Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 13 ноември 2015 г.
Открито в 9,02 ч.
13/11/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев, Красимир Каракачанов и Явор Хайтов

Секретари: Георги Търновалийски и Димитър Делчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, добър ден!
Моля да се регистрираме.
Налице е кворум (звъни) – откривам пленарното заседание.

Започваме с:
ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Уважаеми народни представители, с Решение № 2930 – НС от 12 ноември 2015 г. Централната избирателна комисия е постановила Решение относно обявяване на Христо Грудев Грудев за народен представител от Седемнадесети изборен район – Пловдивски.
С писмо вх. № НС – 02-30 от 11 ноември 2015 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание на 11 ноември 2015 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Здравко Димитров Димитров като народен представител от Седемнадесети изборен район – Пловдивски, издигнат от листата на Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и третото народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение на ЦИК № 2929 – НС от 12 ноември 2015 г. Централната избирателна комисия
„РЕШИ:
Обявява Христо Грудев Грудев с ЕГН... съответно за народен представител в Четиридесет и третото народно събрание от листата на Политическа партия ГЕРБ от Седемнадесети изборен район – Пловдивски.”
Квесторите, поканете господин Грудев за полагане на клетва.
Повтаряйте след мен. (Всички стават.)
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Честито! (Ръкопляскания. Влиза министър Московски.)
Добре дошъл на министър Московски.

Продължаваме с:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
Във вчерашния ден са се изказали следните народните представители: Георги Свиленски, Менда Стоянова и Искрен Веселинов.
Групите разполагат със следното време: ГЕРБ – 24 минути и 6 секунди, БСП лява България – 7 минути и 14 секунди, ДПС – 17 минути, Реформаторски блок – 13 минути, Патриотичен фронт – 8 минути и 15 секунди, БДЦ – 11 минути, Атака – 10 минути, АБВ – 10 минути, независим – 5 минути.
За изказване към вчерашния момент бяхме стигнали до господин Йордан Цонев.
След него – господин Ерменков.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Всъщност вчерашната дискусия показа няколко много важни неща не само във връзка с внесения Законопроект, но и по принцип с начина, по който протича парламентарната данъчна кампания, както ние я наричаме, преди бюджетната такава. Изводите, които можем да направим от вчера, от това което се случи, е, че няма никакъв ред във внасянето на данъчните предложения и закони през тази есен, че нарушаването на обичайната парламентарна практика – всички данъчни закони да бъдат внесени значително преди внасянето на бюджета и да бъдат внесени от Министерския съвет, за да се види като цялост каква е концепцията на правителството относно данъчните промени за следващата година, отразени в бюджета, е правилният метод, правилният начин на действие. Този закон, внесен от народни представители, всъщност предизвиква дебат, полемика не защото по същество той е концептуално грешен, а защото не отразява цялостното виждане на кабинета относно този тип реформа.
По съществото на Законопроекта. Парламентарната група на ДПС гласува в Комисията „въздържал се”. Ще гласуваме така и днес не защото смятаме, че патентният данък не е приложим към тази група, тази категория от бизнеса, а защото не е достатъчно обвързан с регулацията в съответния Закон, който урежда тази дейност. Първо, показа дефекти на приетия преди един месец Закон, а освен всичко друго няма как да отречем факта, че данъчните приходи от този вид дейност са твърде скромни за мащабите на заетите в тази сфера.
Тук искам да припомня на всички, че всъщност от въвеждането на патентния данък до 2007 г. таксиметровите превози – тези, които се занимаваха с тази дейност, плащаха именно патентен данък. След това той беше отменен, поради диспропорциите в големите и малките градове, големите и малките населени места, тъй като в големите тази дейност е доста печеливша – а в малките – не особено, и по тази причина тогава българският парламент реши че тази категория от бизнеса ще излезе от данък „Патент” и ще остане в плащане на корпоративен данък, както всички останали.
Резултатът след това, фискалният резултат е нулев, но тук трябва да отчетем и факта, че казаното вчера от колегите, че така, както е устроен в момента правилника за дейността на тези хора в Закона, дава възможност и за избягване и на плащането по ДДС, ако приемем днес патентния данък.
И аз питам: защо преди един месец, както тук колегите от Транспортната комисия – господин Свиленски, останалите колеги, казаха: „Ние с толкова труд приехме” и така нататък, но защо приехте да има възможност да работят като лизингови фирми? Защо не им го забранихте? Това очевидно е заобикаляне на данъчното облагане. Очевидно е натоварване на хората, които упражняват тази дейност, а именно самите шофьори, да бъдат натоварени и с работа, и с лизингови вноски, и с данъци за сметка на тези, които притежават фактически автомобилния превоз. И сега това изтъквате като аргумент против този данък – първо.
И, второ – викаме транспортния министър, когато, да Ви припомня, гледаме данъчен закон, ако и той да има връзка с регулацията на този вид дейност, но ние гледаме данъчен закон. Значи тук трябва да е министърът на финансите, ако по принцип държим на това, но ние викаме министъра на транспорта, защото имаме дефект в онзи закон, с който се хвалим сега тук, един месец-два по-късно.
Изобщо, работата е на парче – прави се един устройствен закон за даден вид дейност и след това се разбира, че всъщност той не обслужва и фискалните цели към този вид дейност, а е ей така.
Аз призовавам: този Законопроект, ние от ДПС няма да гласуваме за него със съображението, че дейността трябва да бъде фискално урегулирана, защото в момента не е и се заобикаля.
Да не говоря за други дефекти на това обслужване на населението, защото не е тук мястото и не е при обсъждането на данъчен закон да обсъждаме такива неща.
Призовавам тези, които го внесоха, да го изтеглят, защото предизвиква този Закон напрежение и начинът, по който е направен, не помага да се урегулира дейността и изобщо данъчните закони. Виждаме една практика, наскоро гледах на сайта на Министерството на здравеопазването – закон за данък. Някак си данъчните закони като че ли си мисля, че се правят от Финансовото министерство, но тук нещо започнахме да бъркаме и функциите, и понятията, и така нататък. Добре е да внесем ред в цялата тази система, защото от това страда не само регулацията на дейността, но и фиска. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Цонев.
Имате ли реплики, уважаеми колеги народни представители? Не.
За изказване – народният представител Таско Ерменков.
След него е народният представител Жельо Бойчев и Велизар Енчев след него.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Странно е, когато в изменение на Закона за автомобилните превози, които са всъщност темата в момента, за която искам да се изкажа, се обсъждат и защитават или се разсъждава върху тях от хора, които са специализирани във финансите и които имаме някаква друга специализация – в енергетиката, но в същото време не виждам нито господин Вълков тук, нито господин Михов тук, които бяха вносители на предишния Закон, който в момента обсъждаме, и които би трябвало да защитят тази позиция. Едновременно с това не виждам и господин Станислав Иванов, който пък е вносителят на сегашното изменение. И него го няма тук. (Реплики от ГЕРБ: „Болен е, в отпуск по болест е”.)
Не знам къде е, просто казвам, че ги няма и няма кой да защити тези, от една страна...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: В болнични е.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Ясно, хубаво, нека да е болен. (Шум и реплики.)
Аз само казвам, че ги няма хората, които да защитят тези предложения.
Надявам се все пак министъра по някое време да вземе отношение по въпроса за тези промени в автомобилните превози.
Аз няма да се спирам върху данъчната страна на Закона за местните данъци и такси, защото управляващите са тези, които имат правото да си определят фискалната политика. Управляващите са тези, които имат право да кажат какви пари ще събират от народа. Не съм аз този, който ще ги съди. Народът ще ги съди по техните действия – дали го товарят, дали не го товарят и какво се случва накрая с цените на такситата и с тези, които карат.
Но аз искам само да се спра върху онази добавка в § 6, където се дава възможност и на упълномощени лица да изпълняват таксиметров превоз, таксиметрова услуга, когато ние имаме вече един Закон, който е приет и който трябва да влезе в сила на 21 ноември.
Какво се случва, колеги, в момента? В момента ние имаме големи таксиметрови компании, които са всъщност лизингови компании, които в момента издават пълномощни на съответните шофьори, задължават ги да купуват колите на лизинг с една цена, която не е нормалната лизингова цена. Тя е поне един път и половина по-висока. Карат ги те да си изпълняват и да си карат техническите прегледи по това пълномощно. Те плащат всякакви данъци, ако плащат нещо. Лизинговите компании само прибират парите и имат едно-единствено задължение до голяма степен и това е да осигурят радиочестотата, по която се правят поръчките на такситата. Всичко останало е за сметка на шофьора, всичко останало е на негов гръб.
Това, което беше предложено с предишния Закон – само да Ви напомня, и което беше прието с единодушие в Комисията по транспорт, беше тези шофьори да бъдат назначени на работа във фирмите-превозвачи. Ако искат съответно и нямат намерение да бъдат назначени там на работа, имат възможност под някаква форма да се регистрират. Може би следва да се помисли дали това не може да стане по малко по-облекчен начин, за да може тези фирми, които ще изпълняват превозваческа дейност, не да бъдат освободени от ДДС, господин Цонев.
Напротив, плащайки данъка, който се предвижда сега, те не се освобождават от ДДС. Те ще натрупат много бързо оборота и ще плащат ДДС. И това е идеята на тази промяна – да се изсветли бизнесът, да се плащат повече данъци.
И аз не мога да разбера каква е тази последователност в политиките, които се провеждат, когато вносителите на едно предложение от една парламентарна група получават подкрепата на целия парламент, този Закон влиза в сила, този Закон се публикува и той трябва да влезе в сила след десетина дни. В същото време колеги от същото това парламентарно мнозинство правят промени, които отричат това, което вече е влязло в сила. Има ли последователност в това? Има ли някаква политика? Има ли някаква визия?
И тук съм напълно съгласен, господин Цонев, че наистина се създава впечатлението, че данъчните закони в България се правят на парче в момента. Някой се сетил, че отнякъде може да одере още една кожа от бедния, решил че може да го направи, предлага го тук и понеже има мнозинство, то се приема
Колеги, нека все пак да се отнасяме сериозно към най-важните закони, това са данъчните закони, защото те определят не само това колко пари ще има в джоба на Министерство на финансите, а и колко пари ще останат на хората да живеят. Бъдете разумни! Недейте да влизате в лесната схема да събираме колкото се може повече пари в момента, независимо от това колко остават при хората. Фискът не е направен да обслужва държавата и държавната администрация. Фискът е направен да създава благоприятни условия на хората. Той е инструмент за стимулиране на дадени дейности. Той е инструмент, за да могат хората да живеят, да им се създават условия, сигурност, гаранции за тази сигурност. Нито едното, нито другото в момента се случва.
И призовавам господин министъра все пак да вземе отношение, защото той е професионалистът, който тук може да ни каже какво се случва с таксиметровите превози, ако бъде приета тази поправка, която в момента се предлага в § 6. И ако това наистина е така, защо все пак е необходимо да се направи тази поправка, защо точно преди един месец приехме съвсем друг Закон със съвсем други решения?
Българската социалистическа партия няма да подкрепи този Закон, защото, както казах, от една страна, данъчна страна на въпроса, ние не можем да се съгласим с това да се одират поредните кожи на хората, а от друга страна смятаме, че в политиката трябва да има последователност и след като един път сме гласували нещо, няма как един месец по-късно да се извърнем обратно. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Господин Ерменков, очевидно или аз не съм се изразил правилно, или и Вие не сте ме разбрали, но е факт, че не сте ме разбрали.
Има нужда да бъде урегулирано по един справедлив начин данъчното облагане на тази категория хора. Начинът, по който сте направили Закона не предполага това. Те трябва да отчитат обороти, но не отчитат, господин Ерменков. Не отчитат и не плащат корпоративен данък! Разбирате ли? Погледнете последните седем-осем години. Не плащат, крият!
Социално слаби ли са, какви са, не знам, но фискът не издържа работещи социално слаби. Който работи, трябва да си плаща данъците. Затова Ви казах, че не е добре направен Законът Ви и че сега този опит да бъде патентно обложен браншът, показва не недостатъците на патентното облагане, а недостатъците, които сте направили в регулацията на този бизнес. Ако бяхте забранили лизинговата форма на упражняване де факто от големите фирми, сега щеше да бъде лесно за отделния шофьор, който взема кола, който се труди и ще трябва да плаща на месец 40 лв. данък. Толкова е патентният данък – по-малко от 40 лв. на месец. Ако той не може да изкара 40 лв. на месец, мисля, че има и други професии, не е нужно да стои зад волана. Но понеже сега е направено така в Устройствения закон, нещата стават как? Те трябва да отчитат обороти и да плащат корпоративен данък. Не отчитат обороти, не плащат корпоративен данък!
Ако им наложим сега данък патент, ще стане следното. Понеже те са в лизингови взаимоотношения... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин Председател, да обясня механизма.
... трябва да минат 50 хиляди оборот, за да плащат ДДС, но те не отчитат оборот, понеже са на патент, и няма да плащат ДДС. Това исках да обясня. (Реплики от ГЕРБ.)
Вие не знаете какви са взаимоотношенията между работодател и собственик на превозните средства. И в единия, и в другия случай има дефект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли желаещ за втора реплика? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Аз очаквах госпожа Менда Стоянова да направи реплика още при първото изказване на господин Цонев, когато той обявява този данък за патентен. Той не е патентен данък, а е данък за таксиметрови превози. Няма нищо общо с патентния данък и не освобождава от плащане на ДДС, когато се стигнат оборотите, но тук не говорим за това.
Тук говорим именно за това, господин Цонев, че с предишния Закон се опитахме да урегулираме взаимоотношенията в сектора и да накараме фирмите, които в момента се занимават като лизингови фирми, да започнат да работят и като таксиметрови. Да се регистрират със съответния брой автомобили, със съответния брой работещи шофьори при тях на трудов договор, за да може да се знае кой плаща сметката, кой е длъжен да плаща данъците. А тези, които искат индивидуално да работят, няма никакъв проблем да се регистрират.
Може, пак казвам, и се обръщам към господин Министъра, да се разработят правила за по-бързото регистриране на отделния шофьор, ако той иска да работи отделно, но да се въведе разлика между това дали вземаш колата на лизинг и по този начин се заробваш към една лизингова фирма и трябва да работиш като таксиметров шофьор за нея – бял роб, денонощен, спящ в колата, или тази фирма те наема на трудов договор, получаваш си заплатата, плащат ти се осигуровките, фирмата отчита обороти, плаща си данък за таксиметровия превоз, стига оборотите, плаща си ДДС и всичко е подредено. Затова казвам – не трябва да се правят такива бързи и необмислени изменения.
Моля вносителите да оттеглят този Законопроект, да премине още един път на обсъждане в Транспортната комисия. Да се обсъди с експертите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и самия министър и тогава да се вземат решения, а не сега, пак казвам, да създаваме впечатлението, че работим на парче.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Следващ народен представител, записал се за изказване, е народният представител Жельо Бойчев от БСП лява България.
Господин Бойчев, заповядайте.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Ще помоля да удължим времето на парламентарната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Удължете времето на парламентарната група.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Уважаеми колеги народни представители, позицията на нашата парламентарна група беше заявена вече, но искам да кажа, че този Закон, внесен от народни представители от ГЕРБ, е поредният пример за това, че ГЕРБ обещава едно, а прави точно обратното. На обещанието, че няма да се увеличават данъци, това е поредният пример, в който сме свидетели по същество на въвеждане на един нов вид данък. И то, забележете, този нов вид данък се въвежда без да има дори и становище на Министерството на финансите по този въпрос какъв ще бъде ефектът и какви ще бъдат средствата, които ще бъдат събрани. Аз въобще не съм убеден, че Министерството на финансите ще бъде много щастливо от това, че не му е дадена възможност да коригира трансфера, който ще има към местната власт, предвид този допълнителен приход, който тя ще генерира, ако Вие приемете Законопроекта.
Този Законопроект по същество показва и още едно нещо – на Вашето обещание, че ще работите за подобряване на бизнес средата, Вие непрекъснато въвеждате нови изисквания, затруднения и бариери пред извършването на стопанската дейност. Но най-притеснителното е, че октомври месец имаше промени. (Шум и реплики.)
Ваше право е да си въвеждате нови данъци, избирателят ще Ви съди за това, но не виждам никакво основание, правейки промени в Закона за местните данъци и такси, давайки възможност на общинските съвети да определят такъв данък за таксиметровите превозвачи, да правите промени в Закона за автомобилните превози. При положение че народни представители от ГЕРБ получиха и нашата подкрепа, октомври месец направихме тези промени.
Радвам се, че тук дойде министър Московски, който тогава имаше официално становище, с което подкрепи направените промени през месец октомври, а те бяха в посоката тази дейност за таксиметров превоз на пътници да може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация, и дотам сложихме точката на промените в Закона, тъй като знаете, че имаше възможност тази дейност да се извършва от името вече на регистрирани превозвачи.
Тази стопанска дейност е доста регулирана. Органът, който я регулира, е подчинен на министър Московски. Има много ясен ред и изисквания и всеки, който иска да извършва таксиметров превоз, трябва да ги изпълни, и сега в Преходните и заключителните разпоредби – един месец по-късно, Вие връщате стария режим. Бих искал да чуя мнението на министър Московски по този въпрос, тъй като привкусът, който остава в нас, е, че това е поредният пример, в който се прави законодателство, обслужващо големите финансови и лизингови компании за сметка на интересите на всеки отделен превозвач, и в крайна сметка интересът на обикновения потребител на тази услуга. Това е много лош пример.
Относно пречките, които създавате, искам да Ви кажа, че до момента Законопроектът даваше възможност издаденото разрешение за таксиметров превоз да важи за три години, не че Столична община го изпълняваше. Тя и в момента ги издаваше за една година, но сега правите промени с този Закон и задължително това удостоверение ще важи за една година, което означава, че натоварвате с още допълнителни такси и бюрокрация извършването на този вид търговска и стопанска дейност. Бих искал да чуя мнението на министър Московски и по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Реплики? Няма желаещи.
За изказване – народният представител Велизар Енчев, нечленуващ в парламентарна група.
Заповядайте.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председателстващ, уважаеми колеги, господин Министър! Когато група депутати от ГЕРБ внасят законопроект, уважаеми колеги, който отменя друг законопроект на други депутати от партия ГЕРБ, но приет вече и обнародван три седмици преди това, това означава, че в тази управляваща партия – партия ГЕРБ, има две икономически групировки. (Шум и оживление в ГЕРБ.) А когато в управляваща партия има две воюващи икономически групировки, тя не е партия на народа, не е партия за европейско развитие на България, а партия на групировките. Разбирайте в широкия смисъл на тази дума, дори и в обидния смисъл го разбирайте. Тоест ГЕРБ се оказва, че е партия на групировките от първоначалното натрупване на капитала в момента. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Може да реагирате колкото искате, не може да ми отнемете думата. В комисии може да ме изключите, но от тук не може да ме махнете! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Енчев, не влизайте в дебат с народните представители. Говорете по същество.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Моля да не ме прекъсват.
Научете се да слушате опозицията и тези, които не харесват Вашия лидер Бойко Борисов! (Силен шум в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Моля за тишина в залата!
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Та какво иска госпожа Менда Стоянова? Законът на госпожа Менда Стоянова предвижда освен фирми превозвачи, таксиметров превоз да извършват и лица от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Кое е абсурдното? Както казах, абсурдното е, че преди месец господин Цветомир Михов и Иван Вълков внесоха много добър закон, поне според мен, като предложиха таксиметровите услуги да се извършват само от превозвачи, които да наемат шофьори, работещи за тях. По същество със закона на Цветомир Михов и неговия колега бяха ликвидирани или поне бе направен опит да се ликвидират такситата „копърки”. Сега Вие ги връщате. Честито! Нека да чуят всички български граждани за кого работят Партия ГЕРБ и нейният лидер Бойко Методиев Борисов! (Силен шум в ГЕРБ.)
Наемането на шофьори би довело до много по-добър контрол според този Закон. (Реплики в ГЕРБ.)
Моля, не ме прекъсвайте! Свикнете да слушате гласа на опозицията! Ако не се научите, ще Ви науча аз! (Смях в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Енчев, моля Ви не влизайте в пререкания с народните представители.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Превозвачите ще носят отговорност за шофьорите си и ще могат да контролират по стария Закон, който Вие сега ще отмените, чистотата на таксито, външния му вид и на волана няма да могат да се сменят десет души, както беше досега, а апаратът няма да е регистриран на някое дружество в някое ромско гето, което Вие сега ще узаконите с този нов Закон на госпожа Менда Стоянова. Надявам се тя да стане да ме репликира, за да й отговоря с още един факт, който сега няма да изнеса.
Така че, уважаеми колеги, или по-точно – неуважаеми колеги от Партия ГЕРБ, които внасяте този Закон, нека да Ви припомня, че Вие копирате лобито на превозвачите, което през 2010 г. за срам на онзи парламент, за малко да успее да прокара в парламента поправката „Лин”. Да Ви припомня, че по предложение на Министерството на транспорта и информационните технологии, първият кабинет на Бойко Борисов внесе промени в Закона за автомобилните превози, с които връщаше отново в бизнеса фирмите със стари автобуси по на 20 – 30 – 35 години, и то след катастрофата в р. Лин. Тъй като се вдигна голям шум в обществото и в парламента, опозицията реагира, тогава Борисов оттегли този законопроект, а съответният експерт, който е отговорен за неговото написване, беше уволнен от Министерството.
Затова призовавам госпожа Менда Стоянова да не се крие на последния ред на парламента, а да стане на тази трибуна и да обяви чии интереси защитава, кои икономически групировки й плащат, може би, казвам – може би, за да защитава техния интерес? И знае ли госпожа Менда Стоянова, че днес по една национална телевизия представител на таксиметровите шофьори заяви, че Менда Стоянова е излъгала таксиметровите шофьори в Пловдив? (Народният представител Менда Стоянова иска думата за лично обяснение.)
Да, има право на лично обяснение, ще го използва.
Така че, госпожо Стоянова... (Силен шум в ГЕРБ.)
Казах Ви, научете се да слушате гласа на опозицията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Енчев, много Ви моля, не влизайте в дебат с народните представители.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Благодаря за Вашето внимание, уважаеми колеги.
Очаквам репликата на госпожа Менда Стоянова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря за изказването.
Има ли желаещ за реплика? Не виждам.
За лично обяснение – народният представител Менда Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Много глупости се изговориха от тази трибуна, но последното беше върхът на тези глупости!
Изкарахте ме най-големия лобист, така ли? Аз и вчера обясних – лобист съм, да, така е, лобист съм за държавния бюджет. Лобист съм за това всички браншове да си плащат данъците, за това съм лобист и ще продължавам да бъда лобист! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Затова искам подкрепата на цялата зала, за да въведем този данък и най-после и този бранш да плаща данъци, тъй като досега се избягва плащането на тези данъци, както Вие много добре обяснихте от трибуната.
Колкото до поправката „Автомобилни превози”, нея можем да оправим между първо и второ четене. Затова ще има и работна група във вторник. Нека да намерим подход, та от една страна да дадем възможност на всички обикновени хора, които си изкарват хляба, карайки такси, да могат да го правят за своя сметка, и едновременно с това да има текстове, с които да задължим превозвачите да носят отговорността за това дали автомобилът е в добро техническо състояние, дали водачът на този автомобил е минал през медицинските прегледи, дали работи касовият апарат. И това да бъде отговорността на превозвача, от чието име работят те. Това можем да го направим с промени в Закона за автомобилните превози между първо и второ четене.
Но от днес да изгаряте юргана заради бълхата, както искате, защото така Ви е изгодно, на опозицията – да търсите нещо, за да се хванете, и дайте да намерим повод да го басардисаме и да покажем на ГЕРБ, че сме опозиция. Само че трябва да мислите преди всичко за бюджета, за този бюджет, който другата седмица ще искате да разпределяте на разходи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
Има ли друг народен представител, желаещ да се изкаже? Няма.
Има думата министър Ивайло Московски.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мисля, че трябва да се придържаме към нещо, което реално може да бъде изпълнено, да бъде работещо. В Транспортната комисия се проведе сериозен дебат по темата. И едната, и другата концепция имат своите предимства и недостатъци, имат своите поддръжници и опоненти. Считам, че нашата задача, на всички – изпълнителна и законодателна власт, е да намерим баланс между тези интереси, та таксиметровата услуга да бъде в полза най-вече на потребителя и да не нанася щета на изпълнителя или поне да гарантира устойчив и стабилен бизнес модел.
Ще вляза в конкретика.
В момента има регистрирани извършващи таксиметрова услуга 25 – 26 хил. автомобила, и около 4 – 5 хил. регистрирани превозвачи.
Предложеният текст от колегите Михов и Вълков, без да коментирам неговите предимства или недостатъци, е неизпълним в дадения срок, физически е неизпълним. Мисля, че срокът е до 21-ви – превозвачите да назначат част от водачите, които изпълняват за своя сметка транспорта, на трудови договори. Не зная дали това време е достатъчно. Не зная и какъв процент биха се съгласили взаимно между водачи и работодатели да се постигне баланс между желанието за подписването на такива трудови правоотношения.
На второ място, този срок е абсолютно недостатъчен. Колегите, които разбират от финанси, ще кажат за префискализиране на апаратите.
На трето място, ако приемем, че някакъв процент от тези над 20 хил. регистрирани автомобили решат да минат по процедура, за да бъдат превозвачи, а не наети на трудов договор, процедурата в „Автомобилна администрация” по Закона е един месец. Ако приемем, че дори да я оптимизираме по някакъв начин и я намалим дори наполовина, давате си сметка, че става вероятно въпрос за няколко хиляди, които биха проявили желание да се регистрират като превозвачи. Няколко хиляди човека по един месец означава поне година и дори повече.
Затова моето предложение е да не се създава хаос в системата, да остане старият режим и още следващата седмица да се направи работна група между всички заинтересовани страни, включително колеги от опозицията, колеги от ГЕРБ, от Министерството, асоциациите и бранша на едните и другите, и както каза госпожа Стоянова – между първо и второ четене да се балансира между интересите на всички.
Моето лично мнение е, че предложените изменения от Вълков и Михов са прибързани. Въпреки че ние сме ги съгласували като Министерство, отчитам го като грешка. Прибързано сме съгласували тези изменения. Ако сте съгласни, нека се приложи този подход, за да се направи нещо работещо. В противен случай вероятно ще бъдат гарантирани и защитени интересите на част от бранша, може би по-социалният елемент, където опозицията има пълно основание да защитава този принцип и тази концепция, но системата ще изпадне в хаос.
Гарантирам го, защото физически тези промени не могат да бъдат направени в заложения в Закона срок: нито трудови договори биха могли вероятно да бъдат сключени до този срок – 21-ви, нито префискализация на апаратите физически е възможно да стане до този срок, нито, ако има желание от тези няколко хиляди, които няма да отидат на трудови договори, а решат самите те да станат превозвачи, а те трябва да изпълняват ред изисквания, критерии за финансова стабилност и така нататък, докато ги докажат и минат през процедурата на Министерството, казах, ще отнеме вероятно повече от година. Ще стане хаос.
Това е моето предложение. Надявам се да се намери баланс и разумно решение на казуса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Преди да закрием дебата, за изказване – народният представител Чавдар Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Взимам думата заради изказването на министъра. Искам да кажа ясно: очевидно господин Министърът не знае какво става в неговото Министерство. Ако те са сгрешили, искам да знам ще носи ли някой от Министерството отговорност? Ще бъде ли уволнен шефът на ДАИ примерно?
Второ, тук се направи опит да се забълбука цялата дискусия и отново Министърът застана на страната на статуквото. Ако срокът е проблем, колеги, дайте да се обединим и другата седмица да променим срока. На Министерството му трябва половин година, една година – да кажат колко, и да променим този срок, а не да връщаме старото положение, с което не сме съгласни.
Господин Министър, не приемам Вашите обяснения и мисля, че те са на страната на статуквото. Това са лобистки изказвания по своето същество според мен и от опозицията няма да подкрепим такава позиция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма желаещ за реплика.
Има ли желаещ за изказване? Няма.
Закривам дебата.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 554-01-173, внесен на 6 ноември 2015 г.
Гласували 143 народни представители: за 69, против 34, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Прегласуване – госпожа Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА: Процедура по прегласуване.
Моля, колеги, гласуваме Закона за местните данъци и такси, а не Закона за автомобилните превози. Дебатът беше изместен от Закона за местните данъци и такси към Закона за автомобилните превози. (Шум, реплики и възгласи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Моля за тишина!
Минаваме в процедура по прегласуване.
Колеги, гласуваме.
Гласували 151 народни представители: за 71, против 38, въздържали се 42.
Предложението не е прието.

Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Докладът на Комисията по бюджет и финанси ще ни представи ли някой?
Иска ли някой от Комисията по бюджет и финанси да представи доклада?
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Благодаря, господин Председател.
„Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона, подкрепен от Комисията, както и текстовете на вносителя за параграфи 1 и 2, които също са подкрепени от Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Наименованието на Закона, както и параграфи 1 и 2 са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 3 има предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители – § 3 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4 т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. Член 19 се изменя така:
„Отговорност на трето лице – член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител или търговски пълномощник.
Чл. 19. (1) Който в качеството си на член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2, укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за несъбраното задължение.
(2) Който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2, недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Направихме предложение да отпаднат тези промени в чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, тъй като самите текстове на чл. 19 са неработещи от неговото въвеждане, напълно безсмислени и по него има съвсем малко производство. Не само, че не работят, а сега предложението е да разширим кръга на лицата, които ще попадат под ударите на този чл. 19, при положение че той не работи – напълно безсмислено като предложение, както и много други такива.
Подкрепяме направеното предложение от колегата Митев в залата за стесняване на кръга – поне да отпаднат упълномощените лица, които извършват, осъществяват дейност по управление, и това беше прието от Комисията. Въпреки това смятам, че няма смисъл от промени в този чл. 19 и подкрепяме нашето предложение – предложеното от вносителите да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Румен Гечев, Георги Търновалийски, Добрин Ненов и Чавдар Георгиев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 20, против 59, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване § 3 по доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 82, против 12, въздържали се няма.
Параграф 3 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 4 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Димитър Танев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.
Има предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 4 по вносител.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Параграф 4 по вносител е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.
По § 6 има предложение на народния представител Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
„В заглавието на чл. 39 думата „счетоводно“ се заличава”.
По § 7 има предложение на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Гечев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Димитър Танев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 5, който е подкрепен от Комисията и става § 4 в нейния доклад; подкрепения по принцип текст на вносителя и редактиран за § 6, който става § 5 в доклада на Комисията, както и отхвърлянето на § 7.
Гласували 90 народни представители: за 89, против 1, въздържали се няма.
Параграфи 4 и 5 по доклада на Комисията са приети, както и отпадането на § 7 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, 9 и 10, които стават съответно § 6, 7 и 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текстовете на вносителя за § 8, 9 и 10, които са подкрепени от Комисията и стават съответно § 6, 7 и 8 по нейния доклад.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Параграфи 6, 7 и 8 по доклада на Комисията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 11 има предложение от народните представители Славов и Димитров.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който става § 9 в доклада на Комисията, след като е подкрепила текста на вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Параграф 9 по доклада на Комисията единодушно е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. В чл. 107, ал. 3 се създава изречение четвърто: „Акт може да се издаде и служебно въз основа на собствени данни, данни, получени от трети лица и организации, когато по закон не е предвидено подаване на декларация и задължението не е платено и не е извършена ревизия.”
Има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 11.
„§11. В чл. 109, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „или от изтичането на годината, в която са постъпили данни, получени от трети лица и организации, в случаите, когато по този Закон не е предвидено подаването на декларация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на нови параграфи 10 и 11 със съответното им съдържание, съгласно доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Създадени са § 10 и 11 със съответното им съдържание по доклада на Комисията.
Моля, продължете с доклада.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Има предложение на народните представители Славов и Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 12:
„§ 12. В чл. 110 се създава ал. 5:
„(5) Когато в закон не е предвидено друго, срокът за извършване на проверките не може да бъде по-дълъг от шест месеца от датата на първото процесуално действие, което се удостоверява с протокол или връчено искане по чл. 37, ал. 3. Ако шестмесечният срок се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до шест месеца с резолюция на органа, възложил проверката. Когато за резултатите от проверката се съставя протокол, същият се предоставя на лицето в 7-дневен срок от извършването й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на нов § 12, със съответното му съдържание, съгласно доклада на същата.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Създаването на нов § 12 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията, е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 12 има идентични предложения от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров, Румен Гечев и група народни представители, Димитър Танев и група народни представители.
Параграф 12 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители. Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров, което не е подкрепено от Комисията, както и предложенията на Румен Гечев, Георги Търновалийски, Добрин Ненов и Чавдар Георгиев, както и предложенията на Димитър Танев, Настимир Ананиев, Бойка Маринска, Найден Зеленогорски, Антони Тренчев и Димитър Шишков.
Гласуваме три неподкрепени предложения от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 18, против 60, въздържали се 16.
Предложенията не са приети.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 12, който е подкрепен от Комисията и става § 13 в нейния доклад.
Гласуваме § 13 съгласно доклада на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 7.
Параграф 13 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
По § 14 има предложение на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народните представители Румен Гечев и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
„§ 15. В чл. 134, ал. 1, изречение второ след думите „да възложи ревизия” се добавя „или да разпореди възлагането й”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Колеги, имате думата за изказвания.
Господин Търновалийски, заповядайте.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Поредният безсмислен текст, просто за да правим нещо и да предлагаме текстове. Естествено нашето предложение не беше прието. Добавихме две думи „разпореди възлагането й” и направихме чудеса.
Поддържаме нашето предложение – да отпадне това, което е предложено от вносителите, защото смятаме, че е напълно безсмислено. Ако не го приемете, разбира се, ние ще подкрепим текста, който е направен и е подобрен като предложение от госпожа Стоянова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Търновалийски.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Румен Гечев, Георги Търновалийски, Добрин Ненов, Чавдар Георгиев, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 9, против 64, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за § 13, който става § 14, в доклада на Комисията.
Гласуваме § 14 по доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 79, против 2, въздържал се 1.
Параграф 14 по доклада на Комисията е приет.
Сега гласуваме подкрепения по принцип текст на вносителя за § 14, който е редактиран от същата, и става § 15 в нейния доклад.
Гласуваме § 15 по доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 86, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По § 15 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Димитър Танев и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
„§ 16. В Дял втори, Глава шестнадесета се създава Раздел IIIа с чл. 142а – 142щ:
Раздел IIIа
Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане
Подраздел I
Общи положения
Предмет
Чл. 142а. (1) Този раздел урежда реда за осъществяване на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане с участващи юрисдикции, задълженията на предоставящите информация финансови институции за събирането, прилагането на процедурите за комплексна проверка и предоставянето на финансовата информация.
(2) Автоматичен обмен на финансова информация е системното предоставяне на информацията по чл. 142б, ал. 1 на участваща юрисдикция относно лица, които са местни лица за данъчни цели на тази участваща юрисдикция, без отправено искане, на предварително определени интервали от време.
Обхват на финансовата информация
Чл. 142б. (1) Предоставящата информация финансова институция предоставя информация за всяка сметка, отговаряща на условията на § 1а, т. 40 от Допълнителните разпоредби, на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която включва:
1. имена/наименование, адрес, участваща юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер, дата и място на раждане (в случай на физическо лице) на всеки титуляр на сметка, който е лице, за което се предоставя информация;
2. когато титуляр на сметка е образувание, което след прилагане на процедурите за комплексна проверка е идентифицирано като пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация – наименование, адрес, данъчен номер и участваща юрисдикция или друга юрисдикция, на която образованието е местно лице за данъчни цели, както и имена, адрес, участваща юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер, дата и място на раждане на всяко контролиращо лице, за което се предоставя информация;
3. номер на сметката или функционален еквивалент – при липса на номер;
4. наименование и идентификационен номер на предоставящата информация финансова институция;
5. наличност или стойност по сметката, включително в случай на застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор – откупната стойност или стойност при отказ, към края на съответната календарна година или към датата, на която е закрита сметката;
6. в случай на попечителска сметка:
а) общия брутен размер на лихвите, общия брутен размер на дивидентите и общия брутен размер на други доходи, възникнали във връзка с активите, държани по сметката, платени или начислени по сметката (или във връзка със сметката) през календарната година, и
б) общият размер на брутните постъпления от продажба или изкупуване на финансови активи, платени или начислени по сметката през календарната година, по отношение на които предоставящата информация финансова институция е действала като попечител, посредник, пълномощник или по друг начин като агент на титуляра на сметката;
7. в случай на депозитна сметка – общия брутен размер на лихвите, платени или начислени (заверени) по сметката през календарната година;
8. в случай на сметка, която не е посочена в т. 6 или 7 – общата брутна сума, платена или начислени по сметката в полза на титуляра през календарната година, по отношение на която предоставящата информация финансова институция е задължена, включително сумарния размер на погасителните плащания в полза на титуляра на сметката през календарната година.
(2) Когато едно лице, за което се предоставя информация, е местно лице за данъчни цели на повече от една участваща юрисдикция, информацията се предоставя за всяка участваща юрисдикция поотделно.
(3) Предоставяната информация съдържа валутата, в която е деноминирана всяка сума.
(4) Когато предоставящата информация финансова институция не разполага с информация за данъчен номер или с датата на раждане на титуляр на съществуващата сметка, тези данни не се предоставят. В този случай предоставящата информация финансова институция събира информация за данъчния номер или датата на раждане на титуляра на сметката най-късно до края на втората календарна година, следваща годината, през която съществуващата сметка е била идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация.
(5) Не се изисква предоставяне на данъчен номер, ако такъв данъчен номер не се издава от юрисдикцията, на която лице, за което се предоставя информация, е местно за данъчни цели.
(6) Не се изисква предоставяне на информация за място на раждане, ако предоставящата информация финансова институция не разполага с тази информация и не е задължена да я събира по реда на друг закон.
(7) За целите на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA, подписано в София на 5 декември 2014 г., ратифицирано със закон (ДВ, бр. 47 от 2015 г.), наричано по-нататък „FATCA споразумението”, когато предоставящата информация финансова институция не разполага с информация за данъчен номер по отношение на съществуваща сметка на физическо лице, задължително се предоставя датата на раждане на титуляра на сметката, като информация за данъчния номер се събира в срока по ал. 4.
(8) Предоставящата информация финансова институция прилага процедурите за комплексна проверка при условията и по реда на този раздел, за да идентифицира сметките, за които се предоставя информация, както и неучастващите финансови институции, за плащанията към които се предоставя информация.
(9) Предоставящата информация финансова институция (с изключение на тръст), която е местно лице на две или повече държави, извършва процедурите за комплексна проверка и предоставя информация на държавата, в която поддържа финансовата сметка.
Срок за предоставяне на информацията
Чл. 142в. (1) Информацията по чл. 142б, ал. 1 се предоставя веднъж годишно по електронен път в срок до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнася, по ред и във формат, утвърдени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. (2) Предоставяща информация финансова институция, която не поддържа сметки, за които се предоставя информация, заявява това обстоятелство в срока по ал. 1.
(3) Предоставящата информация финансова институция предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация за наименованието и общия размер на плащанията към всяка неучастваща финансова институция, които е извършила през 2015 и 2016 г. Информацията се предоставя в срока по ал. 1.
(4) Когато предоставящата информация финансова институция извърши плащане с източник в Съединените американски щати, върху което се удържа данък съгласно чл. 1, ал. 1, буква „гг” на FATCA споразумението към неучастваща финансова институция, или действа като посредник за такова плащане, предоставящата информация финансова институция информира за това обстоятелство прекия платец на дохода.
(5) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите осъществява автоматичен обмен на финансова информация с компетентния орган на всяка участваща юрисдикция. Информацията по чл. 142б, ал. 1 се обменя в стандартизиран електронен формат в срок до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнася.
Списък с непредоставящи информация финансови институции, изключени сметки и участващи юрисдикции
Чл. 142г. (1) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изготвя списък на образуванията, които се считат за непредоставящи информация финансови институции по § 1а, т. 12, буква „в” от допълнителните разпоредби, и на сметките, които се считат за изключени сметки по § 1а, т. 39, буква „ж” от допълнителните разпоредби.
(2) Списъкът по ал. 1 се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, публикува се на интернет страницата на агенцията и се изпраща на Европейската комисия, която се уведомява за всяка последваща промяна в него.
(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите публикува списък на участващите юрисдикции на интернет страницата на агенцията.
Подраздел II
Процедури за комплексна проверка
Общи правила за комплексна проверка
Чл. 142д. (1) Предоставящата информация финансова институция счита всяка финансова сметка за сметка, за която се предоставя информация, от датата на идентифицирането й като такава съгласно процедурите за комплексна проверка. Информация за сметката се предоставя ежегодно през календарната година, следваща годината, за която се отнася информацията, освен ако е предвидено друго в този кодекс.
(2) Наличността или стойността на сметката, за която се предоставя информация, се определя към последния ден на календарната година.
(3) Предоставящата информация финансова институция може да използва трето лице – доставчик на услуги, за изпълнение на задълженията за предоставяне на информация и комплексна проверка по този раздел.
(4) В случаите по ал. 3 отговорността за изпълнението на задълженията е на предоставящата информация финансова институция, която трябва да има достъп или да разполага с информацията и документалните доказателства, използвани за извършването на комплексна проверка.
(5) Предоставящата информация финансова институция може да прилага процедурите за комплексна проверка на нови сметки към съществуващи сметки, като облекченията, приложими за съществуващи сметки, продължават да се прилагат.
(6) Предоставящата информация финансова институция може да прилага процедурите за комплексна проверка на сметки на голяма стойност към сметки на малка стойност.
Подраздел III
Комплексна проверка на сметки на физически лица
Комплексна проверка на съществуващи сметки на физически лица на малка стойност
Чл. 142е. (1) За идентифициране на съществуваща сметка на физическо лице, която е сметка на малка стойност, се прилагат следните процедури:
1. предоставящата информация финансова институция, която съхранява данни за адреса по местоживеене на титуляр на сметка, събрани на базата на документални доказателства, може да го счита за местно лице за данъчни цели на юрисдикцията, в която се намира адресът, и въз основа на това да определи дали титулярът на сметка е лице, за което се предоставя информация;
2. предоставящата информация финансова институция, която не прилага процедурата по т. 1, трябва да прегледа поддържаните от нея електронни записи за наличието на следните индикации:
а) идентификация на титуляра на сметката като местно лице за данъчни цели на участваща юрисдикция;
б) актуален адрес по местоживеене или адрес за кореспонденция (включително пощенска кутия) в участваща юрисдикция;
в) наличие на един или повече телефонни номера в участваща юрисдикция и липса на телефонен номер в Република България;
г) постоянни инструкции за превод на средства по сметка, поддържана в участваща юрисдикция, с изключение на инструкции по депозитна сметка;
д) действащо пълномощно, предоставено на лице с адрес в участваща юрисдикция;
е) пощенски адрес с указание „на вниманието на” или „при поискване” в участваща юрисдикция, когато това е единственият адрес на титуляра на сметката, с който предоставящата информация финансова институция разполага.
(2) Ако предоставящата информация финансова институция е използвала проверката на адрес по местоживеене по ал. 1, т. 1 и има промяна в обстоятелствата, вследствие на която на предоставящата информация финансова институция става известно или има причина да й бъде известно, че първоначалното документално доказателство (или друга равностойна документация) вече е невярно или ненадеждно, предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация и нови документални доказателства за установяване на качеството на местно лице за данъчни цели на титуляра на сметката. Декларацията и новите документални доказателства по изречение първо трябва да бъдат получени в срок до по-късната от следните две дати:
1. последния ден на съответната календарна година, или
2. деветдесет календарни дни след съобщението или откриването на промяната в обстоятелствата.
(3) Ако не получи декларация и нови документални доказателства в срока по ал. 2, предоставящата информация финансова институция прилага процедурата за търсене в електронните записи по ал. 1, т. 2.
(4) За целите на FATCA споразумението:
1. алинея 1, т. 1 не се прилага;
2. индикациите по ал. 1, т. 2 включват още идентификация на титуляря на сметката като гражданин на Съединените американски щати и място на раждане в Съединените американски щати;
3. при преглед на индикацията по ал. 1, т. 2, буква „в” липсата на телефонен номер в Република България не се взема предвид;
4. при преглед на индикацията по ал. 1, т. 2, буква „г” депозитните сметки не се изключват.
Последици при откриване на индикация
Чл. 142ж. (1) Когато предоставящата информация финансова институция не открие индикация по чл. 142е, ал. 1, т. 2 при прегледа на електронните записи, тя не предприема последващи действия, докато не настъпи промяна в обстоятелствата, която да доведе до появата на индикация, свързана със сметката, или сметката стане сметка на голяма стойност.
(2) Когато предоставящата информация финансова институция открие индикация по чл. 142е, ал. 1, т. 2, букви „а” - „д” при прегледа на електронните записи или при промяна в обстоятелствата, която води до появата на индикация, свързана със сметката, титулярят на сметката се счита за местно лице за данъчни цели на всяка участваща юрисдикция, за която е установена индикация, освен когато е приложен чл. 142з.
(3) Когато предоставящата информация финансова институция открие единствено индикацията по чл. 142е, ал. 1, т. 2, буква „е”, тя трябва да извърши търсене в досието на хартиен носител на титуляря на сметката по реда на чл. 142и, ал. 1, т. 2 или да получи декларация или документално доказателство от титуляря на сметката, за да определи къде е местно лице за данъчни цели.
(4) Когато предоставящата информация финансова институция не открие индикация при търсенето в досието и не получи декларация или документално доказателство, сметката се счита за недокументирана сметка и за нея се предоставя информация на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(5) Всяка съществуваща сметка на физическо лице, която е идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация, се счита за сметка, за която се предоставя информация, през всяка следваща година, освен ако титулярят на сметката престане да бъде лице, за което се предоставя информация.
Изключения при откриването на индикация
Чл. 142з. (1) Предоставящата информация финансова институция може да не счита титуляря на сметка за местно лице за данъчни цели на участваща юрисдикция, за която е открита индикация, когато:
1. информацията за титуляря на сметката съдържа индикация по чл. 142е, ал. 1, т. 2, букви „б”, „в” или „г” и предоставящата информация финансова институция получи или разполага със следните документи:
а) декларация от титуляря на сметката за юрисдикцията (юрисдикциите), на която е местно лице за данъчни цели и
б) документално доказателство, че титулярят на сметката не е лице, за което се предоставя информация;
2. информацията за титуляря на сметката съдържа индикацията по чл. 142е, ал. 1, т. 2, буква „д” и предоставящата информация финансова институция получи или разполага с някои от следните документи:
а) декларация от титуляря на сметката за юрисдикцията (юрисдикциите), на която е местно лице за данъчни цели или
б) документално доказателство, че титулярят на сметката не е лице, за което се предоставя информация.
(2) За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция може да не счита сметката като сметка, за която се предоставя информация, когато информацията за титуляря на сметката съдържа телефонен номер в Съединените американски щати и телефонен номер в друга юрисдикция или индикацията по чл. 142е, ал. 1, т. 2, буква „е”, и предоставящата информация финансова институция получи или разполага с някои от следните документи:
а) декларация от титуляря на сметката за юрисдикцията (юрисдикциите), на която е местно лице за данъчни цели;
б) документално доказателство, че титулярят на сметката не е лице, за което се предоставя информация.
(3) За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция може да не счита сметката като сметка, за която се предоставя информация, когато информацията за титуляря на сметката съдържа място на раждане в Съединените американски щати и предоставящата информация финансова институция получи или разполага със следните документи:
1. декларация от титуляря на сметката, че не е гражданин на Съединените американски щати или местно лице за данъчни цели на Съединените американски щати;
2. паспорт или друг официален идентификационен документ, съгласно който гражданството на титуляря на сметката е в държава, различна от Съединените американски щати;
3. копие на удостоверение за загубата на гражданство на Съединените американски щати на титуляря на сметката или обяснение за:
а) причината, поради която титулярят на сметката няма такова удостоверение, въпреки отказа от гражданство на Съединените американски щати, или
б) причината, поради която титулярят на сметката не е придобил гражданство на Съединените американски щати при раждането.
Засилени процедури при преглед на съществуващи сметки на физическо лице на голяма стойност
Чл. 142и. (1) За идентифициране на съществуваща сметка на физическо лице, която е сметка на голяма стойност, се прилагат следните засилени процедури:
1. предоставящата информация финансова институция преглежда поддържаните от нея електронни записи за всяка от индикациите по чл. 142е, ал. 1, т. 2;
2. предоставящата информация финансова институция преглежда съществуващото досие на клиента на хартиен носител и следните документи, събрани през последните пет години, за всяка от индикациите по чл. 142е, ал. 1, т. 2:
а) последното документално доказателство, събрано във връзка със сметката;
б) последния договор за откриване на сметка или друга документация;
в) последната документация, събрана съгласно процедурите за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, определени в § 1а, т. 50 от Допълнителните разпоредби, наричани по-нататък „МИП процедури“, или събрана за други регулаторни цели;
г) действащо пълномощно;
д) действаща постоянна инструкция за превод на средства, с изключение на такава по депозитна сметка;
3. предоставящата информация финансова институция може да не прегледа досието на клиента на хартиен носител, ако поддържаните от нея електронни записи съдържат информация за:
а) юрисдикцията, на която титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели;
б) актуален адрес по местоживеене и адрес за кореспонденция на титуляря на сметката;
в) телефонен номер на титуляря на сметката, ако има такъв;
г) постоянни инструкции за прехвърляне на средства от сметката към друга сметка, с изключение на инструкции по депозитна сметка;
д) пощенски адрес с указание „на вниманието на” или „при поискване” за титуляря на сметката;
е) пълномощно по сметката;
4. предоставящата информация финансова институция трябва да счита всяка сметка на голяма стойност (включително всички финансови сметки, които се сумират с тази сметка на голяма стойност) като сметка, за която се предоставя информация, ако служител за връзка с клиента знае, че титулярят на сметката е лице, за което се предоставя информация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Йорданова, моля да прекъснете.
Колеги, не се очаква гласуване, тъй като параграфът е много дълъг. Ще помоля за по-малко оживление в залата, за да може докладчикът да представи спокойно доклада. Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА:
(2) Когато при прилагане на засилените процедури предоставящата информация финансова институция не открие индикация по чл. 142е, ал. 1, т. 2 и не установи, че сметката е държана от лице, за което се предоставя информация, тя не предприема последващи действия, докато не настъпи промяна в обстоятелствата, която да доведе до появата на индикация, свързана със сметката.
(3) Когато при прилагане на засилените процедури предоставящата информация финансова институция открие индикация по чл. 142е, ал. 1, т. 2, букви „а”-„д” или има последваща промяна в обстоятелствата, в резултат на която една или повече индикации се свързват със сметката, за сметката се предоставя информация по отношение на всяка участваща юрисдикция, за която е установена индикация, освен когато е приложен чл. 142з.
(4) Когато при прилагане на засилените процедури предоставящата информация финансова институция открие единствено индикацията по чл. 142е, ал. 1, т. 2, буква „е”, тя трябва да получи декларация или документално доказателство от титуляря на сметката, за да определи къде той е местно лице за данъчни цели. Ако такава декларация или документално доказателство не бъдат получени, сметката се счита за недокументирана сметка и за нея се предоставя информация на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(5) Предоставящата информация финансова институция прилага засилените процедури към сметка, която не е била сметка на голяма стойност, но става такава към края на следваща календарна година, в срок до 6 месеца от края на календарната година, през която сметката е станала сметка на голяма стойност. Информация за сметката се предоставя за годината, в която е идентифицирана като сметка, за която се предоставя информация, както и за следващите години, освен ако титулярят на сметката престане да е лице, за което се предоставя информация.
(6) Когато предоставяща информация финансова институция приложи засилените процедури към сметка на голяма стойност, тези процедури може да не бъдат прилагани отново всяка следваща година, с изключение на проверката от служител за връзка с клиента на сметка по ал. 5. Ако сметката е недокументирана, предоставящата информация финансова институция следва да прилага засилените процедури през всяка следваща година, докато сметката престане да бъде недокументирана.
(7) При промяна в обстоятелствата по отношение на сметка на голяма стойност, която води до появата на една или повече индикации по чл. 142е, ал. 1, т. 2, предоставящата информация финансова институция счита сметката за сметка, за която се предоставя информация, по отношение на всяка участваща юрисдикция, за която е установена индикация, освен когато е приложен чл. 142з.
(8) Предоставящата информация финансова институция трябва да прилага такива процедури, които да осигурят възможност служителят за връзка с клиента да установи всяка промяна в обстоятелствата по отношение на сметка.
Съществуващи сметки на физическо лице, за които
не се извършва комплексна проверка
Чл. 142к. (1) За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция може да не извършва комплексна проверка и да не предоставя информация за следните съществуващи сметки на физически лица:
1. съществуваща сметка на физическо лице с наличност или стойност, които не надвишават левовата равностойност на 50 000 щатски долара към 30 юни 2014 г.;
2. застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор с наличност или стойност, равна или по-малка от левовата равностойност на 250 000 щатски долара към 30 юни 2014 г.;
3. депозитна сметка с наличност, равна или по-малка от левовата равностойност на 50 000 щатски долара към 30 юни 2014 г.
(2) Алинея 1 се прилага за всички или за определена група от сметки.
Комплексна проверка на нови сметки
на физически лица
Чл. 142л. (1) При откриване на нова сметка на физическо лице предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация, която може да бъде част от документацията за откриване на сметката, въз основа на която да определи къде титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели, както и да потвърди достоверността на тази декларация въз основа на информацията, получена при откриването на сметката, включително всякаква документация, събрана в съответствие с МИП процедурите.
(2) За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция може да не извършва комплексна проверка и да не предоставя информация за следните нови сметки на физически лица:
1. депозитна сметка с наличност, по-малка от левовата равностойност на 50 000 щатски долара, към края на всяка календарна година;
2. застрахователен договор с откупна стойност, ако откупната стойност не надвишава левовата равностойност на 50 000 щатски долара към края на всяка календарна година.
(3) Предоставящата информация финансова институция трябва да приложи процедурите за комплексна проверка по ал. 1 до 90 дни след края на календарната година, през която сметката е престанала да отговаря на условията по ал. 2.
(4) Алинея 2 се прилага за всички или за определена група от сметки.
(5) Ако от декларацията по ал. 1 се установи, че титуляр на сметка е местно лице за данъчни цели на участваща юрисдикция, предоставящата информация финансова институция счита сметката за сметка, за която се предоставя информация.
(6) Гражданин на Съединените американски щати се счита за местно лице за данъчни цели в Съединените американски щати дори ако е местно лице за данъчни цели и на друга юрисдикция.
(7) Ако има промяна в обстоятелствата по отношение на нова сметка на физическо лице и предоставящата информация финансова институция знае или има причина да знае, че първоначалната декларация е невярна или ненадеждна, предоставящата информация финансова институция не може да използва първоначалната декларация и трябва да получи валидна декларация, от която да се установи къде титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели. Ако предоставящата информация финансова институция не получи валидна декларация, тя счита сметката като сметка, за която се предоставя информация на Съединените американски щати.
Подраздел IV
Комплексна проверка на сметки на образувания
Съществуващи сметки на образувания, за които не се извършва комплексна проверка
Чл. 142м. (1) Предоставящата информация финансова институция може да не извършва комплексна проверка и да не предоставя информация за съществуващи сметки на образувание със сумарна наличност или стойност към 31 декември 2015 г., които не надвишават левовата равностойност на 250 000 щатски долара.
(2) За целите на FATCA споразумението сумарната наличност или стойност на сметките по ал. 1 се определя към 30 юни 2014 г.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат за всички или за определена група от сметки.
(4) Когато сумарната наличност или стойност на съществуваща сметка на образувание надвиши левовата равностойност на 250 000 щатски долара към последния ден на която и да е следваща календарна година, предоставящата информация финансова институция извършва комплексна проверка по реда на чл. 142н.
(5) За целите на FATCA споразумението сумарната наличност или стойност по ал. 4 трябва да надвишава левовата равностойност на 1 000 000 щатски долара.
Комплексна проверка на съществуващи сметки
на образувания
Чл. 142н. (1) Предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали съществуваща сметка на образувание, за която не е приложен чл. 142м, ал. 1 и 2, е държана от едно или повече образувания, които са лица, за които се предоставя информация, или от пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация, прилагайки процедурите по ал. 2 и 3.
(2) Определяне дали образованието е лице, за което се предоставя информация:
1. предоставящата информация финансова институция преглежда информацията, поддържана за регулаторни цели или за връзка с клиента (включително информация, събрана съгласно МИП процедурите), за да определи юрисдикцията, на която титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели;
2. ако съгласно информацията титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели на участваща юрисдикция, предоставящата информация финансова институция счита сметката като сметка, за която се предоставя информация, освен ако получи декларация от титуляря на сметката или въз основа на информацията, с която разполага или която е публично достъпна, определи, че титулярят на сметката не е лице, за което се предоставя информация.
(3) Определяне дали образуванието е пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация:
1. предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали титуляр на сметката (включително образувание, което е лице, за което се предоставя информация) е пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация, въз основа на следните проверки:
а) предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация от титуляря на сметката, за да определи дали е пасивно нефинансово образувание, освен ако въз основа на информацията, с която разполага или която е публично достъпна, определи, че титуляр на сметката е активно нефинансово образувание и не е финансова институция по § 1а, т. 47, буква „б” от допълнителните разпоредби, от неучастваща юрисдикция. Когато предоставящата информация финансова институция не може обосновано да определи дали титулярят на сметката е активно нефинансово образувание, се приема, че той е пасивно нефинансово образувание;
б) предоставящата информация финансова институция може да използва информацията, събрана и поддържана в съответствие с МИП процедурите, за да определи контролиращите лица на титуляр на сметката;
в) за да определи дали контролиращо лице на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция използва едно от следните средства:
аа) информацията, събрана и поддържана в съответствие с МИП процедурите, когато сметката е със сумарна наличност или стойност, които не надвишават левовата равностойност на 1 000 000 щатски долара;
бб) декларацията от титуляря на сметката или контролиращото лице за юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели;
2. ако някое от контролиращите лица на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция счита сметката за сметка, за която се предоставя информация.
(4) Предоставящата информация финансова институция трябва да приложи процедурите за комплексна проверка по този член до шест месеца считано от края на календарната година, през която сметката е престанала да отговаря на условията по чл. 142м.
(5) Ако е налице промяна в обстоятелствата по отношение на съществуваща сметка на образувание, вследствие на която предоставящата информация финансова институция знае или има причина да знае, че декларацията или друга документация, свързана със сметката, е невярна или ненадеждна, предоставящата информация финансова институция определя отново статута на сметката по реда на този член.
Сметка с титуляр – неучастваща финансова институция
Чл. 142о. За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали съществуваща сметка на образувание е с титуляр –неучастваща финансова институция, прилагайки следните процедури:
1. предоставящата информация финансова институция трябва да прегледа информацията, събрана за регулаторни цели или за връзка с клиентите (включително информация, събрана съгласно МИП процедурите), за да определи дали титуляр на сметката е финансова институция;
2. предоставящата информация финансова институция трябва да провери глобалния идентификационен номер на посредник на финансовата институция в списъка, публикуван от Службата за вътрешни приходи на Съединените американски щати, или друга информация, която е налична или публично достъпна, за да определи дали титуляр на сметката е българска финансова институция, финансова институция на партньорска юрисдикция или чуждестранна финансова институция, която не е считана за неучастваща финансова институция. В този случай не се извършва последваща комплексна проверка и предоставяне на информация във връзка със сметката;
3. във всички останали случаи предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация от финансовата институция, за да определи нейния статут и дали следва да предоставя информация за сумарните плащания към тази финансова институция по реда на чл. 142в, ал. 3;
4. когато титуляр на сметката е неучастваща финансова институция, включително българска финансова институция или финансова институция на партньорска юрисдикция, които са считани от Службата за вътрешни приходи на Съединените американски щати за неучастваща финансова институция, предоставящата информация финансова институция предоставя информация за сумарните плащания по сметката по реда на чл. 142в, ал. 3.
Комплексна проверка на нови сметки на образувания
Чл. 142п. (1) Предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали нова сметка на образувание се държи от едно или повече образувания, които са лица, за които се предоставя информация, или от пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация, като прилага процедурите по ал. 2 и 3.
(2) Определяне дали образуванието е лице, за което се предоставя информация:
1. при откриване на нова сметка на образувание предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация, която може да бъде част от документацията за откриване на сметката, въз основа на която да определи юрисдикцията, на която титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели, както и да потвърди достоверността на тази декларация въз основа на информацията, получена при откриването на сметката, включително всякаква документация, събрана в съответствие с МИП процедурите;
2. ако образувание удостовери, че не е местно лице за данъчни цели на никоя юрисдикция, предоставящата информация финансова институция използва адреса на централното управление на образуванието, за да определи къде то е местно лице за данъчни цели;
3. ако в декларацията е посочено, че титулярят на сметката е местно лице за данъчни цели на участваща юрисдикция, предоставящата информация финансова институция счита сметката като сметка, за която се предоставя информация, освен ако въз основа на информацията, с която разполага или която е публично достъпна, определи, че титулярят на сметката не е лице, за което се предоставя информация, по отношение на тази участваща юрисдикция.
(3) Определяне дали образуванието е пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация:
1. предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали титуляр на сметката (включително образувание, което е лице, за което се предоставя информация) е пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация, въз основа на следните проверки:
а) предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация от титуляря на сметката, за да определи дали той е пасивно нефинансово образувание, освен ако въз основа на информация, с която разполага или която е публично достъпна, определи, че титуляр на сметката е активно нефинансово образувание и не е финансова институция по § 1а, т. 47, буква „б“ от допълнителните разпоредби, от неучастваща юрисдикция. Когато предоставящата информация финансова институция не може обосновано да определи дали титулярят на сметката е активно нефинансово образувание, се приема, че той е пасивно нефинансово образувание;
б) предоставящата информация финансова институция може да използва информацията, събрана и поддържана в съответствие с МИП процедурите, за да определи контролиращите лица на титуляр на сметката;
в) за да определи дали контролиращо лице на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция използва декларацията от титуляря на сметката или от контролиращото лице;
2. ако някое от контролиращите лица на пасивно нефинансово образувание е лице, за което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция счита сметката за сметка, за която се предоставя информацията.
(4) За целите на FATCA споразумението, предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали нова сметка на образувание е с титуляр неучастваща финансова институция, прилагайки следните процедури:
1. предоставящата информация финансова институция трябва да провери глобалния идентификационен номер на посредник на финансовата институция в списъка, публикуван от Службата за вътрешни приходи на Съединените американски щати, или друга информация, която е налична или публично достъпна, за да определи дали титуляр на сметката е българска финансова институция или финансова институция на партньорска юрисдикция. В такъв случай не следва да се извършва последваща комплексна проверка и предоставяне на информация във връзка със сметката;
2. във всички останали случаи предоставящата информация финансова институция трябва да получи декларация от финансовата институция, за да определи нейния статут и дали следва да предоставя информация за сумарните плащания към тази финансова институция по реда на чл. 142в, ал. 3;
3. когато титуляр на сметката е неучастваща финансова институция, включително българска финансова институция или финансова институция на партньорска юрисдикция, считани от Службата за вътрешни приходи на Съединените американски щати за неучастваща финансова институция, предоставящата информация финансова институция предоставя информация за сумарните плащания по сметката по реда на чл. 142в, ал. 3.
(5) За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция може да не извършва комплексна проверка и да не предоставя информация за нови сметки на образувания, които са сметки за кредитна карта или договор за револвиращ кредит, при условие че предоставящата информация финансова институция приеме политики и процедури, които не позволяват наличността по сметката да надвиши левовата равностойност на 50 000 щатски долара.
(6) Алинея 5 се прилага за всички или за определена група от сметки.
Подраздел V
Специални правила за комплексна проверка
Специални правила за комплексна проверка
Чл. 142р. (1) Предоставящата информация финансова институция не може да използва декларация или документално доказателство, ако знае или има причина да знае, че декларацията или документалното доказателство са неверни или ненадеждни.
(2) Предоставящата информация финансова институция може да не счита едно физическо лице, което получава обезщетение при смърт по застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор и е различно от титуляря/застраховащия по договора, като лице, за което се предоставя информация, освен ако знае или има причина да знае, че това физическо лице е лице, за което се предоставя информация. Предоставящата информация финансова институция има причина да знае, че физическото лице е лице, за което се предоставя информация, ако събраната информация съдържа индикация по чл. 142е, ал. 1, т. 2, като в този случай, или когато знае друга причина, прилага процедурите по чл. 142т.
(3) Предоставящата информация финансова институция може да не предоставя информация за групов застрахователен договор с откупна стойност или групов анюитетен договор до датата, на която сума е платима на застрахования служител или на ползващото лице, ако са изпълнени следните условия:
1. груповият застрахователен договор с откупна стойност или груповият анюитетен договор са сключени с работодател в качеството му на застраховащ и включват 25 или повече застраховани служители;
2. застрахованият служител има право да получи откупна стойност или плащане по договора, свързани с неговото участие, и да посочи ползващи лица за изплащане на обезщетението при смърт;
3. сумата, платима на застрахования служител или ползващото лице, не надвишава левовата равностойност на 1 000 000 щатски долара.
Правила за сумиране на сметки и конвертиране на валути
Чл. 142с. (1) Предоставящата информация финансова институция прилага следните правила за сумиране на сметки и конвертиране на валути:
1. за определяне на сумарната наличност или стойност на финансови сметки с титуляр физическо лице предоставящата информация финансова институция сумира всички финансови сметки, поддържани от нея или от свързано образувание, доколкото информационната й система позволява свързване на сметките и сумиране;
2. за определяне на сумарната наличност или стойност на финансови сметки с титуляр образувание предоставящата информация финансова институция сумира всички финансови сметки, поддържани от нея или от свързано образувание, доколкото информационната й система позволява свързване на сметките и сумиране;
3. за определяне на сумарната наличност или стойност на финансова сметка и преценката дали е на голяма стойност предоставящата информация финансова институция сумира всички финансови сметки, за които на отговорен служител за връзка с клиента е известно или има причина да му бъде известно, че са пряко или непряко притежавани, контролирани или създадени (в качество, различно от фидуциар) от един и същ титуляр на сметка;
4. за целите на прилагането на изискванията за сумиране по този член към всеки титуляр на финансова сметка с титуляри две или повече лица се отнася цялата наличност или стойност по тази финансова сметка;
5. наличностите или стойностите на финансови сметки в лева и друга валута се преизчисляват в лева и се сумират, като полученият резултат се преизчислява в щатски долари; изчисленията по тази алинея се извършват по последния публикуван обменен курс на Българската народна банка за предходната календарна година.
(2) При откриване на нова сметка на физическо лице или на образувание предоставящата информация финансова институция може да използва декларация от това лице, получена по реда на чл. 142л и 142п преди не повече от три години, освен ако знае или има причина да знае, че декларацията е невярна или ненадеждна.
(3) За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция може да използва всяка алтернативна процедура, предвидена в приложение I на FATCA споразумението, или всяка дефиниция, приложима съгласно чл. 4, ал. 7 от FATCA споразумението, при условие че това няма да възпрепятства целите на този кодекс и след уведомяване на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
Подраздел VI
Събиране на информация
Откриване на нови сметки
Чл. 142т. (1) При откриване на нова сметка с декларация от титуляря на сметката предоставящата информация финансова институция събира данни, които да й позволят да извърши процедурите за комплексна проверка и да определи дали титулярят на сметката е лице, за което се предоставя информация, както следва:
1. по отношение на финансова сметка с титуляр физическо лице:
а) име;
б) адрес по местоживеене;
в) дата и място на раждане;
г) всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;
д) данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;
е) всяко гражданство, което лицето притежава;
ж) задължение за уведомяване при промяна в обстоятелствата;
з) отговорност при деклариране на неверни данни;
и) потвърждение за уведомяване, че информацията по чл. 142б, ал. 1 може да е обект на автоматичен обмен на финансова информация;
к) дата и подпис на лицето;
2. по отношение на финансова сметка с титуляр - образувание:
а) наименование;
б) адрес;
в) данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;
г) всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели;
д) определяне дали образуванието не е определено американско лице;
е) определяне дали образуванието е финансова институция и нейния статут;
ж) определяне дали образуванието е регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа или е свързано образувание с такова образувание;
з) определяне дали образуванието е държавно образувание, международна организация или централна банка;
и) определяне дали образуванието е активно или пасивно нефинансово образувание;
к) когато образуванието е пасивно нефинансово образувание, името, адреса, дата и място на раждане и данъчния номер на всяко контролиращо лице, което е лице, за което се предоставя информация;
л) задължение за уведомяване при промяна в обстоятелствата;
м) отговорност при деклариране на неверни данни;
н) потвърждение за уведомяване, че информацията по чл. 142б, ал. 1 може да е обект на автоматичен обмен на финансова информация;
о) данни за лицето, подписващо декларацията от името на образуванието;
п) дата и подпис.
(2) Предоставящата информация финансова институция може да използва декларацията по ал. 1 и при прилагане на процедурите за комплексна проверка на съществуващи сметки.
(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите утвърждава образец на декларацията по ал. 1, която може да бъде използвана от предоставящите информация финансови институции.
(4) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и 2 не освобождава финансовата институция от изпълнението на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
Подраздел VII
Поверителност на информацията и защита на личните данни
Поверителност на информацията
Чл. 142у. (1) Информацията, обменяна с компетентните органи на участващите юрисдикции по реда на чл. 142в, ал. 5, се смята за данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72.
(2) Информацията, получена от компетентните органи на участващите юрисдикции по реда на чл. 142в, ал. 5, може да бъде използвана единствено:
1. за целите на установяване на задължения за данъци;
2. за целите на установяването и събирането на задължителни осигурителни вноски, както и на други публични вземания по чл. 269а, ал. 1;
3. в хода на административни и съдебни производства във връзка с налагане на наказания за нарушаване на данъчното законодателство;
4. за други цели, извън посочените в т. 1 – 3, когато компетентният орган на участващата юрисдикция, предоставила информацията, е разрешил това и при условие че в тази участваща юрисдикция информацията може да се използва за подобни цели.
(3) Извън случаите по ал. 2, т. 3 и 4 информацията не може да бъде разкривана на трети лица.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите определя реда и условията за достъп и използването на информацията от органите и служителите на агенцията.
Защита на личните данни
Чл. 142ф. (1) За целите на автоматичния обмен на финансова информация, като администратори на лични данни регистри по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни поддържат:
1. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;
2. предоставящите информация финансови институции.
(2) Обработването на лични данни за целите на автоматичния обмен на финансова информация се извършва чрез автоматични средства при спазване на Закона за защита на личните данни и на международните договори, по които Република България е страна.
(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и предоставящите информация финансови институции предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните по смисъла на чл. 23, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, както и определят срокове за провеждане на периодични прегледи относно точността, адекватността и релевантността на данните по отношение на целите, за които са събрани.
(4) Обработването на лични данни при автоматичния обмен на финансова информация се осъществява от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и предоставящите информация финансови институции съгласно изискванията на наредбата по чл. 23, ал. 5 от Закона за защита на личните данни.
(5) Преди предоставянето на информацията по чл. 142б, ал. 1 на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите предоставящите информация финансови институции информират засегнатите физически лица за автоматизираното обработване на данни и им предоставят информацията по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
(6) В съответствие със Закона за защита на личните данни всяко физическо лице, за което се обработва информация по чл. 142б, ал. 1, има право на достъп, заличаване, коригиране или блокиране на отнасящите се за него лични данни, както и да поиска от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да бъдат уведомени участващите юрисдикции, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
(7) Администраторите на лични данни по ал. 1 отказват достъп до лични данни, обработвани за целите на автоматичния обмен на финансова информация, в случаите по чл. 34 от Закона за защита на личните данни.
(8) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя данните по чл. 142б, ал. 1 на участващи юрисдикции при спазване на изискванията на Глава шеста от Закона за защита на личните данни.
(9) Комисията за защита на личните данни осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни за целите на автоматичния обмен на финансова информация при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни. При осъществяване на контролните правомощия администраторите на лични данни по ал. 1 са длъжни да оказват съдействие на Комисията за защита на личните данни при упражняване на правомощията й по Закона за защита на личните данни.
(10) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и предоставящите информация финансови институции уведомяват всяко физическо лице, за което се обменя информацията по чл. 142б, ал. 1, за всяко нарушение на сигурността във връзка с неговите данни, когато нарушението може да повлияе неблагоприятно на защитата на личните му данни или на личния му живот.
Подраздел VIII
Правила за ефективно прилагане
Правила срещу заобикаляне извършването на комплексна проверка
Чл. 142х. (1) Предоставяща информация финансова институция и/или всяко друго лице не трябва да сключват сделки и/или да прилагат практики, целящи да заобиколят извършването на комплексна проверка и предоставянето на информация съгласно този раздел.
(2) Ако предоставяща информация финансова институция или друго лице сключат сделка и/или ако прилагат практики по ал. 1, за целите на извършването на комплексна проверка и предоставянето на информация съгласно този Кодекс тези сделки и/или практики не се взимат под внимание.
(3) Предоставящата информация финансова институция и/или титулярят на сметка не трябва да извършват действия, които целят намаляване на наличността или стойността по сметка към края на съответната календарна година, при условие че тези действия се извършват единствено, за да се възползват от изключенията по чл. 142к, ал. 1, чл. 142л, ал. 2, чл. 142м, ал. 1 и 2 и чл. 142п, ал. 5. В случай че такива действия бъдат извършени, те не се взимат под внимание от предоставящата информация финансова институция.
Съхранение на информацията
Чл. 142ц. (1) Предоставящата информация финансова институция съхранява информацията по чл. 142б, ал. 1, информация за предприетите действия за комплексна проверка, както и всяка декларация, документално доказателство или документ за установяване статута на титуляра на сметката.
(2) Предоставящата информация финансова институция съхранява информацията по ал. 1 за срок, не по-малък от 5 години след края на календарната година, през която е закрита сметката.
Преглед на непредоставящите информация финансови институции и изключените сметки
Чл. 142ч. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите извършва преглед на непредоставящите информация финансови институции и на изключените сметки, включени в списъка по чл. 142г, ал. 1, предоставен на Европейската комисия съгласно чл. 142г, ал. 2, на всеки три години.

Последици от отказ за предоставяне на декларация и/или документални доказателства
Чл. 142ш. (1) Предоставящата информация финансова институция не открива нова сметка на лице, което откаже да предостави декларация и/или документални доказателства и това води до невъзможност предоставящата информация финансова институция да изпълни задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне на информация съгласно този раздел.
(2) Предоставящата информация финансова институция може да закрие финансова сметка, ако титулярът на сметката откаже да предостави декларация или документални доказателства и това води до невъзможност предоставящата информация финансова институция да изпълни задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне на информация съгласно този Кодекс.
(3) Предоставящата информация финансова институция не създава или модифицира своята информационна система по начин, който не позволява свързването на финансовите сметки на един титуляр на сметка, поддържани от нея или от свързано образувание.
Контрол на качеството на предоставяната информация
Чл. 142щ. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите периодично анализира и контролира качеството на предоставената информация и издава задължителни предписания на предоставящите информация финансови институции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Йорданова, за изключителното представяне на § 15 по вносител.
Предстоят разисквания и гласуване, което ще се случи на следващото пленарно заседание, тъй като сега предстои редовния парламентарен контрол от 11,00 ч.
В момента е 10,59 ч. – почивка до 11,00 ч. (Оживление.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 6 до 12 ноември 2015 г. от:
- народния представител Манол Генов към Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката на правителството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването и приемането на общи устройствени планове (ОУП) и как ще се преодолява невъзможността да се прави промяна на предназначението на земи в селища без ОУП. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 ноември 2015 г.;
- народния представител Дора Янкова към Николина Ангелкова – министър на туризма, относно зимния туристически сезон. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 ноември 2015 г.
Постъпили са писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народните представители Атанас Мерджанов и Чавдар Георгиев;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов;
- министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Петър Славов;
- министъра на правосъдието Христо Иванов на въпрос от народния представител Петър Славов;
- министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Петър Славов;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Вили Лилков, Валентин Павлов и Петър Славов;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на два въпроса от народния представител Светла Бъчварова;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Гроздан Караджов;
- министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Петър Христов Петров.
Продължаваме с Парламентарния контрол, предвиден за днес.
Първият въпрос е към Ивайло Калфин – заместник министър председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, който ще отговори на въпрос от народния представител Петър Славов, когото не виждам в залата, освен че и министър Калфин не виждам. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Вторият въпрос е от народния представител Корнелия Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Него го няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Поне госпожа Нинова е тук. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
И Петър Славов е тук, чакаме заместник министър председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
В сградата е, идва всеки момент. (Реплики от народния представител Михаил Миков.)
Почивка 10 минути, докато се появи заместник министър председателят.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми колеги, почивката изтече.
Петък, 13-и, продължаваме с Парламентарния контрол.
Заповядайте от името на парламентарна група, госпожо Нинова – декларация.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Господин Председател, господин Вицепремиер, колеги!
Измина една година от управлението на правителството и мнозинството в Четиридесет и третото народно събрание. Те бяха съставени с компромиси между несъвместими помежду си партии, но с една цел, записана в програмата на правителството, и тя е: „финансова стабилност и ниски нива публичния дълг, ускорен растеж на българската икономика, нарастване на доходите и социалните плащания на българските граждани”.
Обикновено след едната година правителството се хвали колко много е постигнало.
Днес ние искаме да Ви представим една различна гледна точка, като се опираме на правителствен документ, ето го. (Показва документ.) Казва се: „Анализ „Икономиката на България”, издаден от Министерството на финансите през септември 2015 г.
И така, по този документ. Всичко, което ще чуете оттук нататък, са цитати на правителството.
Първо обещание – икономически растеж, и първа оценка след едната година – икономически срив.
Защо? Цитат: „Растежът на обороти на промишлените предприятия през месец август отбеляза спад за първи път от август 2014 г. и се понижи с 2,3% на годишна база.” Тоест производството надолу!
Второ: „Търговията на дребно премина на отрицателна територия през август и се понижи с 1,8% спрямо съответния период на предходната година.” Значи търговията надолу!
Трето, сигурно ще кажете: „Ние строим пътища, магистрали, а това съживява икономиката и производството.” Да, ама не! „Индексът на строителната продукция отчете спад 0,4% на годишна база през август” – пише самото правителство. Тоест и строителството надолу!
Четвърто. Вие ще кажете: „Понеже има сигурност, бизнесът работи спокойно.” Нищо такова! Показателят на бизнес климата в страната се понижава с 2,9 пункта през септември!
„Предприемачите са по-резервирани относно бъдещата си дейност.” Значи и бизнесът е надолу!
Пето. Надявахме се поне в сферата на услугите да има някакъв растеж, но този доклад опровергава и тези наши надежди.
„По отношение на услугите през юли износът на услугите се понижава на годишна база.” Значи и те вървят надолу!
Шесто. Когато нямаш собствена икономика, разчиташ, както казва министър-председателят, на началниците от Брюксел да ти помогнат. Уви! И те не Ви вярват! Чуждите инвестиции от плюс 111 през февруари 2014 г. падат на минус 163 през април 2015 г. Тоест и инвестициите надолу!
Седмо. Щом партньорите не помагат, сигурно народът ще подкрепи правителството си. Не се случва! Потреблението от ръст 1,1 през март 2014 г. (положителен) се срива до над минус 3 досега. Тоест и потреблението е надолу с 4% - цитати от правителствен доклад.
Второ обещание – финансова стабилност и ниски нива на публичния дълг. Да видим какво самоотчитате по този въпрос. „Салдото по консолидирания бюджет бе положително в размер на 622 млн. лв. на касова основа към края на август.” Простичко това означава, че имате 622 млн. лв. повече в касата.
Как си позволява Министерството на финансите да опровергава министър-председателя, който постоянно повтаря, че сте събрали 2 млрд. и 400 млн. лв. в повече?!
Кой е прав и кой лъже? Ако са били събрани 2 млрд. и 400 млн. лв., къде отидоха 1 млрд. и 800 млн. лв. за два месеца, та останаха 622 млн. лв.?! Къде потънаха, къде се изпариха предизборно?!
Нека се опитаме да изчистим и едно друго противоречие. Правителството казва, че натрупаният от началото на годината излишък достигна 675 млн. Евро. Институтът „Молинари”, който е сравнил финансовото състояние на европейските държави, стига до извода, че най закъсващи сред длъжниците в Европа са България и още 4 държави.
На 24 октомври българската държава е изхарчила приходите за 2015 г. и вече живее на кредит, цитира вестник „Фигаро” и алармира за тежкото икономическо и финансово състояние на държавата.
Като заговорихме за излишъци и кредити, обещаните в програмата Ви ниски нива на публичния дълг се превърнаха в 12,2 млрд. евро държавен дълг и догодина ще нарастнат с още 5 млрд. лв. в Бюджет 2016. Тоест държавният дълг – нагоре!
Трето обещание – нарастване на доходите и социалните плащания. В живота, а не на думи това се превърна в замразяване на 14 социални плащания спрямо най-беззащитните хора – деца, майки, хора с увреждания, социално слабите. Това се случва по време, когато в същия този доклад на правителството пишеше, че цените на храните вървят нагоре и са стигнали до инфлация 1,2% на годишна база. Когато доходите са замразени, а цените растат, това означава едно – обедняване. Бедността в България, бедността е проблем на проблемите!
Въпреки че безработицата намалява с минимални части от процента, в този доклад пише, че през юли и август все по-малко хора са намерили работа – както по програмите на правителството, така и на свободния пазар на труда, при бизнеса.
Четвърто обещание – реформи.
Образователна – която чрез прехвърлянето на финанси към частните училища обрича държавното и общинското образование и гарантира неграмотни млади българчетата, ограничава достъпа до образование на децата ни.
Здравна реформа – ако си богат, ще се лекуваш, ако не – ще чакаш, ако дочакаш.
Пенсионна – работиш, докато умреш.
Съдебна – да овладеете съдебната власт, а пък българинът да чака бърз и справедлив процес и да види корумпираните някога в затвора.
Дами и господа народни представители, господин Вицепремиер! Това правителство води България към катастрофа с пълна сила и е подпечатано със собствения му самоубийствен анализ за състоянието на държавата. Вместо икономически растеж – икономически спад. Вместо финансова стабилност – дългове, дългове, дългове за поколения. Вместо социална държава – неравенство, бедност, задълбочаващи се нищета и мизерия за народа.
И ако сега някой от управляващите стане да ме опровергае (реплика от БСПЛБ: „Няма ги, няма ги!”), да знае, че опровергава себе си. Ако някой стане да се оправдае с миналите управления на страната, да погледне в този доклад сравнителните таблици и тогава моля да коментира фактите.
Българската социалистическа партия ще продължава да отстоява друго развитие на България: силна икономически държава, която да бъде опора и защита на малкия и среден бизнес и на българското производство; силна социална държава, която да бъде опора за слаби и беззащитни! Възможно е друго управление на България! Призовавам левите хора в България да го поискат, а ние като партия ще го покажем и докажем! (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Продължаваме с парламентарния контрол.
Първи ще отговаря господин Ивайло Калфин – вицепремиер и министър на труда и социалната политика.
Първият въпрос към господин Калфин е от народния представител Петър Славов относно спад на безработицата до 9% и устойчивост на тенденцията на понижаването й.
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Въпросът ми касае спада, установен в нивата на безработицата – доста добра и положителна тенденция, която наблюдаваме в последно време. Между другото, учудвам се, че преждеговорившите малко смутолевиха и не я споменаха като нещо съществено и положително на това управление, но Вие ще имате тази възможност. Надявам се тя да продължи.
Уважаеми господин Вицепремиер и министър на труда и социалната политика, в края на месец август тази година Националната статистика отчете спад на безработицата до около 9% от трудоспособното население, което бележи и няколкогодишен минимум. Беше отчетено и по-високо ниво на икономическия растеж от заложеното в бюджета и като цяло подобряваща се, макар и бавно, икономическа среда.
Същевременно летният сезон традиционно се характеризира с по-висока икономическа активност и намаление на безработицата заради повишената сезонна заетост. Логично възниква въпросът: доколко тези положителни тенденции са трайни или са с временен характер?
Във връзка с това, уважаеми господин Вицепремиер и министър на труда и социалната политика, моля да отговорите на следния въпрос: считате ли, че регистрираният спад в нивото на безработицата до около 9% в края на месец август тази година бележи трайна тенденция и не е в резултат само на увеличена сезонна заетост? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Славов.
Заповядайте, господин Калфин, да отговорите на въпроса на народния представител Славов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Председателю!
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Славов, разбира се, когато говорим с икономически числа, е хубаво действително числата да се тълкуват както правят сериозните икономически анализи, а не лозунгарски.
Отговорът, който мога да Ви дам, е свързан с усилията, които полагаме през последната година за увеличаване на работните места и намаляване на безработицата не само чрез отпускане на различни субсидирани държавни схеми, а чрез създаване на реални работни места.
Това, което можем да кажем, че се случва към края на месец септември, по данни на Агенцията по заетостта: за първи път от много години насам заетите в България са над 3 млн. души – 3 млн. 3 хил. души, и безработните са 9,1%. Това са данните от Агенцията по заетостта към края на месец септември.
Можете да видите различни числа, които идват от Националния статистически институт – те идват с известно забавяне. При всички случаи прогнозните резултати за тази година за намаляване на безработицата и за създаване на работни места бяха надминати. Надявам се това да остане като тенденция до края на годината. Действително има, нормално е, в края на всяка година се завишава малко броят на безработицата, но ако сравним всички предишни години – имам таблици, които и нагледно показват доста добре – 2015 г. е годината, в която има видимо намаляване на безработицата. Ние се сблъскваме с един следващ проблем, за който, ще помоля всички народни представители, без много лозунгарство, да помислим как можем да решим.
Става въпрос за интереса на бизнеса да наема хора с увреждания, за мерките, които взимаме, за да подпомогнем тези, които са трайно извън пазара на труда – все повече наши сънародници остават с ниско образование, които живеят в отдалечени райони, за които би трябвало да потърсим механизми, за да ги върнем обратно на пазара на труда. С това искам да кажа, че освен данните, които са обективни и ги има – тази година нови 40 хил. души са намерили работни места и изхранват семействата си от началото на годината в сравнение с миналата година – тази тенденция трябва да бъде подкрепена с допълнителни действия за най-уязвимите групи и тези, които задвижването на икономиката, няма как да ги доведе на работа.
Очаквам същата загриженост от всички парламентарни групи, каквато се проявява по други въпроси, да бъде свързана с реалните мерки, които могат да се вземат. Те да не бъдат само субсидирана заетост, защото бюджетът няма как да наеме стотици хиляди нови хора, а с повишаване на интереса в реалната икономика, тези хора да бъдат наети. Продължаваме да работим и резултатите от тази година са показателни за добра работа по отношение на създаването на работни места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Калфин.
Реплика – заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, действително, когато поставих въпроса към края на месец септември, трябва да си призная, че от моя гледна точка или от гледна точка на десницата, нещата изглеждаха може би малко по-добре, отколкото сега.
Веднага ще Ви кажа какво ни притеснява и кое се опасяваме, надяваме се, разбира се, да не повлияе негативно, но във всички случаи считаме, че трябва да бъде взето предвид и внимателно наблюдавано, за да не се навреди на тази добра тенденция – спад на безработицата, и достигане на ниски нива, бих казал, дори най-ниските нива от няколко години, които достигаме в момента.
Няколко са съществените фактори. На първо място, разбира се, бих поставил предстоящото увеличение на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове за много професии. Ние сме си говорили с Вас по тази тема. Безспорно това е нещо, което и бизнесът каза, че го притеснява и че ако тези увеличения бъдат прекомерни, тази допълнителна осигурителна тежест върху бизнеса вероятно ще повлияе негативно върху заетостта, тоест би могло да се очаква, че ще повлияе негативно и върху спада на безработицата. Това е едното нещо.
Другото, разбира се, което виждаме в средносрочната бюджетна прогноза, е, че към 2018 г. се надяваме спадът при безработицата да достигне дори до 8%, тоест тази тенденция да продължи като трайна и да продължава да се създават повече работни места отколкото биват губени.
Във връзка с това ще Ви цитирам анализ на Института за пазарна икономика, който неотдавна публикува данни, че в последните две тримесечия вече се наблюдава, за съжаление, намаляване на броя на новосъздадените работни места, тоест имаме негативен тренд. Много важно е той бъде обърнат и да създаваме повече и повече работни места, а не по-малко и по-малко.
Казвам Ви всички тези неща, защото се надявам да ги имате предвид – убеден съм, че ги знаете. Стабилността наистина е крехка, мисля, че поне за момента тенденцията е още доста крехка – устойчивата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Славов.
Заповядайте за дуплика, господин Калфин.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря ви, господин Председателю.
Уважаеми господин Славов, темата за минималната работна заплата е действително тема, която често обсъждаме и в Комисията. Отново ще кажа, че всички изследвания, направени от Министерството на труда и социалната политика, показват, че минималната работна заплата не се отразява трайно и видимо на намалението на заетостта. Нещо повече, ще напомня: тя беше 340 лв. през 2014 г., 380 стана през 2015 г., следващата година предлагаме да бъде 420 лв., което увеличение действително е значително като проценти. В същото време обаче делът на работещите бедни в България се запазва сравнително висок, което означава, че нашите усилия са да стимулираме доходите от труд, което да създаде и повече интерес в тези, които са извън пазара на труда, особено млади хора, където очакванията са много големи – да се върнат на пазара на труда. Разбира се, заплащането на труда е свързано с квалификация. Там сме готови да помагаме, включително и на бизнеса, и с различни други програми помагаме на бизнеса. Високото заплащане и добрите доходи от труд според мен са задължителни, когато искаме да говорим за трайна тенденция. Мисля, че този минимален инструмент, който имаме за увеличаване само на минималната работна заплата, не определя всички – около 11% от заетите в България работят на минимална работна заплата, дава сигнал и стимул по принцип за увеличаване доходите от труд – нещо, което трябва да търсим в страната, включително свързано със загрижеността, която чухме, за намаляване на бедността. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Вторият въпрос е от народния представител Корнелия Нинова относно ефект на мерките, заложени в политиката за младежка заетост.
Заповядайте, госпожо Нинова, да развиете Вашия въпрос.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Господин Калфин, ако репликата Ви за „лозунгарство” и да четем сериозни икономически анализи беше отправена към БСП, аз мисля, че няма нищо по-сериозно от анализ на Министерството на финансите на една държава. Понеже допускам, че все още не сте го виждали, ще го оставя тук, да го вземете, ако искате го прочетете и пак ще го коментираме.
Що се отнася до въпроса ми – мисля, че всички сме единодушни, че имаме два проблема, на които трябва да търсим съвместно решение.
Първият е как да задържим младите българи в страната, да не отиват в чужбина, да им осигурим работа тук – така наречената младежка заетост.
Вторият е, че трябва да обвържем образованието с икономиката и да осигуряваме на икономиката толкова и такива квалифицирани кадри, колкото са необходими за производството в България, защото хем безработицата е висока, хем бизнесът се оплаква, че няма хора, които да бъдат наети във фирмите. Всички говорим това от години.
Ние в предишния парламент взехме, че свършихме работа, поне що се отнася до законодателството. Нашите задължения си ги изпълнихме и приехме промени в закони, които гарантираха следното – ще ги припомня, защото от обиколките ми в страната съм с впечатление, че хората не ги познават и заради това не ползват тези мерки.
В миналия парламент, колеги, приехме едни промени в законите, които даваха възможност на работодатели да наемат на работа млади хора до 29-годишна възраст и държавата поемаше плащания към тези работодатели.
На второ място, давахме възможност фирми да наемат на стаж млади хора и държавата плаща на тези фирми за това.
Трето, давахме възможност за чиракуване на млади хора, които нямат квалификация или висока квалификация, и фирмата да им осигури наставник, който да ги обучава в занаята, за да гарантираме на тези необразовани млади някаква работа. Поехме ангажимент държавата да плаща на работодателя за наставника и за този млад човек, който чиракува. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Най-важното, че ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Ще Ви помоля да зададете въпроса си, времето изтече.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Приключвам, господин председател.
... приехме, че на фирма, която плаща стипендия на млад човек, докато учи, ще й се намаляват данъците, а тя след това ще го наеме на работа за срок от две години, с което му гарантира, че той няма да бъде безработен за това, че го е издържала докато учи.
Интересно ми е, господин вицепремиер, една година след приемането на тези закони, какъв е ефектът от тях? Колко млади хора са се възползвали от тези мерки? Колко фирми са се възползвали от тях? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Калфин, да отговорите на въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Нинова, уважаеми госпожи и господа народни представители! От доста години насам страната ни изработва специални програми, свързани с насърчаване на заетостта. Те са и по Националния план за действие по заетостта и по линията на финансиране от Европейски фондове.
Знаем, че от 2014 г. започна да се създава организация и тя действително е създадена през 2014 г., за европейската инициатива „Младежка гаранция”, която предполага – в цяла Европа се случва това нещо, всеки млад човек до 29 години да мине през Бюрото по труда, да му се направи електронен вид досие, в което се отчитат образование, интереси, желание за търсене на един или друг вид работа и така нататък. По тази програма е започнато много активно да се работи от 2014 г.
Специално за финансирането, в моделите, които Вие споменахте, пак казвам – не е спирано от години наред да се финансира безработицата, включително младежката, но специално тази програма за наставници, за стажуване и за чиракуване беше програма, която беше приета, но не беше осигурена финансово. Тя започна да работи фактически от месец ноември 2014 г. с известно подпомагане от републиканския бюджет.
Ще напомня, че миналата година беше изключително тревожно състоянието на републиканския бюджет в края на годината, може би заради смяната на три правителства в една година и на практика тя започна да работи пълноценно, и това е първата програма, която работи по новия програмен период 2014 – 2020 г. В момента всички тези плащания за наставник съществуват. Между другото, за голяма част от фирмите се оказва затруднение да намерят наставник, който да отговаря на изискванията, които са по Кодекса на труда.
Няколко пъти променихме, облекчихме изискванията за фирмите, така че тази програма да е по-достъпна до тях. По нея специално към този момент около 3000 млади хора са започнали работа. Иначе като числа, понеже във Вашия въпрос питате за2014 г. и деветмесечието на 2015 г., ще Ви дам няколко числа: за 2014 г. по програми и мерки за заетост, специално за млади хора, е осигурена заетост на 4901 младежи до 29 години при 1000 работодателя. За 2015 г. – говорим за деветмесечието – имаме 3161 млади хора при 960 работодатели от реалната икономика.
Най-важна е заетостта на първичния пазар на труда – това е трайната заетост, която не е субсидирана и фирмите имат стимул да наемат млади хора – 43 хиляди души са започнали през 2014 г. Първото деветмесечие на 2015 г. имаме 31 хиляди млади хора, които са започнали от нея. Около 12% от разходите за заетост отиват за насърчаване на младежката заетост. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам, господин Председател, ще спомена само числата.
През 2014 г. процентът на младежка заетост е бил 19%; през януари 2015 г. е 16,4%; към 31 септември – по последните ни данни е 15,3%, което означава че с близо 4% е намалена младежката безработица, с което слизаме под средните равнища за Европейския съюз. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Калфин.
Госпожо Нинова, заповядайте за реплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Господин Калфин, не чух информация само относно мярката за плащане на стипендии на млади хора с гарантиран след това договор две години и намаляване на данъците на такива фирми. Изключително е важно обвързването на образованието с икономиката на страната, колеги, особено ако мислим дългосрочно с хоризонт за тази държава. Образование, образование, пак образование и то такова, което да отговаря на икономическите очаквания за страната. От нас, от политиците би трябвало да се очаква да дадем в перспектива 20 – 30 – 50 години каква икономика ще прави тази държава, да заложим в училищата такива средни специалности и толкова броя финансирани от държавата места във висшите учебни заведения, които да осигурят на тази икономика кадри, а по този въпрос Вие нищо не казахте. Ако сте правили анализ и знаете, да ми кажете как ще се отрази новият приет Закон за училищното образование върху нашите намерения да обвържем икономиката с образованието върху така нареченото „дуално образование”, защото нашите прогнози са, че ще се отрази зле. Вместо да мислим в тази посока двете да вървят заедно – образование и икономика, новият закон ще стопира този процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Заповядайте за дуплика, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова! Аз не само тази, ами и доста други конкретни мерки, които работят в момента, не ги споменах изрично, защото просто за три минути нямам възможност да изредя цялата политика.
Искам да Ви благодаря за загрижеността, която имате, тя действително е общ въпрос на държавата. Работата на моите хора е свързана действително с бъдещето на страната ни. Редица мерки се приемат в това отношение, включително и Закона за училищното образование, което Вие споменахте. В него сигурно може да има различни критики, но той, специално по отношение на дуалната система, прави крачка напред, то няма как да бъде назад, защото в момента нямаме такава. Каквото и да се промени, то ще бъде в добра посока.
Между другото, Вие променихте Кодекса на труда и сега Ви призовавам това нещо също да стане в Закона за насърчаване на заетостта, който предстои да бъде гласуван на второ четене в парламента – да позволим субсидиране на работодатели, които наемат точно по дуалната система стажанти и ги обучават след това за по-дълъг период от време. Чуждият бизнес е готов веднага да го направи, въпросът е, че трябва да стимулираме и българския бизнес повече в това отношение.
Дуалната система и професионалното образование е много важен приоритет, който, надявам се, всички заедно, доколкото се отнася до образователната система, която е на цялото общество, да се опитаме да я въведем по възможно най-добрия начин. От наша страна, от гледна точка на политиката по труда и професионалната квалификация включително, имаме готовност за това нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз, господин Калфин. Няма повече въпроси към Вас.
Преминаваме към следващата група въпроси, които са към госпожа Румяна Бъчварова – заместник министър-председател по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи.
Първият въпрос към госпожа Бъчварова е от народния представител Магдалена Ташева относно откриването на нови центрове за регистрация на бежанци.
Заповядайте, госпожо Ташева да развиете въпроса си.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Госпожо Вицепремиер и Министър на вътрешните работи, преди около два месеца от тази трибуна Вие обявихте, че планирате да откриете още шест центъра за регистрация на това, което Вие некоректно наричате „бежанци”, но няма да ги кажете по някакви причини. Мисля, че основанието беше, че там нещо не е съгласувано.
Изминаха два месеца. Надявам се, че те са достатъчни, за да съгласувате Вашата програма, която, по Ваш израз, вероятно няма да съвпадне с най-апокалиптичния сценарий, затова настоявам днес да обявите селищата, в които ще бъдат открити тези шест центъра. Кои обекти – сгради, училища, казарми, хостели, хотели и така нататък, ще бъдат определени за настаняване на нахлуващата ислямска маса; какъв капацитет ще имат те; колко ни струва това на нас данъкоплатците? И най-важното: като ги регистрирате, по-нататък какво ще ги правите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Заповядайте, госпожо Бъчварова, да отговорите на въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Каракачанов! Уважаема госпожо Ташева, благодаря за въпроса, който ми задавате, защото имам възможност да внеса няколко пояснения, които, както на Вас очевидно са Ви убегнали, вероятно има и други хора, които не са вникнали в същината на това, което ние правим.
Преди два месеца, когато обявих тази мярка, ставаше въпрос за центровете, в които се регистрират бежанците, местата, на които им се вземат дактилоскопските отпечатъци. Страхувам се, че Вие бъркате тези места с местата за настаняване. Идеята ни да разкрием повече такива пунктове за регистрация беше свързана с факта, че ако ние залавяме мигранти извън територията на границата, се налага да ги транспортираме обратно на голямо разстояние. Целта беше да оптимизираме тази дейност и на няколко места да установим такива пунктове, но междувременно натискът на нашата граница отслабна, мигрантският поток е слаб и това не налага установяването на такива центрове.
Що се отнася до възможностите за настаняване на бежанците. Казвам „бежанците”, защото ние настаняваме тези, за които сме преценили, че имат основание да получат бежански статут при първоначалната им регистрация и проверка в центровете на Дирекция „Миграция”.
Имаме два типа центрове – първият е от затворен тип, там където се проверяват и се установява дали имат основание да получат бежански статут. Ако установим, че има, изчакването на процедурите и получаването на този статут е в центровете на Държавната агенция за бежанците. В момента тяхната заетост е около 23 – 24%, докато в центровете на Дирекция „Миграция” имаме над 100% заетост, което показва, че ние стриктно спазваме процедурите. Те не са толкова бързи, за да направим всичките необходими проверки.
Процесът на изчакване, на получаване на самия статут. Чуждите граждани имат право да остават в центровете, имат право да излязат на външни адреси. Очевидно те предпочитат това и запълването на тези центрове в момента е по-ниско. Но нашата отговорна позиция е, че ние трябва да сме готови за много по-високи нива на бежански натиск, който не зависи нито от нас, нито от нашата политика, зависи от глобални фактори. И на фона на това, което се случи впоследствие на гръцко-македонската граница и нагоре – границите между другите балкански държави, ние имаме план, по който сме обезпечили нашата дейност, ако това евентуално се случи, да успеем да се справим с този поток.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Госпожо Ташева, заповядайте за реплика.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Госпожо Вицепремиер и Министър на вътрешните работи, аз с радост констатирам, че шестте центъра щели да бъдат всъщност дактилоскопски лаборатории. Така ли? Но Вие се отказвате от тези шест центъра, тъй като на границата няма пришълци или най-малкото потокът тече слабо. Записах точно, но не разбрах какво имате предвид като казвате „залавяме мигранти извън територията на границата”. Извън българска територия ли ги гоните?! Това е едно.
Второ, по Конституция имаме право да квалифицираме като бежанци и да даваме убежище само на лица, чиито живот и здраве са били застрашени, цитирам: „в защита на международно признати права и свободи”.
Какви международно признати права и свободи и къде са защитавали тези ислямски маси, останали някъде в VІІ век по платото Хиджаз, които Вие настанявате в България? Освен това, на 26 октомври западните медии обявиха, че българският министър-председател се е съгласил да приеме в България част от стоте хиляди мигранти, които горещата точка Гърция ще приеме. По данни на „Гардиън” това ще бъдат някъде около 50 хиляди, които ще бъдат прехвърлени. Там е записано – на север от Гърция, тоест в България. Това не е слаб мигрантски поток.
Въпросът ми е: какво ще ги правите, след като го приемате? Вие сте се подписали – Вашето правителство, в Брюксел за тази програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Заповядайте, госпожо Бъчварова, за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Госпожо Ташева, вероятно сте пропуснали предишното заседание, на което отговорих на подобен въпрос на господин Янаки Стоилов, всъщност това беше на блицконтрола. Не сме поемали ангажимент за тези сто хиляди. Обсъждаме възможността за взаимодействие в неформална среща за справяне с тази вълна и няма такова решение.
Още едно пояснение. Ние залавяме нелегални мигранти на българо-турската граница в територията на страната при рутинни проверки и специализирани операции, каквито периодично провеждаме, и на изход на българо-сръбската граница. Давате си сметка, че със силите, с които разполагаме – около 900 души, охранявайки българо-турската граница ние не можем да гарантираме висок процент на непропускане на нелегално преминаващи и затова сме вложили усилия и доста средства в преградното съоръжение. Всички тези места, на които регистрираме незаконно пребиваващите, са ясни и ние ги контролираме, така че да можем да компенсираме тези пропуски на границата вътре на територията на страната и особено на изход към сръбската граница. Всеки ден от справките, които получавам, имаме такива групи, които задържаме и по този начин мисля, че изпълняваме задълженията си и по отношение на Република Сърбия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Следващият въпрос е от народния представител Манол Генов относно проведена полицейска операция на територията на Пловдивска област и по-специално РПУ – Асеновград, и РПУ – Първомай.
Заповядайте, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Вицепремиер! Преди около два месеца подопечни на Вас служби, в координация с държавното обвинение, допуснаха прецедент на обществена парализа с оповестената авансово от тях мащабна полицейска операция на Министерството на вътрешните работи на територията на Пловдивска област, при която показно бяха задържани началниците на районните полицейски управления в град Асеновград и град Първомай. Широко разгласено бе, че реализацията се провежда от отдел „Вътрешна сигурност” на МВР.
Моят въпрос към Вас е следният: като министър и пряк ръководител на този отдел, запознати ли сте с материалите по дознанието, предварителния доказателствен материал и каква Ви е професионалната оценка на изявленията на главния секретар на МВР по този случай, в които се размахваше пръст на стотици полицейски служители как всички трябва да се чувстват наблюдавани, как полицаите са се превърнали във феодални владетели, укриващи различни престъпления. Имате ли, госпожо Вицепремиер, представа за лавинообразните разрушителни последици върху полицейския имидж сред обществото? Какво ще предприемете по-нататък, ако се установи, че служба „Вътрешна сигурност” на МВР е действала по случая чрез натиск, за да се сдобие принудително с жалби и сведения от гражданите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви и аз, господин Генов.
Госпожо Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Генов! Мисля, че е добре наистина да внесем уточнение по този случай, за да не се чувствате подведен, както и Вашата политическа сила.
Служителите на дирекция „Вътрешна сигурност” са провели процесуално следствени действия, планирани, възложени и ръководени от наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив. Реализирайки правомощията си по чл. 198 от НПК, наблюдаващият прокурор ме запозна в преценения от него обем за проверките в районните управления на Първомай и Асеновград, както и аз съм наблюдавала работата на дирекция „Вътрешна сигурност”. В резултат са образувани две досъдебни производства и са повдигнати обвинения на петима служители от двете районни управления. Установен е един служител от дирекция „Инспекторат”, който е предоставил информация за предстоящите проверки и същият е отстранен от длъжност и срещу него е образувано дисциплинарно производство.
По сигнал на прокуратурата е възложена и допълнителна проверка на Инспектората на МВР. Към настоящия момент е вече приключила, като са установени много сериозни дисциплинарни нарушения на началниците на РПУ Асеновград и РПУ Първомай. Установено е също, че са допускали много от техните служители да извършат редица нарушения в ежедневната им работа. Докладът на дирекция „Инспекторат” завършва с констатации за образуване на дисциплинарни производства както за началниците на районните управления, така и за всички служители, за които проверката е установила нарушения.
Загрижеността Ви за полицейския имидж споделям и аз, но не в посоката, в която Вие виждате търсенето на решението на този проблем. Образът на полицията се гради ежедневно от самите служители. Именно затова след получени сигнали се извършват проверки. Политиката на МВР е при установени нарушения да се санкционират тези, които са ги допуснали. Това е гаранция, че независимо от неправомерното поведение на отделния служител, политиката на ведомството не се променя и то гарантира на гражданите, че не толерира злоупотребата с правомощия.
Що се касае до твърденията Ви, че полицейските служители може да са действали чрез натиск, искам да Ви припомня, че дирекция „Вътрешна сигурност” извършва или изпълнява възложени действия от съответната прокуратура и контролът на действията й се осъществява от нея.
Няма информация до момента, че проверяващите служители на дирекции „Вътрешна сигурност” и „Инспекторат” са оказвали натиск в процеса на работата. Обръщам внимание на казаното от Вас обаче, че по същество това е внушение преди приключване на досъдебните производства. Твърденията на всеки, който в техния ход оспорва как и доколко професионално са осъществени проверките, могат да бъдат тълкувани като закрила на тези, които са извършили нарушения.
Информацията, с която разполагам дотук, показва, че случаите в Асеновград и Първомай са ясни и не подлежат на интерпретации.
Фактите: прокуратурата е имала информация за нарушения в работата на районите управления и подава сигнали за проверка. Дирекциите „Вътрешна сигурност” и „Инспекторат” извършват проверките. Докладите на двете дирекции са изпратени в прокуратурата и са констатирани сериозни нарушения. Предстои заключение на прокуратурата доколко констатираните нарушения представляват престъпление.
В заключение бих искала да подчертая, че при всеки подобен случай, при който има сигнали за нарушения от страна на наши служители, се действа по ясно разписана процедура. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Проверката е най-обективният начин да бъде установена достоверността на сигналите и е знакова за работата на МВР. Стъпвайки на резултати от нея се предприемат и следващите действия. Спазването на служебната дисциплина и закона са неотменим и категоричен критерии в оценката за работата на всеки един служител в МВР и особено за тези, които са на ръководни позиции. В този смисъл мисля, че действията, които сме предприели, са единствено правилните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Господин Генов, искате реплика. Заповядайте.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Вицепремиер! Загрижеността не е само на нашата политическа сила, както казахте и не е лично моя. Загрижеността е на всички граждани. С това искам да Ви кажа няколко неща.
Все пак Ви благодаря за отговора, но не очаквам в замяна и Вашите благодарности за търпението да дочакаме този отговор, защото ни бе наложено принудително. Вие миналия път имахте възможност да дойдете тук, да приемате разни сигнали за бъдещи изборни нарушения, които пак не ги предотвратихте, но не дойдохте да отговаряте на този въпрос.
Дълбоко се съмнявам от Вашия отговор, че осъзнавате цялата трагичност на ситуацията, която последва след този печален случай. Ако го осъзнавахте, резултатите почти два месеца след тези скандални арести, прокламирани тогава като широка мащабна полицейска операция, щяха да са други.
Затова ще Ви кажа няколко неща, които държа да запомните и да намерите техните отговори и обяснения. Два месеца продължава тази дисциплинарна проверка. Да, вероятно ще бъде удължена. За цялото това време тези служители са без заплата, без осигуровки, без социални и здравни, разбира се, и с размазан обществен имидж. Какво ще излезе накрая, за това все пак имат думата прокуратурата и съдът.
Вие казахте, че нямало натиск. Но никой не прояви интерес към обявените в три национални телевизии изявления на граждани, които са били привиквани и притискани да дават показания срещу началника на управлението в Асеновград за казуси отпреди години. И всичко това бе огласено веднага след ареста. Защо не посмяхте достатъчно експедитивно да направите проверки на законността на тези действия на Вашите служители от „Вътрешна сигурност” по този случай, защото те единствено са подчинени на Вас? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Това, както виждам от Вашия отговор, не е факт и до момента. След като няма огласени никакви санкции, въпросът ми е следният. Ще се позовете ли на тези публични публикации и ще направите ли такава проверка и кога?
Ефектът на тази скандална операция не свършва дотук. Съветвам Ви да намерите начин да се снабдите със справка от Районния съд в Асеновград и да проверите за период от тези два месеца колко са случаите на демонстративна арогантност и незачитане на полицейското присъствие на територията на това управление. Граждани псуват и заплашват цинично патрулни екипи и униформени със саморазправа. Отказват подчинение на разпореждания, даже дръзват да късат констативни протоколи за установени нарушения на обществения ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Генов, времето отдавна изтече!
МАНОЛ ГЕНОВ: Не искам да си представя също, че има нещо вярно във версията, че това било направено предизборно, но никой не ме опровергава до момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Генов, времето отдавна изтече.
Ще помоля уважаеми колеги по всеки един от въпросите, които се задават, може да говорим с часове, нека да спазваме Правилника и когато подам сигнал на някои от колегите, че времето е изтекло, да бъде така добър в следващите секунди...
Имате право на дуплика, госпожо Министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин Генов, цитирате конкретни случаи, които не са потвърдени. Страхувам се, че след като излезе докладът на прокуратурата, ще трябва да се извините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Следващият въпрос към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи е от народния представител Георги Божинов относно два критични участъка на главен път Е-79, отсечката Мездра – Ботевград, криещ опасност за живота и здравето на участниците в движението.
Господин Божинов, заповядайте да развиете своя въпрос.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Министър, Вашите законовите отговорности и лично поети ангажименти за сигурността на движението в Република България ми дават основание да Ви задам този въпрос, защото нито една от институциите, отговорни за сигурността по пътя, не реагира адекватно на създадената критична ситуация.
Участъкът от републиканската пътна мрежа Мездра – Ботевград е един от най-натоварените. Тук се събират потоците от „Дунав мост”, ферибота Оряхово и трафикът от областите Видин, Монтана и Враца. От няколко месеца са активирани две нови свлачища. На едно от тях мантинелата е в пропастта. Една трета от дясното пътно платно по посока Ботевград е пропаднала. Разминаването на автомобили е затруднено, а в определени ситуации – невъзможно. Лично аз бях свидетел на тежки катастрофи на този участък.
Другият участък е на водохващането на ВЕЦ „Калето” на река Искър, където от едната страна на пътя е активирано свлачище, а от другата страна компрометираната дига на водохващането на ВЕЦ-а е стигнала до пътното платно и го руши, след като крайпътните заведения вече са във водата.
Всички опити да бъдат активирани заинтересованите страни не водят практически до нищо.
Тогава – преди два месеца, формулирах въпроса с този текст: „Какви мерки ще предприеме министърът на вътрешните работи за обезопасяване на тези участъци и гарантиране живота и здравето на хората?”.
Има за какво да благодаря към днешна дата, има и за какво да изостря въпроса към този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Божинов.
Госпожо Бъчварова, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Божинов! Споделям Вашата загриженост, но трябва да направя следното уточнение.
За случаи, които предполагат пътни инциденти, МВР има компетентност да уведомява съответните органи, които да вземат адекватни мерки. Това наше правомощие е регламентирано в чл. 66, ал. 2 от Закона за МВР.
В случая Ви уверявам, че сме изпълнили всичко необходимо: уведомили сме компетентните органи за опасността на проблемните участъци и представители на МВР са участвали в комисията, сформирана по указания на Областното пътно управление – София, за оглед.
Конкретно по Вашите въпроси.
За първия проблемен участък на път Е-79, който се намира на километър 178 в местността „Коляновец”, още на 7 април 2015 г. началникът на Районното управление в Ботевград е изпратил уведомително писмо до директора на Областното пътно управление – град София, че следва да се предприемат спешни действия за поставяне на указателни табели, укрепване на пътното платно и възстановяване на еластичната ограда.
От 23 април по заповед на директора на Областното пътно управление – София, е въведена временна организация на движението, която е потвърдена и на 12 юни тази година.
Отговорник за поддържането на сигнализацията в изправност е ръководителят на съответния пътен участък при Районна пътна станция – Ботевград.
На 14 юли тази година е извършен оглед на място, включително от представители на МВР. Комисията, направила огледа, е изготвила три предложения за решаване на проблема:
- изготвяне на проект за кандидатстване пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
- спешно възлагане за разработване на техническо решение за възстановяване на пътното трасе в авариралите участъци; и
- възстановяване на участъците във възможно най-кратки срокове.
Предвид факта, че до средата на месец октомври все още не са били предприети конкретни действия по укрепването на участъците, от страна на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – София, е изпратено второ уведомително писмо, че пропадането на пътната настилка продължава и че част от поставените ограничителни табели са паднали.
При втория проблемен участък, който се намира до малка водноелектрическа централа „Калето”, са констатирани нередности още при самото му изграждане и за това е сигнализирана ОД МВР – Враца, директорът на Областното пътно управление, както и изпълнителният директор на централата. Целостта на републиканския път е нарушена от недобросъвестната експлоатация на някои от изградените съоръжения на централата, защото при извършени проверки е установено, че част от водите за съоръжението се изливат и заблатяват терена между стената и пътя.
Отговорността за възстановяване целостта на пътния участък е на Агенция „Пътна инфраструктура”. Директорът на Областното пътно управление – Враца, през месец август е информирал изпълнителния директор на „Калето”, че трябва да предприеме спешни мерки за възстановяване целостта на защитната стена след бента. По този начин водите няма да се изливат между стената и първокласния път.
От тук нататък Вашият въпрос трябва да бъде отправен към друг министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Господин Божинов, имате думата за реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Първо, искам да благодаря на отсъстващата тук председателка на Народното събрание, защото когато спорихме с нея в кабинета й дали е правомерно да питам Вас, тя Ви откри по телефона, помоли Ви за бързи действия след всичко това, което прочетох, че се е случвало, и едва след това се появиха реалните табели и означения за първата пропаст. Преди десетина дни започна работа и единствено възможното временно решение е направено.
Второто критично място е толкова опасно, че след този дебат един час не бива да чакат и да водят преписки! На пътя, на около 10 м, буквално над платното висят десетки или стотици тонове скална маса, които са тръгнали! Не дай Боже, както казва народът, няма начин този, който попадне там, ако тръгне свлачището, да се спаси. Това не може да се решава с преписки, с констатации! Това трябва днес, след като свърши дебатът, отговорните да тръгнат да действат! Ако утре не са го направили, трябва да ги уволните!
Що се отнася за това водохващане, сезирал съм Министерството на околната среда и водите. Басейновата дирекция е издала разрешително за водоползване. Сезирал съм Пътната агенция, сезирал съм „Напоителни системи”.
Тук, от тази трибуна, ще го кажа така, че да не прозвучи името, с което спекулират: господа, водохващането и ВЕЦ-ът не са на Тодор Живков, не е и на този, който Ви лъже, за да Ви е страх да санкционирате едно безобразие. От едната страна е свлачището, от другата страна е заблатеното пространство между дигата и пътя. То е на работното ниво. Ако, не дай Боже, там стане нещо, няма как да се подходи, за да се преодолее. Просто трябват действия!
Накажете ги тези като вицепремиер, които с такива преписки решават въпросите за пропаст и за свлачище, което виси над пътя! Не може така да се управлява! Казвам Ви го човешки, не като опозиционер и като политик от друга партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Божинов.
Дуплика желаете ли, госпожо Министър? Не.
Преминаваме тогава към следващия въпрос, който отново е от народния представител Георги Божинов и е относно резултатите от дейността на МВР в борбата с престъплението купуване и продаване на гласове в местните избори, 2015 г.
Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Министър, и аз ще повторя за хиляден път, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Преди местните избори беше създадена сериозна организация за борба с това престъпление. Въпреки положените усилия то се прояви на много места в много уродлива форма.
На работно съвещание, на което присъствахте и Вие, господин Председател, и Вие, госпожо Министър, и главният прокурор, и ДАНС, и представители на парламентарните партии, ни запознахте с мерките, които вземате, за предотвратяване на това явление и наказване на това престъпление.
На тази среща стана ясно, че във Вашето министерство разполагате с имената на близо 1000 купувачи на гласове, повечето от които са с криминална история и са знакови имена. По време на тези избори още стотици имена се включиха в тази дейност. По време на местните избори някои от тях от купувачи станаха политически играчи и вече са кметове на населени места, а те и техни близки са общински съветници.
Моят формулиран към Вас въпрос е: какви са резултатите от борбата на компетентните органи? Моля Ви да не ми давате статистически данни колко са задържани, колко са разпитвани, колко са оправдани и така нататък. Моят въпрос е в посока: какви са резултатите от изясняване на произхода на парите, с които се купуват избори? Има ли резултати към този момент и може ли обществото да очаква значими резултати занапред – това е големият въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Божинов.
Госпожо Бъчварова – за отговор на господин Божинов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Божинов, задавате ми въпрос в качеството ми на министър на вътрешните работи и ще Ви отговоря неизбежно, защото по този начин отговарям и на Вашите избиратели, и на всички граждани. Ще Ви обърна внимание на няколко цифри от нашата статистика.
Наистина беше създадена много мащабна организация в рамките на Министерство на вътрешните работи в сътрудничество с други институции, за да можем да предотвратим тези процеси. За съжаление не можем да ги изкореним, те се дължат на наслаганите в годините, за съжаление вече много години, практики на българските политически партии. Така че и Вие, както и всички останали народни представители, които са загрижени по този въпрос, трябва да предприемете конкретни законодателни инициативи, а не само свързани с действията на МВР.
По отношение действията на МВР, ДАНС и Прокуратурата резултатите, които сме постигнали, са доста по-високи от тези, които досега са били постигани през 2011 – 2014 г. В периода на подготовка и провеждане на двата тура на изборите, структурите на МВР са проверили общо над 4500 сигнала, получени от граждани, неправителствени организации и институции. Образувани са общо 170 досъдебни производства за престъпления, свързани с изборния процес. От тях 127 са престъпления срещу политическите права на гражданите, сравнени с 62 досъдебни производства, повече от два пъти и половина, за престъпления против политическите права през 2017 г., а също така и спрямо водените през 2014 г.
По данни на Прокуратурата, като обвиняеми са привлечени общо 15 лица, за което се изискват доказателства. По отношение на осем лица наказателното производство е приключило с одобрени споразумения, на шест лица изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода” е отложено с изпитателен срок три години, а на две лица е наложена пробация. Това са мерки на Прокуратурата, не на МВР. Задържани са 72 лица.
С протоколи по Закона за МВР са предупредени общо 2792 лица. Вие говорите за един списък с 1000. Ние сме проверили почти 3000 – 1270 при проведените две специализирани съвместни операции между МВР и ДАНС, проведохме такива и информирахме обществеността, и веднага информирахме за резултатите от тях ден преди самото провеждане на изборите; 1702 лица при подготовката и провеждането на първия и втория тур на изборите, извън специализираните операции. Сравнени с 2011 г., когато са издадени 849 протокола за предупреждение, лицата са три пъти повече.
В деня, в който се проведоха местните избори и националният референдум, както и в деня на балотажа не бяха регистрирани, не бяхме сигнализирани за сериозни нарушения. (Председателят дава знак, че времето е изтекло.)
С това не казвам, че сме решили проблема по никакъв начин, но в рамките на възможностите ни и в рамките на числеността, с която разполагаме, на първия тур бяха ангажирани 13 155 полицейски служители, на втория – 9181, сме постигнали резултати, които, макар и неудовлетворителни, са по-добри от тези, които има в предишни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Господин Божинов – реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Министър, тези купувачи на гласове са изразходвали десетки, а може би и стотици милиони левове за своята престъпна дейност. Въпросът е: какъв е произходът на тези пари? В никакъв случай това не са пари, за които са платени данъци.
Разсъждавам логически. Ако парите са от субсидиите на политическите партии, представени в парламента и купуването на гласове е престъпление, това значи, че организаторите и финансиращите това престъпление, стоят в тази зала. Няма друго логическо предположение.
Второ, ако тези пари са от престъпна дейност, корупция, данъчни измами, контрабанда, спекулации с ДДС, проституция и наркотици, Вие трябва да бъдете особено заинтересовани да разкриете този произход, защото това са тези пари, които не влизат в бюджета за социални и други нужди, а се обслужват от престъпна дейност.
Когато няма значими резултати логиката сочи, че или правозащитните органи в съвкупност са негодни, или че те в зависимост от тези, които извършват тази дейност. Жестока констатация, но това, което се повтаря милиони пъти, че купуването и продаването на гласове е престъпление, може някой да каже „много шум за нищо”, дами и господа, не е нищо.
Ще цитирам половин изречение от една книга, която описва най-страшната история в Европа отпреди 225 години – събитията във Франция. Времето е описано така: „Когато се разбра, че държавните закони са неспособни, за да спрат човешките страсти, тогава вместо бюлетините дойде на ход гилотината”, дами и господа.
Искам да кажа, че тези, които след човешките страсти за власт правят това, за което говорим, идва друга лавина от страсти и – дай Бог – тя в България да не се случи, но за това трябват гаранции, че законът ще се спазва, че тези, които го пазят, си заслужава обществото да им плаща и да бъде разкрит произходът на парите, с които се купуват изборите. Няма ли резултат от това, опасността остава, дами и господа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Божинов.
Дуплика, госпожо Министър?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Не желаете.
Преминаваме към последния въпрос към заместник министър-председател и министър на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова, а той е от народния представител Таско Ерменков относно масивното присъствие на жандармерията в гр. Сливен и района в деня на втория тур на изборите.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, въпросът ми към Вас е в качеството Ви на министър на вътрешните работи.
В деня за размисъл, предхождащ изборите, имам предвид втория тур – на 31 октомври и 1 ноември тази година, десетина коли с надпис „Жандармерия” обикаляха Сливен и района, основно в кварталите „Надежда”, „Комлука”, големите села като Тополчане и Крушаре.
Доколкото ми е известно така наречените вече по новия Закон „Специализирани полицейски сили” основно се използват в случай на опасност от масови безредици, антитерористична дейност, опазване на обществения ред при масови прояви като митинги, протести, шествия, оказват и съдействие в случаите, когато има достатъчно, и тук повтарям думата „достатъчно” и достоверни, и пак повтарям думата „достоверни”, данни за риска от престъпление и неговата превенция.
Въпросът ми съвсем накратко, госпожо Министър, е: кое от всички тези неща, които Ви изброих, или може би някаква друга причина – има опасност от бежанска вълна, опит за тероризъм или нещо, което е неизвестно на обществото, наложи присъствието на толкова много специализирани полицейски сили в град Сливен и в неговия район. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Госпожо Бъчварова, заповядайте да отговорите на народния представител.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Уважаеми господин Ерменков, Сливен е областта, в която бяха получени най-много сигнали в страната за нарушения на Изборния кодекс и правата на избирателите – 172 сигнала. След приключване на първия тур на изборите е извършен анализ на оперативната обстановка и ръководството на Областния оперативен щаб е направило план с приоритетни задачи, за изпълнението на които са били необходими допълнителни мерки. Изготвено е мотивирано предложение за изпращане на допълнителен брой служители в Сливен от дирекция „Жандармерия”, което е било одобрено от ръководството на МВР. Общо 48 служители и 10 –много точно цитирате, очевидно сте го преброили – моторни превозни средства от Зонално жандармерийско управление в Бургас са били в помощ на колегите си в Сливен.
Анализът, доброто планиране и изпълнението на плана на Областния оперативен щаб е подпомогнало за спокойното протичане на балотажа. Денят е преминал без груби нарушения на обществения ред и служителите на реда са предприели всички необходими мерки по сигналите от страна на гражданите за противозаконни действия. Използването на жандармерия в тези случаи не е прецедент в Сливен. Използваме тези сили, там където е необходимо, тогава когато има едновременно събития. Тези сили са използвани на първия тур и на други места. След като е отпаднала необходимостта за Бургас, те са пренасочени към Сливен, защото на друга голяма част от служителите беше осигурено връщането й за защита на държавната граница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Господин Ерменков, реплика? Заповядайте!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Министър, разбрах, че тези сили са били използвани и на други места и там е отпаднала необходимостта от присъствието им, най-вероятно защото там не е имало необходимост от балотаж. Поради тази причина те са пренасочени към онзи район, в който е имало балотаж и който балотаж имаше опасност представители на Българската социалистическа партия да го спечелят, защото всичките арести, превенции и всичко, което е вършено там, е вършено срещу организирани активисти, членове на Българската социалистическа партия. Ще Ви дам един конкретен пример, пък Вие ще ми кажете дали това е нормално явление и дали е начин на действие на полицията.
На 31 октомври, в деня за размисъл, към 22,00 ч. на територията на село Топлочане в жилището на лицето Божидар Христов Йорданов, без легитимация, нахлуват 11 представители на полиция и жандармерия, съпровождани от лицето Петров, което се явява районен полицай за селото Топлочане. Навлизането в жилището се извършва без предупреждение и без легитимация, пред погледите на семейството на Божидар Йорданов. Под силен, причинен от органите на реда стрес, са запитани той и неговото семейство дали дават съгласието си за извършване на обиск. Познайте дали е имал смелостта да откаже? Дават устно съгласие за извършване на обиска. Задавани са въпроси от нелегитимираните лица дали притежава избирателни списъци, както и пари за закупуване на гласове в изборния ден, в резултат на което лицето се притеснява да упражни изборните си права на следващия ден. Аз се срещах с него. Едва успях да го убедя, че всичко това се е случило поради някакви причини, които сигурно са се наложили. На следващия ден, по аналогичен начин са проверени още три лица задържани по същия начин, по същия нелегитимен начин. Това според мен е един от способите, които жандармерията и полицията са използвали в деня на размисъл, за да внушат правилната мисъл за гласуване. А на другия ден пък специално, ако им е минало това желание да гласуват според натиска, да гласуват по начина, по който полицията им е казала, за да не ги арестува втори път.
Така че много Ви моля, госпожо Министър, аз не оправдавам загубата на изборите с това нещо. Просто искам да Ви кажа, че нещата, които ги пише тук, са истина, а за 127-те сигнала, които споменахте, ако не са лъжа, нито веднъж не ми казахте дали са достоверни и дали са били достатъчно сериозни в своята достоверност, за да бъдат проверени. Защото иначе, знаете по анонимни сигнали, по писмени заявления, могат да бъдат извършени много, много проверки, но нито една от тях в Сливен не завършва с установяване на купуване на гласове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Госпожо Бъчварова, дуплика?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин Ерменков, категорично искам да възразя на внушението, че служителите на МВР и жандармерията имат отношение към изборните права на гражданите в смисъла на тяхното нарушаване и повлияване на изборните резултати. Категорично възразявам срещу това! Всички сигнали са проверени и са заедно с прокуратурата. Надявам се, че не мислите, че прокуратурата също се е опитала да опорочи този вот.
Случаят, който цитирате – не го познавам в детайли, но съвпада с периода, в който провеждахме специализирани полицейски операции, за да изясним ситуацията в момента и да осъществим проверка по лица, за които е имало сигнали от други години. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Моля за тишина в залата!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Това е преценка по време на провеждането на операцията. Не мисля, че 12 човека си струва да се изразходват за повлияването на един глас, така че не виждам и логика в това Ваше съмнение. Просто сме си свършили работата тогава. Мисля, че това също повлия благоприятно на ситуацията. Това е, което мога да Ви кажа. Не приемам, не приемам внушението!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ, от място): Не се учудвам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. (Шум.)
Моля Ви за тишина, колеги.
Това беше последният въпрос към вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.
Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол.
Преминаваме към въпрос към министъра на икономиката господин Божидар Лукарски.
Въпросът е от народния представител Велизар Енчев относно кадрови промени в ръководството на българския Институт по метрология и необходимостта от укрепване на административния му капацитет.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председателстващ, като представител на опозицията, а към Вас се обръщам като представител на управляваща коалиция, Ви отправям остра забележка, че допуснахте в началото на заседанието на парламентарния контрол, депутатите да изчакат 10 минути министрите. Така се видя, че това правителство третира Народното събрание като подчинена институция, а по Конституция е точно обратното. Ние сме не министерска, а парламентарна република.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Енчев, първо, сте на трибуната, за да задавате въпрос.
Второ, коректно е като се качвате на трибуната да си сложите картата.
Трето, без значение дали сте представител на опозицията, или на Светия Синод, не можете да ми правите забележка за нещо, което не е моя вина. При отсъствие на министър се дава почивка, докато се появи и започне парламентарния контрол. Бъдете така добър да си развиете въпроса, не се отклонявайте.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Министрите са длъжни да бъдат навреме на заседанието в парламента по време на парламентарния контрол. Не ние трябва да ги чакаме, а те нас трябва да чакат, тъй като сме парламентарна, а не министерска и премиерска република. Това е моята реплика на Вашата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Сложете си картата, без евтини номера, и си задайте въпроса коректно към министър Лукарски.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Веднага Ви отговарям: това не са евтини номера. Това е принципна позиция на българската опозиция.
Въпросът ми към господин Лукарски е следният: на 23 септември тази година Министерският съвет по Ваше предложение освободи Димитър Станков като председател на българския Институт по метрология и определи Паун Илчев за временно изпълняващ длъжността. Мотивът за извършената кадрова промяна от Вас е, цитирам: „Промяната се прави предвид необходимостта от укрепване на административния и ръководен капацитет на Института”.
Съгласно чл. 10, ал. 4 от Закона за председател на българския Институт по метрология се назначава лице с българско гражданство, с висше образование по природни или технически науки, с образователно-квалификационна степен „магистър” с трудов или служебен стаж не по-малко от 10 години в областта на измерванията и с изявени професионални качества в областта на метрологията. Обаче образованието на Паун Илчев е „Защита на културно-историческото наследство на България”. Какво общо има тази специалност с метрологията?
Въпросът ми е следният: отговаря ли назначеният за председател на Института господин Паун Илчев на изискванията за заемане на длъжността, посочена в чл. 10, ал. 4 от Закона за измерванията и, ако не отговаря, как, господин Министър, чрез неговото назначение, ще се укрепи административният и ръководен капацитет на Института?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Енчев.
За отговор – министърът на икономиката господин Божидар Лукарски.
Заповядайте.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Уважаеми господин Председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Енчев, както Вие правилно отбелязахте, българският Институт по метрология, а не метеорология, по метрология – това е правилното, се ръководи от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя.
С Решение № 743 на Министерския съвет от 24 септември тази година е освободен Димитър Костов Станков като председател на българския Институт по метрология и е определен, а не назначен, господин Паун Атанасов Илчев – заместник-председател на същия Институт, подчертавам, за временно изпълняващ функциите на председател на Института до определяне на титуляр.
В Закона за измерванията няма нормативно определени специфични изисквания, на които следва да отговаря заместник-председателя на българския Институт по метрология. В този смисъл господин Паун Илчев не е титуляр на длъжността и не е необходимо да отговаря на специфичните изисквания, определени в чл. 10, ал. 5 от Закона за измерванията, а именно да има трудов или служебен стаж не по-малко от 10 години в областта на измерванията и да е с изявени професионални качества в областта на метрологията.
В Института работят служители и ръководители с необходимите знания, умения и компетентности, което е гаранция за изпълнение на ангажиментите на същия Институт. Част от проблемите на българския Институт по метрология са натрупани поради липса на административен опит и неспособността на освободения вече председател на Института да осъществява ефективен контрол върху дейността на българския Институт по метрология и на неговите служители. Председателят на БИМ не следва да е само тесен специалист в определена област, но и добър, и опитен ръководител с добре развити управленски умения и качества.
В заключение следва да се отчете, че проблемите на българския Институт по метрология не са единствено в неговия ръководен капацитет, но са и от финансово и социално-битово естество – нещо, което в момента Министерството на икономиката променя, отпускайки средства, за което са набелязани съответните мерки. Благодаря Ви за вниманието.
Очаквам Вашата реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
За реплика – господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Без значение дали е председател или заместник-председател, става дума за строго специализирана институция и ще припомня още веднъж – господин Илчев няма 10 години трудов стаж в областта на измерванията, а това е изискването по този член, който цитирах.
При това Законът, господин Министър, не само поставя формалното изискване за 10-годишен стаж, но поставя и допълнителното изискване за изявени професионални качества в областта на метрологията, каквито господин Илчев очевидно не може да притежава, без съответното образование в областта на измерванията. Повтарям – неговото образование е „Културно-историческо наследство”.
Очевидно, господин Министър, става дума за партийно назначение, тъй като това не е тайна, но нека да се чуе от трибуната на парламента, господин Паун Илчев е член на Партия „Движение – България на гражданите”, заместник-председател е на структурата в район „Витоша”, град София и затова си позволявам да кажа, че в резултат на тази кадрова политика държавната администрация се превръща в хранилка на партийни кадри с много, много съмнителна компетентност или по-точно, в конкретния случай, с никаква компетентност, тъй като не може да има връзка, никаква връзка между дори и заместник, временно управляващ Института по метрология и културно-историческото наследство. Разбира се, с цялото уважение към цялата професия в тази област – културно-историческото наследство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
За дуплика – господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Уважаеми господин Председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Енчев, както вече Ви подчертах, господин Илчев временно изпълнява тази длъжност. Това е трайна, константна не само практика на администрацията, но трайна съдебна практика, когато е отстранен или когато поради заболяване не може да изпълнява своята дейност титулярът, временно изпълняващ длъжността да е някой от заместниците му до назначаване на такъв, който в конкретния случай трябва и ще отговаря на условията.
Само за да Ви обърна внимание за компетентността и за професионалните умения. Ще Ви обърна внимание, че под временното изпълнение и временното ръководство на господин Илчев е приета от 1 ноември 2015 г. „Секторна стратегия за развитие на метрологичния контрол 2016-2020 г.” и Пътна карта за нейната реализация, като общата цел на тази Стратегия е развитие на потенциала на националната метрологична инфраструктура за удовлетворяване на потребностите на потребителите от получаване на необходимото количество точни и достоверни измервания – нещо, което отдавна трябваше да се случи и господин Станков го забави изключително много, да не кажа, че изобщо не го извърши. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към отговор на актуален въпрос от страна на министъра на околната среда и водите госпожа Ивелина Василева. Тя ще отговори на въпрос от народните представители Михаил Миков и Иван Ибришимов относно изграждане на депо за битови отпадъци в района на село Джерман, община Дупница.
За да развие въпроса, думата има народният представител господин Ибришимов. Заповядайте.
ИВАН ИБРИШИМОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, въпросът ми е относно намерението на кметския екип на община Дупница да изгради депо за битови отпадъци в района на село Джерман, община Дупница, а именно: уважаема госпожо Министър, спазени ли са всички законови, нормативни, екологични изисквания и процедури при вземане на решенията от Министерството на околната среда и водите за изграждане на депо за битови отпадъци в района на село Джерман, община Дупница?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
За отговор – министър Василева, заповядайте уважаема госпожо.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ибришимов, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците общините са отговорни за управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на тяхната територия, за избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането на битови отпадъци. В този смисъл решенията се вземат от общините, а не от Министерството на околната среда и водите.
Със Закона за управление на отпадъците се въвежда регионален подход и управление на битовите отпадъци, като регионите за управление на отпадъците са определени в Националния план за управление на отпадъците.
До 2011 г. общините в настоящия регион Дупница бяха част от регион Кочериново.
През месец май 2011 г. общините от региона взеха решение той да бъде разделен на два региона – Дупница и Благоевград. В регион Дупница са включени общините Дупница, Кюстендил, Сапарева баня, Бобовдол, Невестино и Трекляно.
Изграждането и на двете регионални системи се предвиждаше да бъде подпомогнато с финансиране по Оперативна програма „Околна среда”. Предвид забавянето при изготвянето на необходимите документи за кандидатстване и невъзможността за изпълнението на проектите в рамките на сроковете за допустимост на Програмата те са извадени от Програмата.
През 2013 г. е взето принципно решение да бъдат финансирани с национални средства.
По информация, предоставена от Регионалното сдружение на общините от регион Дупница, през 2012 г. са предприети действия по изготвяне на прогнози за количествен и морфологичен състав на отпадъците, инженерно-геоложки доклад, хидрогеоложки доклад и хидроложки доклад за потенциални площадки за разполагане на регионалното депо – прединвестиционни проучвания и геодезически заснемания, анализ на разходи и ползи. Въз основа на тези документи от община Дупница е възложено на независими експерти изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Заключението в доклада посочва като подходяща за изграждане на регионалната система площадката в село Джерман.
Съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда към осъществяване на инвестиционното намерение се пристъпва след решение по оценка на въздействието върху околната среда от компетентния орган, в случая РИОСВ – Перник.
В хода на процедурата по ОВОС са изискани становища от всички институции и специализирани ведомства, имащи компетенции относно инвестиционното предложение, включително и оценка за прилагането на най-добри налични техники. Засегната общественост е уведомена по съответния ред и са проведени задължителните срещи за обществено обсъждане.
На всички етапи са извадени необходимите съгласувателни становища за допустимостта на дейностите от всички компетентни органи, имащи отношение към случая.
След положително становище на Експертния екологичен съвет към РИОСВ – Перник, е издадено решение на директора на РИОСВ – Перник, за одобряване на осъществяването на инвестиционното намерение. Издаденото решение по ОВОС е обжалвано от Сдружение с обществено полезна дейност „Бъдеще за Джерман” пред Административен съд – Перник, който с Решение от 6 октомври тази година е потвърдил издадения от директора на РИОСВ – Перник, акт.
Към настоящия момент, предвид внесена във Върховния административен съд на Република България жалба, решението на Административен съд – Перник, не е влязло в сила, поради което няма предприети действия по реализиране на проекта за изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – регион Дупница. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви за отговора, Министър Василева.
За реплика – заповядайте господин Ибришимов.
ИВАН ИБРИШИМОВ (БСП ЛБ): Госпожо Министър, моето притеснение е именно от взетото решение от РИОСВ – Перник, за положителен ОВОС.
Ще изнеса няколко факта, които може би на Вас не са Ви известни. На първо място местността, върху която се предвижда изграждане на това депо, е само на 400 м от къщите на село Джерман.
Второ, над 200 дка земя, за които е предвидена площадката, 150 дка от тях са плодородни и дори са терасирани за насаждения, за лозови масиви.
Трето, трасето на автомагистрала „Струма”, която бе тържествено открита преди около месец, бе преместено именно заради свлачищния терен, по който трябваше да мине магистралата, и всъщност този терен е предвиден за изграждане на това депо.
И най-важното, което е – при общественото обсъждане от 500 жители, присъстващи на това обществено обсъждане, има пет подписа на жителите на село Джерман, община Дупница, против изграждането на това депо за битови отпадъци. А това е повече от половината население на село Джерман. Затова Ви моля да предизвикате нова проверка, нова комисия, която да преразгледа това решение и най-вече да се съобразите с желанието на жителите на село Джерман, защото те според мен са обречени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Ибришимов.
Госпожо Министър, ще ползвате правото на дуплика. Заповядайте.
МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ибришимов, както упоменах, издаденото решение от директора на РИОСВ – Перник, е административен акт, който по смисъла на българското законодателство подлежи на обжалване – обжалване пред Районния административен съд в Перник, който се е произнесъл с отхвърляне на жалбата на жалбоподателите, като част от мотивите на съда гласят: „Актът е съобразен с материално-правните разпоредби с сферата на опазване на околната среда, и е съобразен с опазване на околната среда за сегашните и бъдещите поколения”.
Както упоменах, има последваща жалба, депозирана във Върховния административен съд, която е в процес на разглеждане. В този смисъл аз нямам какво да кажа, нека съдът да се произнесе. Аргументите, които Вие цитирахте, са части от разглежданите от съда аргументи. Очакваме произнасянето на Върховния административен съд. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Благодаря Ви и за участието в Парламентарния контрол.
Преминаваме към отговор на актуален въпрос към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Ивайло Московски.
Той ще отговори на въпрос на народния представител Красимир Янков относно политиката на Министерството за управление и развитие на „Летище София” ЕАД и получените резултати от дейността на фирмата.
Правилно е да се каже: „на дружеството”, но имате думата, заповядайте.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е принципал на „Летище Варна” ЕАД. (Шум и реплики.)
„Летище София” ЕАД – извинявайте, господин Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Той следи внимателно, останах с такова впечатление.
Продължете, ако обичате.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Във връзка с тревожните сигнали за редица нарушения в дейността на „Летище София” ЕАД, на което е принципал Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и някои кадрови назначения отправям към Вас следните въпроси:
Първо, каква е досегашната политика на Министерството по отношение на управлението и развитието на летище София?
Второ, какви специалисти са включени в управлението на дружеството, какви са управленските им програми и получените резултати от работата до момента? Как се извършва подборът и назначаването на служители в „Летище София” ЕАД, какъв контрол е осъществяван от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията?
И трето, ще бъдат ли извършени проверки и одит на дружеството? Какви са вижданията на ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на „Летище София” ЕАД в бъдеще? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по отношение управлението и развитието на летище София винаги е била свързана с постигане на добра ефективност от дейността на дружеството, ефективно поддържане, модернизация и развитие на летищната инфраструктура, постигане на висока степен на безопасност и сигурност на въздушния транспорт, осигуряване на конкурентоспособност на пазара и високо качество на предлаганите летищни услуги, и не на последно място, ограничаване на негативното въздействие и влияние на въздушния транспорт върху околната среда.
При избора на членовете на Съвета на директорите на дружеството от системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се вземат под внимание и отчитат притежаваните качества от кандидатите – дали отговарят на изискванията, посочени в Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Устава на дружеството.
В резултат на прилагане на политиката за управление на Съвета на директорите на дружеството са получени финансови резултати от дейността на летище София за периода от месец януари до месец август на 2015 г. печалба в размер на почти 4 млн. лв. – с почти 1 млн. 800 хил. лв. повече от планираните и с почти 1 млн. 200 хил. лв. повече от отчетената печалба за същия период на 2014 г. За същия отчетен период дружеството отчита приходи в размер на 75 млн. лв., които са с 350 хил. лв. повече от планираното и с 8 млн. 300 хил. лв. повече от отчетените за същия период на 2014 г.
През отчетния период на 2015 г. от летище София са излезли и кацнали общо почти 3 млн. пътници, което съставлява ръст с 5,6% спрямо съответния период за 2014 г.
Кадровата политика, подборът и назначението на служителите в летище София е въпрос от компетентността на мениджърския екип на дружеството, като назначаването на служители в дружеството е в зависимост от конкретната необходимост от кадри със съответните умения, необходими за нормалното изпълнение на дейността на летище София.
По третия въпрос – органите на Агенцията за държавна финансова инспекция са извършили финансова инспекция в летище София, за което е съставен Доклад № ДИ1СФ-9 от 5 февруари 2015 г. В резултат на извършената проверка не са констатирани съществени нарушения. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предвижда и планови инспекции и одити на дружеството с вътрешните одитни органи и, разбира се, ако има сигнали, се реагира винаги на тях.
Нашето Министерство предвижда бъдещото развитие на Гражданско летище за обществено ползване София да се осъществява чрез предоставянето му на концесия. В резултат от прилагането на общите политики в областта на концесиите на Министерството към настоящия момент се провеждат подготвителни действия за предоставяне на концесия на Гражданско летище за обществено ползване София. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Московски, Вие току-що отговорихте на въпроса така, че оставаме с впечатлението за по-добрия мениджърски екип в момента на дружеството, за по-добрите резултати. Повишени са броят на пътниците и броят на приходите и печалбата. В същото време казахте – това, което притеснява в момента и служителите в дружеството, а и с огромен резон притеснява и тези, които използват услугите на „Летище София” ЕАД – бъдещето на летището в аспекта концесия.
Какво налага летище София да бъде концесионирано? Ако е необходима инвестиция – разширяване на терминали, нова писта, така както това беше необходимо за летище Варна и летище Бургас, да сме съгласни, че държавата в момента няма ресурса и дружеството не може да осигури и обезпечи бъдещата инвестиция. Но каква ще е ползата за държавата? По-добрият мениджмънт ли – ако отговорите, че е така, ще си противоречите с това, което казахте преди малко – или необходимостта от инвестиции, съкращаването на персонал, или някакви други причини?
Защо трябва да бъде концесионирано летище София, при условие че, който и експерт да попитате, ще Ви каже, че в бъдещи периоди ще се увеличава пътникопотокът. Приходите ще се увеличават, а държавата като собственик, Министерството като принципал не се справят с бъдещите предизвикателства пред самото дружество при повишаване на пътникопотока ли, или просто трябва да бъде концесионирано, защото сте на власт? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Янков, благодаря Ви за репликата.
За дуплика – министър Московски, заповядайте.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Янков, има много логика в това, което казвате, и отговорът ми ще излезе извън фиксацията конкретно на летище София. Имах възможността на заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения да обясня концепцията, която следваме, вземайки решения за предоставяне на концесия.
Първо едно уточнение, че самата процедура по концесия не предполага смяна на собствеността. Собствеността на летище София си остава държавна. Идеята за концесия, следвайки, разбира се, на сто процента Закона за концесиите, е: тъй като и в предния мандат, и в началото на този мандат ние сме изключително затруднени с решаването на темата с дълга в Български държавни железници.
В предния мандат – 2009 г., заварихме железниците с 800 млн. лв. дълг, който не можеше по никакъв начин да бъде обслужен от самото дружество. При започването на сегашния ни мандат след редица мерки, които приложихме в предния си мандат – в голяма степен те бяха продължени, успяхме да намалим задълженията на железниците на около 600 млн. лв.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Какво общо имат железниците с тази статистика?!
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Изслушайте ме. Помолих за малко повече време, за да обясня ситуацията.
Проведохме разговори в кабинета с участието на финансовия министър и министър-председателя. Стигнахме до извода, че системата на транспорта трябва да намери сама в себе си ресурси вътре, за да бъдат погасени тези задължения, тъй като останалите заеми навремето не са държавно обезпечени. Тоест няма държавни гаранции и държавата няма основание да извади от бюджета тези огромни суми, за да ги плати. Така ние трябва да натоварим всеки данъкоплатец в тази държава да плаща дълговете на железниците. Можете да направите справка по кое време са натрупани тези дългове.
Второ, взехме решение системата на транспорта да търси ресурс вътре в себе си, за да погаси тези задължения. Моментът е критичен. Кредиторите вече не договарят по никакъв начин разсрочване, нито са готови да правят каквито и да било компромиси.
От тази гледна точка, гледайки с какво разполагаме в сектор „Транспорт”, то единственият актив, който би могъл да кореспондира към такава концепция, е летище София. Процедурата, която ще подготвим за концесия, ще има специфика в себе си. Ние предвиждаме при състезанието, което се надяваме да се получи за летище София, 35-годишните концесионни такси в по-голямата си част да бъдат платени накуп, авансово, за да може тези средства да бъдат използвани за погасяване.
Разбира се, паралелно трябва да се случат още няколко неща. Едното и най-важното от тях е да се поиска нотификация от Брюксел за държавна помощ. Надявам се всичко да е наред и това да се случи, да има достатъчен брой кандидати, състезавайки се в тази процедура, за да се постигне максимално добра цена. Ще остане малък процент от концесионните такси, които ще продължат да бъдат плащани до 35-годишното изтичане на концесията. Има предвиден обем на инвестиции. Към този момент няма окончателни финансови анализи. Те ще бъдат готови на 17-и и 18-и. Има междинни доклади по тези анализи, които дават основание да считаме, че бихме могли да получим сума, която да е достатъчна, за да погаси дълговете на железниците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря, господин Министър.
Това беше важно за хилядите работещи в системата на БДЖ.
Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към отговори на министъра на земеделието и храните госпожа Десислава Танева.
Първият въпрос, на който тя ще отговори, е от народния представител Светла Бъчварова относно загубата на средства по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и Програмата „Рибарство и аквакултури” 2007 – 2013 г .
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Моят въпрос е свързан със загубите на средства по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., а също така и „Програмата „Рибарство и аквакултури” за същия период. В края сме на програмния период. 2015 година е последната, в която до края на месец декември можем да разплащаме средства по програмата. Министерството на земеделието и храните като управляващ орган на Програмата вероятно има разчети и възможности, за да ни запознае с оценката как се изпълнявала Програмата в този програмен период и какви са потенциалните загуби по двете програми.
Искам да отбележа, че особено след месец август Министерството на земеделието направи необходимите усилия да успее да минимизира загубите предвид факта, че се очертаваше значителна загуба, но в пространството има различни числа, които спекулират най-вече с потенциалните загуби. Движат се от 78% до 92% за Програмата за развитие на селските райони, а за „Рибарската програма” – от 18 до 30%. Надявам се във Вашия отговор да ни запознаете какви оценки прави Министерството на земеделието за загубите за целия програмен период, включително и за 2013 г. по правилото М+2, а също какъв анализ правите за причините, които са съпътствали проблемите по усвояването на средствата в този програмен период с цел в следващия да не се допускат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Заповядайте за отговор, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаема проф. Бъчварова, уважаеми колеги народни представители! Първо Ви благодаря за оценката относно действията, които предприеха Министерството и Фондът за приключването на стария програмен период.
От началото на септември 2015 г. на база анализ и прогноза, извършени съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ и управляващия орган на Програмата с цел недопускане на загуба на средства, бе подготвено към 30 септември 2015 г. и предложено за разглеждане и одобрение от службите на Европейската комисия Шестнадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Също така с цел ефективно усвояване на средствата по Програмата през месец септември 2015 г. беше обявен извънреден целеви прием на заявления за подпомагане по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“, с първоначален бюджет за приема в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро. След извършени анализи за размера на освободените средства по мярката, на 6 ноември увеличихме бюджета с 12 млн. евро. Приемът по мярката ще даде допълнителна възможност на стопанствата да инвестират в своите ферми.
Въпреки краткия срок, по време на приема постъпиха 1006 проектни предложения. До момента одобрените заявления са над 880, реално сключените договори към вчерашна дата са 620, като контрактуването ще приключи до средата на следващата седмица. Искам да заявя, че всички подадени заявления, които имат пет точки и над това, на практика ще бъдат контрактувани без каквито и да било условия относно разплащането.
С цел ефективната реализация на проектите по този прием подготвихме изменение на нормативната уредба, с което удължихме крайния срок за тяхното изпълнение до 30 ноември. В резултат – оптимистичната прогноза е за почти пълно разплащане на заложените цели по повечето мерки, при което се очаква в оптимистичен вариант отчисления на не повече от 10 млн. евро.
По отношение на общините, тъй като песимистичният вариант за загуба зависи от това дали и в какъв размер ще бъдат одобрени и заплащани подадените заявки от общините, говорят мерки 321 и 322. Каква е ситуацията? В оборот или в изпълнение бяха договори за 1 млрд. 240 млн. лв. към месец август. Към момента, след като удължихме за втори път срока за подаване на заявления от общините, не са подали заявки за плащане само пет общини: Димово, Котел, Неделино, Смядово и Сухиндол. Техните проекти, които на практика не са подадени за разплащане, са на обща стойност 34 млн. лв. от всичките 1 млрд. 240 млн. лв., които бяха в обръщение. Това е добър резултат.
Оттук нататък песимистичният вариант за загуба на средства зависи от подадените заявки и доколко извършените разходи ще бъдат одобрени и разплатени от Държавен фонд „Земеделие“. Ако се движим в средните размери, каквито са досега, загубата по Програмата в песимистичния вариант не трябва да надхвърли 35 – 40 млн. евро. Това е в най-песимистичния вариант. До момента общата загуба по Програмата за стария програмен период е 143 млн. евро при четири години общо отчисляване, или изпълнявайки едни реалистични прогнози за усвояването ние ще отидем на общо усвояване между 92 и 93% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони за стария програмен период.
Искам само да допълня, тъй като работим в ежедневна комуникация с Държавен фонд „Земеделие”, които работят в извънреден режим в края на годината, към 20 ноември 2015 г. ще направим нов анализ относно разплащането на средствата и ще изпратим последната корекция по изпратената шестнадесета нотификация, която на практика касае провокирането на бюджетите и усвояването на бюджета по старата Програма за развитие на селските райони.
Ако този резултат, както сочат анализите, бъде изпълнен, следва да се отчете, че това е много добър резултат за първи програмен период на страна – членка по Селската програма.
По отношение на сектор „Рибарство” и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” – каква е ситуацията в момента? Общите загуби до момента са 17 млн. 220...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Госпожо Министър, може ли да продължите в процедурата по дуплика, тъй като предвиденото време беше чувствително надвишено.
Желаете ли реплика, проф. Бъчварова?
Заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, колеги! Като Ви пожелавам наистина да се минимизират загубите, защото това е важно за отрасъла като цяло, все пак трябва да се направи анализ на допуснатите грешки в целия програмен период, затова че в края на всяка година администрацията е изправена на нокти, за да може да усвоява ресурса за съответната година.
Срокът, който Вие посочихте, за договориране на проекти по 121-ва – може би сте информирани, среща изключително много проблеми по възможността земеделските производители да си осигурят кредити, също така и техниката, която трябва да доставят, в по-голямата си част не е налична. Затова там вероятно също ще има огромна въпросителна при най-добро желание дали могат нещата да се случат в сроковете, които Държавен фонд „Земеделие” иска по заявките за плащане – края на месец ноември.
Тук също бих могла да Ви задам въпроса, свързан с 15-а нотификация. Във Ваше интервю казвате, че Мярка 214 е била важна през месец април 2012 г., а в 2013 г. – заради това да се минимизират загубите на средства. Сега тази нотификация създава известно неудобство и проблеми, и е важно да знаем какви са тенденциите там. Тоест ще има ли одобрение на тази нотификация в Европейската комисия?
Разбира се, Рибарската програма, за която започнахте, е важно да чуем също Вашето мнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: За дуплика – министърът на земеделието и храните госпожа Десислава Танева.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря за разбирането, уважаеми господин Председател.
Уважаема проф. Бъчварова, да отговоря на Вашата реплика и на допълнително зададените ми въпроси. Да, разбира се, направили сме съответния анализ. Част от тези грешки или изкривявания за постигането на целите от прилагането на програмата сме взели предвид при написването на новата програмата и нейното одобрение.
По отношение на поставените от Вас въпроси – първо, за Мярка 121. Да, наясно сме, че има определени затруднения, но това беше най-доброто, което можем да направим за земеделските производители, предвид интереса по Мярка 42 и високата степен на неудовлетвореност от подадените заявки. Надяваме се, че до 30 ноември наистина в по-голямата си част ще успеят да изпълнят проектите, като в нашите анализи сме заложили и съответния процент неизпълнение от проблемите, които се срещат. Нямаме друга възможност за удължаване. Наясно са всички, че до края на годината трябва да бъдат извършени разплащанията и на практика бюджетът беше за техниката, която е налична по доставчиците.
По отношение на петнадесета нотификация и Мярка 214 – „Агроекологични плащания”, и въвеждането на обръщението – промени, които предизвикаха обществен дебат сред общността, която се ползвала по мярката. Безспорен е фактът по отношение, че тази мярка помогна да няма загуба относно агроекологията в стария програмен период. Разбира се, тя има и своите ефекти.
За следващия програмен период, тъй като тя е с дългосрочен ангажимент – петгодишен, Вие много добре го знаете – по никакъв начин няма как да се осигури подобен ресурс, тъй като той е разпределен по много други мерки, които постигат пак агроекологични цели. В петнадесета нотификация бяха предложени изменения за мярката, която визирате. Беше направена съответната комуникация със службите на Комисията, и бяха затворени всички въпроси, които ни бяха зададени. В този смисъл очакваме нейното одобрение.
Съгласно регламентите имахме право и направихме изменението в Наредбата по прилагането на тази мярка, така че има създадена, разбира се, и организация да се уведомят земеделските производители – те са малко над 1200, които са се ползвали по тази мярка, и да направят своя избор дали ще продължат да изпълняват ангажиментите си, които са изменени в посока увеличение с цел гарантирано постигане на агроекологичните ефекти със съответна промяна и на съставката, или ще изберат да се откажат от тези ангажименти, като те няма да дължат, няма да имат санкции по вече получените средства. Очакваме, разбира се, в сроковете, които са по регламент, да получим тази нотификация. Пак повтарям, комуникацията с Комисията по отношение на въпросите по това изменение приключи.
Също така бих искала да кажа, че всеки земеделски производител сам трябва да прецени – условията са обнародвани –дали ще продължи по променените условия, или не. Искам да кажа, че няма никой, който да му гарантира, че ако не изпълнява тези условия, може да получи някакви плащания. Това трябва да е ясно на всички.
По отношение Оперативна програма „Рибарство”. Започнах колко е загубата до момента. Тук положението е малко по-различно отколкото при Програмата за развитието на селските райони. Отчисленията са: от 2009 г. – 4 млн. 132 хил. евро; от 2011 г. – 3 млн. 568 хил. евро; от 2012 г. – 9 млн. 525 хил. евро.
Тук общата загуба е 17 млн. 226 до момента. Бюджетът още е по стария програмен период и е 106 млн. евро. Оттук насетне ние не очакваме загуба за този период, предвид наистина много високия процент на договаряне, независимо от трудностите, които се срещат.
Програмата е малко по-различна. Проектите, които в момента се изпълняват, трябва да бъдат завършени и разплатени от бенефициентите до 31 декември тази година. Заявени за разплащане според съответните срокове договори и срокове, които са по тях, имат бенефициентите. Срокът е 15 април следващата година. Срокът за разплащане от Държавен фонд „Земеделие” е 30 юни следващата година. Така че тук имаме шест месеца повече, но самите бенефициенти трябва да знаят, че трябва да са завършили проектите си и да са ги разплатили до 31 декември тази година.
Основна причина за този по-голям процент загуба, разбира се, е и четиригодишното закъснение на старта на програмата, което не бива да се повтаря, което и ще се случи, защото програмата беше върната в началото на нашия мандат – това е публично известно – ние я изменихме. Изпратена е официално и очакваме до края на годината одобрението й.
В момента работим по подготвителни процедури, които ще ни позволят още в началото на следващата година да отворим новата Програма за „Морско дело и рибарство”, която вече е с малко по-висок бюджет – 113 млн. евро, за потенциалните бенефициенти. Благодаря за разбирането за времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: И аз Ви благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от проф. Светла Бъчварова относно недофинансиране на дейности в структурите на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
Заповядайте, проф. Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, колеги! Въпросът ми е свързан с изпълнението на бюджета за 2015г. на Министерството на земеделието и храните. Както и при приемането на бюджета, едно от нашите възражения беше, че приходите на Министерството на земеделието и храните са силно надценени, за което от Вашия писмен отговор за приходите, които е получило Министерството, се вижда, че те не се изпълняват, а в същото време трансферите в Бюджет 2015 г са недостатъчни.
Тук виждам едно разминаване във Вашия отговор, тъй като съгласно Бюджет 2015 г. Вие имате трансфери 52 млн. лв., докато във Вашия отговор – вероятно в това време е имало допълнителни субсидии, са достигнали 69 млн. лв. субсидиите.
Така или иначе по-голямата част от второстепенните разпоредители на бюджетни кредити имат изключително големи проблеми, свързани с финансирането на фонд „Работна заплата”, някои от структурите като Българската агенция по безопасност на храните, Селскостопанската академия, Изпълнителната агенция по борба с градушките, не са сигурни дали ще си получат работните заплати, предвид разходните тавани, които са поставени в началото на годината. Освен това имат значителни задължения към доставчици. Ако те бъдат оставени, ако не бъдат покрити, това съответно ще се прехвърли в следващия бюджет. Предстои актуализация на бюджета. Доколкото съм информирана и виждам това, което предлага министерството, актуализация в размер на четири милиона.
Моите въпроси са свързани с това: как ще се справите с това предизвикателство да бъдат открити тези разходи или задължения, които са натрупани, и съответно този допълнителен бюджет от четири милиона в какви направления ще бъде изразходван? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, проф. Бъчварова.
За отговор, заповядайте министър Танева.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаема проф. Бъчварова, уважаеми народни представители! При разглеждането на проектобюджета за 2015 г. в Четиридесет и третото Народно събрание на Република България в свое становище до Комисията по земеделието и храните, Министерството на земеделието и храните информира народните представители за структурите, включително Българската агенция по безопасност на храните и Селскостопанската академия, и дейностите, които остават недофинансирани през рамката на Бюджет 2015.
В хода на изпълнение на бюджета за 2015 г. за част от недофинансираните дейности на Българската агенция по безопасност на храните бяха осигурени допълнителни средства посредством постановление на Министерския съвет а именно: първо, за поголовна ваксинация срещу болестта „син език” по овцете и говеда в цялата страна – 4 млн. 625 хил. лв.; второ, за изпълняване на Националната програма за контрол и изкореняване на болестта „бяс” чрез орална ваксинация на лисиците – 4 млн. 535 хил. лв.
Същевременно Министерството на земеделието и храните предприе редица мерки и действия за ограничаване на разходите както в централната администрация, така и във второстепенните разпоредители с бюджет. Това от своя страна даде възможност част от икономиите да се пренасочат за финансиране на дейности в Българската агенция по безопасност на храните и Селскостопанската академия.
В хода на изпълнение на бюджета на Българската агенция по безопасност на храните бяха допълнително предоставени 5 млн. 740 хил. лв., а на Селскостопанската академия – 2 млн. 200 хил. лв. за сметка на вътрешното преструктуриране на разходите по бюджета на Министерството на земеделието и храните.
На база на анализ на изпълнението на бюджета към31 октомври 2015 г., Министерството ще преразпредели икономиите на част от структурите от системата си за дофинансиране на дейности с висок приоритет. До 30 септември 2015 г. Селскостопанската академия е получила от Държавен фонд „Земеделие” 2 млн. 524 хил. лв. по схемите за директни плащания, които средства подпомагат провеждането на производство по експерименталната дейност в Академията.
Държа да отбележа, че при приемането на актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., Министерството на земеделието и храните ще получи допълнително 4 млн. лв. по бюджета си за 2015 г. за финансиране на изплатените през годината обезщетения за персонала, който беше освободен, в резултат на провежданите структурни реформи. Част от тези средства ще бъдат насочени към Българската агенция по безопасност на храните и Селскостопанската академия.
Да, има закъснение в изплащането на доходите в Изпълнителната агенция по борба с градушките. Това е една от структурите, в която има най-много задължения. Искам да Ви уверя, че всички от персонала ще получат възнагражденията си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви за отговора, госпожо Министър.
Заповядайте за реплика, проф. Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, все пак от Вашия отговор става ясно, че бюджетът на второстепенните разпоредители, така както е предоставен в началото на годината, не е осигурявал нормални условия за осъществяване на дейностите, защото, съгласете се, че, за да получите каквито и да е било приходи от второстепенните разпоредители, са необходими и съответните разходи, не само фонд „Работна заплата”, а по-голямата част от второстепенните разпоредители – единствената и значителна част от бюджета им бяха разходите за фонд „Работна заплата”.
Искам да попитам като допълнителен въпрос – все пак добре, че въпреки значителните съкращения в системата – 350 в Агенцията по храните, 350 в Селскостопанската академия, обезщетенията ще бъдат изплатени, но остават и задължения, които вероятно Вие знаете, че са важни да бъдат поети в рамките на този бюджет. Например, Агенцията по храните има задължения близо 8 милиона към екарисажите – това се повтаря всяка година и в края на годината има проблем. Те не са в бюджета на Агенцията по храните, търсят се резерви. Виждам в следващия бюджет, че са вкарани в бюджета на Агенцията по храните, но това е една значителна сума или 2 милиона задължения към доставчици.
С този въпрос наистина искам да обърна внимание върху необходимостта и усилията, които Министерството може да направи, за да покрие всички задължения и да стартира 2016 г. с възможно най-изчистени задължения и възможности да се покриват издръжки, които да доведат и до приходи във второстепенните разпоредители на бюджетни кредити. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
Заповядайте за дуплика, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Бъчварова! Наистина на практика структурата, която остава с просрочени задължения, които трудно бихме могли да кажем, че можем да се справим в рамките на този бюджет, а и на следващия, въпреки икономиите, които направихме, и разплатихме част от просрочените задължения, това е Българската агенция по безопасност на храните. В Селскостопанската академия, задълженията са по-скоро от текущ характер, просрочените са много малко и те ще бъдат разплатени.
Говорим основно за задълженията, които имаме по дейностите на екарисажите. Това е проблем, който не е нов. Част от задълженията, на практика, са от две години назад. Друг е въпросът за начина, по който се е извършвало договарянето за тези дейности и дали е справедлива постигнатата цена, но така или иначе в рамките на бюджета, с който разполагаме, икономиите, които направихме, ние ще се опитаме да постигнем и определени споразумения за начин, по който да бъдат удовлетворени кредиторите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Към Вас има въпрос от народния представител Таско Ерменков относно закриване на магазин в село Тополчане, община Сливен в дейна на втория тур на изборите.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи министри! Въпросът ми е към министъра на земеделието – госпожа Танева. Госпожо Министър, разбираема е Вашата ангажираност по отношение на Сливен като областен координатор на ГЕРБ за там и като Ваш роден край. Адмирирам и политическата Ви активност и в тази връзка нямам намерение да спекулирам с данни и информация, която получихме за срещи, които сте провеждали в качеството си на министър, но с партийна насоченост и внушения.
Не бих желал да коментирам и доколко в тази си дейност и в тези си посещения и тези срещи сте изпълнили или нарушили обещанието, което даде премиера, че министрите няма да се включват в предизборната кампания.
Имам обаче само един прост, елементарен въпрос към Вас и той е следният: каква беше причината точно в деня, в който се провеждаше вторият тур на изборите за кмет на община Сливен в селото Тополчане, което е и Ваше родно място, поверената Ви Агенция по безопасност на храните да закрие магазина за хранителни стоки? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ерменков, радвам се, че сте запомнили имената на селата в нашата община. (Шум и реплики БСР ЛБ.)
На 1 ноември 2015 г. в 10,30 ч. е подаден сигнал по телефона до директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен, за търговия с храни в нерегистрирани два обекта, намиращи се в село Тополчане – ромската махала, община Сливен. Директорът е разпоредил незабавно свикване на комисия, която да извърши проверка на място и да провери достоверността на подадения сигнал. Комисията, която извършва проверка на обектите, посочени в сигнала, е в състав – началник отдел „Контрол на храните”, и двама инспектори.
Първият обект е смесен магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки, намиращ се в ромската махала в село Тополчане. Същият се стопанисва от еднолично дружество с ограничена отговорност. Установено е, че обектът е регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните. В същия обект официалният контрол установява наличието на близо 25 килограма храни, които не са съпроводени със съответните документи.
Вторият обект, за който твърдите, че е затворен, се намира също в ромската махала в село Тополчане и е стопанисван от едноличен търговец. При извършената проверка е установено, че в обекта се предлагат за продажба храни без същият да е регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните. Констатирано е също и наличие на храни без търговски документи. За констатираните несъответствия са издадени съответните актове. Официалният контрол не е издавал заповед за спиране на експлоатацията на обекта по простата причина, че не е издавал и решение да го пуска в експлоатация. Той не е законен обект.
Законът за храните има за цел да осигури прилагането на законодателството на европейската общност в областта на храните и тяхната безопасност на национално ниво. Съгласно същия, компетентните органи имат право на свободен достъп до всички обекти за производство и търговия с храни, както и да предприемат необходимите мерки за забрана на продажбата на храна или да разпореждат изтеглянето им от пазара, когато има причини и установени факти за това, както в случая. Официалният контрол е длъжен да предприема необходимите действия, за да гарантира безопасността на храните и съответствието им със законодателството, без значение от това в какви дни се прави това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
За реплика – заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Министър, ще ме накарате да съжалявам, че не спекулирам с това, което казах, че няма да спекулирам. Отговорът Ви сигурно щеше да бъде изключително изчерпателен и точен, ако Вие бяхте отговорили на въпроса: каква беше причината да се закрие магазин за хранителни стоки?
Въпросът обаче беше: каква беше причината точно в деня на балотажа да се закрие магазин за хранителни стоки и, забележете, на човека, в който предната нощ дванадесет полицая нахлуха у тях, за да правят обиск дали има пари и списъци? Между другото, той е наш активист, ръководител на младежката ни организация в селото и беше подложен, първо, на полицейски рекет и натиск, а сега – понеже след това се срещнах с него и му казах, че все пак изборите са право и няма смисъл да се отказва – решихте да го ударите и със затваряне на магазина точно в деня на изборите.
Можете ли да ми обясните в колко от случаите на затваряне на магазини акцията се ръководи лично от директора на Областната дирекция за храни?
Госпожо Министър, аз разбирам, че Вие няма как да предадете община Сливен, която е родното Ви място. Сигурно щяха да Ви държат и политическа отговорност за това, че не сте се справили. Сигурно сте треперили цяла седмица, след като на първия тур разликата беше по-малко от 1%. Обаче не е това начинът, по който трябва да се печелят избори. Аз съм съгласен, че не е единствената причина за това господин Милев да загуби изборите, но все пак държавната машина не трябва да се използва като бухалка и парен чук срещу нашите избиратели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Заповядайте, госпожо Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ерменков, първо, аз даже не знаех, че акцията – по Ваши думи, е ръководена от директора на Областна дирекция. Може да се провери. Това няма значение, важен е принципът.
Вие сам споменахте, аз нямаше да го кажа, че лицето, което продава храни – без да е регистриран обектът и храните без произход вътре, в ромската махала, в най-голямото село в община Сливен, е Ваш секретар на младежкото обединение или организация на БСП... (Реплики от народните представители Таско Ерменков и Георги Божинов.)
Защото аз не смятам, че следва да поощряваме каквито и да е дейности, извършвани извън закона на лица, които са политически ръководители. Така ли ще възпитаваме обществото как да работи – извън закона?! Не мога да разбера! (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Моля за тишина в залата, уважаеми народни представители.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Освен това мога да Ви кажа, че разликата на балотажа, в която кандидатът от ГЕРБ спечели, беше 3500 гласа, при условие че във всички ромски махали Вие победихте близо с два или три пъти повече разлика. Дори това да не се беше случило, то по никакъв начин не повлия на резултата.
Най-важното, което бих препоръчала на всички политически ръководители, е: политическите ръководства, членовете не могат да се закрилят от държавата и да се дават за пример, когато работят незаконно. Няма закрит обект, защото такъв не е откриван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Благодаря за участието в днешния парламентарен контрол. Пожелавам Ви приятна работа и приятен ден!
Преминаваме към отговор на въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството – министър Лиляна Павлова. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Манол Генов относно реализацията на процедурите по рехабилитация на 20 километра отсечка от пътя Поповица – Асеновград, по Програма „Транзитни пътища V”.
Господин Генов, заповядайте.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! На броени дни сме от официалното влизане в режим на зимни условия по пътищата на страната. Безспорен факт е критичното състояние на транспортни артерии, а политиката, която се провежда, за противопоставяне на магистрали срещу второкласни пътища, е откровено дискриминационна. При това положение рискът за сигурността на пътуващите из страната в опасни условия на републиканската пътна мрежа е повече от явен.
Преди точно една година от тази трибуна алармирах за пренебрежителното отношение към състоянието на части от републиканските трасета из страната в опасните условия на републиканската пътна мрежа. Преди една година алармирах за това. Искам да запозная всички.
Известно за цялата държава е как една от доказано инфарктните транспортни връзки, които последните пет години станаха трагично известни, е 20-километровото трасе Поповица – Асеновград. Пътят е връзката на Североизточна и Източна България към Смолян и зимните курорти. Състоянието му е официално рисково за придвижване от повече от шест годни. Обещанието на държавата, че републиканското трасе ще бъде включено в лот по програма „Транзитни пътища V” се оказа трайна илюзия години наред. Дори и социалните мрежи из страната изобилстват със снимков и видеоматериал как точно този път пропада, осеян с почти 15 сантиметрови дупки по него, описани, разбира се, и с технически експертизи от съда. Преди две години се състоя и гражданско неподчинение на хората от община Садово, които преградиха пътя. В началото на 2013 година Министерството на регионалното развитие пое ангажимент да включи отсечката като част от лот 15А от програма „Транзитни пътища V”.
С рехабилитацията на участъка трябваше да се построи и изцяло ново мостово съоръжение при км 0+189, да се изградят нови водостоци и да се извърши реконструкция на отводнителните канали и така да се възстановят нормалните експлоатационни качества на пътя. Актуалната информация отпреди броени дни е, че в напълно обратна посока се движат нещата. Моята информация гласи, че пътят ще се ремонтира, но не по тази процедура, а като част от поддържането на трасето. Така отпадат и част от сериозните ангажименти по проекта.
Във връзка с горното, моля за отговор: какви са причините за това да бъде изоставен предварително одобрения проект, има ли аргументи за окончателното спиране на процедурата за изпълнител и надзор на обекта преди година? Кой носи отговорността за последния вариант на предстоящия ремонт и какви технически дейности ще бъдат извършени по проекта? Разполага ли структурата, имам предвид Агенция „Пътища”, с актуална експертиза за състоянието на това трасе и каква е причината ремонтните дейности да стартират само броени дни преди календарния край на ремонтните дейности, които знаем, че традиционно са на 15 ноември? Какъв ще е графикът за ремонт, след като се знае, че отсечката ще бъде затворена за две години?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Генов, благодаря Ви.
Заповядайте за отговор, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Генов!
Ще се опитам съвсем накратко да дам една ретроспекция на това какво планираме, но бих казала, че трябва да започна може би с най-важното. Искам да успокоя всички, които живеят и ползват този изключително натоварен, важен пътен участък, участък наистина в много лошо състояние, че ремонт ще бъде направен и ще бъдат възстановени всички технически характеристики на пътя, за да може да бъде ползван безопасно и безаварийно, надявам се, от всички негови ползватели.
Ако върнем времето назад, по време на парламентарен контрол отговорих на Ваш въпрос – през февруари 2013 г., и Ви казах, че нашето желание е да включим този път като допълнителен нов обект в рамките на програмата за транзитни пътища. Това беше и нашето предложение. За съжаление, обаче в програмата нямаше достатъчно осигурен ресурс, за да може да бъдат включени допълнителни обекти. Такъв е и отговорът, който Вие получихте на същия този въпрос и от служебния министър на регионалното развитие.
Впоследствие обаче ние знаем за обявена процедура за обществена поръчка, въпреки че не е изпълнено условието и към датата на нейното обявяване, а именно осигуряването на допълнителен финансов ресурс по линия на програмата за транзитни пътища. Това е и причината Агенция „Пътища” да прекрати обявената процедура, тъй като тя е с индикативна стойност 15 млн. лв. за извършване на строително-монтажни работи – сумата, която не е налична и към ден-днешен в бюджета на Пътната агенция по линия на тази програма, тъй като това е заем от Европейска инвестиционна банка и за който заем, Вие знаете, че сме длъжни да получим съгласието на Министерството на финансите да разходваме средства в рамките на това Заемно споразумение. Това обаче не ни спря, защото, както подчертах в началото, ние сме наясно с много лошото състояние на пътя и с това, че по това пътно направление има много сериозен трафик и трябва да осигурим нормално движение. Това беше причината да заложим по линия на бюджета на Агенция „Пътища” със средства от държавния бюджет инвестиция от 8 млн. лв. по линията на бюджетна линия „Превантивен ремонт” и да възложим ремонта на този път с една нова, иновативна, доста добра технология, а именно технологията на студено рециклиране, чрез която ние, Вие знаете, машините, които използват съществуващата настилка, я обръщат. По този начин се уплътнява достатъчно и основата и върху основата, която се полага от машините за студено рециклиране, се полага асфалтобетон в два пласта – 6 и 4 см. Всичко това ще ни даде възможност целият участък от 18 км да бъде изцяло рехабилитиран, изцяло ремонтиран с тази нова и иновативна технология за студено рециклиране.
И не само това, като допълнение, успоредно с това възлагаме и ремонт на мостовото съоръжение. Веднага искам да Ви успокоя. Предполагам ще кажете – защо не е нов мост? Нямаме финансиране за нов мост, но ние ще направим нещо, с което мостът ще бъде укрепен, конструктивно устойчив и разширен. Ще премахнем изцяло платната на моста, ще бъде направена нова, разширена основа, за да бъде разширен пътят и самото съоръжение като метри, ще бъде положена нова изолация и ще бъде асфалтиран, ще бъдат поставени, разбира се, защитните мантинели, за да можем да осигурим добро безконфликтно преминаване и по мостовото съоръжение при село Поповица и по този начин да имаме един добър завършен проект.
Не бяхте коректен във Вашето изказване, че няма да направим отводненията и окопите. Те също са възложени и също са предвидени.
Сроковете, които сме постави на изпълнителя – до края на годината, надявам се да няма лоши зимни условия, Пловдивският регион е такъв, в който нямаме тежки зимни условия, до края на годината изпълнителят да успее да извърши тези дейности, а, надявам се, асфалтовите дейности по самия 18-километров участък да бъдат завършени още в началото на месец декември и до края на месец декември да успеят да направят окопите, отводненията и да започнат работа по мостовото съоръжение. Най-вероятно мостът няма да може да стане през тази година. А той ще може да бъде направен през следващата, но не както казахте – две години, а през пролетта на следващата година. Технологичните срокове позволят да бъде завършен.
Защо го възложихме чак сега – през месец октомври? Възложихме го, защото този път беше изключително важно трасе, по което преминаваха камионите с инертни материали и камионите, които работеха и по ремонтите на „Тракия”, но най-важното – камионите и машините, които работеха за доставката на материали за довършването на автомагистрала „Марица”. След нейното довършване ще затворим изцяло за движение този път, защото говорим за цялостен ремонт, и ще бъдат организирани обходни маршрути и трасета. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
За дуплика – господин Генов, в рамките до две минути. Заповядайте.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председателстващ.
Уважаема министър Павлова, благодаря Ви за отговора. Но съзнавате ли, че Ви се струва малко наивно оптимистично, че ще завършим до края на декември?.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Ще се опитам.
МАНОЛ ГЕНОВ: Осем милиона казвате.
Доколкото си спомням процедурата, която беше играна, беше за 6,9 милиона с ново пътно съоръжение.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Петнадесет.
МАНОЛ ГЕНОВ: Петнадесет? Индикативна игра на процедура – 6,9. Вижте в сайта на Агенцията, проверил съм го миналата година.
Наскоро минаха изборите. Много се кефех на един клип как пътуваме по една магистрала. Той беше на Вашата партия, разбира се, и рекламираше успехите на новите магистрали. Предлагам Ви проект за нов клип. Като завършим този път, дано не се срамувате да го включите в новия предизборен клип, защото сюжетът няма да е хич лесен. Не искам да съм песимист, но предполагам какъв ще е резултатът от ремонта.
Въпросното трасе наистина е в отчаяно състояние, както казахте, няма да изпадам в подробности. Тук после ще Ви дам едни снимки да видите колко се надига нивелацията на пътя в населените места. Тротоарите не са предвидени в този ремонт, доколко разбрах, и остават...
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Предвидени са.
МАНОЛ ГЕНОВ: Радостно ще е, ако са предвидени.
В населените места има така наречените „ендеци” – водосточни канавки, по които водата се оттича, защото, Вие ако не помните, аз помня, преди четири години имаше едно наводнение, което заля няколко села при усилено снеготопене през пролетта, тъй като снежната покривка беше наистина много голяма. Но именно затова, че водата успя да премине през водостоците на този път, бяха залети хиляди декара земя – не говоря за къщите и хората, които пострадаха вследствие на това наводнение.
Надявам се наистина оптимизмът да бъде повече от наивността в отговора, който ми дадохте, но аз ще питам непрекъснато какво се случва и дано сроковете, които казахте, пък и щото обичате и лентички да режете, да ме поканите на лентичката, защото съм Ви подтиквал да направите тази отсечка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Дуплика, госпожо Министър? Не желаете.
Това беше последният въпрос, предвиден в днешния парламентарен контрол.
Благодаря Ви за участието, госпожо Министър.
Следващото редовно пленарно заседание е на 18 ноември, 2015 г., сряда, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,39ч.)

Председател:Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Красимир Каракачанов
Явор Хайтов

Секретари:
Георги Търновалийски
Димитър Делчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания