Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, понеделник, 25 юли 2011 г.
Открито в 12,17 ч.
25/07/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

(Председателят Анастас Анастасов дава 15 минути почивка поради липса на кворум след изтичане на 2 минути от обявеното за регистрация време.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Налице е кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми колеги, преди два дни светът бе потресен от кървавите терористични атентати в Норвегия. В правителствения квартал в Осло и на остров Ютьоя загинаха десетки невинни хора. Бруталното убийство вся ужас във всеки един от нас.
Присъединяваме се към всички държави, които остро и решително осъждат тероризма като грубо и недопустимо посегателство срещу демокрацията и съвременната цивилизация. За пореден път се убеждаваме, че заплахите от подобни прояви не трябва да бъдат подценявани. Безкомпромисната борба с тероризма изисква ежедневни общи усилия на институциите, на гражданското общество и на световната демократична общественост.
Нека в този тежък момент изразим нашата приятелска и човешка съпричастност към норвежкия народ, към близките и роднините на жертвите. Да почетем паметта на загиналите с една минута мълчание. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
Едно съобщение: на 22 юли 2011 г. с входящ № 107-00-8 в Народното събрание е постъпил Отчет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2010 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Процедура – заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, вицепремиер, господа министри, уважаеми колеги!
Уважаеми депутати от опозицията, днес е много важен ден за вас, но както видяхте, без нас едно заседание не можете да направите. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи и реплики от КБ.) Искате да сваляте правителство, а не можете да се съберете, да доведете хората си на работа дори и в този ден. За другите дни знаем. Дори и в този ден не можете да ги доведе на работа!
Две години вие се мъчихте да убедите и медиите, и нас, че проблемът с кворума в залата, е проблем на управляващите. Сега, чий проблем е?! Чий проблем е кворумът?! Всички трябва да работим – ето това е основното! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Най-важното и, надявам се, и вие да разберете в днешния ден, е, че най-лесно се пречи, много лесно можеш да пречиш. Трудно е да съградиш нещо, да направиш нещо. Дано това да ви е поука и да идвате на работа, а не само да получавате пари от бюджета.
Абсурдното в случая е, че точно вие, които 20 години създавахте организирана престъпност (реплики и възгласи от КБ.), създавахте кръгове и кръгчета на корупция, разваляхте държавността, съсипвахте я, сега искате ние да оправим това нещо за две години – това е абсурдното! Вие доведохте държавата до това положение. (Реплики от КБ.)
Колеги, наскоро четох в медиите, че един от техните лидери, те са много, казва, че БСП вече е готова да управлява държавата. Хора, вижте: лесно е да яхнеш едно конче (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) и да препускаш с него. Трудно е да го отгледаш, да го изправиш на крака, да започне да тича и тогава да го яхнеш. Имайте малко търпение. Изчакайте това конче, ние сме го изправили на крака, да започне да тича, и тогава бързайте да яхате кончето пак. През тези 20 години два пъти управлявахте държавата и двата пъти я смъкнахте на колене. Изчакайте малко, имайте търпение! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Процедура – заповядайте, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Уважаеми колега Анастасов, не стана ясно защо дадохте думата на колегата Велчев. Нямаше процедура.
Остро възразяваме срещу начина на водене, срещу начина, по който подкарвате това заседание.
Господин Анастасов, колега, отстъпи воденето на това заседание на някой друг. (Шум и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дневният ред за извънредното пленарно заседание на 25 юли 2011 г., което започна от 12,00 ч., е с точка единствена:
ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ЗА ПРОВАЛА НА ПОЛИТИКАТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД, ОТЛОЖЕНОТО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО, ПОЛИЦЕЙЩИНАТА И НАРУШАВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА.
Предложението, заедно с мотивиран Проект за решение, е внесено от 73-ма народни представители от Парламентарната група на Движението за права и свободи и Парламентарната група на Коалиция за България на 18 юли 2011 г., понеделник, в 13,58 ч.
Материалите са раздадени на групите в същия ден – понеделник, по 10 екземпляра, и на народните представители – в сряда, 27 ми 2011 г.
Уведомявам ви за времето на всяка една от парламентарните групи: Парламентарната група на ГЕРБ – общото време по чл. 48, ал. 2, е 40 минути; Коалиция за България – 25 минути; Движението за права и свободи – 24 минути; „Атака” – 21 минута; Синята коалиция – 20 минути; независими народни представители – 15 минути. Общо времето е 145 минути.
Постъпили писмени заявки: първи по време постъпиха от Корман Исмаилов, Димитър Чукарски и Тодор Великов, които заявиха желание да се изкажат. След това постъпиха и заявки от народните представители Яне Янев, Емил Василев, Георги Терзийски.
Съгласно правилника общото време е 15 минути, като за всеки един народен представител са определени 5 минути. Подобна ситуация имаше в предходен вот на гласуване. Тогава се разбрахте помежду си кой да се изкаже, ще ви помоля да направите същото и сега.
Процедура по начина на водене – заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми господин председателстващ, процедурата по начина на водене е към Вас и към председателката на Народното събрание госпожа Цачева. Категорично аз не съм съгласен с начина на водене. Трудно може с думи да бъде охарактеризирана дискриминацията, на която се подлагат народните представители от „Ред, законност и справедливост”. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Считам, че това поведение не е принципно, защото вие разместихте секторите в залата точно за да избегнете стълкновения, конфликти и контакти с ... (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ще Ви помоля да въдворите ред в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Вие разместихте секторите в залата, за да няма съприкосновения и евентуални конфликти между тези народни представители, които са от „Ред, законност и справедливост”, и тези, които се обявиха за независими от различни парламентарни групи. Сега, в момента, вие ни призовавате да се разберем как да разпределим крайно недостатъчното време на група от народни представители, които надвишават някои от парламентарните групи и получават по-малко време за участие.
Аз считам, че ние, като народни представители, които са останали верни на предизборната си позиция, които са останали верни на парламентарната група, която представляват, е редно да имаме самостоятелно време, в което да изразим своята позиция, която е позиция на избирателите ни. Мотивите за това са няколко.
Първо, ние продължаваме да изразяваме своята позиция последователно.
Второ, независимите народни представители, които са заявили участие към друга парламентарна група, е редно да получат време от тези парламентарни групи, към които са заявили участието си.
Трето, дори принципно независимите народни представители вече са повече от някои парламентарни групи и е редно времето, което имат, да бъде повече.
Затова настоявам парламентарната група или политическата група на „Ред, законност и справедливост” да има самостоятелно време за изказване. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за процедура, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа министри! Правя формално предложение за пряко излъчване по Българската национална телевизия и Българското национално радио на днешния парламентарен дебат по искания вот на недоверие срещу кабинета. Надявам се, че този път ще проявите повече кураж и няма да скриете дебатите от българските граждани, както направихте преди месец. Хората имат право да видят зле режисирания театър, който сте им приготвили, и циркаджийските номера, с които започнахте това пленарно заседание. Това е недостойно за българския парламент, това е недостойно за една парламентарна република. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Процедурата влиза във времето. (Весело оживление в ГЕРБ. Реплики от КБ.)
Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение от госпожа Манолова.
Гласували 188 народни представители: за 180, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Моля да се включат камерите и микрофоните.
Господин Терзийски, по повод на това, което поискахте, на 20 януари, по време на вота е разигравано същото упражнение. Досега можехте по принцип да предложите промяна на правилника. Но тогава председателстващият заседанието госпожа Цачева е предложила за решение от Народното събрание на всички заявили независими народни представители, които са поискали думата, и е гласувано решение, с което е прието да се даде по 5 минути време на всички, да се изкажат. Това е единственото, което мога да направя. Иначе правилникът е изричен и категоричен. Затова ще подложа това нещо на гласуване. Ако Народното събрание реши, ще реши.
Заповядайте за процедура, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Ще обърна два от микрофоните към залата, за да чува целият български народ как народните представители от ГЕРБ ме апострофират и се подиграват с парламентаризма на България. (Смях, оживление в ГЕРБ. Народният представител Емил Василев насочва два от микрофоните към пленарната зала.)
В момента се чува всичко по Българската национална телевизия (БНТ), така че продължавайте с наглото си и безпардонно поведение. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата.
Господин Василев, ако имате процедура, моля да я направите.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Моето процедурно предложение, господин председател, е тези 15 минути, които се предоставят за независими народни представители за участие в дебата, да се предоставят на народните представители от Политическа партия „Ред, законност и справедливост” (шум и реплики, възгласи от ГЕРБ), защото Политическа партия „Ред, законност и справедливост” е парламентарно представена политическа партия. Абсурд е нашето време, времето, което всъщност ни принадлежи, за да изразяваме волята на тези 200 000 души, които са гласували за РЗС, да бъде предоставено на ренегати и мръсници. (Шум и неодобрителни реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля Ви за подбор на думите, които използвате. Ще Ви лиша от възможността да се изказвате.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Моето мнение е, че след като тези хора са заявили принадлежност към други парламентарни групи – говоря за ренегатите, те са заявили принадлежност към други парламентарни групи и предоставят субсидията си на други парламентарни групи, редно е да ползват време за изказване на тези парламентарни групи, към които са заявили принадлежност.
Това е моето процедурно предложение. Моля да се гласува от залата 15-те минути за независими народни представители да се ползват от народните представители, заявили принадлежност към парламентарно представената партия „Ред, законност и справедливост”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Такова процедурно предложение няма как да бъде поставено на гласуване. Просто правилникът не го предвижда.
Подлагам на гласуване предложението на всички заявили независими народни представители желанието да се изкажат, да им се разреши това от народните представители в пленарното заседание.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): По колко време?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: По пет минути за всеки.
Гласували 177 народни представители: за 68, против 104, въздържали се 5.
Това предложение не е прието.
По повод на това, което преди малко казахте – за изказването на госпожа Манолова. В чл. 48, ал. 3, т. 3 изрично е посочено, че във времето на парламентарните групи влизат времето, за което народните представители от съответните парламентарни групи... (Шум и реплики от КБ.)
Вие слушате ли какво ви чета? Народните представители от съответните парламентарни групи са правили реплики или са вземали думата по процедурни въпроси, с изключение на тези, които се отнасят до начина на водене на заседанието. (Реплика от КБ.) Включена е.
Приключихме с процедурата.
За прегласуване – господин Терзийски, заповядайте.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Господин председател, моля да подложите на прегласуване предложението всички народни представители, които са независими, да имат по пет минути за изказване – от тези, които са заявили до момента желание за участие. (Шум и реплики.)
Апелирам колегите народни представители да постъпят отговорно и принципно, защото днешният вот очаква да чуе различни мнения и различни позиции. Редно е да се чуят позициите и на една парламентарно представена партия, каквато е „Ред, законност и справедливост”, а не само на независимите народни представители, които са напуснали своите парламентарни партии. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на прегласуване предложението.
Гласували 183 народни представители: за 77, против 100, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, процедурата ми е по начина на водене и тълкуването на правилника.
Ако приемем това, което Вие казвате, без да са открити дебатите – което Вие трябва да направите в даден момент и тогава да се засича времето – то независимите вече останаха с 12 минути. (Реплики от ГЕРБ.) Да, аз знам, че управляващите искате да няма дебати и ако може всичко друго да не се коментира.
Тълкуването на правилника дава време на парламентарните групи за участие в дебатите и след откриването на дебатите и процедурите, и изказванията се засичат като време. Иначе сега излиза, че на шест, седем заявили се независими депутати им остават 12 минути. На другите групи – времето също.
Ако трябва развалете пак кворума, както го направихте, защото явно не искате да има сериозна дискусия в парламента.
Така че моля да преосмислите това тълкуване и да засечете времето след откриването на дебатите, което Вие трябва да обявите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Добре. Благодаря.
Така да бъде.
От името на вносителите на вота. (Реплики отляво.)
Нали първо трябва да мотивирате вота?
Господин Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Ще ви представя мотивите на Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основни човешки права.
Проектът е подписан от 74 народни представители, което покрива изискванията на чл. 89, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Уважаеми госпожи и господа! Убеден съм, съзнавате го и вие, че силата на този собствено вот не остава при формалните му основания и далеч не се изчерпва с политическите ресурси на вносителите, нито на тези, които биха го подкрепили. Онова, което естествено ви притеснява, и това го показа началото на заседанието, е неоспоримият факт, че вотът се пренася в пленарната зала на законодателния орган, за да постави на дебати реалното усещане на българските граждани за влошена демократична среда през последните две години.
При този вот вие нямате проблем само с ДПС и БСП, нито със Синята коалиция или РЗС, които заявиха, че ще подкрепят вота на недоверие. Вие имате проблем с кризата на доверието в управлението. Мотивите на вота се споделят и от българските граждани, които не са били избиратели на тези изброени партии. (Реплики от ГЕРБ.) Няма начин да не сте наясно с това. По тази причина ще трябва да се съгласите, че вотът вече е успешен дори преди да е разискван и гласуван, освен ако не сте толкова наивни да смятате, че успехът на един вот се измерва непременно с падането на кабинета. (Реплики от ГЕРБ.) Това вероятно няма да се случи, защото паниката ви прояви достлука с „Атака”.
Всъщност изясненият профил на властта е вторият успех на вота. Стана ясно защо на 5 юли 2009 г. избрахте не ценностите на християндемокрацията, не формата на ЕНП, а съюза с крайния национализъм. След изборите на 5 юли 2009 г. явно идеята ви е била да наложите един порочен модел на властта, при който необходимостта от силно управление в условия на криза се подмени с антидемократичния принцип на силовото управление.
Политиката на правителството се характеризира с остър дефицит на компетентност, с тотална неспособност да се продуцират адекватни консенсусни решения. Налице е отчаян опит експертно-политическите дефицити на управлението да бъдат компенсирани с медийно преекспониране на харизматичните ресурси на персоната на министър-председателя. Той с охота прие тази роля, но няма как да се постави по-високо от механизмите на функциониране на правовата държава и на гражданското общество като самодостатъчен регулатор на обществените отношения. За успешното управление само харизма и само дори политическа воля не стигат.
И понеже изразът „трайна политическа воля” се чете и в доклада на Европейската комисия и вие с охота ни го представяте едва ли не като неоспорим елатив на комисията за управлението ви, ние ще припомним, че акцентът в доклада на Европейската комисия не е върху трайната политическа воля, а върху последващия израз, че тази воля не е довела до забележими, съществени резултати. (Реплики от ГЕРБ.)
Това е акцентът в оценката на Европейската комисия и точно по тази причина докладът на Европейската комисия не ви е аргумент против вота на недоверие – тъкмо обратното, още един неоспорим аргумент е за вота на недоверие.
Все повече български граждани са наясно, че успешното управление на страната е преди всичко въпрос на интелектуално усилие, все повече български граждани вече са наясно, че политическа воля без компетентност не води до – по езика на Европейската комисия, съществени резултати, все повече български граждани правят разликата между мерака за власт и моженето. Точно затова, уважаеми госпожи и господа, е и този вот на недоверие.
Кабинетът се провали в политиката на противодействие на корупцията, организираната престъпност и установяването на ефективна правоохранителна и правораздавателна система. Най-тежкият резултат от този провал е отложеното за неопределено време членство в Шенген и не залъгвайте българските граждани с идеята за поетапно включване към Шенгенското пространство.
Вместо да се ограничи, контрабандата се разраства, което нанася огромни щети на приходната част на бюджета и се явява силно криминогенен фактор. В доклада на Европол за 2011 г. има тежки констатации за организираната престъпност и контрабандата, които нанасят удар върху авторитета на България като страна – член на Европейския съюз. По тази причина правителството не е в състояние да обезпечи нормалното функциониране на много важни социални системи и затова цената на провалената политика се плаща от българските граждани.
Зад паравана на противодействието на престъпността и корупцията по безпрецедентен начин ескалира полицейщината, която освен използването на силовите структури на властта за тясно партийните цели на ГЕРБ има още една уродлива изява – полицейското насилие, арестите на невинни български граждани, среднощните нахлувания в домовете им, нанасянето на побой в Кърджали, Търговище, Горна Оряховица, Благоевград, Смолян, Пазарджик и къде ли още не, са само още една илюстрация на една политика, която вместо да защитава човешките права, води до грубото им погазване.
Уважаеми господин вицепремиер, полицейщината не се изчерпва с проявите на полицейско насилие. Това е едно доста по-широко понятие, което кореспондира на първо място с манталитета на властта. И в други държави има случаи на полицейско насилие, но вашите колеги се разграничават от проявите на полицейско насилие, докато България има проблем с политическото покровителство на полицейско насилие, което хвърля съмнение върху десетките хиляди полицаи, които добросъвестно изпълняват своите задължения. Нашият вот не е срещу десетките хиляди честни полицаи, които изпълняват много тежка своя задача, нашият вот на недоверие е срещу политическото ръководство на МВР и срещу кабинета заради тази провалена политика.
Специалните разузнавателни средства – безпрецедентен ръст от 5988 през 2008 г. на близо 16 000 през 2010 г. За какво са?! Не са годни доказателства в съда, следователно се използват за политическо преследване на опонентите. Онова, в което сте най-уязвими, е опитът ви да подчините независимата съдебна власт на персоналната си воля. Така се дискредитира и основополагащият принцип за разделението на властите. Това е може би онова, което ще бъде с най-тежки последици за по-нататъшното нормално развитие на демократичния процес в страната. (Реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Всичко това превръща и без това вредното управление на ГЕРБ в откровено опасно за демократичното развитие на европейска България – отговорността за това е на кабинета. Единственият начин да бъдат спрени тези опасни тенденции и да се предотврати още по-дълбока криза...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН: ...на взаимодействието между властите и на конституционния ред в България е Четиридесет и първото Народно събрание на Република България да гласува вот на недоверие на правителството с министър-председател Бойко Борисов и да се даде шанс на Република България и на българските граждани след предсрочни избори да бъдат управлявани от едно ново демократично правителство, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Една минута говорите повече, господин Местан, ще Ви изключа микрофона.
ЛЮТВИ МЕСТАН: ...алтернатива на сегашното еднолично управление на страната. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Друг от името на вносителите?
Откривам разискванията.
Господин Ципов, заповядайте за изказване.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи, уважаеми дами и господа министри! Бих искал да заявя ясно от тази трибуна, че този вот на недоверие, който дискутираме днес, няма да бъде успешен. Това е така, защото се внася от представители на политически сили, при управлението на които секторът „Сигурност” се реформира толкова пъти и толкова разнопосочно, че всички български граждани усетиха на гърба си неспособността да се противодейства реално на престъпността, а това доведе до такава несигурност за живота, за собствеността и за спокойствието на населението, че обикновеният човек всеки ден се събуждаше със страха по какъв начин сам да се справи с оцеляването си, тъй като държавата не показваше абсолютно никаква способност да се противопостави на престъпния контингент.
Жалко е, уважаеми колеги от опозицията, точно вие да говорите за провала на това правителство и този министър в противодействието на корупцията и престъпността, защото именно поради явните ви неуспехи на политиките в тази сфера загубихте убедително изборите 2009 г.
Всъщност, прочитайки мотивите ви, останах с усещането, че при изготвянето им сте си спомнили за всички негативни явления като: поръчкови убийства, отвличания, ширеща се корупция на всички нива, абсолютно нежелание от нашите евроатлантически партньори да си сътрудничат с вас в определени периоди и множество други подобни такива примери, които съпътстваха управлението на сектора „Сигурност” на едно друго правителство и едни други министри на вътрешните работи.
В началото на мотивите си говорите за установяване на едноличен режим на премиера Борисов, а забравяте как един триумвират решаваше всичко, което трябваше да се случи в тази държава въз основа на постигнатите абсолютно неясни за обществото договорки. Политическа партия ГЕРБ и нейният лидер господин Борисов след изборите през 2009 г. поеха цялата отговорност и целия риск да съставят правителство на малцинството, именно защото обществеността беше отвратена от това, което наблюдаваше дотогава.
Твърде кратка е паметта ви, дами и господа, а още по-лошо е, че си мислите, че българският народ вече не помни какво бе вашето управление. Искам да ви уверя, че това не е така, напротив, всички помнят как само за да сте на власт, се съгласихте на абсолютно безпринципна коалиция, при това, забележете, с вашите политически опоненти.
Бих искал да обърна внимание на няколко от темите, които сте посочили в мотивите ви, а именно провалът, както го наричате вие, в реформата на системата на МВР, липсата на политика за противодействие на престъпността и резултатът от това – отложеното членство в Шенгенското пространство.
Уважаеми дами и господа, ГЕРБ дойде на власт с ясната визия каква реформа следва да извърши в сферата на сигурността и тази визия беше отразена в предизборната програма на партията.
Какво заварихме? През периода на предишното управление станахме свидетели на поредица инициативи за реформи, които бяха абсолютно противоречиви по своята същност. Първоначално в структурата на Министерството на вътрешните работи се създадоха национални служби, в тях – главни дирекции, а в тях – дирекции по направление за дейност. Този модел просъществува твърде кратък период от време и поради създадените управленски и организационни трудности отново се започна неговото преработване. Създадоха се главни дирекции, областните дирекции на полицията загубиха самостоятелния си статут като юридически лица. При тази реформа се увеличи безпричинно и броят на административните дирекции на министерството при същата численост на състава.
С поемане на управлението от правителството на ГЕРБ акцентът се постави върху предстоящото влизане в Шенгенската общност, изпълнение на препоръките в докладите по механизма за сътрудничество и оценка и произтичащите ангажименти за българската страна от това. Това обуслови и необходимостта да бъде повишена ефективността при изпълнение на законоустановените задачи и дейности в тази сфера.
На принципна основа бе разработена цяла визия за реформи.
На първо място се премахна дублирането на функциите между министерството и ДАНС – нещо, което бе препоръчано и от нашите партньори от Европейската комисия и държавите членки. Възстанови се Главната дирекция „Борба с организираната престъпност” и с извеждането й като самостоятелна главна дирекция се постигна ясна диференциация с останалите оперативно-издирвателни служби. Практиката показа, че тази промяна е в правилна посока, за да се води една ефективна борба с организираната престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, което бе сред заявените приоритети на България.
Със закриването на Министерството на извънредните ситуации неговите дейности, функции и структури преминаха към МВР, като по този начин се осигури достъп на гражданите до службите за спешно реагиране, без да се допусне преустановяване на дейността по защита при бедствия. На основните звена на МВР се възстанови статутът на юридически лица като предпоставка за разширяване на оперативната им самостоятелност и възможностите за вземане на решения и делегиране на отговорности на ръководителите им.
С промените в Закона за МВР от миналата година и правилника за неговото прилагане от началото на тази година бяха направени съществени изменения, насочени към подобряване на координацията между двете главни дирекции „Пожарна безопасност и спасяване” и „Гражданска защита” към повишаване ефективността на полицейското разследване и оптимизиране на работата на специализираните административни дирекции. На практика бяха обединени двете главни дирекции в една дирекция, с която се премахна дублирането на отделни функции между тях, редуцира се администрацията и се получи значително подобряване на организацията на работа чрез оптимизиране на времето за реакция на новата структура. Това доведе и до намаляване на разходите за извънредни ситуации както по отношение на ангажираната техника, така и по отношение на човешките ресурси.
Закрита бе Главна дирекция „Досъдебно производство”, като разследващите полицаи бяха назначени в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и Криминална полиция. С тези изменения и с промените в НПК се постигна подобряване на взаимодействието между разследващите полицаи и оперативните структури и се оптимизира процесът по извършване на действия по разследване. Това бе отчетено като стъпка в правилната посока и в доклада на Европейската комисия от миналата седмица.
Тук трябва да се посочи, че за малко повече от година бяха изготвени и приети всички нормативни актове за обезпечаване на присъединяването на България към Шенген – нещо, което вие не успяхте да направите за цял мандат. За този период парламентът, освен промени в Закона за МВР, прие съществени промени в Закона за българските лични документи, в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, в Закона за чужденците в Република България и в новия Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, чрез които да се отговори на европейските изисквания.
Затова, дами и господа, в крайна сметка обективна оценка на тази реформа ще дадат нашите евроатлантически партньори и българските граждани.
Ще се спра накратко и на въпросите за Шенген. България трябваше да усвои 161 млн. евро. До началото на 2009 г., всъщност до средата на 2009 г., бяха усвоени едва 33 милиона, дами и господа! А останалите – до началото на 2010 г.
Тук искам да направя едно сравнение. Усвоените средства от МВР в рамките на Програма ФАР за периода 1999-2009 г. са едва в размер на 72 милиона, а само през първите девет месеца от управлението на новото правителство по инструмента „Шенген” се усвоиха над 97 млн. евро, а общата сума на разплатените до края на 2010 г. европейски средства са 129 млн. 640 хиляди.
Република България изпрати на Европейската комисия окончателен доклад за изпълнението на нашите ангажименти по този инструмент. Окончателната сума на допустимите разходи, декларирани пред Европейската комисия след всички проверки от страна на сертифициращия и одитния орган, представлява 99,45% от цялата сума, отпусната на България за финансиране по Шенген.
Следва да се отбележи, че именно благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия и отпускането на бюджетните средства България успя да покрие технически критерии, свързани с условията на Шенгенското споразумение, което е отчетно и при оценката на Европейския парламент за техническата готовност на страната във връзка с присъединяването към Шенгенското пространство. Тук трябва да се отбележи, че вече има и съответните сигнали от държавите членки за присъединяването ни още наесен, което потвърди обстоятелството, че колкото и да се желае от някои, няма да има обвързване между темите „Шенген” и „Механизъм за сътрудничество и оценка”.
Тук е мястото да се напомни за паниката, която беше обхванала предишните управляващи, за потенциалното налагане на една предпазна клауза в края на 2006 г.
Бих искал да маркирам накрая въпроса и с новите документи за самоличност, по които се справихте толкова добре, уважаеми колеги от опозицията, че не само не започнахме да ги издаваме през 2007 г., каквото беше европейското изискване, а благодарение на вашите действия, или по-точно бездействия, се създадоха огромни затруднения на обикновения българин при издаването им.
В заключение искам да призова всички колеги в залата, които имат способността да погледнат обективно на свършеното през последните две години в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, да гласуват „против” този вот на недоверие. Защото всъщност това е волята и на вашите избиратели, тъй като те не желаят да се върнат онези времена на несигурност, в които престъпният контингент респектираше държавата, а не обратното и в които нямаше реална борба срещу престъпността, а създаване на условия и предпоставки за нейното процъфтяване. (Ръкопляскания и викове: „Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Исмаилов, заповядайте за изказване.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители, дами и господа! Заровили глави в политическата конюнктура, вече почти забравили и загърбили дебата от предишния вот на недоверие, сме изострили сетивата си за настоящата постановка от жанра на класическия политически сблъсък. Сега обаче изборите са още по-близо и мераците за власт – още по-силни, което от своя страна изважда на показ теснопартийните тактики, чиито цели са много встрани от проблемите, посочени в мотивите на настоящия вот.
Подобен вот за провал на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред би бил адекватен към всеки един кабинет, управлявал страната в годините на прехода, от 10 ноември до наши дни. Защото в основата на натрупаните и сложни за кардинално разрешаване, дори и в днешно време, проблеми в сектора за сигурност стоят фигурите, схемите и разработките на елементи от бившата Държавна сигурност.
Точно тук се натъкваме на един от парадоксите на настоящия вот, а именно, че бивши щатни и нещатни сътрудници на Държавна сигурност внасят вот на недоверие. Тоест търсят сметка за нерешените и натрупани във времето проблеми, без да отговорят пред обществото на въпроси като:
Как се създаде и укрепна организираната престъпност и контрабандата в страната, такава каквато е, и ролята на ДС?
Как се развиха корупцията и търговията с влияние, включително и в съдебната система, такива каквито са, и ролята на ДС?
Как икономическата престъпност влезе в симбиоза с политическите кабинети и доведе до бързото обогатяване на видни представители на политическите елити и ролята на ДС за това? И така нататък, и така нататък!
Парадоксът обаче се разширява с факта, че редом до бившите сътрудници на Държавна сигурност, подкрепящи настоящия вот на недоверие, се нареждат и представителите на така наречените традиционни десни партии, които много добре би трябвало да знаят отговорите на гореспоменатите въпроси.
Вторият от политическа гледна точка парадокс се състои в това, че подписалият под номер едно вносител търси сметка на правителството за несправяне с корупцията по високите етажи на властта и търговията с влияние, когато самият той, изглежда засега успешно, легитимира политическите хонорари, за който единствената разлика между нещата, които политиците правят под масата, и тези – над масата, са платените 10% – данък, и 20% – ДДС.
Тук усещам неудобството на подписалия се под номер две от вносителите. Но какво пък толкова? – Казват, че политиката, освен всичко друго, е изкуство на компромиса, а предизборно той ни е все по-необходим.
Спомням си времето точно след последните избори, когато вносителят под № 1 в момент на откровение заяви, цитирам: „Ако бяхме получили трети мандат на власт, с нас щеше да е свършено като партия.” Сега самият той внушава нуждата от предсрочни избори и едно ново демократично правителство като алтернатива на настоящето еднолично и силово управление – какъв фарс!
Преминавайки към проблемите на един от най-тежките сектори и неговото управление, нещата са ясни за мнозинството образовани и информирани граждани. Проблемите и критиките към правосъдието и вътрешния ред в страната продължават по една много тривиална причина – през всичките тези години на прехода системите на правосъдието и вътрешната сигурност не позволяваха да бъдат реформирани отвътре, за съжаление не е налице желаният напредък и при сегашното управление. Страната продължава да се задъхва от корупция. Макар и по-невидима, организираната престъпност e все така силна в контактите си с органи и представители на държавната власт. Битовата престъпност е особен бич в ситуация на висока безработица и криза. Ниската ефективност при разкриването на нападения, водени от етно-религиозна омраза и расизъм, е факт. Слабото представителство на етническите и религиозните малцинствени групи в йерархията и в структурите на МВР, както и липсата на нарочна политика и стратегия за управление на различията навежда на мисълта за наличието на институционална дискриминация.
При много от опитите за противодействие на горните престъпни явления от страна на органите по места стават видни недостатъчната подготовка и обучение на личния състав и злоупотребата със служебно положение и власт. Не са малко и случаите на полицейско насилие, където само адекватните контролни действия на ръководството и прокуратурата могат да гарантират законността и справедливостта.
Видно е, че все още органите на реда не успяват да получат доверието и уважението на гражданите, които би трябвало да имат.
В заключение, бих желал да обърна вашето внимание върху следното. Преди още да бъдат формулирани мотивите за настоящия вот, вносителите прибързаха да пришият Партия „Атака” към ревера на управляващите с цел по-бързо да ги дискредитират и ерозират.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, не беше отдавна времето, когато с ентусиазъм и пламък аплодирахте злословенето наляво-надясно на лидерите на „Атака” от тази висока трибуна. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин Исмаилов.
КОРМАН ИСМАИЛОВ: След Батак и софийската джамия обаче посипахме главите си с пепел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, моля Ви да приключвате с изказването си.
Благодаря.
Реплики?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Кой те изучи, бе, господин Исмаилов?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Няма реплики.
За изказване – народният представител Яне Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днешният вот на недоверие, ако бяхме демократична и правова държава, не би следвало да се провежда днес, а трябваше да се случи далеч преди днешния ден – тогава, когато партия „Ред, законност и справедливост” показа незаконни доходи в размер на 1 млн. лв. на министъра на вътрешните работи чрез придобиване на шест апартамента. Оттогава до днес министърът на вътрешните работи не е показал по категоричен начин, че това обвинение не е такова, каквото той се опитва да внушава, прехвърляйки отговорността на своите тъст и тъща.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Това са манипулации! Не лъжете!
ЯНЕ ЯНЕВ: Не може за министъра на вътрешните работи, за който са показани документи, нотариални актове, направена е проверка на тъста и тъщата, в крайна сметка да няма никакъв отговор. Ние считаме, че ако бяхме нормална държава, министърът трябваше по нормален начин да подаде оставка и да се оттегли достойно, както правят неговите колеги в други европейски страни.
Ако трябва обаче на този вот да правим оценка на свършеното от министъра и на състоянието на Министерството на вътрешните работи и като цяло на системата за национална сигурност, трябва да кажем, че дори и премиерът Бойко Борисов не иска да даде оценка за тази система, защото не смее, защото вижда, че в системата на Министерството на вътрешните работи има един плъх, който прегризва всякакви връзки и по вертикала, и по хоризонтала на юридическото управление на системата. Правят се безобразия, които нямат аналог за последните двадесет години. И министър-председателят според нас не е в състояние да предприеме действия, дори да сложи капан за този плъх, който разяжда системата. Той напредва и ние сме убедени, че ако остане вътре в системата, в къщата на ГЕРБ до изборите, може да се окаже, че стопанинът няма да се справи с този плъх, а плъхът ще изяде стопанина. (Оживление.)
Уважаеми дами и господа, затова ние считаме, че откакто министър Цветанов е на власт, Министерството на вътрешните работи има различна абревиатура и това е абревиатурата (разгъва много дълъг плакат): „Мракобесие, Война с гражданите, Резултати – нулеви”. (Шум, оживление, смях.)
Защо са нулеви резултатите, уважаеми дами и господа? Тук са всички операции: „Автоджамбазите”, „Акцизите”, „Амфетамините”, „Апашите” и какви ли не цецовизации! (Шум, смях, реплики.) В крайна сметка се стига до това, което в момента търпят българските граждани. (Силен шум и тропане по банките от ГЕРБ.) Зрелищни грабежи, неразкрити убийства – толкова е дълъг списъкът, уважаеми дами и господа, откакто Цветан Цветанов управлява министерството и прави безобразия, че не може да бъде събран! (Заместник-председателят Павел Шопов слиза от трибуната и вдига високо плаката. Шум и реплики.)
Затова ние апелираме: ако има малко отговорни останали фактори в ГЕРБ, да направят всичко възможно... (силен шум и тропане по банките от ГЕРБ), да се случи това, което отдавна трябваше да стане: министърът на вътрешните работи незабавно да бъде отстранен! Защото ще се окаже след кратък период от време, че министърът на вътрешните работи не се е занимавал в МВР с нищо друго, освен с груб лобизъм, шантаж и политически рекет на бизнесмени, които не са удобни на днешната власт. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Господин Бисеров, заповядайте за изказване, ако желаете.
Изказвания, уважаеми колеги? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Подадени са заявки от ДПС от господин Христо Бисеров, господин Йордан Цонев, господин Тунчер Кърджалиев. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Има ли изказвания от Синята коалиция? Господин Мартин Димитров? Добре, по-късно.
Аз ще чакам още 30 секунди и ще приключа дебата.
Господин Цонев, заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Ще се изкажа, като виждам, че никой не иска да се изкаже.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа министри! Провалът на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред има различни измерения, има и много последици, като започнем от отложеното членство в Шенген, минем през това, че бяха прогонени чуждите инвеститори от България и влошена бизнес средата и в крайна сметка стигнем до бюджета. Според мен най-тежкият погром от провала на тази политика беше нанесен именно върху бюджета на страната. Толкова повече, че в условията на много тежка финансово-икономическа криза бюджетът се превръща от основен фактор, основен разпределител и регулатор на обществено-икономическите отношения, в условията на такава криза бюджетът се превръща в най-главния инструмент за излизане от кризата.
Системите за сигурност имат двупосочна връзка с бюджета. От една страна, те са голям бенефициент на обществени средства. От друга страна, те самите с функциите си са призвани да осигуряват стабилността на приходната част на бюджета. Аз ще се опитам да направя този анализ пред вас, защото смятам, че това е много важно за българските граждани, а си мисля, че е важно и за вас като управляващи.
Системите за сигурност са най-голям бенефициент от всички останали органи на държавното управление. За миналата 2010 г., ще си позволя – отварям една скоба, господин вицепремиер – да интерпретирам данните от отчета за бюджета за 2010 г., който е внесен от Вас в Народното събрание, тъй като през изтеклите няколко седмици се размениха два доклада на една неправителствена организация и контрадоклад на Вашите експерти от МВР, където се оспорваше цената на осигуряването на ред и сигурност в страната. Затова аз ще използвам само данните от Бюджет 2010 г.
Един милиард петстотин и тридесет милиона са разходите на бюджета на страната за системите и органите, които осигуряват вътрешния ред и сигурността в страната. Аз ще бъда коректен, господин вицепремиер, и ще извадя от тази сума 220 милиона, които са разходи, направени еднократно по инструмента Шенген, но и оставащите 1 млрд. 310 милиона са абсолютен рекорд в най-новата история на България по разходи за този сектор. В това отношение ние се нареждаме на първо място. За 2010 г. сме дори пред Кипър – една страна, която е в перманентен военен конфликт и наистина трябва да отделя много средства за сигурността си. Нямам време да Ви правя анализ и на съотношението на тези разходи към брутния вътрешен продукт. Това е повече от 2,85%, много повече от средното за Европа. И към общите разходи повече от 5% е това равнище, което доказва, че Вие консумирате огромен бюджетен ресурс за това, което трябва да свършите, а всъщност не го свършвате.
Дори бюджетът само на МВР – над 1 милиард, също държи рекорд в последните 20 години по обем на ползвани публични средства. И също е на едно от първите места в Европа, може би първите две места по разходи за полицейска дейност.
Ще дам още два-три примера в тази посока, за да не си помислите, че си служа с голословни факти.
Първо, разходите за Академията на МВР са повече, отколкото са разходите на университетски колос като УНСС. Разходите за институтите на МВР са повече от разходите на Българска академия на науките. Горко й на тази страна, която дава повече пари за полиция, отколкото за образование.
Общо секторът консумира повече, отколкото е прекият данъчен резултат от облагането на цялата българска икономика – 1 млрд. 242 млн. лв. е приходът от корпоративния данък за миналата година. Деветдесет милиона по-малко, отколкото консумира целият сектор. Това всеки икономист ще Ви го преведе като изключително недалновидна финансова и бюджетна политика.
Нека да погледнем обаче каква е обратната връзка – какво успя с функцията си министерството и останалите органи да осигури към приходната част на бюджета? Ноторно известен факт е, че от началото на Вашето управление контрабандата е стигнала до неописуеми размери в страната. Не е нужно дори да се прави анализ, въпреки че аз ще направя такъв, достатъчно е само да вземем изтеклите разговори през специалните разузнавателни средства, за да видим, че тази контрабанда е покровителствана от най-високо място в ГЕРБ и в правителството. Как искате при тази ситуация резултатите от данък добавена стойност, от акцизи да бъдат добри? Как искате фискът да не губи такива огромни средства при тази ситуация?
От началото на управлението на ГЕРБ милиард и половина по-малко са приходите от ДДС. И да не се заблуждават икономистите и финансистите – това не се дължи само на влиянието на кризата. В никакъв случай. Ако имах времето, бих Ви направил много подробен анализ, за да видите, че влиянието на кризата, промяната в структурата на брутния вътрешен продукт по никакъв начин не могат да намалят с милиард и половина приходите. Напротив, по-внимателният анализ показва, че възстановеният ДДС вследствие на износа е над 63-64% за миналата година.
Вие не можахте да схванете, че крупните финансови измами, а именно източването на ДДС, след влизането ни в Европейския съюз имат съвсем друга характеристика. Те не се основават вече на така наречените вериги по източване на ДДС, а си служат с фалшив реекспорт на базата вътрешно-общностните доставки. И там трябваше да насочите своите удари. Няма абсолютно никакви действия в тази посока. Нещо повече – има разминаване от данните за нашия износ с вноса в съответните държави. Само един пример ще дам и спирам с анализа на ДДС. Горивата, износът на горива през миналата година се е увеличил от 1 млрд. 200 милиона на 1 млрд. 800 млн. лв. Знаете ли защо? Защото горивата в България се произвеждат. Или може би от много ниска себестойност, та в съседните страни, където ги изнасяме, се избиват да ги търсят? Тези горива са конкурентоспособни?
Дебатът за себестойността на горивата в България трябваше да Ви подскаже, защото самите производители доказаха висока себестойност, че те са неконкурентоспособни на пазара, за който се говори, че се изнасят. Това е пряко източване и на акциз, и на ДДС и може би моите колеги след това ще Ви говорят за контрабандата с цигари, аз не искам да се спирам на нея. В самия отчет, който Вие сте направили за изпълнението на бюджета – там, където говорите за акцизите, говорите, че именно възстановеният акциз е причина за намалелите постъпления от акциз с 277 милиона за миналата година.
Господин вицепремиер, дами и господа народни представители от мнозинството, сумарният ефект от това, че не можахте да противодействате на крупните финансови престъпления, на контрабандата, нещо повече – има данни, че видни представители на правителството се занимават с това и че ръководят тази контрабанда – сумарният ефект за страната е по-голям, отколкото е себестойността на обещаните от Вас за изграждане магистрали. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Има думата за изказване господин Мартин Димитров.
Заповядайте.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин председател, господа и дами министри, уважаеми дами и господа! От самото създаване на правителството ние обещахме честно отношение – когато се правят добри неща, да ги подкрепяме, когато се правят грешки, да ги вадим на бял свят по категоричен начин. И ще ви дам пример, за да докажа тази обективност.
Когато преди около месец имаше вот на недоверие за икономическата политика, макар че не беше приета нашата антикризисна програма, ние не го подкрепихме. Първо, защото БСП носи отговорността за това, че не взе мерки в началото на кризата. И второ, защото нашите фискални предложения за стабилност в крайна сметка бяха подкрепени от Дянков и от Борисов и станаха факт. Те са причината сега много хора да се хвалят за повишаване на кредитния рейтинг на България, те са потенциална причина утре „Стандарт енд Пуърс” да подобри кредитния рейтинг на България. Те са потенциална причина утре да паднат лихвите за българските граждани. И това е пример за успешна политика.
Когато обаче говорим за сектор сигурност, проблемите започнаха да се натрупват. И не очаквайте от нас да премълчим, както не сме го правили, когато подобни проблеми създаваха най-вече Румен Петков, а след него и Михаил Миков.
Ще говоря като един от мнозинството български граждани, които искат да живеят в свободна и демократична държава. Преди 20 години повечето българи поискахме управление, което да гарантира правата на гражданите! Поискахме тоталното следене и подслушване да останат в историята! (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Поискахме милиционерщината да си отиде, защото за всеки от нас основна ценност е свободата!
През годините демократично мислещите хора гласуваха различно. Някои повярваха на нови политически проекти, други останахме верни на традиционния носител на десните ценности – СДС и Синята коалиция. Независимо кой как е гласувал, мнозинството българи си оставаме хора с общи ценности и все още искаме България да е свободна и демократична държава!
Ние не искаме да ни управляват бившите комунисти от БСП, но и не искаме десните политици да управляват по същия начин, както бившите комунисти от БСП, защото за нас ценностите в политиката са важни!
Министър Цветан Цветанов започна да се отдалечава от нашите ценности – свобода, неприкосновеност на личния живот, прозрачност в управлението. Полицейщината започна да се връща навсякъде. Понякога полицията прави грешки и тя трябва да се научи да се извинява чрез нейния министър. Министър Цветанов можеше да се извини, че нарече пред парламента лекарите от Горна Оряховица „убийци”. Министър Цветанов можеше да се извини, че полицията преби невинно семейство в Кърджали. Министър Цветанов можеше да се извини, че подслушванията стават все повече и все по-безконтролни.
Вместо това, министър Цветанов започна да ни убеждава, че това е нормална полицейска работа – нещо, което ние от Синята коалиция категорично не можем да приемем. Това обаче противопостави на нашите ценности. Това е неприемливо спрямо нашите ценности!
Ние го подкрепяхме в борбата срещу престъпниците, но искахме това да стане по правилата – със спазване на законите, с разделение на властите, с уважение към свободата на личността!
Не можем да разберем назначението на знаков представител на БСП – Петко Сертов, за борба с корупцията! Ами той е точно толкова знаков, колкото Румен Петков! Може ли той да е вашият борец с корупцията, уважаеми колеги от ГЕРБ?!
Не можем да разберем партизанския начин, по който бяха направени назначения във Висшия съдебен съвет – през независими народни представители, но е ясно, че предложението тръгна от ГЕРБ. Така правеше БСП! Точно по този начин правеше назначенията, колеги, във Висшия съдебен съвет! Точно така действаше БСП!
Ние подкрепяме този вот на недоверие и ще гласуваме „за” не защото ще падне правителството. Напротив, няма да допуснем служебен мандат и служебно правителство на Първанов! А защото трябва да бъдат взети спешни мерки!
Сега ще ви прочета в кратък вид как изглеждат тези мерки:
- СДС очаква правителството след този вот (не тук да има емоции и политиканстване, а конкретни предложения) да представи „пътна карта” на дълго отлаганата модернизация на Министерството на вътрешните работи. Това трябва да стане в най-кратки срокове.
- На следващо място, ограничаване на приложението на специални разузнавателни средства, така че те да бъдат насочени срещу мафията и организираната престъпност, а не срещу гражданите!
- На трето място, намаляване наполовина на бюджета за подслушване, като разликата да отиде за финансиране на проекти в културата.
- На следващо място, отстраняване на всички знакови кадри на БСП от управлението в сектор сигурност, включително на споменатия Петко Сертов, включително всички знакови хора от БСП, които вие от ГЕРБ държите!
- На следващо място, специални мерки за справяне с контрабандата на цигари, която стана видима, колеги.
Господин министър, аз не съм пушач, но по пазарите и мен ме преследват и ми предлагат контрабандни цигари.
- Истинско реформиране на съдебната система, включително избор на нов Висш съдебен съвет по прозрачен и отговорен начин!
Зад тези мерки ние и сега сме готови категорично да застанем, защото вярваме в промяната, вярваме в доброто! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от СК.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики?
Реплика – заповядайте, господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Уважаеми господин Димитров, моята реплика е по повод една несъвместимост в това, което казахте, с парламентарните процедури и правила.
Вие казахте, че ще гласувате, подкрепяйки вота на недоверие. От друга страна, запазихте активната си позиция, казвайки, че няма да допуснете правителството да падне.
Не може с поведението си, натискайки пулта, гласувайки „за” този вот, да изпълните двете функции заедно.
Искам да ви помоля наистина да бъдете наясно със себе си, да заемете категорична позиция и да кажете – вие искате това правителство да си отиде, защото то се е провалило в системата за сигурността, или вие страдате, че това правителство първо успя да приеме Стратегия за национална сигурност след тази, която беше приета по времето на ОДС в края на миналия век.
След това има и още нещо. Министерството на вътрешните работи беше това министерство, което изпълни много повече от техническите изисквания по темата Шенген. Много повече от тях! Дори смея да кажа и смятам, че това е критика, която може да бъде приета от Министерството на вътрешните работи – то прие много повече функции, занимавайки се с Шенген и нагърбвайки се дори с дипломацията по политическите критерии, които бяха поставени към нас!
Така че аз ви моля – заемете ясна и категорична позиция и кажете на избирателите си: вие гласувате „за” вота с ДПС и БСП, или подкрепяте правителството от другата страна – против този внесен вот на недоверие. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма повече реплики.
Дуплика – заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин Чукарски, твърде много партии сменихте...
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим, от място): Една-единствена!
МАРТИН ДИМИТРОВ: ...и не можете да претендирате хора, които са били само в една партия, и то най-демократичната в България, да са наясно със себе си! (Реплики от ГЕРБ.)
Искам да ви кажа следното нещо. Ще имате възможност, разбира се, за колкото искате лични обяснения. Въпросът е следният. Разбрахме колко независими народни представители са декларирали принадлежност към ГЕРБ. Ясно е, че този кабинет не може да падне. Но не очаквайте от нас за това, че в случая имаме полицейщина, в която участва партия от ЕНП, да си затворим очите, да не кажем ясно проблемите, да не поискаме тяхното решаване, да забравим случая от Горна Оряховица!
Едни нормални лекари, с които аз се срещнах – Вие видяхте ли ги, господин Чукарски? Някой друг от парламента отиде ли да види тези хора? Това са нормални хора, които бяха неправомерно обвинени в много тежко престъпление, което петорната експертиза показа, че не са извършили!
Ако тези проблеми сега бъдат заметени под килима, както Вие призовавате, господин Чукарски, ще се обърнат срещу парламента и срещу това правителство.
Най-добрите ми приятели са тези, които ми казват проблемите. Най-лошите ми приятели са тези, които виждат как колата отива в пропастта и казват: „Давай, давай газ, давай още газ!”, докато колата падне. Такава роля изпълнявате вие в този парламент спрямо това правителство.
Ясно е, че кабинетът няма да падне. Целта на днешния вот не е тази! Целта на днешния вот е да бъдат казани проблемите в сектор сигурност, да бъдат направени конкретни предложения, както ние постъпихме. Шест конкретни мерки, които могат да бъдат приложени! Ние сме готови да работим по тях включително, за да променим нещата към добро. Това е важното – да има промяна в България, а не да има такава сляпа подкрепа, каквато вие предлагате на кабинета! И други хора до вчера даваха сляпа подкрепа, без да виждат това, което става. Има нужда от истински дебат, има нужда от казване на истината право в очите, за да може да се коригира и това правителство!
На вас от ГЕРБ пожелавам повече самокритичност! Вие се правите, че не виждате проблемите и съответно не вземате мерки! Това е изиграло шега на много правителства! Няма да скрия, че това е било проблем и на нашето правителство! Ако вие не се научите поне на малко самокритичност, нещата ще отиват от зле на по-зле!
Колеги, най-малко слушайте хора, които за всичко са готови да ви подкрепят! Това са най-лошите съветници!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Първо, за лично обяснение – господин Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин вицепремиер, дами и господа министри! Господин Димитров, аз разбирам, че у Вас има една гузност, която вероятно е породена от бурната и с нищо неаргументирана подкрепа за правителството като цяло и за работата в Министерството на вътрешните работи в началото на този мандат.
Бих си позволил само да напомня на Вас и на други колеги в залата, че днешният вот е към това правителство. Ние нашият вот го получихме 2009 г., юли месец. И е добре да се концентрираме върху истинския дебат, като например – вие говорите за Шенген, но твърде плахо. Защо не кажете истината за Шенген? Нека да погледнем в регистъра на обществените поръчки, за да се види, че от август месец насам са използвани само и единствено 34 млн. евро, за да падне този мит, кога и какви средства са усвоявани?
Когато се опитвате да връщате дебата назад, аз защитната позиция на управляващите я знам – основно вината за провала ни в Шенген започва от Хан Аспарух и, разбира се, Гиньо Ганев, и минава през тези двамата – Петков и Миков.
Дебатът е за проблемите днес и това е темата, която интересува българските граждани. Благодаря ви. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Чукарски, заповядайте.
Уважаеми колеги, самият текст в правилника е малко странен, защото там пише: „който бъде споменат или засегнат”. Нека да не излизаме извън това. Не е обяснено личното обяснение какво трябва да съдържа, господин Шарков. (Шум и реплики.)
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): В случая, уважаеми господин председател, господин Шарков, ставаше въпрос за втората част не „споменат”, ставаше въпрос за „засегнат”. (Реплики.)
Не може господин изказващият се преди мен да взема думата и да говори, защото аз от 22 години преход – 20 години съм бил в една партия, за разлика от други, които са писали в „Работническо дело”, после са направили и са участвали в една партия, след това са направили трета; за разлика от други, които са били главни редактори на един вестник, пък след това са били кандидати за кмет на София от друга партия, след това са направили трета!
Искам да ви кажа нещо, което е много важно: ние не искаме да бутаме никой, нито да го задържаме, слизайки надолу по склона, но това, което вие правите, слизайки надолу по склона, е, че искате да сложите едно камъче, което да обърне колата. Не е нужно това!
Има нещо, което е много по-важно, и аз искам да ви го кажа съвсем искрено: вие говорите за времето, когато бяха на власт Обединените демократични сили.
Господин Димитров, тогава Вие сте гледали много малко телевизия, защото имаше само два канала! (Оживление.) Аз Ви призовавам да имате по-тясна връзка с историята на СДС, защото за голяма част и от избирателите на СДС, все още не е ясно кога отидохте там. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За изказване – господин Тодор Великов, заповядайте. (Шум и реплики.)
Затова ви помолих да не влизате в този порочен кръг! (Реплики.)
Добре, господин Шарков, заповядайте за лично обяснение.
Това, което правите в момента, абсолютно не е сериозно!
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, това е типичният пример за това, когато едни парламентарни процедури се използват не по предназначение. В момента го правя и аз. Затова, господин председател, моля Ви! Нека тогава, когато някой наистина е обиден по някакъв начин от тази трибуна, нека тогава да има право на лично обяснение.
Не може на реплика!... Как на реплика ще отговаряш в дуплика, без да назовеш човека, към когото отправяш тази дуплика?!
И тук някакви хора излизат, за да ми обясняват, че 20 години били само в една политическа партия! Ами, ние да не сме малоумни, за да не знаем историята и какво се е случило през тези години? Много добре ни е ясно и кой какви ги вършеше през това време! И да се използват тук някакви лични обяснения само и само, за да разберем колко те са велики!?...
Народът в момента няма нужда от воденето на дебата по този начин! Личните обяснения си ги правете в кулоарите, а тук нека да се съсредоточим във вземането на някакви конкретни решения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Великов, заповядайте.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Аз съм повлиян в решението си да се изкажа от това, което каза съпредседателят на Синята коалиция, уважаеми дами и господа, уважаеми господин вицепремиер! Искам да прочета само нещо, което е написано през далечната 1989 г. във в. „Работническо дело”, което го характеризира много добре, защото господин Мартин Димитров се изказа от името на Синята коалиция. (Шум и реплики.)
„Непокътнатата и силната власт, която трябва да бъде мощно оръжие за осъществяване на реформите на Комунистическата партия.”
За сведение на по-младото поколение – държавната власт тогава е в ръцете на БКП и ДС. Същият господин продължава: „В този исторически момент дълг на партията е да стартира без повече колебание едновременно с политическите си и радикални икономически реформи. Тя вече ще съперничи на равна нога с реформиращите се обществени и политически структури. В противен случай ще плати докрай дадените в миналото кредити” – в. „Работническо дело”, 30.11.1989 г., автор – Иван Костов, съпредседател на Синята коалиция. (Оживление, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Същият този съпредседател през миналата година, през месец май, казва: „не е такъв случаят с господин Цветанов. Той има свойството много мъжки, много решително, смело да постави главата си в торбата, грубо казано. Той е инвестирал себе си във войната срещу организираната престъпност. Това го виждат всички хора и на всички това прави силно впечатление. Той е показал саможертвеност като политик – много рядко нещо за българската политика, изключително рядко!
Аз искам да кажа, че силно и безрезервно подкрепям усилията на господин Цветанов в битката му срещу престъпността, която е битка за демокрацията на България” – Иван Костов, съпредседател на Синята коалиция.
Уважаеми дами и господа, тук преди известно време господин Костов каза, че мен като народен представител много ме е било страх, защото господин Цветанов едва ли не е водил някаква разработка срещу мен, като ме е притиснал чрез нея и затова аз съм подкрепял българското правителство.
Аз си направих труда да напиша писмо до главния прокурор, до НАП и всички отговарят, че срещу мен няма никакви действия – нито прикрити, нито неприкрити. Но аз усетих нещо друго, че всъщност съпредседателят на Синята коалиция го е било страх за всичко това, което е ставало преди десет години. Затова е бил целият страх, за да го пренесеш срещу инакомислещия.
От Вас го е било страх, господин Цветанов, Иван Костов, за да не разкриете далаверите, които са ставали преди десет години, само че, колеги, аз в Народното събрание не съм дошъл да реанимирам някой, а да го пенсионирам.
И днес аз му подарявам ето тази червена лента и последното синьо парче плат, за да може да громи правителството на сестринската партия. Подарявам му го, за да може да се присъедини там, откъдето е излязъл. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма реплики.
Процедура – господин Василев.
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): По начина на водене – госпожо председател, господин председателстващ, аз смятам, че времето, което народният представител Тодор Великов току-що отне, би следвало да се таксува по някакъв начин като лично обяснение, защото нямаше нищо общо с предмета на дебата.
Аз поставям този въпрос: защо му беше дадена възможност да говори по негови лични въпроси, след като очевидно той се отклонява от предмета на дебата и беше унищожено цялото време за независимите народни представители.
А ние искахме все пак да поставим и въпроса за най-голямата смешка, която е произведена в България през последните 22 години от МВР и лично от господин Цветанов, а именно историята с подслушването на премиера.
И още по-голямата смешка, че и в момента министър Цветанов не знае кой подслушва премиера! Как е станало това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Процедурата, господин Василев!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Ето такива важни въпроси сега ние не можем да ги поставим, именно защото по един неправилен начин е водено заседанието. Ако искате, приемете го и като процедурно предложение, или както щете, но времето, което изразходва Тодор Великов, следва да бъде вкарано в някаква друга графа и тези три минути да бъдат оставени за изказване. В противен случай ние навлизаме в зоната на абсурда. Не можем да поставяме съществените въпроси на дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Аз споменах преди малко, че от месец януари досега можехте спокойно да направите предложение за промяна на правилника, за да се избегне тази ситуация, която не за първи път се случва в залата.
Господин Сичанов, заповядайте за изказване.
ЦВЕТАН СИЧАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин водещ, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Вотът на недоверие, който разглеждаме днес, е насочен срещу политиката на управляващата партия в сферата на националната сигурност и обществения ред. Това е една от най-важните сфери в живота на държавата и обществото, поради което мотивите на този вот трябва да бъдат разгледани внимателно. Също така внимателно трябва да се проучи доколко те отговарят на направеното от правителството и това, което е заложено през предстоящите месеци и години. При това тук не трябва да се ограничаваме само с този мандат, защото политиката за национална сигурност е въпрос на планиране и работа за години напред.
Внимателният прочит на мотивите ни насочва към извода, че те игнорират нещо много важно, което стана в началото на тази година. Игнорира се фактът, че в края на месец февруари бе приета Стратегия за националната сигурност на Република България, в която поставихме срок на действие за период от десет години. Този документ е разработен в съответствие с политическите отговорности на Политическа партия ГЕРБ пред българското общество, поети още от самото й създаване. В предизборния период експерти в сферата на сигурността разработиха конкретните стъпки, които следва да се предприемат в тази сфера. Една от тях бе именно изготвянето на нов стратегически документ за национална сигурност.
Концепцията за национална сигурност от 1998 г. вече бе изгубила своята актуалност още след приемането на страната ни в НАТО, да не говорим за обстановката след приемането ни в Европейския съюз. Опитът на предишните две правителства за изготвяне на такъв документ по една или друга причина не дадоха резултат. Вероятно не е достигнала политическа воля, защото проектите бяха разработени, а този от 2005 г. дори премина през Консултативния съвет по национална сигурност при Президента на републиката.
Не може да се приеме включването на политиката на това правителство в сферата на националната сигурност като мотив за вот на недоверие, защото то от самото си избиране създаде организация за изработването на този стратегически документ. Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов бе създадена междуведомствена работна група, в която са включени представители на институциите с преки отговорности в сферата на националната сигурност. За председател на тази група бе определен вицепремиерът господин Цветанов. В групата бяха включени представители на всички министерства и ведомства с преки отговорности в сферата на националната сигурност, бяха разработени редица варианти, които през месец май 2010 г. бяха обсъдени на две заседания на Съвета по сигурността при Министерския съвет. Работната група използва натрупания опит в работата на стратегическите документи по национална сигурност от 1998 г., 2005 г. и 2008 г. Ето защо по никакъв начин не може да се приеме обвинението за липса на експертен потенциал на това правителство в сферата на националната сигурност. На практика правителството на Партия ГЕРБ работи основно с хората, с които по един или друг начин са работили и предишните правителства. Ние много добре съзнаваме, че кадрите в сферата на сигурността не се създават за години, дори и за един цял мандат.
Особено бих искал да подчертая факта, че за пръв път в историята на нашата страна бе взето решение проектът на Стратегия за национална сигурност да бъде обсъден публично. Това даде възможност редица представители на неправителствения сектор, академични среди, организации на граждани и отделни граждани да дадат мнението си за него. Постъпилите мнения спомогнаха за превръщането на проекта в продукт на обществено съгласие, а не резултат само на усилията на служителите в администрацията и службите за сигурност и обществен ред. Проектът за стратегия бе представен на 17 септември от господин Цветанов на Консултативния съвет по национална сигурност, като се взе решение да бъдат проведени консултации с парламентарните групи за уточняване на някои текстове. В свое писмо до ръководството на парламентарните групи бе предложена организация за изпълнение на това решение на консултативния съвет. Проведоха се разговори с парламентарните групи на Коалиция за България и Движението за права и свободи, при което направените от техните представители предложения бяха включени в съответни текстове. За съжаление представителите на Синята коалиция не се отзоваха на поканата за консултации и не дадоха своя принос на този етап.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, ако се върнем към проведените обсъждания в девет постоянни комисии, ще видим един конструктивен подход от всички участници в обсъжданията и предложенията, които също така бяха включени в текста, който обсъдихме и гласувахме на 25 февруари.
Тук трябва да отбележим, че Стратегията за национална сигурност не се разглежда като някакъв кодекс, в който трябва да бъдат включени всички нейни аспекти. В самия документ е посочено, че тя е основа за разработването на стратегии в сферите на държавното управление. Нашата страна вече има стратегии по миграцията и убежището, а също така и в сферата на енергетиката. Не може да не направи впечатление, че в някои комисии въпреки изказаната подкрепа за проекта, представители на Коалиция за България гласуваха „въздържали се”, въпреки че бяха взети предвид техните становища по време но консултациите. Колегите им от ДПС проявиха принципност и подкрепиха проекта, в който бяха отразени всички техни препоръки.
Накрая не може да не се отбележи, че този документ бе приет без нито един глас „против”, а в пленарното гласуване отново се въздържаха само представителите на Коалиция за България.
В съдържателно отношение трябва да се отбележи, че Стратегията за национална сигурност постави в центъра на политиката сигурността на гражданина. Модерното разбиране за национална сигурност надхвърля традиционното, което включва в това понятие военните, разузнавателните, полицейските и външнополитическите измерения. Политиката за национална сигурност се разглежда като резултат от усилията на държавата, гражданите и техните организации. Въпреки че тази политика остава отговорност на държавата, тя не е неин монопол. Това ново разбиране за политиката за национална сигурност бе приветствано в редица разговори с представители на нашите партньори в НАТО и Европейския съюз. По нов начин са подредени приоритетите, като на преден план са изведени тези, които в най-голяма степен засягат непосредствено сигурността на гражданите. В проекта за стратегия е заложен стремежът към повишаване на ефективността и ефикасността на управлението на системата за национална сигурност. Приемането на стратегически и нормативни документи в тази сфера предстои още през следващата година и отново ще е в изпълнение на задълженията, които Политическата партия ГЕРБ пое пред цялото българско общество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Сичанов.
Реплики? Няма.
Има думата Кирил Добрев. Заповядайте.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри! Слушайки двамата изказващи се от управляващите, май не сме наясно къде сме се събрали. Става въпрос за това, че ГЕРБ дойде на власт преди две години с обещанието за силна ръка и морал в политиката. Думите, както и политиката, се оказаха менте. Силната ръка се превърна в разчистване на лични и политически сметки, а моралът се сведе до пазаруване на лични апартаменти, консултантски хонорари, телефони, коли на аванта. (Реплики в ГЕРБ.)
Вие, господин министър, сам разделихте престъпността на сериозна и несериозна. Нека обърнем малко внимание на несериозната престъпност. Идете в което и да искате българско село – вилна зона. Там няма необрана къща. Идете и им кажете, че вашата полиция ги пази. Истината е една – че има ръст в битовата престъпност и спад в разкриваемостта.
Преди да минем на по-сериозната престъпност, да се спрем малко на икономическата – любимата ваша тема. Излишно е да ви казвам, че контрабандата скочи четири пъти и че всеки ден на територията на Република България се продават два ТИР-а с цигари.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Ти ли го казваш?!
КИРИЛ ДОБРЕВ: А сега на любимата ви тема – голямата, сериозната престъпност, която започва и свършва с Алексей Петров. Къде са Къро, Таки, Маргините, Мацо, Пашата?!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Вие ги пазите!
КИРИЛ ДОБРЕВ: Този, последният, доколкото разбрах, май си е купил „Кремиковци”. В този смисъл те отдавна не са контингент, срещу когото вие работите. Важното е, че варненският лидер на БСП трябваше да бъде изнесен с опрян пистолет в челото пред децата си и да наречете бившия министър на отбраната „абсолютен престъпник”, а той да спечели всичките дела.
Господин Цветанов, защо вкарвате системата на МВР във Ваши лични битки?! Министерството на вътрешните работи го е имало и преди Вас, сигурен съм, че ще съществува и след Вас.
И като заговорихме за системата, не знам дали сте наясно, че управлявате 1 млрд. лв. Имате 57 хил. служители. Знаете ли колко струва смяната на масло на една оперативна кола? Сто тридесет и два лева! Казаха ми го момчетата от едно районно управление, защото заедно събираха пари, да си вземат автомобила, та да ходят да работят. Това е подигравка с вашите служители! Хората са отвратени и демотивирани, защото гръбнакът на МВР не Ви уважава. Всички в системата мечтаят да бъдат като Вас и да си купят шест апартамента.
Та като стана въпрос за апартаментите, какво стана с тъста? Разбрах, че сте поверили проверката на Роман Василев. Браво! А преди две седмици го наградихте с пистолет за укрепване на правовата държава. Е, това не е държава! Вашата историческа заслуга ще остане, че превърнахте МВР в щаб на ГЕРБ, защото, господин министър, ако нямате власт – няма охрана, няма антуражи, няма апартаменти!
Ще завърша с един цитат на Алеко Константинов от „Бай Ганьо прави избори”, желая ви да го прочетете. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) „Изборите се свободни, полицията няма да се меси. Ти, господине мой, тури ме в която щеш околия и ми кажи, когото щеш да ти избера. Едно магаре ми тури, и него ще избера, майка му стара. Само ми дай околийския с жандармите и хиляда-две хиляди лева.” Благодаря ви. (Реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Сичанов, първа реплика, втора реплика – господин Лазаров.
ЦВЕТАН СИЧАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги! Уважаеми господин Добрев, Вие сте много по-отрано от мен в политиката. Къде бяхте преди 4-5 години, когато Вие пак бяхте в политиката и бяхте народен представител?
Къде бяхте, когато със заповед на министъра на вътрешните работи бяха пенсионирани до 50 години седем служители, началници на сектори и на районни управления в бившата Регионална дирекция на вътрешните работи? Защо тогава не ги защитихте? Точно тогава се нанесе сериозен удар на цялата система, която регионалната дирекция още не може да оправи. Къде бяхте Вие, когато поради навършени 25 години трудов стаж, когато може да се реализира и да даде своя опит, човек се пенсионира на 47 години? Защо? – защото не са удобни! Къде бяхте, когато бяха пенсионирани не по собствено желание още такива? Същите те осъдиха системата заради това пенсиониране и допълнително се изплатиха трудови възнаграждения.
Имате наглостта да говорите, че са похарчени пари, че ние харчим парите. Къде е вашето виждане и твърденията ви, че спазвате законите и държите на съдебната система, държите на законността и реда? Къде е, след като има съдебно решение за връщането на служител на работа и тази заповед не беше изпълнена от ваш министър на вътрешните работи – нали съдебните решения са задължителни? Защо не се прилагаше това, а сега намирате време да излизате с най-различни твърдения?
Благодарение на ваши управленски решения системата стигна до там, че сега да се търсят служители, които да бъдат назначени на най-обикновена длъжност – началник група, за да може все пак системата да работи. Искате да има разкриваемост. Разкриваемостта се увеличава, когато хората имат опит, имат възможност да работят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Сичанов. Благодаря Ви.
Втора реплика – Димитър Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри! Уважаеми колеги, върнаха ни с цитат във времето назад. Седя и се чудя – от 2005 до 2009 г. двама министри на вътрешните работи да не би случайно да бяха членове на добродетелната дружина на българската книжовна партия... (Ръкопляскания и възгласи от ГЕРБ.) Тук някой ни говори врели – некипели. Обяснимо е защо и аз ще ви кажа защо. Защото продължава да броди онзи призрак, който и преди бродеше в България, само че сега е призракът на популизма, на демагогията и на лъжата. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – Павел Димитров.
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господа министри, уважаеми колеги! Господин Добрев, нали се сещате, че вземам репликата по повод на варненския лидер на БСП – Борислав Гуцанов. Направихте много добро изказване, но сте манипулатор и ще Ви кажа защо.
Варненският лидер беше показан, но и Вие може би като Мартин Димитров не гледате много телевизия. Той беше изведен от цивилни служители от дома си, а не с опрян до челото пистолет. Може би искате да поставите проблема защо беше разбита вратата на дома му? Аз ще Ви кажа съвсем простичко, тук има хора, които разбират от тази работа. След като неколкократно е поканен да отвори вратата и не я отваря, и аз ще Ви кажа защо не я отваря, вратата следва да бъде разбита. Той не я отваря, защото в касата му има над 100 хил. лв. в пакетчета, описани по суми, които той щеше да скрие, неотваряйки вратата, господин Добрев. (Реплики от КБ.) Тоест да укрие доказателства за неговата деятелност.
Може би някой от вас ще постави въпроса защо все още делото не е приключило и не е влязъл обвинителен акт. Окръжният прокурор на Варна възложи разследването на трима следователи, не разследва полицията, и двама прокурори наблюдават това обемисто, сложно от фактическа и правна сложност дело, с много делегации. Затова делото все още не е приключило. Това е другото, което Вие ще коментирате и затова аз бързам да Ви дам отговор в своята реплика. Благодаря. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – заповядайте, господин Добрев.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, благодаря за направените реплики. Ще започна отзад напред.
Господин Димитров, благодаря за изчерпателния отговор. Вече няма съмнение, че това, което направихте с Гуцанов, е политическа поръчка. Вие сте запознат повече от прокурорите, повече от хората, които разследват. Вие знаете какво има в касата. Да не би случайно на някой плик да е имало и Вашето име? Да Ви кажа честно, лично съм притеснен. (Реплика от народния представител Павел Димитров.)
Второ, обръщам се към господин Сичанов с цялото ми уважение. Господин Сичанов, знаете, че животът е една спирала. Между 2001 и 2005 г. главен секретар на МВР беше премиерът Бойко Борисов. Вижте колко уволнения и назначения е имало тогава, колко поръчкови убийства е имало тогава и колко от тях са разкрити; вижте коя страна на мафията е бита и коя част е пусната свободно да се развива. Само да ви кажа, че за две години вие освободихте 26 от 28-те регионални директори на МВР, от които четирима са между 40 и 42 години. Животът е спирала, явно всичко в политическия живот се връща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Димитров, щом се чувствате засегнат от изказването.
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Господин Добрев, това, което разказах пред депутатите, окръжният прокурор няколко пъти го изнесе на пресконференция. Въздържайте се от обвинения за пликчета! Ако Вие практикувате такава схема, аз не участвам в това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване думата има народният представител Волен Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо председател, дами и господа народни представители, господа министри! Искам с едно уточнение да се успокоят страстите – вотовете на недоверие, са обичайна практика в парламентите. Те са нещо съвсем рутинно, право са на опозицията да ги поставя, както и право на управляващите е, да се защитават. Виждам много патос, който се влага в тези дебати. Понякога този патос означава засегнати лични интереси, понякога означава избиване на комплекси.
Искам да върна нещата към същината на политическите дебати. Когато се водят политически дебати, те трябва да се водят за идеи. Така както е азбучна истина, че вотовете са част от парламентарната практика и не трябва да им придаваме по-фатално значение, отколкото имат, така е азбучна истина, че този вот, който опозицията постави, повтарям, в пълното право на опозицията е да го поставя, е срещу кабинета като цяло. Да, темата е вътрешна сигурност, вътрешният министър, но в крайна сметка целта на един вот е падане на кабинета. Нека да си помислим какво ще стане, ако вотът успее, ако се съберат 121 гласа от опозицията. Пада кабинетът, не пада вътрешният министър само – пада целият кабинет. Затова нека да върнем спора и дебатите към същината.
Между другото, преди малко лидерът на една от партиите тук, която подкрепя вота на недоверие – господин Димитров, много ясно каза, че не искат падане на кабинета, но в същото време застават „за” вота. За мен това е раздвоение на съзнанието. Казвам го без обида към господин Димитров: раздвоение на политическото съзнание. Защото, ако искаш падане на кабинета, трябва да знаеш какво следва след това. Трябва да си готов за управление, което идва след това, и ако ти искаш да участваш в него. Аз дотук не чух от страна на опозицията да заяви готовност, че иска да управлява и най-вече, най-важното – как да управлява България.
Когато се води спор дали един модел на управление е добър или не, трябва веднага да се каже каква е алтернативата. До момента от страна на вносителите на вота не чух визия – политическа, икономическа, която ще смени сегашната.
Сегашното управление от страна на Парламентарна партия „Атака” е било подлагано неведнъж на много остри критики. Тези критики продължават от наша страна. Когато обаче една опозиция претендира, че може да свали едно правителство и да застане на власт, тя трябва да излезе с модел. Този модел не го виждам нито в ДПС, нито в БСП, нито в Синята коалиция, нито в РЗС – партията, която също подкрепя вота. Този модел би трябвало да означава съществена разлика от сегашното управление. По този модел аз съм говорил от тази трибуна неведнъж доста обстойно и продължавам да защитавам тази теза, че в България колониалният модел трябва да се смени. Но има ли готовност да се смени? Има ли готовност някой в тази зала да подкрепи идеята на „Атака”, която изразява идеите на българския национален интерес? Не, не виждам такава готовност. Затова тук се разиграват дебати, които са вторачени в отделни детайли или пък са размяна на любезности между отделни депутати, които имат какво да си връщат помежду си.
Искам да направя едно важно уточнение – че досега нито един от инициаторите на вота не се е обърнал нито веднъж към Парламентарната група на Партия „Атака”, за да търси отношение от страна на Парламентарната група на „Атака” към този вот – нито за положително или отрицателно, но някакво отношение. Затова те нямат категорично право да говорят за позицията на ”Атака” по отношение на този вот. Позицията на „Атака” ще я изложа сега в това изявление.
Първият подпис под инициацията за вота е на Ахмед Демир Доган – основният, първият подпис. Разбира се, той липсва в залата, защото не е идвал тук от началото на парламента, но е първият, който се е подписал под него.
Тук веднага аз заставам и се обръщам към избирателите на ”Атака” и ги питам директно от тази трибуна: Бихте ли ме подкрепили да застана до този, който е виновен за разсипията и турцизацията на България? Ако има такива, които биха ме подкрепили в подобна позиция в отбора на Ахмед Доган, нека да се обадят, да пишат и да изпратят имейли, и да се аргументират. Защото аз мисля, че сред нашите 400 хил. избиратели няма нито един, който да подкрепи моето заставане в отбора на Ахмед Доган. Това е човек, който досега е доказал, че работи само и против България. Нищо друго! Аз няма как да застана до човека, който работи срещу България.
Следващият подпис е на Сергей Станишев. Аз тук ще прескоча характеристиката. Давал съм достатъчно много анализи и критични бележки по отношение управлението на Сергей Станишев, включително по време на неговото премиерстване, когато изпитвах полицейските палки върху собствената си глава, както и много наши активисти. Някои от тях с много сериозни последици усетиха какво значи полицейщина, която се използва за политически цели.
Един от следващите подписи е на бившия вътрешен министър Румен Петков. Тук вече не знам какво оръжие трябва да има изобретено, което да се опре до челото ми, да ме накара да застана до Румен Петков, който използва цялата държавна машина през 2006 г., за да ме смачка, буквално и физически да ме ликвидира. Това е човек, който не подбира средства в своето управление и в своето битие на вътрешен министър. Той не подбираше средства да кара хората да лъжесвидетелстват, да съчинява съдебни процеси, да ги дирижира, инсталира и монтира.
Под тези хора, уважаеми дами и господа народни представители, журналисти, гости и скъпи съратници и подкрепящи Партия „Атака”, гласуващи в цялата страна, аз не мога да застана посмъртно.
Ето защо аз ще гласувам против този вот (ръкопляскания от ГЕРБ), защото той е подписан от хора, които са доказали, че могат да работят само против България, против националните интереси.
Тук проблемът е за тези партии, които застават в подкрепа на този вот. Тук проблемът е с тяхната аргументация, с тяхната логика, но това е наистина техен проблем. Те трябва да обясняват на своите избиратели как и защо примерно един Иван Костов ще застане до човека, когото нарече „проклятието на България” – цитирам по памет Иван Костов, така нарече Ахмед Доган. Сега той е в един отбор с него. В един отбор с него са и Синята коалиция, СДС, РЗС – партиите, които заявиха, че ще подкрепят ГЕРБ в началото на този парламент. Сега те са с ДПС – инициаторите на вота. Това остава, повтарям, за сметка на тези партии. Те ще се обясняват с избирателите, те ще се аргументират пред тях.
По отношение на управлението на ГЕРБ, казвам на ГЕРБ като цяло, Партия „Атака” продължава да има своите сериозни критични бележки. Ние ще продължим да ги казваме, ние ще продължим да ги повтаряме, ние ще продължим да ги акцентираме, защото нашето виждане по въпроса за управление на България все повече се очертава като единственото в този парламент, що се отнася до защита на националните интереси в такава степен в каквато се нуждае България в момента.
Ние продължаваме, в лицето на управляващите, да се съобразяваме все повече и прекалено много с директиви отвън, с мнението на този или онзи чужд посланик, което не винаги, да не кажа почти винаги, противоречи на българските национални интереси или е в угода на някои лобистки интереси. Ние, като държава, продължаваме да не защитаваме добре нашето национално достойнство, когато става въпрос за интереси на България, за защита на български интереси – дали ще са по отношение на Турция; дали ще са по отношение на Русия – за енергетика; дали ще са по отношение на Щатите, за безплатни американски военни бази; дали ще са по отношение на Брюксел, който продължава да спуска директива след директива към България, обаче си затваря очите за положението в България, затваря си очите за ниския стандарт в България. Същият този Европейски съюз и Еврокомисията наливат нови и нови милиарди в Гърция, включително и ние като данъкоплатци вече ще участваме в това донорство, а към България има само препоръки. За България – препоръки, за Гърция – милиарди. Това е политиката, която в момента Еврокомисията води и която се нуждае от много сериозна корекция. Тази корекция, този коректив трябва да бъдат българските представители там. Те трябва да са тези, които да кажат: Ние сме равноправен член на Евросъюза, не сме втора ръка. Ако обичате, коригирайте си поведението по отношение на България. За Гърция не сме съгласни да храним държавата, която наруши всички финансови норми, излъга Европейския съюз, допусна една финансова вакханалия и сега трябва да я спасяваме. Не искаме да спасяваме Гърция. Кой каквото е пил, да си го плати. Това трябва да бъде поведението на българските представители и на българската страна в Еврокомисията. Това поведение, сещате се, че може да бъде само ако България се управлява от националисти. Това е фактът, който става все по-ясен на все повече хора.
Затова аз пак от тази трибуна искам да се обърна към хората, които ни гледат и слушат, да разберат ясно, че само гласувайки за „Атака”, те могат да добият своето представителство и във вътрешен, и външен план, така че българското национално достойнство да бъде защитено докрай, истински. Всичко друго е компромис – по-малък или по-голям. Това е, което българските избиратели трябва да научат, трябва да разберат, да проумеят най-после и с тази мисъл да отиват на избори.
Колкото до партиите, които бяха на власт до момента, за тях е категорично, че не трябва да допуснем да се върнат. Заставайки в техния отбор – дамите и господата от дясната половина, Синята коалиция и от РЗС, тоест от тези, които са напуснали различни групи, от РЗС, извинявам се, заставайки в този отбор те не правят нищо друго освен да връщат шанса, да увеличават шанса тези партии да се върнат на власт. Аз мисля, че това е в противоречие с българския национален интерес. Аз мисля, че това е в противоречие с избирателите, които са пратили и Синята коалиция, и РЗС тук. За независимите, тъй наречени, не направих грешка. Всъщност грешката е вярна, защото част от тях вероятно ще подкрепят вота. Така че трябва да е ясно тук кой какви точно позиции защитава. Аз към това пледирам и към следващите изказвания: нека те да бъдат ясни и прозрачни, за да става ясно кой защо се изказва тук, какъв интерес защитава, в каква позиция застава и как го прави.
Защото искам да ви питам: ако сините имаха сега министри, както искаха в началото на този парламент, бяха получили трима министри, във всички министерства заместник-министри и областни заместник-управители, както искаха, щяха ли сега да атакуват вътрешната политика на правителството? Не, разбира се! Щяха да я защитават като Раймонда Диен. Щяха ли РЗС да атакуват тази политика, ако бяха получили министри, както искаха в началото? Нямаше, естествено.
„Атака” единствено не поиска министри, затова сега нашата подкрепа е принципна, най-принципната в тази зала от всички останали. Нека да е ясно! Тази подкрепа обаче в същото време е и предупреждение към ГЕРБ: не бързайте да приватизирате останалите части от РП! Не бързайте с приватизацията на енергопреносимите мрежи! Въобще не бързайте с тези стъпки, които сега правят от някои от министрите, които са продължение на колониалната политика! Не за друго, а затова че тези стъпки ще увеличат колониалната зависимост на България.
Накрая, на парламентарните избори – не сега, октомври, а на парламентарните, вие ще получите наказание от българите като вот. Това е доброжелателен съвет, а не недоброжелателен. Ако не го вземете предвид, наистина вие ще имате наказание от вота на българите. Ако го вземете предвид, ще покажете, че идеите, програмната визия на „Атака” са верните и който не се съобразява с тях, върши грешка. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Няма реплики.
Заповядайте за лично обяснение, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, господин вицепремиер, дами и господа министри! Аз се гордея с факта, че няма как да бъдем един до друг, гордея се с факта, че няма как да бъдем и на една магистрала – по принцип нямам магистрален тип поведение.
Дълбоко съм убеден, че в България все повече български граждани ще правят разлика между патриотизма и патриотарството, между слугинажа, тогава когато това уйдисва на някой.
Гордея се и с факта, че съм имал ясна принципна позиция по всички въпроси, които са засягали, включително нашето управление, включително и моята партия, включително и мен лично. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Бисеров, заповядайте за изказване.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, господа министри! Прав е Волен Сидеров, че трябва да върнем дебата там, където му е мястото, защото вотът е срещу Борисов, вотът не е срещу Цветанов.
Преди две години господин Бойко Борисов спечели изборите и народът го овласти с изключителното право да ни управлява. Това слушаме вече две години и в това говорене участваме и ние – българските политици. Но дали това е вярно, или е просто един политически мит? Вярното е, че преди две години Борисов спечели по-малко от 40% от гласувалите, което всъщност е по-малко от една четвърт от българските избиратели. (Реплики от ГЕРБ.)
Ако през годините на прехода, някой е печелил парламентарни избори с абсолютно мнозинство – това са ОДС и БСП, но не и ГЕРБ. Истината е, че Борисов получи властта си даром. Даром, от три парламентарно представени български партии, които му подариха своите 45 мандата... (Реплики от ГЕРБ.) Вие тук, зад които 45 мандата стоят 800 хиляди гласа, чужди на ГЕРБ. Това е истината за мита за победилата в кавички партия ГЕРБ. Кабинетът Борисов беше избран с квалифицирано мнозинство от 162 гласа.
Днес, само две години по-късно, кабинетът Борисов разчита на платено мнозинство. (Реплики от ГЕРБ.) Платено с държавна субсидия – към едни, и с толериране на антиевропейско политическо поведение – на други. Така е, когато не знаеш каква политическа ценност представлява квалифицираното мнозинство, но веднъж загубиш ли го, не можеш да си го върнеш.
Митът за победилата ГЕРБ е само една от проекциите на съвременния политически мит наименован Бойко Борисов – поредният мит в българската политика, поредният спасител. Помним как този спасител, първо се появи като полицай, после се превъплъти в кмет, а от две години ни е премиер. (Реплики от ГЕРБ.) Чакаме да видим дали е решил да става и президент.
Както е характерно за структурата на съвременния политически мит, Борисов дойде на власт, за да въздаде справедливост. Получавайки даром тази власт, бившият главен секретар на МВР имаше целия ресурс да направи края на прехода по-справедлив и по-успешен. Само че след две години е ясно, че това не се получава. Той просто не го може. Вместо да обедини нацията и да потърси и да намери изход от кризата, Борисов раздели обществото на добри и на лоши, на справедливи и виновни. Така той възпроизведе основанието за своето съществуване.
Тезата за виновността и справедливостта е матрицата на спасителите в съвременните политически митове. Негова е вината, че днес България се утвърди като най-бедната страна в Европейския съюз и като страната с най-тежки нарушения на човешки и граждански права. (Реплики от ГЕРБ.) Страна, в която нападенията над религиозни храмове и бомбените атентати са гарнирани със скандали с флашки и СРС-та, със заснети като в сериали среднощни полицейски въоръжени акции.
Днес в България основните принципи на демокрацията – като разделението на властите, презумпцията за невинност до доказване на противното, неприкосновеността на частната собственост, ненакърнимостта на основните човешки права и свободи, правото на свободна мисъл и свободен избор – днес, те значат много по-малко, отколкото във всяка друга държава от Европейския съюз.
Лошото е, че вместо да се спрат, управляващите са решили да превземат местната власт и президентската институция. След като те сами не се спират, очевидно е, че трябва да бъдат спрени. Ако това не стане, Цветанов ще продължи да издава осъдителни присъди, да толерира полицейското насилие, да тъпче магистратите и лекарите, да рекетира бизнеса за дарения в кавички. Няма да се откаже и от облагите на контрабандата.
Всъщност този вот на недоверие е добър повод отново да припомним на господин главния прокурор на Републиката, че в едно прокурорско дело са запазени справките от едни СРС-та от нощна митническа проверка на една бирена фабрика. Там са отразени седем нощни разговора с участието на премиер, вицепремиер, шеф на митници и негов заместник. Нека главният прокурор си застане на мястото в борбата срещу корупцията на най-високите етажи на властта, за да не буди сериозно безпокойство с пасивното си поведение. Последните два израза са цитати от доклада на Европейската комисия.
Избирателите на Движението за права и свободи не са забравили, че премиерът и потенциален кандидат за президент Бойко Борисов не само че одобрява целите на възродителния процес, те имат живия спомен, че той самият е пряк участник във възродителния процес. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Не като редови изпълнител, а като командир, командир на батальон.
И ако днес за него една част от българските граждани са кучета, а другата част – ибрици, то е, защото такъв е манталитетът на съвременния български политически мит Бойко Борисов.
Манталитетът на човек, тръгнал от милицията, преминал през подземията на прехода, а днес бързо прескачащ от пост на пост, без на нито едно място да е довел работата си докрай. Този маниер – да избягаш малко преди всички да разберат, че окончателно си се провалил, вече се изчерпа, господин политически мит! Време е да си отивате! Дано на Ваше място не дойде друг политически мит, защото с всяко завъртане нагоре по спиралата на политическите митове циклите на техните сривове стават все по-кратки и по-вредоносни.
Идват избори и това е подходящият момент за промяна. Избирателите на ДПС знаят, че две години страната ни се управлява от ГЕРБ и „Атака”. Те виждат, че властта има две лица, едното на Гражданите за европейско развитие на България в кавички, а другото на антиевропейската фашизоидна партия на „Атака”. (Възгласи: „Е-е-е” от „Атака”.) Те знаят, че тази власт има две ръце, едната, която пали огъня, а другата – пожарникарската, която ужким го гаси. Време е да отречем това управление, този едноличен режим, и ако това не стане на този вот, заслугата ще е на купените с държавната субсидия независими депутати и на дълбинно верните приятели от „Атака”. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Ако това не стане днес, то ще стане наесен, когато народът ще посочи на поредния български политически мит вратата, през която да си ходи заедно със своето вице.
Искам да завърша с един цитат. Един цитат от „Огледалото”, който го е чел, знае кой е авторът му, и в това се състои трагичното при героите спасители, защото който не щади другите, не щади и себе си. Всеки садизъм в обществото е форма на мазохизъм. Тази логика в поведението на героите спасители подготвя почвата за собственото им отрицание. В крайна сметка това е фундаментът и моделът за постигане на политическия катарзис. Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Първа реплика – Димитър Лазаров.
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин заместник-председател на Министерския съвет, дами и господа министри! Колеги, ние тук много често чухме думата спасител. Тази дума я чуваме от началото на прехода – за спасители на етническия мир. Тази дума я чувахме от 2001 г. насам, спасителят на предходния кабинет, чухме я под формата на един мандатоносител на предходния кабинет, който също спаси влизането на България в Европейския съюз – знаете за какво става въпрос, под формата на спасител един господин заявяваше, че той раздава порциите. Той просто спасяваше България.
Нека за тези спасители да говорим. Може би това имаше предвид господин Бисеров, защото, да, електоратът на ДПС знае кой раздаваше порциите, всички български граждани го знаят, и те показаха вота 2009 г. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика – проф. Станилов.
Заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Само една бележка, колеги, тъй като ние сме свикнали да ни наричат антиевропейска партия, ксенофобска партия, не знам какво беше там. За нас критиките, кофите с помия, с които ни полива неоосманиската партия ДПС, са една чест, защото техният идеолог Ахмед Давитоглу, който на 400 страници описа как ще възстанови Османската империя в Югоизточна Европа, как Румелия е в сърцето на съвременна Турция и как всички тези народи, на брой около 45-50 милиона, ще се присъединят, за да благоденстват под сянката на трона на падишаха, всичко това се вижда и само в България тази книга не е преведена.
Аз следващия път, при подобен дебат, ще донеса тази книга в парламента и директно ще ви превеждам пасажи, за да видите за какво става дума. За каква приятелска държава, за която непрекъснато говорят тук тези колеги, става дума и защо ние сме антиевропейци, защо сме ксенофоби и защо сме фашизоиди, защото се противим точно на това, което ни готвят те и техните господари, които го написват, които го описват, които го държат в речи като официална политика на турската държава. Справка – последната реч на техния министър-председател в Кипър. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Използвам правото на дуплика, за да се обърна още веднъж към главния прокурор и да му кажа: „Господин главен прокурор, в едно прокурорско дело има писмени доказателства за това, че министър-председателят Бойко Борисов е възпрепятствал митническата проверка в онази бирена фабрика. Моля, образувайте предварително производство, защото, ако не го правите, Вие нарушавате закона и сам един ден може да станете обект на предварително разследване.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Колеги, сега е 14,30 ч. Има още шест човека, записани за изказване, така че почивка 20 минути.
Продължаваме в 14, 50 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си, обявеното време за почивка изтече.
Искам да информирам парламентарните групи за времето, с което разполагат, а то е, както следва: Парламентарната група на ГЕРБ има още 18 мин. 7 сек.; Парламентарната група на Коалиция за България – 21 мин. 21 сек.; Парламентарната група на ДПС – 5 мин. 19 сек.; Парламентарната група на „Атака” – 5 мин. 57 сек.; Парламентарната група на Синята коалиция – 14 мин. 12 сек.; независимите народни представители не разполагат с повече време за изказвания.
Моля, народните представители, които желаят, да заявят изказване.
Има списък и по него следва народният представител Йордан Бакалов.
Заповядайте, господин Бакалов.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Попова, уважаеми господин министър-председател пред телевизора! Доходите и животът на българските граждани, работата на държавните институции и управлението на страната остават далече от европейските стандарти в другите европейски държави.
Дойде време да докажем, че можем да продължим реформите и да работим за отстраняването на констатираните от Европейската комисия слабости. Това, уважаеми колеги, не е моя констатация, след поредния критичен доклад на Брюксел, отчел поредното несправяне с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност. Това са думи, произнесени от тази висока трибуна, преди две години. Прочете ги господин Бойко Борисов от програмната си декларация като министър-председател, току-що положил клетва, пред Народното събрание – същото това Народно събрание, което днес за него не е висока трибуна, а място, където не иска да си губи времето.
Преди две години лидерът на управляващата партия декларира волята на правителството да повиши доходите на българските граждани, да гарантира правовия ред в страната и да възстанови справедливостта в обществото. След две години упражняване на властта, министър-председателят със същия успех може да прочете тази декларация. Има воля, но няма резултати! Пише го в доклада на Европейската комисия – в този доклад, за който господин Борисов няма как да прехвърли отговорността на всички преди ГЕРБ.
Първо, все още не са отчетени убедителни резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта, няма признаци на активни и целенасочени действия срещу корупцията.
Второ, установени са значителни слабости в разследването, свързано най-вече със събирането на доказателства и цялостна липса на стратегии за провеждане на разследването.
Трето, безпокойство будят слабостите, установени при декларирането и проверките на имуществото на политици, магистрати и високопоставени държавни служители.
Четвърто, декларирането на невярна информация не се наказва по ефективен начин и не се предприемат действия при откриване на съответствия.
Пето, планът за действия за борба с организираната престъпност от 2010 г. не бе изпълнен и не бе актуализиран през 2011 г., което затруднява изпълнението и координирането на свързаните с него действия.
Шесто, липсват конкретни цели за борбата с корупцията и организираната престъпност.
Седмо, няма финансови разследвания.
Осмо, има съмнение в почтеността и независимостта на полицейските действия.
Девето, липсва прозрачност при обществените поръчки.
Продължавам да се чудя кой доклад четете, господа управляващи, като казвате, че това е висока оценка и поздравление лично за вас? Тези изводи в Брюксел може да се приемат за поздравления само ако личната ви цел е била точно тази – да държите българските граждани в бедност и страх в страната, омотана в мрежите на корупцията, престъпността и полицейщината!
Ако целта е била да се запази и обогати наследството на предишните две правителства, заради които Европейската комисия наложи мониторинг на България и цяла Европа гледа на страната ни с подозрение като на престъпник, а на българите като на второ качество европейци, значи наистина заслужавате аплодисменти! Честито! Върнахте държавата там, откъдето се заклехте преди две години пред българския народ, че имате воля да я извадите, а именно:
България е най-бедната държава в Европа! Няма осъдени престъпни босове, но имате добре облечени и пазени спонсори на Министерството на вътрешните работи и бум на битовата престъпност.
Решетките, с които хората се пазиха от престъпниците, не само не паднаха, както обеща премиерът, а ставаха все по-високи и по-здрави.
Страната ни е рекордьор по дела, заведени в Страсбург – за полицейско насилие, което тук, в парламентарната и демократична република, остава безнаказано.
Контрабандата бележи най-големите си успехи.
Подслушването и нарушаването на правата на гражданите придобиха нечувани размери.
Министърът на вътрешните работи произнася присъди и вместо да следи за спазването на законността, нарушава основният закон на държавата. Освен това като шеф на предизборния щаб на ГЕРБ е зает да защитава собствената си партийна безопасност, а не правовия ред и националната сигурност.
Тук е мястото да попитам каква е политическата отговорност на премиера като пряк ръководител на сектора за сигурност и лидер на управляващата партия? Освен че има воля, декларирана още преди две години, има ли и мисъл за бъдещето на България? Какъв напредък е подготвил ГЕРБ за хората, освен да им напомня с думи и дела как са живели по времето на социализма? Кога ще спрете да се оправдавате с всички преди вас? Кога ще чуем каква е вашата роля в това минало, в което търсите виновни?
Корупцията, господин премиер, е привилегия на управляващите, на тези, които са във властта – привилегия да се бориш със себе си, с изкушението от това да употребиш властта за лична изгода, а не в името на гражданите да използваш репресивния апарат за насаждане на страх, а не за налагане на демократичен ред и справедливост.
Нека да припомня на всички, че господин Бойко Борисов е във властта от 10 години и това не трябва да се забравя, и да попитам как този факт се вписва в дежурното изречение на премиера: „22 години никой нищо не е направил, оставиха ни лошо наследство!”
В България има закони и правила. Мисля, че най-добре би било и би трябвало министърът на вътрешните работи да ги познава, защото той е призван да следи те да се спазват и, разбира се, след като самият той ги спазва. Но след като министърът си позволява да обвинява български граждани в убийство, да дискредитира правосъдната система, да крие източниците, от които се е обогатил, благодарение на поста си, да подслушва премиера и министрите, за каква сигурност можем да говорим, когато министър-председателят вижда в това поведение политическа воля и устрем, искам да го попитам – това ли е системата за сигурност, която той предлага на България? Това ли са гарантираният граждански мир, обществен ред и защита на права и интереси на всички български граждани?
В петък вечерта „Новините” започнаха с три убийства и един българин от десетките пострадали граждани каза: „Нашата полиция си пази... Сама си пази, а нас кучетата ни яли!” Българите са не само очевидци на този граждански мир, те са негови жертви.
Отговорността си има имена на реални политически и държавни лидери и те дължат тези отговори не на мен, не на опозицията, а на българския народ.
Искам да ви кажа, господа управляващи, че езикът на мутрите не е политика, а полицейщината не е сигурност. Това, което правите две години, не е държавна политика, нито легитимно управление, подчинено на Конституцията и на законите на България, още по-малко това е политика, която се интересува от общественото мнение.
Казвахте, господин Борисов, преди две години от тази трибуна, че ни призовавате – нас от Синята коалиция, да бъдем ваш коректив. Сега си спомняте само, че сме ви обещали подкрепа, но пропуснахте, че обявихме подкрепа за декларираните от Вас бъдещи действия срещу практиките на предишните две правителства, заради които България изпадна до дъното на Европа. Подкрепихме обещанието Ви за реформите в сектора за сигурност и за декларирания от Вас от тази висока трибуна основен приоритет – да освободите гражданите от мрежите на престъпност и корупция, които действат там, където администрацията не работи по правилата.
Вотът на недоверие е ясна и легитимна форма на парламентарен контрол. Би било безотговорно, когато в държавата се разпада една от най-важните системи – тази за сигурност, опозицията не само да поеме своята част от отговорността, която е поела пред избирателите си, но да поиска отговори от управляващите и да посочи грешките, и да поиска виновните да бъдат отстранени. Знаете много добре какво пише в Доклада на Европейската комисия и това не е поздравление, господин премиер, а присъда за вашето управление. Искам да видя как обяснявате това на избирателите си на следващите избори!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! За последните 20 години най-тежкият провал на нашата страна е невлизането ни в Шенгенското пространство. В различни периоди от време ние имаме своите големи успехи: свалянето на визите, членство на България в НАТО, пълноправното членство на България в Европейския съюз. Това е израз на оценка и на политическата воля на различни български правителства, но и на постигнатото с цената на огромни лишения преди всичко от българския народ. И тук с този провал – невлизането ни в Шенгенското пространство, трябва да очертаем три групи проблеми.
Първият е политическият - оценката на нашите партньори за постигнатото и за посоката на движение на страната ни. Тя най-ярко личи в писмата на вътрешните министри на Германия и Франция до техните колеги, в това число до председателстващия Европейския съвет по правосъдие и вътрешни работи. Цитирам: „Тези недостатъци в случай на пълно приложение на шенгенските критерии от страна на България и на Румъния поради влиянието им върху контрола по границите в един стратегически район и върху пълния достъп до данните, съдържащи се в Шенгенската информационна система, биха имали тежки последици за вътрешната сигурност на Европейския съюз и на всяка държава член. Поради тази причина смятаме, че решението за присъединяването към зоната Шенген трябва да бъде взето едва когато бъдат разрешени основните проблеми, будещи безпокойство и съмнение”. Това е политическата оценка и това е отношението към нашето правителство в страните членки, и то в ключови държави, каквито са Федерална република Германия и Франция.
Втората група проблеми са свързани със социално-икономическата страна и на първо място контрабандата. Фактът, че вицепремиерът и финансов министър Дянков оцени щетите за бюджета само от контрабандата на цигари на над 600 млн. лв., експертните оценки, оценяващи щетите върху приходната част, са за около 1 млрд. лв., идват да покажат, че контрабандата в нашата страна действително е достигнала върхови постижения, на каквито не сме се радвали в кавички и по време на югоембаргото.
Какво би могло да се направи с тези пари? За миналата година всеки един пенсионер би могъл да получи по 550 лв. или всяко едно дете – по 1000 лв. допълнително. С това, че държавата и нейните компетентни органи не съумяват да планират и проведат ефективна борба срещу контрабандата, ние всъщност удряме социално най-застрашените слоеве от нашето общество – хората от третата възраст, които честно и почтено са работили за нашата страна, и подрастващите деца, на които показваме, че нямаме никаква заинтересованост към тях.
Третата група проблеми са свързани с техническата ни готовност и създаваните два мита много упорито и последователно в нашата страна – митът за режима на усвояване на средствата за Шенген и, второ, техническата ни готовност, изпълнението на техническите критерии за Шенген. От Регистъра на обществените поръчки е видно, че за периода от месец август 2009 г. насам са сключени договори за едва 34 млн. евро. Известно е, че общият план Шенген включваше 160 млн. евро, след което беше намален на 130 млн. евро. Ние отчитаме 100-процентова усвояемост на база 130 млн. евро. Още веднъж подчертавам: от месец август 2009 г. досега, видимо от Регистъра за обществените поръчки, са усвоени и са сключени договори за едва 34 млн. евро. Това показва каква е била готовността на страната ни към месец август 2009 г. Това показва, че цялата отговорност за невлизането на България в Шенген и в Шенгенското пространство се носи от настоящия кабинет и на първо място – от вътрешния министър. Тридесет и четири милиона евро са 10-12% от общата сума, която нашата страна би усвоила по шенгенския инструмент.
От месец май на тази година, подчертавам – месец май тази година, при положение че договорената дата за влизането на България в Шенген беше месец март 2011 г., правителството със свое решение определя допълнително 56 мерки, които трябва да бъдат изпълнени по шенгенските критерии, забележете, със срок на изпълнение до края на годината. Нали разбирате, че правителството с това си решение самò казва, че технически България не е готова за влизане в Шенгенското пространство. С това си решение от месец май тази година, правителството дезавоира собствените си твърдения, че техническите критерии за членство на България в Европейския съюз са изпълнени.
Казвам тези неща, за да е пределно ясно, че България не е готова за Шенген и че можем да се послъгваме от време на време, че видите ли, всичко започнало през месец август 2009 г., но истината е друга: до месец август 2009 г. са били контрактувани над 80% от средствата по инструмента Шенген, а сега българското правителство от бюджета за тази година заделя допълнително 20 млн. лв. за изпълнението на тези допълнителни 56 мерки. С това казваме на българското общество и на нашите партньори: „Да, ние като Министерски съвет на Република България знаем, че България технически не е готова за членство в Шенгенското пространство”. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Николай Коцев.
НИКОЛАЙ КОЦЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, колеги! Да, господин Петков, към Вас бих се обърнал, бих се обърнал и към преждеговорившия. Ще се обърна като един обикновен човек, народен представител.
Бих Ви помолил за такъв експеримент: всичко това, което изчетохте, ако може един ваш избирател да извади три изречения от това, което изчетохте, евала му правя. (Шум, оживление, смях, реплики.)
Уважаеми колеги, тук съм най-вече, да изразя безпокойството си от едно, за някой може би много малко измерение, но от друга страна смятам, че то е много важно – моралното, когато аз и вие се изправяме тук, но всички знаете, че след това се срещаме със своите избиратели. Може би вие сте се учили как с демагогия и жонглиране с думите да ги манипулирате, но аз съм принуден да отговарям конкретно, едно към едно това, което ме питат. Аз съм длъжен да им отговарям по този начин.
Най-вече искам да ви попитам: не съзнавате ли, че този вот цялото българско общество го счита за вот на доверие и вот на недоверие към вас? Всичко това, което вие тук, жонглирайки с думи и с фрази, хората много добре виждат и разбират какво прави правителството, много добре са запознати с всички акции на Министерството на вътрешните работи. Много добре им е ясно, че България иска да отвоюва държавата от сивата икономика – тази сива икономика, която вие създадохте, тази сива икономика, която изсипва целия си ресурс против нашето правителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Коцев.
НИКОЛАЙ КОЦЕВ: Благодаря ви.
Исках да кажа само едно допълнение – за морала, господа отляво и отдясно. Моля ви, с какви очи ще излезете пред вашите избиратели, ако утре, вслушвайки се в лудия бомбаджия, пострада някой човек, как ще го погледнете в очите? Има ли здравомислещ човек...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Една минута повече говорите, господин Коцев.
НИКОЛАЙ КОЦЕВ: Благодаря Ви. Извинявайте. Надявам се, ме разбрахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате възможност да заявите изказване.
Втора реплика?
Господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Петков, репликата ми е към Вас. Тук имаше едно изказване, в което се казваше, че държавата щяла да отвоюва нещо от сивата икономика. Държавата във Врачанско ще отвоюва ли нещо от „Империал”? Задавам Ви този въпрос, бил сте вътрешен министър. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, господин Петков?
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа министри! Аз благодаря на господин Коцев за въпроса. Хубаво е, когато хората имат шанса да видят една такава интелектуална мощ от трибуната на Народното събрание. (Оживление в КБ.) И трябва да споделя, че искрено завиждам на господин Божинов за ситуацията във Враца.
В интерес на истината съм дълбоко убеден, че моите избиратели разбират какво искам да кажа. Това, че Вие не ме разбирате, не ме изненадва. (Оживление в КБ)
Трябва да кажа, че е добре, когато човек влиза в Народното събрание, да има пред себе си една брошурка, например кога е освободена България от турско робство. (Смях в КБ.) Това са неща, за които аз допреди месец живеех с впечатлението, че всички българи знаят. Но еманацията на българското население, попаднала в Народното събрание във Ваше лице, ме смути много дълбоко. Така че аз нямам амбицията, а нямам и подходящото образование Вие и хора като Вас да ме разберат.
Аз съм щастлив от факта, че българските граждани разбират, че контрабандата ощетява всеки един от тях. Неслучайно казах – с парите, с които е ощетен бюджетът, миналата година всеки пенсионер можеше да получи по 550 лв. допълнително, а не да обясняваме, че нямаме пари да им дадем; с този един милиард всяко българско дете можеше да получи по 1000 лв. допълнително.
Казвам тези неща с дълбокото убеждение, че хората, ако не знаят тази конкретика, го усещат с джоба си и с хладилника си. Усещат глада и мизерията на фона на едно общо обогатяване. А дали то носи името „Империал”, или носи други имена, това е съвсем отделен въпрос. Благодаря ви. (Реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Искате лично обяснение? Заповядайте, господин Коцев.
НИКОЛАЙ КОЦЕВ (ГЕРБ): Първо, за „Империал”. Да, това е една групировка, която беше създадена в зората на демокрацията от присъстващите отляво и отдясно. Тази групировка и досега е с първото разкрито поръчково убийство и не е изнесена присъда. Не виждам каква е изобщо моята връзка с това нещо.
Да, искам да Ви кажа, че аз може би нямам вашите школи, обаче искам да Ви кажа, че и вашите избиратели, ако седнете до тях, възрастните хора, които и според вашите социолози, и виждате кои са вашите избиратели, убеден съм, не манипулирайте, не ви разбират. Убеден съм. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, които желаят да участват в дебата?
Госпожа Джема Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Ще поговоря няколко минути за работата, която свърши Министерството на вътрешните работи по отношение правата на човека в сътрудничество с международните институции. (Народният представител Николай Коцев отива да разговаря с министър Трайчо Трайков. Смях в КБ.)
Има някои факти, които трябва да бъдат известни. В Министерството на вътрешните работи последователно се провежда политика... (Смях и ръкопляскания от КБ. Народният представител Николай Коцев сяда при министър Трайчо Трайков. Реплики от КБ: „Там е място само за министри!.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата! (Реплики от КБ.) Моля за ред в залата!
Госпожо Грозданова, продължете.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Това не е мястото за народните представители.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: В Министерството на вътрешните работи последователно се провежда политика за изпълнение на служебните задължения при спазване на принципа за защита на човешките права и уважение на човешкото достойнство. Усилията на МВР и конкретните резултати при осигуряване на сигурността на гражданите чрез защита на техните права и интереси могат да бъдат проследени в следните направления.
Първо, институционална международна и национална ангажираност на МВР за спазване на човешките права и гарантиране сигурността на гражданите. В международен аспект МВР отговорно поема и привежда в изпълнение ангажиментите на държавата за спазване на човешките права. Активната позиция се изразява в участието на министерството в различни форми на международно сътрудничество със Съвета на Европа и европейските институции с функции по въпросите за правата на човека. В този аспект особен акцент следва да се постави на работата по въвеждане на положителни практики за адресиране на препоръките в Резолюция 1730 от 2010 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа с цел отпадане на постмониторинговия диалог.
В доклада си от януари 2010 г., въз основа на който е изготвена последната резолюция на ПАСЕ по постмониторинговия механизъм за България, докладчикът подчертава следното:
„По време на последното си посещение през декември 2009 г., след срещи с различни представители на новото правителство, отбелязах нова положителна тенденция във взаимоотношенията между асамблеята и новите български власти. Освен това всички официални лица, с които разговарях, изразиха воля да продължат с прилагането на недовършените реформи.”
Решимостта на българското правителство да бъде постигнат сериозен напредък в областта на гарантирането и безусловното спазване на основните човешки права, отбелязана в цитирания доклад, е подплатена с редица конкретни стъпки. С тези стъпки е запознат и лично председателят на ПАСЕ, който проведе посещение в България през декември 2010 г. При многобройните ми контакти с представители на Съвета на Европа и лично с председателя на ПАСЕ се изразява подкрепа и личен ангажимент за съдействие на постигнатия през последните две години, цитирам: „напредък в прилагането на стандартите и ценностите на Съвета на Европа в работата на Министерството на вътрешните работи”.
Уважаеми дами и господа, това е първото правителство от десет години насам, което знае как се работи в Съвета на Европа и има активно участие.
Други инициативи в контекста на диалога с международни институции, работещи в областта на правата на човека, са: работа по препоръките на комисаря по правата на човека и Европейския комитет против изтезанията. През октомври 2010 г. делегация на Европейския комитет против изтезанията осъществи пето редовно посещение и беше запозната с резултатите от работата по препоръките от предходната визита, включително в компетентните структури на МВР. В последния доклад делегацията оценява постигнатия напредък и насърчава българските власти да продължат положителните промени.
Участие в защита на универсалния Доклад на България за правата на човека през ноември 2010 г.
Трето, участие в прегледа на България за спазване на Пакта за граждански и политически права пред Комитета по правата на човека към Организацията на обединените нации – 12-14 юли 2011 г.
Среща на министъра на вътрешните работи с директора на Агенцията за основните права на Европейския съюз.
Има и законодателна, и организационна инициатива. Приоритет на МВР е непрекъснатото подобряване на нормативната уредба в посока по-добра защита на правата на гражданите. Сред предприетите мерки в тази насока е актуализиране на вътрешноведомствената нормативна уредба, свързана със спазване на основните права и свободи на задържаните в структурните звена на МВР съгласно последните изменения в Закона за МВР и правилника за прилагането на закона.
В заключение искам да ви дам няколко факта, въпреки че не ми стигна времето до края, по отношение решенията на Европейския съд по правата на човека в периода от 1998 г. до сега. Общо осъдителните решения са 27, като имаме 8 решения между 2009 и 2011 г. за употреба на прекомерна сила или оръжие. Там няма термин „полицейско насилие”. Казусите са възникнали между 1996 и 2003 г., а жалбите са подадени в периода 2000-2005 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други народни представители, които желаят да участват в дискусията?
Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаеми господин председател, дами и господа министри, колеги народни представители! Ще гласувам убедено за вота на недоверие, ...
ПЛАМЕН НУНЕВ (ГЕРБ, от място): Не сме се съмнявали!
ИВАН КОСТОВ: ...защото кабинетът и изобщо управлението на ГЕРБ се превърна в голямо разочарование за десните избиратели, тъй като не направи необходимото да се даде справедливост за престъпленията, извършени от предишната тройна коалиция. Разочарова още по-голяма част от българското общество, като не извади мафията от българската политика, за което имаше и вот на недоверие в Четиридесетото Народно събрание.
Разочарова огромен брой икономически активни лица, като не само не се противопостави, а насърчи монополистите да вдигат цените, да контрабандират и да отнемат пазара на малките и средни фирми във вреда на конкуренцията и домакинствата.
Опитите да се даде справедливост със слаби обвинения и провалени доказателства рикошира в имунизиране на заподозрените и поставянето им на първи писти в българската политика – като искащи недоверие или кандидат-президенти.
Постави монополистите в ролята на недосегаеми от закона ментори и дарители на органите за сигурност и вътрешен ред.
Този провал на кабинета Борисов, вместо да отстрани, укрепи още повече мафиотите и олигарсите в политическата система на страната.
Кабинетът на господин Борисов се превърна в голямо разочарование за нас от Синята коалиция заради пълната си неспособност да проведе крайно належащите реформи в правозащитните органи и сектора за сигурност и вътрешен ред.
По вина на тройната коалиция страната ни не влезе като пълноправен, а като наблюдаван под карантина член на Европейския съюз. Наблюдават ни, защото не сме постигнали върховенство на закона, защото полицията не си върши работата, защото прокуратурата не повдига обвинения и защото съдът не изпраща виновните в затвора.
Днес, след две години управление на кабинета на ГЕРБ, има същите причини да ни се поставят 22-те условия или мерки, които поставяха и преди. Поради тяхното неизпълнение продължава да стои заплахата от налагане на предпазна клауза и непризнаване решенията на българския съд.
Изпълнителната и законодателната власт на ГЕРБ извървяха срамен път – от противници станаха защитници на статуквото в съдебната система и в правозащитните органи като цяло. Това стана, след като извършиха няколко скандални според широката общественост и според магистратите назначения във Висшия съдебен съвет.
Управлението на кабинета Борисов безспорно успя в редица неща, които също обаче заслужават вот на недоверие. Успя например да насади омраза срещу лекарите и сега да ставаме свидетели на заплашването им с огнестрелно оръжие. (Оживление в ГЕРБ.)
Успява да превърне страха и клеветите на бившата Държавна сигурност в основно оръжие на своята вътрешна политика. Успява да съвмести в една роля ролите на политика, на полицая, на прокурора и съдията. Успява да пренебрегва безнаказано законите, вадейки непрекъснато класифицирана информация в медиите и превръщайки я в средство за политически шантаж и рекет.
Успя до такава степен да забрави предишните си обвинения, че издигна заподозрени кметове на бившата тройна коалиция като свои кандидати за кметове в страната.
Успя накрая и в най-лошото – да създаде реална заплаха за честността на предстоящите наесен президентски и местни избори. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Де факто времето на Синята коалиция изтече.
Реплики? Няма.
Господин Кърджалиев, заповядайте за изказване.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа министри,уважаеми колеги!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Картата!
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Този акт, за всички стана ясно, а именно вотът на недоверие, е акт, който е парламентарен израз на едно по-голямо, по-мащабно недоверие или неодобрение от българското общество към това управление. Очевидно е и е неоспоримо, защото рейтингът, уважаеми колеги от управляващата партия, вече е негативен от няколко месеца. Тоест критична маса хора вече не одобряват това правителство.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Хората не са маса, а са граждани на Република България!
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Една от причините за това е, че в България има отстъпление от демократичните устои, за които 20 години в този парламент са се борили най-различни политици. Най-сериозно е отстъплението по темата право на свободен живот и забраната за нечовешко и унизително отношение към задържани лица. В България е факт, че ескалира полицейщината, и няма да се изморим да повтаряме това.
Според изявление на заместник-главния прокурор за 2010 г. – забележете едни цифри, защото много цифри бяха казани тук, има ръст на досъдебните производства срещу полицаи, общо 283, като 74 от тях са за полицейско насилие.
Можем да си представим всички, че на 4-5 дни, тоест от внасянето на вота досега, двама български граждани, независимо от престъплението – дали са го извършили или не, по най-брутален начин са пребити от полицейски служител.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Престъпниците – Вие тях ли жалите?
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Липсват адекватни анализи, неведнъж сме го казвали това, липсва адекватна оценка, липсват ефективни мерки по отношение на точно тези недъзи. Полицейският служител, точно поради тези причини, самият той си изгражда измамно самочувствие. Това самочувствие естествено води до прояви от типа на „донор на справедливост”, а крачката до насилието след това е много малка.
Втората група силно уязвени права са правото на вероизповедание, свободата на съвестта и свободата на изразяване.
В последните две години, уважаеми колеги, се продуцира политика на базата на омраза. Не непременно управляващата партия е виновна за това, но пък никакви ефективни мерки не се вземат в тази посока.
Езикът на агресията доминира, а прояви от типа на тази пред софийската джамия говорят за органическа нетърпимост, за ксенофобски настроения и отказ от елементарна толерантност. Кой друг може да е виновен, освен управляващата християндемократическа партия, прегърнала по порочен начин, по парадоксален начин, овластения национализъм!
Събуди тревога и намесата на ДАНС при изземването на религиозна литература от мирни мюсюлмани в Родопите. Досега няма нито присъда, нито досъдебно производство.
Бихме приели констатации в преднамерено опозиционерство, ако не бяха споделени и от други, при това неполитически организации. Има най-различни правозащитни организации, тук цитирам годишните доклади на Института за модерна политика (оживление), Годишният доклад на Българския Хелзингски комитет (реплики), Международната „Амнести Интернешънъл”, а също и Европейския съд по правата на човека. Всички те подчертават дебело парадокса, който се случва в България, а именно своята тревога от суспендиране на права и свободи в Република България.
Уважаеми господин премиер, отчитам неуважението Ви към тази зала, но съм убеден, че слухът Ви е ангажиран с този дебат.
Уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, уважаеми 12 независими депутати, които декларирахте подкрепа предварително към тази власт, аз съм сигурен, че в една страна не може да има повече демокрация, отколкото това общество защитава и може да създаде, но вие намалявате прага на това усещане. Дори в исторически и цивилизационен аспект след време може би точно това ще констатират политиците. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Управлението ви по такъв начин е заплаха за демокрацията в България. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплика – господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Ама, каква да бъде позицията на един Мехмедов Кърджалиев? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Шопов, моля Ви! Въздържайте се от квалификации.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Антибългарска, разбира се! (Шум и реплики.)
И то къде го стяга чепикът – това, което се е случвало пред джамията?! Това е проблемът на България, колеги?! Страшно нещо! Защо? Защото стотина гаджалчета ... (Силен шум в залата, реплики и провиквания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Шопов, моля Ви без квалификации! (Шум и реплики.)
Дръжте се сериозно в залата! Ще Ви отнема думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...под прозорците на българското правителство, на Министерския съвет, в центъра на София излизат да се кланят, да не казвам какво друго да правят. И някои протестират срещу това. (Реплики от ДПС.)
Това е проблемът на Кърджалиев. И затова някой е лош.
Къде го има това някъде другаде в Европа? Къде го има някъде – в центъра на София се случва това, в центъра на една европейска столица! И вие и имама... Или какъв беше?...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Шопов, моля Ви без квалификации! Въздържайте се от подобни изявления! (Реплики от ДПС.)
ПАВЕЛ ШОПОВ: Така че, колеги, ако това не е толерантност, ама такава толерантност, която ни закопава и която ни прави не знам какви – беззъби ли да ни нарека, безропотни ли, това е безусловно! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? (Реплики от ДПС.)
Обърнах внимание, ако не сте чули!
Господин Кърджалиев, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! Аз се чудя как може толкова омраза, толкова ксенофобия, толкова негативни чувства, реваншизъм да има в един-единствен човек!
Аз се чудя този човек с толкова омраза как може свободно да диша, как може свободно да се храни, как може да се усмихва, как може ежедневни неща в живота да свърши?!
Аз, ако в себе си имам толкова омраза, вероятно нямаше да съм в никакъв случай народен представител!
Уважаеми господин Шопов, първо, според мен, в този момент трябваше да бъдете изгонен по най-груб начин от тази зала. Аз запазвам добрият тон – това е отговорност на председателстващият Народното събрание.
Друго ще кажа, а то е към управляващите, които още веднъж повтарям и няма да се наситя да повтарям, че сте прегърнали по парадоксален начин овластения национализъм в образа на Политическа партия „Атака”. Ако вие продължавате по този начин, вие рискувате етикетът, който беше от предния вот, а именно „управление на посредствеността” да бъде допълнен с още по-смущаващ етикет, а именно „управление на войнстващата посредственост”. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Терзийски – процедура по начина на водене.
Заповядайте!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми господин председател, апелирам към Вашето принципно и безпристрастно отношение!
Искам да заявя, че народните представители на „Ред, законност и справедливост” ще подкрепят вота на недоверие. (Шум в залата.)
Беше редно българските граждани, българското общество да чуят нашите мотиви. (Реплики от ГЕРБ.)
Затова предлагам да увеличите времето... (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Да увеличите времето, след като отказвате да сторнирате изказванията на последноговорившите независими народни представители, които изказвания нямаха нищо общо с темата на дебата, аз предлагам да увеличите времето на независимите народни представители (шум и реплики от ГЕРБ), за да може тези, които са заявили желанието си, да изложат своите мотиви за вота на недоверие, да го направят. (Реплики от ГЕРБ.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Да, в следващия парламент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Не знам каква процедура да предприема, за да увелича времето. От мен не зависи – увеличавам ви го, но Народното събрание преди два часа каза, че не ви го дава, така че...
Заповядайте за изказване, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин председател, господин заместник министър-председател, уважаеми господа министри, колеги! Тук много от изказващите се говориха за провал, провал, провал!...
Според нас от „Атака” в управлението на ГЕРБ има само един провал, госпожо правосъден министър, господин вътрешен министър! Провалът е, че тези, които разгромиха за 20 години Отечеството ни, не са в затвора, а излизат да говорят от трибуната! (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Браво!
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Второ, стратегическата грешка на ГЕРБ, възприемете това като известно продължение на това, което каза господин Волен Сидеров, е следната: приемат се закони за усъвършенстване на академичния състав, на висшето образование, подготвена е Стратегия за научните изследвания и така нататък, а никой не обръща внимание, че тези хора, които ние ще подготвим и ще издигнем нависоко, няма къде да отидат да работят, тоест в управлението на досегашните партии, в управлението на ГЕРБ няма стратегия за технологична България. И това е най-голямата слабост, която може да се оцени за 20 и кусур години преход!
Ако има такава стратегия, а то не е късно, в която с финансови инструменти да се предизвикат високотехнологични инвестиции в българската икономика, след десетина години България наистина ще бъде цветуща държава. В разговор с финансовия министър съм обсъждал този въпрос. Тук е господин Трайков. И той много добре знае, че това е единственият начин да имаме напредък.
Накрая, колеги и господа министри, ще ви кажа, че със сервитьорски поднос под мишница и с мотиката на бахчата няма да стане високоразвита България! Няма как да стане! Няма такава страна в Европейския съюз, която само с туризъм и заведения е направила нещо. Пример – Гърция! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Колеги, преди да продължим, ще ви кажа, че миналата седмица на Председателския съвет е взето решение днес да има извънредно заседание. В петък то е гласувано със съответния дневен ред, със съответната програма. С оглед на сроковете по правилника за гласуването на вота на недоверие, ви предлагам служебен проект за решение, с който всъщност утре ще имаме извънредно заседание – 26 юли, вторник, от 14,00 ч. със съответната програма:
„РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 26 юли 2011 г., вторник, от 14,00 ч. при следния дневен ред:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители – Юлиана Колева, Ивайло Тошев, Димитър Лазаров и Красимир Ципов. Същият е приет на първо четене на 15 юли 2011 г.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда – общ законопроект, изготвен от Комисията по труда и социалната политика по приетите на първо четене на 13 юли 2011 г. законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносители Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров, и на Министерския съвет.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване – общ законопроект, изготвен от Комисията по труда и социалната политика по приетите на първо четене на 13 юли 2011 г. законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносители Станка Шайлекова и група народни представители и Министерския съвет.
4. Гласуване на Проекта на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права. Вносители – Ахмед Доган и група народни представители на 18 юли 2011 г.”
Часът на това гласуване ще бъде съобразен с приключване на разискванията днес.
Предлагам това решение с програмата за утрешния пленарен ден.
Моля, гласувайте.
Гласували 170 народни представители: за 157, против 3, въздържали се 10.
Предложението за решение е прието.
Дотук всички, които се бяха записали за изказвания, направиха своите изявления.
Има ли други колеги, които желаят да се изкажат?
Заповядайте, госпожо Милева.
ГАЛИНА МИЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господа министри! Преди малко беше повдигната темата за полицейското насилие и аз искам да взема отношение по нея.
Тази тема като важна за нашето общество е обусловена от социалната значимост на работата на МВР, в което никой не се съмнява – нито опозицията, нито управляващите. Вместо да ви представям статистики и данни, бих искала да апелирам към всички вас и към медиите за коректност и разграничаване на дефинициите „използвана от полицаите сила” и „полицейско насилие”. Често напълно съобразени с предписанията на закона действия на българските полицаи са отразявани и оприличавани неслучайно като полицейско насилие. В този смисъл действията на българския полицай следва да бъдат разглеждани като упражнявани с цел запазване на обществения интерес, а не като насочени срещу определена личност с девиантно поведение.
В интерес на обективната истина изолирани случаи на превишаване употребата на сила у нас са регистрирани. Очевидно е обаче, че това са изолирани инциденти, в които органите на реда може и в известна степен да са превишили своите правомощия, но своевременно са предприети необходимите мерки от ръководството на МВР и виновните са наказани. В тази връзка истина за полицейското насилие, която да бъде приемлива за всички – и за управляващи, и за опозиция, няма.
Акцентирам обаче върху нещо много важно – че факторите, които правят полицейското насилие възможно, са същите, които поставят под заплаха живота на полицаите, участници в акциите. Едва ли би се намерил някой да отрече това. Надявам се, че ще се съгласите с мен, че едно модерно и здраво общество, каквото претендира да е нашето, както и всеки отделен негов член осъзнава задължението си да носи своята обществена отговорност и да спазва правовия ред. Защото освен права всеки член на гражданското общество има и задължения. Основен принцип в правото е, че от противоправно поведение и действия не могат да се черпят права. Този принцип важи и за полицейските органи, и за гражданите. Но уважението на правовия ред в България, уважаеми колеги, не датира от управлението на ГЕРБ.
В тази връзка е нужно да се отбележи нерадостният факт, че у нас ефективността на правосъзнанието като елемент на обществената отговорност на огромен брой социални единици и социални групи е недостатъчно развита, а в нередки случаи – отсъства напълно. Ето, това е смущаващото. За всеки от нас, българските граждани, следва да стане ясно, че само поемането на дължимата обществена отговорност подпомага правилното функциониране на държавните институции и в частност на МВР като елемент на демократичната държавна система.
И тъй като опозицията непрекъснато ни критикува, и най-вече колегите от МВР, че използват силови методи при много от акциите си – при задържания и при арести, искам да направя едно предложение към опозицията за няколко законодателни промени в Закона за МВР. Аз съм подготвила доста от тях, но сега ще ви цитирам само три. Ако ги внесете в Народното събрание, разгледат се коректно в съответните комисии на парламента и бъдат приети, мисля, че при евентуален следващ вот, внесен от вас, мотивът за полицейско насилие няма да го има. Сега ще ви прочета само няколко от тях: „Арестът е недопустим, ако лицето все още не се е събудило. При изключение – да се арестува с чаша топло кафе”; „Да го попитат учтиво удобно ли е за него да бъде задържан”; „При транспортирането задържаният има право да избере марка и клас превозно средство, маршрут и евентуални забележителности”.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Браво, браво!
ГАЛИНА МИЛЕВА: Мога да ви предложа още много такива. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми господин председател, господин вицепремиер, дами и господа министри, колеги! Едно от основанията да искаме този вот на недоверие е контрабандата и по-точно – целенасочената, последователна и умишлена политика на правителството на Бойко Борисов за увеличаване на контрабандата, за нейното овладяване и за облагодетелстването на Партия ГЕРБ и на нейни представители с пари от контрабанда. Ще ви докажа тези твърдения със следните факти и документи.
Вие създадохте умишлено условия за увеличаване на контрабандата на цигари, като увеличихте акциза от 64 евро за 1000 броя цигари на 76 евро за 1000 броя цигари. Ще кажете – това беше договорено с Европейския съюз. Лъжете! Ето го договора с Европейския съюз (показва го) и тук пише, че акцизът през 2010 г. трябваше да стане от 64 на 67 евро, а не на 76 евро!
Публичната ви цел, която обявихте – да увеличите приходите в бюджета и да се борите за здравето на българите, две години по-късно нито една от тези цели не е постигната. Приходите ви в бюджета не са повече и българите не са по-здрави, защото масово пушат контрабандни цигари, които са по-вредни за здравето.
След като умишлено създадохте условия за такава контрабанда, пристъпихте към втората стъпка – нейното овладяване, с личното участие на вицепремиера и министър на вътрешните работи. Доказателства – протоколи от изслушвания във Вътрешната комисия на парламента и цитати от разговори между министъра на финансите, заместник-шефа на агенция „Митници”, шефа на агенция „Митници” и премиера, които сега ще си позволя да ви припомня.
Шефът на агенция „Митници”: „Аз ви казах каква сериозна информация имам за корупция, за пускане на цигари. Цецо го е заплашил (става въпрос за митнически служител) и му казал, че няма да бъде. Затова виждам, че всеки един, за който искам да си свърши работата и да бъде абсолютно принципен, той сега е подложен на атака от Цецо.”
„В крайна сметка защо МВР се включи от другата страна? – си говорят финансовият министър и шефът на „Митници”. – Цветанов няма нито един аргумент в борбата с контрабандата на цигари. Такова невежество, че не може да бъде. Как да се бориш, когато насреща си имаш такъв човек? Нямам думи! Няма да излезем от това положение, отврат са нещата! Не ми се говори, нямам нерви! Вместо МВР да хване каналите, кадруват в митниците.”
Дянков: „Нали и аз се занимавам постоянно с тези глупости, и на мен ми писва от време на време.”
Разговор между Странджев и господин Борисов:
„Голяма част от политическите дейци, особено тези, които са депутати за първи път (вие колеги от ГЕРБ), при своето избиране са поели съответните финансови ангажименти към лицата, които ги поддържат, и сега са напористи да удовлетворят тези финансови ангажименти.”
Това са доказателствата за вашето овладяване на контрабандата и личното ви облагодателстване от тези пари.
Господин Цветанов, знам какво ще кажете в защита на тезата си, че се борите с контрабандата. Понеже няма да мога да говоря след Вас, сега ще Ви изтъкна три контрааргумента, с които да Ви оборя – един фактологически, един логически и един математически.
Вие ще кажете следното: „Понеже е икономическа криза и условията са такива, че в цяла Европа контрабандата расте, затова и в България расте.” Лъжа! Ето изследване (показва го) от световна, уважавана от всички ни компания в Европейския съюз през 2010 г., няма да й споменавам името. Унгария – 6% контрабанда, Италия – 5%, Испания – 4%, Португалия – 3%, България – 34% през 2010 г., сега е повече. Този Ви аргумент не работи.
Вторият аргумент, който ще изложите, ще бъде: „Сега хващаме много по-големи количества, отколкото по ваше време.” Тук е моят логически контрааргумент. След като контрабандата се е увеличила 4-5 пъти, естествено е да хващате повече.
Най-важният е математическият аргумент, защото числата не лъжат. Те показват следното: през 2009 г., месец май, в края на предишното управление приходи от акциз от цигари – 664 милиона, колеги, при това при нисък акциз – 64 евро на 1000 броя; месец май 2011 г., при висок акциз – 76 евро на 1000 броя – с 12 евро повече акциз. При същия обем пушачи и цигари, приходите ви са с 415 милиона, тоест около 40 милиона по-малко. Защо има това разминаване в цифрите, ако хващате повече контрабанда?
Уважаеми колеги, господин вицепремиер, изводите от тези факти са едни: вие създадохте умишлено условия за контрабанда; вие я овладяхте; вие се обогатявате като политическа партия и персонално; вие създавате тези условия, за да преливат пари в организирана престъпност, с която стимулирате организираната престъпност. С това създавате заплаха вече и за икономиките на Европейския съюз. Затова сте виновен Вие персонално, другият вицепремиер – Симеон Дянков, но най-вече министър-председателят – господин Борисов. Затова искаме оставката на целия кабинет. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Господин Михов – първа реплика.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми министри! Репликата ми ще бъде структурирана малко по-различно и ще бъде във вид на молба към министър Цветанов. Явно госпожа Нинова много разбира от цигари. За две години, когато говорим за образование – тя говори за цигари, когато говорим за здравеопазване – тя говори за цигари, когато говорим за МВР – тя говори за цигари. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Моля Ви, ходатайствайте й един пост. Явно тя има много добри спомени от времето, когато беше в „Булгартабак” или заместник-министър. Намерете й място – там ще бъде по-полезна, отколкото в Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Желаете ли дуплика, госпожо Нинова?
Заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Някои колеги наистина трябва да почетат много, преди да влязат в този парламент.
Уважаеми колеги, темата за контрабандата и за цигарите има отношение към българското образование и към българското здравеопазване. От контрабанда крадете 2 млрд. лв. Това са по 500 лв. за пенсии, по 1000 лв. за детски надбавки, това са пари за общински болници и общински диспансери, които закрихте, защото нямате пари да ги поддържате; това са пари за българските университети и Българската академия на науките, която сте на път да закриете, защото нямате пари да й поддържате бюджета; това е корелацията и връзката между контрабандата, образованието, икономиката и здравеопазването. Точно тук е мястото пред господин Цветанов да говорим на тази тема.
Първо, припомням предизборната ви програма и трите антикризисни плана: главен, пръв приоритет и най-важна цел – борба с организираната престъпност и контрабандата. Персонално отговорен за това – вицепремиерът. Кога да говорим по тази тема, ако не сега?
Наистина разбирам от това, за което говоря, защото съм го работила. Ако намеквате на господин Цветанов да прави нещо по „Булгартабак” – бъдете спокойни – той две години достатъчно рови там, достатъчно търси, но нищо не намери. Нещо повече – господин Борисов оневини предишния кабинет по отношение на тема „Булгартабак”, цигари и контрабанда, така че на тази тема бъдете спокойни.
Има обаче други притеснения – МВР и господин Цветанов сега имат отношение към „Булгартабак”, но по друг въпрос и по друга тема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Петров – изказване.
ИВАН ПЕТРОВ (ГЕРБ): Господин председател, господа министри! Може би колежката действително навлезе в темата, но все пак аз ще говоря като по-голям специалист от нея – 18 години съм работил на място, където контрабандата е част от работата на всички служители, които са работили на гранични ОДП-та.
Ще ви кажа защо. Вие сякаш имате къса памет и не помните кои бяха хората, които контрабандираха цигари и с какви количества минаваха през южната ни граница във ваше време, най-вече в Гърция.
Господинът, който беше бивш министър, няма да му цитирам името, за да не ползва реплики за това, че го коментирам, забрави, че когато беше министър, пет големи контейнера минаха за София, а шестия – хванахме в Хасково. В крайна сметка, тук вече преливаме към несъвършенството на съдебната система – пет години се води това дело. Знаем кои са поръчителите, но все още няма осъдени лица, и така продължава.
Ако трябва да говорим политически, в крайна сметка при тройната коалиция някои ваши така да се каже бивши министри в този кабинет, бяха снимани на някакви яхти. Струва ми се, че може би вие може да говорите много повече за това кой и по какъв начин е контрабандирал цигари и по какъв начин е по-уязвим.
Колегите от дясно също нямат право да говорят, защото голямата контрабанда на митница „Ново село” все още кънти в ушите на всички живеещи по границата. Да говорим, че контрабандата започва от това правителство, е просто наглост или е къса памет. Не искам да използвам по-силна дума, за да не ви обидя.
В крайна сметка вие нямате право да говорите поне за контрабанда, защото онези канали, които бяха създадени в ранните години на демокрацията, които се приватизираха от ваши структури, в крайна сметка продължиха да работят и по време на демократичните процеси и това се случваше не без съглашателството на колегите от дясно. В крайна сметка този поток продължава и сега, и упражнява голям натиск.
Трябва да знаете и следното. В Гърция и в съседните държави има огромно количество контрабандно произведени цигари. България е подложена на върховен натиск. Островите около Гърция се явяват разпределител на цигари от Китай, Индия, от руските републики, където по всякакъв начин хора, особено от гръцка страна, търсят препитание във връзка и с кризата и работейки с наши организирани престъпни групи, се стремят да вкарват количества цигари.
Знате ли кое прави най-голямо впечатление? Някои хора се опитват да афишират тази контрабанда до най-последна степен, като ангажират малцинствата. Защо се получава това? Защо административните актове не важат за тези малцинствени групи? Това се прави показно, за да може да се показва, че тази партия, това правителство не може да се справи с контрабандата. Тук вече има умисъл.
Господа, трябва да разберете. Ако има правителство или партия, която да няма интерес да има контрабанда в този нагъл, просто перверзен вид, който е публичен, единствената партия, която няма този интерес – това е Политическа партия ГЕРБ. (Възгласи от КБ „Е-е-е!”) Няма е-е-е! Това е истината! Това е както и с взривовете, както и да искате да не ви е удобно.
В крайна сметка едно трябва да знаете. Това какво прави това правителство по линия на организираната престъпност, контрабандата включително, Вие, колежке, не трябва да отдиференцирате (обръща се към лявата страна на залата), защото контрабандата е част от организираната престъпност. Намира своето най-добро отражение в докладите на ОПТА. Прочетете ги! Уейнрайт – това е шефът на Европол, ако не знаете – много добре каза защо има доверие на това правителство и на Вътрешното министерство. Защото то продължава да се справя добре в борбата срещу организираната престъпност. Благодаря. (Ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Оставащо време: ГЕРБ – няма; Коалиция за България – 10 минути и 13 секунди; времето на Движението за права и свободи също свърши; „Атака” – 1 минута и 55 секунди; Синята коалиция – 42 секунди.
Изказвания, уважаеми колеги?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Господа министри, уважаеми дами и господа, каква е дискусията днес? За мястото на България в Общата система на европейска сигурност и за сигурността, на първо място, на българските граждани при спазване на техните основни права. Защото Европа не допуска сигурност, в която правата се нарушават.
Дискусията днес е за България в Шенген и в по-широк план – в европейската система за сигурност. Защото заблудата, която дълго време се насажда, че ние сме изпълнили техническите критерии, ясно може да се види, ако човек види решенията на Министерския съвет от 27 декември, от 20 януари, от 10 февруари, от 7 март, от 7 април и последното от 5 май, където милиони от българския бюджет се дават за изпълнение на неизпълнените технически мерки по Шенген. Ако човек само прочете тези решения на Министерския съвет, ще види колко невярно е твърдението, че България е изпълнила техническите критерии. Защото повечето от тези мерки са заложени към края на годината. Ако бяха изпълнени, нямаше да има нужда от тях. Става въпрос само за последното решение на Министерския съвет за 20 млн. лв. на българския данъкоплатец при орязани 30 милиона от Шенген Фасилити, които правителството не усвои.
Оценките на нашите партньори за сектора са доста категорични. Ако човек е почтен, би трябвало да види тенденцията на влошаване не само в Годишния доклад за 2011 г. в сравнение с 2010 г. В онзи доклад на Европол за 2011 г., сравнен с 2009 г., където няколко пъти повече България се споменава в контекста организирана престъпност отколкото през 2009 г., където българската организирана престъпност се поставя като заплаха за Съюза, заедно със сомалийските престъпни групи. Такава констатация в предишни доклади на Европол няма, където се прави ясната констатация, че влизането в Шенген крие опасност за системата за сигурност на Съюза. Това беше подценено и бодрячески прехвърлено като поредната позитивна оценка.
Защо се стигна до този вот на недоверие? Защото нуждата от широко съгласие в сектора на вътрешната сигурност бе подценена от атрактивна война с всичко и с всички. Две години бяха пропилени за война с миналото – с по-близкото и по-далечното; с миналото и наследството на предишните. Две години бяха пропилени със самовлюбения PR на премиера, за да стигне ГЕРБ днес дотук, когато разчита на завърналата се „Атака” и на тези, така наречени независими народни представители.
От тези, които подкрепяха правителството, утре ще видите какво е останало. От недоверието на европейските партньори, които вече дават остри оценки, защото липсата на реални резултати в борбата с организираната престъпност трудно могат да бъдат решени с голата политическа воля. От неправителствения сектор, който в последната година представи редица тежки констатации за спрените реформи, за натиска върху съдебната власт, дори вече и върху адвокатурата, за поощряваната политически практика на злоупотреба със сила и прекомерно нарушаване на правата. От българските граждани най-сетне, доверието е оттеглено от ГЕРБ, защото през юли 2010 г. те искаха справедливост, а получиха контрабанда, получиха нарушаване на правата без ефикасност и годни доказателства. Получиха забавено членство в Шенген. Защото дестабилизацията на институциите, неуважението към Конституцията, войната с независимата съдебна власт не може да генерират доверие нито вътре в парламента, нито извън Народното събрание сред българските граждани. Защото не може полицейската работа да се използва за политически PR и в същото време да има тържество на закона.
Уважаеми дами и господа, утре ще гласуваме третия вот на недоверие на правителството с министър-председател Бойко Борисов и независимо от математическите сметки днес става безпощадно ясно, че основанията на този вот са във всичко, което беше сторено в сектора „Вътрешна сигурност и правосъдие” в последните две години. Тук ние, от Коалиция за България, ще участваме активно, ще подкрепим вота на недоверие, защото това правителство се провали в най-силния си обещаван приоритет – „Правосъдие и вътрешни работи”. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Господин Миков, не Ви разбрах откъде се връща „Атака” – „завърналата се „Атака”? „Атака” беше наречена овластена и национална сила. Аз опонирам и срещу мястото, което й давате – за връщането и посоката на движение, както и срещу това, че някога „Атака”, в рамките на този парламент, е била овластена.
Чухме аргументи в подкрепа на искания вот от други политически сили, които много добре трябва да знаят къде са били и откъде идват; силите, които оставиха най-беззъбата съдебна система; силите, които оставиха досъдебно производство, което мизерства и което е демотивирано. Подобна е съдбата на прокуратурата и магистратурата, която е на ръба на корупцията с кадрово обезпечение, осигурено от безброй юридически факултети и подплатено от лекциите и науката, която им дадоха пътуващите професори и преподаватели със статут на пътуващи проповедници; с критика към яхването на съдебната система, която единствено и само доказва, че тази практика е била известна и ползвана в предишни години, през последните 20 години; с фетишизирането на осъдителните присъди като показател за добрата работа на съдебната система, заимствано като критерии от изявления на чужди чиновници. Накрая, с тържественото изявление оттук, от тази трибуна, че България не е готова за Шенген, като че ли това е някакъв празник и би следвало за всички българи да звучи добре като определен провал на политиката на ГЕРБ.
Няма как да подкрепим ГЕРБ във всичките им начинания и това сме го показвали в гласуванията по конкретните законопроекти, внесени от тази партия. Така ще бъде и занапред – подкрепата ще бъде там и където намираме, че тя е принципна и в национален интерес. Но още по-малко можем да подкрепим вот на недоверие, внесен от тези, отговорни за посочените слабости политически сили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Нотев.
Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин Нотев, откъде се връщате? Връщате се от пред джамията, когато наричахте полицейските служители еничари и искахте оставката на вътрешния министър. Оттам се връщате. А къде се връщате? Връщате се в година и половина непопълнена квота на парламента във Висшия съдебен съвет, връщате се в остри атаки срещу съда и срещу адвокатурата – безпрецедентни! Връщате се в онова блестящо отсъствие на министъра на правосъдието, когато тук се обсъждат докладите на магистратурите. Връщате се в закриването и специализацията на досъдебното производство, което се отчита в последния доклад на Европейската комисия, което не може да даде годни доказателства за съда. Връщате се в безразборното говорене, че ще променяме Конституцията, и общи приказки без политически консенсус в Народното събрание за необходимите, важните решения в сектора на правосъдието и вътрешните работи. Връщате се най-сетне в конфронтацията, между всички и всичко, между властите – с онзи измислен импийчмънт срещу президента, с непрестанното заклеймяване на съда и качването на етикет върху всички за опущенията на един или друг представител на съдебната власт, който трябва да бъде разкрит и наказан. Тук се връщате!
И аз мисля, че все повече по-малко народни представители ще се връщат тук, където и заради което искаме вот на недоверие на кабинета. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Министър Ангелов иска думата.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както сами видяхте, изслушах всички, които се изказаха тук и трябва да ви кажа откровено: по-голяма наглост не съм виждал и чувал. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Правителството на ГЕРБ дойде на власт с гласовете на българските граждани, за да изпълни конкретна програма и с воля да наложи ред и откритост в един изключително важен за страната ни сектор – сектора „Сигурност”. Към средата на 2009 г. – каквото и да си говорят и отляво, и от други посоки – този сектор се характеризираше с хаотичност, непрозрачност, скрити взаимовръзки и взаимозависимости и най-важното липса на работеща, адекватна на съвременните заплахи и новата геостратегическа среда стратегия за национална сигурност, която напразно две правителства се напъваха от мъка да родят и не успяха.
За първи път от началото на прехода едно правителство се наема да постави в ясна и прозрачна правна рамка дейността на сектора „Сигурност”. Всичко това няма как да се хареса на вносителите на вота, мотали се безхаберно, но не и безцелно, в продължение на цели осем години и останали в мисленето си във времената преди пълноправното ни членство в НАТО, което те тогава категорично отказваха. А целта е: да запазят за себе си възможността да пълнят касички при строга секретност на обществените поръчки.
Неслучайни са били битките и алъш-веришът именно за постовете в сектор „Сигурност” и разпределението им между партиите, в коалициите от типа 8:5:3. Вместо да подкрепят усилията на правителството на ГЕРБ, да изпълни докрай своята програма в областта на националната сигурност в условията на дълбока икономическа криза, опозиционните партии кресливо повтарят един и същ рефрен, генерализират отделни грешки и успехи, плачат с крокодилски сълзи за неизпълнени в кавички обещания. Колкото и литературно въображение, на такива мастити корифеи, да е вложено в написването на мотивите на вота, те за мен остават лицемерни, повърхностни и неубедителни.
Драги дами и господа, в сектора за сигурност отговорното поведение е задължително и е признак на държавническо мислене, независимо дали си управляващ, или в опозиция. Защото клатенето на лодката на националната сигурност може да бъде много опасно.
Дами и господа, в съвременните условия все повече се размива границата между вътрешна и външна сигурност. Затова не се чудете, че съм взел думата.
По отношение на вътрешната сигурност водеща роля има несъмнено Министерството на вътрешните работи. Но един обективен анализ трябва да обхване и дейността на Министерството на отбраната, на ДАНС, на разузнавателната служба, на съдебната власт. Ето защо категорично отхвърлям опита да се извади един от елементите, а именно Министерството на вътрешните работи, извън общия контекст на противодействие на престъпността и корупцията и на това основание да се иска вот на недоверие.
Затова ще се спра съвсем накратко на приноса на Министерството на отбраната в борбата с престъпността, противодействие на корупцията, както и за реализиране на общата цел за влизане в Шенгенското пространство. Както е известно, основна структура в Министерството на отбраната, която работи непрекъснато във взаимодействие с МВР, е Военната полиция.
Някои основни направления на това взаимодействие се заключават в борбата срещу притежание, употреба, разпространение и трафик на наркотици; отвличания, трафик на хора и склоняване към проституция; незаконно притежание на оръжие, бойни припаси и взривни вещества; незаконна търговия с културно-исторически ценности, както и контрабанда на цигари – любимите цигари, които били крайно време, защото били контрабандистки; кражби на имущество; документни измами. Мога да ви информирам много по-подробно за всички конкретни случаи на взаимодействие, но на закрито заседание.
През миналата година и в началото на тази година от Военната полиция се проведе разследване по 1141 военни и досъдебни производства, от които с мнение за обвинително заключение са 547. От общия брой разследвания и престъпления – 949, са разкрити 629 – или 66%.
Уважаеми дами и господа народни представители! В борбата с корупцията е особено важна дейността на Министерството на отбраната. Както е известно, срещу предишния министър на отбраната, както и срещу бивши заместник-министри и служители на Министерството на отбраната, се водят разследвания именно за злоупотреба и корупционни действия. А срещу един само министър на отбраната, за съжаление, и досега – четири съдебни дела. И тук трябва да поправя господин Добрев, че далеч няма окончателно оправдателна присъда по нито едно дело, а само на първа инстанция.
Целта на настоящия екип на министерството е именно да изгради механизъм за контрол и противодействие на корупцията. Ние въведохме в действие и строги принципи на откритост и прозрачност при осъществяването на процедурите по обществени поръчки, създадохме Съвет по антикорупция, който разработва и предлага мерки за борба с корупцията.
Ние единствени предизвикахме оценка на корупционния риск, направен от екип на НАТО, сформиран в рамките на инициативата на Алианса „Изграждане на интегритет в отбраната”. В заключенията на експертите се съдържа висока оценка както за впечатляващите резултати, постигнати в Министерството на отбраната, така и за твърдата позиция и решимост на правителството за борба с корупцията.
Тук стана въпрос ще се дават ли допълнителни средства. Те не са давани, уважаеми дами и господа, за техническото изпълнение на критериите за влизане в Шенген. Например, ние сме осигурили базиране на хеликоптерите за наблюдение на южната ни граница в Безмер. Сега трябва да направим съответни ремонти на сградите, в които биха се настанили тези пилоти. Те могат да работят и на полеви условия, както добре ви е известно.
Ето защо са необходими тези допълнителни 10 млн. лв., които бяха дадени от правителството, и други такива. Всичко това е в порядък на усъвършенстване на работата по Шенген, а не в изпълнение на техническите критерии.
Човек наистина трябва да се замисли над думите на господин Сидеров, изглежда така сякаш българите, ние самите, слагаме разделителна линия в самата ни държава. Самите ние българи казваме: „Извинете, Европейски парламент, извинете, различните комисари, ние не сме изпълнили техническите критерии, можем само да ви ръкопляскаме за това.”
Накрая, за да завърша – правителството на ГЕРБ няма да влезе само в Шенгенското пространство, няма само половината от тази зала да влезе в Шенген. Това не е държавническо поведение, драги дами и господа от опозицията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е усилие за всички нас, за всички българи, за всички български граждани. Не игнорирайте техните усилия и аз ви призовавам вместо да размахвате пръст и хвърляте усилията си в деструктивна посока за подобни вотове на недоверие, които никога няма, помнете ми думата, до края на мандата да спечелите, да бъдете отговорни и да работите и вие градивно за тази кауза. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Ангелов.
Думата иска министърът на правосъдието Маргарита Попова.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днешният вот на недоверие към кабинета беше проведен в една дискусия през призмата обаче не за вот на недоверие към кабинета, а за нашата държава, състоянието и позицията оттам, откъдето тръгнахме, след присъединяването на България като член на Европейския съюз и къде сме сега.
Аз мисля, че е много добре, че този вот се случи точно така. Добре е, че министър Ангелов също направи своето изказване в контекста на своята загриженост като държавник за това какви, какви усилия са необходими за държавата, за всички нас, в контекста на европейското ни членство.
Аз бих искала да кажа съвсем накратко само няколко неща. В продължение на две години ние с министър Цветанов имахме много сериозни и тежки ангажименти в името на България.
На 11 юли опозицията, нашите колеги, внесоха вот на недоверие за това, че управлението според тях не оправдава доверието и за това, че цитирам, както е изписано в мотивите на вота: „носим отговорност за обвързването на членството ни в Шенген с механизма за сътрудничество и проверка”.
Уважаеми колеги, аз бих искала ясно да заявя от трибуната на Народното събрание, че никой, нито българските граждани, нито българското правителство, нито Европейската комисия обвързват и биха могли да обвържат членството ни в Шенген с мониторинга и с доклада за сътрудничество и проверка. Това са два различни правни инструмента, които нямат връзка помежду си и поради това не могат да бъдат обвързани.
Веднага искам да направя един паралел с това, което се случи на 20 юли тази година във връзка с Доклада по механизма за сътрудничество и проверка. Двадесет и седем комисари на държавите – членки на Европейския съюз засвидетелстваха доверие на българското правителство за това, че то продължава да има трайна политическа воля, за да продължи реформите и в правосъдието, и в сектора „Вътрешни работи” и всички останали реформи, които ние провеждаме от две години насам. Къде е проблемът? Държавите членки и Европейската комисия засвидетелстват доверие, ние самите казваме, че обвързваме механизма за сътрудничество и проверка с влизането в Шенген. Логиката е сбъркана!
Европа и страните членки правят нещо друго. През 2008 г. страните членки и Европейската комисия казаха следното нещо: „България има много да наваксва в двете области, липсва политическа воля, има институции, които не дават резултат, има непризната широко ширеща се корупция и огромно високи нива на организираната престъпност.” През 2009 г. беше казано следното: „Забелязва се известен тласък в реформите и най-сетне България призна широко ширещата се корупция в държавата и високите нива на организираната престъпност.”
Шенген, уважаеми колеги, е доверие, само че ние през 2009 г. тръгнахме от този праг на доверие – липса на политическа воля и широко ширеща се организирана престъпност и корупция. Сега 27 държави членки и Европейската комисия казват: „Даваме доверие на България, на българското правителство, за да продължи тези реформи в тези сектори – правосъдие и борба срещу организираната престъпност и корупцията.”
Доверието го има, въпросът е, че ние, уважаеми колеги, и аз искам да бъда съвсем позитивна и не отправям бележки към предишни правителства, а казвам следното в заключение на моето изказване. България няма нужда от вотове срещу правителството в момента. Ние всички имаме нужда да дадем вот на България, за да продължим реформите в правосъдие и вътрешните работи, за да осигурим благоденствието на българските граждани и да утвърдим доверието на 27-те държави членки на Европейската комисия, които безусловно го засвидетелстваха и в поредния доклад на Европейската комисия. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Изказвания?
Време има – Коалиция за България – 4 минути и 29 секунди.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Нека министърът вземе думата. (Шум, реплики, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Думата желае министър Младенов.
Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми депутати, уважаеми министри, уважаеми депутати от опозицията, тези от вас, които продължават да проявяват интерес към този дебат и са останали в залата! Благодаря на всички депутати от Политическа партия ГЕРБ, които днес са тук по време на поредния вот на недоверие към правителството на ГЕРБ. Благодаря им, защото със своето присъствие тук, с изказванията, които направиха до този момент, с това, което казаха и колегите от Министерския съвет, потвърждават, че България се управлява от екип. Тя не се управлява от групировки, които се борят за надмощие една върху друга, министър на едно срещу министър на друго. България не влиза в докладите на Европейската комисия като страна пример за корупция и престъпност.
България влиза в докладите на Европейската комисия като страна – пример за сътрудничество, за откритост, за диалог – неща, които и госпожа Попова каза преди малко.
Благодаря за подкрепата, която оказвате на правителството, да се справи с изключително тежката битка да преодолее нарушенията на няколко ключови момента в българското развитие досега.
Първият ключов момент е превръщането на лъжата в политика. Превръщането на лъжата в политика е най-големият проблем на България за последните двадесет години. Тя е много интересен феномен и се надявам, че тези наши съграждани, които следят дебата в момента, ще разберат за какво говоря. Много е интересен, защото понякога, когато един депутат от опозицията, бивш управляващ, дойде и говори с един министър, проявява разумност и казва – да, браво, успяхте, справихте се, ама нещо става, когато се включат камерите на Националната телевизия и Националното радио. Като че ли от прожекторите се изключват определени центрове в мозъка и всички думички се превръщат в една празна пропаганда.
Преди месеци същият господин Миков, който сега се обръща така учтиво назад, във времето каза от тази трибуна – „Браво! Браво, че успяхте, уважаеми Министерски съвет, уважаеми депутати от управляващата партия! Браво, че успяхте да постигнете това, което направихте в подготовката на България за членството й в Шенген!”.
Сега, след като всички в Европейския съюз в лицето на Европейския съвет и на Европейската комисия признават, че България е технически подготвена да се присъедини към Шенген, същият този депутат, както и други депутати от опозицията, се изправят пред Народното събрание, изключвайки някакви центрове в своя мозък, и говорят, че България не е готова.
Слава Богу, уважаеми колеги от ГЕРБ! Слава Богу, не те решават дали България е готова, или не е. Слава Богу, не от тях зависи дали България е готова, или не е. Защото това, което зависеше от тях, отдавна е оценено от колегите ни в Европейската комисия и в европейските институции.
Бих искал само да припомня някои факти. На 27 юни 2007 г. Европейската комисия публикува първия си доклад за това, което впоследствие стана известно като механизъм за наблюдение и партньорство. Докладът казва, че като цяло напредъкът в борбата с тежките престъпления и организираната престъпност е недостатъчен, че без необходимия напредък в съдебната реформа борбата с корупцията и организираната престъпност България рискува да не бъде в състояние да прилага правилно законите на Европейския съюз. Това е 27 юни 2007 г. – има-няма шест месеца, откакто сме станали член на Европейския съюз.
Тези оценки, които тогава нашите партньори дават за управлението на тройната коалиция, на Българската социалистическа партия, са тежки, но добронамерени. Има търпение в тях, още повече че са съпътствани и от едно много ясно послание – че другите членки на Европейския съюз трябва да ни помагат. И пак цитирам: „Европейската комисия приканва другите държави членки да активизират помощта и ценната си практическа подкрепа за България”. Това е 2007 г., месец юни.
Шест месеца по-късно обаче, на 4 февруари 2008 г., същата Европейската комисия, този път изръмжава, видимо недоволна от това, което тогава се случва в България по времето на управлението на тройната коалиция, и казва: „В ключови области като борбата с корупцията на високо равнище и организираната престъпност все още не са демонстрирани убедителни резултати.” По повод повдигнатите обвинения, осъдителните оправдателни присъди за корупция на високо равнище, Европейската комисия категорично отсича, и отново цитирам: „Не бе възможно да се прецени доколко тези дейности са допринесли за ограничаването на корупцията и високото й равнище в България.” Въпреки това, обаче вече с досада, Европейската комисия казва – чуйте тона, чуйте разликата: „Би посъветвала държавите членки да дават повече пряка и практическа помощ на България.”
Уважаеми колеги, говорим за Европейския съюз, в който ние членуваме. Той не е някъде вън, в чужбина, не са някакви международни институции, до които ние нямаме достъп! Говорим за нашия общ дом – Европейският съюз.
Към лятото на 2008 г. обаче нещата загрубяват. Освен редовните доклади за напредъка в борбата с корупцията се появява и нов проблем – кражбите на европейски фондове. Помните ли ги тях? На 23 юли 2008 г. Европейската комисия излиза с два доклада. Първият е за проблемите на правосъдието, а вторият – за проблемите с фондовете. Това е 2008 г. – разцветът на тройната коалиция в България и на Българската социалистическа партия.
В първия доклад оценките са доста категорични и от вой, от недоволство преминават в открит лай. Но кой да ги чуе? Няма кой да ги чуе! Камерите са включени, няма кой да ги чуе!
Борбата с корупцията – цитирам – по високите етажи и организираната престъпност не дават резултати! Бяха придвижени няколко дела и на – кавички – войната срещу корупцията бе дадена гласност. Каква хубава дума е тази „гласност”, не бях я чувал от времето на Горбачов! „Но тези дела съставляват пренебрежимо малък дял от тези престъпления.” Нима някой в България, който да си спомня какво се случи през 2008 г., когато на страната ни бе откъснат достъпът до европейско финансиране?
Европа, нашата Европа, иска от правителството на тройната коалиция, на Българската социалистическа партия категоричен ангажимент за реформиране на системата. България трябва да е в състояние да демонстрира резултати в 2008 г. Какви резултати видяхме ние? Какви резултати видя българското общество, когато една година по-късно 0,49% от европейските фондове бяха оползотворени в България, защото достъпът до финансиране на страната ни беше спрян.
Българските граждани заслужават да имат достъп до всички преимущества на членството в Европейския съюз, което следва да допринесе за укрепването на върховенството на закона и за премахването на корупцията. Тези фондове, които са спрени към този момент, уважаема Българска социалистическа партия, 2008 г. не е толкова отдавна, представляват практически изражение на солидарността на съюза с Европа и са в интерес на всички те да бъдат използвани, за да може страната ни да излезе от кризата.
Уважаеми колеги, много се каза преди малко, че правителството оправдава себе си с това, което е наследило. За съжаление много от нас, министър Ангелов беше прекалено дипломатичен преди малко, много от нас с учудване видяха пълния обхват на това, което не беше свършено до момента, в който ГЕРБ пое управлението на България.
Много от нас си дадоха сметка, че несвършеното години наред забавя развитието на нашата страна. Много от нас си дадоха сметка, че голяма част от времето в тройната коалиция БСП е прекарвала само да хвърля прах в очите на нашите партньори в Европа и те са загубили всякакво доверие. За съжаление загубеното доверие към българските социалисти се е прехвърлило като загубено доверие към България. Аз не смятам, че има морално право днес някой да съди това правителство от трибуната на Народното събрание, който е докарал страната ни тя да се превърне в пример в Европа, в нарицателно име за корупцията и престъпността.
Двадесет години, двадесет години керванът си вървя и никой не му обръщаше внимание! Двадесет години, уважаеми депутати от Българската социалистическа партия, вие виждахте как се богатее на гърба на българския народ! Двадесет години, когато се включеха камерите, мозъкът ви спираше да работи и започваше да работи някакъв друг механизъм, който само едно-единствено нещо цели и то е запазването на властта в България. Е, тази власт свърши на изборите през 2009 т.
Уважаеми народни представители, днес е поредният ден с поредния вот. Искам на всички да бъде ясно за какво става въпрос днес на този вот! Днес това, което виждаме в камерите на Националната телевизия и в тази зала, е отчаяният опит на едни хора, които окончателно са загубили властта в България, да запазят скритите механизми на контрол върху управлението на тази страна – скритите механизми, които вървят по организирани групи, по интереси; механизми, които не се изпаряват с дима на цигарите на госпожата, която беше в „Булгартабак” преди; скритите механизми, които двадесет години държат България в положението, в което тя се намира! Тези скрити механизми няма да продължат да работят.
РЕПЛИКА ОТЛЯВО: Браво!
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Те ще бъдат прекъснати веднъж-завинаги, благодарение на вас, благодарение на депутатите на Политическа партия ГЕРБ и на всички, които имат силата днес да застанат ясно и категорично в защита на това, което правителството прави, на тежката работа, която правителството си е поставило като задача – да се справи не с двете, не с петте или с четирите години наследство на предното управление, а с това, което двадесет години е трупано на гърба на всеки един български гражданин и на България като цяло.
И когато ние се справим с това, а ние ще се справим с него, пророците на мрака отляво ще трябва да седят в най-тъмното кьоше отляво в залата, защото няма да имат какво да кажат. Пророците на мрака отляво, които днес обясняват, че България не е готова, не е подготвена в това, което прави, не знае какво прави и така нататък, същите тези хора превърнаха преди няколко години страната ни в пример на корупция и престъпност в България, не позволиха да се реформират ключови системи на управлението в продължение на 20 години, днес нямат право да задават дневния ред на българското общество.
Затова предварително благодаря на всички, които ще подкрепят правителството да извърши категоричните реформи, зад които е застанало, и да завърши успешния мандат, който е започнало в името на интересите на всеки един български гражданин. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и от независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Лично обяснение – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Благодаря и на господин Младенов, че ми даде тази възможност.
Помня го като бодро седесарче, което изведнъж сега заклеймява всичките тези 20 години. Господин министър, поне извадете онзи период, в който бяхте при Вашите колеги от СДС, поне него извадете! Това показва дълбокото объркване, че вотът на недоверие не е за това, което прави днешното правителство – тези две години, а е за всички онези години преди.
Господин министър, когато Ви казвахме през месец октомври миналата година, че има проблем, Вие бяхте тук на контрол и тогава отговорихте: „Няма проблем”, защото Вие сте човекът, който трябваше да осигури политически членството. Вие казахте: „Няма проблем”, после дойдоха реакциите на френското Външно министерство, после на министрите, после всички оценки.
Сега пак твърдите, че технически всичко е свършено. Е, как, като срокът за Контактния център със Сърбия е 30 август тази година? С Гърция и Турция срокът е 15 декември тази година. Да не Ви изброявам за възможностите за достъп до Шенгенската информационна система (ШИС). Министър Цветанов ще Ви обясни за системата „Верона”. Ще Ви обяснят за всички тези въпроси, без които не може да си пълноправен член на Шенген. Не можеш да нямаш връзки, да ползваш системата ШИС, не може на граничните пунктове да няма и да сте го записали като мерки до края на годината и да казвате, че сте свършили всичко и сте, как беше – „на една боя разстояние”, но тази боя беше до месец март, а сега е краят на месец юли. Така че, малко по-скромно!
И най-важният въпрос, ние от Социалистическата партия каквото можахме, направихме. (Силен шум, смях, оживление в ГЕРБ.)
Социалистическата партия ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата!
МИХАИЛ МИКОВ: ... Социалистическата партия дори и в опозиция убеди Партията на европейските социалисти категорично да подкрепи България за Шенген, а вашите партньори от Германия и Франция, господин Младенов, те са против членството ни в Шенген.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Господин Цветанов, желаете ли изказване?
Вицепремиерът господин Цветанов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Знам, че този вот е безсмислен и вие го знаете по-добре от мен. Всички вие знаете какво се случваше през всичките тези години, които се наричаха „преход, демократично въвличане на страната ни във всички демократични процедури” и всичко това, което наблюдавахме 21 години. През цялото време някои депутати се правеха на прекалено интелигентни и възпитани и смятаха депутатите от Политическа партия ГЕРБ за нещо като недоразумение или нещо друго. Не, това са депутатите, които бяха избрани в Четиридесет и първото Народно събрание благодарение на всички вас – и отляво, и отдясно. Защото, ако вие бяхте добри – и отляво, и отдясно, може би днес нямаше да е необходимо да коментираме подобни теми и да говорите по темата „Цветан Цветанов”, защото той нямаше да се занимава с политика, нямаше да са тук и голяма част от хората от Политическа партия ГЕРБ.
Нека, когато говорим за вот на недоверие, да отчитаме реалностите и генезиса на всичко онова, което се нарича „организирана престъпност”, симбиозата и връзките на политическите партии с организираната престъпност и всичко, което се случва през тези 20 години. Смело мога да кажа, че от изписаните мотиви е видно, че вие сте толерирали и сте били част от всичко това, което е наречено „политическа класа и организирана престъпност”.
Защо? Защото ако бяхте толкова добри и имахте политическата воля през тези 20 години, нямаше въобще да се говори за СИК, за ВИС, споменахте и „Империал”, споменахте и други групировки. Ако вие сте били толкова добри, защо сте ги създавали, защо сте ги укрепвали, за да говорите днес, че ги е имало и са съществували?! Те не са се появили през 2009 г., а това са последствията от вашето отглеждане на всички тези групировки: СИК – БСП и ВИС – СДС. (Шум и реплики.)
Ако погледнем реално, на пленумите на вашата партия обсъждахте темите дали братята Маргини са добрите момчета и защо трябва да се атакуват тези добри момчета. Досега не съм чул нито една дума от това, което каза Кирил Добрев, дали някой от министрите е назовавал и дали познава лицето Маджо, дали има някакви контакти с него – това нещо се премълчава и никога не сме го чували.
Тук е много важно също да се знае, че някои от вашите лидери в партиите ви и хората, които управляваха банки на тези лица, които изброяваше Кирил Добрев, също бяха част от шефовете на предизборните ви щабове и водеха заседанията на вашите партийни форуми. (Силни ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми дами и господа, има само две партии, които не са участвали в управлението на страната до 2009 г. – това са ГЕРБ и „Атака”. Това, което искам да обясня и да дам отговор, което беше заявено и от лидера на „Атака”, е, че въпреки диаметралните различия ние нямаме нищо съвместно в управлението днес с „Атака”. Това сме го декларирали. Това е единствената политическа сила, която не е искала в замяна подкрепата си да участва в управлението. Това е за разлика от Синята коалиция. Не знам къде са сега Мартин Димитров и Иван Костов, защото Иван Костов излъга в ефира на „Панорама”, където участвахме, когато му припомних тази среща. Мисля, преди една седмица премиерът тук от трибуната също му припомни тази среща. Той по никакъв начин не каза, че е имало такава среща и че са поставени условия. Домакин на тази среща беше точно Иван Костов.
Уважаеми дами и господа, когато говорите за организирана престъпност, поне вие от тройната коалиция не трябва никога да поставяте тази тема! Защо? Защото от 27-те страни – членки на Европейския съюз, две са новоприетите страни, на които заложиха механизъм за оценка, така наречения CVM. Тук ще повторя: България, нашата страна е единствената страна, за която е заложен допълнителен критерий за организираната престъпност и да бъде наблюдавана от Европейската комисия. Румъния няма този критерий за наблюдение на организираната престъпност. Вие го знаете много добре, но винаги го неглижирате и прикривате.
Понеже България влезе в Европейския съюз и вие си писахте много звезди и много дивиденти, но, уважаеми дами и господа, влизането в Европейския съюз беше с огромния компромис да бъде наложен този механизъм и първите две години вие сами видяхте какви бяха докладите и оценките за вашето управление. Не знам дали сте си направили труда да прочетете тези неща или да си ги припомняте, но може би все пак трябва от време на време, когато искате подобен вот, да ви ги напомням.
„Сериозни трудности, които срещат българските власти при отбелязването на реален напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност” – това е 2008 г. Две хиляди и единадесета година – „Българското правителство показва решителност и ангажираност в осъществяването на процеса на реформи”. Две хиляди и девета година – летният доклад: „Създаването на съвместен постоянен екип за отстраняване нарушения срещу финансовата система на Европейския съюз е чудесна инициатива. Все още не е създадена същата ефективна структура в сферата на борбата с организираната престъпност.” Това е от доклада, който получавахте като оценка, когато вие управлявахте.
Това, което днес имаме в доклада „Борба с организирана престъпност”: „България извършва реформа на полицията. Реорганизацията на компетентните полицейски структури доведе до интегриране на оперативната и разследваща полицейска работа и до значително увеличаване броя на разследващите полицаи.”
Уважаеми дами и господа, за да се случват всички тези неща в последните две години, аз ви благодаря за този вот на недоверие. Защото това е една възможност да дам отчет за двугодишното управление в сектор „Сигурност”, с който ви уверявам има с какво да се похвалим. Аз ще ви изложа няколко факта и ще оборя глупостите, които говорихте в продължение на толкова часове. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Първото, което беше необходимо – да се направи цялостен анализ на сектор „Сигурност” за всичко това, което беше изписано в доклада на Европейската комисия, и всичко това, което вие създадохте като поредните експерименти в сектора, за да доказвате кой, как и защо трябва да има влияние в сектор „Сигурност”. Това беше демонстрирано много умело със законодателната промяна, която направихте със създаването на Държавната агенция за Национална сигурност. И тя беше инициатива не на българското правителство, не на вътрешната убеденост на всички. Както каза Ники Младенов – ние работим като екип, а това, което имаше вече като създадено напрежение в Министерския съвет, в парламентарната група и всичко това, което трябваше да се овладява като информационен поток и също така да не се работи по същество по всичко това, което се нарича борба срещу организираната престъпност. Дори се стигна до парадокса да създавате дублиращи функции и да правите две диаметрално противоположни реформи в рамките на един мандат. Кажете ми кой ще е този, който ще може да го понесе или да чувства своята сигурност или стабилност, или политическата воля да застане зад тези служители от Министерството на вътрешните работи или от Държавната агенция „Национална сигурност”.
Вие, дами и господа, през тези 20 години си отгледахте и много представители от организираната престъпност и успяхте дори да я вкарате и имплантирате в държавния апарат. Дори се стигна дотам, че направихте и политическо назначение в Държавната агенция „Национална сигурност” на човек, който в момента само по тези адвокатски прийоми и всичко това, което му се дава като указания, не може да приключи, а той много бързаше обвинителният акт да бъде внесен в съда. Защото съдът е този, който ще прецени. Но при положение че имаше осем мерки за задържане под стража, означава, че доказателствата в етапа на разследването са били достатъчно убедителни и съдът взе това предвид.
Разбира се, че това, което вие направихте като назначение, създаде неудобна ситуация на всички служители и това, което вече имаше като противопоставяне. Тук искам да поздравя господин Миков, защото той донякъде не позволи на служителите от МВР да обменят или да изпълняват разпорежданията точно на тези представители, които олицетворяваха Държавната агенция за Национална сигурност.
Нямахме абсолютно никакво партньорство с евроатлантическите служби. Това беше сериозен проблем. Защото, когато говорих за организирана престъпност, трябва да знаете, че днешното противодействие на организираната престъпност няма граници и можеш да го реализираш само и единствено, когато си заедно с партньорите, които имат доверие на България. Това беше първият елемент, който трябваше да бъде изчистен.
На базата на анализ, който направихме, ние сметнахме за необходимо, защото ние се готвихме за това управление и в рамките на две години преди правителството направихме няколко кръгли маси, не зная дали сте ги проследили, ползвахме експерти от евроатлантическите ни партньори, за да можем действително, когато влезем в българския парламент, знаете, че първите законодателни инициативи дойдоха точно в Министерството на вътрешните работи, от Министерския съвет, които бяха свързани точно със законодателните промени в Закона за МВР. Беше изчистен профилът както на МВР, така също и на Държавната агенция „Национална сигурност”.
Първият етап беше изключително важен в тези реформи, защото ние трябваше да закрием Министерството на извънредните ситуации, да прехвърлим „Гражданска защита” към Министерството на вътрешните работи, защото целите, които си поставя Министерството на вътрешните работи, и закритото Министерство на извънредните ситуации, бяха почти идентични и имаше немалко случаи, когато за един обект, който трябва да бъде посетен от Пожарната или от „Гражданска защита”, трябваше да им разходваме повече средства и някой път, когато трябва да бъдат посетени няколко обекта, се посещаваха малко на брой, но се дублираха заради липсата на координация, която трябваше да бъде създадена. Това беше факт със закриването на Министерството на извънредните ситуации и това, което успяхме да направим като връзка и, разбира се, да работят колегите заедно, защото това е най-доброто. И аз смятам, че това, което показахме през предпоследните две години с учебните планове, които бяха разработени и се прилагат като учения на съответните структури специално за Гражданска и за Пожарната, показаха, че можем да работим. И това го показахме както със ситуацията в община Дебелец, също така го показахме и с ученията, които бяха реализирани в Кърджали, във Велико Търново и в Мездра.
Това, което е изключително важно – когато имаш проблем с тежката организирана престъпност и тя се сочи като емблематичната за вашето управление, вие във вашите реформи закрихте Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”. Защото вие нямахте интерес да работите срещу организираната престъпност, защото вие бяхте част от нея. Всичко това, което те правиха. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Защото, дами и господа, говорим за някои неща, които бяха свързани с лошия белег на страната ни – така наречените отвличания. Вие знаете ли как се чувстваха българските бизнесмени, българските инвеститори, чуждите инвеститори и всичко това, което трябваше да бъде упоменато в докладите? Осемнадесет отвличания за две години. Всеки месец – месец и половина това си беше един много доходоносен бизнес. И когато вие се концентрирахте кой да кара бащина дружина в сектора за сигурност, вие всъщност проспахте най-важното – да се вслушате в сигналите, които даваха гражданите, и да можете да направите това, което всъщност очакваха и обществото, и държавата като цяло. Нямаше как да го направите, защото, първо, вие не знаехте как или бяхте много страхливи, за да тръгнете в тази посока.
Това, което мога да ви кажа, понеже, господин Миков, Вие многократно сте казвали, че сте оставяли папките с делата за отвличанията, за групите за отвличанията, аз ще ви кажа, че когато беше отвлечен Гунински и когато разговарях с колегите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” нямаха нито една локализирана група или да им е известно едно от тези лица, които бяха задържани впоследствие, по които да се работи оперативно. И, господин Миков, знаете ли как се случи всичкото това нещо? Знаете ли как се случи?
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Знам, знам.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ами като знаехте, защо не го направихте? Но не е така. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.) Но не е така. Господин Миков, аз поех личния ангажимент, защото имаше хора, имаше граждани в Република България, които искаха да споделят определена информация, но нямаше на кого, защото знаеха, че всичко, което Вие правите, или е пробито, или ще бъде компрометирано. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Мисля, че това трябва да го отчетете като безспорен успех на двегодишното управление на Политическа партия ГЕРБ – че успя да ликвидира и да неутрализира групата за отвличания; самият факт, че днес имаме съдебен процес, самият факт, че от момента на задържането им – 17 декември 2009 г., нямаме нито едно отвличане!
Аз ви връщам към нещо, което също беше написано в докладите – поръчковите убийства. Защо вие, господа, не направихте едно разкритие на поръчкови убийства, като започнем от съветника на президента Първанов – Кюлев, който винаги гравитираше около него като съветник? Всъщност сега разбирам защо. Защото когато текат процесите в Шуменския окръжен съд, е видно, че има лица, които са се ползвали с вашата протекция. И това вие го знаете.
Пешо Сумиста или Кюфтето, както го нарекоха, беше ваш съветник – в Коалиция за България. Нали си спомняте това? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Едно от лицата, което спомена всичко за Пешо Сумиста, каза, че той дори е бил човекът на президента по спортните въпроси. Това беше казано в съдебната зала.
Защо вие не подкрепяте точно тези неща, които прави това правителство? Вие знаете ли какво правите през целия този ден днес? А това сте го правили двадесет години, заедно със Синята коалиция – с тези, които се правят на борци за правда и свобода.
Уважаеми дами и господа, вие всъщност сте толерирали всичките тези процеси, но явно не сте имали възможност. Или винаги сте защитавали престъпниците, но никога – човешките права на жертвите от извършените престъпления, които станаха през последните двадесет години! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Посочете ми едно изказване днес, и отляво, и отдясно, да излезете и да кажете: „Вижте, могат да имат грешки, но тези хора защитиха правата, защитиха свободите и направиха нещо, което не беше правено двадесет години.” Поне споменете едва-две операции – да кажете, че са добри за България!
Европол вече го отчете, отчетоха го и американските служби, отчете го и Европейската комисия, и нашите европейски партньори.
Когато говорите за тази престъпност, това, за което говори Иван Костов или Мартин Димитров – че всъщност не сме направили всичко възможно да заключим онези, които разграбиха държавата – от тройното управление, ами, господа, вие имахте тази прекрасна възможност от 1997 до 2001 г.! Кажете какво направихте вие? Какво управление вие взехте в ръцете си? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Вие взехте разбита банкова система. Всъщност банковият сектор беше парцелиран. (Реплики от СК.) Може би и вие сте се облагодетелствали от цялата тази конфигурация. Няма как днес да излизаш и да казваш: „Защо не потърсихте сметка на тези, които управляваха в последните четири години?” Вие не направихте това, което сте имали като възможност.
До какво се стигна от това бездействие на управляващите от 1997 до 2001 г.? Създадоха се условия, господа, за да има мотив за поръчкови убийства! Казвам го съвсем отговорно, защото днес и адвокатът Лупов, и Румен Рачев, може би и Кюлев, и всички тези поръчкови убийства точно от тази група – може би днес България щеше да изглежда съвсем различно и тя щеше да бъде оценявана съвсем достойно за усилията и волята, които полага. Но това не се случи.
Защо нямаше политически дебат, когато имаше отвличания или когато беше убийството на Петър Лупов или на Румен Рачев? (Реплики от ляво.) Защо нямаше?
Господа, вие се занимавахте с всичко друго, за да противодействате на устрема на новото управление от 2009 г.! Ще ви кажа с какво се занимаваше парламентът – не и с това, което е същността на вашата работа в Четиридесетото Народно събрание. Вие направихте анкетни комисии за Сретан Йосич – за това, че Борисов имал връзки с него. Това бяха толкова смешни, парадоксални неща, които всъщност и децата знаят! Човекът, който екстрадира Сретан Йосич, заедно с наблюдаващия прокурор Теевен от Холандия, знаете – бяха точно Борисов и прокурорът! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Как може да казвате, че тези, които се предават, за да има правораздаване в европейските държави, където са извършвани престъпления, че Борисов е осуетил или не е предал?! Не, Борисов го предаде. Трябва да ви кажа, че там пое дори личния ангажимент и риск, защото борбата срещу организираната престъпност е рисков елемент във всяка една политика и за всеки, който управлява Министерството на вътрешните работи.
Дами и господа, хубаво е да си припомняте тези неща и да можете да давате отчет, когато се срещате с вашите избиратели. Днес, като говорите в тази зала, недейте да смятате, че оценката за сектор сигурност е същата, каквато вие искате да бъде. На хората много им е ясно – ако бяхте толкова добри и толкова искрени, и толкова всеотдайни в работата си, можехте да го направите през всичките тези години, когато управлявахте! Не го направихте! Няма как да го направите, като вие сте част от всичко това! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Чухме изказванията на Иван Костов – или в публикациите във в. „Работническо дело”. Сега разбирам, че всъщност България двадесет години е била едно цяло – само че е имало задкулисно договаряне кога ние управляваме, кога вие управлявате и така сте си прехвърляли отговорностите, без никой да носи обаче наказателната и политическата!
Вие създадохте удобния модел да отблъснете избирателите, за да има ниска избирателна активност! Вие бяхте хората, които въведоха купуването на гласове! Няма как през 2009 г. да има купуване на гласове, ако вие не сте ги въвели в предишния период!
Дами и господа, нека всички тези неща да бъдат коментирани и споделяни от вас, когато се срещате с вашите избиратели.
Една част от законодателните промени, които бяха необходими, бяха в НПК и НК. Ние знаем какво направихте, когато вносител беше Министерският съвет. Вие просто напуснахте, без въобще да гласувате. Тези промени бяха наложителни и бяха задължителни, за да може да има реална борба срещу организираната престъпност. Част от законодателните мерки сега се прилагат и в шуменското дело, по „Килърите”. Мисля, че наблюдавате съдебният процес как тече, ако това въобще ви интересува. Може би не проявявате интерес, за да не изплувате някъде в делото.
Изключително важно е да знаете, че полицията днес е много по-различна. Имахме 2000 дознатели. С промените в НПК дадохме възможност да бъдат обучени още 4000 полицаи. Точно за тези реформи се пише и в доклада на Европейската комисия.
Но това нямаше как да го разберете, защото вие сте много високо интелектуално развити, за да можете да си помислите как да се борите с организираната престъпност – от това, което беше говорено преди малко. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Бяха направени много семинари за обучение след приемането на Наказателно-процесуалния кодекс. Днес много по-малко са делата, които се връщат за доразследване от прокуратурата към МВР. Ние показахме, че можем да работим заедно с прокуратурата и затова част от реалната борба срещу организираната престъпност беше и създаването на специализираните екипи по разследването на тежката организирана престъпност и корупцията.
Точно затова бяхме похвалени в доклада – защото вече имахме едно мислене, имахме системен подход и направихме най-важното, което вие не направихте – да приведем в известност тежката организирана престъпност и криминалния контингент като цяло. Когато ги приведеш в известност, ти можеш да контролираш и да виждаш какви са предстоящите събития, свързани с извършването на престъпления в страната. Това беше един модел на работа, който успешно беше реализиран точно със задържането на групата – трезора на ДСК.
Да, казвате, че имам някакво по-странно отношение към съдебната система. За мен е важно, когато има извършено престъпление и когато знаеш, че то е с тежък обществен резонанс, трябва все пак да се съобразиш и да не приемаш, че лицето Х е чак толкова болно, защото след 1-2 месеца той отива пак да краде и пак да извърши тежко престъпление. Точно в тази група, която е извършила въоръжения обир на трезора на ДСК, трябва да ви кажа, лицата вътре в тази група бяха задържани само преди година по случая с пловдивското чейндж бюро. След това обаче двамата са много тежко болни и с медицинските им е променена мярката – вместо да стоят вкъщи, те се образоват, интелектуално стават по-добри, за да могат да извършват подобни престъпления, но да станат по-предпазливи.
Това, което говорехте през цялото време за Шенген – все пак, ако бяхме влезли в Шенген през 2007 г. или 2009 г., може би по темата „Шенген” нямаше да се говори.
Дами и господа, темата „Шенген” става тема с декларация на правителството през 2007 г. За да се присъедини страната ни към Шенген, Европейската комисия дава 240 млн. евро, от които не по-малко от 50% от тази сума трябва да отидат за инструмента Шенген. Тогавашното правителство взема решение тези пари да бъдат 160 млн. евро, изготвя се годишна индикативна програма, в която всяка една година трябва да се отчита резултатът от усвоените средства и всичко това, което е направено. Може би са останали незабелязани за вас самооценките, които бяха направени във вашето управление, препоръките, които бяха дадени.
Господин Миков, може би предполагам повече от незнание или понеже това него не го интересуваше, той съкрати точно тези звена на Гранична полиция, които трябваше да осъществяват контрола на външна граница и това беше Препоръка 1 в самооценката и беше една от основните препоръки от мисията, която беше през декември месец 2010 г.
Какво обаче вие направихте, защото 2007 г. по годишната индикативна програма, знаете ли колко пари бяхте усвоили от заложените 71 милиона? Нула, уважаеми дами и господа!
Втората година бяхте усвоили само 1 млн. 800 хил. или 1,43% от всичко това, което трябваше да бъде усвоено.
В 2009 г. по вашите годишни индикативни програми трябваше да приключи усвояването на тези средства, защото в решението на Европейската комисия тези пари се отпускат за усвояване от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. Това, което обаче вие направихте, е, че към осми месец на 2009 г. имахте усвоени само 33 млн. евро – за 2 години и 8 месеца!
Останалите пари до 160 милиона трябваше да бъдат усвоени за пет месеца. И нали разбирате, че тези пари, ако не бъдат усвоени, те автоматически се връщат на Европейската комисия?!
Какво предприе българското правителство? Ние изведохме всичко това като основен приоритет на правителството. Тук мобилизирахме целия ресурс, за да можем да усвоим тези пари. Най-важното беше да не ги загубим, защото те трябваше да бъдат взети от българския данъкоплатец.
С Решение на Министерския съвет ние отделихме 30 милиона от тези пари и всъщност останаха 130 милиона, които да бъдат усвоявани до 31.12.2009 г., а останалите минаха към финансовия баланс на страната.
Това, което поискаха двамата премиери на България и на Румъния от Европейската комисия, беше да бъде удължен този срок до 31 март 2010 г. И това беше направено с Решение на Европейската комисия от месец декември 2009 г. Тези пари в рамките на тези осем месеца, дами и господа, бяха усвоени на 100% точно от това правителство! И не върнахме нито един цент в Брюксел! И това, което успяхме да направим, беше да бъдат положителни оценките на всичките мисии. Това беше отчетено с пълно мнозинство в Европейския парламент по Доклада на Коельо, когато се вземаше решението за готовността ни и това дали България е покрила техническите критерии за влизане в Шенген.
И понеже цитирате писмото на германския и на френския министър – да, имаше такова писмо, но пропуснахте да кажете какво се случи на последния Съвет през месец юни, когато всъщност 27 държави взеха решение, че „България и Румъния са изпълнили технически готовността си за влизане в Шенген. Темата „Шенген” трябва да бъде обсъждана максимално скоро, но не по-късно от септември месец 2011 г.”
Уважаеми дами и господа, вие сте пропуснали посещението на френския министър, който каза много ясно какъв е напредъкът на страната ни както за Шенген, така в борбата с организираната престъпност.
Уважаеми дами и господа, вие пропуснахте и неговото първо изказване на Съвета юни месец в Брюксел, където той всъщност каза, че България и Румъния са постигнали успехи в борбата срещу организираната престъпност; България и Румъния са покрили техническите критерии и България и Румъния трябва да се присъединят към Шенген.
Това, което направи и немският министър, е да потвърди всичко това, което беше казано от френския му колега.
Това, което ще се случи в предстоящите месеци: на 13 септември ще дойде лично немският федерален министър, заедно с депутати от Бундестага.
Уважаеми дами и господа народни представители, отляво и отдясно! Знаете ли какво удовлетворение изпитах, когато бях в Бундестага точно преди три седмици, в Мюнхен, в местния парламент – точно преди две седмици?! Изпитах удоволствие от срещата с истинския парламентаризъм, който не е популистки, който е много градивен, много загрижен като питания, като въпроси на отговорите, които дадохме заедно с Маргарита Попова.
Днес Германия, Франция и страните от Европейския съюз имат доверие на това правителство. Това е благодарение на подкрепата на парламентарната група и на всички депутати, които подкрепят политиката на това правителство.
Тук искам да благодаря както на независимите, така и на „Атака” за това, че имат принципи, които те спазват в политиката.
Това, което искам все пак да ви напомня за Шенген и което трябва да имате предвид, е, когато говорите – вие излизате, хвърляте нещо в публичното пространство и смятате, че както винаги досега сте го правили, това е истината. Не е така обаче!
Понеже двамата министри на вътрешните работи се подпират за главите в момента, може би техният тогавашен премиер може да си спомни какво направихте с едно от изискванията за Шенген – подмяната на българските документи за самоличност. Това беше въвеждането на електронен чип в задграничните паспорти.
И забележете, дами и господа, когато сте приемали тези законодателни промени, какво сте направили: 2006 г., на 25.05. Министерският съвет утвърждава Концепция за българските документи за самоличност в условията на Европейския съюз и създава междуведомствена работна група по координиране на дейностите по нейното изпълнение с председател заместник-министър на вътрешните работи и останалите членове от съответните други ведомства.
Направени са промени в Закона за българските документи за самоличност относно издаването на паспорти с електронен носител на информация като срок – забележете, за стартиране е посочен 31 окт. 2007 г.
Дами и господа, вие приемате законодателство, за да се похвалите в Брюксел, че сте го направили, а въобще не сте приключили процедурата, а и не знаете как да ги направите тези паспорти. Защото на 2 октомври 2007 г. министърът на вътрешните работи подписва Решение за откриване на процедура за възлагане на специална обществена поръчка. Ако бяхте изпълнили тази поръчка, може би нямаше да имаме този проблем, който ние причинихме – всички заедно, защото вие сте инициаторите това да се случи, когато направихме подмяната и беше силната кампания за подмяната на тези лични документи.
Много интересно е и не знам кой как обяснява това, защото в Министерството на вътрешните работи и до ден-днешен се чудят на вашата некомпетентност и несъобразяване с експертите, които са ви дали първоначално становище. Има решение на Министерския съвет за въвеждането на централизирана система. Странно защо, когато се прекратява тази процедура, стартирала през месец октомври 2007 г., тогава идва вече голямата сила на господин Миков – заедно с неговия патрон, премиерът Станишев променят тази процедура и цялостната концепция, незнайно по какви причини, защото никъде няма експертно становище за това, и те правят децентрализирана система. Първо – възможности за повече срив, второ – доста по скъпичко, може би там има вече и нещо друго, може да бъде реализирано нещо доста по-високо. Но всъщност това беше подходът на управляващите. Защо го направихте, и до ден днешен никой не знае, а и няма как да знае, защото всъщност вие направихте нещо типично във вашия стил. Защо приемате, господин Станишев, концепцията как да бъдат направени личните документи, а след това, без да вземате експертното мнение на тези експерти, които са Ви дали мотивите за това решение, сте го направили по този начин? Може би Вашият съветник, който стана заместник-министър, знае повече в тази посока, и който и до ден днешен се слави в министерството с доста добри похвати в тази посока.
Нещо, което също трябва да бъде отбелязано – по Шенген. Тук беше казано „Ние направихме много”. Ами защо не направихте дома в Любимец? Ще ви кажа защо. Защото не успяхте да направите дома в Пъстрогор, който стартирахте на 17.06.2006 г. Трябва да ви кажа, че и до ден-днешен имаме проблеми с Акт 16, за да приемем този обект, защото вие оставихте толкова объркано наследство, че е чудно и всеки един от нас се вайка как сте управлявали и кой в края на краищата носи тази политическа отговорност?!
Ще ви покажа за сравнение как беше направена процедурата за дома в Любимец. Имаме подписване на договор през месец декември на 2009 г., след приключена процедура. През месец януари 2010 г. започнаха строително-монтажните работи и дванадесет месеца по-късно обектът е завършен, като от март месец тази година той влезе в експлоатация. Той беше лицето, което можахме да покажем на проверяващите за нашата готовност за евентуалния миграционен натиск.
Когато говорите за Шенген, вие не знаете ли какво се случи в целия свят?! Не знаете ли за събитията в Северна Африка?! Не знаете ли за това, което се случи в Италия?! Не знаете ли за дискусията, която се води в Европейската комисия за проблемите, които има в Шенген, и влизането на България и Румъния?! В момента трябва да имате все пак и това предвид, защото имаме потенциална заплаха за увеличаване на миграционен натиск. Разработили сме необходимите документи, с които да привеждаме всичко, което се нарича „готовност за реакция на правителството”, ако се наложи.
Започнахме да работим много добре с „Фронтекс”. Не знам дали знаете, но това е европейската служба, която осъществява граничния контрол и може да участва активно там, където има проблеми, свързани с увеличаване на миграционния поток. Разбира се, че правим това, защото България е солидарна там, където има проблеми. Миналата година дори участвахме съвместно с представители от други държави във „Фронтекс” в Гърция. Участвахме с нашата термовизионна система, с екипите, които бяха там. Трябва да ви кажа, че заради поздравленията, които бяха дошли оттам, за мен е гордост, че днес съм министър на вътрешните работи точно на тези служители!
Според мен е важно, когато се говори, да имаме предвид темата и онова, което сте записали за полицейското насилие.
Уважаеми дами и господа, ще ви върна към нещо, което според мен е важно да си припомняме. И да бъда съвсем ясен с това, което казах досега – как вие всъщност подпомагахте организираната престъпност, та тя да не получава тези присъди, които заслужава, когато са извършени тежки престъпления?!
Ще ви дам пример със случая за Кърджали. Много се изприказва – много силно полицейско насилие. Тук искам да благодаря на структурата на Кърджали за възможността в петък да се срещна точно тук, в парламента, с млади хора от Чероноочене, от Джебел, от Ардино, от Крумовград и да поговорим за всичко онова, което вие наричате полицейско насилие. Трябва да ви кажа, че към тези момчета и момичета изпитвам огромно уважение и респект, но към вас не бих могъл да изпитам такова! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото, дами и господа, ако бяхте толкова убедителни в говоренето си и в това, което правите ...
Само ще ви кажа, че лицето, което беше задържано точно в тази операция, благодарение на събраните доказателства, благодарение на това, че момичета бяха попаднали отново на това лице, което се занимава с престъпна дейност, трафик и експлоатация на момичета ...
Но вие не мислите по този начин, защото за вас е без значение дали някой експлоатира някого и дали някой някому нарушава правата. Уважаеми дами и господа, нямаше да се стигне до този инцидент, знаете ли защо? Ако не бяхте приели една много важна поправка, която е емблематична за вашето доказване – как всъщност обслужвате и какви са последствията от вашето поддържане на организираната престъпност...
И понеже ме гледате много внимателно, аз съм се подготвил доста добре, за да може да видите, това е тъй наречената поправка „Ванко 1”. Ще ви я припомня и ще кажа кои са вносителите за тази поправка „Ванко 1”.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Извикайте Мая!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това става през 2006 г. Този документ е до председателя на Народното събрание (показва го) на Четиридесетия парламент Георги Пирински. Вносители – на първо място няма как да не е емблематичната фигура на БСП и най-яростната защитница на организираната престъпност Мая Манолова; (ръкопляскания от ГЕРБ) в момента тя влиза; (ръкопляскания от ГЕРБ) Надка Балева – депутат от Коалиция за България; Христо Бисеров – този, който днес излезе и говори за морал и за нарушаване на човешките права!
Уважаеми дами и господа, ако не бяхте приели тази поправка, нямаше да е необходимо да хабим парите на българския данъкоплатец, за да задържаме повторно лицето Джем Мустафа. Знаете ли защо? Защото това лице през 2005 г. постъпва в затвора с присъда една година лишаване от свобода ефективно ...
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Оставете това! Защото не задържахте момичетата?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля ви, пазете тишина в залата!
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Лъжете от трибуната като министър!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Осман, моля, запазете тишина в залата!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Не, не лъжа! Това са фактите.
Непосредствено след това започва изтърпяването на втора присъда – първоначално 11 години лишаване от свобода ефективно и около 100 хил. лв. глоба.
РЕМЗИ ОСМАН: И ще ми говори!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Осман, правя Ви забележка. Ще Ви отстраня от залата, ако продължавате.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми депутати отляво и отдясно! Тази поправка беше факт в Четиридесетото Народно събрание. Тази поправка доведе до това ...
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Някои не можаха да влязат заради Закона за амнистията!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин председателстващ, ако няма атмосфера ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Съжалявам ...
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Нали искате да ви направя отчет (обръща се към опозицията) за двегодишното управление на Политическа партия ГЕРБ? Нали това искате да ви направя? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Аз съм тук заради вас, а не съм тук заради това, че нямам работа. Аз имам много работа, но съм тук заради вас!
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Вие сте в парламента, господин министър! Вие сте в Народното събрание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Осман, дръжте се прилично! Ще Ви отстраня от залата.
РЕМЗИ ОСМАН: Вие сте в парламента!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Отстранявам Ви от залата, господин Осман! (Възгласи на неодобрение в опозицията, ръкопляскания от ГЕРБ.) Моля, отстранете господин Осман от залата!
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Не виждате ли, че обижда!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Именно Вие се намирате в българския парламент и се дръжте както подобава! Кой Ви обижда Вас?! Не Ви е срам! Моля, напуснете залата!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Мога ли да продължа, господин председателстващ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Присъдата е ефективна, като на 28 май 2008 г. той излиза, за да бъде отново сред вас. Вие се грижехте за поредния си гласоподавател може би по този начин. Никога обаче не мислехте за жертвите от извършените престъпления и за момичетата, които бяха въвлечени в схемата, да бъдат продавани и сексуално експлоатирани. Не зная дали вие знаете думата морал или загриженост за българските граждани, които всички ние трябва да защитим тук от парламента. (Шум, реплики и възгласи от КБ.)
АНТОН КУТЕВ (КБ, от място): Какъв си ти?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Кутев, и Вие ли искате да напуснете залата?!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: След излизането си от затвора, в края на 2009 г., когато вече имаме управление, което не толерира организираната престъпност, трафика на хора, сексуална експлоатация на момичета, контрабанда и всичко, свързано с тежката организирана престъпност, той няма какво друго да прави – връща се пак към този занаят, който може би вие познавате много по-добре.
Уважаеми дами и господа, след задържането на това лице, мога да ви кажа, че на 23 юли е задържан, а на 11 ноември 2010 г. е осъден от Кърджалийския районен съд на шест години лишаване от свобода ефективно. Изпитвам истинско удовлетворение от това, че сме постигнали това, за което хората ни избраха през 2009 г. За вас може да е нещо нормално, естествено, за мен обаче всеки един случай, всяка една човешка съдба е от значение. Аз и колегите от Политическа партия ГЕРБ се срещаме всеки ден с подобни граждани, които са потърпевши от тези престъпления и от вашите нормативни актове, които вие сте приемали в парламента, за да може да правите политически популизъм, но не и да правите ефективна борба срещу организираната престъпност.
Уважаеми дами и господа, много ми е приятно да си говоря с вас, но не зная дали на вас ви е приятно да ме слушате. Това, от което изпитвам удовлетворение, е, че цялата тази политика, която сегашното правителство прави, ще остане историческа за България. (Ръкопляскания от КБ. Възгласи: „Е е е!”) Убеден съм, че ще има осъдителни присъди за лицата, които вие не успяхте, а и нямахте волята и желанието да го направите. Днес България е коренно променена и въпреки че днес ние видяхме същността на управлението през последните двадесет години – БСП, ДПС, Синята коалиция, за мен това е много ясен знак, че когато те нападат –между другото това беше казано и от едно момче от Черноочене, където каза: „Хората говорят. След като атакуват Вас, значи Вие си вършите добре Вашата работа”. За мен това е важно. Не са ни важни вашите оценки, защото оценките ви и действията ви – всички ние имахме възможност да ви оценяваме и да ви ги даваме допреди да се занимаваме с политика. Днес, когато сме вече в политиката, все пак нека да има малко и морал. Сетете се за това, което сте правили. Вие сте хората, които или не помните, или забравяте. Това, което е изключително важно да се знае, е, че това правителство ще продължи да изпълнява политическата си програма. Ако внимателно сте погледнали, в сектор „Сигурност” ние сме изпълнили 90% от това, което сме заложили.
Тук се говореше и за насилието в Горна Оряховица. Това всъщност беше мотивът на Синята коалиция да излезе и застане срещу министър Цветанов.
Първо, искам да уточня: изпитвам огромен респект и уважение към лекарската професия. Нито веднъж не съм си и помислял да обидя някой, който съвестно и стриктно изпълнява служебните си задължения. Сами разбирате, че в момента вие ме карате да правя нещо, което още не е приключено. Имаше обществен натиск, провокиран от вас, за това, че общинският лидер на СДС е попаднал в полезрението на всичко, което се случваше там. Защо никой от вас не се поинтересува, а и не чух никъде през тези месеци някой да каже: какво ли прави това момиче, което всъщност загуби детето си? Защо никой не се поинтересува за нея? Защо вие, дами и господа, когато експертизата не е приключена, давате заключения за невинност? В момента има досъдебно производство. Това, което съм направил – прочел съм само разговори, които бяха декласифицирани, за да покажем, че няма да бъдем в услуга на подобно политическо говорене. Пак се извинявам на всички лекари, които са се почувствали засегнати. Имал съм възможност да разговарям с много от тях. Всички те разбират и знаят какво правим. За голямо съжаление във всяка една професия има лица, които оронват престижа на професията.
Това, което е важно за вас. Говорите за лицето Гуцанов, мисля, че Павел Димитров. От това, което е направено като медийно оповестяване в местния печат, трябва да ви е напълно достатъчно.
Това, което Мартин Димитров каза преди няколко дни – номинираните за кметове едва ли не се притесняват да приемат номинацията, защото имало някакъв страх или щяло да има нещо като полицейско насилие.
Дами и господа, Мартин Димитров беше човекът, който дойде да ми каже защо сме предприели действия срещу кмета на община Кочериново. Как да не предприемаме, като има неща, които са свързани със злоупотреби, и този човек е отстранен. Не смятам, че това е вашият елит, не смятам, че това са хората, които вие трябва да подкрепяте. Все пак отидете и се поинтересувайте какво се случва там. Страхът в хората е много по-голям, отколкото това, което вие излагате като някакви предположения.
Това, което направихте с вота на недоверие – да бъдете заедно с БСП и ДПС, вие показахте вашата същност – били сте си заедно, и явно ще продължите да бъдете заедно. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Днес имаме едно ясно позициониране на център дясно – Политическа партия ГЕРБ, с подкрепата на ясно заявеното деклариране на независимите депутати, които всъщност са част от създаването на демократичните процеси в България и може би са били много повече по площадите и митингите, отколкото тези, които седите тук. Може би Мартин Димитров и затова не смее да седне.
Това, което всеки един трябва да знае, е да знаем историята си и да знаем кой какво прави в политиката. Вие сте хората, които може да го представите и да го говорите постоянно. Уверявам ви обаче, че с подкрепата, която получавам в сектор „Сигурност”, от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, независимите депутати и „Атака” – това е кураж за България, и е просперитет и бъдеще за всички, които искат да останат в страната ни.
Хората вече не говорят за отвличания. Видяхте какъв голям бюлетин сме направили от операции, който беше показан от един човек, който стана говорител на организираната престъпност. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Осъждането не е в правомощията на Министерството на вътрешните работи. Ще ви дам отговор и на този въпрос – затова има законодателна инициатива, която беше приета точно от Четиридесет и първото Народно събрание – за създаването на Специализиран съд за борба и правораздаване на тежката организирана престъпност. Точно този съд ще неутрализира протакването и бавенето на съдебните процеси. Мога ли да ви попитам вас: когато има присъда след пет години, а лицето е на свобода и с променена мярка, и прави други престъпления, вие ли носите отговорност, или Министерството на вътрешните работи? Смятам, че тук трябва да се съобразим с казаното от Лазар Груев – публично да бъдат назовавани мотивите и съдиите, които променят мерките „задържане под стража”. Това е градивното и полезно за обществото. Няма кой да назове тези проблеми, ако не сме ние политиците и гражданите на страната. Тези, които са на село, в малките градчета, в градовете, те няма как да очакват справедливост, ако ние не проявим политическата си воля, за да го правим заедно. Днес ние вече знаем едно – политическата воля, е Политическа партия ГЕРБ, независимите и „Атака”.
Понеже тук има един, който иска да вземе думата, господин председателстващ, искам само да му припомня, че, когато решавахте проблемите на Кърджали, защо не направихте Околовръстния път? Защо не направихте приоритетът Маказа да бъде открит? Защо не направихте неща, които реално да бъдат за хората, а не да бъдат за Водното огледало, което така хубаво успяхте да си го усвоите с начален проект от 14 милиона и да стигнете до 70-80 милиона. Това са парите на българския данъкоплатец. Така че благодаря на тези, които се правеха на много велики, но българските граждани оцениха това и дадоха вот на сегашното правителство да управлява.
Понеже говорите за еднолично управление, аз мога да ви кажа, че тук има носене на политическа отговорност от Политическа партия ГЕРБ и от лидера на Политическа партия ГЕРБ. Понеже сигурно ще излезе някой да говори защо Борисов не неутрализира организираната престъпност, когато беше главен секретар? Ще ви го обясня много лесно и просто.
Като гледам какво правите в момента с министъра на вътрешните работи, където той разчита на тази подкрепа и благодаря на колегите (ръкопляскания от ГЕРБ), представяте ли си как се е чувствал главният секретар в Министерството на вътрешните работи без политическата подкрепа? Защото знаете какво се случи, когато той установи нещо, което беше ясно за всички български граждани. Всъщност на яхтата на един от контрабандистите – Иван Тодоров–Доктора, бяха точно министри от предишния кабинет. (Възгласи: „Браво! Браво!”, ръкопляскания в ГЕРБ.) И когато Борисов говореше за тези проблеми, вие знаете какъв беше политическият блок, за да може да се иска неговата оставка. Той постъпи мъжки – отиде и подаде оставка, защото той не искаше да прави компромиси с неговата мотивация и с мотивацията на служителите от Министерството на вътрешните работи. Оставката не беше приета. След като дойде един министър, който винаги го свързваме с шадравани, ходене до Монако и пътувания зад граница, незнайно какво е правил ... (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Всъщност какво се видя? Видя се, че Борисов не може да работи по този начин, защото трябваше да се занимаваме с настроението и състоянието на определени министри. А ние имахме една цел – или ще борим организираната престъпност, или по-добре да напуснем системата на МВР. Направихме това 2005 г.
Две хиляди и пета година отиде на избори точно Борисов, който участваше в частичния избор за кмет, и спечели. Спечели точно с вашето острие – една дама, която вече днес не е тук, но тя пък беше жената, която в заседанието на Комисията по „Ванко 1” – пак да ви върна, е човекът, който също подкрепя да бъде на вносител, въпреки спадащия кворум на предишното заседание. И така се приема. Тук е и Янаки Стоилов. Той също е участвал в тази комисия. Това са всъщност нашите борци срещу организираната престъпност.
Така че, дами и господа, когато премиерът Борисов спечели изборите, заедно с всички структури на Политическа партия ГЕРБ и всички български граждани, които гласуваха това доверие, това е, защото ние искахме да променим статуквото, което вие бранихте 20 години. Понеже тук има изказвания от всички парламентарни групи, трябва да ви кажа, че е имало хора точно от тези, които подписаха мотивите, точно при мен, за да ми въздействат и то да упражня някакво право – естествено, че това няма как да стане, за дадено преследване, което смятат, че то е малко не както трябва.
Трябва да ви кажа, че има един конкретен случай, но ще си го запазя за десерт за човека, който много обича да говори по темата за права и свободи, а има и за още няколко, за да им припомня за това, което правиха, за това, което искаха да направят. Но днес министърът на вътрешните работи не иска да бъде в зависимости от политици, които имат определени конюнктурни интереси. Аз искам да имам зависимост само от българските граждани и от Парламентарната група на ГЕРБ, независимите депутати, които подкрепят тази политика. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Що се касае до контрабандата с цигари, понеже бяха споменати и може би някои предубедиха, какво ще кажа днес, само да ви кажа, че 2008 г. задържаните количества цигари са 2 млн. 680 хил. къса; 2009 г. – 17 млн. 4 хил. къса; 2010 г. – 386 млн. къса; и 2011 г., от началото на година досега – 306 млн. 795 хил. къса цигари. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това, което казвате за съда и за съдебната система и доказателствата. Когато се внесе обвинителен акт, знаете, че го внася прокуратурата на база събраните доказателства. Ако вие приемате, че МВР не е събрало годни доказателства, защо тогава прокуратурата да ги внася в съда? Защото господар на съдебния процес от страна на държавата като защитник това е прокурорът.
Това, което искам и държа да ви кажа, защото това е мнението на много адвокати, които защитават жертвите от престъпленията, които са извършени от групата на „Килърите”, и от граждани, които се обадиха от Шумен. Нека да призовем и адвокатите да се държат възпитано в съдебния процес. Защото в Шумен, не знам дали наблюдавате какво се случва, но ругатните, поведението, което имат някои адвокати към прокурорите, към съда, към институцията мисля, че е недопустимо.
Дами и господа, искате ли да защитавате интересите на българските граждани, искате ли да ограничим престъпленията, които се извършват в България, искате ли заедно да променим държавата си и тя да стане по-добра? Подкрепете ГЕРБ и това ще стане факт. Ще спечелите и вие, защото ще останат и хора, които все пак ще ви уважават за това, че сте подкрепили една политика, която те очакват в продължение на 20 години.
Нека да кажем едно „да” на това, което е важно да се прави занапред.
Знам, че няма да го направите, защото вие не го желаете. Защото вие излязохте от политиката богати, но морално бедни, а ние влязохме в политиката със състоянието, което сме декларирали. (Шум и реплики отляво.) И спекулациите, които чухме от вас, са много угодни за политическото говорене, но искам само да призова тези, които говорят по мой адрес: минете на същата проверка, за да видим какво сте направили вие и какво сте спечелили. Защото аз съм декларирал неща, които са свързани с всичко, свързано през последните 40 години. Всичко това е обявено на сайта на НАП. Нека всеки един от вас да мине през такава проверка и нека неговите данни и резултати да бъдат качени там, за да ги гледаме и да ви се възхищаваме.
Трябва да ви кажа, че аз ще изляза удовлетворен от политиката, когато успеем да си изпълним ангажимента, който Политическа партия ГЕРБ декларира с влизането си в Четиридесет и първото Народно събрание, и това, което правим в борбата срещу организираната престъпност и корупцията.
Оценките, които се дават днес от Брюксел, говорят в тази посока. Това правителство изпълнява своя ангажимент и това правителство няма да се поколебае пред никого – дори от тези, които ще излязат и на база фактите, ще започнат пак да говорят.
Вие може би мислите, че всичко това, което се е случило в България, че българският избирател страда от синдрома Алцхаймер – недейте да смятате, че този синдром Алцхаймер го има в българските граждани. Българските граждани помнят вашето управление, помнят вашите провали, помнят вашата импотентност в борбата срещу организираната престъпност и те много добре знаят какво можете, как го правите и как спекулативно бихте могли да го изложите в публичното пространство.
Фактите говорят съвсем различно: поръчкови убийства няма – групата в момента се разследва, за първи път в 20-годишния период нямаме отвличания, което беше емблема на вашето управление; всичко това, което наричахме печатници за фалшиви евро и долари – вие или много обичахте шумоленето на тези пари и затова забравихте да разбивате печатниците, които функционираха в държавата, защото печатницата, разбита в Долно Сахране, да ви припомня, от ноември 2010 г., по експертиза на Европол за последните четири години, тази валута е засечена в 24 държави от Европейския съюз и са иззети над милион и половина евро. Това е по експертиза на Европол. Вие може би искахте както да усвоявате, така също и да печатите, или да толерирате подобна дейност.
Трябва да ви уверя, че добрите резултати в борбата с контрабандата и трафика на хероин – задържаните количества миналата година, само на територията на страната с партньорство и координация с Европол и страните от Югоизточна Европа бяха 21 тона оцетен анхидрид, което е достатъчна субстанция за производството на 8 тона хероин. Представете си, ако бе позволено да се трафикират тези тонове?!
Понеже постоянно говорите за съдебната система, аз винаги съм давал примери и ще дам точно за случая, който е изключително важен – това е за Огнян Асенов. Това е човекът, който всъщност беше задържан в Гърция, беше с ефективна осъдителна присъда 18 години, на четвъртата успява да избяга, връща се в България. Отива, сключва споразумение и когато идва европейската заповед, за да го върнат обратно да излежи присъдата си, българският съд казва: за едно и също деяние може да бъде съден човек само веднъж, а всъщност не признава първата присъда и бягането от затвора. Идва втора европейска заповед, която не се приема като мотив от българския съд, и лицето – месец март 2010 г. неговата група е задържана със 70 килограма хероин, предназначени за трафик за Испания, а в дома му – 50 мобилни телефона, 100 симкарти и количества валута на стойност 400 хил. евро.
Това, господа, нормално ли е? Къде бяхте вие? Защо не ги разбивахте тези групи? Защо излизате днес и говорите толкова небивалици, които всъщност омръзнаха да бъдат слушани от българското общество, в продължение на 20 години? Затова искам да ви пожелая да продължите да работите в същия дух, защото това увеличава доверието на българските граждани към правителството на Политическа партия ГЕРБ и това ще увеличи ефективността в борбата срещу организираната престъпност, а вие си направете равносметка – дали можете да го подкрепяте, или не.
Но от това, което в момента правите, вие ще загубите! Аз ви уверявам, че това гражданите го правят, когато дават оценка за всичко това, което сполетяваше страната ни през последните 20 години.
Искам още веднъж да кажа, колеги, независимо отляво или отдясно, ние трябва да продължим по същия път, защото няма законодателна промяна, от която да е последвала някаква щета за държавата. Има действително неща, които ние сме предлагали, имало е обществен отзвук и ние сме коригирали грешката си, когато сме виждали, че тя е била факт. Няма безгрешни хора.
Смятам, че тук трябва всеки един да си направи равносметка и за свършеното през тези две години. Като министър на вътрешните работи, отчитайки днес дейността си, във връзка с покриване претенциите ви за вот на недоверие, мога да кажа, че сигурно и аз в определени моменти съм допускал грешки, но винаги съм си извличал поука и винаги съм продължавал да правя това, което всъщност колегите са ми дали като доверие, и това, което очакват от Министерството на вътрешните работи.
Беше казано, че Министерството на вътрешните работи, господин Мартин Димитров, понеже няколко пъти споменаваш ДС-службите, само мога да припомня, че за периода 1998–2001 г. точно във вашето правителство, точно във вашето парламентарно мнозинство, всъщност, управляваха в Министерството на вътрешните работи на директорски места 27 служители от Държавна сигурност. Когато започнах, бяха осем, в момента са само трима. Трябва да ви кажа, че имаме правилник за приложение на Закона за МВР, където вече правим проверка за съпричастност към бившата Държавна сигурност и на ръководни постове – от заместник-директор, началник на сектор – подобни лица не се назначават. Ако вие говорите по този начин, вие всъщност трябва да давате обяснение защо не го направихте, когато вие управлявахте. Но както ви казах тук: може би тогава, когато се е раждало СДС, може би, когато всички ние подкрепяхме СДС – аз не съм членувал в нито една политическа формация, но винаги съм гласувал за СДС, до момента, в който вече не бяхме част от Политическа партия ГЕРБ.
Затова искам да благодаря на всички демократично мислещи български граждани, които повярваха в проекта ГЕРБ, които повярваха в членството на ГЕРБ в Европейската народна партия и днес няма как да обясним на нашите европейски партньори от ЕНП как една сестринска партия като СДС (ДСБ не я броя, защото тя винаги е била против нас), как така се случи, че всъщност днес или утре вие ще подкрепите вот на недоверие към сегашното правителство.
Какво предлагате вие? Искате по-бързо да дойдете на власт заедно с тях? Ами че по-добре минете направо при тях, мисля, че ще бъдете по-обединени, ще имате повече ресурс, защото всъщност няма да харчите ресурса за вътрешни избори или за нещо, което го хвърляте като прах в очите на българските граждани. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Изпитвайте някакво уважение към Съюза на репресираните, защото знаете какво направихте с тях, а мога да ви припомня, че точно Политическа партия ГЕРБ беше единствената в 20-годишния преход, където евродепутатите от ГЕРБ поканиха Съюза на репресираните да отидат в Брюксел, за да говорят за това, което всъщност причиниха те. Но това за вас може би не е от значение. За вас е важно да говорите за монопол, за нещо, което всъщност вие го създадохте, за приватизация, която вие правехте. Защото и днес няма как да обясните на хората защо всъщност човекът, който осъществи тази реформа от 1998–2001 г. приватизира „Балкан”, приватизира „Кремиковци”, приватизира „Нефтохим”. Какво се случи? Защо не дадете този отчет: кой днес е монополът? Кой е направил монопола, бе Мартине?! Кой? Да не би ГЕРБ да го е направил? Да не би престъпността да се е появила сега? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Престъпността беше много ясно позиционирана, пак повтарям, на единствената държава – членка в Европейския съюз – за България контрол и механизъм за оценка по борба с организираната престъпност.
Тук искам да направя пак скобката и да Ви припомня, господин премиер – минал. Хубаво е, че Ви свърши мандатът, защото Шенген въобще нямаше да го коментираме днес от темповете, с които усвоявахте средствата и щяха да бъдат върнати в Брюксел, а вие знаехте само как да усвоявате и как да харчите парите на българския данъкоплатец от излишъка, който имахте 2008 г.
Тук отново ще ви върна към това, което правехте. Знаете ли как изхарчихте парите? Само ще припомня на господин Миков за уникалната процедура – гордостта на Миков, за купуване на цветни принтери на дознателите от Министерството на вътрешните работи – хиляда бройки за 3 милиона! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Е, това ако не е лукс, разкош и разточителство, здраве му кажи!
Само да ви кажа какво направихме точно в МВР от 2009 г. Влязохме в съдебна процедура, оспорихме този договор, на първа и втора инстанция спечелихме делото, но запазихме 3 милиона на българските граждани и на българските данъкоплатци. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това, което направихме, защото действително дознателите се нуждаеха не само от подобни големи принтери, те се нуждаеха от по-малки функционални принтери, но ако имаше възможност да има и компютри. В началото на тази година бяха купени 960 компютъра, 960 принтера за сумата от 776 хил. лв. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от КБ.) Кажете ми, това не е ли добре?
Сградите, които започнахте да правите от бюджетни излишъци – 20 милиона бяха отпуснати за новите сгради на Криминална и Охранителна полиция, но това беше заложено от бюджетния излишък. Разбира се, че 20 милиона не може да ги изхарчиш в оставащите 30 дни от годината. Така се получи, че ние плащаме днес тези неща, които са свързани с довършването на тези сгради.
Господин Миков, искам пак да Ви напомня за принтерите. Тези принтери щяха да бъдат много златни за българския данъкоплатец, но това не се случи благодарение на това, което се нарича контрол по разходване на средствата.
Днес се говори много за темата дарение в МВР. Трябва да ви кажа, че тези репортажи, които видяхме, и това, което беше публикувано от BTV специално за този случай, договорите бяха сключвани 2008 г. до месец декември 2008 г. Тази дама, която излезе да каже тези неща и подробности по това как и защо е сключила този договор, разбира се, че това е била една порочна практика, когато не е осъществяван контрол. Сами разбирате, че дарението е това, от което в момента има остра нужда Министерството на вътрешните работи, от достатъчен финансов ресурс, за да могат да бъдат купени необходимите консумативи за изпълнение на служебните задължения и 90% от тези дарения са гориво и консумативи, другото е за сгради, където те са преценили, че трябва да помогнат.
В голямата си част тези дарения са от общини. Да, действително има и от фирми, има и от комплекси, където искат по-голямо присъствие, искат да има повече полиция в тези малки, отдалечени населени места. Ако вие приемете и заедно подкрепим следващия бюджет, тези средства, които в момента идват като дарение в МВР да бъдат ликвидирани, няма по-хубаво от това, защото и ние го искаме, но за мен е важно да изпълняваме служебните си задължения и тук искам да вмъкна една скоба – нито един не е привилегирован от това дарение, защото то е доброволен акт на всеки един, който го прави и в голямата си част това са общините и хората, които са доволни от това, което даваме като услуга.
Аз ще спра дотук, защото... (Възгласи от КБ: „Е-е-е!”.)
Добре, благодаря ви. Ще продължа още 15-20 минути. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми дами и господа народни представители, видно е, че днешният дебат, който вие провокирахте, беше абсолютно несъстоятелен и безсмислен, защото няма как да отчетете това, което всъщност искате да говорите. Борбата с организираната престъпност и престъпността като цяло има все пак някакви критерии, които се измерват, а когато няма подобни престъпления след неутрализирането на тези групи, извинявайте, но оставате само с празното политическо, популистко говорене. Тази риторика вие я владеете добре. Вие успявахте да заблуждавате българските граждани в продължение на 20 години и се стараете и днес да върнете статуквото, но аз ви уверявам, че това няма да го позволим, защото след този вот правителството ще излезе още по-силно, парламентарната група заедно с независимите депутати ще бъдат много по-силни. Искам да благодаря и на „Атака” за подкрепата на политиките, които са в интерес на България, въпреки различията, които имаме по някои теми, и аз смятам, че трябва да си казваме различията, защото всеки един има своята идентичност.
Искам да ви пожелая успех във вашата популистка дейност и да благодаря на тези, които действително се борят за тези реформи и за това, което се нарича прозрачно управление, борба срещу организираната престъпност, корупцията и по никакъв начин да няма хора, които да излизат и да спекулират, че министърът на вътрешните работи бил шеф на предизборния щаб и затова щял да бъде опорочен изборът за местния вот. От какво се притеснявате господа?! Вие може би смятате, че ние може би ще направим това, което за вас е било практика! Не, това, което правим ние, и това, което прави Националният предизборен щаб, е да може днес, когато е първият ден за регистрация, да се регистрираме като първа политическа сила, да спазим една традиция и да функционира предизборният щаб така, както е функционирал в рамките на тези 6 години, откакто сме част от този политически живот.
Уверявам ви, че тези ваши притеснения са доста безпочвени. Тези ваши притеснения са може би от това, което ние в момента предприемаме в рамките на месеци да дерегистрираме там, където се регистрират против волята на хората и евентуално да неутрализираме тези групи, които участват активно в купуването на гласове. Ако от това ви е страх и смятате, че там можем да направим нещо нередно, аз мога да ви кажа, че ние сме се обърнали и си партнираме с много неправителствени организации и, разбира се, разчитаме много на сигналите за предстоящо купуване на гласове от която и да било политическа сила, за да можем действително да противодействаме и на това явление, което съсипва изборите и лишава от възможност една демократична държава, каквато е България.
Знам, че в тази кампания вие ще участвате много активно, но не с политики, защото вие имахте възможност да ги предложите във вашето управление, а да участвате с компромати и да изсипвате куп лъжи към всеки един, който е от Политическа партия ГЕРБ, в предстоящата кампания.
Уверявам ви, че Националният предизборен щаб, Политическа партия ГЕРБ, правителството на Политическа партия ГЕРБ няма да отговори на тези ваши спекулации, защото ние искаме да предлагаме политики. В момента имаме цел – пускането на Маказа, инфраструктурата, усвояване на повече средства от европейските фондове.
Ще ви върна към това, което направи МВР и правителството. Имаме възможност да усвояваме повече средства от Европейския съюз и да се възползваме от тази солидарност. През 2007 г. България стана член на Европейския съюз и когато през 2009 г. напуснахте управлението, знаете, че България беше се възползвала от оперативните програми само със 150 млн. евро, а това, което внася страната ни като страна – членка в Европейския съюз, са 600 млн. евро. Всъщност ние бяхме донор на Европейския съюз, но не и да се възползваме от тази солидарност. (Реплика от народния представител Пенко Атанасов.) Тук искам да изключа само предприсъединителните фондове, защото те нямат отношение към оперативните програми.
Това, което направи правителството от 2009 г., е да вдигнем тази забрана, да се отчетат добри резултати в борбата срещу организираната престъпност, и което беше най-важно и е хубаво да го знаете, бяха усвоени 2 млрд. 50 млн. евро от оперативните програми за тези две години. Това е всъщност измерител и критерий за добре свършена работа и се надявам, че вие също го оценявате и вотът, който ще бъде в предстоящите местни избори, ще бъде за личностите, партиите, които се ангажират да носят политическата отговорност.
Искам да се видим на 23 или на 30 октомври, за да отчетем картата на България с областните градове, с общините, кой какво е спечелил. Единственото, което днес можем да отчетем, е, че ние се стремим към резултат минимум, който сме постигнали през 2007 г.
А това, което вие си планирате, може би e само да говорите против вашия опонент, без политика, без нищо градивно, а само това, което можете и това, което знаете.
Аз искам отново да благодаря на колегите и да им кажа: „Не им обръщайте внимание!” (Смях и бурни ръкопляскания в ГЕРБ.)
Това, което искам да ви кажа. Премиерът беше тук и смяташе, че ще има истински дебат. Дебат обаче реално нямаше.
Аз искам да благодаря на колегите, които се лишиха от възможността днес да работят пълноценно за това, което те казаха, че вършат ежедневно.
Аз искам да благодаря за това, че парламентарният дебат, който се води по политиката „Сигурност”, не се води в редовно, а в извънредно заседание, защото не беше редно тези глупости, които изрекохте, тези небивалици (ръкопляскания от ГЕРБ) да бъдат част от нормалната парламентарна програма. Защото всички депутати от ГЕРБ искат да се приемат закони и да си изпълняват ангажиментите като депутати, а не да има голословно приказване без абсолютно никакви факти и аргументи.
Понеже знам, че някой ще започне да говори в момента, след като седна, аз искам да ви кажа, че все пак, когато фактите говорят, когато цифрите говорят, е хубаво и вие да замълчите или поне да наведете глава и да кажете: ”Тези може да допускат грешка, но да си признаем честно, са доста по-добри от нас в управлението и правят много по-смислени неща от тези, които ние направихме” (ръкопляскания от ГЕРБ). Ако бяхте толкова добри, пак казвам, нямаше днес ние пак да си губим времето, за да ви слушаме вас. Благодаря ви. (Народните представители от ГЕРБ стават и с бурни ръкопляскания и възгласи приветстват заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Смях и викове: „Браво!” от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За да уточня личните обяснения, лично бяха споменати господин Станишев, господин Миков, госпожа Мая Манолова, господин Янаки Стоилов. (Викове и шум от ГЕРБ.) Също така господин Мартин Димитров. Друг никой не е споменаван поименно.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ванко 1, Ванко 1 беше споменат, а не те.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Михалевски, не сте споменат!
Госпожо Манолова, заповядайте за лично обяснение. (Викове и шум от ГЕРБ.) Моля за ред в залата!
Колеги, ако обичате – или седнете, или напуснете залата!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин вицепремиер, знам, че Ви дразня – и Вас, и парламентарната Ви група, защото имам смелостта тук, от тази трибуна, да разобличавам безобразията, които вършите! Но не очаквах, че ще превърнете това в лична вендета. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Знам, че в момента ме следите, подслушвате, разработвате, както правите и спрямо редица мои колеги. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Знам, че с удоволствие бихте смачкали и дискредитирали всеки свой опонент. Но няма да успеете да го направите с всички!
Не можете да смачкате българските граждани, макар че ги биете, макар че унижавате човешкото им достойнство, макар че нарушавате техни основни права!
Ако имаше и грам истина в това, което казвате, ако имаше и минимална доза истина, това отдавна щеше да бъде подето от медиите, както между другото беше подета темата с 36-те лобистки закона, с двамата осъдени депутати от ГЕРБ за конфликт на интереси, с Вашите апартаменти и с даренията на МВР.
Само че в това няма никаква истина. Вие вероятно разчитате на поговорката, че една лъжа, повторена 100 пъти – става истина, но не в едно изказване, господин Цветанов, макар и то да трае час и половина, колкото впрочем беше времето за дебати на всички парламентарни групи.
Има едно-единствено обяснение за уникалната наглост, която демонстрирахте от тази трибуна. То е, че вие, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, разбирате, че обратното броене за вас започна! Камбаните вече бият за ГЕРБ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтече, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: ...и на изборите няма да ви спаси даже коалицията ГЕРБ – МВР. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Запазете ред и тишина в залата!
Думата иска министър Цветанов – заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, имах необходимост малко да пийна вода, за да изляза отново на трибуната! (Смях и оживление в ГЕРБ.)
По това, което беше казано. Аз смятам, че всеки един депутат, когато отива в своя избирателен район, би трябвало да се интересува какви са реалните проблеми и как би могъл да помогне, за да се решат. Аз ще Ви дам пример във вашия избирателен район, наречен Кюстендилски.
Тук искам да благодаря на депутатите от Кюстендилския регион за това, което те предприеха като инициатива и поставиха като проблеми пред министъра на вътрешните работи. Те поставиха проблеми за нещо, което цялата българска общественост знаеше – черешовата кампания и всичко това, което се случваше с набезите на тези хора, които всъщност обираха реколтата на гражданите. Кажете ми какви мерки предприехте Вие като депутат? Никакви! Само да ви кажа, че през последните две години мерките, които предприехме на базата инициативата на депутатите от Политическа партия ГЕРБ и проблемите, които поставиха пред министъра на вътрешните работи, и това, което се поставяше на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, е, че това трябва да бъде преустановено. Хората трябва да спят по домовете си, а не в градините под черешите. Хората трябва да знаят, че когато отидат да оберат реколтата си, ще го направят те, а не тези, които явно може би Ви връщаха услуга в изборите, когато всъщност Вие не предприемахте никакви действия дори срещу престъпността във вашия регион.
Ще ви дам за пример една фамилия, която е много знакова за Кюстендил и за региона – така нареченият Славчо Игов. Говори ли Ви нещо?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Говори, да.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Не! Не Ви говори, защото просто Вие не знаете какви са проблемите на хората.
Този човек от така наречената фамилия Гольовеца или Гольовците (смях в КБ) всъщност беше задържан в чужбина, беше лежал в затвора ефективно за трафик на момичета. Когато направихме полицейска операция, реализирана на 21 октомври 2010 г., тогава пак се поставиха въпроси за полицейско насилие, защото точно тези задържани лица бяха казали, че имало полицейско насилие в Кюстендилско. Тогава сигурно пак Вие говорихте за полицейско насилие, но трябва да Ви кажа, че точно този човек е осъден на 10-годишна ефективна присъда, точно преди една седмица.
Имах възможност да бъда във Вашия регион, да се срещна с хората от селата в Кюстендил – да споделят болката си за това, което направихте и не се противопоставихте на картелното споразумение за изкупуването на черешите. Черешите, които се изкупуваха миналата година, бяха договорени с картелното споразумение за 70 стотинки! С мерките, които бяха предприети, и това, което беше направено като изказване от областния управител, от депутатите от ГЕРБ, от министъра на вътрешните работи, което беше миналата година, беше уволнен секретарят на общината, който всъщност участваше в тези договорки по този начин да се продават черешите, тази година обаче някои от производителите успяха да продадат реколтата си на 2,20 лв. и на 2,60 лв. Защото искаме да създадем тази свобода и да защитим правата на българските граждани.
Аз разбирам, че през 2007 г., когато участвахме, Вие много активно подкрепяхте не вашата партия, а сегашния кмет. Това не е необичайно за Вас – да подкрепяте други, за да може да имате някакви лични интереси.
Това, което мога да ви кажа, че за всичко, което е направено с поправката „Ванко 1”, има много ясно оставени документи, протоколи от заседанията, кой е вносител и как е влязъл при председателя на парламента, тогава господин Пирински.
Работим много и ефективно във всичко, наречено борба срещу престъпността. Няма да допуснем да бъдат гласувани подобни законодателни мерки, които толерират престъпността, но не поощряват оценката на обществото за вашата дейност като депутати отляво и отдясно. Никъде не съм споменавал имена умишлено, за да няма нещо, което води към даване на думата. (Силен шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Не мога да разбера какво искате по начина на водене? Аз не съм водил.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, би следвало все пак да съблюдавате реда в залата и да спазвате правилника. Да не давате възможност на министъра да говори по теми извън темата на днешното пленарно заседание. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля ви за тишина в залата!
МАЯ МАНОЛОВА: Господин Цветанов, на днешното пленарно заседание правим оценка не за моята дейност като депутат, а на Вашата дейност като министър. Вие просто объркахте жанра. Освен това объркахте и лицето, защото не е моя отговорността да опазвам черешовата реколта. Освен това демонстрирахте тотално непознаване на ситуацията, защото тази година изкупните цени на черешите бяха най-ниските от последните пет години и това е благодарение на дейността – Ваша и на вашите депутати. Хората, които се прехранват от череши, бяха обрани от цени под 70 стотинки. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) И Вие охранявахте тази ситуация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: По начина на водене, госпожо Манолова!
МАЯ МАНОЛОВА: С Вашето изказване Вие просто доказахте, че сте започнали лична битка срещу тези, които Ви критикуват. И сто пъти да повторите, като вица за краставицата, „Ванко 1” или „принтерите”, то не променя истината, защото Вие лъжете тук, от тази трибуна. Това е едно доказателство, че няма да се спрете пред нищо, за да смачкате всеки и всичко, които са тръгнали да разобличат безобразията, които се случват в това управление.
Никога не е късно човек да стигне дъното и Вие направихте точно това с Вашето изказване – стигнахте дъното. (Единични ръкопляскания от КБ. Шум и възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, по начина на водене. Обръщам Ви внимание, че час и половина слушахме пространна реч, която претендираше да даде отчет за двегодишното управление… (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Запазете тишина в залата!
ЧЕТИН КАЗАК: … а даде оценка и анализ на 20-годишен период до идването на власт на Политическа партия ГЕРБ. След това отново последва вземане на отношение по лично обяснение на народен представител около пет минути.
Обръщам Ви внимание и Ви призовавам да се възползвате от правомощието си по чл. 55, изречение второ от правилника и да ограничите с някакъв времеви порядък изказванията на членовете на кабинета, защото в противен случай упражняването на едно право се превръща в злоупотреба с това право. Това най-малкото е в полза на парламентаризма и най-малкото – в полза на ефективната работа на Народното събрание, която толкова много се претендира, че се защитава включително от представителите на Министерския съвет. Благодаря.
ПРЕДЕСДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин Цветанов, във Вашето изказване имаше поне една вярна констатация като политическо обобщение: че ако партиите, които бяха управлявали преди ГЕРБ, са се справяли с въпросите, нямаше да бъдете днес тук и да разчитате на доверието, което получихте преди две години.
Споменавахте неща от предишни години. Като председател на Правната комисия през мен са преминали десетки сложни и големи законопроекти, стотици, а може би и хиляди текстове. Приемете, че в този случай, който цитирахте, вероятно съм направил пропуск или не съм оценил изцяло последствията от една такава поправка, която не е отменила наказателната отговорност, но при всички текстове, които имат обратно действие, дори и компетентните органи, които прилагат законите, невинаги ни дават точна информация за последиците. Това казвам, за да не се смята, че бягаме от фактите, които изнасяте.
Тъй като смятам това за намек, не просто като припомняне на информация, а намек за определени интереси: за 20 години не съм се облагодетелствал по никакъв начин от политическата си дейност. Не съм позволил никой да отправя пряко или косвено такива обвинения към мен. Затова заставам тук: за да не ги приема от Вас. Мисля, че в дух на политическа коректност Вие трябва да сложите някакви граници във Вашите изявления. Особено в периода, в който сте били в управлението на Столична община, сте придобили имущества, които както и да обяснявате, че са проверявани от сега подчинените Ви, все пак повдигат много повече въпроси, в които не искам да се впускам, за да не изглежда като отклоняване от други въпроси.
Това, което днес трябва да бъде запомнено от всички в тази зала – искам с него да завърша – е, че българските граждани Ви избраха, за да противодействате на престъпността и корупцията, но изглежда се оказа, че управлението на ГЕРБ увенча олигархичния преход. Защото забелязахте ли днес тук да се говори по темата за борбата срещу корупцията по високите етажи?! Това не се говореше от министрите и от почти никой от другите изказали се – това е големият извод, който може да се направи от днешния вот. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Цветанов поиска изказване.
Заповядайте. Не повече от 3 до 5 минути, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Въпреки говоренето днес в парламента искам да поздравя Янаки Стоилов за мъжката постъпка и за това, което е направил в 40-то Народно събрание. Това казвах и аз: няма безгрешни хора. Трябва обаче да признаваме тогава, когато сме допускали грешки. Вие направихте днес това, което вашата партия не е правила 20 години. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Една от госпожите се почувства много засегната. Вие реално не сте вносител. Вносители са тези, които прочетох.
Вие сте били само част от подкрепата в комисията след изказването на един депутат, наречен Татяна Дончева. Вие сте я подкрепили за това, което е предложила. Прави Ви чест. Аз лично Ви се извинявам от трибуната на българския парламент за тази мъжка постъпка. За тези години, откакто съм в политиката, за първи път виждам човек, който да стане и да каже: „Аз направих това, но не съм се облагодетелствал. Всъщност съм се подвел от информацията, която е подадена.”
Но към предишната говореща дама, не знам какво трябва да се направи, за да осъзнае това, което е направено, но няма как да се осъзнае, защото всъщност това е стил на мислене, по-различен от Вас и Вашето мислене. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, много пъти благодарихте и много пъти Ви ръкопляскаха. За час и половина могат да се кажат много лъжи и клевети. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Аз обаче ще Ви кажа няколко нещица. Доволен съм от това, че Вие всъщност признахте, че за да отчитате 100% по Шенген, сте намалили с 30 милиона европейските пари по Шенген фасилити, а сега харчите десетки милиони от бюджета, за да изпълните това, което е трябвало да направите – Вие го казахте. (Реплики от заместник министър-председателя Цветан Цветанов.)
Второто, което искам да Ви кажа: като министър сигурно не Ви е останало време, но като дългогодишен служител на МВР трябва да знаете, че децентрализираната система е въведена в България през 2001 г. Неслучайно актът на Министерския съвет е само за отмяна на централизираната система, за да може българските граждани понякога да си вадят паспорти в рамките на един ден и да не пътуват куриерски пратки из цяла България. Тази система е въведена в България през 2001 г. Ако за това не сте имали време като министър, като служител трябва да го знаете.
И третото нещо – аз Ви се възхищавам как можете да си говорите в трето лице. Това се постига с пост, молитва и отшелничество. Тогава душата се оттегля от тялото и човек започва (силен шум и реплики от ГЕРБ) да си говори в трето лице.
Но по прословутите принтери искам да Ви кажа, че консуматива за тези принтери, за печат на чернобелите снимки струва една стотинка, а тези, които Вие купихте – пет стотинки Ви е консумативът. Така че има една приказка – евтиното си е евтино. И всъщност само едно не е евтино – договорените компютри през 2009 г. струват 490 лв. (реплики от ГЕРБ), а тези, които купихте Вие в условия на криза и паднали цени са 802 лв., купени година по-късно, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ: Но в крайна сметка евтиното си е евтино.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Четири минути и половина или лично обяснение, господин Станишев?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Лично обяснение – заповядайте. (Реплики от ГЕРБ.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, тъй като министърът на вътрешните работи се обърна и лично към мен за това обяснение.
Имаше много оплаквания от лошото наследство и от 20-те години преход. Без съмнение тук, в тази зала, и в кошарата, и от всички парламентарни групи няма невинни. Иначе българските граждани щяха да бъдат доволни от резултатите от прехода. Но няма как да приема тезата на господин министъра, както и на другите министри, които все едно, че са паднали от небето. Няма как, когато говори за това, че България е приета с условия, с механизъм за партньорство и проверка, да задам риторичния въпрос: „Кой управляваше Министерството на вътрешните работи от 2001 до 2005 г.?” (Реплики от ГЕРБ.) И няма как да приема, че политическа воля не е имало, но главният секретар го е приемал мълчаливо. Нещо повече – той се кандидатира за депутат от Партията НДСВ. И това показва отношение дали е смятал за достатъчна политическата воля или не.
Именно на този период се падат най-много поръчкови убийства в България, неразкрити, които тежаха и на предишното, със сигурност и на сегашното правителство.
И, господин министър, Вие се опитвате да говорите държавнически, но когато вицепремиерът на България заявява в чужбина, че България несправедливо, неготова, рано е приета за членство в Европейския съюз, няма защо да се чудите защо не Ви вярват и въпреки усилията, които са реални по техническата част, ключови партньори Германия, Франция, Финландия, Холандия казват: „Няма достатъчен напредък в борбата с организираната престъпност и корупция, не ви вярваме сега, затова отлагаме членството ви в Шенген.” (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Цветанов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин бивш министър и бивш премиер! Вие признавате ли, че България беше приета с тези изисквания, които се наричат механизъм за оценка? А защо се въвеждат те за първи път за България и Румъния? Защото бяхме готови да влезем в Европейския съюз? Защото изпълнихме всички преговорни глави, които бяха затворени? Защото имахме ефективна борба срещу организираната престъпност, корупцията и всичко, свързано със съдебната система? Нима беше факт и беше затворена тази страница? Не, тя бе широко отворена. Защото в България, българските граждани, заслужаваха да влязат в Европейския съюз, но българските правителства не положиха усилия, за да защитят интересите на държавата и да се справят с това, което се нарича борба с организираната престъпност, съдебна реформа. Защото Вие сте част от това генериране, което беше през тези години.
Господин Станишев, Вие говорите за времето, когато премиерът Борисов беше главен секретар. Това е висшата професионална фигура в Министерството на вътрешните работи. Ако сте прочели закона, Вие може би не сте го чели, а Миков може би не го е и отварял, но кадровата политика се води от министъра на вътрешните работи, законодателната инициатива е от министерствата и всичко, което влиза в Министерския съвет, влиза с подпис на съответния министър, след това с подпис на премиера и се входира в парламента.
Главният секретар няма законодателна инициатива. И това Вие го знаете много добре. И това е, което Вие искахте да направите с тази законодателна промяна 2005 г., аз ще Ви кажа какво се случи – вашият министър искаше просто да направи поредната законодателна промяна в Закона за МВР, където се структурираше Главна дирекция „Полиция” и където всъщност длъжността главен секретар, уважаеми дами и господа, просто не фигурираше в работния вариант. Когато премиерът Борисов се запозна с тази информация, отиде при тогавашния министър и тогава механично беше върната длъжността главен секретар, но вече структурирането и функционирането на системата беше съвсем различно. Всъщност главният секретар трябваше да бъде главен секретар на чистачките и на всички тези, които са от деловодството в министерството.
Вие всъщност искахте по този начин да извадите и най-силния човек, който се бореше в борбата с организираната престъпност в този период. Защото не знам дали си спомняте, но 34 развити печатници за фалшиви евро и доларови банкноти, задържани лица за трафик на наркотици, огромни обеми, огромни количества? Къде бяхте Вие, за да го подкрепите? Човекът, който Ви даде този лист, мисля, че беше задържан с количества пари, за които впоследствие никой не разбра какво се случи и каква беше неговата търговска дейност, която той осъществяваше.
Нека да си припомним за всичко, което Вие сте прикривали и сте правили да се случва. Защото това, което каза министърът на вътрешните работи, който е бил преди мен – не можеш да кажеш, че консумативите за едни принтери, които са купени, са толкова скъпи... Искате да кажете, че от 3 милиона като извадим 800 хиляди, значи 2 милиона и 200 хиляди искате да кажете, че отиват за консумативи, за тонери и за хартия? Това ли искате да обясните, че ще бъде по-икономичното и по-доброто? Обаче забравихте да споменете, господин Миков, че всъщност и компютри сме купили за тези пари. Така че, моля Ви, когато излизате да говорите от тази трибуна, говорете с това, което направихте, и това, което оставихте.
Аз Ви казах, че всъщност Вие оставихте една система, която беше разграден двор. Единственото, което съм получил от господин Миков, знаете ли кое е? Това бяха 18 пепелника в кабинета, които веднага махнах, защото не съм пушач. Това е единственото, което ни остави, и каза: „Ето това е тук в кабинета, оправяй се.” Ето това е, което ми остави.
Това, което казва за тези 30 млн. евро, само да Ви кажа, господин Миков, защото пак не сте го разбрали, Европейската комисия отпуска 240 млн. евро, като условието е 50%, не по-малко, да отидат за инструмента Шенген. Останалите пари от тези 160 млн. евро, които Вие вземате като решение, да бъдат по инструмента Шенген, отиват във финансовия баланс на страната, фискалния резерв. Но това, което е много важно да знаете, е, че когато ние правим промяна за намаляване на тези средства, сме водени от това, което вие направихте като забавяне и невъзможност да усвоите средствата, защото за 5 месеца нямаше как да бъдат усвоени останалите 130 милиона, защото вие бяхте усвоили само 30 милиона за две години и 8 месеца. Затова тези пари отидоха във фискалния резерв и всъщност тези пари след това пак бяха дадени, за да покрием критерия. Но не загубихме нито едно евро от Европейската комисия, които бяха отпуснати точно по инструмента Шенген. Това е, господин Станишев. И може би Вие сте обладан от това, което направихте, но аз ще си го запазя за по-късно да Ви го съобщя. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Мартин Димитров, заповядайте за лично обяснение.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Няма да разреша да се обръщате... (Шум и реплики от КБ.)
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Току-що няколко пъти ми спомена името.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Мартин Димитров е споменат още преди половин час.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Съжалявам, че днешният ден не премина в дебат за конкретни предложения и конкретен план за реформа на системата сигурност.
Господин вицепремиер, трябва да бъдете много спокоен във Вашата работа. В днешните дебати не бяхте такъв. Към мен даже се обърнахте на малко име, което го разбирам като жест на особено уважение.
Имам към Вас един конкретен въпрос – казахте много неща.
Кирил Йорданов. Вашите депутати четири години казват как това е най-лошият кмет. Ще Ви извадя всичките им изказвания. Вие пак го кандидатирате! Знаков представител на БСП – най-знаковият им кмет! По-знаков от него не знам. (Реплики от КБ и от ГЕРБ.)
Другият – много знаков, Петко Сертов – шеф на ДАНС по времето на тройната коалиция! Мога да извадя десетки Ваши изказвания и на Бойко Борисов как той е лош управник! Сега го слагате начело на борбата с корупцията – в БОРКОР! Е, не можете да ме убедите, че искате да се разделите с наследството на БСП! Най-важните им хора вие ги слагате на ключови позиции!
Да ви извадя ли какво каза Бойко Борисов за Петко Сертов? Че ДАНС по негово време не работи добре!
Обяснете ми: защо този човек, виден представител на БСП, пак се бори с корупцията? Не мога да ви повярвам по тази причина!
И се чудя тези хора от ЕНП тези неща не ги ли виждат и как ги коментират? Те не ви ли се обаждат да питат?
Ако сложите един млад човек от вашите депутати, никой нищо няма да ви каже! Ама Петко Сертов! Какво прави Петко Сертов начело на борбата с корупцията, като четири години вие го атакувате, че не си върши работата?
Ето тези знакови неща, господин Цветанов, за нас означават, че вие критикувате БСП, но слагате техни знакови лица на най-важните позиции в държавата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин Димитров. Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Цветанов. (Шум и реплики от КБ.)
Михаил Миков.
Заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Господин председател, кратичко.
Уважаеми господин министър, аз съм чел Закона за МВР. Но освен Закона за МВР, съм чел и други книги в по-ранната, в средната, даже и в зрялата възраст чета книги.
По отношение на сметката, която правите за консумативите. Ако надникнете там, ще видите, че става въпрос за осигурени консумативи за три години – за прословутите принтери. Ще видите, че по-евтино излиза да направиш това, отколкото да купуваш принтери по 200 лв., след това да ги зареждаш с консуматив по 300 лв. през един-два месеца. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Да го знаете просто – по тези двата въпроса.
Що се отнася до Закона за МВР, аз имам приети закони в това събрание, включително когато съм бил в опозиция. Ако погледнете промените в Конституцията, която знам, че вие не уважавате особено, също ще видите, че сме направили доста промени.
И ще продължа да чета книги, господин министър. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, освен че чета, също трябва Ви кажа, че ползвам и компютър. Да Ви кажа, че за да отпечаташ нещо на принтера, първо трябва да имаш компютър. А когато си купил 1000 принтера, а не си осигурил 1000 компютъра, благодаря Ви за това, което сте осигурили. (Смях от ГЕРБ.)
Първо е хубаво да осигурите компютрите, за да можете хем да четете, хем да отпечатвате това, което сте написали. (Смях от ГЕРБ.)
Дознателите работеха с лични персонални компютри, които носеха от вкъщи в службата, което според мен не е много редно. Но това вече е въпрос – дали ползвате.
Това, което ми казаха колегите, когато влязох във Вашия кабинет, за да продължа дейността – компютърът всъщност не беше пускан за Вашето пребиваване в кабинета. (Оживление и смях от ГЕРБ.)
Принтер и до ден-днешен няма, защото направихме така, че да отпечатваме отвън – при секретарката. Не сте го пускали. Умолявам Ви – нека когато говорите за принтерите, да имате предвид, че за да имаш пълната конфигурация, е хубаво да имаш и компютри. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
Що се касае до уважаемия господин Мартин Димитров. Уважавам Ви и все още изпитвам някакъв респект, защото смятам, че сте въвлечен в нещо, което дори не забелязвате. Влиянието и обсебването от активите, които взе Иван Костов, когато си направи ДСБ. Вие сте удобният инструмент, който той може да владее и да си определя политиката, с неговите пет народни избраника, за да може всичките вкупом да подкрепяте това, което казва Командира. Така си беше, когато управлявахте – така си остана и сега, въпреки че те са отделно, а вие сте си сами.
Това, което всъщност е стилът на работа на Иван Костов – да разделя и да владее. Опита се да го направи и с този кабинет.
Това, което беше прочетено от господин Тодор Великов, бяха точно думите, които той самият изричаше в моя кабинет. Аз като един млад, наивен политик смятах, че той действително иска нещо да се промени в тази държава и ще бъдем заедно в тази битка. Оказа се, че след това говореше пред Симеон Дянков съвсем различни – други неща. След това отиде при премиера – говори трето. И смята, че ние не си говорим. Когато всъщност коментирахме точно това поведение, стигнахме до извода, че прави това в момента и с Вас, и с всички тези, които иска по някакъв начин да държи.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК, от място): Петко Сертов!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това прави, предполагам, и с неговата структура. Трябва да призная, че ми се обадиха много симпатизанти на ДСБ, за да ме подкрепят в този вот – за това, което съм направил досега като министър. И благодарение на подкрепата, която получавам не от сестринските партии от ЕНП, а от Политическа партия ГЕРБ и независимите депутати, които изразиха своята принадлежност към ЕНП.
Що се касае до Кирил Йорданов. Само ще ви кажа, че Кирил Йорданов по предложение на Филип Димитров, доколкото си спомням, беше областен управител. Нали така? Понеже в момента искате по някакъв начин да оправдаете краха и загубата, които предстои да изпитате на предстоящите местни избори, търсите всячески да въртите и да оплитате някой друг, но не вие да носите отговорността за това, което ще получите като резултат.
Мога да ви дам като съвет – за да имате все пак нещо, което да отчетете пред вашите избиратели, гласувайте и подкрепете кандидатите на Политическа партия ГЕРБ, дори и Кирил Йорданов във Варна. Ще ви бъда благодарен. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Четири минути и половина.
Има изказване.
Заповядайте, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Картата, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: ...уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! След като изслушахме в продължение на час и половина лекцията на министър Цветанов, мисля, че имаме сериозен проблем. Не мога да оценя в коя сфера е по-големият проблем – в политиката, в морала или в експертността.
Искам да се обърна към господин Божинов, с когото водихме спор по значението на този дебат. Започвам да се замислям дали действително не е бил прав.
Това, което чухме от вицепремиера, показва, че той по никакъв начин не е разбрал за какво е този вот.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): То никой не е разбрал!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: И го казвам с най-голямо съжаление.
Министър Цветанов действително мисли, че този вот е към него лично и че този вот по някакъв начин е лична атака, за да отслабим ГЕРБ преди изборите. Това не отговаря по никакъв начин на истината. Просто вицепремиерът господин Цветанов е най-яркото олицетворение на политиката на ГЕРБ в сектора, от който имаше най-много очаквания – секторът, свързан с борбата с престъпността. Този вот всъщност е срещу лицемерието на ГЕРБ, което пролича за две години. (Реплики от ГЕРБ.) Защо?
Първо, защото, за да постигнеш истински резултати в борбата с престъпността или корупцията, няма как да го направиш без ефективно взаимодействие с другите власти. Говоря за съдебната.
Министър Цветанов откри война срещу съда, опита се да подчини прокуратурата в немалка степен успешно, а също така се стигна до кадруване в съдебната система лично от министър Цветанов.
Резултатите обаче не са налице, защото резултатите са присъди – ефективни присъди, и когато има слаби доказателства, събрани в разследването, няма как съдът, каквото и обществено значение да има едно дело, да се произнесе.
Второ, характерно за работата на вицепремиера е показността. Изслушахме за две години десетки названия на операции, арести, обилно филмирани, с цялата флора и фауна, които са описани при тях, но резултатите са твърде скромни и това пролича от дебатите, затова пък е известен фактът, че 2 млрд. лв. не влизат в бюджета от контрабанда. И министър Цветанов е първият министър, който директно е обвинен от шефа на българските митници в едни небезизвестни разговори с министъра на финансите, че покровителства контрабандата.
Няколко месеца на този въпрос няма никакъв отговор, както няма отговор и за покровителството на премиера над определени фирми, които не са плащали акцизи. Няма отговор на тези въпроси!
Много се говореше за миналото. Да, миналото е грешно. И вие не сте без участие в него – мнозина от присъстващите в залата от страна на ГЕРБ, и вече го казах ясно – в това число и действащият министър-председател, но сега трябваше да дискутираме днешния и утрешния ден. И оценките, които вие сами си давате и които дават институции като „Трансперънс интеренешънъл” показват влошаване на корупционния климат в страната по време на вашето управление.
МОНИКА ПАНАЙОТОВА (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Четете „Трансперънс интеренешънъл”!
Това също важи и за оценката на Европейската комисия и страните членки, защото въпреки техническите изисквания за Шенген няма членство в Шенген. И го казвам с искрено съжаление, защото трябва да има доверие, за да го постигнеш. Това не е въпрос само на принтер, техника и други неща.
Има очевидна тенденция, господин министър, към нагласяване и селективност. Досега има над 80 законопроекта, инициативи на ГЕРБ и правителството, които носят сив характер, лобистки характер и това е ваша работа. (Реплики от ГЕРБ.)
Затова този вот е за провала на правителството в тази област и никакви лекции от час и половина не могат да разубедят българското общество, че тези констатации са факт! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Цветанов. (Шум и реплики. Депутат от КБ иска думата за лично обяснение.)
Няма да Ви дам думата, защото текстът е: „който бъде засегнат или споменат поименно”. С какво Ви засегна господин Станишев? Затова ли, че уведоми, че сте коментирали преди малко за какво е вотът. Това е просто несериозно! Дръжте се малко като уважаващи себе си! (Реплики от КБ.)
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Вие провокирахте този дебат днес в българския парламент. Защо не дадохте смислени въпроси, за да получите обективни и ясни отговори, а трябваше да правя дълго изложение за всичко това, което сме направили за тези две години?
Все пак, ако трябва да си припомните, точно по време на вашето управление нямаше утвърден Национален Шенгенски план до 2009 г. Нямаше такъв и това, което беше казано от предишния министър, което го залагате, че е било в критериите за Шенген, (контактните центрове – българо-гръцкия, българо-сръбския, българо-турския), това не отговаря на истината. Това са надграждащи мерки по темата „Шенген” и те се толерират от Европейската комисия.
Само да ви кажа, че между България и Гърция вече има открит такъв център, между България и Македония има на Гюешево, другият е на Промахон (реплики), на Гюргево имаме такъв между Румъния и България.
Предстои в момента по инициатива на българския и румънския министри на вътрешните работи да открием такъв троен център с Турция, но трябва да имаме решение на турското правителство, за да бъде осъществено това, което би могло да подпомогне охраната и обмена на информация по разследванията както на митническото разузнаване, така и на граничното.
Това, което вие трябва да знаете, е, че всъщност всичко, което беше казано, въобще не отговаря на истината в тези обеми, които ги обявявате!
Къде в Шенген е обявено, че това нещо е критерият, господин Миков? Къде? Кажете ни нормативния документ, в който… (Шум и реплики от КБ.)
Ама – не, това е важно! Защото Вие излизате тук и говорите за неща, които въобще не съответстват на истината! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Процедура – господин Терзийски. (Реплики.)
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Господин председател, вземам думата, защото съм ужасен от нивото на парламентаризма, което наблюдавам! (Реплики от ГЕРБ, провиквания: „Е-е-е!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Каква е процедурата, господин Терзийски?
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Да, процедурата ще я кажа – по начина на водене. (Реплики от ГЕРБ.)
Днес три пъти аз се опитах да кажа какви са мотивите на една политическа партия като „Ред, законност и справедливост” за вота на недоверие. (Шумни реплики от място на народния представител Искра Фидосова.)
В същото време час и половина министърът на вътрешните работи държа лекция на народните представители. (Реплики от ГЕРБ.)
Аз не искам да кажа нищо повече, но миналата седмица в 6,00 ч. сутринта от централата на Партия „Ред, законност и справедливост” аз взех този шрапнел, който изстъргах от стената! (Силен шум в залата.)
Ще го оставя на тази банка, защото това също е част от българската действителност! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Пирински, заповядайте. (Реплики.)
Моля за тишина в залата, колеги!
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, процедурата ми е свързана с чл. 55 на нашия правилник.
Той гласи: „Членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията на Народното събрание. Те могат да вземат думата винаги когато я поискат. Председателят на Народното събрание може да определи времето, през което министрите говорят по определен въпрос.” (Реплики от ГЕРБ: „А, може! Може!”)
Господин председател, Вие днес допуснахте едно пълно опошляване на един много сериозен парламентарен дебат.
Вие допуснахте едно абсолютно безконтролно, абсолютно без всякакви граници, нито с чувство за мяра, нито с чувство на избор на изрази, нито с чувство за допустими и недопустими квалификации спрямо Народното събрание и народните представители, така наречено заседание по възможно най-сериозния въпрос, който вълнува най-сериозно всеки български гражданин – какво става с неговата сигурност, какво става със сигурността на страната! И затова, господин председател, Вие носите лична отговорност за това, че днес обществото не получи сериозен, отговорен дебат!
Още от самото начало министър-председателят се подигра с Народното събрание, явявайки се за пет минути и излизайки без всякакви обяснения.
По този начин той гази чл. 1 на Конституцията, която гласи, че България е Република с парламентарно, а не с някакво друго управление.
Дръжте се така, потвърждавам това, което каза господин Цветанов, само че с обратен знак, че всичко, което правите ще се обърне срещу вас! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Божинов, заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, относно казаното за това, че съм грешал, искам да кажа, че моето мнение по въпроса какво следва след този вот, е, че ако Цветан Цветанов остане в правителството на ГЕРБ след вота, занапред ще става все по-невъзможно партньорството на другите партии с ГЕРБ (смях и възгласи в блока на ГЕРБ), защото Цветан Цветанов като подмени политическата борба с полицейщина, подслушване, репресии и поръчкови разследвания (силен шум и възгласи в ГЕРБ), обезличи МВР и правосъдието на България. Станахте, господа, заедно с него, вие от ГЕРБ, заплаха за личната, националната сигурност, за бизнес средата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ще Ви отнема думата, господин Божинов!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Нашият спор с Вас, господин Станишев, е, че ако Цветанов остане в правителството на ГЕРБ, след следващите избори, когато и да са те – предсрочни или навременни, ГЕРБ трудно ще бъде партньор на която и да е друга политическа сила. И като го оставите днес, вие ще затруднявате своето политическо битие и бъдещото правителство на България.
Изберете и гласувайте – оставате ли този човек в политиката или си осигурявате бъдеще?! Това е въпросът, господа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Цветанов. (Шум и възгласи в блока на опозицията.)
Току-що господин Божинов спомена няколко пъти господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Не знам как да обясня Вашата загриженост за това, което би могло да се случи. Ако вие сте потъпквали общоприети принципи, за да правите безпринципни коалиции, това в Политическа партия ГЕРБ не е на дневен ред и никога не е било! Аз изпитвам уважение към всички, които подкрепят политиката на Политическа партия ГЕРБ, защото тя е добра за промяната на статуквото, което вие успяхте да направите през последните 20 години.
Това, което видяхме от този вот, ако така се задържат нагласите и гласуванията, ние всъщност сме успели да ви осигурим вашите коалиционни партньори да бъдат и отдясно. Защото това, което направи Костов, което направи Станишев, което направи и ДПС, даде възможност да се оформи истинската тройна коалиция за бъдещото управление на страната. Така че ако вие се притеснявате за ГЕРБ, то ГЕРБ е допринесла вие да имате коалиционен партньор, и това, което беше казано от господин Тодор Великов – да си мине господин Костов при вас, защото вие сте си едно цяло – от това, което прочетоха от в. „Работническо дело” от 1989 г.
Политическа партия ГЕРБ и аз като министър в този кабинет изпълнявам политиката, която е възложена и одобрена от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Недейте да смятате, че който и да било от министрите е солов играч в своята дейност. Всеки един от нас работи в екип.
Още веднъж искам да благодаря на всички депутати, които подкрепят действително онова, което се нарича по-добро бъдеще за България и ефективна борба срещу организираната престъпност. Знам, че това не ви харесва. Знам, че вие няма да как да го направите, защото вие сами участвахте в създаването, генерирането и функционирането на организираната престъпност с политическата класа през последните 20 години. Благодаря ви за това, защото създадохте възможност да има промяна на статуквото! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Разискванията са приключени.
Гласуването по проекторешението за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов ще бъде утре, 26 юли 2011 г., вторник, в 19,15 ч.
Заседанието е утре от 14,00 ч. Заповядайте всички.
Закривам заседанието. (Звъни.)
(Закрито в 19,03 ч.)
Председател:
Цецка Цачева
Заместник-председател:
Анастас Анастасов
Секретари:
Пламен Нунев
Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ