Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Разпространение на печатното издание на “Държавен вестник” чрез абонамент и ръчна продажба
Идентификационен номер 296
Дата 28/10/2015
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2015-0028
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения