Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание – София, пл. „Княз Александър І” № 1
Идентификационен номер 344
Дата 31/05/2016
Вид на процедурата Ограничена процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2016-0014
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения