Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Поддръжка и ремонт на автомобили „БМВ” и „Лeнд Ровър“
Идентификационен номер 341
Дата 20/05/2016
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2016-0013
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения