Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие СМР - основен ремонт на покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2
Идентификационен номер 346
Дата 01/06/2016
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2016-0015
Номер в РОП
Статус прекратена
Текст
Документи и съобщения