Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Заглавие СМР – Подмяна на амортизирани елементи на захранващата ел.система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2
Дата 27/02/2015
Текст
Документи и съобщения