Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа
Идентификационен номер 340
Дата 18/05/2016
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2016-0012
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения