Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Строително-монтажни работи (СМР) – боядисване с латекс на тавани с гипсови орнаменти в източното крило в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № от г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2013-0015
Съобщение
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строително-монтажни работи (СМР) – боядисване с латекс на тавани с гипсови орнаменти в източното крило в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1, одобрена с решение № ОП 350-05-31 от 05.09.2013 г. на председателя на НСИзтеглете документацията - до 7.10.2013 г.
    Форма за търсене
    Ключова дума