Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 15 февруари 2019 г.
Открито в 9,02 ч.
15/02/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Ще Ви запозная с новопостъпилите питания за периода от 8 февруари до 14 февруари 2019 г.
Постъпило е питане от:
- народния представител Дора Янкова към Красен Кралев – министър на младежта и спорта, относно осигуряване на условия и възможности за укрепваща здравето физическа активност и практикуване на спорт. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 февруари;
- народния представител Дора Янкова към Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно подобряване на безопасността на общинските пътища и осигуряване на условия за модерна общинска пътна мрежа. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 февруари;
- народния представител Антон Кутев и Петър Витанов към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно политиката на българското правителство за гарантиране сигурността на България в контекста на излизане от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег на действие на САЩ и Русия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 февруари 2019 г.
Писмени отговори за връчване.
Писмен отговор от:
- министъра на вътрешните работи – Младен Маринов, на въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Пенчо Милков и Георги Стоилов;
- министъра на здравеопазването – Кирил Ананиев, на въпрос от народния представител Пенчо Милков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Десислава Гушева;
- министъра на здравеопазването – Кирил Ананиев, на въпрос от народния представител Десислава Костадинова;
- заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Радостин Танев;
- министъра на младежта и спорта – Красен Кралев, на въпрос от народните представители Теодора Халачева и Димитър Георгиев;
- заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика – Мариана Николова, на въпрос от народния представител Теодора Халачева;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Анелия Клисарова и Иван Димов Иванов;
- министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев, на въпрос от народния представител Анелия Клисарова;
- заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народните представители Анелия Клисарова и Ирена Анастасова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Георги Свиленски;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на труда и социалната политика – Бисер Петков, на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на финансите – Владислав Горанов, на четири въпроса от народните представители Георги Гьоков и Донка Симеонова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев;
- министъра на здравеопазването – Кирил Ананиев, на въпрос от народния представител Станислав Владимиров;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Йордан Младенов и Надя Клисурска;
- министъра на финансите – Владислав Горанов, на 12 въпроса от народния представител Надя Клисурска;
- министъра на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов, на въпрос от народния представител Николай Тишев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Николай Тишев и Тодор Байчев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Георги Йорданов, Георги Търновалийски и Манол Генов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Николай Иванов и Иван Генов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Кристиан Вигенин и Николай Пенев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Атанас Костадинов и Илиан Тимчев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Милко Недялков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Кольо Милев и Таско Ерменков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Денчо Бояджиев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Иван Ибришимов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Кристина Сидорова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Даниел Йорданов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Иван Ченчев и Радослав Стойчев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Иван Валентинов Иванов и Манол Генов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Жельо Бойчев и Христо Проданов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Стоян Мирчев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Весела Лечева и Валентин Ламбев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Александър Симов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Дора Янкова;
- министъра на финансите – Владислав Горанов, на въпрос от народния представител Спас Панчев.

Уважаеми народни представители, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Преминаваме към разисквания по питането на народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова.
Процедура?
Имате думата, уважаеми господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Процедурата ни е да поканим и заместник-министър Нанков във връзка с предстоящото разискване. Както знаете, когато беше назначен за заместник-министър, премиерът му беше отредил ролята да отговаря за тол системата.
Миналата седмица министър Аврамова беше тук, но не успя да отговори на зададените от нас въпроси. Поради тази причина Ви молим да извикате тук заместник-министъра, който отговоря за този ресор, за да може все пак да има ефект от разискването и да има човек – компетентен и овластен, който да може да ни отговаря компетентно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Проданов. (Реплика от ГЕРБ: „Процедура!“)
Ще Ви дам думата за процедура, уважаеми господин Ненков.
Министър Аврамова ще отговори на въпросите достатъчно компетентно. Считам, че дали заместник-министър Нанков ще бъде в залата е лично решение на министър Аврамова. Ще спазя стриктно Правилника, в който е записано, че тук присъства министър Аврамова. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Заповядайте за процедура, уважаеми господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не знам дали мога да направя обратна процедура, или по начина на водене...
Господин Председател, не може да позволявате народен представител по този начин да обижда една институция. Тук е министър Аврамова и аргумент с това, че едва ли не никой не може да му отговори компетентно, мисля, че не подхожда на нивото на Народното събрание и по този начин да обиждаме някак си институциите. Тук има избран надлежно по съответния ред с мнозинство министър, който аз съм сигурен, че ще отговори изключително адекватно на Вашите въпроси. Не мисля, че отсега трябва да търсите извинение, затова че днес предизвиквате дебат за нещо, което честно да Ви кажа, и аз не мога да си представя, защо го правите. Няма да извлечете никакъв политически дивидент от това нещо и това ще си проличи през следващите минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
По начина на водене.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Първо, процедурата ми беше да поканим господин Нанков, не господин Ненков. (Реплики от ГЕРБ: „Много си оригинален.“)
Господин Ненков, в крайна сметка ние не обиждаме по никакъв начин министъра, но все пак заместник-министърът е с такъв ресор…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: По начина на водене към мен, уважаеми господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Миналия петък госпожа министърката не отговори на нашите въпроси и затова искаме ресорния заместник-министър, който да може да отговори.
В крайна сметка това е за целите на дебата – да излезе някакъв положителен резултат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Проданов
Процедура – по начина на водене.
Имате думата, уважаеми господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги от четящата правилниците и законите част в цялата пленарна зала – нямам предвид само една част!
Уважаеми господин Председател, обръщам Ви внимание, че парламентарният контрол се отнася за министрите. От тази зала нееднократно колегите от тази част (посочва лявата част на пленарната зала) са поставяли въпроса: ама защо присъства и защо ние гласуваме да присъства заместник-министър по различни закони? Те ама нали са министрите… Ама сега е дошъл министърът и той изпълнява Правилника, изпълнява законите – не. Сега пък да дойде заместник-министърът. На какво основание да поканим и него? (Шум и реплики от „БСП за България“.) Посочете на какво основание да поканим и него, или просто Вие наистина не искате да правите парламентарен контрол, а само скандали?! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров. Вече чухте мнението ми по въпроса.
Продължаваме с разискванията във връзка с питането от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев.
На питането от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев е отговорено в заседанието на 8 февруари, петък, като на същото заседание 59 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол.
Предложението за разисквания по питането и Проекта за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 8 февруари, петък – внесени, и втори Проект за решение от 7 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ на 14 февруари, четвъртък, и е изпратен в същия ден на народните представители в електронен вид.
Има два внесени проекта, както стана ясно. Първият е Проект за решение, внесен от 59 народни представители от парламентарната група „БСП за България“ с № 954-00-4 от 8 февруари и е регистриран в 12,11 ч. И вторият Проект за решение е внесен от 7 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ с № 954-02-4 от 14 февруари 2019 г., регистриран в 9,22 ч.
Ще напомня времето за разпределение, но всъщност кой от парламентарната група на „БСП за България“ ще представи предложението и Проекта за решение?
Господин Данчев, имате думата.
Заповядайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! По закон Електронната система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа трябваше да влезе в сила на 1 януари тази година. Но стана ясно, че има проблеми със сайта, мобилното приложение, наличието на пунктове за самообслужване по бензиностанции и гранични пунктове, както и изобщо проверката дали автомобилът има винетка от страна на полицията. С две думи – пълен хаос. Експертите от АПИ се оправдаха, че системата е нова, сложна и е нормално нещата да не се случват за миг. Интересно е, че сложната система, която е нова, е била уж тествана от месец август 2018-а до 17 декември 2018 г. и АПИ е имала повече от четири месеца да се подготви за старта на системата. Разбира се, не е ясно какво точно са включвали тези тестове.
След като от 1 януари електронната винетка официално влезе в сила, стана ясно, че тя е, меко казано, трудна за закупуване. Потребителите имаха проблеми с купуването на винетка от приложението или сайта, а повечето проверени терминали за самотаксуване на бензиностанции не работеха или просто липсваха. От граничните пунктове само на Капитан Андреево имаше един терминал. Няма как да не отбележим, че преди няколко дни в медиите изтече информация, според която АПИ сама е саботирала процеса на разпространение на електронни винетки и е предизвикала хаос със закупуването, като в края на 2018 г., малко преди Коледните и Новогодишните празници, е разпоредила спиране на монтажа на терминалите. Конвертирането на хартиени винетки в електронни беше спряно още на 3 януари тази година и от тогава досега не работи.
Защо в система за десетки милиони левове не бяха предвидени елементарни проверки за допустимост на въвежданите данни така и не стана ясно. За сметка на това бяха обвинени – цитирам: „недобросъвестните български граждани“.
Още по-неясен остана въпросът как се гарантира, че въвежданият срок на валидност на хартиената винетка, която бива превръщана в електронна, е коректен и отговаря на този, който е бил отбелязан на хартиената винетка. Оказа се, че и „Пътна полиция“, която има право да санкционира водачите, които нямат валидна винетка, всъщност не може да разбере дали шофьорът изобщо притежава винетка, защото полицаите нямат достъп до системата на АПИ.
В тази връзка Националното тол управление и „Пътна полиция“ продължават и към днешна дата да извършват съвместни проверки. Когато системата за електронни винетки започва да създава проблеми, гражданите се опитваха да се свържат с АПИ, но безуспешно. Посоченият телефон за контакти в сайта за купуване на винетки bgtoll.bg всъщност беше същият като този за актуалната пътна обстановка.
Заради тези и други проблеми последваха и няколко оставки в АПИ, начело с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – Светослав Глосов. Освен него с постовете си се разделиха двама ръководители в АПИ и един от съветниците на регионалния министър. Като член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ бе освободен и Веселин Давидов, който отговаряше за електронната система за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа.
Между другото, едва преди няколко дни – на 6 февруари, Агенция „Пътна инфраструктура“ е обявила конкурс за нов началник на Националното тол управление – звеното, което отговаря за всички услуги, свързани с електронните винетки и тол системата. Това е точно един месец, след като премиерът Бойко Борисов поиска оставката на бившия шеф Антон Антонов.
Промени ли се нещо от това? Категорично не! Защото пороците на системата бяха заложени още при самото възлагане на поръчката, защото заданието за поръчката беше изработено без нормативен регламент, а необходимите законови промени бяха напаснати по вече практически изработената електронна система. Освен това, въпреки направеното от „БСП за България“ предложение, управляващите отказаха да конституират предписаното и от Световната банка държавно предприятие със специална цел, което да изпълнява дейностите по електронното пътно таксуване.
По време на хаоса с електронните винетки в първите дни на новата година се разбра, че фирмата изпълнител „Капш трафик солюшънс“, които изграждат системата за електронни винетки и тол системата, не са отговаряли за изграждането на злополучния сайт bgtoll.bg. Очевидно според възложителите на поръчката за изграждането на тол системата, когато даваш 150 млн. лв. за една електронна система, не е необходимо да получиш срещу тях и сайт, през който да извършваш събирането на електронните пътни такси.
Всъщност тук трябва да се отбележи, че в препоръките, дадени в разработената стратегия и бизнес модел от Световната банка относно внедряване на електронната система за електронно събиране на пътни такси ясно е казано, че за продажба на електронни винетки не е целесъобразно да се използва пазарно ориентиран национален доставчик на услуги, а тази продажба следва да се извършва само от АПИ. Въпреки тази препоръка, направена в скъпо платения от МРРБ доклад, АПИ очевидно е пропуснала в обхвата на обществената поръчка да заложи създаването на софтуер, който може да се използва от потенциални дистрибутори, които да продават електронни винетки и да приемат плащания в брой. В този смисъл сега вече е ясно защо се появяват и посредници при продажбата на електронни винетки.
Тук обръщам внимание, че още на 27 юли 2018 г. членовете на Регионалната комисия от парламентарната група на „БСП за България“ са поискали копие от Договора за изграждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над три тона и половина, тол и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до три тона и половина – електронна винетка и включената в нея европейска услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние, както и на анекса към този договор. Но така и до ден-днешен не получихме достъп до него, забележете, дори и в Секретната секция на Народното събрание. По-късно научихме, че договорът и анексът към него се пазят в тайна, защото очевидно в тях има информация, която за пореден път показва порочността на модела на възлагане и управление на обществените поръчки. Научихме, че с промени в договора за тол система и електронна винетка отпадат редица съществени дейности от проекта. Анексът предпоставя отпадането на съществени дейности като изграждане на оптични връзки до най-натоварените гранични контролно-пропускателни пунктове.
Тук се надяваме госпожа Аврамова да ни отговори: в каква връзка тези оптични връзки изобщо са били включени в първоначалния обхват на поръчката? Изграждане на седем вместо първоначално предвидените 30 мобилни глобяващи офиса, дооборудване на 195 броя портални рамки вместо първоначално предвидените 320.
Припомням, че по време на питането, което направихме с господин Свиленски миналата седмица, така и не получихме отговор от госпожа Аврамова: колко рамки ще бъдат използвани реално за тол системата и колко са узаконените по Закона за устройство на територията.
Следва да се отбележи, че според медийни публикации изброените по-горе отпадъчни дейности са сред скъпите за изпълнителя – австрийският консорциум „Капш трафик солюшънс“. Въпреки тяхното отпадане стойността на договора е останала непроменена, а именно близо 180 млн. лв.
Всичко казано дотук кореспондира с логичния въпрос, отношение по който няма как да не вземат и възложителите на поръчката за изработване на тол системата, а именно: имало ли е натиск към изпълнителя на поръчката при изграждане на системата да използва и конкретни подизпълнители?
Изключително важен въпрос, който се поставя от всички заинтересовани страни, в това число автомобилни превозвачи и от представители на товарните превози, е: кога ще бъде представена тарифата за пътни такси, така че тези превозвачи да могат да се подготвят за предстоящите промени? Подлагането на тази тарифа на обществено обсъждане е ключов момент от комуникационната политика при въвеждането на новата система за пътни такси, от чийто успех до голяма степен зависи и успешното правоприлагане на новата електронна система за пътните такси.
В този смисъл в името на прозрачността и ефективното разходване на публични средства от името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам на Народното събрание да вземе следното:
„РЕШЕНИЕ
1. Създава временна парламентарна комисия, която да направи пълен преглед по възлагането, провеждането и изпълнението на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на Електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Комисията да е в състав от 10 народни представители – по двама от всяка парламентарна група, със срок на действие два месеца.
2. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечно да представя в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление доклад за напредъка и резултатите по въвеждането в експлоатация на електронната система.“
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Уважаеми господин Ненков, моля да представите предложението за решение и мотивите от вносителите.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, госпожо Министър, аз ще започна с представянето от нашата група на Проекта за решение и после ще се опитам в рамките на следващите минути да обоснова защо нашето предложение считаме, че е по-разумно, по-добро, по-имащо за цел изсветляване на някакъв… по-скоро в по-добра връзка между гражданите и това, което се случва с въвеждането на електронната система, отколкото на колегите от БСП, където считам, че се търси политически ефект с някакво обвинение, че едва ли не нещо тайно, скрито се прави. Създаването на някаква анкетна комисия, в която, видите ли, експертите от БСП по обществени поръчки ще разследват какво се е случило по тази обществена поръчка, при положение че има достатъчно контролни органи, които следят това нещо дали е правомерно извършено или не.
Съответно с колегите от моята парламентарна група сме предложили алтернативно решение, надявам се и колегите от БСП да го подкрепят:
„РЕШЕНИЕ
1. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството на всеки два месеца да представи информация за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и разстояние пред Комисията по регионална политика, благоустройството и местното самоуправление.
2. В срок до 31 март 2019 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството да създаде обществен консултативен съвет по въвеждане на електронна система за таксуване на база време и изминато разстояние с участието на партньорски институции и браншови организации.“
Безспорно, колеги, въвеждането на една такава електронна система мога да го охарактеризирам единствено като много сериозна реформа в пътния сектор, която се чака от много години. И никога – и когато сме приемали Закона за пътищата и Закона за движение по пътищата, и аз самия, никога не сме изразявали становище, че, видите ли, от 1 януари всичко стартира перфектно, няма да има проблеми. Няма как това нещо да се случи обаче на практика. Винаги, когато става въпрос за реформа, особено за такъв тежък сектор на нашата икономика, безспорно е свързано със своите технически проблеми.
Но ако говорим за технически проблеми, и то в първите дни на месец януари с въвеждането на електронните винетки, то досега към ден днешен за същия период на миналата година са продадени 442 хил. винетки в повече. Самият факт не означава, че са се произвели толкова коли и се движат по пътищата, а означава, че толкова повече хора са си купили винетки. Следователно и контролът е по-добър. Самото им усещане, че няма как да прескочат закона, означава, че ги е стимулирало да купят повече винетки. Следователно има по-малко нарушители.
Да, факт е, че в първите дни на месец януари имаше проблеми със сайта. Самият аз обаче на 1 януари успях да си конвертирам електронната винетка. (Реплика на народния представител Георги Свиленски.)
Не е, господин Свиленски, през телефона – предполагам, че и Вие сте го направили, но не Ви е удобно сега пред залата да го кажете.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Проверете дали сте я конвертирали.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Да, проверих и беше конвентирана. (Реплика на народния представител Георги Свиленски.)
Аз не отричам, че имаше такива случаи с това, че имаше липса на някои пунктове – на ГКПП, на съответните такива машини за купуване. Факт – имаше забавяне с това нещо, но в рамките сигурно на десетина дена всички тези проблеми бяха изчистени. В момента към днешна дата имаме абсолютно работеща електронна система за купуване на винетки.
Трябва да Ви кажа, че буквално преди една седмица имах възможност да пътувам, понеже минах през Австрия и Словения с хартиените винетки, които там си купуваш, прибрах се тук и ги махнах, съответно бях махнал вече и моята винетка, и трябва да Ви кажа, че се почувствах горд. Почувствах се горд, защото нашето правителство, нашата държава е направила нещо много по-модерно от много по-развити държави.
Вижте, колеги, да не влизам в излишен диалог, но е факт, че трябва да се гордеем с това нещо, като сте имали възможност да пътувате и да видите. Всъщност ние можехме да изберем някакъв много по-елементарен вариант – с рамки, с това да те спират през няколко километра, за да те таксуват, но ние сме направили нещо много по-модерно. Винаги сме казвали, че тази 2019 г., а и по Доклада на Световната банка, и нашето намерение е 2019 г. да бъде преходна, защото реално имаме освен работещи електронни винетки, все още има хора, които използват своите стари хартиени винетки, те важат до датата, за която са ги закупили. Следователно от 16 август започва една нова много трудна електронна система за отчитане на тол за големите тежкотоварни превозни средства. Разбира се, че и там най-вероятно ще има своите проблеми, защото това е една жива система. Тя се нуждае от много работа – изчистване на софтуера, изчистване на технически грешки, обучение на екип, защото и това също беше една от пречките, за да може всичко да тръгне гладко още от 1 януари. Но, пак казвам, в момента имаме работеща система и не виждам къде трябва да търсим някакъв проблем.
Категорично се противопоставям на създаването на анкетна комисия, която да разследва – какво? Не разбрах! Да разследва едва ли не обществената поръчка. Защо да разследва обществената поръчка? Къде виждате там проблем? Къде видяхте там проблем? Къде виждате проблем, при положение че две години самата процедура се движи между КЗК, между ВАС… (Реплика от „БСП за България“: „Това е проблемът!“) …достатъчно институции, достатъчно компетентни органи са имали отношение по тази поръчка и, видите ли, депутатите от БСП, независимо че има по двама от всяка парламентарна група – хайде, да не Ви квалифицирам само Вас, но ние, нали, като великите експерти по обществените поръчки ще преценим какво, защо и как тази обществена поръчка е проведена, дали е законосъобразна. Извинявам се, но това е несериозно. Това е абсолютна намеса в работата на други институции.
Ако имате някакъв сигнал – ние винаги това сме казвали, ако имате някакъв сигнал, нещо, което Ви притеснява, не е работа на парламента да играе на някакъв съдник или някаква съдебна инстанция, която да решава дали някой е прав, или е крив.
Намирам във Вашето желание с този Проект за решение единствено и само търсене на някакъв политически дивидент чрез предизвикване на скандал, и то точно скандал, където не мисля, че има някакъв проблем. Да, технически проблеми винаги могат да съществуват, но реално друг проблем няма. Самият факт, че в момента Вие може да си купите електронна винетка; самият факт, че Вашите хартиени винетки все още важат; самият факт, че на ден повече от 1500 автомобила се проверяват – вече има назначен достатъчен брой служители, които са обучени и с така наречената тол полиция и могат да Ви спрат; самият факт, че имаме продадени 442 хиляди повече винетки, означава, че сме на прав път.
Аз неслучайно казах, въпреки че във Вас това предизвика някакъв странен смях, защото не съм чул някакво алтернативно предложение от Вас. Защото никога не съм чул алтернативно предложение на това, което е тръгнало да прави правителството. Най-лесното е да критикуваш, то винаги е хубаво и може би носи някакъв позитив със себе си, но когато не даваш алтернатива, това означава, че ти не си подготвен и нямаш алтернативен вариант.
Щом сме тръгнали да правим това нещо, аз съм сигурен, че като минат няколко месеца, ще се въведе и тол системата, ще могат да се отчитат и тежкотоварните автомобили по справедлив начин, така че България да не губи. В момента реално губим. И колкото повече отлагаме, толкова повече губим, защото 70% от приходите на Агенция „Пътна инфраструктура“ в момента – до 1 януари, хайде така да кажем, идват от леките автомобили. Това е абсолютно сгрешена практика и много назад в годините ние е трябвало да пристъпим към това нещо. И вместо тук да търсим някакъв общ консенсус, аз се надявам дебатът да бъде наистина конструктивен в това какво ние нещо сме сгрешили като политики и какво можем да изчистим оттук нататък, а не просто да си хвърляме някакви обвинения с абсолютно ясната цел да бламираме работата на институциите. Защото това, което правим в момента, е бламиране работата на институциите. Вместо да ги подкрепим – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, извинявам се, но за трети или четвърти път водим един и същ дебат тук и аз мисля, че вече и на медиите, и на народните представители, и на гражданите им омръзна всъщност едно и също.
Въпреки че, да, хубаво е да има публичност – ние затова сме предложили да има и такъв обществен съвет към министъра, който да включва браншови организации, съответните институции, които имат отношение по въвеждането на тази електронна система, за да има повече публичност, повече информираност.
Да, отчитаме може би като някакъв пропуск това, че трябва да има повече информираност на гражданите, но просто ей така хвърлени в пространството обвинения не мисля, че е полезно. Напротив, тук трябва да е темата, около която да се обединяваме абсолютно всички, без изключения. Защото в момента основният минус идва от международния трафик, от който държавата вместо да прибира тези пари и да може да си направи своята пътна инфраструктура, ние губим всяка година и разчитаме на леките автомобили, които пък са най-малките виновници за разрушаване на пътищата. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Колеги, ще Ви напомня разпределението на времето във връзка с прилагането на чл. 5, ал. 2 от Правилника: парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 19 минути, парламентарната група на „БСП за България“ – 16 минути, „Обединени патриоти“ – 8 минути, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ – 7 минути, парламентарната група „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ – 5 минути, и нечленуващи в парламентарни групи – 5 минути.
Моля всички, които се изказват, да спазват Правилника, да не се отклоняват от темата – ще прилагам разпоредбите на чл. 57 от Правилника. Моля да се включвате във времето, определено за изказвания. Ще предупреждавам за изтичане на времето – 5 секунди, за да можете да завършите изказването и мисълта си, но няма да позволявам надвишаване на времето. Благодаря Ви.
Имате думата за изказване, уважаеми господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Прав е господин Ненков, че трети или четвърти път занимаваме българското Народно събрание и българското общество с проблемите на тол системата.
Господин Ненков, нямаше да занимаваме нито българското Народно събрание, нито обществото, нито медиите, ако госпожа министърката беше отговорила на четири-пет въпроса тук миналата седмица. Те бяха ясно зададени и ясно формулирани. Няма отговор нито в писмените зададени такива, нито тук, от тази трибуна. Тогава зададох въпросите, а те бяха елементарни: изнудвана ли е фирмата изпълнител да наема подизпълнител?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Питай! Питай!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Да или не? Защото от АПИ са ги изнудвали, не са ги изнудвали от медиите.
Имало ли е в поръчката намалени дейности? Имало ли е, или не е имало? Имало ли е 200 метра оптичен кабел, който след това не е бил необходим? Някой отговори ли на този въпрос? Имало ли е заповед от АПИ една седмица преди 31 декември 2018 г. да спре монтажа на тол апаратите, които направиха този хаос, който и Вие оценихте в началото на годината? Пак няма отговор!
Поради тази причина, господин Ненков, ние искаме комисия, която не да разследва – не да разследва! – прочетете, а да види всички обстоятелства по обявяването на поръчката. Защото Вие сам казахте, че тази поръчка беше спирана пет пъти. (Реплика на народния представител Станислав Иванов.) Пет пъти! Значи е имало проблем по обявяването, по провеждането на процедурата и след това по изпълнението и по стартирането. И това е в интерес на всички български граждани, включително и на Вас.
Обвинявате, че БСП няма предложение. Напротив, във всички тук гледания на законите, които предлагахте Вие, а не те – където им е работата, те затова сега не могат да отговарят, защото не знаят за какво става въпрос. Защото Вие предлагахте законите. Нали така? А те стояха и гледаха, а сега ги карате да правят нещо, което не знаят как да направят, и не могат и да отговорят. По тази причина искаме тази комисия да види какви проблеми има. Може да има проблеми в законодателството.
Да, предложихме Ви държавно управление. Тогава нямаше да я има тази фирма със 7% комисиона. Защо го премълчавате? Досега с хартиените винетки – тези, смешните, от които се притеснявате много и се срамувате като българин, при същите тези винетки бяха 4,5% в най-скъпата комисиона, която е плащана на разпространителите. А сега с електронна система, 200 млн. лв., всичко модерно, европейско, да се гордеем всички – 7,5%. И това е началото! Ще има сигурно и още.
Преди по улиците, по пътищата – проверка само от „Пътна полиция“, един-двама полицаи. В момента стоят по осем човека като някаква хайка за не знам какво – двама от тол полиция, двама от ДАИ, двама от МВР, защото не знаят какво да правят! Защото не знаят как да проверяват!
А за всичкия този хаос ние си говорим тук, от тази трибуна, а българските граждани го страдат на улицата. Те го страдат, когато пътуват. И Вас това не Ви интересува! И за Вас това е нормално. И предлагате обществен съвет! Министър Аврамова можеше да направи обществен съвет, 20 пъти досега можеше да ги извика тези хора и да им каже: „От тази дата цената на винетката ще бъде 20 стотинки на километър, 30 стотинки на километър, обхватът ще бъде този и този“.
Днес сме 15 февруари 2019 г. и никой в тази държава не знае каква е цената на километър пробег. Някой знае ли от Вас? Тези хора имат бизнес. Вие веднъж им съсипахте бизнеса – на превозвачите, като не им давате субсидиите за труднодостъпни райони, сега ще ги натоварите втори път, без да знаят с колко. И искате нещата в държавата да вървят!?
Затова предлагаме две неща: анкетната комисия да види тези неща, да види има ли, или няма проблеми (реплика на народния представител Станислав Иванов), и след това всеки месец – във Вашата комисия, а не в нашата, защото Вие сте ресорната комисия – Регионалната, министър Аврамова или там специалистите, които са квалифицирани в тази тема, да идват и да Ви казват: „Господа депутати, този месец направихме първо, второ, трето, а предстои да се направи през следващия месец това.“ Те досега не са давали отчет на никой за нищо! Идва тук госпожа министърката – стои, чете си, пише си, заседанието приключва, дебатът приключва, тя става и си отива, нито отговаря. Така приехме и Закона – със същото мълчание.
Ако си спомняте, няколко пъти я помолих да излезе и да каже подкрепя или не подкрепя текстовете. Министерският съвет и Министерството ги няма! Тях това не ги интересува. Тях ги интересува единствено обществената поръчка – 200-те милиона, каквото може да се договори – да се договори, а оттам нататък дали ще се случи, дали няма да се случи, това няма абсолютно никакво значение. Важното е парите да бъдат изконсумирани и насочени в правилните хора с правилните комисиони – от 7% и нагоре, и ако може да махнем някоя дейност, за да не се претовари изпълнителят, някое по-малко кабелче да сложи, по-малко рамки. Попитах: тези рамки, на които трябва да се слагат камерите на тази тол система, законни ли са? Законни ли са или не? Питам, кажете! (Реплика от ГЕРБ.) Законни ли са? Няма отговор! Не знаете! Ама и аз не знам. Затова питаме: законни ли са, или не са? Ако са законни, по кой закон? Защото няма как върху незаконно нещо да сложиш законно и то цялото да стане законно! Няма как. Тоест някой трябва да си свърши работата в тази държава.
Затова нашето предложение е за тези две неща и аз наистина мисля, че предложението е разумно и би трябвало да бъде подкрепено.
А обществен съвет министърът може да си направи – във всяко време да си ги вика, и е добре да го има. За това няма нужда от решение на Народното събрание. Всеки един министър, който иска да поддържа комуникация с бранша, със заинтересованите институции, може да го направи. За какво ще го задължаваме ние?
А че не се бъркаме в работата на други институции, господин Ненков, на нас това ни е работата – да упражняваме контрол върху контрол върху изпълнението и решението и на законите на Народното събрание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Реплики?
Заповядайте за реплика, уважаеми господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Свиленски, аз тук четох близо 10 минути за проблеми по системата, които са се случили само за последния месец. Обяснявах, че системата уж е била подложена на тест в продължение на повече от четири месеца. Всичките тези пропуски – липсата на кол център, недоставените автомати за самообслужване, проблемите, свързани с дистрибуцията, това, за което Вие говорихте, с ненужната фирма посредник, която събира гигантска комисиона, струват на държавата, господин Ненков, определена сума пари. Кой носи отговорност за тези пропуснати ползи на държавата? Да припомня ли, че суспендирахте Закона и действието на Закона, и отменихте налагането на санкции за 15 дни? (Реплики от ГЕРБ: „Защо гледате насам?“)
Не, аз се обръщам към господин Свиленски, защото той пропусна да Ви каже това нещо. Гледам към Вас, защото отговорността е Ваша, защото в Закона, когато ние предлагахме за това нещо да отговоря държавно предприятие, Вие казахте: „по-натам“. Не по-натам, а сега трябваше да се случи. Сега, господин Свиленски, защото държавата е платила 20 млн. лв. за консултации от Световната банка. Вътре ясно е предписано, когато става въпрос за продажба на електронни винетки, че това изцяло е прерогатив на Агенция „Пътна инфраструктура“, така че тези пропуски, това, за което говорим, струва на държавата пари. Кой носи отговорност за пропуснатите ползи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Втора реплика?
Имате думата за реплика.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, само не знам на Данчев ли да отговарям, на Свиленски ли да отговарям, защото това малко стана към мен. Колеги, както сте си свикнали, така и в изказването на господин Свиленски си говорихте – ангро. Първо, не са 200 милиона, а са 150 милиона без ДДС, нали така? Има малка разлика, а сега някакви 20 – 30 – 50 милиона, това за Вас явно е някаква смешна сума.
Второ, не са 7,5%, а са 7%.
Трето, господин Данчев, понеже смятам, че сте интелигентен и млад човек, предполагам, че сте се запознали достатъчно в дълбочина какви са практиките в други държави. Кажете ми къде, при положение че след 16 август ще има и европейски доставчици на електронна услуга – не само български, така сме ги записали в Закона и се надявам Вие да сте го чели задълбочено. Навсякъде това е практика, в целия свят, а отделно от това самата Агенция и в момента продава електронни винетки без посредници. Ако аз искам да си купя винетка през телефона, не минава през посредник, не минава през посредник до склада. Господин Данчев, Световната банка са консултанти, не са законодатели, а в крайна сметка ние сме органът, който решава как да бъде.
Що се отнася до въпроса: защо все още не е направена такава държавна компания или някаква друга форма на отделяне? Защото, господин Данчев и господин Свиленски, се използваше капацитетът на Агенция „Пътна инфраструктура“, това, което го има в момента. Сигурен съм и може да го проверите в стенограмата, и преди сме го казвали: това несъмнено ще дойде – дали след една година, дали след повече, но със сигурност това рано или късно ще се случи. Недейте сега да преиначавате нещата и всичко, което тръгваме да правим, да го считате за нещо порочно.
И за тази комисия съм абсолютно против, защото Вие сте написали, че тя ще разследва всички обстоятелства около извършването на обществената поръчка, ама това не е работа на Народното събрание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Друга реплика?
Заповядайте, господин Ташков.
АТАНАС ТАШКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Още от становището на вносителя, а след това и думите на господин Свиленски, имах чувството, че ние сме забъркали една апокалиптична картина и живеем в някаква друга реалност. Аз също използвам винетка, движа се по българските пътища, моите приятели, семейство, колеги, родители и така нататък също ползват платените услуги по пътната мрежа, и от нито един човек аз не съм чул оплакване или някакво затруднение. Конвертирах си една винетка по електронен път, закупих си друга винетка от пощите – за една минута. В пътните управления се продават винетки. В Агенция „Пътна инфраструктура“ има продажба на винетки. Министерството на регионалното развитие и Агенция „Пътна инфраструктура“ имат достатъчно голям потенциал, за да реагират на всички затруднения, които се случиха при първоначалното въвеждане на системата.
Имайте предвид, че всяка промяна или всяка реформа, както се изрази колегата, която е свързана с електроника, дава някакви затруднения в началото. Всичко това беше преодоляно. Имаме статистически данни и от тях се вижда ясно и отчетливо, че са продадени повече на брой винетки от миналата година – дали по електронен път, дали през гишетата на пощи, бензиностанции и терминали и така нататък.
Това, което казахте за 7%, ако си закупите винетка през сайта и ако отидете в Пътното управление, тези 7% ги няма, такава комисиона няма. Така че картината, която очертахте, не е реалистична, реалността е съвсем друга. Всички затруднения ще бъдат преодолени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ташков.
Имате думата, уважаеми господин Свиленски, за дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Обикновено репликата е несъгласие с това, което съм казал. Радвам се, че никой от Вас не оспори нещата, които казах, и въпросите, които зададох. Не съм казал, че това, което Ви разказах, не е така. Да, така е. Само че не знам къде видяхте, че няма проблеми през месец януари – ами хората не можеха да си купят една винетка. (Реплики от ГЕРБ.)
Казвате, че може да си купите винетка от приложенията, където обаче комисиона е 7%, а там, където трябваше да бъде безплатно, без комисиона, имаше заповед от АПИ „не монтирайте тол апарати“, за да може хората да отидат на 7%. Това не го ли разбирате? (Шум и реплики от ГЕРБ: „Еее!“)
Когато казвам 7,5%, или казвам 200 милиона, господин Ненков, да, говоря ангро и то нарочно говоря ангро, за да Ви провокирам. Точно така. Нарочно говоря така, за да може някой да дойде и да каже колко са тези проценти, защото никой досега не каза, никъде в Закона, който приехме, никъде в Доклада на Световната банка, който обаче четете, както Ви изнася на Вас. Когато трябва да се дава летище София на концесия, Световната банка каза, а когато трябва да се направи тол системата, Световната банка не са управляващи. Хайде, разберете се, кога и как я използвате тази Световна банка – когато Ви е удобно да ползвате 7% комисиона или когато там има написани неща, които трябва да се спазват. Къде Ви е държавното управление, държавната компания?
Ето, заедно говорихме, казахте, че е хубаво нещо, а за два месеца някой предприе ли действия за създаване на тази държавна компания? Ами, прав е господин Данчев, като ми прави реплика през месец януари. Какъв е този тестов период, кога е стартирала системата? Никой не казва защо го обявявате този тестов период и кога ще стартира системата. Сега чувам – 2020 г. От 19 август пак ли ще е тестов период? Официално така твърдят – че от 2020 г. вече ще бъде в реален режим, а сега е в тестов режим. (Реплики.) Какво значи тестов режим?
Колеги, когато поставям въпросите, не се дразнете, това са фактите. Тук, в залата, Вие не сте виновни! Виновни са там, където стояха безучастно, в Министерския съвет, където министър председателят гледаше отвисоко цялата ситуация и мислеше, че тол системата ще стане от само себе си. Няма как да стане от само себе си! Сто пъти Ви казах от тази трибуна, че Ви подкрепяме за тази инициатива и сто пъти ще Ви кажа, че няма да Ви подкрепим, когато искате да крадете от тази система, а Вие го правите непрекъснато. (Шум и реплики от ГЕРБ: „Ние не крадем!“ Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
По начина на водене – господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Господин Председател, по начина на водене.
Моля Ви се, няма как да остана безучастен, когато народен представител ни обвинява, че крадем от една такава система. (Реплики от „БСП за България“: „Вие крадете от системата!“)
Току-що Свиленски каза точно това. Извинявам се, но се надявам колегата Свиленски да излезе и да се извини, защото ние не се възприемаме като крадци. Ако Вие така се възприемате, това си е Ваш проблем. (Реплика от „БСП за България“: „Вие сте крадци!“) Ама да излизате и да ми казвате, че ние сме крадци – не знам какво се обаждаш точно ти отзад, нямаш отношение изобщо.
Надявам се, господин Председател, да помолите господин Свиленски, без да го наказвате, да излезе и да се извини публично. Не може да си позволява да говори с такъв език. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Господин Свиленски, действително, ако не ме беше изпреварил господин Ненков, щях да Ви направя забележка.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изчакайте малко, господин Ерменков, не бързайте.
Господин Свиленски, действително завършекът Ви беше неподходящ – имате думата.
Моля Ви, бъдете внимателен в изказването си.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Председател, аз съм много внимателен в изказването, само че нека пак да не мерим с двойния аршин, както с Доклада за Световната банка.
Вчера слушахте ли господин Гърневски какво говори от тази трибуна?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Слушах го и му направих забележка.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: И наказахте ли го?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, не го наказах и Вас няма да накажа. (Реплики от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Кажете ни какво казах: че крадете от поръчките. Това да не би да е някаква тайна? Прочетете Доклада на Американския сенат, където се казва, че сме на първо място по корупция в обществените поръчки. В обществените поръчки! (Шум и реплики от ГЕРБ: „Няма такова нещо! Лъжеш!“)
Кой ги краде?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Някой ги краде от въздуха тези пари!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, обръщам Ви внимание, че се отклонявате от процедурата по начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Направете комисия и ако тази комисия докаже, че няма нарушения, тогава ще се извиня на всички поотделно! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ерменков, искахте думата по начина на водене, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, от вчера прави впечатление, че седите отзад на председателското място и се държите като човек, който някак си прави разлика между това какво се изказва отляво, какво се говори отдясно.
Когато отдясно се нарушава процедурата по начина на водене и се правят изказвания, реплики, дуплики или както искате го наречете, но няма нищо общо с Вас, Вие седите и мълчите, и някъде на минута и 45 секунди започвате лекичко да намеквате, че е хубаво колегите да се върнат към процедура, която са взели.
Когато някой от нас стане и се опита да Ви обясни къде сте сбъркали и какво сте направили, Вие или не вземате отношение, седейки в позата на полубожество горе, или още на двадесетата секунда започвате да прекъсвате човека, който се изказва.
Недейте да подхождате към народните представители с различен аршин! Вие сте поставен горе, не за да се любуват хората на Вашия образ, а да вземате отношение, да спазвате реда, да спазвате процедурите и да бъдете безпристрастен арбитър, а не политически обвързан! Благодаря Ви. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Считам за необосновано всичко, казано от Вас, и няма да отговоря.
Продължаваме с разискванията, уважаеми колеги.
Имате думата, уважаеми господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Очевидно на колегите от БСП само обществени поръчки, кражби и злоупотреби са им в главите. За всеки един въпрос, който поставихте преди малко, има публична информация и е достатъчно да отворите необходимите сайтове, за да я получите. Тъй като очевидно за Вас това е много трудна дейност, сега ще Ви дам отговора на тези въпроси, които Вие поставихте.
На първо място, дали е била изнудвана фирмата за използване на подизпълнители? Явно това е някакъв прийом, който Вие добре го владеете. Ако имате такава информация, имате щатен разследващ журналист на тема „Магистрали“, обърнете се към него и той ще разследва, ще даде цялата информация, която е необходима, ще се обърне към който трябва, пълноценно го използвайте. Имена няма да казвам, за да няма възможност за лично обяснение.
Дали рамките са законни? Разбира се, колеги, че са законни. Не знам при Вас как стои въпросът с незаконното строителство, но при нас не стои, информацията e публична. След като искате детайли, заповядайте.
В Закона за устройство на територията, чл. 147, ал. 1, т. 2 – разрешение за строеж № 33 от 15 май 2015 г. – още 100 броя, отново издадено от МРРБ.
Разрешения за строеж от съответните главни архитекти на общините за още 120 броя, законни, напълно легитимни.
Смятам, че тук отговорих за разрешенията за строеж. (Реплики от „БСП за България“: „Не!“) Ама те са публични, можете да ги намерите.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Трудно им е.
МЛАДЕН ШИШКОВ: Да, явно е трудно.
По отношение на въпроса дали някой е издал заповед за спиране на дейностите. Няма издадена такава заповед. (Реплики от „БСП за България“: „В интернет прочети.“) Дайте да я видим къде е заповедта, покажете я, да погледнем. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Нито едно от лицата за контакт на Агенция „Пътна инфраструктура“ не е изпращало такава заповед. (Реплики от „БСП за България“: „Има искане.“) Имало е искане от Българската петролна асоциация за временно спиране на дейностите по бензиностанциите, по техните обекти, но е отказано такова искане. Това е информацията, която Вие не дочитате докрай. (Реплики от „БСП за България“: „Това е информация, колега, която не гледаш.“)
По отношение на 7-те процента, които толкова Ви притесняват. Колеги, в тези 7% са включени всички необходими разходи за първоначална инвестиция, монтаж, настройка, доставка, всичко, което е необходимо, за да работи системата. Те не са комисиона, не са печалба, те са част от разхода. Така че, колеги, моля Ви, не злоупотребявайте. Ако Вие имате навика да работите без разрешение за строеж, да работите с опорочени обществени поръчки, при нас този въпрос не стои. Всичко е публично, отворете сайта и го погледнете. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков.
Реплики?
Реплика – имате думата, уважаеми господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Уважаеми колега Шишков, изредихте 120 строителни разрешения, издадени от общините.
Сега да обясня подредбата и необходимостта от въвеждане в експлоатация на тези рамки. Това, че са законно разрешени, да, може би е факт, може би. Ние не знаем, имаме някаква информация, която Вие давате и казвате, че е публична. Въвеждането в експлоатация гарантира за тези рамки, че те могат да поемат технологичните натоварвания на евентуално бъдещата система.
Оттук произтичат още няколко въпроса. Първо, тези рамки ще се използват ли от тол системата? Колко от тях ще се използват. Имат ли необходимата носимоспособност? Гарантират ли безопасното ползване и преминаване по тях? (Реплики от „БСП за България“: „Това не го пише в интернет.“) Кой и как ще ни гарантира това нещо, или имаме рамки, направени преди 5 години, за които са изтекли гаранционни срокове?
Другото, на което Ви обръщам внимание. Автомагистралите на територията на Република България съгласно действащото ни законодателство са първа категория. Първа категория са и всички съоръжения по тези автомагистрали, тоест рамките носят категорията на обектите. И ако по някакъв начин законът се заобикаля с разрешения за поставяне или под каквато и да е друга форма, това не оправдава необходимостта тези същите рамки да са изпълнени съгласно българското законодателство. Това е относно рамките.
Относно въпросите. До настоящия момент ние не знаем обхвата на тол системата. Няма действаща нормативна база. Факт, това е факт!
Говорим за Доклада на Световната банка, 20 милиона, факт. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете мисълта си, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Въпросите относно тол системата са повече, отколкото отговори можете да дадете. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бонев.
Втора реплика? Не виждам.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Колега Бонев, с Вас винаги е удоволствие да се спори на тема нормативна уредба.
Дали имат необходимата носимоспособност? Колега, в чл. 147, ал. 1, т. 2 на ЗУТ ясно е казано какъв е редът за издаване на разрешенията за строеж за тези рамки, както и за всички обекти, попадащи в тази категория. Това, което е задължително и необходимо условие, е да бъде издадено становище от инженер конструктор, каквито сме аз и Вие, което становище да доказва носимоспособността на съответното съоръжение. Този инженер конструктор поема пълната отговорност дали тази рамка има достатъчна носимоспособност или не, дали оразмерява всички необходими натоварвания. (Реплики от „БСП за България“: „Пише ли го в интернет?“)
По отношение категоризацията на обектите сте съвършено неправ. Това тълкуване, което правят част от колегите, е абсолютно невярно. Категорията на пътя не носи категорията на съоръжението. Отворете наредбата и ще го погледнете. Там е записан начинът, по който се издават разрешенията за строеж за отделните подобекти. Дори има становище на ДНСК по този въпрос, но да не навлизаме в детайли. (Реплики от „БСП за България“: „Колко рамки са необходими?“) В момента са необходими 320 рамки.
По отношение на това дали спазваме препоръките на Световната банка, абсолютно ги спазваме. Ние се съобразяваме с всяка препоръка, предоставена от тях, така че не се притеснявайте нито за законността, нито за носимоспособността, нито за категорията на обекта. (Реплики от „БСП за България“: „Само за парите – не.“) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков.
Продължаваме с изказванията.
Господин Ибрямов, заповядайте.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! Висотата на парламентаризма изисква от нас да кажем точно и ясно какво се случва с прословутата тол система.
Ще напомня на колегите от ГЕРБ, че миналата година имахме сериозни дебати именно по въвеждането и пускането в действие на тол управлението чрез тол системата. Нямаше нито едно изказване от нито една парламентарна група, която да не подкрепя тол системата. Напротив, имаше дебати, доколкото мога да ги нарека дебати, за това дали въвеждането от 2019 г., защото тогава, господин Ненков, Вие не казахте, че 2019 г. ще бъде преходна година. Ако е преходна, защо тогава българските граждани, превозвачи и други трябва да плащат за преходната си година? Това е друга тема, която трябва да се разисква.
Факт е, че с въвеждането на електронната система за отчитане дали някой си е купил винетка, не функционира добре, тръгна с фал старт. Имаше скандали, които бяха обширно излъчени по националните медии.
Госпожо Министър, Вие миналата година бяхте сред нас като народен представител и станахте свидетел на всички тези дебати. В момента има ли проблем? Естествено, че има. За съжаление, тъй като представителната демокрация в лицето на управляващите не може да изчисти този проблем, идва при нас и ние, като законодатели, трябва да решим този казус. За да решим този казус, има два внесени проекта за решение.
В единия вариант се предлага създаването на временна анкетна комисия, която да направи цялостен анализ какво се е случило. Няма да влизам в детайли, защото в общественото пространство и в общественото мнение вече витае, че става дума за корупция, става дума за пари, които отиват на вятъра или не се изразходват по целесъобразност. Не казвам дали е така, дали е правилно или не, това просто витае. Естествено, всеки месец да има доклад от страна на Министерството как върви управлението на тол системата.
Ние всички знаем, че тол системата ще бъде въведена от месец август. В този преходен период имаме електронни винетки. Само че кажете за големите превозвачи, говоря за българските превозвачи, няма ли пропуск в законодателството и в нормативните актове към него, че са длъжни в момента да купуват всеки месец едномесечни винетки? Това оскъпява, това удря по техния джоб. Точно този момент също не сме го изчистили.
Вие, разбира се, предлагате създаването на обществен съвет към министъра, и този обществен съвет или министърът да докладва на всяко двумесечие.
Уважаеми колеги, като Народно събрание, като парламент трябва да намерим онзи подход, от който българските граждани да разберат, че ако сме допуснали грешки, защото няма да посочват само едните, ако сме допуснали грешки, да си посипем главите с пясък и да кажем: „Да, има проблем, ще го изчистим в рамките на няколко месеца. Министърът да идва всеки месец, или някой от този обществен съвет, или комисията, ако се създаде, и да докладва какво е станало.“ Нито трябва да се говори за корупция, нито да се говори кой какво е направил, как го е направил и така нататък, защото това създава сериозен шум в българското общество, което не е полезно за парламентаризма.
Другото важно да се отбележи е за пей кодовете. Когато се купуват пей кодовете по банков път и става дума не за една кола, а за няколко превозни средства и ги посочиш, има проблем, и то сериозен проблем. Системата разчита само един пей код и едно плащане, въпреки че си платил за няколко пей кода с няколко плащания. И в един момент българските граждани и превозвачи остават с впечатление, че техните пари са отишли на вятъра и те са принудени да купуват нова система, чакайки парите да бъдат върнати от АПИ, защото те влизат по сметката на АПИ. Ако не е вярно, министърът да ме поправи. (Реплика от народния представител Александър Ненков.)
Затова много внимателно трябва да подхождаме към тези важни за България и за управлението – говорим за електронното управление, което се опитваме години наред да го въведем, тази тол система да заработи в адекватни, обозрими бъдещи периоди, така че да улесним работата на българските граждани, на превозвачите, защото сме законодатели и трябва да улесним, както вчера спорехме дали Изборният кодекс затруднява или не, така и тол системата и електронните винетки трябва да улесняват начина на купуване. Всичко това трябва да доведе до подобряване на инфраструктурата, да улесни всички останали съпътстващи инфраструктури, необходими като цяло в България.
Това е накратко от мен. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ибрямов.
Има ли реплики? Не виждам.
Продължаваме с изказванията.
Заповядайте.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Вече втори месец продължава провалът при въвеждането на електронните винетки и тол системата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Браво!
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ: Да, господа, ще чуете за големия провал. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това къде го пише?
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ: Сега ще Ви го кажа оттук, от тази трибуна, защото разбрах, че до този момент никой не Ви е казал за проблемите, които има на място.
Потърпевши, разбира се, са всички български граждани и целият транспортен бизнес. У всички остава усещане, че за пореден път държавата изразходва стотици милиони левове…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Колко?
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ: Достатъчно – 150 млн. лв. Вие знаете, четете, в Комисията сте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Защото Свиленски каза, че са 200 милиона.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ: Да, ако се сметнат общите разходи, които Вие ще кажете, може и да са 200.
АПИ е в постоянни скандали – от ремонт на магистрали, пътища до хаоса с тол системата и винетките.
Бушончетата, които дадохте със смяна на хора от АПИ, не решават проблемите. Остават редица въпроси, на които трябва да се даде отговор. Остава един от важните въпроси: защо се избра фирма, която да бъде конкурент на държавата, фирма, която ще взема 7% от всички приходи в Пътната агенция? Нима това не можеше да бъде държавна фирма?
Всички казват, че малкият бизнес в нашата страна не върви. Не, аз казвам обратното: върви този бизнес, който е на държавната хранилка, уважаеми колеги, този бизнес, на който Вие всеки ден му давате милиони левове само за това да минават пари през него.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): На фирмата.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ: Седемте процента, които давате на фирмата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): На „Техноимпекс“.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ: И за „Техноимпекс“ можем да говорим, но по-късно. (Шум и реплики.)
Преждеговорившите преди Вас, преди мен казваха: че няма никакви проблеми, системата работела добре, всички си купуват винетки, конвертират ги. А аз ще кажа точно обратното: не, уважаеми колеги, проблеми има, и те са много.
Ще започна от това, когато ни спрат на пътя. Спират ни от шест до осем души – хора, които са на заплата, които получават заплати от данъкоплатците в нашата страна. Какво се случва обаче при спирането на пътя? Идва човек, който взима данните на винетката. И аз, уважаеми колеги, искам да Ви задам въпрос: какво се случва, ако моята винетка е до 21 февруари, а колегата, който ще ми вземе данните от винетката, влезе в компютърчето и въведе, че тя е до 21 ноември? Аз след това съм длъжен да сваля това стикерче от стъклото, да го скъсам, защото моята винетка вече е конвертируема.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ: Как не е вярно? Ами добре, станете, репликирайте ме и ми го обяснете. (Реплики от ГЕРБ.) Не, обяснете ми го, след като свърша.
Питам Ви следващото нещо: какво се случва, когато се плати винетката по банков път? Дават се пет дни право тази винетка да влезе в сила, но тези пет дни, уважаеми колеги, се взимат от дните на плащане. Давам Ви директния пример – от 21 февруари вкарвате винетка до 20 март. От 21 февруари до 24-ти Вие нямате право да движите транспортното средство, защото тази винетка… (Реплики от ГЕРБ.) Мога да Ви го покажа, уважаеми колега. Да, веднага ще Ви го покажа с документи. (Показва документ.) А, отгоре на това, като се платят, вместо месечната винетка от 134 лв. знаете ли какъв документ дойде, че са платени 134 хиляди. И това ще Ви го дам като документ, за да го видите. (Реплики от ГЕРБ.) Не, не съм ги превел. Не аз съм ги превел. Превеждат ги превозвачите и това са проблеми, за които те всекидневно се свързват с мен и дават сигнали.
Само няколко думи за автобусния транспорт. Уважаеми колеги, искам да попитам защо ги няма тук министъра на транспорта и министъра на финансите? Защото транспортът е в хаос. Вие ще фалирате междуградския и междуселския транспорт. Ще оставите селата… (Реплики от ГЕРБ.) Среща с бранша. Браншът ясно иска да се запазят винетките и да има ясен гратисен период докога да влезе тол система в движение. (Реплики от ГЕРБ.) Направете среща с хората, говорете с тях.
Така че за нас това е най-добре. Трябва да има анкетна комисия, за да може всички тези неща, които казваме, да бъдат изчистени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов.
Реплика?
Имате думата за реплика, уважаеми господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Младенов, във Вашето изказване бяхте поредният изказващ се, който спомена за седемте процента комисиона, които получава разпространителят, но не споменахте един доста по-важен факт. Вярна ли е информацията, че тази частна фирма е получила от Агенция „Пътна инфраструктура“ ексклузивни права за разпространение на тези винетки? Смятате ли, че това е добре и защитава държавния интерес, защото в крайна сметка тези пари могат да бъдат прибирани от държавата в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура“? Защото, ако са верни сметките на… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, завършете изказването си, уважаеми господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Една секунда, за да си завърша мисълта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Довършете.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Ако са верни сметките на Агенция „Пътна инфраструктура“, че годишно системата ще генерира приход в размер на 1 милиард, приходите на тази частна фирма ще бъдат в рамките на 70 милиона. Не може ли с тези 70 милиона държавата да строи пътища, вместо да ги дава на частни фирми?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Проданов.
Други реплики? Не виждам.
Уважаеми господин Младенов, имате думата.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (БСП за България): Благодаря за репликата. С това и исках одеве да завърша.
Уважаеми колеги, именно затова ние искаме да има анкетна комисия, защото в нашите съграждани остава горчива истина, че за пореден път се изразходват стотици милиони левове, без да има яснота – без да има яснота как е избрана тази фирма, без да има яснота по поставянето на необходимите съоръжения на пътищата. И именно затова искаме да има анкетна комисия и да изчисти всички тези неща.
Българската социалистическа партия винаги е била последователна и винаги сме държали за държавна политика. Тази фирма можеше да бъде държавна и парите да отиват в държавата, а не в частни ръце. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов.
Продължаваме с изказванията. Няма значение кой от двамата – Вие решете.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Дебатите днес са интересни. За мен най-вече са интересни, защото в изложението си към Проекта за решение на БСП, колегата Данчев зададе няколко въпроса, в същината си, според мен, 90% от тях технически. Това, което направи дебатите интересни, е как колегите от опозицията успяха от няколко чисто технически проблема да развият и да изградят политически тайфуни, около които да завъртят цялата си теза. Но нека се върнем към въпросите, които колегата зададе.
Голяма част от проблемите бяха свързани с някои от функционалностите на информационната система, която стои зад реално внедрената тол система. Това е една голяма, тежка и сложна система. По същината си може би е най-голямата система в страната от гледна точка на проектни потребители, на контролни функции – имам предвид мащаба на контролните функции, които ще се извършват с тази система.
Що се касае до проблемите, които възникнаха в края на миналата и началото на тази година след внедряването, нормално е една тежка и сериозна система да прояви някакви дефекти. Никой не е казвал, че ще работи безпроблемно, никой не е очаквал да няма проблеми. Още повече, през пролетта на миналата година, когато беше анонсирано, че предстои внедряването и изграждането на тази система, тогавашния министър, мисля, че господин Нанков, направи това като изявление и обяви, че през 2019 г. ще използваме времето да установим дефектите, проблемите, недотам добрите функционалности и да ги отстраняваме. Това се и случва – две-три седмици имаше проблеми и забавени плащания. Може би не можеха да се извършват плащания, но така или иначе към днешна дата системата работи.
Системата сама по себе си е обработила до момента над един милион и триста хиляди транзакции, свързани с продажбата на електронни винетки, което е една сериозна и огромна сума. Тези транзакции са изпълнени от, да го наречем „почти банковата функционалност“, която Агенция „Пътна инфраструктура“ успя да изгради в това звено за управление на пътните такси. Тъй като реалността е, че само от дейността, която те внедриха, казвам тази почти банкова институция, защото начинът, по който го реализират, начинът, по който извършват картови плащания и транзакции, спестява за следващите три години над 17 милиона. Тоест самата система вече започва да дава резултат. Дублираните плащания бяха не повече от 150 броя. Сравнено с милион и триста, прави под 0,01% от общите транзакции.
Относно комплексността на системата, имаме взаимовръзки с Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и други.
По отношение на това как е направено заданието и прави ли се нормативната база по софтуера или обратното. Естествено, че не се прави така. И към днешна дата се доразвиват и доработват функционалности, които трябва да отговарят на Закона, пак казвам, именно по отношение на взаимовръзки и интерфейс с всякакви други институции и агенции.
Как са внедрявани системите в останалата част от света, в частност в Европа? Обикновено между 18 и 36 месеца отнема изграждането и внедряването на подобна информационна система, която да обслужва нуждите на тол системата в определени държави. България успя за 11 месеца. За 11 месеца започна, изгради я, внедри я, изгради административния капацитет, създаде експертния потенциал, който да може да обслужва тази система, да може да работи с тази система и съответно системата да заработи без проблеми. Да, пак казвам, в началото на годината имаше 2 – 3 седмици, в които имаше проблеми с някои функционалности, но това е очаквано. Преди почти една година беше обявено, че 2019 г., пак повтарям, ще бъде не преходна година, а година, в която ще установим къде са проблемите и ще ги решаваме. Това и правим.
Единадесет месеца. Само за сравнение – Германия забави внедряването на подобна система със 16 месеца. Самото забавяне беше 16 месеца. Държави като Белгия, Словакия, Унгария имаха по три-четири месеца забавяне внедряването на някои от основните функционалности. С това ще приключа, колеги.
Пак казвам, не е необходимо да правим анкетна комисия, която да се занимава с техническите проблеми – те са ясни, отговори на тези проблеми са дадени. Анкетна комисия за технически въпроси ще е нещо наистина ново за това Народно събрание. Нека върнем дебата в експертната повърхност. Нека да се фокусираме върху важните неща и да оставим Министерството да си върши работата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Реплики? (Народният представител Димитър Данчев иска думата.)
Мисля, че нямате време. (Реплики от „БСП за България“.) Секунди са. Дори няма… Не, не ме призовавайте да правя необосновани стъпки.
Има ли реплики от парламентарни групи, които имат време в запас? Няма. (Реплики между народните представители Димитър Данчев и Александър Ненков.)
Моля Ви, господин Данчев, не влизайте в тези…
Господин Ненков, моля и Вас.
По начина на водене – заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В изказването на господин Христов бях споменат поименно и бях нападнат за това, че съм превърнал технически проблеми на система в политически такива.
Мисля, че имам право в такъв случай да се защитя и да обясня, в рамките на процедурата по лично обяснение какво съм имал предвид в тази ситуация. Защото техническите дефекти са това, което, Вие, господин Христов, като управляващи, превърнахте в политически ефекти – буквално.
Били са очаквани проблеми в системата, казахте. Да, били са очаквани, а били ли са предвидени неустойки в системата, след като вече е бил направен тест на системата? Системата е приета на 17 декември 2018 г. На 17 декември е приета от АПИ без забележки. Защо, след като са били очаквани тези дефекти, не е било предвидено приемане след реалния тестови период? Да припомня, че министър-председателят превърна тези технически дефекти, Вашият министър-председател господин Бойко Борисов, в политически действия, защото той уволни ръководството на АПИ и се извини на българските граждани. Ако не е имало проблеми, ако проблемите са били чисто технически, защо предприе тези политически действия? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Извинявам се, не разбрах, че искате думата за лично обяснение. Мислех, че искате думата за реплика. Личното обяснение не влиза във времето на парламентарната група, така че моя беше грешката.
Уважаеми господин Вълков, моля, заповядайте.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Аз искам да се фокусирам върху това защо не трябва да има такава парламентарна комисия? Защото смятам, че няма такива сериозни проблеми, които да налагат създаването на такава комисия. Вярно е, че има определени трудности, които се преодоляват в процеса на въвеждане на тази система. Напротив, имаме стартирала електронна система, която е въведена с едни много бързи срокове, както каза колегата, за 11 месеца – нещо, което не е направено от другите страни в Европа. С това трябва да се гордеем, а не да правим анкетни комисии за щяло и нещяло и без да имаме проблем, да се опитваме да го възпроизвеждаме.
Имаме договор, сключен на 18 януари 2018 г., между Пътната агенция и „Капш Трафик Солюшънс“ за 150 милиона. Договорът е качен на сайта на Пътната агенция и всеки, който иска, може да го види – той е публичен. Съгласно този договор е въведена в експлоатация първата фаза или това са електронните винетки. Вярно е, че имаше проблеми в първите десетина дни, но тези проблеми са преодолени. Затова, че системата е функционираща, това че системата е ефективна, има отделни индикатори и показатели, които са важни за една такава електронна система, а те са: достъпност, правоприлагане и повишаване на доходите.
Достъпност. Знаете ли, че в момента имаме над 4 хиляди точки, от които може да си закупим такава винетка? Така ли е, госпожо Министър? Ще Ви помоля да потвърдите това нещо. (Министър Петя Аврамова кима с глава.) А преди една година е имало 2 хиляди точки. Аз мисля, че това красноречиво говори за достъпността на системата.
Второто нещо, което имам предвид, е за правоприлагането. Към настоящия момент контролът, който се извършва, се осъществява от 105 екипа на Националното тол управление. Вярно е, че през първите десетина дни е било съвместно с Автомобилна инспекция и с органите на КАТ, но този период, за който казахме – 2019 г., като период, в който ще има трудности или някакви несъществени проблеми, ни показват и нещо друго. За тези по-малко от две седмици са направени над 14 500 проверки на автомобилите. Това говори за една устойчивост и сигурност на движението.
Накрая ще завърша с едни цифри относно увеличение като абсолютна стойност на закупените електронни винетки и като абсолютна стойност на средствата – с над 10 милиона, към настоящия момент. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вълков.
Реплики?
Имате думата, уважаеми господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вълков, не разбрах – добре започнахте, че ще обясните разликата между Обществения консултативен съвет и Комисията, но не разбрах каква е разликата, и се надявам да акцентирате в дупликата именно върху това. Защото чувам различни суми тук – 150, 200 милиона, чувам, че трябва да се направи преглед от временната комисия. Прегледите ги правят на друго място, господин Вълков. Имат преглеждащ журналист, нека да го дадат на преглеждащия техен журналист (ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“: „Браво, браво!“), който да разгледа тези проблеми. (Възгласи от „БСП за България“: „Браво, браво!“)
Затова Ви моля – концентрирайте се и разяснете каква е разликата между Обществения консултативен съвет и временната комисия. Благодаря. (Възгласи от „БСП за България“: „Браво, Иванов.“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Втора реплика – господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, уважаема госпожо Министър! Господин Вълков, слушах Ви внимателно! За мен проблемът е, че толкова бързо се въведе тази тол система. Казахте: „11 месеца – в рамките на 11 месеца тя беше въведена“, нали така?!
Дали не трябваше още един период от 6 месеца, за да не се получат тези гафове, на които бяхме свидетели? (Реплика на народния представител Александър Ненков.) Да, винаги – потвърждение, че сме избързали.
Второ, когато говорехте за трите функционалности на тази тол система, започнахте с точките за достъп – 4 хиляди точки за достъп, това казахте Вие.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Пет!
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Пет? Окей, пет. Ако отидем в първите десет на най-близко до нас разстояние, колко от тях ще работят или работят, знаете ли?
И много важно – споменахте за повишаване на доходите, обяснете кои доходи се повишават чрез тол системата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ибрямов. (Реплики от ГЕРБ.)
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС, встрани от микрофоните): „Доходи“ – каза!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Средства, средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Трета реплика – господин Иванов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Репликата ми е следната: не съм съгласен с цифрата 4 – 5 хиляди точки за достъп. Напротив, всяко мобилно устройство вече е с достъп и плащането онлайн не взима такса. Благодаря Ви. (Реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Господин Иванов, съгласен съм с това, което казахте, че точките не са толкова – те са много повече от 4 хиляди. Не знаем колко милиона телефони има в България, но сте прав за това нещо. (Реплики на народния представител Георги Свиленски.)
По отношение на репликата, направена от господин Ибрямов, допуснах стилистична грешка. Не ставаше дума за повишаване на доходите, а на приходите от системата. Това имах предвид. (Реплики на народния представител Георги Свиленски.)
По отношение на това, което казахте, господин Иванов, имах предвид, че проблемите, които ни се предлагат тук, в залата, не са проблеми, а са технически трудности. Проблеми са, когато една магистрала се остави някъде в нищото и трябва Народното събрание да взима решение…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Коя? Коя е магистралата?
ИВАН ВЪЛКОВ: …за 62 милиона през 2010 г., за да бъде довършена магистрала „Люлин“; проблеми, когато на „Дунав мост – 2“ останаха пилоните да стърчат над водата на повече от половината река, и трябваше 26 милиона допълнително да бъдат дадени от Народното събрание за завършване на обекта. Ето, това е проблем! Но за тях нямаше такива комисии. Нямаше такива комисии! Аз затова казвам, че Народното събрание не трябва да се занимава с технически проблеми. Парите за тях не бяха дадени за строителство, те бяха дадени за пропуснати ползи от строителите. И кой беше виновен за това – няма да говорим сега в момента?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Вълков, моля, влезте в темата!
ИВАН ВЪЛКОВ: Извинявайте.
А по отношение на това защо трябва да сме точни с цифрите – защото от БСП говореха за 200 милиона, а договорът е за 150 милиона? Защото фирмата, която е на второ място, може би е с 43 млн. 500 хиляди по-малко! (Оживление, ръкопляскания и реплика от ГЕРБ: „А такааа!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Вълков.
Имате думата за изказване, уважаеми господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вече казахме, че няма да приемем предложението за анкетна комисия, просто защото не смятаме, че има нужда от такава. Няма някакъв скандал, няма някакви големи неясноти и това се вижда дори и от този дебат.
Приемали сме анкетни комисии, които са предлагани от опозицията досега и сме показали, че нямаме проблем с това. В този случай просто няма нужда. Това на техническо ниво.
На политическо ниво. След като всички парламентарни групи заявиха, че са за тази тол система – това е една от най-сериозните реформи, които извършва това правителство, поставя цял сектор на нова плоскост, и ние очаквахме помощ от Вас, не очаквахме от Вас да превръщате наистина технически проблеми в политически. Не са толкова драматични тези проблеми. Повече винетки са продадени отколкото миналата година, което означава, че системата работи. Да, 200 човека са имали проблем от 200 хиляди обаче. Ако сметнем колко души са имали проблем с това, че са си загубили касовата бележка миналата година или пък са си скъсали винетката, ще видите, че сигурно са пак толкова.
Когато става въпрос за такива стратегически въпроси, защото тази система ще работи и за следващото правителство, и за по-следващото, тя ще продължи да работи десетилетия напред и ще осигурява възможност на държавата да строи пътища и да ги финансира по съвсем друг начин, защото тази система вече прави строенето на пътищата такова, че да плаща този, който ги ползва, а не да ги плащат всички, както се случваше до момента.
На последно място, не виждам какво предлагате освен анкетната комисия? Какво да се направи? Чувам: дайте да направим дебат. Защо толкова бързо го правим? 2040 г. ли да го направим това нещо? Така се прави – влиза се в проблема и оттам нататък се решават техническите въпроси. Това правим и затова няма да Ви подкрепим. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, Ви господин Биков.
Господин Веселинов, заповядайте.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Днешният дебат е малко закъснял може би, тъй като този проблем беше актуален реално преди месец и половина.
Ще започна с това, че системата, за която говорим, може би е единствената, която извършва толкова сериозна реформа. В България е обичайно да се говори за липса на реформи, ето че системата на пътищата направи нещо, което се опитваше да направи поне пет години. Това става сега, в нашия мандат, с решението на управляващото мнозинство, с подкрепата на думи от част от опозицията и в края на краищата негласуването на възлови текстове от Закона, които направиха възможно въвеждането на тол системата.
Така или иначе тази система започва да работи. Започна с електронните винетки, създаде някакви проблеми. Тези проблеми бяха решени в рамките на 15 дни, ако не ме лъже паметта. В Комисията, която имам честта да председателствам, между другото, на последния блицконтрол беше поставен въпросът, но беше поставен от представител на мнозинството, а не на опозицията, имаше доста изчерпателен отговор по темата – в какво са били техническите проблеми, как са отстранени? Имаше и заявка от наша страна, че ще искаме още изслушване във връзка с влизането на тол системата, ще искаме по-внимателен анализ и повече тестове преди пускане на системата, за да няма отново подобни проблеми.
Факт е, че системата на пътищата е тотално недофинансирана и това е три десетилетия назад. Три десетилетия назад тя получава 30 – 40% от това, което всъщност трябва да получава, и с настоящите промени ние гарантираме нейното самофинансиране.
В това отношение може би този дебат беше за пленарната зала, а този беше за специални комисии, за тяхната работа, но този дебат мина миналото лято. Сега ни се задават въпроси в журналистически стил: ама има ли далавера, някой краде ли, има ли проблеми в обществените поръчки, изнудвана ли е фирмата? Понеже епистоларният жанр е силен за опозицията, аз предлагам да си напишат всички тези предположения или в някакъв фантастичен сюжет, или в сигнал до прокуратурата и да делегират на този, който е отговорен за подобни проверки, тази отговорност.
Смятам, че в Комисията по регионална политика и благоустройство имаме необходимия капацитет и можем наистина да правим възможния дебат, с който да следим напредъка по въвеждане на тол системата и ако можем да спомогнем за решаването на проблемите, ще го направим. Парламентарната група на „Обединени патриоти“ ще подкрепи Проекта на колегите от ГЕРБ и няма да подкрепи Проекта на колегите от БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Уважаема госпожо Министър, имате думата.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, преди всичко искам да благодаря на парламентарната група на БСП, на Георги Свиленски, на Петър Данчев за това, че предизвикаха и инициираха този дебат и той стана част от информационната кампания, от която имат нужда българските граждани, и имахме възможност днес да разискваме проблемите с въвеждането на електронната система за таксуване по републиканската пътна мрежа.
В миналия парламентарен контрол, където ми беше зададено питане за общата политика за винетките, и на което питане коректно отговорих за общата политика за винетките, бяха зададени и въпроси, на които днес имам възможност да дам отговор.
Ще започна по реда, в който господин Свиленски ги зададе: изнудвана ли е фирмата да бъдат използвани подизпълнители от загубилите участници? Този въпрос, господин Свиленски, трябва да бъде зададен на фирмата „Капш“, спечелила търга, не на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Аз не съм видяла представител на фирмата „Капш“, който публично да е казал това, нито пък да е депозирал в Министерството или в Агенция „Пътна инфраструктура“ данни за такава ситуация.
Ако Вие разполагате с конкретна информация, можете да сезирате контролните органи. Другото е просто медийно говорене.
По втория въпрос – има ли отпаднали дейности и какви са те?
Първо, да кажа няколко думи за договора. На 15 януари 2018 г. Договорът за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси за ползване на републиканската пътна мрежа беше подписан от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ господин Дончо Атанасов и Михаел Вебер, представител на Международния консорциум „Капш Трафик Солюшънс“.
В продължение на две години процедурата бе обявявана, блокирана от жалби пред КЗК и ВАС. Бяха обжалвани документацията, разясненията по нея, опитите на възложителя за удължаване на сроковете.
На 16 август 2017 г. бяха отворени офертите на шестимата кандидати. Получиха се жалби срещу избрания изпълнител „Капш Трафик Солюшънс“. С оглед на необходимостта от ускоряване на процеса по въвеждане на системата Агенция „Пътна инфраструктура“ е поискала разрешение за предварително изпълнение от КЗК. Последвала е нова жалба пред ВАС, но решението на съда е сложило край на драмите с тази процедура и договорът е подписан.
Договорът за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства над 3,5 тона и на база време за леките автомобили, е на стойност 149 млн. 997 хил. лв. без ДДС.
Искам да подчертая, че от допуснатите до отваряне на ценови оферти кандидати предложението на избрания за изпълнител „Капш“ е с 43 милиона 503 хиляди по-ниско.
Анексът към договора. В процеса на изпълнение на договора Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Капш“ са констатирали необходимост от корекции, които да доведат до по-добри функционалности на системата. Измененията са се наложили заради обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от страните при подписване на договора.
Важно е да се уточни, че анексът не води до промяна в предмета и общата стойност на договора. Част от дейностите са отпаднали, други са били подобрени, а трети са изцяло нови. Например съгласно първоначалната документация по обществената поръчка правоприлагането е следвало да се извърши от органите на МВР. Впоследствие, след размяна на кореспонденция между компетентните органи и съгласно утвърдената международна практика, е решено правоприлагането да се извършва от страна на служители на Националното тол управление.
Отпаднала е необходимостта от изграждане на оптични връзки поради наличие на изградена вече такава комуникация до граничните контролно-пропускателни пунктове.
В допълнение е предвидена възможност за заплащане на електронни винетки по банков път, което изискване е съобразено с влизане в сила на Европейската директива за оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в общността.
Анексът е подписан в съответствие с действащите закони, за което е получено и положително становище от Агенцията за обществени поръчки. Всички промени са договорени след добре обосновано експертно становище и позиция на партньорските институции.
Целият договор между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Капш“, както и последващият анекс, са публикувани на интернет страницата на Пътната агенция и са напълно достъпни.
Следващият въпрос: има ли заповед за спиране монтажа на терминалите, за които говорихте, на граничните контролно пропускателни пунктове? Не – това е моят отговор! Нито едно от лицата за контакт на Агенция „Пътна инфраструктура“ с изпълнителя „Капш“ не е изпращало писмо до фирмата за спиране монтажа на терминали на гранични контролно-пропускателни пунктове.
По молба на Българската петролна и газова асоциация по коледните и новогодишните празници да не се извършва монтаж на техните обекти, тоест на бензиностанциите, а не на граничните контролно-пропускателни пунктове, както беше направено внушение, ръководството на „Капш“ е поискало потвърждение от служител на Агенция „Пътна инфраструктура“, който в имейл потвърждава постигната договорка с Българската петролна и газова асоциация.
Къде тук видяхте гранични контролно-пропускателни пунктове?! Къде видяхте кореспонденция между „Митници“ и АПИ, аз не разбрах.
Тук има два нюанса: първо, господин Нинов, чийто имейл Вие цитирате, не е официално лице за контакт и кореспонденция между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Капш“, както и в разменените имейли. За Ваше съжаление изобщо не става дума за гранични контролно-пропускателни пунктове.
За бензиностанциите. Монтажът не е спиран никога и не е имало такова писмо по коледните и новогодишни празници за граничните контролно-пропускателни пунктове. Знаете, че проблемът, който се създаде на 2 януари, беше за липсата на терминали на ГКПП-тата.
Третият въпрос, господин Свиленски, който касаеше: защо дирекция в Агенция „Пътна инфраструктура“, а не държавно предприятие? Като нововъзникнала структура Националното тол управление имаше първоначално нужда да използва административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“, а впоследствие да се направи административна реформа, каквато е била първоначалната идея – да бъде държавно предприятие.
Моето наблюдение и това, по което в момента се работи от колегите от дирекцията в АПИ, както и от останалите дирекции в Агенция „Пътна инфраструктура“, показва, че това е било изключително разумно и правилно решение. Докато се назначи персонал, докато този персонал изгради компетенции, умения и придобие опит, навлезе в детайли в работата на дирекцията, се ползва капацитетът на останалите дирекции в Агенция „Пътна инфраструктура“. Първоначалното пускане на системата не трябва да бъде притеснение за Вас. Отчитам като добро решение, че е дирекция към Агенция „Пътна инфраструктура“.
И в заключение. Уважаеми народни представители, както беше отбелязано от Вас, електронното таксуване е най-голямата и съществена реформа в ресора на Министерството на регионалното развитие и благоустройството през последните години. Тя не е просто да поставим камери на пътя, а чрез нея изцяло се подменя досега съществуващият модел на хартиените винетки за време – за леки автомобили, и за тежкотоварни автомобили на база изминато разстояние.
С реформата ще осигурим реално заплащане за използването на пътищата, при това без да се натоварва бюджетът на гражданите. Нововъведението е тежкотоварният трафик, който повече руши пътищата, вече да плаща за изминато разстояние.
Добрата новина за всички е, че без значение дали са от ГЕРБ, или от БСП, от някоя друга партия или безпартийни, събраните около 1 млрд. лв. годишно ще бъдат изразходени само и единствено за рехабилитация на пътищата и за строителството на нови. Пътният сектор ще стане първият, който ще се самоиздържа, и ефектът ще бъде усетен от хората с качеството на пътищата в България.
Станахме свидетели на немалко критики – някои основателни, други не толкова, но аз искам да благодаря на българските граждани за подкрепата, която получихме за въвеждането на тол-а, за търпението, с което заедно преодоляхме първоначалните проблеми при старта на електронната винетка. Ние се извинихме.
На недоброжелателите ще кажа: уверени сме в правотата на тази реформа и съвсем скоро – само след няколко години, хората ще започнат да виждат строителство и ремонти, очаквани с десетилетия и станали възможни именно заради приходите от тол-а.
В момента от 20 000 км републиканска пътна мрежа 8000 са за ремонт. Разбирате, че Агенция „Пътна инфраструктура“ няма ресурс за тези мащабни ремонти. Такава мащабна реформа има нужда не от конфронтации, а от общи усилия, защото никой няма да има полза от провал на този мащабен проект.
Отворени сме за критика, стига тя да не е самоцелна, а да води до добри решения. Затова и с благодарност приемам предложената комисия – Обществен консултативен съвет, който направиха депутатите от ГЕРБ, защото смятам, че в този Консултативен съвет ще можем да говорим за проблемите и да търсим решения както с партньорските институции, така с всички браншови организации.
Уважаеми народни представители, въвеждането на електронната система не е еднократен акт, това е процес, който ще продължи цялата 2019 г., тъй като все още има хартиени винетки, които са валидни, а в средата на годината ще бъде въведен и тол за тежкотоварните автомобили с първоначален тестови период.
Какво успяхме да постигнем досега от старта? От старта на продажбите на електронни винетки на 17 декември 2018 г. досега са продадени 1 млн. 368 хил. 433 електронни винетки общо за 104 млн. 293 хил. 616 лв. Към момента фактите са, че имаме монтирани вече 428 терминала за самотаксуване и предстои да бъдат монтирани още два на Граничен контролно-пропускателен пункт Стразимировци, като досега на граничните пунктове има 19 устройства.
Винетки се продават, освен в безкрайните възможности на интернет пространството – през сайтовете bgtoll.bg, vinetki.bg и сайта на А1, на гише във всички 28 областни пътни управления, 3000 каси на „Български пощи“, 2300 каси на „Изипей“ и така нататък, няма да изброявам. Само ще Ви кажа, че общо точките, от които българските граждани могат да си закупят винетки, са 8232.
Това е в отговор и на всички останали, които казаха, че вече втори месец има провал. Не, няма провал, господин Младенов, има работеща система, която е тежка електронна система, и в процеса на нейното въвеждане се получават технически проблеми, които се отстраняват незабавно. Така че системата работи и няма причина да се твърди, че българските граждани няма откъде да закупят електронна винетка.
Благодаря Ви за този дебат, уважаеми дами и господа. Надявам се на Вашата подкрепа в близките месеци за всички, които работят в Националното тол управления и полагат ежедневни усилия България да има електронна система за таксуване, както и да бъде въведена такава на база разстояние. Готова съм да се срещна с тези от Вас, които имат познания по такива системи, и да дебатираме. Ако имате идеи, системата може да бъде надграждана. Да си пожелаем успех за тази реформа в България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Уважаеми колеги, ще Ви прочета и ще подложа на гласуване проектите за решения по реда на тяхното постъпване.
Първият:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питане, № 954-05-4 от 16 януари 2019 г. от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова относно политиката на Министерството по въвеждането в действие на електронните винетки
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава временна парламентарна комисия, която да направи пълен преглед по възлагането, провеждането и изпълнението на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Комисията е в състав от 10 народни представители – по двама от всяка парламентарна група, със срок на действие два месеца.
2. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечно да представя в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление доклад за напредъка и резултатите по въвеждането в експлоатация на електронната система.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 149 народни представители: за 57, против 84, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Сега ще Ви запозная с втория:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питане, № 954-05-4 от 16 януари 2019 г. от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова относно политиката на Министерството по въвеждането в действие на електронните винетки
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството на всеки два месеца да представя информация за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и разстояние пред Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
2. В срок до 31 март 2019 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството да създаде Обществен консултативен съвет по въвеждане на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние с участието на партньорски институции и браншови организации.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 149 народни представители: за 97, против 47, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, обявявам прекъсване.
Начало на парламентарния контрол – 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми народни представители, продължаваме с парламентарния контрол.
Пръв ще отговаря господин Красен Кралев – министър на младежта и спорта.
Той ще отговори на въпрос от народния представител Георги Йорданов относно премахването на лекоатлетическата писта на стадион „Пловдив“.
Заповядайте, уважаеми доцент Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Преди няколко седмици един въпрос „раздруса“ Пловдив – появи се информация, която кметът на град Пловдив широко тиражира чрез медиите. Той каза, че на база на разговори с Вас, с премиера и други отговорни лица във връзка с кандидатстването на страната като домакин на Световното първенство по футбол след десетина години единият стадион, който Пловдив може да предложи, е стадион „Пловдив“. Проблемът там е, че според изискванията на ФИФА футболните стадиони трябва да са максимално приближени до зрителските места, тоест трябва да няма лекоатлетическа писта.
Във връзка с това кметът на Пловдив каза, че в спешен порядък ще се извърши препроектиране на стадиона, защото има едно проектиране, при което ще се премахне лекоатлетическата писта, и за да не се чакало, тя ще бъде премахната веднага.
Уважаеми господин Министър, лекоатлетическата писта на стадион „Пловдив“ е едно от двете спортни съоръжения, което е с национално и бих казал – наднационално значение, другото е гребната база.
На тази писта е провеждано Световно първенство по лека атлетика за младежи и е поставила рекорд най-бързата бяла жена – Ивет Лалова – 10,77. Мисля, че тази писта, и според мнението на сега активни треньори и състезатели, има значението и далеч надхвърля мястото, което има в България.
Във връзка с това моят въпрос към Вас е: сериозно ли се обмисля премахването на лекоатлетическата писта на стадион „Пловдив“?
Вторият ми въпрос е: тъй като като компенсация кметът на Пловдив каза, че щял да се построи малък лекоатлетически стадион до стадион „Пловдив“, а както знаете, ние вече имаме един малък лекоатлетически стадион до стадион „Пловдив“ – това е известният в Пловдив Ученически стадион (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), който пък е „родното място“ на нашата прима Стефка Костадинова, дали Вие имате в стратегическите си планове финансиране на нов, макар и малък, лекоатлетически стадион в Пловдив? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доцент Йорданов.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Йорданов, от ноември 2018 г. се провеждат срещи на ниво спортни министри и футболни федерации между България, Гърция, Румъния и Сърбия, на които разглеждаме възможностите за общи кандидатури за Световното първенство по футбол през 2030 г. и Европейското първенство през 2028 г.
Следващата работна среща на спортните министри и представителите на футболните федерации, на която ще се разглеждат възможностите за съвместна кандидатура, ще се проведе на 24 и 25 февруари в София. На този етап всяка от държавите на местно ниво прави проучване за необходимостта от изграждане на спортна инфраструктура, с която да покрие критериите.
Очакванията за България са да има четири стадиона, отговарящи на критериите на УЕФА и ФИФА. Тези критерии са много и са подробно описани в документите на футболните централи. На базата на тези критерии предварителният ни разчет е, че в страната могат да бъдат изградени или конструирани стадиони в София, Варна, Бургас и Пловдив. Според изискванията на ФИФА минималният капацитет на стадион за домакинство на мач от Световно първенство е 40 хиляди седалки. Стадиони с такъв капацитет могат да приемат мачове от груповата фаза – 32 финала, 16-ина финала и четвъртфинал. За мачовете – откриване, полуфинал и финал, стадионите трябва да имат минимален капацитет съответно от 60 хиляди и 80 хиляди места.
Съвременните изисквания към футболните стадиони са те да са изцяло футболни. Един от последните примери за това е стадион „Лужники“, който прие финала на Мондиал 2018 г. и беше обявен за най-добър стадион за 2017. Вероятно знаете, че на този стадион и неговата лекоатлетическа писта през август 2013 г. е проведено Световното първенство по лека атлетика. Заради домакинството на Мондиал 2018 г. обаче пистата бе отстранена и теренът вкопан надолу, а капацитетът беше увеличен на 80 хиляди места.
На 6 февруари имах работна среща с кмета на Пловдив Иван Тотев именно във връзка с желанието на общината да кандидатства за евентуална инвестиция от страна на държавата във футболен стадион на нейна територия, който да отговаря на критериите на УЕФА и ФИФА. На нея стана ясно, че Пловдив ще предложи два стадиона – стадион „Пловдив“ и стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“. Работна група, в която ще бъдат включени представители на Българския футболен съюз и Министерството на младежта и спорта, трябва да направи обследване и да определи кой от двата терена е по-подходящ за изграждането на нов стадион.
На срещата кметът на Пловдив обяви, че ще предложи на Общинския съвет да промени решението си за отпускане на 15 млн. лв. за ремонт на стадион „Пловдив“ и да гласува решение за отпускане на 5 млн. лв. за изграждане на нов лекоатлетически стадион с капацитет 2 хиляди зрители и писта от 8 коридора, от едната страна – 9. Не са водени разговори Министерството на младежта и спорта да участва във финансирането на този нов лекоатлетически стадион.
И тогава, и сега бих искал да подчертая, че изграждането на нов лекоатлетически стадион е изключително важно за града. Пловдив безспорно е един от най-важните центрове на леката атлетика в страната ни и за последните четири години – от 2014 насам, Министерството на младежта и спорта е финансирало три проекта в общината, целящи реновирането на лекоатлетическата спортна инфраструктура на обща стойност 664 хил. лв. Това са пистата на Спортния клуб по лека атлетика „Ботев“ – Пловдив, и залата на Клуб по лека атлетика „Локомотив“ – Пловдив, чийто ремонт беше извършен на два етапа.
Политиката на Министерството на младежта и спорта в последните години е насочена към засилено реновиране на спортната лекоатлетическа инфраструктура в страната. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Леката атлетика е един от спортовете, в които страната ни има изключително перспективни млади състезатели, които достойно заместват именитите си предшественици.
Мога да спомена обекти, като:
- „Арена“ – Бургас, която след завършването си ще бъде една от най-модерните зали за лека атлетика на закрито, отговаряща на всички международни стандарти;
- обновяването на „Асикс Арена“, което приключи миналата година;
- преди дни официално стартира и ремонтът на лекоатлетическата зала в Добрич, в която инвестираме близо 370 хил. лв.;
- имаме план през тази година да започнем ремонта на стадион „Академик“ на стойност близо 5 млн. лв.
В заключение, бих искал да Ви уверя, че от заявеното желание на държавата да инвестира средства в реновирането или изграждането на футболни стадиони, отговарящи на най-високите стандарти, спортът в България може само да спечели. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Кралев.
Доцент Йорданов, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора, но той не даде отговор на основния въпрос: ще се премахва ли в спешен порядък лекоатлетическата писта на стадион „Пловдив“, както беше заявено? Този отговор не е към мен – той е към хилядите почитатели, състезатели и треньори, привърженици на леката атлетика в Пловдив, които ми го поставиха, и затова аз Ви го поставям.
На второ място, най-известните стадиони имат съвременни системи. Единия механизъм Вие го казахте – с вкопаване на терена надолу, при което върху атлетическите писти се изграждат временни седалки, които позволяват именно този прословут достъп на зрителите по-близко до футболните терени. След преминаване на футболното състезание и необходимост от лекоатлетическата писта те съответно се премахват.
Мисля, че могат да се намерят съвременни решения, които, от една страна, да реновират стадион „Пловдив“ и, от друга страна, да не разочароват почитателите на леката атлетика в града.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаеми господин Йорданов, опитах се да бъда безкрайно ясен в отговора си. Ако Пловдив иска да има такъв стадион, лекоатлетическата писта в един момент трябва да бъде премахната – няма как да стане това, какъвто беше случаят в „Лужники“.
Все пак нямаме спешен порядък, който да изисква премахването на пистата към днешна дата. Първо, в моите представи, трябва да се изгради стадионът за лека атлетика и ако комисията от Министерството и Футболният съюз одобрят този терен за изграждане на нов стадион, едва тогава може да се мисли за проектиране, да се правят планове и така нататък.
Има много дълъг път да се извърви дотогава. Може да се избере другият терен, който е предложен – в „Лаута“, може да се избере и този, но пътят е много дълъг. Едва тогава, като се подложи на публично обсъждане, разбира се, в Пловдив, ще трябва да се вземе решение дали вървим към изграждането на чисто футболен стадион, или си остава този стадион във вида, в който го има.
Но при всички случаи, ако говорим за стадион, отговарящ на критериите на ФИФА и УЕФА, той трябва да е чисто футболен. Във Варна се направи по същия начин – преди да започне разрушаването на стария стадион и изграждането на футболен, се направи лекоатлетически стадион.
Мисля, че тези стадиони с капацитет до 2000, до 3000 души напълно отговарят на нуждите на леката атлетика, защото сме далеч от формата, в която можем да приемаме домакинство на Световно и Европейско първенство по лека атлетика, където евентуално би имало потребност да има повече зрители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Позволете ми да благодаря на господин Красен Кралев – министър на младежта и спорта, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с отговорите на госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Тя ще отговори първо на въпрос от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева относно предприети действия по сигнали за нарушения, свързани със строителни дейности по Черноморското крайбрежие.
Заповядайте, госпожо Василева, да зададете въпроса.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Нашият въпрос беше зададен преди седмици, когато събитията бяха много нажежени във връзка със сигналите за нарушения, свързани със строителни дейности по Черноморското крайбрежие.
През миналия месец имаше поредица от сигнали, които получиха широк медиен отзвук. Те бяха свързани с унищожаването на дюни и строителни дейности по Черноморското крайбрежие. Естествено, това предизвика и бурно обществено недоволство, реакция.
Първият сигнал беше за шокиращ криминален акт – посегателство върху природата при унищожаване на част от защитената територия природна забележителност пясъчни дюни местност Каваци в района на къмпинг „Смокиня“. Последваха сигнали за строителни дейности в района на Варна, Шкорпиловци и „Св. св. Константин и Елена“, в местността Алепу край Созопол, къмпинг „Градина“, местността Арапя. Излезе и решение на съда за потвърждаване валидността на разрешение за строеж в района на Корал.
Заедно с колегите от област Бургас зададохме въпроси за предприетите действия и от страна на министрите на туризма и на околната среда и водите. Като се имат предвид обаче компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по смисъла на Закона за устройство на територията, както и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, който предвижда забрани и ограничения на строителните дейности в зони „А“ и „Б“ по крайбрежието, знаейки, че вече са извършени действия от страна на ДНСК във връзка с проверки на обектите – разбира се, те бяха оповестени, това, което бихме искали от Вас, е да получим обобщена информация: какви действия са предприети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален строителен контрол и нейните подразделения, какви проверки са извършени и какви са резултатите от тях? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Василева, уважаема госпожо Саватева, господин Бойчев, уважаеми дами и господа! Министерството на регионалното развитие и благоустройството целенасочено и непрестанно работи по проблема с незаконното и прекомерното застрояване на Черноморието.
Нашата цел е да защитим обществения интерес с възложените ни правомощия и да следим за коректното прилагане на националното законодателство. В тази връзка още след първите сигнали за нарушения по Черноморското крайбрежие началникът на Дирекция „Национален строителен контрол“ – архитект Иван Несторов, извърши спешни проверки на терен. Той, заедно с експертите от регионалните дирекции на ДНСК и Службата по геодезия, картография и кадастър извършиха огледи на място и документални проверки на всички обекти, за които бяха постъпили сигнали при нас – или от медиите. Резултатът към днешна дата е спиране или замразяване на строителството в посочените обекти. Ще Ви запозная с резултатите от тях.
Относно строителството в местност Алепу, община Созопол – с влязла в сила Заповед от 5 юни 2006 г. на кмета на община Созопол, е одобрен Подробен устройствен план, като от четири поземлени имота са урегулирани два поземлени имота с цел изграждане на вилни сгради.
С решение от 14 септември 2007 г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ – Бургас, е променено предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и са утвърдени площадки и трасета за проектиране.
С нова, влязла в сила Заповед от 9 октомври 2007 г. на кмета на община Созопол, е направено частично изменение на въпросните имоти, като се обособяват нови четири урегулирани поземлени имота и в тях се ситуират строителни обеми за изграждане на ваканционно селище, като се предвиждат и пешеходни пътеки, осигуряващи достъп до плажа.
С писмо от 21 януари 2015 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са дадени указания за реда и необходимите документи във връзка с издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 3 и 4 от ЗУТ.
Със свое писмо от 24 януари 2017 г. МРРБ е дало предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки и дейности, укрепителни и/или отводнителни мероприятия по реда на ЗУТ в горепосочените поземлени имоти в местност Алепу – община Созопол, на регистрирано през 2009 г. активно свлачище.
От главния архитект на община Созопол е издадено разрешение за строеж № 100 от 10 септември 2018 г. за Курортен комплекс „Алепу вилидж“, етапно строителство – първи етап укрепване на свлачище, и втори етап – курортен комплекс, находящ се в местност Алепу, землище на град Созопол.
С оглед установените нарушения и пропуски при издадените разрешения и строителните книжа на строежа, с писмо от 5 февруари 2019 г. на началника на регионалния отдел на Националния строителен контрол – Бургас, са дадени предписания на кмета и на главния архитект на община Созопол издаденото разрешение за строеж да се допълни с цел разграничаване етапността на строителството. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Госпожо Председател, отговорът ми във връзка със зададения въпрос касае няколко имота и е малко по-дълъг от определеното време. Ако ми дадете още малко време да продължа, и в дупликата ще довърша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Продължете.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Предвид постъпилите възражения по съставените констативни актове е вход процедура по издаване на заповед за спиране на част от строителните и монтажни работи на обекта с изключение на брегоукрепително съоръжение. Във връзка с установените нарушения на Закона са отправени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за административните нарушения и наказания до строителя и лицето, упражняващо строителен надзор на обекта.
Относно строителството на територията на къмпинг „Градина“ – община Созопол, съобразно одобрен със Заповед от 8 юни 2018 г. на кмета на община Созопол Подробен устройствен план за застрояване, от главния архитект на община Созопол е издадено разрешение за строеж на 12 декември 2018 г. за строеж IV-та категория сезонен ресторант, кафе-бар, магазини, обслужваща част, съблекални с душове, с местонахождение местност Герени, землището на Созопол. Депозирано е заявление от 25 януари 2019 г. от възложителя на строеж „Градина“, в което е деклариран отказ относно реализиране на строежа. При извършена допълнителна проверка на 29 януари е установено, че изкопът на строежа е засипан и теренът е изравнен.
Относно унищожаването на дюни на къмпинг „Смокиня“ – община Созопол, Ви уведомявам, че унищожаването на дюни е криминално деяние и не е в компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК съгласно нормативните разпоредби по устройство на територията. Предвид факта, че деянието е посегателство върху природна даденост без наличието на извършени строителни и монтажни работи, решаването на случая е от компетентността на съответните институции.
Относно извършени строителни дейности в района на Шкорпиловци – община Долни чифлик, област Варна, в ДНСК и МРРБ не са постъпвали сигнали за извършване на строителни дейности в този район.
Уважаеми госпожо Василева, госпожо Саватева, във връзка с поставените въпроси следва да се има предвид, че възстановяването на земеделските земи и придобиването на собственост върху тях, включително и намиращите се по Черноморското крайбрежие, е извършено по реда на Закона за възстановяване на земеделските земи от 1991 г. Това става преди влизане в сила на действащите в момента Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър и Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, в които е посочена собствеността на пясъчните дюни, както и преди приемането през 2014 г. от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на тематични специализирани карти на морските плажове и регистри, на пясъчните дюни и имотите, в които те попадат.
За по-голяма част от проверените от ДНСК строежи подробните устройствени планове, по силата на които са им издадени разрешения за строеж, са одобрени преди влизането в сила от 1 януари 2008 г. на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, с който са регламентирани условията и реда за определяне на териториалния обхват на Черноморското крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, изискванията, правилата и нормативите за тяхното устройство, ползване, застрояване и опазване.
Ще продължа в дупликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Госпожо Василева, заповядайте за реплика.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, благодаря за подробно представената информация. Видно е, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и в частност регионалните подразделения, са се ангажирали с получените сигнали и са извършили проверки съгласно своите компетенции – издадени са актове за замразяване на строителния процес, наложени са и санкции. Може би най-важното обаче е да се предприемат мерки изобщо да не се допускат пропуски и нарушения.
Наясно сме, че пороците са заложени назад във времето, още преди приемането на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, но безпокойството на хората във връзка с тези казуси ясно изразява волята да се съхранят природните дадености и да се защитят останалите девствени места по Черноморието.
Благодаря за личната Ви ангажираност да се полагат усилия за това.
Считам, че контролът – както превантивният, така и текущият, и последващ, трябва да бъдат засилени и ефективността на контрола може да се повиши чрез създаването на координационен механизъм между трите министерства – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на туризма, които да извършват системни, комплексни, съвместни проверки.
Разбира се, смятам също така, че е необходимо да бъдат изследвани и анализирани всички обстоятелства и детайли по случаите, които цитирахме, както и нормативната уредба, и при установяване на пропуски да се предложат адекватни промени и да се предприемат действия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Госпожо Министър, заповядайте за дуплика и допълнения на отговора.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Василева, знам че Вие като народен представител от община, която е по Черноморското крайбрежие, както и всички колеги, които живеят там, получавате постоянно сигнали и питания от хората, които живеят по Черноморието. Следва да се вземе под внимание, че съгласно чл. 24 – това е във връзка с нормативната уредба, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, общите и подробните устройствени планове за територията на охранителните зони А и Б на Черноморското крайбрежие, одобрени до влизане в сила на този закон, запазват действието си.
В заключение, искам да Ви информирам – във връзка с Вашето предложение за съвместна работа между институциите, че с моя заповед от 4 февруари 2019 г. е създадена междуведомствена работна група, която в срок от два месеца следва да разгледа всички проблеми по Черноморското крайбрежие, включително тези с дюните.
Поемам ангажимент да Ви информирам за резултатите от работата на групата, защото считам, че единствено съвместните ни усилия както на институциите, така и Вашата помощ като народни представители, могат да допринесат за опазване на това природно наследство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Аврамова.
Продължаваме със следващия въпрос към Вас.
Той е зададен от народния представител Стефан Бурджев относно състоянието на път III-305 от републиканската пътна мрежа, преминаващ през територията на село Садовец и село Крушовица, област Плевен.
Заповядайте, уважаеми господин Бурджев.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът ми е следният: горепосоченият път от републиканската мрежа е в изключително лошо състояние, минава през две населени места – село Крушовица и село Садовец на територията на Плевенска област, асфалтовото покритие е разрушено, особено вследствие на есенно-зимния сезон и обилните валежи, и са се образували множество дупки и неравности.
Трябва да се вземат спешни превантивни мерки с цел предотвратяване на пътнотранспортни произшествия. На този пътен участък е разположено и основно училище, поради което пътят е използван от училищни автобуси и лошото му техническо състояние застрашава живота и здравето на превозваните пътници.
Имайки предвид по-особените характеристики на терена – изключително хълмист, което предполага специфични технически способи за неговото ремонтиране, въпросът ми към Вас е: какво предвиждате – с оглед на идващата пролет и по-хубаво време, като ремонтни дейности за този пътен участък и в какъв срок ще се извършат?
Искам да направя едно уточнение. Не за първи път поставям този въпрос – на Вас, като министър на регионалното развитие за първи път, но вече имаме нетърпимост – аз и гражданите, особено на селата Крушовица и Садовец, лъгани и пренебрегвани сме достатъчно. Въпросът е достатъчно значим и разчитам на конкретен отговор за взимане на решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Бурджев.
Министър Аврамова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Бурждев, уважаеми дами и господа народни представители! През изминалата 2018 г. по линия на текущото поддържане в участъка между село Садовец и село Крушовица – област Плевен, са изпълнени ремонтни дейности по настилката на обща стойност 16 хил. лв.
При километър 19 в чертите на село Садовец пътят е засегнат от свлачищен процес и Агенция „Пътна инфраструктура“, респективно Областно пътно управление – Плевен, полагат значителни грижи в рамките на финансовите си възможности. Свлачищният масив засяга голяма повърхнина, не само участъка от републиканския път, но и жилищни квартали от село Садовец и обекти на техническа инфраструктура, които се намират извън сервитута на пътя, респективно извън правомощията на АПИ.
За лошото състояние на път III-305 влияние оказват и честите аварии на водопроводната мрежа в селото. В участъка със свлачищни процеси са констатирани течове на отходни води, които допълнително влошават състоянието на пътната част. Отстраняването на така описаните проблеми е изцяло в компетенциите на общината. За да бъде решен проблемът в този участък, са необходими координирани действия на всички заинтересовани страни.
В тази връзка през юли 2018 г. със заповед на кмета на община Долни Дъбник е сформирана комисия с представители на общината, Областно пътно управление, „Геозащита“ – Плевен, за набелязване на мероприятия по укрепване на засегнатия участък.
Съгласно предписанията на Комисията от страна на Областно пътно управление – Плевен, са изпълнени част от нужните ремонтни работи по настилката на пътя. При настъпване на подходящи метеорологични условия ще бъде планирано изпълнението и на останалите предписани мерки – запълване на образувани каверни с подходящи материали, полагане на бордюри вляво от пътя. За пълното решаване на проблема е необходимо община Долни Дъбник да изготви проектна документация, като експертите на АПИ ще изпълнят своите отговорности по решаване на проблема.
В краткосрочен план Агенция „Пътна инфраструктура“ предвижда веднага след приключване на зимния сезон специалисти от Областно пътно управление – Плевен, да направят оглед на цялото трасе и да набележат видовете и обем работи, които е необходимо да се изпълнят незабавно за осигуряване на проходимост и безопасност на движението. Тяхното възлагане ще бъде съобразено и с финансовата рамка на програмата за 2019 г.
По предварителна оценка за цялостен ремонт на път III-305 Крушовица – Садовец, граница област Ловеч с дължина 25 км, в това число отсечката между Крушовица и Садовец с дължина около 5,5 км на територията на област Плевен, са нужни около 13 млн. лв.
Към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя списък с отсечки, които се нуждаят от цялостен ремонт. След утвърждаване на бюджета за 2019 г., съобразно финансовата рамка на ремонтните програми, ще бъде приоритизиране на обектите и в случай че е налице финансиране, ще се прецени и възможността за основен ремонт или частичен ремонт – текущ ремонт на пътната отсечка.
Господин Бурджев, съжалявам, че в тази зала както на Вас, така и на други народни представители се налага да давам отговори, които лично аз не искам да дам, но съм длъжна да се съобразя с финансовата рамка на бюджета. Не мога на всички въпроси, които се задават от народни представители, да отговоря утвърдително и да кажа, че тези средства са осигурени и през пролетта ние ще започнем ремонт в цяла България на всички нуждаещи се от ремонт отсечки. Разбирам, че тази отсечка е важна за хората, че тя е в тежко състояние, така че моят ангажимент е да Ви уведомя, след изготвянето на програмата на Агенцията за резултата от приоритизирането и какъв ремонт ще бъде извършен там. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Господин Бурджев, заповядайте за реплика.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Аврамова, уважаеми дами и господа народни представители! Най-малкото, което искам, е да се заяждам и да обръщаме пó към политическата страна въпроса, защото усещам едно отношение и желание за разбиране от Ваша страна, госпожо Министър. Настоявам категорично пред Вас в тази финансова рамка, за която Вие току-що споделихте, поставяйки, приоритетите да разгледате като минимум рехабилитация, ако не на целия участък, има изключително тежки участъци в порядъка на 100 метра, 200 метра – различна дължина, които са, първо, срам за това какво представляваме като държава и едно неудобство и за гражданите, както българските, както за живущите там, тъй като пътят е основна транспортна връзка между магистралата и новия лот Абланица – Боаза, така и първокласният път Плевен – София, минават и международни шофьори. Въобще това е една лоша визитка за нас.
Още веднъж казвам, много държа на това, което Вие давате като сигнал, че ще обърнете внимание на пътя, да се заделят средства, съзнаваме, и гражданите, въпреки че те най-малко са виновни и най-малко вече проявяват разбиране, защото наистина се чувстват изоставени, искам да обърна внимание и на това, че ремонтите по ВиК мрежата също трябва да бъдат стиковани и от страна на държавата, тъй като ВиК дружеството е държавно, и трябва да има координация. Това не би трябвало да се прехвърля като отговорност и проблем върху гражданите.
Наистина аз се надявам до края на пролетта ние да имаме конкретни, поне взети, първи стъпки за решаване на тези тежки проблеми. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бурджев.
Госпожо Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Аз благодаря за разбирането. Господин Бурджев, само няколко щрихи ще направя, че всъщност Агенция „Пътна инфраструктура“ в област Плевен работи и ремонтира пътища в рамките на своите възможности, като през 2018 г. със средства от държавния бюджет е извършен ремонт на пътя Малчика – Левски – Градище на стойност близо 5 млн. лв. През 2018 г. със средства от държавния бюджет стартира ремонт на обекти Милковица, Сомовит за близо 5 млн. лв.; от Деков – Белене път III-5202 – 1 млн. 200 хил. лв., които са преходни и ще завършат през 2019 г.
Със средства от държавния бюджет се укрепва и свлачище при село Козар Белене на стойност – 3 млн. лв.
Със средства от Оперативната програма „Региони в растеж“ завърши рехабилитацията на обект лот 7, път II-35 Плевен – Ловеч на стойност близо 7 млн. лв., изпълнява се рехабилитация на път Червен бряг – Чомаковци. Така че грижата на държавата е налице и Агенция „Пътна инфраструктура“ във всички области в държавата се опитва да решава проблемите. Ще търсим решение и на проблема, посочен от Вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Аврамова.
Следва въпрос от народния представител Станислав Владимиров относно ремонт на път от квартал Княжево до пътен възел Даскалово.
Заповядайте, уважаеми господин Владимиров.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, въпросът, който ще задам, е за ремонт на път I-1 от квартал Княжево до пътен възел Даскалово.
По данни на трафик камерите на път I-1 от квартал Княжево до пътен възел Даскалово от 276+162 км до 286+847 км с обща дължина 10 км 685 м средната денонощна интензивност на автомобилното движение към 2018 г. е около 30 хиляди преминали автомобила за денонощие. Това показва, че трасето е сред най натоварените пътища в страната. Особено голям продължава да е проблемът със задръстванията, образувалите се колони в пиковите часове и в празничните дни.
В края на 2017 г. и през 2018 г. в участъка от пътя, преминаващ през територията на Столична община до границата с община Перник, беше направен частичен ремонт. Останалата част, която преминава през територията на община Перник до пътен възел Даскалово, не е ремонтирана, въпреки уверенията на Вашия предшественик, че за ремонт са отделени 6 млн. лв. през 2018 г. и че ще са достатъчни, за да се завърши отсечката от бензиностанция „Лукойл“ до пътен възел Даскалово, ремонтът все още не е завършен.
Предвид изключително голямото натоварване на трасето е от значение промяната на организацията на движението чрез въвеждане на реверсивно такова.
Уважаема госпожо Аврамова, моят въпрос към Вас е: предвижда ли се ремонт на участъка от път I-1 от квартал Княжево до пътен възел Даскалово в частта, преминаваща през територията на община Перник, както и въвеждането на реверсивно движение посредством светофарни уредби?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Владимиров.
Министър Аврамова, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Владимиров, уважаеми дами и господа народни представители! През 2017 г. е започнал ремонтът на републикански път I-1 София – Кулата в участъка София – Перник. След направена предварителна оценка на трасето се установява, че състоянието му на територията на област София е значително по влошено от това в област Перник. По тази причина, както и заради големия поток превозни средства, които се струпват на входа на столицата, ремонтните дейности на пътя започват първо на участъка в област София от Александров мост до границата с област Перник.
Действително плановете на Агенция „Пътна инфраструктура“ са предвиждали през 2018 г. ремонтните работи да обхванат и четирикилометровия участък в област Перник, но в хода на ремонта се установява, че дейностите, които следва да бъдат извършени в област София, са значително по-големи по обем и предвидените средства, за които Вие току-що споменахте, се оказали недостатъчни за извършване на ремонтни дейности от пътя в област Перник.
За ремонта на републикански път I-1 на територията на област София за периода 2017 – 2018 г. са изразходени 5 млн. 400 хил. лв.
Участъкът от път I-1 на територията на област Перник продължава да е приоритетен обект за Агенцията, като до средата на месец март тази година, съобразно финансовия ресурс на ремонтната програма, ще бъде извършено приоритизиране на пътищата, нуждаещи се от ремонт.
В случай на осигурено финансиране за ремонт на републикански път I-1 на територията на област Перник ще се предприемат нужните действия за неговата реализация.
През 2018 г. на път I-1 на територията на област Перник се полагаха грижи по линия на текущото поддържане и изпълнените дейности за подобряване на техникоексплоатационното състояние на трасето са на обща стойност 110 хил. лв. Те включват машинно изкърпване, дейности по осигуряване на видимост, монтаж на ограничителни системи, хоризонтална маркировка, монтиране на допълнителни пътни знаци.
Не сме се отказали от намерението за въвеждане на реверсивно движение в съществуващите трилентови участъци на път I-1. Възложено е изготвяне на проект за въвеждане на реверсивно движение, като част от постоянната организация на движението. Той се изработва на база изследване и анализ на възможните ситуации. Направена е комплексна оценка на риска.
След изготвяне на проекта и съгласуването му от съответните институции Агенция „Пътна инфраструктура“ ще пристъпи към неговата реализация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, Уважаема госпожо Министър.
Господин Владимиров, имате думата за реплика.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, аз вече не помня – сигурно седми или осми път задавам този въпрос в няколко народни събрания. Радващо е, че имаше някакво развитие по това пътят Перник – София да бъде ремонтиран. Първоначално идеята беше да бъде разширен. За съжаление, във времето тази идея отпадна поради редица причини. Премина се на вариант с реверсивно движение.
Вашият предшественик миналата година пое ангажимент, че пътят ще бъде изцяло рехабилитиран и ще бъде въведено това реверсивно движение, защото, както споменах, това е един от най-натоварените участъци от републиканската пътна мрежа – в пъти е по-натоварен от магистрала „Люлин“, доближава се като интензивност до магистрала „Тракия“. Така че аз се надявам в дупликата Вие да поемете по точни, конкретни ангажименти и срокове – кога действително, защото все си мисля, че това трябва да е един от най-приоритетните пътища за ремонт в нашата страна.
Моля Ви в дупликата да поемете по-конкретни ангажименти: кога пътят ще бъде рехабилитиран изцяло, кога ще бъде въведено реверсивното движение? Защото аз съм сигурен, че и Вие знаете постоянните проблеми, които се образуват в този участък.
Само да Ви маркирам: скоро вече се появи нов проблем с едно от селата – Драгичево. Това е едно от много големите села не само на територията на област Перник, а в цялата страна. Там, знаете, че заради редица тежки катастрофи с много смъртни случаи, които станаха, се ограничи влизането в част от селото – в този участък на пътя между Перник и София. Това е също един проблем, по който Вие ще трябва да се занимавате.
Надявам се, действително, както казахте Вие, още от пролетта да продължи рехабилитацията и в частта, която се намира на територията на община Перник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Владимиров.
Министър Аврамова, заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин Владимиров, поемам ангажимент, след обсъждане на всички пътни артерии в България от Агенция „Пътна инфраструктура“ и тяхното приоритизиране, да обърна внимание на колегите, които правят това, за Вашето питане и за становището, което днес дадохте за този път и Вашето настояване.
Само да Ви кажа, че през 2018 г. за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Перник, са изразходени 2 млн. 771 хил. лв. На територията на област Перник се извършват ремонти. За 2018 г. са извършени за сериозни суми, като в инвестиционната програма на АПИ е заложен обект за основен ремонт на път III-1003 Рударци – Кладница от километър 0 до 9 на стойност 5 млн. 933 хил. лв., като в момента се провеждат процедурите по ЗОП. Ще Ви информирам допълнително за решението на Агенцията за ремонта на този път.
Във връзка с това, което Вие споменахте – проблема с изхода от село Драгичево. Там Агенция „Пътна инфраструктура“ работи по въпроса и ще търси решение на проблема, така че да е удобно за гражданите и най-вече да е безопасно за пътуващите по републиканската пътна мрежа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Следва въпрос от народния представил Веска Ненчева относно осигуряването на безопасността на движението по републикански път I 6 на територията на село Кърнаре, община Карлово.
Заповядайте, уважаема госпожо Ненчева.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Въпросът, който ще задам, разбира се, е свързан с поставяне на проблема от жителите на село Кърнаре при среща с тях в селото, което е едно от населените места в община Карлово.
Въпросът, който поставям, се отнася до републикански път I-6, така известният за всички Подбалкански път. В неговия участък е и територията на село Кърнаре.
Касае се за пътен участък с голяма натовареност и интензитет на движението, при това в непосредствена близост до сградите на основните административни институции, в това число кметство и училище.
Разположението на пътя е такова, че жителите на село Кърнаре нямат избор и всеки ден всички те са принудени да преминават през този път многократно.
Към днешна дата жителите на село Кърнаре имат ежедневни притеснения и страхове от това, че пътят не е достатъчно обезопасен.
Затова моят въпрос към Вас е: какви мерки ще бъдат предприети за осигуряване на безопасността на движението по републикански път I-6 на територията на село Кърнаре, община Карлово? Смятам, че след въпросите, които поставиха колегите за ремонт на големи пътни участъци и на големи пътища, е възможно решаването на този проблем, разбира се, с Вашето съдействие и отношение към проблемите и най-вече притесненията на жителите на село Кърнаре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Ненчева.
Министър Аврамова, заповядайте. Имате думата да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Ненчева, уважаеми дами и господа народни представители! Републикански път I-6 София – Карлово – Бургас преминава през село Кърнаре в участъка от километър 238 до 239. В района се намират административни и обществени сгради – училище, кметство, ресторант, както Вие току-що споменахте. Пътят е с висока интензивност на тежкотоварно движение, но до момента няма регистрирани участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, няма и катастрофи.
Агенция „Пътна инфраструктура“ поддържа участъка, като през 2016 г. е възстановена хоризонталната маркировка, през март тази година тя ще бъде освежена. Пешеходната пътека при километър 239 при училището в село Кърнаре е осветена, сигнализирана е с необходимите пътни знаци и е възстановена през месец април 2018 г. Асфалтобетоновата настилка е в много добро транспортно-експлоатационно състояние.
След направена проверка се установи, че през последните две години не са получавани писма или сигнали от граждани и институции, които да изразяват опасения относно въведените до този момент мерки за безопасност на движението в този участък. До настоящия момент няма и предложения нито от община Карлово, нито от кметството в село Кърнаре за допълнителни мероприятия, подобряващи безопасността на движение.
Агенция „Пътна инфраструктура“ е загрижена за безопасността в този участък и при инициатива от страна на община Карлово се ангажира да участва с представител в комисия, в случай че бъдат разгледани допълнителни мерки за обезопасяване на тази отсечка.
Съгласно Наредба № РД 02-20-10 от 5 юли 2012 г. решението за допълнителни мерки за ограничаване на скоростта, като допълнителни пешеходни пътеки, изграждане на изкуствени неравности, изграждане на светофарни уредби и други се взема от комисия с представители на община Карлово, Областна дирекция на МВР, сектор „Пътна полиция“, Областно пътно управление – Пловдив. Ангажираме се да участваме в такава комисия и, ако бъдат предписани от Комисията допълнителни мерки, да участваме в тяхната реализация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Аврамова.
Госпожо Ненчева, заповядайте, отново имате думата – този път за реплика.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Госпожо Председател, госпожо Министър, уважаеми народни представители! Госпожо Министър, искрено казано, аз очаквах много по-ангажиран отговор от Вас най-малкото за това, че той е лесно разрешим.
Ще Ви дам една справка, която получих преди седмица от Министерството на вътрешните работи, в която се споменава, че имаме транспортни произшествия точно в този участък. За 2018 г. те са общо две, но за 2017 г. те са седем. Тежките пътнотранспортни произшествия за 2017 г. са четири, а за миналата 2018 г. са две. Имаме и един случай на загинал през 2009 г. Смятам, че това е достатъчно като статистика, защото тук става въпрос за човешки живот, за безопасността на децата, които трябва да посещават училище, става въпрос за тези близо 1000 жители на село Кърнаре, които за мен е важно да пресичат безопасно пътя.
Недоумявам от ситуацията, че никой не е подавал сигнал. (Реплики от министър Петя Аврамова.)
Да, приемете всъщност, че въпросът ми към Вас е сигнал за обезопасяване на преминаването по този път на жителите на село Кърнаре, защото самите те миналата година инициираха едно събитие, с което да могат да съберат средства и да направят възможно изграждане на някакъв вид съоръжение, което да убие скоростта по този републикански път. Има известна сума, която е събрана с инициатива на индуро състезатели, които са подкрепени от цялата страна. Смятам, че това, което може да се направи от Министерството, е от огромно значение – 90% от населението ежедневно пресича този път. Казах Ви каква е статистиката за катастрофите. Не мисля, че е достатъчно освежаване само на пешеходната пътека и искам да Ви поднеса в момента подписка с подписите на жителите – оригиналната подписка на жителите на село Кърнаре, с което искам да Ви ангажирам за решаване на този проблем, който може да намери много бързо и много лесно своето разрешаване. Благодаря! Надявам се за активна дейност от Ваша страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Ненчева.
Госпожо Министър, имате думата за дуплика. Заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Ненчева, не знам как повече да се ангажирам, освен с начина, по който го направих. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще участва в комисията и ще търси заедно с останалите представители на институциите, както е в наредбата – Областна дирекция на МВР, Община Карлово, Областно пътно управление, за решение на въпроса. Всички въпроси, които Вие поставяте в залата, аз приемам като сигнал и като проблеми, които трябва да бъдат решени. Моята ангажираност е пълна за това – да търсим безопасност в тази пътна отсечка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Следва въпрос от народния представител Севим Али относно рехабилитация на републикански път 1-7 км 189+300 до път III 7006 км 202+290 от разклона на Садово и Везенково в посока Върбица и отварянето на Върбишкия проход за движение на моторни превозни средства.
Заповядайте, господин Али.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Аврамова, дами и господа народни представители! През територията на община Сунгурларе преминава първокласен републикански път 1-7, преминаващ през територията на 5 области, а именно: Силистренска, Шуменска, Бургаска, Сливенска и Ямболска.
В отсечката от път 1-7 км 189+300 до път III 7006 км 202+290 пътят е затворен с бариера и забранителен пътен знак „влизането забранено“, тъй като състоянието на пътната отсечка е със силно разрушена асфалтова настилка, а на места само с трошенокаменна настилка. Нужният ремонт на първокласен републикански път 1-7, който преминава през територията на община Сунгурларе, се отнася за 13 км от разклона за Садово и Везенково в посока община Върбица. От км 188+800 до км 202+260 габаритите на Върбишкия проход са между 4 и 6 метра и състоянието на пътната настилка е в изключително лошо състояние.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, пътят започва от границата с Румъния при ГКПП Силистра – Кълъраш, и достига до границата с Република Турция при ГКПП Лесово – Хамзабейли, и се явява най-пряката връзка между Северна и Южна България.
С ремонтирането на главен път 1-7 на територията на община Сунгурларе ще се създадат условия за икономическо развитие както за община Сунгурларе, така и за най-малко пет други области в Република България и общините, намиращи се в обхвата им. Подобряването на транспортната достъпност ще осигури мобилност на работната сила, привлекателна бизнес среда за местните предприемачи и привличането на чуждестранни инвеститори.
В тази връзка моят въпрос към Вас, уважаема госпожо Министър, е: има ли предвидени средства в бюджета на ръководеното от Вас Министерство на регионалното развитие и благоустройството през настоящата 2019 г. за извършване на основна рехабилитация и частичен ремонт на републикански път 1-7 от разклона на село Садово и село Везенково в посока Върбица, който е с дължина от около 13 км, и отваряването на Върбишкия проход за движение на моторни превозни средства? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Али.
Госпожо Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Али, уважаеми дами и господа народни представители! Републикански път І-7 започва от границата с Република Румъния, преминава през град Силистра, град Шумен, Върбица, Елхово и завършва при границата с Република Турция.
Пътят е най-пряката връзка между Северна и Южна България по направлението Русе – Граничен контролно-пропускателен пункт Лесово. Отсечката е с дължина около 13 км и представлява Върбишкия проход.
Както и Вие казахте, участъкът е целогодишно затворен за преминаване на всички видове моторни превозни средства със заповед от месец октомври 2012 г. Срокът на действието е до издаване на следваща заповед. Поставена е съответната пътна сигнализация, осигурени са и алтернативни трасета през Ришкия проход, както и през Котленския проход.
Затварянето на Върбишкия проход се е наложило поради стеснения му габарит, който не отговаря на нормативните изисквания за първокласен път. Сред другите причини за въвеждане на тази мярка са големите надлъжни наклони и лошото техникоексплоатационно състояние на участъка. Настилката по трасето е с големи деформации. След направена оценка от експерти на Агенцията се е установило, че пътят не подлежи на изкърпване.
Изпълнението на частични ремонтни дейности е нецелесъобразно, тъй като те не биха подобрили качеството на пътя.
Както сте били информирани от господин Нанков през пролетта на изминалата година, за привеждането на параметрите на пътя в тази му част в съответствие със стандартите за І клас път ще се наложи изместване на съществуващото трасе по нова следа, което означава, че освен изработването на инвестиционен проект, ще трябва да се проведат процедури по оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимост – предвид преминаването през защитени зони от „Натура 2000“, изработване на подробен устройствен план, парцеларен план с процедури по придобиване на земя за държавна нужда.
Необходимо е да се спазят и изискванията на Закона за културното наследство за извършване на предварителни археологически проучвания.
На този етап в проектопрограмите на Агенция „Пътна инфраструктура“ не са предвидени средства за реализиране на гореизброените процедури и изпълнение на строително-монтажни работи на Върбишкия проход.
Трябва да отчетем, че реализирането на един такъв проект изисква осигуряване на значителни финансови ресурси. През изминалите няколко години, поради системен недостиг на средства в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“, строителните програми се планират внимателно, така че да бъдат приоритизирани най-спешните за решаване проблеми. Въпреки тези ограничения Агенцията е вложила не малко средства в подобряване на републиканската пътна мрежа в област Бургас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Аврамова.
Господин Али, заповядайте за реплика.
Имате думата.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, аз първо искам да Ви благодаря за отговора, който ми давате, но не съм сигурен дали жителите на община Сунгурларе са удовлетворени от Вашия отговор. Доколкото разбрах, към настоящия момент няма заделени средства за ремонт и рехабилитация както на пътната отсечка, така и на Върбишкия проход, за отварянето на Върбишкия проход за движение на моторни превозни средства.
Моят въпрос към Вас е продиктуван от срещата ми с жителите на община Сунгурларе. Те там поставиха важността именно за отварянето на пътната отсечка и за ремонта на Върбишкия проход. Въпросът е поставян неколкократно и от ръководството на община Сунгурларе, доколкото знам 2017 – 2018 г. са пратили писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството с молба да се вземат спешни мерки за ремонта и рехабилитацията на пътната отсечка.
Както и Вие казахте, миналата година поставих въпроса и на Вашия предшественик, тогавашен министър и настоящ заместник-министър на Министерството, което Вие оглавявате. Тогава неговият отговор накратко беше: с въвеждането на тол системата през 2019 г. ще се реши проблемът с финансирането на пътната отсечка и ремонта на Върбишкия проход, като Ви уверявам, ако тази пътна отсечка бъде ремонтирана и бъде пусната за движение на автомобили, първо, ще допринесе допълнително за развитие на този регион, и, второ, това е най-пряката връзка между Северна и Южна България в този район и ще спести много средства и време на пътуващите, именно по тази пътна отсечка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Али.
Госпожо Министър, заповядайте за последна дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Али, абсолютно съм солидарна с Вас, че пътищата в България, включително и тази пътна отсечка, която Вие визирате във Вашия въпрос, и този проход, са важни и биха допринесли за икономическото развитие на района и всъщност за улесняване на всички пътуващи.
Аз, както и днес по-рано в тази зала, да кажа, че искрено се надявам реформата в пътния сектор да бъде успешна и 2020 г. да имаме повече приходи в републиканския бюджет, защото 2019 г. е преходна. Знаете, че очакваме повече приходи от въвеждането на тол системата, а не от системата на електронните винетки, която работи в момента, така че от тежкотоварния трафик, от транзитния трафик в 2019 г. са по-малко месеците, в които ще работи тази тол система. Основните приходи, които ще запълнят този голям дефицит в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, който е необходим за ремонт, рехабилитация и изграждане на пътищата в България, да бъде попълнен и ние да имаме възможност с Вас да си говорим на други теми, а не само за пътни отсечки, нуждаещи се от ремонт. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Позволете ми да благодаря на министър Аврамова за участието ѝ в днешния дълъг за нея парламентарен контрол.
Продължаваме с въпросите към господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката.
Той ще отговори първо на питане от народния представител Таня Петрова относно вижданията на Министерството на образованието и науката за бъдещето на езиковите гимназии.
Госпожа Петрова отсъства.
Продължаваме с въпрос от народния представител Донка Симеонова относно политиката на Министерството на образованието и науката за подобряване на възпитателната функция на образованието.
Заповядайте, уважаема госпожо Симеонова.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Възпитанието е всеобхватен и непрекъснат процес и човек се възпитава практически от раждането си до края на живота си, но силата на възпитателното въздействие се изменя в зависимост от възрастта, от социалните фактори, стереотипи и други.
Възпитанието е процес на предаване на исторически опит и памет на поколенията. Възпитанието е основен компонент на образованието, и то в световен мащаб за всяко общество.
Член З, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование гласи, че „Образователният процес включва обучение, възпитание и социализация“. Възпитанието се осъществява чрез непрестанно взаимодействие между семейството, училището и обществото и в него са включени всички участници в образователния процес – и децата, и учениците, и директорите, учителите, другите педагогически специалисти, родителите.
Независимо от това обаче, на възпитанието не се отделя необходимото внимание. И сега детските градини и училищата осъществяват възпитателна дейност, но параметърът ѝ не е дефиниран. Редица въпроси, като: в какви ценности да възпитаваме, как да възпитаваме, каква е ролята и мястото на учителите, на родителите, на семейството, на другите институции, чакат своя отговор.
Поставям този въпрос с разбирането, че е сложен, многопластов, труден за реализиране и времето, предвидено за задаване на въпрос на парламентарен контрол, е много малко. Поставям го обаче, защото е важен, защото вълнува всички участници в образователния процес и защото беше поставен многократно при обсъждането на „Визия за България“.
В изявление пред медиите Вие, уважаеми господин Министър, казвате, че въпросът за възпитанието ще бъде приоритет за Министерството на образованието и науката за 2019 г. и че се подготвя стратегия за възпитанието на учениците. Затова, моля Ви да отговорите на въпроса: каква е политиката на Министерството на образованието и науката в реализирането на възпитателната функция на образованието?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Симеонова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Симеонова, системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките помежду им за постигане на целите на образованието.
С моя заповед от 19 февруари 2018 г. определих междуведомствена работна група, която да разработи Стратегия за възпитателната работа в образователните институции. Проектът на стратегия структурира политиките и мерките, свързани с възпитателната работа в образователните институции. Нашата цел е не да имаме поредния стратегически документ, а да насърчим и задълбочим разговора за възпитанието и връзката му с образованието, като включим всички заинтересовани страни.
Възпитателната функция е неизменна част, както и Вие казахте, от цялостния образователен процес. Иновативен момент в Закона за предучилищното и училищното образование е дефиницията за образование като процес, който включва обучение, възпитание и социализация. В Закона са формулирани целите на образованието, като всяка една тях можем да свържем и с възпитателните задачи.
Възпитанието като иманентна част на образованието в предучилищна и училищна възраст е интегрирано в Концепцията за ключовите компетентности в нейните три измерения: знания, умения и отношения. Знанията са по-скоро свързани с дидактическото измерение на обучението, развитието на уменията може да се разглежда като средство за постигане на образователните цели.
Автентичното възпитателно съдържание се намира в третия компонент на компетентностите – отношения. В контекста на отношенията са понятия като „нагласа“, „ценности“, „мотиви“, проявявани в поведението на личността. Тяхното формиране е именно възпитателна дейност.
Към настоящия момент Министерството на образованието и науката организира дискусии и работни съвещания по Проекта на стратегията в страната между експерти, представители на образователните институции, неправителствените организации, висшите училища и заинтересованите страни.
Нямаме краен срок за провеждане на тези обсъждания. Те вероятно ще продължат и с публикуването на Стратегията за обществено обсъждане, което предвиждаме да се случи най-вероятно през следващия месец. Целта е да акцентираме внимание върху възпитателната функция, която малко или много беше пренебрегната през последните години и десетилетия, като част от образователния процес.
Въпросите, около които е структуриран дебатът, са точно тези, които и Вие поставихте, на Вас са поставени, съответно и на мен, при срещите ми в страната. Това са, от една страна, в какви ценности искаме да възпитаме децата? Добрата новина е от нарочното обсъждане, което проведохме по тази тема, че ние имаме относителен обществен консенсус на това в какво искаме да възпитаваме децата като ценности. Голяма част от тях можем да ги видим и в началните текстове на Закона за предучилищното и училищното образование.
Втори основен въпрос е как да възпитаваме, с кои инструменти на политиката ние можем да усилим възпитателната функция. Това е смисълът и на стратегията – да даде отговор, изцяло или частично, на този въпрос.
И третият, много важен въпрос, който Вие също повдигнахте, поставихте – взаимоотношенията между различните участници в образователния процес, докъде свършват границите и възможностите на образователните институции за възпитанието на децата, съответно пък на границите и възможностите на родителите за участие в работата на образователните институции и как ние споделяме тази отговорност.
Наистина, както казахте, времето е малко да развием цялата тема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Реплика, уважаема госпожо Симеонова.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, тъй като децата и учениците са тези, които ще решават проблемите, които сега са поставени пред нас, изключително важно е възпитанието да им даде възможност да развият тези свои способности, умения и качества, които да ги направят наистина активни участници в бързо развиващия се свят.
Разбира се, изискват се реформи, промени, но пък за това възпитанието ще ни помогне в борбата с липсата на дисциплина, на мотивация, на толерантност, с бягството от отговорност, неприемането на различията, с неспазване на правилата, с отпадането от училище и с агресията.
Аз искам да благодаря на всички колеги, които се включиха в организираната от нас дискусия, които изпратиха многобройни предложения и, позволете ми, особено да благодаря на господин Павел Величков от Варна, който ни изпрати цялостна Концепция за развитието на възпитанието. В нея той казва: за да се реализира възпитанието, трябва нов подход към организацията, структурата, съдържанието, методологията и управлението на учебния процес.
Други предложения, които искаме да представим и които би трябвало да бъдат основа, които ние също сме включили във „Визия за България“, това са: държавната субсидия да се обвърже с качеството на образователния процес, респективно с постигнатите резултати; нови училищни планове, програми, учебно съдържание и макар и пристрастно, с особено внимание към историята и нейната роля за формирането на активна гражданска позиция и за опазване на националните ни традиции като, разбира се, не се допуска подмяна на българската култура, история и идеологизация в училище.
Учителят е особено важен. Нека в професията да бъдат привличани млади и мотивирани хора, на които им се дава възможност за квалификация, за намаляване на административната тежест, стимулиране на добрите резултати и творчеството, осигуряване на подкрепа от психолог, педагогически съветник на всяко дете, което се нуждае от тях, ролята на семейството. Така, както Вие казахте, трябва да имаме разписани отговорности, а не само права на родителите и по какъв начин те трябва да участват в образователния процес. Разбира се, да продължи стимулирането на извънкласните дейности, на целодневната организация на обучението и съвсем практически предложения като оптимизиране на учебния материал и намаляване броя на учениците в класовете.
И накрая, възпитанието наистина е предизвикателство, изключително сложен процес, който изисква диалог, сътрудничество между училището, родителите, цялото общество, също така насърчаване на иновациите в образователния процес, както и уменията за учене през целия живот. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Симеонова.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Аз Ви благодаря.
Нашата цел не е да имаме пореден стратегически документ, а да организираме колкото се може повече дискусии по темата. Приемаме днешния въпрос и това, което казахте, като част от тези дискусии.
Всъщност предложенията, които Вие изредихте, обхващат целия аспект от мерки, дейности, политики, които се провеждат в образователната система – не само от тази, от миналата или от пó миналата година, а част от тях са и постоянни политики в образователната система. Възпитанието е ежеминутна, ежечасова дейност. Всеки един час дейност, в която са ангажирани всички педагогически специалисти, съответно всеки инструмент на политиката, трябва да бъде премислен и през възпитателната функция. Това е целта на Стратегията, това мотивира необходимостта да се изготви един такъв документ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Питане от народния представител Таня Петрова относно вижданията на Министерството на образованието и науката за бъдещето на езиковите гимназии към министър Вълчев.
Имате думата, уважаема госпожо Петрова.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители!
Повече от 60 години езиковите гимназии са сред най-ефективно работещите неспециализирани средни училища у нас с доказано високо качество на образователно-възпитателния процес. Част от неговите измерители са високите резултати в стандартизираните външни оценявания по всички общообразователни предмети, постиженията на учениците на олимпиади, състезания, конкурси на национално и международно ниво.
Това са гимназии с утвърден авторитет, непрекъснато развиващи се и съчетаващи умело традициите в чуждоезиковото обучение с потребностите на съвремието, прилагащи творчески опита и достиженията на световното образование в тясно сътрудничество с различни институции – образователни, културни, бизнес, Министерството на образованието и науката, посолствата на страните, чиито езици се изучават в езиковите гимназии.
Безспорен факт е, че възпитаниците на езиковите гимназии традиционно постигат най-високи резултати на държавните зрелостни изпити, постигат призови класирания на национални и международни състезания, включително и в областта на природните науки, националните състезания, турнири, лауреати са на национални олимпиади по всички учебни дисциплини и се реализират в различни области на познанието.
В много страни се ползва и моделът на билингвално обучение, разработен в България – обучение на чужд език по предмети като химия, физика, биология, математика, история, география и други. Билингвалното обучение създава практически и научни умения. Обикновено е свързано с проект на работа и прилагане на добри практики в европейски образователни системи. За учениците, изучаващи френски език, придобитите знания и умения могат да бъдат валидирани след полагане на изпит със сертификат съгласно споразумение на Министерството на образованието и науката и Френския институт в България.
Учениците от езиковите гимназии се реализират като успешни студенти във Факултета за английско инженерство, Факултета за френско обучение по електроинженерство и Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на Техническия университет в специалностите химическо и биологическо инженерство на френски език, химично инженерство на български и немски език, металургия на английски език и показват отлични резултати на САТ в Американския университет в България и всички висши учебни заведения в страната.
Предвид гореизложеното, с дълбокото убеждение, че езиковите гимназии осигуряват качествено образование за младите хора в България, уважаеми господин Министър, какви са вижданията на Министерството на образованието за бъдещето на тези гимназии, които за краткост наричаме „езикови“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Петрова, не е поставян въпросът за съществуването на езиковите гимназии. Както казахте Вие, те са едни от училищата с най-високи резултати, утвърдени образователни институции.
Това, което ежегодно се поставя като въпрос на всеки един регион, е утвърждаването на план-прием. План-приемът е един от основните инструменти за насочването на повече ученици към едни или други професии, едни или други профили. Вие знаете, че тази година формулирахме политика за минимално преструктуриране на приема от профили и професии, несвързани с математиката, техниката и природните науки, към такива, свързани с математиката, техниката и природните науки. Защо? Защото най-големият очакван недостиг на специалисти имаме за позициите, които изискват професионално-техническо образование, имаме в инженерно-техническите професионални направления. В някои от тях, като енергетика, водно строителство, където се учат единици специалисти, недостигът е драматичен. Имаме недостиг и на медицински специалисти. Секторите с най-висока добавена стойност и с най-голям експортен потенциал са свързани с инженерните и техническите науки в момента.
Информационните технологии са секторът, който ще генерира висока добавена стойност, от който в най-голяма степен ще зависят темповете ни на икономическо развитие, защото очакваме още по-мащабни дигитални трансформации. И Вие виждате, че всички инструменти на политиката сме насочили не само към приема и дейностите по интереси, но и към стипендиите, които насочваме в по-голяма степен към специалностите.
Очаквам бъдещ недостиг към приоритетните професионални направления в системата на висшето образование – все опити да насочим повече ученици и студенти към тези области, тези професии, тези професионални направления, тези профили, които са предпоставка за включване в системата на висшето образование, които изискват по-задълбочено изучаване на математика, техника и природни науки, за да преодолеем големия очакван разрив.
Нашата отговорност като институция е да отчитаме колективния интерес и би било безотговорно ние да не провеждаме никаква политика.
Каква е била политиката в последните десетилетия? Политиката на последните десетилетия е била на максимално фаворизиране на така наречените езикови гимназии. Един период назад – броят на учениците в гимназиален етап, изключвам VIII клас, да има съпоставимост, е намалял с 15%, броят на учениците в професионалните гимназии е намалял с 24%, броят на паралелките в математическите е намалял с 10%, а в езиковите гимназии се е запазил. Това са единствените защитени гимназии от намаляването на приема. В някои областни градове техният относителен дял в броя на паралелките след завършване на основно образование се е увеличил два пъти и половина – три пъти, дори минава 25% от някои от общия прием. Така ако продължаваме, в един момент ще останат само езиковите гимназии.
Сега драма с езиковите гимназии нямаме. Имаме колективен проблем, че голяма част от децата в тези езикови гимназии напускат страната. Извадихме справка. Ние издаваме удостоверения – 30% от завършващите езикови гимназии отиват да учат в чужбина, от математическите – 10%, от професионалните – 3%.
От друга страна пък, бизнесът постоянно ни казва, че иска да има повече специалисти. Колективният интерес на общините, на регионите ни е да задържим повече деца в страната и регионите. Това, разбира се, не можем да го правим по принуда. Отчитаме, че, от една страна, има търсене на родителите и на учениците, а, от друга страна, има потребности на пазара на труда. Това са два отделни пазара, които ние се опитваме да вържем с инструментите на политиката. Длъжни сме да направим минимални разумни крачки, без това да бъде за сметка на добрите училища.
Това, което направихме, е разговор с директорите на езикови гимназии. Начертахме комплекс от мерки. Знаете, че решенията за план-приема се вземат на местно ниво. Тази година в повечето области нямаме намаление на седмокласниците, имаме увеличение спрямо миналата година. Когато имаме увеличение, по-лесно е да се прави политика на преструктуриране. Тя може да се направи на принципа на ненамаление. Когато имаме обаче общо намаление в някои области, тогава винаги възниква сложната дилема – дали да бъде за сметка на езиковата гимназия, дали да бъде за сметка на професионалната, на друга неспециализирана гимназия или математическата гимназия. Този въпрос в момента се решава на областно ниво. В предходните години, за съжаление, е бил решаван преди всичко за сметка на професионалните гимназии.
В езиковите гимназии тези, които се реализират в системата на висшето образование, остават в България в системата на висшето образование. Добрата новина е, че немалка част от тях постъпват в медицински професионални направления, които също изискват задълбочено изучаване на биология, химия, тоест на природни науки, но надпропорционално постъпват в професионални направления от социалните, стопанските и правните науки. Подпропорционално постъпват в инженерно-техническите – Вие дадохте пример, но това, което давате като пример, е малък процент, в педагогическите, в аграрните, и което за мен е изненада – в хуманитарните, където е филологията, дори малка част от тях отиват да учат филология след това. Ние вече направихме приоритетни и хуманитарните професионални направления, защото имаме дори недостиг на специалисти с хуманитарно образование. Ако можем да кажем в момента, че някъде имаме излишък, то е само в социалните, стопанските и правните науки, където продължава политиката ни на оптимизиране на държавно финансиран прием.
Задачата ни е как в тези най-добри училища, където са най-добрите ученици – защото в останалите училища могат да постъпват ученици с по-слаби резултати, но да имат по-висока добавена стойност, това трябва да отчитаме, не трябва да мерим само по резултатите на изхода – в по-голяма степен да ги задържим в страната, да ги включим в секторите, където имаме недостиг. Както Ви казах, в част от тях недостигът ще бъде драматичен. Не трябва да гледаме само дървото – в случая езиковите гимназии, трябва да гледаме гората. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за уточняващи въпроси, уважаема госпожо Петрова.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Министър, аз много внимателно слушах Вашия отговор и ми се иска в уточняващия ми въпрос да засегнете идеята на Министерството на образованието и науката, за която аз съм чела – в тези училища да бъдат въведени така наречените СТЕМ-профили и даже възможности за откриване на професионални паралелки в рамките на езиковите гимназии. Има ли такъв опит в езикови гимназии на страната? Отчита ли се положителен резултат? И бихте ли препоръчали този положителен опит да бъде споделен и от други езикови гимназии?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Има ли такъв опит? В момента по-скоро не знам за намерения на подобни езикови гимназии, но все още нямаме предложен план-прием в Министерството. А това, което най-вероятно ще бъде възприето като политика, не е езиковите гимназии да откриват професионални паралелки, не е да откриват профили в областта на СТЕМ-а – да възприемат трети и четвърти профилиращ предмет за някои от паралелките си, подчертавам – математика и природни науки, това могат да бъдат биология и химия с оглед бъдещата реализация в сектора „Медицина“, това могат да бъдат информационни технологии и математика, информационни технологии и езици – специално с английския език са силно свързани, това могат да бъдат физика и химия и така нататък. По-скоро наблюденията ми и първоначалната информация, с която разполагаме, е, че се ориентират – не че досега не са го правили, просто ще го направят в по-голяма степен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Уважаема госпожо Петрова, имате думата за отношение по отговора на Вашето питане.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Искам да благодаря на Министерството на образованието и науката в лицето на господин Вълчев за предоставената информация относно вижданията за развитието на тези училища.
Моят въпрос, моето питане беше продиктувано от желание на директори на езиковите гимназии във Варна да се чуе точно позицията на Министерството. Аз, надявам се, и колегите ще бъдат удовлетворени от това, което чуха – че Министерството на образованието и науката има положително отношение към тези езикови гимназии и ще подпомага тяхната работа и ориентацията им в бъдеще в профили, които съответстват на очакванията на учениците, на техните родители.
Добре е това, което те споделиха с мен, да го споделя и тук – където в градовете има езикови гимназии, ако Министерството счита за целесъобразно, да бъде ограничено разкриването на паралелки за чужди езици в съседни училища и да се помисли за карта на езиковите гимназии и насищането в страната с паралелки, които имат засилено чуждоезиково обучение и разширено чуждоезиково обучение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Донка Симеонова относно политиката на Министерството на образованието и науката за превенция на насилието в образователните институции.
Имате думата, уважаема госпожо Симеонова.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Един от сериозните проблеми в обществото ни и в българските образователни институции е насилието сред децата и учениците. Според данни от проучване на УНИЦЕФ над половината тийнейджъри по света са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстниците си във и около училище.
Физическото насилие и тормозът пречат на образованието на над 150 милиона деца на възраст 13 – 15 години. Изследването от Института за изследване на населението и човека в сътрудничество с УНИЦЕФ показва, че учениците в България са сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Над една трета от всички ученици споделят, че са ставали поне веднъж обект на насилие или тормоз в училище, на физическа и вербална агресия в рамките на една година.
Според данните на Министерството на образованието и науката над 8 хиляди случая на тормоз и насилие са били регистрирани в училищата общо за 2016 г. и 2017 г.
През 2017 г. над 80% от българските училища са подавали поне един сигнал за насилие над дете. Онлайн тормозът нараства значително през последните години, а част от случаите се зараждат именно между съученици в училище.
Образователните институции са създали свои училищни политики в съответствие с Механизма за противодействие на тормоза и насилието сред децата и учениците, който, мисля, че беше създаден през 2010 г. и актуализиран през месец декември 2017 г. През месец ноември стартира съвместна кампания на Министерството на образованието и науката и УНИЦЕФ „Заедно срещу насилието“.
Уважаеми господин Министър, моля да отговорите на въпроса: каква е политиката на Министерството на образованието и науката за превенция на насилието в образователните институции? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Симеонова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Симеонова, това е постоянен проблем. За да бъде преодолян, разбира се, изцяло като крайна цел може би е прекалено амбициозно, но за да бъдат намалени случаите, проявите на агресия, е необходима постоянна и целенасочена политика както на системно ниво, така и най-вече на ниво образователна институция. За да бъдат постигнати трайни и ефективни резултати, ежегодно се осъществяват дейности, които да са съответни на непрекъснато променящите се обществени отношения и обстоятелства, свързани с насилието.
Това, което възприехме като политика, е ежегодно да се увеличава броят на назначените психолози и педагогически съветници. През учебната 2017 – 2018 г. са осигурени допълнителни 7 млн. лв. за назначаване на психолози в училищата, като по този начин беше дефинирано и това позволи да бъде регламентирано задължението в училища с над 400 ученици да има поне един психолог или педагогически съветник.
В резултат на тези мерки училищните психолози и педагогически съветници към месец октомври 2018 г. са 1571, от които 869 психолози и 702 педагогически съветници, като броят им е увеличен два пъти в сравнение с предходната година. През тази учебна година очакваме да бъдат назначени още такива специалисти, тъй като в бюджета условно бяха планирани средства в размер на 6,5 млн. за тази дейност. Казвам „условно“, защото те не са целеви средства, но са предоставени допълнително, което ни позволи да намалим границата и да регламентираме, че всички училища с над 350 ученици трябва да имат поне един, а тези с над 700 ученици – два.
Оптимизираме Механизма за противодействие на училищния тормоз и на алгоритъма към него. Чрез оптимизирането на документа целим да постигнем по-добро структуриране на работата на педагогическите специалисти с децата и учениците и олекотяване на административната тежест; активно работи и създадената с моя заповед национална мобилна група за психологическа подкрепа, чиято цел е да подпомага образователните институции. През изминалата учебна 2017 – 2018 г., групата е работила по 21 инцидента. С оглед планирането на адекватни мерки за превенция на агресията и тормоза съвместно с Института за изследване на населението и човека на БАН е направено изследване относно проявите на агресия и насилие в училище, както и на техните механизми, мотиви и форми.
В партньорство с УНИЦЕФ, както и Вие казахте, се реализира кампанията „Да спрем насилието в училище“, която споменахте. Инициативата за съвместни усилия с УНИЦЕФ за разработване на програмата, която противодейства на агресията в училище, е доказателство за непрестанните усилия на Министерството да работи в сътрудничество с всички партньори. Целта е да се очертаят причините за затрудненията в прилагането на изготвените вече мерки за справяне с проблема на насилието.
Отчитайки важната роля на спорта за целите на превенцията на агресията, в Националния спортен календар са планирани множество дейности, като ученически игри, включително за ученици с увреждане, спортни прояви, туристически походи и така нататък. Ключов момент в превенцията „Справяне с агресията“ в образователните институции е привличането на родителите като партньори. Съвместно с родителските организации се провеждат дейности за разработване на цялостна политика за работа с родителите.
Когато говорим за насилие, всеки един час, всяка една минута трябва да бъде ангажимент на всеки педагогически специалист, на всяка образователна институция и то също кореспондира с всички политики и дейности, тук засегнах някои от тях. Няма съмнение, че спортната редуцира агресия и насилие. Констатирахме, че дори включването в редица извънкласни дейности е също такава политика; включването в свободноизбираеми часове по религия също е фактор за това; защитената интернет среда. Това, което можем да кажем, е, че миналата година финансирахме всички училища за изграждане на Wi-Fi мрежи в училищата. Това не са просто рутери, свързани помежду си, но със съответните защитни стени, тъй като в училищата трябва да говорим за защитена интернет среда, която в бъдеще ще може да се ползва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Симеонова.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Въпреки че насилието в образователните институции е сериозно предизвикателство, образователната система не го предизвиква сама по себе си. Разбирам, и всички разбираме колко е трудно в общество, в което имаме освен агресия, ценностен сблъсък, демографска криза, бедност и неспазване на правилата, корупция да се направи превенция на насилието в образователните институции. Най-общо казано – и Вие казахте, че това наистина е всеобхватен процес, свързан и с въпроса за възпитанието, който поставих преди малко, тоест ако трябва грубо да кажем, първо, трябва да си оправим обществото, защото училището е отражение на обществото. Разбира се, ние имаме такава програма и това е „Визия за България“.
Предложенията, които искам да направя, са към начините за превенция на насилието в училище и детските градини и отново да благодаря на всички колеги, които се включиха в обсъжданията и направиха такива предложения.
И Вие казахте, най-напред трябва да се направи анализ на ситуацията във всяко едно училище и детска градина и да се видят и спецификите, защото някъде наистина те са много нетрадиционни.
Изграждането на позитивна и приобщаваща образователна среда, в която всеки ученик е важен и значим, тоест изключително важно е приобщаващото образование, което обаче да има и нужните специалисти и средства, за да бъде реализирано. Ролята на учителя е изключително важна, но и самият учител не само трябва да се чувства подготвен, но трябва да се чувства и защитен. Защото когато говорим за агресия в училище, говорим и за агресия срещу учителя, и то от всякакъв вид. Ролята на психолога, педагогическия съветник, ресурсния учител – Вие казахте, с над 350 ученици колегите назначават педагогически съветник или психолог, но целта, идеята трябва да бъде всяко дете да има достъп до такава помощ, когато му е необходима.
Вие казахте и за ролята на родителите. Да, родителите трябва да бъдат включвани, и то не само когато има проблем, а въобще в цялостния образователен процес. Необходимо е и повишаване на знанията относно видовете тормоз, насилие, начините за сигнализиране, също така уменията за предотвратяването. Както казахте, организацията на свободното време на децата е изключително важна, ролята на спорта, на науката, културата сред подрастващите.
Някои от по-малките училища настояват за средства за медицинско обслужване във всяко училище, средства за охрана в образователните институции и, разбира се, осигуряване на финансови средства за реализирането на всички тези мерки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Министър – дуплика.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря.
Съгласявам се с Вас – факторите на средата са множество и те намират отражение в българското училище. Дори само във видеоигрите да се загледаме, ще видим колко сериозен източник на агресия са сред децата. Ние не можем да променим всички тези фактори. Факт е, че българското училище и детска градина в много голяма степен съдействат да подобрим възпитанието на децата, работят за това и да елиминират, да смекчат действието на всички тези фактори. Училището не е основният източник, напротив, то е основната институция в момента, която работи за това заедно със семейството.
От друга страна, днешните деца са утрешните родители, те са утрешните специалисти, хората, които ще формират утрешните обществени отношения, хората, които ще бъдат на пътя утре, така че ние трябва да направим максимално като система.
Вие изброихте основния спектър в политиките. Те са както във Вашия документ „Визия за България“, така и в Закона, така и във всички политически документи, и в ролята на учителя. Факт е, че в най-голяма степен ние разчитаме на учителя. Учителите са хората, които осъществяват процеса на образование и възпитание в училищата и затова ние сме заложили на тях.
Приобщаващото образование. Само едно уточнение: това не означава, че училищата, които са с под 350 ученици не трябва да имат такива психолози. Много често подкрепата се осигурява не само на психолозите и педагогическите съветници, Вие знаете, на ресурсните учители, на логопедите се осигурява от общината или от регионалния център за по-малките училища.
В Националната програма за разширяване на педагогическите специалисти в дефицитни области, която сме предложили за обсъждане, предвиждаме и модул за придобиване на втора квалификация, защото понякога – имали сме този разговор с Вас – е неефективно да отиде специалистът за четири часа седмично в едно малко и отдалечено училище.
Партньорство с родителите – все политики, които ние трябва да усилваме с възможностите, с които разполагаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият, последен, въпрос към министър Вълчев е от народния представител Ирена Анастасова относно пенсионирането на директора на училище „Иван Вазов“ в село Поточница, област Кърджали.
Имате думата, уважаема госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вълчев, въпросът ми към Вас е породен, както съм описала и в самия въпрос, първоначално от публикации в медиите, на които не повярвах, след това от официалната позиция на Сдружението на директорите в средното образование, на което вече повярвах, и след това от много обаждания на колеги в цялата страна.
Става дума за начина, по който е пенсиониран господин Веселин Генов, директор на Основно училище „Иван Вазов“ в село Поточница, община Крумовград, област Кърджали. Не го казвам аз, казва го самият господин Генов в писмото си до Сдружението на директорите, че на 29 януари началникът на Регионално управление – Кърджали, господин Гроздан Колев го е извикал в Регионалното управление, искал да му връчи предизвестие за пенсиониране. Той отказва да го подпише, за него това е била сериозна изненада.
Предизвестието е било подписано пред свидетели, както е по закон. Внезапно, без предупреждение от никого, на 4 февруари идва комисия в училището от представители на Регионалното управление – Кърджали, с кандидата за мястото на господин Генов, който кандидат впоследствие е назначен.
Без да му представят заповед за освобождаване, принуждават господин Генов да издаде цялата училищна документация на новия директор и съответно му съобщили, че трябва да отиде в Регионално управление – Кърджали, за да си получи заповедта за пенсиониране.
Човекът завършва писмото си със: „Това беше психически тормоз върху мен, имах усещане за изолация и безпомощност, и както усещането за гавра с достойнството ми“.
Честно да Ви кажа, на мен това ми заприлича като действие на някаква наказателна рота. Не мисля, че така трябва да бъде прекратяван трудовия договор по какъвто и да е повод, с който и да било директор на българско училище. Така са постъпили служителите от РУО – Кърджали, с един добър, доказал се и уважаван директор на едно малко училище, в едно малко населено място.
Затова Ви питам: запознат ли сте с описания случай, каква е позицията Ви като министър и работодател на господин Гроздан Колев – началникът на РУО, Кърджали, за действията му по повод предсрочното пенсиониране на един дългогодишен и уважаван училищен директор? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Анастасова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Анастасова, поставихте няколко въпроса, единият може би е за законосъобразността на прекратяването на правоотношението, другият – за целесъобразността, третият – за чисто човешките отношения, поведение при един такъв акт на освобождаване.
По отношение на законосъобразността знаете, че в оперативната самостоятелност на началника на Регионалното управление е да сключва трудови договори, допълнителни споразумения към трудовите договори на директорите на общински училища, както и да издава заповед за прекратяване на трудовите им правоотношения.
В тази връзка господин Колев е издал заповед от 24 януари за прекратяване на трудовото правоотношение на господин Генов. Не съм бил запознат предварително с това намерение. Не е длъжен, но нямаме такава практика – нито един началник на регионално управление, като работодател да ни уведомява за тези си намерения. Самият аз научих за казуса в началото на тази седмица.
Посочените нормативни основания в заповедта се отнасят за прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учителите при условията на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване. Това е специфичен режим в нормативната уредба за пенсиониране на педагогически специалисти при облекчени условия – по-ниска възраст и по-малък осигурителен стаж, който в практиката е известен като ранно пенсиониране. Към момента на прекратяването директорът е отговарял на тези условия. В случая правото е на работодателя. Не можем да говорим за незаконосъобразност.
Това, което се поставя като въпрос, е: защо е използвана тази опция за ранно прекратяване? Това е било поставяно и друг път. Съгласно чл. 21 от Закона за защита от дискриминация в област Кърджали са определени и се прилагат критерии при едностранно прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване. Запознах се с тези критерии.
Няма такива критерии. Може би, когато имаме атестация, ще имаме и една цялостна оценка, която може да не бъде най-уместен критерий, но в момента каквито и критерии да се запишат, те не са пълни и винаги имаме периметър на лично отношение от страна на работодателя. Нормално е да има такова лично отношение от страна на работодателя, въпросът е дали то е на професионална основа, или не е на професионална основа. Това трудно мога да кажа в конкретния случай.
Изисках информация от господин Колев. Той се е позовал на критерия наличието на друг кандидат – официално. Неофициално това, което ми даде като обяснение, очаквам да получа този доклад от негова страна и официално, той се е позовал и на другите критерии за неефективност на работата на директора.
Моето лично предложение – в случая не мога да препоръчам промяна на решението, но със сигурност ще препоръчам допълнение и промяна на тези правила. Всъщност не само допълнение, а може би първото правило – наличието на друг кандидат, което беше цитирано, въобще трябва да отпадне от тези правила.
Това е, което мога да Ви кажа към момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Господин Председател, колеги! Господин Министър, справила съм се с материала, както се казва, и знам, че законови основания за действията на началника на Регионалното управление Колев има. Законно е постъпил от гледна точка на закона.
Но тогава питам, първо, кое налага двойните стандарти – за Генов едни, за други директори, дори пенсионирани и работят, както и за такива, които са в идентичното положение на господин Генов, стандартите са други? Коя е причината?
Второ, какви са мотивите на началника на Регионалното управление? Вие преди малко споделихте някои, но не ми казвайте, че това са мотивите, които са споделени пред медиите, защото те са смехотворни.
Господин Вълчев, нали разбирате, че всеки директор ще се изсмее, ако разбере, че някой си е подал молба за неговото място и това е мотив на началника на Регионалното управление на образованието да му връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор? Ние знаем какви са правилата при назначаване на директори. Още повече че човекът, който е назначен – не го познавам, правя уточнението, че не познавам нито началника на Регионалния инспекторат, нито въпросния директор. Тук говорим за принципи.
Мотивът бил, че човекът има десет години педагогически стаж, въпреки че от дълго време не е в системата. Понеже се загатна, че някак си там имало други неща, които началникът на Регионалното управление не бил споменал пред медиите – неефективност на работата на директора и така нататък, само ще Ви кажа, че за годините, в които този човек е бил директор, в училището са настъпили съществени промени. Най-напред в материалната база: санирана е сградата, подменена е дограмата, основен ремонт на покрива, ремонт на таваните на всички помещения, осъвременено е цялото осветление, подновено е изцяло вътрешното обзавеждане на класните стаи, оправена е спортната площадка, нови спортни съоръжения, около училището е издигната бетонна ограда. Но по-важното е, че този човек е изградил учителски колектив, който постига добри резултати в обучението на училището. Училището има много добри постигнати резултати в седми и четвърти клас, няма слаби оценки. Пак повтарям за колегите, те не знаят: това е едно малко училище с около стотина деца. През последните години участва в европейски проекти. Директорът няма наказания, няма никакви други провинения, но има още две години и три месеца до редовното си пенсиониране.
Понеже, както изредих преди малко, явно той не е дал нищо на училището си, в тази ситуация ще се пенсионира и с по-малка пенсия – такива са условията, доживотно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: Една секунда!
Аз знам, господин Министър, че има закон, но има и морал. И не мисля, че в съвременната ситуация с недостиг на добри кадри и въобще на кадри както учителски, така и ръководни в системата на образованието, трябва да се толерира този начин на действие на началник на регионално управление на образованието, още повече че Ви казах, че тук явно става дума за двоен аршин.
Смятам, че Вие, като работодател на господин Колев, имате механизми, с които той да ревизира своите действия или най малкото на господин Генов да му се намери достойно място, за да може в крайна сметка, когато се пенсионира, да получи полагаемото се възнаграждение, защото смятам, че е дал достатъчно много на образователната система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Анастасова.
Това беше и последният въпрос към министър Вълчев днес.
Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол, уважаеми господин Министър.
Следващото редовно пленарно заседание е на 20 февруари 2019 г., сряда, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,26 ч.)

Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер

Секретари:
Александър Ненков
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания