Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Периодична доставка на хигиенни материали
Идентификационен номер 350
Дата 15/06/2016
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2016-0018
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения