 1988 г., член на различни сдружения, и след това 1990 г. присъствах на едно подобно вземане на решение. Това беше декември месец 1990 г. При тогавашния президент Желю Желев се събраха всички политически сили. Имаше напрежение в страната, имаше протести, имаше политическа криза и някой беше внушил на господин Желев, че не може да има избори, защото ще стане страшно. Същата година юни месец имаше избори и не стана страшно, но сега месец декември не може да има избори и се отиде към компромиса да се направи правителство. Тогава те го наричаха „на спасението”, сега пак чувам този термин „спасението” – Димитър Попов, спомняте си. Ако не си спомняте по-младите, да Ви кажа – интернет има, архиви има. Това правителство вдигна инфлацията с 400%.
Спомняте си и тази нелепа фраза: „За Бога, братя, не купувайте!”. Как може да не купуваш хляб, лекарства и други необходими неща?! Инфлацията се вдигна космически. Хората обедняха. Парите на българите бяха обрани и започна началото на криминалната приватизация, а фактически правителството стана коалиция от уж несъвместими дотогава партии – СДС и БСП. Вицепремиерите бяха: единият от СДС, другият от БСП.
Е, сега виждам подобна картина – дежавю. Не само дежавю, защото виждаме пак Борисов премиер, а дежавю от 1990 г., защото виждаме пак същата спекулация: не, не може да има избори, щяло да стане страшно, трябва да направим някаква коалиция. И се прави коалиция, за която вече тук бяха казани много думи, аз няма да ги повтарям – че тя е безпринципна, че тя съчетава партии, които, ако бяха казали на своите избиратели, че ще влязат в коалицията, в която сега влизат, нямаше да получат и нула гласа вероятно и нямаше да влязат в Парламента. Значи тези партии са излъгали своите избиратели. Те са говорили едно, сега влизат в Парламента и правят договаряне за нещо друго.
Сериозно възразявам срещу изложението тук на господин Борисов в началото, че всичко било за първи път, протекло прозрачно. Нямаше никаква прозрачност.
Спомняте си, че ние поискахме камерите да присъстват на всички преговори и отказахме да участваме в каквито и да било консултации, ако те не се излъчват на живо. Това беше нашето изискване, защото аз съм вече парен човек – парен каша духа. Затова смятах, че няма да стане честно, ако няма медии и на живо да се дава кой с кого какво преговаря. Това беше отказано от основната политическа сила и от там нататък преговорите минаха на тъмно. Няма никакво значение, че от една врата се влизаше, от друга се излизаше и журналистите тичаха напред-назад, за да чуят с гордо вдигната глава отговора: „Не коментирам!”. Все едно тук става дума: „Какви сте Вие, бе? Ние сме тук елитът. Ние сега преговаряме едни много важни неща, какво тичате след мен?”.
Ами, това са медиаторите. Те трябва да съобщят на хората за какво става дума.
Това неуважение, даже ще кажа силна дума „парвенющина”, която наблюдавахме последните три седмици, сега я виждаме вече в изказванията на взелите властта, така наречени „реформатори”.
Ах, какви искри изскачат от очите на господина, който вече ще стане министър, както е заявено, след няколко минути!
Реваншизъм ли е това, не знам. Вероятно, защото миналата година, дами и господа, аз си спомням много добре – не само си спомням, ами съм жертва на вандалщина, която беше наречена „мирни, интелигентни протести”. Бяха инспирирани протести само защото определени партии не влязоха в Парламента, но тогава никой не каза: „Това е изборът на народа! Суверенът така каза! Негово величество народът така определи”, както сега чувам: „Така е определил Негово величество народът. Ами, такава коалиция ще направим”.
Не, тогава никой не казваше това, а казваше: „Вие сте лоши! Долу, вън, мръсници, гадове!”. Не искам да повтарям всички обиди, които чух тогава в продължение на няколко месеца тук, отвън, около Народното събрание. Тези така наречени „протести” бяха платени, инспирирани от външни фактори. (Шум и реплики от ГЕРБ.) След малко ще кажа и връзката между сега управляващите и тези външни фактори.
В момента, дами и господа, понеже говорим за състава на правителството, има поне двама министри, поне двама, за които е сигурно: това са господин Митов – на външните работи, и на правосъдието – Иванов, които остават от служебния кабинет, които са пряко служители на чужда държава. Единият от тях, за да стане служебен министър, си взе отпуска от американска институция, която се финансира от американското правителство – Американски демократичен институт. Това е всъщност служба на чужда държава – човек идва и става български министър. Какво да очакваме от този служител на чужда държава?! Естествено, да прокарва нейните интереси, а интересите на тази държава са: в момента виждаме пламъците от огъня на това, което разгаря тази държава. В момента се води световна война.
Аз не чух нито дума от ораторите дотук по този най-важен въпрос на въпросите. В момента се води световна война на Щатите, на атлантическата част, към европейската. Чух много приказки за Евроатлантическата същност, на която не трябва да се изневерява. Всъщност виждам едно състезание по евроатлантизъм – кой е по-евроатлантик. Дълбочината на въпроса е, че ние в България като политици не обсъждаме бъдещето на Европа. Европа съвсем скоро ще бъде променена. Тя не може да продължава така – като марионетка на САЩ да изпълнява желанията на САЩ и върви срещу собствените си интереси, прострелвайки се в крака, както се казва, да налага санкции на Русия, които нанасят милиардни щети на самите европейски държави. Виждаме вече по телевизиите протестите на белгийски, полски, френски фермери, които не приемат това. Това недоволство в Европа ще събори днешните несъстоятелни лидери на Европа, защото те не могат да отговорят на обществения интерес. Това трябва и ще стане и в България. Но за съжаление не чувам тези дебати.
Тук се говореше само коя партия е включена, коя не е, ама защо ние не сме включени, ние сме сърдити, ще играем против. А ние сме включени и направихме много компромиси. Това беше дотук полемиката.
За съжаление не чух и много важни въпроси, които са номер едно за хората, които ни слушат и гледат. Това са въпросите за доходите, въпросите за мизерните доходи. В България под чертата на бедността живеят половината българи по официална статистика. Това са въпросите за липсващото здравеопазване – да не дава Господ да се разболееш днес, по-добре е да си умреш направо, това е въпросът за избягалите в чужбина млади хора, които не искат да се върнат, защото тук няма какво да работят. Аз не виждам някой да предложи как да бъдат решени всички тези въпроси.
Говори се за Програмна декларация, в която чухме само общи приказки. Ускорено икономическо развитие – чух това от бъдещия министър-председател. Извинявайте господин бъдещ министър-председател – той напусна залата, не знам, пак отново прояви неуважение към този иначе тържествен ден – как ще стане ускорено икономическо развитие в една държава, която е колонизирана, една държава, която е подчинена на чужди интереси и всичко, което тук докарва някакъв лев печалба, е в чужди ръце?!
Вие бяхте вече премиер, господин Борисов, и не посмяхте да пипнете ЕРП-тата, както аз Ви съветвах от тази трибуна неколкократно. Вие не посмяхте да върнете добива на злато и ценни метали в български ръце, за което аз Ви призовавах тук от тази трибуна многократно. Вие не посмяхте да направите нито една стъпка, с която да запазите българския интерес, да докажете, че България се бори за своя интерес. Чуждите компании може да искат да печелят от България, но преди това трябва да бъдат коректни и да бъдат истински инвеститори. В България в момента чужди инвеститори няма. Има колонизатори, които вземат един добре разработен сектор, построен по време на лошия социализъм, експлоатират го и изнасят печалбата. Това е днешната картина, най-кратко казано. Има и много по-широко разгърнати текстове, които мога да Ви предложа – как точно се ограбва България. По този въпрос не чух нищо. А това е въпрос, който мен и колегите ми от „Атака” ги вълнува основно.
За нас не е важно да обичаш НАТО. За нас е важно да работиш за народа си така, че той да живее по-добре. Дотук не чух нито дума как ще стане това. Тази четворна коалиция, която сега се заявява, как ще го направи? Нито вчера на тържествените мигове, кадри, в които се представиха производители, нито днес тук, от трибуната на Парламента, нямаше такива заявления – как ще стане подобряването на живота на българите.
Защо бяха всички тези ексцесии, колизии и разиграване на протести, фактически извършване на преврат срещу предишното правителство, срещу което аз между другото гласувах „против”?! За сведение на някои перманентни лъжци, ето гласуването ми на 29 май 2013 г.: „Волен Николов Сидеров – „против” кабинета Орешарски”. (Показва документ с резултат от гласуване.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Всички знаем. (Смях и оживление в блока на ГЕРБ и РБ. Ръкопляскания в „Атака”.)
ВОЛЕН СИДЕРОВ: И сега ще гласувам против. Това е за сведение на спекулантите.
Но аз питам: защо беше сатанизиран този Парламент, след като сега се каните да управлявате по същия начин? Няма да пипнете плоския данък, няма да пипнете чуждите монополи, няма да пипнете тока, няма да изгоните американските ТЕЦ-ове, няма да намалите цената на ВЕИ-тата, което ние се опитахме да направим в предишния Парламент. „Атака” го предложи, но поръчковият Конституционен съд го отмени. Тоест щяхме да намалим печалбите на тези олигарси и тази печалба да отиде за намаление на цената на тока. Всичко това няма да го направите. Няма как да го направите, защото Вие сте вързани с тях. Защото всъщност превратът, осъществен с платени протести, със сатанизиране на предишното управление, беше извършен точно за да върне тези кръгове, които тогава загубиха властта. И сега всичко се върти около това – кой отново ще се нареди в правителството, за да се докопа до обществените поръчки. Това е цялата борба, дами и господа. Тук няма борба за народните интереси. Тук има борба кой ще стигне до поръчките. Бяха отрязани определени кръгове, близки до сегашния Президент в предишния Парламент. Те организираха с външна намеса някакъв дубликат на български „Майдан”, но поради некадърност не можаха да го направят даже и „Майдан”. В крайна сметка постигнаха преврат чрез предсрочни избори.
Е, добре, какъв е резултатът? Защо трябваше да бъде обяснявано, че онзи Парламент е страшно лош, онова правителство е страшно лошо, а накрая господин Борисов покани Пламен Орешарски и каза, че може да го назначи за финансов министър и в своя си кабинет. Значи цялата работа е била той да бъде. „Стани да седна” – нищо друго!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето, времето...
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Моля да бъде удължено, ако може.
Не теми, не проблеми, а просто интерес – стани да седна! Това беше целият напън. Това беше цялата пропаганда. Онова правителство и оня Парламент бяха лоши, сега тези са добри и красиви. Така ли е? Хубаво, добре, ще видим. Народните протести ще продължат. Между другото разбрах, че сте забранили да пускат пропуски, госпожо Цачева. Дайте пропуски, та хората да кажат за какво протестират. Все пак има конституционно право на гражданите да протестират и да обяснят.
Така че ние сме против. Ще гласуваме „против” този кабинет. (Силен шум и възгласи в ГЕРБ и РБ: „Времето, времето...”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров поиска удължаване на времето.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Ясно съм аргументирал защо. Защото това е кабинет на далаверата!
Благодаря за вниманието.
Сега ще подаря моето гласуване против кабинета Орешарски на Вас, господин Борисов, за да престанете да лъжете, че съм подкрепял това правителство. Защото народът казва: „Който лъже, на въже”. (Поставя на банката пред господин Бойко Борисов документа с резултат от гласуване. Силен шум и възгласи в ГЕРБ и КБ. Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Корман Исмаилов.
Моля за ред в залата.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа служебни министри, госпожи и господа народни представители, господин Президент!
Господин Сидеров, не знам дали правилно Ви разбрах, но може би Вие търсите предишното правителство – Орешарски, Местан, Станишев. Така ли разбрах? Благодаря. (Реплика от народния представител Тунчер Кърджалиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Радан Кънев.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): След като репликирахме Движението за права и свободи, не можем да пропуснем да репликираме и съветското му крило. (Смях и оживление в залата.) Чувстваме се задължени. Но няма да е много лично към господин Сидеров, а към нещо, което се наблюдава в залата, особено в неговото изказване, и нарушава един добър тон от началото на заседанията на този Парламент.
Колеги, да се връщаме към греховете на миналото е най-глупавото нещо, което можем да направим. Между другото правим го във всяка кампания – изграждаме си изборните стратегии на това, което някой не е свършил, и след това се чудим защо резултатите са такива. Хората очакват от нас да се обърнем напред и да поправим злото в миналото, а не непрекъснато да го повтаряме. Безгрешни управления не е имало и малцина в тази зала са били по-яростни критици на управлението на ГЕРБ от мен. Защото съм бил в такава роля – по-безотговорна тогава: млад политик, не народен представил, седя и си пиша в интернет каквото си искам.
Само че след всичкия вой и рев срещу това управление, господин Борисов спечели два поредни избора. И ако днес ще гласуваме за него, то е защото българските избиратели са му дали тази подкрепа, въпреки очевидните тежки грешки на управлението му, а на нас, включително на нас от Реформаторския блок, може би не са ни дали достатъчно, защото сме говорили твърде много против, а твърде малко сме свършили. И ние ще гласуваме „за” и ще имаме своите министри в най-тежките ресори, за да можем на следващите избори да излезем и да покажем какво ние сме свършили и да потърсим това доверие. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Александър Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Президент, уважаеми колеги, уважаеми министри! Бях провокиран от изказването на господин Сидеров. Аз може би нямам този дълъг стаж в политиката, за който Вие говорите – от 1988 г. Спомням си обаче предишното Народно събрание как всъщност с подкрепата на „Атака” – както искате може да го обяснявате, каквито искате листове може да изкарвате за това кой как е гласувал, в крайна сметка, няма човек в тази зала или в тази държава, който да си мисли, че без подкрепата на „Атака” това правителство нямаше да съществува.
Показвате как сте гласували, а това всъщност е точно приказката „Гузен негонен бяга”. Знаейки много добре, че някой ще излезе и ще го каже това нещо и ще бъдете атакувани, Вие предварително решихте да се застраховате – да излезете и да покажете как сте гласували.
Когато говорите за прозрачност, ако не бях депутат от миналото Народно събрание, сигурно щях да Ви повярвам – звучите много убедително. Само че кажете ми по какъв прозрачен начин осигурихте миналото правителство с подкрепата на „Атака”? Какъв беше този „прозрачен” начин, че даде така необходимия златен пръст, за да може да осигури кворум, за да може да се гласува предишният кабинет? Когато говорите за прозрачност, по-добре излезте и отговорете как и по какъв начин беше съставено миналото правителство?
Ако говорим за политики – какво предстои, какви неща трябва да се извършат, наистина тежки реформи – поне да бяхте си направили труда да отделите малко внимание да дойдете на консултациите, за да се запознаете с програмата, която предлага ГЕРБ и тогава да кажете какво Ви харесва и какво не Ви харесва. Вие дори не присъствахте на тях. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин Корман Исмаилов е представител на партия, която – когато с Касим Дал напуснаха парламентарната си група, подписаха декларация за принадлежност към ГЕРБ. Имам копие на тази декларация, господин Исмаилов, ще Ви я дам. Това – първо.
Второ, това е партия, създадена от турските спецслужби. Снимката на Корман Исмаилов с Ердоган беше разпространена в един милион тираж на предишните избори. Не знам как Патриотичният фронт се прегърна с партия, която получава инструктаж директно от Анкара от спецслужбите?! Това е просто известно.
Лично аз съм вкарал сигнал в ДАНС за господин Касим Дал, затова че има достатъчно данни, че той работи срещу България, изпълнявайки поръчки отвън. Така че на тази реплика мога да кажа само: намериха се и се прегърнаха.
Радан Кънев – партията на Костов. Ако някой ме покани в партията на Костов, по-скоро, както се казва, да отида да се удавя.
Господин Кънев, Вие сте представител на партия, в която лидерът е за затвора. (Шум и реплики от РБ.) Иван Костов унищожи българската икономика. (Реплики от РБ.) Вие сега самодоволно се хилите тук, но ще дойде ден на възмездие. Костов унищожи три хиляди структуроопределящи предприятия на България. Това са факти.
На господин Ненков, който сигурно по поръчка на татко от Конституционния съд излезе да каже няколко нескопосани изречения (ръкопляскания от „Атака”), както е факт, господин Ненков, моето гласуване.
Другото, което казвате, за златния пръст, това е метафора. Сега как ще наричате Вашите нови пудели? Как ще ги наричате? Как ги наричате сега? (Шум, възгласи и реплики.) Как ги наричате?! Какви пръстчета са те? (Шум и реплики от ПФ и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за тишина в залата!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Какви пръстчета са те, а?! Златните ръчички.(Оживление.) Да са Ви честити новите болонки!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, които желаят думата? (Народен представител от ПФ иска думата за лично обяснение.)
Няма как на реплика лично обяснение. Не може по повод на реплика. Дупликиращият трябва да се обърне към Вас.
Господин Каракачанов има думата.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми колеги, Патриотичният фронт винаги е изповядвал една много ясна идея – да спре най-накрая тази битка и противопоставяне в българското общество. Двадесет и пет години българската нация беше разделяна на леви и на десни, на монархисти и републиканци, сега ни разделяте на русофили и русофоби, и това доведе България до ситуацията, в която се намираме.
Много се радвам, че двама от говорителите – господин Сидеров и господин Местан, говориха толкова упорито и напоително срещу Патриотичния фронт. За всички слушатели и зрители е ясно какво означава това.
Не приемам обаче квалификациите на някои от говорящите, че Патриотичният фронт бил ксенофобска, антиевропейска и каква ли не антицивилизационна коалиция.
Патриотичният фронт обединява българските патриоти, които искат да кажат не на противопоставянето. Още в началото и по времето на изборите ние го заявихме – така че не сме изневерили на своя избирател и те ни изпратиха тук – че искаме консолидация на усилията на всички български партии в името на това България да бъде спасена, а не отново едни политици да ходят да клепат България в чужбина, други да плюят и да търсят евтини политически дивиденти.
Уважаеми колеги, така България няма да излезе от блатото, в което се намира, именно поради това политическо противопоставяне. Точно поради това ние участвахме в преговорите, поставихме ясни и категорични условия – голямата част бяха приети, и това е причината днес ние да подкрепим правителството на Република България.
Не приемам квалификацията, че 250 хиляди българи, дали гласа си за нас, са ксенофоби и антиевропейци; не приемам квалификацията, че ние сме били против 25-годишния цивилизационен модел.
Задавам въпроса: кой е този цивилизационен модел? Който ни направи най-бързо умиращата нация в Европа ли, най-бедната нация в Европа ли? Нацията с най-ниски доходи, нацията с най-много инфаркти, инсулти, диабетни заболявания – всичко, от което се умира най-бързо. Нацията с най-ниска раждаемост и най-висока смъртност. Това ли е цивилизационният модел, питам аз този витиеват оратор, който говори преди половин час? Днес за нас, българските патриоти, това е модел, който трябва да бъде зачеркнат.
Само единството на нацията, олицетворено от тази сграда, защото на нея пише: „Съединението прави силата”, между всички честни български патриоти, всички честни български депутати, министри може да изведе България на един по-добър край. Всичко друго, уважаеми дами и господа, е сърдит Петко, дребни интрижки и търсене на евтини политически дивиденти.
Напомням пак на този витиеват говорител: Левски е казал нещо много просто и ясно, четете го, не се кичете само с него, не се сещайте за Левски само на датата на неговото обесване! Левски е казал много просто и ясно: „Всички в България ще живеем равни – и българи, и турци, и евреи, но под закона български.”. Това е веруюто на Българския патриотичен съюз. (Ръкопляскания от ПФ.)
Пред българския закон всички сме равни! Няма разделение! Нашата програма никъде не прави разделение на хората на етнически, религиозен или какъвто да е друг принцип.
Когато казваш истината, не означава че си ксенофоб. Факт е, че цели райони на България са залети от престъпност. Тази престъпност много ясно е квалифицирана от самите хора каква е. По-добре да кажем истината и да се опитаме да спрем тази престъпност, отколкото да продължаваме да мълчим и да се правим на луди.(Реплики от Атака.)
Когато говорим за Европейския съюз, ние казваме, че България трябва да защитава своите национални интереси там. Това не е антиевропейско говорене, това е практиката и поведението на всички онези европейски държави, които сега са по-напред от нас. Защото там защитаваха интересите на България, а не клепаха България и политическите си опоненти. Това не е антиевропейско говорене.
Когато казваме, че при наличието на чужди бази в България – за това трябва да се заплаща, за да има пари за българско превъоръжаване – това не е антинатовско говорене. Това е прагматично, икономическо говорене.
Уважаеми дами и господа, ще зачета само някои неща от тези 11 основни точки, които залегнаха в Декларацията и Програмата за бъдещото управление, по предложение на Патриотичния фронт. Казах, само някои.
Първо, комплексен преглед, ревизия на разходите в енергетиката, формиращи крайната цена на електроенергията за гражданите и българския бизнес. Това лошо ли е? Лошо ли е най-накрая да се види защо цената на тока в България се повишава и да поискаме, след една ревизия, предоговаряне на условията по договори за изкупуване на енергия от частни производители, да се намали или поне да се стопира вдигането на цената на тока? Това лошо ли е? Не е лошо.
Питам: лошо ли е мерки за ограничаване на битовата престъпност? Тази престъпност, която мачка 90% от българските граждани. Това антиевропейско ли е, по-недобро и недемократично ли е? Всяка нормална държава го прави.
Питам: законодателните мерки за ограничаване на незаконната сеч антиевропейско ли е, антибългарско ли е? Не е! Това са все неща, които ние сме предлагали и са заложени в програмата.
Питам следващото нещо дали е антиевропейско – доизграждане на съоръженията, възпрепятстващи нахлуването на нелегална емиграция? Това антиевропейско ли е, антибългарско ли е? Не!
Няма да задам въпроса защо не беше направено досега?
Въпросът е, ако искаме да водим България напред, трябва да обединим общите си усилия като българи.
Кое е лошо? Промяна в изборното законодателство, въвеждане на задължително гласуване, ограничаване на купения вот и етническия вот, включително в някои съседни държави, в които самите държави организират вота за българския парламент. Това антидемократично ли е?
Така че много моля, когато сме тук, в тази зала, и когато вече сме положили клетва за вярност към българския народ, тук да бъдем преди всичко българи, защитаващи Конституцията и интересите на всички български граждани, подчертавам, всички. Ние никога не сме ги делили, защото в нашите редове има и български турци; има и българи, които изповядват исляма; българи, изповядващи католицизма; има българи с мюсюлмански имена – хиляди. Във вашите редици има и един депутат, чийто дядо е бил член на ВМРО. Така че ние не сме нито ксенофобска, нито антиевропейска, ние сме просто една българска патриотична организация. Благодаря за вниманието.
Ние ще подкрепим правителството. (Ръкопляскания от ГЕРБ, РБ и ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин Каракачанов, забравяте, че съм наблюдател на политиката и участник, както казах, от 1988 г., и се опитахте да измамите Вашите слушатели и зрители, че Вие сте новороден, сега влизате в политиката, досега България беше съсипвана.
Аз много добре си спомням, когато управляваше О-Де-Се, начело с министър-председател Костов, който, както казах вече, съсипа българската икономика. Вие седяхте тук, на банките (сочи дясната страна на залата), защото бяхте депутат от О-Де-Се и безмълвно слушахте господин Костов как казва от тази трибуна: „Днес погребахме българския национализъм” (ръкопляскания от „Атака”) и не реагирахте, както не реагирахте на убийството на българската икономика, което доведе до сегашната мизерия, до сегашния демографски срив, на който сега Вие се явявате спасители.
Защо тогава не скочихте срещу Костов, защо не си хвърлихте депутатската карта и да кажете: „Аз протестирам срещу ограбването на България!”. Не, натискахте се, топлихте банката и сега идвате новороден, след като минахте през не знам колко – 16 коалиции. То не бяха олигарси, то не бяха Ковачки, то не бяха Гергьовци, то не бяха какви ли не. Изредихте всичко и накрая пак дойдохте тук, за да представите, че сте спасители. Извинявайте, има памет, има факти, фактология има, така че се съобразявайте с фактологията, когато излизате на тази висока трибуна и се опитвате да се направите на спасител.
Тези неща, дето ги изброявате, сте ги откраднали от предложенията на „Атака” (Смях, реплики, весело оживление в ГЕРБ, РБ и, ПФ.)
Да, точно така е.
За каква цена на тока сега ще ми говорите, като онзи ден Вашият ортак ей-там, дето се хили (сочи вдясно), мургавият ... (Шум, възгласи и неодобрителни реплики от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Без лични нападки, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Вашият ортак на Председателския съвет каза, нашето предложение за регулация цената на тока, за свалянето е губене на време. Кого заблуждавате? Аз затова искам заседанията на Председателския съвет да се предават пряко, затова искам пряко предаване, защото Вие лъжете. Там се договаряте едно, излизате тук и се правите на защитници на народа. Вие се обявихте против нашето предложение цената на тока да падне.
Колкото до задължителното гласуване, аз го внасям вече два пъти. Вашите ортаци от ГЕРБ го отхвърляха.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Стига си лъгал, бе! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ВОЛЕН СИДЕРОВ: В Деловодството е, в Деловодството е! Задължително гласуване и ценз, внесено от „Атака”. Защо тогава не го искаха? (Шум и реплики вдясно.) Няма как да надлъжете фактите, не можете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
Втора реплика – господин Четин Казак.
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Господин Каракачанов, Вие казвате: „Ние не сме антиевропейска, ние не сме ксенофобска организация”. Господин Каракачанов, ще Ви прочета някои тези във Вашата предизборна платформа – на Патриотичния фронт, и накрая ще попитам Вашите колеги – коалиционни партньори от ГЕРБ и от Реформаторския блок, що за тези са това?
„Да се спре звуковия терор от минарето”; „Забрана на обрязването”; „Забрана на дейността на ДПС”; „Образователен и езиков ценз за гласуване”; „Ракетни бази, насочени срещу натовски държави”; „Против натовските бази в България”; „Спиране на социалните помощи за семейства с повече от три деца”; „Възстановяване на наборната служба и на „Строителни войски”.
Апропо, кои трябва да служат отново в „Строителни войски”, господин Каракачанов? Интересно ще е да ни кажете кои трябва да служат там?
Не на последно място: „Религиозни служби и ритуали само и единствено на български език”.
Уважаеми господин Каракачанов, само на български език ли трябва да се обръщаме ние и да се молим на нашия Бог? Ако това са Вашите тези, аз се обръщам наистина към Реформаторския блок: Това ли е партньорът, с който Вие си стиснахте ръцете? Това ли е европейският облик на тази коалиция, която направихте? С такива тези ли ще управляваме за в бъдеще България? Разбира се, не ние – Вие, точно Вие. (Възгласи от дясно.)
Неслучайно нашият лидер каза, че днес маските паднаха. Днес става пределно ясно кой кой е, кой на какво е готов в името на властта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Казак.
Трета реплика – господин Румен Йончев.
РУМЕН ЙОНЧЕВ (БДЦ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Господин Каракачанов, моята реплика ще бъде съвсем кратка, защото само ще довърша приказката, която Вие подхванахте. Един месец Патриотичният фронт се правеше на „Сърдитко Петко”, нали така? Но Вие не довършихте втората част – какво стана с „торбата”. Защо Патриотичният фронт вече не е „Сърдитко Петко” и има ли нещо в „торбата”? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ляво и БДЦ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми колеги, хубаво е, че се разведрява атмосферата в Народното събрание.
Първо, към господин Йончев. С Вас говорихме преди няколко дни и цяла България знае – не се правихме на „сърдитко Петко”. Ние имахме много ясни и категорични условия. И сега го казвам, за да чуят всички български граждани: ние не сме водили – тук могат да го потвърдят, а пък ще видите и състава на правителството, не сме водили преговори, разговори и пазарлъци за министри. Ясничко и просто. Така че ако някой е тръгвал към парламента с чувал, господин Йончев – към Вас, ако някой е тръгнал с чувала, не сме ние и ако някой е сърдит сега, защото не е част от това мнозинство, не съм аз. (Ръкопляскания от дясно.)
Към господин Казак. С господин Казак сме водили много дуели в тази зала, той е добър оратор, но нека да не чете програмите, както дяволът – Евангелието. Ако не знае какво е дявол, както Шейтанът чете примерно Корана. (Ръкопляскания от дясно.)
Не се притеснявайте, няма да управлявате Вие с нас.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Няма!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: „Строителни войски”, кои щели да бъдат там? Ще бъдат и би трябвало да бъдат, както имаше един Закон за алтернативната военна служба, хора, които нямат необходимото образование да боравят с модерното въоръжение на ХХІ век. Не етническа, а принципна база на грамотност или онези хора, които поради някакви свои убеждения не желаят да носят оръжие. Тези хора! Нормалничко е! Не е парк сегрегация. Това е един модел, избран още от 1921-1922 г. в България, просъществувал може би най-дълго.
Относно господина от „Атака” – как беше – господин Сидеров. (Смях отдясно.)
Прав сте, господин Сидеров. Народът няма къса памет. Да, бил съм в тази зала, ей там някъде ми беше мястото, като народен представител от ОДС. Но в това Народно събрание аз също отстоявах едни принципи, които ще Ви попитам след малко дали и Вие ги отстоявахте като главен редактор на синия орган „Демокрация”. (Смях и оживление отдясно.)
Примерно тогава гласувах против Конвенцията за малцинствата, докато в същото време Вие, като главен редактор на вестник „Демокрация”, обяснявахте как трябва да пратим български войски в Кувейт да помогнем на братята американци и се възмущавахте от тогавашния президент Желев, че не бил голям демократ. След това започнахте да говорите против НАТО.
Спомням си в тази статия, по времето, когато бяхте главен редактор, когато пишехте в същия този орган „Демокрация” как националистите нямат място в България, те трябва да отидат в Турция и Гърция, там имало национализъм, в България щяло да има демокрация и как най-мъдрият политик се нарича Ахмед Доган, а националистите са едни мръсни, потни хора. (Ръкопляскания от ГЕРБ, РБ и ПФ.) И това помня!
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака, от място): Лъжец! (Шум и реплики.)
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Имаш ги.
Не, аз не съм лъжец, вестник „Демокрация” го има в Библиотеката, всеки може да го чете. (Бурен смях и ръкопляскания от ГЕРБ, РБ и ПФ; народният представител Десислав Чуколов повтаря многократно: „Лъжец!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата! Изтече времето, господин Каракачанов, моля Ви! Давам Ви... Много е шумно и не се чува звънецът.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: И още нещо. Като говорите „Атака”, ние поне един месец водихме дебат, изкарахме национални приоритети в програмата за управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Каракачанов, ориентирайте се към приключване.
Не преминавайте в лични нападки!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: А Вие, господин Сидеров, три години подкрепяхте правителството на ГЕРБ и не поставихте един приоритет!
Хората не са безпаметни. (Бурни и продължителни ръкопляскания от ГЕРБ, РБ и ПФ. Депутати от ПФ стават прави. Викове: „Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Каракачанов.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат обяснение?
Моля залата да се успокои.
Господин Сидеров, Вие бяхте поименно споменат от господин Каракачанов, но нямаше как това да не се случи, тъй като Вие му отправихте реплика. Когато дупликиращият се обръща към онези народни представители, които са направили реплика, няма как те да не бъдат споменати. Но тъй като Ви подсказват, и то удачно, имате възможност по начина на водене да вземете две минути време.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря, но знаете много добре, че ще използвам процедурата, за да отговоря на лъжите на господин Каракачанов. (Възгласи: „Е-е-е!” отдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нарушавате Правилника, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Защото е лъжа, че съм наричал Ахмед Доган не знам си как казахте... Това са думи на Бойко Борисов. Той поне десет пъти е повтарял, че това е най-великият и най-големият български политик.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Отнемете му думата!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: А Вие сега се прегръщате с него, господин Каракачанов.
Това са думи на Борисов. Те са в архивите. „Ахмед Доган е най-големият политик” – не е ли така, господин Борисов? Казвали сте го, да. Вашата повратливост, господин Каракачанов, е известна на всички, въпреки килограмите Ви, Вие сте повратлив като пумпал (смях и ръкопляскания от „Атака”), така че каквото и да кажете оттук, Вие бяхте в залата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без лични нападки...
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Когато Вие бяхте в залата, аз бях главен редактор на „Демокрация”. Беше 1990 г. А Костов управляваше 1997 г. и когато съсипваше България, Вие гласувахте с копченцето „да, да, да”, „за, за, за”. Завод след завод обезглавявахте. Аз не съм гласувал за обезглавяването на България. Пишех статии, като тогава бях убеден, че САЩ могат да помогнат на България. (Силен шум и реплики отдясно.) Но те не помогнаха и видях, че САЩ само искат да вземат и тогава, като прозрях тази истина, казах: „Ние сме се заблуждавали”. Докато Вие продължавате да се слагате в американското посолство, а сега вече и в турското, защото заедно с Корман Исмаилов ще ходите на доклад в турското посолство (смях и ръкопляскания от „Атака”) и там ще обяснявате на големия приятел на господин Борисов, неговия брат, както Вежди Рашидов, Реджеп Тайип Ердоган (Ръкопляскания и скандирания „Горчиво!” от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители за изказвания?
Заповядайте за процедура, господин Москов.
ПЕТЪР МОСКОВ (РБ): Едно изречение и след това наистина процедура. Консултирах го току-що с председателя на Демократи за силна България.
Господин Сидеров, настойчиво Ви каним за член на ДСБ. (Силен смях отдясно.)
А сега, моля, правя формално предложение, наистина този цирк трябва да приключи, за край на дебатите и за преминаване към процедурите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господни Москов, няма как дебати по проекти за решения да бъдат прекратени. Тогава, когато парламентарните групи разполагат с време по Правилника, съм длъжна да дам възможност да се изкажат.
Господин Корман Исмаилов иска процедура по начина на водене. Ако се успокоим, след това ще можем да преминем към гласуване.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Президент, господин Министър, дами и господа министри, уважаеми колеги!
Госпожо Председател, обръщам се към Вас. Давате думата за процедура, позволявате от тази трибуна да се изричат постоянно лъжи в особено големи размери. Моля Ви, не допускайте това занапред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С какво да меря лъжите, господин Исмаилов? (Смях в ГЕРБ.) Благодаря.
Има ли други народни представители, които желаят да участват в разискванията?
Заповядайте.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! В израз на това да охладим мъничко страстите ще си позволя 10 секунди от моето време да ги отделя на мое лично мълчание, с които ще се опитам да върна по някакъв начин отново българската политическа мъдрост в българския политически Парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Белемезов, ако мълчите 10 секунди, ще Ви бъде отнета думата! Няма такава процедура. (Оживление и смях.)
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ: Уважаеми колеги... (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за тишина в залата!
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ: Изключително внимателно слушам дебата и изказванията на всеки един от народните представители. Изключително огорчен съм, че и днес парламентарният дебат е изпълнен с покварена риторика, която включва лични нападки, обиди и квалификации. Именно от тази покварена риторика и до ден-днешен не мога да обясня на обикновените хора кому е потребна. Според мен липсва политическата мъдрост, която трябва да отговори на редица от въпросите и проблемите, забележете, на днешното време. Уважаеми колеги, изборите на 5 октомври създадоха един уникален Парламент, който не е съществувал до момента и поради тази причина използвам думата „уникален”. Наличието на плурализъм от осем политически партии е предпоставка за прозрачност, е предпоставка за добро планиране и в същото време е опция, която да създаде така наречените „вътрешни контроли”, с които ние по-ефективно да управляваме политическите инициативи. (Единичен смях в БСП ЛБ.)
Депутатите, които днес ще гласуват „против”, ще гласуват срещу това хората утре да се събудят и да се чувстват в една по-стабилна България. Депутатите, които ще гласуват „против”, са хората, които ще гласуват против най-бедните социални прослойки и възможността да разберат политиката, водена в днешния Парламент, защото тези хора, уважаеми колеги, не знаят какво е ляво и какво е дясно. Същите тези хора не знаят какво е евроатлантическа ориентация. Те очакват ние да намерим вариант да решим техните проблеми. Хората, които днес гласуват „против” ще гласуват всъщност за политическия консерватизъм, с който те се отличават през последните години в българския Парламент.
Ние, от Парламентарната група на АБВ, ще подкрепяме правителство на национално съгласие и правителство, което ще бъде способно да извърши необходимите в българската държава реформи.
Апелирам днешният дебат да мине по същество, уважаеми дами и господа, по разяснение на проблемите, с политически аргументи „за” или „против” Програмната декларация, която Ви е предложена, а не по този покварен начин с риторика, която не решава проблемите на хората. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Белемезов.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Ахмедова.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Белемезов, мисля, че решението Ви да помълчите беше много по-добро, отколкото да кажете нещо. (Ръкопляскания от ДПС.) Защото аз ще гласувам „против” убедено, ще гласувам не затова, за което Вие разказвахте, не защото не знам какво е евроатлантизъм – не, напротив, много добре знам и затова ще гласувам „против”! (Шум и реплики от ДПС. Възгласи: „Браво!”. Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, господин Белемезов?
Заповядайте.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Това, което имах предвид, е, че хората в най-бедните общини и социални прослойки не знаят какво означава това, а не Вие, госпожо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Белемезов.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение в тези разисквания?
Господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, господин Президент, госпожо Вицепрезидент, уважаеми гости, господин министър-председател, госпожи и господа министри! Има нещо знаменателно, че това правителство си отива на 7 ноември (шум и реплики, оживление), но не подозирам господин Борисов, че иска, може или ще прави някаква революция оттук-нататък. (Оживление. Смях.)
Така или иначе България има нужда от много дълбоки промени. Мисля, че това всички го съзнаваме, въпреки че програмната декларация, която сте направили, не съдържа чак такава амбиция. Вие самият не й отделихте достатъчно внимание и мисля, че дискусията вече беше толкова продължителна, стигна такива висоти (смях, оживление в ГЕРБ), че ще бъде може би неуместно аз да се връщам към някакъв анализ и да казвам, че в нея ние можем да намерим точки, които съвпадат с нашите виждания и ще бъдат подкрепяни, и значителни липси, или пък несъгласия, които също констатираме.
Ще прескоча това нещо, въпреки че си заслужава хората, когато се избира правителство, да чуват точно това. Защото в многото парламенти на Европа, която се споменава така попътно, изборът на правителство дори невинаги съществува – гласува се „за” или „против” програмата, или програмната декларация на правителството. Това означава – подкрепата и неподкрепата. Но все пак да кажа: няма как да възстановите икономиката, ако не предприемете стъпки за реиндустриализация на страната. Заблуда е, ако си мислите, че само с някакви козметични регулации ще промените ситуацията.
Сред многото реформи липсва тази за финансовата система и банковия надзор. Запомнете, че ако не се засилят банковите регулации и надзора, няма да се оживи икономиката, а сътресенията, които сега изпитваме, могат да не се окажат последни. Също така Вие ще подкрепите един ревизиран бюджет, внесен от служебното правителство, в който вече са предвидени стотици милиони държавни пари за частни интереси. Аз не говоря за това, което трябва да се попълни като по-ниски приходи от планираните. Така че става дума за много по-съществени неща и дано в програмата, която представите, Вие самите да започнете частична ревизия на обявената политика, ако искате да успеете.
Казвате, че няма да допуснете по-висок дял на преразпределение през бюджета, но какво продължава да се допуска в България през последните години? Държавната власт да присвоява собственост – това е вече израждане на системата, в която се кълнете, това не е български феномен. Но, ако бюджетът не преразпределя в интерес на гражданите, а държавата преразпределя в интерес на корпорациите и продажбата на властови позиции: това ли е политиката, която ще вдъхнови, както тук предишният оратор каза, бедните, които са много загрижени сега, че няма всички да подкрепят правителството?
Къде са нашите основателни критици, които казваха: защо Вие не премахнахте плоския данък, защо не реализирахте големите енергийни проекти? Ами нали в това, в което Вие сте подписали, също ги няма. Там има единствено, че трябва да бъде удължен срокът на действие на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”, а за себе си запазвате правото да продължите да предлагате, да настоявате и да подкрепяте някога да стане и нещо повече. Това е, което е, официалните двустранни ангажименти.
Казвате, че Вие сте за равнопоставеност на различните форми на образование – реформатори, ГЕРБ и прочие подкрепящи. Знаете ли какво означава този евфемизъм? Че вместо да подкрепите държавното и общинското образование, Вие и без това недостигащите пари, ще ги давате в някаква степен в частни образователни структури. Това е разшифроването на част от тези иначе безобидни фрази.
Липсва ангажимент за повишаване на доходите, няма ангажимент за преразглеждане на неизгодните договори за изкупуване на електроенергия. Какви анализи ще правят там от „Патриотичния фронт”?! Докога ще анализирате?! Нали Вие вече знаете, както ние знаем, че много от тези договори за задължително изкупуване на електроенергия са неизгодни, те са дори спорни в редица отношения и ако Вие предложите да ги промените, ние ще Ви подкрепим, но да се стоварва социалната цена за това върху гражданите, е недопустимо. Нашето виждане е, че България наистина се нуждае от реформи, които дават перспектива на българските граждани и укрепват държавността. Бих казал: време е за популярни реформи.
Вие казвате какви жертви ще поемете, правейки непопулярни реформи. Ние трябва да направим популярни реформи, защото ако правите други (ръкопляскания от БСП ЛБ), означава, че Вие отново ще облагодетелствате облагодетелстваните! Ние сме точно 25 години след началото на промените. БСП, левицата, заявява, че този преход е изчерпан, защото той ощети по-голямата част от българските граждани, защото той е неуспешен, дори провален в очите на огромното мнозинство от българските граждани, защото не изведе България на пътя на развитието. Тя не се покачи по-високо в социално-икономическото си развитие от стартовата позиция, от която тръгна. И днес дори трябва да защитаваме и тези постижения, които изглеждаха безспорни за самата демокрация, защото тя освен изборна вече е в значителен дял пазарувана. Следователно, ние сме в критичната точка на доверие към цялата политическа и икономическа система, формирана през последните десетилетия. Така че ние затова сме алтернатива, донякъде дори на това, в което сме участвали в тези години, защото българското развитие и българският народ иска такава радикална промяна в България.
Да кажа и няколко думи за състава на кабинета. Има няколко души от предлаганите, които са сменили поне по две, три партии за няколко години – от партньорите на ГЕРБ главно, може би и да са повече, не съм проследил всичко. Също трябва да припомня и една друга знаменита фраза, че да се обича съветската власт не е професия, както и да се обича демокрацията не може да бъде професия. Мнозина правят известно смесване между европейски ценности, които ние всички сме приели, и брюкселски клишета. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.) Не всяко клише, което идва от един или друг политически лидер, или една или друга институция, е това, което работи за България.
Също има двама кандидати за вицепремиери, които са коалиционни партньори на ГЕРБ, и те бяха сред основните кандидати на последните президентски избори. Това е само за информация, ако някой не е направил и този анализ... (Шум и реплики. Оживление. Реплики от ГЕРБ: „Това е най-доброто...”.)
Дано да е най-доброто и да не е проява на някакъв политически картел и пригодност на хора за всяка една власт. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
По този повод аз не съм изненадан, защото АБВ ни калесваше дълго време за участие в правителството, за да има по-голям авторитет едно наше участие и тяхното да остане по-слабо забелязано. Няма особена изненада, българската история е предлагала всякакви превратности – социалдемократи е имало даже в правителството след 9 юни, та какво остава днес – в една много по-спокойна среда на готовност, на всеобщ диалог и търсене на конструктивни решения да има такова участие. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Това, с което искам да завърша – пожелавам успех на правителството, защото то ще работи в неимоверно трудна среда, вероятно и на протести, не защото ние ще ги организираме! (Смях и оживление в ГЕРБ.) Казвам, не за това или не главно за това, ние не сме предубедени, бихме се противопоставили само на решения, които дълбоко ощетяват хората, които представляваме, и това, което по нашите преценки не съответства на българските национални интереси.
Аз казах, че България обективно се намира на прага на критична ситуация, която може да доведе до големи сътресения, и дано ние като българско общество и български политици ги избегнем. Не вещаем някакъв бърз крах на управлението, не желаем тези проблеми да бъдат нагнетени и ако Вие подхождате отговорно, смятам, че това ще бъде добре – да бъдат очертани ясните политически алтернативи и да се върне определена смисленост на българската политика. Част от днешната дискусия доказва, че дълбоката промяна на следпреходна България не е толкова въпрос на нови лица и нови партии, а на търсене на нови решения към ново ляво и ново дясно, което наистина може да реши проблемите на България и на нашите представители.
Накрая ми позволете да се обърна към нашите избиратели, да ги уверя, че ще бъдем последователни в отстояване на това, което сме поели като ангажимент. Мисля, че това днес не може да бъде оспорено от никой в тази зала, затова те да имат самочувствие, да знаят, че те са бъдещето на България, защото хората на труда и всеки, който реално съдейства за създаване на работни места и за развитие на икономиката, са двигателите на бъдещото развитие на България. Това е огромното мнозинство от българския народ. Към него се обръщаме и на него ние сме длъжници. Желая Ви успех! (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Кадиев.
Парламентарната група разполага с още шест минути и няколко секунди.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, без никакво намерение да се изказвам, но съм изключително смутен от дебата, който днес се случи. Винаги съм си представял, че българските министри са хора, които са някакъв идеал, някакъв пример, хора с нормално семейство, с нормално образование, с липса на всякакви черни петна в биографията им. Хора, които за мен и за моите деца ще послужат за някакъв пример.
Няма да гласувам за това правителство, господин Борисов. Гледам към Вас, тъй като Вие сте бъдещият премиер – очевидно е, че ще има такова правителство.
Искам да Ви кажа няколко аргумента защо няма да гласувам, дано ги чуете всички в тази зала.
На първо място, защото не харесвам тази програмна декларация, която сте написали. Направих си труда да прегледам специално икономическата част – от седем точки за икономика, пет са за дигитална икономика, електронна търговия, все едно са писани от някой търговец с електронна търговия, примерно „Амазон”.
След това си направих труда да погледна частта за публичните финанси, която звучи амбициозно и абсолютно неизпълнимо. Самият Вие знаете, че няма как да имате ниски нива на бюджетен дефицит и на публичен дълг – няма как да стане това нещо, особено с това, което се случва около Кооперативна търговска банка. Беше по-честно да кажете: „Ние през следващите две години минимум ще надскочим нивата от 3% бюджетен дефицит”.
Няма как да гласувам за това правителство, уважаеми колеги, в което не съм впечатлен от личности.
Как да бъда впечатлен от личността на икономическия министър господин Лукарски, който каза, че Александър Стамболийски бил убит от комунистите, първо? Очевидно не разбира от история. След това каза, че било трик това, което говорили срещу ГЕРБ. След това каза, че би бил министър.
Уважаеми господин Лукарски, в социалните мрежи се завъртя един колаж, на който аз първо се смях, след това ми стана мъчно, и накрая ми се доплака: „Лукарски, не си ти, когато си гладен”. (Смях и оживление в БСП ЛБ и ДПС.) Това наистина е унизително за кандидат за български министър. Това нещо ни кара да се срамуваме всички ние като нация.
И когато господин Радан Кънев преди малко говореше, че има хора, които са вече потни, зачервени и от очите им излиза блясък, как ще бъдат министри, сигурно е имал предвид такива хора.
Няма как да гласувам за това правителство, господин Борисов, в което министър на отбраната е господин Ненчев. Направих си труда да погледна едно негово видео, което е качено на сайта reformatorskiblok.bg, в което той десетина минути обяснява как няма да прости никога на комунистите, понеже му отнели Коледата и така-така, понеже е николапетковист. Човек, който е роден 1966 г. и е николапетковист, това е толкова вероятно, колкото и да бъде участник във Втората световна война, нали? Всички знаем това нещо. (Смях и ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Вие самият сте били член на Комунистическата партия, нали така? Той прости ли на Вас? Питайте го. (Смях и оживление.) Той ще прости ли на Вас? Вие отнехте ли му Коледата? Или пък аз, макар че аз не съм бил член, но ако бях живял тогава, сигурно щях да съм член.
Няма как, уважаеми колеги, да гласувам за правителство, което през 2012 г. беше свалено все пак от хората на улицата и голяма част от министрите и заместник-министрите са в днешното правителство. Нещо ново трябваше да предложите, нещо различно!
Няма как да гласувам за правителство – виждам уважаемия от мен господин Калфин, който напусна председателското място на Групата на българските социалисти в Европарламента с думите: „Аз излизам, за да бъда опонент на ГЕРБ и десните партии”. Опонентът на ГЕРБ и на десните партии днес прави коалиция с Вас.
Господин Валери Симеонов – Ваш поддръжник, в интервю през месец февруари – седнете наистина и погледнете в „Google” кой какво е казал назад във времето – казва: „Първанов и Станишев са измамници”. Днес казва: „Ние имаме общ идеал”. С кой от измамниците имате общ идеал, господин Симеонов? (Смях и оживление в БСП ЛБ.) Е, какво правителство ще направим?
Да не се връщам към модела Пеевски, който е ясно импрегниран в този кабинет, и това не е само едно кафе. Направете си проучванията и вижте какво става.
Господин Радан Кънев каза едно нещо – ще Ви поздрави с песен на „Стинг”. Аз съм изключително любопитен с коя песен. Дали ще е песента „Russians” – „Руснаците”, дали ще е песента „Fragile”, което значи „Крехка”, крехка коалиция може би има предвид, или ще е песента „Fields of Gold” – „Полетата на златото”? Дали това е нещото, което Вашите министри си представят в бъдещото управление?
На господин Кънев искам да му кажа, че преди една година известна американска група, любимка между другото на кмета на София, „Металика”, помоли американското правителство да не използва тяхна музика при разпити на затворниците или военнопленниците. Дано, господин Кънев, когато разпитват Вас, не използват музика на „Стинг”, защото ще стигнете и дотам – бъдете убеден.
Уважаеми колеги, имал съм всякакви критики към БСП и към нейното ръководство, но днес искам да благодаря на тази група за едно нещо и то е, че ние спазихме нашето обещание към избирателите ни. Нашето обещание беше просто и ясно: спечелим ли – управляваме, загубим ли – оставаме в опозиция.
Ние Ви обещаваме да бъдем силна опозиция и нищо повече. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, които желаят да участват в разискванията? Не виждам.
Дебатите са закрити.
Моля народните представители да влязат в пленарната зала, предстои гласуване.
Предлагам на Вашето внимание:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на министър-председател на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 244 на Президента на Република България от 6 ноември 2014 г.
РЕШИ:
Избира Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.”
Режим на гласуване.
Гласували 234 народни представители: за 149, против 85, въздържали се няма. (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ, РБ, ПФ и АБВ.)
Предложението е прието – министър-председателят на Република България се казва Бойко Борисов. (Възгласи от ГЕРБ: „Браво, браво!” Ръкопляскания.)
Първи отрицателен вот – господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господин Президент, господин Премиер, госпожи и господа министри от служебния кабинет, уважаеми гости! Използвам възможността за отрицателен вот, за да обоснова защо гласувах „против”.
Ако всяка една от формациите от новата коалиция декларираше неприемане на Бойко Борисов за премиер, единствено АБВ от своето създаване до днес демонстрира симпатия и взаимодействие, АБВ е единствената партия от новата коалиция, която последователно работеше за този формат.
Аз не мога да подкрепя Вас, господин Борисов, и такъв кабинет, именно заради проявената демагогия към избирателя, краденето на надеждите на лявомислещия избирател за лични цели, прикриването зад понятия като държавническа отговорност и компромис в името на стабилно управление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – госпожа Ташева. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Гласувах „против” сформираната, съешилата се на тъмно четворна коалиция, която ще доведе България до нова катастрофа със своите вашингтонски мантри – мантрите на вашингтонския консенсус: дерегулация, либерализация, приватизация.
Какво ще реформирате, бе, неуважаеми? (Възгласи от ГЕРБ: „Е е-е!”) Нали досега правихте Вие реформите? Двадесет и петгодишният преход беше десен!
Какво ще реформирате, неуважаеми Радан Кънев? Реформите на Вашия ментор Костов ли? Реформи върху реформи ли? През 1989 г. в България нямаше здравноосигурителна каса, нали? Нямаше тази пенсионна система, нали?
Опитвате се да се изкарате спасители и понеже няма от какво да спасявате България освен от собствените си реформи (реплики от Реформаторския блок), си търсите врагове.
Против това правителство съм, дори и само защото в него влиза епитомът на малокултурието Вежди Рашидов (шум и реплики от ГЕРБ), който преди година и три месеца псуваше на майка българите. Ще Ви го пускаме всеки ден по „Алфа”.
Вие не сте достоен да бъдете министър на културата, господине! (Реплики на Вежди Рашидов.)
Измивате си ръцете – имам предвид Радан Кънев – с това, че докато Костов провеждал реформи, той пишел нещо в интернет, разхождал се, сърфирал. Да, браво, добре че го направихте! От там научихме колко горещ защитник сте на гей парадите. Аз съм чела Вашия блог и помня как обяснявахте, че чичо Ви Моис Кордова в Израел живял 40 години щастливо със съпруга си Шимон. (Оживление.) Искам само да Ви кажа, колкото до съветския вектор, че Вашата лична фамилия има големи заслуги за тържеството му. Защото леля Ви Сонче Кордова е партизанка от отряда „Антон Иванов”...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Ташева – времето...
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: А останалата Ви фамилия преди да емигрира в Израел е била участник в народния съд...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...времето за отрицателен вот изтече.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Толкова голям демократ сте! (Силен шум и реплики от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Ташева – времето изтече.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: По своя политически промискуитет...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не ме карайте да Ви отнемам думата!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: ...Вашият род може да се родее само с рода на Пръмова-Кунева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не ме карайте да Ви отнемам думата.
(Викове: „Браво!”, и ръкопляскания от „Атака”.)
Госпожо Ташева, аз мисля, че преждевременно дадохте отрицателния си вот – все още не сме гласували нито структурата, нито състава. Но това ще се случи сега.
Преди това – трети отрицателен вот.
Заповядайте!
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаемо бивше вече служебно правителство!
Честито на избрания господин Борисов за премиер!
Какво внушение оставихме днес през телевизора у избирателите? Смущаващо чувство за липса на екипност в това правителство. Не говоря за колегите от ГЕРБ, които ще бъдат членове, но все пак има и други.
Така че, господин Борисов, препоръчвам Ви повече тийм билдинги – да се познават, да могат да работят в екип.
А за да се стигне до този формат, явно много от партиите са изяли листовете с предизборните обещания. Даже мисля, че някои са ги и глътнали.
По отношение на състава, господин Борисов, който предлагате от Реформаторския блок, явно той е на принципа на свободното летене – кой където кацне. Стискам Ви палци после, когато започнете да обяснявате присъствието на предложените от Вас министри на отбраната и на земеделието! Стискам Ви палци също така, когато ще обяснявате и присъствието на АБВ в този отбор.
Така че желая успех на правителството! И благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Проект на:
„РЕШЕНИЕ
за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, четирима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства.
2. Министерствата са:
- Министерство на финансите;
- Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на външните работи;
- Министерство на правосъдието;
- Министерство на образованието и науката;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на културата;
- Министерство на околната среда и водите;
- Министерство на земеделието и храните;
- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Министерство на икономиката;
- Министерство на енергетиката;
- Министерство на туризма;
- Министерство на младежта и спорта.
3. Преобразуват се: Министерството на регионалното развитие в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката и енергетиката се разделя на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката.
4. Създава се Министерство на туризма.
5. Закрива се Министерството на инвестиционното проектиране.
6. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването, създаването и закриването на министерства, включително преразпределението на функциите им.”
Режим на гласуване.
Гласували 228 народни представители: за 144, против 83, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Първи отрицателен вот – господин Йордан Цонев, по структурата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател, точно по структурата.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин Президент, прощавайте, сега видях, че сте тук, драги гости! Гласувах „против” структурата на предложения от господин Бойко Борисов кабинет, защото това правителство, освен всичко друго, има гръмкото име да бъде реформаторско и проевропейско. За проевропейско правителство предстои да видим, но за реформаторско – току-що бе извършена първата реформа. Нека видим коя е тя – увеличаване броя на министерствата, от това следва увеличаване броя на администрацията и респективно увеличаване на административните разходи. Това всеки в тази зала ще го каже честно и почтено. Ако това е посоката на реформите, тази посока издава най-малко от коалиционните Ви партньори нищо повече, нищо по-малко жажда за власт, защото разделянето на министерствата и увеличаването им е да задоволят те несъразмерното си желание да участват в изпълнителната власт.
Господин Премиер, Бог да Ви е на помощ с такива коалиционни партньори. (Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот има ли? Няма заявено желание.
„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на Министерски съвет на Република България.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Избира Румяна Генчева Бъчварова за заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация;
Меглена Щилянова Кунева – за заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси;
Томислав Пейков Дончев – за заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика;
Ивайло Георгиев Калфин – за заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика;
Владислав Иванов Горанов – за министър на финансите; Веселин Бориславов Вучков – за министър на вътрешните работи;
Лиляна Павлова Николова – за министър на регионалното развитие и благоустройството;
Николай Нанков Ненчев – за министър на отбраната;
Даниел Павлов Митов – за министър на външните работи;
Христо Любомиров Иванов – за министър на правосъдието;
професор Тодор Александров Танев – за министър на образованието и науката;
Петър Стефанов Москов – за министър на здравеопазването;
Вежди Летиф Рашидов – за министър на културата;
Ивелина Веселинова Василева – за министър на околната среда и водите;
Десислава Жекова Танева – за министър на земеделието и храните;
Ивайло Ангелов Московски – за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Божидар Цецов Лукарски – за министър на икономиката;
Теменужка Петрова Петкова – за министър на енергетиката;
Николина Панайотова Ангелкова – за министър на туризма;
Красен Кирилов Кралев – за министър на младежта и спорта.
2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 200 на президента на Република България от 5 август 2014 г., са прекратени.”
Режим на гласуване.
Гласували 234 народни представители: за 136, против 97, въздържал се 1. (Ръкопляскания от ГЕРБ, РФ и ПФ.)
Предложението е прието.
Първи отрицателен вот – госпожа Мая Манолова.
Втори отрицателен вот – господин Тунчер Кърджалиев.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Гласувах „против”, защото нито мандатоносителят, нито този дебат ме убедиха, че това ще бъде правителство на стабилността.
Най-големият проблем на българските граждани днес е бедността. Петдесет процента от тях живеят около линията на бедността. Какво ще стабилизира това правителство с тази Програмна декларация и с този състав – бедността ли?! Не желая да гласувам за кабинет на стабилната бедност!
Гласувах „против”, защото не желая да гласувам за лъжа.
Щеше да бъде по-почтено, ако това беше дясно-центристко правителство, но то даже не е такова, това е правителство на властта, кабинет на властта на всяка цена, заради самата власт.
В новия кабинет виждаме нашите бивши колеги от АБВ, за които отдавна твърдим, че работят в услуга на ГЕРБ. Ето сега се убедихме със собствените си очи (ръкопляскания от БСП ЛБ), като те са подредени ето там – в коалицията на властта, без принципи, заради самата власт.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Вие бяхте много принципни.
МАЯ МАНОЛОВА: Да, не беше приятно през последната една година граждани да протестират срещу правителството, излъчено с нашия мандат. Но аз поне стоях пред тях с лицето си, а Вие, уважаеми реформатори, ги предадохте. Вие ги излъгахте, заставайки редом до тези, които атакувахте, и забравяйки предизборните си ангажименти.
Затова гласувах „против” – против коалицията на властта, против коалиция без принципи, заради самата власт, против правителството на лъжата. (Ръкопляскания от БСП ЛБ и ДПС. Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тунчер Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Премиер, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Осъзнато гласувах „против”, като още в първото изречение искам да кажа и репликата, че моят вот не е персонифициран. Безспорно сред тези двадесет и двама министри има лица, които имат, може дори да се каже – завидни умения и биха били добри министри, като хипотеза.
Гласувах „против” заради порочния модел, който задава Четиридесет и третото народно събрание, а именно това правителство се подкрепя от хора, които в последните години по никакъв начин не са крили, а са демонстрирали, манифестирали са човеконенавистническо отношение, ксенофобия в пълния смисъл на тази дума, отношение към етнорелигиозните малцинства, които противоречат на съвременните евроатлантически ценности.
В крайна сметка може би и заради една последна причина – аз не съм убеден в реформаторския потенциал на това правителство с тази подкрепа.
Нещо повече, вече има политолози, вече има политически анализатори, които наричат не реформатори, а деформатори или трансформатори участниците и поддръжниците на този кабинет. (Реплики от дясно.)
Още един нюанс искам да внеса. Разликата между нас и Патриотичния фронт е тази, че ние от Движението за права и свободи правим политика с любов, а Вие с омраза. (Смях и реплики от ГЕРБ.)
Нашата любов, бъдете сигурни, е по-силна от Вашата омраза! Благодаря! (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот? Не виждам заявка за такъв.
Моля, квесторите, поканете избраните членове на Министерския съвет и министър-председателя за полагане на клетвата.
Дами и господа, заповядайте на трибуната. Моля, повтаряйте след мен. (Всички стават. Министър-председателят и членовете на Министерския съвет се нареждат около трибуната.)
БОЙКО БОРИСОВ, РУМЯНА БЪЧВАРОВА, МЕГЛЕНА КУНЕВА, ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ИВАЙЛО КАЛФИН, ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ, ЛИЛЯНА ПАВЛОВА, НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ, ДАНИЕЛ МИТОВ, ХРИСТО ИВАНОВ, ТОДОР ТАНЕВ, ПЕТЪР МОСКОВ, ВЕЖДИ РАШИДОВ, ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА, ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, ИВАЙЛО МОСКОВСКИ, БОЖИДАР ЛУКАРСКИ, ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА И КРАСЕН КРАЛЕВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Министър-председателят Бойко Борисов се прекръства. Ръкопляскания. Звучат химните на Република България и на Европейския съюз.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, следващото редовно пленарно заседание е идната сряда, 12 ноември 2014 г.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 12,57 ч.)


Председател: Цецка Цачева


Секретари:
Айхан Етем
Димитър Делчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания