Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Доставка и монтаж на автоматична бариера, тръбни парапети и професионални прахосмукачки и пароструйка за нуждите на Лечебно възстановителна база на Народното събрание – гр. Велинград
  • Процедура: Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
  • Обявление в Регистъра на обществените поръчки: №: 9006900
Съобщение
Уведомяваме Ви, че възлагането на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на автоматична бариера, тръбни парапети и професионални прахосмукачки и пароструйка за нуждите на Лечебно възстановителна база на Народното събрание – гр. Велинград” е обявено със заповед № ОП-255-01-96 от 29.09.2012 г. на директора на дирекция „АПОЧР” и се провежда при условията и по реда на глава осма "а” от Закона за обществените поръчки.

С текста на публичната покана може да се запознаете тук
    Форма за търсене
    Ключова дума