Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 27 май 2011 г.
Открито в 9,04 ч.
27/05/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, вчера в 14,14 ч. в Деловодството на Народното събрание е постъпил проект за Декларация срещу опитите за подкопаване на етническия и религиозен мир в страната с мотиви към нея, подписана от представители на ръководствата на четири от парламентарните групи.
На основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам днес като точка първа тази декларация да бъде обсъдена и подложена на гласуване преди парламентарния контрол.
Режим на гласуване.
Гласували 139 народни представители: за 131, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Изявление от името на Парламентарната група на „Атака” – господин Нотев, имате думата.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Упълномощен съм от политическото ръководство на Политическа партия „Атака” да ви запозная с уведомително писмо на ръководството на партията, подписано от председателя господин Волен Сидеров, което вчера, 26 май 2011 г., беше изпратено до министъра на вътрешните работи, до главния секретар на Министерството на вътрешните работи, до ръководителя на Софийската градска прокуратура и до началника на Пето районно полицейско управление, в чийто район се намира джамията, пред която стана инцидентът преди седмица.
„Господин министър, имам достоверна информация, че в петък, 27 май 2011 г., се подготвят провокации срещу посетителите на софийската джамия „Баня Баши”. Разбрах, че софийското кметство е дало разрешение на мюсюлманската общност да разполага килимчета и постелки на улицата и по тротоара пред джамията. Имаме данни, че това ще бъде използвано от наети за целта хора за провокативни действия и създаване на напрежение.
В някои сайтове се появи дезинформация, че партия „Атака” готви митинг на същата дата до джамията. Категорично заявяваме, че не сме подавали уведомление до общината за митинг на 27 май 2011 г. нито до джамията, нито на друго място в София. Нямаме намерение да правим митинг на 27 май, петък, и ако някой провокира безредици или действия, с които нарушава обществения ред, то той няма нищо общо с партия „Атака”. През дните четвъртък, петък и събота ръководството на партия „Атака” ще бъде на срещи със структурите ни в различни градове на страната.
Уведомяваме Ви също, че правим вътрешнопартийно разследване по отношение на лицата, запалили рогозка в близост до джамията на 20 май 2011 г. До момента сме установили, че това не са членове на партия „Атака”. За извършителите на това нарушение настояваме за санкции.
Въпреки изострената обстановка на този митинг и сблъсъците, до които се стигна след физическо нападение от страна на посетители на джамията върху наша собственост и наши активисти, аз като създател и председател на партия „Атака” Ви заявявам най-отговорно, че никога не съм призовавал към физическо насилие и унищожаване на чуждо имущество. Нашите десетки прояви на открито винаги са протичали при пълен ред и без инциденти.”
Писмото до институциите, които имат отношение по осигуряване на реда и общественото спокойствие на днешна дата, съвпадаща, разбира се, с петъчната молитва, която ще се проведе в джамията „Баня Баши”, е подписано от господин Волен Сидеров.
Уважаеми дами и господа, позволете ми две изречения, извън текста на декларацията.
Измина точно седмица от събитията, които сложиха началото на представяне на истина, която очевидно има повече от едно лице. Видяхме действия и постъпки, които експлоатираха тази истина, всеки според начина, по който я разчете. Твърдя, че тази седмица не беше никак лека за „Атака” – за членовете, за политическото ръководство, за Парламентарната група на „Атака”. Няма как да отречем, че на кадрите, отразили събитието, видяхме неща, които можем еднозначно да категоризираме и определим. Видяхме вдигнат нож, видяхме разкървавени лица, но видяхме и разрязан фес, видяхме и пламъците на горящо ритуално килимче или рогозка, както и да се казва – все неща грозни и неприемливи.
В декларацията на „Атака” се съдържа оценката за тези събития, съдържа се разграничаването от тези събития. Чухте настояването за търсене на санкция по отношение на лица, които в качеството или на провокатори, или на неосъзнати участници в това мероприятие допринесоха за този облик.
Намираме, че по-нататъшната експлоатация на тази тема във вид и дълбочина, които не са й присъщи и които не са режисирани и предадени от организаторите на митинга, проведен под един-единствен надслов, ясен и обявен пред всички, за чието изпълнение и чиято цел „Атака” ще продължи да настоява, не могат да носят отговорност за поведението на тези лица. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Нотев.

Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА ПОДКОПАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИЯ И РЕЛИГИОЗЕН МИР В СТРАНАТА.
От името на вносителите проектът за декларацията и мотивите към нея ще представи народният представител Иван Костов.
Заповядайте, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме проект за Декларация срещу опитите за подкопаване на етническия и религиозен мир в страната с мотиви към нея. Тя е подписана от мен, от господин Красимир Велчев, от господин Ангел Найденов и от господин Лютви Местан.
Текстът на декларацията е следният:
„ДЕКЛАРАЦИЯ
срещу опитите за подкопаване на етническия и религиозен мир в страната
Народните представители осъждат категорично агресията на Политическа партия „Атака” на 20 май 2011 г. срещу вярващите в центъра на столицата. Особено скандално е, че това е направено в свещения за мюсюлманите петъчен ден по време на задължителната им молитва. С тези свои действия тази партия се изолира от българското демократично общество. Поведението й е дълбоко чуждо на българския народ, на неговата религиозна търпимост и етническа толерантност. Изразяваме дълбока загриженост от опитите да бъде подкопан етническият мир и да се създаде напрежение между българските граждани на религиозна основа.
След своя опит за агресия срещу етническия мир, създаващ заплаха за националната сигурност на Република България, Политическа партия „Атака” е опасна за управлението на страната. Както повелява българската Конституция, недопустимо е религиозните общности и институции, както и верските убеждения да се използват за политически цели.
Народните представители настояваме всички компетентни държавни институции, включително прокуратурата и съдът, да предприемат необходимите мерки и да осигурят спазването на Конституцията и законите на Република България.
Призоваваме средствата за масова информация към отговорно поведение, което в този напрегнат и изпълнен с провокации момент е да не дават трибуна на езика на омразата.”
Мотивите към декларацията са следните:
С нея ние уверяваме българското общество и всички български граждани, независимо от етническия им произход и религиозните им убеждения, че техните права и свободи са защитени от върховния орган на политическата власт в България.
С декларацията парламентът защитава изконните ценности на религиозна търпимост и етническа толерантност на българския народ. С нея народните представители осъждат опитите да бъде подкопан етническият и религиозен мир в страната и предпазват страната от провокирано нарастване на напрежение между вярващи от различни вероизповедания.
Ние също имаме информация и тя е предадена на отговорните власти в страната, че е възможно, провокирани от информация за ново нападение върху петъчната молитва, мюсюлмани от цялата страна да се съберат. Те са поискали и са получили разрешение от Софийската община, та по този начин да защитят своите религиозни убеждения. Това не може обаче да бъде повод, и аз се обръщам към тези хора, след като правата и свободите са защитени от Народното събрание, да не се поддават на тази провокация. Няма нужда да защитават сами себе си, защото властта в страната е в състояние да защити техните права и свободи. Това е изключително важно. Затова се обръщам към всички с призив да не отпушваме бутилката на религиозното напрежение в страната.
Това става много лесно, господин Нотев. Става дори с добри намерения някой път. Става поради това, че не контролираме емоциите си, поради това, че не владеем нервите си, поради това, че през цялото време не можем да контролираме психиката си. Но това дава основание на хората да се превърнат в тълпа, да нападнат едни други и да започнат безредици. Това точно е религиозното напрежение, което ние искаме днес да охладим с тази декларация. Ние не искаме да има провокации нито от едната, нито от другата страна! Призоваваме Столичната община да не дава поради мекушавост възможност мюсюлманите, поддадени на своите емоции, на свой ред да провокират гражданите в центъра на столицата.
Декларацията дава гаранции на нашите партньори от НАТО и Европейския съюз, че България е твърдо решена да не се превръща в ксенофобска страна, в страна на националистическия екстремизъм.
Декларацията убеждава нашите страни и партньори от ислямския свят, че сме в състояние решително да противодействаме на провокации срещу хората с различно вероизповедание. Нека тази декларация стигне до организацията на Ислямската конференция и да предотврати остри реакции от страна на Ислямската конференция и на Арабската лига. Да изпреварим това нещо, защото то ще влоши външните политически и икономически отношения на страната.
И накрая, декларацията противодейства на реална заплаха на националната сигурност за Република България. Защото в сайтовете на крайните военни крила на ислямския фундаментализъм това, което се е случило в София, се нарича оскверняване на петъчната молитва, заради което трябва да бъдем наказани. Не бива да им даваме основания да бъде наказвана България за нещо, което се е случило, защото имаме сила – пак искам да кажа – да бъдем страна, която може да защитава правата и свободите на хората!
Призовавам всички да гласуваме и да подкрепим тази декларация! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатите са открити.
Народни представители, които желаят да вземат отношение?
Професор Станилов, имате думата.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник-министър председател, уважаеми колеги! „Атака” няма да участва в подобен дебат по простата причина, че тази декларация е нелегитимна по всякаква логика. Не са се получили резултатите от обследването в полицията. Не са се получили резултатите от обследването на прокуратурата и вие предварително ни осъждате на смърт! Не може парламентът да бъде съд! Това е нонсенс. Не може предварително да ни обявявате за престъпници, защото обективно органите, на които е възложено разследването, не са дали никакво заключение. Спомнете си, колеги, които бяхте в миналото Народно събрание, как същият съд се разиграваше над Волен Сидеров за автомагистрала „Тракия” и цялото това нещо след това излезе кухо, ялово и остана позор за неговите автори.
Призовавам ви за разум! Ние сме, както казват всички тук – демократична страна, но ние сме и правова страна. И правото не може да стои пред кривото! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Подлагам на гласуване Декларацията срещу опитите за подкопаване на етническия и религиозен мир в страната, както с нея ни запозна един от вносителите й – господин Костов.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
За прегласуване има думата госпожа Соколова.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване декларацията.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно! (Ръкопляскания.)
Съобщение. На 26 май 2011 г. в Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2011 г. и основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2011 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 20 май 2011 г. до 26 май 2011 г.
Постъпило е питане от народните представители Георги Божинов и Петър Димитров към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на подземното газонаходище „Чирен”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 3 юни 2011 г.
Постъпило е питане от народния представител Георги Пирински към Аню Ангелов – министър на отбраната, относно проект „Нов тип многоцелеви изтребител”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 3 юни 2011 г.
Постъпило е питане от народния представител Георги Пирински към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно мерки за ограничаване на ръста на цените на земеделската продукция. Следва да се отговори в пленарното заседание на 3 юни 2011 г.
Писмени отговори за връчване:
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Йордан Бакалов;
- от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Евгений Желев;
- от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева;
- от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Румен Такоров;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Делян Добрев;
- от министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на въпрос от народния представител Захари Георгиев;
- от министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Парламентарен контрол, петък, 27 май 2011 г. Първи ще отговаря Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, на питане от народния представител Георги Пирински относно Националната програма за реформи.
Министър-председателят Бойко Борисов ще отговаря от 11,00 ч. След него ще отговаря Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, тъй като последният е ангажиран в момента с посещение на министъра на вътрешните работи на Хърватска.
Господин Пирински, имате възможност да развиете питането.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, колеги! Уважаеми господин министър, питането ми към Вас от 30 март т.г. беше отправено във връзка с обсъждането в Министерския съвет два дни по-рано – на 28 март, на втория вариант на Националната програма за реформи, която беше подготвена под Ваше ръководство.
Както стана ясно, на това обсъждане бяха отправени много принципни критики към проекта за програма от страна и на социалните партньори. Моето питане беше: смятате ли Вие, че след такъв род критики можете да представите на Европейската комисия проекта за програма за реформи, без съществени промени в нея?
На същия ден, 30 март, в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове заедно с Комисията по бюджет и финанси се беше провела дискусия по проекта за програма, на която Вашата заместничка – госпожа Пенчева, с една фраза беше заявила, че имало много ценни предложения и те са отразени в третия вариант. Както сам разбирате, господин министър, едно такова твърдение е много лековато, защото възраженията, които бяха направени, бяха от доста дълбок принципен характер. Какви бяха те?
Първо, че в проекта всъщност няма реформи. Има изброени реформи, но няма аргументирани и описани реформи.
Второ, че така представеният проект не дава ясни отговори на основните въпроси – как да се постигнат по-високи темпове на икономически растеж, как да се осигури нарастваща заетост? В този проект не личи подходът, който Европейската комисия препоръчва, така нареченият интегриран подход – наред с мерките за баланс на бюджета, да има един много по-ясен втори стълб на структурни реформи.
Трето, специално в много по-разгърнат план, за нарастване на заетостта. Освен това във възраженията, които, между другото, се съдържат и в една разгърната резолюция на Икономическия и социален съвет, се поставя въпросът, че програмата няма ясна цел. В тази резолюция се препоръчва това да бъде 60% от средното равнище на доходите. В поредния вариант Вие сте записали такъв текст, без обаче да личи какви промени постига тази цел в основните реформи, включени в програмата.
Второ. Другата препоръка на Икономическия и социален съвет е за ясна цел, за повишаване производителността на труда – нещо, което в увода на поредния вариант е записано като фокус върху проблемите на конкурентната способност.
В съобщението на министерството (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) се казва, че проектът е предаден на Европейската комисия и че България е една от първите страни, предала такъв проект.
Въпросът ми, господин министър, е: защо бързаме да представим някакъв материал, който по същество не отговаря на основните въпроси, вместо сериозно и отговорно, включително и в диалог с парламента, да се работи за документ, който наистина може да бъде наречен Национална програма за реформи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – господин Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители!
Уважаеми господин Пирински, Националната програма за реформи беше подробно обсъждана още от началото на тази година. Обществената дискусия започна на 28 март в Министерския съвет с участието на министри, представители на синдикатите и работодателите, независими икономисти и експерти. На 29 март програмата беше представена и обсъдена на заседание на Съвета за обществени консултации, както и на съвместно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.
По време на дебатите бяха отправени редица коментари и препоръки, като голяма част от тях намериха отражение в окончателната пета версия на документа. Същият беше приет на 13 април 2011 г. на редовно заседание на Министерския съвет.
Националната програма за реформи отразява и отправените в началото на годината препоръки от Европейската комисия. Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Конвергентната програма в указания срок – 15 април 2011 г. Така България беше една от първите четири страни в Европейския съюз, които подготвиха проектите, основаващи се на стратегическите документи в препоръчаните от Европейската комисия срокове. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два уточняващи въпроса – господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, господин министър, първият ми въпрос е: как може да се вярва на заявената от Вас цел за 76% коефициент на заетост в края на десетилетието, след като през последната година заетостта спада, подчертавам, спада с 1,5%, като в края на първото тримесечие стига стойност 57,3%? Виждате каква дистанция има от над 20-процентни пункта.
Каква стойност има това твърдение, след като става ясно, че министърът на труда не е наясно колко е безработицата в страната? Онзи ден бяха публикувани данните на Статистическия институт. Те ясно показват, че през последната година безработицата е нараснала с 2-процентни пункта, че е стигнала близо 400 хил. души. Министър Младенов твърди, че тези данни били неверни, че според него безработицата спада и била паднала до 9%. Каква стойност имат въобще всякакви твърдения на правителството ви, при положение че вие не признавате официалната статистика в страната?
Втори уточняващ въпрос: как ще се постигне ръст на националния доход и брутния вътрешен продукт без иновации?
Целта, която Вие сте заявили, че ще преследваме, е не 3% спрямо вътрешния продукт, както е по „Европа 2020”, а процент и половина. Единственото обяснение, което давате и повтаряте през цялото време в представените от Вас текстове, е следното: „Нямаме достатъчно развита научна инфраструктура, достатъчно подготвени проекти и приложни разработки, които да абсорбират по-голям обем инвестиции в този сектор, и затова в програмата са заложени мерки за подкрепа на научните изследвания в самото развитие на тази инфраструктура.” Кой трябваше да подготви тези проекти през тези две години? Кой трябваше да създаде тези условия? Или ще чакаме 2020 г. и тогава ще започнем да се развиваме?! Абсурдни твърдения! Надявам се, че все някакъв отговор ще получим от Вас!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Пирински, по първия въпрос – откъде идват тези данни. Това са експертни оценки, направени от различни министерства на българското правителство, както подчертах в отговора си – одобрени от Европейската комисия. Смятам, че когато и български, и европейски експерти са съгласни, че това са прогнозите, тогава трябва да им вярваме.
По втория въпрос – ръст на брутния вътрешен продукт, може би Вие не сте забелязали, вече е постигнат. За първото тримесечие на 2011 г. този ръст беше 2,5%. Може би е хубаво да четете последните статистически данни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте за отношение, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Вярвам, ще си спомните, господин министър, че Ви обърнах внимание и в предишни въпроси, че този ръст, за който Вие говорите, не създава работни места и това е целият проблем. Затова предупреждава Европейската комисия, че сме изправени пред десетилетие на изгубено развитие, не защото няма да има темпове на растеж, а защото те няма да са съпроводени с ръст на заетостта и на доходите.
Вие сам нямате никакво обяснение за собствената си позиция, че до 2013 г. заплати и пенсии няма да растат, което включвате и в бюджетната рамка за следващите три години. Да цитирате един темп, който не води до подобряване на жизненото равнище и не води до развитие, което да е догонващо за страната, е самоцелно и безсмислено.
Що се отнася до данните – първо, препоръчайте на вашия министър да работи с данните на статистиката, а не с някакви измислени от него. В тази връзка, господин министър, Вие сте обявили една от целите на тази програма – доверие в институциите. Никакво доверие не може да има във вашето правителство, при положение че вие си затваряте очите за официалната статистика, затваряте си очите за реалните проблеми и живеете в един свой свят на измислено благополучие.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте за процедура, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя предложение на основание чл. 73, ал. 1 от правилника – срокът за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 102-01-24, приет вчера на първо гласуване, да бъде удължен до 21 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Моля народните представители да влязат в пленарната зала. Имаме гласуване на процедурно предложение за удължаване на срок между първо и второ четене.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Минутата изтече.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ами гласувайте, господин Корнезов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ако говорим за нарушение и стриктно спазване на правилника, колко време тече гласуването, разбира се, има норма, тя не е задължителна, господин Корнезов. От друга страна, едно от задълженията на народните представители е и да гласуват, когато са и в пленарната зала. Нека да изчакаме още няколко секунди – ако има кворум, ще имаме решение, ако няма – няма да имаме решение. Ще разберем до няколко секунди. (Шум и реплики от КБ.)
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Процедурното предложение е прието, тоест имаме удължен срок за правене на предложения по съответния законопроект.
Продължаваме с въпросите към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, с въпрос от народния представител Антон Кутев относно протичането на преговорите относно АЕЦ „Белене”.
Заповядайте, господин Кутев, да развиете своя въпрос.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, ще се наложи накратко само да припомня развитието на ситуацията около подписването и около преговорите, които започнаха на 31 март т.г., във връзка с договора за АЕЦ „Белене”. Това беше една сага, започваща от 31 март с едни среднощни заседания, с едни договори, които се разнасяха след полунощ, с работни уикенди за администрацията, която в някаква своя степен приключи на 5 април.
През тези няколко дни се случиха няколко различни обрата в тези преговори. От един опит да се доведат нещата до пълно несъгласие между страните, накрая се оказа, че е подписан някакъв документ. Въпросът е, че през това време не стана ясно кой какъв мандат има, поне за мен не стана ясно, чий е мандатът за водене на тези преговори, като се има предвид, че се оказа, че министърът на икономиката, който водеше разговорите, който осведомяваше през цялото време за това какво се случва, в крайна сметка се оказа, че не е наясно какви са нещата, за които трябва да преговаря. Когато той беше договорил нещо, се оказа, че това, което е договорил, не е онова, което е подписано накрая.
В края на краищата, при положение че имаше очевидна разлика между директора на Националната електрическа компания Първанов, който е подписал, между министър Трайков, който би трябвало да води преговорите и би трябвало да дава нарежданията какво да се направи, и в крайна сметка между Вас, който едва впоследствие разбрахме, че сте човекът, който всъщност е водил преговорите.
При това разминаване моите въпроси са: кой даде мандат за преговорите? Кому? Вие бяхте ли в България? Къде се намирахте? Как точно водехте преговорите? Кой в крайна сметка беше оторизиран да прави тези изключително важни договорки за България, като знаем, че става дума за няколко милиарда и за нещо, което може би е най-важният проект през вашия мандат, със сигурност доста по-важен от която и да било магистрала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кутев, позициите по преговорите са съгласувани между всички ангажирани от българската страна институции. Основен преговарящ по проекта беше и е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В качеството ми на заместник министър-председател обаче имам отговорности, свързани и с ресора икономика, енергетика и туризъм. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Искам да Ви уведомя като човек, който донякъде се занимава с медии, че наглостта и презрението, което излъчвате понякога, хората го възприемат като презрение към тях, а не към мен. Така че не е във Ваша полза. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Иначе, искам да подчертая, ще Ви цитирам думите на Трайков, това го е казал на 4 април – че е сигурен, че с мандата, даден от министър-председателя на преговорния екип, ще договори 3-месечен мораториум при изгодни за страната условия. Тоест Трайков твърди, че той има мандат. В края на краищата знаем, че Първанов е уволнен. В края на краищата знаем, че Вие в това време не бяхте в България. Това беше въпросът. Вие избегнахте да го кажете, ще го кажа аз – Вие не бяхте в България тогава, Трайков преговаряше. Меко казано, според мен е обидно като отношение да пуснете Трайков да преговаря, а след това Вие да подписвате други клаузи през подчинените на Трайков, но е въпрос на това как Вие управлявате. Явно такъв е манталитетът.
Особено хубаво е обаче, че Трайков не е разбрал за какво Вие преговаряте, въпреки че той е отговорен за това и въпреки че министър-председателят на заседание на Министерския съвет, малко след тези събития, казва каква е субординацията – Вие, под Вас Трайков, под него Първанов. Оказва се, че Трайков не е наясно. Най-добри са изказванията в това време на външния министър Николай Младенов, който също се оказва, че не е наясно и че човек, който си позволява да подпише нещото, за което има изрична забрана, се нарича боклук и т.н. Това са изказвания на външен министър, който в края на краищата каза, че при нивото на прозрачност на това правителство всичко щяло да стане ясно.
Значи това, което на мен така и не ми стана ясно, е Вие всъщност знаете ли какво правите? Как се случва така, че Вие преговаряте от Америка, Трайчо Трайков преговаря оттук, но в комплект с външния министър изобщо не е разбрал какво се случва с неговия подчинен, а става дума за най-големия инфраструктурен проект в България. Представям си какво се случва с всички други, за които не сме разбрали. Просто съм изумен! Не знам, дано наглостта, която проявявате, не продължи с времето, защото пак Ви казвам – тя не е в моя вреда!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика?
Заповядайте, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кутев, както е добре известно, проведените преди близо два месеца публични дискусии, подписаните документи, за които Вие говорите, не ни обвързват с допълнителни ангажименти по никакъв начин и не променят условията на вече подписаните в миналото договорености. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Следва въпрос на народния представител Захари Георгиев относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд.
Заповядайте, господин Георгиев, да развиете своя въпрос – разполагате с две минути.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Дянков! Моят въпрос към Вас е свързан с финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд. Този фонд е структура към Министерския съвет на Република България и съгласно Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, Националният компенсационен жилищен фонд чрез местни комисии изплаща левови компенсации на гражданите, включени в окончателните и одобрени от общините списъци.
Фондът разполага с делегиран бюджет, който се формира на принципа на бюджетната практика, тоест вземат се за база изплатени компенсации в предходната година и се планират средства за следващата. През 2009 г. броят на компенсираните влогове е 1841, през 2010 г. – 1525. За всички включени в окончателните списъци, но некомпенсирани към края на миналата година – 63 600 влога, са необходими над 372 млн. лв. при сега действащия индекс за спестовно число от 0,08 лв.
По информация от граждани в приемната ми в Пловдив, в момента процедурата по изплащане на компенсации е много забавена, а след приемането на последните изменения в закона списъкът на гражданите с доказани жилищни нужди и право на компенсиране разшири значително своя обхват. Сега комисиите компенсират тези граждани, чиито документи са одобрени през 2009 г., защото Националният фонд разполага с почти същия бюджет за 2011 г., какъвто е в предходните години, а именно за 2011 г. – 11 млн. 130 хил. лв. Към днешна дата моята информация е, че вървят изплащанията на хора, които са подали документи за изплащане преди 15 месеца.
В тази връзка моят въпрос към Вас е следният: предвиждате ли повече средства за Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г., тъй като броят на гражданите, които следва да бъдат компенсирани, е нараснал с пъти? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин министър, за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Георгиев, вече имах възможността от парламентарната трибуна да Ви информирам за размера на изплатените средства на правоимащите граждани по този закон за последните 2 години, както следва: за 2009 г. – изплатени 12 млн. 350 хил. лв. в 1841 влога, за 2010 г. – изплатени 10 млн. 60 хил. лв., компенсирани 1525 влога. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. за изплащане на компенсации, са одобрени 11 млн. 130 хил. лв. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Георгиев – за реплика.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Дянков, Вашият отговор е израз на абсолютно неуважение към народния представител Захари Георгиев, който Ви задава въпроса. Той е израз на абсолютно неуважение и към хората, които очакват да чуят Вашия отговор. Това, че Вие не можете да планирате средства във фонда, си личи от това колко сте планирали.
Законът Ви дава право да планирате от порядъка до 1% от националния бюджет за годината. Вие в тази година – 2011 г., сте планирали, по спомен казвам – 0,03% от републиканския бюджет, което говори за абсолютна невъзможност да планирате на базата на закона движението и статистиката на фонда – какво предстои да се случи. Вие практически ощетявате със забавяне повече от 15 месеца стотици хиляди хора, които очакват да вземат своите компенсации.
Тук идвате и ми повтаряте числата, които аз малко преди това Ви казах. Може ли това да бъде отговор на министър на финансите, на вицепремиер? Това е абсолютно несъстоятелно отношение към проблема и показва Вашата некомпетентност!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика?
Заповядайте, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Георгиев, разбирам Вашата загриженост относно проблема с многогодишните жилищноспестовни влогове на гражданите – той да бъде решен колкото може по-бързо. Може би, ако бяхте проявили същата загриженост преди няколко години, когато вие бяхте на власт и когато бюджетът разполагаше с достатъчно финансов ресурс, то тези български граждани щяха отдавна да са получили своите пари.
Цифрите в годините назад, когато вие бяхте на власт, показват липса на всякаква загриженост. Те са следните: за 2006 г. са изплатени едва 15 млн. лв., за 2007 г. са изплатени едва 11 млн. 94 хил. лв., за 2008 г. са изплатени едва 13 млн. 700 хил. лв. Къде бяхте тогава, господин Георгиев?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следва въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно намеренията България да се превърне в основен износител на храни.
Заповядайте, господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Въпросът ми към Вас е свързан с това, че от известно време се лансира идеята България да се превърне в основен износител на храни. Едва ли има български гражданин, който би бил против тази идея. Особено след култовите изказвания на премиера се наслагва убеждението, че нещо ще се случва в тази област.
Въпросът ми е: това политика на ГЕРБ ли е, това залегнало ли е в програмите или просто сега узряхте, че трябва да има такава политика? Остава въпросът: къде е стратегията в това отношение? Как виждате Вие това да се случи? Каква финансова обезпеченост ще има на такава програма? Какъв тип храни България би трябвало да произвежда и да продава? Какъв баланс да има между животновъдна и растителна продукция и естествено животновъдни и растителни продукти? Това не сме го видели и затова въпросът ми към Вас е: каква наистина е политиката и как Вие виждате това да се изпълни? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин заместник министър-председател и министър на финансите, да отговорите на този въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Атанасов! България е сред десетте държави – членки на Европейския съюз, които през последните две години формират положително търговско салдо при търговията си с аграрни стоки. За 2009 г. търговското салдо в сектора е 385 милиона щатски долара положително, а за 2010 г. то достига близо 1 милиард положително, разбира се, щатски долара. Делът на селскостопанския износ от общия износ за страната е значителен – около 17% за последните две години. Спрямо 2009 г. износът на селскостопански стоки е нараснал с 24% и за 2010 г. възлиза на над 3,5 милиарда щатски долара. С най-значителен дял в износа са житните растения и маслодайните култури – общо около 38% от целия аграрен износ за периода 2008-2010 г.
Положителната тенденция в аграрния сектор продължава и през настоящата 2011 г., като през първото тримесечие стойността на износа на хранителни продукти е с 41% по-висока в сравнение със същия период за 2010 г. Ръстът на цените на храните на световните пазари увеличи интереса на инвеститорите към земеделие и животновъдство в страната, което пък доведе до увеличаване с около 30% на частните инвестиции в селското ни стопанство за миналата година спрямо 2009 г. Новите инвестиции, както и значително подобрената усвояемост на европейските фондове, ускоряват развитието на селското стопанство у нас. Съществен принос за развитието на българския аграрен сектор, особено в условията на финансова икономическа криза, имат именно европейските земеделски фондове. За последните две години земеделските производители са подпомогнати по линия на директните плащания с над 1,2 милиарда лева. За кампания 2010 г. общият ресурс за директните плащания, които се изплащат сега – 2011 г., е 1 млрд. 100 млн. лв. Значителна е подкрепата за развитие и на селските райони – над 3 млрд. евро е общият публичен ресурс по тази програма.
Освен плащанията от европейските фондове, националният бюджет предоставя ежегодно средства, допълващи директните плащания. През 2010 г. от бюджета са изплатени около 420 млн. лв. под формата на национални доплащания и държавни помощи. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Атанасов, имате думата за реплика.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Това, което казахте, е ясно, само не видяхме политиката, която наистина би трябвало да се развива в посока, и Ви подсказвам: Вие добре казахте, че в последните години расте износът от зърнени и маслодайни култури. Големият въпрос е обаче: не е ли по-добре, ако тези зърнени култури се реализират тук в страната, произведе се животновъдна продукция, с по-голяма себестойност и тогава да бъде продавана, а не ние да бъдем суровинен материал, за да изнасяме тези зърнени храни и маслодайни култури? Това е един от големите въпроси.
Другият е: каква е политиката? Няма ли да развиваме зеленчукопроизводство – такова, че да обезпечава не само наши нужди, но и да изнасяме, където ние имаме дълги традиции и подготвени кадри, но отново я няма тази политика? Много въпроси биха се поставили в тази плоскост.
И накрая на моето изказване бих искал да Ви кажа нещо, което предизвика в мен управлението и начина, по който тук Вие засегнахте Захари Георгиев и по принцип как отговаряте на въпросите, но…
Имах един мой преподавател по математика – Арсений Львович Шиков. Той казваше, че човек представлява дробно число. Числителят е това, което той реално струва, а знаменателят е това, което мисли, че струва. Опасявам се, че цялото управление на ГЕРБ е едно дробно число и знаменателят му е много голяма сума, която в резултат реалната стойност на числото клони към нула.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика? Не желаете.
Следва питане от народния представител Антон Кутев относно развитието на административната реформа в България.
Господин Кутев, тъй като е питане, имате три минути за развитието му.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Реформата в държавната администрация безспорно беше един от приоритетите, поне така звучеше в публичното пространство, на правителството. Тя, разбира се, има много и различни измерения и числеността на администрацията според мен далеч не е най-голямото и най-важното от тези измерения. Напротив, ефективността е това, което би трябвало да измерва една реална реформа в администрацията.
Аз обаче ще се спра в питането си по-скоро на числеността по простата причина, че оставам с твърдото убеждение, че в администрацията наистина се направиха доста съкращения или уволнения – както решим, така можем да го наречем, като в крайна сметка тези хора, които бяха освободени по един или друг начин, бяха не просто намалели, защото те не са намалели като обща численост, а бяха заменени с други. Това на езика на логиката поне според мен се нарича политическа чистка. Дали тези кадри, които вие сте освободили, вие – става дума за цялата система на държавната администрация и правителството като цяло, дали тези кадри, които сте освободили, защото са били от тройната коалиция или по друга причина, са били по-некомпетентни от сегашните назначени можем да съдим по Фонд „Земеделие” и по резултатите от дейността му, както и от още няколко други такива звена. В края на краищата, ако всичко това се извинява с административната реформа, би имало смисъл, дето се казва можем да преживеем и политически чистки, няма да е първата такава в България, но ако резултатът е, че имаме някакъв напредък в административната реформа и че наистина нашата администрация става по-добра, може би това би оправдало подобни действия.
Затова питането към Вас е: все пак докъде стигна административната реформа и какви са целите, които си поставяте с нея? Надявам се, че ще ме извадите от заблуждението, че политическите смени на хора са най-важното в нея.
Между другото, за сведение искам да Ви кажа, това е добавка, че в моя регион в Силистра моят колега депутат е подменил абсолютно всичко, което може да бъде държавна отговорност. Съвсем всичко! Там мога да говоря с конкретни примери, за да Ви кажа какви са резултатите, защото той ги сменя за трети път – някои от тях по простата причина, че тези, дето назначи, не стават. Ако това ще е административната реформа, аз съм убеден, че не е добър подходът и затова моля за Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кутев, изпълнението на плана за административната реформа беше отчетено пред Министерския съвет преди около месец. Ще се спра само на някои основни моменти от него.
През м. юли 2009 г. в централната администрация са работили 71 593 души, а към м. април 2011 г. – 63 363 служители. С други думи, са съкратени 8230 служители. Това е нетна цифра, представляваща около 11,5% от цялата държавна администрация. Закрити са също 23 структури. Този процес в централната администрация обаче не е съпроводен с аналогичен такъв в общинските администрации – може би нещо, което и Вие споменахте. Броят на заетите в централната администрация се е свил в последната година и половина до равнището си от края на 2003 г., докато в местните администрации е отчетено нарастване във всяка такава година. След значителен растеж в периода 2003-2007 г. броят на заетите в общините остава постоянен с леко покачване и сега възлиза на над 35 хил. души.
Какво предстои в хода на реформата до края на тази година? Акцент на нашата политика е утвърждаването на професионалната държавна служба. През тази година работим по:
Първо, въвеждане на нов класификатор на длъжностите в администрацията. Този наш проект мина през тристранния съвет през миналата седмица и очакваме през идната седмица да влезе в Министерския съвет.
Второ, нов модел на заплащане на служителите в държавната администрация.
Трето, осъвременяване на система за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на длъжността.
Четвърто, продължаване на процеса по оптимизация и преструктуриране на държавната администрация.
Пето, въвеждане на комплексно административно обслужване и развитие на електронното управление – нещо, което и аз, и Вие, а и всеки трезво мислещ човек, смята, че е голямата крачка, която трябва да направи това правителство в цялата държава, за да може обслужването от страна на администрацията на централно и местно ниво да е много по-добро, отколкото е в момента. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте за два уточняващи въпроса, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, колеги! Аз мисля, а и всички в залата успяхме да видим, че за пореден път при вас отчетът за свършеното е с пъти по-малък от плановете за бъдещето. Точно за това искам да вляза в този разговор, защото харесвам голяма част от целите, които сте си поставили. Аз лично бих се радвал, ако те се постигнат и смятам, че за всяко едно следващо правителство те също трябва да бъдат цел. Така че в това на къде сме тръгнали нямаме съществени различия, защото оптимизацията на администрацията е важна за всички ни. Въпросът е обаче как се съпоставя това с постигнатото до момента, защото идеята за съкращаване на администрацията по принцип не е лоша и не е само на това правителство. Тя върви правителство след правителство доста неуспешно до момента, трябва да признаем, навсякъде.
Въпросът обаче все пак, според последните данни на НОИ, които се отнасят до осигурените лица през 2010 г., предполагам, сте наясно със сметката, че според данните осигурените лица на държавна издръжка, тоест тези, за които практически не се плащат осигуровки от държавата и тези пари не влизат в НОИ, са се увеличили с 6456 човека. Тоест те стават през 2010 г. 131 729 общо. Тоест идеята, която се е спрягала от самото начало на мандата, за това как ние ще съкращаваме администрацията в крайна сметка опира до това, че чиновниците на държавна издръжка се увеличават и те се увеличават при ясното разбиране, че в същото време общият обем на осигурените в държавата намалява. Друг е въпросът, че според НОИ те намаляват със 174 хиляди годишно, а според НАП намаляват със 197 хиляди, тоест има разлика в цифрите, но тя не е толкова съществена. Важното е обаче, че когато общият обем на осигурените лица, които плащат осигуровки, намалява, в същото време общият обем на лицата, за които държавата плаща осигуровки, се увеличава. Това значи, първо, че има проблем в административната реформа, и второ, че този проблем рано или късно опира до бюджетни проблеми, за които Вие би трябвало да сте по-добър специалист от мен. Така че това, според мен, е една от основните причини, първо, да боксува административната реформа и, второ, на тази основа вие да имате проблеми с бюджета. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте за отговор, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Кутев! Тенденциите са каквито казахме и двамата, всъщност имаме еднакви данни. На централно ниво в министерствата и агенциите през последната година и половина оптимизацията е около 12%, както казах. На местно ниво – общини, такава тенденция обаче няма, дори напротив – има увеличаване. Дори и в най-тежките моменти на кризата през 2009 2010 г. средно с около 3% са се увеличавали общинските администрации.
Извън цифрите, за които аз споменавам за централно и местно ниво, има, разбира се, няколко други структури – например структурите на МВР, в които също тече реформа, където тя тръгна доста след другите министерства и агенции. Надявам се, че там в скоро време също ще имаме толкова успешна реформа, колкото средно в другите министерства.
Иначе съм съгласен с Вас, че реформата на държавната администрация не е просто като оптимизиране на бройки, макар че това е важно за бюджета, както Вие казахте. От гледна точка на качеството на услугите, които се предлагат на гражданите, тук съм съгласен с Ваши предишни коментари за нуждата от електронно правителство, че това трябва да е приоритет. И то е приоритет не само на това правителство, но и на няколко предишни правителства. Всички желаем и аз като финансов министър най-много желая, заради бюджетните параметри, това да става много по-бързо, отколкото става. От тази гледна точка приветствам Вашия фокус относно този въпрос, защото той и на мен ми помага в разговори в правителството, с представителите на Сдружението на общините да казваме, че всички заедно трябва да направим много повече, отколкото в момента се прави, за да стане наистина нашата държавна администрация не само по-стройна, но и да дава повече качество на услугите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Имате думата да вземете отношение, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Първо, радвам се за това, че все пак имаме някаква обща визия за това какво трябва да се случи. Но според мен проблемът на това управление е двойното дъно, в смисъл разминаването между идеите, между желанията, между заявените политики и реалностите – това, което реално се случва.
Аз предполагам, че това е проблем на всяка една политика, тоест винаги, когато има реална политика, хората искат да направят повече, отколкото могат. Проблемът обаче е, когато тези разминавания стават драматични или изключително важни за държавата, каквито, за съжаление, за момента са. Тогава вече наистина ние имаме управленски проблем. Безбройно много са примерите, но пак казвам, за мен проблемите са два. Единият е самото увеличаване, вторият – политическите смени. Защото ето сега последният пример е с Министерството на труда и социалната политика, където бяха освободени 500 души, а съответно сега отново се назначават други. Добре, защо те трябваше да бъдат освобождавани, за да бъдат назначени други ли? И ако някой иска да ме убеди – пак се връщам на Фонд „Земеделие”, че там бяха назначени безкрайно по-добри, да напомням ли за Калина Илиева или купищата смени, които там бяха направени? Очевидно, не бяха.
Така че изводът за мен и важният извод, който всички ние трябва да си направим, е, че политиката и държавността се измерват не само с намерения. Оценявам добрите намерения на всяко едно правителство. Сигурен съм, че никой не е дошъл на власт с идеята да съсипе държавата. Въпреки това тази държава е била съсипвана нееднократно, именно поради разликата между намеренията и резултатите. Защото когато Вие говорите за съкращаване на администрацията, Вие казвате и за местните структури по места, където увеличават администрацията. Да, но в разминаването между това, което Вие искате да направите и това, което се получава на практика, се крие ситуацията и кризата, в която се намираме и от която не излизаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следва въпрос от народния представител Владислав Димитров относно ремонт на опожарения централен салон на Общински театър „Боян Дановски”.
Заповядайте, господин Димитров.
ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! На 17 декември 2004 г., поради късо съединение и остаряла електроинсталация, се самозапали и изгоря големият театрален салон в Двореца на културата „Боян Дановски” – гр. Перник. Театралният салон и самият Дворец на културата са емблема на града ни, а опожаряването и седемгодишното неглижиране на проблема на национално и общинско ниво съсипват възможността жителите на града, и най-вече младото поколение, да се наслаждават на големи театрални постановки.
През 2010 г. при гостуване на Вас и премиера Борисов в Перник Ви запознахме с този огромен за града ни проблем, съзнавайки, че помощта, която искахме, е от националния бюджет да бъде финансиран общинският обект.
Моля да ни запознаете с това докъде е стигнал процесът на финансиране и какви са възможностите перничани отново да се радват на голямата театрална сцена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте за отговор на въпроса, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Димитров! През м. септември 2005 г. община Перник е подписала договор за изпълнение проектирането и изграждането на обект „Възстановяване на опожарения Драматичен театър „Боян Дановски”, разположен в сградата на Двореца на културата, гр. Перник. Договорът е на стойност около 3 млн. 100 хил. лв. Общо за периода 2007-2009 г. обаче община Перник е финансирала обекта със собствени средства в размер едва на около 220 хил. лв. През м. февруари 2010 г., както Вие казахте, имаше разговори между премиера Борисов, народните представители от гр. Перник и общината относно продължаването и завършването най-после на този проект на фона и обещанието от страна на правителството да го финансира напълно.
На базата на този разговор община Перник още през м. февруари 2010 г. е подписала анекс към договора, съгласно който общата стойност на договорените за изпълнение видове работи е около 3 млн. 700 хил. лв. От началото на 2010 г. до настоящия момент обектът е финансиран изцяло от държавата с целева субсидия за капиталови разходи. Общо за 2010 г. от държавата са изплатени 700 хил. лв. През 2011 г. досега от държавния бюджет за обекта са предоставени над 1 млн. 100 хил. лв. До края на годината предстоят още две плащания, за да може обектът да бъде напълно завършен.
Уважаеми народни представители, община Перник е получила значителна подкрепа от държавния бюджет за възстановяването на общинския драматичен театър. Целта е до края на м. ноември 2011 г. да се завърши реконструкцията на обекта и театърът в града отново да отвори врати. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Имате възможност за реплика.
ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Господин вицепремиер, искам да изкажа благодарността си – от името на народните представители от Перник, както и на обществеността на града, а също и на актьорите, които в момента са в изключително тежки условия и са принудени да правят постановките си в доста малки зали. Надявам се през есента да можем да се наслаждаваме на хубавите театрални постановки в напълно обновена зала. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Дуплика? Не.
Въпрос от народния представител Валентина Богданова относно извършване на проверка от Националната агенция за приходите на имотното състояние на господин Андрей Иванов – председател на Столичния общински народен съвет.
Госпожо Богданова, заповядайте да развиете въпроса си.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин вицепремиер, дами и господа народни представители! По време на парламентарния контрол на 15 април т.г. Вие, господин вицепремиер, отговорихте на мой въпрос, свързан с проверка на Националната агенция за приходите на имотното състояние на председателя на Общинския съвет в София и лидер на Политическа партия ГЕРБ в столицата господин Андрей Иванов. Тази проверка започна в началото на м. ноември м.г. Моят въпрос към Вас беше: кое наложи срокът за нейното извършване да бъде удължен, кога ще приключи тя и кога ще бъдат публично известни резултатите от нея? Вашият отговор беше, че срокът за завършване на проверката е 10 май. Аз и тогава Ви обещах, че ако до 10 май няма информация за приключената проверка, ще Ви задам отново същия въпрос.
Това правя днес и отговорът е важен, тъй като проверката върви вече седем месеца и аз отново питам: кога ще приключи проверката на Националната агенция за приходите на имотното състояние на председателя на Столичния общински съвет и лидер на Политическа партия ГЕРБ в столицата господин Андрей Иванов? Кога ще бъдат публично известни резултатите от нея?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Богданова! Проверката на господин Андрей Иванов приключи съгласно предварително обявения срок на 10 май 2011 г. Установени са фактите и обстоятелствата, свързани с данъчните задължения на проверяваното лице, в т.ч. получени доходи и участие в търговски дружества, придобито недвижимо и движимо имущество и извършените разходи от лицето. При изготвянето на паричния поток на проверяваното лице са взети предвид също така получените доходи и извършените разходи от съпругата на господин Андрей Иванов. Във връзка с предоставени и получени заемни средства са извършени също проверки на всички лица, които са получили, съответно предоставили заеми на проверяваното лице.
При извършената проверка не е установено несъответствие между декларираните и/или получени доходи от лицето и неговото имуществено състояние. Установените в хода на проверката факти и обстоятелства представляват данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и могат да Ви бъдат предоставени въз основа на писмено съгласие на задълженото лице или с акт на съда, съгласно чл. 74, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За реплика, госпожо Богданова.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин вицепремиер, колеги! Какво ми отговорихте току-що Вие, господин министър на финансите? Вие казахте, че след седем месеца НАП е приключила проверката, но резултатите от нея няма да станат явни, тъй като господин Андрей Иванов не е дал съгласие тази информация да бъде разгласена – това ми казвате Вие. Мисля, че когато говорим за публични политически фигури, когато партията, към която те принадлежат и която представляват, е дала изрични заявления, че ще работи в рамките на политическия и човешкия морал, на гражданското поведение, на почтеност, прозрачност и справедливост, втори публичен представител на тази политическа партия – ГЕРБ, заявява, че не желае резултатите от извършената му проверка да бъдат публично достъпни.
Аз уважавам Вашето желание да кажете, че резултатите от проверката показват, че няма нарушение на попълнената декларация, но знам, че няма по-добро доказателство за верността на една информация от публичното й оповестяване. От тази гледна точка си мисля, че ако Вие, колеги, не заявите пред своите публични фигури, че всичко, свързано с тях и с техния статут, имущество, ако щете, публично поведение, трябва да бъде публично достъпно, вие продължавате да криете от обществото истината за едно или друго действие, за едно или друго имущество, за една или друга собственост, която очевидно е твърде обемна като обхват, твърде сложна като придобиване и като юридическо оформяне, след като седем месеца тя бива уточнявана и накрая остава тайна. Това е много несериозен политически подход и мисля, че не прави чест на едно публично лице на София, което всъщност представлява и публичната местна власт в столицата. В година на избори най-малкото той е длъжен да каже истината за себе си, каквато и да е тя. Аз не искам да е лоша, но искам да е цялата и да е публична. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Следва въпрос от народния представител Стефан Данаилов и народния представител Антон Кутев относно проектите за бъдещото развитие на НДК след Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 9 май 2011 г. за промяна в статута, ръководството и начина на управление и субординация на НДК и образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала – „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД – София.
Заповядайте, господин Данаилов.
СТЕФАН ДАНАИЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, драги колеги, уважаеми господин министър! Тази година Конгресен център София чества 30-годишнина от отварянето вратите на Националния дворец на културата. В момента за 16-и път на територията му се провежда сезонът на изкуствата, където повече от 13 страни са изпратили своите посланици, за да покажат своята култура – европейска и световна.
Биографията на НДК е много дълга, аз няма да я разказвам подробно, но през тези 30 години Националният дворец на културата се утвърди като естествен привлекателен център за, подчертавам, върховни творчески изяви на българската култура, национални форми във всички направления на обществения живот на България, място за провеждане на международни изяви с европейско и световно значение.
Като се има предвид неговото предназначение още при проектирането му, структурата на ежегодната му програма, създадените традиции, европейските и световни отличия и награди, които му дадоха статут на Конгресен център на годината, се обръщам към Вас като приципал в управлението на НДК със следния въпрос: какво продиктува спешното Разпореждане № 1 на Министерския съвет за преобразуване на НДК от творческо обединение, управляващо публична държавна собственост, в ЕАД, управляващо частна държавна собственост, която е включена като апортна вноска в новообразуваното дружество? Гарантирате ли, че изпълнението на Разпореждане № 1 от 09.05.2011 г. няма да доведе до промяна в предназначението на НДК като културен институт? Каква е гаранцията, че промяната в статута и формата на собственост на НДК няма да е първата крачка към частичната или пълната му приватизация? И още нещо: на какъв принцип е извършен подборът на първия Съвет на директорите на дружеството, назначено за пет години? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Данаилов.
Заповядайте, господин вицепремиер, за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Данаилов! Благодаря Ви за конкретните въпроси.
Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 9 май 2011 г. за образуване на Едноличното акционерно дружество „Национален дворец на културата – Конгресен център София” не беше спешно, то беше наложително. Предприехме отдавна отлагана важна стъпка. Тази стъпка беше заложена и в антикризистния план на правителството, приет от Тристранния съвет още миналата година.
Досега НДК беше творческо стопанско обединение – положение, установено през 80-те години на миналия век и непроменяно досега. Действащото законодателство не познава такъв вид юридическо лице и в момента, или по-скоро доскоро нямаше норми, които да го регулират. Какво е творческо стопанско обединение – според днешните закони не е ясно и не е било ясно в продължение на над двадесет години. А ние искаме яснота и прозрачност. Ето защо беше направена тази промяна.
Принципът, на който е извършен подборът на членовете на Съвета на директорите е ясен – искахме хора с доказан опит, от една страна с познания и разбиране в областта на културата, маркетинга, комуникациите и управлението на сложна система като НДК, от друга страна, в управлението на тази огромна недвижима собственост. Това се експерти, чиято почтеност е извън съмнение. Съветът на директорите има за задача да управлява НДК, а не да се отъждествява с НДК. Накратко, принципът на избора следва този на преобразуването на НДК в държавно дружество – да се работи с отговорност при пълна откритост и отчетност.
Като принципал на НДК гарантирам, че изпълнението на Разпореждане № 1 няма да доведе до промяна в предназначението на НДК. Националният дворец на културата е обект с национална значимост. Нещо повече, ще се работи в посока на развитие и осъвременяване на комплекса, за превръщането му в още по-добре разпознаваем и навън център от европейската културна мрежа.
За да се спрат всички спекулации, държавно дружество „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ще бъде включено в забранителния за приватизация списък. Министерството на финансите вече предприе необходимите стъпки. На 25 май 2011 г., на последното заседание на Министерския съвет, направихме такова предложение, а именно дружеството да бъде включено в проекта на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и по този начин да бъде включено в списъка на забранените за приватизация обекти. Надявам се, че българският парламент ще приеме и гласува това наше предложение. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Има думата за реплика народният представител Антон Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник министър-председател! Най-важният отговор беше последният – въпросът за приватизацията. Искам да обърна внимание, че НДК е едно от малкото неща, които преходът не можа да съсипе. Съгласен съм с твърденията на много хора, че там трябват много инвестиции, че там трябва поддръжка, трябват много неща, за да има той още по-добър вид, отколкото има в момента. Лично аз приемам датата, на която е взето решението – 25-и, което означава онзи ден, като пряк резултат и от нашата работа с проф. Данаилов, и от публичния натиск. Защото знаете много добре, че срещу приватизацията и срещу разпоредителни действия с НДК се изказаха няколко творчески организации. Тоест имаше достатъчно много хора, които са пряко свързани с културата, чиито авторитет не нито партиен, нито за подценяване, се обявиха за това. Така че приемам това ваше действие като реална стъпка в резултат на нашите усилия. Все пак, ако това е някаква форма на комуникация с обществото и на разговор, от който в крайна сметка се вслушвате в това какво трябва да стане, аз се радвам, че има съответните механизми, които да го постигнат.
За мен е много важно да не се влиза нито в пълна, нито в частична приватизация. Друг е въпросът защо в Устава на дружеството шестнадесетият и седемнадесетият етаж, които са централата на ГЕРБ, от сградата на НДК, са извадени от състава на дружеството. Според мен те бяха извадени по простата причина, че така могат да останат за по-дългичко като централа на ГЕРБ, но и за да може при евентуална приватизация да не се окаже, че точно ГЕРБ трябва да се мести от централата си, което според мен е още един довод за това, че Вашите намерения са се променили във времето. Но аз се радвам, че все пак промяна в положителна посока може да тече и, най-важното, че НДК ще остане държавна собственост. Да се надяваме, че ще се управлява и по-добре, отколкото в момента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин вицепремиерът има думата за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Кутев! Искам да Ви припомня два факта.
Първо, точно по управлението на тези така наречени творческо-стопански обединения, за които Вие току-що говорихте, стана приватизация на едни от най-големите активи на НДК, а именно паркингът с над две хиляди паркоместа беше приватизиран по време на собствеността на тези дружества, за които Вие сега говорите, както и голяма част от магазините на първия етаж на сутерена на НДК. Така че частичната приватизация на НДК е започнала и всъщност е свършила, защото оттук нататък това няма да го има, именно по време на тази неясна в миналото собственост.
Затова Министерство на финансите предприе тази крачка, тя беше добре планирана – нещо, което предишните правителства, включително и вашето не успя да направи. Това е първият факт.
Вторият факт, да Ви припомня, че в момента, в който аз като финансов министър на 9 май внесох това предложение в Министерския съвет, още тогава ясно казах, че НДК няма да се приватизира. Така че Вашите коментари са неуместни, те не са променили нашата решимост и нашето мнение още от момента на внасяне на тази така належаща и наложителна промяна в статута на НДК. Благодаря за вниманието. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Предлагам на намалим почивката си, но да приключим с въпросите към министъра на финансите.
Затова ще дам думата за следващия въпрос на народните представители Петър Димитров и Корнелия Нинова относно становище на консултанта по сделката за приватизация на „Булгартабак холдинг”.
Заповядайте.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин вицепремиер, поредният скандал е свързан с приватизацията на „Булгартабак холдинг”. Министерството на икономиката специално възлага на Агенцията за приватизация да наеме качествен консултант, който да я подпомага в тази процедура, който да направи цялостно консултиране и да оказва съдействие на Агенцията за приватизация. На 11 март 2010 г. такъв консултант е нает. Това е „Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид”, който трябва да подпомага Агенцията за приватизация. Той трябва да определи целите, да предостави профил на широк кръг потенциални инвеститори и критериите, на които тези инвеститори трябва да отговарят. Съгласно чл. 1, ал. 1 от договора „Булгартабак” ще вземе решение въз основа на предоставените по договора консултации.
„Ситигруп” си свършва работата, предоставя доклад и Надзорният съвет на Агенцията за приватизация по всички пунктове, в т.ч. метод, критерии отхвърля този доклад.
Затова моят въпрос към Вас е: защо Агенцията за приватизация не се съобразява с професионалното становище на наетия от Вас консултант? Кой наложи на Надзорния съвет да приеме критерии, различни от препоръчаните от „Ситигруп”? Ще прекратите ли договора с тях и ще откажете ли договореното плащане? Трябва да се платят 2 млн. лв. на „Ситигруп” за консултации, които са му отказани. И понеже премиерът все ги мери в сирачета, това означава издръжката на 333 сирачета за една година. Чакам отговора Ви, господин вицепремиер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин вицепремиер, за отговора.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Димитров, ще си позволя да прочета въпроса, който Вие настина ми зададохте в писмена форма, който е съвсем различен от въпросите, които сега зададохте.
Въпросът е, цитирам: „Уважаеми господин заместник министър-председател, вярно ли е, че консултантът по сделката за приватизация на „Булгартабак холдинг” „Ситигруп” е изразил несъгласие с условията по приватизацията?”
Отговорът на това е: не, не е вярно.
С писмо от 26 април 2011 г. „Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид” подчертава, цитирам: „че остават ангажирани в ролята си на консултант на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и очакват да продължават да работят заедно с агенцията с оглед осигуряване на успешен резултат за държавата”. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплика?
Народният представител Корнелия Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин вицепремиер, това, което казвате, не е вярна информация. Вие много добре знаете, че „Ситигруп” не е съгласен с параметрите на сделката. Те са Ви написали това свое становище, и ние го знаем. Ето ги документите (показва): доклад на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол до Надзорния съвет, в който се коментира мнението на „Ситигруп” и по всеки един от параметрите на сделката се отхвърля.
„Ситигруп” имат аргументи, за да дадат становище, че тази сделка няма да е успешна за държавата.
Техните аргументи са следните: няма да се постигнат целите, поставени в Стратегията за приватизация, а те са: осигуряване на постъпления в държавния бюджет от приватизацията на дружеството. Няма да се постигне тази цел, защото за оценка на предложената цена се дават само 35 от 100 точки при оценка на офертата.
Няма да се постигнат, защото министър Трайков заяви, че ще продаде „Булгартабак” за 100 милиона, колеги, при положение че в сметките на „Булгартабак” към онзи ден имаше 134 млн. лв., а по балансова стойност сградите и машините струват 195 милиона. Тук не включваме собственост на марки, пазарен дял и т.н. Ето защо целта да се осигурят повече пари за бюджета и да се вземе висока цена няма да се постигне, и „Ситигруп” са против това.
На второ място, запазване и развитие дейността на дружеството в конкурентна среда. Няма да стане, защото това означава да се осигурят инвестиции на дружеството, за да се развива то в конкурентна среда.
Уважаеми колеги, за инвестиции по тази сделка се предвиждат пет точки оценка от 100 и инвестиции само в размер на две години. Тоест дружеството не може да разчита на голям инвеститор, за да развива в конкурентна среда дейността си.
Запазване на основния предмет на дейност на дружеството и на неговите дъщерни дружества – и тук е записано, че трябва да се запази предметът на дейност изкупуване на тютюн.
Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, никога „Булгартабак” не е имал като основен предмет на дейност изкупуване на тютюн. „Булгартабак” има предмет на дейност производство на цигари. В критериите обаче за приватизацията няма залегнало изискване бъдещият инвеститор да запази производството на български марки цигари.
И последно, да се привлече стратегически инвеститор.
Господин Дянков, няма как да привлечете стратегически инвеститор, като знаете, че предварително сте заложили условия, на които нито един от големите играчи в този бранш не отговаря. Имам предвид, че сте заложили условия големите стратегически инвеститори да преработват по 12 хил. т тютюн. Нито един от големите не прави това, защото те произвеждат цигари, а тютюна си го купуват преработен, без да го преработват сами.
Ето защо ние твърдим, че от тази сделка ще загуби държавата, защото ще вземе ниска цена. Ще загуби дружеството, защото няма да му бъдат осигурени инвестиции за развитие. Ще загуби българското производство, защото няма ангажимент да се произвеждат български марки цигари, а това означава затваряне на българските цигари и производство на ишлеме на чужди марки. Кой ще спечели от тази сделка е реторичен въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: С това приключихме въпросите и питанията към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков. (Реплика от народния представител Георги Божинов.)
Не е поискал думата за дуплика. Аз не мога да накарам насила никой да говори от трибуната, господин Божинов.
Давам почивка до 11,00 ч., когато продължаваме с въпроси и питания към министър-председателя Бойко Борисов, след това към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и след това, така както е по реда си, предварително раздаден, парламентарният контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава с парламентарен контрол.
Следва да отговаря Бойко Борисов – министър-председател на Република България, който първо ще отговори на питане от народните представители Иван Костов и Иван Николаев Иванов относно противодействие на заплаха за сигурността на страната.
Господин Иванов, заповядайте да развиете питането.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър-председател, на 1 септември 2009 г. руският президент Путин Ви е заплашил, че ако няма напредък по руските енергийни проекти в страната ни, българите рискуват да останат на студено през зимата. Тези думи на Путин имат своята мрачна предистория, защото осем месеца по рано – на 6 януари 2009 г., едностранно бяха спрени доставките на руски природен газ за България. В продължение на 16 дни българската икономика претърпя загуби в размер на 500 млн. лв. по оценка на тогавашното правителство. По-голямата част от българските домакинства на централно топлоподаване останаха на студено. Студено беше в българските училища, социални домове и други обществени сгради. Това събитие само по себе си, дори да не бяха казани тези думи на Владимир Путин, означаваше, че българското правителство трябваше да вземе много сериозни мерки за повишаване на енергийната сигурност на страната, повишаване сигурността на доставките на природен газ. Впрочем, господин министър-председател, това е изискване на директива на Европейския съюз, на който съюз ние сме страна членка.
Днес, две години и половина след това събитие, съответно две години откакто тройната коалиция падна от власт и Вие поехте управлението на страната, България продължава да бъде едностранно зависима от доставките ни на руски природен газ чрез „Газпром”.
Бяха набелязани, включително със съдействието на Европейския съюз, редица мерки за намаляване на тази зависимост (реплика от КБ), но към момента, господин министър-председател, нищо не е реализирано. Няма построена нито една междусистемна връзка със съседните страни на България. Няма дори първа копка, която да е поставена на която и да е междусистемна връзка. Няма построено второ находище на природен газ в Галата. Няма реализирани или дори подписани проекти за доставки на компресиран газ или за доставки на втечнен природен газ. Още не е започнало дори разработването на находището от шистов газ в Северна Добруджа. И накрая, господин министър-председател, дори нямаме договори за доставка на газ от същия този монополист – „Газпром”. Нещо повече, имаме информация, че руската страна иска да пакетира тези преговори с преговорите за друг изключително спорен руски проект и неизгоден за страната ни – договорът за строителството на АЕЦ „Белене”.
По този повод, загрижени за националната сигурност, част от която е енергийната сигурност на страната, отправяме към Вас следния въпрос: какво предприехте за противодействие на тази заплаха за сигурността на страната? Анализирахте ли евентуалните вреди за нашата икономика и българските граждани от враждебни действия на Русия като тези през януари 2009 г. и приведохте ли в действие контрамерки за намаляване на едностранната зависимост на страната ни от руските енергийни доставки? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
За отговор – Бойко Борисов – министър-председател на Република България.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Костов, господин Иванов! Уважаеми гости от репресираните от комунистическия режим! Въпросът, който ми задавате, е актуален. Аз съм имал няколко разговора, включително и при посещенията, с премиера Путин. Държа да отбележа, че в един от тях водихме разговор относно газовата криза. Действителна подобна реплика от типа „не е хубаво да сте на студено” е казана, но тя не е казана в смисъл, че видите ли, ако не изпълните другите проекти, ще ви оставим на студено.
Много трудни бяха преговорите за доставки на газ. Знаете за посредниците, които отстраняваме. Знаете колко неизгодни са договорите, които са подписани. Мисля, че те вървят към успех.
Пропуснахте да кажете, че с газовото находище и това, което в момента добиваме като газ от Черно море от концесията на „Мелроуз” е една от стъпките.
Отново да се върна – диверсификацията относно доставките на природен газ и относно единствено само от Русия, което е едно наследство. Между другото нашето геостратегическо положение е такова. Следобед БЕХ ще подпише, както преди месец, с една от големите френски компании – да не кажа най-голямата – „Арева”, меморандум за сътрудничество и взаимопомощ. Така днеска следобед ще подпишат с „Уестингхаус”. Така че ние работим много активно с всички, които предлагат технологии и работят в посока – имам предвид за проекта на ядрената енергия и доставката на ядрено гориво, изграждането на хранилища за отработено ядрено гориво. (Реплика на народния представител Петър Димитров.)
Много са темите, по които може да се работи, господин Димитров, понеже се обаждате. Френски газ няма да доставяме.
Едно от основните неща, и за радост само преди два дни в Брюксел еврокомисарят Йотингер, заедно с дирекциите в Европейската комисия, министър Трайков беше там, а от руска страна мисля, че е бил Шматко по „Южен поток”. За наша радост за този проект и за координацията му Европейската комисия ще преговаря с руската страна от името на всички държави, които участваме в него. Така че няма защо да се притеснявате в тази посока.
Особено важна за нас (това ще го прочета, защото са цифри) е реализацията на проекта за изграждане на трансграничен реверсивен газопровод България-Гърция с приблизителна дължина 170 км, от които 145 км са на българска територия. За проекта е осигурено финансиране от Европейската енергийна програма в размер на 45 млн. евро. Към момента съвместно инвестиционно дружество провежда процедура за избор на изпълнител на ОВОС „България Гърция”, подробен устройствен план „България” по градски проучвания, изготвяне кадастрална документация в Гърция и технически проект за двете територии. Очаква се тези дейности да бъдат изпълнени за период не по дълъг от 13 месеца. Очакваме газопроводът да влезе в експлоатация през 2014 г., като причината за този срок са дългите и тромави процедури по ОВОС, подробният устройствен план и сервитутни права. Този проблем е разпознат и Европейската комисия подготвя регламент, който да унифицира и улесни тези процедури във всички европейски страни.
Освен това знаете, че благодарение на българския парламент, по онова, което беше ратифицирано по проекта „Набуко”, също се върви много активно. България там е изпълнила всичките си ангажименти. Хубавото пък на него е, че президентът Барозу лично го прие като приоритетен проект на Европейската комисия. Събра ни шест премиери на държавите, които участваме в него. Така че относно диверсификацията и влиянието на доставките на газ и други енергийни източници Европейската комисия работи много активно в момента. Към днешна дата вече имаме готови стрес-тестовете, които трябва да се проведат и на Козлодуй, и съответно за евентуални нови централи, които ще се правят в Европа. Така че и в тази посока ще стартираме нашата дейност.
„Русе-Гюргево” е системна връзка с обща дължина 23,8 км, от които 15,4 км са на българска територия. Финансирането за проекта е осигурено от Европейската енергийна програма в размер на почти 9 млн. евро.
За „Мелроуз” ви казах.
За нуждите на страната ни ежегодно в подземното газово находище „Чирен” се нагнетява природен газ, който би могъл да се използва за покриване на сезонните неравномерности в потреблението, а също така и в случаи на кризисна ситуация.
Разбира се, има и много други мерки. В момента активно се работи за реализация Турция – България преди реализацията на „Набуко”, евентуално с по-малка тръба да доставяме и да си направим диверсификацията. Така че в тази посока първата и приоритетна задача на новия заместник-министър, който сложихме, е да се справи и да наваксат сроковете. По тази тема и министър Трайков се съгласи с мен, знаете, публично, че забавихме темпа за реализирането на тези проекти. Надявам се, в много кратки срокове да се навакса.
Понеже няколко пъти споменахте премиера Путин, още веднъж се връщам. Да, имахме няколко много тежки разговори с него, но мисля, че в края на всичко това той разбра, че проектът „Бургас-Александруполис” не е изгоден за България. Всички се съгласихме, че най-важна е екологичната оценка.
Що се касае до проекта „Белене”. Предложих му да го заведа, за да види какъв гьол има там и всъщност какво сме заварили.
По „Южен поток” виждате, че и Европейската комисия работи, защото, ако имаме два потока от газ – и „Набуко”, и „Южен поток”,мисля, че това е добре и за Европа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Борисов.
Два уточняващи въпроса – господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми господин министър-председател! Уважаеми колеги, Руската телевизия показа и всички видяхме как господин Путин спира крана за подаване на газ към Украйна и съответно към България в началото на 2009 г. Това означава, че ние сме видели тази опасност с очите си, видели сме последиците от това за България – 500 милиона загуби и стартиране на тежка икономическа криза в страната. Две години и половина по-късно България е в следната ситуация по отношение на енергийната си сигурност: изтичат договорите за доставка на газ; няма осъществени и изградени междусистемни връзки.
В какви позиции – ето го въпросът – Вие заставате да преговаряте с руската страна, след като България не е успяла да изгради компенсиращи междусистемни връзки и продължава да зависи от ръката на онзи човек, който може пак да завърти този кран. Аз не казвам, че това със сигурност ще се случи. Аз казвам, че има риск за енергийната сигурност на България.
Вторият въпрос. Русия е показала вече веднъж, че може да посегне на енергийната сигурност на страната. Изграждането на АЕЦ „Белене” от Русия по тази технология, с реактор второ поколение, означава, че Русия може да е единственият доставчик на ядрено гориво. По този начин за 4000 мегавата от наличните примерно и работоспособни 6 до 8000, единственият монополен доставчик на ядрено гориво ще бъде руската страна. Как вие ще неутрализирате тази опасност? Четири хиляди мегавата ядрена мощност зависят само от доставките от една страна. Това би се получило.
И последно. Като говорим за енергийна сигурност, отново излиза въпросът за новите европейски изисквания за ядрена безопасност. Хубаво е това, което казахте в отговора, че стрес-тестовете ще се наложат и върху проекта, който ни се предлага. Вие трябва вече да сте информирани, този „гьол”, както го нарекохте Вие, е опитът да се изгради антисеизмичната възглавница, върху която да бъде построена АЕЦ „Белене”. Още навремето е станало ясно, че тази антисеизмична възглавница няма да бъде достатъчна, за да посрещне земетресение например от 7,5 степен по скалата на Рихтер, което се случи по времето на земетресението във Вранча, нанесло тежки поражения върху Свищов.
Така че въпросът е: какво ще предприемете в тези направления? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Костов, Иванов, все пак не искам да влизаме в хипотези, с които се връщаме в условията на Студената война. Защо?
Първо, газовите ни договори са чисто търговски договори. Руската страна има нужда да продава своя газ и да получава пари за това.
Второ, като член на Европейския съюз и на НАТО България в много голяма степен е защитена от подобни преднамерени неикономически действия. Неслучайно започнах и с това, че завчера в Брюксел между Европейската комисия и ръководството на проектите, не само газови, от Руската федерация се води един дълъг и доста доброжелателен разговор с цел именно недопускане на каквито и да било подобни действия, срещу която и да е друга държава. Знаете, че ние имаме колективен договор Европейския съюз и той може да бъде задействан. Господин Путин прекрасно го знае.
Що се касае до ядреното гориво. Вие знаете, че преди една седмица изградихме хранилище и го пуснахме в експлоатация в Козлодуй – за 50 години, за съхранение на отработеното ядрено гориво.
Днес сутринта имах разговор и с „Уестингхаус” които доставят гориво за Украйна за три от реакторите им. Неслучайно казах, че следобед и с тях ще подпишем подобно споразумение, както с френската „Арева”. Много усилено работим в посока да диверсифицираме доставката на ядрено гориво. Вече има такава възможност, така че Българският енергиен холдинг, да не объркам кой трябва да проведе конкурса, или самата АЕЦ „Козлодуй” ще си пуснат конкурс за доставка на ядрено гориво. Убеден съм, че в следващите години не само съхранението, а и доставката на ядрено гориво трябва да бъде диверсифицирана.
На 3 юни, ако не ме лъже паметта, „ТЕЦ Марица Изток 2” започва да функционира и аз мисля, че в много от посоките, за които казах, за съжаление, тромавите процедури за двете ни реверсивни връзки с Турция и Гърция се позабавиха, но аз мисля, че ще наваксаме темпото. За съжаление тази със Сърбия се бави, но не по наша вина. Сръбското правителство няма пари за него, а нашите са осигурени от Европейската комисия. Така че там изчакваме. С Румъния ще стане. Убеден съм, че няма да имаме подобен проблем в бъдеще.
Големият проблем на руската страна беше да не възпираме „Южен поток”. Ние успяхме да направим така, че Европейската комисия да участва активно във всичките ни преговори и преговорите за в бъдеще, които се водят по този поток, както и „Набуко”. Така че за мен към днешна дата нямаме основание да се тревожим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
За отношение – господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър-председател, колеги! Ние с моя колега и цялата ни парламентарна група ще сме много по-спокойни, ако Вие се тревожите много повече за енергийната сигурност на страната. Краят на Вашето изказване, който трябва да създаде спокойствие, най-малко ми импонира, защото – ето ги въпросите и Вашите отговори.
Вие казвате: „Русия няма да извива ръцете на България с новите договори за доставка на газ, защото ще ни защитят европейците.” Ние обаче не сме се защитили, защото не сме изградили междусистемните връзки с Румъния, Турция и Гърция. И към днешна дата, ако започнат преговори, Русия ще може да го прави, тоест казвате: ще разчитаме на Европейския съюз. Да видим дали ще разчитаме на Европейския съюз?! Това е голям въпрос!
Второ, казвате, че ще има диверсифициране на доставките на ядрено гориво. Това нещо е възможно, само ако ядрените реактори в Белене са от трето поколение. Затова аз ви призовавам лично да проконтролирате този, който ще изгражда бъдещи реактори в страната, непременно да гарантира, че те ще бъдат от такова поколение, което да даде възможност да няма монополен доставчик на ядрено гориво.
Ако това не се направи, ако се достави реактор от второ поколение, за което самата „Арева”, за която Вие казахте, свидетелства след разговор с Вас, че Русия предлага на България реактор второ поколение, което с усилията на „Арева” може да стане две и половина, но не може да стане трето поколение – ако това се допусне, никакъв „Уестингхаус” не може да помогне за диверсификацията на доставчиците на ядрено гориво.
Ние се обръщаме към Вас с призив да бъдете много по-тревожен за сигурността, за енергийната сигурност на собствената си страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов.
Господин Станишев, заповядайте от името на парламентарна група. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател! Разбира се, темата за енергийната сигурност и независимост на България е важна. Няма да говоря основно за нея, само ще припомня, че след кризата от м. януари 2009 г., когато България беше сред тежко засегнатите страни…
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Най-засегнатата.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: …от конфликта между Русия и Украйна, бяха подготвени доста конкретни мерки, свързани с междусистемните връзки, с Гърция, с Румъния, гарантираха се пари от Европейския съюз в немалък обем за тяхното изграждане. Също така бяха проведени разговори с Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на разширяването на нашето газово хранилище в Чирен. Действително би било интересно да се чуе в скоро време и какво е изпълнило българското правителство за последните две години за реализацията на всички тези изключително важни проекти за диверсификация.
Днес, искам да говоря на друга тема, защото последните данни...
РЕПЛИКА: За Wikileaks.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Няма да говоря за Wikileaks. Не мисля, че е подходящо и че е моментът.
Излязоха официалните данни на Националния статистически институт в България, които недвусмислено показват, че българският пазар на труда се намира във все по-дълбока криза – безработицата надхвърля вече 12%. Това ни поставя с рекорден ръст на безработицата в целия Европейски съюз. (Реплика от ГЕРБ.) Говоря за темпа на ръст. Нашето безпокойство се усилва от пренебрежителното отношение към този проблем от страна на Министерството на труда и социалната политика и липсата на цялостна правителствена политика в тази област. Прозвуча темата Испания. Двадесет процента ли ще чакате да достигне безработицата, за да се предприеме нещо?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Вие ги изгонихте в Испания и Италия, а сега хората се връщат.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: България остана единствената страна в Европейския съюз, която не подготви и не приложи конкретен антикризисен план, специално за пазара на труда. Когато икономиката видимо боксува, въпреки уверенията на министър Дянков, са необходими целенасочени мерки на правителството, за да се стабилизира пазарът на труда и да се подкрепят хората. Това е пряко следствие от политиката, която се провежда от правителството на ГЕРБ.
Ние осъзнаваме, че към този момент, дори нови и специални мерки ще бъдат доста закъснели, защото е натрупана прекалено голяма негативна инерция. Това не е повод и извинение да не се прави нищо.
Станахме свидетели на това как действително равнището на безработицата се повишава най-бързо в целия Европейски съюз. От средата на 2009 г., досега, е нараснало два пъти. Два пъти! Този темп е по-голям от нарастването на безработицата в Испания, извинявайте. Тя беше 6,3% през лятото на 2009 г., а сега е 12%.
Тук не може да разберем бездействието на правителството. Министърът на труда и социалната политика, господин премиер, жонглира с данни. Нека жонглира с тях пред хората, които са на борсата на труда. Дали ще го разберат обаче? Няма да го разберат.
Негативната статистика не свършва до това, което казах. Освен безработицата, броят на обезкуражените лица нарасна до 256 хиляди души. Това са хората, които не вярват, че държавата може да помогне да си намерят работа. Ако съберем данните за официалната безработица и за обезкуражените, вече става дума за близо 18% от българските граждани в трудоспособна възраст. Това е изключително тежка диагноза на пазара на труда.
Искам да се спра на факта, че всеки един от трима младежи от 15 до 24 години е безработен. На път сме да се унищожат жизнените шансове на цяло едно поколение млади българи, които все повече ще заминават извън страната, тъй като не могат да намерят реализация тук в България. Можем да наречем резултатите от работата на правителството в социалната сфера и пазара на труда действително тотален крах.
Макар и да звучи може би емоционално за представителите на мнозинството, данните са категорични. За първи път от повече от пет години равнището на заетост падна под 60% и достига критичните нива от 57%. В същия период нараства сивата икономика. Правителството дойде с ясно послание за въвеждане на ред и изсветляване на икономиката, а се получи обратен резултат.
Наскоро беше проведено проучване на Асоциацията на индустриалния капитал. Самите работодатели признават, че сивата икономика надхвърля 42%, а работниците и служителите смятат, че е 50% – половината икономика. Каква е реакцията на правителството? Министър Трайков казва: „По-добре сива икономика, отколкото никаква”. Това ли е официалната политика на българското правителство? Проблемите на заетостта остават неглижирани.
Показателен е фактът, че според изследването на Световната банка повече от две трети от българските домакинства признават, че едва свързват двата края. Това е пряко следствие и на загубата на работа, и на доходи. Седем процента от българските домакинства гладуват и са принудени да пропускат хранения, а около една трета се лишават от основни хранителни продукти, като хляб и мляко.
В парламента много често водим дискусии, ожесточени спорове по политически въпроси, които ни разделят, сблъскват – това е нормално. Днес най-важното е да водим дискусия как страната ни да излезе от тази безкрайно тежка икономическа и социална ситуация. Нееднократно сме предлагали наши конкретни мерки, свързани с доходите и с пазара на труда, в това число и като законодателни инициативи. Господин премиер, те последователно се отхвърлят от представителите на мнозинството. Питам: защо?
Чували сме оправдание от министъра на труда и социалната политика, че за Националния план за действие по заетостта са предвидени 73 млн. лв. и обещанието, че три пъти повече пари ще бъдат насочени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Прекрасно звучи – специално втората половина. Каква е реалността?
При общ бюджет на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” близо половин милиард лева са платени едва 13,5 млн. лв., в такава кризисна ситуация на пазара на труда. Питам: какво прави министърът и министерството? Това са 2,7% от общия бюджет на тази ос по оперативната програма.
Когато хората най-много се нуждаят от тези пари, има абсолютно блокиране на тази дейност. Основният извод, който за съжаление може да се направи, е, че липсва осмислена и формулирана политика на пазара на труда, която да бъде насочена към уязвимите групи, която да предотврати разрастването на безработицата. Защо се стигна дотук? Първо, защото очевидно правителството подценява този проблем. Наскоро и премиерът заяви, че в България добре се живее – за някои сигурно да. Вижда се и ясна некомпетентност в областта на социалната политика и пазара на труда.
Стимулира се законодателна дейност чрез множество спорни и маловажни поправки – десет пъти се променя Кодексът на труда, 14 пъти – Кодексът за социално осигуряване, 7 пъти – Законът за насърчаване на заетостта – говорим за 20 месеца. Пълен хаос! Липса на цялостна политика! Сто водещи експерти и управленци в социалната сфера са сменени и заменени с извинявайте „калинки” и политически коректни хора на ГЕРБ. Това са само част от фактите. Те могат да бъдат изброявани още дълго.
Затова настояваме в спешен порядък правителството да преразгледа и преформулира в дълбочина цялостната политика на заетостта. От това има нужда България днес! Иначе негативните тенденции ще продължат и ще приключим в задънена улица. Вместо това ни се предлага Пактът за финансова стабилност и промяна на Конституцията, която ще бъде действаща за следващото правителство.
Какво ще е прякото последствие от това? Предизборен PR на управляващата партия, тъй като съдържанието на тази политика е коренно различно от политиката, която се прави досега в областта на финансовата стабилност и бюджетните дефицити. Но българските граждани ги очаква едно нещо, както правителството заяви, че до 2013 г. няма да има увеличаване на доходите. Тази политика искате да я прехвърлите за следващото правителство. Срещу това ние решително ще се противопоставим – и в парламента, и в публичното пространство. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Петър Курумбашев относно заповед на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов Р 102 от 26 април 2011 г. за създаване на проект за Национална стратегия на филмовата индустрия.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Става дума за една заповед, издадена от премиера на 26 април, в която той казва, че трябва да се изработи Национална стратегия за филмовото изкуство в срок от 27 април до 15 май. Създадена е комисия от 30 човека, и както отлично разбирате, тези 30 човека за 15 дни трябва да съставят такава национална стратегия.
Какъв е резултатът от тази заповед, което е нещо средно между, да го наречем, недоразумение или пародия? Резултатът е, че тази комисия не се е събрала нито веднъж. Аз съм сигурен, че в случая министър-председателят просто е бил подведен, тъй като тя е била подготвена от хора, които твърдят, че се грижат за българската култура – в лицето на заместник-министъра Тодоров и в лицето на министъра Рашидов.
Вие сигурно сте запознат със стратегията, с методологията как се изработва една национална стратегия и знаете, че този процес отнема минимум шест месеца до една година. Става дума за едно претупване, става дума за едно отбиване на номера и става дума за това, че някой се опитва да каже, че си изпълнява задълженията от споразумението, което беше подписано на 14 декември между представители на киноиндустрията и Министерството на културата, което споразумение, господин премиер, има осем точки, от които е изпълнена точно една. Тази една точка е да се уволни шефът на Филмовия център. Нито една от останалите седем точки не е изпълнена. В момента Вашето правителство продължава да не изпълнява решение на Конституционния съд, с което беше отменен чл. 83 от Закона за бюджета, в който беше отменен чл. 17 от Закона за филмовото изкуство, където се казваше, че трябва да има минимална сума за филмово изкуство в България.
Въпросът е дали ще спазвате решението на Конституционния съд и какво ще направите, така че тази Ваша заповед наистина да има живот, тази комисия наистина да работи и да се приеме Национална стратегия за филмовото изкуство? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – господин Борисов, министър-председател на Република България.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Курумбашев, аз мисля, че има и видими неща последната една година – в българските киносалони месеци наред не можеш да си намериш билети, за да влезеш да гледаш български филм, а в българските театри с месеци не можеш да си намериш билети за постановките. Никога те не са били толкова пълни и никога не е имало толкова добри български филми, колкото има в момента. Всички тези касови филми, които станаха известни в обществото, ги е подпомогнала държавата, и то с немалко пари. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Така че нека да не политизираме.
Ако пък се върнем на тройната коалиция, дали е спазвала закона и дали им е давала толкова пари – има сметки, можем да ги извадим. Ще видите, че и вие не сте ги спазвали, защото това беше първото, с което започнаха кинодейците, когато дойдоха при мен.
В преговорите по подготовката на споразуменията бяха събрани предложения от целия сектор на културата и бяха представени анализи и доклади, както и предложения за мерки. С моя заповед бе създадена Междуведомствена работна група, която да подготви Национална стратегия за филмовата индустрия. В нея са включени представители на всички ресорни ведомства, имащи отношение към проблема, както и на юридическите лица с нестопанска цел, които работят в сферата на филмовата индустрия. Имайки предвид кратките срокове предвидени в споразумението, както и цялата подготвителна работа, свързана с подписването му, беше определен срок до 15 май, в който групата да систематизира съществуващия аналитичен материал и да предложи проект на Стратегия за обществено обсъждане. Поради забавянето в организирането на работата и краткия срок за приключване по предложение на министър Рашидов вече е изготвена нова заповед, с която се удължава срокът за изработването на стратегията до 30 юни.
Що се отнася до осигурените условия за работа на тази група, мога да Ви уверя, че от началото на обсъждането на проблемите в българското кино и предложението за меморандум на представителите на българските кинодейци, и по личното ми разпореждане, се предоставят условия и работно място, което да улесни тяхната работа.
На възможностите за успех в развитието на българското кино аз лично гледам и в по-широк план, а то не може да се осъществи без обща позиция за развитие на българската култура. Затова подготвеният документ ще бъде част от Общата национална стратегия за развитие на българската култура и част от Програмата за развитие на „България 2020”. Това гарантира, че те ще бъдат част от общата визия за развитие на държавата ни и ще определят посоката на развитие на българската култура.
Уверявам Ви, господин Курумбашев, че още няколко пъти съм се срещал, включително и с един от най-добрите български продуценти – знаем проблемите, които имат в момента. Срещата с тях, с министър Дянков и господин Рашидов беше преди десетина дни. Надявам се в много кратък срок ние да излезем с конкретни предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за реплика, господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Ще си позволя все пак да Ви оставя това споразумение с осем точки, за да видите как седем от тях не са изпълнени до този момент, тъй като то е подписано на 14 декември и трябваше да бъде изпълнено в 3-месечен срок.
Иначе, исках да Ви кажа, че е добре да отидете към актуализация на бюджета по отношение на българското кино. В случая повече разчитам на господин Дянков, отколкото на господин Рашидов, за да може да бъде изпълнено решението на Конституционния съд.
Също така трябва да накарате Националния филмов център да започне да работи, тъй като той няма сесии от април миналата година, а по закон той трябва да има две сесии годишно. Тези сесии трябва да се обявят в началото на годината, тъй като един сценарий за филм не се пише за шест седмици.
Иначе, добре е, че цитирате. Радвам се, че от време на време Ви виждам на премиери на български филми. Само че искам да Ви припомня, че всички тези филми са с държавни субсидии, отпуснати от предишното правителство. (Шум и реплики.) Това се отнася и за филма „Дзифт”, това се отнася и за „Светът е голям”, това се отнася и за „Мисия Лондон”, това се отнася и за „Тилт”, това се отнася и за „Love.net”. Единственият филм, за който не се отнася и който е заснет със субсидия, отпусната от Вашето правителство, се казва „Сбогом, мамо”, който е изключителен финансов и творчески продукт.
Мисля, че когато се отпускат пари за такива филми като „Сбогом, мамо”, е добре да помислите дали не трябва да се снима и филмът „Сбогом, министре”, който между другото се прожектира вече в българската реалити политика, има вече заснети 5-6 епизода и е добре да го продължите в областта на културата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, господин Борисов? Не.
Следва въпрос от народния представител Георги Божинов относно изявление на министър-председателя на Република България, направено на 14 май 2011 г. пред форум на Съюза на репресираните в България.
Господин Божинов, имате възможност да развиете въпроса си.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Господин министър-председател, със свое изказване пред цитирания по-горе форум Вие се върнахте към един отминал макар и недостатъчно категорично отречен, период на политическа борба в България. Период, белязан с омраза, злоба, противопоставяне и реваншизъм. Вие не може да не си спомняте какво последва за политическите вдъхновители и създатели на картата с черепите, партии и политици, които вече играха с тази карта.
След като заявихте, цитирам: „че трябва да бъдем безпощадни към тях” моят въпрос към Вас е: кои са тези, към които искате да бъдете безпощаден и как смятате като министър-председател на Република България да материализирате тази безпощадност?
След като Ви зададох въпроса, отворих Тълковния речник и видях, че срещу думата „безпощадност” стои „жестокост”. Ясно е, че искате да бъдете харесван. На тези хора на балкона, ако са страдалци – поклон, но конкретното поведение, както и действията на някои Ваши партньори са абсолютно неприемливи. Вие искате да бъдете жесток с кого?! С членовете на бившата Комунистическа партия? Та десетки от тези народни представители (показва с ръка залата) и от Вас, и от Вас, които Ви избраха за министър-председател, са били членове на Комунистическата партия. Стотици от роднините на народните представители от ГЕРБ са били членове на Комунистическата партия, хиляди от днешните членове на ГЕРБ са били членове на Комунистическата партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямаше друга партия.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Десетки хиляди от тези, които гласуваха за ГЕРБ, са били членове на Комунистическата партия. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) С кого искате да бъдете жесток, господин министър-председател?! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин Божинов! Аз благодаря и на американския посланик, че дойде днес заради спекулациите, които вчера, докато ме нямаше, неслучайно бяха пуснати, за да може да каже и това, което ще го попитат. Господин Божинов, вие сте царе на манипулацията. (Реплики от КБ.) Вие, да!
На 14 май бях на този конгрес, който, за съжаление, като гледате възрастта на тези репресирани хора и след това се качете да ви разкаже всеки един от тях какво е преживял в лагерите от тези, които вие приехте да се наричате на кой конгрес ви е не знам. Четиридесет и кой имате вие? Сиреч, приемате тяхната дейност. Такива потресаващи разкази ще чуете от тези хора там.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): И ти трябва да ги чуеш.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: И аз съм ги чул, защото дядо ми са го пребили по същия начин като куче. (Реплики от народния представител Румен Овчаров.) Аз къде – не е Ваша работа, аз – тук! Аз тук, в пожарната, а ти – в Москва. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Не ви е срам!
Който те си го обявиха за Трети конгрес, а можеше да е като вашия тридесети, ако не ги... Само малко цифри ще ви дам, че на 1 февруари 1945 г. е избит цветът на българската нация. Избит! Шестдесет и седем депутати, въпреки депутатския им имунитет, 22 министри, 47 генерали и висши офицери. Вие знаете, че над 10 000 души са осъдени от Народния съд и близо 3000 на смърт.
Аз ще се хвана за думата „безпощаден” какво сме казали. „Безпощадно” означава за мен никога да не ви допуснем повече на власт. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това означава „безпощадно”. По-голямо наказание за вас от това няма. Ето вижте! Ето вижте горе. (Гостите в лявата част на балкона стават прави и ръкопляскат. Народните представители от ГЕРБ стават прави и ръкопляскат.) Аз се надявам, че и хората вдясно ще им ръкопляскат на тези, които са дошли, за да засвидетелстват, че аз по никакъв начин не съм призовал някой нито за жестокост, нито за бруталност. И вие така лъжехте и избирателите на ДПС, че като дойдем на власт, ще ги избием, ще им прекръстим имената, ще им бутнем джамиите, какво ли не беше. И тогава лъжехте така. Точно вие да се плашите от безпощадност или както ме осъдихте, че ви обиждам, или какво беше там – платих пари, вие, които сте направили тези безобразия.
Представете си тук да стоеше ГЕРБ, който да е избил толкова депутати, толкова министри и нашите поколения, примерно след тридесет години тук да стоят техните наследници – на ГЕРБ, и да кажат, че ние сме чисти. Представяте ли си?! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Господин министър-председател, моят чичо се казва Петър Иванов Божинов. Той е бил три години в Белене и като дете ми е разказвал, че политическите в Белене са били отделно и различно от криминалните и рецидивистите. Той в своите разкази винаги подчертаваше разликата между едните и другите. Вие, господин министър-председател, не правите такава разлика – искате за съюзници и едните, и другите репресирани. Това, първо. (Реплика от народния представител Владимир Тошев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за тишина в залата.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Второ, господин министър-председател, това е декларация от социалистите на Сливница. (Показва документ.) Те поставят въпроса: какъв е този човек, който казва, че съжалява, че преходът от нас не е окървавен? Ще Ви го дам да прочетете какво мислят за такъв човек.
Най-важното, дами и господа, министър-председателят го каза и вие станахте на крака. Да, това е истината. Той поясни пред репресираните, че обект на жестокост трябва да бъдат само онези, които днес членуват в Българската социалистическа партия. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Това го каза и пред вас, и вие станахте прави и не разбрахте.
Вие, господин министър-председател, харесахте властта, защото само тя Ви осигурява сигурността. Вие се страхувате да загубите властта и затова Вие превърнахте ГЕРБ в партия, която има за задача да задържи властта дори когато загуби подкрепата на българските избиратели, и вие станахте точно на това признание, уважаеми дами и господа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Божинов. Благодаря Ви.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Не зная, дали Политическа партия ГЕРБ ще остане във властта,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, времето изтече.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: ...но в следващото управление БСП ще бъде във властта на България и това...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще Ви отнема думата, господин Божинов. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
Имате възможност за дуплика, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Госпожо председател, уважаеми господин Божинов! Аз съжалявам, че не използвах такива думи, които по щяхте да приемете – с нежни манипулации, с внимание, с такт да изместим БСП от властта. В случая, повтарям, с думата „безпощадно” сме имали предвид никакви компромиси, никакви коалиции, никакви договорености с вас. Това съм имал предвид, затова тези хора дойдоха, за да го подкрепят.
А след изборите – народът е този, който казва. Дали аз, дали Станишев, или който и да е иска да е на власт, това няма никакво значение. Хората избират! Радвам се, че колкото повече сме на власт, толкова повече виждам, че вие си търсите да изсмучете от пръстите си нещо, с което да можете да ни атакувате. Радвам се, че точно това сте намерили, защото няма друго – че съм бил казал еди-какво си на Третия конгрес на репресираните.
Ако сте разбрали, говорих за мирния преход, за това какво се е случило в България, за това, че самата Социалистическа партия не се е очистила от тези хора – те са дейни активисти в момента. Това съм говорил и то е факт.
Така че желая ви да сте живи и здрави! Успех на изборите. (Смях, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов за участието му в настоящия контрол.
От Секретариата ме уведомиха, че господин Цветан Цветанов закъснява за парламентарния контрол. Сутринта ви информирах, че той е на среща с министъра на вътрешните работи на Хърватска.
Сега ще изслушаме отговора на министъра на правосъдието Маргарита Попова.
Моля, квесторите, поканете министъра на правосъдието госпожа Попова. Към нея има въпрос от народния представител Мая Манолова относно финансиране на дейността на вещите лица и съдебните лекари през 2011 г.
Госпожо Манолова, имате възможност да развиете въпроса си.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Въпросът ми беше зададен в началото на м. април, но поради организацията на парламентарния контрол и честите Ви отсъствия от страната, успявам да получа отговор едва днес, в края на м. май, което естествено се отразява върху неговата актуалност.
Когато зададох в началото на м. април този въпрос, съдебните медици току-що бяха алармирали, че не могат повече да работят без каквито и да е финансови средства, че ще преустановят работа, ще спрат да изготвят експертизи, ще спрат да изготвят заключения, ще спрат да ходят на огледи и да правят аутопсии.
Ако имаше кой да чуе този въпрос тогава, ако имаше кой да чуе съдебните медици и да вземе на сериозно техните проблеми, може би нямаше да се стигне до това, до което се стигна в началото на месеца, а именно ефективно прекратяване на дейност на много от съдебните медици в страната. Практическите хората, които упражняват тази професия в 10 български области, преустановиха да изготвят заключения и заявиха ясно, че няма как да работят без пари.
Това е причината да задам моя въпрос към Вас. Макар че съм го адресирала към Вас като представител на изпълнителната власт, който трябваше да предложи включването на такива средства в бюджета на съдебната власт, за коректност искам да кажа, че истинските виновници за възникването на проблемите със съдебните медици седят в тази зала. Това са депутатите от ГЕРБ, това са депутатите от парламентарното мнозинство, това е Министерският съвет, който внесе, а депутатите гласуваха безумните промени в Закона за лечебните заведения, които съответно бяха отразени в Закона за съдебната власт. Според тези изменения в крайна сметка разплащането със съдебните медици трябваше да се извършва от Висшия съдебен съвет, от средствата, заделени за съдебната власт, независимо от това кой е поръчал съответната експертиза. (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.) В резултат на тези законодателни промени се стигна до ефективните протестни действия на хората, заети в тази област.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля към въпроса, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Така че моят въпрос към Вас е предвидихте ли средства в Законопроекта за бюджета на Висшия съдебен съвет? Бяха ли приети Вашите предложения? Достатъчни ли са тези средства за финансово осигуряване на дейността на съдебните медици?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на правосъдието госпожа Маргарита Попова.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, преди да отговоря на въпроса Ви за възнагражденията на вещите лица и съдебните лекари, както сте го формулирала, бих искала да кажа, че той е некоректен и показва, че Вие наистина не сте наясно нито с технологията на създаване на бюджета, който прави и внася в Министерския съвет самият Висш съдебен съвет, нито с това, което се е случило в Закона за лечебните заведения и след това – поправките.
Бих искала да Ви попитам кой точно текст от Закона за съдебната власт имате предвид като казвате, че с измененията в Закона за съдебната власт чак сега се предвижда възнагражденията за вещите лица – коригирам въпроса Ви – трябва за първи път отсега, през 2011 г., да се изпълнява от съдебната система? Тъй като и до утре сутринта да стоим тук няма да ми посочите такъв текст в Закона за съдебната власт, аз ще дам отговор на въпроса Ви, макар и некоректно зададен.
Възнагражденията на вещите лица, които работят за съдебната система, се изплащат от съдебната система откакто свят-светува. Това е записано в чл. 403 от Закона за съдебната власт. Там има една т. 3, в която се казва, че Висшият съдебен съвет си прави наредба и се регламентират възнагражденията на вещите лица, работещи в съдебната система. Това е Наредба № 1 от 2008 г., която прави Висшият съдебен съвет и в която – в Глава четвърта, са регламентирани редът и условията за възнагражденията на вещите лица.
Вие питате нещо друго, само че не сте го задали и не сте формулирали въпроса си, както трябва. Питате във връзка с новата т. 4 на чл. 403 от Закона за съдебната власт, който вмени в задължение на Висшия съдебен съвет да създаде наредба, регламентираща реда и условията за заплащане на консумативите, които използват вещите лица за съдебната система и за транспортните разходи, извършвани при изготвяне на съдебно-медицинските експертизи въобще. Трябва да Ви кажа обаче, за Ваше сведение, че в чл. 24 и 25 на същата тази Наредба № 1 от 2008 г., която е издал Висшият съдебен съвет, това нещо е регламентирано. Така че няма как той да не е ангажиран с тази дейност – да предвиди средства за изплащане на възнагражденията на вещите лица.
В тази връзка ще Ви кажа, че в бюджета за 2011 г., след гласуване на Закона за държавния бюджет, са предвидени 5 млн. 799 хил. 489 лв., които са в параграф „Издръжка” и те са за възнаграждения на вещите лица за извършени от тях експертизи за нуждите на съдебната система.
По информация от председателя на Бюджетната комисия и от главния секретар на Висшия съдебен съвет, за Ваше сведение искам да Ви кажа какво става към 30 април 2011 г. по темата, която Ви интересува, макар погрешно формулирана във Вашия въпрос.
Ето какво ми отговаря господин Иван Колев. По бюджета на съдебната власт до 31 декември 2010 г. няма неразплатени разходи за вещи лица и експертизи, назначени от органите на съдебната власт. Към 30 април 2011 г. органите на съдебната власт регулярно изплащат възнагражденията по назначените от тях експертизи. От главния секретар на Висшия съдебен съвет отговорът за състоянието на съдебно-медицинските експертизи, съгласно данни от касовия отчет за изпълнението на бюджета към 30 април 2011 г., съдебната власт няма неизплатени задължения по съдебно-медицински експертизи и свързания с тях транспорт за възложените такива от органите на съдебната власт.
А относно това кой прави бюджета, кой го приема, как се гласува, кой го контролира и какви отчети се изготвят от Висшия съдебен съвет, с извинение на останалите юристи в тази зала, ще ви насоча да си прочетете текстовете по чл. 366 от Закона за съдебната власт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо министър, аз наистина съм изумена от тона, който си позволявате да държите в тази зала! Предполагам, че по същия начин са изумени и съдебните медици, които поради Вашето нехайство шест месеца от началото на тази година практически бяха оставени без средства.
Колко трябва да е безотговорен един човек, който е създал проблеми на цяла една професия, за да твърди в момента от тази трибуна, че средствата за всички съдебни експертизи, включително и тези за съдебните медици, са били разплатени.
Това не е първият случай, в който Вие говорите неистини от тази трибуна. Ще Ви припомня само историята с Търговския регистър, когато обещахте, че ще има пари за него, в крайна сметка регистърът блокира, после се оказа, че парите от Търговския регистър Вие и Вашите подопечни сте си ги разпределили във вид на премии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля по темата, госпожо Манолова!
МАЯ МАНОЛОВА: Не е ясно какво наистина се е случило в момента и с парите на съдебните медици.
Искам обаче да разкажа историята на задаване на този въпрос към Вас. Три въпроса – мои и на господин Михаил Миков, бяха върнати, за да бъдете предпазена от ангажимента да отговорите от трибуната на този въпрос. В момента очевидно единствено Вие не сте разбрали, че шест месеца съдебните медици не бяха получили разплащане в резултат на законодателните промени, повтарям, ако не сте ме разбрали, извършени в Закона за лечебните заведения. Независимо че промяната е в Закона за лечебните заведения, тя Ви ангажира, защото вменява ангажимент на съдебната власт да заплаща експертизите, извършени от съдебните медици, и средствата за транспорт. Независимо в кой закон, ангажиментът е на съдебната власт. А Вие като човек, който подготвя проекта за бюджет на Висшия съдебен съвет, би следвало да включите тези пари в този бюджет. Независимо дали експертизите са поръчани от господин Цветанов или неговото ведомство, независимо от това ангажиментът за заплащане от 1 януари до този момент е на Висшия съдебен съвет, на съдебната власт. Защото такива законодателни промени извършиха депутатите от ГЕРБ. Добри или лоши, законодателните промени са за всички, те са и за Вас, и за Висшия съдебен съвет.
Аз лично на Ваше място бих се извинила на тези хора, които поради своите действия съм оставила без пари.
Друг е въпросът, че и МВР не разплати експертизите, но МВР нямаше такъв ангажимент. Ангажиментът беше възложен на Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Госпожо министър, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова! За втори път Ви казвам, че ангажиментите на съдебната система да разплаща консумативите и транспортните разходи са заложени в Наредба № 1 от 2008 г. в чл. 24 и чл. 25. Тя си има този ангажимент и в проекта на бюджет за съдебната система такива възнаграждения са предвидени и няма как да не се предвидят.
Относно това, че експертите и вещите лица въобще, а не само съдебно-медицинската експертиза има проблеми, има, и за тези проблеми не аз трябва да се извиня. До 2009 г. аз съм била в съдебната система и съм сърбала попарата, която преди 2009 г., много преди нас – 30 години преди нас, са създали проблеми на съдебните медици да са на този хал в момента.
Само че за разлика от вас ние сега сме се събрали заедно с представители на парламента и работим върху концепция за съдебната експертиза въобще, в която влизат и съдебно-медицинските експертизи. И този въпрос ще реши нашето правителство. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за процедура, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, дами и господа!
Уважаеми господин председател, моля Ви и Вас, и госпожа Цачева, която си тръгна, да се съобразявате, че всеки от нас, включително и министрите идват в тази зала, натоварени с интелектуалните си способности, с емоционалното си състояние и не на последно място – с възпитанието си. Разбира се, и с добрия прочит на Конституцията и на законите, и с дължимото уважение между институциите.
Тогава, когато има такова нагло поведение и изказване, коментари какво да питат и какво да не питат народните представители, кой е разбрал и кой не е разбрал, Вие да влезете във Вашата функция и да ги възпитавате, да им давате четиво за домашно, да ги убеждавате, че парламентът не е място за изразходване на някакви лични емоции или проява на неуважение към Конституцията и доброто възпитание.
Моля Ви да се съобразявате с това и да си влезете във функциите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: А мога ли по същия начин да реагирам към народни представители, когато прекаляват в залата?!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Ами, има правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Мутафчиев, ще го запомня, лично.
Продължаваме с въпросите към министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Първият въпрос е от народния представител Кирил Добрев относно организиране на постоянно полицейско присъствие в с. Джурово, община Правец, Софийска област.
Заповядайте, господин Добрев, да развиете въпроса си.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Въпросът ми е свързан с организирането на постоянно полицейско присъствие в с. Джурово, община Правец.
В с. Джурово живеят около 1100 души, от които около 600 са роми. Ромското население живее при крайно мизерни условия. Селото няма абсолютно никакъв поминък и възможност за заетост, за разлика отпреди години, когато е имало работещи предприятия, земеделие, животновъдство. Единственият източник на доходи на тези хора са социалните плащания и, за съжаление, посегателството върху домовете и имотите на жителите на с. Джурово. Няма къща в селото, която да не е обирана. Краде се всичко метално: съдове, прибори, битова техника – абсолютно всичко. Хората се страхуват не само за домовете и за имуществото си, но се страхуват вече и за живота си. Посред бял ден нагло и арогантно е нападнат Цветан Дойнов на улицата и е обрана пенсията му, която току-що е получил.
В началото на тази година в селото е създадено Гражданско сдружение за спасение на Джурово. Над 400 човека са се разписали. Господин министър, предполагам тази подписка е стигнала и до Вас. Те питат и искат да знаят: ще бъде ли осигурена щатна бройка и назначен полицейски служител, отговарящ за реда и спокойствието на жителите на с. Джурово?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Добрев! Село Джурово се намира в община Правец. В района на селото има пет махали, като голяма част от къщите се посещават периодично от собствениците и са без постоянен надзор. Към настоящия момент територията на селото се обслужва от един инспектор от „Криминална полиция”, един полицейски инспектор от „Охранителна полиция” при Районно управление на полицията, Правец.
С цел на осигуряване на постоянно полицейско присъствие в района е утвърден плаващ график на работа на полицейския и на младши полицейския инспектор. От община Правец е предоставен като дарение и автомобил, който се ползва от полицейския инспектор, обслужващ района.
На 17 януари 2011 г. във връзка с подписката на жителите от с. Джурово по искане на областния управител на Софийска област господин Красимир Живков в сградата на областната управа е проведена среща в присъствието на директора на Областната дирекция на МВР, София, както и на народни представители, в това число и народният представител Емил Димитров, за набелязване на мерки за решаване на проблемите в с. Джурово. През м. февруари директорът на Областна дирекция МВР, София е провел среща с обществеността в с. Джурово съвместно с кмета на община Правец. На срещата жителите са запознати с криминогенната обстановка на територията на селото и предприетите мерки от страна на полицията за решаване на поставените проблеми.
От отговорни служители на Районно управление – Правец, са проведени 20 броя срещи с кмета на селото, ръководството на основното училище, целодневната детска градина, самотно живеещи в крайните и отдалечени махали на селото, ръководители на фирми и общодостъпни заведения. Изготвени са 26 броя докладни за наблюдение на района.
От изготвената справка е видно, че за периода от 1.01.2011 г. до 26.04.2011 г. на територията на микрорайона с. Джурово са регистрирани общо 22 броя престъпления от общ характер. Те са за кражба на дървен материал, кражба на посуда, електропроводници и други вещи, грабеж, нанесена телесна повреда на длъжностно лице, от които 6 броя са приключени и изпратени на Районна прокуратура – Ботевград, с мнение за предаване на съд, 10 броя са на производство с установен автор, 6 броя са образувани и се водят срещу неизвестен автор. За периода 2011 г. в Районно управление – Правец, на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР за срок от 24 часа са задържани 6 броя лица за престъпления по чл. 195 от Наказателния кодекс. На две от лицата е взета мярка за неотклонение „задържане под стража” с решение на Районен съд – Ботевград.
На 21 януари 2011 г. до днешна дата се осигурява приемна, която работи от 9,30 до 17,30 ч. за жителите на с. Джурово, която се помещава в сградата на кметството на селото. Продължават ежеседмични специализирани полицейски операции в район Правец, както и засилени проверки на служителите на Държавно горско стопанство – гр. Ботевград. От страна на Районно управление – Правец, е осигурено ежедневно полицейско присъствие в с. Джурово за осигуряване реда и спокойствието на жителите на селото.
В изпълнение на стратегията на МВР „Полицията в близост до обществото” има изработена карта на селото. Изградено към настоящия момент е видеонаблюдение с 4 видеокамери. Анализът и преценката на необходимостта от увеличаване на щата и назначаването на служители на Районно управление – Правец, се извършват с оглед състоянието на криминогенната обстановка и възможностите, които може да си позволи Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Добрев.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Уважаеми господин министър, всичко, което изброихте, е така. И разходите, които правите, със сигурност са по-големи, отколкото да има полицай в селото – да присъства денонощно. Защото аз мога да продължа. В края на м. март т.г. бе откраднат захранващ кабел за помпената станция и селото остана две седмици без вода. Беше откраднат захранващият кабел за читалището и общината и в селото нямаше ток. Да не ви обяснявам колко пъти се крадат телефонните кабели и няма връзка с Джурово.
Всичко това, което ви казвам, естествено се отнася за всяко едно българско село, защото битовата престъпност се увеличава в пъти там, където имаме демографски срив и няма работеща икономика.
Всички областни дирекции на МВР отчитат сериозен ръст. Имал съм възможност да разговарям и с нашия областен директор, той казва, че е готов да осигури такава бройка и се налага, но няма щат.
Господин министър, аз мисля, че Ваше задължение е така да разпределите функциите на Вашите служители, че да има ред и спокойствие навсякъде. И това нещо го искам не поради някаква политическа причина, а защото ми се иска в тази обстановка да бъдат преодолени враждата и страхът между българите и ромите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Добрев! Разбира се, че всичко, което правим като анализ на криминогенната обстановка е на база възможностите на Министерството на вътрешните работи, предприемаме адекватни действия за реално противодействие. Разбира се, че последствията от тежката икономическа криза рефлектират точно върху увеличаването на тази конвенционална престъпност. Уверявам ви, че полагаме максимални усилия, осигуряваме допълнително ресурс, за да могат полицейските служители ежедневно да имат съответното полицейско присъствие. И разбира се, че в голямата си част ние разчитаме и на бързото правораздаване за конкретните случаи, които са приключени и за които са внесени обвинителните актове. Не на последно място, това е ангажимент на всеки един от нас като български гражданин – да подпомагаме и да решаваме проблемите в съответните населени места.
Мога да кажа, от последното Национално съвещание, на което имахме анализ на криминогенната обстановка, че Областна дирекция – София, е мястото, където действително имаше завишаване на криминогенния фактор, по-специално на конвенционалната престъпност. Знаете, че бяха направени кадрови промени. Надявам се, че с кадровите промени, които осъществихме през последните няколко месеца в ръководството на Областната дирекция на МВР, се постигат и адекватни резултати.
Нека да дам само за пример проблемите и в Ихтиман. Знаете, там също имаше подписка, отидох на място, запознах се, планирахме мероприятия. И в момента мога да кажа, че постигаме частичен резултат.
Има какво още да се желае и ви уверявам, че полагаме максимални усилия действително да решим тези проблеми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Следващото питане е от народния представител Антон Кутев относно политиките на МВР, осигуряващи превенция срещу случаите на полицейско насилие.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги!
Питането ми по повод предотвратяване на полицейското насилие, разбира се, има предистория и тя е достатъчно дълга. Общо взето, вече стана практика през последните две години да се случват всякакви неща пред камерите, включително и такива, които според мен не отговарят на цивилизованите отношения на властта към гражданите, които систематично по един или друг начин биват извинявани от властта. Можем да напомняме, разбира се, и ареста на бившия министър Цонев, който трябваше да бъде поставен на колене, можем да напомняме ареста на Борислав Гуцанов, извършен пред децата му, при това по още недоказани обвинения, поне доколкото на мен ми е известно, можем да напомняме и докторите. Разбира се, трябва да напомним случая в Кърджали. Разбира се, трябва да напомним кадрите с ареста на Тенчо Попов, чиято глава, незнайно защо, се удря по ъглите и по вратите. Всичко това води до ясния извод, че полицейското насилие е ежедневие за всички нас.
Проблемът в този случай е, че ние говорим не за първи път по тази тема и че винаги досега Вие сте излизали, защитавайки представителите на полицията. Може би така си представяте някаква лоялност към полицията, като ги защитавате.
И в същото време не за първи път сме си говорили, че когато Вие защитавате полицаите, средният ешелон, който винаги е на ръба... Аз разбирам тези хора, защото те винаги имат пред себе си съпротивата на силно организирана, добре платена група хора, които нарушават закона. И с такива е много трудно да се бориш в рамките на закона. Полицаите винаги са изкушени да направят онази крачка, която да ги направи по-силни. Именно затова политическото ръководство на една държава и на Министерството на вътрешните работи има основна задача да бъде коректив на това желание.
Този разговор не е за първи път. Ние с Вас точно този разговор с тези мои предупреждения, че ако Вие продължавате да толерирате случаите на полицейско насилие, те ще се увеличават и ще дават нови доказателства за това, сме го водили. Спомнете си, че по повод на Кърджали го водихме, по повод на още няколко случая сме си разговаряли за това докъде се стига, когато няма съответната превенция.
Именно затова моето питане към Вас е: какви са политиките, с които ще направите превенцията? Тоест след като Вие не считате за свой ангажимент да им кажете, че трябва да спазват правилата по начин, по който да няма никакво съмнение, че трябва да го правят, сигурно имате някакъв друг начин, по който правите тази превенция, поради което правя и това питане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министърът на вътрешните работи господин Цветанов.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Във връзка с Ваше питане предоставям на вниманието Ви следната информация.
Още в началото на новото управление настоящото ръководство на Министерството на вътрешните работи заяви своята нетърпимост към случаите на нарушаване на човешки права от страна на полицейски служители. И особено на прекомерна употреба на физическа сила, помощни средства и оръжие.
Съгласно статистиката в МВР извършените проверки по постъпилите през 2010 г. сигнали са 156 на брой, свързани с неправомерни действия от страна на полицейски служители, като за виновните длъжностни лица са наложени съответните дисциплинарни наказания, включително на двама от служителите е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. До 30.04.2011 г. са постъпили 35 сигнала, като след проверките само четири от тях са приети за основателни, наложени са съответните дисциплинарни наказания, включително на единия от служителите е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Проверки се предприемат по всички постъпили в МВР сигнали за неправомерни действия на полицейски служители.
Следва да се отбележи, че, независимо от резултатите от вътрешноведомствените проверки, материалите се предават на прокуратурата.
Основните политики на ръководството на Министерството на вътрешните работи за недопускане и предотвратяване на случаите на полицейско насилие са насочени към промени в нормативната уредба, подобряване условията в местата за задържане и обучение на полицейски служители.
В тази връзка на 12 май 2011 г. МВР организира обществено обсъждане, в което участваха представителите на ВКС, ВКП, Висшия адвокатски съвет, Българския хелзинкски комитет, Института „Отворено общество”, Програма „Достъп до информация”. Представителите на различните институции обсъдиха целия спектър от проблеми и фактори, които генерират полицейското насилие. Обсъдена беше необходимостта от промени в нормативната база, полицейските практики, обучението на полицейските служители и контрола на полицейските действия.
Освен вътрешен контрол по спазване на човешките права, контрол се извършва и от външни, неправителствени организации. На тази тема е осъществен проект „Гражданско наблюдение в полицията”, стартирал през 2010 г. Той се изпълнява от Институт „Отворено общество” – София. В основата си практиките на гражданско наблюдение се изразяват във възможността гражданите да посещават места за задържане в районните управления на полицията без предварително предупреждение. Наблюдателите определят отношението на полицейските служители към задържаните лица като професионално.
При обновяването на около 30 полицейски управления са подобрени условията в помещенията за задържане и е въведено видеонаблюдение. Осигурен е, въпреки тежката икономическа криза, допълнителен финансов ресурс и през идните две години ще бъдат ремонтирани общо 50 районни управления на полицията, които ще отговарят на европейските стандарти в тази насока.
През 2004 г. в МВР е създадена Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика. В СДВР и областните дирекции на МВР има изградени регионални комисии по правата на човека и полицейската етика. Ежегодно служители на МВР участват в курсове на Европейския полицейски колеж, разглеждащи темите „Права на човека” и „Полицейска етика”. Обучения по теми се провеждат и в структурните звена на МВР в рамките на служебната учебна година, а така също и в Академията на МВР. Поради важността на материята в Академията на МВР е въведена и самостоятелна дисциплина „Защита правата на човека”. Не на последно място, обучението включва и действащия Етичен кодекс за поведение на държавни служители в МВР.
През 2010 г. беше одобрен проект по Програма на Европейския съюз „Предотвратяване и борба с престъпността” на тема „Европейска полиция и човешки права”. Проектът ще стартира през м. юни 2011 г. за период от 18 месеца и ще се реализира със съдействието на Белгийската федерална полиция, Криминалната полиция на провинция Баден-Вюртемберг и Варшавската градска полиция. Общата цел на проекта е промяна отношението сред полицейските служители, преодоляване на стереотипите и формите на новото професионално поведение и отношение към гражданите в контекста на спазване на човешките права. Предвидена е реализация на общо 13 дейности, обучение на 135 полицейски служители и създаването на мрежа от обучители в областта на спазването на човешките права и подготовка за издаване на наръчник.
През м. февруари 2011 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между МВР и Офиса на демократичните институции и права на човека към ОССЕ. Целта на меморандума е стартиране на обучение на полицейски служители в България в областта на престъпления, извършени от омраза. С моя заповед е сформирана и работна група, която да контролира и организира това обучение на служителите в страната.
От Министерството на вътрешните работи и Националния институт по правосъдие се предприе инициатива за обучение и квалификация в съвместни курсове за полицаи, прокурори и следователи. Уверявам Ви, че работим в посока подобряване професионалната среда и предотвратяване нивото на търпимост към насилие на полицаите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Два допълнителни въпроса – заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! От това, което ми казахте, разбрах, че има серия мерки, между които са обучение на персонала и че в дадени случаи има разследване и съответно наказани полицаи, когато са превишили правата си. Не съм и очаквал друго. Мисля, че няма полиция, в която такива неща да не се правят.
Моят проблем е в случаите, в които това не се прави. Още повече че по Ваша лична заслуга тези случаи са станали обществено достояние. В края на краищата според мен това се прави с една-единствена цел – всяване на страх далеч не само сред хората, които са контингент на Вашата работа, а сред всички български граждани.
От случая в Кърджали, за който няколко пъти си говорихме, не разбрах на какво основание всъщност са влизали полицаите по този начин вътре. Малко „бързичко”, не знам как го казахте миналия път, но това, което разбрах, е, че ако някой си поръча две проститутки, полицията бие сестра му. И не само, че бие сестра му, а я довежда до средни телесни повреди, регистрирани по съответния начин.
Това, което разбрах, е, че проверките – в случая с Кърджали особено, на Инспектора на МВР свършват със становище, че нищо не се е случило, и с това, че Вие наказахте тогава участниците в тази акция с писмено предупреждение, но не за това, че са влезли по този начин и са спукали нечия глава, при това на момиче, а за това, че не са направили рапорти в съответния протокол, което е административно нарушение.
От цялата тази работа разбирам, че Вие просто покровителствате хората, които го правят, защото за мен това няма друго обяснение. Още повече Вие знаете много добре, че след като мина през две прокуратури, Върховната касационна прокуратура все пак върна решенията на предишните две прокуратури със становище, че трябва да се образува производство и ги върна в районната прокуратура, която трябва да свърши това. Тоест очевидно има видима разлика между това как Инспекторатът на МВР оценява нещата и как се оценяват в прокуратурата и в обществото.
Затова Ви моля да ми кажете конкретно: в случаите, където има разлика, какво ще предприемете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – господин министър, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Ще ми позволите да изляза малко от конкретиката в отговора, който Ви дадох, защото Вас Ви интересуваше и конкретният въпрос, който зададохте, е какво прави МВР за превенцията. Аз Ви изброих нагледно с конкретните проекти, които се реализират от Министерството на вътрешните работи заедно с представители от европейските страни.
Господин Кутев, за 20 години, ако политическата класа не обслужваше организираната престъпност, която да генерира финансов ресурс, да получи влияние във всички структури на държавата, аз съм убеден, че днес нямаше да има повод за подобно говорене, защото Вие когато говорите по този начин, много ясно изразявате политическото си застъпничество за лица, които по някакъв начин са попаднали в полезрението за злоупотреби с пари на българския данъкоплатец, за извършване на престъпления. И в един момент излизате и започвате да говорите за задържани лица, които са чисто партийни креатури, които вие сте толерирали през цялото това време.
АНТОН КУТЕВ (КБ, от място): Ширин ли имате предвид?!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Не, нямам предвид Ширин. Гуцанов давам за пример, защото с него започнахте.
Ако господин Гуцанов не беше в полезрението за отклоняването на средства на данъкоплатеца на община Варна, нямаше да попадне в този арест. Вие много добре знаете как излезе той от дома си – без дори да има белезници, за което Вие в момента се осланяте само единствено на показания, които са Ви дадени от жена му или от децата му. Кой е присъствал вътре? Служителят на МВР, прокурор и синовете на семейството. А Вие виждате как излиза господин Гуцанов от неговия дом.
Това, което се случи точно преди една седмица със задържаните количества цигари в склад, който е негова собственост, който преди една година той казва, че е прехвърлил – той не го е прехвърлил за това, че иска да се освободи от него, а по всяка вероятност може би го е прехвърлил, за да не попадне в Комисията Кушлев, за да му бъде отнет. Това, което е изключително важно, е, че фирмата, която е прехвърлил – знаете ли кой е управител на този склад? Управител е господин Гуцанов и той упълномощава лице, което да сключва договори.
Стига, моля ви, престанете с подобно политическо и популистко говорене! Дайте да говорим за реалните неща, които трябва да прави това правителство, и реалните неща, които трябва да правим в борбата срещу организираната престъпност и престъпността като цяло. Ако бяхте много ефективни и не бяхте толкова импотентни, когато вие управлявахте, 2007 г. с влизането на страната ни в Европейския съюз нямаше да се наложи механизъм за оценка и така нареченият СВМ, който в момента тежи като воденичен камък на българското правителство и на българското общество, защото всички ние под общ знаменател се възприемаме като най-корумпираната държава и държавата, която няма реформирана съдебна система. Всичко това е във връзка с липсата на политическа воля през тези години.
И когато виждаме, че нещо се случва, когато отчитаме добри реализации с нашите евроатлантически партньори и реализации, които са продукт на българската система, нека да застанем и да ги защитим! Защото ежедневната денонощна работа на тези полицаи не се връзва с това, което Вие правите в момента като изказване, защото това е обида към честните и трудолюбиви полицаи. Ние ще бъдем безкомпромисни към всеки един, който премине границата. Показваме го с операцията, която беше проведена в Шумен – за обира на казиното, където за голямо съжаление има полицейски служител, но ние не се крием от това. Има проблем, ние го назоваваме и търсим мерки, за да бъде ликвидиран този тумор и това туморно образование, чиито метастази вие позволихте да се разрастват 20 години. Не може да има ефект една-две години от химиотерапията, която правим в момента. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отношение – господин Кутев, две минути.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин Цветанов, двадесетте години включват ли четирите години, в които Бойко Борисов беше главен секретар на МВР?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Политическа воля – това включва!
АНТОН КУТЕВ: Освен това имаме още няколко сериозни въпроси към Вас.
Първо, всеки щял да бъде наказан. Как беше наказан този, който удряше главата на Тенчо Попов във вратата? Или когато му стъпваше по ръцете? Вие не можехте да арестувате Тенчо Попов като просто го срещнете на входа или го извикате в районното? Или Борислав Гуцанов нямаше да дойде в районното, ако го извикате, та трябваше да показвате автомати на децата му?! Това ли е политическата воля? Политическа воля, продиктувана от това, че вие трябва да покажете колко сте силни! Ако това ви е силата и ако силата е в резултат на оръжието, защото вие това толерирате, защото когато полицаите разбиват главата на Ширин – 22-годишна, къде е политическата воля?! И що за партийна креатура е момичето, на което влизате с полицията, за да му счупите главата? Къде е партийната креатура? Това Ви е проблемът! За пореден път хвърляте обвинение срещу Гуцанов. Предишните не са доказани, искам да Ви напомня. Когато докажете предишните, продължете със следващите. Това не Ви е за първи път – да хвърляте политически обвинения тогава, когато трябва да защитите професионални стандарти! Правите го постоянно. И лъжете! Вие постоянно лъжете, господин Цветанов! И това не го правите само Вие. Преди малко от същата трибуна ме излъга Симеон Дянков. Министър-председателят го прави системно! (Смях и възгласи: „Е-е-е” в ГЕРБ.)
Съжалявам. Да, министър-председателят го прави системно! И ако още не сте го разбрали… Вие гласувате за него, не аз. И само след няколко месеца или след една-две години, когато дойдат изборите, вие ще сте тези, които ще платите цената, не той!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Следва въпрос на народните представители Анна Янева и Мая Манолова относно издаване на документ за самоличност. Същият ще бъде развит от госпожа Янева. Заповядайте.
АННА ЯНЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин Цветанов, поводът да Ви зададем този въпрос с колежката Манолова се базира на конкретен случай, касаещ млад човек, живеещ в дом за временно настаняване, който от месеци не може да си извади лична карта. Въпросното лице е сирак, израснал в домове за сираци. Сега живее в дом за временно настаняване. Няма близки и роднини и по никакъв начин не може да посочи постоянен адрес. Веднага трябва да кажа, че неговата жалба е разгледана в Столичния общински съвет. Надявам се неговият проблем да бъде решен.
Но ние с колежката Манолова Ви задаваме въпроса по принцип, тъй като имаме информация, че това не е единичен случай, а касае много лица, преди всичко млади хора, изоставени в домове за сираци, които впоследствие живеят в домове за временно настаняване, които не могат да си извадят лични документи. Сам разбирате, че в Република България, член на Европейския съюз, в ХХІ век не е нормално граждани да нямат възможност да извадят своите лични документи.
Затова нашият въпрос към Вас е: каква е възможността да се извади лична карта от лицата, настанени в домове за временно настаняване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми госпожо Янева и госпожо Манолова, през 2009 г. беше създадена Междуведомствена работна група, която изготви Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност. Във връзка с постъпили сигнали за затруднено издаване на лични карти на лица, настанени във временни домове и в специализирани институции, в изработването на проекта участваха и представители на Държавна агенция за закрила на детето. С цел облекчаване на режима по издаването на личните карти на тази категория лица, съвместно с представители на Държавната агенция за закрила на детето се изготвиха предложения на съответните правни основания. В чл. 31а от Закона за българските лични документи подробно е посочен редът за подаване на заявления за издаване на лични карти на непълнолетни и на поставени под запрещение лица, на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции, на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство, на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в семейство на роднини или близки, както и по реда за получаване на готовност за личната карта.
В новите разпоредби, предвидени в Закона за българските лични документи, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., е облекчен режимът за издаване на лична карта на тези категории лица, а именно: не се изисква лично присъствие или съгласие на родител (попечител), заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението. Министерството на вътрешните работи е предоставило възможност издаването и подмяната на лични карти да се осъществява на място в дома за временно настаняване чрез прием посредством мобилни групи, което също облекчава издаването на лични карти по тази категория лица. За извършването на тази административна услуга е необходимо ръководителят на съответния дом за временно настаняване да отправи писмено искане до съответния директор на СДВР или областните дирекции на МВР, на чиято територия се намира домът. Искането трябва да съдържа следните данни: списък с имена на лицата, които желаят издаване или подмяна на лична карта, ЕГН, вида на услугата – обикновена, бърза, експресна, както и имената на длъжностното лице от дома, с което ще бъде осъществен контакт за организиране на приема на заявлението.
Бих искал да подчертая, че МВР е предприело всички необходими мерки за подобряване и ускоряване на административното обслужване на лица от тази категория. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За реплика – госпожа Манолова. Заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, въпросът е, че освен непълнолетните български граждани – децата и юношите, които са настанени в домове за временно настаняване, касае и пълнолетните български граждани, които живеят в центрове за временно настаняване. Тъй като регламентираният престой в тези центрове е в рамките на три месеца, естествено е, че те не могат да регистрират там постоянен адрес. Изискването за постоянен адрес е общовалидно за всички пълнолетни български граждани и в крайна сметка тези хора на практика остават без документи за самоличност. Може би този въпрос Ви изглежда единичен, изолиран. Ще кажа, че това е така само на пръв поглед, защото за съжаление броят на бездомните български граждани е огромен. За съжаление броят на българските граждани, които нямат дом, е с перспектива да расте.
Всички ние бяхме потресени от случаите в последното преброяване, в което се оказа, че има българи, които живеят на улицата, които живеят на гарата, които живеят – забележете – в дупките на канализацията. Всички тези хора нямат нито настоящ, нито постоянен адрес. И няма никакъв механизъм в действащото законодателство да получат документи за самоличност.
В същото време с оглед изследванията на Световната банка (проучванията, които бяха огласени напоследък), че 22% от българските граждани живеят под линията на бедността, че две трети от българските домакинства едва свързват двата края, че в 62% от семействата има поне по един безработен – всички тези данни показват, че броят на хората без дом ще продължава да расте. А хората без дом в много от случаите са хора без лични документи. Това да си българин без лична карта значи да си анонимен, значи въпреки че си български гражданин, да си лишен от основни права – да не можеш да гласуваш, да не можеш да пътуваш, да не можеш, забележете, да се регистрираш в бюрото, за да получаваш социални помощи. Тоест ти оставаш без пари, без дом, без всякаква подкрепа. И като капак в добавка на всички останали проблеми, ти оставаш и без документ за самоличност!
Така че аз лично смятам, че е наложителна промяна в нормативната база. Това би могло да стане в подзаконовата нормативна база. В противен случай е наложително да инициирате законодателни промени, за да покажете, че наистина министерството не е безчувствено към хората, които са в най-тежко положение в България днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Дуплика – заповядайте, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, това, което казах за инициирането на законодателната промяна 2009 г. е на база констатираните пропуски и слабости. Вие виждате, че е създадена допълнителна организация и то правно регламентирана, за да бъде направена. Темата, която в момента Вие задавате като въпрос, съм я възложил още в момента, в който получих Вашето парламентарно питане. Надявам се, че експертите в министерството ще ми дадат стъпките, по които действително трябва да търсим някакво решение на това, което имаме в настоящия момент като проблем.
Ние винаги сме отворени за конструктивен диалог по теми, които възникват и се констатират, и затова Министерството на вътрешните работи винаги е декларирало готовността си да бъде партньор в реализирането на подобни законодателни промени.
Понеже приключва парламентарният ни контрол, изключително съм разочарован, че днес не присъства Румен Петков. Миналия петък той беше човекът, който назова, че министърът на вътрешните работи не идва на парламентарен контрол, бягайки от въпросите, които му се задават в парламента.
Аз питам: къде е този човек днес, за да ми зададе този въпрос? Когато излизаш и говориш несвързани неща, които не кореспондират с реалните действия и поведението на един политик, аз смятам, че все пак трябва да имаш морални ценности и да се придържаш към това, което си декларирал миналата седмица. Миналия петък той излезе и публично каза, че Цветанов се крие, за да не отговаря на въпросите. Когато Цветанов обаче дойде в парламента, той не зная защо бяга от него. Аз съм в парламента винаги, когато имам възможност и никога не съм си поставил за цел да се крия от депутатите, защото зная, че всички вие сте мои работодатели. Вие виждате, че няма въпрос и тема, на които да не съм отговорил или да се прикрия зад нещо, или да не поемам отговорност за всичко, което се случва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря за участието в парламентарния контрол на вицепремиера Цветанов.
Продължаваме с питания и въпроси към Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката.
Първото питане е от народните представители Кирил Добрев и Драгомир Стойнев относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения.
Питането ще бъде развито от народния представител Драгомир Стойнев.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, питането ми е свързано с политиката на ръководеното от Вас министерство при освобождаване и назначаване на кадри.
Господин Игнатов, откакто Вие сте министър, за една година – от м. декември 2009 г. до декември 2010 г. – Вие освободихте 19 от 28-те началници на регионални инспекторати по образование. Повтарям: 19 от 28! Естествено всички те бяха освободени след сериозни проверки по поръчка на областните ръководства на Политическа партия ГЕРБ. Някои бяха освободени дисциплинарно, други след отрицателни атестации, но всички по политическа поръчка. Сигурно знаете, че новоназначените шефове на регионалните инспекторати по образование са не просто членове, а активни функционери на Политическа партия ГЕРБ – общински съветници, общински председатели, областни координатори.
Господин министър, надявам се, да си давате сметка колко жалби и дела са заведени срещу Вас във Върховния административен съд. Дано юристите в министерството да Ви информират, че тези хора печелят делата на първа инстанция. Предлагам Ви да предвидите средства в бюджета на министерството, защото Вие ще бъдете осъден.
Назначени от Вас нови началници на регионални инспекторати по образование започнаха поръчкови проверки и дисциплинарни уволнения в училищата. Такъв е случаят в ОУ „Никола Вапцаров” в Ботевград.
Питането ни е следното: каква е политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за освобождаване, подбор и назначаване на директори на училища в страната? Каква е причината за освобождаването на директора на ОУ„Никола Вапцаров” – Ботевград? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаеми господин Стойнев, уважаеми господин Добрев, бих искал да подчертая, че правителството се отнася с изключително уважение към хората в системата на образованието, към българския учител и неговите права, и усилено работи към подобряване престижа на тази професия. Показателен е броят на кандидатите, които се явиха през изминалата година на конкурси за учители. Средно за страната той е 25 кандидати за едно място, в София достига до 90. В тази връзка политиката на Министерството на образованието, младежта и науката, свързана с подбора, назначаването и освобождаването на директори на училища, се реализира в съответствие с действащото законодателство и е насочена към създаване на блогоприятна образователна среда. Поради тази причина в Министерството на образованието, младежта и науката не се допускат политически назначения. Всичките промени, които се случват, всичките назначения се основават на експертна оценка, тъй като образованието е поле, което засяга всички български граждани, без значение какъв е цветът на тяхната политическа партия. Благодаря.
Понеже питате специално за случая в Ботевград – в резултат на 27 установени нарушения е сменен директорът на училището със заповед на ръководителя на Районния инспекторат, тъй като училището е общинско.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За два уточняващи въпроса – заповядайте, господин Добрев.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Уважаеми господин министър, не съм изненадан от отговора Ви. Само да Ви кажа как се провеждат конкурсите. Преди да смените шефовете на инспектората имахте възможност да назначавате и да правите конкурси по училищата. Предният ден, преди провеждането на конкурса, се дава листче с имената, които трябва да спечелят. Тези хора трябва да имат максимален брой точки.
Да Ви кажа обаче как министерството се отнася към заслужилите кадри на образованието. Петя Кочкова, която сте освободили, е с 29 години педагогически стаж, от които 10 години е директор на училище. Два пъти е награждавана като директор на годината. Има грамота „Неофит Рилски” и Почетен знак на Президента на Република България. Пред мен е и заповедта за уволнение на госпожа Кочкова. Една от причините тя да бъде освободена, е че е ходила на заседание на общинския съвет – тоест на сесии.
В писмен въпрос към Вас, касаещ господин Андреев, шеф на Инспектората по образование в Софийска област, който също е общински съветник, Вие ми казвате, че това не е нарушение и че той може да посещава сесиите. Тоест госпожа Кочкова трябва да бъде уволнена, за това че посещава сесии, а господин Андреев – не! Той трябва да бъде даже стимулиран.
Въпросите ни са следните: има ли политически причини за уволнението на госпожа Кочкова? Вторият ни въпрос е: има ли двойни стандарти, които Министерството на образованието, младежта и науката прилага? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Добрев, уважаеми господин Стойнев, при назначаване или освобождаване на експерти в системата на образованието не е възможно да има двойни стандарти.
На конкретния въпрос. Директорът на ОУ „Никола Вапцаров” в Ботевград е освободен от заеманата от него длъжност със заповед на началника на РИО София – област в качеството му на работодател за допуснати 27 нарушения от различен характер.
В нарушение на Наредба № 7 – за определяне броя на паралелките и групите, броя на учениците и на децата в паралелките, в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, при норматив от максимум 22 ученици за паралелките от 1 до 4 клас в общообразователните училища, в 6 паралелки на повереното му училище директорът е допуснал да бъдат записани по 25 ученици във всички паралелки, с което е нарушил норматива за максимален брой, с повече от 10%, за което липсва мотивирано предложение на директора на училището до министъра на образованието, младежта и науката и съответното разрешение за това.
В нарушение на Инструкция № 2 за изискванията за заемане на длъжността „учител” или „възпитател”, съобразно придобито образование, професионална квалификация и правоспособност, и на длъжностната характеристика за длъжността директор, е назначил Боряна Христова Димитрова като педагогически съветник, въпреки че същата има специалност „Начална училищна педагогика” и чужд език, който не съответства на изискванията за заеманата длъжност.
В нарушение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета директорът е допуснал да бъде преместена в повереното му училище и записана в книгата за подлежащи на задължително обучение деца до 16-годишна възраст и в дневника на 4а клас ученичката Ханх Ван Хоанг Нгуен, без документ за завършен 3 клас. Директорът е утвърдил седмичното разписание на учебните часове за ІІ учебен срок като е издал две заповеди под един и същи номер, които са с различно съдържание, в нарушение на заповедта на министъра на образованието, младежта и науката, за определяне графика за учебното време за учебната 2010-2011 г.
Директорът е представил в Регионалния инспекторат по образование – Софийска област, план за работа на педагогическия съвет със съдържание, различно от това в плана, съхраняван в училището.
Госпожа Петя Кочкова – директор на училището, е дала писмени обяснения по установените нарушения, които началник на РИО – Софийска област е приел, оценил посочените доказателства по тях и е наложил дисциплинарно наказание. Ако директорът на училището счита, че наложеното му дисциплинарно наказание е незаконно, то законодателят е гарантирал неговото право на защита в съответствие с Кодекса на труда. С тази хипотеза поставеният проблем е с трудово-правен характер и може да бъде разрешен по съдебен ред. Както виждате това дали е общински съветник или не и отсъства, не е част от сериозните аргументи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отношение, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин министър, Вие току-що прочетохте мотивите за нейното уволнение, които са едва седем на брой. Тази ученичка е дъщеря на чуждестранен инвеститор в гр. Ботевград и поради това е приета в това училище. Защо тук не кажете за системните закъснения, които също са част от тази заповед за нейното уволнение? Господин Христо Андреев също е отсъствал, без да пуска молба за отпуск!
Ясно е, че уволнението е чисто политическо, защото госпожа Петя Кочкова е евентуален кандидат за кмет от БСП в гр. Ботевград. Вие, ако искате да търсите прегрешения, винаги може да ги намерите във всеки един човек. По конкретния случай няма предписание от Регионалния инспекторат по образование по констатираните нарушения, каквато по принцип досега е била практиката. Ако те не се изпълнят в определен срок, да последва адекватно наказание. Вие веднага сте подходили към уволнението чисто политически, репресивен характер да отстраните госпожа Кочкова – човек, който многократно е награждаван и е с огромен трудов стаж в тази област, господин министър.
Тук искам твърдо да заявя, че БСП ще застане зад всеки един свой кадър, който е репресиран и уволняван от Политическа партия ГЕРБ. (Реплики от ГЕРБ.) Ние ще застанем зад всеки един симпатизант на БСП, който вие го репресирате, за всеки един, който изповядва левите ценности, уважаеми колеги, ще застанем зад него! Разликата между вас и нас, знаете ли каква е, господин министър? Вашият баща продължава да ходи на работа на „Позитано” и не е уволнен. Това е разликата между нас и вас, господин министър! Благодаря ви. (Реплики от ГЕРБ.)
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Той е пенсионер от години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Стойнев.
Развеселихте ме. (Смях от ГЕРБ.)
Следващият въпрос е от народния представител Захари Георгиев относно готовността на Министерството на образованието, младежта и науката да инициира законодателни промени, които уреждат платен студентски стаж.
Заповядайте, господин Георгиев да развиете въпроса.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Моят въпрос касае немалка обществена група студенти, сред които се носи приказката, че университетите са място за производство на безработни висшисти. Една от причините за това е и невъзможността да стажуват и да се срещнат с потенциални работодатели.
В условията на кризата, която по думите на министър Дянков преодоляваме, повечето страни не само, че не съкратиха разходите си за образование, но дори инвестираха допълнително в обучението на младите хора като елемент на антикризисните си програми. За съжаление у нас това не се случи. Видимо образованието не е сред приоритетите на правителството и в не малко случаи бяха съкратени средствата за образованието както в средните, така и във висшите училища.
Освен от периодично актуализирани специалности, висшите училища се нуждаят и от подкрепата на държавата, за да може студентите, които са в България и които завършват, да са конкурентноспособни и адекватни на претенциите на пазара на труда.
Същевременно същото условие за пълноценна реализация в сферата, в която се обучават, е възможно от непосредствено запознаване и практикуване на теоретичните знания, които се получават в българските висши училища.
В по-голямата си част българските висши училища не организират и не провеждат практически занимания под формата на стажове. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам, господин председател.
Самите студенти споделят, че университетите не са заинтересовани да въведат тези стажове. Няма съмнение, че бъдещето е на държавите, които се стремят към икономика, базирана на знанието.
В тази връзка е моят въпрос към Вас, господин министър: предвиждате ли законодателна инициатива, която императивно да регулира въвеждането на стажове и има ли възможност тези студентски стажове да бъдат платени, предвид трудното битие на младите хора, някой от които едновременно и учат, и работят?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на образованието господин Сергей Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев! Министерството на образованието, младежта и науката разглежда практическата ориентация на обучението като въпрос с приоритетно значение от гледна точка на конкурентоспособността – както на специалистите с висше образование, така и на самите висши училища, и на обществото като цяло. За момента няма инициирани законодателни промени, целящи въвеждането на стаж като задължителен елемент от подготовката на студентите, тъй като подобен интерес не е заявен от страна на висшите училища.
Както знаете, съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование, висшите училища в България са автономни институции. Самостоятелно разработват и изпълняват учебни планове и програми, по които се провежда обучението. В чл. 9, ал. 3, т. 5 от същия закон се посочва, че Министерският съвет утвърждава държавни изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени по специалности от регулираните професии. В тях се регламентира съдържанието на обучението, което следва да осигури знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на съответната професионална квалификация, както и провеждането на практическа подготовка и преддипломни стажове.
Освен посочените като задължителни учебни дисциплини, висшите училища могат да включват в учебния план и други дисциплини. Наредби на държавните изисквания за придобиване на висше образование са приети по специалностите от регулираните професии като медицина, дентална медицина, фармация, архитектура и др. Фактическата подготовка по специалностите от нерегулираните професии се разработва и провежда в съответствие със спецификата на конкретната специалност.
При ясно деклариране на нагласите и готовността от страна на висшите училища по поставения от Вас въпрос, след проучване на възможностите, може да се предприемат конкретни законодателни инициативи при спазване обаче на автономията на висшите училища.
Аз Ви благодаря за този въпрос, защото повдигнахте много важна и многопластова тема, по която ние в Министерството на образованието, младежта и науката усилено работим и мога уверено да кажа, че на този етап постигнахме много. Като пример за ангажираността на Министерството на образованието с практическо обучение може да се посочи изпълнение на различни проекти по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, разработване на механизми за училищни и студентски практики по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
В края на 2010 г. беше одобрена втората фаза на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ на ученически и студентски практики, финансирана по същата оперативна програма. Планира се проектите да бъдат реализирани в периода 2011–2014 г., а одобрените средства са в размер на 90 млн. лв. Предвиждат се средства за стипендии за студенти, за възнаграждения на преподаватели и наставници, както и за дължими осигуровки за сметка на работодателя.
Хубавото е, че през последната година към практическото обучение на нашите млади хора вече интерес и ангажимент проявяват българските индустриалци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Зададох този въпрос след среща с представители на студентските съвети, предшестваща тази, която те щяха да имат с Вас, преди два месеца, мисля. Този въпрос по мой съвет го поставиха пред Вас. Защото, както споменах бегло в своя въпрос, самите университети при тази нормативна база нямат интерес сами да инициират едно допълнително утежняващо за тях от финансова гледна точка действие. Интересите затова са изцяло при студентите. Те не само могат да видят на практика нещата, които учат на теория, но и тези, които имат желание да привлекат вниманието на свои бъдещи потенциални работодатели – да спечелят това внимание. Нека да има този допир между работодатели и студенти, защото всички разбираме, че е трудно да се намерят работни места на завършващите по специалността. Това до известна степен е проблем и за самите работодатели. Един от пътищата е да се намери онази пресечна точка с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от която могат да се заплащат тези стажове в двете посоки както за работодателите, които приемат такива стажанти, така и за самите стажанти студенти.
В немалка степен този въпрос касае, разбира се, средното образование, а най-вече за професионалните средни училища.
Това е въпрос, който си струва да се обсъжда и да се предприемат реални действия, защото големият проблем на Република България в този момент е липсата на квалифицирана работна ръка на различните нива – и в средните, и в по-високите нива. Конкурентното предимство на българската нация, което ние имахме в началото на 90-те години на миналия век, отдавна вече го нямаме – няма ги и тези квалифицирани работни хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика ще ползвате ли, господин министър? Да.
Заповядайте.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Мога да кажа, че вече висшите училища имат интерес да се ангажират с практиките и стажовете, защото от миналата година вече действа рейтинговата система по професионални направления и оценката на съответното професионално направление и специалности се формира на базата на реализацията на възпитаниците на висшите училища. В зависимост от тази реализация те биват класирани. Тези, които са класирани на първо място още през м. юни, влизат в системата на диференцирано финансиране на висшите училища и първенците ще получат в добавка между пет и десет процента повече към утвърдения вече бюджет. Надявам се през следващите години тези процеси да нарастват. Така че те са заинтересовани.
Хубавата новина е, и наистина тя е хубава, че българският бизнес преди всичко вече е заинтересован от практическото обучение както в професионалните гимназии, така и във висшите училища, тъй като се нуждае от персонал. Вие знаете, след като задавате въпроса сте информиран, че в момента младите подготвени хора да изпълняват задълженията си в определена професия са на около 55 години, така че въпросът Ви е актуален. Мерките, които се вземат, и с тези допълнителни 90 милиона от структурните фондове, ангажираността на българските индустриалци и рейтинговата система, която въведохме в България, мисля, че това ще доведе до един добър резултат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Игнатов.
Преминаваме към въпроса на народния представител Петър Курумбашев относно издаване на учебник „Човекът и обществото” на издателство „Просвета” за четвърти клас.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос е свързан с това, че един учебник по история, или ако трябва да бъдем съвсем точни – по дисциплината „Човекът и обществото”, взриви едно градче в полите на Родопите. Става дума за Брацигово.
В урока, който е посветен на Априлското въстание, няма нито един ред за Брацигово. Няма нито един ред за Васил Петлешков. Думите, с които Васил Петлешков е известен: „Сам съм – други няма! Аз водих, аз заповядах, други не търсете!” са думи, с които трябва да бъде отворен този урок. Има декларация на Общинския съвет на Брацигово.
Както разбирате, тук няма място за политика на левица или на десница, става дума единствено да има място за национална политика и за държавна политика. Другото нещо, честно казано, на мен ми е неудобно да Ви кажа някакви думи за Априлското въстание или за Васил Петлешков, тъй като аз съм инженер по образование, а Вие сте историк и трябва да имате много по-изострено чувство, даже от мен.
Въпросът е: кои са авторите на този учебник? Аз знам, че тук имената на авторския колектив включват Сия Стоянова и Лилия Манева. Кои са хората, които са одобрили издаването на този учебник? Кои са хората, които са одобрили разпространението на този учебник? Ще бъде ли изтеглено това издание на учебника?
Искам да Ви обърна внимание на още нещо. Става дума за едно изключително телеграфно описание на Априлската епопея в този учебник, което – много ще се радвам, ако не е тенденция в писането на учебници по история в България.
Моля за отговор на тези въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Курумбашев, учебникът „Човекът и обществото” за четвърти клас на издателство „Просвета – София” АД, е одобрен през 2005 г. Съдържанието му е оценявано от петчленна комисия, която включва специалист в съответната научна област, преподавател от висше училище, експерт от РИО и трима учители. В резултат на оценките на членовете на комисията учебникът е получил обща оценка, съответстваща на държавните образователни изисквания за учебниците и ученическите помагала. С избора на учебника, който е довел до неговото класиране и одобряване от министъра през 2005 г., са участвали всички учители в страната, които преподават учебния предмет, включително и тези от община Брацигово. Училищата от община Брацигово, участвали в избора на проекта на учебник „Човекът и обществото” са следните: „Васил Петлешков”, гр. Брацигово; „Отец Паисий”, с. Равногор; „Христо Ботев”, с. Бяга; „Христо Ботев”, Исперихово; „Васил Априлов”, Козарско; „Георги Бенковски”, с. Розово. Видно от картата за резултатите от избора на училищата от областта с изх. № 985/28 юни 2005 г. на РИО Пазарджик, учителите от петте училища в община Брацигово са избрали проекта на учебника на издателство „Просвета – София” АД, с автори Сия Стоянова и Лилия Манева.
Училище „Васил Априлов” – с. Казарско, не е избрало този проект. Общият брой на учителите от страната, участвали в избора, е 2488. Съгласно протокола от класиране на резултатите от избора на училищата от всички региони, учебникът на Издателство „Просвета – София” АД е класиран на трето място.
През 2009 г. учебникът е преработен и одобрен с процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници след извършени обективно необходими промени. Обективно необходими промени по смисъла на Наредба № 5 са корекции на грешки, факти и обстоятелства, промяна в нормативната уредба и други. Тогава учебникът е преработен, през 2009 г., с цел използването му за повече от една учебна година, т.е. изчистени са всички текстове и графични изображения, които изискват или предполагат писане в учебниците и книжното тяло, скрепено с шевове и т.н. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря за отговора, господин министър. Аз наистина не мога да повярвам, че ако са участвали представители на тези училища, например хората от Бяга или от Козарско, или от Разногор, те не са искали да се напише в този учебник името на Брацигово. Защото именно техните жители по време на въстанието между 21 и 26 април се оттеглят от своите села и отиват в Брацигово. Едва ли те не биха искали да бъдат споменати имената на техните деди, на техните жители и на хора, които са били и са потърсили своята защита в Брацигово.
Въпросът ми беше: след това, което е сторено, възможно ли е да бъде иззет този учебник, след това да бъде направена редакционна поправка, която да има специален урок или специален абзац, който да бъде отделен на приноса на Васил Петлешков и на Брацигово в Априлската епопея? Тоест как може да бъде поправено това?
Второто нещо е: тези, които са го допуснали, смятате ли, че трябва да бъдат наказани или просто само така да го отбележим този случай като станалото – станало? Тъй като ние имаме много случаи на това, че се отричаме от нашата национална памет дали смятате, че такава политика може да бъде подкрепяна или по определен начин трябва да бъде санкционирана?
Тук не става дума за някакво публично изгаряне на кладата, но става дума за това, че ние трябва да реагираме много остро във всеки един такъв случай. Аз съм сигурен, че ще бъда подкрепен от всички народни представители примерно от Пазарджишкия избирателен район.
Искам да Ви помоля за конкретни отговори за това, кой носи отговорност и в бъдеще какви конкретни мерки ще бъдат взети? Да ви помоля да върнете отговор освен сега на мен, този отговор да бъде върнат до общинския съвет на Брацигово, това писмо, което ви е написано на вас преди повече от месец. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Курумбашев! Не можем да накажем 2688 представители на учителската общност, които са одобрили този проект, и наистина само училището в с. Козарско не го е избрало. Това вече е стара история – още при встъпването ми в длъжност хората, които се занимаваха с учебниците, вече не са на работа в министерството.
Какво се прави в момента? За пръв път от 2003 г. откакто са държавните образователни изисквания в това последно утвърждаване, ние направихме преглед на всички държавни образователни изисквания. Защото наистина нашите държавни образователни изисквания, които са насочени към усвояване на огромен обем и съдържание трябва да се трансформират към усвояване на умения на ключови компетентности като на първо място е гражданското поведение и естествено една от тези важни теми е отношението към страната, в която живеем, още повече, че в рамките на Европейския съюз патриотичното възпитание трябва да заема особено важно място.
С резултат на промяната на държавните образователни изисквания ще има нови учебни програми и съответно и нови учебници, но аз специално ще се заема с този случай, защото каквото и да отговорим, училищата от общината в Брацигово с едно изключение са одобрили този учебник и това е станало – на два пъти е поправян, 2005 г. е одобрен, 2009 г. след поправката грешката... Защото това е фундаментално, разбира се, то е пропуск, но не дори грешка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Последен въпрос към министър Игнатов от народния представител госпожа Валентина Богданова относно състоянието на делегираните бюджети на училищата за 2011 г.
Имате думата.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, дами и господа народни представители! Скоро на пресконференция бяха публично оповестени данни на Конфедерацията на независимите синдикати в България и в частност на Синдиката на българските учители, които твърдят, че от 2096 училища в България 733 ще свършат парите от делегираните си бюджети до септември 2011 г., други 900 ще изчерпят средствата си преди края на годината и само 400 няма да имат проблеми с осигуряването на дейността на училището до края на годината.
Тази статистика е изключително тревожна, поради което Ви питам, господин министър: какви мерки предприема Министерството на образованието, младежта и науката за осигуряване на нормално функциониране на българските училища и за финансовото осигуряване на дейността им?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Богданова! Преди да Ви отговоря на конкретния въпрос, ще си позволя да изложа с няколко изречения механизма на разпределение на средствата в системата на училищното образование.
Броят на училищата в страната за учебната 2010-2011 г. е 2551, от които 491 са държавни и 2060 общински. Средствата от централния бюджет за дейностите по издръжка на обучението се предоставят на финансиращите органи – това са министерства, общини, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, въз основа на единни разходни стандарти приети от Министерския съвет и броя на учениците. Стандартът е средната стойност, която финансиращият орган диференцира между училища посредством механизма на формулата за разпределение на средствата между училищата, финансирани от него. Целта на този механизъм е да се отразят обективните фактори, водещи до различия в разходите между отделните училища като се създадат относително равни финансови предпоставки за функционирането им. Този модел на разпределение е регламентиран в § 53 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и действа от 2008 г.
Категорично мога да ви уверя, че няма системен проблем във финансирането на училищата още повече в мащаба, визирам колегите от Синдиката на българските учители. Като пример през 2010 г. училищата в страната приключиха нормално финансовата година, голяма част от тях формираха и преходни остатъци. Разбира се, има и изключения като около 30 училища или 1 на сто от всички имаха финансови затруднения поради различни обстоятелства от локален характер. Подобна беше ситуацията и през 2009 г., през 2011 г. няма промяна в размера на стандартите от 2009 и 2010 г.
От гледна точка на разходите основният фактор, който влияе върху нарастване на размера на разходите, който беше изложен на пресконференцията е увеличаването на цените на енергоносителите, в т.ч. на горивата. Разходите за горива и енергия на училищата представляват средно увеличение на разходите в системата на този фактор е между 1 и 2 на сто, без да изключвам, разбира се, и по-висок стойности за някои училища. Едно такова увеличение на разходите е възможно да бъде компенсирано за сметка на преходни остатъци и резерви от текущия бюджет, икономии от други разходи или дофинансиране на училищата с първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
От друга страна, изчерпване на средствата по делегираните бюджети към началото на учебната година би означавало годишен недостиг от над 30%. От изложеното е видно, че такава ситуация не е налице и категорично можете да си направите извода, че няма да има училища към 15 септември, които да не отворят врати поради недостиг на средства. Още по-безпредметно е да коментираме, че това ще се случи в 733 училища.
На въпроса: какво прави правителството по Оперативна програма „Регионално развитие”? Одобрени са и се изпълняват проекти за над половин милиард за образователната инфраструктура, които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност за над 600 училища и детски градини. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, аз познавам системата за финансиране на училищното образование и си признавам, че данните, които аз изключително добросъвестно цитирах – така са заявени на пресконференцията, по този начин питам и днес, продължават у мен да будят тревога. Аз не разбирам как е възможно тотално да се размине информацията на Синдиката на българските учители и на Министерството на образованието, младежта и науката? Между другото много бих искала да сте прав Вие.
Знам само две неща, каквото и да говорим днес. Единият разход – стандарт за издръжка на ученик, е намален, и Вие много добре знаете, не толкова като номинална стойност, колкото като фактическа. Защото в нея са вкарани два компонента, които до този момент бяха допълнително финансирани чрез национални програми, финансирани от държавния бюджет. Това са – за кариерно развитие и диференцираното заплащане на учителите.
Заедно с това аз не неглижирам проблема, който породиха поправките в Закона за местните данъци и такси. Колкото и да коментираме кой е виновен, непрецизните текстове, приети в тази зала, доведоха до нееднозначно прилагане на текстовете, поради което една голяма част от българските училища ще плащат непознати до този момент данък-сгради и данък-смет. Този проблем продължава да стои. Дори аз очаквах, че Вие ще ми кажете, че ще бъде направена и предложена поправка в закона от Министерския съвет, за да бъде изчистено това недоразумение.
Въпросът с цените на горивата при една голяма бройка на училищата, които са на локално парно отопление, продължава да стои сериозно. От тази гледна точка на мен много ми се искаше днес да чуя, че ако тези факти станат действителност, ако би се случил подобен проблем, защото аз твърдя, че той може да се случи, вие ще търсите резерви в изпълнението на бюджета за първото полугодие, за да бъдат решени проблемите на училищата, за да не чакаме преходните остатъци, които могат и да не се случат. В края на краищата българските училища трябва да отворят врати не само на 15 септември, но и да изпратят спокойно децата си в Коледна ваканция, включително да започнат 2012 г. спокойно.
Надявам се да следите този процес, защото само енергийната ефективност, която би се гарантирала чрез парите по програма „Регионално развитие”, ще решат проблемите в бъдеще, но не днес. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Богданова, първо, хубаво е, че вземаме мерки, за да решаваме проблемите и да няма проблеми в бъдеще. Но ние ги решаваме ежедневно.
Освен тези 600 училища по линия на енергийната ефективност, тук е важно да се спомене, че от миналата година голяма част от училищата работят по така нареченото маркирано гориво, което понижава разходите за отопление. Конкретно Министерството на образованието, младежта и науката, както и в предишните години, предоставя дофинансиране за утвърдени маломерни паралелки на държавните училища, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
Нормално е данните на министерството и на Синдиката на българските учители да се различават, тъй като данните в министерството, които постъпват ежедневно, са на високо експертно ниво. Затова ние сме уверени, че независимо от финансовата криза не само ще стартира нормално учебната година на 15 септември, но тя ще продължи без прекъсване както до края на тази календарна година, така и в бъдеще.
Тук е мястото да благодаря на госпожа Янка Такева, защото всъщност това е ролята на синдикатите. Те ежедневно трябва да заострят вниманието на обществото, на мен – като министър, на вас – като народни представители, към проблемите на образованието, защото проблемите на образованието всъщност са проблемите на нашето битие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър, за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към отговорите на министъра на здравеопазването господин Стефан Константинов, който ще отговори първо на въпрос от народния представител Анна Янева, относно осигуряване на кадри в здравеопазването.
АННА ЯНЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин министър, през последните години броят на педиатрите застрашително намалява и ако днес не се вземат спешни мерки, то през следващите години няма да има педиатри. Няма педиатри, защото това е непривлекателна специалност. В здравеопазването едни специалности дават възможност лекарите да получават прилични за страната доходи, за разлика от други специалности, към които спадат педиатрията, патоанатомията и анестезиологията. Това е така, защото липсва здравна политика и има лоша практика в областта на специализациите и квалификацията на лекарите по тази специалност, без да се вземат под внимание спецификата на определените региони в страната, броят на децата, техните здравни потребности и настоящо здравно състояние, включително новите рискове, които Европейския съюз посочва като детерминанти на общественото, включително на детското здравеопазване, информационна среда, социално-икономически условия и за нашата страна – нарастваща бедност и много слаба образованост и култура на поведението, заплащането на „преминал болен”, без да се отчита спецификата на детското здраве и подходите за неговото подобряване, включително имунизациите, ваксинациите, женските и детски консултации, както и тяхното напълно обезсмисляне при смесване на потоците болни и здрави деца в претъпкани, нехигиенични и смесени с възрастните хора коридори в бившите поликлиники.
Същевременно искам да напомня, че детската смъртност за 2009 г. е 9%! При децата до 16-годишна възраст първичната инвалидност за 2009 г. е 3,3%! Заболяванията при децата до 18 години също бележи висока тенденция с водещо значение на инфекциозни болести, на травматизма, на нарушение в психичното здраве. Ето защо за децата не може да отговаря едно джипи. За децата трябва да се грижат педиатри, защото с децата е различно!
В тази връзка, господин министър, моля да ми отговорите на въпроса каква е политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на необходимите кадри в детското здравеопазване? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Янева.
За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Цачева, госпожо Янева, дами и господа народни представители, които в този хубав петъчен ден сте в залата! През последните 10 години в страната работят около 1400 педиатри по данни на Националния център по здравна информация. Техният брой е най-голям в регионите, където има университетски центрове по медицина, в София-град – 269, в областите: Варна – 120, Пловдив – 129, Плевен – 60, Стара Загора – 62. За съжаление чрез правилата за достъп до педиатри и механизмите за финансиране на труда им през последните години тези специалисти бяха поставени в неравностойно положение, имам предвид последните 10 години, както помежду си, така и спрямо техните колеги от други области на медицината.
От едната страна е недофинансирането на педиатричните клинични пътеки, а от другата страна е доскорошната липса на пряк достъп за децата до педиатър. Това съвсем естествено доведе до отлив на желаещите лекари да се занимават с педиатрия. Затова Министерството на здравеопазването предприе следните стъпки за разрешаване на очертаващия се кадрови дефицит. Още през миналата година бе освободен достъпът до педиатър за децата по Здравна каса. Това всъщност освен, че е добро за самите деца, е доста добре за работещите педиатри в извънболничната помощ и ги поставя дори в малко по-привилегировано положение спрямо всички останали специалисти, където действат ограниченията на регулативните стандарти.
През тази година бяха повишени стойностите на някои от педиатричните клинични пътеки, които заплаща НЗОК, например за лечение на заболявания на хипофизата – от 300 на 421 лв., за физикална рехабилитация на детска церебрална парализа – от 289 на 450 лв., за метаболитни заболявания – от 880 на 1004 лв. Сериозно увеличение има на клиничните пътеки в неонатологията и така нататък. Даде се възможност за формиране на по-добри доходи и на педиатрите в болничната помощ.
Разбира се, аз смятам, че справедливото финансиране на труда не само на тези специалисти, но и на останалите, които между другото цитирахте, в болничната помощ, ще настъпи с въвеждането на диагностично свързаните групи. Знаете ясната и категорична позиция на Министерството на здравеопазването по този въпрос.
Не на последно място, усъвършенстван е и моделът на обучение на нови специалисти по педиатрия, както и плануването на потребностите на страната от тях. Към настоящия момент специализантите по педиатрия са 86, при положение че от лечебните заведения са заявени потребности за 75, тоест специализиращите са повече от това, което са ни казали, че искат лечебните заведения.
Само за последните две години специалност „Педиатрия” са придобили над 80 български лекари. Освен това през последните четири години са утвърждавани с приоритет места за специализанти по всички детски специалности – педиатрия, детска кардиология, детска гастроентерология, детска клинична хематология, онкология, детска психиатрия, детска хирургия. За този период утвърдените места за лекари – български граждани, по специалност „Педиатрия” са 197, от които 114 са места, финансирани от държавата.
Министерството на здравеопазването подготви и проект за изменение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С него ще се подобрят редът и условията за определяне на места за специализанти и ще се акцентира върху оценката на качеството на обучението за придобиване на специалност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
АННА ЯНЕВА (КБ): Господин министър, искам да Ви благодаря за изключително коректния отговор и за това, което министерството прави за осигуряване на необходимите специалисти за детското здравеопазване.
Ще си позволя обаче да направя някои предложения, като се ангажирам да ги предложа и в писмен вид на министерството, за да ги имате предвид.
Първото е свързано със специализациите и квалификациите. Тук предлагаме да се промени наредбата и се приведе в съответствие с европейската система за учене през целия живот, като на специализантите-педиатри се даде възможност за работа по специалността като стажант след третата година на обучение.
Според мен трябва да се увеличат също така местата – държавна поръчка, макар Вие да казахте, че те са повече, отколкото другите, но това трябва да бъде при максимално облекчени механизми за специализиращите педиатри. Държавата да има финансов ангажимент към специализантите. Добре знаете, че за да се специализира един лекар, той трябва да плати на друг лекар, за да го замества, отделно трябва да плаща, ако се налага, и за своята специализация.
Същевременно държавата да има финансов ангажимент към детското здраве и да въведе механизъм за задържане на кадрите по места с по-високо заплащане, достигане на заплащането им до и над средните нива на заплащане на лекарите-специалисти в страната.
Цялостна промяна на ролята и мястото на педиатрите както в извънболничната, така и в болничната помощ. Държавата да определи съвършено друг механизъм за плащането както за заболели, така и още повече за здравите деца – обект на здравното обслужване, включително участието им в училищната медицина, здравното възпитание и формирането на здравно поведение и култура. Много повече профилактика и медико-социални грижи има при педиатрите, което се нуждае от съвършено нова здравна политика.
Увеличаване на професионалните връзки между добър мениджмънт и политика, между педиатрите и АГ-специалистите, като израз на връзката между майчиното и детското здравеопазване. Надявам се да имате предвид всичко това.
Пак повтарям: ангажирам се да Ви ги изпратя в писмен вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате.
Следва питане от народния представител Мая Манолова относно мястото на фелдшерите в Спешната медицинска помощ.
Имате думата, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! През последните години с особена сила се проявяват проблемите в здравеопазването във всичките му сектори, като започнем с липсата на достатъчно финансиране, с фалитите на болници, с проблемите в онкодиспансерите, с недостига на лекарства и с търговете за лекарства.
На този фон един проблем има особена чувствителност сред българските граждани. Това е проблемът със Спешната помощ, защото от нейната бърза и адекватна реакция в много случаи зависят човешки животи.
Ако мога да цитирам Ваше изявление пред Комисията по здравеопазване от началото на м. март т.г.: „Основният проблем на спешната помощ е в кадрите, в недостига на медицински специалисти”.
Трябва да призная, че това наистина е така. Все повече квалифицирани кадри напускат системата на Спешната помощ. Всеки четвърти медик, който работи в системата на Спешната помощ, е на възраст между 55 и 65 години и скоро ще напусне, в най-добрия случай поради пенсиониране. Основната причина е ясна: ниското заплащане. Средната работна заплата в Спешната помощ е в рамките на 630 лв., плюс тежките условия на труд.
Тук възниква въпросът – предмет на моето питане днес, а именно: кои са хората, които работят в Спешната помощ? На кого се крепи тази система? Кой със своя труд продължава да я държи в състояние, полезно за българските граждани?
Отговорът на този въпрос беше даден отново от Вас на въпросното заседание на Здравната комисия, от което стана ясно, че 1508 медицински фелдшери работят в системата на Спешната помощ. Това е с 400 повече от лекарите, които работят в тази система. Това са хората, благодарение на които функционира при всичките й проблеми в момента Спешната помощ, които пътуват с линейките, които приемат гражданите, обърнали се към центровете за спешна помощ.
Лично аз бях изумена, когато чух анонса от вашата нова концепция за развитието на спешната помощ, в който основният акцент беше замяната на медицинските фелдшери с парамедици, които ще се обучават в 2-годишен курс на обучение. Оставям настрана въпроса кой ще ги обучава, какво ще научат за две години, кога реално ще се включат в системата на спешната помощ.
Предмет на моето питане обаче е въпросът: какво се случва с медицинските фелдшери? Какво място сте отредили на тези медицински специалисти? Наистина ли считате, че те са на доизживяване, след като във вашата Концепция за развитие на Спешната помощ няма нищо за тях? Какъв е Вашият поглед? Какво ще се случи с тези активни хора? Бих казала, че въпреки проблемите в образованието, те не са в пенсионна възраст. Голяма част от тях са в активна възраст. Какво ще се случи с тези активни, трудоспособни хора в следващите години според вашата концепция?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Цачева, народни представители, уважаема госпожо Манолова! Със задоволство забелязвам, че цитирате данни, предоставени от Министерството на здравеопазването. Мисля това за много правилна стъпка в ползотворния диалог, който всеки петък имаме с Вас.
Мястото на фелдшерите в Спешната помощ и занапред ще остане такова, каквото е в момента. Тези специалисти са едни от основните кадри, на които разчита системата. Никой няма намерения да ги премахва оттам.
Може би нямате предвид, че от 2000-та година у нас не се обучават повече фелдшери. Причината: в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз се установи, че тази професия не съществува в останалите европейски държави. Поради това повече от 10 години в системата не влизат нови фелдшери. Възрастовото разпределение на работещите в системата на Спешната помощ се влошава. Както сама казахте, от 1406 фелдшери, до 35 години са 64, тези от 35 до 55 години са 803, от 55 до 65 години са 490, а над 65-годишна възраст са 49 души. Това означава, че всеки трети работещ в системата фелдшер ще я напусне по обективни причини в следващите години.
В тази връзка Министерството на здравеопазването смята, че трябва да се въведе нова професия, която с годините да заеме мястото на фелдшерите в Спешната помощ. Такива са парамедиците, какъвто пример има в много водещи държави, където също се обучават парамедици, в различни степени – било година, две или малко повече. Те обаче няма да отнемат мястото и ролята на фелдшерите, оставащи като медицински специалисти в момента, а ще компенсират недостига от човешки ресурс в системата за Спешна медицинска помощ и ще осигурят по-ефективното им използване в бъдеще. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата за два уточняващи въпроса, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин министър, няма как да се съглася с Вашия отговор, защото данните от страните – членки на Европейския съюз, а и от други държави показват съвсем различна тенденция.
Ще си позволя да дам за пример любимата Ви Германия, откъдето в момента твърдите, че вземате модела за парамедиците. От пет години в Германия, поради доказано високата ефективност, интензивно се обучават и се внедряват така наречените лекарски асистенти, чийто аналог в България са медицинските фелдшери. Парамедиците са си парамедици, лекарските асистенти в Германия придобиват все по широко значение в здравния сектор.
Същото е положението и в редица други развити европейски страни. Ще Ви цитирам Англия, Шотландия, Ирландия, Финландия, Холандия, Германия, включително Латвия, Естония и Полша, които от 10 години насам, именно от 10 години насам, активно включват и в болничната, и в извънболничната помощ така наречените лекарски асистенти, чийто аналог, повтарям, в България са медицинските фелдшери. Такава е ситуацията и в САЩ, и в Канада, и в Австралия, да не Ви цитирам данни. Например в САЩ годишно се обучават 5500 лекарски асистенти.
След като цивилизованият свят възприема мястото и значението на тази професия, в България, в която тя съществува повече от 130 години, отношението към нея е повече от обидно. Няма да казвам, че медицинските фелдшери работят наравно с лекарите както в системата на Спешната помощ, така и в практиките на общопрактикуващите лекари, но ще кажа, че това се случва на ръба на закона, тъй като те нямат достатъчно компетенции спрямо наредбата, която издадохте през м. февруари, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: ...а, от друга страна, са под ударите, включително и на Наказателния кодекс в случаите, в които откажат оказването на необходимата на пациенти помощ.
Така че моите два въпроса към Вас са: ще предприемете ли необходимите законодателни промени за адекватното функциониране на тази професия – медицински фелдшери? Ще инициирате ли промени в образователната им подготовка, съответно на страните, от които в момента черпите опит? И също така ще инициирате ли промяна в Закона за съсловните организации, тъй като медицинските фелдшери в България законово са лишени от възможността да имат своя съсловна организация? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Манолова, позволете сега аз на свой ред да не се съглася с много от нещата, които казахте тук. Това беше едно хубаво и силно политическо изказване, но с манипулирани данни и доста неточно.
Всъщност какво ми казвате? – Никой нищо не прави с фелдшерите. Добре, нека да се върнем две години назад и да попитаме: кой управляваше? Четири години Министерството на здравеопазването, дори по време на тройната коалиция, се управляваше от вашата партия. Имаше достатъчно време тази професия да започне отново да функционира (ако трябва да й смените името – за мен е чисто технически как ще се нарича, дали ще е лекарски асистент или нещо друго) и да се подготвят кадри. Въпрос: защо това не се случи?
Какво правим ние в момента? Всъщност тази година наредбата за компетенциите, която самите фелдшери, самите медицински сестри, която всички професионалисти по здравни грижи искаха, е факт. Да, може би има някои пропуснати манипулации. Точно затова се водят разговори. Само преди няколко часа съм говорил с господин Александров, представител на фелдшерите. Имаме среща с тях в понеделник. Всички спорни въпроси, всички неща, които те искат, ще се оправят.
Фелдшер е нещо доста по-различно от парамедик. И въобще концепцията не е в това да осъществяваме някакъв изключителен достъп на населението до високоспециализирани медицински дейности. Вариантът с парамедиците продължава да си действа. Разбира се, една бъдеща промяна на цялостното законодателство с виждания как да бъде организирано, ако щете дори с промяна на името „медицинска сестра”, което е доста полово определящо, би била много по-разумно и цялостно решение на въпроса.
Вие ми зададохте два конкретни въпроса. Дали ще разрешим адекватно да функционират фелдшерите? – Категорично да. И това става с всички наредби и действия, които върши Министерството на здравеопазването.
И следващият въпрос – за съсловните организации. Там отговорът ми е: вероятно да, тъй като това не е една съсловна организация, а в момента те са в Асоциация на професионалистите по здравни грижи. Вероятно с участието на всички заинтересовани лица може да се обмисли промяна в този закон евентуално през следващата година, когато това наистина да стане асоциация, да имат всички професии – било то лаборанти, акушерки, сестри, фелдшери, в самото представителство, за да не се чувстват изолирани. Водил съм разговори с ръководството на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, водя разговори и с фелдшерите и мисля, че с консенсус можем нещо да направим. Това няма да стане в следващите месеци, но категорично мога да кажа, че хората, работещи в момента в Спешна помощ – фелдшерите, ще продължат и по никакъв начин няма да се чувстват застрашени за своята работа. Ние продължаваме да разчитаме на техните знания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата да вземете отношение, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин министър, прав сте, че в предишния мандат е могло да бъде направено повече за медицинските фелдшери. Ще кажа обаче, че в законодателен план определено бяха извървени определени стъпки. Например, когато със Закона за висшето образование им беше дадена образователна степен „бакалавър” и на практика придобиха статута на лекарски асистенти.
Не считам, че е правилна стъпката с прекратяването на приема за обучение в тези специалности, но пък и Вие признайте, че проблемът с медицинските кадри особено се изостри през последните години. Така че това може би е било трудно да бъде предвидено. Сега със стъпката, която правите, а именно с изявлението, че ще ги замените с парамедици, изглежда, поне така ми изглеждаше, че Вие отивате към унищожаване на тази професия. Ще Ви го кажа просто, както се говори в Кюстендилско, а именно: да изпуснеш питомното, за да тръгнеш да гониш дивото. Тоест да се откажеш от една медицинска професия, която има традиции в България в рамките на 130 години и да тръгнеш да въвеждаш парамедици, които ги има в Германия и може би са свързани с техните традиции и опит. Още повече, че и самата Германия, както вече казах, започва да обучава, освен парамедиците, и лекарски асистенти, защото това явно е необходимата медицинска специалност, която е адекватна към съвременното здравеопазване в Германия.
Все пак изразявам надеждата, че след като ще се срещнете с представители на Асоциацията на фелдшерите, ще изясните именно тези три изключително важни въпроса: първо, с уреждане нормативно на техните компетентности, така че те реално да работят законно и в системата на Спешната помощ, и в особено отдалечените лекарски практики на джипитата; второ, че ще решите въпроса с тяхната съсловна организация; и трето, наистина ще решите въпроса с продължаване на приема за обучение по тези специалности, защото не може да се прави никакво сравнение между един медицински фелдшер, който се е обучавал четири години, и един парамедик, който тепърва ще започва някакво обучение в двугодишни курсове.
Надявам се на конструктивен тон между Вас и фелдшерите, който да намери своето изражение в законодателни предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Ваньо Шарков относно изпълнение на дейностите по проект BG051Р0001 - 6.02.02 ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния).
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на 10 юли 2009 г. Министерството на здравеопазването стартира проект „Практически увод в лечението на спешните състояния” с продължителност 29 месеца, тоест до 10 декември настоящата година. По проекта са минали вече 23 месеца и остават 6 месеца да бъде завършен. Общата сума за този проект е 6 млн. 258 хил. лв.
В проекта е предвидено изготвяне на информация за подкрепа на процеса на обучение на персонала на Спешната медицинска помощ; анализ на потребностите от обучение; база данни на персонала в Спешната медицинска помощ и неговата квалификация и база данни за преподаватели в областта на спешната медицина, който етап трябваше да приключи м. юли 2010 г.; изготвяне и разпространение на протоколи (алгоритми) за клинично поведение в спешната медицина, което трябваше да приключи м. октомври 2010 г.; проучване и прилагане – не само проучване, и прилагане на добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ – м. юли 2010 г.; разработване на програма за обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения на целия медицински персонал в сферата на спешната помощ, който трябваше да приключи м. юли 2010 г. съгласно съществуващия времеви график към този проект; провеждане на обучение на персонала – може би най-важната част – от центровете за Спешна медицинска помощ, където са не по-малко от 6500 души: 1500 лекари, 2500 медицински специалисти, 2500 шофьори и друг персонал, което обучение трябваше да започне м. март 2010 г.
Тъй като моята информация от колегите е, че досега нито един човек не е преминал такова обучение, моят въпрос е: какво е изпълнението на предвидените дейности по проекта, колко от предвидените средства са усвоени?
Също така моля да ми бъде предоставена информация за какво са разходвани усвоените до момента средства. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо председател, господин Шарков, дами и господа народни представители! Проектът ПУЛСС наистина стартира на 10 юли 2009 г. До момента какво е свършено?
Проучване на добрите европейски практики в сферата на Спешната медицинска помощ в четири държави. Изготвени са протоколи (алгоритми) за клинично поведение в спешната медицина, предстои тяхното графично оформление и отпечатване в 8000 тираж и разпространение сред медицинския персонал. Изготвени са бази данни на целия персонал и на преподавателите в областта на спешната медицина, които са основа на процеса на обучение на персонала на Спешната медицинска помощ. Изготвен е анализ на потребностите от обучение, въз основа на който е разработена програма за обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения на целия медицински персонал в сферата на спешната медицинска помощ. В процес на изграждане е електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина на персонала от центровете за Спешна медицинска помощ. Предстои и изготвяне на интердисциплинарен медицински стандарт по спешна медицина.
С Решение № РД-17-101 от 24 февруари 2011 г. е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на обучението на персонала от центровете за спешна медицинска помощ. Тази процедура обаче е прекратена на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки поради подадена само една оферта за участие и невъзможност за извършване на реален конкурентен подбор и избор на изпълнител.
Освен това, поради започване на проекта преди влизане в сила на изискването за пряк предварителен контрол съгласно изискванията на Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, се наложи временно отлагане на дейностите в календара. Изпълнението на дейностите по проекта съгласно предвидения до 10 декември 2011 г. срок е невъзможно и поради това е взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” за удължаване на срока за изпълнение на операцията повишаване на професионална квалификация чрез въвеждане на добри клинични практики в системата на Спешната медицинска помощ с 24 месеца, тоест до 10 декември 2013 г. Предвижда се обучението на персонала да започне непосредствено след успешното провеждане на задължителните обществени поръчки.
Проектът е с бюджет, както казахте, 6 млн. 258 хил. 653 лв. Изготвянето на документацията относно финансовото и счетоводно отчитане и провеждането на плащания по проекта се извършва регулярно. Досега са изразходвани 146 хил. 803 лв., което е 2,35% от общия бюджет. Всички средства са изразходвани за дейности, които са описани в проекта по бюджетни пера, и са одобрени с подписването на договори за изпълнение на проекта, а именно: дейност за изготвяне на протоколи (алгоритми) за клинично поведение при спешни състояния; дейности за извършване на анализ на потребностите от обучение и създаване на база данни за преподаватели и база данни на персонала от Спешна медицинска помощ; дейности за проучвания на добри европейски практики в сферата на Спешната медицинска помощ; дейности за разработване на програми и обучение, и т.н. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, зададох този въпрос и на проф. Анна-Мария Борисова, когато беше министър, защото имах усещането, че не се работи по записаните в проекта дейности и няма да се стигне до изпълнение на този проект, който е Практически увод в лечението на спешните състояния. Това, което тя ми отговори, в голяма степен го повторихте и Вие, а именно, че е направено проучване на добрите европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ в четири държави – чета Ви дословно и нейния отговор – и се изготвят протоколи за клинично поведение в спешната медицина.
Това беше м. септември м.г. Тогава бяха изразходвани 65 хил. лв., или 1% от общия бюджет. Сега казвате, че са 146, или 2,35%.
Господин министър, наистина имам притеснения, че това, за което съществува този проект, а именно повишаване на качеството на предлаганата спешна медицинска помощ чрез допълнително обучение на персонала, и то, забележете, на целия персонал, не само на лекарския, а на всички хора, които работят в Спешната помощ, тази цел на проекта няма да бъде постигната с непрекъснатото му отлагане във времето.
Има още нещо, което бих пожелал да проверите, а ако можете, да отговорите в момента: дали е вярно, че ръководителят на проекта получава допълнително 1600 лв. към основното си трудово възнаграждение и същата сума получава като ръководител на още един проект в Министерството на здравеопазването?
Според мен няма как да бъдат решени нещата в Спешната помощ в България, когато вашият ръководител на отдела, който отговаря за спешната помощ в страната, никога не е работил в системата на Спешната помощ. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Благодаря за въпроса, д-р Шарков. Не мога да Ви дам конкретен отговор. Дълбоко ще се изненадам, ако това е така, тъй като доста редуцирахме възнагражденията на всякакви комисии и съм ги свел до минимум, така че сума от 1600 лв. ми изглежда голяма, но това нещо ще го проверя.
Истина е, че в министерството имаше създадени навици да се работи и да се отлага, да се работи и да се отлага и да се получават средства. Постепенно се изчистваме от такива хора и този процес ще продължи.
Споделям притесненията Ви и ще положа всички усилия това да не се случва, независимо че често получаваме обаждания, и най-интересното – не от управляващата партия, за определени лица, които са били много важни за министерството. Въпреки това искам да Ви кажа, че всеки, който не си върши работата, ще напусне поста си, тъй като забелязвам точно от един такъв среден административен апарат сериозна съпротива и бламиране на много иначе добри начинания. Така или иначе за момента пряката опасност е отминала, тоест проектът е удължен. Има достатъчно време да се реализира и точно това смятам да направя, бидейки на този пост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Мая Манолова относно средства за кохлеарни импланти.
Имате думата, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин министър, признавам, че поводът да Ви задам този въпрос е една неправителствена организация, която се обърна към мен с тази молба. Става дума за децата с най-тежка форма на слухово увреждане – реално за глухите дечица, които благодарение на прогреса в медицината днес имат шанс да се развиват нормално, да чуват и да могат да говорят. Този шанс се казва кохлеарни импланти, кохлеарна имплантация. Слава Богу, в България вече от няколко години кохлеарната имплантация се заплаща по клинична пътека 117 от НЗОК, като стойността на тази пътека е 36 хил. лв.
Но дотук с добрите новини, защото след като се постави този имплант, който дава възможност на едно глухо детенце да чува, повече никой не се интересува от това дали това сложно устройство функционира, дали има нужда от поддръжка, дали батерията има нужда от подмяна. А тези устройства имат своя амортизационен период, след който престават да функционират. За процесорите този период е три години, а бих казала, че един слухово-речев процесор струва в рамките на 7-8 хил. евро. Представете си колко струват неговите отделни компоненти и на каква част от българските семейства са по силни тези суми.
Така че дечицата и техните родители се оказват пред следната ситуация. След като са се подложили на една достатъчно рискова и тежка манипулация, каквато е поставянето на тези импланти, след като държавата е платила 36 хил. лв., след това поради липса на средства за поддръжка и подмяна цялата тази манипулация може напълно да се обезсмисли, защото когато няма средства за поддръжка, когато не се прави профилактика и не се подменят батериите, реално имплантацията се оказва ненужна. Детето първо престава да чува, след това престава да може да говори и за него настъпва пълна тишина.
Моят въпрос към Вас е: ще предприемете ли някакви мерки за поемането на средствата за поддръжката на тези импланти, така че децата да могат да се развиват и да се интегрират нормално в обществото?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Манолова, народни представители! Към настоящия момент съгласно Постановление № 304 на Министерския съвет от 17 декември 2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, НЗОК заплаща по клинична пътека № 117 „Глухота, кохлеарна имплантация при лица под 18 г., имплантация или смяна на многоканален кохлеарен протезен апарат на лица под 18-годишна възраст”, за която са определени съответните бюджетни средства. При тази оперативна процедура се поставят и двата компонента на системата – външна (говорен процесор) и вътрешен (електроди). Двете части имат различни гаранционни срокове, съответно три и десет години, след което подлежат на подмяна. Това е сериозен финансов ресурс за Здравната каса, използван за този специфичен контингент деца. Ако кохлеарната система не бъде поддържана, тя практически спира да работи.
Националната здравноосигурителна каса заплаща в момента само настройката на външните компоненти на кохлеарното протезно устройство по клинична пътека 115 „Глухота – диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години”, а подмяната на самия процес става за сметка на родителите. Министърът на здравеопазването съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване определя с наредба списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Здравната каса заплаща лекарства, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, частично или напълно. В този списък не фигурират заболявания, свързани със загуба на слуха.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 45 от Закона за здравното осигуряване считаме, че в момента Здравната каса няма правно основание за поемане на ангажимент за заплащане на скъпоструващата поддръжка на кохлеарната имплантна система и подновяване на нейните компоненти след изтичане на гаранционния им срок.
Проблемът, който Вие поставяте с право, би могъл да бъде разрешен, като през следващата година бъдат направени експертни предложения и в бюджета на Здравната каса се предвидят необходимите за това средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За реплика има думата госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин министър, в първата част от своя отговор Вие коректно изложихте проблема. Да, наистина е така. И аз твърдя същото – че Касата поема поставянето на кохлеарната система, но в крайна сметка не поема ангажимент по нейната поддръжка, по нейната подмяна и следене дали изобщо функционира. Това обаче е проблем, който вълнува родителите на тези деца и самите деца днес. Така че неговото отлагане в бъдеще време не е добрият вариант.
Аз бих предложила и други варианти, чрез които можете да решите този проблем. Например ако ги включите в списъка за реимбурсиране. Нали с новите промени, които прие парламентът, вие сте лицето, под чийто контрол ще работи Комисията по цени и реимбурсиране, та да могат да бъдат възстановявани по-голямата част от тези средства или пък да ги включите в някоя клинична пътека, която Вие предлагате?! Проблемът обаче с клиничната пътека е, че това ще отнеме време, а децата не могат да чакат. Тях не ги интересува по какъв точно законодателен начин вие или ние, Народното събрание, ще решим този проблем. Тук ние сме в ситуация, в която сме евтини на брашното и скъпи на триците. Защото реално държавата дава 36 хил. лв. за една такава сложна манипулация, а след това отказва да даде няколко хиляди лева, та от тази манипулация да има ефект. За децата всеки ден, в който не се поддържа това сложно имплантно съоръжение, може да се окаже фатален.
Тук е и другата проста сметка – по-добре е да се инвестират тези пари, отколкото след това да се дават за социално подпомагане за хора, които няма как нормално да се интегрират в обществото, след като имат толкова сериозни проблеми с говора и слуха. Така че на тези, на които може да се помогне, и медицината е успяла да стигне до ниво, до което да им даде шанс да се интегрират нормално, мисля, че министерството е длъжно час по-скоро да предприеме действия, за да могат те да чуват, да говорят и да се развиват нормално.
Моля ви от тяхно име и от името на техните родители да го направите по възможно най-бързия начин, а не да чакаме следващата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, д-р Константинов? Заповядайте.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Госпожо Манолова, това е толкова тежък проблем за тези хора! Едва ли има нещо по-лошо за родителя, ако детето му има подобни страдания. Адски ми е неудобно да влизам в реторика и да се упражняваме върху тази тема. Ще кажа простичко: не е въпросът дали го иска министърът, дали трябва да направи някакви правила. Много простичкият въпрос е: имаме ли ги парите? Как да направим промени, ако не са предвидени в бюджета и ги нямаме? От кого да вземем – от онкоболните, от лекарствата им, от лечението им? Да, явно има такъв проблем. Държавата е успяла да даде някакви средства. Едното има три години гаранция, другото – десет години. Да, ако сме богати, можем да направим и следгаранционна поддръжка, и смяна. Съвременната медицина е толкова напреднала, има толкова високи технологии! Някои от тях са толкова скъпи! Но ние нямаме тези пари, за да направим всичко.
Извинявам се на хората, че не можем да откликнем, но мисля, че ще е много по-нечестно да застана пред вас и да кажа: „Да, приемаме го. Да, сега ще ви го платим”, а след това да започнем да ги бавим и парите да не стигнат. Истината е единствено и само в наличните средства, които имаме за здравеопазване. Не е въпросът в администрацията, не е в нежеланието, било то на министъра или на когото и да било тук, в Народното събрание.
Така че ако се дадат добри предложения, включително щом имат пациентски организации, би могло за следващата година да се помисли и това нещо към плащаните суми от държавата, които никак не са малки, към бюджета на Министерството на здравеопазването, на Здравна каса ли да бъде? Това е единственият начин. Другото ще бъде нечестно от наша страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря на министър Константинов за участието му в днешния контрол.
Времето напредна, но ще продължим с министъра на околната среда и водите – госпожа Нона Караджова. Първият въпрос е от народния представител Иван Иванов относно Решение по ОВОС за строителството на АЕЦ „Белене”.
Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, макар че сте само десетина в залата! Уважаема госпожо министър, на 22 ноември 2004 г. тогавашният министър на околната среда и водите подписва Решение по ОВОС, № 18 8/2004 г., с което одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за строителството на АЕЦ „Белене” на избраната площадка „Белене” при избрана ядрена технология, която да бъде леко-водна и тази технология да бъде базирана на използването на обогатен уран при изотоп 235U като гориво, както и на вода под налягане като забавител и топлоносител при максимална електрическа мощност на централата 2000 мегавата.
Госпожо министър, в решението са записани условията, които е необходимо да бъдат изпълнени за фазите на проектиране, строителство и експлоатация. Сред тези условия, които са достатъчно на брой, аз бих изтъкнал само две от тях, които считам за особено важни.
Едното, което трябва да бъде изпълнено още във фазата на проектиране, касае разработването на концепция за управление на тежки аварии за предотвратяване на аварийни изхвърляния в околната среда на силно радиоактивни вещества.
Второто условие, което е общо към ОВОС, е осигуряване участие и сътрудничество на Република Румъния под формата на съвместни комисии за сключване на ефективни работещи споразумения по подготовка при аварийни ситуации за всеки един от реакторите.
Госпожо министър, предвид напредналите преговори по подписването на договори (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) за АЕЦ „Белене”, отправям към Вас следния въпрос: валидно ли е издаденото решение по оценка на въздействие на околната среда за строителството на АЕЦ „Белене” към днешна дата и на какво правно основание? Изпълнени ли са записаните в решението условия за фазата на проектиране и има ли съответните документи за тяхното изпълнение? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Караджова.
Заповядайте, госпожо Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Иванов, уважаеми народни представители!
Към настоящия момент Решение по оценка на въздействие на околната среда, № 18-8/2004 г., на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение за строителството на АЕЦ „Белене” на площадка „Белене” при ядрена технология тип А – леко-водна ядрена технология, базирана на използването на обогатен уран по изотоп 235U като гориво и на вода под налягане, като забавител и топлоносител, при максимална електрическа мощност на реакторите 2000 мегавата, с инвеститор „НЕК” ЕАД – гр. София, е валидно.
Поради обжалването му и водените в тази връзка съдебни дела, след произнасяне с Решение № 824 от 25 януари 2007 г. по административно дело № 6052 от 2006 г. на петчленен състав на Върховния административен съд, решението по оценка на въздействие върху околната среда е влязло в сила на 25 януари 2007 г.
Предвид § 12а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на околната среда, ако в срок 5 години от датата на влизане в сила на решението не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение, решението по ОВОС губи правно действие.
Съгласно изисквания на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, компетентните органи по околна среда, в конкретния случай Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен, осъществяват контрол по изпълнение на условията в Решението по оценка на въздействие върху околната среда. Контролът се извършва периодично въз основа на представени от възложителя документи и чрез проверка на място на площадката на централата. Последната проверка е през м. ноември 2010 г.
С решението по оценка на въздействие върху околната среда на фаза на проектиране, са поставени общо 26 условия, от които 22 са изпълнени, 3 са в процес на изпълнение и 1 е неприложимо към настоящия момент от развитието на проекта, тъй като се отнася до проектирането на самостоятелно депо за неопасни отпадъци, които биха се образували от дейността на обекта.
От направените констатации не са установени нарушения и несъответствия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика – заповядайте, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Очевидно моето разбиране, че решението по ОВОС, датирано от 22 ноември 2004 г., е влязло в сила отлагателно след решението на съда. От друга страна, действащият закон към издаването на решението предвиждаше тригодишен срок за осъществяване на инвестиционното намерение. Впоследствие има промяна в Закона за околната среда, която предвижда петгодишен срок. Петгодишен срок обаче за осъществяване именно на това инвестиционно намерение. Аз разбирам, че съгласно действащия закон петгодишният срок изтича догодина – 2012 г., защото 2007 г. Вие заявявате, че е окончателното решение на съда.
Има обаче два въпроса, които стоят пряко за тълкуване. Първо, че инвестиционното намерение, което беше за максимална електрическа мощност на реакторите 2000 мегавата, е променено и в момента инвестиционното намерение е за 2120 мегавата. Това надвишава максималната стойност, за която е издадена оценката за въздействие върху околната среда, решението за тази оценка.
Второ, госпожо министър. Няма никакво съмнение, че България като член на Европейския съюз, след като буквално преди няколко дни се взе решение какви стрес-тестове трябва да бъдат осъществени и за част от тях, за тяхното изпълнение, се изисква нови инвестиционни допълнителни проекти, за да се отговори на тези изисквания, ще бъде подменено инвестиционното намерение в този вид, в който е от 2004 г. издадено това решение? Моят въпрос, който може да приемете и като призив към Вас е: ако се наложи нови инвестиции, за да се отговори на повишените изисквания след случая с Фукушима и както вече заявих, променена е максималната мощност на двата реактора, не е ли необходимо, госпожо министър, да се издаде ново решение по ОВОС. Изключвам това, въпреки че то също съществува като хипотеза, че за да се изпълнят стрес-тестовете вероятно до датата през 2012 г. няма да е започнало осъществяването на инвестиционното намерение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, госпожо министър?
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Иванов, към момента, към днешна дата, в Министерството на околната среда и водите не е внасяно никакво уведомление за промяна на проектите на инвестиционното предложение. Към момента не се е налагало да се преразглежда процедурата по оценка на въздействие върху околната среда.
Дори и да не бяха наложителни стрес-тестовете и да не се беше случвало това ужасно нещо във Фукушима, ако има промяна в инвестиционното предложение, българското законодателство е категорично, че следва да се извърши ново уведомление и съответно промяна на инвестиционното предложение. И то би следвало да бъде подложено на съответните процедури.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): С ново решение.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Да, дори и да нямаше стрес-тестове, такъв е българският закон. Благодаря.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Хареса ми отговорът Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Последният въпрос за днес е от народния представител Петър Курумбашев относно финансиране от ПУДООС на проекти на общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини.
Господин Курумбашев, заповядайте да развиете въпроса си.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, скъпи колеги от ГЕРБ, уважаеми господин Божинов! Имам удоволствието да мога да се обръщам поименно към присъстващите в залата.
Моят въпрос е свързан с финансирането от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на проекти, които са на общини, кметства, неправителствени организации, училища, детски градини. Моят прост въпрос е: какви са критериите, които прилагате? За да Ви дам един жокер, въпросът ми е свързан с това – например, спомняте ли си как имаше едни царски чешмички, които много се коментираха и тогавашните управляващи се постараха да ги финансират през същото предприятие и тържествено да режат лентите покрай идващите избори?
Имам усещането, че нещо подобно се задава и сега. След като чуя критериите, които вие сте приложили като министерство, ще ви представя и конкретна статистика. Молбата ми е да отговорите за това: какви са критериите и смятате ли, че има и политически подход, освен другите строги критерии, които има министерството? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, министър Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Курумбашев, критериите за оценка на проектите са представени на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите – и съответно преди обявяването на процедурата за избор на проектни предложения, и в момента са там. Това са критерии, които се прилагат без никаква промяна от 2003 г. до момента, включително и през предходните четири години, тоест в предходното правителство са едни и същи критериите.
Да отговоря конкретно на Вашите писмено зададени въпроси, а те са следните: размер на почистените площи, разход за почистване на един декар, размер на озеленените площи, разходи за озеленяване на един декар, средства за създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане и ремонтиране на детски площадки, съоръжения и т.н. Предложение за устойчивост на проекта, тоест как ще се поддържа след това от детската градина или общината съответното съоръжение. Мерки за недопускане на повторно замърсяване и обществено участие, което е особено важно, това е доброволен труд от страна на бенефициента по проекта.
Основно, една голяма част от средствата са ориентирани към училища и детски градини. Това са проекти, които не са свързани с решаване на тежки проблеми на околната среда, а са изцяло ориентирани към привличане на децата, учениците, гражданите към темата за опазване на околната среда.
Дали има политически елемент – не знам точно какво имате предвид в този Ваш допълнително зададен въпрос. Както Ви казах, такива кампании са организирани през всички предходни години. За съжаление през 2010 г. поради факта, че трябваше ПУДООС да изплаща договори на стойност 90 милиона или над 100 млн. лв., а знаете, че към м. август 2009 г. заварих в ПУДООС 100 хил. лв. Беше приоритетно да се разплатим на строителите, знаете каква е причината – за да не се получава задлъжнялост и т.н. С голямо съжаление – тогава нямахме, ние обаче разплатихме тези средства, и тази година си позволихме да направим нещо, което е информационна кампания съответно с образователна цел. Това е единствената причина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за реплика, господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз си позволих да направя една статистика, в която да видя колко общини, които са управлявани от кметове на ГЕРБ, са получили средства по тази програма, колко общини, които са управлявани от кметове на БСП, на ДПС, на СДС.
За да е по-чист подходът, реших тези по-малките помощи, които са до 1000 и до 3000 лв. да не ги сложа в тази статистика, а само така наречените малко по-големи проекти, които са до 10 хил. лв. От тази статистика съм изчистил и всички кметове, които са издигнати от инициативни комитети, защото в някои от случаите може да са били подкрепени от една или друга политическа сила. Тук са само кметове, които е ясно, че са избрани примерно от БСП, от ГЕРБ или от ДПС.
Горе-долу знаете, че тези три партии имат равно количество кметове и равно количество общини, или поне със сигурност между БСП и ГЕРБ има едно равновесие на избраните кметове. Може да се очаква, че при подадени да речем 100 молби, половината са от единия тип кметове, а другата половина от другия тип кметове. Също така знаете, че има по-инициативни и по-малко инициативни кметове. Предполагам, че те равномерно са разпределени в политическите партии. Какъв е резултатът?
До 10 хил. лв. – 73 проекта – 39 за ГЕРБ, 7 за БСП, 3 за ДПС. Вярвате ли, че съотношението 6:1 е справедливо? Вярвате ли че съотношението 13:1 е справедливо?
Тъй като има още 47 допълнителни проекта до десет хиляди, които са отново класирани – ГЕРБ – 20, БСП – 6, ДПС – 1, СДС – 3. Вярвате ли, че е справедливо съотношението ГЕРБ – БСП 3:1, ГЕРБ – ДПС 20:1? Аз не вярвам. Не вярвам, че има някакви изключителни инициативни кметове от ГЕРБ, а другите, които са от другите общини и които са от други политически партии, не са такива. Според мен става дума за грубо прилагане на политически подход. Аз съм длъжен да Ви представя тази констатация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Курумбашев, много съм изненадана от Вашите коментари. Може би си спомняте дебата на тема ПУДООС през есента на 2009 г., може би си спомняте засекретените решения на Управителния съвет на ПУДООС, чрез които бяха разпределени над 800 млн. лв. Отворете списъците, защото ние ги качихме на страницата, а предишното правителство беше длъжно по закон да ги качи, и вижте за какво става въпрос, и кои общини са спечелили проекти за 800 млн. лв. Направете си труда! Над 90% от тези общини са съответно на предишната коалиция.
По отношение на тези малки проектчета, за които се захващате, не съм си правила труда да броя, нито сме влагали каквато и да е политика, защото Ви казвам, че това са образователни кампании – от един от ежедневниците си бяха направили труда да правят това преброяване и тяхната статистика показва, че 37% от проектите, които са финансирани в тази кампания, са на общини на ГЕРБ, останалите са на други кампании, което според мен, абсолютно отговоря горе-долу на картината. Тъй като вероятно сте си правили само този труд да преброите, ще Ви кажа – 2009 г. обявеният от Министерството на околната среда и водите, аналогичен конкурс през м. февруари и завършващ през м. октомври на стойност, не както сега 1 млн. 700 хил., а 4 млн. и 300 хил. лв., са одобрени 708 проекта, от които само 46 проекта – това са 6% на общини на ГЕРБ. Направете си Вие извода. (Реплика от народния представител Петър Курумбашев.)
Не е необходимо да политизирате. Тъй като са качени критериите на страницата на министерството, много се чудя защо задавате този въпрос. Явно е с някакъв политически оттенък, явно се опитвате някакъв шамар да ми ударите. Няма как да ми ударите шамар. Казах Ви – 37%, нормално. Не е нормално от почти 4 млн. и половина само 40 проекта да са на общини на ГЕРБ. Както виждате, никой не Ви е поставял въпроса. Смятам, че цифрите са по-говорещи от каквито и да е други коментари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря на министър Караджова за участието в днешния парламентарен контрол.
Поради приключване и изчерпване на времето приключваме парламентарния контрол.
Следващото пленарно заседание е в сряда, 9,00 ч., 1 юни 2011 г.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,35 ч.)

Председател: Цецка Цачева

Заместник-председатели: Анастас Анастасов
Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров
Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания