Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Абонамент и доставка за 2016 г. на чуждестранни периодични печатни издания
Идентификационен номер 297
Дата 28/10/2015
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2015-0029
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения