Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка на софтуерни лицензи за защита за нуждите на Народното събрание
Идентификационен номер 345
Дата 31/05/2016
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения