Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Заглавие СМР - текущ ремонт на кабинети, кулоари и коридори в сградата на Народното събрание, София, пл. Народно събрание №2
Дата 27/02/2015
Текст
Документи и съобщения