Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Абонамент и доставка за 2016 г. на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание на Република България
Идентификационен номер 292
Дата 14/10/2015
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2015-0025
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения