Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 8 октомври 2010 г.
Открито в 9,05 ч.

08/10/2010
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, преминаваме към предвидената за 9,00 ч. в петък точка от нашата програма:
ГЛАСУВАНЕ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ПРОВАЛА НА ПОЛИТИКАТА МУ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Вносители: Сергей Станишев и група народни представители.
Припомням, че дебатите по проекта за решение се състояха в пленарния ден в сряда. Същите бяха пряко излъчвани по Националната телевизия и Българското национално радио.
За процедура има думата господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми господа министри, колеги! Тъй като преди това гласувахме само за пряко предаване на дебатите, аз предлагам и гласуването да бъде пряко излъчено по Българската национална телевизия и Българското национално радио (Възгласи „Е-е-е” от опозицията).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко излъчване по Българската национална телевизия и Българското национално радио на гласуването по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет.
Гласували 212 народни представители: за 203, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание
„Проект
РЕШЕНИЕ
за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 89 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването.”
Моля, гласувайте. (Шестима независими народни представители от Политическа партия „Ред, законност и справедливост” издигат червени бюлетини с надпис „Оставка на 41-то Народно събрание”. Силен шум в залата.)
Моля за ред в залата!
Гласували 215 народни представители: за 70, против 144, въздържали се 1.
Предложението не е прието, тъй като за него е необходим кворум от 121 народни представители.
За обяснение на отрицателен вот има думата Цветомир Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Аз гласувах против поради няколко прости причини.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Бяхме наречени безделници!
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Не приемам такъв вот, внесен от колегите отляво. Бих приел такъв вот от всички останали партии, но не точно от тези две партии. Този вот беше израз на една политическа немощ, с която вие искате да покажете, че все още сте живи, все още съществувате, да ви дадат из медиите, да ви покажат - израз на огромно лицемерие, лицемерие не само към нас, управляващата партия, не само към кабинета, а към всички граждани, лицемерие, дължащо се на това, че в продължение на двадесет години вас ви обучаваха точно на това лицемерие. Всеки помни времето, когато българският лекар беше поставен в такова положение, че вземаше заплата от 3-4 долара (възгласи „Е-е-е” от опозицията и ръкопляскания от мнозинството), положение, в което българските лекари бяха принудени да напускат страната, положение, при което по всички статистики българските граждани се оказват най-болните, най-застаряващите и с най-висока смъртност от целия Европейския съюз (силен шум в опозицията), положение, в което в немощта си да изкарате мотиви, госпожа Манолова стигна дотам да обвинява, едва ли не че правителството на ГЕРБ е правило обществени поръчки за закупуването на апаратура. (Силен шум в опозицията.)
Само да ви припомня, госпожо Манолова, че 2008 г. ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Михов.
За втори отрицателен вот - д-р Дариткова. (Възгласи от опозицията: „Още, още, още!”.)
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Бяхме свидетели как чрез този вот опозицията се опитва да ни прехвърли своите политически грехове в областта на здравеопазването. (Силен шум и реплики в опозицията.)
Хрониката на този предизвестен вот започна с дълги умувания и договорки между бившите коалиционни партньори, продължи в политически упражнения, вицове, изопачени изказвания, уж пълни с разкрития в булеварден привкус и завърши щастливо за ловците на автографи.
Полезността на дебата за нас, управляващите, и за избирателите е спорна, защото конструктивна критика почти липсваше. (Силен шум и реплики в опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без обаждания от място!
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Всъщност въпреки че системно подценявате нашата политическа прозорливост, на нас, депутатите от ГЕРБ, и на хората стана ясно, че не грижата за пациентите и лекарите ви подтикна към искането на вот, а намерението да туширате вътрешнополитическите си противоречия, вътрешнопартийните недоразумения и да напомните на електората за себе си.
Да, здравеопазването е в криза и тя е не само финансова, но и в кадровото обезпечаване, материално-техническата база, ефективността и качеството, защото е допуснато решенията на проблемите да се отлагат за бъдещи периоди, понеже са оценявани като непопулярни.
Ние, осъзнавайки сериозността на ситуацията, предлагаме възможности за промяна. И защото нашият политически хоризонт се простира по-далеч от следващия партиен конгрес, ние инвестирахме в бъдещето на нацията, като заложихме в последния рамков договор, който се подписва за първи път от три години насам, като приоритет детското здравеопазване.
Дами и господа от опозицията, вече изминаха петнадесет месеца от изборите и е време да осъзнаете реалността. По волята на българския народ страната се управлява от Политическа партия ГЕРБ. Свърши времето на политиканстването. Сега е времето за политика, решаваща проблемите на хората и държавата. И това е правителството, поело цялата отговорност да реализира тази политика и да изведе България от кризата! (Ръкопляскания от мнозинството, силен шум в опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Дариткова.
Има думата народният представител Снежана Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги!
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Давай, давай!
СНЕЖАНА ДУКОВА: Станах, не защото трябва да кажа защо моят вот е отрицателен. Станах по две много важни и съществени причини – защото за пръв път откакто ГЕРБ е в управление, БСП се сгъна. Ама се сгъна, защо?
При дебатите те не очакваха такъв политически десант от колегите и толкова вещо и грамотно говорене по темата здравеопазване. (Шум, смях и весело оживление в КБ.) Второ, за да поздравя колегите от „Атака” и министрите, които нито за секунда – всички камери го доказаха, дойдоха усмихнати и още по-усмихнати ще си отидат. Затова, защото колегите от „Атака” доказаха своята лоялност и вярата, че ГЕРБ наистина ще направи политики. Политики, които значат две неща – че пътят е да направиш качествено здравеопазване и да обърнеш пирамидата на БСП, да бъде към пациента.
Аз зная, че вие желаехте две неща. По пътя към истината има две грешки и те са: можеш да не го извървиш до края, можеш въобще да не тръгнеш по него. Вие направихте и двете. Нашият избор е различен. Днес, след седем ваши тежки вота доказахте – „Напънала се планината – родила мишка”. Мишка, за да я видят, че я има, че е жива и че вие за пореден път не вярвате …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето Ви, госпожо Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за лично обяснение, госпожо Манолова.
Моля камерите и микрофоните да бъдат изключени. Приключихме с точката. Личното обяснение е процедура, която е извън обсъждане на точката.
Сега имате думата, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми дами и господа от мнозинството, наречени безделници! (Весело оживление в ГЕРБ.) С огромно съжаление не само ние, вносителите на този вот, но и българските граждани току-що се убедиха, че циркът в мнозинството продължава. Можеше поне изказващите се да структурират и да научат своите изказвания вместо да говорят от трибуната като скороговорки заучени фрази.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, личното Ви обяснение! С какво се почувствахте засегната?
МАЯ МАНОЛОВА: Съжалявам, че дебатът, в който се ангажираха и неправителствени организации, и Лекарският съюз, не е стигнал до вашето съзнание, за да си дадете сметка колко страшна наистина е ситуацията в българското здравеопазване.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Какво е личното обяснение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, ще Ви отнема думата. За трети път Ви приканвам за лично обяснение.
МАЯ МАНОЛОВА: Съжалявам, че не си дадохте сметка, че благодарение на пациентските организации, на медиите и на опозицията беше стопирана една колосална далавера с европейски пари за 147 млн. лв.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Какво е личното обяснение?
МАЯ МАНОЛОВА: Съжалявам, че всички примери за конфликт на интереси, за лобизъм и за корпоративни ползи така и не стигнаха до вашето съзнание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оставям на съзнанието на госпожа Манолова и на нейната компетентност дали това, което върви в момента пред микрофоните, е лично обяснение.
МАЯ МАНОЛОВА: Но ние сме доволни, че вотът достигна своята цел, защото има нов министър, защото се отпуснаха пари за здравеопазването и защото, надяваме се, ще нанесете корекции в политиката, която водите в тази сфера, макар че това, което чухме в тази зала, и това, което чуха българските граждани, не дават основание за това.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Какво е личното обяснение?
МАЯ МАНОЛОВА: Спрете се! Спрете геноцидът, който …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето Ви изтече, госпожо Манолова. (Председателят изключва микрофоните. Народният представител Мая Манолова продължава да говори на изключени микрофони.)
Преминаваме към изпълнение на законодателната ни програма от вчерашното пленарно заседание с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
Да благодарим на членовете на Министерския съвет за тяхното присъствие в залата. Спорен ден! (Членовете на Министерския съвет напускат пленарната зала.)
Вчера изслушахме докладите на комисиите, на които бе разпределен Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.
Подсказват ми, че не е чут доклада на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм.
Моля председателят на комисията господин Димитров да ни запознае със съдържанието на доклада.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции № 002-01-63, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 8 септември 2010 г., Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.
На заседанието присъстваха от Министерството на финансите Милена Бойкова – директор на Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Надя Даскалова – държавен експерт в Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, от Българската народна банка Нели Кордовска – главен директор на Управление „Банков надзор”, Тихомир Тимнев – директор на Дирекция „Правно обслужване и административна дейност”, и Атанас Иванов – експерт в отдел „Надзорни регулации и управление на риска”, от Асоциацията на търговските банки – Ирина Марцева и Диана Андонова, от Комисията за защита на потребителите – Ирена Черчеланова, от електронното издание „Моите пари” – Деян Василев и Десислава Николова.
Законопроектът беше представен от госпожа Милена Бойкова.
Със законопроекта се въвеждат основните изисквания на Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (Директива 2009/111/ЕО), чиято цел е да се повиши ефективността на надзора и да се подобри сътрудничеството между компетентните органи в отделните държави членки, които упражняват надзор върху банките. Това се отнася особено по отношение на онези от тях, които извършват дейност в няколко държави членки, както и на банкови групи или финансови холдинги, включващи дружества със седалища в различни държави членки. В условия на финансова криза се изостря необходимостта от по-добра координация между компетентните органи с цел осигуряване на цялата необходима информация при осъществяване на възложените им функции и за запазване на финансовата стабилност в отделните държави.
Проектът въвежда изискване за вземане на съвместни решения между компетентните органи при определяне адекватността на консолидирания собствен капитал. Определят се детайлно условията и сроковете за вземане на такива решения; редът, по който се вземат; механизмите за действие в случаите, когато не може да бъде постигнато съгласие между компетентните органи.
Предвижда се и създаването на надзорни колегии, чиято основна задача е да осигурят подходяща организация за обмен на информация и координация на действията на отделните компетентни органи при упражняването на текущия надзор и при възникване на извънредни ситуации. Също така се предвижда колегите да съдействат за ефективното разпределение на правомощията между компетентните органи, да предотвратят дублирането на надзорни изисквания и да осигуряват по-добро взаимодействие между органите. Законопроектът урежда подробно случаите, при които Българската народна банка трябва да създаде надзорна колегия и случаите, в които тя участва в такава колегия, създадена от друг компетентен орган, както и нейните права и задължения във връзка с ръководството или участието й в надзорни колегии.
С цел подобряване на сътрудничеството между компетентните органи на приемащата и изпращащата държава се предвижда възможност за определяне на даден клон, чрез който дадена банка осъществява дейност в държава, различна от държавата, в която е лицензирана, за значим. Целта е да се създаде възможност на компетентния орган на приемащата държава да получи достъп до цялата необходима информация за банката или банковата група, към които принадлежи клонът, и която би могла да има съществено значение при упражняването на надзорните функции на този орган. В проекта са определени изчерпателно критериите и редът за определяне на даден клон като значим и конкретните правомощия на компетентните органи на приемащата и изпращащата държава при сътрудничеството и обмена на информация.
С измененията в проекта се предвижда Българската народна банка като орган, който осъществява надзор върху банките в страната, да отчита потенциалното въздействие на своите решения върху финансовата стабилност на другите държави членки, в които съответните банки осъществяват дейност. Изискването подчертава потенциалното въздействие, което могат да имат актовете на надзорния орган в другите държави членки, за което сътрудничеството между отделните компетентни органи се явява от ключово значение. Също така проектът дава правна основа на участието на Българската народна банка в Комитета на европейските банкови надзорни органи и спазването на неговите насоки в местната банкова система.
Наред с транспонирането на разпоредби от Директива 2009/111/ЕО в закона, се правят изменения и допълнения, продиктувани от натрупаната практика и насочени към усъвършенстване на заложените механизми. С оглед привеждане в по-пълно съответствие с Приложение 1 на Директива 2006/48/ЕО, се изменя обхватът на дейността по придобиване на вземания, извършвана от банките и финансовите институции. Допълва се режимът на издаваните от Българската народна банка разрешения, като се извеждат на законово ниво принципните разпоредби относно специфичните условия за преобразуване на банки. Подобрява се законовата уредба за защита на правата на банковите клиенти чрез въвеждане на изрично задължение за банката да уведомява депозанта (съответно кредитополучателя) при промяна на лихвите (а при кредитите – и при промяна на общите разходи), засягаща интереса на клиента. В съответствие с Препоръка 2009/384/ЕО на Европейската комисия от 30 април 2009 г. се поставя законовата основа за въвеждане на изисквания по отношение на политиките по възнагражденията, които провеждат банките, регламентират се основните принципи на тяхното изграждане и се създава законова делегация за по-детайлна уредба в наредба на Българската народна банка.
Предвижда се законът да влезе в сила от 31 декември 2010 г. Във връзка с тази разпоредба България като държава членка следва да изготви съответните актове за въвеждане на изискванията на тези европейски директиви в националното ни законодателство в срок до 31 октомври 2010 г.
Госпожа Нели Кордовска от Българска народна банка изрази съгласие с необходимостта да се приспособи нашето законодателство, по-специално Законът за кредитните институции, с измененията в европейските капиталови директиви. Тя отбеляза, че се цели именно подобряване на дейността на кредитните институции, както и капиталовата им адекватност.
Народният представител Петър Димитров постави въпрос относно § 8 и 9 от законопроекта и в частност – в какво по-специално се изразява защитата на потребителите. В тази връзка народният представител Диан Червенкондев попита: как смятат от Комисията за защита на потребителите да изпълняват контролните си функции във връзка с § 9?
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 17, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров.
Дебатът е открит.
Има ли народни представители, които желаят да участват в разискванията по обсъждания законопроект? Има ли, колеги? Не виждам.
Няма желаещи за дебат.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.
Моля да гласуваме.
Гласували 117 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.

Преминаваме към обсъждане на:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА.
С доклада на Комисията по земеделието и горите ще ни запознае председателят на комисията госпожа Десислава Танева.
Търси се господин Емил Димитров, който беше в залата, но в момента не е тук.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от народните представители Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21 юли 2010г.
Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 29 септември 2010г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от народния представител Емил Димитров и група народни представители на 21 юли 2010г.
В работата на комисията взеха участие: госпожа Евдокия Манева – заместник-министър на околната среда и водите; господин Юлиян Русев – директор на дирекция “Лов и опазване на горите и дивеча” в Изпълнителна агенция по горите; и експерти.
Заседанието беше ръководено от заместник-председателя на комисията господин Емил Димитров, който представи законопроекта и мотивите за неговото внасяне. Той припомни, че в съответствие с европейските изисквания за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, мечката и дивата коза са обявени за защитени видове по реда на Закона за биологичното разнообразие, като за двата вида са разработени планове за действие, в които се допуска регулиране на тяхната численост на квотен принцип, в зависимост от числеността и състоянието на популациите. Съгласно действащото законодателство разрешенията за отстрел се дават от министъра на околната среда и водите.
Със законопроекта се предлага ловуването на мечка и дива коза да се извършва с разрешение, издадено от министъра на земеделието и храните, а контролът по изпълнението на Плана за действие за кафявата мечка да се осъществява съвместно от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните. Правят се и съответните промени в чл. 49 от Закона за биологичното разнообразие.
Народният представител Емил Димитров обясни, че така предложените промени са във връзка със зачестилите инциденти с нападения от страна на мечки върху хора, създаденият страх сред населението и липсата на достатъчно квалифицирани специалисти в Министерството на околната среда и водите, които да познават популацията и разпространението на двата вида. Разрешенията са издавани със закъснение и съответно не са били съобразени с наблюдаваната свръхпопулация по места.
Господин Димитров изтъкна, че предложените промени ще позволят на работещите по места специалисти от структурите на Изпълнителната агенция по горите, които имат необходимата оперативна информация за местообитанията, миграцията и биологията на мечките благодарение на ежегодното таксиране, по-ефективно да изпълняват плана за управление и да осигуряват правилното развитие и запазването на популацията.
Освен това, вече са проведени консултации с Министерството на околната среда и водите, на които е постигнато съгласие относно необходимостта между първо и второ четене да бъдат направени предложения за прецизиране на текстовете, които ще гарантират стриктния контрол върху изпълнението на плановете. Например, да бъдат уведомявани районните инспекции по опазване на околната среда за определените квоти за отстрел, за срока на разрешението, за времето на отстрела и съответно да бъдат уведомявани след неговото извършване. Това ще позволи последващ контрол върху законността и реда, по който това е станало. Съответно ще бъдат предвидени големи санкции за нарушителите.
В комисията е постъпило писмено становище от Министерството на околната среда и водите, което беше представено от госпожа Манева. Тя изтъкна, че министерството не възразява по предложението ловуването на мечка и на дива коза да се извършва с разрешение на министъра на земеделието и храните, тъй като самият отстрел на екземпляри от тези видове практически се организира от структури в системата на Министерството на земеделието и храните.
Госпожа Манева обясни, че в съответствие с плановете в Министерството на околната среда и водите има специализирани комисии за мечката и дивата коза, в които участват представители на всички заинтересовани страни. Комисиите ежегодно правят предложения за определяне на квотите по реда на изключенията, регламентирани в Закона за биологичното разнообразие. На базата на това предложение ще се определя общата годишна квота за отстрел на екземпляри от двата вида. Това ще се прави съвместно от двамата министри, а в определените вече рамки министърът на земеделието и храните ще издава разрешенията за отстрел на конкретни изпълнители.
По законопроекта в комисията е постъпило писмено становище и на Министерството на земеделието и храните с конкретни препоръки за корекции на текстовете, които ще бъдат отразени между първо и второ четене.
Участие в обсъждането взеха народните представители Емил Димитров, Николай Мелемов, Димчо Михалевски, Юнал Тасим и Спас Панчев.
Народният представител Николай Мелемов припомни, че възникналите проблеми с популацията на мечки не са нови и въпреки съществуващата регулация все още не са взети мерки за осигуряване на безопасността на хората, което е породило голямо напрежение.
Народният представител Димчо Михалевски отбеляза, че предложените промени представляват важна и навременна мярка, която обаче няма да бъде достатъчна за разрешаване на проблема с нарасналата популация. Съответно изтъкна, че са необходими съпътстващи мерки, които да решат проблема с препитанието на хората от засегнатите райони. Освен това постави и въпроса доколко предложената промяна е съобразена с изискванията на Европейския съюз и няма ли опасност от санкции, особено предвид факта, че въпросът със защитените видове е уреден в Закона за биологичното разнообразие.
Емил Димитров отговори, че европейските нормативни актове не определят компетентният орган по издаването на разрешителни и за осъществяване на контрол, а това е въпрос на национално законодателство.
На въпроса защо освен мечката в законопроекта е включена и дивата коза, господин Димитров отговори, че и за двата вида има одобрени планове и за тях важат едни и същи аргументи с изключение на това, че козата не е опасен вид. Те се стопанисват от едни и същи стопанства в структурите на Изпълнителната агенция по горите, специалистите в тях познават най-добре състоянието на популациите. Освен това подчерта, че когато определен вид е даден за стопанисване и в резултат на това се реализират приходи, съответните стопанства полагат грижи както за размножаването, така и за правилното управление на популацията.
Народният представител Юнал Тасим подкрепи законопроекта и припомни, че и при предишно обсъждане на закона е имало подобно предложение, което обаче не е било прието. Според него цивилизованият подход към разрешаването на проблема с нарасналата популация е същественото завишаване на контрола и съответно на санкциите при извънпланово ползване на мечката и на дивата коза.
На въпрос от народния представител Спас Панчев относно броя на мечките в страната и съответно броя на дадените разрешения за отстрел съгласно плана за кафявата мечка, госпожа Манева обясни, че досега специализираната комисия е издавала средно по 15 броя разрешителни на година, като са били използвани значително по-малко и действителният отстрел е бил 3-4 екземпляра. Тези разрешения са били издадени на база предположенията за численост на популацията между 500 и 700 мечки. Възможно е броят да е нараснал, но няма прецизни изследвания. В тази връзка в момента се провежда преброяване с участието на всички заинтересовани институции. Използват се различни съвременни методи, включително и чрез взимане на генетичен материал, който ще бъде изследван в холандска лаборатория. Резултатите от различните методи ще бъдат съпоставени и това ще позволи да бъдат получени по-прецизни данни за състоянието на популацията в страната.
В заключение народните представители се обединиха около становището, че ще подкрепят законопроекта и ще направят конкретни предложения, които да осигурят строг контрол върху изпълнението на плановете за кафявата мечка и за дивата коза.
След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от народните представители Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21 юли 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Танева.
Следва да чуем доклада на Комисията по околната среда и водите от председателя на комисията госпожа Искра Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа,
„ДОКЛАД
относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от народните представители Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21 юли 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 23 септември 2010 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, внесен от група народни представители и разпределен на водеща комисия – Комисия по земеделието и горите.
От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха госпожа Евдокия Манева – заместник-министър, а от Министерството на земеделието и храните – проф. д-р Георги Костов – заместник-министър на земеделието и храните, господин Красимир Каменов – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, и госпожа Магдалена Станчева – началник-отдел в дирекция „Правни дейности” в Изпълнителната агенция по горите.
От името на вносителите, законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Емил Димитров.
Предложените промени в Закона за лова и опазване на дивеча са във връзка със зачестилите в последно време инциденти – нападение на мечки срещу жители на селата в Родопите и централен Балкан, създадения страх в тези случаи сред населението и липсата на подготвени специалисти в Министерството на околната среда и водите.
С предложените промени в текстовете, разрешенията за обстрел да се издават от министъра на земеделието и храните в чиято юрисдикция е Изпълнителната агенция по горите се създават условия за по оперативно изпълнение на плана за управление на мечката в страната, както и правилното развитие и запазване на популацията й. В Изпълнителната агенция по горите има изградена структура – държавни горски и ловни стопанства и работещи по места специалисти /лесовъди, ветеринари, биолози/ и т.н., които имат необходимата ежедневна информация – за местообитанията, миграцията и биологията на мечките, както и необходимата връзка с местното население.
Изпълнителната агенция по горите ежегодно извършва таксиране на всички видове дивеч в България и следи за състоянието на дивеча.
С проектозакона се дава възможност на Министерството на околната среда да извършва контрол на ползването и мониторинг на състоянието на запаса на кафява мечка у нас.
Становища по законопроекта бяха представени от Министерството на околната среда и Министерството на земеделието и храните.
В становището на Министерството на околната среда, представено от заместник-министър Евдокия Манева, принципно не се възразява по предложеното допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, ловуването на мечката и дивата коза да се извършва с разрешение на министъра на земеделието и храните, тъй като самият отстрел практически се организира от структури в системата на Министерство на земеделието и храните – Държавните горски и ловни стопанства. Посочва се необходимостта от прецизиране на текстовете между първо и второ четене и доразвиване на допълнението в Закона за биологичното разнообразие, като освен това се посочат допълнително и мотивите за включването на дивата коза към предложения проектозакон.
В становището на Министерството на земеделието и храните се посочва необходимостта от някои допълнения и прецизирания на текстове, както и от мотиви по отношение на дивата коза.
Заместник-министър Костов подчерта, че с предложените промени по-оперативно и по-бързо ще се регулира популацията на посочените видове. България е богата на този ресурс, а в Европа държави с много по-беден ресурс на популациите си позволяват отстрел.
След откриването на дебата от председателя н комисията, отношение взе народният представител Лъчезар Тошев, който обърна внимание, че мечката и дивата коза са защитени видове, като има процедура за отстрелването им при определени условия. Министерството на околната среда може да усъвършенства нормативите си, например със специална наредба.
Отговор получи от вносителя – народния представител Емил Димитров, който обърна внимание, че ще говори за плана за управление, включително за стопанската му част, като даде за пример забраната на лова за Кения, където броят на бракониерството нараства значително.
Народният представител Искра Михайлова посочи, че в изложението на вносителите мечката и дивата коза се определят като ресурс, от който може да се печели, което е така, но в Комисията по околна среда те се разглеждат повече като природно богатство, което трябва да бъде опазвано.
В Закона за биологичното разнообразие има записани задължения за Министерството на околната среда, включително и по изключенията. Дали при отговорност на двама министри ще бъде по-добре или процедурата ще се утежни?
Заместник-министър Евдокия Манева уточни, че процедурата може да бъде усъвършенствана и, че квотите се определят съгласно плана за управление и сега, като броят на отстреляните мечки е около 15 бр. годишно и става дума за регулиране на популацията. Съвсем нормално е оперативната информация за разпределяне на квотата да е от министъра на земеделието и храните.
Народният представител Емил Димитров обяви пред комисията, че текстовете ще бъдат усъвършенствани между двете гласувания.
Заместник-министър Костов посочи коректното обявяване на госпожа Манева на оперативното разпределение на квотите от Министерството на земеделието и храните и прозрачността, и публичността на информацията относно решенията на специализираната комисия.
Народният представител Огнян Пейчев поиска уточнение относно дивата коза, предложение, което се поддържа от вносителите, но няма място в мотивите.
Народният представител Костадин Язов поиска уверение от вносителите, че бележките на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните ще бъдат отразени коректно от водещата Комисия по земеделие и гори при Народното събрание.
Включи се народният представител Павел Димитров, който изказа задоволство от обясненията и обяви подкрепата си за законопроекта.
Народният представител Огнян Пейчев подчерта, че внесеният законопроект изисква едно общо решение между Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните.
След проведените разисквания Комисията по околната среда и водите с 9 гласа „за”, 2 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” подкрепи законопроекта и изразява следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21 юли 2010 г., като между първо и второ гласуване дискутираните текстове бъдат прецизирани и се съгласуват със становищата на двете министерства.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Емил Димитров, имате думата от името на вносителите.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Искам да ви запозная с мотивите, с които група колеги внесохме този законопроект за изменение и допълнение.
Мечката и дивата коза са защитени видове, но за тях е предвидено стопанско ползване, което е одобрено от Европейския съюз в присъединителния ни договор. Защо ние считаме, че режимът трябва да се поеме от Министерството на земеделието и храните, респективно от Изпълнителната агенция по горите? За мечката и дивата коза, тъй като са защитени видове, има план за управление, също одобрен от Европейския съюз. В него са указани много точни параметри какъв процент от ползването на тези видове може да се разрешава.
Има проблеми с капацитета на някои от чиновниците в Министерството на околната среда и водите, тъй като с този проблем там се занимават много ограничен брой хора, които ползват чужда информация, а информацията идва точно в структурите на Агенцията по горите. Там са хората - внушителен брой от специалисти, които са учили как се управляват популации, които го практикуват и които и в момента продължават да стопанисват популациите от тези два животински вида. Фактът, че популациите са устойчиви и ежегодно имат растеж, показва, че тези специалисти познават това, което вършат, и знаят как да направят така, че популацията и на двата вида да продължи да бъде устойчива.
След като внесохме законопроекта, имахме проведени няколко срещи с неправителствени организации, съвместни срещи с Министерството на околната среда и водите и с Министерството на земеделието и храните и там стигнахме до допълнително прецизиране на текстовете, което ние – вносителите, ще направим между първо и второ четене. Държа да уточня, че ползването не е само отстрел, ползването може да бъде и улавяне с цел разселване. Улавянето на жив дивеч по Закона за лова също е лов – уточнявам това специално за колегите, които не са ловци и не познават материята.
Уточнихме се, че квотата ще бъде определяна ежегодно от двамата министри – на земеделието и храните и на околната среда и водите. Текущото изпълнение, тоест разпределението на квотата по ловни стопанства ще бъде в прерогативите на Министерството на земеделието и храните, тъй като Изпълнителната агенция по горите е негово поделение.
Доста от колегите, включително от нашата парламентарна група, ни задаваха въпроса: „А какво й е страшно на дивата коза?”. Нищо страшно няма в дивата коза, просто и двата вида са с еднакъв план на управление, и двата вида се стопанисват на територията на същите поделения на Изпълнителната агенция по горите. Стопанисват ги същите хора, които познават много добре популациите, знаят къде трябва да се регулира и къде не трябва. (Шум и реплики.) Това е мотивът да бъдат заедно, не е мотивът, че козата е страшна!
Благодаря за възпитаните подмятания. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.) Слушам ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място, преди да съм дала думата. Ще имате възможност за реплики.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Разбира се, допълнителен мотив за това, което предлагаме, са зачестилите напоследък нападения на мечки над животни и, за съжаление, и над хора, и, за съжаление, имаме и един смъртен случай. Колеги, защо се получава така? Мечката е животно, което не търпи себеподобни. Когато в определен район популацията нарасне над това, което позволява бонитетът на местообитанието, най-силните екземпляри очертават своя територия, което изтласква по-слабите в периферията. Но по-слабите са достатъчно сили, за да се справят с което и да е животно и с невъоръжен човек. И така, слабите индивиди стигат до кошерите, до овчарниците, до сметищата. За ваша информация, в Румъния, която има най-голямата популация, ежегодно загиват между трима и петима човека и най-вече това се случва на сметището до Брашов.
Мечката е много ценно животно. Аз съм много радостен, че я имаме в България. Ние имаме една от най-стабилните популации в Европа. След Румъния нашата е втора по численост и тя е сравнително добре разпределена, и помага да заявим, че в България има добро биоразнообразие. Но там, където имаме свръхпопулация, неизбежно ще трябва да се ползва. Разбира се, това ще трябва да става в допустимите граници от плана за управление. Никой не трябва да си мисли, че тепърва някой тръгва да избива мечки и кози. Никой, нито има намерение – нито този закон, нито който и да е друг акт, може да отприщи безконтролен отстрел. Въвеждаме едно по-правилно и по-гъвкаво, по отношение на време и територии, ползване.
Затова моят призив е, ако вие сте убедени, подкрепете законопроекта на първо четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров за перфектно разпределеното време – точно 10 минути.
Изказвания?
Заповядайте, народният представител, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! И в двете комисии, които разглеждаха проектозакона на околната среда и земеделието, стана сериозен дебат. В Комисията по земеделието и горите всички подкрепихме тези промени, но поставихме въпроса – да се опитаме заедно, не само ние, а и правителството, да направим един анализ – дали това е достатъчно? Защото положението наистина е сериозно. Вие вероятно помните, тези, които сте били преди 3-4 седмици на парламентарния контрол с госпожа Караджова, когато разисквахме тази тема. Няма как само повишаване гъвкавостта на издаването на разрешение за отстрел на мечките да реши проблема. Защото проблемът има и друга страна – за поминъка и препитанието на хората в тези региони. Проблемът има и количествено измерение, защото вероятно след измерванията, които правят в момента експертите на МОСВ, ще се окаже, че популацията е доста по-голяма и разрешените до 8% отстрел, което разбира се е много висок таван, който разрешава Закона за биологичното разнообразие, няма как да бъде постигнат. Това беше заявено и в Комисията по земеделието и горите. Така че моят апел към всички е – не просто с гласуването днес да си помислим, че сме свършили работата. А тук отсъства и главният играч – българското правителство, който трябва да предложи комплексни мерки, достатъчно продължителни, за да се реши проблемът. Защото изходът ще бъде много прост. Вероятно най-невралгичните ситуации и инциденти ще бъдат потушени, със сигурност ще се подобрят приходите на ловните стопанства, защото трофеите на мечките и трофея на дивата коза носят твърди приходи. Тук трябва да отворя една скоба за дивата коза, и тук е ангажиментът на вносителите, наистина да внесат мотиви: защо дивата коза присъства? Защото за нас не остана убеждението, че има достатъчно мотивация. Третото, с този закон няма да решим проблема на хората, които изпитват много остри проблеми със своя поминък в планинските територии.
Моята молба е, подкрепяйки това гласуване на първо четене, да имаме волята на второ, наистина, да има допълнителни промени в законопроекта и най-важното да има внесени допълнителни инициативи на българското правителство, защото това е просто отбиване на номера, и ще ме прощават ловците – добре решаваме един техен интерес! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплики? Заповядайте, господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Михалевски! Ние водихме разговор в комисията с Вас по този въпрос и още там Ви казах, че сте абсолютно прав, че това не може да бъде единствената мярка за решаване на проблема. Наистина в тези райони трябва да помислим за поминъка на местното население. Ако Вие имате конкретни, коректни и разумни предложения, с удоволствие аз ще сложа подписа си до Вашия, за да ги внесем като предложения.
Няма да коментираме темата с поминъка на населението, най-вече земеделския. Знаете, че са по предложение на министерството и със санкция на парламента, вече има нотификация от Европейския съюз, дребните стопани ще могат сами да продават собствената си земеделска продукция. Това, което вие в предишния парламент се постарахте да ограничите, в полза на едри прекупвачи на мляко, месо и т.н.
Така че, когато имате някакво разумно предложение заповядайте, ще се подпиша след Вас.
А относно дивата коза, мисля, че ясно обясних. Явно не сте ме чули добре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма желаещи народни представители.
Дуплика? Няма да ползвате.
За изказване – народният представител Искра Михайлова. Заповядайте.
ИСКРА МИХАЙЛОВА (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин Димитров, колеги от Комисията по околната среда и водите! Всички знаят, че единият глас „против” внесения законопроект в Комисията по околната среда и водите, беше моят глас. Гласувах „против” законопроекта в Комисията по околната среда и водите по няколко съображения, които искам да изложа пред вас, за да съм напълно убедена, че принципите за защита на биологичното разнообразие в България са защитени и по време на дебата по този законопроект.
С предложения законопроект, в който се правят промени формално в Закона за лова и опазване на дивеча, всъщност се прави сериозна промяна в механизмите за прилагане на Закона за биологичното разнообразие, който е един от основните закони, които защитават биологичното разнообразие в България. Това е първата причина, поради която аз гласувах „против” внесения законопроект във вида, в който той е внесен за първо четене.
По време на дебатите в комисията получих сериозни уверения от вносителите, след проведените дискусии с много организации, двете министерства и неправителствени организации, че ще има корекции на текстовете между първо и второ четене. Надявам се, че ще бъде така. Но в момента текстът, който е внесен за първо четене, не говори за нищо такова. В момента това, което се предлага и това, което ние гласуваме – текстът за първо четене на законопроекта, на практика предлага отговорността за взимане на решение за отстрел на два защитени вида от биологичното разнообразие на България, което е национално богатство, да се прехвърли формално от единия министър, който отговаря по закон за опазване на биологичното разнообразие към другия министър с основанието, че структурата на второто министерство е по-близко до тези видове и има повече експерти.
Смущава ме фактът, че невъзможността на една административна структура да изпълнява всичките си задължения, които са й вменени и по Закона за биологичното разнообразие, в това число и защитата на популация, неспособността й в момента да се справи с това поради липса на достатъчен брой експерти, поради липса на достатъчен брой специалисти в регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, и наличието на повече експерти в Министерството на земеделието и храните, всъщност прехвърля отговорностите за биологичното разнообразие от естествения носител на тези отговорности към една друга административна структура.
Това е първата причина, поради която аз считам, че законът във вида, в който се предлага за първо четене, би трябвало да бъде подложен на сериозна дискусия и да се види, имаме проблем безспорно, това основание ли е, обаче да правим механично прехвърляне на отговорности от една административна структура към друга административна структура. Това е първото ми съображение.
Второто ми съображение е, че в предложения законопроект, в доста кратките мотиви не са намерили място обясненията, които вносителят направи днес тук, пред вас в пленарна зала. Основанието, че имаме инциденти, в които кафявата мечка напада хора, е много сериозно основание и нито един защитник на дивата природа няма да има смелостта да се изправи пред вас или пред българските граждани и да каже: „Не, аз защитавам кафявата мечка, нека да напада хората.” Да не ви се струва, че аз правя това в момента. Не, в никакъв случай ние не можем да противопоставим биологично разнообразие като национална ценност на живота и сигурността на българските граждани. Този въпрос не стои. Безспорно трябва да се намери баланс и трябва да се следи популацията на кафявата мечка. Защото биологичното разнообразие и високата стабилна популация е ценност и богатство до момента, до който не стане опасност за живота на гражданите. В това съм напълно съгласна.
Но тук изниква следващият момент, който ме смущава. Нито едно от двете министерства не можа да каже по време на дебатите всъщност с колко е нараснала популацията на кафявата мечка и каква е тя в момента. Данните, които се представят, са твърде разнообразни и разликите са в няколко стотин. Колко са кафявите мечки в България? Къде са те, колко защитаваме ние, какъв е мониторингът, как защитаваме този биологичен вид, какво правят горските стопанства, за да не нападат мечките живи хора? Има ли достатъчно храна? Не се знае. Ние не знаем колко са кафявите мечки. Ние по презумпция казваме: щом нападат и започнаха да се показват, значи са повече. И не можем да кажем колко са. Това е вторият момент, който много смущава. Смущава тези, които носят отговорност за изпълнението на нашите ангажименти по Закона за биологичното разнообразие.
И третият момент, който смущава – Дивата коза! Как попадна тя при мотиви, че се предлага законопроект, който е провокиран от случаите на нападение върху български граждани? По кой начин попадна дивата коза? Само защото има план за управление или защото има ценен трофей? Или защото ловът е един от най-атрактивните? Както казах и на комисия, с риск да предизвикам шегички в залата, правя декларация, че аз може би съм в конфликт на интереси, защото аз също съм ловец. Ловците казват, че не е така. Другите казват, че може би е така. Аз го декларирам, за да бъдем чисти пред закона.
И все пак въпросът с дивата коза е: напада ли хора? Не знам да е нападала.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Хората я нападат.
ИСКРА МИХАЙЛОВА: Хората обаче сериозно нападат дивата коза заради трофея. Това е защитен вид. Биологичното разнообразие е богатство. Планът за управление е план за управление, за да се защитават тези видове.
Затова апелирам. Аз гласувах против законопроекта във вида, в който той е внесен на първо четене. Казах го вече няколко пъти. Защото днес тук в залата чухме разширени мотиви от вносителите, доста други обосновки и доказателства. Но аз много моля много внимателно да се премисли мястото на дивата коза в този законопроект и много внимателно да се премисли и да се отрази в законопроекта гарантирането на механизъм, който ще включва отговорностите на всички институции, за да можем ние да не нарушим общата картина на биологичното разнообразие в България чрез решенията за по всяка вероятност печеливш, по всяка вероятност успешен от икономическа гледна точка отстрел и ловен бизнес в България. А разбира се и ловен туризъм в бъдеще – защо не, живот и здраве! Но биологичното разнообразие трябва да бъде защитено. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Михайлова.
Реплики? Господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Копарова! Много Ви благодаря за признанието, че проблем има и че той не е решен и че понеже не е решен, Вие твърдите, че не трябва да сменяме органа или не трябва да прибавяме друг орган, който да участва в решението. Дайте тогава проблемът да си продължава, според Вас. И понеже ми обяснявахте, че в Европейските директиви пишело, че само Министерството на околната среда и водите можело да администрира процеса, постарах се да изчета всички директиви. И навсякъде е казано, че е въпрос на национално законодателство – въпрос на вас, колеги, да решите кой е органът, който администрира. Вече ясно декларирах, че ще са двата органа заедно. Поехме го като ангажимент между първо и второ четене. Ясно декларирахме, че ще прецизираме текстовете за контрола. Както виждате сега в нашето предложение контролът върху изпълнението е оставен върху Министерството на околната среда и водите. Но текстовете ще бъдат прецизирани допълнително.
Не зная някога да сте ме чули да съм казвал, че дивата коза е изяла човек. Не, ясно обясних, че двата животински вида имат абсолютно идентичен план за управление и няма логика едното да е в едното министерство, а другото да е в другото. Няма такава логика. В България има мечки и диви кози благодарение на онези хора, които денонощно опазват тези видове, грижат за тях –същите горски, които вие не уважавате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли втора реплика? Господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз, за разлика от повечето колеги, не съм ловджия и не разбирам много от този вид спорт или удоволствие, но аз съм от един балкански район, в който през последната една година имаше двама пострадали в Габровската болница от среща с мечки. Не мога да твърдя, че законът трябва да е в този вид или трябва да е по този начин. Хората, които разбират, могат да го кажат. Аз знам само, че има проблем, тъй като и двамата души, които постъпиха в болницата, бяха едвам, едвам спасени. Бяха доста обезобразени, с нарушени органи и бяха транспортирани в София. Така че от нас зависи дали ще продължаваме с изказванията от типа „въоръжете със спрейове хората, които си обработват градините или пасат добитъка”, или ще намерим някакъв по-интелигентен начин, който прилича на държава от Европейския съюз. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма желаещи.
За дуплика – имате думата, госпожо Михайлова.
ИСКРА МИХАЙЛОВА (ДПС): Господин Михов, абсолютно съм съгласна с Вас – абсолютно. Декларирах, че никой не може да си позволи – и в тази зала, и където и да било на друго място, да противопоставя здравето и сигурността на българските граждани срещу защитата на някакъв биологичен вид, било то и ценната кафява мечка. В никакъв случай. Когато мечката застрашава живота на хората, трябва да се намери механизъм животът на хората да бъде защитен. По това няма никакъв спор.
Господин Димитров, явно сте се заблудили. Понякога твърде много говоря за европейски директиви и за европейски програми, но днес в изказването си в нито един момент не споменах нито директива, нито регламент, нито европейски изисквания. През цялото време говорих за национална отговорност във връзка с националния Закон за биологичното разнообразие.
Напълно съм наясно, че имаме права вътре в българското законодателство да решим въпросите, касаещи биологичните видове, които са обект на обща европейска защита, но не приемам критиката Ви за това. Дори и в комисията ние не коментирахме тази страна на Закона за биологичното разнообразие и евентуалните последици, тъй като те са твърде евентуални и твърде абстрактни.
Особено при положение, че страната ни не може категорично да каже каква е популацията на кафявата мечка в момента, няма какво да коментираме евентуални бъдещи действия от страна на нашите партньори от Европейския съюз. Така че аз не съм споменала нито дума по този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заявка за изказване – господин Мелемов.
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, колеги! Като вносител искам да изкажа моята основна мотивация за тази промяна в закона. Чухме изказване за финансовата страна при отстрела, чухме екологичната гледна точка на проблема. Моята мотивация е единствено от гледна точка на населението в планинските региони, от какъвто район съм аз. Както каза и колежката преди малко, мечката е била защитен вид – логично е, когато е защитена, в един момент нейната популация да стане много по-голяма.
В природата трябва да има баланс и аз смея да твърдя, че балансът е нарушен. И то не е нарушен сега, а в последните 5 6 години. Всяка година нараства броят на нападенията на мечки над домашни животни, същевременно нараства и напрежението в населението.
Тук съм готов да се съглася с господин Михалевски, че в планинските региони хората намират основно препитание в гората. За съжаление, през последните години не им остана друг вариант на препитание. Тъй като нарасна броят на мечките, факт е, че този план за действие за мечката, който би трябвало да бъде управляван от Министерството на околната среда и водите, не е управляван, защото мерки трябваше да се вземат още преди пет години.
Основният ми мотив е, че горските специалисти, които са към Министерството на земеделието, са най-подготвени като обучение, а и работното им място е в гората – те имат най-добър поглед какво се случва там, затова биха могли. Надявам се, че ще бъде променено сегашното положение, при което никой не вземаше мерки за решаване на тези проблеми. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Радославов, заповядайте за изказване.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз ще гласувам „против”, като казвам, че и аз съм ловджия. Още един ловджия е против, не само колежката Михайлова. И ще ви кажа защо.
Според мен под прикритието на грижата за хората, напоследък има нещастни случаи, едва ли не решаването на този проблем трябва да се прехвърли от Министерството на околната среда към Министерството на земеделието. Мисля, че и сега се дават разрешения за отстрел при такива случаи – когато има мечки-стръвници, тоест и сега има механизъм, който действа в държавата, за да може да се регулира, ако трябва, тази популация на мечките.
Освен това, има достатъчно добър чужд опит, има така наречените електропастири, някъде се правят изкуствени хранилки с мед и т.н., тоест мечките да не навлизат чак толкова близо до селата и да правят такива поразии, включително опасността за човешки животи.
Аз мисля, че това си е пар екселанс поредната лобистка поправка в закона, защото тя е в интерес и на ловните стопанства, и на ловния бизнес.
Сега какво излиза? Най-парадоксалното: че баш ловджията сред колегите, както тук се говори – колегата Димитров, ще реши въпроса с популацията на мечките.
Напълно споделям всичко, което се каза за дивата коза. Какво значи това, че има еднакъв модел на управление? Ами ще промените модела на управление! Защо ще избиваме сега и дивата коза - заради това, че примерно имало проблем с кафявата мечка? Как може това да бъде мотив – че моделът за управление бил еднакъв? Ние променяме тук едва ли не цялото законодателство на държавата, та не може да се промени един модел за управление и заради това да избиваме дивата коза! Тук не сме чак толкова наивници, та ни се изнасят такива мотиви.
Понеже колегата Михов каза, че трябвало да се приложи интелигентен начин, за да се реши проблемът, аз оставам с убеждението, че най-интелигентният начин е да избием каквото трябва – колкото може повече мечки, та да решим въпроса. Това според мен не е интелигентен начин.
В никакъв случай не мога да се съглася, че, виждате ли, това е грижа за хората, които живеят в планинските райони – да им запазим живота. Затова дайте това да отиде там, където са си ловните стопанства, където са дупе и гащи заедно с горските работници. Знаете как са тясно свързани - и бракониерите, и тези, и така се преследват, че почти не могат да хванат нито един бракониер. Това са неща, които ги има. Знае се, че бракониерството го има и че очевидно мераците вече са да има повече трофеи от кафявата мечка, пък и от дивата коза.
Категорично не мога да приема никакви такива модели за управление – да се включи дивата коза. Просто трябва, както каза колежката Михайлова, да помислим. Какво да помислим? Категорично трябва да отпадне това нещо за дивата коза, защото няма никакви сериозни мотиви тя да бъде включена в тези поправки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Много обичам изказвания на лаици по която и да е тема. (Оживление и смях от ГЕРБ.)
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Боже, Боже!
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ако ме чуете някога аз да говоря за космонавтика, елате и се посмейте хубаво.
Непрекъснато слушам за някакви електропастири. Не разбрах - с милионите километри тел ще оградим населени места като концлагери или ще оградим цялата гора като концлагер? Слагането на електропластир на една кошара не означава, че другата няма да бъде нападната или че някой гъбар няма да стигне до сериозно нещастие.
Обяснявате за някакви спрейове (реплика от народния представител Любен Корнезов), с които сме щели да прогоним мечките.
Ако Вие, господине, имате куража, аз ще Ви намеря един такъв спрей (смях от ГЕРБ), ще Ви заведа при мечка, обаче това, което казахте за дупето и гащите, ще се напълни със съдържание много бързо. Благодаря. (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Господин Мелемов.
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ (ГЕРБ): Колеги, искам само едно нещо да отбележа – в този случай наистина става въпрос за оцеляване. Аз ви гарантирам, че ако не се вземат мерки, хората ще намерят решението – няма да спазват закона, ще бъдат, както ги наричаме, бракониери и ще бъдат убити много мечки, защото става въпрос за оцеляване.
Чух много критики, но никой не каза как вижда решението на този проблем. Ако някой го знае, трябваше, както казах преди малко, да се вземат мерки преди 5-6 години, защото вече е късно. Има жертва, има убит човек, има ежедневни нападения, вече слизат в селата. Това е въпрос на оцеляване. Ако не се вземат мерки, хората ще намерят решение и то ще е само едно. Тогава вече няма да знаем колко мечки са убити. Нима можем да вкараме хора в затвора за това, че се разправят с мечки, когато са влезли в частния им двор?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
Господин Радославов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колега Димитров, хайде, без такива квалификации - лаици и такива истории. Всеки има чувство за достойнство и няма да приема подобни приказки даже от трибуната на Народното събрание. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Да, ако трябва ще правим и дуели. (Смях от ГЕРБ.) Не може да си говорим така тук. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Кой ще пострада, ще видим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се репликирайте от място.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ: Искам да кажа следното. За мен проблемът е защо се прехвърля отговорността от Министерството на околната среда и водите в Министерството на земеделието и храните? Сякаш Министерството на околната среда и водите не може да вземе мерките, ами дайте да отиде в Министерството на земеделието и храните. Това си е лобизъм, защото вероятно там имат повече възможности тези, които инициирате тук промените, да се договорят за по-лесно решаване на проблема по интелигентен начин.
Въпреки всичко не можах да разбера колегата, който говореше, че е предимство за защита на хората. Пак твърдя, че за дивата коза засега няма данни, че избивала хора, така че за нея предполагам няма кой да опонира защо и тя трябва да бъде включена.
Много интересно, на мен би ми било неудобно, господин Димитров. Не само пленарната зала, но и целият български народ разбра, че сте един от най-водещите хора в ловния бизнес. Доколкото си спомням, неколкостотин от грешните подписа на премиера Борисов са все за сделки, в които и Вие участвате. Струва ми се неуместно точно Вие да бъдете този, който най-много защитава. Беше тактически по-добре някой друг вместо Вас да го прави, защото Вие сте поначало под прицел, ако мога да кажа така, че имате лични интереси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители за изказвания?
Господин Овчаров, заповядайте. (Шум и реплики.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Има конфликт на интереси.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Декларирам - имам конфликт на интереси, ловец съм. За разлика от господин Димитров декларирам това.
Искам да ви кажа, че последният час от дискусията ме убеди да гласувам против този законопроект, защото той не предлага абсолютно никакво решение на никакъв проблем.
Кой е проблемът, с който се опитваме да убедим и залата, и обществото, че трябва да започнем да избиваме мечките в България, защото има случаи на нападение? Е, по какъв начин решаваме този проблем? Като прехвърляме отговорността за отстрела на мечките от едно министерство в друго. Като го прехвърляме от министерство, което отговаря за биологичното разнообразие, в министерството, което, образно казано, отговаря за лова. Кой ще бъде, така да се каже, арбитърът в тази ситуация?! Аз направо си представям какво ще се случи оттук нататък. Господин министърът Мирослав Найденов по съвет на свой приятел ще разпореди на шефа на РУГ-а в Ловеч да му докаже, че в района популацията на мечките е станала много голяма и трябва да бъдат отстреляни няколко животни. Горските естествено ще напишат подобаващия документ и след два дни мечките ще бъдат отстреляни. Колко мечки ще отстреляме – 5, 10, 50, 500? Някой знае ли колко е популацията в България и докъде ще отстрелваме мечките? Колко диви кози ще отстреляме? Някой знае ли колко са?
Извинявайте, но по този начин отново ставаме проводници на поредния лобистки закон. Отново се опитваме с екологични, с хуманни цели да оправдаем чисто комерсиални интереси. Именно поради тези причини аз няма да подкрепя този законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Овчаров, добре си декларирахте конфликта на интерес за това, че сте ловец. Явно сте пропуснали, когато гледахме Закона за движението по пътищата, да декларирате, че сте шофьор и когато гледахме Закона за етажната собственост, да декларирате, че имате апартамент. Горе-долу същото е. А най-добре би било, когато се гледат законите за енергетиката, там да декларирате конфликт на интереси.
За разлика от Вас и за да отговоря на преждеговорящия, когато участвам във внасянето на законопроект, аз слагам името си най-отпред и защитавам позицията си, защото съм убеден, че е правилна. За разлика от вас, които толкова време се крихте, какво ли не приехте в предишния парламент и винаги излизахте сухи от тази работа. За разлика от вас, повтарям, аз заставам отпред с името си.
Явно не сте слушали дебатите в началото, за да обяснявате как министър Найденов безконтролно ще накара някой. Явно не сте чули, пак повтарям, че има план за управление, в който има точен процент, над който не може да се води отстрел. Неслучайно двама министри ще определят квотата, неслучайно Министерството на околната среда и водите ще получава информация преди всеки такъв лов и след него, за да провери законността. (Реплики от КБ.)
Ако трябва, да го повторя още един път? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За реплика – господин Тасим.
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Овчаров! Вие казахте, че сте против регулацията планът за отстрел на мечките да мине от Министерството на околната среда и водите към Министерството на земеделието и храните. Според Вас в това няма никаква логика, но аз ще Ви дам един пример към днешна дата. Вие знаете ли, че днес на областния управител на Смолян е издадено разрешение за отстрел на две мечки? На Вас няма да разреши и на мен няма да ми позволи да отстрелвам, но някой от управляващите, ако е приятел с областния управител, може да отиде да ловува мечки. Това ако е регулация и това ако е регулаторен орган - като МОСВ, здраве му кажи.
Има още нещо, с което, надявам се, ще се съгласите, макар че в тази зала не се казва нищо по този въпрос. Има огромен натиск от обществото по проблема с мечките.
В момента има друга регулация, която се извършва от бракониерите. Тя може би отнема живота на много повече мечки, отколкото ако успеем да въведем тази регулация със закон.
Отсега казвам, че ще гласувам „за” не защото съм ловец, не защото съм в конфликт на интереси, а напротив. Аз съм за това да има многократно повече санкции за бракониерството, отколкото да я има тази регулация, която предлагат колегите. Регулация – държавна! Най-добре е това да го направят хората, които разбират от тази материя. Най-предният фронт на тази материя са горските работници. Така че регулация в този вид – в никакъв случай!
Не съм приятел с областния управител на Смолян, не го познавам, но той в момента има право да даде разрешение на когото си иска да отстрелва мечки. Но коя мечка? Съжалявам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Господин Тасим, всъщност Вие доказвате правотата на това, което говорих. Ако сега, когато Министерството на околната среда и водите регулира този процес, раздава така разрешителните, представете си какво ще се случи, когато ги раздава Министерството на земеделието и храните, което няма никакво отношение към контрола и към гаранциите за биологичното разнообразие в страната! Само си представете какво ще става тогава!
Господин Димитров, струва ми се, че доста рано заехте ролята на всезнаещия, всеможещия, на моралния съдник в този парламент. Не сте Вие този човек! Защото Вие сте човекът, който има доста голяма роля в заменките, които са направени в България. Вие сте човекът, който има доста голяма роля във всичките неща, които се правят в лова в България. Вие сте човекът, под чиито сделки стоят тъй наречените фалшиви подписи на Бойко Борисов гр. София. За Вашите сделки става дума. Те са подписани уж с фалшивите подписи на Бойко Борисов. Вие не разбрахте какво Ви говори господин Радославов или се направихте, че не го разбирате. Но не си мислете, че в България това не се знае! Затова когато се опитвате да прокарвате някакви лобистки закони тук, прокарвайте ги, нямам нищо против, но не го правете от ролята на моралния съдник и на най-висшата морална ценност в страната. Защото очевидно няма как да стигнете до това равнище! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма желаещи.
Дебатът е закрит. Преминаваме към режим на гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.
Гласували 105 народни представители: за 78, против 11, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Изтече времето за законодателна дейност за тази парламентарна седмица.
След почивка, в 11,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си!
Продължаваме с предвидения за петък:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Уважаеми колеги, преди началото на днешния контрол ми позволете да напомня, че днес е 8 октомври – Денят на българската стенография. Нека на днешния ден поздравим нашите парламентарни стенографи и изкажем своята благодарност за тяхната отговорна дейност. (Ръкопляскания.)
Благодарение на техния труд и до днес съхраняваме за поколенията страниците от историята на българската държавност.
Да им пожелаем здраве и много нови успехи в техния професионален път!
Честит празник, стенографи! (Ръкопляскания.)
Две съобщения.
С писмо вх. № 002-00-54 от 7 октомври 2010 г. до председателя на Народното събрание е постъпило писмо от министър-председателя Бойко Борисов, с което ме уведомява, че с Решение № 728 на Министерския съвет от 2010 г. е оттеглен Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, внесен за разглеждане от Народното събрание. (Ръкопляскания и възгласи в КБ: „Браво! Браво! Браво!”)
Днес, на 8 октомври 2010 г., на народните представители е раздаден Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приети на първо четене на 30 септември 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от правилника.
Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
Постъпи искане от Парламентарната група на Коалиция за България за Декларация от името на група.
Заповядайте, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, наречени от министър-председателя на Република България безделници. Това се отнася за представителите и на мнозинството.
Господа министри, защото не знам дали трябва да се обръщам към вас с „уважаеми”, след като Министерският съвет избяга от дебатите по вота на недоверие и за първи път не присъства на подобно събитие в българския парламент и това показва отношение и начин на управление и манталитет.
Декларацията на Парламентарната група на Коалиция за България е посветена на тази политическа и парламентарна седмица, защото в тази седмица много ясно се очертаха и изкристализираха всички тенденции по начина на управление в нашата страна и отношението към парламента, и проблемите, свързани с една от ключовите сфери в България – здравеопазването. Естествено водеща тема и в дебатите, и в българското общество беше вотът на недоверие.
Аз поне не си спомням в съвременната българска история вот на недоверие, който още с обявяването му да е довел до оставка на съответния министър. Не си спомням също така вот, който да е довел до сериозни промени в политиката на правителството в дадената сфера. Това се случи с едно съвместно Споразумение между правителството и Българския лекарски съюз, не за да се прави реформа и подобрение в здравеопазването, а само и само да няма стачка. Но самото споразумение говори за много неща.
То първо говори за това, че българските лекари, а изобщо и българското общество, нямат доверие в думите и ангажиментите на правителството. За да се стигне до споразумение, в което се казва, че се гарантира сумите, дължими от НЗОК и Министерството на здравеопазването към изпълнителите на медицинска помощ, да бъдат изплатени. Споразумение за гарантиране на нещо, което е дължимо по закон! Разбирате ли за какво става дума?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Не, не разбираме.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Очевидно някои не разбират.
Това говори за отношение на обществото към правителството. Неслучайно, защото позициите на правителството се менят всеки ден по всеки въпрос, но за това по-нататък.
Между другото, не знам дали лекарите осъзнават какво са подписали, но в т. 5 от Споразумението пише, че във връзка с ангажиментите от предходната точка и в резултат на осигуряването на значително нарастване на разходите за финансиране на Здравната каса, наличните средства към 31 декември 2010 г. по сметки на НЗОК се прехвърлят по сметки на републиканския бюджет.
Министър-председателят каза тази седмица, че парите за здравеопазване ще се ползват само за здравеопазване. Нали така? Само че това означава, че парите във фискалния резерв, които са по сметка на НЗОК, които са събрани от вноски на българските граждани за здраве, ще бъдат прибрани в републиканския бюджет за други нужди най-вероятно. И тази представа на лекарите, че милиард и двеста или може би милиард и четиристотин – колкото ще нарасне резервът на Здравната каса, трябва да го забравят. Това, което ще бъде от догодина за здраве – от догодина, колкото се съберат. Трябва да знаят това българските лекари, както и българските пенсионери, че новоизбраният министър на здравеопазването заяви, че потребителската такса, която беше намалена от предишното правителство до един лев, сега ще се вдигне на 2,40 лв. – 1% от минималната работна заплата.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Както си беше.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Честито! Това е част от реформата и от Програмата на правителството в сферата на здравеопазването.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): И не предизборно.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: За първи път видяхме дебати по вот на недоверие, в които правителството отсъстваше. Не можа да се изправи и да защити политиката, която води в тази сфера. Разбираемо е. Сложиха новоизбраният министър да се пържи като не носи никаква отговорност за провалите досега и за колапса на системата. Това е едно страхливо поведение. Страхливо поведение и от министър-председателя, и от цялото правителство, уважаеми, за мен, дами и господа народни представители, не уважаеми от вашия министър-председател.
Показателно е как беше организиран дебатът по вот на недоверие – такъв цирк, такива нагласени неща не е имало никога. Започна се от това, че председателят на Народното събрание – уважаемата от мен госпожа Цачева, заблуди председателството на парламента, че дневният ред ще започне с разглеждане на мотивите и дискусия по вота на недоверие, което в първата седмица от месеца е право на опозицията за внасяне на първа точка. След това госпожа Цачева съзнателно заблуди парламента за това, че в предишния парламент е имало прецеденти по тази тема.
Извинявайте, но председателят на Народното събрание влезе в един политически сценарий, само и само да се обезсмисли дискусията по вота, да се насочи вниманието към новия министър – нов министър, ново начало, няма нужда от вот, няма нужда от дискусия по проблемите на здравеопазването. Това продължи и с демонстрацията на Парламентарната група на „Атака”.
За съжаление председателят на Народното събрание допусна за пореден път езикът на омразата да властва в българския парламент, без да прекъсне изявлението на Волен Сидеров, без да направи бележка и това за съжаление вече се превръща в система, както е и системата на защита на министър-председателя от парламентарни питания и въпроси. Това е министър-председателят, който е най-защитаван, с чадър, да не отговаря на въпроси на народни представители, особено от Коалиция за България.
За съжаление трябва да кажа, че това поведение на председателя на парламента изисква и реакция от народното представителство, изисква и отговорност от председателя на парламента. Затова искам да заявя, че ще започнем събиране на подписи за освобождаването на госпожа Цачева от поста председател на Народното събрание. (Шум и реплики от ГЕРБ.) За системно нарушаване на правилника, за допускане на неуважение от страна на правителството към Народното събрание, което ярко се прояви тази седмица с безпрецедентното отсъствие на правителството от дебати по вот на недоверие.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Преди Конгреса ли?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Не се притеснявайте, ще се случи след Конгреса на БСП. Благодаря ви за добрата реклама за Конгреса на БСП, който ще се проведе на 16 октомври т.г.
През тази седмица се появи и още един феномен за правителство. То създаде ясното впечатление и доказа, че не знае какво върши.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Защо не падна тогава?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Внесе се бюджетът за 2011 г. Очевидно това ще бъде най-бързо актуализираният бюджет, защото това, което заяви през тази седмица министър-председателят и това споразумение, и намеренията за вдигане на осигурителните вноски, променят бюджета. Може би ще трябва и него да изтеглите, както изтеглихте Кодекса за социално осигуряване. Абсолютно безхаберие!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Няма да трябва.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Значи ще напаснете вътре нещата.
Абсолютно безхаберие в политиката на правителството!
Политиката се променя както курсовете на борсата. Уважаеми господин Дянков – от мен уважаем, не знам дали сте уважаем от министър-председателя, тази година намалихте осигуровките, за догодина ще ги качвате с 3%, после се каза с 1,5% -2%. Никой вече не може да разбере какво се случва. Все по-малко хора мислят, че имаме управление, което има цел, има програма, има политика, знае къде отива и все повече хора отговарят на въпроса: има ли пилот в самолета? – с думата „не”. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Станишев.
Декларация от името на парламентарна група – господин Алиосман Имамов.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, дами и господа! Упълномощен съм от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да ви представя следната декларация.
На 6 октомври 2010 г., когато се провеждаха дебатите по вота на недоверие на правителството – денят, в който Партия „Атака” направи впечатляващо националистическо шоу в българския парламент, прокуратурата на Република България във взаимодействие с МВР и ДАНС проведоха специализирана акция в някои мюсюлмански села в Централните и Западните Родопи.
Според повечето медии, които отразиха събитието по различен начин, целта на тази акция е била да се изземат доказателства за принадлежност на проверяваните лица към някаква международна ислямска организация, определена като подкрепяща тероризма.
Доказателственият материал включва предимно литература, електронни носители на информация, предимно компютри, дискове и др. Проверени са домовете на духовни лица, както и на духовни храмове. Акцията предизвика тревожно напрежение не само в населените места и районите, които са посетени от специализираните органи, но и в цялата мюсюлманска общност в страната.
В с. Лъжница, община Гоце Делчев напрежението премина в масово-протестна проява в защита на имама на селото господин Мохамед Камберч. Според медиите и свидетели на случилото се по време на акцията не е упражнено насилие или беззаконие. Основното искане на протестиращите жители на селото е да се направи публично достояние или опис на всичко, което е иззето от дома на господин Камберч, както и от джамията на селото. Явно става дума за съмнения за фалшифициране на доказателства по случая.
Ние смятаме, че съответните органи трябва да се произнесат по това дали в този случай има нарушение на закона или не. Тревогите и напрежението в мюсюлманската общност по повод случилото се в с. Лъжница и другите мюсюлмански селища в Централните и Западните Родопи има и други аспекти, различни от съображенията, произтичащи от закона.
Провежданите периодично акции на специализираните органи за търсене на радикален ислям в България, предимно в Родопите, на терористи, някакви спящи клетки на международни терористични ислямистки организации, са завършвали винаги без конкретен, ясен резултат. Поради тази причина мюсюлманите в България приемат тези акции като опит за сплашване или за постигане на други, най-вече политически цели. В конкретния случай мюсюлманската общност има сериозни съмнения, че тези акции имат за цел да елиминират онези мюсюлмански духовници, които са против възстановяването на очевидно удобния за управляващите господин Генджев като главен мюфтия на Република България, който е бил избран на някаква си съмнителна конференция, проведена преди 15 години.
Уважаеми дами и господа, след трагичните събития на 11 септември 2001 г. в Ню Йорк специалните служби в демократична Америка направиха две незабавни и много важни стъпки: първо, назоваха името на терориста в лицето на Бен Ладен и Ал Кайда; второ, не допуснаха мюсюлманската общност да понесе колективната вина за действията на шайка фундаменталисти.
Разбира се, ние не можем да чакаме да се случат подобни трагични събития в България и чак след това да се борим с тероризма. Нашите специализирани органи обаче трябва да назоват името на българския Бен Ладен, ако изобщо има такъв.
Мюсюлманската общност у нас многократно е заявявала, че традиционният ислям в България е чужд на радикализма. Всеки опит за неясни, размити, недоказани или колективни обвинения във фундаментализъм създават тревожно и опасно за обединението на българската нация усещане, че в тази страна мюсюлманите са третирани като чужденци в собствената си родина. Тези, които са имали участта да почувстват горчивия вкус на това усещане знаят на какво са способни унизените общности, за да съхранят вярата и толерантността в себе си.
Обществените реакции в резултат от проведените акции на специализираните органи повдигат и други изключително важни за съвременното българско общество въпроси. Това са въпроси, свързани с вътрешния екстремизъм в нашия политически и обществен живот. Например, някои медии отразиха тези акции по начин, който активира езика на омразата.
Погледнете форумите в интернет – те изобилстват от мръсни и обидни коментари по отношение на исляма и мюсюлманите в България. Някои от тези форуми, колкото идиотски и профански да са, дават ясна и приблизителна представа за обществените настроения, които се създават след подобни шумни акции.
Тези отрудени и разтревожени хора, които видяхте тези дни в медиите, са достойни граждани на Република България. Те са дали своя скромен принос за развитието на своята родина и никой няма право да се отнася към тях по начин, който ги обижда.
Подобни обиди имаше в някои медии в последните дни. Един централен вестник с не особено голям тираж, дори използва следното заглавие: „МВР и ДАНС удариха местен клон на ислямистка организация”, и в подзаглавие: „В Благоевград, Пазарджик, Смолян са иззети пропагандни материали с радикално съдържание”. Според това заглавие в България вече съществува организация и иззетите материали са радикални. Е, как така бързо определиха радикалния характер на материалите, при това повечето от тях са на арабски език?
Като става дума за радикални и опасни книги, някои хора повдигат основателно въпроса: за каква забранена литература може да става дума, когато на видни места в София, пък и в други градове, разбира се, можеш свободно да се сдобиеш с книги, които проповядват омраза и насилие? Например всеки може да си купи на пл. „Славейков” в София книгите на Хитлер, Гьобелс, Мусолини, Бакунин, и то преведени на български език. Там могат да се намерят много издания, които проповядват ксенофобия и човеконенавист, или книги, които зоват за борба против всяка власт, независимо от политическата й физиономия.
Изключително важен е и по-общият въпрос в този случай, а именно: докъде може да се простира забраната на книги днес, в началото на ХХІ век? България нищо не печели от това да търси радикализма там, където го няма и да си затваря очите за неговите истински обществени проявления.
От тази висока трибуна ние заявяваме, че ще се противопоставяме на всякакви опити да се дамгосва с радикализъм единствено и само мюсюлманската религиозна общност в България. Ние сме наясно, че това е опасно обществено явление, което ерозира процеса на консолидация на съвременното българско общество. Благополучието на нацията, особено в условията на криза, зависи в голяма степен от консолидацията и зрелостта на обществото по отношение на чисто човешките ценности. И не трябва да имаме никакви илюзии в това отношение!
Парламентарната група на ДПС ще следи отблизо процесите, свързани с последните акции, и ще използва всички законови средства, включително и парламентарния контрол, за да не допусне да бъдат накърнени правата и свободите на българските граждани, изповядващи религия, различна от традиционната в Република България. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Имамов.
За процедура? Заповядайте.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до изчерпване на въпросите, с този половин час, който ни го отнеха. Защото въпросите са 16-17, като ги умножите по времето – изтича около 14,00 – 14,10 часа. В такъв смисъл – за удължаване на работното време до изчерпване на въпросите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Михайлов, по нашия правилник времето за изявления и декларации от името на парламентарни групи се добавя към времето за парламентарен контрол.
По предварителни изчисления, ако не се случи така, че по-малко минути да бъдат използвани в отговорите и развиването на въпросите, и при стриктно спазване на времето, наистина остават около два въпроса, които ще бъдат извън времето в 14,00 ч. и след като удължим с минутите, направени за парламентарни декларации – в такъв смисъл има резон, ако не ни стигне това време да изслушаме и тези въпрос или два, заради което ще подложа на процедурно гласуване предложението на народния представител Михайлов за удължаване на парламентарния контрол до приключване на въпросите и отговорите, предвидени в днешната програма.
Гласували 118 народни представители: за 91, против 10, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Новопостъпили питания за периода от 1 октомври 2010 г. до 7 октомври 2010 г.
Постъпило е питане от народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани. Следва да се отговори в пленарното заседание на 15 октомври 2010 г.
Писмени отговори за връчване от:
– министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Петър Курумбашев;
– министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
– министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Четин Казак;
– министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
– министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
– министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народните представители Георги Божинов и Румен Такоров;
– министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народните представители Георги Божинов и Румен Такоров;
– министъра на отбраната Аньо Ангелов на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
– министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Емил Димитров.
Започваме с изслушване на Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите, който ще отговори на въпрос от народните представители Пламен Орешарски и Димитър Горов, относно обявени намерения за емитиране на външен дълг.
Въпросът ще бъде развит от народния представител Пламен Орешарски.
Заповядайте, господин Орешарски.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, господин вицепремиер, господа министри! Последните 20 години страната емитира няколко пъти външни заеми, но никога, за да финансира бюджетните си дефицити. Това беше лоша практика от 80-те години, в резултат на която беше натрупан голям външен дълг, беше обявен мораториум, който има отношение, частично сигурно, към проблемите на българския преход в новата ни история.
Последните 12 години благоразумната политика по отношение на дълга, в частност и на външния дълг, доведе до един според мен забележителен прогрес по отношение на намаляване на дълговото бреме – от съотношение над 120% правителствен дълг към брутен вътрешен продукт 1997 г. до под 15% в средата на миналата година, бих казал елемент на лошото наследство, което вие заварихте. А, ако отчетем и натрупания фискален резерв, ще видим, че дългът е бил на нетна основа, приблизително нулев – безпрецедентно в последните 25 години, след 1984 г.
В тази връзка вие възнамерявате следващата година да емитирате над 1 милиард облигации на външните капиталови пазари. Това е записано поне в проектобюджета. Не съм убеден, че това е последният вариант, но поради отсъствие на друга информация се позовавам на този вариант на проектобюджет.
В тази връзка, господин вицепремиер, Ви моля за повече подробности относно условията, при които ще се емитира. Предполагам, че е правен предварителен маркетинг на емисията и бихте могли да ни запознаете или поне да прецените с кои от данните бихте могли да ни запознаете в този момент, от гледна точка на ключовите параметри на една такава, струва ми се, доста важна облигационна емисия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за отговор, господин Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Орешарски, уважаеми господин Горов! В § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта за Закон за държавен бюджет на Република България за 2011 г. се предвижда по решение на Министерския съвет министърът на финансите да емитира държавни ценни книжа на международните пазари в размер до 2 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута, при условие на последваща ратификация. Подобен текст, който дава право на емисия на дълг на чуждестранните пазари, не е прецедент и е съществувал във всички закони за държавния бюджет от 2002 г. досега с изключение на 2007, 2008 и 2009 г.
Този текст няма задължителен характер и има за цел да предостави допълнителни възможности за обезпечаване на различни дългове и източници на финансиране на бюджета, в съответствие със законодателството на страната. Текущият анализ за изпълнение на бюджета и оценката на развитието на пазарната среда през следващата година ще предопределят избора на подходящата комбинация от дългови инструменти за финансиране.
Заложените в проекта на Закона за държавния бюджет лимити за финансиране нуждите на бюджета с дълг предвиждат максималният размер на държавния дълг в края на 2011 г. да не надвишава 14,3 млрд. лв. или 18,55% от прогнозирания размер на брутния вътрешен продукт. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, господа министри! Стана ясно, че на практика вие сте заварили нетното състояние на дълга почти на нулева ситуация. (Реплика от заместник-министър председателя Симеон Дянков.) Става ясно, че не сте наясно дали ще емитирате изобщо задължения в рамките на следващата година, но евентуално предвиждате такава възможност.
В тази връзка аз имам един много простичък въпрос: в краткосрочна перспектива, в рамките на мандата, как смятате да оставите бюджета на държавата и дълга, когато си отивате, при положение че сега той е само 14% от брутния вътрешен продукт, а Вие предвиждате и очаквате евентуално 18%? В края на мандата колко смятате да са задължали българските граждани в рамките на 4-годишното ви управление?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Горов! В момента България има най-ниския външен дълг от всички страни в Европейския съюз, с изключение на Естония. (Смях, ръкопляскания и оживление в КБ.) И това е благодарение на нашето правителство, което успя да премести България от трето място, бяхме след Естония и Люксембург, на второ място. По време на излизането на вашето правителство от власт бяхме на трето място в Европа, ние успяхме да станем на второ място, по време на това правителство. Проверете данните преди да се смеете!
По предварителни данни и оценки бюджетното салдо за м. септември 2010 г. е балансирано, а дефицитът през третото тримесечие на тази година не нарасна. Фискалният резерв към края на м. септември 2010 г. според предварителни данни е в размер на 6,7 млрд. лв., или с над 2,2 млрд. лв. повече от минималното ниво, определено в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Нека тези, които казваха, че ще изхарчим резерва за покриване на дефицита – всички вие отляво, господа, сега да си зададете пак въпроса дали наистина ще бъде изхарчен този резерв или това правителство се справя много по-добре от вас с фискалната политика на държавата. Попитайте се вие! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Продължаваме с въпрос на народните представители Лютви Местан и Хасан Адемов относно неизпълнени задължения на министъра на финансите, произтичащи от чл. 2, ал. 8 на Закона за Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри! Законът за Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система е приет от Четиридесетото Народно събрание през 2008 г. Измененията и допълненията на същия закон от 15 декември 2009 г. са извършени с Преходна разпоредба на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
С тези промени представителите на организации на работниците, служителите и работодателите се определят от ръководните им органи на национално равнище, в срок, определен от министъра на финансите. В случай, че ръководните органи не определят представители в посочения от министъра срок, Министерският съвет определя на ротационен принцип за срок от една година национално представените организации, които ще имат представители в Управителният съвет на фонда.
С Решение на Министерския съвет № 416, забележете датата – 17 юни 2010 г., са назначени членове на Управителният съвет на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система. Общият брой на членовете на управителите на фонда, съгласно закона и приетото от Министерския съвет решение, е девет души. Съгласно чл. 2, ал. 8 от закона императивна по същността си разпоредба, управителният съвет на фонда заседава най-малко веднъж на два месеца, а § 5 от Преходните и заключителните му разпоредби възлага изпълнението му на министъра на финансите.
В тази връзка би трябвало да следва въпрос към Вас, господин министър: защо не изпълнихте задължението си и вече четвърти месец не свиквате заседанието на управителния съвет? Но понеже вчера свикахте заседание на управителния съвет, този въпрос трябва да се промени и той вече трябва да гласи: защо едва вчера – 7 октомври, свикахте заседанието на управителния съвет и необходимо ли е да се задават актуални въпроси, за да изпълнявате задълженията си по закон?
Второ, по чие решение и къде в момента се намират средствата на фонда? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Местан! На свое заседание на 6 октомври 2010 г. Министерският съвет одобри персонални промени в състава на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система. На 7 октомври 2010 г. се състоя заседание на Управителния съвет. На заседанието бяха коментирани бъдещите насоки в работата на Управителния съвет, проектът на правилник за дейността му, актуалното състояние на Сребърния фонд, както и първоначални гледни точки по стратегическото му управление. Членовете на съвета откроиха като основна краткосрочна задача очертаването на възможности за повишаване на доходността от активите на Сребърния фонд в Българската народна банка. Беше изтъкната и необходимостта от евентуални промени в Закона за Сребърния фонд в контекста на изработката на краткосрочен план и дългосрочна стратегия за неговото управление.
В заключение, искам да ви информирам, че средствата на фонда са самостоятелна обособена част от централния бюджет и са вложени в отделно открита на името на фонда инвестиционна депозитна сметка в Българската народна банка в съответствие със законовата уредба. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Господин министър, законът за така наречения Сребърен фонд, за който всъщност говорим, е приет преди около две години. След като с колегата Местан зададохме актуалния въпрос, Вие сте свикали на първо заседание четири месеца след решението на Министерския съвет - сега разбирам защо се е наложила промяна на това решение, защото сменихте междувременно заместник-министъра на финансите - свиквате заседание на Управителния съвет. Идеята на този управител съвет е да бъде управляван на трипартитен принцип - с участието на работодателите и синдикатите, естествено, с участието с министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика. Този фонд е замислен като демографски фонд. Когато след 10 години по актюерски разчети на Националния осигурителен институт настъпи демографски натиск върху пенсионната система, да може средствата от този фонд, инвестирани по начина, който е записан в закона, да влязат като подпомагане на дефицита в държавното обществено осигуряване.
За съжаление, Вие сте изпуснали четири месеца, в рамките на които да проведете съответна инвестиционна политика, за да може да се търси доходност от тези средства. В закона е казано, че само временно свободните средства от активите на фонда са тези, които се инвестират в депозити в Българска народна банка. За деветте месеца на 2010 г. от това, че тези пари стоят в Българска народна банка, а те са 1 млрд. 682 млн. 200 хил. лв., лихвата по тези депозити е само 1 млн. 700 хил. лв. - така както сте дали във Вашата справка.
Уважаеми господин министър, във връзка с това нашите уточняващи въпроси към Вас са: каква е Вашата политика в средносрочна и дългосрочна перспектива за управление на активите на фонда? Каква е връзката между политиката по управлението на средствата в Сребърния фонд и Вашите идеи и визия за провеждането на пенсионната реформа? Очевидно е, че такава връзка трябва да има и тя трябва да бъде в посока на това да се увеличи доходността от парите, инвестирани по начина, по който това е казано в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Местан, уважаеми господин Адемов! След като законът, за който Вие споменахте, е приет и е влязъл в сила преди около тридесет месеца, аз пък ви задавам въпроса защо за седемнадесетте месеца, когато господин Орешарски е бил финансов министър, той не е събрал този съвет?
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Вие знаете отговора.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е добър въпрос към вас, господа от тройната коалиция. Седемнадесет месеца вие не направихте нищо този управителен съвет да се събере. Питайте господин Орешарски по този въпрос!
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Това не е по вина на Орешарски, знаете много добре!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Към 30 септември 2010 г. (шум и реплики), общият паричен ресурс на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система е, както Вие казахте - 1 млрд. 682 млн. 200 хил. лв., в т.ч. с натрупани лихви вече е близо 1 млрд. 700 млн. лв.
Конкретно на Вашия въпрос каква е моята визия как да се развива този фонд, за мен е необходима визия и това беше разговорът вчера с останалите членове на Управителния съвет - как да се развива фондът, така че след 10 години (както Вие правилно казахте), този фонд да даде допълнителни средства за влизане в пенсионната система във връзка с демографската картина, която след около 10 години по разчетите на демографите ще бъде най-тежка за Република България.
Едновременно с това и то също беше обект на разговор вчера, трябва да се мисли как евентуално да се промени законът, за да се осигури възможност за инвестиции в българската икономика. В момента фондът или по-скоро законът не позволява никакви инвестиции от страна на този фонд в българската икономика. Единствената възможност е тези инвестиции да влизат в Българската народна банка и около 10% от тях да влязат в търговските банки. Те не могат да влязат извън тези ...
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Двадесет процента.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Да, извинете, 20%. При това, разбира се, трябва да се гарантира запазване на доходността от активите на фонда в дългосрочна перспектива.
Вчера на събирането на Управителния съвет се разбрахме в срок от 10 дни всички членове – там има представители на работодателите и на синдикалните организации, господин Тотю Младенов също е там, представител на НОИ, както Вие казахте, да мислим по тази тема как тези два фокуса - от една страна, дългосрочна политика, от друга страна, повече развитие на българската икономика чрез тези фондове, как това може да стане. След около две седмици бих могъл да докладвам на Вас и всички заинтересовани накъде върви управлението на Сребърния фонд. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Благодаря Ви за участието в днешното заседание.
Продължаваме с питане към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов от народните представители Яне Янев и Димитър Колев относно политиката на Министерството на земеделието и храните спрямо дейността на частно практикуващите участъкови ветеринарни лекари в контекста на правителствените реформи във ветеринарномедицинския сектор и общата селскостопанска политика.
Господин Колев, заповядайте да развиете питането си.
ДИМИТЪР КОЛЕВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господа министри! Нашето питане е относно политиката на Министерството на земеделието и храните спрямо дейността на частно практикуващите участъкови ветеринарни лекари в контекста на правителствените реформи за ветеринарномедицинския сектор и общата селскостопанска политика.
Уважаеми господин министър, проблемите на ветеринарната практика в България са трупани в продължение на десетилетия. В подкрепа на тази теза могат да се посочат стотици примери, свързани с работата на така наречените ветеринарни джипита.
Първо, държавното заплащане на труда им драстично не съответства на физическото натоварване при тяхната работа, на поеманите от тях рискове, на квалификацията им, на разходите, които правят, и на отговорността, която носят. Конкретно, в областта на имунопрофилактиката, ветеринарните лекари вземат кръвни проби от животни, които са фактически или потенциални заразоносители на туберкулоза, чума по свинете, шап и други опасни болести. Те реализират програми върху животните. Някои от задължителните дейности, например маркирането на животните с ушни марки, среща съпротивата на собствениците, които не са мотивирани да допускат лекари до животните без пряка необходимост.
Всички тези дейности частно практикуващите ветеринарни лекари осъществяват професионално при далеч по-лоши и сурови условия от колегите им от районните ветеринарномедицински служби и Държавния ветеринарен санитарен контрол. Както е известно, имунопрофилактиката се реализира според държавната имунно-профилактична програма, а финансирането й става от републиканския бюджет.
Същевременно с Постановление на Министерския съвет № 352 от 20 декември 2006 г. беше утвърден ценоразпис на Националната ветеринарномедицинска служба, който влезе в сила на 9 януари 2007 г. и значително повиши възнагражденията на лекарите от Националната ветеринарномедицинска служба, за разлика от това на частно практикуващите ветеринарни лекари.
Към момента заплащането на частно практикуващите ветеринарни лекари се определя чрез индивидуални договори, които се изготвят въз основа на Годишния рамков договор за 2009 г. между Българския ветеринарен съюз и Министерството на земеделието и храните, № РД 50-267 от 8 декември 2008 г. и Анекс към него от 9 февруари 2009 г. За 2010 г. не е подписван нов рамков договор, нито е приет нов анекс към действащия. В зависимост от обслужвания брой животни държавното заплащане на един ветеринарен джипи варира от 2-3 хиляди до 10-15 хил.лв. годишно, в редки случаи - повече. Това на пръв поглед изглежда приемливо. Фактически обаче то включва всички разходи по дейността на един лекар, а тя е между 50-70% от тази сума.
Второ, за 2010 г. част от практикуващите ветеринарни лекари са получили само 25% от полагащото им се възнаграждение и не е известно кога ще им бъде изплатена основната част от него. Това спокойно би могло да се окачестви като подигравка с този висококвалифициран труд, особено ако се има предвид, че един ветеринарен джипи поддържа голям район - по няколко десетки села, без да получава нито автомобил, нито дори мобилен телефон.
Следва да се посочи, че работата на ветеринарните специалисти е грижа далече не само за селскостопанските животни. Шестдесет процента от всички инфекциозни болести по животните могат да причиняват болести и при хората.
Във връзка с горното, уважаеми господин министър, държим да отговорите на следните конкретни въпроси: кога частно практикуващите участъкови ветеринарни лекари ще получат пълния размер на заработеното от тях възнаграждение, дължимо им от държавата? Дължат ли се неустойки и в какъв размер от страна на Министерството на земеделието и храните към частно практикуващите участъкови ветеринарни лекари при неспазване сроковете на плащане, залегнали в договора между страните? Считате ли, че ценоразписът на тези възнаграждения, значителна част от които са символични, трябва да продължи да съществува в настоящия си вид?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтече отдавна, господин Колев.
ДИМИТЪР КОЛЕВ: Защо продължава политиката на ръководеното от Вас министерство за изкуствено разделение и напрежение между служителите, работещи в НВСМ и частно практикуващите ветеринарни специалисти? Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Колев! Позволете ми в началото едно терминологично уточнение - няма частно практикуващи и държавно практикуващи, тъй като съгласно Закона за ветеринарномедицинска дейност и Закона за браншовата организация на ветеринарните лекари, право на практика имат само свободно практикуващи ветеринарни лекари. Така че, когато говорим за практикуващи ветеринарни лекари, винаги става въпрос за такива на свободна практика, тъй като държавните са на административна длъжност.
Конкретно по въпроса Ви - на 1 октомври подписахме споразумение с председателя на Българския ветеринарен съюз д р Йордан Бойчев. Съгласно него в срок до 31 октомври ще бъдат осигурени средства за заплащане на извършените от практикуващите ветеринарни лекари мероприятия по изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за първото полугодие на 2010 г. За второто полугодие на 2010 г. средствата ще бъдат осигурени на 30 януари 2011 г. Бих искал да подчертая, че се споразумяхме с Българския ветеринарен съюз да не се изплащат неустойки при неспазване на срокове за плащане.
Господин Колев, ценоразписът за заплащане на труда на практикуващите ветеринарни лекари за извършване на дейности по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните е изготвен от Българския ветеринарен съюз и представлява анекс към Годишния рамков договор, подписан от министъра на земеделието и храните и председателя на Българския ветеринарен съюз. В духа на равнопоставеност и взаимно разбирателство двете страни ще продължат да работят съвместно в името на една обща цел - опазване на здравето на животните и общественото здраве. Съгласно споразумението, членовете от Българския ветеринарен съюз ще участват в изготвянето или промяната на нормативни актове в областта на здравеопазване на животните с цел опазване здравето на животните, отглеждани на територията на страната от поява и разпространение на заразни заболявания. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за два допълнителни въпроса, господин Колев.
ДИМИТЪР КОЛЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Господин министър, ще се възползвам от правото си на два уточняващи въпроса. Първият ми въпрос е: при сключването на договорите между Министерството на земеделието и храните и частно практикуващите участъкови ветеринарни лекари дали са предвидени финансови средства в бюджета на Министерството на земеделието и храните? Вие сега отчасти отговорихте на този въпрос, но посочихте дата след 1 януари. Получава се забавяне, затова аз Ви питам защо така се е получило и дали те са обезпечени финансово.
И вторият ми уточняващ въпрос е: имало ли е случай, когото на недоволни ветеринарни участъкови лекари, поради това, че не им се изплащат редовно сумите по сключените договори, да е предлагано от служители на Министерството на земеделието и храните, че при отказ от договорените условия, може да им се изплати сумата до момента на прекратяването на договор, но с 10% по-ниско? Това е вторият ми уточняващ въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин министър, да отговорите на тези въпроси.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин Колев, дами и господа народни представители! Благодаря за уточняващия въпрос. При сключения рамков договор за 2009 г. не бяха осигурени финансови средства в бюджета на Министерството на земеделието и храните. Това наложи втората част от тези средства да бъдат изплатени през м. януари 2010 г. от бюджета за 2010 г., което автоматично натовари бюджета на Националната ветеринарномедицинска служба, която всъщност е страна по договора. Затова се налага средствата от второто полугодие да бъдат изплатени нe в бюджета от 2010 г., а в първия месец на бюджет 2011 г. Тоест, казано направо - необезпечените финансови договори за 2009 г. се отразяват на това да бъдат изплатените средствата. Това обаче се приема от колегите без възражения от колегите, защото те знаят ситуацията, при която се намира бюджетът в момента.
По отношение на това дали е предлагано, ако някой желае да прекрати договора си изплащане на сумите до момента са с 10% редукция - не, ние обяснихме, че тези, които желаят да прекратят, заради забавяне на плащанията, могат да го направят без санкции от тяхна страна. Така че няма такъв проблем. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Имате думата да вземете отношение, господин Колев.
ДИМИТЪР КОЛЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, най-доброто в това, което Вие отговорихте, е, че вече посочвате конкретни дати и месеци, когато ще бъде изплатена и другата част от заработените суми на част от практикуващите ветеринарни лекари. В противен случай се получава, че Вие също подписвате необезпечени договори и правите същото, както предишната тройна коалиция, а именно затова Вие доста справедливо я критикувате една година. Другото добро при Вашия отговор е, че щом има диалог между Вас и ветеринарните лекари, има разбирането Ви и ще започнат да ги получават. То тогава аз благодаря за отговора и ще чакаме тези срокове, които Вие споменахте при Вашия отговор, да бъдат спазени. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Колев.
Минаваме към отговор на въпроса на народния представител Антон Кутев относно образователната степен на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.
Заповядайте, господин Кутев, да развиете въпроса.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, както е прието да се казва днес - така наречени от премиера безделници!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Това е за вас.
АНТОН КУТЕВ: Не, за вас е, не е за нас.
Аз съм малко затруднен с този въпрос, защото в последната седмица с госпожа Калина Илиева не знам кое е по-актуално да се пита - дали за нейното образователно равнище или за здравния й статус. Но явно ще трябва да обединим двете, защото те са оказват важни в този момент за държавата. Виждате ли как може да се окаже изведнъж, че здравословното състояние на един човек може да се окаже важно за държавата!?
За мен вече е безспорно и ясно, че с госпожа Илиева има кадрова грешка, която видимо е призната. Разбира се, въпросът за това дали има магистърска степен, къде е придобита, как е придобита и дали е легализирана е важен, защото това е въпросът от процедурата, която касае не само самата госпожа Илиева, а по-скоро начинът, по който се избират и се назначават хора.
Искам да обърна внимание, че Фонд „Земеделие” е една организация, която, по мои груби сметка, разпределя средно по 3 млн. лв. дневно. Значи става дума за организация, която има обема на една немалка банка. И когато се избира човек, който да бъде на върха на тази организация, и когато този човек е на 28 или на 29 години, когато реално има съмнение в образователния му статус, а вече, както разбрахме, има и в здравния статус, когато той преди това е работил всичко на всичко година и три месеца като младши експерт, тоест определено има едно силно неразвито CV, което очевидно не отговаря на 3 млн. лв. дневно, това видимо се оказва проблем за управлението и ние видяхме резултата.
Така че, нека да започнем да решаваме проблемите един по един. Първата част от проблема е все пак има ли магистърска степен, къде е придобита и как и дали тази магистърска степен е била регистрирана в Министерство на образованието навреме, което ще рече преди провеждането на конкурса, тъй като по този въпрос имаше най различни трактовки? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, ще започна с уточнението, че милионите, които разпределя дневно Фонд „Земеделие”, са повече от три – те са поне десет. Всъщност Фонд „Земеделие” управлява може би най-големия финансов ресурс, с който разполага България.
На конкретния Ви въпрос ще отговоря съвсем кратко. Госпожа Калина Илиева е подала документите си за заемане на длъжността „изпълнителен директор” на Фонд „Земеделие” на 17 август 2009 г. В тях е приложена диплома за придобита образователна степен „магистър” по специалност „Икономическа комуникация” в берлинското Висше училище за техника и икономика в Германия.
На основание чл. 10, ал. 2, т. 4 от Закона за висшето образование дипломата й е легализирана в Министерството на образованието и науката с удостоверение за степен „магистър” от министъра на образованието и науката № 3756 от 11 септември 2008 г. Аз лично съм гледал този документ, на който стои подписът на бившия министър на образованието господин Даниел Вълчев.
Въпросът Ви може би към момента вече не е актуален, тъй като с решение на Управителния съвет на Фонд „Земеделие” от късно снощи госпожа Калина Илиева беше освободена от длъжността „изпълнителен директор”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Кутев, реплика?
Заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин министър, аз благодаря за информацията. Друг е въпросът, че може би трябваше по-рано да се подаде - и то не от Вас, а от госпожата, тази информация, защото в края на краищата виждате, че вече 3-4 седмици се занимаваме с някаква митична диплома.
Така или иначе въпросът остава. Това че сте я освободили според нас е правилно. Ние от БСП не еднократно сме заявявали, че това е необходимо и задължително. И то е задължително не толкова заради това дали е изкарала диплома някъде или не, а защото очевидно във фонда нещата буксуваха и защото очевидно тя нямаше капацитета да свърши тази работа.
Според мен основният проблем в този капацитет си остава административният и житейски опит. Просто няма как на такава длъжност да се назначи човек, който след завършването на едно образование, макар и в чужбина, е дошъл, работил е година и два месеца като младши експерт и оттам нататък е станал изпълнителен директор. Независимо от всичките опити, които правителството на ГЕРБ, а и някои предишни правителства правеха да изкарат някакви хора от нищото, да ги сложат на отговорни позиции и те да покажат чудеса от храброст, никъде по света това не се прави така. Няма нито една банка, която би си назначила по този начин човек, който да я управлява. Вие сам казахте, че реалният обем, с който работи фондът, е много по-голям.
Аз не знам - това ново назначение, което направихте вчера, не познавам човека. Дано да е по-добър, защото тук става дума наистина за един от най-сериозните ресурси. Това е проблем, който касае стотици хиляди хора в България и е напълно неприемливо да се правят повече такива кадрови грешки. Проблемът е в това как да не допускаме кадрови грешки - хора без необходимите познания да овладяват огромни финансови ресурси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин Кутев, обявих, че от късно снощи госпожа Калина Илиева не заема поста „изпълнителен директор”. На нейно място е назначен досегашният заместник на фонда господин Светослав Симеонов – той е назначен всъщност до провеждане на процедура за избор на нов изпълнителен директор. Тя е освободена не заради признаване на кадрова грешка, а поради обективна невъзможност към момента да изпълнява задълженията си, тъй като ни информира с докладна записка, че от 4-ти е в отпуск по майчинство. Така че, това е причината.
На снощното заседание на Управителния съвет аз съм поискал допълнителни мерки, които са набелязани и трябва да бъдат изпълнени. Да се надяваме, че това ще доведе до определено успокоение и нещата ще бъдат в полза на българските бенефициенти и на средствата по тази програма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Благодаря Ви за участието в днешното заседание.
Към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Александър Цветков има отправено питане от народния представител Иван Николаев Иванов относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за борба с корупцията в администрацията.
Заповядайте, господин Иванов, да развиете питането си.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, при встъпването Ви в длъжност преди година и два месеца в редица Ваши интервюта и участия в медиите заявихте, че една основна задача, която сте си поставили в рамките на мандата, е да преустановите корупционната практика, която съществуваше при предишните ръководства на министерството и която беше станала наистина публична тайна.
Знаковите области на корупция, така както бяха и публично известни, преди всичко се оказаха в няколко направления.
Първото от тях – изпитите за придобиване на свидетелство за правоуправление (както теоретичните, така и практическите изпити). Бяха дадени обещания как нещата там ще се променят.
Засега, година и два месеца по-късно, все още няма сериозен аргумент, за да се каже, че нещата сериозно са се променили. Нещо повече, продължават да се получават сигнали за корупционни действия в тази зона.
Втората област беше контролът, който министерството е длъжно да осъществява върху работата на пунктовете за годишните технически прегледи. През миналата седмица стана публично известно на цяла България, че контролът е абсолютно занижен и се стига до случаи, когато би трябвало да се затваря даден пункт, а може би той не е единственият. Там обикновено това се случва, ако няма административен капацитет за извършване на тези проверки или ако умишлено не се вършат тези проверки, особено на определени пунктове.
На трето място, това е търговия, която се извършва от дружества - на подчинение на министъра. Например търговията със скрап, която се осъществява чрез борсата, но при определени условия, именно от фирмите, които работят в железопътния транспорт.
На четвърто място, това е контролът върху дейността на летище София и установеният монопол там, който е в противоречие с европейските изисквания. Зад този монопол може да се види отново бездействие, което в крайна сметка има за цел да доведе до определено било корпоративно, било лично облагодетелстване.
По тази причина, господин министър, след като продължават да се получават сигнали за нерегламентирани дейности в повереното Ви министерство, отправям към Вас следното питане:
Какви действия предприехте през изминалата година от управлението Ви на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в борбата срещу корупцията? Има ли видими резултати? Каква е политиката в бъдеще за справяне с тази язва в държавната администрация? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, действително при встъпването ми в длъжност поех ангажимент да направя всичко възможно за преодоляване на съществуващите години наред порочни корупционни практики, особено разпространени при провеждането на изпитите за шофьорски книжки. Както знаете, не може да има официална статистика за така наречената търговия с книжки. Неофициално обаче на базата на обществено проучване се оказа, че можем да говорим за цифри от порядъка на 10-15 хиляди незаконно придобити шофьорски книжки годишно.
Какво реално предприехме? Най-просто казано, започнахме борба с корупционните практики и среда чрез въвеждането на технически средства и намаляване участието на човешкия фактор.
Като начало „Автомобилна администрация” започна работа по две основни направления – провеждане на анонимен теоретичен изпит и въвеждане на видеонаблюдение на теоретичните и практически изпити. Теоретичните изпити се провеждат от квестори. Лицата, които провеждат теоретичните изпити, се определят в деня преди изпита чрез жребий. По време на теоретичния изпит в залата присъства само квесторът и се допускат само служители от „Автомобилна администрация”, компетентни да извършват контролни функции. Теоретичните изпити се извършват само в кабинети, оборудвани с камери за видеонаблюдение и запис в реално време. Практическите изпити също се провеждат под контрола на камери за видеонаблюдение и запис в реално време.
С камери са оборудвани и всички кабинети на областните отдели „Контролна дейност” на ДАИ, както и 23 кабинета на учебни центрове.
От 1-ви този месец теоретичните изпити се провеждат само в тези кабинети.
Агенцията разполага със 110 бр. камери, предоставени на областните отдели. От 1-ви този месец и практическите изпити се провеждат само под видеоконтрол. Създадена е организация и от звено „Мониторинг и превенция на риска” и се извършва контрол на видеонаблюдението в реално време и на видеозаписите от провежданите от служителите на агенцията теоретически и практически изпити. Като резултат от въведените мерки са налице някои много интересни явления. Наблюдава се сериозен спад в процента на успеваемостта при полагането на теоретичните изпити, като на някои места става въпрос за спад повече от 20%. При така предприетите мерки и ограничения се наблюдава немалък брой напуснали служители, а в някои райони можем да говорим за недостиг от изпитващи и квестори.
Съществуващата практика за поддържане на ниски цени в центрове с формално обучение не съществува вече. Както знаете, с предложените и приети от Народното събрание изменения и допълнения на Закона за движение по пътищата се засили и диференцира отговорността към лицата, получили разрешения за теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, към ръководителите на учебните центрове и преподавателите.
Следващата стъпка при провеждане на теоретичните изпити на водачите е въвеждането на изпита на компютър или така наречената електронна листовка, което, съчетано с видеонаблюдението, на практика напълно ще гарантира премахването на всякаква възможност за реализирането на корупционни схеми и ще осигури на кандидатите обективен и законен изпитен процес.
Позволете ми да не се съглася с Вашето твърдение за техническите прегледи на моторните превозни средства. С въведените промени в Закона за движение по пътищата се разреши на автомобилната администрация да налага много по-сериозни санкции на извършителите и да затваря пунктове, които са допуснали нарушение. Само за двата месеца, през които тази промяна в закона действа, вече са отнети лицензите на четири пункта за технически прегледи. За справка, през предишните 20 години нито един пункт не е загубил лиценза си и нито един служител от такива пунктове не е наказан с глоба или някакво друго наказание. Предстои въвеждането, разбира се, и на видеонаблюдение и запис на проведените технически инспекции, така че там също да се гарантира напълно невъзможността за фиктивно явяване на технически преглед.
По отношение на скрап, който се продава чрез борсата, всички дружества в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията продават скрап по най-публичния и достъпен начин, а именно чрез Стоковата борса. Тези процедури са изцяло в рамките на закона, така че по този въпрос не виждам изобщо възможности за съмнения в тази процедура.
По отношение на летище София, монополът, за който Вие твърдите, вече е преодолян. През тази година е издадено разрешение и за трети наземен оператор на летище София, така че упреците за монопол не са състоятелни в случая. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За два уточняващи въпроса – народният представител Иван Николаев Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Изслушах внимателно Вашия отговор. Отчитам напредъка, който е постигнат, и едновременно с това продължавам с въпроси, които търсят изясняване.
Вие говорите за летище София и казвате, че вече е предприето да има и трети оператор за наземни дейности. Но аз попитах: защо трябваше едва сега това да се случи? От 29 септември имаме предупредително писмо от страна на Европейската комисия, на което Вие ще отговорите по този начин, естествено. Това писмо можеше изобщо да не стига до България, ако в рамките на тази година бяха задължени ръководителите на летище София да сторят това, което е направено буквално през летните месеци.
На следващо място, много се радвам да се въведе електронната листовка, защото корупцията там пробива включително през квесторите и през длъжностните лица. Електронната листовка трябва действително да прекрати корупцията при провеждането на изпитите, освен видеонаблюдението, което също трябва да съществува.
Относно сделките за продажба на скрап, Вие сте прав, че това е най-прозрачната процедура през борсата. Но, господин министър, аз направих справка и какво с оказа? Че скрапът специално, който е от железопътните линии, се предлага в случаите, когато цената на борсата е най-ниска. Проверете това и ще видите периодичността на подобно предлагане. Ако се замислите, сам ще намерите отговор защо се предлага по този начин и дали това е в интерес на дружествата и на държавата като цяло, защото по този начин се лишават дружествата, а оттам и в крайна сметка българската държава от постъпления, които тя заслужава. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин Иванов, бих искал да Ви поясня, че третият наземен оператор не е получил разрешението си в последните дни, а това е станало още в първата половина на тази година. Тук се касае за недостатъчна информираност от страна на комисията. Този въпрос вече сме го изяснили и сме подали навременната информация, така че това са действия, които са се случили в рамките на тази година.
По отношение на продаването на скрап през борсата, искам да Ви информирам, че периодичност в продаването няма или поне тя не е продиктувана от други мотиви, освен от необходимостта да се извършат съответните процедурни стъпки по бракуването със съответните комисии на вагоните или локомотивите, които се предлагат там. Тази скрап предварително се оценява като цена от независим оценител, така че по-ниска от тази цена да не може да бъде постигната. Затова смятам, че в случая ръководствата на тези дружества действат по максимално прозрачния начин. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение – господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Целта на моето питане е да заостря вниманието Ви върху случаи, на които Ви пожелавам да извършите проверка. При добро желание от Ваша страна сигурно ще констатирате пропуски и недостатъци, които трябва да бъдат отстранени.
Понеже споменахте за летище София, кажете как например едва сега се разбра, че кафетата на летище София се държат от безработни роми? Извинете, за всички е ясно, че това са подставени лица. Това е скандално. И цена 4-5 лв. за едно кафе, което е по-скъпо, отколкото на летище „Шарл дьо Гол” в Париж...
Аз зная, че нищо не беше направено от министър Мутафчиев, въпреки че имаше въпроси към него. Очаквах в тази една година още в самото начало, при стартирането, Вие да се заемете с подобни въпроси. Желая това да бъде сторено, макар и сега. Знам, че сте разпоредили проверка, но проверката трябва да завърши с категорични резултати, с премахване на тази практика, както и при другите случаи, за които говорих.
Моят апел към Вас е действително да направите проверка по случаите, които изнесох. Аз самият ще следя за действията на министерството и след шест месеца може би отново ще задам въпроса си за случаите, които или са новопоявили се, или които продължават да съществуват. Желая Ви искрено да се премахне тази практика, защото това ще е в интерес както на българската държава, така и на българските граждани: по-добри услуги – на по-ниски цени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Преминаваме към питането на народния представител господин Димчо Михалевски относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за гарантиране на успешното завършване на инфраструктурните проекти, финансирани от Програма ИСПА (Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94).
Господин Михалевски, имате думата.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми работливи колеги! Въпросът и питането, което отправям към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е с огромна важност за България, защото касае не само огромни ресурси, които могат да гарантират работни места в условията на криза, не просто ще реши инфраструктурни проблеми ни държавата ни от десетилетия, но и ще даде нова възможност на бизнеса да има контакти с цяла Югоизточна Европа и света.
Програмата, която изпълнява управляващият орган по Програма ИСПА в Министерството на транспорта, е една от най-важните, тъй като само два от проектите – за Дунав мост 2 и за железопътната линия Пловдив-Свиленград, съставляват 31% от договорените средства. Успехът или неуспехът на тези проекти и последващите ги следствия върху държавния бюджет от това са изключително важни.
През последните месеци бяхме свидетели на много анонси в публичното пространство, започващи с Дунав мост 2 и посещението на двамата министър-председатели – на Република България и на Република Румъния, през февруари т.г. на Дунав мост, когато бе поет ангажимент той да бъде завършен в средата на 2011 г., какъвто между другото е и одобреният срок от надзора по строителството – 9 юни 2011 г. През последните седмици бяхме свидетели на препращане към края на 2011 г. в лицето на министъра, управляващ евросредствата – господин Дончев. От вчера при посещението на министър Цветков при неговата колежка от Румъния имаме ново искане, което е ориентирано вече към средата на 2012 г.
Всичко това поставя много въпроси, а заедно с това и намерението на фирма „Асталди” да се изтегли от голям проект, свързан с електрификацията и реконструкцията на участъка от Първомай до Свиленград, и съответно вероятната загуба от над 70 млн. евро, поставят въпросите, по които аз искам да се обърна към министъра: Какъв е конкретният напредък по тези два важни проекта, защото те съставляват основната част от бюджета, който управлява по ИСПА управляващият орган от Вашето министерство? Каква е конкретната кризисна политика, буквално по седмици, която прилагате за решаване на проблемите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски, както знаете, срокът за усвояване на средствата по Програма ИСПА като един от трите предприсъединителни финансови инструменти на Общността, в които страната ни е участвала, изтича в края на тази година. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията управлява изпълнението на най-големите инфраструктурни проекти в сектор „Транспорт”: железопътната линия Пловдив-Свиленград, моста над р. Дунав при градовете Видин и Калафат и Автомагистрала „Люлин”. Независимо от факта, че програмата действа от 2000 г., към момента на встъпването ми в длъжност посочените по-горе проекти не само не бяха завършени, но проблемите, натрупвани в хода на изпълнението им, бяха довели до реалната опасност да загубим безвъзмездното финансиране по ИСПА.
По проекта за реконструкция и електрификация на ж.п. линията Пловдив-Свиленград към 31 юли 2009 г. разплатените средства по проекта бяха 73 млн. евро или 24% финансово изпълнение. Към настоящия момент разплатените средства по проекта са 146 млн. евро или 48% финансово изпълнение, което както можете сам да се убедите, представлява двойно увеличение за една година.
По същия начин стоят нещата и по другите два проекта. Например по проекта за Дунав мост 2 само за една година – от миналия август досега, също имаме двойно нарастване на финансовото изпълнение – от 30% на 58%.
Рисковото състояние на тези изключително важни проекти ни принуди в най-кратки срокове да предприемем корективни мерки и действия, с които да направим възможно изпълнението им, което реално бе поставено под съмнение. През м. юни т.г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” официално взе решение за включване на проекта за ж.п. линията Пловдив-Свиленград в неизпълнената му по кохезионен фонд част в списъка от проекти по приоритет на ос 1 на Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.”. Не по-късно от средата на този месец управляващият орган ще изпрати към Европейската комисия за одобрение документацията за кандидатстване като голям проект по Оперативна програма „Транспорт”.
В резултат на сериозните мерки, които предприехме по отношение на проекта за Дунав мост 2, през м. април т.г. беше публикувано съобщение на Европейската комисия за изменение на правилата за закриване на проекти по кохезионен фонд и бившата ИСПА, с което на големи проекти, сред които и на нашия единствен български проект, бе дадена възможност за двегодишно удължаване на срока за ползване на безвъзмездните средства по европейските фондове.
Предвид времето, с което разполагам, накратко ще спомена и проекта за строителството на магистрала „Люлин”, където строителните работи са в график по последния работен план от Допълнителното споразумение към договора от 22 юли т.г. Изпълнителят ще дължи неустойка в размер на 14 млн. евро при неспазване на срока за завършване на строително-монтажните работи – 15 май 2011 г.
Фактите, които посочих по-горе, са безспорно доказателство не само за усилията, които полагаме, но и за реалните резултати и напредъка, които сме постигнали в усвояването на средствата за изграждането, а и в самото реализиране на важните за страната инфраструктурни обекти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За два уточняващи въпроса – заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин Цветков, аз ще се опитам да Ви предпазя от сравнения, защото преди малко Вашият колега министър Дянков показва как с увеличен външен дълг сме на по-добро място в Европа. Това не ни спасява. Всякакви сравнения за периоди не ни спасяват, защото в крайна сметка мога да отговаря, че това усвояване е благодарение на инерцията, която има. Въпросът е как ще спасим парите. Защото Вие трябва да отговорите, след като се отвори „Кутията на Пандора” за Автомагистрала „Люлин” и реално от 125 млн. евро средствата се увеличиха на 185 млн. евро – това можеше да бъде свършено много по-рано. Не трябва по този начин да се решават проблемите.
Аз очаквах от Вас да ни кажете как ще се справите с иска от 90 млн. евро на изпълнителя на Дунав мост 2 и допълнителните 6 милиона за надзора? Очаквах да чуя какво ще се случи с „Асталди”, за които има съобщение, че сте се договорили за 64 милиона да довършат участъка от Първомай до Димитровград, но всъщност какво ще довършат? И това ще може ли да бъде въведено в експлоатация? И само 70 милиона ли ще загубим или можем да загубим и част от европейското финансиране на тези 64 милиона?
Тъй като има претенции на Европейската комисия към административния капацитет на управляващите европейските средства във Вашата програма, моите два конкретни въпроса са: първо, по Дунав мост – как точно ще се справите и защо беше забавено решаването на проблема със земните насипи, след като де факто днес усвояването трябваше да бъде много по-голямо, за да може прилежащата инфраструктура да се изгради?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не към нас тези въпроси, моля Ви се!
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Вторият ми въпрос е по участъка Пловдив-Свиленград. Не считате ли, че това решение, а не упоритото решаване на проблемите, ще генерира ангажиране на огромен ресурс от 100 милиона на 200 млн. евро в Оперативна програма „Транспорт” и как ще ни гарантирате, че тези 64 милиона, които сте обещали, но още не са формализирани пред Европейската комисия, твърдо няма да бъдат загубени от България като допустими разходи? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За отговор – министър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин Михалевски, в контекста на думите за загубени средства искам да Ви припомня, че спасеното финансиране на Дунав мост 2 вече е факт. Удължаването на финансовия меморандум с две години означава спасяването на 50 млн. лв., които щяха да бъдат загубени поради сериозно забавеното строителство. Това, че има финансови претенции от страна на изпълнителя и на инженера към възложителя, се дължи на това, че от една страна има промени в проекта, допуснати преди ние да поемем управлението на този проект, именно проблеми основно със сондирането, а от друга страна - проблеми, свързани с лошата координация с румънската страна, която сериозно забавя изпълнението на този проект. Съгласно договора всички доказани разходи по този проект трябва да бъдат признати и разплатени, каквито са и клаузите по този договор.
Що се отнася до проекта за железопътната линия до Свиленград, това, което е безспорен успех, е да договорим неизпълнената част да бъде поета със средства по Оперативна програма „Транспорт”. В противен случай този проект и теоретично не може да бъде изпълнен до края на изтичането на Програма ИСПА. По този начин тези средства ще бъдат осигурени отново с европейско финансиране и проектът ще може да бъде реализиран.
На този етап смятам, че всички проекти са финансово обезпечени и това гарантира тяхното завършване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветков.
За отношение – господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин Цветков, аз се отнасям с уважение и към Вас, и към хората, които се занимават, защото знам колко е тежко да се управляват инфраструктурни проекти. Но колкото по-рано успеете да осъзнаете, че проблемът в това число е и в администрацията, и в начина на управление, и в координацията, толкова по-добре. Защото не е въпросът само да говорим за спасени средства, защото аз ще Ви отговоря формално, че и до момента не е формализирано удължаването на двете години на „Дунав мост”, защото чакат да им потвърдите за решението за насипите, а насипите, извинявайте, ако се забави, е именно поради тоталното отсъстване на координацията. Ще Ви го кажа с факти.
В средата на миналата година изпълнителят закупува терени, започва да добива съответните количества земни маси, спира го РИОСВ – Монтана. Обръща се към областния управител във Видин и вероятно към Вашите колеги, включително е занимаван премиерът, в резултат на което в края на м. януари 2010 г. Министерският съвет спира за две години правото да се получават разрешителни за проучвания на територията на цяла България за строителни продукти. Решението мога да Ви го покажа, то е № 61 от 10 февруари. Следват мъка месеци как да решим проблема, в това число посланик Хорхе Фуентес посещава Вас на 30 април и на 1 септември най-после го решихте. Ето това е въпросът – че не трябва само да търсим алиби защо, какво е станало в миналото, а да търсим ежедневна координация. Защото в противен случай ефектът върху държавния бюджет от различното прехвърляне на средства ще продължи да се увеличава, а всички ние виждаме какво е положението с държавния бюджет, колко други сектори имат нужда от финансиране. И постоянното нарастване – тук сумите никак не са малки, ефектът от „Люлин” е 86 милиона плюс за държавния бюджет, ефектът от прехвърлянето на участъка Димитровград –Свиленград ще бъде увеличен, защото кофинансирането по ИСПА беше 10%, а кофинансирането по Оперативната програма е 20%.
Моята огромна молба към Вас е: вслушайте се и в нашите думи, вслушайте се и в думите на Европейската комисия, която на последният Мониторингов комитет на Оперативна програма „Транспорт” каза: „Имате проблем, решете го!”. Не се заблуждавайте и не вадете различни извадки от справки за усвояване, защото те никому не вършат работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Михалевски.
Въпрос на народния представител Румен Такоров относно съмнения за корупционна практика при издаването на свидетелства за правоуправление на МПС и търговия с влияние в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми единици колеги, както ви нарече премиерът, „безделници”! Уважаеми господин министър, може би не бих Ви задал този въпрос, ако не видях с очите си Вие с какво спокойствие заявихте, че откакто сте министър са купени около 20 хил. шофьорски книжки или 20 хил. потенциални убийци, които се движат по нашите пътища из страната. В една нормална страна след такава констатация, нормалната реакция за един министър е – Вие сам я знаете, но това не се отнася за Вас.
На 14 април 2010 г. получавате сигнал от младши инспектор инж. Иво Бориславов Кръстев от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за съмнения в корупционни практики при издаването на свидетелства за правоуправление на моторни превозни средства и търговия с влияние в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Пет месеца по-късно Вие се опитахте да разясните какво точно сте направили по този и други сигнали, но нищо конкретно не се разбра.
Вие твърдите, че тези, които сигнализират за тежки корупционни практики, са същите участници с тежки корупционни практики, ако мога така да заявя. Само 50 секунди след това казахте: „Не, не, не, не, авторите на сигнала не са изпълнители на тази схема!” Значи Вие знаете коя е другата схема, която се изпълнява. И само след 10 секунди казахте: „Крадецът вика: дръжте крадеца”. Не можах да разбера кой е крадецът – този, който е повишен в ранг един месец след подаването на сигнала или някой друг? Но да бъда абсолютно честен спрямо Вас, господин министър, ще кажа, че този и подобни сигнали са изпращани не само на Вас, но са изпращани и на 17 май на господин Бойко Борисов и напомнително писмо – на 14 юни 2010 г. До Вас напомнителното писмо е също от тази дата. Изпратено е до Софийската прокуратура на 14 юни 2010 г. (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
Само да кажа до кои институции са изпратени, госпожо председател, защото няма да е коректно спрямо министъра.
До господин Димо Гяуров – председател на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, на 14 юли, и напомнително – на 21 септември, и до Софийска районна прокуратура – на 14 юни.
Във връзка с гореизложеното, уважаеми господин министър, искам да ми отговорите какви конкретни мерки предприехте и кога, след получаването на сигнала от 13 април 2010 г. за тежки корупционни практики при издаването на свидетелства за управление на моторни превозни средства и търговия на влияние в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” от младши инспектор Иво Бориславов Кръстев? Благодаря ви.
Извинявайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Такоров.
За отговор, министър, Цветков, имате думата.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Такоров, радвам се, че като член на Транспортната комисия следите за предприеманите действия в борбата с корупционните практики в министерството, но съжалявам, че явно не Ви е останало време да се запознаете по-подробно с развитието на случая.
Години наред официално и неофициално Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е обвинявана за съществуващите в нея корупционни схеми. Още с встъпването ми в длъжност поех ангажимента да предприема необходимите действия и да изкореня подобни практики. Току-що в отговора си до господин Иван Иванов най-подробно описах ситуацията, която заварихме в „Автомобилна администрация”, както и реалните действия, които предприехме.
Искам още веднъж да подчертая, че с действията си променихме цялостния модел и схема на работа в агенцията. Въвеждайки техническите средства и елиминирайки човешкия фактор ограничихме и смятаме да сведем до минимум вероятността за съществуването на корупционна среда.
На подадения от младши инспектор към ДАИ Иво Кръстев сигнал в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е реагирано в най-кратки срокове и още на 24 април е започнала проверката от Инспектората в автомобилната администрация, която е приключила с доклад на 17 май т.г. При проверката не е установено наличие на данни за корупционна практика и търговия с влияние. Действително господин Иво Кръстев, по преценка на ръководителя си в администрацията, е повишен в ранг около месец след подаване на сигнала. За в бъдеще, поради високата си квалификация и недобро здравословно състояние той ще изпълнява длъжност, различна от заеманата досега, а именно изпитващ. За съжаление, вече шести месец господин Кръстев отсъства поради здравословни причини и не е могъл да бъде изслушан и назначен на новата си длъжност.
С риск да се повторя, бих желал още веднъж да Ви уверя, че борбата със съществуващите и превенция на евентуални бъдещи корупционни практики е един от основните приоритети в политиката, провеждана от министерството. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплика.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, Вие конкретно нищо не ми отговорихте. Нима не знаете, че квестори от м. май просто няма на изпитите? Защото ей къде са – и на теоретичните изпити, и на практичните хората са едни и същи. Значи квестори няма. Защо от Вашето звено, което е създадено, – „По мониторинг и превенции на риска”, извършват проверки без заповед? Защо всички протоколи след това са скъсани? За да не се установи практиката.
Защо когато има сигнал, подаден срещу заместник-директор Атанас Тодоров за продажба на шофьорски книжки и влияние – мога да Ви дам личните обяснения на Неджетин Недждетов ...Това са писмените му обяснения (показва от трибуната) за получаването на книжка, които аз не можах да прочета. Ще Ви помоля след това да ги прочетете от трибуната.
Нима господин Атанасов е бил прав, защото – цитирам думите му: „Не ми пука от никой, дори и от Бойко. Ще има още отстранени и уволнени от служителите, дори и да пишат до когото и да е. Това така ще се върне пак при мен”. И той е прав, и Вие сте прав, господин министър, защото именно от Инспектората е отговорът, който е получен и е подписан от Надежда Симеонова – ръководител на Инспектората. Тя казва: „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” да отговори на сигналите, подадени от Иво Кръстев”.
Извинете, лъвът казва на вълка: „Провери агнето защо се оплаква от мен”. Разбирате ли за какво става въпрос? Ако зад тази схема не седи човек от по-висшите етажи, аз просто не знам как тези хора могат да си позволяват такива изказвания. Така че, Вие нищо не сте направили. Какво ще направите? Нима камерите като са сложени – тази идея беше от предходното правителство, как ще направите след това протоколите, та да не могат да се подменят, както се прави сега? Нима човек, който е от пет месеца в България и не знае български, от първо явяване взема книжка? Как се получава това? Това ли е Вашата борба с корупцията от първия Ви ден?
Напротив, господин министър, аз мисля, че тези 18 хиляди, които са получили през Вашето министерстване тези книжки, трябва да се явят повторно на изпит, за да докажат дали са годни или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин Такоров, нищо не казвате за корупционните схеми, по които четири години по време на вашето управление абсолютно нищо не е направено. (Шум и реплики от КБ.) Това, че се въвеждат нови методи с технически средства за контрол и това, че реално корупционните схеми се изкореняват, разбира се, сигурно ви притеснява. Това, че се жалват нарушители, които са освободени като изпитвачи за допуснатите нарушения, не е нещо, което може да ни притеснява. Важното е, че политическата воля за борба с корупцията и премахването на тези корупционни схеми е в действие. Корупционни схеми в издаването на шофьорски книжки няма да има. То вече е сведено до абсолютния минимум с въвеждането на електронната листовка. Смятам, че тази практика ще бъде изкоренена на 100%. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Преминаваме към въпроса на народния представител Станислав Иванов относно резултати от разследването на обществената поръчка за рециклиране на до 30 броя спални вагони, за нуждите на БДЖ ЕАД. (Шум и реплики от КБ.)
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ, от място): Госпожо Цачева, въпросите ми са два.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявам се, просто погледът ми слезе един ред по-надолу. Извинявам се, грешката е моя.
Въпрос на народния представител Румен Такоров относно скандала около лобистката поправка в Закона за автомобилните превози, внесен от Министерския съвет на 9 април 2010 г. и оттеглен на 25 май 2010 г.
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми единици колеги, които сте в залата – безделници, както казва премиерът! Уважаеми господин министър, въпреки че Вие лично отрекохте зад скандалния текст в Закона за автомобилните превози, в който отпаднаха ограниченията към автобусите, превозващи деца да няма нужда от категоризация да се крият лобистки интереси, дори Вие си позволихте нещо повече в сутрешния блок на bTV от 17 май 2010 г., защитавайки тезата, че категоризацията на автомобилните превози за деца и ученици е напълно излишна. Прави се само за подобряване на лукса и няма никакво значение за безопасността на децата при превозването им.
Според мен е недостатъчно за един министър на транспорта да изкаже такава теза.
Министерският съвет въпреки всичко оттегли законопроекта на 25 май 2010 г., независимо че в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения текстът беше приет на първо четене с гласовете на „Атака” и на ГЕРБ.
Лично премиерът господин Бойко Борисов опроверга Вашето твърдение и обяви поправката в закона като: „Безсилие и саботаж към ГЕРБ.” и „Виновните ще си ходят”. Още: „Ще отстраня чиновника, който е внесъл скандалната поправка.”, и той разследва това безумие още от сутринта на 14 май 2010 г. Това е типичен пример как ниските нива долу се поддават на лобистки интереси. Не знам кой чиновник ще разследва премиерът Борисов и кой трябва да си ходи, защото единственият подпис, който се намира в проектозакона и мотивите, внесени в Народното събрание са на господин Борисов или вече стигнахме до едно ново ниво на развитие на ГЕРБ – всеки сам да се разследва?!
Във връзка с това, уважаеми господин министър, от гореизложеното моля да ми отговорите: какво показва Вашата проверка за лобисткия текст, защото разследването на премиера приключи с изтегляне на законопроекта? Кои са виновните чиновници? Какви мерки взехте повече лобистки текстове да не се появяват в проектозаконите, изработени в повереното Ви министерство? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Такоров! Един от основните приоритети на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е именно реализирането на ясна политика за безопасност и сигурност на пътниците и превозите. В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози бе разработен и обсъден съвместно с браншовите организации в автомобилния транспорт, от които и дойде предложението за премахване на изискването за категоризация на автобусите. Като член на Транспортната комисия, би следвало да знаете, че и към настоящия момент браншовите организации продължават да настояват за премахване на изискването за звездна категоризация. Аргументите им са много, ето някои от тях.
На първо място, в разпоредбите на регламентите на Европейския съюз няма изискване при извършване на какъвто и да е вид превоз на пътници, автобусите да притежават удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт – IRU.
На второ място, няма страна от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, която да е въвела в националното си законодателство задължително изискване за автобусите да притежават категоризация по IRU.
Принципът на този вид категоризация е подобен на този на хотелите. Броят на звездите показва на ползвателите каква степен на комфорт, а не на сигурност, могат да очакват.
Изискванията за звездна категоризация на IRU включват:
- минимално разстояние между седалките;
- минимална височина на облегалката;
- брой на подлакътниците;
- озвучителна инсталация;
- място за ръчен багаж вътре в автобуса;
- тапицерия;
- сенници;
- видео;
- лампи за четене;
- тоалетна;
- умивалник;
- хладилник и други.
Компонентите, имащи отношение към безопасността са: наличието на устройство и за ограничаване на скоростта, и антиблокираща спирачна система.
Съгласно действащото законодателство наличието на работещо устройство за ограничаване на скоростта така или иначе е задължително за всички автобуси, а при прегледа за звездна категоризация не се проверява работата на ABS, а се извършва само визуална проверка за наличие на такава система.
При последващ анализ и ново обсъждане на аргументите – „за” и „против”, въпреки доводите на бранша, в унисон с политическите ни приоритети за подобряване качеството на превозите на пътници, възстановихме отпадналия текст в новия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
Както знаете, всички законопроекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията биват обсъждани преди тяхното внасяне в изключително широк формат – браншови организации, народни представители, както и всички заинтересовани лица.
Смятам, че този факт, както и волята ни за пресичане на каквито и да било лобистки поправки и предложения са достатъчна гаранция за опазване на законите от лобистки текстове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Цветков.
Реплика – господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър! Явно това, което правите за лобистките текстове, е бягане на място. Защото, мисля, че не бяха изминали и четири месеца от оттеглянето на Закона за лобистки интереси и вие вкарахте нов Закон за автомобилните пътища, който се оказа още по-лобистки, антисоциално насочен и нарушава правилата на пазарната икономика. И, за да не ме изкарате, че единствено аз, в тази зала съм черноглед, ще ви прочета заглавия от медиите: „Новият Закон за автомобилните пътища ще раздуе сивия сектор”, „Законът за автомобилните пътища – убиец на малкия бизнес”, „Общинският съвет срещу промените в закона”, „Законът нарушава пазарния принцип”, „Превозвачи на протест срещу поправките в закона”, „ДСБ ще гласува срещу лобистките поправки”, „Депутати приеха с отвращение промените”, „Сегашните управляващи или са скрити комунисти, или явни лобисти от класа”, „Автобусните билети поскъпват заради закона”, „Пълен напред към далаверата”, „Аман от лобизъм в транспорта”, „Скандалният законопроект удря по строителите”. Дори, господин министър, Вашият колега – господин Плевнелиев, който е подкрепил закона в Министерския съвет, недоумява какви са мотивите на Транспортното министерство, въпреки че, както казах, и той е подкрепил този законопроект. Вашият заместник-министър господин Кирчев в интервю за в. „24 часа” казва: „Да, може би има такива, и ще ги дадем преди разглеждането на първо четене в комисията”. Как ще стане това? Той да не е Бойко Борисов, че да си изтегля и да вкарва законите?
В последно време, може би, Вие се опитате да засенчите премиера с медийните си изяви, за да показвате колко много е добър този закон. Но се получава ефектът на маймунката, която се качва по палмата – колкото по-нагоре се качвате, толкова повече ви лъсват задните части. Благодаря. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин Такоров! Вие цитирате разни заглавия отнякъде, явно, защото не можете да обясните къде е проблемът в закона, независимо че сте член на Транспортната комисия, още повече че Вие дори не знаете заглавието на този закон. Той не се казва Закон за автомобилните пътища, а Закон за автомобилните превози. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега преминаваме към въпроса на народния представител Станислав Иванов относно резултати от разследването на обществената поръчка за рециклиране на до 30 броя спални вагони за нуждите на „БДЖ” ЕАД.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Използвам възможността да отправя към Вас моя въпрос, тъй като считам, че това е един изключително актуален въпрос към момента, предвид състоянието на Българските държавни железници и Националната компания за железопътна инфраструктура.
Моят въпрос е конкретно относно резултати от разследването на обществената поръчка за рециклиране на до 30 броя спални вагони за нуждите на Български държавни железници. Актуалността на въпроса ми, както казвам, е изключително актуален към момента, тъй като миналата година, когато Вие встъпихте в длъжност, по моя информация положението на БДЖ беше следното: около 25-30-годишни вагони, амортизирани, морално и физически остарели, вагони, които отдавна са излезли от употреба, в Националната компания за железопътна инфраструктура са съществували около 2700 основни линии, които са били с около 80% просрочени ремонти.
Тези факти, както и това, че въпросът за БДЖ и сигурността на пътниците е изключително важен за нас от ГЕРБ. Той трябва да бъде решен, не казвам в максимално кратки срокове, но в обозримо бъдеще. Изключително голям интерес в мен предизвика фактът, че широко прокламиран въпрос относно подобряване състоянието на БДЖ, е именно закупуването на тези рециклирани вагони. Той беше прокламиран от бившите управляващи като един невероятен успех. Аз с огорчение разбрах, че съществуват факти, които опорочават тези техни твърдения.
Поради тази причина бих искал да Ви попитам: имате ли информация и на какъв етап се намира разследването на този случай, верни ли са твърденията на бившия министър на транспорта, че по тази сделка няма констатирани нарушения, а само съмнения за такива?
Предвид актуалността бих искал да кажа, че на 1 октомври в отговор на парламентарен въпрос министър-председателят засегна именно този въпрос, предизвикал широк обществен интерес, за обществената поръчка за рециклиране на 30 броя вагони за нуждите на Български държавни железници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
За отговор – министър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Много съжалявам, че господин Мутафчиев не е в залата, тъй като действията, които са се случили по този договор съвсем пряко го засягат. Договорът, за който става въпрос е сключен през 2008 г. между БДЖ, като възложител и „АРВЕКС” АД, като изпълнител, за рециклиране на до 30 броя спални вагони за нуждите на БДЖ и при възможност за предаване на вагони за рециклиране срещу нови. Общата стойност на доставените вагони е около 16,5 млн. евро, от които са платени 13,8 млн. евро, тоест 85% от сумата, а са доставени само 12 вагона, които вагони, забележете, видно от писмата от юли т.г. на Върховна касационна прокуратура са, цитирам: „изведени от експлоатация в Германия поради амортизация и корозия на ходовите им части”, тоест вагоните не са новорециклирани, намират се в изключително лошо техническо състояние, нямат необходимите технически поправки, нямат нужното ниво на безопасност за обществен транспорт, както и ред други фрапиращи несъответствия.
От друга страна, БДЖ също е предало на „АРВЕКС” 12 броя кушетвагони, но на цена 19 хил. евро за единия, тоест близо 30 пъти по-евтини от купените. Излиза, че БДЖ не само е платило по 550 хил. евро за вагон, годен само за скрап, не само е подарило едни 12 вагона, но на всичкото отгоре е подписало приемателно-предавателни протоколи за недоставените вагони.
Господин Иванов, тази сделка е огромна далавера по мое мнение и ярък пример за безстопанственост и престъпна небрежност. Как да се съглася с твърденията на бившия министър Мутафчиев, че в случая няма нарушения, а само съмнения за такива? Според него не са нарушение 14-те милиона евро платени за доставката на дванадесет 40-годишни вагона, бракувани в Германия поради амортизацията и корозията, както казах, които БДЖ е купило за по 550 хил. евро единия, а фирмата посредник е придобила в Германия същите за по 50 хил. евро. Тоест от всеки вагон е източен по 1 милион, или общо 30 милиона източени само от тази сделка. Но бившият министър не е знаел за това. Ако няма нарушения, защо бившият директор на железниците е привлечен към наказателна отговорност и се разследват виновни длъжностни лица от министерството, отговорни за сключването на сделката?
Уважаеми господин Иванов, това е христоматиен пример за това как са натрупани 750 млн. лв. задължения, които заварих в дружеството. Как са харчени парите на държавата и гражданите, и защо българската железница е доведена до фалит? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплика? Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Съжалявам, че господин Мутафчиев не е в залата и се извинявам, но бих искал да ми отговорите вярно ли е твърдението, което господин Мутафчиев каза, че БДЖ трябва да доплати само около 2 млн. евро, за да си вземе вагоните от Унгария? Защото пак според това, което каза господин Мутафчиев, ако не направи това българската страна ще загуби. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин Иванов, българската страна трябва да доплати по договора около милион и половина евро още, но тези вагони, които се намират в Унгария – те са платени, не само, че са платени, но дори са приети с приемателно-предавателни протоколи. На всичкото отгоре няма и гаранции по тази сделка. Като капак за всичко съм призован да платим още пари по тази сделка, пък дано вагоните да ни бъдат предоставени.
Считам, че един такъв призив е меко казано странен, тъй като според фактите които изнесох, от всеки един вагон по тази цена, която се плаща от дружеството, се източват по един милион лева.
Аз смятам, че действията по този договор трябва да минат през съда. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Продължаваме с въпрос от народния представител Димитър Горов относно катастрофата на гара Драгоман.
Заповядайте, господин Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги „безделници” – цитирам премиера! На 4.10.2010 г. в района на гара Драгоман и Драгоил в една линия се движат три влака, като два от тях участват в челен удар. Предизвиканата катастрофа само по чудо не завършва с жертви от пътниците, пътуващи в международния влак, и насреща движещия се служебен такъв. Близо 30 души са с рани и фрактури и постъпват в болница.
От първоначалните данни стана ясно, че локомотивът е навлязъл в линията при пуснат зелен семафор. Служебният влак е влязъл също при пуснат зелен семафор. Също така на зелен семафор е тръгнал в посока Драгоман и пътническият влак от Белград до София. Буди недоумение фактът, че машинистът на служебния влак е тръгнал без да изчака ръководителя на движението да го пусне и да му разреши да навлезе на линията.
Смущаващо е и това, че смяната, която е приключила работа, не е информирала тези, които застъпват, че на четвърти коловоз има локомотив, който впоследствие се е оказал фантом, движещ се по линията без никой да знае за това.
През последните месеци за съжаление това не е единственият подобен инцидент. При Горна Баня без малко да се блъснат челно два влака, а преди време подобна случка щеше да има и при Курило. При Полски Тръмбеш пък дерайлира влак поради проблеми в товара.
Изключително неприятно е, че независимо от факта, че тези предхождащи инциденти са били като червена лампа, предупреждаващи за проблеми в железниците, но въпреки тях не са взети предварителни мерки, за да не се стигне до такъв изключително рядък случай, при който два влака се удрят челно.
От медиите стана ясно, че Вашата оценка за инцидента е колективна безотговорност.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: какви са реалните причини, вече от дистанцията на времето, и какви мерки възнамерявате да предприемете? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Горов! Реалните причини за катастрофата могат да се отделят в две групи: такива, които се отнасят до конкретни инциденти и такива, които са в основата на сегашното състояние на железниците и имат пряко отражение върху случая.
При встъпването ми в длъжност като министър миналата година Българските железници бяха в изключително сериозна финансова криза. Току-що в отговора си до господин Станислав Иванов посочих ярък пример за това: защо железниците са в такова състояние, къде са отивали милионите кредити и за какво са харчени те?
Сега мога да кажа, че ситуацията е стабилизирана, но технологичното ниво на Българските железници е отпреди 30 40 години. Двадесет години не са правени почти никакви инвестиции не само в железопътната инфраструктура, но и в системите за безопасност и сигнализация. Като резултат от воденето на такава политика години наред не можем да очакваме, че през 2010 г. инфраструктурата ни ще бъде на европейско ниво, независимо от всичките ни усилия.
Веднага след катастрофата издадох заповед и назначих комисия от Звеното за разследване на произшествия към министерството, за техническо разследване на фактите и обстоятелствата, при които е възникнало железопътното произшествие и която да посочи причините за същото.
Екип на Националната следствена служба също провежда своето разследване на инцидента, каквато е практиката в такива случаи.
По предварителни данни станалият инцидент не е по причина на системата за безопасност и сигнализация. Става въпрос за немарливост и нарушаване на технологичните правила, което може да струват много човешки животи, заради което както знаете трима диспечери вече са понесли отговорност. Тепърва предстои да се установи дали ще се търси наказателна такава, което обаче може да стане ясно едва след приключването на следствието.
С цел предотвратяване в бъдеще на железопътни произшествия от подобен характер незабавно железопътната администрация въведе допълнителни мерки за безопасност.
Първо, разпореди извънредна проверка за спазването на нормативната уредба, регламентираща процедурите за безопасност в железопътния транспорт.
Второ, изготвят се и се въвеждат аварийни експлоатационни карти описващи последователността на действията на ръководителите на движение и локомотивните машинисти при възникване на непосредствена заплаха за железопътно произшествие.
Трето, извършват се проверки на реда за използване на служебни телефони и радиостанции.
Четвърто, създава се за района на гарите и междугарието схема, показваща липсата на покритие и невъзможността за радио- и GSM-връзка между ръководителя на движение и локомотивния машинист.
Основна и дългосрочна мярка за нас си остава цялостната подмяна на системата за безопасност в железницата, но затова са необходими огромни средства. Само за основните линии в страната са нужни около 1,2 млрд. лв., изключително крупна сума не само за бюджета на България, но и за европейските фондове. Затова този процес ще бъде постепенен и навсякъде, където се прави модернизация на линията това ще става по европейските норми за сигурност, безопасност и сигнализация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаеми господин министър, както стана ясно системата не е виновна за инцидента, който е станал на гарата. Същевременно много силно звучат Вашите думи – колективна безотговорност. Ако става въпрос наистина за някаква колективна безотговорност, то значи, че в системата на железопътните движения изобщо в жп системата има тежки проблеми, изключително тежки проблеми, които няма как да бъдат решени с отстраняването на чистачки и други такива второстепенни служители в системата.
Ако наистина са толкова дълбоки проблемите, то би трябвало според мен да се стигне до решаването им на ниво Национална компания „Железопътна инфраструктура” или БДЖ. Невземането днес на такива мерки от Ваша страна води до опасност, която може да доведе впоследствие на други тежки инциденти в жп превоза.
Тогава отговорността, бъдете сигурни, ще бъде изцяло и единствено само Ваша, ако Вие днес много бързо не вземете мерки да установите защо правилата, редът и изобщо цялостното функциониране на железопътната система са в такова състояние, за което Вие говорите в момента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин Горов, както казах, за нас на този етап причината за тази катастрофа е нарушаване на технологичните правила. Това казах и в изложението си преди малко. Всеки, който е нарушил тези технологични правила, е понесъл своята административна отговорност. Дали ще понесе съдебна отговорност – това е от компетенцията на следствените органи, които все още не са приключили действията си. Ако сте ме слушали внимателно, казах, че те са отстранени от работа, но за никакви чистачки не е ставало дума. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Благодаря Ви, за днешното Ви участие в парламентарния контрол.
Продължаваме с въпрос от народния представител Петър Димитров относно финансиране на държавното участие в проекта „Белене” към министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайков.
Господин Димитров, заповядайте да развиете въпроса си.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, случи се нещо странно по този въпрос: почти в парламентарен кувьоз Ви постави госпожа Цачева, пазейки Ви да стигнете до пленарната зала и да отговорите.
Не отдавах толкова голямо значение на този въпрос. Във Ваше интервю – Вие да се ангажирате с името си, във в. „Труд” от 7 септември 2010 г. твърдите, че: „Парламентарната опозиция е във възможно най-вредната си фаза на лъжи за АЕЦ „Белене”. В дух на откровеност по-нататък заявявате: „Проектът беше замразен от предишното правителство, защото бяха казали, че 5 млрд. евро ще бъдат платени от българския данъкоплатец. Как щеше да стане това, не е ясно. Този въпрос е стоял и пред така наречения стратегически инвеститор. Той в прав текст е питал: „Кажете откъде ще вземете парите”. Предишният министър на икономиката не е отговорил и стратегическият инвеститор си е тръгнал.”
Това са Ваши думи, авторски думи.
Аз исках и искам да ми отговорите: кой, кога и къде от предишното правителство е казал, че 5 млрд. евро за „Белене” ще бъдат платени от българския данъкоплатец? Прост въпрос, моля Ви за прост отговор!
И втори въпрос: Вие какви ангажименти поехте към RWE за финансиране на държавното участие в „Белене”, след като отказахте даването на държавни гаранции? Нашият ангажимент беше следният. Създава се съвместно предприятие с държавни гаранции и се гарантира държавното участие в този проект. Вие какво предложихте на RWE, каква схема му предложихте, в резултат на което RWE си тръгна? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Всъщност, въпросът ми към Вас продължава да стои: откъде щяхте да вземете 5 млрд. евро, за да платите държавното участие в „Белене”? Щом е започнал разговорът, елате и кажете! Отговор няма. Питах за това тогава, питам и сега. Предвидили сте били 600 млн. евро държавни гаранции. Направихте го с ясното съзнание, че това означава да има допълнителен 2% дефицит за миналата година или с ясното съзнание, че трябва да се вдигнат данъците, за да ги платят данъкоплатците?! Отговорете Вие! Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за реплика, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, продължават салто-морталетата. Ясна беше схемата: дават се държавни гаранции на предприятието „Белене”. То взема кредит. Този кредит няма никакво отношение към бюджета на държавата, тъй като го взема търговското дружество съвместно с RWE. Не знам тази схема на кого му върши работа – тази лъжа, която непрекъснато се повтаря? Ако мислите, че има банки, които няма да дадат кредит при държавни гаранции, много се извинявам.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): А кой ще плати гаранциите?!
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Това беше схемата, която ние предложихме.
Второто много важно нещо, попитах Ви много ясно: кой, кога и къде е казал, че 5 млрд. евро ще бъдат платени от българския данъкоплатец? Повтаря се непрекъснато тази лъжа. Някой някъде да го е казал?
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Министърът на финансите.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Много е просто, господин министър, отговорете: кой в дадената ситуация на практика лъже?
И понеже Вие нееднократно повтаряте, че RWE си е тръгнал заради предишното правителство, чета Ви статия от френския вестник „Фигаро”: „След смяната на правителството миналата година новият кабинет не е така добре разположен към Москва. Липсата на ясен и окончателен отговор на въпроса „строим или не” доведе до оттеглянето на чуждестранния инвеститор. Големият германски производител на електроенергия RWE, който през 2008 г. купи 49% от проекта, се отказа в края на 2009 г.”.
Завършвам с още един цитат: „Затънало в бюджетен дефицит, българското правителство вече е готово да намали до 30 и дори до 20% дела си в проекта, който досега е 51%”.
И Вие да обвинявате нас, че сме искали чрез тези гаранции да качим дефицита, след като планирате през тази година да похарчите 4 млрд. лв. от резерва, след като вече взехте половин милиард лева назаем, след като за следващата година сте планирали да вземете назаем нови 2 милиарда, които да изядете, не да направите „Белене”, това според мен е връх на наглост и на липса на морал. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика?
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, за Вас обикновено се смята, че не разбирате твърде много от енергетика, но за сметка на това сте добър икономист. Между другото, благодаря Ви, че навремето сте се застъпили за въвеждането на плоския данък пред други Ваши колеги от кабинета. Това наскоро го разбрах и наистина съм впечатлен.
Но да кажете, че държавно гарантираният дълг не влиза в дефицита, това поставя вече съмнение върху втората част от квалификацията, която използвах за Вас. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ и СК. Реплика от народния представител Петър Димитров.)
За 5-те милиарда евро, вярно е, не сте казали на RWE откъде ще ги вземете. Те са Ви питали, Вие не сте казали. (Шум, оживление, единични ръкопляскания.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Следва въпрос от народния представител Емил Димитров относно приемане на утайки от Пловдивската пречиствателна станция за отпадъчни води в хвостохранилището „Медет”.
Заповядайте да развиете въпроса си.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Миналия петък по уважителни причини не успяхте да бъдете при нас и да отговорите на въпроса, а понеже през тази седмица има развитие, ще си позволя да съкратя голяма част от него и да Ви запозная какво се е случило.
Имаше среща в Министерството на околната среда и водите, на която бяха поканени народни представители от София област, областният управител на Пловдив и кметовете на Пирдоп, общински съветници от Златица, населените места, които имаха притеснения, след като утайки бъдат приети в районите на тези населени места. Там се инициира среща. Посетихме пречиствателната станция за отпадни води в Пловдив пак в същия състав и с журналисти от София област. Видяхме утайките, които ще бъдат транспортирани. Аз лично ги държах в ръка, за което признавам колегите от Пловдив за големи политици, защото ни накараха да вземем тези утайки в ръце, наистина не миришат, не виждаме опасност.
Единственото условие, което сме поставили, е химическите и, ако не бъркам в термина, бактериологичните анализи да бъдат в рамките на нормите.
Сега въпросът вече не се свежда до целесъобразност. Всички разбраха, че такава опасност няма.
Моят въпрос към Вас е следният: Вие бихте ли гарантирали, че всички тези дейности ще бъдат извършени в рамките на закона и на добрите практики в Европейския съюз? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров, наистина добре е отговорът на Вашия въпрос да чуят хората, които биха имали притеснение, че третираните утайки не представляват опасност. И, разбира се, аз, като министър, като представител на държавата и следящ за законността, би било безотговорно и безумно от моя страна да кажа, че няма да положа всички усилия всичко да бъде законосъобразно.
Така че – да. Ще започна да чета и подробния отговор...
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ, от място): Няма смисъл.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Добре.
Утайките са третирани, те са безопасни и всъщност са донесени, за да се компенсира липсата на подходящ пълнеж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли реплики? Заповядайте, господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин министър.
Ние сме убедени, че Вие ще удържите на думата си и населението на горепосочените селища не би трябвало да има притеснение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Дуплика? Няма да има.
Следващият въпрос е от народния представител Захари Георгиев относно разходите за топлоенергия на пловдивските потребители през следващия отоплителен сезон.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моят въпрос към Вас, господин министър, е отпреди две седмици. И тогава, през седмицата, когато го зададох, медиите информираха, че цената на природния газ ще поевтинее с около 1% или под 1%. Във връзка с това обаче цената на топлоенергията няма да се намали в сравнение с нивата, които постигна през м. юли. Тази информация, господин министър, коренно противоречи на Вашето твърдение от средата на лятото, когато Вие убедено заявихте, че природният газ ще поевтинее с над 10% и посочихте като мотиви, на първо място, че това е договореното от българското правителство с „Газпром” поевтиняване на синьото гориво със 7% и, на второ място, откриването на новите находища на природен газ у нас с обем над 5 млрд. куб. м. И този мит всъщност би довел до поевтиняването на природния газ, респективно на цената на топлоенергията. Това трябваше, според Вас, още през тази есен да доведе до допълнително поевтиняване на природния газ, цитирам Вашите думи – с 5 до 10%.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Неправилно ги цитирате.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ: Цитирам ги.
Вашите твърдения, отнасящи се до обикновените потребители на топлоенергията, са, че в този сезон те трябваше да плащат сметки с около 10% по-ниски от нивата през юли. Според изказване на председателя на ДКЕВР обаче от края на септември, сега няма резерви за понижаване на цените на топлоенергията, тъй като поевтиняването на природния газ е незначително. Утвърдените от енергийния регулатор цени от 1 юли за „Топлофикация” – Пловдив, ще доведат до по-високи сметки на база юли с 13% за следващия отоплителен сезон.
Моят въпрос към Вас е защо допуснахте в това много говорене през този период, когато трябваше да се изтъква силно колко големи са заслугите от преговорите за доставката на газ, да бъдат заблудени гражданите и да смятат, че през този отоплителен сезон те ще плащат по-ниски сметки за топлоенергията?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за отговор, министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев! За да съм сигурен, че ще ме разберете, ще Ви отговоря в едно изречение. Ако не бяха договорките от лятото и ако не беше включен днешният добив, сега нямаше да имаме намаление от 1%, а щяхме да имаме увеличение от 12-13%. Тоест, ефектът от тези два фактора е 13-14%. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Имате думата за реплика.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, аз знам, че е малко деликатно да говорим на темата цена на топлоенергията в „Топлофикация” – Пловдив, собственост на „EфауЕн”, защото Вие имахте някакви отношения с тях преди да станете министър. Но това, което говорите, на базата на фактите, съвсем не изглежда така. И искам да поразсъждаваме от гледна точка на обикновените потребители – едно средностатистическо семейство в един средностатистически топлофициран апартамент. На базата на плащания през миналия сезон, средно претеглена цена, за топлоенергия през този сезон те ще плащат с близо 20% повече. Близо 20% повече! Така че, това е едно допълнително заблуждаване на потребителите на топлоенергия в Пловдив, а в София е още повече.
От друга гледна точка, когато се разрешава повишаването на цената, би следвало да се имат предвид и загубите, които се калкулират като разходи за несвършени дейности в случая от страна на „Топлофикация” – Пловдив, по отношение на обновяването на мрежата. Вие много добре би следвало да знаете, че мрежата в Пловдив е 27-годишна, а срокът за експлоатация е 30-годишен и там почти нищо не е направено, за да се намалят загубите. И тези загуби се калкулират в цената, която плащат потребителите в Пловдив. В това отношение би следвало, познавайки добре ситуацията, като бивш участник в мениджмънтския екип на EVN, сега, от позицията, на която сте, да я притискате и да искате да се обновява. Моето приветствие за обновяването с когенерацията, но на този етап нищо не става от това по отношение цената на топлоенергията.
Но задълженията за обновяване на мрежата са едно от първите неща, които трябва да се свършат в „Топлофикация” – Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев! Вие бъркате позицията ми и отговорностите ми. Аз съм министър на икономиката, енергетиката и туризма, а не съм ръководител нито на „Топлофикация” – Пловдив, нито на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Това, за което аз мога да отговарям, е цената на природния газ и току-що Ви отговорих. Ако Ви интересува и по-подробна информация как се получава цената на газовия микс, също мога да Ви отговоря. Това, че е започнало строителството на когенерация също така е вярно. Наистина това е един модерен метод за комбинирано производство на топлинна електрическа енергия, в резултат на което изходната енергия е с по-ниска цена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към въпроса на народния представител Иван Николаев Иванов относно изпълнение на разпоредба от регламент на Европейския съюз.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Моят въпрос към Вас има своята предистория. Миналия месец в писмен отговор на мой въпрос относно проблемите с българските акредитирани лаборатории, Вие заявихте по повод на поискания от мен доклад, изготвен от последната партньорска проверка от Европейската асоциация по акредитиране, че докладът ми се предоставя, за което Ви благодаря, но единствено за служебно ползване, като е отправено запитване за разпространението му съответно до Европейската асоциация по акредитация и все още оттам не е получен отговор.
В същото време, господин министър, има регламент на Европейския съюз, който, без специално преутвърждаване от българския парламент, има пряко действие като елемент от националното законодателство на всички 27 страни – членки на Европейския съюз, където изрично в чл. 10, т. 6 е записано, че резултатите от партньорската проверка се публикуват. А малко по-нататък – в чл. 12, т. 3, се казва, че всеки национален орган по акредитация редовно прави обществено достояние информацията за резултатите от неговата партньорска проверка.
По този повод, господин министър, отправям към Вас следния въпрос – защо докладът от партньорската проверка е класифициран като документ за служебно ползване? Изпълнени ли са от служителите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изричните разпоредби на Регламент 765 и ако не са изпълнени, ще санкционирате ли служителите, извършили това закононарушение, тъй като регламентите на Европейския парламент и на Съвета йерархично в нормативната ни база стоят над националните закони? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор има думата министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, аз също като Вас за малко щях да се подведа и да приема, че докладът от проверката и резултатите от нея са едно и също нещо, но всъщност това не е така. Ангажиментът, произтичащ от регламента, се отнася за резултатите. Например, извод с едно или две изречения или с един параграф, а не до обнародването на целия документ, на целия доклад. Това е същността на отговора ми, който е тълкуван от юристите и експертите. Заради това не се налага санкция.
Сега ще прочета и целия отговор за времето, което имам.
Визираната разпоредба на чл. 10, т. 6 от Регламент 765 вменява задължение на Европейската организация за акредитация да публикува и да съобщи на всички държави членки и на Европейската комисия резултатите от извършените от него партньорски проверки. Българската страна не е получила официално уведомление от страна на Европейската агенция за резултатите от партньорската проверка.
Исканата от Вас информация е предоставена в отговор на предходния Ви въпрос – представлява доклад на оценителския екип, а не резултат от извършена партньорска проверка.
Резултати от един многоетапен процес, какъвто е партньорската проверка, се формулират на етап вземане на решения от съответно определените в рамките на агенцията компетентни органи. В този контекст докладът на оценителския екип не е и не би следвало да бъде третиран като резултат от партньорска оценка.
Решението на Комитета по взаимно признаване към момента на задаването на въпроса не е било окончателно. Разширението се предоставя под условие, а именно промяната в политиката за проследимост на агенцията. Едва тази седмица на заседанието на комитета в Любляна, от 6 октомври, след оценка изпълнението на условието, то е придобило окончателен характер. Това е причината официална информация за резултатите от проверката все още да не е оповестена на интернет страницата на националния ни орган по акредитация.
В предоставения Ви доклад се съдържа информация и данни за органи за оценяване на съответствието, които са били обект на наблюдение. В хода на процедурата по акредитация и при спазването на стандартизираните изисквания към дейността на органите по акредитация е изградена и функционира система за конфиденциалност и опазване на търговската тайна - на данни за кандидатите и акредитираните лица. Допълнително като документ предоставянето на доклада е обект на съгласуване и със самата организация.
Доколкото Вашето запитване е свързано с изпълнение на задължения по чл. 10, т. 6 и чл. 12, т. 3 от страна на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, видно от разпоредбите, задължението по чл. 10, т. 6 е на Европейската агенция, а това по чл. 12, т. 3 – на националния ни орган по акредитация.
Задължението по чл. 12 е многоаспектно, има постоянен характер. Информацията, която е определена да бъде оповестявана, е достъпна на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Българска агенция за стандартизация”.
Що се отнася до изпълнението му в частта оповестяване на резултатите от партньорската оценка, а именно разширение на областите на EA MLA - уверявам Ви, то ще бъде надлежно изпълнено още в началото на следващата седмица, предвид взетото вчера окончателно решение.
Във връзка с гореизложеното визираната мярка за санкциониране на служители в разглеждания случай и към настоящия момент е неприложима. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, докладът, който Вие ми предоставихте и който аз, съобразявайки се с изричното Ви искане, не съм предоставил на никое трето лице, но съм го извадил за мое ползване, не съдържа никъде изискване за класификация като информация, която е за служебно ползване или с по-висок ранг за класифицирана информация. Никъде – нито от страна на органа на Европейската комисия, нито от българска страна. Даже да бъде класифициран този документ, господин министър – Вие знаете това, защото като министър работите с такава информация, винаги трябва да има гриф – за служебно ползване, строго секретно и т.н. Такова нещо няма.
На второ място, това не е търговски договор. Аз разбирам упоритите протести от страна на бившия министър Петър Димитров, когато въпросът се касаеше за разсекретяване на договорите с „Газпром”. Той заставаше зад клаузата „търговска тайна”. В този доклад няма никаква търговска тайна. Този доклад е изготвен от един орган на Европейския съюз, който има за цел да подпомогне функционирането на нашия национален орган!
На трето място, ако погледнете докладите, които Европейската комисия отправя до нас, включително по въпросите на сигурността, правосъдието, вътрешния ред, никога тези доклади не са класифицирани, въпреки че често пъти съдържат много остри критики!
За да изясня докрай този въпрос, не ми остава нищо друго, господин министър, освен да адресирам директно писмо като народен представител до организацията в Брюксел. Съответно тогава ще предоставя техния отговор на Вас.
Завършвайки, искам да Ви кажа, че това е пример как български чиновници се стремят да не влизат в диалог с представителите на бранша, като не ги информират за това какви проблеми са открити от европейските инспектори и съответно считат, че с това се създава добър имидж. Не би трябвало това да съществува. Политиката на прозрачност и откритост няма нищо общо с подобно търсене на претекст - да не може един документ, който Ви показах, че не е класифициран, да бъде крит най-малко от гилдията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, разбира се, нямам никакво намерение да крия каквото и да било, особено пък от народни представители.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): За Вас съм сигурен!
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Цитирах Ви дословно експертното юридическо мнение, с което съм длъжен да се съобразя. С интерес очаквам резултата от Вашето запитване.
Ще използвам времето ми за дуплика, за да Ви кажа как върви изпълнението на мерките, предприети във връзка с решаване на проблема, пряко засягащ българските лаборатории за калибриране.
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е изпратило мотивирано становище до Европейската комисия, позовавайки се на чл. 10, § 7 от Регламента, аргументирайки непропорционалността на наложената мярка, непризнаване на резултатите от дейността на акредитираните лаборатории за калибриране като източник на проследимост.
Второ, следи се изпълнението на плана за действие с допълнителни мерки за осигуряване на проследимостта на измерванията в България. На интернет страницата на българския Институт по метрология може да бъде намерена актуална информация за възможностите на института да извършва калибриране на средства за измерване съгласно международно признатите му възможности.
Трето, направено е анкетно проучване за готовността на акредитираните лаборатории за калибриране да участват с повторна оценка. В резултат малко над 50 на сто от лабораториите са потвърдили готовност.
Четвърто, инициирано е и е проведено заседание на Съвета по акредитация, където всички заинтересовани страни единодушно са приели решение, включително за концентриране на усилията в провеждане на активна програма за обучение на специалистите в област метрология – оценители на агенцията и експертите в лабораториите и другите органи за оценяване на съответствието, за отправяне на покана за повторна оценка в област калибриране.
Още в процеса на приемане на регламента, обект на обсъждания, е бил цитираният текст, вменяващ задължение за публичност на информацията.
При дискусиите много държави членки са изразили своите опасения относно детайлното публикуване на информация, като консенсусното мнение е намерило отражение в окончателния текст – да се публикува минимален обем информация, представляваща крайния резултат от партньорската проверка. Както казах, очаквам и резултатите от Вашето запитване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря за участието на министър Трайков в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към изслушване на Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството, който ще отговори на питане на народния представител Николай Пехливанов относно прилагане на Закона за управление на етажната собственост.
Заповядайте, господин Пехливанов, да развиете въпроса си.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър! През м. май 2009 г. беше приет Законът за управление на етажната собственост. Този закон беше чакан повече от 20 години от собствениците на жилища в големите блокове, които се надяваха чрез него да уредят различните и понякога силни конфликтни отношения със своите съседи.
Като част от закона се изискваше собствениците на жилища в режим на етажна собственост, а това включва всички жилищни блокове в страната, да свикат общо събрание и да се регистрират в съответните общини. Срокът, даден за това, беше шест месеца и изтече през м. февруари т.г. Тъй като законът беше приет в края на мандата на предишното Народно събрание и влезе в сила в период на предизборна кампания, това попречи той да бъде реално приложен и спазван. Минимална част от блоковете успяха да свикат общо събрание и да се регистрират до 1 февруари. За да не се окаже мнозинството от гражданите на страната в нарушение, с общи усилия успяхме да отложим законовия срок за свикване на общо събрание за етажната собственост и вписване в книгата на собствениците до 30 юни т.г.
Господин министър, въпросът ми към Вас е: какъв е процентът на надлежно регистриралите се до 30 юни т.г. общи събрания на собствениците на етажна собственост, какви мерки ще предприемете за справедливото прилагане на закона и спазването на законовите срокове и имат ли кметовете по райони административна и финансова готовност за прилагане на тези мерки? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пехливанов! Благодаря за зададения въпрос. Той засяга спецификата на проблема, свързан с регистрацията на етажната собственост в районните и общинските администрации.
С общи усилия – тук искам да благодаря, разбира се, и на Вас лично, защото Вие бяхте този, който пое инициативата в един наистина тежък момент, в преходен момент, както и със силите на екипа на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и на Народното събрание ние удължихме този срок до 30 юни 2010 г. Бих искал да изтъкна, че проблемът с регистрацията произтича от обективни причини, а именно огромният брой сгради в режим на етажна съсобственост и липсата на традиции в това отношение сред гражданите.
Екипът на министерството положи усилия да осведоми най-широк кръг граждани за задълженията им за регистрация, произтичаща от закона, и в периода малко преди и след 30 юни се наблюдаваше засилена активност. До голяма степен успехът на този процес е обусловен и от активността на самите районни и общински администрации, които поддържат контакти с управителите на етажната собственост по места.
В случая със Закона за регистрация, както и при много други хипотези, при които българският законодател предвижда срокове за изпълнение на определени действия от страна на гражданите, наблюдавахме сериозна активизация, разбира се, типично за нас – в последния възможен момент.
Що се отнася до конкретната статистика, бих могъл да предложа на вниманието ви неофициални данни, и те са от Столична община. Към 1 юли 2010 г. на нейна територия са регистрирани около 40% от сградите, които подлежат, като процесът продължава и след тази дата. Ускорява се малко преди крайната дата. Държа да отбележа, че към настоящия момент не бихме могли да предоставим официална крайна информация и точна статистика за броя регистрирани етажни собствености, поради това че съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост кметът на общината или района ежегодно, до края на календарната година, подава справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за регистрираните сгради и входове в режим на етажна собственост на територията на общината или района. Разпоредбата е в сила от м. февруари 2010 г. и задълженията си кметовете трябва да изпълнят до 31 декември 2010 г. Срокът не е изтекъл и в тази връзка не бих могъл да дам изчерпателна информация за дела на регистрираните сгради и входове в режим на етажна собственост както обобщено на територията на страната, така и на отделните места, но категорично, разбира се, ще имаме тази информация към датата, на която изтича този срок в края на годината.
В заключение бих искал да Ви уведомя, че вече е подготвен Закон за изменение и допълнение на Закона за етажната собственост. Той е съгласуван с всички министерства и е готов за внасяне в Министерския съвет. Държа да отбележа, че този закон е съгласуван и с Националното сдружение на общините и ние сме се съобразили с почти всичко, което те предоставиха като идеи. Философията на предлаганите изменения и допълнения е да се постигне по-ясното разбиране на закона, непротиворечивото му прилагане чрез редактиране и прецизиране на отделни текстове, опростяване на някои процедури и създаване на нови разпоредби. Целта е да бъде опростен редът за свикване и провеждане на общите събрания, за връчване на протокола от него, за улесняване на процедурите за сформиране на сдружение чрез редуциране на необходимия дял от предоставени общи части от 100% на 67%, оптимизиране на необходимия кворум за провеждане на събрания. Прецизират се текстовете за домовата книга – също един проблем, който предизвиква неяснота пред гражданите. Удължава се и срокът от шест месеца на една година, в който кметът на общината или района свиква служебно, в случай че това не е направено доброволно от гражданите, общото събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за два уточняващи въпроса, господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Благодаря Ви, господин министър.
Водещата идея – продължаването на срока, беше през това време Министерството на регионалното развитие и благоустройството да проведе разяснителна кампания, която да провокира инициативата в гражданите да проведат общи събрания. Стана ясно, че приложението на този закон не може да се случи без собствениците да проявят необходимата инициативност. Това изискваше мерки от ваша страна, като обществено анонсиране, дебат в обществото, осигуряване на административен, финансов и човешки ресурс.
Във връзка с това е и първият ми допълнителен въпрос към Вас: какво направи Министерството на регионалното развитие и благоустройството през тази една година, считано от 15 октомври 2009 г., когато на предишно мое питане по тази тема Вие лично се ангажирахте с конкретни действия за разяснителна кампания, провеждане на дебат и консултации с Националното сдружение на общините? В частност Вие ми отговорихте, но все пак ме интересува разяснителната кампания, която трябваше да мотивира гражданите.
Много важно в случая е в какъв срок възнамерявате да придвижите законовите промени, за които споменахте, и дали те ще бъдат внесени до края на 2010 г.?
Ние можем да се ангажираме също да внесем най-наложителни промени, но решението в случая е в цялостна промяна на закона, тъй като той не работи в сегашния му вид и повече не може да се работи на парче. Лично моето мнение е, че общините няма да успеят да решат проблемите от сферата на етажната собственост. Причината е проста – по този закон на тях са им вменени само задължения, без да им е осигурен финансов ресурс.
Също така не е уреден въпросът за кандидатстването на гражданите по европрограмите. Нереално и неудобно е собствениците на апартаменти в дадена сграда да ходят лично в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и да кандидатстват за финансирането по проект за саниране на тяхната сграда. Според мен общините трябва да бъдат междинното звено, което да осигури лесната комуникация между общото събрание на сградата и министерството, да одобрява и да отпуска средства за кандидатстващите проекти. За това са необходими значителни средства.
Във връзка с това е и вторият ми допълнителен въпрос: имате ли план и стратегия за дългосрочно осигуряване на финанси и инвестиции за саниране и обновяване на сградния фонд, както и начина на тяхното управление?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пехливанов! Съвсем конкретно по въпросите, които поставихте. До края на годината не, а до един месец лично аз поемам ангажимент законът да бъде внесен в парламента. Както казах, всички съгласувания са минали, така че влиза в Министерския съвет буквално до дни. Няма да има абсолютно никакъв проблем ние да поемем този ангажимент и да го изпълним така, че промените в закона да влязат в парламента до месец.
По отношение на разяснителните кампании, текстовете на закона. Вие знаете, че към МРРБ има консултативен съвет. Там са всички – неправителствени организации, профсъюзи, бизнес организации, общини, Национално сдружение на общините. Всичко, което това министерство прави, включително и най-елементарната промяна, в който и да било закон, минава през този широк консултативен съвет и през всички механизми на тези широко представени национални организации. Разбира се, и тези промени сме ги съгласували вече на това ниво и съм абсолютно убеден, че това ще облекчи работата на парламента.
В рамките на консултативния съвет сме дискутирали проблемите с етажната собственост, с начина, по който трябва да стартира изпълнението на закона. Извън това имаше много медийни кампании. Самият аз съм бил много по телевизиите, имаше дискусии. Въпросът беше поставен и на миналия конгрес на Националното сдружение на общините. Сега отново ще дискутираме в Албена тази тема, когато се съберат абсолютно всички кметове.
По отношение на идеята Ви да се създаде работещ механизъм, който да финансира етажната собственост, за да могат да участват с проекти и да нарушим бюрократичната бариера – да не чукат хората от единия край на България директно на вратата на някоя стая в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съм категорично съгласен с Вашата логика. Мислим в тази посока. Подготвяме пакет от 70 милиона по Оперативна програма „Регионално развитие” за енергийна ефективност, специално за саниране на сгради, специално по тези модели. Надяваме се над 600 многофамилни кооперации в България да могат да бъдат санирани през 2011 г.
Финализираме механизмите. Те също са част и обект на дебат в Консултативния съвет. Ще бъдат сложени на сайта. Идеята е точно такава, каквато я обсъждаме. Говорим на един език и се надявам, че можем да я осъществим точно по този начин – кметовете да имат възможност като междинно звено да работят по програмата, та европейските средства да се вложат в саниране на тези забравени и стари сгради. Приключихме с пилотен проект за 29 подобни сгради, които прахосват от 40 до 60% от енергията. От тази гледна точка можем да помогнем на хората, които живеят там, да направят значителни икономии.
Благодаря за идеята. Със сигурност до един месец вие ще видите и конкретните резултати от това, с което сме се ангажирали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Две минути за отношение. Заповядайте, господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Благодаря за отговора, господин министър. Радвам се за Вашата оперативност.
Като заключение искам да отбележа, че в условията на икономическата ситуация, в която попада страната ни, бездействието при решаването на въпросите за етажната собственост ще задълбочи неимоверно проблема. Във времето това ще може да бъде фатално. Сградният фонд ще се окаже в окаяно положение поради наблюдаваната и в момента безстопанственост и невъзможност на съседите да преодолеят конфликтите си.
Ще продължа да следя проблемите, свързани с прилагането на Закона за етажната собственост и да привличам вниманието Ви върху него, тъй като съм убеден в изключителната му значимост. Това е от законите, с които българските граждани съзнателно или несъзнателно се сблъскват всеки ден и той трябва да бъде гарант за техните интереси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Благодаря и на министър Плевнелиев за участието.
Продължаваме с питане от народните представители Ангел Найденов и Емилия Масларова относно реализация на социалната услуга „лични асистенти на хора с увреждания” към министъра на труда и социалната политика господин Младенов.
Господин Найденов, заповядайте да развиете питането си.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Започвам питането, което сме задали с народния представител Емилия Масларова, с разбирането, че ръководите едно министерство с много широк спектър на дейност – тежко и сложно, дейности, които на практика засягат всички хора, независимо от възраст, статус, министерство, което има бюджет, макар и намален за тази година, от близо 1 млрд. лв. Тези дейности можем да ги видим и в политиките и програмите, които реализирате – по отношение на заетостта, на доходите, на жизнения стандарт, по отношение на политиката към възрастните хора, социалното подпомагане, политиката за интеграция на хора с увреждания.
Нашето питане с народния представител Масларова засяга тесен сегмент от Вашата дейност. Това е свързано с програмите, които предполагат грижи, ангажимент към хората с увреждания и по-специално Програмата за личен асистент за хората с увреждания, стартирала в предишни години, към която има подчертан интерес, програма, която има за ефект от една страна осигуряването на обслужване, на грижи и внимание към хората с увреждания, трайно приковани на легло, хора, които се нуждаят от постоянно обслужване. Същевременно това е програма, която дава шанс на безработните, в това число и на близките на хората с увреждания, което също е значим ефект. Нека да поясним – програма, която има за източник на финансиране средствата по Националния план за действия по заетостта, а от друга страна – в рамките на предишното правителство средства по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
За съжаление, без да коментирам причините за това, в рамките на тази година беше допуснато намаляване на средствата, и то на 50% за подобни програми в рамките на Националния план за действия по заетостта.
Защо е толкова важно? От една страна това е планът, който материализира усилията на Вашето министерство. От друга страна – програми, които се реализират по него, насочени към безработните. И това става във време, в което имаме увеличаване на безработицата. Това е един от негативните ефекти.
За съжаление това намаляване на средствата при всички случаи е придружено със създаване на условия и критерии, които на практика свеждат до минимум достъпа на хора до тази програма.
Нашето питане е: как се планират, управляват и контролират средствата по тази програма, така че да се гарантира задоволяване на потребностите, национално покритие и качествено изпълнение на услугата за личен асистент на хората с увреждания?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – заповядайте, господин министър, в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Господин Найденов, госпожо Масларова, през 2010 г. социалната услуга „личен асистент” се предоставя по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, „Личен асистент” по Оперативна програма „Човешки ресурси”.
Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” е програма за субсидирана заетост, чиито параметри се определят ежегодно с приет от Министерския съвет Национален план за действия по заетостта. В условията на бюджетни ограничения за финансиране на активната политика на пазара на труда през 2010 г. за реализирането на тези мерки – „личен асистент”, са определени финансови средства в размер на 8 млн. 806 хил. лв. за 4000 лични асистенти на 6-часов работен ден в рамките на календарната година.
Дейността „личен асистент” по програмата се реализира на територията на цялата страна, на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, дирекциите „Социално подпомагане”. Общият брой на лицата, включени в тази програма от 1 януари т.г., е 3699.
През м. септември т.г. правителството прие решение за изменение и допълнение на Националния план за действие по заетостта. Чрез промените отпадна ограничението за наемането на лични асистенти само за 6 месеца. При включването на асистенти по тази програма за оставащите месеци до края на тази година се дава приоритет на лица, отглеждащи деца с увреждания. Чрез измененията ще се даде възможност допълнително на около 1000 безработни лица, приключили участието си в програмата поради изтичане на 6-месечния срок на заетостта, да бъдат включени отново. Промените ще допринесат за постигане в максимална степен на основната цел на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” - осигуряване грижа в семейна среда за нуждаещите се от обгрижване лица.
През тази година Агенцията за социално подпомагане чрез Главната дирекция на Оперативната програма „Човешки ресурси” работи по схемата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, усъвършенстване и подобряване на услугата „личен асистент за хора с увреждания” за различни видове увреждания и самотни хора. Проектът се осъществява по Оперативната програма „Човешки ресурси”.
По проекта на територията на цялата страна от лични асистенти се обслужват допълнително 6200 деца и лица с увреждания. Бюджетът на проекта е за 26 млн. 387 хил. лв. Алтернатива за хората с увреждания и тежко болните самотни хора към настоящия момент са и дейностите „домашен помощник” и „социален асистент”. В процес на изпълнение през тази година е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, грижа в семейна среда на стойност 14 655 682 лв. Потребители на услугата са 5900 лица за деца с увреждания.
По фаза 3 – на грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хората с различни видове увреждания и самотно живеещи хора, дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” са одобрени за финансиране нови 134 проектни предложения, които към момента са в процес на договаряне.
По прогнозни данни от одобрените проекти, общият брой на обслужващите лица е 8229, от тях 806 деца. Останалите са хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.
За предоставяне на услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще бъдат наети и обучени 1743 домашни асистенти и 3171 лични асистенти.
През м. август 2010 г. е обявена процедура „Алтернативи за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” с конкретен бенефициент Агенцията по социално подпомагане. Максималният бюджет за безвъзмездната финансова помощ е 35 млн. лв. Предвижда се да бъдат включени допълнително около 9 хил. лица с увреждания. Дейността по тази процедура ще се извършва на територията на цялата страна, в отговор от необходимостта от разчупване на тези стереотипи за предоставяне на услугите „Личен асистент” и нейното реализиране.
Чрез настоящата процедура ще се създадат условия за децентрализиране на услугата. Предвижда се партньорство с общините на територията на цялата страна, което ще гарантира националният обхват на цялата дейност. Лицата с трайни увреждания и затруднено обслужване ще получат право на индивидуален бюджет за ползване на тази услуга – „Личен асистент”, и сами ще определят как тя да бъде организирана във времето. Индивидуалният бюджет на всяко нуждаещо се от услугата лице ще бъде определян въз основа на оценка на потребностите, в които активна роля има самото лице с трайни увреждания и негов представител. Реализирането на последните две схеми ще продължи и през цялата 2011 г.
В Проекта за решение на Министерския съвет за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местните и на делегирани от държавата дейности за определяне стандартите за финансиране, са предвидени социално осигуряване и подпомагане и грижи за 2011 г. са включени в тези проекти.
Накрая, само да завърша, искам да Ви уверя, че от програмите „Личен асистент”, които са финансирани от Националния план по заетостта и от Оперативната програма „Човешки ресурси” са обхванати много повече хора отколкото миналата година, както и лица, и деца с увреждания. Така ще продължи и за 2011 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за два уточняващи въпроса, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми господа министри, колеги, сами разбирате, че темата е много парлива и много чувствителна и безспорно ще бъде дебатирана и през следващата година. Тъй като не зная доколко точно, господин министър, са Ви предложили това, което изчетохте много стриктно, но, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” беше издействана през 2008 г. с много усилия – да се допълни програмата, да се разшири програмата за личен асистент с домашен помощник, социални асистенти, а не да се добави. Защото сега по Националния план по заетостта, Вие току-що казахте, че това са над 3 хил. души. В 2009 г. бяха обслужени на 8-часов работен ден за цяла година над 12 хил. души. Сега програмата, която Вие направихте през тази година, е на 6-часов работен ден за шест месеца и едва на 14 септември утвърдихте да стартира, да продължи това, за което Вие казвате – за 9 хил. души по оперативната програма.
Аз мога да Ви цитирам и Ваша стенограма от парламентарно питане от колега от Парламентарната група на 28 май, в което Вие тази година казвате, че ще бъдат 19 хиляди. Само че минаха 4-5 месеца и тези 19 хил. ги няма, а са малко повече от 7-8 хил. души, които обслужват хората с трайни увреждания.
Още повече, нещо много важно за хората, които са около 30 хил. в страната – ограничи се достъпът до програмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля въпросите, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Да, ще задам въпросите.
Ограничи се достъпът до програмата и Вие казвате: „само за деца и само за лежащо болни”. А един психично болен, който не може да излезе на улицата и не може да бъде адаптиран в социално заведение и е надхвърлил 20 години? Какво ще направите за него? Има много такива случаи.
Аз искам да Ви задам два допълнителни въпроса:
Първо, за регионалното разпределение на тази програма през 2011 г. ще се съобразите ли с потребностите по регионите?
Второ, ще настоявате ли за увеличаване средствата по тази програма по Националния план за действие по заетостта, а не по оперативната програма?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Масларова, дами и господа народни представители! Аз пак искам да кажа, госпожо Масларова, и искам да Ви благодаря с господин Найденов за този въпрос, защото той е много важен и политиката, която изпълнява Министерството на труда и социалната политика. Искам още веднъж да кажа, че през тази година са обхванати повече хора с увреждания и дечица с увреждания за обслужване от личен асистент както по Оперативната програма, така и със средства от държавния бюджет, отколкото миналата година. Това, което сме заложили през 2011 г. те ще бъдат още повече спрямо тази година. Така че мисля, че имаме една много целенасочена политика в тази област.
По отношение на въпроса, който зададохте, аз Ви отговорих, но пак искам да повторя нещо важно, което се прави за първи път и което е изключително важно за хората и за дейността на общините със съвместяване на националните политики. Чрез настоящата процедура ще се създадат условия за децентрализиране на услугата. Предвижда се партньорството с общините на територията на цялата страна, което ще гарантира национален обхват на тази дейност. Лицата с трайни увреждания и затруднено обслужване ще получат право на индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент” и сами ще определят как тя да бъде организирана във времето. Индивидуалният бюджет за всяко нуждаещо се от услугата лице ще бъде определян въз основа на оценка на потребностите, в което активна роля има лицето с трайни увреждания и негов представител. Реализирането на последните две схеми ще продължи през цялата 2011 г. Ето го новият подход, който е съобразен с децентрализирането, ролята на общините и най-вече личният подход към самите хора с увреждания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, за да изразите отношение към отговорите в рамките на две минути.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Господин Младенов, дано хората, които имат нужда от тази програма, слушайки Ви, да са доволни от Вашия отговор. Аз обаче съм изкушена да кажа, че първо, ние ще контролираме тази децентрализация, за да видим как е разпределена и доколко са обхванати всички тези случаи. Няма да споделям колко много случаи има, които са дошли като писма и до Вас, и до нас – с копие до нас. Искам да Ви цитирам два случая:
На едно момче от Троян, което се казва Пламен Георгиев Бойков, чийто баща е пенсионер, а майката е безработна. Четири пъти вече поставят въпроса, но, за съжаление, той не е решен. Момчето трябва два пъти месечно да идва да му се правят процедури в онкологичната болница в „Дървеница”. Тези хора са в безизходица.
Друг случай – на една изключително интелигентна жена – Станка Георгиева Генкова от Карлово, която Ви е писала още на 1 април т.г., и чака отговор за нейния съпруг, който е с два ампутирани крака, с намалено зрение, с много заболявания, който просто трябва да бъде обслужван, но може да живее, защото има нормални човешки функции.
Всъщност неслучайно поставям въпроса. Нека да се опитаме с максимални усилия и тук народните представители, не само чрез Оперативната програма – програмният принцип е по-сложен, нека да се опитаме с Националния план за действие по заетостта да направим всичко необходимо тази програма да бъде разширена и достигне до онези хора, които реално имат нужда. Неслучайно ви казах – не може един психично болен, при положение, че ние говорим, че трябва да закриваме домовете и да извършваме деинституционализация, този човек, за да остане вкъщи, нали някой трябва да се грижи за него. Той може да ходи, но това не значи, че той не може без придружител, без непрекъсната 24-часова грижа до него. Така и за децата, така и за тези, които са навършили 18 години, както и за момченцето от Троян, за което Ви казах, Пламен Бойков. За това момче, между другото, през няколко дни Националното радио пуска съобщения, че хората търсят пари, за да могат да идват до София, за да живее един 21-годишен младеж.
Господин Младенов, дано всичко това, което казахте, после да не кажем след време ние онази фраза, която Вие скоро казахте по повод на една друга програма, че била идиотска, която сега се приема в Европейския съюз радушно и се прилага вече. Дано да няма такива епитети за програми, които Вие прилагате и които се надявам, че ще реализирате качествено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Продължаваме с въпрос към министъра на образованието, младежта и науката – господин Игнатов, от народния представител Михаил Михайлов относно мандатността на директорите в системата на образованието.
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! По време на моята приемна в гр. Русе много често възникват въпроси, свързани с образованието и аз лично съм Ви задавал няколко въпроса, свързани със състоянието на образованието в гр. Русе.
Последният път, когато имахме среща с няколко учители от Целодневна детска градина „Слънце” в гр. Русе, си спомних за един от много хубавите филми в по-далечното минало, един от любимите ми филми, който се казва „Стената”, който беше на един от големите режисьори Алън Паркър с музика на „Пинк флойд”, много хубаво беше дадено какво е образованието в тоталитарната държава и всички си спомняме една фантастична анимация с показалката, с учителя и всъщност това беше един етикет за това какво беше образованието и какво беше учителят в една хуманна, административна система, каквато беше образованието. Винаги съм си представял, че е обратно – учителят трябва да бъде нещо като екскурзовод, нещо, което трябва да развежда детето из света на знанието, из света на това, което му се случва и иска да му се случи от „Малкият принц” до „Мечо Пух”, и от първите числа и нещата, с които предстои да се сблъска. Това, което аз виждам в Русе и съм задавал въпроси и сега Ви задавам въпрос просто в системата на образованието аз виждам, че Вие имате много голямо желание да промените нещата, но просто с хората, които ... на места в регионалните инспекторати, в самите градини, в самите училища, директорите, наистина в голямата си част управляват по стар административен начин.
Моят конкретен въпрос е свързан с госпожа Елеонора Попова, която е директор на Целодневна детска градина „Слънце”, която на работното си място, забележете, тя е директор на „Орифлейм” и там на място продава козметични продукти и е накарала всичките учителки да са част от нейната дистрибуторска верига и това става пред очите на майките, на децата. Тук имам някакви формални отговори от страна на Регионалния инспекторат, който просто за мен е абсолютно безумие как може да се отговаря наистина, при условие, че целият град го знае това нещо.
Именно това е поводът ми, за да ви задам този въпрос: какво е Вашето отношение към мандатността на директорите? Говорим в системата на образованието, защото знаем, че досега такава мандатност няма. Мога да ви преведа десетки случаи от София и от Русе, където имаме директори от 20-25 години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Съвсем човешки ще ви кажа – да, много искам и екипът ми иска, и знаем, че тук много други хора желаят да подобрим системата в българското образование – дали е в предучилищната, училищната форма или университетите. Вие самият виждате, че това обаче е един много сложен процес. Много често нашето желание за промяна ехидно бива определяно като желание за модерност и всякакви други такива дрънкулки.
Въпросът с мандатността на директорите ми го задават вече цяла година. Ние правим една кампания „Българско училище – ХХІ век” и организираме кръгли маси в цялата страна. По-голяма част от хората, които работят в системата – и родителите, и българската общественост, искат или да се въведе мандатност, или да се въведе една система по специален начин да бъдат назначавани и контролирани директорите. Тези предложения сега са залегнали в текста, който подготвяме като проектозакон за училищното образование. Там е заложена идеята директорът задължително да бъде лице, което е преминало квалификационен курс и което е сертифицирано за управление на учебното звено. Тук възниква голямата драма – дали да има мандатност, тъй като още се обсъжда този въпрос, или чрез системата на ежегоден контрол и атестация добрите директори да остават и да бъде продължаван договорът за следващата година, а тези, които полагат по-слаби резултати или допълнително да преминават обучение, или да бъдат отстранявани от системата.
Ето защо това, в което съм абсолютно убеден, че ще стане засега, тъй като обсъждането ще продължи още на една-две кръгли маси – аз даже ви каня да участвате активно в тях, ние искаме да усилим ролята на обстоятелствата в българското училище – не като фондация, откъдето някой идва и взима пари, а да се усили контролът на обществото и на общността. Това означава, че екс официо да има представител на кметството, трябва да има видни общественици, потребители на образованието, на бизнеса, които да приемат стратегия за развитие на учебното звено, които да обсъждат бюджета и най-важното, което искаме да направим, това е най-трудната ни задача, така да направим връзките на взаимоотношения, взаимодействие, управление в българското училище, разбира се, и детската градина, че в центъра на обучителния процес да бъде ученикът. Поради тази причина ние се ангажирахме и подкрепихме едни идеи, които искаме да влязат в българското образователно пространство – тези на сър Кен Робинсън, който промени британската система. Това е моят отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (независим): Аз съм удовлетворен от това, че наистина се подготвят законодателни промени, но според мен, другият голям проблем е помощта на регионалните инспекторати, тяхното функциониране и тяхното формално отношение към жалбите, които учители подават.
Веднага мога да ви кажа примерно каква е практиката в Русе. Хора, които са били в регионалния инспекторат – директори на отделни дирекции, в момента са пенсионирани и работят като учители. Това е обичайна практика и това, което Вие казвате, че примерно всяка година да се извършва атестация и така нататък, според мен това ще е доста субективно и пак ще попадне в ръцете на хора, които ...Ето тук имам отговори на жалби от регионалния инспекторат, просто те дори не са отишли на място да видят наистина дали това, което е срамно – да се продават продукти в детска градина, въобще не е проверено. Не са си направили труда да отидат дотам. Затова според мен наистина трябва да има мандатност, за да може образованието от една силно консервативна стагнирана система трябва да стане много по-модерна, много по-гъвкава, за да отговаря, защото едно дете, особено до 7-8-9-10 години с всяка измината година при него се нараства – знания, всичко се натрупва много бързо. По същия начин системата трябва да отговаря. Тя не може да бъде една суперконсервативна система, каквато е сега – с хора по 20-25 години директори на училища, и да искаме тези хора, това дете да бъде в центъра на Вселената и да го променяме. Просто няма да се случи.
Това е така като доброжелателно към Вас и Вашия екип, как да го кажа – за не по-агресивни, а по-активни действия в това, което Ви предстои.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предвиждаме създаване на Национален инспекторат по образование, не районният, а той да извършва тази атестация. Аз мога да ви прочета историята на тези жалби. Шефът на РИО Русе е разпоредил проверка със срок до 14-ти този месец, свързан с действията на госпожа Елеонора Попова, която е директор на Целодневна детска градина „Слънце” Русе. Към момента, също така, се извършва и финансов одит от вътрешните одитори на общината.
Аз ще помоля така да ми направят програмата, че във втората половина на месеца да отида в Русе и лично ще се заема с този случай. Защото ми стана неприятно от това, което казахте за „Орифлейм” как шества из една територия, която е отредена за друго. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Последният въпрос за днес е от народния представител Лютви Местан относно нарушения на Закона за висшето образование при записване на студенти за обучение в образователно квалификационна степен „магистър”.
Заповядайте, господин Местан, да развиете въпроса си в рамките на две минути.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Изпитвам истинско огорчение, защото съм изумен, че въобще е възможно въпросът ми да съдържа факти, които уличават един министър на образоването и науката в груби нарушения на Закона за висшето образование и поставят още по-грамадния въпрос за това, дали той въобще е в състояние да изпълнява функциите си на държавен орган за провеждане на образователна и научна политика?
Фактите. През 2006 г. господин Сергей Игнатов е ректор на Нов български университет. През същата година в нарушение на закона там за студент магистърска програма е приет В.С. За разлика от Вас използвам инициали, защото не бих си позволил да упоменавам имена на хора, които не са в тази зала, и които не са обект на питането.
В.С. е приет за студент „магистърска програма” на 22 февруари, без дори да има статут на студент. Той придобива права на студент, възстановява права на студент едва през юли 2006 г. – заповед на ректора на Националната музикална академия, уверение, в което това обстоятелство е отразено. Това обаче не му пречи той вече да е студент по магистърска програма, със статут на курсист. Първо, не ми е известно законът да урежда статут на курсист и второ, не зная как е възможно един студент да бъде едновременно редовен студент бакалавърска програма в едно висше училище и курсист по магистърска програма в друго. Няма да ви припомням текстовете от Закона за висшето образование, които императивно предвиждат записването в магистърска програма да става след придобиване на бакалавърска степен. Това при В.С. се случва на 28 ноември 2006 г., а дипломата си той получава едва на 14 декември 2006 г., видно от академическата му справка. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Уважаеми колеги, три дни преди това обаче, той вече е положил държавен практически изпит за „магистър” и след още шест дни се дипломира.
Въпросът ми е: изолиран случай ли е това нарушение на закона и кой ще провери останалите случаи? Предвид непреодолимата си двойственост на министъра, настоящ министър, той и ректор през съответния период, не е ли той в откровен конфликт на интереси, и дали въобще е възможно един човек върху който тегнат непреодолими улики за нарушение на закона да проверява други ръководители на висши училища и научни организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ще ви отнема думата, господин Местан, ако продължите!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Моля Ви, с езика на фактите, защото аз говоря единствено с езика на фактите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин министър. Имате две минути бонус за отговора си. Давам ви пет минути за отговор.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Благодаря.
Изключително съм благодарен за Вашия въпрос, уважаеми господин Местан!
Всъщност въпросът е сериозен. Неслучайно в понеделник той беше вече публикуван на страниците на Вашия вестник „Дума”, с което ми дадохте възможност да се подготвя за отговора. (Реплика от народния представител Лютви Местан.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Местан, моля Ви, не от място!
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Ами, там публикувате Вие. (Реплика от народния представител Лютви Местан.) Вчера също употребихте, и то не на място, една куха езикова конструкция, защото явно се готвите за днешния ден, и понеже ме обвинихте в липсата на компетентност като министър, все пак аз имам една, от която си вадя хляба 25 години – аз съм текстолог. Така че госпожата, която Ви готви речите, макар че е доктор на филологическите науки не на място употребява конструкцията – ректор, той и министър, и квалификацията, тук е, че това е двойнственост – това е тройственост. Липсва подхващащата към „той” дума. И аз се чувствам изключително претоварен от тази тройнственост, защото само Един е Троичен по своята същност и това не съм аз. В отговор на поставения от...
ЛЮТВИ МЕСТАН (от място): Вие не отговаряте.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Искате ли да чуете отговора? Отговарям!
ЛЮТВИ МЕСТАН (от място): И не обиждайте хора, които не са тук.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Кого обидих? Да съм споменал нечие име?
ЛЮТВИ МЕСТАН (от място): Нямате право да засягате имена на хора, които не са тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Местан, не влизайте в пререкания! Вие преди малко обвинихте министър Игнатов в криминално престъпление.
Заповядайте, господин Игнатов.
Господин Местан, моля седнете си на мястото!
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин Местан, да съм споменал имена? (Реплика на народния представител Лютви Местан.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Местан, не обиждайте!
ЛЮТВИ МЕСТАН (от място): Ако сте мъж...
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Аз съм мъж, за разлика от Вас, който чрез анонимен сигнал, първо, в Комисията за антикорупционна дейност, чак сега се явихте в плът. (Реплика на народния представител Лютви Местан.)
Добре, сега ще коментирам фактите. Много ми е интересно, Вие сте повече от десетилетие в комисията, как тези факти не Ви влизат в главата още? Значи, от образование не разбирате!
Та, в отговор на Вашия въпрос, с молба от м. февруари 2006 г., представена академична справка от Национална музикална академия и положен приемен изпит В.С. получава правото да посещава курсове към магистърска програма „Музикално майсторство” в Нов български университет като курсист. (Реплика от Лютви Местан.) На основание на правилника! За чл. 36 да сте чували? (Реплика от Лютви Местан.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Местан, искате отговор, отговарят Ви!
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: В продължение на два семестъра той преминава пълния курс на обучение по програмата. След полагане на държавния изпит в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” през м. ноември 2006 г. В.С. получава статут на студент в НБУ, на основание чл. 89, ал. 3 от тогава действащата наредба за студентите в университета, с което и административно му се акредитира обучението като курсист. През м. декември 2006 г. В.С. защитава магистърска теза към програма „Музикално майсторство”, специалност „Вокална педагогика” на основание издадената от Националната музикална академия диплома за степен „бакалавър”, персонален № 698 от 2006 г. и покриване на всички изисквания на магистърска програма „Музикално майсторство”, специалност „Вокална педагогика”. В.С. получава диплома за степен „магистър” от НБУ, персонален № 010329 от 2007 г. Приемът като курсист в НБУ се регламентира от действащата към този момент наредба за студенти в университета. Съгласно чл. 85, ал. 3 от наредбата – статут на курсист „магистърски програми” получават студенти, които при кандидатстване и записване в магистърска програма не притежават изискваната степен „бакалавър”, и на които липсващите кредити до защита на бакалавърска теза при явяване на държавен изпит, са не повече от девет.
Съгласно чл. 4, ал. 85 от наредбата, статутът на курсист може да се запази за не повече от една учебна година. При покриване на определените условия курсистът придобива статут на студент. Смяната на статута се осъществява административно чрез акредитация на получените кредити от посещаваните курсове.
В.С. преминава обучението си в магистърската програма за два семестъра, което е в съответствие със Закона за висшето образование. В чл. 42, ал. 9, т. 4 от Закона за висшето образование се регламентира задължението на висшето училище да създава възможности и със своите вътрешни нормативни документи да определя условията за предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните. Това са предимствата на кредитната система.
Обучението на курсисти в НБУ е в съответствие със Закона за висшето образование. Националната агенция за оценяване и акредитация дава добра оценка на университета при институционалната акредитация през 2006 г., след като са налице подозрения – подозрения! Все още няма факти за нарушения през 2006 г., за които министърът по това време не е бил информиран своевременно. Аз ще назнача проверка, за посочения период, за дейността на съществуващата тогава дирекция „Студенти, докторанти и специалисти”.
Важно е да се отбележи, че цитираните правомощия на министъра във Вашия въпрос може да се упражняват не въз основа на твърдения за допуснати нарушения, а въз основа на нарушения, които са установени по предвидения от закона ред.
В тази връзка това, което мога да предприема в качеството си на министър на образованието, младежта и науката е да назнача проверка и в Нов български университет за изясняване на твърдените от Вас обстоятелства, които проверката ще покаже дали са факт. Аз не изключвам пропуск в работата на отделни лица.
Накрая, благодаря Ви за последователната реклама, която правите на университета, тъй като аз нямам право да правя това в качеството си на министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за реплика, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Обект на въпроса ми не е НБУ, а Сергей Игнатов – министърът на образованието.
Първо, надявам се, за последен път намесвате имена на други хора, които стоят по-високо от Вас, не само на ръст, убеден съм от отговора Ви в ментално отношение.
Второ, господин министър, когато един министър на образованието и науката поставя по-високо един вътрешен акт на висше училище над закона автоматично се делегитимира като държавен орган, който да може да провежда образователна и научна политика. Затова предвид неоспоримостта на фактите, фактите, господин министър, не търпят интерпретация, снемат възможността и за политическо покровителство и това поражда огромния ужас, който се чете в очите Ви.
Точно по тази причина въпросът ми поставя два въпроса.
Първият – за отговорността на Сергей Игнатов пред закона, защото той е грубо нарушен, издал е и документи с невярно съдържание. Това – на вниманието на господин главния прокурор.
Вторият въпрос – за политическата отговорност на министъра. Тук вече се обръщам специално към господин премиера. Защото тази политическа отговорност е свързана с невъзможността на този министър да изпълнява правомощията си на държавен орган за провеждане на образователна и научна политика. Тук спестявам оценката си по компетентността му на министър въобще, но несъмнено министър-председателят вече дължи отговор минимум за въпроса: как министър, върху когото тегнат непреодолими улики за закононарушения, ще осъществява контрол върху ръководителите на образователните и научни институции в Република България по спазването на закона?
Убеден съм, че премиерът няма да изневери на себе си, независимо от опитите да се прикрие нарушението, и няма да допусне двоен стандарт, а ще прояви същата непримиримост, с която декларира, че преследва който и да е пристъпил закона. Ще прояви същата непримиримост и към своите министри, защото в противен случай той ще поеме отговорността вместо него.
Тези материали от понеделник ще стоят на вниманието на главния прокурор, на специализираната Парламентарна комисия за контрол на предотвратяване конфликт на интереси и борба с корупцията.
Уважаеми колеги, ще предоставя за сведение преписката и на вниманието на всички ректори на висши училища. Защото наистина е скандално министър да се поставя над закона. Това е скандално!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Местан! Преследвали са ме за всичко през годините, защото се занимавам само с образование. Сега ме преследват затова, че съм един от хората, които въведоха кредитната система в България и създадоха условия за нейното делижиране. (Реплика от народния представител Лютви Местан.)
Точно по фактите, връщайки се повече от десетилетия назад, понеже ме обвинихте в некомпетентност, се питам: в какво пък е Вашата? Естествено, моята не е. Вашата компетентност е в правенето на нищо и в създаването на непреодолими пречки за въвеждането дори и на някакви малки промени в нормативната уредба, за което заинтересованите лица платиха много висока цена. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Единственото, което мога да направя, е да въздъхна като Сина Человечески и да попитам, защото зная, че ще застанете на моя страна един ден: „Павле, Павле, що ме гониш?” Тоест – Павле!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, приключваме за днес. На 13-ти – в сряда, в 9,00 ч. продължаваме със следващото заседание.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,42 ч.)

Председател: Цецка Цачева

Заместник-председател: Анастас Анастасов

Секретари:
Пламен Нунев

Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания