Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 14 ноември 2018 г.
Открито в 9,01 ч.
14/11/2018
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Станислав Иванов и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, ще Ви представя Проект за програма за работата на Народното събрание 14 – 16 ноември 2018 г.:
1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител е Министерският съвет на 4 юни 2018 г. Приет е на първо гласуване на 27 юли 2018 г.
2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносител е Министерският съвет на 29 октомври 2018 г.
3. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за висшето образование. Вносител е народният представител Милена Дамянова и група народни представители на 6 юли 2018 г. Приет е на първо гласуване на 26 септември 2018 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Вносител е народният представител Цвета Караянчева и група народни представители на 24 октомври 2018 г.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносител е народният представител Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г.
6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за културното наследство с вносители: народният представител Емилия Милкова на 7 ноември 2018 г.; и народните представители Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 7 ноември 2018 г. – точка първа за четвъртък, 15 ноември 2018 г.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. Вносител е Министерският съвет на 10 октомври 2018 г. Приет е на първо гласуване на 8 ноември 2018 г. – точка втора за четвъртък, 15 ноември 2018 г.
8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Вносител е Министерският съвет на 22 октомври 2018 г. – точка първа за петък, 16 ноември 2018 г.
9. Парламентарен контрол.
Моля, режим на гласуване.
Процедура?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! С оглед предстоящото гласуване и на основание чл. 52, ал. 3 от Правилника правя предложение за поименна проверка.(Възгласи и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Моля, дайте списъците.

Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - отсъства
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ангел Илиев Исаев - тук
Андон Димов Дончев - тук
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - тук
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - тук
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Васил Миланов Антонов - тук
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - тук
Велислава Иванова Кръстева - тук
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - тук
Веска Маринова Ненчева - тук
Виолета Русева Желева - тук
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Желязкова - тук
Георги Георгиев Михайлов - тук
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - тук
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гергана Желязкова Стефанова - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-
Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - тук
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - тук
Десислава Йорданова Костадинова-
Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - тук
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - тук
Донка Димова Симеонова - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Евгени Генчев Будинов - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Елена Николова Йончева - отсъства
Елена Стефанова Аксиева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ерол Осман Мехмед - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Запрян Василев Янков - тук
Ивайло Ангелов Московски - тук
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - тук
Иван Киров Генов - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - тук
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Имрен Исметова Мехмедова - тук
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - тук
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - тук
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - тук
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - тук
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - тук
Крум Костадинов Зарков - тук
Кръстина Николова Таскова - тук
Лало Георгиев Кирилов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - тук
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - тук
Мария Йорданова Илиева - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - тук
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Надя Спасова Клисурска-Жекова - тук
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Никола Илиев Динков - тук
Николай Асенов Тишев - отсъства

Присъстващите народни представители са 134. Има още присъстващи, които не сме изчели.
Другия път ще започнем отзад напред, господин Кънев, за да изчетем и Вас, но господин Кънев е тук.
Подлагам на гласуване предложения от мен дневен ред.
Гласували 174 народни представители: за 136, против 3, въздържали се 35.
Предложението е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 7 ноември 2018 г. до 13 ноември 2018 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Вносители са Данаил Кирилов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по културата и медиите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Вносител е Емилия Веселинова Милкова. Разпределен е на Комисията по културата и медиите.
Съобщения:
- На 9 ноември 2018 г. са постъпили заявления от народните представители Пламен Трифонов Христов и Георги Георгиев Михайлов. Със заявленията си народните представители са информирали председателя на Народното събрание, че всеки от тях дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпилите искания от главния прокурор на Република България.
С писма от 9 ноември 2018 г. председателят на Народното събрание е уведомил главния прокурор на Република България за дадените от народните представители писмени съгласия за възбуждане на наказателно преследване по направените искания, като са приложени заверени преписи от заявленията.
- От Сметната палата в Народното събрание е постъпила актуализираната Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2018 г., внесена с писмо от председателя на Сметната палата.
Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
- От Националния статистически институт е постъпила информация за:
- наблюдение на потребителите, октомври 2018 г.;
- индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през септември 2018 г.;
- индекси на промишленото производство през септември 2018 г.;
- индекси на строителната продукция през септември 2018 г.;
- наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Продължаваме с първа точка от днешния дневен ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Заповядайте, госпожо Василева, да представите Доклада.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Моля да подложите на гласуване процедурата за допуск в залата за госпожа Атанаска Николова – заместник-министър на Министерството на околната среда и водите, и госпожа Силвия Димитрова – директор на дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ към Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.
Гласували 153 народни представители: за 143, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, госпожо Василева.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: „Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 27 юли 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който Комисията подкрепя.
Гласували 139 народни представители: за 133, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 71, ал. 1 след думата „становища“ се добавя „в това число становища за доклади за политика за предотвратяване на големи аварии, становища за потвърждаване на извършена класификация на предприятия с нисък или висок рисков потенциал“ и се създава изречение второ: „В заявлението или искането за издаване на административните актове се посочват дата и начин на заплащането на таксата (платежна карта чрез терминални устройства, по банков път или друго).“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 1 по Доклада на Комисията.
Гласували 130 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 25.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§2. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 6:
„6. инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, изцяло попадащи в акваторията на Черно море или река Дунав.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 2 по Доклада на Комисията.
Гласували 132 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 8 и 9:
„8. изцяло попадащи в акваторията на Черно море или река Дунав;
9. които попадат в Приложение № 1 и са предмет на обща процедура по ОВОС и най-малко на една от процедурите по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2.“
2. В ал. 3 думите „Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Обща процедура по ОВОС и най-малко една от процедурите по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 се провеждат по искане на възложителя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложените текстове целят въвеждането на нов административен подход при екологичните процедури. Урежда се възможността за обединена процедура при инвестиционно предложение, подлежащо на задължителна оценка за въздействие върху околната среда – комплексно разрешително или доклад за безопасност на предприятия с висок рисков потенциал.
Към настоящия момент всяка една от процедурите отнема приблизително шест месеца, а с обсъжданията и съгласуванията по време на трите процедури може да надхвърли две години, което понякога, разбира се, е пагубно за инвестиционните инициативи. Ако бъде възприета настоящата промяна и се предложи обединена процедура, срокът ще се намали значително с два до три пъти. Общественото обсъждане ще бъде само едно, броят на изискваните документи ще се намали осезаемо, ще се оптимизира процесът на взаимодействие между администрациите, като документите ще се изискват по служебен път.
Уважаеми колеги, ще си позволя да направя няколко анонса и в аванс за предстоящите текстове, за да не взимам после изказване, тъй като всички тези текстове са обвързани с намаляване на административната тежест. Бих искал да кажа, че също така се предвижда и оптимизиране на процеса по обществен достъп до информация за инвестиционните предложения, като компетентният орган обявява предложенията на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си или на обществено достъпно място.
Към настоящия момент това се прави от възложителите и е огромна административна и ресурсна тежест. Съкращават се също и сроковете за произнасяне на административния орган в производството по издаване и актуализиране на комплексни разрешителни, както и срокът за определяне на приложимата процедура при планирани промени в работата на инсталации с издадено комплексно разрешително. Предвижда се прехвърляне на компетенции във връзка с оказване на конкретна процедура по комплексни разрешителни от Министерството на околната среда и водите към Изпълнителната агенция по околна среда.
Към настоящия момент компетентният орган за издаване, актуализиране и отмяна на комплексни разрешителни е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция, като в случаите на планирана промяна от страна на операторите министърът на околната среда дава указания за вида на процедурите, издаване на комплексно разрешително или актуализиране. Чрез прехвърляне на компетенции от МОСВ към Изпълнителната агенция се въвежда принципът на обслужване на едно гише и въвеждането на един компетентен орган по отношение на процедурите по комплексното разрешително.
Постига се пълно съответствие на разпоредбите със Закона за опазване на околната среда с Директива 2010/75/ЕО относно емисиите от промишлеността в изпълнение на препоръки на Европейската комисия.
В заключение бих казал, че изброените мерки са в отговор на Програмата на правителството за намаляване на административната тежест и една мащабна крачка в посока опростяване на процедурите. Ще се подобри бизнес климатът и ще се създадат по-добри условия за инвеститорите – както за външните, така и за местните. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шишков.
Реплики към изказването на господин Шишков? Не виждам.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 3 по Доклада на Комисията.
Гласуват 126 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителят на инвестиционно предложение информира писмено компетентния орган и обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Компетентният орган обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство. Кметът на съответната община, район и кметство обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, или на обществено достъпно място.“
2. В ал. 3, т. 4 накрая се добавя „в това число в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 4 по Доклада на Комисията.
Гласували 129 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 23.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, като в ал. 7 и 8 думите „чл. 96“ се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5 със съответния текст, който се заличава.
Гласували 115 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, като в т. 6 думите „ал. 9 – 11“ и „ал. 11 –13“ се заменят съответно с „ал. 9 – 12“ и „ал. 11 – 14“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6 със съответните промени, които докладчикът изчете преди малко, подкрепен от Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 7 – предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 99б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „висок рисков потенциал“ се добавя „при които са възможни значителни последствия върху опасностите от големи аварии“;
б) създава се т. 4:
„4. значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии при планирани изменения или разширения в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9.“
2. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9“.
3. В ал. 4 думите „по чл. 114, ал. 2 в рамките на сроковете, предвидени в съответната процедура по ОВОС“ се заменят с „определени с наредбата по чл. 101, ал. 1“.
4. В ал. 5 изречение второ се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 7 по Доклада на Комисията
Гласували 105 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който Комисията подкрепя.
Гласували 111 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. Член 102 се изменя така:
„Чл. 102. Министерството на околната среда и водите поддържа публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка. Министерството на околната среда и водите и РИОСВ вписват информацията в регистрите. Достъпът до регистъра е чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 9 по Доклада на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. В чл. 103 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.
2. В ал. 6 думите „Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда“, а изречение второ се заличава.
3. В ал. 7 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 10 по Доклада на Комисията
Гласували 109 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 11 – предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители:
„В § 11 в текста на ал. 5 след думите „ал. 1“ да се добави „и ал. 2“.“
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В чл. 109 се създава ал. 5:
„(5) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, които са по реда на Глава шеста, Раздел III.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 11 по Доклада на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 12, който Комисията подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 13, който Комисията подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. В чл. 116ж се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „като прилага“ се заличават;
б) точки 1, 2 и 3 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 14 по Доклада на Комисията
Гласували 96 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 15 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „тази глава“ се заменят с „този раздел“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Алинея 1 и 2 не се прилагат в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 15 по Доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 16 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
„§ 16. В чл. 119, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата „изменение“ се заличава.
2. Създава се т. 6:
„6. съдържанието и формата на информацията по чл. 123в, т. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 16 по Доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
„§ 17. В чл. 120 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране и отменяне на разрешителните по реда на този раздел, освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 17 по Доклада на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за §18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 18 по Доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 19 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19:
„§ 19. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „и на други“ се добавя „замърсяващи“;
2. В ал. 11 думите „може да“ се заличават.
3. В ал. 12 след думите „парникови газове“ се добавя „включени в Приложение № 1 към чл. 30, ал. 3 от Закона за ограничаване изменението на климата от категории дейности по същото приложение“.
4. Създава се ал. 13:
„(13) Алинея 12 не се прилага, когато инсталациите временно са изключени от схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 19 по Доклада на Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 20 по Доклада на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21:
„§ 21. Създава се чл. 123в:
„Чл. 123в. Операторът на инсталацията е длъжен да:
1. информира компетентния орган за всяка планирана промяна в естеството на производствената дейност, функционирането или разширението на инсталацията, която може да доведе до последици за околната среда;
2. изпълнява условията в комплексното разрешително;
3. изготвя и изпълнява съгласуван план за собствен мониторинг в съответствие с условията в комплексното разрешително;
4. информира редовно контролиращия орган за резултатите от мониторинга и незабавно да го осведомява за всички инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда;
5. осигурява условия на представителите на контролиращия орган при всички необходими проверки на инсталацията за вземането на проби и събирането на необходимата информация за изпълнението на задълженията им по Закона;
6. изготвя и предоставя на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 21 по Доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 22 по Доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 23 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
„§ 23. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 преразглежда и актуализира разрешителното, когато:
1. при причиняване на замърсяване от инсталацията, което е толкова значително, че се налага преразглеждане на съществуващите в разрешителното емисионни ограничения или включване на нови емисионни ограничения;
2. не е налично заключение за НДНТ, но развитието на прилаганата НДНТ позволява значително намаляване на емисиите;
3. е настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на инсталацията, налагащи използването на други техники;
4. са настъпили промени в нормативната уредба по околна среда по отношение на въвеждане на нови или преразглеждане на норми за качество на компоненти или фактори на околната среда;
5. е публикувано заключение за НДНТ, прието с решение на Европейската комисия, свързано с основната дейност на дадена инсталация.”
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя така: „По искане на компетентния орган периодично се преразглеждат всички условия на разрешителното и когато е необходимо, тези условия се актуализират. Операторът предоставя цялата информация, необходима за преразглеждане на условията на разрешителното. Преразглеждането и когато е необходимо, последващото актуализиране:“.
4. В ал. 6 думите „т. 6“ се заменят с „т. 5“.
5. В ал. 7 накрая се добавя „както и всички други данни, които позволяват да се направи сравнение между експлоатацията на инсталацията и НДНТ, описани в съответните заключения за НДНТ, както и свързаните с тях технически емисионни нива“.
6. В ал. 8 думите „при изменение“ и „съответно изменение“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 23 по Доклада на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Василева.
Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложението на Комисията за текста на § 24 по Доклада.
Гласували 100 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:
„§ 25. Член 126 се изменя така:
„Чл. 126. (1) За актуализиране на комплексното разрешително извън случаите по чл. 124, ал. 2 компетентният орган по чл. 120, ал. 1, в срока по чл. 123г, изисква операторът да представи необходимата информация и определя нейния обхват, включително:
1. описание на промяната;
2. резултати от собствения мониторинг на емисиите;
3. доклад за базовото състояние съгласно чл. 122, ал. 2, т. 12;
4. доказателства за прилагане на НДНТ, в т.ч. сравнение между избраната техника и приложимите заключения за НДНТ, включително емисионните нива, определени с тях;
5. доказателства за наличието на обстоятелства по чл. 123а, ал. 3, когато операторът не планира прилагане на чл. 123а, ал. 1.
(2) В срок един месец от предоставянето на информацията по ал. 1 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 актуализира комплексното разрешително.
(3) В срока по чл. 123г компетентният орган по чл. 120, ал. 1 информира оператора за липсата на необходимост от провеждане на процедура за случаите извън посочените по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1.
(4) Компетентният орган по чл. 129, ал. 1 отразява обстоятелствата по ал. 3 в регистъра по чл. 129, ал. 2, т. 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване текста на § 25 в редакция, предложена от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за § 26.
Гласували 87 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по повод предложението за § 27? Не виждам желания за изказване.
Гласуваме § 27 по текст, предложен в Доклада на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28:
„§ 28. В чл. 141, ал. 1 думата „ползване“ се заменя с „присъждане“ и думите „заплащат такси“ се заменят със „заплаща такса“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма изказвания по предложението за текст на § 28.
Подлагам на гласуване текста на § 28, както е редактиран и предложен в Доклада на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29:
„§ 29. В чл. 154а, ал. 7 думите „В едномесечен срок“ се заменят с „В срок не по-дълъг от 30 дни“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма изказвания по предложението за текст на § 29.
Гласуваме предложението на вносителя в редакция на Комисията за § 29.
Гласували 98 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 30:
„§ 30. В чл. 164, ал. 1 след думите „изискванията по“ се добавя „чл. 123в и“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване на предложението за създаване на нов § 30, подкрепено от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 12.
Предложението за създаване на нов § 30 е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 30, който става § 31, подкрепен от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 31, който става § 32, подкрепен от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:
„§ 33. В приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 5, буква „в“ накрая се добавя „(невключени в приложение № 1)“.
2. В т. 10, буква „ж“ накрая се добавя „(невключени в приложение № 1)“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания.
Гласуваме текста на вносителя в редакцията на Комисията за § 32, който става § 33.
Гласували 90 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по този текст? Не виждам.
Гласуваме текста на вносителя за § 33, който става § 34, подкрепен от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Божанков, за изказване по повод на предложеното наименование.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, правя принципно изказване в началото на Преходни и заключителни разпоредби, за да не го повтаряме и да не губим времето на народните представители. Прави впечатление, че в Законопроекта една трета от предложените текстове са в основното тяло и три четвърти от текстовете са в Преходни и заключителни разпоредби.
Когато отворим становищата към Законопроекта, а те са десетки – неправителствени организации, работодателски организации, се изразяват опасения, предложения, и то точно по текстове в Преходни и заключителни разпоредби, и отправят критика, че не са били подложени на достатъчно обществено обсъждане. А това, колеги, обръщам внимание, не е добра законодателна техника и не допринася за нашия авторитет като законодатели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Госпожо Василева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, възнамерявах и аз да взема думата във връзка с текстовете, които касаят основно Закона за водите и са включени в Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта. Но използвам повода от изказването на колегата Божанков, за да изразя съгласие с това, че притесненията, които бяха цитирани от него, свързани със становища и на бизнеса, и на неправителствения сектор, и на научните среди, становищата, получени по официален ред в Народното събрание и разгледани в Комисията по околната среда и водите, както и изказванията на народните представители от всички политически групи, бяха в духа на това, че включените в Преходните и заключителните разпоредби на този законопроект текстове, които касаят промяна на подхода по опазването на зоните около питейните водоизточници, не са достатъчно убедителни за заинтересованите страни. Те сочат, че е необходимо по-широко, по-детайлно обсъждане с тях, защото предложенията на вносителя на Законопроекта са свързани с цялостна промяна на подхода, базиран на риска чрез въвеждането на така наречените зони за защита.
По време на дискусиите в Комисията бяха изразени мнения, свързани с ангажимента и желанието на всички нас да гарантираме в пълна степен сигурността на питейните водоизточници, имайки предвид, че това наистина има пряко отношение към здравето на хората, гарантира живота и здравето на гражданите.
И в този смисъл аз съм благодарна на колегите от Комисията за мненията, които бяха изразени. Но ангажиментът, който поехме ние, представителите от Политическа партия ГЕРБ, заедно с колегите ни от „Обединени патриоти“, беше изпълнен. Той беше да се предложи във фазата между първо и второ четене отмяна на текстовете, свързани с промяната на подхода по отношение на санитарно-охранителните зони. Ангажиментът беше също така да се даде по-дълъг период за предложения между първо и второ четене, и този ангажимент беше изпълнен. Поехме и ангажимент за това да бъде създадена работна група, която да работи прецизно по текстовете, така че в Преходните и заключителните разпоредби да бъдат отменени всички текстове, касаещи промяната в подхода за защитата на питейните водоизточници.
В този смисъл са и нашите предложения, и параграфите, които след малко ще бъдат представени на вниманието на колегите, произтичащи от дебатите и разискванията в Комисията по околната среда и водите.
Така че, да, в заключение сме съгласни с това, че подобна промяна изисква наистина задълбочено обсъждане, анализ, изисква участие на всички заинтересовани страни, изисква широка публичност и информираност и, разбира се, консенсус на заинтересованите страни, защото става въпрос за изключително съществена тема – темата за здравето на българските граждани. Затова ние предприехме адекватни мерки, излезли сме с предложения и се надявам в следващите минути Вие да ги подкрепите. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли реплики? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 35:
„§ 35. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на Глава шеста се довършват по досегашния ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста, предложен от Комисията, за § 34, който става § 35.
Гласували 94 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 36:
„§ 36. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на чл. 126, ал. 1 се довършват по досегашния ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложения от вносителя текст, подкрепен от Комисията, за § 35, който става § 36.
Гласували 98 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 37:
„§ 37. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 43а:
а) в ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. име/наименование на юридическото лице, адрес/седалище на лицето – вносител, и БУЛСТАТ или единен идентификационен код;”
б) в ал. 5 т. 3 се отменя.
2. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80 (1) Кандидатът за разрешителни и сертификати по чл. 4, параграфи 1 и 2, чл. 5, параграфи 1 и 4, чл. 8, параграф 3 и чл. 9, параграф 1 от Регламент (EO) № 338/97 и по чл. 30, параграф 1, чл. 37, параграф 1, чл. 44a и 44з, параграф 1 от Регламент (EO) № 865/2006 подава на хартиен носител или по електронен път през портал за електронни административни услуги писмено заявление до министъра на околната среда и водите съгласно изискванията на чл. 13, параграф 1, чл. 20, 26, 34, 41, 44д, 44л и 50 от Регламент (EO) № 865/2006.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. информацията съгласно форматите в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (ОВ, L 242/13 от 7 септември 2012 г.);
2. единен идентификационен код или БУЛСТАТ, а за чуждестранни юридически лица - VAT номер;
3. желания от заявителя начин на получаването на изготвените разрешителни и сертификати.“
3. В чл. 81, т. 1 се отменя.
4. В чл. 82, ал. 1 т. 4 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията в редакция, предложена в Доклада на Комисията за § 36, който става § 37.
Гласували 91 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 37 има направено предложение от Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 38:
„§ 38. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18б, ал. 5, т. 4 думите „както и документи, отнасящи се до фирмената регистрация“ се заменят с „единен идентификационен код или“.
2. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Министърът на околната среда и водите разработва и внася за приемане от Министерския съвет Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух.
(2) Програмата по ал. 1 се приема с решение на Министерския съвет.
(3) Програмата по ал. 1 включва най-малко целите, мерките и сроковете за тяхното постигане, необходимите финансови средства и отговорните институции.
(4) Изпълнението на програмата се отчита ежегодно пред Министерския съвет.“
3. В чл. 30б, ал. 1, т. 3 думите „както и документи, отнасящи се до фирмената регистрация“ се заменят с „единен идентификационен код или“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли желания за изказване?
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители! Мислех да не се изказвам, но тук е мястото да подчертая създаването на т. 2 – една изключително важна точка. В нея министърът на околната среда и водите внася за разработване и приемане от Министерския съвет Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух.
Искам да подчертая, че тя се приема с решение на Министерския съвет и едни от най-важните мотиви за подкрепянето на тази нова точка са свързани с разработването на Програмата, която има основна цел да подпомогне общините при решаването на проблемите за качеството на атмосферния въздух, с които те не са в състояние да се справят самостоятелно.
И другото, което е към момента, Програмата се разработва въз основа на Споразумение между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, което е ратифицирано със закон от Народното събрание. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви за изказването, господин Мацурев.
Има ли реплики? Няма реплики към изказването на народния представител Александър Мацурев.
Господин Божанков, имате думата.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще подкрепим предложението за създаването на националната програма – безспорно това е един от сериозните проблеми за България и българските общини. Знаем, че България е заплашена и от наказателни процедури.
Обръщам обаче внимание, че например в моята община – Горна Оряховица, има две такива програми, една след друга правени, общо взето, с едни и същи констатации. Това донякъде е национален проблем и ни превръща в държавата на стратегиите и на програмите. Такива програми са правени по линия на европейско финансиране, по линия на общински бюджети. Сега имаме една национална, която абсолютно преповтаря същите констатации. Надявам се в крайна сметка да има успех.
Това предложение ще Ви го подкрепим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Няма.
За изказване – госпожа Василева.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, вземам думата във връзка с тезата, която беше изложена от преждеговорившия, и за допълване на мотивите, изложени и от колегата, съвносител на предложението.
Заедно с колегите внесохме това предложение, защото за нас е важно да има нормативно изискване за разработването, приемането на тази програма с акт на Министерския съвет, респективно проследяването на изпълнението и ежегодното отчитане. Разбира се, програми има – общински програми, това беше цитирано и от колегата.
Безспорно това е изискване, произтичащо от Закона за чистотата на атмосферния въздух, но трябва да обърнем внимание на необходимостта от разработването и на национална програма, която в пълна степен да ангажира и мобилизира националните политики, респективно – органи, по прилагането на тези политики.
Както и сам знаете, Програмата вече беше представена в Комисията по околната среда и водите. Тя съдържа мерки, които касаят както въвеждането на нови стандарти, така и мерки, свързани с осъществяването на контролната дейност; мерки, които са свързани с разпределението на отговорностите и компетенциите на министерствата; ангажименти и усъвършенстване на нормативната база. В този смисъл документът е важен, той изразява ангажимента, изразява и приоритета на политиката за подобряване качеството на атмосферния въздух, цели да обедини усилията на всички органи и на национално, и на местно ниво.
Нашата цел чрез това предложение е да се създаде нормативно основание, тъй като вече подготвената и в момента предложена за обществено обсъждане национална програма произтича от договора, който беше ратифициран, подписан със Световната банка, но до този момент не беше регламентирано в Закона изискването министърът на околната среда и водите да разработи програмата, координирано с останалите институции, да я предложи, Министерският съвет да вземе решение, със свой акт да утвърди тази програма и да проследи напредъка и изпълнението на всички мерки.
Благодаря за това, че тези текстове ще бъдат подкрепени и от колегите от ляво, защото съм убедена, че наистина са важни политики и ще можем да намерим общи действия, за да съгласуваме и промяната на законодателството в посока подобряване качеството на атмосферния въздух. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста на вносителя, подкрепен от Комисията, в редакция, предложена от Комисията, за § 37, който става § 38.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 38 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 39:
„§ 39. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В Глава четвърта, Раздел III се създава чл. 59а:
„Чл. 59а. В случаите по чл. 68, ал. 1, чл. 73, ал. 2 и 3, чл. 78, ал. 3, чл. 79, ал. 2, чл. 81, ал. 2, чл. 89, ал. 1, чл. 90, ал. 2 и чл. 104, ал. 1, както и при подаване на заявление за предварителна писмена нотификация и съгласие за трансграничен превоз на отпадъци от, за и през Република България заявителите заплащат такса по тарифата по чл. 110.“
2. В чл. 69:
а) в ал. 1 т. 1 и 4 се отменят;
б) в ал. 9 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“.
3. В чл. 71, ал. 4 се създава т. 8:
„8. заявителят не е заплатил дължимата такса.“
4. В чл. 73:
а) в ал. 2 думите „и документ по чл. 69, ал. 1, т. 1“ се заличават;
б) в ал. 3 думите „документ по чл. 69, ал. 1, т. 1“ се заличават;
в) в ал. 4 думите „ал. 10 – 12“ се заменят с „ал. 9 – 12“.
5. В чл. 78:
а) в ал. 4 т. 4 се отменя;
б) в ал. 7 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“;
в) в ал. 12 се създава т. 3:
„3. незаплащане на дължимата такса.“
6. В чл. 79, ал. 1 думите „и тези по чл. 78, ал. 4, т. 4“ се заличават.
7. В чл. 81:
а) в ал. 4 т. 5 и 6 се отменят;
б) в ал. 7 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“;
в) създава се ал. 8:
„(8) Компетентният орган по ал. 1 проверява служебно съответствието на учредителния акт на организацията по оползотворяване с изискванията на чл. 16.“
8. В чл. 86, ал. 1 думите „заявлението и приложените към него документи“ се заменят със „заявлението, приложените към него документи и учредителният акт на организацията по оползотворяване“.
9. В чл. 87, ал. 3:
а) в т. 1 след думите „по чл. 81“ се добавя „или учредителният акт на организацията по оползотворяване“;
б) създава се т. 7:
„7. заявителят не е заплатил дължимата такса.“
10. В чл. 89:
а) в ал. 2 накрая се добавя „и проверява дали е заплатена дължимата такса“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага актуализирана програма по чл. 53 съгласно изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1.“;
в) в ал. 4 думите „приложените към него документи“ се заменят с „приложената към него актуализирана програма“;
г) в ал. 6 думите „чл. 81, ал. 7“ се заменят с „ал. 2“;
д) в ал. 7 след думите „т. 1 – 4“ се добавя „и 7“.
11. В чл. 90:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 организацията по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, подават до компетентния орган в двумесечен срок от настъпването на промяната заявление на хартиен и технически носител или по електронен път за изменение и/или допълнение на разрешението. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи съответната промяна, освен в случаите, когато обстоятелствата, свързани с промяната, могат да се установят от търговския регистър.“;
б) в ал. 5 след думите „т. 1 – 4“ се добавя „и 7“.
12. В чл. 96, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „документ за платена такса и“ се заличават;
б) точка 1 се отменя.
13. В чл. 101, ал. 2 думите „към което прилага документ за платена такса“ се заличават.
14. В чл. 104:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 думите „ал. 1 или 2“ се заменят с „ал. 1 или незаплащане на дължимата такса“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста, предложен от вносителя, подкрепен от Комисията, в редакция, включена в Доклада на Комисията, за § 38, който става § 39.
Гласували 97 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 39 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 39, който става § 40:
„§ 40. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 44 ал. 6 се отменя.
2. В чл. 46а се създава ал. 5:
„(5) Разрешителното по чл. 44 и/или чл. 46 не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности.“
3. В чл. 50:
а) в ал. 3, т. 2 буква „а“ се отменя;
б) в ал. 9:
аа) в текста преди т. 1 думите „за водовземане или ползване на воден обект“ се заличават;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията – за правата за ползване на воден обект;“;
вв) в т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „за правата за водовземане“;
в) създава се нова ал. 10:
„(10) Разпоредбите на ал. 7 – 9 не се прилагат за находища на минерални води, изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общини. В тези случаи директорът на басейнова дирекция издава отделно разрешително за ползване на воден обект за изграждане, ремонт или реконструкция на съоръжение за водовземане на минерална вода от съответното находище.“;
г) Досегашната ал. 10 става 11.
4. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) За опазване на водите и определяне на условията за това при съгласуване на цялостните проекти за търсене и проучване по чл. 82, ал. 1 от Закона за подземните богатства в Министерството на околната среда и водите се предоставя информация за:
1. местоположението на площта, в която се предвижда проучване на подземни богатства;
2. повърхностните и подземните водни тела, попадащи в площта по т. 1, които могат да бъдат засегнати от предвидените дейности, и как ще бъдат засегнати;
3. скалната или литоложката разновидност, представляваща подземното богатство;
4. дълбочината, до която ще се извърши проучването.
(2) За опазване на водите и определяне на условията за това при предоставяне на концесия за добив на подземни богатства се представя за съгласуване план за разработка на находището, който освен информацията по ал. 1 съдържа и резултати от изпълненото проучване, свързани с:
1. детайлизацията на геоложкия разрез;
2. нивото на подземните води в района на проучената площ.“
5. В чл. 58, ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. развитие, модернизиране или технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, за които е издадено разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект, при което не се променя въздействието, разрешено с издаденото разрешително;
2. ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването не влияе върху качеството на водите;“
б) в т. 3 накрая се добавя „над водния обект“;
в) създават се т. 7, 8 и 9:
„7. подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете;
8. ремонт на плаващи съоръжения в язовири и ремонт на водовземни съоръжения от повърхностни води;
9. осигуряване на проводимост на речното легло до 500 метра след язовирната стена.“
6. В чл. 60:
а) в ал. 2:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията – при ползване на съществуващи съоръжения, с изключение на случаите по ал. 13, т. 3;“
бб) точка 4 се отменя;
б) в ал. 4, т. 5 букви „б“ и „в“ се отменят;
в) в ал. 6, т. 4 накрая се поставя тире и се добавя „когато заявените водни количества или част от тях се предвижда да се ползват за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“;
г) в ал. 12 думата „магнитен“ се заменя с „електронен“;
д) създава се ал. 13:
„(13) При провеждането на процедурите по издаване на разрешителни по чл. 44 и чл. 46, ал. 1, т. 2 и 3 и преди изготвянето на съобщението по чл. 62а, ал. 1 органът по чл. 52, ал. 1 изисква служебно:
1. за аквакултури и свързаните с тях дейности:
а) съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за аквакултури в големи язовири – когато язовирът не е зониран;
б) становища по проекта и мястото за изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република България и от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – когато дейността се извършва в крайбрежните морски води или в река Дунав;
2. за разрешителни за ползване на водни обекти – части от река Дунав, вътрешните морски води или териториалното море – съгласувателни становища от:
а) министъра на отбраната;
б) министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
3. за водовземане и ползване на язовири:
а) когато водовземането и/или ползването не е свързано с използване на съществуващи съоръжения към язовира – актуален документ от собственика или оправомощено от него лице, на което е възложена експлоатацията на язовира, удостоверяващ съгласие за извършване на дейностите, и условия, при които може да се разреши водовземането и/или ползването;
б) когато водовземането е свързано с използването на съществуващи съоръжения към язовира – актуален документ от собственика или оправомощено от него лице, на което е възложена експлоатацията на язовира, удостоверяващ съгласие за ползване на съоръженията, и условия, при които може да се разреши водовземането;
4. по електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините информация за наличие или липса на задължения.“
7. В чл. 62а, ал. 1 се създава т. 2а:
„2а. фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.“
8. В чл. 63 се създава нова т. 2:
„2. кандидатът за издаване на разрешително за заустване за експлоатация на съществуващ обект е титуляр на разрешително за заустване за проектиране на същия обект и условията и параметрите на разрешеното заустване не са променени.“
9. В чл. 68:
а) точка 2 се отменя;
б) създава се т. 10:
„10. заявителят има:
а) задължения за публични вземания, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
б) задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, определени със специалните закони в областта на околната среда, които не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.“
10. В чл. 70:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешителното или решението за отказ на органа по чл. 52, ал. 1 се изпраща в 7-дневен срок на:
1. заявителя;
2. съответната общинска администрация;
3. собственика на съоръженията;
4. съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на водовземните съоръжения – за водовземане от:
а) повърхностни и подземни води – с цел питейно-битово водоснабдяване, включително самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
б) минерални води – с цел питейно-битово водоснабдяване, водоснабдяване за лечебни цели, профилактика, отдих и спорт;
5. заинтересованите лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.“
б) алинея 2 се отменя.
11. В чл. 75, ал. 1 запетаята след думата „предоставено“ се заличава.
12. В чл. 78 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа по чл. 52, ал. 1.“
13. Член 78а се изменя така:
„Чл. 78а. Не се разрешава изменение и продължаване по чл. 78, ал. 3, продължаване по чл. 78, ал. 2 или преиздаване на разрешителното по чл. 79, ал. 3 при:
1. неплатени такси по чл. 194 по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;
2. неплатени глоби или санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.“
14. В чл. 118г:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Водовземни съоръжения, вписани в регистъра за собствени потребности на гражданите, може да се впишат като водовземни съоръжения за стопански цели, когато:
1. не се увеличава максимално допустимото количество до 10 куб. м за денонощие;
2. не се нарушават изискванията към водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – ако водовземното съоръжение ще се ползва за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
3. е налице документация:
а) за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:
аа) диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;
бб) резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;
вв) резултати от проведени за целите на вписването опитно филтрационни изследвания;
гг) пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;
б) че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;
в) за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения.
4. не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане по чл. 68.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
15. В чл. 135, ал. 1, т. 6 накрая се добавя „предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство на бутилирани води, за лечебни цели, за профилактика, за отдих и спорт“.
16. В чл. 155а:
а) в ал. 1 точки 2 и 6 се отменят;
б) създава се ал. 4:
„(4) Редът за одобряване на материали, реагенти и биоциди, които влизат в контакт с водите, предназначени за питейно-битови цели, се определя в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3.“
17. В чл. 158 ал. 3 се отменя.
18. В чл. 182, ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“;
бб) буква „ж“ се изменя така:
„ж) съгласуваните уведомления за извършване на всяка от дейностите по чл. 58, ал. 1 и по чл. 44, ал. 3, предписаните условия и ограничения;“
б) в т. 3 думите „т. 4“ се заменят с „т. 3“.
19. В чл. 191, ал. 1 се създава т. 4:
„4. поддържането и спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони на минералните води, публична общинска собственост.“
20. В чл. 194:
а) в ал. 1, т. 3 буква „в“ се изменя така:
„в) от дифузни източници от селското стопанство, включително от торове и препарати за растителна защита, пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжения;“
б) в ал. 7 т. 2 се изменя така:
„2. точка 3 се заплаща:
а) индивидуално от собственика или ползвателя на стопанството – за таксите за дифузно замърсяване от животновъдство и аквакултури;
б) от лицето, което пуска на пазара торове и продукти за растителна защита.“
в) в ал. 11:
аа) точка 4 се изменя така:
„4. на ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности;“
бб) в т. 6, буква „б“ думата „пчели“ се заличава.
21. В чл. 194б:
1. В ал. 1 думите „представят информация за изчисляване на“ се заменят с „определят и декларират“ и се създава изречение второ: „Образецът съдържа данните съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6, въз основа на които се определят таксите.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.“
3. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Когато в декларацията по ал. 1 се установят несъответствия с информацията по ал. 3, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията. Актът се съобщава на задълженото лице.
(5) Декларирането и установяването на задължението се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Актът за установяване на публичното държавно вземане се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
22. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 100:
„100. „Руднични води“ са водите, които изтичат на повърхността от действащи или ликвидирани миннодобивни обекти, включително обекти с геотехнологичен добив, през минни или сондажни изработки.“
23. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 т. 52 „Мандра – Бургас“ се отменя.
24. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. …) в § 144а ал. 1 се изменя така:
„(1) До приемането на наредбата по чл. 135, т. 6:
1. границите и охранителните режими на санитарно охранителните зони около съоръженията, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за минералните води, и за изграждането, обозначаването и експлоатацията им, се определят съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
2. границите и режимите на средния и външния пояс на учредените до 28 януари 2000 г. санитарно-охранителни зони на находищата на минерални води не се прилагат, а границата на най вътрешния пояс, когато той е предназначен за защита на водовземно съоръжение, се запазва.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Уважаеми народни представители, има ли изказвания по повод на обсъждания текст за § 39?
Заповядайте, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Доста дълъг текст изчетохме. Може би народните представители не можаха да го разберат целия. Може би някои от по-спорните предложения предлагате да отпаднат, което е положително. Но все пак не може да се правим, че тях ги е нямало и те не са влезли. Те бяха много фундаментални по отношение на околната среда и предизвикаха над 10 негативни становища от зелени организации, което е нормално. В случая постижението е, че предизвика и солидарност от работодателски организации – КРИБ, Стопанската камера, които изначално са инвеститори и би трябвало да спечелят от такива текстове, но дори те бяха притеснени за околната среда. Това наистина е постижение.
Мотивите за оттеглянето са технически. Касаят разрешителните режими, но не виждам в мотивите признание, че това е грешна законодателна техника и в резултат на унищожителната критика в крайна сметка ги изтегляме, което предполага, че законодателният процес ще си върви по този начин. Критиките бяха наистина унищожителни. Като започнем от обвинения в лобизъм през посягане на природата до посегателство върху националната сигурност. Затова ми се струва, че дори с тяхното отпадане след това текстовете, които се изчетоха, са достатъчно важни и фундаментални – касаят не само околната среда, а и икономиката, бизнеса с бутилиране на вода и така нататък. Заслужаваха да са в отделен законопроект, отделно обсъждане, отделна процедура, за да може всичко да е легитимно и на светло. Този начин на работа не е правилен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Божанков.
Има ли реплики? Няма.
Изказвания?
Госпожо Василева, като трето изказване ще дадем Вашето. Благодаря Ви.
Да спазим реда на заявките.
Заповядайте, имате думата.
ХРИСТО ГРУДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! С предложените промени на чл. 194б се цели оптимизиране на реда за установяване и заплащане на дължимите такси за водовземания и водоползване. Сега редът предвижда изчисляване на такса съгласно тарифа по определен образец на Министерството на околната среда и водите, като титулярът на разрешителното подава образец до директора на съответната басейнова дирекция в срок до 31 януари. Няма законов срок за заплащане на таксата, тъй като размерът се потвърждава от директора на басейновата дирекция след извършена проверка, и се съобщава на лицето титуляр за разрешителното. Едва тогава таксата става дължима, като тя се съобщава по различно време на всяко от задължените лица.
Основните недостатъци на този ред са, че не може да се създаде ритмичност и предвидимост на приходите, съответно на разходите на задължените лица така, както е при всеки друг вид годишни плащания.
Също така се изисква голям ресурс от страна на администрацията на басейнова дирекция, които са длъжни да потвърдят таксата по всеки образец, за да стане тя дължима на основание на издаден от басейнова дирекция акт. Това неминуемо води до понижаване качеството на извършените проверки, които са формални в голямата си част и се извършват основно по документи, тъй като се отнася за около 7000 разрешения. Не на последно място, директорът на басейновата дирекция не би могъл да оспори собствения си акт, ако по-късно установи други обстоятелства при проверка на място.
С предложената промяна предложеният ред е идентичен с реда за деклариране и установяване на данъчни задължения. Титулярът на разрешителното декларира размера на таксата съгласно тарифата и определени по образец от Министерството на околната среда и водите до 31 януари, като дължи внасянето на определената от него такса до 15 февруари. Директорът на басейновата дирекция може да извърши проверка както по документи, така и на място и когато установи несъответствие, издава акт за установяване на публично държавно вземане, който подлежи на обжалване.
Освен че този ред е присъщ за публичните държавни вземания, каквато е и тази такса, той ще доведе до равнопоставеност на задължените за плащането лица – всички подават документи до 31 януари и внасят задължението си до 15 февруари. Контролната дейност на басейновите дирекции ще бъде съществено подобрена, тъй като ще могат да извършват допълнителни проверки, основани на селекция на риска с освободения ресурс. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Грудев.
Има ли реплики към изказването? Не виждам.
Госпожо Василева, Вие пожелахте думата за изказване. Имате тази възможност – заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, взимам думата с риск да се повторя може би предвид на мое предходно изказване. Все пак, тъй като беше коментиран подходът относно отмяната на текстовете, касаещи санитарно-охранителните зони, смятам за мое задължение за пореден път да уточня пред колегите отляво, че не виждам основания за пореден път да се изтъкват факти, които безспорно са ясни за всички. Да, становища бяха получени и от страна на неправителствения сектор, и от страна на академичната и научна общност, и от страна на бизнеса. Те бяха детайлно разгледани. Бяха и приети от народните представители от всички политически сили, защото се обединихме около мнението, че промени, свързани с подхода за управлението и защитата на зоните около питейните водоизточници, могат да причинят редица рискове и притеснения в заинтересованите страни и ако се пристъпва към промени, то те биха могли да бъдат възприети само и единствено след детайлни обсъждания, чрез широка консултация с обществеността и съгласие на всички заинтересовани страни за това.
Мисля, че в това отношение няма съмнение. Това, което мен ме учуди, е фактът, че се коментира за пореден път това. Всъщност в периода между първо и второ четене, когото колегите от всички политически сили, всеки един народен представител можеше да внесе предложения за отмяна на тези текстове, предложения за отмяна бяха внесени единствено от представителите на парламентарната група на ГЕРБ и „Обединени патриоти“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Има ли реплики?
Господин Божанков, заповядайте.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Василева, за последното сте права – съгласявам се с него. Моята теза е, че по този законодателен подход ще оставим в гражданите следното усещане, и то не важи само за управляващите, защото за тях сме депутатите без значение кой от коя политическа сила е – те ще кажат: „Пробват в „Преходни и заключителни разпоредби“, на тъмно пускат някакви текстове, опипват почвата и ако има проблем, ги изтеглят, ако няма проблем, ги прокарват.“ По тези текстове е имало становища, окей, отпаднали са. Други пък са влезли и те не са с малко значение. Това исках да кажа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Божанков.
Има ли втора реплика ? Няма.
За дуплика не попитах. Не ми дадохте знак, госпожо Василева. Няма дуплика.
Имате думата за изказване.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Коректността предполага тук да кажем, че по отношение на санитарно-охранителните зони се направи една много сериозна позитивна крачка вследствие на бележките, които отправихме и аз отправих по време на заседанието на Комисията по околната среда и водите.
В първия вариант на предложението това беше много притеснително и като текст, и като съдържание, и като опция, която се предлагаше. Първо, не даваше сериозна законодателна рамка, в която да реализира потребностите, както бяха посочени и от госпожа Василева, и от колегите преди това. Наистина е редно санитарно-охранителните зони най-накрая да бъдат учредени. Те да изпълняват своите функции така, както би следвало, да не се повтарям, с оглед на това да бъдат опазвани водите, с оглед рискове за живота и здравето на всички нас – в такъв аспект.
Притеснителното беше, че такава една законодателна рамка би могла да се използва и като бухалка срещу потенциалните инвеститори с едно изключително широко тълкувание. Няма как да не приветстваме, че от страна на управляващото мнозинство в случая се направи необходимото тези текстове да отпаднат. Нещо повече, експерти от Министерството на околната среда и водите направиха така, че да няма и правен вакуум. Ние споделяме и подкрепихме с оглед на това текстовете, и ще подкрепим тези изменения, които в момента се обсъждат. Ние занапред ще следим процеса да има едно обективно законодателство, което да изпълнява функциите и целите, които са пред нас като законотворци, с оглед на уреждане по най-адекватния, правилен начин на обществените отношения за този изключително сериозен и чувствителен казус. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Чакъров.
Има ли реплики? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията, и редакцията, предложена в Доклада на Комисията за § 39, който става § 40.
Гласували 84 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията предлага да се създадат нови § 41, 42 и 43:
„§ 41. (1) Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3, в срок до две години от влизането в сила на този закон подават в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документацията по чл. 118г, ал. 5, т. 3;
2. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
3. декларация за годината на изграждане на съоръжението;
4. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;
5. копие от документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.
(3) Вписването се извършва, ако водовземното съоръжение:
1. разкрива само едно водно тяло;
2. е с конструкция, която не позволява смесване на води от няколко водни тела или проникване на води от повърхността във водното тяло през задтръбното пространство на съоръжението, и
3. е годно за експлоатация.
(4) В срок до два месеца от подаването на заявлението директорът на басейнова дирекция проверява документите по ал. 2 и ако са изпълнени изискванията на ал. 3 вписва съоръжението в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3.
(5) Когато не са изпълнени изискванията на ал. 3, директорът на басейнова дирекция отказва вписване в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 и предписва ликвидиране на съоръжението.
(6) Разрешаването на водовземане от вписани съоръжения по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за водите.
(7) Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5, в срок до две години от влизането му в сила подават в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец, определена в наредбата по чл.135, ал. 1, т. 2.
§ 42. Водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.
§ 43. Наредбата по чл. 135, т. 6 от Закона за водите се приема в срок до 31 декември 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 41, 42 и 43.
Гласували 86 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 40 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 40.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложението на Комисията § 40 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място.
Гласували 86 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 41 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложението на Комисията § 41 да бъде отхвърлен.
Гласували 83 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 42, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 43 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 43 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението текстът на § 43 да отпадне.
Гласували 84 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44:
„§ 44. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 се създава т. 9:
„9. заблатяване.“
2. В чл. 23:
а) в ал. 1 думите „и Закона за подземните богатства“ се заличават;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Проектите по ал. 1 се съгласуват от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице – за сгуроотвали, както и за сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 44 в редакция, подкрепена от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 45 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 45 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя, подкрепено от Комисията, § 45 да бъде отхвърлен.
Гласували 81 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, преди да обявя почивка, Ви запознавам със следното съобщение.
В почивката в Северното фоайе на Народното събрание ще бъде открита изложба „16 фотоесета – другото лице на войните ни“. Тя е дело на журналистите от БТА Ирена Данаилова – кореспондент във Видин, и Георги Генчев от кореспондентското бюро във Варна, и е част от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война.
Всички народни представители са поканени на откриването.
Почивка до 12,00 ч., когато ще продължим с четенето на Законопроекта. Благодаря Ви.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, докато чакаме квесторите да помолят народните представители да влязат в залата, ще направя две съобщения.
На основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 14 ноември 2018 г. е постъпил Указ № 259 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 7 ноември 2018 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по бюджет и финанси да докладва пред народните представители Указа на Президента и мотивите към него.
На 14 ноември 2018 г. са постъпили заявления от народните представители Веселин Найденов Марешки и Кръстина Николова Таскова. Със заявлението си народните представители са информирали председателя на Народното събрание, че всеки от тях дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпилите искания от главния прокурор на Република България.
С писма от 14 ноември 2018 г. председателят на Народното събрание е уведомил главния прокурор на Република България за дадените от народните представители писмени съгласия за възбуждане на наказателно преследване по направените искания, като са приложени заверени преписи от заявленията.
Продължаваме с разглеждането на Законопроекта.
Моля, продължете, уважаема госпожо Василева.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, по § 46 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на текста на вносителя за § 46.
Гласували 91 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 12.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 47 има предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 47 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отпадане на § 47 по вносител.
Гласували 92 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 9.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 48 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 45:
„§ 45. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 44б, ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Собствениците на нови бентове, прагове и други напречни преградни съоръжения, преграждащи речното корито по цялата му широчина, затрудняващи естествените миграции на рибата, са длъжни до пускането на обекта в експлоатация да изградят рибни проходи. Преценка за необходимостта от изграждането на рибни проходи, осигуряващи миграции на рибите, се извършва от директора на басейнова дирекция в съответствие с целите и мерките в плана за управление на речните басейни в процедурите:
1. по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие чрез становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, и
2. по издаване на разрешителни по реда на Закона за водите.
(2) Собствениците на съществуващи водноелектрически съоръжения, бентове и прагове са длъжни да изградят или реконструират рибни проходи, осигуряващи миграции на рибите, след преценка за съответствие с плановете за управление на речните басейни, извършена от директора на басейнова дирекция, на базата на информация за резултатите от изпълнен мониторинг на риби, актуални хидроложки данни и документацията на изградените съоръжения, предоставена от собствениците/ползвателите на обектите“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева.
Има ли изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на § 48, който става § 45.
Гласували 90 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 13.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 49 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 49 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отпадане на текста на § 49 по вносител.
Гласували 93 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 12.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 50 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 46:
„§ 46. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 54, ал. 1, т. 5 след думите „околната среда“ се добавя „включително информацията по чл. 51, ал. 2 от Закона за водите“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на § 50, който става § 46.
Гласували 94 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 9.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 51 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 51 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на текста на § 51 по вносител.
Гласували 92 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По § 52 – предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 52 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на текста на § 52 по вносител.
Гласували 90 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 47, като в алинеи 4 и 6 след думата „оценка“ се добавя „по ал. 3“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 53, който става § 47, с редакционните поправки, които се предлагат от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Предложение на Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 48:
„§ 48. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов чл. 4в:
„Чл. 4в. (1) Лабораторни изпитвания за определяне на токсикологични и екотоксикологични свойства се извършват в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика.
(2) Спазването на принципите на Добрата лабораторна практика от лабораториите се удостоверява от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ при условията и по реда на наредбата по ал. 3 или от националните органи на страните – членки на Европейския съюз, и на Европейското икономическо пространство, нотифицирани на Европейската комисия.
(3) Принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика се определят с наредба на Министерския съвет.“
2. В чл. 21в, ал. 1 думите „чл. 7г, ал. 3 от този закон и на“ се заличават.
3. В чл. 21г думите „чл. 5, ал. 6“ се заменят с „чл. 4в, ал. 3“.
4. В чл. 35, ал. 1, т. 33, буква „в“ думите „досиета и“ и „чл. 40 ал. 4 и“ се заличават“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 48 с текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 49:
„§ 49. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на:
1. параграф 3, т. 1 и 3 относно чл. 94, ал. 1, т. 9 и ал. 4, § 4, т. 2, § 5, § 6, § 7, т. 2, § 8, § 10 – 12, § 15, т. 2, § 16, § 17, § 21 – 26, § 30 и § 31, които влизат в сила 9 месеца от обнародването му;
2. параграф 40, т. 24, която влиза в сила от 11 август 2006 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания.
Имате думата за изказване, госпожо Василева.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Използвам възможността да кажа няколко думи, тъй като това е последният параграф от предложения Законопроект.
Искам да благодаря на всички колеги от Комисията по околната среда и водите за конструктивния подход, на всички колеги тук, в залата, за търпението, разбира се, на екипа на Министерството на околната среда и водите, на референтите от Народното събрание за усилената работа по време на изчистване на текстовете по Законопроекта и изработването на Доклада.
Това мисля, че е изключително важен Законопроект. Знаете, Законът за опазване на околната среда е рамковият закон, който определя обществените взаимоотношения, свързани с опазването на околната среда, а предложенията, които бяха приети днес, целят облекчаване на административната тежест за бизнеса и за гражданите.
Имайки предвид, че действително всяко едно инвестиционно предложение не може да започне, без да преминат процедурите, изискуеми от екологичното законодателство, с днес приетите промени за намаляване броя на изискваните от заявителите документи, за опростяване на процеса на взаимодействие между администрациите и изискване на документи по служебен път, за намаляване на срокове по процедури, надявам се, че ще работим и ще постигнем оптимални условия за инвеститорите, като същевременно, разбира се, запазваме и законовите изисквания, които гарантират ефективен контрол.
С предложенията уредихме и възможността за обединена процедура, когато е налице инвестиционно намерение, което подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда, комплексно разрешително и доклад за безопасност в случаите, когато става въпрос за високорискови предприятия. Надявам се, че този закон ще допринесе за нашия приоритет за облекчаване на административната тежест и създаване на добра инвестиционна среда. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева.
Други изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 54 по вносител, който става § 49.
Гласували 101 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 10.
Предложението се приема.

Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от Програмата за работа на Народното събрание:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Вносител е Министерският съвет.
Господин Генерал, имате думата да ни запознаете с Доклада на Комисията по отбрана.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, предлагам процедура за допуск в залата на заместник-министър Атанас Запрянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, подлагам на гласуване предложената процедура за допуск в залата на заместник-министъра на отбраната генерал Запрянов.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете генерал Запрянов в залата.
Продължете с представянето на доклада, господин Генерал.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 802-01-48, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2018 г.
На заседание, проведено на 1 ноември 2018 г., Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 802-01-48, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2018 г.
В заседанието присъстваха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, началникът на отбраната генерал Андрей Боцев и постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев.
Председателят на Комисията по отбрана – народният представител Константин Попов, посочи, че с предлагания законопроект се цели промяна на заплащането на военнослужещите – от присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание към определяне на основното им месечно възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им военно звание. От това произтичат и промени на базисните параметри при приемането и въвеждането на нов Класификатор за длъжностите за военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Очаква се промяната да бъде стъпка към преодоляване на некомплекта във въоръжените сили.
Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков и от постоянния секретар на отбраната Антон Ластарджиев. Беше посочено, че действащата система за заплащане труда на военнослужещите не позволява диференциране при определяне на заплащането за различни длъжности в обхвата на едно и също военно звание. Промяната ще даде възможност за справедливо оценяване на труда на отделните категории военнослужещи. Планира се увеличаване на нивата и промяна на Класификатора на длъжностите.
Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев също посочи значимостта на промяната за военнослужещите на всички нива, която ще е съществен стимул за по-качествено изпълнение на функционалните задължения и повишаване на квалификацията и образованието.
В последвалото обсъждане народните представители Славчо Велков, Кольо Милев, Симеон Симеонов и Пламен Манушев изразиха мнение, че с предлаганата промяна се премахва една социална несправедливост по отношение на военнослужещите, и се обединиха около становището, че Законопроектът следа да бъде подкрепен.
Народният представител Слави Нецов прояви интерес за реалния ефект от промяната върху заплащането на военнослужещите. Народният представител Емил Христов изрази мнение от посоченото в мотивите нежелание на военнослужещите да заемат отговорни и натоварени длъжности. Народният представител Валентин Радев обърна внимание, че Министерството на отбраната трябва много внимателно да оцени с какво е по-добър предлаганият модел на заплащане от досегашния, за да бъде приложен най-успешно. Постоянният секретар Антон Ластарджиев поясни, че на практика се връща един модел на заплащане, който в годините се е доказал като по-добър. Желаният ефект е мотивиране на военнослужещите за заемане на по-тежки и отговорни длъжности. Той е свързан и със социалния статус на военнослужещите. При повишението на заплатите в две последователни години с по 10% се очаква резултатът да се почувства по-силно след една година, когато ще има възможност и за по-добър социален пакет за военнослужещите.
В последвалото гласуване с 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 802-01-48, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Генерал.
Колеги, имате думата за изказвания.
Генерал Милев, имате думата – заповядайте.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми генерал Запрянов – заместник-министър на отбраната!
Аз ще потвърдя моето становище по време на Комисията и на цялата парламентарна група, че ние ще подкрепим предложените изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили по отношение на създаването на нов Класификатор и връщане на старата система на заплащане за военно звание и длъжност. Хубавото тук е, че се дава възможност да се прецизират заплащанията както за званията, така и за длъжността и може би Министерството на отбраната има възможност да привлече чрез различни способи, макар и финансови, попълването на некомплекта в Българската армия. Бих искал да се попълнят и бойните поделения с подходящи кадри.
Може би в Класификатора трябва да стане видно, че тези, които служат в бойните поделения, са припознати от народните представители и от Министерството на отбраната. Към тях трябва да има много по-добро отношение, освен към останалите, дори осигуряващи на по-други длъжности. Проблемът е какво ще изготвим в Класификатора. Това, което пише в предложения Законопроект, че някои може да получат по-ниско заплащане от онова, което е в момента, но ще бъде компенсирано по друг начин, докато се възстанови и изравни заплащането – би следвало това да не се получава в новия Класификатор, а да се избегне.
Ние сме за това и подкрепяме внесения Законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, генерал Милев.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин адмирал Манушев.
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Ще кажа няколко думи по този законопроект. Чухте, че в Комисията по отбрана нямаше някакви противоречия в необходимостта от промяната в Закона за отбраната и въоръжените сили, или по-точно за колегите, които не се занимават в тази сфера – промяната е на сега съществуващото положение – заплащане на военнослужещите само за военно звание в различни степени във всяко звание и Класификатор, направен на основата на това. Сега предложението на Министерството на отбраната е това да се промени и да се раздели – да се плаща и за длъжност, и за звание, като по този начин наистина ще се диференцира отговорността на военнослужещите, тъй като в едно и също военно звание за различна отговорност, различна компетентност за всяка една длъжност, се получаваше едно и също заплащане или разликата беше минимална.
Аз и нашата група ще подкрепим тази промяна. Промяната беше направена през 2010 г. Има различни примери в армиите по света – някъде се плаща само за звание – например в Съединените щати и в някои други държави, но има и такива, в които се плаща и за звание, и за длъжност.
По искане на Министерството на отбраната и с наша подкрепа смятаме, че трябва върнем положението, което беше, и да разделим заплащането на военнослужещите. В момента поради недостиг на военнослужещи, на попълнения на личен състав, се допусна в Министерството на отбраната с по-ниско звание да се заема по-висока длъжност, тоест да се възложи по-голяма отговорност на даден командир в даден щаб, но получаването на заплащането беше за званието, в което е той. Тоест хората с по-голяма отговорност, изпълняващи повече работа, на по-висока длъжност, получаваха заплащане в обхвата на своето звание, което не е справедливо, и промяната в Закона ще даде възможност тази несправедливост да бъде избегната.
Това са част от мерките, които Министерството на отбраната предвижда, за да направи по-привлекателна военната служба и да се намали некомплектът – тоест да бъдат набрани военнослужещи, тъй като и в сега обявените конкурси интересът не е толкова голям, особено за длъжностите, които са трудни, непривлекателни – има много такива примери и на корабите. Многократно даван пример е за механик-водач на танк – няма желаещи, тъй като един охранител със същото звание „редник“ взима същата заплата и е далеч по-спокоен, изкарва си наряда и има свободно време. Тази промяна ще ги раздели и ще направи така, че да се плаща повече за такива длъжности, а също така и в гарнизони, където няма желаещи да постъпят. Повишаването на заплащането ще доведе до това, че навярно ще има желание за специфични длъжности, които в момента изпитват остра нужда.
Важно е този законопроект да бъде променен днес, тъй като с промяната в Закона за отбраната и въоръжените сили – чл. 212, ще е необходимо да бъде изработен нов класификатор, а затова Министерството на отбраната ще има нужда от време.
Разчетите, които прави Министерството на отбраната в бюджета за заплащането за догодина и за решаването на всичките проблеми, за които току-що говорих, желанието е това диференциране, това заплащане да се въведе от 1 януари 2019 г. Затова ще Ви моля да подкрепим тези промени. Ще приканя и председателя на Комисията, ако няма предложения между първо и второ четене, да го гледаме и на второ гласуване днес, за да има възможност това да се случи и военнослужещите да получат промяната, която очакват и желаят, и от 1 януари 2019 г. да си получат диференцирано, по-добро заплащане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Адмирал.
Има ли реплики? Няма.
Следващо изказване – доцент Цонков, имате думата.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители!
Първо, започвам с изказването на адмирал Манушев. Бих искал да му кажа, че нямаме нищо против и няма да се противопоставим Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили да премине днес и на второ четене. От „БСП за България“ подкрепяме тези промени. Смятаме, че е необходимо да бъде направено и няма да се противопоставим.
Все пак бих искал да обърна внимание на това, че е хубаво Министерството на отбраната много правилно да разпише правилата, кариерния модел за развитие на военнослужещите. Тук говорим, че с настоящите промени бихме искали да повишим мотивацията на военнослужещите в Българската армия, че бихме искали да се преборим и да попълним некомплекта, който съществува в българските въоръжени сили, но това е конкретна мярка, която едва ли ще реши този голям недостиг на наличен състав, който в момента имаме. Затова ми се иска в крайна сметка да погледнем по-цялостно на системата. Става въпрос за управление на човешките ресурси в тази важна система, каквато е Българската армия. Надявам се Министерството на отбраната в лицето на ръководството много точно да определи критериите, правилата, по които оттук нататък ще се оценяват военнослужещите на различните нива, за да постигнем наистина добър баланс. Искрено се надявам, че мярката, която сега се предлага – възнагражденията да бъдат на база на званието и на длъжността, която заемат, наистина ще сработи, но това времето ще го покаже.
Задавам Ви само един въпрос, който възниква: досега, и практиката в НАТО е такава, званията са водещите и в случая на базата на званието имаме и оценка на военнослужещия. Също така званието е обвързано с образователния ценз, с квалификацията, затова трябва внимателно да преценим как точно ще бъде извършено на практика това, което днес променяме в Закона за отбраната и въоръжените сили. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доцент Цонков.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Полковник Тошев, заповядайте.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За пореден път доказваме, че в Комисията по отбрана мислим държавнически и подхождаме държавнически. (Реплики, оживление.) Говоря за Комисията по отбрана. За другите комисии има кой да отговаря.
Между другото, чест прави на тази комисия, на този парламент – 20 гласа „за“ за Законопроект, който на практика възстановява едно по-справедливо положение отпреди години. Искам да благодаря в лицето на заместник-министър Запрянов за инициативата, която предприе политическият кабинет на Министерството и професионалното ръководство на Българската армия, да изправим несправедливост, която по вече съществувалата практика и по оценката на въздействието на предложението, което сега трябва да приемем, би трябвало да бъде съществена крачка в решаване на проблема с некомплекта в Българската армия.
Сега съществуващото положение при заплащане основно за военно звание и степенуване на длъжностите в съществуващите военни звания показа в последните 7, 8 години, на практика се получава една, бих казал, леност при желанието на командирите и основно на военнослужещите да се движат във вертикалната стълбица на йерархията, по простата причина че заплащането основно само за военно звание не стимулира военнослужещите да излизат от щабовете и да командват реална войска.
Отделно от това за командирите, за редниците и сержантите се получава несправедливо заплащане за длъжности, които на практика като класификатор са еднакви, но като физическо изпълнение са съвсем различни. Едно е да се служи на кораб, друго е да се служи в танк, трето е да се служи в щаб и заплащането към този момент е едно и също.
В момента Министерството предлага и вече се работи по Класификатора на професиите и длъжностите – 21 воински звания, които съществуват към момента, да бъдат разпределени 99, поне към този момент, длъжности в армията. На практика една от причините ще бъде разрешена – че на реалния пазар на труда служенето в Българската армия да е недостатъчно перспективно и недостатъчно привлекателно.
Подкрепям идеята още днес да гледаме Законопроекта и на второ четене, защото от досегашните дебати в залата и от дебата, развил се в Комисията, нямаше предложения, които да изискват забавяне на Законопроекта по съществуващия Правилник за внасяне на промени между първо и второ четене. Ако е така, считам, че още днес трябва да приемем Закона на второ четене, за да може да бъде задействан от 1 януари 2019 г. и на практика дотогава политическото ръководство на Министерството на отбраната, заедно с професионалния офицерски състав, да решат подзаконовите нормативни документи, за да може новият бюджет да влезе с нов класификатор на длъжностите в Българската армия, което на практика ще даде възможност на военнослужещите, на командирите да предприемат стъпки за образоване на всички степени военнослужещи, на всички звания за по-високо образование, за по-добра квалификация и за стимулиране на хората с по-тежка служба и с по-голям опит.
Колеги, някои от колегите, които не са служили в армията, и не разбират проблема, моля Ви нека подкрепим това предложение, с което възстановяваме съществуващо много години в армията предложение за заплащане основно за звание, за длъжност и така нататък.
Това, което беше, го възстановяваме отново за по-справедливо разпределяне на сумите във фонд „Работна заплата“ в Министерството на отбраната.
Искам да кажа и още нещо на всички колеги: няма да има финансово натоварване на бюджета на Министерството на отбраната от тази промяна. Получава се само по-голяма диференциация и по-голяма справедливост при заплащане на военнослужещите. Няма да има и необходимост от промяна на други нормативни документи освен преиздаване на нов класификатор на длъжностите в Българската армия, но това вече е в ход. От информацията, която имам, мисля, че е на финалната права за завършване на този класификатор.
Благодаря още веднъж за подкрепата от всички колеги и се надявам догодина, когато гласуваме новия бюджет за Министерството на отбраната, да отчетем, че благодарение на днешната ни стъпка сме решили сериозна част от проблемите по запълване на всички вакантни длъжности в Българската армия и основно на тези, които са в бойните поделения. Благодаря Ви, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 802-01-48, внесен от Министерския съвет.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложението е прието. (Ръкопляскания.)
Господин Генерал, имате думата за процедура.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, предвид изказванията и мненията, които се изложиха, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към второ гласуване на Законопроекта.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, предлагам от наименованието „Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“ да се заличат думите „и допълнение“, тъй като предложените разпоредби са само за изменение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона с предложените редакционни поправки от председателя на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: „§ 1. В чл. 24, ал. 2, изречение първо думите „степени в обхвата на военните звания“ се заменят с „длъжностни нива и военни звания“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 1 по вносител.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: „§ 2. В чл. 212, ал. 1 думите „с присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание“ се заменят със „със заеманата длъжност и с присвоеното им военно звание“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 2 по вносител.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: „Преходни и заключителни разпоредби.“
„§ 3. (1) До определянето на основните месечни възнаграждения на военнослужещите по реда на този закон на същите се изплащат възнагражденията, определени по досегашния ред.
(2) Военнослужещите, на които определените основни месечни възнаграждения по този закон са по-ниски от получаването до влизането в сила на Закона, запазват размера на възнагражденията си. В този случай военнослужещите получават лична временна добавка, която се включва в основното месечно възнаграждение при условие и по ред, определени от министъра на отбраната в акта по чл. 212, ал. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване два текста: първи текст – наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, и втори текст – съдържанието на § 3 по вносител.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ:
„§ 4. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се приемат, издават или се привеждат в съответствие с този закон в 3-месечен срок от влизането му в сила.
(2) До приемането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: първи текст – текста на § 4 по вносител, втори текст – текста на § 5 по вносител.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Предложенията се приемат.
Благодаря Ви, господин Генерал.
ДОКЛАДЧИК КОНСТАНТИН ПОПОВ: И аз благодаря, господин Председател.
Искам да благодаря на всички колеги от Комисията по отбрана и на всички, които участваха в това гласуване. (Реплика от „БСП за България“.) Това е важно – специално и на опозицията, разбира се, господин Цонков, с огромни благодарности и на генерал Милев.
Това е една добра стъпка и смятам, че ако продължаваме да работим в такава посока, ще имаме по добри успехи в интерес на Българската армия и в интерес на България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генерал.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.
Вносители са народният представител Милена Дамянова и група народни представители.
Докладът на Комисията по образование и наука ще ни представи госпожа Дамянова.
Заповядайте, госпожо Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, преди това моля да гласуваме процедура за допуск в залата на господин Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Моля, поканете господин Николов в залата.
Моля, продължете, уважаема госпожо Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: „Доклад относно второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 6 юли 2018 г., приет на първо гласуване на 26 септември 2018 г.
„Закон за допълнение на Закона за висшето образование.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона, което се предлага от Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против 1, въздържали се няма.
Предложението се приема.
По § 1 има предложение от народния представител Анелия Клисарова и група народни представители:
„В § 1, т.1, в създаваното изречение четвърто числото „20“ се заменя с „10“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Анелия Клисарова и група народни представители.
Гласували 100 народни представители: за 26, против 57, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за съдържанието на § 1, което се подкрепя от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 78, против 6, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 2, подкрепен от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 80, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз искам процедура не защото председателят на Комисията по образованието и науката чете много бързо и не можем да вникнем в параграфите, а за да направя предложение във връзка с Програмата за работа на Народното събрание. Искам да предложа на колегите точка четвърта от дневния ред – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с вносител госпожа Цвета Караянчева и група народни представители, да я определим за обсъждане в утрешния ден, в четвъртък. При положение че имаме приети точка първа и втора за четвъртък, това да бъде точка трета. (Реплики.) Може и първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Точка трета или първа?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предлагам да бъде точка първа за четвъртък, а сегашните точки първа и втора да станат точки втора и трета. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Не виждам обратно предложение.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 105 народни представители: за 83, против 9, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Моля, продължете.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 3 има предложение от народния представител Анелия Клисарова и група народни представители – параграф 3 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Анелия Клисарова и група народни представители.
Гласували 100 народни представители: за 20, против 62, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 4 има предложение от народния представител Станислава Стоянова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 4, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 74, против 5, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 5 има предложение от народния представител Анелия Клисарова и група народни представители – параграф 5 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Станислава Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 88, ал. 2 след думите „В състава на“ се добавя „постоянните комисии и“, а накрая се добавя „както и представители на студентите“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Имате думата, доцент Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители, искам думата, за да изразя нашата позиция на „БСП за България“ против така направените предложения, защото смятаме, че не е правилно в акредитационните комисии в държавните изпити да бъдат включени в състава изявени личности от практиката, защото всеки трябва да си знае мястото. И миналия път казах, че има точно определени Класификатор, професии и всеки е учил и работи това, което може, и не трябва да смесваме образованието и хората, които са решили да се занимават с образование и наука, и бизнесът, който има съвсем различна роля. Не смятам, че е редно бизнесът да участва при формирането на оценки или при оценката на работата на университетите, на факултетите, на катедрите. Смятаме, че подобно предложение по-скоро ще влоши работата както на акредитационните комисии, така и когато се провеждат държавните изпити и се защитават дипломните работи. Затова апелирам отново да се помисли върху това предложение. Те могат да имат съвещателен глас, може да участват при разработването на програми. Вие вече им дадохте, за съжаление, да водят цели курсове, което също не е правилно. Но така се получава, когато вносителите не са наясно със системата на висшето образование и не са представители на тази система, не са минали от началното ниво – виждаме до какви резултати и предложения стигаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Изказвания?
Имате думата, госпожо Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Водихме този дебат по същество и по отношение философията на промените, които предлагаме, още на първо четене, господин Цонков, Вие взехте отношение по текст, който вече беше гласуван. Моля Ви да внимавате с Доклада, защото това е второ четене и изказванията са текст по текст, както и самите гласувания.
Но тъй като коментирахте и вече гласувания текст, аз също ще се опитам накратко да споделя отново мотивите на нас, като вносители. Само ще кажа и ще повторя, защото това беше споделено от мен и когато гледахме Законопроекта и го гласувахме тук, в залата на първо четене, това не са текстове, които ние като вносители сме си съчинили някак си ей-така. Това са текстове, господин Цонков, които са предложени от ректорите, включително от ректора на Университета, в който Вие преподавате. Това предложение беше направено на Кръглата маса за висше образование на 3 юли, на която присъства и господин Стойнев – той може да го потвърди.
Това са предложения, които са направени от синдикатите и които бяха единодушно подкрепени в Комисията на второ четене.
Това са предложения, които са направени от Националното представителство на студентските съвети.
Ако Вие смятате, че и синдикатите, и ректорите не са преминали от най-ниското ниво през системата на висшето образование, може би трябва да споделите това свое виждане с тях.
По отношение на държавните комисии, аз дадох много примери на първо четене с други държави. Тези от Вас, които бяха в залата тогава, ги чуха. Но ако остане възможност, разбира се, ще ги споделя отново, за да ги повторим и да се запомнят наистина като добра практика.
Много ми е неудобно обаче да припомням какво пише в сега действащия Закон за висшето образование точно на колеги от системата на висшето образование. И сега, уважаеми колеги, в ал. 2 на чл. 45 се позволява в комисиите за държавни изпити да се включват и външни за висшето училище лица. Такива практики има в юридическите факултети. На държавните комисии присъстват външни за висшето училище лица, които не са хабилитирани в една част от случаите. Такива случаи имаме например и в инженерните специалности и това беше потвърдено включително от доцент Лиляна Вълчева, която е председател на Синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ, в Комисията на второ четене. Тоест, това е една практика, която вече е утвърдена. Това, което ние искаме да направим, е наистина тя да се прилага в повече висши училища – там, където това, разбира се, е решение на самото висше училище и на съответния факултетен съвет. Няма логика, когато един преподавател води курс, той след това да не участва в изпитната комисия.
По отношение на това дали бизнесът или представители – хора от практиката, имат право да участват в образователния процес и оценяват, ами, колеги, те оценяват младите хора още в момента, в който те са излезли от висшето образование, от висшето училище. Всички виждаме оценката и си говорим за това, може би вече ще минем повече от 10 години.
Ето ще кажа само някои примери за добра практика на участие. Няма да говоря за дуалните университети в Германия, където е ясно, че там представителите на бизнеса участват и в учебния процес, и в изпитните комисии.
Ще Ви дам пример с Университета „Ищван Сечени“ в Унгария и съответно неговото сътрудничество с „Ауди“. Там има изградено структурно звено, като договорът за партньорство включва съвместно разработване на учебни програми, осигуряване на практически опит за студентите на Университета. В него са определени условията за включване и пряко участие на експертите и професионалистите от „Ауди“ в образователната и изследователската работа.
Ще Ви дам пример и с Националния университет в Сингапур. Аз си спомням, че професор Клисарова я няма, но когато тя беше министър, проучваха доста добре опита на образователната система в Сингапур. Какво се случва в Сингапур? В Националния университет на Сингапур са създадени пътеки за набиране и назначаване на академичен персонал, включително за практици-професионалисти, като пътека за практици, назначавани на пълно работно време. Този вид персонал са специалисти и практици с професионални умения и опит в индустрията, длъжностите, които могат да заемат са „доцент по практика“ и „професор по практика“, назначават се на срочни договори от една до три години. Пътека за практици, назначавани за определен период от време. Този вид персонал са квалифицирани и опитни лица от индустрията, които преподават и осъществяват съвместна и надзорна работа, свързана с научно-изследователската и развойната дейност на университета, назначават се за един семестър или до две години с нормално работно натоварване от осем часа седмично. Тоест това са едни добри практики, които вече работят по света, и ние не виждаме нищо лошо в това да почерпим от добрия опит там, където образованието и бизнесът са тясно свързани и това е добре както за образователната система, така и съответно за пазара на труда. Това е добре, безспорно, и за младите хора. Всички искаме те да изберат да учат в България. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и възгласи: „Браво, браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дамянова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте за изказване, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! В Икономическата комисия водихме според мен доста ползотворен дебат, същите доводи ги чухме и от госпожа Дамянова.
Но все пак трябва да си отговорим на няколко въпроса. Това, че в нашата практика в парламента синдикатите искат едно, а представителите на бизнеса искат друго, означава ли, че ние всеки път трябва да се съобразяваме? Ако да, тогава защо не се съобразявате и с искането на синдикатите за увеличаване на обезщетението за безработица примерно? Това също е тяхно искане и ние считаме, че е доста справедливо.
В това, че представителите на университетите, на висшите учебни заведения желаят по-голяма практика, няма нищо лошо и Ви уверявам, че аз също ще го подкрепя с две ръце. Ще подкрепя всяка инициатива, която ще даде възможност на българския студент да се докосне до практиката.
В крайна сметка трябва да правим разлика между дуалното образование и това, което е във висшето учебно заведение. Няма нищо лошо в това хора от бизнеса да представят своя опит пред студентите, но да водят курсове – вече отиваме в една друга крайност, в която започвам да си задавам въпроса, примерно: кои са тези бизнесмени? Как ще ги изберем тези преподаватели? Вие ще кажете: в зависимост от висшето учебно заведение.
Но какви са критериите? Виждаме, че едни много успешни бизнесмени до вчера сега са на подсъдимата скамейка. Или пък някой ще каже, че този, който продава банички до висшето учебно заведение, изведнъж за една година вече си е разраснал бизнеса – той защо пък да не сподели своя опит?
Уважаеми дами и господа народни представители, когато става въпрос за висше учебно заведение, моето лично мнение е, че там по-скоро младите хора трябва да се учат да разсъждават. Те трябва да познават най-различен опит, трябва колкото се може повече знания и умения да поглъщат. Но когато става въпрос вече за изпита, когато става въпрос за комисията, нека да оставим това в ръцете единствено и само на тесните специалисти. Защото ако дойде един представител на така наречените български предприемачи, аз мога да не съм съгласен с начина, по който се развива неговата фирма, което той ми преподава. Мога да изразя друго, различно мнение и няма как той да ми налага това мнение. И същият този човек да отговаря дали аз ще си взема държавния изпит или не?!
Не че искаме по някакъв начин като опозиция да спираме това, което Вие искате да направите, но нека да има пилотни проекти. Защо трябва изведнъж във всички учебни заведения? Да го вкараме в даден закон, така че да става общо правило за абсолютно всички?!
Вие казахте: обяснете в Сингапур – хубаво, но има и други университети, където пък представителите на бизнеса просто идват, четат лекция един-два-три-четири часа, пет, десет, ако трябва, но те показват някакъв опит, някакво свое виждане, начин, по който има експанзия на фирмата и това е. Съответно идва друг. Но тези хора нямат право да присъстват накрая, когато човек си взема дипломата или когато се готви за държавния изпит.
Считам, че тук прибързваме, защото, виждате ли, те така искали. Хубаво, че те така искат, но в крайна сметка тук е парламентът, тук ние решаваме и ако примерно тази практика не проработи, какво, догодина пак ли трябва да променяме Закона или след две години? Нека първо да се опитаме да имаме за определени университети – да им дадем такава възможност и да видим какво ще излезе.
Пак казвам, не знам как така смятате, че това ще доведе до добър резултат – по-скоро от мой личен опит тези хора, когато съм следвал висшето си образование, накрая нямат достъп до финалната комисия. Сега тук изведнъж ние да ги вкараме и повтарям: кои са тези бизнесмени да ги видим, че трябва народът да следва техния опит?
Критериите са различни. Друг може да бъде човек, който от нищо е започнал в сферата на земеделието и е станал един от най-добрите, друг пък обратното. Или пък ще гледаме тези, които са най-известни по телевизията, или ходят и дават интервюта наляво и надясно – после пък виждаме какво се случва с тях.
Затова казвам: прибързваме, моето лично мнение е, че можем да изчакаме, можем да се опитаме да въведем подобна мярка като пилотни проекти. Затова аз подкрепям предложението на професор Клисарова. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Реплика – госпожа Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми господин Стойнев, не знам защо смятате, че прибързваме – точно Вашата младежка организация, на БСП, преди доста години беше направила едно такова искане, има го в документите. Вижте стенограмата от първо гласуване – аз съм цитирала желанието на Вашите млади хора дословно. Има го и на сайта Ви.
По отношение на пилотните проекти – когато наистина имате отношение към образованието, и Ви предлагам, заповядайте на заседанията на Комисията по образованието и науката, защото там ректорите и синдикатите споделиха именно резултатите от тези добри пилотни проекти! Тези добри резултати ние в момента включваме като законови разпоредби. Това не е искане само на ректорите или само на синдикатите, или само на студентите – това е общо искане! Съгласете се, че това се случва изключително рядко! И след като е добро, не виждам защо, ако наистина подхождаме държавнически, ние да не се обединим около това предложение. В крайна сметка висшите училища са автономни! Всяко от тях ще прецени и ще реши кой да покани да преподава! Аз го казах и предходния път, когато обсъждахме в залата.
Ако ректорът на УНСС – хайде да не цитирам само професор Статев, ако ректорът на Софийския университет покани Бил Гейтс да чете лекции на студентите, тогава всички ще го аплодираме и ще кажем: чудесно! Но ако покани някого от директорите на водещи български компании, ще кажем, че той има задни мисли. Извинявайте, това е несериозно!
Ето такива заключения сриват авторитета и доверието в системата на висшето образование!
Пак ще се върна – казахте за чуждия опит, аз прочетох Сингапур, имам още доста. Дуална система имаме и във висшето образование в Германия. Така че нека да не свързваме дуалното обучение само със средното такова.
В Германия има дуални програми за обучение, които съществуват в различни дуални висши училища, в различни провинции – Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфалц и други. На различните места специалистите от практиката имат различен хорариум, забележете. Той е най-голям в дуалния университет Карлсруе в Баден-Вюртемберг, където има 72 редовни преподаватели и, забележете, 700 хонорувани, на непълно работно време, като последните провеждат 60% от всички часове в учебния план! Това са хората от индустрията. Това са външните за висшето училище лица, които споделят своя опит със студентите и след това съответно дават възможност на тези млади хора да се реализират добре на пазара на труда.
Последно, завършвам, имам още 30 секунди, немската компания „Хенкел“ например има сътрудничество с 30 университета и научноизследователски института. Тя е разработила редица пътеки към висшите училища за предлагане на стажове като част от учебната програма, за включване на служителите от компанията в обучението, в професионално ориентирани магистърски програми, за изготвяне и провеждане на дуални програми за обучение и така нататък.
В Университета „Саймън Фрейзър“ в Канада например тези служители – изявени специалисти от практиката, се назначават на длъжност „Професор по професионална практика“. Както казах, мога да продължа с още много други примери. Нито откриваме топлата вода, нито пък не трябва да го правим.
Имаме си добри примери и в България, споделих го, включително и по отношение на участието в държавните комисии, споделих юридическите факултети, споделих инженерните специалности. Нека да направим тези добри примери национална политика, за да имаме наистина добри резултати. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Дамянова.
Други реплики?
Дуплика – имате думата, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Дамянова, аз се радвам, че Вие толкова следите предизборните програми на БСП – наистина има много ценни неща.
В това, че Бил Гейтс ще изнесе и ще участва в лекция, няма нищо лошо и се радвам колкото се може повече такива университети да има, които да канят подобни лектори. Но той няма да участва накрая в заключителната комисия, нали така? Това – първо.
Второ, доколкото знам, има много успели бизнесмени, които нямат висше образование. Дори някои от най-големите милиардери, които са във „Форбс“, нямат висше образование. Не казвам, че ние трябва да насърчаваме нашите хора да нямат висше образование – напротив, но в крайна сметка това не трябва да ни бъде водещото.
И трето, щом като тази система работи до момента и ректорите и синдикатите са „за“, тогава защо трябва да променяме Закона? Нека да оставим те да водят лекции. Пак казвам, представете си, идва един бизнесмен, който за Вас може да е изключително добър, да му се възхищавате, но аз смятам, че той е натрупал своето богатство чрез експлоатация на човешкия труд! И ако напиша примерно, че този човек не увеличава работните заплати, че няма допълнителни стимули за работниците и че не съм съгласен с начина, по който той изпълнява своите ангажименти към хората на труда, този човек след това ще бъде в оценителната комисия – уверявам Ви, той няма да ми пише най-добрата оценка!
Затова казвам: тези хора имат право да преподават, нека да преподават на нашите момчета и момичета, нека да им показват различни примери, но в крайна сметка висшето учебно заведение е мястото, където учим младите хора да разсъждават, да се справят в различни ситуации. Практиката вече е нещо съвсем различно – в различни учебни заведения, ако искаме, да бъдат пък само практици.
Искаме да кажем, че в момента ние де факто ще узаконим нещо за всичките учебни заведения, което не е необходимо. Пак след няколко години ще трябва да променяме Закона. Казвам го с болка, защото прекалено често променяме едни и същи закони. Виждам, че не това е основната работа на Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Анелия Клисарова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 17, против 66, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 5 по вносител.
Гласували 90 народни представители: за 72, против 11, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение от народния представител Станислава Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В чл. 88а, ал. 1 думите „от 3 до 7“ се заменят с „от 5 до 9“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 6 с текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 75, против 7, въздържали се 10.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, което се подкрепя от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 82, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания има ли?
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6, който става § 7, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 80, против 7, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
„§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 7 по вносител, който става § 8.
Гласували 91 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 6.
Предложението се приема, с което завършихме Закона.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА, внесен от Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г.
Имате думата за представяне на Доклада на Комисията по културата и медиите, уважаеми господин Рашидов.
ДОКЛАДЧИК ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям Ви
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г.
На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 1 ноември 2018 г., беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г.
В заседанието участваха представители от Министерството на културата: Амелия Гешева – заместник-министър, Татяна Цветанова – директор на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“, Весела Щерева – парламентарен секретар, от Българското национално радио: Александър Велев – генерален директор, Дари Йорданов – директор на „Икономическа дирекция“.
Законопроектът от името на вносителя беше представен от господин Вежди Рашидов.
Законът за радиото и телевизията урежда медийните услуги, предоставяни от доставчици на медийни услуги под юрисдикцията на Република България.
Българското национално радио освен спазването на изискванията да бъде национален обществен оператор поддържа три музикални състава: Симфоничен оркестър на БНР, Оркестър за народна музика на БНР, както и три хора – Смесен хор на БНР, Детски радиохор на БНР и Радиодеца. Общественото радио е инициатор на предлаганите законодателни изменения и допълнения.
Със Законопроекта се предлага разширяване на мисията на Българското национално радио, като изрично се добавя поддържането на музикалните състави и се установява минимален процент от бюджетната субсидия на БНР за тяхното поддържане.
Приемането на законодателните промени ще доведе до запазване и развитие на културните институции на БНР, като ще даде възможност Националното радио да изпълнява мисията си на обществена медия, да съхранява и популяризира българското музикално изкуство.
Предлаганият Проект на законодателни промени е придружен с предварителна оценка на въздействието.
Становища по Законопроекта са поискани от Министерството на културата. Министерството на културата отбелязва, че с промените ще се спомогне генерирането на допълнителен приход по бюджета на БНР, което ще улесни дейността му. Съветът за електронни медии предлага с оглед справедливото овъзмездяване на труда на творците да бъде определен минимумът, а не максимумът на средствата за издръжка на съставите. Министерството на финансите подчертава, че е необходимо да се представи от Националното радио информация за средствата за цялостната издръжка на музикалните състави, с разчети за разходите за заплати и други възнаграждения, издръжка и други текущи разходи на съставите, както и информация за приходите от осъществяваната от музикалните състави звукозаписна и концертна дейност.
По време на дискусията народният представител от „БСП за България“ Чавдар Велинов постави въпроса за разходването на приходите от дейността на музикалните състави, както и какъв е размерът на досегашните приходи от тяхната дейност.
След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 14 гласа „за“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от Вежди Рашидов на 19 октомври 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов.
Имате думата за изказвания, колеги, откривам дебата.
Заповядайте да представите становището.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Колеги, ще прочета становище на вносител.
Колеги, предложих този законопроект по инициатива на Българското национално радио. С него се предвижда разширяване на мисията на Българското национално радио. Изрично се добавя поддържането и създаването на музикални състави. Установява се минимален процент от бюджетната субсидия на Радиото за издържането на трите музикални състава и трите хора.
Функционирането на тези представителни музикални формации се основава на традициите, формирани във времето, част от които са свързани именно с взаимодействието между БНР и всяка една от тях. Запазването и развитието на българската култура е мисия на общественото радио и включването на изричните разпоредби в тази насока, в устройствения за общественото радио Закон е наложително. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов.
Заповядайте.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди малко се каза от тази трибуна, че в Комисията по отбрана работят държавнически. Мога да кажа, че в Комисията по културата и медиите по същия начин се работи и доста консенсусно, което е в интерес на българската култура, разбира се, и на българските медии.
Както е видно и от Доклада на Комисията по културата и медиите нашата парламентарна група в Комисията и днес подкрепя предложения законопроект. Още когато представителите, водени от професор Теодосий Спасов, разказаха за проблемите на тези елитни състави от виртуозни музиканти, ние подкрепихме исканията им, свързани със средни заплати в момента, ненадхвърлящи 550 лв. на месец. Поставихме въпроса за незабавна реакция на това недоразумение. За съжаление, тогава чухме какви ли не идеи. Да ги извадим от състава на Българското национално радио, където те са от самото му създаване. Да ги преместим под шапката на Министерството на културата, превръщането им в самостоятелни търговски субекти на самоиздръжка. И какво ли още не.
В предложението е видно, че приходите от дейността на тези творчески формации ще влизат като плюс в рамката на годишния бюджет на БНР, но тези допълнителни приходи ще могат ли да се разходват за Фонд „Работна заплата“ на музикалните състави на Радиото съгласно изискванията на Закона за публичните финанси?
От предложението не е видно кое ще даде законно право на ръководството на БНР да разходва този допълнителен приход от дейност за корекция на и без това малките заплати на творците, които работят там. Не стана ясно и какъв е размерът на досегашните приходи от дейността на музикалните формации в Радиото.
Изключително похвална е инициативата лично на председателя на нашата комисия – господин Вежди Рашидов, да предложи чрез този законопроект начин за решаване на проблема. Още повече че чрез господин Рашидов се откри, че тези състави дори не са отбелязани в действащия досега Закон за радио и телевизия.
Нашата парламентарна група подкрепя предложения от господин Рашидов Законопроект. Но според нас отделяне на 10% от и без това недостатъчния Проект за бюджет 2019 г. ще доведе до още по-големи затруднения във финансирането работата на БНР. Затова ние предложихме да се направи промяна в рамката на бюджет 2019 г. за БНР с 5 млн. лв. и вече сме го внесли пред Комисията по бюджет и финанси. Освен това ще направим предложение между двете четения за начин за разходване на приходите от дейността на тези виртуозни състави, така че да не противоречи на Закона за публичните финанси, но и да не ги превърнем в търговски субекти, за да се отрази благоприятно на бъдещата им ефективна издръжка, запазвайки тяхната основна задача – да работят за опазване и съхранение за поколенията на огромното музикално богатство на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
Има ли реплики? Няма.
Преди да дам думата за следващи изказвания, колеги, искам да напомня, че след по-малко от осем минути изтича времето за редовно пленарно заседание днес.
Имате думата, господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на ГЕРБ, разбира се, също ще подкрепи този законопроект. Бих искал да благодаря на цялата Комисия по културата и на всички нейни членове за конструктивното поведение в този процес. Да благодаря и на ръководството на оркестрите в Българското национално радио, които също много смислено и много конструктивно участваха в тези дискусии, които бяха важни, защото това, което се променя практически, е да се каже една очевидна истина. Истината е, че в Българското национално радио има оркестри, има музиканти – нещо, което не беше залегнало досега в Закона. Тези музиканти и тези оркестри заслужават финансиране, заслужават да бъдат най-малкото уважени от законодателя. Това предполагам е била идеята на господин Рашидов, който е вносител на това предложение. Оттук нататък се надявам музикантите и хората, които работят в тези оркестри, да бъдат спокойни за бъдещето на тези състави, които действително са едни от най-добрите в България и които заслужават повече. С това съм съгласен с колегите от БСП. Ние ще се стараем и занапред да им осигурим максимални възможности за работа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Реплики има ли?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Не е реплика – изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имате думата за изказване, господин Рашидов. Имаме пет минути до края. (Реплики.)
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ) Уважаеми господин Председател, колеги! Изказването ми е свързано с нещо, което е много положително. Първо, искам да благодаря на всички парламентарни групи, които участват в Комисията по културата, за това, че е една от може би най-работещите и добре подбрана, консолидирана в името на българската култура.
Благодарността ми идва от това, че когато става въпрос за съдбата на националната ни култура и духовност, тези хора – всички до един, се държат изключително отговорно. Аз не мога да не бъда като председател на тази комисия, доволен от работата на тази комисия, защото отношението и мнението на хората, чийто живот касае всичко, което правим като законопроекти, е много добро към тази комисия.
Позволявам си още веднъж да Ви благодаря за консенсусната работа, отговорната работа и това, че българската култура е може би брилянтът на нашето общество, бисерът, който свети, и е прекрасно, че там не политизираме безкрайно много нещата, тъй като касаят националната ни и култура, и духовност, и самочувствие, и достойнство. Благодаря Ви много. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-75, внесен от народния представител Вежди Рашидов.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Уважаеми народни представители, следващо редовно пленарно заседание е на 15 ноември 2018 г., 9,00 ч., съгласно приетата Програма за работа.
Закривам заседанието.

(Закрито в 13,57 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев

Секретари:
Станислав Иванов
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания