Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ОСЕМДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 22 април 2016 г.
Открито в 9,02 ч.
22/04/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник -председателят Димитър Главчев

Секретари: Чавдар Пейчев и Иван П. Иванов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, добър ден! Моля да се регистрираме.
Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, тъй като в днешния ден продължаваме с второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, но има немалко събрани писмени отговори, позволете ми в началото на пленарното заседание да връча на народните представители писмените отговори.
Писмен отговор от:
- заместник министър -председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева на въпрос от народния представител Иван Станков;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Иван Станков;
- заместник министър -председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева на въпрос от народния представител Теодора Георгиева;
- заместник министър -председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева на седем въпроса от народния представител Валентин Павлов;
- заместник министър -председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева на въпрос от народния представител Иван Кирилов Иванов;
- заместник министър -председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на въпрос от народния представител Красимир Янков;
- заместник министър -председателя по коалиционната политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Красимир Янков;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос на въпрос от народния представител Красимир Янков;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Петър Иванов Петров;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Димитър Шишков;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Чавдар Георгиев;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Корман Исмаилов;
- заместник министър -председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на два въпроса от народния представител Петър Славов и Мартин Димитров;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Петър Славов, Методи Андреев и Мартин Димитров;
- министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Георги Кючуков;
- министъра на финансите Владислав Горанов на два въпроса от народния представител Бойка Маринска;
- министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народните представители Петя Аврамова и Красен Кръстев;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народния представител Иван Вълков.

Продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС – продължение.
От името на група, заповядайте господин Михов.
МИХО МИХОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам Ви Декларация на Политическа партия и парламентарна група „Алтернатива за Българско възраждане” във връзка със 140 -ата годишнина от Априлското въстание.
Априлското въстание е една от най -значимите и славни страници от българската история – свято дело, в което българите заложиха личната си съдба и дариха живота си, за да се хвърлят заедно в една революция, отчаяна, но не авантюристична, обречена, но не безперспективна!
Въстанието беше жестоко потушено, десетки хиляди бяха убитите въстаници, над тридесет хиляди невинно погинали жени, деца и старци. Батак и Перущица, Панагюрище, Копривщица, Клисура, Брацигово, Стара Загора – не могат да се изброят онези десетки български селища, които родиха мъчениците на каузата на свободата. Кауза, сплотила народ и вяра в едно!
Саможертвата на хилядите знайни и безименни герои позволи да бъде възродена свободата и независима България. Те възкресиха нашата национална идентичност, нашето национално самочувствие.
В тези дни, когато отбелязваме 140 -ата годишнина от Априлското въстание, представителите на различни вероизповедания, убеждения, професии, възрасти ще бъдат обединени от едно – от чувството за признателност, от способността да покажем на себе си и на бъдещи поколения, че устремът към свободата, героизма и саможертвата са живи в историческата памет и съвременното битие на българския народ.
Прочитайки и преосмисляйки славната история на Априлското въстание, най -добре разбираме, че този народен изблик не беше толкова знак на отчаяна съпротива или на внезапно национално пробуждане. Той възкреси идеята за българската държавност. И това е един от големите уроци, които си струва сега да прочетем наред с други такива.
В съвременното българско общество има много разделителни линии – социални, политически и други. Но може би точно в тези нелеки времена трябва да заявим на висок, надявам се на един глас, че от историята трябва да вземем не онова, което ни разделя и противопоставя, а онова, което ни обединява, мотивира и в крайна сметка ни прави по -силни. Първият и най -велик завет, който ни оставиха нашите предци – героите от Априлската епопея, е да пазим чиста и свята републиката, да направим всичко необходимо, за да могат гражданите на страната ни да живеят в мир, братство и разбирателство, както го беше казал Апостолът на свободата: „Като спадат под едни и същи закони”.
Припомням и това, за да е ясно, че върховенството на закона, което прокламираме днес, не произтича само и толкова от препоръките на нашите европейски партньори. Върховенството на закона произтича от нашата готовност да бъдем верни на заветите на българските възрожденци, на българските революционери. Те дадоха живота си за една стабилна, здрава, добре уредена държава, в която гражданите вярват, която е способна да защити техните интереси.
Сега, когато вече близо 10 години сме държава – членка на Европейския съюз, нека не забравяме, че все още не сме изпълнили големите завети на Апостола, а именно да бъдем и ние равни с другите европейски народи, да бъдем равни във всяко отношение – икономическо, социално, политическо, духовно и със своето национално самочувствие, със своята национална гордост, която има своите дълбоки корени в българското Възраждане и богата българска история.
И накрая – в ден като днешния добре трябва да разберем, че отвън ще ни помогнат, ако си помогнем и сами, ако имаме поне мъничко от волята, от самочувствието, от готовността на априлските герои да работим за Родината, да работим за Отечеството.
Ето защо Политическа партия „Алтернатива за българско възраждане” смята, че днес трябва не просто да изразим своята признателност към героите, длъжни сме да се поучим от техния пример, да принесем в настоящето и бъдещето тяхната вяра, себеотрицание и любов към Отечеството. Вечна слава на героите от Априлската епопея! Да живее България! Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Михов.
Госпожо Александрова, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 6 има предложение от народния представител Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
„В § 6 т. 2 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Въпрос към вносителите. Предложението на господин Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов е в § 6 т. 2 да отпадне. Но в § 6 няма т. 2. Да не би да става дума за следващия параграф? (Народният представител Мариана Георгиева кима утвърдително.)
Да. Може ли да го заявите от трибуната, госпожо Георгиева, защото няма т. 2? (Реплики от ПФ.) Не, не е техническа грешка, по -скоро предложението е за § 7.
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА (нечленуваща в ПГ): Уважаема госпожо Председател, точно за техническа става въпрос при изписването. Моля да считате, че го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттегляте го като § 6? Добре.
В такъв случай изказвания по § 6 по вносител?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, имам едно редакционно предложение в § 6 по вносител „изборните” да бъде заменено с „избирателните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Текстът на ал. 3 е: „На видно място пред всяка от изборните секции се поставя информационно табло с телефоните за връзка и подаване на сигнали до районното управление на Министерството на вътрешните работи и до дежурния районен прокурор.”
Комисията е подкрепила изцяло текста на вносителите. Вие казвате, че вместо „изборните” трябва да бъде „избирателните” секции, което е вярно.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Да, това е терминът в Кодекса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители по § 6? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване редакционното предложение, което беше направено – вместо „изборните секции” в текста да бъде „избирателните секции”.
Гласували 129 народни представители: за 126, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Тъй като беше оттеглено предложението на господин Местан, госпожа Георгиева и господин Хафъзов, сега подлагам на гласуване § 6 по вносител с промяната, направена току -що.
Гласуваме, колеги, текст, подкрепен от Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 124, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 7 има предложение от Искрен Веселинов и група народни представители:
„Параграф 7, т. 2 от Общия законопроект на Изборния кодекс добива следната редакция:
„Създава се нова ал. 2:
„(2) Не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите представителства на Република България.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Искрен Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Този, както и други текстове, които предлага Патриотичният фронт, са насочени основно към изправянето на съществени пороци в изборния ни процес, които се превърнаха в тясна специализация на определени политически сили, така че да се трупа гласови ресурс, от него да се произвеждат властови ресурс, после – паричен, прим и така нататък.
В случая обаче говорим за порок, който има изключително опасни възможности да създаде зависимости на България и на българската политика от външни политически сили. Всеки път на всички избори сме свидетели как десетки хиляди, понякога достигайки до 100 хиляди гласа в една съседна нам държава се организират, като сме стигали до парадокса да се гласува за осем секунди на човек, на гласоподавател. Стига се до там Конституционният съд да отменя подобни съмнителни резултати в секции, да поправя изборни резултати, което не му е работата, както се казва.
Следователно има съществената заплаха зад граница на територии, които не са контролирани от българската държава, да се опорочи изборният процес, да бъде изкористен в полза на определени политически сили и това да доведе до съществени изменения на представителството в българския парламент – нещо, срещу което ние от Патриотичния фронт винаги сме били против.
Същевременно съществуващата в момента уредба създава абсолютен хаос при създаването на секции, дава възможност примерно на лице в дадено населено място, да речем в Лондон, да мине и гласува в 50 секции, тъй като няма обвързаност на лицето с конкретна секция, няма избирателни списъци, които да го задължават към коя конкретна от тях да си подаде гласа. Същевременно често ние плащаме наем за разкриването на такива секции, което е корупционна предпоставка, а същевременно и финансово бреме за държавата.
Основното, което трябва да знаем, е, че приемайки текста, който предлагаме, вадим един от най -отровните зъби на неоосманистка и неоислямистка Турция и прекратяваме възможността й за намеса във вътрешните работи на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Думата има Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Първо, бих искал да поздравя господин Веселинов, който в изказването си взе повод от думи на Маркс.
Подкрепям неговото предложение.
Уважаеми народни представители, тук се касае за други правни субекти извън органите на представителната власт на Република България. Касае се за други суверенни държави.
В Кодекса сме записали, че могат да бъдат образувани за произвеждане на избори за народни представители, президент и представители на Европейския парламент секции, но те могат да бъдат образувани, ако съответната страна ни разреши тази процедура. Ако не ни разреши, няма как да образуваме секции на чужда територия.
Нещо повече: възможно е дадена страна да разреши, друга да не разреши, което ще постави в неравностойно положение българите от едната и другата държава.
На трето място, не бих гарантирал, че разрешавайки, другата държава няма да се опита да защити по този административен ред и своя личен интерес, обособявайки съответните секции.
В тази връзка подкрепям предложението на господин Веселинов и мисля, че е удачно, а именно – да не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите представителства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Напълно подкрепям инициативата на господин Искрен Веселинов по няколко причини.
Първо, в Европейския съюз няма единно законодателство, което да задължава страните да се съобразяват с провеждането на избори в други държави членки. Това до известна степен ни развързва ръцете и дава възможност от европейска гледна точка да приемем предложението на господин Веселинов.
Искам да Ви дам много важна справка, която говори, че предложението му е повече от актуално.
През 2013 г. Министерството на външните работи изпрати ноти до 130 държави с искане за отваряне на избирателни секции за български граждани, които желаят да гласуват. По тази статистика тогава 22 страни отказаха по две причини: или има законова забрана на тяхна територия да се провеждат избори от други държави с техни граждани, или поради необходимостта от охрана, която съответната страна не може да предостави.
Кои бяха държавите, които отказаха, и то членки на Европейския съюз? – Унгария и Словакия. Други две големи световни сили Индия и Китай също отказаха, а също редица държави от Близкия изток и Африка. Да не забравя – също така и Иран.
Смятам този факт за много показателен. Германия до 2014 г. също забраняваше на нейна територия да се провеждат избори в секции, откривани от българското посолство в Берлин. Едва през 2014 г. тя позволи в 15 града да има такива избирателни секции.
И сега – най -важното. След две години в българското законодателство се въвежда електронното гласуване. Така или иначе то се въвежда. След като електронното гласуване се въвежда, се пита какъв е смисълът да се създават избирателни секции извън дипломатическите мисии? Тук няма никаква логика да не се приеме предложението в този смисъл на господин Искрен Веселинов, тъй като след две години отново ще трябва да променим законодателството и да забраним да се гласува извън дипломатическите представителства.
Що се отнася до неговите аргументи – за манипулация на вота в Република Турция, всички сме видели репортажите от предишните парламентарни избори как се гласува в десетките секции, открити на територията на Република Турция, десетки репортажи на Националната телевизия. Благодаря Ви.
Смятам, че всички Вие трябва да подкрепите това предложение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Енчев.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Красимир Каракачанов.
Имате думата, уважаеми господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми колеги, малко да събудя залата, защото някои от колегите още не са пили кафе и дебатът не тръгва. Малко да събудя залата! (Смях и оживление.) Това е един от най -важните, фундаментални текстове на Закона. Години наред България позволява чужда страна да се бърка в вътрешните работи на суверенната държава България, членка на Европейския съюз и НАТО – това е факт.
Както казаха някои от преждеговорившите, не всички страни в света разрешават на тяхна територия безконтролно да се провеждат избори. Федерална република Германия например не го разрешава. Изключението беше само на миналите избори, защото по същото време и там имаше избори. Това е факт. Иначе там не се гласува в секции, открити безразборно навсякъде.
Проблемът не е в това, че шест -седем хиляди души българи гласуват в Съединените щати, две хиляди – в Канада и примерно десет хиляди в Европа. Проблемът е, че с вратата, която широко сме отворили в нашия Изборен закон, навсякъде се откриват секции по желание на някакви хора и се стига до това, че една съседна страна – Република Турция, казвам го в прав текст, за да няма съмнения, когато се наложи да гласувате, как да гласувате, става въпрос за политиката на Република Турция директно да се намесва във вътрешните работи на Република България. Помните, че през 2009 г. резултатите в някои секции дори бяха касирани. Защо? Защото се оказа, че в секции, безразборно открити на територията на цяла Република Турция в Азия, са гласували по 1600 – 1800 човека за един изборен ден. След това беше направен съдебен експеримент и се оказа, че това е технически невъзможно! Всички Вие тук сте правили избори и знаете, че в една секция между 800 и 900 човека, дори 900 са много, между 700 и 800 човека е максимумът хора, които могат да гласуват, и то добре владеещи български, нормално комуникиращи с комисията и що -годе грамотни хора. Но 1600 или 1800 човека да гласуват в секция, показва само едно! (Шум и реплики.) Това също е показател в аргументите, които давам. Това е възможност някой да фалшифицира изборите на чужда територия, без държавата България да има възможност да контролира този процес. На последните парламентарни избори – 148 избирателни секции. От тях по някои от репортажите, пуснати по българските телевизии, се вижда ясно и точно, първо, как по време на изборния процес, на гласуването, се говори на език, непонятен за застъпниците и наблюдателите, изпратени от Република България да контролират процеса, тоест не се говори на български.
Второ, след направените преводи се установява, че комисията, която уж трябва да гледа за реда и честността на изборите, директно казва на влизащите за кого да гласуват.
И трето, факт е, че и в деня на изборите, и в деня за размисъл, в които по българския Закон няма право да се прави предизборна пропаганда, на територията на Република Турция такава се прави до последния час на гласуването! Защо се прави? Защото по българския Закон Централната избирателна комисия не може да санкционира чужди граждани или чужди медии, които правят подобно нещо.
И аз задавам другия въпрос: на кого е необходимо тази порнография да продължава?
Питам аз: ние, като народни представители, ще позволим ли една чужда държава – не само чужда, но държава, която все повече се ислямизира, която открито се намесва във вътрешните работи на Република България... Помните, че дори стигнахме дотам да учредим комисия да разследва намесата на тази държава в нашите вътрешни работи! Всички знаем какво правят техните дипломати в България! Всички знаем какво прави тяхната агентура в България! Всички знаем какви са позициите на тази държава към държавата Булгаристан според тях!
Е, задавам въпроса: ще позволим ли ние някой да ни организира избори, да ни вкарва партии в българския парламент, които не ги е избирал българският гражданин, а хора, на които някой друг им казва за кого да гласуват?!
Вие как мислите: за кого ще работят така наречените „изселнически организации” в Турция, за които е факт, че се финансират официално от бюджета на тяхното Външно министерство, а целите им ръководства или почти целите им ръководства са под контрола на турските специални служби?! Те са инструмент в тяхната външна неоосманистка политика! За кого ще гласуват?
Или може би някоя от партиите тук си прави илюзия, че ще гласуват за някоя от традиционните партии, които имат някакви идеи?! Те дори няма да гласуват за партията, която допреди половин година ги представляваше! (Реплики от ДПС: „Хайде!”.)
Хайде, не хайде! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Сега тук ще чуем изказвания, в които ще ми говорят за правото на избор, за правото на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Правото на избор е друго нещо, колеги, но честта, достойнството и суверенитета на Република България са още по -важни, защото тези, които гласуват в Турция, не гласуват със съвестта на свободни граждани! Те гласуват за онези, за които им бъде казано – така ще направят на следващите избори. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Каракачанов.
Реплики?
Заповядайте, господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Каракачанов, Турция не може да ни е извинението за това предложение. На последните избори са гласували 144 хил. българи и само 59 хиляди – това значи под 50%, са гласували в Турция.
Повечето доводи, които Вие изказахте, са свързани с нарушаване на изборното законодателство в чужбина. Нека всички заинтересовани партии пратим наблюдатели, застъпници в тези секции, за да се спрат практиките, които Вие описахте.
Да, не може да гласуват 1500 човека. Ако изборният ден е 12 часа, ако на минута гласува по един човек, 60 по 12 е 720. Да, невъзможно е, няма как да се случи. Да, правят се изборни нарушения, но те се допускат да бъдат правени. Не може с това законодателство, което се предлага, всъщност оправданието да бъде Турция, защото ако там живеят 150 – 200 хил. българи, извън Турция и навсякъде другаде живеят може би милион и повече. Защо трябва да лишаваме тези хора от правото на глас?
Не мисля, че доводите, които изказвате, трябва да са причината да се ограничат всички други българи извън Европейския съюз да могат да гласуват.
Да, това, което се случва в секциите в Турция, е много притеснително, но нека всички партии изпратим своите наблюдатели и застъпници в тези секции и се погрижим да не се нарушава изборното законодателство, а не да лишаваме абсолютно всички други граждани от правото на избор, от правото на глас – все пак това е тяхно конституционно право. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ананиев.
Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Господин Ананиев, абсолютно основание – давам Ви справка, ето я пред мен. (Показва я.) Можете да си направите и Вие – ЦИК, 2014 г. Там, откъдето очаквате да Ви дойдат големите гласове, няма да дойдат, защото там гласуват, при наличие на секции в Далас, Оклахома, в цяла Америка и Канада, 8886 човека.
Сега ще Ви дам справка как се гласува през 2014 г. в секции в Република Турция:
- Бурса, в една от секциите – 1188 човека;
- Гебзе – 1148 човека;
- пак в същото населено място – 1113 човека;
- Измир, в една от секциите – 1002 човека;
- в друга от секциите – 1524 човека;
- в трета от секциите в Измир – 1389 човека;
- в другите секции са по 1070 – 1100 гласа;
- Истанбул – 1182;
- в друга секция в Истанбул – 1283;
- една секция в Чорлу – 1309!
Хайде, кажете ми сега: това честни избори ли са?!
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ, от място): Не!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Е, кой ги организира? Вие?! Ще отидете да ги проверявате?! Ходили ли сте там? Не сте. Не може – кой ще изпрати в 146 секции в Анадола, за да контролира изборния процес в Турция?! Какво си приказваме глупости? Какво си приказваме глупости?!
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС, от място): Ти приказваш глупостите!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Можеш само да отидеш да констатираш какво става, след което Централната избирателна комисия мълчи! Това е истината и е факт! Защо се правите, че не виждате какво се случва? (Оживление, смях от ДПС.)
Тук колегите от ДПС се смеят. Честно казано, не мога да ги разбера – те един път са така, един път – така. По един прост въпрос се смеят, по който утре ще плачат.
Именно в Турция Вашият бивш приятел Ердоган, който сега е заложил на друг кон в българската политика, ще го вкара в българския парламент!
И тук не е въпросът ние като българи да злорадстваме, че една турска партия се е разцепила на две – това не ме вълнува като български политик, подчертавам – български. Вълнува ме друго – че в българския парламент ще влезе една партия, която открито ще отстоява интересите на чужда държава! Ако никой не го разбира в тази зала, още по -зле. Това е истината! Няма какво да се лъжем и какво да се прикриваме!
От това гласуване ще стане ясно има ли сделка между някои фактори в България и Ердоган, има ли български политически формации, които са клекнали на неоосманистка и ислямистка Турция, или няма! Това ще стане ясно за българските граждани.
Призовавам Ви като български народни представители, клели сме се в тази зала да служим на българския народ и на интересите на Република България, а не на някакви дребни партийни сметки – нека да гласуваме като един за това да покажем на онези хубавци, които ни разглеждат като Булгаристан, а не като суверенен съсед, че тук има хора, които ще дадат отпор на тяхната неоосманистка амбиция да командват не само България – Балканите и Близкия Изток! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Каракачанов.
Народният представител Антони Тренчев – изказване.
АНТОНИ ТРЕНЧЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От вчера тръгваме по много неправилна, наклонена плоскост. Опитваме се да решим някакви конкретни казуси, някакви конкретни проблеми посредством Изборния кодекс и това е много, много грешно. Ние трябва да подходим принципно, а не да правим ограничения, защото отнякъде ще дойдат гласове или да се надяваме, че отнякъде няма да дойдат, или някакви такива много тънки, дребнопартийни сметки. Това е най -големият грях на всеки парламентарист – да прави законодателство, за да разреши частен казус.
Вчера опраскахте пряката демокрация, като обезсмислихте провеждането на референдумите. Днес се опитваме да ограничим броя на секции с конкретна цел за определена държава. Вероятно и моята формация има интерес нещата с гласовете от Турция да се случват малко по -различно, но това не е причина ние да подкрепим такова предложение. До момента, в който не изградим ефективна инфраструктура, гражданите да могат да упражняват конституционното си право да гласуват, не можем да внасяме тези ограничения.
Дайте да направим електронно гласуване, за всички да е достъпно да гласуват и тогава ще мислим къде може и къде не може да се гласува във физическите секции – другото е цинизъм. Не може да калкулираме как ще ни е по -изгодно като партия да си реализираме електоралната подкрепа. Много е погрешно това – вървим в много грешна посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тренчев.
Реплики?
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Господин Председател, дами и господа!
Господин Тренчев, не мога да разбера едно – десните партии или десните субекти в България се държат като либерални, като левичари, те не защитават националните интереси, а говорят за свободия. Вие като представител на десните формации на Реформаторския блок е нормално да защитавате националните интереси, да бъдете патриоти и да имате десни политики. Вие се държите като либерали суросоиди. За мен това е ненормално.
И когато говорим за националния интерес, за защита на националния интерес, и когато говорим, че има проблеми – една държава се намесва във вътрешните работи, в изборите на България, Вие твърдите, че това не е проблем. Е, как да не е проблем? Проблем е естествено! Не можем да позволим на Република Турция да се меси в нашите вътрешни работи! Ние сме длъжни да спрем този процес. И сега му е времето! Защото утре пак всички ще кажат: вижте какво направиха в Турция! Само че ще е след дъжд качулка.
Крайно време е наистина да се отстояват националните интереси на българската държава и да бъдат защитени. Крайно време е не да говорим, за да се харесаме пред избирателите, да се покажем колко сме либерални, колко сме за демокрация и така нататък, и така нататък.
Време е да защитим националния интерес! Благодаря. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Реплика – Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Тренчев, едно експертно мнение. (Шум и реплики.)
Преди две години, когато партии в България отправиха призив към преводачи от турски език да участват в наблюдаването на изборите на територията на Република Турция, се отзоваха няколко човека, които се броят на пръстите на едната ръка.
Второ, експертно искам да Ви кажа като служител на Външно министерство само преди 15 години, че във Външно министерство преводачите от турски език се броят също на пръстите на едната ми ръка. Тези, които знаят турски език в българското посолство в Анкара, също са няколко човека. Включително и българският посланик в момента госпожа Нейнски, не знае турски език. Не е възможно от техническа гледна точка да се осигури най -важният ресурс – преводачите, които ще помагат на нашите застъпници, както казвате Вие, представители на различни партии, да наблюдават изборния процес. Как ще наблюдаваш този изборен процес, като не знаеш езика на приемащата страна?
Репликата ми не е само към господин Тренчев, а и към господин Ананиев, който призова партиите да изпратят свои представители, които да наблюдават този процес. Практически е невъзможно с няколко човека преводачи от турски език да покриете десетките секции на територията на Република Турция. Не си затваряйте очите пред този факт. Ако не вярвате на мен, поискайте справка от Министерството на външните работи колко са преводачите в Министерството на външните работи от турски език. Между другото, същият дефицит има по отношение на преводачите от албански език. Няма желаещи да работят тази работа – това, разбира се, е друга тема, поради ниското заплащане, не особено престижния труд и други причини, за които тук не е необходимо да говоря.
Вие от дясната страна, не си затваряйте очите пред тези чисто технически експертни съображения, които могат да допринесат, а и допринасят, за манипулирането на вота в Република Турция. А особено сега, при наличието на този диктатор Ердоган и идеолога на неоислямиста Давутоглу, е пълна лудост там да се позволява подобно гласуване извън дипломатическата секция в генералното консулство в Истанбул, Цариград и в Анкара.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Енчев.
Трета реплика има ли някой към народния представител Антони Тренчев? Не.
Заповядайте за дуплика.
АНТОНИ ТРЕНЧЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Реално реплика видях по -скоро в първото изказване.
Не казвам, че няма проблеми. Напротив, изборният процес за изборни длъжности в България е пълен с проблеми. Просто казвам, че това не е начинът, защото работим на парче, гледаме как да ограничим някого, а според мен от това няма да дойде решението. Трябва да видим какви политики – през политиките да променяме възприятията на хората и резултатите, а не като не допускаме хората до някакви секции. Това, че Вие имате частен проблем с Турция и с гласовете, които са от Турция, то дава влияние върху останалия свят – върху Европейския съюз, Америка, гражданите, които имат правото да упражнят вота си. Ние като не им дадем необходимата инфраструктура, как очакваме да го направят?
Заради това Ви призовавам... За забрани можем да мислим единствено, когато има алтернативи. За мен това е електронното гласуване, което предстои да се приеме. Тогава вече можем да помислим за това, което Вие казвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Тренчев.
За изказване – народният представител Димитър Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Този въпрос, уважаеми колеги, наистина е въпрос, на първо място, на национална сигурност. Това не е частен въпрос.
Абсолютно съм съгласен с тезите на колегата Енчев, защото сме правили опити да изпращаме наблюдатели в тази антицивилизована държава. Мога да Ви уведомя...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, ограничавайте се в квалификациите по отношение на държава, която е...
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Вие за коя държава разбрахте, че става въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ами, сега ще изчакам да видя, надявам се, че не е за нашата.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Ами, тогава не ме прекъсвайте!
Когато бяха изпратени с много усилия хора, които да наблюдават този процес, мога да Ви кажа какво се случи. Първо, те не бяха допуснати до изборните секции, тъй като тези изборни секции бяха разпределени в частна собственост. Частна собственост, за която, забележете, плаща българският данъкоплатец, защото тя не се дава ей така: „Елате и направете в моето ресторантче, в моето кафе избори!”. Плаща се сериозен наем, за което Министерството на външните работи е дало не едно и две становища, че това е изключително порочен процес. Оттам нататък огромна група хора, голяма част от тях дори не знаят къде се намира България, някои даже не са стъпвали в България, но по правото на Конституцията все пак имат български паспорт, отиват и чисто корпоративно… (Смях и реплики от ДПС.)
Да, смейте се! Вие знаете как стават тези неща! Много добре знаете! …отиват и гласуват за точно определена политическа формация, която в никакъв случай не обслужва български интереси.
И сега мога да Ви кажа нещо, което е най -притеснителното: 15 човека от този парламент са избрани под диктовката на чужда държава. Петнадесет човека! Тоест те в никакъв случай не изпълняват клетвата, която са дали, а изпълняват клетвата, която са дали пред съответното чуждо разузнаване и пред съответната чужда държава да работят срещу България.
Ето затова приемането на този текст е изключително важно, за да спрем най -после намесата на чужди разузнавания, на чужди елементи да се бъркат в нашите вътрешни дела и във вътрешнополитическия живот на България. Днес ще проличи по гласуването на този текст всъщност кои са ортаците, кои са направили достлука да контролират вътрешнополитическия живот в България. Това ще проличи много ясно!
Затова аз със своето изказване призовавам всичките народни представители, които държат на клетвата, която са положили тук да работят в полза на България и в полза на българския народ, да седнат на банките си и да гласуват в полза на българския национален интерес, защото това е изключително важен текст!
Призовавам Ви да се съберем и да покажем, а не да се говорят врели -некипели по медиите. Ето тук е истината! Тук сега се разбира кой чий интерес защитава. Защото, питам Ви аз, колеги, дето искате да пращате наблюдатели: и като изпратите наблюдател и той не бъде допуснат до секцията на кой ще се оплаче? На кого? И от кого? Точно на никой! Точно на никой – трябва да почваме месеци наред да изчисляваме, да доказваме едни невъзможни неща, които стигнаха до абсурда, че на всеки осем секунди е влизал човек и е гласувал в дадена секция, само че какво от това, след като вече злината е станала, а сега се дава пак възможност, ако бъде отхвърлено това наше предложение, тази злина да продължи с пълна сила!? С пълна сила!
Ето това е истината, така че се надявам здравият разум и положената клетва от всеки народен представител да бъде изпълнена днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров.
Реплики? Няма.
За изказване думата има народният представител Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, от вчера започна една сериозна атака против една определена политическа сила, която е от началото на демокрацията на арената на обществените отношения в България.
Уважаеми колеги, тръгнахме с голямо напрежение. Вчера колегата Тунчер Кърджалиев се опита да намали напрежението, като се опита да ориентира изказващите се народни представители да се занимават с Изборния кодекс на Република България, но оставам с впечатлението, че като че ли разглеждаме Изборен кодекс „за” или „против” Движението за права и свободи, а не Изборен кодекс как и по какъв начин да създадем, да подредим правилата и да улесним всички български граждани, когато отидат да упражнят правото си на глас.
От тази трибуна определени колеги излизат с омраза и жлъч да обясняват на всички избиратели как идва лошото ДПС, но това – чрез сатанизирането на Движението за права и свободи те да могат да си увеличат електората, като че ли и този път няма да се случи, колеги.
Аз си задавам въпроса, колеги, защо още от първия ден ГЕРБ и Патриотичният фронт гласувахте за задължително гласуване на всички български граждани, а днес се опитвате да ги ограничите, да създадете организация да не могат тези хора да отидат да гласуват, след като ще гласуват задължително всички граждани? В Испания, ако ще се гласува само в консулствата, тези 50 -60 хиляди, които искат да гласуват, а мисля, че в Испания са над 200 хиляди, при задължителното гласуване как ще отидат да гласуват в едно консулство или в едно посолство? Вие нали знаете, че на предишните избори в Испания в една секция гласуваха 2000 човека?
Защо колегите не обръщат внимание и не казват, че само в Македония и в Украйна българите са гласували 1000 -1050 човека на секция, а обръщат от време навреме сериозно внимание как се е гласувало в Турция?
Колеги, създайте ред и правила! Щом като приехте, че всеки гражданин е задължен да отиде да гласува, Вие нямате никакво основание да не му осигурите съответното място, секция, за да отиде да гласува. На тези 2000 човека, които гласуваха в Испания, още веднъж повтарям, как и по какъв начин ще организирате тези хора да отидат да гласуват?
Колеги, имам чувството, че вече сте подготвили след задължителното гласуване да определите и бюлетината и за кого да се гласува. Ако в този Закон пък напишете, че задължително е гласуването за Симеонов и за ГЕРБ, като че ли вече Изборният кодекс ще бъде напълно комплектован с това, за което сте тръгнали. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Реплики?
Заповядайте, народният представител Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Аталай, това не е насочено към Движението за права и свободи, както се изразихте Вие, че това е опит за сатанизиране и за елиминиране на една партия – Движението за права и свободи.
Това, което се предлага от господин Веселинов донякъде е в полза на Движението за права и свободи, тъй като иначе гласовете ще отидат в новата политическа сила на господин Лютви Местан, който до вчера беше на първия ред. И това се видя най -добре, господин Аталай, от поведението на турския посланик в България, който отиде на учредителен конгрес на една българска политическа партия или тя се смята за българска политическа партия, но защо не отиде на учредителен конгрес на Партия ГЕРБ, на БСП, на Патриотичния фронт, на АБВ?
Самият факт, че господин турският посланик Гьокче си позволява подобно действие говори, че Турция изцяло стои зад тази партия, а не зад Вас. В този смисъл Вие трябва да подкрепите това предложение на господин Веселинов, тъй като гласовете при манипулиран вот в тези избирателни секции в Република Турция ще отидат в тази партия, а не във Вашата партия. Ако проявите малко политически реализъм ще се убедите, че съм прав.
И освен това да повторя това, което казах в предишното свое изказване: след две години влиза в сила електронното гласуване. Преди малко и представителят на десните потвърди този факт. Защо да не направим сега тази промяна, а не след две години, когато при електронното гласуване и българите в Испания, и тези, които желаят в Република Турция ще гласуват по електронен път? Кой тогава при позволено електронно гласуване ще си прави труда да отива в избирателни секции, дори открити на територията на Република Турция на десетки места при положение, че може да упражни своя вот по електронен път? Нали сме всички за налагане на тази нова, модерна технология?
Призовавам Ви, Вие от Движението за права и свободи, колкото и парадоксално, колкото и странно да звучи, да подкрепите това предложение или поне да се въздържите, повтарям, защото тези гласове на манипулиран вот в избирателни секции в Република Турция, където няма да има никакъв контрол, както заяви господин Байрактаров, при това на територията на частни имоти, този вот ще бъде в електронната касичка на Вашия главен конкурент, който ще Ви създава тепърва големи проблеми, зад който стои официално Република Турция или ако трябва да бъда по -точен – диктаторът Ердоган. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Енчев.
Други реплики? Няма.
Господин Аталай, заповядайте за дуплика.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
И така, колеги, след задължителното гласуване да създадем правила и възможност на гражданите да отидат и да гласуват свободно, да изберат съответната политическа сила, да не продължаваме да подценяваме избирателя и да не сметнем, че избирателят не е в състояние да се противопостави, за да си запази свободата си, след това на нас като политици нищо друго не ни остава, освен да отидем да убеждаваме тези хора защо трябва да гласуват за нас.
Ние не сме в състояние още днес като колегата да определим и да кажем, че всички онези граждани, които са извън България ще се подчинят на страха или на натиска на който и да било. Те са свободни граждани и ще намерят свободата си и правото си да гласуват за който сметнат, че ще защитава техните интереси. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата за изказване има господин Станислав Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): При всякакви дебати в този парламент, уважаеми колеги, от време на време се проявява това противоборство, което в момента обсъждаме и което обсъждаме на два съвършено различни езика.
Това противоборство не сме го измислили нито ние, българите, нито турците. То е сътворено от историята и не може да бъде изтрито. Ние не можем да си скрием главите под масата, под банките и едни да се правим на големи патриоти, а други – на големи демократи. Противоборството между българи и турци в Югоизточна Европа има фундаментален геокултурен характер – това трябва да го преживеем, и всеки защитава своите интереси по начина, по който ги защитаваме сега.
По някакво странно стечение на обстоятелствата обсъждаме този изключително важен проблем в дните, когато честваме годишнина от Априлското въстание, и аз ще Ви кажа нещо, което трябваше да Ви кажа при обсъждане на Проекторешението за геноцида над българите в Османската империя.
Колеги, тези, които са се събрали на Оборище да обявяват въстанието, които Захари Стоянов в своите „Записки” нарече „светци”, тези хора са се обърнали в гробовете, разбирате ли, като Ви слушат тука, и тука какво говорите.
Каква демокрация, какъв либерализъм, какви граждани, когато над нас се е надвесил ХІV век, краят му, втората половина?! Каква демокрация, като там от 150 до 157 страница в книгата на сегашния министър -председател на Турция е написано, че нас не бива да ни има?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По Изборния кодекс, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Точно по Изборния кодекс говоря, госпожо Председател, и на Вас най -малко Ви прилича това – да ме прекъсвате и да ми правите бележка! Много Ви моля да ме изчакате да завърша!
Моят гняв не произтича от омраза към турците. Аз съм расъл сред турци и познавам много добре тези хора. Моят гняв произтича от това, че Вие си заравяте главата в пясъка и не искате да кажете истината.
И пак ще Ви повторя: когато гласувате, мислете.
И Вие мислете, защото Вашите избиратели, уважаеми колеги от ДПС, имат исторически опит и много добре знаят, че от 150 години насам, когато са ставали проводник на политиката на Анкара, винаги те са пострадали. Затова Вие сте отделно. Ако турската държава, бившата Османска империя, беше на 1000 километра от тук, положението щеше да бъде друго. Но Вие заедно с тях сте 78 милиона, а ние сме само 5 или 6, и поради тази причина няма как да се предадем и няма как да не отстояваме своя живот – българския живот, който сме живели 150 години, и живеем днес. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака” и ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика? Няма.
Господин Юлиан Ангелов. (Шум и реплики.)
Колеги, моля без движение в залата. Не могат народни представители да говорят, когато към тях са с гръб други народни представители.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател, дами и господа! Искам да направя редакционна поправка по текста на вносителя към § 7, новосъздадената ал. 2: след думите „държави – членки на Европейския съюз” да бъде добавено „и държавите от Северна Америка”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! И в Правната комисия това беше един от най -тежките дебати. Ще си позволя само да кажа някои основни положения, които би следвало да съобразяваме, коментирайки, анализирайки и респективно гласувайки предложените текстове.
По отношение на текста на вносителя, който предвижда и предлага да се откриват допълнителни секции само в Европейския съюз, тук надделяха коментарите, че има риск от неравно третиране на териториите, респективно на българите, живеещи в тези държави.
Редом с това изрично беше отбелязано, че дори в Европа има проблеми с откриването на допълнителни секции, освен секциите, които са в консулските и дипломатическите представителства. Има европейски държави, съгласно чието законодателство е недопустимо провеждането на чужди избори на тяхна територия. Такъв пример много се коментираше по отношение на Германия.
Ако целим да се преодолее неравното третиране, това се случва с предложението на колегата Искрен Веселинов, тоест това правило действа по отношение на българите във всички държави, без значение дали са в Европа, в Америка, в Европейския съюз. Ако бъде подкрепено предложението на колегите от Патриотичния фронт, и тъй като заявихме, а и не само ние, и суверенът заяви волята и желанието си за електронни дистанционни избори, тоест за гласуване по електронен дистанционен път, би следвало при всички положения да се даде преднина на българите в чужбина да гласуват електронно и това да се случи максимално оптимално във възможно най -кратки срокове.
При положение че бъде подкрепено предложението на колегата Веселинов и групата народни представители от Патриотичния фронт, поемаме ангажимент да изменим нашите предложения във връзка с електронното дистанционно гласуване така, че всички експерименти и тестове да бъдат изтеглени във времето максимално напред и ако е възможно, да се гласува електронно дистанционно от българските граждани в чужбина и за следващите президентски избори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – госпожа Ахмедова, втора – господин Чавдар Георгиев.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, във връзка с експериментите, за които говорихте, и възможността за изтеглянето им във времето, моето мнение е, че това не е въпрос на време, а въпрос на технически възможности и на това как да се докаже, че тази техническа възможност е наистина такава, че да може да се приложи. Не е въпрос на субективно желание, поради което това, за което говорите: ще го изтеглим, няма да го изтеглим, не касае субекта. Това е техническа даденост – дали може, дали не може. Там експерти трябва да работят с достатъчно време и достатъчна убеденост. Решенията, които те ще дадат, трябва да са възможни решения, а не по желанието на този или на онзи, поради което много моля да не правите такива внушения, че субективно някой, някъде си ще реши този проблем, и то във времето.
Другият въпрос, който искам да засегна, понеже съм взела думата, е, че вчера в пленарната зала се изгласува текст: „Гласуването е задължително. Извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг”.
Кажете ми, господин Кирилов, как давате възможност на гражданите в чужбина да изпълнят гражданския си дълг, ако се приемат тези текстове? Няма такава възможност! Всички Вие казвате, че искате върховенство на закона, искате законите да се прилагат. Кажете ми, по този начин не създавате ли чувството у хората, че тези закони са неизпълними и няма да се изпълняват?! Ако законът не се изпълнява, чувството за незаконност се задълбочава, поради което моля в дупликата си да обясните точно какво правите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Ахмедова.
Господин Чавдар Георгиев – втора реплика.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, Вие много се объркахте във Вашето изказване. Предполагам, че е неволно. Защото заявихте, че суверенът бил показал, че желае електронно дистанционно гласуване. Няма такова нещо!
Нещо повече, искам да Ви припомня, че Конституционният съд на Република България има изрично решение, с което отмени подобно гласуване. И не само Конституционният съд на България. Подобно решение има и Конституционният съд на Германия.
Отново ще Ви припомня, няма как при този начин на гласуване да гарантирате автентичността на гласуването, доброволността. Няма как, каквито и технически средства да използвате за такова гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Георгиев.
Трета реплика – народният представител Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Господин Председател, с притеснение излязохте да обясните на колегите как и по какъв начин направихте договорката с Патриотичния фронт в последния момент. Защото доколкото знам, 32 часа в Правната комисия обсъждахте тези проблеми и въпроси и бяхте стигнали до това, че всички граждани извън Република България са български граждани и всички те трябва да бъдат третирани еднакво, а не като проф. Станилов – да излиза и да казва: „Аз съм расъл сред турците”, а след това започва „Вие и ние”. Днес Вие правите Закон за „Вие и ние” и искате да ограничите онези, които изгонихте от България – да нямат възможност и права като всички други граждани в Испания да гласуват, или за какво правим въпроса? (Шум в залата.) Кажете, господин Кирилов!
Такива договорки, които правите на крак, няма да Ви доведат до хубав закон, който да бъде приложим. Ще родите пак някакъв закон, който ще бъде или за Вас, или за друга политическа сила, но избирателят си знае работата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Аталай.
Заповядайте за дуплика – господин Кирилов. (Смяна на председателите.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, които направихте реплики! Ще се опитам систематично, съобразно Вашите изложения, да взема съответно становище.
По отношение на твърденията на госпожа Ахмедова, подчертавам и обяснявам – техническа възможност има. В последните две години на всички дебати, на всички обсъждания, включително е имало демонстрация на модели. Въпросът е тези модели да се възложат за изработване максимално бързо. За това говорим за срокове. Това изпълнение като законодатели трябва да го възложим с конкретен срок. Затова в редакцията, която е предложена по отношение на електронното гласуване, са дадени конкретни срокове (реплика на народния представител Ферихан Ахмедова), по които имаме известно несъгласие, разбира се, но приемаме, че е възможно тези срокове да се съкратят максимално във времето.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС, от място): Вие ли избрахте модела?!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Няма как да Ви чуя от тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, не влизайте в нерегламентиран диалог!
Госпожо Ахмедова, имахте възможност, направихте реплика. Чуйте дупликата. Вас никой не Ви прекъсваше.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това зависи от органа, който ще приложи и направи процедурите. По наше предложение този орган вече еднозначно не е Министерският съвет, а Централната избирателна комисия, защото искаме да имаме професионален изборен орган на върха.
В работната група, преди Правната комисия, специално се обособи подработна група, която беше изцяло за електронното гласуване и в която участваха абсолютно всички разработчици и инициативни комитети, които работят по темата за електронното гласуване. Те гарантираха и от тях излезе твърдението за още по -кратки срокове. Ако този срок, който споменах, е прекалено кратък, предложението ще бъде на президентските избори гласуването да бъде експериментално, но това означава до края на годината да имаме първия експеримент и съобразно него след множество тестове да имаме възможност непосредствено на следващите избори да се гласува и по този способ.
По отношение на репликата на господин Аталай. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Господин Аталай, няма неравенство. Ако се приеме текстът на колегата Веселинов, всички държави са еднакво третирани – само в консулските и дипломатическите представителства.
Госпожо Председател, извинявам се, но правя редакционна бележка по отношение на предложението на колегата Веселинов. Той е написал само „дипломатически представителства”. Предлагам редакционно: „дипломатически и консулски”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак – процедура.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо Председател, аз съм заявил изказване, но сега от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, с оглед на нововъзникналата ситуация, правя предложение за тридесет минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прекъсване от 15 минути.
Продължаваме в 10,35 ч. Прекъсването ще бъде близо 20 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да влязат в залата – времето за прекъсване изтече!
Квесторите, моля поканете народните представители в залата!
Има заявено изказване от господин Четин Казак. Очаквам в залата господин Четин Казак.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение?
Господин Станислав Анастасов.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Правя предложение за редакционна промяна в текста по вносител: в ал. 2 след „държавите – членки на Европейския съюз”, да се включи „държавите – кандидатки за членство в Европейския съюз и страните от Европейското икономическо пространство” (възгласи от ПФ) и текстът продължава по вносител.
Колеги, аргументите ни са много ясни. По този начин ще се даде възможност на повече български граждани да гласуват и най -важното – ще се позволи на българските малцинства в Молдова, Украйна, в Сърбия и Македония, за които всички милеем, да упражнят правото си на глас. Ето тук ще си проличи кой има искрена политика към тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Юлиан Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател! Радвам се, че най -накрая ДПС се е загрижило за българите зад граница. Това може би е за първи път. Естествено, мотивите явно са други. Ще направя едно уточнение, за да сме добре запознати.
Първо, Украйна не позволява двойно гражданство, тоест българите в Украйна няма как да гласуват.
Второ, в Македония и Сърбия, които също визирахте като общности, двете държави не позволяват провеждане на избори там извън дипломатическите представителства, за съжаление, много пъти на български, национални избори. Това може да го проверите. В Македония се разрешава да се гласува единствено в Скопие и в Битоля, където имаме дипломатически представителства. Същото е и за Сърбия, където също само в Белград и в Ниш е позволено да се гласува. Тези две държави не разрешават разкриване на други секции, за съжаление. Така че доводите Ви не са правилни, не са обективни и не са достатъчни, за да подкрепим предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Присъединявам се към аргументите на колегата от Патриотичния фронт, от ВМРО.
Искам да кажа и още нещо: нито Молдова, нито Украйна са в преговорния процес. Те са само кандидати. Там няма отворени глави. Те просто не са в схемата, за която Вие говорите, те са извън тази рамка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Байрактаров – трета реплика.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Господин Анастасов, тук обръщам внимание и на председателя на това заседание.
Искам да Ви обърна внимание, че това което правите, не е редакционна поправка. Вие целите да нарушите Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Да Ви припомня: Украйна не е кандидат -член за Европейския съюз. Така че едно, че нарушавате Правилника, второ – говорите несъстоятелни неща, което, мисля, че не подлежи дори и на коментар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми репликиращи, тъй като правим Закон, който няма да е валиден само към актуалния момент, а е и за бъдещето, ми се струва, че трябва да отчетем какво желаем от бъдещето, какви политики искаме? Пак казвам, какво отношение показваме ние към българските малцинства в Европа.
Да, Украйна няма кандидатски статус, но Украйна е в процес на ратифициране на Споразумението за асоцииране, включително в този парламент го ратифицирахме, колеги. Това е пътят към членството в Европейския съюз. Молдова има кандидатски статус. Колкото до Македония и Сърбия, които също са потенциален кандидат, в момента тече преговорният процес и България е силна страна, колеги. Можете да договорите там да има секции, а ние ще Ви подкрепим. Заповядайте, но покажете наистина далновидно отношение с мисъл за бъдещо отношение към тези български малцинства. Ако сега казвате: „Ами, ние сме ги отписали. Това е положението!”, съжалявам, това не е достатъчно, колега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак има думата.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! От Движението за права и свободи изразяваме нашата категорична позиция, че за първи път в историята на демократична България след падането на комунистическия режим се прави опит да се ограничат по такъв драстичен начин правата на стотици хиляди, да не кажа, над милион български граждани в чужбина да гласуват.
Абсурдността на ситуацията е толкова по -голяма, колкото не може да си представите. От една страна, въведохте да се гласува задължително, тоест приехте, че гласуването е задължение и граждански дълг за всеки български гражданин, от друга страна – не само че не премахнахте и сега съществуващите ограничения за българските граждани да гласуват на местни избори, но и въвеждате практически ограничения, като ги задължавате да гласуват само в дипломатическите и консулските представителства. Как искате стотиците, хилядите български граждани да изпълнят своя дълг, участвайки в гласуването, когато ги ограничавате във възможността да упражнят своето избирателно право?! Как?
Наистина се учудвам на лекотата, с която колегите от ГЕРБ се поддават на натиска на партии, които никога не могат и да се надяват да получат доверието на нашите сънародници в чужбина. За разлика от тях, през всичките тези години ГЕРБ редовно, на всеки избор получаваше доверието на хиляди и хиляди наши сънародници в чужбина. Така ли се отблагодарявате, уважаеми колеги от ГЕРБ, за това доверие, като се подвеждате по акъла, по свирката на патриотите, които могат само да мечтаят за тези гласове? В името на размахването на някакви ирационални страхове – едва ли не, видите ли, кой знае какво зло може да дойде от съседна Република Турция, като че ли през всичките тези години не стана ясно, че нищо толкова страшно не става, ако нашите сънародници, включително и в Република Турция участват активно в изборите.
Станахте свидетели как Европейският съд по правата на човека излезе с решение, с което осъди България, заради това че именно под натиска на патриотите Конституционният съд отмени хиляди гласове в Република Турция, които бяха легитимно предоставени на Движението за права и свободи. (Шум и възгласи от ПФ.) Знаете, делото Рушен Риза срещу България беше спечелено именно заради това.
И въпреки всичко, въпреки че Европейският съд по правата на човека категорично е заявил, че няма никакви нарушения на изборните правила в Република Турция, че Конституционният съд абсолютно неправомерно отмени и анулира тези гласове, Вие продължавате да вървите в тази посока – да лишавате стотици, хиляди български граждани от конституционното им право на глас, от една страна, задължавайки ги да го упражнят, а от друга страна – лишавайки ги.
Ние никога няма да приемем този безпринципен подход! Бъдете убедени в това! Българските граждани ще накажат онези политически партии, които си играят с неговото доверие, които мамят неговото доверие, които го лишават от възможността да се произнесе.
Искам да се обърна към здравия разум на онези, които дълбоко в себе си, въпреки дадената тази сутрин директива, все още имат в себе си капка разум и достойнство, да подкрепят това, което Комисията след дълги разисквания в крайна сметка реши – да отхвърли тези абсолютно недопустими предложения.
Искам да заявя, че ако това не се случи, ако този текст бъде прокаран в този вид, Движението за права и свободи ще стане категорична и безкомпромисна опозиция на всяко едно предложение, което идва от управляващото мнозинство! Искам да чуя и защо нашите бивши колеги от така наречената „Партия ДОСТ” ги няма в залата. Много ми е интересно, когато става дума именно за гарантиране правата на нашите сънародници в чужбина, защо ги няма в залата, за да защитят тези права? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Каракачанов. (Шум и реплики отдясно.)
Нека да има по един представител – Вие първи казахте „да”, господин Юлиан Ангелов и господин Енчев. (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
Раздадени са репликите, господин Кирилов, съжалявам.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Господин Казак, доколкото виждам, Вие все още сте в ДПС – в групата, а не в групата на така наречените „ДОСТ”, а предлагате достлук на колегите от ГЕРБ. Недейте така! Този достлук в България двадесет и пет години не е бил функционален за никого.
Преди някакви благодарности или неблагодарности, в българския парламент сме се събрали да решаваме проблеми, които касаят интересите на всички български граждани и касаят темата за националната сигурност и имаме задължение към българския народ именно в тази посока, а не да бъдем благодарни на тази или онази група, която е гласувала за този или за онзи. Достлука е хубаво нещо, но в парламента има принципи и в българската политика трябва да има принципи, които трябва да се спазват. Така че от тази гледна точка Вашето изказване е леко несъстоятелно.
Не е вярно това, че лишаваме някой от правото му да гласува. Ще се гласува в българските консулства и посолства. Вие тук изкарахте предложенията на Патриотичния фронт едва ли не някакви крайно антидемократични. В Германия и в много други европейски държави принципът е същият: гражданите на Федерална Република Германия могат да гласуват в чужбина не разкривайки секции навсякъде, а в германските дипломатически представителства. Ние въвеждаме европейската практика, за която Вие, европейските либерали, постоянно ни приканвате. Нищо повече не правим.
По въпроса какви гласове могат да вземат патриотите и кога ще ги вземат – това решава негово величество българския народ. Ние не разчитаме на някой чужд държавник или управник да ни осигурява гласове. Ако погледнете резултатите в някои балкански страни, ще видите, че там 99% гласуват за нас. Само че аз не настоявам в Македония да има секции навсякъде, защото това е моят личен интерес ВМРО да печели гласове, а говоря за интересите на държавата и сигурността на България. Не гоня егоистичния си интерес да вземам повече гласове в една съседна държава, в която ние имаме симпатизанти повече, отколкото всички останали. Тук евтиният партиен интерес не върви.
Накрая. Не знам защо Вашите колеги от така наречения „ДОСТ” ги няма. Вероятно отново са в турското посолство. Вие го знаете, кажете го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – Юлиан Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател, дами и господа! Искам да постъпя и колегиално. Господин Кирилов искаше да отправи реплика на темата, че за българите зад граница гласуването не е задължително, с което ДПС така непрекъснато обяснява как един път ги задължаваме, пък после не им даваме право да гласуват.
Другото, което искам да кажа, господин Казак. Вие отново подменяте точно каква е идеята на вносителя. Говорите как ние ограничаваме правото примерно на гражданите на Република България, живеещи в Турция. Напротив, не го ограничаваме. Всяко дипломатическо представителство или консулска служба има право и възможност да се открият десет, петнадесет, двадесет секции и хората пак могат да гласуват, но ще бъде под контрола на българската държава. (Шум и реплики от ДПС.) Това е важното. (Реплики.)
Не така, защото има секции навсякъде, където ги контролира турската държава. Така че няма никакъв проблем да има 15 -20 секции във всяко дипломатическо представителство, но България и българската държава да контролира вота – дали е правилен, или не, а не друга държава. (Шум и реплики от ДПС.)
Говоря – правилно, по даден вот, не говоря дали е правилен за една или друга партия.
Накрая ще завърша със следното, господин Казак. Вие казахте: „Вие мечтаете за нашите гласове”. Ето това е разликата между патриотите и ДПС. Ние не мечтаем за гласове, ние мечтаем за благоденстваща и обединена България! (Шум и реплики от ДПС. Възгласи: „Ееее!”. Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Казак, във Вашето изказване започнахте много добре, но завършихте лошо. Съгласен съм, задължителното гласуване е една изключителна грешка – голяма грешка, която принуждава българските граждани като овце да бъдат тикани към избирателните урни. Тук съм съгласен с Вас, но не съм съгласен, че Турция е демократична държава, в която могат да се проведат избори. (Шум и реплики от ДПС.)
Добре, не вярвате на мен, виждам Вашите реакции. Повярвайте тогава на изявлението от преди четиридесет и осем часа на председателя на Европейския съвет Доналд Туск, повярвайте на председателя на Европейската комисия Юнкер. Какво заявиха те през тази, отиваща си седмица: че Турция, ако продължава по този начин да изнудва Европейския съюз, тъй като онзи ден Давутоглу отправи един ултиматум, че ако визите за турски граждани не паднат, както е поискано от турската страна и както вече е договорено с Европейския съюз, Турция ще се откаже от Споразумението за бежанците, за емигрантите по -точно, с Европейския съюз.
Турция, господин Казак, в момента не е демократична държава под диктаторството на Ердоган и Давутоглу. И в тази антидемократична, недемократична държава, в която са потъпквани правата на журналистите, тъй като там няма свобода на словото, потъпкани са правата на интелектуалците – знаем как завършиха протестите на площад Таксим преди две години – с човешки жертви, потъпкани са правата на жените – знаем какво е положение в Анадола с жените. И точно за тази държава Вие лобирате да откриваме безконтролно избирателни секции на българското посолство, в които знаем как ще се гласува, как се е гласувало досега и как ще се гласува в бъдеще.
В този смисъл категорично съм несъгласен с Вашата теза и смятам, че народните представители след гласуване, което предстои след малко, ще приемат идеята на господин Веселинов – гласуване само в посолствата на Република България или в секции, откривани от посолствата на Република България...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И консулства.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: ...намиращи се под пълния контрол на българските държавни институции.
В противен случай, обслужваме един недемократичен режим, който, за съжаление, няма шанс скоро да се демократизира, още повече че предстои промяна на Конституцията в Република Турция, а тази промяна е укрепване в законодателен план на едноличния режим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател!
Уважаеми колеги! Господин Енчев, ние не говорим тук за тази или онази държава – дали е демократична, или не. Ние говорим за възможността българските граждани в чужбина да могат да гласуват спокойно, безпрепятствено. Българската държава, след като ги задължава да упражнят правото си на глас, да им създаде всички необходими условия – логистични, за да могат да упражнят конституционното си право.
Кога българските секции, където и да са се намирали те, не са били под контрола на българската държава?! Кога е имало секции, където да е нямало представител или на консулството, или на Министерството на външните работи? Винаги, навсякъде Министерството на външните работи е командировало свои представители във всяка една секция, която се разкрива в чужбина. Можете да го проверите и ще се убедите в това. Така че престанете да разпространявате слухове и лъжи затова, че едва ли не имало някъде секции, където нямало представители на българската държава.
Пак Ви повтарям: и Европейският съд по правата на човека категорично отсъди, че България е нарушила Европейската конвенция за правата на човека посредством Конституционният съд, който отмени гласовете на хиляди български граждани в Република Турция през 2009 г. Това е категоричното доказателство, че Европа не приема подобни аргументи на Вашите.
Уважаеми колеги от ВМРО, аз не знам за достлука – кой с кого е в достлук, но ние видяхме, че благодарение на Вашия достлук с Националния фронт за спасение на България Вие успяхте да влезете в този парламент. Но, както се казва, явно Вие наистина се водите от турската поговорка: „Интересът клати феса”. (Шум и реплики от ПФ.)
Винаги търсите някой да Ви вкара в парламента, именно защото самостоятелно нито от Македония, нито от Молдова, нито от Румъния, нито от Украйна, нито от България не може да съберете достатъчно гласове, за да прескочите четири процентната бариера. Винаги имате нужда от ракета носител, но ако продължавате по този начин, по този път да ощетявате нашите сънародници в чужбина, за която и ракета носител да се прикачите в следващия парламент, пак няма да може да влезете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение по обсъжданите текстове? Няма.
Дебатът е закрит.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Искрен Веселинов и група народни представители за създаване на нова ал. 2 в § 7, с който се променя чл. 11 по вносител със съдържание: „Не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулските представителства на Република България”.
Гласуваме... (Реплики.) Не ме слушате какво казвам!
Гласували 181 народни представители: за 134, против 36, въздържали се 11. (Ръкопляскания от ПФ.)
Предложението е прието.
Заповядайте за прегласуване.
АНТОНИ ТРЕНЧЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, моля за процедура по прегласуване. Колеги тъкмо влизаха в залата, като прекратихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги! (Реплики.)
И консулските! Колеги, в някои от текстове под „дипломатически представителства” се разбират включително и „консулските”, но в други текстове на Закона върви понятието „дипломатически и консулски”. Прочетох текста заедно за повече яснота, за да не се разпитваме и Вие направихте процедурно предложение за допълнение, господин Кирилов.
Гласували 182 народни представители: за 139, против 35, въздържали се 8. (Ръкопляскания от ПФ.)
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, с оглед резултата от това гласуване е създадена нова ал. 2, която изключва ал. 2 по вносител, поради което ще прочета как гласуваме след приетото решение § 7:
„§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Условия и ред за образуване на секции”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулските представителства на Република България.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.”
Гласуваме § 7 по вносител с приетото решение за нова редакция на ал. 2.
Гласували 173 народни представители: за 145, против 27, въздържал се 1.
Предложението е прието. Пояснявам, че говорим за § 7 по вносител, но по номерацията на Комисията и на доклада това би трябвало да стане § 6. От „Финални текстове” ще имат последни думата по номерацията на параграфите, тъй като по доклада те се променят.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 7.
Но, госпожо Председател, уважаеми колеги, с оглед предходното гласуване тук иде ред за предложения за редакционни промени в чл. 13, ал. 3, която, с оглед гласуването, и ал. 3, и ал. 2, и ал. 4 от чл. 13 би следвало да бъдат отменени. При това положение и с оглед, пак казвам, проведеното гласуване, правя предложение в § 8 да бъдат отменени ал. 2, 3 и 4 на чл. 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли прочели целия чл. 13 как гласи в момента по Изборния кодекс!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ:
„Компетентен орган за образуване на секциите
Чл. 13. (1) При избор на народни представители за президент и вицепрезидент на Републиката и за членовете на Европейския парламент от Република България, ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции извън страната при спазване законодателството на съответната страна.
(2) (Тази, която казвам, че трябва да отпадне) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място.
(3) (Която също трябва да отпадне) Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложения за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства.
Предложението се прави не по -късно от 25 дни преди изборния ден”.
Тук нашата добавка, която предлагахме, беше: „и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А сега предлагате отпадането в чл. 13 на цялата ал. 2 и ал. 3?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: И четвърта.
Чета ал. 4, която също ще трябва да отпадне:
„(4) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства може да определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на предложенията по ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Кирилов! Мисля, че ал. 2 не е съотносима към това, което приложихме и може да остане. По -скоро би трябвало само ал. 3 и 4 да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика, господин Кирилов, на господин Георгиев.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Повтарям, че ал. 3 установява възможност ръководителите на дипломатическите и консулските представителства да определят местоположението на избирателните секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Репликата беше за ал. 2.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Е, точно за ал. 2 говоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Казахте обаче „ал. 3”.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Извинявам се, имах предвид ал. 2.
При положение, че с предходното гласуване установихме, че избирателни секции могат да се откриват само в дипломатическите и консулски представителства, то няма възможност тук да се определя друго местоположение, което да е съобразно териториалното разпределение на общността в съответното място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Процедура.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. Не можах да разбера в § 7 защо не гласувахме редакционните предложения, а също така и текста в самия доклад, където се създава нова ал. 2:
„(2) В държавите – членки на Европейския съюз, избирателни секции могат да бъдат образувани за провеждането на избори за народни представители, за президент и за представители на Европейския парламент по реда, предвиден в ал. 1. В останалите държави гласуването може да бъде извършвано само в секции, образувани в дипломатическите представителства на България.”
Не гласувахме и редакционните промени, които се направиха в залата. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ананиев, малко по -надолу в доклада има предложение за създаване на нова втора алинея:
„(2) Не се допуска образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулските представителства на Република България.”
Това стана текст, приет за новата ал. 2 в § 7 по волята на мнозинството в Народното събрание. Няма как да се подлага на гласуване текста по вносител – това, което Вие предлагате, тъй като другото вече е гласувано.
Няма ал. 2 по вносител, след като сме гласували нова редакция на ал. 2. (Продължаващи реплики встрани от микрофоните от народния представител Настимир Ананиев.)
За изказване – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не се учудвам, че колегите от Реформаторския блок не са разбрали. Надявам се само те да не са разбрали, защото, уважаеми колеги специално от ГЕРБ, ще забравите вече за гласовете от Памплона, от Палма де Майорка, от Ливърпул и така нататък, от десетки и десетки градове в Европа, Северна Америка, от където получавахте хиляди гласове на последните избори. Просто там няма да има секции – след този текст, който приехте.
Госпожо Председател, този текст влече след себе си огромен брой промени в Изборния кодекс, посветени на реда, начина на образуване на секции извън дипломатическите и консулските представителства на Република България. Цели раздели в Изборния кодекс са посветени на този въпрос. След гласуването, на което преди малко станахме свидетели, всичко това трябва отново да се прегледа внимателно, защото иначе рискуваме да се допуснат съществени пропуски и грешки оттук нататък при приемането на промените в Изборния кодекс.
Госпожо Председател, на това основание, за да се даде възможност на Правната комисия да прегледа и да нанесе всички промени, които следват от гласувания преди малко текст, правя процедурно предложение за отлагане на разискванията по тази точка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Колеги, постъпи процедурно предложение от господин Казак за отлагане на точката, по която върви второ гласуване в момента, а именно по Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Гласуваме това предложение на господин Казак. (Шум и реплики.)
Гласували 141 народни представители: за 35, против 80, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
Има ли други изказвания по § 8 по вносител, в това число и по направените предложения на господин Кирилов за отпадане от чл. 13 на алинеи 2, 3 и 4? Няма.
Дебатът е закрит.
Предстои гласуване.
Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Кирилов § 8 по вносител да бъде със следната редакция:
„В чл. 13 алинеи 2, 3 и 4 се отменят.”
Колеги, гласуваме.
Гласували 145 народни представители: за 117, против 23, въздържали се 5.
Предложението е прието. Това става съответен параграф по доклада на Комисията.
Господин Кирилов, § 9.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 9 – предложение от народните представители Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов – § 9 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 9 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представител Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.
Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8:
„§ 8. В чл. 14 се правят следните допълнения:
„1. В т. 3 в началото се добавя „при условията на чл. 21”, след думите „на местата” се добавя „и прогнозният брой секции във всяко място” и се създава изречение трето: „При избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз.”;
2. В т. 4 се създава изречение трето: „При избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз.”
(Парламентарната група на ДПС напуска залата.)
Госпожо Председател, пак с оглед на проведеното гласуване в текста на чл. 14 би следвало да остане единствено т. 1, и то в следната редакция: „Избирателните секции извън страната се образуват където има дипломатическо или консулско представителство при наличие на не по -малко от 20 избиратели.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А т. 2 – за промени в т. 4 – да отпадне?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А условието за избор за членове на Европейския парламент да бъде само в държави – членки на Европейския съюз?
Колеги, предлагам тези текстове, които са във връзка с приетото решение, да ги отложим. Те безспорно трябва да се прегледат. Да минем към такива, за които не се налага редакция.
Направете процедурно предложение кои са текстовете, които са във връзка с приетото предложение на господин Юлиан Ангелов – тях да ги отложим и да започнем да работим по другите. (Реплики от народния представител Димитър Лазаров.)
Да, нали трябва да кажем от къде започваме сега. Да кажат до кой параграф.
Дайте следващата глава от общите, а параграфите от тази глава да оставим за по -нататък.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Госпожо Председател, така щях да подходя и аз.
Да Ви предложа да продължим от § 12 по доклада, който касае следващата Глава трета – за чл. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Параграф 12, член 18 – става дума вече за видовете гласуване.
Колеги, процедурното предложение е да се отложи гласуването на параграфи с номера от 9 до 11 включително по вносител, за да се прецизират във връзка с приетото решение на Народното събрание.
Поставям на гласуване това процедурно предложение.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 12.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„§ 12 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„§ 12 отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става със съответната номерация:
„§ ... В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Подготовката и организирането на изборите се осъществява от избирателните комисии, органите на изпълнителната власт и другите институции, в съответствие с правомощията им по този кодекс. Органите на изпълнителната власт и другите институции подпомагат избирателните комисии при осигуряването на изборните книжа и други материали, както и на дейности с организационен и технически характер. Осигуряването на хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия. Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално -техническото осигуряване на изборите.”
2. Създава се ал. 5:
„(5) Главният прокурор и министърът на вътрешните работи съставят съвместни щабове (екипи) за оперативно взаимодействие в борбата срещу престъпленията, свързани с изборния процес. Щабовете (екипите) действат по време на цялата предизборна кампания.”
Допусната е грешка с членуването на „предизборната” – „та” трябва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители, което е идентично с предложението на господин Михаил Миков и група народни представители, за отпадане на § 12 по вносител. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 108 народни представители: за 11, против 82, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за промени в чл. 18 съгласно доклада, със съответната преномерация на § 12 по вносител. Гласуваме § 12 по вносител в редакцията на Комисията за промени в чл. 18.
Гласували 112 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 13.
Предложение от народните представители Христиан Митев и Петър Славов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става параграф със съответната номерация:
„§ ... В чл. 19 се създава ал. 3:
„(3) Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса, освен в определените в него случаи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 13 по вносител за промени в чл. 19, където се създава ал. 3, който става със съответната нова номерация по доклада на Комисията. Гласуваме редакцията на Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 14 има предложение от народните представители Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов – § 14 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 14 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Анастасов:
В § 14. В чл. 23 се създава нова ал. 4 със следния текст:
„(4) Всеки избирател след първоначалната си регистрация и вписването му в избирателните списъци, съгласно чл. 23, ал. 3 от Изборния кодекс, получава уникален идентификационен номер -УИН, който е предназначен единствено и само за употреба при провеждане на избори и референдуми, който номер се нанася в издадената за целта избирателна карта.
Следващите алинеи на чл. 23 стават съответно ал. 5 и ал. 6.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов – § 14 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Господин Анастасов, заповядайте.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Това предложение е направено във връзка с над 1 милион мъртви души, както казват специалистите, в избирателните списъци.
С даването на този уникален идентификационен номер се цели да стане ясно колко са реално българските граждани, които ще гласуват. Този номер много лесно ще се даде и ще се получи в съответната община, ще бъде създаден чрез ЕСГРАОН. По този начин ще елиминираме влиянието на така наречените „мъртви души”, което поставя много често под съмнение изборните резултати.
На второ място, с въвеждането на този номер, в който няма да са личните данни, ще отпадне възможността от спекулиране с личните данни, с ЕГН -то, както е записано по -нататък, и както досега е формулирано в Избирателния кодекс, да се вкарва ЕГН -то, което е лична данна на всеки български гражданин. Знаете, че с ЕГН -то стават големи спекулации. Няма политическа формация в тази зала, а и не само в тази зала, която да участва на изборите, и да не е глобена за това, че някой се е подписал и е ползвал чужди ЕГН -та – като започнем от най -дясно, минаваме през ГЕРБ, минаваме през ДПС и стигаме до нашата група.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Има!
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Няма такава. Няма! Комисията по защита на личните данни – ще Ви извадя… Смятам да не си приказваме в залата. Ще Ви покажа данните, тъй като се сблъсках с този проблем няколко пъти, като все още лидер на партията ни – няколко месеца ми остават до ноември. Глобите, които се налагат върху всяка една от формациите, не са малко. Най -важното – по този начин не обработваме ЕГН -тата на българските граждани. Защото, съгласете се, че тези списъци и ЕГН -тата ни се разхождат навсякъде.
Това са двете неща.
Първо, да елиминираме мъртвите души, като го направим еднократно и всеки получи по едно малко картонче – стойността между другото е една стотинка. На шест милиона души по една стотинка – 60 хил. лв. ще се похарчат. Едно картонче с този номер да се знае, и с този номер и личната карта се отива в деня на изборите. Много лесно.
И второто, да не се използва ЕГН -то.
Това е нашето предложение, което, между другото, го правим за трети път, когато се гледат промените в Изборния кодекс. През всичките години Българските социалдемократи от коалиция БСП лява България сме изключително последователни, защото искаме да бъдем в полза на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към господин Анастасов? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Ще бъда съвсем кратък, за да не взимам реплика на преждеговорившия и да му обясня, че партиите от коалиция „Патриотичен фронт” не са глобявани за нерегламентирано използване на ЕГН -та. Така че, когато се изказвате, бъдете точен и не слагайте всички под общия знаменател на различни злоупотреби, извършвани от тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Предстои гласуване, след което ще изтече задължителният един час между две прекъсвания и ще обявя почивката, но сега приканвам народните представители в залата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което Комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 14, против 57, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя, и предлага § 14 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Обявявам 30 минути прекъсване – до 12,10 ч., като това време е работно за Правната комисия, която следва да съобрази отложените текстове във връзка с по -рано извършено от нас гласуване.
Колегите на място в залата и да си свършат работата!

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, заседанието продължава.
Моля народните представители да влязат в залата.
Квесторите, поканете народните представители.
Господин Кирилов, § 15 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 15 – предложение от народния представител Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов – § 15 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 15 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 15 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е първият текст от предложенията за активната регистрация.
Ние от Реформаторския блок, тъй като чувам, че има и други предложители, отдавна записахме активната регистрация в Програмата си и се радвам, че тя успя да влезе и в Програмната декларация с Партия ГЕРБ и с останалите партии, които подкрепят мнозинството, така че да стигнем до този момент, в който има възможност да приемем активната регистрация, като начин за изчистване на избирателните списъци от един милион мъртви души.
Уважаеми колеги, всички сте чели изследванията, всички сте чели анализите и най -вероятно знаете, че от преди пет години данни казват, че в избирателния списък има над един милион мъртви души, а най -вероятно те са се увеличили в последно време, тъй като такива анализи не са правени.
Като пример ще дам: само в община Дупница, която е една средно голяма община за размерите на България, и една от 266 общини в България, бяха открити около 10 хиляди мъртви души, тоест хора, които реално присъстват в избирателните списъци, но не гласуват от дълго време или просто не са сред живите. И с тези хора, уважаеми колеги, се прави най -голямата манипулация на изборите, която на нас ни е известна. Това е да се гласува от тяхно име от незнайно кой, тези хора да се включват в избирателните списъци, те накрая на деня да са подписани и от тяхно име да е гласувано и да е пусната бюлетина.
Ако ние приемем, че ако от името на половината на тези хора се гласува, тоест от името на 500 хиляди души се е гласувало, това, уважаеми колеги, е почти втората по големина партия в България. И ние искаме тук с предложението за активна регистрация именно този тежък порок на българската демократична система да се изтрие, за да можем да се похвалим сред приемането на този Изборен кодекс, че той ще реши много от проблемите в българския изборен процес.
Какво предлагаме? Предлагаме в рамките на три месеца и половина преди изборите да има една разяснителна кампания, след която гражданите да могат да се регистрират активно, тоест да отидат и пред общинската администрация или пред консулските и дипломатическите представителства да кажат, че те желаят да гласуват на следващите избори активно, лично, така че те да бъдат включени в избирателните списъци.
Това, разбира се ще може да бъде правено и онлайн, както беше направено последното преброяването в България, така че хората лесно и удобно да могат да се включат, без да имат обструкции от който и да било, след което избирателните списъци, на базата на тези заявления да бъдат съставени, така че по този начин автоматично ще отпаднат всички онези, които нямат възможност да отидат и активно да се регистрират, просто защото са дезинтересирани от изборите. И тези хора няма да се появяват накрая в изборните списъци като гласували.
Чувам, че това, че ще се приеме пасивната дерегистрация е един вид частично решаване на проблема. За жалост няма да се съглася с това твърдение.
Пасивната дерегистрация не решава проблема с хората, от името на които се гласува. Искам да заявя най -отговорно от тази трибуна. Не го решава, повтарям го още веднъж, защото чрез пасивната дерегистрация процесът на дерегистрация започва чак след като е приключил изборният ден, именно тогава е проблемът – преди изборния ден и в изборния ден е проблемът с гласуването от чуждо име, така че, колеги, призовавам Ви да подкрепите този и редица други текстове, които следват, както сме си говорили, както сме се разбирали.
Надяваме се активната регистрация да влезе в Изборния кодекс, така че от следващите избори да започне едно изчистване на мъртвите души. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към господин Делчев? Няма.
Други народни представители искат ли думата?
Дебатът е закрит.
Предстои гласуване.
Господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, моля преди да подложите на гласуване текста, да направите поименна проверка. Виждам, че в залата част от колегите ги няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - отсъства
Ана Георгиева Баракова - отсъства
Ангел Петров Найденов - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - тук
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Бойка Грозева Маринска - тук
Борис Борисов Станимиров - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - тук
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - отсъства
Валентин Алексиев Николов - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Любенов Павлов - отсъства
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Велизар Пенков Енчев - тук
Венка Константинова Стоянова - тук
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - отсъства
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - тук
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - тук
Гроздан Спасов Караджов - отсъства
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниела Анастасова Дариткова -Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Йорданова Панайотова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова -Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - тук
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Спасов Димитров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Танев Танев - тук
Добрин Ненов Данев - отсъства
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - отсъства
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Живко Иванов Мартинов - тук
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Кирилов Иванов - тук
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Пенков Иванов - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - отсъства
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Иванова Коцева - отсъства
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Добрев Добрев - отсъства
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова -Ганчева - отсъства
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Костадин Иванов Марков - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - отсъства
Красимир Дончев Каракачанов - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Арангелова Ковачка - тук
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кънчо Янев Филипов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - тук
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - тук
Мариана Василева Георгиева -Бенчева - отсъства
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мария Щерева Белова - отсъства
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Парашкевов Тодоров - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - отсъства
Найден Маринов Зеленогорски - тук
Настимир Ананиев Ананиев - тук
Невин Халил Хасан - отсъства
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - тук
Николай Веселинов Александров - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - тук
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - отсъства
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Полина Кръстева Карастоянова - тук
Радан Миленов Кънев - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - тук
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Петров Петров - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Димитров Христов - отсъства
Румен Динев Желев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - отсъства
Руслан Здравков Тошев - тук
Рушен Мехмед Риза - отсъства
Салиха Хакиф Емин - отсъства
Светла Маринова Бъчварова -Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Слави Пенчев Бинев - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Снежана Георгиева Дукова - тук
Станислав Георгиев Иванов - отсъства
Станислав Димитров Анастасов - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Стефан Георгиев Кенов - тук
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефан Стайнов Желев - тук
Стефани Михнева Михайлова - тук
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Султанка Димитрова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - отсъства
Ферихан Илиязова Ахмедова - отсъства
Филип Стефанов Попов - тук
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Георгиев Тодоров - отсъства
Христо Грудев Грудев - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - тук
Цветомир Цвятков Михов - тук
Цецка Цачева Данговска - тук
Чавдар Георгиев Георгиев - тук
Чавдар Славчев Пейчев - тук
Четин Хюсеин Казак - отсъства
Шабанали Ахмед Дурмуш - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Явор Илиев Хайтов - тук
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Янко Александров Янков - отсъства

Допълнително влезли: Ангел Найденов, Валентин Николов, Даниела Дариткова, Ирена Соколова, Станислав Иванов, Валентин Павлов, Стефан Данаилов и Цвета Караянчева.
Имаме кворум, продължаваме.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 15 по вносител.
Моля, гласувайте.
Колеги, току -що направихме поименна проверка и кворумът е над 130 души, а в момента гласуват 111! (Оживление в залата.)
Гласували 114 народни представители: за 100, против 11, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 16 има предложение от народните представители Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов – § 16 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 16 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Анастасов:
„В § 16, чл. 25а, ал. 7 се променя и добива следния вид:
„(7) Отказите за регистрация или издаване на уникален идентификационен номер (УИН) се съобщават и обжалват по реда на чл. 45. Останалите текстове в § 16 остават същите.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 16 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Има думата господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Още веднъж ще се опитам да обоснова защо е необходимо да се въведе този ЕИН – единен идентификационен номер. Ако искаме да махнем над един милион мъртви души, ще направим еднократно, един -единствен път – всеки български гражданин да има този номер, единствено и само за избори и референдуми. Тогава ще отпадне, подчертавам още веднъж, възможността гражданите да си дават личните данни, включително и Вие, та ЕГН -то да фигурира навсякъде по всички списъци.
Този номер няма да бъде лична данна. Той ще се издаде автоматично за всеки български гражданин. Искате ли да отпаднат над един милион мъртви души? Това е въпросът! Ще подчертая, че ако има доблест, има сили, ако човекът е силен, господин Байрактаров ще дойде и ще ми извини.
Подчертавам още веднъж: всички партии в тази зала са глобявани от Комисията за защита на личните данни.
И когато той дойде тук и каза, че съм излъгал – не е вярно. Вие в случая лъжете, защото ето го решението на КЗЛД. Няма да го цитирам. (Реплика от ПФ.) Добре, щом толкова държите, ще го цитирам. И ще дойдете обаче да се извините оттук, от тази трибуна, защото един български социалдемократ не лъже, когато говори! (Смях и възгласи: „Ееее”.) Ето го документа. (Показва документ.) Може да ме обвините за емоция, за всичко, но за лъжа – никога не съм си позволил да лъжа от трибуната на Народното събрание! От тази висока трибуна – никога! От моята уста няма да чуете лъжа.
Чета: „Решение по жалби срещу Политическа партия „Национален фронт за спасение на България”. Решение № Р -943 от 16 октомври 2015 г.”
Няма да Ви чета цялото решение. Ще прочета края. Ако искате, даже ще прочета и някои неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колега, решете какво ще правите в края на краищата.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Ще го прочета в края на краищата, защото явно има голям интерес от него: „Жалбоподателите твърдят, че след направената справка на интернет страницата на Централната избирателна комисия установили, че личните им данни са включени в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на Политическа партия „Национален фронт за спасение на България” за участие на проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.”
Чета решението накрая: „Водима от горното, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Комисията реши:
2. Обявява жалба № Ж -271 от 17 април 2014 г. от – не споменавам имената на човека – Ж -573 от 28 април 2014 г. от ВКИ и Ж -435 от 23 април 2014 г. от СЕА, подадени срещу Политическа партия „Национален фронт за спасение на България” за основателни.”
В чл. 3 се налага санкция в определен размер.
Като чета това, искам да е ясно – глобени са всички, от ГЕРБ до най -малката партия. Има ги тези решения. Защо ние трябва да позволяваме на недобросъвестни хора? Аз не обвинявам Партията „Национален фронт за освобождение на България”... (възгласи и реплики от ПФ). „Национален фронт за спасение на България”. Или освобождение – все същото. Можете да я прекръстите, да съм Ви кръстник.
Аз не обвинявам Вас, но това са хора недобросъвестни, които използват чужди имена, записват ги в списъците. Даже някой път се правят умишлено, за да бъдат санкционирани съответните партии.
Затова предлагам да въведем този ЕИН – единен идентификационен номер. Толкова е простичко! Нищо няма да коства на държавата. Няма го Петър Кънев, за да Ви каже – за да се отпечата това картонче за шест милиона души, трябват 60 хил. лв. Няма да оскъпим процеса и средствата ще се дадат веднъж. Впрочем това го има в Гърция. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам. Всеки гражданин на Гърция има такъв номер, когато навърши 18 години и си вземе личните данни и документи.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): А ЕГН -то какво е?!
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: ЕГН -то е лична данна и теб те санкционират, а когато е ЕИН, не те санкционират.
Затова Ви препоръчвам още веднъж дълбоко да направим тази пререгистрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Валери Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Репликата ще бъде кратка в две части.
За съжаление в първата си част ще бъде принципно съгласие с разсъжденията на господин Анастасов. Да, той има основание за това.
Несъгласието ми е за това, че все пак оповестявате данни от Комисията за защита на личните данни, които са обжалвани в съд. Все още няма окончателно решение.
Прав бяхте и в това, че много партии са подложени на такава форма на рекет, в смисъл – пращат ти двама -трима човека да се запишат в списъците и да се подпишат, след което отказват. Това е част от не много чистоплътната политическа игра.
В нашия случай нямаме още произнасяне на Върховния съд, така че не може да се приеме като установен факт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ): Благодаря на господин Симеонов за подкрепата на първата част.
За втората част, понеже не бяхте, давахте пресконференция заедно с представителите на ГЕРБ, не чухте когато казах, че КЗЛД е глобила. Това е факт. Наложено е такова решение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Той каза, че не е влязло в сила.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: ...и че това решение...
Ще ме изслушате, госпожо Председател. Вие сте уважаван юрист и ще разберете какво ще кажа. Това нещо е качено на страницата на КЗЛД. Всеки може да го види там. Аз оттам току -що го разпечатах. Да не мислите, че ги нося в джоба си тези неща. Качих се горе, натиснах копчетата и на всички партии излизат. Натиска се просто, елементарно копче, за да направиш проверка по името на партиите. Това е! И се вижда, че всички партии в тази зала са санкционирани. И не само в тази зала. Има много партии и от вън. Така че това са фактите. А когато фактите говорят, знаете кой мълчи.
Затова още веднъж – благодаря Ви за подкрепата. Надявам се, че и други ще ме подкрепят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, след гласуването по миналия текст, нямам съмнение, че най -вероятно и предложението за активна регистрация ще бъде отхвърлено, и всички следващи. Затова няма да губя прекалено много парламентарно време, само искам да кажа, че в тази зала две трети, че и повече от парламентарните групи или са подкрепяли, или са предлагали активната регистрация, затова гласуванията будят най -малко странност и разочарование у нас от Реформаторския блок.
Надяваме се, че с този Изборен кодекс ще успеем да изчистим много от пороците, от манипулациите в изборния процес. Активната регистрация беше начин да направим това, за жалост, беше отхвърлена.
Ще призова за повече мъдрост занапред, защото предстоят и други важни решения. Ние ще продължим да се борим милиони, стотици хиляди имена да не се използват от други хора, за да се гласува в полза на определени партии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Илия Илиев има думата за изказване.
ИЛИЯ ИЛИЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Мисля, че въвеждането на уникален идентификационен номер би усложнил в пъти повече процедурата по гласуване и още повече би създал затруднения като цяло у избирателите. Не стига, че искаме да ги караме задължително да гласуват, сега пък да ги караме и номер да им се вади.
Това би създало много сложна представа у хората според мен и като цяло би затруднило въобще изборния процес. За такова нещо би се изисквало много сериозна кампания – предварителна, информативна, което би затруднило много администрацията, ако се занимава с такъв процес, би довело до много разходи от бюджета, като въобще не е ясно дали ще има някакъв положителен ефект.
Ние си имаме агенция ГРАО, тя си има списъците, има си данните за всички избиратели. Според мен това само би затруднило избирателната система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Митхат Метин има думата за изказване.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, аз също съм против този текст. На заседанието на Правната комисия ние не чухме становище на Централната избирателна комисия по този въпрос, както и на представителите на държавата в частта за финансовата обосновка на този уникален идентификационен номер. Ние не знаем колко пари ще струва това на държавата, както каза и преждеговорившият. Оскъпяването – едно е да оскъпим с 1 милион, друго е да оскъпим с 8 милиона, а съвсем отделно е да оскъпим примерно с около дванадесет, тринадесет милиона. Като финансова обвръзка за създаването на този идентификационен код всичкото това са разходи на държавата, разходи от бюджета и пари, които излизат директно от джоба на българския данъкоплатец. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което Комисията не подкрепя.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 112 народни представители: за 8, против 71, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Уважаеми народни представители, предлагам на основание чл. 45, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да приемем решение за провеждане на извънредно пленарно заседание на 26 април, вторник, от 11,00 ч. до 19,00 ч. при дневен ред:
Точка единствена: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 10 март 2016 г. законопроекти с вносители: Валери Симеонов и група народни представители от 8 април 2015 г.; Явор Хайтов и група народни представители от 20 май 2015 г.; Лютви Местан и група народни представители от 22 юли 2015 г.; Настимир Ананиев и група народни представители от 5 ноември 2015 г.; Михо Михов и група народни представители от 16 февруари 2016 г.; Настимир Ананиев и група народни представители от 18 февруари 2016 г.; Петър Славов и Мартин Димитров от 19 февруари 2016 г.; Димитър Делчев и група народни представители от 22 февруари 2016 г.; Димитър Делчев и група народни представители – втори законопроект, от същата дата – 22 февруари 2016 г.; Цветан Цветанов и група народни представители от 22 февруари 2016 г.; Корнелия Нинова и група народни представители от 23 февруари 2016 г. – продължение на второто гласуване.
Моля да гласуваме – вторник, 26 април от 11,00 ч. до 19,00 ч.
Гласували 117 народни представители: за 95, против 10, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Процедура – господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 61, ал. 2 от името на Парламентарна група „БСП лява България” искаме почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Между две прекъсвания на пленарното заседание съгласно нашия Правилник трябва да има минимум един час време. Предходното прекъсване беше до 12,10 ч. Няма един час, поради което заседанието продължава.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народните представители Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов – § 17 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 17 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 17 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става параграф съответен.
„В чл. 28 се правят следните допълнения:
„1. В ал. 3 след думите „след представяне на” се добавя „документ, че е бил настанен в някоя от институциите по ал. 1”.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Избирател, който след изтичането на срока по ал. 2 е приет в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 18 по вносител, който получава съответно нова номерация, в редакцията по доклада на Комисията за промени в чл. 28.
Гласували 98 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става съответен параграф.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става параграф със съответната номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок подлагам на гласуване параграфи с номера 19 и 20 по вносител, които изцяло са подкрепени от Комисията, и получават съответно нова номерация по доклада.
Гласували 98 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 9.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 21. Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 21 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става параграф със съответната номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители за отпадане на § 21 по вносител. Комисията не го подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 4, против 59, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 21 по вносител.
Гласували 99 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 22. Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„В § 22 се правят следните изменения и допълнения:
„1. създава се уводно изречение: „§ 22. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:”
2. досегашният текст на § 22, при съответната редакционна промяна в неговото начало, става т. 1.
3. създават се т. 2 и 3:
„т. 2. създават се нова ал. 2 и ал. 3:
„(2) Списъците на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната се съставят по държави и места, при наличие на не по -малко от 40 избиратели за гласуване в съответното населено място и служат за целите за образуване на избирателни секции по реда на чл. 14, т. 2 и т. 4 от Изборния кодекс.”
„(3) При наличие на поне 20 заявления за гласуване на територията на една държава, независимо че не са налице изискванията на чл. 14, т. 2 от Изборния кодекс се създава една обща избирателна секция в дипломатическото или консулското представителство на Република България в тази държава.”
„т. 3. досегашната ал. 2 става ал. 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става параграф със съответна номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 16, против 55, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване § 22 по вносител, изцяло подкрепен от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 85, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Създава се § 22а:
„§ 22а. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а (1) Когато за държава или място се създава само една секция – по реда на чл. 14, от избирателите, подали заявление по чл. 16, ал. 1, се съставя избирателен списък. Избирателите, включени в този списък при гласуване в тази избирателна секция не подават декларация по чл. 16, ал. 3. Секционните избирателни комисии получават формуляр на избирателен списък, по образец, приет от ЦИК.”
(2) За секциите по чл. 14, т. 3 не се създава избирателен списък.
(3) Избирател, включен в избирателния списък по ал. 1, се заличава от избирателния списък по постоянния му адрес в Република България и се вписва в списъка на заличените лица, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден в тази избирателна секция.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Както виждате, нашите предложения са в посока да се въведе по -добър ред за гласуването в чужбина и предвид на това, че приехме някои важни предходни текстове, оттеглям ал. 2 или по -скоро да се счита като редакционна поправка – ал. 2 да отпадне, тъй като няма как тя да има приложение към текстовете, които приехме преди час може би. Затова ал. 2 да отпадне и съответно ал. 3 да бъде преномерирана за ал. 2. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на господин Георгиев... Всъщност той оттегли ал. 2, при което положение предложението за създаване на нов чл. 32а ще бъде с две алинеи. Алинея 1 си остава под текста, а ал. 3 става ал. 2. Нали така?
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 96 народни представители: за 21, против 54, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители § 23 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„В § 23, т. 2 след думите „ал. 2” се добавя: „изречение първо се изменя така: „Всеки избирател, който не е вписан в списъка по чл.32а, се дописва от секционната избирателна комисия в изборния ден в допълнителната страница на списъка или се вписва във формуляра на избирателния списък след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че отговаря на условията да избира и че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 33, ал. 2 изречение второ се изменя така: „При избори за президент и вицепрезидент на републиката, за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори.”, създава се ново изречение трето: „Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.”, а изречение трето става изречение четвърто.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Митхат Метин.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Макар и смисълът на този текст да е чисто технически и да оправя по някакъв начин изборите в чужбина в изборния ден, все пак нека да се водим и от следното. Декларацията, с която задължаваме избирателя да декларира, че няма да гласува на друго място, е свързана с разходи, свързана е с пътувания, с командировки, защото никъде не е упоменато, че тази декларация се подава в изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Метин? Няма.
Господин Чавдар Георгиев има думата за изказване.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък. Ние поддържаме нашето предложение и считаме, че то е по -коректно от това, което се предлага като текст на Комисията. Затова декларацията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Искате да го подкрепим?
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Да, искаме да го подкрепим.
Тъй като декларацията, която лицето ще представя, следва да бъде по образец и да отговаря на условията да избира и че не е гласувало и няма да гласува на друго място. Мисля, че тази декларация, която ние предлагаме, е по -добра от текста, който се предлага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Георгиев? Няма.
Господин Илия Илиев.
ИЛИЯ ИЛИЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, ние предлагаме тази точка да отпадне, защото считаме, че попълването на такава декларация е абсолютно излишно. Има си списъци, в които избирателите ги има посочени с трите имена, с ЕГН. За какво трябва избирателят да подава декларация, че няма да гласува на друго място?
Ако гласува на друго място, това означава ли, че той няма да бъде засечен, че е гласувал и на друго място? Мисля, че това абсолютно си противоречи, защото има контрол, всеки избирател може да гласува само един път и на едно място. Има си система, която следи всички тези неща. Смятам, че подаването на такава декларация само ще затрудни административно целия избирателен процес дори в изборния ден и би създало условия за повече забавяне и само административни пречки, които на никого с нищо няма да послужат, защото в списъците избирателите си фигурират, има ги с трите имена, с ЕГН -та. Така че предлагам, колеги, това да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Илиев? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Никифоров.
ЛЪЧЕЗАР НИКИФОРОВ (АБВ): Уважаеми госпожи и господа, излизам, съвсем кратък ще бъда, аз съм удовлетворен от решението в предложението да се промени подсъдността и съответно тричленен състав на Административен съд София – град...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Мисля, че по друг текст се изказвате. В момента сме на § 17 от доклада, на страница 18, където става дума за една декларация.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители § 23 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 92 народни представители: за 17, против 60, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 18, против 61, въздържали се 20.
Предложението не прието.
Сега гласуваме предложението на Комисията за редакция на § 23 по вносител със съответна номерация по доклада.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 7, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 24 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 24 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, за какво иде реч с това предложение – да отпадне от текста на членовете на комисиите, на които се издава удостоверение за гласуване на друго място, да отпаднат думите „и общинските комисии”. Ако се приеме този параграф, по същество ще лишим част от членовете на общинските комисии да могат да гласуват там, където си извършват работата. (Реплики от докладчика Данаил Кирилов.)
Добре.
Аз все пак държа да помислим по текста, преди да го гласуваме. Считам предложението за неправилно и че не следва да се подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Моля да гласуваме предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 21, против 55, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме текста на вносителя за § 24, който е изцяло подкрепен от Комисията и ще стане съответен параграф в нейния доклад.
Гласуваме § 24 по вносител.
Гласували 91 народни представители: за 76, против 15, въздържали се няма.
Параграф 24 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 25 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 25 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„§ 25 се изменя така:
„§ 25. В чл. 26, ал. 2, се създава ново изречение второ: „Вписването в избирателния списък по настоящия му адрес е условие за упражняването на правото на избирателя да гласува в съответните видове избори, произвеждани на територията на секцията”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя теста на вносителя и предлага § 25 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 20, против 51, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 25 по вносител.
Гласували 95 народни представители: за 78, против 14, въздържали се 3.
Предложението за отхвърляне на § 25 е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 26 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 26 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 26 се изменя така:
„§ 26. В чл. 37, ал. 3, в края на текста, след думите „ТЕЛК (НЕЛК) се добавя „или медицинска епикриза, издадена от лечебно заведение, която сочи, че лицето е с физически увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да упражни правото си на глас в изборно помещение.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става параграф със съответна номерация:
„ В чл. 37, ал. 1 числото „20” се заменя с „14”, а след думите „саморъчно и” се добавя „подадено от упълномощено лице или”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Илиев.
ИЛИЯ ИЛИЕВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, мисля, че предложението на колегата Михаил Миков е абсолютно логично и би било добре да го подкрепим. Ако наистина гласоподавателят е затруднен и не може да отиде не само при представяне на удостоверение от ТЕЛК, но включително и при представяне на медицинска епикриза, издадена от лечебно заведение, нормално е този документ да послужи като доказателство и да се отчете като факт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Господин Георгиев, заповядайте за изказване.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Благодаря на колегата, че подкрепя това предложение, на което всъщност смисълът е следният. Да посочим само документ на ТЕЛК или НЕЛК е твърде казуистично. Има хиляди житейски хипотези, при които лицето може да получи невъзможност да гласува, и в тези случаи би трябвало да му осигурим упражняването на неговите избирателни права. Това предлагаме ние, нищо повече.
Нека да бъдем не толкова казуистични, да се съобразим с хипотезите, които могат да се случат в живота, и да дадем тази възможност хората да упражнят правото си на глас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
Реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Георгиев, по този въпрос имаше дебат в Комисията. Даже бих казал, че като че ли имаше известна нагласа това предложение на колегите от БСП да получи подкрепа. При гласуването обаче не получи подкрепа поради следните причини. Сега документът, който се изисква, за да се гласува с подвижна избирателна кутия, е документ от ТЕЛК и НЕЛК. Колегите предлагат това да може да бъде всяка епикриза.
Ще повторя моите аргументи. Чувствам се недостатъчно компетентен да разчета медицински документ с такова съдържание и да мога да направя преценка каква е степента на невъзможност на лицето да участва нормално в изборния процес. Мисля си също така, че членовете на секционните избирателни комисии ще са още по -неподготвени, освен тези, които имат специално медицинско образование.
Нека оставим това изискване и да не либерализираме до такава степен документацията, с която може да се позволява да се разхожда, образно казано, подвижната избирателна кутия, защото може да се окаже, че със счупена ръка, изписана с медицински термини, лицето не може да гласува, а то би могло. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Други реплики има ли? Има ли реплики към господин Чавдар Георгиев.
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Това си е действащ текст, между другото, от първия кодекс. Той е и сега действащ текст от така наречения „Кодекс Мая Манолова”. Вие възприехте този подход за подвижната избирателна секция и го оставихте същия. Не виждам никаква причина сега някой да представя епикриза – тя може да е за мигрена, написана на латински, и членовете на СИК да решат да изпратят подвижната избирателна секция. В същото време хора, които наистина имат нужда, защото са в затруднено положение, да не могат да се ползват от тази възможност.
Не виждам какво толкова се е променило от 2013 – 2014 г., когато приехте „Кодекса”, защото той 95% е старият Кодекс, малко понапудрен, сложен силикон, че сега да променяте този принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики?
Заповядайте.
АХМЕД АХМЕД (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам да подкрепим господин Георгиев.
Искам да Ви дам един пример: пенсионер на 70 години, който е обездвижен, получил е някакво заболяване и след това трябва да се яви на ТЕЛК ли, за да докаже това свое обездвижване?
Според мен е нужно след преглед при доктор, със съответния документ, който ще представи в избирателната комисия, да получи право да гласува. Благодаря Ви, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ахмедов, въпреки че това не беше реплика.
Господин Георгиев, заповядайте за дуплика.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бих казал обратното – когато става въпрос за осигуряване упражняването на избирателните права, наистина трябва да сме либерални, а не казуистични. Колкото е трудно на Комисията да разчете един документ на ТЕЛК и НЕЛК, толкова трудно ще бъде да разчете и съответната епикриза.
Плюс това, ние предлагаме следното. Вижте какъв е текстът: „Медицинска епикриза, издадена от лечебно заведение, която сочи, че лицето е с физически увреждания, които не му позволяват да напусне дома”. Там съответното медицинско лице ще посочи има ли възможност, или няма лицето да... (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Това ще е написано на български, а не на латински език. Мисля, че е по -добре да дадем тази възможност, да не пречим на хората да гласуват. Това е в интерес на демокрацията в крайна сметка.
Колкото до така наречения „Кодекс на Мая Манолова”, не го атакувайте толкова. (Реплики от ГЕРБ.) Този Кодекс беше много по -добър от предходния на Фидосова и беше наложително да бъде приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Всички знаете, че за да се издаде едно решение на ТЕЛК или НЕЛК, е необходим немалък период от време. Ако той обаче съвпадне с определен вид избори, какво става с този гражданин? На практика ще бъде лишен от възможността да гласува. Нещо повече, Вие въведохте така нареченото „задължително гласуване”. От една страна, гражданинът е задължен да гласува, от друга страна обаче, той ще бъде възпрепятстван.
Колкото до издаването на такова решение от лечебно заведение, тук няма голяма разлика между тази епикриза и епикризата, решението на ТЕЛК. Вътре еднакво се описват както с латински термини, така и на български език.
Тук ясно сме предложили, колегата Георгиев го цитира: „която сочи, че лицето е с физически увреждания, които не му позволяват да напусне дома си”. След като не му позволяват да напусне дома си, а пък той е задължен да гласува под страх от това, че ще бъде заличен от избирателния списък за пό следващо гласуване, тогава би било добре да му бъде осигурена такава възможност.
Тук наистина се либерализира възможността за документите, които са необходими, за да може подвижната избирателна секция да стигне до човека. Но след като въведохте задължителното гласуване, дайте му шанс и не му въвеждайте още административни пречки, за да не може да гласува. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплика?
Народният представител Станислав Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Попов, уважаеми колеги! Няма нужда тук да губим времето с изказвания на хора, които не разбират от материята. След малко ще цитирам какво имам предвид.
Основното, което искам да кажа, господин Попов, е, първо, че ако на втори избори човекът не може да гласува, тогава му се отнема правото и тогава се заличава от списъците. (Реплики от ДПС.) И той ще може да пристъпи по -нататък към съответните действия да си възстанови това право.
Основното, господин Попов, е, че в епикризата се записва диагнозата, а степента на увреждане е в ТЕЛК. Така че дайте да не смесваме понятията, да не губим времето на хората и да не се изказват колеги, които не са в материята. Това е основното. Благодаря. (Оживление, смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Може би някой лекар трябва да вземе отношение.
Има ли други реплики към народния представител Филип Попов? Няма.
Господин Попов, заповядайте за дуплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря господин Председател.
Уважаеми колега, вярно е, трудно ми е да разбирам от тази материя особено по отношение на носенето на едни чували с едни бюлетини, специфична е. (Възгласи от ГЕРБ: „Е -е -е -е”.) Касае се пак за избори, нали?
В изказването си тук... (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ФИЛИП ПОПОВ: В изказването си заявих, че след като задължихте гражданите да отидат и упражнят правото си на глас, за да кажат колко много Ви харесват или не Ви харесват, да бъде една по -либерална възможност да може гражданинът да заяви… Защото, когато се издава решение на ТЕЛК или НЕЛК, пак повтарям, необходимо е доста голям период от време, в който гражданинът може да не може да напусне дома си. Тогава няма как…
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Може да гласува с подвижна секция от вкъщи.
ФИЛИП ПОПОВ: Тогава няма как да отиде и да гласува в съответната секционна избирателна комисия. Тя трябва да дойде при него и да гласува с подвижна избирателна секция. Това е.
Добре е да прочетете и останалата част от Кодекса и след това да излизате и да водите някакви безсмислени спорове тук с аргументи, които са абсолютно несъстоятелни.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Как да са несъстоятелни?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Нали има подвижна секция.
ФИЛИП ПОПОВ (встрани от микрофоните): Несъстоятелни са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Колеги, подобен диалог в кулоарите!
Господин Иванов, господин Попов!
Има ли други народни представители?
Господин Митхат Метин.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в крайна сметка става въпрос за упражняване право на глас. Става въпрос за това определен избирател да бъде включен в списъка за подвижната секция и тази подвижна секция в изборния ден да се разходи, не да се разходи, а да си свърши държавната работа не на 30, а да кажем на 50 адреса. В крайна сметка става въпрос за това да се упражни право на глас, а пък подвижната секционна комисия да си свърши нейното задължение и работа. След като имаме и задължение и преждеговорившите казаха: „Имаме задължение за упражняване право на глас”, не мога да разбера, при положение че се изписва в епикризата, издадена от лечебното заведение за самото заболяване и за самата невъзможност, и тя се доказва и удостоверява в епикризата, не виждам защо отново ние като законодатели се държим враждебно спрямо избирателя и не му даваме правото да упражни гласа си. Затова иде реч. Във всяка една община, колега, става въпрос може би за 20 – 30 избиратели, не за повече. Благодаря.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Става въпрос за 200 – 300 понякога.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първият ред!
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители за отпадане на § 26.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 90 народни представители: за 13, против 64, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 17, против 49, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване § 26 по вносител в редакцията по доклада на Комисията.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 78, против 11, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ:
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 27 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 27 по вносител.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ:
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 28 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 28, т. 3 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – § 28, т. 1 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става параграф със съответна номерация:
„В чл. 41, ал. 2 думите „като в нея не се отбелязват номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация, посочена в тях” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ за изцяло отпадане на § 28.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 91 народни представители: за 10, против 66, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 28 по вносител в редакцията му по доклада на Комисията за промени в чл. 41, ал. 2.
Гласували 96 народни представители: за 84, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 29 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 29 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 29 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя.
Гласуваме отхвърлянето на § 29.
Гласували 98 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 30 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 30 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 30 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става параграф със съответен номер:
„В чл. 43, ал. 1, изречение първо след думата „списък” се добавя „допуснати спрямо него”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на две групи народни представители... (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Георгиев.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Дебатът беше закрит. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Приемам, че не съм видяла господин Георгиев. (Шум и реплики.)
Погледнах блока на ДПС, не погледнах левицата, затова приемам, че господин Георгиев има право.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не може да обвързваме корекциите в списъка единствено спрямо лицата, които откриват за себе си някакви грешки.
Всеки от нас има интерес изборите да са демократични, честни, да няма мъртви души, както искат колегите от Реформаторския блок и така нататък и за това не трябва да ограничаваме това право. Всеки, който вижда нередности в избирателните списъци трябва да има право да поиска те да бъдат коригирани. Затова иде реч в този текст. Затова не е правилно да подкрепим предложението, което да ограничи възможността да се допускат заявления за поправки в списъците само ако лицето установи грешки спрямо себе си. Трябва да може да се поиска да бъдат заличавани лица, които не съществуват, например. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Слушаме Ви, господин Кирилов, първа реплика.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уточняваме, че това предложение като вносители сме го направили главно заради изискванията на ОССЕ и на Венецианската комисия, които искаха яснота по въпроса кой може да иска отстраняване на непълноти и грешки. Искаха ясно да се обозначи, че това е лицето спрямо което е допусната грешката, неяснотата или непълнотата. Обратното би означавало аз да поискам Вас да Ви заличат от избирателния списък.
Този текст впрочем се прилага константно досега без никакъв проблем дори в ситуациите, в които имахме напрегнат изборен туризъм, в населените места с трима жители, в които Вие докарвахте избиратели и ги дописвахте, дори и тогава не можехме по никакъв начин да оспорим тези списъци, тези вписвания. (Реплики от ляво.)
И затова направихме специален ред и режим в Закона за гражданската регистрация, за което ще стане дума веднага след този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, по Вашата логика фантомите стават неуязвими. Кой от името на даден фантом ще подаде заявление? Обяснете ми. Няма как!
Второ, очевидно Вие ще чакате от умрял писмо. Починал е човекът, иска неговият съсед или който и да е там роднина да бъде заличен. Вие казвате: „Вие нямате никакъв интерес. Не се отнася до Вас”.
Извинявайте, пак повтарям: всички имаме интерес изборите да са демократични, честни и списъците, по които ще се гласува, да са ясни и да няма мъртви души и фантоми в тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение? Не.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители идентично с предложението на господин Миков и група народни представители.
Комисията не подкрепя тези предложения.
Гласували 96 народни представители: за 13, против 62, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 30 по вносител в редакцията му по доклада на Комисията за промени в чл. 43, ал. 1.
Гласуваме, колеги.
Гласували 95 народни представители: за 85, против 9, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народните представители Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Анна Александрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 405а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължете, господин Кирилов. (Шум и реплики.)
Е, добре, или трябва да докладвате чл. 405а, просто Комисията го подкрепя по принцип, обаче нямам редакция. Отразен е на друго систематично място. (Реплики.)
Какво да гласуваме? Че е подкрепено по принцип? След това като стигнем там... (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 31...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма време за него, господин Кирилов. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 31 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 31 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в Преходни и заключителни разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Има, но всяко изказване е до пет минути, а нямаме толкова, съгласно часовника.
Ще продължим с дебатите по § 31 във вторник в 11,00 ч., съгласно решението ни за извънредно пленарно заседание.
Поради изтичане на времето, определено за днешното пленарно заседание, следващото е извънредно заседание на 26 април, 2016 г., вторник, начален час 11,00, продължаваме с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)
Председател:
Цецка Цачева

Заместник -председател:
Димитър Главчев

Секретари:
Чавдар Пейчев
Иван П. Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ