Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Поддръжка и ремонт на копирна техника
Идентификационен номер 347
Дата 03/06/2016
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2016-0016
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения