Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 26 април 2016 г.
Открито в 11,07 ч.
26/04/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Кирил Цочев
Секретари: Александър Ненков и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, днес провеждаме извънредно пленарно заседание с една-единствена точка в дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.
Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 10 март 2016 г. законопроекти с вносители Валери Симеонов и група народни представители, Явор Хайтов и група народни представители, Лютви Местан и група народни представители, Настимир Ананиев и група народни представители, Михо Михов и група народни представители, втори законопроект на господин Ананиев и група народни представители, Петър Славов и Мартин Димитров, два законопроекта на Димитър Делчев и група народни представители, Цветан Цветанов и група народни представители и Корнелия Нинова и група народни представители – продължение.
В предходното заседание на второ гласуване са приети от § 6 до § 30, номерацията е по доклад, по вносител, с изключение на отложени параграфи от 9 до 11 включително по номерацията на вносителя – има представен допълнителен доклад. Докладвано е предложението на народните представители Данаил Кирилов и група народни представители, което е подкрепено по принцип, но е отразено на систематичното му място в чл. 205а, както и § 31 по номерацията на вносителя. Това е страница 22-23 от доклада за колегите, които следят точно доклада.
Продължаваме с § 31, който е докладван. Това е предложение на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители за отпадане на § 31. Комисията не го подкрепя.
Открит е дебатът. Няма изказвания по него.
Преди това за процедура – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (нечленуващ в ПГ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Някои от приетите текстове в Проекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс не просто представляват груба политическа грешка, а смело могат да бъдат окачествени като тежко престъпление, парламентарно престъпление (шум и реплики от ГЕРБ) спрямо близо два милиона български граждани в чужбина. По същество това е политическо остракиране на близо два милиона български граждани, прекъсване на естествената им духовна връзка с родината. Ако е вярна тезата, максимата, че България е там, където има поне един български гражданин, съхранил българския дух и любовта към родината, то няма никакво обяснение тези български граждани да бъдат лишени от право на глас и по този начин България да се лишава от свои естествени духовни територии.
Единственото разумно нещо, което Четиридесет и третото народно събрание може да направи, е незабавно да прекрати разискванията по този Изборен кодекс и той да отиде там, където му е мястото – в бунището на националистическите изстъпления в българската политика. Изборите за президент да се проведат по действащия Изборен кодекс, да се даде шанс на инициативата на над 500 хиляди български граждани за провеждане на референдум и съобразно резултатите от референдума да пристъпим към конституционосъобразни изменения в Изборния кодекс, които няма да ограничават конституционни права, а ще улеснят демократичното им реализиране. От това кой как ще гласува по процедурното предложение ще стане ясно кой съучаства в това националистическо изстъпление...
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Къде беше онзи ден?
ЛЮТВИ МЕСТАН: ... активно или пасивно. Нищо не може да остане скрито.
Моля да подложите процедурата ми на гласуване, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли повторили коя точно, защото...
ЛЮТВИ МЕСТАН: Процедура за прекратяване на разискванията по този Законопроект, изцяло. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване процедурното предложение по чл. 52, ал. 2, т. 3 прекратяване на разискванията по точката от дневния ни ред.
Гласували 153 народни представители: за 35, против 78, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Господин Казак – за процедура.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Когато Движението за права и свободи миналата седмица, когато се обсъждаше дневния ред, предложи тази точка да отпадне, някои колеги, които стоят на последния ред, ги нямаше в пленарната зала. (Оживление и ръкопляскания от ДПС.)
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Евала!
ЧЕТИН КАЗАК: Когато Движението за права и свободи в петък със зъби и нокти яростно се противопоставяше и осъждаше тези мракобеснически текстове, антидемократични, които лишават от основни конституционни права стотици хиляди български граждани, някои колеги от последния ред ги нямаше в пленарната зала. След това, след дъжд качулка, излизат с декларации. Това ми напомня една поговорка...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурата!
ЧЕТИН КАЗАК: Късно е моме за китка! (Смях в ДПС.)
Уважаеми дами и господа народни представители, верни на своята последователна позиция, която изразихме от самото начало на инициирането на тези промени, ние от Движението за права и свободи с оглед всички допуснати огромни нарушения в гласуваните текстове и де факто превръщането на този Законопроект за изменение на Изборния кодекс в абсолютно вреден за българската демокрация предлагаме, госпожо Председател, да приложите чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който гласи: „Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на Народното събрание”.
Предлагаме с решение на Народното събрание да бъде оттеглен обсъжданият Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Благодаря. (Ръкопляскания от ПГ на ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, Вашето предложение се покрива с основанието за прекратяване на разискванията по Законопроекта, по което току-що бе проведено гласуване. (Реплики от ПГ на ДПС.)
Припомням, че имаме вносители на 14 законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Общ вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В това число и от Вашата парламентарна група.
Има частично подкрепени, 12 от тях бяха подкрепени на първо гласуване, въз основа на които е изработен общият доклад, по който в момента върви на второ четене дебатът и гласуването по тези текстове.
По аргумент на чл. 82 от Правилника – кой според Вас е вносителят, за да го оттегли тук и да го подложа на гласуване? Кой, предлагате, да го оттегли?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Може ли да взема думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, може, разбира се.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Именно заради това разграничение между първо и второ четене, което съществува де факто, чл. 82 от Правилника предвижда две хипотези – до гласуването му на първо четене той да може да бъде оттеглен само от вносителя. Когато вече сме минали този етап, единствено с решение Народното събрание може да оттегли даден законопроект, тоест да прекрати неговото обсъждане дефинитивно.
Това е верният прочит на текста на чл. 82 във втората му част. Тоест тук вече в тази хипотеза не е важно кой първоначално е бил вносител на законопроектите. Тук е важно решението на Народното събрание този Законопроект да бъде оттеглен, тоест неговото обсъждане да бъде преустановено дефинитивно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Казак, не споделям Вашето тълкуване на чл. 82 от Правилника, защото субектът в чл. 82 е вносителят.
Вие сте прав, че за вносителя има две възможни хипотези в зависимост от това дали неговият Законопроект е подкрепеният до първо гласуване или след това. След като вече първо гласуване е минало, бихме имали хипотеза с позоваване и правно основание на чл. 82 – ако някой от вносителите на законопроект след първо гласуване в момента оттегли този Законопроект, тогава едва би могло да се приложи тази разпоредба на чл. 82.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първо процедура – господин Местан беше първи, след това ще Ви дам и на Вас възможност.
ЛЮТВИ МЕСТАН (нечленуващ в ПГ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Не е завършена процедурата по гласуването. Аз искам прегласуване на направеното процедурно предложение, защото видно и от анализа, който направихте на Правилника, това е единственият наистина елегантен начин Тридесет и третият парламент да си спести този срам. Аз не знам с какви очи от тук нататък български делегации ще се срещат с български мигранти в Чикаго, Лондон, Брюксел или където и да е по света!
Това престъпление беше подготвено още в парламентарната комисия с предложението за отпадане на 32-ри нарочен многомандатен избирателен район „Чужбина” и българските граждани много добре знаят кой инициира отпадането на 32-ри многомандатен избирателен район. Точно задкулисните съучастници и съглашатели с Патриотичния фронт.
Единственият начин да си измиете срама е да подкрепите процедурата за прекратяване на разискванията по този престъпен акт на Четиридесет и третото народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, приемам, тъй като господин Казак тръгна към трибуната, че процедурата и искането за прегласуване е допустимо, поради което...
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Как бе? Как?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...ще Ви дам възможност и на Вас, подлагам на прегласуване...
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Процедура по начина на водене, което касае....
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура по начина на водене, която има отношение към прегласуването – заповядайте, господин Йорданов/Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Понеже имам ризи, може нещо друго. (Смях.)
Благодаря, госпожо Председател.
Да разведрим малко обстановката, но правя процедура по начина на водене. Искам да изразя несъгласието си, госпожо Председател, с цялото ми уважение към Вас към тълкуването на чл. 82. Там е казано: „Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на Народното събрание”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но пак трябва вносителят да го поиска.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, не, не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А кой?
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, не.
Решение на Народното събрание! Процедура за вземане на решение на Народното събрание може да направи всеки народен представител, в това число и Вие. Ако хипотезата предвиждаше пак вносителят да може да го изтегли, щеше да бъде записано: „а след това вносителят, но само с решение на Народното събрание”.
Така че в първия случай вносителят го изтегля без да пита никого, без да иска санкция, а във втория случай – всеки може да поиска такава санкция от пленарната зала.
Госпожо Председател, смятам, че в нашия случай става въпрос за процедура за решение на Народното събрание за оттегляне на този Законопроект. Още повече съществува сериозен аргумент именно поради приемането на определени текстове след обобщения доклад, както Вие казахте, на множество законопроекти, как се връзват текстовете за задължителното гласуване с текстовете за ограничаване на гласуването в чужбина? Технически е невъзможно задължителното гласуване да бъде изпълнено от български граждани с избирателни права, живеещи в чужбина. Тоест ние приемаме в този Законопроект разпоредба, с която задължаваме всички български граждани да гласуват (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), а след това разпоредба, с която им забраняваме.
Процедурата ми е за решение за прекратяване на разискванията по Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, подлагам на прегласуване предложението по чл. 52, ал. 2, т. 3 от Правилника, направено от господин Местан, за прекратяване на разискванията.
Гласували 164 народни представители: за 39, против 86, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Процедура по начина на водене.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател, дами и господа!
Госпожо Председател, недопустимо е, когато има процедура, да се правят изказвания все едно са от името на парламентарна група. Двама от народните представители държаха речи по време на процедура, което е недопустимо!
Призовавам Ви, когато има изказвания по процедурни въпроси, да ги спирате, защото не сме длъжни да слушаме кой повече обича южната ни съседка и кой повече се бори за гласовете там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е по предложението на господин Мустафа Карадайъ – § 31 да отпадне. Комисията не е подкрепила това предложение.
Текстът е докладван.
Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по този текст? (Шум и реплики.) Има ли желаещи? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители § 31 по вносител да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 165 народни представители: за 45, против 81, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Господин Карадайъ, заповядайте – прегласуване.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Правя процедура по прегласуване. Някои от колегите не успяха да гласуват.
Бих и искал да направя едно допълнение, още един мотив и аргумент към нашите народни представители.
Уважаеми дами и господа народни представители, с този текст реално и де факто ние отменяме постоянната Централна избирателна комисия. Точно това се прави с този текст, а именно Централната избирателна комисия, за която сме дефинирали, че е постоянно действащ орган, нейният състав беше назначен миналата година преди изборите и разпределението беше направено пропорционално към тогава действащия парламент и разпределението на парламентарните групи.
Уважаеми дами и господа народни представители, ако си спомняте, тогава с едни действия и актове на президента на републиката Движението за права и свободи беше най-ощетената партия на база относителен дял в Народното събрание.
С току-що приеманите текстове ние потвърждаваме това правило. Нещо повече правим – тази относителност на парламентарните групи в Народното събрание тотално я премахваме, което също е записано в Закона.
От тази гледна точка по-почтено би било или да премахнем постоянно действащия орган Централна избирателна комисия и да сме достойни и го заявим, или да не правим с мимикрия пак нарушаване на Закона и на Изборния кодекс и премахване на относителната тежест на парламентарните групи. От тази гледна точка предлагам прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, прегласуване.
Гласували 164 народни представители: за 45, против 90, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Припомням докладването на Комисията.
Тя по принцип подкрепя текста на § 31 по вносител, но систематичното му място е в Преходните и заключителните разпоредби, тоест дебатът по този текст предстои във втората част на доклада, който вече е на вниманието на народните представители.
Господин Славов, заповядайте.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моята процедура е да гласуваме разделно т. 1 и т. 2 от параграфа, тъй като касаят различни неща. Както ще забележите, т. 1 касае...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Славов, бързахте за процедурата и не чухте какво казах: в момента няма да гласуваме § 31 по вносител, защото неговото систематично място е в Преходни и заключителни разпоредби – във втората част на доклада, който е на Вашето внимание. Вижте къде е отразен този текст.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Чух Ви, госпожо Председател. Мога ли да довърша?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да.
ПЕТЪР СЛАВОВ: В този смисъл е и процедурата ми.
Съгласявам се за т. 1, че е отразена систематично в Преходни и заключителни разпоредби, но т. 2 няма да я намерите там. Затова моето предложение е за разделно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изобщо няма процедура по гласуване в момента.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Тогава като редакционно предложение предлагам да гласуваме т. 2, тъй като тя касае така нареченото „президентско вето”, което сме предложили с колеги от Реформаторския блок, иначе казано, президентът да не бъде прост администратор, получаващ предложения от партиите и после назначаващ предложените като членове на ЦИК, а да може еднократно, ако дадено лице, предложено за член на ЦИК, се е провалило при публичното изслушване или не е било убедително в показаните качествата, то да може да бъде връщано еднократно от президента и ако вносителят прецени, да го предложи отново. Такъв е смисълът на т. 2 и нея няма да я намерите в Преходните и заключителните разпоредби. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Славов.
Когато се докладва текстът и започне дебатът по него, тогава ще подложа на гласуване Вашето процедурно предложение за разделно гласуване на отделните алинеи. Това обаче ще стане, за трети път казвам, при втория доклад, когато обсъждаме Преходните и заключителните разпоредби.
Параграф 32.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 32 – предложение от народния представител Велизар Енчев:
„§ 32. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, няма право да гласува.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„§ 32 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в Преходните и заключителните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Господин Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, да няма право да гласува. Защо правя това предложение?
По сега действащия Закон избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, но има право да гласува, може да бъде вписан в този списък от председателя на секционната избирателна комисия. Същото се отнася и по граждани на друга държава – членка на Европейския съюз.
Вие обаче сигурно ще се съгласите, а и практиката говори за същото, че в изборния ден контролът е практически невъзможен. Тъй като контролът в изборния ден е невъзможен, за което има много доказателства,...
РУШЕН РИЗА (ДПС, от място): Докажи го!
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: ...възможността за манипулация също е голяма.
Мога да Ви дам примери най-вече от големите градове, когато сутрин гражданин може да гласува в квартал „Младост”, а следобед или след час-два да отиде в квартал „Люлин”.
РУШЕН РИЗА: Има ли такова нещо?
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Да, имало е такова дело на гражданин, между другото, адвокат по професия, не Ви лъжа. Мога да го докажа, но в момента нямам делото. То е в София. Този човек беше осъден за гласуване на две места – в „Младост” и в „Люлин”.
Предлагам именно за да се избегнат тези манипулации, да се приеме този член. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Енчев? Няма.
Други народни представители?
Господин Филип Попов – заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Моето изказване ще бъде съвсем кратко и то е в насока, че все още сме парламентарна република, а не президентска. В този смисъл подкрепям и предложението на господин Карадайъ § 32 да отпадне. Бяхме свидетели на превратното упражняване на правомощия на Президента още при избора и назначаването впоследствие на български конституционни съдии. Нямаме гаранция, че тук в Централната избирателна комисия няма да се случи същото. В крайна сметка ние сме Народно събрание, а парламентарно представените партии, които ще имат и съответни парламентарни групи, са в своите правомощия да предложат и членове на Централната избирателна комисия. Малко или много президентът винаги ще е обвързан с която и да е политическа партия. От тук аз мога да предугадя и неговите евентуални бъдещи действия, базирайки се на недалечната ни история на настоящия президент.
Предлагам и се присъединявам към предложението § 32 да отпадне. Парламентарна република сме в крайна сметка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Попов? Няма.
Господин Илия Илиев иска думата за изказване.
ИЛИЯ ИЛИЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, аз също предлагам този параграф да отпадне, защото няма никаква гаранция, че предварителните списъци ще бъдат не само точни, а няма никаква гаранция, че те ще бъдат валидни с точната бройка на хората, които трябва да гласуват. Защо? Защото имаме много български граждани, които са регистрирани… Има много адреси, на които са регистрирани по 150-200, дори по повече човека на един и същи адрес. Считам, че предварителните списъци, които въобще ще правят опити кметовете и областните управители предварително да ги съставят, съмнявам се, че те въобще ще бъдат коректни като цяло. На един адрес, на който са регистрирани по 100 – по 200 човека няма как тези комисии предварително да могат да ги установят и няма гаранция, че ще бъдат точни.
Предлагам да отпадне този параграф. По-нататък в предложенията също има няколко алинеи, които са свързани с тази проблематика, и ние ще направим своето изложение по този въпрос. Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Илиев.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Кирилов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Възнамерявам да направя много кратко изказване, което да завърши с предложение по процедура. Всъщност, припомням на всички колеги, че в § 31 и § 32 коментираме няколко предложения, които касаят статута на Централната избирателна комисия и то във връзка с необходимостта от допълване на този състав заради три парламентарно представени политически сили, които нямат представители в Централната избирателна комисия.
Отбелязването на господин Карадайъ беше коректно. Използвам случая да го поздравя за избора му като организационен секретар и да му пожелая успешна и ползотворна работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А, това е процедурното предложение. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Извън поздравлението обаче искам да кажа, че неговото изказване за ЦИК беше абсолютно некоректно. Трябва да спрем този дебат дали ЦИК е постоянен, или непостоянен орган. Сега виждате колко дефекти по конституирането му станаха ясни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съжалявам, че Ви прекъсвам, господин Кирилов. Няма как да го спрем този дебат, защото в доклада сте написали, че ще го водим на систематичното му място в Преходните и заключителните разпоредби. Така че дебат ще има, просто не му е тук мястото. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Само уточнявам, госпожо Председател. Искам да направя връзка. Разбирам Вашата бележка да не чета съдържанието на § 151, тоест колегите да не гласуват на сляпо, да имат идея за това какво ще е развитието в него, но както Вие правилно отбелязахте, след като не му е мястото тук систематично, не трябва и да провеждаме дебата в този момент.
Правя следното уточнение: по отношение предложението, което изчетох като неприето – то е на господин Велизар Енчев, обозначено е и е номерирано от вносителя, народния представител Велизар Енчев, като изменение на чл. 47. Всъщност това предложение въобще не се отнася и няма никаква връзка със статута на Централната избирателна комисия. Но така е посочил и определил заявителят. Няма как в рамките на обсъждането да коригираме неговата воля. След като така е преценил, така сме разгледали неговото предложение. Но Ви моля неговото предложение, с оглед съдържателната разлика към разпоредбите, които касаят ЦИК, да бъде гласувано отделно и накрая. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Велизар Енчев за промени в чл. 47 – редакцията, която той е предложил и която защити в пленарна зала, не се подкрепя от Комисията.
Гласували 140 народни представители: за 7, против 94, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители за отпадане на § 32. Комисията не подкрепя това предложение. Дебатът ще се състои по-късно в Преходните и заключителните разпоредби.
Гласували 140 народни представители: за 36, против 74, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Велизар Енчев:
„§ 32. Чл. 49, ал 1 се изменя така:
„Чл. 49. (1) При провеждане на избори за общински съветници и кметове, народни представители, президент и вицепрезидент на републиката удостоверения за гласуване на друго място не се издават.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Енчев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 137 народни представители: за 18, против 86, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 33.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 33 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?
Господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в този параграф се предлага да се даде изключително правомощие на Централната избирателна комисия, или на членовете на ЦИК да преценяват кога дадено отсъствие е оправдано, кога не е и кога има натрупване на факторите, които да предизвикат предсрочно прекратяване на мандата на даден член на ЦИК. Това е недопустимо, тъй като, знаете, че членовете на ЦИК са представители на различни политически сили, има противоборства между тях, има противопоставяне и не може да се гарантира по този начин обективният характер на преценката относно това – дали даден член на ЦИК е отсъствал по уважителни причини, или не. Неслучайно и в сега действащия текст не е дадено подобно право на членовете на ЦИК, а то е дефинирано най-общо, тоест трябва да се гарантира максимална степен на обективност, когато се прилага този текст. Затова ние сме предложили да отпадне това уточнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Също няма.
Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 26, против 71, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 33, който е подкрепен изцяло от Комисията и става съответен параграф в нейния доклад.
Гласували 133 народни представители: за 109, против 23, въздържал се 1.
Параграф 33 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
„Създава се § 33а:
„§ 33а. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение Централната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.”
3. Досегашните ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 стават ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 10 и ал. 11.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответна номерация:
„§... В чл. 53, ал. 4 се създава изречение трето: „При обжалване на решения за отхвърляне Върховният административен съд се произнася по същество или връща преписката със задължителни указания по прилагане на материалния закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказване, уважаеми господин Хайтов.
След него – народният представител Чавдар Георгиев.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! В предложението, което сме направили с колегите от нашата парламентарна група, става въпрос за следното. В него липсва и няма политически спор, няма елементи, които обикновено предизвикват особен интерес, а то е чисто на процесуална основа и касае процедурата по обжалване на решенията на Централната избирателна комисия съответно пред Върховния административен съд. Както колегите знаят, компетентното отделение, което се произнася, е ІV отделение на Върховния административен съд. С нашето предложение при повторното разглеждане, когато съдът е върнал преписката, целта е да няма онова изискване, което го има при първото разглеждане, а именно квалифицирано мнозинство.
Има случаи, уважаеми колеги, когато не един, не два пъти, а цели четири пъти един и същи казус е разглеждан от ЦИК, връщан е, обжалван пред Върховия административен съд и, забележете, само и единствено поради факта, че Централната избирателна комисия не го е разгледала в онзи състав, който изисква Законът, а именно две трети.
Моето предложение, а и такива, които съм направил в последващи параграфи, е именно да има едно пестене, една процесуална икономия, да няма напразно въртене на оборотите: обжалване, решение, което отново не довежда до никакво решение. Всичко това забавя и затормозява изборния процес, вместо страните да бъдат ангажирани с основните си действия.
Господин Председател, и с оглед процесуална икономия, в последващи параграфи аз съм направил също подобни предложения и вероятно няма да губя времето на Народното събрание отново да се мотивирам със същите доводи, поради което, уважаеми колеги, Ви моля да подкрепите така направеното предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това значи ли, че ако не го подкрепят, оттегляте следващите?
ЯВОР ХАЙТОВ: Не, не значи, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики? Няма.
Изказване – народният представител Чавдар Георгиев. (Реплика от народния представител Чавдар Георгиев.)
Отказвате се.
Има ли други изказвания? Няма.
Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението на народния представител Явор Хайтов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 19, против 20, въздържали се 66.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов съответен параграф по нейния доклад, заедно със съответното му съдържание.
Гласували 109 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 14.
Новият съответен параграф, ведно със съдържанието му, е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става параграф със съответен номер.
Параграф 35 – предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„В § 35 т. 1 да отпадне”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Имате думата, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Във връзка с § 35, който се отнася към чл. 56 от Изборния кодекс, където са уредени задълженията на Централната избирателна комисия, която има задължение да обучава общинските и районните избирателни комисии, включително да дава и методически указания за тяхната дейност, в направените предложения е предвидено тези обучители да бъдат външни лица, извън Централната избирателна комисия.
От тази гледна точка, колеги, сме направили предложението да отпадне този параграф, защото в Изборния кодекс ние сме възложили задължения на Централната избирателна комисия, които са описани в цялост. Едно от тези задължения е и обучение на съответните избирателни комисии – общински или районни. Външни лица, които да бъдат обучители, тепърва би трябвало да минават на обучение в Централната избирателна комисия. Нещо повече, практиката от последните двадесет и пет години показва, че дори обученията на Централната избирателна комисия не са достатъчни и обикновено се оказва, че общинските или районните избирателни комисии не са достатъчно обучени, а с такъв тип междинни звена не се знае крайният резултат – до каква степен ще бъдат обучени междинните звена или избирателните комисии. Още повече, колеги, кой носи отговорността, включително и за обучението, включително и за методическите указания във връзка с изборите и изборния процес? От тази гледна точка е нашето предложение – Централната избирателна комисия да си носи отговорността, включително и за обученията, а не да се прикрива зад разни външни субекти, независимо по какъв начин те ще бъдат именувани. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Карадайъ! Като принципно се съгласявам с голяма част от Вашата логика, искам да посоча, че като вносители сме направили това предложение главно с оглед на следното: обучението по изборния процес е крайно недостатъчно. Това е факт, който за нас е една от сериозните и основни причини за проблемите в изборния процес, включително и във всички избори назад във времето.
Централната избирателна комисия не може да обучава ефективно – това е истината! Тук не искам нито да персонализирам по отношение на членовете на ЦИК, нито да засягам този авторитетен орган, който беше създаден с този Изборен кодекс.
Няма как да обучават ефективно, затова сме предложили да имат възможност да възлагат тази работа на експерти, които са доказали качествата си, познанията и компетентността си в тази материя. Да могат да ги привличат по критерии, каквито те преценят, да изискват най-високия стандарт на обучение и възможно най-масово да е това обучение. За нас няма съмнение кой носи отговорност. Централната избирателна комисия продължава да си носи отговорността за успеха на обучителните кампании. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика – народният представител Димитър Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Господин Карадайъ, надявам се, че ще осмислите Вашето предложение и ще го оттеглите поради две много прости причини.
Първо, пределно Ви е ясно, че съставът на Централната избирателна комисия е строго определен, тоест дори и да има желание той физически не може да извършва обучения и същевременно да провежда заседания, да взима решения и така нататък, което съм сигурен, че Вие добре знаете.
Това, което колегата Кирилов трябваше да каже по ясно в неговата реплика, е, че експертите, които се явяват външни лица на Централната избирателна комисия, всъщност може да бъдат администрацията на ЦИК – не са членове на Централната избирателна комисия, но така или иначе обслужват административно цялата тази дейност, тоест това са хора, доказани експерти, на които, с тези промени даваме възможност да извършват изключително качествено и квалифицирано обучение, което е редно да става.
Мисля, че Вие ще разберете това и ще оттеглите Вашето предложение, защото това е по-добрият начин за извършване на обучение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров.
Има ли трета реплика? Няма.
Заповядайте, господин Карадайъ, за дуплика.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Кирилов, Вие казахте, че Централната избирателна комисия не може да обучава ефективно. Обученията, съдържанието на обученията е прилагането на Изборния кодекс. Това е съдържанието на тези обучения, ако на някой не е ясно, да го кажа. Казваме: Централната избирателна комисия не може да обучава ефективно, но някой друг, извън Централната избирателна комисия, ще обучава ефективно. В Закона сме записали „общият надзор по прилагането на Изборния кодекс е на ЦИК” и някой друг ще бъде по-ефективен в обучението – външен, но след това, впоследствие, за действия на общинските и районните избирателни комисии пак ЦИК ще се изказва и произнася по техните актове, но твърдим, че тя не може ефективно да ги обучава.
Ще вземем най-добрите експерти – Централната избирателна комисия трябва да ги обучи, защото се предполага и по този Закон, че в Централната избирателна комисия са най-добрите експерти по прилагането на този Закон – Изборния кодекс. Най-добрите експерти да вземем, първо, ЦИК трябва да ги обучи, а в последствие, колеги, след като те обучат районните или общинските избирателни комисии, техните решения пак ще бъдат обжалвани в Централната избирателна комисия, тоест и техните евентуални, да кажем, неправилни действия от неправилното обучение пак ще стигат до ЦИК. От тази гледна точка не бих могъл да приема тази логика.
Господин Байрактаров явно добре познава изборния процес. На него няма какво да отговоря. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Други изказвания?
Народният представител Чавдар Георгиев.
Заповядайте.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, ще допуснем грешка, ако изключим членове на Централната избирателна комисия (ЦИК) да участват в обучителния процес. И сега е възможно да се привличат външни експерти в тази работа. Какъв е проблемът?!
Нека да остане досегашният текст и ЦИК да има възможност да участва в този процес, защото в крайна сметка обучението означава предаване на автентичната воля по решенията на ЦИК на по-долустоящите комисии и членове на комисиите. Какъв друг външен експерт ще тълкува и ще предава съдържанието на решенията на ЦИК на членовете на комисиите?
Ако Вие настоявате членовете на ЦИК да бъдат изключени от този процес, извинявайте, но тогава се съмнявам и считам, че всъщност Вие искате да подменяте този орган с неясни образувания, като някакви външни експерти. Вие просто искате един орган да носи отговорност, а някой друг да върши работата и по същество подменяте неговите правомощия, подменяте субекта на изборния процес.
Затова Ви моля да не подкрепяме това, което се предлага. Нека да остане досегашният текст. Има възможност и при сега действащата норма да се привличат външни експерти. Между другото, това е и практика в работата на ЦИК, доколкото знам. Много Ви моля да не правим допълнителни грешки и да създаваме каши! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
Заповядайте за реплика, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Много кратка реплика, господин Председател, защото имам чувството, че колегата Георгиев не е погледнал конкретните текстове. Уточнявам следното: към момента ЦИК няма право да прави обучително звено от други лица, освен от членовете на ЦИК. Текстът казва следното: „ЦИК създава обучително звено от членовете на Комисията”. Ние предлагаме да падне „от членовете на Комисията” и да остане: „ЦИК създава обучително звено”. ЦИК го създава! Ще кажат: има членове на Комисията, но сме поканили експертите професор този, онзи и така нататък и се формира едно по-широко обучително звено. Пак казвам, отговорността си е на ЦИК, управлението на този процес си е на ЦИК. Гаранциите за качеството и ефективност трябва да се поемат от ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Други реплики?
Заповядайте, господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, на последните избори това беше един от съществените проблеми, които, ако можем да решим частично чрез това предложение, трябва да направим. Проблемът беше именно това – че Централната избирателна комисия не успя, благодарение и на такива ограничения, да проведе достатъчно добри обучения на общинските избирателни комисии, така че да се прилага навсякъде една и съща практика и общинските избирателни комисии да са наясно какво трябва да вършат в изборния ден. Спомняте си до какво се стигна. Стигна се до висене по нощите до 3,00 ч., до 5,00 ч., хора без храна в Софийската общинска избирателна комисия.
Мисля, че трябва да вървим точно в такава посока – да не допуснем повтарянето на такава грешка, защото само глупаците повтарят една и съща грешка два пъти. Трябва да направим така, че Централната избирателна комисия да може да подбере различни екипи от обучени и добре подготвени хора, които да обучат общинските избирателни комисии или съответно районните избирателни комисии на национални избори да прилагат Изборния закон по правилен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Делчев.
Има ли трета реплика?
Заповядайте, господин Метин.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Георгиев, всъщност тук желанието на вносителите е да се изхарчат едни пари, да се наемат едни екипи, посочени от тях, които да направят тези обучения, и тези екипи, да кажем, 20 или 30 специалисти, или петима професори по Конституционно право, точно те да получат тези хонорари.
Както казахме и преди, според мен, това е един вариант, с който се цели оскъпяването на изборния процес. Ние не трябва да вървим в тази посока. Трябва да оставим ЦИК да си свърши работата, тъй като, както казаха и преди малко, именно ЦИК носи пряката административна и политическа отговорност за правилното провеждане на изборите.
Сега какво се получава? Ще създадем едни екипи, ще наемат едни екипи, ще се похарчат едни пари и най-накрая ЦИК ще излезе суха от водата и ще кажат: обучението се извърши от определени екипи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Метин.
Господин Георгиев, имате думата за дуплика.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, ще започна отзад напред.
Уважаеми господин Метин, приемам Вашия упрек, че не съм обърнал поглед и върху тази гледна точка на процеса. Вероятно е така. Вероятно се цели едни допълнителни средства да бъдат похарчени към точно определени хора. Но нека да не предпоставяме злонамереност в действията.
Що се отнася до това, колеги, дали сега има или няма възможност. Повтарям, и сега има възможност ЦИК да привлича експерти, включително и за обучение. Текстът сега казва, че ЦИК трябва да организира от своите членове едно обучително звено и нищо повече. А това обучително звено трябва да организира и да проведе обучението на членовете на комисии. Като казваме „организира и проведе”, означава, че в процеса на организация и провеждане могат да се използват външни експерти и това е практика. Бил съм член на ЦИК и знам каква е практиката.
Много Ви моля да не объркваме нещата! И сега е възможно да се привличат външни експерти. Нека ЦИК да си е задължена да осъществява този процес, нека ЦИК да има възможност да контролира извършването на този процес чрез пряко участие на свои членове. Не бива да изключваме членовете на ЦИК от обучението на комисиите. За това иде реч. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 15, против 57, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за параграфи 34 и 35, които са подкрепени изцяло от Комисията и намират място в нейния доклад като съответни параграфи.
Гласували 90 народни представители: за 79, против 10, въздържал се 1.
Параграфи 34 и 35 по вносител са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 36 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 36 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов, което Комисията подкрепя по принцип.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„В § 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 10 – 15 вкл. – отпадат.
2. т. 16 става т. 10 и се изменя така:
„16. Създават се т. 48 – 54:
„48. възлага на ГД „ГРАО” в МРРБ проверката на списъците за допълнително вписване на придружители, дали едно лице е придружавало повече от двама избиратели в една и съща избирателна секция и определя реда за извършване на проверката;
т. 49. осъществява контрол и методическо ръководство на РИК и ОИК при произвеждане на референдуми и други граждански инициативи по спазване на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и по кодекса;
т.50. приема методически указания за дейността на РИК и ОИК при произвеждане на референдуми и други граждански инициативи по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление по приложението на този закон и на кодекса. Изготвя образци на книжа по произвеждане на национални референдуми и национални граждански инициативи и примерни образци на книжа за произвеждане на местни референдуми и местни граждански инициативи;
т.51. определя формата и структурирания електронен вид на подписките в подкрепа на искането с въпроса или въпросите на националния или местния референдум, както и на подписките чрез които се осъществяват националните и местните граждански инициативи;
т.52. утвърждава образците на декларациите по този кодекс;
т.53. утвърждава образците на регистрите, водени от избирателните комисии;
т.54. осъществява и други правомощия по подготовката и произвеждането на изборите, референдумите и другите граждански инициативи по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и по ЗМСМА.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 21 след думата „България” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „вицепрезидент на републиката” се добавя „и поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите при избори за общински съветници и кметове”.
2. В т. 26 думите „решения и” се заличават.
3. Създава се т. 26а:
„26а. разглежда всички жалби срещу решения на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;”.
4. В т. 27 накрая се добавя „и ги публикува на интернет страницата на комисията”.
5. Създава се т. 27а:
„27а. довършва започнатите административнонаказателни производства след изтичане на срока на пълномощията на районната избирателна комисия;”.
6. В т. 32 думите „информация, организира” се заменят с „информация; организира”.
7. В т. 39 думите „20.00 ч.” се заменят с „21,00 ч.”.
8. Създава се т. 48:
„48. приема правила по прилагането на кодекса.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Като процедура предлагам т. 1 и т. 7 да ги гласуваме разделно от останалата част на този параграф. По т. 7, където се касае приключването на изборния ден, както е заложено тук, да не бъде както е в момента 20,00 ч., да е 21,00 ч. Мисля, че е налице воля и във водените разговори да се запази сегашното състояние, да не се удължава изкуствено с още един час времето за провеждане на изборния ден. Мисля, че на всички ни е ясно, че това изключително ще затрудни всички секционни комисии и въобще всички комисии в изборния ден за обявяване и преброяване на резултатите. Много е вероятно хората, които вече традиционно висят по нощите по различни зали, да трябва да седят още повече. Имайте предвид, че към 21,00 ч. те вече ще са доста изморени, когато ще приключва изборния ден и тепърва трябва да започнат да отварят урните, да броят бюлетини и така нататък.
Така че моето предложение е т. 7 да отпадне или да не я подкрепим. А процедурата ми е и т. 1 и т. 7 да ги гласуваме разделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: В случай, че не отпадне т. 7.
Реплики? Няма.
Изказвания?
Има думата народният представител Димитър Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, в предложението на Комисията се предлага да се добави правомощие на Централната избирателна комисия да тегли жребий за номерата на избори за общински съветници и за местна власт. Както знаете, досега редът предвиждаше този жребий да се тегли от общинските избирателни комисии, като във всяка една общинска избирателна комисия на територията на всяка една община се даваше различен номер на партията или коалицията поради това, че има много партии, които участват в различни местни коалиции на територията на страната. Тъй като имаше предложение да отпаднат местните коалиции като цяло и в хода на разговорите и на дебатите стана ясно, че това решение е лошо и местните коалиции остават в Изборния кодекс, предлагам и този остатък, който беше свързан с този въпрос, също да отпадне поради една едничка причина. Когато се въведат национални номера за местни избори, това ще превърне автоматично кампанията в национална. Това ще даде възможност на определени партии, особено тези партии, които участват самостоятелно на местни избори, а не в коалиция, да рекламират от София, от националния ефир един и същи номер в цялата страна, без значение кой им е кандидатът в Берковица или в Костенец или на някое друго населено място. Тоест, този текст предвижда кампанията за местни избори да се превърне в национална кампания без оглед на кандидата и без оглед на местните идеи и концепции.
Ние от Реформаторския блок не приемаме такъв подход.
Освен това се видя, че възможността партиите да се сдружават зад различни кандидати, зад различни идеи в конкретните общини е добра и те го правят. С едни малки изключения, където бизнес партии по морето се сдружават, за да излъчват бизнес кандидати, навсякъде, на всички останали места в страната патриотични, реформаторски, европейски и други идеи намериха различни формирования. Едно такова решение би довело до изкривяване на местните кампании на местни избори.
Затова също се присъединявам към предложението на колегата Славов – процедурно да се гласуват отделно т. 1, в която е записано това правило, и т. 7, за да можем да ги отхвърлим в съответствие с решението, което се взе по отношение на запазване на местните коалиции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Делчев.
Реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Делчев! Възразявам срещу Вашата интерпретация по отношение на възможността Централната избирателна комисия да проведе жребий централно за регистрираните политически партии, които ще участват в местните избори. Бих казал, че Вашите аргументи подкрепят дефрагментацията, подкрепят грешките при гласуването, подкрепят въвеждането на избирателя в заблуждение, защото големите национално представени парламентарни партии, които участват, да не кажа – всичките 265, но в мнозинството общини, имат интерес от единна обща идентификация. Това правило не затруднява и малките. Малките, ако искат дори в три общини да участват, няма никакъв проблем също да си направят регистрация и да участват в тегленето на такъв жребий.
Освен това, при всички положения това минимизира разходите и е в полза на яснотата на избирателя.
Аз няма да възразя по Вашето предложение да се гласува отделно. Много се изненадвам – господин Славов говори по телефона, но той направи предложението за разделно гласуване, просто отбелязвам и за часа, и за жребия, защото Върховният административен съд отмени на процесуално, а не на материално-правно основание решението на Централната избирателна комисия в този смисъл. Запитайте се: кой подкрепя статуквото? Кой подкрепя статуквото? Кой не иска грам промяна в часа, грам промяна в жребиите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика – народният представител Цвета Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мисля, че националният номер е по добрият вариант, защото в крайна сметка ще Ви дам един пример от изборите тази година в област Кърджали със седем общини и седем различни номера. Когато се прави национална кампания и когато се направи представянето на кметовете в областния град, се получава така, че трябва да се изговарят седем различни номера на бюлетините, което изключително много обърква хората по населени места.
Хубавото на националната кампания е, че има единен номер и на практика няма никаква пречка общинските избирателни комисии, както са правили и в предни години, след като се изтеглят номерата на национално ниво, от там нататък номерата да се регламентират и изтеглят и на местно ниво. Така че напълно подкрепям нашето предложение за един общ номер на национално ниво.
Другото предложение, което е за изместване на часовете за избори от 6,00 ч. на 7,00 ч., в този промеждутък от време е много трудно, защото няма хора, които да отиват да гласуват или те са много малък брой. Отделно извозването на членовете на комисиите в много ранен час, защото се налага на хората, участващи в комисии, да стават в 3,00 ч., в 4,00 ч. и в 5,00 ч. те трябва да са в изборната секция, за да отворят в 6,00 ч. изборната секция. Мисля, че е по-удобно и за членовете на комисиите, и за самите гласуващи, а още повече изборният ден е в неделя – когато времето е хубаво, хората отиват навън, ходят и по походи и различни мероприятия, и удължаването с един час в следобедния времеви отрязък, мисля, че е по-добрият вариант. Казвам Ви го от практическа гледна точка – за разлика от Вас колегите, които не са се явявали толкова много на избори, повярвайте ни, наистина това е практическият опит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караянчева.
Трета реплика – заповядайте, господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Репликата ми е към господин Славов по отношение на продължителността на изборния ден – за 20,00 ч. или 21,00 ч. Мисля, че мотивите, които господин Славов приложи за неудобство, което би се създало на секционните избирателни комисии, са съвсем несъстоятелни. Изборите се правят за избирателите, а не за комисиите.
Освен това, по този начин бихме осигурили повече време за активните слоеве на населението да се приберат от пътувания, от уикенди и така нататък, за да упражнят своето право на глас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Госпожо Председател, много благодаря.
От двете реплики, които бяха по моето изказване – тук изключвам третата реплика, която беше по друго изказване, но от двете реплики на моето изказване, разбрах и потвърдих своето подозрение, че в идеята зад този текст стои една-едничка концепция, едно-едничко схващане – на местни избори да се прави национална кампания.
Не, госпожо Караянчева – на местни избори се правят 265 местни кампании.
Това с националния номер – нека всички го разберат, урежда две партии, втората щеше да ми прави реплика, но се отказа –това урежда ГЕРБ и ДПС, които почти навсякъде се състезават извън местни коалиции. Почти навсякъде се състезават самостоятелно. Това не урежда всички останали, които са в една трета или в половината страна в местни коалиции, които няма как да рекламират от националния ефир 200 различни номера, защото ще объркат избирателите. Когато правим местни кампании, се надявам наистина да ги правим с идеята да изберем личности по места и да застанем зад някакви каузи, което изисква различен номер, отиване на място и говорене с избирателите. Благодаря.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Спомената сте поименно?
Имате думата.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колега, разбира се, че кампанията за местни избори се води на терен, води се с послание към хората, води се за мажоритарен избор. От тази трибуна и от опита, който имаме ние като най-голямата политическа партия, бих Ви посъветвала – работете и Вие на терен, направете структури във всички 265 общини и тогава ще видите колко по-лесно е да се работи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата за изказване господин Митхат Метин.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявих изказването, след това – господин Байрактаров.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Относно дебатите в Правна комисия, повечето от членовете й се обединихме относно възможността Централната избирателна комисия да избира единен номер за партиите.
Уважаеми колеги, независимо че в случая коментираме единен номер на партия за местен избор, всъщност става въпрос за национална кампания. Всяка голяма парти с традиции, каквато е Движението за права и свободи, независимо че се явява на местни избори, явяването на местни избори има характер на национална кампания. Защо? Защото ние във всички общини, където се явяваме, независимо че се явяваме в различни общини, даваме единни послания. Тези послания имат по своето естество национален характер. Другите големи партии също се явяват с такива големи послания, с големи слогани.
От друга страна, що се отнася до отместване с един час назад,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Напред.
МИТХАТ МЕТИН: ...това също се прави с възможност за по добро планиране на изборния ден. Така че ние подкрепяме предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Заповядайте, господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Това, което казахте, уважаеми колега, не е вярно.
Тук не става въпрос нито за слогани, нито за слоганчета, нито за брой структури по държавата, а става въпрос за равнопоставеност по време на изборния процес.
Местните избори са мажоритарни. Аз не искам когато гласуват за господин Искрен Веселинов в Русе, да им казваме: „Номер 10, защото Каракачанов е там”. Те не гласуват за мен, няма аз да ставам кмет на община Русе, а ще става някой друг.
Когато приемаме хипотезата, че партиите, които са се регистрирали и имат такава политика да играят самостоятелно, имат единен национален номер в цялата страна, хипотезата за останалите партии не е изгодна. Защото не е равнопоставено да си правиш национална кампания с № 10 или в 200 общини да имаш 200 различни номера, или в голяма част от тях да имаш различни номера. Тук е неравнопоставеността.
Още повече този член, който сега предстои да се гласува, беше заложен в един друг текст, че няма местни коалиции. Само че такива ще има. Следователно не е равнопоставено един да се явява в цялата страна с един номер, а други формации, които правят коалиция - не, защото в края на краищата целта на местния избор е да избереш най-добрия, а не да си мериш партийния електорат. Така разбрах аз изказването на господин Делчев преди малко, на който правите реплика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Метин.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Съгласен съм с колегата Каракачанов, че когато става въпрос за местни избори, мажоритарният елемент е изключително голям.
Колеги, вижте, от опита, който имаме през последните двадесет и пет години, разберете, че както при всяка голяма дейност, в случая става въпрос за правилна планировка. Сблъсквали сме се в практическия си опит, когато на местни избори на 10-я или 15-я ден не могат да излязат плакатите, брошурите, защото има проблем с отпечатването на рекламните материали и така нататък.
Да, съгласен съм, ще има местни коалиции, но има големи национални партии. Различна е тежестта на организацията. Примерно местна коалиция, която се явява в община Хикс, или партия, която от 265 общини се явява в 265 общини. Тук става въпрос за голяма планировка и голяма организация. Това на практика облекчава и самия избирател. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания?
Господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Процедура.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Мисля, че достатъчно много се каза по този параграф, затова искам прекратяване на разискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Господин Чавдар Георгиев.
ЧАДРАВ ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Напротив, разискванията според мен тепърва започват. Приемаме изключително важни текстове, които определят правомощията на Централната избирателна комисия. Вие да слагате процедурната гилотина, за да не могат всички парламентарни групи да вземат отношение, най-меко казано, е некоректно. Поради това правя обратно процедурно предложение – да продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, направено е процедурно предложение за прекратяване на разискванията по този параграф и обратно такова предложение.
Подлагам на гласуване предложението на господин Байрактаров. (Шум и реплики.)
Гласували 116 народни представители: за 103, против 11, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Процедура – прегласуване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
От името на парламентарната група моля за 30 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли искане за прегласуване? Няма.
Дебатът по параграфа е прекратен, тоест дебатът е закрит.
Предстои гласуване, но това ще се случи след прекъсването, което поиска групата на БСП лява България.
Двадесет минути прекъсване. Продължаваме в 13,00 ч.
Моля всички колеги да бъдат точни, защото веднага след прекъсването започваме с гласуване.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, времето за прекъсване изтече.
Квесторите, моля поканете народните представители в залата.
Заседанието продължава.
Дебатите са закрити. Предстои гласуване.
Поставям на гласуване предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 36 по вносител да отпадне. Комисията не подкрепя това предложение.
Колеги, гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 115 народни представители: за 32, против 62, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Има направено предложение от господин Михаил Миков и група народни представители за § 36 по вносител. Комисията не подкрепя предложението.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 122 народни представители: за 32, против 49, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
По редакционното предложение на Комисията за редакция на § 36 по вносител в залата има направено процедурно предложение: т. 1 за промени в т. 21 на чл. 57, ал. 1 и т. 7 за промени в т. 39 на същия член и алинея да се гласуват разделно.
Подлагам на гласуване предложението т. 1 и т. 7 да се гласуват самостоятелно и спрямо останалите точки разделно.
Гласуваме, колеги.
Гласували 138 народни представители: за 56, против 36, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, имаше хора, които влизаха в залата. Освен това, не знам дали всички разбраха, че тук гласуваме да се гласуват отделно тези точки, върху които имаше спорове, а именно да има единен номер на местни избори и изборният ден да протича в друго време – да започва по-късно и да завършва с един час по-късно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги.
Гласували 145 народни представители: за 59, против 40, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 36 по вносител, в редакцията на Комисията, със съответната преномерация на параграфите.
Гласуваме по доклада.
Гласували 149 народни представители: за 101, против 34, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Първи отрицателен вот – господин Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Гласувах „против” целия § 26, макар че не приехте предложението за разделно гласуване на т. 1 и т. 7. На практика аз гласувах „против” т. 1 и „против” т. 7, защото твърдя, че всички кандидати, независимо от вида избор, който се провежда, трябва да имат един равен старт.
На практика този равен старт, който би следвало да бъде гарантиран от Изборния кодекс, тук се лишават тези кандидати от този равен старт, защото тези партии, които имат достатъчно финанси, тези, които имат държавна субсидия, те ще имат едно много голямо преимущество пред всички останали партии, защото ще имат възможност тяхната кампания да бъде централно финансирана по централните медии. Това става с единен номер за цялата страна.
Това поставя в абсолютно неравностойно положение кандидатите на видовете избори, особено за общинските и местните видове избори.
Освен това, това е прелюдия към лишаване и ограничаване на възможността за създаване на местни коалиции.
На второ място, гласувах „против” изборите, изборният ден да се удължи, в 21,00 ч. той да приключва. Знаете, че това ще бъде по малките часове на денонощието, когато възможността за променяне на изборния резултат, за фалшифициране ще е много по-голяма, тогава когато хората ще бъдат уморени, тогава когато отново хората, които се намират в избирателните секции ще трябва да висят с часове и по цяла нощ пред общинските, районните или пред Централната избирателна комисия.
Този текст отново потвърждава и доказва това, което искат да направят управляващите – един Кодекс за свое лично ползване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Още един отрицателен вот – заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” така предложения текст в редакция на Комисията, защото, уважаеми колеги, както заявих и в Комисията, ние просто объркваме Избирателния кодекс, вместо да го рационализираме и да го правим по-ефективен.
Не приехте нашите предложения, които бяха във връзка с референдумите, във връзка с контрола, който се осъществява. Защо – не стана ясно.
Приехте едни правила, които водят единствено към извода, че на Вас Ви харесва да има пълен централен контрол върху целия процес, да извършвате изборите в потайни доби, за да може да има пълна манипулация. Това Ви харесва на Вас! Защо, уважаеми колеги?
Ако вървим по този път, целият Изборен кодекс само ще се обърка и ще стане една каша, която след това няма как да се прилага ефективно. Вие предпоставяте по законодателен път един хаос на предстоящите избори и нека това да се знае още от сега. За този хаос, който ще настъпи, ще отговаря управляващото мнозинство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
Има ли трети отрицателен вот? Няма.
Господин Кирилов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател!
Предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
„Създава се § 36а:
„§ 36а. Чл. 58, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Решенията на Централната избирателна комисия по чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 10, т. 11, т. 12, т. 14, т. 15, т. 17, т. 25, т. 34, т. 45, може да се обжалват пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването им. Централната избирателна комисия изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на съда.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Изказвания?
Народният представител Явор Хайтов.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател, отново.
Казвам „отново”, защото преди около 40 минути защитих един текст по отношение на процесуалното поведение и процесуалната икономия при обжалване на актове на Централната избирателна комисия. Внесли сме заедно с колегите на нашата парламентарна група още два такива извън този, който дебатираме в момента и моето предложение, и Ви моля за подкрепа, тъй като, отново повтарям, става въпрос за чисто процесуално изясняване на поведението, когато не сме доволни от решение на Централната избирателна комисия по отношение на произнасяне на Върховния административен съд.
Няма политически спорове. Има една категоричност, една яснота за едно перфектно процесуално поведение, поради което Ви моля да подкрепите този текст. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хайтов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Процедура – заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Предвид предстоящото гласуване, моля за поименна проверка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ:
Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Христов Методиев - тук
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ана Георгиева Баракова - отсъства
Ангел Петров Найденов - тук
Анна Василева Александрова - тук
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Бойка Грозева Маринска - отсъства
Борис Борисов Станимиров - отсъства
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Любенов Великов - тук
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - отсъства
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Любенов Павлов - тук
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Велизар Пенков Енчев - тук
Венка Константинова Стоянова - тук
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - отсъства
Георги Иванов Андонов - тук
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - тук
Георги Стоянов Кадиев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гроздан Спасов Караджов - тук
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Йорданова Панайотова - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - тук
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - отсъства
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Спасов Димитров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Танев Танев - отсъства
Добрин Ненов Данев - отсъства
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - отсъства
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Живко Иванов Мартинов - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Кирилов Иванов - тук
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Пенков Иванов - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Иванова Коцева - отсъства
Ирена Любенова Соколова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Иванов Марков - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимир Христов Янков - отсъства
Красимира Арангелова Ковачка - тук
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кънчо Янев Филипов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - тук
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - отсъства
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - отсъства
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Парашкевов Тодоров - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - отсъства
Найден Маринов Зеленогорски - отсъства
Настимир Ананиев Ананиев - отсъства
Невин Халил Хасан - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - тук
Николай Веселинов Александров - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - тук
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - отсъства
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Полина Кръстева Карастоянова - тук
Радан Миленов Кънев - тук
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Петров Петров - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Димитров Христов - тук
Румен Динев Желев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - отсъства
Руслан Здравков Тошев - тук
Рушен Мехмед Риза - отсъства
Салиха Хакиф Емин - отсъства
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - отсъства
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Слави Пенчев Бинев - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Снежана Георгиева Дукова - тук
Станислав Георгиев Иванов - тук
Станислав Димитров Анастасов - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - тук
Стефан Георгиев Кенов - тук
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефан Стайнов Желев - тук
Стефани Михнева Михайлова - отсъства
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Султанка Димитрова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - отсъства
Ферихан Илиязова Ахмедова - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - отсъства
Христо Георгиев Тодоров - отсъства
Христо Грудев Грудев - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Генчев Цветанов - отсъства
Цветомир Цвятков Михов - тук
Цецка Цачева Данговска - отсъства
Чавдар Георгиев Георгиев - отсъства
Чавдар Славчев Пейчев - тук
Четин Хюсеин Казак - отсъства
Шабанали Ахмед Дурмуш - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Илиев Хайтов - тук
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Янко Александров Янков - отсъства

Допълнително записани: Борислав Иглев, Димитър Байрактаров, Илиан Тодоров, Атанас Тошков, Менда Стоянова и Найден Зеленогорски.
Имаме кворум, продължаваме заседанието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Явор Хайтов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 9, против 30, въздържали се 62.
Предложението не е прието.
Уважаеми господин Кирилов, продължете с доклада – предложение на Комисията за създаване на нов § 27.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател!
Комисията предлага да се създаде нов параграф – по доклад § 27, има се предвид със съответен номер. (Уточнение между докладчика Данаил Кирилов и Председателя Димитър Главчев.)
Уважаеми колеги, с оглед предходните гласувания този параграф не би следвало да бъде подкрепен:
„§ 27. В чл. 59, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с изключение на многомандатния изборен район „Извън страната”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Този параграф всъщност касае изборен район в чужбина. Разбирам известните резерви на господин Кирилов, тъй като по-рано действително гласувахме текст, с който този параграф, ако го подкрепим, би могъл да влезе в противоречие. Мисля, че ако решим да създадем район в чужбина – подкрепихме такова решение в Комисията, предлагаме на Народното събрание да подкрепи създаването на район в чужбина – много лесно бихме могли да се върнем и да коригираме това противоречие.
Още повече, по-нататък в § 100 и в още редица други параграфи ще видите, че Комисията регулира създаването на този район в чужбина, включително предвижда колко мандата да има в него и така нататък. Тоест ние просто ще вървим по доклада, както е изготвен и подкрепен от Комисията и много лесно можем да коригираме предишно недоразумение, още повече че това ще ни даде възможност да оправим и проблема със секциите, за който също, както разбирам, на Председателския съвет по-рано е постигната известна договорка и споразумение също да бъде коригиран.
Призовавам Ви да го подкрепим и да оправим това недоразумение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): От Партия „Атака” категорично възразяваме срещу това и други подобни, сродни, перифразирани и така нататък предложения в този смисъл. На България не е нужен отделен избирателен район в чужбина.
Първо, не е ясно тези, които ще бъдат избрани оттам... Извинете, за чия сметка и как ще обикалят своя „избирателен район”. Явно, че тези, които го предлагат, имат наум, че този избирателен район ще бъде концентриран в една държава и тя се намира на югоизток от България. Искате да дадете възможност на турските тайни служби да си направят своя листа и да вкарат ислямистката неоосманистка Партия ДОСТ в България.
Искате, господа от Реформаторския блок – без друго, вече сте сродени с една ислямистка партия, тази на Корман Исмаилов, искате да превърнете българския парламент в турски Меджлис, в който една турска светска партия се бори срещу две турски ислямски партии. Това ще бъде в крайна сметка резултатът от Вашите предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател! Госпожо Ташева, във Вашите подозрения за световен заговор забравихте само да споменете и Световната банка, както традиционно правите. Предполагам, че ще го направите по-нататък в изказванията си.
Сега сериозно по темата. Вие не сте член на Правната комисия и може би затова не знаете какви бяха причините да се гласува подобен параграф. След като толкова силно сте притеснена от гласовете на българските граждани в чужбина, аз Ви призовавам – днес, по-късно през деня е насрочен протест – елате и им обяснете какво ще правят, не разбрах, Меджлис, турска партия и така нататък.
Това, което Вие казахте, е сбъркан подход, защото ако погледнете резултатите от последните парламентарни избори, ще видите, че едва около 40% са гласовете, за които Вие говорите и които Ви притесняват, от всички подадени в чужбина гласове. През последните години те трайно се увеличават и това са гласове на свободни хора. Правилният подход би бил да мислим как да дадем възможност на свободните хора – наши сънародници в чужбина, да гласуват и да компенсират този контролиран вот, който очевидно се случва в секции в Турция и нарушава наистина изборните права на гражданите, а не да се въвеждат някакви общи забрани, които да забраняват на всички всичко. Очевидно Вие и това не сте разбрала.
Що се касае до финансирането – предполагам, че хората, които ще се кандидатират от този район, сами ще си финансират кампанията, както в много случаи сами финансират образуването на секции и не ползват примерно партийни субсидии за воаяжи до Варадеро и след Варадеро, и така нататък – Вие по-добре знаете тези хубави екзотични дестинации, а със собствени средства плащат за това и се борят наистина да защитават интересите на свободните хора – наши сънародници в чужбина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов. (Народният представител Магдалена Ташева иска думата за лично обяснение.)
Това беше дуплика, няма как да имате...
Ако искате изказване. Лично обяснение няма да Ви дам.
Имате думата за изказване, уважаема госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Аз не знам колко сте платили този път за този протест. Знам през 2013 г. колко плащахте! (Реплики от РБ.)
Не знам дали въобще имате представа къде се намира плажът Варадеро. Очевидно не знаете, че тогава имахме парламентарна делегация, имахме парламентарни срещи на парламентарно ниво, за разлика от Вас. (Реплики и възгласи от РБ.)
Не стига че разрушихте българската индустрия, не стига че си напълнихте гушите ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, по текста, госпожо Ташева!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: …на всичкото отгоре си приписвате някакви тежнения към свобода и демокрация. Засрамете се!
Мога да Ви покажа протоколи от тези 40%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, по текста, иначе ще Ви отнема думата.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Виждате ли какъв критерий?! Само 40% – почти половината от вота, ще бъде фалшифициран в Турция. Че какво му плащаш?! Нали така?!
Искам да Ви покажа протоколи от „Осман Гази”, Бурса и така нататък, където в предварителния общ избирателен списък са записани пет души и след това са дописани хиляда. Тези хиляда ще гласуват за ДОСТ – това е известно! Те дори не го и крият.
Вие всъщност, Вие, които от тази висока трибуна през
1999 г. обявихте смъртта на българския национализъм. Вашият лидер – той е от Драгалевци, го обяви от тук, Вие в момента продължавате да работите за турцизацията на България! И представяте това като някакво свое тежнение за свобода и демокрация.
Господа това е вулгарно! Опомнете се! Продължавате да сривате България. Сринахте икономиката, селското стопанство, сключихте най-неизгодния договор за присъединяване към Европейския съюз! Вие сте разрушителите на България! Престанете да рушите! (Възгласи и реплики от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики? Няма реплики.
Изказвания? Няма.
Процедура по начина на водене – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Току-що беше извършена поименна проверка. Вие обявихте от трибуната, че има кворум, но не чухме при какъв кворум продължаваме работа. При нашето паралелно преброяване резултатът не излизаше за кворум.
Моля да обявите при какъв кворум продължаваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате всички технически способности на Ваше разположение да разберете какъв е кворумът, но въпреки това ще Ви кажа, че е 133. Достатъчен е кворумът. Над 121 са, можете да проверите. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
Кворумът е достатъчен – над 121.
Заповядайте, господин Александров, за изказване.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, с оглед на промените, които не настъпиха в § 4 още в началото на текстовете, ще направя предложение и моля да бъде подложено на гласуване така предложеният ни текст, съответен параграф, тъй като има съответните промени по параграфите, „в чл. 59, ал. 1, т. 1” и така нататък да отпадне.
Аргументът ми е следният. След като в чл. 7 от Изборния кодекс или в нашия доклад е § 4, не направихме съответните корекции за създаването на предпоставки за изборен район извън страната, в чужбина или както щете го наречете, то съответно нямаме основание да гласуваме даже и едно такова изключение – „изборен район извън страната” в този текст.
С оглед на това правя предложение този текст да отпадне. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 27. (Шум и реплики.)
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 27 на Комисията. С оглед на предишни гласувания този текст не трябвало да бъде приет.
Гласували 120 народни представители: за 15, против 47, въздържали се 58.
Предложението на Комисията за създаване на нов параграф с някакъв си номер не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Велизар Енчев – „§ 36. В чл. 60, ал. 2 отпада”.
Комисията не подкрепя предложението.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ, встрани от микрофоните): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Оттегляте го?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Господин Енчев заявява, че оттегля предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Енчев.
Предложението е оттеглено, няма да бъде подложено на гласуване.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника, което е подкрепено от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответен номер:
„ В чл. 60 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3”.
2. В ал. 7, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответния му номер и съдържание, съгласно доклада на Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
Предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната му номерация и съдържание е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 37 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 37 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 37 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 37 да бъде отхвърлен.
По § 38 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 38 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 38 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Така направеното предложение в § 37 в ал. 4, буква „а”, т. 1 – числото „13” да се замени с „12”, и надолу мисля, че не е удачно, защото тук на практика комисиите ще бъдат от четен брой членове. Какво ще стане, когато има паритет по отношение на определено решение?
Мисля, че тази редакция ще създаде поредните трудности пред изборния процес и затова предлагам да не се приема.
По отношение на т. 2 и без вменихте достатъчно задължения на Централната избирателна комисия до този момент, въпреки че тя няма толкова голям бюджет, няма и капацитет. Тук отново й вменяваме още едно задължение.
Затова предлагаме и т. 2 на § 37 също да отпадне с тези мотиви. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Комисията е възприела Вашите мотиви и затова е приела предложението.
Заповядайте за изказване, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Съвсем кратко, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, моля за разделно гласуване на т. 1 и 2. Колеги, акцентирам върху т. 2. Това е наше предложение, което касае така наречената „професионализация на изборната администрация”. Иначе казано, ние предлагаме в районните избирателни комисии ЦИК да назначава по един член, който е експерт, който е участвал в предходни избори и знае как се провеждат. Този един член е извън броят на членовете по ал. 4, така че ако има опасения, че евентуално партийните квоти биха били засегнати, не, те няма да бъдат засегнати, но наистина ще се даде възможност за постепенна професионализация на изборната администрация и наистина не на всеки избори наново да се учат едни хора, които едва ли не за първи път участват в избори – как се правят избори, и това да става на гърба и на избиратели, и на участници в изборния процес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов.
Реплики?
Заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, с оглед, както малко по-нататък ще стигнем до текстовете за ОИК, тук може би е редно да помислим, действително както е по предложение, едно от предложенията, за увеличаване на броя на членовете в РИК, именно в тези, които са в по-големите градове. Става въпрос най-вече за големите области, където съответната комисия изпитва доста по-големи затруднения, отколкото в малките общини като цяло и малките области.
Именно поради тази причина правя предложение в параграф 37 по вносител точка първа вариант, който е само с подточка „б”: „в т. 2 числото 17 се заменя с 21” да бъде подложено на отделно гласуване, тъй като смятам, че и там трябва да направим сериозна крачка, както малко по-нататък сме направили в чл. 76 от Изборния кодекс. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Моята реплика е и обратно предложение, защото в изказването си колегата Славов имаше процедурно предложение за разделно гласуване. Мисля, че двата текста са взаимно свързани и касаят броя на избирателните комисии – районна, общинска и съответно другите избирателни комисии.
Затова правя обратно предложение, а и под формата на реплика. Не мисля че трябва да разделяме двата текста. Те са взаимно свързани. Единият текст не определя гласуването по другия, напротив, трудно може да бъдат разделени двата текста, защото там се предлага в т. 2 още един член на Избирателната комисия. Затова правя обратно предложение да се гласува така, както е дадено в доклада и както сме го гласували в Правната комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики?
Други изказвания?
Няма други изказвания. Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Славов за разделно гласуване на т. 1 и т. 2 по вносител по § 37.
Гласували 101 народни представители: за 11, против 39, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 107 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Докладван е § 38, предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители е подкрепено от Комисията.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, което не подкрепя текста на вносителя и предлага § 38 да бъде отхвърлен.
Гласували 116 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 39 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители параграфът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 109 народни представители: за 20, против 59, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя за § 39, който става съответен параграф по нашия доклад.
Гласували 107 народни представители: за 96, против 8, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Има предложение от Явор Хайтов и група народни представители:
„Създава се § 39а:
„§ 39а. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 изречение 2 се заличава.
2. Създава се нова ал.5:
„(5) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение Районната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.”
3. Досегашните ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 стават ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9 и ал. 10.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Хайтов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 9, против 24, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 40 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„§ 40 да отпадне.”
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Не сте докладвали всичко по § 40, господин Кирилов. Има неподкрепено предложение и Комисията предлага текстът на вносителя да бъде отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, извинявайте, има предложение на Михаил Миков и група народни представители:
„В § 40, т. 2, в началото на текста на създаваната т. 6а се поставя „при необходимост”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 40 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 23, против 42, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 40 по вносител.
Гласували 98 народни представители: за 85, против 12, въздържали се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 41.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 41 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Илиев иска думата.
ИЛИЯ ИЛИЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Предлагам да отпадне предложението, защото сега действащият чл. 73 гласи обжалването да може да се прави пред Върховния административен съд. Наистина няма логика най-върховният орган, отговарящ за цялата избирателна система, какъвто е Централната избирателна комисия, да може нейните решения да се обжалват пред районния административен съд. Така че считам за абсолютно логично да отпадне параграфът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Илиев.
Реплики?
Заповядайте, господин Никифоров, за реплика на господин Илиев.
ЛЪЧЕЗАР НИКИФОРОВ (АБВ): Моята реплика е насочена в следния смисъл. Предложението, направено от вносителя, е целесъобразно, най-малкото от юридическа гледна точка. То предлага по жалби срещу решения на РИК, потвърдени от ЦИК, да се произнасят административните съдилища, и то областните административни съдилища. Считам, че областните административни съдилища имат съответния капацитет и биха могли да вземат едно законосъобразно и правилно решение. Това са моите съображения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това беше реплика към господин Илиев.
ЛЪЧЕЗАР НИКИФОРОВ (встрани от микрофоните): Той изказа съображение, че трябва да бъде ЦИК, съответно Върховният административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика ще ползвате ли, господин Илиев? Няма.
Други народни представители?
Господин Попов – изказване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Ще зачета съвсем накратко настоящия текст на чл. 73, който гласи: „Решенията на районната избирателна комисия може да се оспорват в 3-дневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в 3-дневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд”.
Тук вносителите искат „Върховен съд” да се замени със съответния административен съд.
Уважаеми народни представители, говорим за решения на ЦИК. Правилно тук колегата отбелязва...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов, следете текста – правилно цитирате. Като падне текста на вносителя по доклада – § 41, като не го приемем, остава разпоредбата на Кодекса.
ФИЛИП ПОПОВ: Аз говоря за предложението на вносителите, не за Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Говорите за предложението на господин Карадайъ и група народни представители.
ФИЛИП ПОПОВ: Не, на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, на Комисията.
ФИЛИП ПОПОВ: Аз говоря по предложението на Комисията и в изказването си съм съгласен с предложението на господин Карадайъ. Резонно е този текст, така предложен от Комисията, да отпадне, защото не подлежи на обжалване – това е Централна избирателна комисия и не може нейните решения да се обжалват пред съответен административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колега, нали затова е Правната комисия, затова са били работните групи – имаме си доклад, предлагате ни решение в доклада и възобновяваме дебатите от изходна позиция?!
Има ли други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне текста на чл. 41 по доклада.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 7, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответен номер:
„§... В чл. 75 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3”.
2. В ал. 7, т. 1 накрая се добавя „както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов параграф за промени в чл. 75, съгласно доклада на Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 42.
Предложение от народните представители Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Анна Александрова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Димитър Лазаров по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става параграф със съответен номер:
„§… В чл. 76, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 3 числото „17” се заменя с „27”.
2. В т. 4 числото „19” се заменя с „39”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага нова редакция на § 42 по вносител – номерацията е само по вносител, а иначе в редакция по доклада на Комисията, става дума за промени в чл. 76, ал. 4.
Гласуваме предложение на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 43.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става параграф със съответен номер:
„§... В чл. 77, ал. 1 думите „на пълномощията на общинския съвет” се заменят с „до назначаването на общинската избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за промяна в чл. 77, ал. 1.
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 44.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 44 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя на вносителя за § 44, който става параграф със съответен номер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 18, против 50, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на Комисията в подкрепа изцяло на § 44 по вносител. Той ще бъде с друга номерация.
Гласували 94 народни представители: за 81, против 3, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията предлага да се създаде нов параграф:
„§ ... В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения.
1. В ал. 4 думите „следващите избори за общински съветници и за кметове” се заменят с „назначаването на общинската избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове”.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Разпоредбата на чл. 97, ал. 4 се прилага и за членовете на общинските избирателни комисии за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до назначаването на съответната общинска избирателна комисия за следващите общи избори за общински съветници и за кметове.”
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Колеги, гласуваме предложението на Комисията за измененията и допълненията в чл. 83.
Гласували 98 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 11.
Предложението и прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представители Явор Хайтов и група народни представители:
„Създава се § 44а:
„§ 44а. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал.5:
„(5) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение общинската избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.”
3. Досегашните ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 стават ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9 и ал. 10.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Явор Хайтов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 11, против 32, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 45 – предложение от народния представители Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 45 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители – § 45, т. 3 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Госпожо Председател, аз, като един от съвносителите, ще помоля също и колегите Митев и Симеонов да оттеглим това предложение. То касае местните коалиции.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 87, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се отменя.
2. В т. 13 думите „и местните коалиции” се заличават.”
Госпожо Председател, повтарям, че оттеглям т. 2, която прочетох току-що.
„3. В т. 25 думите „20,00 ч.” се заменят с „21,00 ч.”.
4. В т. 30 след думите „пълномощията на кмет” се добавя „или на общинския съвет”.”
Колегите дават знак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кирилов, разбирам, че направихте едновременно и изказване. Предлагате редакционно изменение в параграфа, който визира промените в чл. 87. Предлагате т. 2 да отпадне.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, да отпадне. Тя е оттеглена от мен. И колегите съвносители дават знак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тя хубаво е оттеглена, но е възпроизведена от Комисията. Това се опитвам да Ви подскажа. Редакционните предложения тук са по редакцията на Комисията. Кой каквото е предлагал, е имал възможност да го оттегли преди текста на Комисията.
Изказвания?
Госпожа Тодорова.
МАРИАНА ТОДОРОВА (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Благодаря на вносителите, че искат да оттеглят текста. Това е по настояване и активна намеса на АБВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, не ме чувате за какво става дума. Не могат вносители да оттеглят текст, който вече е подкрепен от Комисията. Може да се направи процедура, каквато бе направена – от текста на Комисията да се оттегли т. 2.
МАРИАНА ТОДОРОВА: Добре.
Относно тази процедура, ние я подкрепяме, защото считаме, че не бива да се заличава институтът на местната коалиция. Ясно е, че на много места наистина се намесват корпоративни интереси, но не можем да твърдим, че априори това се случва навсякъде. Ако подобно предложение беше прието, то щяхме да ощетим сдружението на малките партии по места и участието на личности по места. Считаме, че ограничението трябва да отпадне, тъй като в противен случай местните коалиции ще отпаднат и трябва да минат под шапката само на национално представени партии, а те на местно ниво работят добре с идеи и инициативи. От АБВ затова приветстваме местните коалиции като институции и формат да останат. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Тодорова.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители за отпадане изцяло на § 45 по вносител.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 103 народни представители: за 21, против 50, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на господин Михаил Миков и група народни представители. Те предлагат § 45, т. 3 да отпадне, а в нея пише: „т. 10 се отменя”. В доклада е записано, че Комисията не подкрепя предложението, обаче в редакцията на Комисията, господин Кирилов, пише: „т. 10 се отменя”. На практика предложението е подкрепено. (Уточнения.)
Подлагам на гласуване предложението на господин Михаил Миков и група народни представители. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 94 народни представители: за 24, против 39, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Стигаме до редакцията на Комисията за промени в чл. 87, ал. 1.
Първо, ще подложа на гласуване предложението на господин Кирилов т. 2 да отпадне. Става дума за местните коалиции.
Гласуваме предложението на господин Кирилов да отпадне в редакцията на Комисията за промени в чл. 87, ал. 1 – „В т. 13 думите „и местните коалиции” се заличават”. Това нещо да отпадне.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за редакция на чл. 87, ал. 1, съобразено с отпадането на т. 2, точки 3 и 4 съответно ще бъдат точки 2 и 3.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 72, против 18, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Отрицателен вот? Заповядайте.
Ще има и втори отрицателен вот.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Гласувах „против” така направеното предложение, защото то създава и ще създаде абсолютна каша в предстоящите избори.
От една страна, в предходните членове, а пък и тук в т. 10, която не подкрепихте, единният номер остава за всички видове избори. В същото време Вие оставяте и местните коалиции, които могат да бъдат регистрирани. На практика това е едно според мен абсолютно – ще използвам израза „дървено желязо” – хем оставяте местните коалиции, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е любим Ваш израз, господин Попов, любим израз.
ФИЛИП ПОПОВ: …обаче с единен номер за цялата страна. Тук отговарям и на колегите от АБВ, защото Вие също подкрепихте това гласуване за единния номер, въпреки че се изказахте по отношение на т. 10 и т. 13. Създадохте един абсолютен хаос в изборния процес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, ще има ли втори отрицателен вот?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, гласувах „против”, тъй като изпитвам дълбоки резерви към изместването на изборния ден с един час напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Назад – увеличихме го. Вместо 20, стана 21 часа.
ЧЕТИН КАЗАК: Да, тоест напред се измества изборният ден – от 6,00 до 20,00 ч. се изменя от 7,00 до 21,00 ч. Значи напред се измества.
Тази уредба беше въведена в Изборния кодекс Фидосова. Ние още тогава разобличихме това намерение да се премества краят на изборния ден колкото се може по-близко до тъмната част на денонощието. Това беше върнато, коригирано от Изборния кодекс Мая Манолова,, и сега отново ГЕРБ възстановява тази уредба, тоест връща уредбата такава, каквато беше в Кодекса Фидосова.
Това е нещо, което крие сериозни подозрения за манипулации в тъмната част от денонощието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот? Няма.
Параграф 46.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители § 46 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 46 по вносител.
Гласували 95 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители § 47 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 47 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Искам да Ви обърна внимание на изречение второ, т. 2, ал. 1, което казва така: „За председател, заместник-председател, секретар или член на секционна избирателна комисия може да бъде назначавано само лице, което не е осъждано за тежко умишлено престъпление”.
Малко по-рано по отношение на районните избирателни комисии и на общинските, ако погледнете параграфи 39 и 44, ще видите, че записахме нещо по-различно и ми се струва, че е по-добре да съобразим текстовете и те да бъдат идентични. Най-малкото не можем да създаваме двойствен режим в изискванията за участие в различните нива на изборната администрация. Ако погледнете в § 39, там се казва, че „не може да бъде член лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и освобождаването от наказателна отговорност за умишлено престъпление.” Това всъщност е и текстът на сегашния чл. 50 от действащия Изборен кодекс и затова аз правя едно редакционно предложение.
Уважаема госпожо Председател, в изречение две по т. 2, ал. 1 накрая да се добави: „от общ характер, независимо от реабилитацията” и да отпадне думата „тежко предумишлено престъпление”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако обичате, още веднъж повторете предложението.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Предложението, още веднъж, е в т. 2, ал. 1, изречение второ думата „тежко” да отпадне, а след „умишлено престъпление” да се добави „от общ характер, независимо от реабилитацията”. Това съответства на параграфи 39 и 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, не знам дали би трябвало да бъде под формата на реплика, но изразявам съмнение дали това е редакционно предложение. Разликата между „умишлено престъпление” е, че част от умишлените престъпления приключват с административни наказания по чл. 78а – или с глоби, или с пробация, и „тежко умишлено престъпление”, тоест от пет години нагоре лишаване от свобода, е доста сериозно, за да приемем, че това е редакционно предложение.
А по същността, мисля, че в Правната комисия имаше достатъчно дебати, там се изясниха нещата – какво значи „реабилитация” и какво значи „осъждан за престъпление, независимо от реабилитацията” – може да е бил непълнолетен и да е осъждан за едно умишлено престъпление, за което е предвидена санкция „административно наказание”, или някакво друго дребно умишлено престъпление.
Но по същността – не мисля, че това е редакционно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Славов, нека все пак да правим разлика между различните видове изборни комисии. Едно е районна избирателна комисия, друго е общинска избирателна комисия, съвсем друго е секционна избирателна комисия, които са хиляди и вътре членовете…
Ако този текст се приеме, а виждате, че Комисията го е отхвърлила по принцип, така че аз се надявам това да бъде подкрепено и в пленарната зала, да не се стига въобще до редакционните поправки, които предлагате, но просто Ви обръщам внимание, че всяко такова обстоятелство следва да бъде установявано, знаете по какъв ред – със свидетелство за съдимост и така нататък, след което трябва да се проверява за какво престъпление е било и така нататък, дали е бил реабилитиран…
За секционните избирателни комисии това е напълно излишно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Славчо Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Колега Славов, аз разбирам това да важи за членовете на районните избирателни комисии, ама на обикновените избирателни комисии, където са 12 500 комисии, по близо десет човека сложете на комисия, 7, 9 и така нататък, смятайте, ние ще създадем огромен проблем на органите в държавата.
Още повече, че като е реабилитиран, той излиза с чисто съдебно свидетелство. За да стане това Ваше предложение, трябва да мине през специална процедура и нали се сещате при 120 хиляди човека, как би се получило, какво би се получило?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател! За да резюмирам така получилия се спор, който наистина водихме и в Правната комисия… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги репликиращи, чуйте отговора на Вашите реплики от господин Славов!
ПЕТЪР СЛАВОВ: За да резюмирам нещата, според мен изглеждат така – искаме ли да позволим в секционните избирателни комисии да участват лица, които, както хората ги наричат, са криминално проявени или те са осъждани и не е настъпила реабилитация?
На мен ми се струва, независимо, че колеги казват, че това едва ли не е било най-ниското ниво. Напротив, именно там трябва да сме особено внимателни, защото това е нивото, с което нормалният човек – гласоподавател, влиза в контакт. Именно на тези нива са всичките тези яки момчета, които често ги виждаме по материалите в медиите, които обикалят, въртят се там и вършат едни неща, които хич не са редни и един вид, ако, примерно, ето такива яки момчета в някакъв момент са получили съответната присъда, било то за хулиганство или за някакъв друг вид по-леко престъпление, излиза, че те няма да имат проблем да участват на следващи избори в секционни избирателни комисии.
Даже тук аз ще обърна внимание. Господин Лазаров, именно той обърна внимание на Правна комисия, че е по-добре именно за тези нива стандартът и критериите да са по-строги, отколкото за ЦИК, с когото нормалния гласоподавател обикновено няма пряк контакт.
Всъщност това, което аз предлагам, е ние просто да уеднаквим изискванията, каквито са към ЦИК, каквито по-рано ги записахме към РИК и ОИК, такива да са и за секционните избирателни комисии. Струва ми се, че това е абсолютно издържано и кореспондира с основния принцип в правото наистина в един закон да имаме еднакво третиране на идентични случаи.
Другото би било да създадем двоен стандарт за едното и за другото, което не ми се вижда разумно, затова Ви призовавам да подкрепите моето редакционно предложение. То съответства на вече гласуваните параграфи 39 и 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? (Реплики.)
Е, как лично обяснение, като Вие правихте реплика? Как да се обърне към Вас и да Ви отговори на репликите господин Славов, ако не Ви каже името? (Шум и реплики.)
Това е друг въпрос.
За изказване – господин Емил Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Предлагам да не губим страшно толкова много време и да се занимаваме с глупости.
Аз бих могъл да артикулирам, че след като са криминално проявени и са толкова опасни, а представяте ли си, ако са агенти на Държавна сигурност? Ако те 1946 г. са извършили някакви супер огромни престъпления, дайте да видим сега документ дали не са били агенти на Държавна сигурност. Щом ще е за ЦИК, дайте да видим и сега.
Я не се занимавайте с глупости, моля Ви се! И недейте тези 120 хиляди души, които ние се чудим как да и намерим да участват, сега да им търсим: дайте принадлежност към други служби, към други държави, тежко минало и така нататък-
Значи, кметът може да бъде избран, един депутат може да бъде избран, президентът може да бъде избран, обаче, виждате ли, на село, като търсиш две учителки да бъдат, ще им търсим в миналото дали нямат някакво административно нарушение.
Разбирате ли, че само губим време и няма да приемем този Кодекс никога?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нека не обиждаме учителките, господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Не, не искам да обидя никого! Просто искам да кажа, че това са хората, които се чувстват обществено ангажирани и най-често те участват в такива комисии, защото имаме проблеми да намерим хора за тях. А като им поставим и тези условия, те да донесат един, втори, трети документ, да вадят свидетелство за съдимост, да доказват, да декларират, пък после да проверяваме декларираното, и в един момент ще се окаже, че няма да намерим кой да участва.
Нека да не въвеждаме такива суперправила, които за нас, между другото, не важат, да пристъпим към прекратяване на разискванията и да пристъпим към гласуване, което е моето предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Димитров за прекратяване на дебатите.
Гласуваме.
Гласували 102 народни представители: за 89, против 11, въздържали се 2.
Предложението за прекратяване на дебатите е прието – дебатите са закрити.
Предстои гласуване, колеги.
Съгласно нашите правила в Правилника първо се подлагат на гласуване предложенията за отхвърляне на текстовете по вносител, затова подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 47 по вносител.
Ако не бъде отхвърлен този параграф, тогава ще подложа на гласуване предложенията на господин Славов.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 47.
Гласували 108 народни представители: за 91, против 16, въздържал се 1.
Предложението е прието – § 47 по вносител е отхвърлен, поради което няма как да има към него редакционни изменения.
Параграф 48 по вносител.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА : Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме § 48 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 111 народни представители, за 107, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Следващият параграф.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 49 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 49 да отпадне”.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 49 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 49 по вносител. (Шум и реплики.)
Колеги, заявих и беше докладвано – предложението е на господин Карадайъ и група народни представители, подкрепено от Комисията, но гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на параграфа. (Реплики от ГЕРБ.)
Аз мисля, че много внимателно следят дебата и няма начин да се объркат.
Гласували 116 народни представители: за 105, против 5, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 50.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 50 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става параграф със съответния номер:
„§... В чл. 92, ал. 8 думата „(района)” се заличава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Прощавайте, госпожо Председател, само да направя уточнение, че предложението на господин Карадайъ е подкрепено от Комисията. Аз го изчетох като неподкрепено, но то е подкрепено от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В доклада пише, че не е подкрепено. Техническа грешка?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Цялата Комисия е работила по предложенията на господин Карадайъ.
В доклада на стр. 37 предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители е подкрепено от Комисията. По доклада е техническа грешка.
Не е подкрепено предложението на господин Миков и група народни представители. Само че излиза, че и то частично е подкрепено, нали така? И то частично е подкрепено. (Шум и реплики.)
Имаме редакция, да.
Колеги, изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 124 народни представители: за 29, против 65, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за редакция на § 50 по вносител, става с нов съответен номер, а иначе иде реч за промяна в чл. 92, ал. 8.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 51.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 51 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 51 да бъде отхвърлен.
Параграф 52.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 52 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Предложенията на господин Карадайъ и група народни представители са подкрепени от Комисията и по двата параграфа.
Гласуваме предложенията на Комисията за отхвърляне на параграфи 51 и 52 по вносител.
Гласували 118 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 5.
И двете предложения са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 53.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 53 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Уважаема госпожо Председател, техническа грешка е това, което е по доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Значи е подкрепено.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров:
„В § 53 текстът след думите „общ характер” до края на изречението се заличава.
Добавя се ново изречение със следния текст: „Лицата удостоверяват обстоятелствата по преходното изречение със саморъчна декларация.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 53 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За да не повтарям това, което казах преди известно време, че никак не е желателно, никак не е хубаво да предвиждаме възможност в секционните избирателни комисии да участват лица, които са осъждани и не е настъпила реабилитацията, само ще Ви обърна внимание, че текстът, който записахме да важи само при тежки умишлени престъпления, би могло да означава, че всички лица примерно от битовата престъпност, които са извършили кражби, които по смисъла на Наказателния кодекс се считат за маловажни случаи, ако така оставим текста, за съжаление, ще могат да участват в секционните избирателни комисии без никакви ограничения.
Предвид че имаше реплики колко сложно би станало всичко, ако се приеме този текст, Ви обръщам внимание на предложението, което сме направили с колегата Димитров – с една проста декларация, когато се заявяват за членове на секционни комисии, да декларират, че не са осъждани. Тоест нито някой ще им иска свидетелство за съдимост, нито по някакъв друг начин ще се затруднява изборният процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Славов? Няма.
Други народни представители?
Господин Чавдар Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С предложенията за промяна на чл. 95 предлагаме в секционните избирателни комисии да влязат лица, които имат поне средно образование. Не виждам защо трябва да сме против това?! Усложняваме избора, ще въведем сигурно машинно гласуване, защо да не изискваме от членовете на секционните избирателни комисии да имат някакво образование, и то основно или средно образование?
Според мен това, че Комисията не подкрепя текста на вносителя, не е правилно. Трябва този текст да се подкрепи, да може поне качественият състав на секционните комисии да отговаря на техните отговорности и задължения. Те трябва да попълват протоколи, да могат да смятат, да вършат бързо работа, да знаят правилата, по които се извършва изборният процес, да са наясно с Изборния кодекс.
Говорихме преди малко за обучение. Как ще ги обучавате, като има неграмотни хора в комисиите? (Реплика от народния представител Пламен Манушев.) Това питам: как ще ги обучим?
Затова, много Ви моля, нека да приемем тази разумна норма на вносителя и да влязат лица, които имат необходимото образование, за това иде реч. Не виждам защо не се обединим всички парламентарни групи и не подкрепим текста на вносителя?! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Поставям на гласуване предложението на господин Славов и господин Димитров, което Комисията не подкрепя.
Гласували 108 народни представители: за 17, против 33, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 53 по вносител. (Реплика от народния представител Четин Казак.) По предложение на господин Карадайъ и група народни представители, господин Казак.
Гласували 114 народни представители: за 85, против 21, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 54 – предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 54 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става параграф със съответен номер:
„В чл. 97 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „работата си” се добавя „в деня преди изборния ден”.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Изплащането на възнаграждение по ал. 1 на членове на секционни избирателни комисии, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.”
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”
Уважаема госпожо Председател, искам да направя редакционно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По текста на Комисията – слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По текста на Комисията: след думата „следните” добавяме „изменения и” и става „следните изменения и допълнения”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да се добави „изменения и”.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители – Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 109 народни представители: за 15, против 67, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционното изменение в редакцията на Комисията за промени в чл. 97 – да се счита: „се правят следните изменения и допълнения”.
Гласуваме предложението на госпожа Александрова.
Гласували 104 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 3.
Предложението е прието.
Гласуваме изцяло промените в чл. 97 по и в редакцията на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става параграф със съответен номер.
Уважаема госпожо Председател, да направя редакционно предложение: където е думата „създават” на място на „изречение”, „изречения трето и четвърто”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрах. Тъй като текстът има две изречения, пък сте написали, че създавате само едно – трето.
Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 55, който звучи така: „В чл. 98 се създават изречение трето и четвърто” – техническа грешка е.
Видно е, че изреченията са две, написано е само едно. И съответно „изречение второ” и след това „заповедта за командировка...” и така нататък.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Нали няма секции в чужбина?! Какъв е този текст? Какви са тези своеволия? Нямаме секции, а ще командироваме хора?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изчакайте и втората част на доклада, господин Карадайъ. (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ.)
Гласуваме § 55 с поправката на техническата грешка – става дума за две изречения, а не за едно.
Гласували 98 народни представители: за 85, против 5, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 56 – предложение от народния представител Явор Хайтов и група народни представители:
„§ 56 се изменя така:
„§ 56. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. създава се нова ал. 4:
„(4) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение Секционната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.”
3. Досегашните ал. 4, ал. 5 и ал. 6 стават ал. 5, ал. 6 и ал. 7.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, пак апелирам да не прехвърляме абсолютно, автоматично някои разпоредби, които касаят по-висшестоящи изборни комисии, към най-нисшата – секционната избирателна комисия.
Какво значи всяко решение в секционната избирателна комисия да се приема с поименно гласуване? Там има много решения, включително в изборния ден, за всеки спорен казус и така нататък. Какво значи поименно гласуване?! Това означава...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ставане от място и...
ЧЕТИН КАЗАК: Ставане от място, заявяване, след това в протокола да се отрази и така нататък – членът Хикс, членът Игрек как е гласувал. Малко ми се струва прекалено. Помислете малко. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Хайтов и група народни представители – Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 96 народни представители: за 6, против 39, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 56.
Гласували 103 народни представители: за 90, против 8, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Колеги, тук ще направим почивка. Моля за коректност и разбиране – като кажем часа, да сме на минутата тук, да не губим време след това.
Тридесет минути почивка – до 15,30 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, заседанието продължава.
Госпожо Александрова, § 57.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „§ 57. В чл. 100, ал. 1, т. 7 думите „чл. 282, ал. 6 или чл. 441, ал. 6” се заменят с „чл. 282, ал. 7 или чл. 441, ал. 7”.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 57 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 57 по вносител.
Гласували 67 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 2.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 58 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 58 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 75 народни представители: за 8, против 49, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 58.
Гласували 84 народни представители: за 77, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 59 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 59 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 24, против 55, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 59.
Гласували 90 народни представители: за 82, против 7, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Гласувах „против”, защото не знам колко народни представители разбраха за какво става дума. Тук става дума за предложение на организации на българите в чужбина за назначаване на членове на секционни комисии. При условие че решихте да няма секционни комисии извън дипломатическите и консулските представителства, какви предложения от организациите на българите, какви пет лева?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Александрова, § 60.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „§ 60. В чл. 108, ал. 1, т. 8 думите „чл. 282, ал. 6” се заменят с „чл. 282, ал. 7”.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 60 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
По § 61 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 61 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 61 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 61 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 61.
Подкрепени са предложения на две групи народни представители – Карадайъ и група, и Миков и група.
Гласували 106 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „§ 62. В чл. 111 се създава ал. 5:
„(5) Не може да бъде регистрирано за наблюдател лице, осъждано за умишлено престъпление от общ характер”.”
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 62 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров – § 62 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 62 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 62 по вносител.
Гласували 108 народни представители: за 102, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 63 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 63 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от Народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 63, който става параграф със съответния номер:
„... В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите;”
б) в т. 2 думата „движения” се заменя с „неправителствени организации”.
2. В ал. 4 т. 3 накрая се добавя „за страната, съответно извън страната” и се създава изречение второ: „Изрично упълномощените представители на организацията подават декларации, че са съгласни да бъдат регистрирани като наблюдатели, които са неразделна част от списъка;”.
3. В ал. 5 думата „движения” се заменя с „неправителствени организации”.
4. В ал. 6 думата „движение” се заменя с „неправителствена организация”.
5. В ал. 7 след думата „наблюдателите” се добавя „за страната, съответно извън страната”.
6. В ал. 8 накрая се добавя „в което се посочва дали наблюдателят е регистриран за страната или извън страната”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 107 народни представители: за 31 против 45, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 63 по вносител в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 29.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Предложението е оттеглено.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 64 да отпадне.”
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 64 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Георги Кадиев:
„Създава се нов § 6 с текст:
„§ 6. В чл. 117 ал. 6 след текста „Една кандидатска листа” се поставя запетая и се добавя „без представител в секционна избирателна комисия, предложен от партия или коалиция в нейния състав,”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„§ Параграф 65 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да Ви напомня, че преди малко отхвърлихме предложението да се изисква като условие за член на секционна комисия лицето да не е осъждано за умишлено престъпление и Комисията правилно беше отхвърлила тези предложения. Но тук изненадващо това изискване, което се предлага за застъпниците, комисията го е подкрепила. Мисля, че няма никаква логика след като за членове на секционни комисии не предвиждаме изискване членовете да не са били осъждани за умишлени престъпления, да въвеждаме подобно изискване за застъпниците. Затова трябва да отпадне това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма реплики към господин Казак.
За изказване – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Колеги, не е вярно, че не сме предвидили за секционните комисии да има все пак някакво изискване за чисто съдебно минало. По § 47 това, което записахме, беше, че лицата не трябва да са осъждани за тежки умишлени престъпления. А това, което предлагахме тогава, беше за умишлени престъпления от общ характер с допълнението, както не се прие.
Така че сме записали текст, макар и не според мен най-добрия.
А тук за застъпниците очевидно това е различна категория. Мисля си, че никой не би искал да вижда като застъпници криминално проявени лица да обикалят около секциите и да се занимават със съмнителни работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Славов?
Господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Славов! Едно е членове на секционни комисии, които са длъжностни лица по смисъла на Изборния кодекс, друго е застъпници. Застъпниците са обикновени граждани, обикновени избиратели, на които им се предоставят определени правомощия, но те нямат статута на длъжностни лица, както са членовете на секционни комисии. Така че да въвеждате подобни изисквания е неоправдано. Никой не казва, естествено, че трябва криминално проявени лица да бъдат застъпници. Но знаете, че е пълно с криминално проявени лица, които не са осъждани. Нали знаете, колко много лица има, които имат няколко криминални регистрации, господин Цветанов може да Ви потвърди, но никога не са стигали до съд и никога не са били осъждани. Специално пък от тези с дебелите вратове много малко са били осъждани с влезли в сила присъди. Въпреки това всяват доста респект тогава, когато се използват. Така че не това ще Ви реши проблема с криминално проявените лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, господин Казак, за тази реплика и за опита, който споделихте, така явно от позицията на ДПС, за това как на практика такива лица участват в изборния процес и с какво се занимават. Част от нещата не ги знаех, да си призная. Така че се коригирам.
Надявам се, колеги, всички в тази зала, с изключение на колегите от ДПС, да не искат лица, които са осъждани, да могат да участват в изборния процес като застъпници. Сами разбирате всички, че това са лица, които участват в изборния процес, независимо от тяхното качество. Те са посочени в Изборния кодекс. Имат определени права да присъстват при преброяването и така нататък. Ще ми се да не виждам подобни криминално проявени лица да се занимават с това да извозват хора с автобуси, коли, да правят индиански нишки и подобни неща, и да вдигат рамене. Това е смисълът на нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Георги Кадиев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 5, против 72, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 111 народни представители: за 35, против 52, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 65, подкрепен от Комисията, който става параграф със съответна номерация от нейния доклад.
Гласували 108 народни представители: за 88, против 16, въздържали се 4.
Параграф 65 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 45:
„§ 45. В чл. 118 накрая се добавя „и декларация от лицата, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, аз бих искала да направя редакционно предложение – след чл. 118 да добавим: „ал. 1, изречение четвърто”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания има ли по предложението? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Анна Александрова, за добавяне в § 45 след „чл. 118” на израза: „ал. 1, изречение четвърто”.
Гласували 109 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 22.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 45 – параграфът е със съответната номерация и съответния текст, и с току-що приетото редакционно предложение от народния представител Анна Александрова.
Гласували 94 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 7.
Предложението за създаване на нов параграф със съответната му номерация и съдържание по доклада на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 66.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става параграф със съответния номер.
Параграф 67.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 67 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 67 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 67, който става параграф със съответния номер:
„§ ... В чл. 120 се създава т. 9:
„9. подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
В чл. 119 – става въпрос за първото предложение, думите „независим кандидат” да се заменят с „кандидатска листа”. Записано е, че застъпникът има качество на длъжностно лице по смисъла на Наказателния кодекс до обявяването на резултатите от изборите. Когато регистрацията на независим кандидат е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници. Тук, когато заменим „независим кандидат” с „кандидатска листа”, обезсмисляме изобщо явяването и възможността да имаме независими кандидати, а те да имат свои застъпници. Защото този текст важи единствено и само за кандидатската листа, но не и за независимите кандидати. Какво ще стане със застъпниците на независимите кандидати, ако те бъдат обявени по този текст, по чл. 119?
По отношение на другото предложение – „присъства в информационните центрове, обслужващи системата” и така нататък, аз тук пак повтарям, ние натоварваме Централната избирателна комисия с изключително много правомощия, които тя не може да свърши. На практика там създаваме нов център по отношение на това електронно дистанционно гласуване, нова администрация, която няма как да се справи с тези задължения, още повече при липсата на бюджет в ЦИК.
Предлагам тези два текста да не се подкрепят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам кратка реплика само да посоча, че независимите кандидати също правят кандидатски листи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики? Няма.
Господин Попов – дуплика, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Господин Кирилов, тук номерата са различни. Изборните книжа по отношение на бюлетината какво става, когато е с инициативен комитет? Има разлика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други изказвания? Няма.
Заповядайте, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, правя техническа редакция. В § 47, в чл. 120 след „чл. 120” да се добави „ал. 1” – „създава се т. 9” и т. 9 продължава нататък:
„9. подава жалби...”.
Добавяме „ал. 1” в чл. 120.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Само „ал. 1”, няма изречение.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Мустафа Карадайъ и група народни представители, както и предложението на Михаил Миков и група народни представители, които не са подкрепени от Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 28, против 60, въздържали се 27.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Анна Александрова, за редакционна добавка в текста на Комисията за § 67 – в чл. 120 да се добави „ал. 1”.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Предложението на народния представител Анна Александрова е прието.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за § 66 и § 67, които са подкрепени от Комисията – § 67 е редактиран от същата, като и двата параграфа намират място в доклада на Комисията със съответната номерация и съдържание.
Гласували 113 народни представители: за 96, против 9, въздържали се 8.
Параграфи 66 и 67 по вносител са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 48:
„§ 48. В чл. 127, ал. 3 думите „или в различни местни коалиции” се заличават.”
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответния номер:
„§ ... В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „включително на местна коалиция” се заличават и се създава изречение второ: „Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията или на ръководството на парламентарната група.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания по предложенията за създаване на нови параграфи 48 и 49.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! По отношение на първото предложение – това, което е на Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов, за чл. 127, ал. 3 думите „или в различни местни коалиции” се заличават, правя предложение да отпадне този текст, така както уточнихме и в предходното гласуване.
По отношение на следващото наше предложение – на Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов, което се отнася до § 49 по вносител в доклада, искам да направя предложение – в чл. 128 да се добави още едно изречение в края на ал. 1 със следното съдържание: „Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някои от участващите в нея партии или коалиции”.
Уточнявам, че цялостно текстът на т. 1 трябва да бъде така:
„1. В ал. 1 думите „включително на местна коалиция” – остават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да не се заличава, така ли?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Става така:
„1. В ал. 1 се създава изречение второ и трето: Наименованието или абревиатурата на коалиция, включително местна коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Реплики?
Заповядайте, господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря, господин Председател.
Първо, приветствам господин Кирилов, че оттегли текста по чл. 67а, който предвиждаше отпадане на възможността за местни коалиции на местни избори. По този начин оставяме възможността партиите да се сдружават свободно в местни коалиции на следващите местни избори.
По отношение на § 67б, предлагам редакция в ал. 2 – там след думите „съгласие в писмена форма” да се изтрие „с нотариална заверка на подписите” и да се остане „в съгласие с писмена форма на лицата, представляващи коалицията, или на ръководството на парламентарната група”.
Аргументът за това редакционно предложение е, че навсякъде в Изборния кодекс се предвижда документите, които се представят от името на представляващите партиите и коалициите, да не са нотариално заверени. Това се прави точно с цел да се облекчи тежкото кандидатстване и регистриране в Централната избирателна комисия или в общинските избирателни комисии, където обикновено се изискват множество документи. Ако трябва всеки от тях да се заверява нотариално, това би довело до излишни разходи и действия.
Това е изказване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това очевидно е изказване. Няма как в реплика да се направят такива предложения.
Има ли реплики към изказването на народния представител Димитър Делчев?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Делчев! Вярно е, че ние въведохме практиката и гласувахме текста – без нотариална заверка на документите по Изборния кодекс, но с една уговорка и уточнение – освен когато в него е предвидено друго. Това е такъв случай, в който предвиждаме именно такова „друго”.
Защо се предвижда и се предлага? За да няма манипулации. Ако има сложно устроена, конструирана партия или сложна форма на представителство, по-добре нотариусът да провери по регистърните книжа и тогава да завери, тоест да има предварителна проверка.
Другата преграда, другата защита, която това правило осъществява, е да няма груби злоупотреби, примерно аз да представя Ваш подпис или подпис на някой от Вашите четирима лидери и да кажа: „Имам съгласието на Реформаторския блок”.
Тук трудния елемент е съгласието. Когато се постигне то, по-малкият проблем е нотариалната форма. Надали точно мен някой ще ме обвини, че се чудя как да отворя нова работа на нотариусите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики? Няма.
Господин Делчев, заповядайте за дуплика.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря за уточнението, господин Кирилов. Благодаря за това, че сте загрижени за местните коалиции, за коалициите като цяло и за начина, по който могат да бъдат фалшифицирани подписите.
Аз по-скоро съм загрижен за това, че ако на местни избори трябва да се правят местни коалиции да кажем в стотина общини, имайки предвид как ставаха преговорите и през какъв процес се минаваше, за да се завери всяка местна коалиция в дадена община, се опасявам, че това ще доведе до допълнително усложняване, така че накрая да има 100 документа, които да трябва да са нотариално заверени и да се разпределят по цялата страна. Смятам това за излишно.
След като допускаме за останалите 10 документа, които коалициите подават от името на лидерите с техните подписи да няма изискване за нотариална заверка, според мен би трябвало да допуснем и за този документ съгласието за ползването на името на коалицията също да няма нотариална заверка, за да има единно приложение по цялата регистърна процедура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Делчев.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната номерация, като току-що единият от вносителите – народният представител Данаил Кирилов, призова да не се подкрепя този текст. Това е § 48 в номерацията на Комисията. Предложението е за създаване на нов параграф, което единият от вносителите призова да не приема.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 10, против 62, въздържали се 30.
Предложението за създаване на нов параграф с номерация 48 по доклада на Комисията е отхвърлено.
Има две предложения по следващия нов параграф.
Първото е от народния представител Данаил Кирилов, така както Ви беше представено от парламентарната трибуна.
Моля, гласувайте предложението, направено от народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 102 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Има следващо предложение от народния представител Димитър Делчев, направено от парламентарната трибуна.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 14, против 26, въздържали се 45.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответна номерация и съдържание по доклада на Комисията заедно с предложението, прието преди малко , направено от народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 4, въздържал се 1.
Предложението за създаване на нов параграф със съответна номерация и съдържание по доклада на Комисията е прието.
Отрицателен вот.
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Съвсем накратко – гласувах „против” това предложение не защото то не е резонно, напротив, касае се за местните коалиции. Но опитът да се реанимират местните коалиции, след като вече гласувахте да има единен номер, централно теглен, мисля, че не е добър, а с това предложение няма да се осъществи на практика. На практика местните коалиции приключват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Няма други отрицателни вотове.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 68.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 68 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Анастасов:
„В § 68 се прави следното изменение и допълнение:
„§ 68. В чл. 133, ал. 3, т. 5 след думите „подкрепящи регистрацията” се добавя „положен пред упълномощени от партията лица” и „единния граждански номер” се заменя с „уникален идентификационен номер – УИН”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, искам да обърна внимание, че в този параграф отново си играем на нововъведения, на допълнително усложняване и бюрократизиране на изборния процес, и по-специално на процеса по регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия.
Какви проблеми сме имали досега със събирането на 2500 подписа на български граждани, подкрепящи регистрацията на дадена партия или коалиция, та се налага сега да усложним допълнително тази регистрация, като въведем специалното изискване тези подписи да бъдат поставени пред упълномощено лице от партията или от коалицията?
Досега някъде да е констатирано, че някой е събирал подписи с измама, че хората не са знаели за какво се подписват, та сега, когато се внесат подписките, всяка партия и коалиция ще трябва да доказва пред ЦИК, че те са били събрани от специално упълномощени лица, ще трябва да се представят пълномощни, доказателства, че именно тези лица са събирали подписите? Едва ли не ще трябва да се викат определени граждани, които са положили своите подписи, да потвърждават със свидетелски показания, че именно лицата, за които се претендира, че са упълномощени, са събирали тези подписи.
За какво е нужно всичко това? Абсолютно излишно е – само създава допълнителни предпоставки за произвол от страна на ЦИК да откаже регистрацията на дадена партия или коалиция именно на това основание. Това е скритият замисъл и ако той наистина е такъв, е достоен за съжаление.
Ние сериозно настояваме да бъде отхвърлен този абсолютно вреден и излишен текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Има ли реплики, уважаеми колеги?
Заповядайте, господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Казак, когато се събират лични данни на хората, трябва да се знае кой носи отговорност. Сега има множество случаи, при които в подписките, които се представят, фигурират лица, чиито лични данни са откраднати, които са дадени, за да се достигне бройката, която се гони. След това, когато комисията започне да проверява, се оказва, че не се знае кой ги е събрал, кой ги е предоставил; кой носи отговорност за тези лични данни, които са събрани.
Направете си организацията, ако имате проблем с това. Ако знаете, че Иван Иванов трябва да събере 1000 подписа, той носи отговорност за всичките тези хиляда. Ако вътре има някой с откраднати данни, например са сложили моето име, когато се оплача, да знаят кой носи отговорност. Това е предложението – да се спре тази практика с краденето на лични данни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ананиев.
Втора реплика?
Народният представител Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Казак, Вие пропуснахте може би, но този текст е в абсолютен синхрон с останалите дотук приети недомислици в Изборния кодекс. Следващото предложение може би ще бъде тези подписи да се правят пред нотариус, с нотариална заверка. Не се съмнявам, може би и дотам ще стигнем. От една страна, въвеждаме задължение, а от друга – всякакви административни ограничения, които да спъват изборния процес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Трета реплика има ли? Няма.
Господин Казак, заповядайте за дуплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ананиев, отговорност носи политическата партия, която представя тази подписка. Политическата партия, като субект, носи отговорност за това как е събирала подписите, а не даденото лице Хикс или Игрек, пред когото уж са били положени тези подписи. Партията е субектът, който носи отговорност, включително по Закона за защита на личните данни. Ако някъде възникне казус, че са били откраднати личните данни на определена група български граждани, никакво упълномощено лице няма да понесе тази отговорност – ще я понесе отново политическата партия.
Повтарям, ако този текст е предложен от Вас, от Вашата коалиция, това за сетен път показва, че Вие, вместо да се стремите да улесните, да опростите изборния процес, обратното – стремите се всячески да го затормозите, да го усложните, да го бюрократизирате до крайност, за да затрудните изборната администрация и оттам – изборния процес.
В момент, в който всички доклади – и на Венецианската комисия, и на наблюдателните мисии на ОССЕ, апелират да се опрости изборният процес, да се улеснят българските граждани, Вие непрекъснато товарите Изборния кодекс с подобни абсурдни, усложняващи изисквания, нови условия, които – съвсем правилно, колега Попов – ще доведат само и единствено до нови грешки, нови проблеми, нови спорове и до произвол!
Не Ви пожелавам в близкото бъдеще да не разполагате с достатъчно мнозинство в ЦИК и специално този текст например да бъде използван, за да се откаже регистрацията на някоя от партиите от Реформаторския блок само защото някой ще подаде жалба, че не си е положил подписа пред упълномощено лице.
Това може да стане – някой може да подтикне всеки гражданин от тези 2500 да подаде жалба, че не се е подписал пред упълномощено лице, че се е подписал пред лице, което не се е легитимирало например, независимо че подписът е положен надлежно, представил си е личната карта, предоставил си е личните данни. Тогава какво правим? Само на това основание ЦИК ще откаже цялата регистрация!
Това ли целите? Добре. Не Ви го пожелавам да се случи, когато Вашата партия се опитва да се регистрира за следващите избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Други изказвания има ли?
Заповядайте, господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Дами и господа народни представители, много хубаво е това, че започна тази дискусия за фалшивите, или някой път фалшифицирани или откраднати лични данни. Именно в тази връзка продължавам да твърдя, че ако подменим ЕГН-тата с този уникален идентификационен номер (УИН), ще решим проблема поне частично с личните данни на хората. Мисля, че спорът, който се разрази преди малко, беше именно върху това да не се крадат лични данни. Все пак да не забравяме, че всяка една партия дава в Комисията за защита на личните данни един регистър от хората, които имат право да обработват личните данни по списъците. В това отношение тази първа част, която е въведена, е абсолютно излишна. Това нещо съществува в Закона за защита на личните данни на българските граждани. Пак подчертавам: време е да премахнем – дали сега ще го премахнем или след време, ще отпадне ЕГН-то, ще отпадне и ще се въведе такъв номер, за да няма лични данни и да не се крадат лични данни, защото много от хората наистина се страхуват да дават ЕГН то си. Знаете колко злоупотреби стават, колко фирми се крадат, колко документни измами има именно на базата на ЕГН тата, които силно се съмнявам, че всички унищожават после списъците с ЕГН-тата, които получават, а не ги ксерокопират и не си ги пазят.
Призовавам Ви да подкрепите въвеждането на този уникален идентификационен номер и да отпадне ЕГН-то в целия текст на Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Анастасов.
Реплики? Няма.
Заповядайте, господин Попов, за изказване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Господин Председател, уважаеми народни представители! Този текст показва мракобесието, към което сме тръгнали, по отношение на Изборния кодекс – …
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Кой текст?
ФИЛИП ПОПОВ: Този, който приемаме. Прочетете го!
…да се полагат подписи, когато се регистрира съответната партия пред упълномощено лице.
Първо, ние правим тук Централната избирателна комисия един разследващ орган, едва ли не. Може ли пред Централната избирателна комисия да се направи такова производство, за да се види кой пред кого е положил и какъв подпис е положил? По кой ред ще събираме тези доказателства, колеги – по Наказателно-процесуалния кодекс, по Гражданско-процесуалния кодекс, свидетелски показания ли ще търсим, специални разузнавателни средства ли, какво ще правим? Вие придавате на тези, които събират подписите, едва ли не, едни нотариални функции, което е абсурдно. Ами, дайте тогава за референдумите по същия начин! Нали сте за повече възможност хората да могат да изразят правото си на глас и по отношение на референдума, и по отношение на другите видове избори.
Този текст, който се предлага, е абсурден, не кореспондира с никакви демократични принципи и основи на правова държава, каквато се опитваме да бъдем. Това е нещо абсурдно!
Нещо повече – гражданинът в същото време трябва да преценява този, който му събира подписа, дали е легитимно и надлежно упълномощен. Ами, ще му се представи някакво пълномощно и една лична карта – може ли той да каже дали това пълномощно е реално или не е реално? Предлагате абсурдни текстове.
Моля, не ги приемайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Първа реплика – народният представител Данаил Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Попов! Не мога да не взема реплика и да не попитам защо мракобеснически? Къде е мракът и къде е бесилото в това правило?
Вижте, ще Ви отговоря ясно. Някой трябва да носи наказателна отговорност за всички невярно вписани лица, когато прави фалшиви подписки. Ако това е мракобесие, Окей –предложили сме мракобесие. Но всъщност Ви предлагаме отговорност. Централната избирателна комисия не е орган, който може да разследва, но прокуратурата е орган, който може да разследва. Затова е редно в една подписка, когато аз събирам подписите, отдолу да пише: „Събрани от Данаил Кирилов”, за да може утре, когато лицето Иван Петров с конкретно ЕГН каже: „Аз никога не съм подписвал тази подписка”, тогава аз да отговарям от къде му имам данните и как съм му фалшифицирал подписа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Други реплики?
Заповядайте. Думата за реплика има народният представител Петър Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Попов! Направих си кратка справка, която лично мен доста ме изненада, но през 2013 г. е гледана, предполагам, че повечето колеги си спомнят, че в подписката, която тогава БСП беше внесла за регистрацията на парламентарните избори, имаше около 400, може и повече да са били, хора, които са били починали. Ако може да ни обясните как сте направили този фокус да се подписват починали хора в подписката за регистрация на партия, тогава може би ще Ви разберем наистина и ще приемем, че не е редно този текст да бъде приеман. Обаче ми се струва, че всички се сещаме как се е случило това нещо и как починалите са се подписали във Вашата подписка. Ако бъркам в цифрата, разбира се, можете да ме коригирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов.
Има ли трета реплика? Няма.
Заповядайте, господин Попов, за дуплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Славов, когато Вие съберете 800 хиляди действителни подписа, мога да Ви обясня как става този номер. Дотогава можем да си говорим за съвсем други неща.
Във всяка една подписка, разбира се, че има подписи, които са недействителни. Това се установява впоследствие при проверката.
Уважаеми господин Кирилов, и е мрако-, и е -бесно, защото с въвеждането на такива текстове всяка една от партиите, които искат да се регистрират, коалициите или инициативните комитети, може да не бъдат регистрирани. Може би Вие към това се целите. Аз и одеве казах, този Кодекс е за Ваша лична употреба и ползване, а не е с цел общественото благо и обществената полза.
По отношение на Вашата реплика, вижте за справка как един български съд, когато в протокол от секционна избирателна комисия, от общинска избирателна комисия се установява колко подписа са фалшиви и недействителни, че протоколът е бил действителен. Вижте, проверете, направете тази справка и тогава нека спорим и да говорим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Други изказвания има ли? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 27, против 46, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което не е подкрепено от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 12, против 39, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване на вносителя за § 68, който е подкрепен от Комисията и намира място в нейния доклад под съответната номерация.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 64, против 24, въздържали се 7.
Параграф 68 по вносител е приет.
Заповядайте. Някой не е успял да гласува?
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Да. Моля за процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, благодаря Ви.
Процедура по прегласуване.
Гласували 103 народни представители: за 70, против 27, въздържали се 6.
Параграф 68 по вносител е приет.
Отрицателен вот – народният представител Георги Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, гласувах „против”.
Не зная дали е най-точно определението, че е мракобесен, но че е излишен този текст и може да бъде вреден, съм сигурен, защото тук могат да започнат дела и обжалвания, които да възпрепятстват регистрацията на участници в изборния процес.
Ако един човек, който е положил подписа си и е използвал чужда лична карта, тогава упълномощеното от партията лице, въпреки че присъства, е станал съучастник.
И на този фон, който може да бъде атакуван и оспорван, искам да Ви припомня практиката и по-точно случая, който моят колега само цитира. Във Варна една партия оспори истинността на един протокол. Експертизата доказа, че петте подписа са фалшиви.
Съдът прецени, че щом са положени фалшиви подписи, няма подписи под този документ и като се позова на закона, че липсата на подпис не прави протокола недействителен, призна за действителни резултатите от този фалшив протокол, в който няма нито един подпис. Значи онова – може, и го е допуснало едно законодателство, а с това ние отваряме възможността да бъде атакуван политическия опонент с нещо, което е абсолютно измислено.
Вреден текст. Излишен текст, затова гласувах „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Параграф 69. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 69 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 69 да отпадне”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група – Комисията не го подкрепя.
Гласували 100 народни представители: за 26, против 56, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 69.
Гласували 101 народни представители: за 76, против 25, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 70 –предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 70 да отпадне”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Тук, в § 70 на практика се продължава това, което гласувахме точно преди малко, защото чл. 138 в настоящия Закон пише, че Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на партиите изпраща на районните или общински избирателни комисии списък и така нататък.
Когато има процедура при обжалване как, уважаеми народни представители, Централната избирателна комисия ще изпрати незабавно тези списъци, на мен тук не ми е ясно. Очевидно е, че ще има такава информация, която очевидно ще е предварителна, за заличени партии и коалиции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Попов? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители – Комисията не го подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 25, против 57, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласували 92 народни представители: за 72, против 19, въздържал се 1.
Параграф 70 е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 71 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 71 да отпадне”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Анастасов:
„В § 71 се прави следното изменение и допълнение:
„§ 71. В чл. 140, ал. 3, т. 6 след думите „съдържащ имената” „единния граждански номер” се заменя с „уникален идентификационен номер-УИН”, след думите „подкрепящи регистрацията” се добавя „положен пред упълномощени от коалицията лица”, след думата „България” се добавя „и за общински съветници и за кметове”, а думата „партията” се заменя с „коалицията”, след думите „като съдържа имената и” „единния граждански номер” отпада и се заменя с „уникален идентификационен номер-УИН”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 26, против 58, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Георги Анастасов, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 11, против 51, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 71, който е подкрепен от Комисията и става параграф със съответната номерация в нейния доклад.
Гласували 100 народни представители: за 79, против 21, въздържали се няма.
Параграф 71 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 72.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 72 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става съответният параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 15, против 72, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 72, който е подкрепен от Комисията и намира място в нейния доклад със съответната номерация.
Гласували 105 народни представители: за 85, против 20, въздържали се няма.
Параграф 72 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 73.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 73 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става параграф със съответния номер.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов за създаване на нов § 73а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответния номер:
„§ ... В Глава девета, в наименованието на Раздел IV думите „коалиции и местни коалиции” се заменят с „и коалиции”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, предлагам във връзка с проведените гласувания и отпадането на предложенията за премахване на местните коалиции, параграф със съответен номер, в който се правят промени в Глава девета в наименованието на Раздел IV и се заличават думите „коалиции и местни коалиции”, да не бъде подкрепян от пленарната зала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 23, против 73, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 73, който е подкрепен от Комисията и намира място в нейния доклад със съответната номерация.
Гласували 106 народни представители: за 88, против 18, въздържали се няма.
Параграф 73 по вносител е приет.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната номерация и съдържание.
Току-що един от вносителите на предложението призова да не се подкрепя това предложение на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 3, против 85, въздържали се 18.
Предложението на Комисията за създаване на нов параграф с неговото съдържание не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 74.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 74 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 21, против 76, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 74, подкрепен от Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 86, против 18, въздържали се няма.
Параграф 74 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 75.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – в § 75 т. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 58:
„§ 58. Член 148 се отменя.”
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 59:
„§ 59. Член 149 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Като един от вносителите Ви призовавам по отношение на § 75 да не подкрепяте предложението на Комисията, с което отменяме чл. 148, а да подкрепите текста на вносителя.
По отношение на чл. 149, който е отразен в доклада като нов § 59, предлагам следната редакция:
„Член 149, ал. 2 се отменя.”
А не целият текст, тъй като в предложението, което предстои да се гласува по § 75, се предвижда – аз предполагам, че цялата зала ще подкрепи това – отпадане на изискването, когато се регистрира местна коалиция или коалиция в общинската избирателна комисия, или партия съответно, да бъде представено удостоверението за регистрация от Централната избирателна комисия, тоест Централната избирателна комисия директно да представя на съответната общинска избирателна комисия информация за регистрацията на съответната партия или коалиция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Също няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 20, против 73, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложение на Комисията за редакция на § 75, който става § 58, но току-що един от вносителите на тази редакция призова да не се подкрепя този текст.
Гласували 94 народни представители: за 1, против 73, въздържали се 20.
Предложението на Комисията не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за § 75.
Гласували 105 народни представители: за 90, против 11, въздържали се 4.
Текстът на вносителя за § 75 е приет.
Гласуваме предложението, направено от народния представител Христиан Митев към предложението на Комисията за създаване на нов § 59 – след чл. 149 да бъде добавена ал. 2.
Гласуваме предложението, направено от народния представител Христиан Митев от парламентарната трибуна.
Гласували 102 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната му номерация по доклада, заедно с току-що приетото предложение от народния представител Христиан Митев, което звучи: „В чл. 149 ал. 2 се отменя”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 111 народни представители: за 105, против 5, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложениe от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов:
„Създава се § 75б.
Член 150 се отменя.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 60:
„§ 60. § В чл. 150 думите „коалициите и местните коалиции” се заменят с „и коалициите”, думите „коалиция или местна коалиция” се заменят с „или коалиция”, а думите „съответно местната коалиция” и „съответно коалициите” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители и в този случай Ви призовавам като вносител да не подкрепяте предложението на Комисията за създаване на нов параграф, установен в доклада като § 60, както и оттеглям предложението, което Комисията не подкрепя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Колеги, неподкрепеното предложение беше оттеглено.
Комисията ни е предложила създаването на нов § 60 с конкретна редакция, но ни призоваха да не се съобразим с предложението на Комисията.
Гласуваме.
Гласували 116 народни представители: за 1, против 82, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов – създава се § 75а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 61:
„§ 61. В чл. 151 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Инициативният комитет се образува от трима до 7 избиратели” се заменят с „Инициативният комитет се образува от не по-малко от 50 избиратели”.
2. В ал. 3 числото „21” се заменя със „100”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, призовавам Ви да не подкрепяте предложението на Комисията за създаване на този нов параграф.
От направените дискусии след доклада на Комисията стана ясно, че решаващи в случая са не толкова броят подписи на инициативния комитет, а броят подписи, които той събира. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към господин Митев? Няма.
Искате думата за изказване, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Моето изказване е само по отношение на първото предложение – „Инициативен комитет се образува от трима до седем” да се замени с „не по-малко от 50 избиратели”. Моля да имате предвид, че инициативен комитет може да има и там, където се гласува и за кмет на населено място, където към настоящия момент е над 100 човека. Дали това ще се промени, или няма да се промени, тепърва предстои да видим. На практика над 50 избиратели значи цялото населено място да влезе в този инициативен комитет и да не може да се създаде друг инициативен комитет.
Правя редакционна поправка „Инициативен комитет се образува от не по-малко от седем избиратели” – така да звучи. Това е т. 1 в ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие чухте ли като господин Митев ни призова изобщо да го няма този текст?
ФИЛИП ПОПОВ: В Изборния кодекс има и „минимум от 3 до 7”. Предлагам да е „не по-малко от 7”, защото ако го няма текста, всъщност ще бъде старото правило.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Дебатът е закрит.
Комисията ни предлага да се създаде нов параграф за промени в чл. 151, но следвайки систематиката на последните гласувания, господин Митев се обърна към народното представителство това предложение на Комисията да не се подкрепя.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 4, против 91, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
С настоящото изменение на Изборния кодекс въобще не се правят промени в чл. 151, поради което няма как да подложа Вашето процедурно предложение, господин Попов.
Продължаваме с предложението на народния представител Георги Анастасов.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение на народния представител Георги Анастасов за създаване на нов § 75а със следния текст:
„§ 75а. В чл. 153, ал. 3, т. 1 думите „единния граждански номер” се заменят с „уникален идентификационен номер – УИН.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттегляте ли го, господин Анастасов, защото то има връзка с предходни текстове, които вече са гласувани, така че си губи смисъла, но Вие държите да го гласуваме, така ли? Добре.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Анастасов, което Комисията не подкрепя.
Гласували 116 народни представители: за 9, против 85, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от Митев, Симеонов, Кирилов, което Комисията подкрепя по принцип, за създаване на § 76а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво ще гласи този параграф?
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 62:
„§ 62. В чл. 157 ал. 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (РБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, с оглед проведените до тук гласувания Ви призовавам да не подкрепяте предложението на Комисията и то да бъде отхвърлено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 3, против 85, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 76 ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Атанасова, не четете тези параграфи, а само за промените – в кой член става дума. Иначе ще се объркаме.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: В чл. 154 се създава ал. 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за създаване на ал. 5 в чл. 154...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...който става съответен нов параграф. Текстът на вносителя изцяло е подкрепен от Комисията.
Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на промените в чл. 154, където се създава нова ал. 5.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение на Велизар Енчев – в чл. 159, ал. 4, числото „15” се заменя с числото „30”.
Комисията не го подкрепя.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Според мен има някаква техническа грешка, господин Енчев, защото чл. 159 няма такава алинея, но това предложение е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По чл. 161, ал. 1 е направено предложение от вносителя, което е подкрепено от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на § 77 по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 90, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от Митев, Симеонов, Кирилов.
Комисията го подкрепя.
Комисията предлага да се създаде нов § 65:
„§ 65. В чл. 163, ал. 3 думите „на местните коалиции и” и „коалицията или” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (РБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Предвид предходните гласувания Ви призовавам да не подкрепяте предложението на Комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нов параграф, за което току-що сме призовани в обратния смисъл, а и това е логиката от проведените гласувания до момента.
Гласували 109 народни представители: за 4, против 89, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 78 има предложение на Митев, Симеонов, Кирилов.
Комисията го подкрепя, подкрепя и текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който съответно се преномерира:
„В чл. 172, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „30-дневен срок” се заменят със „срок от 30 работни дни”.
2. В ал. 6 накрая се добавя „в 6-месечен срок от изтичането на срока по ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на съответния параграф по доклада за промени в чл. 172 – едновременно промените в ал. 1 и 2 и в ал. 6.
Моля, гласувайте предложението на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 99, против 12, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от Кирил Цочев за отпадане на § 79.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители за § 79 и неговото отпадане.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става съответно § 68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, в тази разпоредба ние като вносители бяхме предложили предизборната кампания да се открива не 30, а 21 дни преди изборния ден. В резултат на множество обсъждания, дебати, съобразно общата воля на всички колеги от коалиционния формат Ви призовавам да оставим нормата такава, каквато е в сегашната редакция. Които партии искаме по-оптимален срок, които искаме по-цивилизована кампания, да не отвращаваме и отблъскваме избирателите вероятно ще подходим към едни по кратки, стегнати кампании. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбирам, господин Кирилов, че подкрепяте и призовавате народните представители да подкрепят предложението на ... (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
Не, тук е господин Цочев и група народни представители и господин Миков и група народни представители, които предлагат отпадането на по-краткия срок.
Имате думата, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, за пореден път господин Данаил Кирилов ни изненадва с обрат в позицията на политическа партия ГЕРБ, явно под давлението и под натиска на коалиционните партньори.
Едно хубаво предложение, една хубава идея, която неслучайно беше широко подкрепена в Комисията по правни въпроси, а именно да се съкрати предизборната кампания от 30 на 21 дни. Сега изведнъж чуваме, че вече не се подкрепя.
Наистина бих искал да чуя сериозни аргументи защо не подкрепяте? Не ГЕРБ, ГЕРБ е ясно, но тези, които толкова настояват да се запази дългият срок от 30 дни, защо толкова настояват да занимават гражданите със себе си и общо взето с облъчването им с предизборни агитации и послания, след като всички много добре знаем от опит, че реално кампанията се провежда в последните две седмици. (Реплика от народния представител Цветомир Михов.) Дотогава, специално в Габрово хората си почиват, правят се много други по-приятни неща отколкото да ходят по предизборни събрания.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Ти не идваш.
ЧЕТИН КАЗАК: Така че, уважаеми колеги, и от гледна точка и на спестяване на финансови средства, и от гледна точка, ако щете и за това българските граждани да имат малко повече време за себе си, а не за политиците, тази идея да се намали кампанията с една седмица е много добра.
Призовавам наистина ГЕРБ този път да покажат твърдост и последователност, да не се поддават на коалиционен натиск и да си удържат на думата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Господин Казак, учудвам се! Политик от такова международно либерално ниво да иска да ограничи правото на гражданите да се информират за предизборния процес, не го разбирам?! Вие би следвало да искате увеличаване на предизборната кампания повече от 30 дни. А иначе избирателите и в Габрово, нормалните избиратели, всяка вечер имат и друга работа. Това не трябва да Ви притеснява. Балканджиите са хора оправни – Вие не сте от този край. Аз по произход съм от там. Габровци са хора будни, през деня мислят за избори, вечерно време правят други неща. Не се притеснявайте за техните занимания. Истината е, че всички знаем, че първата седмица от всяка една предизборна кампания е просто техническа – по отношение на това да снимаш кандидатите, да отпечатваш материалите. Ако Вие предлагате триседмична кампания, всъщност 21 дни са точно три седмици, Вие искате да направите две седмици. Това не е либерално, господин Казак.
По отношение на господин Кирилов. Той е един много кооперативен партньор – слуша внимателно аргументите на всички, сигурен съм, че включително и Вашите е слушал внимателно и затова прави подобно предложение. Но аргументите да съкратим кампанията по никакъв начин не можем да ги наречен нито либерални, нито демократични. Учудвате ме, Вие сте човек с либерални убеждения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Тодорова.
МАРИАНА ТОДОРОВА (АБВ): Уважаема госпожо Председател!
Уважаеми господин Казак, установена практика е кампанията да е 30 дни, защото имаме 28 области и 31 избирателни района. Освен това хората трябва да имат право на информиран избор, да чуят повече тези, идеи, политики, а не да се създава впечатлението, че на изборни длъжности се назначават предварително избрани и нарочени хора. Нека да се информират по-подробно в кампанията, да чуят политиките, идеите, дебатите, а нищо не пречи на Вашата политическа сила да провеждате Вашата кампания 21 дни или по малко, ако сте убедени в резултатите си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Каракачанов, не знаех, че Русе се намира в Балкана, но благодарение на Вас научих, че човек, който е роден в Русе, е балканджия. Общо взето ние всички сме от България така или иначе, но нека да говорим сериозно. Ако искате достатъчно време, за да информирате избирателите, да ги запознаете с кандидатите си, то тогава наистина, господин Каракачанов, издигайте кандидати, които са широко познати. Така ще има по-малко необходимост да запознавате избирателите с тях, да им обяснявате колко са по добри от останалите и така нататък. Никой не пречи на която и да е партия да се подготвя, да си отпечатва плакатите, диплянките, шапките, фланелките колкото иска по-рано. Това не влиза в срока на предизборната кампания. По-важно е с какви послания ще облъчваме избирателите и най-вече какви кандидати ще им представим. Ако кандидатите не стават за нищо, ако щете и три месеца кампания да водите, пак няма да убедите избирателите да ги подкрепят.
Не на последно място, така или иначе направихте гласуването задължително, недейте допълнително да товарите и без това продънения бюджет с излишни разходи по една никому ненужна дълга предизборна кампания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Ако си спомняте, на първо четене застанах на тази трибуна, виждам, че господин Цветанов влиза и това е добре, и попитах господин Цветанов кои са мотивите и защо предлага съкращаване на предизборната кампания от един месец на три седмици. Аз съм доволен от това решение, което е взела управляващата коалиция, но бих искал да чуя мотивите на вносителя за предложението да бъде три седмици и мотивите пак на вносителя предложението да не бъде три седмици, а един месец, тъй като мога да Ви кажа какви са мотивите. Мотивите са, че в този парламент в повечето случаи не решаваме нищо в пленарната зала, а всичко се решава в стаята на председателя на Народното събрание, в случая госпожа Цецка Цачева (оживление в ГЕРБ). Днес сутринта ако не беше така наречената „летучка” при господин председателя на парламента с участието на министър-председателя, Вие нямаше да оттеглите това предложение, бих казал репресивно, господин Цветанов.
Така че към Вас отправям тази реплика – да застанете тук на трибуната, господин Цветанов и да обясните защо предложихте това срамно, репресивно предложение към партиите, които са с по малък бюджет и защо сега пък го оттегляте и възприемете по правилното...
В противен случай, ако сега не излезете на трибуната, ще кажа, че задкулисието управлява този парламент. (Възгласи: „Ееее” от ГЕРБ.)
Имате думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, искам лично обяснение, защото все пак беше цитирано моето име.
Това, което бих казал, е, че 43-тият парламент се различава от всички предишни през последните 25 години затова, че народните представители и парламентарните групи се стремят да постигнат консенсус по текстове, за да ограничим възможността на популизма и на това, на което Вие се правите, да го правите постоянно от парламентарната трибуна. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
За нас е изключително важно да има стабилност в държавата. Всички ние сме свидетели, че през последните няколко дни имаше толкова много интерпретации, толкова много внушения, които бяха направени в публичното пространство за текстовете, които днес и утре, и вдругиден може би ще продължим, докато приемем Изборния кодекс, които бяха неверни. И повярвайте, че когато има диалог, могат да се решат проблемите и на държавата, а може да се постига и парламентарен консенсус, който да бъде в интерес на държавата и на всички български избиратели.
Само мога да заявя, че независимо от правилата, които са във всеки един изборен кодекс или в законите, които са регламентирали как да се провеждат изборите, Парламентарната група на ГЕРБ и Политическа партия ГЕРБ никога не се е стремяла да променя правилата на играта. Защото ние можем да победим във всяка една игра и независимо кой е правил правилата. Ние участвахме в избори, когато бяха направени промените в Изборния кодекс от Мая Манолова. Знаете, че и 2009 г., когато беше въведен мажоритарният елемент в гласуванията, също ГЕРБ успя да спечели и да имаме първи резултат. Ние сме направили тези отстъпки, защото винаги сме смятали, че когато има консенсус, можем да бъдем много по продуктивни и да вдигнем авторитета на българската институция Народно събрание. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това беше лично обяснение, така че няма възможност за дуплика.
Процедура.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Тъй като нещата взеха да излизат от конструктивния начин на провеждане на заседанието, предлагам прекратяване на дебата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Да припомня, че все пак вносителите толерантно са приканили да бъде отхвърлен този текст за 21 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не претупвайте един толкова важен закон, какъвто е Изборният кодекс!
Дайте възможност, така или иначе, доколкото виждам, няма желаещи за изказвания. Няма смисъл всеки път... Миналия мандат беше Цецо Процедурата (смях), а сега Митко Процедурата се появи. Общо взето, една и съща роля се играе от различни колеги, но в крайна сметка оставете Народното събрание да работи дотогава, докато има нужда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, има ли други желаещи за изказвания? Ако няма желаещи, направо закривам, без да гласуваме. Не виждам желаещи за изказвания. Няма.
Дебатът е закрит.
Пестим две минути за гласуване, господин Байрактаров.
Колеги, подлагам на гласуване предложенията, направени от две групи народни представители – Кирил Цочев и група народни представители, Михаил Миков и група народни представители, които предлагат § 79 да отпадне, тоест 30-дневна кампания да не се заменя с 21 като дни.
Гласували 126 народни представители: за 108, против 13, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Няма да има промяна в чл. 175. Остава както си е действащата разпоредба.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 80 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 80 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 80, който става съответен параграф:
„§... В чл. 178, ал. 1 се създава изречение второ: „На коалиция, в която участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Може ли господин Свилен Иванов да обясни какво има предвид под „дела”, когато става дума за коалиция? В текста по вносител много ясно е записано, че субсидията се предоставя пропорционално на броя на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия. Много ясно е записано. И сега изведнъж Свилен Иванов е предложил „броя” да се замени с „дела”. Дела на кое? На субсидията? Какъв дял на субсидията за партии, които нямат право на субсидия? Това не мога да разбера.
Така че, общо взето, играем си на промени, които вместо изяснят нещата, още повече ги объркват. След това ЦИК ще се чуди как да прилага този Изборен кодекс.
Направо габровски шеги си правим тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Изказвания?
Господин Иванов.
СВИЛЕН ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, тук става дума да се постави едно ограничение: ако в една коалиция има партии, които имат право да получат субсидии, да не се получава субсидията от всяка партия, а да се получава според техния дял. Това е казано по най-простия начин.
Ако не е ясно, да повторя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Кирилов – изказване.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, вероятно ще повторя колегата Свилен Иванов – когато в коалицията имаме такива партньори, които получават субсидия, и такива партньори, които не получават субсидия, да кажем в коалиция от трима партньори двама получават субсидия, а единият – не получава, размерът на средствата, които ще получи за медийни пакети, ще бъде една трета от общия размер, който се полага за един субект. Това е въпрос на редакция, смисълът е същият. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители този § 80 да отпадне, Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 118 народни представители: за 21, против 79, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на Комисията, подкрепяща вносителите по § 80, за промени в чл. 178, ал. 1.
Гласували 112 народни представители: за 91, против 9, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който съответно се преномерира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме.
Гласували 116 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от народния представител Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4 от Правилника за редакция на чл. 180.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 71.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Той ще бъде с някаква номерация – нов параграф за промени в чл. 180.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Именно.
„§ ... В чл. 180 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „договорите” се добавя „в това число безвъзмездните договори”.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 след думата „Информацията” се добавя „за възмездните и безвъзмездните договори”;
б) в т. 5 накрая се добавя „за възмездните договори”.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 след думата „Информацията” се добавя „за възмездните и безвъзмездните договори”;
б) в т. 5 накрая се добавя „за възмездните договори”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги? Няма.
Гласуваме създаването на нов параграф и промени в чл. 180.
Гласували 112 народни представители: за 95, против 12, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от народния представител Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов:
„В чл. 181, ал. 2 се създава ново изречение – второ, със следното съдържание:
„В отделни случаи и при задължително осигурен превод на български език се допуска ползване и на друг език.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Те са еднакви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Във Вашето предложение – говоря за предложението на господин Карадайъ и група народни представители, говорите за нов § 190,...
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...но не казвате в кой член и къде да бъде това.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Казак, и го кажете Вие пред микрофона. (Реплика на докладчика Десислава Атанасова.)
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Да, именно, госпожо Председател – трябваше да се докладва и нашето предложение заедно с това предложение, което беше докладвано, тъй като явно е станала техническа грешка.
Ние също предлагаме в чл. 181, ал. 2 да се създаде изречение второ, което да гласи: „В случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български език”.
Знаете, че това е наша принципна позиция. Тя е споделена от всички международни организации – и от Венецианската комисия, и от всички мисии на ОССЕ, които наблюдават изборите в България. Това е една от основните препоръки, които всеки път се отправят към България от страна и на Венецианската комисия, и на ПАСЕ, и на наблюдателните мисии на ОССЕ в България.
Уважаеми колеги, рано или късно това недопустимо ограничаване на правата на българските граждани да получават информация и да се информират от предизборната кампания и на друг език, трябва да отпадне, ако искаме България наистина да стане европейска държава.
Ако искаме България повече да не бъде сравнявана с други държави, които са далече от покриването на европейските стандарти, ако искаме България да не бъде сравнявана с Македония например, трябва да отпаднат подобни недопустими ограничения в нашето изборно законодателство.
Знаете много добре, че така или иначе по време на предизборни кампании идват гости от чужбина, идват високопоставени ръководители на европейски формации, към които принадлежат част от основните политически сили в България. Знаете, че тук идват и ръководители на европейски институции, които също по един или друг начин участват в предизборната кампания. Така че не бива да допускаме Законът да се прилага по един начин за едни и по друг начин – за други.
Знаете много добре, че вече има заведени дела, наказателни постановления срещу актове, съставени по този текст. Има постановени съдебни решения, които обезсилват тези актове, тоест българският съд в много случаи е доказал, че този текст е противоконституционен и противоречи на европейските документи за защита правата на човека, по които България е страна.
Знаете, че има заведени дела и в Страсбург, така че рано или късно и Европейският съд по правата на човека ще осъди България за този текст, ако той не бъде премахнат.
Уважаеми колеги, сега е моментът, сега имате златната възможност да предотвратите тази опасност и да премахнете този текст, който за нищо не служи, за нищо добро не служи.
Аз се учудвам, че за пореден път тук, в тази зала, някои бивши наши съпартийци, които напуснаха Движението за права и свободи, които иначе претендират да бъдат автентични защитници на правата и свободите на малцинствата, сега отново отсъстват. Явно имат по-важна задача. Явно намерението да си учредяват партия за тях е по-важно от това да стоят тук и да защитават правата и свободите на гражданите, но българският избирател няма да остане индиферентен и ще забележи и ще отчете по достойнство тяхното поведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, в доклада предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители не е записано към кой текст става дума, но то е към чл. 181, ал. 2, където се предлага изречение второ.
Реплики към господин Казак?
Изказване поиска господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Господин Казак, видно е, че сте любител на габровските шеги. (Смях, оживление.) Само допреди малко обяснявахте, че кампанията може да бъде и две седмици, тоест не е проблем, ако две седмици не се говори на някакъв друг език. Но в опита си да заблудите народните представители, че това едва ли не е нарушаване на конституционни права, е редно да Ви припомня: в българската Конституция е записано, че изучаването на българския език е право и задължение на всеки български гражданин. След това ще допълня: образованието до 16-годишна възраст е задължително. Тоест няма хипотеза, в която български пълнолетен гражданин да не е достатъчно образован, гражданин, който да не знае и да не разбира български език, тъй като образованието по българската Конституция е задължително.
В противен случай, господин Казак, започвам да си мисля, че сте много отявлен привърженик на неграмотността, на стимулирането на лошата интеграция на определени маргинални и малцинствени групи от българското население, което не Ви подхожда, като човек, който изповядва евроатлантически ценности, либерализъм и така нататък. (Шум и реплики от ДПС.)
Оттук нататък всички разговори, за които Вие намеквате, доколкото разбирам, се опитахте и ясновидски способности да развиете тук, предварително начертавайки какво ще бъде решението на определен съд, за които ясновидски способности Ви завиждам, но това е Ваша мечта – да бъдете освен шегаджия, и ясновидец (смях), нека не изпадаме в такива детайли и подробности, които просто са несъстоятелни. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика?
Господин Казак, имате възможност за реплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Байрактаров! Аз съм народен представител от Габрово и затова имам афинитет към габровските шеги. (Смях и реплики.)
Преди малко тук апелирах при приемането на Изборния кодекс да не си правим габровски шеги, тоест да подходим достатъчно сериозно към задачата и да приемем текстове, които, първо, са законо- и конституционно съобразни; и второ, да имат елементарен разум и смисъл.
В случая ние предлагаме да отпадне една недопустима забрана, която противоречи на всички европейски…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, правите второ изказване по същество.
В процедура по реплика сте. С какво не сте съгласен от изказването на господин Байрактаров?
ЧЕТИН КАЗАК: Не съм съгласен с господин Байрактаров, че едва ли не българската Конституция задължава непременно предизборната кампания да се води на официалния език. Няма такова нещо! Българската Конституция в никакъв случай не задължава обикновеният законодател да постанови подобно ограничение. Напротив, всички европейски документи за правата на човека постановяват обратното – че трябва да се даде възможност на гражданите да получават информация, включително по време на предизборната кампания, и на друг език, освен на официалния. И не защото не владеят официалния език – нищо подобно! Защото владеят и други езици и имат право да получават информация и предизборни послания и на тези езици.
Бъдете убедени, че когато премахнем това ограничение, дори и Вие от Патриотичния фронт ще можете да се обръщате към тези избиратели на техния майчин език и може би някои от тях ще намерят основание да Ви подкрепят. Опитайте! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Господин Емил Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Изнервихме спора. Факт е, че опозицията трябва да ползва всеки повод да пречи, да възпрепятства, но мисля, че стигнахме до крайности.
Уважаеми колеги, съгласете се, че кампанията бива два вида.
Едната е дълго маратонско бягане – четири години ходиш по регионите, правиш кампания, облъчваш, убеждаваш, за да можеш да се представиш по време на изборите.
Другото е майстор на късия спринт – раз-два и са дошли изборите.
В случая Вие имате четири години – четири години на Вашия роден бащин, майчин език можете да се обърнете към всички свои избиратели и го правите непрекъснато. И никой не Ви пречи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Репликата е към господин Байрактаров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Към господин Байрактаров се обръщам, разбира се! (Смях, оживление.)
Едни 30 дни няма да попречат.
Ето, господин Байрактаров, Вие ми отговорете: след като от четири години можете да говорите на някакъв майчин език на своите избиратели, защо едни 30 дни Ви пречат?
Ето, имаме други колеги, които имат майчин език, в случая да кажем турски. (Силен шум и реплики от ДПС.) Сигурно на Вас Ви е много трудно да говорите на български тук, но Вие се опитвате и го правите? (Продължаващи шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, нека да върнем добрия тон на дебата и дискусията.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Не е проблем 30 дни по време на кампанията да се говори на български език, след като от четири години сте я водили на езика, който сте преценили. (Реплики от народния представител Димитър Байрактаров.) Не е проблем и тук да се говори на нормален български език, след като знаете и можете и други езици. Има хора, които знаят и други езици, но все пак българският е този, който е нормалният, който е по Конституция и който се ползва в държавата.
Нека приключим този дебат и да минем към следващите точки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Дуплика – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Господин Казак, по същество в репликата си Вие се съгласихте с мен, което обезсмисля да правя дуплика на репликата Ви. (Реплика от народния представител Четин Казак.) Вие сам потвърдихте Вашето незнание и недобро слушане.
Аз казах, че изучаването на български език е право и задължение на всеки български гражданин. Допълних, че според българската Конституция образованието до 16-годишна възраст е задължително. Вие допълнихте, че няма проблем, че всички български граждани владеят перфектно български език и го разбират. Следователно Вие се съгласихте с мен.
Ако трябва сега да вляза в духа на репликата на колегата Емил Димитров, всичко останало влиза в сферата на дребно заяждане, тъй като няма никакъв проблем 30 дни по време на тази кампания да се говори на официалния за държавата език. Това е българският език. Така е редно, тъй като всички останали документи, агитационни материали се разпространяват на официалния български език. Така няма да има възможност да бъдат заблудени и вкарани в разномислие избирателите, тъй като всички плакати и агитационни материали ще бъдат отпечатани на официалния български, роден език. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение?
Господин Карадайъ, имате думата.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, тук става въпрос за това доколко ние, като народни представители и като граждани на Република България, искаме да сме част от Европейския съюз, доколко искаме да спазваме Конституцията на Република България, доколко искаме да бъдем равноправни граждани на Европейския съюз, доколко самите ние усещаме и подкрепяме да сме равни граждани на Европейския съюз, като мерило, ако използваме равенството на гражданите в Република България.
Какво имам предвид? Уважаеми дами и господа народни представители, наистина в чл. 3 на Конституцията е казано, че официалният език в републиката е българският.
Но Конституцията продължава и след чл. 3 има чл. 4. В чл. 4, ал. 3 се казва, че Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.
И продължава и по-нататък – има чл. 5, ал. 4, където е казано, уважаеми дами и господа народни представители, че международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. И обърнете внимание, те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
И ако продължим в този дух, колеги, има и следващ нормативен акт на Европейския съюз – Директива 109 от 1993 г., с всичките му изменения досега, където се уреждат различните видове и форми на избори. Включително и този противоконституционен Изборен кодекс, който в момента приемаме в залата, урежда едни въпроси, които са свързани с европейските избори, а именно изборите за членове на Европейския парламент от Република България, от една страна, от друга – изборите за местна власт.
В този Изборен кодекс са уредени въпросите, че включително и граждани, които не са български – граждани на държави – членки на Европейския съюз, не само че могат да гласуват, не само че могат да избират членове на Европейския парламент от Република България и местна власт в Република България, но самите те могат да бъдат и кандидати за такива!
От тази гледна точка имат пълното право да могат да провеждат кампанията си на своя език, а онези, които ще избират местна власт и членове на Европейския парламент от Република България, пък имат правото на информиран избор.
От тази гледна точка ограничението кампанията да бъде единствено и само на български език включително противоречи и на Конституцията. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Изказване – господин Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа! Днес сме свидетели на това, че лидерите на една опозиционна партия се сменят, но начинът на говорене и менторският й тон се запазват. Вече стана практика тази партия да ни замерва с обвинения, констатации, които съществуват единствено в тяхното съзнание и в тяхната представа за света. (Реплика от ДПС: „Конституцията!”.)
РУШЕН РИЗА (ДПС, от място): Ако можеш да четеш, прочети Конституцията!
МИЛЕН МИХОВ: Госпожо Председател, мисля, че поведението на някои хора се разминава с техния статут на народни представители. Изказвам се твърде меко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля, умората си казва думата. Нека да запазим необходимото поведение в залата.
МИЛЕН МИХОВ: Каква е същността на това предложение? Признаването на друг език, независимо кой, като официален език категорично противоречи на Конституцията! (Реплики от ДПС.)
Приемането на разпоредба в Изборния кодекс, която позволява да се води предизборна кампания на друг, освен на официалния език, е антиконституционно, защото това означава не само разговори на кафе, това означава излъчвания на официални предизборни клипове по телевизията, означава официални предизборни плакати, означава официални предизборни материали! Това означава статут на втори официален език! (Реплики от ДПС.)
Моля да не ме прекъсвате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата.
МИЛЕН МИХОВ: Когато ВМРО говори, другите трябва да слушат! (Смях и тропане по банките от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата!
МИЛЕН МИХОВ: Това означава маркиране на територия! Това означава претенции не за малцинство, а за мнозинство в така наречените „смесени райони”! Това е пътят, по който ДПС води страната ни! Това е пътят, по който те желаят да ни заведат към кантонизация и федерализация, към двунационална държава! Благодаря Ви. (Реплики от ДПС.)
РУШЕН РИЗА (ДПС, от място): Това са твои измислени тези, набеждаване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Михов, не знам в кой от текстовете на Конституцията и в онова, което изказах преди малко, се твърдеше това, което Вие се опитвате да внушавате. Явно Вие не искате да се позовавате на текстове от Конституцията и не искате да разбирате българската Конституция, а по-скоро разчитате, че Вашите внушения, независимо какви са текстовете в основния Закон, ще имат предимство пред Конституцията. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Михов, Вие сте интелигентен човек. Не очаквах до такава степен да отклоните един принципен спор, най-вече юридически, в такава посока – елементарна, крайно ксенофобска и националистическа, която няма нищо общо. Вие живеете в някакъв паралелен свят на кантонизация – измислен свят.
ДПС е тук от 26 години. ДПС е партия, която е доказала, че е национална. Европейска и българска политическа сила, благодарение на която България стана член на НАТО и на Европейския съюз. Така че тепърва да отговаряме на подобни обвинения от началото на 90-те години – явно някои хора просто не са мръднали и на крачка от начина си на мислене от тогава.
Искам обаче да напомня и на Вас, и най-вече на заместник-председателя, който е от ВМРО, че миналата или пό миналата седмица Европейският парламент прие една резолюция, с която призова Европейския съюз да обяви и турския за официален език на Европейския съюз.
Реакцията на евродепутата от ВМРО никак не беше уместна. Когато Европа се стреми да отговори адекватно на реалностите, подобни реакции като Вашата, на Вашите колеги – било в Европейския парламент, било в българския, звучат толкова ретро, че трудно можете да убедите избирателите да Ви подкрепят сега и в бъдеще. Благодаря. (Реплика от народния представител Рушен Риза. Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Трета реплика – Славчо Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ПФ): Господин Председател!
Господин Михов, в някои отношения не сте прав. Ще Ви кажа защо. Партията ДПС, както твърди самата тя, както има хора с български етнически произход в нея, има и такива народни представители, в това отношение – даже те твърдят, че има и български граждани, в което няма нищо лошо, но в това отношение, когато те предлагат да се говори на майчин език –ами, господин Михов, те поставят в дискриминационни условия тези български граждани, които са техни симпатизанти.
Какво ще разбират българските граждани от говоренето на майчиния им език? Всички ли трябва да знаят този език, тъй като той не е официален в българската държава? Ето на това искам да ми отговорите господин, Михов. Тези български граждани, които симпатизират на ДПС, как те ще разбират какво се говори в предизборната кампания на ДПС, когато тя е на майчин език?
Затова, господин Михов, искам да ми отговорите на този въпрос – това не е ли дискриминация към тези български граждани, които са членове на тази партия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Михов, за дуплика.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Всички сме български граждани.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател!
Ще започна отзад напред.
Господин Атанасов, ами това е проява на либерал-популизма на ДПС и с това ще свърша коментара.
Господин Казак, Вие казахте, че сте народен представител от Габрово. Не, Вие сте народен представител от Турция. (Шум и реплики от ДПС.) Вие влязохте от Габровски многомандатен избирателен район с по-малко гласове от кандидата на ВМРО, когото имах честта да познавам и е мой добър приятел, благодарение на преразпределението на гласовете от Турция. Мисля, че съм прав.
Що се отнася до Конституцията – уважаеми колеги, не ме атакувайте по линия на некомпетентност! Това е необосновано и малко лично. Припомням Ви, даже ще Ви го прочета на официалния език в Република България – чл. 3: „Официалният език в републиката е българският”. Чл. 36, ал. 3: „Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона.” Ето това е Избирателният кодекс.
В този смисъл Вашата любима тема за Конституцията е толкова старинна приказка, че тя прикрива едно много ясно вече, в последните години изявено желание на партията ДПС, изразявано от бившия, пък и сегашния лидер, за промяна на Конституцията – така нареченото „разгръщане на реформаторската мощ”, е промяна на Конституцията, която укрепва единството на българския народ, въз основа на обща културна ценност, кодифицирана в българския език. Благодаря Ви.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Поредни лъжи. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Лично обяснение – народният представител Красимир Каракачанов.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Кажи на македонски!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Чух тук репликата: „Кажи на македонски!”. Аз Ви го казвам на македонски, той е най-чистият български език.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: „За” македонския език!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: „За” Ви казвам – той е български. Това не съм го измислил аз. Всички световни лингвисти го признават, но няма смисъл да влизаме в този спор.
Уважаеми колеги от ДПС, този спор е излишен. Както виждате, в пленарната зала създава емоции, а още по-големи емоции и съмнения създава в българското общество. Разбирам, че тази теза Вие я вадите, за да се противопоставите на едни други, които се опитват да се направят на големите адвокати на Турция. Няма нужда! Всички ние сме български народни представители, избират ни български граждани.
Виждате, че след 25 години на Балканите, точно на база на подобни експерименти, се получиха проблемите в бивша Югославия – и в Босна с измислена нация, и въобще в цялата бивша Югославия. (Шум и реплики от ДПС.) Излишно е. Нека да не влизаме в исторически спор. Аз не споря за други неща с Вас, за история не спорете с мен! Излишно е тази тема, която повдигате, да разделя допълнително българското общество. Никой не печели от това.
Затова предлагам… (Шум и реплики от ДПС.)
Вие си имате ясна теза, останалата част от залата има друга теза, предлагам да прекратим този дебат и да преминем към гласуване, иначе ще изострим риториката, от което няма смисъл и няма полза българската демокрация.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Това не е лично обяснение.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Аз само предлагам.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Защо обясняваш?
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Обяснявам, тъй като ме споменаха да ми бъде обяснено на мен и на моя колега евродепутата Ангел Джамбазки…
Обяснението е просто. Турция може да е предложила турският език да стане официален. От предложение до ставане – едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да се случи. Нали така? Мисля, че Турция няма нужда Вие да им бъдете адвокат. Имат си други адвокати. Недейте да влизате в тази роля, не Ви отива, няма смисъл.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: За нас става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Каракачанов.
Процедура – народният представител Емил Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Пак ще повторя, с риск някой да се обиди, аз не искам това да стане, затова помолих спорът да спре преди да сме си казали думи, с които няма връщане назад или твърде много ще се обидят хора.
Четири години имате възможност, тридесет дни не Ви бъркат.
В момента говорите на български тук, а в целия си останал битност си говорите на другия. Едва ли Ви напряга това, че в момента говорите на български. Никъде в цитираните документи, които Вие казахте – Конституцията и останалите, няма текст, в който да пише: „България може да бъде европейска държава, само ако провежда изборите в България на турски език.” Никъде го няма.
Моля да прекратим този спор и да преминем към гласуване, уважаеми господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Емил Димитров за прекратяване на разискванията.
Гласували 131 народни представители: за 101, против 28, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Разискванията са прекратени.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов.
Комисията не подкрепя предложението.
Същото предложение е направено и от народните представители Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Моля да гласуваме предложенията на цитираните народни представители.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Предложенията са различни. Искаме разделно гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добре, отменете гласуването.
Подлагам на гласуване, първо, предложението, направено от народните представители Лютви Местан, Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 122 народни представители: за 5, против 100, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е от народните представители Мустафа Карадайъ и група народни представители, което също не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, моля Ви за ред в залата. (Спор между народните представители Димитър Байрактаров и Мустафа Ахмед.)
Моля, квесторите, осигурете ред в залата!
Господин Байрактаров, заемете си мястото.
Квесторите, моля осигурете ред в залата и заведете господин Байрактаров на неговото място!
Гласували 128 народни представители: за 24, против 101, въздържали се 3.
Предложението не е прието. (Реплики между народните представители Димитър Байрактаров и Мустафа Ахмед.)
Господин Байрактаров, ще Ви отстраня от залата!
Заповядайте за отрицателен вот.
Имате думата, господин Тодоров.
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака): Благодаря, господин Председател.
Колеги, ние от „Атака”, гласувахме против тези безумни предложения на ДПС, разбираемо защо.
Наглостта на тази партия вече наистина преминава всякакви разумни граници. Не разбирам защо, при положение че точно и ясно е описано в чл. 3 на Конституцията, че основният език в България е българският, защо се опитват някои хора от ДПС да четат българската Конституция, както дяволът Евангелието?
В крайна сметка години наред народните представители от ДПС агитират на турски език, на турски език, в районите, които посещават! И това не е тайна за никого! В крайна сметка не е тайна за никого, че това, което ни предлагаха, е всъщност вече и рекламните кампании по време на избори – примерно по държавната телевизия, по Националната телевизия „Канал 1”, да бъдат на турски език! Това ли ни предлагате Вие? Предлагате ни по националното, държавното радио, Вашите реклами преди изборите да са на турски език. Това ли ни предлагате? Да не би същите права да имат турците в Германия? Така ли е в Германия или не е така?
В крайна сметка, господа от ДПС, ако искате да говорите на турски, заминавайте си в Турция! (Възгласи: „Ооооо! от ДПС.)
Направете така едно добро за българския народ – заминавайте си за Турция, в Анадола, в Измир и си говорете на турски и на какъвто си искате език! (Силен шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Петнадесет минути почивка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, заседанието продължава.
По начина на водене – заповядайте, господин Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Главчев, уважаеми госпожи и господа! Изразяваме остър протест и обръщаме внимание на господин Главчев, че преди малко най-малкото, което можеше да направи, е да направи поне забележка на преждеговорившия.
Уважаеми госпожи и господа, когато става дума за тези теми, а именно за идентичност, език винаги пристъпвам към тази трибуна с определена доза срам, с угнетение, но също така и притеснително е всичко, което се казва с предразсъдъци, с предубеждения, с иронични забележки, дори и с подигравателен тон.
Остро възразяваме срещу този тон на Народното събрание.
Нещо повече, когато говорим на тези теми, а те са изконни, сакрални теми, Вие искате да ни внушите, че сме във вражеска среда. Това е недопустимо.
А по отношение на начина на говорене на предизборна кампания, да направим експеримент. Позволете ни да сезираме Конституционния съд и нека той да се произнесе или пък имайте предвид делата в Европейския съд по правата на човека.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това не е по начина на водене! Това е декларация!
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Защо само в Грузия е забранено агитирането на чужд език по време на предизборна кампания?
Уважаеми госпожи и господа, уважаеми хора! Всеки човек има свой мироглед, свое светоусещане. Когато той се стесни, когато се фокусира, той казва: „Това е моята гледна точка!”. Колкото по-тесен е базовият мироглед, толкова по-лесно се създава базова гледна точка. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето!
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Аз Ви призовавам да сте с по-широко светоусещане. Призовавам Ви да сте по-мъдри!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви изтече!
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Призовавам Ви да зачитате на всеки един гражданин на Република България идентичността и светоусещането.
Никой не може да ме изгони от Република България мен, независимо как се казва той, независимо как се казвам аз! Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кърджалиев.
Имам възможност в рамките на две минути да отговоря на процедурата Ви.
Щях да направя веднага забележка, ако не бяха настанали безредиците в залата, заради които дадох прекъсването от 15 минути, което не ми пречи и сега – да направя забележка на народния представител Илиян Тодоров за репликите, които отправи от парламентарната трибуна.
Процедура – заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам да удължим работното време до приемане на § 136 по вносител от така гледания Изборен кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? (Шум и реплики.)
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя обратно процедурно предложение.
Така или иначе, вече всички се умориха и градусът на напрежението се повиши. Умората не е добър съветник за вземането на разумни и правилни решения. Освен това Ви напомням, че все пак днес сме на извънредно заседание. Знаете, че извънредните заседания са с фиксиран дневен ред и фиксирано времетраене. Не е прието, не е традиция Народното събрание да удължава пленарното заседание на извънредни пленарни заседания. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, вярно е, че по силата на решение от петък днес провеждаме извънредно заседание с единствена точка като дневен ред, но това заседание се подчинява на всички наши процедурни правила, така както и до момента имахме възможност още от началото му да бъдат отправени различни по вид процедури. Коректно давахме възможност за обратно становище.
Приемам, господин Казак, изказаното от Вас становище заедно с аргументите, които Вие изложихте в подкрепа на това становище.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение, което е допустимо. Няма пречка Народното събрание да промени работното време, било то и на извънредно пленарно заседание.
Гласували 122 народни представители: за 88, против 34, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Продължаваме с § 82 по вносител, нали така?
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, по § 82 – предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 82 да отпадне”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Казак. (Шум и реплики.)
Колеги, моля, без подвиквания от място!
ЧЕТИН КАЗАК(ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, ние сме предложили този параграф да отпадне не за друго, а защото той преповтаря съществуващ законов текст в Закона за вероизповеданията, в който ясно е записано също, че вероизповеданията не могат да се използват за политически цели и служителите на вероизповеданията не могат да участват в политическия живот. Така че вече е записано ограничение и то в специалния закон, който касае вероизповеданията. Не трябва да се преповтаря и тук. Излишно е и само създава тавтология. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Делчев.
Втора реплика – господин Станилов. (Реплики.)
Държите Вие да бъдете първи?
Заповядайте, господин Станилов. (Шум и реплики.)
Извинявайте, господин Делчев. (Реплики.)
От преди малко поиска, не съм го видяла. (Шум и реплики.)
Блести ми залязващото слънце, но пък иначе е хубаво, че има слънце. (Оживление.)
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Много си е на мястото този член и ще Ви кажа защо.
На предишните парламентарни избори, уважаеми колеги от ДПС, ходжите, които са свещенослужители и аз към Вашата религия се отнасям с уважение, агитираха ли, водиха ли предизборна агитация и в полза на кого? В полза на партията на Касим Дал, така беше, срещу Вас. Това го знам със сигурност. Имам седем случая, където са ми донесли точно Ваши избиратели, какво правят там. Затова този текст аз държа да остане, за да се види кой какъв е тази страна. И кой нарушава нейните закони и кой не ги нарушава, защото това, което казах е истина!
И сега ще видите какво ще стане на следващите избори, щото всички те ще агитират за Лютви Местан и за неговата Партия ДОСТ. И Вие пак ще пострадате! (Реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Уважаеми господин Казак, и Вие, и аз сме юристи и знаем каква е функцията на Кодекса. В случая функцията на Изборния кодекс е да кодифицира цялата материя, свързана с изборите. Тъй като агитацията е точно материя, свързана с изборите, къде по-добре и на кое по-точно място да се забрани агитацията от страна на имами, регионални мюфтии, също така евангелисти или християнски духовници, освен в Изборния кодекс?!
Факт е, че на последните избори имаше много агитация от духовни лица. Това се наблюдаваше особено в районите на Разградско, Търговищко, Хасковско, Кърджалийско – масови бяха тези случаи. Очевидно че кодифицирането на тази материя е крайно необходимо – не само за гражданите, които трябва да знаят, че това е забранено и че религията не трябва да се смесва с политиката, а и за институциите, които са призовани да спазват закона.
Тук, от тази трибуна, искам да призова всички, които на следващите избори станат свидетели на агитация от врата на врата от духовни лица, независимо дали ще са на мюсюлманското или на християнското духовенство, да сигнализират, за да могат компетентните органи да приложат закона, защото България е светска държава. България не е халифатство, не е нещо друго. В България законът е такъв, че политиката се прави от български политици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Господин Казак – дуплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми колеги, пак Ви обръщам внимание – в чл. 7, ал. 2 от Закона за вероизповеданията ясно е записано, че религиозните институции и общности не могат да се занимават с политическа дейност. Там това е ясен текст.
Явно предложението е продиктувано може би по-скоро от онзи прецедент, когато един пловдивски митрополит участва активно в агитацията. (Смях и оживление.) Но това е прецедент, това е изключение. Иначе като цяло не съм се сблъсквал със случаи, когато духовни лица агитират открито или изрично за дадена политическа сила.
Този текст обаче крие рискове и апелът, който чухме от господин Делчев, подсилва опасенията, че той може да се използва наистина да се атакуват определени религиозни обреди, които така или иначе се случват по време на предизборната кампания. Предизборната кампания не означава, че религиозните обреди на всички вероизповедания трябва да бъдат преустановени и никой нищо не трябва да прави. Опасявам се, че някой ще използва това, за да започне да сипе доноси срещу този или онзи свещенослужител, че по време на религиозен обред едва ли не е правил предизборна агитация.
Уважаеми колеги, пак апелирам – има текст, който е ясен. Той е съществувал от самото приемане на Закона за вероизповеданията. Всички религиозни общности и техните свещенослужители са много наясно със своите задължения и ограничения.
Най-малкото пък ние от ДПС се притесняваме. Недейте говори от наше име. Ние не се притесняваме ни най малко, че дадено вероизповедание ще тръгне да подкрепя тази или онази политическа сила. Ние сме убедени, че всички религиозни институции в страната твърдо спазват своята мисия, ограниченията, които им налагат Конституцията и Законът, и няма да се впуснат в подобна авантюра. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз съм абсолютно съгласен с това, че предизборна агитация не може да се води от духовни и религиозни лица, но според мен текстът ще ни създаде проблеми от гледна точка на практиката, която имаме всички политически партии с всички вероизповедания. Ще Ви дам няколко примера и ще направя конкретно предложение.
Религиозна агитация ли е изпълнението на определен религиозен обред? Това не е записано в текста и ще създаде много сериозно двусмислие.
В моята дългогодишна кариера по време на избори ми се е случвало да поканя християнски духовници да извършат един или друг религиозен обред – например освещаване на офис. Знаете, че всички ползваме постиженията, които правим, понякога в предизборната кампания – освещаване на построена сграда от, да кажем, управляваща партия, или освещаване на построен храм. На мен лично ми се е случвало по време на кампания няколко пъти да освещаваме новопостроен или ремонтиран християнски храм.
Ако в текста няма ясно разграничение между агитация и религиозен обред, ще изправим Централната избирателна комисия, областните управители и органите, които съблюдават и се грижат за изпълнението на тези разпоредби, пред сериозен проблем. Може би ще бъдат наказани духовници за извършване на чисто религиозни обреди.
Затова аз предлагам, госпожо Председател, редакционно: ако бъде приет текстът, ако не отпадне, да се добави: „Не са предизборна агитация извършването на религиозни обреди”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Цонев? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители § 82 по вносител да отпадне. (Шум и реплики.)
Колеги, моля Ви не се обаждайте от място. Следете какво гласуване върви.
Гласували 138 народни представители: за 27, против 90, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 82. (Шум и реплики от ДПС.)
Като приемем параграфа, ако го приемем по предложение на Комисията, така беше и Вашето изречение, тогава ще подложа на гласуване допълнението, което Вие предложихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Гласували 137 народни представители: за 111, против 24, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега гласуваме предложението на Йордан Цонев: в § 82, чл. 182, ал. 5 – не е предизборна агитация извършването на религиозни обреди.
Алинеята гласи: „Не се допуска извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията.” Вие предлагате второ изречение: „Не е предизборна агитация извършването на религиозни обреди”. (Смяна на председателите.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А що е религиозен обред?
ЙОРДАН ЦОНЕВ (встрани от микрофоните): Те са описани – молитва, откриване на храм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на господин Цонев да се добави второ изречение, което да гласи: „Не са предизборна агитация извършването на религиозни обреди”.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Не е предизборна агитация...”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз съм го записала, както той го е казал. Има и стенограма – в множествено число е. (Реплика на народния представител Йордан Цонев). Ето, господин Цонев казва, че правилно съм възпроизвела онова, което той е споделил.
Гласуваме предложението на господин Цонев.
Гласували 120 народни представители: за 80, против 14, въздържали се 26.
Предложението е прието.
Прегласуване.
(Народните представители Данаил Кирилов и Димитър Делчев искат едновременно думата за процедура).
Първият по време е пръв по право.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, извинявам се на колегата Делчев, че го прередих, но искам да предложа не само прегласуване, но и отлагане на гласуването по това предложение за следващия ден. Нека го обмислим, нека прецизираме текста. Действително – съотношение на понятия в голяма част. Да кажем, в политическата дейност присъства ритуален елемент. Нека да съобразим доколко този елемент може да се квалифицира като агитация, или пък не е необходимо, за да не товарим текстовете излишно.
Предлагам отлагане на гласуването по тази редакция. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, в момента сме в хипотеза на колизия на процедурни предложения. От една страна има искане за процедура по прегласуване. Ако допусна тази процедура преди процедурата на господин Кирилов, се обезсмисля неговото предложение за отлагане на това гласуване. Разгледано систематично, мисля, че по-широкото понятие е да дадем възможност да отложим гласуването, след което Вие ще запазите правото си за прегласуване, господин Делчев.
Подлагам на гласуване процедурата на господин Кирилов – да отложим гласуването, което започна, но не е довършено, защото има искане за прегласуване по редакционното допълнение на господин Цонев.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 129, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 83 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 83 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията не подкрепя предложението:
„В § 83, в чл. 183, в новата ал. 6, т. 2, числото „2” се заменя с числото „5”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 83, който става параграф със съответната номерация:
„В чл. 183, ал. 4 се създава изречение второ: „В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България, или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз се учудвам, че Комисията е предложила този текст. Не знам кой е вносителят, но очаквам поне тук патриотите да въздигнат глас – „Как така ще забранявате да се използва знамето на Република България в предизборните материали?!” Ние от Движението за права и свободи от самото ни създаване до ден днешен винаги сме използвали елементи – цветовете на знамето на Република България, в нашите предизборни плакати и агитационни материали. Никога това не е представлявало проблем. Учудвам се, че сега Вие искате да ограничите тази възможност – да се използва знамето, разбирай цветовете на знамето. Помислете отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Казак.
Реплики?
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Казак, патриотите са реагирали и са направили предложение. Говоря за Парламентарната група на Движението за права и свободи, което е направило писмено предложение този текст да отпадне. Там са патриотите – които защитават българското знаме. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Втора реплика? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Попов. (Смяна на председателите.)
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моето изказване е по втория параграф – по отношение на пазарната стойност, да бъде до 2 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма го в текста на вносителя, така че ограниченията отпадат, тоест в текста на Комисията.
ФИЛИП ПОПОВ: Прощавайте. В такъв случай няма да правя изказване. Не го видях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съобразено е още в Комисията.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Госпожо Председател, дами и господа! Понеже разбрахме, че от ДПС са патриоти, радваме се най-накрая, че мислят патриотично, но и досега беше забранено използването на символите на българската държава – герба и българското знаме, за агитационни материали по време на кампания, което не е редно.
Не може тясно партийни интереси да използват герба на страната и българското знаме. Това не е редно! Имало е жалби за плакати, които сме направили от ВМРО или Патриотичния фронт, където леко е загатнато, че има знаме или нещо друго, така че вземете и проверете какво е било досега и тогава се правете на патриоти.
Най-важното наистина е, че не трябва символите на българската държава да се използват тяснопартийно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Репликата ми е много кратка. Агитацията не се прави в името на тяснопартийни интереси, а в името на добруването на България. Това е. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – госпожа Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това предложение е от ГЕРБ и е направено във връзка с чл. 5 от Закона за политическите партии, коeто казва: „Политическите партии не могат да използват в своите символи герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Ангелов, Движението за права и свободи винаги сме били патриоти и то пó истински патриоти, а не в смисъла, който Христо Ботев е вложил в свое стихотворение. Затова ние настояваме да отпадне ограничението да се използва българското знаме по време на предизборната агитация, тоест в предизборните материали. Никога не е имало подобно ограничение в закона. (Реплики.) Никога не е имало! Това, което колежката прочете, касае в символиката на партиите да не се използват националните символи и знаци. В предизборните материали винаги се е използвало българското знаме и това никога не е създавало проблем.
Ако искате запишете изрично, че не може да се използва македонското или френското знаме, но оставете българското знаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ПФ): Благодаря на колежката Александрова, че припомни на уважаемите народни представители от ДПС откъде идва това нещо, за да не може да се използва и знамето, и герба. Предполагам, че може би Вие не сте се занимавали с това да правите определени клипове по Националната телевизия или радио, където по принцип не разрешават излъчване на клипове, включително и представителите на тези медии с българските символи на българската държавност. Това е факт, нали?!
Това, че искате да се правите на патриоти, си е Ваш проблем.
Към господин Чобанов. Господин Чобанов, радвам се, че работите за благото на държавата, но по времето на мандата, който имахте, като финансов министър Вие...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще се отклоните от дебата, който водим в момента.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: ... така работихте, че хиляди български граждани останаха без депозитите си в КТБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Валери Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Обръщам се към Вас с препоръка да подкрепите текст, който е отхвърлен от Комисията, а именно текстът към чл. 183, ал. 6, която препоръчваме да се създаде: „По време на предизборната кампания се забранява раздаването на подаръци, награди и други с изключение на знамена, печатни и агитационни материали с пазарна стойност до 2 лв.”. Впоследствие в Комисията променихме това предложение и вместо 2 лв., предложихме не повече от 5 лв. да бъде стойността на тези агитационни материали.
Веднага ще се мотивирам защо. Защото в поредицата от последните десетина години почти всички избори се превърнаха в особена форма на купуване на избирателя. Под формата на агитационни материали се раздават какви ли не вещи, които имат предназначение, дълготрайно, продължително ползване като части от облекло, шапки, очила, какви ли не други пособия. Практика на не българските партии, подчертавам дебело, не българските партии – партии, които представляват чужди интереси, е да купуват избиратели с материални награди с хранителни стоки: пакети ориз, олио, пакети брашно, живи кокошки. Жива кокошка – един брой, и гласуваш за мен. (Оживление и реплики.) Да, цитирам Ви примери от тъжната практика на изборния период в България. Това са фактите.
Ако не въведем някакво ограничение за това разюздано купуване на избирателите, добре би било да направим още една промяна и да въведем като задължение при всички рекламни, пропагандни материали и реклами на съответната политическа сила отдолу да бъде изписвано „Купуването и продаването на гласове е традиция”.
Апелирам към Вас да подкрепите текста, предложен от Патриотичния фронт: „агитационни материали на стойност до 5 лв.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към господин Симеонов?
Господин Попов – първа реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Симеонов, донякъде съм съгласен с изказването Ви. След като обаче приехте единен централен номер, на практика големите играчи, образно казано, големите партии ще бъдат привилегировани, защото ще разполагат с доста голямо медийно време. Ще могат да си плащат централно да си правят кампанията. Това, което Вие предлагате – да е до 5 или до 2 лв., ограничава по-малките кандидати образно казано, пак повтарям, по-малките кандидати, които са за избори, независимо от вида избори.
Затова предлагам, въпреки че не е подкрепено като текст от Комисията, да се ограничи наистина, но след „агитационни материали” да се сложи точка, защото тук се вижда, че се предлага с изключение на знамена, печатни и други агитационни материали. Да определим дали пазарната стойност ще е 2 или 5 лв., мисля че е доста рестриктивно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, повече оптимизъм Ви пожелавам в навечерието на Вашия конгрес. Все още не сте станали малка партия, за да се притеснявате, че по някакъв начин се ощетява малката партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По темата, господин Симеонов!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Настоявам за подкрепа на този текст, апелирам и Ви умолявам, защото по този начин ще изолираме тези хора, които отиват да гласуват само заради материалните награди. Нека да си кажем истината: има една част от българското население, която нищо не разбира от политика, която живее извън реалния свят, силно вторачена в битовите си проблеми. Точно тази част доста нечистоплътно се използва от ДПС, основно от ДПС. Тази част в общи линии гласува точно заради материални облаги или под угроза за уволнение, страх, отнемане на привилегии и прочие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители за отпадане на § 83 – Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 131 народни представители: за 22, против 88, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Отрицателен вот – господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Защо гласувах „против”?! Всички се концентрирахте около изказването на един от преждеговорившите – няма да му дам повод за лично обяснение, който ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Така се изкажете, че той да не се разпознае в думите Ви.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Тук не става въпрос за любов към българските национални символи. Погледнете текста какъв е. „В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България – забележете – или на чужди държави, както и религиозни знаци и изображения”.
Бих разбрал колегите от ДПС, ако бяха казали: понеже много обичаме България и българското знаме, нека да остане само забраната за използване на чужди знамена и религиозни символи. Бих ги разбрал. (Реплики и възгласи от ДПС.) Само че Вие не го направихте като предложение и затова гласувах против целия текст. (Реплики и възгласи от ДПС. Реплика от народния представител Четин Казак.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, текстът е гласуван. Продължаваме нататък. (Народният представител Четин Казак иска думата.)
Какво лично обяснение? (Шум и реплики.)
Моля? (Шум и реплики.)
Колеги, толкова безадресно беше обяснението на отрицателния вот. Единственото споменаване беше, че каза „ДПС”, но това не означава, че всички колеги ще вземете думата за лично обяснение.
Заповядайте по начина на водене.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, правя процедурно предложение по начина на водене, за да Ви обърна внимание, че предстои гласуването на основния текст на Комисията.
В моето изказване мисля, че стана ясно, направих изрично предложение от текста на Комисията да отпадне ограничението за българското знаме. Мисля, че ясно казах, че приемаме да има ограничение например да не се използва знамето на Македония, на Франция или на някоя друга държава, но българското знаме да отпадне в текста на Комисията като ограничение.
Би следвало да подложите на гласуване това предложение, което съм направил. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Казак. Като стигнем до него, ще го направя.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Митев, Симеонов и Кирилов, което господин Симеонов защити в залата.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 127 народни представители: за 28, против 40, въздържали се 59.
Предложението не е прието.
Заповядайте за отрицателен вот – защо сте гласували „против”.
От Вашата група са гласували двама души. Единият е „против”, другият – „въздържал се”. Приемам, че Вие сте този с гласуването „против”.
От Секретариата потвърждават, че господин Божинов е гласувал „против”.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, гласувах против този текст, защото не е въпрос единичната цена дали е два или пет лева. И сега в стотици заведения можете да си пиете кафето, като Ви сервират захарта с емблемата на една от партиите в България. (Шум и реплики.) Защо реагирате бе, колеги? Това не са два лева и не са пет лева, това са две стотинки, но поръчката е за няколко милиона. Затова нито единият, нито другият текст решава и забранява онова, с което се спекулира.
Затова гласувах „против”, защото решението не е в тези текстове, защото това са агитационни материали, но те са за милиони левове, а единичната им стойност… (Шум и реплики.) Защо реагирате? Аз не назовавам партията бе, колеги. Аз не казвам коя е партията. Аз казвам за захарчетата, които са залели България.
Затова този текст не върши работа и аз гласувах „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, преминаваме към редакцията на Комисията.
Преди да подложа на гласуване предложението на Комисията, господин Казак предложи от текста да отпадне „или знамето на Република България”.
В такъв случай изречението би звучало по следния начин, господин Казак: „В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето…” (Реплика от народния представител Четин Казак.)
Елате и кажете точно какво искате, господин Казак, но така го кажете, че изречението да има смисъл.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Текстът да гласи: „В агитационните материали се забранява използването на герба на Република България или на герба или знамето на чужда държава”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „както и…” Текстът продължава.
ЧЕТИН КАЗАК: Да, да: „както и религиозните знаци или изображения”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на господин Казак.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ, от място): Какво правим сега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ерменков, гласуваме от много време, цял ден днес от 11,00 ч., Вие ме питате: „Какво правим сега?”.
Гласуваме, господин Ерменков. (Весело оживление.)
Господин Божинов следи текста, допитайте се до него.
Прекратете гласуването!
Гласували 120 народни представители: за 35, против 57, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
(Народният представител Георги Божинов иска думата за прегласуване.)
Тъй като предложението е на колегите от ДПС е коректно прегласуването, след като бе даден знак, да се даде на колегите от ДПС.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ, от място): Тогава по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре.
Госпожа Ахмедова.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Престанете да говорите за два лева, за пет лева, за щуротии! Тук говорим за знамето на Република България. В крайна сметка осъзнайте се какво правите! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Ахмедова, освен призивът Ви имате ли някакво искане?
ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Процедура по прегласуване. Много Ви моля, осъзнайте се! (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ерменков, разбирам Ви, и аз съм на път да го постигна.
Заповядайте по начина на водене, господин Божинов.
Сега ще ми обяснят къде съм допуснала грешка.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Госпожо председател, Вие неволно, обаче подведохте залата, неволно. Когато предложихте да гласуваме против герба и знамето, трябваше да кажете: Вие гласувате против отпадането на текста. Това е правилното. Защото сега се разбира, че наред с отпадането да се използват герба и знамето на Република България, отпада „или чужда държава”. Едно е да отпаднат двете неща, другото е да отпадне забраната за използването на герба и знамето. Това са две много различни неща, които, ако се дефинират правилно, хората биха гласували по различен начин. Затова Ви моля да дефинирате точно какво предлагате да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов, моля Ви, дайте доклада на господин Божинов и на господин Ерменков или поне стойте до тях, за да следят докъде сме стигнали. (Оживление.)
Дефинирам точно, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ, от място): Много ще се радвам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По § 83 по вносител, което е с две точки – т. 1 и т. 2, по т. 1 се правят промени в ал. 4 на чл. 183, а в т. 2 искат да се създаде нова ал. 6.
Има предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители изцяло да отпадне § 83.
Комисията не го подкрепя.
Подложих го на гласуване, това предложение беше отхвърлено.
Има второ предложение на народните представители Митев, Симеонов и Кирилов, които правят промяна на текста на вносителя за нова ал. 6 и вместо „пазарна стойност до 2 лв.”, те предлагат да се замени с „числото 5”. Подложих го на гласуване, Комисията го отхвърли.
Стигаме до предложението на Комисията за редакция на § 83. Преди да се гласува редакцията по Комисия на § 83, господин Казак го помолих да излезе и точно да формулира неговото редакционно предложение. Той го артикулира вярно, записано е в стенограмата и аз това съм подложила на гласуване. (Реплики.)
Господин Казак, елате да повторите точно, защото мен ме обвиняват, че...
Записано е в стенограмата, господин Божинов, злоупотребявате с права! (Реплики от ДПС.)
Казвате му обаче нещо различно, което не е по стенограмата, господин Карадайъ.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Да, да.
„В агитационните материали се забранява използването на герба на Република България или на знамето и герба на чужда държава...”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И продължава изречението.
ЧЕТИН КАЗАК: „ ... както и религиозните знаци или изображения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, точна така. Това съм подложила на гласуване.
ЧЕТИН КАЗАК: Гербът на Република България също не трябва да се използва за агитационните материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това подложих на гласуване. Предложението не беше подкрепено. Госпожа Ахмедова поиска прегласуване на този текст.
Прегласуване на редакционното предложение на господин...
Гласували 122 народни представители: за 36, против 69, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
За отрицателен вот – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, гласувах против предложението на господин Казак. Мисля, че той впоследствие също осъзна за какво става въпрос. Не става въпрос затова, че на митинги и манифестации биха се ползвали знамена с българския герб. Става въпрос в забраната в агитационните материали да фигурират гербът и знамето на България в един плакат или... Това е съществуващ текст. За това става въпрос. Гербът и знамето на България не могат да се ползват навсякъде, още повече агитационни материали. А не на митинг, на манифестации, на шествие някой да носи българското знаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме Ви, господин Лазаров. Благодаря Ви.
Колеги, предлагам да гласуваме предложението на Комисията за редакция на § 83 по вносител за промените в чл. 183,
ал. 4.
Гласували 115 народни представители: за 95, против 19, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Отрицателен вот.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Освен всички изредени тук аргументи гласувах против това предложение, защото не мога да си представя как ще направим сега едни европейски избори без европейското знаме на плаката? При нарастващия евроскептицизъм в Европа как ще промотираме европейската идея дори без знамето?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Анастасов.
Заповядайте за втори отрицателен вот.
ЕРДЖАН ЕБАТИН (ДПС): Уважаеми колеги, гласувах против, защото считам, че и в предизборните мероприятия партиите трябва да възпитаваме усещане за държавност сред нашите избиратели. И Ви заявявам, че независимо от тази забрана ние от ДПС ще използваме българското знаме, за да възпитаваме усещането за държавност сред нашите избиратели и няма да се спрем. (Единични възгласи, браво от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Трети отрицателен вот? Не виждам.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 84, който става § със съответната номерация:
„§ ... В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Печатните медии и онлайн новинарските услуги може да отразяват и безплатно предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
(3) Цените по ал. 1 не може да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца, преди началото на предизборната кампания.
(4) В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания, уважаеми колеги?
Господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както виждате, тук с този параграф се създава една хипотеза, с която се дава възможност за безплатно отразяване на предизборната кампания, тоест, не да се отразяват новини, а да кажем от деня, в които вероятно да се види участието под една или друга форма на представители на политическите партии, на самата предизборна кампания – нещо, което до момента се правеше обикновено платено и това беше част от така наречените платени материали. Доста дебатирахме по този параграф в Правната комисия, така и може би не стигнахме до някакъв обединяващ вариант.
Затова искам да направя едно редакционно предложение, а именно в т. 2, ал. 2 накрая да допълним след като бъде направено такова отразяване в печатни и други медии безплатно на предизборната кампания, то да бъде отразено по подходящ начин, да бъде указано по подходящ начин, тоест да е ясно, че става дума за безплатно отразяване на предизборна кампания.
Редакционното предложение гласи по следния начин: „В § 84 по вносител т. 2, ал. 2, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя текстът „като по подходящ начин указва това”.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Славов.
Първа реплика? Няма.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Господин Славов, не се противопоставям на Вашето предложение, но смятам, че то допълнително би утежнило текста, тъй като вече има гласуван текст в предходен параграф – мисля, че беше чл. 180. В него сме записали, че договорите – и възмездните, и безвъзмездните, се обявяват, тоест ще има яснота, публичност и прозрачност по отношение на кампанията къде се отразяват в медиите договорите с политическите партии, коалициите и инициативните комитети.
Ако сте съгласен, моля да оттеглите предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
Реплика?
Заповядайте, господин Славов.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС, от място): Реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Да, ще Ви дам думата, госпожо Ахмедова.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Атанасова!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Има още една реплика! (Реплика на народния представител Ферихан Ахмедова.)
ПЕТЪР СЛАВОВ: Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Извинявайте!
Поиска реплика госпожа Ахмедова. Той поиска първа реплика, а Вие – втора реплика. (Шум и реплики.) Имаше изказване на госпожа Атанасова.
Вашето беше изказване (към господин Петър Славов). То е било реплика – извинявайте, господин Славов.
Тогава има думата госпожа Ахмедова – грешка на ръководството, било е записано изказване, а то е реплика.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаеми господин Председател, за да уточним – правя реплика на господин Славов, защото така беше изписано на екрана, че той се изказва.
Въпросът ми е следният, господин Славов. В ал. 3 е записано, че цените по ал. 1 не могат да надвишават средните пазарни цени на търговската реклама през последните шест месеца преди началото на предизборната кампания, с което съм съгласна. Въпросът ми е следният: ако това не се спазва, какво следва? Защото Вие като законодатели и вносители не сте го предвидили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, госпожо Ахмедова.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Славов – проверих току-що, в изказване сте били, в процедура на изказване.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По двете реплики.
Госпожо Атанасова, първо, бих Ви върнал жеста Вие да помислите за това, което казахте – дали Вие да не го оттеглите, защото, както отлично знаете, отразяването на една предизборна кампания може да бъде и извън подписан договор. Не е нужно да има подписан договор – бил той за безвъзмездно отразяване, или за нещо друго, за да бъде отразено едно предизборно мероприятие. Така че на мен ми се вижда коректно, когато дадена медия реши да направи такова нещо, тя просто да укаже, че тя наистина представя такъв вид отразяване – безвъзмездно отразяване, както между другото ако погледнете в чл. 179 от Кодекса, се отразяват платените публикации. Това горе-долу е същият текст, заимстван тук.
По отношение репликата на госпожа Ахмедова, предлагам заедно да помислим, но в случай на нарушение, знаете, че има си съответна глава за административно-наказателни разпоредби и те се прилагат на общо основание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Славов.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Знам, че сте уморени, колеги. Неслучайно тези девет часа, в които вече обсъждаме темата, не съм вземал думата, но тук има важен текст, който не искам да минем без да му бъде обърнато необходимото внимание.
Ако докато тече реклама, която дадена медия е решила да бъде безплатна, това не се изписва или казва по време на нейното излъчване, как ще контролираме и как може някой да контролира, като например Сметната палата, дали договорът, сключен за безплатна реклама, отразява реално изпълнението, което дадената медия ще прави? Казано простичко, ако това не се изписва изрично, колеги, по време на дадения клип, който е безплатен, никой след това не може да установи дали дадената медия е изпълнила сключения договор за определен брой безплатни клипа, или си е правила каквото иска.
Ако ние сега не задължим медиите, когато излъчват безплатна реклама, да изписват отдолу „безплатна реклама, съгласно договор с еди-коя си партия”, те ще правят каквото си искат и ще настъпи пълна анархия и за съжаление ще има злоупотреби, защото ще се окаже, че определени медии с неясна собственост са имали и имат възможност за огромна, така наречената „безплатна реклама”.
Няма лошо по принцип безплатната реклама, колеги. Но ако задължим медиите да изписват, когато рекламата е безплатна, зрителят ще може да си даде сметка дали дадена медия е решила да даде безплатна реклама на всички партии, както би трябвало да бъде, или е селектирала по определен критерий, ще трябва да отговаря на тези въпроси. Така че, за да има прозрачност, за да има отчетност и да има отговорност, когато има излъчване на безплатна реклама, е изключително важно то да бъде пояснявано.
Горещо подкрепям редакцията на колегата Славов и Ви призовавам, колеги, да гласувате „за”, за да не се налага да видим лоши практики и тогава да изменяме този текст. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Димитров.
Реплика? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Първо гласуваме предложението на народния представител Петър Славов – в редакцията на § 84, който става в съответна номерация, ал. 2, т. 2, изречение първо накрая да се постави запетая и да се добави „като по подходящ начин указва това”.
Уважаеми колеги, режим на гласуване за предложението на народния представител Петър Славов за редакционна бележка.
Гласували 92 народни представители: за 28, против 4, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Уважаеми колеги, гласуваме редакцията на § 84 в съответната номерация по доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 77, против 10, въздържали се 8.
Предложението е прието.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Отрицателен вот, господин Председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
БСП лява България гласува „против”, защото другото означава, че собствениците на медии ще могат заради едни или други добри услуги от едно или друго добро правителство безплатно да отразяват една или друга управляваща партия – в случая това е ГЕРБ, или да се отразява без официално да се плаща, за да не се отчитат големи разходи за медийни услуги, а в същото време гражданите да бъдат къпани в проправителствена пропаганда. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с § 85.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 85, който става параграф със съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! С този нов параграф, с измененията реално се забранява да бъдат атакувани министерствата, общините, агенциите. Това е предизборна кампания. Ти не можеш да не изкажеш позицията си по политическо поведение на институция, каквото е министерството, каквато е общината, каквато е агенцията. Това реално сега ще се приеме. Нима ще ограничим критиката? Същите са санкциите, когато е засегнато частно лице.
Помислете, когато гласувате. Считам този параграф за антидемократичен и че трябва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Анастасов, при справка с чл. 88, ал. 1 казва, че публикуването на отговор става на същото място, със същия размер, вид и формат, шрифт и без коментар.
Алинея 2 казва, че отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.
Предлага се нова ал. 3, която казва, че алинеи 1 и 2 се прилагат и когато в публикувания материал са засегнати държавни или местни органи. Става дума за право на отговор.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Точно така – за право на отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Анастасов?
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Вие всъщност ми направихте реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре.
Втора реплика?
Дуплика – господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ): Вижте, правото на отговор на дадено частно лице е едно, а когато министерство или кметство на община тръгне да отговаря по един или друг начин, като юридическо лице, се получава много странно, тоест нямаш право да критикуваш примерно антисоциална или антинародна политика. (Реплики от ГЕРБ.) Точно за това говорим.
Затова искате на база на засегнатост на министерство или институция, на тази база те да направят отговор, равностоен на това, за което си ги критикувал. Много ясно е казано в текста. Аз също съм много ясен и мисля, че всички трябва да ме разберат. Не е демократично да не позволявате да се критикува правителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков има думата за изказване.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Текстът, който се предлага, предвижда право на отговор на засегнати държавни или местни органи.
За разбиране на изморената зала ще дам пример. Засегнато е Народното събрание от изказването на кандидат. Кой ще отговори от Народното събрание, който е органът на законодателна власт? Вие или опозицията, или мнозинството?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не е задължително.
МИХАИЛ МИКОВ: Разберете този текст. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Кажете им да не викат тук!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, моля Ви, колеги!
МИХАИЛ МИКОВ: Този текст е абсурден и наистина има единствената цел да ограничи критики към правителството, към Събранието, към общинския съвет, към кмета. Засяга се физическо лице и то затова има право на отговор, защото е физическо лице. Народното събрание няма право на отговор. Народното събрание е институция и затова неговият председател има право на изявление, когато поиска, по Националната телевизия, обаче от името на Събранието. Това са абсурдни текстове, които ограничават свободата на словото в рамките на кампанията.
Институциите не са в състезанието между кандидатите и партиите. Те са държавни институции. Когато се критикува тяхната дейност, което е естествена част от свободата и демократичността на политиката, няма как да бъдат засегнати, защото се разбира, че те подлежат на критика. Това е част от демокрацията.
С приравняването на институциите с волята, каквато те нямат – единична воля на физическото лице, кандидат за народен представител, кандидат за общински съветник, всъщност се прави цензура, която да защитава тези, които седят в институциите, в органите. Нали след изборите могат и да се сменят? Ще се чувстват ли тогава органите засегнати? Разбирате ли за какъв абсурден текст става дума, който нанася поражение върху свободата на словото в България и нормалната демократична кампания?!
Не знам, сигурно има страни, които не са в Европейския съюз, но не биха се сетили за такъв текст. (Реплики от народния представител Димитър Лазаров.)
Кажете кой ще отговори от името на органа Народно събрание? Кой ще се почувства засегнат? Опозицията може да каже, че критиката е основателна, а мнозинството да каже, че не е основателна, но не може Народното събрание да бъде засегнато! Министерският съвет няма как да бъде засегнат. Ако се почувства много засегнат бащата на Министерския съвет в сегашното му издание, той има достатъчен достъп до медиите да говори от сутрин до вечер каквото поиска.
Това са абсурдни текстове, които приемате! Те нямат нито правна, нито политическа логика и са в разрез с всякаква демокрация! Благодаря Ви.
Моля Ви, преразгледайте този текст. Вземете почивка. Разберете, няма как орган, институция да се засегне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Госпожа Десислава Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Може би текстът, предложен от вносителите, буди известна неяснота, тъй като касае вече уреден проблем в Закона за радиото и телевизията.
Преждеговорившите господин Анастасов и господин Миков освен че обърнаха внимание на народното представителство за това какви права и интереси не само на кандидати в предизборна кампания биха били засегнати и какво право на отговор може да се даде впоследствие, трябваше да се обърне внимание и на вече действащи текстове в българското законодателство, какъвто е чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Именно там, уважаеми колеги, лицата, държавни и общински органи, засегнати от медийни услуги, имат право на отговор.
Ако режимът ще бъде уеднаквен, то може наистина да се ползва този текст от Закона за радиото и телевизията. Там Съветът за електронни медии следи за прилагането на законодателството в частта право на отговор или засягане на орган на държавната власт, местен орган или местни лица – в случая говорим за кмета или общинския съвет.
Уважаеми господин Миков, може би много по-коректно ще бъде да се предложи нова редакция, ако сте съгласен, където да бъде ясно и точно уточнено за кои видове органи на държавна и местна власт се касае текстът. Той обаче е съвсем коректен по отношение на електронните медии, защото за печатните медии вече има точна и ясна формулировка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Атанасова, явно ще трябва този текст и там да се промени. Ще вземем мерки да внесем предложение.
И пак обяснявам бавно: не може орган да бъде засегнат. Може да бъде засегнато лице. Министър-председателят може да бъде засегнат. Госпожа Цачева може да бъде засегната. Президентът може да бъде засегнат. Няма как органът Народно събрание да бъде засегнат, защото той е колегиален орган, състоящ се от 240 души. Един ще е засегнат, един ще е щастлив. (Оживление.) Точно така. Волята се формира само чрез гласуване, а там е ирелевантно кой какво чувство има към някаква критика или заявление на някой кандидат. А който е засегнат като физическо лице, има право на отговор, както в Народното събрание засегнатият народен представител има право на лично обяснение, не цялата му група. Защото и от групата може едни да са радостни, други да са по сърдити. (Оживление.)
Още веднъж, разберете, този текст е юридически безумен и ще ограничи свободата на словото. На общо основание министър председателят, ако се чувства...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А Вие карта сложихте ли, господин Миков?
МИХАИЛ МИКОВ: Извинявайте. Свършвам, няма да ползвам времето. (Оживление.)
На общо основание министър-председателят, който е председател на колегиалния орган Министерски съвет, обръщам Ви внимание, той не е едноличен орган на власт, за разлика от кмета, за разлика от президента, може да потърси право на отговор и няма нужда от този запис, отнасящ се за органа и, забележете, държавни или местни органи. Няма как, разберете, абсурдно е. Ако такова нещо пише в Закона за радиото и телевизията, ще внесем поправка да се отмени. Това се учи може би първи-втори курс. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател!
Уважаема госпожо Атанасова, аналогията, ако ме погледнете и слушате, беше неуместна. В другия закон се регламентират правата и задълженията на медиите. И там се казва, че когато едната страна е засегната, засегнатата страна, която и да е тя, има право на отговор. Обаче тук гледаме един Закон за изборите. Тук се състезават субекти. И на тези субекти ние гарантираме техните права. Тук въобще не регламентираме обществените отношения на органите и институциите, които ги засягат. И в този смисъл този текст е неуместен. Така че Вашата аналогия също няма място като обосновка на правилността на този текст. Това е моето възражение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Атанасова, в изказването си Вие бяхте права, а може би би трябвало да се коригира текстът, става въпрос за едноличните органи. Но тази нова ал. 3 се отнася към ал. 1 и ал. 2 – когато публикуват материали, накърнявайки доброто име, правата на кандидат или на лице, което представлява партията, би трябвало отговорът да бъде публикуван. Тук се добавя една трета алинея като задължение на тези печатни медии да публикуват безплатно или по същия ред, когато се засяга доброто име...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ, от място): Това в друг закон е уредено.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Господин Божинов, когато не знаете материята, научете се да ги четете законите и си записвайте, както казваше проф. Корнезов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви, без нерегламентирани диалози помежду Ви.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Тук става въпрос по същия ред да бъдат публикувани и отговорите, когато са засегнати в предизборната кампания, очевидно еднолични органи – министър, кмет и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е правна възможност, а не задължение.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Това е правна възможност, разбира се, госпожо Председател, това щях да кажа. А останалото е цензура. И когато конгресът на една партия вземе решение и се изкаже за един едноличен орган...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: … това означава, преди малко това чух, че никой няма право да публикува отговора, който е изразила една партия, критикувайки един орган. Това чух преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Лазаров, по темата.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Това е по темата, госпожо Председател. Това чухме, че било цензура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, госпожо Атанасова? Няма да има дуплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Божинов.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Аз не съм го споменал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Влязохте в реплики с него.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Аз правих реплика на госпожа Атанасова.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, остро възразявам по повод изказването на преждеговорившия народен представител и претенцията да бъде съдник на това какво аз знам и какво аз не знам. Има една школа във философията, господин Лазаров, тя се нарича агностицизъм.
Той въобще не слуша, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие имате думата, за да кажете с какво сте засегнат.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Това са били хора, които са имали доблестта да градят своята философска доктрина за познанието върху това, че те признават, че не знаят дали знаят. Но това е била тяхна самооценка и са развили познанието. А Вие да претендирате, че другият знае или не знае, показва Вашата собствена нищета и интелектуална безпомощност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Без квалификации един към друг, колеги!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (встрани от микрофоните): Защо да не го квалифицирам? Той заслужава.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кажете, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, първо се обръщам към Вас с оглед същината на дебата. Този дебат с нищо не допринася за изясняване смисъла на предложението, отдавна е емоционален и правно безсмислен. Моля да приканвате народните представители да се изказват по същество.
Правя процедура за прекратяване на дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно предложение – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Няма нищо по-естествено от това предложение на господин Кирилов в светлината на това, което обсъждаме сега – забрана на каквито и да било критики към правителството или дава нова възможност на правителството да използва цялата си информационна мощ, когато някой от кандидатите реши, че трябва да ги критикува. Защото това е работа на кандидатите – да критикуват правителството, ако искат да го сменят или да сменят неговата политика. И всичко останало, както и да го наричате, е цензура. Лошото е, че господин Кирилов се опита да въведе тази цензура и тук, в Народното събрание, отнемайки възможността да обсъждаме нещата по същество.
Правя обратно предложение – разискванията да продължат, защото става въпрос за свободата на словото, става въпрос за демокрацията и става въпрос за това ГЕРБ да престанат да бъдат диктатори и да въвеждат тоталитаризъм в държавата. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Данаил Кирилов за прекратяване на разискванията.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 76, против 15, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване теста на вносителя за § 85, който е подкрепен от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласуваме § 85, подкрепен от Комисията. (Оживление, реплики: „Пултовете не работят!”)
Моля, отменете гласуването.
Моля народните представители да заемат местата си, да се успокоят и да чуят какво обявявам, че гласуваме.
Гласуваме § 85 по вносител, което е подкрепено от Комисията и намира място в нейния доклад.
Гласували 91 народни представители: за 63, против 18, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Имате думата за процедура.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги, моля за прегласуване, защото моят пулт блокира. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това е сериозно основание.
Обявявам процедура по прегласуване на текста на вносителя за § 85, който е подкрепен от Комисията и ще намери място в нейния доклад, ако бъде подкрепен от залата.
Моля, прегласуване.
Гласували 98 народни представители: за 68, против 20, въздържали се 10.
Параграф 85 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 86 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – параграф 86 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който се преномерира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дайте и следващия.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от Митев, Симеонов, Кирилов за създаване на § 86а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 77:
„§ 76. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Цените по ал. 3 не може да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца, преди началото на предизборната кампания.”
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Ананиев.
Не ми е ясно защо новият § 77 после става § 76, но тъй като номерацията няма никакво значение, е все едно.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз исках да коментирам текста в чл. 197 и измененията.
Първо, самият текст не ми е много ясен, но той се връзва с предложението, което гласувахме, за безплатните предизборни кампании. И това като цяло е доста притеснително, защото обвързва и БНТ и БНР да имат такива кампании, без да се знае регламента за това нещо. Като цяло самият текст, първо, не е ясен, и е притеснително цялото това нещо с тези безплатни кампании – на какъв принцип ще се дават, как ще се разпределят? Отхвърли се предложението, когато се излъчва нещо безплатно, както знаем с платените реклами, да знаем, че е безплатно, за да се знае, ако се рекламира определена политическа партия и е получила безплатен пакет, да знаем и каква е основата за получаването на такъв безплатен пакет. Аз лично не бих подкрепил това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ананиев.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ананиев, усещате за какво става дума. Само че от безплатните ще се ползват тези, които са в правителството, а Вие ще бъдете тупанджиите на коалицията. Разбрахте ли? (Оживление.) Започвате да усещате. Защото, когато дойдат изборите, отделните партии от коалициите имат различни интереси. И тези, които имат изпълнителната власт, те ще консумират безплатното, а Вие ще отидете на опашката за платеното. И затова няма нищо разписано, но като цяло се радвам, че Вие като една демократична структура започвате да усещате какво се случва в страната и то с Вашето съучастие. Така че се обърнете към Вашите партньори от управляващите. Дано да спестят този резил на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Също няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 19, против 35, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 86, който е подкрепен от Комисията и става съответен параграф в нейния доклад.
Гласуваме § 86 по вносител.
Гласували 88 народни представители: за 69, против 13, въздържали се 6.
Параграф 86 по вносител е приет.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната му номерация и съдържание, съгласно доклада на Комисията.
Моля, гласувайте предложение на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 2.
Създаден е нов параграф със съответното му съдържание и номерация по доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение от народните представители Митев, Симеонов и Кирилов за създаване на § 86а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответната номерация:
„§ … В Глава дванадесета се създава Раздел Va с чл. 199а:
„Раздел Va
Разяснителна кампания
Провеждане на разяснителната кампания
Чл. 199а. За провеждане на разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите всички доставчици на медийни услуги с национален обхват може да предоставят на Централната избирателна комисия безплатно ефирно време в рамките на не по-малко от 15 минути седмично в периода на подготовка и произвеждане на изборите.”
Параграф 87.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 87 да отпадне.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 87 да бъде отхвърлен.
Предложение от народните представители Митев, Симеонов и Кирилов за създаване на нов § 87а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф:
„§ … В чл. 205 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „изборния ден” се заменят с „до началото на предизборната кампания”.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин от началото на предизборната кампания до обявяване на края на изборния ден не се огласяват под каквато и да е форма.”
Параграф 88.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 88 да отпадне.”
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Параграф 88 да отпадне.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 88 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.
Първо – господин Митев. (Председателстващите заседанието се сменят.)
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател! Моето изказване е по отношение на параграфа, с който се изменя чл. 205.
С оглед проведената дискусия и постигнатото съгласие Ви предлагам да не подкрепяте текста, който е подкрепен от Комисията. Призовавам Ви, от друга страна, да подкрепите останалите подкрепени от Комисията текстове, които бяха докладвани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Исках да коментирам чл. 199а, който във финалната си редакция е получил една пожелателна форма относно разясненията на ЦИК. Идеята беше да има „по 15 минути задължително в национални медии да се разяснява гласуването”, но сега записваме текст с пожелателен характер – мисля, че няма нужда от него. Ако остане в тази си форма, по-добре да не го подкрепим.
Аз лично бих направил редакционно предложение да има задължителен характер, като се промени по следния начин: „на гражданите всички доставчици на медийни услуги с национален обхват се задължават да предоставят на Централната избирателна комисия безплатно ефирно време” и така нататък. Това е моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Значи вместо текста „може да”, Вие предлагате „се задължават да предоставят”.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Виждам, че ръкопляскате. Сега имам въпрос към Вас.
Преди малко се обърнах към господин Цветан Цветанов и го попитах какви бяха мотивите, за да предложи тази репресивна мярка за намаляване на кампанията от 30 дни на три седмици, и какви бяха мотивите за оттеглянето, без никакво обяснение, освен тези празни приказки за консенсуса.
Сега се обръщам към Вас, уважаеми колеги от Патриотичния фронт, да обясните: по какви причини предложихте социологическите изследвания да не се обявяват, както пише, „по никакъв начин” в медиите, по какви съображения днес внезапно променихте своето мнение и заехте точно обратната позиция? Все пак трябва да знаем в тази пленарна зала ли се извършва законодателството, или се извършва, както казах в предишното изказване, в кабинета на председателя на парламента?
Щом сте патриотична формация, много Ви моля, излезте. Или господин Кирилов, който също е вносител на това предложение, или господин Симеонов.
Излезте, господин Кирилов, и обяснете: защо Вие лобирахте толкова твърдо социологическите проучвания по никакъв начин да не се обявяват, а днес заехте точно обратното мнение? Кой Ви повлия? Кой Ви нареди? Кой Ви заповяда? И тук ли се решават нещата, в пленарната зала, или в… (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
Да, Вие сте длъжен да отговорите, не само можете.
Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика?
Господин Емил Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, наистина дължим отговор на господин Велизар Енчев.
Господин Енчев, питате защо са го оттеглили. Помолих ги и те бяха така добри да го оттеглят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя следната реплика, защото бях призован изрично, и то за втори път. С оглед продължителността на дебата обаче ще опитам да бъда кратък.
Всички знаете как се използва социологията за манипулация на мнението на избирателите. Всички знаете, щях да ги нарека прекрасни, но те са ужасни примери за използване на социологически изследвания по такъв начин.
По тази причина подкрепих колегите от Патриотичния фронт с подписа си и подчертавам, че по отношение на употребата на социологически изследвания трябва да бъдем пределно внимателни, трябва да създадем справедлив режим.
За два от случаите, защото господин Енчев акцентира на тези две оттегления, в рамките на дебата с коалиционните партньори решихме да приемем позицията на противниците си. Това не означава, че се отказваме от нашите съображения и аргументи.
Това, господин Енчев, не означава, че сме забравили нашите подозрения или манипулацията Костинброд. Не, не сме я забравили. Ние знаем какво може да причини опонентът, включително чрез социологически и с медийни манипулации.
В тези области има три или четири субекта, които са се обявили за шамани на гражданското общество. Те казват: „От нас по-знаещи няма. Ние знаем как се гарантират правата на гражданството, на социологическите агенции и на всички”. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Проследете кой следва тези трима шамани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика има ли, колеги?
Господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Енчев, на първо място, нямам задължения нито по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, нито някакво морално или етично, да давам пълни и пространни мотиви за едно или друго изказване или гласуване в пленарната зала, но ще Ви кажа следното: много съм доволен, че все пак се случи този обществен дебат, свързан с тези предложения.
В подкрепа на това, което колегата Кирилов преди мен започна, ще го довърша. Именно тези негативни процеси по отношение на извършването на социологически проучвания в България ни мотивира да направим това предложение. Може би това не е било най-правилната форма, може би това не е бил най-правилният начин, но проблем със социологическите изследвания по време на предизборната кампания съществува. Замитането му под килима няма да го реши по никакъв начин и аз смятам, че с това предложение и с този дебат, който се получи около него, на практика започва началото на една дискусия за промяна на начина, по който се извършват социологическите проучвания, съответно и на срока и времето, за което това следва да се прави. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Дебат в пленарната зала нямаше. Веднага взимам повод от думите на господин Данаил Кирилов. Той заяви, цитирам: „Дебатът, който направихме с коалиционните партньори”.
Господин Кирилов, дебатът трябваше да бъде тук, в пленарната зала, с всички български депутати не само по този казус, и по останалите казуси. Дебатът трябваше да бъде тук по Конституция, в пленарната зала, а не дебат в стаята на председателя на парламента, където министър-председателят Бойко Борисов, както се изрази днес проф. Михаил Константинов, щял „да Ви начука канчетата”. С извинение – цитирам проф. Михаил Константинов.
В този смисъл, Вие в известен смисъл показвате парламентаризма, тъй като признавате, че и в казуса с 30-те дни, които стават на три седмици, в казуса със социологическите изследвания, решавате нещата в кабинета на председателя на парламента, а не в пленарната зала. И досега, ако не е имало дебат, а сега го има, то е благодарение на моята реплика, която правя. Вие трябва при всички подобни предложения, които радикално ги оттегляте, да обясните мотивите за внасянето и мотивите за оттеглянето. В противен случай мога да кажа, че в парламента има задкулисие и това задкулисие е зад гърба ни. А ние сме народни представители, които представляваме интересите на народните избраници тук, в пленарната зала. Вие нямате право, както решихте между другото и още едно предложение, което сега ще се оттегли от Патриотичния фронт за избирателните секции в чужбина, да обясните защо така страстно, с основание лобирахте за едно в чужбина, а сега правите точно обратното.
В този смисъл аз мисля – отново призовавам: пленарната зала е мястото, в което трябва да се водят дебатите и с коалиционните партньори, и с опозицията, и с независимите, и с всички, които мислят различно от Вас. В противен случай ще кажа, че този парламент е една имитация на демокрация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура, господин Делчев? Моля? Някои поиска ли процедура? Не чух.
Имате думата за изказване.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, ние от Реформаторския блок предлагаме в чл. 206, ал. 1, който беше изчетен заедно с всички останали предложения, да се въведе едно задължение за членовете на секционните комисии: случаи, в които има машинно гласуване на секционните комисии, те да насочват към машините, защото вярваме, че машинното гласуване е начин да се справим с много от пороците на изборния процес. Няма нужда да Ви изброявам, но все пак ще дам примери като „индийски нишки”, като подправяне на протоколи, като надписване на протоколи и много други.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Как звучи предложението Ви, господин Делчев?
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: То е направено. Аз го защитавам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А, да, добре.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: То е направено и Ви призовавам да го подкрепите, защото се оказва, че много от членовете на секционните комисии забравят за машинното гласуване или се бунтуват срещу машинното гласуване. Техният консерватизъм, особено когато са по-възрастни, предполага, че машинното гласуване ще затрудни избирателите и затова не ги насочват към тях. Знаем също така, че има голяма част от членовете на секционните комисии, които не желаят да има машинно гласуване поради една или друга причина, именно защото накрая на изборния ден хващат и подправят протоколите.
Колеги, ние Ви призоваваме тук да създадем това задължение за тези хора като предвидим и някаква малка дребна глоба, за да ги стимулираме да преведат България, защото това са основните изпълнители на изборния процес, от ерата на хартиеното гласуване, което се манипулира по този очевиден начин, в ерата на машинното гласуване.
А по отношение на социологията, нека все пак да не подценяваме българския избирател! Има социологически агенции, които дават много грешни резултати. Дори се сещам за такива, които никога не уцелват резултата на избори. Нека все пак да дадем възможност на българския избирател да прецени кои уцелват резултата, кои не го уцелват и кои го правят като платено съдържание, за да рекламират една или друга партия. Аз смятам, че българският избирател трябва да има максимално много възможности да се информира за следващите избори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Делчев, Вие говорихте единствено за ал. 1 на този параграф, а Комисията е предложила да бъде отхвърлен целият параграф. В т. 2 се създават ал. 5 и 6, които касаят изрично електронното гласуване, за което всички сме казали, че го подкрепяме, а по-конкретно: „Избирателят има право да гласува и дистанционно, по електронен път, с електронна бюлетина, по ред, определен в този Кодекс” и ал. 6: „Дистанционното електронно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина”.
Имайки предвид, че всички подкрепяме електронното гласуване, или поне така сме заявили, не мога да разбера защо ще отхвърляме този параграф, след като подкрепяме електронното гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика, господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Благодаря, господин Ананиев. Наистина не бях обърнал внимание на факта, че различните точки касаят тотално различни проблеми и затова, в светлината на това, което казвате, защото е много модерно сега като настана вечер да се казва „в светлината на нещо”, предлагам процедурно предложение – т. 1 на § 88 да се гласува разделно от останалите точки, които касаят електронното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Моето изказване е относно забраната за допитване до общественото мнение, резултати и публикуване на резултатите.
Ние, от Движението за права и свободи, не можем да се похвалим с любов от страна на социологическите агенции към нас. Винаги са ни подценявали и никога не са успели да познаят нашия резултат, но въпреки всичко заставаме твърдо зад тяхното право да правят проучвания и да ги публикуват. Защото колкото повече забрани, толкова по-малко свобода и толкова повече изкривяване и на общественото мнение, и на самия изборен процес. Още повече, че – направих си труда да говоря със социолози, а те наистина недоумяват как може да си помислим, че тази забрана може да бъде изпълнена, тоест да бъде приведена в действие, защото има десетки начини да бъде заобиколена. Само създаваме излишно напрежение в обществото. Аз казвам така: ако някой през социологията се опитва да манипулира общественото мнение, остава за сметка на неговата съвест на социолог, както и когато това се случва през медиите, остава за сметка на тези, които го правят. Негово Величество Избирателят в деня на изборите наказва такъв тип спекулации и злоупотреби.
Ние сме за това да имат право да правят проучвания и да ги публикуват. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Цонев? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, но преди това там има редакционни предложения, направени от господин Ананиев, за Раздел Vа „Разяснителна кампания” и въвеждането на нов чл. 199а.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ананиев в текста вместо диспозитивното „може”, да бъде императивното „се задължава да предоставят” и текстът следва нататък.
Гласуваме.
Гласували 105 народни представители: за 61, против 9, въздържали се 35.
Предложението не е прието, защото кворумът е 64.
Прегласуване, господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми колеги, предлагам процедура по прегласуване. Колегата Марков не успя да гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ (встрани от микрофоните): Три текста да гласуваме анблок и да четем…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тази практика ще я преустановя, защото по различни текстове – общ дебат по съвсем взаимно изключващи се текстове?! (Реплики.)
Гласували 116 народни представители: за 42, против 10, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на Раздел Vа с чл. 199а, наименованието „Разяснителна кампания” и редакцията на чл. 199а по доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Има предложение на господин Карадайъ и група народни представители – § 87 по вносител да отпадне, подкрепено от Комисията.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 87 по вносител.
Гласуваме.
Гласували 118 народни представители: за 109, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф за изменение в чл. 205, по който въпрос господин Митев призова пленарната зала да не се съобрази с предложението на Комисията.
Става дума точно за социологическите изследвания в изборния ден и преди това.
Гласуваме предложение на Комисията с молба от вносителите да не се подкрепи. (Реплики.)
Моля? И подкрепено от другите парламентарни групи в зала.
Гласували 111 народни представители: за 5, против 68, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
По § 88 има предложение на господин Карадайъ и група народни представители – да отпадне § 88.
Има предложение на господин Миков и група народни представители – да отпадне.
Комисията подкрепя идентичното предложение.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 88 и предлага той да бъде отхвърлен.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 88.
Гласували 122 народни представители: за 112, против 6, въздържали се 4.
Предложението е прието – § 88 по вносител е отхвърлен, поради което няма как процедурното предложение на господин Делчев за разделно гласуване на т. 1 и изобщо каквото и да е гласуване по вносител вече да бъде проведено.
Продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 89 – предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„В § 89, т. 1 след думите „ал. 2” се поставя запетая и се добавя „изречение първо, след числото „100” се поставя запетая и се добавя „50 или 30”, след което се поставя запетая и след нея думите „се създава” се заменят със „създава се”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„В § 89 т. 2 да отпадне”.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 89, който става параграф със съответен номер:
„В чл. 209, ал. 2 се създава ново изречение второ: „При избори за общински съветници и за кметове броят на бюлетините в кочан се определя от Централната избирателна комисия.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания, колеги? Не виждам.
Гласуваме предложението на Михаил Миков и група народни представители – Комисията не подкрепя предложението.
Режим на гласуване, уважаеми колеги. (Реплики.)
Гласуваме предложението на Михаил Миков, неподкрепено от Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 13, против 71, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на вносителя за § 89 в редакцията по доклада на Комисията, който става неизвестно какъв номер.
Гласуваме предложение на Комисията. (Реплики.)
Гласуваме подкрепено от Комисията предложение.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Кирилов, за § 90.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 90.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 90, който става неизвестен номер.
Колеги, гласуваме предложение, подкрепено от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Георги Кадиев:
„Създава се нов § 7а с текст:
„§ 7а. В чл. 213 се правят следните изменения:
„1. Създава се нова ал. 2 с текст:
„Електронни средства за осъществяване на машинното гласуване се поставят в секциите в населените места с над 20 000 души с право на глас.”
2. Съществуващите в проекта ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Георги Кадиев, неподкрепено от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 15, против 64, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 91.
Предложение на народните представители Искрен Веселинов и Емил Димитров:
„1. В § 91 се създава нова ал. 2 на чл. 214а със следния текст: „Електронно дистанционно гласуване се допуска само от територията на страни с функционираща демокрация, в които нивото на гражданската свобода е с висока оценка. Списък със страните, отговарящи на горните условия, който се базира на авторитетни международни индекси на свободата и демокрацията в отделните държави, се изготвя от Министерство на външните работи в началото на всяка календарна година.”
2. Параграфи 2, 3, 4 и 5 се преномерират на 3, 4, 5 и 6.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 91 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 91 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 91 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания, уважаеми колеги?
Заповядайте, господин Тренчев.
АНТОНИ ТРЕНЧЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Струва ми се важно да кажем някои неща за електронното гласуване, тъй като то ще се случи и е важно да се случи по правилния начин.
На първо място, прибързаното му въвеждане е също толкова вредно, колкото изобщо да не го въведем, защото когато веднъж се компрометира тази идея, тя ще стане тема табу за доста дълъг период от време, и е точно обратното на това, което искат българските граждани. Знаете, за референдума близо два милиона българи пожелаха електронно гласуване.
Важно е също така да кажем, че би имало смисъл да въведем електронно гласуване, когато има съществена масовост на проникване на електронния идентификатор, когато всички имаме електронен идентификатор. Това може да се случи най-рано от средата на 2017 г. по Проекта за личните документи, който предстои да гледаме.
Има някои технологични аргументи защо не може да се случи толкова бързо електронното гласуване. Това е софтуер с отворен код, който трябва да бъде написан по подобаващия начин. Той трябва да бъде сертифициран, трябва да бъде одитиран, така че да имаме всичките гаранции за сигурността, за тайната на вота и за всички неща, които биха ни притеснили. Така че нека не избързваме и не флиртуваме с мисълта да го въвеждаме толкова скоро за президентските избори.
Имаме доста добри предложения като текстове, които са тук, които подозирам, че сега ще бъдат отхвърлени от залата, но в Преходните и заключителните разпоредби е добре да се стъпи идейно на това, което предлагаме. Проблемите, които имаме със закриването на определени секции и невъзможността на някои граждани да участват качествено в изборния процес, действително да го компенсираме посредством електронното гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Тренчев.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте, господин Димитров, за изказване.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
За да пестим време, оттегляме направеното от нас предложение. То не е подкрепено и от Комисията. Да преминем към гласуване на следващото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Гласуваме направо предложението на Комисията § 91 да бъде отхвърлен.
Гласували 116 народни представители: за 105, против 10, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 92.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 92 да отпадне.
Господин Председател, записано е: Комисията не подкрепя предложението. Техническа е грешката.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 92 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията § 92 да бъде отхвърлен.
Гласували 109 народни представители: за 99, против 9, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 82:
„§ 82. В чл. 217 след думите „ал. 1” се добавя „включително списъка за гласуване извън страната по чл. 31, ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания, уважаеми колеги? Не виждам.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 82.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 93 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става параграф със съответен номер:
„В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „гласуваме” се добавя „и прегради за гласуване с машини”, а в изречение второ след думата „Кабините” се добавя „и преградите”.
2. В ал. 3 думите „е указано” се заменят с „се указва начинът на гласуване с преференция”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 93, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 114 народни представители: за 103, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – създава се нов чл. 218а със следното съдържание:
„Чл. 218а. (1) В помещенията на всяка секционна комисия се поставят по две камери за онлайн наблюдение, като първата от тях покрива от тях входа на помещението, а втората покрива работното място на членовете на Секционната избирателна комисия.
(2) Разполагането на камерите е по начин, който не нарушава тайната на вота и обхватът им не покрива кабините за гласуване.
(3) Централната избирателна комисия осигурява и обезпечава технически онлайн наблюдение през целия изборен ден, включително изброяване на бюлетините и оформяне на съответните протоколи.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Метин.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, както на Комисията, така и днес в пленарната зала ние защитаваме нашето предложение, което свързваме с правилното провеждане на изборния ден. Предлагаме във вяска секционна и избирателна комисия да бъдат монтирани две камери. Едната да покрива входа на секционната избирателна комисия, а другата да покрива с периметър работното място на секционната избирателна комисия, и то по такъв начин, че тайната на вота да не бъде нарушавана. Считаме, че с покриването на този периметър предотвратяваме всякакви възможни манипулации и нередности в изборния ден по начин, че да бъде изкривен вотът на избирателя, а също така да има манипулации в съставянето на протоколите. Направили сме изследване. Представили сме го и на Комисията. Считаме, че финансово няма да утежни много изборния ден. Поставянето на такива наблюдателни камери ще бъде за сметка на бюджета не повече от 4-5 млн. лв.
Затова с оглед нашето желание за изкристализирането на действията на всички субекти в изборния ден в секционните избирателни комисии, Ви призовавам да подкрепите нашето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други изказвания? Заповядайте, господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! По принцип идеята като цяло не е лоша, но за мен създава повече въпроси, отколкото отговори. Означава ли, че във всяка класна стая, където се провеждат избори, трябва да инсталираме по две камери за изборите? След това кой ще съхранява записа от тези камери? Къде ще се държи? Кой ще го проверява? Според мен прекалено много въпроси предизвиква предложението. Хвърлено така, то звучи добре – да се наблюдава онлайн. Това не е лошо, макар че може по някакъв начин да се използва за разкриване на вота на всеки избирател. За мен предложението не е конкретно – кой отговаря, къде се съхранява, правят ли се записи, записът може ли да бъде използван в съда, ако е в класна стая, мобилни ли са тези камери и след това ги премахваме, или си седят там, за да ги ползваме за децата, след като свърши изборният ден? Създават се прекалено много въпроси, отколкото да се дават отговори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Илиев иска думата.
ИЛИЯ ИЛИЕВ ( ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Учудвам се на Вашата енергичност при толкова дълъг работен ден.
Уважаеми колеги, след като ще създаваме отряди, които да следят за купуване на гласове, които ще следят за изборния ден, нека създадем и нещо като екип, който да следи за работата в секционните избирателни комисии, защото това е не по-малко важно. Многократно сме чували и сме ставали свидетели в различни секции какво става с подмяната на протоколите, надписването на гласове за определени партии или обратното. Мисля, че ако искаме пълна прозрачност и ако трябва да бъдем справедливи към обществото, каквото преди всичко е нашето задължение, хубаво е да има камери в избирателните секции. Това ще даде прозрачност и гаранция за всички нас, че изборният ден ще протече справедливо и че няма да има никакви манипулации.
В този момент ще проличи доколко всяка от политическите партии иска наистина тази прозрачност и честност в изборния ден. Това е изключително важен въпрос.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Да сложим и в коридорите.
ИЛИЯ ИЛИЕВ: Нека да дадем прозрачност, защото след като ще имаме отряди, които ще следят – на прокуратурата, на МВР, нека сложим камери в избирателните секции, за да има прозрачност и яснота. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Господин Илиев, като слагаме в стаите камери за записване, нека сложим и в коридорите, и пред училищата, защото обикновено договарянията стават там – в коридорите, преди някой да влезне. Нека там да сложим камерите и пред самото училище, където се събират и става агитацията. За там е повече моето притеснение, отколкото за вътре, където имаме застъпници, секционна комисия и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Илиев.
ИЛИЯ ИЛИЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Колега, идеята е камери да бъдат монтирани само на входа на избирателната секция и в периметъра, където работи самата Комисия. Мисля, че това е абсолютно нормален процес.
Вие защо се плашите от това? Защо се страхувате? За да правите манипулации с протоколите ли?! (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Е, как? Няма друга логика. Така че, който се страхува от това нещо и който не го подкрепи, това е ясен знак, че разчита да прави манипулация с протоколите и да ги фалшифицира. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ерменков ще даде своя принос в дебата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги от Реформаторския блок! Точно пък Вие да се противопоставяте на нещо, което е призвано да предизвика прозрачност – това, за което всички се борят; нещо, което е призвано да предизвика ликвидация на всякакви съмнения, че по време на броене на гласовете се правят манипулации, някак си ме учудва. Още повече ме учудва това, което казвате, че едва ли не много сложно било да се слагат камери. Вие сами се борите за нещо още по-сложно, което се казва „електронно гласуване” пък сега някакви камери ще Ви спрат. Това е някакъв нон сенс във Вашето поведение и някаква непоследователност.
Между другото, напълно съм съгласен с това, което преждеговорившият каза – и в коридорите да сложат камери, защото това е нещо прекрасно. Дори и резултатите от изборите в крайна сметка да не са удовлетворителни за обществото, най-малкото тези камери ще останат в училищата и ще има някаква полза от тези избори – ще осигурят безопасността на нашите деца в училищата и по коридорите, и в класните стаи. Не виждам нищо лошо в това да се полагат усилия да може да има прозрачен изборен процес.
В предложението изрично е казано, че камерите ще бъдат така разположени, че да не се разкрива тайната на вота. Единственото нещо, което ще се гледа, това е дали се спазва дисциплината вътре, по какъв начин се изпълняват изискванията на Закона, който в момента гласуваме и дали накрая в броенето ще имаме някакви... (Реплики от народния представител Станислав Иванов. Шум в залата.)
Госпожо Председател, много Ви моля, направете забележка на господин Иванов или го изгонете, ако не му се седи тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги! Господин Иванов, правите забележка за високия тон, на който говори господин Ерменков, с което увеличавате шума в залата, така че аз нищо не чувам.
Моля Ви, колеги! Господин Ерменков, малко по-спокойно.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Аз съм много спокоен и говоря съвсем спокойно. Просто колегите вдигат шум и ако ще се надвикваме, все пак техниката е на моя страна. Така че нека да не се надвикваме, колеги.
Да си продължа мисълта – сигурно щях да съм приключил, ако не бяхте прекъснали изказването ми.
Още веднъж Ви призовавам: колеги, става въпрос за едно-единствено нещо и това е осигуряване на абсолютна сигурност в хората, че изборният ден протича според Закона, който гласуваме; че не се допускат нарушения; че в стаите за гласуване не влизат най-различни, в това число хора с едро телосложение, които влияят на Комисията; че по време на броенето... (Реплика от народния представител Цвета Караянчева.) Защо се смеете? Имало го е това, разбира се, че по време на броенето на бюлетините няма дописвания, надписвания, скривания под масата, вадене на готови чували и така нататък.
Най-накрая, може да ме попитате кой ще гледа всички тези записи едновременно във всички секции – те имат превантивен характер. Те си вървят онлайн и на принципа на случайността или както се казва „малкият избор в статистиката” ще бъдат поглеждани, преглеждани и хората ще знаят, че във всеки един момент може да ги виждат.
Много Ви моля, подкрепете едно предложение, което е в унисон с очакванията на обществото – да има прозрачен изборен процес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ерменков, вземам реплика, за да изясня част от логиката и мотивите на дебата в Правната комисия. Да се надявам и Вие да си обясните горе-долу някои от становищата по повод на този дебат.
На работна група действително на експертно ниво това предложение като че ли можеше да получи подкрепа. На дебатите в Правната комисия обаче едно от лицата, които говори само от първо лице за демокрацията, каза: „Това е предизборен Биг брадър”. Такъв случай, такъв експеримент е имало в Русия от Путин и той е изключително неуспешен.
При това положение и при това изявление в този дебат аз се чудя въобще колегите от Реформаторския блок защо влизат в дебата сега? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Надявам се да чуем от репликите.
Втора реплика – господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Ерменков, очевидно Вие сте много уморен. Може би трябва да ходите да си легнете. Слушайте по-внимателно нещата, които коментирах.
Казах, че идеята е добра, но създава повече въпроси, отколкото да дава отговори. Така че трябва може би да бъде конкретизирана и по-конкретно да бъде направена. Самата идея около това предложение създава много въпроси, отколкото да дава някакви отговори и да решава някакви конкретни проблеми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Тренчев.
АНТОНИ ТРЕНЧЕВ (РБ): Колеги, понеже времето напредва много бързо да кажа. Ако имаме някакви пари в излишък, които ще изхарчим за камери, при положение че искаме защитено, честно провеждане на изборите, дайте да вложим тези пари в нещо по-разумно – в инфраструктурата за електронно гласуване, или в машини за гласуване, или за преброяване. Никакви проблеми няма да си решим с камери, които да наблюдават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Имаше две реплики към мен и една към Реформаторския блок. Първата ще я пропусна, защото не беше към мен.
По втората и третата реплики, които бяха направени от колегите от Реформаторския блок, да, съгласен съм, че вътре не е описано подробно, но един закон не е техническо указание за това как се монтират камери, къде се вкарват и по какъв начин се осъществява контролът по тях. Това може да бъде направено и с указания на Централната избирателна комисия по време на организирането на изборите.
Колкото до парите, които се дават, мисля, че когато става въпрос за прозрачност в едни избори, икономиите са последното нещо, което трябва да ни води.
Понеже споменахте за машинно гласуване, искам да Ви кажа, че в момента, в който стигнем до Преходните и заключителните разпоредби, аз ще предложа вместо дистанционно електронно да вкараме машинно гласуване, за да може наистина да бъдем сигурни в държавата, че гласовете не се подменят, не се дописват – давам отговор на една от репликите, в които беше споменато машинното гласуване. Ние не сме против машинното гласуване. Не виждам защо трябва да противопоставяме стремежа за прозрачен изборен процес на технологията, на процеса, когато и двете са съвместими. Въпрос на избор, въпрос на политическа воля и въпрос на всяка една от политическите партии, представени в този парламент, дали искат и по какъв начин гарантират прозрачност на едни избори. Нищо повече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Валери Симеонов има думата за изказване.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! На пръв поглед това предложение звучи добре и може да бъде подкрепено. За съжаление, обаче във вида, в който е предложено, то е поредният кьорфишек на ДПС.
Първо, защото това ще струва доста повече от тези шест милиона, които смятате. Вашите сметки са направени на база на цената на камерите, но трябва да има и доста мощни сървъри, които са подземната част на айсберга. Няма как да минете без тях.
Второ, онлайн излъчване и предаване на сигнал винаги е подложен на рискове. Особено по време на изборите може да има прекъсване на сигнала. Какво става тогава? Така че тези сървъри трябва да бъдат в района на помещенията, където са сложени камерите.
С други думи, Вие предлагате нещо добро като идея, но не го предлагате с цел да бъде реализирано. На турски казано, това си е един кьорфишек.
Все пак доста ми е жал за тази добра идея и за Вас като цяло, и бих предложил редакционна поправка, за да мине текстът в този вид, в който е. Към текста „създава се нов чл. 218а със следното съдържание, ал. 1 – преди „в помещенията на всяка секционна избирателна комисия се поставят по две камери”, преди това да поставим текста „извън територията на Република България”, всичко останало остава същото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: В помещенията на всяка секционна избирателна комисия извън територията на Република България, така ли?.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Това е майтап.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ, встрани от микрофоните): Не е майтап! Защо да е майтап?! Онлайн ще гледаме какво става в Турция. Защо да е майтап?! (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за реплика, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, господин Председателю.
Господин Симеонов, ние приехме в едно предно гласуване, че извън територията на Република България ще може да се гласува в секции само в дипломатическите представителства, които са територия на Република България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика?
Заповядайте, господин Илиев.
ИЛИЯ ИЛИЕВ (ДПС): Господин Симеонов, аз не виждам какво Ви плашат камерите? А тези отряди, които ще правите за наблюдение на престъпления, нарушения на изборния ден, нередности и така нататък, как точно ги виждате? За какво ще бъдат тези отряди? Че целта на камерите е абсолютно същата – да следи за нарушения, за промени в протоколи, за преписване, за набавяне на гласове на една партия за сметка на друга. Какво Ви притеснява това?
Какво казвате, че Ви е жал за ДПС? Защо Ви е жал за ДПС? ДПС, както винаги се е справяла, така винаги и ще се прави. Няма за какво да Ви е жал. Това няма да ни уплаши чак толкова, но това е в интерес на цялото общество и тук ще проличи доколко Вие наистина искате прозрачност и справедлив изборен ден.
Ако Вие не подкрепите това наше предложение, означава че искате да правите манипулации с протоколите. Това е ясно. Благодаря.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Хайде глупости сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Трета реплика? Госпожа Ахмедова.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Симеонов, Вие сам казахте, че идеята е добра, но самият Вие сте способен да опорочите всяка добра идея, защото сте най-големият популист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте за дуплика, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Последното няма да го коментирам, то просто не беше особен признак на добро възпитание, а и Вие сте дама. Няма да го коментирам.
По отношение упреците на господин Илиев. Той не можа да разбере, че ние от Патриотичния фронт подкрепяме Вашият текст и предлагаме да го усъвършенстваме. Основната причина е, че ако го въведем навсякъде, това ще струва страшно много пари. Разсъждавам като бизнесмен, господин Илиев. (Възгласи от ДПС: „А,а,а!”.) Много пари ще струва! Няма да е шест, а над 10 милиона ще бъде.
Имаме възможност да облагородим тази калпава идея, да я вкараме като първи етап в секциите в чужбина, които са ограничен брой, и тогава с онлайн наблюдение ще можем да осигурим включително и контрол с хора, които да следят процеса, докато при 12-13 хиляди секции няма как да осигурите наблюдение онлайн. Така че това е доброто, което заимстваме от Вашата идея, и ще го подкрепим с това допълнение.
За тези, които не разбраха, повтарям: извън територията на България.
От изказването на господин Атанасов стигам до извода, че Реформаторският блок оттегля предложеното преди обяд откриване на нови секции до 50 броя в работния план на групите, подкрепящи управлението. Благодаря Ви!
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ, от място): Нищо не оттегляме.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Ако отпадне, естествено няма да остане този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов. (Народният представител Данаил Кирилов иска думата за процедура.)
Господин Лазаров беше заявил изказване.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Два последователни избора и миналата година, и изборите 2014 г., а и предходните избори. Уважаеми колеги, поради многото сигнали и оплаквания Централната избирателна комисия взима изрични решения в училищата и в кабинетите, където има секции и има камери, изрично да бъдат изключени. Защо? Защото оплакванията са от граждани, че се съмняват, че се манипулира вотът им и че някой наблюдава дали гласуват или не гласуват. А в някои региони – може би тук колегите ще потвърдят и ще кажат, стои директорът в училището, където е сървъра, включените са камерите и заблуждава, а определени граждани и избиратели изпадат в заблуда, че, видите ли, директорът или с него е дошъл отговорникът, гледат кой влиза да гласува и гледат кой как гласува. Не може да го отречете, нали, колеги? Това е практика, която се практикува в определени региони. Да не казвам къде. Някои много добре знаят за какво става въпрос. Това е същността на това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате ли реплики? Няма.
Има процедура, заявена от народния представител Данаил Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Оттеглям я, нека дебатите да продължат.
Заповядайте за реплика към господин Лазаров.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Господин Лазаров, много ясно си спомням един случай без точното населено място, но лесно може да бъде проверено в интернет, как поради една такава забравена включена камера се видя как се вадят готови, попълнени бюлетини от чекмеджетата в съответния кабинет. Нали така? (Ръкопляскания от ДПС.)
Още един аргумент в посока на това, че трябва да им камери. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли друга реплика?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Мисля, че вече е време да спрем с този дебат, но въпреки всичко ще направя реплика на господин Лазаров.
Господин Лазаров, абсолютно съм съгласен с всичко, което казахте, само с едно нещо не съм. Изключително притеснен съм за правата и свободите на гражданите. Извинявайте, ама в държави с диктаторско управление и някои по-южни избирателни райони извън България, ами то няма ток, господин Лазаров, камо ли да бъде осигурен високоскоростен интернет. Как ще гарантираме равнопоставеност и ще гарантираме правата на българските избиратели и на българските граждани? Кажете ми как ще стане това нещо? Да не говорим, че в някои диктаторски режими, освен че арестуват журналисти, те забраняват и излъчване на всякакви интернет дейности. Просто това е мисия невъзможна и, както каза господин Валери Симеонов, това е поредният кьорфишек. Тоест ще се опитаме. А иначе психологията да се манипулира ниско образованият избирател и да му се вменява, че той е постоянно под „Биг Брадър”, точно това се цели с този текст. Точно това! Иначе идеята не е лоша, но не и по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли друга реплика?
Господин Лазаров, ще ползвате ли дуплика? Заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Мисля, че споменах какви са решенията на ЦИК. Част от тях са мотивирани от жалби от избиратели от целия политически спектър, зависи кой в кой регион е.
Така че, колеги, ясно е, прозрачно е за мен това предложение и как някой ще яхне страховете на хората, че ще контролира кой ходи да гласува, ще отмята и ще гледа кой как гласува. За съжаление нещата са такива, защото по същия начин манипулирате хората, че няма да им дадат дърва, че няма да им дадат помощи. Да, за съжаление наивни хора вярват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Господин Атанасов, заповядайте за изказване.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря, господин председателю.
Аз няма да подкрепя това предложение, защото в изборния ден най-важния момент е броенето, нали така? Ние от Реформаторския блок много отдавна имаме едно много рационално предложение, което не искате да чуете, а именно: създаването на преброителните центрове. Ако бъдат създадени преброителни центрове, където под прожекторите, камерите и така нататък всяка една секция си брои бюлетините и попълва протоколите, няма да има никакъв проблем с прозрачността.
Така че това с камерите е една екзотика. А отделно от това съм съгласен с един от преждеговорившите, че именно за Вашия електорат това е много удобен механизъм да ги манипулирате, че се контролира как гласуват.
Използвам възможността след изказването, господин председателю, да направя процедура. Много моля да прекратим дебата по този текст и на преминем към гласуване. Чухме всички мнения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Преди това има ли реплики? Няма.
Има ли обратно становище? Също няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Атанас Атанасов за прекратяване на разискванията.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 25, против 49, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Има предложение от Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 84:
„§ 84. В чл. 219 накрая се добавя „и прегради за гласуване с машини”.”
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 94 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Тук, господин председател, има техническа грешка. Предложението на Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС се подкрепя от Комисията, но е допусната техническа грешка, записано е, че не го подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 94, който става параграф със съответната номерация:
„§ .... В чл. 220 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „6,00 ч.” се заменят със „7,00 ч.”, а думите „19,00 ч.” се заменят с „20,00 ч.”.
2. В ал. 2 думите „19,00 ч.” се заменят с „20,00 ч.”, а думите „20,00 ч.” се заменят с „21,00 ч.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната номерация и съответното съдържание по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 68, против 4, въздържали се 8.
Предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната номерация и съответното съдържание по доклада на Комисията е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 11, против 61, въздържали се 19.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 94, който е подкрепен от Комисията, редактиран от същата и ще намери съответната номерация и съдържание в нейния доклад. Тоест намерил е вече, въпросът е дали ще приемете съдържанието.
Гласували 93 народни представители: за 82, против 8, въздържали се 3.
Параграф 94 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 95.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 95 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 95 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 95, който става параграф със съответната номерация:
„§ ... В чл. 236 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. За избирател, който се предвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза докато избирателят гласува.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания.
Има ли изказвания по така докладваните текстове? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, както и на Михаил Миков и група народни представители, които са идентични и не са подкрепени от Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 11, против 72, въздържали се 20.
Предложенията не са приети.
Гласуваме редактирания от Комисията текст на вносителя за § 95, както Ви беше представен от парламентарната трибуна.
Гласували 103 народни представители: за 96, против 7, въздържали се няма.
Параграф 95 по вносител след редакция от Комисията, съгласно нейния доклад, е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 96.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 96 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 96, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 238, ал. 5, изречение първо накрая се добавя „или предпочитанието (преференцията)”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 8, против 66, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя за § 96, редактиран от Комисията и намира приложение в нейния доклад с текста, съгласно доклада и под номерация, която ще бъде уточнена допълнително – гласуваме § 96 по вносител.
Гласували 106 народни представители: за 100, против 5, въздържал се 1.
Параграф 96 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 97.
Предложение от Кирил Цочев и група народни представители – § 97 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 97 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров.
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя в останалата му част, затова чета т. 2:
„В § 97, в чл. 242а:
2. В ал. 1, б. „а” се изменя така:
„а) отстъпка в размер на 5 на сто от дължимия данък върху облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за годината, в която е проведен избора, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.”
В ал. 1, б. „б” се изменя така:
„б) до въвеждане на дистанционно електронно гласуване за българските граждани, живеещи в чужбина, се счита, че е налице уважителна причина при неупражняване на избирателното право.”
Както казах, Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя в останалата му част.
Предложение от народния представител Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 97 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 97, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В Глава четиринадесета се създава Раздел XII с чл. 242а и 242б:
„Раздел XII
Последици след гласуването
Стимули
Чл. 242а. На лицата, упражнили избирателното си право, може да се предоставят стимули. Методът, видът и размерът на стимулите се определя с решение на Министерския съвет.
Последици при неупражняване на избирателното право
Чл. 242б. (1) Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и ред, определени от Централната избирателна комисия.
(2) Избирателите може да упражнят избирателното си право на следващите избори, като подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния орган по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес. Заявлението може да бъде подадено и с електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден, а след този срок се прилагат съответно чл. 33, 39 и 40.
(3) Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи.
(4) Алинея 1 не се прилага, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са инцидентно отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.
(5) За удостоверяване наличието на причините по ал. 4, избирателят трябва да представи пред органа по чл. 23, ал. 1 съответните документи.
(6) Алинея 1 не се прилага за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.”
Уважаеми господин Председателю, искам да направя предложения за две редакционни промени в този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Слушаме Ви, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: В чл. 242б, ал. 1 след запетаята „лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини” предлагам да се добави „в два поредни избора от един и същ вид” и текстът продължава „се заличават от избирателния списък”.
В ал. 4 на същия чл. 242б, където уважителни причини са: „инцидентно отсъствие от страната за периода” да отпадне „инцидентно”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това е в ал. 4. Добре.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Господин Председателю, запазвам си правото за изказване освен редакционната бележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Разбира се. Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Първи за изказване се записа народният представител Таско Ерменков.
След него: господин Радан Кънев, господин Карадайъ, господин Делчев и господин Цонев.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, от Вас зависи тона, с който ще говоря. (Шум и реплики.) В смисъл, ако сте по-тихички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред и тишина в залата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Не съм започнал още, но само Ви предупреждавам: ако ще вдигате шум, и аз мога да викам. Затова нека да се слушаме взаимно добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Ерменков, имате думата за изказване.
Уважаеми колеги народни представители, моля Ви за ред в залата!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Виждам, че творчеството на народните представители няма граница! Виждам, че креативността просто надхвърля всякакви възможни полети на мисълта с предложенията тук, особено по чл. 242, буква „а”. Виждам там огромно развитие в стимулирането на гласуването, като се започне от данъчни облекчения, преминавайки през томболи и лотарии, накрая стигайки до цинично купуване и продаване на гласове от правителството на Република България.
Сигурно е съвсем логично това да бъде по този начин, защото ако на всички минем да намаляваме данъците, ще се окаже, че и на тези, които са гласували неправилно и срещу правителството, и на тях ще намалим данъците?! Това обаче не е добре за фиска и за политиката на държавата.
Томболата също е случаен принцип – може да попадне при тези, които са гласували правилно, но може случайно да попадне и при онези, които не са гласували правилно.
По тази причина тук много правилно сте решили, че Министерският съвет според резултатите от изборите ще решава дали ще има стимули, или няма да има стимули! Ще възнаградим ли избирателя за това, че правилно е разбрал политиката на правителството и го е подкрепил, в резултат на което правителството ще вземе решение да го стимулира, или понеже не е проявил достатъчно разбиране за политиката, правителството ще вземе решение да не го стимулира. Записано е: „Методът, видът и размерите на стимулите се определят с решение на Министерския съвет”. В смисъл, че Министерският съвет ще бъде органът, който ще прецени дали избирателите са били достатъчно лоялни към него, за да гласуват.
Колеги, ако ще въвеждаме такъв начин, дайте по-добре да сложим и изречението: „Методът, видът и размерите на стимулите се определят с решение на Министерския съвет в зависимост от резултатите от гласуването”, за да стане ясно на всички за какво става въпрос! Тогава няма да има проблеми и Министерският съвет няма да се чуди защо е така и по този начин ще решим всички проблеми, които съществуват.
По чл. 242, буква „б” искам да попитам: защо правим тези упражнения, още повече става въпрос за два последователни избора от един и същи вид? Ние ще заличим човека, той няма да бъде в списъците, защото два пъти не е гласувал. На третия път обаче е решил да гласува, ще дойде и дори да е изпуснал 30-дневния срок, в който трябва да подаде документите си, за да бъде включен в списъците, по реда на чл. 33, 39 и 40, понеже има право да бъде гласуващ, ще бъде дописан отдолу и цялото заличаване ще бъде излишно канцеларско упражнение, без да има какъвто и да било ефект върху списъците и резултатите от гласуването.
Много Ви моля: вижте за какво става въпрос! Влезте в смисъла на предлаганото от Вас! Струва ми се, че в съвременна България да даваме възможност на Министерския съвет да стимулира резултатите и гласуването на хората е най-малкото недемократично, да не казвам, че е доста съмнително. Защото доста неправителствени организации, в това число и външни наблюдатели изразиха съмнения, че това е начин за държавно купуване на гласове. Преди малко се сърдехме на партиите, че ще раздават ориз, кокошки и други такива, за да накарат някого да гласува, пък държавата не знам точно какви стимули, но и тя ще дава стимули – дали ще е ориз, или нещо друго, разликата не е принципна.
Много Ви моля: замислете се върху това, което предлагате, замислете се дали е необходимо да въвеждаме излишна канцеларщина със заличаване на хора, които после съвсем спокойно и без никакви препятствия, когато се явят на едни избори, ще бъдат дописани.
Мисля, че нещата, както предлагате, са леко недомислени. Помислете и може би оттеглете тези предложения! Ако все пак решите да има нещо, което да се случва, нека да бъде по-смислено, по-демократично и най малкото – да не предизвиква смях у хората навън. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ерменков! Аз пропуснах в редакционните си предложения...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Най-важното.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: ...изрично да направя предложение да отпадне предложената разпоредба за чл. 242а. Правя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Стимулите.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: С едно изречение обаче искам да обясня. Никога идеята не е била Министерският съвет да взема решение след избора и съобразно резултата! Смисълът е, че решението се взема преди съответния избор и преди откриване на кампанията. Съответно избирателите са надлежно уведомени за него. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ерменков, от това, което казахте, разбрах, че всъщност до голяма степен подкрепяте предложението ни с колегата Димитров. То предвижда възможност за намаляване данъците на работещите хора, упражнили това задължение, което им се вменява.
Както се изказахте, разбрах, че не харесвате подхода Министерският съвет на калпак да раздава някакви пари на някого по неясни съображения. По-скоро искате ясно разписан механизъм и да е ясно той на какво се базира. Ние сме го базирали на следното: активните хора, които създават продукт, имат облагаем доход, след като са намерили начин да отделят от времето си, да отидат да гласуват и изпълнят това свое задължение, да не бъдат глобявани или санкционирани, а напротив – да бъдат стимулирани.
Много ще се радвам, ако от страна на БСП видя подкрепа при гласуването за това наше предложение. Мисля, че то е разумно. Още повече, в последно време в БСП виждаме, че има доста активни работещи хора, доста заможни хора, бих казал, да не кажа милионери. Надявам се, че това се вписва и в партийната позиция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Дуплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Господин Кирилов, благодаря.
Господин Славов, не сте ме разбрали какво имам предвид. Не може да купуваш хората по най-различен начин, в това число и с данъчни облекчения. Гласуването не е инвестиция примерно в район с висока безработица, където би могъл да направиш стимул намаляване на данъците.
Гласуването не е нещо, което активните хора, ако са такива, ще пренебрегнат, та единственият смисъл, който ще ги накара да гласуват, да бъдат някакви данъчни облекчения.
Господин Славов, последното нещо: Вие днес нямате, но утре ще имате министър на финансите. Много ми е интересно какъв фиск ще правите и какви числа ще вкарвате в него, като по време на избори ще има едно плаващо число, което ще бъде такова, защото неизвестно какво число данък ще бъде опростено на неизвестно число гласували хора.
Нека да бъдем сериозни и да говорим поне от гледна точка на икономиката малко по-професионално! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители за изказване?
Господин Радан Кънев има думата.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Въпреки комизма на ситуацията с това напълно излишно среднощно гласуване в момента, ще се опитам да бъда много сериозен по темата за заличаването от избирателните списъци.
На първо място, хубаво е, че в проекта на ал. 6 се предвижда, че това не важи за хората, пребиваващи в чужбина. Целият текст обаче показва дълбоко неразбиране на принципа на свободно движение на хора в Европейския съюз. Той съдържа в себе си и предварителна абдикация от идеята за членство в Шенгенското пространство, защото, както за да отпадне задължението за гласуване, така и за да си получи човек, който не е гласувал, извинителната бележка, се предполага да може по някакъв безспорен начин да установи пребиваването си в чужбина, което в рамките на Европейския съюз, особено в рамките на Шенгенското пространство, е напълно невъзможно.
Периодът със задължителните печати в паспортите отмина. Той е в нашето минало, той не е в нашето бъдеще. Така че дали човекът, който е бил в чужбина, може да установи този факт, е неясно. По тази причина разпоредбата противоречи на принципа на свободно движение на хора. Той противоречи и на принципа на свободно движение и на работна сила, и на принципа на свободно движение в търсене на образователни услуги в рамките на Европейския съюз.
Хубаво е все пак, че предложихте това безумно „инцидентно” да отпадне. Приветствам това редакционно предложение.
На второ място, колкото и да е важно задължението за гласуване, то разбира се не е важно и, както видяхме от една днешна стенограма, всички в тази зала знаем, че то не е и конституционно, но отново казвам – колкото и да е важно, за да погазим Конституцията, явно тази демонстрация е много важна, не може санкцията за неговото неизпълнение да е отнемане на конституционни права. Това е смехотворен текст или може би не толкова смехотворен, колкото опасен текст. Защото показва склонност в името на дребни конюнктурни интереси, а по-точно в конкретния случай в името на едно детинско нежелание да си признаем каква глупост сме сътворили с този Проектозакон, да си играем с конституционните права на гражданите. Днес ще е това, утре ще е друго, някой път няма да се съберат 48 подписа за Конституционен съд и ще вземе да остане и в сила.
Извън всичко това, колеги, повече от ясно е, че един подобен текст ще има тежък обратен ефект. Той ще възмути голяма част от активните български граждани, които имат високи критерии за почтеност в политиката и не харесват нито една българска партия. Тези хора демонстративно няма да гласуват, демонстративно ще се отчуждят от политическия процес и Законът ще постигне цел обратна на прокламираната и заложената, което ме кара да мисля, че този Закон има именно така скрита цел – да отчужди будните и активни граждани с високи критерии за политическа почтеност от политиката, тъй като на тях не им се предлага достоен политически продукт, така че по-добре да ги няма.
Освен това ще настъпи един изключително тежък административен хаос. Оня ужас със забранителните списъци от изборите през 2011 г. ще ни се стори разкош в сравнение с това, което ще настъпи след доста години.
И тук, преди да приключа минавам на този последен, много важен момент. Знаете ли, колеги, в Германия мотивите за законопроекта за интегрална част от него. Съдът е длъжен да ги тълкува, да търси рацио легис, когато прилага един закон.
В случая за това да са еднакви по вид поредни избора, мотивите са в един разговор, слава Богу, публичен и с публикувана стенограма. Какъв е мотивът за това да са два избора? Мотивът е да го отложим във времето, защото знаем, че е безумие, защото знаем, че ще се провали, защото знаем, че ще предизвикаме реакцията на хората. Ама, за да не си признаем, че е глупост и да отстъпим, поне да го разкараме достатъчно далеч във времето. Това е несериозно, това е обидно за Вас вносителите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Излизам на трибуната, за да направя един призив: нека да спазваме Конституцията на Република България, уважаеми дами и господа народни представители. И ще се аргументирам.
Тези текстове, уважаеми дами и господа народни представители, са поредните текстове в този Изборен кодекс, които, според нас, са противоконституционни по следните съображения.
Член 10 на българската Конституция казва, че изборите се произвеждат въз основа на общо равно, равно, равно и пряко избирателно право.
Член 42, ал. 1 на нашата Конституция дава правото на всички български граждани да избират.
Член 42, ал. 2 от българската Конституция казва, че единствено и само организацията и редът се определят със закон, а не правата.
Нещо повече, чл. 57 на българската Конституция казва, че правата на гражданите са неотменими.
И нещо повече – чл. 5, ал. 1 на българската Конституция казва, че законите не могат да противоречат на Конституцията на Република България.
И в тази връзка, уважаеми народни представители, аз Ви призовавам за пореден път да не нарушаваме българската Конституция, ограничавайки българските граждани от конституционните им права да могат да гласуват. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, аз смятам, че пасивната дерегистрация, колкото и да е добра идеята, която седи зад нея, а именно изчистването на избирателните списъци, за жалост, няма да постигне тези цели, които би постигнала активната регистрация, поради една много простичка причина – пасивната дерегистрация започва чак след като от името на тези, които присъстват фиктивно в избирателните списъци, вече е гласувано. Така че на практика с пасивна дерегистрация ще се постигне просто едно административно изчистване на списъците, като в тези населени места, в тези секции, в които така или иначе се попълват бюлетини и се подписват от името на хора, които отдавна отсъстват, или тотално са се дезинтересирали от изборния процес, това нещо ще продължи да се случва.
Във връзка с това аз смятам, че това предложение, което цели да намери общ балансиран подход по отношение на предложението за активна регистрация по отношение на противопоставянето на това да има истинско изчистване на избирателните списъци, е написано набързо и според мен има какво повече да се редактира, тоест аз излизам на трибуната с едно редакционно предложение.
За жалост, ако ние оставим тези срокове, които са в момента, и не информираме гражданите, които са дерегистрирани, че са дерегистринани и държавата съответно не ги информира как да се регистрират наново, аз се опасявам, че когато дойде време за дерегистрация, една голяма част от хората ще се окажат изключително изненадани, когато отидат в изборния ден в своята секция и забележат, че не присъстват в избирателния списък.
Затова аз смятам, че в тази разпоредба трябва да има предложения за информационна кампания, която ЦИК да организира по отношение на това в кои случаи хората се дерегистрират и какво трябва да направят, за да се регистрират отново.
Затова предлагам по редакцията на Комисията в ал. 3 след думите „подадените от гражданите заявления и документи” да се сложи текстът „и след проведена от Централната избирателна комисия разяснителна кампания за отписването и обратното включване в избирателните списъци”, или по-скоро „за отписването и включването в избирателните списъци”.
Тоест ал. 3 ще гласи следното:
„(3) Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи и след проведена от Централната избирателна комисия разяснителна кампания за отпадането и включването в избирателните списъци.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики, колеги? Няма.
Господин Цонев, държите ли да споделите разсъжденията си по този текст?
Заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Разбирам, че всички сме уморени, но тук има неща, които много трудно могат да бъдат обяснени.
Този текст с наказанието за негласуване е толкова неразбираем, че ще си позволя да направя нещо, което не съм правил в тази пленарна зала – да помоля вносителите, ако може, да обяснят от трибуната какъв е смисълът на задължителното гласуване и в неговия контекст – какъв е смисълът на това наказание.
Уважаеми колеги, нормален човек няма как да разбере с един текст за задължителното гласуване, чиято очевидна цел е повишаване на избирателната активност – покрай другите съпътстващи цели тази е основната. Ако примерно искаме да намалим корпоративния вот, става чрез повишаване на избирателната активност. Бих разбрал след задължителното гласуване – не бих одобрил, но бих разбрал да има стимули за тези, които са гласували, или реални наказания за онези, които не са гласували. Но наказанието да бъде последващо намаляване на избирателната активност – повярвайте ми, това е такъв нонсенс, че не ми го побира главата. Как е възможно въобще някой да сътвори такъв текст?
Аз съм народен представител от далечната 1997 г. и в тази зала съм виждал много странни, много необясними, много логични и много нелогични неща. Такава липса на логика не съм виждал в нито едно гласуване за последните 20 години.
Моля добронамерено да ми обясните: каква е логиката да наказваш негласувалите с този вид наказание, който ще доведе до обратното на целта на задължителното. Просто ми го обяснете, та да го разберат и всички останали хора. (Реплики между народните представители Димитър Лазаров и Йордан Цонев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Кирилов има думата за изказване.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз ще опитам да отговоря, макар че надали ще успея да отговоря изчерпателно на всички повдигнати въпроси, но смятам принципните неща, които ще уточня, да отговорят и на последващите детайли, за които предходните оратори имаха, бих казал, сериозно, но необосновано неразбиране по отношение на тях.
Ще започна със свободното придвижване на хора в рамките на Европейския съюз и с разбирането или неразбирането. Искам да посоча следното. Доказването на това придвижване е изцяло либерално и установено в полза на избирателя. Не сме предвиждали ограничен кръг доказателства, да кажем, данни на входно-изходните пунктове на съответни държави. Да, тук вероятно някои колеги са прави, че само при определен начин на придвижване в рамките на Европейския съюз има, но има множество данни и доказателства за това как примерно аз съм се придвижил от тук до Страсбург, колко време съм стоял в Страсбург, след което съм се върнал.
Защо няма кръг на изчерпателно изброени или формално задължителни доказателства? Ами за да има свобода на доказването, защото същото доказателство би могло да бъде студентска книжка, заверен семестър, удостоверение от университет за всеки учащ се млад български избирател. Всякакви доказателства са възможни.
Имайте предвид и следното. За лицата, които са в чужбина, се презюмира, дефинитивно се казва: „Налице е извинителна причина”. Достатъчно е лицето да каже в заявлението си: „Аз бях в чужбина”, без да посочва конкретно и да доказва конкретни причини. Това е освобождаващо обстоятелство и то се релевира само с обикновено заявление. Ако лицето е отпаднало от списъка, трябва единствено да напише и да подпише заявление, в което да посочи личните си данни и връзката си с конкретния постоянен адрес – там, където то е загубило тази връзка, или там, където е бил постоянният му адрес.
Колеги, тук всички трябва да знаем и да съобразяваме, че по друг закон всеки български гражданин, без значение дали понастоящем живее в Австралия, в Канада или още по-далеч, в тукашните регистри има постоянен адрес.
Ще опитам да отговоря каква е връзката и какъв е смисълът на тези административни действия. Не бих искал доктринално да поемам ангажимент и да казвам: това е санкция или неблагоприятна последица, или допълнителна административна процедура. Няма да го дефинирам. Ако някой от колегите иска да пише научни статии по този въпрос, отваря се възможност да стори това.
Тук благодаря на колегите патриоти, защото подкрепяйки тяхното предложение, те склониха да се откажат от крайностите, от санкциите. По тази причина в този институт ние имаме нещо като огледало на активната регистрация, само че тя е последваща. Не е много вярно, че е дерегистрация. Това е просто последица от пасивното неупражняване на правото.
Аз съм бездействал, доста време съм бездействал и затова отпадам от списъка. Но вече имаме (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) удостоверен и точен списък, в който по всяко време може да се включи. По всяко време! Внимателният юрист трябва внимателно да прочете и да разграничи трите хипотези. По всяко време може да се включи избирател, който има желание да участва в изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Кирилов! Такива интерпретации – аз съм объркан от всичко това, което чух.
Всички знаем, че демокрацията е процедура. Обяснете ми каква е тази процедура. Вие казвате: „Абе, може да се снабдиш с каквото искаш доказателство”. Пред кой орган ще го депозираш, да питам аз? Не, пред кой орган ще го… Пред кой?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Органът по чл. 23, в общината по постоянен адрес.
АТАНАС АТАНАСОВ: Не го знам този орган по чл. 23 какъв е.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Административен орган.
АТАНАС АТАНАСОВ: Не, вижте – това е несериозно. Изборен процес и ни пращате в общината?! Идва следващият въпрос – административният орган не ми уважава доказателството. Какво се случва оттам нататък?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Отиваш и те те дописват под чертата.
АТАНАС АТАНАСОВ: Абе, недейте да говорите такива неща!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви без подвиквания!
АТАНАС АТАНАСОВ: Нали всички сме наясно с това че, когато влезеш в процедура пред административен орган и ти се откаже, оттам нататък единствената възможност е да ходиш на съд. На съд ли ще ги пращаме тези хора? Няма разписани процедури. Това е някакъв нонсенс цялата тази история. С някаква си цел да сме изчистили избирателните списъци! Значи, 25 години не можем да ги изчистим или администрацията не ще да си свърши работата да ги изчисти тези списъци, а сега, по този начин? Измислен някакъв такъв… Това са абсурдни неща! И в крайна сметка се стига до едно-единствено нещо – лишаване от избирателно право. Лишаване, защото ще го карате да ходи да пуска заявление, да се моли, за да получи правото, което му е гарантирано по Конституция. Абсурдни неща са тези! Защото тук сте уйдисали на акъла на някой си, който смята, че със задължителното гласуване ще вдигне толкова много избирателната активност, че ще реши някакъв си друг проблем. Абсурдна история! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колега Кирилов! Не виждам къде сте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Е как, на първия ред е.
НАСТИМИР АНАНИЕВ: А, на първия. Извинявайте, бяхте с гръб.
Казахте, че пасивната дерегистрация не било дерегистрация, макар че регистрираните ги отрегистрираме. Съвсем ме объркахте.
Мисля, че решението на проблема беше активна регистрация. Не знам защо не се подкрепи. Беше дадена причина, че пасивната регистрация се бори по някакъв начин и с мъртвите души. Според мен е обратното – не се бори, особено с тези мъртви души, които гласуват на всички избори. Мен те ме притесняват, не тези, които не гласуват, а тези, които гласуват са по-притеснителни. По принцип задължителното гласуване и санкциите – всъщност нито има задължително гласуване, нито има санкции. Има един модел на „и вълкът сит, и агнето цяло”. Тези, които искат задължително гласуване, си мисля, че има такова, защото е записано, а тези, които искат да няма задължително, знаят че няма, но то не работи. Всъщност, самото задължително гласуване не е задължително.
И още един коментар, свързан с извинителните причини. За да се позовеш на тези причини, ти трябва да отидеш на мястото, където вместо да отидеш и да даваш бележки, и да позовеш причините си за регистриране отново, можеш направо да се регистрираш. Каква е логиката да отиваш да даваш извинителни причини на мястото, макар че така и не разбрах кое е това място, но ще отидеш там да си дадеш бележката – ти като отидеш направо ще се регистрираш.
Това е моята бележка.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Защото не четете. Четете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика.
Господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Колега Кирилов, не съм съгласен с това, че не развихте така, както трябва въпроса.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Некачествено.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Не смея да бъда толкова краен, че е некачествено, защото казахте много верни неща, но не ги казахте така, че да бъдат разбрани. Всъщност има ли спор в тази зала, че съществуват мъртви души в избирателните списъци? (Шум и реплики.) Няма. Защо казвам това, колега Кирилов? Защото всичките интерпретации, че щяла да бъде намалена изборната активност, че щели да се затруднят някакви субекти… Прощавайте, но мъртвата душа как ще я засегнете, като тя не съществува? Тоест тя дори не може да бъде санкционирана, така както се опитват да развиват материята някои хора. Оттам нататък, когато мъртвата душа бъде изчистена от тези списъци, това което върви години наред като сериозен спор в обществото, ние дори не знаем днес какъв е броят на мъртвите души – има числа 600 хиляди, 800 хиляди, 1 милион, един Господ знае колко са мъртвите души! Само че с този опит имаме шанса най-после да прочистим тези списъци, което вече, чисто математически логично показва, че на следващите избори изчистените от мъртви души списъци означава повишаване на изборната активност поради простата причина, че вече базата на изчисление е съвсем друга – изчистена. Няма да се счита, че са 7 милиона и 200 хиляди души избирателите, а ще бъдат толкова, колкото се знае, а те са някъде около 5 милиона и 800 хиляди души.
Ето Ви с 40% увеличаване на изборната активност. Както се казва: „Елементарно, Уотсън!”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, благодаря и на тримата оратори, които ме репликираха, защото в действителност за пет минути не мога да направя пълно обяснение и заради това направих уточнения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Близо шест минути, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря. За шестата специално благодаря, госпожо Председател.
Ще опитам поред.
През цялото време, уважаеми господин Атанасов, избирателят, който не е в списъка, би могъл да подаде това заявление. Вас очевидно Ви заблуждава, Вие сте внимателен юрист, но много внимателно четете, отделянето на една от трите хипотези – до 30-ия ден. Защо до 30-ия ден преди изборите? Защото това е срокът за изготвяне на избирателните списъци. Да, тогава е най-благоприятно и за администрацията, и най-бързо става вписването на ново в избирателния списък. След 30-ия ден списъкът вече е готов, но, забележете, и това не сте проверили, препратките към чл. 33, 39 и 40 – това са стандартните производства, които и досега са уредени в Изборния кодекс за дописване при наличие на предпоставките за това.
И тъй като колегата Лазаров много настояваше през Вашето изказване да добави този аргумент, но той е ясен, включително и в самия изборен ден, ако реши съответният избирател, че вече има желание да участва, той би могъл да се включи и да бъде допуснат до гласуване.
Виждате, и пак подчертавам, либерални са и доказателствата, либерални са и методите. В чл. 33 е начинът за оспорване, тоест процедурата за оспорване, ако, да кажем, лошата администрация не ще да го прехвърли от другия списък в основния избирателен списък, защото той не се губи, не го прехвърли, той има стандартните опции, които и сега ги има, да получи правна защита, включително, и пак подчертавам, и в третата, най-крайна като време хипотеза, и в самия изборен ден.
Остро възразявам на всички твърдения и разбирания, че това е лишаване от право. Избирателят има това право и това право не му се отнема по никакъв начин. Единственото, което следва да направи по отношение на списъка, е да заяви активните си верни данни. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Е, добре де!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Три минути и десет секунди.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: (встрани от микрофоните): Хубаво, ама десет секунди – сега, да си набиваме звънеца, не е сериозно, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявам се, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ще направя процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Слушам Ви, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Изключително нервно се води дебатът. Не говоря за това, че се води и неправилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Приемам забележката на господин Кирилов, че повече от няколко секунди съм задържала звуковия сигнал, но това е във връзка и с нерегламентираните по Правилника подвиквания от място. (Шум и реплики.)
Колеги, моля Ви! Достатъчно напреднало е времето. (Реплики.)
Какво желаете, господин Лазаров?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Принципно нямах намерение да се изказвам, но тук се изрекоха откровени неистини и внушения.
Първата неистина и внушение, че, видите ли, лишават се гражданите от правото да гласуват. За съжаление, това го казват хора, които много добре знаят, че не е така и не е така разписано в Кодекса! Казват го, за да правят политически внушения и говорят на хората навън, говорят на нашите избиратели. Никой никого не лишава да отиде в деня на изборите и да гласува!
Уважаеми колеги, Вие много добре знаете, че ако и сега отидете и проверите списъка, по една или друга причина не сте в списъка, има си ред да поискате да бъде допълнен списъка, но никой не може да Ви лиши от правото в деня на избора да отидете и да бъдете вписан под черта.
Уважаеми колеги, много добре знаете – в чужбина, когато има заявление, направен списък от 40 или 50 човека, и отидете в секцията, никой не може да Ви лиши от правото да гласувате. Да, попълвате едно заявление, че няма да гласувате на друго място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме Ви тезата, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Това всички много добре го знаете! И много Ви моля, не намесвайте забранителните списъци, когато става въпрос за уседналост.
Ако някой иска да премахнем принципа за уседналост, нека да дойде тук и да каже: „Искаме да махнем принципа за уседналост!”. (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Радан Кънев. (Реплики.) На господин Лазаров.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател! Господин Лазаров, не случайно в изказването си преди малко дадох един пример, който явно не сте чул или сте забравил, а не би трябвало, защото управляваше ГЕРБ еднопартийно и носеше цялата отговорност тогава.
През 2011 г. стотици, може би хиляди български граждани, не можаха да упражнят правото си на глас, бяха лишени от възможността да гласуват на местни избори, поради включването им в така наречените „забранителни списъци” и каскада от административни грешки, свързани с краткосрочни пътувания в чужбина, приключили много отдавна, и зловещ административен хаос.
В момента има всички предпоставки хаосът да бъде по-голям отколкото беше тогава. Те са заложени в този проект за закон, така че дори само по тази причина рискът страшно много български граждани да загубят правото си на глас заради тази недомислица, е очевиден. Той е написан, така че недейте да подвеждате, че няма такъв риск, но съвсем отделно е, че това заличаване от списъците се прокламира като санкция, поради липса на други санкции за неизпълнение на задължението, така че на българските граждани, както казвате Вие „навън”. Ами те – те гласуват на изборите, тези, които са навън.
На тях им се внушава от вносителите на Закона, че става дума за санкционна разпоредба и че те ще бъдат наказани за неизпълнение на граждански дълг чрез лишаване от право на глас. Това е впечатлението в цялото общество. Не го създаваме ние – противниците на този текст, създавате го Вие.
И още нещо. Като говори колегата Кирилов за доказателства, свобода на доказване, по какъв начин в изборния ден пред секционната комисия, доказване ли ще провеждаме? (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Метин.
Трета реплика – госпожа Караянчева, да има от всички групи поне по една реплика сега.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Лазаров, ние сме против уседналостта и затова сме направили собствените си предложения по-нататък в Кодекса. Вие сте наясно с тях. Сега няма да Ви занимавам с тях. Ние ще ги развием, когато им дойде времето, нашите съображения.
Освен това сме и против въвеждането на всички противоконституционни текстове в този Закон. Ние правим своите предложения и ги защитаваме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Лазаров, за уседналостта няма да се спирам, защото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама, не се спирайте, защото нито му е мястото тук.
Колеги, не ме карайте да Ви прекъсвам по елементарни процедурни въпроси.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ако отворим тази тема, не й е мястото тук.
Относно пасивната дерегистрация и активната регистрация. Аз мисля, че ако тръгнем да говорим на тема „Активна регистрация”, тогава, замислете се, колеги, дали няма група от маргиналните структури, които се притеснявате, че ще бъдат активни и ще гласуват, те първи ще се регистрират активно, а в крайна сметка активно гласуващите хора, как ще ги накарате да отидат и те да се регистрират?
Така че, по-добре да бъдем във вариант „пасивна дерегистрация”, за да можем по някакъв начин да възбудим някаква активност, а оттам нататък наистина всички сме на една позиция, че списъците трябва да се очистят от мъртвите души, за да може в крайна сметка, да се стигне до някаква справедливост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Дуплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Ще се вслушам във Вашия съвет дотолкова, доколкото имаше реплика за 2011 г. от господин Кънев.
Ами това беше основната теза на БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама Вие във Вашето изказване въведохте недопустима тема!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Учудвам се, господин Кънев, че продължавате да подкрепяте тезата на БСП от 2011 г.! Учудва ме! (Шум и реплики. Провиквания: „Браво! Браво!”. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Учудва ме, че Вие заедно с БСП подкрепяте тезата за активната регистрация на местни избори или уседналостта.
Уважаеми колеги, продължават да се правят внушения, че ще бъдат лишени хората от право да гласуват. Ще повторя и ще приключа: за съжаление тези внушения ги правят хора, които много добре знаят, че няма как да бъде забранено основното конституционно право в деня на изборите аз да отида и да бъда вписан под списъка и да гласувам така, както и в момента, и при предните избори, и при по-предните избори си беше практика, уважаеми колеги. Не правете такива внушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Станислав Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, първо, тук не става въпрос за активна регистрация, става въпрос за дерегистрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама Вие какво искате, господин Иванов?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Но тъй като бе изместена темата, предлагам да прекратим този дебат безсмислен и да гласуваме, защото може би след малко някой друг ще се изкаже за нещо друго, което въобще не е тема на този дебат в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Заповядайте.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа, мисля, че наистина темата е достатъчно необходима и достатъчно хора ще се изкажат по темата и тя ще се развие, защото не е развита напълно. (Реплики.)
Да, не е развита! Да, не е развита, господин Иванов. И искам да Ви попитам Вас и останалата част от залата: защо трябва да обсъждаме активно регистрирани, пасивно регистрирани, като може да сме си нормално регистрирани? Това е наше конституционно право и никой няма право да ни го отнема, да ни записва под черта, над черта, да ни нарича „екстремални”, „маргинални групи”, няма значение какви групи са, те имат право да гласуват. Това е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това беше Ваше становище, обратно на предложението.
Подлагам на гласуване предложението на Станислав Иванов за прекратяване на разискванията, в обратния смисъл изказа своята позиция господин Чобанов.
Гласуваме, колеги!
Гласували 109 народни представители: за 94, против 14, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
По § 97 – Комисията частично подкрепя предложението по т. 1, не го подкрепя в останалата му част.
Подлагам на гласуване предложението на вносителите по § 97 в частта…
Извинявайте, колеги, просто съм разменила листовете.
Има неподкрепено предложение на народния представител Кирил Цочев и група народни представители за отпадане на § 97, което е идентично с предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията не подкрепя тези предложения.
Такова предложение има и от господин Миков и група народни представители.
Гласуваме предложение на народни представители от три парламентарни групи – АБВ, ДПС и БСП лява България, за отпадане на § 97. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 123 народни представители: за 41, против 73, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Предложението на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров е подкрепено по т. 1.
Подлагам на гласуване предложението на двамата колеги в неподкрепената част – това е по т. 2.
Гласуваме неподкрепено предложение на народни представители.
Гласували 126 народни представители: за 7, против 77, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
Предложението на Комисията за редакция на § 97 по вносител.
Първо, подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за отпадане на чл. 242а, заедно с наименованието „Стимули”.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Кирилов, направено в пленарната зала.
Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания от ДПС.)
Предложението е прието единодушно.
Следващото редакционно предложение на господин Кирилов е в чл. 242б – „Последици при неупражняване на избирателното право”. След текста: „Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини” се добавя: „в два поредни избора от един и същи вид”.
Гласуваме това редакционно допълнение, предложено от господин Кирилов.
Гласували 122 народни представители: за 111, против 5, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Следващото предложение по текста е в ал. 3, направено от господин Делчев, който предложи след текста на ал. 3 „Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи” да се добави: „и след проведената от ЦИК разяснителна кампания”.
Гласуваме допълнението на господин Делчев.
Гласували 119 народни представители: за 28, против 30, въздържали се 61.
Предложението не е прието.
Господин Делчев, искате прегласуване.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Уважаеми колеги, искам прегласуване, защото чух господин Валери Симеонов, когато каза, че в тяхното предложение има възможност за разяснителна кампания, а всъщност такава няма. Идеята на това предложение е точно да се направи една разяснителна кампания, за да разберат българските граждани, че са дерегистрирани и че после трябва да се регистрират. Все пак не искаме след дерегистрацията да се появят разни хора и да се окаже, че не могат да гласуват.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Нали ги карате с автобуси!
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: Господин Михов, моля Ви не се обаждайте от залата! (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги.
Гласували 116 народни представители: за 26, против 49, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Следващото предложение на господин Кирилов е в ал. 4, който предлага в изречение второ думата „инцидентно” да отпадне и да стане: „Уважителни причини са отсъствие от страната за периода...” и така нататък.
Гласуваме това предложение.
Гласували 133 народни представители: за 123, против 4, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Колеги, сега подлагам на гласуване редакцията на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя за § 97 и предлага в Глава четиринадесета да се създаде Раздел ХІІ с наименование „Последици след гласуването”.
Припомням, че чл. 242а „Стимули” отпадна. Фактически остава с единствен член – 242б, той ще стане „а” след това във „Финални текстове” и ще се казва „Последици при неупражняване на избирателното право”.
Гласуваме пълната редакция на чл. 242б, съобразено с редакционните изменения, които току-що направихме.
Гласували 122 народни представители: за 94, против 24, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 98 има предложение от Кирил Цочев и група народни представители – параграфът да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 98 да бъде отхвърлен.
По § 99 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – параграфът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Явор Хайтов и група народни представители – в § 99 се прави следното допълнение:
„§ 99. В чл. 247 се създава ал. 2:
„(2) Решението на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 и 3 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 99 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Анна Александрова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 99, който става със съответен номер:
„В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони по методика съгласно приложение № 1;”.
2. Създава се нова т. 2:
„2. изпълнява функциите на районна избирателна комисия за многомандатен изборен район „Извън страната”;”.
3. Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.”
Господин Председател, правя предложение в текста, който е одобрен от Комисията, да отпадне т. 2 – създава се нова т. 2:
„2. изпълнява функциите на районна избирателна комисия за многомандатен изборен район „Извън страната”.”
Всъщност предлагам целият параграф да отпадне – и по вносител, и редактиран от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Мустафа Карадайъ и Михаил Миков, които са идентични и не се подкрепят от Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 60, против 32, въздържали се 21.
Предложенията не са приети.
Прегласуване – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Колеги, прощавайте, че вземам думата за прегласуване, но мисля, че се получи недоразумение. Още в началото на гласуването на този Избирателен кодекс отпадна „Чуждестранен избирателен район”. В момента това, което предлагаме, е всички текстове, свързани с формирането на чуждестранен избирателен район, начина, по който ще се избира мандатността на хората в чуждестранен избирателен район и всичко друго да отпадне в зависимост от това, че вече сме гласували такъв район да няма.
Затова моля, нека да бъдем последователни в гласуването и това, което сме гласували веднъж, сега формално да продължим да го поддържаме в този му вид. Благодаря.
Предлагам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуване.
Гласували 113 народни представители: за 98, против 9, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
Връщаме се на § 98.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага той да бъде отхвърлен.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 103, против 3, въздържали се няма.
Предложението на Комисията е прието.
Параграф 99 е отпаднал.
Преминаваме към § 100.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 100 – предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„§ 100 да отпадне”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители – § 100 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 100, който става параграф със съответен номер:
„ § … В чл. 249, ал. 1 думите „територията на страната се разделя на” се заменят със „се образуват”, числото „31” се заменя с „32”, а думите „и два в област Пловдив” се заменят с „два в област Пловдив и един район „Извън страната”.”
Уважаеми господин Председател, уточнявам, че с оглед предходните гласувания и § 100 трябва да бъде отхвърлен, за което правя редакционно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Гласуваме предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, предложението на Михаил Миков и група народни представители, които не са подкрепени от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 97, против 7, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
Член 100 по вносител отпада.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 101 – предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„§ 101 да отпадне”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители – § 101 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 101, който става параграф със съответен номер:
„ § … В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Броят на мандатите в многомандатен изборен район „Извън страната” съгласно данните за гласувалите българи извън страната не може да бъде по-голям от 4, съответно от 7 за Велико Народно събрание.”
Уважаеми господин Председател, във връзка с предходните гласувания и с голямо съжаление трябва да направя предложение § 101 да отпадне.
За колегите уточнявам: колеги, всъщност се отказваме от две неща. (Реплики.) Вие го разбрахте, но колегите ми не са го разбрали и като гледам не слушат в момента, и след това ще имаме пак проблеми с обясненията.
Отпада предложението ни, което касаеше обща пропорция за определяне на всички мандати и отпадане на границата 4 мандата за многомандатен избирателен район. Отпада и разпределението и границата за МИР в чужбина. Това е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, за едни съжаление, за други – радост. (Оживление.)
Има ли изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, както и на народния представител Михаил Миков и група народни представители, които не са подкрепени от Комисията, но очевидно, със съжаление, ще трябва да се направи нещо друго. (Оживление.)
Гласували 106 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 7.
Със смесени чувства § 101 отпада.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народните представители Христиан Митев, Валери Симеонов и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответен номер:
„ § … В чл. 255, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 или 4;”.
2. Точки 4 и 5 се отменят.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 102, който става параграф с нов номер:
„ § … В чл. 257 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „една подписка” се заменят с „един списък”.
2. В ал. 4 думите „3, 4 и 5” се заменят с „и 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната му номерация и съдържание съгласно доклада на Комисията, както и текста на вносителя за § 102, който е редактиран от Комисията и намира своето място в доклада на Комисията със съответната редакция, направена от нея.
Гласуваме създаването на новия параграф и § 102 по вносител след редакция от страна на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 2.
Създаден е нов параграф с неговото съдържание, както и § 102 по вносител след редакция по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 103 – предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„§ 103 да отпадне”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 103, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Народният представител Митхат Метин. Заповядайте.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Ние сме предложили този параграф да отпадне, но в хода на дебата и дискусията, на гласуването, правим обратно предложение – да бъде прието това предложение. Преосмислихме позицията си и настояваме то да бъде прието. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплики?
Това означава ли, че оттегляте предложението Ви?
Други изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 103, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 88, против 2, въздържали се 5.
Параграф 103 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 104 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители –§ 104 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104, който да стане параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 19, против 71, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 104, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 89, против 13, въздържали се 5.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 105 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 105 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника, което е подкрепено от Комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 1 и го подкрепя по т. 2.
Комисията предлага следната редакция на § 105, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 261 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. квадратче за поставяне на знак „X” или „V”, отразяващ волята на избирателя, в което е изписано „Не подкрепям никого”.”
2. В ал. 3 думите „и 3” се заменят с „3 и 5”, а изречение трето се отменя.
3. Алинея 6 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. (Народният представител Данаил Кирилов иска думата за редакционно предложение.)
Отменете гласуването!
Имате думата, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Много се извинявам, господин Председател. Уважаеми колеги, правя редакционно предложение по отношение на т. 3, в която ал. 6 се отменя. Алинея 6 трябва да остане.
Затова правя редакционно предложение за отпадане на т. 3 и за оставане на ал. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 33, против 59, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Преминаваме към текста на вносителя за § 105, който след като не е подкрепен по т. 1, а е подкрепен по т. 2 е редактиран от Комисията, но преди това да гласуваме предложението, направено от народния представител Данаил Кирилов за отпадане на т. 3 в този текст.
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Гласуваме текста на вносителя за § 105, неподкрепен по т. 1, подкрепен по т. 2 и с отпадналата т. 3 по предложение на народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 108 народни представители: за 82, против 10, въздържали се 16.
Параграф 105 по вносител, след съответните намеси на Комисията, съгласно нейния доклад, е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 106 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 106 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 106 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 107, който става параграф със съответен номер.
По § 108 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 108 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага § 108 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отпадане на § 106 по вносител, както текста на вносителя за § 107, който е подкрепен от Комисията, и предложението на Комисията за отхвърлянето на § 108 по вносител.
Гласуваме три предложения на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, прекратете гласуването.
Гласували 115 народни представители: за 101, против 2, въздържали се 12.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Има предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Създава се § 108а:
„§ 108а. В чл. 270 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) След обявяването на гласуването за приключило и преди отваряне на избирателната кутия председателят на секционната избирателна комисия наранява повторно печата на Комисията, поставя три отпечатъка от повторно наранения печат в протокола с първичното му нараняване. Под отпечатъците с повторното нараняване се подписват всички членове на комисията. Всички останали книжа и материали, върху които се предвижда поставяне на печата на Комисията се подпечатват с двойно наранения печат.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще бъда максимално кратък. На всички Ви е ясно, че след изтичане на изборния ден предстои подпечатване с този печат, който в началото е наранен и е наранен за да бъде уникален и да не могат да се подменят документи в хода на изборния ден. Имайки предвид, че след изборния ден също се нанасят... (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Добре, хубаво, белязан, няма значение... Добре, хубаво, белязан, съгласен съм, не споря, извинявайте, губим време.
Това, което предлагаме с вторичното му нараняване, както сме го написали тук, е за да може да се избегнат фалшификации и подмяна на протоколи с предварително такива подготвени в хода на изборния ден и подпечатване с печата преди да е приключил изборния ден. Затова това, което го правим, е за повече контрол. Нито изисква допълнителни финансови средства, нито допълнителни усилия. Знаете, че е едносекундно, хайде да кажем, ако сме много тромави в ръцете, петсекундно действие, но пък за сметка на това ще намали възможността от фалшификации на протоколите след приключване на изборния ден, запечатване на урната със съответния печат и така нататък.
Затова много Ви моля – подкрепете го, няма да сбъркате, просто ще дадем възможност за по-малко мушия, ако мога да използвам на колегите тук думата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 100 народни представители: за 22, против 59, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 109 има предложение от народния представител Димитър Делчев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 109, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 274 се създава ал. 3:
„(3) Ако при попълването на данните за установените резултати от изборите в протокола по ал. 2 бъде допусната грешка, грешката се поправя като сгрешеното се задрасква, а над него се вписват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „поправка” и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 109 по вносител със съответна номерация за промените в чл. 274, ал. 3 – създава се нова в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 110, госпожо Председател, искам да направя уточнение за допусната техническа грешка. В чл. 275 се правят следните изменения... Пропуснато е числото 275, моля да се има предвид.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 110 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Параграф 110 отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 110, който става параграф със съответен номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители, идентично с това на господин Миков и група народни представители, за отпадане на § 110 – за промени в чл. 275. Комисията не подкрепя тези предложения. То е едно – идентично.
Гласували 104 народни представители: за 27, против 65, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя за § 110, който ще получи съответен нов номер на параграфа в окончателния доклад.
Гласували 100 народни представители: за 81, против 11, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 111 има предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Параграф 111 отпада.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 111 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа на това на господин Миков и група за отхвърляне на § 111 по вносител.
Гласували 102 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 6.
Прието е и това предложение.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 112.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 112 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Параграф 112 се изменя така:
„§ 112. В чл. 278, ал. 5 след думите „в листата” се поставя нова запетая и се добавя „според решението за нейната регистрация”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 112, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 278 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 9:
„9. в бюлетината има поставен знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето „Не подкрепям никого”.”
2. В ал. 5 думите „освен в случаите по чл. 261, ал. 6” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? (Реплика на народния представител Мустафа Карадайъ.) Вашето предложение е подкрепено – ал. 5 пада цялата.
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За 13 часа взимам втори път думата, тоест е важно – знам, че сте уморени, ще бъда кратък и точен.
Много е важно предложението на БСП и Михаил Миков да бъде отхвърлено, както е отхвърлено и на Комисията. Понеже в предишни дни, в които обсъждахме Изборния кодекс, видяхме странни неща и трябваше днес на Председателския съвет да бъдат коригирани, Ви обръщам специално внимание.
Това предложение на БСП всъщност обезсмисля въобще идеята за преференция. Да, отхвърлено е, но за да бъда сигурен, че в пленарната зала отново ще бъде отхвърлено, Ви обръщам специално внимание, някой да не сбърка. (Реплики от ГЕРБ.) Защото всичко се случва.
Специално се обръщам към колегите от ГЕРБ и към колегата Кирилов, който каза в тази зала следното нещо: „Господин Димитров, аз пазя преференцията повече от Вас”. Понеже така каза и знам, че той си държи на думата, сега Ви обръщам специално внимание да отхвърлим предложението на БСП, което казва следното нещо – че гласовете, които са гласували за дадена партия и коалиция, но не посочват конкретен кандидат, се броят за цялата листа. Това е пълно обезсмисляне на идеята за преференцията.
Понеже аз знам, колеги от ГЕРБ, че Вие си държите на думата и знам, че както сте го отхвърлили на Комисията, сега ще постъпите по същия начин – освен ако няма кой да Ви информира, затова се обръщам към Вас заедно да постъпим по правилния и справедлив начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит, преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители, Комисията не го подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 8, против 67, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Имате думата, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Отказвам се, госпожо Председател –то беше редакционна промяна за отпадане на т. 2, препраща към кух текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя за § 112, предлага нова редакция и с нова номерация за промени в чл. 278.
Гласували 104 народни представители: за 89, против 9, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Господин Карадайъ, прегласуване ли?
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Направете отрицателен вот, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Аз съм убеден, че някой ще въведе в действие тези текстове, които бяха току-що гласувани. Бих искал да получим наистина разяснение и реализация на току-що гласуваните текстове в чл. 278, както бяха предложени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Карадайъ, Вие имахте процедура, за да обясните Вашия отрицателен вот, а не да задавате въпроси защо са подкрепени тези текстове.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Госпожо Председател, извинявайте.
Едно от предложенията не беше гласувано във връзка с § 112.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кое?
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: То се отнася за чл. 278, ал. 5, а именно първото, което е направено от Движението за права и свободи, да отпадне § 112. Това предложение не беше гласувано, но, колеги, аз Ви моля само да осъзнаете какво гласувахме преди малко във връзка с всички текстове, които бяха приети преди това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Карадайъ, Вашето предложение е да отпадне § 112, който по вносител гласи: „В чл. 278 ал. 5 се отменя”. В доклада е записано, че това предложение е подкрепено от Комисията, поради което няма как да бъде самостоятелно подложено на гласуване. Подлага се на гласуване заедно с текста на Комисията, където се правят промени – в ал. 2 се създава нова т. 10 със съответното наименование и в ал. 5 се прередактира препращането към чл. 261. Но Вие не взехте думата, нищо не казахте по това.
Следващият параграф е § 113.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 113 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 113.
Гласували 93 народни представители: за 82, против 8, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от Михаил Миков и група народни представители – създава се § 113а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие го оттегляте, господин Георгиев?
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не го оттегляте?
Прочетете го, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Създава се § 113а:
„§ 113а. Член 279 се изменя така:
„Преброяване на гласовете
„Чл. 279. (1) След отварянето на избирателната кутия, бюлетините се изваждат, установява се общият брой на намерените в нея бюлетини и се вписва в черновата на протокола с думи и цифри.
(2) След установяване на общия брой на намерените в избирателната кутия бюлетини се пристъпва към установяване на броя на действителните и недействителните гласове, като бюлетините се подреждат на купчинки както следва:
1. купчинка с бюлетини: по чл. 278, ал. 3, бюлетини, които не отговарят на изискванията за действителност на гласа съгласно чл. 278, ал. 2 и бюлетини, върху които не е отразен вотът на избирателя – недействителни гласове;
2. купчинка с бюлетини, които отговарят на изискванията на чл. 278, ал. 2 – действителни гласове.
(3) Всяка купчинка се брои поотделно и полученото число се вписва в черновата на протокола, след което се пристъпва към преброяване на броя на подадените действителни и недействителни гласове, поотделно за всяка от листите. Бюлетините се подреждат на купчинки действителни и недействителни гласове по листи.
(4) След преброяването на действителните и недействителните гласове по листи се пристъпва към преброяване на преференциите/предпочитанията подадени за кандидатите от листите на партии и коалиции, и техният брой се вписва в черновата на протокола.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 279, ал. 1 се създава т. 6:
„6. Купчинка от бюлетини по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х” или „V” и с химикал, пишещ със син цвят в квадратчето „Не подкрепям никого”;
б) които съдържат два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 3, против 66, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф за промени в чл. 279, ал. 1, а именно създаване на нова т. 6 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 77, против 17, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители за създаване на нов § 113б:
„§ 113б.Създават се чл. 279а. и 279б:
„Преброяване на предпочитанията (преференциите)
Чл. 279а. (1) Бюлетините от купчинките с действителни гласове на всяка партия и коалиция се преглеждат поотделно по листи и се преброява броят на предпочитанията, подадени за всеки кандидат от листата и броят на бюлетините без отразени предпочитания.
(2) Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва по ред, определен с решение на ЦИК. Броят на подадените предпочитания (преференции) за всеки кандидат и броят на гласовете без предпочитания (преференции) се вписва на лист 2 от черновата на протокола на СИК с изборните резултати.
Чл.279б. Когато действителността или недействителността на изразен вот в определена бюлетина бъде оспорен от член на комисията, комисията се произнася с решение по направеното оспорване и случаят се описва в отделен протокол за оспорен вот, който се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря. Бюлетините с оспорен вот на избирателя се отделят и се запечатват в отделен плик.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Георгиев, имате думата.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз Ви моля да подкрепите тези предложения, тъй като, както виждате, въвеждаме нов ред при оспорването действителността на даден вот. Нека за това Комисията да се произнася с отделно решение, да има яснота, за да няма след това оспорвания пред други органи. Затова Ви моля да подкрепите предложението. Нормата е чисто технологична как да се броят гласовете. Няма да пречи на никого, а напротив, ще имаме ясен и чист резултат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Байрактаров – първа реплика.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, как да подкрепим предложението, като сте само двама от цялата парламентарна група? (Смях, единични ръкопляскания от ГЕРБ.) Трима ли сте, извинявам се, ама то двама, трима – все тая!
Виждам, че и най-работливият депутат Велизар Енчев, и него го няма. И Радан Кънев го няма. Въобще, как да Ви подкрепим, кажете! Просто и да иска човек, как?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Въпреки че приемам Вашето изказване по-скоро като процедурно, ще Ви отговоря следното. Моите колеги се обезсърчиха от Вашето упорство и невъзприемчивост, бих казал. Затова в момента ги няма. Може би всеки момент ще дойдат. (Смях, оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Господин Георгиев, може ли, докато ги чакате, да оттеглите неподкрепените предложения? (Влиза народният представител Таско Ерменков. Възгласи „Ееее!”, единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Гласували 107 народни представители: за 18, против 70, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 114 – предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В § 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 1 и 2:
„1. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 – 4 се заменят с „ал. 2, т. 1”.
2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 5” се заменят с „ал. 2, т. 2”.”
2. Досегашните т. 1 и 2 стават съответно т. 3 и 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на § 114, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 280, ал. 3 накрая се добавя „и 6”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 12, против 69, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага нова редакция на § 114 по вносител за промени в чл. 280, ал. 3 накрая.
Гласували 104 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 9.
Предложението на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 115 има предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„В § 115 се създава т. 3:
„3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Данните от машинното гласуване се прибавят към данните от проведеното гласуване с хартиени бюлетини в съответната секция, отразени в черновата на протокола и получените обобщени данни се вписват в протокола с резултатите от гласуването за съответния вид избор.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на § 115, който става параграф със съответен номер:
„§ ... В чл. 281, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „за всички кандидатски листи”.
2. Създава се т. 3а:
„3а. броят на действителните гласове по чл. 279, ал. 1, т. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Има изказване. Ще го направи господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Две бележки по това предложение.
Първата е, че в протокола не се вписват направените жалби. За мен жалбите да не са вписани в протокола не е добра идея.
Другото, което се предвижда – броят на гласовете да не се вписва с думи в протокола. Също мисля, че ще даде повод за доста фалшификации. Защо да не се изписва броят на гласовете с думи? Мисля, че трябва да се вписва броят на гласовете с думи в протокола. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит, преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 11, против 69, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага нова редакция на § 115 за промени в чл. 281, ал. 1.
Гласуваме, колеги.
Гласували 103 народни представители: за 92, против 6, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 116 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 116 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Анастасов:
„§ 116. В чл. 282 се създава нова ал. 8 със следния текст:
„(8) Председателят на секционната избирателна комисия или изрично упълномощено от него лице сканира и качва подписания протокол в присъствието на всички членове на секционната избирателна комисия, които са го подписали, на специално обособено за целта място в сайта на Централната избирателна комисия. Сканирането и качването следва да бъде направено от председателя на секционната избирателна комисия или от изрично упълномощеното от него лице, преди материалите и изборните книжа да бъдат занесени в общинската избирателна комисия от лицата, които отговарят за това.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„В § 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, в новото съдържание на ал. 1, изречение второ се изменя така: „Членовете на комисията подписват и протокола по чл. 278б, ал. 2”.
2. Точка 6, ал. 4 се изменя така:
„6. Досегашната ал. 5 става ал. 6, като в нея се създават изречение второ и трето: „Причината за неподписване на протокола от член на секционната избирателна комисия се вписва в протокола. Вписването на причината се извършва от неподписалия член на комисията, а при негово отсъствие – от председателя”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 116 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Това е ново предложение, което досега не е съществувало. И ако не искаме да повторим в София резултатът „Арена Армеец”, то тогава Ви предлагам да го подкрепите. Въпросът е простичък. Може би сега всички сте изморени и този маратон не знам какво го продиктува – да се гласува до посред нощите. Не е бюджет, който да гласуваме и да изпускаме сроковете. Въпросът е да се спре с фалшификацията на протоколите, особено в общинските и районните избирателни комисии.
Какво е предложението? Протоколът се сканира преди да заминат кашоните с бюлетините, заедно с изборните книжа. Сканира се, изпраща се в ЦИК сканирано по електронен път. Всяка секционна комисия ще има един скенер, еднократно ще се закупи и ще се ползва винаги. Сканира се и тогава вече районната и общинската избирателна комисия няма как да фалшифицират и да подменят протоколите, нито бюлетините.
Ето, виждате ли колко е простичко? Ако искате да спрем фалшификациите го подкрепете. Това е целта – да сканираме протоколите преди да са тръгнали с тези двама-трима души, а много често пътува сам човек. Рискът той да бъде купен е огромен. Да не кажа, че сигурно има такива случаи. Затова помислете по това, което предлагаме, и го подкрепете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Дебатът е закрит, преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Георги Анастасов за промени в чл. 282. Комисията не го подкрепя.
Гласуваме.
Гласували 98 народни представители: за 12, против 56, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 95 народни представители: за 16, против 57, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, а тя предлага да отхвърлим § 116 по вносител.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 94, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 117 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 96 народни представители: за 92, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 118.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„§ 118 се изменя така:
„§ 118. Чл. 284 се изменя така:
„Опаковане на изборните книжа и материали,
използвани в гласуването
Чл. 284. (1) След преброяване на гласовете използваните в гласуването изборни книжа и материали, с изключение на книжата по чл. 285, ал. 1, се запечатват с подписани от членовете на комисията и подпечатани с двойно наранения печат хартиени ленти и се опаковат отделно.
(2) Отделно опакованите книжа и материали, използвани в гласуването, се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 285, ал. 1 на комисията по чл. 287, ал. 7 преди предаването на протоколите с изборните резултати на районната избирателна комисия.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 118 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Георгиев – една минута. (Реплика от БСП ЛБ.) Споделих една своя мечта и очакване на глас.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Какво предлагаме ние? Една много простичка формула за прекратяване на възможностите за фалшифициране на резултатите. Изборните бюлетини, които са участвали в избора, се опаковат отделно и се предават, преди да се предаде протоколът с установените изборни резултати. Ако това се прави, тогава нямате възможност да фалшифицирате данните в протокола и да нагласявате изборните бюлетини, а впоследствие да се рови из чувалите. Всички видяхте, по телевизиите даваха как ровят по коридорите на съответните районни комисии, броят бюлетини, попълват протоколи.
Ако искате да имаме реална демокрация, съгласете се да се развиват двата потока – участвалите в изборите бюлетини с протоколите. Това няма да пречи на отчитането на изборния резултат, а ще даде максимална гаранция за неговата честност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 10, против 63, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията, а то е да отхвърлим § 118 по вносител.
Гласували 92 народни представители: за 91, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Създава се § 118а:
„§ 118а. Чл. 285 се изменя така:
„Чл. 285. (1) Трима членове на секционната избирателна комисия, предложени от състава и от различни партии и коалиции – председателят и/или заместник-председателят, секретарят и/или член на комисията, предават на районната избирателна комисия екземплярите от протокола с резултатите от гласуването, предназначени за районната избирателна комисия и за Централната избирателна комисия, избирателния списък с приложенията към него, списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани в избирателния списък, списъка за допълнително вписване на придружителите и разпечатката с данните от машинното гласуване в секциите, в които се провежда такова.
(2) При приемане на протоколите Районната избирателна комисия сверява фабричния номер на протокола с номера, вписани в протокола по чл. 215.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Михаил Миков и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 6, против 63, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 119 да бъде отхвърлен.
Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 1 – 3 и го подкрепя по т. 4. Комисията предлага следната редакция на § 120, който става параграф със следващ номер:
„§ ... В чл. 287, ал. 8 думите „областния управител” се заменят с „кмета на общината”.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 121 да бъде отхвърлен.
Параграф 122.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 122 да отпадне.”
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Параграф 122 отпада.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 122 да бъде отхвърлен.
Параграф 123.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 123 да отпадне.”
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители:
„Параграф 123 отпада.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 123 да бъде отхвърлен.
Параграф 124.
Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители:
„Параграф 124 да отпадне.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 124 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 119 по вносител, който не е подкрепен от Комисията и тя предлага да бъде отхвърлен; § 120, който не е подкрепен по точки 1 – 3 и подкрепен по т. 4, с предложена редакция от Комисията; § 121, който Комисията предлага да бъде отхвърлен; § 122, който Комисията също предлага да бъде отхвърлен; § 123, който също се предлага да бъде отхвърлен; и § 124, който се предлага да бъде отхвърлен.
Гласуваме предложения на Комисията за параграфи от 119 до 124 по вносител включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 105 народни представители: за 95, против 3, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители § 125 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Михаил Миков и група народни представители – § 125 отпада.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 125 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Делчев.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Както се прочете, Комисията предлага § 125 да отпадне. На негово място ние предлагаме създаването на нов § 125, който да гласи следното: „в чл. 297...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колега, такива предложения между първо и второ четене, моля Ви. (Шум и реплики.)
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: Това е редакционно предложение по член...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но който се предлага да отпадне.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: Госпожо Председател, това е редакционно предложение, което днес беше обсъдено на среща с мнозинството на Председателския съвет, и на него все пак се съгласихме, това ще предложим – гласовете, които не отиват за нито една от партиите, да се изключат от 4%-та бариера, при изчисляването на 4%-та бариера.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: В стенограмата няма такова нещо.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: Тъй като това е чл. 297 в Изборния кодекс – точно тук е мястото на това предложение.
Може ли процедура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Момент, момент. Параграф 125 по вносител е за създаване на Раздел ІXа с членове от 296а до 296г.
Не се подкрепя това предложение и приключваме с 296, след което ще му дойде времето за чл. 297. Вие сте прав, че тук е мястото, но след като гласуваме чл. 296 с буквите.
Имате ли доклада пред себе си?
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: Имам го. Мога ли сега да го направя за чл. 297 или после?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не, нека това да го приключим.
Реплика ли искате, господин Кирилов? Изказване? Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Действително, тъй като в основния текст чл. 127 няма отделни предложения, и след като пет пъти сме гласували за статута на квадратчето „Не гласувам за никого”, действително и в Правната комисия, и в мое отсъствие като председателстващ Комисията, е възникнал този дебат, колегите са поставили този въпрос за обсъждане. Истината е – без да влизам в детайли, описание и така нататък, че по предложението, касаещо уточнения на ал. 2 в чл. 297 имаше дебат, имаше гласуване, което беше проведено в Комисията, но го няма в този доклад, защото то беше отхвърлено. Колегите напълно обосновано, макар и да го няма в доклада, търсят опит и начин да включат на систематичното му място този въпрос.
С оглед протеклите обсъждания, в коалиционния формат по този въпрос, и за да има спокойствие у всички – и у партньорите, и у гражданските организации, и у малките партии, и у всички заинтересовани лица и субекти, предлагам да подкрепим предложението на колегите, за да е ясно, че квадратчето „Не гласувам за никого”, не участва по никакъв начин при коригиране на 4%-ната бариера. Ако има възможност и има текст също така по-нататък изрично да посочим, че гласовете с квадратчето „не гласувам за никого” не участват по никакъв начин и за формиране на партийна субсидия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дайте някакъв текст, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Колегата Делчев е готов да предложи текст, който беше съгласуван и с експертите. (Шум и реплики от ДПС.).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Момент, момент. Да чуя какво искат, колеги, и аз не мога да се ориентирам.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ): Госпожо Председател, тъй като с всички промени, изгласувани досега, Народното събрание въведе нов, как да го кажа, нов институт в бюлетината, и това е квадратчето „не гласувам за никого”, нормално е ние да приемем всички разпоредби, касаещи това квадратче, така че да постигнем резултата, който това Народно събрание, законодателят, желае да постигне. И то е – да имаме възможност хората да изразят своя протестен вот, този вот да е действителен, но този вот да не се отразява на 4%-ната бариера, както е зададена по закон, така че в крайна сметка индиректно да покачи 4%-ната бариера на 5, 6, 7, 8 и 10%.
Разбирам защо колегите отляво, по-скоро от центъра, от ДПС много се противопоставят на това предложение, защото те най-много ще спечелят, те най-много ще спечелят от това да се покачи 4%-ната бариера, защото ще получат едни гласове, които не са за тях.
Конкретното предложение е следното: в чл. 297, ал. 2 накрая да се добавят думите „с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6”. (Депутати от различни парламентарни групи се събират пред трибуната и разговарят с председателя Цецка Цачева.)
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Дайте почивка, ако не сте се разбрали. (Ръкопляскания от ДПС.)
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: Госпожо Председател, тъй като предстои да уточним систематичното място на това предложение, за което, доколкото разбирам, има воля да бъде прието, аз предлагам да прекратим работния ден и да продължим с гласуването на Изборния кодекс утре. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Искате да кажете: на следващото пленарно заседание, което ще се проведе днес малко по-късно. (Оживление.)
Колеги, обратно становище няма.
Постъпи предложение да прекратим разискванията и гласуванията по единствената ни точка от извънредното заседание и да продължим в следващото пленарно заседание.
Подлагам на гласуване направеното от господин Делчев процедурно предложение.
Гласуваме. (Реплики.)
Да, знам, че не е гласувано. И дебатът не е приключил. Не съм закрила и дебата.
Гласували 108 народни представители: за 93, против 11, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Колеги, следващото пленарно заседание – редовно...
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Трябва да има 12 часа до следващия работен ден по Кодекса на труда!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А кой е казал, че ние сме по Кодекса на труда, господин Карадайъ?
Следващото редовно пленарно заседание ще се състои на 27 април 2016 г., сряда, от 9,00 ч. сутринта.
Закривам извънредното пленарно заседание. (Звъни.)


(Закрито в 00,23 ч.)Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Кирил Цочев


Секретари:
Александър Ненков
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания