Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 29 октомври 2015 г.
29/10/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствал: председателят Цецка Цачева

Секретари: Георги Търновалийски и Юлиан Ангелов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добър ден, колеги! Моля да се регистрираме.
Прекратете регистрацията.
Втори опит – в 9,15 ч.

Открито в 9,18 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля да заемем местата си и да се регистрираме.
Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
От името на група – заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложеният от Министерството на финансите Законопроект за Бюджет 2016 г. не отговаря за сериозните предизвикателства пред българската икономика. Предложеният подход за непрекъснато свиване дела на бюджета в брутния вътрешен продукт до около 37% е в остро противоречие с провежданите фискални политики на другите страни на Европейския съюз.
През последните четири десетилетия развитите европейски страни поддържат този дял около и над 50% от брутния вътрешен продукт. Ролята на държавата в разпределителните процеси и стимулирането на икономическото развитие дори се засили в следкризисния период от 2008 г. – 2009 г.
Във Франция например за целия период от 1978 г. до 2014 г. средната величина на бюджетното участие в продукта е 52%, а през последните пет години е в границите на 57%.
Държавните финанси играят нарастваща роля за стимулиране и регулиране на пазарната икономика. Без решаващата държавна намеса нямаше да бъдат преодолени тежките икономически проблеми на световната икономика.
При сегашното равнище на българския брутен вътрешен продукт от около 85 млрд. лв., десет-процентната разлика в дела на бюджета спрямо европейските стандарти означава, че нашата държава се лишава от годишен финансов ресурс от порядъка на десетина милиарда лева. Такъв ресурс би изиграл съществена роля за стимулиране на публично-частното партньорство, а с това и на икономическия растеж, намаляване на безработицата и подобряване на жизненото равнище, и ще преодолее проблемите със задълбочаващата се социална поляризация.
Явно сегашните управляващи още не са разбрали, че неолибералните и крайно консервативните модели за развитие претърпяха пълен крах и че бъдещето на пазарната икономика е в публично-частното партньорство.
Проектобюджетът поставя стабилността на публичните финанси на първо място, но като самоцел, вместо икономическото развитие на Република България. Поддържането на бюджетен дефицит и на държавния дълг в рамките на изискванията на критериите от Маастрихт е задължение на всяко правителство, но въпросът е дали стабилността на публичните финанси ще бъде резултат от икономическо развитие, или ще бъде за сметка на това развитие. Това е дълбоката разлика между декларираните принципи в този Проектобюджет, е нашата позиция – на БСП лява България, която разглежда финансовата стабилност като важно условие, а не като самоцел на бюджетирането.
Не може, когато Европейският съюз поставя въпроса за хармонизирането на фискалните политики на страните членки като задължителна стъпка към укрепването на европейската валутна система, управляващата коалиция да ни предлага движение в обратна посока.
За каква стабилност на публичните финанси говори правителството, след като се повтарят стъпките от предишния мандат на ГЕРБ – да стопява бързо натрупания фискален резерв и да трупа нови дългове?! В този Проект пише черно на бяло, че в края на 2016 г. фискалният резерв може да слезе до 4,5 млрд. лв. Ако са верни твърденията на Министерството на финансите, че сега той възлиза на 11 млрд. лв., излиза, че само за година този стратегически резерв ще бъде източен до критично и недопустимо ниски нива. Не се дава отговор на въпроса каква ще е съдбата на резерва през 2017 г. и 2018 г.
С този Проектобюджет управляващите ни вкарват в изключително опасна дългова спирала, водеща ни към гръцки сценарий. Тук е заложено, че в следващите три години държавният дълг на Република България ще бъде удвоен и ще достигне почти 30% от брутния вътрешен продукт или около 15 млрд. евро. Да, това е все още половината от ограничението на Маастрихтските критерии, но така започна навремето този процес в Гърция, Португалия, Ирландия и други страни, и знаем с какво завърши.
Само за 2016 г. правителството на господин Борисов е заложило теглене на нов колосален дълг от 5,3 млрд. лв. Това е първата голяма стъпка от усвояването на зашеметяващия общ държавен заем от 16 млрд. лв. за следващите три години. Той ще легне върху плещите на няколко поколения българи. Това дава отговор на въпроса защо управляващите криеха Проектобюджета за след изборите – за да избягат от въпросите на данъкоплатците как така и за какво ще бъдат похарчени тези колосални суми. Едновременното свиване на бюджетните приходи и разходи като дял от брутния вътрешен продукт, съчетани с тук изведените вече тенденции до есента на 2015 г. – съкращаване с почти 10% на фирменото кредитиране, спада в потребителското търсене и велите вътрешни и чужди инвестиции, вещаят твърде символичен растеж. Предложеното от вносителите затягане на коланите и дългово заробване не води до намаляване на разликите със средните икономически показатели на Европейския съюз.
Запазват се по същество непокътната система на плоския данък, управляващите заявяват, че ще засилват данъчната, а с това и дълговата тежест върху най-бедните и преобладаващата част от средната класа. И тук тяхната последователност е в обратна посока на добрите европейски и световни практики.
Една от първите антикризисни мерки във всички развити страни беше увеличаването на данъчната тежест върху най-богатата част от обществото, като пределният данък върху доходите на физически лица беше повишен дори в традиционно либерални икономики като тези на САЩ и Великобритания до нива от 50%.
Този Проектобюджет не ни предлага никакви политики, чрез които да се решават задълбочаващите се проблеми на България. По същество се предлагат малко повече трохи за няколко министерства и орязване на и без това оскъдните средства за образование и наука, като се посяга на и без това унизително ниския бюджет на Българската академия на науките. Нямаме никакво основание да вярваме на заклинанията за финансова консолидация и реформи, след като ни се сервира искане за актуализация на Бюджет 2015 г. с почти милиард лева допълнителни разходи.
От началото на тази година министър Горанов и премиерът ни убеждаваха многократно, че няма предпоставки и няма да има актуализация на бюджета. Обществото беше подвеждано през цялата година за някакви чутовни успехи в събирането на данъци, мита и акцизи, за свиване на контрабандата и сивата икономика. Действителността обаче се оказва друга. Бюджет 2015 г. се оказва сбъркан и това ще ни струва нов милиарден разход до края на годината, и то заради провалени административни реформи. Затова че политическите управления и цялото правителство не съумяха да изпълнят или по-точно не пожелаха да изпълнят тези реформи, ще плащаме всички ние.
Така, както е прав финансовият министър с аргумента си, че заетите в МВР и МНО не носят вина за провала на управниците си и заслужават да получат заплати през ноември и декември, по същата логика и ние, данъкоплатците, не сме съгласни да теглим нови заеми и да плащаме за некадърността и безволието на управляващата коалиция.
Ние, БСП лява България, категорично няма да подкрепим този безидеен Проект за закон за Бюджет 2016 г., както и предложението за актуализация на Бюджет 2015. В бюджетните комисии, в пленарна зала, ние, БСП лява България, ще предложим алтернативни решения, които са в пълен синхрон с фискалните политики на Европейския съюз. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, към този момент няма внесен Проект за закон за държавен бюджет, нито за бюджетите на Здравната каса и националното и общественото осигуряване в Народното събрание, не ми е известно те да са приемани и от Министерски съвет.
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): От името на парламентарна група.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, без всякакво съмнение дебатът по бюджета е много съществен, затова пленарната зала и българските граждани не трябва да бъдат оставени в заблуждение и пред тях не трябва да бъдат разказвани тези, които не са верни и те да останат необорени.
Колеги, кой управляваше 2014 г.? Кой управляваше 2014 г.? Кой допусна рекордния дефицит в бюджета 2014 г.? Това беше кабинетът Орешарски. Тогава се случи и фалитът на КТБ. В края на годината резултатът е рекорден бюджетен дефицит – рекорден за България бюджетен дефицит. Това е резултатът! (Шум и реплики от БСП.)
Усилията, които се правят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля да се уважаваме! Не е това начинът за подвикване от място!
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Аз разбирам, че от това, което Ви казвам, Ви боли, колеги, но това са фактите и да недоволствате от място, фактите няма да се променят.
След рекордния бюджетен дефицит, с който публичните финанси на държавата бяха поставени под изпитание, последните две години управляващото мнозинство стабилизира публичните финанси. (Шум и реплики от БСП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви!
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Моля, колеги, моля за възпитание в залата! Колеги, от БСП... (Шум и реплики от БСП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, тъкмо започнахме заседанието, не ме принуждавайте да го прекъсвам заради шум и безредици в залата!
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Сега, аз пак казвам, знам, колеги, че много боли, но трябва да ме изслушате – няма как. (Шум и реплики от БСП.)
Във Вашия мандат се случи и фалит на банка, какъвто по измерение не се е случвал в новата българска история, което доведе до 6% дефицит на бюджета към края на 2014 г. Това, което се прави след това, е стабилизиране на публичните финанси.
Две хиляди и петнадесета и 2016-а – бюджетният дефицит се вкарва в рамките на маастрихтските критерии. (Шум и реплики от БСП.)
Госпожо Председател, моля да се обърнете към БСП и да ги помолите за възпитано отношение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля да се изслушваме! Моля да се изслушваме! (Шум и реплики от БСП: „Лъже!”) Сега, дали лъже, аз не мога да преценявам и не съм съдник. Моля Ви! Моля Ви!
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): На следващо място – дългова спирала. Уважаеми колеги, дълговата спирала в Гърция е пряко следствие от дългите бюджетни дефицити, които бяха трупани там, тоест бюджетен дефицит – дългова спирала, едното е пряко следствие от другото. Вследствие на факта, че за година и половина управление и включително Бюджет 2016, прогнозите – дефицитът се свива до 2%. Това означава, че се отнема, премахва рискът, премахва се рискът от получаването на дългова спирала.
Също така, най-опасни за стабилността оттук нататък (шум и реплики от БСП), колеги, най-опасни са ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, моля Ви само за момент!
Колеги, господин Найденов, моля Ви, не ме карайте персонално един по един от групата, или поне тези, които са най-гласовити (шум и реплики от БСП), не ме карайте да прекъсвам заседанието – срам за парламента е, току-що започнахме. Моля Ви!
Продължете, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): На следващо място, най-големите рискове пред Бюджет 2016 са идеите на БСП – едната е за премахване на плоския данък и ще има гласуване по тази тема, уважаеми дами и господа. (Ръкопляскания от БСП.) Това е най-големият риск за публичните финанси и сериозно изпитание за Народното събрание. Аз съм убеден, че разумът ще надделее, най-малкото, замислете се, докато тези хора бяха на власт и цялата власт беше в ръцете им, дори те не отмениха плоския данък, защото разбират – дори те разбират, че това би нарушило стабилността на публичните финанси. (Реплики от ГЕРБ.) Сега го предлагат от чисто популистки намерения. Затова отсега трябва да е ясно, че ако искаме стабилност на държавата, финансите и данъците, плоският данък не следва да бъде пипан и не следва да бъде променян – факт.
На следващо място, когато се взима нов заем за връщане на стар заем, това не води до увеличаване на общата задлъжнялост. Когато един лев дълг се рефинансира с един лев нов дълг, това не води до по-голяма задлъжнялост и с това също не трябва да се спекулира.
От тук нататък – административната реформа. Ако има едно нещо в цялото изказване на БСП – едно нещо, което да не е заблуда и изкривяване на истината, това е, че административната реформа трябва да бъде завършена във вида, в който я предложихме и поискахме. Казахме: 10% намаление на административните разходи. Някъде това беше изпълнено, другаде не беше изпълнено както трябва, така че това трябва да бъде част от Стратегията за 2016 г. Например: Министерството на вътрешните работи – тези служители, които са администратори, стоят зад бюро и не рискуват живота си на улицата, няма нужда да не бъдат - те трябва да бъдат трета категория труд. Тази реформа не беше направена последните 25 години и е крайно време да бъде завършена и ще намали наистина разходите.
Също така служителите, които могат да бъдат пенсионирани, е редно това да бъде направено докрай и тази реформа да бъде завършена.
И най-накрая, колеги, не е честно този, който катастрофира колата, тези, в чиито мандат фалира КТБ, тези, които допуснаха най-големия рекорден бюджетен дефицит, да стават тук и да ни казват какъв трябва да е бюджетът. Те да ни казват какъв трябва да е бюджетът, просто не е почтено. Вие, трябва да си мълчите засрамено и да благодарите, че сега има управляващо мнозинство, което решава Вашите проблеми. (Тропане по банките от БСП. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Вие катастрофирахте колата, ние сега я оправяме. Трябва да кажете благодаря, че замитате след нас и решавате проблемите на България! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Можем ли да преминем към дневния ред?
Във вчерашното пленарно заседание на първо четене гласувахме няколко законопроекта и два отчета, съответно на Съвета за електронни медии, за два периода дебатирахме, и Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция като гласуването им бе отложено за днешното пленарно заседание, по реда на включването на законопроектите в дневния ред.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за обществените поръчки с вносител Министерски съвет.
Моля, гласувайте, колеги.
Гласували 104 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
За процедура – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля да се допусне до гласуване предложение за удължаване на срока за предложения по Законопроекта, който току-що беше приет на първо гласуване, с две седмици. Тоест срокът за предложения да стане три седмици, считано от момента на приемането на Законопроекта. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Следващият Законопроект, по който дебатите приключиха и предстои гласуване, е Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража с вносител Министерския съвет.
Подлагам на първо гласуване този Законопроект.
Гласували 103 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
Следващият Законопроект, с приключили дебати във вчерашния ден и обявено гласуване за днес, е Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на животните.
Поставям на първо гласуване този Законопроект.
Гласували 107 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Дебатите са закрити във вчерашния ден и е обявено гласуване за настоящото пленарно заседание.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта. Вносител е Министерският съвет.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Процедура – госпожа Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Госпожо Председател, колеги, предлагам така предложената ратификация да бъде приета и на второ гласуване на днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложение за едновременно гласуване в едно пленарно заседание на първо и второ четене на конкретната ратификация.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Слушаме доклада за второ гласуване, госпожо Грозданова.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Уважаеми колеги!
„ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между правителството
на Република България и правителството на Република Австрия
за сътрудничество в областта на културата, образованието,
науката и младежта

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта, подписана на 12 февруари 2015 г. в София.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме на второ четене Законопроекта за ратификация.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
По т. 7 от седмичната програма са обсъдени отчети за дейността на Съвета за електронни медии за периода от 1 януари 2014 г. – 30 юни 2014 г. и втори Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2014 г. – 31 декември 2014 г.
Припомням проектите за решения на Комисията по културата и медиите, които ще бъдат подложени на гласуване:

„РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии
за периода 1 януари 2014 г. – 30 юни 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2014 г. – 30 юни 2014 г.”
Режим на гласуване, моля.
Гласували 88 народни представители: за 64, против 13, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Първи отрицателен вот – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, гласувах „против” както за първата половина на годината, така и за втората ще гласувам „против” и не толкова за отчета на дейността на Съвета, колкото за дейността на Съвета. Това формирование с годините се превърна в абсолютно излишно и безсмислено структуриране на тази дейност. Със или без Съвет за електронни медии положението в българските медии, такова, каквото е днес, не би се променило. Затова смятам, че Съветът за електронните медии харчи абсолютно излишно и паразитно публични средства. С досегашната си дейност без никакъв резултат той е достоен да бъде съкратен и това би било проява на истинско реформаторство, вместо проформа реформаторство. Абсолютно безрезултатна, без никакви последствия, без никакви резултати от регулацията. Затова аз съм против отчета, но истински съм против дейността и съществуването на този паразитен орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втори отрицателен вот – господин Бинев.
СЛАВИ БИНЕВ (ПФ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Този отчет беше около 130 страници. Ако беше 106, щеше точно да посочва мястото ни в класацията по свобода на словото. За десет години, откакто СЕМ се ръководи от настоящият председател, ние от 34-то място по свобода на словото в момента сме на 106-то. Допуснати са медийни картели, медийни бухалки и всеки, който се изкаже по някакъв различен от общоприетия начин, мога да му разкажа какво ще се случи с него, от личен опит.
Смятам, че най добрата стъпка, ако искаме наистина да има свобода в България, е разпускането на СЕМ и разследването на неговия председател за покровителство над определени медийни картели и, разбира се, извиването на ръцете на тези, които биха искали да кажат истината. Смятам, че това би било една много добра стъпка, за да има наистина свобода. Смятам, че тук ще бъде страхотно лицемерие от наша страна да приемаме какъвто и да било доклад, още повече положителен. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За трети отрицателен вот – заповядайте, господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз също гласувах „против”. Аргументите на господин Божинов и господин Бинев са абсолютно адекватни. СЕМ не върши абсолютно никаква работа. Той се превърна в едно пристанище за пенсионери, които да получават добри заплати и привилегии и които не поемат отговорност за нищо, а напротив, изпълняват политически поръчки.
Последният случай беше с така нареченото „Радио Кърджали”, което разбуни духовете в обществото и беше опитано да се прокара абсолютно в нарушение. Опитът да се промъкне този лиценз беше направен тихомълком в средата на лятото, да не се забележи от никой, но когато ние реагирахме, председателят на Съвета за електронни медии започна да заема позиции, които противоречат и на нормалния морал, и на общественото мнение и явно обслужваха определени тяснополитически партийни интереси.
Поради тази причина гласувах против доклада с ясно съзнание, че този орган е абсолютно излишен в сегашния си вид, със сегашните хора.
Между другото, трима от членовете на СЕМ са с изтекъл мандат отдавна. Затова носи вина и парламентът, че не ги отменя...
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): С изтекъл срок на годност.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: С изтекъл срок на годност отдавна. Благодаря Ви, господин Стоилов. (Ръкопляскания от народния представител Янаки Стоилов.)
Затова смятам, че този орган или трябва да бъде реформиран, или трябва да бъде закрит. А тъй като в парламента един път в годината става дума за този орган, гласувах против неговия отчет. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
„Проект
РЕШЕНИЕ
по отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2014г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Приема отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2014 г. – 31 декември 2014 г.”
Режим на гласуване.
Гласували 90 народни представители: за 56, против 23, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По кое отрицателен вот, като няма... (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Ама решението не е прието!
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Няма значение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз реших, че някой ще иска прегласуване преди това. Нека да изчерпим процедурата по прегласуване.
Прегласуване, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване. Мисля, че някои колеги не успяха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги.
Гласували 98 народни представители: за 54, против 28, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Отрицателен вот. (Реплики от ГЕРБ.)
Аз ще обясня вота, а не решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първи отрицателен вот.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Може би първо трябва да кажем, че се обяснява отрицателен вот. Решението не е прието, но отрицателният вот е факт. Показателно е, че не се приема точно отчетът за втора половина на годината (силен шум и реплики от ГЕРБ), защото влошаването на медийната среда е процес и нейното деградиране през тази година придоби своите връхни точки. Аз ще Ви давам примери и ще Ви давам примери за медийната среда, за етиката в медийната регулация. (Викове от ГЕРБ.)
Известно ли Ви е, че в България се завръща цензурата? Ако не Ви е известно, аз Ви го съобщавам и мога да го илюстрирам. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Известно ли Ви е, че много от медиите се използват за масови манипулации? Ще Ви дам примери как става това, особено в предизборния период, където почти всичко е платено, обаче няма автори на публикации, с които се цели да бъдат дискредитирани определени кандидати. (Реплики от ГЕРБ.) Да, имената правилно ги цитирате.
Не се цитират автори, а се внушава, че това е някакво независимо разследване, което обаче няма автор. Никъде в тези, от една страна, рекламни публикации или разобличаващи публикации, няма автор, който да си сложи името и да каже, че е човекът, който пише. Няма дори уговорка, че това е становище, което ангажира редакцията на съответното издание. Зад кого се крият? Или Вие сте на път да превърнете журналистическата професия в унизителна? Защото някой дори и да пише това, което иска или смята, то няма как да излезе във вида, в който се намира.
Няма да коментирам и другите медии, специално електронните, за които би трябвало да има по-голяма регулация и да се попита дали наистина има някаква конкуренция, или зад множество скрити собственици се крият едни и същи лица и едни и същи интереси, едни и същи тези, едни и същи манипулации, едни и същи внушения.
Това е днес медийната среда, но така ще бъде, докато икономиката, политиката и медиите не бъдат донякъде отделени едни от други. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – господин Бинев, трети – господин Жаблянов.
СЛАВИ БИНЕВ (ПФ): Ще използвам възможността да кажа нещо, за да обясня отрицателния си вот.
С цялото ми уважение към господин Стоилов, защото ние сме добри познати, искам да Ви кажа, че по Ваше време беше абсолютно същото. (Реплика на Янаки Стоилов.) Вашето изказване дискредитира въобще идеята и не става дума за ляво и за дясно. Тук сме хората, които трябва наистина да решим по какъв начин оттук нататък да се води, да се отвори медийната свобода. По Ваше време – казва Ви го човек, който е имал проблеми и с Вас, и с хората от....
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Това реплика ли е, за да направя дуплика?
СЛАВИ БИНЕВ: Направете каквото искате. Аз Ви казвам, че Вашето изказване дискредитира идеята въобще, че има проблем в...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие сте в процедура да обясните Вашия личен отрицателен вот. А другото е дебат, който беше закрит във вчерашния ден.
СЛАВИ БИНЕВ: Мисля, че стана ясно – това е сериозен проблем и не зависи нито от камъните от дясно, зависи от всички нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Жаблянов – трети отрицателен вот.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Няма да правя дуплика.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Браво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля по-сериозно за авторитета на Събранието!
Заповядайте, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Гласувах отрицателно с ясното съзнание, че огромната част от общественото мнение в България е убедена в изключителната деформация на медиите – по отношение на тяхната обективност, по отношение на тяхната комерсиализация, по отношение на концентрацията на собственост в олигархичните кръгове.
Какво стана с проверките относно собствеността и прозрачността на медиите в България, с констатациите на Европейската комисия? Какво стана с тези проверки?
Междувременно се осъществиха няколко големи сделки, които засилиха концентрацията на собствеността в медиите, увеличиха непрозрачността, превърнаха журналистическата професия, която би следвало да бъде в услуга на гражданите, в слуга на олигархията и на изпълнителната власт.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Кой, кой?
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Същият!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Кой, кой, бе?
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Превърнаха медиите в преки участници в изборите.
Понеже виждам, че господин Лозанов гледа с интерес дебата, да му кажа за техния Съвет да вземе да препоръча да регистрират партия bTV, партия „Нова телевизия” и да участват в изборите, вместо да го правят като медии. Да престанат да фалшифицират резултатите от изборите преди да са излезли официалните резултати, и това го правят медиите. Къде е СЕМ в тази ситуация? Къде са констатациите, къде е контролът, къде е регулацията?
Какво е отразено в тези напудрени страници тук, дето ни предлагате?
Подкрепям предложението да се закрие СЕМ. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Паразитен орган, харчи парите на държавата и искам подкрепата на управляващите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, изпитвам вече неудобство да призовавам за ред в залата.
По начина на водене – господин Таско Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене. С малко закъснение я взех, но добре, че го направих, защото трябваше да ставам два пъти.
Първото нещо, на което искам да Ви обърна внимание, е, че все пак ние в парламента сме достатъчно разумни, професионално седящи хора, знаейки своите права и задължения, и не е необходимо Вие като суфльор от трибуната да подканвате народните представители дали да искат прегласуване, дали да не искат прегласуване, да изпадате в неудобното положение да го казвате три пъти, да чакате половин минута някой да се сети, че може би ще има някакво прегласуване и едва тогава той да излезе. Не е красиво това нещо, още повече губим времето, което и без това ни е ценно.
Второто нещо, което искам да Ви кажа, е, че когато тук някой излиза – Вие му направихте забележка, но трябваше да му отнемете думата, да изказва отрицателен вот, той трябва да изказва собственото си мнение, а не да прави разбор на преди него изказалия се, какво е казал, защо го е казал и как го е казал.
Затова Ви моля, придържайте се към правилата и в същото време въвеждайте ред и дисциплина, защото всички ние в момента, гледам, че сме леко предизборно ажиотирани, ако мога да използвам тази дума, успокоявайте ни и не ни давайте възможност да проявяваме лош нрав. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков, ще се постарая.
Процедура – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Дебатите по доклада на СЕМ са достатъчно сериозни, за да позволим да се превърнат в част от предизборната кампания на парламентарно представените политически сили между първия и втория тур. Чухме какви ли не обвинения и срещу регулатора.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Каква е процедурата?
ЛЮТВИ МЕСТАН: В този смисъл ние не, че сме безкритични, но има необходимост от една трезва, обективна оценка за съдържанието на доклада.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Процедурата!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Вие подсказвате ли? Аз обосновавам процедура! На Вас не Ви ли е ясно, че всяка процедура трябва да се обосновава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не влизайте в диалог от място...
ЛЮТВИ МЕСТАН: Това е смисълът на парламентаризма, госпожо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...с народни представители, които правят процедурни предложения.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Това е смисълът на парламентаризма!
Ако Вие сте тук само – хайде, гласуване и си тръгваме, това не е моето разбираме за парламентаризма. (Ръкопляскания от ДПС.)
Затова предлагам да освободим дебатите от емоцията на предизборната ситуация и да отложим дебатите по приемане на доклада на СЕМ за следващата седмица, (реплики), когато ще е минал вторият тур на изборите.
Процедурата ми е за прекратяване на дебатите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Местан, дебатите по двата отчета на регулатора се проведоха във вчерашното заседание, а гласуването беше отложено за днес. Имаше гласуване, господин Казак поиска прегласуване, поради което с тази точка окончателно приключихме.
Заповядайте за процедура, господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Съзнавам, че ние сме към края на изчерпване на седмичната програма, но току-що от медиите научихме, че е извършен атентат в София. В тази връзка Ви моля да предприемете нужните действия в пленарна зала да бъде поканен вътрешният министър госпожа Румяна Бъчварова и да даде информация по случая. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да потърсите министъра на вътрешните работи. Има искане за изслушване в пленарна зала.

По точка осма:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ
2014 Г.
Вносител е генералният директор на Българската телеграфна агенция.
Във вчерашния ден дебатът беше закрит.
Предлагам на Вашето внимание:
„Проект
РЕШЕНИЕ
по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. – 31 декември 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и ал. 4 от Закона за Българската телеграфна агенция
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г . – 31 декември 2014 г.”
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Във връзка с направеното искане за изслушване на вътрешния министър, обявявам прекъсване, за да мога да се свържа с госпожа Бъчварова.
Прекъсването ще бъде 25 минути – до 10,30 ч.
Преди това едно съобщение за народните представители.
В 11,30 ч., в редовната почивка днес бе предвидено и ще се състои откриване на изложба „Русенският университет: измерение на настоящето, траектории на бъдещето” във връзка със 70-годишнината на Русенският университет „Ангел Кънчев”.
Поканени са всички народни представители в 11,30 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля да заемем местата си.
Заседанието продължава.
Във връзка с направеното искане за изслушване на министъра на вътрешните работи госпожа Бъчварова, тя е в залата и може да направи това.
Госпожо Бъчварова, слушаме Ви!
МИНИСТЪР РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители. Разбирам интереса Ви към последните събития, споделям загрижеността и изпълнявам отговорността си да Ви информирам. В този кратък интервал от събитието, което Ви е развълнувало, досега мога да Ви дам следната информация.
В 8,54 ч. чрез телефон 112 е постъпила информация, че в квартал „Кръстова вада” на
бул. „Черни връх” 67, зад бензиностанция ЕКО, са стреляли по кола на Алексей Петров. Сигналът е подаден от негов охранител, който в момента не е бил на работа. Вероятно деянието е извършено 10-15 минути по-рано, а сигналът е подаден със закъснение, което е обичайна практика, за да се изведе от мястото застрашеното лице. Незабавно са изпратени полицейски служители, които са установили, че има изстрел с RPG. Установено е, че няма пострадали лица. Има увреждания на автомобила – външни, и на временна постройка, чието предназначение се изяснява. В момента има около 20 служители. Извършва се оглед под наблюдение на прокурор и веднага е организирано заградително мероприятие на територията на София и цялата страна за издирване на автомобил, който е установено, че е бил на мястото на произшествието. Има и свидетели, които в момента се разпитват.
Това е информацията, която мога да Ви дам. Работим активно по този случай и прокуратурата ще установи неговия характер.
Не е в интерес на разследването да поддържаме изтичането на информацията и предоставянето й, но в момента го тълкуваме изцяло като криминално деяние. Има свидетелства, че Алексей Петров е бил с неговата охрана. Ще се установява колко са били, но няма установени пострадали лица. Мястото, на което се е случило, не е в непосредствена близост до дома му. Тази местност – „Кръстова вада”, всъщност е слабо обитавана.
Това са всички факти, с които разполагаме към момента, които мога да Ви предоставя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Уважаеми колеги, тъй като проведохме дебати и гласувания по дневния ред, предвиден за настоящата пленарна седмица, след консултации с колеги на Председателския съвет по-рано днес, обявявам следващото редовно пленарно заседание на Народното събрание за 4 ноември, сряда, 2015 г., с начален час 9,00 ч. Припомням, че това е първата сряда за месец ноември. Програмата ни се формира с предложения от парламентарните групи по реда на ротацията, след което от 12.00 ч. – блиц контрол.
Отново приканвам народните представители в 11,30 ч. да се считат поканени за откриването на изложба в северното фоайе във връзка със 70-годишнината на Русенския университет „Ангел Кънчев”.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 10,56 ч.)


Председател:
Цецка ЦачеваСекретари:
Георги Търновалийски

Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания