Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Заглавие Инженеринг-проектиране и СМР – ремонт на тенис кортове и спортно игрище, в т.ч. инфраструктура, вода, електроснабдяване, осветление и др.
Дата 29/02/2016
Текст
Документи и съобщения