Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка чрез закупуване на материали, фасонни части и консумативи по част ВиК и ОиВ
Идентификационен номер 163
Дата 19/09/2014
Вид на процедурата Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
Номер в АОП
Номер в РОП 9033839
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения