Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 26 юни 2018 г.
Открито в 13,02 ч.
26/06/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Емил Христов

Секретари: Филип Попов и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги!
Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)

Колеги, миналата седмица гласувахме, че днес Народното събрание ще проведе извънредно заседание с точка единствена:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ЗАРАДИ ПРОВАЛА В ПОЛИТИКАТА ПО СИГУРНОСТТА.
Внесен е от Корнелия Нинова и група народни представители на 20 юни 2018 г.
Гласуването на Проекта за решение е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Имате процедура, господин Кирилов?
Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Правя процедура за пряко излъчване на дебатите по Проекта на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България – както на дебатите в днешния ден, така и на гласуването тогава, когато то бъде проведено. Прякото излъчване да се осъществи съобразно Правилника по Канал БНТ 2 и по Българското национално радио. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Гласуваме така направената процедура.
Гласували 187 народни представители: за 182, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Господин Иванов, заповядайте за втора процедура.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Предлагам да подложите на гласуване следната процедура за допуск в залата на господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; господин Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи; и господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Моля, гласуваме направеното предложение за допуск в залата на посочените лица.
Гласували 185 народни представители: за 141, против 30, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министрите в залата.
Колеги, ще се възползвам да прочета две съобщения:
Първото е до госпожа Цвета Караянчева – председател на Народното събрание, от госпожа Корнелия Нинова – председател на парламентарната група на „БСП за България“. Заявлението е подадено в 11,52 ч.:
„Заявление от Спас Янев Панчев, народен представител от Двадесет и седми изборен район – Старозагорски.
Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание заявявам, че напускам парламентарната група на „БСП за България“.
Ще продължа работата си като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание като независим.“ (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!”.)
Следващото съобщение е до мен от госпожа Корнелия Нинова – председател на „БСП за България“, подадено в 12,12 ч.:
„Уважаема госпожо Председател, уведомявам Ви, че на 25 юни 2018 г. общото събрание на парламентарната група на „БСП за България“ на основание чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ПГ „БСП за България“ взе решение за изключване от парламентарната група на народния представител Спас Янев Панчев.
Съгласно чл. 14, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля промяната в състава на парламентарната група на „БСП за България“ да бъде отразена по съответния ред.
Председател на парламентарната група на „БСП за България“ – госпожа Корнелия Нинова.“
Съобщение във връзка с предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет:
На основание чл. 89, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 109 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 80 народни представители от ПГ на „БСП за България“ предлагат Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката по сигурността.
Предложението, заедно с мотивиран Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет, са внесени на 20 юни 2018 г., сряда, в 11,22 ч., № 854-02-32 от 20 юни 2018 г.
В същия ден материалите са раздадени – по един екземпляр на парламентарните групи и са изпратени на народните представители в електронен вид.
Колеги, преди да дам думата за изчитане на мотивите, ще Ви прочета разпределението на времето във връзка с прилагането на… (Шум и реплики.)
Моля Ви за тишина, колеги! (Ръкопляскания и възгласи: „А така!”.)
Защо са тези аплодисменти – не разбирам?! (Шум и реплики.)
Моля Ви за тишина!
…чл. 58, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: ПГ на ГЕРБ има 30 минути, „БСП за България“ – 26 минути, „Обединени патриоти“ – 14 минути, „Движение за права и свободи” – 13 минути, „Воля“ – 10 минути, и нечленуващи в парламентарни групи – 5 минути.
Знаете, разбира се, че министрите имат право да вземат думата по всяко едно време, когато я поискат.
Колеги, давам думата на вносителя за 10-минутно представяне на мотивите.
Междувременно искам да Ви обърна внимание, че ще бъда изключително стриктна за спазване на времето за реплики, дуплики, процедури, процедура по начина на водене. Искам да го заявя още в началото.
Заповядайте, госпожо Нинова, за изчитане на мотивите.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, колеги! Внесохме вот за недоверие в политиката по сигурността, защото правителството не може да изпълни конституционното си задължение да осигури обществения ред и националната сигурност на страната.
Със съжаление разбираме, че започваме този дебат в момент, когато арестант току-що се е отклонил от втория етаж на Районното полицейско управление в Пловдив. Задържан за притежание на наркотици, току-що е избягал от Районното в Пловдив.
Надявам се, господин Радев, да го хванете до края на дебата, за да не вземе и той да пусне брада и да изчезне!
А иначе – по същество. Да започнем с най-тежкия проблем за българските граждани – така наречената битова престъпност, иначе конвенционална. Можем да изредим стотици ежедневни случаи на кражби, нападения, грабежи и побой над хора. Хората са не само незащитени, но и престъпниците остават неразкрити.
Според отчета на Министерството на вътрешните работи от февруари 2018 г. 75% от най-масовите и мъчителни за българските граждани престъпления – кражбите, остават неразкрити. По данни на прокуратурата разкритите грабежи са едва 40%. Осемдесет и пет процента от извършените през 2017 г. телефонни измами остават неразкрити. Но от тях, от българските граждани, са присвоени 5 млн. лв. Това е само за една година!
За тази некадърност и безсилие българските граждани си плащат от данъците – три милиарда и половина лева. Плащаш си, за да те бият, ограбват и малтретират?!
Не само че не се справяте, но Вие излъгахте, уважаеми управляващи! Знам какво ще кажете в дебата. Винаги е имало битова престъпност – по времето на тройната коалиция, на Орешарски. При Вас е било повече! Този път дебатът няма да е дума срещу дума. И няма да се надговаряме. Този път ние предлагаме да говорят документите. Вие обещахте! И не изпълнихте! Не Орешарски, не тройната коалиция – Вие!
Уважаеми господин министър Радев, през седмицата твърдяхте, че БСП лъже, че ГЕРБ са обещали шест хиляди полицаи и полицай във всяко населено място.
Да видим документите! Дали сте си чели предизборната програма – на ГЕРБ, с която сте избрани за депутати и министри и в която пише: „Осигуряване на още шест хиляди полицаи, които да извършват действия по разследване“ – предизборна на ГЕРБ, управленска на правителството – „Полицейско присъствие във всяко населено място!”?
Кой лъже и кой не е изпълнил обещанията си?
Слагаме това обещание в графата „Неизпълнено“.
Да видим друго обещано и неизпълнено – Действията и мерките в местата за извършване на наказание лишаване от свобода. От най охранявания затвор – Софийския централен затвор, с оръжие в ръка, двама опасни престъпници, осъдени за отвличания, грабежи и убийства, бягат през централния вход посред бял ден и ги преследва само чистачката. Разбира се, два месеца МВР ги издирва неуспешно с обяснението, че са си пуснали бради и са с качулки, и така, докато не се изпозастреляха в Ботевград – единият, между другото, още някъде обикаля страната или е навън.
Вътрешният министър нарече убийството „малшанс“!
Това е цинизъм, колеги! Малшанс ли е, че осъден на 13 години за блудство се намира на обект без охрана, откъдето бяга и напада жена в село Летница? Малшанс ли са показните убийства на близкия до ГЕРБ бизнесмен от Търново Петър Христов, застрелян посред бял ден в София с картечен пистолет? Или началникът на отдел „Фискален контрол“ от НАП Иво Стаменов?
Има ли заловени и осъдени? Няма.
А шесторното убийство в Нови Искър, извършено от осъден, който в продължение на девет години не е бил издирен от МВР? Тук не можете да се оправдаете: „Ние ги хващаме, те ги пускат“. Този е бил и осъден!
Но по-лошо! От доклад на главния прокурор през март 2018 г. става ясно: над 900 такива българи, осъдени, се разхождат свободно между хората. Това не е малшанс! Това е престъпна некадърност на ръководството на МВР и на правителството. Защо? Защото политическите назначения начело на МВР, които нямат нищо общо с професионализма, демотивират полицаи и надзиратели…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): По времето на Орешарски. По времето на Орешарски!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …една година те протестират. Как смятате, че ще се справят надзиратели, които вземат 800 лв. заплата, а на затворник се полагат над 1000 за издръжка? Как смятате, че ще се мотивират полицаи, които са без обувки, без униформи, без бензин, дори без хартия в принтери?
Хвалите се, че сте назначили 1000 нови, но над 2000 са напуснали. От тях само сто и няколко са се пенсионирали, другите са напуснали, защото са демотивирани от правителство, ръководство и от системата.
Унищожавате системата за сигурност до степен на такова неуважение, такова заличаване, че цигани в Ботевград бият абсолютно безнаказано полицаи. Човек с 16 присъди не е в затвора, а в Ботевград и бие полицаи, хвърля камъни, колове – с 16 присъди! Защо ли е така?
В същото това време на безнаказаност и безсилие правите нещо изключително опасно, уважаеми управляващи, с дългосрочни последици не за партиите, а за държавността и за българите – приватизирате сектор „Сигурност“. Правителството отказва да изпълнява основното си конституционно задължение да пази държавата и хората и го прехвърля в частни ръце – Закон за частната охранителна дейност, където се генерират милиард и седемстотин милиона лева ресурс.
Внесохте и предложения – част от тези задължения да се прехвърлят на кметовете. Главният прокурор, президентът на Републиката сезираха Конституционния съд за това безпрецедентно действие – отказ на държавата да изпълни конституционните си задължения.
Какви са последиците от това? Най-опасните за държавността. Българите, като виждат, че няма защита на държавата, се самоорганизират. Помните ли как реагира обществото, когато лекарят от Пловдив стреля по рецидивиста? Масовите протести след престъпления, които хората считат, че ще останат неразкрити, вече са често явление. Обществото ни се самоорганизира, защото няма държава и държавност.
По същия начин се самоорганизираха, за да си защитят сигурността и по пътищата. Видяхте ли миналата седмица – хора от три села във Врачанско са се самоорганизирали да си напълнят дупките по пътищата, за да не се избиват по пътищата и да не си чупят колите? Ама нали господин Борисов каза, че до всяка дупка ще има полицай или човек от администрацията, докато тя не се запълни?! Къде, къде са и какво стана?
Вашата гордост е строителството на пътища. Никога не ни чухте, когато Ви казвахме, че това е мястото, откъдето най-много крадете и оценката дойде отвън. Нека да видим каква е тази оценка. Доклад на Световния икономически форум за качеството на инфраструктурата, проучване за 2017 г. – на 93-то място по качество на пътища, непосредствено преди нас са Танзания, Алжир, Мали и Армения. Говорим за сигурност по пътищата и за гордостта на ГЕРБ – строителство на пътища, както и за самоорганизиране на българското общество.
Пак отвън, за съжаление, бяха потвърдени думите ни, които поставихме пред Вас и въпросът, който поставихме пред Вас на предишния вот на недоверие – финансовата сигурност на страната, престъпността на „белите якички“. Помните ли как се нахвърлихте срещу нас за системата БАЦИС? Как отрекохте, как казвахте, че лъжем, че манипулираме, че Ви завиждаме за великите успехи?!
Хайде сега, понеже Ви обещах да си служим с документи, да видим доклада на Европейската служба за борба с измамите за България за 2017 г. (Показва мултимедия.) Те са направили 110 проверки! Транзитните операции са задействани в различни държави от Европейския съюз, като Полша, Унгария, Германия, Франция и Литва. При проверка на българските митнически пунктове, където стоките е трябвало да бъдат обработени, се установява, че камионите никога не са преминавали оттам. Сега кой е прав? Господин Борисов ли, който преди една седмица каза: „Щом БСП искат вот на недоверие, значи контрабандата е намаляла или ОЛАФ – Европейската служба за борба с измамите“. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Най-вероятно…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): От времето на групата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Да, моля от групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прехвърлете – искат изказване! Оттук нататък го зачетете като изказване на госпожа Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Най-вероятно службата ОЛАФ лъже и Ви завижда за великите успехи!
По-нататък за отбраната ще оставя да говорят колегите, защото времето ни е малко, но ще поставя само акцент върху човека в отбраната, върху военнослужещия – 25 – 30% недокомплект, демотивация на хората. За пръв път в най-новата история пилотите отказват да летят заради липса на резервни части, на ремонти, на политики. Паднаха хеликоптери и загинаха хора. В това време има неразбирателство вътре в правителството между финансовия министър и министъра на отбраната как да се действа в сектора „Сигурност и отбрана“.
Но едно друго неразбирателство, колеги, в правителството поставя въпроса за сигурността на управлението и сигурността на държавата.
Уважаеми господин Премиер, дали чухте заместника си, който седи до Вас и Ви замества, когато ходите в чужбина, какво казва: „Че министър толерира и подпомага проституция и наркотрафик, а друг министър провежда интересите на мутрите по морето“? Когато това го каже опозицията, тя лъже и Ви завижда. Когато го кажат Ваши хора, какво правите? Защо мълчите? Знаете ли какво означават тези думи на господин Валери Симеонов, поздравявам го за смелостта, въпреки че сме имали много различия? Означават, че несигурността, нестабилността и престъпността седят на масата в Министерския съвет.
Господин Радев, като вътрешен министър, Вие защо не се самосезирахте от тези думи? Защо не ги разпитахте тези министри? Кой помага на наркотрафиканти? Кой толерира мутренски групировки? Пълно мълчание!
Като стигнахме до въпросите за престъпления от този характер, да Ви питаме, уважаеми управляващи: как така стана, че цял самолет мина през границата, през летището на България без проверка? Малшанс ли е, че пътниците от цял самолет минаха през летището и границата на България, на Европа без проверка, или отново е престъпна небрежност или некадърност по време на Европредседателството? Надежден партньор ли е България на Европа по тема „Сигурност“? Пази ли сигурно собствените си и европейските народи от нелегална миграция например?
Десетки пъти алармирахме – не, не го правите! Десетки пъти ни нападнахте, че не е вярно и че сте най-надеждният партньор в Европа.
Какво става, колеги, сега в Европа по тази тема? Раздира се от противоречия, размахва ни се пръст и ни се казва: „Или приемате мигранти, или Ви спираме парите“ – Франция цитирам. Създава се ос на държави против нелегалната миграция. Толкова години – девет години, следвахте сляпо политиката на госпожа Меркел. Какво правите? През тази седмица отрекохте думите ни, че в Стратегията, която сте приели по тези теми, пише, ето го официалния документ зад мен (показва мултимедията), че Вие в тази тема виждате възможност за работна ръка, която да оправи икономиката на страната. Пише ли го? Приели ли сте го? Защо отричате? Пише ли, че в мигрантите виждате възможност за решаване на демографската криза в България? Ето го (показва документа), официален документ на правителството на Борисов.
Пред нас миналата седмица той заяви много смело: „Ще им кажа, че няма да приема нито един мигрант, ще затворя границите, пиле няма да прехвърчи границите“. Само че ние на думи много много взехме да не му вярваме.
Знаете ли, колеги, каква е официалната позиция на България по този въпрос в Европа? Чели ли сте я, изобщо виждали ли сте я? Ами, потърсихме я! Ето я (показва документа) – можете да я видите, да я прочетете, аз нямам много време да я чета, но тук са добри пожелания.
„Ние се представихме най-добре като председатели на Европейския съюз. Дъблинското споразумение трябва да се ревизира. Необходимо е преговорният процес да продължи, за да бъде Европейският съюз възможно най-добре подготвен за предизвикателства“. Тук да виждате: ще затварям граници и няма да пускам мигранти – официална позиция на България до Съвета?
Господин Борисов пред нас и пред българския народ говори смело едно – не сме сигурни, че така смело го говори там. Даже и не сме сигурни, че го е казал, след като виждаме официалния документ.
В скоби само дали е вярно това, което написа кореспондентът на „Файненшъл Таймс“, че господин Борисов е напуснал тази най важна за България и за Европа среща, за да гледа мач от световното първенство? Ние не вярваме! Макар че „Файненшъл Таймс“ не е жълта агенция, но не вярваме. (Реплики.) Този човек – сигурно и той завижда.
Само че, уважаеми колеги, на кое да вярваме вече? Кажете на кое от следните две неща да Ви повярваме, за да Ви дадем доверие? (Показва мултимедия.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Нинова, ще Ви помоля да махнете звука!
Моля Ви, тук не е прожекционна зала.
Слайдовете могат да вървят, но в крайна сметка не е прожекционна зала, за да слушаме изявления на премиера от трибуната. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Това е премиерът на България, не може ли да го чуем? (Шум и реплики.)
Виждали сме да се налага цензура на опозиция, ама да наложите цензура на премиера?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, за втори път Ви разрешавам мултимедия в залата, без да направя каквато и да е забележка. (Шум и реплики.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Добре, ще го преразкажа. Моля Ви, Вие не искате да чуете какво говори премиерът ли? На него ще трябва да отговаряте, не на мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не сте отбелязали в искането си, че искате да има и такова излъчване на телевизионни…
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Уважаеми колеги, в първото видео господин Борисов казва: „Ние сме най-надеждната граница на Европа и пазим Шенгенското пространство стопроцентово“.
На второто казва: „Трябва да си признаем, че не си изпълнихме ангажиментите, не опазихме външната граница на Европа, не си удържахме на думата и пропуснахме мигрантите към Европа – 60 хил. души на брой“. Тези две неща ги казва един и същи човек в рамките на кратко време.
Ето защо поставям въпроса така: случайно ли ги пропуснахте? Ако е случайно, е поради некадърност. Или умишлено? Защото ако е умишлено, това е престъпление – казва се трафик на хора. И в двата случая е достатъчно основание да си подадете оставката, а не да се оправдавате и да казвате: „Ама ние ги пуснахме, за да не са в България“. Вие ги пуснахте, защото не ги задържахте на турската граница. Лъгахте България и Европа толкова време, взехте толкова милиони, откраднахте толкова много от тях, за да пазите границата и да доживеем това второто признание. Нека си кажем честно, че ги пропуснахме и не опазихме границата.
Ето защо, уважаеми колеги, завършвам така: правителството на Борисов не може да гарантира сигурност в домовете на хората от кражби, по улиците – от убийства и избягали затворници, на митниците – от контрабандисти, на границите – от мигранти. А в самото правителство не може да гарантира сигурност от самото себе си, където министрите се обвиняват взаимно в извършване на престъпления. Правителството на Борисов не може да гарантира възмездие за престъпниците – няма справедливост. Време е народът да я въздаде по единствения законен начин – с волята и с гласа си на предсрочни избори. (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Нинова.
Имате думата за изказвания, колеги.
Откривам разискванията.
Няма ли изказвания? (Шум и реплики.)
Подканям Ви още веднъж, колеги. Откривам разискванията, очаквам Вашите изказвания – ако не, да ги закрия?
Заповядайте, господин Иванов.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Имаме ли право на реплики?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, прав е господин Цонев, госпожа Нинова премина от становище на вносител към изказване, затова има право на реплики.
Заповядайте, господин Цонев.
Господин Иванов, изчакайте!
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри! Уважаема госпожо Нинова, категорично възразявам: не сте права за тези 60 хиляди! Не знам дали всичките 60 хиляди са поради некомпетентност и поради невнимание, но една голяма част си е чист трафик, в който участваха хора от управляващите партии! Защо забравяте този факт? Общинският координатор на една от националистическите партии, да я кажа коя е – НФСБ, има признание и присъда, самопризнание, че е организирала трафик на мигранти! Така че… (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цонев.
Втора реплика?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Нинова, във Вашето изказване споменахте като пробив в системата на Агенция „Митници“ констатираните 110 случая на висококвалифицирани киберпрестъпления. Искам само да кажа, че това не е вярно. Те не са установени от ОЛАФ и не са пропуск на българската митническа администрация, точно обратното. Благодарение на българската митническа администрация още през 2015 г. всъщност се констатират такива случаи и заедно с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ се прави анализ и шестмесечни наблюдения, за да може през месец декември 2015 г. България чрез Агенция „Митници“ да предостави цялата ни информация със събраните доказателства на ОЛАФ, които да започнат разследване по случая.
Тоест тук не става дума за пропуски и нарушения от страна на българската митническа администрация, а става дума за проактивни действия на тази администрация в борбата с измамите в Европа. Защото държавите, от които тръгват тези измами, са идентифицирани точно от нашата държава. Това са 53 случая от Полша, 43 случая от Унгария, 9 случая от Германия, два случая от Франция, два случая от Литва, един случай от Словакия. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
Трета реплика? Не виждам.
Дуплика – заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): На господин Цонев –съгласна съм с Вас, господин Цонев. Даже допуснах две възможности: или престъпна небрежност и некадърност, или умисъл – при трафика на хора имам предвид, и престъпления. Но и двете са достатъчно силно основание, за да бъде подадена оставка. Особено след това признание на премиера, лично от него: „Не се справихме, не си изпълнихме задълженията, не опазихме границите и ги пропускахме – 60 хиляди към Европа“. Вие преценете при Вас престъпление ли е, случайно ли е, оправете се. Но някой трябва да носи политическата отговорност за това, освен наказателната, за която разказва господин Цонев.
Що се отнася до системата БАЦИС. Госпожо Стоянова, уважаеми колеги от ГЕРБ, господин Горанов! Полша, Литва, Латвия ли, всички държави, които изброихте, те ли програмираха, създадоха и внедриха системата БАЦИС в България? (Реплики от народния представител Менда Стоянова.) Не! Направи го правителството на ГЕРБ! И ето какво казват – не вярвате на ОЛАФ, хубаво, да си повярваме на нашия главен прокурор, който тук, в парламента заяви: „Системата позволява манипулиране и системата е манипулирана“ – Сотир Цацаров. Системата позволява манипулация и така я позволява, че от нея след това да няма следи. Кой я въведе тази система? – ГЕРБ. Не Ви е виновна нито Полша, нито Литва, нито Латвия.
Така че поне по тази тема поемете отговорността, която заметохте на предишния вот, защото, уважаеми колеги, оправданието: „няма пари за децата с увреждания, няма за общински болници, няма за полицаи, няма за военни“, защото се краде, затова няма! Стегнете системата на контрабандата, кражбите и митниците и ще има пари за всичко. Но очевидно не искате да го направите, защото както отговорността, така и кражбите са солидарни. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Думата иска министър Горанов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Много спекулации се коментираха по темата с митническите информационни системи, но целият дебат, състоял се в Народното събрание, не достигна дотам, че да разбере госпожа Нинова, че системата БАЦИС няма нищо общо със системата БИМИС, за която ОЛАФ говори. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Шопов за изказване, след това господин Карадайъ. (Шум и реплики.)
Заповядайте за лично обяснение, госпожо Нинова.
Моля, запазете тишина! Моля, запазете тишина!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Горанов явно в яда си не усети какво направи. Главният прокурор говори за системата БАЦИС и твърди, че е пробита, а господин Горанов току-що призна, че и втората система – БИМИС, и тя е пробита! (Силен шум и ръкопляскания.) Минавайки така за половин секунда през парламента, чухте ли какво Ви каза? Това, за което говори Нинова, тоест за пробива, ама той не е в БАЦИС, а е в БИМИС. Ами, хайде честито!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това не е лично обяснение, госпожо Нинова. (Шум и реплики.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Значи имаме две пробити системи! (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте за процедура.
Само по начина на водене, без да излизате от темата и от процедурата, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене.
Вие в началото на заседанието декларирахте, че ще спазвате много точно Правилника в днешния дебат и точно това не направихте!
Лично обяснение! На какво основание дадохте на госпожа Нинова лично обяснение – да продължи да показва своята некомпетентност от тази трибуна? (Силен шум, викове.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви за тишина!
МЕНДА СТОЯНОВА: Системата БАЦИС няма нищо общо със системата на ОЛАФ и разкритите от българската администрация пропуски и престъпления. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви за тишина в залата! Моля, охладете страстите! (Шум, реплики и ръкопляскания.)
Заповядайте, господин Шопов, за процедура.
Процедурата по начина на водене ли е, господин Шопов, или друга?
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само към мен, господин Шопов. (Шум и смях.)
ПАВЕЛ ШОПОВ: Уважаема госпожо Председател, крайно време е да преустановим тази зловредна практика с личните обяснения. Институтът на личното обяснение, визиран в нашия Правилник, има предвид лично обяснение тогава, когато се води дебат. (Реплика от БСП за България: „Това какво е?“)
Когато дебатът предполага дебат между народните представители в тази зала. (Реплики.)
Да, госпожо Нинова, когато се касае до изявление на министър, както беше преди малко, и когато се касае до изявление от името на парламентарна група, до декларация. Пред нас няма дебат. Едното е изявление на министър, изказване на министър, а другото е политическа декларация от политическа сила, от парламентарна група. И това е чиста спекулация, която се използва много често и от колеги, и от управляващи.
Най-после или трябва да направим промяна в Правилника – изрично да го отбележим, или да настане една нормална здрава практика, каквато е съществувала в предишни народни събрания, защото видяхме в петък докъде се достигна – до безкрайни искания за лични обяснения след декларация от името на парламентарна група. Преди малко бяхме изправени пред същото.
Ако трябва и в Правната комисия, ако трябва и с Правния отдел на Народното събрание да направим една дискусия, един дебат по въпроса и най-после да не се стига до такива спекулации, които водят до напрежение, каквото възникна преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Може би тази тема ще я разгледаме на следващия Председателски съвет.
Продължаваме с изказвания.
Господин Карадайъ поиска думата.
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Този вот няма да успее – твърдят тези, за които това е само аритметика, пренебрегвайки комплексното действие и политическия ефект на този мощен демократичен инструмент. На тези отсега казвам: не бързайте да се радвате!
Защо заявихме в аванс, че Движението за права и свободи ще подкрепи този вот? Защото не можем да стоим безучастни, когато държавното управление безпомощно разчита на хаоса; когато държавността ерозира; когато провокациите и общественото напрежение са на градус разстояние; когато демокрацията е в опасност; когато става въпрос за националната сигурност и бъдещето на държавата, бъдещето на всички български граждани, тогава не можем да бъдем равнодушни. Трябва да реагираме и не само – трябва да действаме.
Нашето изказване е апел към разума и политическата отговорност в името на националната кауза и евроатлантическите ценности. Без позоваване на многобройните примери, всички сме наясно, че сме изправени пред проблеми в отделните структури, аспекти и елементи на националната сигурност. Дълг на всички политици, на всички български граждани, на цялата демократична общност, загрижена за мира и бъдещето е: да се справим с тези проблеми своевременно.
В съвременните условия е жизнено важно националната сигурност да се разглежда като цялостен логически процес, който обединява създаването на стратегическата документална рамка, осъществяването със съответните политики и планове, възможности за оценка, преглед, анализ и актуализиране. Създаването формално на стратегическа рамка с набелязване на цели, които не се реализират компетентно и отговорно, но могат да осигурят условия за сигурността на държавата и нейните граждани. Нещо повече – тези обстоятелства сами по себе си са рискове за националната сигурност.
Предизвикателствата пред националната сигурност изискват адекватни реакции и действия. Динамично променящата се международна обстановка, регионалните геополитически процеси и състоянието вътре в страната налагат спешни мерки и действия. Но като първо условие – изпълнение на Актуализираната стратегия за национална сигурност от 2018 г. Нашата парламентарна група счита, че Стратегията не се изпълнява и нарушаването на единния процес компрометира сигурността.
Какво имам предвид? Управленският модел генерира напрежение и е източник на несигурност и нестабилност.
Липсата на управленска програма, на ясна визия и на реформи е източник на нестабилност и несигурност.
Нарушаването на принципите на правовата държава, ерозирането на демокрацията, скандалите в кабинета и в управляващата коалиция са източник на несигурност и нестабилност.
Отстъплението на управляващите от евроатлантическата ориентация на страната е източник на несигурност и нестабилност.
Трайното настаняване на ксенофобията, радикализмите и национализмите, противопоставянето и прокарването на разделителни линии в обществото са изключително сериозен източник на несигурност и нестабилност.
През последната година сме свидетели на създаването и мощното системно поддържане на хранителна среда за крайния национализъм и радикализъм, а опитите и проявите на ксенофобия и национализъм да бъдат оправдани, съответно легитимирани.
В подобни случаи обикновено чуваме, че „тези критики и предупреждения се развяват от една опозиционна политическа сила за партийни цели, за да бъдат очернени, видите ли, истинските патриоти и националисти“. Вече са много примерите, които лесно можем да свържем с признаците за наличие на опасности пред националната ни сигурност.
Показателите за измерване на толерантността в обществото и явното противопоставяне от страна на управляващите на идеята за единно българско гражданство очертават тревожна симптоматика. Всички ние, които сме загрижени за демокрацията и за мира, за настоящето и бъдещето на страната, нямаме право да мълчим, а трябва да дадем мощен отпор на всяка проява на омраза, ксенофобия, радикализъм и национализъм.
Онова, което сме постигнали като мирен преход, моделът, който съхрани нацията и даде възможност да се установи демокрацията, трябва да се прояви и наложи като единствен модел за просперитет. Нека не чуваме само зад граница да се представят идеите за помирение, за загърбване на омразата и разединението, за необходимостта да крепим мира, за да няма разрушения, които твърде бавно и трудно се възстановяват, а да ги чуваме вътре, в страната, с нужната загриженост, воля и визия. Само така можем да изнасяме навън мир и визия за просперитет, за общо евроатлантическо развитие на района. За да се случи това, трябва да осмислим мисията си, да поемем отговорността си и решително да се борим за запазване на мира и демокрацията, за икономически растеж и просперитет.
Ние от „Движението за права и свободи“ осъзнаваме и последователно провеждаме своята политика за запазване на мира и стабилността. Имаме това за наша кауза, но и Вие трябва да имате тази мисия, Вие – също. Така ще имаме обща кауза, национални цели и тяхното реализиране като обща национална кауза, за да я предадем и на децата ни.
Ако е вярно, че омразата наранява тези, срещу които е насочена, то е вярно и това, че омразата уврежда носителя си, отнема му радостта от живота, от общуването с хората и участието в градежа на утрешния ден, държи го окован в собствените му страхове и предразсъдъци.
През последните дни често се говори за наводнения, но ние говорим за ежедневието ни, наводнено от омраза и агресия, противопоставяне и разделение. И вместо да е налице осъзнат и функциониращ цялостен процес на Стратегия за националната сигурност, съответстващ на сложната среда на сигурност в съвременния свят, визия за националните цели и приоритети, обща кауза, ресурсът изисква справянето с тези наводнения. Така оставаме далеч от фундаменталните ценности, загърбили истината, че демокрацията не е даденост и тя трябва не само да се извоюва, а и да се отстоява и защитава. Знаем, омраза и разрушителна енергия не могат да съграждат.
В основата си българският етнически модел, чийто идеолог и създател е доктор Ахмед Доган (възгласи от ГЕРБ: „Еее!“), с идеята за гражданската нация – точно с това е уникален: в заедност да живеят всички граждани на държавата без разлика на етнос, религия и език, както е записано в нашата Конституция, както е завещал Васил Левски.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми министри! В името на мира, в името на общото ни бъдеще трябва първо да изведем всички от състоянието на равнодушие. Всеки, на когото е скъп мирът и евроатлантическото ни бъдеще, трябва да направи своя избор и твърдо да се бори с ксенофобията, радикализмите и национализмите. Час по-скоро трябва да спрем разделението и противопоставянето, да защитим демокрацията и държавността. Правителство, което е източник на несигурност и нестабилност, на разделение и противопоставяне, е вредно за страната.
Затова от „Движението за права и свободи“ ще гласуваме против това правителство! Благодаря Ви за вниманието. (Народните представители от ДПС стават и ръкопляскат.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Реплики към изказването на господин Карадайъ?
Моля, заемете местата си, колеги.
Професор Станилов, заповядайте за реплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! От цялата реч на господин Карадайъ аз разбрах, че… (Реплика от ДПС.) От колегата Карадайъ, от господин Карадайъ и така нататък аз разбрах, че за нестабилността и за лошата сигурност в България са виновни „Обединените патриоти“, защото участвали, видите ли, във властта. (Шум и реплики от ДПС.)
Аз няма да се спирам, тук да опонирам колегите, но искам само да припомня, че „Обединените патриоти“ не са изпратени в Народното събрание от баба си, а са изпратени от повече от 300 хиляди избиратели и отрицанието на правото им да участват във властта е всъщност отрицанието на представителността, на представителството на тези българи.
Ако всички те са толкова лоши – нашите избиратели, които са гласували за нас, ако те наистина са ксенофоби и непрекъснато се занимават с езика на омразата, който чухме, между другото, преди малко, значи трябва да ги изхвърлим от страната. Триста и петдесет хиляди души, изритайте ни там някъде в Африканския континент и всичко ще бъде съвършено сигурно в страната, няма да има вотове на недоверие и ще си живеете прекрасно. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Станилов.
Втора реплика – господин Кирилов, заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители!
Уважаеми господин Карадайъ, като подкрепям изцяло нравствения тон във Вашето изказване, което ми наподобява писмата на Сенека до Луцилий (смях и оживление в ГЕРБ), аз бих се присъединил в апела за намаляване нивото на омраза, за преструктуриране и на политическото, и на общественото ни мислене. Приемам, че това са ценности, около които биха могли да се градят общи визии, общ стандарт на обществото ни, за да има по-висок резултат.
Действително българското общество като цяло, без значение на политическата си принадлежност, троши огромна енергия в омраза, в неистинни новини, в манипулации. Това е и въпросът, който бих искал да поставя на Вашето внимание, с оглед изказването: защо участвате в тази манипулация? Вие сте интелигентен човек, сигурен съм, че познавате голяма част от данните и фактите от извора и в тяхната им същинска стойност. Защо участвате в тази театрална постановка? Защо опитвате да внушите на обществото ни една неистина? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Трета реплика – господин Ангелов, заповядайте.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа народни представители!
Господин Карадайъ, моята реплика е към Вас. Вие говорехте, че това правителство и мнозинството не могат да гарантират националната сигурност. Напротив, най-голямата гаранция за националната сигурност на България е когато ДПС не е във властта! По-голяма гаранция от това няма. А когато пък БСП и ДПС са във властта заедно, е тогава няма национална сигурност! (Шум и реплики от „БСП за България“.) И ще дам примери, защото наистина Вие нямате право да говорите – нито ДПС, нито БСП, за националната сигурност (шум и реплики) и за тези мотиви. Ще дам примери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Защо се получи това несоциализирано население в България да извършва тези битови престъпления? Кой ги толерираше толкова години? БСП и ДПС, които управляваха, които ползваха техните гласове и ги защитаваха с различни правозащитни организации – да не ги закача българската полиция и никой. Те се научиха да правят каквото си искат.
Другият аргумент: когато БСП и ДПС са на власт, спират българското гражданство за българите от Македония, Албания, Сърбия и другите държави и веднага започват да дават българско гражданство на турски граждани по изселнически спогодби – десетки хиляди незаконно получили, които нямат право. Ето това е нарушаване на националната сигурност, ето това! Така че националната сигурност е гарантирана, щом Вие не сте във властта, господин Карадайъ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов.
Това беше третата реплика.
Господин Карадайъ, дуплика ще има ли?
Заповядайте.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Благодаря на колегите, които направиха реплики към изказването, с което да потвърдят тревожността и сериозността, която се съдържа в нашето изказване. За нестабилността и несигурността са виновни философията и политиката, която проповядват националистите. Да, това е така, но не само те. Основна отговорност носят тези, които не чуват, не разбират или се правят, че не чуват и не разбират какво се случва в страната. Това е много по-опасно, отколкото политиката на националистите – тя е ясна.
Следващото, което в отговор трябва все пак да посочим, уважаеми дами и господа, колеги, е, че тези, които ги допускат и създават хранителна среда за крайния национализъм, те носят по-голямата отговорност, но и другите, които се отнасят с равнодушие към случващото се, също са виновни. Ние нямаме правото да не се противопоставим срещу тези явления днес.
Нещо повече, тези, които се опитват да оправдават проявите на ксенофобия и национализъм, те легитимират политиката на противопоставяне и разделение. Това е, господин Кирилов.
А доколкото за изборите, да, изборите са инструмент на демокрацията, но не са цялата демокрация. Изборите разпределят отговорността на политическите сили и политиците с представянето в Народното събрание, но демокрацията, уважаеми дами и господа народни представители, най-вече е отстояване на ценности. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Изказване – господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, да благодаря и на БСП за този вот на недоверие. Няма лошо, колеги от БСП. Много важно нещо в демокрацията са вотовете, винаги съм го казвал. Този вот има много достойнства. Първото е неговата предвидимост. От „Атака“ казахме: в началото на Европредседателството един вот и в края на Европредседателството ще има друг вот. Ето го вота, очакван.
Друго, за което този вот има достойнство, е, че просто той няма да мине, разбира се, и Вие го знаете, всички го знаем. Тоест в обществото този вот няма да направи дупка.
Другото достойнство на този вот, а то е най-голямото за мен – благодаря Ви, колеги от БСП, този вот Вие го внасяте сами. Този вот го внасяте без турската, националистическата партия в България ДПС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Шопов, моля Ви! Моля Ви!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Това е моя характеристика на тази партия, госпожо Председател. Тези характеристики са много важни елементи в българската политическа система, говорени, и политически позиции.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Нямаш право. Това са български партии в българския парламент.
ПАВЕЛ ШОПОВ: И така, това е много голямо достойнство на вота. Вие бележите огромно израстване. Ако имаше времена, когато бяхте с един човек по-малко от ДПС и не можехте да внесете вот на недоверие поради бройката Ви – 36 – 37 души, а те – 38 души, сега сте достатъчно много повече на брой, отколкото са Ви необходими. Какво говори този факт? Вие отказахте на ДПС, въпреки тяхното натискане и желание да се включат във вота, да го подпишат и да го внесат. Това говори, че Вие, както всички български политически партии, сте осъзнали, че който се докосне до ДПС, той гори, приключва в българския политически живот. Вие ги оставяте сами и оттук нататък им давате гръб. Надявам се оттук нататък това да бъде Ваша трайна политика. Защото знайте – това е проклятието на българския политически живот, това е продължението на една от най-важните непреодолени последици от турското робство…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата, господин Шопов! Моля Ви, по темата!
ПАВЕЛ ШОПОВ: …от което скоро чествахме 140-годишнината. Днес ще говорим и ще направим сериозен дебат за много от проблемите. Проблеми има, разбира се. Те са съществували, когато и ДПС, и БСП са били на власт.
Спомням си, още 2009 – 2010 г., господин Цветанов, когато бяхте министър на вътрешните работи и отговаряхте за този сектор, ние от „Атака“ Ви предупреждавахме да се занимаете с кадрите. Там БСП има най-много кадри, все още останали, дори преди 10 години. В коридорите на Министерството и на регионалните МВР-та, включително и общинските, още витаят духът на Феликс Едмундович Дзержински и надписът за чистото сърце и хладния ум. Досега не са преодолени тези последици от това управление и от това присъствие на БСП там. Така че много от проблемите, които разискваме в момента и ще разискваме, са резултат на този нерешен проблем. Той е нелесен за решаване. Това е нещо като преодоляване на последствията от турското робство. Това е въпрос на десетилетия, на много поредни управления, много издания на Народното събрание.
Днес видяхте лидера на ДПС. Отново съзирам – вгледайте се много внимателно в казаното, прочетете – и предупреждавам всички български партии за особено внимание. Предричам Ви и прогнозирам, че ДПС е изпаднало в такъв колапс, в толкова тежко състояние…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата, господин Шопов! Говорете по темата!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Оттук нататък – за националната сигурност, за която говорим, за вътрешния ред…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Шопов, моля Ви! Обърнете се към мен! Нека да е по темата на вота!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Националната сигурност! Това е националната сигурност! „Движението за права и свободи“ скоро ще разиграе етническата карта и то по най-свирепия и жесток начин! Предупреждавам всички. Дано прогнозите ми не се сбъднат, но в идните няколко месеца достигнат ли това положение на крайна истерия, че не са във властта и че във властта са българските патриоти националисти, ще предприемат действия, които ще бъдат радикални. Мисля, че разбирате за какво става дума. Това ще бъде скоро и всички трябва да бъдем готови за този момент! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов.
Заповядайте за реплика, господин Ебатин.
ЕРДЖАН ЕБАТИН (ДПС): Господин Шопов, опитвате се да измиете вината си по отношение на националната сигурност, като прехвърляте всичко на ДПС. Опитвате се да печелите избори, които усещате, че ще загубите, също по отношение на гърба на ДПС.
Само ще Ви кажа, че ДПС ще Ви излезе много голям залък и няма да можете да преглътнете тази хапка! Защото това, което правите по отношение на националната сигурност, като разделяте нацията, тази отговорност няма да може да избяга от Вас! Това е Ваша отговорност!
Обръщам се и към колегите от ГЕРБ. Когато казвате, че Вие приобщавате всички етнически компоненти в страната, правете го искрено, недейте да лицемерничите! Защото това, което правите, е да вземате кадри от ДПС, които вече са амортизирани, и на основата на техните властови амбиции…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ебатин, нека репликата да бъде по темата!
ЕРДЖАН ЕБАТИН: …не правите политика за обединение на нацията! И пак казвам – това което правите тук, тази политика разделя нацията, не обединява нацията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): От последните Ви думи като че ли разбрах, че някой има документи за собственост върху кадри, върху български граждани. Явно, че в ДПС гледате по такъв начин на избирателите, на българските граждани. Тук не става въпрос за разделение на българската нация, тъй като Вие от ДПС не се чувствате част от българската нация. Така че за никакво разделение не може да става дума!
ЕЛХАН КЪЛКОВ (ДПС, от място): Махнете го този от там бе, чувате ли го какво говори?!
ПАВЕЛ ШОПОВ: По въпроса за езика на омразата, за който непрекъснато ни обвинявате, не знам как с любов да Ви говоря след всичко онова, което сте правили десетилетия, след всичко онова, което знам, че сте сътворили за страната ми и за народа ми, защото аз съм свидетел в тази зала още от времето, когато почетният Ви или не знам кой лидер заяви в първото заседание, че пътят на България към Европа минавал през Истанбул и Босфора. Нали така беше – през Босфора?! И малко след това занесе оня списък на съответното място, от което пострадаха десетки и стотици българи, които бяха отдали своето за благото на България. Той остана ненаказан и всичко това мина в десетилетията по най-ужасния начин. Затова неговите последователи, каквито сте Вие, не ми говорете за национално чувство за отговорност и че не принадлежите идейно и мислено към друга държава, че не сте нейна пета колона в България!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Шопов, имаме вот на недоверие! Имаме определена тема! Моля Ви!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Вашата ярост, ненавист ще се засилят! Имам предвид вчерашната победа на Ердоган в Турция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, господин Шопов! Нека да влезем в темата на вота!
ПАВЕЛ ШОПОВ: И това е елемент на националната сигурност. Оттук нататък трябва сериозно да се замислим и да работим за бъдещето, просперитета и националната сигурност на България!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов.
Заповядайте за процедура по начина на водене, господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене и е изцяло към Вас! Ще Ви помоля, тъй като Вие цял ден вече се молите на Патриотите, работата Ви като първа измежду равни е да спазвате Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ако не го знаете, прочетете го, госпожо Председател! Пет минути говори господин Шопов не по темата, с термини и думи, с които обиждаше моите колеги и мен персонално от „Движението за права и свободи“, а Вие му се молите! На кого се молите, госпожо?! Молете се на Всевишния, а не на господин Шопов! (Оживление и смях в ДПС.) Вие сте позор за това, че сте избрана от Кърджали, госпожо Председател! Срам! (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Летифов, най-малко от Вас очаквах такова отношение! (Силен шум в ДПС.) Прочела съм Правилника! Гледам да бъда максимално коректна към всеки народен представител! Не се моля на никого, а се опитвам да въведа ред по възможно най-деликатния начин!
А това, че съм избрана от Кърджали, за мен е достойнство, господин Летифов! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) И никой няма право да оспорва избора на моите избиратели!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Защо говорите от това място? Как ще говорите оттам?! Слезте долу, на трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имам право на две минути!
Продължаваме нататък!
Следващо изказване – доцент Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, госпожи и господа министри! Днес разглеждаме втория вот на недоверие на БСП и трябва да говорим по него. Той е вторият.
Припомням първия. На 28 октомври БСП заяви, че ще иска вот на недоверие, който беше разгледан на 25 януари – три месеца.
Вторият беше заявен на 12 юни. Две седмици по-късно той се разглежда в Народното събрание и затова трябва да похвалим нашите колеги от БСП, защото те вече работят на високи обороти. Ако в първия дълго мислеха и бавно работеха, бавно действаха, то във втория очевидно много бързо действат, но се съмнявам дали разсъждават.
Затова ще се спра конкретно на мотивите за вота за сектор „Отбрана“ поради разбираеми причини и пристрастия към темата „Армия и отбрана“.
Едно от основните обвинения във вота е несъответствие на управленската програма на целите на отбранителната политика и на състоянието, на проблемите и перспективите за развитие на Въоръжените сили. Изключително сериозна тема! Много тежко обвинение, развито в две изречения с 43 думи. Въобще в тази сфера БСП са привърженици на кратките форми, в които трябва да кажем, че всяка дума е елмаз на словесност, а всяко изречение – с дълбоки философски и политически разкрития.
Няма да се спирам подробно на това обвинение, но само ще припомня онези документи, които регламентират дейността на държавата в сектор „Отбрана“: Стратегията за национална сигурност, Националната отбранителна стратегия, Програмата за развитие на отбранителните способности 2020 г. и Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г., Програмата на правителството.
На следващо място, в Националния план е предвидено повишаване на ресурсното осигуряване на разходите за отбраната на 2% от брутния вътрешен продукт до 2024 г. – нещо, което се приема от всички политически сили, включително и от президента на България, който смята, че този срок е краен и той може да бъде съкратен.
Второто сериозно обвинение – сгрешени приоритети и цели в отбранителната политика, довели до загуба на способности и тежки инциденти, развито в три изречения с 34 думи. Само ще припомня, че миналата година България беше домакин на едно от най-големите военни учения – да използвам този архаичен израз от времето на „Щит 1980 г.“ – под ръководството на министъра на отбраната.
Колеги от ДПС, запишете си въпроса за евроатлантическата ориентация.
През 2017 г. са проведени с 10% повече военни учения спрямо 2016 г. Планирани са, а са проведени 32 – с 11% повече от 2016 г.
Като говорим за приоритети, тук министър Каракачанов и представители на мнозинството ясно казаха какъв е приоритетът – придобиване на способности чрез закупуването на съвременна, модерна високоефективна бойна техника и спиране на порочната политика да се купува спомагателна техника – в предходните години.
Провал в кадровата политика – четири изречения, 46 думи. Извинявайте за дидактичността, но обичам да бъда педант. В тази посока могат да се изредят няколко съществени неща, свързани с промените в Закона за отбраната и въоръжените сили и даване на възможност за съхраняване на дълго подготвяни квалифицирани офицери, навършили пенсионна възраст или напуснали армията, за връщането си в строя.
Следващото обвинение – тотално игнориране на военната експертиза при вземането на важни за армията решения – шест изречения, 88 думи. Само ще припомня, че миналата седмица, когато гледахме двата основни проекта за модернизация на Въоръжените сили – Сухопътните и Военновъздушните сили, тук бяха представители на Върховното военно командване – използвам този описателен термин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинете ме, доцент Михов, времето на групата е на свършване. Да го увеличим ли?
МИЛЕН МИХОВ: Аз ще приключа, за да дам възможност и на моите колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да увеличим ли времето?
МИЛЕН МИХОВ: Искам удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Удължете времето.
МИЛЕН МИХОВ: В сектор „Отбрана“, четейки мотивите, оставам с впечатление, че са писани на „Позитано“, но в някое друго време, за друг министър и за други случаи. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доцент Михов.
Реплики към изказването?
Първа реплика – имате думата, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Михов, мисля, че може още по-подробно да обясните някои от фактите и аргументите, които изнесохте от трибуната. Ще съм Ви благодарен, ако го направите.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Това не е реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов. (Шум и реплики.)
Реплика е.
Заповядайте, доцент Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Ще бъда кратък – не успях да кажа за така наречения преглед на въоръжените сили в мотивите.
Колеги, извинявайте, но да вменявате в задължение на този състав на Министерството, че нашите БТР-и са от 1960 г., че нашите танкове са от 1970 г., е все едно да обвинявате Полша, че в края на Втората световна война е започнала войната срещу Германия.
В тези мотиви Вие използвате факт, който е необходимо да Ви се припомни – разказвате случая с отказа на пилотите да летят на МиГ-29 през есента на миналата година, въпреки че министър Каракачанов и целият екип всеки месец докладваше за проблемите с тази техника, които идваха преди всичко от руска страна по неизпълнение на условия на договори, които не са сключени от това правителство, от този кабинет.
В мотивите пропускате да кажете нещо много важно – че този проблем е вече в историята, че МиГ-29 имат гарантирано и договорно логистично обслужване с фирмата, производител на тази система, директно сключен между правителството, между държавата и изпълнителя без посредници. Това Вие го пропускате. Вие разказвате случка, която отдавна е решена от това правителство. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доцент Михов.
Продължаваме с изказванията – заповядайте, колеги.
Господин Христов, заповядайте.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Както вече сте забелязали, парламентарната група на „Воля“ не е в залата и аз съм пред Вас, за да обясня защо.
Моето изказване би се изчерпало само с едно изречение – този филм вече сте ни го прожектирали. (Оживление и реплики.)
Сменяте се по върховете на държавната власт години наред, обвинявате се в едни и същи неща, харчите ценно парламентарно време, без да си давате сметка колко струва то на данъкоплатците, пъчите се пред камерите с едни и същи изтъркани фрази и толкова! Това е сценарият Ви от двадесет и повече години и досега нищо по-различно не се е случило.
Голяма част от българския народ продължава едва да свързва двата края, младите хора, а вече и не толкова младите, напускат страната. Барикадираме се във входовете на блоковете си с решетки като затворници, пенсионерите ни все още чакат обещаните от така наречените Патриоти 300 лв. минимална пенсия и полицай във всяко село.
Бизнесът ни очакваше да приемем Закона за мълчаливото съгласие, за да го освободим от тази административна тежест, но той остана излъган и от управляващите, и от опозицията. Чакат и хората по селата, които са ежедневно обирани и насилвани, чакат и хората в градовете, които карат по разбитите пътища. Ще попитате: какво чакат? Ами, действие чакат, колеги, не приказки!
Днешният дебат няма да реши нито един от изброените проблеми. Празнословието Ви от тази трибуна днес няма да помогне на нито един български гражданин.
Колеги от БСП, преди няколко дни Вие сами казахте, че внасяте този вот, само за да дадете сигнал, не че искате да мине. Самите Вие признавате, че днешният ден ще бъде загубен. Тогава защо го правите? Заради камерите ли? (Реплики от „БСП за България“.) Нека да изключим камерите и да видим дали този дебат ще продължи повече от няколко минути.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): ГЕРБ поискаха камерите.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Толкова са прозрачни действията Ви, че е обидно за народа ни, а той никак не е глупав и вече до гуша му е дошло от това лицемерие.
Ако искате наистина да направите нещо за сигурността, идете сега в избирателните си райони и последвайте примера на Веселин Марешки и на „Воля“, и запълнете поне една дупка по пътищата (шум, реплики и възгласи), които в момента са заприличали на руини, но не руини, които са туристическа атракция, а такива, от които ни е срам. Точно това прави в момента господин Марешки във Варна. Точно това прави в момента и нашият колега Слави Нецов… (Шум, реплики и възгласи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По темата, господин Христов. По темата „Сигурност“. (Реплика от заместник министър-председателя Красимир Каракачанов.)
Господин Вицепремиер, моля Ви!
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Господин Министър, заповядайте, ако обичате, после – може да репликирате.
Както казах, нашият колега Слави Нецов в момента е в монтанското село Якимово при 75-годишния Цветан Миланов, обиран десетки пъти за една година, и освен без покъщнината си, без парите си, е останал и без домашните си животни. Този човек е принуден да спи с двата си петела, за да ги опази. Това е смешно! (Оживление, шум и реплики.)
Госпожо Нинова, няколко пъти в последно време Вие споменавате този Ваш земляк като пример за битовата престъпност у нас. Дали приказките Ви му помогнаха? (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.) Не! Помагаме ние, като действаме, а не говорим. Лично аз през последните няколко дни се занимавам с неговия проблем и мога да Ви уверя, че думите Ви въобще не го топлят.
Вашите действия са само за пред медиите и фактическото Ви бездействие е цинично. Излезте от тази зала – всички Вие, отидете при хората, подайте им ръка, решете поне един от проблемите им. Не стойте тук с часове напразно говорене. Не е толкова трудно, уверявам Ви.
Ние от „Воля“, както и Веселин Марешки, през последните близо 30 години с работата си в бизнеса сме направили така, че нашите сънародници да спестят поне малко от парите си и да не влязат в картелите, които всички Вие създадохте и толерирате. По-малко приказки, повече действия – само така ще докажете, че Ви пука за този народ.
Уважаеми дами и господа народни представители! Ние от „Воля“ предлагаме днешните надници на всички нас да бъдат дарени на децата с увреждания, защото и техните майки залъгвате с празни приказки от няколко седмици. (Реплика от народния представител Корнелия Нинова. Шум, реплики и възгласи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Христов, нека се върнем към темата!
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Миналата година, госпожо Нинова, когато майките бяха пак пред парламента, само ние от „Воля“ ги поканихме на разговор и никой друг не им обърна внимание. (Реплика от народния представител Георги Гьоков. Шум и възгласи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Христов! Само да Ви напомня, че в момента гледаме вот на недоверие към правителството и темата е ясна, така че моля да влезете в темата. (Реплики.)
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Председател. (Реплика от народния представител Драгомир Стойнев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЕЧВА: Моля, не се обаждайте от залата!
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: По темата „Сигурност“ – със сигурност майките не се чувстват сигурни в момента. Те се чувстват излъгани и от БСП, и от управляващите, които до момента абсолютно нищо не са направили.
Защо, уважаеми колеги, проспахте обещанието си към тези майки и защо сега отново заблуждавате, че ще направите нещо – и отляво, и отдясно? (Силен шум, реплики и възгласи.) Дадох този пример, само за да покажа отново и отново, че от думи без действие няма никакъв смисъл, а системата убива с бездействие.
Народът вече ще съди по делата, колеги, не по празните обещания. На тях се е преситил отдавна. Време е да го разберете и, ако не изпитвате неудобство, продължавайте с този излишен дебат. Ние от „Воля“ предпочитаме да свършим нещо полезно, макар и малко. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Христов.
Реплики?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Христов! Вие си тръгнахте, защото искате да бъдете полезен, затова ще Ви посъветвам веднага, след като господин Марешки свърши да попълва дупките, да отиде да пази българските затвори, защото там вече няма чистачки. След това да отиде да разкрие двете брутални убийства, по които разкритие още няма, след което може да се разходи из митниците, за да види кой къде манипулира системите – и двете. За да бъде полезен, след това господин Марешки може да се разходи и да разгледа какво е състоянието на българските военнослужещи и, ако трябва, лично да им ушие униформи, защото нямат.
Не знам, уважаеми господин Христов – вече Ви няма, какво значи да сте полезни, но депутатите не са полезни, за да пълнят дупките, така както и чиновниците не са, за да седят до дупките. Това е работа на правителството. То не я върши и затова, ако сте опозиция, би трябвало да гласувате то да си тръгне. Всичко друго дори не е демагогия! Не знам дали Вие знаете какво прави правителството, но със сигурност не знаете каква е работата на един български народен представител. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Съжалявам, че господин Христов излезе. Не е лошо да си припомни как господин Марешки беше изпратен от Бойко Борисов да спасява „Локомотив“ (Пловдив) и наля над 1 млн. лв. там по негова препоръка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Паунов, напомням Ви, че темата е „Сигурност“, така че репликата да бъде в посока темата на вота!
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Обръщам се към господин Христов, който венцехвали тук Марешки, който беше слуга на Бойко Борисов, изпълняваше всички негови поръчения и сега се прави на опозиция. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Трета реплика? Не виждам.
Не виждам и господин Христов за дуплика.
Продължаваме с изказванията.
Други изказвания, колеги?
Господин Иванов беше заявил изказване?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място.): Нека от ГЕРБ да се изкажат, да защитят правителството си.
Господин Цветанов, защитете правителството си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Колеги, ако няма изказвания, ще прекратя дебата.
Последно повикване за изказвания. (Силен шум и реплики.)
Не виждам желаещи.
Прекратявам дебата. (Народният представител Цветан Цветанов иска думата за декларация. Силен шум, реплики и възгласи от „БСП за България“.)
Моля за тишина в залата! (Продължаващ силен шум. Реплики от „БСП за България“.) Моля за тишина в залата!
Тъй като вече закрих разискванията по вота, съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание гласуването на Проекта за решение трябва да бъде не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията. Гласуването ще се проведе в петък от 9,00 ч. и ще бъде първа точка.
Утре, 27 юни 2018 г., сряда, от 9,00 ч. – редовно пленарно заседание.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,28 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председател:
Емил Христов

Секретари:
Филип Попов
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания