Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Строително-монтажни работи (СМР) в сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър І” № 1
  • Процедура: Открит конкурс по НВМОП
  • Обявление в Регистъра на обществените поръчки: №: 443685/08.07.2011 г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2011-0009
Съобщение по чл. 38 НВМОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 16.08.2011 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, втори етаж, зала № 248, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект строително-монтажни работи (СМР) в сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър І” № 1. Процедурата е открита с решение № ОП 155-01-56 от 08.07.2011 г. на главния секретар на Народното събрание и за нея има обявление, вписано в Регистъра на обществените поръчки под № 443685/08.07.2011 г. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2011-0009.

Съгласно чл. 38, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки при отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.
    

    Форма за търсене
    Ключова дума