Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предварителни обявления
Форма за търсене
Ключова дума

Дата Заглавие
04/01/2017 Предварително обявление за обществена поръчка
04/01/2017 Предварително обявление за обществена поръчка
04/01/2017 Предварително обявление за обществена поръчка
04/01/2017 Предварително обявление за обществена поръчка
04/01/2017 Предварително обявление за обществена поръчка
04/01/2017 Предварително обявление за обществена поръчка
04/01/2017 Предварително обявление за обществена поръчка
04/01/2017 Предварително обявление за обществена поръчка
04/01/2017 Предварително обявление за обществена поръчка
29/02/2016 Услуги
29/02/2016 СМР – подмяна на амортизирани елементи на захранващата ел.система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2
29/02/2016 Доставки
29/02/2016 Услуги- ЕС
29/02/2016 СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград
29/02/2016 СМР – основен ремонт на покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2
29/02/2016 Доставки - ЕС
29/02/2016 Инженеринг-проектиране и СМР – ремонт на тенис кортове и спортно игрище, в т.ч. инфраструктура, вода, електроснабдяване, осветление и др.
27/02/2015 СМР - ремонт на покрив на бл.102, София, кв. "Подуене-Редута", ул. "Калиманци" №35
27/02/2015 СМР – ремонт на бюфетите и прилежащите помещения към тях в сградите на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1 и пл. „Народно събрание” № 2
27/02/2015 Доставки
27/02/2015 СМР-възстановяване на противообледенителна система на сградите на Народното събрание, София, пл. Народно събрание №2 и пл. Княз Александър I №1
27/02/2015 СМР - текущ ремонт на кабинети, кулоари и коридори в сградата на Народното събрание, София, пл. Народно събрание №2
27/02/2015 СМР - изграждане на покрита метална конструкция за вътрешен двор на ЛВБ на НС – Велинград
27/02/2015 Услуги - чл. 45в ЗОП
27/02/2015 СМР - подмяна на амортизирана дограма в хранилище-библиотека на Народното събрание в сграда, София, бул. "Черни връх" №43А
27/02/2015 СМР – Подмяна на амортизирани елементи на захранващата ел.система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2
27/02/2015 Доставки - чл. 45в ЗОП
27/02/2015 Инженеринг - проектиране и СМР - ремонт на тенис кортове спортно игрище, в т.ч. инфрастуктура, вода, електроснабдяване, осветление и др.
27/02/2015 СМР – ремонт покрив, в т.ч. обшивка, улуци и фасада на сграда, София, кв. „Мотописта-ІІ част”, ул. „Ген.Кирил Ботев”
27/02/2015 СМР-текущ ремонт на апартаменти от мандатния жилищен фонд на Народното събрание в София
27/02/2015 СМР-възстановяване на каменна облицовка и каммени детайли около 2 (два) прозоречни отвора на северната фасада на сградата на Народното събрание, София, пл. Александър I №1
27/02/2015 СМР - текущ ремонт на кабинети, зали и коридори в сградата на Народното събрание, София, пл. Александър I №1
27/02/2015 СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, водовземно съоръжение – сондаж № 7, ВКП „Кремъчна баня”
27/02/2015 Услуги