Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 16 ноември 2018 г.
Открито в 9,02 ч.
16/11/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Емил Христов

Секретари: Николай Александров и Стоян Мирчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.

Колеги, първа точка за днес е:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.
Вносител е Министерският съвет на 22 октомври 2018 г.
Заповядайте, госпожо Василева.
ДОКЛАДЧИК ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля, процедура за допуск за Атанаска Николова – заместник-министър на околната среда и водите.
Във връзка с това по силата на чл. 52, ал. 3 от нашия правилник да направите поименна проверка на присъстващите в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева.
Моля, дайте ми списъците!
Този път отпред назад.
Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - тук
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ангел Илиев Исаев - тук
Андон Димов Дончев - тук
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - тук
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Богдан Емилов Боцев - тук
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - тук
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - отсъства
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - тук
Веска Маринова Ненчева - тук
Виолета Русева Желева - тук
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Желязкова - тук
Георги Георгиев Михайлов - тук
Георги Георгиев Стоилов - тук
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гергана Желязкова Стефанова - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - тук
Донка Димова Симеонова - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Евгени Генчев Будинов - отсъства
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Елена Николова Йончева - отсъства
Елена Стефанова Аксиева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ерол Осман Мехмед - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Запрян Василев Янков - тук
Ивайло Ангелов Московски - тук
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Димов Иванов - тук
Иван Ивайлов Ченчев - тук
Иван Киров Генов - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - тук
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - тук
Имрен Исметова Мехмедова - тук
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - отсъства
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Стоянов Младенов - тук
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - тук
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - тук
Кристиан Иванов Вигенин - тук
Кристина Максимова Сидорова - тук

Сто двадесет и седем дотук. Още дописани Вежди Рашидов и Валентин Касабов.
Имаме кворум. (Шум и реплики.)
Пламен Тачев, Милен Михов, Петър Кънев са тук. Стигат толкова, колеги!
Преминаваме към гласуване по процедурата, която поиска госпожа Василева.
Гласували 161 народни представители: за 156, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Преминаваме към докладите.
Доклад на Комисията по околната среда и водите.
Заповядайте, госпожо Димитрова, да ни представите Доклада.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Представям пред Вас:
„ДОКЛАД
относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г.
На заседание, проведено на 8 ноември 2018 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите: Нено Димов – министър, и Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването“; от Държавна агенция по метрологичен и технически надзор: Илза Чинкова – директор на дирекция „Финансово-административна“, Петя Маринова – началник отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, и Надежда Кайнакчиева – юрист; от Национално сдружение на общините в Република България присъства Десислава Стойкова – юрисконсулт.
От името на вносителя Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от министър Нено Димов. Той информира, че България е получила уведомително писмо от Европейската комисия, с което е призована да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от април 2017 г., който е установил нарушение на Директивата за качество на въздуха и неспазване на пределно допустимите концентрации на фини прахови частици.
Министърът подчерта, че е необходим политически консенсус при вземането на мерки с цел подобряване качеството на живот на хората.
Основните промени в Законопроекта са свързани с предлагане на възможности за подобряване качеството на атмосферния въздух. Въвеждат се норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление, което е основен източник на замърсяване с фини прахови частици в населените места. Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ще извършва контрол на горивата, като с помощ по Оперативна програма „Околна среда“ ще бъде оборудвана специализирана лаборатория. Предвижда се санкция за конфискуване на некачествени горива в полза на държавата.
Друга част в Проектозакона е свързана с отговорностите на местните власти, които в значителна степен не припознават чистотата на атмосферния въздух като основен проблем. Те са отговорни за изготвянето на програми за подобряване качеството на въздуха, които трябва да дават конкретни резултати. Въвежда се санкция за кметовете, които не постигат подобрение в качеството на въздуха, което ще се оценява на база на предходните три години. Министър Димов обърна внимание, че заложените норми не могат да се постигнат веднага, като според Световната банка средносрочен времеви хоризонт е 2024 г.
Госпожа Десислава Стойкова от Националното сдружение на общините в Република България изрази подкрепа за въвеждането на норми за качеството на горивата за битово отопление и възрази срещу предвидените отговорности на кметовете по отношение качеството на въздуха. Тя обърна внимание, че замърсяване има от транспорт, промишлени източници, пренос от други територии, влиянието на метеорологични условия и контролните функции са разпределени между различни държавни органи, а отговорността е вменена само на кметовете. Предложи да се започне с прилагане на Закона и предвидените наредби и тогава да се премине към санкции за кметовете.
Народният представител Христо Грудев отправи въпрос: какво ще се случи с находищата на въглища в страната, които не отговарят на изискванията? Народният представител Манол Генов изрази становище, че поддържа аргументите на Националното сдружение на общините в Република България и даде примери за метеорологичните влияния в населени места, разположени в котловини. Той отправи въпрос относно отговорността на кметовете в такива случаи, както и за ресурса от Оперативна програма „Околна среда“, който е насочен само към някои общини. Отбеляза, че в този вид няма да подкрепи Законопроекта, тъй като е необходимо прецизиране на текстове.
Народният представител Румен Георгиев обърна внимание, че не вижда възможности за финансово справяне с проблема чрез бюджета на общините.
Народният представител Атанас Костадинов каза, че трябват мерки за недопускане на замърсяване и мерки за изпълнение на програмите, като обяви, че на този етап ще се въздържи от подкрепа на Законопроекта. Той изрази предположение, че е подходящо компонентите на околната среда да се управляват от национални органи.
Министър Димов отговори на поставените въпроси.
Председателят на комисията госпожа Ивелина Василева изрази категорична подкрепа на Законопроекта от името на парламентарната група на ГЕРБ и отправи апел и към останалите групи да го подкрепят, тъй като това са важни стъпки за здравето и живота на хората. Тя посочи още, че целите са ясни: по-решителни мерки за справяне с превишенията на нормите за качество на атмосферния въздух; въвеждане на стандарти и определяне на контролен орган по спазването им; разработване на подзаконови нормативни актове; и изграждане на система за контрол.
Госпожа Василева подчерта, че би могло да се работи в посока прецизиране на текстове, с ясно разграничаване на отговорностите на компетентните органи, предвид санкционния механизъм. Ако има предложения между първо и второ гласуване, те ще бъдат обсъдени в кратки срокове, така че Законопроектът да стигне по-бързо до второ гласуване в залата. Тя напомни, че Европейската комисия е дала 2 месеца срок на България за отговор по коментарите относно действията за подобряване качеството на атмосферния въздух.
След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържали се“ подкрепи Законопроекта и изрази следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Димитрова.
Господин Кънев ще представи Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 14 ноември 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
На заседанието присъстваха: министърът на околната среда и водите Нено Димов и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов.
Законопроектът, представен от министър Нено Димов, има за цел да въведе в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година, за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО и да изпълни Решението на Съда на Европейския съюз по дело С-488/15. С него България е осъдена за неспазване на нормите за фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на страната, а битовото отопление с твърди горива е определено като основна причина за това.
Предвижда се Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да приеме наредба, определяща изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, както и условията, реда и начина за контрол на качеството на твърдите горива.
Определя се орган за осъществяване на контролните функции по прилагането на тези изисквания – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
Предвиден е и санкционен режим, включително отнемане в полза на държавата на твърдите горива – предмет на нарушението. Разширява се санкционния режим спрямо кметовете, изпълняващи програми, по чл. 27 от Закона, за подобряване на качеството на атмосферния въздух, в случаите на неизпълнение на нормативните изисквания или на непостигане на обективните критерии за намаляване на нивата на замърсяване. Допълва се санкционния режим при нарушения на законодателството за флуорсъдържащите парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой. Създава се информационна система за събиране на информация за флуорсъдържащите парникови газове.
В Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се прави изменение в Закона за техническите изисквания към продуктите с цел отстраняване на техническа грешка, водеща до противоречие между разпоредбите на чл. 54, ал. 1 и чл. 58, ал. 1.
Очакваните резултати от приемането на Законопроекта са намаляване на емисиите на фини прахови частици и серен диоксид посредством използването на по-качествени твърди горива за битово отопление, подобряване качеството на атмосферния въздух и защита здравето на населението от вредното въздействие на наднорменото замърсяване на въздуха.
В свое писмено становище от Националното сдружение на общините в Република България категорично възразяват срещу това да се прехвърля отговорност върху кметовете на общини за осигуряване на чистотата на атмосферния въздух на територията на съответната община, при условие че други компетентни органи разрешават и определят условията за дейността на източници на замърсяване.
От Държавната агенция за метрологичен и технически надзор считат, че е необходимо в Закона да бъде предвидена възможност председателят на агенцията да упражнява в пълен обем контрол върху забраните и ограниченията, предвидени в Закона, включително чрез осигуряване на необходимото финансиране и административен капацитет.
В хода на дискусията народният представител от парламентарната група на „БСП за България“ Драгомир Стойнев зададе въпрос относно критериите за оценка по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. В отговор министър Димов посочи, че за определянето им са взети предвид коментари и препоръки на службите на Европейската комисия, като основният критерий е нивото на замърсяване с фини прахови частици.
Заместник-министър Борисов посочи, че Министерството на икономиката подкрепя философията на Законопроекта, а текстовете, по които имат бележки от страна на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, биха могли да бъдат прецизирани между двете гласувания на Законопроекта.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 11 гласа „за“, 1 глас „против“, 7 гласа „въздържали се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Докладът на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще бъде представен от господин Сираков.
Заповядайте, господин Сираков.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Благодаря, господин Председател.
„ДОКЛАД
на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г.
На редовно заседание, проведено на 31 октомври 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г.
В заседанието на комисията взеха участие господин Нено Димов – министър на околната среда и водите; господин Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване чистотата на атмосферния въздух“ в Министерството на околната среда и водите; госпожа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България и експерти от Сдружението.
От името на вносителя Законопроектът бе представен от министър Нено Димов. Той обърна внимание на основните направления в предложените със Законопроекта промени. Едни от промените, са свързани с транспониране на част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година, за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284). Предвижда се основната част от изискванията на директивата ще бъдат транспонирани чрез наредба на Министерския съвет. Законопроектът дава основание за създаване на мрежа за мониторинг на отрицателното въздействие на замърсяването на атмосферния въздух върху наличните типове екосистеми на територията на страната.
Законопроектът създава основания за въвеждане на изисквания за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление от населението, в това число определяне на орган за осъществяване на контролни функции по прилагането на тези изисквания, и определяне на санкционен режим, включително отнемане в полза на държавата на твърдите горива – предмет на нарушението. Битовото отопление с твърди горива е определено като основна причина за наднорменото замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. Ограничаването на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите е една от мерките, които могат да бъдат взети на национално ниво за подпомагане на общините в усилията им да постигнат нормите за качество на атмосферния въздух. Конкретните изисквания за качеството на твърдите горива ще бъдат подробно разписани в Наредба за качество на твърдите горива, която се предвижда да бъде приета с постановление на Министерския съвет. В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се дава основание за разработване в наредба на изискванията за дървесината, която се предлага на населението за битово отопление.
Законопроектът предвижда разширяване на санкционния режим спрямо кметовете, изпълняващи програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух, в случаите на непостигане на нормативните изисквания или на обективни критерии за намаляване на нивата на замърсяване. Към момента планираните и изпълнявани от местните власти мерки не са достатъчно ефективни за справяне с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух. Във връзка с това е необходимо въвеждане на обективни критерии за оценка на напредъка по постигане на целите на програмите за подобряване на качеството на атмосферния въздух и съответното санкциониране при тяхното неизпълнение.
Националното сдружение на общините в Република България подкрепя Законопроекта в частта му за въвеждане на изисквания за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление на населението, като предлага и конкретни предложения за допълнения в тази част на Законопроекта. Сдружението се обявява категорично против въвеждането на норми, определящи кметовете на общини за отговорни за осигуряване на чистотата на въздуха на територията на общината и тяхното санкциониране при неизпълнение на това задължение. В подробно и аргументирано становище сдружението обосновава несъстоятелността и неприложимостта на подобни предложения.
В хода на дискусията народните представители подкрепиха по принцип предложените промени. От страна на отделни народни представители бе изразено съгласие с позицията на общините и необходимостта от преосмисляне на спорните разпоредби между двете гласувания.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа „за“, 1 глас „против“ и 6 гласа „въздържали се“, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Сираков.
Кой ще представи Доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове?
Имате думата, господин Петров.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ПЕТРОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 14 ноември 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2018 г. Законопроектът беше представен от господин Нено Димов – министър на околната среда и водите. На заседанието присъстваха госпожа Юмит Хюсеинова и госпожа Галя Йорданова – главни експерти в дирекция „Опазване чистотата на атмосферния въздух и предотвратяването на замърсяването“ в Министерство на околната среда и водите.
Законопроектът предвижда да транспонира част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284). Основната част от изискванията на директивата се очаква да бъдат транспонирани чрез наредба на Министерския съвет, за която настоящият проект на закон дава основание. Със Законопроекта се дава основание и за създаване на мрежа за мониторинг на отрицателно въздействие на замърсяването на атмосферния въздух върху наличните типове екосистеми на територията на страната.
Основната цел на промените в Закона е да се създаде основание за постигане на националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители, както и постигане на нормите за качество на въздуха съгласно установените стандарти.
Оперативните цели, които следва да постигне Законопроектът, включват транспонирането на част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284, чрез създаване на основание за приемане на наредба на Министерския съвет, както и въвеждане на глоби и санкции при неизпълнение изискванията на Директивата. Предвижда се и създаване на информационна система за събиране на информация за емисиите на флуорсъдържащи парникови газове съгласно изискването на чл. 20 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове; допълване на санкционния режим със санкция за неизпълнение на изисквания на законодателството по отношение на веществата, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащите парникови газове, за които не е предвидена такава; актуализиране и прецизиране на остарели или неработещи разпоредби.
Чрез Законопроекта се създава правно основание за въвеждане на изисквания за качеството на твърдите горива – въглища и брикети, използвани за битово отопление на населението, в това число определяне на орган за осъществяване на контролни функции по прилагането на тези изисквания и определяне на санкционен режим при нарушаване на изискванията за качество. Предвижда се контролните функции да бъдат възложени на длъжностни лица, оправомощени от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
Конкретните изисквания за качеството на твърдите горива следва да бъдат подробно разписани в Наредба за качество на твърдите горива, която се очаква да бъде приета чрез Постановление на Министерския съвет. Чрез наредбата ще се въведат норми за съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, изискванията за пакетиране и етикетиране на опаковката, както и условията, редът и начинът за контрол на качеството на твърдите горива.
Законопроектът предвижда и създаване на правно основание за разработване и приемане на Национална програма за качество на атмосферния въздух. Разработване на такава програма има за основна цел подпомагането на общините при решаването на проблемите с качеството на атмосферния въздух, с които те не са в състояние да се справят самостоятелно. В момента програмата се разработва въз основа на споразумение между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, ратифицирано със закон от Народното събрание.
Разширява се и санкционният режим спрямо кметовете, изпълняващи програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за подобряване качеството на атмосферния въздух, в случаите на непостигане на нормативните изисквания или обективни критерии за намаляване нивата на замърсяване. Вносителите посочват, че към настоящия момент планираните и изпълнявани от местните власти мерки не могат да бъдат приети за достатъчно ефективни за справяне с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух. Според вносителите една от причините за това е недостатъчната ангажираност на кметовете с този проблем. Сега съществуващият санкционен режим не е достатъчен от гледна точка активната работа на кметовете и общинските власти за изпълнението на програмите за подобряване на качеството на атмосферния въздух и за постигане на заложените в тях цели, което е наложително, предвид естеството на проблема, както и Решението на Съда на Европейския съюз по дело C-488/15, с което е установено, че България е осъдена за неспазване на нормите за фини прахови частици. Във връзка с това се налага въвеждане на обективни критерии за оценка на напредъка по постигане целите на програмите за качеството на атмосферния въздух и съответно санкциониране при тяхното неизпълнение. Не на последно място следва да се отбележи, че срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2016/2284 е бил 1 юли 2018 г.
В последвалата дискусия господин Кристиан Вигенин – председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, попита министъра дали се предвижда преходен период преди да се въведат санкциите, предвидени по отношение на общините. Министър Димов разясни, че този проблем е известен повече от година и не би следвало да има изненада за общините относно мерките, предвидени в Законопроекта. Той добави, че санкция ще бъде налагана веднъж годишно и засяга само непредприемането на мерки от организационен характер.
Госпожа Ивелина Василева – заместник-председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, изрази своята подкрепа за Законопроекта, но подчерта, че съществува необходимост от известно прецизиране между първо и второ четене. Господин Димов се съгласи с отправените бележки и коментари и изрази готовност някои от текстовете да бъдат преразгледани и подобрени между двете гласувания.
В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 2 гласа „за“ и 3 гласа „въздържали се“ на Народното събрание да не приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 802-01-43, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2018 г.“ Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Петров.
Уважаеми колеги, откривам дискусията, имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Обсъждането на чистотата на атмосферния въздух за някои от Вас сигурно е професионален въпрос, за други – със сигурност ще чуем след малко – е политически, за мен е личен въпрос. Аз заявявам личен интерес от обсъждането на качеството на атмосферния въздух, защото съм гражданин и народен представител от регион, който е исторически обусловен с проблеми в тази насока, а именно Русе.
Може би ще Ви изненадам днес с изказването си, че, виждайки ме тук, няма да чуете поредния правен анализ на текстове или тяхното тълкуване в Законопроекта. Имаше времена, когато нямаше интернет, нямаше социални мрежи, децата в Русе носеха маски, отивайки сутрин на училище, защото въздухът беше мръсен. Никой не можеше да ни обвини тогава, че ги носехме, за да ни снимат и качат някъде. Аз носех такава маска, и то не един или два пъти. Помня тази маска. Тридесет години по-късно децата от Русе отново са с маски. И ако за 30 години по-късно децата на едно общество имат същите проблеми, лично аз си задавам въпроса: какво изобщо сме постигнали и за каква суета са ни били всички други велики постижения? Децата пак са с маски.
Разбира се, прочетох внимателно Законопроекта, прочетох становищата, но моят прочит е различен, както Ви казах – на човек, чието семейство, обществото, в което живея в Русе, е пряко заплашено, пряко увреждано всеки един ден от мръсния въздух. Прочитът ми е обусловен от няколкото актуални въпроса към господин министъра на околната среда, от срещи с доста експерти и от разговор с много, много граждани.
Четейки Законопроекта, жестокото е, че в мотивите вносителите не се аргументират с това, че го внасят, защото българите дишат мръсен въздух или че се разболяват и страдат, а защото има осъдително решение спрямо България, защото има Директива, регламенти и във връзка с тях, разбира се, ние започваме да законодателстваме. Лошото е, че четейки текста внимателно, на мен ми стана ясно, че с тези мерки въздухът в никакъв случай няма да стане по-чист.
Законопроектът претендира да урежда изискванията за качеството на твърдите горива, но той изобщо не го прави. За вносителите твърди горива са въглищата и брикетите, а всеки нормален гражданин, който се отоплява, знае, че освен тях най-вече твърдото гориво са дървата за огрев, пелетите, битовите промишлени отпадъци, биомасата. И така още в началото вносителите насочват срещу една малка част от твърдите горива. По мнението на експерти само 25 на сто от семействата, отопляващи се на твърдо гориво, използват въглища или брикети, а 75 на сто използват биомаса, предимно дърва. Трябва да знаете всички, че ниското качество на дървата, тоест високата им влажност, поражда едно от най-сериозните замърсявания на въздуха. Нито дума в Законопроекта по този въпрос. Нито дума! А хората ползват евтини горива, евтини въглища, дърва, отпадъци от мебелното производство, имам подаден такъв сигнал – ПВЧ плоскости хронично в Русе, гуми и други боклуци не по друга причина, защото това им е хоби, а защото са бедни. Затова ползват такива боклуци в печките си.
Печките, в които изгарят твърдите си горива, ще продължат да са все същите и след този законопроект – кюмбета и пернишки печки. Необходима е според мен държавна политика за внедряване на котли, камини, печки с доста по-високо КПД, а не само да изискваме етикетиране и пакетиране на въглищата и брикетите. Нито дума по този въпрос в Законопроекта.
Нито дума в Законопроекта за връзката на използваните котли, камини, печки и тяхното техническо състояние и характеристики с отделяните емисии. Трябва да се направи според мен от държавата един смел опит хората да се подпомогнат да преминат на по-съвършени уреди за горене, но това изобщо не се коментира и не се прави.
И за пореден път и в този законопроект, след като е сложно за държавата да изпълни нещо, в конкретния случай да направи въздуха по-чист, нейните териториални органи не могат да се справят, защото е трудно или е нещо пипкаво, държавата прави опит сега да го прехвърли на кого – на кметовете на общини. Законопроектът предвижда нови отговорности на общинските администрации и по-високи глоби за кметовете на общини.
Пет години съм бил общински съветник в голям общински съвет – това е абсолютен нонсенс. Кметовете не разполагат нито с необходимата квалификация, нито с необходимите уреди, нито с необходимите служители в общините, за да се справят с този въпрос. Те нямат отношение нито към транспорта, промишлените предприятия, битовото отопление.
За мен това е напълно погрешна философия, която всеки един може да разбере – просто въздухът не стои на едно и също място и няма как един кмет да е перфектен, да го изчисти и въздухът да си остане в неговата община, той се мърда и мърсотиите идват от другите общини, идват и от други държави. Затова според мен пръскането на функциите на една специализирана администрация на всички общини просто е грешка, а именно това се предлага.
В България има голямо замърсяване с фини прахови частици, в някои региони дори свръхзамърсяване и има проблеми, породени от това – обществено значими болести. И като отглас от това какво виждаме? Законопроект, който, първо, е доста закъснял, и, второ, е абстрактен. Ние отново ще чистим въздуха с правни норми.
За мен е необходимо администрацията на МОСВ, най-вече регионалните инспекции, да бъдат снаряжени по начин, който да им позволи да работят с мотивирани хора, с уреди навсякъде и със законови правомощия, да бъдат смели в това да приложат закона, който съществува и към момента.
Прехвърлянето на цялата отговорност от специализираната администрация на кметовете за мен е преливане от пусто в празно. От пусто – от един орган, който има правомощия и не работи, в празно – в един орган, който няма правомощия да контролира, както казах, нито битовото отопление, нито транспорта, нито промишлеността. Как ще контролират кметовете преноса на замърсители, не става ясно. Нямат специална техника в общините. За мен това е грешна философия.
Разбира се, прехвърляйки отговорността на кметовете, Вие можете някъде да чекнете в докладите към Европа, че е предприето нещо във връзка с Решението на Европейския съюз срещу България, но резултат за по-чист въздух няма да има, защото кметовете ще носят отговорност за процес, който не контролират.
Нито дума в Законопроекта как ще се контролират емисиите от локални отоплителни инсталации. Какво става в дома на всяко семейство? По селата коминчетата вече пушат, ще ги видите като се прибирате към вкъщи. Какво горят гражданите? В какви уреди ги горят? В какви печки? Трябва да се стандартизират уредите, трябва да се подпомогнат гражданите да ползват в дома си по-съвършени котли. Нито дума и по този въпрос.
Нито дума в Законопроекта за промоция да се променят навиците на хората, да се запознаят, да се обоснове опасността от това какво гориш в печките си – тези боклуци. Нито дума!
По отношение на промишлените предприятия, и с това ще завърша – замърсители, които стават синоним на мъчители за гражданите в определени общини, безспорно е факт. Знаете, че във всяка една от Вашите области те остават извън регламентацията на Закона и аз няма как да остана удовлетворен, когато, говорейки с работници от тези предприятия, кожата им мирише на химикали. Не знам как уредите не усещат, може би защото замърсяванията са залпови – нямам представа – кажете Вие. Цели градове се обгазяват, както Ви казах в началото на моето изказване, и хората вече нямат търпение. Затова, казвайки Ви как законът се занимава с неща, които изобщо няма да решат проблема, но който претендира, че ще ги реши, няма как да го подкрепя. Приканвам специалната администрация да си върши работата по отношение на чистота на атмосферния въздух. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Госпожа Василева, заповядайте.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Намирам нещо символно в това, че точно днес – в Деня за чист въздух, както е обявена инициативата на Столична община, ние разглеждаме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистота на атмосферния въздух. Закон, който е дълго чакан и е резултат от работата на Междуведомствената работна група, съставена от експерти, която наистина много детайлно проучи възможностите за въвеждането на стандарти за твърдото гориво за битово отопление; резултат е от усилията на много институции; резултат е и от съвместната работата със Световната банка за разработването на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Законопроектът е много важен – важен е за здравето на всички хора, защото независимо къде се намират, те имат право да дишат чист въздух.
За въздуха няма граници. Ние можем да изберем каква храна да консумираме, каква вода да пием, но не можем да изберем какъв въздух да дишаме. Значим е, защото чрез него се транспонират разпоредби на европейското законодателство и респективно коментари във връзка с наказателната процедура на страната ни.
Бих казала, че Законопроектът има една основна характеристика, защото чрез него се изразява решимост – решимост за прилагането на реални и ефективни мерки за справянето с проблема със замърсяванията на въздуха. Това, което съдържа Законопроектът, касае не само част от мерките, които е необходимо да бъдат предприети, но са изключително важни и се надявам, че в скоро време ще доведат до резултат.
Законопроектът има три основни цели. Може би най съществената от тях е въвеждането на изисквания за качествата на твърдите горива – въглища и брикети, използвани за битово отопление на хората. Ограничаването на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите е национална мярка, която може значително да подпомогне общините в реализирането на общинските програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се съдържат и текстове, които дават основание за разработване на наредба, която да регламентира изискванията към дървесината, използвана за отопление – контрапункт на казаното преди малко от преждеговорившия.
Втората голяма цел е регламентиране и разширяване на правомощията на органите по околна среда, както и засилване на санкционния режим с изпълнението на дейности, свързани с подобряване на атмосферния въздух. В случаите на непостигане на нормативните изисквания или на обективни критерии за намаляване нивата на замърсяване се предлага по-силен санкционен режим.
Третата цел е свързана с транспониране на изискванията на Директива 2284 от месец декември 2016 г. на Европейския парламент и на Съвета.
Уважаеми колеги, рисковете за здравето на хората, в резултат от замърсения въздух, са факт и ние не можем да ги пренебрегнем. Много тревожни данни бяха оповестени в тази посока през последните месеци от авторитетни европейски и международни институции. Макар и данните да показват, че има положителна тенденция, България продължава да има проблем с качеството на атмосферния въздух. Това недвусмислено показва, че трябва да работим, за да защитим българските граждани от влиянието на мръсния въздух върху здравето им и безспорно законодателните мерки са част от действията, които трябва да предприемем. Дълбоко вярвам, че решаването на проблема, който засяга всички хора, не може да има политически багри.
Ние, от ГЕРБ, категорично подкрепяме Законопроекта и се надявам колегите от останалите парламентарни групи да го направят. Законодателният процес ни позволява в рамките на два месеца – това е периодът, който е упоменат от Европейската комисия в уведомлението към държавата ни, да отразим коментарите по отношение на транспониране на Директивата и да въведем по-решителни и строги мерки, които да подпомогнат процеса. Работим от години за постигането на резултати в тази сфера. Да, това са дългосрочни мерки. Беше създадена, както споменах, работната група, беше ангажирана експертизата на Световната банка, бяха реализирани редица инвестиции в подобряването на градската среда, зелените системи в градовете, въвеждането на мерки за интегриран градски транспорт.
Днес разглеждаме Законопроект, който не съдържа само изискването за програми и документи на хартия. Днес разглеждаме Законопроект, който дава решения за постигането на ефективни резултати. Надявам се дебатите да бъдат конструктивни и насочени по-скоро към прецизиране и допълване на текстовете, където това е необходимо, така че да подготвим законодател акт, който по-бързо да доведе до желания резултат. Надявам се във фазата между първо и второ четене, ако има предложения, те да бъдат обсъдени в конструктивен порядък. Нашето мнение е, че е необходимо да се работи в посока прецизиране на текстовете, свързани с компетенциите и отговорностите на органите на местната власт, които безспорно са орган по околна среда, но е необходимо допълнително да се изяснят отговорностите им и в този смисъл да се прецизират санкциите, които са приложими към тях.
Позволете ми да напомня и заплахата, надвиснала над страната ни във връзка с наказателната процедура за нарушаване на качеството на атмосферния въздух и евентуалното отражение чрез финансови санкции, които държавата ни може да понесе.
На 8 ноември България получи официално уведомително писмо от Европейската комисия, която отчита напредъка на страната ни, но също така и необходимостта да бъдат предприети по-спешни и решителни мерки, отнасящи се за битовото отопление, да се решат проблемите, свързани с координацията между институциите, в това число да се засили и активността на местните власти. Без всички тези действия няма да постигнем желаните успехи.
И отново искам да призова всички колеги да работим заедно за едно добро законодателство, за постигането на общата цел – чист въздух в България, за обединяването на усилията на всички институции и за подкрепата на всички съдържащите се в Законопроекта мерки и действия, които ще гарантират изпълнението на комплексната програма, която е разработена от правителството. Благодаря за вниманието и се надявам на подкрепа от всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Василева.
Реплики? Не виждам реплики.
Следващото изказване – доцент Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Идеята на Законопроекта наистина е позитивна и споделяме съображенията, които преди малко бяха представени тук – и при представянето на докладите на съответните комисии, и от изказването на госпожа Василева.
Ние също бихме искали да постигнем необходимия напредък, първо, в името на всички наши съграждани, и за нас да има по чист въздух, който всички дишаме. Едва ли аз като лекар не осъзнавам това. Естествено, за нас е важно да преодолеем наказателната процедурата, която е стартирала от страна на нашите партньори от Брюксел.
Същевременно трябва да посочим, че в Законопроекта, който като цяло е позитивен, има и някои пропуски в текстовете, които будят недоумение, и априори не мога, без да ги посоча.
Първо, ще започна със съответните бележки по текстовете, които бихме искали да обсъдим на първо четене, и в последствие се надявам всички ние заедно, и най-вече екипите на Министерството и компетентните субекти, които трябва да се произнесат, естествено, и ние като народни представители, да дадем нашите предложения. Следва да се има предвид, че съгласно новата дефиниция в т. 43 от Допълнителните разпоредби: „Твърди горива, използвани за битово отопление“, са въглища и брикети от въглища, предназначени за изгаряне в горивни инсталации с топлинна мощност по-малка или равна на 0,5 MW“ – цитирам. Както е видно, дървата и брикетите от дърва, пелетите и брикети от био маса, които се използват за битово отопление, не попадат в обхвата на понятието „твърди горива“, съгласно изменението на Закона. Бих казал, че това е наистина неприемливо!
Това, че дървата остават извън обхвата на Закона, и то за битови нужди – не е добре изискванията към тях да се прехвърлят и да се определят само с наредба. Би било добре да бъдат включени и корпорирани в самото тяло на Закона за изменение и допълнение на Закона, който в момента разглеждаме. Освен това трябва да се направи много добър обстоен анализ. Както е посочено, вярно е, че дървата при изгаряне са едни от компонентите, които замърсяват чистотата на атмосферния въздух. Според мен обаче е редно и коректно да се направи едно много добро проучване и в селата в нашата страна, особено в Родопите: това води ли до сериозно замърсяване на чистотата на атмосферния въздух? Ние трябва да имаме контролни изследвания на базата, на които да се произнесем.
Съвсем друг е профилът на замърсяването в големите градове. Там също би следвало да се продължат обследванията, независимо че има доклади и – както госпожа Василева посочи, да не се повтарям, и проучвания. Ясни са източниците на замърсяванията и в големите градове, и в селата, така че по темата за дървата за огрев трябва да бъдем максимално предпазливи от гледна точка на социалния вектор. Представяте ли си да кажем по нашите села дървата за огрев да бъдат ограничени или да се каже, че ще имат много по-високи стандарти? Къде е този стандарт на живущите по селата, така че да си позволят нови горивни, съвременни, модерни инсталации – да минат на пелети? Би било непоносимо от финансова гледна точка за тях. Пък и не на последно място – традициите!
Друг е въпросът, че трябва да има уточняване на параметрите между двете министерства – Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, храните и горите, така че да се подават към населението качествени твърди горива – визирам дървата за огрев, които минимално, почти да нямат никакъв риск за чистотата на атмосферния въздух. Считам, че това е напълно постижимо, с оглед на това че ние имаме прекрасни дадености в това отношение на нашата страна.
Следващият пропуск в Законопроекта.
Липсват текстове, които следва да се прилагат, за да се накажат лицата, които съзнателно и целенасочено използват за битово отопление твърди горива, които не отговарят на изискванията. Визирам липсата на текстове например за изгарянето на гуми, на стари дрехи, на обувки. Все твърди горива, които знаем по какъв начин замърсяват, особено гумите. Тук, в София, в отделни квартали се сблъскваме с тези проблеми. Считам, че този проблем трябва да бъде преодолян!
Изключително спорна е разпоредбата, че кметовете на общини трябва да бъдат отговорни почти изцяло за чистотата на атмосферния въздух. Чистотата на въздуха на територията на общината е комплексен проблем. Недопустимо е прехвърлянето на пълната отговорност само върху кметовете на общини. Кметовете не контролират качеството на твърдите горива за битово отопление, нито на течните горива, използвани за транспорт и за битово отопление. Кметовете не разрешават, нито контролират, промишленото производство на територията на съответната община, нито определят пределните норми на замърсителите, имитирани в следствие на това производство. Кметовете не правят първа регистрация на МПС-та и нямат правомощия да спират МПС-та, които не отговарят на съответните стандарти. Кметовете не могат да влияят на атмосферните процеси, не могат да ограничават замърсяването, което идва от други общини, или е от трансграничен произход. Кметът не може да разпореди на гражданите какви отоплителни уреди и какво гориво да ползват – както и преди малко посочих, по отношение на субектност например, когато се използват гуми и така нататък. Няма как за всичко това да бъдат отговорни кметовете!
Считаме, че разпоредбите, касаещи отговорностите на кметовете на общините, следва да бъдат сериозно обмислени и коригирани, като тяхна отговорност следва да остане да извършват само онова, за което те имат законови правомощия.
Друг спорен момент е въвеждането на санкция за кмета на община за оценката за предходната календарна година, на база средна стойност на регистрация и брой превишение на нормите за вредни вещества, на средногодишни нива на замърсителите за последните три календарни години, като се има предвид, че кметът е в мандатна позиция. Например кметът встъпва в длъжност 2015 г., за предходните две години е бил друг кмет, тоест настоящият кмет ще отговаря за действията и бездействията на предходния кмет. Тук също е необходимо да бъдат прецизирани текстовете.
Накрая бих искал да обърна внимание на една друга тенденция.
Господин Министър, коректно е да кажем, че тази тенденция – специално в МОСВ, стартира от 2010 г., а именно прехвърлянето на отговорности и компетенции към регионалните структури и към Изпълнителната агенция по околна среда, където са прехвърлени много от компетенциите и отговорностите, които по принцип трябва да бъдат вменени на съответния министър, който и да е той. По този начин се създават условия и предпоставки, първо, директно ще кажа, за корупционни практики. Освен това нивото на компетенции на отговорност – едно е да отговаря съответният министър, друго е да отговарят регионалните директори, които са назначаеми.
Министърът е изборна позиция, той трябва да формира политиките, трябва да реализира политиките и да контролира реализацията на политиките. В това отношение се надявам тази тенденция...
Между впрочем, това не важи само за Министерството на околната среда и водите. Както е в случая, с този законопроект, отново се вменяват поредните отговорности и компетенции на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Какво ли не й вменихме?!
Аз съм сериозно обезпокоен. Трябва наистина да се направи много обстоен преглед какъв е административният капацитет и какво може да реализира тази агенция? Осигурява ли се допълнително човешки ресурс? Всички тези политики и отговорности, които се вменяват на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – последно й вменихме за язовирите, след като нито едно от министерствата не пое тази отговорност, сега вменяваме поредна отговорност за еди-какво си. Това е бягане от отговорност!
По-скоро аз съм оптимист, че между първо и второ четене ще имаме достатъчно време всичко това да бъде разгледано, прегледано много обстойно, така че да подобрим философията, концепцията, да постигнем целите, които бихме искали да имаме. Едва ли е необходимо да кажа, че всички ние бихме искали да има чистота на атмосферния въздух, който дишаме, най-вече с оглед живота и здравето на всички нас – гражданите в България, пък и хората, които посещават нашата страна в градовете, и навсякъде.
Изразявам готовност от моето и името на нашата парламентарна група на базата на опита, който имаме и имам, да подобрим тестовете и да преодолеем тези недоразумения, направо бих казал.
По отношение придобиване на отговорности мога да бъда много по-обстоятелствен, но се въздържам днес тук да посоча всичко, като се започне от ОВОС, оценка за съвместимост, комплексни разрешителни – абсолютно всичко разхвърляно – управлението на водите, стопанисването и управлението на минералните води. Виждаме какви са резултатите и ефективността.
По отношение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона се надявам да направим необходимото той да добие вида и съдържанието, с което да постигнем целите, да преодолеем и наказателната процедура. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доцент Чакъров.
Има ли реплики? Не виждам.
Уважаеми колеги, на балкона на пленарната зала е нашата световна шампионка по борба Тайбе Юсеин и нейният треньор. Моля да ги поздравим! (Ръкопляскания.)
Продължаваме с изказвания.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Слушайки преждеговорившите, България има проблем с чистотата на атмосферния въздух – факт е! Факт е, че всяка зима твърдите частици, които са във въздуха, затрудняват дишането както на нас, така и на нашите деца. Аз лично идвам от район, избран съм от район, който води класацията по замърсяване на въздуха – говоря за Шумен. Всяка зима, след като запалят печките, става много зле. Днешният ден е гласуването на този закон и аз намирам лека символика. В навечерието на заявения утре грандиозен протест, ние сме на път тук, в тази зала, управляващите да дооздравят българските граждани с това, което се приема.
Аз се запознах със Законопроекта в детайли, когато се разглеждаше в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, и установявам, че година, година и нещо този законопроект е отлежавал, никой не се е занимавал с него. Днес, в навечерието на протеста, в началото на отоплителния сезон, ние сме на път тук – законодателният орган и управляващото мнозинство, да вдигнат драстично цените на твърдите горива, които българските граждани масово използват да се отопляват. Това беше загатнато и в изказването на предходните говорещи.
Вие обаче не си давате сметка какво ще породи приемането на този закон, и то в началото на отоплителния сезон?! Ще породи дефицит на пазара, ще породи рязко увеличаване на цените и на дървата, и на въглищата, ще породи скандали, ще породи напрежение!
Аз лично Ви съветвам този законопроект днес да не бъде гласуван, да бъде върнат обратно и да се доработи, защото в него не виждаме нито ред за това по какъв начин ще бъдат компенсирани тези български граждани, които пряко ще бъдат засегнати от повишаване цените на твърдите горива, което е абсолютно извън всякакво съмнение. Въвеждането на регулация, въвеждането на изисквания на продуктова такса – за опаковки, за какво ли не – за регистър на търговци, за качество на горивото и така нататък, допълнително ще утежни джоба на и без това изпостелия български гражданин, който се чуди вече откъде да спастри два лева! Та данъци ли му вдигнахме, та Гражданската ли няма да му увеличаваме, та какво ли още не – и да стигнем сега до дървата?!
Тази зима какво ще правят тези български граждани бе, уважаеми колеги? Вие знаете, че и без това цялата система е корумпирана от горе до долу по търговията с твърди горива – от добива на дървесина в гората до стигането до последния, до крайния клиент, всичко е обвито в корупция! Сега създаваме още една система, която допълнително ще разбие търговията с дървесина. (Шум и реплики.) По какъв начин в този законопроект Вие компенсирате тези хора? Държавата им дава пари да изградят газови инсталации ли, да си изградят котлите вкъщи безплатно ли, да ги заменят с по-екологично гориво ли? Аз не виждам тези текстове! Вече една година и повече сме закъснели с приемането на този законопроект. Какво е необходимо, какво налага именно в този сложен и тежък момент ние днес да гледаме този законопроект?
Аз мисля, че господин Димов ще ме разбере. Наистина спрете го това нещо, изчакайте да мине отоплителния сезон, има достатъчно време – за три месеца няма чак толкова да се натоварят нещата. Вкарайте вътре текстове, които да облекчат тези хора, да могат те да се подготвят за следващия отоплителен сезон, да могат да поемат този допълнителен разход!
Виждаме санкции тук, виждаме наредби, пише за лицата, които не изпълняват нарежданията по чл. 9ж – за нас не е ясно кои са тези лица? Дали това са потребителите на твърдо гориво? Какво ще стане? Кметовете ще ходят от къща на къща, който гори дърва да му налага глоба от 1000 до 20 000 лв. ли? Това ли да очакваме? Ние не знаем какъв е проектът на тази наредба. И не е ясно! И трябва да е по-конкретно!
Призивът ни днес тук, от Левицата, е този законопроект да спре в залата към днешна дата! Да го няма! Казвам Ви – хората ще разберат какво се случва и утре ще берете горчивите плодове на това нещо! Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов.
Реплики?
Госпожо Янкова, заповядайте.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Господин Иванов, моята реплика към Вас е във връзка с подкрепа на част от това, което казахте, но тук сигурно и министърът ще се включи след изказването Ви.
Знаете ли, че цяла една година се лансираше в моя избирателен район – в Смолян, и се записваха тези хора, които ще влязат в програма да получат печка или съоръжение, което да бъде с горива, които да облекчават и да става чистотата на въздуха по приемлива? Всичко това стоеше на сайта, мобилизира се много граждански ресурс и изведнъж казаха, че това нещо ще стане догодина – доколкото знам към 240 милиона има за такива програми в самото Министерство.
Тук обаче стои въпросът: позиционират ли се хора? Изчаква ли се с тази програма да се създадат икономически лостове и да се позиционират политическите лобита да направят чипсовете и да се създаде организацията и преди изборите всичко това да се ползва?
Аз имам същото Ваше притеснение, защото, господин Министър, програмата, ако вървеше в темпо и ако за програмата тази зима вече бяха раздадени печките в Смолян, има откъде в района да се купи чипс и да се облекчат условията, да започнат първите стъпки с няколкото общини, не разбирам защо те спряха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Втора реплика – господин Сабанов.
Трета реплика – госпожа Василева.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Иванов, за Ваше сведение, първо, търговете за дърва в Горските са минали много отдавна. Така че цената на дървата няма как да скочи драстично в средата на зимата, защото в средата на зимата никой няма да добива дърва.
Относно другата част – отоплението с въглища, те също са поръчани. Няма как от тази трибуна да нагнетявате напрежение и да кажете: ето още един фактор, който ще увеличи разходите на българските граждани тази зима и по този начин едва ли не наливаме масло в огъня на протестите. Не мисля, че това е полезно нито за Вас, нито за който и да е, защото просто не е вярно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплика, госпожа Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, съзрях във Вашето изказване опит за груба манипулация и не съм съгласна с казаното от Вас. Мисля, че е необходимо по-задълбочено да се запознаете с предложените текстове, където ясно е оказано, че министърът на земеделието, храните и горите трябва да разработи наредба. Когато такава бъде разработена, тя ще бъде предмет и на обществени обсъждания, и на информираност на обществеността. В този смисъл няма как предстоящият отоплителен сезон да бъде повлиян от текстовете. Но това, което Вие засягате, е свързано отново с мобилизиране на страхове на хората, което не само, че не е коректно – това е вредно за обществото ни.
Вероятно знаете, че в настоящия бюджет за 2019 г., който ще бъде разгледан и, надявам се, подкрепен и от Вас, 40 млн. лв. повече са отделени за подпомагане на енергийно уязвимите хора. И не само за следващата, а и за последващите две години има отделени по 40 милиона повече средства. Така че не се опитвайте да си играете със страховете на хората! Това, което заедно трябва да направим, е да търсим решения, за да осигурим по-добро качество на живот на хората, да осигурим здраве за нашите деца. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Дуплика – господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз ще започна отзад напред.
Госпожо Василева, аз не си играя със страховете на хората, само предупреждавам какъв ще бъде ефектът от приемането на подобно законодателство. Знаете, че голяма част от търговците на твърди горива до голяма степен спекулират с пазара. Прекарването на подобни текстове, създаването на условия за регулация и за смачкване, и за изискване на регистрация на който и да е било, гарантирано ще ограничи достъпа на гражданите до пазара на такива горива. Който не познава този пазар, който не си купува дърва, той не знае. Предполагам, че Вие може би сте или на ток, или на газ и никога не сте си купували дърва, но моите роднини си купуват дърва и въглища и знам за какво става въпрос. Знам колко е трудно!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Искат и качествени.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Не, искам те да могат да си ги купят и да си запалят печката през зимата, това искам! Качествени дърва и в момента в големите търговски вериги се продават в чувалчета на безумна цена. Ако Вие със скъпата камина си купувате такива дърва, това е друг въпрос.
Господин Сабанов много добре знаете, че в момента се раздават на местното население дървата и те отиват до търговците. Те не остават в Горските – Горските са си направили търговете. Те отиват при търговеца, който в крайна сметка решава на каква цена да ги продаде в зависимост от печалбата, защото тук говорим за качество на дървесината. Те са добили мокра дървесина, господин Сабанов, и тази мокра дървесина те искат да я реализират веднага, няма да я чакат следващата година. Затова казвам, че на този закон сега не му е моментът. Който не е запознат с тези процеси, той не ги разбира. Знам какъв е процесът на добива на дървесина и стигането до крайния потребител – до този, който гори дървесината. Никой търговец не иска да я задържи, да я чака да изсъхне, та после да я продаде. Веднага искат да реализират.
Госпожо Янкова, умишлено избягах тази тема, за да не ме обвинят колегите от ГЕРБ, че правя вече политически манипулации. Да, това е истината, което Вие казахте и аз го премълчах, но Вие повдигнахте темата. Защото определени лица, фирми, на които ще се даде възможност да се раздават тези чипсове, тези пелети, които Вие казахте, ще бъдат 100% използвани догодина в местните избори – да могат тези социално уязвимите слоеве от българското население да бъдат подтиквани да гласуват за една или друга политическа сила. Просто Вие ме подтикнахте. Считам, че това е заключение, което Вие на практика сте видели във Вашия регион, защото там най-много се потребяват такива неща.
И пак съвсем добросъвестно, колеги, Ви умоляваме този законопроект днес да отпадне и да не се занимаваме с него. Създайте, първо, условията да може да се продава тази качествена дървесина, брикетите, които са качествени, да могат хората да си ги позволят, защото и социалните пакети, които се раздават, не са достатъчни. Те няма да покрият нуждите на голямата част от потребителите, защото засягат тези, които са социално уязвими и социално слаби. А останалите, на които допълнително ще се натоварят семейните им бюджети, за тях какво остава? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Колеги, преди да дам думата за следващото изказване, едно съобщение:
Днес, на 16 ноември, е постъпил и ще бъде изпратен на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приети на първо гласуване на 15 ноември. Проектът е изготвен от Комисията по културата и медиите на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока на писмени предложения за второ гласуване.
За следващо изказване беше записан народният представител Манол Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Дълбоко съзнаваме, че България се нуждае от спешно законодателство в посока на опазване чистотата на атмосферния въздух.
От преждеговорившите някой спомена, че тук в момента държавата и управлението проявява решимост, за да се реши въпросът. Според мен, и според нас, тази решимост е изключително закъсняла и сега с оглед на това, че имаме срок от два месеца, за да не влязат в сила санкциите, които ни се налагат, е необходимо да се пристъпи към някакво законодателство, с което да се покаже, че нещо ще се свърши. Вероятно Вие ще отчетете в тази програма и пред тези хора, че вдигането на данъка на старите автомобили с цел опазване на чистотата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на прахови частици също ще е една от мерките.
Но не е това пътят, господин Министър, не е пътят да бъркаме непрекъснато в джоба на някой. С какво ще опази онзи данък чистотата на атмосферния въздух и къде отиват тези средства? В общия кюп на една община и тя ги разпределя, без оглед на това дали ще опазва въздуха, ще строи, дали ще прави нещо друго.
Искам да спомена също така едно закъсняло решение на Комитета по наблюдение по Оперативната програма при Приоритетна ос 5. От година и нещо, както каза и колежката Янкова, даже някои са се постарали да набират заявки да заменят горивните инсталации… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Моля за удължаване на времето, господин Председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля, удължете времето от всички групи.
МАНОЛ ГЕНОВ: …със замяна на горивните инсталации с такива, които са по-екологични. Имаше още два компонента – две посоки, които трябваше да бъдат финансирани. Ресурсът по Приоритетна ос 5 е около 60 млн. евро. Беше предвидена техническа помощ в по-голям размер. Усвояването, както виждаме от отчетите, е по-ниско. Това са подробности. Искам да акцентирам на това защо се случи така, че отпаднаха според някаква методика, дали е порочна или не, нека да я коментират другите, но резултатите от нея показват, че единствено и само в нашата държава борбата с фините прахови частици е насочена с подмяна на горелките и на печките с твърдо гориво.
Какво правим в момента? Кое лоби обслужихме, господин Министър? Това, което произвежда и продава горелките? Направил съм една сметка, че това ще засегне 50 – 60 хиляди домакинства в България. Тези 50 – 60 хиляди домакинства – тук някой от колегите сгреши, че пелетите ще ги раздават безплатно, не, пелетите се купуват, дами и господа! Но тези хора, поставяйки иновациите при своето отопление, ще бъдат принудени да купуват това гориво. Тоест ние с едни 65 млн. евро, раздавайки ги на седем наши общини, повтарям седем наши общини, ами другите двадесет и няколко, които останаха? Там хората няма да дишат този въздух. Хората и кметовете трябва да знаят, че бяха лишени от тези средства.
Искам да вмъкна един друг елемент – борим се с демографската криза. Всички хора искат да дишат чист въздух, да няма фини прахови частици във въздуха. Ние парите ги насочваме към седем общини. Че не е ли това действие да насочим и миграцията и хората към тези седем общини? Мисля, че има нужда от този закон, но нека, както повечето от преждеговорившите, изразиха мнение, че трябва да се прецизират нещата. Вменяваме на кметовете функции, които те са в невъзможност да изпълнят.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Трансграничното замърсяване?
МАНОЛ ГЕНОВ: Колегата тук подсказа за трансгранично замърсяване. Ами трансобщинските замърсявания? Ще Ви дам примери. Пътувам онзи ден по магистрала „Тракия“ – палят стърнищата. Някои ще кажат: този е луд! Палят се оризовите стърнища, защото оризът се жъне късно – замърсяването е от община Съединение, където има много оризища. Като духне вятърът, ще иде в съседната община примерно и там ще има замърсяване и някой, ако го измери, ще отбележи един брой годишно, за което трябва да отговаря кметът на съседната община, а той човекът хал хабер си няма, че там някой запалил стърнища, защото не му се дискова или не му се оре – да може да изхаби по-малко нафта, когато трябва да засее на другата година.
Давам един дребен казус. С колегите пътуваме от няколко дни из страната. Вчера бях в най-бедната община в Европейския съюз. Няма да й казвам името, ама по пътя хората непрекъснато влачат дърва – кой взел клон, кой взел пън, кой спрял буса и товари от клечки до пънове. Е къде е тук стандартът, господин Министър?! Как ще контролираме тези хора? Кой ще ги контролира?
Много е тънък ледът, на който се стъпва в момента. Добре е да се отчетем пред Европейската комисия, добре е да покажем резултати, но в случая за мен има много неща, които трябва да се пипнат в този закон, трябва да има и по-адекватна политика, когато има някакъв ресурс, който се разпределя към тези общини.
Сигурен съм, че когато управляващият орган отправи покани към съответните седем общини, все ще се намери някой да обжалва този административен акт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Чакъров – имате думата за реплика.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Господин Министър, уважаеми колеги! Господин Генов, и Вие, както повечето колеги, които се изказаха до този момент, обръщате внимание повече на селата, на дървата за огрев и това, което предстои по отношение на Оперативната програма „Околна среда“. Не считате ли, че трябва да се обърне внимание на големите градове, където източниците на замърсяване са с малко по-друг профил? Не че ние не споделяме това, което се случва в селата, ние изразихме тази позиция вече – трябва да има наистина съобразяване със социалния вектор, да не се лишават хората от тези възможности. Те и сега са затруднени по отношение на снабдяването с дърва за огрев, за отопление, та камо ли да мислят на този етап на прага на отоплителния сезон да подменят и печки, и горелки, и така нататък. Считам, че в това отношение трябва да бъдем много прецизни.
И друго бих искал да кажа. Ние вменяваме отговорности, а искаме да функционира. Вие не споделяте, че не е правилна позицията да се вмени на Държавната агенция по метрология и технически надзор тогава, когато не се спазват сертификациите за площадка, за качество, да бъдат отнети в полза на държавата дървата, твърдите горива в случая? Държавната агенция за метрология и технически надзор готова ли е, господин Генов, да поеме тези дърва? Къде са площадките, осигурен ли е ресурс, капацитет? Трябва да се подхожда комплексно. Това е нашето виждане. Надявам се, че и Вие ще възприемете една такава позиция.
Но трябва да бъдем много внимателни по селата, защото темата е много чувствителна и с оглед на това ние ще се въздържим на първо четене да подкрепим Законопроекта. Надяваме се, че ще преодолеем тези недоразумения за второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Чакъров.
Заповядайте, господин Попов, за втора реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колега Генов, да, най-бедната община в България е Бойница, тя е най-малката. Само че не само там е проблемът.
Проблемът е и в по-големите общини и в областните центрове, защото хората са бедни, защото хората нямат ресурс, нямат финанси, нямат пари да си плащат електричеството, колкото и евтино да им се струва на управляващите това електричество и затова са принудени да събират, както Вие казахте, дърва, клечки и в големите градове, и в областните центрове.
Аз тук имам колеги и от Видин, могат да дойдат в Северозападния край – Видин, Монтана, Враца, да видят в тези градове как се отопляват хората зимно време и с какво.
Сега, въвеждайки тези изисквания на прага на отоплителния сезон, ще се повишат цените на този вид гориво, това е неминуемо. Но наистина тук няколко изказващи се преди Вас казаха, че ГЕРБ подкрепяли тези изменения. Не е нужно да се декларира – винаги, когато се бърка в джоба на най-бедния, ГЕРБ е там. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Трета реплика към изказването на господин Генов? Не виждам желаещи.
Заповядайте, господин Генов, за дуплика – поискахте думата.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Към господин Чакъров. Господин Чакъров, да, Агенцията за метрология е един универсален орган, както се вижда. Тя контролира язовирите, контролира асансьорите, контролира качеството на горивата, сега ще контролира качеството и на дървата.
Убеден съм като Вас, че също съм изключително предубеден, че не разполага с този капацитет в момента и на първата Ви част от репликата, да, и хората в големите градове трябва да дишат чист въздух, но не трябва да бъдат изключително и само за тяхна сметка дискриминирани другите. Защото, ако погледнете този списък от двадесет и няколко общини, там села няма, там са общини и са средно големи по размер градове.
Към господин Попов. Не мога да прогнозирам дали ще се вдигне цената или не. Може би това ще се случи в следващия сезон, защото времето ще покаже дали тези мерки ще успеят или не.
И не мога да направя прогноза за цената, но че хората в този край се топлят по този начин се убедих сам с очите си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Генов.
За следващо изказване – Васил Цветков.
Заповядайте.
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Искам категорично да заявя още в началото на своето изказване, че тук не говорим въобще за цена и за повишаване на цената на твърди горива и на дърва. Тук говорим единствено и само за качество. Мисля, че на това трябва да обърнем по-голямо внимание и с Проекта за изменение на Закона за атмосферния въздух една от мерките, предприети на национално ниво, е с цел изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по дело, което установява, че България е осъдена за неспазване на нормите на фините прахови частици.
В момента в над 25 града се отчита превишаване на нормите, затова в изменението на Закона се въвежда изискване за качеството на твърдите горива, въглищата и брикетите, използвани за битовото отопление, което е една от основните насоки за подобряване качеството на въздуха.
Определя се органът, който ще контролира, повтарям, контролира прилагането на тези изисквания, както и санкции към нарушителите. Предвидено е контролните функции да бъдат възложени на длъжностни лица, оправомощени от председателя на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор. Тази Агенция ще контролира само твърдите горива, брикетите и въглищата. Няма да контролира дървата.
В § 31 в Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта е описано, че ще бъдат контролирани дървата и тяхното качество с наредба на Министерството на земеделието.
Прилагането на тези мерки е необходимо по две причини: намаляването на емисиите на фините прахови частици и предотвратяването на нарушаването на нормите за серен диоксид в някои общини, които масово използват въглища за отопление.
Конкретните изисквания за качеството на твърдите горива ще бъдат подробно разписани в наредба за качеството на твърдите горива, която се предвижда да бъде приета от Министерския съвет. Чрез наредбата ще бъдат въведени норми за съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, изисквания за пакетиране, етикетиране на опаковката, както и за условията, реда и начина за контрол на качеството.
В Заключителните разпоредби, както казах, се предвиждат изисквания за дървесината, която се предлага за населението, с цел въвеждането на продажба на дървесина не на тон, а на кубик.
Друго изискване към дървесината ще бъде и времето за нейния добив, което цели да се продава вече суха дървесина, която е с по-малко съдържание на вредни емисии.
Подкрепяйки тези промени, ще повишим качеството на въздуха и ще подобрим средата на живота ни. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Не виждам.
Заповядайте, имате желание за изказване – имате тази възможност.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Няколко пъти става дума за кметовете, за техните правомощия и техните задължения. В тази връзка аз бих искал да направя едно изказване, като уточня, че с настоящия законопроект се предвижда разширяването на санкционния режим на кметовете, които изпълняват програмите по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Тези програми предвиждат стратегии за подобряване на качеството на атмосферния въздух в съответните общини. Към момента планираните и изпълнявани от местните власти мерки очевидно не са достатъчно ефективни за справянето с превишаването на нормите.
Една от причините за това е недостатъчната ангажираност на част от кметовете с този проблем, което налага общините, в които се наблюдава неспазването на тези изисквания и на директивата за по-чист въздух в Европа по отношение на така наречената директива „Кафе“ по отношение на фините прахови частици – под 10 микрона във въздуха, са 28, което е изключително голям процент.
В случаите на непостигане на нормативни изисквания или на обективни критерии за намаляване на нивата на замърсяване, кметовете на общините ще носят национална отговорност. Съществуващият към момента санкционен режим очевидно не е достатъчен от гледна точка на активната работа на кметовете и общинските власти за изпълнението на програмите, както и за постигане на заложените в тях цели, което е наложително предвид естеството на проблема, както и решението на Съда на Европейския съюз по дело С-488/15, според което България не е спазила нормите за фини прахови частици.
Във връзка с това е необходимо въвеждането на обективни критерии за оценка на напредъка по постигането на целите и съответното санкциониране за тяхното неизпълнение.
Всички знаем, че кметовете са компетентен орган по околна среда и би следвало да изпълняват своите задължения.
Разбира се, ние ще се съобразим с мотивите на Националното сдружение на общините на Република България и ще внесем между първо и второ четене предложения, които ще прецизират допълнително компетенциите на кметовете и обхвата на техните правомощия.
Наясно сме, че възможностите на кметовете са ограничени и в тази връзка ще прецизираме разпоредбите по някои от следните направления. Те не отнемат кой знае какъв ресурс, не отнемат и кой знае какви административни ангажименти, но, от друга страна, ще повлияят изключително много върху качеството на атмосферния въздух.
На първо място е озеленяването на градските паркове и създаване на нови зелени зони. Разбира се, благоустрояването на уличната мрежа също е един фактор, който зависи до голяма степен от местните власти.
Организацията на движението също е изцяло в правомощията на кметовете. Там, където има зони на концентрация на замърсяване, те биха могли да ограничат организацията на движението така, че да бъдат намалени. Преди малко беше споменато от колегите да се търсят санкции за изгарянето на гуми, текстилни продукти и така нататък. Тези санкции би следвало да бъдат записани в местните наредби, което е изцяло в правомощията на кметовете.
Друго, което могат да направят в тази насока кметовете, това е да направят един съвместен контрол с държавата върху търговците на твърди горива.
Контролът върху строителните дейности също е изключително в правомощията на кметовете.
Мерките за прилагане на енергийна ефективност трябва да продължат, това е едно съществено перо в тази насока. И, разбира се, доколкото е възможно и доколкото позволяват възможностите на кметовете, стимулиране на процесите по газифициране.
Колеги, в заключение искам да направя един призив към всички Вас – нека да не продължаваме да яхаме вълната на популизма. Колкото е вярно твърдението, че данъците се вдигат поголовно за всеки един гражданин, вземан от джоба на бедните, толкова е вярно, че ще се увеличат цените на горивата. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Шишков.
Има ли реплики?
Господин Попов, заповядайте за първа реплика към изказването.
Втора – господин Генов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колега Шишков, Вие казахте, че ресурсът на кметовете бил ограничен. Те изобщо нямат никакъв ресурс, колега Шишков! (Шум и реплики.)
Пример – казвам, че в община Русе, трима са служителите, двама са еколози. Как тези двама човека еколози, които нямат и уред, на всичкото отгоре, ще замерват чистотата на въздуха и какво се гори? Абсурдни твърдения от Ваша страна!
И, второ, колега, тук не става въпрос толкова и за кметовете. Да, Вие ще им разхвърляте поредните отговорности, ще натоварите местната администрация с поредните отговорности, без да им осигурите нито капацитет, нито ресурс. Но тук става въпрос за канализиране от Ваша страна на складовете. Оттук насетне единият склад ще отговаря на новите изисквания за дървесина, други няма да отговарят. Аз отсега мога да кажа кои складове ще отговарят и кои няма да отговарят – тези, които са приближени до властта, ще отговарят, другите няма да отговарят. То е ясно! (Шум и реплики.)
Вие правите пореден опит с всеки един закон, почти няма закон в това Четиридесет и четвърто народно събрание, в който да не прозират някакви лобистки интереси от Ваша страна. Ама във всеки един! Лошото е, че тези закони в крайна сметка удрят по бедността на българските граждани и я увеличават.
Не може да борите с екологични закони бедността, защото тя е причината за лошия атмосферен въздух в България. Ако хората имаха достатъчно пари, ако имаха работа, нямаше да има такова потребление на твърдо гориво, примерно. Хората щяха да си пуснат климатика. Много по-лесно е, отколкото да мъкнат кофите с дърва и въглища и да ходят по гората да събират клечки, но те са принудени да го правят заради Вашата политика или по-скоро липса на политика по отношение качването на доходите на българските граждани.
Вие казвате, че не е имало вдигане на данъците и на таксите. Това просто дори не заслужава и коментар, защото то е ноторно известно, че данъците и таксите се вдигат въпреки Вашето обещание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Филипов.
Има ли други желаещи да вземат думата за реплика? Няма.
За дуплика – заповядайте, господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! В края на своето изказване аз отправих един призив да не яхвате вълната на популизма. Сега ще отправя още един призив: колеги, четете законите! Четете ги! Никъде не е записано, че има увеличаване на цената. Нека да ми покажете къде е записано това. (Реплики от „БСП за България“.)
Колеги, по отношение на администрацията – не забравяйте ангажимента, който пое правителството, за увеличаване на възнагражденията в администрацията. Това е един допълнителен стимул към тези администрации.
Казвате, че със Закона борите бедността. Този закон бори здравето, колеги. Здравето на хората! (Реплики от „БСП за България“.)
Преди няколко часа минах през един средно голям български град. Смогът и димът, който го беше обзел отвсякъде, беше толкова силен, че имах желанието да го снимам и да Ви го покажа. Този въздух ние го дишаме, нашите деца го дишат! И Вие против това ли сте – нашите деца да не дишат въздуха, който в момента се генерира?
Да, Законът не е съвършен в този му вид. Да, ще трябват поправки между първо и второ четене, но не го отхвърляйте. Това е правилният закон и е в правилната посока. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Шишков.
Има ли други изказвания по обсъждания законопроект?
За изказване – заповядайте, господин Костадинов. (Реплики.)
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Не отговарям на реплики от залата, които не са от микрофон.
Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Дебатът, според мен, е добър.
Вие вероятно сте забелязали, че аз малко се въздържам, когато има по-остри политически пререкания. Предпочитам, както се казва, някакво професионално амплоа.
Искам да Ви запозная с една фактология, която обаче, според мен, няма да хареса на никой от Вас. В общи линии ще повторя изказването си, което направих на заседанието на Комисията, за да бъда последователен.
Месец април 2017 г.: „България е виновна за системно и постоянно превишаване на дневните и годишни норми на замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Освен това българските власти са закъснели с предприемането на мерки за подобряването на въздуха във възможно най-кратък срок.“ Люксембург, Европейски съд – Решение срещу България за трайно лошо качество на въздуха, основно в София, Пловдив, Варна, Северна, Югозападна и Югоизточна България.
Вижте каква е фактологията. С най-голямото ми желание и с най-големите ми амбиции да посоча и да кажа: ето го човека, виновен за лошото качество на атмосферния въздух, аз няма да мога да го направя, защото трябва да направя и друго. Трябва да посоча и колежката Ивелина Василева, и трябва накрая да посоча и себе си, защото аз отговарях за въздуха в правителството на Станишев.
Вижте какво се случва и какво България прави. И аз мисля, колеги, че когато тук започвате да правите политически импликации, подвеждате Народното събрание встрани от един много важен въпрос. Ние сме изправени пред изключително сложен въпрос след решението на Съда в Люксембург срещу България, защото просто България за пореден път е спинкала, най-грубо ще го кажа, дълго време по тези въпроси.
През 2007 г., когато трябва да въвеждаме тези норми, на два пъти след 2007 г. – в 2009 г. и в 2010 г., България на два пъти иска от Европейската комисия да не прилага най-високите норми за фини прахови частици. Европейската комисия отказва през 2011 г. това. България се опитва през 2013 г. да представи на Комисията и да каже: е, ние, вижте, не нарушаваме нормите. В 2014 г. Европейската комисия отхвърля това нещо и през месец септември 2015 г. завежда дело и в 2017 г. осъжда България.
Колеги, това е кратката хронология. Следствието какво е – 118 човека на 100 хиляди, втори в света по смъртност, причинена от превишението на нормите?
Ще Ви кажа защо ние ще се въздържим и какво искаме да направим.
Искаме, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, искаме изключително прецизни текстове, тъй като в момента Законът не е балансиран. Той много се бърза, защото ни натиска съдебното решение, България е осъдена, но още не са постановени санкции. Ако не се вземат мерки от Министерството на околната среда и водите, ще бъдат наложени и санкции на България и тогава наистина ще можете да ни сочите с пръст – и мен, и Ивелина Василева, и Нено Димов, и още доста колеги, обаче това едва ли ще реши въпроса.
Искаме балансиран, устойчив, премерен закон, който, от една страна, да не прехвърля всичко на кметовете и общините, защото те няма да могат да го направят. Ще Ви кажа и друго – от друга страна, на заседанието на Комисията, представителят на Сдружението на общините за първи път чуваше, че общините са орган по управлението на околната среда. И с това не съм съгласен. Да, ние ще приемем някои техни забележки, ще се съобразим с това да не натоварваме и няма да отстъпим, да натоварим финансово най-бедните хора.
Тук знам, че не мога да направя реплика, ще го направя като част от изказването: колега, никой закон не фиксира цени, но следствие на законодателни действия и уреждане на обществени отношения, се появява като ефект вероятно увеличаването на цената. Ние не смятаме, че ГЕРБ иска да увеличи цените. Искаме да помислим заедно и Ви предупреждаваме: ще стане беля! Ако не стане – много добре, ако стане – ще е лошо и за нас, и за Вас.
В заключение: ще се въздържим. Искаме изключително прецизно балансиране на текстовете. Общините трябва да свикнат, че са орган по управление на околната среда, да си вземат нещата в ръцете, защото и те също имат отговорности.
Това е нашата позиция. Виждам, че започва леко политически да се развива въпросът. Моля Ви, въпросът е изключително сериозен и аз съм притеснен как ще го решаваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Костадинов.
Реплики? Няма реплики.
За процедура – заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля да подложите на гласуване процедура по удължаване на пленарното заседание до гласуването по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Ще подложа на гласуване това предложение.
Има ли обратно предложение на това да завършим работата си по тази точка преди парламентарния контрол? В това се състои предложението. Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 27.
Предложението е прието.
Спокойно можем да продължим работата си по Законопроекта.
Следващо изказване – заповядайте, господин Георгиев.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз в Комисията по околната среда и водите се изказах във връзка с финансовото обезпечаване на този закон, тъй като това не се вижда през бюджета и през Тригодишната прогнозна бюджетна рамка за 2019 – 2021 г. Не се вижда остойностяване на тези мерки, които ние предлагаме в Закона.
По-простичко да го кажем – България е с най-мръсния въздух откъм фини прахови частици в Европейския съюз. България е осъдена. Европейската комисия ни е дала два месеца срок и според госпожа Василева ние трябва да изразим решителност. Така, под сурдинка, ако трябва по български да го кажем: ние трябва да излъжем Европейската комисия, че вземаме адекватни мерки.
Да, това нещо трябва да го направим, но, пак казвам, че когато нещо е в процес на законови рамки, то трябва да бъде и финансово обезпечено. В Мотивите е записано, че за това, което възлагаме на Държавната агенция по метрология и технически надзор – 500 хил. лв. Аз не знам колко от Вас са убедени, че тези 500 хил. лв. ще стигнат за закупуване на лаборатория, за обезпечаване на хора, които да извършват тези проверки за дървата и за въглищата.
На следващо място трябва да кажем, че в Програмата за чистотата на атмосферния въздух, която е качена за обсъждане на сайта на Министерството на околната среда и водите, разработена със съдействието на Световната банка, нищо ново не ни се казва. Трябва да подчертаем, че една от констатациите е за скъсаната връзка между институциите.
Тук трябва да кажем, че наредбата, която ние възлагаме на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов да изработи, аз съм член и на Комисията по земеделието и храните и не съм чул от него тази тема да бъде повдигана. Не съм чул от него и да бъде заложено във визията на новата обща селскостопанска политика, тъй като е една от възможностите за тази именно субординация между институциите и оперативните програми.
Наскоро бях във Видинско с колегите и трябва да Ви кажа, че има три стадиона, изградени със средства по Програмата за развитие на селските райони, а там няма футболни отбори, няма и деца, защото казаха, че има в първи клас двама ученици, в предучилищна възраст – осем. Не може ли тези пари да бъдат прехвърлени, колега? Не могат ли да бъдат прехвърляни за изграждане на малки инсталации, с които да се газифицират тези населени места?
Това не се вижда в държавната програма, в държавната политика и в Програмата за чистотата на атмосферния въздух. Тези мерки, за които ни говорят… (Шум и реплики.)
Да, Вие спряхте и „Южен поток“! Така че, когато нещо ние предлагаме като законови промени, добре е да бъде видяно и през бюджета. Завърших. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Има ли реплики?
Господин Тошев, заповядайте.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Колеги, извинявам се. Сега ще Ви дам три минути допълнително да говорите, обаче ми омръзна за Видин да говорят хора, които го намират на картата и с джипиес.
На Филип Попов не станах да му отговарям, понеже двамата му дядовци са оттам. Обаче, колега, на Вас да Ви кажа: във Видин отдавна, от 2013 г., безработицата намалява и в общината, в която казахте, че са направени два стадиона – Ружинци, безработицата е спаднала до положение сега да се чудим откъде да намираме хора и за програмите. Филип може да Ви го каже. Това – първо.
Второ, тези пари ги раздадоха Орешарски и Чобанов – тези 300 милиона, които ги разхвърлихте по общините и направихте три стадиона в села, в които средната възраст е 70 години. Вие направихте това. Защо сега ще ми говорите, че стадионите… Сега се чудят нашите кметове, защото са вече наши управляващите кметове и безработицата по тази причина спадна, как да пазят стадионите, за да не ги окрадат хората. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Това е истината.
Не ми говорете за дърва, за безработица и за такива неща. Не сме направили инсталации! Вие кога сте ходили във Видин и знаете ли къде се намира община Бойница? Ако Ви пусна без телефон, ще намерите ли тази община? Много знаете да говорите, без въобще да сте влизали там и без въобще да знаете.
Отдавна по статистика нито Видин, нито видинските общини са най-бедните в България и в Европейския съюз. Проверете си статистиката да не цитирам истината. (Възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от ГЕРБ .)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Тошев.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте, господин Георгиев. Имате възможност за дуплика, имате думата.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми колега, вчера бях във Видин. Трагична е там ситуацията. Няма безработица!? Знаете ли какво казаха хората? Че се пренасят отсреща през Дунава в Румъния да живеят. Това го казаха хората. В Ново село цели семейства се изнасят и там се живее много по-добре. Дори искаха референдум. Това ми казаха: предайте в София, че искаме да се откъснем от България.
Не знам Вие, като ходите там, с какви очи гледате тези хора?! (Реплики от народния представител Владимир Тошев. Ръкопляскания от „БСП за България“.) Пълна безработица.
Знаете ли, господин Тошев, какъв е парадоксът? (Реплика от народния представител Владимир Тошев.) Най-близкият регион до Брюксел, до Европейския съюз е Вашият – Видин, а е най-бедният. Ето това е парадокс. Вие там управлявате вече 10 – 11 години. Какво сте направили? Нищо не сте направили. Благодаря. (Възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Георгиев.
Господин Ненков, заповядайте за изказване.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Колеги от БСП, много тъжно. (Реплики от „БСП за България“.) Много жалко, че дори в една толкова съществена за обществото тема Вие не успяхте да надскочите себе си. Вашият политически хоризонт опира само до, както каза колегата преди малко, грандиозния в кавички протест в събота или в неделя. Дотам Ви спира целият политически хоризонт. Заради това хората не гласуват за Вас, да знаете. Само заради това, защото Вие имате една измислена визия и нищо конкретно. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Ако бяхте истинска опозиционна партия, днес дебатът нямаше да се превърне в това да плашите хората, а щяхте да излезете и да кажете алтернатива.
С извинение, само изказването на господин Костадинов наистина беше резонно, логично и имаше смисъл в неговото изказване. Всичко останало беше абсолютен популизъм и нищо повече. Не му правя четка. Просто това е нещо, което е реално.
Колеги, говорим за качеството на атмосферния въздух. Всеки, който се кълне в тази зала, всеки, който отива да става кмет или общински съветник, изобщо в някаква институция, се кълне именно в това – да работи за интересите на народа, неговите деца и поколенията напред да живеят в една по-добра среда. Нали така? Само че, за съжаление, Вие това го забравяте в момента, в който стъпите на тази трибуна, и говорите неща, които не са верни. Очаквах днес дебатът да бъде много по-конструктивен, защото, когато говорим за такъв проблем, винаги говорим за комплексни мерки. Законопроектът, който е предложен от Министерския съвет, е именно част от комплексните мерки. Комплексните мерки могат да бъдат много и в последните години правителството прави много такива стъпки.
Уплашихте хората за местните данъци и такси, че се въвежда екологична компонента в определението на данъка. Това е част от комплексните мерки. През последните години, разбира се, благодарение и на европейските субсидии, държавата инвестира, и общините в частност, огромен ресурс в подобряване качеството на транспортния сектор. Само ще Ви дам за пример – догодина в Столична община повече от 90% от целия градски транспорт, включително и метрото, ще отговарят на най-високите екологични изисквания. Това е част пак от комплексните мерки. Комплексни мерки са всичките инвестиции в паркове, в нови зелени системи – всичко това е част от бъдещото развитие на държавата. Качеството на атмосферния въздух е именно когато говорим за здраве, именно когато говорим за нашите бъдещи поколения.
Наистина се надявах, че днес дебатът ще бъде конструктивен. Да, Законът не е съвършен. Ние в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъдихме и нашите притеснения, и сега ще кажа част от тях, но позитивният и правилният подход е именно всички тук да се обединим около тази тема.
Да, всеки може да има своята различна визия, но Вие визия не представихте. Вие казахте, че сте против, но така е най-лесно, колеги. Това е най-лесният вариант – да си играеш със страховете на хората, да се опитваш да провокираш някаква вълна на недоволство. Да ги плашиш, че щяла да се вдига в началото на отоплителния сезон цената на въглищата и брикетите, без да сте си направили дори труда да прочетете закон, да разберете, че всъщност това няма как теоретично да стане в този отоплителен сезон. Дори теоретично няма как да стане. Не говорим за цена, а говорим за качество. Говорим за качество, всъщност държавата и общините да поемат още по-голяма отговорност. Законодателят да им даде натиск да контролират този процес, защото няма как да не сте минавали през някое населено място и да не видите горе облак от дим. Това харесва ли Ви? С антиговоренето, с антитезите и плашенето на хората, това ли е смисълът? Да седим така, да сме пак в периферията, да казваме: ей, на Запад колко било добре. Ние защо не се движим в най-високите стандарти? Защо трябва да чакаме винаги нещо да се случи, да сме на опашката, за да предприемем каквото и да било?
Що се отнася, колеги, до Законопроекта. Това беше първоначалната ми идея на изказване, но така се завъртя дебатът, че отидохме в съвсем различна политическа плоскост. Законопроектът може би е закъснял, може би сме притиснати до някаква степен и от съдебните решения и санкции, които грозят държавата, но мисля, че той е добър. Тук няма как да обвините ГЕРБ в някакво политическо пристрастие, тъй като по-голямата част от общините се управляват от кметове на ГЕРБ, които също трябва да понесат своята отговорност. Разбира се, моето изказване е насочено именно към тази част на местната власт.
Вие много добре знаете, че ако някои общини, и това е съвсем обективен прочит, наистина полагат огромни усилия в тази посока, но има общини и кметове, които не припознават този проблем. Законопроектът третира именно тези хора, тези общински администрации и кметове, които не припознават проблема. Много е лесно да кажеш: четири години е мандатът, след мен ще дойдат другите, те да го мислят, но това не е държавнически подход. Адмирирам именно приемането на този закон. Апелирам към всички парламентарни групи да приемем този закон.
Да, той има несъвършенства. Едно от несъвършенствата е именно в частта – разбира се, това е според нашата парламентарна група, нашата визия – че все пак кметовете трябва да носят персонална отговорност, но тя трябва да бъде много точно дефинирана в Закона, докъде носят тази отговорност, защото не всичко зависи от кмета. И индустрията, и автомобилите – няма как самият кмет да носи отговорност за дейности, които подлежат на контрол от други институции. Мисля, че ако сме градивни и мислим за бъдещето на държавата и на бъдещите поколения, то трябва между първо и второ гласуване да изчистим именно тази отговорност. Според мен трябва да я има, защото в противен случай всеки един кмет може да реши, и има много такива, че този проблем не е съществен или най-малкото не му изнася да се занимава с него, тъй като политически няма да донесе някакъв дивидент за него.
Да, невинаги правилните решения са популярни. Невинаги правилните решения са лесни за прилагане, но пък именно заради това хората са ни гласували доверие да сме в тази зала и да гледаме малко над тяснополитическите си интереси, а да гледаме в бъдещето и за развитието на държавата. Здравето е топ приоритет и то трябва да бъде приоритет не само на това правителство, но и на бъдещите правителства. По такива теми не мисля, че трябва да има някакво политическо говорене, плашене на хората, а да сме обединени именно в подобряване качеството на живота на всеки един българин. Затова апелирам за последно – моля Ви, подкрепете Законопроекта, не го опорочавайте. Нека заедно наистина да направим така, че между първо и второ гласуване да изчистим проблемните текстове, които отчитаме и ние, и да вървим в тази посока. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ненков.
Има ли реплики? Няма желаещи.
Лично обяснение – господин Костадинов, заповядайте, имате думата.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Благодаря.
Ползвам правото на лично обяснение, защото колегата Ненков спомена името ми и заради гръцката максима: бойте се от данайците, когато Ви носят дарове. Всяка похвала от дясно предизвиква сътресение в ляво. Ще се погрижа да Ви върна жеста – да похваля и Вас от ляво, за да предизвикам сътресение в дясно.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Аз обидил ли съм те?
АТАНАС КОСТАДИНОВ: Колега Ненков, личното ми обяснение е, защото ползвахте името ми в контекста на това защо БСП не може да управлява и защо хората не гласуват. В новата история на България има една-единствена политическа сила, за разлика от няколко други, които са завършвали винаги мандата си: СДС има завършен мандат с правителството на Костов, както и да го оценяваме, НДСВ, ДПС, БСП от ляво. Единствената политическа сила, която не е завършвала двата си мандата, и вероятно няма да завърши и третия, е ГЕРБ. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Това е единствената политическа сила, така че…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Излизате извън процедурата.
АТАНАС КОСТАДИНОВ: Благодаря Ви, това беше личното ми обяснение. (Възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли други изказвания? (Реплика от „БСП за България“.)
Нямате време, госпожо. Групата изчерпи времето и удълженото време. Съжалявам, няма как.
Няма други изказвания.
Закривам обсъжданията.
Господин Министър, заповядайте. След Вас ще пристъпим към гласуване.
Имате думата.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Ще започна с това, че винаги съм се отнасял с дълбоко уважение към институцията Народно събрание и към тези 240 народни представители, които представляват българските граждани. Много внимателно се постарах да изслушам целия дебат по Закона. Благодаря за този дебат, защото той при всички положения е полезен.
Много пъти се спомена тук, че става дума за наказателна процедура. Да, това е факт, но този факт изобщо не може да бъде водещ. За мен и за екипа ми водещият факт е, че българските граждани дишат въздух, който не е добър. Това не е текст в закон, това не е някаква цифра, която е определила дадена норма. Това е по-добро здраве, това е по-дълъг живот, това е по-добро качество, и оттук трябва да си даваме ясна сметка какво се цели с този закон. Да, той може да има странични ефекти, като евентуално наказателната процедура, но основното е средата, в която живеят българските граждани. От тази гледна точка не мога да приема говорене от тази трибуна, което е, меко казано, некомпетентно, или може би нещо повече – хора, които не са си направили изобщо труда да прочетат какво пише в този закон.
Ще започна с това, за което стана дума – нови отговорности, казвам го в кавички, за кметовете. Няма нито една нова отговорност. Към днешна дата, преди този закон да е приет, и през последните години кметовете са орган по околна среда и правят програми за качеството на атмосферния въздух.
Нещо повече, в момента Оперативна програма „Околна среда“ финансира 28 такива общини, които правят тези свои програми, нови или актуализират старите си, 11 от които съм към края. И всички тези местни власти, всички тези кметове с удоволствие взеха финансирането, никой не се отказа от тях. Тези общински програми целят подобряване качеството на въздуха – това е целта.
Какво казва този закон? Ако няма реални резултати, само тогава трябва да има санкция. Извинявайте, ако ние правим на хартия нещо, което няма реални резултати, постигаме ли основната цел българските граждани да дишат по-чист въздух? Очевидно не! Когато една цел не се постига, то какъв е инструментът съответният кмет да постигне тази цел? Разделението на отговорностите е ключово важно и този закон много ясно прави разликата между две от трите нива. Това са националната отговорност, отговорността на местните власти и индивидуалната отговорност на всеки един гражданин.
Националната отговорност е свързана с качествата на горивата. Естествено, че местната власт не може и не би имало как да контролира какво е качеството на горивата, които се пускат на пазара. Нормално е този продукт да бъде контролиран от онази агенция в държавата, която има контрола върху продуктите – Държавната агенция по метрологията и технически надзор. Това е нейно задължение. Нормално е местната власт да изпълнява своите задължения. Вие казвате, че тя нямала отговорности, че нямала правомощия. Не е вярно, че няма правомощия. Кой организира транспорта в рамките на местната власт? Кой организира териториалното устройство в рамките на общините, който да определи къде какво да се случва? Тава е изцяло отговорност на местната власт.
Някой спомена, че имало общини, които имали по двама еколози, а може би има такива и с по-малко. Ами точно това е въпросът за липсата на отдаденост към този проблем. Точно това е доказателство и в подкрепа на този закон, а Вие го използвате като аргумент срещу.
Едно от нещата, което ми направи дълбоко впечатление, и аз ще се опитам съвсем накратко да взема отношение по този въпрос, е непознаването на това, че в България има повече от един закон.
Уважаеми господа, може би да започна от господин Милков – би трябвало да знаете, че когато става дума за техническите средства, те са в Закона за техническите изисквания към продуктите, това е към Министерството на икономиката, което е водещо, но това е съвсем различен закон и няма как в Закона за чистотата на атмосферния въздух да се прави препратка към другия закон. Има как, но не е редно. По принцип е добре всеки закон да се занимава с онзи обхват, който е в рамките на същия този закон.
Когато говорим за дървата, ако бяхте прочели Преходните и заключителните разпоредби, щяхте да видите, че там се дава задължение на Министерството на земеделието, което е отговорно да направи наредба с изискванията за съдържанието на влажност в държавата и това твърдо гориво да бъде обхванато.
Когато говорим специално за дървата, тук е много по-скоро въпрос на организация, отколкото въпрос на финансиране – те да бъдат по-сухи. Една от препоръките, които дава Световната банка, е например те да не се продават на килограм, където очевидно влагата дава допълнителна тежест, а по някакъв друг критерий, който да бъде стимулиращ, така че дървата, които се продават, да бъдат с по-ниска влажност, което естествено води до по-малко замърсяване на атмосферния въздух.
Говорихте и за изгарянето на гуми. Извинявайте, то и в момента е регламентирано, по-скоро е забранено в Закона за управление на отпадъците. Ако бяхте прочели този закон, вероятно щяхте да знаете, че местната власт има отговорности и техният инспекторат е задължен да прави тези проверки – нещо повече, това беше направено съвместно с районните инспекции миналата година от няколко кмета в страната.
Що се отнася до текстилните отпадъци, Вие сте от парламентарната група, която всъщност се противопоставя на Законопроекта за промени в Закона за управление на отпадъците, който иска разделно събиране на текстилните отпадъци, за да могат те да бъдат проследявани и недопускани до възможност за изгаряне.
И накрая, споменахте, че в рамките на работното помещение имало хора, които дишали мръсен въздух. Извинявайте, но това е от компетенцията на здравните инспекции, когато става дума за работна среда, и би трябвало да не подвеждате българските граждани. Най-малкото е да знаят от кого да търсят информация и отговорност, когато имат определен проблем.
Господин Чакъров спомена, че кметът е с 4-годишен мандат. Не, господин Чакъров, този, който се явява на избор за кмет… Кметът е институция и тя не е с 4-годишен мандат, както и министърът, както и правителството. Кметът е институция, която трябва да прави континиум на определена политика. Оценката от избирателите е по време на изборите, но независимо кой кмет идва и си отива, има една продължителност, защото проблемът с чистота на атмосферния въздух, както и редица други проблеми, надхвърлят много един мандат. Отговорността на новия кмет ще се оценява по това, което е било в предходните три години, но той има възможност да го направи в следващата година, когато предприеме активни мерки. При всички положения отговорността на институцията остава и не може да бъде отменена. В противен случай аз спокойно можех да кажа след 5 април миналата година, че министърът на околната среда е нов и трябва да започне всичко отначало, и така на всеки четири години. Няма как да се случи.
А дали трябва да бъде централизирано или децентрализирано, това е въпрос на политика. Децентрализацията е философия на консервативно насочените партии. Естествено, централизацията е на либералните.
Ще продължа с нещо, което наистина дълбоко ме впечатли – идеята, че този сезон щели да се повишат цените. Първо, няма как този сезон да се повишат цените, защото дори този закон да влезе, той ще има най-ранен ефект в следващия отоплителен сезон.
Какво цели този закон? Този закон цели допускането на пазара на по-качествени горива. Те може да са по-скъпи на килограм, но според изследванията не са по-скъпи на калория, а всъщност калорията е тази, която трябва да оценяваме, топлината, която получават хората. Тук можем да имаме двойно печеливша ситуация – без повишаване на цените да имаме повишаване на качеството на въздуха и това е директно повишаване на качеството на въздуха, защото уредите, които изгарят, са едната страна и там процесът е по-бавен, защото няма как да принудите хората да ги сменят, но пускането на пазара е нещо, което може да бъде контролирано и може да даде директен ефект. А ние имаме нужда от спешни мерки и това е точно такава спешна мярка.
Ще свържа нещата с това, което говорихте за Оперативната програма и за демографската криза. Ние ще стимулираме хората, които са в тези 7 общини – Видин, Смолян, Монтана. Аз нямам нищо против натам да има поток от хора или поне тези, които живеят там, да бъдат задържани. Разбира се, това са общини, които заслужават, не че другите не заслужават, но ресурсът, който е договорен в тази оперативна програма, е изключително ограничен. Това, което правим в момента, ще се случи като пилот, за да може от следващата година, когато договаряме новата оперативна програма, да гарантираме, че ще има ресурс за всички. Извън този ресурс има редица други инструменти, включително и европейски, за финансиране, но са много кметовете, които са потърсили алтернатива за решаване на този въпрос. Това са кметовете, които действително са приели този проблем, отчели са го и правят всичко възможно да вървят напред. Не е нормално и не е естествено такъв тип кметове да бъдат санкционирани, за разлика от други, които имат по един еколог, които не предприемат никакви действия. Ако се стигне дотам България да бъде санкционирана, санкцията трябва да бъде разпределена не към тези, които полагат усилия, а към тези, които не полагат усилия. Това е основен принцип.
Разбира се, тук няма да се спирам на абсурда, че щели пелети и чипс да се продават по Оперативната програма. Това беше разяснено и може би е добре БСП вътре в своите редици да си изясни критериите и философията на Закона.
Ще завърша с това, че е абсурд да се противопоставя бедност на здраве. Просто това е абсурд! Здравето е безценно, то няма цена, не противопоставяйте нищо на него! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Приключихме с разискванията и преминаваме към гласуване, както обещах преди изказването на министъра.
Гласуваме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистота на атмосферния въздух, № 802-01-43. Вносител е Министерският съвет.
Гласували 140 народни представители: за 85, против 13, въздържали се 42.
Прегласуване?
Заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, моля за прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля, режим на прегласуване.
Гласуваме отново на първо четене Закона за чистота на атмосферния въздух.
Гласували 139 народни представители: за 83, против 14, въздържали се 42.
Законът за чистота на атмосферния въздух е приет на първо гласуване. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
За отрицателен вот има думата госпожа Дора Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! (Голяма част от народните представители от ГЕРБ и ОП напускат залата.) Съжалявам, че си тръгвате, защото отрицателният ми вот е свързан с начина, по който Законопроектът е внесен. Нашата парламентарна група гледа изключително сериозно на политиката, свързана с атмосферния въздух. Тук – и в доклада за съответствие, и в това, което внесе Министерският съвет, отново, колеги от ГЕРБ и от управляващата коалиция, Вие бяхте употребени.
Какво реално се случи? Ние видяхме, че ще има регистър за твърдите горива, които ще имат по-добро качество. Но ние не знаем какъв е капацитетът на държавата и на бизнеса за следващата година или през кои години този регистър ще се случи и това като политика да се случи в страната. Ние видяхме, че има една политика, която е свързана с ползването на течните горива. Ние не разбрахме в какъв хоризонт и с какво време Министерският съвет ще прокара тази политика.
Ние разбрахме обаче, че кметовете на общини ще направят програми и проекти. Да, и досега ги правят. И ние знаем, че върху кметовете на общини ще има много контролни органи. Но в чл. 19 от този законопроект е записано, че: „министърът на околната среда и водите отговаря за политиката за чистия въздух“. Сега вкарахме под него, че кметът на община е отговорен за политиката на терен.
Какво направихте всъщност, колеги? Един регистър за горивата, едни критерии за твърдите горива, паралелно с това не е ясно с какъв хоризонт от време са, едни санкции, които ще се сложат, едно прехвърляне на отговорности към кметовете, тоест едно опростено отношение към този процес, който няма да подпомогне чистота на атмосферния въздух да се случи по-скоро.
Това, че ще си глобите кметовете – ще ги глобите или не – това няма никакво значение. Политиката, която Министерският съвет прокарва, е на парче, не екипно, не междуинституционално и това няма как в следващите години – сега не, но в следващите години – да не се стовари отново върху бедните български граждани.
Затова гласувах осъзнато против!
Нашата група има изключително сериозно отношение към политиката за чистия въздух. Къде са финансовите инструменти да се подкрепят хората? Къде са възможностите те да могат да си осигурят друго качество гориво? Това, че ще подпомогнем малка група с 40 милиона, не е нищо; това, че в този бюджет има 500 хиляди отново за контролни инструменти на метеорологията, и това не е нищо.
Ние приехме един декларативен закон, с който нищо няма да се получи. Правилни са опасенията ни, че в бъдеще това ще се стовари само върху българските граждани. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
С това приключихме процедурата по обсъждането и приемането на първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Министрите са предупредени. Докато се подготвим за тяхното изслушване, те ще заемат местата си.
Новопостъпили питания за периода 9 ноември 2018 г. – 15 ноември 2018 г.
Постъпило е питане от народните представители Александър Димитров Паунов и Александър Тихомиров Симов към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно развитието на отношенията между България и Македония и позицията на Република България за името Северна Македония. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 ноември 2018 г.
Постъпили писмени отговори от:
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Галя Захариева;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Стоян Мирчев;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Манол Генов и Любомир Бонев;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Никола Динков;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Филип Попов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Виолета Желева и Никола Динков;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Александър Сабанов.
Процедура по начина на водене – заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, процедурата ми е свързана с това, че вече повече от две седмици съм задал въпрос към министър-председателя Бойко Борисов.
Миналата седмица получихме искане за отлагане на отговора с една седмица, която изтича днес. Тоест логично беше днес министър-председателят да отговори на въпроса, който съм му задал. Като не иска миналата седмица, да дойде тази седмица. Тази седмица бил в чужбина и не можел да отговори.
Като не можеше тази седмица, защо не ми отговори миналата? Аз знам защо не ми отговори миналата. Не ми отговори, защото не иска да отговаря.
Въпросът е прост: какви точно правомощия е прехвърлил министър-председателят на Валери Симеонов по отношение на агенциите, включително и Агенцията за българите в чужбина, защото очевидно Валери Симеонов не е разбрал, че има отговорности. Той самият каза, че има само координационни функции. Очевидно някой контролира тази агенция – дали е министър-председателят, дали е вицепремиерът? Хайде да се разберем кой я контролира. Това е въпросът, на който министър-председателят не иска да отговаря, затова миналата седмица го отложи с една седмица, ясно знаейки, че днес няма да дойде.
Искам да проверите дали следващата седмица ще дойде и изобщо ще има ли министър-председател оттук нататък? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Разбира се, че министър-председателят съобщава и обяснява отсъствието си. В правото сте си да контролирате този процес.
Заповядайте, господин Ерменков, по начина на водене.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Господин Председател, преди повече от месец зададохме въпрос към тогавашния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, свързан с приватизационната процедура на летище Пловдив – срещите, които са проведени, кои са тези, които са участвали тогава?
Процедурата е вече прекратена. Тогава министърът ни върна отговор, който нямаше нищо общо с въпросите, които му бяхме задали. Помолих, пак в процедура по начина на водене, председателката на Народното събрание госпожа Караянчева да върне този въпрос за отговор по същество. Тя пое този ангажимент.
Оттогава мина един месец, а все още нямаме отговор на въпроса. Въпросът е писмен, не е нещо, което да дискутираме пред Народното събрание. Предполагам, че смяната на министрите не освобождава новия министър от изпълнение на ангажименти, които са били поети от стария министър. Информацията не се прекъсва със смяната на министъра и ми се струва, че е крайно време, ако може да ни съдействате, да си получим отговорите на въпросите. Според мен те са важни и разкриват същността и начина, по който се провеждат концесионните процедури в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Прав сте да получите отговор от новия министър. Наистина институцията дължи това. Ще проверим.
Преминаваме към въпроси от днешния парламентарен контрол.
Първият е към господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, който ще отговори на въпрос на народните представители Александър Симов и Александър Паунов относно официална награда за легионер.
Заповядайте да развиете въпроса, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Министър, на 4 октомври 2018 г. един от създателите и активните участници в дейността на организацията „Съюз на българските национални легиони“ Дянко Марков официално получи почетен знак на Министерството на отбраната на специално организирана церемония. Тя се проведе въпреки активните протести на двете най-големи еврейски организации у нас – „Шалом“ и „Бнeй Брит“, които официално обявиха, че оказването на такава почест на Марков по същество е реабилитация на един неразкаял се участник в профашистка и антисемитска организация.
В тази връзка въпросът е следният: какви бяха мотивите Ви за удостояване на Дянко Марков с почетен знак и каква е Вашата позиция за протестите на еврейските организации? Смятате ли да се съобразите с тях? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Паунов.
Господин Министър, заповядайте за отговор на въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители!
Уважаеми господа Паунов и Симов! На 19 септември 2018 г. Министерството на отбраната е получило писмо от председателя на Съюза на възпитаниците на военните на Негово Величество училища, Школа за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство господин Атанас Илиев с предложение към министъра на отбраната о. з. полковник Дянко Марков – възпитаник на 63-ти випуск на Висшето народно военно училище, ветеран от Втората световна война и защитник на небето над София, кавалер на орден „За храброст“ и бивш председател на същия съюз в периода 1994 – 1995 г., да бъде награден с награден знак за достойнство и чест за офицери ветерани от Втората световна война.
В чл. 240, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България изрично е уредено, че ветераните от войните могат да бъдат награждавани с отличия и награди при условия и по ред, представен в Правилника за прилагане на същия този закон. Съгласно разпоредбата на чл. 135, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ветераните от войните могат да бъдат награждавани от министъра на отбраната или от упълномощени от него длъжностни лица с грамота, предметна награда, хладно оръжие или награден знак.
С министерска заповед от 25 март 2014 г. за обявените наградни знаци на Министерството на отбраната – цитирам нормативната уредба – предложението, което е направено от възпитаниците на Негово величество, школите и запасното войнство, отговаря на изискванията в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили.
През Втората световна война Дянко Марков служи като взводен командир на 26-и бомбардировъчен полк. През 1944 г., след обявяване на войната на Германия на 10 септември до месец декември 1944 г., полкът участва в бойни задачи, свързани с разузнаване и бомбардиране на германски позиции. Активните позиции са при Деве баир, Стражин, Куманово, Страцин, Маврово, над Охрид, областта между Солун и Скопие и долината на река Лепенец. При тези задачи самолетът на Дянко Марков получава попадение от германска противовъздушна артилерия.
Марков изпълнява и военно-пощенски задачи. По този повод той е награден с ордени, медали и други отличия, както следва: през месец август 1945 г., повтарям: месец август 1945 г. командирът на народните въздушни войски генерал-майор Ганчо Илиев връчва на Дянко Марков с чин подпоручик по това време на длъжността командир на взвод съветски медал за победа над Германия във Великата отечествена война 1941 – 1944 г.
С министерска заповед от 23 март 1948 г. на министъра на народната отбрана известният преди това комунистически деец, по това време министър на отбраната Георги Дамянов, Дянко Марков с чин поручик е награден с военен орден „За храброст“ IV степен, 2 клас за проявени отлични командни качества, храброст и самоотверженост във войната срещу фашистка Германия.
На 5 декември 2012 г. министърът на отбраната Аньо Ангелов награждава о. з. полковник Дянко Марков с награден флаг за принос към Министерството на отбраната, за принос към отбраната на страната, активна военно-патриотична дейност и във връзка с 90 годишен юбилей.
След демократичните промени Дянко Марков е награждаван с много и различни награди и по различни поводи, включително с грамота от Управителния съвет – слушате ли ме внимателно – от Управителния съвет на Българския антифашистки съюз! Българския антифашистки съюз, който Вие подкрепяте! Това е на 14 декември 2017 г., няма и преди една година.
За своите заслуги Дянко Марков е произведен в чин полковник от запаса с министерска заповед от 23 октомври 1992 г. от министъра на отбраната Александър Сталийски, приподписана от началника на Генералния щаб генерал-полковник Любен Петров за приноса му като самоотвержен бранител на родното небе през 1943 – 1944 г. и във връзка с празника на военновъздушните сили.
Всички тези, изложени до тук факти, показват едно. Ще Ви кажа и какъв е моят принцип: никога не съм делял българските офицери на такива дали са служили в царската армия, комунистическата армия или демократичната армия. Много са случаите, в които съм награждавал офицери не защото са били наши или Ваши, защото въпросът, който Вие задавате, е точно това: този не е от нашите – мръсен фашист. Аз съм награждавал офицери, служили през различните времена на България. За мен всички те са давали клетва на България, не на Вашата, нашата или която и да е друга партия. В това число с наградни знаци съм наградил и двама от Вашите колеги народни представители. Както виждате, не е имало и няма подход към наши и ваши – да делим хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Министър, ще имате възможност в дупликата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Времето ми изтича, ще имам време при дупликата да говоря още. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Симов, заповядайте за реплика.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Каракачанов! Само преди 18 години от тази трибуна в това Народно събрание лицето Дянко Марков произнесе реплика, която вероятно ще бъде записана в най-позорните неща, изричани в българския парламент. От тази трибуна, той каза, че депортацията на враждебно население, разбирай евреите, не е престъпление.
В този смисъл въпросът ни беше: как възприемате това, че двете най-големи еврейски организации – „Бней Брит“ и „Шалом“, протестираха официално срещу връчването на наградата. Това е въпрос, свързан и с отношението към миналото.
Струва ми се, че флиртът на Министерството на отбраната с хора, изразяващи нацистки идеи в миналото или злоупотребяващи с тази идеология, започва да става твърде често. Трябва ли да Ви припомням и Вашия подчинен Иво Антонов, сниман как прави хитлеристки поздрав?
Сега Дянко Марков… Виждаме, че потомците на тези, които страдаха от легионерите, не приемат неговата награда, защото в крайна сметка има един голям принцип, който трябва да възприемем, в съвременна Европа всичко онова, в което днес се кълнем и вярваме, почива на антифашистка основа. Приемам, дори приемам всеки антикомунист да заяви това от тази зала, но антикомунизъм без антифашизъм става Дянко-Марковщина.
Съжалявам, но Вашият отговор ми се струва формален и не изразява най-важното – какво е отношението ни към миналото, какво е отношението ни към българските национални легиони, какво е отношението ни към фашизма в България, който някои твърдят, че го няма, но виждаме, че покрай фигури като Дянко Марков призракът му отново идва на бял свят. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“. Възгласи: „Браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Симов.
Господин Вицепремиер, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Симов, уважаеми колеги, господин Председател! За мен фашизмът, марксизмът, ленинизмът, сталинизмът са едно и също уродливо явление – на терор. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Това е истината! (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Аз съм историк, но ще помоля Вие да ми дадете справка: колко души са убити преди 9 септември и колко души са убити след 9 септември без съд и присъда? Не искам да влизаме в този спор. Нека да оставим този спор на историята. Пак казах: моето поведение в цялата ми съзнателна дейност като общественик и политик е било не да разделям нацията и да възхвалявам едните авторитарни режими за сметка на другите. За мен няма разлика между националсоциализма, фашизма и ленино-сталинизма. Няма разлика, заявявам го ясно! Ако искате, можете да ме оборите.
По отношение на Вашия въпрос. Вашият въпрос започна с една клевета и невярно твърдение. На 4 октомври един от създателите и активните участници на организацията Съюз на българските легиони – Дянко Марков, беше награден. Хайде да погледнем фактите сега, защото, като говорим от Народното събрание, трябва да говорим предимно, преимуществено истината.
Дянко Марков е роден 1922 г. В така наречения легион влиза на 12-годишна възраст в гимназията. Вие имате много добър спомен и афинитет към пионерчетата и чавдарчетата. Вие смятате ли, че 12-годишно пионерче може да учреди Вашата партия? Има ли такъв случай? На Бузлуджа имате ли 12-годишен учредител? (Реплики от „БСП за България“.) Защо говорите глупости?
Дванадесетгодишен младеж влиза в ученическия легион. През 1938 г. Дянко Марков се явява на конкурсен изпит във възстановената Кадетска гимназия в София – 1938 г., на 16-годишна възраст. Оттам завършва военното училище – влиза в него 1941 г. По закон тогава и сега армията е деполитизирана. От 1938 г. този човек е облякъл униформа, следователно се е де-по-ли-ти-зи-рал!
Извинявайте, но Вие искате 75 години след Втората световна война да продължавате да раздавате обидни квалификации и да титулувате този или онзи, както на Вас Ви е изгодно. Това мисля, че е крайно време да приключи. На практика това беше и призива на президента, който Вие издигнахте. Ето Ви я грамотата от Българския антифашистки съюз. (Показва копие от грамотата.) Вашите колеги, които са едни от най-активните Ви членове, биха ли дали грамота на един фашист, питам аз? (Шум и реплики от „БСП за България“: „Не, не! Прочети я! От кого е написана?“)
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България, от място): Прочети я!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Прочети я!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: „Управителният съвет на Българския антифашистки съюз награждава Дянко Георгиев Марков на 14 декември 2017 г. …“
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Кой е подписал?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Момент, момент!
Тъй като ме питате за отношението ми към еврейските организации, ще Ви кажа.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Кой е подписал?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Ще Ви дам копие, вижте кой е подписал. Не съм я подписал аз! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля Ви, не влизайте в разпри!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Тъй като ме питате за отношението ми към Холокоста и на тези неща ще Ви отговаря нещо много простичко, ако ме слушате внимателно. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Отговорът е прост. Организацията, която аз имам честта да ръководя…
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Това е лъжа! Това е лъжа и ще се извините след това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Жаблянов, моля Ви!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Лъже!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Лъжете Вие, господин Жаблянов! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Каракачанов!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Тъй като искахте да Ви отговоря на въпроса за отношението ми към гоненията на евреите. България е единствената страна в Европа, която не позволи нейните евреи да бъдат депортирани. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Според всички официални статистики срещу България има цифрата нула депортирани евреи. България спаси своите евреи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Вицепремиер, времето изтече, моля Ви!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Организацията, която аз имам честта да ръководя – ВМРО, активно участваше в тяхното спасяване, защото в Кюстендилския комитет от петима души трима бяха членове на ВМРО, един – член на висшето ръководство.
Аз Ви питам обаче: какво направихте със спасителите на българските евреи, Вие марксисти, ленинисти след 9. септември – избихте ги като кучета? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло. Шум и реплики от „БСП за България“.) Като кучета ги избихте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Времето изтече, господин Вицепремиер!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Ето позиция и на българо-еврейския научен институт…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Времето Ви изтече, моля Ви!
Господин Вицепремиер, приключихме! Шум и реплики от „БСП за България“: „Това е фалшив орган!“)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Аз не знам кой какъв е? Аз не съм проучвал никой кой какъв е. Ако Вие говорите за някакви партийни структури, не съм ги проучил. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Само казвам нещо много…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Извинявайте!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Казах нещо простичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Преминахте в диалог. Времето отдавна изтече. Много Ви моля, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Ако не бяхте ме апострофирали постоянно, което е в нарушение на всякакъв правилник…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Приключихме с този въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Отговорът е ясен. Въпросът Ви не почива на никакви реални факти и е една клевета към един ветеран от Българската армия, чието име трябва да бъде защитено, включително от трибуната на това Народно събрание. (Шум и реплики от „БСП за България“. Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер. (Заместник министър-председателят Красимир Каракачанов тръгва към вратата на пленарната зала. След него вървят народни представители от „БСП за България“ с репликите: „Дайте документа! Дайте документа!“
Заместник министър-председателят Красимир Каракачанов се обръща към тях: „Какво сега, ще ме биете ли?“ Подава им документа и излиза от пленарната зала.Шум и реплики от „БСП за България“.)
Моля за тишина и ред в залата!
Имаме искане за декларация.
Заповядайте, господин Кутев, Вие ли ще ни запознаете с декларацията?
Уважаеми народни представители, декларация от името на парламентарна група.
Има думата, господин Кутев. Заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Аз ще започна само с едно изречение, уважаеми колеги, че приравняването на фашизма и комунизма е ограниченост, която не е достойна за български министър.
Уважаеми колеги, през последните няколко месеца имам усещането, че живея в паралелна реалност. Заобикалящата ни действителност е това, което ежедневно виждаме около себе си, поне на мен ми изглежда недопустимо. Струва ми се, че са прекрачени границите на елементарната хуманност.
Нека го обсъдим и да преценим сами. Вече известното изказване на вицепремиера Валери Симеонов за „кресливите майки с уж болни деца“ дори няма да си направя труда да го цитирам точно, защото всички го знаем наизуст.
В интерес на истината нямам усещането, че някой в тази зала освен, разбира се, съпартийците на господин Симеонов, би подкрепил подобна позиция, защото е невярна, цинична, защото показва лице на властта, което е жестоко и безскрупулно и не заслужава да съществува. Още по малко подобно лице може да присъства в управлението на държавата.
Пак казвам, колеги, нямам усещането, че болшинството в залата би защитило подобна, бих казал, нелепа позиция. Напротив. Струва ми се, че колегите от ГЕРБ се дистанцираха от агресивния цинизъм и се опитват да го потулят в историята. Най-малкото, защото очевидно подобен морален срив никак не е от полза за управляващите. Сигурен съм, че хуманните рецептори на всички нас не са толкова закърнели, че да не разбираме защо подобно поведение е политически нетърпимо.
Дотук ситуацията е ясна. Очевидно гражданите на България, и то далеч не само протестиращите, а огромното мнозинство от гражданите са откровено възмутени от подобно безочие. Именно затова протестите на майките на деца с увреждания бяха подкрепени от много граждани – не, колеги, не БСП е причината за тези протести. Има гняв, който има ясни основания. Има и проблем, който продължава да стои нерешен. Има хора, които са докарани до такава криза на съществуването си, че са готови на всичко, за да извоюват правата си.
На фона на всичко това, след очевидните усилия на властта да потуши протестите и да свали напрежението, на сцената излизат депутатите от парламентарната група на Валери Симеонов. Един от депутатите на НФСБ определи протестиращите майки, като, цитирам: „Лумпени, сбъркани хора“, някаква кметица от ареста бе забъркана в протеста. Как хем е в ареста, хем е на протест, не знам? Дано поне той си знае.
Това предизвика нови изблици на гняв сред протестиращите. Колеги, ние много пъти сме се виждали с протестиращите и, вярвайте ми, никак не са лумпени. Между другото много от колегите от ГЕРБ също бяха там. Светлана Ангелова се вижда с тях и Даниела Дариткова – не чух да споделяте тези определения. Вероятно, защото не сте съгласни с тях?! Не чух и да се противопоставяте – аз знам защо си мълчите.
Властта очевидно изисква някои компромиси от Вас. Дано и Вие да сте наясно! Вчера ситуацията рязко се влоши. Колегата Петър Петров просто се раздаде, цитирам: „ненормални във всяко едно отношение деца“. Това е определение, което в контекста на депутата Петров е отношение към децата с увреждания. Бих приел това за обикновена некомпетентност, ако просто бяхме спрели дотук. Както се казва: „човекът толкова си може“.
Веднага след това се появи ясната констатация, че въпросните деца – „ненормални във всяко отношение“, трябва да бъдат дадени в домове, очевидно с презумпцията, че там ще се грижат за тях по-добре от майките им, а и колегата Петров ще бъде освободен от ангажимента „да им плаща държавата 1200 лв. на въпросните лумпени“. Разбирате ли, той дори не разбира кой „лумпен“ колко получава? Не е разбрал преди да прави официалните си изявления.
Колеги, Вие представяте ли си как звучи това в главите на хората с увреждания? Не, колеги, те никога и по никакъв повод не са получавали такива пари. За справка, колеги, някои от тях живеят с по 200 лв. на месец, заедно с порасналите си вече 30-годишни деца. Колеги, те са на 30, но се нуждаят от грижи, които очевидно Вие не разбирате. Да Ви информирам, че 200 лв. – техният месечен доход за двама, е Вашата – на колегата Петров имам предвид, дневна надница. Те двамата живеят цял месец с това, което той получава за един ден, за да си позволява изявленията, които чухме. Некомпетентността, която очевидно проявява колегата Петров, не е извинение, защото сте народен представител и Вашата работа е да защитавате гражданите, особено най-уязвимите.
Разбирате ли, господин Петров, Вие сте назначен от тях и следва да защитавате техните интереси, а не тези на Валери Симеонов? Назначен сте от гражданите, а не от Валери Симеонов, независимо как Ви изглежда на Вас! Грешни са Ви не само приоритетите, колега, а и целият светоглед по това, което говорите. Като връх на цялата тази дивотия депутатът Петров започна да лъже неудържимо в медиите. За да не звучи пресилено, цитирам – вчера казва следното: „Аз казах следното“, цитира си думите: „Децата да бъдат гледани от родителите си, но държавата да си поеме своите задължения за тези деца, да бъдат поставени в ръцете на специалисти. Какви са тези домове, какви са тези комунистически истории?“ – пита той.
Хора, интервюто му е дадено за Дарик радио. Ако не знаете, когато едно радио работи, то има записи, те са звукови файлове и от тези звукови файлове колегата Петров говори със собствения си глас. Аз го слушах и го чух. Освен, че е нелеп в цялото си изказване, той лъже. Лъже защо? За да запази 200 лв. За 200 лв. на ден лъже! Не онези 200 лв. на месец, които получават майките, за да си гледат децата. За неговите 200 лв., защото го е страх, че ще изхвърчи оттук. Което и трябва да направи, защото това, което прави, няма място тук.
Последно, колеги от ГЕРБ. Унизително е да се съгласяваме с това. В тази зала, за съжаление, е имало много нелепи хора. Днес Вие сте мнозинството и Вие носите отговорност както за съдбата на хората с увреждания, така и за качеството на работата на Народното събрание. Депутат от мнозинството говори това, което утре ще внесе като законопроект, а вдругиден ще гласува. Това, което говори колегата, не е безобидно. Днес този колега е един от Вас и от Вас зависи дали ще остане там. Вие днес сте отговорни за поведението му, защото той очевидно не осъзнава нито какво е казал, нито какво е мястото му в обществото. Как ще понесете тази отговорност пак зависи от Вас. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Продължаваме с въпроси към господин Нено Димов – министър на околната среда и водите, който ще отговаря, първо, на въпрос на народния представител Десислава Тодорова и Александър Мацурев относно изпълнението на Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.
Заповядайте, госпожо Тодорова.
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, заложихте качеството на атмосферния въздух като основен приоритет на Министерството на околната среда и водите. Днес приехме на първо четене Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, беше разработена и Национална програма за качеството на въздуха. Предстои изпълнение на Програмата за подобряване на качеството на въздуха, която е пряко свързана с осигуряването на финансов ресурс за обезпечаване на заложените мерки.
Въпросът ми към Вас е: на какъв етап е изпълнението на приоритетната ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и планира ли се обявяване на процедура за финансиране на реални мерки за общините с нарушено качество на атмосферния въздух? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Тодорова, господин Мацурев, в рамките на тази година управляващият орган – Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, активно търси възможности за постигане на заложените цели по Приоритетната ос. Успешно приключи изпълнение на Проект „Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух“ като част от Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време с бенефициент Изпълнителната агенция по околна среда. Разработена е, внедрена и функционира Информационна система за докладване на данни на качеството на атмосферния въздух, част от Националната система за мониторинг на въздуха в реално време. В ход е процедура за разработване и актуализация на общински програми за качеството на атмосферния въздух за 28 общини с нарушено качество на атмосферния въздух, като по нея се изпълняват 11 договора и проекти, които са вече на финален етап.
В допълнение – Министерството на околната среда и водите работи активно по обявяване на процедура чрез директно предоставяне на безрезервна финансова помощ, с която да се подкрепят мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух. За целта е изготвена концепция с конкретни параметри, които отразяват всички препоръки на Европейската комисия, получени в рамките на редица проведени технически срещи и консултации.
Отчитайки ограничения финансов ресурс по Приоритетната ос, същият е предвиден да бъде фокусиран върху ограничен брой общини, които са с идентифициран основен източник на замърсяване – битовото отопление, и с планирани мерки в общинските програми за качеството на атмосферния въздух за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво. Тези мерки попадат изцяло в обхвата на интервенциите, препоръчани в Проекта на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, който в момента е предоставен за обществено обсъждане, както и в разработените анализи на Световната банка. Те са идентифицирани като мерки с най-голям ефект в относително кратък срок при наличието на финансиране, с цел подобряване качеството на въздуха, а оттам и условията за живот на гражданите.
Министерство на околната среда и водите е отговорно за политиката по опазване чистотата на атмосферния въздух, произтичаща от ангажиментите на страната по европейското екологично законодателство, като трябва да отчетем, че трябва да вземем предвид и решението на Съда на Европейския съюз за неспазване на нормите за съдържание на фини прахови частици в атмосферния въздух, съгласно Директива 2008/50 ЕО. Предприемането на действия на този етап е от изключително значение, за да може тази процедура да продължи успешно за страната.
В заключение – в рамките на състоялото се на 12 ноември тази година Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, членовете приеха методология и критерии за оценка по процедурата: „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, с което дават мандат на Министерство на околната среда и водите за обявяване на тази процедура до края на 2018 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Уважаема госпожо Тодорова, имате думата за реплика.
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Благодаря Ви, господин Министър, за изчерпателния отговор и ще помоля да ни държите в течение на случващото се по програмите. Благодаря още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Господин Министър, дуплика? Няма дуплика.
Следващият въпрос към министър Димов е от народния представител Атанас Стоянов относно изпълнение на целите за масово разпространените отпадъци.
Имате думата да зададете въпроса, господин Стоянов.
АТАНАС СТОЯНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, ефективното управление на отпадъците е от важно и ключово значение за опазването на природата и околната среда. Тяхното оптимално и екологосъобразно управление до голяма степен предотвратява, намалява и ограничава вредното им въздействие и върху човешкото здраве.
Немалък дял от всички отпадъци в България са така наречените масово разпространени отпадъци. Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците масово разпространените такива са тези, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление. Голяма част от тях обхващат отпадъците от опаковки, негодни акумулатори и батерии, изтекли от управление моторни превозни средства, отработени масла, както стари и употребявани гуми.
Моят въпрос към Вас е: на какъв етап е изпълнението на съответните цели по управлението на масово разпространените отпадъци за настоящата 2018 г., съответно на какво място и каква позиция заема България в сравнение с постиженията на другите страни от Европейския съюз относно изпълнението на тези цели? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоянов.
Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Към момента Република България е изградила успешна система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на шест потока масово разпространени отпадъци. Страната ежегодно изпълнява успешно целите по събиране, рециклиране и оползотворяване на всички масово разпространени отпадъци. Последните окончателни обобщени данни, с които Министерството разполага, са за 2016 г. За същата година са и последните данни, които ни дава Евростат, въз основа на които можем да направим сравнение на България със страните членки.
За 2016 г. България е постигнала 48,5% събиране на портативни батерии при цел 40%. Този резултат е с почти 2% по-висок от средния за Европейския съюз. България заема едно от челните три места в Европейския съюз по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии. През 2016 г. средната постигната степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в оловно-киселинните негодни за употреба батерии и акумулатори, е 65% за всички инсталации. В същото време е постигната степен на рециклиране от 98% на материалите, съдържащи се в оловно-киселинните акумулатори при заложена цел от 65%.
По отношение на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване България изпълнява успешно всичките си цели по събиране и рециклиране, а за някои категории традиционно надхвърля средните за Европейския съюз резултати. За 2016 г. България е събрала 7,9 кг на човек, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита, при средно 7,8 за Европейския съюз от общо 23 държави, които са докладвали. Например при оползотворяването на информационно и телекомуникационно оборудване сме постигнали почти 95%, при средно 89% за Европейския съюз. При потребителското оборудване са постигнати 98,6%, което е със 7% повече от средното за Европейския съюз. Най-висок е резултатът при категориите, свързани с медицинско оборудване, където България е постигнала 99,3%, при 88% за Европейския съюз.
През 2016 г. България рециклира общо 63,8 от пуснатите на пазара опаковки, при цел в Директивата – 55%. През тази година направихме изменение в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, които от 2019 г. ще доведат до увеличаване на гражданите, обхванати в системата за разделно събиране, нарастване на броя на съдовете и съответно до повишаване на количеството и качеството на събираните отпадъци от опаковки, които се рециклират.
По отделните опаковки данните за 2016 г. показват, че държавата успешно изпълнява всичките цели, като постига резултатите и те са около и малко над средните за Европейския съюз. Говорейки примерно за пластмасите, показваме един от най-добрите резултати. В страната се рециклират 52,6% пластмасови отпадъци, при средно 43,4 за Европейския съюз. Едва три държави в Европейския съюз имат по-добри резултати от тези на България. При хартията рециклираме 80,1%, при цел по Директивата – 60%. Средният резултат за Европейския съюз е 83,3%, който напълно е съизмерим с българските резултати. За стъкло – България рециклира 70% стъклени опаковки, при 75% средно за Европейския съюз. При излезлите от употреба моторни превозни средства за 2016 г. постигнатото ниво на повторна употреба и рециклиране е 95%, при цел 85%.
Всички тези данни показват, че ефективността на изградената система са съотносими, а в някои случаи по-добри от тези средно за Европейския съюз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Стоянов.
АТАНАС СТОЯНОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, аз Ви благодаря за предоставената информация. Тя е важна и полезна, с оглед изясняване на фактологията, изясняване на текущото състояние и най-вече на тенденциите, свързани с въпросите, касаещи решаване на въпросите, свързани с отпадъците и най-вече с масово разпространените отпадъци.
От изнесената от Вас информация е видно, че се работи много активно в тази насока, още повече че България вече е на средното ниво в Европейския съюз относно казуса, свързан с нашите отпадъци.
Нещо повече. Убеден съм, че тези мерки пряко и косвено са свързани като цяло с Националния комплексен план, свързан с ефективното управление на отпадъците и това е именно оптималната формула да се търсят комплексни национални мерки относно ефективното използване и на тези ресурси, а и като цяло устойчиво оптимално управление на отпадъците. По този начин ще утвърдим и съответните принципи, които са неразделна част от решението на този казус, а именно трайно предотвратяване чрез намаляване на тези отпъди, чрез тяхното ограничаване.
Не на последно място, разбира се, е принципът „замърсителят плаща“ – разширената отговорност на всички онези, които замърсяват. Този сложен комплекс от мерки обхваща една активна, споделена отговорност от всички нас, от всички заинтересовани страни държавата чрез държавните институции, местните общински власти, производители и потребители и като цяло обществото ни. Много радостно е, че България заема едно добро, завидно място сред страните в Европейския съюз и посоката е правилна, за което имате нашите адмирации и подкрепа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Стоянов.
Господин Министър, дуплика? Няма дуплика.
Следващият въпрос към министър Нено Димов е от народния представител Пенчо Милков и народните представители Георги Стоилов и Крум Зарков. Той е относно мерките за осигуряване чистота на атмосферния въздух в Русе.
Господин Милков, имате думата да зададете въпроса.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Неколкократно се обръщахме към Вас с актуални въпроси за чистотата на атмосферния въздух в Русе. Получавахме информация за конкретни нарушители, за взети мерки по отношение на тях и многократните уверения, че нови нарушения няма.
Хората в Русе усещат неприятна задушлива миризма и това явление не е прекъснато. Напротив, всяка вечер се повтаря. В социалните мрежи хората споделят непрекъснато и се самоорганизират. Никой не би правил това, ако не усеща сериозен проблем за себе си и за децата си.
Тази сутрин – става дума за 8 ноември, когато съм подал въпроса, съществуваше организация и хората се събраха пред едно от русенските училища, приканвайки съгражданите си да изпратят децата си на училище с маски. Ходенето с маски на училище беше факт в Русе и някои от нас са го практикували през 80-те години на миналия век, когато екологичните проблеми и борбата на русенци срещу тях започна, а с това и политическите промени изобщо в България.
В настоящите дни русенци отново дишат мръсен въздух. Недоволството, неразбирането и гневът защо няма промени, защо не се случва нищо позитивно, растат.
Въздухът е замърсен не само от промишлените предприятия, но и с фини прахови частици. Измерванията сочат, че русенци дишат изключително замърсен с фини прахови частици въздух.
Положението, според мен, е нетърпимо и е предпоставка за социално напрежение. Когато държавните органи не са в състояние да въведат ред, хората започват спонтанно да се самоорганизират – и в измерването, факт, те си закупуват такива анализатори, и в идеите за недопускане на по-нататъшно замърсяване. За края на настоящата седмица – към момента на задаване на въпроса, това беше предходната събота, и се реализира действително, е насрочено и блокиране на пътища. Гражданите блокираха подхода към Дунав мост за малко по-малко от час.
Нашите въпроси, уважаеми господин Министър, са: необходими ли са специфични допълнителни мерки за ограничаване на замърсеността на въздуха в Русе?
В извършваните от контролните органи проверки канени ли са и участвали ли са гражданите, подали сигналите, или представители на неправителствените организации?
Съществува ли програма с точно набелязани мерки за ограничаване на критично високите нива на фините прахови частици, установени през миналата година, и какви са тези мерки? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господа Милков, Стоилов, Зарков! В град Русе се осъществява постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух чрез автоматични станции за измерване на въздуха във „Възраждане“, в централната част на града, и мобилна станция, разположена на бул. „България“. Последната, дооборудвана с допълнителни анализатори за органични замърсители в атмосферния въздух – говоря за бензен, толуен и ксилен, е въведена в експлоатация през 2015 г. по повод множество постъпили сигнали от жители на град Русе.
Данните, постъпващи от автоматичните станции за контрол на качеството на атмосферния въздух, не отчитат превишение на нивата на основните следени замърсители – серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон.
Тенденцията при регистрацията на превишаване по показателите на фини прахови частици е в намаляване. Общият им брой през 2013 г. е бил 107, през 2017 г. – 71 превишени.
Във връзка с продължаващи сигнали за намаляване на неприятните миризми са предприети допълнителни мерки. Министерството на околната среда и водите направи необходимото за инсталиране на апаратура за пробонабиране и установяване на миризми OdorPrep. Тя е разположена на площадката на автоматичната станция в квартал „Възраждане“ и е предоставена от италианска фирма в рамките на участие на европейски проект в рамковата програма „Хоризонт 2020“. OdorPrep се използва за обективно определяне на концентрацията на интензивно миришещи вещества.
Контролни проби за миризми в атмосферния въздух са взети на 12 ноември 2018 г. от районите на два потенциални източника – „Монтюпе“ ЕООД и „Топлофикация – Русе“ ЕАД. Пробите са изпратени и ще бъдат подложени на химичен анализ в специализирана лаборатория в Холандия. Получените резултати от контролните проби ще бъдат използвани за сравнение с тези, които ще бъдат взети при наличие на сигнали от граждани за неприятни миризми от устройството OdorPrep.
Предвид това, че сигналите, свързани с наличие на неприятни миризми, се подават от жители, живеещи в различни райони на града, много често извън работно време, през вечерните и нощни часове, от страна на РИОСВ – Русе, се организират съвместни проверки с представители на Община Русе.
От експертите на Инспектората се осъществява обратна връзка с подателите на сигнали чрез своевременното изготвяне и публикуване на интернет страницата на МОСВ и на РИОСВ на актуална информация.
Във връзка с регистрираните превишения на фини прахови частици към настоящия момент Община Русе изпълнява актуализация на Програмата за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015 – 2020 г. в изпълнение на изискванията на чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. В Програмата са заложени краткосрочни и дългосрочни мерки за намаляване на концентрацията на фини прахови частици в атмосферния въздух в града.
Във връзка с извършващите се в момента строително ремонтни дейности на уличната мрежа в град Русе изрично от кмета на Община Русе е изискано предприемане на допълнителни мерки за своевременното почистване на замърсените улици и недопускане разпространението на прах. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Стоилов, Вие имате думата. Реплика.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Господин Министър, благодаря Ви за отговора.
Наистина тук, на тази трибуна, Вие сте спокоен, изчерпателен, убедителен, но според Вас защо хората протестират? Защо хората са навън с маски? Защо наричат нашия регион „Долината на химията“? Защо децата ходят на училище с маски? Защо държавата не може наистина да си влезе във функцията и да изгради една стационарна станция в тази долина, която реално да лови, защото не говорим за едно-две предприятия, те са доста? Защо не дойдете на място, да обясните на тези хора какво е реалното положение и кога може да се реши този проблем, защото той наистина е сериозен?
Убеден съм, че ще отговорите пак стереотипно и ще обещаете нещо, но се надявам и наистина тези обещания този път да се получат в действителност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Уважаеми господин Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Стоилов, индустриализацията на един град и на един район е решение, частично и основно на местната власт – как ще разпредели и къде ще позиционира своите индустриални зони.
Когато говорим за обещания, всъщност аз съм бил повече от три пъти в Русе по различни поводи, винаги свързани с качеството на въздуха. Положихме усилия в рамките на една година да намерим необходимата апаратура, която да може да обективизира проблема с миризмите, защото на национално ниво миризми не се мерят. Те не фигурират и в националното законодателство.
И тук само по време на гледането на Закона за чистотата на атмосферния въздух казвахте, че местната власт не трябва да има отговорност и защитавахте местната власт да не бъде санкционирана, но ето Ви конкретен и типичен пример за това как местната власт – защото това е регионален и локален проблем, трябва да бъде по-активна.
Ние сме намерили апаратурата, в момента правим сравнение с холандска лаборатория, за да няма никакви съмнения. Апаратурата е италианска и там се изпращат пробите, за да няма никакво съмнение, за да бъде максимално обективно и да избягаме от всякакви възможности за необективност.
Но веднъж това ако проработи и покаже добри резултати, изцяло в работата на местната власт е да се грижи за локалните проблеми. Това е и смисълът на разделението на властите.
Така че, когато съм поел някакви ангажименти, аз съм свършвал тези ангажименти. Това е конкретна стъпка, която е предприета. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
С това завършихме и последния въпрос към министъра на околната среда и водите Нено Димов.
Преминаваме към въпросите за министъра на икономиката Емил Караниколов.
Въпрос от народния представител Светла Бъчварова и народният представител Николай Цонков относно изпълнението на Програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Професор Бъчварова, имате думата.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Нашият въпрос с колегата Цонков е свързан с изпълнението на Програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Малко предистория. В началото на месец септември с решение на Министерския съвет се прехвърлиха близо 51 млн. евро от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Това представлява близо 20% от средствата, предвидени в Програмата и, забележете, това са средства, които целта беше да бъдат използвани за научни изследвания, за наука.
Логичният прочит на това решение на Министерския съвет съдържа в себе си най-малко два извода. Първият – че Министерството на образованието и науката ще излезе напред по отношение на усвояването на средствата от Програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, защото чисто счетоводно погледнато 100 млн. лв. отиват в друго министерство, тоест Министерството на образованието и науката става лидер по отношение усвояването на средствата по Програмата.
И второто е, че Министерството на науката и образованието си признава, че не може да управлява тези средства, но затова пък Министерството на икономиката ще бъде в състояние да реализира намеренията по отношение на прилагането на Програмата.
Нашият въпрос към Вас е свързан чисто експертно, първо: Министерството на икономиката има ли готовност да стартира прием по отношение на тези средства, на приемане на проектни предложения по това направление? Кои ще са направленията за подпомагане и съответно бенефициентите по Програмата? Считате ли, че тези средства – с кратките срокове, които остават до края на Програмата, могат да бъдат усвоени именно с капацитета, с който разполага Министерството на икономиката? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Уважаема професор Бъчварова, отново благодаря за въпроса. Обявяването на процедура „Развитие на регионални иновационни центрове“ е планирана за месец май 2019 г., съгласно проекта на индикативна годишна работна програма за 2019 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, публикувана за обществено обсъждане на 28 септември 2018 г. В тази връзка управляващите органи на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съвместно разработиха концепция за използване на средства от Програмата към Министерството на образованието за процедура по ОПИК за подкрепа на регионални иновационни центрове, която беше публикувана в интернет страницата и на двата органа на 12 септември 2018 г.
В хода на разработването ѝ концепцията беше съгласувана и с централното координационно звено към администрацията на Министерския съвет. Процедурата предвижда подкрепа за съвместни проекти, инициирани от няколко предприятия с висок иновативен потенциал в сътрудничество с научно-изследователски организации, които да имат за резултат създаване на научно изследователски иновативен капацитет за подпомагане и развитие на местната икономика.
Основен акцент на процедурата се поставя върху ползването на научно-изследователския и развоен потенциал на научните организации и своеобразно подпомагани регионални иновационни центрове за създаване на нови продукти, услуги и процеси. Ще се подпомагат инвестиции в отворени и споделени научни приложения и иновационна инфраструктура с цел да се засилят сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на знания.
Веднага след публикуване на концепцията започна подготовка на срещи с бизнеса, научните среди, висшите училища, регионалните администрации и гражданите на шестте района за планиране в България. Срещи бяха проведени в шест града от страната – Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Плевен и преди два дни бяха в Русе и Варна, по един от всички от шестте района за планиране. Фокусът беше върху идентифициране на конкретни потребности на бизнеса и науката на място, както и получаване на обратна връзка, предложения, препоръки, мнения, като например за параметри на процедурата, допустими кандидати и допустими дейности, допустими разходи, бюджет на процедурата, размер на безвъзмездната финансова помощи и други предложения.
В периода до средата на януари следващата година предстои обобщаване и анализиране на резултатите от дискусията, на основата на които управляващите органи и на двете програми ще разработят детайлни условия за кандидатстване и изпълнение на процедурата. Към момента се предвижда да се осигури финансиране за един до три регионални иновационни центъра във всеки от районите за планиране, като бенефициенти ще бъдат сдруженията, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица нестопанска цел. Членове на сдруженията могат да са малки, средни и големи предприятия, акредитирани български висши училища, основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование към акредитирани български висши училища, Българска академия на науките и нейните институти и академични специализирани звена – Селскостопанска академия и институтите към нея, експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията, научни организации по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания, неправителствени организации, клъстери, общински и областни администрации.
Основните направления за подпомагане се предвижда да бъдат в областта на иновационната Стратегия за интелигентна специализация спрямо специализацията за съответния район, като допустими за финансиране са дейности за придобиване на дълготрайни материални активи, дълготрайни нематериални активи, трансфери и широко популяризиране на знания и резултати от научни изследвания посредством прилагане на принципа на отворен достъп до научна информация, извършване на проучвания и анализи, ограничени строителни и монтажни работи само за текущи ремонти за нуждите на научната инфраструктура, подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователски и развойни екипи, стимулиране, интернационализиране и маркетинг на сдруженията.
Крайният срок за подаване на проектите през август 2019 г. ще позволи започване на изпълнение на Програмата през декември 2019 г. – януари 2020 г. При максимално допустими срокове за изпълнение 24 месеца, считам, че няма опасност от неизпълнение на средства до края на този програмен период, а именно 31 декември 2023 г.
Професор Бъчварова, позволете ми да кажа нещо, което не е написано в справката, подготвена от експертите. Имахме няколко срещи на ниво вицепремиер Томислав Дончев, министърът на образованието и моя милост. Имахме няколко срещи на ниво двамата министри с експертите и редица срещи с експертите. Лично моето мнение е, че тази програма ще е предизвикателство. Най-важното за нея ще е наистина да създадем средата да има наистина диалог между бизнеса и науката. Вие сте професор, идвате от науката и знаете, че по някой път този диалог не върви добре.
По отношение изпълнението на средствата, ще направим всичко възможно и съм сигурен, че ще се справим. Но това, което аз мисля и дълбоко чувствам в себе си, е, че усвояването на тези средства не е най-важното нещо. Ние трябва да търсим ефективност, трябва да търсим ефекта така, че бизнесът да припознае науката, да инвестира в науката, а тя да дава решенията на производствата, на стоките, на услугите с висока добавена стойност с цел точно това – да подобрим икономиката на местно ниво. От тази гледна точка за мен най-важно е така да направим Програмата, че когато тя приключи успешно, да остане в бизнеса и в научните среди възможността те да продължат да работят – бизнесът да инвестира в науката, а тя да дава решения.
От тази гледна точка в Министерството на икономиката започваме една кампания, а тя започва още този месец – на 24, 25 и 26 ноември ще сме в Свищов, после в Търговище, и така мисля да обиколим градовете в България. В кампанията Министерството на икономиката ще представлява Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, малките и средни предприятия, Българска банка за развитие, Агенцията за експортно застраховане и Българската агенция за инвестиции и ще правим презентация на всичко това. Но наистина за мен е най-важното да създадем средата и покажем на бизнеса и науката, че те са взаимосвързани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, с голяма част от направените от Вас констатации, особено в заключението, съм съгласна. Това, че Програмата е предизвикателство, е факт, защото за първи път имахме отделени средства за развитие на българската наука, но редица неблагоприятни стечения на обстоятелствата, най-вече свързани с управлението на средствата, подготовката на Програмата, управляващият орган в МОН, се достигна до ситуация, в която е под въпрос ефективността на изразходваните средства. За мен е изключително важно за тези средства приоритет и водеща да бъде науката, а бизнесът наистина да бъде този, който да се интересува в какви направления се развива българската наука, какъв е нейният потенциал и може ли да бъде полезен за развитието на икономиката и развитието на регионите.
Все пак, работейки съвместно с Министерството на образованието и науката, при Вас остава основната тежест, свързана не само с това дали имате капацитет да оценявате един или друг проект и доколко той е перспективен, но се изисква и огромен експертен потенциал, и то научен потенциал, който да може да отсее тези възможности за развитие на научните изследвания и тези иновационни центрове, които да бъдат важни за развитието на региона.
Съгласете се, че ако направите сега инвестиция, свързана с трансфера на знания, най-добре е този трансфер на знания да продължи и в бъдеще.
Много голям оптимист сте по отношение на това, че бизнесът, на базата на тези центрове, ще започне да инвестира в наука. В България моделът и финансирането на българската наука са направени така, че на практика бизнесът чака наготово да получи едно или друго иновативно решение, но не и да бъде активният участник в тяхното разработване.
И един конкретен въпрос, който мен лично ме притеснява. При тези сдружения, за които обяснявате как ще бъдат бенефициенти на Програмата, като имате предвид, че 99% от науката се прави в държавните университети, в БАН, в Селскостопанската академия и те имат много сериозни и различни механизми на финансиране и отчетност по отношение на средствата, които постъпват при тях, едни такива сдружения дали ще имат възможността да бъдат коректни по отношение изпълнението на проектите. Обръщам внимание на това, че наистина има сравнително големи ограничения в сравнение с бизнеса, който е доста по-свободен при вземането на решения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Уважаема професор Бъчварова, за съжаление, не съм оптимист. Затова споменах, Вие много добре знаете как работят бизнесът и науката. За съжаление, има една скъсана връзка. По отношение на това ние разчитаме много на Министерството на образованието и науката, тъй като науката и образованието е там. Има вече и това, което казах – не само среща, а и експерти, които ще работят само по този проект, за да се случи.
Това, което Вие казахте, е точно така. Споменах, че към момента това са бенефициентите. В момента анализираме това, което всички заинтересовани лица са предложили, и наистина да направим един такъв механизъм, който да стига до науката. Те трябва да бъдат водещите.
Но, вижте, бизнесът трябва да дава, нека да го нарека – своето задание, какво им трябва в производството, в услугите, за да може науката да го разработи, за да видим дали може и да го разработи. Вярвам в българските учени като цяло.
Споменях, усвояването на средствата е най-малката част. Да, ще отчетем вероятно усвояването на средства. Те вероятно ще бъдат големи. Търсим ефект и това трябва да бъде във всяка една оперативна програма. Ефектът, тоест наистина ефектът! Защото, да вървят например Програмата „Иновации и конкурентоспособност“, а за много от иновациите дори ни е трудно да проумеем какви са те. Но търсим ефект, а ефектът ще е производства, услуги и стоки за висока добавена стойност. Наистина и с Вашата помощ, и с местните органи, и с областните управители, и с науката, с бизнеса, с Министерството на образованието и науката трябва да направим така, че след този проект, след приключването му, бизнесът да намери и да види решението, че може да бъде в науката. Затова го казах и преди това. Тоест, трябва да създадем моделът, че бизнесът и науката да започнат да работят така, както, за съжаление, през последните 20 и повече години не се е случвало. Но има отделни случаи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Това беше и последният въпрос от днешния парламентарен контрол.
Следващо редовно пленарно заседание е на 21 ноември 2018 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието.

(Закрито в 12,38 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев

Секретари:

Николай Александров
Стоян Мирчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания