Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка на автомобилни гуми (зимни и летни) за служебните автомобили на Народното събрание
Идентификационен номер 342
Дата 20/05/2016
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения