Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТНО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 19 октомври 2012 г.
Открито в 9,03 ч.
19/10/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Митхат Метин и Любомир Иванов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Дами и господа народни представители, преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма, предвидена като точка първа за днешния ден:
ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО СЛУЧАИ, ИЗНЕСЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО, НА ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕ, КАКТО И НА ОПИТИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ВЛИЯНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК ВЪРХУ ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ.
Постъпил е Доклад от Временната комисия ведно с Проект за решение, който е предоставен на народните представители.
Има думата господин Ципов, за да ни запознае с резюме от Доклада в рамките на 10 минути.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, на свое заседание от 1 февруари 2012 г. прие Решение за създаване на Временна анкетна комисия.
В съответствие с приетото решение Комисията се състои от 13 народни представители на квотен принцип, от които шест от парламентарната група на ПП ГЕРБ, включително председател, двама от парламентарна група на Коалиция за България, двама от парламентарна група на „Движение за права и свободи”, един от парламентарна група „Синята коалиция”, един от парламентарна група на партия „Атака” и един независим народен представител. От парламентарните групи на КБ, ДПС, СК и Атака не бяха определени представители в Комисията. Съгласно Решението на Народното събрание срокът за дейността на Комисията бе определен на един месец.
След внесен проект за решение от членовете на Комисията за продължаване на срока за дейността й и поради необходимостта да бъдат изслушани допълнително лица, както и да бъдат получени изисканите документи, със свое Решение от 01.03.2012 г., Народното събрание удължи времето на работата й с два месеца. На свое заседание от 14 февруари 2012 г. Комисията прие Вътрешните правила за организацията и дейността си.
В изпълнение на възложената работа за установяване на фактите и обстоятелствата относно случаи, изнесени в медийното и общественото пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителните и правораздавателните органи, в периода от 14 февруари до 10 април 2012 г. Комисията проведе 14 /четиринадесет/ редовни заседания и едно заседание в сградата на Съдебната палата за запознаване с материали по наказателно дело, образувано по описа на Върховния касационен съд.
Предмет на изясняване на изнесените факти и обстоятелства в общественото и медийното пространство бяха четири случая, условно наречени в доклада „Перник”, „Скравена”, „Мировяне” и „Бесоолу”.” (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви за тишина в залата. Не чувам господин Ципов, когато съм на два метра от него.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „В Анкетната комисия постъпиха 10 жалби от лица, които бяха изпратени на компетентните органи на МВР за извършване на проверка и уведомяване на жалбоподателите.
I. За случая в град Перник бяха проведени шест заседания, на които бяха поканени и изслушани следните лица:
От Окръжна прокуратура в град Перник – окръжният прокурор на град Перник Пламен Найденов.
От Министерство на вътрешните работи:
1. Валентин Димитров – директор на ОДМВР в град Перник ;
2. Валентин Цоновски – началник на отдел в ГДБОП;
3. Симеон Димитров – разузнавач в ГДБОП;
4. Димитър Йорданов Ранков, разузнавач в ГДБОП;
5. Евгени Цветков – началник отдел в ГДБОП;
6. Жори Георгиев – държавен инспектор в дирекция „Инспекторат”;
7. Румен Димитров от отдел „Дисциплина и дисциплинарна практика” към САД „Човешки ресурси”;
8. Доц. Неделчо Стойчев – Директор на Институт по психология на МВР;
9. Емил Ангелов и Иван Димитров от Главна дирекция „Охранителна полиция” на МВР.
Други лица, които бяха изслушани по този случай:
1. Валентина Георгиева Методиева и Петя Викторова Димитрова от град Перник, които е трябвало да участват като поемни лица в процесуално-следствено действие по досъдебното производство за отвличането и убийството на Мирослава Николова;
2. Симона Методиева – живяла на съпружески начала със Стойчо Стоев;
3. Петър Стоев Георгиев – баща на Стойчо Стоев;
4. Елеонора Николова – сестра на Мирослава Николова и Емилия Шумкова – майка на Мирослава Николова;
5. Борислав Чолев – приятел на Елеонора Николова.
Във връзка със случая в град Перник, Комисията изиска и получи следните документи:
1. Справка от главния секретар на МВР за оперативно-издирвателната дейност на служители от МВР във връзка с отвличането и убийството на Мирослава Николова от град Перник.
2. Справка от директора на ГД „Охранителна Полиция” за извършена проверка по наблюдателно дело във връзка с издадени разрешения за огнестрелно оръжие на Стойчо Стоев и за извършена проверка от служители на сектор КОС на ГДОП-МВР на дейностите по контрол на общоопасните средства в ОДМВР град Перник.
Фактическа обстановка:
На 7 ноември 2011г. около 22.30 ч. е получен сигнал от Елеонора Николова - сестра на Мирослава Николова, че тя е похитена и отвлечена. Непосредствено след този сигнал от дежурната част на ОДМВР- град Перник са предприети действия по уведомяване на окръжния прокурор, ГДБОП и директора на областната дирекция. Направено е служебно съвещание в ОДМВР за предприемане на мерки по разкриване на престъплението и запазване живота и здравето на отвлеченото лице. Образувано е досъдебно производство по чл. 142 от Наказателния кодекс.
Същата вечер Елеонора Николова е получила обаждане и допълнителен SMS с указания за получаване на инструкции, по които да действат близките на Мирослава. В този SMS се съдържат данни относно писмо, оставено на картинг писта на територията на град Перник, в което също е имало информация за отвличането и инструкции, които трябва да бъдат спазени. Същото писмо е намерено от Борислав Чолев и негови приятели на посоченото място малко преди подаването на сигнала в ОДМВР за случая. В писмото са дадени указания, с които е настоявано за предаване на сумата от 250 хиляди евро като откуп. Извършен е оглед на мястото, където е открито писмото. На 8 ноември е проведен разговор с Елеонора Николова от Булфон апарат в центъра на град Перник, в който са отправени искания от похитителите и е даден срок до 11 ноември да бъдат изпълнени указанията, дадени в писмото. На 28 ноември е намерено писмо до Борислав Чолев с указания относно откупа и две карти за мобилен телефон, чрез които е трябвало да се осъществи контакт.
От предоставената информация става ясно, че е изготвен план за провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия. Мирослава Николова е обявена за издирване, изготвени са искания за използване на специални разузнавателни средства по отношение на мобилните телефони на Елеонора Николова, Мирослава Николова, Борислав Чолев. На 8 сутринта по сигнал на Емилия Шумкова – майка на Мирослава, че са намерени вещи над спортната зала, е проведен оглед на мястото, на което е отвлечена Мирослава. На 10 ноември са проверени 22 адреса за придобиване на данни, свързани с извършеното престъпление. На същата дата е изготвена и стратегия за водене на преговорите с лицата, отвлекли Мирослава Николова. На 11 ноември по разпореждане на главния прокурор е определен и наблюдаващ прокурор по образуваното досъдебно производство от Върховна касационна прокуратура.
В периода от 8 ноември – 21 ноември са проведени беседи с множество лица за снемане на обяснения с цел проверка за съпричастността им към извършеното престъпление. Назначени са експертизи в Научния институт по криминология и криминалистика на МВР за изследване на следи върху веществени доказателства. Проверени са множество получени сигнали от лица във връзка с извършеното престъпление.
В първите дни са набелязани и около 40 лица от Пернишкия съдебен район, които са били замесени в отвличания на лица в годините назад. Едно от набелязаните лица е Стойчо Стоев, който на 13 ноември е разпитан като свидетел. На 14 ноември е проведена нова оперативна беседа със Стоев с цел проверяване на алибито му. На 23 декември е проведен отново подробен разговор със Стойчо Стоев, след който е направен извод, че той може да е участвал в извършеното престъпление.
На 4 януари 2012 г. е проведена среща с Елеонора Николова, на която тя споделя, че е срещнала Стойчо Стоев, разговаряла е с него за отвличането и неговото поведение е било изнервено, като той е заявил, че, цитирам: „Най-невинният го е отнесъл”. На 11 януари 2012 г. е проведена беседа със Стоев, на която с негово съгласие му е извършено полифизиографско изследване, резултатите от които са показали, че той е извършител на отвличането. В проведения разговор лицето е направило самопризнания, в които посочва повода, мотивите, начина, извършителите на отвличането и впоследствие убийството на Мирослава Николова, както и къде се намира тялото. При тези самопризнания Стоев предоставя информация и за Марио Любенов като съучастник в извършеното деяние. Със съгласието на наблюдаващия прокурор от ВКП е взето решение да бъде проведен разговор, който да бъде записан с видео и звукозаписно устройство при спазване на изискванията на Закона за СРС. В този разговор Стоев предоставя подробна информация за подготовката и извършването на отвличането и убийството на Мирослава Николова, както и за действията, които са предприели заедно с Марио Любенов, след извършване на деянието.
След приключването на разговора със Стоев е извършено претърсване на района, в който той е посочил, че се намира тялото на Мирослава. На 12 януари сутринта е проведено оперативно съвещание в Областната дирекция на МВР, град Перник, на което са присъствали наблюдаващият прокурор от ВКП, окръжният прокурор на Перник, директорът на Областната дирекция и служители от Областната дирекция на МВР с цел утвърждаване на план за провеждане на действия по разследване, а именно претърсване и изземване от различни обекти и адреси на територията на град Перник. Единият от посочените обекти в плана е бил и апартаментът на Стоев, където е трябвало да бъде осъществено претърсване и изземване на доказателства, свързващи го с извършването на престъплението.
В съответствие с предоставената информация и проведените изслушвания от Анкетната комисия изводите, които бяха установени, са следните: входната врата на апартамента е отключена от Стоев, след отварянето й е чут звук от аларма, който не е могъл да бъде деактивиран от него, чрез набиране на бутоните на техническото устройство разположено до входната врата, след което той е предложил да бъдат прекъснати кабели от захранваща кутия, находяща се в коридора на апартамента. Тези действия са осъществени от Стоев и един от служителите на ГДБОП, които са се намирали в коридора на апартамента.
От проведените изслушвания на лицата се изясни, че електрозахранването в апартамента е било изключено заради неплатени сметки към доставчика на тази услуга. След извършването на тези действия Стоев е уведомил служителите на ГДБОП, че желае да отиде до тоалетна, влязъл е в едно от помещенията на апартамента, от което след няколко секунди е било чуто произвеждане на изстрел, довел до смъртта му.
Предвид на създалата се ситуация са прекъснати действията по претърсване и изземване и е уведомен окръжния следствен отдел към Окръжна прокуратура на град Перник за необходимостта от извършване на оглед на местопрестъпление. В присъствието на лицата, които са се намирали там, по тяхно желание, на служителите на ГДБОП са били снети натривки за барутни остатъци, както и е била извършена проверка на служебното им оръжие. Образувано е досъдебно производство по описа на окръжния следствен отдел към Окръжна прокуратура, град Перник.
В резултат на проведените изслушвания на лица бяха установени следните допълнителни обстоятелства:
При изслушването на Елеонора Николова и Емилия Шумкова бе предоставена информация за поведение на началника на териториалната структура на ГДБОП град Перник – Христо Златков, неотговарящо на изискванията за провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия и изразяващо се в грубо отношение към семейството на отвлечената Мирослава Николова.
При изслушването на Симона Методиева и Борислав Чолев бе предоставена информация, че в апартамента е работила локална аларма, която е издавала звук при отваряне на входната врата на апартамента, и при прекъсване на електрозахранването. Същите лица заявиха, че по принцип Стойчо Стоев е носил винаги личното си оръжие в себе си.
От справка, изготвена от Директора на Главна дирекция „Охранителна полиция” на МВР става ясно, че оръжието притежавано от Стоев е законно и разрешението му за ползване е издадено при спазване на нормативните изисквания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ципов, извинявам се, че Ви прекъсвам.
Колеги народни представители, дават ми знак и от залата, че когато обявих началото на точката, казах: „Десет минути за запознаване с доклада”, но ръководството на Народното събрание, госпожа Екатерина Михайлова беше тук, се уточнихме, че това не е стандартната процедура на изслушване на проект за решение или на доклад по вносител, както е разписано в правилника, и се обединихме около факта да се изслуша и да се представи целият доклад.
Продължете, господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, извинявам се, докладът е двадесет страници, но мисля, че би било хубаво да го чуете в неговата цялост.
Продължавам.
„Същевременно от предоставената справка за извършена проверка на дейностите по контрол на общоопасните средства на районното управление на полицията към Областната дирекция на МВР – град Перник, става ясно, че от момента на издаването на разрешение за придобиване, носене и употреба на огнестрелно оръжие на Стойчо Стоев не е осъществяван контрол на място по отношение на съхранението на това оръжие. Едновременно с това следва да се отбележи, че не са спазени някои от процедурните изисквания във връзка със съгласувателната процедура за издаване на разрешенията. Поради това обстоятелство със заповед на директора на Областната дирекция на МВР – град Перник, е образувана дисциплинарна проверка и е наложено дисциплинарно наказание на началника на районното полицейско управление, където е издадено разрешението на Стоев.
От информацията, предоставена на Анкетната комисия от лица присъствали по време на подготовката за извършване на процесуално-следственото действие претърсване и изземване от апартамента на Стоев непосредствено преди самоубийството му и след него, както и от материали по образуваното наказателно производство, не могат да се потвърдят изнесените в медийното пространство предположения, че Стойчо Стоев не се е прострелял сам.
Изводи:
1. От извършената дисциплинарна проверка на действията на служителите на ГДБОП и проведените изслушвания може да се направи изводът, че е налице нарушение на правилата за конвоиране на Стойчо Стоев. Необходимо е също така да се отбележи, че съгласно Инструкцията за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в МВР няма задължително изискване конвоирането на лица, заподозрени в извършването на подобно тежко престъпление, да се осъществява от служители на ГДБОП, макар че такава възможност съществува в Инструкцията за лица, които са определени за конвоиращи със заповед;
2. От предоставената информация и проведените изслушвания може да се направи изводът, че е налице неправилно оценяване на създалата се обстановка с оглед спазване на предварително утвърдения план за провеждане на процесуално-следствените действия, а именно претърсване и изземване на доказателства от апартамента на Стоев, въпреки обстоятелството, че между него и служителите от МВР, участвали в оперативно-издирвателните мероприятия са създадени отношение на доверие и е било абсолютно необходимо те да бъдат съхранени с оглед разкриването и наказването на това тежко престъпление. В проведеното изслушване на служителите от МВР този извод бе потвърден и от лицата, на които са били наложени съответните дисциплинарни наказания. В изявления пред Комисията те потвърдиха, че са допуснали сериозен пропуск в работата си и приемат наложените дисциплинарни наказания като справедливи;
3. От проведените изслушвания би могъл да се изведе извод за недостатъчно добра координация по първоначалните оперативно-издирвателни действия и действия по разследване между Териториалната структура за борба с организираната престъпност, град Перник и Главната дирекция. Поради това е образувана дисциплинарна проверка на действията на ръководителя на сектора за борба с организираната престъпност, град Перник – Христо Златков, на когото също е наложено дисциплинарно наказание съгласно нормативните изисквания на Закона за МВР и подзаконовите актове по прилагането му;
4. На 12 януари със заповед на министъра на вътрешните работи е назначена проверка на действията на служителите на МВР в апартамента на Стоев, която е приключила с налагането на дисциплинарни наказания на трима служители от ГДБОП: на комисар Валентин Цоновски – началник отдел в ГДБОП, е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 6 месеца; на главен инспектор Йордан Монов – началник сектор в ГДБОП, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” и на инспектор Симеон Димитров – държавен служител в ГДБОП, е наложено дисциплинарно наказание „Недопускане до конкурс за израстване в категория или степен” за срок от една година.
Препоръки:
1. Да се осъществява по-ефективна координация и текущ контрол от преките полицейски ръководители при провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия или действия по разследване, възложени от прокурор, следовател или разследващ полицай съгласно правилата на НПК.
2. Въпреки приемането през миналата година на промени в Инструкцията за организация и реда за осъществяване на конвойната дейност в МВР, е необходимо да се осъществява по-строг контрол на правилата за конвоиране на лица, заподозрени в извършването на подобни тежки престъпления, включително и по отношение на заповедите за определяне на служителите, които извършват тази дейност, с оглед недопускане на подобни пропуски в осъществяването на конвоирането, както и да се обсъди възможността за детайлизиране в заповедите за конвоиране на начините, по които трябва да се използват помощните средства.
3. В обсъждането и разглеждането на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия да се постави на дискусия въпросът за необходимостта от постановяване на откази за издаване на разрешения за придобиване, носене, употреба и съхранение на огнестрелни оръжия на лица, които имат криминална регистрация за извършването на тежки престъпления.
4. Да се обсъди и необходимостта от прецизиране на действащата нормативна уредба в аспект при издадено или подновено разрешение за употреба на бойно оръжие за спортни цели, то да се използва само на лицензирани стрелбища.
Вторият случай, който разгледа Комисията, беше в село Скравена. По него Комисията е изискала и е получила следните документи:
1. Справка за извършена проверка на действията на служителите от Районно управление на полицията – град Ботевград, при Областна дирекция на МВР – София;
2. Информация от Върховна касационна прокуратура за образувано досъдебно производство.
По случая в село Скравена бяха проведени две заседания, на които бяха поканени и изслушани:
От Министерството на вътрешните работи:
1. Николай Николов – директор на ОД МВР – София.
2. Христо Христов – началник на РУП, град Ботевград.
3. Елена Тонева – инспектор „Детска педагогическа стая”.
4. Олег Лашев – разузнавач в сектор „Криминална полиция”.
5. Доцент Неделчо Стойчев – директор на Института по психология на МВР.
Други лица, които бяха изслушани по случая, са госпожа Ани Иванова и синът й Петер Иванов.
Фактическа обстановка:
От предоставената информация и проведените изслушвания за извършените действия от страна на служителите на Министерството на вътрешните работи се установиха следните факти и обстоятелства:
На 4 януари 2012 г. е получен сигнал от Марийка Семкова от село Скравена за нарисувани надписи и свастики върху фасадата на пощенската станция. При извършване на проверката на място е установено, че и на фасадите и оградите на 15 частни домове има нанесени надписи със спрей, различни цветове.
На 5 януари 2012 г. са призовани за снемане на обяснения лицата Здравко Гайдарски, Петер Иванов и Петър Николов.
На 11 януари 2012 г. са проведени допълнителни оперативно-издирвателни мероприятия и са установени свидетелите Светослав Петров и Пламен Петров от град Ботевград, които в обясненията си заявяват, че Цветан Иванов, баща на Петер Иванов, е споделил пред тях, че синът му е направил рисунките в село Скравена, заедно с приятели от неговата компания. Също така е направена справка за Петер Иванов и е установено, че му е била наложена принудителна административна мярка „Забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина” за срок от две години по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Същият ден са призовани за изясняване на фактическата обстановка във връзка със събраните факти и обстоятелства лицата Здравко Гайдарски и Петер Иванов. В обясненията на Гайдарски е описан подробно начина на извършването на деянието, след което той е бил освободен. За изясняване на обстоятелствата на 11 януари 2012 г. се явява и лицето Петер Иванов, чиито обяснения също са снети, след което и той е бил освободен.
В Районното управление на полицията – град Ботевград, на 11 януари вечерта са подадени жалби от бащата на Петер Иванов – Цветан Иванов, и майката на Здравко Гайдарски – Генка Гайдарска, че спрямо децата им е упражнена физическа сила от страна на служители на Районното управление в Ботевград. Във връзка с постъпилите жалби в Областна дирекция на МВР – София е разпоредена обстоятелствена проверка. В хода на служебната проверка в първоначално снетите обяснения от четиримата служители, работили по случая, същите са заявили, че върху лицата не е упражнено психическо и физическо насилие. С цел изясняване на цялостната фактическа обстановка е изготвено искане до Института по психология на МВР за извършване на комплексно психологическо изследване на служителите, имащи отношение по случая.
На 3 февруари 2012 г. са получени резултатите от Института по психология на МВР, въз основа на които е направен извод, че служителят Пламен Иванов Николов е използвал неправомерно физическа сила спрямо Петер Иванов на 11 януари 2012 г. При допълнително снето обяснение от инспектор Пламен Николов, той заявява, че е ударил шамари на Петер Иванов, тъй като се е държал арогантно. В обяснението се посочва, че други служители не са упражнявали насилие спрямо Петер Иванов.
При така изложената фактическа обстановка и предприетите мерки от страна на Министерство на вътрешните работи могат да се направят следните изводи:
1. Инспектор Пламен Николов, от Районно управление на полицията в град Ботевград се е държал грубо и е използвал неправомерно физическа сила срещу Петер Иванов, с което е извършил тежко дисциплинарно нарушение, за което се полага налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”.
2. Главен инспектор Христо Христов – началник на Районно управление на полицията, град Ботевград не е осъществил достатъчен контрол над подчинените си служители при изпълнение на служебните им задължения, поради което му е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от шест месеца.
3. Старши инспектор Цветолюб Хубенов, началник група „Криминална полиция” в Районно управление на полицията, град Ботевград не е осъществил достатъчен контрол над подчинените си служители при изпълнение на служебните им задължения, поради което му е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от шест месеца.
4. От снетите обяснения и проведеното изслушване в Анкетната комисия на Петер Иванов и Ани Иванова – майка на Петер Иванов, става ясно, че те нямат претенции към служителите на полицията, но държат да получат извинение от инспектор Пламен Иванов за отношението му към тях.
5. На инспектор Пламен Николов от РУП – Ботевград, на основание чл. 226, ал. 1, т. 6 от ЗМВР е наложено дисциплинарното наказание „Уволнение” със заповед на министъра на вътрешните работи. Прекратяването на служебното правоотношение на служителя в Районното управление на полицията е мотивирано с тежко нарушение на служебната дисциплина във връзка със случая на 11 януари. Пламен Николов е излязъл в отпуск по болест и затова заповедта му е връчена на 6 март 2012 г.
6. Срещу Пламен Николов е образувано и досъдебно производство по описа на Софийска окръжна прокуратура за това, че в качеството си на длъжностно лице е причинил лека телесна повреда.
Препоръки:
1. Да се въведе система за наблюдение и контрол на Правилата за употреба на физическа сила, помощни средства или оръжие при спазване на стандарта „абсолютна необходимост”.
2. Да се обсъди и въведе вторично психологическо изследване на служители, на които е наложено тежко дисциплинарно наказание за превишаване на правомощията при употреба на физическа сила, помощни средства или оръжие.
3. Да се обсъдят и въведат правила в подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за МВР за ротация на служители, на които е наложено тежко дисциплинарно наказание за превишаване на правомощията при употреба на физическа сила, помощни средства или оръжие.
Третият случай, с който се занима Комисията, е в село Мировяне. По него са проведени две заседания. Комисията е изискала и е получила следните документи:
1. Справка от извършена проверка от Столична дирекция на вътрешните работи по получени данни за извършено дисциплинарно нарушение и установяване на неговия извършител при действия на СДВР, осъществени спрямо семейство Начкови на 21 януари.
2. Справка от Главния секретар на МВР по този случай.
3. Информация от Върховна касационна прокуратура за образувано наказателно производство.
4. Запис от предаването „Разследване”, излъчено в ефира на Нова телевизия на 12 февруари.
Освен разгледаните документи, в Анкетната комисия бяха поканени и изслушани:
1. Красимир Кръстев – изпълняващ длъжността началник на Второ РПУ при СДВР към месец януари 2012 г.
2. Борис Митов – началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност” във Второ РПУ при СДВР.
3. Ивайло Спиридонов, заместник-директор на СДВР.
4. Мариан Билалов – началник отдел „Противодействие на икономическата престъпност” в СДВР.
5. Ивелин Порязов – инспектор в дирекция „Инспекторат”, МВР.
6. Янко Янколов – началник сектор „Кражби от жилища и офиси” към отдел „Противодействие на криминалната престъпност” в СДВР.
7. Анета Илиева – специалист в дирекция „Човешки ресурси” в СДВР.
8. Петър и Малина Начкови.
9. Васил Иванов, разследващ журналист.
Фактическа обстановка:
От представените документи и проведените изслушвания на посочените по-горе лица се установи следната фактическа обстановка:
В сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при Второ РПУ на СДВР е получен сигнал за лица, живеещи в село Мировяне, осъществяващи дейност по съхранение и разпространение на големи количества акцизни стоки без бандерол, с които са зареждани търговски обекти на територията на град София. За изясняване на получения сигнал в сектора е заведено оперативно дело и в резултат на работата по същото са получени данни, потвърждаващи първоначалната информация. Във връзка със случая е образувано досъдебно производство, а след получаване на информация, че лицата ще получат стока от чужд гражданин, който ще я достави на адреса, е планиран и изготвен план за провеждането на специализирана полицейска операция с ръководител, временно изпълняващия длъжността началник на Второ РПУ – СДВР, Красимир Кръстев.
Направено е искане през месец януари 2012 г. до Софийския районен съд, за извършване на претърсване и изземване в жилището на семейство Петър и Малина Начкови в село Мировяне, като съдът е разрешил извършването на такива процесуално-следствени действия. Предвид обстоятелството, че достъпът до дома на семейство Начкови е силно затруднен, поради строително-архитектурните особености на сградата, както и поради получената предварителна информация, че влизането в жилищния обект става само с предварителна уговорка, е взето решение освен служителите от Второ РПУ – СДВР, в операцията да участват и петима служители от специализираното полицейско отделение за задържане при СДВР. Преди непосредственото провеждане на операцията на 21 януари 2012 г., служител на Второ РПУ е уверил ръководителя на операцията – главен инспектор Кръстев, че лице, находящо се в къщата ще осъществи среща с доставчик на акцизни стоки, както и че на адреса се съхранява голямо количество такива стоки.
С цел установяване на въпросните лица и влизане в дома за извършване на разрешените от съда процесуално-следствени действия е осъществено наблюдение върху дома на Петър Начков. В хода на операцията около 9,30 ч. от жилището на семейство Начкови излиза автомобил, но поради лошите метеорологични условия не е могло да бъдат установени лицата, намиращи се в него. След като автомобилът е напуснал гаража, е взето решение задържането да се осъществи на друго подходящо място. По-късно около 10,00 ч., въпросният автомобил спира на бул. „Рожен”, пред Търговски център, като е установено, че в автомобила се намира Петър Начков, за когото се е предполагало, че държи на склад и разпространява акцизни стоки без бандерол. При така създалата се ситуация са започнали действия по задържането на лицата, намиращи се в автомобила, като задържането е осъществено от служители на групата за Специализирани полицейски операции на Столичната дирекция на вътрешните работи, пред главния вход на Търговския център при използване на физическа сила и помощни средства. Според полицейските служители, участвали в задържането, поводът за използването на физическа сила и помощни средства е било неизпълнението на полицейските разпореждания, дадени към Петър и Малина Начкови при извеждането им от автомобила и грубото им, неуважително отношение към полицаите.
Според семейство Начкови, служителите на МВР осъществили задържането са се държали грубо спрямо тях и са употребили физическа сила без да имат повод за това, а на проведеното изслушване Петър Начков заяви, че след задържането е бил повален на земята и бит от полицаите между 5 и 10 минути, като впоследствие е бил качен в автомобил и отведен пред дома му в село Мировяне. В първоначалните си изявления пред медиите от страна на семейство Начкови се твърди, че задържането им е продължило от 10 до 15 минути. Нито заявеното пред медиите, нито твърденията на Петър Начков и съпругата му Малина Начкова при изслушването им в Комисията, могат да се потвърдят от предоставените записи от охранителни камери на Търговския център.
Според записа времето от началото на полицейското задържане до тръгването на полицейския автомобил със задържаните е между 3 и 4 минути. При извършената от СДВР проверка по случая са установени и други пет лица, намирали се около мястото на задържането, но информацията, дадена от тях, също не потвърждава твърденията за упражнено насилие от страна на полицейски служители. От отразеното в медицинското удостоверение, издадено на Петър Начков за получени наранявания, също не може да се потвърдят данните за нанесен побой.
От изслушването в Комисията е установено, че след задържането, Петър Начков е откаран с полицейски автомобил, а Малина Начкова с личния им автомобил в къщата им в село Мировяне. Впоследствие Петър Начков е бил запознат с определението на Софийски районен съд за извършване на претърсване и изземване в жилището му, като същото е извършено в присъствието на поемни лица и със съдействието на Начков.
По време на извършване на процесуално-следствените действия спрямо Петър Начков не е било преустановено въздействието на помощните средства (белезници), които са били свалени на по-късен етап при проверката в дома. В резултат на извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети пет кутии цигари без бандерол и мобилен телефон. Извършен е и личен обиск на Петър Начков, за което е съставен съответния протокол.
От така установената фактическа обстановка, в резултат на получените документи и направените изслушвания, могат да се направят следните изводи:
1. Съществували са основателни данни за планиране и провеждане на специализирана полицейска операция Второ РПУ – СДВР, и извършване на процесуално-следствени действия по претърсване и изземване в дома на Петър Начков в село Мировяне, с цел установяване на акцизни стоки без бандерол и задържане на лица, извършващи тяхното съхранение и разпространение. При проведеното изслушване в Анкетната комисия от страна на лицата, участвали в телевизионно предаване за разследваща журналистика бе заявено, че те многократно са се снабдявали с цигари без бандерол от Петър Начков.
2. От представената информация и осъществените изслушвания от Временната анкетна комисия не може да се изведе ясен извод, че е налице превишаване на полицейски правомощия чрез прекомерна употреба на физическа сила и помощни средства от страна на полицейски служители спрямо Петър Начков при неговото задържане.
3. Предвид липсата на агресивни действия от страна на Петър Начков и Малина Начкова от момента на излизането им от дома им в село Мировяне до задържането им пред Търговския център, може да се изведе извод, че действията на ръководителя на полицейската операция гл. инспектор Красимир Кръстев по задържането на лицата са несъобразени с конкретната обстановка, имайки предвид възможността същите лица да бъдат доведени в дома им за извършване на процесуално-следствени действия без да се използват служители от Групата за специални полицейски операции на СДВР. За тези действия на главен инспектор Кръстев е наложено дисциплинарно наказание.
4. При осъществяване на полицейската операция от страна на полицейските служители не са спазени правилата, заложени в разпоредбите на Закона за МВР и подзаконовите актове относно преустановяване използването на помощни средства след постигане целта на приложената мярка.
5. След проведена дисциплинарна проверка, със заповед на министъра на вътрешните работи са наложени следните дисциплинарни наказания: на директора на СДВР е наложено дисциплинарно наказание „Мъмрене” за срок от три месеца; на временно назначения на длъжността началник на Второ РУП – СДВР е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от шест месеца, като е прекратена заповедта за временното му назначаване на длъжността началник на Второ РУП и е върнат на предишната си длъжност; на заместник-началника на Второ РУП е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от шест месеца; на началника на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при Второ РУП е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от една година; на началника на група в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при същото РУП е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от една година и на оперативния работник, водещ оперативното дело, е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от една година.
6. С Постановление от 26 януари 2012 г. на Софийска районна прокуратура е образувано досъдебно производство за нанасяне на лека телесна повреда на Петър Начков.
Препоръки:
1. Комисията предлага на ръководството на МВР служителите от групите за специализирани полицейски операции, извършващи задържане на лица, да бъдат оборудвани с индивидуални технически средства за видео- и звукозапис, които да документират действията, както на полицейските служители, така и на лицата, спрямо които тези действия са насочени.
2. Да се направи анализ на цялостната дейност по обучението на състава на МВР с полицейски правомощия относно прилагането на законовите и подзаконови разпоредби, регламентиращи използването и употребата на физическа сила, помощни средства и оръжие от полицейските служители, както и да бъде разработена програма за запознаване и решаване на конкретни казуси, свързани с тяхното прилагане.
3. Да продължат действията от компетентните органи на МВР по повод образуваната проверка по сигнал за изтичане на информация.
Четвъртият случай, с който се запозна Комисията, е така наречения случай „Бесоолу”. По него бяха проведени три заседания, на които бяха поканени и изслушани лица, също така и членовете на комисията посетиха Върховния касационен съд, където се запознаха с материали по делото по описа на ВКС.
По този случай Анкетната комисия е изискала и са получени следните документи:
1. Справка от Прокуратурата на Република България по образувано досъдебно производство от 2009 г., подготвена от наблюдаващ прокурор от Окръжната прокуратура – град Стара Загора.
2. Справка от Областната дирекция на МВР – Стара Загора, за образувани и водени досъдебни производства спрямо Иса Емин Бесоолу и свързани с него лица и фирми.
Лицата, които бяха изслушани по този случай, са директорът на Областната дирекция на МВР – град Стара Загора, Алекси Алексиев и народният представител Михаил Миков в качеството му на бивш министър на вътрешните работи. По този случай Комисията отправи два пъти писмена покана към бившия директор на Областната дирекция на МВР – Стара Загора, Тончо Михайлов, но същият отказа да се яви и да отговори на въпросите на членовете на Комисията с мотив, че по някакъв начин може да му бъде навредено.
Фактическа обстановка:
В Областната дирекция на МВР – Стара Загора, на 25.05.2009 г. е получена оперативна информация за извършване на престъпление - пране на пари, от страна на Иса Бесоолу. Срещу това лице започва провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия, при които е придобита информация за осъществявана дейност от него, свързана със създаване на организация за умишлено занижаване на цени на имоти, частна държавна собственост с цел закупуването им от свързани с него фирми. По-късно при разследването на образуваното наказателно производство по описа на Окръжния съд – Стара Загора е назначена съдебна експертиза за оценка на недвижимите имоти, като резултатът от експертизата установява неправомерно занижаване на цената на тези имоти с 589 100 лв. Освен това са установени и други схеми, осъществявани от Бесоолу и свързани с него лица и фирми, изразяващи се в нерегламентирани занижавания в параметрите при изграждането на съоръжения и отчитането на разходи за материали, които не са били използвани въобще при извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности, като по този начин фирмите, изграждащи обекти в община Павел баня по проекти, финансирани от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, неправомерно са се облагодетелствали.
През 2009 г. е образувано и друго досъдебно производство за длъжностно присвояване и документни престъпления, което първоначално е било спряно, а в началото на тази година е възобновено и се чака внасянето му с обвинителен акт в съда.
В хода на извършеното разследване по едно от досъдебните производства Иса Бесоолу е привлечен като обвиняем за съучастие в длъжностно присвояване на сумата от 28 хил. лв. от касата на Община – Павел баня, както и за даване на подкуп на вещо лице. С присъда на Окръжния съд – Стара Загора, Иса Бесоолу е осъден на една година условно с три години изпитателен срок, както и с глоба от 1000 лв. Присъдата на Окръжния съд е обжалвана пред Апелативния съд – град Пловдив, който е потвърдил присъдата. Същата е обжалвана от Апелативната прокуратура – град Пловдив, и от Иса Бесоолу. Във Върховния касационен съд е образувано дело, по което вече има постановена присъда.
В резултат на проведените действия срещу това лице е осуетен опит за нанасяне на щета на държавата в размер на 589 хил. лв. във връзка със закупуване на държавни имоти на занижени цени, както и щета за община Павел баня в размер на 28 хил. лв. Също така е предотвратена корупционна сделка в размер на 10 000 лв. Освен тези случаи срещу него и брат му е образувано досъдебно производство за извършване на незаконна сеч и превозване на дървесина с документи с невярно съдържание – престъпление по чл. 235, ал. 3, т. 3 от НК, което през месец януари 2009 г. е спряно от Районната прокуратура град Казанлък.
От постъпилата информация, проведените изслушвания и материалите от наказателното производство, приключило на две съдебни инстанции, могат да бъдат направени изводи, че е създадена практика за оказване на влияние от страна на Иса Бесоолу върху представители на държавни и общински органи и върху вещи лица с цел лично облагодетелстване, както и създаване и използване на корупционни схеми, ощетяващи държавата в особено големи размери.
Времето, през което са осъществявани тези действия от страна на Иса Бесоолу, е до месец юли 2009 г., като на 7 август 2009 г. на същия е повдигнато обвинение. Предвид тези обстоятелства изнесените в медийното пространство твърдения на бившия директор на Областната дирекция на МВР – Стара Загора, Тончо Михайлов за оказан политически натиск от страна на сегашното ръководство на Министерството на вътрешните работи не са основателни, тъй като основната част от действията на полицейските органи и разследващите полицаи е осъществена при предишното ръководство на МВР с министър Михаил Миков.
По време на изслушването на народния представител Михаил Миков, в качеството му на бивш министър на вътрешните работи, бе заявено от негова страна, че резултатите от проведените оперативно-издирвателни мероприятия не са били докладвани на тогавашното ръководство на МВР с министър Михаил Миков относно придобита информация, която касае лица, притежаващи качеството „кандидат за народен представител”, съответно не е упражнен контрол от това ръководство върху дейността на органите по образуваните досъдебни производства и това е довело до неспазване на принципа за неприкосновеност на регистрираните за участие в парламентарни избори кандидати.
Същевременно след запознаването с материалите по делото става ясно, че между Иса Бесоолу и представители на държавни и общински органи са създадени доверителни отношения, в резултат на които се е стигнало до различни неправомерни действия, като оказване на натиск върху началници на районни полицейски управления за освобождаване на лица, задържани за хулигански прояви по време на футболен мач, за предприемане на бързи действия относно регистрация на ловни огнестрелни оръжия, за спешна намеса и разрешаване на проблем във връзка със случай на задържан активист на политическа сила, заподозрян за купуване на гласове, като всички тези действия са извършени от въпросното лице по заръка и с благословията на „Шефа”, както става ясно от получената информация. Изключително тревожен е фактът, че дори става дума и за действия относно намеса при избор на висш магистрат на окръжно ниво, за който също е налице информация за доверителни отношения с Иса Бесоолу, като отново се говори за „помощта на Шефа” при този избор.
Препоръки:
В резултат на проведените изслушвания и получената информация в Анкетната комисия по отношение на този случай може да се направи препоръка за осъществяване на по–добра координация, докладване на придобитата текуща информация от оперативно-издирвателната дейност и от действията по разследване и контрол от страна на ръководни полицейски служители на областно и общинско ниво върху дейността на ръководените от тях полицейски органи при провеждане на оперативно–издирвателни мероприятия.
Също така е необходимо да се обърне внимание, че при разглеждането на наказателното производство срещу това лице на двете съдебни инстанции отново излизат наяве нелицеприятни явления като така наречените „местни зависимости”, при които се създават близки взаимоотношения с представители на държавни и общински органи на местно ниво, които се използват както за лично облагодетелстване, така и за покровителство срещу предприемане на действия от страна на компетентните органи за извършени правонарушения. Затова компетентните органи при получаване на информация за извършване на подобни правонарушения трябва да предприемат целенасочени действия за установяване, разследване и наказване на такива деяния.
Обобщени препоръки.
В процеса на работата си Временната анкетна комисия стигна до извода, че са необходими целенасочени действия за подобряване на дейността на служителите с полицейски правомощия с оглед недопускане на действия по превишаване на употребата на физическа сила, помощни средства или оръжия. В тази връзка е необходимо да бъдат отправени следните общи препоръки:
1. Да бъде направен цялостен анализ и преглед на действащата законова и подзаконова уредба, регламентираща осъществяването на полицейски правомощия с оглед безпроблемното въвеждане след приемането на промените в Закона за МВР на стандарта „Абсолютна необходимост” и изграждането на сериозна система на наблюдение и контрол, за да не бъдат допускани действия от страна на полицейски служители, които могат да бъдат определени като превишаване на полицейски правомощия.
2. Да се извърши анализ на цялостната дейност по обучението на служителите на МВР с полицейски правомощия относно прилагането на законовите и подзаконови разпоредби, регламентиращи използването и употребата на физическа сила, помощни средства или оръжие, с цел разработване на програми за първоначално обучение в Академията на МВР и специализираните центрове към нея, както и на програми за практическо обучение на служителите без откъсване от работата им, най-вече в аспекта запознаване и решаване на конкретни казуси и задължително полагане на тестове най-малко веднъж в годината. Резултатите от проведената подготовка и издържаните тестове да се включват в кадровото досие на съответния служител и да се вземат под внимание при неговото кариерно израстване.
3. Да се обсъдят и въведат промени в подзаконовите нормативни актове на МВР за провеждането на вторично психологическо изследване на служители, на които е наложено тежко дисциплинарно наказание за превишаване на правомощията при употреба на физическа сила, помощни средства или оръжие, както и на правила за ротация на служители, на които са наложени такива тежки дисциплинарни наказания.
4. Да се анализира възможността и да се предприемат действия в съответствие с предоставения бюджет на МВР за закупуване на видео- и звукозаписни технически устройства, с които да бъдат оборудвани служителите от групите за специализирани полицейски операции, които участват в задържане на лица.
5. Да се засили координацията и упражняването на текущ контрол от преки ръководни полицейски служители върху осъществяването на оперативно-издирвателни действия и първоначални процесуално-следствени действия и действия по разследване, възложени на полицейски органи от прокурор, следовател или разследващ полицай съгласно разпоредбите на НПК.
6. Ръководството на МВР да продължи да бъде безкомпромисно към разследването и наказването на действия, при които има неправомерна употреба на сила, включително след приключване на дисциплинарните производства и при наличие на данни за извършено престъпление материалите да бъдат изпращани на компетентната прокуратура.”
Уважаеми дами и господа, ще представя на Вашето внимание Проект за решение:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1, чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителните и правораздавателните органи.
2. Предоставя на вниманието на Министерството на вътрешните работи констатациите и препоръките, които се съдържат в Доклада на Временната анкетна комисия.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Дискусията е открита.
Първи даде знак, че желае да участва в нея господин Ангел Найденов.
Слушаме Ви, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Сигурно не само господин Ципов е въздъхнал с облекчение след края на този Доклад.
Уважаеми дами и господа народни представители, шест месеца след внасянето на доклада в Народното събрание той е представен на нашето внимание. Аз няма да коментирам този необяснимо дълъг период от време, но не мога да не спомена факта, че разглеждаме Доклада за полицейското насилие в деня на Св. Иван Рилски и в деня, в който честваме празника на Перник. Не зная дали това е съзнателно търсено съвпадение, за да се представят именно в този ден резултатите от изясняването на обстоятелствата около драмата с отвличането и убийството на Мирослава в Перник. Възможно е да е просто съвпадение. Ако обаче е съзнателно търсено, то това според мен е цинично.
Цинично е, дами и господа народни представители, защото именно в частта за Мирослава, или най-вече в частта за Мирослава този доклад е нула! Голяма нула! Но на този потресаващ случай, същевременно и на фактите и обстоятелствата около него, ще се спра след малко.
Този доклад, уважаеми дами и господа народни представители, според мен е истинско разочарование. Едва ли от Временната анкетна комисия се е очаквало нещо особено, но това, което ни е представено днес като доклад на Комисията, е дълбоко несериозно – много лековато!
Беше ясно, че комисия, доминирана само от народни представители от партия ГЕРБ, да, вярно – с участието и на един независим народен представител, едва ли ще представи нещо особено.
Виждаме четири различни случая. Очевидно е, че Комисията, създадена с решение на Народното събрание, беше откровен опит да се покрие отговорността – политическа и професионална, за три от тези случаи, тъй като четвъртият – така нареченият „случай Бесоолу”, е несъотносим към случаите в Перник, в Скравена и в Мировяне.
Тази Анкетна комисия, уважаеми дами и господа, беше опит да се намали градусът на общественото напрежение към момента на нейното създаване – през месец февруари. Всъщност беше опит да се имитира политическа и парламентарна ангажираност или, образно казано, да се хвърли прах в очите на хората.
Какъв да бъде резултатът от дейността на подобна комисия, съставена само от народни представители на ГЕРБ, вярно – с един независим народен представител, ако не този семпъл доклад, който е представен на нашето внимание?! Как другояче да се постигне политическа закрила чрез тази Комисия, ако не с безобидни формулировки за Министерството на вътрешните работи и с обтекаеми, лишени от реално съдържание, изводи и препоръки, както те са наречени в доклада на Анкетната комисия?!
Ако за текстовете на полицейското насилие в Скравена и Мировяне мога да използвам определението „разочароващи”, става дума за изложението и за препоръките, то, както се е изразила Комисията, за „случая Перник” частта в доклада е крайно незадоволителна! Тя е много слаба. Тя е обидна за парламента и за парламентарна комисия! Зад този евфемизъм, уважаеми дами и господа – „случаят Перник”, се крие страшна драма! От една страна – драма за семейството и близките на Мирослава, но от друга страна се крие грубо неспазване на закони и на правила.
Ако търсите база за сравнение, прочетете доклада на Алтернативната комисия, създадена като реакция срещу парламентарното малодушие, проявено от ГЕРБ в онзи момент на създаването на Комисията! Всъщност може би не съм прав – не „ако”.
Уважаеми дами и господа, прочетете доклада на Алтернативната комисия, за да станете съпричастни поне малко на фрапиращи обстоятелства, на порочни действия, довели един трагичен случай, представен като разкрит, до задънена улица! Опасявам се, че този случай в момента е доведен до задънена улица.
Но лаконично – какво бих предложил, уважаеми дами и господа, към обобщените препоръки за случаите Скравена и Мировяне?
Предлагам да запишем следното:
„1. Свидетели сме на поредица опити да се прикриват случаи на полицейско насилие от политическото и професионално ръководство на МВР, като реакция се наблюдава, само когато конкретният инцидент се превърне в обществен скандал.
2. Има системно превишаване на правомощия на правоохранителните органи и немотивирано използване на сила при провеждане на специализирани полицейски операции.
3. Често сме свидетели на необоснована демонстрация на сила и театрална показност, които се превръщат в стил на работа на МВР. Това е недопустимо и неприемливо за демократична държава.
4. Чрез оневиняване на отговорните лица и чрез толерирането им министърът на вътрешните работи налага репресивен модел, при който всеки неудобен на ГЕРБ е престъпник до доказване на противното.”
Уважаеми дами и господа, да се върна към трагедията в Перник. Това всъщност беше основният случай, по който предлагахме да бъде създадена анкетна комисия. Фактите, изнесени в Алтернативния доклад, потвърждават тази необходимост. Не са толкова много случаите, представени като разкрити и приключени, при които въпросите са многократно повече от отговорите, а отговорите, доколкото ги има, са неубедителни и смущаващи.
Драмата с отвличането и убийството на Мирослава и последвалата смърт на един от основните заподозрени е един от тези случаи.
Въпросите ще продължават да ни занимават, а ако не се предприемат действия по предложенията, които сме направили – народните представители, съставляващи Алтернативната комисия, възможността за повторение на трагедията в Перник остава открита, независимо къде и независимо с кого.
Прочетете Доклада на Алтернативната комисия, помислете внимателно и ще усетите нищетата на изложението, представено в Доклада на Комисията, оглавявана от господин Ципов.
Няма да повтарям изводи, но ще очертая няколко основни посоки, които предизвикват и поддържат тревогата ни като народни представители, или поне моята.
Първо, отношението на компетентните власти и структури към разследването на отвличането. Не искам да се спирам на недопустимата пасивност, мудност, същевременно отклоняване от служебни задължения на служители от Министерството на вътрешните работи. Но ако не беше натискът на семейството, на медиите и на обществото, ние сигурно щяхме да продължаваме да слушаме обяснения и версии, оправдаващи липсата на конкретни резултати, включително може би все още щяхме да слушаме версията за инсценирано отвличане.
Второ, странни, силно озадачаващи и неизяснени обстоятелства около смъртта на Стойчо Стоев – заподозрян, задържан свидетел, човек, сочен за един от престъпниците и намерил смъртта си в условия, изискващи разследване, нова експертиза и недвусмислени заключения.
Трето, посоката на зле прикрити амбиции, самоволно разширяване на правомощията на органи на Министерството на вътрешните работи, необоснована и недопустима тяхна намеса в действията на прокуратурата и на следствието – порочни практики. Това са само част от констатациите за действията на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и Министерството на вътрешните работи.
И четвърто – с това ще приключа, политическа закрила и прикриване на слабости, на грешки и на закононарушения. В тази посока могат да се открият и източниците на силната тревога, на силното безпокойство, което изпитваме. В опита да се скрие истината се включиха различни нива на управляващата партия, въвличайки деполитизирани по своята същност държавни структури и звена. Подминаването и толерирането на подобни случаи е пагубно за хората и за демократичната държава.
Извеждането, уважаеми дами и господа, на личната преданост и на партийното угодничество като правила на поведение създават уродлива нагласа и представа за ценности и норми в политиката и в живота.
В заключение, Парламентарната група на Коалиция за България ще гласува против доклада и против предложения Проект за решение. Призовавам и останалите парламентарни групи да направят същото и това ще бъде знак, че Народното събрание няма да търпи евтините имитации и псевдозагрижеността. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, не Ви разбрах. Новите обобщени препоръки, които Вие предложихте – като допълнение на тези, които се предлагат към доклада, или да бъдат изцяло нови?
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, встрани от микрофоните): Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли ми ги оставили? Имате ли ги писмено, за да ги подложа на гласуване?
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, встрани от микрофоните): Писмено ще ги предам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Костов, имате думата за изказване.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Ако Народното събрание няма интерес към тези неща, нека колегите да знаят, че ние в момента говорим и на една навремето силно разтревожена общност, каквато бяха перничани, и всъщност всичко, което се говори, се говори заради тях. На тях им се казва какво народните представители виждат, какво са видели, какво са разбрали, какво са констатирали.
Ние също няма да подкрепим доклада на господин Ципов. Призоваваме и останалите да не го подкрепят, като аз в изказването си ще се фокусирам само върху така наречения случай „Мирослава”.
Ще започна със заключенията на Алтернативната комисия и ще разкажа малко за тях, за да се опитам да проясня, преди всичко за перничани, какво сме видели ние.
Първо, видели сме, че отговорните власти не са спазвали изискванията на законите на страната и това е станало причина да бъдат нарушени права на български граждани, включително да не бъде разкрито досега убийството на Мирослава и да настъпи смъртта на основен свидетел по това дело.
Второ, в нарушение на Закона за Министерството на вътрешните работи, без да има компетенции да дава указания и да извършва действия по разследването, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” извършва свои самостоятелни оперативно-издирвателни действия, които не са част от плана на официалното разследване и които водят до пълен саботаж на това разследване. (Реплика от народния представители Димитър Лазаров.)
Трето, управляващите в правителството и парламента се опитаха да изградят политическа закрила върху нарушенията на законите и да скрият лицата, които са ги извършили, но аз ще кажа имената сега от трибуната и на всеки неговата отговорност.
Недопустимо е било отношението към разследването от страна на разследващите власти. Недопустим е опитът на господин Станимир Флоров, без да съгласува изявлението си с разследващия окръжен прокурор на Перник да твърди, че основната версия в ГДБОП за случая с изчезналата Мирослава Николова от Перник е, че момичето само е напуснало България. „Не говорим за отвличане – казва той, независимо от това какво се говори и се тиражира”. Това са негови думи. Цитирам какво казва този отговорен човек, който няма никаква функция в този момент в разследването на убийството на Мирослава. Той произвежда фалшива следа, за да отклони и заблуди общественото мнение.
Тук ще спра и само ще кажа, че благодарение на активността и смелостта на семейството, от което министърът Цветанов и премиерът Борисов поискаха извинения затова, че са активизирали следствието – благодарение на смелостта на тези хора се стигна на практика до нещо като развръзка, която веднага след това беше саботирана и елиминирана като възможност да се стигне до истината за това кой всъщност отвлече и уби това момиче.
Смъртта на основния свидетел Стоев е вследствие нарушения на законите на страната и на правилата, които са изработени в тази страна. Процесуалното качество на този ключов свидетел по време на смъртта му е „задържан свидетел” – нещо, което, меко казано, е абсурдно. Абсурдът се дължи на обстоятелството, че съществува в закона възможност Главната дирекция за борба с организираната престъпност да създаде паралелно разследване на това, което е по Наказателно-процесуалния кодекс. Официалното досъдебно производство получава паралелна линия на разследване и тя унищожава... (Народният представител Димитър Лазаров се смее.)
Точно така е, господин Лазаров, и Вие го знаете много добре. Вие сте го видели на практика, ако изобщо сте си свършили работата.
Унищожава доказателствата – това е станало.
Всъщност как унищожава доказателствата? В ръцете на полицията този така наречен „задържан ключов свидетел” за разкриване на убийството на Мирослава губи живота си.
Кой носи отговорност за загубата на човешки живот на задържан свидетел? Законът е категоричен. Аз ще прочета какво казва законът по този повод.
Ще помоля за удължаване на времето, госпожо председател, защото се каня да стоя дълго на трибуната.
Член 387, ал. 1 от Наказателния кодекс гласи: „Който злоупотреби с властта си или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до три години. Ако от деянието са настъпили тежки последици или то се извършва системно от началник към подчинен, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години.”
Става въпрос за загуба на човешки живот от служители на Министерството на вътрешните работи, специално от служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”. Грубо казано, те са изтървали този човек. Друг е въпросът дали не са го изтървали нарочно. Но те носят отговорност. И ако тази отговорност държавата не я потърси чрез прокуратурата, трябва да знаете, че по граждански път тази отговорност в името на останалото сираче ще я потърсят роднините на загиналия.
Намесата на ГДБОП е в нарушение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Влизането в жилището на Стоев от служители на Главна дирекция „Борба срещу организираната престъпност” е брутално нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс! Нямат право да влизат в жилището! Нямат право, защото предварително е определена група от окръжния прокурор по досъдебното разследване, в която са включени всички необходими лица, и са изброени какви специалисти трябва да бъдат те. Тези лица са определени. Вместо те да влязат в жилището и да направят огледа или да направят разследването, вътре влизат хора, които не са част от следствието. Защо влизат вътре? При това влизат вътре без поемни лица. Дълго време по медиите се лъже, че поемните лица са били вътре в апартамента, докато накрая от показанията на всички стана ясно, че поемните лица са били отвън на стълбите и не са могли да видят какво е станало вътре в апартамента. Това хората трябва да го знаят. Защо вътре влизат хора, които се борят уж с организирана престъпност, за да правят разследване, за което нямат компетентност?! Това е изключително тежък въпрос.
Служителите на ГДБОП нарушават Инструкцията за организацията и реда за осъществяване на конвойна дейност. По много посоки нарушават тази Инструкция. Нарушенията са толкова, че човек не може да си обясни как се е случило това.
Вижте какъв елементарен въпрос има. След като са знаели, че този основен свидетел е имал лично оръжие, били са предупредени, не са поискали веднага да изземат това оръжие. Защо не са взели оръжието?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Иване, работата е сериозна!
ИВАН КОСТОВ: Второ, по свидетелствата на служителя на ГДБОП, той е бил на един метър. Вижте колко е един метър (показва, като протяга лявата си ръка). Как са допуснали на един метър от служителя онзи да влезе, да остави вратата отворена, да вземе пистолета от касата, която при това отключва със завързани ръце, прострелва се и не оставя барутни частици?! И не оставя барутни частици! По ръцете му няма барутни частици! Как го е направил този човек? Бащата Петър Стоев казва: „Това е единственият случай в света, в който конвоиран с белезници се самоубива”. Аз бих добавил – на метър от служителя, който го охранява. (Оживление в блока на ГЕРБ.)
Смешно ли е това? Това за смях ли е? Вие представяте ли си докъде се е разпаднала тази държава (дори да приемем версията, че това се е случило и той се е самоубил), до каква степен се е разпаднала държавата, за да позволи ключов човек за разкриване на едно убийство, което е възбудило такова обществено внимание и тревога, да се самоубие в ръцете Ви?! Как става тази работа?!
Имало, казват те, сирена. Каква сирена?! Знаете ли каква сирена? Вероятно в домовете Ви има такива сирени. Това е пиезосигналът. Такъв е анализът, който е поръчан и който разкрива каква е била тази „сирена”. Това не е сирена. Пиезосирена е онзи сигнал, който като отворите вратата, пиука. В най-лошия случай това пиукане е, понеже е изключена инсталацията. То не се чува от хола. Не се чува от хола на самия апартамент, не се чува от комшиите. Как така онова, което не се чува във вътрешността на апартамента, смущава до такава степен опитни служители на ГДБОП, че те се хвърлят да изключват сигнала?! И вижте – успяват да го изключат, без да оставят отпечатъци върху кутията! Как го правят това нещо? С магия? С магия го правят! Ясно е, на кого е отговорността за смъртта на този ключов свидетел.
Лошото е, че по този начин се саботира и се прави невъзможно приключването на следствието за Мирослава. Знаете ли защо? Защото се получава така, че обяснението за самоубийството се дължи на следното, чуйте, ще прочета извадки от писмо на прокурора. Абсурдно е това, което ще чуете сега след малко, за да си представите наистина нивото на българското разследване. За съжаление не мога да го намеря толкова бързо, но смисълът е: най-смущаващото е споменаването на, цитирам: „Обективни фактори, неправилно изземване на натривките, негоден ацетонов разтвор.” Ами като е негоден ацетоновият разтвор, как са проверени служителите на ГДБОП дали са стреляли или не са стреляли? Та той е негоден за всички проверки.
Как се произвеждат доказателства пред съда, за да се установи как е загубен ключовият свидетел? Неправилно изземване. Защо са иззети неправилно? Как така неправилно? Кой ги е изземвал? Ако аз съм ги изземвал, разбирам, да е неправилно. Откъде се появява този негоден ацетонов разтвор? Кой го е закарал там? На тази база нито може да се докаже убийство, нито може да се докаже самоубийство. Ето къде е лашнато това следствие.
Да разберат хората в каква държава живеят, да разберат до каква степен немарливостта, лошото изпълнение на служебните задължения води до смъртта на една девойка. „Не се обаждайте – казва тя по телефона – на полицията. Те са замесени!” Кой разследва това нещо? Кой е замесеният? В писмото пише: „Не предупреждавайте полицията. Те са замесени.”. В писмото го пише, два пъти! Предупреждава семейството си да не се обръщат към полицията. Кой е замесен в полицията? Кой е този, който е замесен от полицията?! Кого прикрива полицията, в частност – ГДБОП, Станимир Флоров? Кого прикриват? Какво се е случило там? Тази следа остава без продължение.
Има едно разковниче, което прокуратурата би трябвало да поеме. Не вярвам, че Народното събрание в този си състав е в състояние да изпълни онова, което ние сме препоръчали в доклада, защото ние имаме много препоръки към Народното събрание. Трябва да има воля и желание, което аз в никакъв случай не мога да видя в тази зала. Ние сме готови да сондираме тези предложения и дори да ги превърнем в предложение за изменение на закона.
Това, което прокуратурата трябва да направи със сигурност, трябва да бъде следното. Ще прочета въпросите, защото те са на ход след нас. След тази зала остава само една институция, която трябва да довърши нещата. Ето на кои въпроси трябва да отговори прокуратурата:
По чия инициатива и с какви мотиви случаят се поема от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”?
Кой е одобрил плана за оперативно-издирвателната работа на главната дирекция за разкриване убийството на Мирослава? Кой?! Ние не сме разбрали досега.
Присъстват ли служителите на ГДБОП Валентин Цоновски, Симеон Димитров и Димитър Ранков в списъка на служителите на ГДБОП, които имат право да конвоират задържани лица, подписан от Станимир Флоров? Така трябва да бъде оформено това нещо по правилата.
Защо конвоиращите не са иззели оръжието на задържания от касата? Защо, макар и единият от тях да е бил в непосредствена близост до задържания, не е препятствал произвеждането на изстрела?
Колко служители са били в апартамента заедно със Стойчо Стоев и къде се е намирал точно всеки от тях по време на изстрела, причинил смъртта му?
Кой е виновен за това, че служители от ГДБОП влизат в апартамента без разследващия следовател, без поемни лица и без специалиста от КОС в Перник?
Ще се потърси ли отговорност от длъжностни лица в МВР по чл. 387 от Наказателния кодекс?
Наистина препоръчвам на народните представители да прочетат доклада. Защото ние със скромните възможности на една алтернативна комисия, занимавайки се с този случай, стигнахме до много съмнения. Бих желал и бих препоръчал на народните представители, които все пак ги вълнува това, което се е случило в Перник, поне да споделят или да видят нашите съмнения – няма да ги чета от трибуната на Народното събрание. Да видят къде сме се препънали ние в своето разследване, какви тежки съмнения са останали за този случай.
Само ще кажа последното развитие на случая. Искам да го направя заради майката и заради семейството на Мирослава, и заради бащата на Стоев.
Първо, в публично направено изявление в Перник семейството твърди, че само е стигнало до извода, че пет души са замесени в отвличането и смъртта на Мирослава. Никой не вярва, че това отвличане е за пари. Няма в света случай, при който се отвлича човек, за да се рекетира, да се изнудва, несвързано по роднинска линия с него лице, какъвто е случаят, за който твърди официалното разследване. Няма случай, в който веднага – час и половина по-късно, е убита отвлечената жертва. Няма такава практика в света! Няма такова нещо! Искам да кажа пред Народното събрание: семейството се е постарало, намерило е лица. Майката потвърди пред нас, че сред тези пет лица е разпознала Марио Любенов – единият от тези, за които се счита, че е участвал в отвличането и вероятно в убийството, което той вероятно ще отрече.
Второ, когато бащата на Стоев е поискал да му бъдат предоставени протоколите, за да види какво всъщност се е случило в апартамента на сина му, на него му е отказано. Защо му е отказано? Какво крие властта от този нещастен човек, загубил сина си? Какво крият от него? Защо не му дадат нещата? Обяснението е, че са си свършили добре работата. Колко добре са си свършили работата, разбира се, хората ще преценяват. Не сме само ние.
Завършвам своята пледоария с призив: прочетете поне доклада, за да видите какви тежки съмнения останаха да висят във въздуха, след като се занимавахме толкова дълго време с отвличането и убийството на Мирослава. Благодаря Ви за вниманието. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Първа реплика – заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Госпожо председател! Уважаеми господин Костов, впечатлен съм от Вас! Прави Ви чест! Потресен съм като човек от това, което чух! И като Ви слушах, когато поставихте акцента върху това, което се е случило със свидетеля, си мислех какво ли е видяло това дете във физкултурния салон?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Това реплика ли е?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Ще си попитам в репликата, не се притеснявайте. Какво е видяло това дете във физкултурния салон, за да бъде такава разправата с него и такава мобилизацията за прикриването на случая?
Моята реплика и молба е в това, което сте написали и ни призовавате да прочетем. Имате ли повече информация за мотивите за тази организирана престъпна дейност по прикриването и по разкриването на случая?
Последно, предлагам да гласуваме поименно, защото Докладът, който изнесе господина Ципов, струва ми се, че е част от прикриването и ангажирането на Парламента в прикриването на този случай.
Затова правя и процедурно предложение – да гласуваме поименно, за да е ясно кой как се вписва в този случай. Дори и да не е поименно, стенограмите са открити.
Благодаря Ви, господин Костов, за мъжеството, защото имената, които споменахте, не са безобидни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ти не слуша доклада на Ципов. (Реплики между народните представители Георги Божинов и Искра Фидосова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Имам реплика, господин Костов, в смисъл, че Вие не пропуснахте да поставите въпроса за ролята на господин Цоновски. Каква е ролята на началник-отдел „Тероризъм” и какво отношение може да има началник-отдел „Тероризъм” в ГДБОП, всъщност с ранг заместник? На практика, това е нивото. Как може да изпълнява ролята на конвоиращ и как може в негово присъствие по такъв фамозен начин да загине човек? Това е много важен детайл в цялата схема. Защото тук вече не говорим само за коментари и внушения, а говорим за преки действия на най-високопоставените служители в ГДБОП.
Ще се намери ли орган в тази държава, който да разследва хипотезата, че висшето ръководство на тази структура е съучастно в престъпление – престъпление по прикриване, включително и престъпление по лишаване от живот на човек или може би на повече хора? Ние, като народни представители, ще се включим ли в чадъра?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Това е въпросът днес.
ХРИСТО БИСЕРОВ: Това е въпросът днес! Затова предложението на колегата е много уместно.
Ние ще станем ли съучастници на престъпници, които работят в сферата на сигурността? Това е една много вероятно хипотеза. Това са изводите, до които стигаме и затова трябва да бъдем много внимателни като гласуваме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Господин Василев, заповядайте.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Реших да споделя една лична история под формата на реплика на господин Костов.
Преди няколко месеца пребиха сина ми в училище. Пребиха го жестоко. Заварих го в училище окървавен. В „Пирогов” – посред нощ, четири шева, седем ли бяха?! След това съдебният лекар установи синини по цялото тяло. Жестоко бит! Съответно подавам жалба в училището, в което учи, защото е бит от ученици от това училище, при което директорката ми казва: господин Василев, дали не може някак си да оправим нещата, защото родителите на тези ученици, които са били сина Ви, са служители на МВР?
Бях абсолютно изумен. В ценностната система на тази директорка служителят на МВР стои по-високо от народния представител.
ИВАН ИВАНОВ (СК, от място): И над закона.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: И съответно над закона.
Подадох жалба и в Прокуратурата. Нищо не излезе. Нямаше никакви последствия от цялата тази история.
Защо се питате, господин Костов, как така в определени ситуации служителите на МВР са ненаказуеми, как така законът не се отнася за тях? Ами много просто, в продължение на десетилетия това е наслагвано, наслагвано, наслагвано и вече служителят на МВР, с главна буква, това е човекът, който не подлежи на никаква отговорност. А иначе, аз се принудих да преместя сина ми в друго училище. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): На въпроса, господин Божинов: имала ли е досег с наркомани Мирослава, посещавали ли са спортната зала такива лица? Отговорът на семейството е: „Да!”. Имало ли е постоянно работещи наркомани или бивши наркомани там, в спортната зала? Отговорът е: „Да!”.
Когато започнахме работата на алтернативната комисия, от три независими източника по медиите изтече информация, че Стойчо Стоев е бивш служител на ГДБОП с функция да наблюдава, вероятно под прикритие, местен бос на организираната престъпност, занимаващ се с наркотрафик. Това увисна във въздуха. Това увисна! Това мога да Ви кажа във връзка със съмненията Ви.
Много просто обаче е за Народното събрание да установи това. Просто министърът да каже бил ли е, не е ли бил, такава ли му е била задачата, имал ли е отношение към някакъв наркотрафик, занимавал ли се е с политическа дейност, по някакъв начин тези наркотрафиканти участвали ли са в политическия живот, финансирали ли са го и така нататък. Много е лесно да се зададат тези въпроси, защото лесно може да се получи отговора.
Надявам се, когато господин Цветанов спре да бъде министър на вътрешните работи, някой в тази зала да се сети и да попита неговия наследник. Да се намери процедура и тази истина да се каже ясно – бил ли е или не е бил служител на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” самият Стоев? Не е ли това причината Главната дирекция да протака разследването месеци наред и не вика него на разпит – него, за който в досието си има, че е участвал в изнудване и палеж на автомобил? Защо не са се насочили директно към него?
Вижте как по този начин се втвърдяват веднага съмненията за участието на ГДБОП – ами, те са го прикривали. Ако това е вярно, те са го прикривали като техен сътрудник, стремили са се да го изведат изпод разследването. Ето го обяснението.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Той три пъти е разпитван преди това. Какво са го прикривали? Не заблуждавайте!
ИВАН КОСТОВ: Казвам какво би могъл да си помисли човек на базата на тези съмнения, които управляващите не пожелаха да бъдат разсеяни. Не пожелахте да бъдат разсеяни! Не пожелахте да се дадат отговори на тези въпроси. Вие прикрихте тези въпроси. Вие можехте да отговорите на тези въпроси. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Това е повече от ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, времето Ви изтече.
ИВАН КОСТОВ: Ще кажа много важно нещо, госпожо.
Господин Цоновски трябва да отговаря за това, че като висш служител – висш ... това, което каза господин Бисеров, е „висш служител на Министерството на вътрешните работи” - как така в негово присъствие и при тези крайно съмнителни обяснения се самоубива човек с обяснението, че било тъмно и не видял на един метър разстояние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, най-вероятно господин Бисеров ще развие тази тема.
ИВАН КОСТОВ: Не е било тъмно! Колегите от Комисията бяха в апартамента и видяха, че въобще не е тъмно. Виждало се е съвършено ясно. Как този бивш служител изпуска в ръцете си ключов свидетел? Аз това питам и ще продължавам да питам, докато мога. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други, които желаят да се изкажат?
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, преди няколко месеца изказах едно предположение за една група парламентаристи, която не се интересува от темата за полицейско насилие, дами и господа, която всъщност – тогава изказах предположение, че ще се превърне в разследващ орган, в прокуратура и в съд. Но днес с техните заявления те просто надминаха всякакви очаквания. Освен в преди малко изброените органи, уважаеми дами и господа, те прибавиха и дисциплинарен състав на държавен орган.
Чухме едни спекулации, които не почиват на абсолютно никакви факти и обстоятелства по делото.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Кои са спекулациите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще имате възможност да направите реплика, господин Найденов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Чухме прочитания на заключения – това не е доклад, защото няма алтернативна комисия, а има заключение на група народни представители, което не почива на абсолютно никакви законови разпоредби. Напротив, има крещящо нарушение на Конституцията и законите на страната, дами и господа. Крещящо нарушение на Конституцията и законите! (Реплики от народния представител Мая Манолова.)
Нека да напомня, че никъде в Конституцията не пише, че народните представители извършват разследвания, дами и господа. Никъде! Никъде! (Шум и реплики отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дами и господа народни представители, моля Ви, нека направим възможното, за да чуем изказването на господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Чухме обвинителни заключения, дами и господа, чухме обвинителни актове, дами и господа, чухме и присъди, дами и господа. Само че всички тези заключения не почиват на абсолютно никакви доказателства.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Не сте ги търсили.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Нашата работа, дами и господа, беше да проучим определени факти и обстоятелства по четирите изнесени случая, свързани с поведение на служители от Министерството на вътрешните работи и определени лица, дами и господа, извън системата на Министерството на вътрешните работи. Не може по случаи, по които към настоящия момент тогава – в момента нямам информация дали не са приключили някои от образуваните досъдебни производства и на каква фаза са стигнали, дами и господа, не може при образувани досъдебни производства народни представители да извършват разследвания, действия по разследване, процесуално-следствени действия, дами и господа. (Реплики от народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, ...
Прекъсвам Ви, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: В заключение искам да попитам господин Костов: Господин Костов, 2001 г. кой уби малкия Пепи през месец март? Имаше ли прикриване на убийство и съучастие от страна на Министерството на вътрешните работи? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ципов, прекъсвам Ви за момент, за да се обърна към всички народни представители.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Завършвам, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ципов, моля Ви!
КРАСИМИР ЦИПОВ: Бих желал господин Костов да ми отговори на този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Опасявам се, че няма време от името на парламентарната група, а като лично обяснение.
Колеги, много Ви моля, нека да овладеем емоциите си, да дадем възможност да се чуят различни мнения от парламентарната трибуна, така както сме правили по други спорни въпроси. Всъщност това е нашата работа – да дебатираме в пленарната зала, но нека да го правим по начин, по който са разписани правилата в правилника.
На мен ми става неудобно да се обръщам към групи народни представители, които в определен момент на изказването на друг наш колега реагират не по начина, по който е предвидено в правилника.
Реплика – господин Лазаров.
Втора реплика – господин Найденов, трета реплика – господин Терзийски.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колега Ципов, употребявам името Ви и може би ще искате лично обяснение.
Беше споменат тук някакъв алтернативен доклад. Не зная дали Вие се запознахте с него, защото аз толкова некомпетентни заключения в някои части не съм чел. Не знам кой подведе хората, които писаха това нещо. За първи път чувам в съвремието, в съвременна България, български прокурор да издава писмена заповед за извършването на някакви следствени действия. Може би някои живеят по времето на Сталин, на тричленките, когато там са издавани някакви заповеди.
В това заключение или тези писмени съждения, не знам как да ги нарека, са закрити оперативните служби в Министерството на вътрешните работи. За първи път чувам, че оперативните служби нямали право да вършат своята дейност! Не знам дали сте се запознали с този доклад, господин Ципов!? Ако сте се запознали, кажете, защото наистина е срамно!
За първи път чувам в сега действащите норми служителите на Министерството на вътрешните работи да бъдат съдени като военни. Ама те не са военни!? От доста време не са военизирани. Девоенизирани са по време на управлението на един министър в близките няколко години назад. Това ми беше репликата, господин Ципов. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Найденов, трета – господин Терзийски.
Господин Костов, ще имате думата за лично обяснение. (Реплики от народния представител Иван Костов.)
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Поканете Цветанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля не се репликирайте от място.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Господин Ципов, мислех си, че с точката по доклада, който изчетохте, ще приключите с Вашето участие. Мислех си, че изпитвате някакъв срам и няма да имате наглостта да излезете допълнително на тази трибуна. Няма никакво значение за мен, за Иван Костов, за Георги Терзийски дали ще ни приемете като алтернативна комисия, или ще ни определите като група народни представители. Това е последното, което ни вълнува!
Източник на нашите правомощия и на нашата загриженост по този случай са безпокойството, тревогата, съмненията на хората в Перник, и вече не само в Перник! Източник са нашите задължения като народни представители, които, господин Ципов, изключват лакейството и угодничеството. (Ръкопляскания, шум и реплики.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Хайде стига вече с тези обиди. Ние тогава трябва да Ви наричаме „шайка крадци”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, дами и господа народни представители! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без реплики от място!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Господин Ципов, Вие сте народен представител и аз съм народен представител. Най-малкото на Вас бих давал обяснение защо съм се включил в тази алтернативна комисия, нито пък съжалявам, че съм го направил. Жалко е...(Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, ще прекъсна заседанието! Колеги, за последен път Ви казвам, че ще прекъсна заседанието.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Жалко и възмутително беше Вашето изказване! Възмутен съм и съм вбесен на първо място, като човек, на второ място, като гражданин и на трето място, като член на тази алтернативна комисия, която стигна до факти, до видими факти, видими и от Вас, господин Ципов! Това е жалкото, че си затваряте очите и се правите на мазмантия в залата! (Шум и реплики.)
Факти, които са потресаващи – че е възможно в една правова държава да бъдат извършени, и то с участието и в присъствието на висши служители от Министерството на вътрешните работи! (Реплики от народния представител Красимир Ципов.)
Кое не е факт? Че конвоираният Стойчо се е гръмнал? Това е според официалната версия. Гръмнал се е с белезници!? Няма натривки от барут по ръцете и по дрехите и по белезниците му? Отворена е каса с два ключа, вторият от които заяжда и не може да бъде отворен със свободни ръце, камо ли с белезници!? Това ли не е истина? Лице, в условията на конвой с белезници, се гръмва – това ли не е истина, господин Ципов? Жалко е Вашето изказване.
Считам, че трябва да се срамувате и като народен представител, и като представител на тази Комисия, която Вие направихте, за да замажете истината и фактите около този случай! (Реплики от народния представител Красимир Ципов.)
Кое не е истина? Че отвлеченото момиче час и половина след това е убито! Това ли не е истина!? (Шум и реплики.)
Всичко това е потресаващо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Дуплика – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, няма да отговарям на такива жалки обвинения. Искам да заявя следното: направи се ясна заявка, че трябва да бъде закрито Министерството на вътрешните работи, дами и господа! (Шум и реплики.)
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Да!
КРАСИМИР ЦИПОВ: Да. Да, за да не работи, да не разкрива престъпления и да няма наказани лица. Явно това желаят някои хора в тази зала.
Искам само още едно нещо да кажа на господин Костов.
Господин Костов, има и други случаи по отношение на това, след като отвлечено лице, за което е искано откуп, и тези случаи са тук, в България. Единият е случаят „Наглите”, едно от отвличанията на „Наглите” и другият е случаят на убития бизнесмен Стоян Стоянов, уважаеми господин Костов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК, от място): Две лични обяснения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вашето име е едно, господин Костов. Заради това колкото и пъти да го споменат имате право на едно обяснение. (Народният представител Иван Костов репликира, че в две изказвания му е споменато името.)
Това е от едно вземане на думата, продължено с дуплика. Така че имате две минути да се обясните.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин Ципов, България уби детето! „България” – така написаха във вестника. Това е отговорът. За таксиджиите България уби дете.
Сега наскоро за едни грузински избори: „Грузия уби дете”. Това е познат почерк.
Това е отговорът на Вашия въпрос. Но искам да Ви попитам: не е ли доказателство обстоятелството, че е демонтирана сигнално-охранителната система? Демонтирана е, колегите са я видели в килера. Ето ги, тук стоят – няма система! Не се внася код. Как така е имало сирена, след като тя е демонтирана? Това факт ли е? (Реплики от народния представител Красимир Ципов.) И Вие твърдите, че ние боравим без факти? Че ние много повече факти видяхме преди разследващия прокурор да види. Много повече факти, защото сме заинтересовани, защото ни води дългът към хората, които бяха излезли на улиците, и правомощията ни на народни представители.
Вие видяхте ли системата в килера? Ходихте ли да я видите? Няма я. Прочетохте ли, че са компрометирани изследванията, които са взели за барутните частици? Прочетохте ли го? Как си обяснявате тези неща? Отидохте ли в апартамента, за да видите, че се вижда, при спуснати щори се вижда там, където те твърдят, че нищо не се вижда. Бяхте ли там, за да видите дали се вижда или не се вижда? Вие, народният представител, бяхте ли, или не бяхте? (Реплики от народния представител Красимир Ципов.)
Не бяхте, разбира се. Вие въобще не сте се занимавали с функциите си.
Функцията на Народното събрание е да проследи, да разследва дали изпълнителната власт и другите органи си вършат работата. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Ние с това сме се занимавали. Стигнали сме до заключението, че МВР не си е свършило работата! Сега сме стоварили целите и всичките си очаквания върху Прокуратурата и чакаме да видим дали тя ще си свърши работата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващи народни представители?
Господин Радев.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Къде бяхте Вие от алтернативната комисия, когато всички длъжностни лица предоставиха доказателствата, протоколите, експертизите? (Реплики от КБ.) Къде бяхте Вие, когато представиха съдебните дела, съдебните производства и всичко събрано от съдебното следствие по всички казуси? Защо тук се говорят явно неистини? Защо се използва трагедията на хората, за да се прави политика? (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Видяхте ли Вие какво пише в папките, събрани по случаите? Видяхте ли по случая Перник колко експертизи има, колко протоколи има, какво е било фактическото състояние на местопрестъплението и там, където са направили оглед в момента, в който е извършено деянието? Не ги видяхте! Не бяхте там, за да чуете. Използвахте всичко това, което ние направихме като протоколи, за да ги четете и оттам нататък да си правите изводи, без да знаете въобще какво е ставало.
Защо не казахте, че в апартамента, в който Стойчо се е самоубил, е нямало ток (реплики), с монтирана алармена система? Всички Вие знаете какво става, когато спре токът и акумулаторът на една алармена система тръгне да се изтощава. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Дава сигнал. Изключена е да не предава сигнал на СОТ – не е изключена като алармена система, като съоръжение, което е там. Спекулирате с всичко това!
Поемните лица през цялото време са виждали служителите на ГДБОП. Това стана ясно от техните показания и пред Комисията. През цялото време те са виждали служителите на МВР. През цялото време! Така че не правете спекулации, запознайте се с доказателствата и тогава правете внушения и използвайте трагедията на майката – загубила дъщеря, и на бащата – загубил син.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Лазаров, втора – господин Терзийски, и трета – господин Бисеров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Господин Радев, Вие пропуснахте да ги попитате – тук се твърдеше и беше зададен въпрос: „Отидохте ли в този апартамент, да видите какво има и какво няма”? Защото тези хора – колеги, били ходили. Но кога? Колко време след събитията? Да не би да са били два часа, три часа, на следващия ден след тази трагедия – това самоубийство на Стойчо Стоев, за да свидетелстват сега какво са видели? Оглед ли са правили, или просто отидоха два, три, четири, пет месеца след това?! (Реплика от народния представител Мая Манолова. Шум и реплики от КБ.) Запечатан ли беше този апартамент, когато влезнаха? Ако е бил запечатан, кой орган на разследване ги въведе вътре или просто някой преди тях е влизал, отключил, имал е възможност да манипулира или ще правим тук някакви внушения?!
Вие не ги попитахте, господин Радев, ако се бяха запознали – защото тук пак имаше едни изказвания – щяха да видят, че Стойчо Стоев е разпитван доста непосредствено след отвличането като свидетел два пъти, ако не се лъжа – два пъти, преди да бъде заведен и да стане това самоубийство. Просто забравихте да ги попитате вече за конкретни неща, господин Радев. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Терзийски – втора реплика.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Радев, благодарен съм за изказването, което направихте и за фактологията, която извадихте. Не знам дали си давате сметка какво точно казахте в залата? (Силен шум и реплики. Възгласи: „Е-е-е!”)
Ще се опитам под формата на въпроси към Вас да го пресъздам.
Първо, Вие казахте, че токът в жилището е спрян. Колко време преди това е спрян токът в жилището и колко време акумулаторът на алармената инсталация, която е изключена една година преди събитието, може да работи и да поддържа пищяща сирена? Това е алогично, което Вие твърдите.
Второ, Вие дадохте ли си сметка какво казахте току-що – „Поемните лица през цялото време са виждали полицаите от ГДБОП в апартамента”. Полицай от ГДБОП, един от който на едно от най-висшите места в йерархията на ГДБОП, стои видим в предната част на коридора, докато конвоираното лице влиза в жилище, в което се знае, че има нарезно оръжие – карабина 7,62 мм, и пистолет. И те го оставят той да отиде да се разхожда из жилището, а те стоят пред лицето на поемните лица?!
Вие давате ли си сметка за каква некомпетентност, или за каква манипулация на фактите говорите?! Значи, Стойчо остава сам да влезе в жилището си, където има автомат и пистолет. А ако той беше взел не пистолета, а автомата и го беше обърнал към служителите на ГДБОП, към поемните лица и към всички останали, които са били там, щеше да има не един самоубит, а десет убити.
Това, което Вие казвате е безумно. (Ръкопляскания отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Бисеров, заповядайте.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Вземам дума за реплика, защото не познавате обстановката. Първо, алармена система в това жилище няма от една година и всякакви твърдения на висши полицаи, на народни представители и каквито и да са други лица, не могат да променят това обстоятелство. Лъжа е, че полицията се е занимавала с отстраняване на алармена система! Това е лъжа! И тя е изричана в хода на следствието последователно, последователно... И Вие тук се нанизвате на тази нишка и излизате да говорите като народен представител, и да изричате една неистина.
Не е вярно и друго, че поемните лица са виждали какво става вътре, защото трагедията става зад завоя на коридора. Ако си бяхте направили труда да отидете в това жилище, както ние го направихме, ще видите как са разположени помещенията и че никой от площадката на стълбището не може да види какво става вътре.
Още повече, че самите полицаи твърдят, че вътре било тъмно. Значи за тях е тъмно на един метър разстояние, а за поемните лица от стълбището, е светло! Ами, няма ли да Ви светне нещо и на Вас?! (Силен шум и реплики. Ръкопляскания отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Радев.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Първо, уточнете! Едните казват, че сте ходили там и е било светло, сега Вие казвате, че било тъмно. (Силен шум и реплики отляво. Възгласи: „Е-е-е!”)
Първо, имало е алармено устройство в апартамента. Това, че е било спряно преди една година и е нямало връзка със СОТ не значи, че няма алармена система в апартамента. Тя е локална.
Вечерта преди да стане инцидентът, спира токът в апартамента, а не една година преди това – дванадесет часа преди това. Знаете на един акумулатор на алармена система колко е трайността.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Защо не слушате какво се говори?!
ЕМИЛ РАДЕВ: Поемните лица не виждат самия Стойчо. Те виждат служителите на ГДБОП пред себе си и то от съвсем малко разстояние в коридора, така че по време на изстрела те много добре ги виждат и виждат, че никой от тях не е произвел изстрел.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: А-а-а, ясно! Ясно е защо!
Сега разбрахме, че Вие им създавате алиби от трибуната!
ЕМИЛ РАДЕВ: А-а-а, ясно е! Ама ясно е, че не Ви е ясно. Прочетете експертизите! Прочетете протоколите! А не че сте отишли в един апартамент половин година след това, в лятно време – светло, с изнесени мебели, с демонтирана алармена система и правите изводи. Включете се в списъка на поемните лица, ако толкова искате да бъдете компетентни за фактите, станали по време на инцидента. (Силен шум и реплики отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.

Дами и господа народни представители, часът е 11,00 – това е времето, в което започваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 12 до 18 октомври 2012 г. от:
- народния представител Корнелия Нинова към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно политиката на правителството за осигуряване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 октомври 2012 г.;
- народните представители Пенко Атанасов, Димчо Михалевски и Спас Панчев към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката на Министерството на земеделието и храните след шапната епидемия в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 октомври 2012 г.;
- народните представители Димчо Михалевски и Пенко Атанасов към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно политиката на правителството за облекчаване на земеделските производители при ползване на горива за селскостопански нужди. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 октомври 2012 г.;
- народния представител Димчо Михалевски към Нона Караджова – министър на околната среда и водите, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изпълнение на изискванията на Директива за пречистване на градските отпадъчни води 91/271/ЕИО. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 октомври 2012 г.;
- народния представител Димчо Михалевски към Нона Караджова – министър на околната среда и водите, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на ОПОС 2007-2013 и последствията от нея. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 октомври 2012 г.;
- народния представител Огнян Стоичков към Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно разследване на престъпления против спорта. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 октомври 2012 г.;
- народния представител Емилия Масларова към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 октомври 2012 г.;
- народните представители Димчо Михалевски и Пенко Атанасов към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката на правителството за следващата 2013 г. по отношение на гарантиране на националните доплащания за единица площ и инструменти за компенсиране на земеделските производители. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 октомври 2012 г.
Писмени отговори за връчване от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народните представители Евгений Желев и Петър Мутафчиев;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Евгений Желев;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Евгений Желев и Петър Мутафчиев;
- министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народните представители Красимир Велчев, Румен Стоилов и Пламен Нунев;
- министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Доброслав Димитров;
- министъра на правосъдието Диана Ковачева на въпрос от народния представител Яне Янев;
- министъра на правосъдието Диана Ковачева на въпрос от народния представител Яне Янев;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски.
Процедура – господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Процедурата ми по начина на водене е свързана отново с това, че бях задал два въпроса по повод един актуален случай в Силистра, които трябваше да излязат в днешния ден. Съвсем очаквано за мен нито един от двата въпроса не е във възможността да се разглежда днес – единият е към Десислава Атанасова и е в края на програмата, тоест няма как да се стигне до него, а другият е към вътрешния министър. В края на краищата ще се окаже, че нито един от двата въпроса няма да се гледа днес, а по правило трябваше да се гледат.
Възразявам, защото това, което исках да поставя, е изключително важен проблем, който отгоре на всичко е и спешен. Спешен е, защото случката е проста. Областният координатор на ГЕРБ в Силистра – този висш функционер на ГЕРБ за Силистра, си е позволил преди една седмица да нанесе тежък побой на директора на Дуловската болница. Позволил си да го направи в работно време, в кабинета на директора на болницата, придружен от двама добре въоръжени човека. Какви са основанията не мога да Ви кажа, но знам, че това е тежко престъпление по всички правила на държавата и че този областен координатор на ГЕРБ продължава да се разхожда абсолютно свободен по улиците на Дулово, и да се хвали с „героизма”, който е направил. Именно затова смятах, че днес трябваше да стане това, да не би Цветанов да каже, че не е сезиран. Опитвам се от трибуната на Народното събрание да сезирам вътрешния министър, че областен координатор на ГЕРБ нанася тежки побои на длъжностни лица – в кабинета им, в работно време. Това е извън всякакви правила!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев, Вашият въпрос е зададен на 17 октомври 2012 г. Същия ден е изпратен на вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Цветанов. С нарочно писмо, с вх. № 254-06-1193 от същата дата – 17 октомври 2012 г., министър Цветанов ме информира, че на основание чл. 83, ал. 3 от нашия правилник отговора на въпроса от народния представител Антон Кутев ще бъде отложен със седем дни. Това е съгласно правило в нашия правилник, господин Кутев. Не съм съгласна, че без каквото и да е основание е отложен въпросът.
Заповядайте след заседанието, ще Ви дам копие, но това е публична информация, която е качена на сайта на Народното събрание.
Изявление от името на парламентарната група на партия „Атака”.
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа народни представители! Господин министър на външните работи, радвам се, че сте тук, защото темата, по която искам да говоря днес от името на Парламентарната група на Партия „Атака”, е годишнина от подписването на така наречения „Ангорски договор”. Това е договор, подписан на датата, 18 октомври 1925 г. Ето го тук, пред мен разпечатан и се нарича „Договор за приятелство между България и Турция”.
С този договор се уреждат – разбира се не така, както би трябвало, но все пак се уреждат по някакъв начин имуществените въпроси на бежанците от Източна Тракия и от Мала Азия – българи, които са били прогонени от родните си места, а техните имоти са били заграбени от турската държава. Това обстоятелство става ясно на всички международни институции и Финансовата комисия към Обществото на народите тогава признава, че българите, прогонени особено по време на геноцида, приложен в Източна Тракия през 1913 г. – юни-юли, е довел до над 250 хиляди българи, прогонени от техните родни места.
С този договор, подписан на дата 18 октомври 1925 г., в точка „Б” от Протокола към Договора, се признава собствеността на тези имоти. По едно изчисление на Външно министерство, господин Младенов – имате един доклад във Вашия архив от 1998 г., сега ще прочета цитати от него, там се признава, че имотите на българите, изоставени в ръцете на турската държава, са 34 062 къщи, 1 961 440 дка ниви, ливади и лозя, 213 043 декара гори и пасбища. Според изчисления към днешна дата тези имоти са близо 10 милиарда щатски долара. Това е обезщетението, което турската държава трябва да изплати за имотите, тъй като там техните собственици не са се върнали, както позволява Ангорският договор. Те обаче не са се върнали!
Днес в България живеят близо 800 хиляди – може би вече са и повече наследниците на тези 250 хиляди тракийци, прогонени през 1913 г. от турската войска. Тези 800 хиляди българи днес очакват разрешението за обезщетението на техните имоти, господин министър на външните работи, госпожо председател на парламента, дами и господа народни представители от всички партии! Очакват разрешението с обезщетение от страна на Турция, която го дължи по действащия, все още действащия, неотменен, неденонсиран и незачеркван изобщо от никакви международни институции Ангорски договор. Ето го, държа го в ръцете си! Днес се навършват 87 години от неговото подписване и 87 години стотици хиляди българи очакват справедливото разрешение на техния имуществен въпрос. За съжаление българската държава не прави необходимото това да стане реалност.
Ние като партия патриотична винаги сме поставяли и е поставяна тази тема в присъствието ни в Българския парламент. Искам само да Ви изброя: от 2005 г. имаме три питания и пет въпроса по тази тема, решения – два пъти отхвърлени. И най-накрая, през 2011 г., април месец, беше прието и гласувано тук, в тази зала, с изключение на депутатите от ДПС, едно решение, което казва, че българското правителство трябва да ускори работата по решаването на този въпрос – с обезщетенията на тракийските българи.
Оттогава измина повече от година и не се вижда по никакъв признак българското правителство да е ускорило работата. Напротив, ние виждаме, че този въпрос не се поставя. Нещо повече, в Еврокомисията и в Европарламента този въпрос не се поставя по вина на българското днешно правителство. Защото в доклада на Еврокомисията за 2008 г. за Турция – за готовността на държавата да бъде приета в Европейския съюз, този въпрос е поставен.
През 2009 г. внезапно този въпрос пада и през февруари 2010 г. председателят на Комисията по наблюдение за присъединяването на Турция в Евросъюза казва пред български журналист, буквално цитиран: „Българското правителство е оттеглило искането си за препоръка от страна на Евросъюза към Турция по този въпрос”.
Аз питам, господин Младенов – и Вас, и правителството на България, кога и как е оттеглило искането си този въпрос да присъства като условие на Евросъюза за присъединяване на Турция? Защото то е присъствало, но се оказва, че през 2010 г. е изтеглено от сегашното правителство. Защо това е направено тихомълком? Защо това е направено без огласяване пред обществеността? Какво всъщност значи това изтегляне? – Отказ от претенциите на България към Турция!
Изглежда, че ГЕРБ, управляващата партия, играе двойна игра. С една ръка тук през 2011 г. допуска – да, съгласява се, да се приеме едно решение, с което парламентът да препоръча на правителството да ускори работата по изясняване на въпроса с Турция с имотите на българите. С другата ръка обаче, през това време ГЕРБ са изтеглили от европейските структури искането на България това да се постави като условие към Турция. Турция потрива доволно ръце, потупва по рамото нашия министър-председател и го нарича „мой приятел”. Как няма да е приятел човек, който е опростил 10 милиарда долара, ей така ги е зачеркнал?! В същото време прави въпрос за 2 милиона, за 5 милиона и обяснява как няма пари да се вдигнат пенсиите и заплатите!
Защо не си вземете тези 10 милиарда от Турция, питам господин Борисов и неговия външен министър господин Младенов?
Защо най-после този въпрос не го поставите чрез европейските структури така, че Турция да не може да откаже?
Защо се отказват от претенциите си за тези 10 милиарда? Какво струва това? С какво Ви купи Турция? С какво Ви накара да се откажете от интересите на България, от интересите на 800 хиляди потомци на тракийските бежанци?
Това е моят въпрос и той очаква отговор. Ще го задавам от тази трибуна всеки път, когато тук има представител на правителството, макар че това рядко се случва. Ще го задам, когато тук дойде най-после министър-председателят на България, за да го питам защо Реджеп Ердоган го нарича „приятел и брат”, а в същото време отказва да изпълни задължението на Турция към България?
Десет милиарда долара, господин Младенов! Това за Вас нищожни пари ли са? Това нищожни пари ли са за бюджета на България? Това изобщо въпрос ли е, от който Вие се отказахте?
Отговорете на българската общественост, защото Вие сте точно министър на външните работи! Защо Вашето правителство е оттеглило от Европейския съюз условието Турция да разреши изискванията на Ангорския договор да изпълни обезщетенията си към България? На този въпрос ще трябва да отговаряте. Дори сега да замълчите, ще отговаряте, защото тези 800 хиляди българи са живи и здрави. Аз говоря от тяхно име, аз самият съм потомък на тракийски бежанци и ще продължа да поставям този въпрос, докато съм на крака, докато съм здрав, прав, дишам и „стихове пиша, тъй както умея”, както казваше поетът.
Но този въпрос трябва да бъде разрешен! ГЕРБ ще се окаже правителството, което е поставило кръст на въпроса и това ще стане ясно. Аз ще направя всичко възможно да се изясни информацията от Евросъюза, да се изясни кой точно и как е изтеглил условието Турция да изплати обезщетенията и това да се постави като условие. Така както Кипър, кипърците поставят своя въпрос навсякъде и по всички възможни форуми. А България си трае, отново България си трае!
Такава външна политика на нас не ни е нужна! Такова правителство не ни е нужно! Това трябва да стане ясно на всички българи – че на България е нужно правителство, което да отстоява интересите на своя народ, а не съглашателски да прави всичко възможно в интерес на чужди държави! Такова правителство не е нужно и българските избиратели ще го изберат и следващата година ще покажат своето отношение към цялата тази предателска външна политика, която ГЕРБ води по отношение на Турция. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря и аз.
Има ли други изявления от името на парламентарни групи?
Господин Янаки Стоилов, заповядайте!
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, господин Министър!
„Снощи депутатите от ГЕРБ в Правната комисия отказаха да гласуват искането, подкрепено от над половин милион български граждани, за провеждане на Национален референдум с въпрос „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на атомна централа на площадка „Белене”. Седемдесет и шест народни представители от управляващата партия грубо подменят и осакатяват зададения от над 760 хиляди български граждани въпрос. ГЕРБ вече има богат опит в присвояването на националното богатство. Този път те потъпкват и притъпяват инициативата на стотици хиляди български граждани.
С помощта на правителството собственици източват и фалират своите предприятия, оставят без заплати стотици работници, но след това странно се оказват кредитори, а не длъжници, и отново придобиват част от това, което са притежавали. Най-пресният пример е с ОЦК – Кърджали, но той далеч не е някакво изключение.
Какво да очакваме от мнозинството в този парламент, след като неговият политически лидер е пример за непоследователност, несамостоятелност и неспособност да доведе до успешен край най-големите национални проекти?
Нека проследим хронологията на позициите на Бойко Борисов по проблема „АЕЦ „Белене”. Юли 2009 г.: „Замразяваме АЕЦ „Белене”. Септември 2009 г.: „Белене” е икономически необоснован проект”. Март 2010 г.: „АЕЦ „Белене” е висша форма на корупция”, „Белене” е гьол, пълен с жаби, за 800 млн. лв.”, „АЕЦ „Белене” ще спре или ще се строи с европари”.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това е факт, истина е.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Дотук е удивително, че почти цяла година след началото на управлението на ГЕРБ Бойко Борисов поддържа общо взето една позиция – срещу проекта „АЕЦ „Белене”.
Забележете обаче поврата, господа! Юни 2010 г.: „Белене” не е замразено”. Септември 2010 г.: „АЕЦ „Белене” може да стартира още утре”. Октомври 2010 г.: „Намерен е стратегически инвеститор от Бавария за АЕЦ „Белене”.
Сега забележете просветлението, сигурно дошло от Деня на будителите – 1 ноември, същата година: „АЕЦ „Белене” е изключително важна за България”. Коментарите в медиите са: „Бойко Борисов подкрепя с цялото си сърце АЕЦ „Белене”.
Шести ноември 2010 г.: „Бойко Борисов ще поиска от Путин твърда цена за построяването на „Белене”. Дванадесети ноември 2010 г.: „На срещата с Путин няма да се говори за „Белене”. Може би тогава Бойко Борисов е смятал да говорят за кучето, което му подари?!
Края на февруари 2011 г.: „Ако не започнем да строим „Белене”, след 15 години икономиката на България ще банкрутира”. Ако имаме предвид огромната междуфирмена задлъжнялост, икономиката на страната вече е на прага на това състояние.
Април 2011 г.: „Трайков, седнете с Дянков и се разберете за „Белене”. Не искам да се меся в решението за „Белене”. Любопитно е защо интересът на премиера към тази тема изчезва? Може би, защото не става дума нито за неговия футболен отбор, нито за назначаване на нови собственици на известни футболни клубове?!
Януари 2012 г.: „Максимум до три седмици ще стане ясно дали ще строим „Белене”.
Забележете новия обрат – март 2012 г.: „Аз изпратих Трайков преди един месец лично заедно с Дянков в Москва да каже на руснаците, че няма да строим „Белене”. Вероятно министър Дянков е решил, че не е любезно да напляска своите домакини и е отложил това свое намерение за неутралния терен на Арбитражния съд.
Да продължим с Борисов: „Искам да си вземем, да си платим реактора и да си го закараме в Козлодуй – аз лично”. Това ми напомня за тези хора, които изкупуват и прекарват с каруци стари метални уреди. Но грешите, в нашия случай става дума за богат човек.
Март 2012 г.: „Аз българо-руска централа по време на моето управление в Белене няма да правя”. В края на март същата година – тази година правителството приема решение за спирането на строителството на АЕЦ „Белене”. Скоро след това Народното събрание услужливо одобрява и подкрепя със свое решение този акт. В края на месец септември от мнозинството начело с председателя се предлага нов проект за решение на Народното събрание за рестартиране на проекта чрез някакви частни инвеститори. ГЕРБ отново е за „Белене”. Няколко дни по-късно проектът е изтеглен. След консултациите с Президента за провеждане на референдума Бойко Борисов заяви: „Ще подкрепим какъвто текст дадат от БСП”. Всъщност, текстът вече е даден от Инициативния комитет и е подкрепен от стотици хиляди българи.
Преди два дни 76 депутати от ГЕРБ внесоха свое предложение за изграждане на нова ядрена централа. Къде, кога и как никой от тях не казва, те мълчат, дори когато им се задава този въпрос. Явно целта е да се блокира, заобиколи и обезсили истинският въпрос на гражданската инициатива.
Вчера представителите на ГЕРБ в Правната комисия изключиха от въпроса, валидно подкрепен от повече от половин милион български граждани, питането за изграждането на АЕЦ „Белене”. Ако не ставаше дума за хора, избрани от българските граждани, и не се намирахме в тази сграда, някой сигурно би извикал линейка и санитари.
Ще приведа само едно становище от интернет форумите: „И не забравяйте: догодина с жълтата бюлетина за ГЕРБ лекарствата за шизофрения са гарантирани”.
Но дали с това не оправдаваме умисъла на извършеното и пропиляното по стратегически за България проекти?! ГЕРБ не могат да се примирят, че трябва да действат по волята на българските граждани. Вие се страхувате, че ще загубите истинския референдум, затова изваждате жилото на въпроса за изграждане на АЕЦ „Белене”. Вие искате да обезкуражите всяка инициатива, да накарате хората да се примирят. След като сега подменяте волята на стотици хиляди, не се ли готвите да направите същото на следващите избори? Сега – още преди решението за референдума, думата имат българските граждани: за АЕЦ „Белене”, за достъпни цени на тока, за високотехнологична и социална България!
Но има още по-важна задача, без решаването на която няма да постигнем нито една от тези цели. За да стане всичко това, народът трябва да си върне държавата!” Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Парламентарната група на КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: От името на парламентарна група – госпожо Фидосова, заповядайте.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! За разлика от колегата, аз няма да чета предварително написана декларация в изключително лицемерен, демагогски и популистки тон.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Без такива квалификации!
ИСКРА ФИДОСОВА: Ще кажа какво се случва, какви са идеите и намеренията на БСП, защото те са разгадани не само от нас, а от цялата общественост, от всички български граждани.
Уважаеми колеги, какво направихте Вие? Господин Стоилов, не мога да не се обърна лично към Вас.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Обърни се.
ИСКРА ФИДОСОВА: Защото Вие сте главният автор на Закона за референдумите. На Вас лично и на колегите, които са били тук, в тази зала 2009 г ., дължим приемането на този закон. На Вас обаче дължим пропуските и проблемите, създадени с този закон. (Реплики от КБ.)
Господин Стоилов, когато създавахте този Закон и говорехте за гражданска инициатива, че гражданите на Република България с 200 хиляди или 500 хиляди подписа имат право да направят предложение за провеждане на референдум, и когато има 500 хиляди подписа, той е задължителен за Народното събрание, Вие допускахте ли абсурда политици да яхват и да измесват гражданската инициатива и да я превръщат в политическа?! Засрамете се, господин Стоилов (ръкопляскания от ГЕРБ), защото ако в инициативния комитет бяха само граждани, не-политици, какъвто е смисълът на Закона, такъв е Законът и смисълът във всички демократични и правови страни в Европа, щях да приема Вашите аргументи. Засрамете се! (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата! Господин Мутафчиев!
ИСКРА ФИДОСОВА: Снощи в Правната комисия, колеги, станахме свидетели на невероятен фарс и цирк в продължение на почти четири часа и половина. (Реплики от КБ.) Вместо Инициативният комитет и неговият председател да дойдат и да си представят гражданската инициатива, така както повелява Законът, Конституцията...(Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Заедно с тях ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Манолова, предупреждавам Ви!
ИСКРА ФИДОСОВА: ...това беше направено от господин Стоилов, който направи политическо изказване, омерзи гражданската инициатива като най-висша форма на демокрацията за провеждане на референдум. Това се случи снощи.
И ако нервите на колегите от БСП бяха издържали докрай, за да слушат собствените си глупости четири часа (шум и реплики от КБ), ако бяха останали докрай в Правната комисия, щяха да разберат, че техният въпрос беше подложен на гласуване.
Щяхте да видите и резултата от това гласуване, господин Стоилов.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): След като го осакатихте!
ИСКРА ФИДОСОВА: Партия ГЕРБ е твърдо и категорично за провеждането на референдум! (Шум и реплики от КБ.) Ние уважаваме инициативата на гражданите – на тези честни хора, които са се подписали под тази инициатива, макар част от тях да са манипулирани, дори да не им е казано какъв е въпросът, а да им е казано, че ще има по-евтин ток! (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата.
ИСКРА ФИДОСОВА: Аз няма да чета от форумите случайно извадени или целенасочено избрани реплики. (Реплики от народния представител Димчо Михалевски.)
Ето, извадила съм си по нашата темичка един ежедневник днес, който ежедневник, няма да му цитирам името, Вие ще си го прочетете, е направил проучване сред 2000 читатели (показва го) – за и против „Белене” ли е въпросът. Или истинският въпрос от това проучване излиза: „Съгласни ли сте Народното събрание да даде мандат на правителството да вземе държавен заем, за да финансира проекта за АЕЦ „Белене”?”.
Много важен въпрос – ние го задаваме много пъти. (Реплики от КБ.) И ако Вие бяхте искрени и честни (реплики от КБ), когато включвахте във въпроса АЕЦ „Белене”, трябваше да попитате... (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Извинявайте, госпожо Фидосова.
През цялото време, докато господин Стоилов чете, имаше тишина в залата. Не сте млъкнали от самото начало на декларацията. (Силен шум и реплики от КБ.)
Кого обижда? Вас лично обидил ли Ви е някой?
ИСКРА ФИДОСОВА: Господин председател, това е въпрос на възпитание, уважение и на първите седем години! (Възгласи от КБ: „О-о-о!”. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, ако вникнем в същината на проблема, ще видим истината – Вашият лидер другарят Станишев и Вие не искате да правите референдум! Това е фалш пред българския народ! Вие се криете от референдума! Вие не искате, защото умишлено включихте думата „площадка”, „гьол” или каквото искате „Белене”; защото знаете, че по смисъла на този закон, който Вие приехте – автор сте Вие лично, господин Стоилов, така формулиран конкретен „проект –площадка”, нарочно казвам „проект – площадка” – по повод на Вашето твърдение в петък при Президента, че било различно, видите ли, „площадка” и „проект”, и ако кажем „проект”, е противоконституционно, пък ако кажем „площадка” или „гьол”, не е противоконституционно (реплики от КБ) – Вие не искате да има референдум!
Защото искаме, направихме тази инициатива. (Реплики от КБ.) И защото няма да допуснем да манипулирате повече хората, да използвате, да опорочавате най-висшата форма на демокрация – референдумът, първият, който ще се проведе в България, ще направим всичко възможно той да се проведе при правилно и ясно зададен въпрос.
Четох същото това изследване тази сутрин – това е вестник „24 часа”, ще Ви кажа какво пишат гражданите. Слушайте, ако не сте го прочели:
„Все повече хора си задават въпроса: кой ще плаща днес и с колко заема ще натоварим следващите поколения? С централата „Белене” са израсли вече две генерации.”
Един гражданин пише на редакцията: „Когато започна строежът, се роди вторият ми син. Сега той е на 27 години.”
Пише читател. Според него: „Ако на „другарите” им трябваше тази централа, щеше да бъде построена. Очевидно е, че на тях тя не им трябва! Тя им трябваше, за да източат едни пари и те успешно го направиха!” (Ръкопляскания от ГЕРБ и СК.)
„Според мен тя не е нужна на България, както не са им нужни вече много другари, заради които Соцпартията е превърната в ЕООД!”
Това пишат хората, уважаеми колеги от БСП! (Показва вестника.) Засрамете се! (Шум и реплики от КБ.) Това е истината!
Уважаеми колеги, ако във въпроса за референдума има конкретен проект – площадка „Белене”, обяснете ни по силата на закона, когато има класифицирана информация в споразуменията, които Вие подписвахте, в договора – господин Станишев се кри, не подписа три години и прехвърли отговорността за АЕЦ „Белене” на НЕК, как ще разберат всичките тези граждани и ще бъдат информирани, за да участват в референдума?! (Реплики от КБ.)
Каква е истината за „Белене”? Какво е платено? Какви са условията? Какви са тайните клаузи по търговските споразумения за неустойките? (Шум и реплики от КБ.)
Каква е класифицираната информация, която се страхувате да излезе на светло? Как ще изпълним изискванията на Закона за равен достъп до информация и еднакви условия за всички български граждани? (Показва го. Реплики от КБ.)
Затова при пълно спазване на закона, Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание... (Силен шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата!
ИСКРА ФИДОСОВА: ...ние формулирахме въпроса така, както трябва да бъде зададен по смисъла на закона и Конституцията – точно, ясно, кратко, правилно! Осигурява възможност за равен достъп и еднакви условия на всички граждани, които ще отидат до урните и ще гласуват! Няма да Ви позволим повече да манипулирате хората и да провалите референдума! Няма да Ви позволим! (Възгласи, шум и реплики от КБ. Ръкопляскания от ГЕРБ и СК.)
И да свиркате, и да викате, това пак говори за Вашето възпитание! Това е парламент! Тук не е цирк, нито е детска градина! Засрамете се вече!
Уважаеми колеги! Обръщам се и към всички граждани, защото това в момента се излъчва пряко – не се подвеждайте по манипулативното и лицемерно говорене по отношение на темата „АЕЦ „Белене”! Бъдете информирани по темата, с възможност за данни, факти и документи, в детайли, в подробности, за да можете да гласувате информирано!
Когато ние формулирахме въпроса, идеята ни беше, че трябва да питаме суверена, тоест Вас, уважаеми граждани – народът: дали искате България да строи нова ядрена електроцентрала? А къде, кога и как, с какви пари е въпрос на конкретни проекти, които трябва да се поставят на вниманието на което и да е правителство – днешното, следващото, по-следващото. Има закон!
Уважаеми господа, да бяхте прочели, че в закона не пише „атомна” енергетика, а пише „ядрена”! Това са елементарни неща! (Шум и възгласи от КБ.) Ядрена енергетика! Срамно е! И България не е само България – България е Република България!
Не може да се гаврите с държавността и с държавата, когато формулирате въпрос за референдум. Това е гавра с всички български граждани! И вместо да си посипете главите с пепел, да се скриете и да кажете: „Сбъркахме – този път прекалихме с демагогията, популизма и лицемерието” (реплики от КБ), Вие продължавате да говорите неща, които са неистина! Благодаря, господин председател. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: По начина на водене – госпожа Манолова.
Видях, че искате думата, но тъй като непрекъснато се викаше, не можах да чуя за какво става въпрос.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Аз не съм й споменавала името!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене – да не правим изказвания?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожа Манолова иска думата по начина на водене. Моля за тишина в залата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, Вие допуснахте да се случи едно безобразие в пленарната зала... (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата.
МАЯ МАНОЛОВА: Госпожа Искра Кюри обиди и се изгаври не с депутатите от Коалиция за България! Вие допуснахте госпожа Искра Кюри да се гаври с българските граждани – с тези стотици, хиляди български граждани, които се подписаха под искането за първи национален референдум!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Как не те е срам!
МАЯ МАНОЛОВА: Вчера депутатите от ГЕРБ в Правната комисия по един страхлив и мошенически начин, по един нагъл начин...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: В момента обиждате народното представителство.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това не е по начина на водене! Къде е процедурата? Ако ще отправя обиди...
МАЯ МАНОЛОВА: ... осакатиха въпроса, под който се подписаха над 700 000 български граждани!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Добре, какво трябва да направя сега по начина на водене заради това?
МАЯ МАНОЛОВА: Вие позволихте от тази трибуна госпожа Фидосова да превърне парламента в зоопарк (смях от ГЕРБ), да се гаври и да словоблудства по една изключително важна за българските граждани тема!
Обидата, която това парламентарно мнозинство нанесе на българските граждани с това, че подмени въпроса за референдума (реплика от народния представител Димитър Лазаров), се превръща в празно говорене и в истерия от страна на управляващите.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това по начина на водене ли е?
МАЯ МАНОЛОВА: Отговорете в крайна сметка какво имате предвид под нова ядрена централа? Отговорете защо Ви е страх от изписването на „Белене” във въпроса в референдума?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Защото лъжете хората!
МАЯ МАНОЛОВА: Отговорете защо Ви е страх българските граждани за първи път да имат възможността да се произнесат по един важен за тях въпрос?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това не е по начина на водене, господин председател.
МАЯ МАНОЛОВА: Кое тежи повече: подписите на 76 депутати от ГЕРБ, или подписите на стотици хиляди български граждани? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ГЕРБ са политическата сила, която се подигра, която се изгаври с българските граждани. Вие нямате право да допускате тази гавра да се извършва и от парламентарната трибуна (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтече, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: ... и на референдума, и на парламентарните избори ще има „Дим да Ви няма!” към ГЕРБ. (Силен шум и смях от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Винаги съм считал, че правото на изявление или декларация от името на парламентарна група позволява на тази парламентарна група да изрази собственото виждане по определен проблем, но мисля, че това Ваше изказване по начина на водене дойде малко повече на българските граждани. Както и да е, няма значение. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
В смисъл? (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Аз съм с широк гръб, господин Мутафчиев – нося много. Спокойно, няма да се притеснявате за мен. Пия си хапчетата, както съм казвал винаги.
Някой друг нещо по начина на водене, декларация?
Да продължим, господин министър, с въпросите.
Първият въпрос е от народния представител Павел Шопов относно заявената от Вас подкрепа – това е въпрос към министъра на външните работи господин Младенов, на България за членството на Турция в Европейския съюз.
Господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, господин министър! Тук преди малко се говори за референдум. Имаше искане за един референдум с подписите на съответния брой хора, което влезе в Българското Народно събрание преди три години, в което „Атака” участва най-активно с призив към своите привърженици да го подкрепят, което изчезна във времето, загуби се и не беше проведен референдум. Така, както се прави всичко възможно и сегашният референдум да бъде подменен, да бъде опорочен.
Тук преди малко се видя как един човек мисли по-правилно от 570 хиляди души и им преформулира въпросите и исканията, начините за референдум. Референдумът, който тогава Партия „Атака” искаше да бъде проведен и по всички процедури това трябваше да стане и не беше направено, беше за участието на Турция в Европейския съюз, или против участие на Турция в Европейския съюз.
Моят въпрос беше зададен в началото на месец септември, господин министър, по повод на Ваше изявление след посещението на Егемен Багъш, който е министър на Турция за присъединяването й към Европейския съюз. Вие буквално заявявате след неговото посещение, че, цитирам: „България дава пълната си подкрепа за присъединяването на Турция към Европейския съюз.”
На какво сте се основали тогава? Има ли някакво решение на правителството, или това е Ваше лично виждане, Ваше лично становище? Кой Ви даде право да правите това изявление по такъв екзистенциален за България и за българите въпрос? Поддържате ли това свое становище? Вие български министър на външните работи ли сте, защото при такова изявление, аз дълбоко се съмнявам, че Вие не сте външен министър на България, а сте на някоя друга страна или на други чужди сили, които са Ви вкарали тези думи в устата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Тъй като днес явно темата с референдумите е много актуална, бих искал първо да изразя и в двата казуса – както с атомната централа в Белене, така и с въпроса, който господин Шопов цитира, учудване как може народни представители да не се съобразяват с конституционните изисквания за въпроси, на базата на които да се питат българските граждани. Явно обаче в Българската социалистическа партия толкова много ги вълнува комисионна или какво имат да вземат от „Белене” – не ми е ясно, но явно много ги вълнува, за да искат толкова да говорят по този въпрос. Не знам защо обаче не са я построили досега, има само дупка!?
На въпроса на господин Шопов – искам буквално да Ви кажа какво съм казал на пресконференцията. С министър Багъш, цитирам: „Говорихме за перспективите на отношенията между Европейския съюз и Турция, където имаме начертан изключително положителен дневен ред, свързан с реформата, която Турция трябва да извърши. България дава пълната си подкрепа на тези процеси, защото за нас е от изключително значение всички наши съседи да извървят пътя към европейското семейство, по начин по който да спазваме общи правила, да се подчиняваме на общи ценности и да работим заедно – да се справяме с предизвикателствата както на икономическата криза, така и с предизвикателствата от регионалните конфликти, които съществуват около нас” – край на цитата.
Моето изявление се основава на факта, че Турция е страна кандидат за членство в Европейския съюз от 2005 г., господин Шопов, и съгласно приетата през 2005 г. от всички държави членки рамка на преговорите между Турция и Европейския съюз общата цел на преговорите е присъединяване, като крайният резултат зависи от степента на изпълнение на определените критерии. При присъединяването си към Европейския съюз България през 2007 г., господин Шопов, поема ангажимент да се присъедини към позициите и политиките на Европейския съюз спрямо трети страни, така че от датата на своето пълноправно членство България участва в приемането на решенията на Съвета на Европейския съюз, взети в преговорния процес с Турция.
Позицията, която винаги съм заявявал, е залегнала в годишните програми на България, приети с решения на Министерския съвет, и за които е информирано Народното събрание.
Цитирам Ви програмата 2012 г. На 38 стр., господин Шопов, е записано, че „България ще продължи последователната си подкрепа за европейската перспектива на Турция при спазването на принципа на оценка според собствените заслуги. Споделяме разбирането, че ходът на преговорите с Турция зависи от скоростта на провеждането на вътрешните реформи в изпълнение на критериите за членство. Подкрепяме отварянето на нови преговорни глави при изпълнението на поставените от Европейския съюз условия и показатели” – край на цитата.
В тази връзка, уважаеми дами и господа, България, бидейки последната страна, присъединила се към Европейския съюз, не следва да бъде първата страна, която да блокира процеса на разширяване на Европейския съюз оттук нататък. Това не е в наш интерес, не е в интерес на бъдещето на България и със сигурност не е в интерес на икономическото ни и социално развитие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика – господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Аз не чух отговор на моя конкретен въпрос: дали сте изрекли думите на пресконференция след срещата, че България дава пълната си подкрепа за присъединяването на Турция към Европейския съюз? Впрочем Вие сте правили подобни изявления и в друга връзка, не само по този конкретен повод.
Тук е една голяма лъжа, която шества от самото начало на влизането на България в Европейския съюз преди шест години – че България се е ангажирала едва ли не да има утвърдително и положително отношение към приемането на Турция в Европейския съюз. С договора, забележете, ако не Ви е ясно, аз да Ви го поясня, ние се задължаваме да участваме в преговорния процес, но това не означава, че България трябва да има положително становище и мнение, че Турция трябва да се присъедини към Европейския съюз.
Има становище на държавата Кипър, една трета от която е окупирана от държавата Турция. Вие като външен министър нищо не сте направили да се присъединим към инициативи и действия за освобождаването на Кипър от турска окупация, но това е вече друг въпрос, ние и в тази връзка ще Ви задаваме въпроси. Една православна държава, европейска държава, на която една трета е окупирана от държавата Турция, но държавата Кипър има своите забележки, своите уговорки и резерви изобщо и ги е заявила, че не желае Турция да се присъединява към Европейския съюз. Ние можем да вземем същата тази позиция, на висок глас да го заявим, защото това е най-важното в българския национален интерес. Вас явно Ви е страх, както и Вашия предшественик, да заявите волята на българския народ, защото 99 % от етническите българи са против присъединяването на Турция в Европейския съюз.
И в България, ако има съгласие с присъединяването на Турция към Европейския съюз, това е електоратът на ДПС и на тези, на които Вие като ГЕРБ се надявате да Ви поддържат на избори. Така че тук въпросът е на отговорност и на това да заявите, ако сте външен министър на място и сте истински българин, в което винаги съм се съмнявал…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Шопов, в момента сте в абсолютно нарушение на правилника! Ще Ви отнема думата. Първо, времето Ви изтече. (Председателят изключва микрофоните. Народният представител Павел Шопов на изключени микрофони заявява: „България по никакъв начин не е съгласна с присъединяването на Турция към Европейския съюз”.)
Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Господин Шопов, аз Ви отговорих на въпроса. Ако не сте го чули, прочетете го от протокола на Народното събрание. Ако не го разберете, когато го прочетете, обадете ми се, ще Ви го прочета още веднъж.
Вас Ви е страх от света. Аз никога няма да допусна българската политика да се води от страх – страх от света, страх от съседите ни, страх от възможностите, които светът ни предлага. Защото колкото повече се страхуваме от света, толкова повече ще се затваряме от него. Колкото повече обаче го опознаваме и се развиваме, толкова повече възможности ще имат в България българските граждани, за да се занимават с иновации, да се занимават с научни открития, а не да се занимават с теми, които витаят в тъмните сънища на хора, които ги е страх от света.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Следват два въпроса – въпрос от народния представител Ваня Добрева и въпрос от народния представител Огнян Стоичков.
Първият въпрос е относно реакция на Министерството на външните работи във връзка с непризнаването на български дипломи в Република Турция. Въпросът на господин Стоичков е относно отказ на Република Турция да признае дипломите за висше образование, издавани от български висши училища. Тъй като двата въпроса са обединени, първо ще развие въпроса си госпожа Добрева.
Заповядайте.
ВАНЯ ДОБРЕВА (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, със свое решение от 5 юли 2012 г. Комитетът за висше образование в Република Турция ЙОК – институцията, която легализира дипломи за висше образование, издадени в чужбина, временно спря признаването на българските дипломи за висше образование. Турция публично заяви, че са разкрити фалшифицирани дипломи и академични справки, издавани в България. Турските студенти бяха призовани да се въздържат от обучение в българските висши училища. По неофициални данни в България се обучават над 6000 турски студенти. Годишните загуби от отлива на турските студенти според българския Съвет на ректорите ще възлязат на над 100 млн. лв. Българското Министерство на образованието, младежта и науката в началото на месец октомври обяви резултатите от проверката. Фалшифицирането на документи най-вероятно е ставало, след като дипломите са преминали щателна проверка на легализация в Министерството на образованието и Министерството на външните работи. Както у нас, така и в чужбина актът на фалшифициране е криминално деяние, а това предполага намеса на съответните органи. Така министър Игнатов предоставя решаването на въпроса на прокуратурата, което означава, че актът на фалшифициране на дипломи за българско висше образование не може да бъде приписван на българските висши училища.
Уважаеми господин министър, Вашият кабинет редовно изтъква приятелските си отношения с Република Турция, организира и проведе съвместно заседание на правителствата на България и Турция. За българското общество обаче е важно да бъде информирано какво е направило досега Министерството на външните работи. Как Вие като министър изразихте своето отношение във връзка с отказа на турската страна да признава дипломи, издадени от български висши училища? Какви конкретни стъпки предприе Министерството на външните работи на Република България за решаване на възникналия въпрос? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Стоичков, заповядайте да развиете и Вашия въпрос.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ще спестя информацията. Тя беше представена вече от колегата Добрева.
Моят въпрос е насочен по-специално към поведението на посланика на Република Турция в България, който си позволи да отправи към българските висши училища единадесет изисквания – директно към тях, към професорите, към ректорите. Отправя единадесет изисквания. „Султанът пише писмо на раята и поставя единадесет точки, които трябва да бъдат изпълнени”.
Що се касае до непризнаването на българските дипломи, считам, че в случая се констатира грубо погазване на международното право, конкретно на чл. 6, т. 1 от Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, в сила за Република Турция от 1 март 2007 г. По-конкретно турският посланик Исмаил Арамаз си позволи да изпрати такива писма до българските университети. Посланикът не спазва правилата за дипломатическо поведение и си позволява да се намесва в автономните български университети – нещо, което дори и българското правителство не си позволява.
Особено неприемливо е, че посланикът поставя условия от свое име, а не от името на компетентния турски орган – Съветът за висше образование. Подобно поведение не може да остане без реципрочна реакция на българското Външно министерство.
В тази връзка моля да ми отговорите: какви мерки сте предприели и какви действия предстоят относно разрешаване на въпроса с Република Турция и недопустимото поведение на нейния посланик в Република България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор. Общото време за отговор по двата въпроса е 6 минути.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо Добрева, уважаеми господин Стоичков, благодаря Ви за въпроса. Той наистина е чувствителен за много хора в България. Проблемът е сериозен, не само защото засяга интересите на редица български висши училища и на няколко хиляди студенти от Република Турция в България, а и защото широкият обмен на студенти между страните е един от най-важните показатели за добронамереност и добросъседство.
Освен това, както каза министър Игнатов по този повод, от една страна има официално повишаване на рейтинга на българското висше образование от международните оценъчи институции, а от друга страна възниква този инцидент и са възможни сериозни последствия от него.
Дали са установени две или двеста хиляда фалшифицирани документа, ние не можем да знаем. Но всички сме съгласни, че проблем съществува. Знаем как той се случва и са взети вече необходимите мерки за прекъсването на системата, която го предизвиква – не само в практиките, а въобще във възможностите за фалшифициране. Независимо от публичното говорене, институциите работеха съгласувано, бързо и съвършено конкретно изпълниха списък от мерки в тази област. Поставените проблеми бяха в голямата си част от организационен характер. Решението им е в ръцете на Министерството на образованието, младежта и науката, на Съвета на ректорите и на академичното ръководство на всеки един ВУЗ в България, където се обучават чуждестранни студенти.
Що се отнася до ролята на Министерството на външните работи, тя се заключаваше в действия както пред турската страна, така и за организиране на бързи действия с Министерството на образованието.
Изразената от нас позиция е, че ние разбираме загрижеността на турската страна от възникналия проблем, но предприетите мерки за едностранно временно субсидиране на Спогодбата за сътрудничество в областта на висшето образование не е решение на проблема. При наличието най-малко на шест до седем хиляди студенти от Република Турция в България, замразяването на процеса на признаване на дипломите е прекалено несиметрична мярка с тежки последствия преди всичко за младите хора. От наша страна въпросът не е политизиран преднамерено с цел да се намери бързо и удовлетворително решение. Всякакви опити за псевдореципрочност в реакциите би била единствено контрапродуктивна и на висока цена.
До този момент проблемът е бил обсъждан на 11 срещи, проведени на различни равнища – от консулски служители и Консулската дирекция на Външно министерство, през нашия посланик, през генералния директор във Външно министерство до Министъра на образованието и Президента на Републиката.
По инициатива на Министерството на външните работи организирахме работна среща с колегите от Министерството на образованието и заедно изготвихме план за действие, който включва шест точки:
Първо, всички дипломи на лица, завършили български висши учебни заведения след 1 януари 2012 г., да бъдат сканирани в електронен регистър на интернет страницата на Министерството на образованието.
Второ, достъпът до регистъра да се извършва чрез въвеждане на ЕГН, личен номер на чужденеца или номер на диплома.
Трето, Министерството на образованието да въведе допълнителни щемпели, които ще се използват за заверка на образователните документи и ще се сменят регулярно с цел осуетяване на възможността за подмяна на съдържанието на приложените към дипломите академични справки.
Четвърто, висшите учебни заведения да скрепяват и подпечатват с печат всички издадени от тях образователни документи, които съдържат повече от една страница.
Пето, дирекция „Консулски отношения”, която извършва заверка на образователни документи, ще бъде информирана своевременно от Министерството на образованието за всяка промяна в щемпелите, с които ведомството потвърждава автентичността на издадения от съответния университет образователен документ.
В момента Външно министерство проучва техническата възможност за качване на интернет страницата на Министерството не само на първата страница от всеки документ, а и последната с положената заверка „апостил” и всички страници от образователния документ, съдържащи академични справки, за да бъде пълен контролът по цялата верига.
На шесто място, всички налични сигнали за фалшифицирани документи да се предават на Прокуратурата за разследване.
Всички тези въпроси вече са в процес на изпълнение съвместно с вузовете и със Съвета на ректорите, и имат очаквания ефект.
На поредната среща по проблема на 16 октомври от турската страна беше съобщено, че не са имали нови случаи на засичане на фалшиви документи.
Важно е също така да се отбележи и това, което госпожа Добрева каза в началото – че от страна на Министерството на вътрешните работи са предприети конкретни действия по този въпрос, в резултат на което вече има образувана прокурорска преписка в Софийска градска прокуратура.
Колкото до пътуването на представители на Съвета на ректорите в Турция, което беше нашироко коментирано в медиите, нито от Министерството, нито от посолството ни в Анкара е било искано съдействие за организацията му.
Ние работим преди всичко с министър Игнатов и с колегите от Министерството на образованието, защото това е държавният орган, който държи решаването на проблема в ръцете си и който най добре може да обсъжда въпросите с автономните вузове и със Съвета на ректорите.
Очевидно, като съдим от бързината и решителността на действията, това е бил и най-правилният подход. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За реплика – госпожо Добрева, заповядайте.
ВАНЯ ДОБРЕВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, господин министър! Както Вие посочихте, през август делегация на Съвета на ректорите, водена от нейния председател проф. Ваньо Митев, посети Турция във връзка с непризнаването на българските дипломи за висше образование в Турция.
Турската страна обаче е отказала да разговаря с българските ректори с мотива, че това не е въпрос на образователните министерства на двете страни, а на Министерството на външните работи. Предварително искам да кажа, че Турция става инициатор на акт, който злепоставя българското висше образование не само в мащабите на съседната ни страна, но и пред световната образователна общност. Още повече, че в България, в това трябва да сме категорични, не става въпрос за масово производство на фалшиви дипломи, а за един или два случая според изявлението на министър Сергей Игнатов.
Обидно е, че държава, към която правителството на ГЕРБ манифестира толкова дружелюбно отношение, игнорира по такъв начин видни представители на българската образователна система. Лично аз очаквах след завръщането на българската делегация Министерството на външните работи и лично Вие да проведете срещи и консултации с Турското външно министерство за преодоляване на недоразуменията.
От информациите в медиите на 12 октомври разбрах, че Министерството на външните работи на България е призовало Турция да признава българските дипломи за висше образование. Малко преди това – на 17 септември, е изпратило нота до Турското посолство в България в уверение на това, че са изпълнени всички искания на турската страна – Вие споменахте някои от тях. Решенията обаче, които Вие предлагате, реално погледнато не знам как кореспондират с проблемите на автономията и не могат да бъдат административно решени.
Какво прави впечатление в тази ситуация?
Първо, няма дори и намек за това, че в България не се фабрикуват масово фалшиви дипломи за турски студенти.
Уважаеми господин министър, българските дипломи са защитени с холограмни стикери и както е известно се признават в Европейския съюз.
Второ, за мен е необяснимо поради каква причина Вие или Ваш заместник вече трети месец не организирате среща със Съвета на ректорите?
И последно – не отговорихте на колегата Стоичков, във връзка с писмото на посланика на Република Турция от 28 декември. Ще Ви го предоставя, ако не сте запознат с него. Интересувам се как е възможно представител на чужда държава по такъв начин да кореспондира директно с ректори на български висши училища и да се намесва в автономията им. (Подава документ на министър Николай Младенов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, желаете ли дуплика?
Ако желаете дуплика след репликата и на господин Стоичков – отговорът ще бъде и по двете реплики.
Господин Стоичков, заповядайте.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, Вие ме поздравихте за въпроса, но аз не мога да Ви поздравя за отговора, защото, за съжаление, не получих такъв.
Представете си само за секунда нашият посланик в Турция да отправи 11 изисквания към университета в Анкара, сред които да прави констатация: „Да признаете за наличие на структурни или трайно установени проблеми в сегашната Ви система на висше образование; при възможност да намалите приоритета на устните изпити на четири очи в цялата образователна система; да дадете предимство на писмените изпити; да се осигури съдействие на студентите при подаване на сигнали в полицията; да се настоява за редовно присъствие на студентите в часовете; да се предприемат мерки по затягане условията за прием на студенти във Вашите университети.” Това работа на посланик ли е? Ако българският посланик напише такова писмо до университета в Истанбул, как мислите – за 24 часа дали няма да е при Вас във Външно министерство? И Босфора ще я гледа само на пощенска картичка повече.
В отговора си Вие не дадохте оценка на това, недопустимо според мен поведение на посланик на чужда държава в Република България. Той влиза в конкретна кореспонденция с автономните висши училища, дава им насоки, отправя забележки към тях, препоръки. Във Вашия отговор ми говорите за щемпели, холограми и други технически способи, които не са отговор на външен министър. Това е техническа служба към съответното Министерство на образованието.
За тези 11 работни срещи съм уведомил министъра на образованието на 31 юли, тоест Вие нищо ново не ми казахте. Турският посланик е имал единадесет изисквания. Вие сте провели единадесет работни срещи. И какво от това? Какъв е резултатът? Какво ще предприемете оттук нататък? Това е въпросът! Аз Ви зададох въпрос, като към външен министър, а не като към образователен министър или министър на вътрешните работи.
Така че, моля Ви, във Вашия отговор дайте оценка за поведението на турския посланик в България и кажете какви мерки ще предприемете, ако прецените, че е недопустимо, за неговото незабавно отзоваване? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Добрева, уважаеми господин Стоичков! Първо, ще отговоря на въпроса на господин Стоичков, защото наистина в предния ми отговор не Ви дадох конкретен отговор. Всеки посланик на всяка една страна, включително и българските посланици по света, са свободни да изразяват своите виждания, вижданията на своите държави по всички въпроси в нормална кореспонденция. Начинът по който, разбира се, тази кореспонденция се възприема, тълкува, как се реагира на него, е въпрос на добро възпитание и дипломатическа практика.
Част от поставените въпроси в писмото на господин посланика са взети предвид, разбира се, отчитайки нашата собствена оценка на ситуацията. Не виждам нищо нередно и това го прави всеки български посланик доста редовно, когато имаме въпроси, да ги поставя пред нашите партньори открито и категорично не само в Турция, но и в много други държави по света, където възникнат такива въпроси.
Последният казус, за който си спомням, беше свързан със ситуацията с една българска компания в Украйна, която беше буквално изритана на базата на доста корупционни практики, по които ние не само поставихме в писмо нашите виждания, те бяха заявени и от председателя на Европейската комисия по време на срещите му с министър председателя на Украйна. Това е нормална практика, която се използва в рамките на отношенията между всяка една държава.
Не бих забранил на никой наш посланик да поставя въпроси пред нашите партньори, както не мога да забраня и на посланиците на другите страни в София да поставят техните виждания. Разбира се, как оттук нататък ще реагираме зависи от оценката, която даваме за същността на проблема.
По този начин бих преминал и към отговора на уточняващия въпрос от госпожа Добрева. Както Ви казах и в първия си отговор, за срещата със Съвета на ректорите реално за нея разбрахме от медиите. Когато говоря за мерките, които се предприемат от българската държава, те се предприемат от различни ведомства, защото целта ни е именно това – да свалим всякакви потенциални съмнения относно валидността не само на документа, който се издава от висшето учебно заведение, а и от опасността зад този документ да не седят конкретни знания на съответния студент, завършил висшето учебно заведение. Затова са предприети тези мерки от Министерството на образованието в координация с Министерството на външните работи. Сигурен съм, че в края на следващия месец тази тема ще бъде затворена, защото министър Игнатов тогава има среща с турския си колега, за да може да обсъдят както този въпрос, така и други въпроси на нашето сътрудничество.
В заключение, действията ни винаги са били конструктивни и премерени, сътрудничеството ни с Министерството на образованието – много добро. Очакваме и Прокуратурата да свърши своята работа, за да може решението да бъде в полза на българските ВУЗ-ове и на всички чуждестранни студенти, които учат в България, и в крайна сметка на всички студенти, които учат в българските висши учебни заведения. Пак казвам, за да може да бъде свалено това съмнение, част от действията трябва да бъдат извършени на базата на проверката, която беше предприета от Министерството на вътрешните работи в Прокуратурата. Дано там да имаме същия успех, който имахме с приемането на конкретни мерки, за да може да се защитят самите дипломи от опасността те да бъдат фалшифицирани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Следват два въпроса от народния представител Четин Казак относно издадени визи за посещение на група изселници от Република Турция в Народното събрание на 14 септември 2012 г. и относно възможността да се издават системно гратис визи за изселниците ни в Република Турция и бивши български граждани.
Господин Казак, те са направени като общ въпрос, но ми се струва, че са два абсолютно различни.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС):Аз се учудих защо са обединени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ще ги развиете поотделно.
Заповядайте да развиете първия въпрос, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, на 14 септември 2012 г. по покана на заместник-председателя на Парламентарната група на ГЕРБ Цвета Караянчева в Народното събрание бе на посещение тридесетчленна турска делегация, водена от председателя на изселническата организация „Бултюрк” – Рафет Улутюрк. По информация от Пресцентъра на политическа партия ГЕРБ, излязло и в медиите, в нея са били включени изселници от различни краища на страната, част от които са напуснали родината преди така наречената голяма екскурзия от 1989 г. Те са се срещнали с вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и с госпожа Караянчева. От наши изселници сред изселническите организации в Република Турция обаче научих, че на част от членовете на тази делегация, които са само турски граждани, са били издадени така наречените гратис визи от Консулството ни в Истанбул, след изрична грама от Министерството на външните работи, по настояване на госпожа Цвета Караянчева.
Тази информация ме озадачи, понеже при едно мое предходно питане до Вас относно възможността да се намерят начини да се облекчи визовият режим на нашите изселници, така наречените стари изселници, ми беше отговорено, че няма такава възможност. Ако гореописаното обаче е вярно, това означава, че за някои турски граждани от тази категория е възможно издаването на гратис, тоест безплатни визи, което е един вид облекчение, но само ако обслужват политически и политическа партия ГЕРБ.
По повод на това посещение, отправям към Вас следните въпроси:
1. Вярно ли е, че турските граждани, членове на въпросната делегация, са получили така наречените гратис визи за целите на това посещение в Република България?
2. Какви са условията, при които се издават тези гратис визи от нашите дипломатически и консулски представителства?
3. Считате ли, че е законосъобразно и морално да се издават подобни визи на чужди граждани, поканени за целите на политическата дейност на една българска политическа партия, пък била тя и управляваща? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Казак, заповядайте да развиете и вторият си въпрос?
ЧЕТИН КАЗАК: Вторият ми въпрос: на 15 юни 2012 г., уважаеми господин Министър, Ви зададох актуален въпрос относно възможностите за облекчаване на визовия режим за категорията на така наречените стари изселници в Република Турция – бивши български граждани. Тогава Вие ми отговорихте, че споделяте моето разбиране, че всички, които са родени на българска земя или от български род, трябва да имат условия без проблем да посещават нашата страна, но че рамката, която съществува в нашата визова политика, за съжаление, не позволява те да бъдат отделени в отделна категория, спрямо която да бъде приложена различна политика. Същевременно чл. 6, т. 2 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване от Министерството на външните работи, гласи, че се освобождават от такси местни и чуждестранни лица по решение на министъра на външните работи или на упълномощени от него длъжностни лица в отделни случаи и при наличие на държавен интерес.
Уважаеми господин министър, този текст Ви дава законовото право да освободите определена категория чуждестранни граждани от задължението да заплащат такси, включително за издаването на визи. Такъв специфичен и отделен случай е именно категорията на така наречените стари изселници – бивши български граждани.
Смятам, че в предишния си въпрос към Вас успях да Ви убедя, че от улесняването на визовия ни режим спрямо тази категория граждани, респективно поощряването на пътуването им през страната, Република България е имала само и единствено полза. Това означава, че въвеждането на специален режим, при който тази категория чужди граждани биха били освободени от задължението да заплащат такса за издадените им визи съответства на държавния интерес на Република България.
Ето защо, уважаеми господин министър, бих желал да отправя към Вас следния въпрос:
Бихте ли взели решение на основание чл. 6, т. 2 от Тарифата за таксите за консулско обслужване и да освободите от заплащането на такса за издаване на виза чужди граждани – бивши български граждани? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – министър Младенов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Казак, издаването на безплатни визи за граждани се регламентира със спогодби, сключени между Европейския съюз и съответната държава. Когато такава спогодба липсва, Външно министерство прилага разпоредбите на Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Наистина в чл. 6 от Тарифата са регламентирани случаите, в които се издават безплатни визи. Както Вие сам цитирахте, става въпрос за – цитирам: „отделни случаи при наличие на държавен интерес” е формулировката – край на цитата. На практика тя се прилага при случаите, в които лица или делегации пътуват по покана на български държавни институции – на Народното събрание, на Министерския съвет, Президентството, министерства и така нататък. Тя не касае случаите на лица, пътуващи с цел гостуване, туризъм и така нататък.
Конкретният случай, който Вие цитирахте – с госпожа Цвета Караянчева, тя е изпратила покана, в която пише, че група български изселници от Турция ще посети Народното събрание, а не политическа партия ГЕРБ. Това ни дава основание да приложим точка трета от Тарифата и да издадем шест безплатни визи.
Искам да отбележа две неща:
Първо, такава би била реакцията ни спрямо всяка покана, отправена от народен представител чрез Външно министерство, без значение дали партията е в управление или в опозиция.
Второ, доколкото разбирам, от групата, която е била около 30 човека, в крайна сметка са издадени шест безплатни визи. Тринадесет човек от тази група не са попаднали във визовия режим именно поради предприетите от правителството облекчения на визовия режим през последните месеци – възможността да се влиза в България с шенгенска виза и безвизовия режим за зелените паспорти. Тези две действия можеха да бъдат направени преди години, но не са направени поради някакви съображения на предходните управляващи. Такава е практиката във всички подобни ситуации, както казах.
Господин Казак, Вие сте юрист и отлично знаете, че европейските разпоредби в областта на визовия режим по категоричен начин забраняват дискриминацията на лица на основание пол, раса или етнически произход, религия, увреждания, възраст, сексуална ориентация и така нататък. Прилагането на цитираната от Вас т. 2 от Тарифа № 3 се отнася до решаване на проблеми с отделни лица и отделни случаи, но не може да бъде приложена към цяла категория граждани, защото освобождаването от такса за виза на така наречените изселници би означавало дискриминация спрямо останалите турски граждани. Подобен ход от българска страна неминуемо ще доведе най-вече до негативни реакции от страна на Европейската комисия.
По принцип съм съгласен с казаното от Вас преди време – че от падането на визите за тази категория граждани България би имала само полза. Но това е реалност, която на този етап и по предлагания от Вас начин не може да се преодолее. В няколко други държави извън Европейския съюз също живеят немалък брой лица от български етнически произход или свързани трайно с България, които, за съжаление, също няма как да освободим от таксите за издаване на виза.
В момента обаче обсъждаме поредното облекчаване на българския визов режим, което ще покрие частично и Република Турция. Започнала е процедура за решение за освобождаване от такса за визи на турски и други граждани на възраст до 12 години и младежи до 25 години, когато те идват в България по културни програми, по покани на неправителствени организации и така нататък. Тази мярка е в съответствие с препоръките на Европейската комисия за облекчаване на пътуванията и контактите на турски граждани в европейските страни. Тя е част от обща инициатива, която ще покрие не само тази страна, но и други държави в нашето съседство. Иначе Вие отлично знаете, че само завършването на проекта „Обединена Европа” е единственото всеобхватно решение на този проблем и затова сме го възприели като наша кауза. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за реплика, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, благодаря Ви за отговорите.
Спорен е въпросът доколко морално защитимо е да се използват функциите на народен представител, на представител в държавната власт и да се използва това, за да се оправдае искането за издаването на безплатни визи, тоест за освобождаването от задължението да се плащат визи определени лица, които идват по чисто политически съображения – поканени са от госпожа Цвета Караянчева в качеството й на заместник-председател на Парламентарната група на ГЕРБ. Те са се срещнали с господин Цветан Цветанов тук, в Народното събрание. Говорили са изключително и не само по парламентарни въпроси, не по въпроси от междудържавен интерес и порядък между България и Турция, а по абсолютно и единствено политически въпроси, свързани с отстояването на политическите интереси на ГЕРБ. Заради предстоящите парламентарни избори тези представители на „Бултюрк” са обещали да съдействат на политическа партия ГЕРБ в Република Турция, поощрили са я да разкрие представителства на политическа партия ГЕРБ в Република Турция и че ще й помагат по време на избори и така нататък.
Така че оставям на Вас преценката да кажете дали тези цели, декларирани намерения и реално съдържанието на това посещение са обосновани, за да се използва възможността за гратис виза.
Иначе Ви благодаря, че декларирате готовност, ако от други политически сили в Народното събрание бъдат отправени покани към изселнически организации в Република Турция, да подходите по същия начин.
Що се отнася до по-общия въпрос за облекчаването на визовия режим с така наречените „стари изселници” мисля, че когато има политическа воля, която Вие безспорно демонстрирахте при решаването на въпроса с облекчаването на притежателите на така наречените „зелени паспорти” и притежателите на шенгенски визи, ако проявите същата политическа воля, мисля, че можете да намерите вариант за решение и на казуса със старите изселници.
Първо, не става въпрос за нито един от признаците на дискриминация, които Вие цитирахте, които са валидни за Европейската комисия – нито по дискриминация по пол, възраст, етническа принадлежност, сексуална ориентация и така нататък. Тук става въпрос за бивши български граждани.
Знаете, че във визовата политика дискрецията на всяка една държава е доста широка за преценка на всеки отделен случай.
Има възможности, уважаеми господин министър. Става въпрос за един подзаконов нормативен акт, наречен „Тарифа”. Това е нормативен документ, който се приема от Министерския съвет. Нищо не Ви пречи да инициирате, като министър на външните работи, предложения за изменение на този нормативен акт и да споменете в неговите съответни разпоредби за облекчаване на визовия режим и за освобождаване от такси. В една отделна категория да напишете: „Всички, които докажат, че са бивши български граждани, се освобождават от заплащането на такси”. Това е изцяло във Вашите правомощия. Ако смятате, че сегашният запис не може да се приложи и се прилага само за конкретни отделни случаи, нищо не Ви пречи да добавите като изрична нова разпоредба в Тарифата, че всички български граждани, се освобождават от такси. Убеден съм, че нито от Европейската комисия, нито от някоя друга държава, ще Ви упрекнат за такова решение.
Призовавам Ви отново да проявите същата политическа воля, която проявихте при решаването на другите два казуса, и да намерите решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика, желаете ли, господин министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Казак! Мисля, че е не само морално, а задължение на всяка политическа партия в България да развива отношенията си с тези български граждани, които живеят в Турция, включително и с тези, които насилствено са изгонени от комунистическия режим през 80-те години. Дали са двойни граждани, дали са бивши граждани, за мен няма никакво значение. Това са хора, които са трайно свързани с България, с българската държава.
Затова мисля, че целта ни трябва да бъде всички политически партии да могат да стигнат до тези хора, да говорят с тях, да чуят техните притеснения, виждания, желания и да ги отразят, разбира се, в своите програми и своите действия. Те не са контингент само на една политическа партия, не са по някакъв начин заробени, за да бъдат контролирани само от една политическа партия.
Не знам за какво са си говорили с госпожа Караянчева. Знам какво аз бих си говорил, защото аз също трябваше да имам среща с тях, но за съжаление, нямаше как да се проведе. Планирам да я направя отделно. Не само с тях ще направя среща, но и с други изселнически организации в Турция.
Ако ние говорим за отговорността на българската държава към етническите българи в Молдова, Сърбия, Украйна, където и да е по света, говорим за нашите общности зад граница в Чикаго, Канада, Австралия – където искате по света, със същия ентузиазъм и със същата убеденост, с която говорим за техните интереси, трябва да говорим и за тези български граждани, които са в Турция. Българската Конституция не дели хората на етнически принцип, не им дава различни права, защото принадлежат към една или друга религия, а се отнася с тях като към граждани на Република България. Това е най-ценното, което ние имаме, за разлика от всички наши съседи тук, на Балканите.
По отношение на втория Ви въпрос. Както Ви казах: не мога да предприема действие, което би застрашило спазването от страна на България на мерките, които са залегнали в европейското законодателство, като въведа отделна категория за изселниците в Турция. Много от тези хора имат двойно гражданство, така че те не се нуждаят от виза. Говорите само за тези, които са загубили, по една или друга причина, българското си гражданство.
Използвайки механизмите, които имаме по визовата политика, нашата цел е в максимална степен да облекчим достъпа до България на хора от други държави – били те туристи, за бизнес, за каквото и да идват и да развиват отношенията си с нашата страна.
Пак Ви казвам: не мога да фиксирам такава отделна категория. Това не е въпрос на промяна само на наредба и на акт.
Учудващо е и бих се радвал да задълбаете малко в причините, защо през последните 20 години нито едно правителство не направи това, което правителството на ГЕРБ в момента направи, за да могат нашите съграждани от другата страна на границата да идват в България, да могат всички хора да имат толкова по-лесен достъп до страната ни, който преди не са имали. Всички тези облекчения, които ние въведохме през изминалите няколко години, можеха да бъдат въведени преди години и отдавна тази тема да не съществува в политическия дебат. За съжаление, тогава явно не е имало воля за това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Следва въпрос от народния представител Павел Шопов относно проблемите, възникнали с посредническа фирма при процедурите за издаване на визи за чужди граждани при посещението им в България.
Заповядайте, господин Шопов, да развиете въпроса.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, господин министър! И моят въпрос се отнася до издаване на визи, но не за визи на турските граждани, които да посещават България, а визи за онези граждани от централноевропейските и източноевропейските страни, които идват в България на почивка, идват в България като туристи, на които стотици хиляди граждани, ние българите – въздигнали туризма в приоритет на нашата икономика, разчитаме. Друг е въпросът: правилно или неправилно? Разчитат хората от семейните хотели, от големите хотели, от ресторантите, разчитаме всички на тези хора, които идват като туристи в България.
Тук не става въпрос за облекчаване на условията, става въпрос за точно обратното – утежняване на условията за получаването на визи, като се въвежда като посредническа една мистериозна фамозна фирма, която събира такса за обработката и получаването на документи и тяхното внасяне в съответните посолства и консулства на съответните страни. Това оскъпява туристическия продукт и от улесняване на достъпа до България – ясно е, това става все по-трудно, когато за туристическия продукт се плащат допълнителни суми за получаване на визи.
Във връзка с това моля да ми отговорите: коя е тази фирма, какви са критериите и редът, по който е била избрана да върши тази услуга в кавички? Каква е цената средно за услугата, която фирмата си начислява и получава за всяка виза? Задължително ли е всеки от чуждите граждани да се ползва от услугите на въпросната фирма? Ако това е така, кое го налага след явната несъстоятелност на въпросния режим и многото недоволства и оплаквания както от туроператорските фирми, така и на чуждестранни граждани, които често се отказват да вземат визи и да идват в България поради това оскъпяване за получаването на визи? Има ли намерение Министерството на външните работи да се откаже от услугите и да се върне към предишния режим, когато работата за издаването на визи е на българските дипломатически представителства?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Младенов.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател! Господин Шопов, само за протокола да отбележа, че Централна Европа е в Европейския съюз и хората там нямат нужда от визи, за да дойдат в България, те са дори част от Шенген. Предполагам, че Вие имате предвид страните от Източна Европа – Русия, Украйна и така нататък.
Не мога да не отбележа, че някъде преди три месеца този въпрос беше зададен от господин Мутафчиев, по-конкретно за Украйна. Подтекстът на въпроса на българския социалист беше същият като Вашия – системата е вредна, ще намалеят туристите, ще се провали туристическият сезон. Отговорът ми е – да, ама не.
Създадената система за издаване на визи е ефективна и за туристите, и за туристическия бизнес в България. Тя дава максимални облекчения в рамките на допустимото от визовия режим на Европейския съюз, вследствие на което и, разбира се, на усилията на всички от бранша. Туристите у нас всяка година нарастват. Всичко останало е неистина и прикрива преди всичко интересите на тези, които доскоро натоварваха – в кавички, туристическите пакети с до 120 долара или 120 евро, в някои случаи, за виза – плащания, които бяха абсолютно нерегламентирани.
За да допълня информацията, дадена преди време по примера за Украйна, ще цитирам този път данните за Руската федерация, които са показателни.
Преди въвеждането на системата – 2009 г., за периода 1 януари – 17 октомври, са обработени 206 хил. 656 визи. За същия период през тази година – 2012 г., количеството на обработените визи е 398 хил. 231. Мисля, че ръст от 93% е добро постижение от всяка гледна точка. Над 70% от всички визи в Руската федерация са обработени от изнесените визови центрове на аутсорсинговата компания, която ползваме. Останалите 30% са в консулските служби, за което обаче ние сме командировали допълнително десет служители от София и сме наели 18 местни лица за сметка на бюджета на Външното министерство, а това е само в Русия. Искам да отбележа, че в Москва само във визовия център, който ползваме, работят около 120 човека, които ние никога не бихме могли да командироваме, за да обслужваме огромните размери на издадени визи за България, които вече имаме. Така че ние изпълняваме нашата част от задачата.
Нашите цели в случая са три. Първо, прилагаме аутсорсинг в държави, в които борят на заявленията е изключително голям и поради това не е възможно приемането и обработването им да се организира в срок и при нормални условия с наличния кадрови, технически и финансов ресурс.
Второ, прилагаме го в държави, в които не е възможно дипломатическите мисии да осигурят пълно териториално покритие, каквито са например Русия, Турция, Украйна.
На трето място, прилагаме го в държави, в които нямаме дипломатически консулски представителства, но има желаещи да пътуват към България. Например такива са страните в Залива.
Компанията, с която работим – „Виа Фест глобъл” (VFS Global) е първата и една от най-големите в бранша по аутсорсинг услуги за визи с практическо присъствие почти навсякъде по света. Има представителства в 69 страни на всички континенти, оперира над 550 визови центрове. В договора, който ние имаме с тях, покриваме 37 държави. Същата компания се ползва от 24 държави в Европейския съюз – Франция, Германия, Италия, Финландия, Норвегия, Дания, Швеция, Испания, Гърция, Португалия, Чехия, Великобритания, САЩ включително, Канада включително, Австралия и така нататък.
Услугите, които тя извършва, са от приемане на документите до раздаване обратно на готовите визи. Тя няма никакво отношение към процеса на вземане на решение – на кого да бъде издадена виза, и на кого да бъде отказана. Таксите, които тя събира, са стриктно определени от разпоредбите на чл. 16 на Визовия кодекс на Европейския съюз или до 30 евро. Нашите договорки са за цени от 19 до 25 евро в различните страни и в различните градове, в зависимост от пазара. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика – господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Ето тук е нашата разлика – абсолютно порочна политика, която струва на хората, които искат да дойдат в България не десетки, а стотици милиони. Защото цифрите, които бяха цитирани като брой на обработени визи и хора, които се ползват от тази услуга явно насилствено, защото няма друг начин хората, които желаят, Вие не отговорихте на този въпрос, да си подадат документите в българските дипломатически представителства – това може ли да стане спокойно? Не, не може да стане спокойно, защото всички са длъжни да минат през тази фирма-монополист. И ние в кюпа, както и много други страни, набутани сме в схемата. Тази фирма стои явно над туристическия пътников поток по света, сложила е явно ръка на пулса на нещата и ги манипулира и насочва.
Тук става въпрос за издаването на визи, което е правоотношение между лицето – чуждестранен гражданин, което иска да получи визата и съответното българско дипломатическо представителство, тоест представляващо българската държава. Тук се вкарва насила и един посредник, който явно злоупотребява.
Да, цената на визите, аз съм проучил въпроса, е тази, която цитирате – до 30 евро – от 19 до 25, в Украйна – около 25 евро, плюс-минус центове. Но давате ли си сметка какво струва това в парично изражение? И то за какво, за абсолютно никаква услуга – приемане на едни документи в няколко пункта и представителства с няколко служители, които туроператорските фирми многократно в срещи и с Вас, предполагам, са предлагали на българската държава да осигурят и да заплащат те, ако щете. Оттам-нататък всичко потъва в нечии бездънни джобове. Това е безспорно и ясно.
Така че тук мирише на корупционна практика. Можем само да гадаем кой я осъществява, на каква цена става всичко това. Политиката явно е грешна и се нуждае от преразглеждане, за да могат чуждестранните граждани да ползват по-евтин туристически продукт, намалявайки си цената на визите, която всеки един от тях плаща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика – заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, господин Шопов! Съжалявам, че не Ви отговорих на втората част от въпроса – моя грешка, но нека категорично да бъде ясно едно: всеки човек може да отиде в българско консулство, там където има такова и посолство, или във визовия център. Никой не задължава хората, когато искат да вземат своята виза да отидат задължително във визовия център или в консулството. Визовите центрове ни дават възможността да стигнем до пазари, които иначе нямаме. Видимо системата работи, след като се ползва от почти всички страни в Европейския съюз. Видимо туристите в България се увеличават всяка година, което показва допълнително факта, че системата работи и нашите разходи се намаляват за обслужването на тези туристически потоци, което също може да бъде видяно в бюджета на Министерството на вътрешните работи.
Пак повтарям, всеки кандидат за виза може да си запише час за интервю и за подаване на документи директно в консулската служба, без да използва услугите на аутсорсинг компанията, изнесените центрове само премахват необходимостта или ние да правим консулства навсякъде, което би било невъзможно, откъдето идват туристите в България, или потенциалните туристи да пътуват до местата, където ние издаваме визи или да плащат жестоки цени на така наречените визови услуги. Което всъщност е и защо тази система среща толкова шумна критика от някои среди в България, просто, защото тя затвори „кранчетата” на много хора, които натоварваха туристически пакети с цени, които не отразяваха реалната цена, която българската държава взима.
Затова още веднъж – не се страхувайте от света или поне, ако се страхувате, недейте да плашите хората в България със света. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Следва питане и въпрос към министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов – те са обединени. Питането е от народния представител Антон Кутев относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите, а въпросът от народния представител Мая Манолова е относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение ръста на пенсиите.
Господин Кутев, заповядайте да развиете питането.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Питането ми е свързано с може би най-болния проблем за българските граждани в момента и това е размерът на пенсиите и това как те се актуализират спрямо инфлацията през последните няколко години. Тъй като предполагам, че основният довод за разликите между инфлацията и размера на пенсиите ще бъде кризата, искам да започна с ясното съзнание, че когато задавах този въпрос, бях наясно, че криза в България има, но за мен тя се нарича ГЕРБ. Така че измъкване за пореден път с кризата няма да свърши работа, защото общо взето в момента има всички основания за това твърдение, което ще направя достатъчно „напоително”, ако се наложи. Не се изкушавайте да излезете през него!
Въпросът, разбира се, започва от това какво се случи досега с пенсиите и с моето напомняне, ще направя една засечка за миналия мандат на Сергей Станишев към сегашния момент, което е приблизително края на третата година на мандата. Още през 2005 г. – през първата половин година, имаше първоначално увеличение на пенсиите, което беше с около 5 %. За мандата бяха увеличени осигурителният стаж и възраст, а минималната пенсия от 69 на 136 лв. за целия мандат. Ние говорим за това, че вече сме в края на Вашия мандат, почти половин година преди края на мандата. Размерът на средната пенсия беше 6,83 % за предишното правителство, което прави от 134 на 247 %. Между другото, ако Вие реализирате това, заради което сега ще говорим, тоест ако наистина от 1 април вдигнете пенсиите с 9 %, което все още за мен не е достатъчно сигурно, срещу нашите 83 % ще стоят Вашите 9 %. Правителството на Сергей Станишев за един мандат вдигна с 83 %, а Вие вдигате с 9 %, ако си изпълните обещанието, в което дълбоко се съмнявам. Минималната пенсия за старост по времето на Сергей Станишев беше вдигната от 60 лв. на 101 лв. При Вас моля да кажете колко е увеличението особено сега с тези данни. Максималният размер на пенсията по време на правителството на Сергей Станишев беше вдигнат от 490 лв. на 700 лв., а при Вас повишение няма и доколкото разбрах няма и да има. От 1 януари 2006 г. имаше 5 % увеличение, през 2007 г. двукратно увеличение с по 10 % – през юли и през октомври. От 1 юли 2008 г. с 10,35, тоест ако отнесем към днешна дата предишния мандат и този към началото на четвъртата година на мандата на Сергей Станишев над 40 % увеличение на пенсиите, към началото на четвъртата година на мандата на Бойко Борисов – нула. Това е ситуацията! Към началото на третата година – нула!
От тази гледна точка моят въпрос към Вас е: каква е политиката? Може би моите данни се различават от Вашите. Дайте Вашите данни какво сте направили по отношение на вдигането на пенсиите през този мандат и моля Ви дайте представа какво ще се случи до края на мандата, при положение че инфлацията достатъчно здраво расте и всички идеи как преди е имало инфлация, сега няма и как инфлацията е 12 % просто не ми ги пробутвайте, защото те няма как да са верни. Хората знаят, че всичко е поскъпнало за последните три години много повече от 12 %.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Манолова, заповядайте да развиете въпроса.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Искам да Ви покажа един документ, който се нарича Програма на Политическа партия ГЕРБ за европейско развитие на България. (Показва документа.) Той ще Ви бъде показван много често през следващите девет месеца – до края на Вашия мандат, и да Ви припомня някои от текстовете, които са залегнали в този документ с дата 1 юни 2009 г.
Приоритет номер четири – създаване на условия за сигурен и достоен живот на хората в напреднала възраст. На 1 юни 2009 г. ГЕРБ обеща, че ако вземе властта ще направи следното за хората в напреднала възраст:
Първо, ежегодно осъвременяване на пенсиите.
Второ, повишаване на добавките към пенсията на самотните пенсионери, така наречените вдовишки пенсии от 20 на 40 %.
Трето, въвеждане на ежемесечна добавка към личната пенсия за хората над 75 години с минимум 50 лв.
Питам Ви: девет месеца преди края на Вашия мандат кое от тези предизборни обещания изпълнихте? Може би ежегодно увеличавахте пенсиите на хората в напреднала възраст?! Не! Вие замразихте пенсиите и по този начин ограбихте българските пенсионери. Защото в условията на растяща инфлация – най-вече върху стоките от първа необходимост, замразяването на пенсиите означава мизерия, означава бедност, означава отчаяние. Може би увеличихте с 20 % вдовишките надбавки или може би дадохте на хората над 75 години обещаните 50 лв.?! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Кое от тези свои предизборни обещания изпълнихте, защото идва ред да пишете следващата още по-лъжлива програма?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Времето, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: И дотогава трябва да кажете какво ще направите за изпълнение на тези обещания през следващите девет месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате думата. Разполагате с осем минути за отговор на питането и въпроса.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин Кутев, госпожо Манолова! Аз съм много изненадан от това, което казахте. На Ваше място не бих говорил за пенсии. Не бих говорил за пенсии, защото ако ние не бяхме направили реформите в пенсионната система, това, което правихте Вие от 2005 до 2009 г., досега и пенсионната система да е фалирала и държавата да е фалирала. Ето това правите Вие.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Вие фалирахте държавата! Това направихте!
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: По отношение на пенсиите недейте да говорите, защото ние заварихме един дефицит от Вас в пенсионната система, който сега се чудим какво да го правим, така че Ви моля по този въпрос да си мълчите, защото не е честно пред сегашните и бъдещите пенсионери.
Уважаеми дами и господа народни представители, на базата на реформите, които предприе българското правителство в областта на пенсионното осигуряване, въпреки икономическата криза, ни се даде възможност, в този смисъл от Народното събрание, да увеличим пенсиите. И в бюджета за следващата година, както и през тази година, това се случи. Увеличи се размерът на вдовишката пенсия по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване – от 20 на 26,5 на сто от 1 септември 2011 г. Това беше първата стъпка за постигане на по-добра адекватност на пенсиите, която доведе до увеличаването на доходите на почти 600 хиляди пенсионери.
От 1 юни тази година е факт и повишаването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 136,8 лв. на 145 лв. Това от своя страна доведе до повишаване на минималните размери на пенсиите за трудова дейност, което се определя в зависимост от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, така че от 1 юни размерът на пенсията за инвалидност, поради общо заболяване в зависимост от степента на трайно намалена работоспособност и степен на увреждане се увеличи, както следва: за лицата с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане над 90 на сто – от 156,49 лв. на 166,75 лв.; за лицата с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – от 142,88 лв. на 152,25 лв.; за лицата с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – от 115,67 лв. на 123,25 лв.
Минималните размери на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест също се увеличиха, както следва от 1 юни тази година: за лицата с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане над 90 на сто – от 170 лв. на 181,25 лв.; за лицата с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – от 156,49 лв. на 166,75 лв.; за лицата с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – от 136,08 лв. на 145 лв.
От 1 юни тази година се повиши минималният размер и на наследствените пенсии – от 102,06 лв. на 108,75 лв.
На 10 октомври тази година Министерският съвет одобри Проектозакон за бюджет за Държавното обществено осигуряване за 2013 г., в който са заложени следните политики, свързани с повишаване доходите на пенсионерите. Увеличаване от 1 април 2013 г. на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – от 145 лв. на 150 лв. Тъй като минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст беше увеличена от 1 юни 2012 г. – от 136 лв. на 145 лв. При индексацията юли 2013 г. нейният размер ще се допълни до увеличените с 9,8 на сто.
Повишаването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 април 2013 г. ще доведе до увеличаване и на минималните размери на пенсиите за трудова дейност, които се изчисляват по този размер – минимален размер на пенсията за инвалидност поради общо заболяване и на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и на наследствените пенсии.
Увеличаване на максималния размер на получаването на една и повече пенсии от 700 на 770 лв. от 1 април 2013 г. По този начин броят на пенсионерите с ограничена пенсия с таван към 30 юни 2012 г. в момента е около 50 хиляди. В действителност, когато максималният размер на пенсията стане 770 лв., това ще облагодетелства около 16 хиляди български пенсионери.
Осъвременяването от 1 април 2013 г., диференцирано според годината на отпускането на пенсията, на пенсиите за трудова дейност, както следва: отпуснатите пенсии с начална дата до 31 декември 2009 г. – увеличаване на всички пенсии с 9,8 на сто, 86 на сто от всички пенсии на българските граждани ще бъдат увеличени от 1 април с 9,8 на сто, включително вдовишките добавки, включително наследствените пенсии и инвалидните пенсии за злополука и за общо заболяване. Отпуснатите с начална пенсия от 1 януари до 31 декември 2010 г. – с 8,8 на сто, отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2011 г. – с 5,7 на сто, отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2012 г. – 2,2 на сто.
Процентите на индексиране на пенсиите са различни в зависимост от годината на отпускането на пенсията, тъй като индексацията следва да компенсира поскъпването на живота в периода без осъвременяване след отпускането на пенсията до края на 2012 г. Също така от 1 април 2013 г. размерът на социалната пенсия за старост от 100,86 лв. ще стане 110 лв. Това ще доведе до увеличаване и на размера на пенсиите, несвързани с трудова дейност, които се определят от този размер – социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност и персонална пенсия.
Предвижда се средният размер на пенсията на един пенсионер през 2013 г. да достигне 295,32 лв. при очакван среден размер за 2012 г. – 271,98 лв.
Уважаеми господин Кутев, уважаема госпожо Манолова! Искам да припомня, че увеличените пенсии с 10 % от 1 юли 2009 г. ние ги плащаме. Вече четвърта година ние ги плащаме! (Силен шум и реплики от КБ.) С реформите, които направихме в пенсионното осигуряване, бяхме честни към сегашните и към бъдещите пенсионери. (Реплики на народния представител Мая Манолова.) Направихме тази реформа, за да не фалира пенсионното осигуряване и държавата – това, което Вие бяхте подготвили в състояние на тежка икономическа криза. Именно тези реформи и това честно отношение към българските граждани ни позволява да направим увеличаването на всички пенсии догодина, макар и в тежка икономическа криза. (Шум и реплики от КБ.) Ето, това правим с честен поглед върху сегашните работещи, върху сегашните пенсионери и върху бъдещите пенсионери. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Кутев, имате думата за два уточняващи въпроса.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Единственото, което мога да кажа в момента, е, че това е абсолютно нахалство! Нахалство е да стоите на тази трибуна, господин министър, и да обяснявате на моята майка заедно с още 2 милиона пенсионери, че сте им вдигнали пенсиите. Не сте!
На моята майка пенсията й е такава, каквато беше в началото на мандата. На още 2 милиона пенсионери пенсията им е същата, каквато беше в началото на мандата! И е самозабравяне, и нахалство да твърдите, че сте ги вдигнали! И то при положение че инфлацията в никакъв случай не е 12 %, за каквато Вие говорите. Само горивата, от началото на Вашия мандат досега, са се повишили с 55 %. Петдесет и пет процента! Да Ви ги цитирам, ако искате! Бензин 95 беше 1,92 лв. през месец юни 2009 г., а сега е 2,82 лв. – 47 %; дизелът се качи от 1,71 лв. на 2,76 – 62 %, средно 5 %! Значи горивата се качиха с 55 %, токът се качи, сиренето, всичко се качи! А Вие в момента обяснявате, че българските пенсионери трябва да са Ви благодарни, че ще им вдигнете евентуално с 9 процента накрая!?
И това, че Вие сте ги плащали тези пенсии!? Кои сте Вие, че да ги плащате, господин министър? Вие откъде ги плащате – от „Ипон”, от „Сибанк”? Пашата, кой плаща тези пенсии? Как Вие ги плащате? Вие сте представител на държавата, Вие сте един обикновен, макар и високопоставен, администратор и нищо не плащате от джоба си. Вие имате наглостта, когато не сте си свършили работата, в момента да ни четете лекции. Ето, това имате!
Ясен въпрос имам. При положение че при предишния мандат, за целия мандат пенсиите бяха повишени с над 83 %, към края на Вашия мандат с колко ще бъдат повишени всички пенсии? Всички пенсии!
Не Ви питам колко дадохте като коледни надбавки, защото не сте дали нищо! А коледните надбавки през предишния мандат бяха повече от това, което Вие, Вашето правителство сте дали за магистрали! Повече! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И не Ви питам съответно какво ще направите със средните работни заплати и така нататък, защото там абсолютно ще се издъните. Сребърният фонд – милиард и шестстотин милиона оставихме в Сребърния фонд, Вие какво ще добавите към него? Абсолютно нахалство е това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате възможност да отговорите на допълнителните въпроси – разполагате с три минути.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Кутев! Разходите за пенсии за 2012 г. се очертава да бъдат 9,3% от брутния вътрешен продукт. Разходите за пенсии през 2013 г. ще бъдат 9,6% от брутния вътрешен продукт.
Второ, искам да Ви обясня, че коефициентът на заместване на дохода – средна пенсия на един пенсионер спрямо средномесечен нетен осигурителен доход, през 2009 г. – по времето на Вашето управление, е бил 56,3%. Това, което предвиждаме в проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за следващата година, е средномесечната пенсия на един пенсионер спрямо средномесечния нетен осигурителен доход да е 59,1 на сто – с близо 3 на сто повече.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Вие счетоводител ли сте?!
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Само това искам да Ви кажа, за да могат българските граждани да знаят за какво става въпрос.
Другото, което искам да Ви кажа. Когато говорите за доходи, независимо дали са от труд или от пенсия, искам да Ви припомня за минималната работна заплата. В разцвета на икономиката, в излишъците, които Вие реализирахме от 2005 до 2009 година, сте увеличили минималната работна заплата с 80 лева. Това е при инфлация над 30% за периода 2005-2009 година. Минималната работна заплата в състояние на икономическа криза я уличаваме със 70 лева за нашия мандат при под 10% инфлация за този период. Българските граждани могат сами да си направят сметка за какво става въпрос.
Ако Вие бяхте толкова социално ангажирани, трябваше с по-бързи темпове в икономическия разцвет да увеличавате доходите на хората и да водите по-добра социална политика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Кутев, имате възможност...(Реплики от народния представител Мая Манолова.)
Не, ще изчерпим едната процедура, такъв е редът. Питането е първо. Ако беше въпросът, въпросът първо щеше да се направи. Трябва да има отношение към отговорите. Иначе няма как да стане.
След това продължаваме с процедурата по въпроса на госпожа Манолова.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Добре, не съм убеден, че това е процедурата, но няма да спорим по това.
Уважаеми господин Министър! Всичко това, с което продължавате да спекулирате, според мен е меко казано несериозно. Специално по отношение на заплатите, не знам защо ги намесихте с пенсиите. Ако трябва, да Ви ги цитирам.
В нашия мандат средната заплата се е покачила от 324 лева на 524 лева. Не знам къде се бутате и Вие в тези неща, защото подобни проценти не можете да покажете.
Само в обществения сектор по време на нашия мандат средната работна заплата се е покачила от 401 на 652 лв. Защо Вие влизате в тази тема ми е непонятно! Вероятно предполагате, че хората не знаят какви заплати получават.
Сигурно не сте наясно, че безработицата се повиши повече от два пъти! Сигурно не сте наясно, че на практика хората в момента наистина няма какво да ядат. Пълна наглост в този момент е да излизате и да ми говорите за минималната работна заплата. Аз пък Ви говоря за средната работна заплата.
А това, че вдигате минималната работна заплата, извинявам се, но често пъти има повече негативи върху цялата икономика, отколкото позитиви. Вдигнете средната заплата, вдигнете доходите на хората – това направете! Не се правете, че не разбирате за какво става дума!
Вижте, няма по-голяма вулгарност от самодоволната власт. Това, което правите в момента, е да покажете... Защо не кажете: „Добре, не можахме да ги вдигнем, но направихме, каквото можахме. Толкова, дотук”. Но да обвинявате предишните, когато имаше реално повишаване на пенсиите и всеки пенсионер го знае, при положение че се оказахте абсолютно некадърни, извинявам се за думата, некадърни да го направите?!
И когато отново се върнахме на въпроса, Вие пак казвате: „Кризата е виновна”. Пак Ви казвам: кризата си има име, кризата се казва „управление на ГЕРБ”. Като не се събрали данъците, както трябва, не можете да вдигнете пенсиите. Ясно е, че не можете – като съсипахте икономиката, като се вдигна безработицата. Ние говорим с Вас вече три – четири пъти за безработицата.
Всеки път казвате как вървите към добре и че след два месеца ще се оправят нещата. Три пъти поне съм Ви задавал въпрос за безработицата и тя си върви нагоре. Да, като няма кой да плаща данъците, няма как да вдигнете пенсиите – ясно и просто!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, сега Вие имате думата за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, изумена съм от Вашата наглост, защото оценката, която Ви дадоха хората, е, че окрадохте държавата и ограбихте хората.
Бюджетните разходи на правителството на Станишев за три години са в рамките на 65 млрд. лв. Бюджетните разходи на правителството на Бойко Борисов за три години са 83 млрд. лв. – с 18 милиарда повече, средногодишно по 6 млрд. лева! Това е източникът, с който можехте да повишите пенсиите, но Вие харчехте безразборно за екстрите на администрацията и властта, без да Ви интересува как живеят хората.
Тези дни излязоха няколко потресаващи проучвания за жизнения стандарт на българите, от които става ясно, че и мизерията, и беднотията са стигнали до дъното. Хората са отчаяни, хората буквално оскотяват. Най-голямото предизвикателство за 60% от българските домакинства е да си платят месечните сметки. Осемдесет процента от пенсионерите, господин социален министър, не се дохранват, не се лекуват, не си купуват лекарства, защото живеят под ръба на бедността. А Вие ни засипвате с цифри. Вие не сте счетоводител, Вие трябва да бъдете социален министър!
Тези дни Националният осигурителен институт се похвали и знаете ли какво с какво? За миналата година НОИ е направил икономии от пенсии и майчински – 50 милиона за първите 9 месеца на тази година НОИ е икономисал за пенсии. И министърът се хвали, че през следващата година ще увеличи пенсиите с 9,6% средно. Уважаеми колеги, това не е увеличение,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, времето!
МАЯ МАНОЛОВА: ...защото инфлацията за четири години е 12,6%. Вие няма даже да компенсирате българските граждани. Вие просто се опитвате да хвърлите прах в очите на хората и да купите гласовете на пенсионерите за предстоящите избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, времето!
МАЯ МАНОЛОВА: Пенсионерите не се продават – не се продават нито гласовете, нито душите им! Защото четири години Вие не се интересувате от тях...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви, госпожо Манолова!
МАЯ МАНОЛОВА: Вие се интересувате от бюджетния дефицит, от вертолетите, от кризата и от всичко друго, но не и от това как живеят хората. Оценката за Вас ще бъде дадена много скоро – в края на този мандат и тя е провал!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Цяла минута отгоре говорите.
МАЯ МАНОЛОВА: Личният Ви провал като социален министър и провалът на това правителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ще трябва да Ви отнема думата. (Народният представител Мая Манолова подава документи на Председателя Екатерина Михайлова.)
Обявете го, за да знае залата какво ми предлагате.
МАЯ МАНОЛОВА: По питането, което се отнася за намеренията на правителството за увеличаване на пенсиите през следващата година, Коалиция за България и депутати от Движението за права и свободи предлагат разискване, като са събрани необходимите за това над 48 подписа на депутати. Госпожо председател, това означава, че трябва да насрочите за следващия петък разискване по тази тема. Предлагаме и проект за решение по темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин министър, имате думата за отговор, за дуплика на репликата на народния представител Мая Манолова.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Манолова, господин Кутев!
Госпожо Манолова, бих Ви посъветвал: популизмът е хубаво нещо, но не прекалявайте с него, защото ще се обърне срещу Вас.
Пак казвам: ние сме честни към хората. В икономическата криза направихме реформа в пенсионната система, защото ако не бяхме направили тази реформа, системата щеше да фалира – нямаше да има пенсии нито за сегашните, нито за бъдещите пенсионери. Затова подходихме честно към сегашните и към бъдещите пенсионери. Това ни дава възможност да увеличим освен тази година минималната пенсия, догодина да увеличим всички пенсии. Това е нашата честна политика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ще проверя точно подписите, за да не влизаме в следващата процедура.
Внесено е искане на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – предложение за разисквания по питане, № 254-05-160 от 19 септември 2012 г., от народния представител Антон Кутев до господин Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите, заедно с проект за решение.
Подписите и върху искането, и върху проекторешението са на повече от 48 народни представители, тоест отговаря на изискванията на чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради което насрочвам разисквания по питането за 26 октомври 2012 г., петък, от 11,00 ч.
С това се изчерпа и парламентарният контрол към министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов. Благодаря му за участието в него. Ще го очакваме следващия петък.
Преминаваме към въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Първо – два въпроса, които също общо ще бъдат гледани – въпрос от народните представители Димчо Михалевски и Евгений Желев относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I – 5, под връх Шипка и въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов – относно строителството на тунел под връх Шипка.
Първия въпрос ще развие господин Желев. Имате думата.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа, уважаеми колеги! Въпросът е за тунела под Шипка. Тази идея не е никак нова. Преди да поставя конкретния въпрос, малко история. Тя битува още от 1897 г., когато тогавашното Народно събрание взема решение за прокарване на такъв тунел. По една или друга причина това във времето не се случва. В тези сто години и нещо оттогава идеята обаче не е изоставена – всеки работи по някакъв начин за проектиране и привличане на капитали, осигуряване на средства за прокарването на тунела.
В сериозна степен на готовност е и проектът за изграждане на обходния път на Габрово, защото без него няма как да стане и няма смисъл. Мисля, че проектът даже е готов. Той е възложен и почти завършен през 2007 – 2008 г. Така стигаме до 2011 г., когато с Решение № 325 от 19 май Министерският съвет обявява обхода на град Габрово, включително тунела под Шипка, за обект с национално значение. Формулярът за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ би трябвало да бъде готов към 2012 г.
В тази връзка нашият въпрос, госпожо министър, е: докъде достигна изпълнението на тези намерения? Какъв е конкретният график, ако такъв има? Какви стъпки са предприети или ще се предприемат за изпълнението му? Каква е очакваната стойност на строителството? Какви са възможните източници за финансиране? Евентуално какъв е крайният срок за изпълнение на този проект? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Иванов, имате думата и Вие да развиете въпроса.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, още преди три години към тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството господин Росен Плевнелиев отправих въпрос относно изграждането на тунел под Шипка. Един проект, който в еднаква степен вълнува не само хората от Старозагорска и Габровска област, които са пряко засегнати, но и бизнеса от Северна и Южна България като възможност за изграждане на втори тунел, който да облекчи и търговските, и пътническите връзки между двете половини на страната.
За съжаление, през тези три години, независимо че проектът за тунела под Шипка беше обявен за проект с национално значение, заедно с обходния път на Габрово, движението по проекта е доста слабо. Индикациите, които се даваха – че чрез Оперативна програма „Транспорт” България ще поиска финансиране на този проект от Европейската комисия в следващия програмен период – говоря за строителство, от 2014 до 2020 г.
В същото време от няколко месеца възникна една идея, която се дължи на връзките с Катар и готовността да се участва в голям инфраструктурен проект на страната – изграждането на скоростния път Русе – Свиленград.
На мой въпрос към Вас преди четири месеца и половина Вие отговорихте, че Стара планина ще бъде пресечена в областта на Прохода на Републиката, където ще се построи тунел, както Вие сте записали в отговора си, с дължина около километър и половина.
Възниква въпросът: ще разреши ли Европейската комисия на България, 40 години след построяването на първата част от магистрала „Хемус” с тунели под Стара планина, изграждането на два тунела на разстояние от около 40 км? Заплашен ли е проектът за строителство на тунел под връх Шипка, който е от ключово значение?
Отправям към Вас въпроса: строителството на скоростния път Русе – Свиленград и тунела под Прохода на Републиката засяга ли сроковете за проектиране и строителство на тунел под Шипка? Какви са тези срокове и осигурено ли е финансиране, както и откъде ще дойде то? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо министър, имате думата за общ отговор – разполагате с шест минути.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа Желев, Михалевски и Иванов! Както коректно беше отбелязано, проектната идея е за изграждането на тунела под връх Шипка – проект и идея, по която се работи вече над 100 години. Няма да се спирам на детайлите и на историята за това кога и как е проектирано, каква е ситуацията към онзи момент.
Това, което мога да кажа, е към настоящия момент – по какво работим и какви са нашите приоритети. Като цяло изграждането на тунела под Шипка е част от общ проект, който е за обход на град Габрово, включващ, разбира се, и преминаването под Шипка чрез тунел. Техническият проект, като цяло проектирането е разделено на две фази. Първата включва четири етапа, които са насочени най-вече към изграждането на обход. Петият етап – изграждането на самия тунел, той е три километра. Като цяло в този етап – към тунела има още около седем километра пътен участък, трасе, който ще бъде изграден.
Проектът е разделен на две фази. Първата фаза е именно включващата първите четири етапа от проекта за изграждането на обход на град Габрово. Целият проект по отношение обхода на град Габрово и допълнителното проектиране на частите по изграждането на фаза 2, а именно – тунелът, са част от една апликационна форма, с която ние кандидатстваме за финансиране по Оперативна програма „Транспорт” именно в този програмен период.
Паралелно с това бяха изготвени тръжните документи и процедурата вече е в ход. В момента тече срокът за подаване на оферти. Аз се надявам до края на тази или началото на следващата година най-късно, дано да няма обжалвания, да изберем изпълнител и реално строителството на обхода на град Габрово да започне през пролетта на следващата година. Крайният срок за изпълнение – ние сме дали като възможност да бъде две години от сключването на договора. Разбира се, в зависимост от офертата той може да бъде и по-кратък.
По отношение на втората фаза имаме идеен проект за тунела. Имаме и решение по ОВОС, което е изключително важно, особено за този регион, от екологична гледна точка. Разбира се, това разрешение за ОВОС е именно предварително изпълнение по него, тъй като имаме и обжалване от екологични организации, както често се случва по отношение на ОВОС. Въпреки тези обжалвания, Съдът остави в сила предварителното изпълнение на ОВОС-а, което дава възможност да стартираме строителството на обхода.
Това, което правим по отношение на тунела под Шипка – чисто теоретично имаме готовност и бихме имали желание да започнем тръжната процедура по него веднага, тъй като парцелният план е за целия участък и съответно всички отчуждителни процедури ще ги направим едновременно. Независимо че фаза 2 е тунел и няма да започне веднага, те ще бъдат направени в началото на следващата година. Теоретично бихме могли да започнем тунела и сега веднага, но нямаме финансиране, тъй като този проект и досега като такъв, особено говоря за обхода, беше в резервните проекти по Оперативна програма „Транспорт”. Именно със спестените средства на проектите, които досега реализирахме, ще можем да реализираме обхода. Ако имаше достатъчно голям обем от спестени средства, бихме могли и сега.
Въпреки всичко, това означава, че можем да стартираме самата тръжна процедура за избор на изпълнител още през 2013 г., за да може реално да започне реализацията на проекта – говоря за тунела и фаза 2, в началото на 2014 г . в новия програмен период. Ние и сега в предварителната си подготовка на следващата оперативна програма, и средствата, които предвиждаме по отношение на пътната инфраструктура, включват няколко приоритетни обекта. Първият, разбира се, е доизграждането на лот 3 на магистрала „Струма”, вторият е автомагистрала „Хемус” и третият е именно тунелът под Шипка. Аз се надявам, че това ще бъде постигнато с тези европейски средства. Именно затова графикът, по който вървим, е 2014 г. да започне изграждането и на този участък.
По отношение на допълнителния въпрос за Русе – Свиленград. Както казах, основен и ключов приоритет за нас е изграждането, и то с европейски средства, на тунела и обхода на Габрово. Именно за това сме го приоритизирали като изключително важен. Анализирайки бъдещото развитие особено на транзитните пътища и инфраструктура в България, ние сме идентифицирали няколко проекта, за които няма бюджетно или друго финансиране, за които да търсим възможности за публично-частно партньорство. Измежду тях Русе – Свиленград е проектът, който има най-добър потенциал, тъй като очакваният трафик на денонощие там е най-голям. Ако трябва да го сравним, да кажем, с другия такъв проект за публично-частно партньорство – магистрала „Черно Море”, или други такива, очакваният трафик е по-голям. Въпреки всичко, това е само една идея. В момента имаме първоначалните параметри и анализи. Тепърва предстои да имаме по-детайлното проектиране. Както наскоро отговарях на господин Михалевски, надявам се, че ще имаме по-детайлните данни за този проект и тепърва оттук нататък ще се водят преговори изгоден ли е той за публично-частно партньорство, ще се намери ли инвеститор за този проект, така че единият проект не изключва другия и обратното. Те са различни по значение и важност.
Най-важното е, че изграждането на тунела под Шипка цели преди всичко да осигурим трафика. Да осигурим хората, живеещи от двете страни – съответно от Стара Загора и от страна на Габрово. Да имаме безплатен, въпреки наличието на винетна система, път, а не платен участък, какъвто ще бъде изцяло, ако бъде изграден, пътят Русе – Свиленград, тъй като, пак казвам, той ще бъде изграден на принципа на публично-частното партньорство, което означава, че трябва да бъде платен участък обаче. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Сега първи ще има реплика господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Много е важно от този отговор да стане ясно на нашите зрители и слушатели ще има ли тунел под Шипка и кога.
Във връзка с това два подвъпроса като реплика.
Относно обхода на Габрово Вие споменахте четири етапа, включени в апликационната форма. Нашата информация е: тъй като изпълнението на обхода на Габрово е започнало от 1977 г. и два от етапите са изпълнени, все пак какъв е обемът, който влиза в тази апликационна форма? Доколко стойността на обходния път за третия и четвъртия етап, като в третия етап се включва естакада с над 600 метра дължина, а в четвъртия етап има четири други естакади, доколко общият обем, който очаквате, се вписва със спестените средства по Оперативна програма „Транспорт” в частта „Пътища”, тъй като там стартират и процедури за пътя Калотина – София, Северната скоростна тангента, Западната част на софийския обходен път, доколко парите са достатъчни? Да не стане така, че има риск за тях, макар че наистина спестяванията, които направихме по другите магистрали, не са малко.
И втората част е: доколко е сигурно финансирането въобще на тунела „Шипка” в следващия програмен период? Вие сама споменахте – приоритизирали сте три проекта, но дори да приемем, че „Струма”, лот 3, струва 700 млн. евро, което е съмнително, да предположим, че пак ще има някакъв сериозен дъмпинг, „Хемус” – 150 км по тенти частта от Ябланица до Велико Търново ще струва от порядъка поне на 600 милиона, при обща цена от 900 милиона до 1 милиард евро. При тази ситуация и знаейки, че ще получим за следващия планов период за пътища в минималния случай около 1 милиард и 70 милиона, в най-розовия вариант 1 милиард и 200 милиона, как ще впишем тунела под Шипка?
И като констатация накрая – според мен двата пътя Свиленград – Русе и тунелът под Шипка абсолютно се бият един друг. Ако успеем да убедим Комисията и построим тунела под Шипка, Свиленград пада, и това трябва да ни е ясно, и обратното, разбира се. Така че аз искам да чуя отговор по тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Министър, имате думата.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Михалевски, конкретно ще отговоря първо на въпроса, свързан с четирите етапа на обхода на град Габрово. Първият етап е от километър 0 до километър 7,7, който е съответно със 7,7 километра дължина. Там предвиждаме само рехабилитация на съществуващия път. Вторият етап: от километър 7,7 до километър 11, с обща дължина 3,3 километра, включва рехабилитация и реконструкция на съществуващия път. Третият етап: от километър 11 до километър 16 е с обща дължина 5 километра. Там е предвидено ново строителство плюс естакада. Етап 4 – от километър 16 до километър 20, с обща дължина 4 километра, е ново строителство, в което също са включени естакадите, които Вие споменахте. На тази основа и на основата на финансово-икономически анализ плюс така наречения „кост-бенефит анализ” – анализ ползи – разходи, индикативната стойност, която е предвидена от експертите, които го правиха на този път, в тези четири участъка е 137 млн. лв.
Само да отговоря на господин Желев на предишния въпрос, пропуснах да отговоря – индикативната стойност на самия тунел към момента отново на основание на финансово-икономически анализ е 120 млн. евро: индикативната стойност на тунела плюс останалите седем километра от пътя, които трябва да бъдат изградени при изграждането на този тунел.
По отношение на втората част на въпроса на господин Михалевски за Русе – Свиленград. Това, което Вие споменахте, е коректно. Индикативната стойност на лот 3 на магистрала „Струма” е около 930 милиона, но ние очакваме също сериозно намаление и спестяване на средствата. Въпреки всичко това са анализите към момента и анализните цени.
По отношение на магистрала „Хемус”, нашите анализи, мисля, че показват малко по-ниска сума – около 500 млн. евро. Предвид че сумата, която Вие споменахте, с която България ще разполага за следващия програмен период 2014-2020 г. по Оперативна програма „Транспорт” за пътища, е над около 1 млрд. 200 млн. евро, но ако добавим и националното съфинансиране към нея, считаме, че ще можем да финансираме и тунела под Шипка. Не е малко националното финансиране.
По отношение на Русе – Свиленград, пак казвам, преди всичко ние, както е видно, в момента работим по изграждането на тунела под Шипка. По изграждането на пътя Русе – Свиленград тепърва предстои да се правят и социално-икономически анализи, и детайлни предпроектни проучвания, които ще покажат и ще дадат отговора на това: какво точно да е трасето, как да се премине под Стара планина, макар и на 40 километра, така че това е проект, който тепърва в годините напред ще обсъждаме. Неговото строителство не може да започне толкова лесно и бързо, а изграждането на тунела под Шипка, който е наш приоритет, върху който работим сега и в момента, е важно да бъде направен. Надявам се още през следващата година да започне реализацията на този важен проект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Сега, господин Иванов, Вие имате възможност за реплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, Вашият отговор хвърли светлина върху ситуацията и в същото време не разсея моите опасения. Ще Ви кажа защо. Вие в предишната седмица на мое питане казахте, че не сте пътен инженер, а икономист. При това положение Вие даже по-добре от някои от колегите в залата разбирате, че е невъзможно едновременното осъществяване на двата тунела. Не е възможно, защото транспортният поток при построяването на единия тунел, за следващия тунел ще стане значително по-малък, тъй като се разделя и ще се изгуби икономическият интерес.
Моят енергичен апел е максимално бързо да се пристъпи към реализация на тунела под Шипка – не само защото проектът е на повече от 120 години, а защото за България той се явява стратегически по-важен.
От друга страна реализирането на този тунел до голяма степен ще обезсмисли инвеститорския интерес към пътя Русе-Свиленград по причина, че основният поток от товарните превози ще бъде поет от тунела под Шипка, тъй като зимно време преминаването през тунела винаги е по-безопасно и по-бързо, отколкото изкачването, дори и на Прохода на Републиката, който е по-нисък от прохода Шипка.
От друга страна нека не забравяме, че пътят Русе Свиленград е част от Еврокоридор № 9, който има общоевропейско значение и в крайна сметка, ако се забави реализацията на тунела под Шипка, Европейската комисия може да насочи усилия, дори и не финансови, но като подкрепа за реализация на пътя Русе-Свиленград. За нас най важен, от национален интерес е тунелът под Шипка. Но както автомагистрала „Хемус” беше много важна за България, Европейската комисия отказваше повече от 20 години на нашите настоявания за финансиране. Сега вече това ще бъде направено, тъй като най-после потокът достигна определени нива. Същото, може да се случи и с един от двата тунела, с този, който изостане във времето.
Апелът ми е: бързайте с реализацията на тунела под Шипка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо министър, имате думата за дуплика. Заповядайте.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господ Иванов, именно това казах. Тунелът под Шипка е нашият моментен национален интерес. Това е проектът, по който работим, проектът, чието изграждане започваме на фаза едно догодина.
Една забележка към Вашето изказване. Именно трасето през тунела под Шипка е Eвропейски коридор № 9. Затова имаме възможност да кандидатстваме и сега – в този програмен период за обхода, а в следващия програмен период за тунела, за европейско финансиране по линия на Кохезионен фонд, тъй като средствата по линия на Кохезионен фонд са тези, които се предоставят за изграждане на националната пътна мрежа единствено и само по направление на трансевропейските коридори, които преминават на територията на нашата страна. Именно затова аз нямам притеснения.
Вие добре знаете, независимо дали от техническа или икономическа гледна точка, че тогава, когато се разработва един проект, като например Русе-Свиленград, за него ще бъде направен финансово-икономически анализ и предпроектно проучване, а това означава разглеждането винаги минимум на три алтернативи. Тоест минимум три алтернативи на проекта на трасето Русе-Свиленград ще бъдат разгледани от икономическа гледна точка, от гледна точка на трафик и от гледна точка на алтернатива. Така че дали ще е през Шипка, дали ще е през прохода Хаинбоаз, всички това ще се прецени по какъв начин да стане. А може да се избере и трето трасе. Това е въпрос на анализи и инвестиционни проектирания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Следва въпрос от народния представител Димчо Михалевски относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на град Варна и Курортния комплекс „Златни пясъци”. Имате думата.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председателстващ.
Уважаема госпожо министър, тъй като този въпрос е зададен преди два месеца и половина, когато тази ситуация беше актуална, то аз ще изложа въпроса си, но искам да го пречупя и през един друг ъгъл. Затова го споменавам в началото, за да бъда коректен и да Ви дам възможност да отговорите и по тези въпроси.
Каква е професионалната квалификация на хората, които бяха назначени да ръководят не само ВиК – Варна, но и доста други ВиК та в България, и тяхната кадрова политика?
Конкретният повод беше, че след средата на юли на няколко пъти – между 15 и 17 юли, на 22 юли, на 29 юли във Варна станаха много тежки аварии, и то по магистрални водопроводи, захранващи както града, така и курорта „Златни пясъци” и всички зони, разположени на между Варна и „Златни пясъци”. Разбира се, това донесе изключително много неудобства, особено в разгара на туристическия сезон, пък и в нормалния живот на гражданите, които живеят там. В това число имаше риск за живота на хората, които пътуваха в автобус и който беше залят в един от подлезите на изхода на Варна за „Златни пясъци”.
Първият въпрос, който искам да задам, е: проучихте ли, независимо от кадровите промени, които направихте (те са ясни), каква е била конкретната причина и в крайна сметка кой е бил виновен за това? Какви мерки ще се предприемат не само във ВиК – Варна, но и в другите ВиК-та?
Ще добавя, че лично аз бях изключително учуден, особено при аварията на големия магистрален водопровод, който беше сменен (мога да не бъда точен) около 2006-2007 г. Много добре познавам този проект. Уверих се, че наистина лошото управление, действията на диспечерите са създали такъв хидравличен удар, че се случи нещо, което е изключително рядко – на прав участък, без съединения в него, да гръмне тръба. То не е рядко като физическо явление, но е рядко като управленска некадърност – да докараш системата до този резултат.
Това са моите въпроси. Искам да чуя Вашето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Имате думата, госпожо министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Както коректно отбелязахте, въпросът е зададен отдавна. Предприети са много действия по отношение не само на организационния и административен капацитет за управлението на това ВиК, но и като цяло по отношение на поддържането в добро експлоатационно състояние на водопроводната мрежа на града, тъй като водопроводът в град Варна и участъкът Варна-Златни пясъци са изградени през 70-те години на миналия век. Тръбите са предимно азбесто-циментови и над 75% от трасето на този водопровод преминава през частни терени.
Аварията, която Вие споменавате – от 15 юли, е в частен имот. Там водопроводът е бил частично изместен през 2010 г. от собственика. Водопроводът аварира. Има силно изтичане на вода. В рамките на три дни ситуацията е овладяна. Водоподаването е възстановено. Осигурени са водоноски. Както тогава казах, а и сега в момента мога да потвърдя още веднъж – считам, че управлението, не само диспечерите, не само професионалните лица, но и ръководството към онзи момент на ВиК – Варна, не се справи достатъчно бързо и адекватно с действията по предотвратяването на аварията, с действията по отношение на ремонта, аварийните екипи и така нататък. Именно затова екипът беше сменен. Беше даден шанс на нов екип от професионалисти. Надявам се да продължат по начина, по който започнаха. Направиха анализ на текущото състояние и въведоха бързи, надявам се адекватни действия. Дано това да продължи и занапред.
Действията са приоритетно по отношение на авариите. Беше направено осигуряване на постоянен резерв от ремонтни материали за магистралните водопроводи, поддържане на 24-часов режим на работа на аварийни екипи, системен контрол на експертно ниво на фаза съгласуване на проектни разработки, които касаят инфраструктурата – нещо, което не се правеше до момента. Беше допълнена инвестиционната програма до края на тази и следващата година, където приоритетно са набелязани най-рисковите точки, застрашени от аварии, за да може да се направят там, където е възможно, превантивни действия. Надявам се да няма множество аварии, въпреки че при толкова стар водопровод авариите са много и няма да можем бързо да приключим с тяхното цялостно и комплексно решаване на проблема.
Надявам се, че с проекта, който беше одобрен по Оперативна програма „Околна среда” за 42 млн. лв. през тази година, с който ще се направи реконструкция на пречиствателната станция за отпадни води, както пречиствателната станция в „Златни пясъци” с още 49 милиона, дълбоководното заустване и действията по отношение на ремонтите на водопроводите, инвестициите да продължат и в следващия програмен период с европейско финансиране, но и за сметка на собствен ресурс, та поетапно да можем да рехабилитираме мрежата.
Още повече, Вие знаете, че в рамките на генералните мастер планове, които се разработват, има анализ и на ситуацията във Варненска област, който ще ни даде много детайлно очертани краткосрочни и средносрочни мерки за инвестициите в сектора, за да подобрим състоянието в областта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Михалевски, имате думата за реплика.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви, за техническата информация, още повече че хората, които върнахте във ВиК – Варна, са технически грамотни и не се съмнявам, че ще се справят. Те имат достатъчно дълъг опит в тази посока.
Искам да обърна внимание върху друго. Проблемът тук е в човешкия фактор. Вие коректно ми отговорихте на писмено питане какви са движенията – назначаване и освобождаване във ВиК -сектора. Ще припомня за нашите слушатели и зрители, че в този сектор работят над 16 хиляди наши съграждани.
Госпожо Министър, за мен е притеснително, че 25 % от хората са променени по една или друга причина. Няма да влизам в детайли дали са освободени, уволнени, назначени, пенсионирани или прочие. Двадесет и пет процента е много сериозна смяна на състава, особено когато се касае за специалисти. Това е една от причините не само във Варна, а и на други места да имаме доста неблагополучия. Няма да ги спомена сега, но има няколко ВиК-та, които драстично са си увеличили състава – има случаи, до 20 %. Вие сама разбирате, че това е предприятие за предоставяне на комунално-обществена услуга, която пряко влияе върху цената, която тя трябва да предостави. Това не е най-важното, макар че то бърка дълбоко в джоба на хората.
Най-важното е, че ние трябва да имаме виждането, че ВиК-тата не са политически инструмент за назначение. Моля Ви, Вие имате ресурса, направете прегледа в повече детайли, поискайте това, което аз Ви поисках, защото ВиК-тата трябва да бъдат стабилни откъм професионалния си капацитет и опит. Иначе, случаите във Варна ще се възпроизвеждат, без значение колко милиона ще осигури държавата за реинвестиции. Това според мен е най-важният извод от случая във Варна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За дуплика – Министърът иска думата.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Михалевски, приемам изложените от Вас аргументи. Анализът, който Ви предоставихме, показва какви са тенденциите в уволненията и назначенията на служителите, и каква е като цяло управленската структура. Вие знаете, че имаме дългосрочната визия, обсъждали сме я и с Вас. Тя е и част от законодателната инициатива по промени в Закона за водите. Считаме, че за преодоляване на проблемите, които Вие споменахте, и които ние всички знаем – те не са отсега, не са от вчера, те са от много години – трябва да направим ВиК-тата работещи на бизнес принцип, на търговски принцип, които да предоставят, първо, добра услуга на гражданите, второ – най-важното, те да бъдат управлявани на принципа на предоставянето на добро управление с необходимите кадри, професионално избирани. Именно затова с промените в закона предлагаме: първо – окрупняването на ВиК дружествата в 28, колкото са областите и обособените водни територии и второ – предоставянето на възможността, управлението на тези ВиК дружества да бъде от частни оператори, които да имат капацитета и възможността да назначават хора и там да работят професионалисти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Следва питане от народния представител Димчо Михалевски относно политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Проблемът стана актуален отново тази година, разбира се, не за първи път – трябва да бъдем коректни. Със засушаването доста населени места и общини останаха без вода, включително и в момента части от страната, особено районът на Севлиево, страдат от тежка водна криза, която, за съжаление, е в ръцете на господа – кога ще завали дъжд?
Моят въпрос към Вас е: какво предприема или ще предприеме по-скоро правителството, за да може настина да започнем дългосрочно да решаваме този въпрос?
Ще се върна малко назад във времето. Извадил съм си докладите от 2007 и 2008 г. и виждам, че положението през 2007 г. е било по-тежко, когато над 600 населени места са били на режим на вода, през 2008 г. – около 245. Тогава обаче започнахме няколко важни действия и искам да направя сравнение доколко Вие може да защитите в рамките на следващия бюджет и въобще като дългосрочна политика.
Първото, имаше превантивно действие в над 25 подобекта, особено в района на Търговище и Попово, където тогава състоянието беше най-тежко. Решиха се някои от проблемите, свързани с допълнително захранване на помпени станции, смяна на помпени станции, изграждане на резервоари, допълнителни водопроводи и така нататък. Същественото действие от 2007 г. беше започването на Проекта със Световната банка за трите язовира – „Пловдивци”, „Нейковци”, „Луда Яна”, и рехабилитацията на язовир „Студена” в Перник. За съжаление, този проект достатъчно се забави, надявам се, че предприетите напоследък мерки ще доведат в крайна сметка догодина да започнат да се строят.
Възниква въпросът, гледах и в Стратегията за водния сектор, която вероятно е съгласувана и с Вас, защо последващото строителство на други язовири като „Бяла” за Севлиево, „Черни Осъм” за Троян, Ловеч, Плевен и Кюстендил, които са може би най-необходимите сред първите три, е отложено във времето след 2025 г.? Това е един от въпросите. Разбира се, интересува ме Вие самата готова ли сте да се направи многогодишна програма, с която последователно, без значение смяната на правителства, заедно с участието на операторите, с която да започне да се решават нещата, защото повторяемостта на сушата и пострадалите населени места е горе-долу една и съща. Погледнах данните за 2007 и 2008 г., видях списъка, който и Вие сте дали за настоящата 2012 – населените места са едни и същи. Разбира се, намаляват, извършени са някои мерки, но трябва да решим въпроса в цялост. Няма как да обясним на българските граждани, че в ХХІ век трябва по няколко дни да стоят без вода. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Министър, имате думата.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски, както казахте направено е много по отношение ограничаване и намаляване на населените места, които са на воден режим. Безспорно това е крайно недостатъчно. Личното ми мнение е, че е недопустимо в ХХІ век да имаме 20 области с режим на питейна вода. Неведнъж съм казвала, че много е важно, като страна – членка на Европейския съюз, да спазваме директивите на Европейския съюз особено по отношение опазване на околната среда. Чрез изграждането на задължителните за България пречиствателни станции за питейни води ние постигаме тези изисквания. От друга страна, паралелно с това не трябва по никакъв начин да пренебрегваме изграждането на язовири, водопреносна система за питейни нужди и пречиствателни станции за питейни води, които, за съжаление, в този програмен период с европейско финансиране бяха само допълващи като мерки и като дейности. Такова е взетото решение. Вие знаете, че в периода 2006-2007 г. приоритет се даде на пречиствателни станции, които трябва да правим по директива. От друга страна, за мен лично още по-важно е да осигурим питейна вода.
Затова становището ми и при подготовката за следващия програмен период е, че ще трябва да намерим баланса между опазването на околната среда и пречиствателните станции за отпадни води и да изградим необходимите водопреносни съоръжения.
По отношение на язовирите. Язовирите са тема и инфраструктура, за която не можем да получим европейско финансиране. В повечето случаи това са големи като обем инфраструктурни обекти, но те могат да генерират и приходи по своя смисъл и да имат добра възвращаемост. Именно затова, Вие знаете, че със заем, който Вие сте договаряли със Световната банка, ние ще изграждаме три язовира, ще рехабилитираме четвърти – язовир „Студена”. Най-важното, което ще се направи със средствата от този заем, според мен са генералните мастер планове за всички територии, които ще идентифицират нуждите.
Бъдете убеден, че по никакъв начин не сме забравили важността на изграждането и на други язовири. Това, което сме приоритизирали и вече започнахме – да го наречем с промоционална кампания, бих казала, като министър при всички посещения и възможности съм казвала, че България търси публично-частно партньорство и инвеститори в язовири. Язовирите, които досега много ясно сме поставяли като възможност: „Черни Осъм”, който да осигури питейна вода за Плевен и Ловеч; язовир „Кюстендил”, който трябва да бъде доизграден; язовир „Бяла”, който ще реши проблема на Севлиево, е изключително важна тема, тъй като в Севлиево ситуацията е много трагична. Също така язовир „Чакалица” за района на Благоевград. Това са четирите язовира, които в допълнение към тези четири, които в момента ще се изграждат или рехабилитират, ние сме приоритизирали и по които не отлагаме категорично времето за 2025 г. Напротив, още отсега търсим възможности за инвестиции. Ясно е, че със средства от държавния бюджет това няма да стане. Надявам се да намерим инвеститори, ако не с публично-частно партньорство, то това може да бъде направено в следващите години с нови заемни споразумения с добри условия. Разбира се, това ще е въпрос на преговори, въпрос и на финансово обезпечаване на тези заемни споразумения.
Няколко думи за това, което Вие казахте. Мисля, че причините за налагането на режим на водата са обективни. През лятото това е намаляването на дебита на повърхностните води в резултат на лятното засушаване; потреблението на питейна вода за битови нужди – за съжаление, питейната вода се използва за поливане през лятото; нерегламентираното водопотребление, както и по-активното използване на вода за питейно-битови нужди през лятото от вили и селски къщи, повечето от които се обитават през летния сезон. През зимата – екстремни зимни температури. Вие знаете, имаме замръзвания, намаляване на дебита. Всички тези фактори, за съжаление, влияят по обективен начин на системата като цяло.
Съоръженията в България, бих казала, самите ВиК системи сами по себе си са добре развити. Те просто трябва да бъдат поддържани в добро експлоатационно състояние. Но тези съоръжения, които са достатъчно на брой, според нас, като цяло използват само наличния воден ресурс. Както установихме, на териториален принцип той е неравномерно разпределен и именно затова наличието или липсата на язовири всъщност обуславя и ситуацията от това да се показват 20 области все още в режим на вода. Това е важен приоритет и тема, по която министерството и екипът работим активно, за да може да бъде осигурено финансирането и изграждането на така необходимите язовири за питейна вода. Защото България може да е богата на води, но няма достатъчно язовири, за да се отклонява вода с добро качество за питейни нужди. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Михалевски, имате думата за два уточняващи въпроса.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо министър, всъщност, за съжаление, ние сме богати на минерални води. По воден ресурс без река Дунав, който не може да бъде използван масово, ние сме от петте най-бедни в Европейския съюз на вода и това поставя още по-високо летвата, за това, което трябва да решаваме.
Всъщност един от проблемите, за който си мисля и който като предложение бих Ви помолил в една група „Общи действия” е следният. Прави ми впечатление, че особено там, където има засушаване от повърхностните източници, самите съоръжения на дренажите, галериите, които трябва да събират водата, в много случаи и особено при тази смяна на състава, която непрекъснато се случва във ВиК, не се правят необходимите рехабилитации на водоизточниците. Според мен, това ще бъде полезно – Вие със заповед да разпоредите на всички ВиК-та да докладват периодично на колко години са направени в крайна сметка тези рехабилитации, което, между другото, няма да реши проблема, но ще го смекчи значително.
Вторият голям проблем в тази част на въпроса е свързан с това, че в тези мастер планове имаше една много съществена част – изпълнението на хидравличните модели на населените места. Те ще дадат възможност след това ВиК-тата да направят необходимото зониране при воден режим, което е изключително важно.
Какво правят в момента ВиК-тата? – Примерът и със Севлиево, и навсякъде. Спира се водата от резервоара или от водоизточника и се изпразва цялата система. Това е най-глупавият начин да правиш режим, защото последващото запълване на цялата система води до аварии, до нова загуба и това, което си спестил, го губиш след това три пъти.
Между другото, тези хидравлични модели бяха изкарани от обема на мастер плановете. Аз възразявах от тази трибуна, когато правихме актуализация на Споразумението със Световната банка и Ви моля поне да говорите с изпълнителите на трите зони да ги включат вътре. Аз смятам, че те са достатъчно грамотни хора и няма да искат допълнително финансиране, защото тези хидравлични модели са много важни за бъдещото управление на водните режими.
Последното, което е и като въпрос към Вас. В момента „Околна среда” прехвърля огромен ресурс към други дейности – за пожарни, за помпи, за мотриси, метровлакове, за тролейбуси. Смятам, че ако малка част от тези средства се пренасочат за пречиствателни станции за питейни води, за подготовка на техническата документация на следващите язовири, за изграждане на резервоари, ефектът върху околната среда ще бъде в пъти спрямо това, което се готви да направи правителството.
Много Ви моля просто за коментар по този въпрос. Смятам, че дори 50 милиона да Ви отделят ние ще Ви подкрепим с две ръце, защото тези 50 милиона ще имат невероятен ефект в сравнение с всичко друго, което споменах дотук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Имате думата, госпожо министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Михалевски, по трите, най-грубо казано, въпроса.
Първият беше за рехабилитацията на водоизточници от вода. ВиК-тата правят такава, имат ангажимент да правят такава и смятам, че информация по темата има. Те имат ангажимента, така както и ВиК-тата имат ангажимента, съществуващите язовири за питейни нужди да бъдат поддържани в добро експлоатационно състояние.
Темата с язовирите беше много актуална особено в изминалите месеци и лично аз съм получила достатъчно детайлни доклади, които показват, че ВиК-тата имат грижа да поддържат в добро експлоатационно състояние и водоизточниците, и язовирите.
По отношение на хидравличните модели ние с Вас сме обсъждали не веднъж тази тема. Това решение, което е било взето към онзи момент, не мога да кажа дали е добро или лошо, тъй като не съм специалист в тази област, но със сигурност, стига Световната банка да се съгласи, аз само ще се радвам да ни предоставят хидравлични модели. Имам съмнение дали няма да искат допълнително финансиране, което ние няма да можем да осигурим, но ако те се съгласят да бъде безплатно, разбира се, че тези хидравлични модели са важни за нас и бихме се радвали да ги получим.
По отношение на Програмата за околна среда, релокациите, които се правят оттам. Вие знаете, все пак програмният период изтича 2013 г. За да може да се инвестира в проекти, трябва да се инвестира в добре подготвени проекти, с които могат да бъдат сключени договорите в рамките, бих казала, на сравнително кратко време. Аз мисля, че и това е причината, поради която се избраха за финансиране дейности, за които има добра проектна готовност.
За съжаление, знаете, че по отношение на питейните нужди, на пречиствателните станции за питейни води такива проекти – актуално проектирани и актуални готови проекти с финансово-икономически анализ, с предпроектни проучвания и няма, които да можем да предоставим за финансиране. Това е причината тези средства да не могат да бъдат пренасочени. Надявам се поне следващият програмен период това да бъде факт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Михалевски, имате думата за отношение към отговорите на министъра.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо министър, аз съм сигурен, че язовирите ги стопанисват добре. Моят основен акцент беше относно повърхностните водоизточници, които на много места са затлачени. Разпоредете една проверка да Ви докладват и ще видите каква е картината.
По отношение на хидравличните модели – да, така е. Но спомнете си или проверете от 17 милиона евро, предвидени за всички мастер планове в страната, за всички регионални 49, ако не се лъжа, плюс още 41 градски ... (Реплика от министър Лиляна Павлова.) Да, може да бъркам с един.
Бяха махнати градските и бяха махнати хидравличните модели от регионалните. Тези средства бяха насочени към техническата помощ в първата фаза на проекта или първият етап, както се казваше, което не е нужно. Това е техническа помощ. Вие сама знаете, работили сте много по различни европейски проекти. Онези пари ще изтекат и последствията няма да са кой знае колко какви, още повече там имаше – по спомен – около 3 млн. евро, в техническата помощ.
Според мен, връщането и дори има ресурс в самия заем, без да се налага Народното събрание да прави някакви резки движения, да може да се договори.
По отношение на проектите от Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС). Аз не смятам, че има въобще всякаква готовност. Разбирате, че – направих една сметка – с пренасочването от Вас 83 млн. лв. и пренасочването на 96 милиона в последните години са купени в България 82 пожарни автомобила. С тези пари ще купят още 500. Сигурно е важно?! Всичко е важно в България. Обаче аз смятам, че питейната вода, особено пък там, където има завишено съдържание на манган – Свищов, Свиленград, Любимец, Харманли, Симеоновград, Дупница - проблем, защото там има работни проекти за пречиствателни станции за питейни води и те са в готовност. Плюс има няколко десетки готови проекта за резервоари.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Ама не са достатъчни.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Имаме проектна готовност. Просто трябва воля.
Аз знам защо се бърза, обаче трябва да сложим някакъв приоритет. Много по-важно е да покажем на хората, че имат чиста питейна вода и тя е налична, отколкото да строим 100 пожарни на който и да е плац. Разбира се, това не е към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Преди да продължим нататък, тъй като вече часът е почти 14,00, искам да уведомя народните представители, че изявленията на парламентарните групи отнеха 27 минути, което означава, че ще удължим с толкова времето. От което следва, че ще може да бъдат зададени още три въпроса – това са два въпроса, зададени от народния представител Иван Николаев Иванов, и един въпрос, зададен от народните представители Янаки Стоилов и Георги Божинов. Това е в рамките на възможното в оставащото време с удължаването.
Въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно достъпа на гражданите до плаж „Русалка”, община Каварна, област Добрич.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Сагата с плаж Русалка – община Каварна, който плаж е изключителна държавна собственост, продължава вече трета година. Казвам трета година, защото през 2010 г. държава успя да си върне собствеността върху плаж Каварна.
Местната власт и областната управа в Добрич са безсилни да осигурят свободния достъп на граждани, на летовници до брега. Причината е следната: поначало, за да преминат гражданите и да стигнат до плажната ивица трябва да пресекат частните имоти на фирмата „Русалка холидейз” на бизнесмена Николай Банев.
Имайте предвид, че аз зададох моят въпрос на 24 юли, дано оттогава нещо не се е променило, но така се случи, че Вие до момента не можехте да отговорите, поради натрупани въпроси.
Същият вече трета година продължава да събира по три лева плажна такса на летовниците и отделно събира по двадесет лева от туристите като форма на гаранция, че нещо няма да изчезне от плажа. Тези двадесет лева след това наистина се връщат.
По-същественото е, че проверката на община Каварна установи достоверността на всички оплаквания на летовниците, а те са такива, каквито Ви ги съобщих.
Оттук вече хората питат: по какъв начин държавата може да защити техните права да се придвижат до една публична държавна собственост, каквато е плажът, след като са възпрепятствани да преминават през частни имоти? Какво е решението на този проблем?
По този повод, уважаема госпожо министър, отправят тези въпроси: какви мерки ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответствие със Закона за устройство на територията и на Черноморското крайбрежие, за да осигури свободен достъп на гражданите до плаж Русалка, който е публична държавна собственост. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо министър, имате думата.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, както отбелязахте, имаме непоколебимата воля в борбата по тази тема и със сагата с плаж Русалка. Сагата продължава, за съжаление, но аз се надявам, че в следващите месеци благодарение на бързите и положителни в полза на държавата и на гражданите решения на съда, най-накрая има шанс тя да приключи. Надявам се това да е през следващата година.
Каква е ситуацията в момента? Като цяло морски плаж Русалка се състои от няколко плажа с колоритни имена, бих казала: Бейби плаж, Централен плаж, Каяка Хелингът, Голям плаж и Малък плаж. Те имат акт за изключителна държавна собственост. Въпреки това, Вие знаете как Баневи по един непочтен начин категорично са спрели възможността за свободен достъп, такъв какъвто се полага на всеки български гражданин по Конституция до този плаж от Черноморското ни крайбрежие в този регион.
С проверка, която е назначена на 30 юни, са установени тези нарушения и съответно е установена липса на достъп до обособени части. Издаден е акт за административно наказание. Издадено е административнонаказателно постановление, което налага глоба от 19 хил. лв. имуществени санкции именно заради ограничаване на свободния и безплатен достъп и отделно от това заради загражденията, които пречат на пешеходния достъп. То беше обжалвано. Съдът го постанови, разбира се, в полза на държавата, но то отново беше обжалвано – вече самите наказателни постановления и сумите. Имаме насрочено дело от Административния съд в Добрич за 30 октомври. Надявам се да бъде взето решение на това дело, да не се отложи, за да може тази част от сагата да приключи и да бъдат наложени съответно необходимите наказания.
Паралелно с това, което трябва да бъде направено в изпълнение именно на Закона за Черноморското крайбрежие, трябва да се направи подробен устройствен план, съгласно който да се учреди право на преминаване, независимо, че тук говорим само за пешеходно право на преминаване. Защо е необходимо това? Защото имотите около плажа отдавна са реституирани, това са частни имоти. За да можем да осигурим безплатен и свободен достъп на гражданите, сега държавата трябва да направи подробен устройствен план за да може да се учреди правото на преминаване през тези имоти. Това учредяване на право на преминаване отново е зависимо от друго съдебно дело. Вие знаете – Министерството на земеделието и храните спечели делото, с което съдът призна, че плажът е собственост на държавата, но то отново се обжалва. Подлежи на касационно обжалване.
Когато приключи и касационното обжалване на това дело, а аз вярвам, че българският съд ще го отсъди в полза на гражданите и държавата, тогава ще имаме възможността веднага да предприемем действия. Ние имаме тази готовност и сега. Чакаме решението на съда за да направим ПУП, да осигурим учредяване правото на преминаване. Горещо се надявам за следващия сезон това да е възможно, тъй като пак казвам: нашето желание и воля и най-вече готовност да го направим ги има. В момента разчитаме и съдът да ни подкрепи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Иванов, имате думата за реплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, поставям този въпрос наистина с тревога, защото оплакванията, които получавам вече няколко години поред, се придружават от коментар на хората. Те казват: „Държавата е безсилна пред някакви властелини, милионери, хора, които са успели по определен начин да ограничат правата на хората и държавата не е в състояние да ги защити”.
Естествено, общественият интерес е да бъдат защитени правата на тези хора. Искрено се надявам, че до следващия курортен сезон, тоест някъде до май месец, и едното дело, и другото дело, ще приключат в интерес на гражданите на държавата.
Естествено трябва, и то е в съответствие със Закона за Черноморското крайбрежие, да се промени подробния устройствен план на община Каварна и да се учреди право на преминаване. Едва тогава, ако това право на преминаване не се осигури от собствениците на имот, може да се постанови и отчуждаване на определен терен, който да даде право на гражданите да преминат. В противен случай, с тези глоби, които се налагат, а те могат да бъдат в най-голям размер до 24 хиляди, и то при повторно нарушение – разбирам, че 19 хил. лв. е санкцията, може да се окаже че „бълха е ухапала” собственика на тази фирма.
Искрено се надявам адвокатите, които ще защитават обществения интерес в съда да бъдат достатъчно убедителни, за да се постанови решение в полза действително на българските граждани и на обществото като цяло. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следва въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните.
Имате думата, господин Иванов.
ИВАН Н.ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо министър! Въпросът, който задавам, засяга всъщност две министерства. Едното е ръководеното от Вас Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а другото – Министерството на земеделието и храните.
В съответствие с изискванията, които бяха поставени по Закона за устройството на територията и бяха приети през 2010 г. и началото на 2011 г., Министерството на земеделието и храните с нарочно писмо от 6 юли 2011 г. дава задължителни указания на областните дирекции „Земеделие”. Те са свързани с процедурата по издаване на скици и извършване на делби на имоти с влязъл в сила подробен устройствен план или пък с променено предназначение.
Дотогава скиците са издавани от общинските служби „Земеделие”. С това писмо се разпорежда, че съгласно промените в Закона тези скици трябва да бъдат издавани вече от общинската администрация на съответната община. В същото време писмото на Министерството на земеделието и храните няма императивен характер за общинските администрации по съвсем разбираема причина, че те не са на подчинение на министъра на земеделието и храните. От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма аналогично писмо, макар че Министерството на земеделието и храните изпраща копие на своето писмо до Вас или до повереното Ви министерство.
Получава се така, че има вакуум, от което страдат българските граждани – те не намират службата, която трябва да им издаде скица или която трябва да извърши делба. Всичко това води до един краен негативен резултат, до корупция, защото отделни служители (не всички, но отделни служители) на общинските служби „Земеделие” срещу някакво възнаграждение от няколкостотин лева, издават подобни скици и оформят счетоводно услугата като друг вид услуга. Това, разбира се, е в ущърб на гражданите, в ущърб на гражданското общество и в ущърб на борбата с корупцията.
По този повод отправям към Вас следния въпрос, госпожо министър: защо писмото на Министерството на земеделието не е последвано от аналогично писмо и от страна на ръководеното от Вас министерство към общинските администрации, което писмо вече да има императивен характер за тях? Кога Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще задължи общините да поддържат съответния регистър на земите с променено предназначение, да издава съответните скици и извършва предвидените услуги?
Въпросът ми е от 25 юли и се надявам да има придвижване по решаването на този важен за гражданите проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Думата има министър Лиляна Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Иванов, разбирам проблема, който се е създал. Той е изключително важен, тъй като хората наистина имат проблем с издаването на скици за имоти за променено предназначение. Искам да отбележа, че имате две некоректни твърдения във Вашия въпрос и в изложението към него. Няма как да задължа общините, независимата местна власт да прави каквото и да било – аз не им разпореждам, и Вие добре познавате административното деление и като цяло законодателството на страната.
Нека да отбележим каква е ситуацията, какво е направено и какво предстои да бъде направено. Когато Министерството на земеделието и храните подготвяше издаването и своите указания до областните дирекции „Земеделие” и така нататък, указанията бяха съгласувани с Министерството. В нашето становище, в нашия коментар беше изрично казано, че за всички поземлени имоти до одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри областните дирекции „Земеделие” следва да продължат да поддържат картата на възстановена собственост и съответно да издават необходимите документи, за да може хората да не страдат от това – да не могат да си прехвърлят имотите и да променят тяхното предназначение. За съжаление, в текста на указанията, които бяха издадени – този текст, това предложение, това указание от нашето министерство не беше включено и това е причината да има неразбирателство.
Разбира се, ние сезирахме колегите. Лично аз говорих с министъра на земеделието. Имаме работна група и екипи, които прецизират указанията – те ще бъдат променени по начин, който да отразят всичко това, което беше дадено като изрично указание от нашето министерство, за да можем да решим проблема. Получих и уверението на колегите от Министерството на земеделието и храните за тяхната готовност – макар сега и устно, впоследствие и с писмени указания – да ги инструктират, и областните дирекции по земеделие да продължат да поддържат така наречените „карти на възстановена собственост”, за да не страдат процесите.
Искам да Ви кажа, че вече имаме данни и информация, че имаме по-добра комуникация в службите по земеделие, в общинските администрации. Един добър пример за това е Стара Загора, където е намерен вариант. Екипите на двете министерства работят – предстои този вариант да бъде облечен в правилните указания, за да може те да бъдат факт и за да решим проблема, който е възникнал. По-скоро бих казала, че не е умишлен, а от недоглеждане и прецизиране на текстовете на някои от указанията. Смятам, че това е поправимо и ще бъде поправено в най-скоро време. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Иванов, заповядайте за реплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, Вие неслучайно споменахте Стара Загора. Именно от Стара Загора, като народен представител от Старозагорски многомандатен район, получих сериозни оплаквания за 13 заявления за извършване на делби или издаване на скици в землището на село Малка Верея. Междувременно, госпожо Министър, знаейки, че има и определена грешка, допусната от Министерството на земеделието и храните, отправих въпрос към Вашия колега министър Мирослав Найденов. Въпросът ми към него беше писмен. Той ми отговори в дадения срок от седем дни. Отговорът му е отпреди три месеца – на 31 юли, в който казва това, което Вие сега ми казвате, че е сформирана работна група, защото е установен сериозен проблем, който действително уврежда интересите на хората. Обаче оттогава са изминали три месеца и погледнете как например хората възприемат тези изявления, които прави министър Найденов и които Вие току-що ми съобщихте, за работата на държавната администрация.
Има едно писмо от 6 юли 2011 г. и това е писмото, на което всъщност се позовах – писмото има некоректност поради отпаднал текст. Оттогава минава вече година и четири месеца и все още няма ясни методични указания към общинската администрация. Да, не може да има императивен характер Ваше писмо до общинските администрации, но няма указание от Вашите служители как да постъпят в случаите по отношение на постъпили искания за скици и делби.
Става така, че Законът за устройство на територията не се изпълнява в неговата цялост, защото общинските служби „Земеделие” продължават да издават, и то не навсякъде – при наличие на едно предишно писмо, в което им забраняват от месец юли миналата година, да издават скици и делби.
В този случай моят апел към Вас е: нека служителите от Вашето поверено ведомство да избързат, за да може общинските администрации да си изпълнят изцяло задълженията по Закона. Ако те не могат да го направят самостоятелно, да им се дадат ясни методични указания, а не дейностите да продължават да се изпълняват от общинските служби „Земеделие”, което по Закона не е така. Това се върши само с тези разпореждания на работната група. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо министър, имате думата.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Иванов, разбирам Ви. Моето желание е хората да могат да получават скици съгласно законите. Обаче разберете ме и мен – нямам право да давам императивни указания на общински администрации. Това, което правим, е да им даваме препоръки, съвети за това как да решат проблема. Пак казвам, разчитам, че колегите от Министерството на земеделието и храните ще си актуализират в максимално кратки срокове указанията към колегите и всичко това, което можем, ще препоръчаме да бъде направено, но нищо задължително не мога да направя, колкото и да искам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Може би затова ще помогне днешният парламентарен контрол. (Реплика от народния представител Иван Иванов.) Да се надяваме, нали това е смисълът му.
Следва въпрос от народния представител Янаки Стоилов и Георги Божинов относно ремонт на участъка от пътя Враца – Вършец.
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожо министър! Нашият въпрос се отнася до ремонт на пътя в посока Враца – Монтана и отклонението малко след Бели извор в посока към Вършец, защото този участък от пътя е в много лошо състояние. Той е труден и опасен за движение, а в скоро време вероятно ще стане почти непроходим поне за автомобили без някаква специална проходимост, защото в него има множество дълбоки дупки, в някои от тях съм виждал даже поставени клони или други предмети, които да ги означават и да ориентират водачите.
След като преди около година вече е в изправност ремонтираният стар мост при Сопово, една тема, която се налагаше четири пъти да разискваме в парламента, е добре, че макар и със забавяне този ремонт беше направен. Сега опасността е участъка на пътя преди моста в посока на движението Враца – Вършец да създава затруднения, които са и за гражданите, които ползват този най-пряк път, а и за туристите, които могат да посещават курортния град Вършец.
Аз поех ангажимент пред гражданите през месец август, даже по време на празника на общината, че този въпрос ще бъде поставен, тъй като става дума за участък от републиканската пътна мрежа и се надявам Вие да поемете конкретни ангажименти кога ще бъде ремонтиран този участък от пътя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоилов, уважаеми господин Божинов! По отношение на пътя, който споменахте, това е третокласният път с направление Елисейна – Своге, а именно Миланово, Долна Бела речка, Стояново по направление Вършец. Той е разделен от пътна гледна точка на две части. Първият участък е на територията на Областно пътно управление – Враца от село Бели извор до границата със съответно Областно пътно управление – Монтана, където е мостът на река Ботуня с продължителност шест километра. Тези шест километра са именно и участъкът от пътя, който е в най-лошо експлоатационно състояние и както отбелязахте през 2011 г. е направен ремонт на моста, но през 2012 г. това, което можахме да направим, са само единични кърпежи на дупки. Състоянието му е лошо. През септември тази година девет от служителите на Областно пътно управление – Враца със собствени сили и собствен ресурс, използвайки фрезован асфалтов материал, ремонтираха увредените части от пътя, за което искам да използвам тази трибуна да им благодаря, тъй като те го направиха наистина на добра воля, за да закърпят състоянието на пътя.
По отношение на втория участък на територията на Областно пътно управление – Монтана до границата с Областно пътно управление – Враца до град Вършец е 13 километра. В сравнение с първия участък той е в доста по-добро експлоатационно състояние. През 2011 и през 2012 г. са кърпени единични дупки, банкети и така нататък. Това, което предвиждаме към момента, е да продължим единствено и само с дейности свързани с единични кърпежи и с поправяне на най-тежките участъци. За съжаление за цялостната реконструкция на този третокласен път финансов ресурс няма и именно затова ние не сме го предвидили нито тази, нито следващата година в програмата ни за основен ремонт или реконструкция, защото изисква сериозен финансов ресурс, с който ние не разполагаме, тъй като за съжаление от 20 хиляди километра републикански пътища по-голямата част – над 80 % от тях, са именно втори и трети клас, предимно трети клас пътища. Те са в аналогично състояние и за съжаление за тях разполагаме с ограничен ресурс.
Това, което ще направим през 2013 г., особено след зимния сезон, е изкърпване на всички участъци, които са в критично и лошо състояние, тъй като няма как да осигурим по-голям финансов ресурс, имайки предвид, че вече мина бюджетът за следващата година и нямаме предвидени средства по линия на текущ ремонт, с които да правим необходимата поддръжка и реконструкция на второкласни и третокласни пътища. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте за реплика, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Ние сме съгласни, че който заслужава благодарност, трябва да му бъде отдадена. Благодарност и на Вас, защото четири пъти питахме тогавашния министър Плевнелиев за моста, не зная дали благодарение на Вашата енергична намеса, но след като Вие станахте министър този невралгичен въпрос беше решен.
В началото на септември аз и колегата Янаки Стоилов зададохме въпроса, сигурно и това е стимулирало служителите на Пътното във Враца да направят този благороден жест, но в края на краищата при толкова много триумфални обекти, при толкова много фанфари, трябва да има една справедливост и за хората от Северозападна България. Значи няма да има пари до края на тази година, няма да има и за следващата.
Горе-долу такава е работата и за другия път, за който Ви питахме – Борован - Бяла Слатина. С каква надежда хората видяха, че дойдоха машините, започна подложката да се прави, но от три месеца няма никой на терена. Северозападна България е България!
Аз Ви моля, така както сте енергична и достойна за уважение, да положите усилие, защото хората и в този край на България са данъкоплатци, българи и заслужават внимание. За това, което сте направили, благодаря, а в аванс за това, което вярвам, че ще се потрудите да направите, хората също ще бъдат благодарни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: С това се изчерпа днешният парламентарен контрол. Вместихме се точно във времето.
Благодаря на министър Лиляна Павлова за участието в днешния парламентарен контрол, както и на народните представители, които останаха до края на заседанието.
Следващото пленарно заседание е на 24 октомври 2012 г., сряда, от 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,27 ч.)


Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председатели:

Анастас Анастасов

Екатерина Михайлова

Секретари:

Митхат Метин

Любомир Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания