Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 15 май 2015 г.
Открито в 9,02 ч.
15/05/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Димитър Главчев, Янаки Стоилов и Иван К. Иванов

Секретари: Чавдар Пейчев и Калина Балабанова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Преди да преминем към Парламентарния контрол, който е предвиден за днес, съобщения:
В Народното събрание е постъпил материал от Националния статистически институт, съдържащ резултати от статистически изследвания относно „Индекси на потребителските цени за април 2015 г., брутен вътрешен продукт за първото тримесечие на 2015 г. – експресни оценки”. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Новопостъпили питания за периода от 8 до 14 май 2015 г.:
Постъпило е питане от народния представител Мая Божидарова Манолова и Дора Илиева Янкова към Ивайло Калфин – заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, относно политиката на правителството за пенсионирането на миньорите. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 май
2015 г.
Постъпило е питане от народните представители Красимир Дончев Каракачанов и Искрен Василев Веселинов към Теменужка Петкова – министър на енергетиката, относно сериозно закъснение на подготовката и потенциални рискове при преминаване към пълна либерализация на енергийния пазар в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 май 2015 г.
Писмени отговори:
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Илиан Тодоров;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- от заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на въпрос от народния представител Михо Михов;
- от заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на въпрос от народния представител Димитър Желев;
- от министъра на правосъдието Христо Иванов на питане от народния представител Петър Петров;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Клавдия Ганчева;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Дора Янкова;
- от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Семир Абу Мелих;
- от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Валентин Иванов;
- от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Чавдар Георгиев.
От името на Парламентарната група „Патриотичен фронт” за изявление има думата народният представител Валери Симеонов – председател на групата.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „На 17 май, в неделя, се навършват 139 години от извършването на едно от най-ужасните престъпления в българската история – Баташкото клане през април 1876 г. То е най-яркият пример на извършваното векове наред масово изтребление на българския народ, живеещ в границите на Османската империя. (Силен шум от залата.)
Безспорен исторически факт е петвековното турско робство, продължило от края на ХІV до края на ХІХ век, а в някои български територии продължава и през ХХ век.” (Силен шум от залата.)
Чета Декларация за Баташкото клане и за масовото унищожение на българския народ. Много Ви моля за внимание, поне от уважение към жертвите! Благодаря.
„Неравноправното положение на българите през този период се поддържа и насажда от Османската империя чрез насилствени методи, най-разпространени сред които са насилствената ислямизация чрез убийства, заплахи, кръвен данък, еничарство, отвличане на момичета и момчета, политически и икономически репресии, както и дискриминация чрез закони, гарантиращи обезправяването на християнския български етнос спрямо турците и мюсюлманите в империята. Унищожаването на българската нация се извършва цели пет века, което според становището на различни учени е довело до над 5 млн. жертви!
Като връх на насилието в издевателствата може да се посочи потушаването на Априлското въстание през 1876 г. Хиляди българи, православни християни, които не са се подчинили и са се противопоставили на поробителя, са били убити само заради етническия им произход и изповядваната от тях религия. Българските жертви във въстанието от цяла България са около 40 хиляди, като вече се правят постъпки за тяхното канонизиране.
Най-ярък пример на това унищожение е Баташкото клане – около 5 хил. души от селото са избити. Това е извършено от турския башибозук и части на редовната турска армия под прякото командване на Ахмед ага – Барутанлията.
По време на Руско-турската освободителна война спрямо мирното население отново са извършени огромни по мащаб зверства и престъпления както от отстъпващите башибозушки орди, така и от редовната войска, които са описани и документирани от редица изтъкнати западноевропейски и руски кореспонденти и художници.
В периода 1903 – 1922 г. по отношение на мирното българско население на Македония, Одринска и Беломорска Тракия също е провеждана политика на изтребление, предизвикала масови преселения на близо милион българи към освободената майка България.
Кланетата над българите през лятото на 1903-а и 1913 г. са поредната трагична страница от системното унищожаване на българския народ от Османската империя. Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. е удавено в кръв от османските власти, като мирното българско население е подложено на зверски кланета, извършени от редовната турска войска и башибозук. Над 100 хил. българи са били избити, а други – близо милион, са били принудени насилствено да оставят домовете си и цялото си имущество в Македония и Мала Азия, Източна и Западна Тракия в периода 1903 – 1913 г., за да потърсят спасение като бежанци в пределите на българската държава.
Тези деяния на Османската империя са документирани с автентични исторически материали и безброй свидетелства на потърпевшите българи и на представителите на медиите от целия свят.
Така например през 1903 г. от редовната турска войска е избито пет на сто от мирното българско население в районите на въстанието. Опожарени са напълно над 200 села в Македония и Одринска Тракия и около 50 хиляди бежанци се спасяват на територията на свободна България.
През 1913 г., на 2 юли в село Булгаркьой са избити 1100 жени и деца и над 350 мъже.
На 8 юли цялото население на село Енидже е избито.
На 9 юни в Одрин са избити 521 българи, преди това бити с железни пръти и сечени с ножове.
На 10 юли всички пленени жители на село Мустафа паша, днес Свиленград, са избити в кланицата за животни. Учителят дядо Въгляров е обезглавен заедно с майката на свещеника Слав, други са били скалпирани и след това обезглавени.
На 11 юли в село Османли са обезчестени всички жени.
На 13 септември в село Деведере 80 души – мъже, жени и деца, са мъчени, изнасилвани и убивани и така нататък. И така нататък.
Списъкът продължава и с избитите над 5 хиляди българи в Дедеагач, Кюмюрджинско, буквално изкланата бежанска колона от над 12 хиляди души, като са вадени очите на живи хора, хвърлени са полуживи в кладенци и така нататък, а при преминаването на река Арда са застреляни и издавени около 2000 майки с деца.
В Армаганската долина са избити около 800 души, главно жени и деца.
В Западна Тракия са избити хиляди българи – жени, деца, старци и са опожарени 22 български села.
Тази трагедия на българския народ е предвестник на извършеното с особена жестокост избиване на повече от милион и половина арменци и над един милион асирийци през 1915 г., осъществено от властите на тогавашната Османска империя и до днес отричано от съвременна Република Турция.
Тези исторически факти предопределят голямото обществено значение и чувствителност по темата за масовото изтребление спрямо предците ни. Отговорността ни пред тяхната памет ни задължава да припомним на България и на света за всички тези злодеяния.
През 2008 г. един достоен общински съвет на Република България – този на град Бургас, прие решение, осъждащо масовото изтребление на българския народ и определи 17 май за дата на преклонение.
Редица общински съвети последваха нашия пример. Последни – преди броени дни, бяха колегите от Общинския съвет на град Карлово, който осъди изтреблението на българите в Османската империя и се обърна към нас, към Народното събрание, с призив за признаването на геноцида срещу българите.
На 30 април тази година Парламентарната група на Патриотичния фронт внесе в Деловодството на Народното събрание Проект за Декларация, осъждаща престъпленията срещу българския род.
Уважаеми колеги, очаквам при разглеждането на Декларацията в комисиите и в пленарната зала да получим Вашата пълна подкрепа.
Смисълът на нашето предложение е не търсене на политически дивиденти, а преклонение пред жертвите на една безсмислена жестокост, недопускане на противопоставяне и национално обединение. А това, уважаеми колеги, е наша обща политическа мисия и дълг пред майка България.
Да живее България! (Ръкопляскания от ПФ и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов.
Други изявления от групи? Няма.

Преминаваме към въпросите, предвидени за днешния
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Както знаете, министър-председателят ще отговаря от 11,00 ч. и затова преминаваме към въпросите към Николина Ангелкова – министър на туризма, която ще отговори първо на въпрос от народния представител Десислав Чуколов относно очаквания провал на летния туристически сезон.
Заповядайте, господин Чуколов, за да развиете въпроса си.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, господин Председател.
Преди да задам въпроса си, само така – вземайки повод от преждеговорившия, ще кажа, че хубаво щеше да бъде, ако тази сряда, когато ние от „Атака” вкарахме това проекторешение – наше, за осъждане на геноцида над българите, да го бяхте подкрепили тогава в пленарната зала.
Сега към въпроса.
Госпожо Ангелкова, както знаем ние – като народни представители, и Вие – като министър, България разчита на туризма.
Господ е дал достатъчно на България. Имаме море, имаме планина, имаме всички предпоставки да развиваме един много, много, много успешен туризъм в България.
Както знаете, немалък процент от гражданите на България са заети в този сектор. През годините беше правено толкова много в тази посока. Този бранш беше облекчаван и финансово, и бюджетно само и само, за да го развием и да направим така, че всъщност да идват чужденци в България, да оставят колкото си може повече пари тук, у нас, в България и това да подпомага бюджета, това да развива съответните райони, където се развива съответният туризъм.
Това обаче, което в последните месеци виждаме като говорене в публичното пространство, това, което всички забелязваме, е, че се очаква, както съм написал и във въпроса си, провал на предстоящия сезон.
Този провал тревожи, естествено, всички. Както знаете, не малка част от гражданите в България единствено разчитат на това да има повече туристи, да има повече потребление, съответно бизнесът, както казах, в съответните места да работи повече.
Тази наша загриженост си личи и от това, че освен нас и колежката ми от „Атака” – Меглена Александрова, колегата от БСП Красимир Янков задаваме въпроси отново в тази насока, в която наистина се интересуваме и тревожим за това какво ще се случва по време на предстоящия туристически сезон.
Вие сте министър на туризма и, естествено, че ще зададем този въпрос към Вас. Моят въпрос към Вас е, госпожо Министър: всички тези черни прогнози, които се очакват – говори се за спад от 60%, за спад дори от 70% някои говорят, знам, че ще ми кажете, че вземате някакви мерки, стараете се и така нататък. Браво, така трябва да се прави, но въпросът ми към Вас е след този провал, който ще се случи това лято, Вие ще си подадете ли оставката? Това е конкретният ми въпрос.
И въобще, може ли да гарантирате, че няма да има такъв провал? (Единични ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте, госпожо Министър, за да отговорите.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, по повод на конкретния Ви въпрос, свързан с предстоящия туристически сезон и относно гражданите на Руската федерация, Ви уверявам, че Министерството на туризма предприема всички мерки в рамките на своите правомощия за гарантиране на ваканционния престой на всички граждани, предпочели страната ни като туристическа дестинация, без оглед на тяхната национална принадлежност.
Що се касае до Руската федерация като част от генериращите пазари за българския туризъм, провеждаме целенасочена и последователна политика за създаване на оптимални условия за почивка у нас на руските туристи.
Още в началото на месец февруари тази година бе договорено с Министерството на външните работи да бъдат облекчени процедурите за издаване на визи за руски граждани. Облекченията важат още за Украйна, Беларус, Казахстан, Армения и Грузия.
Издават се краткосрочни – двукратни или многократни визи, с цел организиран туризъм, със срок на валидност до една година на гражданите, които са използвали през предишни години български визи.
Собствениците на недвижими имоти имат право на краткосрочни –двукратни или многократни визи, с цел частно посещение със срок на валидност до една година, а тези, които са ползвали български визи в рамките на последните 12 месеца – със срок на валидност до три години.
Допълнително са проведени срещи с Министерството на външните работи с искане повече служители да бъдат съсредоточени в консулските ни служби на територията на Руската федерация.
Декларирана е готовност от Министерството на външните работи, че визите ще бъдат издавани за срок от три дни, поради засиления интерес към така наречените „почивки в последната минута”.
Във връзка с финансовото обезпечаване на извънредно командированите служители бяха прехвърлени бюджетни средства от бюджета от Министерството на туризма към бюджета на Министерството на външните работи в размер на 331 хил. лв. с цел подпомагане дейността по обработка и издаване на документи преди и по време на предстоящия летен сезон.
В резултат на тези интегрирани усилия на територията на Руската федерация вече функционират 19 изнесени визови центрове и по информация на консулските ни служби интересът е много засилен и визи се издават до три дни.
Министерството на туризма използва всички възможности за задълбочаване на сътрудничеството и увеличаване на туристопотока между България и Русия с цел компенсиране евентуален спад по отношение посещаемостта на страната ни като туристическа дестинация.
Приемането на национално представителство на Министерството на туризма за асоцииран член за Асоциацията на руските туроператори – АТОР, е доказателство за задълбочаване на сътрудничеството в областта на туризма, независимо от международната политическа обстановка.
Страната ни се представи много активно в рамките на двете най-големи туристически изложения на руския пазар –„Интурмаркет”, където участвахме с щанд от 200 кв. м и МИТ, където се представихме с щанд от над 450 кв. м.
В допълнение към активностите по информационната и рекламна кампания на България на руския пазар, която ни позиционира като традиционна дестинация с широка гама перспективи за развитие на специфични продукти ние развиваме и културно-историческия и поклонническия туризъм. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Господин Чуколов, имате думата за реплика.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Госпожо Министър, с интерес изслушах Вашия отговор. Това, което чух, това, което разбрах – работите нещо по въпроса и се надявате нещата да се получат добре. Това прочетох и във Ваши интервюта в различни медии. Само че Вие сте министър, Вие нямате право да се надявате, трябва да управлявате и да гарантиране на бранша, че сезонът ще бъде добър.
А как ще стане това? Да, правите някакви мерки за облекчаване на визите, надявате се в последния момент да дойдат руски туристи.
Моят съвет към Вас е, когато на следващо заседание на Министерския съвет се разглежда темата за туризма, обърнете се към външния министър. Кажете му: „Престани, уважаеми господин Митов, да говориш такива глупости по отношение на Руската федерация!”. На военния министър му кажете да спре да посочва постоянно Русия като враг. На Президента – знам, че сте негов кадър и човек, както се казва, кажете му: „Господин Президент, престанете постоянно да излъчвате такова говорене и такива послания към гражданите на Руската федерация!”.
Естествено че никой от тях няма да дойде на почивка в България, знаейки, че малко по-нагоре към Северното Черноморие може да има и база на НАТО, и въобще политиката на българското ръководство по отношение на тези граждани е – може би думата е унизителна. Ей така им говорете на Вашите колеги и от Министерския съвет, и на Президента.
Не ми отговорихте за оставката. Моля Ви, излезте, кажете ми тук: гарантирате ли, че този сезон ще бъде добър и ще поемете ли отговорност, ако не е?
Знам със сигурност какъв туризъм ще се развива занапред в България до края на годината, и това е изборен туризъм, но аз Ви питам за предстоящия летен туристически сезон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Чуколов! По данни от вчера на проучване на руския туристически сайт Travel.ru България е в топ 10 на руснаците за лятна почивка в страната. Това показва, че ни очаква сезон, пълен с предизвикателства, но всички тези драматични картини, които се чертаят, за спад, към този момент не се потвърждават. Министерството на туризма, мога да Ви гарантирам, е предприело абсолютно всички мерки и действия, които да гарантират провеждането и протичането на добър летен сезон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Министър.
Почти същият е следващият въпрос от Миглена Александрова относно летния туристически сезон.
Заповядайте.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, Вие така и не отговорихте на моя колега Десислав Чуколов: ще си подадете ли оставката, ако това, което казвате, не се случи? (Ръкопляскания от „Атака”. Шум и реплики от ГЕРБ.)
Благодарение на външната политика, която води българското правителство, президентът, премиерът, външният министър, тази година летният туристически сезон е пред провал. Отливът на руски туристи е над 60%. Според Румен Драганов – председател на Института за анализи и оценки в туризма, губим над 160 млн. евро това лято заради прогонени туристи от Русия и Украйна.
В тази връзка въпросът ми към Вас е: изчислявана ли е от Министерството, което ръководите, стойността на загубите, които ще понесем, и какви мерки смятате да предприемете? Ще поискате ли компенсация от Европейския съюз?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря за въпроса.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Александрова, за пореден път ще отбележа, че ни очаква предизвикателен сезон, но мрачните прогнози и грандиозните спадове, които се чертаеха през предходните месеци, до голяма степен се опровергават от последните данни, които получаваме в Министерството на туризма.
Както споменах, по данни от вчера от руския туристически портал Travel.ru България е сред топ 10 на руснаците за лятна почивка. Отново по данни на руската преса се регистрира процес на увеличаване на записванията за България в резултат на курсово-валутната стабилизация с 30 – 40% в сравнение с предходния месец. Имаме информация от големите руски туроператори, че към днешна дата не очакват драстично намаление на търсенето на туристически почивки в България.
До тези резултати, смея да твърдя, се стигна и благодарение на активното участие на големите изложения в Москва, както и активизиране на дейностите по отношение на регионите на Руската федерация от страна на Министерството на туризма.
В унисон с тези усилия отчитам и срещите, които се реализираха на политическо ниво, както и приемането на България за член на Асоциацията на руските туроператори. В този смисъл прогнозираният спад и финансови загуби не очаквам да се потвърдят, поне не в соченото цифрово измерение. Още повече че конкретно позоваване на данни от бранша ясно посочва наличието на над 200 регистрирани организации и категорична липса на единни данни.
Държавата, в частност Министерството на туризма, направи и прави всичко по силите си, за да намали негативния ефект от отлива на руски и украински туристи, като разгръща кампания с компенсиращ ефект, включваща участието на международни изложения с национални информационни щандове, журналистически експедиентски турове, координирани акции с водещи туроператори, множество битови срещи и семинари.
Освен това не трябва да забравяме, че по данни на Националния статистически институт за 2014 г. страните от Европейския съюз са с относителен пазарен дял в България от над 60% и общ обем от близо 4,5 милиона туристи. В този смисъл очакванията за засилен интерес от редица държави от Европейския съюз не само могат да компенсират спада, но и да доведат до известен ръст. Очакваме ръст на туристи от Полша с 6 – 7%; от Чехия – 5 – 6%; от Турция и Гърция – около 10%; Беларус – около 5%; Сърбия – около 2%; Македония – около 3%. Очакваме ръст и на визитите от Израел с около 10%.
Прогнозираме запазване на възходящата тенденция на пазар Австрия със значителен ръст от 15%. За по-малки пазари, като Литва, Латвия и Молдова, очакванията са за значителен ръст от над 40%; за пазар Франция – ръст от 5%, особено след изложбата на тракийските съкровища в Лувъра; Румъния и Великобритания запазиха същите нива, а според нашия туристически представител в Германия – германските туроператори правят всичко възможно да достигнат и надминат поне 5% ръст.
Паралелно бива проучвана и възможността за допълнителни облекчения за издаване на визи за трети страни, в които категории попадат Руската федерация и Украйна. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Госпожо Александрова, Вашата реплика.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, Вие сте тук да отговаряте на конкретни въпроси. Не ми отговорихте на въпроса: изчислявана ли е от Министерството, което ръководите, стойността на загубите, които ще понесем – първо?
И второ, не ми отговорихте на въпроса: ще поискате ли компенсация от Европейския съюз?
Не отговорихте на Чуколов за оставката. Просто не мога да разбера за какво сте тук – първо.
И другото – за какъв ръст говорите? Това е смешно! Абсолютно смешно, защото ми цитирате тук някакви руски сайтове, някаква статистика. С българския хотелиерски бранш говорили ли сте? Вие знаете ли какво е по морето в момента? Всички казват, че има отлив над 60% на руски туристи и сезонът е пред провал, очакват Ви протести. (Шум и реплики.) За какво става въпрос изобщо?!
Четете ми тук някакви неща – руски сайтове, статистика. Говорихте ли с българските хотелиери, с българския бизнес? Загубите, които изчисляват те, са над 160 млн. евро. Но това са преките загуби, а косвените? Те са още толкова. Абсолютно смятам, че отговорите, които давате, са незадоволителни. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Госпожо Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Александрова, моля да не спекулирате с несигурни цифрови стойности с политическа цел, защото подобен тип говорене ни най-малко не помага на туристическия бранш.
Моля също когато формулирате парламентарен въпрос на база данни от един източник, да следите развитието на тези данни и декларирани лични позиции в пълнота и последователност, за да не изпадате в положение да използвате самоопровергани цитати. Когато говорим за искане за компенсации предвид бъдещи евентуални и недокументирани загуби, Вашият избор като народен представител е дали да се запознаете с детайлите на договореностите в рамките на Европейския съюз, регламентиращи подобни казуси.
По отношение на сезон лято 2015 г. Министерството на туризма е предприело всички мерки сезонът да бъде нормален, отчитайки абсолютно всички условности, отчитайки абсолютно всички данни.
По отношение на данните, които имаме от руски големи туристически сайтове и руски туроператори, смятам, че са напълно адекватни предвид факта, че в Русия има две асоциации, а в България са 203 към този момент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Министър.
Разговорът за летния туристически сезон продължава с въпрос от Красимир Янков относно мерки за компенсация на очаквания затруднен туристически сезон. Заповядайте.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаема госпожо Министър, моят въпрос е в унисон с тези, които бяха зададени досега, но е конкретен по отношение на мерки за компенсации на очаквани затруднения в туристическия сезон.
Госпожо Министър, от Ваши изказвания пред медиите става ясно, че предстои тежък и труден туристически сезон поради очаквания рязък спад на руски туристи. У нас това ще се случва във връзка с утежнената международна политическа обстановка. От бранша очакват през лятото намаление на туристите, специално от дестинация Русия с около 25-30% в сравнение с предходната година. Същевременно от разговори с експерти от туристическия сектор става ясно, че Томас Кук – един от най-големите туроператори, е с 20% по-малко резервации в сравнение пак с миналата година. Другите големи туроператори са на миналогодишното ниво или 5 до 7% повече спрямо миналата година.
В тази връзка моят въпрос към Вас е конкретен: какви мерки е предприело и ще предприеме Министерството на туризма за компенсиране на намаления брой туристи от руския и немския пазар?
Много моля, да не съобщавате подвеждаща информация както преди малко по отношение на възможен ръст от туристи от Франция, защото ще Ви кажа, че допълнително туристи от Франция, ако има, и очакваните 5% увеличение се осъществят, то трябва да е свързано с чартъри, каквито няма. Така че и да очакваме туристи, след като няма с какво да дойдат, това е подвеждаща информация.
Благодаря. Очаквам конкретен отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Госпожо Министър, имате думата за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, по отношение на основния наш пазар – Германия, по данни на българския туристически представител във Франкфурт, немските туроператори като цяло ще надскочат поне с 5% резултатите от летен сезон 2014 г.
Що се отнася до „Томас Кук”, за да изчистим въпроса Ви, информирам, че съм провела няколко срещи с техни представители, в това число с изпълнителния директор господин Карлщат Майер, с търговския директор господин Андре Мюлман и с господин Алекс Верде – главен мениджър на договорите за България. Срещите бяха конструктивни, като намаленият брой на резервациите не е дискутиран.
По отношение на руските туристи българската държава прави всичко възможно да редуцира максимално евентуалния процентен спад. Както вече казах, в координация с Министерството на външните работи въведохме облекчени процедури по издаване на визи и командировахме допълнително служители в консулските ни служби, като към момента на територията на Руската федерация функционират 19 изнесени визови центрове. Участвахме активно на най-големите московски изложения, като в рамките на „Интурмаркет” съм провела срещи с председателя на Федералната агенция по туризъм на Руската федерация господин Олег Саконов. На руския пазар сме позиционирани в качеството на традиционна предпочитана дестинация, предлагаща перспективи за развитие на специфични продукти като поклонническия и културно-историческия туризъм.
Руската федерация е част от генериращите пазари за българския туризъм, но само страните от Европейския съюз, например, са с относителен пазарен дял от над 60% и общ обем от близо 4,5 милиона туристи според данни на НСИ за 2014 г. В тази посока се полагат концентрирани мерки за интензивно представяне на България с национални информационни щандове – не само на водещите, но и на локалните туристически изложения в таргетираните ни компенсиращи пазари.
Постигната бе договореност за облекчаване процедурата за издаване на визи за транзитно преминаване през Словакия по отношение на туристите от Беларус. Провеждат се множество журналистически експедиентски турове, съвместни акции с туроператори и организиране на битови срещи и семинари. В този смисъл чрез активна компенсираща кампания и очакван ръст на туристите от Полша, Турция, Гърция, Франция, Сърбия, Македония, Израел, Австрия, Литва, Латвия и Молдова реалистично е спадът да бъде компенсиран.
В допълнение ще споделя, че успешно се развива рекламната кампания на страната ни по четирите паневропейски телевизии: „Евроспорт”, „Дискавъри”, „Ченъл Евронюз”, „Нешънъл джеографик”, като зрителите на „Дискавъри ченъл” са класирали България на първо място сред най-желаните дестинации за туризъм в Европа.
Подготвяме и разширение на кампанията за насърчаване на вътрешния туризъм, популяризиране на 50-те малко познати туристически обекти освен чрез телевизионна и интернет реклама, и чрез използване на свободните общински билбордове на територията на страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Ангелкова.
За реплика – господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, колеги! От разговорите, които имах с бранша, разбрах, че големите немски туроператори са Ви направили предложение за съвместни акции за компенсиране намаленията на централноевропейския пазар, по-точно Германия, Чехия, Полша, Унгария, Австрия, но за съжаление Вие сте ги отказали. Става въпрос за акции, в които да има допълнителна реклама, презентации на възможностите, които предлага туристическият бранш.
Също така от бранша разбирам, че не са правени никакви допълнителни акции освен стандартните от предишни години на руския пазар. Нищо не е предприето и в съседните страни – Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и Турция. Мнението на тези, които са заети в бранша, е, че тази кризисна година нашето вече съществуващо Министерство на туризма не е предприело нищо по-различно от предните години като дестинация в сравнение с нашите конкуренти – Турция, Гърция, Испания и Египет, които направиха силни акции с големите немски туроператори и съответните руски туроператори за стимулиране на продажбите за техни дестинации.
Според мнението на бранша тази година изложенията са протекли не на нивата, на които са били дори в предходни години.
От отговора Ви разбирам, че сте правили среща с най-големия туроператор в Европа Томас Кук. Вие казвате, че не сте разговаряли за брой туристи, които се очакват. За какво се срещате?! В същото време знаете проблема на тези, които са в сектора – броят на туристите; намалението на различни пазари.
За всички става ясно – Вие не можете да управлявате! Структурира се Министерство на туризма, толкова чакано от хората, които са заети, но Вие нямате капацитет. Повтаряте това, което се е случвало предишни години. Нищо ново, което да бъде в полза на този сектор, който е изключително важен за българската икономика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Времето изтече!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛАКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, както обясних, Министерството е предприело всички необходими стъпки и пилците се броят наесен. Ясно ще видим очертания драматичен спад в зимния сезон, който в момента има ръст от 8%.
Разговорите, които водим с големите туроператори, и предложенията, които обсъждаме, нито са приемани, нито са отказвани от Министерството, защото предстои да се изяснят по отношения на стратегическо партньорство, а и знаете много добре, че е необходимо да се вземе предвид и Законът за обществените поръчки. Министерството е предприело редица акции, които драматично и драстично се различават от тези в предходните години. В тази връзка получи както награда за активност и щанд на „Интур-маркет” в Русия, така и награда от изложението в Турция, така и награди и грамоти от всички други изложения, които са изложени. Можете да ги видите в залата на Министерството на туризма. Всяко говорене и пропагандиране за очакван драматичен спад по отношение на туризма не само че не е полезно, разбира се, с цел политическа пропаганда, но то изключително много вреди на целия туристически бранш.
За сведение, туристическият бранш в България и национално представените туристически сдружения към днешна дата са 203. Единни данни от кой бранш Вие получавате не знам – точно представител на бранша… (Реплика от народния представител Красимир Янков.)
Напротив, Министерството на туризма е предприело абсолютно всички ангажименти и организира журналистически експедиентски турове. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, госпожо Министър. Давате оптимистично начало на летния туристически сезон.
Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи за изявление има думата господин Хафъзов.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички ние в тази зала и целият български народ станахме за пореден път свидетели на една опасна и необмислена политическа провокация, която отново поставя в центъра на дебатите използването на езика на омразата и евентуалните последствия от него.
Народен представител от трибуната на Народното събрание, известен със своите прерогативни изразни средства, лишени от всякаква художественост, реши да използва като аргумент една бездарна метафора, в която са включени сакрални религиозни образи и символи и е на път да предизвика етнорелигиозни антагонистични настроения, от които нашата страна няма никаква нужда точно в този момент на усложнена международна обстановка.
Колеги, призовавам Ви, моля Ви, нека го спрем! В унисон с творческата практика на Шарли Ебдо политическите представители на изтъкнатите реформатори се опитват да реформират и междурелигиозните отношения в страната. Словесната карикатура, която беше произнесена от господин Караджов, е със заряд, който е крайно неприемлив и обиден за тези, често пъти определяни единодушно и с основание като тихи, спокойни, покорни, смирени, трудолюбиви, почтени, лоялни и мирни мюсюлмани, живеещи в България. Отговорът на тези мюсюлмани няма да се промени и да е по-различен от този, който са давали досега, защото така са възпитавани именно от този Мохамед, когото дръзнаха да сравнят със Сатанаил.
В духа на традицията на Исляма и посланията на Пратеника, мир Нему, ние ще отговорим с любов, смирение и доброта. Така ни учи той, като ни повелява: „Вие притежавате две качества, които Бог харесва у Вас, това са милосърдие и толерантност”. Ако трябва да защитим честта и достойнството на нашия Пророк, то нашата реакция ще е да славим името му, да разкажем за достойнствата му и да приложим на практика повелите му.
Призовавам мюсюлманите да реагират на нанесените обиди, като се вслушат и изпълнят следния хадис: „Нахрани гладните, посети болните, освободи пленниците. Прости на този, който те угнетява, отиди при този, който ти е сърдит, прави добро на този, който ти прави зло. Казвай правилното, дори и да е срещу теб.” Ето така ще реагираме, така ще отговорим, така ще го защитим от скверни посегателства.
Това е и моят призив към мюсюлманите, почувствали поредната обида от Караджов, Касабов, Симеонов и компания. Не само конкретното изказване от вчера, а натрупването на подобни изказвания са причина за огромна болка и тъга в обществото ни, в общността ни, но на провокации не бихме се поддали.
Ако ние, отговорните политици, не реагираме адекватно страхът, неприязънта и омразата се увеличават. Реформаторският блок и Патриотичният фронт са очевидно не само коалиционни, но и идеологически съмишленици, особено в отношението си към религиите.
Помним кощунствените слова на Валери Симеонов за виещия мюезин и на Валентин Касабов за дервишите, но не сме очаквали някакъв доблестен жест на разкаяние и извинение. Те са за силните мъже. Изчакахме от вчера досега, но и господин Караджов не сметна за нужно и не намери кураж да се извини за обидните си думи към над милион и половина български граждани.
Всичко това ни кара убедено да твърдим, че споменатите две политически сили не са нищо повече от двете страни на една и съща монета. Тази монета беше определена не от нас, а от Комисията срещу расизма и нетолерантността към Съвета на Европа като фашизъм и ултранационализъм.
Обидите и натрапената омраза, които безотговорните политици често си позволяват да изразяват, не бива да позволяваме да стават част от легитимните политически аргументи.
Колеги, нека не допускаме, нека не премълчаваме, нека се противопоставим! Ако сме, а ние сме цивилизована, културна и толерантна европейска страна, то нека ясно издигнем глас в защита на спокойното съжителство и обществен мир.
Когато политици, академици, журналисти, интелектуалци, изкуствоведи и будното гражданско общество не реагират и не дават адекватен отговор на подобни изказвания, в една голяма част от мюсюлманите в България се появява чувството на двойно огорчение и недоумение. Питат се: „Защо? Та нали бяхме толерантни, та нали бяхме непримирими срещу омразата, та нали живеехме в мирно съжителство и е наша обща задача да го съхраним? Нима и това ще се окаже поредният разочароващ мит?”
Обръщам се специално към народните избраници от системните партии, които издигат в основна ценност обществения мир и демокрацията. Извънсистемните партии, колеги, в парламента се увеличават. Не оставяйте Движението за права и свободи в борбата срещу расизма, ксенофобията и омразата да бъде само. Не е приемливо да бъдем единствените, които порицават и се противопоставят срещу такива явления. И нека се знае, че не целим политическа изгода.
Призовавам да застанем заедно срещу омразата, която можем да победим и преодолеем с взаимно опознаване, разбиране и уважение.
Позволете ми да завърша с цитат от книгата на книгите, от книгата на мъдростта – Библията, в която четем: „Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов”.
Нека се възцари мир и любов, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Продължаваме… (Народните представители Валери Симеонов и Гроздан Караджов искат думата.)
Господин Симеонов и господин Караджов, кажете на какво основание искате думата? (Народните представители Гроздан Караджов и Валери Симеонов искат думата за лично обяснение.)
Това е декларация от парламентарна група. (Шум и реплики.)
Добре, заповядайте за лично обяснение. (Шум и реплики.)
Понеже бяха споменати поименно. Моля, наистина за лични обяснения.
Заповядайте.
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Естествено, няма да се подведа по този евтин начин да бъде разпалена тук религиозна омраза, защото словото на религиозна омраза, което изслушахме преди малко, цели само това – да се даде остър отговор, да бъдем въвлечени в един религиозен разговор в едно светско учреждение, каквото е Народното събрание. Не само не съм засегнал българските мюсюлмани, не само не съм подценил пророка, не само не съм подценил религията... (Реплика от народния представител Хюсеин Хафъзов.)
Ако не можете да слушате и Ви липсва каквато и да е толерантност...
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ (ДПС, от място): Елате утре с мен в Родопите! В неделя ще има откриване на джамия и го обяснете на мюсюлманите. Аз не мога да им го обясня...
ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Ще Ви прочета факта такъв, какъвто е. От стенограмата аз казвам следното нещо: „Отново сме свидетели на прочит на Проекта на решение на Народното събрание, както дяволът чете евангелието или ако трябва да перифразирам лексика на колегите, които са най-активни по този въпрос – това бяха колегите от „Атака”, които говориха преди мен, може би както Мохамед би прочел цялата Библия”.
С други думи, колеги, станах, за да защитя правото на българските мюсюлмани на уважение към тяхната религия. С изречението си, с което критикувам ксенофобския език, с който понякога наистина представители особено на една парламентарна група се обръщат към това вероизповедание, исках да подчертая, че трябва да проявяваме толерантност. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И ако Вие днес заставате срещу това мое изказване, Вие заставате на страната на тази парламентарна група и заставате на страната на ксенофобията, на страната на расизма!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Времето завърши. Благодаря, господин Караджов.
Господин Симеонов, заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще бъда кратък.
Не мисля, че има някакъв особен смисъл да обясняваш безсмислието в думите на други хора – една дълга и безсмислена реч, една претоплена манджа за събития, които са станали преди месеци и, естествено, упрек и искане на извинение за думи, за които никога няма нито аз, нито моят колега Касабов да се извиним, просто защото това е истината. Няма го човекът, който отправи упрек към мен. Липса на мъжественост.
Мъжество е, когато кажеш нещо, държиш на думите си и добре си ги обмислил, и можеш да ги защитиш и аргументираш. Не е мъжествено да хвърлиш обвинение и да излезеш от залата.
Също така не е мъжествено да блъскаш жени. Този същият блъскаше нашите репортерки, когато отиваха да му вземат интервю в Айтоското мюфтийство. Та толкова за мъжествеността.
А иначе истината е, че ДПС е най-голямото зло на новата история на България, защото точно тази мафиотска не партия, а структура, прикрита зад политическо наименование „права и свободи”, извършва най-пагубното за родината ни разделяне на етносите. А може би причината за това недоволство и тези емоции е фактът, че от последните изследвания подкрепата за Патриотичния фронт в така наречените „смесени турскоговорящи райони” е нараснала с около 50%. Малко, но стабилно. Честито!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Сега ще дам думата и на господин Хафъзов... (Шум и реплики от дясно.) Не, не защото господин Симеонов в личното обяснение засегна нови обстоятелства и в дух на коректност ще дам думата по повод на новите обстоятелства, защото те надхвърлиха това, което беше в Декларацията.(Шум и реплики в ПФ.) И с това ще приключим процедурата.
Заповядайте.(Шум и реплики от дясно.)
Запазете тишина!
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Симеонов! Вашата телевизия, предполагам, е в състояние да покаже кадрите, в които аз съм блъскал жени, репортерки или каквито и да са други същества. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Хафъзов, недейте да използвате обидни думи във Вашето слово!
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ: Вие като народен представител може да го докажете – покажете го, кога и по кое време в Айтоското мюфтийство съм блъскал когото и да било, даже и Вас, не само репортерки! Докажете го! Покажете тези кадри от Вашата телевизия! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Така. Приключихме с личните обяснения. (Реплики.)
Също по начина на водене? Давам думата на господин Иванов. Той беше първият, който поиска по начина на водене и с това мисля ще изчерпим тази процедура по декларации, лични обяснения и по-нататъшния ход на заседанието, за да се върнем към парламентарния контрол.
Заповядайте, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Обръщам се към Вас като към водещ и ще Ви моля да спазвате стриктно Правилника на парламента, защото тук, от тази висока трибуна, Вие допуснахте да се създаде едно напрежение, което смятам, че всички тук, които сме народни представители, не бива да подкрепяме, най малкото да ставаме съучастници.
Мисля, че духът на толерантност, духът на разигралите се пред нас в момента спорове не бива да се допускат от Вас като водещ. На няколко пъти имаше остър език, който Вие пропуснахте и мисля, че ако не се придържате стриктно към Правилника, мисля, че ще трябва да дадете почивка.
Обръщам се към Вас да се придържате стриктно към Правилника и да не допускате повече... Тук Вие нарушихте Правилника, като дадохте, без да бъде споменаван господин Хафъзов, му дадохте право с обяснението, че има нови обстоятелства. Вие сте конституционалист и затова считам, че трябва да се придържате стриктно към Правилника и закона. Благодаря. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, това смятам, че правя, господин Иванов. Придържам се както към текстовете на Правилника, така и към духа му. (Възгласи и единични ръкопляскания в ПФ.) В различните изказвания може да е имало остри думи, нямаше такива думи, които да съдържат обидни квалификации. В момента, в който тази граница се прекрачи, аз направих напомняне.
По отношение на личните обяснение – те трябваше да бъдат дадени, защото в Декларацията на господин Хафъзов се визираха конкретни действия на определени народни представители, както и после в едно от личните обяснения се засегна тази тема. Смятам, че с това можем да приключим тази дискусия, без да се налага някаква почивка.
Преминаваме към въпросите към министъра на младежта и спорта господин Красен Кралев...
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, встрани от микрофоните): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Процедурата Ви е по начина на водене! Господин Иванов постави въпроса по начина... Вие за друго заседание или за начина на водене искате да говорите?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, встрани от микрофоните): Не е поставил въпроса, който аз искам да поставя!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Пак по начина на водене?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, встрани от микрофоните): Да, пак по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, заповядайте, но тогава ще прекъсна, ако това се отклонява от процедурата.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Не, не се отклонява.
Господин Председател, отправям Ви остра забележка по начина на водене, тъй като бяха отправени изключително фашистки, расистки и сексистки обвинения на мои колеги журналисти – български журналисти, които бяха определени като същества! Това е недопустимо да се случва в българския парламент! Може би за тези хора същества са били изкланите милион и половина арменци, може би по същия начин са определяли като същества кланите наши български предци и деди! Недопустимо е в българския парламент това да се случва и Вие трябваше да реагирате незабавно с отнемане на думата! (Ръкопляскания
от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин Байрактаров.
Направих напомняне. По отношение на този израз правя сега забележка на господин Хафъзов. Не смятам, че санкцията, която препоръчвате, е уместна. С това процедурата, в която навлязохме, е приключена.
Има думата народният представител Вили Лилков, който ще постави своя въпрос относно неизпълнение на изискване на Закона за физическото възпитание и спорта.
Заповядайте.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кралев! Моят въпрос е свързан с едно противоречие, което съществува между Закона за физическото възпитание и спорта, от една страна, и Правилникът за неговото приложение.
В чл. 25, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта относно обучението по физкултура във висшите училища е записано, че годишният хорариум за подготовка на студентите и по-точно часовете по физическо възпитание и спорт е 60 часа годишно. В чл. 36 от Правилника за приложение на закона обаче е записано само 60 часа, без да се добавя думата „годишно”, което дава възможност на някои ректорски ръководства да тълкуват неправилно закона и да определят годишен хорариум от 15 часа, тоест 60 часа хорариум се смята, че се отнася за целия курс на обучение.
Моля Ви да отговорите на въпроса какво ще предприемете, за да се промени това противоречие и то в интерес на образованието по физическо възпитание и спорт и в интерес на студентите? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми проф. Лилков, в чл. 25, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта се предвижда, че заниманията по физическото възпитание и спорт във висшите училища са под формата на задължителни и факултативни занимания с минимален хорариум на задължителните занимания от 60 часа годишно за студентите, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”.
По отношение на задължителните занимания по физическо възпитание и спорт в чл. 36, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта се предвижда, че те се включват в учебния план за обучение по съответната специалност. Действително налице е пропуск в разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за физическото възпитание и спорта и този пропуск е технически. Липсата на думата „годишно” в текста на чл. 36 от Правилника не следва да се възприема като обстоятелство, въз основа на което да се допуска неправилно тълкуване на нормите на Закона, който е акт от по-висока степен. Правилникът за прилагане на съответния закон е подзаконовият нормативен акт, който регламентира и подпомага изпълнението на Закона. При противоречие между законови и подзаконови актове предимство има правилото, регламентирано в акта от по-висока степен, в настоящия случай в Закона за физическото възпитание и спорта.
Независимо от това, че систематичното и логическо тълкуване на разпоредбата води до извод, че заниманията са в рамките на 60 часа годишно, то с оглед избягване на възможните неясноти Министерството на младежта и спорта...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Извинявайте, господин Министър.
Господин Караджов, недейте така да стоите с гръб – или седнете да водите разговора, или освободете там мястото.
Продължете.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Министерството на младежта и спорта в рамките на своята компетентност предприе действия за иницииране на промяна и внасяне на конкретика в посочената разпоредба. Предложението за промяна е изпратено за съгласуване към всички министерства. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Имате думата за реплика, господин Лилков.
ВИЛИ ЛИЛКОВ (РБ): Благодаря, господин Министър.
Всъщност аз нямам реплика. Единствено излязох, за да кажа: благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Министър, желаете ли дуплика? Не.
Благодаря, господин Кралев, за участието в парламентарния контрол.
Преминаваме към въпросите към министър Божидар Лукарски.
Първият въпрос е от Петър Кънев относно дейността на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно сътрудничество.
ПЕТЪР КЪНЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Предполагам, че на всички Ви е ясно, темата е изключително важна предвид събитията покрай санкциите и Русия, конфликта в Украйна. От 2011 г. ние нямаме такава Комисия. Аз не искам да хвърля вината нито върху сега управляващото мнозинство, нито върху предишното, тъй като практически вече почти пет години тази Комисия не функционира.
Както сами разбирате, въпросът ми е и икономически, защото България има нужда от това заседание – аз преди около две седмици бях с моя колега Чавдар Георгиев в Русия на една конференция на „Справедливая Россия”. Там с колеги от Съюза на работодателите на Русия, с председателя на Икономическата комисия на руския парламент, на горната камара в Сената, коментирахме, че е крайно време да се свика. Въпросът, между нас казано, е чисто политически. Трябва да подадем знак. Знак, че ние искаме размразяване на отношенията с Русия в този момент.
Трябва да Ви кажа, че колкото и да се правим на щраус и да не забелязваме проблема, в момента седем европейски държави готвят такива комисии – две от тях са членове на Европейския съюз. Много се притеснявам, че в светлината на последните събития от седмицата, когато Меркел отиде в Москва, когато Джон Кери преди два дни поднесе венци в Москва, когато десният президент на Гърция беше на трибуната, когато чешкият президент беше там, ние продължаваме да се правим на ударени и да не обръщаме внимание, че проблемът в икономическите ни отношения и в техния интензитет в момента стои открит.
Господин Министър, обръщам се към Вас с една молба: помолете хората, от които зависи това решение, обяснете им – и тъй като имам информация, че другата седмица ще бъдете в Москва –коментирайте с колегата Ви министър или зам.-министър, с когото ще имате среща, задължително трябва в близките месеци до края на годината, да проведем тази среща. Въпросът е колкото икономически, толкова и политически. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кънев, в началото бих искал да Ви благодаря за така поставения въпрос. Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество е важен орган, който оказва влияние на развитието на отношенията между Република България и Руската федерация. Независимо, че от месец април 2011 г. не е провеждано заседание на Междуправителствената българо-руска комисия, между повечето икономически ведомства на двете страни има диалог. При възникване на проблеми и въпроси се предприемат мерки за тяхното преодоляване, включително и чрез заседания на работни групи.
Министерството на икономиката винаги е призовавало за пряко сътрудничество между съответните ведомства на двете държави. Важно и за двете страни е възникващите въпроси да се решават по бърз и ефективен начин, без да се отлагат заседания на Междуправителствената комисия, още повече че някои от възникващите проблеми изискват навременно решение.
Може да се каже, че препоръките от Протокола на заседанието на Комисията от 2011 г., които са от взаимен интерес, имат финансово обезпечаване и са изпълнени в съответствие с европейските изисквания, са се случили.
Двустранното сътрудничество в областта на енергетиката е обсъждано по време на работна среща между ръководителите от енергийните министерства на двете държави през 2013 г. и на заседание на работни групи по енергетика през 2014 г.
Провеждането на поредното Петнадесето заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество е планирано за месец октомври 2015 г.
Във връзка с това в края на този месец ще направя работно посещение в Москва начело на българска бизнес делегация от над 30 души. Ще имам възможност да се срещна с първия заместник-министър на икономическото развитие на Русия Алексей Лихачов за обсъждане на въпросите, които да бъдат разгледани по времето на предстоящото заседание на Междуправителствената комисия, както и възможностите за по-нататъшното развитие на двустранното икономическо сътрудничество, включително в условията на санкции от Европейския съюз спрямо Русия и на ответните мерки.
За представителите на бизнеса ще бъде организиран българо-руски бизнес форум, по времето на който ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество между Българската браншова камара – Машиностроене, и Съюза на машиностроителите на Русия. Ще бъде направено посещение на най-голямото Международно изложение на машиностроителни изделия „Металообработка 2015”, както и на Деветия международен форум за управление на отпадъците, технологии за опазване на околната среда и възобновяема енергетика – ВейстТек 2015. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Господин Кънев, имате думата за реплика.
ПЕТЪР КЪНЕВ (БСП ЛБ): Господин Министър, доволен съм от отговора Ви, тъй като получих отговор всъщност, че месец октомври ще има такова заседание.
Сами разбирате, че въпросът за смесената комисия – заседанието й, е бизнес въпрос и той касае нашите интереси. В края на краищата, това не е въпрос на русофилство или русофобство. Това е работа на интересите на България, на българофилството.
Честно да Ви кажа през последната година, година и половина имам чувството, че големият задокеански брат и Европа са седнали на една маса и братът оттатък океана поръчва обяда, а пък Европа го плаща. Да не се окаже накрая, след цялата тази буря през последните месеци, че както винаги малка България, и въобще всички ние, ще плащаме нещо, което не сме го поръчвали. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Заповядайте за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Използвам правото на дуплика само да добавя и да поканя всички народни представители както от опозицията, така и от управляващото мнозинство, господин Кънев, госпожа Савеклиева, да се присъединят към бизнес делегацията, която ще водя в Москва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря.
Преминаваме към въпроса на Иван Иванов относно анализ на приватизационните процеси в България и предприемане на конкретни действия за защита на националните интереси.
Заповядайте.
ИВАН В. ИВАНОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Въпросът ми е относно анализ на приватизационните процеси в България и предприемане на конкретни действия за защита на националните интереси.
Приватизационният процес в България започва през 1992 година с приемане на Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. В периода на неговото действие, приватизацията на държавни активи се осъществява както от Агенцията за приватизация, така и за по-големите сделки от отделните министерства.
През 2002 г. е приет Закон за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно който цялата дейност на държавните активи е съсредоточена единствено в Агенцията за приватизация, а дейността по следприватизационен контрол –в Агенция за следприватизационен контрол. В този период са приватизирани около десет хиляди предприятия от българската индустрия. Една голяма част от тях след приватизацията са ликвидирани и нарязани за скраб, за съжаление, което до голяма степен е ощетило икономиката на страната, но преди всичко е ощетило българските граждани, лишавайки ги от възможността за осигуряване на трудова заетост и доходи.
И тук е мястото да дам един конкретен пример от моя избирателен район Видин. Става въпрос за приватизацията на най-голямото индустриално предприятие в област Видин –„Видахим”. Дружеството е приватизирано през 2002 година за сумата от 1 долар срещу погасяване на задължения и бъдещи ангажименти за инвестиции.
От своето приватизиране до настоящия момент нямам информация за стартиране на масово и целогодишно производство на гуми, а по сигнали на граждани във „Видахим” се извършват масови съкращения. Всичко това предизвиква сериозни опасения за бъдещето на „Видахим” и поражда въпроса как и по какъв начин е защитен интересът за видинчани.
Въпросът ми към Вас е: има ли изготвен анализ на приватизационните процеси в нашата страна и какви действия би предприела държавата, за да защити своите интереси в случаите на очевидно, подчертавам, неуспешни приватизационни сделки, довели да унищожаване на дадено предприятие? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Министър Лукарски имате 3 минути за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, конкретно по въпроса за анализа на приватизационните процедури в България. Както знаете, Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ежегодно изготвя и представя пред Народното събрание шестмесечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол. Отчетите съдържат аналитична информация и са на разположение на народните представители. Отчетът за дейността на Агенцията за 2014 г. е приет с Решение на Надзорния съвет с Протокол № 5 от 19 март 2015 г. и е внесен в Народното събрание на 25 март 2015 г.
Държавният интерес при приватизацията защитава, от една страна, приключване на приватизационните договори чрез поемане на съответните ангажименти от купувача и начисляване на неустойки при тяхното неизпълнение, а от друга, че е след приватизационния контрол. При реализиране на функциите си Агенцията осъществява текущ документален контрол и проверки на място в приватизираните обекти относно изпълнението на поетите в приватизационните договори задължения в сроковете, определени в договорите. В случаите на констатирано неизпълнение, Агенцията начислява предвидените в договора неустойки и извършва действия по предявяването и
събирането им.
Конкретно при приватизацията на „Видахим” през 2002 г. следва да се има предвид, че дружеството е било в открито производство по несъстоятелност. Съгласно приватизационния договор целта на придобиването на акциите, предмет на договора за продажба, е реализиране на инвестиции и търговска дейност. Подчертавам, в договора не е предвидено задължение за купувача да запази основния предмет на дейност на дружеството. Съгласно клаузите на приватизационния договор, купувачът се е задължил да осъществи инвестиции в размер на 13,1 млн. лв. за срок от пет години до 30 юни 2007 г. След приватизационния контрол е извършено и установено, че инвестиционната програма е изпълнена предсрочно още през 2004 г.
Други ангажименти на купувача за срок от пет години са били да осигури поддържането на определена трудова заетост, да не допуска ликвидация и намаляване на размера на участието си под 70% и да не продава или прехвърля акциите. Освен това е трябвало в срок от 75 дни да бъдат уредени задължения към държавния резерв и в срок от четири месеца чрез споразумение да бъдат уредени задълженията към останалите кредитори. Не са се допускали и разпоредителни сделки с имоти и е имало задължение дейността на компанията да е съобразена с българското екологично законодателство.
Въз основа на извършените проверки следприватизационният контрол не е констатирал неизпълнение по всички горецитирани ангажименти. След 2006 г. държавата няма участие в капитала на „Видахим” АД, което оттогава е публично акционерно дружество.
Предвид на конкретно поставените проблеми за съкращения на работници и служители в настоящия момент, Министерството на икономиката и Агенцията за приватизация не биха могли да се намесят в оперативната работа на дружеството. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, министър Лукарски.
Господин Иванов, заповядайте за реплика.
ИВАН В. ИВАНОВ (АБВ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, колеги народни представители! „Видахим” е един от многото примери, които могат да бъдат дадени в негативна посока за очевидно неуспешен модел на приватизация. И събитията отпреди месец и половина, които се извършиха там – масовите съкращения на хора, са пример, който доказва това.
Този въпрос може би е малко закъснял, особено с оглед на това, че преди около две седмици беше отменен § 8 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Тук бих искал да споделя мнение, че трябва да се намери правилният път, който да гарантира интересите на държавата. Отново казвам, при неуспешни приватизационни сделки, които са ощетили държавата, които са ощетили икономиката, защото всички тези предприятия е можело да работят и да осигуряват заетост на хората. Така че би трябвало да се мисли за някакво допълнение в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, което да регламентира именно сделките, които са неуспешни, и да защити националния интерес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Заповядайте, господин Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, единствено за § 8 и за това, че трябва да се подсигури защита на държавата, съм съгласен, но ще си позволя да не се съглася с Вас по отношение конкретно сделката за „Видахим” и за приватизацията.
Ако не беше приватизацията на „Видахим”, както стана ясно от моето изложение, още през 2002 г. предприятието щеше да се ликвидира и нямаше да има „Видахим”. Тринадесет години след това какво се случва вече не е в контрола на държавата, но факт, че всички поети ангажименти от тези, които са приватизирали дружеството, са изпълнени и 13 години след това все още дружеството съществува и все още осъществява трудова заетост на територията на гр. Видин. Няма приватизационна сделка, която да осигури на предприятие, което е било пред ликвидация, било е в тежко състояние – вечен живот, никъде по света. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, министър Лукарски.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Волен Николов Сидеров относно ползите и вредите за България от наложените санкции от Европейския съюз и ответните контрасанкции от Руската федерация.
Заповядайте на трибуната, господин Сидеров, да зададете Вашия въпрос.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря.
Господин Министър, моят въпрос е свързан с така наречените „санкции” всъщност прекратените търговски отношения между Европейския съюз и Руската федерация. България е член на Европейския съюз и досега няма данни да се е противопоставяла на тези санкции. Тоест ние търпим, както и всички европейски държави, щети.
Тук въпросът е формулиран – за ползи, даже бих го редактирал в крачка, ползи аз не виждам от санкциите. Но въпросът ми е конкретен – изчислили ли сте досега в материална стойност, в числа какви са щетите от тези санкции, които ние спазваме абсолютно безпрекословно, безкритично, без дори да поставим въпроса в Брюксел? Това по признание на министър-председателя, че там никога не сме поставяли въпроса да се прекратят тези санкции. Какви са щетите? Колко са те досега? Изчислявано ли е това, ако можете да ми кажете.
Аз имам някакви данни, които в медиите са излизали досега. Примерно председателят на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите господин Рагин е казвал, че поне 500 млн.евро ще се загуби само от туризма. По неговите думи туризмът у нас прави около 14% от брутния вътрешен продукт.
Дали Вие сте съгласни, дали не, не знам! Но моята молба е да кажете колко губим ние от тези санкции, за да може всеки български гражданин да си направи сметката каква е материалната стойност на тези политически игри, геополитически игри, в които ние участваме абсолютно безкритично и според мен абсолютно против националните ни интереси? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Сидеров.
Министър Лукарски, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Сидеров! Оценката за състоянието на търговията с Руската федерация следва да се разглежда както от гледна точка на ефекта от въведените санкции от страна на Европейския съюз и прилаганите от Русия ответни мерки по вноса на някои селскостопански и хранителни стоки, така и от гледна точка на развитието на външната търговия на България през 2014 г. Предварителните данни от Националния статистически институт за 2014 г. сочат, че износът на България, в това число за Европейския съюз и трети страни, бележи спад от 0,7%, а вносът – ръст от 1,2%. Докато износът на страните от Европейския съюз регистрира ръст през 2014 г., е налице спад при износа на България за трети страни от 6,6% и на вноса с 3,2%, на което се дължи тенденцията на задържане на общия износ през 2014 г.
През 2014 г. в условията на санкции от Европейския съюз към Русия, които Република България стриктно спазва и прилагането на ответните мерки от руска страна, износът намалява с 8,8% и достигна 707,6 млн. щатски долара. Вносът от Русия се свива с 16,1% и достигна 5,3 млрд. щатски долара, в резултат на което двустранният стокообмен бележи спад от 15,3%. Значителното намаляване на вноса доведе до подобряване на търговското салдо обаче, като то остава отрицателно за България, но се свива със 17,1%, като достигна 4,6 млрд. щатски долара.
При разглеждане на данните за износа по водещи 80 групи стоки за Русия през 2014 г., съставляващи 91% от българския износ – над 643 млн. щатски долара, се констатира увеличение на износа по тези позиции за Русия с 1,8%. Износът на водещите две групи стоки за Русия – медикаменти и части за автомобили, с дялове съответно 33,4% и 5,5% или общо около 39% от износа ни, е налице увеличение съответно от 6,6% и 1,3%. Останалите групи стоки имат под 3,5%.
В резултат въвеждането на разрешителен режим от Европейския съюз на стоки, които могат да бъдат използвани в технологии за проучване на залежи и за добиване на нефт, в периода август – декември 2014 г. са изнесени за Русия стоки на стойност 275 хил. щат. долара, което е с 609 хил. щат. долара по-малко в сравнение с аналогичния период за 2013 г. Това намаление само по себе си е малко.
На двустранната ни търговия с Русия по-силно и пряко влияние оказват въведените на 7 август 2014 г. ответни мерки от руска страна, с които се забранява вносът от Европейския съюз на някои храни – пресни плодове и зеленчуци, месо и млечни продукти. Износът на селскостопански и хранителни продукти през 2014 г. е намалял с 4,4% и е на стойност 67,8 млн. щат. долара, като имат относителен дял от износа на Русия 9,6%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля да се ориентирате към приключване.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Понеже са точни цифри, искам да ги кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Заповядайте.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: По данни на българската статистика износът на стоки за Русия, попадащи във въведения ограничителен списък за 2013 г., е на стойност 13,4 млн. щат. долара. През 2014 г. износът на същите стоки е на стойност около 9,8 млн. щат. долара или с 4,6 млн. щат. долара по-малко в сравнение с 2013 г.
Само за периода след въвеждане на ограничението по вноса от Русия, тоест периодът август – декември 2014 г., износът на селскостопански стоки и храни от групите, които в по-голяма си част са предмет на забранителния списък, намаляват с 2 млн. 615,2 хил. щатски долара по-малко в сравнение с предишната година.
По данни на БНБ през 2014 г. преките чуждестранни инвестиции от Русия са на стойност 137 млн. евро, което е със 107,6 млн. евро – 164,5% повече от направените през 2013 г. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: И аз благодаря – може би дупликата Ви ще бъде малко съкратена за сметка на този отговор.
Заповядайте за реплика, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Уважаеми господин Министър, Вие изчетохте един много дълъг списък от данни, но не направихте обобщение. Нищо, аз ще взема стенограмата и ще се опитам върху това, което казахте, да направя обобщение, за да можем да поднесем на обществеността някакви обобщени данни. Все пак хората искат да знаят като цяло колко загуби България от тази безумна геополитическа игра на Щатите срещу Русия – един милиард, два милиарда, три милиарда, пет или десет. Това е необходимо, за да можем и ние като политици да си направим сметка – като казвам „ние, като политици”, имам предвид, че ние сме в опозиция и сме против тези санкции, но по някакъв начин, ако това може да Ви повлияе и когато застанете там, в Брюксел, с колегите си от другите страни – членки на Евросъюза, да кажете ясно: „Вижте какво, нашите загуби са толкова и толкова, ние не можем да си позволим те да продължават. Затова прекратяваме санкциите и започваме да продаваме и купуваме с Русия, защото това е бил нашият основен пазар и може да бъде още по-голям, отколкото досега”. Това е истински отговорното отношение на български премиер или на министър на икономиката, когато застане в Брюксел, а не снимки за спомен с този или друг държавен ръководител. Снимките не хранят, те само пълнят първите страници на вестниците, но не пълнят хладилниците.
Така че, господин Министър, който си тръгнахте сега, моят съвет към Вас е да признаете ясно какви са щетите, защото от объркания Ви талмудически отговор, горе-долу, едва ли не казахте, че направо печелим от тези санкции, даже сме по-добре. Ако Ви слуша човек, както се изразявате във Вашия стил, едва ли не ще остане с впечатлението, че България печели от санкциите.
Престанете да заблуждавате хората! Имаме едно Ваше изявление тук: „Лукарски: Губим от руските санкции, но защитаваме ценности”. Какви ценности защитавате? Оставям на хората, които ни гледат и слушат, да преценят сами – вероятно ценностите на гей-браковете. Благодаря. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Министър, не желаете дуплика.
Тъй като виждам, че предстои почивка, преди да я обявя, искам да Ви информирам, че от 11,00 ч. продължаваме с питане и въпрос към министър-председателя на Републиката господин Бойко Борисов.
Обявявам 30 минути почивка – до 11,00 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме с Парламентарния контрол.
Добър ден, господин Министър-председател.
Първото питане е от народния представител Мая Божидарова Манолова относно политиката на правителството, заявена в Програмната декларация и Управленската програма за провеждане на реформи в ключови социални системи.
Заповядайте, уважаема госпожо Манолова, да развиете питането си. Имате три минути.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер! Започнахте втория си мандат с възторга, че сте съставили правителство и с амбицията да правите реформи, дори нарекохте правителството „реформаторско”, написахте и Управленска програма с над 120 приоритета.
Днес – седем месеца по-късно остана само възторгът, че сте направили правителство, защото реформите ги няма. Те засега са само празни приказки на министрите от телевизионните екрани, а там, където има някакви действия, те по-скоро пакостят, вредят на българските граждани.
Предлагам да направим кратък преглед на реформаторството на министрите реформатори по сектори.
Естествено, ще започнем с отличника по говорене, човека, който надмина дори Вас по говорене и по рейтинг – министъра на здравеопазването.
Благодарение на новата му методика за разпределение на парите на болниците само за месец той остави пациентите без лекарства, онкоболните – без лечение, а родилките изпрати да раждат в началото на следващия месец.
Болниците трупат дългове, пациентите трупат гняв, докато обикалят от болница на болница да търсят коя е с неизчерпан лимит.
В резултат на грандиозното му реформаторско намерение да слива болници и да закрива онкодиспансери, рамо до рамо протестират лекари, пациенти и кметове, включително такива от ГЕРБ, като протести вече се проведоха в Шумен, в Пловдив, в Благоевград, а вчера и пред Партийния дом. Вероятно сте ги видели от прозореца си в Министерския съвет. (Реплика от ГЕРБ. Смях, оживление.)
Да не пропусна: поради липса на ваксини в България в момента са спрени реваксинациите на бебета, по което ние се състезаваме с държавите от третия свят и вероятно скоро благодарение на него ще търсим помощ от Световната здравна организация.
Реформаторът Калфин и реформата в пенсионната система. С грандиозната си реформаторска идея да повишава възрастта за пенсиониране той успя едновременно да забуни и миньори, и военни, и полицаи, които скоро – информирам Ви – се готвят за протест. Вероятно ще навестят и министерския Ви кабинет.
Реформаторът Танев – министърът, който е известен с това, че зачеркна едновременно Наполеон и Ломоносов, и с това, че смята да прати държавните пари в частните училища. Наскоро той се е захванал с реформа на ВУЗ-овете, в резултат на която така ще реформира студентите, че те ще заминат в Европа предвид повишаването на таксите, тъй като в европейските ВУЗ ове обучението е безплатно. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Манолова, трите минути изтекоха.
МАЯ МАНОЛОВА: Приключвам.
Не мога да не кажа една дума и за реформата, в която и Вие лично участвате. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
До този момент правосъдният министър е успял да реформира само себе си и по-точно – отношението си към Вас. От това, което видяхме на хартия, се готви една обикновена редакция на Конституцията, която смята да смени един послушен Висш съдебен съвет с друг – още по-послушен.
Та моят въпрос е... (Силен шум и възгласи: „Ееее!” от ГЕРБ.) Ако Вашите министри продължават в този дух и реформите продължат да не се случват, тъй като отговорността е Ваша и преливането от пусто в празно е за Ваша сметка, какво ще предприемете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
Уважаеми господин Министър-председател, имате думата за отговор. Разполагате с пет минути.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова! Не е толкова страшно, че малко е прескочено времето, важното е да се зададат питанията и съответно да се дадат отговорите.
Ще мина първо по темата в областта на здравеопазването.
Реформите са насочени към: подобряване на качеството и достъпа до здравеопазване; оптимизиране на извънболничната помощ; развитие на ефективна система за контрол на качеството; технологично развитие и иновации; развитие на електронното здравеопазване; преструктуриране на Спешната помощ; въвеждане на Национална здравна карта; превръщане на Националната здравноосигурителна каса в активен финансиращ и контролен орган; осигуряване на прозрачна процедура за купуване на лекарствени продукти; повишаване на събираемостта на здравните вноски; запазване и развитие на кадровия потенциал на здравната система.
За стабилизиране на здравната система правителството разработи Концепция за развитие на системата за спешна помощ и Концепция за електронно здравеопазване.
Беше доразвита и допълнена Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ.
Бяха одобрени изменения на Закона за здравното осигуряване и Закона за лекарствените продукти.
Финализирани са преговорите с Европейската комисия по разработване на Приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Региони в растеж”. По програмата ще бъдат осигурени 163 млн. лв. за модернизация на системата за спешна помощ.
Приехме Концепция „Цели за здраве 2020”, в която са заложени дългосрочните приоритети на България в областта на здравната политика. На тази база предстои да бъде актуализирана и Националната здравна стратегия 2014 – 2020 г.
Надявам се, макар че някои са приели, че съм дал срок, това не е така, но от това, което сутринта в 8.00 ч. с министър Москов направихме като съвещание, в рамките на десетина дни вече да имаме разписано всичко това, за което Ви говоря.
В пенсионната сфера основен приоритет е финализирането на пенсионната реформа, включително търсене на възможности за допълнително нарастване на пенсиите.
Сутринта имахме среща със синдикатите и с работодателите. За сряда сутринта остана още една среща с най-тежките категорийни работници. Надявам се след това в Гранитната зала в 10.00 ч., истински се надявам поне от това, което чух, днес синдикати, работодатели и правителство да излезем с обща пенсионна реформа, която да дойде при Вас – в парламента, и се надявам да бъде подкрепена.
В областта на пазара на труда през 2015 г. се прилага нов подход по отношение на безработните лица: индивидуално информиране и консултиране за устройването на работа приоритетно в частния сектор; реализира се нова Програма за продължително безработните лица за обучение и последваща заетост в частния сектор; повишава се пригодността на заетост на безработните лица приоритетно в групите в неравностойно положение, като в момента около 8 500 безработни се обучават и 40% от успешно завършилите ще бъдат включени в заетост.
В областта на семейното подпомагане, социалните услуги и социалното включване. В Народното събрание са внесени предложения за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, като си поставяме следните цели: насърчаване на отговорното родителство; въвеждане на по-висок интензитет на подпомагане за трето дете; по-голяма социална справедливост при предоставяне на семейни помощи; подготвени са и промени в Закона за социалното подпомагане; стартира и работа по създаване на Закон за социалните услуги, който ще бъде готов през 2016 г.
Стартира подготовката за План за действие за изпълнение на Стратегията за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.
Предстоят реформи за деинституционализация на грижата за деца и за хора с увреждания.
От Вашето правителство по времето на уважаемия от мен господин Станишев – председател на Партията на европейските социалисти, бивш председател на БСП, изразих вчера своите съболезнования за кончината на майка му, взехме господин Калфин като вицепремиер, като приемственост, като водещ от Вашите министри в по-предходното правителство.
В сферата на сигурността: укрепване на капацитета на полицейските органи; изграждане на системи за видеонаблюдение с цел превенция на конвенционалната престъпност с акцент върху малките и средноголемите общини. Пилотно е изградена такава система в община Червен бряг. Беше подписано Споразумение за системи за видеонаблюдение в София. Разработен е проект за такава система и в Пловдив.
В тази сфера най-важният ни приоритет обаче е борбата с контрабандата. Затова беше създаден Междуведомствен координационен център, обхващащ служители на дирекция „Борба с организираната престъпност”, „Национална полиция”, „Гранична полиция”, Държавна агенция „Национална сигурност”, Агенция „Митници”, Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
За справяне с миграционния натиск вече сме в готовност за строеж на новото съоръжение по българо-турската граница с дължина 132 км.
В държавната администрация през 2015 г. правителството ще насочи усилията си към създаване на устойчива нормативна рамка с приоритет въвеждане на оценка за въздействието на нормативните актове; ще засили контрола за изпълнение на законите и ограничаване на средата за нерегламентирани и корупционни практики. Предвижда се ограничаване на броя на регулаторните режими. Промяната на структурата, функциите и състава на публичната администрация цели оптимизиране на приходите и по-ефективно представяне на услуги. Усилията ни ще бъдат насочени към консолидиране на общата администрация и стандартизиране на структурата й. За подобряване на процесите по предоставяне на услуги ще бъдат създадени единни центрове за комплексно административно обслужване.
Предстои въвеждане на централизиран първи етап от конкурс за назначаване на работа в държавната администрация, както и развитие на стажантските програми.
В съдебната система: предполагам, че народните представители са добре запознати с актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, която парламентът прие с конституционно мнозинство и е част от програмата на правителството за устойчиво развитие на България.
Продължават консултациите по промените в Конституцията. Очаквам в началото на следващата седмица проекта за промени в Конституцията да бъде внесен в Народното събрание. Веднага след това Министерството на правосъдието ще публикува и промените в Закона за съдебната власт, които ще са съобразени с внесените конституционни проекти. Там направихме редица срещи с прокурори и съдии, представихме я публично и истински се надявам в парламента Вие като висш орган да коригирате, ако някъде има празноти. Така или иначе обществото очаква тази съдебна реформа и ние сме призвани да я направим.
В образованието: правителството насочва усилията си към разработване на системата за ранно предупреждение за риск от отпадане на ученици. Предстои и промяна на модела на финансиране на висшите училища. Наред с това ще приведем политиките и управлението в съответствие с водещите практики европейски страни, както и инструмента на програма „Хоризонт 2020”.
Уважаема госпожо Манолова, наясно сме с това, че успешните реформи изискват дългосрочен ангажимент и формиране на широк политически консенсус. Искрено се надявам, че и Вие, в качеството Ви на опозиция, също ще бъдете част от тези усилия. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър-председател.
Госпожо Манолова, заповядайте за два уточняващи въпроса общо за две минути. Моля Ви да се съобразявате с разпоредбите на Правилника.
МАЯ МАНОЛОВА (встрани от микрофоните): Ще се опитам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Аз ще Ви помогна, ако не успеете.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Недейте. (Оживление.)
Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Премиер, аз проявявам разбиране и съм наясно, че имате затруднение да обясните необяснимото, а именно неща, които не се случват и не се правят от Вашите министри. Само ще си позволя да вметна, че здравният министър вече е бламиран не само от Ваши кметове, които откровено протестират на улицата срещу неговите реформи, но вчера беше бламиран и от здравомислещите депутати от Вашата парламентарна група, които не приемат екстравагантните му идеи в Закона за здравното осигуряване.
И за категорийните работници – ние също се срещаме с тях. Ситуацията наистина е сериозна и очаквам в скоро време да се явят под прозорците Ви. Така че по-внимателно с пенсионната реформа.
Но да не се занимаваме със секторните политики. Мисля, че ще Ви бъде по-лесно да ми отговорите какво всъщност е Вашето разбиране за реформа, защото, ако изхождаме от изявлението, което дадохте на 10 май, а именно, че най-голямата реформа в България е инфраструктурата и строителството, оставаме с впечатлението, че според Вас строителството на магистрали и на шосета е единствената важна реформа. Извинявайте, но това би означавало, че в XXI век строителството на магистрали и шосета е някаква особена придобивка, а според мен тя е елементарна необходимост за гражданите; би означавало, че наличието на ток е голям технологичен скок, а наличието на вода в тръбите и в чешмите е повишаване на жизнения стандарт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Манолова, моля Ви за два уточняващи въпроса.
МАЯ МАНОЛОВА: Или ако мога да перифразирам... Да, това е моят единствен уточняващ въпрос – какво е Вашето лично разбиране за реформи? Защото, ако следваме тази логика на разсъждения, ще си спомним един лозунг, който предполагам и двамата с Вас добре помним, който звучеше така: „Електрификация плюс съдебна власт”... (оживление) „плюс съветска власт е равно на комунизъм”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Две минути. Двете минути изтекоха, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Сега перифразата на Вашето изявление звучи така: „Асфалтиране плюс Бойкова власт е равно на реформи”. Така че в отговора си, моля, пояснете какво е Вашето разбиране за реформи и дали асфалтирането е единствената важна и съществена реформа, която сте начертали като хоризонт пред този кабинет. Защото тогава ще означава: асфалтирахте първия мандат, асфалтирате втория мандат...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Кога ще приключите с реформата асфалтиране? (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Министър-председател, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, с Вас човек е трудно да спори, а и не е необходимо. Действително Вие констатирате неща, за които и аз съм се чудил.
И аз съм се чудил много пъти как в XXI век в Кърджалийско няма вода в чешмите и сега се налага в кризата да плащаме, за да могат да се направят водопроводи там. И аз съм се чудил как толкова, толкова десетилетия заварих страна, в която нямаше от единия до другия край на България поне една построена магистрала. И аз съм се чудил, когато сега за над 700 – 800 млн. лв. правим жп линиите, така че по тях да могат да се движат високоскоростни влакове. Аз съм се чудил много дори за една София, че едва 25 – 26% имаше канализация в столицата. Истински се чудя как е възможно отпадните води в градовете, говорим за българските областни градове, са се изливали толкова десетилетия в реките и да замърсяват околната среда.
За съжаление ние не сме били само назад. Малко и встрани сме били. Сега се налага всичко това да се прави. В коя столица в Европа нямаше метро? Може би в Тирана няма, в Скопие сигурно няма и в София. А сега какво имаме и как се ползват българските граждани от него?
Затова, когато съм говорил в този вид за реформи, това – действително, абсолютно сте права – са задължителни неща. Но факт е, че се правят в XXI в., сега.
Какво бих добавил? Казвате и за тока, и за водата в чешмата. Ако не се направи реформа в енергетиката, и токът ще стане нещо, на което ще се радваме тепърва.
Що се касае до здравеопазването, мисля, че в тази зала има нови партии. Към тях не би трябвало да имаме претенции. Но в системните, в основните партии, които и много преди ГЕРБ да се появи, са били в тази зала, в сферата на здравеопазването не може да се похвали никой и да каже: „Ето аз направих нещо, което се отчете, че е добро. Затова и завчера на парламентарния блиц контрол помолих за повече търпение и повече разбиране. Поне в темите, в които не са постигнати особени резултати.
Не е логично 2015 г. да се правят закони за специалните служби. Не е логично. Ще дойде такъв ден и Вие да сте на моето място, аз ще Ви задавам същите въпроси: защо в XXI в., защо едва сега правим закони за специалните служби? Как сте работили без закони?
Нормално ли е и в сферата на отбраната, понеже си говорим, 25 години да летим на стари самолети, а са похарчени милиарди, и сега да се налага да се купуват самолети?
Какво беше още? В образованието. Всеки има претенции за даден министър, но безспорно е, че особено в средното образование, особено в това така наречено „дуално обучение”… В момента, да вземем един Пловдив, се правят три завода, четвърти започва да се прави, ще трябват три хиляди работници и нашият истински проблем е, че въпреки че имаме безработица, няма работници, няма обучени специалисти в сферата – средни специалисти, които да работят там. (Председателят дава знак, че времето за изказване е изтекло.) Благодаря.
С една дума – правим огромен опит паралелно с инфраструктурата, която е най-видна и остава за хората, да подобрим и другите сектори. Разбира се, винаги съм казвал, че това го дължим на разбирателството и на всички Вас – парламентарни партии, които са в парламента, защото нямаше да има парламент и това нямаше да бъде направено. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър-председател.
Госпожо Манолова, имате думата да вземете отношение по отговорите на министър-председателя.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Премиер, извинявайте, но говорите така, като че ли вчера сте пристигнали от Брюксел или от Банкя, както предпочитате.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: То е едно и също. (Весело оживление.)
МАЯ МАНОЛОВА: Вие управлявахте четири години и днес да кажете, че „реформа” е снабдяването с вода, електричество и запълване дупките по пътищата, е повече от некоректно.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Все някой трябва да го направи!
МАЯ МАНОЛОВА: Тъй като въпросът ми, уважаема госпожо Караянчева, е за реформите, си идваме на думата – проблемът е, че поради безотговорното и безразборно използване на думата „реформа” от управляващата четворна коалиция в крайна сметка се стигна дотам, че тази дума изобщо се изпразни от съдържание, тя вече няма никакъв смисъл! Както Вие наричате асфалтирането „реформа”, така и Вашите министри наричат подписването на всяка рутинна заповед „реформа”!
И тъй като започнахме със здравеопазването, искам само да Ви кажа какво разбират в здравеопазването под „реформа в Спешната помощ”. Цитирам: „Първо ниво на реформата в Спешната помощ – купуваме линейки. Второ ниво на реформата – правим ремонт. Трето ниво на реформата – купуваме апаратура”. Абсурдно! Но още по-абсурдно е това, което се случва на практика.
И давам пример със здравеопазването в Сърница. Първо ниво на реформата – обещаваме линейка, ако спечелим изборите. Второ ниво на реформата – вземаме линейка от друго място. Трето ниво на реформата – не даваме линейката, защото сме загубили изборите.
От това следва, че реформи ще има единствено и само за тези, които гласуват за ГЕРБ или за Реформаторския блок, каквото и да означава обещанието за реформа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
Следващият въпрос е от народния представител Волен Николов Сидеров – за позицията на Република България относно наложените от Европейския съюз санкции спрямо Руската федерация.
Господин Сидеров, имате думата за изложение на Вашия въпрос.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър-председател, господа министри, дами и господа народни представители! Моят въпрос е свързан с една тема, по която неведнъж сме се изказвали – и аз, и моите колеги, а и Вие, господин Министър-председател. Дори си спомням, че в един петъчен контрол, в пристъп на петъчно откровение Вие казахте, че в Брюксел, когато става въпрос за санкциите, всички вдигат ръка.
Моят въпрос е свързан с това: дали можем да променим нещо в това отношение? Аз знам, че там всички вдигат ръка. Знам, че в Брюксел, като се каже нещо, всички министър-председатели го приемат безрезервно. Въпросът е: можем ли да променим това?
Всички сме наясно, че санкциите, които Европейският съюз наложи на Русия, а Русия отвърна реципрочно, нанасят големи щети на европейските държави. Тези санкции бяха в резултат на геополитическия натиск на САЩ. Тук няма да отварям скоба и да повтарям за кой ли път, че тази игра на САЩ е антиевропейска – тя не е толкова антируска, колкото антиевропейска. Европейските държави губят много повече, отколкото Русия ще загуби, но това ще го видим в бъдеще.
Въпросът е за България. Тъй като сме част от Европейския съюз, ние сме се съгласили с тези санкции. В първата част на петъчния контрол зададох въпрос и към министъра на икономиката – колко точно губим.
Вие, господин Министър-председател, сте известен като човек на практическото мислене. Даже понякога правите много конкретни изказвания за разходи, които не трябва да се правят. Тоест човек сте, който, както се казва, мери всеки лев.
От днешното изказване на господин министъра на икономиката не можахме да разберем точно колко губи България, но по някои данни това са милиарди на година. Дали са половин милиард повече, или по-малко, това ще го уточним – въпросът е, че губим.
Можем ли да коригираме това? Можем ли да направим така, че България да каже в Брюксел: „Извинете, дами и господа министри и министър-председатели (реплика от десния блок: „Времето!”), ние губим страшно много от тези санкции – повече няма да ги спазваме. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Ако искате, и Вие ни последвайте, но повече тази глупава игра на Вашингтон няма да я играем”.
Възможно ли е това, господин Министър-председател – по този начин Вие лично да обърнете курса на Европейския съюз?
Това не е невъзможно. (Реплика от десния блок: „Времето!”.) Има едно понятие, че политиката е изкуство на възможното. В случая ние смятаме, че това може да се направи – България може да направи един ход, който да накара и други министър-председатели да я последват. Добре знаем, че канцлерът на Германия също не е много възхитен от това, че трябва да се налагат санкции и да се губят милиарди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: С близо минута просрочвате времето.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Каква е възможността България да излезе от този режим на санкции? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (встрани от микрофоните): Времето е относително понятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Министър-председател, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Сидеров, действително санкциите са крайна мярка. И когато дадох пример – спомням си петъчния контрол като ден-днешен, казах, че всички, които публично обясняваха – и наши съседи, и други, че са против санкциите, там, където трябваше да гласуват „против”, не са гласували „против”. Това си спомням, че казах.
Това не значи, че в Европейския съвет всеки от нас не се е изказал и не е изразил мнението си – мога и сега да го потвърдя. Ние сме подкрепили санкциите като лоялен член на Евроатлантическата общност. В същото време много точно и ясно сме казали, че в областта на туризма, в областта на леката промишленост, особено селскостопанските продукти, търпим големи загуби от контрасанкциите. Как да се изчислят –преки, косвени, дали са 5 или 500 милиона, в случая не е важно. Важно е, че действително и България, и Европейският съюз, пък и Русия губят много от тази политика, която в момента Вие наричате „геополитика”, и е точно така.
Виждате Минските споразумения, двустранните отношения – не само канцлерът на Германия, и президентът Оланд, и много други се опитват да нормализират отношенията, но всичко минава през решаването на украинската криза. Истински се надявам, че в рамките на 2015 г. това ще приключи, за да отпаднат и санкциите към Русия, и съответно тези контрасанкции.
Не мога да скрия – винаги съм казвал това, което мисля, че сега положението е по-лошо от Студената война. Навремето беше ясно – има си Варшавски договор, има си НАТО, има си СИВ, има си Европейски съюз. Сега, понеже правилата не са така ясно изразени, всички ние се движим от колективното ни членство – дали в НАТО, или в Европейския съюз, или в друг пакт. Многократно съм изказвал мнението си, че двете или трите страни трябва да се разберат по темата „Украйна”, за да могат да отпаднат санкциите. Няма човек, който би могъл да твърди, че когато има санкции и контрасанкции, това е ползотворно за икономиките или за народите, или, ако щете, за самата политика.
В потвърждение на това, което казвам: министърът на икономиката през следващата седмица ще бъде на бизнес форум там, министърът на енергетиката, министърът на земеделието и храните, финансовият министър – на различни форуми, които има. Ние поддържаме възможно най-високото ниво на участие там, именно за да показваме, че не сме съгласни с политиката за Украйна – знаете, винаги сме били категорични в декларациите си. Но в същото време не искаме да прекъсваме отношенията си с един братски за нас народ и да изгубим своите икономически позиции там. Това ще бъде нашата политика към момента.
В Европейската комисия се знае моето мнение и за „Южен поток”, и за изграждането на газовия хъб. Виждате, че към днешния ден нямаме писмено потвърждение за спирането на „Южен поток”. Това означава, че и в Москва си дават сметка, че нямаме никаква вина за състоянието на двустранните и многостранните отношения, а проблемът е единствено Украйна.
Ние като държава или аз самият като премиер да заема различна позиция от тази на Европейския съюз и НАТО – няма да го направя. Това е моята позиция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър-председател.
Господин Сидеров, заповядайте за реплика.
Оставям малко повече време на всички, както виждате, за да може да се развие и въпросът, и отговорът.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря.
Изключително сте прав, господин Министър-председател, че сега е много по-трудно от по времето на Студената война. Да, тогава нещата бяха разделени на два лагера и на българското държавно ръководство му беше много по-лесно.
Аз съм съгласен, че сега е много по-трудно, така да се каже, да се играе в голямата геополитическа игра, но това пък дава и по-добри възможности за нестандартни ходове.
Какъв е моят съвет, защото аз тук от десет години съм в тази зала? Въпреки че отношенията между нашата партия и Вашата са търпели различни обрати, аз съм гледал доброжелателно и съм гледал, така да се каже, да оказвам методическа помощ на всеки, който е на власт в България.
Какво може да се направи сега? Вие казвате, че не можете да направите нищо различно от Евросъюза и НАТО, като евроатлантическа позиция. Нека да не забравяме обаче, че Евросъюзът и НАТО не са казарма. Те не са някакъв плац, по който ние маршируваме и козируваме. Това са организации, в които всяка държава има своето мнение, нали така? Ако не е така, значи ние сме загубили тотално суверенитета си.
Аз смятам, че и в Евросъюза, и в НАТО, регламентите, доколкото ние сме гласували против Лисабонския договор в тази зала и против сме членството ни в НАТО, но бидейки, че реалността е такава да сме членове, нито уставът на НАТО, нито Лисабонският договор ни задължават да приемаме безкритично всяко едно решение, което някой ни казва там.
Напротив, можем да изразим не само мнението си. Вие казахте, че сте го изразили. Това е добре. Но можете да кажете и нещо повече. Направете следващия ход. Кажете, че България оттук нататък няма да спазва санкциите и призовавате също така и Меркел, и Оланд, и всички останали ръководители да го направят и по този начин да покажат на САЩ, че САЩ водят грешна политика.
Някой трябва да каже най-после на тази държава, претендираща, че е най-силната в света – да, тя е във военно отношение силна, в икономическо отношение не е толкова силна. Нейният дълг е над 19 трилиона долара.
И сега да Ви кажа защо конфликтът в Украйна и оправянето на тази ситуация няма да е толкова скорошно. Именно защото икономическото положение на САЩ е много тежко, макар че ние приемаме, че това е най-развитата страна в света. Да, тя е най-богатата, но тя потребява близо 45% от световния брутен продукт, а произвежда 5 – 6. Това положение не може да продължи безкрайно. За да го продължава, САЩ – те имат нужда от разпалване на огнища на война. И по тази причина те ще поддържат конфликта в Украйна още дълго време. Не знам колко. Не съм пророк, но няма да приключи много бързо. Затова България сега има шанса да каже на Европейския съюз: „Я да започнем най-после да провеждаме истинска европейска политика, а не да бъдем само послушковци на САЩ”.
Ще влезете в историята, ако го направите! Помнете ми думите.
Много неща съм казвал тук. Оказвали са се след това верни. И това ще бъде вярно. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Сидеров.
Господин Министър-председател – дуплика? Не.
Следващият въпрос е към министър Божидар Лукарски от народния представител Мая Манолова относно кадрови смени в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
Заповядайте, госпожо Манолова
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Лукарски, всички знаем, че Вие сте министърът, който е шампион по политически уволнения и назначения в кабинета Борисов 2. Знаем за славата Ви на политически екзекутор на всеки държавен служител, който е извън кръга на Съюза на демократичните сили, но очевидно това не Ви притеснява.
Оставаме с впечатлението, че Вие се гордеете с това, защото въпреки критиките от чужди и от свои, и от опозицията, и от останалите лидери от Реформаторския блок, Вие продължавате с амбициозната задача да уволните всички, които са назначавани в предишни управления, независимо от професионалния им опит и експертиза.
И вероятно това е така, защото партийният Ви екип, ръководният екип на СДС буквално се е пренесъл в Министерството на икономиката и поради тази причина Министерството на икономиката, предполагам – знаете, вече е известно в обществото като „Министерство на демократичните сили”.
Там партийният екип се е заел с най-важната партийна задача. Вероятно оттам управлявате партийните дела, а както знаем от господин Радан Кънев най-важната партийна задача е „изхранването на партийния елит и на всички, които са свързани с партиите от Реформаторския блок”, или казано с други думи – освен устройването на добра работа на ръководството на СДС, Вие вероятно сте се наели с устройването на работата на целия членски състав на СДС, предвид неговия размер, и досега се справяте добре.
И тук няма да изреждам, като започнем министри, заместник-министри, шеф на кабинет в: Комисия за защита на потребителите, „Кинтекс”, летище Става Загора, „Индустриални зони”...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля, въпросът Ви, госпожо Манолова!
МАЯ МАНОЛОВА: ...Института по маркетинг, „Сертификация” ЕАД, „Екомедет”, ВМЗ – Сопот, Казанлъшки военен завод, „Овча купел” ЕАД, да не изброявам всички дружества, които са в патримониума на Министерството на икономиката.
Моят въпрос е свързан с Агенцията за малки и средни предприятия, където политическата метла обезглави дотук седем души – от изпълнителния директор до шофьор. Предстоят очевидно нови промени, свързани с новия Правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Госпожо Манолова, въпросът!
МАЯ МАНОЛОВА: Какви са Вашите намерения за устройване на кадри в Агенцията за малки и средни предприятия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, че има и въпрос.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, в началото на отговора ми към Вас искам да подчертая, че освен изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, който беше освободен от мен по причини, които ще спомена по-долу, за последните два месеца от постъпването на новия изпълнителен директор в Агенцията няма уволнени служители, както беше широко тиражирано от Вас в медиите.
Има няколко служители, на които на основание на чл. 107а от Закона за държавния служител е предложено прекратяване на служебното правоотношение срещу обезщетение. Четирима души са приели предложението, въз основа на което изпълнителният директор е прекратил правоотношенията. Други служители, на които е предложено прекратяване, не са приели предложението и те продължават да работят в Агенцията. И никой от тях не е бил уволнен.
След като Ви изясних фактическата обстановка във връзка с броя на освободените служители и начина, по който те са освободени, а именно след тяхно лично съгласие, дадено писмено, ще се спра и на причините, поради които такова прекратяване на служебното отношение е било предложено.
Не е тайна за никого, а това се потвърди и в много сигнали до Министерството, получени по време на различни срещи, че бизнесът не е доволен от досегашната работа на Агенцията. Оплакванията са много и от различно естество, но ако мога да ги обобщя, основните групи са: слаба комуникация, лошо и пренебрежително отношение на администрацията, пълна липса на разбиране относно проблемите на фирмите, които могат да се решат, ако има воля за това, липса на активност на Агенцията в насърчаване на бизнеса, липса на информираност относно дейността на Агенцията и не на последно място – скандално провеждане на подбор на кандидатите за финансиране по Националния иновационен фонд, довело до множество обвинения, прераснали в дела.
В допълнение се установи, че някои проекти, по които работи Агенцията, като например този по Оперативна програма „Административен капацитет“ са тотално блокирани и по тях не е направено почти нищо в рамките на последната година, което води до огромна опасност от загуба на европейски средства, а също така и до невъзможност на Агенцията да повиши нивото на предоставяните на бизнеса услуги и да дигитализира част от процесите.
Освен това за последните близо две години АМСП не е кандидатствала по нито един нов проект, чрез който да подпомогне на българския бизнес.
Всички тези факти дават обща картина за състоянието на Агенцията към министъра на икономиката и показват необходимостта от спешни, кардинални промени на всички нива в нея.
За целта съм назначил нов изпълнителен директор, който е натоварен именно със задачата да върне и утвърди на полагащото и се място Агенцията, като свързващо звено между държавата в лицето на Министерството на икономиката, и бизнеса – в лицето на малките и средни предприятия, които съставляват около 98% от всички фирми в страната.
Изцяло в правомощията на изпълнителния директор е да предприеме действия в рамките на закона, които счита, че ще му позволят да изпълни така поставените му задачи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: И аз благодаря.
Реплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Лукарски, времето няма да ми стигне да правя анализ на досегашната работа на Агенцията, нито на качествата на уволнените служители. Ще кажа само, че те са хора с опит и професионална квалификация.
Ще се съсредоточа върху новите Ви назначения. Очевидно ще трябва да ги повторя и пред пленарната зала, и пред българските граждани.
За изпълнителен директор на Агенцията е назначена една госпожа – Харизанова, която в преден период е участвала в източването на Агенцията за малки и средни предприятия заедно с предишния изпълнителен директор Николай Стоянов, назначен в последния ден от управлението на ГЕРБ. Между двамата са сключвани кухи договори, изпразнени от съдържание, без ангажименти, Агенцията е плащала. Поради тази причина ДАНС, а след това и Софийска градска прокуратура води досъдебни производства срещу въпросния Николай Стоянов, който е сключвал договори със сегашната изпълнителна директорка, назначена от Вас в Агенцията. Проблемът е, че схемата се възпроизвежда на принципа аз на мене, ти на тебе и сегашната новоназначена от Вас изпълнителна директорка е сключила същия договор с разследвания за кухи договори Николай Стоянов в размер на над 13 хил. лв.
Нещо повече, този господин, доколкото има информация в Агенцията, може би Вие сега ще я опровергаете, се готви да бъде назначен за заместник-изпълнителен директор на същата Агенция. Оставям настрана факта, че служители са разпитвани във връзка с неговите досъдебни производства за това какви безобразия е вършил в Агенцията, сега Вие се опитвате да им го върнете като началник – на хора, които добросъвестно работят и в това, и в предното, и в по-предните управления.
Ако погледнем и правилника, който вече сте утвърдили, там е ясно, Вие сте юрист, че се готви тотална чистка на служители в Агенцията, но е предвидено и едно огромно перо нещатни сътрудници. Питам аз: какви хора назначавате, които не могат сами да си вършат работата и трябва да сключват граждански договори, та някой отвън да им върши работата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Времето Ви изтече. Ако обичате, последно изречение.
МАЯ МАНОЛОВА: Що за безобразие е това?
Моят въпрос е: прекратили ли сте въпросния граждански договор, сключен сега за 13 хил. лв.? Възнамерявате ли да назначите тези хора отново за ръководство на Агенцията?
И Ви предупреждавам, защото очевидно нито медиите, нито парламентарният контрол Ви стряскат, че ще напиша официално писмо до Коалиционния съвет на Вашата коалиция съответни мерки в това Министерство да вземат Бъчварова и шефът на коалицията Борисов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Напомням Ви, че времето Ви изтече.
МАЯ МАНОЛОВА: По друг начин не виждам как държавните служители в Агенцията могат да получат справедливост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Манолова, за напоителната реплика.
Заповядайте, господин Лукарски, за дуплика.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Съгласно Правилника на Народното събрание, който Вие, разбира се, добре познавате, госпожо Манолова, няма да Ви отговарям на последните въпроси. Ще Ви отговоря, като си ги зададете.
А по отношение кадровите промени, за които говорите, хубаво е, виждам, че явно добре Ви информират и добре познавате работата на Агенцията, само че объркахте името. Никаква госпожа Харизанова не е назначавана. Госпожа Захариева се казва. Хубаво е да си водите добре записки и да знаете за какво става въпрос.
Вие сте юрист и по отношение на Вашите обвинения може да подлежите на санкция, понеже обвинявате хора в престъпление. Само да Ви кажа, че за лицето Николай Стоянов е проведено разследване и е прекратено от Софийска прокуратура, поради факта че няма престъпление. Благодаря. Приятен ден!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Лукарски.
Последният въпрос към Вас е от народния представител Слави Бинев относно комуникационна стратегия, най-вероятно на Министерството на икономиката.
Заповядайте, господин Бинев. Имате две минути да развиете Вашия въпрос.
СЛАВИ БИНЕВ (ПФ): Господин Председателстващ, господин Министър, уважаеми колеги! Една от основните поуки от изминалия Програмен период 2007 – 2013 г. е, че има нужда от много по-задълбочена и широкообхватна информационна кампания. Информацията трябва да бъде на напълно разбираем език, а не на европейски или административен сленг и хората да не могат да разберат за какво точно става въпрос.
В момента такава кампания не тече. Според изнесени данни се сключват договори за изпълнение на Комуникационните планове за програмния период 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Каква е логиката март месец 2015 г. да се сключват договори за информационна кампания, която вече е изтекла, на изтекла оперативна програма? Осигуряване на медиен комфорт ли е това, защото в никакъв случай не може да бъде прието като популяризиране на европейските програми?
Ако се докаже, че това е станало с Ваше съгласие, Вие ще си подадете ли оставка и ще накажете ли хората, които са помогнали всичко това да се случи, защото са ясни кои са? Ако въпросното изпълнение на Комуникационната стратегия се е случило с Ваше знание, Вие ще се оттеглите ли от поста?
Искам да развия въпроса си, защото той има и едно предупреждение. Абсолютно новият пакет от документи, изискуемата информация и начинът на оценка с абсолютно нов начин на кандидатстване през електронната платформа носи неприемливо висок риск за провал на цялата процедура по кандидатстване. Това налага още повече Комуникационната стратегия да бъде на нивото, на което трябва да бъде, за да може наистина хората да получат информация.
Аз съм абсолютно сигурен, че всички колеги тук могат да потвърдят думите ми, също и медиите, защото ако се направи малко допитване за информацията, която имате за оперативните програми, ще си отговорите на моя въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Бинев.
Министър Лукарски, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Уважаеми господин Председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бинев, мерките за информация и публичност през Програмен период 2014 – 2020 г. са част от Националната комуникационна стратегия, с която България като държава – членка на Европейския съюз, информира своите граждани по най-подходящия начин за помощта, предоставена от фондовете на Европейския съюз, и за ефекта, който ще има върху страната.
В изпълнение на Националната комуникационна стратегия Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” разработи Годишен план за действие за 2015 г., който предстои да бъде одобрен от Комитета за наблюдение. Както многократно съм заявявал, водещ фактор при изпълнението на Оперативната програма е осигуряването на максимална прозрачност и публичност на процеса на управление. Ето защо популяризирането на новата програма стартира далеч преди нейното официално одобрение от Европейската комисия на 13 март 2015 г.
По-конкретно, по-важни събития, на които бе представена Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” от началото на годината до момента са, както следва: на 14 януари 2015 г. в София в рамките на „Открит форум за диалог между Столична община и малкия и средния бизнес” на тема „Мерки за подкрепа в областта на енергийната ефективност по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, накратко ОПИК ще го казвам; на 27 февруари 2015 г. – Участие в информационно събитие относно прилагане на подхода, водено от общността местно развитие и възможността за подкрепа на ОПИК; на 13 март 2015 г. в София – Международен клъстер на среща, на която са представени възможност за подкрепа на клъстери по Оперативната програма; на 19 март 2015 г. – във Втора годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015 г., индустриално развитие, клъстери и технологии” са представени възможности за финансиране по ОПИК; на 16 април 2015 г. в София – в рамките на конференция представители на бизнеса, синдикати и неправителствени организации в присъствието на заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен официално бе представена вече одобрената програма; на 16 – 17 април 2015 г. в Плевен – на 22-та Международна конференция по металолеене е поредното представяне на Оперативната програма и възможности за кандидатстване и финансиране; на 22 април 2015 г. в Банско на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район са представени по Оперативната програма мерките и насоките за кандидатстване; на 23 април 2015 г. в Габрово и в Севлиево са проведени информационни събития относно възможност за финансиране по линия на ОПИК; на 28 април 2015 г. в София се проведе съвместно заседание с отрасловите съвети за тристранно сътрудничество по повод процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия”; на 11 май 2015 г. в София новата Оперативна програма е представена на открит Форум на тема „Възможност за подпомагане на социално предприемачество през Програмен период 2014 – 2020 г.”; на 12 май 2015 г. в София в рамките на Финансовия форум са представени множество възможности, които предоставя Програмата.
В допълнение, Управляващият орган е изготвил над 60 отговора на запитвания на граждани от рубриките „Общи въпроси и отговори” и „Предложения, мнения и препоръки” за възможности за финансиране по Оперативната програма, които са публикувани в множество издания и на интернет страницата на Програмата. През месец март 2015 г. за обществено обсъждане бе публикувана и първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия. Всички коментари бяха отразени и взети под внимание. Подчертавам, преди нейното официално публикуване резултатите от обсъждането са публикувани на интернет страницата на Програмата.
С цел избягване на всяка възможност за нагласени процедури и максимална прозрачност... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Може ли само допълнително време, понеже въпросът е дълъг и е от обществен интерес?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Разбира се. (Реплика от народния представител Слави Бинев.)
Това ще имате възможност да коментирате в репликата.
Продължете, господин Лукарски, но моля да завършвате.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: След обявяването на първата процедура „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия” стартира широка информационна кампания за нейното представяне. Кампанията се провежда на територията на цялата страна в периода от 11 до 21 май
2015 г. с екипи от експерти на Управляващия орган на място в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София.
Относно сключване на договори с електронни медии за популяризиране изпълнението на предходната оперативна програма и развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г. Ви информирам следното.
Като се има предвид изпълнението на програмата ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Ще го кажете в дупликата.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Целта на управляващия орган е да запознае бизнеса и широката общественост с постигнатите резултати и успешното приключване на програмния период, да покаже реалния ефект от изпълнението на програмата върху българския бизнес.
Искам да подчертая, че всички договори са сключени единствено да популяризират изпълнението и представянето на добри практики от изпълнението на предишната програма, което е задължение на управляващия орган. Информацията за сключените договори е публична и се актуализира постоянно по изричното настояване на вицепремиера на европейските въпроси Томислав Дончев. (Сигнал на председателя, че времето е изтекло.)
Спирам. Имам още информация...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Лукарски. Може би дупликата Ви ще бъде по-кратка. Поне така Ви призовавам!
Господин Бинев, в репликата можете да коментирате качеството...
СЛАВИ БИНЕВ (ПФ): Аз не съм сигурен дали министърът разбра въпроса ми. Дори и премиерът чете верните отговори.
Моят въпрос беше абсолютно елементарен. Комуникационната стратегия – трябва всеки от гражданите на Република България да получи яснота какви възможности дават оперативните програми. Хей тук, да се направи един тест отвън, включително медиите, както и всички, които сме тук – гдето се казва, ние сме хората, които най-много трябва да знаем по този въпрос – аз съм абсолютно сигурен, че този тест няма да го издържи никой.
Пари се хвърлят за комуникационна стратегия. Тя трябва да бъде разяснена на подходящ език за всеки един, за да достигне до него информация какви възможности дават оперативните програми.
Първо, тук сме всички, хората ни гледат в момента по телевизията, нека да кажат дали до тях е достигнала информация на верен език. Защото тя не трябва да се превежда от някакви консултанти, консултантски фирми или някои, които превеждат от български на български. Не се налага. Парите за комуникационна стратегия, които се хвърлят, са милиони. Те трябва да намерят всеки един от потенциалните бенефициенти. Всичко друго са глупости и плащане на медиен комфорт. Нищо друго!
Имайте предвид, че парите от европейските програми са единствената глътка въздух за българския бизнес, тъй като дори по справки в момента се знае прекрасно, че преките частни инвестиции са паднали пъти от последната година, която е била най-слаба, откакто сме влезли в Европейския съюз. Това е единствената възможност в момента за подпомагане на българския бизнес. Ако наистина имаме грижа нещо да се случи по този въпрос, трябва комуникационната стратегия да бъде на ниво. Всичко друго е плащане на медиен комфорт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Бинев.
Дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Абсолютно съм съгласен с Вас, господин Бинев. Затова тече информационната кампания. Отзивите от бизнеса – не знам с кой говорите и с кои консултанти – са, че нещата по новата програма са ясни и че за първи път имат прозрачност по мерките и насоките за кандидатстване.
Хубаво, излизате от залата, затова във Ваше отсъствие ще кажа, уважаеми господин Бинев, че не става дума за плащане на медиен комфорт, понеже аз лично такъв медиен комфорт не усещам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин министър Лукарски. С този въпрос Вашето участие в днешния Парламентарен контрол приключи.
Желаем Ви ползотворен ден.
Преминаваме към следващия набор от въпроси. Те са към господин Петър Москов – министър на здравеопазването.
Първият въпрос е от народния представител Владимир Цветанов Тошев относно финансовите задължения на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка” – гр. Видин, към 1 януари 2015 г.
Заповядайте, господин Тошев. Разполагате с 2 минути.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа депутати! Ще започна по друг начин, защото днес с министъра на здравеопазването ще си поговорим доста.
Единствената цел е да изясним цялостно положението на единствената държавна болница във Видинска област, защото на практика има още една общинска болница – в Белоградчик, но тя е с доста по-малки възможности от видинската.
Искам правилно да бъда разбран, господин Министър. Нямам никакви лични отношения, никакви лични нападки. Нищо лично. Просто трябва да направим така, че да подобрим състоянието на болницата във Видин. За тази цел ще си поговорим с Вас.
Първо започвам с финансовите задължения. Мисля, че бяхме в средата на декември при Вас, в кабинета, представители от Народното събрание от Видинска област, заедно с Вас и Вашия основен екип, както и екипа на ръководството на болницата. Тогава не се разбра, дори и пред Вас, колко са задълженията на болницата – 6,4 милиона, 5,1 милиона и така нататък. Не можахме да го уточним. Надявам се сега да го знаете.
Искам да Ви припомня, Вие също би трябвало да го знаете, че към началото на 2010 г., когато предишното ръководство е поело управлението на болницата, общите задължения са били в размер около 1 млн. лв., като просрочените от тях са били около 400 хил. лв., включително и задължения към НАП около 150 хил. лв., а в началото на 2013 г., когато се сменя ръководството на болницата, което е от сегашния екип, задълженията горе-долу са били същите, без задължения обаче към осигурителните, към институциите на държавата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля да се ориентирате към приключване.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Моят въпрос е: какво се случва с финансовото състояние на Видинската болница? Говори се за 6,4 плюс 3,5, плюс запори, плюс кредити и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Тошев.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, наистина днес в поредица от въпроси ще стане цялата рамка на Видинската болница „Света Петка”. Затова по всеки въпрос ще се ограничавам до контекста на въпроса. Няма да излизам от него, което касае другите Ви въпроси.
Уважаеми господин Тошев, представям на Вашето внимание размера на задълженията, в това число на просрочените на болница „Света Петка” – гр. Видин:
Съгласно представените предварителни, незаверени все още от независим одитор данни за лечебното заведение към 31 декември 2014 г., дружеството отчита наличие на дългосрочни задължения по заем за енергийна ефективност в размер на 1 млн. 715 хил. лв. Краткосрочните задължения към 31 декември 2014 г. са в размер на 3 млн. 813 хил. лв., от които 2 млн. 143 хил. лв. са задължения към доставчици, към персонала и за осигурителни вноски в размер на 948 хил. лв. Данъчните задължения, местни данъци и такси са в размер на 92 хил. лв., а други краткосрочни задължения – 630 хил. лв. Към 31 декември 2014 г. дружеството отчита наличие на просрочени задължения към доставчици – 1 млн. 481 хил. лв.
Видно от представената от МБАЛ „Света Петка” АД – гр. Видин, информация към 31 декември 2014 г., дружеството разполага с паричен ресурс в размер на 1 млн. 046 хил. лв., който не е усвоен, съответно не са разплатени задължения към доставчици поради съвпадение на срока за паричен превод за извършена дейност от НЗОК в почивните дни в края на 2014 г. От лечебното заведение посочват, че към 28 февруари 2015 г. общите задължения към доставчиците са снижени до 1 млн. 420 хил. 592,46 лв., от които просрочени са 801 хил. 183,30 лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: И аз благодаря, господин Москов.
Реплика – господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, Вие правилно казахте, че тези цифри са подадени от ръководството на болницата и не са оторизирани от независим орган. Аз не казвам, че не вярвам. Само споменавам този факт. Аз вярвам на ръководството на болницата, както и Вие. Би трябвало. Иначе ако не им вярваме, какво правят те там и какво правим ние тук!
Въпросът е друг. Съжалявам от една страна, че толкова късно си говорим с Вас, защото този въпрос е от преди няколко седмици или месеци, но взаимната ни ангажираност доведе до това.
От друга страна е добре, че ще концентрираме въпросите като разговор в един Парламентарен контрол, за да стане видна картината за Видинската болница.
В този смисъл моята реплика към Вас е: мисля, че месечният бюджет на болницата е около 600 хил. лв., след това ще докажем с Вас, поне аз ще се опитам да докажа, дори и с други цифри, че това положение води до декапитализация на болницата. Реално дали задълженията са 6 милиона плюс 3,5 милиона съдебни искове от един друг казус, който след малко ще коментираме, плюс кредит – болницата има запор, на практика силно бих се притеснявал като министър, а като депутат изпитвам огромно безпокойство за качеството на здравеопазването във Видинската болница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Тошев. (Народният представител Владимир Тошев предава документи на министър Москов.)
Предавате документи. Добре. Благодаря.
Господин Тошев, Вие можете отново да заемете мястото си на трибуната. Следващият въпрос отново е от Вас. Той е относно снабдяването на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка” – гр. Видин, с медикаменти през 2014 г.
Имате думата за формулиране на въпроса.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, за да работи каквото и да е предприятие или заведение, или институция трябва да има основните материали, с които да може да извършва своята основна дейност. В случая видинската болница разполага със сградния фонд, с апаратурата, би трябвало да има и медикаментите или лекарствените средства – не знам точния термин, за да може да работи.
За какво става въпрос в момента? Ще Ви кажа няколко дати: на 26 ноември 2013 г. частично е изтекъл договорът с една от фирмите за доставяне на лекарствени средства. Няма да споменавам имена на фирми, за да не предизвикаме пък други разговори, които въобще не са в контекста на въпросите. На 9 януари 2014 г. с други четири фирми са изтекли договорите и не са били предприети никакви стъпки, за да се подновят тези договори, да се обявят обществени поръчки и така нататък. Всички договори за доставка на медикаменти изтичат на 2 август 2014 г. – в средата на годината изтичат всички договори. Има някакъв тримесечен гратисен период по Закон, Вие го знаете по-добре и от мен, който също е изтекъл и нищо не е направено. Едва на 17 декември 2014 г. са предприети някакви стъпки, което, ако погледнем календара, ще видим, че след пет дни, което е нормалният срок за влизане на договора в сила, идват Коледа и Нова година и на практика са похарчени около 190 хил. лв., сумарно за 2014 г., от ръководството на болницата –средства без правно основание за закупуване на лекарствени средства.
Искам да Ви дам още един факт, за който дано да ме опровергаете, но в момента болницата във Видин – МБАЛ „Света Петка”, няма валидно разрешение за аптечна дейност, защото съществуващото е № 3669 от 12 март 2013 г. на името на лекар, който въобще не е в болницата вече, а в момента там няма елементарни неща като аналгин и папаверин. Дано да съм точен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Тошев.
Министър Москов, заповядайте за Вашия отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, имам изключително подробен, по справка подготвен отговор за отделните снабдители, стойност на договорите и всичко останало. Ще си позволя да го предам на питащия народен представител, защото съдържа определен тип информация, която може би не е редно да бъде изнесена, но Вие ще видите пълната фактология по фирми, по време, по стойност на договорите и време на сключване на договорите.
През 2014 г. МБАЛ „Света Петка” – Видин, осъществява доставка на медикаменти по 12 броя договори с доставчици, определени след провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Съответно тук са изброени всички фирми и Вие ще можете да си направите собствените изводи от това има ли концентрация към определени фирми или не.
От лечебното заведение е постъпила декларация по силата на изисканите от Министерството документи, че през 2014 г. не са осъществявани доставки на медикаменти без проведена процедура по ЗОП. След което – това, за което Вие говорите, за изтичащата процедура, решението на изпълнителния директор за нова открита процедура по ЗОП и нов изпълнител за доставка за лекарства е взето на 19 август, тоест наистина назад във времето, но не е месец декември. Декември всъщност започва реализацията на тези процедури, като първият сключен договор е на 17 декември. Това е рожденият ми ден.
Сключването на нови договори за доставка на медикаменти се осъществява съгласно срокове и цени в момента по сключените договори от 2013 г., в които е упоменато, че срокът на тези договори може да бъде удължен до провеждане на нова процедура по ЗОП, но с не повече от три месеца от изтичане на срока на договора.
В момента нямам готовност да отговоря на въпроса. Наистина ме изненадвате за това дали аптеката на болницата отговаря на стандартите. Тази проверка ще бъде направена днес, в следващите часове и до края на деня Вие ще имате отговора ми. Ако се окаже, че това е така, ще трябва да бъдат предприети нужните действия и Министерството ще ги предприеме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, министър Москов.
Желаете ли реплика? Да. (Министър Москов предава документи на народния представител Владимир Тошев.)
Продължава размяната на документи.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Надявам се с министър Москов не само да си разменяме документи и приказки, а да свършим и работа, защото там наистина е тежичко на хората, които се лекуват и които работят, както и на цялата област.
Господин Министър, Вие ми подадохте тази цифра. Аз знаех, че към доставчици на лекарствени средства и медикаменти задълженията са около 2 милиона. Вие казахте цифрата 2 млн. 143 хил. лв. Това е изключително притеснително, защото, сам си давате сметка, че макар фармацевтичните компании, да са живи и здрави, те са с доста големи обороти, но 6-7 цифрени суми са сериозни за всяка компания, дори и извън България, дори и извън Европа. Това от една страна.
От друга страна, чисто човешки Ви казвам и Ви питам: дори ако Вашият шофьор сега, когато излезете отвън, се окаже, че в колата няма гориво, до кога ще бъде уволнен – преди да си тръгнете оттук, или малко след това? Тук не става въпрос за гориво на служебния Ви автомобил, тук става въпрос за основни медикаменти, които касаят здравето на видинските граждани и, разбира се, на всички гости на областта. Изключително сериозно е положението в тази област.
Да, Вие дадохте датите – средата на август и края на декември. Все пак аз дадох може би този неподходящ пример с горивото на леката Ви кола, но ако шофьорът може да гледа докъде е стигнала стрелката на бензина, директорката на болницата има основно задължение да не изчаква да я алармират, че са изтекли договорите за лекарствени средства, но да взема превантивни мерки и да обявява навреме процедурите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Тошев.
Заповядайте за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Благодаря, господин Председател.
Госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, по никакъв начин няма да споря. Напротив, абсолютно споделям констатациите за тежкото положение на видинската болница. Повече или по-малко нерационалното менажиране на болницата, разбира се, има и обективни причини, свързани със структурата на населението горе, във видинско, с начина, ако щете, който по принцип държавата до този момент регламентира. Ако говорим конкретно за този въпрос – търговията с лекарствени продукти в болниците, наистина възможността за съмнение, че болница дали в добро, дали в лошо финансово състояние осъществява маржове по обществени поръчки за лекарства, ще може да бъде изсветлено след това, за което Вие на първо четене гласувахте за електронната платформа за лекарствени средства. Тогава всичко ще бъде видно и няма да има нужда по този конфиденциален начин да Ви давам търговска информация.
А иначе, да кажа, че като цяло това е един от приоритетите на правителството, записани в Програмата за управление за Северозапада. В рамките на следващата седмица ще бъде окончателно приета Инвестиционната програма на Министерството за държавните болници. Ще отделим нарочно внимание за съответната болница, защото там е нужна подкрепа извън капиталовите баланси на дружеството, а просто защото това наистина е единствената държавна болница и заедно с белоградчишката – втората болница, която е на територията на цялата област. Каквото и да е финансовото състояние, ние нямаме възможността да намаляваме обема на дейност или да променяме нивото на разрешително, а не отговори, защото местното население няма да остане без нищо. Тоест тази болница трябва да се стабилизира, трябва да се укрепи, ако трябва – да се наливат и допълнителни ресурси в нея, просто защото болничната инфраструктура там не дава алтернативи на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за дупликата, господин Министър.
Господин Тошев, виждам, че имате още пет въпроса в тази сесия, така че днес може да останете на мястото си и да следите отговорите на министъра.
Следващият въпрос е от народните представители Бойка Грозева Маринска и Димитър Григоров Шишков относно осигуряването на медицинска помощ при спешни състояния от лечебните заведения за болнична помощ.
Заповядайте на трибуната, госпожо Маринска, за да формулирате Вашия въпрос в рамките на две минути.
БОЙКА МАРИНСКА (РБ): Господин Председател, уважаеми господин Министър! Законът за лечебните заведения ¬– чл. 19, ал. 3 възлага на лечебните заведения за болнична помощ освен извършването на лечебна дейност по медицинските специалности, за които са получили разрешение, но и осигуряване на медицинска помощ при спешни състояние 24 часа в денонощие. Въпреки изричното законово задължение не са редки случаите, когато отделни лечебни заведения за болнична помощ отказват да приемат спешни случаи, поставяйки в риск живота и здравето на пациентите. В Концепцията за развитие на Спешната медицинска помощ в Република България също се признава, че се наблюдава процес на натоварване на определени болници със спешни случаи, докато други структури работят предимно планова и ограничена дейност. Това води до неприемливи ситуации, когато пациентите се транспортират между множество лечебни заведения, преди да достигнат до болнично заведение, в което може да им бъде осигурена такава помощ.
Във връзка с постъпили сигнали за подобни нарушения, моля да ми предоставите информация по следните въпроси:
Как се осъществява контролът от страна на държавата за спазването на законовото задължение за осигуряване на 24-часов достъп до медицинска помощ при спешни състояния във всяко едно лечебно заведение за болнична помощ? За кои лечебни заведения за болнична помощ разполагате с информация, че не се приемат за лечение пациенти в спешно състояние? Каква е Концепцията на екипа на Министерството на здравеопазването за развитието на Спешната помощ в лечебните заведения за болнична помощ и ако се запазва действащият режим, какви мерки ще предприемете за спазване на Закона с оглед гарантиране на достъпа до качествена медицинска помощ на всеки български гражданин? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Маринска.
Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Маринска! Уважаеми господин Шишков, защото двамата народни представители заедно поставят въпроса.
Във връзка с поставения въпрос относно осигуряване на медицинска помощ при спешни състояния от лечебни заведения Ви уведомявам следното.
Осигуряването на достъп на всеки български гражданин, както и на други лица, намиращи се на територията на страната, е неотменен ангажимент на държавата и задължение на всяко лечебно заведение съгласно действащото законодателство.
Министерството на здравеопазването финансира чрез методика на субсидиране лечебните заведения, специализираните болнични структури за оказване на спешна помощ, спешни отделения, каквито в момента има разкрити 37 болнични заведения. Тоест, да кажем, не е задължително да има разкрито спешно приемно отделение и това не отменя ангажимента на болниците по Закон да приемат спешни състояния.
Контролът по спазването на нормативните изисквания, свързани с медицинските дейности, в това число оказване на спешна медицинска помощ, се осъществява от специализираната структура Изпълнителна агенция „Медицински одит”. ИАМО извършва проверки за съответствието на структурата, управлението и организацията на медицинското лечение и изискване на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и нормативните подзаконови актове по тяхното прилагане, като спазва утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения. Контролът е планов и е текущ. Първоначалните проверки при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по отношение на наличието на структурна апаратура, на кадрова обезпеченост се осъществяват от районните здравни инспекции. Изпълнителната агенция „Медицински одит” и РЗИ-тата са юридическите лица на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, които трябва да осъществяват този контрол. Към момента Министерството не разполага с информация за лечебни заведения, неосъществяващи прием за лечение на пациенти в спешно състояние. При постъпване на сигнал за отказ на прием на пациенти съществува нормативно определение, по което Министерството на здравеопазването назначава проверка, установява съответните органи и при установяване на нарушения се приемат предвидените от Закона мерки. С оглед на максималното гарантиране на достъп на българските граждани до Спешна помощ настоящото ръководство на Министерството и съответно Министерският съвет прие през ноември Концепция за развитие на Спешната помощ.
Но от това, което е изчетено, многократно знаете това, което предстои да се случи в Спешната помощ, тук някъде беше госпожа Манолова, която обясняваше на премиера какво се случва в Спешната помощ, да кажа, че при постъпването на това правителство на власт примерно в София имаше между 10 и 12 екипа на смяна в Спешна помощ. Сега редовно на смяна има между 24 – 27 екипа. Това аз наричам реформа и подобрение. Ако за някой е празни приказки, това си е за негова сметка.
Госпожо Маринска, извън всичко това – ако имам още една минута, господин Председател, да кажа, защото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Тридесет секунди.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Добре. Въпросът е важен.
В Методиката на Националната здравноосигурителна каса за определяне на сумите, които отиват към съответните болници по настояване на Министерството изрично беше включено реалното осъществяване на спешност през данните на центровете за Спешна медицинска помощ. За тези болници, които реално осъществяват такава спешна медицинска помощ, съответно финансирането беше и продължава да бъде увеличено. Бяха приети на последния Надзор на Касата съответно с 20 и 21% за съответните болници увеличение на финансирането на тези болници, което е начин тези болници, които реално извършват спешност, да бъдат награждавани.
А иначе ако, защото казвате в питането, че имате конкретни получени сигнали, моля те да ми бъдат предадени. Санкциите ще бъдат моментални.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, Министър Москов.
Желаете ли реплика, госпожо Маринска?
Заповядайте.
БОЙКА МАРИНСКА (РБ): Благодаря, господин Председател.
Реплика нямам. Искам да благодаря на д-р Москов за изчерпателния отговор и искам да подчертая, че, познавайки го добре, това, което каза тук от трибуната, ще се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Дуплика? Няма нужда. Добре. Благодарностите са взаимни.
Продължаваме отново с въпрос от народния представител Владимир Тошев относно перспективите за инвазивната кардиология във Видин. Продължаваме да седим на територията на видинската болница.
Имате възможност да развиете Вашия въпрос.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Наистина…
Между другото, докато течеше предишният отговор, съвсем бегло направих една справка. От тази трибуна в диалог с министри единствено за Видин е споменаван повече само „Дунав мост 2”. Но там нещата стигнаха до добър финал, макар че бяха в много трагично състояние. Надявам се с Вас да подобрим този рекорд и да подобрим състоянието на здравеопазването като цяло във Видинска област.
В тази връзка ноември месец 2013 г. във Видинската болница със съвсем нормални и законни договори, които са верифицирани от Вашите предишни колеги в Министерството, е изградена след ремонт, обзавеждане и назначаване на персонал инвазивна кардиология – частна, в която собствениците от 1 януари 2014 г. назначават персонала – около 30 човека, пълен екип лекари, среден медицински персонал, обслужващ персонал, ръководство и така нататък.
По неизяснени причини обаче след смяната на предишното ръководство, което прави тази кардиология с частниците, атаките започват от сегашното ръководство. Има едни безуспешни немотивирани опити да се прекратят договорите през февруари и март 2014 г., като се стига до положение да започне изграждането при вече създадена, изградена, обзаведена с персонал и се наливат държавни пари над 2 млн. лв. засега за ремонт и закупуване на апаратура, като ви давам една дата – 3 декември 2014 г. сегашната директорка на болницата е казала, че единствената причина е да не допусне частна структура да получава държавни пари. Да отвори Конституцията, ако не я е чела и да види, че собствениците в България са абсолютно равнопоставени и дори е престъпление това, което е казала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Ако обичате въпроса, времето Ви изтече.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Но в момента има две структури за инвазивна кардиология, нито една не работи. Какви са перспективите, господин Министър?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Тошев.
Министър Москов, заповядайте за отговор – до 3 минути.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Тошев! Директно към момента във Видин няма разкрита структура по кардиология с трето ниво на компетентност, осъществяваща дейност по инвазивна кардиология и практически осигуряването на достъп до пациенти за съвременно лечение на сърдечносъдови заболявания е силно ограничено, да не кажа липсващо.
В Министерството на здравеопазването са постъпили заявления за разкриване на структура по инвазивна кардиология от СБАЛК „Видин” ЕООД, която е частната болница, и МБАЛ „Света Петка” – град Видин, – държавната болница. След оценка на представената документация се установи, че и двете лечебни заведения в различна степен не са отговорили на изискванията на утвърдения медицински стандарт кардиология, а СБАЛК „Видин” и към момента не е отговорила на изискванията на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения.
Дълга е предисторията, Вие знаете. Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на СБАЛК „Видин” не е издадено предвид на това, че болницата не е предоставила документи, удостоверяващи изпълнението на медицинския стандарт кардиология, предвид което не е издаден изричен отказ на разрешение за дейност. В тази връзка ВАС е постановил отмяна на мълчаливия отказ и съдебно решение за произнасяне в изричен акт от страна на министъра на здравеопазването. Предвид постановеното решение е отправена покана към СБАЛК „Видин” ЕООД да отстрани допуснатите непълноти и да подаде заявление за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност съгласно определението на чл. 47, ал. 8 от ЗЛЗ в срок.
Към момента необходимите документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията на медицинския стандарт „Кардиология” не са предоставени от страна на лечебно заведение и в изпълнение на Решението на Върховния административен съд е издаден отказ за разрешение на дейността.
По отношение на „Св. Петка” също са издадени указания за отстраняване на установените несъответствия с изискванията на утвърдения медицински стандарт. Към момента лечебното заведение е предоставило допълнителни документи и е в процедура по издаване на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност, ако има съответствия. Министерството изразява желание да реши проблема на населението във Видин и към момента полага максимални усилия.
Във връзка с това тук съм приложил протокол и ще Ви го дам. Вие знаете, че в края на миналата година, в течение може би на две седмици, ежедневно посредничихме за срещи между ръководствата на двете болници – държавната и частната. Ще Ви прочета само част от текста на съвместния протокол, под който са се подписали директора на „СБАЛК Видин” и директора на „Св. Петка”, че въпреки усилията на Министерството на здравеопазването във Видин да има инвазивна кардиология, такава няма и няма да има. Това не е по вина на Министерството на здравеопазването.
Става въпрос за търговски спор. Кой крив и кой прав, аз може би имам собственото си мнение, споделял съм го с Вас, но от юридическа гледна точка към момента министерството няма правото на базата на постановление на ВАС, на базата на изпълнението на критериите да издаде разрешение за която и да е от двете болници.
В момента на встъпване на моя екип, на това правителство в действие в държавната болница, наистина на фона на съществуващата частна изградена структура в рамките на болницата, на базата на отпуснато финансиране – държавно, съответно беше в сериозна степен на напредналост проектът за държавен КАТЛАБ, тоест в рамките на държавната болница инвазивна кардиология.
В момента сме в състояние, в което имаме две инвазивни кардиологии и не можем да дадем разрешително на нито едната. Вероятно отново ще трябва да се решава този спор с посредничеството на министерството. Мисля си, че вариантът, до който ще се достигне, е, че в края на тази година със сигурност едната от двете кардиологии ще получи това разрешение по един или по друг начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Ако обичате, завършвайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Водим определени преговори, които са на ръба на правилата, защото наистина в целия регион няма такава помощ, за да можем още тази година да опитаме да предоставим на гражданите на Видин такава здравна помощ. Аз ще се опитам да бъда по-конкретен след това с Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, изясних се точно по този казус, че във Видин, в болницата са вложени над 6 млн. лв. общо и няма инвазивна кардиология. Проблемът е сериозен, защото инвазивната кардиология лекува тежки инфаркти и инсулти. Специализираните автомобили, които ги няма във видинската болница, идват от Враца или от Плевен, пътуват обратно с пациентите и те обикновено не достигат до лечебните заведения. Силно се надявам, че в края на тази година във Видин, дай Боже, да има инвазивна кардиология. Най-добре ще бъде да се стиковат усилията.
В репликата си към Вас имам две въпросчета. Искам да ми кажете тук, че уважавате частната собственост толкова, колкото и държавата, макар че Вие сте принципал 83% на видинската МБАЛ, обаче сте ръководител на цялото министерство и отговаряте за цялото здравеопазване в България, включително и във Видин.
Второ, при Вас директорката на болницата в средата на месец декември заяви, че има подготвени кадри, които ще работят в инвазивната държавна кардиология във Видин – от „Св. Екатерина”, от една страна, от друга страна, тя ще изпрати видински кадри, които да се квалифицират в „Св. Екатерина” в София. Поне тази болница тя спомена. Прави ли се нещо или това беше един кьорфишек, с който тя ни заблуди?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Тошев.
За дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, Вие бяхте в течение, част от хората – бяхте с други народни представители от всички политически сили във Видин, с които се опитвахме да решим заедно този проблем. Какви ли не неща предлагахме? – Да може едното да наеме другото, да може другото да наеме първото, да могат да работят двата, двата катлаба – държавният и частният, да се използват за различни неща – едното за периферия, другото за коронарии, както и да е. Няма разбирателство между двете неща. Там има и, как да кажа, тежка вражда. Не мога да кажа. Разбира се, аз не деля инфраструктурите на частна и държавна, а на такава, която е полезна, на такава, която на приемлива за публичния фонд цена – осъществява определена услуга с определено качество.
Няма изцяло права страна там. И двете страни са действали доста грубо една срещу друга през цялото време в зависимост от превеса, която е имала едната или другата, в едни или други моменти.
Това, което директорката на болницата казва, е така. Има предварително сключен договор с екипа от „Св. Екатерина”. Той не може да започне да работи, в който и да било от катлабите на Видин заради невъзможността този катлаб да има разрешително. Омагьосан кръг, който, гарантирам пред Вас и пред всички народни представители, че в края на тази година ще бъде решен по единия или по другия начин. Тоест Видин ще има инвазивна кардиология.
Отново казвам, че полагаме усилия, които не бих искал сега да коментирам, това да стане още в рамките на тази бюджетна година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Министър.
Следващият въпрос от народния представител Николай Александров относно проблеми, свързани с обслужванията от Спешна медицинска помощ на малките общини.
Заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Министър, моят въпрос е насочен към много голям проблем, който има в България. Той е свързан със спешната помощ в малките общини, тъй като на някои общини се падат по една линейка на две общини, две линейки на две общини. Миналата година имахме случай в град Провадия, където с открито счупване на ръката, на жената й се наложи да чака два часа и десет минути линейка.
Интересно ми е да чуя Вашата концепция: как ще се промени това и как ние в бъдеще ще може като държава да обръщаме по-голямо внимание на малките общини? Разбирате, че не само София трябва да има бърза помощ, въпреки че тук медицинските екипи трябва да бъдат 32 минимум, според изчисления, които са правени, а даже 24 до 26 екипа не е абсолютно целия капацитет на бърза помощ, който трябва да бъде изпълнен и в София.
Надявам се да чуваме, че в малките общини ще има не един екип, примерно, Провадия – Ветрино 1, а ще бъдат три екипа, защото тези неща се случват най-редовно, всеки ден, и хората няма да ги интересува толкова много София, а ги интересува, повярвайте ми, там, където живеят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Александров.
За отговор – министър Москов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Александров, като дадох този пример за София, че има за три месеца удвояване на реално действащите екипи на смяна, не казах, че това е изпълнената задача. Казах, че има реално действие, което правителството може да покаже пред обществото, че се върши работа. А това не е само в София, тоест насищането с екипи върви в цялата страна и това не пада от въздуха, а е следствие на определени политики, които правителството и министерството реализират.
Съгласно действащото законодателство минималният брой и вида на медицинските екипи за спешна помощ се определят както следва:
- При гъстота на населението на района, по-голяма от 76,6 жители на квадратен километър, е: на един медицински екип на 35 хил. жители, с щатни длъжности за лекари или специалисти по здравни грижи – 6, за шофьори – 6;
- Един реанимационен екип на 150 хил. жители, с щатни длъжности лекарски – 6, медицински специалисти – 6, шофьори – 6, за всеки Център за Спешна медицинска помощ разполагат с най-малко два реанимационни екипа;
- При гъстота на населението в района по-малка от 76,6 жители на квадратен километър – 1 медицински екип на 700, и един реанимационен екип на 2 хил. квадратни километра.
За трите центъра за Спешна медицинска помощ – Варна, Шумен и Търговище, по всички горецитирани стандарти, са спазени. Дали тези стандарти са добри или са налагани стандарти спрямо съществуващите възможности на държавата, вече е отделен въпрос. Но да кажа, че съгласно приетата на Министерския съвет „Концепция за развитие на Спешната помощ в България 2014 – 2020 г.”, която вече е окончателно финансово подплатена и финансирана с 85 и малко милиона евро, ние предвиждаме здравна карта, с ясна логистична схема, върху която и в момента работим, карта на Спешната медицинска помощ, където в рамките на 15 минути, което към момента е факт за само някои от големите градове, във всяка една точка на България ще има изнесени екипи на Спешна помощ. Това е цялостна концепция, която сме защитавали пред Европейската комисия, във връзка с отпускането на парите по тази програма. Целта е на 15-тата минута всеки да има достъп до линейна, на 30-тата минута да има достъп до медицинска помощ извън линейката в стационарна спешна помощ – ще бъдат разкрити в отдалечени места стационарни легла с апаратура и оборудване, или в по-голяма болница, където имат нужда.
Тоест всичко това е ясно, заложено е и разписано като План за действие. По никакъв начин, пак казвам, не подценявам народното представителство, но ние сме защитавали на базата на тази Концепция – минутна и логистична база, всеки лев от тези 85 млн. евро пред тези иначе стиснати хора от Европейската комисия и сме успели да го защитим. Тоест проблемът, както го поставяте, е реален. Има ясни стъпки по Плана за действие, които са част от Концепцията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Министър.
Реплика – господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, по образование съм финансист и е по-редно аз да казвам, че няма пари и да диктувам някакви методики на базата на това, което имаме в момента. Вие, ако не греша, сте лекар и сте свикнали да пазите живота на хората.
А това каква е методиката в момента може да се промени. Това, че сте защитили 85 млн. евро е чудесно, ако смятате, че с тях ще оправим проблема.
Но на мен ми е някак си... Не мога да вържа нещата, разберете! Не на база „брой жители”, а да сложим друг фактор в методиката – ако искате можете да го заложите – „степен от риск” на заболяването. Мисля, че в населените места, особено в малките общини, хората са предимно възрастни, както и в селата, и изпадането в рискови заболявания и рискови групи, като диабет, сърдечни и мозъчни удари и прочие, е доста по-голямо, отколкото на други места.
Ако концентрацията на младо население в големите градове, значи по-голям брой линейки, то определено по малките общини, по селата, те имат и доста по-специфична и по-неотложна дейност.
Приветствам, че Вие сте се заели с тази реформа. Надявам се обаче да не стане така, че ще чакаме 2020 г. с Проекта „Европа 2020”. А това нещо може да се случи реално, и то доста бързо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Дуплика – заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Александров! По никакъв начин не казвам, че трябва да се чака 2020 г. Концепцията е приета през месец декември миналата година и по нея вече се работи. За тези месеци има 56 нови модерни реанимационни автомобили, оборудвани със съответната човешка окомлектовка. (Реплика на народния представител Георги Божинов.)
Нека да кажем, че има небългарски, международни стандарти на логистиката на санитарния транспорт.
Това, което ние сме променили в Концепцията, за разлика от световните стандарти, е в съзвучие с това, за което Вие говорите и то е, че в световните стандарти нещата изглеждат като километри. Ние сме приели в нашата методика, което, вярвайте ми, прави нещата доста по-трудно реализируеми, но сме го поели като ангажимент – време. В други части от света – 15 км, общо взето, значи определено време, независимо от дестинацията. В България това не е така, като част от нещата, за които говорите. Има 30 км, които могат да се извървят за 10 минути, има и 30 км, които и за час не можеш да проходиш в части от България. Тоест всяка една населена точка е обхваната в рамките на Концепцията по тайминга, за който Ви говорих – 15 минути до линейка, 30 минути до лечебно заведение.
Затова не се чака до 2020 г., а то е в ход по Плана за действие и ако се консултирате с него, ще видите какви са стъпките му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, министър Москов.
Отново сме на серията от въпроси на господин Владимир Тошев.
Следващият въпрос е относно работните заплати на персонала в Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Петка” АД, Видин. Мисля, че болницата ще бъде запомнена от всички ни.
Заповядайте, господин Тошев – имате думата за въпроса.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Наистина днес с министър Москов ще си поговорим подробно за Видинската болница. Само да кажа, че има още въпроси, чиито отговори неговият екип не успя да подготви, и при срещи и негови явявания тук ще си поговорим.
Работните заплати е следващият болен момент. В свое интервю директорът на болницата заявява, че не заплаща достатъчно на лекарите, на медицинските сестри и на помощния персонал, поради това, че РЗОК – Видин, не се е разплащало с болницата. Това се е случвало, само че в предишното управление на министерството и на РЗОК и на НЗОК. Защото тогава имаше ограничение за 60% разплащане и така нататък и болниците щяха да фалират.
Сега обаче – с документи, настоящото ръководство е убедено, въпреки че официално директорката е изразила позиция, че държавата в лицето на своята Здравна каса, разплаща над 100% за извършената дейност и държавата няма никакви задължения към болницата. Тя се оправдава след това със стари задължения, а със стари задължения ние доказахме с Вас преди малко, че новите са неколкократно по-големи от старите.
Проблем е, поне според мен, че сегашното ръководство на болницата е обвързало заплащането на медицинския персонал – на целия медицински персонал, с пряко извършената лечебна дейност. Тоест за да имат повече пари, изписват неизлекувани болни на третия ден, защото им свършват пътеките. Дали това е вярно – аз твърдя, че е вярно, Вие ще кажете дали не е, но бих искал да ми отговорите, сравнително за първите тримесечия на 2013 г. и 2014 г. какви са заплатите на управата на болницата, на лекарите, на средния медицински персонал и помощния персонал. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, министър Москов – надявам се, че чухте въпроса. (Реплика на народния представител Георги Божинов.)
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Да, да. (Реплики между народните представители Георги Божинов и Владимир Тошев.) И за покрива ли? Етаж по етаж ще караме въпросите.
Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми колега Тошев! МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин, е акционерно дружество с държавно участие в капитала, в което държавата притежава 83,25 на сто от капитала, а останалата част е разпределена между общините от региона. Същото лечебно заведение е търговско дружество по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за лечебните заведения и като такова се управлява и представлява от ръководните си органи – Съвета на директорите и изпълнителния директор. В този смисъл са и разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, според който управленската отговорност е на съответното ръководство по смисъла на чл. 2 от закона, в това число за осъществяване на ръководените от него дейности и опазване на активите и информацията, при спазване на принципите за законосъобразност, добро управление и прозрачност.
Съгласно предоставените данни от МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин, към 31 март 2014 г. средната брутна работна заплата общо в болницата е в размер на 675,12 лв. По категории персонал същата е, както следва: висш медицински персонал – 1 067,94 лв.; висш немедицински персонал – 726,16 лв.; полувисш и среден медицински персонал – 618,67 лв.; друг персонал – 471,50 лв.
Предвид датата на постъпване на въпроса, отчитайки необходимостта от технологично време за осчетоводяване на операциите за м. март 2015 г., от лечебното заведение са представени данни за средната брутна работна заплата към 28 февруари 2015 г. – общо за болницата в размер на 651,84 лв., като по категории персонал същата е: висш медицински персонал – 1 047,77 лв.; висш немедицински персонал – 580,46 лв.; полувисш и среден медицински персонал – 690,50 лв.; друг персонал – 481,83 лв. Следва да се има предвид, че към 28 февруари 2015 г. за месеците декември 2014 г., януари и февруари 2015 г. не е изплатена надлимитната дейност на болницата по договор с РЗОК-Видин, и средствата за дейности, финансирани от Министерството на здравеопазването за месец януари и февруари 2015 г. – те към този момент вече са изплатени, с което от дружеството обясняват намалението в размера на средната работна заплата, съответно средно с 20 лв. за висшия медицински персонал. Това е единствено, което е намалението.
По данни от лечебното заведение, размерът на средномесечното възнаграждение на изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Петка” АД – Видин, към 31 март 2014 г. е 2 511,02 лв., а към 28 февруари 2015 г. е 2 542,76 лв. Средномесечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите към 31 март 2014 г. е 1 406,75 лв., а към 28 февруари 2015 г. е 1 271,38 лв.
Ще Ви предоставя (към народния представител Владимир Тошев) тази справка. Ето, тук я оставям (на трибуната).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Реплика, желаете ли?
Виждам, че записахте цифрите – заповядайте за реплика!
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, когато цифрите казват нещо, дори ние не бихме си позволили да го коментираме.
Бих си позволил да кажа следното. За Ваша информация, толкова болници са на Вашата глава – над 300 броя, едва ли знаете, че последното увеличение на заплатите във видинската болница е било от 2011 г. Предстояха и други, но стигнахме до това положение.
Няма как да мотивираме висшисти да работят за 600 или 700 лв., как да ги мотивираме да се квалифицират допълнително, за да стигнат заплатите им до 1000 лв.
Знаем, че в здравеопазването държавата има сериозни проблеми на национално равнище, но в това отношение заплатите някъде са неколкократно по-добри.
Благодаря Ви за предоставената информация.
Радвам си, че лека-полека, независимо от обструкциите на някои колеги, ще изясним положението на видинската болница, защото не мисля, че то е изключение. От разговори с мои колеги зная, че още на няколко места има такива случаи. Общата ни борба ще бъде, като подобрим конкретно положението на видинската болница, после в най-близките – монтанската, врачанската, ломската, белоградчишката болници – дай Боже, да подобрим системата на здравеопазването, наред с реформите, които Вие сте предприели. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: И аз благодаря.
Дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, наистина ще положим съвместни усилия за всичко това, което казвате.
По Вашето изявление за недобро качество на лечение на пациентите, предварително изписвани и така нататък, пропуснах да кажа следното. Аз приемам това като повод да се самосезирам. Ще сезирам Агенция „Медицински одит”, за да направи проверка на това, което казвате, и надлежно ще Ви уведомя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, министър Москов.
Господин Тошев, заповядайте отново на трибуната, за да зададете следващия въпрос, който също е за Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Петка” и касае Борда на директорите.
Заповядайте, имате думата.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря.
Господин Министър, силно се надявам да направите този одит, защото в следващата наша среща ще поговорим и за други изключително неприятни случаи, касаещи живота на пациенти във видинската болница, но това – по-нататък.
Сега относно Съвета на директорите на болницата „Св. Петка” АД във Видин. Това е изключително ваш прерогатив, защото Вие преди малко споменахте, че сте собственик на 83% от акциите на АД-то, така че еднолично можете да решавате проблема.
Знаем, че едно от основните задължения на Борда на директорите или Съвета на директорите, както е точното му име, е цялостно стабилизиране на дейността на болницата и нейното укрепване. Ако оперативното ръководство в лицето на директора, главния лекар и неговите помощници извършва някакви нецелесъобразни действия, Бордът трябва да ги коригира и съответно да ги възпира.
Вие споменахте в предишно Ваше изречение точно по отношение на МБАЛ – Видин, че е задължение на Съвета на директорите да управлява прозрачно с практиките на доброто управление.
Господин Председател, за да се включа поне един път във времето, за да няма забележки към мен, бих искал да попитам министъра: какъв е съставът на Борда на директорите към момента? Какви са критериите, по които те са били назначени и все още продължават да са фактически значимият орган за управлението на МБАЛ – Видин?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Тошев.
Министър Москов, имате до три минути да отговорите на поставения Ви въпрос.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, доколкото въпросът, за който съм подготвен да отговоря, е за мерки за подобряване на състоянието, а Вие визирате Съвета на директорите, да кажа, че предстои Общо събрание на акционерите в болницата. Мога да кажа, че представителят на Министерството ще бъде променен. Трябва да водим допълнителни консултации с общинските съвети, които са част от акционерите, и с местната медицинска общност за допълнителна промяна в Борда на болницата.
По конкретния Ви въпрос. Държавата, представлявана от министъра, е един от акционерите в Общото събрание. В това си качество министърът няма право на предприемане на еднолични действия, свързани със състоянието и дейността. С цел подобряване състоянието на материалната база и осъвременяване на апаратурата за периода 2011 – 2013 г. от държавния бюджет чрез Министерството на здравеопазването на МБАЛ „Св. Петка” АД са предоставени средства за извършване на строително-ремонтни работи по нова апаратура и оборудване в размер на 1 млн. 440 хил. лв. През 2014 г. на лечебното заведение са отпуснати средства в размер общо на 1 млн. 490 хил. лв. за следните обекти: „Преустройство и ремонт на първо отделение по вътрешни болести с дейности по кардиология, ревматология, обособяване на интензивна лаборатория, закупуване на апаратура за отделението по инвазивна кардиология” – 1 млн. 400 хил. лв., и „Подмяна на три броя асансьорни уредби” – 90 хил. лв., защото там наистина има предписание асансьорите да се сменят. Между другото, тези 90 хил. лв. още не са усвоени.
Това мога да кажа по конкретиката на въпроса Ви – как финансира държавата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Ще се възползвате ли от правото си на реплика?
Заповядайте, господин Тошев, имате думата.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, разбирам, че с Вас си говорим много добре и от трибуната, и извън трибуната, общо взето сме от една политическа група и изповядваме, поне според мен, едни и същи идеи за развитието и на здравеопазването в България, както и на всичко останало.
Конкретно Ви питах и нямам никакви претенции към представителите на Министерството в Борда на директорите.
Но, колеги, все пак, ако от 100 акции аз държа 83, останалите 17 изобщо няма да ме интересуват, точно коя община колко над нула процента държи и какво ще направи с тях. Това – по отношение на АД-то.
Конкретният ми въпрос беше за следното. В Борда на директорите, чест и почитания на човека – д-р Петров, казвам го от тук, сигурно той гледа, ако не гледа, ще му го кажат, изключително го уважавам. Той е бивш кмет на град Кула няколко мандата, бивш директор и на кулската болница, която е закрита точно по неговото време. Това е друго. Много е добър като човек, но вече е на пределна възраст. Да е жив и здрав още много години! Той обаче продължава да бъде в Борда на директорите и не съм сигурен точно какви добри съвети и практики налага в управлението на болницата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Желаете ли дуплика, господин Министър?
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Добре, благодаря, съгласен сте.
Продължаваме със следващия въпрос от господин Тошев относно закупуване на автомобил с висока проходимост от ръководството на, както знаете, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Петка” АД – Видин.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ, от място): Десет въпроса ли ще зададе за тази болница?!
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Аз не виждам нищо нито възмутително, нито смешно в това, че задаваме тези въпроси, за да изясним положението на болницата.
До тук говорихме за доста неща в болницата.
Стигам вече до конкретен случай.
В момента видинската болница има само три линейки със специализирано оборудване, които могат да извършват обслужване на пациенти с доста сериозни заболявания.
Освен това има само три автомобила за извършване на хемодиализа, от която пациентите се нуждаят, защото знаем, че по закон болницата е задължена да ги взема от домовете им, да ги лекува и ги връща в домовете им с такива автомобили.
По неизвестни за мен причини директорката на болницата обявява процедура и вече я е финализирала и е закупила за нуждите на ръководството на болницата автомобил с висока проходимост. Това означава джип, казано съвсем обикновено. И понеже аз съм от Видин, тя не е от Видин, бих искал да информирам хората, които не са оттам – Видин е изключително равен град. Зоната на действие на болницата е в пътища, които са с почти нулева денивелация. На кого е необходим този автомобил и защо точно такъв автомобил е закупен? В мотивите е писано, между другото, че щели да се извозват с него при нужда висококвалифицирани специалисти за даване съвети на лекуващите лекари във Видинската болница. Аз мисля, че един лек автомобил върши много по-добра работа, отколкото един джип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев.
Министър Москов, заповядайте за отговор.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Ти с вертолет ли пътуваш? Само Бойко пътува с вертолет.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ, от място): Не, с личната си кола.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, във връзка с получено в Министерство на здравеопазването писмо относно закупуване на автомобил с висока проходимост от ръководството на МБАЛ „Света Петка” гр. Видин, бе изискано становище от изпълнителния директор на дружеството. В отговор директорът посочва причините, които са наложили вземане на решение от Съвета на директорите на лечебното заведение за закупуването на въпросния автомобил, а именно:
- Към 31 декември 2013 г. МБАЛ „Света Петка” АД, Видин разполага общо с 10 автомобила, от които само три са с остатъчна стойност, а останалите автомобили са с набрано изхабяване. Това са термини от счетоводството. Един лек автомобил е предоставен от Министерството на здравеопазването по Програма „Туберкулоза” и се използва само по предназначение, и един лек автомобил е за служебно ползване.
- Ползваният от ръководството лек автомобил „Рено клио” е произведен през 2004 г., което значително завишава разходите за поддръжката му и е с набрано изхабяване.
- С наличния транспорт се обслужва населението на областта и се извозват от и до домовете им ежедневно около 40 пациенти. Това е диализата, за която и Вие говорихте.
- За консултации и медицински прегледи и лечения се налага да се превозват специалисти от София, а също така и е необходимо придвижване на тежко болни пациенти за специализирано лечение до София, което е рисковано с наличната остарялата транспортна техника.
- Най-късият път до София е през прохода Петрохан, който маршрут често се предпочита вместо през Витиня поради чести ремонти и отклоняване от главния път.
Говоря какъв е отговорът на болницата.
Тези и други от подобен характер причини са мотивирали ръководството на болницата да анализира състоянието на автопарка и да предприеме мерки за закупуване на подходящ автомобил, който да бъде ефективно функционален и да се ползва не само за служебни цели, а и за обслужване при необходимост дейността на лечебното заведение. След изготвяне на експертна оценка на техническото състояние на автопарка от независим експерт и доклад с предложение от отговорника по транспорта, Съветът на директорите на дружеството на свое заседание от месец май 2014 г. е взел решение за закупуването на нов автомобил.
След изпълнение на всички процедури съгласно нормативните изисквания, лечебното заведение е сключило договора за лизинг за автомобил Great Wall Hover H6. Месечните вноски за изплащането му са в размер на 1324,40 лв. и с тази сума, по мнение на изпълнителния директор, по никакъв начин не се затруднява финансовото състояние на болницата, като същият се ползва не само за служебни цели, но и за дейности, свързани с цялостното медицинско обслужване. Тук да кажа, че аз ще потърся от ръководството на болницата подробна справка кога и как е бил използван за медицински цели и отново ще Ви я предам, защото съм чувствителен към административни разходи.
В заключение само да кажа, че необходимостта от закупуването на автомобил за нуждите на лечебното заведение е въпрос от компетенциите на оперативното управление на дружеството, който се решава от Съвета на директорите. Не е търсено и не се изисква по закон съгласието на принципала, за да ме питате какво би било моето отношение към това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Тошев, заповядайте за реплика.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, това, което Вие казахте, повтаря това, което и аз Ви зададох в мотивацията към въпроса. Истината е, и тя се оформя вече, че при няколко милиона, около десетина милиона – така и не разбрахме колко са задълженията на болницата, няколко десетки хиляди лева наистина не са кой знае какъв проблем за натоварване на финансовото положение на болницата. Проблемът обаче е, че наистина се получава така, че се закупуват, и Вие не го казахте съвсем ясно, но да се купуват неща, които нямат нищо общо с медицинската дейност на болницата, а да няма аспирин в болницата – това мисля, че не е добре. И каквото и да казваме ние, както и да го коментираме – това е положението към момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев.
Господин Министър, ще се възползвате ли от правото си на дуплика?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте по начина на водене.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! След като повече от 140 питания на народни представители вече няколко седмици не могат да бъдат включени в дневния ред, след като най-неудобните въпроси се отлагат с различни прийоми, с отсъствие на министри, с поставянето им в тази част, която няма да влезе никога в дневния ред, днес мнозинството прилага друга тактика – шест въпроса за една болница.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ, от място): Седем.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Неслучайно казах, че не е питал за покрива само. А дали няма и конфликт на интереси, уважаеми колега?
Затова, господин Председател, Ви моля да има извънреден ден, в който да се разгледат много актуални въпроси, които умишлено се отлагат. И втори път да не допускате по шест въпроса на народен представител от мнозинството по една и съща тема, защото това е грозно, освен че е недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не виждам каква връзка има с начина на водене това.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Има конфликт на интереси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Каква е връзката с начина на водене?
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Сега ще кажа каква е връзката. Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър! Уважаеми господин Председател, моля Ви и Вие, и другите от ръководството, когато се задават въпроси така упорито, да се декларира бизнес интерес. Ясен бизнес интерес, защото в тази болница е крадено. Много е крадено! И когато нещата се слагат в някакъв ред, започва да се пита: защо този договор, защо тази фирма, защо инвазивната кардиология... Нека прокуратура, нека всички органи да се занимават. Но да се използва парламентарната трибуна, за да се прави натиск за сключване на бизнес сделки с болницата, е кражба от здравето на българските граждани, господин Председател. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от
БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Миков, много добре знаете, че задължение за обявяване или липса на конфликт на интереси има изискване по всеки един повод.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ, от място): Добре е да се прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добре е да се прави, но това зависи от този, който се изказва на трибуната. Не мога да подканвам всеки един да прави нещо, което е записано, че трябва два се прави.
Заповядайте по начина на водене.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Понеже в днешния ден нямам право на лично обяснение, ще използвам процедурата по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Те и предишните не бяха по начина на водене. Давайте и Вие.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: И тук е добре да бъде записано, че аз нямам никакви лични, служебни, бизнес, социални, икономически, приятелски (реплика от народния представител Михаил Миков), никакви отношения нямам с никого във Видинската болница – нито в държавната МБАЛ „Света Петка” АД, нито в частната СБАЛ. Аз не ги познавам собствениците.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): В инвазивната кардиологична.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Ако някой не се контролира, добре е да въведете ред, защото някой не се контролира, може би под някакви активни въздействия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Надявам се, че като използвате процедурата по начина на водене...
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Лично аз декларирам, че аз не познавам собствениците на СБАЛ инвазивна кардиология. Тя няма име. Това, първо.
Второ, недопустимо е да бъдем атакувани ние, защото моите въпроси са зададени в продължение на три месеца и не са в никакво нарушение на никой правилник, а точно позицията в началото на днешния контрол да зададе – господин Председател, това и към Вас...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Най-накрая кажете нещо и към мен.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: …и към ръководството на Събранието – в днешния контрол при натрупани не знам колко въпроса там, три еднакви въпроса към министър Ангелкова. Три абсолютно еднакви въпроса от лявата част на залата. Това е недопустимото.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ, от място): Не ни бъркай с „Атака”. Какво като седим в лявата част?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата.
Следващият въпрос е от народния представител Георги Кадиев относно липса на лекарствения продукт Herсeptin за лечение на онкологични заболявания.
Заповядайте, господин Кадиев, за изложението.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, след абсолютно несъществения въпрос дали болницата във Видин трябва да си купи високопроходим или невисоко проходим автомобил, защото, господин Тошев, моята съпруга е оттам и ако Вие се качите в с. Плакудер, Видинско, без да имате високопроходим автомобил – елате и ми се обадете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Кадиев, моля да зададете въпроса си.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Не занимавайте народните представители и министъра с абсолютни глупости. Да не говорим, че високопроходимият автомобил вероятно ще възстанови ДДС, докато другият, който биха купили, няма да възстанови и ще им излезе по-скъпо.
Оставяме това на страна и минаваме на съществения въпрос за лекарството Herсeptin, което е лекарство за една от най-тежките онкоболести – рак на гърдата, и е далеч по-съществено от всякакви високопроходими автомобили.
Уважаеми господин Министър, въпросът ми е вследствие на сигнал, който получих от онкоболен. Бях сигнализиран за липсата на лекарството Herceptin, което е жизнено важно за онкоболния – от рак на гърдата. В конкретния сигнал става дума за Болницата за активно лечение „Света Марина” – гр. Варна, откъдето заявяват, че медикаментът липсва и не дават информация за вероятна дата, на която той ще бъде наличен. Цената на еднократна доза на свободния пазар е 3 хил. 700 лв. – сума, непосилна за огромната част от населението. Всеки пропуск за приемане на медикамента поставя под риск възстановяването на пациента и до голяма степен обезсмисля терапията.
В тази връзка моля да отговорите на следните въпроси:
Първо, каква е причината за липсата на лекарствения продукт Herceptin в Болницата за активно лечение „Света Марина” – гр. Варна?
Второ, има ли други медицински заведения, където има липса на това лекарство?
Трето, каква сума предоставят Министерството на здравеопазването и Здравната каса за закупуването на този медикамент и каква част от нуждите на пациентите покрива тази сума? Тоест каква част от тях разчитат на собствените си средства и каква част – на бюджетни средства?
Четвърто, какви мерки ще предприемете Вие и Министерството на здравеопазването, за да гарантирате навременния достъп на всички пациенти до необходимите им медикаменти, така че да се гарантират най-добрите възможни резултати при лечението? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кадиев.
Министър Москов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кадиев, във връзка с Ваше писмо относно сигнал за липса на лекарствения продукт Herceptin в УМБАЛ „Света Марина” – гр. Варна, Ви уведомявам следното.
Лекарственият продукт Herceptin, 150 mg и 600 mg/5 ml, с еди-какъв си INN, е разрешен за употреба в България по централизирана процедура съгласно Регламент (ЕО) 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета за лечение на HER2 положителен рак на млечната жлеза и метастазирал рак на стомаха.
Същият е включен в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък и се заплаща от НЗОК извън цената на клиничната пътека или клиничната процедура на лечебните заведения, в които е приложен на нуждаещите се пациенти. Тоест това не е част от разходите на болниците, които могат да бъдат свиваеми или не – болниците просто са пощенски кутии, през които преминава, изписва се медикаментът и Касата после го заплаща.
Във връзка с постъпилия от Вас сигнал Министерството на здравеопазването е изискало обяснение от изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна, за липсата на Herceptin в лечебното заведение.
Според предоставената от проф. Георгиева информация лечебното заведение осигурява посочения лекарствен продукт за терапия на HER2 положителен рак на млечната жлеза в изпълнение на действащите разпоредби и правила, по силата на подписан договор за медицински дейности с РЗОК – Варна.
Ежемесечно се изготвят заявки за доставка на лекарствения продукт към определения по реда на ЗОП търговец на едро. Такава е предоставена на 1 април 2015 г., като първите количества са доставени на 3 април 2015 г. След проведени разговори с търговеца, останалите неиздължени количества Herceptin са били доставени на по-късен етап.
Към настоящия момент лечението на всички нуждаещи се пациенти е осигурено в пълен обем от лечебното заведение.
За 2014 г. Националната здравноосигурителна каса е заплатила за лекарствения продукт Herceptin сума в размер на 28 млн. 66 хил. 820 лв. Средствата са покрили нуждите на пациентите на 100% – заплатени са всички предписани, отпуснати на пациентите и отчетени от лечебните заведения количества.
Конкретно на УМБАЛ „Света Марина” за 2014 г. НЗОК е заплатила 1 млн. 241 хил. 317 лв. за отчетен Herceptin, приложен на 53 пациентки.
За първото тримесечие на 2015 г. НЗОК е изплатила сумата от 340 хил. 894 лв. на лечебното заведение за посочения лекарствен продукт.
В Министерството на здравеопазването, както и в НЗОК няма постъпили сигнали за проблеми с осигуряването на Herceptin в други лечебни заведения за болнична помощ в страната.
Извън този въпрос, ще си позволя да кажа две изречения. Заедно с едно друго лекарство, Herceptin е втората най-разходоемка позиция на Касата. Има определени райони в страната, където има огромна концентрация на процент от разходите на Касата за този медикамент спрямо други райони на страната.
В момента Министерството прави анализ на това – че има места, където изписваните по показания, тоест HER2 позитивни жени, надхвърлят доста средно статистическия за света процент на такава позитивност на съответния вид туморен медикамент, което по никакъв начин не променя политиката на Касата – при всяка такава заявка да бъде изплатено това нещо.
Дали временни липси на въпросния медикамент се крият и в нещо друго? В една съседна болница във Варна, имах възможността да го кажа миналата седмица, органите на полицията и прокуратурата установиха, че става въпрос за следното: Herceptin се води изписан на пациентите, Касата го плаща, след което този Herceptin се продава някъде другаде. Дали има връзка – не мога да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Кадиев, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Министър, пациентът, за който Ви говоря, е жена от село – тя не е човек, който ще си изпише лекарството, ще го продаде и така нататък. Herceptin е ампула, която се слага веднъж на 21 дни. По думите на лекарите, които са говорили с тази жена, всяко забавяне на дозата с повече от 15 дни може да обезсмисли лечението. В нейния случай забавянето на дозата е 40 дни. Тоест ако от „Света Марина” са Ви казали, че всичко е наред с техните пациенти, са Ви излъгали в очите. В момента всичко е наред, да. Днес говорих с жената – за момента има дози. Всъщност най-същественият въпрос оттук нататък не е какво се е случвало в предишните 40 дни. Че са ги излъгали, излъгали; че някой сигурно е продал нещо или нещо е направил – вероятно да. Това, което очаквам да чуя от Вас, е да гарантирате, че повече няма да го има този проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кадиев.
Министър Москов, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кадиев, не просто гарантирам, а наистина такъв проблем няма. Ако такъв проблем в някакъв минимален интервал от време – примерно между 1-ви и 3-ти, за когато говорят, че е подадена заявката и е настъпила доставката, се е случило, това не е по причина политика на Министерството, политика на Касата, неосигурено финансиране.
Всеобхватен е проблемът – нито имам време, нито може би сега е моментът: каква терапия, на какви пациенти се изписва, в какви количества, дали всичките тези количества се употребяват за лечение, дали тези медикаменти – количествата, които се декларират че се внасят в страната, са за български пациенти или са свързани с паралелен износ. Всеобхватен е проблемът, но гаранцията е ясна – политиката на Министерството, политиката на Касата осигурява лечението, каквото са предписали спрямо компетентността си съответните лекари от онкологията – било „Света Марина”, или където и да е другаде. Няма каквато и да била причина онкоболните да не получават терапията, от каквато техните лекари са преценили, че имат нужда. Гарантирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към питане от народния представител Мая Манолова – относно политиката на Министерството на здравеопазването за заплащане на болничната помощ.
Имате думата, уважаема госпожо Манолова, да развиете питането.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, определено Вие сте министърът, който още в първите дни на правителството на Бойко Борисов-2 развя високо знамето на реформите. Наслушахме се на всякакви грандиозни приказки и намерения, от които до този момент, слава Богу, само едно беше реализирано на практика, за съжаление – с отрицателен знак, въвеждането на прословутата методика за разпределяне на парите на болниците.
Благодарение на тази методика само за един месец Вие успяхте да постигнете невиждани за други здравни министри резултати –оставихте болните без лекарства, онкоболните без лечение, болниците постепенно трупат дългове, а пациентите трупат гняв, обикаляйки от болница на болница, да установят къде има такава с още несвършил лимит. Разбира се, тези, които имат пари, си плащат. Останалите – чакат.
В досегашната си опозиционна дейност ние не успяхме да Ви убедим, че тази методика е несправедлива, че тя затруднява и буквално отказва на пациентите достъп до медицинска помощ. В това не успяха да Ви убедят нито лекарите, нито съсловните организации, нито хората, които излязоха на улицата, но днес във връзка с Вашата прословута методика за разпределяне на парите в болничната помощ, имам за Вас една лоша новина, а за гражданите – една добра новина.
Това, в което не можаха да Ви убедят лекарите, съсловните организации, пациентите, опозицията, Ви го е казал Върховният административен съд с Определение по гражданско дело № 5462 от тази календарна година. С това Определение Върховният административен съд спира лимитите на болниците.
Ако не сте информиран – мисля, че това е новина, която трябва да предизвика Вашия интерес. Прословутата методика, която изви ръцете на болниците и на пациентите, е със спряно действие. Това означава – да го преведа на разбираем човешки език, че вече болниците могат да харчат за дейностите, които извършват!
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Браво! (Смее се.)
МАЯ МАНОЛОВА: Тоест, това, което Вие предлагате, даже според Върховния административен съд, е неприемливо. И защото очевидно Вие се забавлявате ще Ви кажа какво мисли за Вашата методика съда, а именно...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Манолова, трите минути изтекоха! Моля да отправите питането си.
МАЯ МАНОЛОВА: Приключвам.
А именно, че тази методика затруднява и отлага оказването на медицинска помощ и могат да настъпят значителни и трудно поправими вреди за пациентите.
Това е оценката за Вашата дейност. Дадоха Ви я пациентите, дадоха Ви я лекарите, сега Ви я даде и съдът и спря действието на Вашата методика.
И моят резонен въпрос е: какво ще правите сега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
Министър Москов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, ами – не знам. Хубаво е може би от трибуната на парламента да бъде повтаряно доста често, това, което казахте: „И сега, дами и господа, болниците вече ще могат да харчат!”. Радостно казано. Това е целта на заниманието, така ли? Добре. Да знам просто каква е целта, защото аз мисля, че не това е целта.
Аз, разбира се, мога да отговоря конкретно на Вашия въпрос, свързан с методиката. Разбира се, всяка една методика – нека да кажем, че това е методика – не моя, тя е методика, договорена между управата на Касата и ръководството на Лекарския съюз с подписите и на двете организации. Толкова по въпроса какво мислят лекарите за методиката.
Дали пациентите трябва да бъдат плашени с методиката, за да могат да бъдат запазвани маржове в печалби на медикаменти, нестопански дейности и така нататък, също е въпрос, по който няма да споря с Вас. Вие, извън това, че политически защитавате добре тезите си, много добре знаете, че това е така.
Да кажа следното – в нито един момент досега методиката не е причинила каквато и да било увреда на здравето.
Нека да кажем следното: Надзорният съвет на Касата взе решение, защото имаше два тънки момента в методиката. Единият беше свързан с желанието на Касата и през методиката да успокои, да лимитира в някакви средноевропейски граници публичните разходи от нашите вноски за скъпи медикаменти, та Надзорът на Касата взе следните две решения.
Първото решение беше да извади и централизира парите, които се изплащат от Касата за медикаментозно лечение за онкология, всяко едно раждане – плащането на ражданията, плащанията за хемодиализа и плащанията за инвазивната процедура – процедурата е в интензивното отделение № 9. То е за болни, които са в кома, на апаратна вентилация и така нататък, с яснотата, че от това не може да се лъже, не може да се надписва кой ражда, кой е на хемодиализа и така нататък. В нито един момент методиката и без това не е ограничавала възможността на една жена да роди там, където избере.
Спекулациите на тази тема бяха прекратени и, надявам се, завинаги от решението на Касата.
Отделно, другият проблем, който някак си възниква, който е вече обективен беше свързан с несъответствие, свързан с нови дейности накрая на миналата година и в началото на тази, разкрити от болници. Тогава тези разчети, дадени на 95% от миналогодишния разход на болниците, не отчетоха в началото на годината тези нови дейности, които някоя болница развива. Не отчетоха и дейности, които болниците са спрели да развиват, защото има и такива случаи.
На тази база Надзорният съвет на Касата е взел решение, анализът е направен и за всяка една от тези болници, които имат такова несъответствие, аз съм видял от управителя на Касата вече тези разчети, те са с одобрено финансиране от Надзора на Касата, съответно на 25-и ще бъде взето решението и бюджетите на болниците ще бъдат коригирани с нововъзникналите дейности и тяхното бюджетиране. Тоест, нищо от методиката по никакъв начин не e нито вредило, нито e накърнило, нито не e дало възможност на някой от пациентите да бъде лекуван там, където е избрал.
Ако говорим за това, че пълноценно всички пациенти и всички лекари са доволни само тогава когато няма никакъв контрол над харчовете, Националната каса сме ние, нали – през данъците и осигуровките се изплаща всичко, което е заявено, това не е философия, която споделям. Тя не работи в нито едно място на света. Там по никаква причина нито съд, нито народен представител, нито който и да било не може да си позволи да каже, че охраната на публичните финанси от гледна точка на реален резултат от работата са свързани с увреда на когото и да било.
Пак Ви казвам – ние през всичките тези години харчехме без контрол. Ако тези харчове бяха ефективни, както твърдите Вие, и трябва да продължат, тогава вероятно и здравните ни показатели трябваше да се подобрят. Очевидно е, че харченето на пари по този начин не води до подобрение на здравето, ерго – системата трябва да се промени и като структура, и като начин на финансиране.
Дано да съм отговорил на въпроса Ви, госпожо Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За два уточняващи въпроса – заповядайте, госпожо Манолова.
Имате общо две минути.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, Вие очевидно не разбирате ситуацията, пред която сте изправени и Вие, и Касата, и лекарите, и пациентите.
Определението на съда е оценка за Вашата дейност. Не опозицията е автор на тази методика. Методиката е приета с Постановление на Министерския съвет.
За първи път Върховният административен съд спира действието на административен акт, който определя правилата за финансиране на болници, с мотиви, че този административен акт на Министерския съвет затруднява оказването на медицинска помощ и могат да настъпят значителни и трудно поправими вреди за пациентите, което означава, че в момента няма правила.
Действието на правилата, които Вие сте приели, е спряно. В момента няма привила, по които да се разпределят парите на болниците. Това е оценка за Вашата дейност отделно от оценката, която Ви дават пациентите, лекарите, депутатите, включително и тези от ГЕРБ, които вчера Ви бламираха на Здравна комисия, включително и кметовете от ГЕРБ, които са излезли на улицата, за да протестират срещу Вашите идеи.
Моите два допълнителни въпроса, като очаквам да отговорите и какво ще правите с финансирането на болниците, разбира се, са свързани с две други Ваши грандиозни намерения – да сливате болници и да закривате онкодиспансери.
Само днес в Шумен 2000 хил. души са се подписали срещу закриването и вливането на диспансера в Шумен в Многопрофилната болница.
Знаете ли, Вие щяхте да сте министър отличник преди 1989 г., защото тогава имаше едни такива образования. Някъде съм си ги записала – районни болнични заведения, всичко в едно!
В съвременните пазарни условия, в които функционира и здравеопазването, това, което правите, наистина е изумително и сте на път да вдигнете на крак и пациенти, и граждани, и лекари, и депутати от ГЕРБ, и кметове от ГЕРБ, и всички разумни хора в държавата, които смятат, че здравеопазването е една от най-важните социални системи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова! На първия въпрос нека да кажа, че с текстовете, които, надявам се, следващата или по-следващата седмица най-късно ще влязат в залата, в Закона за здравното осигуряване по същество така или иначе действието на тази методика се прекратяваше, така че ако това не е ясно, да стане ясно. Нито някой е бил щастлив от методика, свързана с лимити. Това сме наследили, това трябва да управляваме от гледна точка на корекцията на публичните финанси.
Не бях аз човекът, който преди един месец тук си къса ризата за това, че дефицитът в държавния бюджет щял да бъде надхвърлен заради заем, нали така? Искате ли да имаме една обща логика за всичко?
А иначе сега по важния въпрос, който казахте. Не знам какво разбирате под пазарни условия и съвременни тенденции. Ако се разходите малко по-далече от центъра на София, Вие ще видите, че всяка една тенденция – не, ами всяко законодателство, всяка разумна политическа мисъл е насочена натам – болничните комплекси да бъдат многопрофилни, с възможност да отговорят на комплексно лечение на пациентите, и малко на брой, защото това е изключително скъпо занимание, изисква комплексно лечение и реална причина за това.
Никой по никаква причина няма намерение да закрива каквато и да било дейност, свързана било с онкология, било с каквото и да било друго. Това, което е предложено на сайта на Министерството и предстои одобряването му в Министерския съвет, в парламента и така нататък, тоест Вашата воля е важна, е свързано с това: когато огромният процент от тези бивши диспансери са в сградите или в дворовете на многопрофилни болници, каква е причината, ако аз, не дай Боже, получа онкологично заболяване, да не мога да ползвам пълния капацитет на многопрофилната болница с цялата апаратура, с цялата кадрова обезпеченост да ми бъде изготвен общ алгоритъм на лечение, свързващ мощностите на двете звена, а трябва една дейност да ми бъде извършена в диспансера, след това да бъда изписан, друга дейност да ми бъде извършена в болницата, а след това наблюдението ми да бъде извършвано от трета структура?
Тоест допускането на среда, наречена пазарна или каквато щете я наречете, в която пациентът е като малко животно в джунгла, лутащ се между различни отделни институции, които са си създали някакъв собствен комфорт и държат на него, без ясен алгоритъм, без ясен път, без ясна посока на лечението му – изписан от едната болница, с епикризата трябва да отиде в другата, след това в третата за излекуването и за процедурите за едно и също заболяване, е нещо, което аз не приемам. В случая не ме интересува мнението на директора на което и да било от тези лечебни заведения. Интересува ме дали, според Вас, за пациентите е по-добре да получат комплексна услуга, свързана с възможността една многопрофилна болница с всичките си параметри на апаратура, компетентност – човешка и кадрова, да реализира, или считате, че пациентите трябва да продължават да влизат и да излизат от различни лечебни заведения в рамките на лечението на едно и също заболяване? Това е промяната, която искам да направя. Ако не сте съгласна с нея, просто няма да се разберем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Манолова, имате думата за изразяване на отношение по отговора на министъра.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, бих Ви дала един абсолютно добронамерен съвет – при следващите действия, които ще предприемете, включително за закриването на онкодиспансерите и сливането им в болници, да се вслушате в мнението на специалистите – на хората, които работят в тези диспансери, които са ги управлявали в последните 10, 20 и повече години, които имат поглед.
А това, което казах за пазарните условия, мисля, че е много просто. Защо един диспансер, който се управлява добре, който впрочем е комплексен център, нали така – Комплексен онкологичен център, което означава, че в него се дава комплексна услуга – ако той е управляван добре и е с добри финансови параметри, какъв е интересът на пациентите да бъдат присъединени към една болница, която благодарение на Вашата и подобни методики е натрупала 20 милиона задължение?
Знаете ли, експериментите, които правите, аз се опитах да намеря някаква логика в тях. Това, което до тук правихте и което беше, слава Богу, спряно от Върховния административен съд, е да смените принципа, който въведоха Вашите предшественици преди 15 години, а именно принципа „парите следват пациента”. Вие променихте този принцип по следния начин: пациентът следва парите, защото пациентът търси болница, която има пари да плати неговото лечение. Както всички знаем, парите се определят от чиновниците – Вашите в Министерството, и тези в Здравната каса, и накрая се оказва, че парите вървят след чиновника, което може би осигурява комфорт на Вашите служители, но в крайна сметка работи срещу пациентите.
Още повече, предупреждавам Ви и за нещо друго, зрее сериозно напрежение срещу следващия Ви опит с въвеждането на няколко пакета в здравноосигурителната система, защото хората вече са разбрали, че Вашата цел отново е свързана с парите, а именно заболяванията, които изцяло ще се финансират от Здравната каса, да бъдат ограничени. Тоест продължаването на пазарния принцип: който има пари, се лекува, който няма – чака или просто не се лекува, няма как да отговаря на заявения принцип от Вашето правителство: достъпно и качествено здравеопазване.
Истински Ви съветвам, вслушвайте се в това, което Ви говорят експертите. Вслушайте се даже в това, което Ви говори опозицията, защото Вашият политически път след изстрелването нагоре е тръгнал стремително надолу.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Следващият въпрос е от народния представител Владимир Тошев относно ръководството на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка” АД, град Видин.
Добре че декларирахте липса на конфликт на интереси, въпреки че нямате такова задължение.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Процедура по начина на водене.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Като завърши процедурата, ще Ви дам по начина на водене.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Никога не е късно, имате време. Аз имам още няколко въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Тошев, не влизайте в диалог със залата.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Имам още няколко въпроса към господин Министъра и те касаят трагични инциденти, завършили със смърт във видинската болница.
Понеже одеве в процедурата нямах възможност, господин Министър, да се обърна към Вас и стана въпрос за конфликт на интереси, ако имате желание, проверете държавния ангиограф, който е закупен за 1,3 млн. лв. с Ваши пари, тоест с наши, на данъкоплатците, на всички българи, коя фирма точно е изпълнила поръчката и чия е тази фирма?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това ли е въпросът Ви към министъра?
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Не, не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Задайте въпроса.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Да, ще го задам, господин Председател.
По отношение на ръководството на болницата, господин Министър, известно ли Ви е какъв е съставът? Там по моя информация – дано да не е вярна, но се надявам, че не са ме излъгали – първото работно място на икономическия директор на видинската болница, в толкова тежко икономическо състояние, е на една млада дама, на която не бих искал да споменавам името.
След това, аз не зная Вие дали имате и колко пиара имате, обаче видинската директорка има пиари. Освен това тя има ръководител на отдел ли е, сектор ли е, дирекция ли е, нямам представа, за европейски проекти, без по време на нейното управление да е реализиран нито един европейски проект в болницата и така нататък, и така нататък.
Въпросът ми е: какво е ръководството на болницата и какво отношение ще вземете Вие, защото там дори и прокуратурата се е намесила по отношение на неправилно усвоени пари?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Тошев.
Министър Москов, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, ще си позволя да наруша само за една идея Правилника и да кажа: когато променяш една система, госпожо Манолова, променяш една система на здравеопазване от състояние, в което практически всичко е предмет на кешово плащане – законно или незаконно в болницата, искаш социално значимите заболявания, тези, от които масово боледуваме, да бъдат остойностени и правилата направени така, че да не се заплаща от никой български гражданин, тоест срещу тези заболявания да няма значение дали си богат или беден, и да наричаш това по начина, по който го наричате Вие, е наистина цинично. Извинете ме.
Господин Тошев, Многопрофилната болница за активно лечение във Видин в настоящия момент се управлява от Съвет на директорите, както следва: д-р Виолета Илиева Дочкова – изпълнителен директор, Ана Костадинова Кирилова – председател на Съвета, д-р Марко Петров Петров – заместник-председател на Съвета. В този състав Съветът на директорите е вписан в Търговския регистър на 8 януари 2014 г. През мандата на настоящото ръководство на Министерството на здравеопазването засега не са извършени промени, засега от мен, в Съвета на директорите на лечебното заведение.
Изпълнителен директор на лечебното заведение може да бъде само лице с образователна квалификационна степен „магистър по медицина”, съответно дентална медицина, с квалификация по здравен мениджмънт. Доктор Виолета Дочкова е магистър по медицина и притежава квалификация по здравен мениджмънт, магистър по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и отговаря на изискванията, заложени в Закона.
За останалите членове на Съвета на директорите няма нормативно изискване относно тяхното образование и квалификация, както и двамата да с опит в сферата на здравеопазването.
За другите неща в администрацията на болницата, които казвате, формалният отговор е, че Министерството като принципал няма правомощия да назначава административен и друг персонал. Това е въпрос на оперативното ръководство. Аз обаче ще изискам доклад за количеството на немедицинския административен персонал и ще видим дали това е предмет на някакви разхищения.
Иначе от гледна точка на квалификация на ръководството на болницата – Вие сигурно сте видял в Проекта за Закон за лечебните заведения, приемете го като провокация от наша страна, наистина трябва много добре да изчистим, вероятно съветите на директорите, и дали и там не е нужно да се въведе определена квалификация и определен профил?! Това са неща, които досега Законът не регламентира. Надявам се народното представителство да има активно отношение по този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Министър.
Реплика – Владимир Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Министър, за комплекта отговори, който развихме днес с Вас, за диалога, който проведохме. Искам да Ви кажа, че сме загрижени единствено за здравето на видинските граждани и за работните места на здравните работници в държавната болница, защото частната кардиология вече остана без персонал. Там са уволнени.
Важното е ние с Вас да стигнем до правилните изводи, след като установим какви са фактологиите по въпроса. Трябва да намерим причините и да стигнем до правилните изводи, защото видинската болница е единствената на територията на Видинска област. По други поводи на предишната Ваша колежка съм казвал, че включително Ваши колеги починаха, защото във Видин няма достатъчно качествени условия за лекуване. Лекарите са прекрасни, медицинският персонал е прекрасен, но за съжаление те не са виновни за ръководството, което имат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Тошев.
Дуплика? Няма да се възползвате.
Заповядайте за процедура по начина на водене, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене, уводно, с едно изречение. Без да оспорвам правото на всеки народен представител да задава каквито въпроси му дойдат на акъл, смятайки, че те са важни за неговия избирателен район, все пак си мисля, че някак си пък да зададеш два едни и същи въпроса по едно и също време и те да бъдат допуснати до парламентарен контрол, е малко много! Ще Ви цитирам…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Процедурата Ви е по начина на водене, а Вие говорите за начина на допускане на въпросите.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Вие допуснахте сега, в момента, от трибуната, господин Председател, примерно, въпрос относно Борда на директорите на Многопрофилната болница, а последният въпрос беше относно ръководството на Многопрофилната болница. Все едно, че Бордът не е ръководството или ръководството не е Бордът. Очаквам следващия път господин Тошев да зададе въпроси поименно за всеки един от Борда, ако може също в едно заседание, също по осем минути, за да можем спокойно да оставим време на опозицията да си задава техните въпроси.
Господин Председател, много Ви моля, не допускайте тези неща! Опростачваме, с извинение, парламентарния контрол и го превръщаме в един безсмислен диалог по теми, които биха могли да бъдат обобщени с два въпроса, със съответните отговори, или като питания по политики, а не за всеки случай да бъде отделно зададен въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Ерменков, бих се съгласил с процедура по начина на водене, ако ми бяхте обърнали внимание защо разреших на господин министъра да направи дуплика след питането на госпожа Манолова. Тогава бих бил съгласен, че съм направил нарушение, но когато има съответен ред, по който са зададени въпросите, знаете, че всеки съблюдава Правилника. Спазени са всички процедури по Правилника. Оттам насетне няма какво друго да направя, когато водя заседанието.
Следващият въпрос е от народния представител Славчо Атанасов относно ликвидирането и съдбата на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Кудоглу” в град Пловдив.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Белодробната болница „Кудоглу” в град Пловдив е институция с над 70-годишна история. В нея се лекуват не само туберкулозно болни, но и болни с други белодробни заболявания от цяла Южна България. Болницата разполага с изключително добре подготвен екип от специалисти. Оборудвана е с най-модерната техника в страната за белодробни заболявания. Учудващо е, че закриването на болницата е по настояване на кмета на град Пловдив господин Тотев. Идеята е болницата да бъде закрита и да бъде трансформирана в отделение на УМБАЛ „Свети Георги”, за което необяснимо бяха вложени 1,5 млн. лв. Единственият аргумент за закриването на болницата „Кудоглу” е, че има дълг в размер на 3,5 млн. лв. Болницата, в която се прехвърлят белодробните заболявания, е с много по-големи дългове – близо 70 млн. лв. Други здравни заведения в България са с още по-големи дългове. Значи ли това, че трябва да бъдат закрити?!
Уважаеми господин Министър, въпросите ми към Вас са следните: осъществихте ли среща с колектива на болницата след многократни техни настоявания?
Второ, на какво основание лабораторията по микробиология на болницата „Кудоглу” се прехвърля към много по-задлъжнялата болница УМАБЛ „Свети Георги”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Атанасов.
Министър Москов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, по повод на постъпилия в Министерството на здравеопазването въпрос относно ликвидирането и съдбата на Специализираната болница за пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение „Димитър Кудоглу” в град Пловдив Ви уведомявам:
Болницата е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със 100% общинска собственост. Правата на собственост на общината като едноличен собственик на капитала се управляват от Общинския съвет в град Пловдив. На лечебното заведение е издадено разрешение за лечебна дейност от Министерството на здравеопазването – 30 август 2012 г., с диагностика и лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и амбулаторно проследяване на подлежащия контингент на основание чл. 46 от Закона за лечебните заведения.
Съгласно чл. 51, т. 6 от Закона за лечебните заведения министърът на здравеопазването може да отнеме разрешителното за осъществяване на лечебната дейност, след като е постъпило искане от лечебното заведение за преустановяване, към което е приложено решение на собственика му, в случая Община Пловдив, Общинския съвет. Прекратяването на лечебни заведения, създадени от общини, се извършва след съгласие на министъра на здравеопазването – задължително съгласно чл. 54, т. 3 от Закона за лечебните заведения.
Към настоящия момент, а и от разговорите ми с общината разбрах, че няма такова намерение. В Министерството на здравеопазването не са подавани документи с искане за съгласие за закриване на болница „Кудоглу”.
Във връзка с извършените проверки от РЗИ и инспекциите по труда – Пловдив, свързани с дейността на лечебното заведение, при което са констатирани промени в обстоятелствата и несъответствие с издаденото разрешение за осъществяване на дейност, Министерството на здравеопазването е поискало от новия управител на болница „Кудоглу” да предприеме действия за промяна на разрешителното за дейност съгласно чл. 50. Към настоящия момент не е постъпвала документация за промяна на разрешението.
В заключение считам, че дебатът относно ликвидирането или неликвидирането, или трансформирането трябва да се проведе на територията на Общинския съвет – Пловдив, който е собственик на лечебното заведение.
От страна на държавата са извършени съответните действия за осигуряване на адекватна медицинска помощ за лечение на болните от пневмофтизиатрични заболявания, включително и за лечение на болните от туберкулоза. С разкриването на отделение по фтизиатрия и прехвърлянето на лабораторията за контрол на туберкулозата – собственост на Министерството, към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД е осигурено качествено медицинско обслужване не само по отношение на битовите условия за пациенти и персонал, но и по-добра възможност за достъп на пациентите до всички специализирани структури на университетската болница, предвид нивата на компетентност на лечебното заведение. Това няма да наруши достъпа на пациентите до стационарна специализирана пневмо-фтизиатрична помощ, тъй като е налице адекватен епидемиологичен надзор, своевременна диагностика и ефективно лечение на туберкулозата в региона. Пациенти с неспецифични белодробни заболявания се обслужват също и от „МБАЛ – Пловдив” АД, „МБАЛ – Св.Пантелеймон” ЕООД и „МБАЛ - Св. Мина” ЕООД, гр.Пловдив, според данните на РЗИ.
Тоест, понеже днес, преди да тръгна, исках да бъда актуален в отговора на актуалния Ви въпрос, искам да кажа, че новото пневмо-фтизиатрично отделение в „Св. Георги” вече работи, приело е пациенти, заедно с апаратурата. Разговорите ми с общината и с кмета не са свързани с предстоящи процедури за закриване, а с вливане на досегашната болница в една от общинските болници, но наистина ми позволете да не знам точно коя.
За мен е важно, че няма нарушение на възможността на пациентите да бъдат лекувани на територията на Пловдив и околностите. За другото наистина собственикът на болницата е в правомощията си да реши. Мисля, че Вие, като влиятелна личност в Пловдив, може да участвате в този дебат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Атанасов, заповядайте за реплика.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ПФ): Господин Председателю! Господин Министър, разбирам трудното положение, в което и Вие самият се намирате. Вярно, болницата е общинска и в края на краищата принципал на нея е Общинският съвет, но именно оттук идва трудността, защото една 70-годишна институция, създадена болница точно за белодробни заболявания, разберете, още от времето на цар Борис с 27 дка прекрасен парк, в момента тази болница беше претрансформирана в МБАЛ „Св. Георги” в едно отделение, което дори не може да изпълнява скринингова дейност.
Само ще Ви кажа, че от Родопите, от Смолянската яка има 4000 миньори. Тези миньори в момента ще трябва да пътуват до София, за да правят своите прегледи. Да не говоря за туберкулозата като заболяване, което, според европейските директиви, в момента се възражда.
Тази болница, точно създадена – „Кудоглу”, за белодробни заболявания по времето на мандат Пловдивски 2007 - 2011 г., снабдена с най-добрата съвременна техника, в момента на практика, господин Министър, може да я посетите, не функционира.
Затова мога да кажа следното. Ще се направи всичко възможно, след смяна на сегашния кмет, с Ваши общи усилия тази болница да бъде възстановена и там да бъдат лекувани толкова много хора, които имат белодробни заболявания. Защото наистина е срамота в днешно време да разваляш двореца и да строиш колиба. Това е истината.
Тъй като болницата е на изключително атрактивен терен, изглежда затова има апетити към нея. Аз Ви гарантирам, че бъде ли закрита – моите прогнози винаги се сбъдват поне за град Пловдив, само след няколко години на този хубав терен, на тази хубава сграда ще възникне нещо съвсем различно. Най-вероятно частно здравно заведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов.
Заповядайте за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, споделям тревогата Ви за евентуален дискомфорт за пациентите. Наистина това е тревога, която трябва да бъде заявена, но в случая няма собственото си основание. Клиниката „Св. Георги” наистина е изключително модерно оборудвана, изключително добре кадрово и апаратурно обезпечена. Тя дава възможност за поемане на целия контингент от болни със специфични белодробни заболявания каквато е туберкулозата. Не зная, наистина сигурно в рамките на този спор, касаещ начина на организация на общинското здравеопазване в Пловдив, има неща, които не знам, но и няма как да знам.
Подкрепа от страна на Министерството ще има всяка идея на общината, която е свързана с ясно структуриране. В случая, нека да кажа, целият персонал – това беше също мой ангажимент, който поех пред кмета на Пловдив, на целия медицински персонал от болница „Кудоглу” беше гарантирано сключване на трудовите договори в новото отделение в болницата „Св. Георги”. Ако има разминаване с това, всеки, който е пожелал от лекарите да отиде в новото отделение, отново казвам, то е обезпечено наистина с модерна апаратура, наистина с модерна инфраструктура, гарантирам му, като принципал на „Св. Георги”, че това ще се случи и в това отношение действаме в синхрон с общината. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
След като приключихме с въпроса за болница „Кудоглу” в Пловдив, приключихме и с въпросите към министъра на здравеопазването. Да му благодарим за участието в днешния Парламентарен контрол.
Преминаваме към въпроси към Тодор Танев – министър на образованието и науката.
Първият въпрос е от народния представител Калина Балабанова относно източване на огромни суми от еврофондове чрез фиктивни студентски стажове в община Варна.
Заповядайте, госпожо Балабанова, да развиете въпроса си.
КАЛИНА БАЛАБАНОВА (Атака): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, наскоро в медийното пространство избухна скандал относно източване на огромни суми от еврофондове по Проект „Студентски практики”. Беше разкрит случай в град Варна с фризьорски салон, който по документи е предоставил стаж на стотици студенти от цяла България, а де факто такива практики не са се осъществили. Само от този фризьорски салон са взети около 75 хил. лв. по Проект „Студентски практики”. Оказва се, че собственичката на фризьорския салон има сключени договори с шест университета, без да знае за това.
Като народен представител, избран от Варна област, с мен се свързаха много студенти, които са имали желание да станат част от програмата, но по ред причини не са били одобрявани по Проекта. Припомням Ви, че проект „Студентски практики” беше създаден за студентите с цел подпомагане на тяхното бъдеще и професионална реализация.
Моите въпроси към Вас са: кой е екипът по проект „Студентски практики”? Каква работа са извършили до момента? По какъв начин са подбрани и какви са им възнагражденията? Кой е ръководител по Проекта? Кой е ръководния екип на Министерството на образованието и науката, който отговаря за разходването на европейските средства, и как се осъществява контрол? Защо, след като екипът на Министерството на образованието и науката е разбрал за осъществената злоупотреба, не е сигнализирал съответните органи и не е предприел конкретни действия? Ще бъда благодарна за наистина конкретни отговори по конкретно зададените въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Балабанова.
Министър Танев, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Балабанова, отнасям се към Вашия въпрос съвсем отговорно и сериозно, защото той е тревога, разбира се, на цялата система, на всички, които са родители, разбира се, на студентите, а най-вече на нас в Министерството, защото сме отговорни пред тези студенти и, разбира се, пред ефективното използване на европейските фондове.
Що се отнася до конкретния въпрос – предполагам, че имате предвид излезлите през януари разследвания в bTV, мисля, че беше в bTV, накратко мога да Ви информирам следното.
Министерството на образованието и науката няма в случая участие – волно или неволно, в източването на тези пари. Второ, взети са всички мерки и, трето, парите са възстановени.
Сега подробностите. Знаете каква е системата – имаме уеб система, работодателите извършват регистрация в нея. За участие се извършва проверка в Търговския регистър, висшите училища могат да поставят допълнителни изисквания към работодателите. Студентите кандидатстват чрез нарочно създаден свой профил и като бъдат одобрени от работодателя и сключат договор с висшето учебно заведение, провеждат практики в продължителност от 240 учебни часа. В рамките на автономията на висшите учебни заведения те са единствено отговорни финансово от този момент нататък, което не означава, че Министерството няма право да контролира и точно това е било извършено.
Датата е 13 януари 2015 г. Член на екипа на Проекта от Министерството на образованието и науката е провел – този екип, за който Вие ме питате, проект „Студентски практики”, разговор с представило се за управител на фирмата от град Варна лице, което е съобщило, че се затруднява да регистрира в уебсистемата фирмата си. Екипът веднага – същия ден, е установил, че фирмата вече има създаден профил в уебсистемата, има и сключени договори с висши училища и договори на студенти за участие в практиката. До изясняване на ситуацията с това дублиране незабавно са блокирани профилите на фирмата, профилите на лицата, представящи се за нейни служители и ментори по въпроса, както и на студентите, подписали документи за практиката в тази фирма. До тук всичко е точно. В периода на следващите три дни – 13 – 16, екипът на проект „Студентски практики” е на място и прави собствено проучване във връзка с управителя на фирмата, висшите училища, с които те имат договор, и така нататък.
От публикуваните годишни финансови отчети в правно-информационната система АПИС на фирмата и от сканираните копия на сключените договори с шест висши училища е установена малка разлика, но тя е достатъчна – тази малка разлика всъщност е измамата, в печатите и поставените подписи от името на представеното лице. Фактите са били описани и изпратени до управителя на фирмата и до засегнатите висши училища, тъй като те носят тази отговорност. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Продължавам. Работодателят е бил посъветван да подаде сигнал към компетентните... МВР влиза в...
Не мога да довърша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ако искате в дупликата да довършите, ако е малко това, което имате да представите?
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Само да кажа, че парите – имам ги точно, са: 4 хил. 425 лв. са европейските средства, които са вече възстановени. За тях става дума. По наши разчети общата стойност на всички разходи на висшите училища – тези шестте по практиките, е 16 хил. 049 лв. Част от студентите също са възстановили получените от тях стипендии, което означава, че под риск са около 3000 лв., които ще бъдат възстановени и вероятно вече са възстановени, не съм проверил, защото тази сутрин кацам отдругаде, или от бюджетите на висшите училища – не от държавния бюджет, тъй като те носят непосредствената отговорност, или от лицата, организирали и реализирали измамната схема. Всичко е известно на съответните органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Балабанова, заповядайте за реплика.
КАЛИНА БАЛАБАНОВА (Атака): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, трябва да призная, че с всеки изминал парламентарен контрол, в който имам въпрос към Вас, се обърквам все повече. Сумите, които Вие преди малко представихте на народното представителство, ако съм чула правилно, са близо 7000 лв. В изложението на моя въпрос Ви обясних, че става въпрос за 75 хил. лв.
Освен това този конкретен случай с фризьорския салон във Варна не е първият скандал около проект „Студентски практики”. Спомняте си през 2013 ., когато нашумяха още скандали, един от които между другото с цитираната от Вас преди малко уебсистема за регистрация. По времето на министър Игнатов неговата политическа съветничка, по-скоро неин студент, спечели за 11 месеца два милиона и половина от договори с Министерството на образованието и науката и немалка част от тях точно по този проект.
Аз като народен представител имам информация, че фирмите, които са лансирани по времето на господин Игнатов, продължават да са водещи по Проекта и продължават да източват средства. Извадила съм си статии от 2013 – 2014 г. с фирмите и тяхната собственост, начинът, по който са спечелили поръчка, сумите са били скандал.
Да, Вие правилно отбелязахте - в началото на годината избухна следващият скандал. Възможно ли е Министерството на образованието и науката да не дава достатъчно конкретни и достатъчно правилни отговори за това какво се случва с този Проект?
Въпросите, които аз Ви зададох – нито едно име кой участва в този проект, кой го ръководи от страна на Министерството на образованието, какви заплати вземат, не може да давате суми, на които общата стойност да е 7000 лв., а да липсват много по-големи суми. Извинявам се, но това е несериозно.
Наистина тук, към края на изказването си по начина на водене към господин председателя, въпреки че не е негова вина, да изискваме от министрите да отговарят конкретно на нашите въпроси.
Мисля, че има достатъчно интелигентни хора в тази зала, да не се задоволяваме с али-гали и празни приказки. Има конкретни въпроси, министрите имат достатъчно време да си подготвят отговорите, с конкретни отговори. Не се подценявайте, колеги, изисквайте това от Народното събрание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Балабанова.
Процедурата по начина на водене беше използвана за обосноваване на какво ли не, сега и това приемаме, само не трябва да забравяме, че между министър Сергей Игнатов и министър Танев имаше и друг министър.
Ще използвате ли правото си за дуплика, господин Министър?
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Бях питан за конкретно нещо и отговарях за него с някакви цифри. Писмен отговор Ви е пратен.
Сега ще Ви кажа и по-нататък, защото отговорът е дълъг. Проектът „Студентски практики” е от 2012 г. Негов ръководител от май месец 2013 г. до ден-днешен е Валери Коцовски, който е дългогодишен служител в дирекция „Финанси” на Министерството и е експерт в сферата на публичните финанси.
Действията на лицата, които са използвали публично достъпни данни от Търговския регистър с цел злоупотреба със „Студентски практики, са разкрити от страна на екипа на Проекта, преди първите медийни съобщения за това. Така че съвсем конкретно съм отговорил и никого в тази зала нито съм лъгал, нито съм увъртал или нещо друго!
Ако имате някакви конкретни данни, както казвате, госпожо Балабанова, моля Ви незабавно да ми ги дадете и аз ще ги предам в ДАНС, с който съм във все по-добри отношения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващото питане е от народния представител Бойка Маринска относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участия в общите събрания на висшите училища на преподавателите – хабилитирани лица, навършили 65 годишна възраст.
Заповядайте, госпожо Маринска, да развиете питането си.
БОЙКА МАРИНСКА (РБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! В българската академична практика е налице сериозен проблем при изясняване на статута на преподавателите – хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст.
Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда тези лица се пенсионират при навършване на 65-годишна възраст. По предложение на Катедрения съвет и съвета на основното звено или филиала, след решение на Академичния съвет трудовите договори с хабилитираните лица, които заемат длъжността „професор”, при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда могат да бъдат удължени за срок от една година, но за не повече от три години, а за хабилитираните лица, които заемат длъжността „доцент” – за срок от една година, но за не повече от две години. Това е разпоредбата на § 11 „Преходни и заключителни разпоредби” на Закона за висшето образование.
По смисъла на Закона обаче подобно удължаване автоматично трансформира трудовото правоотношение от такова за неопределен срок по смисъла на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса, в срочно такова по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2. За да е член на общото събрание или да заема ръководен пост във висшето училище, съответният хабилитиран преподавател следва да работи по основен трудов договор, съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за висшето образование.
По смисъла на § 4д, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование основен трудов договор е единствено трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. По този начин лицата, навършили 65 годишна възраст, макар и без съмнение да са в трудово-правна връзка със съответното висше училище, не могат да бъдат членове на Общото събрание на съответното училище, защото според чл. 27, ал. 1 от Закона за висшето образование то се състои от представители на академичния състав на основен трудов договор.
Според чл. 31, ал. 1 от Закона за висшето образование за ректор, декан и директор на филиал или колеж се избират хабилитирани лица, които след избора заемат длъжността по основен трудов договор с висшето училище. Според чл. 26д, ал. 4 от Закона за висшето образование същото изискване важи и за ръководителите на катедри. В съответствие с изложеното по-горе се формира например практиката в Техническия университет – София, където при навършване на 65-годишна възраст са прекратени мандатите на бившите ректори. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) В други висши училища, и то немалко на брой, в съставите на общите събрания са включени хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст, като такива лица същевременно заемат и ръководни академични длъжности от изброените по-горе.
С риск избягване на разнопосочно и противоречиво приложение на Закона и евентуални съдебни дела, каквито вече са въведени за атакуване на решение на общите събрания на висши училища и актове на органите им, е необходимо задължително уеднаквяване на тези практики, което може да стане чрез издаване на задължително указание на министъра на образованието и науката към висшите училища, уточняващи приложенията на разпоредбите на Закона за висшето образование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Една минута просрочвате времето, госпожо Маринска.
БОЙКА МАРИНСКА: Формулирам въпросите само с няколко изречения.
Първият въпрос е: ще изготви ли Министерството на образованието и науката писмо с указния до висшите училища за уеднаквяване на тези практики?
Вторият въпрос: какви действия смята да предприеме Министерство на образованието и науката към лицата, заемащи ръководни длъжности в българските висши училища в противоречие на изискванията на Закона? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Маринска.
Господин Министър, заповядайте за отговор – разполагате с пет минути.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Уважаеми господин Председателю, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Маринска, въпросът Ви е напълно коректен, разбирам напълно неговото значение, след повече от 30 години в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Действително Вашите констатации и обзорът, който направихте, са абсолютно точни. Съмнявам се обаче, че такава разпоредба би могла да има необходимата тежест – законова имам предвид, тоест дублираща или доуточняваща закона, който съществува в момента – говоря за Закона за висшето образование в този му вид, който го имаме, с цялата непълнота по въпроса, защото отново може да се попадне в такива съдебни процеси. Надали една разпоредба може да филтрира тези неприятни последици.
Имаме предвид след заседания и много съвети, които получихме по този въпрос, че нормата на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование, за които Вие основно споменахте, не преуреждат основанието по чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда, за което Вие говорихте, по друг начин. Не преуреждат! Това означава, че хабилитираните преподаватели във висшите училища могат да останат на общо основание на работа и след навършването на 65-годишна възраст, щом като така е преценил техният работодател. Удължаванията по § 11 от Преходните и заключителните разпоредби не превръщат сключения с тях безсрочен трудов договор в срочен. Тоест аз Ви давам обратното тълкувание. Вие казвате това, с което аз морално съм съгласен, но има и обратно, и това се използва в съда.
Споделяме изразеното от проф. Мръчков правно становище, че употребата на думата „срок” в § 11 от Преходните и заключителните разпоредби не определя удължаването като клауза за срок, а като време, през което трудовият договор продължава своето съществуване и действие, както е бил сключен между страните на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда за неопределено време и като основен по смисъла на § 4д, т. 1 от Допълнителните разпоредби от Закона за висшето образование.
Така или иначе въпросът очевидно не е добре уточнен в закона. Години наред академичната общност страда от него, стига се до съдебни дела, до най-различни противоречиви изходи оттам – за едни по един начин, за други в други казуси – по обратен начин, при едни и същи изходни обстоятелства. Това води до едно – време е Законът за висшето образование да получи много сериозна реформа в тази област. Вероятно, аз ще настоявам, доколкото зависи от министерството – не разпоредба, а просто да бъдем заедно с Вас, госпожо Маринска, това, което Вие предлагате, аз ще подкрепя. Надявам се, че Министерството ще се съгласи с това, което предлагате, защото го намираме за целесъобразно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Маринска, заповядайте за два уточняващи въпроса, за които разполагате общо с две минути.
БОЙКА МАРИНСКА (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, от моя житейски и административен опит знам, че когато помоля трима юристи да ми направят тълкуване на някакъв текст, получавам обикновено четири мнения. Затова, дайте да се придържаме към Закона за висшето образование и Кодекса на труда – всяка промяна на един срочен договор, удължаването му с някакъв срок от една, две или три години го превръща в безсрочен. Простичко и ясно! От тук следва, че съгласно чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето образование министърът упражнява контрол върху висшите училища по спазването му. След като той не се спазва, във Вашите правомощията е Вие да извършите проверка, съгласно чл. 10, да съставите протокол с препоръки и срок за отстраняването им. Ако не бъдат отстранени, при неизпълнение на тези препоръки, Ваше право е да предложите пред Националната агенция за оценка и акредитация отнемане на акредитацията на висшето училище.
Ще добавя само още нещо, още един въпрос.
Господин министър, запознат ли сте с Решение на Европейския съд в Люксембург – втори състав, от 18 ноември 2010 г., по съединени дела, да не ги цитирам, където директно Съдът констатира, че трудовите договори на хабилитираните лица, навършили 65 годишна възраст, не са безсрочни, както упорито твърди Министерството на образованието – не Вие, а Вашите юристи, Вие не сте юрист. Това автоматично означава, че тези лица не са на основен трудов договор по смисъла на Закона за висшето образование, не могат да участват в общите събрания и да заемат ръководни длъжности. Аз сега ще Ви предоставя копие от Решението на Европейската комисия, дайте го на Вашите юристи и ги помолете да го тълкуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Маринска.
За отговор – министър Танев, заповядайте, разполагате с три минути.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Госпожо Маринска, имаме Правен отдел, дирекция, която функционира отдавна и тя така тълкува нещата. Както казахте, аз не съм юрист. Но това, което знам, е, че дори тези хора да не са в тази дирекция, ние трябва да имаме дирекция. Винаги ще има място за тълкуване – не в министерството, а извън него, докато това не е установено достатъчно точно.
Много Ви благодаря за този документ от 2010 г., който ми предоставихте. Действително ще се опитаме да преоценим това въз основа на Вашите думи и ще бъдем във връзка. Аз се наемам да бъдем във връзка и да Ви отговоря писмено по тези въпроси. Ако има някакви възможности, гарантирам, че ние ще ги използваме – ще направим всичко възможно да ги използваме.
Но, пак подчертавам, вероятно ще се съгласите с мен, че не бива да навлизаме в тълкуване, в такова широко тълкуване, което вкарва отделните казуси в съда. Законът не трябва да бъде такъв, трябва да го уточним, сега е времето и мястото, когато се правят тези реформи – Вие, народните представители, отговорно. Някои предложения, които направи госпожа Маринска, екипът от Министерството ще добавим въз основа на тези документи, и нека да залегнат в един законопроект за изменение и допълнение, за да ги няма повече тези интерпретации. Защото законът е закон, когато е точен, а не когато е почва за съдебни интерпретации на всеки отделен случай.
Съжалявам, че положението е такова, то е заварено и ми тежи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Маринска, ще се възползвате ли от правото си да изразите отношение по отговорите на министъра? Не, отказвате се.
Часът е 14,11 ч.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Следващо редовно заседание е на 20 май 2015 г., сряда, от 9,00 ч.
Приятен уикенд! (Звъни.)

(Закрито в 14,11 ч.)


Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Янаки Стоилов
Иван К. Иванов

Секретари:
Чавдар Пейчев
Калина Балабанова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания