Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите, “Каско” на моторните превозни средства на Народното събрание, “Злополука” на лицата/местата в МПС” и “Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти за 2016 г.
Идентификационен номер 294
Дата 26/10/2015
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2015-0027
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения