Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 29 септември 2015 г.
(11,01 ч.)
29/09/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствал: председателят Цецка Цачева

Секретари: Айхан Етем и Юлиан Ангелов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, добър ден! Моля да се регистрираме.
Прекратете регистрацията.
Втори опит – 11,10 ч.

(11,12 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако обичате, процедура по регистрация.
Прекратете регистрацията.
Трети, последен опит, в 11,30 ч.

(11,31 ч.)

Колеги, моля регистрация!
Прекратете регистрацията. Няма кворум.
Свиквам извънреден Председателски съвет. След решението на Съвета ще има последващ опит, ако това реши Председателският съвет.
Моля народните представители, които участваха в регистрацията, да не напускат Народното събрание.
(Открито в 12,31 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, на извънреден Председателски съвет позициите на ръководствата на парламентарните групи на БСП лява България и на ДПС са, че кворумът е задължение на парламентарното мнозинство. Ръководствата на групите от мнозинството ме увериха, че има достатъчно народни представители, за да сме в състояние да открием днешното пленарно заседание.
Режим на регистрация.
Налице е кворум. Откривам заседанието. (Звъни. Оживление.)
Няколко съобщения.
На свое заседание Парламентарната група на АБВ е избрала госпожа Мариана Тодорова за заместник-председател на парламентарната група, съответно е вписана в регистъра за ръководството на групата и съгласно процедурата по нашия Правилник съм длъжна да информирам пленарната зала.
На 24 септември 2015 г. с писмо от председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове е постъпил междинен доклад на Комисията относно напредъка по програмите, финансирани със средства на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство през програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. (Влизат народни представители от ДПС. Реплики отдясно.)
Съгласно писмото докладът в електронен вид се намира в раздел „Документи” на интернет страницата на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Писмото е изпратено по електронната поща на всички народни представители, а тези, които желаят, могат да се запознаят с доклада и на хартиен носител в Библиотеката на Народното събрание.
По начина на водене, господин Местан. (Реплики от ГЕРБ: Нали го няма?)
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми госпожи и господа! Процедурата ми е по начина на водене.
Госпожо Председател, нарушихте Правилника с четвъртия опит да съберете кворум с днешното заседание. Знаете, че Правилникът не Ви дава това право.
Но има и една хубава новина във всичко това. Струва ми се, че Вие усетихте сладостта на златния пръст на „Атака”. Те Ви осигуриха кворума. Благодаря.
Помнете: нещата се връщат. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Валери Симеонов – за декларация от името на парламентарна група.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители!
„На предизборен митинг на ДПС в град Исперих на 26 септември 2015 г. председателят на партията Лютви Местан за пореден път демонстративно и напълно съзнателно наруши разпоредбата на Избирателния кодекс по чл. 181, ал. 2, гласяща, че предизборна агитация не може да се извършва на друг език, освен на български. С оглед на нееднократното нарушаване на същата разпоредба в последните две години от същия народен представител, явно става въпрос за демонстрация на неспазването на закона, с което се дава пример на електората на ДПС, че българските закони нямат сила и действия върху политическото ръководство на ДПС и от там спрямо електората на ДПС.
Това е грубо посегателство срещу държавността, законността и етническия мир, тъй като въпросното деяние демонстрира несъобразяване с равноправното спазване на закона и че той не важи еднакво за всички етноси. Това деяние стана достояние на българската общественост в резултат на широкото медийно отразяване и нормално предизвиква вълна от недоволство сред обществото ни. След като лидерът на парламентарна политическа сила нарушава закона демонстративно и многократно, то за каква законност може да става дума въобще?
Поведението на лидера на ДПС Лютви Местан безспорно насажда етническо напрежение и цели противопоставяне на етносите с цел единствено постигане на изборни резултати чрез разпалване на напрежението и капсулиране на турския етнос.
Настояваме за прилагането на закона в цялата му тежест, още повече че става въпрос за многократно и умишлено нарушаване, което цели разрушаване на крехката стабилност на Република България при условията на нарастваща нестабилност в региона. Да живее България!”
Този текст, който Ви изчетох, е оформен като сигнал до Централната избирателна комисия и аз приканвам всички депутати, които споделят нашето виждане по въпроса, да се разпишат. Благодаря Ви предварително! (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Декларация от името на парламентарна група – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа! Днес първа точка от дневния ред е второто четене на Закона за просветата, но току-що станахме свидетели на една експлозия на невежеството и на безпросветността.
По повод на обвиненията, които току-що чухме, искам да Ви заявя, че всеки средно образован български гражданин знае, че точно по силата на Българската конституция международните договори, ратифицирани по конституционен ред, имат предимство пред вътрешното законодателство. Правото на ползване на майчин език е уредено като естествено неприкосновено право в Европейската конвенция за правата на човека, ратифицирана от Българския парламент по конституционен ред и ерго има предимство пред вътрешните закони, в това число и пред Избирателния кодекс.
В този смисъл аз се позовавам на правата си по Европейската конвенция за правата на човека, ерго позовавам се на правата си по българската Конституция. Но това е чисто формалната страна на въпроса.
Истината е, че председателят на ДПС и всички кандидати на ДПС провеждат кампанията си на официалния български език, като от време на време си позволяват „опущението” да се обърнат с няколко думи и на майчиния ни език, особено когато става въпрос за 23 септември, госпожо Председател – Европейския ден на езиците.
Този ден неслучайно е определен за ден на езиците, защото за Европа езиковото различие е богатство, а не проблем за националната сигурност на съответните държави.
Уважаеми госпожи и господа, от тази трибуна народен представител да се обявява против правото на Лютви Местан или на който и да е член на Парламентарната група на ДПС да поздрави своите избиратели на майчиния им език по повод на свещения религиозен празник Курбан байрам е равно на това същият този народен представител да се обявява против правото на етническите българи от Западните покрайнини да поздравят своите избиратели на своя, на нашия, български език, а да бъдат задължени да го правят на сръбски език. Призовавате ли кандидатите за кметове и народни представители от българското национално малцинство в Западните покрайнини да поздравяват своите избиратели не на български, а на сръбски език? Искате ли същото от бесарабските българи от Молдова и от Украйна? Това ли е Вашият патриотизъм? Това е всичко друго, но не и патриотизъм!
И няма как да не се сетя за гениалното откровение на Ботев: „Патриот е – душа дава, но не своята душа, а душата на народа!” (Ръкопляскания от ДПС.)
Уважаеми госпожи и господа, каквото отношение имаме към вътрешните си малцинства, същото порядъчно отношение имаме право да искаме спрямо българските малцинства зад граница. Крайно време е Четиридесет и третото народно събрание на България да прозре простичкия факт, че България е единствената страна – член на Европейския съюз, която налага подобни абсолютно недопустими, да не кажа – безумни, ограничения. Те са чужди на ХХІ век, през който мултикултурализмът се явява естествено състояние на обществата във всички държави. Толкова по тази тема.
Чакам обаче отговора на въпроса: този, който иска от Местан да поздрави избирателите си по повод най-големия религиозен празник Курбан байрам не на майчиния си език, иска ли същото и от представителите на българското национално малцинство зад граница? Призовава ли властите от Сърбия, Молдова и Украйна да налагат тези ограничения на нашите братя българи от тези държави?
Освен това вземам повод все пак от този пореден опит за предизвикване на истерия, за да Ви кажа, че на 23 септември ръководството на ДПС и членовете и симпатизантите на ДПС, които участваха на откриването на предизборната кампания на ДПС в Исперих, пяха с един чужд изпълнител най-патриотичната българска песен за Райна Княгиня.
Уважаеми госпожи и господа, ако сте истински патриоти, в този миг ще прекъснете изказването на председателя на ДПС с бурни ръкопляскания. Защото няма нищо по-хубаво от това собствено избирателите на ДПС да пеят песента за Райна Княгиня, защото байракът, ушит от нея, е и нашето знаме. (Ръкопляскания от ДПС.) Всички стоим под този байрак.
А това, че на същата мелодия има друга песен с друг текст е естествено състояние на балканския фолклор. Това не е повод за истерия, а мисля, че по-скоро е основание да се радваме на фолклорното богатство на Балканите. Не го казвам аз, казал го е великият акад. Николай Кауфман. Има изследвания, които е добре да прочетете, казали са го и други български изследователи-фолклористи. Но аз повече няма да Ви ангажирам вниманието с научните заключения на българските фолклористи, повтарям – на българските фолклористи, защото съм политик, а не просветител.
По изключение обаче ще Ви предоставя библиографска информация. Добре е да се знае, за да престанем да правим истерия от онова, което по-скоро би трябвало да бъде извор на единство, на заедност.
Завършвам с пожелание за толерантна кампания и декларирам, че ще отговорим с още песни на агресията, с български патриотични, възрожденски песни. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за процедура!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 4, ал. 1 от Правилата за процедурата по обсъждането и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, които препращат към чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, срокът за предложения между първо и второ четене за изменение на Конституцията да бъде удължен с още три седмици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно предложение? Няма.
Гласуваме направеното процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията.
Гласували 108 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Господин Байрактаров – процедура по начина на водене.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Байрака, байрака.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене, защото е недопустимо от трибуната на парламента да се демонстрира невежество и опит за заблуда за Деня на европейските езици, (шум и реплики от ДПС), а не Европейски ден на езиците, както беше направен опит от един невежа, да бъде внушен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Без лични обиди – процесът може да се квалифицира, но личностите – не.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Когато се проповядва невежество и още повече, когато за пореден път се прави опит за разделяне на българското общество, гаврейки се с една известна патриотична песен, каквато е песента за Райна Княгиня, и олицетворявайки я с някаква Райне-майне и не знам си каква...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво предлагате към мен, господин Байрактаров?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: ...да взимате навреме мерки и да прекратявате такива изказвания. Благодаря.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Ето, направете го сега. (Реплики от ДПС.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.
Припомням, че в петъчния ден е докладван чл. 280 с всички предложения на народните представители към него.
В режим на дебати по чл. 280 сме.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по него? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Милен Михов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 9, против 15, въздържали се 74.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Найден Зеленогорски.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 13, против 8, въздържали се 72.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Валери Жаблянов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 5, против 62, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 282 в редакцията на Комисията по Доклада на същата.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 281 има предложение от народния представител Мариана Тодорова.
Комисията не подкрепя предложението:
„В Глава шестнадесета, Раздел І, чл. 281 ал. 3 отпада.”
Предложение от народния представител Милен Михов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 1.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 281, ал. 1, т. 5 думите „за личностно развитие” се заменят с думите „за развитие на способностите или за подкрепа на децата и учениците”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 281, който става чл. 283:
„Чл. 283. (1) Средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие включват:
1. ученически стипендии;
2. транспорт на деца и ученици;
3. закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване и за училищната библиотека;
4. целодневна организация на учебния ден и хранене;
5. дейности, свързани с общата подкрепа за личностно развитие;
6. дейности, свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие;
7. дейности, свързани с ученическия отдих и спорт;
8. реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите;
9. подкрепа за ученици с изявени дарби;
10. други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование.
(2) За децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до най-близката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас и обратно.
(3) Средствата по ал.1, т. 1, 3 и 9 се предоставят и на частните детски градини и училища.
(4) Средствата за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности се предоставят на детските градини и училищата, в които те се обучават.
(5) Когато детската градина или училището не могат да осигурят ресурсното подпомагане съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, средствата по ал. 4 се предоставят на съответната община за организиране на ресурсното подпомагане от център за подкрепа за личностно развитие, съответно на центъра за специална образователна подкрепа в случаите по чл. 195 на територията на съответната община или за възлагане при условията и по реда на чл. 198.
(6) Когато общината не може да осигури ресурсното подпомагане съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование при условията на ал. 5, средствата за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане се предоставят на съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
(7) Средствата за изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 5, 6 и 10 могат да се предоставят на лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето при възлагане по реда на чл. 198, ал. 2 и 3.
(8) Условията и редът за разпределение на средствата по ал. 1 се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния европейски фонд или програма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Мариана Тодорова.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 75 народни представители: за 5, против 6, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 74 народни представители: за няма, против 66, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 283 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 282 има предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 282, ал. 1 думите „центровете за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищните центрове”.
В чл. 282 се създава нова ал. 2а, а останалите алинеи се преномерират:
„(2а) Броят и наименованията на националните програми за развитие на образованието се одобряват от Народното събрание всяка година до 30 февруари.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 282, който става чл. 284:
„Чл. 284. (1) Средствата за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие включват:
1. разходи за подобряване на материалната база;
2. средства за повишаване на качеството на обучението;
3. средства за развитие и за подпомагане на педагогическия персонал по чл. 219, ал. 5;
4. библиотечно-информационно осигуряване;
5. други разходи, насочени към подобряване на физическата среда и на образователния процес.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се предоставят на детските градини и училищата с високи или с ниски образователни резултати и се използват, както следва:
1. от детските градини и училищата с високи образователни резултати – по тяхна преценка за допълнително финансиране на дейностите им и/или за поощряване на педагогическите специалисти;
2. от детските градини и училищата с ниски образователни резултати – целево за реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2, предоставени за детските градини и училищата с ниски образователни резултати, се разходват след предварително одобрено разпределение от първостепенния разпоредител с бюджет и не може да се използват за възнаграждения на педагогическите специалисти.
(4) Образователните резултати по ал. 2 се определят по методология, утвърдена с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Задължителен елемент от методологията са резултатите от обучението и оценката от инспектирането.
(5) Условията и редът за разпределение на средствата по ал. 1 се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния европейски фонд или програма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ще трябва да върна дебата малко назад във времето, когато коментирахме и направих предложение да бъде включено финансиране за повишаване квалификацията на българските учители. Все още, ако не ме лъже паметта, господин Министър, е в действие и Наредба № 5. Нали така? Хубаво е, аз няма да Ви разказвам Наредба № 5, но ще се опитам на разбираем език да Ви обясня какво искаме от учителите. Искаме, колеги, от учителите да повишават квалификацията си с цел да могат да извършват качествено образование на нашите деца. Само че какво се случва в действителност? Българските учители заплащат за повишаване на квалификацията – първа, втора, трета степен, в рамките на около хиляда лева. Увеличението на техните заплати от това повишаване на квалификацията се изразява с около 20 лв. месечно. Сиреч българският учител влага собствени хиляда лева, за да бъде полезен на децата, да бъде полезен за качеството на образование, но инвестицията чрез увеличаване на заплащането практически обезсмисля и демотивира българския учител да повишава своята квалификация. Така ли е, господин Министър? Радвам се, че сте съгласен с мен.
В чл. 282, придобиващ номерация 284 по доклада на Комисията, в ал. 1, т. 3 е предвидено средства за развитие и за подпомагане на педагогическия персонал по чл. 217 по старата номерация, сега 219, ал. 5, което означава евентуално осигуряване на средства за транспорт, ако учителят пътува от друго населено място, или квартирни пари.
Хубаво е да Ви припомня, уважаеми колеги, че само преди няколко дни приехме Закона за лечебните заведения и в чл. 92 и 93 в този Закон изрично, въпреки настояването на Министерството на здравеопазването да бъдат отменени тези членове, ние от Комисията, както и Вие, колеги народни представители, отхвърлихме това предложение, а то предвижда точно осигуряване на средства за финансиране на българските лекари да повишават своята квалификация, както и практически умения. Аз Ви питам днес: с какво българският учител е по-различен от българския лекар, че той да няма законовата възможност, регламентирана в закон, да бъдат осигурени средства за неговото повишаване на квалификацията? С какво?
Затова, уважаема госпожо, правя предложение и се надявам да има разум, тъй като последните няколко дни съм получил десетки, да не кажа и стотици обаждания от български учители от цялата страна в т. 3 на ал. 1 – след числото „5” да бъде добавено „и за повишаване квалификацията на същия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предлагате текстът да стане „средства за развитие и за подпомагане на педагогически персонал по чл. 219, ал. 5…”
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: „…и за повишаване квалификацията на същия”, сиреч на педагогическия персонал. Иначе казано, законодателно да бъде регламентирано, че трябва да бъдат осигурени средства за повишаване на квалификацията, защото след като приемем сега Закона за училищното и предучилищното образование, Наредба № 5 ще бъде най-вероятно отменена, или ще придобие съвсем друг смисъл и аз силно се съмнявам, ако не отбележим законодателно този момент, че там ще бъде предвидено такова нещо. Да не говорим, че в условията на делегирани бюджети в общи линии силно се съмнявам, че ще бъдат осигурявани средства и мисля, че Министерството ще подкрепи това мое предложение, защото то е в полза на българските учители и на българските деца. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, госпожи и господа! Многоуважаеми и високообразован господин Байрактаров, аз Ви препоръчвам не сега, защото сте обладан от емоция, а след като бъде изготвен стенографският протокол от това заседание, да вземете изказването си, да си го прочетете, да се замислите върху един израз – „числото 5”, след което да проверите коректността на този израз „числото 5”, когато става въпрос за номерация на наредби, дали няма по-коректен израз. Но аз казах, че не съм просветител, само Ви подсказвам, че имате нужда да направите тази проверка сам, защото това е най-прекият път към развитието. Не да Ви се дава наготово знанието, а сам да го придобиете. И това трябва да бъде цел на цялата образователна система.
Но инак съм напълно съгласен с тезата Ви, че българските учители трябва да бъдат така подготвени, че да дадат подобаващо високо образование на българските деца. Съгласен съм с тази Ваша теза с уговорката, че става въпрос за това да не повтарят грешките на образователния процес, на който Вие сте продукт, защото, ако не бяха тези грешки, вероятно щяха да Ви спестят изключителното унижение да ме поправите за коректния израз…
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): За какво?
ЛЮТВИ МЕСТАН: За коректния израз, който използвах.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Не е коректен.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Да, да, да – Денят за езиците е, а не на европейските езици. И след като колегата Станислав Анастасов Ви даде кое е съвършено коректното, не намерихте доблест да се извините.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): На Вас?!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без диалог.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Това е реплика, няма как да не е диалог, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но не с цялата зала.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Аз завърших. Хубаво е, прочетете си изказването, помислете още веднъж.
А сега имате думата за поредното изстъпление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика вероятно няма да има.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря.
Госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Уважаеми господин Местан, не знам какви ясновидски способности владеете, за да знаете какво е моето емоционално състояние, първо.
Второ, сигурен съм, че дори не знаете продукт на коя образователна система съм.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): То си личи.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Но аз ще използвам един израз на моята високообразована баба, която почина на 94 години, и ще се опитам да го перифразирам, за да не звучи грубо, тъй като не мисля, че трибуната на Народното събрание е средство за изясняване на лични взаимоотношения, а тя е, че „Мълчанието е злато”.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Хубаво е да се извиниш.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Що се касае до това, за което ме призовавате да се извинявам, ще Ви посъветвам да изгледате филма „Изгубени в превода”. Той е хубав филм и показва как се греши при превода от един език на друг, за да разберете коя е коректността.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Филмът е за друго нещо.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС, от място): Но той и филма не е разбрал. (Народният представител Лютви Местан излиза от залата.)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Второ, ще Ви посъветвам да си прегледате стенограмата и да разберете, че 23 септември не е този ден, който Вие посочихте. Денят е 26 септември. Не исках да Ви унижавам и там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, имаме по-важна работа днес.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Да, по-важна работа, съгласен съм, госпожо Председател. Радващото е, че все пак господин Местан приема моите доводи, моите предложения като важни и това е по-важното.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС, излизайки от залата): Вземи гледай филма.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: И се надявам, че ще се върне да гласува и да ги подкрепи, заедно с цялата си група, която е като фантом: ту я има, ту я няма, ту влиза, ту излиза, което... (Оживление.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Предстои гласуване.
Моля народните представители да влязат в залата.
Моля групите от мнозинството, които успешно преминахме кворума за днес, да бъдат любезни – в пленарната зала върви второ четене, съответно второ гласуване.
Поставям на гласуване предложението на господин Жаблянов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 1, против 57, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Байрактаров за допълнение в чл. 284, ал. 1, т. 3 от редакцията на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 10, против 4, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Колеги, искам прегласуване, защото имам чувството, че много от Вас не разбраха, че тази добавка от две думи е в полза на българските учители и на българските деца. Не е нужно да проявяваме някакъв инат само защото не е предложено от еди-кого си, а от Байрактаров и да го отхвърляме. Никъде в Закона не е предвидено конкретно осигуряване на средства и финансиране за повишаване квалификацията на българския учител! Точно обратното, вменяваме задължение на българския учител да си повишава квалификацията и в същото време той трябва да плаща от джоба си!
Да не Ви връщам – имаше и текстове, в които искаме атестиране на българския учител през определен период от време, което е свързано с повишаване на квалификацията му! Не мога да разбера: защо трябва да поставяме тези хора на колене, а чрез Закона да не им дадем възможност за осигуряване на финансиране?! Ето това искам да направим! Вменяваме една камара задължения и в същото време никаква възможност за осигуряване на средства!
Моля Ви за подкрепа при прегласуването, защото то е полезно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 79 народни представители: за 14, против 9, въздържали се 56.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 284 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Член 283 – предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 283, който става чл. 285:
„Чл. 285. Средствата по чл. 283, ал. 1 и чл. 284, ал. 1 могат да се предоставят въз основа на допълващи стандарти или нормативи за дете или ученик, определени с акта по чл. 282, ал. 1 и броя на децата и учениците. В тези случаи се прилага разпоредбата на чл. 282, ал. 13.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 284, който става чл. 286:
„Чл. 286. (1) Средствата от държавния бюджет за национални програми за развитие на образованието включват разходите от държавния бюджет за реализиране на национални мерки и дейности, чиито цели не могат да бъдат постигнати в желаната степен, ако се финансират в рамките на средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1, 2 и 3.
(2) Със средствата по ал. 1 може да се насърчава разработването и да се подпомага финансирането на общински програми за развитие на образованието, когато мерките и дейностите по националната програма предполагат те да бъдат планирани, организирани и изпълнени най-ефективно на общинско ниво.
(3) Програмите по ал. 1 се одобряват от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Анблок гласуваме членове с номера 285 и 286 по доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Член 285.
Предложение от народния представител Мариана Тодорова.
Комисията не подкрепя предложението:
„В Глава шестнадесета, Раздел I член 285 отпада.”
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 285 алинеи 3 – 7 се заличават.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 285, който става чл. 287:
„Чл. 287. (1) Средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците в частните детски градини и училища се определят по бюджетите на общините, на чиято територия се намира тяхното седалище, въз основа на стандарти за дете и ученик и на броя на децата и учениците.
(2) Средствата, получени от общината по стандарти, се разпределят между частните училища и детски градини, включени в системата на държавно финансиране въз основа на броя на децата и учениците. В тези случаи се прилага разпоредбата на чл. 282, ал. 13.
(3) С получените от държавния бюджет средства частните детски градини и частните училища финансират само дейностите по обучение, възпитание и социализация на децата и учениците, определени с акта по чл. 282, ал. 2.
(4) С приходите от дейностите срещу заплащане по чл. 10, ал. 3, както и с приходи, реализирани на друго основание в частните детски градини и частните училища не могат да се финансират разходи за дейности, финансирани със средства от държавния бюджет.
(5) За изразходваните средства по ал. 1 и по чл. 283, ал. 3 частните училища и частните детски градини водят обособена аналитична отчетност.
(6) Частните детски градини и частните училища изготвят и представят периодични касови отчети за разходите по ред, определен от министъра на финансите и от министъра на образованието и науката.
(7) Неизразходваните средства от субсидията на частните детски градини и частните училища в рамките на текущата година могат да се използват само за финансиране на същите дейности през следващата година.
(8) При прекратяване на участието на частните детски градини или частните училища в системата на държавно финансиране или при прекратяване на дейността им, неизразходваните средства от държавния бюджет подлежат на възстановяване при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.
(9) Общината и регионалното управление на образованието осъществяват контрол върху разходваните от частните детски градини и училища средства, получени от държавния бюджет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на госпожа Тодорова.
Комисията не я подкрепя.
Гласували 71 народни представители: за 7, против 7, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 1, против 65, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 287 по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 73, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 286 – предложение от народния представител Мариана Тодорова.
Комисията не подкрепя предложението:
„В Глава шестнадесета, Раздел І, чл. 286 отпада”.
Предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„Член 286 се заличава”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 286, който става чл. 288:
„Чл. 288. При установяване на нарушение на нормативните актове, извършено от частната детска градина или от частното училище, включени в системата на държавното финансиране, както и при ниски образователни резултати, определени по методологията по чл. 284, ал. 4, се преустановява предоставянето на средства от държавния бюджет до отстраняване на нарушенията при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Мариана Тодорова, идентично с предложението на Валери Жаблянов и група народни представители, за отпадане на чл. 286. Това е предложението им.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 80 народни представители: за 8, против 42, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 288 в редакция на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 74, против 7, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 287 – предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 287, ал. 3, думите „центровете за подкрепа на личностно развитие” се заменят с думите „извънучилищните центрове”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 287, който става чл. 289:
„Чл. 289. (1) Държавните и общинските училища прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището:
1. на второстепенен разпоредител с бюджет, а в общините с районно деление – на второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджет по решение на общинския съвет;
2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в това число между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
3. да се разпорежда със средствата на училището;
4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на директорите на училища да реализират собствени приходи, като им предоставят за управление ползваната от тях държавна или общинска собственост, в случаите в които те не разполагат с тези права по силата на нормативен акт. По изключение може да не се делегира правото за реализиране на приходи от ползваната от училищата държавна или общинска собственост, когато тя представлява относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата на училището дейност.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 се прилагат съответно и по отношение на детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, когато по решение на първостепенния разпоредител с бюджет те прилагат система на делегиран бюджет.
(4) Първостепенните разпоредители с бюджет не могат да финансират разходи на институции извън системата на предучилищното и училищното образование за сметка на предоставените им средства по чл. 280, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Жаблянов и група народни представители – Комисията не го подкрепя.
Гласували 72 народни представители: за 4, против 55, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 289 по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 288, който става чл. 290.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 289 – предложение от народния представител Валери Жаблянов.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 289 думите „Обществения съвет” се заменят с думите „училищното настоятелство”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 289, който става чл. 291.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Докладвайте и чл. 292.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По чл. 290 – предложение от народния представител Ирена Коцева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 290, който става чл. 292:
„Чл. 292. (1) При случаи, в които в нормативно установените срокове не са предоставени или възстановени средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1, 2 и 3 или по чл. 282, ал. 21, т. 1, 2 и 4 министърът на образованието и науката може да предложи да бъдат наложени на първостепенните разпоредители с бюджет предвидените с чл. 107 от Закона за публичните финанси санкции за съответната сума на неизпълнението на бюджета на училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие.
(2) В случай на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет с централния бюджет в резултат на прилагането на ал. 1, освободените средства могат да бъдат предоставени по бюджета на съответното училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие, което не е получило дължимия трансфер от първостепенния разпоредител с бюджет като трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.”
По чл. 291 – предложение от народния представител Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 291, който става чл. 293:
„Чл. 293. (1) Собствените приходи на държавните и общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са:
1. приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи;
2. приходите от собствени земеделски земи и гори;
3. приходите от права на интелектуална собственост;
4. приходите от реализация на продукция и услуги от практическо обучение;
5. приходите от дарения и завещания;
6. други приходи, определени с нормативен акт.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет не могат да намаляват размера на средствата от държавния или общинския бюджет, определени при условията и по реда на този закон за държавните и общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие за сметка на собствените им приходи.”
По чл. 292 – предложение от народния представител Милен Михов.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Ирена Коцева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 292, който става чл. 294:
„Чл. 294. Допълнителното финансиране по чл. 282, ал. 21, т. 3 се предоставя:
1. по решение на първостепенния разпоредител с бюджет, по ред и условия, определени от него;
2. за паралелки с брой на учениците под нормативно определения минимум, определено като размер с подзаконов нормативен акт;
3. за плащания, дължими от институции, прилагащи система на делегиран бюджет в рамките на текущата година, като тези средства подлежат на възстановяване по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет за сметка на бюджета на институцията, прилагаща система на делегиран бюджет за следващата година, по ред и условия, определени от първостепенния разпоредител с бюджет.”
По чл. 293 има предложение от Ирена Коцева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 293, който става чл. 295:
„Чл. 295. (1) В случай че просрочените задължения на държавно или общинско училище, както и на държавна или общинска детска градина или център за подкрепа за личностно развитие, прилагащи система на делегиран бюджет, надвишават 20 на сто от утвърдените разходи в годишен размер, директорът носи дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. Предложението за налагане на дисциплинарно наказание се прави от финансиращия орган.
(2) В случаите по ал. 1 в едномесечен срок от постановяване на превишението, когато е наложено дисциплинарно наказание, директорът съставя и изпълнява програма за оптимизация на разходите и преодоляване на недостига, която се утвърждава от финансиращия орган.”
По чл. 294 Комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 296.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура?
Заповядайте, господин Мирчев.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ, от място): Нали Вас от БСП Ви няма, бе!
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Тъй като това е един от най-важните закони за държавата, а кворумът е много крехък в момента, интересно ми е дали ще бъде спасен от „златния пръст” отново Вашият кворум, тъй като Вие не приемате абсолютно никаква конструктивна критика при гледането на този Закон. Затова нека видим „златния пръст”.
Упълномощен съм и искам от името на групата поименна проверка. (Силен шум в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мирчев, искането Ви е несвоевременно направено. Не съм обявила процедура по гласуване. Избързвате. Когато обява процедурата, пак ще вземете думата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Изказвания по тези текстове? Няма.
Дебатът е закрит и предстои гласуване.
Заповядайте, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване, за да видим „златния пръст”. (Смях в залата, тропане по банките.).
Грешка, поименна проверка! Извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Хайде поправете се най-после. Последно какво искате? (Силен шум и реплики в залата.)
Обратно становище? Имате думата, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Цачева.
Мисля, че колегата не е от ръководството на групата и няма право да иска поименна проверка, защото съгласно нашия Правилник поименна проверка се иска само от ръководството на групата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Предлагам да не подлагате на гласуване това предложение. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. В залата се появяват народните представители Михаил Миков и Атанас Мерджанов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ръководството влиза в залата.
Моля, член на ръководството да потвърди. (Народният представител Михаил Миков заявява, че господин Мирчев е надлежно упълномощен.)
На микрофона, господин Миков! На микрофона! (Народните представители Михаил Миков и Атанас Мерджанов напускат залата.)
Господин Миков заяви, че господин Мирчев надлежно е упълномощен.
Поименна проверка!

Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ана Георгиева Баракова - тук
Ангел Петров Найденов - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - тук
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Атанасов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Бойка Грозева Маринска - тук
Борис Борисов Станимиров - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - отсъства
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - отсъства
Валентин Любенов Павлов - тук
Валентин Николов Иванов - тук
Валентин Стефанов Василев - тук
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Велизар Пенков Енчев - отсъства
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Вяра Михайлова Церовска - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - тук
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - отсъства
Георги Стоянов Кадиев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гроздан Спасов Караджов - тук
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Дарин Иванов Димитров - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - тук
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - отсъства
Димитър Григоров Шишков - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - тук
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - отсъства
Димитър Спасов Димитров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Танев Танев - тук
Димитър Христов Желев - тук
Добрин Ненов Данев - отсъства
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - отсъства
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Живко Иванов Мартинов - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Кирилов Иванов - тук
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Пенков Иванов - отсъства
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - тук
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Иванова Коцева - тук
Искрен Василев Веселинов - отсъства
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - тук
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Андонов Котев - отсъства
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Добрева Маринова - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Иванов Марков - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - тук
Красимир Илиев Богданов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Петров Петров - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Красимира Арангелова Ковачка - тук
Красимира Пенева Анастасова - тук
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кънчо Янев Филипов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Димитров Христов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - тук
Мариана Георгиева Тодорова - отсъства
Мариана Радева Бояджиева - отсъства
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - отсъства
Мая Божидарова Манолова - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - тук
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - отсъства
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - отсъства
Найден Маринов Зеленогорски - тук
Настимир Ананиев Ананиев - тук
Невин Халил Хасан - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - тук
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - отсъства
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - отсъства
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Полина Кръстева Карастоянова - тук
Радан Миленов Кънев - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Петров Петров - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Димитров Христов - тук
Румен Динев Желев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - отсъства
Руслан Здравков Тошев - отсъства
Рушен Мехмед Риза - отсъства Салиха Хакиф Емин - отсъства
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - тук
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - отсъства
Слави Пенчев Бинев - тук
Славчо Стоев Атанасов - отсъства
Снежана Георгиева Дукова - тук
Станислав Георгиев Иванов - отсъства
Станислав Димитров Анастасов - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Стефан Георгиев Кенов - тук
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефани Михнева Михайлова - тук
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Султанка Димитрова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - отсъства
Ферихан Илиязова Ахмедова - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Георгиев Тодоров - отсъства
Хюсеин Хасан Хафъзов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Генчев Цветанов - отсъства
Цветомир Цвятков Михов - тук
Цецка Цачева Данговска - тук
Чавдар Георгиев Георгиев - отсъства
Чавдар Славчев Пейчев - тук
Четин Хюсеин Казак - отсъства
Шабанали Ахмед Дурмуш - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Илиев Хайтов - отсъства
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Янко Александров Янков - тук

След проверката, след момента, в който са извикани, са влезнали колегите Атанас Атанасов, Борислав Иглев, Велизар Енчев, Валери Симеонов, Никола Хаджийски и Борислав Миланов.
В момента в залата са 119 народни представители. Няма кворум.
Прекратявам заседанието.
Утре – редовно пленарно заседание. Начален час – 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,52 ч.)

Председател:
Цецка Цачева


Секретари:
Айхан Етем
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания