Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТВЪРТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 23 януари 2018 г.
Открито в 13,01 ч.
23/01/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Емил Христов

Секретари: Стоян Мирчев и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на регистрация.
Има кворум. (Звъни.)

Колеги, ще Ви прочета Програмата за работа на Народното събрание за извънредно пленарно заседание на 23 януари 2018 г., вторник, от 13,00 ч., точка единствена:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ЗАРАДИ ПРОВАЛА В ПОЛИТИКАТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА.
Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 17 януари 2018 г. Гласуването на Проекта за решение е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията, съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Уважаеми колеги, на основание чл. 89, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 109 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 80 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ предлагат Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет с министър председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията. Предложението, заедно с мотивиран Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет, е внесено на 17 януари 2018 г., сряда, в 11,21 ч., № 854-02-5/17.01.2018 г. В същия ден материалите са раздадени по един екземпляр на парламентарните групи и са изпратени на народните представители в електронен вид.
Заповядайте, господин Кирилов, за процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Искам думата, за да направя процедурно предложение за пряко излъчване на дебатите по днешната точка от извънредното ни заседание. Ние винаги сме настоявали за публичност и прозрачност дори тогава, когато необосновано ни атакуват… (Шум и възгласи: „Ееее!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …И затова правим това предложение – да може чрез излъчването по Българската национална телевизия – Канал 2, и Българското национално радио нашите аргументи, дебати да бъдат чути от всички наши избиратели. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Подлагам на гласуване току-що направеното предложение от народния представител господин Кирилов.
Гласували 216 народни представители: за 216, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Втора процедура – господин Иванов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа министри, уважаеми колеги, правя процедура по чл. 49, ал. 2 за допускане в залата на следните заместник-министри: господин Тодор Стоянов – заместник-министър на външните работи; Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика; Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката; Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието, храните и горите; Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката; Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, и Ваня Колева – заместник министър на младежта и спорта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Моля, режим на гласуване за допуск на току-що прочетените заместник-министри.
Гласували 206 народни представители: за 184, против 9, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Господин Стойнев, заповядайте за процедура.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, госпожо Председател! Правя процедура да поканим и министър-председателя. В крайна сметка това е неговото правителство и този вот на недоверие е към неговия кабинет. Радвам се, че тук министрите ни са ни уважили, но считам, че без министър председателя ние няма как да започнем дебатите, защото това е вот на недоверие, пак повтарям, към неговия кабинет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Ще уведомим министър-председателя, колегите ще се свържат с него.
Преминаваме към разпределение на времето във връзка с прилагането на чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Парламентарната група на ГЕРБ има численост 95 народни представители и време 30 минути по чл. 58, ал. 1; „БСП за България“ – 80 народни представители и 26 минути; „Обединени патриоти – НФСБ“, „Атака“ и ВМРО – 27 народни представители с 14 минути време; Движение за права и свободи – 25 народни представители, 13 минути за изказване; парламентарната група на „Воля“ – 12 народни представители, 10 минути време за изказване; нечленуващи в парламентарни групи – един, пет минути за изказване.
С това преминаваме към изчитане на мотивите.
Само да кажа, че във времето за дебати, с което Ви запознах преди малко, няма да влиза времето за представяне на мотивите на вота на недоверие от името на вносителите и времето за изказване на министрите от кабинета.
Кой ще ни представи мотивите от името на вносителите?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Внесеният от парламентарната група на „БСП за България“ вот на недоверие към правителството не е демонстрация на самоволна опозиционност. Това не е саботаж, нито някакъв вид враждебен акт или търсене на евтина реклама, както се опитаха да го казват някои. Този вот, уви, е сурова необходимост. Той е продиктуван най вече от собствените действия и от крещящото бездействие на правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ по чувствителна за обществото ни тема.
Вотът черпи своите мотиви в непоклатимата логика, според която, когато едно правителство, което и да е то, не може да се справи с основния проблем пред страната ни, то просто фактически губи правото си да управлява. А това, че корупцията властва в България едва ли има нужда от доказване. Корупционният тумор разяжда органите на нашата страна и това е видно с просто око, видно е и отдалеч. Виждат го класациите на Световната банка, на Световния икономически форум, на Европейската комисия, на „Трансперънс интернешънъл“, виждат го и нашите съграждани.
Според „Евробарометър“ за 2017 г. 83% от българите смятат, че корупцията е широко разпространена в страната, а експресно проучване от миналата година показва, че срастването на власт и корупция е основният проблем пред обществото ни, и че всяко едно, всяко едно политическо действие и събитие напоследък кара българите да усещат този проблем.
През 2017 г. 88,5% от анкетираните участници в обществени поръчки считат, че офертите не се оценяват обективно, а 80,9% от тях са сигурни, че условията в конкурсната документация са тенденциозни и установени в полза на конкретно лице. Казано по просто това означава, че огромната част от онези 10 млрд. лв., които настоящото правителство е изразходило чрез обществени поръчки, са раздадени по субективни критерии и при предварително нагласен победител.
Диагнозата е пределно ясна, диагнозата е „корупция“. Но какво е лечението, което ни се предлага? За деветте месеца, през които е на власт, правителството употреби повече енергия да се чуди що е то корупция, отколкото да й се противопоставя, разисквайки престъпление ли е, или просто е явление, усещане ли е някакво в българина, или е клеймо, което незаслужено ни е залепено отвън, приехме един объркан Закон, чиято антикорупционност се изчерпва в неговото наименование.
От друга страна, Националният съвет по антикорупционни политики, друг един специален, независим специализиран орган за девет месеца намери време да се събере само веднъж. През това време кранчето, от което изтичат обществените средства, остана отворено. Така е например в здравеопазването. Там по думите на министъра на финансите системата е пропита от интереси и от нея много се краде – става дума за 4 млрд. 700 млн. лв. годишно.
Така е при търговията с акцизни стоки, чиито контрол се осъществява от информационна система, защитавана с една и съща, при това проста парола. Но за каква система говорим (реплика от народния представител Таско Ерменков), когато тайни няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви за тишина в залата.
КРУМ ЗАРКОВ: Няма тайни нито затова къде и кога се укрива ДДС, нито как …(Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ерменков, слушаме мотивите.
КРУМ ЗАРКОВ: …И от кой се печелят обществените поръчки. Тайни няма, наказани също няма.
Всеки бизнесмен от сферата на пътното строителство знае, че без да отчете, няма да спечели обществена поръчка – плаща човекът, печели, а след това избива от подизпълнителя, който пести рушветите от заплатите на работниците и материала.
Ако искате, мога да изчакам, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, заемете местата си, уважаеми господа министри.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви.
Какво да кажем за концесиите? За месец-два правният режим на концесиониране на плажовете се измени два пъти радикално. По този повод вицепремиерът по икономическа и демографска политика възкликна, цитирам: „Ще продължи по най-непрозрачен начин раздаването за по 20 години на приближени фирми и групировки“. Дали ще продължи това раздаване, господин Вицепремиер, зависи не само от Закона, зависи и от гласуването другиден и Вашата партия също ще участва в него?
Можем да продължим с цитати и трябва да продължим, защото по съществото си тези цитати са самопризнания. В краткия период между уволнението си, възстановяването на поста си и крайната му оставка, бившият вече изпълнителен директор на НДК намери силата да напише: „Категорично отказвам да подписвам нови обществени поръчки, свързани с подготовката на НДК за Председателството под натиск и в условия, които не отговарят на правилата и закона“.
Думите не са на опозицията. Обвинението беше конкретно насочено към член на кабинета. Отговор за това какъв е този натиск и в чия полза е бил осъществяван няма. Това, което знаем, обаче, е, че са изхарчени 45 млн. лв. за този ремонт при първоначално предвидени 17. Други 180 милиона заминаха за злополучната ни ограда. За нея BBC оповести: „Корупцията в тази страна подкопава сигурността на Европейския съюз. Пресичането на границата не е просто лесно, то често е улеснено“.
Тези 180 милиона възбудиха много интересите, защото засягат пряко националната сигурност, сигурността на българските граждани. Но 180 милиона са просто трохи, ако ги сравним с милиардната програма за така нареченото „безплатно саниране“. И всичко това се свързва в Хасково. Хасково гейт, уважаеми дами и господа, не е просто непотизъм, това е цялостен модел за усвояване на обществен ресурс, където участниците са близки – първо, един с друг, а после – общо с управляващата партия. Партията назначава свой човек, който от своя страна насочва ресурсите на страната.
Хората виждат това, знаят го – знаят го, но много от тях мълчат. Защо, според Вас? Отговорът може да се намери в думите на един от свидетелите по друга грандиозна афера – Суджук гейт. Този човек казва пред български вестник: „Правят всичко възможно последствията от Суджук гейт да бъдат минимални, като атакуват всички, които сме сигнализирали Прокуратурата. Те изправят цялата държава срещу нас, за да покажат, че не следва да се прави вече това. Истината няма значение“. За това става дума, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри!
С гласуването в четвъртък всеки народен представител ще докаже своето отношение към истината – истината, която е известна на всички. Ще има ли 121 от тук присъстващите, които ще имат смелостта да я припознаят? Това предстои да разберем. Едно обаче вече е сигурно: ако вотът успее, всяко следващо правителство, което и да е то, ще знае с какъв аршин ще бъде премерено и съдено. Това не е гаранция за успех, но дава шанс – шанс, с който за съжаление в момента не разполагаме. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Отново се връщаме към въпроса, че според Конституцията ние сме държава с парламентарно управление и когато става дума за вот на недоверие към правителството, няма как да оправдаем по-късното идване или изобщо не идването на министър-председателя на това събитие.
Вече стана дума за това, че трябва да бъде тук и Вие казахте: „Ще го поканя“. Той не знае ли, че има вот не недоверие? Не го ли е научил още? Според мен го знае, съдейки по реакциите му. След като знае, а още не е тук, мисля, че имаме само два подхода, според нашия Правилник. Като държава, пак казвам – с парламентарно управление, а Вие сте Председател на парламента в момента, Вие сте човекът, който всъщност трябва да осигури присъствието на министър председателя тук, ако искаме нещата да стоят на верните им места, а не нагоре с краката.
И тъй като по Правилника, който Вие добре знаете, нашата парламентарна група няма право да поиска почивка един час след началото на заседанието, за да изчакаме министър-председателя, въпреки че би било добре да стане точно така, защото, за трети път казвам – няма право да не бъде тук, Ви призовавам да се обърнете и да си спазите пък чл. 64, ал. 1, който освен другото, предвижда, че „при шум и безредици, но и при други важни причини, които налагат почивката“, Вие можете да я поискате.
За четвърти път: не може да обсъждаме вот на недоверие към правителството, без министър-председателя. Вие в момента сте председател на парламента и Вие сте човекът, който трябва да го осигури. Ако не можете да го осигурите, поискайте почивка, дайте я почивката сега, докато дойде министър-председателят. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев!
Ще информирам премиера за Вашето желание.
Няма да дам почивка, защото няма особени обстоятелства. Няма и шум в залата.
Откривам разискванията по дебата за вот на недоверие.
Заповядайте за изказвания.
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, народни представители! Той, като че ли вотът, приключи преди да е започнал. Оглушителното отсъствие на министър-председателя е самопризнание за вина за корупция. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Ако не беше така, той щеше да е тук.
Обръщам се най-вече към българските граждани: уважаеми български граждани, правим този вот на недоверие за Вас. Всеки от Вас е свободен човек – да подкрепя БСП, ГЕРБ, Патриоти, ДПС, „Воля“ и СДС. Това е свободен избор! Но всеки от Вас е срещал в живота си корупцията и също има свободен избор дали да плаща и да мълчи, или да й се противопостави, да не се страхува, да й се опълчи и да я назове.
Този вот правим за Вас, за да Ви дадем смелост, да Ви дадем сили, да Ви освободим от страха, да Ви дадем самочувствие, че никое правителство не е по-голямо от Вас. Този вот не е само за БСП и на БСП. Той е на майките на децата в София, които не са си платили и не са в онзи списък на детските градини с предимство; той е на работниците, които не са си получили заплатите, но работодателите им ще се измъкнат от отговорност, защото са си платили на когото трябва, или са близки до властта; той е на собствениците на малки и семейни фирми, които няма да получат обществена поръчка, защото не са от богоизбраните седем-осем, но ще трябва да се откупят от властта поне с четири тона суджук. Това е вотът на родилките от Свищов, на които се закри отделението и те трябва да пътуват 80 км, за да родят в частната болница в Търново, защото няма пари, а по признание на министъра ги няма, защото в системата се краде. Това е вотът на онези хора от блока в Бургас – прясно саниран, на които цяла зима им тече на главите. Това е и вотът на пенсионерите, които живеят с 200 лв. пенсия, защото в държавата годишно се крадат 10 млрд. лв. и няма пари за актуализация на пенсиите. Мога да продължавам с много примери. Корупцията е една от главните причини за бедността и за неравенствата.
Днес правителството на Бойко Борисов – в негово отсъствие, ще отрече, че е корумпирано и ще загуби – не математически, и не от БСП, а от Вас, уважаеми български граждани, защото няма човек, който да не знае, че корупцията е завладяла всичко – от най-ниските равнища на управление в държавата, до най-високите.
Разбира се, корупцията не е от вчера, не е и от днес. Но това правителство на Бойко Борисов я превърна в държавна политика, а говоренето срещу корупцията – в заплаха за националната сигурност. Който се обади, бива или нахранван или заклеймяван, средно положение няма. Когато авторитетни европейски издания написаха, че България днес е най-корумпираната държава, те не се посвениха да ги заклеймят и да кажат: „Не ни давайте акъл. И в Европа има повече, дори от тук, корупция. Мълчете си!“.
Когато коалиционните партньори в правителството заговориха за корупция, се събраха, разбраха и замълчаха.
Господин Симеонов, какво стана с онези Ваши думи, цитирам: „В туризма корупцията стига до ниво министър. Сигналите, които имам, ще бъдат предоставени на Прокуратурата“. Колко такива сигнала предоставихте срещу министъра на ГЕРБ? Какво стана с думите Ви, че властта се използва от ГЕРБ като „пансион за политически калинки“, цитат?
Господин Сидеров, Вие решихте ли последно как днес ще дадете гласа си или и него укротиха с обещанието за пари за язовира? Само че, освен този язовир, който се управлява от „Атака“, в България има над 100 язовира в това състояние, и ако Вие сте се спазарили за един – понеже там управлява „Атака“, то днес тук трябва да има поне 100 гласа на депутати, които по същия начин са се загрижили за язовирите в избирателните си райони, които са дадени на концесия на бизнесмени, за да гледат шарани, и които никога няма да влязат в затвора за това, че удавиха български граждани.
Ето това ще бъде днес изборът. Вероятно и господин Марешки ще подкрепи правителството. Питаме се с коя своя половина: с онази, която изрече думите: „ще преиздам книгата „Шайка“ на Антон Тодоров за Бойко Борисов и ще я занеса в Прокуратурата, за да го разследват“, или с другата половина, над която тежи като дамоклев меч сваленият имунитет и няколко обвинения за престъпления? Това е днес изборът: как ще гласуват 240 души – със съвестта си – така, както са Ви упълномощили избирателите ни, или заради личния си и партиен интерес?
Това, уважаеми българи, е картината днес. Краде се, купува се послушание, мълчание, а ако не искаш да бъдеш купен – бият с компромати, с манипулации, с проверки, а понякога и буквално. И се усъвършенстват, и се модернизират, защото светът се модернизира.
Помните ли как Бойко Борисов управляваше Митниците преди години? Ами, простичко – с телефон: „Ало, Ваньо, изтегли митничарите от там, защото съм обещал да не ги проверяваме, а аз си изпълнявам обещанията“ – за Мишо Бирата става дума. Първобитно, нали? Но днес е модерно – поръчваш си електронна система, слагаш си една парола на много хора, влизаш си когато искаш, изтриваш десет тира с цигари, изтриваш десет камиона с гориво. Едни десет милиона акциз изчезват тук, други десет – там, и Прокуратурата вдига рамене и казва: „Не можем. Авторът е неизвестен, анонимен“. Така се прави вече днес – по модерному. Но това са онези 45 милиона, които не стигнаха за общинските болници, за да ги оздравим, или онези седемдесет и пет, които не отидоха при децата с увреждания.
За това поставихме въпроса за БАЦИС. И хваната на тясно, властта се обърка вчера, като министър Горанов произнесе три неща – всяко следващо изключващо предишното: първо, „няма проблем, БСП лъжат, системата работи нормално. Те си измислят фалшиви новини“.
Второ, „има проблем, ние сме го хванали. Направихме работна група и сме го решили“.
И трето, „абе, точно не сме го решили, но ще го решим до месец април 2018 г.“. Кое от трите е вярно?
И разбира се, най-голямата манипулация: спряхте контрабандата и сте увеличили приходите от акциз и ДДС. Не, уважаеми, приходите се увеличиха, защото увеличихте размера на акциза. Ето как: на цигарите от 155 на 168 лв.; на акцизната на дизела за отопление от 50 на 646 лв.; на тежкото гориво от 50 на 400 лв.; на керосина от 50 лв. на 646 лв. Ето, за това се увеличиха приходите от акциз! Но откъде дойдоха тези пари – от джобовете на всеки български гражданин, който ползва тези услуги, а не от усилията на правителството да се пребори с контрабандата?
След седмица-две сигурно ще излезе един анализ на Митниците – тук е, при мен, в който за първи път те ще отчетат, че за 2017 г. не са събрали акциза така, както е планиран в бюджета – с 50 милиона по-малко. Май и този балон с преборената контрабанда започва да се пука. И на фона на тези факти искате да мълчим?! Да не се излагаме пред чужденците – Европредседателство е!
Както виждате, ние държим на думата си и за всичко, което се отнася за бъдещето на Европа и достойното място на България в нея, работим заедно и сме получили Вашето признание за това. Благодарим.
Но, когато ни хулите, че с вота на недоверие сме антиевропейци, а Вие пазите ценностите на Европа, имам три въпроса към Вас: в кой европейски документ пише или в коя европейска държава има решения, че някоя от ценностите на Съюза може да се замразява временно – правото на свободно слово, на различно мнение, на плурализъм, на демократична процедура за вот на недоверие или на протест? Къде в Европа това се замразява временно? В желанието да заключите тези права за шест месеца е антиевропейско поведение, а не европейско.
Второ, корупцията не е ли общоевропейски проблем?
Преди няколко дни госпожа Цачева уверяваше – подкрепяме я, че имаме нужда от обща европейска прокуратура, за да преборим общоевропейския ни проблем с корупцията. Кой европейски лидер Ви каза: вижте там шест месеца да не говорите за корупция? Кажете има ли такъв? Защото ние се срещахме с тях и нито един от тях – всички еврокомисари, дори не ми намекнаха в тези срещи, че не трябва да има вот на недоверие. Напротив, приеха цивилизовано и с уважение, с уважение, колеги, че вътрешната политика на България си е наша работа и демокрацията за бедността, за кражбата ледников период няма.
Трето, Ви питам като искате от нас и от българския народ шест месеца да мълчим, за шест месеца ще спрат ли кражбите? Съмнявам се.
Уважаеми българи, след малко ще чуете от трибуната едно изречение – сигурна съм, че ще го кажат, което не би трябвало никога да се изрича в демократична държава – член на Европейския съюз, а то ще бъде: „БСП няма право да говори за корупция“. (Шум и реплики.)
Не, има. Защото зад тези осемдесет социалисти стоят един милион българи. Вие не можете да кажете на един милион българи: „няма да говорите!“.
Уважаеми колеги от всички партии и българи, никога от БСП няма да чуете това изречение: „Вие няма да говорите“! Напротив, ние Ви уважаваме в избора да гласувате за ГЕРБ, за ДПС – Вие сте свободни хора. Ние ще критикуваме правителството, ще критикуваме ръководството на ГЕРБ, но никога няма да си позволим да кажем: „Нямате право да говорите от името на тези, които са Ви изпратили тук“! (Реплики от ГЕРБ.)
След малко ще чуете: „БСП да мълчат, защото и те са управлявали и са били корумпирани“. Ще Ви върнат в миналото, за да не мислите за тежкото си днес, за техното си настояще. Ще се опитат да отнемат на БСП моралното право да бъде водач на борбата с корупцията.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Нямате морално право, нямате морал!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Няма да Ви го позволим! Ще кажа на българските граждани защо няма да го позволим. Поне по две причини.
Първата, защото БСП е единствената партия в България, единствената, която на свой най-висш форум е направила анализ на грешките си и е приела убийствена самокритика. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Цитирам: „поведението на някои наши кадри в управлението на различни нива разочароваха очакванията на хората по отношение на партията като носител на морал в политиката“. (Шум и реплики.) Кой може да произнесе такова изречение? Само смел, мъдър и почтен към избирателите си политик. Кажете ми коя друга партия в България е произнесла това изречение и е понесла отговорността си? Никоя. Та там дори няма и обратно мнение, та там няма и „въздържал се“. Сто от сто гласуват „за“. Ето затова имаме морално право днес да търсим и да водим борбата с корупцията.
Второ, преди една година и половина обявихме своята главна цел: унищожаване на паралелната държава, която краде от Вас 10 млрд. лв., уважаеми български граждани! Тази паралелна държава се изправи веднага срещу нас.
Първо опита с моркова – предложи ни да станем част от нея, да приседнем на трапезата: за един – председател на парламент; за друг – министър, министерско кресло. По-нататък заместник-министри, може би и областни управители?! Срещу какво тази паралелна държава ни подаде моркова? Да похапнем и да мълчим. Не е културно някак си да ядеш и да говориш срещу домакина си, пък било то и за корупция.
Устояхме на това, отказахме на паралелната държава да бъдем част от нея, въпреки натиска извън България, въпреки натиска вътре в България, въпреки вътрешнопартийния натиск. Не се съгласихме да бъдем част от тази паралелна държава – да папкаме и да слушкаме. Обявихме се против нея.
Тогава тази паралелна държава извади тоягата – заваляха компромати, манипулации, лъжи, клеветене и маскарене. Това ще го чуете и след малко, сигурно е. Ще издържим и на това. То ще ни направи по-силни и ще ни даде още едно морално основание да водим борбата с корупцията, а то е, че имахме възможност да станем част от това няколко пъти, но не искаме просто да сменим едни, за да се храним ние. Даже не искаме и да споделяме с тях трапезата. Искаме да сменим модела – 28-годишния модел на управление на България.
Уважаеми българи от всички политически цветове, не се предавайте – може да е трудно, може да е бавно, но рано или късно, който краде от Вас, независимо какъв – свой или чужд, ще лежи в затвора.
Уважаеми българи от ГЕРБ, БСП, ДПС, преди да сме партийци всички ние сме българи, просто не се предавайте. Рано или късно, колкото и да е трудно, България ще стане нормална държава, обещавам Ви го. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Нинова.
Реплики към изказването на госпожа Нинова? Не виждам.
Заповядайте, господин Марешки, за лично обяснение.
След това госпожа Цачева е заявила изказване.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Госпожо Нинова, разбирам, че Вие делите българите – явно от собствен пример, само на такива, които могат да бъдат купени или да бъдат уплашени. Така сте свикнали по време на Вашите управления. (Ръкопляскания.)
Аз ще гласувам с третата част, която за Вас явно не съществува. (Силен шум и реплики.) Тази трета част, която не е участвала в грабителски приватизации, не е участвала в създаване, толериране и пазене на корупция, картели, монополи и всякакви други, които ограбват българския народ. Не е участвала в правителства, които са обричали българския народ на бавна и мъчителна гибел, като са го оставяли с доходи от по няколко долара. Не е участвала в правителства, които са внасяли бюджети. (Реплики.) Десетте милиарда, за които говорите, че липсват, са липсвали и по Ваше управление.
Ние не сме участвали в правителства, които са внасяли бюджети… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Лично обяснение прави господин Марешки защо ще гласува.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Да, ще гласувам с третата си част (смях и оживление), тази която не е участвала в този грабеж, в който явно Вие сте участвали. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължете, господин Марешки. (Смях, шум и реплики.)
Моля, тишина в залата!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Аз разбирам, че Вие нямате никаква толерантност, липсва и възпитание, но тъй като тези дебати се предават по Българската национална телевизия, може поне да имате малко уважение към Вашите избиратели, които искат да чуят истината. А истината не е и ние ще го покажем след малко с един плакат от преди две години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето Ви!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Истината не е, че корупцията е отсега. Истината е, че корупцията е през всичките тези години, в които сте управлявали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Марешки. Благодаря Ви.
Други изказвания?
Госпожа Цачева заяви – заповядайте.
Министърът на правосъдието – госпожа Цецка Цачева.
МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми господа вицепремиери, министри, дами и господа народни представители! Поисках думата в началото на дебата, тъй като не ми се иска дебатът по тази толкова важна тема да премине като отчет на решенията на партийни конгреси. (Ръкопляскания.)
Затова считам, че трябва да се върнем към мотивите на вносителите, към тезите, които се съдържат в тях, и бързам с едно признание.
Когато четях мотивите към Проекта на решение, с което се иска вот на недоверие на Министерския съвет с министър председател Бойко Борисов, заради провала в политиката за противодействие на корупцията, си зададох въпроса: подписалите Проекта на решението и мотивите част ли са от политическия живот на страната през тези месеци от 4 май насам? Защото, уважаеми народни представители – вносители, да се твърди, че правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ не само не може, но и не иска, цитирам: „да противодейства на корупцията“ е дълбоко невярно твърдение, спекулативно невярно твърдение. Най-малкото, защото през тези месеци се проведе Консултативен съвет за национална сигурност, където се излезе със становище – много добре познавате това становище. В този Консултативен съвет бяха откроени и обсъдени основните проблеми, които, за съжаление, не водят до онзи резултат, който цялото общество очаква от нас в борбата и противодействието на корупцията.
Невярно е Вашето твърдение, защото само, ако се види какви са предписанията към изпълнителната власт и към Вас, народните представители ще стане ясно и изводът може да бъде само един – правителството работи в изпълнение на програмите за противодействие и борба с корупцията на най-високите етажи на властта, както и в битката с дребната корупция, но за това ще се спра малко по-подробно по-нататък.
Преди това ще се съглася с вносителите, че съгласно изследването на „Евробарометър“ през 2017 г. близо 83 на сто от хората смятат, че корупцията е голям проблем в България. Това никой не го отрича. Нещо повече, преди дни в Брюксел министър председателят Борисов заяви, цитирам: „корупция има навсякъде и водим огромна битка“.
Защо обаче, уважаеми народни представители от левицата, в мотивите не посочвате факти, че корупцията е такъв проблем не само у нас? Защо го правите? Аз съм убедена, че Вие разполагате с данните на това изследване, убедена съм, че те няма да Ви изненадат. Ще си позволя много накратко, за да илюстрирам манипулативния подход в мотивите, когато обосновавате Ваши неверни твърдения.
Деветдесет и шест на сто от гърците и 94 на сто от испанците, кипърците и хърватите смятат, че корупцията е широко разпространена в обществото ни. Преди българите в тази класация са представители на 12 други нации. На въпрос: „Приемливо ли е да дадете подарък на чиновник, за да получите услуга от администрацията?“ 60 на сто от унгарците и латвийците отговарят утвърдително, както и 50 на сто от хърватите. Българите сме на девето място.
На въпрос: „Приемливо ли е да дадете пари на чиновник, за да получите услуга от администрацията?“ преди нас са гражданите на 16 европейски държави.
На въпрос: „Вие лично засегнат ли сте от корупцията в ежедневния си живот?“ българите отново сме на 12-то място.
Според последното социологическо изследване на „Евробарометър“ 68% от хората в Европейския съюз като цяло смятат, че в страната им се шири корупция. Българите сме отново на 12-то място.
Не привеждам данните, с които Вие разполагате, убедена съм, че ги знаете, за да омаловажа сложността на проблема при противодействието и битката с корупцията. Приведох ги само, за да е ясна пълната картина. Считам и, ако не съм права ме убедете в обратното, че Вие спекулативно изваждате само определени данни, за да доказвате една, повтарям: дълбоко невярна теза!
Няма да се впускам в сравнения какво е било по време на правителствата с министър-председател Бойко Борисов, но с изказването си в дебата ме провокирахте да видим какво е било усещането на българите преди 2009 г. – преди да встъпи първият кабинет на премиера Борисов в управление?!
През 2007 г. – това е първата година, в която България става член на Европейския съюз – 92% от българите посочват, че корупцията е значим проблем в обществото. През 2009 г. този процент вече е 97. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Горното доказва, че макар този ръст да пада до 83, аз не го приемам, и никой от кабинета. И министър-председателят, и депутатите от мнозинството искат да имаме по-бързи резултати, но да се твърди, че няма воля, че нищо не се прави, че няма политики, е дълбоко невярно твърдение.
Няколко елемента от тези усилия в годините насам за преодоляване на това уродливо явление „корупцията“. Мисля, че няма спор, че борбата с нея трябва да се води системно, а не кампанийно. Няма време, което да е забранено за подобни дебати, та в това число и по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Тази тема трябва да стои и стои на дневния ред на българското общество ежедневно. Но, пак казвам, не кампанийно, а само като система от политики, които последователно да се провеждат в държавата, без значение кой е на власт и кой управлява.
През 2009 г. е приета Интегрираната стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност. След независимата оценка за нейното въздействие през 2015 г. вторият кабинет на премиера Борисов прие новата Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията. В изпълнение на Стратегията от 2009 г., през 2010 г. бе създаден Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет. През май 2015 г. се създаде Национален съвет по антикорупционни политики като междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията.
Но да се върна, както Ви обещах в началото, на изпълнението на Становището на Консултативния съвет към изпълнителната власт. Членовете на Консултативния съвет по национална сигурност към Президента на Републиката се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт.
Първо, да предприемат промени в Наказателния кодекс относно корупционните престъпления, за да бъдат обхванати адекватно проявените форми на корупция не само в публичния, но и в частния сектор.
Второ, Народното събрание да разгледа и приеме Закон за противодействие на корупцията.
Трето, новият Закон да регламентира всеобхватни мерки, включващи превенцията, отнемането на незаконно придобито имущество и своевременното разкриване и разследване на престъпления, свързани с корупционни прояви на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности.
Хайде да видим какво от тези препоръки не е изпълнено към настоящия момент, за малкото време, малко повече от осем месеца и половина, за които отговорност за управлението на държавата носи кабинетът на премиера Борисов в третото му издание.
Усилията на правителството през това време бяха насочени към цялостна реформа, пак казвам, съобразно препоръката на Консултативния съвет по законодателството. Няма да се спирам надълго и нашироко по приетия вече, обнародван в „Държавен вестник“ Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Това е Закон, който смея да твърдя, че е от добрите примери за начина, по който бе подготвен – с участието на широк кръг експерти, магистрати, неправителствени организации, при изготвена предварителна оценка за въздействието, каквато нито един друг, изцяло нов закон няма след промените в Закона за нормативните актове. Да, чакаме резултатите и действията от този Закон. Но тук е Вашата отговорност, уважаеми народни представители, в сроковете по Закона да изберете председателя, ръководството на антикорупционния орган, за да започне той ефективното противодействие на корупцията, съобразно с всички останали правомощия и компетентности, които има.
Приети промени в Наказателно-процесуалния кодекс. С тях какво постигаме? Вече е в сила. По-бързо правораздаване, включително и при корупционни престъпления по високите етажи на властта; разследване и разглеждане на делата за корупция по високите етажи на властта. Знаете, че това бе аплодирано и в последния ноемврийски Доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, именно специализираните съдилища да бъдат ангажирани с това правомощие.
Правителството предложи през септември, а Вие приехте промените в Закона за администрацията, с което да се засили ролята на инспекторатите, които в докладите на Европейската комисия се отчитат като важна структура, отговорни за вътрешния контрол в администрацията.
И за да не взимам втори път думата, искам да кажа няколко думи по отношение работата на Националния съвет по антикорупционни политики, тъй като и той е намерил място във Вашите мотиви. В този Съвет се извърши анализ на всички антикорупционни планове на министерствата. Бе даден срок, който изтече на 15 януари 2018 г., да бъдат идентифицирани проблемите, за да се приеме окончателен вариант на действия и мерки по преодоляване на корупционни практики, които са във всички секторни политики по линия на всички министерства.
И когато говоря, че правителството провежда антикорупционни политики, няма как и аз да не се изкуша и да се върна на предизборната платформа на ГЕРБ, на управленската програма, и да направя един кратък анализ с предизборната платформа на левицата.
Колеги отляво, Вие споменавате във Вашата предизборна платформа за системна борба с корупцията, знаете ли колко пъти? Нула! (Реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.) Единственото, което Вие сочите в раздела „Правосъдие и справедливост за всички“ по отношение на корупцията е, ще го цитирам дословно: „С цел премахване на корупционни практики ще променим някои текстове в ЗОП, като например ясно и конкретно ще дефинираме елементите „същественост“ и „непредвидени обстоятелства“, които са в основата за промяна на договорите за обществени поръчки“. Толкова! (Шум и реплики.)
Казахме и мисля, че е достатъчно ясно: борбата за противодействие за наказване на извършилите престъпление за корупционни престъпления трябва да се води неотлъчно. И не е вярно, че ние нямаме резултати в тази борба, с което не искам да кажа, че не искаме те да бъдат по-добри и да няма това усещане сред всички нас и българските граждани на тема „корупция“.
Но тук, за да уважа и съдебната власт, тъй като те няма как да споделят онова, което прави съдебната власт по тази тема, ще си позволя да Ви предоставя информацията, която имам от Върховния касационен съд, от господин Панов – информация, свързана с работата по корупционни дела за периода 2014 – 2017 г. по критерий субект, заемащ висша публична длъжност, който се извежда по Единния каталог на корупционните престъпления, въведени със заповед на главния прокурор.
Народен представител – 17 народни представители за деяния, свързани с данъчни престъпления, за сключване на неизгодна сделка, за престъпления против паричната система, за помагачество към длъжностно присвояване, за купуване на гласове, за изнудване и спомагане на лице да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване.
Изпълнителна власт и бюджетни организации – 40 лица за длъжностно присвояване и помагачество, за злоупотреба със служебно положение и подкуп, за престъпления по служба, за безстопанственост, за данъчно престъпление.
Местна власт – 17 представители за престъпления по служба и подкуп и отново се изреждат видовете престъпления.
Съдебна власт – 22 съдии, прокурори и следователи за злоупотреба със служебно положение, за длъжностно присвояване, за документни престъпления.
Независими органи – 10 за престъпления по служба, за сключване на неизгодни договори и подкуп.
Държавни предприятия и дружества с държавно участие – петима за сключване на неизгодна сделка.
Общият брой на делата за същински корупционни престъпления за същия период е 57 на брой.
Какво показват данните за непредубедения слушател? Има воля, правителството може, правителството изпълнява стратегическите документи и ангажиментите си последователно, системно, комплексно да се противопоставя на това уродливо явление.
Дайте своя принос, господа от левицата, с предложения за други политики, за които управляващите не сме се сетили до момента. Но бъдете добронамерени, защото от подобно противопоставяне по този толкова важен за цялата държава и обществото въпрос не вярвам, че ще се изведат дивиденти. Не си мисля и за Вас, че Вие вярвате, че ако сто пъти изречете една неистина, тя ще се превърне в истина, защото аз съм убедена, че тези факти Вие ги знаете, Вие ги отчитате, но така или иначе в тази зала е и мястото, където за политически цели, за нуждите на парламентарния дебат се поддържат твърдения. Българските граждани няма да Ви повярват, че нищо не се прави от кабинета Борисов, така както Вие твърдите в мотивите на решението. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър.
Други изказвания?
Господин Иван Иванов и после господин Лъчезар Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Уважаема госпожо Цачева, ще Ви зачета откъс от Стратегия за национална сигурност – 2011 г.: „Корупцията и в частност корупцията по високите етажи остава един от основните проблеми на съвременното общество. Корупцията заплашва съществуването и спазването на социалните, правните и моралните норми. Възможности за корупция създават недостатъците в управлението на държавата и общините, изразяващи се в съзнателно или поради некомпетентност увеличаване и усложняване на разрешителни и лицензионни режими, липса на необходимата прозрачност и последователност при възлагане на обществени поръчки и разходване на публичните средства.“
Госпожо Цачева, това е 2011 г. След всичките мерки, които тук ни изредихте, след всичките стратегии, които сте приели, след всички действия на правителството (шум и реплики от ГЕРБ), през 2018 г. – осем години по-късно, в § 52 на същата актуализирана Стратегия ни предлагате абсолютно същия текст. (Реплики от „БСП за България“.) Какво правихте Вие осем години?! Ето, затова не Ви вярваме! Ето, затова! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Уважаеми колеги, Министерският съвет ни предлага този текст. Това е признание за корупцията. Признайте го и Вие, подкрепете вота! Благодаря. (Реплики: „Браво!“ и ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов. (Народният представител Таско Ерменков иска думата за процедура.)
Заповядайте за процедура.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам процедура по начина на водене, защото вече един час няма смелост – политическа, този, който ръководи правителството, срещу когото е вотът на недоверие, да дойте тук. Страх ли го е, притеснява ли се, или не уважава Народното събрание, което с гласуването си го е направило министър-председател, независимо от това как са гласували – „за“ или „против“?!
Може ли едно такова отношение от премиера на Република България към парламентаризма в България?! Няма такава държава, в която се гласува вот на недоверие по отношение на корупционна политика на правителство – не на отделен министър или отделно министерство, и премиерът да не присъства тук. Ако го е страх, ако той има някакви притеснения, аз го разбирам чисто човешки. Сигурно няма да намери изразните форми, с които да ни убеди колко смело, колко борбено от 2011 г. нищо не е направил досега, както чухме преди малко от изказването.
Затова, госпожо Председател, имайки предвид, че вече мина един час от началото на това заседание, от името на парламентарната група на Българската социалистическа партия искам почивка до идването на премиера тук, за да може да ни обясни какво е направил. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Давам почивка 15 минути по искане на парламентарната група на „БСП за България“. В 14,15 ч. заповядайте отново в залата.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля да заемем местата си. Петнадесет минути изтекоха.
Продължаваме с разискванията. (Възгласи на неодобрение, тъй като министър-председателят не присъства в пленарната зала.)
Процедура. Заповядайте, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Госпожо Караянчева, процедурата ми е по начина на водене, тъй като в парламентарната държава Вие стоите най-високо. Вие сте лицето, което трябва да защитава парламентаризма. Предполагам, че може би сте поканили министър-председателя, но той още не в залата. За да защитите Конституцията в позицията, която заемате, Вие трябва да осигурите неговото присъствие тук.
Моля да се вземат съответните мерки и да осигурите присъствието на министър-председателя.
Ще Ви кажа защо аз имам вяра във Вас. Защото Вие сте смела жена, за разлика от страхливеца, който се е скрил в Министерския съвет! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Мирчев, моля без обидни квалификации към министър-председателя! Уведомила съм го. Той следи дебата, но има международни срещи. (Силен шум и възгласи в „БСП за България“.)
Продължаваме с вота на недоверие и към членовете на Министерския съвет. Те са осигурени. И вицепремиерите са тук.
Процедура.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Точно така, процедура по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Това, че премиерът наблюдава дебата за вота на недоверие от кабинета си по време на международни срещи…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има международни срещи!
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Това не ме устройва и ще Ви обясня защо. (Силен шум в ГЕРБ.) Аз искам да подкрепя в момента този човек, само че нямам механизъм, по който да се обърна към него и да го попитам какво е имал предвид. Ще Ви кажа защо искам да го подкрепя. В последните 10 15 дни…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедурата Ви е по начина на водене. Обърнете се към мен!
ХРИСТО ПРОДАНОВ: …той лансира една теза, че това е най зеленото правителство, което някога е управлявало България, с което аз съм съгласен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене, господин Проданов!
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Но искам да попитам господин премиера: дали е имал предвид, като е осветлявал правителството, дали това е тезата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КРАЯНЧЕВА: Тук е ресорният министър. Господин Проданов, имате възможност да се изкажете. Това не е процедура по начина на водене.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: …че днешната власт обича това, което получава, да бъде единствено и само в зелено? Но аз нямам възможност да го попитам. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, ще Ви отнема думата!
Заповядайте за изказване, господин Иванов. (Народният представител Лъчезар Иванов се запътва към трибуната. Народният представител Славчо Велков иска думата за процедура.)
Процедура? Дала съм думата на господин Иванов, ще изчакате малко. (Силни възгласи в „БСП за България“.)
На няколко пъти връщам господин Иванов. Заповядайте за изказване, господин Иванов. (Силни възгласи в „БСП за България“: „Оставка, оставка, оставка!“ и тропане по банките.)
Моля Ви, запазете тишина! След малко ще дам процедура. Господин Велков се съгласи и седна. Нека да продължим с изказването на господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Ще направя жест и ще му отстъпя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре. Господин Иванов прави жест към господин Велков.
Заповядайте, господин Велков, за реплика.
Господин Лъчезар Иванов направи жест към господин Велков. Бях вече обявила изказването на господин Иванов, когато видях вдигнатата ръка на господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател, защото предпочетохте мен. Още повече, че през почивката господин Цветанов каза: „Дайте му на Славчо да говори“. Така ли беше? Така беше!
Уважаема госпожо Председател, аз се бях подготвил да връча на господин премиера доказателствени материали за крещяща корупция, опит за прикриване на корупция на крупна контрабандна сделка на българската граница, включително и с лекарствени средства, уважаеми господин министър Ананиев, но за съжаление него го няма. Затова искам да Ви кажа, че аз разполагам с тези материали. След като Вие не искате да го извикате тук, ще се наложи да ги направим публично достояние.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): В прокуратурата!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Бих искал да кажа следното. Уважавам това, че българският министър-председател има своите задължения…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене! Към мен!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, по начина на водене. Затова Ви предлагам, уважаема госпожо Председател, след като свършат тези срещи, тогава да го извикаме тук. Ние ще чакаме. Можем да чакаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Велков.
И още една процедура – господин Свиленски, по начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Госпожо Председател, добър ден и от мен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не съм вземал процедура днес по начина на водене. Наистина, чувствам се неудобно точно на Вас да Ви правя процедура по начина на водене, но, госпожо Председател, пет колеги народни представители направиха процедура – министър председателят да седне на този стол тук (посочва стола, на който трябва да седне министър-председателят), в деня, в който трябва да се гледа вот на недоверие към неговото правителство. Прави ми впечатление, че тук, в тази част на залата стоят министри, за първи път участващи в управлението. Защо се уплаши господин Борисов, та прати колегите да му берат срама сега?! Гледам – господин Ананиев гледа интересно, господин Радев гледа интересно. (Смях в „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има министри, които са били в други управления.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тези колеги заслужава ли да отнесат всички критики, които е събрало това правителство за борбата с корупцията?! И Вие продължавате да укривате господин Борисов! Толкова ли страшно има? Госпожа Нинова се изказа, каза си мотивите. Той вече може да дойде и да седне спокойно, да изслуша мотивите и на господин Велков, мотивите и на другите колеги, които ще се изкажат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, господин Свиленски. Разбрах Вашата забележка.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Е, добре, като я разбрахте, какво направихте? (Смях в „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уведомила съм премиера. Казах Ви, че той има международни срещи.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нашето желание, госпожо Председател, е да прекъснете заседанието до явяването на министър председателя. (Силен шум в ГЕРБ.) Прецедент е в българския парламент да се гледа вот на недоверие и да няма министър-председател!
Довели сте, между другото, седем-осем заместник-министри. Те могат да бъдат сменени по всяко време. Няма нужда от вот на недоверие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Министрите в момента са в Брюксел. Знаете, че председателстваме Европейския съюз.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: По всяко време тези заместник министри могат да бъдат сменени не от тази зала. Така че не се подигравайте с българските избиратели, с колегите народни представители. Нека този стол, за който се е хванал господин Симеонов, да бъде изпълнен със съдържание.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Защо, не мога ли да се опра на този стол?!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Разбира се, стойте и слушайте. (Възгласи от всички краища на залата: „Процедура, процедура…“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедура по начина на водене – господин Шопов.
Заповядайте. Да дадем възможност малко и на другите да ме посъветват. Не може само Вие!
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, точно това искам да Ви посъветвам – да не влизате в разговор с изказващите се, нито от опозицията, нито от управляващите, и с мен, както говоря в момента. Защото от опозицията точно това целят. Французите казват „дежа вю“. Не претендирам да знам френски. Тук франкофоните могат да ме апострофират за произношение и изказ. Ние, българите, му викаме: „Този филм отдавна сме го гледали“. Можем да го кажем и по друг начин – „Този филм много пъти сме го гледали“, понеже той е безкрайно безинтересен и за управляващите, за опозицията. Целта е отново екстреност, отново да създадат абсцес, отново да стане нещо, че да се привлече вниманието. Защото по темата на вота, който гледаме сега, само преди десетина дни отново дебатирахме, спорехме, карахме се, бихме се – по ветото на президента. Тази тема я гледахме при първото четене на Закона преди Нова година. И така, тя е безкрайно безинтересна за обществото, колкото и важна да е тя, защото опозицията я девалвира, а сега се опитва отново да я извади и да я направи интересна. А това може да стане отново със скандал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Шопов! Нека забележката да е към мен!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Затова, госпожо Председател, моят съвет към Вас е да овладеете залата, да не давате изблик на емоции, включително и от управляващите, за да минат нещата тихо, спокойно, формално, както е по Правилник. Това е смисълът, това е целта, но не това е целта на занятието на господата отляво. (Силни възгласи от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов. (Много народни представители от „БСП за България“ искат думата за процедура.)
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това е злоупотреба с права!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, нека да ограничим процедурите по начина на водене, защото това е злоупотреба с права, както ми подсказват.
Заповядайте за процедура, господин Гьоков.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): А Масларова къде е?!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Госпожо Председател, обръщам се към Вас, но първо – нещо се горещи господин Кирилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Гьоков. На Вас съм дала думата, а не на господин Кирилов.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Госпожо Председател, обръщам се към Вас. Изключително много Ви уважавам, дори Ви симпатизирам… (народният представител се обръща с лице към председателя, силен шум в ГЕРБ).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Кажете го на микрофона, господин Гьоков, за да го чуят всички.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Госпожо Председател, длъжен съм да Ви кажа, че Вие не си изпълнявате задълженията. (Силен шум в ГЕРБ.) Смятате ли за нормално когато се гледа вотът за недоверие към едно правителство, този, който ръководи правителството, да отсъства от залата?! Казвате, че имал важни международни срещи. А Вие като председател на Народното събрание не уточнихте ли с него кога са му важните международни срещи, та да насрочите извънредното заседание на парламента, когато той няма важни международни срещи?! И мислите ли, че тези важни международни срещи са по-важни от това, което се говори в тази зала – за тази зверска и въпиюща корупция, за която Вие казвате, че я познавате много добре? Но не искате да вземете мерки. С това поведение на министър-председателя го показвате на практика пред целия български народ. Мислите ли, госпожо Председател, че тези хора, които стоят пред телевизорите, смятат, че изпълнявате задълженията си и правим изключително добро впечатление? Не затвърждаваме ли у тези хора мнението, че вече не сме парламентарна, а премиерска република?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Гьоков, ще ми позволите ли да Ви отговоря?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Бих могъл да продължа още много в този дух.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбрах какво ми казвате!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Смятам, че Вие трябва да прекратите заседанието и докато не дойде министър-председателят, да не давате ход на това заседание! Всяко друго нещо е абсолютно несериозно от Ваша страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма да прекратя заседанието! Тук са дошли всички министри от правителството и онези заместник-министри, чиито министри са в Брюксел. Осигурен е състав на Министерския съвет.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Не всички!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Считам, че дебатите трябва да продължат.
Последна процедура – заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Няма как да продължи заседанието без министър-председателя по простата причина, че когато става дума за корупция, аз имам преки въпроси към него, и не вярвам, че Вие ще ми отговорите. Нека обаче да пробваме.
Имам въпрос: кога корупцията в България е била по-голяма? Когато той беше шеф на охранителна фирма или когато беше министър-председател? Може би някой от министрите ще ми отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Да, искам, като не можете да осигурите наличието на министър-председателя тук, да ми отговорите. Чувам, че господин Иванов иска да отговаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Иванов иска да отговаря от половин час.
АНТОН КУТЕВ: Искам да ми се отговори и на втория въпрос: корупция ли е, когато жената на главния секретар на МВР в рамките на един мандат придоби банка с най-малко сто приватизирани имота вътре? Това корупция ли е? Кой от министрите ще отговори?
Госпожо Председател, отговорете ми Вие. Когато една жена купува банката на Славчо Христов – това е СИБАНК, когато веднага след това и по това време тя живее заедно с главния секретар на МВР…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене! Към мен зададохте въпросите…
АНТОН КУТЕВ: …това според Вас корупция ли е? Аз смятам, че е корупция. Ама дали е така, дайте да го обсъдим. С кого да го обсъдя, ако го няма въпросния главен секретар на МВР? С кого да го обсъдя, ако го няма човека, който беше и израсна, той израсна много! Беше шеф на охранителна фирма, стана министър-председател. Как да не го обсъждаме това, когато говорим за корупция?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кутев.
Господин Иванов, заповядайте за изказване. Надявам се, ще дадете отговори на някои от въпросите.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, колеги! Ще започна с това „що е корупция“ понеже се говори много.
Съществуват много дефиниции за корупция. Най-общо корупцията означава „злоупотреба със служебно положение с цел лично облагодетелстване“. Корупция означава получаването на незаконно заплащане за услуги или за използването на служебно положение за осъществяване на незаконни цели. Корупцията няма политически цвят, няма свое правителство. Създаването на корупция и корупционни схеми изисква много години на изграждане на отношения между бизнес и съответно отговорни административни и политически фигури.
С това встъпление бих искал да посоча, че Политическа партия ГЕРБ е на терен от 2009 г., а корупцията не започва от 2009 г., господа.
Ще направя исторически преглед и анализ на създаването на корупцията в България от 1989 г. Започвам с генезиса на посткомунистическата корупция в България. Една от причините за нарастващата в прогресия корупция в началото на 90-те години идва от три нормативни акта, които позволяват това.
Първият е Законът за кооперациите; вторият – постановление на Министерския съвет за фондациите, трето, постановление за спортните организации. Тези три нормативни акта са в основата на освобождаването на кооперации, фондации и спортни организации от данъци и такси, които позволяват чрез такива структури, зад които веднага застават мощни престъпни групировки, да натрупат първоначалния капитал и действията след тях. Всички тези операции имат една-единствена цел – спестяване на данъци към държавата, а спестените пари отиват за финансирането на сформиращата се мафия в началото на 90-те години до днес. Така започва формирането на паралелната държава – формулировка, дадена от госпожа Корнелия Нинова.
Така започва формирането на паралелната държава – през 1992 г. правителството, оглавявано от Андрей Луканов, приема решение, с което създава преференциален режим за фондациите. Постановлението се превръща в основа за легитимно осъществяване на прикрити спекулативни сделки, чрез които се създава нелоялна конкуренция на пазара от вноса и продажбата на стоки с необоснована ниска дъмпингова цена. Това решение дава право на фондации, кооперации и спортни организации да не плащат данъци, а да бъдат възможност, през която да преминават активи в частни фирми. Корпорационната философия на БСП в началото на прехода се гради на три основни стълба. Слушайте! (Оживление.)
Първият стълб е така нареченият „входно-изходна икономика“. Тя трябваше да осигури част от финансовите средства за трупащата се сила на олигархията, свързана с БКП – БСП, и тайните служби на режима. Какъв е механизмът на действие на входно-изходната икономика? Вследствие на този модел се източваха гигантски суми публични средства, което доведе до срив на възможностите за растеж и повишаване на брутния вътрешен продукт. Голяма група от хора бяха лишавани от перспектива за подобряване на доходите им, а олигархията и мафията натрупаха своята първоначална финансова мощ.
На практика механизмът работи чрез поставяне на входа на държавното неприватизирано предприятие частни фирми, доставчик на суровини и услуги на завишени цени. Държавното предприятие купува въпросните суровини и услуги и произвежда своята продукция. На изхода при реализацията на произведената продукция, която се продава по фиксирани цени, е поставена отново фирма посредник, която препродава готовата продукция вече на пазарни цени. С други думи, всички загуби остават за държавното предприятие, за сметка на данъкоплатеца. Печалбите оставаха в поставените фирми и доверените хора.
Вторият стълб беше ограбването чрез банковата система. Криминалният капитал дължеше своя бърз растеж на развихрилата се декапитализация в държавния сектор. Държавните предприятия регистрираха значителни загуби и се стремяха да прехвърлят тези загуби към външни източници, най-вече към банковия сектор. Увеличението на задлъжнялостта на банковата система се превърна в основен източник за прикриване на загубите на държавните предприятия от реалния сектор. Твърде голяма част от тази задлъжнялост беше и се прехвърляше към лоши кредити – по данни на БНБ през 1995 г., кредитите от частния сектор в края на 1995 г. възлизаха на 179,7 милиарда, което всъщност даваше възможност да се задлъжняват банките.
Третият – чрез касовата и масовата приватизация. В интервю за „24 часа“ през 2013 г. госпожа Нора Ананиева казва, цитирам дословно: „Какви червени куфарчета, бе, хора?! През 1993 г. давахме цели предприятия!“ Това е най-точната характеристика на корупцията, нейните идеолози и циничността на първоприемника на БКП, днес „БСП за България“.
Конкретни примери за корупция, свързани с БСП. Всички шефове на БНБ в повечето така наречени „частни банки“ до 1997 г. бяха или бивши членове на БКП номенклатура, или щатни и нещатни сътрудници на тоталитарните служби, или и на двете. Бившата висша БКП номенклатура участваше в повечето случаи на контрабанда по времето на първото югоембарго. Тогава са засечени над 400 крупни сделки с различни стоки от Югославия, ощетили държавата и държавната хазна с над 250 милиона долара. В резултат на десетки случаи на контрабанда на горива са нанесени вреди за стотици милиони долари на държавата. Естествено, такава мащабна контрабанда не е възможна без участието на държавни структури, хора от най-висшите етажи на властта.
Христоматиен пример от това време е така нареченият „случай Атия“, когато през 1993 г. във военната база „Атия“ е разкрита контрабанда на цигари за милиони долари. Замесени в него са бивш кадрови служител на Държавна сигурност и сирийски гражданин, агент на ДС от 80-те.
Партийно финансиране чрез комисионерство – да припомним „Акрам“, Пещаците, скандалът „Петрол“ – храни с иракски петрол. Какво ще кажете? Да спомена и аферата „Хохегер“ – офшорката на Моника Станишева. Мога мно-о-о-го да Ви разказвам.
Всичко казано дотук показва как се изгражда корупцията в България, кои са нейните идейни създатели и сегашни милионери, покровители на БСП. С горепосочените примери давам хронологията на създаването на корупционните схеми, изграждането им, връзките им и обособяването на паралелната държава.
Къде видяхте Политическа партия ГЕРБ в изграждането на паралелната държава, питам? В мотивите, изложени от БСП, личи, че те искат да припишат корупцията като такава единствено на правителството на ГЕРБ, затова се почувствах длъжен да дам тази хронология. Във Вашите мотиви сте се плъзгали по различни теми като скиор на състезание по ски слалом, заобикаляйки същината на проблемите. Във Вашите доводи прозира журналистическо-социологическа констатация, която няма автор, но има само вносител.
Как бихте ми отговорили, дами и господа от БСП, за постиженията на партия ГЕРБ по отношение на икономическия растеж и повишаващия се кредитен рейтинг на България?! Намалена безработица – най-ниска от 2008 г. насам, ръст на брутния вътрешен продукт, в годините на правителството на ГЕРБ се предприеха мерки за увеличаване на средствата за образование, за здравеопазване, за пенсии и редица други. Бележи се ръст на приходите на НАП и от Митници. Всичко това според Вас откъде би могло да дойде?!
Вашите критици биха ми отговорили: от европейските програми. Аз ще кажа: да, защото при управлението на ГЕРБ всички те са отворени и при най-малките съмнения, добре знаете, европейските програми се спират. ГЕРБ осъществява мащабни строителства за подобряване на пътната инфраструктура, което даде възможност на много инвеститори да дойдат в България, за да правят бизнес и да правят предприятия.
Дами и господа от БСП! С Вашия вот на недоверие, внесен точно в този момент, когато България е център на Европа и фокус на всички, насочен към нас, показвате Вашата абсолютна политическа немощ и слабост. Вашите опити да дискредитирате България и нейните постижения няма да Ви донесат дивиденти. Вместо всички да бъдем обединени за просперитета в името на България, Вие се постарахте да издигнете Вашата партия над това чрез този вот, но това няма да остане така. То ще бъде наказано както във вътрешнополитически, така и в международен план. Вие се опитвате да поставите Вашето клеймо, като се опитвате да маскарите името на България в услуга на Вашите задкулисни игри. Смейте се, госпожо Корнелия! (Оживление.) Нинова!
Вие, госпожо Нинова, се опитвате с последни сили да спасите политическата си партия от раздиращите се вътрешнопартийни проблеми и противоречия. Да спасите себе си от неудобни теми за „Техноимпекс“, където нямате отговори на въпроси: как избраха точно Вас, бе? Вашият съпруг? Откъде взехте тези пари? Какво направихте със сметките, останали във външнотърговските банки? Вие не давате отговори на тези съществени въпроси, а в същото време се опитвате да изместите фокуса и вниманието от Вас, като говорите за корупция, несправедливост, установяване на правова държава. На Вас не Ви приляга да говорите по тези теми, особено за паралелната държава, тъй като Вие сте пример за това как в прехода се забогатява. На чий гръб? – На тези бедни работници, които не получават заплати.
Голяма част от колегите ни от БСП се хвалеха и се хванаха за Вашия шлифер, и приличат на бездомни, осиротели деца, които гледат с надежда към Вас да ги спасите, тяхното политическо бъдеще да бъде спасено. (Оживление.) Но сред Вас има и хора с достойнство. Има и хора с достойнство, които на мига бяха натирени от госпожа Нинова. Сега гледате към ГЕРБ и нейните коалиционни партньори, успехите им във външно и вътрешнополитически план, където получихме висока оценка от европейските ни партньори в лицето на президента Макрон, на канцлера Меркел, на госпожа Тереза Мей, на господин Юнкер и други високопоставени политици.
Десет пъти последователно изгубихте избори от ГЕРБ и на последните избори а, ха да спечелите, ама нейси. (Оживление, смях в „БСП за България“.) Пак загубихте! Пак загубихте и останахте отново в опозиция – разочаровани и огорчени! А тез витрини са отрупани с безброй жадувани неща – строежи, пътища, саниране, заводи, инвестиции в селското стопанство. (Оживление, смях и реплики в „БСП за България“.) И всичко това остава само един мираж! Е-е-е, няма как! Няма как, много Ви боли! (Оживление.) Ама страшно Ви боли! С тези скандали и непрекъснати заплахи, лъжи и истерични оправдания, на които Ви води госпожа Корнелия Нинова, няма да Ви доведат до спечелване на доверието на хората.
Бъдещето е на хора – градивни политици, най-вече държавници, какъвто е господин Борисов, който издигна… (Оживление. Възгласи и реплики от „БСП за България“.) Да, да! Който се издигна от политик до държавник и международен фактор!
Двадесет и първи век е на политици и държавници, които умеят да водят диалог и да бъдат диалогични и конструктивни хора, изграждащи мостове. Ето затова БСП няма лидер, който да я прехвърли в 21-и век.
Силата на нашата партия е лидерът Бойко Босиров, който без страх разкрива всички схеми… (Оживление. Възгласи от „БСП за България“: „Браво! Още! Още!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви за тишина!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: …на корупция, независимо откъде произлизат. Той е човекът, който сам изважда на показ корупционните схеми, посочва лицата и ги предава на прокуратурата, независимо дали това се харесва на нашите партийни редици, или не! Това ни прави силни и ни помага да запазим доверието в хората.
Уважаеми дами и господа, завършвам своето изказване с това… (Оживление. Възгласи от „БСП за България“: „Още! Още“!)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви за тишина!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: …да попитам колегите от БСП: как Вие се борихте с корупцията? Какви действия изкарахте за борба с корупцията за последните девет месеца? (Силен шум, реплики и възгласи от „БСП за България“: „Още! Още!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви за тишина, колеги! Моля Ви за тишина!
Продължете, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Мисля, че този вот, освен че беше отразен във всички международни и информационни източници, не може абсолютно нищо да допринесе за просперитета на държавата, още по-малко за борбата с корупцията.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Госпожо Председател, слушайте какво чете!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Обръщам се към Вас, колеги от БСП, с думите: смирение, разум, анализ и диалог. Това е пътят за укрепване на държавата, а оттам и на Вашата политическа сила, загубила своя облик и своята идеология. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Реплики? Не виждам реплики.
Изказване – господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Моля за удължаване на времето, но понеже…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, удължете времето.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …се зададе такъв тон на дебата и понеже отново се връщаме към миналото, да си говорим какво се е случвало и ролята на БКП, в крайна сметка, като една дясна партия е малко странно хората, водещите лица в нея, да са бивши членове на партията, в която, в крайна сметка са били родени, отгледани и най-вече, която Ви е хранила и която сега плюете. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Като членове: Константин Попов – член на БКП; Пламен Манушев – член на БКП; Пламен Нунев – член на БКП; Емил Христов – член на БКП; Димитър Главчев – комсомолски секретар; Владимир Тошев – член на БКП;…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега всички тези хора ще поискат лично обяснение, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …Цветан Цветанов. Бащата на Цветан Цветанов, който е бил шофьор на Григор Шопов, човекът от Държавна сигурност, който Ви е хранил; …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата, господин Стойнев, нека дебатът да е по темата!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …майката на нацията, госпожа Цецка Цачева – член на БКП. Все пак трябва да подходя и към младото поколение. Уважаваният от всички господин Дани Кирилов – общински съветник от БСП. (Шум, реплики и ръкопляскания в „БСП за България“.)
Разбира се, няма да се спирам и на това, което Антон Тодоров по начина, по който описва и семейството на Лиляна Павлова, защото смятам, че наистина не е редно, и това, което господин Биков говори – за „перлата в короната“, господин Бойко Борисов, който,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Стойнев, нека да говорим по темата!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …разбира се, е напуснал МВР, за да остане член на партията, но това, което правите в момента, ясно показва и Вашия морал. Не може тук да излиза човек, който беше част от Тройната коалиция, народен представител, който плюе, който оказваше натиск върху телевизията да спира репортаж за един митничар, който трябваше да бъде назначен. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Този човек да излиза тук, на трибуната, и да раздава морални присъди. Ето, това е разликата между нас и Вас. Но Вие искате да се дебатира по този начин. Ще го получите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев.
Първо, реплики. (Народният представител Пламен Манушев иска думата за лично обяснение.)
След малко.
Има ли желаещи за реплики? Не виждам.
За лично обяснение има думата адмирал Пламен Манушев.
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, вицепремиери, дами и господа народни представители! Тъй като започнаха с един генерал и с мен, като втори, като членове на БКП, не мога да не изляза и да кажа няколко думи. (Шум и реплики в „БСП за България“.)
Партията майка не ни е хранила. Ние служихме на България целия си живот. В морето нито един път в името на БКП не сме се давили. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
И ще Ви кажа: колкото и да се възбуждате, няма да има смисъл. Ще Ви кажа това, което искам да Ви кажа. (Шум и реплики в „БСП за България“.)
Деветдесетте години дойдоха и казаха: „Който иска да остане верен на БКП да напусне. Който иска да остане да служи на България, да остане!“. Ние сме останали с този генерал и служихме честно на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, адмирал Манушев.
По начина на водене – господин Цонев, заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, щеше да бъде смешно, ако не беше толкова тъжно. Хареса ли Ви това есе ли е, памфлет ли е – не му знам литературния вид?
Нито направихте забележка, че изобщо не е по темата, ама въобще не е по темата, нито хронологически, нито фактически, нито по никакъв друг показател. Сетихте се да направите правилно забележка на господин Стойнев, защото и той не беше по темата, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Той беше съвсем извън темата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, не, те и двамата бяха съвсем извън темата и ние от ДПС предупреждавахме. Предупреждавахме и БСП, и останалите, и в медиите, че този дебат ще се превърне точно в това – в отрицание на целите, които си поставя. Защото така поставена тази важна тема, която всички смятат, че е важна, как мислите, че се възприема от българските граждани?
Как, госпожо Нинова, смятате, че приемат те прекрасното Ви слово и обръщението „Уважаеми български граждани“, след това, което се разиграва в момента в тази зала?
Ние от ДПС се обръщаме първо към Вас – някак си все пак да се опитате да запазите авторитета на институцията поне като стоим в темата, колкото и тази тема да не е удобна на всички нас, българските политици. Да запазим уважение към тези, които ни гледат и слушат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонев.
Други изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господа! Ще се опитам да бъда в темата с вота на недоверие.
„Движението за права и свободи“ категорично ще подкрепи този вот на недоверие към кабинета Борисов 3, но както спомена преди малко колегата Цонев, досега изказващите колеги профанизираха, снижиха нивото на самия дебат.
Корупцията, колеги, за мен е само една от последиците от типа абсурдно управление и ние трябва да търсим първопричината именно в това. И за мен, и за ДПС причината е този пагубен, опасен модел, както казах; моделът, който не предлага ясна визия; моделът, който не предлага ясна стратегия за управление и така самият модел предразполага към корупция. Той е показател за моралността на властта и от тук злоупотребата с власт, за която колегата Иванов говореше за определението за корупция, довежда до самата корупция.
Не може да има по-голяма заплаха от този тип власт, генерираща корупция, а именно за стабилността на държавата, за стабилността на демокрацията, а и за стабилността на националната сигурност.
Защо го казвам? Защото връзката между корупция и национална сигурност се онагледява чрез този така наречен „индекс за възприятие на корупцията“. Този индекс за възприятие на корупцията за България е от порядъка на 41 пункта, като ние заемаме едно от последните места като страна – членка на Европейския съюз, и оставаме най-корумпираната държава на континента. Това не е мой извод, а на „Трансперънси Интернешънъл“.
Ще изложа някои факти, които касаят настоящото управление – няма да се връщам в миналото, защото това не отговаря на моите представи за народен представител в този парламент.
Имаме двама вицепремиери от националистическите формации. Единият е без ресор, без портфейл и стана известен, колеги, именно със своите си шумни акции да ликвидира шума в „Слънчев бряг“. Същият не видя или си затвори очите за масовото разпространение на националсоциалистически сувенири по Черноморието, а и в София.
Но какво казва заместник-министър Георг Георгиев? Цитирам: „Ние преследваме всякакви прояви на расизъм, етническа нетолерантност, религиозна нетолерантност, включително и антисемитизъм. Самото съществуване на подобни сувенири подкопава авторитета на България и разваля позитивния имидж сред чужденците. От една страна, навън и пред европейските ни партньори ние говорим едно, а, от друга страна, правим съвсем друго.“
Уважаема госпожо Председател, ще се обърна към Вас като най-висшият орган в държавата и към председателя на политическа формация ГЕРБ, тъй като отсъства премиера.
Държа в ръцете си отговор от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (показва отговора). Този отговор е на наше запитване за пристройки на две сгради, които са в нарушение по Закона за устройство на територията. Едната е частично премахната с решение, но впоследствие има пристройки, които пак са в нарушение на Закона за устройство на територията и община Златоград не влиза в ролята си на изпълнител на тези нарушения.
По втората забележка има отстраняване на тези нарушения.
Тук, уважаема госпожо Председател, може да запитате Вашия вицепремиер, защото той е отговорен за тези неща: защо тези нарушения не са влезли в изпълнение? Ето, това е корупцията в държавата – да си овластен и да не правиш нищо.
Отварям още по-голяма скоба. Активист, подал оставката си от НФСБ, днес управляваща партия, беше хваната за трафик, за каналджийство в България. Самопризнания, условно осъдена с още шестима човека. И ако това не е корупция на база участие във властта, която генерира по този начин корупция, здраве му кажете.
Уважаеми колеги, преди месец и половина другият вицепремиер, който е лидер на ВМРО и министър на отбраната, предвождаше един марш с факли, отричайки Ньойския договор, който е с отдавна минала давност, но по същото време България, забележете, набелязва своите приоритети и те бяха шумно прокламирани в Народното събрание и един от водещите приоритети е Западните Балкани. От една страна, вицепремиерът протестира срещу „заграбените“ територии от Румъния, Сърбия, Гърция, Македония, а, от друга страна, излизаме пред европейските партньори с точно обратното. Двуличието на властта, колеги, е очевадно и това е огромен проблем за националната сигурност.
Правителството управлява вече цели осем години. Ако вляза в темата „Отбрана“ нищо добро не мога да кажа нито във властта на Военновъздушните сили – знаете какво се случи. Все още чакаме новата процедура за новия боен тип авиационна техника. Бяхме пред договор за Военноморските сили, вече и това го няма. Ще оставя без коментар темата за сухопътните войски, защото и там имаме само медийни изяви. И какво чуваме? Чуваме, че се мисли за доброволна военна служба. Глупост, защото за шест месеца, колеги, нито могат да се подготвят добри войници, нито могат да се изградят кадърни резервисти. Но могат да се похарчат пари, огромни пари. Ето, това е прикритата корупция във властта.
Това е проблемът, колеги, в неадекватността подобна политическа коалиция да управлява страната. Неадекватност, породена от абсурда да бъдеш европеец и заедно с това да си краен националист и шовинист. Властта трябва да избере едното или другото. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ибрямов.
Реплики към изказването на господин Ибрямов? Не виждам желаещи за реплики.
Давам думата на вицепремиера и министър на отбраната господин Каракачанов. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, мисля, че ще си говорим за корупцията, а ние си приказваме приказки от 1001 нощ. Взимам повод от последното изказване, от което не разбрах къде е корупцията. Може би това, че „Обединени патриоти“, които тук, от тази трибуна, бяха наричани „крайни шовинисти и националисти“, вади очите на някои. Така е, господа, така и ще бъде. Българският народ се събуди и повече никога няма да позволи на една етническа партия да бъде балансьор и да решава съдбата на България. Така ще бъде!
Относно фактите, които излагате, понеже накрая завършихте с отбраната, самолети, наборна служба, доброволна служба.
Спомням си, че когато имаше наборна военна служба някои бяха добри войници, други бяха добри трудоваци, но обществото вървеше напред. Въобще не става въпрос за харчене на пари. Става въпрос за подготовка, но това е друга тема по друг дебат, който не е свързан с корупцията.
Но понеже се опитахте така тънко да вкарате армията и моята скромна личност в тази тема, ще ви попитам: Вие сте член на Комисията по отбрана, защо не си направите една аритметика в правителствата, в които Вие участвахте – имам предвид „царското правителство“ от 2001 – 2005-та и следващото – колко пари бяха похарчени за тази техника, за която сега говорим, че не може да лети? И Вие споменахте това. Колко?! Ако не знаете, заповядайте, ще Ви кажа. Да Ви ги изброявам ли? (Реплики: „Да.“) Да Ви ги изброявам, но тъй като господин Ибрямов излиза и говори, нека да каже за тези осем години колко пари бяха похарчени за отбрана, кой прибра комисионните, кой получи награди за това – чисто политически награди, и какво се случи с тази техника?
По отношение на фактите, които използвате. Казах Ви, че въобще не са адекватни. Вие споменахте 27 ноември – Ньойският договор.
Първо, ще Ви поправя исторически – Македония не е откъсвала територии от България, Македония беше откъсната от България.
Второ, този договор и въобще цялата система от договори – 1919 г., във всяка страна, която е ощетена, включително и една страна, която Ви е близка на Вас до сърцето, се отбелязват като нещо лошо, с което те са били ощетени от тогавашните Велики сили. Аз не виждам нищо лошо в това българският народ да има памет и да знае, че глупавите политически решения водят до наказания в последствия, но тъй като Вие развихте цяла теза за лошите националисти, ще Ви кажа нещо просто: не сте си проверили фактите – не съм бил на шествието. Просто не бях в България. Щях да отида, но не бях на това шествие.
Така че, когато излизате от трибуната и хвърляте обвинения против „Обединените патриоти“, те са Ви най-големият трън – всички го знаем, все пак проверявайте фактите – кой къде е бил, кой какво е правил и не забравяйте къде сте били Вие и какво сте правили в управлението през последните 25 години.
Аз лично смятам, че темата за корупцията е нещо много важно. Да, корупция има. За съжаление има от двадесет и седем, осем години и то много сериозна корупция, но по всички тези въпроси с подобни дебати, от които някой може да си вдигне рейтинга, нещичко или поне така си мисли, файда, както се казва на Вашия език, няма да има. (Реплика: „Йок“.) Файда, йок! (Смях.)
Ще има ефект, ако наистина целият парламент… (Шум и реплики от ДПС.)
Учили сме го, учили сме го в същата тази казарма, в която казвате, че е лоша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не влизайте в диалог със залата, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Но би имало ефект, ако се говори конкретно какво трябва и как да се направи. Защото, когато се обсъждаше и Законът за борба с корупцията… (Реплики от ДПС.)
Скъсаните дрехи ги давате Вие. (Шум и реплики.)
Скъсаните дрехи и обувки по 255 лв. имаше по Вашето управление. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не влизайте в диалог.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Извинявайте, госпожо Председател, не трябва да влизам в спор с хора, които, за съжаление, смятат, че светът светува, откакто „Обединените патриоти“ от осем месеца са във властта.
Уважаеми господа, предлагам един конструктивен диалог, а не патетични речи или неверни информации с кухи обвинения, с които общо взето не знам какво искате да постигнете, но ефектът, който очаква обществото като цяло от всички – от едната до другата страна на залата, няма да бъде постигнат с подобни евтини упражнения, евтини циркове на деветия месец, от които може би трябва да се покаже на нашите гласоподаватели колко сме добри и загрижени, но ефектът ще бъде нулев, ако няма откровен разговор по въпроса, ако няма общо желание да се постигне нещо на всички нива.
Мога да кажа, че имаше немалко мерки, които бяха предприети, тъй като корупцията не е само по висшите етажи на властта. Да, има, но корупцията започва от най-обикновения дребен чиновник, който мачка обикновения български гражданин, който няма Вашия телефон или моя телефон да се обади и да се оплаче или да му решим проблема. И именно поради тази причина моят колега Томислав Дончев в началото на тази есенна сесия на отминалата година предложи и беше проиграна цяла програма от мерки за това по всички министерства да се облекчат режимите, при които хората чакат да получават един, друг или трети документ, чакат, за да си вземат удостоверение и им се бави инициативата да свършат едно или друго. Мерки се вземат.
Мерки се вземат и в борбата в по-горните етажи на властта, но пак казвам, че ефект би имало, ако този дебат се води спокойно, а не от гледна точка на опозиция, управляващи и търсене на евтин политически дивидент, защото Вие всички много добре знаете, че този вот няма да мине. Хайде, поне да има някакъв ефект от този дебат и нещо реално да се случи, за да може след него или след месец, след два, хората да кажат: „От този парламент и от това правителство има някаква полза“. А можем да го направим всички заедно, ако има общо желание. Ако търсим евтини дивиденти и се чудим как да си подбиваме политическия опонент, няма как да се случи. Благодаря Ви, госпожо Председател и уважаеми колеги, за думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Заповядайте, господин Ангелов, по начина на водене.
След това, колеги, продължаваме с разискванията.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа!
Госпожо Председател, Вие допускате изказвания от тази трибуна, които не са по темата. Господин Ибрямов направи изказване, в което не говореше никъде за никаква корупция и не му направихте нито една забележка. Това не е коректно. Когато има дебат на тема „Корупция“ и вот на недоверие на тема „Корупция“, трябва да се говори за тези проблеми. Цялото изказване на господин Ибрямов беше в сферата на фантазиите и във всякакви други неща, които те смятат за проблеми, но не и за корупцията.
Молбата ми е всички, които се изказват от тази трибуна в днешния дебат, да говорят по същество, да им правите забележки и да ги напътствате. Вярно е, ДПС трудно биха говорили за корупция за други политически сили, защото в крайна сметка почти три десетилетия те трябва да говорят за себе си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов.
Господин Ибрямов, заповядайте по начина на водене.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, колеги! Взимам думата по начина на водене.
Госпожо Председател, допуснахте от парламентарната трибуна вицепремиер и министър да обижда българска партия на етническа основа. Припомням Ви, че такъв документ никъде не съм срещал – официален документ, но Ви напомням, че има официален документ от Европейската комисия от 2013 г., която обявява две формации в България за фашистки и те са в управлението на държавата тази година. Това е истината.
Госпожо Председател, прекъсвайте министър или вицепремиер, когато говори неистини за българската авиация или за бойна техника. Сега е приземена българската авиация. (Силен шум и реплики.) Сега не работят, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене, господин Ибрямов.
Моля Ви за тишина в залата.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Сега не работят нито самолетите, станахме свидетели на приземяване на два хеликоптера…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Да, към Вас: да прекъсвате такива министри и вицепремиери, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми министри, дами и господа народни представители! Признавам си, че очаквах повече от Вас. (Силен шум и реплики. Оживление. Смях. Частични ръкопляскания.)
Признавах си, че очаквах конкретни и ясни примери и доказателства за корупция, а не празни приказки за пореден път. Признавам си, че исках наистина нещо да покажете на българския народ, че ще се случи и ще започнете да говорите към нещо по-добро. Но как да има конструктивен диалог тук, как да има конструктивен вот на недоверие като всички осъзнавате, че един конструктивен вот на недоверие се гради на това, първо, да имаш програма – конструктивна, алтернативна, и да предложиш алтернативен министър-председател? Е, няма как да стане, защото единствената група, която може да предложи министър-председател, който не е участвал никога в разграбването на държавата (оживление, силен шум) и няма нищо общо с корупцията, това е „Воля“. (Ръкопляскания от „Воля“. Смях. Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата.
КРЪСТИНА ТАСКОВА: Тези дни слушам от представители на БСП, че те не са статуквото, че те са алтернативата. Ето я първата огромна пропаганда: кой, ако не Вие, не сте статуквото?! Аз ли съм статуквото, „Воля“ ли е статуквото?! Нали точно по Ваше време аз бях тийнейджър и помня тези години, когато бяха убити театри, унищожени опери, морални ценности. Издигнахте чалгата в култ като културно богатство, за да може днес да наричате хората „дебили“ и „лош материал“. (Силен шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това ли ще бъде алтернативата?
Колеги, бъдете честни най-вече и преди всичко към собствените си симпатизанти – хората, които наистина носят лявата идея в сърцето си. Обърнете се към тях и кажете кои са грешките Ви, какво сте допуснали като грешка, защото ние знаем, че Вие сте абсолютно същите – просто ще замените хората на ГЕРБ с Ваши хора и отново народът ще остане най-назад.
Госпожо Нинова, един въпрос към Вас: Вие с коя част вкарахте вота на недоверие? С тази, която приватизираше със СДС, или с тази, която толерираше корупцията в БСП? Вие отговорете на тези въпроси и отговорете на българските граждани какви пенсии, какво образование и какво здравеопазване имаше по времето, когато БСП управляваше.
Така че аз с чиста съвест ще гласувам вот на недоверие, който обсъждаме днес „против“, тъй както бих гласувала и „против“ вот на доверие към сегашното правителство. (Възгласи: „Еее!“ Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Таскова.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте за изказване, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Ще ви отделя няколко секунди, за да Ви припомня едни факти. (Показва плакат, на който пише: „Националноосвободително движение „За чиста и свята република“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Марешки, моля Ви, направете изказването, после ще го покажете на колегите.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Говорим за Националноосвободително движение „За чиста и свята република“ от 2016 г., когато започнахме тази борба и поставихме на първо място корупция, на второ място – картели, на трето място – контрабанда. Радвам се, че почти две години по-късно Вие намирате сили да започнете да говорите за корупцията, а от няколко дни се докоснахте до темата „контрабанда“, макар и съвсем повърхностно, но нито дума за картелите, в които явно имате участие в създаването им, покровителстването им и помощта им за ограбването на българския народ.
Да, ако трябва да съм честен, преди два дни господин Зарков може би се изтърва, или не знам, но каза в едно предаване в националната медия, че най-вероятно ще се окаже, че картел в горивата има. Поздравявам го, само че според мен това е изтървана реплика и той никога повече, както и всички останали от „БСП за България“, няма да спомене думата „картел“ в горивата, а предполагам, че и другите картели, за които сега целият бизнес говори – и в търговията със стоки, и така нататък.
Слаб Ви е таймингът. Това ще бъде мотото на моето изказване. Две години чакате, за да разберете, че корупцията вече е нещо нетърпимо и трябва да бъде преборено.
Ще се обърна и към колегите от ДПС. Ноември месец в преговорите за вот на недоверие ние казахме, че в момента не виждаме алтернатива на политическия небосклон. Няма да се сърдим, че тази инициатива ни беше отнета декември месец и беше спомената от Вашия почетен председател, който я повтори и Вие я подехте. Ние се радваме, че следвате знаците, които даваме.
Малко по-късно ние казахме второ нещо, че няма да участваме в този цирк, в който се убедиха всички български граждани, че се превръща този вот на недоверие и че няма да участваме във внасянето му. Пак месец по-късно Вие ни последвахте и в това нещо и считам, че това е правилната позиция.
Сега Ви даваме още една възможност, уважаеми колеги от ДПС, а и от БСП. Последвайте ни и в третото нещо. Корупцията наистина е нещо много важно и срещу нея трябва да се борим ежедневно. Не само да говорим, да се борим с реални действия. Но не вотът на недоверие е начинът, по който ние да водим тази борба. Затова последвайте ни и в третото нещо, последвайте ни в това да не подкрепяте този безсмислен вот на недоверие, защото това е истинската, отговорна, държавническа постъпка, защото противното означава хаос. Вот на недоверие се прави за сваляне на правителство. Сваляне на правителство би тласнало страната днес към хаос, към безвремие, към допълнителна, още по-висока, ширеща се корупция. Гледайте примерите, които Ви даваме ние от „Воля“ и продължавайте напред.
Защо този вот е безсмислен? Защото статуквото не е достатъчно слабо, за да се предаде, а алтернативата, истинската алтернатива, не е още достатъчно силна, за да заеме мястото. Когато дойде моментът, ние ще Ви дадем сигнал, Вие не го пропускайте. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Марешки.
Реплики към изказването на господин Марешки? Не виждам, реплики.
Други изказвания?
Госпожо Йончева, заповядайте.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа, уважаеми министри! Преди малко депутат от ГЕРБ направи едно изказване и поради неговата фундаментална важност, държа да го напомня, цитирам: „Силата на партия ГЕРБ е Бойко Борисов, който смело разбива всички корупционни схеми“.
Очевидно ГЕРБ имат чувство за хумор. И така междувременно в условията на закачки и шеги, корупцията в България се превърна в житейска норма, в неизбежност. Тя вече е битов стандарт, като започнем от дребни рушвети за чиновници, отчисления за обществени поръчки, откупени дипломи и купени шофьорски книжки. Вие успяхте да вкарате корупцията даже в детските градини. Днес вече има концентрация на власт в цели общини, където политици чрез поставени фирми на бизнес партньори, роднини, източват публични ресурси за милиони.
Финансово-икономическите схеми на хора, близки до властта, водят вече до поръчкови убийства. Създаден е вече модел на управление, който превръща областните градове във феодални владения на мутри, бизнесмени, политици. Владения, където законът не важи за този, който е приближен до кмета, до полицията, до ГЕРБ. Владения, където българинът, който не е част от корупционната схема, няма никакъв шанс за просперитет. Навсякъде нагласени конкурси, договорени поръчки. Липса на конкуренция убива всеки бизнес, отнема правото на бъдеще на цели поколения.
Вие успяхте даже да създадете и легална корупционна схема, схема за 2 млрд. лв. – санирането. Ето как. В началото не давате референтни стойности за цената на санирането, има случаи при които санирането на дадени сгради излиза по-скъпо, отколкото ако бъдат построени наново. Парите за санирането са многократно завишени и това става ясно още през 2015 г., когато държавата плаща над 300 лв. на кв. м. Само за сравнение, в същото време по Европейска програма „Енергийно обновление на българските домове“ се санират сгради на цена 114 лв. на кв. м, тоест двойно по-евтино.
Големите обществени поръчки за саниране се печелят от определени фирми, свързани с властта. В Хасково например последната поръчка за саниране от юни 2017 г., при участие на 130 фирми, 10 блока от 11 са спечелени от роднинско-приятелския кръг на областния координатор на ГЕРБ, за което имаме документи и сме ги предоставили на Прокуратурата.
Липса на реална конкуренция води до лошо качество на санирането. Примерите са много. Но моделът в община Хасково е модел за това как функционира ГЕРБ и в други общини. Това е моделът на управление на България днес. Този модел е много повече от шуробаджанащина. Извършва се безскрупулна и нагла схема за подчинение на общините от един кръг с ясна цел – търговия с обществен, с общински ресурс.
Накратко да припомня. В община Хасково, който е пример за това как се извършват схемите, по искане на областния координатор на ГЕРБ са назначени на ключови позиции роднини и бивши съдружници от същия областен управител на ГЕРБ и депутат.
Ще напомня заместник-кмет, ресор „Строителство“ – бивш съдружник, втори заместник-кмет – бивш съдружник, директор на финансова дирекция – първа братовчедка и бивш съдружник, председател на Комисията по бюджет и финанси – зет, съпруг на директора на финансовата агенция. Последният е акционер в над 40 фирми, които в област Хасково печелят обществени поръчки за над 50 млн. лв., само за последните две години и половина. Една от тези фирми е в топ три на фирмите в страната, които санират сгради по програмата „Енергийна ефективност“.
Няма съмнение, че тези финансово-икономически схеми в страната, организирани от Вашите областни координатори, генерират корупция, генерират бедност в родината ни. Тези схеми се ползват за печелене на избори, като част от ресурса се използва и за закупуването на медийно влияние. Неслучайно България се срина по свободата на медиите. От 34-то място 2006 г. – място, което си поделяхме с Франция, днес сме на 107-мо място.
Друга форма на политическа корупция и рекет, известна като „Суджук гейт“. Около набралото популярност изнудване на 4 тона суджук се разкри цяла схема за управление под формата на корумпираност.
Вие се опитахте даже да засекретите корупцията, като ограничите информацията относно преградното съоръжение по българо-турската граница, така наречената „Ограда“. Съоръжението е построено некачествено. Проектите за оградата са променени и се различават значително от първоначалното задание на Министерството на вътрешните работи. Това е констатирано даже в доклад на Главния инспекторат на Министерския съвет.
Бих попитала господин премиера, ако беше тук: как ще обясните на обществото, че при изхарчени 180 млн. лв. за оградата по турската граница, още преди настъпването на зимата тя започна да пада? Защо не потърсите отговорност от областните управители? Отговорност от изпълнителите? Защо и как са променили проектите в процеса на изпълнение? Как ще обясните, че много по-добра ограда – като технически параметри, между Гърция и Турция струва значително по-евтино?
Господа от ГЕРБ, Вие казвате, че корупцията не е проблем, че имало само усещане за корупция. Един от политическите ни партньори – Съединените американски щати, казва за управлението на Борисов, за управлението на ГЕРБ следното, цитирам доклад на Държавния департамент: „Служители във всички клонове на правителствата са замесени в корупционни практики, безнаказано. Корупционните практики включват и сложни схеми за присвояване“.
Защо премиерът не отговаря кои са тези сложни схеми? Кои? Защо не ги разследвате? Защо поне не ги назовете? И кои са тези служители във всички клонове на правителството, които участват в корупционни схеми? Защо българският премиер мълчи?
Има един закон, законът за омертата. Този закон безспорно се спазва в България. Това е законът на мафията, това е законът на мълчанието, но българинът има точка на търпимост, и смятам, че ние вече я стигнахме – превръщането на България в корумпирано владение на ГЕРБ и на господин Борисов. Превръщането ѝ в територия, без перспектива за нас българите, няма да мине. Но пасаран, господин Борисов! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Йончева.
Реплики към изказването на госпожа Йончева? Не виждам реплики.
Господин Добрев е заявил изказване – заповядайте. После министър Нанков – министър на регионалното развитие, после господин Валери Симеонов – вицепремиер.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Йончева! Месеци наред хвърляте кьорфишеци по мен. Месеци наред! Не знам каква е Вашата фиксация, точно върху мен. Колегите ме питат, не мога и да им отговоря. Няма да коментирам всички глупости, които изговорихте, защото с документи в националния ефир показах, че фирмите, които Вие визирате, са спечелили повече поръчки при Вашия кмет на Смолян – Дора Янкова – 2005 – 2009 г., отколкото в община Хасково (ръкопляскания от ГЕРБ).
РЕПЛИКА ОТ „БСП за България“: Не лъжи!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И също, че в община Хасково тези фирми, които Вие визирате, са загубили повече поръчки, отколкото са спечелили, включително най-голямата за 20 млн. лв., за сметосъбиране и сметоизвозване. В тези детайли няма да влизам, защото искам да използвам времето, което имам, да Ви задам отново няколко въпроса, за да видя дали пак ще отговорите с „не“, „не“ и „не“, и „не“ или вече ще стане „да“, „да“ и да“.
Първият ми въпрос към Вас е: Вие имате ли фирма, която е съдружник 50 на 50% с офшорна фирма „Далий трейдинг лимитед“ от Виржинските острови? (Реплики от ГЕРБ: „Ааа?!“.) Петдесет на 50%. Ето го документа от Търговския регистър. Същата тази фирма, според решението, общо капиталът на фирмата е 10 хил. лв., обаче вижте какво се случва. От тези 10 хил. лв. фирмата на госпожа Йончева, „Авторска телевизия“, се задължава срещу вписаните 50 дяла и така нататък да внесе 5000 лв. От друга страна, офшорката „Далий трейдинг лимитед“ се задължава срещу същите 50 дяла да внесе, забележете, 315 хил. лв.! (Реплики от „БСП за България“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това са конкретики, които съобщава господин Добрев. Който има конкретика, нека да застане и да говори.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Това са конкретни данни, на които ние искаме да се отговори. Откъде са тези 315 хил. лв. и за какво са дадени в тази Ваша обща фирма?
Оттам нататък на следващата страница в същия този документ в решение за създаване на фирмата е записано: След учредяване и вписване на „Офроуд“ ООД – въпросната фирма, за която говоря – „Далий трейдинг лимитед“, на основание чл. 134 и следващия от Търговския закон да направи допълнителна парична вноска в размер на 250 хил. евро. (Реплики от ГЕРБ: „Ааа?!“.) Първо 315 хиляди, после още 250 хил. евро!
Ако се чудите в кои сметки са влезли тези пари, ще Ви покажа удостоверение – Корпоративна търговска банка (възгласи от ГЕРБ „Охоо!“ и „Ооо!“)…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Това държавни пари ли са, общински ли са?
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: … където „Авторска телевизия“ на госпожа Йончева е направила превод в размер на 5000 хил. лв., а, от друга страна, валутен превод в размер на 161 хил. евро, 161 хил. евро с равностойност на фиксинга на БНБ – 315 084,21 лв. от „Далий трейдинг лимитед“.
Става още по-интересно. Интересното е кой стои зад тази офшорка? Защото офшорката има двама номинирани директори. Зад офшорката, според пълномощното, упълномощено лице е Зорница Пламенова Блъскова. Ако потърсите в Интернет информация за лицето Зорница Пламенова Блъскова, ще видите, че това лице е съдружник с Георги Славчев Георгиев в една много интересна фирма. Фирмата се казва „Инвестмънт проджектс“ АД. (Възгласи от ГЕРБ: „Охоо!“.) Същата тази фирма е във всички доклади за източването на КТБ. Същата тази фирма! (Ръкопляскания и възгласи „Браво“ от ГЕРБ.)
Кредити на „Инвестмънт проджектс“ АД към 2013 г. – 42 млн. 32 хил. 59 лв. (Ръкопляскания и възгласи от ГЕРБ: „Охооо! Браво!“) Към 2014 г. – 50 млн. 163 хил. 419 лв. (Реплика от ГЕРБ: „А, ходил ли е в КТБ?“) И към 16 февруари 2017 г. – 35 млн. 656 хил. 182 евро! (Реплики от ГЕРБ: „Евро?! Евро?!“) Близо 70 млн. лв. евро!
Какво казват одиторите, включително „Аликс партнерс“ – външните одитори, за дружеството „Инвестмънт проджектс“? Докладът на „Аликс партнерс“ констатира че е „куха фирма, през която са били насочвани средства от кредити от КТБ. „Инвестмънт проджектс“, изглежда, е канал за финансиране, като не докладва оперативни приходи и отчита само други текущи активи и просрочен дълг. Нейните активи изглеждат само вземания, получени от трансферите към свързаните, и е малко вероятно, да бъдат вероятно да бъдат възстановени“ – се посочва в международния одитен доклад на „Аликс партнерс“. (Ръкопляскания и възгласи от ГЕРБ: „Браво, браво!“)
Познавали сте Цветан Василев единствено от награждаването „Банкер на годината“. Обещах Ви на една наша пресконференция, че няма да се… (Викове: „Еее!“ и реплики от „БСП за България“: Това няма нищо общо!“, реплики от ГЕРБ: „Как да няма?“) …занимавам с Вашето семейство и наистина няма да се занимавам с Вашето семейство, иначе ще ми е много лесно да докажа връзката между Вас и господин Цветан Василев, така че ще продължа само с Вас. Няма да се занимавам с Вашите братовчеди, майки, бащи, дядовци, баби, калековци, лели и така нататък. (Викове от „БСП за България“: „Еее!“) Както Вие правите с мен!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Какво искате? Цвета, намеси се!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Само с Вас! Има списък, има списък! (Силен шум и реплики от „БСП за България“ и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Стойнев! Господин Стойнев, в момента се изнасят конкретни данни. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Ако Вие имате такива данни, изнесете ги! Моля Ви! Аз проявих търпение към изказването, което направи госпожа Йончева. Моля, седнете си на местото! Моля Ви, господин Стойнев! Моля Ви, господин Стойнев, това е изказване на народния представител Делян Добрев. Моля Ви, колеги, запазете тишина!
РЕПЛИКИ от „БСП за България“: Няма нищо общо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Цветанов, моля Ви! Господин Стойнев, моля Ви!
Заповядайте, господин Добрев, продължете.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По друга тема, тъй като виждам, че господин Стойнев много се дразни и оставам тази тема и започвам друга. (Оживление, смях в ГЕРБ.)
Госпожо Йончева, Вие 2005 – 2009 г. получили ли сте близо 700 хил. лв. от дружества? (Възгласи от ГЕРБ: „Охооо!“) Включително най-големите суми са от дружества с държавно участие. (Възгласи от ГЕРБ: „Охооо!“) Например от „Лукойл“, където държавата има златна акция, получили ли сте 126 949,17 лв.?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Е, това корупцията ли е? Корупция ли е това?
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: От ЕОН, където държавата има 33% – получили ли сте 69 811,33 лв.? По това време с господин Станишев живеехте ли на семейни начала, беше ли Ви приятел, или не беше? Въздействал ли е той върху тези фирма, за да Ви дадат тези пари, или не е въздействал – 700 хил. лв. – 696 172,70 лв.?
И последно, за да не отегчавам и колегите, мисля, че на всички стана ясно за какво става въпрос, не се занимавам с Вашите роднини, Вие самата, госпожо Йончева, ходили ли сте в КТБ? Нали знаете, че има списък (показва ксерокопие), където се откриха и други Ваши колеги, например господин Кирил Добрев? В този списък Вие фигурирате 6 пъти? (Ръкопляскания и възгласи от ГЕРБ: „А, браво, браво!“) Като само едното от посещенията Ви е в TV7. (Викове и реплики от „БСП за България“.) Само едното от посещенията Ви е в TV7! (Изказването на оратора продължава при подвиквания, шум и реплики от „БСП за България“ и ГЕРБ.)
И последно, когато Станишев беше премиер, Вие му бяхте спътница в живота, водещ журналист по онова време или поне се изявявахте за такъв, защо не попитахте веднъж за „Батко и Братко“? За „Батко и Братко“ защо не попитахте веднъж? (Реплика от „БСП за България“.) В случая, за който Вие говорите с Хасково, аз нито съм възложител, нито съм свързано лице с тези фирми. А там беше съвсем ясно какво се получава.
И без да визирам Вас, накрая ще кажа – визирам всъщност колеги отляво, при Вас се получава: „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“ Благодаря. (Бурни ръкопляскания и възгласи от ГЕРБ: „Браво, браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Добрев.
Реплики? (Реплики от „БСП за България“.)
Заповядайте, госпожо Йончева – лично обяснение. Да разбирам, че няма реплики?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Те нямат право!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма реплики.
Заповядайте.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми колеги, първо, държа да кажа, че никога, никога не съм използвала държавни или общински средства, нито съм участвала в държавен или общински бизнес.
Държа да кажа, че като журналист и автор на документални филми винаги съм водила изрядно счетоводство и съм плащала данъци. (Ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“: „Браво, браво!“) Ако има нещо нередно, нещо незаконно, даже съмнение за нещо нередно или незаконно, не само моля, а настоявам да бъде внесен сигнал в Прокуратурата или в съответните органи. (Силен шум и реплики. Реплика от ГЕРБ: „Тепърва предстои!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Ако има даже съмнение, че съм участвала в някакви корупционни практики, също Ви моля да внесете сигнал пред съответните органи!
По отношение на господин Добрев,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Лично обяснение – към мен, госпожо Йончева! (Викове и реплики от „БСП за България.) Извинявайте! Лично обяснение! Извинете!
Продължете!
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Обръщаме се към господин Добрев и сме внесли сигнала в Прокуратурата, защото като министър на икономиката и енергетиката неговото семейство е получило необезпечен кредит от 2 млн. лв. (Викове от „БСП за България“: „Ууу!) Този необезпечен кредит е взет от фирмата на неговия зет, съответно от офшорна компания. Господин Добрев казва, че е взимал заеми от офшорни компании, както и неговите родители чрез фирмата на зет си.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Нали е лично обяснение!?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Лично обяснение е, да. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: И нещо, което мисля, че и колегите трябва да знаят – заеми от офшорни компании често е начин да се върнат обратно средства в България…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: …но вече като чисти пари. Защо? (Реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Две минути минаха, господин Стойнев?!
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Заемът след петата година не е изискуем. Той може да не се връща. (Реплики.) Ето защо…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, госпожо Йончева!
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Ето защо ние сме внесли в Прокуратурата и този случай, както и…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, госпожо Йончева! Благодаря Ви. (Ораторът продължава да говори на изключени микрофони.) Благодаря Ви, благодаря Ви, времето!
Имаше лично обяснение от госпожа Янкова, след това лично обяснение – господин Добрев. (Силен шум и реплики от „БСП за България“).
Заповядайте, госпожо Янкова! (Реплики от „БСП за България“.) На госпожа Янкова да дам ли? (Реплики.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте! Лично обяснение!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (към Дора Янкова): А Вие отстъпвате по начина на водене.
По начина на водене – добре, господин Добрев!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Председател, ако случайно сте забравили, предполагам пред Вас стои дневният ред на нашето заседание, което Вие лично сте свикали извънредно и би трябвало да знаете за какво става въпрос.
Във всичките изказвания тук, които бяха досега, под някаква форма може би завоалирано, може би малко отнесено се говореше наистина за корупция и за несправянето на правителството на Бойко Борисов в борбата с корупцията.
Едно изказване обаче – на господин Добрев, което беше тук, може би – не го знам, ако той наистина възприема, че това е корупция, господин Добрев, Вие доказвате, че това правителство наистина не се справя с тази борба! Това правите в момента – с тези данни, които изнасяте, и никой-нищо досега не е взел мярка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не към господин Добрев, а към мен, господин Ерменков – че е по начина на водене!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Не, аз към Вас се обръщам, госпожо Председател, защото нека да бъдем сериозни. Нека в този дебат да се чуят, ако има корупционни практики, които са във връзка с общински и публични средства, което е корупцията и което е работата на правителството по високите етажи! Нека да говорим за провали или за успехи! Да ми кажете примерно, госпожо Председател, или да обърнете внимание на управляващите да дадат пример с колко корупционни практики са се справили досега? Какви победи имат в тази битка, за да могат да стоят с лицето си тук и да ни обвиняват, че ние сме били популисти?
Много моля! Искам още един път да обърнете внимание – когато някой тук застане на тази трибуна да говори, да се придържа към темата, да не говори общи теми! Защото в общи линии тук всеки един от нас може да каже за някой друг нещо си, после другият да стане и с правото си да се защити. Но това няма да има нищо общо с темата, която обсъждаме. Затова Ви правя наистина едно внушение – ако може, придържайте се към дневния ред и направете това заседание да бъде нормално! Пропуснахте да извикате страхливеца да дойде тука…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков! (Шум и реплики.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: …ама поне най-малкото бъдете… (Ораторът продължава да говори на изключени микрофони. Ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“: Браво, браво!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене, господин Добрев – имахте и Вие забележка.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Имаше лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, нека да свършим с процедурата по начина на водене, тъй като започнахме тази процедура, и тогава ще пуснем госпожа Янкова.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Моята процедура е по начина на водене, защото госпожа Йончева за първи път е народен представител – в процедура на лично обяснение, където тя трябваше да се защити и да отговори на някои от нападките, да ги кръстим, или на някои от истините, които аз казах, Вие й позволите тя отново да напада мен със същите тинтири-минтири, дето ги слушаме тук от шест месеца. (Смях в ГЕРБ.)
Госпожа Дора Янкова, тъй като видях, че иска лично обяснение – нищо лошо не съм казал. Ако ме е разбрала погрешно, се извинявам. Но договорите са при мен – единият е за 10 млн. лв., а другият – за 7 млн. лв., и мога да й ги дам, за да си ги припомни. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Добрев.
Госпожо Янкова, заповядайте за лично обяснение.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми заместник-председатели на Министерския съвет, уважаеми министри, госпожи и господа народни представители! Господин Добрев, за пети път ми споменавате името и не мога да разбера – по повода за фиксиране, но в момента аз нямам тези два договора. Беше ми интересно, те са в община Смолян. Можете да ми дадете копие, ще Ви бъда благодарна. Беше ми интересно, че Вие ги показвахте и по телевизиите. (Народният представител Делян Добрев се приближава към трибуната и подава на народния представител Дора Янкова документи.) Благодаря Ви!
През 2006 г. избрах въпросната фирма, за която спорите, да изгради регионалното депо за твърди битови отпадъци на Смолян за общините Смолян, Чепеларе и Баните. Първата поръчка е за около 9 млн. лв. 800 хил. лв., втората поръчка – за около 6 млн. лв. За петте години, за които съм кмет, около 12 млн. лв. са изплатени от Фонд „Регионални проекти“ на Министерството на финансите. При посещение на първото правителство на Борисов Ваш заместник-министър и министър в Смолян казват, че това е най-модерното депо – на Смолян!
Искам да споделя – и сега, след 2011 г., продължи да се изгражда и самото депо се прие преди една година. Тъй като казахте, че най-много поръчки е печелила община Смолян, по данни на местен вестник 32 млн. 700 хил. лв., въпросната фирма е получила за строителство. Тоест до 2011 г. – 12 млн. лв., след това 32 млн. лв. 700 хил. лв. (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) – за улици, за общински пътища, за сгради. И ако искате да поговорим за това кое е укоримо, или не – в момента се води дебат в общината, между общински съветници и местни медии (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) за договора с фирмата от Мадан, която е, не бих искала по този начин да Ви ангажирам, за доставка на 700 т пелети за „Визьор“ на Златка и Александър Добреви,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Янкова, времето напредна. (Шум и реплики.) Времето напредна!
ДОРА ЯНКОВА: …които са на стойност 406…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Янкова!
ДОРА ЯНКОВА: Може и това да не е укоримо, ама дайте, когато говорим, Вие се дразните, да говорим за нещата такива, каквито са. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето изтече! Вече сте една минута над времето. (Викове от ГЕРБ.)
ДОРА ЯНКОВА: Да говорим нещата като истини и да не се опитваме да въвличаме хора в определени дискусии. Да, Вие не казвате нищо лошо против мен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря ви, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА: Вие говорите в момента… (Ораторът говори на изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, благодаря Ви! Вече трета минута говорите! Благодаря Ви, благодаря Ви. (Реплики на народния представител Делян Добрев.)
Министърът на регионалното развитие и благоустройството иска думата.
Заповядайте, господин Добрев – виждам, че има някакво неразбиране. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) По-скоро има неразбиране между двамата колеги – какво точно е искал да каже господин Добрев, затова (викове и реплики от „БСП за България“) си позволявам да му дам лично обяснение. (Реплики.)
Колеги, моля Ви! Винаги съм била толерантна към всички!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Госпожо Председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нека да чуем какво ще каже господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Госпожо Председател, отказвам се, за да са спокойни колегите отляво. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Добрев.
Думата има министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, господа вицепремиери, уважаеми госпожи и господа колеги министри!
Аз ще изляза малко от хасковската тема относно Програмата „Енергийна ефективност“, тъй като за пореден път се засегна между впрочем темата с, видите ли, голямата корупция, обзела тази може би най-социална, икономически най-ефективна за цялото общество Програма – ще кажа какво имам предвид за тази екологично-ефективна, реализирана някога в България в последните 28-29 години.
Но може да започна оттам, че цитирайки една мантра, знаете, да не казвам кого точно цитирам, че една лъжа, повторена сто пъти, може да ни прозвучи и като истина, на различни дебати – и от тази висока трибуна, и на експертно ниво, и в общественото пространство заклеймяването на Програмата с подобни манипулативни тези, и ще кажа защо те са манипулативни, наистина обрича може би на нетолкова оптимистично нейното бъдещо дългосрочно продължение.
Все пак благодаря на тези колеги отляво, които в тези три години прозряха и успяха и в публични изяви, и от тази висока трибуна, да оценят нейните ползи, нейния ефект, ефекта за българските граждани и в последните месеци чуваме дори от Вас, колегите отляво, наистина на експертен почин мнения за нейното бъдещо продължаване.
В самото начало Вие плашихте със сенки от килерите българските граждани, собственици на апартаменти в панелните блокове. То не беше ще им вземем апартаментите, то не беше ще им се вдигат данъците пет, шест, десет пъти – хубаво е, че тези времена отминаха и вече разглеждаме Програмата и през политически ракурс, но доста по-експертно.
Ще кажа къде се манипулира общественото мнение: може би всички български граждани, когато коментираме наистина някои от нейните, да не казвам, слабости, може би в недобре обяснени назад във времето модели и механизми на функциониране. Факт е, че ние си взехме много поуки от това, което Вие говорите, пък и от това, че Програмата е нова като концепция, наследила, разбира се, една европейска такава, за която Вие спекулативно отново споменахте разликата в цените – ще обясня защо има и разлика в цените, но Програмата наистина се оптимизира в нейните четири години дотук в процеса на изпълнение – и като контролни механизми, и като цени.
Вие споменахте на първо място темата с концентрацията на обществени поръчки и с концентрацията на определени фирми в даден областен град, или Вие сте критикували много пъти Програмата за концентрация на фирми, изпълнители на обществени поръчки, в конкретни юридически лица на територията на цялата страна, което е тотална митологема, факт, който не почива на никакви доказателства. Към момента приключени или са в процес на реализация 1517 сгради, а фирмите-строителки са 967? По-голяма диверсификация на строителния бранш в подобна публична програма, здраве му кажи! Отделно имаме над 200 фирми по технически обследвания, 260 за строителен надзор, а почти всички надзорни фирми в България, регистрирани в ДНСК – ДНСК издава лицензите, участват в Програмата, така и проектантски бюра, и проектантски фирми – над 220 по Програмата, така че тази теза наистина – съвет, има добри експерти във Вашата група, моля Ви се, непознавайки материята, не я развивайте.
Втората спекулативна теза – аз наистина ще бъда кратък и с нея ще завърша – е тезата с цените. Тезата с огромните разлики в цените. А Вие спомняте ли си, без по никакъв начин да искам да политизирам процеса, една публична инвестиционна програма, наречена „Устойчиво развитие на регионите“ – „Растеж“, за половин милиард лева? За половин милиард лева! Всички си спомняме в кой кабинет се реализира тя, как за няколко седмици, без каквито и да е критерии и правила, се раздадоха в буквалния смисъл на думата, буквалния – без каквито и да е критерии, методика на оценка на проектите и да не изброявам още други фактори, половин милиард лева без каквито и да е индикативни, максимални, референтни цени, или както искаме да ги наречем. Без каквито и да е цени! Едни и същи детски площадки и спортни площадки като количествено-стойностни сметки, като сложност на изпълнение в едно населено място струваха 80, по КСС – не повече от 20, а в друго струваха 180 хил. лв. по Вашата програма – плувни басейни в населени места с по 60-70 души. И тогава същите Вие твърдяхте, че пазарът определя и формира цените. Такъв принципен подход заложихме и ние, когато стартирахме Програмата, и именно на пазарен принцип фирмите-изпълнителки да се конкурират след изготвяне на двете обследвания – конструктивно и техническо, което даваше необходимата индикативна стойност на дадената сграда.
Флуктоации в цените между отделните контрагенти нямаше. Имаше не повече от 15-20%, тоест при първоначална цена от 270-280 лв., цените не падаха при провеждането на търговете повече от 230-240 лв., най-ниските цени. Но трябва да отбележим, че тези цени даваха възможност в тези сгради да се извършват n на брой дейности, в пъти повече от Европейската програма, която цитирахте, в която се извършваха дейности само по елементарното саниране – подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация. Тук говорихме за пълния набор енергоефективни мерки с подмяна на инсталации, дори със соларни панели за топла вода, с промяна на щрангове от вертикални в хоризонтални, за намаляване на сметките на българските граждани, за конструктивни обследвания, да не изброявам всички допустими дейности, които първоначално с тези високи цени, наистина те бяха високи, бяха допустими и българските общини се възползваха от тях.
Втора спекулация по темата „Цени“. Коментирахме два блока в Еленово – четях мотивите във вота, съседни блокове с почти еднаква квадратура от 3 хил. 800 кв. м. Това е, колеги, все едно да сравняваме ремонта на два автомобила от една и съща марка, от една и съща година, да речем два москвича от 1980 г., и примерно аз или някой от Вас, притежавайки такива автомобили, аз да сменя само автомобилните гуми на автомобила, Вие да закупите автомобилни гуми и радиатори, да си подмените двигателя и чистачките, предно и задно стъкло. Нормално е цената на Вашия ремонт да е по-висока от цената на ремонта на моя „Москвич“.
Когато в една сграда – Вие разсъждавате тя е толкова квадратни метра, другата е почти същата квадратура, Вие трябва да си дадете сметка, че сградата е жив организъм. В процеса на своята експлоатация от 40-50 години е нормално да са извършвани в едната повече, а в друга по-малко мерки по енергийна ефективност. Тоест, в едната са поставяни климатици, монтирана е нова дограма, индивидуално са го вършили хората назад във времето, а не както понастоящем да решаваме цялостните проблеми на тези сгради, и е нормално да имаме флуктуация в цените от 30-40% на база и на повече дейности в едната сграда спрямо другата сграда.
И наистина звучи обидно – Вие твърдите, че ГЕРБ, правителството са корумпирани. Обидно звучи 200 кмета, които участват в Програмата от всички парламентарни групи, да казвате, че те са корумпирани. Обидно звучи над 100 хиляди работници – строители, проектанти, доставчици на материали, производители на материали, надзорници, консултанти, те също да са корумпирани. Ами, дайте да си вкараме строители и проектанти от чужбина, кметове от чужбина и да решим проблема, който наистина съществува само във Вашите глави! Благодаря Ви за вниманието. Извинявайте, че говорих толкова дълго. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Уважаеми народни представители, други изказвания?
Господин Вицепремиер, зная че имате изказване. Само бих искал…
Изказване?
Заповядайте.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители!
Уважаеми министър Ненков, аз имам към Вас само няколко въпроса. Първият ми е: защо Сметната палата вкара самото саниране в Прокуратурата и как ще отговорите Вие на това? И ще Ви дам пример с две общини: в община Велинград санират на 360 лв. на кв. м, а в община Брацигово санират на 340 лв. на кв. м. Това не са ли цени, които са в пъти завишени, цени, с които спокойно може да се изгради една нова постройка? Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Младенов.
Господин Министър, зная че не е парламентарен контрол.
Заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми колеги!
Започвам с факта, че Сметната палата извърши проверка и изводите от нея са обществено достояние, обществено известни. Проверката е в Прокуратурата. С цялото си убеждение, без по никакъв начин да коментирам, дори съм избягвал да коментирам работата на независимата съдебна власт, аз съм убеден, че в много кратко време ще имаме резултати от проверката и те няма да са във Ваша полза и в твърдението, което Вие в момента заявихте, тъй като Програмата функционира и нейните финансови механизми по идентичен начин с финансовите механизми, с финансовите, не коментирам механизмите на контрол, както всички оперативни програми, финансирани от европейските структурни инвестиционни фондове.
Без да коментирам експертността, целенасочеността и други тенденции в проверката, ако с подобен аршин и с подобен подход в Сметната палата влезе управляващ орган, всички оперативни програми трябва да страдат от същите пороци и дефицити, а моделът на финансовото им управление е заложен още през 2005 – 2006 г.
Отделно Вие явно не сте ме слушали, когато сравнявах – не знам защо точно „Москвич“ ми излезе на главата, може би по обективни причини, и дадох образен, нагледен пример защо има разлики и флуктуации в цените. Защото в една община като Велинград, цитирахте Вие, а аз мога да посоча и други такива общини, отделни сгради са санирани на 300 лв. на кв. м. Спекулация беше, между другото, че за тази стойност може да се построи нова сграда на квадратен метър, спекулация! Тук има колеги строители от Вас, между другото, които участват и в Програмата за саниране – пряко, лично, те отново от Хасково, между другото.
Та в този случай наистина може би трябваше да го обясня и по-подробно, но исках да бъда достатъчно кратък: когато имаме пет пъти повече дейности в една сграда от друга, в едната сграда правим кмета като възложител и се извършва само обикновено саниране, подмяна на дограма и полагане на топлоизолация. (Реплика от народния представител Драгомир Стойнев.)
Това доказва енергийният одит, тъй като в сградата с тези мерки ще се достигне енергиен клас „С“, господин Стойнев, каквото е минималното изискване за някои сгради, да! Дори тези минимални мерки, с които се достига енергиен клас „С“ спрямо обследването, в някои от сградите, в които се извършва това саниране, както го наричате, довежда до спестяване и икономия на енергия до 45 – 50%. В други сгради освен конструктивните укрепвания за удължаване живота на сградите и експлоатационния им период се извършват и ред други. Аз споменах част от тези дейности: подмяна на инсталация, щрангове за ВиК, ремонт на стълбищни клетки. Имаме и колеги от Вас, които също са участвали в Програмата като целеви бенефициенти – и в тази, и в предходната, Европейската, със съответните критики към тях. Затова сме ги изслушвали, когато има на експертно ниво почин и критики към изпълнението, за да подобряваме механизмите на контрол. Но всички тези спекулации явно наистина при някои от Вас, колеги, има неразбиране, може би ние сме виновни, защото не обясняваме достатъчно добре, но специално за цените, съжденията и манипулативните твърдения, които изнасяте, не отговарят по никакъв начин на обективната реалност и на истината. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Вицепремиер? (Шум и реплики.)
Имате думата, господин Стойнев – лично обяснение.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, проблемът е, че на здрави блокове покривите текат и хората се оплакват. Погледнете, че това не е саниране, а е топлоизолация. И най-голямото е това, което Вие ни обяснявате, е, че се плаща на база РЗП, а не на тази санирана площ…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, не злоупотребявайте с Правилника!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: … Тоест, ако е 100 квадрата – пример давам, за саниране, се плаща на 1000 квадрата. Ето там е кражбата и корупцията, и това трябва да го знаете!
Второто, което е: един милиард на МРРБ стои по сметката на БНБ…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, злоупотребявате с Правилника! Господин Стойнев, моля Ви, не злоупотребявайте с Правилника!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: … И карате Българската банка за развитие да тегли външно финансиране и да се плащат лихви! Ето тук също… (Ораторът говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, господин Стойнев, злоупотребявате с Правилника в момента! Благодаря Ви.
Господин Вицепремиер, имате думата. (Шум и реплики.)
Процедура?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, недопустимо изключихте микрофона на господин Стойнев! Господин Стойнев точно защо обясняваше не е съгласен с обръщението към него, което беше, и че спекулира. И той обясняваше точно защо не спекулираме – с конкретни числа, с конкретни примери и с това, което господин министъра си позволи да спекулира.
Така че, много Ви моля, когато някой оттук излезе на трибуната, внимателно следете защо е излязъл, какво говори и в дадения случай да разберете, че господин Стойнев със засягането, че беше спекулирал, обясняваше защо не е спекулирал. Не виждам защо му отнехте думата, освен за това, че не Ви харесаха числата, не Ви хареса примерът, не Ви хареса това, че в тази Програма наистина има корупция и то безумна. От тези 2 милиарда, ако поне 500 милиона са отишли за саниране, пак ще е добре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Процедура?
Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Принудих се да взема тази процедура по начина на водене. Още от самото начало исках да направя това предложение.
Господин Председател, под формата на процедура по начина на водене в този дебат се прокарват всякакви тези, включително и по процедурата лично обяснение, вместо да се обясни с какво е засегнато лицето, се прави контра нападение или опит за отговор.
Моля за следното: тъй като се злоупотребява с чл. 58, ал. 3, т. 3, тоест с не включване на времето за процедурата по начина на водене, аз моля оттук нататък да вземем решение и всички изказвания по начина на водене, които са си маскирани изказвания по същество, да им бъде отчетено времето. (Реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, колеги! Нека да сме възпитани.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Защото така се нарушава смисълът на Правилника. Нарушава се смисълът на разпределението на времето. Така тези от нас, които са по-кресливи и по-приказливи, използват процедурата за начина на водене, за да си изразят мнението и становището, без да се спази Правилникът, без този, който е нападнат, да има възможността да отговори. Това е смисълът на Правилника – да има равнопоставеност в дебата.
И моля, оттук нататък или радикално да ограничите процедурите по начина на водене, или това време да си влиза в калкулацията на всяка една от групите. (Реплики от „БСП за България“.) Ами, Вие направихте 17 процедури по начина на водене по две минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Прав сте за това, че колегите се отклоняват и много често се използва правото на лично обяснение и на процедура. Ще имам предвид забележката Ви.
Аз предлагам вече наистина да дадем думата на господин вицепремиера.
Заповядайте, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Дончев, уважаеми колеги министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, най-сетне дочаках да ми дадете думата. Благодаря Ви!
Мислех да не вземам отношение в днешните дебати, тъй като смятам, че нямат особен смисъл – това е мое мнение. Но няма как да не взема отношение, когато става въпрос за нещо, с което съм се занимавал в продължение на близо две години и съм загубил доста време, нерви и усилия. Става въпрос за оградата. Това е причината да застана на тази трибуна – защитното преградно съоръжение с Република Турция. Защото отново тук, от трибуната на Народното събрание, пред обективите на камерите и микрофоните на сайтовете и радиата, се изричат поредица от неверни твърдения.
Първо, беше казано, че съоръжението е некачествено, като се цитира някакъв доклад на Инспекторат по време на служебното правителство – обръщам внимание, което твърдение не е потвърдено по никакъв начин! И към настоящия момент защитното преградно съоръжение е с много по-високо качество и устойчивост от тези, които са изградени в останалите държави от Европейския съюз. Който не вярва, може да провери: Унгария, Сърбия, Македония. (Реплики от „БСП за България“.) Ще говорим и за Гърция – не я прескачам. Но едно такова твърдение за пореден път обругава, оклеветява труда и усилията не само на фирмите, които са го правили, а и на хората, които са отговаряли за това, включително областни управители, включително представители на министерства, специалисти и така нататък.
Второто невярно твърдение беше, че още преди зимата оградата е започнала да пада. Не е започнала да пада оградата ей така от само себе си, както се внушава, оградата падна при проливни валежи и то само на тези места, където нямаше преградна сила, която да спре пороите, формирали се в резултат на валежи от 315 литра на квадратен метър. За сравнение, в Баден-Баден бяха отнесени магистрали две години по-рано при валежи от 170 литра на квадратен метър! Пратиха снимки и публикувах тази снимка. Опитах се всички тези аргументи добросъвестно да ги изложа на автора на тези твърдения, по медиите, и в тази зала.
Не отговаря на истината също така, че нашата ограда е била по-скъпа от тази на Гърция. Нека да добавим: при споменаването и уточняването на цената на оградата между Гърция и Турция, че към нея – в тази цена, не е включен прилежащият път, не са включени и отвеждащите пътища. (Реплики от „БСП за България“.) Това е много скъпо, особено, когато се извършва в силно насечен терен, който, за съжаление, колегите, които в момента репликират, явно не познават този терен. Мога да Ви поканя и да Ви го покажа! Все пак говорим за цена – по източник от Вашата партия – от 500 лв. между Гърция и Турция. Нашата ограда даже е по-евтина, когато се извади пътят. Освен това тя е направена, както казах, в по-голямата си част в насечен терен – 120 км са на територията на Бургаска област.
По нататък. Към всички тези лъжи, които бяха изказани тук, от това отговорно място, ще си позволя да припомня и редица други лъжи, които бяха изказани по медиите, и също така в някакъв материал, който странно защо беше наречен „Документален филм“. Там ставаше въпрос за абсолютно неверни факти както по отношение на стойността на изграждането на оградата – стойността на линеен метър, така и общата дължина на оградата. Така и не ги научихте тези цифри – четири цифри са. Можеше да съберете тази информация и коректно да я цитирате.
Също така в периода от последните няколко месеца се стигна до такова, бих казал, унизително действие от човек, който нарича себе си „журналист“ – да показва снимка две години по-рано с разлистени дървета и да казва, че тази снимка е от края на ноември. А на снимката имаше мост, на който наполовина беше изградена оградата, на другата половина не беше изградена. Естествено, че не е, тъй като снимката е направена 2015 г., когато се е градила тази ограда.
Сега, по основното обвинение за едноредова и двуредова: тъй като съм в течение на проектирането и на препроектирането на оградата – почти ежемесечно съм присъствал както на място, така и на оперативките в Министерството на вътрешните работи, мога да Ви припомня, че всъщност решението за преминаване от двуредова към едноредова беше продиктувано от огромния бежански и емигрантски наплив по границата ни с Турция. Само за 2015 г. – припомням официалните данни от Министерството на вътрешните работи, бяха върнати – не пропуснати в България, а върнати, над 88 хиляди човека. Колко са минали, е друг въпрос, когато няма ограда. Това продиктува спешното препроектиране и то не е направено хайдушката, за да се усвоят някакви пари, или да се извърши някаква измама, а то е направено, защото трябваше спешно да се прегради пътят на тази лавина. И аз се гордея, че успяхме да го направим! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е причината да е двуредова към едноредова.
Между другото, президентът Радев си позволи в началото да направи едно такова изказване, след което спря да говори по този въпрос, просто защото всичко е документирано – всичко е направено в съответствие със законовите изисквания.
Не зная защо авторката на всички тези твърдения не направи най-простото: да поиска доклада на АДФИ (Агенция „Държавна финансова инспекция“) – над 240 страници – говоря сега за област Бургас, която е най-тежката област, да види, да провери какво са констатирали специалистите от АДФИ. Мога да Ви кажа какво са констатирали: констатирали са пет нарушения на пет фирми. И се чудя дали да Ви ги кажа какви са? Можеше да си ги проверите сами. И знаете ли какви са тези пет нарушения? Всички те са само заради просрочени срокове! Няма нито един метър място от оградата, където да е установено по-малко количество бетон, по малко количество желязо, сменен проект на оградата – защото тя се изгражда по няколко различни проекта, в зависимост от местата на изграждане, и така нататък. Нито една такава констатация няма на АДФИ! Ако не вярвате на мен, поне вярвайте на държавните институции. Това мога да кажа. Докладът е достъпен, може да си го вземете.
Толкова за журналистическия морал и за журналистическата етика! Ако въобще става въпрос за журналистика, но според мен много отдавна не става въпрос за никаква журналистика, а става въпрос за една доста нелепа пропагандна кампания.
И знаете ли кога го разбрах, госпожо Нинова – разбрах го, когато лично аз организирах обход на оградата с вертолет. Лично Ви се обадих и Ви поканих – споменах Ви също, че може да вземете и госпожа Йончева, която проявяваше известна активност към този момент, но не агресивна активност, просто се интересуваше. Вие не дойдохте! Аз разведох по цялото трасе на оградата всички хора, които пожелаха да дойдат – от Свиленград до Резово, мисля, че в тази има такива хора. Само тогава Вие може да видите мащаба на това съоръжение. Само тогава може да оцените истинската стойност на труда на тези хора, които на много места, за да закарат бетон за основите на стълбовете, мъкнаха в чували на гръб по 60-градусов наклон надолу. Защо не дойдете да го видите как е направено това нещо? И защо, когато ходите да правите снимки на съборените места…? Съборени места имаше и ще има. Няма нещо, което да прегради тази стихия при тези стръмни дерета в Странджа. Но защо не казахте, например, факта, че където имаше съборена ограда, имаше удвоени постове 24 часа? Има и на още едно място, където няма ограда – няма да го кажа кое е то! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Но пак също има 24-часови постове там. Хората си вършат работата и мога да Ви кажа, че те не са политически пристрастни, пък и да са – още по-зле за това, което говорите за тях. Вършат си работата. Поне от уважение към тях спрете с тези манипулации. (Реплики от народния представител Драгомир Стойнев.) Казах защо е едноредова, ако не си разбрал, няма да ти отговарям по 20 пъти!.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, моля Ви, не предизвиквайте!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: След като съм взел думата и вече съм застанал тук, нямам намерение да взимам втори път думата.
Сега ще отговаря на упреците на други оратори и ораторки от трибуната. Бях упрекнат, че съм забравил свои изказвания и поискахте отговор от мен. Да, ще Ви дам отговор: пуснал съм между четири и шест сигнала в областта на туризма – за незаконни строежи, за закононарушения. Не съм подготвен да Ви кажа точно колко са, мога да Ви кажа обаче за кои обекти и за какво става на въпрос. Да, пуснал съм сигнали.
Мога да Ви кажа също така, че в същото това време, когато Вие се подигравахте и продължавате да се подигравате заради реакциите срещу шума, все пак нашите действия – говоря на кабинета – успяха да доведат до някакъв положителен ефект. Поне аз така мисля. Може да се заблуждавам. Не знам. Преценете Вие.
Но в същото време, след като става въпрос за корупция, мога да Ви уведомя, че съм подал два сигнала за корупция при приватизацията на БМФ, срещу корумпирани бургаски съдии, за незаконни обекти и строежи по Черноморието, което вече споменах. Подал съм сигнали за корупция на територията на ТЕЦ „Марица изток 2“ до Прокуратурата – сигнали във връзка с проверките ми по шума, и съм пуснал и сигнали срещу соло изпълнителката от Вашата чалга група, наречена група „Ограда“. И срещу нея съм пуснал сигнали. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Да, корупцията, срещу която Вие сега говорите, срещу която се борите в тази зала, в тези два часа – имате основание – има корупция. Никой няма да го отрече това. Имало е корупция, бъдете сигурни, че и ще има корупция. Корупция има от Щатите до Швеция, и до Тунис – и навсякъде. Въпросът е какви са мащабите и какви са действията на ръководството на съответната държава срещу тази корупция?
Дадох Ви примери като вицепремиер какви сигнали съм пуснал. Вие лично, госпожо Нинова, колко сигнала пуснахте за корупция до Прокуратурата? (Реплики от народния представител Корнелия Нинова.) Може би сте пуснали. Ако имате тази възможност и желание, може да отговорите на този въпрос. Казах Ви аз колко съм пуснал. Защото корупцията е нещо, срещу което всички трябва да се борим. И тук сме единни с моите колеги от Министерския съвет – нелепо и доста инфантилно е това, което правите с този вот: да говорите общо за корупцията, да говорите на аба за корупцията. Дайте конкретни факти, толкова не можахте да подготвите този вот!
Това, което в момента става, е позорно и за политиката, и за Народното събрание. Иска се вот, на който се измислят аргументите десет дни преди това. (Ръкопляскания.)
Искам тук да отговоря и на едно друго изказване, от една друга парламентарна група, на един господин. Тук ли е той? Дотам ли стигнахте, при обсъждане на вот на недоверие да стигнете, да паднете до националистическите дрънкулки, които се продавали по Черноморието? Дотам ли паднахте? Вие пък въобще нямате аргументи. Милите Вие, милите! Те поне се опитаха да препишат нещо от медиите, Вие и това не направихте! (Реплики от ДПС.) За какво ми говорите? За трафика на хора ли? Че е имало активист от НФСБ? Да, ще Ви отговоря. Така е, да!
Само че искам да Ви кажа, че „Националният фронт за спасение на България“ има над 1100 организации в страната и аз не мога да Ви гарантирам, че утре някой друг няма да „сгази лука“. (Реплики.) Но, естествено, това са единични случаи, и, естествено, сме изключително далече от богатия опит и демонстрация на корупция, която Вие сте направили досега с Вашето участие в политиката.
Защо забравихте Христо Бисеров? Къде отиде Бат Сали? Какво стана с Тома Томов, какъв беше, напомнете ми? (Реплики от ДПС и „БСП за България“.) О, от БСП също има! (Шум и реплики.)
Мълчите по този въпрос, нали? (Шум и реплики.) И най-малко Вие може да давате оценка на политическа сила, която е поела отговорността да участва в управлението и срещу която не може да извадите никакъв факт, една думичка за корупция или за злоупотреба, защото това Ви е чуждо като манталитет. За съжаление, съзирам, че това е чуждо в манталитета и мисленето и на БСП.
Винаги, когато става въпрос за управление, във Вашите глави фигурират някакви сделки, някакви схеми, някакви пари, някакви злоупотреби. Вие можете ли въобще да допуснете, че има такива хора, за които тези неща не важат? Не може да го допуснете (ръкопляскания), нали, трудно Ви е, ама е факт?! (Ръкопляскания.)
И най-накрая, точно Вие най-малко имате право да давате оценки, защото Вие, които ни наричате „националисти“, „национал популисти“, „фашисти“ и още не знам си какви, добре би било да бъдете по-умерени пред Вашите европейски колеги, защото ще им припомним коя беше партията, която изгради чешма в памет на терористи, сложили бомби във вагон за майки с деца в Буново. Ще им припомним също кои бяха тези, които пропагандираха и ревяха, че пътят на България към Европа минава към Истанбул. Ще им припомним за тези обръчи от фирми, които Вашият лидер безпардонно и брутално обяви в ефира на една телевизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Симеонов! (Шум и реплики.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Така че малко по кротко. Нека да бъдем малко по-сдържани, поне докато мине Председателството, пък после ще си разчистваме сметките. (Шум и възгласи в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, господин Вицепремиер. (Възгласи от ДПС: „Ууу!“.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: За Златоград ли нещо казахте? (Реплики от ДПС.) Не чух. За Златоград? Да, кажете точно какво имате предвид. Имам двама осъдени за тази лъжа. Може да станете третият.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. (Шум и реплики в залата.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Вотът е фалшив, вотът е жалък, вотът е унизителен не само за политиката в България, унизителен и за зрителите, и за хората. (Реплики.) Това е много силен инструмент, който трябва да се използва при добра подготовка и с мярка.
Благодаря, тук имах една препоръка да се освободя от страха. От кой страх да се освободя? Вие призовахте от Вашия стол, госпожо Нинова. Знам, че ще вземете лично мнение – няма лошо в това – обърнахте се към нас да се освободим от страха?! От кой страх да се освободим? Мен или нас ни е страх от Бойко Борисов, от колегите?! От какво ни е страх – от мутрите ли? От какво ни е страх?
По-добре Вие да се освободите от страха, от страха за загуба на политическия си рейтинг. Защото това, което в момента извършвате, е поредната „свинска опашка“, с която унищожавате всичко здраво в БСП и вместо в една българска Тереза Мей, Вие се превръщате в една политическа Анита Мейзер. (Ръкопляскания, шум и смях в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Вицепремиер.
По начина на водене.
Лично обяснение. (Шум и недоволство в залата.)
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми вицепремиери и министри! Обръщам се по начина на водене към Вас, господин Председател, защото освен всички нас – присъстващи в тази зала, и Вие носите най-голяма отговорност за това, което се случва.
Искам да припомня, че ние обсъждаме предложения от нас вот за недоверие на правителството на господин Борисов номер три за провал в борбата за противодействие на корупцията.
Вие позволявате поредно изказване, което се опитва да превърне този вот от разговор за провала на борбата с корупцията към атака персонално към госпожа Елена Йончева. Твърдя, че това, което се случва в тази зала, е крайно некоректно.
Виждам, че сте се подготвили добре по тази тема. Искам да Ви кажа, че това не Ви прави чест. Моля Ви, придържайте се към Правилника и нека изказванията оттук нататък наистина са по същество и коментират дадения от нас вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Още веднъж по начина на водене – господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми членове на Министерския съвет! Господин Симеонов, уважаваме всички аргументи, но от тази трибуна да се раздават лични квалификации и впечатления от политическата дейност на лидерите на опозицията не е най-подходящият вариант да блеснете пред собствените си избиратели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Жаблянов, обърнете се към мен.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Обръщам се към Вас, господин Председател, оставяте господин Симеонов в характерния му експресивен стил да раздава квалификации, които му се струват само на него верни. Това противоречи на Правилника и имаше възможност да му наложите няколко вида наказание, които той си заслужи. (Реплики от народния представител Данаил Кирилов.)
Господин Кирилов каза, че не може да бъде наказан вицепремиерът, а от целия дебат стана ясен страхът от това някой да си признае, че правителството на България се проваля в борбата с корупцията и се изражда в най-банални квалификации по отношение на лидерите на опозицията.
Качествата на лидерите на Българската социалистическа партия ще преценят българските избиратели, а партията на господин Симеонов трудно може да бъде открита с микроскоп! (Реплики и ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Жаблянов. (Ръкопляскания.)
По начина на водене ли?
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Господин Председател, уважаеми колеги! Аз се извинявам, но ако някой от колегите депутати беше правил подобни определения, той щеше да бъде изгонен веднага, и вероятно справедливо. (Реплики от ГЕРБ.)
Какво правим, когато го прави вицепремиер?! Някой се обажда отзад от безименните. Елате тук, за да Ви видим, не Ви познаваме, покажете се.
Колеги от ГЕРБ, недейте, ще излезете от парламента преди да сме Ви научили имената. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Към мен, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Не се обаждайте отзад, елате на трибуната.
Когато го прави премиер, какво правим?
Някой пак се обади там.
Госпожо, не Ви познавам, извинете, елате да кажете как се казвате – не Ви знам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Кутев, към мен се обърнете.
АНТОН КУТЕВ: Какво правим, когато всички правила на Народното събрание се нарушават от вицепремиер? Вие изпълнявате в момента длъжността на председател на Народното събрание. За втори път за днес ми се налага да спомена, че България е република с парламентарно управление. Ако Вие сте безпомощен пред това един човек да обижда народен представител – лидер на опозицията, по абсолютно допустим по морални и други критерии начин, значи Вие нямате място тук: или той или Вие?! Кой от двамата си тръгва? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кутев. (Ръкопляскания.)
Господин Главчев, имате думата.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): По начина на водене, не е лично обяснение.
Неудобно ми е, господин Председател – трябва да напомняте на колеги, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание важи само за народни представители. Мисля, че трябва да са наясно, след като са в парламента. (Шум и реплики.) Няма как да налага наказания на членове на Министерския съвет. Изяснете си го веднъж завинаги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Главчев. (Ръкопляскания.)
Отново по начина на водене.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вероятно не можете да изгоните и да наложите наказание на вицепремиер, но можете да му правите забележки, докато говори. Защото освен тази цинична обида към ръководител на парламентарна група и на цяла партия, при това на най-голямата от опозицията, менторският тон, с който ни говори – ще използвам неговия тон: „това недоразумение“, с менторски тон се обръща към една партия, която…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Цонев!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: …има заслуги за мира в България, която има заслуги за демокрацията, която има заслуги за нашето европейско и натовско членство! Това няма да Ви бъде позволено, защото наистина сте недоразумение! (Ръкопляскания, реплики и викове.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цонев, но Вие също нарушихте Правилника.
Начин на водене, лично обяснение?
По начина на водене, господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, господа министри и народни представители! Господин Председател, стана 16,30 ч. близо, дали пък министър председателят не се е освободил вече от важните международни срещи и да подновим поканата към него да дойде в Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Поне на финала да вземе отношение по дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ако ще говорите по начина на водене, се обърнете към мен.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Да, към Вас, но няма да се обръщам, защото ми правят забележка.
Искам да поканим отново премиера, поне да чуе заключителните...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това няма връзка с моето ръководене към момента, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Има, разбира се.
Ако искате, аз мога да го поканя, но му нямам телефона. Може да ми го дадете, аз ще го поканя, ако искате.
Ако искате да водим диалог от трибуната: аз – към народните представители, Вие – зад гърба ми също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Няма да се обръщам, защото е прието да се говори насреща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гьоков!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Оставете ме да си кажа приказката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Кажете я на мен.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Казвам я на Вас: господин Председател, стана 16,30 ч., моля да поканите отново министър-председателя, ако са му свършили важните международни срещи, да заповяда в Народното събрание поне за заключителните думи по повод корупцията на това правителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: И, ако важните международни срещи не са прераснали във вечери, нека да заповяда тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах Ви, благодаря Ви. (Шум и реплики.)
За сведение, в момента министър-председателят разговаря с министър-председателя на Македония Зоран Заев за работата по транспортната инфраструктура. (Шум, смях и реплики.)
Много критики има по начина на водене. (Народният представител Цветан Цветанов иска думата.)
Господин Цветанов, първо, лично обяснение от госпожа Йончева, след това ще имате думата.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми дами и господа! Господин Валери Симеонов излезе от залата, но аз бих искала да попитам, ако е вярно всичко това, което той казва за инженерно-възпрепятстващо съоръжение, защо Прокуратурата в момента разследва корупционната практика при изграждане на границата след нашия сигнал и документите, които внесохме в Прокуратурата?
Защо едноредовата ограда не е направена по проект на МВР – такъв проект имаше, а е дадена възможност на областните управители да възлагат на избрани от тях фирми и да правят проекти? (Шум и реплики. Председателят Емил Христов разговаря с народния представител Елена Йончева при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вие лично ли сте засегната?
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Засегната съм лично и искам личното обяснение. Благодаря за напомнянето.
Казвате, че оградата сте я бързали поради засиления бежански поток и поради тази причина сте направили едноредова вместо двуредова.
Аз питам: не можехте ли да включите повече строители, за да направите нещо, което действително има смисъл и извършва своята възпрепятстваща функция?
Казвате, че оградата пада поради необичайно силни валежи. Това казвате Вие. Тя пада поради необичайно засилена корупция. Това е бедствие действително и резултатите от това бедствие предстои да видим. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Йончева.
Госпожо Нинова, искахте думата за лично обяснение.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): На вицепремиер не може да има лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Само моля, наистина нека да е лично обяснение.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Прави сте. Не е мястото на вицепремиера да се правят. На премиера му е мястото да се правят, ама го няма, страхливия. (Силен шум и възгласи от ГЕРБ: „Еее!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Нинова, моля Ви, току-що Ви помолих.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По отношение на господин Симеонов. Наистина недопустим език и груби обиди, не към мен лично. Но има една хубава мисъл, господин Симеонов: „Не трябва да се обиждаш, когато говори умен човек, а когато говори глупав, защо изобщо да се обиждаш?“
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): А ти с какво се обиди?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Вземам тази дума не за да се оправдавам и да давам лични обяснения, а за да защитя Елена Йончева. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) И да Ви кажа…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Нинова, моля Ви!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …, че Вие оправдахте тезата ми в началото на изказването. Когато някой посочи корупцията, върху него се хвърля цялата система на манипулации, на лъжи, на обиди, на груби думи и на цинизъм, но отговорът е само един, господин Симеонов, който също изчезнахте някъде, по тази тема. Прокуратурата отказа да образува досъдебно производство срещу Елена Йончева по сигнал на Валери Симеонов. Но Прокуратурата има две производства за оградата, за която вина носи Валери Симеонов. Това е отговорът, истинският. Без спекулации, без нападки, без обиди, истината: срещу Елена нищо, срещу него – две. Чакаме истината да излезе. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, министри, уважаеми колеги! Смятахме, че дебатът ще бъде смислен, с достатъчно аргументи и подплатяване с конкретни факти относно мотивите, които внесохте към правителството на Бойко Борисов. (Показва.)
Упрекът Ви за това, че премиерът отсъства, аз смятам, че е несъстоятелен, защото в мотивите пише, че „вотът на недоверие е към Министерския съвет“. Тук са всички министри и вицепремиери. Министър-председателят все пак има ангажименти, за да може действително да се концентрира върху това, което държавата има днес като приоритет. Това е Председателството и всеки ден министър-председателят провежда срещи. Една немалка част от министрите, които днес отсъстват, са поради поети ангажименти с Председателството в Брюксел, а една част – видяхте колегите, които тръгнаха само преди минути, защото полетът е в 17,10 ч. Това е, което правим днес – да дадем отговор на всички тези абстрактни твърдения, които направихте в публичното пространство.
В този дебат, както винаги се е доказвало, парламентът става средище на обидни квалификации. Не смятам, че това беше най-доброто, което очакваха да видят българските граждани, и всички тези, които в момента слушат или гледат телевизия.
Аз съм удовлетворен от извънредното заседание, което направихме вчера на Вътрешната комисия и на Комисията по бюджет и финанси, защото поне разсеяхме всички тези манипулативни твърдения, които се хвърляха в публичното пространство. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Всеки един видя какво е направено и всеки един разбра, че тази система, за която говорим – БАЦИС, е решение на правителството на Бойко Борисов през 2012 г. Тогава е стартирана процедурата и тя приключва и влиза в експлоатация от 1 април 2013 г. Всички разбраха, че 2013 и 2014 г. няма абсолютно никаква констатация за нередности при експлоатирането на тази система. Това, което обаче ние установихме от анализа, е, че 2013 – 2014 г. постъпленията не са толкова, колкото стават след 2014 г. И това се доказа от резултатите, които бяха изнесени вчера от финансовия министър.
Когато се говори за корупция и когато много от народните представители говорят, че България е най-корумпираната държава в Европа, аз искам все пак действително да се съобразя с Вашите твърдения. Но към 2009 г. от данните, които са на това, което Вие цитирате постоянно, и това са „Евробарометър“, които са направили изследването и установяват, че България действително е втората по корумпираност в Европейския съюз след Гърция. Това обаче, което Вие твърдите във Вашите мотиви, е, че България има 83%, а към 2009 г. процентите са били 96% – във Вашето управление, когато сте приключвали. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от „БСП за България“.) А усилията, които направи правителството, е да можем да оставим 12 държави след нас и ние да бъдем на 83%. Средно за Европейския съюз процентът е 68.
Уважаеми колеги, когато искате да черните държавата, просто се съобразявайте с това, което се полага като усилия, и с европейските изследвания, които се правят, за да се вижда какъв е натискът и какви са резултатите в борбата срещу корупцията и организираната престъпност.
На въпроси, които са на „Евробарометър“. Всички Вие видяхте, че има въпрос, който е свързан: дали към всеки един от нас – тези българи, които са анкетирани – има осъществено корупционно действие? Знаете ли колко е процентът? Двадесет и седем процента и ние сме в общи линии в средата на държавите – членки на Европейския съюз.
Понеже много говорихте за корупция и много примери бяха дадени в тази посока, Вие говорехте и за БАЦИС, за контрабандата, мога отново да цитирам данни, които са на тези асоциации, които всъщност са най-заинтересовани да показват резултатите от борбата срещу контрабандата. Виждате, че когато БСП управлява, тя е, разбира се, с най-високи нива. Когато управлява ГЕРБ, виждате как падат надолу.
Също така ще цитирам, защото Вашите мотиви изцяло се базират на твърдения в медиите и на социологически изследвания. Аз ще покажа на един изключително важен институт – това е Центърът за изследване на демокрацията, тази графика сме я показвали много пъти, за единствения реален подход, който са правили като засичане на корупцията, натиск и действие от 1999 г. до 2016 г. (Показва графика.)
Колеги от БСП, ето Ви какво е като съотношение на резултатите. Виждате, че за всичките тези години – от 1999 г. до 2016 г., да, действително Вие сте най-добрите и може би затова, това, което каза министър Цачева, във Вашата управленска програма никъде не пише за борба с корупцията. Защото аз съм убеден, че Вие тогава сте били с мотивацията да влезете в управлението на властта и да продължите това, което може да правите най-добре и да постигнете пак тези резултати. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Тези резултати дават обаче много лоши отзиви, когато Вие управлявате. И понеже аз уважавам колегите от опозицията, защото във вчерашния дебат имаше един упрек, че не трябва да се връщаме толкова назад, защото всеки в годините е допринасял или за влизането ни в Европейския съюз, или за членството ни в НАТО. Има кредитни институции, които дават рейтинг на държавата в Европейския съюз. Мога да Ви кажа, че когато Вие управлявахте, кредитните рейтинги бяха много ниски (показва графика), а когато България се управлява от ГЕРБ и в момента с „Обединени патриоти“ – ние вече имаме положителна перспектива. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това са икономически показатели, които кореспондират и с политиките, и с нивото на корупция, за която Вие говорите.
Колеги, когато реално се борехме с престъпността и с корупцията в първия мандат, ето Ви резултатите, които бяха с най-ниските нива. (Показва графика.) Тогава Вие от БСП обвинявахте тогавашното правителство в полицейщина, а виждаме, че нивата на корупция както като натиск и като действие на усещане са под 10%. Във Вашия период те са 29 – корупционно действие, и 39 – корупционен натиск.
Мога да Ви кажа едно: не Ви прави чест, когато излизате от тази трибуна и говорите лъжи. Защото и днес също, както лъжите, които бяха казани за пореден път към Делян Добрев, аз смятам, че когато той излезе с факти, защото смятам, че когато излизаме и правим политически изказвания, трябва да се базираме на статистика, на данни, които са от институциите, където всеки един е регистриран или е регистрирал своите постъпления, с които е оперирал. Защо се засегнахте? Защо трябваше да излиза някой да брани някого? И днес дори… (Реплики от „БСП за България“.)
Мога ли да се изкажа? (Реплика от народния представител Корнелия Нинова: „Не може!“. Смях и оживление.)
Не може. Ето, това е, което Вие искате да направите – да затиснем говоренето за корупцията (силен шум и реплики от „БСП за България“), и Вие го направихте по един много убедителен начин. И то – забележете, колеги – колегите от БСП в лицето на техния лидер искаше да ми вземе думата (смях и оживление), защото истината някой не иска да я възприеме. (Реплики.)
Но аз смятам, че истината трябва да се казва и всеки един трябва да излага своите аргументи. Дори стигнахме дотам, че на пленум на БСП само преди два дни, Вие видяхте, че те бяха написали пет точки, с които ще сезират Прокуратурата. Стигнаха дотам, че дори с една от точките едва ли не да ме направят съпричастен към „Наглите“.
Представяте ли си, колеги?! (Шум и реплики.) Тези, при които за две години и половина, последните 2008, 2009 г. имаше 13 отвличания, които бяха доказани с доказателствата, които събрахме, две убийства и всичко това беше във Вашия управленски мандат. Стигнахте дотам, че и това да се мъчите да ми го припишете. Както и днес за пореден път казвате, че съм бил шофьор. Нямам професионална книжка (шум и реплики от „БСП за България“), така че никога не съм бил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, не се обаждайте от залата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Мога да Ви кажа, че личните аргументи, когато ги слагате към личния Ви опонент, е несериозно. Когато говорим за политика, трябва да говорим с мотивите, които сте внесли, и да отстоявате принципната си позиция дали имате достатъчно факти, за да искате този вот на недоверие.
Това, което прави правителството, и оценката, която се дава и във вчерашния ден от Тимерманс – вицепрезидента на Европейската комисия, който отговаря за „Правосъдие и вътрешен ред“, той също подкрепя усилията и политиката, но не с празно говорене, а със законодателните мерки, които прави правителството, и законодателството, което приехме. Госпожа Цачева говори доста по тази тема.
Антикорупционното законодателство.
Както днес искахте да ми вземете думата, госпожо Нинова, по същия начин искахте да отнемете възможността да имаме законодателство, което да бори корупцията и да можем действително да отчитаме високи резултати (ръкопляскания от ГЕРБ) на това, което Европейският съюз и Европейската комисия искаха от нас.
Мога да говоря още, защото, предполагам, че нашата парламентарна група имаме достатъчно време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Седем минути, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Все пак искам да бъда с колегите, които пътуват за Брюксел, защото утре ще имаме възможност да направим доста срещи – както министрите по техните ангажименти, така също и аз с моите ангажименти.
Уверявам Ви, че България днес стои много по-добре, отколкото когато управлявахте Вие. Днешният вот – нека да видим какви са данните. Аз знаех само за фалита на КТБ, което се случи във Вашето управление, но днес разбрах, че Вие сте били чести посетители и ползватели на КТБ (ръкопляскания от ГЕРБ) за всичко това, което се е случвало вътре.
Имаше обвинения от някои представители на БСП, че ГЕРБ под една или друга форма е подкрепил инициативата на ДПС, за да можем действително да спрем разграбването – последващото, в КТБ. Ние подкрепихме „Движението за права и свободи“ не защото сме коалиционни партньори, а защото има политики, които трябва да бъдат подкрепяни, независимо от политическите ни различия.
В тази посока може би, господин Добрев, друг път просто ги представяйте тези документи и на парламентарната група, за да може да се знае кой допринесе и е участвал в разграбването на КТБ, а смятам, че БСП в това отношение го доказаха и в техния управленски мандат.
Това е практиката, която Вие правихте в банковия сектор, когато го фалирахте 1995 – 1996 г.
Колеги от БСП, молбата ми към Вас е: подкрепяйте правителството на Борисов, защото министър-председателят Бойко Борисов с неговия екип и с тази парламентарна подкрепа…
Ние можем да се гордеем с това, че в България идват канцлерът Меркел, идват всички лидери на Европейския съюз – и Туск, и Юнкер. Колеги, само да Ви кажа, че в периода 2013 – 2014 г. вратите Ви бяха затворени за Европа, за Европейския съюз. Нека да си припомним за единственото силно посещение, което беше силно отразено в медиите, това беше за открития ресторант във Виетнам. Да, няма проблем да развиваме туризма или да увеличаваме потреблението на виетнамските ресторанти (ръкопляскания в ГЕРБ), но аз смятам, че днес, когато имаме политика, свързана с борбата срещу корупцията, дори и това, което се говореше за оградите… Нека да припомним, че когато направихме тези възпиращи съоръжения и когато бяха изградени, Европейската комисия повярва на надеждността на българската външна граница. Бяха отпуснати 160 млн. евро, които в момента са за надграждане на този капацитет за охраната на външната граница. Това са сензорни системи, това са камери за видеонаблюдение и това, което каза и вицепремиерът Валери Симеонов, че когато има компрометиране на възпиращото съоръжение, има веднага предприети управленски решения, които са за усилване на обходите, които се правят с жива сила от Гранична полиция.
Затова нека да Ви пожелая успех във Вашето желание да искате вот на недоверие. Мога да Ви кажа, че в момента ни правите много по-мотивирани, много по-силни и сме убедени, че България днес няма алтернатива на днешното управление. Това е управлението на ГЕРБ (ръкопляскания от ГЕРБ) с икономически растеж за 2017 г. – 3,9%, и с икономически растеж, прогноза за 2018 г. – 4,4%. Докато при Вас бяха с дефицит 5,5%. А и Вие желаехте много излизането ни от Европейския съюз, господин Паунов. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Реплики към изказването? Няма реплики.
Заповядайте, госпожо Джафер – за изказване.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на кабинета! Ще се опитам да се включа и аз в мотивирането. Поговорихме за какво ли не днес. Да отделим няколко минути за здравеопазването в Република България.
Тези дни управителят на Здравната каса заяви, че тази или най-късно следващата година здравната система ще се срине в цялост, вкупом, въпреки че дадохме 407 млн. лв. повече за тази година. Има проучване и аз ще се позова на Центъра за изследване на демокрацията и на „Отворено общество“, в което хората в България твърдят, че след митниците най-изразена е корупцията в здравеопазването. Две трети от лекарите в друго проучване потвърждават, че са вземали пари извън регламентите.
Освен за пари, струва ми се, днес трябва да говорим и за доверието в тази система. Сриването на доверието в системата е най-пагубният резултат от тези явления, проблеми, нагласи и изявления. Обезпокоителна е констатацията, че допълнителните плащания са по-скоро норма, отколкото изключение – 70% при ражданията, 60% за оказване на непрофесионална грижа – хранене, обличане, обслужване. Най-страшното е, че все по-рядко на тези допълнителни принудителни плащания се гледа като на корупция. Това е така наречената „малка корупция“ в здравеопазването. Причина за нея обаче е така наречената „голяма корупция“.
В условията на липсваща реформа антикорупционните мерки нямат особен шанс. Нещо повече, засилването на регулацията и ликвидирането на обществения характер в Здравната каса водят до корупция и злоупотреби. Опасността решението да се търси в засилване на администрирането е голяма. И точно това се случва при това управление, на това мнозинство. Има сериозни структурни причини за корупцията, а те са следствие на взетите или непредприети управленски решения – система с висок корупционен потенциал и риск, липсата на политическа воля за реформа, недостигът на управленски и административен капацитет, съхранителната среда за корупционни практики.
Още факти. Националната здравноосигурителна каса е единствен платец за здравни услуги. Практически одържавен, често се сравнява с бездънна каца, която може да поема много още допълнителни средства при същия краен резултат – дефицит и недоволство.
Публичните разходи в здравеопазването са равни на частните, особено при лекарствените продукти и медицинските изделия, при повече публични разходи за тях, според ЕВРОСТАТ.
Голяма част от частните кешови плащания са под масата. Нестабилната, променлива нормативна уредба и среда е приятна за корупция. Например медицинските стандарти отдавна се превърнаха в инструмент за закриване на болници и надлъгване с въздесъщата Каса.
Засилването на държавната намеса и регулация, лимитирането на финансов ресурс на болни води до съответно търсене на начини за заобикаляне на правилата. Огромната задлъжнялост на лечебните заведения, решението за подпомагане на някои от тях – избрани, а други – не, е порочна практика.
При всяко ново ограничение обаче или неясни правила процъфтяват нови корупционни схеми, най-невероятни, например специализациите – едни от най-актуалните корупционни схеми заради зависимостта от желанието или нежеланието на ръководството на лечебното заведение – определено за база, да зачисли специализанта при очевиден недостиг на кадри.
Лекарствената политика е политика с огромен корупционен заряд. Ярък пример е така нареченият „реекспорт“ – една по принцип законна дейност, деформирала се в бизнес със здравето на българския пациент понякога по отношение животозастрашаващи състояния.
Без обективна работа по всеки конкретен лекарствен продукт на Комисията по цени и реимбурсиране, Комисията по оценка на здравните технологии при клиничните изпитвания, без гайтуайни, изчисления на съотношението „цена – ефективност“, със залитания по административни мерки не може да се намали корупционният натиск и винаги ще има подозрения за съществуване на протекция за това.
И всичко това – на фона на липса на единна информационна система и регистри и отказ да се приеме предложението ни за конкретен срок за въвеждане на електронно здравеопазване.
На заседания на комисии и в медиите министърът на финансите, председател на парламентарна група и здравен министър заявиха, че в здравната система, цитирам: „Много се краде“.
Най-яркият пример обаче за кражба в сектора, е кражбата на ония 1 млрд. 300 млн. лв., предназначени за реформа. Липсата на реформа, разминаването на декларации, неясните намерения, обърканите послания и административен натиск задълбочават опасно корупционната среда и чувството за безизходица в здравеопазването.
Липсата на надежда, че нещо ще се промени към по-добро, ни кара днес да подкрепим този вот на недоверие. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Джафер.
Реплики има ли? Не виждам.
Заповядайте, господин Кутев – за изказване.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри и вицепремиери, ако останаха такива! Има един. (Възгласи в ГЕРБ и ОП, че изказващият се народен представител не си е поставил картата на пулта.)
Краси Велчев ли е това? Излез да го кажеш оттук. Покажи се!
Като започна да говоря, ще я сложа, не се притеснявай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сложете си картата, господин Кутев!
АНТОН КУТЕВ: Господин Велчев, защо не се изказахте, ами сега… (Поставя си картата.)
Господин Вицепремиер, господа министри! От днешния дебат, както и от всичко, което според мен нашите граждани знаят, не ще и дума, че корупция в България има. Между другото това ясно се показва от „Трансперънси интернешънъл“. Последните им изследвания показват, че България отново пада с шест места надолу и вече е на 75-о място, тоест в момента ситуацията е по-лоша, отколкото е била преди това.
Че корупция има, вече спомена и нашият вицепремиер, който преди малко говореше, но сега изчезна, като каза, че няма нищо страшно в това – навсякъде корупция имало, какво се притесняваме от това?!
От изказването на председателя на парламентарната Ви група разбрахме, че всъщност виновна за тази корупция е БСП, защото едни на времето са крадяли. „Значи и ние ще крадем, какъв е проблемът?! Защо пък да не крадем ние, след като Вие сте крали?!“ – каза господин Цветанов.
И ето, там е проблемът – няма как да сме виновни ние за това, че от началото на годината всеки ден има по един застрелян. За господин Петър Христов, когото аз не познавам, но когото медиите свързват с господин Цветанов, няма как да е виновна БСП. Някой друг е виновен, не е БСП!
Днешният вот не е смяна и не е опит за смяна на една крадлива шайка в елита с друга. Аз не искам Вие да станете от местата си, та някой друг крадец да седне на тях. С това започна или по-скоро завърши изказването си госпожа Нинова в началото на този ден. Аз ще гласувам и ще работя против корупцията, независимо кой я представлява. Днес Вие просто не я представлявате, Вие я управлявате! И трябва да си отидете, за да се променят правилата в държавата! Това е смисълът на днешния вот!
Много хора сигурно са били корумпирани в държавата, но Вие сте тези сега, които я олицетворяват. Не връщайте назад, защото хората знаят къде е корупцията. Те я усещат. Всички изследвания и всички граждани знаят къде е. В момента Вие сте там!
Българските граждани трябва да изберат новото си управление. За да се стигне до там, защото те очевидно имат нужда от нови елити, трябва да си отидете Вие! Дали това ще стане с този вот на недоверие или по-късно с Вашата оставка, бъдете сигурни, че тя ще дойде. Това няма да е първата Ви оставка, защото тя ще е третата за правителството на Борисов. Но тя, рано или късно, ще дойде, защото вече гражданите не са съгласни да ги уверявате, че това е нормалният ход на нещата, че корупция е имало и винаги ще я има, и ние ще продължим. Не, хора! В тази държава може без корупция. В тази държава може да се управлява честно и почтено, но пътят към това е оставката на правителството! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кутев.
Има ли реплики към изказването на господин Кутев? Не виждам.
Заповядайте за процедура, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): По начина на водене.
Госпожо Председател, явно в края на това заседание Вие сте уморена, но трябва до края да си изпълнявате задълженията. Когато от тази трибуна се говорят лъжи и неистини, току-що изречени от господин Кутев… Той говореше, че кражби е имало и ще има. Разбира се, там, където присъстват активисти на БСП, кражби винаги е имало! Аз ще Ви кажа кога. Ние с госпожа Нинова бяхме заедно в СДС. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедурата е по начина на водене. Обърнете се към мен!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Аз бях кмет на Пловдив по време на приватизацията – не съм приватизирал и три квадратни сантиметра, а тя – цяло външно-търговско дружество! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Обърнете се към мен, господин Гърневски! Какво не сте доволен от моето водене?
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Не съм доволен, защото трябва да припомните, че тя като заместник-министър и председател на Борда на директорите на Пловдивския панаир направи така, че пловдивският олигарх Георги Гергов да задигне български държавни и общински имоти за над 700 – 800 милиона, когато тя беше принципал в министерството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Трябваше да припомните на господин Кутев защо от 2009 г. те не печелят избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Обърнете се към мен – с какво сте недоволен от моето изказване?
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Те не печелят избори, защото от 2009 г. българският народ има за кого да гласува, защото българският народ знае, че когато комунистите дойдат на власт, държавата изгаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гърневски. Благодаря Ви!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: И още нещо. Те говорят: „ГЕРБ са най-лошите, ГЕРБ са най-корумпираните“, но народът избира ГЕРБ и аз Ви питам, другарки и другари…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гърневски, за забележката. Ще си взема поука. (Силен шум в БСП, частични ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Обръщам се към Вас, а чрез Вас и към депутатите от управляващото мнозинство. Моля да не допускате от тази трибуна да се задават въпроси, да се правят внушения, да се създават фалшиви новини и да се изкривява истината – това, което току-що направи господин Гърневски! Защото тя – истината, уважаема госпожо Председател, е прекрасно и непоклатимо нещо, но трудно се култивира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Попов!
ФИЛИП ПОПОВ: И ако искахте да се култивира тази истина, обръщам се към Вас, пак повтарям, а чрез Вас и към управляващите депутати, които са в тази зала, защо те не задават въпроси за ключовите приватизационни сделки, за СИБАНК, за „Пампорово“ АД, за Българската телекомуникационна компания…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господи Попов!
ФИЛИП ПОПОВ: … за ЕРП-та? Защо не задават тези въпроси?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Може би аз трябва да ги задам тези въпроси?
Благодаря Ви за забележката. Ще си взема поука.
ФИЛИП ПОПОВ: Искахме да зададем и въпроси към господин Борисов, който отсъства тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Ще Ви отнема думата!
ФИЛИП ПОПОВ: Чрез Вас се обръщаме към господин Борисов: защо, след като той стана премиер на България, приходите на СИБАНК…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Попов, моля Ви! Благодаря Ви, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Госпожо Председател, искам да задам въпрос чрез Вас на премиера, защото той отсъства тук. Той отсъства от този важен за България дебат. Да го питаме: как се удвояват депозитите на държавни фирми и се печели конкурс за разпространение на винетни стикери? Как се случва това нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Попов.
Въпросите ще ги предам. Благодаря Ви.
ФИЛИП ПОПОВ: И още един въпрос искам да задам чрез Вас на премиера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Задайте въпроса към мен.
ФИЛИП ПОПОВ: Да, към Вас, а пък Вие да питате премиера или колегите от управляващото мнозинство. (Реплики, възгласи от ГЕРБ. Оживление.)
Защо когато от БСП заявихме: „Мутрите вън от властта!“ …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Попов!
Мисля, че това беше достатъчно като изказване. (Народният представител Филип Попов продължава да говори при изключени микрофони.)
Благодаря Ви, господин Попов! Вече съвсем прекалихме всички!
Господин Кирилов, заповядайте по начина на водене.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители!
Госпожо Председател, като поехте тежката задача да питате и не възразихте…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Понеже към мен се обръщат, затова.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …по Правилник как се води дебатът, аз продължавам да възразявам, но по линия на питанията искам да попитам: защо адвокатът на госпожа Нинова през 1998 г. – този, който й е учредил РМД-то… (Възгласи и реплики от „БСП за България“. Тропане по банките.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ:… й е бил адвокат до 2006 г., защо той пуска сигнала за БАЦИС?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов, моля Ви!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Защо работите с този източник? (Реплики от „БСП за България“. Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов, нека да работим по Правилника!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: С адвоката, който сега е на българска петролна и газова компания?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Кирилов. Благодаря Ви.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: И като питаме: къде е госпожа Масларова, госпожо Председател? (Оживление. Реплики, шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Господин Свиленски, заповядайте за процедура по начина на водене. И аз се обърках вече.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Процедура по начина на водене, точно така. Разбира се, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И аз се уча, господин Свиленски. Виждате как Ви изслушвам всичките.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тя ще бъде изцяло в рамките на Правилника, тъй като Вие като председател на Народното събрание, освен да следите за реда в залата и за това кой какво говори и по каква тема, би било добре да следите и за здравословното състояние. Тук някои колеги вдигнаха кръвно, зачервиха бузите, започнаха да се обръщат напред, назад. Опасно е! Знам, че има лекари в парламента.
Господин Гърневски го стяга чепикът от една седмица, че по времето на приватизацията не е могъл да вземе нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към мен, господин Свиленски! (Реплика от народния представител Спас Гърневски.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Гърневски, автобусите „Волво“…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В залата има и лекари, ако някой се чувства недобре, моля лекарите да вземат отношение.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …мисля, че са достатъчни за един мандат. Да докараш втора употреба автобуси, а да ги платиш за нови…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, господин Свиленски! Благодаря Ви. (Възгласи и реплики от „БСП за България“: „О-о-о! Свиркане.)
Колеги, моля Ви! Колеги! Колеги, моля Ви за тишина!
Продължаваме с изказванията. (Народният представител Спас Гърневски иска думата.) Нямате право на второ изказване.
Господин Гърневски, заповядайте за лично обяснение. (Шум, възгласи, реплики.)
Колеги, моля Ви, обръщам се към всички – мисля, че достатъчно се уморихме, нека да бъдем конструктивни в дебата. Да не достигаме до лични нападки. Много Ви моля, нека да продължим конструктивно.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Господин Свиленски! Тук един Ваш колега веднъж си позволи да говори неистини. Дадох му една седмица да се извини, иначе отива там, където ходят лъжците! Човекът намери сили да се извини, и нищо не съм направил срещу него.
Вие изрекохте оттук грандиозна лъжа, срещу която има доказателства на българския съд за най-чистата сделка, която не само не е ощетила общината, а е донесла 3 милиона и 600 хиляди лева икономии на държавата от тази сделка. Ако Вие до три дни не се извините, за Вас прошка оттам нататък няма да има! Ще отидете в съда, където Ви е мястото! (Оживление, шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гърневски. Колеги!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Не съм позволил никога на комунистически лъжци да злоупотребяват с името ми. (Реплики от „БСП за България“. Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, господин Гърневски! Моля Ви, колеги! Моля Ви за тишина! Искам да успокоим духа в залата. Моля Ви, запазете тишина! (Народният представител Георги Свиленски иска думата за лично обяснение.)
Лично обяснение на лично обяснение не мога да дам. Ако е изказване…
По начина на водене – заповядайте. Ще Ви отнема думата, ако не е към мен.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): По начина на водене, госпожо Председател. По абсолютно същата процедура, която господин Гърневски използва. По същия повод искам и аз да взема отношение към Вас, разбира се, защото Вие допуснахте това да се говори.
Първо, господин Гърневски, аз зададох въпрос и не съм казал, че сте доставял такива автобуси. Попитах: доставял ли сте?
А сега ще Ви попитам: дъщеря Ви започна ли работа в „Метро“ като управител, или не?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски, моля Ви! Влизаме изключително много в личното пространство. Повече няма да дам лично обяснение на никого!
Продължаваме с изказвания.
Господин Велков заяви изказване.
Моля, заемете местата си! (Размяна на реплики между народните представители Спас Гърневски и Георги Свиленски. Шум, реплики, възгласи от „БСП за България“.)
Моля, заемете местата си! Успокойте се и заемете местата си!
Господин Велков, заповядайте за изказване.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Господин Свиленски, имате една седмица! (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По същество, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, по същество, по темата, в отговор на въпросите, че говорим общи приказки. Уникален случай на корупция в сектор „Сигурност“ и опит за прикриване на крупна контрабанда.
Първата половина на месец ноември 2017 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ задържани от органите на „Гранична полиция“ са двама български граждани с автомобил с дипломатически номер на Кралство Испания. При проверка на документите единият представя български дипломатически паспорт, който се оказва невалиден, впоследствие паспорт на служител на Министерството на външните работи. Показвам като господин Цветанов. (Показва документ.)
При последвалата проверка на автомобила се установява, че двамата превозват контрабандно крупно количество сребърни и златни накити, повече от 35 кг., над 100 хиляди къса престижни марки цигари без акцизен бандерол и, забележете, над 550 опаковки инжекционен разтвор „хормон на растежа“ – само една от тях е 400 лв. тук в България и 400 евро в чужбина. Общата стойност на задържаните количества е около 600 хиляди лева. Независимо от това, че тяхната самоличност е установена, малко след задържането и проверката те са освободени и е заведено дело срещу неизвестен извършител.
Този, който представя дипломатически паспорт, забележете, отива на работа и след два месеца си купува нов джип за около 90 хиляди евро, който го продава след две години и половина на 300 хиляди километра. Същият е осъществил 298 пътувания по 14 месеца, повечето от които с дипломатически паспорт на генералното консулство на Испания, където работи съпругата на другия задържан.
Освен това, бих искал да Ви кажа, че случилото се е типичен пример на опит за прикриване на корупция в сектор „Сигурност“ и наличието на крупен контрабанден канал, в това число и на лекарствени средства.
И да питам: кой има интерес подобни личности да се ползват с комфорта да бъдат закриляни на такова ниво, и да се превръщат в неизвестни?
Използвам, че тук е уважаваният от мен господин Радев, да му дам всички данни от проверката, чантите, саковете, лекарствата, гривните, накитите, за да може да задейства този случай както следва. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков.
Реплики към изказването на народния представител? Не виждам реплики.
Други изказвания?
Господин Карадайъ, заповядайте.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри! От „Движението за права и свободи“ подкрепяме вота на недоверие в контекста на условните параметри на корупцията, причини, катализатори и заобикаляща среда.
Каква е първопричината? Очевидната неадекватност на управлението спрямо очакванията на избирателите. Така се стига до принципа: проба – грешка. И последицата: всяко недоволство води до отпускане на нови пари в нереформирани сектори, които не носят обществена полза освен временно спокойствие за управляващите.
Основният проблем на днешното мнозинство е липсата на ясна визия за управление, липса на визия за реформи и за целта на реформите. Няма ясна представа какво да стане и на стратегия как да се достигне целта, с какви средства и инструменти. Именно ясната визия с ясна стратегия трябва да определят инструментариума.
Този подход обаче цялостно отрича коалиция от типа на сегашната. Реалностите днес изискват нова формула, нов тип управление, нов тип коалиционност. Сегашната формула на управление има и друг недостатък – липсата на ясна управленска програма. Причината не е в партия ГЕРБ, дори не е и в националистите. Причината е в несъвместимостта на основните идейни принципи, върху които се гради мнозинството. ГЕРБ се стреми да бъде типична демократична партия, а националистите са сбор от стремящи се към властта популистки организации. При тази ситуация ние не просто подкрепяме вота на недоверие за корупцията, а посочваме първопричината, средата, която генерира корупция и некомпетентността на управляващите да управляват в съвременните условия.
Само аритметиката в политиката вече не е решение на проблема с управлението. С този вот това правителство е малко вероятно да падне, но то е обречено да се провали и да падне заради генезиса му – погрешно зададен Модус Вивенди.
Движението за права и свободи ще гласува „за“ вот на недоверие поради причините, които пораждат крайно негативните последици, само една от които е корупцията. Време е за диалог по визии и програми за управление по отделните секторни политики. Време е за решителни действия за премахване на хранителната среда за корупцията.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми министри! Грешната формула предпоставя лош ред, адхок решения и лошите последици стават неизбежни. Въпросът е: какво следва от това? Необходима е нова визия за развитие на страната, дълбоки реформи и институционални промени на база програма за ускорено развитие. Програмата за ускорено развитие изисква непопулярни мерки, но такива мерки не могат да бъдат отъждествени от популисти и националисти. Борбата срещу корупцията е основен приоритет и в рамките на европейската политика за свобода, сигурност и справедливост.
Призоваваме към отговорност, обективност и прагматизъм. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Реплики към изказването на господин Карадайър? Не виждам.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Вицепремиер, госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Няколко часа следва дебат. Това не беше вот на недоверие и мотиви, и обсъждане, това беше дебат за начина на водене на днешното заседание, защото изгубихме няколко часа и нищо не ни изненада.
Този вот ще е безуспешен и Вие чудесно знаете това. Този вот е загуба на парламентарно време и Вие чудесно знаете това. Този вот е демонстрация не само на математическа, но и на политическа безпомощност – безпомощност на БСП, на която нито магия, нито магьосници помагат, и Вие чудесно знаете това.
Мотивите Ви – странна и комична компилация между социологически проучвания, вестникарски изрезки и някакви смехотворни кьорфишеци.
Много говорихме и за социология. А Вие чели ли сте социологията и обърнахте ли внимание на казаното от господин Цветанов, защото той Ви я показа нагледно на „Евробарометър“ за нивата на корупция по време на Вашето управление, по време на управлението на Орешарски? (Шум и реплики в „БСП за България“.)
Чели ли сте мониторингови доклади на Европейската комисия? Чели ли сте вестници, защото и на тях се позовавате? (Шум и реплики в „БСП за България“.)
Ще Ви покажа една първа страница на един първи брой на един вестник по време на Вашето управление. Това е вестникът „Галерия“. (Показва вестника.) Вижте какво пише тук: „Петнадесет корумпирани министри“. Това са писали по това време медиите и има доклад на ДАНС по този повод.
РЕПЛИКИ ОТ „БСП за България“: И ти беше тогава министър.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Апропо, като говорихме и говорим за доклади, понеже това беше част от Вашите мотиви, не чух да кажете и дума за системата БАЦИС (Българската акцизна централизирана информационна система), защото и този сапунен мехур се пукна вчера, при изслушването на главния прокурор, председателя на ДАНС, финансовия министър.
Извадихте някакви несъотносими към действителността мотиви, някакви части от някакви доклади, които си тълкувате по някакъв странен начин. И всъщност най-накрая това, което ме изненада от днешните загубени няколко часа, беше темата, която сте избрали, уважаеми колеги от БСП – темата „Корупция“.
Въпреки, че в БСП сте специалисти по материята, защото още в далечната 2001 г. Висшият Ви съвет издава цял наръчник – ето го (показва наръчника), „Наръчник за корупцията“, 250 страници и примери, примери, примери. Толкова много, че се стигна до ситуацията… (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), …в която БСП през 2018 г. се оказа в поза на отрицание на предишната си история.
Уважаеми колеги, затова един съвет: спрете с издателската дейност на „Позитано“ или с вотовете на недоверие в корупция, (шум и реплики в „БСП за България“) защото току виж през 2035 г. се е оказало, че името на лидера Ви е в днешните мотиви за вота. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Има ли реплики? Няма желаещи за реплики.
Други изказвания?
Заповядайте за процедура по начина на водене, господин Ерменков. (Шум и реплики.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители!
Госпожо Председател, много Ви моля, когато някой излезе тук, на тази трибуна, напомняйте му какво обсъждаме в момента. Не обсъждаме кой е по-корумпиран и кой е бил по-най-корумпираният.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Говорим за корупцията, господин Ерменков, и всеки има право да каже своето мнение.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Много Ви моля!
Обръщам се към Вас, за да правите забележки, защото днес обсъждаме провал в борбата с корупцията. Не сме сложили времеви граници. Провал в борбата с корупцията в третото Ви правителство или във второто Ви правителство, или от първото до третото. Поставили сме въобще за корупцията. А, че Вие си го взимате на собствен гръб, госпожо Председател, или съучаствате в това хората да се чувстват леко засегнати по принципа „Крадецът вика: „Дръжте крадеца“, това вече е Ваша вина. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Точно заради това, защото не сте сложили времеви отрязък на темата, затова колегите се връщат и по-напред във времето.
Заповядайте, господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Няколко неща могат да са причина за внасянето на един вот на недоверие освен основната, разбира се, падането на правителството, която е непостижима към днешна дата.
Първо, този вот с нещо да помогне в борбата с корупцията.
Второ, вотът да е заявка, че съществува алтернатива, различна от управлението.
Трето, вотът да е опит на опозицията да покаже ново лице и нова риторика.
По наше мнение, настоящият дебат е пълен провал на вносителите и по трите пункта.
Не знам дали правителството, създадено след изборите преди няколко месеца, е най-доброто, но определено в България не е случена опозиция с БСП и ДПС, поне гледайки мотивите и гледайки дебата.
Ще помогне ли с нещо този вот в борбата с корупцията? Вярно, това е демокрацията, затова е опозицията – да сочи недъзите на едно управление, и в това няма нищо лошо. Но вотът на недоверие за корупция от самия народ беше получен именно от представителите на тази днешна опозиция и затова вече повече от десет години БСП е извън властта. (Шум и реплики в „БСП за България“.) С едно печално изключение, вярно, правителството на Орешарски, когато впрочем корупционният индекс скочи. Това също трябва да се отчете.
Понеже се замерваме със статистики, има статистика от 1998 г. – правителството на Жан Виденов, става дума на „Трансперанти интернешънъл“, където сме с трагичните 2,9 пункта, качваме до 4, за да се сринем при Тройната коалиция на 36 през 2007 г. – нива, които горе-долу със съвсем леко подобрение са валидни към днешна дата.
Помним още скандалите за „Батко и Братко“, аферата в БДЖ с главен герой депутат от ДПС, двама осъдени депутати на ДПС за корупция. По-важното е друго – в онзи мандат БСП легитимира феодално-политическия модел на ДПС, изразяващ се във формулата „пари-власт, пари-прим“. Модел, който поради своята ефикасност, се оказа желан от много български партии и изборите се превърнаха в една надпревара за купен и технологичен вот. Впрочем надпревара, в която БСП участва с ентусиазъм и днес.
Този вот показва ли нови факти за някакви корупционни схеми? Не видях такива. Вот, мотивиран от жълтите страници на вестниците. Обещаха се някакви конкретни примери за корупция, така и не ги чухме.
Искате да забравим, да не говорим за миналото, искате да забравим миналото на БСП като генератор на корупция. Не можем! Не виждаме и сигнали за поправяне. Нежеланието Ви да се преразгледа давността за престъпления, свързани с приватизация, е само един щрих. Нежеланието Ви да се разграничите от Ваши купувачи на гласове е друг.
Затова „Обединени патриоти“ не можем да подкрепим този вот, защото Вие нямате моралното право да се правите на ментори по тази тема. БСП и ДПС да се борят с корупция е все едно масов убиец да брани човешките права, да основе дружество за защита на човешките права.
Вотът, акция на опозиционност и заявка за нова алтернатива ли е? Може би трябва да започнем с нещо, което се каза от колегите от ГЕРБ? – За първи път имаме стабилен икономически растеж, но по-важното е, че за първи път в населението има оптимизъм за следващата година. (Шум и реплики в „БСП за България“.)
Този оптимизъм беше отразен от почти всички социологически агенции, които мерят този показател. Това не е нормално да се фокусира цялата кампания на опозицията в нещо, което трябва да очерни, да злепостави управлението. Ние и гражданите лесно можем да разберем каква алтернатива ни готви БСП, поради трайния й политически курс. Още от първите дни в това Народно събрание бяхме припознати като един от основните противници на БСП и мотивът е ясен – нали трябваше да се разчисти пътят към обичайното коалиране с ДПС и обичайното стратегическо взаимодействие, което ще видим и днес.
Ама това антикорупционно ли е? – Напротив, най-мощната антикорупционна мярка след 2014 г. е, че държим ДПС извън властта. Категорично! (Ръкопляскания от „Обединени патриоти“.) С всичките му обръчи от фирми и комисионни, и т.н.
Така че ние няма да подкрепим този вот, защото не искаме такава алтернатива – алтернатива на грабежа и разрухата, каквато Вие сте специалисти, в коалиция с ДПС, да ни поднесете.
Трето, опит на опозицията е да покаже някакво лице. Ново лице ли е? За първи път в този мандат имаме подобен антагонизъм. Поне аз не помня такова Народно събрание, което не е имало 100 дни толерантност, където скандалите доминират. Но не това е най-лошото. През последните месеци БСП предприе тактиката на изгорената земя – охулва и руши авторитета на държавата и на институциите. Изрази като „всичко се разпада“, „държава няма“, „умираме“ и така нататък за първи път доминират в изявите на най-голямата опозиционна сила. Безотговорно поведение, без съмнение.
Лесно се руши доверие, лесно се генерира отчаяние, но последиците дълго ще се плащат от цялото общество. Днешният вот е част от този сценарий. Той няма за цел да подобри нещо, а да засили негативизма на българите към всичко и всички. Тоест за вътрешно-партийна употреба – да покаже как едни хора са активни и да натрият носа на вътрешнопартийната опозиция.
Затова „Обединени патриоти“ не можем да подкрепим този вот и оставайки критични, изискващи и коригиращи управлението, ще подкрепим правителството на България. (Ръкопляскания от „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
Има ли желаещи за реплики? (Народният представител Филип Попов иска думата по начина на водене.)
Какво точно Ви притесни, господин Попов?
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Сега ще Ви обясня какво точно ме е притеснило.
Процедурата ми е по начина на водене, защото, уважаема госпожо Председател, Вие отпреди изказването заявихте, че този вот не бил ограничен във времето. Не, госпожо Председател, този вот е срещу това правителство на господин Борисов…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ерменков каза това и затова го цитирах.
ФИЛИП ПОПОВ: Вие го потвърдихте.
Срещу това правителство на господин Борисов. Да, лицата и фирмите са сигурно от предишните правителства, но той е срещу това правителство. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Моля, когато колегите от управляващото мнозинство връщат лентата назад, да им обръщате внимание, че вотът е срещу това правителство. Като пример мога да дам – да се обърнете към настоящото правителство как написаха… (Председателят изключва микрофоните. Народният представител Филип Попов говори на изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Достатъчно примери дадохте, господин Попов.
Благодаря Ви.
Все пак имаме дебат.
Не е само по начина на водене. Взех си бележка за това. Благодаря Ви много, господин Попов. (Народният представител Филип Попов продължава да говори на изключени микрофони.)
Аз ще насоча дебата в правилната посока.
Моля Ви, господин Попов! Ще насоча дебата в правилната посока като дам думата на господин Жаблянов, защото той…
Заповядайте по начина на водене.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа вицепремиери, господа и госпожи министри, уважаеми колеги! Госпожо Председател, да, Правилникът не позволява по процедурния въпрос – по начина на водене, времето да се прибавя към тези, които са взели думата, за разлика от другите процедурни въпроси. Така е към момента в действащия Правилник. Но тъй като този дебат колегите превърнаха в процедури, процедури, процедури по начина на водене, на практика правят по същество изказване.
Госпожо Председател, мисля, че няма никаква пречка, когато прецените, че някой от колегите е взел думата по процедурата „Начин на водене“, но прави изказване по същество, просто да поискате времето да бъде приспаднато от оставащото време на групата. Цялата зала се убеждава, Вие също можете да се убедите. Да, знам, че остава малко време, но това е разумното, защото наистина се злоупотребява, а се правят изказвания по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Така е, прав сте.
Заповядайте за процедура по начина на водене, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа! Моята процедура наистина е по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Чудесно, благодаря Ви!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Обръщам се към Вас, госпожо Председател. На днешното заседание станахме свидетели на нарушаване на Правилника на Народното събрание от двама народни представители, които не бяха санкционирани своевременно от водещия, съответно Вие и колегата Ви, на заседанието на Народното събрание.
Едното изказване, едната обидна квалификация беше към вицепремиера Валери Симеонов, който беше наречен от господин Цонев…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: … „това недоразумение“ и не му беше наложена санкция.
Другото такова изказване беше от страна на Корнелия Нинова, която обиди министър-председателя като каза, че е страхливец, а по нашия Правилник народни представители нямат право…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Беше направена забележка.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: … да обиждат членовете на Министерския съвет.
И питам аз, трябва ли да има двоен аршин за налагане на санкции?! Че единият бил, видите ли, председател на парламентарна група и на партия и затова няма да го наказваме, другият бил 30 години депутат и затова няма да го наказваме. Ако няма да ги наказвате, тогава отменете и моето наказание, в което бях казал „еничари“, без да съм посочил кой и да съм погледнал кой, за да има справедливост, а не двоен аршин. Защото това не е допустимо…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: … да позволявате да обиждат, без да им се налагат санкции. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Господин Жаблянов, заповядайте за изказване.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Днешният вот на недоверие несъмнено показа един факт – това е политическата отговорност на правителството към процесите на корупция, които се разгръщат в българското общество и българската държава на всички нива.
Правителството няма как да се измъкне от тази отговорност, защото то насърчава тези процеси. Дали е замесено пряко в тях, или не – насърчава ги с некадърното законодателство, насърчава ги с всички форми на разхищение на обществени и на европейски средства. Затова искам да заявя нашата категорична позиция – правителството е виновно за тези процеси в България. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов.
Реплики?
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Жаблянов, аз не разбрах от Вашето изказване и затова Ви правя реплика, да бъдете по-конкретен. Девет години Политическа партия ГЕРБ управлява страната, девет години – видяхме и новата Стратегия, която е за корупцията. Няма нищо ново! Кой ще понесе политическата отговорност за тези високи нива на корупция в България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Владимиров.
Други реплики? Няма.
За дуплика – заповядайте, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Разговорът за корупцията в България е болезнен, защото, както мнозина колеги изтъкнаха в изказванията, тя засяга по някакъв начин целия процес на управление на нашата държава. И когато трябва едно правителство, което в момента управлява, да приеме тази задача за борба с корупцията като своя непосредствена цел, не заради друго, а заради това, че през това негативно явление изтича огромен обществен и европейски ресурс, че през изминалите години са похарчени огромни пари и резултатите от тях са съмнителни, че общественото строителство, което ние наблюдаваме, е очевидно по-нискокачествено от това в съседните държави, от това, че средствата, които се изразходват по оперативните програми, не достигат до българските предприятия. Заради всичко това всяко българско правителство, включително настоящото правителство на господин Борисов, трябва да предприеме необходимите действия.
Приетият Закон за борба с корупцията очевидно е недостатъчен. Тогава какво е необходимо? Необходим е преглед на цялото законодателство. Ние само преди няколко, даже ще кажа месец и половина, приехме Закона за концесиите. Там широко отворихме вратата за това нещо – широко я отворихме с механизма за контрол, с на практика неограничените възможности на концесионерите да правят каквото пожелаят в областите, в които получават концесиите. Неслучайно огромна част от нашите граждани са на улицата с основателни съмнения за строителство в защитените зони, в парковете, злоупотребите със законодателството. За това става въпрос.
Става въпрос, че частните интереси, които имат апетит към обществените средства, няма как да бъдат спрени. Алчността в българското общество се превърна в една нарастваща величина. И тогава, това е ролята на общественото управление, на правителството, на държавната власт – да сложи бариера пред това. Тук се проваля правителството, то я насърчава с действията си, с бездействията си, с мълчанието си, с демонстрираната безпомощност, с това, че органите, които трябва да се борят с корупцията не усещат подкрепата на политическата власт. В това се състои и политическата отговорност на правителството. Всички питате за конкретните факти. Те са пред очите на цяла България. Няма как да бъдат скрити или изнесени от тази зала, няма да изненадаме никого! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Жаблянов.
Други изказвания?
Господин Томислав Дончев – вицепремиер, заповядайте за изказване.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, обещавам в аванс да бъда без всякакви претенции по начина, по който водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Дончев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители, на Вас пък обещавам да не бъда експресивен, да не бъда депресивен, да не бъда реверсивен. Ще се опитам да бъда скучен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Конструктивен.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Бих могъл да започна краткото си изказване с един методологически коментар. Понеже аз, освен да говоря, обичам да чета – изчетох всичко внимателно, включително мотивите на вота. Там има споменати много твърдения, много числа и всеки, който е учил логика, математика, други науки, съвсем с основание би могъл да има претенции, примерно базиране на не пълна индукция или на непредставителни изследвания, но няма да започна така.
Има редица чисто фактически или фактологически пропуски, и то, изразявам се меко. Примерно, споменато е, че последните месеци са разходени 10 милиарда – не знам откъде сте взели тази справка, ако е от Регистъра за обществени поръчки, добре е да знаете, че там освен разходите, които прави държавата, има и други разходи, които не се правят от държавата, правят се от така наречените „секторни възложители“, дружества в енергетиката, които изобщо не са държавни. Последните осем или девет месеца държавата е похарчила два милиарда и осемстотин, деветстотин хиляди.
Споменават се и други неща, които, меко казано, не са точни. Примерно с претенцията, че това е масова практика, е записано – по отношение на пътното строителство, след това се предоговарят параметрите в договора, обикновено с анекси, чрез които се завишава сумата. Вярно ли е това, колеги? Вярно е, ако го отнесем за един период – 10 години назад. Към момента просто не е вярно и мога да го докажа с числа.
За периода от месец април миналата година досега са проведени 17 хиляди обществени поръчки. Така поне пише в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Знаете ли какъв е броят на регистрираните там анекси? Броят на регистрираните анекси изобщо е 288. Изобщо, изобщо! От тях 107 са за увеличаване на стойността, горе-долу толкова са и за намаляване на стойността. В този смисъл анексите за увеличаване на стойността на договорите са 0,63% от всички договори, но няма и с това да започна. Няма да виня и Вас в корупция. Сигурно някой би намерил аргументи за това, но няма да започна така.
Няма да правя и детайлен анализ на какви са правилните стъпки за борба с корупцията. Госпожа Цачева беше изключително детайлна, изключително пунктуална, освен това пред народни представители, които са гласували, или пък не са – няма значение, голяма част от антикорупционното законодателство подобно обяснение е безсмислено.
Няма да питам как има голяма корупция в приходната част – данъци, акцизи, при условие че приходите от данъчни и от неданъчни постъпления растат и ръстът е по-голям и от ръста на брутния вътрешен продукт, и от ръста на потреблението, дори и в случаите, където имаме завишаване на ставките, ръстът е по-голям от това, но и с това няма да започна.
Всеки подобен старт на разговора би означавало, че аз омаловажавам проблема с корупцията, а не бих искал да го направя, защото сега е проблем. Първо, нея я има, освен това тя е проблем. Тя е проблем, не само защото яде обществен ресурс. Това, ще Ви изненадам, дори не е най-големият проблем, той е огромен. По-големият проблем е, че корупцията руши устоите на държавата и също така в една пазарна икономика, когато има корупция, изчезва смисълът от честно състезание. На пазара трябва да се състезават компаниите – всяка да се опитва да бъде по-добра, да предложи по-добро качество, по-добра цена. Ако някой си купи първенството, какъв смисъл има от пазарна икономика?
Затова искам да започна по друг начин.
Първо, вот срещу правителството за недоверие, за борба с корупцията има един структурен проблем, абсолютно структурен. Ангажимент ли е на правителството да се бори с корупцията? Безспорно! Безспорно, с целия си апарат – одитори, инспекторати, служби, Министерство на вътрешните работи.
Уважаеми дами и господа народни представители, финалът, последната стъпка на борбата с корупцията е прокурор и съд. Разговорът за борбата с корупцията не може да започне и не може да приключи с правителството. В този смисъл, ако искаме да имаме ефективна борба с корупцията, трябва да продължи усъвършенстването и на нормативната база, давайки в ръцете и на правителство, и на прокуратура, и на съд, достатъчно инструменти за ефективна борба с корупцията.
Да, корупцията не е лека настинка. Някой беше направил аналогия със заболяване. Тя е наистина тежко заболяване и няма как да се лекува с витамини.
Съвсем друг е въпросът какъв е генезисът на корупцията, защото анализаторите имат различни виждания по въпроса. Според едни от тях корените на корупцията били преди 150 години, преди 10 или преди 15 години – има различни виждания по въпроса. Но понеже нямам политически опит преди 150, преди 10 или преди 15 години, ще се въздържа от коментар. Ако някой от Вас има какво да сподели по въпроса, с удоволствие ще го чуя.
Най-основното обаче е, че борбата с корупцията изисква и други политически фундаменти. Тук основното, това, което е най-важно, на първо място, е следването на еднакви стандарти. Това европейско клише, което звучи много скучно, в момента, в който се опиташ да го приложиш, разбираш, че не е толкова лесно. Това означава да говориш това, което мислиш, да правиш това, което говориш, да мериш с един и същи аршин, без значение къде се намираш – в управление, или в опозиция, да си еднакво суров и към свои, и към чужди, когато сгрешат. Това се опитваме да правим ние.
Второ, забелязвам, че по повод борбата с корупцията има систематизирана атака срещу нормативни актове и институции. Уважаеми колеги, няма по-ефективен инструмент за борба с корупцията от законите и от институциите. Проблемът ни обичайно не е в закона, проблемът е в неспазването на закона.
В крайна сметка огромна част от законодателството ни – и Законът за концесиите, и Законът за обществените поръчки, в огромната си част транспонират европейско законодателство. Нека да фокусираме усилията законите да се спазват, институциите да работят. Да, удряйте политическите представители – Ваше изконно право, даже задължение. Само да не стигаме до ситуация – в опит да бъде ударен капитанът, да потопим лодката, защото са различни неща. (Реплики от „БСП за България“.)
Никога няма да спечелим войната с корупцията, ако обществото не ни е съюзник. Да, борба с корупцията без институции не става, но без обществото като съюзник, няма как да се получи. В крайна сметка корупцията се получава от двете страни на гишето (реплика от народния представител Валери Жаблянов: „Точно така“) – и този, който дава, и този, който взема. Ако не спечелим хората като съюзник, включително няма кой да подава сигнали.
И последно – мислех да приключа с една препоръка. В стремежа си за ярка опозиционност да се пазите да бъдете модератор на хейта или на силите на мрака. Само че има опасност да бъде разбран по крив начин. Това, между другото, е интересна препоръка, така опозицията би могла да спечели по-голяма вокалност, но би загубила шанса да управлява, но това е съвсем друга тема и затова няма да Ви го казвам.
Искам да приключа по друг начин. Слушах внимателно дебата, внимателно слушах всяка дума и съм убеден, че каквито и коментари да има, в тази зала са събрани хора, които не само са добри оратори, хора, които не само са добри анализатори, убеден съм, че тук са събрани хора, които са добри организатори, и съм абсолютно убеден, че ако има пълна мобилизация, като казвам пълна мобилизация, имам предвид две неща: първо, на 360 градуса всички, които са тук, за борба с корупцията – ефект ще има.
И на второ място, ако следваме същите стандарти, с които борим корупцията в зала и извън залата. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер.
Други изказвания?
Заповядайте за изказване.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Уважаемият господин Дончев ме провокира с призива „ако има някой да каже още нещо за причините“, той говореше за генезиса на корупцията. И друг път съм говорил в тази зала какво считам аз по въпроса и въпросът тук не е генезисът, не е в една или друга партия.
Ние в момента тук изпълняваме въжделенията, желанията и стратегическия замисъл на едни господари, които искат ние да се бием, да воюваме помежду си, да се обвиняваме, да се дъвчем, да си посипваме главите с пепел заради това, че сме един корумпиран народ, че в България много се краде, че това е, ако щете, народопсихология и затова ние, българите, сме си виновни за лошия хал, в който се намираме, виновни самите ние. А това не е така. Някога, когато бях съдия, осъдих един социалистически гражданин на година и половина затвор и той ги лежа, че е отклонил към вилата си два камиона с тухли и един камион пясък. И след това го бях качил на стоп на гара „Граф Игнатиево“, помня си точно момента, не го познах, но той беше благодарен, защото бил виновен! Представете си съзнание, народно съзнание, народопсихология! Да, както беше казал поетът – станал човек в затвора, а сега виждаме за какво става дума. И всичкото това в продължение, в резултат на едни 30 години! Как можаха едни 30 години да променят народопсихологията, да ни доведат дотам, че да се обвиняваме едни други колко сме крадливи и че сме едва ли не първенци по статистиките или по западните медии от рода на „Гардиън“. И неслучайно Волен Сидеров тук скоро говореше за мазохизма в това всичко.
И днес в залата в този дебат имаше голяма степен и голяма доза мазохизъм – да се блъскаме пак, да се обвиняваме колко сме лоши. Не мисля, че ние сме по-лоши отколкото други съответни, малко по-далечни или много далечни народи. И винаги съм казвал: проблемът с корупцията и нейният генезис, господин Дончев, се състои и се корени най вече в модела, който не беше натресен, този модел, който е колониален модел, който модел включва три основни главни направления: първо, в политически аспект и смисъл; второ, в икономически – моделът, който ние следваме и изпълняваме; и, трето, в духовен смисъл. Една политическа класа, която в голямата си степен е монтирана, тя е провокирана, тя е назначена и следва чужди интереси и на част от нея се дава, за да бъде на пиедестал, да бъде на ниво, тя е била непрекъснато презентирана от послушни и продадени също в полза на господарите медии, които миг по миг, час по час налагат определени удобни лица във всички сфери на живота.
Втората част – икономически модел, за който днес се говореше, и който наистина предполага корупция, либералният модел, който е извел печалбата на всяка цена, по всевъзможен начин, който е неглижирал социалната държава и който е издигнал, въвел и формулирал, и ние въвеждаме по директиви и едни закони, които сами по себе си, миг по миг, час по час, година по година генерират корупция.
И третата част на този модел – духовният модел, ценностите, липсата на християнски ценности, защото до този момент, когато се говори за корупция, аз не съм чул нито един всезнаещ анализатор, политически психолог, всичколог, включително и политик, да счита че духовният модел, моделът на ценности, който е също либерален и в който сме вкарани, сам по себе си също генерира корупция. Защото няма вероучение, което да направи хората честни, което да напомня на хората, на децата от малки, че „не кради!“ една от десетте Божи заповеди, и за всеки в българското общество няма прегради, няма мяра, няма граници. Затова либералният модел е създал и взел постулата, правилото за всевъзможната печалба, която е висша цел, това е ценност, а не честността, не моралът, не този принцип.
И аз бих бил по-обстоятелствен във всяка една от насоките, много дълго бих Ви говорил, но виждам, че всеки от Вас иска най-после този дебат да свърши, а и аз искам да свърши, за да престане това самобичуване…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Продължи, защото си прав!
ПАВЕЛ ШОПОВ: … тези самообвинения тук, ние, българските депутати, които излизаме от българския народ, който е докаран до състоянието и до положението да се самоизбива, да се самообвинява и всеки момент да хвърля вината, да се хвърля омраза, да се хвърля завист към успелите и да се приравняват несправедливо успелите и справедливо успелите – и това са все неща, за които никой не говори. Някои от нещата чух в тази зала днес, но мисля, че трябва да направим опит да ги систематизираме.
И така, за мен това са посоките, това не са единствените, в които трябва да търсим генезиса на корупцията, причините за корупцията. И, хайде да престанем да си правим харакирита, от това да черпим аргументи за това кой да управлява, един или друг. Всички ние сме жертва, ние не сме субект, ние сме предмет на управление, нещата са много по-дълбоки, те са въпрос на геостратегия, те са въпрос на стратегически дадености в света, те са въпрос на гигантската битка между доктрини, които в момента са доктрината на либерализма и на консерватизма. В тази битка понятията „ляво“ и „дясно“ са силно размити, не важат, имат друго звучене, имат друг смисъл.
И аз ще Ви кажа, в много отношения и много често БСП играе ролята и защитава консервативни принципи, а уж консервативни партии и движения защитават либерални възгледи и принципи. И в това е конфликтът и противоречието на новото време. Надеждата е в недоубитите консервативни елити в света да се вземат в ръце и да поставят, да върнат нещата на истинската им основа, на основата на патриотизма, национализма, на пазарната социална икономика, да върнат нещата към християнския морал, възгледи и ценности.
Този дебат след няколко дни ще бъде дебатът във връзка с така наречената „Истанбулска конвенция“ и там въпросът ще бъде също въпрос на идеология, който е основният въпрос, въпрос на ценности и тук ще стане едно голямо разделение, една голяма проява от страна на всички нас за принадлежност към едната или другата теза. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП и „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Реплики към изказването на господин Шопов?
Заповядайте за реплика, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Господин Шопов, не мога да повярвам, че чувам от устата на народен представител, който е бил в 36-тото, 37-то, 40-тото и сега 44-тото Народно събрание, че хората и техните ценности са виновни за корупцията! Те само страдат от тази корупция, защото, ако Вие всички тук не знаете какво е корупция, нека да Ви обясня.
Това са действия на безскрупулни хора, които са превърнали политиката в бизнес и това е всъщност коренът на тяхната бедност. И след този дебат, не знам дали Вие ще кажете чий продукт сте, защото обяснихте, че сте предмет и продукт и чии интереси всъщност защитавате, но след този дебат давате основание на всички Вас, освен „Воля“, хората да поискат недоверие към всички политици от прехода!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Таскова.
Друга реплика? Не виждам.
Дуплика, господин Шопов? Няма да ползвате.
Други изказвания? Не виждам.
Колеги, закривам разискванията по внесения вот на недоверие.
Тъй като по правилник по чл. 110, ал. 3 гласуването на Проекта за решение трябва да е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията, гласуването ще се проведе в четвъртък, 25 януари, от 9,00 ч., като първа точка от дневния ред.
Следващо редовно пленарно заседание – 24 януари, утре, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)
(Закрито в 17,56 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председател:
Емил Христов

Секретари:
Стоян Мирчев
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания