Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 28 септември 2018 г.
9,03 ч.
28/09/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Стоян Мирчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги! Моля, заемете местата си. Режим на регистрация.
Отменете регистрацията. (Няма кворум.)
Следващ опит за регистрация – след 15 минути.

Открито в 9,16 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, колеги, заемете местата си. Има кворум.
Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, тъй като вчера не можахме да проведем заседание поради липса на кворум, а имахме фиксирани точки, затова предлагам във връзка с непроведеното заседание предвидените като първа и втора точка за пленарното заседание в четвъртък, 27 септември 2018 г., от седмичната програма, а именно: Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, с вносители народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов, на 13 юни 2018 г., и Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с вносител Министерския съвет на 20 декември 2017 г., приет на първо гласуване на 15 февруари 2018 г., да станат съответно първа и втора точка за днешното пленарно заседание – 28 септември 2018 г.
Моля, режим на гласуване.
Отменете гласуването.
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, мисля, че с това, което се случи и вчера, и от сутринта – да няма кворум в залата, една от основните причини е дневният ред на Народното събрание с включването на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Мисля, че и за Вашето ръководство, а и по време на обсъждането на Законопроекта, стана ясно, че този законопроект е неприемлив не само за опозицията, но и за цялата българска общественост.
Предложихме Ви този законопроект, тази точка, както е предложена, да бъде отложена, да се даде време за обществено обсъждане, както Ви предложихме и за Закона за автомобилния транспорт, за Закона за движение по пътищата, и за Закона за енергетиката. Вие обаче освен от вътрешно самочувствие да тръгнете да се чудите как да наказвате народните представители, не искате да разберете, че по този начин не може да продължите.
Нашата загриженост към тази държава, към демокрацията, нашата загриженост към цялостното управление на тази страна е факт. Затова, колеги, предлагаме Ви – отложете, оттеглете първа точка, за да влязат и БСП в залата, а когато се наложи да създадем онези парагрупи, които ще ги ползвате по време на избори или ред други ситуации, тогава ще дойде време да разгледаме тези законопроекти.
Много Ви моля, бъдете на висотата на Народното събрание и да не включите като първа точка Законопроекта за местното самоуправление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Аталай.
Господин Кирилов, заповядайте за процедура и Вие.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! С риск да не бъда на висотата на положението, както призова господин Аталай, предлагам следното: не съм член на Комисията по регионална политика, която е обсъждала този законопроект. Законопроектът е важен, сериозен, подкрепя се от всички общини.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Не е обсъден.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Подкрепя се от общините, защото той предвижда нови възможности, включително и ново финансиране за общините.
Аз Ви предлагам да не отлагаме този дебат. Нека да открием дебата, да изслушаме всички аргументи, включително и господин Аталай да може да развие аргументите си по същество по този законопроект и ако се наложи, пак да обсъдим неговото предложение за отлагане, което той може да направи и в рамките на самия дебат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Колеги, подлагам на гласуване предложения от мен дневен ред, тъй като предложението беше направено за отпадане преди да гласуваме дневния ред за днес.
Процедура има – отменете гласуването.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не съм предполагал, че този законопроект ще предизвика такова неодобрение от една голяма част от народните представители. Този законопроект, който беше предложен от двама народни представители Емил Христов и Искрен Веселинов, беше подкрепен от Националното сдружение на общините, беше с положително становище от Министерството на вътрешните работи. Мога да кажа, че тези законодателни промени са обсъждани в продължение на години в Националното сдружение на общините. Искахме и искаме да подобрим работата за контрол, който трябва да осъществява местната власт, и да освободим ресурс, който да е от полицейските структури, имащи да извършват друга охранителна дейност и да гарантират обществения ред и сигурността.
Виждаме, че има напрежение, но когато се гледа във Вътрешната комисията, този законопроект беше подкрепен. Нямаше абсолютно никакви аргументи за неговото отлагане, само колегите от БСП гласуваха „въздържали се“ и това, което беше изложено, че трябва да се прецизират текстовете. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
За да не слагаме някакво допълнително напрежение в пленарната зала, госпожо Председател, предлагам действително тази точка да отпадне от дневния ред (единични ръкопляскания от ДПС), защото това ще ни върне в период, в който да имаме една градивност и работа, която действително да гарантира, че Народното събрание се стреми максимално да намери консенсус.
Пак повтарям, този законопроект по никакъв начин няма да създаде усещането за някакви репресивни машинации или механизми, които могат да бъдат изградени в местната власт. И към настоящия момент тези контролни органи извършват това, само че са ограничени с проверките, които могат да правят на гражданите, за да съставят съответните актове. Само да кажа, че след няколко дни има заседание на Националното сдружение на общините и те очакваха този законопроект да мине на първо гласуване.
Госпожо Председател, предлагам действително тази точка да отпадне от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Заповядайте за процедура.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Ще се възползвам и аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Възползвайте се, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, възползвам се и аз като господин Цветанов от възможността в процедура да обоснова предложението за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбира се.
КРАСИМИР ЯНКОВ: И да призова вносителите да оттеглят този законопроект, тъй като…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Те го оттеглиха вече в момента, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Оттеглиха ли го?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В момента няма да го гласуваме, от дневния ред го оттеглиха.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Аз предлагам да бъде оттеглен от Народното събрание, тъй като до този момент аргументите, които бяха изложени за отпадането на промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, съвпадат и с решението на заседателите на Пленума на Върховния административен съд, Решението за отпадането на текстовете от Закона за частната охранителна дейност.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е решение.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Всъщност становище пред Конституционния съд.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Има разлика.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Всъщност Вие направихте опит преди няколко години да промените Закона за военната полиция, с което да й дадете извънредни правомощия, след това Закона за частната охранителна дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Каква Ви е процедурата по тази точка, господин Янков?
КРАСИМИР ЯНКОВ: Сега със Закона за местно самоуправление и местна власт да се изземат отново функции от МВР, което според нас е недопустимо…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Говорите по същество в момента.
КРАСИМИР ЯНКОВ: …от гледна точка на държавността и разпада в МВР. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Говорите по същество в момента, а не по процедура.
КРАСИМИР ЯНКОВ: По същество – отпадане на точката от дневния ред, и призовавам вносителите да оттеглят предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега ще го подложа на гласуване и ще видим.
Господин Кирилов, заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз взимам процедура, за да Ви приканя да призовете ораторите от тази трибуна да не манипулират и да не заблуждават народните представители, и да не се явяват проводници на някои умни и красиви медии, които разпространяват такива новини, които манипулират с това, че вносителят на искането за конституционна проверка на текстовете, е Пленумът на Върховния касационен съд. Разбира се, че върховните съдии ще си дадат също положително становище по искането вече, което са направили. Не внушавайте неверни послания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов. (Реплики от „БСП за България“. Реплика на народния представител Иван Валентинов Иванов.)
Колеги, нека да гласуваме вече!
Господин Иванов, нека да се ориентираме към започване на работа. Всичко се изказа.
Подлагам на гласуване по предложение на господин Цветанов, то беше предложение и на господин Аталай, точка първа за днес – Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местно самоуправление и местната администрация, да отпадне, и да остане за разглеждане точката – Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като точка единствена за днес.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 182 народни представители: за 163, против 14, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Ще Ви прочета едно съобщение:
Уважаеми народни представители, на 27 септември 2018 г. в Народното събрание е постъпил Обобщен доклад от конференция на тема: „Ролята на върховните одитни институции за засилване отчетността, прозрачността и интегритета на публичния сектор“, организирана от Сметната палата на Република България и проведена в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Докладът е внесен от Сметната палата, предоставен е на Комисията по бюджет и финанси и на постоянно действащата Комисия по отчетност на публичния сектор, на разположение е в Библиотеката на парламента.

Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА.
Заповядайте, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде допусната в пленарната зала госпожа Жени Начева – заместник-министър на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване за допуск на заместник-министъра.
Гласували 157 народни представители: за 154, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министър Начева в пленарната зала.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 702-01-57, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2017 г., приет на първо гласуване на 15 февруари 2018 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона, който Комисията подкрепя.
Гласували 138 народни представители: за 118, против 13, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители:
„§ 1. В чл. 1, т. 2 се прави следното изменение и допълнение:
След думата „вноса“ се добавят думите: „износа и вьтрешнообщностните доставки“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в моето изказване искам да обърна внимание на уважаемата зала, на всички колеги, че става дума за една промяна в Закона, която касае изключително важен проблем. Това е проблемът за реекспорта на лекарства, който беше представен още преди една година в едно закрито заседание, беше посочено на народните представители колко проблеми съществуват в реекспорта на медикаменти в България, какви са загубите за българските граждани, какъв е обемът на средствата, който касае и бюджета на страната, но хронологически първоначалното предложение е от заместник-министъра на здравеопазването госпожа Жени Начева – беше внесена една конструкция, която даваше право на Министерството на здравеопазването да запази своята водеща роля. Тук искам да отбележа, че Изпълнителната агенция по лекарствата е подизпълнител на Министерството на здравеопазването и нейният директор се назначава от министъра на здравеопазването.
Само в рамките на два месеца цялата конструкция на Законопроекта беше променена. Ние отбелязахме това при обсъждането, това не е ново, уважаема госпожо Председател, и се постави върху една информационна система, която на практика не съществува. Аргументите че трябва да се гласува Законопроектът, за да бъде направена информационната система, са несъстоятелни, тъй като една информационна система може да бъде създадена с наредбов акт, може да се апробира – тя касае технологични въпроси, касае логистични въпроси. Още повече искам да обърна внимание на уважаемата зала, че проблемът за реекспорта на медикаменти е проблем в целия Европейски съюз, тъй като това е легализирано движение на стоки в крайна сметка и всяка законодателна промяна в отделна страна от Европейския съюз може по един или друг начин да се окаже в нейна вреда.
Заедно с това Комисията се аргументира, нейното ръководство, че всички текстове от сегашния законопроект ще бъдат изпратени за нотификация в Европейската комисия. Оттогава минаха няколко месеца – нотификацията се върна, Комисията по здравеопазване не е запозната със заключенията на тази нотификация, но най-важното, върху което аз си позволявам да обърна внимание и да не бъда много дълъг в моето изказване, за да може всеки народен представител да направи своите разсъждения, е, че независимо от текстовете, които записваме, независимо от всичко това, което е разписано в отделните пунктове на предложения законопроект, той почива върху една основа, която не е създадена.
Сега ние ще направим един Закон, който тепърва ще разпореди създаването на една информационна система, която кой знае дали ще заработи ефективно – имаме достатъчно примери в близката история на парламента за историите около информационната система на митниците, която се оказа недобре работеща. Затова мисля, че има много неща, които налагат преосмислянето на този закон, има много неща, които налагат преосмислянето на Изпълнителната агенция по лекарствата. Вие всички си спомняте, че след едно доста емоционално заседание на парламента, в което беше извикан директорът на Изпълнителната агенция, а след това отказа да дойде, беше призован лично от госпожа Караянчева и се яви, и след това мълчаливо в летния период подаде оставка без някакви ясни причини, говори, че има неща, които са изключително раними в дейността на Агенцията, в нейните правомощия, в контрола от страна на Министерството върху Агенцията, които касаят проблема за реекспорта на лекарствата, който трябва да не бъде спрян, а трябва да бъде контролиран по някакъв начин от държавата и затова Ви моля да преосмислите своята визия по настоящия законопроект.
Нашата политическа сила не е в състояние да го подкрепи по този начин, по който е конструиран, но трябва да се знае, че проблемът е абсолютно важен, трябва да бъде добре дефиниран и добре решен, а не да бъде поставен върху основи, които не са създадени, които отново ще го отложат незнайно къде във времето, за да се озовем след време отново пред проблема за реекспорта на лекарствата. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Михайлов.
Обръщам Ви внимание, че сме на второ четене на Законопроекта. Наистина в началото обсъждаме и заглавието, и въвеждащите текстове, но нека да се съсредоточим върху конкретните текстове.
Има ли реплики? Не виждам.
За изказване – доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми госпожи и господа, аз съм изумена! Вчерашното Ви решение да не се регистрирате в залата и днешното Ви заявление ми дава основание да имам сериозни съмнения, че Вие закриляте реекспорта на медикаменти в България, който оставя българските граждани без лекарства. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Аз съм удивена, защото в Комисията Вие подкрепихте голяма част от текстовете на Закона. Какво се случва, какви са поръчките, които изпълнявате? Ние наистина се намираме на второ четене. Вашето изказване беше по философията. Тогава също изразихте подкрепа. Искам да подчертая, че в случая става въпрос за разглеждането на едно предложение на доктор Найденова, защото ние стриктно трябва да се придържаме към Правилника, което отново е в нарушение на Правилника, но въпреки това ние го подлагаме на обсъждане и гласуване, защото то противоречи на чл. 84, ал. 2, изречение второ, в което се казва, че „предложения, които са извън обхвата и философията на първо четене на Законопроекта, не се разглеждат“. Това е по конкретното предложение.
Сега по забележките на професор Михайлов относно съдържанието и нотификационната процедура ще кажа: и в първия вариант на Закона фигурираше информационната система, която трябваше да дава реална картина на наличностите на медикаменти в България, и въз основа на това да се вземе решение дали има риск от недостиг за определен медикамент и да се забрани реекспорта му, защото това запазва и съхранява възможността българските граждани да имат достъп до животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти, само че не беше посочено в систематичното му място. Ние създаваме правна възможност за изграждането на такава система и тогава тя се изгражда. Това е принципът на нормотворчеството – няма как да се изгради нещо и ние после да го регламентираме в закон.
Затова, за да бъдем максимално обективни и да може да търсим решения, които наистина не подлежат на някаква субективна информация или на решение на някакъв нов административен орган, както беше при първо четене, основно заложихме на информационната система. Ние винаги сме твърдели, че основополагащо в нашата програма е наличието и изграждането на единна здравна информационна система, която да ни позволи да имаме максимална прозрачност и контролируемост на процесите в сферата на здравеопазването.
По отношение на процедурата по нотификация ще Ви прочета последователно как бяха реализирани събитията: приетите на второ гласуване текстове на разпоредбите на ЗИД на ЗЛПХМ от Комисията по здравеопазване са изпратени за нотификация съгласно изискванията на Директива ЕС/2015/1535 от 9 септември 2015 г., тогава се установява процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правилата относно услугите на информационното общество.
На основание чл. 6, § 7, буква „а“ от Директивата Република България отправя искане за прилагане на спешна процедура, тъй като недостигът или липсата на лекарствени продукти, заплащани с публични средства, застрашава живота и здравето на гражданите на Република България, поради което приоритетното предприемане на мерки за осигуряване на достатъчно количество лекарствени продукти е от изключително значение за гарантиране на качествена грижа за българските пациенти.
На 23 май 2018 г. документацията е получена в Европейската комисия и е заведена под нотификационен № 2018227/BG, като пълната документация на нотификацията е качена на тематичния сайт на Европейската комисия, който е публичен.
Европейската комисия след разглеждане на мотивите на Република България относно прилагането на спешна процедура по реда на чл. 6, § 7, буква „а“ от Директива 2015/1535 приема нашите аргументи и определя краен срок на прекъсване – 11 юни 2018 г., който е отразен и на тематичния сайт на Европейската комисия в електронното досие на нотификацията. Доколкото съм запозната, съгласно разпоредбите на Директивата и установената практика, Европейската комисия води официална кореспонденция с държавите членки при процедура по нотификация при две хипотези: при поискване на допълнителна информация или пояснение по предлаганите законодателни промени или, втора хипотеза, при изразено отрицателно становище или отправени конкретни забележки от страна на Европейската комисия, или на държавите членки по предлаганите нормативни промени.
Срокът съгласно спешната процедура, както вече казах, е изтекъл на 11 юни 2018 г., а на 23 август 2018 г. е изтекъл тримесечният срок, който се прилага при стандартната процедура по нотификация съгласно Директивата. До този момент нито една държава членка не е изразила отрицателно становище и не е дала бележки по нашия ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Това може да бъде проверено и на тематичния сайт на Европейската комисия в електронното досие на нотификационната процедура на Закона за изменение и допълнение на ЗЛПХМ.
Въз основа на гореизложеното аз категорично заявявам, че има всички основания да се пристъпи към гласуване на този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Реплика?
Заповядайте, професор Михайлов, за реплика.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Поводът за репликата е на началото на изказването на уважаемия колега. Аз по никакъв начин не мога да приема тези квалификации, които бяха отправени към нашата парламентарна група. Започнах с това своето изказване, че изключително важен е Законът, изключително сериозен е, но той почива на един балон, който в момента се надува, и този балон ще бъде поредният, който се хвърля в общественото пространство, че се приемат мерки, които са в интерес на гражданите. Няма смисъл от подобно законотворчество, което един път споделихме – информационната система може да бъде създадена на наредбова основа. Не е нужно да се прави Закон, а същата конструкция видяхме само преди 48 часа с представянето на така наречените модели, които залагат на нещо, което в момента все още не съществува.
Така че Ви моля, имайте предвид това: нашата добронамереност в отношението към така важния законопроект, но и желанието ни е да бъде изработен и представен по начин, по който ще започне да действа от момента на неговото обнародване, а не оттук да започнем да чакаме създаването на системата и след това да видим дали тя работи или не, в чии интерес е всичко това и какъв е ефектът от целия законопроект. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми професор Михайлов.
Втора реплика – заповядайте, доцент Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Обръщам се към Вас, многоуважаема доктор Дариткова, искам да Ви попитам дали многоуважаемият професор Михайлов е направил предложение за реформа в тук изразеното от Вас мнение? Как Вие, господин Михайлов, предлагате да се спре реекспортът? Питам доктор Дариткова: как той е направил предложение към Комисията по здравеопазване? Какво конкретно предложение направихте Вие, за да се премахне информационната система?
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България, от място): Не да се премахне! Говорите неясни неща.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Искам да Ви задам конкретен въпрос: когато на Вас аргументите не Ви достигат…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Доцент Иванов, към доктор Дариткова трябва…
Моля за тишина в залата!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Когато аргументите не стигат на един политически опонент, какъвто сте Вие, започва демагогията. Ето това е големият Ви проблем. Тъй като в този законопроект не можахте да намерите…
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България, от място): Не говорете общи приказки от трибуната.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Обръщението и репликата ми е към доктор Дариткова. Ако обичате, от място да не ме репликирате!
Доктор Дариткова, искам да попитам какви предложения е направил професор Михайлов към този законопроект, защото в момента излиза, тъй като сме на второ четене, че той всъщност отхвърля цялата философия за реекспорта на лекарствата в България. (Реплики от народния представител Георги Михайлов.)
На второ четене сме, четете повече Правилника на парламента!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доцент Иванов.
Трета реплика?
Дуплика – заповядайте, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Михайлов, наредба ще има, но няма как да не се даде правно основание в тялото на Закона за изграждането на такава информационна система. Такива са разпоредбите на Закона за нормативните актове.
Аз наистина съм удивена от днешното Ви поведение. Ако Вие внимателно се бяхте запознали със Закона в първоначалния му вид, щяхте да видите, че там също се създаваше такава информационна система. Повтарям се, но явно не е разбрано. Само че ние разписахме това детайлно и премахнахме излишното администриране – това сме променили.
Иначе имате възможност да мотивирате внимателно всяко едно от направените от Вас предложения. Днешното Ви поведение обаче е учудващо за нас – народните представители, защото пак повтарям, че в Комисията постигнахме максимален консенсус. Учудващо ще бъде и за българските граждани, но ще припомня, че „по делата им ще ги познаете“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Други изказвания?
Заповядайте за лично обяснение.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Личното обяснение е свързано с това, уважаема доктор Дариткова, че по време на заседанието на Комисията – Вие си спомняте много добре – тогава Ви представихме същите аргументи.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Не съм Ви засегнала аз. Аз Ви отговорих конкретно. Вие нарушавате Правилника.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Предупредихме Ви, че реекспортът на лекарства е изключително невралгичен пункт в дейността на държавата. Няма да повтарям истини от това, което се говореше в Комисията. Въпреки изместването – и това Ви предупредихме, че лишаването на Министерството от контролни функции в една комисия, която Ви беше предложена лично от министъра и декларирана лично от Министерството като желание да контролира реекспорта, всичко това беше премахнато, отхвърлено. Това е причината, поради която ние не бихме могли в този му вид да подкрепим Законопроекта.
А да говорим библейски приказки за делата, можем да намерим и други неща: „Не ме гледай какво говоря, гледай ме какво правя!“. Това е още по-сериозен аргумент в случая, че с този законопроект по никакъв начин за момента няма да се прекрати реекспортът, който е в ущърб на българските граждани, а само ще хвърляме прах в очите на хората, че правим нещо по отношение на реекспорта. Благодаря Ви, госпожо Председател. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Михайлов.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение за § 1 на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
Гласували 113 народни представители: за 43, против 59, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители:
„§ 2. Чл. 2 се изменя така:
„Чл. 2. Този закон има за цел да осигури своевременно на Националната система за здравеопазване и населението лекарствени продукти, които отговарят на изискванията за качество, безопасност и ефикасност.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 107 народни представители: за 33, против 64, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 1 има предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 9 се създава ал. 3:
„(3) Лечението с лекарствен продукт за състрадателна употреба съгласно чл. 83 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 1, който Комисията подкрепя, по Доклада на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 75, против 8, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение от народния представител Валентина Найденова и група народни представители:
„Да се създаде нов параграф:
„В чл. 17, ал. 5, т. 4:
„4. издава разрешения за внос, износ и вътреобщностни доставки на лекарствени продукти;“
В чл. 17, ал. 5, т. 15 след „изпълнява функциите на“ се добавя думата „администратор“, като останалият текст се запазва.
В чл. 17, ал. 5 се създава нова т. 18в със следното съдържание:
„18в. създава и поддържа програмен продукт, чрез който да обработва информацията по този закон в реално време. ИАЛ предоставя на създателите на потребителски програмни продукти спецификация на входните файлове.“
В чл. 17 се създава нова ал. 8, със следното съдържание:
„(8) Към Изпълнителната агенция по лекарствата се създава „Информационен контактен център“ (ИКЦ), на който се предоставя информация за покупките и продажбите в реално време, 24 часа в денонощието, всеки ден, от търговци на едро и на дребно с лекарствени продукти (складове, аптеки, и други организации);“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Слави Нецов:
„В чл. 17, ал. 5 се създава нова т. 18в със следното съдържание:
„18в. се самосезира въз основа на подадено уведомление от търговец на едро по реда на чл. 217б, ал. 1 и когато констатира наличие на предпоставките за налагане на обща забрана за износ на лекарствен продукт, издава заповед за ограничаване на износа му от територията на Република България от всички търговци на едро на лекарствени продукти.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 17 се създава ал. 8:
„(8) Изпълнителната агенция по лекарствата може да извършва съвместни проверки с Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти при осъществяване на своите функции в областта на контрола върху лекарствените продукти.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова, което Комисията не подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 37, против 55, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Слави Нецов.
Гласували 88 народни представители: за 2, против 7, въздържали се 79.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложения от Комисията нов § 2.
Гласували 97 народни представители: за 75, против 9, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 2 има предложение от народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 2.
Гласували 84 народни представители: за 69 против 2, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 8 се отменя.
2. В ал. 2 думите „т. 1 – 5 и 7“ се заменят с „т. 1 – 7“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 3 по Доклада на Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 73, против 3, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 4 и 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи 4 и 5.
Гласували 90 народни представители: за 74, против 3, въздържали се 13.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители:
„Да се създаде нов параграф:
„В чл. 55, в ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „до три години“ се заменят с думите „до края на календарната година“.
2. В т. 2 думите „за период от три последователни години“ се заменят с думите „до края на календарната година“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
Гласували 91 народни представители: за 22, против 64, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 6 има предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители:
„В чл. 68, ал. 1 се създават нови точки 10 и 11 със следното съдържание:
„1. „10. предоставя в реално време на ИАЛ информация за изискванията на чл. 17, ал. 8 от този закон.“
2. „11. търговците на едро на лекарствени продукти се задължават в срок от един месец да гарантират наличието на разрешен лекарствен продукт на територията на страната в количество, не по-малко от 1% от реализираната му продажба в Република България през предходната календарна година. За тези, които не са извършвали продажби през предходната календарна година – 1/12 от заявените количества.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Слави Нецов:
„§ 6 се изменя по следния начин:
„В чл. 68, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 накрая се добавя: „и поддържа резерв в количества от 10 на сто за лекарствените продукти от списъка на наблюдаваните лекарствени продукти по чл. 217в, ал. 3, изчислен от продажбите им на съответните лекарствени продукти през последните шест месеца. Когато лекарствен продукт попадне в списъка на лекарствените продукти, за които може да се ограничава износа, притежателите на разрешение за употреба са задължени да осигурят възможност на търговците на едро по т. 10 да закупят и разпространят на територията на страната при равни търговски условия количеството от резерва по предходното изречение, пропорционално на пазарния им дял от продажбите им към търговци на дребно, съгласно публикуваната на страницата на ИАЛ информация по чл. 207, ал. 1, т. 16.“
2. Създава се нова точка 10 със следното съдържание:
„10. да разпространява лекарствените продукти от списъка на наблюдаваните продукти чрез търговците на едро с пазарен дял от продажбите към търговци на дребно, които са формирали осемдесет на сто от продажбите на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък към търговци на дребно през предходната календарна година, съгласно информацията по чл. 207, ал. 1, т. 16. Притежателят на разрешение за употреба трябва да предостави възможност на търговци на едро, които през последните два месеца са закупували от него, разпространявали са негови лекарствени продукти и отговарят на условията по предходното изречение да закупят при равни търговски условия такова количество от конкретния лекарствен продукт, отговарящо на пазарния им дял от продажби на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък към търговци на дребно, съгласно последно публикуваната на страницата на ИАЛ информация по чл. 207, ал. 1, т. 16.“
3. Създава се нова точка 11 със следното съдържание:
„11. представя в ИАЛ в срок до 20-то число на месеца информация за общото количество продадени на търговци на едро лекарствени продукти, включени в списъка на наблюдаваните продукти, на които е притежател на разрешение за употреба, както и търговците на едро, на които ги е доставил.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Предложението по т. 1 е оттеглено.
Комисията подкрепя предложението по т. 2.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 68, ал. 1 се създава т. 10:
„10. предоставя на ИАЛ ежеседмично или при промяна на обстоятелствата чрез специализираната електронна система по чл. 217б, ал. 1 информация за:
а) доставените на територията на Република България количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на които е притежател на разрешението за употреба;
б) търговците на едро, на които са доставени количествата лекарствени продукти по буква „а“;
в) датата, на която са извършени доставките по букви „а“ и „б“;
г) наличните в складовете количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на които е притежател на разрешението за употреба.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
Гласували 99 народни представители: за 26, против 68, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Слави Нецов.
Гласували 89 народни представители: за 14, против 7, въздържали се 68.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 6 по Доклада на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 80, против 4, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 7 има предложение от народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. (1) Клинично изпитване на територията на Република България може да се провежда след получаване на разрешение, издадено при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (ОВ, L 158/1 от 27 май 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 536/2014“, и на този закон.
(2) Изпълнителната агенция по лекарствата изпълнява дейностите на докладваща, съответно на засегната държава и допълнително засегната държава по смисъла на Регламент (ЕС) № 536/2014, и е националното звено за контакт по чл. 83 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 7 по Доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 8 и 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи 8 и 9, които Комисията подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 77, против 2, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 10 има предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата издава разрешение за клинично изпитване, разрешение за клинично изпитване при определени условия, разрешение за съществена промяна на клинично изпитване, разрешение за съществена промяна на клинично изпитване при определени условия или отказва издаването на разрешение при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 536/2014.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на §10 по Доклада на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи от 11 до 20 включително, подкрепени от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21:
„§ 21. В Глава четвърта Раздел II с чл. 100 – 102 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 21 по Доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 22, подкрепен от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 78, против 3, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 23 има предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
„§ 23. Член 103 се изменя така:
„Чл. 103. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Етична комисия за клинични изпитвания, чийто състав се определя със заповед на министъра на здравеопазването и включва редовни и резервни членове. Резервните членове участват в заседанията на комисията и имат право на глас при отсъствието на редовните членове.
(2) Комисията по ал. 1 се състои от 7 до 12 редовни членове, включително председател и заместник-председател, които имат квалификация и опит да разгледат и оценят научните, медицинските и етичните аспекти на предложеното клинично изпитване. Изискванията към квалификацията на членовете на комисията по ал. 1, както и условията и редът за определянето на поименния състав на комисията се уреждат с правилника по чл. 106, ал. 1.
(3) Комисията по ал. 1 включва не по-малко от двама редовни членове с немедицинско образование – представители на двата пола.
(4) За нуждите на своята работа комисията по ал. 1 може да привлича външни специалисти.
(5) Само членовете на комисията по ал. 1, които не са в конфликт на интереси, не участват в конкретно изпитване и са независими от възложителя, лечебното заведение, където се провежда клиничното изпитване, и от главния изследовател, могат да участват в оценката по чл. 83, както и да гласуват и да участват в обсъждането.
(6) За външни специалисти по ал. 4 могат да бъдат привличани лица, които не са в конфликт на интереси, не участват в конкретно изпитване и са независими от възложителя, лечебното заведение, където се провежда клиничното изпитване, и от главния изследовател.
(7) Членовете на комисията по ал. 1 и външните специалисти по ал. 4 не могат да имат частен интерес или облага, които биха могли да повлияят на тяхната безпристрастност при оценката по чл. 83.
(8) За удостоверяване на обстоятелствата по ал. 5 – 7 членовете на комисията по ал. 1 и външните специалисти по ал. 4 подписват декларация по ред и образец, определени в правилника по чл. 106, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 23 по Доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 24, 25 и 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 24, 25 и 26, които Комисията подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 27 има предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен систематично като § 28, и предлага следната редакция на § 27:
„§ 27. Член 107 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 27 по Доклада на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 28:
„§ 28. Създава се чл. 107а:
„Чл. 107а. (1) Ръководителите на лечебните заведения, в които се извършват клинични изпитвания, определят лице или лица за контакт.
(2) Лицето или лицата за контакт по ал. 1 имат квалификация и опит да осъществяват мониторинг върху провежданите в лечебното заведение клинични изпитвания за спазване на правилата на Добрата клинична практика.
(3) Изискванията към квалификацията на лицата за контакт по ал. 1 се уреждат в правилника по чл. 106, ал. 1.
(4) При констатирани отклонения от одобрения протокол и/или нежелани лекарствени реакции в хода на клиничното изпитване, които не са докладвани по реда на Регламент (ЕС) № 536/2014, лицето за контакт по ал. 1 уведомява ИАЛ и комисията по чл. 103, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създадения нов § 28, който Комисията подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за § 28, който става § 29.
Гласували 92 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 29 има предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30:
„§ 30. Членове 109 – 113 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 29, който става § 30 по Доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 31:
„§ 31. В чл. 114 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За получаване на становище по чл. 83 възложителят подава заявление до комисията по чл. 103, ал. 1.“
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създадения нов § 31, който Комисията подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 32:
„§ 32. В Глава четвърта чл. 115 – 125, Раздел V с чл. 126 – 131, Раздел VI с чл. 132 – 134, Раздел VII с чл. 135 – 141 и Раздел VIII с чл. 142 – 144 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създадения нов § 32, подкрепен от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36, които стават параграфи 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи от 30 до 36, подкрепени от Комисията, които стават съответно параграфи от 33 до 39 включително, преномерирани.
Гласували 91 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 40:
„§ 40. В чл. 160 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „информацията по чл. 110, ал. 1, т. 4, предоставена на агенцията от възложителя“ се заменят с „документацията за изпитвания лекарствен продукт съгласно Регламент (ЕС) № 536/2014“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Притежателят на разрешение за производство съхранява мострите и документацията за произведените от него лекарствени продукти и активни вещества, при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1.“
3. Алинея 5 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 37, който става § 40 по Доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 41:
„§ 41. В чл. 163 ал. 4, 5 и 6 се отменят.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 38 и 39, които стават параграфи 42 и 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създадения нов § 41, подкрепен от Комисията, и § 38, който става съответно § 42, и § 39, който става съответно § 43.
Гласували 89 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 40 има предложение на народния представител Слави Нецов:
„В § 40, с който в чл. 207, ал. 1 се създава нова точка 15, се изменя по следния начин:
„15. представя в ИАЛ в срок до 20-то число на месеца информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ съгласно наредбата по чл. 217б, ал. 3, за доставените през предходния месец на аптеки и дрогерии, на физически и юридически лица по 5а и 6 общи количества лекарствени продукти, включени в списъка на наблюдаваните продукти.“
В чл. 207, ал. 1 се създава нова точка 16 със следното съдържание:
„16. представя в срок до 30 януари всяка година в Изпълнителната агенция по лекарствата на електронен носител информация за продадените през предходната календарна година лекарствени продукти на търговци на едро, търговци на дребно, дрогерии и лечебни заведения в брой опаковки със съответна цена по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ, като в срок до 20 февруари всяка година Изпълнителната агенция по лекарствата публикува на своята интернет страница пазарния дял на всеки търговец на едро, формиран от общата стойност на продажбите му на лекарствени продукти към търговци на дребно на лекарствени продукти;“
В чл. 207, ал. 1 се създава нова точка 17 със следното съдържание:
„т. 17. да предостави при поискване от друг търговец на едро информация, от която се установява произходът на лекарствения продукт и е възможно проследяването му до притежателя на разрешение за употреба на лекарствения продукт;“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Георги Михайлов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 44:
„§ 44. В чл. 207, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5а се изменя така:
„5а. снабдява с лекарствени продукти за задоволяване на собствените им нужди:
а) лечебни заведения;
б) висши училища, които осъществяват лечебна дейност съгласно чл. 2а от Закона за лечебните заведения;
в) институциите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за здравето за създадените в тях здравни кабинети;
г) корабопритежатели за целите на осигуряване на лекарствени продукти на борда на корабите съгласно Кодекса на търговското корабоплаване.“
2. В т. 6а накрая се добавя „както и адреса на доставка на лекарствените продукти“.
3. Създава се т. 15:
„15. предоставя на ИАЛ ежедневно чрез системата по чл. 217б, ал. 1 информация за:
а) доставените на физическите и юридическите лица по т. 5, 5а и 6 количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък;
б) физическите и юридическите лица по т. 5, 5а и 6, на които са доставени количествата лекарствени продукти по буква „а“;
в) наличните в складовете им количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък;
г) количествата, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за които се планира извършване на износ и държавите, в които се планира извършване на износа;
д) количествата, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на които е извършен износ и държавата, в която е извършен износът.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Слави Нецов.
Гласували 94 народни представители: за 17, против 4, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 40, който става § 44 по Доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение от народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 45:
„§ 45. В чл. 208 числото „14“ се заменя с „15“.“
Предложение от народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 46:
„§ 46. В чл. 217 се създава т. 5:
„5. предоставя на ИАЛ ежеседмично или при промяна на обстоятелствата чрез специализираната електронна система по чл. 217б, ал. 1 информация за:
а) паралелно внесените на територията на Република България количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на които е притежател на разрешението за паралелен внос;
б) доставените на физическите и юридическите лица по чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6 количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък;
в) физическите и юридическите лица по чл. 207, ал. 1, т. 5, 5а и 6, на които са доставени количествата лекарствени продукти по буква „а“;
г) датата, на която е извършен вносът/доставката по букви „а“ и „б“;
д) наличните в складовете количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на които е притежател на разрешението за паралелен внос.“
Предложение от народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 47:
„§ 47. Наименованието на Глава девета „б“ се изменя така: „Износ на лекарствени продукти. Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на нови параграфи 45, 46 и 47.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 41 има предложение от народния представител Слави Нецов:
„В чл. 217а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „уведомление“ се добавят думите „по електронен път“.
2. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Лекарствени продукти, включени в списъка на лекарствените продукти, за които може да се ограничава износът, могат да се изнасят, когато е подадено уведомление по чл. 217б, ал. 1 и когато в срока по чл. 217б, ал. 2 не е издадена заповед за ограничаване на износа на конкретния лекарствен продукт.“
3. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
„(6) Към уведомленията по чл. 217а, ал. 4 и чл. 217б, ал. 1 търговецът на едро представя декларация за произхода на лекарствения продукт, от която става възможно проследяването му до притежателя на разрешение за употреба на лекарствения продукт. Изпълнителната агенция по лекарствата е длъжна да провери произхода на лекарствения продукт до притежателя на разрешение за употреба. В случай, че декларация не е предоставена, същата е непълна или невярна, ИАЛ издава заповед за временно ограничаване на износа на лекарствените продукти от търговеца на едро, подал уведомлението, до установяване на законния им произход.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 48:
„§ 48. В чл. 217а ал. 4 се изменя така:
„(4) Лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за които е установен недостиг по реда на чл. 217б, не могат да бъдат изнасяни за срока, за който се съдържат в списъка по чл. 217в, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Слави Нецов.
Гласували 90 народни представители: за 9, против 3, въздържали се 78.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 41, който става § 48 по Доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 42 има предложение от народния представител Слави Нецов:
„Параграф 42 се изменя, като чл. 217б придобива следното съдържание:
„Чл. 217б. (1) Търговецът на едро с лекарствени продукти подава по електронен път уведомление до ИАЛ за износ от територията на Република България на лекарствен продукт, включен в списъка на лекарствените продукти, за които може да се ограничава износът. Образецът на уведомлението се утвърждава от изпълнителния директор на ИАЛ съгласно наредбата по ал. 3.
(2) Изпълнителният директор на ИАЛ се самосезира въз основа на подаденото уведомление и извършва проверка и анализ на постъпила информация по чл. 54, чл. 54а, чл. 68, ал. 1, т. 10, чл. 207, ал. 1, т. 15 и чл. 232а и на предоставената от НЗОК информация за потреблението на лекарствения продукт за период от предходните 6 месеца. В случай, че установи, че съществува липса или недостиг от лекарствения продукт, посочен в уведомлението по ал. 1, на територията на Република България, Изпълнителният директор на ИАЛ издава обща забрана за износа на лекарствения продукт от всички търговци на едро, като издава заповед по реда на Глава пета, Раздел ІІ от Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта се издава в срок до 5 дни от подаване на уведомлението, като срокът, за който може да бъде ограничен износът на лекарствения продукт, не може да бъде повече от 30 дни.
(3) Анализът за установяване на липса или недостиг се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването по предложение на изпълнителния директор на ИАЛ.
(4) Изпълнителната агенция по лекарствата съобщава заповедта по ал. 2 по реда на Административнопроцесуалния кодекс и я публикува на своята интернет страница в същия ден, в който е издадена. На интернет страницата си ИАЛ публикува и информация дали заповедта е обжалвана, както и кога е влязла в сила.
(6) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.
(7) Когато в срока по ал. 2 не е издадена заповед за ограничаване на износа, лекарственият продукт може да бъде изнесен извън територията на Република България в срок до 30 дни от търговеца на едро, подал уведомлението.
(8) В 7-дневен срок след осъществяване на износа търговецът на едро уведомява ИАЛ по електронен път за датата и количествата от лекарствения продукт, за които има подадени уведомления по чл. 217а, ал. 4 и чл. 217б, ал. 1 и които са изнесени.
(9) Уведомление за износ на лекарствен продукт, за който е издадена заповед по ал. 2, може да бъде подадено след срока, за който важи ограничението.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 49:
„§ 49. Член 217б се изменя така:
„Чл. 217б. (1) Създава се специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, която се администрира и поддържа от Изпълнителната агенция по лекарствата.
(2) Създаването и поддържането на специализираната електронна система по ал. 1 се извършва въз основа на следните принципи:
1. гарантиране на актуалност и точност на предоставените и съхраняваните данни;
2. осигуряване на подходяща среда за обмен на данни;
3. гарантиране на регламентиран достъп до данните в електронната информационна система при спазване изискванията на закона;
4. осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност.
(3) Специализираната електронна система по ал. 1 съдържа:
1. информацията по чл. 54, чл. 54а, чл. 68, ал. 1, т. 10, чл. 207, ал. 1, т. 15, чл. 217, т. 5 и чл. 232а, предоставена от съответните лица;
2. информация, предоставена от Националната здравноосигурителна каса за количествата, които са посочени по заплатени лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък за предходния един месец;
3. информация, предоставена от Министерството на здравеопазването за количествата, които са посочени по заплатени лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък за предходния един месец.
(4) Въз основа на информацията по ал. 3 чрез специализираната електронна система по ал. 1 се извършва анализ за установяване на недостиг на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на територията на Република България при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 8.
(5) Недостигът по ал. 4 на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, се установява, когато при извършване на анализа по ал. 4 се установи, че наличните на територията на Република България количества от съответния лекарствен продукт са по-малко от 65 на сто от необходимите количества за задоволяване на здравните потребности на населението за период от един месец, изчислени въз основа на средномесечното потребление на съответния лекарствен продукт за предходните 6 месеца.
(6) Специализираната електронна система по ал. 1 поддържа автоматизиран интерфейс за предоставяне на информацията по ал. 3 и за изпращане на съобщения.
(7) Право на достъп до специализираната електронна система по ал. 1 имат институциите и лицата по ал. 3 само за целите на предоставяне на информация, определени с този закон, и носят отговорност за достоверността на предоставената информация, както и за навременното й предоставяне.
(8) Условията и редът за предоставяне, съхраняване и извършване на анализ на информацията по ал. 3, както и за администрирането, поддържането и достъпа до специализираната електронна система по ал. 1 се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
(9) Изпълнителната агенция по лекарствата е задължена да осигурява мрежовата и информационната сигурност на специализираната електронна система по ал. 1 при спазване на задължение за опазване тайната на получената информация по ал. 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народния представител Слави Нецов.
Гласували 93 народни представители: за 9, против 4, въздържали се 80.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 42, който става § 49 по Доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Заповядайте, доктор Дариткова, за процедура.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на законодателната ни дейност до приключване на Законопроекта, който разглеждаме в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, гласувайте така направената процедура – удължаване на времето за работа върху този проект.
Колеги, след като приключим с гласуването по този законопроект, ще продължим с парламентарен контрол.
Гласували 90 народни представители: за 83, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Господин Кирилов, заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! С оглед гласуването, което проведохме, и удължаване на законодателната част от пленарното заседание, моля, всички членове на Комисията по правни въпроси, които бяха уведомени с покана за извънредно заседание в 11,00 ч., между прекъсването на двете части – законодателната и парламентарния контрол, да имат предвид, че се променя началният час на извънредното заседание – след приключване на законодателната част. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов. Нека колегите да се считат за уведомени.
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя подобна процедура към членовете на Комисията за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучение и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Членовете на Комисията бяха информирани, че ще започнем в 11,00 ч. в зала „Огледална“. Променяме часа – ще се срещнем в зала „Огледална“ след приключване на заседанието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Продължаваме със Законопроекта.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 43 има предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Слави Нецов:
„В § 43, с който се изменя чл. 217в се правят следните промени:
1. В ал. 3, изречение първо след думите „чл. 217б, ал. 1“ се добавят думите „и за които има подадени жалби най-малко от 10 различни притежатели на разрешение за търговия на дребно, от пациентски организации, от членове на Българския лекарски съюз или членове на Българския фармацевтичен съюз в рамките на един месец, за невъзможността те или пациент да се снабдят с лекарствен продукт.“
2. Ал. 6 се изменя по следния начин:
„(6) Лекарствен продукт, включен в списъка на наблюдаваните продукти, се изключва от него, ако са минали три месеца от включването му в списъка и не отговаря на критериите по ал. 3. При изключване на лекарствен продукт от списъка, за който може да се ограничава износът, се включва в списъка на наблюдаваните продукти за нови три месеца.“
3. Ал. 7 се изменя по следния начин:
„(7) Изпълнителният директор на ИАЛ, въз основа на предложение, направено от Съвета по чл. 17г, утвърждава изключването на лекарствен продукт от списъка с лекарствени продукти, за които може да се ограничава износът, когато се установи, че са отпаднали основанията за липса и недостиг.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 50:
„§ 50. Член 217в се изменя така:
„Чл. 217в. (1) Създава се Списък на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за които е установен недостиг на територията на Република България, който се изготвя, актуализира и поддържа от Изпълнителната агенция по лекарствата.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя въз основа на извършения анализ по реда на чл. 217б, ал. 4 и се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.
(3) Списъкът на лекарствените продукти, за които е установен недостиг по реда на чл. 217б, ал. 5, се изготвя по наименование на лекарствения продукт, включен в Позитивния лекарствен списък, международно непатентно наименование, количество на активното вещество, лекарствена форма и количество в опаковка.
(4) Списъкът по ал. 1 се актуализира:
1. ежеседмично;
2. при промяна на обстоятелствата, свързани с внос и/или износ на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.
(5) При актуализиране на списъка по реда на ал. 4, т. 1, както и в случаите при промяна на обстоятелствата по ал. 4, т. 2, въз основа на предоставената информация по чл. 68, ал. 1, т. 10, чл. 207, ал. 1, т. 15 и чл. 217, т. 5, чрез специализираната електронна система по чл. 217б, ал. 1 се изпраща съобщение до лицата по чл. 68, ал. 1, чл. 207, ал. 1, чл. 217 и чл. 232а за актуализирания списък. Списъкът незабавно се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.
(6) В случаите по ал. 4 списъкът по ал. 1 се изпраща от ИАЛ и на Агенция „Митници“ по служебен ред.
(7) След включване на лекарствени продукти в списъка по ал. 1 те не могат да се изнасят за срока, за който се съдържат в списъка.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Смисълът на изказването е в това, че електронната система за информация – при нейното създаване, създава възможност за 24 часов контрол на движението на медикамента на територията на страната. По този начин с параграфа, който се предлага в чл. 43 – един път в седмицата да се актуализира списъкът, влиза в разрез с изискванията към системата, която работи 24 часа, и във всеки следващ момент.
Уважаемите народни представители трябва да знаят, че движението на медикаменти става изключително бързо. Затова смятам, че тук следва предложението на уважаемите колеги народни представители да се коригира и този списък да се актуализира – той се актуализира от системата, той не се актуализира от някой друг, както споделиха уважаемите народни представители, които са вносители. Тази система работи 24 часа, тоест актуализацията се извършва непрекъснато, тъй като в рамките на една седмица е възможно да бъде извършен експорт, който ще промени състоянието на наличност на медикаментите в системата, специално в държавата, и по този начин ще бъдат създадени предпоставки за нарушаване интересите на българските граждани. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само да ме ориентирате – предлагате редакционна поправка в кое?
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: В т. 4 списъкът по ал. 1 се актуализира…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: …не ежеседмично…
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: …не ежеседмично, а може да бъде непрекъснато…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: … ежедневно…
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: …може да бъде в период от 24 часа, тъй като това е възможност в системата. Това е възможно в системата! Иначе едноседмичният период е твърде дълъг за такова бързо движение на стоки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Значи пишем „ежедневно“, може би? (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Тук не става дума…
Извинявайте, понеже чувам реплики от залата.
Не става дума за една ампула. Става дума за движения, които минават – Вие чухте в предходните алинеи, за повече от определен процент. Тук става дума за масив от медикаменти, който може да се контролира. Не става дума за една таблетка, за една ампула.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Как да го запишем „ежедневно“ или „24 часа“?
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Нека юристите да си кажат думата, аз не знам как би било най-удачно. (Реплики на народния представител Даниела Дариткова встрани от микрофоните.)
Това е правна възможност, госпожо Дариткова. Правна възможност е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Редакционна.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Имаме отношение от Председателя на Събранието, че това е възможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Редакционна поправка.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Двадесет и четиричасово. Двадесет и четиричасово! Двадесет и четиричасов контрол. Това е моето предложение, ако са съгласни уважаемите народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да се актуализира на 24 часа.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Да, това е във възможностите на системата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Михайлов.
Има ли други реплики към изказването и предложението?
Изказване?
Заповядайте, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Ще се опитам да обясня смисъла на предложението и защо сме написали „ежеседмично“.
Тук става въпрос за информация, която се генерира въз основа на ежедневното наблюдение на движението на лекарствени продукти и там, където имаме заплаха от недостиг, ИАЛ издава списък с медикаменти, за които трябва да се спре възможният паралелен износ. Смятам, че 24-часова работа на ИАЛ е нереалистична като начин на работа, това което Вие предлагате. Това е в тази алинея, това е смисълът.
Искам да кажа, че ние сме дали и друга правна възможност.
Освен ежеседмичното генериране, втора точка е: „при промяна на обстоятелствата, свързани с внос и/или износ“, тоест имаме възможности за реакция, ако настъпят някакви извънредни ситуации, тоест „ежеседмично“ е максимално възможният срок. Има и много по кратки срокове за генериране на този списък и затова сме избрали тази правна възможност.
Радвам се, че изведнъж станахте привърженик на информационната система, и електронната система, която ще генерира точни и коректни данни за наличието или недостига на лекарствени продукти, но ние много внимателно сме обмисляли текстовете и сме ги съобразили с всички институции, които ще управляват, менажират и администрират тази информационна система, за да може да бъде възможно това, което сме заложили като философия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Заповядайте за реплика, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Не става дума да сме против информационната система. Съвсем друга беше конструкцията на нашата теза в началото на представянето на този законопроект. Става дума, че той почива върху система, която не е създадена.
След консултация с нашите юристи тук обаче, които съвсем разумно предложиха – нашето предложение се коригира: т. 1 да отпадне, тъй като в т. 2 е записано буквално – нека да го прочета за всички уважаеми представители: „при промяна на обстоятелства, свързани с внос или износ“.
Тук не става дума, доктор Дариткова, ИАЛ да работи 24 часа, става дума, че системата работи 24 часа и тя дава възможност непрекъснато за промяна на списъка. Ежеседмичният срок – пак повтарям добронамерено – е твърде дълъг линеарно при такова бързо движение на стоки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Значи, Вие променяте предложението – не да се коригира, а да отпадне. Благодаря.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Да, точка 1 да отпадне. Точка 2 става т. 1 – това е нашето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Преномериране, да.
Дуплика?
Заповядайте. (Народният представител Крум Зарков напуска залата.)
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Виждам, че уважаемият от мен господин Зарков излезе, защото не вярвам това да е било неговото предложение.
С отпадането на т. 1 ние оставяме възможност само при промяна на обстоятелствата да се променя този списък, тоест това абсолютно противоречи на първоначалното Ви заявление, че искате да е по-кратък периодът. (Шум и реплики.)
Така че в този смисъл за мен е по-разумно да остане това, което сме съобразили в хода на дискусиите с всички институции, най-вече с Изпълнителната агенция по лекарствата – ежеседмичен да е един от сроковете, които задължително генерират нов такъв списък. При всички други случаи това да става, когато имаме промяна в обстоятелствата и това за мен са разумните срокове.
Апелирам към народните представители при една толкова сложна материя да не правим импровизации в пленарната зала само за лична изява!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доктор Дариткова.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване неподкрепения текст на народния представител Слави Нецов.
Гласували 77 народни представители: за 5, против 6, въздържали се 66.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на професор Михайлов в § 50, ал. 4, т. 1 да отпадне.
Гласували 81 народни представители: за 6, против 62, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 43, който става § 50 по Доклада на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 10.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 44 има предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 51:
„§ 51. Член 217г се изменя така:
„Чл. 217 г. Изпълнителната агенция по лекарствата извършва проверки на лицата, които са задължени да предоставят информация по реда на тази глава.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И § 45.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 44, който става § 51 по Доклада на Комисията, и подкрепените от Комисията текстове на вносителя за § 45, който става § 52.
Гласували 81 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 8.
Предложението прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 46 има предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители:
„В § 46:
1. В чл. 232а, ал. 3 пред думите на „един месец“ се прибавят с „период до“.
2. Създава се нова алинея 9:
„(9) Изпълнителната агенция по лекарствата осъществява постоянно наблюдение чрез специализирана електронна система на уведомленията за износ, съответно откази за удовлетворяване на заявки за доставка на лекарствени продукти.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Слави Нецов.
„В § 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в изречение второ думите „съгласно наредбата по чл. 2176, ал. 4“ се заменят с думите „съгласно наредбата по чл. 2176, ал. 3, като липсата на доставени лекарствени продукти се декларира в уведомлението.“
2. В ал. 2, изречение второ думите „съгласно наредбата по чл. 2176, ал. 4“ се заменят с думите „съгласно наредбата по чл. 2176, ал. 3, като отказът от удовлетворяване по заявка се декларира в уведомлението.“
3. В aл. 8 думите „съгласно наредбата по чл. 2176, ал. 4“ се заменят с думите „съгласно наредбата по чл. 2176. ал. 3“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 53:
„§ 53. Създава се чл. 232а:
„Чл. 232а. Притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5а и 6 ежедневно предоставят на ИАЛ чрез специализираната електронна система по чл. 2176, ал. 1 информация за:
1. доставените им количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък;
2. отпуснатите/продадените количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък;
3. наличните им количества, посочени по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Пак си забравих картата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Отчетете времето на професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Смисълът на предложението, което сме направили отново акцентира върху динамичните възможности на системата. Има сериозна юридическа разлика между „до 1 месец“ и „в период от 1 месец“. Отново наблягам на този акцент, тъй като смисълът на електронната информационна система, смисълът на възможността да бъде включен един или изключен друг препарат от Списъка, който е забранен за реекспорт, е в това системата да даде възможност на съответните органи много бързо да реагират, ако се постави, ако се коментира, по този начин „в период от 1 месец“, а се замени или остане „до 1 месец“, в рамките на този месец нещата могат да се случат. Тук е представена също конструкция, която заслужава внимание – пет дистрибутора, които не са получили от съответния производител съответния медикамент, и докладват. Затова нашето предложение е „в период от 1 месец“, тоест непрекъснат контрол в този месец, а не в рамките на един месец. Има разлика и тази разлика, който осмисля терминологията, би я уловил. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми професор Михайлов.
Реплики – няма да има.
Други изказвания?
Заповядайте, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Съзнавайки колко отегчаваме народните представители, за пореден път ще се опитам да Ви обясня какво гласуваме в момента. Тук, в този параграф, става въпрос за това кои подават информация в специализираната електронна система и изрично е написано в параграфа, който току що прочетох, че става въпрос за ежедневно предоставяне на информация. В този параграф става въпрос именно за това – ежедневно се предоставя от търговците на дребно информация за наличните, продадените и останалите в складовете им лекарствени продукти. Това е динамичният обмен на информацията.
В предходния текст ставаше въпрос за ежеседмично генериране от Изпълнителната агенция по лекарствата на Списък със забранени за износ лекарствени продукти. А в този смисъл Вие изведнъж излизате с някакво предложение за едномесечен срок. Аз наистина се обърках, извинявам се, но се опитвам да обясня на останалите народни представители логиката на нашите предложения и се надявам те да бъдат подкрепени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за реплика, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
На мен започва да ми идва малко нанагорно за предложение, което е със срок на давност от 6 месеца, да се говори, че става дума за импровизации.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Четете текста!
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Не, текста го чета, Вие го прочетете, ако искате, внимателно! Няма да правим в залата дебат между двамата.
На проверка подлежат лекарствени продукти, за които най малко пет различни притежатели на разрешения за употреба в срок до 1 месец, а ние говорим за период от 1 месец. Има сериозна разлика. Не става дума за никакви импровизации. Не насочвайте в тази наклонена плоскост вниманието на уважаемите народни представители. Това е обмислено, за да бъде предложено – и то не днес. Не става дума за импровизации. Затова Ви моля да не давате непрекъснато квалификации, което обижда някои от народните представители и представя в невярна светлина предложенията по съответния законопроект. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Михайлов.
Реплика? Заповядайте, доктор Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам реплика, за да изразя своето възмущение от начина, по който се представя днешният законопроект.
Госпожо Председател, възмутена съм от начина на държание на председателя на Комисията по здравеопазване и начина, по който се държи към моя уважаван колега доктор Михайлов. Ако това ще бъде стил и метод на работа оттук нататък, нека да го приемем всички, но аз не мисля, че това е стил и метод.
Няколко пъти професор Михайлов обръща внимание за това, че Изпълнителната агенция по лекарствата се превръща в ежедневен събирател на информация, но той чак след седмица ще актуализира Списъка. В същото време може да си представите какво може да стане на границата или на границите.
Много Ви моля, нека да запазим уважителния тон, защото не е мястото тук, в Народното събрание, да показваме неуважение един към друг!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доктор Найденова.
Трета реплика ще има ли?
За дуплика, доктор Дариткова? Няма да има дуплика.
Други изказвания?
Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители.
Гласували 79 народни представители: за 17, против 47, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Слави Нецов.
Гласували 78 народни представители: за 2, против 5, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 46, който става § 53 по Доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 73, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Георги Михайлов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 54:
„§ 54. В чл. 262 се създава ал. 12:
„(12) За подаване на заявление за получаване на оценка на здравните технологии по ал. 4 Министерството на здравеопазването събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 21, ал. 2.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 47 и 48, които стават съответно параграфи 55 и 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, доктор Дариткова.
Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложените от Комисията в подкрепа на предложението на професор Михайлов – текст за § 47 и § 48, по текст на вносител, които стават параграфи 55 и 56.
Гласували 96 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: По § 49 има предложение на народния представител Слави Нецов.
„В § 49, с който се иска изменение и допълнение на чл. 284в, се създават нови ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:
„(3) Когато при подадено уведомление за износ по чл. 217а, ал. 4 и чл. 217б, ал. 1 се установи, че притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти се е снабдил с лекарствени продукти от списъка на наблюдаваните продукти от лица, различни от посочените в чл. 207, ал. 1, т. 4, се наказва с имуществена санкция от 50 000 лева до 100 000 лева, а при повторно извършване на същото нарушение изпълнителният директор на ИАЛ издава заповед за отнемане на разрешението.
(4) Когато при извършена проверка по чл. 217а, ал. 6, притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти не окаже съдействие или не предостави информация на органите на държавен контрол, се наказва с имуществена санкция от 3000 лева до 9000 лева, а при повторно извършване на същото нарушение изпълнителният директор на ИАЛ издава заповед за отнемане на разрешението.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Слави Нецов, неподкрепено от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 5, против няма, въздържали се 85.
Преминаваме към гласуване текста на вносителя за § 49, който става § 57.
Гласували 87 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 50 има предложение на народния представител Слави Нецов.
„Параграф 50 се изменя, както следва:
Създава се чл. 284г със следното съдържание:
„Чл. 284г. Който извърши износ на лекарствени продукти в нарушение на Глава девета „б“ се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.“
Създава се нов чл. 284д:
„Чл. 284д. Магистър-фармацевт, който без да му бъде представена рецептурна бланка продаде лекарствен продукт от списъка на наблюдаваните продукти, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лева.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 58:
„§ 58. Създават се чл. 284г, 284д, 284е, 284ж и 284з:
„Чл. 284г. Който не изпълнява задълженията си по чл. 68, ал. 1, т. 9 и 10, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 100 000 до 150 000 лв.
Чл. 284д. Който извърши износ на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 217в, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 100 000 до 150 000 лв.
Чл. 284е. Който не изпълни или не изпълни в определените в закона срокове задължението си за предоставяне на информация по чл. 217б, ал. 3, т. 1, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 100 000 до 150 000 лв.
Чл. 284ж. Който предостави информация по чл. 217б, ал. 3, т. 1 с непълно и/или неточно съдържание, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв.
Чл. 284з. За неизпълнение на задълженията по чл. 217б, ал. 9 на изпълнителния директор на ИАЛ, съответно на длъжностно лице от ИАЛ се налага глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 100 000 до 150 000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложенията за текст на § 50.
Първо, неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Слави Нецов.
Гласували 88 народни представители: за 8, против 3, въздържали се 77.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията, с което е подкрепен текстът на вносителя в редакция на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 8.
Предложението за текст на § 50, който става § 58, е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 59:
„§ 59. Член 285в се изменя така:
„Чл. 285в. Който изнесе лекарствени продукти в количества, по-големи от количествата по чл. 207, ал. 1, т. 15, буква „г“, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 100 000 до 150 000 лв.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложение за текст на § 51, който става § 60 в редакция на Комисията, и нов § 59.
Гласували 84 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 52 има предложение на народния представител Слави Нецов:
„В § 52, където се изменя чл. 287, ал. 2, думите „който достави“ се заменят с думите „който продаде“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 61.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Слави Нецов, неподкрепено от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 9, против 2, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията по текста на вносителя за § 52, който става § 61.
Гласували 83 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
„Създава се нов параграф:
Създава се нов чл. 290ж със следното съдържание:
„Чл. 290ж. (1) Който не предостави информация съгласно изискванията на чл. 17, ал. 8, се наказва както следва:
1. за търговец на едро, който не предостави в реално време на ИАЛ информация, се наказва с имуществена санкция в размер на 1/12 от годишния оборот, реализиран през предходната година, но не по-малко от 10 000 лв.;
2. за търговец на дребно – 1/12 от годишния оборот, реализиран през предходната година, но не по-малко от 5000 лв.;
3. за физическите лица – глоба в размер на 500 лева.
(2) При повторно нарушение – имуществената санкция и глобата се удвояват.
(3) При реализиране на следващо нарушение – се отнема разрешение, получено по чл. 7 от този закон.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложението на народния представител Валентина Найденова.
Гласували 86 народни представители: за 13, против 67, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 62:
„§ 62. В чл. 291, ал. 1 след думите „284а“ се добавя „чл. 284г – 284з“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на подкрепеното от Комисията предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов и предложението на Комисията за нов § 62.
Гласували 85 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 53 има предложение на народния представител Слави Нецов:
„В § 53, т. 1, където се прави предложение за изменение на чл. 293, ал. 1, се правят следните изменения:
В чл. 293, ал. 1 думите „и чл. 283, ал. 1“ се заменят с думите „чл. 281, ал. 1 – 3 и чл. 287, ал. 2“.
В § 53, където се създава нова ал. 4 към чл. 293, думите „чл. 284г и чл. 284д“ се заменят с думите „чл. 284г“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 63:
„§ 63. В чл. 293 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и чл. 283, ал. 1“ се заменят с „чл. 283, ал. 1, чл. 284в, ал. 2 и чл. 287, ал. 2“.
2. В ал. 2 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) При неизпълнение на изискванията за износ на лекарствени продукти по Глава девета „б“ от търговец на едро с лекарствени продукти изпълнителният директор на ИАЛ издава заповед за отнемане на разрешението, когато търговецът на едро извърши повторно нарушение по чл. 284д и 285в или когато системно не изпълнява задълженията си по чл. 207, ал. 1, т. 15.”
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея цифрата „4“ се заменя с „5“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Обсъждаме предложенията за § 53.
Има ли изказвания? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Слави Нецов за текста на § 53.
Гласували 80 народни представители: за 2, против 2, въздържали се 76.
Предложението не е прието.
Пристъпваме към гласуване на предложението за текст на § 53, който става § 63 в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 64:
„§ 64. В чл. 295, ал. 2 след думата „по“ се добавя „чл. 284з и“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложенията по редакция на Комисията за текстове на § 64 и § 54, който става § 65.
Гласували 86 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 13.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 55 има предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 66:
„§ 66. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „Брошура на изследователя“ е брошура на изследователя по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 23 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
2. Точка 8 се изменя така:
„8. „Възложител“ е спонсор по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 14 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
3. Точка 10 се изменя така:
„10. „Главен изследовател“ е главен изследовател по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 16 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
4. Точка 12 се изменя така:
„12. „Добра клинична практика“ е добра клинична практика по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 30 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
5. Точка 20 се изменя така:
„20. „Изпитван лекарствен продукт“ е изпитван лекарствен продукт по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 5 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
6. Точка 21 се изменя така:
„21. „Изследовател“ е изследовател по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
7. Точка 22 се изменя така:
„22. „Информирано съгласие“ е информирано съгласие по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 21 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
8. Точка 24 се изменя така:
„24. „Клинично изпитване на лекарствен продукт“ е клинично изпитване по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
9. Създава се т. 25а:
„25а. „Конфликт на интереси“ е конфликт на интереси по смисъла на Глава осма, Раздел I от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
10. Точка 26 се отменя.
11. Създава се т. 27б:
„27б. „Лекарствен продукт за състрадателна употреба“ е лекарствен продукт за палиативна употреба по смисъла на чл. 83, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета.“
12. Точка 36 се отменя.
13. Създава се т. 36а:
„36а. „Мрежова и информационна сигурност“ е защитата на информацията от неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване.“
14. Създава се т. 38а:
„38а. „Недостиг на лекарствен продукт“ е недостигът на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, установен чрез специализираната електронна система по реда на чл. 217б.“
15. В т. 40 думите „или участник в клинично изпитване“ се заличават.
16. В т. 41 се правят следните изменения:
а) в текста преди буква „а“ изречение второ се заличава;
б) в буква „а“ думите „в случай на клинично изпитване е нежелана лекарствена реакция, чийто характер, тежест или изход не съответстват на информацията за изпитания лекарствен продукт, посочена в брошурата на изследователя;“ се заличават.
17. Точка 53 се изменя така:
„53. „Протокол на клинично изпитване“ е протокол по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 22 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
18. Създава се т. 69в:
„69в. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.“
19. Точка 75 се изменя така:
„75. „Съществена промяна в протокола на клиничното изпитване“ е съществена промяна по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 13 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
20. Точка 78 се изменя така:
„78. „Участник“ е участник по смисъла на чл. 2, параграф 2, точка 17 от Регламент (ЕС) № 536/2014.“
21. Точка 79 се отменя.
22. Точка 84 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов, за изказване.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Имам чисто техническо предложение, което според мен като професионалист е доста важно.
„11. Създава се т. 27б: „Лекарствен продукт за състрадателна употреба“ е лекарствен продукт за палиативна употреба по смисъла на чл. 83, параграф 2 – това го говорихме и на Комисия – от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета“ да отпадне думичката „палиативна“.
Смисълът на това, което предлага Здравната комисия, е да има възможност български граждани да получат достъп за сметка на иноваторите до нови продукти за лечението на нелечими заболявания. По смисъла на терминологията в медицината „палиативна употреба“ се използва за случаи, които са безнадеждни, и съответните лекарства за палиативна употреба не променят хода на заболяването. В случая това не е така.
Има допусната грешка може би в превода, затова според мен, за да не се създават проблеми в бъдеще, думата „палиативна“ да отпадне. Да стане: „продукт за употреба по смисъла на чл. 83...“. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Михайлов.
Има ли реплики към предложението? Не.
Изказвания?
Заповядайте, доктор Дариткова, за изказване.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние тук в нормотворчеството сме длъжни да се съобразяваме с официалния превод на Директивата и затова сме въвели този термин. Да, може медицинската целесъобразност да изисква друга терминология, но законодателната целесъобразност налага да се съобразяваме с официалния превод на Директивата. Именно затова сме въвели тук тази терминология.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Реплика?
Професор Михайлов, заповядайте за реплика към изказването на доктор Дариткова.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Нашето предложение не влиза в разрез с Регламента на Европейския парламент под номер, който беше посочен, а само молим уважаемата зала да премахнем тази дума, за да не се създават прецеденти в практическото осъществяване на Закона. Думата „палиативна“ може да послужи след това за пречки при възможността за използването от български граждани на такива иновативни продукти. Иначе нямаме нищо против съответния регламент под номер, който е посочен. Това не променя смисъла на Регламента, а отпада дума, която би създала проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Михайлов.
Разбирам, че правите предложение за редакционна поправка, което постъпи в днешното заседание. Ще го подложа на гласуване.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на обсъждания текст на § 66.
Първо, гласуваме редакционната поправка, направена от професор Михайлов в т. 11: в т. 27б „Лекарствен продукт за състрадателна употреба“ от израза „палиативна употреба“ да отпадне думата „палиативна“, с препратката към съответния параграф.
Гласували 88 народни представители: за 16, против 63, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя в редакция, предложена от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 14.
Предложението за текст на § 66 е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 56 и 57, които стават съответно параграфи 67 и 68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и текстовете на § 56, който става § 67, и § 57, който става § 68.
Гласували 89 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 58 има предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители:
„В Закона за медицинските изделия в чл. 6 се създава нова т. 13, със следното съдържание:
„13. предоставя в реално време чрез „Информационен контактен център“ /ИКЦ/ към Изпълнителната агенция по лекарствата, съгласно изискванията на чл. 17, ал. 8 към Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, информация за медицинските изделия.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме първо предложението на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за текст на § 58.
Гласували 83 народни представители: за 17, против 61, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за § 58, който става § 69.
Гласували 84 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 59 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 70:
„§70. Разрешените до влизането в сила на този закон клинични изпитвания с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се провеждат в лечебните заведения, за които са получени разрешения за провеждане на съответните клинични изпитвания по досегашния ред.“
По § 60 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 71:
„§ 71. (1) Министърът на здравеопазването определя състава на комисията по чл. 103, ал. 1 в срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон.
(2) Комисията по чл. 103, ал. 1 е правоприемник на Комисията по етика за многоцентрови изпитвания.
(3) Комисията по чл. 103, ал. 1 дава становища и по неприключилите производства пред комисиите по етика, създадени към лечебните заведения, по досегашния ред.
(4) До определяне на състава на комисията по чл. 103, ал. 1 Комисията по етика за многоцентрови изпитвания продължава да осъществява дейността си по досегашния ред.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 72.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 73:
„§ 73. (1) Ръководителите на лечебните заведения, в които се извършват клинични изпитвания по реда на този закон, определят лице за контакт в съответствие с изискванията на чл. 107а в срок до 3 месеца от влизането в сила на чл. 107а.
(2) Комисиите по етика, създадени към лечебните заведения по досегашния ред, продължават да осъществяват дейността си до определяне на лице за контакт по чл. 107а, ал. 1.
(3) След определяне на лице за контакт по чл. 107а, ал. 1 функциите на комисиите по етика, създадени към лечебните заведения по досегашния ред, се осъществяват от лицето за контакт по чл. 107а, ал. 1, с изключение на даването на становище по чл. 83, което се извършва от комисията по чл. 103, ал. 1.
(4) Архивите на комисиите по етика, създадени към лечебните заведения по досегашния ред, се предават и съхраняват в съответното лечебно заведение.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 74.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Преминаваме към обсъждане на четирите параграфа.
Изказвания? Няма.
Гласуваме предложенията на Комисията за текста на § 59, който става § 70, за текста на § 60, който става § 71, за текста на § 61, който става § 72, на § 62, който става § 73, и на § 63, който става § 74.
Гласували 92 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 16.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 64 има предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 64 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания?
Професор Михайлов, заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Предложението, направено от вносителя и отхвърлено впоследствие от двамата уважаеми народни представители, показва на практика, че публикуващият се закон и всички негови отправни желания няма да влязат в действие или ще влязат в действие в бъдещо неопределено време. Няма никакъв термин, никаква линеарна готовност на Закона да влезе, защото, както Ви споделих в началото на неговото обсъждане, той почива на система, която не е създадена. Отхвърлянето на този параграф означава, че той ще бъде публикуван, но кога ще почне да действа този списък е абсолютно неясно. Това потвърждава тезата, че основата за работа, която беше възприета, не е правилна. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Реплики? Няма.
За изказване – доктор Дариткова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предложили сме отпадане на този параграф, защото това е изработване на първия списък по стария ред. В следващия параграф ние ясно разписваме как ще започне да работи електронната информационна система и там, във следващия параграф, ще видите, че сроковете са ясно указани. Нямайте притеснение, че Законът няма да изработи правилен продукт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов – § 64 по Доклада на Комисията да отпадне.
Гласували 83 народни представители: за 68, против 12, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 65 има предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 75:
„§ 75. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата създава специализираната електронна система по чл. 217б, ал. 1 в съответствие с изискванията на този закон в срок до 4 месеца от влизането му в сила.
(2) Първият Списък на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за които е установен недостиг на територията на Република България, се изготвя при спазване на изискванията на чл. 217в, като недостигът на лекарствени продукти се установява въз основа на необходимите количества за задоволяване на здравните потребности на населението за период от един месец, изчислени въз основа на средномесечното потребление на съответния лекарствен продукт за предходните 6 месеца чрез специализираната електронна система по реда на чл. 217б.
(3) За изготвяне на първия списък по чл. 217в, ал. 1 информацията по чл. 217б, ал. 3, т. 1 – 3 се предоставя за предходните 6 месеца от деня на създаването на специализираната електронна система по ал. 1, който публично се оповестява на интернет страницата на ИАЛ. Информацията се предоставя в срок до два месеца от създаването на специализираната електронна система по ал. 1.
(4) Списъкът по ал. 2 се изпраща от ИАЛ и на Агенция „Митници“ по служебен ред.
(5) Министерството на здравеопазването оказва съдействие на ИАЛ при създаването на специализираната електронна система по чл. 217б, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания по текста за § 65? Няма.
Гласуваме предложението за текст на § 65, който става § 75 по Доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 69, против 7, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 76:
„§ 76. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до 3 месеца от влизането му в сила.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 66, който става § 76 по предложение на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 54.
Предложение на народния представител Слави Нецов – създава се § 67 със следното съдържание:
„§ 67. За започналите до влизането в сила на този закон инспекции, при които е установено съответствие с Добрата производствена практика или с Добрата дистрибуторска практика, но не е издаден сертификат за Добрата производствена практика, съответно за Добрата дистрибуторска практика, ИАЛ издава сертификат след заплащане на съответната такса за издаване на сертификат“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 77:
„§ 77. Подадените до влизането в сила на този закон уведомления за износ на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 1, от територията на Република България се разглеждат и довършват по досегашния ред“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме предложението на народния представител Слави Нецов, неподкрепено от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 5, против 8, въздържали се 77.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението за създаване на нов параграф 77 по Доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители – да се създаде нов параграф:
„Измененията и допълненията в чл. 17, ал. 5, т. 18в, чл. 17, ал. 8, чл. 68, ал. 1, т. 10 и чл. 290ж по този закон и новосъздадената т. 13 в чл. 6 от Закона за медицинските изделия влизат в сила от 1 януари 2019 г., останалите текстове – съгласно изискванията на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 78:
„§ 78. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 5, § 7 – 12, § 14 – 21, § 27 – 30, § 31, т. 2, § 32, § 39 – 41, § 56, § 60, § 66, т. 1 – 8, 10, 12, 15 – 17, 19 – 22, които влизат в сила 6 месеца след публикуване на съобщението по чл. 82, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 536/2014.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители.
Гласували 92 народни представители: за 21, против 63, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народните представители Даниела Дариткова и Лъчезар Иванов, подкрепено от Комисията, и текста на § 78 в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 76, против 10, въздържали се 5.
Предложението и текстът са приети, а с това и целият текст на второ гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 702-01-57, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2017 г., приет на първо гласуване на 15 февруари 2018 г.
Доцент Иванов, заповядайте за процедура.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да благодаря на Комисията по здравеопазване.
Да поздравим доктор Дариткова с нейния рожден ден и затова, че този толкова труден и важен законопроект за цялата страна днес беше реализиран и стана факт! Благодаря на всички, които взеха участие! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря.
Присъединяваме се към поздравленията!
Уважаеми народни представители, десет минути почивка, за да организираме провеждането на парламентарния контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми колеги, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 21 септември 2018 г. до 27 септември 2018 г. от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева към Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите, относно преодоляването на последствията от чумата по дребните преживни животни в областите Бургас и Ямбол и позицията на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на животновъдството в Странджа. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 октомври 2018 г.
Писмени отговори от:
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Иван Димов Иванов;
- заместник-министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на три въпроса от народния представител Николай Цонков;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Никола Динков;
- министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Пенчо Милков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Пенчо Милков;
- министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народния представител Христиан Митев;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Бюрхан Абазов и Ерол Мехмет;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на два въпроса от народния представител Кристина Сидорова.
Първи на въпроси ще отговаря Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.
Първият въпрос е зададен от народните представители Николай Цонков и Димитър Георгиев относно процедура на Министерството на отбраната за осигуряване на летателна годност на самолети Су-25.
Имате думата, господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вицепремиер, на основание Решение № 108 от 17 август 2018 г. за откриване на процедура по договаряне без публикуване на обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на летателната годност на самолети Су-25 – Рамково споразумение“, е отправена покана за участие в договаряне на дейностите по възстановяване до „Авиоремонтен завод 558“, Беларус и до „Обединена авиостроителна корпорация“, Русия.
Тъй като Авиоремонтен завод „Авионамс“ не е включен в поканата, бих се върнал към изявление на премиера от 2 август 2016 г., цитирам: „Приватизацията на „Авионамс“ противоречи на естествените правила. Вертолетите и самолетите на авиобазата трябва да се ремонтират там, където кацат, в собствения им двор“. Въпреки че държавата е платила за него 29 милиона, за да си го върне, с намерение да гарантира освен работни места и независимост на българската военна авиация от чужди доставчици по отношение ремонта на летателна техника, с тази поръчка по договаряне на практика се елиминира един български завод, който е с капацитет да го направи.
От гореизложеното възникват редица въпроси, например кое налага пряко договаряне с изпълнителите вместо обявяване на обществена поръчка, която би разширила кръга на участниците и би дала възможност за участие на български фирми във възстановяването на летателната годност? Защо се предлага Рамково споразумение, въпреки че срокът от 48 месеца е достатъчен и дава възможност за конкретно договаряне на упоменатите в поканата? Поканата е отправена на 17 август, срокът за представяне на офертата е 10 септември, тоест много малък, а самото договаряне е определено два дни по-късно. Не е ли твърде скоротечен този процес?
Точка 4.5. предвижда участие в преговорите на упълномощено от участника лице или лица. Това създава условия за корупционна практика чрез появата на посредник между Министерството и фирма изпълнител.
Не на последно място, поканата е подписана от заместник-министър Величков, както вече споменах, на 17 август, петък. Той замества министъра до 19 август – само още два дни. Кое налага такова бързане от Ваша страна и защо не е изчакано Вашето завръщане и подписване на поканата?
В този смисъл искаме да Ви попитаме: докъде е стигнала процедурата, на какво основание са поканени фирмите, на какви принципи? Моля за Вашия отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Цонков.
Заповядайте, господин Вицепремиер, да отговорите на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Цонков, усвоихте навика да хитрувате на парламентарния контрол. Само че уменията, които сега се опитвате да усвоите в първия Ви мандат като народен представител, аз съм ги усвоил отдавна.
По Правилника би следвало да Ви отговоря само на въпроса, който Вие сте ми задали, а той няма нищо общо с това, което сега изговорихте от трибуната на Народното събрание. Нищо общо!
Въпросът Ви е следният: в тази връзка Ви питаме на какъв етап е процедурата, има ли проблем при провеждането и въз основа на какви принципи и критерии? Вие изброихте доста неща, които нямат нищо общо с въпроса. Това е опит за хитруване. Аз обаче ще Ви отговоря.
Първо, в отговор на поставените от Вас въпроси относно процедурата за договаряне без публикуване на обявление с предмет: „Възстановяване на летателната годност на самолети Су-25 – Рамково споразумение“, информацията е следната.
Обществената поръчка с предмет: „Възстановяване на летателната годност на самолети Су-25 – Рамково споразумение“, е обявена като процедура на договаряне без публикуване на обявление. Същото е одобрено с Решение № 108 от 17 август 2018 г. от министъра на отбраната. Изпратена е покана, както Вие споменахте, до две дружества – „Авиоремонтен завод 558“, Република Беларус и „Обединената авиостроителна корпорация“, Руска федерация.
Срокът за подаване на офертите изтече на 10 септември 2018 г. в 17,30 ч. Имаме едно подадено предложение от Република Беларус.
Комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка започна работа на 12 септември 2018 г. Крайният срок за решение на комисията е 30 работни дни, тоест 12 октомври тази година.
Критерий за възлагане на поръчката е икономически най-изгодна оферта, на най-ниска цена – това е критерият. Пълната документация по тази обществена поръчка, включително и Методиката за оценка, са публикувани в сайта на Министерството на отбраната, тоест няма нищо скрито, покрито. Няма да Ви го цитирам – знаете го сайта.
Участникът, чиято оферта отговаря на всички изисквания на документацията и е получил най-ниска стойност, се класира на първо място за изпълнител на поръчката. Към момента няма възникнали проблемни въпроси.
По отношение на това защо е подписана от заместник-министъра. От 6 август съм в отпуск. Първо ме замества единият заместник-министър, след това ме замества другият заместник-министър. Нали не се съмнявате, че заместващ ме министър ще тръгне да прави нещо на своя глава, ако това предварително не е в разчет с военновъздушните сили и не е по тяхно искане, предварително да е обсъдено, още преди да изляза в отпуск и така нататък?
Вкарвате друга тема, която обаче няма нищо общо с живия живот и с истината – казвате: защо не е поканен заводът „Авионамс“, който има способности – първа грешка. „Авионамс“ няма способности в момента да извършва подобна ремонтно-възстановителна работа на самолети Су-25.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България, от място): Няма такова нещо.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Казвам Ви го в прав текст, не се усмихвайте. По този повод имаше писмо от синдикатите в Авионамс. Провели сме среща в началото на месец септември. Самите те са наясно, че „Авионамс“ няма нито лиценз, нито способност в момента да извърши този ремонт. Ремонт могат да извършват фирми, които са лицензирани за това, имат лиценз. Те са изброените две, до които сме изпратили поканата – в Русия, и в Беларус.
На Вашия въпрос: защо не сме изчакали? Защото придобиването на подобни способности – не говоря само за събиране на необходимия капацитет от работна ръка и специалисти, но и получаването на лиценза – ще отнеме в най-добрия случай две години, а може да отидат и три. Военновъздушните сили не могат да чакат три години придобиване на способности на един завод и чак тогава да е самият ремонт. Това не е „Жигула“, която можеше да я дадеш на ремонт във всеки сервиз, във всяко село, където всеки може да извади отвертката и клещите, да започне да ремонтира. Все пак това е авиационна техника.
Две са лицензираните предприятия, които могат да извършват този ремонт – заводът в Беларус, и заводът в Русия. Изпратихме точно за това на двете. Ето я конкуренцията, за която Вие говорите. Като излезе с резултат работната група, тогава вече можем да коментираме конкретните неща.
Вие задавате въпроса защо рамково споразумение? Много просто – защото целта е да могат да бъдат използвани онези средства, които в края на всяка бюджетна година остават в Министерството на отбраната и при липса на рамков договор, рамково споразумение не можем да ги похарчим за тази цел. Когато имаме рамково споразумение, на базата на което правим договор… Необходимите миналата година бяха над 40 млн. лв., които ние, ако имахме подобни рамкови споразумения за Ми-17, Ми-24, Су-25 или без значение каква друга техника, ако те бяха включени предварително, можехме тези пари да ги дадем точно в това направление. Точно затова е „рамково“, защото парите не са осигурени.
След като станаха инцидентите в Крумово, разговорите, които аз съм водил и с финансовия министър, и с министър-председателя, са да търсим необходимите средства за възстановяване на авиационната ни техника, за да могат пилотите да трупат опит, тоест да не губят опит и способности като летци и да летят повече летателни средства. Но дори да се отпуснат парите, ако ние нямаме предварително рамково споразумение или договор с фирма, която може да извърши тези ремонти, всъщност ние не можем да ги похарчим. В края на годината, ако има необходимите средства и те ни бъдат отпуснати, без подобен рамков договор ние няма как да започнем възстановяването на тази летателна техника – за това става дума.
Благодаря Ви за вниманието, госпожо Председател, уважаеми колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Заповядайте за реплика, господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вицепремиер, не само не съм удовлетворен от отговора, а крайно неудовлетворен. Ще Ви кажа защо.
Първо, Вие си служите с неправилни термини, защото не става въпрос за лиценз на завода, включително и Пловдивския, става въпрос за упълномощаване от страна на руската страна да направи ремонт и модернизация на съответните самолети в частност Су-25. Бих искал да Ви кажа, че беларуската фирма няма такова упълномощаване. Ще Ви го докажа и с документи, в момента ги нямам. Има списък наистина с фирмите, които са упълномощени от руската страна.
Второ, българската фирма, която е 100% държавна и е специализирана в ремонта на летателна техника, е упълномощена от руската страна да извършва ремонт. Дори тук мога да Ви покажа – има разделителна ведомост кои дейности могат да бъдат извършени в България, кои трябва да бъдат извършени в Русия.
Трето, какво се случва с транспортните разходи? Никъде не е упоменато в Рамковото споразумение. Става въпрос за няколко милиона. Нормално е.
Между другото, в писмото на руската страна те са готови да работят с българската страна и да ремонтират в България летателната техника Су-25. Все пак сте Патриоти. Казвате, че парите трябва да остават в България, че подкрепяте българската отбранителна индустрия – записано е и в управленската Ви програма. Е, аз не разбирам как точно изпълнявате управленската си програма и изпълнявате своите приоритети, още повече че има голямо разминаване между думите и изявленията на министър-председателя и думите на неговите министри, за съжаление. На кое да вярваме – на думите или на делата?
И не на последно място, господин Вицепремиер, защо има фирма посредник за преговорите?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Коя е фирмата посредник?
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Не знам, предвидено е в Рамковото споразумение. Става въпрос за 82 милиона, от които нито лев няма да остане в България, а може би ще останат в тази фирма посредник някакви комисионни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Цонков.
Заповядайте, господин Вицепремиер, имате възможност да направите дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Цонков, Вие казахте, че не разбирате и наистина не разбирате, а като не разбирате, е хубаво да не говорите.
Първо, фирма посредник няма. Защото поканите са изпратени от Министерството на отбраната. Повтарям – Министерството на отбраната, до двете фирми. Къде е посредникът? Къде е посредникът тук? Първо, фирма посредник няма. Сега, като ми направихте репликата, разбрах за какво става дума – всъщност Вие лобирате за една от фирмите.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България, от място): За държавната.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Не, не, не! Вие ми цитирате… Не, напротив, не за държавната фирма. Аз Ви казах, че „Авионамс“ в момента няма възможност, тъй като от 2001 г. те не са ремонтирали подобни самолети. Имат разменени писма през, забележете, юли и август месец! Разменени писма за намерения. Ние сме разговаряли с руската страна. Две, в добрия случай, до три години, са необходими, за да е в състояние заводът да започне да изпълнява тези длъжности.
Това, което казвате всъщност, беше изпратено в едно тенденциозно писмо. Тук става въпрос директно за лобиране на определени среди за една от фирмите, за руската фирма. Ние сме изпратили до две. Ако руската фирма беше толкова заинтересована или имаше тези възможности, за които Вие казвате, включително в България да се свършва това, защо не подадоха предложение? Те не подадоха предложение.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България, от място): Вие не сте поканили българската фирма!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Ама българската страна не може да я поканим, защото тя не може да извършва такава работа. Вие ще ме попитате: защо не поканихте и „Булгарплод“ например? Не могат да го направят това в момента.
Добре, аз Ви казвам какви са фактите. Вие на практика влизате в играта на една група хора, които определено лобират за тази схема. Това би било схемата на посредничеството, за което Вие говорите. Посочете ми коя е фирмата посредник при положение, че Ви казвам: писмата са изпратени до двете фирми – в Русия и в Беларус. Няма фирма посредник и няма никъде предвидено сключване на договор с фирма посредник, през която да минават ремонтите и доставките на части. Вие защо мислите, че ако можеше, нямаше да го направим в „ТЕРЕМ-Летец“ това нещо, което си е предприятие на Министерството на отбраната? Защото просто не може да се направи. Същото е състоянието и в „Авионамс“, за съжаление. Те последните 17 години не са извършвали подобна дейност. В момента се занимават с дейност по ремонт на хеликоптери Ми-17. Точно така. Ама Ми-17 е хеликоптер, а Су-25 е нещо съвсем, съвсем различно.
Така че не се съмнявам в добронамереността на Вашите намерения, но вероятно някой Ви е заблудил. Аз Ви казвам каква е целта на тази заблуда. Целта беше и е с целия този натиск, който беше направен опит да бъде оказан, да се върви към разговори с руската страна. А аз исках да има конкуренция кой да даде по-добра цена и Ви казах, ще го повторя, да остане още веднъж за протокола: основен критерий за възлагане на поръчката е икономически най-изгодната оферта – най-ниска цена. Точка по въпроса.
Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
С това приключи участието на Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната в днешния парламентарен контрол.
Декларация от името на група.
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми български граждани! Първият ден на месец октомври е обявен за Международен ден на възрастните хора. Това става с решение на Общото събрание на ООН от 14 декември 1990 г. На този ден отдаваме уважението си към хората от третата възраст и Вашия принос за изграждане на нашето общество. Честит да е празникът Ви! Казвам го с уважение, но с тъга и с извинение, че и днес милион и половина от Вас живеят на прага на бедността.
Обръщам се и към управляващите с укор, че отхвърлиха Закона за възрастните хора, че отхвърлиха искането ни за преизчисляване на всички стари пенсии, че не приемат предложението ни за диференцирана ставка на ДДС, което ще доведе до облекчение за Вас, в същото време се предлага реформа в здравната система, според която трябва да се плащат 12 лв. допълнително застраховка.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Но не я плащат пенсионерите.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Да, господин Министър, и макар че съм в процедура на декларация, ще отправя въпроси и към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Риторични.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Защо държавата и днес не плаща дължимите осигуровки за пенсионерите? И днес не ги плаща. Ще плащате ли тези 12 лв. застраховка за пенсионерите, след като дори и осигуровките им днес не внасяте в пълен размер? Кога ще върнете онзи милиард и половина, който Симеон Дянков взе от Здравната каса, прехвърли в бюджета и изхарчихте незнайно за какво? Вие тогава се занимавахте с финансите на държавата, има решение на съда по този въпрос. Кога ще върнете тези пари? Вместо това решихте да натоварите с допълнителни 12 лв. всеки български гражданин. При това да ги накарате и да си доплащат. Това не е здравна реформа. Това е здравен геноцид.
Освен това, уважаеми българи, макар и по повод на Деня на възрастните се случват неща, които касаят и млади, и средна възраст, и трета възраст: от 1 юли се увеличи токът, от 1 юли се увеличи и парното, цената на водата. Днес току-що научихме от официално изявление на Комисията за енергийно и водно регулиране, че са решили да увеличат цената на природния газ с 14%. Как ще се отрази това на живота на българите? На цените на хляба, на основните продукти, които се употребяват всеки ден от всяко семейство? С ценови шок!
Вместо обещаните 300 лв. минимална пенсия от „Обединените патриоти“, ще имате увеличение на пенсиите догодина по швейцарското правило с между два и пет лева.
Забрави се обещанието на управляващите, записано в тяхната програма, че няма да се вдигнат данъци и осигуровки. Ето това е нашата реална държава! Освен нея има втора – паралелната, за която говорим от една година, и тя не спи, работи като за последно. Не се интересува нито от млади, нито от стари. На финала тази власт бърза, докато са млади да си осигурят старините.
Сигурно вече знаете, че има решение на Европейската комисия „Газпром“ да предоговори цените на доставките за България. Руската страна е поканила българското правителство, за да предоговори тези цени. Резултат от това няма, защото българското правителство нехае. Цитирам Иван Иванов – шефа на Комисията за енергийно и водно регулиране: „По информация, която официално ни беше подадена от Европейската комисия, очаквам започване на преговори, които да доведат до по-добри условия за България за доставка на природна газ“. Очаква! Това очакване е от месец август. Сега сме края на септември. Вместо българското правителство успешно да се отзове на поканата на „Газпром“ да предоговори и намали цените на доставките, което всички щяхте да усетите, днес на прага на зимата получаваме 14% ръст на цената на природна газ.
Вместо това обаче българските институции отново отварят сделката на Гинка Върбакова за ЧЕЗ. Госпожа Върбакова отново подаде молба в Комисията за защита на конкуренцията да купи ЧЕЗ. При това ни заплаши заедно с нейните партньори, че ще даде България на Европейски съд, ако това ѝ бъде отказано. Ние нямаме съмнение, че зад Гинка Върбакова стоят други лица. Вие имате ли, уважаем българи?
Разбира се, че ще направим всичко необходимо истината да се разбере. Ще направим необходимото да се разбере в европейските институции, защото българските не искат да я чуят или я прикриват. В случая се обръщаме и към Вас, ние ще направим необходимото като политическа партия. Но, моля, не гледайте безучастно на това. Госпожа Върбакова и нейните покровители ще влязат във Вашите домове, ще вземат от Вашите оскъдни доходи, за да си напълнят собствените джобове. Алтернативата е една и господин Борисов и правителството ще опровергаят тези думи и съмнения, единствено ако излязат и заявят, че българското правителство, българската държава има желание да влезе в сделката и да участва на пазарен принцип в процедурата за закупуване на ЧЕЗ. Тогава ще разберем, че сте искрени и загрижени за националния интерес и за съдбата на три милиона българи, които са клиенти на „ЧЕЗ България“.
Има и една втора застраховка за старините на управляващите днес – върви с пълна сила сделката за концесията на летище София. Октомври, ноември се приемат оферти в нарушение на Закона за концесиите. Разбира се, това не стряска управляващите, но аз ще Ви го прочета, за да го знаете: „Не се възлагат концесии при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред“. Летище София е обект на национална сигурност, включен в списък за национална сигурност в български закон. Законът за концесиите забранява да се дават на концесии тези обекти при опасност за националната сигурност. Кой може да гарантира, че такава опасност няма да възникне някой ден, не дай Боже?
Но освен това, обръщам се най-вече към „Обединени патриоти“: къде сте уважаеми колеги – не само сега физически в залата? Няма Ви! Къде сте в политиката – е големият въпрос? Цитирам 2015 г.: „Искаме да стане публично достояние как е ограбвана България през последните 27 години; искаме разваляне на концесията на „Софийска вода“ и ревизия на всички концесии“; 2016 г.: „Искаме прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, редки и ценни метали. Сега ще разберем кои депутати са съгласни ограбването на България от чужди колонизатори да продължава“. Думи на „Обединени патриоти“! А къде сте сега? Какво се промени оттогава – една година е минала? Защо мълчите за концесията на най-големия обект на националната сигурност? Отговорът е прост: защото сте във властта! Затова мълчите!
Но предупреждаваме предварително: не го правете, не правете тази сделка! На финала сте и отсега казваме – ако българският народ ни даде доверието си, ще разтрогнем тази сделка. При това знаем какви капани залагате в момента, като този например – уважаеми български граждани, ще Ви прочета нещо, което е нечувано нито в правния мир, нито в политическия, да не говорим за икономическия: „Дори при прекратяване поради неизпълнение от страна на концесионера, тоест този, който е взел летището, държавата отново дължи огромно обезщетение по договор за концесия“. Представете си хипотеза – дават летището на концесионер и той спира да си плаща концесионната такса, спира да обслужва пътникопотока и е виновен. Държавата иска да прекрати този договор и ще трябва да му плати за това, че той е спрял летището. Къде го има това по света, уважаеми управляващи? (Реплика на народния представител Данаил Кирилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Чуйте още нещо стряскащо: ако стане някаква опасност – пак казваме, не дай Боже – за националната сигурност и отбраната на страната, държавата е длъжна да уведоми концесионера със шестмесечно предизвестие, че му прекратява договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Представете си, че става нещо в България и ние чакаме шест месеца концесионера, за да си ползваме летището. И в този случай пак трябва да му платим обезщетение. Е, няма такова нещо по света!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Приключвайте!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Да, приключвам, госпожо Председател.
Ето защо се обръщам към всички българи, независимо от политическата Ви принадлежност: и цените, които се вдигат, и сделката за ЧЕЗ, и сделката за летището касаят българите, националния ни интерес и Вашия ежедневен живот! Нека се обединим, за да спасим това, което е останало от този национален интерес и от държавната собственост. Този модел на държавното богатство трябва да се смени. Ключови обекти на националната сигурност да останат държавна грижа и да служат за Вашето благосъстояние – на народа! Към Вас се обръщаме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Завършвайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Въпросът вече не е една партия да стане друга, да седне във властта, а въпросът е да сменим модела, да не се държим само към своята партийна принадлежност. За да намерим единение на тези национални приоритети, Ви призоваваме…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Госпожо Нинова!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: ...да мислим преди всичко за България и за Вашия живот, тоест да търсим единение за промяна, което минава през промяна в управляващата коалиция. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това е хубав завършек на Вашата декларация.
Продължаваме нашата работа с отговорите на господин Кирил Ананиев – министър на здравеопазването.
Декларация от името на парламентарна група – заповядайте, господин Гърневски, имате думата. (Народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ излизат от залата. Реплика от ГЕРБ: „Ние възпитано стояхме в залата, а Вие – не!“ Реплики от ГЕРБ към народните представители от „БСП за България“.)
Моля за тишина в залата!
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател!
Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на ГЕРБ поздравяваме възрастните хора с Международния празник на възрастните хора и всички хора в България, защото те са синове и внуци на тези възрастни хора.
И веднага трябва да кажем, че днес за пореден път станахме свидетели на проява на най-отличителната черта на Българската комунистическа партия, пребоядисана Социалистическа – нейната наглост и арогантност да приписва това, което тя прави вече 70 години в тази страна на хора, които лекуват страната от пораженията, които са нанесли.
Говорим за пенсиите на възрастните хора. Госпожо Нинова, ако имахте куража да чуете другата декларация, щяхте да стоите в залата, а не да бягате като… (Оживление.) Няма да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Хубаво е, че не казвате.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Добре, че не го казах. (Смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Продължете.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Имам чувството обаче, че по трибуната има поне едно канче отрова, и то от сериозно влечуго. (Смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Гърневски!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Да попитам аз наследниците на Комунистическата партия: през 1989 г., когато те обявиха фалита, какво имаше в Пенсионния фонд, господин Финансов министър? Нямаше нищо! Ограбен Пенсионен фонд. Ограбен народ чрез външнотърговските дружества, народните пари – чрез външнотърговските дружества.
Тук има млади хора в БСП и аз ги призовавам да изискат веднъж една лекция от техния ръководител, точно да им разкаже как ставаше ограбването с тези външнотърговски дружества, като пряк изпълнител – една хубава лекция „Парите на народа изчезнаха“.
Тук има мастит професор, който аз нарекох „академик по разграбване на държава“ – професор, станал академик благодарение на това, че 1994 – 1996 г. чрез банките бяха обрани спестяванията на българския народ. Няма го професорът-академик да ни разкаже тук как стават тези неща. Да не говорим за…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Без персонализация, много Ви моля.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Да, точно така.
Да не говорим за бордовете на директорите! Госпожа председателката – госпожа Импексова, беше поне в четири борда в тази държава. Нека минем през „Булгартабак“, нека да минем и през Пловдивския панаир. И където мине тя, трева не никне. След това тези фирми, тези бордове изчезват, фалират тези предприятия.
Къде е Пловдивският панаир? По време на заместник министър Нинова – при 800 милиона дадени, нито една стотинка в държавата, нито в хазната. Двеста милиона – имоти от Пловдив. Кой е начело на този грабеж, за който тя говори, че държавата е разграбена?
Нека да минем през олигарсите, за които говорим, че са разграбили, последния месец – четири имена. Тръгваме от Бургас през Бенчо Бенчев – виден спонсор и олигарх, несметни богатства, спонсор е на БСП, в местната власт е от БСП. На път за Пловдив минаваме през Карнобат – Миньо Стайков – несметни богатства. Ето и какви далавери се правят. Виден спонсор на БСП в тяхната листа. Спираме в моя роден град, най-коментираното име е фамилията Арабаджиеви – несметни богатства, позлатени кучета им пазят двореца в Сен Тропе, доносник на Държавна сигурност!
Ето кои разграбиха държавата – комунистическата номенклатура и Държавна сигурност. И те днес имат наглостта тук да говорят за разграбване!
Говорим за концесиите. Тук беше изнесена цяла лекция от бившия министър на транспорта. Всичко това, което казвате днес, са откровени лъжи спрямо официалната декларация, която беше прочетена по този въпрос.
Влизате и казвате за случая в Своге: „Вие сте убийци“. Връщам Ви на 7 декември 2006 г. От моста на Бяла падна рейс – 19 души, Бог да ги прости тези хора, няма ги. Управлява БСП, госпожа Нинова е в същото правителство. Аз Ви питам: кой Ви нарече Вас „убийци“ тогава, от този народ? Никой! И никой от Вас не подаде оставки, както направиха достойно трима български министри, без да е доказано, че носят вина за катастрофата в Своге, но от съпричастност към болката на тези хора, от тази трагедия, седнаха си в залата, освободиха постовете, пое отговорността политическото мнозинство, което управлява. Така се прави в демокрацията!
Тук нарекохте народа „дебили“ – стои си професорът. Другият купувал гласове или го съдят за такова нещо – стои си при Вас. Аршинът е двоен. Да не говорим там за съпоставките с Хитлергейт.
Така че тази наглост, тази арогантност не може да звучи в залата на Народното събрание – най-висшата зала в Република България.
Отивате при народа и ще правите смяна на системата. Ето аз Ви описах системата, която искате да смените. Ами, Вие сте сценаристи, режисьори и изпълнители на главните роли на тази система! Вие трябва да смените себе си и трябваше да го направите още на Бузлуджа, вместо гюбеците пред сръбския лидер на сръбската музика Горан Брегович. (Ръкопляскания от залата.)
Сега ще ходите при народа. Ами, Вие ходите три пъти при народа и три пъти вместо червени бюлетини – казах го и миналия път – червени картони. Тук ни е пратил този народ. От вторник до петък ние сме длъжни да бъдем на работа в тази зала и да решаваме проблемите на този народ. Три дни – сряда, четвъртък, петък – всеки от нас е на работното си място. Вие дезертирате, Вие бягате от работа, Вие не работите! Имате цели четири дни да си ходите при народа, където искате ходете, но сте длъжни тук да работите за българския народ, за всички в тази страна, а не само за Вашите олигархични партийни интереси.
Тази система, която сте тръгнали да сменяте, вече десета година е сменена. Десета година се лекуват раните от Вашето 70 годишно управление – грабежи, кражби, убийства и всички убийства, нанесени на този народ. Това, което е обещало това управляващо мнозинство в лицето на ГЕРБ и на „Обединените патриоти“, Вие виждате, че във втората година от управлението, защото тук има един добър икономист, какъвто е господин Кънев – ако четем числата, е ясно, че Програмата се изпълнява, че брутният вътрешен продукт расте, че тази година ще отчетем над този от 106 – 107 милиарда. Икономическият ръст се запазва, намалява се външният дълг, увеличава се фискалният резерв. Това са предпоставки за Еврозоната.
Понеже заплатите растат, започват да растат и пенсиите. Както върви всичко това – обещано за 700 лв. минимална и за 1500 лв. средна заплата, всичко това ще се изпълни. А когато се изпълни, Вас въобще няма да Ви има след онези избори, които предстоят, след като това се изпълни. Там Ви стяга чепикът. Но няма да останете, другарки и другарки. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Сядайте си на задните части, идвайте и работете за народа, а ако не, в залата въздухът е чист. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и викове: „Браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Продължаваме с парламентарния контрол.
Господин Кирил Ананиев ще отговори, първо, на въпрос от народния представител Антон Кутев относно реализиране на съвместна дейност с трансплантационните центрове в Европа на базата на двустранни и многостранни споразумения.
Имате думата, господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми колеги, честно казано, с известна погнуса взимам думата от тази трибуна, но няма как – само една е трибуната на Народното събрание, ще трябва да изтърпя.
Уважаеми господин Ананиев, уважаема госпожо Председател, колеги! Този въпрос го бях задавал, мисля, че беше на 1 юни 2018 г., тоест преди четири месеца. Какво се случи – не само заради господин министъра, той много добре знае, а заради гражданите и хората в залата?
От 2014 г. до 2017 г. ние успяхме да направим така, че да се провеждат белодробни трансплантации – ставаше дума за Виена. Оттогава, доколкото знам, датира и договорът с „Евротрансплант“, тоест става дума не само за белодробни, а възможности и за други трансплантации, когато е необходимо. Най-тежките и важните в този случай са белодробните. Става дума за осем успешни трансплантации, доколкото ми е известно. Бяха седем, мисля, че имаше една и след това, така че са осем успешните трансплантации през периода. По някаква причина през месец май 2017 г. записването в листите на чакащи спира. Оттогава всъщност е тази последната осма, която е записана рано, а всъщност белодробните трансплантации в България спират. Важното е, че спира записването с чакащи, а тогава имат 16 чакащи. Проблемът на чакащите всъщност е, че, за съжаление, горе-долу една трета от тях годишно се подновяват, в смисъл приблизително пет умират и пет нови се записват. Всяка година, реално погледнато на всеки два месеца, един човек умира от това, че не дочаква трансплантацията. Това е нещо, заради което особено настоятелно поставям този въпрос отново.
На 1 юни във Ваш отговор казвате, че водите активни преговори. Разбрахме тогава, че от месец април 2018 г. Министерството е започнало да води активни разговори и с „Евротрансплант“, разбрахме, че ние имаме договори с „Евротрансплант“, но че там трябва да се преподпише някаква негова част и респективно да се направят договорите с клиниките, които трябва да водят трансплантацията.
Факт е, че четири месеца по-късно всъщност абсолютно нищо не се е случило. Вие тогава очаквахте до три седмици – така казахте – да има резултат. Очевидно някой Ви е подвел тогава, защото резултатът четири месеца по-късно го няма, а Марияна Симеонова заяви, когато преди месец си подаде оставката, явно тя е наясно, че срокът за преговори и за разговори за утвърждаване на определена кандидатура е девет месеца. Тоест някой в Министерството вече е знаел, че почвайки процедурата през април, няма как да я свършите за три седмици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Не знам дали това е било нещо, което Ви дават като грешна информация, или сте го изтълкували грешно, но там има проблем.
Във връзка с това искам да подчертая, че закъснението ни е огромно, то е фатално за много хора. Междувременно знам, че Вие преговаряхте активно с болницата в Есен. Всички вече знаем, че на 4 септември, по една или друга причина, директорът на болницата е арестуван, което значи, че разговорите с Есен вече са компрометирани до голяма степен. Директорът на немската болница е арестуван от немската прокуратура, тоест има основание да бъде най-вероятно.
Моят въпрос към Вас е: докъде стигаме с преговорите за трансплантация, защото, подчертавам, пет човека годишно на всеки два месеца са само белодробните? Това са само записаните в листите, това са тези, които участват в листите. Тези, които не са записани в листа за трансплантация, които са десетки пъти повече като жертви, за съжаление, ги няма в тази статистика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кутев.
Заповядайте, уважаеми господин Ананиев. Имате думата за отговор.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Кутев, уважаеми народни представители! Съгласно чл. 11, ал. 4 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България. Със Закона е уредено и правомощието на Агенцията да координира международното сътрудничество в областта на трансплантациите.
По предоставена информация от ИАТ по въпроса за белодробните трансплантации на българските пациенти имаме уверението, че на настоящия етап Агенцията е в процедура по подписване на двустранно споразумение за сътрудничество с Университетската клиника в град Есен – Германия, която е член на Фондация „Евротрансплант“. Двустранното споразумение за сътрудничество е на база споразумение между ИАТ и „Евротрансплант“ за обмен на органи за трансплантация, подписано в края на 2013 г. и действащо понастоящем.
В съответствие с поставения в „Евротрансплант“ ред за подписване на двустранни споразумения за сътрудничество от българската страна е определено лечебно заведение за болнична помощ за участие в споразуменията – това е Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина“, която съгласно разрешението за осъществяване на лечебна дейност има вписана дейност по присаждане на бял дроб.
От страна на ИАТ и УМБАЛ „Св. Екатерина“ – София, са предоставени всички документи, необходими за подписване на двустранното споразумение между Университетската клиника в град Есен и Изпълнителната агенция по трансплантация, респективно Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина“, включително план-проект за обучение на български специалисти.
Към този момент няма подписано споразумение за сътрудничество и обучение с Университетската клиника в град Есен. Същото е на етап съгласуване със съответните компетентни институции в Германия с оглед последващо одобрение от борда на „Евротрансплант“.
Споразумението с трансплантационния център от държава – член на „Евротрансплант“, е единственият начин за приемане на български пациенти в такъв и получаване на оферти за лечение на български пациенти, нуждаещи се от белодробна трансплантация. След изтичане на двустранното споразумение с Университетската клиника – Виена, не е сключван договор за сътрудничество с други европейски клиники.
Изпълнителната агенция по трансплантация е осъществила контакти с други европейски държави – Швейцария, Англия, Полша, Германия, Португалия, Италия, Белгия, за търсене на оферти за белодробна трансплантация за наши пациенти.
От италианския и испанския компетентни органи отговорът е, че не приемат чужди граждани за трансплантация на бял дроб.
В Белгия не включват пациенти от страни извън „Евротрансплант“ в техните листи на чакащи.
От болницата в Париж е получено описание на условията, които е необходимо да бъдат изпълнени, за да изготвят оферта за белодробната трансплантация.
От останалите държави няма получени отговори.
Уважаеми господин Кутев, левовата равностойност, срещу която ще бъде осъществена всяка една трансплантация в съответна клиника на съответна държава, ще стане известна след получаването на съответната оферта. Разходите, срещу които е извършена белодробната трансплантация за един пациент във Виена, в левова равностойност възлизат на 234 700 лв.
В заключение, бих искал да кажа, че всички предявени искания към България за заплащане по повод осъществени белодробни трансплантации на български граждани във Виена са изплатени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте, господин Кутев, имате думата за реплика.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, това, че са изплатени всички пари досега е важно и е добре, за което искам да благодаря от името на пациентите, които чакат.
Да започнем с това – аз съм наясно, че цялата тази бъркотия е записана преди Вас, тоест всичко това започва като проблеми преди Вие да станете министър. Къде виждам проблемите?
Първо, от интервюто от Марияна Симеонова, когато напускаше поста, стана ясно, че някой е дал заповед и указания на Изпълнителната агенция по лекарствата да търси други болници. Защо други болници, аз не знам? Знам, че Агенцията е искала от Есен цена и те не са Ви дали, но е ясно, че не са имали цена под 200 хил. евро, което значи под 400 хил. лв. Те такава цена не са давали, което е почти два пъти над цената на Виена.
За мен остава въпросът: кой и защо е насочил Изпълнителната агенция по трансплантация да търси договори с Есен, изобщо да тръгва нова процедура, при положение че старата процедура работи три години и в нея вече са оперирани осем човека? При положение че Валтер Клепетко, който е шеф на този департамент, доколкото знам, във Виена имаше едно интервю от 13 юли, но то е взето още през месец юни, където той ясно казва, че не само са готови, при съответните активности от българските власти да подновят операциите, но са готови да направят и въпросното обучение, за което Вие говорите, в Есен.
Нямам идея защо при едно работещо сътрудничество и осем спасени живота ние година и половина се оказва, че не можем да го продължим, сменяме изобщо посоката, тръгваме в друга посока? Да не говорим, че малшансът, както Ви казах, всички знаят, че на 4 септември този човек в Есен го арестуваха, в резултат на което, Вие дори вече да стигнете там, процесът е компрометиран и не знам как ще го продължите. Тук не става дума за случайна акция – той е арестуван от немската прокуратура.
Има три неща, по които според мен трябва да стигнем с Вас до резултат: първото е, че ми трябват ясни ангажименти – не на мен, на хората, които чакат. Между другото, през това време пет човека вече починаха от тези в списъка от 16-те – две млади жени и трима мъже. Единият от тях е Стоян, на 26 години, починал е от муковисцидоза. Другият е Константин, на 52 години – от идиопатична фиброза. Григор, на 32 години – от идиопатична фиброза. Сменил съм имената, това не са истинските имена на хората, за да не влизам в личното пространство на близките. Така или иначе това са пет реални човека, които можеха да живеят, защото имаме достатъчно органи и, ако някой не беше нарушил взаимодействието с болницата, с която работихме, тези хора щяха да бъдат живи.
Тук става дума за това, че ако още един-два месеца проточим разговора, този списък ще се увеличи. Аз мога да Ви гарантирам, че някой от следващите починали, за съжаление, ще бъде погребан много шумно. Това, което ще се случи оттук нататък, е отвъд. Тези хора знаят, че има път за живота им и виждат, че те умират, за съжаление, без никой да може да направи нещо. Някой е виновен за това.
Приключвам с три неща: първо, ние с Вас трябва да стигнем до това – кога в крайна сметка ще имаме резултат и кога тези хора ще отидат на операция; второ – за мен е абсолютно задължително да стане ясно кой е този, силата, човекът, институцията, която е спряла трансплантациите и защо се е получило, защото това е криминално действие за мен; трето – ако имате проблеми с европейските институции по някакъв начин и се оказва, че в Европа ние не можем да се разберем, кажете го, за да търсим съдействие на европейските институции, но недейте да поемате всичко това върху себе си, защото то не е за Вас, то е за хората, които, за съжаление, умират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кутев.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Господин Кутев, по първия и втория въпрос наистина не мога да Ви отговоря в момента, защото това е станало по време преди мен. Мога да направя проучване, но не знам доколко това, разбира се, ще помогне на хората, които вече ги няма.
Това, което мога да направя в момента, е – ние влязохме във връзки с лекари трансплантолози от Истанбул, които могат веднага да помогнат в тази дейност.
Днес, 28 септември 2018 г., те пристигат в България и ще Ви кажа точно – това е делегация от Коч Хелпткер Истанбул, ръководена от нейния генерален директор господин Болтучо, госпожа Есра Кора – директор „Международни отношения“, и доктор Бурак Кочак – трансплантолог. Срещата ще се състои в Правителствена болница, там, където има създадени условия за извършване на такива трансплантации. Целта на срещата е осигуряване по спешност трансплантация на най-тежко болните пациенти. Тоест това, което аз мога да направя – създали сме организация незабавно да организираме заедно с турската страна, със специализираната клиника да започнат тези трансплантации. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Продължаваме с въпрос от народните представители Георги Гьоков, Виолета Желева и Никола Динков относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в град Харманли и други населени места в общината.
Заповядайте, госпожо Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, след Хасково наличие на уран в наднормена концентрация бе констатирано и в питейната вода на град Харманли. Последва забрана за употреба на водата за пиене и за готвене. Общо в Хасковска област проблемът вече засяга над 100 хиляди души.
Подобна е ситуацията от повече от година и в други населени места в цялата Хасковска област. Изследванията на водата в Харманли са показали стойност на уран 0,043 мг/л при норма 0,03 мг/л, а алфа активността е завишена над пет пъти.
В медиите има информация, че институциите са били изненадани от резултатите, тъй като при предишните проби стойностите са били нормални. Това поставя редица въпроси пред ръководеното от Вас Министерство и подопечните му ведомства: какъв е начинът, по който потребители на вода от засегнатите райони ще бъдат информирани за проблемите; как се отразява повишената радиация на здравето на жителите на засегнатите райони; и най-вече – опасно ли е ползването на водата с повишена радиоактивност освен за пиене и готвене и за други битови нужди?
Разбира се, нужни са сериозни изследвания и анализи, скрининг на определени заболявания, но досега не ми е известно такива да са стартирали. Откакто е стартирал проблемът, или по-скоро откакто ни е известно на нас, почти изминаха две години. За хората от областта конкретен отговор досега няма.
В тази връзка, уважаеми господин Министър, очакваме Вашия отговор на следното: кога и как жителите на Харманли – и не само, споменах, на цялата област Хасково – ще бъдат информирани навреме; ще има ли повторни проби и кога ще бъдат готови те; ще разпоредите ли мониторинг на заболяванията в Харманли, Хасково, Димитровград и другите засегнати райони? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Желева.
Заповядайте за отговор, уважаеми министър Ананиев.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Желева, господин Гьоков, господин Динков, в Регионална здравна инспекция – Хасково, с писмо от 13 август 2018 г. ВиК – Хасково, входира протокол от изследване на проба питейна вода от Зона на водоснабдяване „Харманли-2“, взета от пункта при краен потребител – сградата на ВиК. Според предоставения протокол в пробата е констатирано превишаване на нормата по показател „естествен уран“. Измерената стойност е 0,043 мг/л при норма 0,030мг/л. Зоната се водоснабдява от общо девет тръбни кладенци, от които към момента на пробонабирането в експлоатация са тръбни кладенци 1, 2, 5, 7, 8 и 9. Освен гр. Харманли от тези кладенци се водоснабдяват и селата Остър Камък, Надежден и Бисер.
Още същия ден е проведена работна среща със заместник управителя на ВиК – Хасково, на която е взето решение незабавно да се изследват проби вода от всичките работещи кладенци поотделно, както и от събирателната шахта и контролното изследване да се извърши в Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда – Хасково.
Резултатите от взетите на 14 август 2018 г. проби показват, че в три от кладенците, както и в събирателната шахта нивата на уран са наднормени.
Веднага след получаване на резултатите на 15 август 2018 г. РЗИ – Хасково, връчва на ВиК – Хасково, предписание за ограничаване ползването на вода за пиене и приготвяне на храна, както и предписание за предприемане приоритетно в най-кратки срокове действия за отстраняване на несъответствието и осигуряване на питейна вода на населението, отговаряща на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
В същия ден са връчени писма на кмета на община Харманли, както и на кметовете на селата Бисер, Надежден и Остър камък за уведомяване на населението. Писма за възникналия проблем и наложените ограничения са изпратени и до областния управител на област Хасково и Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково.
Информация за констатираното отклонение и наложените ограничения в ползването на водата е публикувана и на интернет страницата на РЗИ – Хасково.
На проведена на 15 август 2018 г. нова работна среща на служители на РЗИ и ВиК – Хасково, са обсъдени получените резултати и е взето решение да се спре подаването на вода от кладенец 8, в който са констатирани най-високите нива на уран, след което да се извърши ново контролно изследване.
Получените резултати от контролното изследване на пробите по химичен показател „естествен уран“ в Изпълнителната агенция по околна среда – Хасково, след спиране на кладенец 8 показват съвсем незначителни отклонения от нормата в събирателна шахта – 0,031мг/л, а в сграда ВиК – Харманли, концентрацията на уран в кладенец 8 не е достатъчно да осигури сигурно и трайно понижение на нивата на уран под нормата.
С писмо от 21 август 2018 г. ВиК – Хасково, информират, че на 21 август 2018 г. ще ограничат водоподаването и от кладенец 7, който също е с наднормено съдържание на уран, и ще извършат ново контролно изследване.
Получените на 22 август 2018 г. протоколи от изследването на водата в Регионалната лаборатория в Хасково след спирането на кладенец 7 показват, че уранът не надвишава допустимото ниво и е в границите на 0,018 – 0,025 мг/л.
За потвърждаване на резултатите на 22 август 2018 г. е извършено пробонабиране от всички населени места в зоната на водоснабдяване – от два пункта в град Харманли и по един от селата Бисер, Остър камък и Надежден. Пробите са представени в „Евротест-Контрол“ – София, за анализ по показател „естествен уран“. От един от пунктовете в град Харманли е взета вода и за радиологичен анализ, която е изпратена за анализ в БАН.
На 27 август 2018 г. от РЗИ – Хасково, отново е извършено пробонабиране от шест пункта от Зона за водоснабдяване – Харманли – три пункта в град Харманли и по един пункт от селата Бисер, Надежден и Остър камък, като пробите са доставени за изпитване в РЗИ – Пловдив.
На 4 септември 2018 г. в РЗИ – Хасково, са предоставени от ВиК – Хасково, резултатите от пробите, взети на 22 август 2018 г. Те показват, че в пунктовете в град Харманли отново се наблюдава съвсем леко надвишаване на нормата за естествен уран – 0,032мг/л, в другите две проби концентрациите са на границата на нормата – 0,030мг/л, а в една е под нормата – 0,025мг/л.
От получено в Министерството на здравеопазването писмо от Министерството на околната среда и водите от 28 август 2018 г. става ясно, че засега не може да бъде направено заключение за причините за повишените нива на уран в някои от кладенците на водоснабдителната група и ще са необходими конкретни проучвания за установяването им.
Трябва да се отчете и фактът, че във връзка с препоръките на Световната здравна организация по отношение качеството на питейната вода в Република България от 2011 г. е въведена по консервативна норма за показател „естествен уран“. До 2011 г. за показателя „естествен уран“ допустимата норма бе 0,06 мг/л, тоест два пъти по-висока от сегашната.
Съгласно прилаганата методика от Световната здравна организация лимитът за естествения уран е определен на база ежедневна консумация на вода през целия живот на човека и следователно кратковременната употреба на вода и то с незначително отклонение от приетата норма не крие непосредствен и съществен здравен риск за здравето на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Министър Ананиев, може да допълните отговора в дупликата. Благодаря Ви.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Добре.
Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Динков, заповядайте, имате думата за реплика.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Това, което във Вашия отговор споменахте като статистика, е добро и то показва, че органите се занимават с този въпрос, но според мен по отношение на превенцията това не е достатъчно.
В Наредба № 9 за водите, предназначени за питейно-битови нужди, ясно е казано, че вода, която е богата на тежки метали и алфаактивност, освен за пиене не може да се използва и за къпане, поливане, дори за миене на улици. В същата тази наредба и измененията, които са приети в § 6 и § 12, е казано, че ВиК – Хасково, трябва да прави анализ и оценка на риска и да запознава населението със ситуацията по отношение на водата. Тук говорим най-вече за водата в Харманли. Предписание има, изявление на кмета на общината има, но този анализ и оценка на риска за населението от ВиК оператора не е съобщена на населението, което води до определени смущения.
РЗИ – Хасково, казва, че рискът е минимален. Минимален, но колко минимален? Истината е, че има динамика на показателите и това е характерно за по-голямата част от Хасковска област. Тук според мен трябва да се намеси Междуведомствената комисия, която е създадена по този въпрос, между три министерства, защото появата на уран в различни места на Хасковска област показва, че трябва много, много по-сериозно отношение. И проблемът е най-вече в отговорното отношение и в навременното уведомяване на населението с цел здравословен начин на живот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Динков, това, което мога да обещая пред Вас, е, че ние занапред ще изпълняваме стриктно и точно ангажиментите, които са ни дадени със законите и наредбите както в Министерството, така и в нашите регионални структури, за да не допуснем да има опасност за здравето на хората.
Това, което днес Вие правите като предложение за тази междуведомствена комисия, ще обсъдя с моите колеги и ако в нейния инструментариум можем да намерим изход от тази ситуация, аз Ви гарантирам, че ще го направим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Продължаваме с въпрос от народния представител Георги Михайлов относно състоянието на родилната помощ в България.
Заповядайте, професор Михайлов. Последователно поставяте този въпрос.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Ананиев, уважаеми колеги! През последните месеци станахме свидетели на два твърде печални случая със смъртта на здрави родилки, по които текат процеси на съответните органи. Това извади в общественото пространство редица факти относно вътрешната структурна характеристика на родилната помощ, които са за вниманието на Министерството на здравеопазването. Не бих искал в началото да се спра на всички от тях, но ще маркирам само два: броя на цезаровите сечения на територията на страната и тяхното разпределение в различните типове болнични заведения и, на второ място, участието на специфичните специалисти по здравни грижи – акушерки, във воденето на предродовия, следродовия период и контролирането на целия период на бременността при българските жени.
Моят въпрос към Вас, който ще доразвия малко по-късно, е: какви са конкретните мерки и виждания на Министерството на здравеопазването за привеждането на вътрешната характеристика като структура на родилната помощ в България към европейските стандарти, от които в някои от направленията действително България се различава? Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Михайлов.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми професор Михайлов, не съществуват утвърдени в практиката стандарти в родилната помощ на ниво Европейски съюз. Всяка държава – членка на Европейския съюз, има собствена практика в областта на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“.
Всеки правоспособен лекар прилага своите знания и умения в практиката, като за последствията той отговаря персонално. В помощ на лекарската практика са Правилата за добра медицинска практика – общи и по специалности, които са предмет на разработка и въвеждане от Българския лекарски съюз и дружествата по отделните медицински специалности.
Важно е да отбележа, че медицинският стандарт по акушерство и гинекология, който предстои да бъде обнародван с наредба на министъра на здравеопазването, принципно не регламентира медицинското поведение при отделните заболявания. Той определя изискванията към персонала, медицинското оборудване и апаратура, обема и обхвата на медицинската дейност, както и здравните изисквания към акушеро-гинекологичните структури. Следователно медицинският стандарт регламентира административната рамка на минималните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения и структурите по специалността, но не и професионалното поведение на медицинския персонал.
Относно участието на акушерките в процеса на бременността, раждането и следродовия период още през 2007 г. с изменение на Закона за лечебните заведения – чл. 17а, ал. 1, беше дадена възможност за самостоятелно оказване на акушерски грижи от акушерки в звена към лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ – медицински, медико-дентални и диагностично-консултативни центрове. Практически интересът към тази законово делегирана възможност, за съжаление, не е висок.
Конкретните професионални дейности, които акушерките могат да извършват самостоятелно, са регламентирани с Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. Сред множеството посочени дейности акушерките могат да извършват самостоятелно, но задължително в присъствие на лекар, водене на нормално раждане при главично предлежание на плода, включително и извършване на епизиотомия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Ананиев.
Заповядайте за реплика, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Съществуват статистически данни на Европейския съюз за честотата на провеждането на определени интервенции в рамките на всяка една специалност, които се възприемат като стандарти. Те не могат да бъдат утвърдени по никакъв начин. Вие сте прав, че всеки лекар поема отговорността за извършване на една или друга интервенция, но те подсказват каква е степента на тежест на една или друга нозологична единица, на една или друга ситуация в медицината и необходимостта от прилагането на тези действия от страна на медицинския екип, който осъществява лечението или някакъв вид интервенция при определен пациент.
За да бъдем конкретни, тъй като материята е много прецизна и професионална, аз ще Ви споделя, че броят на цезаровите сечения в страните от Европейския съюз се движи между 15 и 20%.
Вчера ние имахме много задълбочено обсъждане – съжалявам, че не сте имали възможност да дойдете, бяхме Ви поканили в Здравната комисия, където изнесохме данните, които са от родилния регистър, че за разлика от огромната част от страните в Европа, броят на цезаровите сечения в България надхвърля 30 – 35%, отива към 40, а в някои лечебни заведения – не искам да споменавам конкретния тип лечебни заведения – той отива към 60%.
Има и много други въпроси, които са породени от промени в цялостната демографска характеристика на страната, които налагат промяна в структурата на родилната помощ. Те са свързани с няколко допълнителни проблема, както обещах на Вас – да бъда коректен, които се появиха през последните години. На първо място, рязката промяна на процента на многоплодните раждания, рязкото разширяване на ветрилото във възрастовия диапазон на родилките – най-младата през миналата година е била на 13 години, най-възрастната – на 50. При пациенти под 18 години това се нарича адолесцентна бременност, която има същите усложнения, които се наблюдават при пациенти над 40-годишна възраст.
Има огромно количество пациенти с тежки заболявания, които поради съвременните възможности на клиничната медицина вече могат да си позволят да износват и да раждат здрави деца.
Всичко това налага внимателно оглеждане на тази вътрешна структура на родилната помощ и съответни мерки. Беше прието вчера от професор Асен Николов, че е необходима сериозна кръгла маса – кръглата маса, разбира се, е място за дискусия, но че са необходими конкретни действия.
Ако се обърнем – с това ще завърша, към Програма 2014 –2020, когато погледнем основните параметри, които характеризират тази част от здравеопазването – родилната помощ, там действително, независимо от постигнатите успехи в България, можем да си пожелаем още твърде много неща, за да бъдем на нивото на изискванията и отговорностите на съвременната медицина, които са, разбира се, в услуга на българските граждани. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Михайлов.
Заповядайте за дуплика, министър Ананиев.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми професор Михайлов, прав сте в констатациите си, че ражданията чрез цезарово сечение в България нарастват значително. Пред мен е информацията, че ако през 2007 г. те са били 28,4% от всички раждания, през 2017 са 45,9%. Моите колеги са ми дали, че средно около 45% от тях се извършват в условия на спешност. Дали е така, или не е – чувам и други неща, но официално това са ми представили като информация.
Смъртните случаи в България, защото с това започнахте, са някъде 11 души на 100 хиляди, докато в Европейския съюз са 18 на 100 хиляди. Това не трябва да ни успокоява въобще – ние трябва да продължим да работим в тази насока.
Разбрах за вчерашния разговор, който е започнал в Комисията. Надявам се този разговор да прерасне в широко обсъждане, защото това е сериозен проблем за българските жени, за българските деца, въобще за населението на България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Завършваме добре – с обещание за сериозен дебат по темата, и приключваме днешния парламентарен контрол поради отсъствие на народния представител Георги Гьоков.
Следващото редовно заседание е на 3 октомври 2018 г.
Закривам заседанието с пожелание за рационални събота и неделя. (Звъни.)

(Закрито в 13,34 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Станислав Иванов
Стоян Мирчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

    Последни заседания