Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 29 октомври 2010 г.
Открито в 9,03 ч.

29/10/2010
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Имаме кворум. Откривам пленарното заседание.

Уважаеми дами и господа, съгласно приетата ни работна програма петъчният ден е посветен изцяло на:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Няколко съобщения:
С молба № 054-00-1568 от 28 октомври 2010 г. народният представител Лъчезар Тошев ме уведомява, че на основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттегля внесения от него Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс с вх. № 054-01-68 от 23 август 2010 г. за извършване на технически корекции в текста и съобразяването му със забележките на Министерството на правосъдието.
На 28 октомври 2010 г. е постъпила информация от Националния статистически институт за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през м. октомври 2010 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Новопостъпили питания за периода от 22 до 28 октомври 2010 г., както следва:
- от народния представител Емил Радев към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно наличие на нарушения във връзка с управлението на дружество „Водоснабдяване и канализация” ООД – Варна. Следва да се отговори писмено до 8 ноември 2010 г.;
- от народния представител Захари Димитров Георгиев към Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно политиката на Министерството на транспорта спрямо дейността по отбранително-мобилизационна подготовка. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 ноември 2010 г.
Писмени отговори за връчване от:
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Петър Хлебаров;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Петър Димитров;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Фидосова, господин Велчев, обръщам се към вас като най-високо представените лица на Политическа партия ГЕРБ, за да изразя една много силна тревога на Парламентарната група на Движението за права и свободи, с очакване да проявите политическа отговорност и да предприемете съответните действия, за да възпрете ваши ръководители на регионални служби, които във взаимодействие със съответните ресорни министри провеждат една опасна политика на използване на назначения в организации на бюджетна издръжка, с цел така да създадат гръбнака на Политическа партия ГЕРБ във връзка с предстоящите президентски и местни избори. Това е политика, която представлява по своята същност използване на държавни ресурси за политически цели.
Ще илюстрирам тезата си с няколко актуални примера.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, през настоящата година в системата на българското образование се провеждат конкурси за избиране на директори на общински и държавни училища. Повтарям, моля обърнете внимание – това са конкурси, които се провеждат по време на вашето управление. Искам да информирам пленарната зала и българската общественост за една абсолютно недопустима, порочна практика, която обезсмисля идеята, заложена в конкурсната процедура – чрез проверка на компетенциите за директори на училища да бъдат назначени най-подходящите кадри.
Вместо това, каква политика се провежда? Обявяват се конкурси, които естествено биват спечелени от съответните лица след преценка на техните качества по утвърдена от министъра методика. Само че, госпожо Фидосова, забележете, спечелилите конкурса като правило се назначават с договори за три месеца. Ще кажете: няма нищо лошо в това, ако точно тук не беше порокът. След изтичане на третия месец, независимо дали си спечелил конкурса или не, ако си неудобен, ако през тези три месеца не си слушкал, договорът бива прекратен и на твое място ще бъде назначен друг до провеждане на новия конкурс и така до намирането на най-подходящите, ще рече, послушните лица.
Така например в Средно общообразователно училище „Христо Ботев” в гр. Джебел конкурсът с убедителна преднина се печели от госпожа Незиха Ниязи Хасан, която онзи ден е освободена поради изтичане на 3-месечния договор. Аз питам: кой се явява на конкурс, за да работи само три месеца?! През тези три месеца няма нито една забележка за нейната работа, нито една проверка не е установила каквото и да е нарушение. Няма абсолютно никакви аргументи за нейното освобождаване. Същото се отнася и за госпожа Емине Сали от Основно училище „Христо Смирненски”, с. Мишевско, област Кърджали, и за госпожа Бирсен Юмер от Основно училище отново „Христо Смирненски”, този път в с. Мост, община Кърджали.
Знаете ли каква е тяхната вина? През тези три месеца са отказвали да изпълняват политически поръчки на началника на регионалния инспекторат да подменят всички - от домакин до прислужник, и да назначат лица, близки до Политическа партия ГЕРБ. Това е скандално! Това е тяхната вина, a не защото не са професионалисти. Ако не бяха професионалисти, те нямаше да спечелят конкурсите по преценка на ваши експерти с огромно предимство.
И забележете, днес в Джебел с полиция се опитвате да вкарате в кабинета на директора лице, което на конкурса е успяло да събере едва 103 точки срещу 124 на освободената госпожа Незиха Хасан. Какво е това?! Моля ви, вземете мерки и не злоупотребявайте със социалната чувствителност.
Хората от Джебел не се уплашиха от силата на тоталитарния режим през май 1989 г., за да можете да играете с чувствата им днес - октомври 2010 г. Единственото нещо, което можете да направите, е незабавно да поправите тази несправедливост (реплики в ГЕРБ), защото смятам, че управлението на ГЕРБ не се нуждае от политика на провокиране на социално напрежение.
Очаквам вашата реакция по посока на възстановяване на справедливото решение. В противен случай вие поемате тежката отговорност за социалното напрежение, което предизвиквате с вашата политика. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение –заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Местан, искам да Ви уверя, че всички тези неща, за които Вие казвате, ще бъдат проверени. Ако има някакви нередности, естествено, тъй като винаги сме казвали, че сме партия на прозрачността, всичко ще бъде проверено и ако има нарушения, те ще бъдат отстранени.
Само искам обаче да Ви кажа, че процедурата, за която Вие казвате, не се отнася само за тези населени места, където има или няма кандидати от ДПС. Казвам, че тези процедури за назначаване... (Шум и реплики в КБ.)
Ние ли ги измислихме тези процедури? Ние не сме ги измислили! По същите процедури вие сте ги назначавали. Казвам, ако има нередности - ще бъдат отстранени. Мисля, че бях пределно ясен. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на парламентарна група - господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, господа министри, уважаеми колеги! През последните два дни разбрахме, че няма да има пълна национализация на професионалните фондове, а само частична такава, което за съжаление не доведе до успокоение в нашата парламентарна група.
Искам специално да напомня на министър Дянков, че той беше автор на едно от най важните проучвания на Световната банка за правене на бизнес и то започваше с права на собственост. Там където, уважаеми колеги, се нарушават правата на собственост, инвестиции не никнат, там не отиват инвеститори.
Затова, уважаеми колеги, призовавам правителството да се откаже от тази идея по най-бързия и категоричен начин, защото лошият сигнал вече е даден и това има опасност да отблъсне страшно много инвеститори от България.
Не си изпълняваме приватизационната програма за тази година, няма да я изпълним и за догодина, ако такива текстове останат. В страни, в които се взимат подобни мерки, няма кой да дойде да си рискува парите и да направи голям инвестиционен проект. Няма как това да стане. Голямата беля още не е станала, тоест всичко това е на ниво идеи.
Ако в тези фондове има някакви злоупотреби, ако има прекомерно високи административни разходи, да вземем законови мерки, да ги ограничим, да променим, ако трябва, начина им на работа. Всякаква такава намеса е допустима и ние можем да бъдем партньор. Но да взимате парите на хора, които са ги внасяли с години, независимо че не им стигали за пенсия, и те да отиват в НОИ, е един много лош знак към цялото българско общество. Винаги ще го има. Въпросът е: ако сега тук има национализация, утре какво ще национализирате? Аз се шегувам вече с моите колеги в парламентарната група: тази седмица какво ще национализираме? Колеги, това не трябва да се случва в една държава в ХХІ век.
Разберете, има глобална битка за инвестиции. България се конкурира с Румъния, с целия Европейския съюз, с Полша, със Сърбия, с всяка една страна. Когато започнат да се правят такива действия ние олекваме, плашим инвеститорите и България започва да губи. При това положение как ще изпълните очакването за близо 4 % растеж догодина? С такива мерки няма да стане!
Убеден съм, че министърът на финансите знае за какво става въпрос, но призовавам депутатите от ГЕРБ - когато се внесат тези текстове за гласуване в залата, да бъдете разумни и отговорни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура - госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Процедурата ми е по повод върнат от председателя на Народното събрание госпожа Цачева въпрос към министъра на финансите господин Дянков, който касае одитирането на малките общини.
Промените се правят по предложение на народни представители от ГЕРБ и е много възможно изобщо да не са известни на министъра на финансите, защото той не присъстваше нито на заседанието на комисията, на което бяха обсъждани, нито в пленарна зала, когато законопроектът беше приет на първо четене. Тези промени, уважаеми господин Дянков, натоварват републиканския бюджет с нови 60 млн. лв., за които Вие вероятно не знаете, и по-конкретно бюджетите на малките общини.
Става дума за това, че с една промяна в Закона за Сметната палата по предложение на депутати от ГЕРБ, малките общини, които са с бюджет до 10 млн. лв., вече ще трябва да плащат за одитите, които се извършват. Досега те се правеха безплатно от Сметната палата. Сега ще се правят от регистрирани одитори срещу възнаграждение, което е в рамките на 15% от размера на одитирания бюджет. Има 164 малки общини, по бюджет средно 2,5 млн. лв., по 15%, това са 61 млн. лв., с които ще бъдат натоварени бюджетите на малките общини и които евентуално ще бъдат платени на регистрирани одитори, на регистрирани експерт-счетоводители.
Ето за това разходно перо използвам случая да Ви уведомя, господин Дянков.
Използвам и случая да се обърна към госпожа Цачева и да й кажа, че в пълно нарушение на правилника тя е върнала този мой въпрос за натоварването на републиканския бюджет, но републиканският бюджет се разглежда сега и сега му е мястото да бъде зададен. От друга страна Вие не сте разбрала, госпожо председател, че с този въпрос Ви правя услуга, защото пускайки за разглеждане този законопроект, Вие сте пропуснала да забележите, че той няма финансова обосновка – нещо, което е задължително за законопроект, който влиза в Народното събрание. Не е ясно откъде господин Дянков ще намери тези 60 млн. лв. при положение, че има проблеми с приходната част на републиканския бюджет. Този въпрос не касае даже лобизма и конфликта на интереси, в който се намират депутатите на ГЕРБ, направили това предложение, защото то облагодетелства съсловието, от което те произтичат. Този въпрос е за начина, по който се харчат публичните финанси и за начина, по който те ще се харчат през следващата година. Затова аз ще го преформулирам.
Много Ви моля, госпожо Цачева, да го пуснете в пленарната зала, за да може господин Дянков да отговори на него и да вземе необходимите мерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, мисля, че беше коректно да изчетете основанието от правилника, въз основа на което е върнат въпросът. Това е чл. 69, ал. 2 от нашия правилник – когато има висящ законопроект и е внесен от народни представители, той се обсъжда в постоянни комисии. Съгласно правилника комисията може да изиска становище от ресорния министър. Няма как вицепремиер и министър на финансите да отговаря на бъдещо несигурно събитие, а именно законопроект, внесен от народни представители. Има други процедури, по които това се урежда. Тъй като толерантно дадох възможност по реда на процедурно искане за пореден път да обяснявате какво и как е върнато, за да изпреваря поредните процедурни искания на това основание, ще съобщя на народните представители върнатите за тази седмица въпрос и питане.
Постъпи въпрос от Сергей Станишев и Петър Димитров до господин Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно закупуване на резервни части за спешен ремонт на VІ реактор на АЕЦ „Козлодуй”: „По време на участие в „Панорама” на 15.10.2010 г. - обръщението е към министър-председателя - заявихте, че резервните части за спешния ремонт на VІ реактор на АЕЦ „Козлодуй” са закупени и доставени от Русия за 240 хил. долара, като директно заявихте, че другите пари очевидно са откраднати. В тази връзка молим да ни отговорите кога и от кого е сключен договорът за 24 млн. долара, какво включват доставките по него и т.н.?”
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Дайте отговор, след като четете въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Този въпрос е върнат с мое писмо, че поставеният въпрос касае дейността на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е „Българският енергиен холдинг” ЕАД, в който правата на държавата като собственик се упражняват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Поради това въпросът е от ресора на този министър, а не на министър-председателя. (Шум и реплики в КБ.)
Освен това постъпват: първо, питане от народния представител Румен Овчаров, който пита министър-председателя относно язовир „Цанков камък”: „В предаването „Панорама” определихте БСП като основен фактор, лансирал и договорил проекта „Цанков камък”. Моето питане към Вас е: какви са аргументите Ви за подобно твърдение?”
Уважаеми дами и господа народни представители, нека да уважаваме нашия правилник и преди да поставим питане, да обясняваме за какво е то само по отношение на политики. На това основание Ви е върнато питането. (Шум и реплики в КБ и искания за процедурни въпроси.)
Процедурни въпроси няма да допусна. Още повече, че те не отговарят на хипотезата за процедури.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Процедура по начина на воденето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура няма да допусна. Вие поискахте, но аз имам право на отговор. (Силен шум в КБ.)
Преминаване към изслушване отговорите на Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, който ще отговори на питане на народния представител Корнелия Нинова относно изпълнение на РМС № 180 от 1 април 2010 г.
Госпожо Нинова, заповядайте да развиете въпроса си.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Процедура – от името на парламентарна група!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще развиете ли въпроса си, госпожо Нинова? (Силен шум в КБ.) Думата е дадена на госпожа Нинова. Госпожо Нинова, ще развиете ли питането си? (Силен шум и реплики в КБ.)
Дала съм думата на госпожа Нинова. След като мине процедурата по питането, ще Ви дам възможност от името на парламентарна група. Върви процедура по развиване на питане.
Госпожо Нинова, ще зададете ли въпроса си в питането?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Дянков, преди да Ви задам въпроса, искам да изразя лично мнение, че не Вие сте човекът, който трябва да отговаря на този въпрос. Бях го задала към господин Борисов. Върнат ми е от ръководството с указание да го задам към Вас. Продължавам да смятам, че господин Борисов трябваше да е на това място и да отговори, защото питането ми се отнася до Решение на Министерския съвет от 1 април 2010 г. Под това решение на Министерския съвет стои подписът на господин Борисов. Решението касае всички сектори в обществения живот, а не само Министерството на финансите, и се отнася за антикризисния план на правителството, приет на 1 април 2010 г.
Колеги, понеже този план никога не влезе в парламента въпреки нашето настояване, ще припомня, че в него има заложени няколко принципа.
Първи принцип – извършване на реформи: реформа в здравната система, в пенсионната система, в администрацията. Срок за внасяне на концепция за тези реформи – 31 май 2010 г. Неизпълнена мярка. Сега е краят на октомври. Ясна и категорична концепция за реформи в тези системи няма.
Втори принцип – подпомагане на бизнеса за излизане от кризата, конкретно чрез издължаване на всички дължими суми от държавата на българските фирми – до края на м. юли 2010 г. Неизпълнена мярка. По официални данни на Министерството на финансите са изплатени само 200 от дължимите 600 млн. лв., които също са под въпрос – дали са толкова.
Има принцип за подпомагане на българските граждани чрез увеличение на доходите, например увеличение на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г. Неизпълнена мярка. Нещо повече, заплатите са замразени до 2013 г.
Принцип – подпомагане на общините чрез увеличаване на финансовата им стабилност. Неизпълнена мярка. Нещо повече, бюджетите на общините бяха намалени със 100 млн. лв.
Има принцип за усилие на държавата да подобри финансовото състояние чрез увеличение на приходите в хазната, например чрез продажба на миноритарни пакети в държавни предприятия - приватизация, и чрез продажба на емисии. Неизпълнена мярка до този момент, от което няма увеличение на приходите в хазната.
Естествено, има и изпълнени мерки, но те са антисоциалните и противоконституционните. Например – отнемане правото на отпуск, отказ от увеличение на пенсиите на 75-годишните и на преживелия съпруг, което е записано тук. Има мерки, натоварващи бизнеса, като например 50% от наемите на фирмите да отиват в държавния бюджет, с което не се подпомага бизнес средата, не се подпомага икономиката, а напротив, възпрепятства се.
Като резултат - този план не сработи. Той не помогна на България за излизане от кризата. Напротив, мина и Димитровден, но не излизаме от кризата. Задълбочават се както проблемите в икономиката, така и проблемите на домакинствата.
Затова Ви питам, господин Дянков: защо не си изпълнявате собствения план? Какви мерки предприемате, за да стане той реален? Или ако нямате намерение да го изпълнявате, което личи от Бюджет 2011, вече внесен при нас, кажете, че се отказвате от този план, че не провеждате категорична и последователна антикризисна политика и какво ще направите оттук нататък, за да се подобри това състояние. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова.
За отговор вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нинова! През последната година всяко едно действие на правителството е обвързано с цялостната политика, насочена към търсене на баланс между икономическата и социалната стабилност. Обръщам внимание върху основните факти.
Първо, през второто тримесечие на 2010 г. България отчете ръст от 0,5% спрямо първите три месеца на годината.
Второ, по данни на БНБ износът за периода януари – август 2010 г. е за 9 млрд. 795 млн. евро при 7 млрд. 407 млн. евро за същия период от 2009 г. Това е ръст от 32,2% на годишна база.
По данни на БНБ само за м. август износът е 1 млрд. 449 млн. евро при 981 млн. евро за август 2009 г. или ръст от 47,6% на годишна база.
Трето, по данни на Националния статистически институт за м. август 2010 г. българската икономика е реализирала ръст на промишленото производство от 3,7% спрямо същия месец от предходната година. Ръстът на промишленото производство за м. август 2010 г. спрямо м. юли 2010 г. е 1,1 на база на сезонно изгладените данни.
Четвърто, според данни от Националния статистически институт от вчера, общият показател на бизнесклимата за м. октомври се покачва с 1,9 пункта спрямо нивото от м. септември. За изтеклата една година индексът на ЕВРОСТАТ за доверие в икономиката на България нараства с почти 15 пункта като за м. септември 2010 г. индикаторът достига 88,1 пункта.
И последно, пето, политиката на правителството намери отражение в оценките, които бяха дадени за България от международните рейтингови агенции „Standart & Poor’s”, „Moody’s”, „Japan credit rating agency” промениха в положителна посока перспективата на кредитния рейтинг на страната ни. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два уточняващи въпроса, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Дянков, не ми отговорихте конкретно на въпроса. Тук, в този план пише конкретни и ясни работи – ще увеличаваме минималната работна заплата, ще платим на бизнеса всичко до края на м. май. Има ясни неща, които не сте изпълнили. Питам Ви защо? Кое пречи? Отказвате ли се от тези намерения? Ще предложите ли допълнителен план? Ще кажете ли, че той не е сработил? Да не говорим, че данните, които изнасяте като цифри, и интерпретациите, които им правите, не са верни.
За първото тримесечие по Ваши данни имаме спад в икономиката с минус 3,5%, за второто тримесечие ваши – на финансите данни – минус 1,5%. Къде видяхте този ръст в икономиката? Да, има ръст в износа. Това е добре, поздравяваме ви, въпреки че е друг въпросът каква е структурата на този износ – дали не се дължи на увеличение на цените, а не на увеличение на обема.
Казвате, международните агенции повишили рейтинга на България – добре, а какво ще кажете за това, че сивият ви сектор вече е 40%? Какво ще кажете, че ви липсват 2 млрд. лв. приходи, защото расте контрабандата? Какво ще кажете за оценката на „Transparency international”, от която се вижда, че расте корупционният индекс в България? Какво ще кажете за това, че в Бюджет 2011, въпреки предвидения ръст в икономиката от 3,6%, Вие предвиждате по-малко приходи в сравнение от предходния период?
Моля да отговорите на тези въпроси и по-конкретно: ще се откажете ли от онзи антикризисен план? Ще предложите ли нов, който да е актуален? Ще признаете ли, че той не сработи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор вицепремиерът и министър на финансите господин Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нинова! В моя отговор се спрях на основния въпрос: къде сме днес и през какво трябваше да минем, за да започне съвземането на българската икономика?
Поглед в близкото минало показва една небрежност от вашето правителство по отношение на преценката за кризата и какви биха били последиците за България. Позволете ми да цитирам вашия лидер и министър-председател на предходното правителство господин Сергей Станишев, който в момента липсва от залата.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Отговори на въпроса!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Преди две години (шум и реплики от КБ, свиркане) на 9 октомври 2008 г. господин Станишев е казал: „Стабилни сме, готови сме за всичко – криза няма.”
Четири месеца по-късно господин Станишев е коригирал явно своето виждане, цитирам: „Първите признаци на кризата вече се появяват. Някои сектори започнаха да се задъхват.” – това е при вашето управление. „Банките ограничиха кредитирането” – това е пак при вашето управление, „а в производствения и финансовия сектор започнаха съкращения. Въпреки това България запазва стабилността си и се очертава като водеща по икономически растеж в целия Европейския съюз.” Това е на 18 февруари 2009 г.
Месец по-късно, на 25 март 2009 г., господин Станишев отново си променя мнението и казва: „България се намира в условията на безпрецедентна икономическа криза, която носи след себе си и сериозни социални последици.” Това ни докара вашето управление, госпожо Нинова. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи от КБ: „У-у-у!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение – госпожа Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Дянков, оценки на нещо, на някого и на политика се правят в сравнение с друго нещо, с друг човек и с друга политика. Да направим едно такова сравнение по няколко основни показателя между управлението на БСП и вашето.
По-висок ли е ръстът на икономиката по време на управлението на ГЕРБ? Не. По-високи ли са доходите на хората по време на управлението на ГЕРБ? Не.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Не.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Същите са условията.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По-висок ли е процентът на сивия сектор и на контрабандата? Да. Огромен.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Да.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По-високи ли са чуждестранните инвестиции в България по време на управлението на ГЕРБ? Не.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Не.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Вие откъде имате тези данни?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По добри ли са макропоказателите за 2010 г. и за следващата 2011 г.? Не.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Не.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По-добра ли е оценката на независими тринадесет източника, които са дали оценка през „Transparency international”, че корупционната среда по време на управлението на ГЕРБ се повишава? Така ли е? Така е.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Така е.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: На каква база се сравнявате с предишното управление? По-високи ли са данъците при управлението на ГЕРБ? По-високи са, защото увеличихте акцизите. По-високи ли са цените на основните стоки и храните? По-високи са – при замразени доходи.
На какво отгоре се сравнявате и какво е това самочувствие и липса на категорична и ясна самооценка за вас самите? Разберете, за да се реши един проблем – проблем на държава, на икономика и на хора, първо, трябва да се осъзнае, че го има. Тоест от вас се очаква да кажете мъжки и достойно: имаме проблем, народе мой, тук и ще направим ето това и това, за да го решим. Докато прехвърляте отговорността само в миналото и не гледате към настоящето и бъдещето, няма как да се справите с проблемите на държавата! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова. (Народният представител Румен Овчаров иска думата.)
Процедура ли искате? Заповядайте за процедура.
Ще допусна процедура само по начина на водене.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Процедура по начина на водене – само това ни е позволено днес от госпожа председателката. Очевидно днес нямаме право да правим други процедури.
Госпожо председател, подобни фелдфебел щини сме наблюдавали много пъти в това Народно събрание. Вие започнахте с информация за това кои въпроси на народните представители са върнати. Наистина ли си мислите, че има някой народен представител, който не е разбрал, че му е върнат въпросът? Ние сме достатъчно интелигентни, за да четем поне това, което правите.
Това, което задаваме като въпроси, не е нещо, което Вие имате право да тълкувате. Няма как да ми върнете едно питане, защото не било по общата политика и аз да Ви го задам като въпрос и Вие на следващия ден да ми го върнете, защото не е и въпрос, защото въобще не касае политиката. Не касае ли политиката изявлението на министър-председателя, че са откраднати 200 милиона, с които е могло да бъде построена магистралата до еди-къде си? Магистралите и инфраструктурата на държавата дали са политика, която вълнува вашето правителство, или не са такава политика? Ако са такава политика защо не допускате въпросите ни? Или се страхувате от невъзможността на министър-председателя да отговори тук и да повтори тук лъжите, които произнася по медиите?! Какъв е този филтър? Каква е тази цензура? Нали бяхте прозрачни, нали бяхте отворени, нали щяхте да се борите за истината? Елате и кажете истината тук! Защо, защо пазите министър-председателя си? От кого го пазите? От народните представители?! Ние не ядем хора, още по-малко такива като него, няма как да ги изядем!
Госпожо Цачева, искам да Ви помоля, ако имате някакви особени разбирания по това – що е актуален въпрос, що е питане – направете един семинар на народните представители или текущо осъвременявайте разбирането си. Защото Вашето разбиране за това какво може да се пита и какво не може да се пита министър-председателя, по всеки конкретен случай е различно, за да знаем какво можем наистина да питаме и какво не можем. Иначе влизаме в пълни абсурди и Народното събрание се превръща в пример за цензуриране на народни представители, а не за свобода и демокрация! Благодаря! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Личен отговор.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Овчаров, дами и господа народни представители! Именно, водена от интелигентността на народното представителство и от това, когато поставен в писмена форма въпрос или питане стигне до министър-председателя, до вицепремиер, до министър, то да бъде във вид, който да не излага народното представителство и Народното събрание. Когато върнах преформулирането на питането Ви като въпрос, аз разчитах, тъй като действително по-подробно обясних, да обърнете бележка на сътрудниците си, които Ви бяха подготвили това „уж” наименовано питане като въпрос. Защото, уважаеми господин Овчаров, те не са си направили труда дори да променят в диспозитива след обръщението това, за което...
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Какво от това?
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...Как „Какво от това”? Нали искате да бъдем прецизни и да спазим правилника. (Реплики от КБ.) Отгоре сте го кръстили „въпрос”, а отдолу възпроизвеждате едно към едно това, което бяхте посочили, и цитирам: „Моето питане към Вас е: какви са аргументите Ви за подобно твърдение?” (Реплики от КБ.)
Уважаеми дами и господа! Имате възможност да внесете поправки в правилника. Призовавам ви повече от месеци към този въпрос. Докато няма поправки в правилника, при така приетите норми, това е процедурата, по която с оглед и спазване на парламентарната традиция, ще се провежда парламентарният контрол. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: От името на парламентарна група, заповядайте, господин Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, ако въпросът Ви е свързан от парламентарна група по парламентарния контрол, ще Ви отнема думата, тъй като това е в дневния ред на Народното събрание.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Госпожо Цачева, това че по медиите премиерът говори абсурдни неща, Вие не позволявате да дойде в парламента и да обясни абсурдите, които говори, си е Ваша работа! Но все пак, не сте старшина на рота! Вие сте председател на Народно събрание. Призовавам Ви да се държите като такъв! Това, че ме принуждавате през декларация да вземем отношение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: През декларация няма да имате възможност да говорите на тема „Парламентарен контрол”, на основание чл. 44, ал. 6 от правилника.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Няма да е за парламентарния контрол, госпожо Цачева! Няма да е, успокойте се!
При участието си в предаването в „Панорама” на БНТ на 15.10.2010 г., премиерът Бойко Борисов в типичния за него лековато-безотговорен стил изрече тежки клевети и обвинения към БСП, които Парламентарната група на Коалиция за България, не може да отмине с мълчание.
Първо, беше лансирано напълно некомпетентна и за съжаление смешна теза, че частите за ремонта на VІ блок на АЕЦ „Козлодуй” са закупени от сегашното правителство за нищожната цена от 240 хил. долара, вместо за 24 млн. долара, колкото е дало предишното правителство – 100 пъти по-скъпо! – и, че тези пари са „откраднати”, вместо да се дадат на БАН, да се дадат на магистрали и т.н. На такива откровения нашият народ казва: „Бива, бива, ама бивол за мезе не бива!”.
Господин Борисов, вашето правителство през 2010 г. действително е закупило 61 „тръбички”, както Вие ги наричате, за 240 хил. долара. През 2004 г. пак вашето правителство – на НДСВ и ДПС, е закупило изключително сложни и скъпи механизми за движение на клъстерите, органи, които осигуряват аварийна защита на реакторите, както и електрониката за тяхното управление, чиято стойност за всеки от реакторите е от порядъка на 12 млн. долара.
Господин Борисов, да сбъркаш тези системи с „тръбичките”, е все едно да сбъркаш телевизора с неговата кутия! (Ръкопляскания от КБ.)
Особено тревожно е твърдението, че тези пари са били откраднати. Това е повод за сериозен международен скандал с Русия, която е договорила и получила тези 24 млн. долара! Кой и как е откраднал тези пари, господин Борисов? Правителството на Русия? И как тези пари са стигнали до България – на ръка, в куфарче, банков превод и ако е така, кой ги е получил? Тъй като договорът за тази доставка е сключен през 2004 г. не от тройната коалиция, а от правителството на НДСВ и ДПС, в което Вие заемахте ключовата позиция на главен секретар на МВР, то очевидно Вие, в качеството Ви на наблюдаващ този ресор, трябва да обясните кой е получил тези пари? Ако изобщо е имало подобна корупционна схема и това не са глупости!
И още един любопитен щрих. В края на зимата в АЕЦ има авария. Задейства се БРУА – бързо действаща редукционна установка към атмосфера на VІ блок. Започва аварийно охлаждане на блока. Разрешената скорост за охлаждане е 30 градуса в час, допустимата аварийна скорост е 60 градуса в час. За кратко време реалното охлаждане се извършва със скорост десет пъти над аварийната. Не е ли ясно за всеки инженер, че при такава скорост на охлаждане се създават огромни температурни напрежения, които са повредили въпросните „тръбички”? Този дефект е трябвало да бъде открит още през първата седмица на ремонта, а не в неговия край. И още тогава е трябвало да бъдат поръчани дефектиралите тръби. Вместо това България търпи загуби от над 10 млн. за непроизведена електроенергия – по милион и половина на ден, заради некадърното управление на АЕЦ „Козлодуй”! Тези пари тежат изцяло на вашето управление, господин Борисов! Да не говорим за потулената авария и заплахата за имиджа на АЕЦ „Козлодуй”.
Второ, за пореден път беше лансирана тезата, че проектът „Цанков камък” е „беля”. Новото е, че отговорността за тази „беля” се носела „само и единствено от БСП”. За първи път спасителят на България от ДПС Бойко Борисов заяви, че ДПС няма никакво отношение към „Цанков камък”, че договорите на Ахмед Доган са за „Тунджа” и за „Горна Арда” и че в тях не фигурира „Цанков камък”. „Там са си изцяло БСП”, заявява премиерът.
Нещо повече, директно беше внушено, че БСП си присвоява успехите от управлението на тройната коалиция, а за „белите” „топи” коалиционните си партньори! Това е класическо политическо интригантство! То очевидно бележи поврат в коалиционната политика на ГЕРБ и е адресирано както към ръководството на ДПС, така и към „хлабавите” партньори от „Атака” и Синята коалиция. Няма незаменими партньори! Има незаменени! ГЕРБ показа, че в името на властта е готова на всичко.
Господин Борисов, нямаме нищо против това да давате управленски „нишани” на ДПС, но не се опитвайте да го правите за сметка на БСП! В името на истината напомняме:
– договорът за „Цанков камък” е сключен през 2003 г. с правителството на Австрия – като „проект съвместно изпълнение” и по протокола от Киото. По тази причина кредитирането на проекта е преференциално и се осигурява с подкрепата на правителството на Австрия. Той не може да бъде прекратен без сериозни икономически, политически щети за България;
– този договор, като предишният, е сключен от правителството на НДСВ и ДПС и няма как БСП да го е режисирало;
– оскъпяването на проекта не е поради политическа грешка на БСП или заради корупция, а поради непълноценни геоложки проучвания на терена и неадекватност на проектите спрямо реалностите на терена. Няма как БСП да си присвои мощта на Спасителя и да промени терена, за да оскъпи проекта!
Строителството се осъществява от австрийската „Алпине Бау”, с основен подизпълнител „Минстрой” на Николай Вълканов. Не е известно „Алпине Бау” или „Минстрой” под някаква форма да са спонсорирали БСП или нейни дейци. Няма данни и за плащания по консултантски договори към дейци на БСП.
Твърдението, че проектът ще се откупи за хиляда години отново е нагла политическа спекулация. През 2007 г. при прогнозна цена от 280 млн. евро очакванията за откупуване са за около 15 години. При новата цена от 380 до 400 млн. евро този срок не може да бъде над 30 години.
При какви цени на електроенергията сте изчислили тези хиляда години, господин премиер?
Известно е, че „Цанков камък” ще произвежда главно върхова електроенергия, чиято цена е в пъти над обичайната. Ако не вярвате, предложете на правителствения фаворит EVN да купи централата за 400 млн. евро. Ще се изненадате от резултата! Защото проектът „Горна Арда” е многократно по-рисков и скъп от „Цанков камък”, а пазарът е същият – производство и продажба на върхова електроенергия.
Накрая за цената на проекта.
Господин премиер, подходът, който използвате за „Цанков камък” вече носи негативи на България. Обявявайки цена на проекта от 480 млн. евро, Вие на практика узаконихте разходи, които предишното правителство не признаваше. Символичното намаляване на тези разходи с 10 млн. евро има козметичен, финансов ефект, в сравнение с признатите от Вас 80 млн. евро.
По същия начин действате и с „Белене”. Предлагането на руснаците – на цена от 6 млрд. евро, след като по договор се дължат 4 млрд., непрекъснатото повтаряне на баснословни цени на проекта – стигнахте до 23 милиарда, ескалацията на приказките за направени досега разходи по проекта от реалните 500 милиона до абсурдните 2 милиарда, неизбежно оскъпява проекта и отблъсква инвеститори.
Господин премиер, безотговорни изказвания от рода на тези как БСП с посредничеството на Русия е откраднала 24 млн. долара от АЕЦ „Козлодуй”, как Австрия – „Алпине” и „Минстрой” в комбинация с БСП са източвали „Цанков камък”, че „Белене” е гьол, а не един от върховите европейски ядрени проекти, нанасят непоправима вреда на авторитета на България, на инвестиционния климат, на шансовете на страната да излезе по-бързо от кризата.
Затова Ви призоваваме да не правите непремерени и непроверени политически изказвания, които директно вредят на българите и на България.
За некомпетентността не можем да Ви помогнем! Както се казва: „Късно е, либе, за четмо, за четмо, либе, и за писмо!” Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ. Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Продължаваме с въпрос от народния представител Димитър Карбов относно провеждане на процедура по признаване на гроздовата ракия като национален продукт от Европейския съюз.
Заповядайте да развиете въпроса, господин Карбов.
ОГНЯН ТЕТИМОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Въпросът ми е относно провеждане на процедура за признаване на гроздовата ракия като национален продукт от Европейския съюз.
През миналата година у нас са произведени около 51 млн. литра гроздова ракия, а плодните ракии са общо 177 хил. литра. Почти всяко домакинство у нас произвежда от векове тази люта напитка, която има традиционно място на трапезата ни.
През 2004 г. в преговорния процес за присъединяването на нашата държава към Европейския съюз поискахме да ни бъде признато, че технологично сме уникални в производството на ракия, но това не беше прието. Не можем да искаме патент върху ракията, както и никой от съседите ни, но можем да направим постъпки за признаването й като национална напитка и да поискаме данъчно облекчение. Това е можело да стане досега, но управляващите ни не са се възползвали от Директива на Европейския съюз. Има европейска практика за акцизни облекчения на продукти от национално значение.
Съгласно европейското законодателство, ако гроздовата ракия бъде призната за национален продукт, това ще доведе до сваляне наполовина на акциза. В момента у нас се плаща 1100 лв. акциз за 1 хектолитър високоградусов алкохол.
Гърците са защитили пред Европейския съюз като национална напитка узото, румънците цуйката и ползват облекчение от 50%.
Правим ракия от векове и защо да не я защитим като национална напитка?! Нека в тази посока бъдат усилията ни да докажем пред Европейския съюз, че на територията на България гроздовата ракия е традиционен продукт и има своето място на всяка българска трапеза.
В тази връзка сега се обръщам към Вас, уважаеми господин вицепремиер, със следния въпрос: каква ще бъде политиката на Министерството на финансите относно съдбата на тази традиционна за българската трапеза напитка? Ще защитите ли ракията като национална напитка? Какви мерки ще предприеме министерството относно провеждане процедура по признаване на гроздовата ракия като национален продукт от Европейския съюз и намаляване размера на акциза? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за отговор, господин заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Карбов! Провеждането на процедура пред Европейската комисия по признаване на гроздовата ракия като традиционна българска напитка е извън компетентността на Министерството на финансите и в компетентностите на Министерството на земеделието и храните.
Министерството на финансите може да изрази своята позиция единствено по отношение на предложението за прилагане на намалената акцизна ставка за ракията.
В тази връзка бих искал да Ви информирам, че размерът на стандартната акцизна ставка върху етиловия алкохол в България е най-нисък в Европейския съюз, а именно, както Вие сам казахте 1100 лв. или 562 евро – при минимална ставка за Европейския съюз 550 евро за хектолитър чист алкохол.
В другите държави членки акцизът варира между 750 евро и 4921 евро. Стандартната ставка в България е по-ниска и от намалената ставка за узо в Гърция, която е в размер на 1225 евро.
По отношение по-ниската акцизна ставка в Румъния, бих искал да подчертая, че тя се прилага само от определен кръг лица, при определени условия и количества етилов алкохол.
Политиката на Европейския съюз в областта на акцизното законодателство е за хармонизиране структурата на акциза. Като изключение от общото правило е правото на държавите членки да прилагат намалени акцизни ставки за някои продукти от регионално или традиционно общество, при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар.
Основно правило при предоставяне на това право е спиртните напитки да са произведени в определени крайно отдалечени региони, например, отвъд морските департаменти на Франция, автономната област Мадейра и автономния регион Азорски острови – за Португалия.
Освен това намалените ставки са ограничени с лимит на произвежданите количества и краен срок за ползване на облекчението – за Франция този срок е 31 декември 2012 г., а за Португалия – 31 декември 2013 г. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Карбов, реплика? Няма.
Благодаря Ви.
Преминаваме към въпроса на народния представител Евгений Желев Желев относно остойностяване и заплащане на медицинската помощ в Република България.
Заповядайте, д-р Желев, да развиете въпроса.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин вицепремиер, господа министри, дами и господа, уважаеми колеги! Въпросът ми е пределно кратък.
Уважаеми господин вицепремиер, в съответствие с чл. 55а, 55б и 55в в Закона за здравното осигуряване под Ваше ръководство, Консултативния съвет създаден към Вас и Вашето ведомство трябваше общо казано да остойности цените на клиничните пътеки така, че на тази база да може да се формира бюджетът на НЗОК.
В тази връзка моят въпрос е: реално остойностени ли са клиничните пътеки и ако това е така, какъв финансов ресурс ще е необходим при новите цени и как той ще бъде осигурен? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Господин Дянков, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Желев, съгласно разпоредбите на Закона за здравното осигуряване Министерството на финансите изготви проект на прогнозните обеми, цени и методики за заплащане и остойностяване на видовете медицински дейности.
Като първи етап, експертите от Министерството на финансите направиха пълен анализ на статистическата и отчетна информация в сферата на здравеопазването за последните три години по отношение на отчетeните и заплатени дейности в отделните направления на медицинската и денталната помощ. Информацията вече е обработена чрез използване на съвременни иконометрични модели за анализ и остойностяване на здравните дейности.
В хода на анализа новите реимбурсни цени, за които Вие говорихте, са определени чрез методите на сравнението, експертната оценка, статистическите модели, базирани на нормализирането на относителните отклонения на реимбурсните нива спрямо средните разходи и кумулативната функция на разпределение на стандартното нормално разпределение.
За първи път се прави опит за въвеждане на специфични индикатори за проследяване и оценка на качеството на работата на изпълнителите на медицинската помощ и обвързване на заплащането с резултатите. Очертани са проблемите, недостатъците и неефективностите при разпределение на финансовите ресурси в системата на здравеопазването.
Като втори етап от тази задача, разработените цени, обеми и методики за заплащане и остойностяване се съгласуваха с националните консултанти - това стана през този месец, м. октомври, и други водещи специалисти по отделните медицински специалности.
Като трета и последна стъпка предстои свикване на Консултативния съвет към министъра на финансите, който като колективен орган ще разгледа и даде крайно становище по извършената до момента работа.
В отговор на втората част на Вашия въпрос - финансовите средства за здравеопазване отразяват политиката на правителството в областта на здравеопазването и волята за реализиране на реформа в сектора. Те са отразени по консолидирания държавен бюджет за 2011 г., който вчера, както знаете, беше приет на заседание на Бюджетна, Здравна, Социална, Правна, Транспортна и Икономическа комисии и в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря Ви за отговора, господин вицепремиер.
Не стана ясно всъщност какви са цените. Но е явно, че вършите усилена работа и то е така – няма как този сложен процес да бъде свършен за няколко месеца. Явно ще трябва още доста да поработите, което би дало и дано да има сериозен резултат на всичко това. Защото виждам от бюджета, който приехте вчера на тези комисии, особено за Националната здравноосигурителна каса, че са заложени едни средства от по 15 млн. за въвеждане на софтуерни продукти и евентуално за преминаване към така наречените диагностично свързани групи. Сигурно вече специалистите са Ви казали, че въвеждането на този тип заплащане в здравеопазването повишава цената на услугата с около 30-40%. Затова и зададох въпроса, защото е крайно време действително да има ясна представа всъщност колко струва услугата за България.
Втората част на въпроса ми беше действително откъде ще се намерят тези средства, защото ако услугата ще се повишава с 30-40% и имате намерение през следващата година да въведете или в бъдещето DRG (Diagnosis-related group), значи трябва да е ясно какво и как го правим – дали запазваме този тип модел на финансиране, дали ще се пускат допълнителни здравни фондове, дали ще минаваме към държавно финансиране. Това са неща, на които трябва да се дадат ясни отговори, за да има не само спокойствие в съсловието и в обществото, но и да се гарантира действително една адекватна здравна услуга на населението.
Така че, господин министър, колкото по-бързо стане това остойностяване реално и възможно, смятам, че това ще бъде от полза за всички нас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За дуплика – господин Дянков, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Желев, както казах, третият и последен етап от работата по остойностяването предстои, а именно свикването на Консултативния съвет, който като колективен орган ще разгледа и даде окончателното становище както по извършената до момента работа, така и конкретно по Вашия въпрос – какви ще бъдат новите стойности, цените.
Аз благодаря за работата Ви като експерт и като бивш министър, защото знам, че Вашата експертиза също е влязла в работа – работи се вече от няколко месеца. И нашата задача е до края на тази година, надявам се дори до края на м. ноември, този Консултативен съвет вече да даде на разположение на всички нас окончателните си оценки и вече да стане ясно какви са новите стойности, и оттам вече аз като финансов министър заедно с моя екип да можем да разработим за следващите години анализ по какъв начин това финансиране ще стане.
Искам да завърша с това, с което и Вие завършихте. Прав сте, с новата технология аз също очаквам да има средно оскъпяване на цените на медицинските услуги. Това го предвиждаме в бъдещите бюджети. Смятам, че за всички нас е ясно и за тези като Вас – експерти, и за нашите експерти от ГЕРБ, и за всички останали, че в българското здравеопазване следва да влязат повече парични средства. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Министърът на образованието, младежта и науката господин Сергей Игнатов ще отговори на два въпроса.
Първият въпрос е от народния представител Лютви Местан относно възможностите за записване в магистърски програми по чл. 42, ал. 1, т. 2, букви „б” и „в” от Закона за висшето образование на лица, които са без придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, и които са загубили студентски права.
Заповядайте, господин Местан, за да развиете въпроса.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Господин министър на образованието, младежта и науката, имам редица запитвания от български младежи, които са се обучавали в бакалавърски програми и са загубили студентски права преди да придобият образователно-квалификационната степен „бакалавър”. С тези запитвания те се интересуват от възможностите да се запишат директно в магистърски програми по чл. 42, ал. 1, т. 2, букви „б” и „в” от Закона за висшето образование. Подобен род запитвания наистина са новост. Те са, меко казано, необичайни и за мен представлява интерес какво ги поражда и защо доскоро никой дори не се е сещал за подобни възможности. Предполагам, че младежите са били наясно, че Законът за висшето образование е императивен и не позволява записване в магистърски програми по чл. 42, ал. 1, т. 2, букви „б” и „в” преди те да са завършили бакалавърската си степен. Освен това Вие знаете, че това кореспондира с елементарната логика на образователно-квалификационните степени, която логика предполага тяхната последователност, изключва тяхната паралелност и прави абсурден прескокът от една в друга.
Моят въпрос към Вас е: след като законът гласи, че не е възможно да се записваш в магистърски програми без придобита бакалавърска степен, Вие имате ли друго тълкуване? Защо ни представихте подобно във връзка с друг един мой въпрос, и то точно от тази трибуна?
Затова от името на младежите аз Ви питам, като министър имате ли прочит, различен от този, който ние се опитваме да четем в закона и могат ли действително лица, загубили студентски права, които са без придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, да се запишат директно в магистърски програми?
Надявам се, ще вземете отношение и към въпроса дали е правомерно подобна процедура да се урежда в нарушение на Закона за вътрешни актове на висшите училища и могат ли те да противоречат на Закона за висшето образование? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Местан, разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Закона за висшето образование регламентира последователно степените, за придобиването на които се организира обучение в системата на висшето образование след завършено средно образование. И двете образователно-квалификационни степени в разновидностите си се дефинират чрез посочен брой академични кредити, необходими за придобиването им, разпределени съгласно учебния план на специалността. Дипломът за завършена степен на висшето образование се присъжда след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план, независимо от календарния срок на обучение.
С текстовете на букви „б” и „в” на т. 2 от цитирания чл. 42, ал. 1 се определя необходимият минимален брой кредити по учебен план за придобиване на степен „магистър” след придобита степен „бакалавър”. В ал. 9 на същия член се дават правомощия на автономните висши училища да създават възможности и да определят условията за преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга, придобиване на по-висока образователна степен, прекъсване на обучението от страна на студентите, докторантите и специализантите, както и продължаването им след това. Посочените правомощия се конкретизират в правилниците на висшите училища, чиито разпоредби не могат да противоречат на Закона за висшето образование. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Местан, заповядайте за реплика.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, отговорът Ви е ясен: не може да се прескачат степени и не може лице, което е с прекъснати студентски права, което не е придобило образователно-квалификационна степен „бакалавър”, да се запише по този ред в магистърска програма. Законът говори за придобита степен „бакалавър”, а не придобиваща се степен, за да е възможно да правите отстъп по посока на признаване на кредити от непридобита образователно-квалификационна степен като условие за записване в по-висока образователно-квалификационна степен.
И като е така, предполагам се сещате, че аз правя връзка със случая В.С., за който Ви зададох въпроса. Ще вземете ли отношение към репликата ми и ще признаете ли грешката си във връзка със записването на В.С. в магистърска програма, след като към момента на записването той дори не е бил със студентски права и му се губят не минимум 9 кредита по вътрешния Ви акт, а над 60 кредита? Много е важен отговорът на този въпрос, защото в противен случай създавате прецедент, от който и други стотици младежи ще искат да се възползват.
И последно, господин министър, няма да споря с Вас, обръщам се и към колегите от ГЕРБ! Човек трябва да има силата да признава грешките си и да се разграничава от нарушенията на закона, защото ако нарушаването на закона е проблем, много по-голям, вече грамаден проблем е политическото покровителство на случаите на нарушаване на закона. Това е големият проблем, който е заложен във въпроса ми.
Ще Ви моля, ако наистина имате желание да ми направите дуплика, да проявите малко повече отговорност – отива Ви като министър. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Местан, нямам желание за дуплика, но съм длъжен да Ви отговоря, че няма нарушение на закона и не е допусната грешка.
Господин председател, смятате ли обаче, че е редно всеки петък да отговарям на един и същи въпрос?! Моля да въведете ред! Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Вторият въпрос е от народния представител Лютви Местан относно причините за сериозно орязване на бюджетите за 2011 г. на медицинските университети, академиите по изкуства, икономическите университети и други – общо 15 висши училища в Република България.
Господин Местан, заповядайте да развиете въпроса си.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър на образованието, младежта и науката, един от елементите на разтърсващата по Ваши думи реформа във висшето образование трябваше да е нова система за финансиране във висшите училища, разбира се, пак по Ваши думи, свързана с качеството на обучението – една необходима реформа.
Близо година от избирането Ви за министър обаче на нас ни е трудно да забележим дори наченките на подобна разтърсваща реформа. Ангажиментът Ви да предложите изцяло нов Закон за висшето образование се оказа непосилно предизвикателство, закономерно няма и нова система за финансиране.
Всъщност затова е въпросът ми: на каква основа са новите моменти в проекта за бюджет за 2011 г., съгласно които редица висши училища като Медицинския университет, София – с 1,8 млн. лв. по-малко, Тракийският университет в Стара Загора – с около 1 млн. лв. по-малко, Медицинският университет в Плевен – с над половин млн. лв., Университетът за национално и световно стопанство – с около 1 млн. лв. са ощетени за сметка на други висши училища?
Напоследък чувам информация, че сте преосмислили това си решение. Откровено казано, това звучи успокоително и, как да кажа, дори не бих се свенил да кажа, че бих бил доволен, ако официално потвърдите, че сте се отказали от това си намерение. Забележете, не защото няма нужда от диференциран подход, но този подход е приложим във връзка с една цялостна концепция за нова система за финансиране на висшите училища, обоснована, а не хей така, защото изведнъж се сетихме да толерираме едни висши училища за сметка на други.
Любопитен съм да чуя дали ще потвърдите анонсите си от последните дни, че ще възстановите положението и няма да ощетите редица училища, които и без това през тази 2010 г. са на ръба на финансовия колапс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Местан! Нова система за финансиране – тоест инструментът на новата система за финансиране ще бъде обявен следващата седмица. Вие не можете да искате за изминалите 11 или 12 месеца да бъдат решени всички проблеми, които бяха затлачени през последните 20 г., от които 13 г. Вие сте член на Комисията по образование.
Второ, когато говорим за промени във финансирането на висшето образование, това не е нещо, за което сега сме се сетили. За разлика от Вас аз съм в системата на висшето образование от 1985 г., можете да ръкопляскате, да, защото имам успешна кариера зад гърба си.
Ще отговоря съвсем кратко на въпроса, който зададохте. Истина е, че аз и колегите от Министерството на образованието, младежта и науката искахме определени висши училища, и това са именно техническите, които подготвят инженери, да получат при финансирането по-голям коефициент. Защо искахме това? - Защото в страната трябва да се създадат условия за хора, които при високо качество са подготвени да произвеждат. Това ще създаде самостоятелност и сила на България. Това наше искане, естествено, беше съпроводено с допълнително финансиране.
За голямо съжаление реалностите на финансовото състояние на страната до края на тази година са такива. Вие знаете – намираме се в икономическа криза, излизаме от нея, но още не сме излезли. И понеже не успях да осигуря финансиране, се създава впечатление, че редица ВУЗ-ове ще бъдат ощетени финансово. Ето защо се отказах, но не се отказвам от този политически ход: задължително онези, които създават българското производство, трябва да бъдат подкрепени и не само с коефициента във висшето училище, а да бъдат подкрепени със специални стипендии, които подготвяме от следващата година, за да се направи професията привлекателна. Не можем да осигурим това тази година. Говорих с ректорите на техническите университети. Никой няма да бъде ощетен. Заложените средства в бюджета ще бъдат разпределени равномерно по пера, така както сме ги мислили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Местан, заповядайте за реплика.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! За мен е ясен един урок: не бива да реагираме на заклинания, защото те, така или иначе, не се случват. Може би занапред ще изчаквам малко с въпросите си, когато чуя поредното Ви намерение.
Доволен съм иначе от отговора на въпроса си, казвам го без грам ирония.
На свой ред обаче ще кажа защо съм доволен. Доволен съм, не защото отричам необходимостта чрез корекционните коефициенти, по които се умножава базовият норматив за издръжка на един студент, за да се изчисли издръжката по съответните професионални направления и регулирани професии, е грешен подход. Напротив, този подход е правилен и трябва да се развива съобразно динамиката на пазара на труда. Има необходимост от глътка въздух именно за тези специалности, които бяха толерирани в проекта, внесен за обсъждане в пленарната зала.
Проблемът е, че в условия на криза това не можеше да стане за сметка на намаляване на издръжката на другите висши училища, защото тази издръжка и без това е намалена и няма накъде повече. Тоест, ако се бяхте опитали да реализирате същия подход чрез допълнителен финансов ресурс, за да разгърнете приоритетно някои специалности, от които икономиката ни се нуждае, Вие щяхте да получите и нашата подкрепа. И сега я имате. И може би трябва да помислим – не да се откажем от преференциално отношение към инженерните специалности, напротив, да го направим, но между първо и второ четене да изискаме допълнително този ресурс. Вие имате право да го направите, защото сте единственият министър, защото сте въоръжен с европейска аргументация във връзка със Стратегия 2020. Използвайте малко по-агресивно това свое стратегическо предимство, което имате в сравнение с всички останали ваши колеги. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Местан, наистина обсъждането между първо второ четене ще се задълбочи, защото Вие знаете, че от Финансовото министерство ни отпускат допълнително 40 милиона. Половината от тези пари ние ще вложим в системата на висшето образование. Но това, което в момента е най-болезнено и трябва да се направи задължително, е повишаване с около 10% базовия норматив за издръжка на студенти. Така, че всички висши училища в страната наистина ще имат глътка въздух, за да не се стига до кризисни моменти в следващата година.
И следващото, което мога да заявя от тази трибуна, че ще направим следващата година – на базата на икономии, които реализирахме от бюджета на министерството, ние създаваме един кризисен фонд за висше образование, наречете го и за оптимизиране на системата. Той ще стигне до 11 милиона, за да можем да се намесим във всички възможни кризи, които биха се появили и там, където се правят реформи или се модернизира образованието, то да бъде подкрепено. Така че независимо от това, че страната се намира в тежка криза, правим всичко възможно да стабилизираме системата и следващата седмица като обявим системата за рейтингите на висшите училища вие ще видите, че вече сме снабдени с един добър инструмент, който да промени финансирането. При това по възможно най-справедливия начин. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Благодаря Ви за участието в днешния контрол.
Министърът на земеделието и храните господин Мирослав Найденов ще отговори на два въпроса.
Първият въпрос е от народните представители Антон Кутев и Димитър Гогов относно продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд.
Господин Кутев, заповядайте да развиете въпроса.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Както съм описал във въпроса си, през юни 2010 г. от Държавния поземлен фонд са били продадени 3800 дка земеделска земя в региона на Пловдив. Разбира се, че въпросът на каква цена, по какъв начин, с какви процедури се продава държавно имущество, особено в такива огромни размери, е изключително важен. Затова моят въпрос към Вас е да уточните условията по какъв начин е бил проведен конкурсът, имало ли е участие на компенсаторни записи в разплащанията, в кои медии е обявен конкурсът, според Вас защитени ли са интересите на държавата при такова провеждане на този конкретен конкурс и в крайна сметка каква е цената, на която са били продадени тези имоти?
Разбирате, че от гледна точка на заявяваната от ГЕРБ позиция за борба с корупцията, за прозрачност в процедурите, тази процедура би трябвало да бъде напълно прозрачна и затова Ви моля за максимално подробен отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! В изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи задължение на държавата е да организира търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсаторни бонове, като продажбата се извършва по реда на Наредба № 16 от 19 юли 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсаторни бонове. Размерът на дължимите обезщетения и броят на поименните компенсаторни бонове, включително и за земеделските земи, включени в границите на урбанизираните територии, се определя по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приет от Министерския съвет. Законодателят е предвидил както при определяне на паричния размер на обезщетенията с поименни компенсаторни бонове, така и при определяне на стойността на земеделските земи от Държавния поземлен фонд за продажба чрез търг да се прилага една и съща методика при оценяването им, определена по наредбата.
Националният търг за продажба на земеделски земи на притежатели на поименни компенсаторни бонове за област Пловдив е открит със Заповед от 12 март 2010 г. на заместник-министъра на земеделието и храните, като са предложени за продажба 3801 дка на обща стойност 1 млн. 819 хил. поименни компенсаторни бонове. Номиналът на компенсаторните бонове е 1 лев на брой. Тръжната комисия е провела заседание на 14 юни 2010 г., като е разгледала и класирала постъпилите 55 броя запечатани пликове със заявления за участие в търга.
На 8 юли 2010 г. е проведен търг с явно наддаване между кандидатите, предложили една и съща цена и е съставен протокол, с който се определя спечелилият търга. На 14 септември 2010 г. заместник-министърът на земеделието и храните е издал заповеди за определяне на лицата, спечелили тръжните процедури за продажба на имоти от Държавния поземлен фонд с обща площ 3288 дка при предложена цена от 2 млн. 196 хил. или средна цена на декар от 667 лв. или броя поименни компенсаторни бонове.
Към настоящия момент от Централния депозитар АД 34% от акциите се потвърждават и регистрират на плащанията с компенсаторни инструменти по сметката на притежателя на поименни компенсаторни бонове и се удостоверява извършеното плащане от лицето за закупуване на земи от Държавния поземлен фонд. Предстои сключване на договори за прехвърляне на правото на собственост върху земите от Държавния поземлен фонд с лицата, спечелили търга за дадения имот. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Кутев, заповядайте за реплика.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин министър, отговорихте на част от въпросите, на друга – не.
Първата част, на която не сте отговорили, включва това как точно е проведен търгът, в смисъл къде е бил обявен търгът. Защото проблемът на това, което казахте в момента, е, че формално е вярно, а по принцип не е. Защото сделката наистина е направена за 2 млн. 200 хил. през компенсаторни бонове. При цена на компенсаторните бонове, която е към 20 стотинки се оказва, че цената на 1 декар площ в Пловдивско, която наистина е 450 лв. на декар, практически този, който е придобил тази земя с тази сделка я е придобил на малко по-малко от 87 лв. на декар. Тоест, става въпрос за разминаване в огромни размери.
Тук процедурата е много важна, защото тази процедура трябва да отговори на въпроса кой е знаел за това и кога е разбрал, че ще се прави голяма продажба през компенсаторни бонове. Защото тези инструменти не стоят просто така. Те трябва да бъдат изкупени. Когато погледнем пазара на компенсаторните бонове, не е много трудно да се досетим, че едни хора са започнали един месец преди търга да изкупуват компенсаторни бонове, за да имат съответното количество, та да участват в търга. Тоест, тук става дума за това, че Вие или някой друг е търгувал с информация по начин, по който е подал информацията така, че едни хора да спечелят над 1 млн. лв. от тази сделка. В края на краищата затова аз Ви питам конкретно в кои вестници беше обявен този търг?
Когато говорите за национален търг, в който интересът на държавата в този случай – над 1 млн. лв., е ощетен на практика, тоест някой е спечелил над 1 млн. лв. от разликата в цената на компенсаторните бонове, в този случай би трябвало да го обявите в национални вестници. Кажете ми кои са националните вестници, в които вие сте обявили точно тази сделка? И потвърждавате ли в крайна сметка, че на практика този, който е платил сделката, е платил по 87 лв. на дка, а не по 450 лв. на дка, колкото е редно? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин Кутев, аз ще започна оттам - ако имате някакви съмнения за нередност на тази сделка, мисля, че е по-добре да предадете материалите в Прокуратурата. Това, което имам като информация, дадено от съответните длъжностни лица, е нещото, с което Ви запознах. Според мен нарушение няма, но към въпроса има допълнителна информация и аз държа да Ви отговоря.
При определяне на размера на дължимото обезщетение за невъзстановените земеделски земи се взема предвид началната цена на съответната категория земя, определена в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за реда за определяне на цените на земеделските земи с приложени коефициенти за диференциране. С прилагането на единен подход при оценяването на невъзстановените земеделски земи и земите от държавния поземлен фонд, прилагани на търгове, не са нарушени интересите на правоимащите лица, тъй като те придобиват собственост върху земи, чиято парична равностойност съответства на стойността на определеното им обезщетение.
Съгласно Наредба № 16 от 2000 г. - виждате кога е правена (ако е правена сега наредбата, можехте да обвинявате нас), за организиране и провеждане на търговете за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсаторни бонове заповедта е публикувана в един централен вестник - това е „Новините днес” от 19.04.2010 г., и един местен - „Марица”, бр. 103 от 04.05.2010 г.
В 30-дневен срок от последната публикация в Областната дирекция „Земеделие”, гр. Пловдив, са подавани заявления за участие от притежатели на поименни компенсаторни бонове. След изтичане на този срок директорът на Областната дирекция „Земеделие” със заповед е назначил комисия, която да разгледа и класира постъпилите заявления и да определи спечелилите кандидати.
Тръжната комисия е провела заседанието си на 14.06. и е изготвила протокол, като е разгледала и класирала постъпилите 55 броя запечатани пликове. В законоустановения 7-дневен срок е постъпило само едно възражение по обявения протокол, което е разгледано на заседание на 05.07. от тръжната комисия и съответно е съставен протокол.
След извършената проверка на тръжната документация комисията е счела възражението за неоснователно.
На 08.07.2010 г. е проведен търг с явно наддаване между кандидатите, предложили една и съща цена за имот, и е съставен протокол, с който е определен спечелилият търга.
Така че, отново повтарям, поне това, което имам като информация, не ме кара да смятам, че има нарушение - изпълнени са абсолютно всички процедури. Ако Вие имате други съмнения, мисля си, че органът е съответната Прокуратура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Продължаваме с питане от народния представител Корнелия Нинова относно политиката на Министерството на земеделието и храните в сектор тютюнопроизводство за 2010 и 2011 г.
Госпожо Нинова, заповядайте да развиете питането.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Найденов, питането ми се основава на писмо, изпратено до парламента от Националното сдружение на тютюнопроизводителите, и на срещи с тютюнопроизводители от моя избирателен район - Благоевградски. Знаете, че там има много такива. Тези хора се интересуват какво ще се случи с тях и с тяхната работа през 2010 и 2011 г.
Да видим какви са фактите до момента. Вече няма да има премии за сектор тютюнопроизводство. На 11 февруари 2010 г. Вие приехте Наредба № 2, с която регламентирахте на какви условия трябва да отговарят оттук нататък тютюнопроизводителите, за да се включат в новите схеми на финансиране чрез национални доплащания с референтен период 2007-2009 г.
Тютюнопроизводителите изпълниха своите задължения - подадоха документи, регистрираха се като земеделски производители. През това време Вие, господин Найденов, нотифицирахте национално доплащане за тютюна в Брюксел. Европейската комисия на 6 май 2010 г. даде разрешение за такива национални доплащания. Внесохте в Министерския съвет своето предложение и Министерският съвет го отхвърли с аргумент, че засега се отлага решаването на този въпрос.
Питам Ви: какво ще се случи оттук нататък, защото в Бюджет 2011 не се виждат никакви пари за доплащания на тютюнопроизводителите?
Искам още веднъж да изложа аргументи защо трябва да се погрижим за тези хора и за този сектор - аргументи, които и Вие споделяте, господин Найденов.
Секторът е важен, защото носи на държавата над 1 млрд. лв. приходи. Секторът е важен, защото тютюнът се изнася от България, има пазари за износ, има желание за закупуване. Даже господин Найденов ни е цитирал думи на управляващите във „Филип Морис”, които са казали, че са готови да го изкупят за десет години напред.
Секторът е важен, защото представлява социален проблем - тези хора нямат какво друго да правят и засега нямат предложена алтернатива. Секторът е важен, защото може да се окаже и демографски проблем.
Следя заседанията на Министерския съвет, чета стенограмите и не виждам, господин Найденов, въпреки обещанието, че проблемът е само отложен и ще бъде решен до края на тази година, да сте го поставили отново на вниманието на Министерския съвет.
Затова Ви моля да отговорите чрез трибуната на тези хора, които очакват информация: какво ги очаква до края на 2010 и през 2011 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър - за отговор.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, в отговор на Ваше питане за политиката на Министерството на земеделието и храните в сектор тютюнопроизводство на 2 юни в парламентарен контрол Ви информирах, че политиката на България по отношение на сектор тютюнопроизводство е тясно обвързана и се осъществява в рамките и параметрите на общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
Основната тенденция на тази политика е откъсване на подпомагането от производството, което в сектор тютюн се изразява в инкорпорирането на помощите, обвързани с производство, в схемите на единно плащане.
Както тогава казах, в първите години след присъединяването към Европейския съюз България се възползва от предоставената в Договора за присъединяване възможност за предоставяне на държавна помощ на производителите на суров тютюн през периода 2007-2009 г., но след изтичане на тригодишния преходен период прилагането на държавната помощ беше прекратено. Това наложи да се потърсят други възможности, съвместими с общата селскостопанска политика за подпомагане на тютюнопроизводителите.
На първо място, тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за подпомагане по схемите за единно плащане на площ. Тя осигурява на всички земеделски стопани подпомагане, независимо какви култури отглеждат в стопанствата си. Размерът на подпомагането по схемата за единно плащане на площ нараства всяка година, с което се постига реална подкрепа на доходите на земеделските стопани.
За да се гарантира безболезнено преструктуриране на тютюнопроизводството и поетапната му замяна с други земеделски и неземеделски дейности, за 2010 г. беше разработена Схема за национални доплащания към директните плащания за тютюн.
С Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. бяха определени конкретните изисквания за кандидатстване по тази схема. Тя беше одобрена и от Европейската комисия, заедно с останалите схеми за национални доплащания с решение от 6 май 2010 г. По Схемата за национални доплащания за тютюн бяха подадени 31 938 заявления за подпомагане, които вече са обработени от Държавен фонд „Земеделие”.
Министерството изготви методика за разпределение на общата сума за подпомагане по сортове и групи тютюн, което позволява бързо изчистване на плащането за всеки кандидат и Държавен фонд „Земеделие” има пълна готовност да извърши тези плащания при осигуряване на средства от републиканския бюджет.
Основната цел на политиката на министерството в сектора е насърчаване на тютюнопроизводителите за преминаване в други сектори и отрасли чрез създаване на алтернативни дейности. Затова намерението ни е подкрепата на сектора чрез национални доплащания към директните плащания да продължи до 2012 г. с поетапно намаляване на предвидените суми.
Тъй като се стремим подпомагането да бъде осигурено основно със средства на Европейския съюз, за да не се товари допълнително държавният бюджет, на 27 юни 2010 г. изпратихме до Европейската комисия нотификация съгласно чл. 68 от Регламент на Съвета 73 от 2009 г. за Схема за специфично подпомагане за овце майки и кози майки в икономически уязвими райони, в които се наблюдава спад в отглеждането на овце и кози.
Съгласно анализираните данни уязвимите райони са именно тютюнопроизводителните райони. Схемата ще се финансира със средства на Европейския съюз. Прилагането й ще започне през 2011 г. и нейната цел е не само предоставяне на допълнителен доход, но и насърчаване на производителите да отглеждат овце и кози като алтернатива на отглеждането на тютюн в тези райони.
В допълнение се водят разговори с Европейската комисия, след междинната оценка за Програмата за развитие на селските райони, да създадем специална мярка към Програмата, която да бъде насочена към създаване на алтернативна заетост в районите, в които понастоящем се отглежда тютюн.
В заключение, искам да Ви уверя, че Министерството на земеделието и храните ще продължи да полага усилия и търси възможности за осигуряване на подкрепа и стимулиране намирането на алтернативна заетост за тютюнопроизводителите, които са съвместими с правилата на общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Двата уточняващи въпроса – госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Найденов, Вие повторихте ясни и известни факти по отношение на Наредба № 2 и на регистрацията за плащанията, които и аз казах. Единственото ново, което чуваме, е, че вече са обработени заявленията – 31 хил. 900 и няколко, колкото казахте, и че сте разработили методика.
Интересна е и новата информация, която получаваме. Обръщам се към тютюнопроизводителите: уважаеми тютюнопроизводители, вече имаме яснота, за разлика от миналия път, когато си говорихме с господин Найденов на същата тема през м. юни. Тогава Министерският съвет в една своя стенограма, която ви цитирах, много се чудеше какво да ви предложи: дали да гледате малини, говеда, или да правите млекоцентрали. Сега е ясно: ще гледате овце и кози от догодина – това е новината.
Същия отговор обаче ми давате, господин Найденов, по отношение на стратегическото Ви виждане за алтернативност. Да Ви припомня от стенограмата на парламента, миналия път сте ми казали едно към едно: „Водят се разговори с Европейската комисия, след междинната оценка на Програмата за развитие на селските райони през м. септември да създадем специална мярка към програмата, която да бъде насочена към създаване на алтернативна заетост именно върху районите, понастоящем заети с тютюн.” И към този момент, вече в края на октомври сте на същия етап.
Питам Ви: предлагате ли ясна и конкретна алтернатива на тези хора и каква ще е тя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – господин Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо Нинова, предлагаме алтернатива на тези хора. Аз не виждам защо с такъв сарказъм трябва да се обръщате към тях, че ще гледат овце и кози. Това е една от възможностите и ние осигуряваме средства на тези, които са решили евентуално да гледат овце и кози.
Предполагам, ресорно Вие следите земеделието в БСП и трябва да Ви е ясно, че благодарение на вашето управление овцете и козите в България са намалели над 10 пъти. Това се отнася и за останалите видове животни и в момента нямаме възможност да осигурим суровина за българските продукти. Не виждам нищо смешно в това, че алтернативата на заетост могат да бъдат овце и кози. Да, това е една от възможностите.
Предлагаме и други възможности, свързани с Програмата за развитие на селските райони. Към тези райони се насочват наистина проекти на доста голяма стойност. Водим разговори с Европейската комисия. Към м. септември тези разговори са проведени, продължават и в момента, защото това, което искаме, не става толкова лесно.
Искам да Ви попитам, въпреки че Вие имате право да питате мен, а не аз Вас: вие какво правихте толкова години, след като знаехте, че крайният срок и последното плащане на премии за тютюн е за реколта 2009 г.? Защо сега питате мен за алтернативи? Алтернативите, госпожо Нинова, се правят в продължение на години и се залагат. Това, което правим ние в момента, наистина е на ръба на възможностите и за съжаление на гърба на тютюнопроизводителите, но не по наша вина. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За отношение – госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Питам Вас, господин Найденов, защото сега вие управлявате държавата.
Преди малко имах повод да кажа на Симеон Дянков, ще го кажа и на Вас: когато правите оценки, ги правете на база сравнение. На какво отгоре обвинявате предишното управление? Да Ви припомня: предишното управление си осигуряваше премиите за тютюнопроизводителите. При предишното управление тези над 1 млрд. 200 млн. лв. влизаха в хазната на България от този сектор. При предишното управление този сектор се развиваше и беше основно износно перо. На какво основание сравнявате сегашното състояние? Никаква яснота в сектора, слагане на край на това тютюнопроизводство без никакви сериозни аргументи, защото то е печелившо. Още никаква ясна алтернатива на тези хора.
Категорично не приемам обвиненията Ви и разберете – оттук нататък няма да ви търпим повече постоянно да прехвърляте вината на БСП. Една година се наиграхте на тази тема по всички въпроси. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Хайде, стига толкова! Година и половина сте в управлението и не предлагате нищо. Все ние сме ви виновни за всичко. (Реплики от ГЕРБ.)
За да бъда аргументирана, ще Ви кажа: или не помните, или не искате да го помните. Ето какво сте казали пред парламента на миналото заседание: „Когато бъдат обработени данните, когато ние се разплатим с тези 116 милиона, тъй като държавната помощ може да бъде прилагана от 1 декември 2010 г., те ще получат това, което трябва, и това, което е нотифицирано”. Добре, и оттук нататък: „Конкретните финансови разчети ще бъдат поети в Бюджет 2011, така че предстои те да бъдат обсъдени задълбочено с Министерството на финансите и да бъдат одобрени в Бюджет 2011.”
Господин Найденов, това са празни приказки. Бюджет 2011 е в парламента. Вчера сме го обсъждали в комисии и в Бюджет 2011 няма предвидени пари за национални доплащания на тютюнопроизводители. Ако не го знаете, прочетете си бюджета, защото при дебатите в парламента аз в залата отново ще поставя този проблем и ще Ви напомня, че сте го обещали. Това е още едно обещание, което не сте изпълнили. (Ръкопляскания от КБ)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Найденов, благодаря Ви за участието в днешното заседание.
Продължаваме с въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Росен Плевнелиев.
Първият въпрос е от народния представител Иван Николаев Иванов относно финансиране на строителството на лот 2, 3 и 4 на автомагистрала „Тракия”.
Господин Иванов, заповядайте да развиете въпроса.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Измина малко повече от година от момента, когато министерството, ръководено от Вас, стартира трите тръжни процедури за строителството на лот 2, 3 и 4 на автомагистрала „Тракия”. Още в самото начало напълно основателно Вие заявихте, че е необходимо финансирането на строителството да бъде извършено със средства от Европейския съюз, и по-специално от Оперативна програма „Транспорт”. За никого не е тайна, че построяването на тези 115,1 км на трите лота е от изключително значение за страната, защото това ще изгради гръбнака на линията в посока запад – изток от София до Бургас.
Измина една година оттогава и независимо от направените заявления, вероятно и постъпки, все още към момента няма яснота дали Европейската комисия окончателно е дала съгласието си и е определена финансовата рамка от страна на комисията и съответното съфинансиране от наша страна за обезпечаване строителството на тези три лота.
По този повод отправям към Вас следните въпроси: има ли вече решение на Европейската комисия за финансиране на строителството на автомагистрала „Тракия” по Оперативна програма „Транспорт”? Ако има такова, каква е определената сума за всеки от лотовете? Какви средства досега са заплатени на изпълнителите и какъв източник използват те до момента?
Ако Европейската комисия не приеме предложението на българската страна за включване на магистрала „Тракия” в Оперативна програма „Транспорт”, има ли готовност за цялостно финансиране на строителството със средства от републиканския бюджет? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, всички знаем - автомагистрала „Тракия” е част от общоевропейския транспортен коридор № 8. Тя включително е част от два европейски коридора, защото там е и коридор № 4 – в първите части на магистралата. Тя е изключително важна българска магистрала, защото свързва четири от шестте най-големи града на България, защото отваря потенциала на региони, на индустрии и на цялата икономика на държавата.
Всички знаем много добре, че проектът за довършване на автомагистрала „Тракия” е включен за финансиране от Оперативна програма „Транспорт” за периода 2007 – 2013 г., че става въпрос за един липсващ участък от малко над 115 км, който вече ударно се строи и компаниите към момента са в график.
Отговарям конкретно на Вашите въпроси.
Първо, има ли вече решение на Европейската комисия за финансиране строителството на автомагистрала „Тракия”? Имаме изготвен формуляр за кандидатстване – апликационна форма. Изпратихме го на 14 юни т.г. на Европейската комисия. Ще кажа, че променихме подхода. Когато ние го изпратихме, той беше минал много вътрешни процедури и съгласувания с представители на Европейската комисия, с инвестиционната зона, Европейската инвестиционна банка, „Джаспърс”, мина и през няколко държавни институции, включително и през управляващия орган – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. След това получихме обратно доста въпроси от Европейската комисия. Подготвихме много подробни отговори, допълнителни карти, схеми, абсолютно всичко, което колегите поискаха. Имаше доста работни срещи в Брюксел, включително с „Ди джи инвайърмънт”, включително с много други различни институции в Европейската комисия и части на комисията, за да можем да адресираме всеки от въпросите, които бяха поставени. Категорично ще заявя, че на всеки от въпросите е давана детайлна и подробна информация с наш отговор – окончателно и официално изпратен към Европейската комисия на 19 октомври 2010 г.
Лично аз имах възможност преди два дни също да коментирам с представители на Европейската комисия. Мога да заявя, че вече сме на финалната права. Мога да заявя, че на експертно ниво от всички страни има разбиране, отговори, факти, които доказват същността на нашите тези и искания. Както бях поел ангажимент още преди няколко месеца тук, на тази трибуна, вярвам, че от днешна дата до края на годината апликационната форма на магистрала „Тракия” ще бъде одобрена от Европейската комисия.
Вие питате и за сумата по всеки един от лотовете, която ще бъде одобрена, но тъй като апликационната форма все още не е одобрена, ще се въздържа да подам информация, която би могла да бъде заблуждаваща. При всички случаи имаме голям резерв. Както знаете, бюджетът беше 350 млн. лв., а ние в момента сме на 248 млн. евро.
Третият въпрос е важен: Ако има одобрение, каква е одобрената сума по всеки един от лотовете и какви са средствата, които досега са изплатени на изпълнителите? Какъв е източникът на тези средства? Отговарям конкретно и на него. Досега са платени 5 процентови аванси по всеки един от лотовете. За лот 2 – 6,893 млн. лв., за лот 3 – 6,698 млн. лв., и за лот 4 – 10,482 млн. лв. Всички тези суми са с ДДС.
Между Агенция „Пътна инфраструктура” и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията има договор от 23 април 2010 г. за безвъзмездна финансова помощ. Той е на обща стойност 350 млн. евро, тоест 699 млн. лв. Средствата ще бъдат изплатени от Кохезионния фонд в съотношение 80:20. На разположение в АПИ в момента има 10-процентен аванс от стойността на Договора за безвъзмездно финансиране. От тези средства ние разплащаме. Включително можем да извършваме междинни плащания. Форсирали сме изпълнението на обекта. Очакваме актове. Знаете, че там има „майлстоунс”, по които трябва да се плаща. В постоянна комуникация сме – държа да го заявя – с Европейската комисия.
И последно, ако случайно не се одобри апликационната форма, има решение на Министерския съвет от 23 април 2010 г. Магистралата е двойно осигурена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За реплика – господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Всъщност моят въпрос беше поставен по повод, че диалогът с Европейската комисия и експертните органи към комисията винаги е продължителен и често пъти труден. Тъй като тази задача вие сами я поставихте като основна задача за изпълнение, което напълно споделям, бих желал максимално бързо, когато се изискват отговори на определени въпроси с икономическо и техническо естество, те да бъдат изготвени от Агенция „Пътна инфраструктура” и контролните органи на министерството по начин, че да не се стигне до забавяне в изпълнението на тези лотове. Защото вчера, когато беше докладван бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура”, констатирах, че за някои случаи, както е за пътен възел „Брюксел”, няма финансиране, строежът е замразен. Не бих желал за магистрала „Тракия” да се получи какъвто и да е луфт в изпълнението. Вие казахте, че това се движи чрез този диалог.
На следващо място, зададох въпроса, защото в рамката на държавния бюджет за 2011 г. аз не видях никакви предвидени средства за строителството на магистрала „Тракия”. Считам, че това, което казахте – първо за петте процента, а след това и възможността да се извършат междинни плащания, е добър вариант, но да не се стигне до положение, че за да се осигури магистрала „Тракия”, поради закъсняло осигурено финансиране от Европейската комисия по Оперативна програма „Транспорт”, да се изземат средства, предвидени за инфраструктурни проекти на други места и в други размери.
Моят апел е да има пълна мобилизация на министерството и на Агенция „Пътна инфраструктура”, за да може действително срокът, който заложихте – до края на годината, да бъде срокът, в който Европейската комисия ще утвърди финансирането, ще разпише онова, което трябва да бъде дадено, а съответно и националното финансиране, защото в бюджета изрично е предвидено нещо, което ние все още очакваме – че от Кохизионния фонд, от Оперативна програма „Транспорт” за 2011 г. трябва да постъпят 112 млн. лв., а националното финансиране да е 28 млн. лв. Тези 112 млн. лв. трябва да бъдат осигурени в началото на следващата година. Направете необходимото! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика – министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин Иванов, ще отговоря конкретно.
Първо, по отношение на пътен възел „Брюксел”. Ние изпълняваме изключително спешен, бърз и важен ремонт на бул. „Брюксел”, за който парите са в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ще приключи до края на годината. Ще разплатим тези 16 млн. лв. Вие очевидно визирате следващия участък, който трябва да ни закачи към терминал 2 на софийското летище, което за съжаление е в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и не бих могъл да дам конкретна информация. Според информацията, с която разполагам, са необходими около 5-6 млн. лв., но това е извън моите компетенции.
По отношение на магистрала „Тракия”. С една 46 години закъсняла магистрала сега работим паралелно. Разбирам Вашата оценка. Разбирам, че вървим в няколко паралелни процеса. В крайна сметка е повече от ясно, че Европейската комисия разбира приоритетността. Ние сме си свършили „домашното”. Аз ви гарантирам, че това ще бъде една от най-бързо одобрените апликационни форми за големи инфраструктурни проекти. Аз съм благодарен на предишното правителство – заявявам го съвсем официално – че те са вкарали в последния момент магистрала „Тракия”. Това е станало през 2009 г.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): За първи път да признаете!
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Казвам го, защото е факт! В резултат на онова, което правим само година и половина, към края на 2010 г., дай Боже, ще имаме одобрена апликационна форма. Това е пример, по който нещата трябва да се случват и за в бъдеще по всички големи инфраструктурни проекти.
Последното нещо, което ще кажа, е: бъдете сигурни, независимо, че в бюджета няма отделна позиция в момента, която да казва за 2011 г., правителството освен че има решение, има и инструменти, та ако случайно... Но аз гарантирам, че това няма да стане. Имаме държавни инвестиционни заеми, имаме рамкови споразумения с Европейската инвестиционна банка, имаме решение на правителството. Дълбоко съм убеден обаче, че няма да се стигне дотам, защото сме на финала. Дайте ни още малко време. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Уважаеми колеги, почивка от 11,00 до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Продължаваме, колеги.
Преди да дам възможността на господин Шопов да развие въпроса си, да поздравим нашите гости от Дупница с „Добре дошли в Народното събрание!”. (Всички ръкопляскат.)
Въпрос от народния представител Павел Димитров Шопов относно търсене на гаранционна отговорност от фирмата строител на отсечката Чирпан-Стара Загора за автомагистрала „Тракия”.
Заповядайте, господин Шопов, да развиете въпроса си.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, колеги! Господин министър, ние от „Атака” зададохме този въпрос само няколко месеца след пускането на отсечката от Чирпан до Стара Загора, тъй като още тогава само 5-6 месеца след пускането на отсечката се бяха появили тежки проблеми, недостатъци вследствие явно на лошото строителство – пропадания, коловози. Дупки нямаше, но имаше пропадания и явни коловози.
От тогавашния министър, Ваш предшественик, ни беше отговорено, че ще бъде направено всичко да бъде поправено това, което се е случило толкова скоро след пускането на магистралата. Имаше някои изкърпвания тук-таме при пропаданията, но като цяло магистралата оттогава досега не беше поправена решително. Не може да се счита, че се касае до една нова магистрала, по начина, по който тя изглежда и е в настоящия момент.
Този въпрос Ви го задавам и по повод на обстоятелството, че гаранционните срокове изтичат и затова въпросът ми към Вас е: какво е положението с търсенето на гаранционната отговорност от фирмата или фирмите изпълнителки? Ще може ли да бъдат извършени необходимите рехабилитационни работи на тази чисто нова магистрала и този нов участък? Това ще има и превантивно значение по отношение на новото строителство по българските пътища и магистрали. Ще покаже, че правителството и компетентните органи имат решимостта да се борят с лошото строителство, да търсят правата на държавата, съответно на българските граждани. Какво е направено до този момент от вашето правителство за ангажиране на гаранционната отговорност на фирмите изпълнителки по този участък на автомагистрала „Тракия”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Във връзката с появилите се коловози по дясното платно на магистрала „Тракия” лот 1, те са между километър 204 и километър 210. Агенция „Пътна инфраструктура” е предявила рекламационни претенции към изпълнителя – Сдружение „Рънауей БГ”.
Трябва да ви информирам, че съгласно 61-1 и 62-1 – това са двете клаузи от договора, от общите условия на договора, договорът се счита и към момента за неприключен. Към настоящия момент не е издаден гаранционен сертификат. Това е и основанието за изискването на Агенция „Пътна инфраструктура” фирмата изпълнител да е задължена да отстрани появилите се дефекти по компрометираното платно в този участък. Гаранционният срок започва да тече от момента на подписване на Акт 16 и въвеждане в експлоатация на обекта. Минималният гаранционен срок за автомагистрали е 5 години, съгласно наредбата на МРРБ от 31 юли 2003 г.
С оглед търсене на решение на появилия се проблем с решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” е създадена работна група. На 21 юли 2010 г. Централният институт на пътните технологии е водещ, национални и други институции бяха представени в нея. Обследваха се пластовете на пътната настилка на повредения участък.
На 6 август 2010 г. е представен подробен доклад с резултатите от обследването. Въз основа на извършената експертна проверка на обекта са направени следните изводи: резултатите от лабораторните изпитвания показват, че изпитаните асфалтови смеси, въпреки някои отклонения, отговарят на техническата спецификация на обекта. Общата дебелина на асфалтовите пластове е 25 см, а дебелината на износващия пласт от сплит мастик асфалт е 4 см. Участъкът е пуснат в експлоатация с положен износващ слой. Проверено е и потъването и образуването на коловози по дясното платно. Отчетена е и дължината на повредените участъци.
С писмо Агенция „Пътна инфраструктура” на 9 септември 2010 г. е уведомила сдружението, че трябва да предприеме незабавно стартиране на работите за отстраняване на строителните дефекти в участъка от километър 204 до километър 210 и това е в дясното платно. Впоследствие е изготвен и съгласуван от контролните органи и Проект за временна организация на движението, поради отклоняването му в съседното платно в зоната на повредения участък.
Фирмата изпълнител е съобщила, че е съгласувана временната организация за движението и, отчитайки навлизането в есенно-зимния сезон през следващите шест месеца предстои да се предприемат действия за ремонт на участъка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За реплика – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Не можеше да има по-удовлетворителен отговор от този, господин министър. Когато формулирах въпроса и Ви го зададох, той беше зададен до голяма степен от наблюдение на ползващ магистралата шофьор-водач. Въпросът малко дори е лаически по начина, по който съм го поставил. Вие отговорихте изключително задълбочено. Дори не бях оказал точно къде са повредите и къде е проблемът. Това е видяно от всички български граждани, които пътуват по маршрута. Вие назовахте точно и мястото. Не че Ви изпитвах, но Вие казахте, че се касае до тези коловози в продължение на, аз ги определих за мен между 6-7 километра дължина, така съм ги премерил и на километраж.
Видно е, че е направено абсолютно всичко необходимо, така че оттук нататък е въпрос на непосредствена реализация извършването на ремонт, с което Ви благодаря за всичко, което сте направили.
Мисля, че няма място за съмнение, въпреки че тук трябва да отбележа, че предишния път, когато зададохме въпроса, ми беше отговорено по начин, че всичко ще бъде оправено. Явно, че тогава не са били взети всички мерки. Виждам, че сега има всичките условия ремонтът да бъде извършен в гаранционните срокове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика? Не.
Благодаря.
Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Атанас Мерджанов относно изграждане на тласкателен водопровод в гр. Ямбол.
Заповядайте, господин Мерджанов, да развиете въпроса.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости на Народното събрание, уважаеми министър Плевнелиев! Моят въпрос малко поизостана във времето, но въпреки това той е актуален и днес. Град Ямбол и Ямболска област имат сериозни проблеми и не правят изключение по отношение на водоснабдяването и свързаното с това изграждане на пречиствателни станции за питейна вода.
На 12 октомври т.г. след шумна демонстрация беше прерязана от Вас и от министър-председателя лентата при откриването на новия тласкателен водопровод. Моят въпрос към Вас е: на каква стойност е изграденото съоръжение и какви конкретни проблеми решава за града и за Ямболска област? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мерджанов! Помпена станция „Ормана” подава вода към напорни водоеми „Боровец”, с която се водоснабдяват гр. Ямбол без един от кварталите, част от индустриалната зона на града, както и някои населени места. Става въпрос за общ брой жители – около 65-68 хиляди човека, които се водоснабдяват от тази водоснабдителна група. Преди включването на обекта в инвестиционната програма на МРРБ, изтласкването на водата от помпената станция до водоемите се е извършвало по изграден през 1988-1989 г. стоманен тласкателен водопровод с диаметър 720 милиметра.
През последните 5-6 години, поради засилената корозия и лошото състояние на водопровода, са зачестили авариите по него. Отстраняването им е било доста трудно, поради сложния терен, през който преминава трасето, а именно: преминаване по дъното на гребния канал, преминаване по проектното дъно на нереализирания проект за изместване на р. Тунджа, преминаване под дигата на р. Тунджа, преминаване през водния поток на действащото корито на Тунджа и преминаване през частни имоти.
По данни на ВиК – Ямбол само през последните две години и половина, това са важни факти, от началото на 2008 г. до средата на 2010 г. по водопровода са отстранени 71 бр. аварии, от които 37 бр. през 2009 г. Всяка една от тях е била повод за прекъсване на водоснабдяването на населението в града и за големи загуби на вода за експлоатационното дружество.
Една от изключително сложните и тежки аварии възникнала на 10 януари 2008 г., която е довела до прекъсване на водоподаването за повече от 38 часа на 70% от града. Лошото техническо състояние и описаните по-горе проблеми са наложили спешното проектиране и изграждането на нов тласкател, по ново трасе, съобразено със съществуващите водни обекти, разпоредбите на Закона за водите, наредбите, правилата, и нормите. Това се случва през 2008 г. Обектът е включен в инвестиционната програма на МРРБ, като до м. август 2010 г. се финансират – изпълнение на идеен работен проект, комплексен доклад за оценка на съответствието и изпълнение на СМР-то.
Ето и конкретните цифри: през 2009 г. и 2010 г. за СМР са изплатени 9,6 млн. лв. с ДДС, за изготвяне на идейния работен проект – 37 хил. 500 лв. с ДДС, за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието – 4 хил. 400 лв. с ДДС и стойността на извършения надзор е 76 хил. лв. с ДДС. При новото проектно решение тласкателят е изпълнен основно с чугунени тръби с два клона, с диаметър 500 мм, направени са 9 броя шахти, 3 бр. шахти с отдушник, различни други съоръжения. Дължината на трасето е 3,1 км, а общата дължина на двата клона е 6,2 км. Обектът е въведен в експлоатация на 19 август с подписване на образец-протокол, има и разрешение за ползване с всички необходими разрешения.
Искам да кажа само, че гр. Ямбол, по това, което аз разбрах, включително и на Коледа е останал без вода, така че наистина това е един проект, който има голям смисъл. Радваме се, че е приключил и оттук нататък, дано да работи безаварийно! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За реплика – господин Мерджанов, заповядайте.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми министър Плевнелиев! Признавам, че Вашите експерти са написали коректен отговор на поставения от мен въпрос, но аз имам следващи два такива.
Първо, работата по въпросния тласкател започна още в 2000 г. с различни проектни, предпроектни проучвания. Зачестилите аварии, които наложиха спешно този проект, по настояване на Вашия предшественик министър Гагаузов и неговият заместник – господин Михалевски, спешно да бъдат включени в инвестиционната програма през 2008 г.
Ще Ви коригирам малко по отношение на цифрите – до 30 юни 2009 г. бяха приведени 7 млн. 431 хил. 368 лв., тъй като обектът стартира практически на 18 март 2009 г. Оттогава бяха необходими година и половина на вашето правителство, за да осигури остатъчните средства за довършването на така необходимия тласкател. Защо пропуснахте този срок от близо година и половина? Аз признавам, че на Вас Ви беше оказан много сериозен натиск от колегите от ГЕРБ, които също бяха в невъзможност и в много неизгодна ситуация, спрямо гражданите на Ямбол. Не Ви ли притеснява фактът, тъй като Вие успокоявахте гражданите на Ямбол, че освен на Коледа, те ще могат да се къпят и през лятото? Изобщо този цинизъм! Би трябвало да се въздържате – и още повече, за технократ като Вас!
И още нещо, господин Плевнелиев. Вие се обръщате с уважение към професионалната общност: на рязането на лентата на откриването на тласкателя Вие намерихте добри думи за кмета, за държава, за партия, за министър-председател. Не благодарихте обаче на проектантите, на изпълнителите, на инвеститорите, на надзорниците, които положиха всички необходими усилия за спешното и бързо приключване. И само липсата на средства, по Ваша вина, затлачи и закъсня изграждането на този така нужен обект за гр. Ямбол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика?
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Мерджанов! Ако това ми е кусура, че не съм благодарил на едни проектанти и на един независим надзор, нека това да е! Приемам го.
Но аз искам да кажа нещо много по-важно. Ето Ви един прекрасен пример за това – как в България се работи по проекти, които имат смисъл, как те в крайна сметка се случват, независимо кой е на власт. И това е големият смисъл на това, в което аз вярвам. Искам да ви кажа, че не съм споменавал цифри, които да трябва да коригирате, но цифрите, които Вие казахте, въпреки че казахте, че „коригирате цифри”, всъщност са верни. Аз не съм споменавал обаче други цифри, а всъщност не съм споменавал и това как сумата от 9,6 милиона се дели на две. Да, тя се дели на 7,4 млн. платени от предишното правителство и 2,3 млн. платени от новото правителство. Но това няма абсолютно никакво значение тогава, когато, пак казвам, ние имаме един проект, който има смисъл. Дай Боже, да има повече такива проекти в България, независимо кой е на власт – те да вървят напред!
Искам да Ви кажа, че ние бяхме наистина в една финансова, много тежка ситуация във втората половина на 2009 г. и точно тогава, ако проследите решенията в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ние приоритизирахме всичките подписани проекти във ВиК-сектора за стотици милиони левове в пет категории. Първата категория беше: животоспасяващи проекти и проекти, които не могат по никакъв начин да бъдат отлагани. Именно в тази категория първият обект, който влезе, беше в Ямбол.
Така че лично аз държа и искам да благодаря не само на тези, на които съм пропуснал да благодаря, разбира се, те имат своята роля, но и преди всички на толкова много експерти в държавните институции, които още тогава казаха: този проект е важен и той просто трябва да бъде довършен, дори и в най-дълбоката част на кризата. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Продължаваме с въпроса от народния представител Димчо Михалевски относно извършването на ВиК услугата за Курортен комплекс „Златни пясъци”.
Заповядайте, господин Михалевски, да развиете въпроса.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин министър, вече минаха 15 месеца от времето, когато Вие поехте отговорността на министър на регионалното развитие и благоустройството. През този период бяха извършени много кадрови промени в управлението на различните ВиК оператори – минимум 20 от общо 29, бяха сменени.
Идва времето, когато Вие ще трябва да отговаряте и на въпроси: как тези нови управители се справят със своите задължения по управлението на тези значими за обществото услуги?
Моят конкретен въпрос е за ВиК-Варна. Ще припомня само фактите. Миналата година по това време беше сменен управителят на ВиК Варна, когато резултатите на дружеството бяха почти 3 млн. печалба към деветмесечието, над 9 млн. налични средства по сметките на дружеството, без задължения към основните доставчици, които обезпечават дейността на ВиК-Варна. Към днешна дата наличните средства във ВиК-Варна са около 2 млн., с доста задължения към основните доставчици.
Основният въпрос, за който аз Ви питам, освен тези обезпокоителни финансови данни за управлението на настоящия управител господин Русев, е въпросът за договора, който той е сключил през м. юни – за поемане ангажимент за опериране с ВиК-системата на едно частно ВиК – това е за Курортния комплекс „Златни пясъци”.
Първият договор, който той сключва, и който той не съгласува по никакъв начин, или по-образно казано, той прегазва два закона – Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, откъдето е длъжен да получи предварително становище и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, и от Вас като принципал по силата на чл. 10б от Закона за водите, където Вие трябва като ръководител да му дадете своето становище.
Въпросният господин Русев сключва договор, който е много странен. Ще Ви дам числа: при загуба на ВиК – „Златни пясъци” от 463 хил. лв. за 2009 г. сключват договор, който ВиК-Варна дължи 400 хил. лв. без ДДС за половин година, което означава близо милион с ДДС за една година при общ обем на приходите от 3 млн. за ВиК-то, което е крайно неизгодно.
При това положение Ви питам, при положение че знам и отговора: давали ли сте съгласие предварително за сключване на този договор м. юни като принципал на държавната политика във ВиК-сектора и на тези дружества с държавно и държавно общинско участие? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Министър Плевнелиев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски, във връзка с Вашия актуален въпрос относно: давано ли е съгласие от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на принципал на ВиК-Варна да сключи договор с ВиК – „Златни пясъци” за възмездно извършване на ВиК-услуга за Курортен комплекс „Златни пясъци”, Ви уведомявам със следното.
ВиК-Варна е дружество с ограничена отговорност, оператор на ВиК-услуги, в което държавата, знаете, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството притежава 51% от дяловете му, а останалите 49% от дяловете са собственост на десет общини, обслужвани от оператор. Министърът на регионалното развитие и благоустройството не е давал, категорично – не е давал съгласие за сключването на договор между ВиК-Варна и ВиК – „Златни пясъци” за възмездно извършване на ВиК-услугата за Курорт „Златни пясъци”, нито е упълномощавал лице. Нито съм давал, нито съм упълномощавал лице, което да гласува за приемане на такова решение в Общото събрание на съдружниците на дружеството. (Реплики от КБ.)
Търговският закон, както и Правилникът за реда за упражняване на правата в търговските дружества, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 3 юни 2003 г., дружественият договор и сключеният с управителя договор за възлагане на управлението, не изискват изрично разрешение от принципала или Общото събрание на ВиК – гр. Варна, за сключването на въпросния договор за експлоатация на ВиК-мрежата. Компетенциите са на управителя на ВиК-Варна, и в тази връзка няма нарушение на горецитираната нормативна уредба.
Въпреки това, аз обявих публично, декларирам го и пред вас, възложено е на експертите в министерството да направят пълна проверка за целесъобразността – цифра по цифра, буква по буква, на този договор. В момента имаме предварителни индикации и нямаме окончателно становище. Искам да ги получа в писмен вид. Ще получите пълна информация по този казус, така че към момента мога да кажа това, тъй като тече проверката.
Само още едно изречение. Да, цифрите, които Вие казахте за ВиК-Варна, че са имали 9 милиона по сметките, вероятно са такива, не съм ги проверявал, но пропускате, господин Михалевски, да кажете, че имаше и една невърната вноска по кредит с всичките лихви, която ВиК-Варна, преди няколко месеца възстанови на IBRD – става въпрос за над 6 млн. лв. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за реплика, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря.
Уважаеми господин министър, само ще коментирам, че ВиК – Варна, няма заем към IBRD, вероятно визирате „Дексиа Комуналкредит”, с които имат взаимоотношения, но по-важната част – дори и в дружествения договор да няма конкретен текст за съгласуване, той е по-ниско по ниво нормативен документ и взаимоотношения от разпоредбите, които на Вас са Ви вменени да координирате, контролирате и изпълнявате в управлението на дружествата във ВиК-сектора.
Още повече че цялата практика, връщайки се поне пет министри назад, никога не е имало случай шеф на ВиК да предприеме действия, които натоварват финансово със задължение съответното дружество – да не попита принципала какво да прави.
Още повече, явно е практика на господин Русев да прегазва закона, защото и Комисията за защита на конкуренцията го наказа с 51 хил. лв., които той няма да плати лично, ще плати дружеството, респективно потребителите, неспазвайки разпоредбите на новите изменения в Закона за обществени поръчки.
Така че големият критерий пред Вас и който ние ще наблюдаваме много внимателно, е, какво отношение ще вземете към шефа на ВиК?
Аз настоявам да бъде отстранен незабавно! Защото, господин министър, практиката, която този човек наложи, че утре едно ВиК може да вземе 20 ВиК-ата и да започне да ги управлява по същата схема без да се допита съгласно текста, който Вие казахте, по дружествения договор. Това е опасна тенденция за управляване на един общественозначим сектор. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Михалевски! В момента, в който получихме тази информация, ние се отнесохме сериозно към казуса и искам да Ви кажа, че още на 7 октомври сме запитали ДКЕВР за това дали е издадено разрешение от тяхна страна и с отговор от 7 октомври 2010 г. сме изискали информация и позиция по тази проблематика от страна на държавния регулатор.
Още на 7 октомври, когато бяхме сезирани по този казус и от медиите, и при мое посещение във Варна, ние изискахме и от управителя на ВиК-Варна, да предостави сключения договор с всичките разчети по този казус.
Към настоящия момент ние, пак казвам, сме в една изключително подробна проверка, която показва, че всичките тези теми, като започнем през възнаграждението от 400 хил. лв., след това самият бизнесплан на дружеството за 2011 г., какви са мотивите това дружество да подпише този договор? Всичко ще бъде погледнато под лупа и ще бъде поставено на масата не само тук, в парламента, но и пред българските медии и българските граждани. Ако има каквито и да било нарушения, аз Ви гарантирам, Вие пледирате за оставка, но нека да видим първо фактите и тогава ще има и последствия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Следващият въпрос е от народния представител Калина Крумова относно рехабилитация на пътя Елена – Твърдица.
Заповядайте да развиете въпроса, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Плевнелиев! И днес не беше подмината темата за пътищата и магистралите в страната – една тема ,която винаги е актуална.
Като народен представител от 21.Многомандатен избирателен район обаче искам да Ви питам един въпрос, който си задават всички живеещи именно в района, в който съм избрана, именно Сливенски: кога най-накрая ще има път Твърдица – Елена? Какви са причините този път да се бави, защото в крайна сметка в този район едно от малките неща, които могат да се развиват, това е селският туризъм? В случая, той не може да се развива, защото няма един нормален път и то път Твърдица – Елена.
За много хора магистралите може да са приоритет, но за хората, които живеят там, приоритет е пътят, който свързва техните населени места. Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Крумова, посоченият от Вас път Елена – Твърдица преминава през територията на две областни пътни управления, а именно Сливен и Велико Търново. На територията на област Сливен попада участък от километър 13 до километър 44. Участъкът се поддържа в добро експлоатационно състояние заради мини „Твърдица”. В рамките на отпусканите за Областно пътно управление – Сливен, финанси за подготовка на пътната мрежа за зимата, са предприети необходимите мерки за поддържането на участъка.
На територията на област Велико Търново е разположен участъкът от километър 44 до километър 68. Участъкът от километър 44, това е местността „Предела”, до километър 60, това е кръстовището с път Тодювци – Дрента, е с трошенокаменна настилка и е с недостатъчен габарит. Пътят е в крайно лошо състояние – силно разрушена, на места настилката липсва, липсват отводнителни съоръжения, има улеи в настилката, които са с дълбочина 15 см в резултат на силните дъждове и снеготопене. В участъка има и три свлачища, те са при километър 47, при километър 53 и при километър 59. Тези свлачища са обезопасени с предпазна ограда.
Със заповед от 4 май 2005 г. на директора на Областно пътно управление – Велико Търново, движението на моторни превозни средства по път Твърдица – Елена от километър 44 до километър 68, а именно този участък, е спряно. На участъка от километър 60 до километър 68 на този път Твърдица – Елена, това е през гр. Елена до кръстовището с пътя за Поликраище – Елена – Сливен, е изпълнена рехабилитация през 2006 г. За пътя има изготвен проект за рехабилитация. Проведена е и процедура за избор на изпълнител през 2006 г., като обектът е разделен на два участъка: съответно за област Сливен и за област Велико Търново. За изпълнител на обекта е била избрана небезизвестната фирма „Биндер” АД. По проекта не е работено, а през 2009 г. договорът е прекратен от Агенция „Пътна инфраструктура”, съгласно чл. 87, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.
За съжаление ограничените финансови средства на Агенция „Пътна инфраструктура” не позволяват към момента пътят да бъде включен в програма за рехабилитация. Частичен ремонт не би постигнал търсения ефект на удобен и безопасен път най-вече в този силно увреден участък, който споменахме, от 24 километра. Пътят не е включен в проекти по държавни инвестиционни заеми и проекти, съфинансирани с европейски средства.
Положителното е, добрата новина в лошата ситуация е, че има изготвен проект, който може да бъде използван, за да се потърси включването на пътя в списъците за рехабилитация и тук има две възможности: едната е Оперативна програма „Регионално развитие”, ако продължаваме да имаме такива големи намаления. Знаете, първите търгове от 150 милиона, сключените договори бяха с 50 милиона икономии, а 100 милиона влязоха в софийското околовръстно, но, така или иначе, имаме следващи 24 етапа, които ще стартират, ако има намаление, ако има възможност би могло – едната форма е да мине през Оперативна програма „Регионално развитие” и втория начин, разбира се, е да се намерят бюджетни средства, които към момента обаче липсват. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Господин министър, благодаря Ви много за отговора.
Напълно обяснимо е това, че бюджетни средства за рехабилитация на пътя Твърдица – Елена липсват, при положение че магистралите ни все още не са завършени.
Аз защитавам интересите на хората, които живеят там, защото заради причината, че те са по-малко не означава, че са по-малко български граждани и затова заслужават да имат един такъв, бих казала, нормален път. Радвам се, че в отговора си Вие споменахте информация, която аз имах, но се надявах и съм щастлива, че излезе от Вашите уста – за небезизвестната фирма „Биндер”. Смятам, че ако тя беше изпълнила задълженията си нещата нямаше да стоят по този начин.
В този ред на мисли само още два въпроса: ще бъде ли потърсена отговорност – защо този ангажимент не е изпълнен и ще има ли последствия от това неизпълнение на ангажимента?
На второ място, в крайна сметка, в какви срокове тези хора могат да се надяват, споменахте оперативна програма, че чрез тази оперативна програма най-накрая ще има проходим път Твърдица – Елена? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Трудно можем да търсим отговорност. За да бъда коректен и честен с Вас, този договор отдавна е прекратен. По този път изпълнението никога не се е случило, просто защото държавата дори и при предишното правителство, както и при сегашното, не е осигурила съответния ресурс, за да може то да се случи. Има много въпросителни защо тогава, когато през пиковите 2007 и 2008 г., при огромни излишъци това не се е случило! Сега ние сме в абсолютната невъзможност да го направим. Така или иначе, пари нито е имало, нито и сега има. Договорът е прекратен, за да сме честни, независимо от това каква е фирмата, независимо на кого е тя.
Но Вие знаете много добре, че променихме подхода, като казахме: Ако имаме пари, ще строим! Ако нямаме пари, ще бъдем честни да кажем на изпълнителите, на бизнеса, на индустрията, на хората, че нямаме, за да знаят. Защото това очакване, че имаме подписан договор и всеки момент ще тръгне, дори правим първи копки, а след това нещата не се случват, не помага на българските граждани. Именно затова прекратихме този договор, защото няма осигурено финансиране, което е и клаузата в договора. Дай Боже, по Оперативна програма „Регионално развитие” да можем да имаме икономии, от които да успеем да приватизираме и да вкараме този път. Ако не, в бюджета за 2011 г. ще бъде трудно, но може би през 2012 г. ще намерим сили и средства да го направим. Понеже държите на срокове, това са сроковете, които бих могъл да кажа и се надявам да се случи нещо в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Благодаря Ви и за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпрос на народния представител Румен Овчаров относно процедура за възлагане на обществена поръчка. На този въпрос ще отговори министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
Заповядайте да развиете въпроса, господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! На 12 юли 2010 г. НЕК обявява обществена поръчка за реконструкция на пет електропровода 110 кв в Северна България. Причината: невъзможност за свързване на нови възнообновяеми енергийни източници в Добруджа. Обществената поръчка е за замяна на петте електропровода, цитирам, със свръхпроводими композитни проводници. Оферти подават седем кандидати, комисията декласира четири от тях. И трите класирани кандидати са с проводници „инвар алуминиев слой”, произведен от италианската фирма „Де Анжели”.
Спечелилият лот 4 Консорциум „Електромонтажи” изненадващо се отказва и печели, разбира се, вторият, който отново е фирмата, спечелила първите три лота, само че този път с цена, която е с 2 млн. лв. повече от тази на първия. Цената от 6 млн. лв. става почти 8 млн. лв.
Останалите участници в процедурата са отстранени с абсурдни твърдения. Представените технически данни на официални представители на заводи-производители се отхвърлят като неясно от кого направени. Офертата на най-сериозната проектантска организация в България се отхвърля с аргумент, че не е потвърдена от проектантска организация. Единственият композитен, отговарящ на техническите изисквания, проводник е отхвърлен като неотговарящ на техническите изисквания. Измислици, несъществуващи в техническата документация, и твърдения, и така да бъдат отстранени другите кандидати.
В крайна сметка четирите лота се печелят от една и съща фирма – правилната, според някой фирма. Лот 5 се печели от друга фирма с оферта, която е със значително по-висока цена.
Какъв е резултатът в крайна сметка? Фирмата „Рудин – Динев и Желев и сие” печели четирите лота с един проводник, чиято цена би трябвало да бъде с около 7-8 милиона по-висока от предложената в най-ниските оферти. Тоест само от това, че се избира този проводник цената се увеличава със 7-8 милиона. С офертата на тази фирма, за която очевидно е лобирано в комисията, цената се увеличава с още 8 милиона, тоест тя става 23 милиона. От „между 5 и 7 милиона” става 23 милиона. Тоест държавата е ощетена с почти 16 милиона, за да може някой да открадне 8 милиона! Неслучайно и в комисията, назначена от ръководството на НЕК, има само двама човека, които разбират от електропроводи, но и двамата по неизвестни никому причини, когато е трябвало да бъдат оценявани офертите, отсъстват от заседанието!
Моят въпрос към Вас, господин министър, вече не е кои са критериите, а кога Вие като министър ще прекратите това безобразие и тази груба кражба от държавата? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Министър Трайков, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Овчаров! За съжаление трудността, в която сме с тази поръчка, не само с нея, а и с тази тема, се дължи на недалновидността на ръководството на НЕК от времето на вашето правителство.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Хайде-е-е!
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Обявяването на поръчката се налага, поради спешната необходимост от пренасяне на енергия от новопостроените ветропаркове. При сключването на тези договори предишното ръководство на НЕК не е предвидило строителството на нови преносни електропроводи. В резултат на това дружеството следва да плаща големи неустойки на инвеститорите, надвишаващи с много каквито и да е имагинерни загуби от поръчката. Това е причината за обявените кратки срокове за изпълнение, съобразени и с края на туристическия сезон.
Сега следва информацията от НЕК и от Тръжната комисия. Тя е отговор на въпроса, който Вие ми поставихте и какъвто трябва да бъде редът на отговори на парламентарни въпроси, а не на това, което сега ме попитахте.
Критериите за отхвърляне на отпадналите четирима кандидата са: за обединение „Филкаб”, „Елстрой инженеринг”, „ЕМУ” АД - гр. Търговище, и „Елконтрол” ООД, че не са изпълнили заложените в процедурата технически изисквания за високотемпературния проводник и съгласно пункт 8 от Глава шеста от документацията - образец на оферта и указания за подготовката й, са отстранени от по-нататъшно участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, тъй като са представили оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Четвъртият кандидат Гражданско дружество „Омекском” ЕООД, „Електроконсорциум” ООД, по ОМ-доклад на Европейската комисия, на първо място, не е спазено изискването на т. 11.1. от Глава шеста по образец на оферта и указание за подготовката от документацията, стр. 28, като участникът не е изпълнил задължението да подреди и предаде офертата си, съгласно изискванията на възложителя в отделни пликове за техническо и финансово предложение по всеки лот. Техническите предложения за петте лота са оферирани в едно общо предложение и документите са подредени в общ класьор.
На второ място, участникът не е потвърдил изискването за спазване на критичните срокове за лотове 1, 2 и 3. Същият не е изпълнил и заложените в процедурата технически изисквания за високотемпературния проводник и съгласно пункт 8 от Глава шеста на документацията следва да бъде отстранен от по-нататъшно участие. Участникът е отстранен на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Относно констатацията Ви, че избраната оферта оскъпява двойно обществената поръчка, отговорът на НЕК е, че първоначално обявената цена от около 16 млн. лв. е ориентировъчна, формирана на база неточни количества и данни. Тази прогноза не би трябвало да се счита официална база за сравнение, тъй като до момента в България не е правен търг за такъв тип проводник.
Що се отнася до цените на останалите участници, нито Тръжната комисия, нито НЕК, нито аз знаем какви са офертите на останалите кандидати, които не са избрани. Предложенията могат да се отворят само при съдебно дело. До днес те са запечатани, съгласно Закона за обществените поръчки, и не са отваряни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика - господин Овчаров, заповядайте.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Господин Трайков, ние ще си поговорим за инвестициите в един следващ момент.
Сега обаче – към офертата. Искането на НЕК е за свръхпроводим проводник. Предполагам, няма нужда тук да Ви обяснявам, че нито един от тези проводници не е свръхпроводим и какво изобщо означава явлението „свръхпроводимост”, може би сте го учили, ако не във висшето, то поне в средното училище.
Според техническите изисквания искате композитен проводник. Проводникът, който избирате, не е композитен, а е най-обикновена сплав с никел – 40% никел и нищо повече. Там няма нито епоксидна сърцевина, нито стъклени, нито въглеродни нишки, които да го усилват. Там няма и алуминиева керамика. Такава има в единствения композитен проводник на белгийската фирма „Ландфил”. Той обаче е отхвърлен.
Избраният от Вас проводник е по-тежък дори от сега стоящия на електропроводите проводник. Това е много важно, господин министър, след малко ще Ви кажа и защо. Той е с по-ниска електропреносимост, електропроводимост. Той е с по-голямо провисване, което е изключително важно при замяната на такъв тип електропроводници. Той има по-големи загуби, които водят до годишни загуби от 3 млн. лв.
Господин Трайков, Вашите подчинени избират най-скъпия, най-неподходящия, най-натоварващия стълбовете проводник на тройно по-висока от нормалната цена.
Вие ми казахте, че ЧЕЗ са подходили технически. На 17 юни т.г. Техническият съвет на НЕК приема технически доклад точно по този въпрос. Сега ще Ви прочета какво пише в този технически доклад: „Съществуващите високоволтови линии от 110 киловолта са в експлоатация повече от 35 години, което означава, че техните стълбове, изолации, фундаменти, мълниезащитни въжета са значително амортизирани, поради което считаме за нецелесъобразно в тях да се влагат скъпи проводници”. Въпреки това становище те избират три пъти по-скъп проводник.
И друго нещо, което е още по-страшно! „Предоставените ни изчисления за проводници – този, за който говорим – инвар, и още един от другите участници, няма да казвам абревиатурите, защото са непонятни, не отговарят на изискванията на НОЕЛ” – това са наредбите, по които се проектират такива проводници. „Максимално допустимите напрежения в проводника не трябва да превишават 40% от разрушаващите, съгласно изискванията на чл. 566. Освен това тези максимални сили от проводниците не съответстват на оразмерителните сили на съществуващите стълбове.”
Следователно с този проводник следващата година в Северна Добруджа ще се случи това, което се случи тази година в Южна България, на три пъти по-висока цена! Ощетявате държавата с 16 милиона, за да могат някои да откраднат 8 милиона!
Господин Трайков, чл. 252 от Наказателния кодекс – „Престъпление по служба”, той вече Ви касае съвсем пряко!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Трайков – за дуплика.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин Овчаров, за Ваше щастие Вие не бяхте на преговорите с всички инвеститори, които очакват свързване с мрежата на НЕК във връзка с подписаните от тях договори и неустойките, които трябва да бъдат върнати. (Реплики от народния представител Румен Овчаров.) Знаете, ама очевидно не знаете. При това положение трябваше да се вземе извънредно решение, което е иновативно, в смисъл, че не се изграждат нови мрежи, а се сменя само проводникът. Техническите лица от НЕК, които имат отношение към процедурата, ме убедиха, че проводникът е подходящ и процедурата е спазена.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Лъжат.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Ще поискам допълнително становище от тях по това, което казвате, за да съм спокоен, че Вашите допълнителни въпроси ще намерят адекватен отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Продължаваме с питане от народните представители Яне Янев и Димитър Колев относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества.
Господин Колев, заповядайте да развиете питането.
ДИМИТЪР КОЛЕВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! „Топлофикация - Перник” ЕАД е дружество със 100% държавно участие, на което Вие като министър сте принципал. ТЕЦ „Република” е основен топлоизточник на дружеството. Централата осигурява топлинна енергия за гр. Перник, в това число на повече от 23 хиляди домакинства, на обществени и стопански потребители и произвежда електроенергия, която се изкупува от електроенергийните оператори. Задължителното изкупуване на електроенергия се определя съгласно действаща методика към договорите за изкупуване и според алгоритъм, утвърден с Ваша заповед № РД-16-11-32/30 декември 2009 г.
Цените на изкупуване на електроенергия, определени по този алгоритъм, са по-ниски от цените, действали през цялата 2009 г. Логично и нормално е той да започне да се прилага за 2010 г., тъй като заповедта Ви е от последния ден на финансовата 2009 г. Въпреки това той се прилага със задна дата за цялата 2009г.
В резултат става следното. „Национална електрическа компания” ЕАД и ЧЕЗ „Електро България” предприемат едностранни действия спрямо „Топлофикация - Перник” ЕАД, която според тях дължи изравнителни плащания за 2009 г.
Националната електрическа компания претендира за обща сума от 5 млн. 722 хил. лв. без ДДС, която НЕК възнамерява да прихване от плащанията за 2010 г. на пет равни месечни вноски от м. август до м. декември т.г. Към 30 септември 2010 г. НЕК е задържала общо сумата 2 млн. 184 хил. лв., която е дължима по договор за продажба на електроенергия № Е-303-10.
Претендираната от ЧЕЗ сума е в размер на 1 млн. 579 хил. лв. без ДДС.
„Топлофикация - Перник” ЕАД счита, че подобни изравнителни плащания са неправомерни. Те са в нарушение на търговските взаимоотношения, установени в договорите между нея и посочените енергийни дружества. Неправомерността на извършените прихващания произтича и от друг важен аргумент. Дружеството е в открито производство на несъстоятелност от 21 април 2010 г. Съгласно чл. 688, ал. 3 от Търговския закон всички вземания, възникнали след тази дата, се предявяват по реда на Глава четиридесет и трета от Търговския закон. Посочените вземания са свързани с издадения от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с Решение С-07/20 май 2010 г. Сертификат за произход на електроенергия, произведена по комбиниран начин, и следва да се предявят пред съда по несъстоятелност съгласно чл. 685 от Търговския закон.
Явно двете енергийни дружества са предпочели по-лесния начин – да удържат претендираните от тях суми от текущите плащания за 2010 г., нарушавайки по този начин както закона, така и всякакви търговски отношения на равнопоставеност и добрите нрави.
Синдикът на „Топлофикация – Перник” е предприел действия за доброволно уреждане на спора, но досега няма положителен резултат. Решението по съдебен път би отнело доста време. Дотогава дружеството е лишено от финансови средства, поради което не може да закупи основното си гориво – въглища. Основният доставчик – мини „Открит въгледобив” ЕАД, е спрял доставките на въглища още на 1 август т.г. От действията на НЕК и ЧЕЗ се увреждат интересите не само на дружеството, но и на доставчиците на горива. Не е възможно и плащането на всички други неотложни задължения.
Във връзка с горното, уважаеми господин министър, ние питаме следното. На каква сума възлизат към момента всички задължения към доставчици на „Топлофикация – Перник” ЕАД? Какви действия ще предприемете в качеството Ви на принципал на „Топлофикация – Перник” ЕАД за продължаване дейността на дружеството? На какво основание и по каква причина утвърденият от Вас алгоритъм, според който се определят цените за изкупуване на електроенергия, се прилага със задна дата? Считате ли, че посочените действия на НЕК ЕАД и ЧЕЗ „Електро България” АД са първо, правомерни и второ, социално и икономически оправдани? Има ли вашето министерство изработена политика за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества в интерес на националната икономика и на гражданите и в какво се изразява тя? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Трайков, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Колев! Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите в енергетиката, се уреждат със Закона за енергетиката. Ресорното министерство провежда енергийната политика на страната, а регулирането на дейностите се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В този смисъл, вашето питане следваше да бъде отправено към комисията.
Какво конкретно прави Министерство на икономиката, енергетиката и туризма? – Утвърждава алгоритъм за определяне на количествата електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, за всеки подал документи производител, тоест чрез алгоритъма се определят количества, а не цени. Становището на юристите е, че утвърждаването им в края на 2009 г. не е основание за непризнаването им от дружествата.
Каква е функцията на комисията? На база на подадените от дружествата данни и утвърдени алгоритми тя издава сертификати за произход и определя цената на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, както и преференциалната добавка за високоефективната електроенергия. Цялото количество ток, произведен от инсталации за комбинирано производство, се изкупува задължително от НЕК или от електроразпределителните дружества в зависимост от мястото на присъединяване по определени от комисията цени. Количеството за осигуряване сигурността на инсталациите – така нареченото принудено производство, е за периода до 30 юни 2010 г. и се изкупуваше по цени на договаряне между топлофикационните дружества и НЕК и ЕРП-та.
Конкретно към вашите въпроси, първият от които бе за дължимото от „Топлофикация - Перник” към доставчиците. Общо задълженията към доставчиците на „Топлофикация - Перник” възлизат на 49 млн. 404 хил. лв., в това число за горива – 46 млн. 632 хил. лв., от които дължимите до една година са 7 млн. 733 хил. лв., а над една година – 38 млн. 899 хил. лв.
На въпросите Ви за предприемане на действия за продължаване дейността на дружеството и действията на НЕК и ЧЕЗ пояснявам, че в момента „Топлофикация” Перник е с намалени топлинни товари поради отказа на индустриалните потребители. При този режим на работа съоръженията за производство на електрическа енергия не могат да отговорят на съвременните изисквания за ефективност. Тоест дружеството не може да се възползва изцяло от преференциите, които комисията определя за високоефективното комбинирано производство, което от своя страна води до намалени финансови постъпления. Решение на този проблем е намерено с последните промени в Закона за енергетиката, съгласно които срокът за задължителното изкупуване на цялото количество произведена електрическа енергия, включително без показатели за висока ефективност от края на 2009 г. се удължи до края на 2011г.
Министерството поддържа становището си, че НЕК като дружество, което изкупува задължително енергията от комбинирано производство, следва да заплаща преференциални цени само за енергия, която отговаря на изискванията за висока ефективност. Към момента НЕК са се съобразили с възникналите финансови затруднения на топлофикационните дружества и от този месец са преустановили временно прихващанията за 2009 г. С цел осигуряване топлоснабдяването на гр. Перник в министерството текат преговори със заинтересованите страни и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Целта е чрез преразглеждане прилагането на нормативните документи да намерим решение, при което да се освободят средства за осигуряване закупуването на въглища. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за два уточняващи въпроса, господин Колев.
ДИМИТЪР КОЛЕВ (независим): Уважаеми господин министър, ще се огранича само с един уточняващ въпрос във връзка с показаните изявления по различни медии в последно време за спирането на пет ТЕЦ-а в България, единият от които се говори, че ще бъде ТЕЦ „Република” – дали тази информация не излиза от Пресцентъра на Вашето министерство и да поясните защо се говори за спирането на ТЕЦ „Република”. Защото, когато говорите за „Брикел”, е много лесно да кажете, че частникът не си е изпълнил задълженията, тецът не отговаря на някакви норми. Наистина при приватизация утре частникът е поел такива ангажименти и не ги изпълнява и казвате, че спирате „Брикел”. Но за ТЕЦ „Република” Вие сте сто процента принципал, така че, ако обичате да обясните от Вашия Пресцентър ли излиза това и какви са проблемите, за да бъде спиран ТЕЦ „Република”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Имате думата, господин министър, за отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин Колев, доколкото ми е известно, такава информация не е излязла от нашия Пресцентър, но използвам случая да Ви кажа, че всеки, който се е вълнувал от съдбата на ТЕЦ Перник и е имал някакви лостове за влияние, би трябвало да го направи много отдавна. Дай Боже, ТЕЦ Перник да остане държавен. Тогава Ви обещавам, че като принципал ще направя всичко, което е по възможностите ми като принципал на държавата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отношение, господин Колев.
ДИМИТЪР КОЛЕВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! За съжаление, не съм доволен от Вашия отговор. Моят въпрос към Вас беше абсолютно добронамерен. Искам да Ви кажа, че в Перник е заложено да има парно още от 60-те години на миналия век. След пускането на ТЕЦ-а и на парното имаме доизграждане и на кв. „Изток”, където хора са събаряли комините още преди 80-те години, за да им станат по-широки стаите. Значи не може да има нищо друго като отопление в Перник, освен парно. Шестдесет хиляди семейства го ползват и по принцип сега Вие първо ме пращате към ДКЕВР. Аз не мога да им задам този въпрос, защото те не подлежат на парламентарен контрол.
И пак добронамерено Ви казвам, че всички юридически трикове не са във Ваша полза. Сега казвате, че временно е преустановено удържането на суми, които дължите по договор на ТЕЦ „Република”. С това признавате, че тези, които са удържани досега, е било в разрез с всякакви....
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Не, с това прехвърляме сметката на всички останали.
ДИМИТЪР КОЛЕВ: Чудесно.
Съвсем добронамерено искам да Ви кажа, че в Перник държите нещата на ръба. Гледайте само да не стане беля. Проблемът ще е огромен и за Вас, защото ще стане такова социално напрежение, каквото не си представяте – на 65 хил. души да им обясняваме за ДКЕВР, за алгоритъм... Те не разбират от тези работи. Изхождайте за ТЕЦ в Перник от това дали е държавен, дали е в несъстоятелност, дали е частен. ТЕЦ Перник трябва да го има и проблемът е пред Вас. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Иван Николаев Иванов относно дефектиране на половината от преводите на системата за управление и защита на VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На 18 септември т.г. започна предвидения планов ремонт на VІ реактор на АЕЦ „Козлодуй”. Около месец по-късно беше установено, че на три от чохлите приводите имат пукнатини. Или, както след това започна масово да се говори – три тръби са се оказали с пукнатини. Впоследствие това наложи спешна проверка на всички 61 тръби, това са 61 привода и се оказа, че на 31 от тях, тоест половината от всички, има дефекти. Най-често това са именно тези пукнатини.
В хода на публичните изявления, които бяха направени, основното внимание беше насочено към това как по-бързо да се доставят тези резервни части. Слава Богу, това беше договорено с цел загубите, които НЕК, а оттам и България ще търпи, да бъдат минимизирани. Останаха обаче за мен без отговор по-важните въпроси, които, особено в областта на ядрената енергетика, трябва да имат ясни отговори. Кои са те? Именно по този повод и аз се обръщам към Вас.
На първо място, коя е причината за дефектирането на близо половината от приводи на системата за управление и защита на VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”? Дали това е некачествено производство от страна на доставчика, или са грешки при експлоатацията, която грешка води до бързо преохлаждане. Ако не са грешки, то това, за което дори и министър-председателят спомена, че има вероятно бързо преохлаждане, трябва да знаем кое е наложило това бързо преохлаждане на системата.
На второ място, ще разпоредите ли проверка на приводите на V блок на АЕЦ „Козлодуй”, защото при открити в последния момент дефекти ние трябва да бъдем сигурни като граждани на страната, че няма такива дефекти на другия реактор?
И накрая, какви мерки предприемате, за да не се допусне повторно дефектиране със сериозни последици? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Към настоящия момент причините за констатираните микропукнатини на чохлите на приводите на системата за управление на защитата на VІ блок на АЕЦ „Козлодуй” се уточняват. Сформирана е експертна комисия за разследване и анализ на причината за появата на дефектите, като с цел осигуряване на независима експертиза и пълен анализ в работата й, освен експерти от централата и от главния конструктор „Хидропрес” са привлечени специалисти от българския Институт по металознание.
До момента са извършени проверки за съответствието на материала с изискванията на конструкторската документация, както и за технологията на изработка на изделието. Проверени са режимите на работа на реакторната инсталация, които биха могли да доведат до температурни колебания на дефектиралия възел. Технологията на демонтаж и периодични изпитания на чохлите също са били обект на обстоен анализ.
Извършените до този момент проучвания обаче не са достатъчни за еднозначното установяване на причините за възникналите дефекти. Предварително заключение от страна на „Хидропрес” трябва да бъде представено до края на м. ноември. Работата на комисията продължава, като се очаква в рамките на следващите три месеца тя да се произнесе с окончателното си становище, което да ми бъде докладвано.
Съобразно крайните резултати и установените причини ще бъдат планирани въведените конкретни технически и организационни мерки за предотвратяване на повторна поява на подобни дефекти, което аз няма да позволя.
Относно въпроса Ви за V блок. По време на плановия годишен ремонт, извършен в периода април-юни тази година, беше осъществен щатен контрол на Блок V. Отклонения не бяха регистрирани. Нарушения в нормалната работа на блока няма и към настоящия момент.
Следващият годишен ремонт е планиран за периода април май 2011 г., когато в рамките на цялостните технически прегледи и инспекции на оборудването отново ще бъде извършена проверка на състоянието на чохлите.
Имам официално уверение на „Хидропрес”, господин Иванов, за готовност за блокиране на резерв от 52 броя чохли, които да бъдат на разположение на централата до момента на приключване на плановия годишен ремонт на V блок. В случай на необходимост посоченият резерв от 52 броя, заедно с наличните в АЕЦ-а 11 броя, обезпечава възможност за подмяна на всичките 61 броя чохли на V блок.
С цел своевременно идентифициране на евентуален проблем са предприети допълнителни мерки за контрол, свързани с херметичността на уплътнението на приводите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплика - господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз приемам като правилни мерките, които Вие сте предприели, особено това, че комисията, която е съставена, трябва да включва както представители на АЕЦ „Козлодуй”, така и на фирмата доставчик, включително, Вие казахте, специалисти от Института по металознание.
Все пак това, което се разбра от пресата - че по всяка вероятност е имало бързо преохлаждане, в резултат на което са настъпили тези микропукнатини. Още повече, информацията, която току-що съобщихте, че в V блок няма такива микропукнатини, показва, че вероятно тръбите, които са с едно и също качество, би трябвало да имат едно и също поведение в годините, тъй като и двата блока бяха построени в близък период от време.
Днес от трибуната на Народното събрание беше съобщена информация, която за мен звучи изключително притеснително - че в края на зимата тази година е имало необявено аварийно състояние на VІ блок. Скоростта на охлаждане е 30° за час за тези тръби, а при аварийни ситуации - 60° за час. В резултат на задействане на аварийната система е имало период, когато преохлаждането е било със скорост от порядъка на 600° за час.
Възникват въпроси, които са чрез Вас към АЕЦ „Козлодуй”:
Каква е тази ситуация, която е наложила такова бързо преохлаждане? Защо тази ситуация не е била съобщена?
Очевидният риск - ако такава ситуация се повтори на другия блок, отново ли това ще остане затворено само в документите на АЕЦ „Козлодуй”?
Господин министър, настоявам - Вие знаете, че ядрената безопасност е приоритет на всеки министър на енергетиката, убеден съм, че е и Ваш приоритет, да не се допусне ситуация, при която определени факти остават прикрити, в резултат на което се стига до ситуация, когато остава безпокойство: дали можем да разчитаме на безаварийна работа на АЕЦ „Козлодуй”? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За дуплика - господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин Иванов, ситуацията от пролетта на 2010 г. не беше крита в тайна, но бързам да кажа, че тя не беше авария. Не беше авария!
Дали това има нещо общо с дефекта в чохлите ще бъде установено в резултат на работата на комисията и съм сигурен, че има поне една въвлечена страна в тази комисия, която би защитавала именно такава теза. Дали това е вярната престои да видим.
Като стана дума за това, което е казано от трибуната на Народното събрание, аз бих искал да взема отношение по две или три от тезите, които са прозвучали във връзка с енергийния сектор в България.
Първо, за „Цанков камък”. Уважаеми господа от Българската социалистическа партия, вие имате правото да разпределяте вината за безумията в „Цанков камък” в каквото си искате съотношение - ако искате 3:5:8, ако искате 50 на 50 или 90 към 10 ...
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Това каква връзка има с въпроса?
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Факт е, че за четирите години, в които вие имахте правителство, не постигнахте това, което ние постигнахме за една година по отношение на „Цанков камък”…
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Това каква връзка има с въпроса?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Трайков, ако обичате. Моля Ви.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Намаляването на цената на електроцентралата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля Ви. (Шум и реплики от КБ.)
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: По отношение на договора за чохлите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Трайков, моля Ви конкретно по въпроса на господин Иванов.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: По отношение на договора за чохлите. Договорът е така направен, господин Овчаров и господин Димитров, ...
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Защо се обръщаш към мен?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Трайков, моля Ви не предизвиквайте дискусия в Народното събрание.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Бих се обърнал към господин Димитров, но него го няма.
Договорът е така направен, че в него е невъзможно да се установи единична цена на какъвто и да е компонент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: На кого споменаха името? (Реплики от КБ.)
Това, че Ви е гледал, господин Овчаров, не означава, че ... (Реплики от КБ.)
Съжалявам, няма да Ви дам възможността за лично обяснение. (Силен шум и реплики от КБ.)
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Той ми спомена името! Обърна се към мен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Как ще се е обърнал към Вас?
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, встрани от микрофоните): Господин Овчаров - това не съм ли аз? Колко „господин Овчаров” виждате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Добре, заповядайте.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Господин министър, тази дискусия с Вас съм готов да я водя, когато пожелаете и където пожелаете. Само че не си измисляйте и не приписвайте на предишното правителство нещата, които са се случили в по предишното правителство.
Ако не знаете, ще Ви кажа и на Вас - договорът за „Цанков камък” е подписан в края на 2003 г. Кой беше тогава на власт? БСП? Кой беше на власт? Движението за права и свободи и НДСВ. Те ли подписаха договора? (Реплика от народния представител Ваньо Шарков.)
Договорът междуправителствен ли е? Той по Протокола от Киото ли е? Финансирането с участието на австрийската държава ли е? Тя ли определи кой да го строи? А кой е основният подизпълнител - „Минстрой” ли?
Къде е институтът и чия собственост е, който плащаше хонорарите на господин Доган? От къде на къде ни прехвърляте тази отговорност? Че ние горе-долу правехме това, което правите вие!
Един некачествен договор, един некачествен проект, едни некачествени геоложки проучвания, които трябваше да бъдат спасявани! Само че, за разлика от вас, ние не признавахме всичко, което ни искаха австрийците! Вие сега с лека ръка признахте набързо едни 80 милиона и цената на проекта стана от 380 - 460! Признахте ги ей така - публично!
Така правите и с „Белене”! Говорите: „8 милиарда, 9 милиарда” – сега се борите да бъдели 4-5! Как ще бъдат, като вие една година проглушихте света, че проектът струва 8 или 9 милиарда? Как става така тази работа?
Човек, когато приказва нещо, първо трябва да помисли кое от него е вярно и кое е просто измислица! Когато се опитваш да уязвиш политическия си опонент, го уязвявай, но мисли, че нарушаваш интересите на страната си! А вие не мислите точно за това! Това ви е големият проблем. Проблемът ви не е БСП, а неумението да управлявате държавата и да решавате проблемите, които трябва да решавате! Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Министърът на труда и социалната политика ще отговори ...
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Нямам ли право на лично обяснение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Нямате такова право – Вие въведохте Народното събрание в този излишен диалог.
Следващият въпрос е от народния представител Мая Манолова относно намерението на правителството за увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране.
На въпроса ще отговори министърът на труда и социалната политика господин Младенов.
Заповядайте, госпожо Манолова, за развитие на въпроса.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Странна съдба има този мой въпрос, който касае намеренията на управляващите, свързани с пенсионната реформа, и по-специално с необходимостта според тях от увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране. Въпросът ми беше зададен, както казва министър Тотю Младенов, достатъчно отдавна – в началото на м. септември, когато министърът беше във вихъра си да обяснява, че увеличението на осигурителния стаж е единствената възможност да се запълни дупката в бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Няма да припомням, уважаеми господин министър, Вашия ентусиазъм и Вашата категоричност, с която обяснявахте на хората в предпенсионна възраст защо няма да могат да се пенсионират. Също така няма и да питам колко пари бяха похарчени по многобройните кръгли маси, проведени в страната, за да се обяснява, че това е единствената възможност за пенсионна реформа. Когато нещата опряха до кокала, когато синдикатите заплашиха с масови протести, правителството, както обикновено, даде на заден, премиерът щракна с пръсти и върна Вашата пенсионна реформа в изходна точка. И слава Богу!
След втора серия от разговори със социалните партньори преди десет дни Вие излязохте с уж окончателно решение, а именно, че пенсионната възраст ще бъде увеличавана поетапно от 2025 г., а осигурителният стаж – с четири месеца от 2015 г. Да, ама не! Оказа се, че сте стигнали до това споразумение без едно от главните действащи лица в държавата – финансовият министър господин Дянков, който се включи в този сериал тази сряда, като просто щракна телевизора и пусна филма отначало. Той заяви, че единствената възможност да закърпи бюджета на държавното обществено осигуряване е от 1 януари следващата година да бъде увеличен осигурителният стаж неизвестно с колко, неизвестно как и независимо от това какво ще кажат социалните партньори.
Днес, доколкото ми е известно, Вие идвате от заседание на Тристранния съвет, което отново е било взривено от министър Дянков, който е заявил, че не приема Вашата идея и настоява осигурителният стаж да бъде увеличен още от следващата година.
Уважаеми господин министър, имате перфектната възможност направо тук, пред парламента и пред българските граждани, да кажете какво ще се случи с пенсионната реформа и с осигурителния стаж от 2011 г.? Каква е позицията, която Вие ще защитавате, и какво ще се случи, ако Ви бъде наложено друго решение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати! Госпожо Манолова, тъй като Вашият въпрос датира от 9 септември т.г. и е изминало доста време досега, той не е актуален, така както е зададен от Вас.
Да, днес в Националния съвет за тристранно сътрудничество окончателно се съгласуват текстовете в Кодекса за социално осигуряване – промените, които предлагаме. В сряда ще бъдат гласувани от Министерския съвет и ще влязат в българския парламент, за да могат да бъдат приети до края на тази година. Уверявам Ви, че търсим максималния консенсус, за да може системата да бъде устойчива в един дългосрочен период от време, да дава възможност за адекватни пенсии, да се намалят огромните дефицити от над 2 млрд. лв. във фонд „Пенсии”, които бяха създадени през последните години от вашето управление.
Между другото, аз съм много доволен, че вчера отделните комисии приеха на първо четене бюджета за държавното обществено осигуряване за 2011г., където предвиждаме със съответните текстове и гарантираме, че още догодина с този бюджет намаляваме дефицита във фонд „Пенсии” с 600 млн. лв. По този начин ще останат повече пари за други сектори, особено когато сме в криза, като здравеопазване, образование, култура, местни власти и инфраструктура. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин министър, не искам да накърнявам Вашия авторитет и самочувствие на министър, но не разбирате ли смешната ситуация, в която изпадате непрекъснато? Дали моят въпрос е актуален или не, става ясно от Вашия отговор, защото Вие и към днешна дата не сте в състояние да ми отговорите дали от 1 януари следващата година ще бъде увеличаван изискуемият минимален осигурителен стаж за пенсиониране? Един прост въпрос, на който аз не получавам отговор.
Нима не разбирате смешната ситуация, в която изпадате – през един месец да променяте своето мнение по толкова важен за Вашия ресор въпрос?! Нима не разбирате, че Вашата дума на социален министър наистина вече няма никаква тежест, а Вие се държите като главен счетоводител на държавата, а не като министър, който трябва да защитава интересите на хората на труда?! Не разбирам Вашето задоволство от приемането на проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване вчера, защото това беше смешно обсъждане и нелеп бюджет, в който, както става ясно след днешното заседание на Тристранката, не са ясни основни параметри. Тоест не е ясно какви пари ще бъдат необходими за изплащането на пенсиите за следващата година. Не е ясно дали ще се вдига изискуемият минимален осигурителен стаж, за да може да се прецени колко хора ще се пенсионират през следващата година. За какъв бюджет говорите Вие, за какъв консенсус и за какво негово приемане?
Мисля, че трябваше да използвате тук тази трибуна точно днес, за да кажете на българските граждани, че Вие ще изпълните функцията си на социален министър и ще отстоявате техните права, а именно тяхното право да не бъдат наказани за пореден път от управляващите от ГЕРБ, като им се вдигне изискуемият стаж за пенсиониране по начин, който да не им даде възможност да се пенсионират през следващата година. Ето това трябва да обясните тук, от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтече, госпожо Манолова. Ще Ви отнема думата.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз не мога да говоря с министъра в момента. (Народен представител разговаря с министър Тотю Младенов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Коцев?!
МАЯ МАНОЛОВА: А не да обяснявате, че дефицитът, който Вие сътворихте в бюджета на държавното обществено осигуряване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтече отдавна.
МАЯ МАНОЛОВА: ...през тази година, е предизвикан от Тройната коалиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ще Ви отнема думата.
МАЯ МАНОЛОВА: Кой управлява...(Ораторът продължава да говори при изключени микрофони. Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Социалният министър ще Ви отговори чрез правото на дуплика.
Заповядайте, господин Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря.
Госпожо Манолова, аз Ви отговорих, още веднъж искам да Ви кажа: в сряда Министерският съвет ще приеме с максимален консенсус между социалните партньори най-добрия вариант за пенсионна реформа за следващите 20 години, който ще я направи устойчива, ще гарантират нейната стабилност и ще даде възможност за по-адекватни пенсии. (Реплики от КБ.) Още в четвъртък ще имате промените в Кодекса за социално осигуряване в парламента.
Искам да използвам случая да Ви кажа още нещо. Понеже ме попитахте какво прави правителството в социалната сфера, вече осми месец и към днешна дата – 29 октомври, безработицата пада и в момента е 8,99% (ръкопляскания от ГЕРБ) благодарение на усилията на правителството, на бизнеса, на социалния диалог, който водим със синдикатите и с работодателите, и изпълнението на антикризисните мерки, които приехме през тази година. Това е резултатът и ще продължаваме по същия начин, защото хората искат да имат работа и да получават по-високи доходи. Това ще работим със социалните партньори. Благодаря. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Следващият въпрос е от народния представител Михаил Миков относно право на енергийни помощи.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър! Много са антисоциалните мерки, които удрят българските граждани благодарение управлението на правителството на ГЕРБ, но една от тях е особено актуална, когато почнат да падат температурите навън.
След направени промени в правилника от правителството на ГЕРБ с постановление на Министерския съвет по мои груби сметки – може би Вие ще внесете яснота, около 70 хил. души ще бъдат засегнати от тази мярка и по отношение на тях няма да има възможност за енергийни помощи през зимата. Става въпрос за лица, живеещи сами, лица с трайно намалена работоспособност над 50 на сто, самотни родители, деца-сираци, родители, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст. С тази промяна вие сте въвели със задна дата едно изискване в правилника, от което излиза, че лицето не трябва да е продавало селскостопански или горски имот или идеални части от тях през последните пет години. Това е въведено с две изменения в правилника през месеците април и юли.
Аз съм заринат от писма от Видинска област – от с. Винарово, Община Ново село, от Община Димово, от с. Костичовци. Стефка Костова ми пише, че е продала земя, за да плати операциите и погребението на единствения си син. Тодор Флоров, който е инвалид 100%, с чужда помощ, на 83 г., е продал един декар лозе. Цветанка Кръстева е продала 300 кв. м земя. Има идеални части – по 10 съсобственици. Всъщност тези десетки хиляди хора отпадат от възможността за енергийни помощи.
Предвижда ли правителството, като направи тази работа, някакви компенсиращи мерки за тези десетки и хиляди български граждани, на които зимата чука на вратата? Благодаря. (Реплики в ГЕРБ.)
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Проблемът е, че вие не сте загрижени!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати! Уважаеми господин Миков, Вашата загриженост за хората, които няма да отговарят на новите изисквания за получаване на енергийна помощ през този отоплителен сезон, вероятно е породена от въведеното изискване да не е извършено прехвърляне срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните пет години на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от него.
Важно е да отбележа, че това изискване е напълно в съответствие със Закона за социалното подпомагане, приет от българския парламент, а именно, че хората имат право на подкрепа от държавата, когато поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество или с помощта на задължените по закона да ги издържат лица, да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.
Не бива да се забравя, че същевременно беше отменено едно друго ограничително условие за получаване на помощи, а именно лицето да не е пътувало зад граница за собствена сметка в съответствие с изискването – гарантиране свободата на движението на хората. Този въпрос ние го решихме! И българският парламент!
Искам да Ви уверя, че конкретната информация за изпълнението на програмата за новия отоплителен сезон за енергийната помощ на крайно нуждаещите се за 2010/2011 г. по данни на Агенцията за социално подпомагане към 22 октомври т.г. – една седмица преди крайния срок, е, че са подадени 254 хил. 162 молби за отпускане на помощи – общо-взето колкото миналата година, горе-долу. За отоплителния сезон 2010/2011 г. месечният размер на помощта е 56,86 лв., а за целия отоплителен сезон е 284,30 лв., което е с 3% увеличено спрямо миналата година. Смятам, че по този начин защитаваме в максимална степен интереса на хората, особено на тези, които не могат сами да поемат тези грижи през зимния период. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Миков, имате право на реплика в рамките на две минути.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, от отговора Ви стана ясно, че правителството на ГЕРБ не предвижда никакви компенсиращи мерки за тези, които ще отпаднат от енергийните помощи през тази зима, а те са от 50 до 70 хил. души. И не ми казвайте колко са подадените молби. Те, горките хора, са ги подали, защото и миналата година са ги подали и са мислили, че ще минат. Направете справка колко са отказите само на това основание! Вижте колко хора са съсобственици. Аз мога да Ви дам справка горе-долу как се движат бройките във Видинска област или за отделни общини – около 40% по-малко, и то само на това основание! Това са най-бедните хора, които са продавали или давали части от земи. Продавали са ги кой да изучи децата си, кой да си купи лекарства. Чухте, че ги продават и за погребения. Това са хората, на които вашето правителство обеща след изборите, че ще вдигне вдовишките пенсии. От 1 януари т.г. сме внесли Кодекса за социално осигуряване, но не го правите. Не става въпрос за много пари. Въпросът е за някаква политическа и социална чувствителност, която е в пълен дефицит в правителството на ГЕРБ.
Вие ми казвате – пътували зад граница. Хората са на по 80-90 години. Те не пътуват зад граница. Става въпрос за региони и области в България, където безработицата е много по-висока от средната. Защото ако работите със средни цифри, като вземете Вашата и моята заплата и тези на още двама безработни, ще видите, че доходите ни минават над тези 502 лв., които вчера излязоха като необходими, за да живее един човек. Но тази сметка не е вярна. Тези хора ще измрат тази зима, ако не вземете някакви компенсиращи мерки от страна на правителството. Намерете средства и докажете, че не сте толкова безчувствени. Става въпрос за десетки и хиляди български граждани, на които в условията на зимата, в условията на растящи цени, на липса на доходи за децата им, за които няма заетост, животът и здравето им са изложени на риск. Точно сега ли измислихте да въведете това?! За да орежете тези 30 40%, на които имаха право! Това не са заможни хора. Те са с по един, два, с по три декара.
Очаквам от Вас категорична декларация за действия в тази посока за тези десетки хиляди хора, застрашени през зимата. Благодаря. (Народният представител Георги Божинов му ръкопляска.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика, господин министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Миков, искам да Ви уверя, че когато говорим за осигуряване правото на социално подпомагане на хората, трябва да се изхожда и от възможностите, които предоставя системата на социалното подпомагане като цяло. От тази гледна точка не се налага разработването на специални компенсиращи мерки за лицата и семействата, които съгласно нормативните изисквания не могат да бъдат включени в тази програма. При спазването на Закона за социално подпомагане, на базата на конкретна преценка за всеки отделен случай, можем да подпомогнем най-нуждаещите се чрез други съществуващи механизми в системата. Това го има по закон.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Хайде де!
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Това го правим и ще продължаваме да го правим. Тази помощ е до 350 лв. Не разбрах Вашия въпрос. Спрямо миналата година сме увеличили с 3% сумите, които ще получават хората за енергийни помощи. Включително остава възможността да подпомагаме всеки конкретен случай на човек, изпаднал в нужда. Благодаря. (Реплика на Михаил Миков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря и аз, господин министър.
Продължаваме с питане на народния представител Емилия Масларова относно стартиране на проект „Социално включване”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие.
Заповядайте, госпожо Масларова, да развиете своето питане в рамките на три минути.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми господа министри, госпожо министър, колеги! В края на 2008г. бившият министър на финансите господин Орешарски сключи Заемно споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие за стартиране в България на пилотен проект със заем от Световната банка в размер на 40 млн. евро – проект „Социално включване”. Това е проект, който има като идея да се подпомогнат семейства с деца в риск, многодетни семейства, рисковите групи и контингента на деца до 7-годишна възраст, където всички знаем, че има голям проблем, станал особено актуален след отношението на част от страните от Европейския съюз към ромския етнос, който отиде да изкарва там своята прехрана. Специално този проект е насочен към деца до 7-годишна възраст. Мисля, че това беше изключително добра стъпка от предишното правителство и предоставена на сегашното правителство, за да се реализират част от социалните проблеми с оглед изолиращи се в този период групи от деца и семейства, които имат деца до 7 годишна възраст.
Проектът беше ратифициран със Заемното споразумение в началото на февруари 2009 г. и предишното правителство беше на финала да стартира този проект.
Господин Младенов, в този период на криза, когато виждате, че всяка стотинка и всеки лев са изключително важни, какво е направено в Министерството на труда и социалната политика в тази насока? Всички знаем, че бяха направени големи усилия да бъде ликвидиран Социално-инвестиционният фонд и част от екипа, който работеше в него, като бъде създадена нова Дирекция „Социално включване” в министерството, може би за да се подберат подходящите хора. Но това няма толкова голямо значение. То е в миналото.
Въпросът е: докъде стигнаха проблемите, стартирането и развитието по предоставянето на средствата по проект „Социално включване”? Още повече, че в края на м. август Вие сте провеждали някакво обучение на част от представителите от общините, на които сте обещали, че до 15 септември ще бъдат предоставени формулярите за кандидатстване на общините по този толкова важен проблем в този толкова важен период, какъвто е въпросът с използването на 80 млн. лв. (или 40 млн. евро) за социално включване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате 5 минути за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Масларова, аз благодаря за въпроса, защото той е много важен.
В рамките на проведената информационна кампания за пилотните общини по Проекта за социално включване никога не е декларирано, че датата за стартиране на кампанията за набиране на проектни предложения ще бъде 15 септември, а напротив, не по-рано от тази дата. Това отношение е важно, тъй като е от полза на общините, които ще бъдат поканени да кандидатстват, да разполагат с период по-дълъг от 10 дни между приключването на кампанията и формалното кандидатстване.
Самата информационна кампания беше проведена в периода 26 август – 3 септември т.г. с цел да се запознаят общините със същността на проекта и да ги подготви за предстоящото кандидатстване. Общините ще имат 30 дни от датата на официалната покана, за да представят коректни предложения. Чрез кампанията ние целяхме да мотивираме общините да кандидатстват, но също така и да стартират с определени подготвителни дейности, като например: събиране на данни, анализ и обосновка на нуждите, провеждането на публични обсъждания и др., за да може напълно да се оползотвори времето за подготовка и представяне на качествени проекти. Трябва да се има предвид, че до този момент общините не бяха информирани от вас за този проект, за услугите, които ще се представят, за финансирането на допустимите дейности.
Във връзка с поставения въпрос относно създадената от нас организация за стартирането на проекта бих желал да уточня, че с промяната на Заемното споразумение по Проекта „Социално включване”, ратифицирано от Народното събрание, в сила от 24 юли 2010 г., до този момент Министерството на труда нямаше правомощие да провежда процедури. Независимо от краткото време създадохме всички условия за стартирането на проекта и спазването на принципите на партньорство и пълна прозрачност.
В тази връзка искам да отбележа, че през м. август м.г. липсваха ключови за стартирането на проекта условия, въпреки че Заемното споразумение беше подписано още м. ноември 2008 г.
Към настоящия момент обаче проектът е стартирал. Част от основните дейности, които доведоха до реалното изпълнение на този проект, са следните.
На първо място, съгласувано със Световната банка и Националното сдружение на общините в Република България, разработихме критериите за избор на пилотни общини, които да бъдат поканени да представят проектните предложения. Разработихме и методика за провеждането на избора – 109 общини от всички 28 области на страната бяха избрани на базата на обективни критерии като в комисиите участваха представители на съответните областни управи, Националното сдружение на общините в нашата страна, Министерството на труда и социалната политика и Световната банка.
Съгласно нашите финансови разчети ще осигурим финансиране на поне 55 общини.
През м. август основно се работеше по финализирането на оперативното ръководство и насоките за кандидатстване. Това са документи, които описват подробно всяка дейност по този проект, всяка услуга, която ще се финансира, отговорностите, процедурите, сроковете и т.н. Освен това провеждането на консултации със Световната банка по принципни въпроси, които са част от оперативното ръководство, включително критериите и методиката за оценка на подпроектите, съотношението на различните типове инвестиции в общото финансиране, финансирането на самите подпроекти и т.н.
С Националното сдружение на общините в Република България консултирахме и критериите, и методиката за оценка на проектните предложения. За нас беше важно всички тези въпроси да бъдат съгласувани преди формалното им прилагане и за одобрение от банката. Очакваме и одобрението на пълния пакет от Световната банка.
Бих желал да отбележа, че Проектът за социално включване съдържа и други дейности освен общински подпроекти. Вече имаме изработена концепция за информационна кампания по този проект. Изпълняваме разработения от нас и одобрен от банката план за обществените поръчки по този проект. Това изисква подготовка, съгласуване на тръжни документи, одит на проекта, оценка на въздействието, информационна кампания и др.
Всяка една дейност е разчетена във времето с цел гарантиране, че дейностите ще приключат в рамките на срока на това заемно споразумение, а именно 30 октомври 2013 г.
Нашият график е адаптиран с оглед датата за ратификацията на промените на това заемно споразумение.
Искам да Ви уверя, че съгласно графика ни, подписването на споразуменията за финансиране ще се осъществи през м. април следващата година, а двегодишният срок за изпълнението ще се запази.
От представената информация е видно, че Министерството на труда и социалната политика е осигурило всички условия за изпълнението на Проекта за социално включване в срок и за създаване на необходимата среда и позитивна нагласа за реализирането на интегрирания подход в грижата за деца, които проектът предлага. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за два уточняващи въпроса, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър, това, което Вие изброихте, е добре, но аз все пак искам да поставя няколко въпроса, защото те са важни. Важни са, тъй като става въпрос за пари и то не за малко. В същото време става въпрос за срокове, които текат.
Проектът приключва през 2013 г., двете години – 2009 и 2010 г., почти изчезнаха. Остават само три години, през които Вие говорите чак за м. април и аз бих попитала: кога реално общините ще получат някакви средства и в крайна сметка може би ще се наложи да предоговорите част от сроковете с Международната банка за възстановяване и развитие? Тъй като Вие изчетохте някои срокове, аз пък искам да Ви изчета един Ваш отговор от 28 май т.г. на поставен въпрос във връзка с този проект и Вие казвате, че: „Ратифициране на промените в Заемното споразумение през м. юли 2010 г. и оперативното ръководство на проекта ще бъде готово тогава.
Създаване на комитет за наблюдение на проекта през м. юли 2010 г.
Изготвяне на формулярите за кандидатстване и брошурите през м. юли 2010 г.”
Това сте казали Вие на парламентарен контрол.
„Обявяване на кампанията за набиране на проекти и провеждане на кампания за популяризиране на проекта, която ще приключи през м. август 2010г.
Покана към общините, които имат одобрени идейни проекти.”
Колко общини имат одобрени идейни проекти? Какъв е графикът в крайна сметка? Последно, ще се предоговорят ли сроковете за удължаване на изпълнението на проекта? Вие казвате: вашето правителство не е направило...
Нашето правителство през м. февруари ратифицира споразумението. Вие знаете, че м. юли вие дойдохте на власт. Една година време се бавим всички ние – министерството и целият парламент, заради това че Вие трябваше да закриете по някакъв начин Социалноинвестиционния фонд и да създадете своя структура, която да определя какво да се прави. Това е времето, което изгубихме, защото м. май изпратихте писмо...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Уточняващите въпроси.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Приключвам.
Чак м. май 2010 г. изпратихте писмо до Световната банка, за да искате промяна на органа, който ще ръководи дирекцията „Социално включване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, госпожо Масларова!
Първо, искам да Ви припомня, че Заемното споразумение, предишното, е подписано от Вас още през м. ноември 2008 г.
Второ, искам още веднъж да потвърдя, че всяка една дейност е разчетена във времето с цел гарантиране, че дейностите ще приключат в рамките на срока на това Заемно споразумение до 30 октомври 2013 г., както е ратифицирана от българския парламент.
Нашият график е адаптиран с оглед датата на ратификацията на промените в това Заемно споразумение.
Освен това, ще предоставим и повече време за подготовка на общините, чиито проекти ще получат одобрение за предоставянето на пълна проектна документация. Вместо 30 дни, те ще имат 50 дни. Нуждата от повече време за общините е един от въпросите, които бяха поставени по време на информационната кампания от самите тях.
Допълнихме графика и с време за проверки на място от екипа, отговарящ за проекта, относно декларираното от общините обстоятелство.
Съгласно графика ни подписването на споразумението за финансиране ще се осъществи през м. април 2011 г., а двегодишният срок за изпълнение ще се запази. Ще се вместим в графика по Заемното споразумение, което е 30 октомври 2013 г. за приключен проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ще вземете ли отношение? Не желаете, госпожо Масларова.
Да благодарим на господин Тотю Младенов за отговорите.
Преминаваме към следващия министър – господин Николай Младенов, министъра на външните работи.
Не го виждам в залата. Той беше тук, но излезе преди малко. Ако е в кулоарите, да заповяда.
Ще преминем към въпросите към министъра на правосъдието.
Първият въпрос към госпожа Попова – министър на правосъдието, е на народния представител Михаил Райков Миков относно неизплатени средства за служебна защита за 2010 г.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо министър, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Този въпрос, уважаема госпожо министър, съм Ви го задал в края на 21 юли, т.г., защото още тогава имаше ясни индикации, че има проблеми с финансирането на дейността по служебната защита, което в перспектива доведе до това, че в началото на м. октомври повечето адвокатски съвети в съответните области взеха решение и адвокатите се отписаха от списъците за участие като служебни защитници. Това доведе до провал на някои дела, до такива комични ситуации, че по мерки за неотклонение в Софийския съд да търсят служебни адвокати от Пловдив. Видни разбойници, с които министъра на вътрешните работи се хвали и съобщава, че ги е арестувал, да бъдат освобождавани, защото не може да им се осигури служебна защита по мерките и като компромисно решение и разбиране от страна на адвокатите, при което те участват само по мерките, но не участват по делата. В същото време се въвеждат редица изисквания, включително и резервният защитник, които налагат все по-често – чрез законодателството, използване на служебна защита в случаите, в които задържаните, обвиняемите, подсъдимите не могат да си осигурят такава защита.
Междувременно правителството прие едно постановление за допълнителни средства и в крайна сметка тази ситуация сега поставя под въпрос реализацията на служебната защита в България. Разбирам, че в някои адвокатски колегии са разплатени средствата до м. юни. Адвокатите казват: докато не ни разплатите и не започнете да ни плащате, няма да участваме по делата. Това е проблем свързан с цялостната политика в сектора.
Така че: има ли към момента неразплатени средства, аз тогава съм Ви питал? Какъв е техния размер и кога смятате да ги платите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, госпожо Попова, за отговор.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми народни представители! Отговарям кратко, без емоции и без лирически отклонения по този въпрос. Правната помощ е тази, чрез която се осъществява справедливо и законосъобразно правосъдие. Министърът на правосъдието не е този, който съставя, контролира, изпълнява бюджета, който се осигурява от Националното бюро за правна помощ и това Вие, господин Миков, сте записали в закона, който сте гласували сами през 2006 г.
Въпреки това, обаче министърът на правосъдието е абсолютно ангажиран с правната помощ, със съдействието на Националното бюро за правна помощ, за да се набавят необходимите средства за защита на колегите адвокати, които да участват по наказателни и граждански дела и за да има правосъдие в държавата, каквото има.
Бих искала да Ви дам кратка статистика: за м. август 2010 г. са изплатени 206 хил. лв., почти 207 хил. лв. за адвокатска защита, през м. септември – сумата е почти двойна, през м. октомври, когато Министерството на финансите изпълни гласуваното и прието постановление от Министерския съвет, са изплатени над 2,5 млн. лв. за адвокатски хонорари.
Аз още веднъж заявявам, че правосъдие със защита – да, но неконтролирана правна помощ – не. Винаги ще съдействам да се изпълнява закона, но отчета и съставянето на бюджета е задължение на Националното бюро за правна помощ.
Вашият въпрос е: има ли неизплатени хонорари за 2010 г.? Ами, просто не е изтекла 2010 г., така че на този въпрос ще мога да Ви отговоря 2011 г., и то малко след м. януари, защото не знам дали Ви е известно, но отчетите за правна помощ се отработват няколко месеца назад, и то неравномерно за всеки район в страната. Така че, ако някъде в момента се разплащат отчети за м. юни или за м. юли, другаде се изплащат отчети за м. юли или за м. август.
Но общо-взето, аз заявявам пред Вас, и пред всички народни представители, че ангажиментът на министъра на правосъдието остава същият, както и досега. Както поисках през м. август 2 млн. лв., които вече беше констатирало Националното бюро за правна помощ като недостигнали в бюджета за 2010 г. и това нещо се случи, както направих това и м. септември, и м. октомври т.г., за да получат колегите още 3 млн. лв., така ще съдействам на Бюрото и занапред, за да се разплатят до стотинка всички средства, които колегите адвокати са заработили, участвайки в служебна защита. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Миков. Имате право на реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо министър! От началото на отговора Ви разбрах, че отговаряте, но не съвсем, и го правите на добра воля. Както искате го правете, но това е политика, която трябва да осигури нормалното протичане на предимно наказателните процеси. И тази политика, ако не е Ваша отговорност, аз не знам на кого е!? Явно от тези цифри, които ми изброихте: 207 хил., 2,5 милиона – вече през октомври, след задаването на въпроса на 21 юли може би сте се присетили, че има проблем, може би след като адвокатските съвети обявиха, че ще се отпишат от списъка на задължителната защита, още повече сте го разбрали, защото виждам как нараства сумата и това е добре.
Аз се обръщам към Вас като към министъра на правосъдието независимо дали Вие приемате тази отговорност за своя, или за нечия чужда. Следете по-редовно разплащането, осигуряването на средства, за да не се провалят дела. Ще продължим да настояваме и Вие да сте запозната месец за месец, ако трябва, как се движи разплащането, а не да казвате: аз се занимавам с това, защото имам добра воля. Вие сте министър на правосъдието и политиката в сектора е изключително важна.
И накрая. Нека сега като влезе бюджета на съдебната система, Вие да проявите специален интерес на база на необходимите средства тази година, горе-долу да си направите сметката какво трябва за догодина, за да не карате адвокатите чрез такива крайни протестни форми да Ви подсказват, че трябва да си плащате сметките. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика, госпожо Попова? Не желаете.
Преминаваме към следващия въпрос на народния представител Антон Кутев относно съдържанието на Заповед № ЛС-03-856 от 6 октомври 2009 г.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаема госпожа и господин министър! Моят въпрос касае заповед на министъра на правосъдието Маргарита Попова. Заповедта е с № ЛС-03-856 от 6.10.2009 г. В тази заповед не би имало нищо странно, ако не съществуват две такива заповеди със съвсем различно съдържание, като най-интересното е, че тук надали може да става дума за някаква форма на грешка, тъй като и двете са архивирани, а едната от тях включително е минала на съгласуване и при министър-председателя. Затова именно си позволявам да отправя парламентарен въпрос по този проблем. Едната от двете заповеди очевидно касае освобождаването на ръководството на едната от агенциите, подведомствени на Министерството на правосъдието. Както казах, това е заповедта, която е съгласувана и с министър-председателя.
В същото време, със същия номер излиза една заповед за назначаване, преназначаване и за смяна на членовете на Дисциплинарния съвет, която вече е особено интересна.
Аз не мога да предположа, че първата заповед е недействителна, защото тя е съгласувана, както казах, на най-високо ниво. Според мен става дума за опит за обратно номериране, тоест за опит със задна дата да бъде издаден документ, който ако наистина е така, проблемът става особено сериозен, още повече, че документ със задна дата в Министерство на правосъдието това вече е съвсем недопустимо.
Затова моля да ми изясните и моят конкретен въпрос към Вас е: какво съдържа заповед с въпросния номер издадена от Вас? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кутев, от това, което чух от Вас ми стана ясно, че материята, по която се опитвате да зададете въпрос никак, ама никак не Ви е ясна, но аз ще Ви отговоря следното, разбира се, с такава информация, от която да Ви стане ясно за какво става дума, но не повече отколкото трябва, за да не се изнася от трибуната на Народното събрание служебна информация.
Аз не знам с какви книжа разполагате, откъде се сдобивате и какво пише в тях и нямам и не проявявам никакво любопитство да ги видя, но ще Ви кажа следното. Заповедта, която Вие цитирате, № 856 от 06.10.2009 г. касае прекратяване на трудово правоотношение на гражданин, който е ръководил един от второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерство на правосъдието. По тази тема, по тази тема казвам, втора заповед със същия номер няма. Тя е една-единствена и втори вариант по тази тема, под този номер такава заповед не се съхранява в Министерството на правосъдието.
Със заповед № 857 отново от 06.10.2009 г. в деловодството на Министерството на правосъдието се съхранява заповед, тя е архивирана, като предварително е допусната техническа грешка, като вместо 857 е бил изписан номер 856. Тази заповед е била коригирана и с корекция с № 857 тя се съхранява в деловодството на Министерството на правосъдието и както казах, тя не касае темата, по която Вие задавате Вашия парламентарен въпрос. Тя не касае прекратяване на трудово правоотношение.
Следва заповед № 858 от друга дата, много близка до 6.10., която има трета тема. Не се е налагало между заповед № 857 и 858 да има други заповеди, които да са с коригирани номера, така че да се създават някакви подозрителни впечатления от сорта на подозренията, които Вие си позволихте да изнесете от трибуната на Народното събрание. Става дума за техническа грешка, коригирана своевременно и така архивирана заповед № 857 от 06.10.2009 г., която е различна по тематика от темата на заповед № 856.
Мисля, че с отговора на този въпрос, с разясненията по този въпрос, давам достатъчно информация и хвърлям достатъчно светлина, като имам предвид това, че става дума за служебна информация и, че ние – аз и Вие, в случая не трябва да си въобразяваме, че имаме друга роля освен – министър на правосъдието, който отговаря на парламентарен въпрос и Вие като народен представител. Нито аз, нито Вие, в момента сме органи с други функции и друго предназначение, за да внушаваме и да инсценираме неща, които всъщност не съществуват.
Става дума за техническа грешка на заповед № 857 от 06.10.2009 г., която е коригирана и която пак казвам, няма нищо общо с темата на заповед № 856 от 06.10.2009 г., и която касае прекратяване на трудово правоотношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Аз задавам въпрос и работя по това, което имам пред себе си. Ако това, което имам пред себе си не е заповед, на която пише 856, не бих задал въпроса. (Народният представител Антон Кутев показва документ.)
Само че аз имам заповед, която Вие твърдите, че е техническа грешка.
Първо, смятам, че подобни технически грешки трябва да се наказват, така че следващият въпрос трябва да бъде всъщност този, който е допуснал техническата грешка да стигне до степен за това, че да си говорим в Народното събрание за нея, дали е наказан и как?
Второ, аз не смятам, че е техническа грешка. Не смятам, че е техническа грешка, защото с промените в Дисциплинарния съвет, които правите, се вижда, че заповедите Ви са номерирани по много особен начин. Ние наистина с Вас не сме точно този орган, който трябва да изяснява как са издавани Вашите заповеди, но аз продължавам да смятам, че Вие просто сте номерирали заповед със задна дата. На Вас просто Ви е трябвало да допълните Дисциплинарния съвет с човек. Усетили сте се прекалено късно и тъй като не сте имали свободни номера, сте пуснали една заповед с дублиран номер, надявайки се, че това няма да стигне до хората, които това ги интересува.
Доказателство за това е, че всички останали заповеди по едно от делата... Между другото, това в крайна сметка е стигнало и до прокуратурата и рано или късно съответните органи ще се занимаят с това, защото в края на краищата там му е мястото, но в прокуратурата ще установят следното, че Дисциплинарният съвет, за който става дума, е назначаван със заповеди с номера 04 и единственият човек, който е назначен със заповед 03 е с тази заповед, която е дублирана. Просто защото се оказва, че когато на Вас Ви е трябвало да работи Дисциплинарният съвет, този човек вече не е бил в състояние да Ви свърши работа и е трябвало да го преназначите. Затова сте използвали задна дата. Това е ситуацията! Прокуратурата ще си свърши работата и ще установи дали е така или не, но фактът, че министърът на правосъдието си позволява да издава заповеди със задна дата именно от гледна точка на Министерството на правосъдието, това за мен е морално укоримо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли да вземете отношение, госпожо Попова? Не.
Преминаваме към въпроса на Михаил Рашков Михайлов относно извършена проверка на изпълнително дело.
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! От 12 години Николай Димитров Келешев заедно със свои седем колеги чакат с надежда българското правосъдие да се пребори с една тежка несправедливост.
Господин Келешев е осъдил „Минстрой Майнинг Къмпани” АД, клон България, да заплати сумата от 2453 щатски долара на основание чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда. Фирмата длъжник „Минстрой Майнинг Къмпани” АД е сменила името си на „Минстрой Холдинг” АД с председател Николай Вълканов, който е бил председател и на „Минстрой Майнинг Къмпани”. Оказа се, че новата фирма не носи отговорност за задълженията на „Минстрой Майнинг Къмпани”.
Искам само да Ви напомня, госпожо министър, че това е същата фирма, която има множество обекти в страната и един от тях е небезизвестният „Цанков камък”. Тя беше и фирмата изплатила хонорара от около 1 млн. евро. Същата фирма дължи на тези хора, това са работници, миньори, заплати, които те не са получили.
Моят въпрос към Вас е: какви са мерките, които Вие ще предприемете, за да може тези господа – седем човека, всичките са на възраст между 60 и 75 години, за които тези 2000 долара, са почти тригодишните им пенсии, които получават, защото това е една абсолютна несправедливост.
Моят втори въпрос към Вас е: дайте някакви законодателни инициативи, за да може такива хора, които са били председатели на управителни съвети, изпълнителни директори на фирми, които са изкуствено фалирали, както е именно с тази „Минстрой Майнинг Къмпани” да не могат повече да бъдат председатели на управителни съвети и да носят отговорност.
В момента този господин управлява фирма, която има милиони в активите си, а не може да разплати на седем човека по 2000 долара!
Това е една абсолютна социална несправедливост, която ние – законодателите, наистина трябва да Ви помогнем, по Ваша инициатива нещо да променим. Така беше, ако си спомняте, навремето с кредитните милионери, с банките, които фалираха – не им дадохме право на тези хора да участват в управителни съвети на банките?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Попова, заповядайте да отговорите на поставените въпроси.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Михайлов! Благодаря за този въпрос. Той е важен и с удоволствие Ви отговарям на него, господин Михайлов.
Искам да Ви уведомя за следното. Най-напред Ви дължа отговор за това какво е направил Инспекторатът към министъра на правосъдието във връзка с действията на частния съдебен изпълнител по този казус. Две проверки са били назначени в тази връзка. Частният съдебен изпълнител е предприел действия по издирване на имущество на длъжника, като има наложени запори върху банкови сметки и върху 5 броя моторни превозни средства, за да могат да бъдат овъзмездени хората, което очакват това, след като делата са минали и хората са ги спечелили.
Първата проверка е назначена през м. април, а втората проверка – съвсем скоро. Резултатите от нея ми бяха докладвани този месец – октомври. Искам да Ви кажа, искането на взискателя е частично удовлетворено и на него са му изплатени 1859,27 лв. до момента. Но аз казвам, това е частично изпълнение на съдебното решение.
Какво друго направи Министерството на правосъдието по този въпрос без да е ресорно министерство и без това да трябва и да може да му се вменява като задължение? В крайна сметка всяко министерство има ресор и законодателните инициативи се простират в него. Въпреки това обаче ние направихме среща с държавните съдебни изпълнители, предложихме конкретен текст за промени в Закона за движение по пътищата в тази връзка, за да могат да се издирват по-лесно моторни превозни средства, именно в случаи, когато са наложени такива запори и хората дължат и чакат обезщетения. Този текст е изпратен надлежно на колегите в Министерството на вътрешните работи, които, както Вие знаете, са ресорни по въпросите за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
Но ето, аз и сега от трибуната на Народното събрание казвам и на вас – вие сте законодателен орган. Това е и нашият съвет – от страна на Министерството на правосъдието към вас – вие също бихте могли да подемете такава законодателна инициатива и да направите разумни и добри предложения за изменение в Закона за движението по пътищата, поне по този пункт нещата законодателно да станат по-добри и частните, и държавните съдебни изпълнители да могат да се справят по-лесно с предизвикателствата и най-просто, със служебните задължения, които те имат във връзка с изпълнението на съдебни решения.
Министерството на правосъдието смятам, господин Михайлов, е направило в повече от това, което има като компетентност и функции като ресорно министерство. Оттук нататък ние ще проследим, разбира се няма да забравим този случай, за да видим дали ще се развие тази инициатива и дали ще дойде това изменение, което сме предложили в Закона за движението по пътищата. Но помагайте и Вие, също имайте отговорност по този въпрос и мисля, че ще се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За реплика – господин Михайлов, заповядайте.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Конкретният повод за зададения въпрос ме наведе на мисълта, че в новата 20-годишна история на България има десетки такива случаи с изкуствени фалити. И сега дори преди няколко дни, може би една седмица, в Пловдив също около „Ален мак” се развиват такива неща. Имаше тук и във връзка с Фондовата борса фирми, които влизат в несъстоятелност.
Моят въпрос е в смисъл, че трябва да се подходи по-глобално, защото това, което казвате по отношение на Министерството на вътрешните работи, е малко на парче. Въпросът е Министерството на правосъдието във връзка с реформите, които провежда в системата на правосъдието и ние ги приветстваме – дайте законодателна инициатива глобално да се решат нещата. Тоест, хора, които са били председатели на управителни съвети нека носят отговорност със своите лични имущества. Не може един човек да дължи на 75-годишни хора, пенсионери, 2000 долара. Не може фирма, която ей-така раздава хонорари от милиони евра, да дължи на хора по 2000 долара! И не може този човек, който е председател на управителния съвет, изпълнителен директор, да не носи никаква материална отговорност за тези неща!
Аз имам тук отговора на Инспектората на повереното Ви министерство от 22 юни т.г. който е един доста формален отговор, който Вие ще разгледате и, дай Боже, да се реши проблемът на тези 7 души. Ние наистина трябва да мислим занапред как да не се допуска до това, защото ако днес те са 7, утре ще са 107 човека. Просто наистина тези хора освен морална отговорност, те трябва да носят и някаква материална отговорност за щетите, които причиняват върху толкова много човешки съдби. Това е.
Съвсем доброжелателно е това нещо, смятайте го като готовност от наша страна да Ви подпомогнем със законодателни инициативи и да застанем зад тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ще направите ли дуплика, госпожо Попова?
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Не, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви за отговорите, които дадохте.
Ние ще преминем на въпроса на народния представител Антон Костадинов Кутев към Николай Младенов – министър на външните работи на Република България.
Господин Кутев, заповядайте да развиете въпроса си.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът ми за съжаление е свързан с един доста трагичен случай в региона, от който съм депутат. Става дума за случай в с. Прохлада, Дуловско, където едно 21-годишно момче, след като се е обучавало известно време първо в ислямски училища в Делчево, Исперихско, после заминава да се обучава в Турция в Текирдаа, местят го в Истанбул и един месец след като е преместено в Истанбул, то загива по доста нелеп начин.
Задавам въпроса към Вас по простата причина, че в показанията на органите има съществено разминаване за начина на смъртта. От една страна, имамите от училището са дали показания пред бащата, потвърдени в едно писмо до Вас, че момчето е загинало, падайки по стълбите в джамията, а, от друга страна, турските власти правят оглед на трупа и казват, че то е загинало, падайки от петия етаж.
При всяко положение става дума за огромна човешка трагедия. Проблемът обаче в тази работа е, че това се е случило на 11 декември 2009 г. Оттогава досега българските власти не са придвижили по никакъв начин нещата към разясняване на случая.
На мен ми е ясно, задавайки въпроса си към Вас, че Министерството на външните работи е само една част от веригата на държавата и вашите отговорности в този и във всички подобни случаи не са кой знае колко много. Въпросът обаче е, че аз имам подобни въпроси по този казус и към Министерството на вътрешните работи, и към Министерството на правосъдието, а и към Главния прокурор. Факт е, че нито една от тези институции не си е свършила работата, в резултат на което в с. Прохлада има едно семейство, което няма представа какво се е случило и защо е загубило детето си. А става дума за европейски гражданин, който е убит най-вероятно в една чужда държава извън Европейския съюз. Тоест, въпросът никак не е за подценяване.
Моят въпрос към Вас е: Какви са мерките, които Министерството на външните работи е предприело за изясняване на причините, фактите и виновниците за смъртта на Орхан Мустафа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Младенов, да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Кутев, правомощията на Министерството на външните работи, както Вие сам казахте, не покриват изцяло този наистина трагичен инцидент.
Нашите правомощия се простират в три посоки. Първо, да информираме роднините, след като получим официална информация за такива случаи. Второ, да съдействаме при транспортирането на починалия български гражданин до нашата граница и да се предприемат преки действия и чрез кореспонденция, за да се получи автентична информация от съответните местни власти за резултатите от съответното следствено дело.
По случая на 27 януари 2010 г. Министерството на външните работи на Турция с официална нота до нашето посолство в Анкара информира за смъртта на Орхан Мустафа. За съжаление това е повече от месец след като инцидентът се е случил. През това време, след трагичния инцидент, без да потърсят съдействие от българските институции, от българското посолство роднините на починалия младеж са организирали транспортирането на тялото и не са уведомили, разбира се, нашето представителство на територията на Турция за това. На 22 март с дипломатическа поща в България са получени всички документи за смъртта на българския гражданин, който между другото има и двойно гражданство – той е и български, и турски гражданин.
Актът за смъртта на Орхан Мустафа е изпратен от Министерство на външните работи до Главна дирекция ГРАО на 23 март – на другия ден, след като сме го получили. Според Главна дирекция ГРАО документите обаче не съответстват на българските изисквания и не признават подадените от турска страна документи като официален протокол за смъртта. Поради това на 15 май – не е наша отговорността, защото това тече от 23 март до 15 май, ГРАО връща тези документи отново в Министерството на външните работи и на същия ден те са препратени чрез посолството ни в Акара за коригиране от турските власти. За съжаление, до момента не сме получили обратно коригираните актове за смърт от турската страна.
Генералното консулство в Истанбул е поискало информация за следствените дела по случая с починалия младеж от Главната републиканска прокуратура на Турция, както и от община „Гази Осман паша” в Истанбул. От разследването до този момент, информацията, с която разполагам официално от турските власти, е следната.
На 11 декември 2009 г. около 12,00 ч. българският гражданин Орхан Фикрет Мустафа е паднал от петия етаж на блок „В” на мъжкото общежитие на Средно училище „Султан Чифлиги” в Истанбул. Веднага е приет в болница, но за съжаление същия ден е починал. По случая е заведено досъдебно производство в местното полицейско управление, а Главната републиканска прокуратура на Република Турция е завела следствено дело. За всичко това бащата на починалия е уведомен от нашата дирекция „Консулски отношения” на 13 април т.г. Представител на Генералното ни консулство в Истанбул е искал повече информация за хода на делото няколко пъти между месеците април и октомври. Отговорът обаче е бил, че то не е приключило поради липса на окончателно становище дали са налице доказателства за насилствена смърт на младежа, както и Вие казахте – има такива съмнения. Според последната информация от наблюдаващия прокурор към днешна дата не е получен официален доклад от отдел „Съдебна медицина” към Министерството на правосъдието на Турция със заключение за причината за смъртта на българския гражданин и отговор на въпроса дали са налице доказателства за насилствената му смърт.
Министерството продължава да следи развитието на това следствено дело. Поддържаме контакт с наблюдаващия прокурор в Турция и сме предоставяли и продължаваме да предоставяме цялата информация, която постъпва при нас, на прокуратурата на Република Българи и на Министерството на правосъдието, които в крайна сметка са оправомощени по българското законодателство и по Договора за правна помощ по граждански и наказателни дела между България и Турция да носят тази отговорност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Кутев, заповядайте за реплика, ако желаете.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин министър, с пълното разбиране съм, с което и започнах, за ограничените правомощия на Министерството на външните работи.
Мисля обаче все пак, че в това, което сте или не сте направили, има няколко пропуска.
Първият пропуск е най-малкият, ще започна от него. Факт е, че до ден-днешен родителите на Орхан не са получили личните документи въпреки уверенията на консула в Истанбул, че той още през м. април ги е пратил до Външно министерство. От м. април до м. ноември тези документи пътуват и не са стигнали до родителите?!
Това води до няколко усложнения, едно от които не е никак маловажно. Колкото и абсурдно да изглежда това, едно момче, погребано на 16 декември 2009 г., според българския ЕСГРАОН в момента е живо и нищо чудно Симеон Дянков да му събира данъци. А е живо, защото документите през това време не могат да стигнат от Истанбул до София или до Дулово. Проблемът в този случай е изключително сериозен.
Вторият проблем е с минаването на границата, който обаче съм адресирал към министъра на вътрешните работи. Надявам се за следващия парламентарен контрол да се яви, защото той два пъти го отлага. Проблемът е в това, с извинение за темата, че трупът на момчето е преминал границата без никакви документи, с едно листче с шест реда съдържание на турски език. Така се минава, забележете, Шенгенска граница – труп влиза в Шенгенското пространство без никакви документи с шест реда на турски език! Имам документите при мен, мога да Ви ги покажа.
И най-важното, което имам към Вас и което не сте направили, според мен, е следното. Действително, ограничените Ви правомощия идват от един Договор за правна помощ с Турция от 1976 г. Този договор фактически определя като правомощници по страните от българска страна или Министерството на правосъдието, или Главна прокуратура. Искам да цитирам само няколко реда от него. Той казва, че: „С оглед на извършване на действия по следствие, по наказателно преследване, по констатиране на доказателства, по разпит на обвиняеми, по изслушване на свидетели, по експерти, пострадали, тъжители, извършване на експертизи, при даване на досиета и книжа” – това са действия, които по силата на този договор би трябвало да бъдат извършени под ръководството на Министерството на правосъдието или на Главна прокуратура. Но Вие изпратили ли сте в Министерството на правосъдието или в Главна прокуратура някакъв сигнал?! Откъде Министерството на правосъдието да знае, че има български труп, който трябва да минава границата?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Господин Кутев, надявах се да слушате внимателно това, което казах. Малко е трудно ние да информираме за нещо, което не знаем, че се е случило.
За съжаление, младежът е починал на 11 декември 2009 г., а информацията за това е постъпила в нашето посолство на 27 януари 2010 г. Роднините на починалия младеж са организирали в рамките на 24 часа след неговата смърт пренасянето на останките му в България и предполагам, съответно и тяхното ритуално погребение. Няма как да знаем за това, ако не бъдем информирани.
Второ, цялата информация, с която разполагаме, е предоставяна на прокуратурата, предоставя се редовно както на нея, така и на Министерството на правосъдието, за да могат те да изпълняват задълженията си по Договора за правна помощ по граждански и наказателни дела между България и Турция.
На трето място, както Ви казах, проблемът за приемането на издадения от турските власти акт, който трябва да послужи пред българските власти за акт за смърт, не е приет от Главна дирекция ГРАО по техни съображения, заради несъответствие с изискванията на българското законодателство. Именно заради това веднага сме поискали от турските власти актът да се приведе в съответствие, да отговори на българските изисквания, за да може да се заведе в България. Пак искам да Ви кажа, че това са максималните правомощия, с които разполага Министерството на външните работи и които може да направи с тях.
Връщам се към първоначалния факт. Ако, не дай си, Боже, български гражданин изпадне в случай на беда или на проблем и не информира веднага българското посолство или най-близкото българско консулство, което съществува, няма как да разберем за този случай. Факт е, че официалната информация при нас постъпва не от роднините на починалия младеж, а от турските власти доста време след настъпването на смъртта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Младенов.
Колеги, преминаваме към въпросите към министъра на здравеопазването Стефан Константинов.
Ще продължим парламентарния контрол, тъй като от ръководството отчитаме, че в началото на заседанието 20 минути бяха използвани за становища от името на парламентарни групи. Според практиката и правилника така ще имаме възможност да зададем въпроси и към следващия министър.
Първият въпрос към Стефан Константинов – министър на здравеопазването, ще бъде зададен от народния представител Ваньо Евгениев Шарков относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ.
Заповядайте, господин Шарков, да развиете въпроса си.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ще бъда кратък, защото е важна информацията, която ще ни предоставите. Това е проблем, който съществува през всички изтекли години и е във връзка с непрекъснатото нарастване на просрочените и текущите задължения на лечебните заведения за болнична помощ. Въпросът ми е: на каква сума възлизат те в края на третото тримесечие заедно с ведомствените болници? Забележете, досега информацията, представена от Вашите предшественици от Тройната коалиция, никога не е включвала и ведомствените болници. Има ли анализ, към кого и защо са най-честите и най-големите задължения? Има ли министерството план за преодоляване на тази финансова криза, особено силно изразена в лечебните заведения за болнична помощ и във връзка с трудностите за финансирането през настоящата година и забавените разплащания от страна на Националната здравноосигурителна каса? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Константинов, да отговорите на въпроса.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин председател, господин Шарков, дами и господа народни представители! Във връзка с отправения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация: Министерство на здравеопазването разполага с просрочените задължения към 30 септември 2010 г., както и общите задължения, но към момент 31 август 2010 г. информация за същите по график ще има след края на този месец. В Министерството на здравеопазването никога не е постъпвала и не постъпва информация относно размера на задълженията и просрочените такива на ведомствените болници, така че информацията по-долу е за държавните и общински лечебни заведения.
Общият размер на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ в страната – държавни и общински, е в размер на 347 млн. 517 хил. лв. към 31 август 2010 г. Просрочените задължения на тези лечебни заведения са 111 млн. 328 хил. лв. към същия период и 117 млн. 682 хил. лв. към края на деветмесечието, а именно 30.09.2010 г. Само задълженията на държавните лечебни заведения за болнична помощ към 31 август 2010 г. са 279 млн. 588 хил. лв., като просрочените такива към същия период са 75 млн. 522 хил. лв., а към деветмесечието – 80 млн. 982 хил. лв. Задълженията на общинските лечебни заведения за болнична помощ към 31 август 2010 г. са в размер на 67 млн. 929 хил. лв., като размерът на просрочените такива от тях е 35 млн. 806 хил. лв., а същите към деветмесечието са 36 млн. 700 хил. лв.
При анализ на задълженията на държавните лечебни заведения за болнична помощ се вижда, че най-големите такива са към доставчиците на медикаменти – 75 млн. 503 хил. лв., доставчиците на консумативи – 50 млн. 343 хил. лв., към персонал и осигурителни предприятия – 50 млн. 651 хил. лв., дългосрочни задължения – 21 млн. 420 хил. лв., в това число задължения по търговски заеми – 8 млн. 219 хил. лв. и др. Всички към 31 август 2010 г.
Относно въпроса Ви, който касае лечебните заведения за болнична помощ с най-голям размер на задълженията и просрочени такива, Ви прилагам подробна справка по болници, която сега ще Ви предам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Благодаря Ви, господин министър, за изчерпателния отговор и за предоставените данни, с които ще имам възможност да се запозная по-късно. Наистина буди притеснение фактът, че в Министерство на здравеопазването не се получава информация за задълженията на ведомствените болници. Вероятно е въпрос на кореспонденция и на взаимодействие със съответните ведомства, за да има тази информация, защото Министерството на здравеопазването би трябвало да контролира дейността на всички лечебни заведения в България, независимо дали те са ведомствени, след като тези лечебни заведения ползват публични средства за своето финансиране. Освен тях, разбира се, ползват и бюджетни средства от съответните ведомства, към които са.
От данните, които изнесохте, става ясно, че общият размер на задълженията през последната година и половина се движи в едни що годе постоянни граници от около 350 милиона, тоест цифрата от 350 милиона, слава Богу не се надхвърля. Проблемът е, че нарастват просрочените задължения от това, което видяхме като информация. И проблемът е, че от 60 милиона в третото тримесечие на 2009 г. вече са 115 милиона. Проблем е, че и онези болници, на които Министерството на здравеопазването е принципал, тоест държавните, на практика държат в себе си около 80% от всички задължения на всички лечебни заведения в страната. Това е един последващ анализ, който трябва да бъде направен и във връзка с преструктурирането на системата за болнична помощ, както и анализа за това къде изтичат най-много средства и къде трябва да бъдат запушени дупките. Преди беше въпрос на мениджмънт това как се управлява едно лечебно заведение за болнична помощ, но днес май този мениджмънт не е достатъчен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли реплика, господин министър? Заповядайте.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин Шарков, всъщност Министерството на здравеопазването контролира всички лечебни заведения. Просто става въпрос за финансови параметри, които са към съответното ведомство.
Що се касае за темата за изтичане на средства, мисля, че с нея се спекулира доста много. Лечебните заведения, чийто принципал съм аз, често извършват преглед на неосигурени пациенти, занимават се с тежки спешни случаи. Вероятно има лош мениджмънт, това никой не може да го отрече. Сигурно всички проблеми около забавянето на финансирането дадоха своята лепта за проблемите, които имат финансово болниците. Но въпросът е доста по-комплексен и, нагнетявайки в обществото, че винаги има някакво изтичане за болниците, не е най-добрият вариант за говорене. Тези болници се занимават с доста тежки случаи и поради тази причина генерират разходи, които не винаги могат да възстановят от публичния ресурс на Здравната каса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос е отново от народния представител Ваньо Евгениев Шарков, относно проблемите, тенденциите и перспективите за развитието на Спешната помощ в Република България.
Заповядайте, господин Шарков, да развиете въпроса си.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, господин председател.
Думите, че се източват средства от Касата, съм ги чувал от премиера и вицепремиера. Така, че нека да има малко по-добра колаборация.
Системата на Спешна помощ, господин министър, много добре знаете, че е изградена от 28 центъра за Спешна медицинска помощ, разположена в областните градове и структурираните към тях 198 филиала. Към 31 декември 2009 г. в тези центрове за Спешна медицинска помощ в цялата система на Спешната помощ работят 6868 души. Може би към днешна дата нещата като численост на персонала изглеждат по различен начин. Системата обаче през последните години винаги е изпитвала остра нужда от персонал за осигуряване на дейността си и винаги там е имало трудности с намирането на кадри, които да работят, особено на лекари. Екипите на Спешна медицинска помощ в повечето от центровете са с недостатъчна щатна осигуреност за изпълнение на своята дейност. Има недостиг на лекари и друг медицински персонал. Текучеството на кадри поставя в критично състояние осигуряването на дейността. Това текучество през последните години поради липсата на перспектива се превръща в изключително голям проблем.
Въпреки това, само през миналата година екипите на Спешна медицинска помощ са изпълнили – забележете колеги – 841 000 повиквания. Общият брой на обслужените лица в Спешна помощ е 2 млн. 410 хил. – при такъв недокомплект и при такива условия на работа. Автомобилите на Спешната медицинска помощ са изминали 19 милиона километра.
Господин министър, проф. Борисова каза, че няма да си изпълни обещанието да бъдат увеличени заплатите на хората, които работят в Спешната помощ, но моля да ми отговорите какви конкретни мерки предвиждате през следващата година и за по-дълъг период за подобряване дейността на Спешната помощ, за оборудването й със съвременна и качествена апаратура и обезпечаването й с необходимите кадри. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин министър, да отговорите.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми д р Шарков, народни представители! Във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информирам следното. За решаването на тези проблеми Министерството на здравеопазването изпълнява проект ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния), в рамките на който ще бъде проведено обучение на всички работещи в центровете за спешна медицинска помощ – лекари, специалисти по здравни грижи и шофьори. Срокът за изпълнението на дейностите по проекта е 31.12.2011 г. Общата стойност на осигурените средства е 6 млн. 258 хил. лв.
Освен това, в момента работна група в Министерството на здравеопазването и представители на Българския лекарски съюз подготвят пакет от нормативни промени, регламентиращи структурата и организацията на Спешната медицинска помощ. Към момента е изготвен Медицински стандарт „Спешна помощ” и актуализация на Правилника за устройството и дейността на центровете за спешна медицинска помощ. С правилника се въвежда система за атестация на директорите на центровете, в рамките на която до м. март 2011 г. ще се извърши пълен преглед на 28-те центъра за спешна медицинска помощ.
В процес на разработване е нова наредба за организацията на спешната медицинска помощ, която да уреди отговорностите на всички структури в системата на здравеопазването – общопрактикуващи лекари, специалисти в извънболничната помощ, болници, центрове по оказване на медицинска помощ на лица със спешни състояния и връзките и взаимодействието между тях. Целта е да се интегрират и регулират всички структури и дейности в системата на здравеопазването по отношение на спешната медицинска помощ и да се скъси максимално времето за обслужване на спешно болните при спазване на стандарти за качество и безопасност.
Едновременно с това се цели максимално разтоварване на центровете за спешна медицинска помощ от осъществяването в момента на несвойствени дейности за максимално ефективно използване на наличния ресурс и същинската им функция. Разбира се, реализацията на тези дейности следва да е съпроводена със съответен финансов ресурс. За целта Министерството на здравеопазването извършва анализ на необходимите средства по програма „Спешна медицинска помощ”, по която се финансира дейността на центровете, като едновременно с това се провеждат мерки за въвеждане на строг контрол по отношение на разходването на средствата и ресурсите. Предвижданите мерки за оптимизация на системата за спешна медицинска помощ ще се осъществят в общия контекст на провежданите здравни реформи в условията на открит диалог с всички заинтересовани страни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отношение, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, този отговор не беше за мен – той беше за хората, които работят в Спешна помощ. За съжаление, този отговор беше изключително чиновнически.
По програма ПУЛСС – проектът, който споменахте, за 60 милиона в момента е по средата на времевия период и по него са усвоени 60 хиляди от тези 6 милиона. Това го каза проф. Борисова в отговор на предишен въпрос.
Имам само един въпрос, господин министър: ще разтоварите ли системата на Спешна помощ от несвойствените й, непривични задължения, като задължението да карат пробите за кръв на шофьори, които са катастрофирали или които са хванати с алкохол? Това нито е спешен пациент, нито въобще е пациент! Това са едни шишенца с кръвна проба и трябва линейките да ги карат! Това поне ще го направите ли? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли да отговорите на този въпрос, господин министър?
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин Шарков, чуйте сега абсолютно нечиновническия ми отговор.
Има две несвойствени неща, с които се занимават тези центрове. Те преглеждат пациенти, които не са спешни, и извършват дейности, които не са тяхна работа, включително – Вие казахте за шишенцата с кръв, аз ще кажа и за транспорта на хемодиализни болни.
От Нова година предвиждаме да напълним със съдържание идеята общопрактикуващите лекари да покриват 24 часа населението. Вариантът, при който на тях им се вменяваше да правят това от сутрин до вечер 365 дни – и през нощта, и в събота и неделя, е неработещ, той е на хартия. Това го знаят всички, но никога не беше променяно.
В момента се работи по промени в Наредба № 40, които да регламентират това нещо.
Що се касае за другите несвойствени функции, съвсем нормално намирам примерно транспортът на хемодиализните болни да мине към болниците или центровете, които осъществяват тази дейност. Много от навъртените километри, за които казахте, се дължат точно на това, че те се явяват като една таксиметрова служба, а някои дори са си наели подизпълнители – таксиметрови служби.
Така, че имате пълното ми уверение, че ще работя по тези въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, видно от часовника, имаме време за още един въпрос и отговора по него.
Затова давам възможността на народния представител Иван Николаев Иванов да зададе въпрос относно закъснение в приемане на подзаконов нормативен акт към Закона за здравето.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, на 21 май т.г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Съгласно този закон трябваше в тримесечен срок след влизането в действие на закона да бъде изработена и публикувана наредбата по чл. 56, ал. 3. Тази наредба всъщност е свързана с разписване на специалните изисквания, които се предявяват към помещения в закритите публични места, в които се допуска тютюнопушене. Касае се за установяване на условията и реда за такава процедура; съотношението на площта, където е разрешено тютюнопушене, по отношение на цялата площ; изискванията за вентилация, за изолация на това помещение и техническите характеристики.
Тримесечният срок изтече на 2 септември 2010 г., тъй като законът влезе в сила от 2 юни т.г. До момента такава наредба не е издадена. Липсата на наредба фактически води до пълно пренебрегване на всякакви закони при тютюнопушенето на публични места, защото няма нормативен акт, чрез който да се предявят изисквания и нарушителите да бъдат санкционирани. Те не нарушават наредбата, защото самата наредба не е публикувана.
По този повод моля да ми отговорите на следните въпроси:
Каква е причината за забавянето на приемането на наредбата и има ли съмнения за лобистки интереси, каквито имаше още в пленарната зала?
Кога наредбата ще бъде приета и ще влезе в действие? Предвижда ли се гратисен период, в който собствениците на помещения за тютюнопушене да ги подготвят по начин, че да отговарят на изискванията? И накрая, ще организира ли Министерството на здравеопазването информационна кампания за запознаване на обществото с основните положения и изисквания на закона и наредбата във връзка с тютюнопушенето на обществени места? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин министър, в рамките на 3 минути да отговорите на въпросите.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин председател, господин Иванов, народни представители! За да съм точен в процедурата, пак ще прочета – малко може би е суховато, иначе мога много да говоря срещу пушенето. В отговор на поставените от Вас въпроси Ви уведомявам следното.
Със Заповед № РД 09-418 от 8 юли 2010 г. на министъра на здравеопазването бе сформирана работна група, която разработи проект на наредба за условията и реда, при който се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и сградите с обособени работни места. Проект на наредбата бе одобрен от политическия кабинет на Министерството на здравеопазването, след което бе публикуван на електронната страница на министерството.
След изтичане на 14-дневния срок, през който не постъпиха мнения и предложения от физически и юридически лица, проектът на наредбата бе изпратен за междуведомствено съгласуване. Получените бележки от три министерства бяха обсъдени и отразени в проекта на наредбата. Забавянето с приемането на постановлението от Министерския съвет се дължи на закъснението при междуведомственото съгласуване и други бюрократични пречки, които са преодолени.
Към момента нямаме информация за лобистки интереси. Надявам се наредбата да бъде включена в дневния ред на заседанието на Министерския съвет на 10 ноември 2010 г.
Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на проекта на наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила обособените самостоятелни помещения и заведения, в които се допуска тютюнопушене, следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на наредбата. Считаме, че този срок, съчетан с 6 месечния период след влизане в сила на промените по чл. 56 от Закона за здравето, е достатъчен за изпълнение на изискванията.
Накрая нещо извън това, което са ми написали. Едно от първите неща, с които се заех – исках да видя тази наредба къде е. Показаха ми я. Видях я и с разочарование казах какво е новото в новата наредба. Аз съм привърженик на забраната на пушенето на закрити места. Разбира се, някои хора може да са се опитали – може би не толкова лобистки, колкото личностни виждания – да бавят с дребни неща. Може би е така, но ако трябва да говорим за лобизъм, в мое лице лобистите на забраната на пушенето имат силен привърженик. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ще направите ли реплика, господин Иванов?
Заповядайте за реплика в рамките на 2 минути.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин министър, със задоволство констатирам, че с Вас стоим от една и съща страна на бариерата и разбираме, че трябва да има действително силна рестрикция по отношение на нормите за тютюнопушене на обществени места в страната.
Със съжаление констатирах нещо, което беше написано дори във в. „Стършел”, че с едни на нас страни, каквато е Република Македония, имат много по-строги изисквания, а Македония не е страна - член на Европейския съюз.
Затова искам да Ви окуража - българското общество, бих казал, онази част от мълчаливото българско общество, подкрепя въвеждането на тези изисквания. Не трябва по никакъв начин хора, които са свързани с ресторантьорски бизнес, с търговия с тютюн и тютюневи изделия, да ръководят действията на държавните институции, когато се касае за живота и здравето на българските граждани.
Надявам се наредбата, за която Вие казахте, че имате известно разочарование, да бъде действително сериозно препятствие срещу продължаващото неспазване на европейските норми. В това отношение ние имаме както подкрепата на Европейския съюз, така и на Световната здравна организация. Желая Ви успех в тази посока!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате право на дуплика. Ще се възползвате ли, господин министър? Не.
С това, уважаеми народни представители, както ви обявих, приключваме днешния парламентарен контрол.
Да благодарим на господин министъра. Остават му два въпроса, но за да отговори на тях ще го поканим допълнително.
Съгласно чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание обявявам, че следващото заседание ще бъде на 3 ноември 2010 г. от 9,00 ч., като проекта за дневен ред ще бъде раздаден предишния ден.
Благодаря ви.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,19 ч.)Председател:
Цецка ЦачеваЗаместник-председатели:
Анастас Анастасов
Павел ШоповСекретари:
Петър Хлебаров

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания