Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 15 юни 2018 г.
Открито в 9,02 ч.
15/06/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Емил Христов

Секретари: Александър Ненков и Стоян Мирчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Колеги, постъпиха няколко законопроекта, които считам, че трябва да влязат за обсъждане в пленарна зала, и затова на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната Програма за работата на Народното събрание следните допълнителни точки:
Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносител: Емил Христов и група народни представители на 26 април 2017 г., приет на първо гласуване на 22 май 2018 г., като предлагам да стане точка първа за днешното заседание.
Следваща точка – второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносители: Валентин Касабов и група народни представители на 3 май 2018 г., приет на първо гласуване на 30 май 2018 г., предлагам да стане точка втора за днешното заседание.
Трета точка – Проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса. Вносител: Комисията по здравеопазване на 14 юни 2018 г. – да стане точка трета за днешното заседание.
Досегашната точка първа – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Гражданския процесуален кодекс, с вносител Крум Зарков и група народни представители на 22 май 2018 г., да стане съответно точка четвърта за днес.
Моля, режим на гласуване. (Шум и реплики от „БСП за България“ с искания за процедура.)
Гласували 153 народни представители: за 93, против 54, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател. Вземам процедурата по повод на това, че съм удивен от бързането Ви да включите в дневния ред освобождаването на управителя на Националната здравноосигурителна каса. Едва вчера мина заседанието на Комисията. Бих искал да запитам тези, които го внасят: за къде бързате, дами и господа?! Ние би трябвало да се подготвим за сериозни дебати по тази точка. И аз Ви обещавам тук, от трибуната, че Вие от мен ще получите изключително сериозен дебат, дотолкова, че на някои от Вас ще им се доплаче. Благодаря. (Възгласи „Е-е-е“ и реплики: „Какви са тези процедури?“ от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Велков. (Шум и реплики.)
Ще Ви помоля: без заплахи към народните представители.
Заповядайте, господин Попов – процедура.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, остро възразяваме по начина на работа на Народното събрание. Обръщам се към Вас: недопустимо е в петък четири нови точки – всички, които са важни.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Каква е процедурата?
ФИЛИП ПОПОВ: Ще се сменя председателят на Здравната каса. И какво правите?! Това никога не се е случвало в Народното събрание! Имаше дневен ред – Гражданският процесуален кодекс, много важен закон. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Какво правите в момента? Четири нови точки! Как така от днес за днес сменяте председателя на Здравната каса? Какво правите?! Това е недопустимо в Народното събрание! Никога не се е случвало в ден петък четири нови точки, изключително важни. (Шум и реплики.)
Искам да дадете обяснение на народните представители какво наложи вкарването на тези точки в дневния ред днес, а и по отношение на Здравната каса. За къде е това бързане? Защо отпада на практика от петъчната програма Гражданският процесуален кодекс – много важен консенсусен закон и се вкарват съвсем други точки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Попов, нищо не отпада, става точка четвърта.
ФИЛИП ПОПОВ: Как да не отпада?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имаме два часа работа. Ако не убием това време в процедури, може и да си свършим работата.
Заповядайте, господин Свиленски. Процедура ли?
Заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Процедурата ми е по начина на водене. Прави са колегите. Няма как в петък, последния ден от седмицата, Вие да предлагате четири нови точки. Ясно е на цяла България, че управляващото мнозинство и Политическа партия ГЕРБ нямате визия за управление на цял мандат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедура по начина на водене. За мен говорете, не за визията на партията!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нямате визия за управление на парламентарна сесия! Но Вие нямате визия за управление на една седмица от тази държава!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не може във вторник Вие да не знаете какви точки трябва да се гледат до петък. И това става практика в това Народно събрание: всяка седмица Вие вкарвате допълнителни точки. Не може ли да седнете и да прочетете какъв е дневният ред и да подредите дневен ред, който да завърши в петък така, както е предложен във вторник? (Шум и реплики.)
Аз не мога да разбера,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Свиленски, ще Ви отговоря.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …госпожо Председател, това го правите за пореден път. Извинихте се веднъж, казахте, че няма да се случва.
И отговорете ми на един-единствен въпрос: какво наложи в сряда да включите като извънредна точка точката на господин Зарков и днес да я пратите точка четвърта? Какво наложи в сряда, не днес какво наложи да е точка четвърта, а какво наложи в сряда да ни я предложите за точка първа за петък? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Когато има готови точки, излезли от комисиите и разгледани, имам право да включа точките в програмата на пленарната седмица. Прочетете чл. 53, ал. 5 – председателят има право.
ФИЛИП ПОПОВ: Вие имате право винаги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Цонев, за процедура.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Така е, имате право по Правилник и е похвално, че след няколко седмици дневен ред, който не отива на Народното събрание, се опитвате да вкарате в дневния ред малко по-смислени точки.
Аз обаче от името на парламентарната група на Движението за права и свободи категорично възразявам такива сериозни точки като смяна на управителя на Здравната каса и някои от законопроектите да бъдат вкарвани в днешния ден, в който предварително сме уведомили Вас, че моите колеги от парламентарната група ще отсъстват поради големия мюсюлмански празник Рамазан Байрам. Моите колеги няма да имат днес възможност, госпожо Председател, да вземат отношение по теми, по които ДПС има категорична и ясна позиция и работи през целия този мандат за тяхното решаване. Моля Ви да вземете това предвид.
Използвам повода, че съм на трибуната, да честитя големия празник на нашите братя мюсюлмани, празника Рамазан Байрам! Да им пожелая да са живи и здрави и все така силно да обичат нашата обща Родина България! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Караянчева, в духа на конструктивизъм, с който работим и на Председателски съвет, спомням си, че се обединихме около становището, че нови точки оттук нататък в последния момент, ако няма съгласие между политическите сили, няма да се вкарват.
В крайна сметка, за да се изработи един добър закон, трябва да има дебат, трябва политическите сили да бъдат подготвени. Считам, че всички искаме да има такъв конструктивен дебат, но когато със силата на мнозинството се прокарват промени, мисля, че от това не печели никой. Нашето желание е тези точки да отпаднат, госпожо Караянчева, защото в крайна сметка ние така или иначе не сме се договорили те да влязат в последния момент. Тази практика да се вкарват в последния момент точки, още повече че имаме и дневен ред, е наистина изцяло необоснована.
Ако Вие продължите със сила да налагате този дневен ред, то тогава Ви уверявам, че ние сме готови да напуснем залата и да Ви оставим на спокойствие да си гласувате законите. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стойнев. Да, прав сте, че говорихме на Председателски съвет да не вкарваме нови точки, но ставаше дума за точки, които са на първо четене, а Вие си спомняте, че ни критикувахте, че не е достатъчно пълна програмата. Имаше един момент, когато бяха само три точки, но имаше много дебати по тях. По тази причина, ако сега ми позволите, Ви моля да спрем с процедурите по начина на водене и да започнем да работим. Аз мисля, че можем да минем четирите точки наведнъж. (Шум и реплики. Цялата парламентарна група на „БСП за България“ напуска залата. Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Съобщение: на 14 юни е постъпил и разпределен на народните представители Общ проект за законопроектите за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет на първо гласуване на 13 юни 2018 г.
Господин Бойчев, само ще Ви помоля Вие да останете, защото имам специално съобщение за Вас.
Проектът е изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на основание чл. 82, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед на срока за писмените предложения за второ гласуване:
С писмо от 14 юни 2018 г. председателят на Народното събрание е уведомил управителя на Българска народна банка, че все още не е представена исканата информация съгласно т. 5 от Решението на Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България относно поетите финансови ангажименти от български банки относно предстоящата сделка с „Инерком-България“ ЕАД за придобиване на активите на ЧЕЗ – България, в страната. С писмото е поискана и информация в какъв срок ще бъде изпълнено решението на Народното събрание в тази му част.
Декларация от името на група заявиха от ГЕРБ.
Заповядайте, господин Адамов.
АЛТИМИР АДАМОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на ГЕРБ поздравявам българските мюсюлмани със свещения религиозен празник Рамазан Байрам. Пожелаваме на всички, които днес празнуват края на месец Рамазан, да са здрави и благочестиви, силни и добротворни! С мир и сплотеност да бъдат възнаградени семействата и домовете Ви! В тях да царуват щедрост, изобилие и семейна хармония! Нека милосърдието, толерантността и грижата за ближния озаряват житейския Ви път и правят делниците Ви смислени и отдадени на другите. Нека в дните на празника Ви спохождат земните радости и благодат.
След дългия пост, в който мюсюлманите съпреживяват болката на бедните, гладните, болните и страдащите, идва време за покаяние и опрощение, за помирение и протегната ръка към онези, които съдбата е лишила от материални блага. Защото месец Рамазан е символ на братолюбието и приятелството, на доверието и единството, на добросъседството и сближаването.
Бог е един, независимо с какви имена го наричаме. Той проповядва любов и взаимопомощ, а в Свещената книга е записано: „Бъдете щедри на добри дела. Надпреварвайте се в добрините.“
Казват, че човек без вяра е като дърво без корен. Нека се уповаваме на вярата в миговете на споделена радост и неочаквана скръб, нека уважаваме различията си и зачитаме традициите си. Те са нашата духовна биография и в тях са вплетени посланията ни към идните поколения.
Празниците, които ни събират, и пъстротата на обичаите, които сме съхранили във времето, са онази броеница, в която са навързани дедите ни, ние и децата ни и която няма да се скъса, докато се вслушваме в шепота на земята си и стъпваме гордо по нея, независимо дали се молим за благоволение на Господ, или на Аллах и търсим истината в Библията или в Корана.
Честит Рамазан Байрам на всички мюсюлмани!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Адамов. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, № 854 01-26.
Вносители са Емил Маринов Христов и група народни представители на 26 април 2018 г.
Заповядайте, госпожо Василева.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Моля, процедура за допуск в залата за господин Петър Горновски – председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на допуск.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Моля, поканете господин Горновски в залата.
Моля, продължете с представянето на Доклада.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 854-01-26, внесен от Емил Маринов Христов и група народни представители на 26 април 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за водите.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста – текст на вносителя за § 1 и текст на вносителя за § 2, които се подкрепят от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Има предложение на Павел Христов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 17а, ал. 1 след думата „държавата“ се поставя запетая и се добавя „общини, когато са им предоставени за управление минерални води, изключителна държавна собственост“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаването на нов § 3 с текст по предложение на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който става § 4, и текста на вносителя за § 4, който става § 5, които се подкрепят от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6, и предлага следната редакция:
„§ 6. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Постоянната защита включва дейностите, възложени на изпълнителя на задължението за извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите и:“;
б) в т. 9 думата „незабавно“ се заличава.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Постоянната защита по ал. 4 се извършва:
1. в границите на населените места – от компетентните органи по чл. 140, ал. 4;
2. извън границите на населените места:
а) при извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите – от изпълнителя на задължението в границите на възложените му територии;
б) от компетентните органи по чл. 140, ал. 5 в останалите случаи.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста. Първият текст е редакцията, която Комисията предлага на § 5, който става § 6, и текстът на вносителя за § 6, който става § 7.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
По § 9 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението и предлага § 9 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване три текста: първи текст е текстът на вносителя за § 7, който става § 8, който се подкрепя от Комисията; втори текст е текстът на вносителя за § 8, който става § 9 и който се подкрепя от Комисията; и трети текст – предложението на Комисията за отхвърляне на § 9.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 10 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
„§ 10. Създават се чл. 139а – 139д:
„Чл. 139а (1) Образува се Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано по-нататък ДПУСЯ.
(2) Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ е юридическо лице със седалище София. Предприятието не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба.
(3) Основен предмет на дейност на ДПУСЯ е комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост.
(4) Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ осъществява и други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност.
(5) Държавата предоставя на ДПУСЯ имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.
(6) За изпълнение на предмета на дейност държавата предоставя на ДПУСЯ имущество – публична и частна държавна собственост, в това число и язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата. Имуществото се определя с решение на Министерския съвет.
(7) Извън обхвата на дейността на ДПУСЯ са язовирите, които се стопанисват и управляват от „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Земинвест“ ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала и тези, отдадени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на основен ремонт и реконструкция от страна на концесионера.
(8) Дейността на ДПУСЯ за изпълнение на задачите, свързани с основния предмет на дейност, се финансира от:
1. приходи от дейността;
2. трансфер от държавния бюджет;
3. други постъпления, определени с нормативен акт.
(9) Средствата по ал. 8 се разходват за осъществяване предмета на дейност и издръжка на ДПУСЯ.
(10) Устройството и дейността на ДПУСЯ се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 139б. (1) Ежегодно до 1 март ДПУСЯ внася в Министерството на икономиката план за дейността си през текущата календарна година и годишен отчет за дейността през предходната календарна година.
(2) Планът по ал. 1 включва дейностите по чл. 139а за съответната година и съдържа най-малко следните елементи:
1. цели и очаквани резултати;
2. дейности, които ще бъдат извършвани за постигане на резултатите, включително инвестиционен план на предприятието;
3. план за управление на средствата по разработен на основата на очаквани разходи и приходи от дейността на предприятието.
(3) Министърът на икономиката одобрява плана за дейността на ДПУСЯ и годишния отчет по ал. 1, които са публични.
(4) Средствата за административни разходи на ДПУСЯ се одобряват от министъра на икономиката едновременно с плана по ал. 1.
(5) Средствата и операциите на ДПУСЯ се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
Чл.139в. (1) Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ се управлява от управителен съвет.
(2) Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ се представлява от изпълнителен директор.
(3) Управителният съвет на ДПУСЯ се състои от 8 членове, включително председател.
(4) Членове на управителния съвет са:
1. председател – министърът на икономиката или определен от него заместник-министър;
2. представител на Министерството на околната среда и водите;
3. представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
4. представител на Министерството на земеделието, храните и горите;
5. представител на Министерството на енергетиката;
6. представител на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
7. изпълнителният директор.
(5) Членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на ДПУСЯ се назначават от министъра на икономиката по предложение на съответния министър или управителния съвет на НСОРБ.
(6) Членовете на управителния съвет не могат да извършват от свое или от чуждо име конкурентна дейност и да бъдат в договорни отношения с други предприятия, дружества и сдружения със сходен предмет на дейност.
(7) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е:
1. осъждано за престъпление от общ характер;
2. съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет.
(8) Договорът за управление с член на управителния съвет се прекратява преди изтичането на срока на действието му, когато лицето:
1. не отговаря на изискванията на закона;
2. нарушава или не изпълнява условията, предвидени в закона или в договора за управление;
3. е подало писмена молба за освобождаване;
4. по решение на министъра на икономиката – с едномесечно предизвестие;
5. при оттегляне на номинацията на представителя.
(9) В случаите по ал. 7 или при смърт на член на управителния съвет министърът на икономиката назначава нов и сключва с него договор.
(10) Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен случай.
(11) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.
(12) Управителният съвет може да взема решения и при неприсъственост, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
Чл. 139г. Решенията на управителния съвет на ДПУСЯ за разходване на финансови средства са публични и се публикуват на интернет страницата на Министерството на икономиката в 14 дневен срок от приемането им.
Чл. 139д. При осъществяването на своята дейност ДПУСЯ има правата и задълженията на собственик на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по чл. 138б и предоставяните по чл.139а, ал. 5.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване три текста: първи текст – редакцията, която Комисията предлага за текста на § 10; текстът на вносителя за § 11, който се подкрепя от Комисията, и текста на вносителя за § 12, който се подкрепя от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Приемат се предложенията.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 13 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13 и предлага следната редакция:
„§ 13. Създават се чл. 141а и 141б;
„Чл. 141а. (1) В зависимост от техните размери – височина на язовирната стена и обема на водохранилището, големи язовири са тези, които отговарят поне на едно от следните условия:
1. язовири с височина на стената по-голяма от 15 метра, мерена от най-ниската точка на основата до короната на язовира;
2. язовири с височина между 5 метра и 15 метра, завиряващи обем по-голям от 3 милиона кубически метра.
(2) Малки язовири са язовири, които не отговарят на условията по ал. 1.
(3) На контрол по реда на този закон и наредбата по чл. 141, ал. 2 подлежат всички язовири по ал. 1 и 2, с изключение на малките язовири, за които при класифицирането им по отношение на тяхната потенциална опасност е установено, че нарушаването на конструктивната цялост на язовирните им стени, не създава заплаха за човешки жертви или не застрашават критична инфраструктура и отговарят поне на едно от следните условия:
1. създаваният воден напор е по-малък от 7.0 м и завиреният обем е по-малък от 50 000 куб. м;
2. създаденият воден напор е по-малък от 2.0 м, независимо от завирения обем;
3. завиреният обем е по-малък 15 000 куб. м, независимо от създавания воден напор;
4. водосборният му басейн е не повече от 2.0 кв. км и водохранилището не се пълни чрез деривации или помпена станция.
(4) За техническата изправност и безопасната експлоатация на язовирите по ал. 3 отговарят собствениците. Те не са длъжни да възлагат стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея на лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена.“
Чл. 141б. (1) Язовирите се класифицират в три степени на потенциална опасност, в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води поради разрушаване или неправилна експлоатация на язовира:
1. първа висока степен на потенциална опасност;
2. втора значителна степен на потенциална опасност;
3. трета ниска степен на потенциална опасност.
(2) Критериите за класифициране на степента на потенциална опасност по ал. 1 се определят в наредбата по чл. 141, ал. 2 от междуведомствената комисия, назначена от Министерски съвет, която включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи и научните среди, имащи пряко отношение към язовирните стени и съоръженията към тях.
(3) Комисията по чл. 138а, ал. 3 класифицира язовирите по степен на потенциална опасност, съгласно наредбата по чл. 141, ал. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прочетете и § 14.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 15.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 15 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 15:
„§ 15. В чл. 145 се създава ал. 4:
„(4) В 14-дневен срок от изпълнението на дейностите по ал. 1 кметът на съответната община е длъжен да уведоми председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за разрушаването на хидротехническото съоръжение или на част от него.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 15.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И следващия.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Предложение на Павел Христов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 17:
„§ 17. В чл. 188, ал. 1 се създава т. 13:
„13. схемата за експлоатация, технически възможните дебити на съоръженията и условията, определени със заповедта за утвърждаване на експлоатационите ресурси на находищата на минерални води, изключителна държавна собственост, предоставени за управление и ползване на общини.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Дотук.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи 13, 14, нов § 15, § 15, който става § 16, нов § 17 и § 16, който става § 18.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Приемат се предложенията.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това го гласувахме вече. Нали така?
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 17.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 17 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 19, и предлага следната редакция:
„§ 19. В чл. 190а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „задължителни“ се заличава, след думата „закон“ се добавя „и наредбата по чл. 141, ал. 2“, а след думата „обекти“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на язовирите по приложение № 1, към чл. 13, т. 1, за намаляване на водните обеми, за което уведомява съответната басейнова дирекция“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Собствениците на язовирни стени и съоръжения към тях са длъжни да изпълняват предписанията по ал. 1, т. 3 и по чл. 138а, ал. 3, т. 5.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „задължителни“ се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 18.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 18 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 20, и предлага следната редакция:
„§ 20. В чл. 190б, ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Протоколът се изготвя в срок до 14 дни след проверката и се изпраща на собственика на язовирната стена и съоръженията към нея.
(3) Копие от протокола се изпраща на оператора на язовирната стена и съоръженията към нея и на областния управител по местонахождението й“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 19.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 24.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 24 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, който става § 26, и предлага следната редакция:
„§ 26. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 4в:
„4в. (1) Ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера, могат да се възлагат от търговско дружество със сто на сто държавно участие, определено от Министерския съвет.
(2) Министерският съвет, по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, одобрява списък на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по ал. 1, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.
(3) На одобрените в списъка по ал. 2 язовири, в зависимост от нарушаването на конструктивната цялост на язовирните стени или съоръженията към тях, експертният съвет към търговското дружество определя вида и обема на дейностите по ал. 1, които трябва да бъдат извършени за осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда.
(4) Ремонтите и реконструкциите на язовири държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Земинвест“ ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала, могат да се извършват от търговското дружество по ал. 1 при липса на средства и при заявено искане от страна на дружествата.
(5) Общините възстановяват на дружеството по ал. 1 разходите за ремонтите и реконструкциите на язовири – общинска собственост, освен когато правото на собственост върху тях се прехвърли безвъзмездно на държавата след решение на общинския съвет.
(6) В случаите по ал. 4 разходите за ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна собственост, се възстановяват от дружеството, което ги стопанисва и управлява („Национална електрическа компания“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Земинвест“ ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала) на търговското дружество по ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване редакцията на § 17, който става § 19 по Доклада на Комисията; редакцията на § 18, който става § 20 по Доклада на Комисията; подкрепените от Комисията § 19, който става § 21; § 20, който става § 22; § 21, който става § 23; § 22, който става § 24; § 23, който става § 25, и редакцията на § 24, който става § 26.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Предложение на Павел Христов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 27:
„§ 27. В Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 13 думите „с. Ветрен“ се заменят с „Бургас“.
2. В т. 30 накрая се добавя „и Бургас“.
3. Точка 31 се изменя така:
„31. Казичене – Равно поле, с участъци:
а) Казичене – област София, Столична община;
б) Равно поле – Софийска област, община Елин Пелин“.
4. В т. 35 думата „Царево“ се заменя с „Приморско“.
5. В т. 46 накрая думата „Костенец“ се заменя с „Момин проход“.
6. В т. 53 думите „с. Гърмен“ се заменят със „с. Марчево“.
7. В т. 63 думите „с. Рудник“ се заменят с „Бургас“.
8. В т. 64 думите „с. Генерал Тодорово“ се заменят със „с. Рупите“.
9. В т. 72 думите „с. Мечкарово“ се заменят със „с. Злати войвода“.
10. В т. 90 думите „с. Пролаз“ се заменят със „с. Пайдушко“.
11. Точка 99 се изменя така:
„99. Район „Долна Камчия“ – йодо-бромни води, с участъци:
а) Шкорпиловци – Ново Оряхово – Долни Чифлик – Старо Оряхово – област Варна, община Долни Чифлик;
б) Аврен – област Варна, община Аврен.“
12. Точка 100 се изменя така:
„100. Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20о С, с участъци:
а) Варна – област Варна, община Варна;
б) Аксаково – област Варна, община Аксаково;
в) Суворово – област Варна, община Суворово;
г) Белослав – област Варна, община Белослав;
д) Аврен – област Варна, община Аврен;
е) Балчик – област Добрич, община Балчик;
ж) Каварна – област Добрич, община Каварна;
з) Шабла – област Добрич, община Шабла;
и) Шумен – област Шумен, община Шумен.“
13. Точка 101 се изменя така:
„101. Район „Варненски басейн“ – подземни води от еоценския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20° С, с участъци:
а) Варна – област Варна, община Варна;
б) Балчик – област Добрич, община Балчик.“
14. Точка 102 се изменя така:
„102. Район Софийска котловина – подземни води от донеозойската подложка и неогенския седиментен комплекс с температура, по-висока от 20° С, с участъци:
а) София – област София, община Столична – минерални води в триаски скали;
б) София – област София, община Столична – минерални води в кредни скали;
в) София-запад – област София, община Столична – минерални води в неогенския седиментен комплекс;
г) София-изток – област София, община Столична – минерални води в неогенския седиментен комплекс;
д) Костинброд – Софийска област, община Костинброд – минерални води в юрски скали;
е) Костинброд – Софийска област, община Костинброд – минерални води в кредни скали;
ж) Божурище – Софийска област, община Божурище – минерални води в кредни скали.“
„Заключителни разпоредби“.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 27.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само да завършим процедурата с гласуването и ще дам думата на господин Кирилов.
Сега гласуваме неподкрепеното наименование „Заключителни разпоредби“.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има поискана процедура от господин Кирилов и после ще Ви дам думата – в процедура на гласуване сме в момента.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 25, който става §… (Народният представител Валери Жаблянов се отправя към трибуната.)
В процес на гласуване сме, изчакайте малко! Изчакайте малко. Моля Ви, господин Жаблянов, изчакайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Жаблянов, изчакай, има процедура! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата!
…§ 25, който става §… (Шум и реплики.)
Преди това господин Кирилов имаше процедура.
Преди Вас имаше процедура.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Не нарушавайте непрекъснато Правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов, заповядайте за процедура. Да чуем Вашата процедура и после господин Жаблянов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам две процедури.
Първо – прегласуване. Тъй като настана шум в залата – становището на Комисията беше за неподкрепа, колегите не можаха да се ориентират добре в това гласуване, затова искам прегласуване на проведеното гласуване.
След това правя предложение за процедура за удължаване на пленарната част на настоящото заседание със законодателната програма, докато бъдат приети всичките четири точки от дневния ред с дебат и с гласуване, тъй като при пренареждането на дневния ред Докладът за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 854-01-44, внесен от Крум Зарков и група народни представители на 22 май 2018 г., стана четвърта точка.
Така че с оглед и дебатите, и постигнатия консенсус в полза и интерес на съдебната система от Правната комисия настояваме да изчерпаме дебата в рамките на днешния ден, в днешната пленарна част от заседанието и по четирите точки.
Бих се надявал, бих се радвал и колегите, които в момента не са в залата, а са вносители на тези точки, които всъщност ние сме предложили още през септември месец миналата година, да могат да вземат участие в дебата и да направим сериозна стъпка за разтоварване на Софийски градски съд. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Заповядайте за процедура, господин Жаблянов. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, предлагам поименна проверка на кворума в залата преди гласуването във връзка с Правилника. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Първо има процедура, която ще подложа на гласуване – на господин Кирилов, и след това ще направим поименна проверка.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Във връзка с гласуването е поименната проверка.
Уважаема госпожо Председател, поименната проверка е във връзка с гласуването – тя има отношение към гласуването. Не може първо да направите гласуването и след това поименна проверка. Така пише в Правилника.
Ако продължавате да нарушавате Правилника, така както го нарушихте с дневния ред…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Жаблянов, грешката беше моя – трябваше…
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Искам да Ви кажа, че начинът, по който водите парламентарните дебати, минава всякакви граници. Не може да нарушавате непрекъснато Правилника. (Реплика отдясно.)
Няма оръжие, извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Жаблянов, това, което предложи… (Шум и реплики.)
Нека да приключим с процедурата.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Предлагам поименна проверка. Настояваме да изпълните Правилника!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Има процедура, която не е подложена на гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедура имаше!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Точно така. Преди гласуване може да се предложи поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Жаблянов, може ли и аз да се изкажа?
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Предлагам поименна проверка и настоявам госпожа Караянчева да изпълни Правилника.
Ако не изпълните Правилника, госпожо Караянчева, ще Ви поискаме оставката, така както пише в Правилника – за нарушение на Правилника вече, а не за политически обвинения! Моля да разпоредите поименна проверка в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Кирилов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: За какво? (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изчакайте, господин Жаблянов, изчакайте малко!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Госпожо Председател, във връзка с Правилника има поискана поименна проверка. Има искане във връзка с Правилника. (Шум и реплики.)
Не е вярно. Поименна проверка може да бъде поискана по всяко време! Няма да Ви чета Правилника от трибуната.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Има искане за поименна проверка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Седнете си на мястото, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Съжалявам. Не се налага да Ви чета Правилника, нали така?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Проверката е преди гласуването!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Настояваме за поименна проверка. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Преди Вашата процедура искаме поименна проверка.
Има ли някой, който да не е разбрал какво искаме? Мисля, че е елементарен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Бихте ли седнали на мястото си, господин Жаблянов?
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: А Вие бихте ли изпълнили Правилника, госпожо Караянчева?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Бих изпълнила Правилника. Седнете си и не се дръжте арогантно.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Ще изпълните ли Правилника?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще изпълня Правилника. Седнете си на мястото.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Чакаме Ви да извадите списъка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: А Вие влезте в залата, като искате поименна проверка.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Вие не може да разпоредите кой да влиза в залата. Съвсем забравихте за какво сте избрана там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не забравям за какво съм избрана. И Вие се отнасяйте съответно.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Моля Ви се, ако обичате, да се отнасяте уважително към опозицията! Настоявам да се отнасяте уважително към опозицията.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Не може да ни диктувате – да влезем в залата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Жаблянов. Седнете си на мястото.
Поименна проверка:
Адлен Шевкед…
Заповядайте, господин Христов.
ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, в режим на гласуване не можехте да дадете думата по процедурни въпроси на господин Жаблянов. Трябваше да си завършим гласуването по процедурното предложение, направено от господин Кирилов, и след това господин Жаблянов да вземе думата. Така че той няма основание в момента да иска проверка, преди да завършим процедурата. Благодаря Ви.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): На процедура не може да иска поименна проверка! (Народният представител Валери Жаблянов застава на трибуната. Шум и реплики от ГЕРБ.)
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Може ли, ако обичате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не съм Ви дала думата, господин Жаблянов! Не съм Ви дала думата, моля Ви. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: А кой да Ви прочете Правилника тогава, извинявайте? Вие не искате да го прочетете. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Не му давайте думата – дайте да работим!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Настояваме да извадите списъка за поименна проверка на народните представители и да започнете проверката!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, направих две процедурни искания. Съгласно чл. 62, ал. 1 от Правилника, когато се поиска, процедурата се подлага веднага на гласуване.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Точно така!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: След това постъпват всякакви други предложения!
В конкретния случай предложението на колегата Жаблянов е трето спрямо моите предложения.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Моята процедура сега да се брои като обратна на процедурата на Жаблянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте за обратна процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. Не правете в едно и също заседание поне три или четири нарушения на Правилника!
Господин Кирилов направи две процедури – основателни по Правилника. Господин Жаблянов направи процедура за поименна проверка и тя винаги е във връзка с предстоящо гласуване. Кажете ми, как ще вземете Решение на Народното събрание, ако в Народното събрание няма кворум? Какви процедури ще гласувате на господин Кирилов…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: На Вас работи ли Ви се, господин Свиленски?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Сега не ме питайте на мен работи ли ми се!? На мен ми се работи. Аз питам на Вас работи ли Ви се? И ако Ви се работи…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: На мен ми се работи и аз затова съм тук. Благодаря Ви, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Защо 10 минути си говорим за… (Председателят Цвета Караянчева изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Продължавайте по азбучен ред да проверите депутатите дали са тук. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: На основание чл. 62, ал. 1, когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един народен представител, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване без да се обсъжда.
Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за прегласуване на Заключителни разпоредби… (Силен шум и реплики.)
Имаме кворум и ние сме гласували. (Шум и реплики.)
Имахме кворум, ¬ когато започнахме.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Прочетете за поименната проверка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще Ви дам и поименна проверка.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Прочетете точката за поименната проверка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване. (Реплики между председателя Цвета Караянчева и Георги Свиленски.)
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на вносителя за наименование на подразделението.
Гласували 96 народни представители: за 78, против 4, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за удължаване на заседанието до приемане на т. 4 от дневния ред. (Шум и реплики.)
Гласували 101 народни представители: за 101, без против и въздържали се.
Предложението е прието.
Господин Цонев, заповядайте за процедура.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Госпожо Председател, влязох в залата, за да Ви помогна, защото виждам, че заместник-председателят Ви заблуди – очевидно трябва курс по изучаване на Правилника. Съжалявам, колега! (Реплики.) Съжалявам!
Ще Ви го прочета точно и ясно, за да Ви стане ясно защо така говоря – чл. 52, ал. 3: „Председателят, във връзка с предстоящо гласуване, може да извърши по своя инициатива или само веднъж в едно заседание по искане на парламентарна група“ – по своя инициатива или по искане на парламентарна група, при предстоящо гласуване.
Предстоеше гласуване на процедура на председателя на Правната комисия. Преди това гласуване, щом се иска проверка, е ал. 3 на чл. 52!
И моля Ви да не тълкувате Правилника, да го четете, както дяволът чете Евангелието. Съвсем ясно и точно е! Преди гласуване парламентарна група иска проверка, започва моментално проверка! Преди гласуването!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): В колко часа поискахте поименна проверка, господин Цонев – в 9,50 ч.?! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Заповядайте, господин Кирилов. (Шум и реплики.)
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Цонев – на когото всъщност правя обратна процедура в момента по отношение на ал. 3, чл. 52.
В ал. 3 са три хипотези и всички са „председателят може“: председателят във връзка с предстоящо гласуване може да извърши по своя инициатива или по искане в едно заседание на парламентарна група, или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание.
Аз тук се позовавам на практика от Четиридесет и второто народно събрание, когато тогавашният председател Миков казваше: секретари, проверете кворума – има видимо мнозинство, видимо има кворум. Така че председателят от тези три опции можеше: първо, или дори да замести искането на парламентарна група, да изпълни искането на парламентарна група, но пак, спазвайки чл. 62, ал. 1 от Правилника, защото има две процедури преди това – или дори да препрати към секретарите.
Моля да видите и ал. 2! Проверката на кворума председателят извършва винаги по ал. 2, чрез компютърната система – това, което го спорихме, питахме дори Конституционния съд по този въпрос в Четиридесет и второто народно събрание. Така че, след като действаме по тази система и там е написано числото, което е кворум, ние го удостоверяваме с компютърната система. Ще следваме реда на процедурите. А който от опозицията иска да не работи, да не се гледа неговата точка за съдебната система, да дойде и да каже!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): След като очевидно се налага на председателя – съжалявам, че е така, да му се напомня Правилника от трибуната, изрично е записано – ще подчертая това, което подчерта и господин Цонев.
По искане на парламентарна група, от името на парламентарната група, аз в 9,50 ч. искам проверка на кворума, чрез поименно прочитане имената на народните представители. Ако има нещо, което не Ви е ясно, то тогава може би трябва да се смени езикът на разговора в тази зала!
Другото е политическият стил, който налагате. Аз смятам, че досега имаше един подобен случай. Не си спомням да сте спечелили. Няма да спечелите пак! Вървите срещу Правилника, срещу закона, срещу реда и срещу демокрацията. Вървите срещу институциите! (Възгласи: „Ееее!“ от ГЕРБ.)
Настояваме за поименна проверка и да изпълните Правилника, госпожо Караянчева!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, господин Жаблянов.
Сега ще дам думата на госпожа Василева да изчете един текст, за да има… (Шум и реплики от „БСП за България“.) Секунда да обясня, секунда да обясня, защото в момента нямаме гласуване…
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Това е безобразие. Това е безобразие!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вие казвате, че преди гласуване, трябва да…
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Настояваме да изпълните Правилника! Вие не поставихте поименната проверка преди гласуването.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Няма да ни правите на маймуни цялата парламентарна група! (Шум и реплики.) Какво да Ви чакаме? Двайсет минути… (Силен шум и реплики: „Започвайте поименна проверка!“.) Три гласувания…
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Настояваме за поименна проверка! (Народни представители от „БСП за България“ застават пред трибуната.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, встрани от микрофоните): Няма да си тръгнем от трибуната, докато не направите проверката! (Шум и реплики.)
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Настояваме за поименна проверка! Предложението е направено преди 15 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, колеги, седнете! Заемете местата си!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Преди 15 минути е направено предложението!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заемете местата си, моля Ви!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Настояваме за проверка. Ще заемем местата си, Вие започнете проверката! (Народният представител Данаил Кирилов иска процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Каква процедура, господин Кирилов? (Силен шум и реплики.) Изчакайте малко! (Шум и реплики.)
Господин Кирилов, изчакайте! Седнете!
Поименна проверка.
Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - тук
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ангел Илиев Исаев - отсъства
Андон Димов Дончев - тук
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - тук
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - отсъства
Веска Маринова Ненчева - отсъства
Виолета Русева Желева - отсъства
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - тук
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Василева - отсъства
Георги Георгиев Михайлов - отсъства
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гергана Желязкова Стефанова - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - отсъства
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - отсъства
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Донка Димова Симеонова - отсъства
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Евгени Генчев Будинов - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Елена Николова Йончева - отсъства
Елена Стефанова Аксиева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - отсъства
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ерол Осман Мехмед - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Запрян Василев Янков - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - отсъства
Иван Киров Генов - отсъства
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Имрен Исметова Мехмедова - отсъства
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - отсъства
Йордан Апостолов Апостолов - отсъства
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Йорданка Иванова Фикирлийска - тук
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - отсъства
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - отсъства
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кръстина Николова Таскова - отсъства
Лало Георгиев Кирилов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мария Йорданова Илиева - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - отсъства
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Никола Илиев Динков - отсъства
Николай Асенов Тишев - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Георгиев Иванов - отсъства
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Иванов Цонков - отсъства
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Нона Кръстева Йотова - отсъства
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Пенчо Пламенов Милков - отсъства
Петър Бойков Витанов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Трифонов Христов - отсъства
Полина Цветославова Цанкова-Христова - тук
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Радослава Пламен Чеканска - тук
Радостин Радославов Танев - отсъства
Ралица Трилкова Добрева - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Живков Иванов - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Николов Георгиев - отсъства
Румен Петров Генов - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - отсъства
Севим Исмаил Али - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - отсъства
Симеон Георгиев Найденов - тук
Симеон Христов Симеонов - отсъства
Слави Дичев Нецов - тук
Славчо Георгиев Велков - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Снежана Георгиева Дукова - отсъства
Спас Георгиев Гърневски - тук
Спас Янев Панчев - отсъства
Станислав Иванов Владимиров - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Стефан Апостолов Апостолов - тук
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Танер Мехмед Али - отсъства
Таня Тодорова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Теодора Атанасова Халачева - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - тук
Тодор Байчев Байчев - отсъства
Тома Любомиров Биков - тук
Тома Николов Томов - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хайри Реджебов Садъков - отсъства
Халил Реджепов Летифов - отсъства
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Грудев Грудев - тук
Христо Танчев Проданов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Борисов Топчиев - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - тук
Чавдар Йорданов Велинов - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Юлиян Михайлов Папашимов - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Явор Руменов Божанков - отсъства
Сто и четиринадесет сме, колеги – няма кворум.
Давам 15 минути почивка.
Ще има втора проверка на кворума.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля да заемете местата си. Квесторите, поканете всички народни представители да заемат местата си в залата.
Ще направим електронна регистрация в залата, затова ще изчакам колегите да заемат местата си.
Моля, колеги, заемете местата си. (Народните представители от ГЕРБ и ОП влизат в залата.)
Моля, режим на регистрация за проверка на кворума. Правим електронна проверка на кворума. Изчакваме колегите.
Очакваме може би и колегите от БСП да дойдат да се регистрират.
Колеги, прекратете регистрацията – нямаме кворум.
По Правилник, чл. 52, ал. 4, когато: „В случаите на продължаване на заседанието при липса на кворум в пленарна зала може да се провежда само парламентарен контрол, но не могат да се провеждат гласувания и да се приемат актове.“ По тази причина няма да имаме разискване днес.
Продължаваме от 11,00 ч.
Имате процедура ли, господин Кирилов? Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! Тъй като Вие обявихте от трибуната…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не съм обявила още, имах намерение да обявя, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Имахте намерение да обявите осъществяване на парламентарен контрол в хипотезата на липса на кворум. Затова реагирах и поисках думата за процедура по начина на водене, за да обърна внимание на следното: това, съгласно ал. 4 на чл. 52 от Правилника не е задължителна императивна хипотеза. Тя се осъществява по преценка на председателя.
Затова Ви моля да прецените, че, първо, процедурата за поименна проверка беше поискана абсолютно незаконно, против Правилника, от член на парламентарната група, който не е от ръководството на парламентарната група. Така че тя беше изначално недопустима.
Второ, очевидно е, че желанието на тази процедура беше да увреди и да прекъсне парламентарната работа, включително и за обсъждането на точка от дневния ред, която беше с вносители колеги от опозиционната парламентарна група. Така че, след като опозицията демонстрира...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): От БСП!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, БСП. Колегите са прави да искат уточнение.
След като ПГ на „БСП за България“ толкова флагрантно демонстрира нежеланието си за парламентарна работа, при това положение Ви моля да прецените, да съобразите и да не допускате тази изключителна хипотеза на парламентарен контрол при липса на кворум.
Ако приемем тази логика, би следвало да Ви моля за процедурата по чл. 72 и да определите време за гласуване, когато ще има кворум, а през това време ние да обсъждаме законопроекти, които са обсъждани за първо гласуване. И това е възможен сценарий.
Възможно е да си продължим работата без да гласуваме по законопроектите за първо гласуване, но ние държим на участието на опозицията, особено когато иде ред за техни законопроекти. Нека и те да държат на спазването на парламентарния Правилник, на принципите за осъществяване на парламентарната дейност и да се явят в залата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Заповядайте по начина на водене – още една процедура. (Шум и реплики.)
Ще помисля върху предложението на господин Кирилов.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (ОП): Госпожо Председател, съветвам Ви настойчиво да мислите по-бързо и да вземете решение в положителна посока. Подкрепям колегата Кирилов за това, което предложи.
Искам да Ви обърна внимание, че днешното изпълнение, което направиха депутатите Жаблянов и Свиленски, трябваше да бъде последвано от Вашата санкция, да ги изгоните от залата и да нямат право да влизат в следващото заседание – поне едно заседание.
Тъй като те тук извършиха хулигански действия, нарушение на реда, аз ще направя специално при Вас оплакване от квесторите, които не се намесиха, гледаха абсолютно безпристрастно как тук безчинстват депутати от БСП и провалят заседанието на парламента, в което ние решаваме важни, полезни за хората на България неща и проблеми.
Тези саботьори, които трябваше да изгоните от залата, трябва да бъдат отстранени поне за едно заседание от следващата парламентарна седмица. (Реплики.) Това е моето предложение към Вас. Ще го направя на Председателски съвет.
Подкрепям предложението на господин Кирилов и предлагам да продължим нашата работа, тъй като наистина тяхната процедура няма юридическа, няма правна стойност. Така че нека да продължим да работим напук на тези, които искат да провалят парламентарната дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само да изясним, господин Сидеров, искате да продължим със законодателната дейност без да гласуваме? Това ли искате?
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Не, да продължим със законодателната дейност и да гласуваме, тъй като, когато се получи кворум, а аз съм убеден – ще се получи, ние можем да продължим и с гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нямаме как.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Иначе се поддаваме, иначе ставаме жертва на една саботьорска работа, на едно хулиганско изпълнение на група депутати от БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Заповядайте, господин Рашидов – по начина на водене. Хайде, че трябва да взема решение.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, аз ще взема думата не за друго, а защото тук господин Сидеров е прав, аз помня когато него го извеждаха от залата и то почти неоснователно. (Смях и оживление.)
Едни хора нарушиха дисциплината в залата и искам да Ви кажа, че аз съм за това да прекратим заседанието не за друго, а именно от уважение към министрите, които управляват България. Не може хората, които нарушиха дисциплината, да пият кафе в кафенето – това не е кафене, а работно място. Те пият кафе и се подиграват с всички депутати и с гостите, които са горе.
Много моля, от уважение към българските министри, днес да се преустанови заседанието и, когато дойдат да работят в българския парламент, ще гласуваме законите. (Реплики.) Ще гласуваме, разбира се, и ще дадем възможност да има парламентарен контрол.
Аз съм за уважение към българските политици в лицето на изпълнителната власт и българските депутати, които седят в залата и работят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов.
След като чух какво ми предложиха колегите, ще се съобразя с мнението на присъстващите в залата народни представители. Тъй като въпросите, зададени към министрите, са изцяло от „БСП за България“, а тях на практика ги няма, прекратявам днешното заседание.
Следващо редовно пленарно заседание – сряда, 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 10,58 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председател:
Емил Христов

Секретари:
Александър Ненков
Стоян Мирчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания