Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Поддръжка и ремонт на автомобили на Народното събрание
Идентификационен номер 293
Дата 19/10/2015
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения